Optimal Pre-operatif Hematolojik Değerlendirme DR. GÜLNUR GÖRGÜN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Optimal Pre-operatif Hematolojik Değerlendirme DR. GÜLNUR GÖRGÜN"

Transkript

1 Optimal Pre-operatif Hematolojik Değerlendirme DR. GÜLNUR GÖRGÜN

2 Anemi Anemi varlığının saptanması Operasyon öncesi bazal değerin bilinmesi Derin anemi ile mortalite artışı gözlenmiştir. Hemoglobin 8 gr/dl üzerinde mortalite artışı görülmez. Genç, kardiyopulmoner sorunu olmayan hastada hemoglobin 7 gr/dl altında ise eritrosit transfüzyonu yapılmalıdır. Kardiyovasküler hastalığı olanlarda 9-10 gr/dl hemoglobin önerilir.

3 Orak Hücreli Anemi Hemoglobini yükseltmek için ve HbS oranını azaltmak için eritrosit transfüzyonu gerekir. HbS %30 un altına düşürülmelidir. HbS %50 üzerinde vazooklüziv kriz meydana gelir.

4 Polisitemia Vera Elektif operasyonlarda önceden stabil hale getirilmelidir. Operasyon öncesi hematokrit %45 e düşürülmelidir. hidroksiüre anagrelide Acil operasyonlarda : flebotomi terapötik tromboferez plazma infüzyonu

5 Lökosit Postoperatif enfeksiyon oranı mutlak nötrofil sayısı ile ilişkilidir /mm 3 arasında enfeksiyonda hafif artış 500/mm 3 altında yüksek enfeksiyon riski profilaktik antibiotik granülosit transfüzyonu

6 Preoperatif Hemostaz Değerlendirmesi Amaç : kanama riskini belirlemek postoperatif trombozu önlemek

7 Preoperatif Hemostaz Değerlendirmesi Preoperatif kanama riskinin belirlenmesi Hemostatik bozukluğu olan hastaların yönetimi Uzun dönem oral antikoagulan kullanan hastaların peroperatif yönetimi Cerrahi sonrası venöz tromboembolizmi önleme stratejileri

8 Hemostatik Riskin Preoperatif Değerlendirilmesi ÖYKÜ Sünnet, tonsillektomi ve diş çekimi gibi cerrahi işlemlerde kanama hikayesi Kadınlarda menoraji veya doğumda aşırı kanama hikayesi Kan transfüzyon hikayesi Girişim sonrası demir eksikliği anemisi Aile öyküsü İlaç kullanımı (reçetesiz olanlar,bitkisel ürünler dahil) Ek hastalıklar (karaciğer, böbrek yetmezliği gibi)

9 Cerrahi ve invaziv girişimler öncesi koagulasyon testlerinin yapılması yıllardır tartışmalıdır. Test yapmaktan yana olanlar semptom vermeyen hemostatik anormalliklerin cerrahi kanamalara neden olabileceğine dikkat çekerler. Testlere karşı olanlar retrospektif çalışmalarda beklenmeyen kanama bozukluklarını nadiren gösterdiğini, aynı zamanda yanlış pozitiflikler olabildiğini ifade ederler. Tüm hastaları içeren artmış kanama riskini belirlemede basit bir tarama testi yoktur.

10 Cerrahi ve İnvaziv Girişimlerde Kanama Riski RİSK GİRİŞİM TİPİ ÖRNEKLER Düşük Yaşamsal organları içermez, Lenf nodu biyopsisi, sınırlı diseksiyon diş çekimi, katarakt, laparoskopik girişimler, koroner anjiyografi Orta Yaşamsal organları içerir, Laparotomi, torakotomi, geniş veya derin diseksiyon mastektomi, majör ortopedik cerrahi, pacemaker takılması Yüksek Kanamanın cerrahi işlem Beyin cerrahisi, göz sonuçlarını etkileyeceği işlemler cerrahisi, kardiyopulmoner ve kanama öyküsü varlığı bypass, prostatektomi, böbrek biyopsisi

11 Hastaların Kanama Riskine Göre Değerlendirilmesi EVRE HİKAYE/FİZİK MUAYENE/ TESTLER OPERASYON TİPİ 1 Hikaye / FM bulgusu yok, Herhangi bir test önerilmez minör operasyon 2 Hikaye / FM bulgusu yok, aptt, PT, trombosit sayımı majör operasyon 3 Kuşkulu hikaye, kanama riski aptt, PT, trombosit sayımı, yüksek operasyon KZ 4 Kuvvetli kanama diyatezi öyküsü aptt, PT, trombosit sayımı, KZ, trombin zamanı, fibrinojen ve faktör düzeyleri

12 Hemostaz bozukluğu Olan Hastaların Yönetimi Kanama riskinin değerlendirilmesi (düşük, orta, yüksek risk) Cerrahinin gerekliliğinin ve aciliyetinin değerlendirilmesi Hastanın hemostaz durumunun ve şiddetinin farkına varılması, düzeltilmesi Gerekli olan replasmanın yapılması ve süresi

13 Trombositopeni Tam kan sayımı Periferik yayma hemogram ile uyumu (pseudotrombopeni) anormal trombositler Kanama göstergesi /µl minimum riskli /µl yüksek riskli Düşük ve orta riskli cerrahide >50000 /µl Yüksek riskli cerrahide > /µl Cerrahi için diğer kritik özellikler splenomegali ateş enfeksiyon aktif kanama

14 İmmün Trombopeni İmmüntrombopenide profilaktik trombosit transfüzyonu etkisizdir. Sadece aktif kanamada transfüzyon yapılır. Steroid, İV immunglobülin kullanılır.

15 Trombosit Fonksiyon Bozukluğu Trombosit sayısı normal, KZ uzun Sebepler: İlaçlar (aspirin, NSAİD, antibiyotikler, antidepresanlar, serotonin inhibitörleri, kardiyovasküler ilaçlar, yeni antiplatelet ajanlar) Ethanol, bazı gıdalar, bitki türevleri Bazı tıbbi durumlar (böbrek hastalıkları, karaciğer hastalıkları, miyeloproliferatif hastalıklar, lösemiler, miyelodisplazi sendromu, von Willebrand hastalığı) Tetkik: Trombosit agregasyon testleri vwf Ristosetin kofaktör aktivitesi Tedavi: Altta yatan hastalığın tedavisi Trombosit transfüzyonu (yüksek riskli cerrahide) DDAVP (ADP ve kollajen yoluyla trombosit agregasyonunu sağlar)

16 Hemostaz Bozukluklarında Klinik Kanama Paternleri PRİMER HEMOSTAZ SEKONDER HEMOSTAZ TROMBOSİT/VASKÜLER PROBLEM KOAGULASYON F. PROBLEMİ Başlangıç Spontan, travmayı takiben Travmayı takiben aniden geç Bölge Cilt, müköz membranlar Derin dokular Form Peteşi, ekimoz Hematom Müköz membranlar Sık (nazal, oral, gastrointestinal) Daha nadir Diğer bölgeler Nadir Eklem, kas, SSS, retroperitoneal Klinik örnekler Trombositopeni, trombosit defektleri Faktör eksiklikleri, von Willebrand hastalığı karaciğer hastalığı, kazanılmış inhibitörler

17 Sekonder Hemostaz APTT PT

18 Protrombin Zamanı Ekstrensek ve ortak yol Faktör VII Faktör X Faktör V Protrombin Fibrinojen %10 un altında PT uzar. Tromboplastinin pıhtılaşmayı aktive etme özelliği laboratuarlar arasında farklılıklar gösterir. Bu nedenle international ratio (INR) olarak ifade edilir. Oral antikoagulan (warfarin) aktivitesinin takibinde kullanılır.

19 Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı İntrensek ve ortak yol Prekallikrein HMWK Faktör XII Faktör XI Faktör IX Faktör VIII Faktör V Faktör X Protrombin Fibrinojen %15-30 un altında aptt uzar. Heparin antikoagulasyon aktivitesini gösterir.

20 Normal PT, Normal aptt, Kanama Mevcut Trombositopeni von Willebrand hastalığı Trombosit fonksiyon bozukluğu (Bernard Soulier sendromu, Glanzman trombastenisi) Faktör XIII eksikliği α 2 antiplazmin eksikliği Plazminojen aktivatör inhibitörü 1 (PAİ 1) eksikliği

21 PT ve APTT Sonuçlarının Değerlendirilmesi

22 Karışım Testi Kanama eğilimi olan hastada pıhtılaşma faktörü eksikliği veya inhibitör varlığını saptamak için yapılır. Hasta plazması normal plazma ile 1:1 oranında karıştırılır. Başlangıçta uzun olan PT veya aptt karışım testi sonunda normale gelirse faktör eksikliği, devam ediyorsa inhibitör veya lupus antikoagulanı düşünülür.

23 Kanama Zamanı Trombositlerin damar duvarıyla ilişkisini gösterir. Trombositopeni Trombosit fonksiyon bozukluğu KZ uzar. von Willebrand hastalığında KZ uzunluğu kanama riskiyle paralellik göstermez. Operasyon öncesi tarama testi olarak önerilmez.

24 Trombin Zamanı Sitratlı plazmaya trombin ilave edilerek pıhtı oluşma zamanı ölçülür. Afibrinojenemi Hipofibrinojenemi Disfibrinojenemi TT uzar. Heparin tedavisi, kontaminasyonu Yaygın damar içi pıhtılaşması Amiloidozis

25 Karaciğer Hastalığı Akut ve kronik karaciğer hastalığında hemostatik değişiklikler komplekstir. Hem prokoagulan, hem antikoagulan yolakları içerir: 1. Hepatosit hasarına bağlı olarak pıhtılaşma faktörlerinin sentezi azalmıştır. 2. Safra tuzlarının enterohepatik resirkülasyonunun bozulması ile K vitamini yetmezliği vardır. 3. Anormal fibrinojen sentezine bağlı disfibrinojenemi vardır. 4. Hipersplenizm ve trombopoetin yapımının azalmasına bağlı trombositopeni görülür. 5. Trombosit fonksiyon bozukluğu vardır. 6. Plazminojen aktivatörün karaciğer klirensinin bozulması ve fibrinoliz inhibitörlerinin endojen sentezinin azalması sonucu hiperfibrinoliz görülür.

26 Karaciğer Hastalığı Karaciğer hastalığı ne kadar ciddi ise hemostaz bozukluğu da o kadar ciddidir. Dekompanze karaciğer hastalığı varsa ve koagulasyon testleri belirgin bozuksa hayati olmadıkça cerrahiden kaçınılmalıdır.

27 Karaciğer Hastalığı Operasyon öncesi önerilen testler: Tam kan sayımı (trombosit*) PZ KZ Trombin zamanı Fibrinojen Fibrin yıkım ürünleri, D-dimer

28 Karaciğer Hastalığı Öneriler: Hafif karaciğer hastalığı ve PT / INR de hafif-orta uzama varsa (<2.0) ciddi cerrahi kanama beklenmez. Düşük-orta riskli ameliyatlarda profilaksi genellikle gerekli değildir. Yüksek riskli ameliyatlarda veya hemostatik anormallikte TDP transfüzyonu en sık kullanılan yaklaşımdır. TDP nin PT 15 sn.dir. Dolayısıyla hastanın PT/INR sinin tamamen normale dönmesi genellikle mümkün olmaz. Trombositopeni şiddetliyse trombosit transfüzyonu düşünülmelidir. Trombosit fonksiyonu bozuksa DDAVP yardımcı olabilir mg K vitamini PT / INR yi kısaltabilir. Antifibrinolitik ajanlar da kanamayı azaltabilir.

29 Böbrek Hastalığı Kronik böbrek yetmezliğinde hemostaz bozukluğu nedenleri: Trombosit fonksiyon bozukluğu Anemi Vasküler hastalık Hipertansiyon Bunların ilaçla tedavisi

30 Böbrek Hastalığı Üremik hastalarda DDAVP kanama zamanını 1 saat içinde normale döndürebilir. IV veya SC 0,3 mcg/kg dk.da verilir. Etkisi dk.da başlar, 4 saat sürer. Konjuge östrojenler kanamayı durdurabilir, mekanizması bilinmemektedir. Etkisi saatler sonra olur ancak daha uzun sürer (10-15 gün). DDAVP ve konjuge östrojen ardarda hemostatik etki sürelerine göre kullanılabilir. Kryopresipitat kanama zamanını kısaltabilir. Ancak viral bulaş endişesi ve daha etkili diğer hemostatik ajanlar nedeniyle rutin kullanımı sınırlıdır.

31 Hemofili

32 Hemofili Hemofili A ve B de minör cerrahide faktör düzeyi %50 yeterlidir. majör cerrahide faktör düzeyi %100 olmalıdır. Acil operasyon öncesi %80 faktör düzeyine çıkarılmalıdır. Operasyon sonrası %30 faktör yeterlidir. Hemostaz sağlanıncaya kadar gün verilebilir. İnhibitör varlığında inhibitör 5 BÜ / ml altında ise yüksek doz faktör, 5 BÜ/ml üzerinde ise protrombin kompleks konsantresi veya rfviia verilerek opere edilebilir.

33 von Willebrand Hastalığı Tip 1 von Willebrand hastalığı: Minör cerrahi: 0,3-0,4 µg/kg DDAVP Majör cerrahi: ünite/kg kryopresipitat Bazı Tip 2 ve bütün Tip 3 von Willebrand hastalığı: vwf içeren Faktör VIII konsantreleri

34 Preoperatif Antikoagulan Tedavi Cerrahi ile ilgili kanama riski Antikoagulasyon tedaviyi gerektiren altta yatan endikasyon Sekonder antitrombotik profilaksi durumunda en yakın trombotik hadisenin zamanı Oral antikoagulan geçici kesildiğinde tromboz riskini arttırabilecek komorbid durumlar Antikoagulan ajanın yarı ömrü

35 Antiplatelet Kullanan Hastalar Aspirin elektif cerrahiden bir hafta önce kesilmelidir. NSAID kullananlar cerrahiden 2 gün önce kesmelidir.

36 Heparin Kullanan Hastalar Heparin cerrahiden 6 saat önce kesilmeli ve PTT kontrol düzeylerine dönmüş olmalıdır. Heparin cerrahi sonrası kanama yoksa 12. saatte başlanabilir. DMAH tedavi dozunda veriliyorsa cerrahiden 24 saat önce, profilaktik dozda veriliyorsa cerrahiden 12 saat önce kesilmelidir. Operasyondan 24 saat sonra hemostaz yeterliyse DMAH tekrar başlanabilir.

37 Warfarin Kullanımı Minör cerrahi işlemler: Cilt ameliyatları, yumuşak doku aspirasyon ve enjeksiyonları kesilmesini veya azaltılmasını gerektirmez. Uygun teknikle pacemaker cerrahisi de yapılabilir. Ağız cerrahisinde operasyon sırasında ve sonrasında 1 hafta süreyle günde 4 kez %5 lik traneksamik asit solüsyonu ile ağız yıkanarak tedavi değiştirilmeden uygulanabilir. Diş çekiminden 2 gün önce warfarin kesilerek INR nin 1.5 ve altına inmesi güvenlidir. Prostat hipertrofisinde lazer ablasyonu tedavi kesilmeden yapılabilir. %15 kanama riski vardır.

38 Warfarin Kullanımı Majör cerrahi işlemler: Kalp cerrahisinde INR 2.4 civarında tutularak kesilmeden tedavi yapılabilir. Daha az heparin ihtiyacı olur ve kan kaybı daha azdır. Yüksek veya orta derece riskli ameliyatlarda hedef INR olanlarda operasyondan 5 gün, yaşlı ve hedef INR olanlarda ise operasyondan 6 gün önce warfarin kesilmelidir (son dozdan sonra 29 saat geçmeden INR de anlamlı bir azalma beklenmemelidir). INR hedef değerin altına düşünce operasyondan 3-4 gün önce DMAH başlanır. Operasyondan saat önce kesilip operasyon akşamı warfarin tekrar başlanır. Operasyondan 24 saat sonra hemostaz yeterliyse DMAH başlanıp INR hedef değere ulaşana kadar 3-5 gün daha verilmelidir. DMAH yerine klasik heparin kullanılacaksa operasyondan 4 saat önce kesilip saaat sonra tekrar başlanır. Hedef aptt değeri saniye olmalıdır.

39 Warfarin Kullanımı KANAMA RİSKİ ELEKTİF CERRAHİ ACİL CERRAHİ Düşük INR 2.0 olacak şekilde Warfarin kesilir doz ayarlanır Orta INR 1.5 olacak şekilde Warfarin kesilir, doz ayarlanır INR 1.5 yapmak için TDP kullanılır Yüksek Preop ve perop Warfarin eksilir, heparin kullanılır INR 1.5 yapmak için TDP, K vitamini kullanılır

40 Warfarin Etkisini Tersine Çevirme INR < 6 Doz azaltılır, 1 veya daha fazla doz kesilir, 3-7 günde kontrol yapılır. INR 6-10 Doz azaltılır, 1 veya 3 doz kesilir, oral K vitamini 1-2 mg verilir, saatte kontrol yapılır. INR >10 İstenen seviyeye gelene kadar kesilir, oral K vitamini 2-4 mg verilir, 24 saatte kontrol yapılır. Ciddi kanama Ciddi doz aşımı TDP veya PCC IV K vitamini 5-10 mg uygulanır.

41 Trombin ve FXa İnhibitörleri Son yıllarda atrial fibrilasyonlu hastalarda inme ve sistemik emboliyi önlemek için trombin veya faktör Xa yı direkt inhibe eden antikoagulanlar ruhsatlandırılmıştır. Dabigatran etexilate (Pradaxa) - trombin inhibitörü Rivaroxaban (Xarelto) faktör Xa inhibitörü Apixaban (Eliquis) - faktör Xa inhibitörü Etkileri hızlıdır (1-3 saat). Pik etki 4-5 gün sonra görülür. Monitörize etmek gerekmez.

42 Trombin ve F Xa İnhibitörleri Operasyon öncesi ne zaman kesileceği yarı ömür sürelerine bağlıdır. Minör cerrahide 1 günlüğüne kesilebilir. Operasyon minörden büyükse ilaç cerrahiden yarı ömrünün 4-5 katı kadar süre önce kesilmelidir. Dabigatran için 3 gün önce kesilmesi, Rivaroxaban için 1-2 gün önce kesilmesi yeterlidir. Acil cerrahi durumlarda bu ilaçların özel bir antidotu olmadığından optimal yaklaşım belirsizdir. Protrombin kompleks konsantresi ve rfviia önerilebilir, ancak deneyim sınırlıdır.

43 İntraoperatif ve Postoperatif Kanama Lokal hemostaz kontrolünde yetersizlik Önceden tanı konulmamış hemostaz bozukluğu Kan transfüzyonu komplikasyonu Yaygın damar içi pıhtılaşma

44 İntraoperatif ve Postoperatif Kanama Cerrahi? Pıhtılaşma bozukluğu? Fizik muayene ve laboratuar testleri Operasyondan önceki değerler Periferik yayma (trombosit sayısı ve morfolojisi, yaygın damar içi pıhtılaşmasında fragmante eritrositler) Fibrinojen, fibrin yıkım ürünleri, D-dimer Hasta yakınlarından soy geçmişi, operasyon sonrası ilaç kullanımı değerlendirilmelidir.

45 Cerrahi Kanama Gaz tamponlar ile kompresyon Elektrokoterizasyon Lazer fulgurasyon Trombinli Gelfoam Absorbabl sellüloz

46 Masif Kan Kaybı veya Transfüzyona Bağlı Koagulopati Masif kanama 24 saatte 1 veya daha fazla ünite kan kaybı Masif transfüzyon - 1 kan volümünden daha fazla banka kanı transfüzyonu Önceden koagulopatisi olmayan hastalarda 1,5 kat kan yüklenmesi dilüsyonel koagulopati için eşik değerdir. Koagulopati multifaktöriyel (prokoagulan, antikoagulan, profibrinolitik, antifibrinolitik faktörler) PT/INR veya aptt 1.5 kat uzar Fibrinojen 100 mg/dl altına düşer Trombosit uygun kan ürünleri transfüzyonu Aynı parametreler 5-6 ünite eritrosit transfüzyonunda bir tekrarlanmalıdır.

47 Teşekkürler

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım?

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Dr. Mehmet ŞENCAN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Giriş Cerrahi işlemler sırasında hemostatik sistem

Detaylı

NADİR FAKTÖR EKSİKLİKLERİ. Prof. Dr. Özcan Bör Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı

NADİR FAKTÖR EKSİKLİKLERİ. Prof. Dr. Özcan Bör Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı NADİR FAKTÖR EKSİKLİKLERİ Prof. Dr. Özcan Bör Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı Nadir Faktör Eksiklikleri Hemofili A, Hemofili B ve von Willebrand hastalığı dışında

Detaylı

HEMATOLOJİ LABORATUARI

HEMATOLOJİ LABORATUARI 2 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ HEMATOLOJİ LABORATUARI LABORATUVAR TEST REHBERİ HAZIRLAYAN: Uzm.Dr. Selime AYAZ EDİTÖR: Nilgün AKAL Kalite Yönetim Birimi Bu rehber Türkiye Yüksek

Detaylı

DİYALİZ HASTALARINDA ANTİAGREGAN VE ORAL ANTİKOAGÜLAN KULLANIMI. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fak

DİYALİZ HASTALARINDA ANTİAGREGAN VE ORAL ANTİKOAGÜLAN KULLANIMI. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fak DİYALİZ HASTALARINDA ANTİAGREGAN VE ORAL ANTİKOAGÜLAN KULLANIMI Dr. Zeki TONBUL Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fak SUNU PLANI Antiagregan ilaçlar Genel popülasyonda antiagregan tedavi Diyaliz hastalarında

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PRADAXA 150 mg sert kapsül

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PRADAXA 150 mg sert kapsül KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PRADAXA 150 mg sert kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her kapsül; 150 mg dabigatran eteksilat (mesilat şeklinde) içermektedir. Yardımcı

Detaylı

KAN VE KAN ÜRÜNÜ TRANSFÜZYONLARI. Int. Dr. Melek YALÇIN Nisan 2011

KAN VE KAN ÜRÜNÜ TRANSFÜZYONLARI. Int. Dr. Melek YALÇIN Nisan 2011 KAN VE KAN ÜRÜNÜ TRANSFÜZYONLARI Int. Dr. Melek YALÇIN Nisan 2011 SUNUM PLANI KAN VE KAN ÜRÜNLERİNİN HAZIRLANMASI KAN TRANSFÜZYONU ENDİKASYONLARI KAN TRANFÜZYONU KOMPLİKASYONLARI -ERKEN/GEÇ -İMMUNOLOJİK/NON-İMMUNOLOJİK

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Klinik Şefi: Prof. Dr. Erşan AYGÜN ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA

Detaylı

HEMOSTAZ CERRAHİ KANAMA TRANSFÜZYON. Prof. Dr. Süphan ERTÜRK Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

HEMOSTAZ CERRAHİ KANAMA TRANSFÜZYON. Prof. Dr. Süphan ERTÜRK Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı HEMOSTAZ CERRAHİ KANAMA TRANSFÜZYON Prof. Dr. Süphan ERTÜRK Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı HEMOSTAZ Hemostaz Vazokonstrüksiyon Trombosit fonksiyonları PRİMER HEMOSTAZ Koagülasyon

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖR: PROF. DR. AYTEKİN OĞUZ ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ (UZMANLIK TEZİ) DR

Detaylı

Plavix 75 mg Film Tablet

Plavix 75 mg Film Tablet Plavix 75 mg Film Tablet FORMÜLÜ Bir tablette : Klopidogrel hidrojen sülfat...97.875 mg (75 mg Klopidogrel baza eşdeğer) Boyar maddeler:titan dioksit, kırmızı demir oksit FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her flakon, 10.00 mg rekombinant insan doku tipi plazminojen aktivatörü (rt-pa) = Alteplaz (INN) içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her flakon, 10.00 mg rekombinant insan doku tipi plazminojen aktivatörü (rt-pa) = Alteplaz (INN) içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ACTILYSE 10 mg flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her flakon, 10.00 mg rekombinant insan doku tipi plazminojen aktivatörü (rt-pa) = Alteplaz

Detaylı

Koagülasyon testler n n kl n kte kullanımı

Koagülasyon testler n n kl n kte kullanımı TÜRK HEMATOLOJ DERNE HematoLog 2012: 2 2 Dr. Sefer Gezer Rush University, Medical Center, Chicago, Illinois, USA e-posta: sefer_gezer@rush.edu Tel: 001 312 942 35 85 Anahtar Sözcükler Kanama diyatezleri,

Detaylı

VII. FAKTÖR XI EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU BÖLÜM ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013

VII. FAKTÖR XI EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU BÖLÜM ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013 ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013 FAKTÖR XI EKSİKLİĞİ VII. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU FAKTÖR XI EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU FAKTÖR XI EKSİKLİĞİ Dr. Tiraje Celkan ve THD Hemofili Bilimsel Alt

Detaylı

Kesintisiz siklik hormon replasman tedavisi (HRT) için östrojen ve progestagen.

Kesintisiz siklik hormon replasman tedavisi (HRT) için östrojen ve progestagen. Trisequens Film Tablet Kesintisiz siklik hormon replasman tedavisi (HRT) için östrojen ve progestagen. Formülü: Her bir film tablet: Mavi Tablet: Östradiol 2 mg (östradiol hemihidrat olarak) Beyaz Tablet

Detaylı

K Vitamini Eksikliği. Prof. Dr. Ahmet Koç

K Vitamini Eksikliği. Prof. Dr. Ahmet Koç K Vitamini Eksikliği Prof. Dr. Ahmet Koç Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi BD TPHD Okulu - 6, Hemostaz 14-15 Eylül 2013, Ankara 1 1. Hasta 6 günlük kız bebek Kanlı dışkılama

Detaylı

Karaciğer hastalıklarında pıhtılaşma-tromboz mekanizmasına neler oluyor?

Karaciğer hastalıklarında pıhtılaşma-tromboz mekanizmasına neler oluyor? 94 Derleme Review DOI: 10.4274/tpa.1840 Karaciğer hastalıklarında pıhtılaşma-tromboz mekanizmasına neler oluyor? What is happening to thrombosis-hemostasis in patients with liver disease İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Akut Gastrointestinal Kanamalı Hastalarda Başlangıç Değerlendirmesi ve Tedavisi

Akut Gastrointestinal Kanamalı Hastalarda Başlangıç Değerlendirmesi ve Tedavisi AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARI Her yıl 170/100.000 erişkin Gastrointestinal sistem (GİS) kanama tanısı alıp yoğun bakıma kabul edilmektedir. GİS kanamalı hastaların yaklaşık yarısı 60 yaş üzerindedir.

Detaylı

BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM

BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM Modern anlamda transfüzyon; Tam kan yerine, kanın sadece hastaya gerekli bileşenlerinin belirlenip uygulanmasıdır. Transfüzyon

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. LEUCOSTIM 30 MIU S.C./I.V. kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. LEUCOSTIM 30 MIU S.C./I.V. kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ LEUCOSTIM 30 MIU S.C./I.V. kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Bir kullanıma hazır enjektör, 1.0 ml'de 30 milyon ünite

Detaylı

KAN BANKASI VE AFEREZ ÜNİTESİ KAN BİLEŞENLERİ TAM KAN

KAN BANKASI VE AFEREZ ÜNİTESİ KAN BİLEŞENLERİ TAM KAN Sayfa No 1/31 TAM KAN Transfüzyon için hazırlanan tam kan, uygun bir bağışçıdan, steril ve apirojen antikoagülan ve kullanılarak alınan kandır. Temelde kan bileşenlerinin hazırlanması için kaynak olarak

Detaylı

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları ARŞİV 2010; 19: 85 İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları Uzm.Dr. Mustafa ŞAHAN * Doç.Dr. Salim SATAR ** Doç.Dr. A. Filiz KOÇ *** Doç.Dr. Ahmet SEBE **** İnme olarak tanımlanan serebrovasküler hastalıklar

Detaylı

AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ

AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ 1 AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ Prof. Dr.Ahmet Dobrucalı, Uz.Dr.Erkan Çağlar Tedavide kaydedilen belirgin ilerlemelere rağmen üst gastrointestinal sistem kanamaları günümüzde

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde:yavaş salıveren bir tablet 100 mg diklofenak sodyum içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde:yavaş salıveren bir tablet 100 mg diklofenak sodyum içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VOLTAREN Retard 100 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:yavaş salıveren bir tablet 100 mg diklofenak sodyum içerir. Yardımcı madde(ler):

Detaylı

FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ Şef: Doç. Dr. Mehmet KENDİR FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (

Detaylı

HEKİM EL KİTABI MEZUNİYET SONRASI. ve MECBURİ HİZMET. İLK ve TEK. 3 ü 1 arada. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu REÇETE REHBERİ ACİL TIP REHBERİ

HEKİM EL KİTABI MEZUNİYET SONRASI. ve MECBURİ HİZMET. İLK ve TEK. 3 ü 1 arada. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu REÇETE REHBERİ ACİL TIP REHBERİ ACİL TIP REHBERİ REÇETE REHBERİ LAB. DEĞERLERİ MEZUNİYET SONRASI ve MECBURİ HİZMET HEKİM EL KİTABI Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu 3 Güncel Reçete Rehberi 3 Tüm Branşlarda Reçete Örnekleri 3 Acil Tanı

Detaylı

Giriş. Bu broşürde ET tanısı, tedavisi, ilave bilgi kaynakları ve destek konusu tartışılmaktadır.

Giriş. Bu broşürde ET tanısı, tedavisi, ilave bilgi kaynakları ve destek konusu tartışılmaktadır. 1 Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 15.01.2011 tarihinde çevirisi yapılan bu kitapçığa yeniden basım izni verdiği için minnetle teşekkür eder. Konular Esansiyel trombositoz

Detaylı

LTESİ GENEL CERRAHİ ABD. Prof. Dr. Turgut İPEK

LTESİ GENEL CERRAHİ ABD. Prof. Dr. Turgut İPEK KANAMA, HEMOSTAZ, KAN TRANSFÜZYONU ve KOMPLİKASYONLARI KASYONLARI İ.Ü.. CERRAHPAŞA A TIP FAKÜLTES LTESİ GENEL CERRAHİ ABD Prof. Dr. Turgut İPEK Travmanın n cinsine (fiziksel, kimyasal yada inflamatuar)

Detaylı

VI. FAKTÖR X EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU BÖLÜM ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013

VI. FAKTÖR X EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU BÖLÜM ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013 ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013 FAKTÖR X EKSİKLİĞİ VI. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU FAKTÖR X EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU FAKTÖR X EKSİKLİĞİ Dr. Tuğba Belgemen ve THD Hemofili Bilimsel Alt Komitesi

Detaylı

HIBOR 2.500 IU/0.2 ml Kullanıma Hazır Enjektör Steril - Apirojen FORMÜL

HIBOR 2.500 IU/0.2 ml Kullanıma Hazır Enjektör Steril - Apirojen FORMÜL HIBOR 2.500 IU/0.2 ml Kullanıma Hazır Enjektör Steril - Apirojen FORMÜL Her 1 ml kullanıma hazır solüsyonda: Bemiparin sodyum (anti Faktör Xa*): 12.500 IU Enjeksiyonluk su.y.m. 1 ml *Potens WHO nun 1.

Detaylı