KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BİTİRME TEZİ CAM ÜRETİM SÜRECİNİN SCADA İLE TASARLANMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BİTİRME TEZİ CAM ÜRETİM SÜRECİNİN SCADA İLE TASARLANMASI"

Transkript

1 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BİTİRME TEZİ CAM ÜRETİM SÜRECİNİN SCADA İLE TASARLANMASI Danışman: Yrd. Doç. Dr. Birol ARİFOĞLU ANIL KAYAR KOCAELİ

2 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz i İçindekiler ii GENEL 1 1) SCADA 1 İşletme Kaynak Yönetim Katmanı 1 İşletme Yönetim Katmanı 2 Süreç Denetim Katmanı 2 İşletme Kontrol Katmanı 2 SCADA Kullanımına Elverişli Uygulamalar 2 Saha Donanımı 3 Uzak Terminal Birimleri (RTU) 3 RTU nun İşlevleri 4 Bilgi Edinme Aşaması 4 Kontrol 4 RTU nun Bölümleri Ana Terminal Birimi (MTU) 4 İletişim 4 Scada Sisteminin Temel Bileşenleri Saha ekipmanları 5 Veri Ağları 5 Mantıksal Denetim Yazılımı 5 İnsan-makine arayüzü 5 Sayısal Sistemlerde PID Kontrol 6 2) VIJEO CITECT 7.1 PROGRAMININ KULLANILMASI Vijeo Citect 7.1 Programının Kurulumu 6 Vijeo Citect 7.1 Proje Gezgini 9 Network Adreslerinin Tanımlanması 12 IOServer Tanımlanması 12 Alarm Sunucu Tanımlanması 12 Sunucu Trend tanımı 12 I/O Device Ouşturulması 13 Projeyi Bilgisayar İçin Tanıtma 15 Ağ Kurulumu 16 Projeyi Çalıştırma 17 Değişken Etiketlerin Tanımlanması 17 Trendlerin Tanımlanması 18 Ölçek Değiştirme 19 Kullanıcı Oluşturma 20 Yönetici Oturum Açma 20 Yönetici Oturumu Açma 20 Genie Oluşturma 21 Kütüphane Oluşturma 22 3) CAM ÜRETİM SÜRECİ PROGRAMININ YAPILMASI Projenin Oluşturulması 23 Cluster Tanımlanması 23 Trend Servers ın Tanımlanması 24 Reports Servers ın Tanımlanması 24 Alarm Servers ın Tanımlanması 24 I/O Server Tanımlanması 24 2

3 Tagların Girilmesi a)variable Tags 25 b)trend Tags 44 Alarmların Girilmesi a)digital Alarms 46 b)analog Alarms 52 c)advenced Alarms 53 System Değişkenlerinin Girilmesi a)reports 56 b)events 56 4) PROGRAMIN KULLANILMASI Anasayfa 77 Karışım Bölümü 77 a)otomatik Dolum Emri AKTİF İse 79 b)otomatik Dolum Emri AKTİF DEĞİL ise 79 Eritme Bölümü 80 Float Bölümü 81 Soğutma Bölümü 82 Menü Konfigürasyonunun İncelenmesi Sayfalar 84 Trend 84 a)process Analyst 85 b)single Trend 86 c)double Trend 86 Alarmlar 87 a)active Alarms 87 b)alarm Summary 88 c)disabled Alarms 88 d)hardware Alarms 88 Raporlar 88 a)rapor Al 89 b)raporu Görüntüle 90 5)SONUÇLAR 91 KAYNAKLAR 92 3

4 ÖNSÖZ Tezimi hazırlamamda bana destek olan aileme, projem konusunda her türlü fikir desteğini benden esirgemeyen arkadaşım Koray Aras a, her konuda bizi destekleyen ve bu proje ile yarışmaya katılmamız için bizi yönlendiren hocamız Yard. Doç. Dr. Birol Arifoğlu na sonsuz teşekkürler. Anıl Kayar

5 GENEL Girdilerin çıktılara dönüşümünü sağlayan işlemlerin bütünü olarak adlandırılan prosesin üretim yönetimindeki rolü göz ardı edilemeyecek kadar fazladır. Günümüz ekonomik ve rekabet koşullarında üretim yönetimine düşen görev artıkça, prosesten beklenenler de her geçen gün fazlalaşmaktadır. Pazar taleplerindeki değişmeler daha yüksek kalite düzeylerine doğru uluslararası rekabet ve çevre konusundaki sınırlamalar ile birlikte hammaddeler ve enerji fiyatlarındaki artışlar kontrol alanına duyulan ilgiyi arttırmaktadır. Üretim faaliyetinin beyni konumunda bulunan prosesin geliştirilmesi demek üretime sağlanan katkının daha da arttırılması demektir. Bu da; kontrol fonksiyonunun proses üzerindeki etkisinin kullanımına bağlıdır. Bazı uzmanlar, kontrol ve otomasyonun dünya klasında üretimin %20 sini oluşturduğunu öne sürmektedir. Her prosesin istenilen çıktılara hatasız ulaşabilmesi için iyi bir şekilde tasarlanmış kontrol işlemi gereklidir. Ölçüm, kıyaslama ve düzeltme faaliyetlerini kapsayan kontrol işlemi, prosesten etkin ve verimli şekilde istenilen çıktıların elde edilmesini sağlar. Üretim ve dolayısıyla ürün kalitesine direk etki eden proses kontrol sistemleri, bilgisayar teknolojisinin hızlı değişimine de ayak uydurarak verimliliğin ve etkinliğin artmasına katkıda bulunmaktadır. Proses kontrolün üretim üzerindeki bu etkisi hemen hemen tüm sektörlerde de kendini göstermektedir. 1) SCADA SCADA terimi Supervisory Control and Data Acquisition kelimelerinin ilk harfleri ile oluşturulan bir kısaltmadır. SCADA sistemleri büyük bir alana ait teknik konulardaki denetleme ve yönetim işlevini yerine getirmek amacındadır. Bu bağlamda çoğunlukla HMI (Human-Machine Interface) veya MMI (Man-Machine Interface) kısaltmaları ile yan yana kullanılır. Kapsamlı ve entegre bir Veri Tabanlı Kontrol ve Gözetleme Sistemi (Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) ) kontrol sistemi sayesinde, bir tesise veya işletmeye ait tüm ekipmanların kontrolünden üretim planlamasına, çevre kontrol ünitelerinden yardımcı işletmelere kadar tüm birimlerin otomatik kontrolü ve gözlenmesi sağlanabilir. Anlık olay ve alarmları saklayarak geçmişte meydana gelen olayları da tekrar günün tarihinde ve saatinde gözlemleyebilmemizi sağlayan geniş kapsamlı mükemmel bir sistemdir. Bu tür sistemler Katmanlaşan - Scalable özelliklerinden dolayı, değişik işletmelerin tüm kontrol ihtiyaçlarını kademeli olarak gerçekleştirilmelerine imkân verir. Bu katmanlar; Kaynak Yönetim Katmanı İşletme Kaynak Yönetim Katmanı Süreç Denetim Katmanı İşletme Kontrol Katmanı İşletme Kaynak Yönetim Katmanı 5

6 İşletmenin Üretimi için gerekli kaynakların planlandığı bu katman da üretim ve hizmet politikalarını destekleyecek kararlar alınır ve uygulanır. Hizmet ve üretim yönetimi departmanları ile diğer departmanlar arasındaki işbirliği gerçekleştirilir. Burada İşletme Kaynakları Planlaması (Enterprise Resource Planning - ERP) yazılımları bu düzeydeki yönetim fonksiyonlarını desteklemek amacıyla kullanılır. Entegre bir SCADA kontrol sisteminin bu katmanında en alt katmandan gelen veriler değerlendirilerek işletmelerin stratejileri geliştirilir, politikalar saptanır ve işletme ile ilgili önemli kararlar alınır. İşletme Yönetim Katmanı İşletmelerde veya tesislerde bulunan bölümler arası işbirliği bu düzeyde sağlanır. İşletme yönetim katmanında bir önceki seviyede saptanmış stratejilere uygun kararlar oluşturulur ve işler sırası ile yürütülür. Bu katman daha çok bir işletme müdürlüğü işlemini üstlenir. Süreç Denetim Katmanı Süreç Denetim Katmanında izleme ve veri toplama fonksiyonlarının gerçekleştirilmesiyle tesisler ve makineler arası eşzamanlılık sağlanması amaçlanır. Bu katman, genellikle merkezi kontrol odası bünyesinde kontrol cihazları ve SCADA yazılımları içerir. İşletme Kontrol Katmanı İşletmelerin Fiziksel Kontrollerinin yapıldığı katman olarak tanımlanabilir. Burada, mekanik ve elektronik aygıtlar arabirimlerle bağlanarak işletme fonksiyonlarını yürütürler. Denetim komutları bu düzeyde tesisin çalışmasını sağlayan elektriksel işaretlere sinyallere ve makine hareketlerine dönüşür, bu dönüşümler elektronik algılayıcılar aracılığıyla toplanır. Toplanan veriler elektrik işaretlerine çevrilerek SCADA sistemine aktarılır. Tahrik motorları, vanalar, lambalar, hız ölçü cihazları, yaklaşım dedektörleri, sıcaklık, kuvvet ve moment elektronik algılayıcıları burada bulunur. SCADA sisteminden verilen komutlar, bu katmanda, elektrik işaretlerine çevrilerek, gerçek dünyada istenen vanaların açılması, ısıtıcıların çalıştırılıp - durdurulması gibi hareketlerin oluşması sağlanır. SCADA Kullanımına Elverişli Uygulamalar SCADA teknolojisi en iyi geniş coğrafik alanlara yayılmış, görece olarak kontrolü ve izlemesi kolay, sık, düzenli ve ani müdahale gerektiren süreçlere uygulanır. SCADA sistemleri basit bir açma kapama kontrolünden tutun da daha karmaşık ve ileri kontrol gerektiren birçok uygulamada başarılı bir şekilde uygulanmıştır. SCADA ile birlikte gelişen teknoloji uzaktan kontrolün karmaşıklığını azaltmıştır. SCADA sistemlerinin en yaygın kullanım alanları; Belediyelerin su ve doğalgaz dağıtım tesisleri Elektrik üretim ve dağıtım kurumları İçme ve sulama suyu üretim ve dağıtım tesisleri Barajlar Elektrik santralleri Geniş çapta üretim yapan fabrikalar olarak sıralanabilir. Bu tarz uygulamalar basit olarak motor açma - kapama, düzenli olarak depo yüksekliğini ölçmede de kullanılabilir. Pompaların valflerini açma - kapama işlemi görerek pompalamayı başlatabilir veya durdurabilir. Geniş coğrafik alanlara yayılmış elektrik dağıtım sistemlerinde anahtarları açıp kapayarak hat üzerindeki enerji kontrol edilebilir. Ayrıca hat üzerindeki yük değişimlerine de çabuk bir şekilde cevap verecek şekilde ayarlanabilir. Diğer bir kullanım alanı olan hidroelektrik santrallerinde değişen talebe göre türbinlere giden valflerin açılıp kapanmasıyla üretim miktarları ayarlanabilir. Bu santrallerin sürekli olarak izlenmesi ve talebe uygun olarak çabuk kontrol edilmesi gerekir. Geleneksel bir SCADA sistemi dört ana bölümden oluşur; 6

7 Saha donanımı Uzak terminal birimleri (RTU) Ana terminal birimi (MTU) İletişim Saha Donanımı Saha donanımı, SCADA sistemlerinde kontrolü yapılacak fabrika veya donanıma direk bağlanan sensörler ve erişim düzeneklerinden ibarettir. Genellikle SCADA sistemlerinin bir parçası olarak düşünülmese de genel kontrol planının tamamlayıcı bir parçasıdır. Saha donanımında yer alan bu sensörler ve erişim düzeneklerinin görevi fiziksel parametreleri (akışkan hızı, seviye vb.) RTUlar aracılığıyla okunacak elektrik sinyallerine çevirmektir. Bu sinyaller analog veya dijital olabilmektedir. Bu sensörlerin bazı standart endüstri çıktıları 0-5 Volt, 0-10 Volt, 4-20 ma veya 0-20 ma olabilmektedir. Sensörler RTU lara yakın kurulmuşlarsa gerilim çıktısı, uzaksa akım çıktısı kullanılmaktadır. Dijital çıktılar ekipmandaki farklı durumları göstermek üzere kullanılır. Genellikle çalışma durumu için 1, kapalı durumu için 0 kullanılmaktadır; ya da deponun dolu olması için 1, boş olması için 0 kullanılmaktadır. Erişim düzeneklerinin görevi mevcut ekipmanı çalıştırıp kapatmak için kullanılır. Kontrol için dijital ve analog girdiler kullanılır. Örneğin, aleti çalıştırıp kapatmak için dijital sinyaller kullanılırken, bir motorun hızı veya motorla çalışan bir valfin konumu için analog sinyaller kullanılmaktadır. Uzak Terminal Birimleri (RTU) RTU, SCADA terminolojisinde sıkça kullanılan bir terminolojidir. İngilizce de Romote Terminal Unit olarak geçen terime karşılık gelmektedir. Türkçe ye ise Uzaktan Algılama Ünitesi, Uzaktan İzleme Ve Denetleme Ünitesi ya da Bilgi Toplama Ve Denetleme Birimi gibi terimlerle çevrilebilir. Bir SCADA sisteminde, gerek teknisyen ve mühendis gerekse işletmeci için aynı derecede önem taşıyan temel özellik, bilgilerin doğru biçimde toplanması ve gerekli kontrollerin doğru ve zamanında gerçekleşmesidir. O halde RTU için resmi bir tanım verebiliriz: Bir şebekede bulunan sistem değişkenlerini toplayan, gerektiğinde depolayan, ayrıca bu bilgileri kontrol merkezine, belirli bir iletişim yolu ile gönderen bir SCADA birimidir. RTU monitör ve kontrol aletleri merkez istasyondan uzakta bulunan, genellikle mikroişlemci bazlı, sensörlerden bilgi alan veya erişim düzeneklerine bilgi gönderip alan kontrol ünitesidir. En önemli görevi; uzak noktalardaki işlem aletleriyle veri kazanımı ve kontrol sağlamak ve de bu verileri merkez istasyona transfer etmektir. Konfigürasyonunu ve kontrol programlarını, bazı merkez istasyonlardan etkin bir figürde yükleyebilme olanağına sahiptir. Bunun dışında bazı RTU programlama ünitelerini, yerinde düzenleyebilme imkanı vardır. Genel olarak RTU bazı merkez istasyonlarla geri iletişim kurmasına rağmen diğer RTU larla karşılıklı iletişim kurması da mümkündür. RTU, merkez istasyonlardan ulaşılamayan diğer RTU lara, röle istasyon (bazen depolayıcı ve ileri istasyon olarak belirtilir) olarak da görev yapar. Bir SCADA sisteminde birkaç kontrol merkezinden söz edilirken, aynı sistemdeki RTU sayısı 100'leri bulabilmektedir. Dolayısıyla RTU lar sistemin, taşınabilirlik, güvenlik ve bilhassa maliyet gibi mühim parametrelerinin doğrudan belirleyicisi olmaktadır. RTU ların mümkün olduğu kadar küçük boyutta ve o bölgenin doğal koşullarına dayanıklı şekilde üretilmeleri mümkündür. Eğer bir sistemin kontrolü ve gözlemi için, hali hazırda sahip olunan cihazlardan daha büyük cihazlar kullanılıyorsa, hem maliyet hem taşınabilirlik açısından 7

8 kurulan sistem önemli bir dezavantaja sahip demektir. Oysa RTU lar ve onlara ait bilgi toplama modülleri, tali merkezlerde en fazla 1,5-2 m. yüksekliğe sahip olabilirler. Tali merkezin boyutlarıyla karşılaştırıldığında bu rakamlar oldukça makul görülmektedir. RTU nun İşlevleri RTU nun çok önemli iki görevi vardır.bunlardan biri bilgi edinmek,diğeri ise gereksinim duyulan otomasyonu gerçekleştirmektir. Bu iki görev, RTU'nun zamandan bağımsız olan yani değişmeyen özelliklerindendir. Ancak RTU ların kullanıcılara daha verimli hizmet etmeleri öngörüldüğünde, bu fonksiyonlara zamanla bir yenisi daha eklenmiştir. Bu da tali merkez seviyesinde gösterimdir. Bilgi Edinme Aşaması Bilgi Edinme Aşaması, RTU'nun temel faaliyeti olarak doğru ve zamanında yapması gereken en mühim görevidir. RTU'nun yönetim olanakları kısıtlı olabilir, güvenlik sebebiyle kimi kontroller ana merkezden, kimileri ara merkezden verilebilir ama faaliyetlerden ödün verilmesi söz konusu olamaz. RTU gerek bölge operatörünün gerekse bağlı bulunduğu ana merkezlerin ihtiyacı olan tüm bilgileri toplar. Bu fiber seviyesindeki otomasyonun ilk prensibi gerçekleştirilmiş olur. RTU'da toplanan değerler gerekirse bir ön işlemden geçirilir. Ön işlemden kasıt, bilgilerin kullanıcı tanımlı hale getirilmesi olayıdır. Yani analog bir değer ya da bilgi, sayısal bilgiye çevrildikten sonra RTU'da oluşturulmuş bir veri tabanı vasıtasıyla, o değere ait sınır değerlerle bir karşılaştırmaya veya matematiksel bir hesaplamaya tabi tutulabilir. Kontrol RTU'da dikkatli ve kesinlikle sağlıklı bir şekilde yapılması gerekli bir başka özelliktir. Uzaktan kontrol olarak; bir valfi veya vanayı açmak, kapatmak vb. kumandalar RTU tarafından gerçekleştirilir. RTU nun Bölümleri Ana Terminal Birimi (MTU) Ana Terminal Birimi olarak adlandırılan MTU (Master Terminal Unit) SCADA sistemlerinde ana kontrolör görevini üstlenen ana istasyon veya bilgisayardır. Modern SCADA sistemlerinde MTU lar bilgisayar temelli olmaktadırlar. Bu bilgisayar sistemi basit bir bilgisayardan oluşabildiği gibi bir bilgisayar ağından da meydana gelebilmektedir. Bu bilgisayar sistemlerinin yanı sıra yazıcılar, yedekleme üniteleri gibi tamamlayıcı cihazlarda MTU larda yer almaktadır. MTU lar SCADA sistemlerinde dağılmış durumda bulunan RTU lardan saha verilerini toplamak ve bunları gerekli kontrol önlemlerini almak adına analiz etmekle yükümlüdür. MTU lar bilgilerin güncelliği açısından RTU lardan gelen verileri belirli aralıklarla güncellerler. Ana merkezde bulunan operatörün MTU ile iletişimi HMI (Human Machine Interface) denen insan-makine arayüz yazılımı ile gerçekleşmektedir. HMI lar operatöre süreç ve sürecin mevcut durumu ile ilgili grafiksel gösterim sağlar. HMI yazılımlarının ayrı bir alarm penceresi de mevcuttur. Bu alarm penceresinde alarmın hangi konuyla ilişkili olduğu, gerekli açıklamalar, alarm değeri, alarm tarihi ve zamanı yer alır. HMI yazılımına erişim sadece kalifiye operatörlere açık tutulmaktadır. Her kullanıcıya bir şifre ataması yapılır ve bu şifrelere göre özel düzeylerde erişim hakkı tanınır. Operatör tarafından yapılan her hareketin bir kaydı tutulur, böylelikle sonradan bu hareketlerin içeriğine erişim sağlanır. MTU lar ve diğer sistemler arası bağlantı iletişim hatları veya LAN sayesinde yapılmaktadır. 8

9 İletişim İletişim SCADA sistemlerinin omurgasıdır. Ana merkezde bulunan MTU nun uzak bölgelerde bulunan RTU larla veya çeşitli bilgisayarlarla veya sistemlerle bilgi alışverişi yapması için bir iletişim hattının olması gerekir. Genelde iki çeşit iletişim aracı mevcuttur: Kablolu iletişim (elektrik kabloları veya fiber optik kablolar) ve kablosuz iletişim (radyo frekansı). İki durumda da bir modem veya LAN teknolojisinin değişik bir formu yer almaktadır. Çoğu SCADA sistemlerinde bir veya her ikisi şeklinde iletişim araçlarının kullanıldığı görülmüştür. Ancak kablo bağlantıları geniş coğrafik alanları kapsayan büyük sistemler için uygulamada elverişli değildir. Bundan dolayı, SCADA sistemleri şirketin kendi sahip olduğu veya başka bir yerden elde edilen telefon hatları üzerinden iletişim kurarlar. Direk kablo bağlantısının gerekli olduğu kritik uygulamalarda fiber optik kablo teknolojisi, daha yüksek veri transferi ve arttırılmış güvenlik sağlaması yönünden tercih edilebilir. Telefon hatlarıyla ulaşılması mümkün olmayan uzak yerleşkelerde radyo frekansıyla (RF) iletişim daha ekonomik bir olanak sunmaktadır. Bu sistemlerde merkezdeki MTU ile uzakta bulunan RTU arasındaki iletişim radyo modemler aracılığı ile olmaktadır. Buna ek olarak uydu iletişimi maliyeti katlanılabilir olmaya başladıkça yaygınlaşmaya başlamıştır. İletişim tipinin SCADA sistemlerinin güvenilirliğini ve performansını etkilemede büyük rolü vardır. Scada Sisteminin Temel Bileşenleri Saha ekipmanları: Saha ekipmanları, sahadan veri toplama veya denetim verilerini sahadaki cihazlara gönderen ve SCADA yapısında ikinci sırada olan cihazlardır. Bunlar PLC, DCS ve Akıllı Elektronik Cihazlar (IED: Intelligent Electronic Devices) olarak sayılabilir. Veri Ağları: Denetlenen veya görüntülenen sistem ile insan-makine ara yüzündeki veri iletişimini sağlayan kanallardır. Bu kanallarda iletişimi sağlamak için çeşitli ortamlar, protokoller ve veri yolları sistemleri kullanılır. Veri ağlarında kablo, özel kiralık hat, Radyo Frekans (RF) ve uydu bağlantısı ile iletişim yaygın olarak kullanılmaktadır. Kablo ile gerçekleştirilen iletişim ortamında saha ile MMI arası mesafe kısadır. Kablolu iletişim iki temel kısımda incelenebilir. Bunlardan ilki koaksiyel kablo ile gerçekleştirilen iletişimdir. İkincisi ise fiber optik kablo ile gerçekleştirilen iletişimdir. Mantıksal Denetim Yazılımı: Mantıksal denetim yazılımı SCADA sistemlerinde iki ayrı bölümde yer alır. Birincisi PLC ve DCS sistemlerinde bulunmaktadır. İkincisi de SCADA sistemini oluşturan sunucularda bulunan sistemi denetleyen mantıksal denetim yazılımlardır. İnsan-makine arayüzü: SCADA sisteminde birçok makine kullanılır. Ancak operatörlere de bazı görevler düşmektedir. Bu görevleri operatör kendi konsollarını kullanarak yerine getirir. Bir operatör konsolunda normal olarak bulunması gereken ekipmanlar, monitör, klavye, fare, gerekiyorsa ışıklı kalem, telefon ve telsiz olarak sayılabilir. Sistem denetim merkezinde normal olarak birden fazla operatör konsolu vardır. Bunların her biri sistemin işleyişi için üzerine düşen görevleri yerine getirir. Günümüzde iletişim teknolojisinin ilerlemesi sayesinde uzak konsollar da gerekirse işletim için kullanılabilmektedir. Bu uzak konsollar merkeze kablo veya modem aracılığıyla bağlanabilmektedir. Konsollarda görevli personelin her birinin sisteme erişimi, ağ yazılımları aracılığıyla denetlenebilmektedir. Her operatörün tanıtım ismi ve şifresi vardır, Bu sayede yetkisiz kişilerin sisteme müdahalesi önlenir. Ayrıca bahsedilen yazılım sayesinde istenen operatörlere sistemin istenen 9

10 kısımlarına müdahale izni verilebilir veya engellenebilir. Örneğin A isimli operatör sadece raporlara erişebilir, uyarı, alarm mesajlarını görebilir ve sistemin işleyişine denetim ve kumanda edemez şeklinde tanımlamalar yapmak, SCADA sisteminin avantajları arasındadır. Monitörlerin yanında, sesli uyarılar da mevcuttur. Kullanıcı kendi konsolunu kullanarak yetkili olduğu kadarıyla cihazların ve ünitelerin durumlarını izleyebilir, raporlar alabilir, tanımlama formları girebilir, hesaplamalar yapabilir, sistemin işleyişine direkt müdahale edecek program ve işleri başlatabilir, bir kısım programları devreye alabilir veya çıkarabilir. Sayısal Sistemlerde PID Kontrol Regüleli sistemlerde sistemin çalışma noktasını belirleyen giriş, sistem çıkışının seviyesini belirler. Bu çıkış sıcaklık, basınç, pozisyon vb. olabilir. Bu tip kontrole açık çevrim kontrol de denilmektedir. Ancak fiziksel sistemlerin çoğunda açık sistem kontrolle istenen çalışma sağlanamaz. Sistemden çıkışında çalışma noktasından sapma, girişe geç cevap verme veya osilasyonlu çalışma gözlenebilir. Bu durumda çıkıştan bir geri besleme alınarak ayrı bir kontrole gidilir ve bu kontrol sistem çıkışını istenen seviyede tutmak için gereken en uygun şekilde sistemi sürer. Bir kontrol oluşturmada en yaygın kullanılan üç strateji oransal (P), integral (I) ve türev (D) kontroldür. Oransal kontrolde kontroller, istenen çalışma noktası ile gerçekteki sistem çıkışı arasındaki farkı alıp, belli bir oranla çarparak sisteme verir. Bu kontrol sistemin çalışabilmesi için bir hata olması gerekir. PID kontroller genellikle üçü bir arada kullanıldığında ideal çözümü verirler. PI kontrolde, integral terimi hatanın integralini alır ve P kontrolünün doğal sonucu olan hatayı ortadan kaldırır. D terimi ise geçiş durumlarında ani cevapları bastırmak için kullanılır. Her terimin katsayısı onun ağırlığını belli eder ve bu katsayılar sistemin transfer fonksiyonuna ve istenen cevaba göre ayarlanır. PID kontroller, analog bir devre olabileceği gibi dijital bir sistemde de tanımlanabilir. 2) VIJEO CITECT 7.1 PROGRAMININ KULLANILMASI Vijeo Citect 7.1 Programının Kurulumu SETUP işaretine tıklayın. Sonra <Next> ile ilerleyin. 10

11 Lisans sözleşmesini kabul edin ve sonra tekrar Next ile ilerleyin. Server ı seçin ve sonra Next ile ilerleyin. Web Server'ın özelliği, Internet Information Hizmetler PC'de yüklü değilse seçmeyiniz, Next ile devam ediniz. 11

12 Yükleme klasörlerini seçin, sonra Next ile ilerleyin. Klasör seçeneklerini seçin, sonra Next ile ilerleyin. Yüklemeyi başlatmak için Install ile ilerleyin. 12

13 Eğer Net 2,0 eksikse, yükleyici kurulumu sağlayacak. Finish üzerine tıklayarak tamamlayın. Vijeo Citect 7.1 Proje Gezgini Vijeo Citect Explorer ın başaltın. 13

14 My Projects e sağ tıklayarak New Project e tıklayın. Proje adını ve açıklama kısımlarını doldurun. Tools seçeneklerinden Proje Editörü aracına ulaşmak için tıklatın. 14

15 Yeni projeyi açtıktan sonra alarm server, trend server, report server, I/O device server ve monitörleme isteği olan bilgisayarların hepsine bir grup ismi veya cluster ( küme ) ismi atamak zorundayız. Servers menüsünden Clusters a tıklayınız. Cluster a bir isim ve bir yorum vererek Add ile ilerleyiniz. 15

16 Network Adreslerinin Tanımlanması Servers menüsünden Network Adresleri ni tıklayarak PC adını, ardından IP adresini girin Add ile ilerleyiniz. IOServer Tanımlanması Servers menüsünden I/O Servers tıklayarak cluster, server ve network adres adlarını girerek Add ile ilerleyiniz. Alarm Sunucu Tanımlanması Servers menüsünden Alarm Servers ı tıklayarak cluster, server ve network adres adlarını girerek Add ile ilerleyiniz. Sunucu Trend tanımı Servers menüsünden Trend Servers ı seçerek daha sonra server ve cluster adlarını seçerek server adı kısmına server adını yazarak Add ile ilerleyiniz. 16

17 I/O Device Ouşturulması I/O device kurulumu için express setup wizard kullanın. Bu sihirbaz I / O aygıt özelliklerini yapılandırır. Kullanımı zaten I / O Sunucu olarak tanımlıdır. 17

18 I / O Aygıt yeni bir özellik oluşturmak için next ile ilerleyin. Simulasyon I/O Aygıt seçerek <next> ile ilerleyin. Seçin M340 sürücüsü iletişim modeli olarak seçiniz. 18

19 Devam etmek için Next ile ilerleyiniz. Yapılandırma işlemek için Finish ile ilerleyin. Projeyi Bilgisayar İçin Tanıtma Tools seçeneklerinden Computer Setup Editor ü tıklayın. 19

20 Vijeo Citect 7.1 seçerek setup ve proje Bilgisayar Kur Wizard ve Express Setup ı seçerek next ile ilerleyiniz. Ağ Kurulumu Önce Server and Display Client sonrada No networking ı seçerek next ile ilerleyiniz. Finish i seçerek işlemi tamamlayınız. 20

21 Projeyi Çalıştırma Project seçeneğine sağ tıklayıp Run ile projeyi çalışırınız. Lisans anahtarı olmadığından demo modunda çalışma yapılabilir. OK tıklayarak gerçek bir sistemde 15 dakika boyunca demo modunda projeyi çalıştırılabilir. Değişken Etiketlerin Tanımlanması Etiket adreslemeleri Digital ve Analog olarak 2 şekildedir. Digital adreslemede %M adresleme şekli kullanılır. 21

22 Analog adreslemede %MW adresleme şekli kullanılır. Trendlerin Tanımlanması Trend Ekran Sayfasını Oluşturma Açık ilk kalem için Single Trend sayfası sağ tıklayın ve seçin. 22

23 Bu kalem için seçin ve Add ile ilerleyin. Ölçek Değiştirme Bu kalem için ölçeklendirme yapın. 23

24 Kullanıcı Oluşturma Proje editörü seçeneğini ana menü, mistem ve kullanıcılar ı tıklarak ulaşabiliriz. Bir parola tanımlayın ve kulanıcıları yetkilerini sınırlandırın. Yönetici Oturum Açma 1-Projeyi çaliştırın. 2-SCADA sistemi kullanılarak oturum hesabını şifre ile ulaşın. 3-Bir kez kullanıcı oturum açtıysa, onun adı görüntülenir. Yönetici Oturumu Açma Bir kez kullanıcı ayrıcalıkları ile bir alarm üzerine sağ tıklayın kaydedin ve alarm menüsünü görüntüler üzerine neler yapabileceğimizi görelim. 24

25 Genie Oluşturma Bir genie birkaç nesneyi gruplandırılmış bir kombinasyonu kaydedilir ve tek bir nesne olarak bir kütüphaneden yeniden kullanılabilir.açtığınızda birçok kez kullanmayı planladığınız bir genie tanımlayabilirsiniz. Değişken doğrudan bir animasyon bir genie olarak atanabilir. Grafik Oluşturucu seçeneğini yeni sonra Genie seçeneklerine tıklayınız. Sembol yapıştır seçeneği ile Tanks kütüphanesinden bir tank seçin, ardından da tank içine bir dikdörtgen çiziniz. Dikdörtgen için Filled görünüm seçeneği ile ayarlama yapınız. 25

26 Etiket değişkeni için görev atayın. Kütüphane Oluşturma Genie oluşturun ve kaydedin. Sonra kaydetmek için yeni bir kütüphane oluşturun. 26

27 3) CAM ÜRETİM SÜRECİ PROGRAMININ YAPILMASI Projenin Oluşturulması Cluster Tanımlanması 27

28 Trend Servers ın Tanımlanması Reports Servers ın Tanımlanması Alarm Servers ın Tanımlanması I/O Server Tanımlanması 28

29 Tagların Girilmesi a)variable Tags 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 b)trend Tags 48

49 49

50 Alarmların Girilmesi a)digital Alarms 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 b)analog Alarms 56

57 c)advenced Alarms 57

58 58

59 59

60 System Değişkenlerinin Girilmesi a)reports b)events 60

61 61

62 62

63 63

64 64

65 65

66 66

67 67

68 68

69 69

70 70

71 71

72 72

73 73

74 74

75 75

76 76

77 77

78 78

79 79

80 80

81 4) PROGRAMIN KULLANILMASI Anasayfa Sistemin genel gözlemi bu sayfadan yapılmaktadır(şekil 1.1). Oluşan arızalar yanan kırmızı lambalar ile gösterilmektedir. Lambaların yeşil olması, o sistemin çalışıyor olması anlamına gelir. Bu sayfada gözlenen ilgili bölüme girmek için bölüm ortasında bulunan resme tıklamak yeterlidir. Şekil 1.1 Karışım Bölümü Bu bölüme ulaşmak için Anasayfa da gösterilen Eritme Bölümü üzerindeki Karışım Tankı yazısına, lambasına veya sol alt köşede yazan Otomatik Dolum Emri AKTİF/AKTİF DEĞİL yazısına tıklamak yeterlidir(şekil2.1). Bu bölümde otomatik dolum emri verilebilir, eritme bölümündeki tüm kompresörler durdurulup çalıştırılabilir ve otomatik dolum emrinde üretilecek camın türü belirlenebilir. Diğer tüm sayfalara kolay geçiş için sol üst tarafta diğer sayfaların kısa yolları da bulunmaktadır. Her tankın üzerinde içindeki malzemeden kaç kg bulunduğu belirtilmiştir(şekil 2.2). 81

82 Şekil 2.1 Şekil

83 a)otomatik Dolum Emri AKTİF İse; Otomatik dolum emri aktif olduğunda karışım bölümündeki cam kırığı, kum ve diğer malzeme değerleri 200 kg ın altına düştüğü zaman otomatik olarak doldurulur. Aynı şekilde eritme bölümündeki gaz tankı değerleri 200 lt nin altına indiği zaman otomatik olarak doldurulur. Eritme bölümündeki tüm kompresörler aktif olduğu durumda otomatik dolum emri de aktif ise sistem 24 saat kesintisiz çalışır. Karışım tankına doldurulacak malzemeler, belirli bir oranda gönderilecektir. Üretilecek camı seçmek için sağ alt köşedeki panelden istenilen cam türüne tıklamak, sağındaki lambaya tıklamak veya Float Bölümü nde sol taraftaki menüden seçim yapmak yeterlidir. Otomatik dolum emrinde karışım tankı 200 kg değerinin altına düştüğünde her malzemeden belirli oranda malzeme bu kazana doldurulacaktır.(şekil 2.3). Şekil 2.3 b)otomatik Dolum Emri AKTİF DEĞİL ise; Otomatik dolum emri aktif olmadığında sistemde azalan değerler Doldur butonları ile doldurulur. Eğer dolum yapılmaz ise tanklar 200 kg ın, gaz tankları 200 lt nin altına indiğinde alarm verilecektir. Yine de dolum yapılmaması durumunda gaz tankları bittiğinde ateşlemeler duracak, karışım tankının boşalması durumunda ise tüm sistem duracaktır. Gaz tanklarının üçünün de durması, tüm bölümlerin ısısının giderek azalmasına sebep olacak, bu da soğutma bölümündeki soğutucuların sırayla kapanmasına neden olacaktır. Gaz tankları boşaldığında kompresörler çalıştırılamaz. Aynı şekilde gaz tankları dolduğunda kompresörler otomatik olarak çalışmaz. Bunun nedeni; normal koşullarda gaz tanklarının boşalması istenmez ve bu tankların boşalması, sadece bir ihmal veya arıza durumunda gerçekleşir. Bu nedenle gereksiz yere çalışması bir tehlike arz edebileceğinden kompresörler her zaman el ile start olmaktadır. Dolum emri geldiğinde bölümlerdeki dolumun simülasyon olarak gösterimi Şekil 2.4 ve Şekil 2.5 teki gibidir. 83

84 Şekil 2.4 Şekil 2.5 Not: Kompresörler ya da soğutucular durdukları zaman, kompresörlerin ya da soğutucuların fanları 5 saniye sonra durmaktadır. Bunun nedeni; ısınan kompresörlerin daha çabuk soğumasına yardımcı olmaktır. Eritme Bölümü Bu bölümde karışım tankının boşalttığı malzeme, bant akışı, gaz tankları kompresörlerin durumu ve bölüm sıcaklığı gözlenmektedir. Sağ üst köşede bulunan kısayol tuşlarıyla diğer bölümlere geçilebilir. Karışım bölümüne geçmek karışım tankı üzerine de tıklanabilir. Bu sayfada kompresörler tek tek durdurulup çalıştırılabilir. Otomatik dolum emrinin aktif olmadığı durumlarda kompresörlerin tek tek çalıştırılması bu sayfada yapılabilir yada karışım bölümünden hepsini aynı anda start/stop uygulanabilir(şekil 3.1). 84

85 Şekil 3.1 Float Bölümü Float bölümü, erimiş haldeki camın yüzdürülerek düz ve pürüzsüz hale getirildiği bölümdür. Bu bölümde camın istenilen kalınlığa getirilmesi sağlanır. Bu bölüm için uygun görülen ortalama sıcaklık 1200 C civarındadır(şekil 4.1). Eritme bölümündeki karışım tankının boşalması ve bant akışının durması sonucu burada erimiş halde cam bulunmaz. Çünkü zaten gerekli işlemi görmüş ve erimiş hale geçen cam, şekillendirme ve soğutmadan sonra kullanılır hale geçecektir. Bu nedenle bant üzeri boş kalacaktır(şekil 4.2). Not: Bant akışı durduğunda float bölümünde silindir durumu sıfırlanacağından bant akışını yeniden başlatma durumunda karışım bölümünde sağ alt köşede bulunan kontrol panelinden öncelikle otomatik dolum emri verilir ve ya doldur butonları ile dolum yapılır. Sonrasında üretilecek cam seçilir ve bant akışı başladığı anda tüm ateşleme kompresörlerine start verilir. Şekil

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KAPALI DEVRE KAMERA KONTROL SİSTEMLERİNİN BAĞLANTILARI ANKARA 2007 Milli

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ OPERATÖR PANELLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Phoenix Contact Müşteri Dergisi Mayıs 2010

Phoenix Contact Müşteri Dergisi Mayıs 2010 1 10 Phoenix Contact Müşteri Dergisi Mayıs 2010 03 Test edilmiş güvenlik Fonksiyonel güvenlik için yeni standartlar 04 Baştan sona güvenlik Tüm uygulamalar için komple çözümler 06 Dedem Otomasyon San.

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU İŞLETİM SİSTEMLERİ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BİLGİSAYARLA İLETİŞİM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BİLGİSAYARLA İLETİŞİM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BİLGİSAYARLA İLETİŞİM Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. KAMERALAR

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. KAMERALAR ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Her türlü binada kapalı devre kamera kontrol sistemi tesisatında kullanılan kameraların çalışmasını çeşitlerini, aparatlarını ve bağlantılarını öğreneceksiniz.

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET VE E-POSTA YÖNETİMİ 482BK0015 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ GÜVENLİĞİ (YAZILIM)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ GÜVENLİĞİ (YAZILIM) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ GÜVENLİĞİ (YAZILIM) ANKARA, 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ORTAK BİLGİSAYAR DERSLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 1.HAFTA Bilgi Teknolojilerine Giriş Öğr.Gör. Ömer Faruk SEYMEN

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2783 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1741 EV TEKNOLOJİSİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2783 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1741 EV TEKNOLOJİSİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2783 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1741 EV TEKNOLOJİSİ Yazarlar Prof.Dr. Yahşi YAZICIOĞLU (Ünite 1-6) Doç.Dr. T. Volkan YÜZER (Ünite 7, 8) Editör Doç.Dr. Gülsün

Detaylı

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ PLC DE PANEL KULLANIMI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA VERİ TRANSFERİNDE ALGORİTMALAR YARDIMIYLA GÜVENLİ ERİŞİM YÖNETİMİ UYGULAMASI. Mehmet Can HANAYLI. Yüksek Lisans Tezi

LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA VERİ TRANSFERİNDE ALGORİTMALAR YARDIMIYLA GÜVENLİ ERİŞİM YÖNETİMİ UYGULAMASI. Mehmet Can HANAYLI. Yüksek Lisans Tezi LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA VERİ TRANSFERİNDE ALGORİTMALAR YARDIMIYLA GÜVENLİ ERİŞİM YÖNETİMİ UYGULAMASI Mehmet Can HANAYLI Yüksek Lisans Tezi Matematik Anabilim Dalı Mayıs 2014 LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ TEMELLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ TEMELLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ TEMELLERİ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ÇEVRE DOSTU SULAMA SİSTEMLERİNİN UZAKTAN KONTROLÜ VE OTOMASYONU. Emre CAN Ethem SERÇE

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ÇEVRE DOSTU SULAMA SİSTEMLERİNİN UZAKTAN KONTROLÜ VE OTOMASYONU. Emre CAN Ethem SERÇE T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ÇEVRE DOSTU SULAMA SİSTEMLERİNİN UZAKTAN KONTROLÜ VE OTOMASYONU Emre CAN Ethem SERÇE Danışman Doç. Dr. Okan BİNGÖL LİSANS TEZİ ELEKTRİK ELEKTRONİK

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU İŞLETİM SİSTEMİ - 2 481BB0066 Ankara 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI ŞEHİR, AKILLI BİNA VE AKILLI EV OTOMASYONU

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI ŞEHİR, AKILLI BİNA VE AKILLI EV OTOMASYONU AKILLI ŞEHİR, AKILLI BİNA VE AKILLI EV OTOMASYONU 61 Temassız Hareket Algılayıcısı ile Akıllı Ev Otomasyonu Ahmet Ali SÜZEN 1, Kubilay TAŞDELEN 2 1 Elektronik- Haberleşme Mühendisliği Bölümü Sülayman Demirel

Detaylı

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ KAMU BİLGİ İŞLEM MERKEZLERİ YÖNETİCİLERİ BİRLİĞİ. Kamu Bilişim Platformu XII SANALLAŞTIRMA. Sürüm 1.0 1.

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ KAMU BİLGİ İŞLEM MERKEZLERİ YÖNETİCİLERİ BİRLİĞİ. Kamu Bilişim Platformu XII SANALLAŞTIRMA. Sürüm 1.0 1. TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ KAMU BİLGİ İŞLEM MERKEZLERİ YÖNETİCİLERİ BİRLİĞİ Kamu Bilişim Platformu XII SANALLAŞTIRMA Sürüm 1.0 1. ÇALIŞMA GRUBU Nisan 2010 TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu XII SANALLAŞTIRMA

Detaylı

DVR KAYIT CİHAZI (GÜVENLİK AMAÇLI) TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER

DVR KAYIT CİHAZI (GÜVENLİK AMAÇLI) TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER DVR KAYIT CİHAZI (GÜVENLİK AMAÇLI) TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER UR-AND41HVR UR-AND42HVR UR-AND81HVR UR-AND82HVR UR-GR163 UR-AND162HVR UR-ANP41H UR-ANP91H UR-ANP161H UR-ANP42H UR-ANP92H UR-ANP162H

Detaylı

İNTERNET SEKTÖRÜ VE TÜRKİYE İNCELEMELERİ

İNTERNET SEKTÖRÜ VE TÜRKİYE İNCELEMELERİ T.C. TELEKOMÜNİKASYON KURUMU Tarifeler Dairesi Başkanlığı İNTERNET SEKTÖRÜ VE TÜRKİYE İNCELEMELERİ Müberra GÜNGÖR (T. Uzmanı) Gökhan EVREN (T. Uzm. Yrd.) - ANKARA, 13 Mayıs 2002 - 1. GİRİŞ... 5 TARİHÇE...

Detaylı

j-guar için Modern Uyarlama Aracı Temel Seviye

j-guar için Modern Uyarlama Aracı Temel Seviye j-guar için Modern Uyarlama Aracı Temel Seviye Genel Bilgi Bu eğitim kitabında j-guar uyarlama aracı ve ilişkili konularda Temel seviye eğitim içerikleri sunulacaktır. Kurumsal kaynak yönetimi, j-guar,

Detaylı

IFS UYGULAMALARI AKILLI ŞİRKET ÇÖZÜMLERİ

IFS UYGULAMALARI AKILLI ŞİRKET ÇÖZÜMLERİ UYGULAMALARI AKILLI ŞİRKET ÇÖZÜMLERİ SCM ROI TCO PLM OBA ALM CRM OEE CALM RCM EAM VIM VMI SLA SOA SCM ROI OBA ALM CRM OEE CALM RCM EAM VIM VMI SLA SOA SCM ROI TCO PLM OBA ALM CALM RCM EAM VIM VMI SLA SOA

Detaylı

Bilgisayarların temel olarak 5 işlevi vardır : girdi işlemleri, aritmetik işlemler, çıktı işlemleri, veri saklama, program çalıştırma.

Bilgisayarların temel olarak 5 işlevi vardır : girdi işlemleri, aritmetik işlemler, çıktı işlemleri, veri saklama, program çalıştırma. Bilgisayara Giriş Ders Notları I. GİRİŞ İçinde bulunduğumuz yüzyılın beraberinde getirdiği çok hızlı bilimsel teknolojik ve ticari faaliyetlerin yoğunluğu bilgisayarların kullanılmasını kaçınılmaz hale

Detaylı

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ARAÇ YÖNETİM SİSTEMLERİ 525MT0283 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

Mayıs - Haziran 2015 ISSN 1307-3591 Say :13

Mayıs - Haziran 2015 ISSN 1307-3591 Say :13 Mayıs - Haziran 2015 ISSN 1307-3591 Say :13 Mitsubishi Electric ten Geleceğe Yönelik Fabrikalar için Nesnelerin İnterneti (IOT) Teknolojisine Dayalı Fabrika Kontrolörü e-f@ctory Enelsan dan Elektromanyetik

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KABLOSUZ AĞ SİSTEMLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

-Industrial Application Software- ERP alanında uzmanlaşmış, dinamik ve inovatif bir yazılım firmasıdır.

-Industrial Application Software- ERP alanında uzmanlaşmış, dinamik ve inovatif bir yazılım firmasıdır. -Industrial Application Software- ERP alanında uzmanlaşmış, dinamik ve inovatif bir yazılım firmasıdır. IAS, ürünü CANIAS ERP ile firmaların iş süreçlerini hızlandırmalarına ve geliştirmelerine yardımcı

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KABLOSUZ AĞLAR 523EO0320 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

MODÜL 1 HTML İLE BASİT İŞLEMLER

MODÜL 1 HTML İLE BASİT İŞLEMLER MODÜL 1 HTML İLE BASİT İŞLEMLER Bu modülü bitirdiğinizde; HTML kodları ile WEB sayfaları için işlevselliği ve verimliliği artırıcı basit işlemler yapabileceksiniz. Ayrıca, 1. WEB sayfası oluşturmaya hazırlık

Detaylı