86.Hiperemezis gravidarum tedavisinde Wernicke ensefalopatisini önlemek için aşağıdakilerden hangisi tercih edilmelidir?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "86.Hiperemezis gravidarum tedavisinde Wernicke ensefalopatisini önlemek için aşağıdakilerden hangisi tercih edilmelidir?"

Transkript

1 86.Hiperemezis gravidarum tedavisinde Wernicke ensefalopatisini önlemek için aşağıdakilerden hangisi tercih edilmelidir? A) B1 vitamini verilmesi B) Hidrasyon C) Antiemetik verilmesi D) Antihistaminik verilmesi E) K vitamini verilmesi Wernicke ensefalopatisini sıklıkla alkol kullanımına bağlı gelişir. Önlemek için B1 vitamini verilir. Hiperemezis olgularındada ketozise bağlı benzer klinik tabloyu önlemek için B1 vitamini verilmektedir.

2 87.Aşağıdakilerden hangisine karşı bağışıklama gebelikte kontrendikedir? A) Hepatit B B) Kızamık C) Hepatit A D) Grip E) Tetanoz Gebelikte canlı viral açılar kontraendikedir. Grip açısı ilk trimester sonrası yapılması uygundur.

3 88.Fetal kardiyak anomali riski aşağıdaki durumlardan hangisinde artış göstermez? A) Diabetes mellitus B) Lityum tedavisi C) Aile öyküsü D) Preeklampsi E) Down sendromu Preeklampsi de artmış bir fetal kongenital anomali bilinmemektedir. Diabet olgularında en sık kardiovasküler anomalilerde risk artışı olurken spesifik anomali kaudal regresyon sendromudur. Down sendromunda da endokardial yastık defekti artışı olur. Lityum kullanımı teratojen etki gösterebilir ve artmış kardiak anomalilere neden olmaktadır.

4 89.Kemik pelvisin en dar çapı aşağıdakilerden hangisidir? A) Ön arka girim B) Transvers girim C) Transvers orta pelvis D) Transvers çıkım E) Ön arka çıkım Pelvisin en dar çapı orta pelvis de interspinöz mesafedir. Bu ölgeden geçen düzlem alanı pelvisi apartura pelvis sup ve inf. olmak üzere ikiye ayırır. Düzlem düzeyi ''0 seviyesi'' olup pelvik girim olarak değerlendirilir.

5 90.Aşağıdaki peripartum enfeksiyonlardan hangisinin maternal grup B streptokok enfeksiyonu ile ilişkisi yoktur? A) Yara enfeksiyonu B) Koryoamnionit C) Bakteriüri D) Endometrit E) Nekrotizan fassiit Nekrotizan fassitis sıklıkla aneorobik enfeksiyon olup Grup B syreptekoklarla ilişkilendirilmez. 34. gebelik haftasında Grup B streptekok için tarama yapılabilir. Grup B streptekoklar aerobik mikroorganizmalardır. 91.Endometriyal polibi olan kadınlarda en sık görülen semptom aşağıdakilerden hangisidir? A) Premenstrüel kanama B) Pelvik ağrı C) Postmenstrüel kanama D) Metroraji E) Dismenore Endometrial polipler sıklıkla asemptomatiktir. Semptom verdiklerinde düzensiz ara kanamalarına yani metrorajiye neden olurlar. Endometrial polipler sıklıkla asemptomatiktir. Büyüdüklerinde üreme çağında metrorari, menapozda ise post menapozal vajinal kanamalara neden olurlar. Nadiren poliplerden malignensi gelişirebilir.

6 92.Menopoz yaşı ile aşağıdaki faktörlerden hangisi arasında çok güçlü bir ilişki olduğu düşünülmektedir? A) Irk B) Parite C) Kilo D) Menarş yaşı E) Genetik Dünya ortalama menapoz yaşı 51 olup sıklıkla genetikle ilişkilidir. Beslenme alışkanlıkları, BMI, coğrafya, stres, ailesel ve ırk sal farklılıklarla da ilişkilendirilmektedir.

7 93.En sık görülen benign over neoplazmı aşağıdakilerden hangisidir? A) Matür kistik teratom B) Seröz kistadenom C) Müsinöz kistadenom D) Endometrioid tümör E) Brenner tümörü Bu soru tartışmalıdır. Klinik değerlendirmeler içersinde seröz tümörler daha sıktır. Ayrıca yaş gruplarına görede over tümörlerinin histolojik tiplerindeki sıklıklar farklılık gösterir. Ayrıca opere edilen ve histopatolojik değerlendirme sonuçlarına göre en sık over tümörleri, klinik tümörler, acil opere edilen olgulardakiler, adolesan-üreme dönemipremenapozal-post menapozal tümörler vede en önemlisi kadavralardaki over tümörlerinin histolojik olarak sıklık sıralamaları farklı kaynaklarda farklı şekilde sıralanabilir. Kanımca opere edilen üreme dönemindeki kadınlarda en sık karşılaşılan bening over tümörü olarak Matür kistik teratom(dermoid kist) verilmiş. Dermoid kist her üç germ yaprağından orjin aldığından kıkırdak, çene, diş, saç gibi farklı yapılar içerir. Bu haliyla en sık torsiyone olan over tümörü olup torsiyon nedeniylede doğal olarak opere edilirler ve histopatolojik tanıda serözlerden daha sık raslanırlar. Gebelik sırasındada bu acil tablo değişmez.

8

9 94.Üreme yaşındaki kadınlarda en sık görülen ve cinsel yolla geçen hastalık etkeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Gonokok B) Klamidya C) İnsan Papilloma virusu D) Mikoplazma E) Hemofilus dukreyi Klamidya ve HPV arasında en sık seksüel geçişli enfeksiyon etkeni tartışmalıdır. Bu soruda da her iki seçenek için en sık yazan kaynaklar bulunmakta.

10 95.Premenstrüel disforik bozukluğun etiyolojisinde, aşağıdakilerden hangisinin sorumlu olduğu düşünülmektedir? A) Östrojen miktarında artma B) Serotonin miktarında düşme C) Gonadotropin miktarında düşme D) Progesteron miktarında artma E) Noradrenalin miktarında artma PMS de tedavide SSRI grubu ilaçlar tedavide günümüzde öncelikli kullanılmaktadır.pms patofizyolojisinda seratonin azalması suçlanmaktadır. Eski Tus soruları içersinde östrojenin PMS ataklarını artırdığı sorulmuştu.

11

12

13 96.Hiperandrojenik hirşütizmi olan kadınlara verilen, klasik kombine oral kontraseptifler aşağıdakilerden hangisini artırır? A) Gonadotropin yapımı B) 5α-redüktaz aktivitesi C) Androjenlerin reseptörlerine afinitesi D) İnsülin rezistansı E) Endometriyal hiperplazi riski Hiperandrojeniz ve hirsutizm kliniğinde sıklıkla tanı PCOS dur. Bu olgularda artmış glukoz intoleransı ve insülin direnci sözkonusudur. KOK klinik kullanımında da glukoz intoleransı ve insülin rezistansında artış olabilir. Bu soruda PCOS kliniği fazladan ve soru tekniği içersinde ek bilgi olarak verilmiştir. Yanıltıcı yani niye artmış insülin direncinde benzer tabloya neden olan KOK verilebildiği gibi çelişkiye düşülebilir. Oysa KOK kullanımı endometrial patolojii riskini azaltmaktadır. PCOS da insülin resistansına karşı oral antidiabetik(metformin) kullanılmaktadır.

14 97.Prematür over yetmezliğinde aşağıdakilerden hangisinin serumdaki ölçümü tanıya yardımcı olmaz? A) Testosteron B) TSH C) Kortizol D) Kalsiyum E) Glukoz POF olgularında otoimmünite, genetik ve trombofilik faktörler ile geçirilmiş ovaryal cerrahi galaktozemi, Radyasyon ve kemoterapi gibi multifaktöryal etyoloji suçlanmaktadır. Otoimmün hastalıklar içersinde troiditler en sıktır.

15 98.Pelvik lenf nodu tutulumunun uzak metastaz olarak kabul edildiği genital kanser tipi aşağıdakilerden hangisidir? A) Vajina B) Over C) Serviks D) Endometriyum E) Vulva Pelvik lenf nodları vulva tümörleri için uzak organ tutulumu olarak değerlendirilir. Cerrahi sırasında yüzeyel inguinal LN nın en proksimalinde yer alan kloke ganglionu tutulursa pelvik ve paraaortiklere yani pelvik nodlara metaztaz olasılığı artar. Endometrium olguları için de inguinal LN tutulumu evreyi Evre 4b yapmaktadır. Pelvik LN tutulumu ise endometrium kanserlerinde Evre 3c dir.

16 99.Kolposkopide serviks kanserinin erken stromal invazyonunu en sık düşündüren bulgu aşağıdakilerden hangisidir? A) Lökoplaki B) Asetobeyaz epitel C) Atipik damarlanma D) Punktuasyon E) Mozaik yapı Eski Tus sorusu 5 kez soruldu. Aberan damarlanma servik Ca düşündüren kolposkopik bulgudur. Kolposkop altında biopsi CIN ve servik Ca için patognomonik tanı kriteridir. Bu da bakladiğimiz TUS sorusudur.

17 100.Karaciğer metastazı saptanan yüksek riskli metastatik gestasyonel trofoblastik neoplazili hastada aşağıdaki tedavilerden hangisi en uygundur? A) Histerektomi + Metotreksat B) Etoposit + Metotreksat + Aktinomisin D + Siklofosfamit + Vinkristin C) Aktinomisin D D) Aktinomisin D + Metotreksat E) Metotreksat + Aktinomisin D + Siklofosfamit EMACO kısaltması önemli.(cisplatin, metotreksat,aktinimisin,siklofosfamid ve vinkristin) Kemoterapiye en iyi cevap veren tümör GTN koryokarsinom olup antineoplastik ajanların faz-3 çalışmaları bu tümörler üzerinde sıklıkla yapılır.

18

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_3AS_16_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_3AS_16_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_3AS_16_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

2012-2013 ÖĞRETİM YILI DÖNEM 4 B GRUBU KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SINAV SORULARI

2012-2013 ÖĞRETİM YILI DÖNEM 4 B GRUBU KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SINAV SORULARI 2012-2013 ÖĞRETİM YILI DÖNEM 4 B GRUBU KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SINAV SORULARI 1- PKOS için hangisi yanlıştır? a. Üreme çağındaki kadınların %8 inde görülür. b. Over rezervleri daha erken azalır. c.

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN KIRKLARELİ DEVLET HASTANESİ NDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN VE

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK EĞİTİM MÜFREDATI. 2010 - Ankara

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK EĞİTİM MÜFREDATI. 2010 - Ankara T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANLIK EĞİTİMİ KOMİSYONU KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK EĞİTİM MÜFREDATI 2010 - Ankara 1 TUK Kadın Hastalıkları

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı 18. GRUP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SAĞLIK AKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ

Detaylı

2 3 KADIN DOĞUM KADIN DOĞUM

2 3 KADIN DOĞUM KADIN DOĞUM 1 2 3 ÖNSÖZ Tıpta Uzmanlık Sınavı na hazırlık uzun ve zahmetli bir yoldur. Kaynak seçimi ise kişiye, sınava kadar kalan süreye ve hedeflenen puana göre değişiklik göstermektedir. Bu seri az zahmetli olan

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DERİN TERATOZOOSPERMİNİN ICSI de GEBELİK SONUÇLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ TEZ DANIŞMANI Klinik Şefi Doç.Dr. A.Süha

Detaylı

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN

Detaylı

UTERUS SARKOMLARI. 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların retrospektif değerlendirilmesi

UTERUS SARKOMLARI. 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların retrospektif değerlendirilmesi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: DOÇ. DR. MUSTAFA ÜNSAL UTERUS SARKOMLARI 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr.

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr. T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Hakan KARAGÖL HORMON RESEPTÖRÜ NEGATİF VE HER-2 NEGATİF MEME KANSERLİ HASTALARLA HORMON

Detaylı

ORAL KONTRASEPSİYON KILAVUZU

ORAL KONTRASEPSİYON KILAVUZU ORAL KONTRASEPSİYON KILAVUZU Editör Prof. Dr. İsmail Mete İtil Yazarlar Prof. Dr. Cansun Demir Prof. Dr. Bülent Tıraş Prof. Dr. Oya Gökmen Doç. Dr. Berna Dilbaz Yrd. Doç. Dr. Özgür Yeniel ORAL KONTRASEPSİYON

Detaylı

TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005)

TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005) TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005) Cevaplar ** ile gösterilmiştir. 1. Pelvis sabitken tek taraflı olarak kasıl-dığında gövdeyi karşı tarafa döndüren kas aşağıdakilerden hangisidir? A) m. obliquus externus abdominis**

Detaylı

EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. H. Nezih DAĞDEVİREN EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİ DOÇ. DR. BENAN ÇAĞLAYAN KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ

Detaylı

Kesintisiz siklik hormon replasman tedavisi (HRT) için östrojen ve progestagen.

Kesintisiz siklik hormon replasman tedavisi (HRT) için östrojen ve progestagen. Trisequens Film Tablet Kesintisiz siklik hormon replasman tedavisi (HRT) için östrojen ve progestagen. Formülü: Her bir film tablet: Mavi Tablet: Östradiol 2 mg (östradiol hemihidrat olarak) Beyaz Tablet

Detaylı

JĠNEKOLOJĠK KANSERLER

JĠNEKOLOJĠK KANSERLER JĠNEKOLOJĠK KANSERLER B u yazı sizlere, jinekolojik (kadın üreme organları) kanserden korunma ve tanı konan hastalarda tanı ve tedavi aşamasında hastalık ve tedaviye bağlı gelişebilecek sorunlarla baş

Detaylı

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. E. Melih ŞAHİN EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ,

Detaylı

Gonodal Hormonlar ve İnhibitörleri

Gonodal Hormonlar ve İnhibitörleri Gonodal Hormonlar ve İnhibitörleri Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com osuzer@istanbul.edu.tr Son güncelleme: 23.01.2013 2 2 1 3 3 4 4 2 5 5 6 6 3 Over Hormonları I 18 karbonlu steroidler olan östrojen

Detaylı

İSTANBUL TÜP BEBEK VE KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ

İSTANBUL TÜP BEBEK VE KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ İSTANBUL TÜP BEBEK VE KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ İstanbul Tüp Bebek ve Kadın Sağlığı Merkezi, tüp bebek ve infertilite tedavileri üzerine özelleşmiş dinamik bir merkezdir. Bizler tüm ekip olarak Küçük bir

Detaylı

PEDİATRİK RADYOTERAPİDE GEÇ YAN ETKİLER: İZLEM ve DESTEK TEDAVİ PROTOKOLLERİ

PEDİATRİK RADYOTERAPİDE GEÇ YAN ETKİLER: İZLEM ve DESTEK TEDAVİ PROTOKOLLERİ PEDİATRİK RADYOTERAPİDE GEÇ YAN ETKİLER: İZLEM ve DESTEK TEDAVİ PROTOKOLLERİ Dr Vuslat Yürüt Çaloğlu Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı vuslatyurut@yahoo.com Kanser tedavisinde

Detaylı

Kanser Tedavisi ve Üremeye Etkileri

Kanser Tedavisi ve Üremeye Etkileri Kanser Tedavisi ve Üremeye Etkileri İçindekiler 02 03 03 03 03 05 05 06 06 06 07 11 11 12 12 12 14 14 15 ÖNSÖZ ERKEKLER İÇİN; Risk Faktörlerinin Analizi Üreme Yeteneğini Korumak Kanser Tedavileri ve Kısırlık

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr.LÜTFĐ KIRDAR KARTAL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ PATOLOJĐ BÖLÜMÜ ŞEF: Dr. NĐMET KARADAYI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr.LÜTFĐ KIRDAR KARTAL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ PATOLOJĐ BÖLÜMÜ ŞEF: Dr. NĐMET KARADAYI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr.LÜTFĐ KIRDAR KARTAL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ PATOLOJĐ BÖLÜMÜ ŞEF: Dr. NĐMET KARADAYI OVERĐN PRĐMER SERÖZ VE MÜSĐNÖZ TÜMÖRLERĐNDE COX-2, p53 VE HER-2/neu (c-erbb-2) EKSPRESYONUNUN

Detaylı

PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ

PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ 38 PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ Dr. Uğur SUNGURTEKİN Anal bölge kanserleri nadir görülen kanser türü olarak bilinmekte ise de görülme sıklığı 1973-1979 dönemiyle karşılaştırıldığında 1994-2000 döneminde

Detaylı

TIP BİLİMLERİ İTİRAZ EDİLEN SORULAR

TIP BİLİMLERİ İTİRAZ EDİLEN SORULAR TIP BİLİMLERİ İTİRAZ EDİLEN SORULAR 4- Aşağıdakilerden hangisi fossa infratemporalis i, fossa cranii media ya bağlar? A) Foramen rotundum B) Canalis pterygoideus C) Foreman spinosum D) Fissura orbitalis

Detaylı

VİRAL DERİ HASTALIKLARI

VİRAL DERİ HASTALIKLARI VİRAL DERİ HASTALIKLARI Viruslar zorunlu hücre içi parazitlerdir. Viruslar deriyi, direkt inokülasyon, sistemik enfeksiyon veya iç odaktan lokal yayılım olmak üzere 3 şekilde atake edeler. Dermatolojik

Detaylı

her hakki saklidir onderyaman.com

her hakki saklidir onderyaman.com İNFERTİLİTE: İnfertilite, son 12 aylık zaman diliminde korunmadan cinsel birleşme olduğu halde spontan konsepsiyonun olmaması olarak tanımlanır. İnfertilite geçici veya çoğu azoospermide olduğu gibi kalıcı

Detaylı