Daha Akıll. ları Batuhan TUNCA. BT Mimarı & SAP Teknoloji Çözümleri Uzmanı IBM Türk

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Daha Akıll. ları Batuhan TUNCA. BT Mimarı & SAP Teknoloji Çözümleri Uzmanı IBM Türk"

Transkript

1 Daha Akıll llı Bir Dünya D Đçin Akıll llı Đş Altyapılar ları Batuhan TUNCA IBM Çözümler Zirvesi 2011 BT Mimarı & SAP Teknoloji Çözümleri Uzmanı IBM Türk

2 Akıllı bir dünyaya doğru... Ajanda Akıllı Đş Altyapıları (Dinamik Altyapılar) Hedeflenen nedir? Nelerden oluşmaktadır? SAP Altyapıları Neredeyiz?... Optimizasyon yolculuğu... SAP ortamlarında Sanallaştırma / Konsolidasyon IBM Power Sistemleri ile Sanallaştırma ve Konsolidasyon SAP ortamlarında Bilgi Altyapısı SAP In-Memory Computing (SAP HANA & SAP BWA) IBM ex5 Sistemleri

3 Donanımlı, Entegre ve AKILLI bir Dünyaya doğru

4 Günümüzün altyapısı geleceğe hazır mı? 30 milyar 2011 yılı itibariyle, ürünlere, binalara, filolara, pasaportlara ve hatta hayvanlara yerleştirilecek RFID etiketlerinin tahmini yıllık üretim sayısı. 1 trilyon Đnternet'e bağlı aygıt sayısı, 2006 yılında 500 milyonken 2011'de 1 Trilyon olacak. 10 kat 2006 ile 2011 arasında, %80'inden fazlası yapılandırılmamış biçimde olmak üzere dijital veride 10 kat artış. Her 3 liderden 1'i Đş dünyası liderleri, sıklıkla eksik veya güvenmedikleri bilgilerle kritik iş kararları alır. 1 dolarda 70 sent Altıyapıya yeni yetenekler ekleme ile karşılaştırıldığında mevcut BT altyapılarının bakımına yapılan ortalama harcama %70 oranında. %33'ü gider Kendisine bir güvenlik ihlali bildirilen tüketicilerin %33'ü, sorumlu olduğunu düşündükleri şirketle olan ilişkilerini sona erdirir.

5 Dünya daha donanımlı, birbiriyle bağlantılı ve zeki, kısacası daha akıllı hale geliyor. Akıllı trafik sistemleri Zeki petrol sahası teknolojileri Akıllı gıda sistemleri Akıllı sağlık hizmetleri Akıllı enerji şebekeleri Akıllı perakende Akıllı su yönetimi Akıllı tedarik zincirleri Akıllı ülkeler Akıllı hava Akıllı bölgeler Akıllı şehirler

6 Akıllı dünya, BT üzerinde yeni talepler oluşturmakta. Yaygınlaşan teknolojik donanım, çok yüksek miktarda veri üretecek ve gerçek zamanlı veri analizi ile öngörü gerektiren yeni tip uygulamaların ortaya çıkmasına neden olacak. Gelişmiş Arama Finansal Analizler Tıbbi Görüntüleme 3 Boyutlu Çevrimiçi Bilgi ve Eğlence Video Đzleme Sistemleri Çevrimiçi Đşlem Gerçekleştirme Analizleri Ağ Güvenliği ve Tehdit Yönetimi

7 Zorluklar... Yüksek hacimle büyüyen veriler Anlık sonuç ihtiyaçları Yüksek esneklik gereksinimleri

8 Altyapılar ile ilgili farklı düşünmemizin zamanı geldi. Altyapıların daha dinamik hale gelmesi gerekiyor.

9 Dinamik Altyapı ile hedeflenen... Đş ve BT hizmetlerinin hızlı ve esnek biçimde sağlanması HĐZMETLERĐ ĐYĐLEŞTĐRĐN Günümüzde mevcut hizmetlerin yüksek kullanılabilirlik düzeyi ve kalitesi... MALĐYETLERĐ DÜŞÜRÜN Günümüzde operasyonel maliyetin ve karmaşıklığın denetim altına alınması... RĐSKLERĐ YÖNETĐN Günümüzün güvenlik, esneklik ve uygunluk zorluklarının aşılması Yenilikçi hizmetlerin sunulmasını hızlandırıyor....devrim niteliğinde verim artışları sağlıyor....daha birbiriyle bağlantılı ve işbirliği odaklı bir dünyanın yeni risklerine hazırlanmayı sağlıyor.

10 Dinamik Altyapıyı oluşturan 7 girişim... Bilgi Altyapısı Sanallaştırma ve Konsolidasyon Güvenlik Varlık Yönetimi Đş Sürekliliği Enerji Verimliliği Servis Yönetimi...iş stratejileri, girişimleri ve hedefleri ile entegre, bütünleşik ve dengede olmalıdır.

11 Dinamik altyapı bir yolculuktur... SAP Solution Manager Integration SAP Compliance Mgmt (GRC) SAP Change Management SAP Business Process Management SAP Service Level / Performance SAP Incident Management ve SAP kullanan şirketlerin sıkıntılarını / ihtiyaçlarını adresler 11

12 SAP altyapılarımızın karmaşıklığı giderek artmakta!.. Sistemler genellikle ayrılmış kaynaklar üzerinde çalışmakta! Tek SAP Sistemi için birden fazla operasyonel sistem Business Programs Business Data Tek SAP Sistemi için birden fazla sunucu DEV Test DB-Server High Bandwidth LAN PROD EDU SAP Çözüm ve Komponenetleri için birden fazla sistem Application Servers LAN Presentation Clients SAP Sistem 1 SAP Sistem 2 SAP Sistem 3 SAP Sistem 4 SAP Sistem

13 Komplex ortamları yönetmeyi bırakmalıyz!.. Solution Manager SCM Central Instance CRM Central Instance Legacy Apps HRM Central Instance WBI or XII Integration SRM Central Instance SAP GUI clients R/3 Central Instance & DB App Servers & Central User Admin Business Warehouse Central Instance Data SAN W eb Application Servers (with load balancing) TREX Server Portal Servers (Database & Content Managem ent) Browsers to access Portal for everything

14 Operasyonel giderleri azaltalım, inovasyonları hayata geçirelim!.. Veri Merkezlerimizi maliyet merkezi olmaktan, iş stratejilerini destekleyen yatırım odaklı iş birimleri haline dönüştürelim! 25% Innovation -5% 20% Innovation 50% Innovation IT service management aligns IT asset use with business goals 75% Operations +5% 80% Operations Optimization of your IT Infrastructure Basitleştirme &Konsolidasyon Sanallaştırma 50% Operations IT optimization helps to reduce costs up to 50% Otomasyon Servis Yönetimi

15 4 adımda SAP Altyapı Optimizasyonu Servis Yönetimi Dynamic infrastructure Otomasyon Sanallaştırma KPIs Capacity management effort Impl. and deployment effort B/R processing OS and SAP maintenance Downtimes planned/unplanned Basitleştirme &Konsolidasyon KPIs Avg server utiization Avg storage utilization Capacity adjustment effort OS and SAN admin effort Downtimes planned/unplanned KPIs # SAP Releases # non SAP Environments # OS images # Servers # Platforms

16 Dinamik altyapı bir yolculuktur......bugünün zorluklarını ve yarının fırsatlarını adresliyoruz.

17 Sanallaştırmadaki 40 yıllık liderlik devam etmekte IBM mainframe VM olacak hypervisor teknolojisini geliştirdi. IBM fiziksel partitioning kullanılan ilk makinalarını duyurdu. IBM mainframe de LPAR ı duyurdu. IBM POWER üzerinde LPAR ı duyurdu. IBM POWER System p ve System i için Hypervisor ı duyurdu. IBM Live Partition Mobility özelliğini taşıyan ilk Unix sunucular olan POWER6 duyurdu. IBM PowerVM i duyurdu. IBM Power7 yi ile birlikte Active Memory Expansion özelliğini duyurdu. Teknolojik Liderlik Dynamic Logical Partitioning Micro-Partitioning Virtual I/O Server Scalable, Live Partition Mobility Lx86 Linux on x86 binaries Workload Partitions Live Application/Partition Mobility Active Memory Expansion Bütün işyüklerinizi verimli ve efektif olarak konsolide edebilme yetkinliği!

18 UNIX Sunucu Ortalama Gelir Dağılımı (IDC) 45% 40% 35% UNIX Server Rolling Four Quarter Average Revenue Share POWER5 Micro-Partitioning POWER6 Live Partition Mobility POWER6 PowerVM Lx86 POWER6 Active Memory Sharing POWER7 Shared Storage Pools 30% 25% 20% 15% Q100 Q200 Q300 Q400 POWER4 Dynamic LPARs POWER5 Shared Processor Pools HP Sun/Oracle IBM Q101 Q201 Q301 Q401 Q102 Q202 Q302 Q402 Q103 Q203 Q303 Q403 Q104 Q204 Q304 Q404 Q105 Q205 Q305 Q405 Q106 Q206 Q306 Q406 Q107 Q207 Q307 Q407 Q108 Q208 Q308 Q408 Q109 Q209 Q309 Q409 Q110 Q210 Source: IDC Server Tracker, Sept 2010 UNIX platformundaki yeni SAP kurulumlarında IBM Power System+AIX pazar payı ~50+% AIX in toplam Unix Pazar payındaki durumundan bile daha iyi SAP müşterileri Power platformuna güvenmekte!

19 00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 24:00 Đşyükü konsolidasyonu ve uygulama izolasyonu Đşlemci Kullanım Yüzdesi SAP NetWeaver BI 01:00 03:00 05:00 07:00 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00 Batch Web Services ERP ERP / Dialogue 4 UNIX Instances, 4 separate SMPs or Partitions SAP uygulamaları iş ve fonksiyonel açıdan entegreler, fakat işyükü açısından değiller. Ayrı LPAR lar/sunucular olarak yönetilmekteler. Düşük ölçekli sinerji sonucunda: Daha fazla donanım Daha fazla yazılım Daha fazla iş Daha fazla maliyet Đşyükü zamanla değişmekte, kapasite aynı kalmakta Đşlemci Kullanım Yüzdesi :00 01:00 02:00 03:00 04:00 POWER işlemci tabanlı sistemler ve yönetilebilirlik özellikleri farklı işyükü kombinasyonlarına cevap verdiği gibi, uygulama katmanları arasında izolasyonu sağlar. Artan sistem verimliliği Düşük Enerji 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 mysap ERP 13:00 Düşük Toplam Sahipolma Maliyeti Batch 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 mysap BI 19:00 20:00 21:00 22:00 Web Services 23:00 24:00

20 POWERVM nedir? UNIX, Linux, ve i5/os uygulamalarınız için (gerçekten) ölçeklenebilir sanallaştırma platformu! Logical Partitions (LPARs) Hypervisor Virtual I/O Server (VIOS) Shared I/O Single SMP Hardware System Teknolojik Liderlik Dynamic Logical Partitioning Micro-Partitioning Virtual I/O Server Scalable, Live Partition Mobility Lx86 Linux on x86 binaries Workload Partitions Live Application/Partition Mobility

21 PowerVM Sanallaştırma Prensipleri Gerçek zamanlı iş yükü dengeleme ERP 1 BW Test Dev PI Sand- box

22 PowerVM Virtual IO olmadan SAP konsolidasyonu Pool of CPUs ERP EP BW CRM SCM DEV INT LAN SAN HUB Clients

23 PowerVM Virtual IO ile SAP konsolidasyonu Pool of CPUs Hypervisor (Virtual IO Adapters) VIO Part. ERP EP BW CRM SCM DEV INT VIO Part. Ethernet FibreCh. FibreCh. Ethernet HUB Clients LPAR lar verilere Virtual I/O bölümleri üzerinden ulaşırlar.

24 Ve sonuç... Önce Sonra

25 SAP + Sanallaştırma = Power Systems 7 CPUs mysap ERP Klasik Altyapı I/O adapters 7 CPUs CUoD Spare s 5 CPUs mysap BI 3 CPUs CUoD Spare s Sanallaştırılmış Altyapı mysap ERP Shared 10 CPUs mysap BI HA BI QA BI Test BI Dev Sandbox Hosting Partitions Virtual Disks IP Rout ing Virtual Disks IP Rout ing 6 CPUs CUoD Spares 2 systems, 20 CPUs Connections: 12 SAN, 4 Network, 8 boot/page disks HA HA Virtual I/O Paths Hypervisor 2 CPUs ERP Test 2 CPUs BI Test 2 CPUs ERP Dev 2 CPUs BI Dev 2 CPUs Trainin g 2 CPUs ERP QA 2 CPUs Sandbo x 2 CPUs BI QA 12 systems, 42 CPUs Connections: 18 SAN, 18 Network, 24 boot/page disks mysap ERP HA mysap BI Shared 10 CPUs ERP Test ERP Dev ERP QA Training Hosting Partitions Virtual Disks IP Rout ing Virtual Disks IP Rout ing Virtual I/O Paths 6 CPUs CUoD Spares Kazanımlar: Esnek altyapı Azalan operasyonel maliyetler Enerji, Soğutma, Fiziksel yer Artan sistem yönetim verimliliği izleme, işletim/operasyon, destek, yedekleme Hypervisor

26 Örnek Müşteri SAP Altyapısı (MicroPartition + VIOS kullanılmakta)

27 AIX6.1 PowerVM Workload Partitions (WPAR) ve SAP Nasıl Yardımcı Olur? Yeşili Seçelim ve Kazanalım Đyi kullanılamayan kaynaklarda iş yükleri konsolidasyonu Büyümeyi, Karışıklığı ve Riski Yönetin Đşyüklerinin diğer sistemlere zahmetsizce taşınabilmesi esnekliğinizi arttıracak. Planlı kesintiler için elinizde eşsiz bir koz olacak. Innovasyonun Farkına Varın IT altyapınızı yönetmek için yeni yollar Workload Partition Application Server Workload Partition Web Server Disk or NFS storage AIX global Instance Workload Partition Test Workload Partition Billing Workload Partition BI Networks Ana AIX O/S altında sanallaştırılmış AIX imajlarıdır. WPAR ın içindeki kullanıcılar ve uygulamalar diğer sistemleri etkilemez. Her WPAR atanmış, ayarlanabilir cpu, bellek, I/O kaynaklarıyla çalışabilir. Đki tip WPAR Nedir? - Sistem WPAR ları ayrı ve bağımsız işletim sistemi olarak - görünürler - Uygulama WPAR ları tek uygulama etrafında örülmüş yönetim bölümlemeleridir. - AIX 6.1 ile uyumlu bütün SAP Uygulamaları desteklenmektedir. - Note güncel bilgileri içermektedir. - SAP Canlı Ortam WPAR desteği için gereken CCMS ve SAPOSCOL desteği geldi!!!

28 AIX V6.1 PowerVM Live Application Mobility Nasıl Yardımcı Olur? Nedir? Yeşili Seçelim ve Kazanalım AIX # 1 Đyi kullanılamayan kaynaklarda iş yükleri konsolidasyonu Workload Workload Partition Partition ECC Sndbx ECC Test Büyümeyi, Application Karışıklığı Partition ve Riski Yönetin Dev Workload Partition Web Đşyüklerinin diğer sistemlere zahmetsizce taşınabilmesi esnekliğinizi arttıracak. Planlı kesintiler için elinizde eşsiz bir koz olacak. Workload Partition App Server Workload Partition Web AIX # 1 Workload Partition Dev Workload Partition Workload Partitions Manager for AIX Shared NFS Storage Policy Workload Partition Billing AIX # 2 Workload Partition Data Mining Workload Partition QA Çalışan bir WPAR ı uygulamayı yeniden başlatma ihtiyacı olmadanaix sistemler # 2 arası taşımaktır POWER4,5,6 ve POWER7 sistemlerde çalışır IBM PowerVM Workload ECC QA Partitions Manager for AIX ürünü ile yönetilir. Workload Workload Partition Workload Partition Manuel, Partition otomatik CRM ya QA da politika BW Test temelli yer değiştirme Innovasyonun Farkına Varın IT altyapınızı yönetmek için yeni yollar Workload Partition Manager Policy

29 Nasıl Yardımcı Olur? Yeşili Seçelim ve Kazanalım Đyi kullanılamayan kaynaklarda iş yükleri konsolidasyonu Büyümeyi, Karışıklığı ve Riski Yönetin Đşyüklerinin diğer sistemlere zahmetsizce taşınabilmesi esnekliğinizi arttıracak. Planlı kesintiler için elinizde eşsiz bir koz olacak. PowerVM Live Partition Mobility ve SAP SAP DB + CI LPAR 1 LPAR 2 LPAR 5 LPAR 3 LPAR 4 LPAR 6 LPAR 7 SAP destekli veritabanları; DB2 V9.1 FP4, DB2 V9.5 MaxDB 7.6 & 7.7 Oracle ve 11 R2 Single Instance Oracle RAC 2Q10 da desteklenecek Note güncel bilgileri içermektedir. Nedir? Çalışan bir Logical Partition (LPAR) ın kullanıcılar etkilenmeden bir sistemden diğer sisteme taşınmasıdır. Son kullanıcının hissedeceği birkaç saniyelik durağanlıktan başka birşey değildir. AIX V6.1, AIX V5.3 ve Linux çalışan P6 ve P7 sistemlerde PowerVM Live Partition Mobility taşıma anında I/O kaynaklarının VIOS ile sanallaştırılmış olmasını gerektirir. SAP license keys LDAP clients CPU ID of NIM clients * PowerVM Enterprise Edition lisansı gerektirir. PowerHA(HACMP) alternatifi değildir. DR çözümü olarak kullanılmaz. Kaynak ve hedef sistemler aynı HMC ile yönetilmelidir. POWER6 Live Partition Mobility Demo with SAP under full load (SGEN) available:

30 PowerVM ve AIX SAP Monitoring TCode (ST06, OS07) Hiyerarşik olarak sanallaştırma katmanları görünmektedir! Physical server LPAR WPAR

31 Active Memory Expansion What it does: AME uses spare CPU capacity to effectively expand the amount of memory available to the system. Often a small amount of processor resource can provide a significant expansion in memory. Works well where the data is highly compressible often the case with SAP workloads Benchmark example: SAP SD 2-tier Starting with a partition running at 60% CPU utilization Partition configuration: 4 cores & 6.75 GB real memory 111% memory expansion for a CPU utilization increase of 15% Effectively added 7.5 GB memory using only 0.6 CPU additional resource Increase the available memory to partitions LPAR s Effective Memory Capacity LPAR s Effective Memory Capacity Physical Memory Physical Memory AME Expanded Memory Capacity

32 Active Memory Expansion & SAP CCMS Entegrasyonu AME specific section The memory monitoring capabilities are introduced with saposcol version See SAP-Note # for more details and updated SAP-Note # titled "POWER7 Active Memory Expansion".

33 VIOServer & SAP CCMS Entegrasyonu Central Monitoring System Reporting TXs ( e.g. Solution Manager ) CPH Collect OS data from LPARs with SAP CCMS agents DLPAR DLPAR DLPAR DLPAR LPAR LPAR LPAR LPAR LPAR LPAR i5/os Linux on Power AIX AIX AIX i5/os Linux on Power Linux on Power AIX VIOS System WPAR System WPAR App. WPAR System WPAR System WPAR System WPAR WLM App. WPAR WLM Dedicated Shared Processor Virtual Shared Pool 1 Virtual Shared Pool 2 Shared Processor Pool Hypervisor POWER Hardware Active Energy Manager VIOS Certified Program approval to run SAPOSCOL and the SAPCCMSR-Agent in the VIO-Partitions The SAP collector and the agent can be downloaded as an AIX installp package from the SAP Service Marketplace Details about installation and setup in SAP-Note saposcol remote agent process running in VIOs Reports VIO status into central SAP administration environment SAP Administrator can get view on virtualized non-sap instances, too

34 Dinamik altyapı bir yolculuktur......bugünün zorluklarını ve yarının fırsatlarını adresliyoruz.

35 Bilgi Patlaması Anlık Mesajlaşma Đletişim s Dokümanlar Mobilite Tweets GPS Sensörler Smart Meter Dereceler Fırsatlar Đşlemler Çağrı Merkezleri Stok Hareketleri Hız Satış Siparişleri Cisimler

36 Zorluklar... Yüksek hacimle büyüyen veriler Anlık sonuç ihtiyaçları Yüksek esneklik gereksinimleri

37 Verilere anlık ihtiyaç mı var?...

38 SAP In-Memory Computing In-Memory Computing Sunucunun fiziksel hafızasında yüksek hacimdeki gerçek zamanlı verinin analiz edilmesini sağlayarak anlık sonuçlar üreten teknolojidir. Gerçek Zamanlı Şirketler e doğru...

39 SAP HANA: SAP High-Performance Analytic Appliance Real-time Sub-second update latency SAP ERP Opportunity 27,000 customers 45,000 installations Fast Other Applications SAP BusinessObjects BWA on steroids for ERP SQL MDX BICS Simple & Easy Pre-configured appliance Data Modeling Packaged SAP content Open Full ANSI 92 SQL MDX SAP ERP Real-time Replication SAP Launch Schedule Q1 Q2 Q3 Ramp-up GA 3rd Party SAP BW ETL

40 3 temel konseptte SAP HANA Veri Ulaşımını Hızlandır Verileri Parçalara Ayır Veri Hareketlerini Sınırlandır

41 Veri Ulaşımını Hızlandır Diske göre 1 milyon kere daha hızlı! Conventional Databases Disk Read 5 milliseconds In-Memory Databases Disk Read 5 nanoseconds By 2012, 70% of Global 1000 organizations will load detailed data into memory as the primary method to optimize BI application performance. - Gartner

42 Verileri Parçalara Ayır Veriler bölünerek fiziksel sunucuların üzerindeki belleklere yüklenir...

43 Veri hareketlerini sınırlandır Veritabanı katmanında hesaplama

44 IBM Infrastructure for SAP BWA & SAP HANA BladeCenter High Density packaging of upto 14 Blades IBM SystemX Blades BI Analytical Engine Query & Response SAP NetWeaver 7.0 Business Intelligence InfoCubes GPFS / SUSE Performance optimized shared file system for Linux cluster Indexing IBM TotalStorage Plugs into all SAP NW BI 7.0 Environments FibreChannel attached SAN reducing network I/O Business Data

45 IBM Sistemleri & SAP HANA Key requirements: More CPU IBM ex5 Systems Deliver Scalable processing More Memory (RAM) MAX5 memory scaling Higher storage IOPs Scalability exflash high with SSDs (IOPs) Scale out with GPFS

46 IBM ex5 Sistemleri SAP Đşyükleri için ideal Enterprise X Architecture 5th Generation Systems Ideal for: SAP Application Servers SAP Database servers Virtualized SAP workloads SAP In-memory workloads SAP Certification number: SAP Certification number: SAP Certification number: SAP Certification number: ,120 (32C) SAPS 1 108,270 (64C) SAPS 2 57,330 (32C) SAPS 3 29,300 (16C) SAPS 4 System x3850 X5 Consolidation, virtualization of SAP systems, and SAP database workloads being migrated off of proprietary hardware are demanding more addressability BladeCenter HX5 Demand for minimum footprint in small but powerful datacenters as well as integrated networking infrastructure has increased the growth of the blade form factor to build integrated SAP solutions System x3690 X5 Powerful and scalable system allows some workloads to migrate onto 2 socket design that delivers enterprise computing in a dense package which is specially enabled for consolidation of small SAP Application servers or smaller centralized SAP solutions

47 SAP BWA vs SAP HANA

48 Müşteri Örneği - SAP BWA In Memory Technology Average improvement 96.7% improvement in reporting time Loading 1.1 million records/day with 36 months of history

49 SAP BWA Müşteri Referansları Newell Rubbermaid Caltex Yamaha 7 Eleven T-Mobile ConAgra Rabobank Endress+ Hauser Volkswagen Kyocera-Mita Video Bundeswehr Bayer Wacker Lionsgate Phoenix Sharp

50 Teşekkürler! Daha ayrıntılı bilgi için: ibm.com/dynamicinfrastructure Đletişim: Batuhan Tunca (+90)

Yeni Nesil Veri Yedekleme ve Kurtarma Çözümleri

Yeni Nesil Veri Yedekleme ve Kurtarma Çözümleri Yeni Nesil Veri Yedekleme ve Kurtarma Çözümleri Hakan YILDIZ, 28/05/2009 2009 IBM Corporation 2 Ajanda Veri yönetimine genel bakış IBM Veri Yedekleme ve Kurtarma Çözümleri Tivoli Storage Manager Tivoli

Detaylı

IBM Global Technology Services Ağustos 2011 Düşünce Liderliği Teknik Belgesi

IBM Global Technology Services Ağustos 2011 Düşünce Liderliği Teknik Belgesi IBM Global Technology Services Ağustos 2011 Düşünce Liderliği Teknik Belgesi BT altyapınızın daha iyi yönetilmesiyle verimlilik ve iş değeri elde etme Hizmetlerin etkin bir biçimde sağlanması ve maliyet

Detaylı

Birlikte BuluTlu Günlere! Oracle Cloud Strategy

Birlikte BuluTlu Günlere! Oracle Cloud Strategy Birlikte BuluTlu Günlere! Oracle Cloud Strategy Sezgin Aşkın Bulut Platformu Çözüm Lideri Türkiye Bulut Bilişimin Nedenleri %67 Bulut Bilişimin BT Verimliliğini Arttıracağını Düşünüyor İşletim Tasarruf

Detaylı

SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR...

SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR... SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR... HAKKIMIZDA 1 Şubat 2006 tarihinde kurulan SoftTech; özellikle bankacılık ve finansal sektörler başta olmak üzere, liman işletimi, gayrimenkul

Detaylı

İŞ ZEKASI NIN YENİ FORMÜLÜ. Bütünleşik Sistemlerin Gücü Yarının Fırsatlarının Bugünden Keşfi Strateji Belirleme ve Karar Yönetimi Big Data Analizi

İŞ ZEKASI NIN YENİ FORMÜLÜ. Bütünleşik Sistemlerin Gücü Yarının Fırsatlarının Bugünden Keşfi Strateji Belirleme ve Karar Yönetimi Big Data Analizi Ü Ç A Y D A B İ R Y A Y I M L A N I R M A R T - N İ S A N 2 0 1 3 S A Y I 5 4 İŞ ZEKASI NIN YENİ FORMÜLÜ Bütünleşik Sistemlerin Gücü Yarının Fırsatlarının Bugünden Keşfi Strateji Belirleme ve Karar Yönetimi

Detaylı

SOLVING IT. solving IT

SOLVING IT. solving IT SOLVING IT solving IT 04 ARUBA NETWORKS 08 BROCADE 12 FIREEYE 16 F5 NETWORKS 20 JUNIPER NETWORKS 24 REDHAT 28 SOPHOS 02 PROLINK HAKKINDA 06 BLUE COAT 10 COMMVAULT 14 FLUKE NETWORKS 18 HITACHI 22 NETAPP

Detaylı

Engin ÖZBAY Manager of ICS, IBM Türk

Engin ÖZBAY Manager of ICS, IBM Türk IBM Global Technology Services Bireysel Bankacılık Teknoloji Çözümleri Akıll llı Bankacılık Platformu Engin ÖZBAY Manager of ICS, IBM Türk 2009 IBM Corporation Bireysel Bankacılık Teknoloji Çözümleri Akıllı

Detaylı

Varlık Yönetimi Akıllı Dünya için Akıllı Varlıklar

Varlık Yönetimi Akıllı Dünya için Akıllı Varlıklar Onur Buçukoğlu Tivoli Maximo Ürün Müdürü IBM Güneybatı Avrupa Bölgesi Nilgün Bökeer Genel Müdür Yardımcısı Boğaziçi Yazılım Varlık Yönetimi Akıllı Dünya için Akıllı Varlıklar Swissotel, İstanbul 22 Ekim

Detaylı

Web POS. Kasada online servis noktası. Genç nüfus, sektörün en büyük avantajı. Kontör yüklemenin en hızlı ve kolay yolu

Web POS. Kasada online servis noktası. Genç nüfus, sektörün en büyük avantajı. Kontör yüklemenin en hızlı ve kolay yolu SAYI 14 Nisan-Mayıs-Haziran 2010 ISSUE 14 April-May-June 2010 Kasada online servis noktası Web POS Online service point at the cash register KON TÖR KON ON TÖR KONTÖR FATURA ÖDEME PARA TRANFER Genç nüfus,

Detaylı

Sanal Ortamınızı İş Amaçlı Kullanıma Hazır Bir Buluta Dönüştürün. Mehmet Özgür Depren IBM Cloud & Smarter Infrastructure

Sanal Ortamınızı İş Amaçlı Kullanıma Hazır Bir Buluta Dönüştürün. Mehmet Özgür Depren IBM Cloud & Smarter Infrastructure Sanal Ortamınızı İş Amaçlı Kullanıma Hazır Bir Buluta Dönüştürün Mehmet Özgür Depren IBM Cloud & Smarter Infrastructure Hizmete Hızlı Erişim 21% [#2 rank] need Cloud to align to the velocity of the business

Detaylı

SAP ERP. Verİmlİ, sağlıklı, zinde bir organizasyon İÇİN. MetaboLİzma. hareket kabiliyeti MOBİL YAŞAM

SAP ERP. Verİmlİ, sağlıklı, zinde bir organizasyon İÇİN. MetaboLİzma. hareket kabiliyeti MOBİL YAŞAM Verİmlİ, sağlıklı, zinde bir organizasyon İÇİN Fazlalıklardan kurtulun BULUTLAR KADAR HAFİF İŞ SÜREÇLERİ SINIRLI KAYNAKLARLA SINIRSIZ POTANSİYELİ ORTAYA ÇIKARIN SAP ERP MetaboLİzma Hızlandırıcı SAP HANA

Detaylı

ITIL Terim ve Tanımlar Sözlüğü. Türkçe

ITIL Terim ve Tanımlar Sözlüğü. Türkçe ITIL Turkish glossary, v1.0, 23 September 2013 based on English glossary v1.0, 29 July 2011 ITIL Terim ve Tanımlar Sözlüğü Türkçe 1 Teşekkürler Mayıs 2007 de orijinal İngilizce ITIL Terim ve Tanımlar Sözlüğü

Detaylı

0216 574 1260 / matrisbilisim.com

0216 574 1260 / matrisbilisim.com 0216 574 1260 / matrisbilisim.com BROCADE VDX CLOUD NETWORKING NOW HAS AN ETHERNET FABRIC Bulutlar elinizin altında olsun. Bulut sistemler için optimize bir ağ, düşündüğünüzden çok daha yakınınızda olabilir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER DONANIM VE MİMARİ ÖZELLİKLERİ YAZILIM (HYPERVİSOR) ÖZELLİKLERİ DESTEKLENEN İŞLETİM SİSTEMLERİ VE VERSİYONLARI

İÇİNDEKİLER DONANIM VE MİMARİ ÖZELLİKLERİ YAZILIM (HYPERVİSOR) ÖZELLİKLERİ DESTEKLENEN İŞLETİM SİSTEMLERİ VE VERSİYONLARI SANAL SUNUCU İÇİNDEKİLER DONANIM VE MİMARİ ÖZELLİKLERİ SANAL SUNUCU ÖZELLİKLERİ YAZILIM (HYPERVİSOR) ÖZELLİKLERİ DESTEKLENEN İŞLETİM SİSTEMLERİ VE VERSİYONLARI DESTEKLENEN DATABASELER VE VERSİYONLARI AĞ

Detaylı

SAYI 22 Nisan - Mayıs - Haziran 2012 ISSUE 22 April - May - June 2012

SAYI 22 Nisan - Mayıs - Haziran 2012 ISSUE 22 April - May - June 2012 SAYI 22 Nisan - Mayıs - Haziran 2012 ISSUE 22 April - May - June 2012 Tuğla gibi POS taşımaktan yorulmadınız mı? Ingenico nun iwl200 serisi, yükü azaltır, hız kazandırır. Ingenico saha çalışanları için

Detaylı

MOBİLİTE REKABETTE YENİ FIRSAT: SAP TEKNOLOJİ ÇÖZÜMLERİ İLE DAHA VERİMLİ VE YENİLİKÇİ KURUMLAR BAŞARI ÖYKÜSÜ: ŞİŞECAM'DA İNSAN KAYNAKLARI SÜREÇLERİ

MOBİLİTE REKABETTE YENİ FIRSAT: SAP TEKNOLOJİ ÇÖZÜMLERİ İLE DAHA VERİMLİ VE YENİLİKÇİ KURUMLAR BAŞARI ÖYKÜSÜ: ŞİŞECAM'DA İNSAN KAYNAKLARI SÜREÇLERİ SAYI 4 / 2012 REKABETTE YENİ FIRSAT: MOBİLİTE TEKNOLOJİ ÇÖZÜMLERİ İLE DAHA VERİMLİ VE YENİLİKÇİ KURUMLAR BAŞARI ÖYKÜSÜ: ŞİŞECAM'DA İNSAN KAYNAKLARI SÜREÇLERİ AKBANK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI TURGUT GÜNEY:

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE YAZILIM SEÇİM SÜRECİ

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE YAZILIM SEÇİM SÜRECİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE YAZILIM SEÇİM SÜRECİ Erkan BAYRAKTAR * Mehmet EFE ** ÖZET Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), bir işletmenin üretimden satışa, satınalmadan muhasebeye dek uzanan iş süreçlerinin

Detaylı

MOBİL İLAÇ PROSPEKTÜS UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Barış SARIKAYA. Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı. Bilgisayar Bilimleri Programı

MOBİL İLAÇ PROSPEKTÜS UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Barış SARIKAYA. Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı. Bilgisayar Bilimleri Programı İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ MOBİL İLAÇ PROSPEKTÜS UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Barış SARIKAYA Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı Bilgisayar Bilimleri Programı Tez Danışmanı: Doç. Dr.

Detaylı

ERP hakkında her şey! S&T, en hassas çözümleriyle hizmetlerinde sınır tanımıyor. Enerji tedarikçileri için en doğru olanı

ERP hakkında her şey! S&T, en hassas çözümleriyle hizmetlerinde sınır tanımıyor. Enerji tedarikçileri için en doğru olanı Sayı 01/2008 S&T Grubu nun uluslararası müşteri dergisi Enerji tedarikçileri için en doğru olanı Otomobil sektörü için top çözümler ERP hakkında her şey! S&T, en hassas çözümleriyle hizmetlerinde sınır

Detaylı

Yaygın İş Zekası Uygulaması İçin Önemli Olan Başarı Etkenleri

Yaygın İş Zekası Uygulaması İçin Önemli Olan Başarı Etkenleri Yaygın İş Zekası Uygulaması İçin Önemli Olan Başarı Etkenleri Eylül 2007 James Markarian Stephen Brobst Jeff Bedell Informatica Teradata MicroStrategy Teknoloji Direktörü Teknoloji Direktörü Teknoloji

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI PROGRAMI MICROSOFT DYNAMICS AX PROGRAMININ CRM MODÜLÜNÜN HİZMET ŞİRKETİNDE UYARLANMASI

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI PROGRAMI MICROSOFT DYNAMICS AX PROGRAMININ CRM MODÜLÜNÜN HİZMET ŞİRKETİNDE UYARLANMASI T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI PROGRAMI MICROSOFT DYNAMICS AX PROGRAMININ CRM MODÜLÜNÜN HİZMET ŞİRKETİNDE UYARLANMASI

Detaylı

SOSYAL YARDIM ALANINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI: ÖRNEK MODEL SOSYAL YARDIM BİLGİ SİSTEMİ SOSYAL YARDIM UZMANLIK YETERLİLİK TEZİ

SOSYAL YARDIM ALANINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI: ÖRNEK MODEL SOSYAL YARDIM BİLGİ SİSTEMİ SOSYAL YARDIM UZMANLIK YETERLİLİK TEZİ SOSYAL YARDIM ALANINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI: ÖRNEK MODEL SOSYAL YARDIM BİLGİ SİSTEMİ SOSYAL YARDIM UZMANLIK YETERLİLİK TEZİ Hazırlayan: Umut İsmail YEŞİLIRMAK (Sosyal Yardım Uzman Yardımcısı)

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ N.Tuğrul Köstence İstanbul, 2009 T.C. BAHÇEŞEHİR

Detaylı

Halil Bahadır IBM Rational Orta ve Doğu Avrupa Uygulama Yaşamdöngüsü Yönetimi Uzmanı

Halil Bahadır IBM Rational Orta ve Doğu Avrupa Uygulama Yaşamdöngüsü Yönetimi Uzmanı Daha Fazla Değil, Daha Akıllı Çalışmak: Stratejik Varlık Yönetimi için İpuçları Kerim Çakmak, PhD IBM Rational Orta ve Doğu Avrupa Teknik Satış Uzmanı Halil Bahadır IBM Rational Orta ve Doğu Avrupa Uygulama

Detaylı

Türkiye Oracle Kullanıcıları Grubu

Türkiye Oracle Kullanıcıları Grubu 2013 Türkiye Oracle Kullanıcıları Grubu TROUG Log TROUG Log, TROUG un tanıtımı için hazırlanmıştır. TROUG üyelerinin bloglarından alınan içerikler ve yazıların ile desteklenmiştir. Oracle Bilgisayar Program

Detaylı

Cisco IT Veri Merkezinde Konsolidasyonu ve Standartlaştırmayı Nasıl Başarıyor

Cisco IT Veri Merkezinde Konsolidasyonu ve Standartlaştırmayı Nasıl Başarıyor Cisco IT Veri Merkezinde Konsolidasyonu ve Standartlaştırmayı Nasıl Başarıyor Sunucu ve veri depolama sanallaştırma, Cisco faaliyetlerinin esnekligini artırıyor ve TCO yu düşürüyor. Cisco IT Durum Analizi

Detaylı

Veritabanları: 1/3'e kadar daha düşük fiyatla 3 kata kadar performans elde edin

Veritabanları: 1/3'e kadar daha düşük fiyatla 3 kata kadar performans elde edin Discovery Days 2012 Daha iyi BT ekonomisi için akıllı tercihler Veritabanları: 1/3'e kadar daha düşük fiyatla 3 kata kadar performans elde edin Yasal uyarı: Gelecekte pazara sunulabilecek ürünlere ilişkin

Detaylı

Bulut Bilişim. Dosyası. İşbirliğiyle. katkılarıyla

Bulut Bilişim. Dosyası. İşbirliğiyle. katkılarıyla Bulut Bilişim İşbirliğiyle Dosyası Bulut Bilişim, ortak kullanılan kaynaklar üzerinde, ihtiyaca göre ölçeklenebilen, anında kullanıma hazır, kaynak ataması ve yönetimi kolay yapılabilen BHT-Bilişim ve

Detaylı

TEŞEKKÜR. Burak KARAGÖL Ankara, 2013

TEŞEKKÜR. Burak KARAGÖL Ankara, 2013 TEŞEKKÜR Çalışmaya verdikleri katkı ve desteklerden dolayı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanı Emin Sadık AYDIN a, danışmanım Planlama Uzmanı Ercan BOYAR a, Planlama Uzmanları Özhan YILMAZ, Kubilay KAVAK ve

Detaylı

Haydar Erdem Yılmaz Sistemler & Teknoloji Grubu Teknik Mimarlar Müdürü

Haydar Erdem Yılmaz Sistemler & Teknoloji Grubu Teknik Mimarlar Müdürü Haydar Erdem Yılmaz Sistemler & Teknoloji Grubu Teknik Mimarlar Müdürü Gündem Bilgi Teknolojileri Eğilimleri Bulut BT Nedir Bulut a Uygun İşyükleri Bulut BT İş Modelleri IBM Açık Standart ları Destekliyor

Detaylı