Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4K_BÜT Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4K_BÜT Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI"

Transkript

1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4K_BÜT Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle ve büyük harflerle okunaklı bir şekilde doldurunuz. GENEL AÇIKLAMALAR 1.Bu soru kitapçığında Toplam 60 soru bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 65 dakikadır. 3.Sınav başladıktan sonraki 20 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacaktır. Ancak sınava geç başlayan öğrencilere ek süre verilmeyecektir. Sınava ilk 20 dakikadan daha geç gelen öğrenciler sınav salonuna alınmayacaktır. 4.Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 5. Test kitapçığındaki her sorunun yalnızca bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 6.Sınava cep telefonu ile girmek kesinlikle yasaktır. 7.Bu kitapçıktaki soruların cevapları, kitapçıkla birlikte verilen cevap kâğıdında ayrılmış olan yerlere, kurşun kalemle işaretlenecektir. Tükenmez kalem kullanılmayacaktır. Cevap kâğıdı buruşturulmayacak, üzerine gereksiz hiçbir işaret konulmayacaktır. 8.Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 9.Sınav başlangıcından sonra ilk 20 dakika ve son 10 dakika sınav salonundan çıkmaya izin verilmeyecektir. 10. Sınav sırasında tuvalete gitmek kesinlikle yasaktır Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Bu testteki soruların her hakkı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı'na aittir. İzinsiz kopyalanamaz, çoğaltmak amacıyla basılamaz, elektronik ortamda yayınlanamaz.

2 Genel 1. Üç yaşında bir hastada akut böbrek hasarı saptanıyor. Aşağıdakilerden hangisi tanıda en az düşünülmesi gereken nedeni oluşturur? A) Post enfeksiyöz glomerulonefritler B) Hemolitik üremik sendrom C) Hipoksik/iskemik hasar D) Obstrüktif üropatiler E) Hızlı ilerleyen glomerulonefrit 2. Yedi yaşındaki erkek çocuk annesi tarafından dengesiz yürüme yakınması ile getiriliyor. Çocuğa ayakta durur pozisyonda iken her iki ayağını birbirine değecek şekilde yan yana getirmesini, her iki kolunu ileri doğru uzatmasını ve gözlerini kapatmasını istediğinizde dengesinin bozularak düşecek gibi olduğu görülüyor. Yaptığınız bu nörolojik muayene testi aşağıdakilerden hangisidir? A) Romberg B) Klonus C) Gowers D) Babinski E) Mingazzini 3. Yirmi sekiz haftalık 1100 g. ağırlığında doğan bebeğin 1 saatlikken takipnesi ve siyanozu saptanıyor. Aşağıdaki nedenlerden ilk sırada düşünülmesi gereken hangisidir? A) Yenidoğanın geçici takipnesi B) Primer pulmoner hipertansiyon C) Respiratuar distres sendromu D) Siyanotik konjenital kalp hastalığı E) Mekonyum aspirasyon sendromu 4. Aşağıdakilerden hangisi lomber ponksiyon için kontrendikasyon değildir? 5. Türkiye de çocukluk çağında en sık görülen ilk 2 malinite hangileridir. I: Wilm s tümörü II: Nöroblastom III: Santral sinir sistemi tümörleri IV: Lösemi V: Lenfoma A) II+III B) III+IV C) II+V D) III+IV E) IV+V 6. İnguinal bölge iç halka içinden hangi yapılar geçer? A) Medial Umbilikal ligament B) Duktus deferens ve testiküler damarlar C) İnferior epigastrik damarlar D) Eksternal iliak damarlar E) Herhangi bir anatomik yapı geçmez 7. Dokuz kg ağırlığında bir hasta ishal yakınması ile getiriliyor. Yapılan fizik muayenede şuur açık, turgor ve tonus azalmış, mukozalar kuru, kapiler dolaşım zamanı 2 saniye, tansiyon arteriyel 100/45 mmhg, saptanmıştır. Bu hastaya uygulanacak sıvı tedavisi nasıl olmalıdır? A) İlk 8 saatte 900 cc ½ SF verilmelidir. B) İlk 8 saatten sonra, kalan 16 saatte 900 cc 1/3 SF verilmelidir. C) Hastaya 20 dakikada 180 cc SF verilmelidir D) Hastaya ilk 8 saatte 750 cc ½ SF verilmelidir E) Hastaya 24 saatte 1800 cc ½ SF verilmelidir A) KIBAS B) Kanama diyatezi C) Solunum yetmezliği D) Şiddetli baş ağrısı E) Uygulama yerinde döküntü 2

3 8. Baş ağrısına yaklaşım ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Çocuklarda baş ağrısının en sık nedeni üst solunum yolu enfeksiyonudur. B) Baş ağrısı olan her çocuğun göz ve göz dibi incelemesinin yapılması gerekmektedir. C) Baş ağrısı olan bir çocukta; sabah olan baş ağrısı, kusma giderek artan ağrı şiddeti ve sıklığı acil değerlendirmeyi gerektiren durumlardır D) Aurasız migren genellikle tek taraflı, zonklayıcı, 1-72 saat süren, fonofobi ve fotofobinin eşlik ettiği tekraryalan tipte bir bağ ağrısı çeşitidir. E) Migren tanısı düşünülen bir hastada bilgisayarlı tomografi incelemesi ve EEG incelemesi yapılmalıdır. 9. Kistik fibrozisin gastrointestinal sistem bulguları ile ilgili olarak hangisi doğru değildir? A) Hastaların %50 kadarında kronik ishal vardır B) Fokal bilier siroz olabilir C) Kolelithazis görülebilir D) Pankreatit olabilir E) Yenidoğanda uzamış kolestatik sarılık olabilir 10. Anüs, Üretra ve vajenin ortak tek bir kanal ile açıldığı anomaliye ne denir? A) Kloaka B) Rektoperineal fistül C) Rektovajinal fistül D) Rektoüretral fistül E) Hiçbiri 11. Üç yaşında bir erkek hasta acil servise kanlı ishal ve idrar miktarında azalma nedeni ile getiriliyor. Öyküsünden şikayetlerin bir fast-food restoranına gitmelerinden beş gün sonra başladığı öğreniliyor. Fizik muayene de hasta letarjik ve oldukça soluk olarak görülüyor. Bu hastanın en olası tanısı aşağıdakilerden hangisidir? A) Hızlı ilerleyen glomerulonefrit B) Post enfeksiyöz glomerulonefrit C) Renal ven trombozu D) Hemolitik üremik sendrom E) Sistemik lupus eritematozus 12. Dört günlükken konvülziyon geçiren bir yenidoğanda etyolojiye yönelik değerlendirmeye hangi tetkikle başlarsınız? A) Serebral MR B) Lomber ponksiyon, kan kültürü C) Kan şekeri, kalsiyum, magnezyum D) Kranyal Ultrasonografi E) Metabolik hastalıklara yönelik testler 13. Hirschsprung hastalığında patoloji nerededir? A) Ganglionik segmentte B) Tüm gastrointestinal sistemde C) Dilate ganglionik segmentte D) Dar aganglionik segmentte E) İleoçekal valvde 14. Çalıştığınız hastanede Hepatit C enfeksiyonu olan bir anneden doğan bebek için sizden konsultasyon istendi. Ayrıntılı öykü ve normal olarak tespit ettiğiniz bir fizik mueyene sonrasında bir sonraki adımınız ne olur? A) Aileye henüz endişelenecek bir şey olmadığını söyler ve bebeği 3 ay sonra kontrole çağırırım B) Karaciğer enzim kontrolü ister hastayı çocuk gastroenterolojisine yönlendiririm C) Anti HCV isterim D) Abdominal USG isterim E) HCV RNA isterim 15. Sekiz kg ağırlığında bir çocukta ateş için uygulanacak parasetamol dozu hangisidir? A) 80 mg/doz, günde 4-6 kez B) 80 mg/gün, günde 4-6 kez C) 800 mg/gün, günde 4-6 kez D) 800 mg/doz, günde 4-6 kez E) 8 mg/doz, günde 4-6 kez 16. Üriner sistem taşlarında aşağıdaki hangi durumda acil tedavi gerekir? A) Üreter taşına bağlı tıkanık B) Pelvis içi taşın büyümesi C) Mesane taşı ve hematüri D) Küçük kaliks taşları ve enfeksiyon varlığında E) Nefrokalsinozis 3

4 17. Meckel divertikülü nedir? A) Urogenital kalıntı B) Omfalomezenterik kanal artığı C) Bir çeşit mesane divertikülü D) Invagine olmuş barsak segmentidir E) Hiçbiri 18. Solunum sistemi oskulltasyonu muayenesinde sağ akciğer orta zonda inspirium sonunda ince çıtırtı şeklinde bir ses duyuyorsunuz, hastayı öksürttüğünüzde veya hasta ağladığında bu ses kaybolmuyorsa bu sese ne ad verilir? A) Stridor B) Ronkus C) Raller D) Vizing E) Frotman 19. Üç yaşında kız çocuğu, sesinde kalınlaşma, genital bölgesinde kıllanma ve hızlı büyüme yakınması ile getiriliyor. Öyküsünden bu yakınmalarının 2 yaşında başladığı fark ediliyor. Doğumda herhangi bir şikayetinin olmadığı, 2 yaşından sonra sesinin kalınlaştığı ve 3 yaşına doğru genital bölgesinin kıllanması başladığı öğreniliyor. Özgeçmişinde özellik yok. Soygeçmişinden, aralarında akrabalık bulunan eşlerin 3. çocuğu olduğu öğreniliyor. Fizik Muayene: Boy ve kilo 97. Persantil üzerinde, genital bölge muayenesinde belirsiz genital yapı, pubik kıllanma evre III-IV, fallus 3x1 cm, ürogenital füzyon açıklığı tam, labioskrotal kesede palpabl gonad saptanmıyor. Bu hastada ön tanı olarak aşağıdakilerden hangisini düşünürsünüz? A) 46, XY seksüel gelişim bozukluğu B) 46, XX seksüel gelişim bozukluğu C) Adrenal yetmezlik D) Hipofizer yetmezlik E) Cushing hastalığı 20. Akut böbrek hasarı patogenezinde gelişen protein nitrosilasyonu aşağıdaki olaylardan hangisi ile oluşur? uyarılabilir nitrik oksit 21. Üç günlükken sarılık nedeniyle başvuran bebeğin Total bilirubin düzeyi 15 mg/dl, direk bilirubin düzeyi 4 mg/dl olarak saptanıyor. Aşağıdaki tetkiklerden hangisinin istenmesi gereksizdir? A) TORCH grubu etkenlere bakılması B) Batın USG C) Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz enzim düzeyi D) Hepatit markerları E) İdrarda redüktan madde 22. Baş ağrısına yaklaşım ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Çocuklarda baş ağrısının en sık nedeni üst solunum yolu enfeksiyonudur. B) Baş ağrısı olan her çocuğun göz ve gözdibi incelemesinin yapılması gerekmektedir. C) Baş ağrısı olan bir çocukta; sabah olan baş ağrısı, kusma giderek artan ağrı şiddeti ve sıklığı acil değerlendirmeyi gerektiren durumlardır D) Aurasız migren genellikle tek taraflı, zonklayıcı, 1-72 saat süren, fonofobi ve fotofobinin eşlik ettiği tekraryalan tipte bir bağ ağrısı çeşitidir. E) Beyin magnetik rezonans ve /veya bilgisayarlı tomografi incelemesi baş ağrısı lan tüm çocuklara yapılmalıdır. 23. Aşağıdaki virüslerden hangisinin anne sütü ile bulaştığı kesin olarak gösterilmemiştir? A) CMV B) HIV C) HTLV-1 D) HTLV-2 E) Parvovirüs B Omfalomezenterik kanal artığı nedir? A) Bebekteki doğum sonrası umbilikal arter kalıntısı B) Urakal kist C) Intrauterin fetus karın içi-yolk kesesi bağlantı kalıntısı D) Intrauterin mezenter kist E) Umbilikal herniye neden olur A) Caspas aktivasyonu B) Fosfolipaz ve proteaz aktivasyonu C) Hücre iskeletinde değişmeler D) Hücre ATP düzeyinde azalma E) Uyarılabilir nitrik oksit 4

5 25. İki yaşında bir kız hasta üriner sistem enfeksiyonu tanısıyla acil serviste izlenmektedir. Öyküsünden daha önce tamamen sağlıklı olduğu öğreniliyor. Ateşi 39ºC, düşkün görünümde ve kusmakta olan bu hastaya aşağıdaki tedavilerden hangisi verilmelidir? A) Oral Nitrofurantoin B) Oral Amoksisilin / Klavulonat C) Oral Sefiksim + sıvı tedavisi D) IV Seftriakson + sıvı tedavisi E) IV Amikasin + sıvı tedavisi 26. Kraniyal sütürlerin erken kapanmasına ne ad verilir? A) Kraniosinostoz B) Makrosefali C) Hipertelorizm D) Spina bifida E) Chiari malformasyonu 27. Çocuklarda hangi patolojide ultrasonda kistik yapıdaki böbrekte, sintigrafik incelemede böbrek fonksiyonu saptanmaz? A) Posterior Üretral Valv B) Vezikoüreteral Reflü C) Multikistik displastik böbrek D) Polikistik böbrek E) Nefrotik Sendrom 28. Yedi yaşındaki bir erkek çocuk ağzından köpüklü salyalar akması ve kusma,ardından nöbet geçirme ve bilinç kaybı ile acil servise getiriliyor.fizik muayenesinde letarjik, pupillerin ileri derecede miyotik olduğu ateşinin 37.8C, SS:24/dak TA:100/dak, barsak seslerinin artmış olduğu ve aşırı terlediği görülüyor. Olası tanınız hangisi olabilir? A) Kuduz ensefaliti B) Opiad dozaşımı C) Trisiklik antidepresan Zehirlenmesi D) Organofosfat zehirlenmesi E) Metformin zehirlenmesi 29. Aşağıdakilerden hangisi serebral palsi tanısı için geçerli değildir? A) İlerleyici olmayan motor işlev, postür ve hareket bozukluğu B) Nöromotor gelişme geriliği C) Üst motor nöron bulguları pozitiftir ( spastisite, hiperaktif DTR, patolojik refleksler) D) İlker refleksler korunabilir E) İlerleyici postür ve hareket bozukluğudur 30. Bir yenidoğanda tuz kaybı ile olan volüm kaybı (dehidratasyon), hiperkalemi, metabolik asidoz, ve solunum sıkıntısı saptanıyor. Hipertansiyonu olmayan bu hastanın en olası tanısı aşağıdakilerden hangisidir? A) Liddle s sendromu B) Pseudo-hipo-aldosteronism Tip I C) Pseudo-hipo-aldosteronism Tip II D) Primary hiperaldosteronism E) Bartter sendromu 31. Sünnet olmamış 4 yaşındaki bir çocukta penisin görünümü sünnet yapılmış gibi görünüyor ve glanste ödem varsa hangi patolojiden şüphelenirsiniz? A) Parafimosiz B) Fimosiz C) Balanit D) Orşit E) Epididimit 32. Aşağıdakilerden hangisi serebral palsi tanısı için geçerli değildir? A) İlerleyici olmayan motor işlev, postür ve hareket bozukluğu B) Nöromotor gelişme geriliği C) Üst motor nöron bulguları pozitiftir ( spastisite, hiperaktif DTR, patolojik refleksler) D) İlker refleksler korunabilir E) Kesin olarak tanımlanan prenatal/ natal/ postmatal risk faktörü olmalıdır. 33. Altı aylık erkek bebek sağ kasığında ağlamakla ve ıkınmakla olan şişlik nedeni ile acil serviste değerlendirildi. Öncelikli tanınız nedir? A) Sol kasık fıtığı B) Sağ kasık fıtığı C) Sağ kordon kisti D) Sol kordon kisti E) Sağ non kominike hidrosel 5

6 34. Soldaki sütunda verilen durumlar ile sağdaki sütundaki uygun kalp seslerini doğru olarak eşleştiren şıkkı işaretleyiniz. I- Kardiyomyopati (..)a- S2 çift II- Mitral stenoz (..)b- Açılma sesi (opening snap) III- İnspiriyum (..)c- S2 sabit çift IV- Geniş atriyal septal defekt(..)d- S1 hafif A) I- a, II-b, III-d, IV-c B) I- d, II-b, III-a, IV-c C) I- c, II-b, III-a, IV-d D) I- d, II-b, III-c, IV-a E) I- d, II-a, III-b, IV-c 35. Mekonyum ileus ayırıcı tanısında hangisi düşünülmez? A) Jejunal atrezi B) İleal atrezi C) Küçük sol kolon D) Hirschsprung E) Özefagus atrezisi 36. Posterior uretranın anatomik sınırları nelerdir? A) Membranöz uretra- bulbar uretra B) Mesane boynu uretral mea C) Prostatik uretra- uretral mea D) Mesane boynu- membranöz uretra E) Ureter trigon çıkışı- Mesane boynu 37. Üç aylık bebeğin muayenesinde red refleks (kırmızı refle)sol gözde alınamıyor.hangi patolojik durumu düşündürür? A) Blefarit B) Retinoblastoma C) Wilms D) Wilson E) Tortikollis 38. Karın ağrısı, kusma ve sağ alt kadranda hassasiyet ile gelen 5 yaşındaki akut karın bulguları ile gelen hastada ayırıcı tanıda hangisini düşünmezsiniz? A) Akut apandisit B) Akut gastroenterit C) İdrar yolu enfeksiyonu D) Sağ alt lob pnömonisi E) Gastroözefagial reflü 39. Hangisi Staf. Aureus un etkeni olduğu pnömoninin özelliği değildir A) Daha çok 1 yaşından küçük çocuklarda görülür B) Ağır bir viral infeksiyondan sonra görülür. C) Lober pnömoniye sebep olur D) Etkilenen tarafta solunum sesleri azalmış ya da kaybolmuş olarak duyulur E) Radyolojik incelemede; pnömotosel, pyopnömotoraks saptanabilir 40. Hangilerinde eritrositler mikrositerdir? I: Orak hücreli anemi II: Talasemi III: Demir eksikliği anemisi IV: Aplastik anemi A) I+II+III B) II+III C) I+III+IV D) I+IV E) I+III 41. Östrojen, pubertal dönemde kız çocuklarında hangisinden sorumlu değildir? A) Meme gelişiminden B) Menarşın başlamasından C) Vücut yağ dokusu kitlesinin artması ve yağ dağılımının değişmesinden, D) Üreme sisteminin maturasyonundan E) İskelet maturasyonundan 42. Dış genital bölge patolojisi olan olguda idrar çıkış yeri olan mea penis dorsal yüzde yerleşimli ise patoloji nasıl adlandırılır? A) Hipospadias B) Parafimosiz C) Epispadias D) Balanit E) Fimosiz 43. Senkop için doğru olanı işaretleyiniz A) Çocuklarda senkop genellikle fatal seyreder ve mutlaka tedavi gerektirir B) Çocuklarda vazovagal senkop ensık görülen nedendir ve benigndir C) EEG ayırıcı tanıda en önemli tanı yöntemidir D) Kesin tanı ekokardiyografi ile konulmaktadır E) Kardiyak nedenler en sık ve en önemli nedenlerdir 6

7 44. Aşağıdakilerden hangisi poliarteritis nodosa için tanı kriterlerinden biri değildir? A) Miyalji B) Hipertansiyon C) Periferal nöropati D) Pulmoner hemoraji E) Döküntü 49. Hangisi barsaklardan demir emiliminin artmasına neden olur? A) Tannik asit B) Fitatlar C) Oksalatlı gıdalar D) Çinko içeren ilaçların kullanılması E) Askorbik asit 45. Konjenital sitomegalovirus (CMV) enfeksiyonu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Gebelikte geçirilen primer maternal enfeksiyon sonrası %30-50 bebekte konjenital CMV enfeksiyonu görülür. B) Konjenital CMV enfeksiyonu olan bebeklerin %85-90 ı doğduğunda semptomatiktir. C) Doğduğunda semptomatik olan bebeklerin %60-90 ında uzun dönemde sekeller ortaya çıkar. D) Gansiklovir tedavisi santral sinir sistemi tutulumu ve hayatı tehdit eden ciddi hedef organ tutulumu olan bebeklerde kullanılır. E) Sensörinöral işitme kaybı ilerleyici veya geç başlangıçlı olabilir, doğumda semptomsuz olan bebekler de risk altındadır ve bu yönden takip edilmelidirler. 46. Yenidoğan bebeklerde konvülziyonun en sık nedeni hangisidir? A) Hipokalsemi B) Serebral gelişim anomalisi C) Doğumsal metabolik hastalık D) Hipoksik iskemik ensefalopati E) Konjenital enfeksiyon 47. Aşağıdakilerden hangisi yağ malabsorpsiyonuna neden olmaz? A) Alagille sendromu B) Gluten sensitif enteropati C) Kısa bağırsak sendromu D) Protein kaybettiren enteropati E) Hirschsprung hastalığı 48. Acil durumlarda öykü nasıl alınmalıdır A) Acil durumlarda hikaye alındıktan sonra order verilmelidir B) Öykü detaylı alındıktan sonra fizik muayenesi yapılır C) Hasta gelir gelmez detaylı öykü alınır; sonra stabilize edilir D) Laboratuar testleri tetkikleri için kan alındıktan sonra öykü alınmalıdır. E) Hasta stabilize edildikten sonra öykü kısa ve öz alınmalıdır 50. Beş Beş yaşındaki bir çocuk konvülziyon geçirerek acil servise getiriliyor, intravenöz olarak ilk tercih edilmesi gereken antikonvülzan ilaç aşağıdakilerden hangisidir? A) Fenitoin B) Valproik asit C) Fenobarbital D) Benzodiazepin (diazepam, midazolam) E) Piridoksin 51. Non kominike hidrosel ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Processus vajinalisin proksimal ucu oblitere olmuş ancak distali açık kalmıştır. B) Processus vajinalisin distal ve proksimal uçları oblitere olmuştur. C) Şişlik içerisinde barsak ansları mevcuttur. D) Fıtık içerisindeki barsak anlarının boğulmasıdır. E) Hidrosel içerisindeki sıvı karın içi ile ilişkilidir. 52. Üç yaşında kız çocuğu, sesinde kalınlaşma, genital bölgesinde kıllanma ve hızlı büyüme yakınması ile getiriliyor. Öyküsünden bu yakınmalarının 2 yaşında başladığı fark ediliyor. Doğumda herhangi bir şikayetinin olmadığı, 2 yaşından sonra sesinin kalınlaştığı ve 3 yaşına doğru genital bölgesinin kıllanması başladığı öğreniliyor. Özgeçmişinde özellik yok. Soygeçmişinden, aralarında akrabalık bulunan eşlerin 3. çocuğu olduğu öğreniliyor. Fizik Muayene: Boy ve kilo 97. Persantil üzerinde, genital bölge muayenesinde belirsiz genital yapı, pubik kıllanma evre III-IV, fallus 3x1 cm, ürogenital füzyon açıklığı tam, labioskrotal kesede palpabl gonad saptanmıyor. Bu hastada etyolojiyi belirlemede aşağıdaki tetkiklerden hangisinin önceliği vardır? A) Karyotip analizi B) Psikiyatri konsültasyonu C) Kranial MR D) Kontrastlı genitogram E) Moleküler çalışma; 5 alfa redüktaz mutasyon analizi 7

8 53. Hipertrofik Pilor Stenozu tanısı için hangisi yanlıştır? A) Sarfrasız kusma B) Hiperkloremik, hipokalemik metabolik alkaloz C) Ultrasonografik incelemede > 4 mm kas kalınlığı saptanması D) Ultrasonografik incelemede > 16 mm kanal uzunluğu sapanması E) Hiçbiri 54. Aşağıdakilerin hangisinde hipertansiyon en sık saptanan bulgudur? A) Henoch Scönlein purpurası B) Poliarteritis nodosa C) Behçet hastalığı D) Wegener granulomatozu E) Takayasu arteriti 55. Haftada göbek kordonu düştükten sonra kanaması devam etmesi üzerine getirilen 5 günlük yenidoğan bir bebekte öncelikle sorgulanması gereken nedir? A) Göbek düşmeden önce bu bölgede akıntı ve kötü koku var mıydı? B) Göbek bakımı için antiseptik kullanılmış mı? C) Doğum sonrası K vitamini yapılmış mı? D) Ailede kanama nedeni olabilecek hastalık var mı? E) Bebekte asfiktik doğum öyküsü var mı? 56. İki aylık erkek hasta kliniğe son iki gün içinde dışkı sayısında artış şikayetiyle getirildi. Öyküden önceleri 4 kez dışkılarken son 2 gündür 8 kez dışkıladığını ve dışkı içerisinde nokta nokta kırmızılıklar olduğunu, ateşinin olmadığını, daha çok anne sütü ile beslendiğini, nadiren 2-3 günde bir 60 cc kadar Formula ihtiyacı olduğunu, annede laktoz intoleransı olduğunu, bu yüzden laktozsuz süt içtiğini öğrendiniz. Fizik muayenede bebeğin genel durmunun iyi olduğunu, vital bulgularında bozulma olmadığını gördünüz. Yukardaki hasta ile ilişkili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru yaklaşımı gösterir? A) Muhtemel tanı kolittir ve metranidazol başlanması gerekir B) Aile öyküsü olması nedeniyle muhtemel tanı laktoz intoleransıdır C) Durumun benign olduğu herhangi bir tedaviye ihtiyaç duymadan düzeleceği konusunda aile ikna edilir D) Aldığı Formula soya formulası ile değiştirilir E) Annenin diyetinden süt ve süt ürünlerinden yapılan besin maddeleri uzaklaştırılır. Formulası enteral formulaya değiştirilir 57. Bir aylık bebekte prenatal ultrasonda hidroureteronefroz saptanmıştır. Patoloji hangi anatomik bölgededir? A) Böbrek parankimi B) Üreter C) Tunika vaginaliste su toplaması D) Mesane ve Uterus çevresi serbest sıvı E) Böbrek pelvis ve üreteri 58. Hangileri kalıtsal trombofili nedenidir? I: Faktör VIII eksikliği II: von Willebrand faktör eksikliği III: Antitrombin III eksikliği IV: Faktör V Leiden mutasyonu V: Protein C eksikliği A) I+II+III B) I+III+IV C) I+III+V D) III+IV E) III+IV+V 8

9 59. Aşağıdakilerden hangisinde rikets gelişme riski artmamıştır? A) Maternal vitamin D eksikliği B) Prematürite C) Celiak hastalığı D) Fenobarbital kullanımı E) Hipotiroidi 60. Sekiz kg ağırlığında bir hastanın kan biyokimyasında sodyum 122 meq/l olarak ölçülüyor. Fizik muayenede dehidratasyon veya ödemi olmayan hastanın idrar dansitesi 1028, kan kreatinin 0.1 mg/dl ve BUN 2 mg/dl saptanıyor. İdrar Na konsantrasyonu ise 40 meq/l bulunuyor. Menenjit tedavisi görmekte olan bu hastaya uygulanacak en uygun sıvı tedavisi aşağıdakilerden hangisidir? A) İlk 8 saatte 800 cc ½ SF verilmelidir. B) İlk 8 saatten sonra, kalan 16 saatte 800 cc 1/3 SF verilmelidir. C) Hastaya 20 dakikada 160 cc SF verilmelidir D) Hastaya 24 saatte 600 cc 1/5 SF verilmelidir E) Hastaya dakikada 1 cc olacak şekilde %3 NaCl verilmelidir. Genel 1-e 2-a 3-c 4-d 5-e 6-b 7-d 8-e 9-a 10-a 11-d 12-c 13-d 14-a 15-a 16-a 17-b 18-c 19-b 20-e 21-c 22-e 23-e 24-c 25-d 26-a 27-c 28-d 29-e 30-b 31-a 32-e 33-b 34-b 35-e 36-d 37-b 38-e 39-c 40-b 41-b 42-c 43-b 44-d 45-b 46-d 47-e 48-e 49-e 50-d 51-a 52-a 53-b 54-e 55-c 56-e 57-e 58-b 59-e 60-d 9

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2012-TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ÇOCUK CERRAHİSİ 25 KASIM 2012 PAZAR T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : SALON NO. : SIRA NO.: Soru kitapçık

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_3AS_16_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_3AS_16_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_3AS_16_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Yüksek ventrikül hızlı atrial fibrilasyonu olan bir hastada, fizik muayenede nabzın aşağıdakilerden hangisi gibi olması beklenir? A) Pulsus bisferiens

Detaylı

HEKİM EL KİTABI MEZUNİYET SONRASI. ve MECBURİ HİZMET. İLK ve TEK. 3 ü 1 arada. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu REÇETE REHBERİ ACİL TIP REHBERİ

HEKİM EL KİTABI MEZUNİYET SONRASI. ve MECBURİ HİZMET. İLK ve TEK. 3 ü 1 arada. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu REÇETE REHBERİ ACİL TIP REHBERİ ACİL TIP REHBERİ REÇETE REHBERİ LAB. DEĞERLERİ MEZUNİYET SONRASI ve MECBURİ HİZMET HEKİM EL KİTABI Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu 3 Güncel Reçete Rehberi 3 Tüm Branşlarda Reçete Örnekleri 3 Acil Tanı

Detaylı

TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005)

TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005) TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005) Cevaplar ** ile gösterilmiştir. 1. Pelvis sabitken tek taraflı olarak kasıl-dığında gövdeyi karşı tarafa döndüren kas aşağıdakilerden hangisidir? A) m. obliquus externus abdominis**

Detaylı

2015 HAZİRAN TUS 43. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI

2015 HAZİRAN TUS 43. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI 2015 HAZİRAN TUS 43. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI Bu testte sırasıyla Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Patoloji, Farmakoloji soruları bulunmaktadır.

Detaylı

Poster Bildiriler Poster Presentations

Poster Bildiriler Poster Presentations 21 P-001 Tipi: Poster Kategori: Kardiyoloji SUPRAVENTRİKÜLER TAŞİKARDİLİ YENİDOĞAN BİR OLGU Şenol Bozdağ, Şirin Güven, Nesrin Kılıçaslan, Taner Yavuz*, Hasan Tekkuş, Mustafa Özgür Toklucu Ümraniye Eğitim

Detaylı

SAĞLIĞINIZDA OLAN BİTENİ ÖĞRENİN. REMEDY HOSPİTAL

SAĞLIĞINIZDA OLAN BİTENİ ÖĞRENİN. REMEDY HOSPİTAL SAĞLIĞINIZDA OLAN BİTENİ ÖĞRENİN. CHECK UP Pendik Sapağı Pendik Sahil Işıklar Pendik İlçe REMEDY HOSPİTAL Check up nedir? SAĞLIĞINIZDA OLAN BİTENİ ÖĞRENİN. SİZİ AVANTAJLI CHECK UP PAKETLERİNDEN YARARLANMANIZ

Detaylı

Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER. Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr.

Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER. Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr. . Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr. Yılören Tanıdır YAZARLAR VE KATKIDA ÇOCUKLARDA ÜROLOJİK BULUNANLAR PROBLEMLER

Detaylı

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler güncel gastroenteroloji 18/4 İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler Nurhan DEMİR, Yusuf Ziya ERZİN İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul

Detaylı

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN

Detaylı

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler ASİT BAZ DENGESİ Hücre içi enzim aktivitelerinin yeterli bir şekilde yapılması ve hücre membranının bütünlüğünün korunması için kandaki serbest hidrojen konsantrasyonu [H + ] çok dar sınırlar içinde tutulur

Detaylı

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DOĞUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER (UZMANLIK TEZİ)

Detaylı

Sağlık Akademi Derneği - Avrupa ve Türkiye genelinde en çok görülen 50 hastalık ve hasta yakınlarına yönelik hastalık yönetme rehberi

Sağlık Akademi Derneği - Avrupa ve Türkiye genelinde en çok görülen 50 hastalık ve hasta yakınlarına yönelik hastalık yönetme rehberi AVRUPA VE TÜRKİYE GENELİNDE EN SIK GÖRÜLEN 50 HASTALIK VE HASTA YAKINLARINA YÖNELİK HASTALIK YÖNETME REHBERİ Bu çalışma bir AB Hayat Boyu Öğrenme Programı LdV Ortaklık Projeleri türünde çok ortaklı bir

Detaylı

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları ARŞİV 2010; 19: 85 İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları Uzm.Dr. Mustafa ŞAHAN * Doç.Dr. Salim SATAR ** Doç.Dr. A. Filiz KOÇ *** Doç.Dr. Ahmet SEBE **** İnme olarak tanımlanan serebrovasküler hastalıklar

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI

ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI T. C. Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ŞEF: DOÇ.DR.ABDÜLKADİR BOZAYKUT ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE

Detaylı

İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ

İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ Dr. Bilal AYGÜN UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Macit Ümran

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (Sonbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 14 EYLÜL 2014 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (Sonbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 14 EYLÜL 2014 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (Sonbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 14 EYLÜL 2014 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı

BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012

BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012 SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anesteziyoloji -Ağrı kliniği Aile Hekimliği Beyin ve Sinir Cerrahisi Çocuk Cerrahisi

Detaylı

AKUT BİLİYER PANKREATİT TE MRKP BULGULARI İLE KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE MRKP ZAMANLAMASININ ERKP KARARINA KATKISI

AKUT BİLİYER PANKREATİT TE MRKP BULGULARI İLE KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE MRKP ZAMANLAMASININ ERKP KARARINA KATKISI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ I.GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ Klinik Şefi: Doç. Dr. M. İzzet TİTİZ AKUT BİLİYER PANKREATİT TE MRKP BULGULARI İLE KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULARININ

Detaylı

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi T.C Sağlık Bakanlığı Đstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Koordinatör: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı

Detaylı

OLGULARLA SIVI ELEKTROLİT BOZUKLUKLARINA YAKLAŞIM. Doç.Dr. Ramazan ÇETİNKAYA Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği-2009

OLGULARLA SIVI ELEKTROLİT BOZUKLUKLARINA YAKLAŞIM. Doç.Dr. Ramazan ÇETİNKAYA Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği-2009 OLGULARLA SIVI ELEKTROLİT BOZUKLUKLARINA YAKLAŞIM Doç.Dr. Ramazan ÇETİNKAYA Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği-2009 SIVI MOLEKÜLLER LLERİ, BULUNDUĞU U KABIN ŞEKLİNİ ALACAK KADAR HAFİF

Detaylı

ACTH Bağımsız Cushing Sendromu

ACTH Bağımsız Cushing Sendromu Tiroid Lenfoması ACTH Bağımsız Cushing Sendromu Androjen Salgılayan Sürrenal Adenom Von Hippel Lindau Hastalığı Diabetes Inspidus Paratiroid Karsinomu Editör Prof. Dr. Dilek Yavuz ISBN: 978-605-63575-3-4

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. LOETTE film tablet

KULLANMA TALİMATI. LOETTE film tablet LOETTE film tablet KULLANMA TALİMATI [0.1 mg levonorgestrel ve 0.02 mg etinilestradiol] Ağızdan alınır. Etkin maddeler: Her bir tablet 0.1 mg levonorgestrel ve 0.02 mg etinilestradiol içerir. Yardımcı

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA HASTANESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA HASTANESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA HASTANESİ Sağlık hizmetlerinde, bundan tam 30 yıl önce, yola çıkışımız iki katlı bir binada diyaliz çalışmalarıyla başladı. Dönemin koşulları göz önüne alındığında, bitmek

Detaylı

TND EPİLEPSİ REHBERİ TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ EPİLEPSİ ÇALIŞMA GRUBU. Hazırlayanlar. Editör: Canan Aykut Bingöl

TND EPİLEPSİ REHBERİ TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ EPİLEPSİ ÇALIŞMA GRUBU. Hazırlayanlar. Editör: Canan Aykut Bingöl EPİLEPSİ REHBERİ TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ EPİLEPSİ ÇALIŞMA GRUBU Hazırlayanlar Editör: Canan Aykut Bingöl Berrin Aktekin Kadriye Ağan Fehim Arman Kezban Aslan Ebru Aykutlu Barış Baklan Betül Baykan Nerses

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Klinik Şefi: Prof. Dr. Erşan AYGÜN ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA

Detaylı