E-İş Entegrasyonu - B2B

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "E-İş Entegrasyonu - B2B"

Transkript

1 E-İş Entegrasyonu - B2B B2B, şirketler için tedarik pazarı olarak kullanılmaktadır. İnternet üzerinden, mal ve hizmet üretim aşamasında ihtiyaç duyulan ürünlerin veya ara malların toptan satışlarının kolaylıkla yapılabilmesini sağlar.

2 B2B B2B altyapısı genellikle büyük firmaların oluşturduğu bayilik sistemlerinde görülmektedir. Kapalı bir ağ yapısında, firmaya bağlı bayiler, tedarik, stoklama, dağıtım, pazarlama vs gibi iş süreçlerini etkin şekilde yürütmektedir.

3 B2B Geleneksel Tedarik Zinciri aktörlerinden farklı olmamakla birlikte, B2B tarafları aşağıdaki gibidir; - Alıcı - Satıcı - Üretici Elektronik Ticaretin - Bankalar sunduğu yeni iş yapış teknikleri, yeni - Komisyoncular aktörleri de ekonomiye - Sigorta Şirketleri dahil etmiştir, bunlar; - Nakliye Şirketleri - Özel sektör bilgi teknolojileri Onay kurumları - Sivil toplum örgütleri Elektronik noterler - Üniversiteler - Dış Ticaret Müsteşarlığı - Gümrük Müsteşarlığı - Diğer Kamu Kurumları

4 B2B Amaç verimliliğin arttırılması yolu ile küresel ekonomide, rekabet avantajı yakalamaktır. Teknoloji anlaşılacağı üzere amaca hizmet eden araçtır. Bu araçların en yaygın olanları aşağıdaki gibidir; Telefon, Faks, Televizyon, Bilgisayar, Elektronik ödeme ve para transferi sistemleri, Elektronik veri değişimi (Electronic Data İnterchange-EDI), Sayısal Televizyon, İnternet, Telekomünikasyon, GSM.

5 B2B E- ticaret kavramı çoğu zaman internet ve diğer ağlar üzerinden yapılan ticaret olarak algılanmakta ve değerlendirmeler bu araçlar üzerinde yoğunlaşmaktadır. İnternet ve Elektronik Veri Değişimi (EDI) elektronik ticaret açısından diğer dört araca göre daha önemli ve gelecekte daha yoğun kullanılacak bir niteliğe sahiptir.

6 B2B Bahsi geçen araçların tedarik zincirine entegrasyonu, standart hale getirilen işlem ve belgelerin gerek kapalı, gerek açık ağlarda paylaşılması yoluyla, iş ortakları ile bilgi paylaşımını arttırmak ve hızlandırmak, dağıtım kanallarını geliştirmek, tedarik zinciri maliyetlerini azaltmak, elemanların verimliliğini arttırmak B2B e-ticaretin arkasında yatan hedeflerdir.

7 B2B Tedarik zinciri proseslerindeki hatalar, bilgi eksiklikleri, firmalar arası düzensiz operasyonların yürütülmesine sebep olmakta, dolayısıyla büyük verimlilik kayıpları yaşanmaktadır. Satınalma aşamasında, fiyatlar arasında seçim, ihale, sipariş, sipariş takibi, tedarikçi faturasının alınması, malzemenin alınması ve ödeme sözkonusudur. Üretim aşamasında, üretim planlama, terminleme, envanter takibi, kapasite yönetimi, kalite yönetimi faaliyetleri yeralmaktadır. Sevkiyat aşamasında, sevkiyat planlaması, yükleme aracı tahsisi, gümrükleme, beyanda bulunma, sevkiyat takibi faaliyetleri yeralmaktadır. Satış aşamasında ise, fiyatlama, faturalama ve tahsilat faaliyetleri yeralmaktadır.

8 B2B Geleneksel ticaret karşısında elektronik ticaretin avantajları aşağıdaki şekilde belirlenebilir; Ticari işlemlerin yürütülmesi için gerekli bilgiler, işlemi başlatan kişi tarafından, ticaret sürecine dahil tüm tarafların birbirine bağlı bilgisayarlarından birisine önceden belirlenmiş standart formatta bir kez girildiğinde kısa bir süre içinde tüm tarafların bilgisayarlarına ulaşmaktadır. Malların üretiminden satışına kadar olan zincirde değişiklikler olmakta, alıcı ve satıcının bir araya gelmesi gerekmediğinden, özellikle hizmet ticaretinde işlem maliyetleri düşmekte, aracıların yerini web sayfaları veya elektronik bülten panoları almaktadır. Firmaların pek çok faaliyetinin daha düşük maliyetle yapılması ve üreticiler arasında rekabetin artmasının yanı sıra bilgilerin hızlı ve etkin biçimde iletilmesi sağlanmaktadır. Daha hızlı bir şekilde ürün geliştirilmesi, test edilmesi ve müşteri ihtiyaçlarının tespit edilmesi mümkün kılındığından, talebe karşı arz tarafı daha hızlı uyum göstermektedir. Ürünlerin sipariş edilmesi ile teslim alınması arasında geçen süreden kaynaklanan maliyetler ile stok maliyetleri düşmektedir.

9 B2B - EDI (Elektronik Veri Değişimi) EDI, ticaret yapan iki kuruluş arasında, insan faktörü olmaksızın bilgisayar ağları aracılığı ile belge ve bilgi değişimini sağlayan bir sistem olarak elektronik ticaretin önemli bir aracıdır. Elektronik posta ( ) yapılanmamış tipte dökümanların iletilmesinde kullanılırken EDI yapılanmış mesaj değişimini sağlamaktadır. Böylece standart bilgilerin diğer bilgisayar sistemlerine kolayca aktarılmasını olanaklı kılmaktadır. Geleneksel ticari işlemlerde, mektuplar, notlar gibi yapılanmamış (unstructured) dökümanlarla birlikte faturalar, sipariş formları, teslim belgeleri gibi standart şekilde yapılanmış (structured) dökümanlar kullanılmaktadır.

10 B2B - EDI (Elektronik Veri Değişimi) EDI' de amaç, sipariş alınması, ticari sözleşmelerin ve faturaların hazırlanması gibi işlemler ile gümrük, bankacılık ve buna benzer işlemlerin yapılmasında tekrarlar önlenerek, maliyetlerin düşürülmesi ve işlemlerin en az hatayla en kısa sürede tamamlanmasıdır. EDI gümrük idarelerinin otomasyonunda oldukça etkin biçimde kullanılmaktadır. Ticarette daha etkin olunması amacıyla tam zamanında (Just in Time-JIT) ve hızlı yanıt (Quick Response-QR) gibi anlayışlar geliştirilmiş ve bunların gerçekleştirilmesi için, iş akışında herhangi bir katma değer (value added) yaratmayacak işlemlerin elimine edilmesi gerektiği belirlenmiştir.

11 B2B - EDI (Elektronik Veri Değişimi) EDI kullanımı, özel bir telekomünikasyon altyapısı ve standart formlar gerektirmektedir. Sadece kayıtlı kullanıcılara açık olduğu için çok güvenli olan bu sistem, donanım ve bağlantı maliyetlerinin oldukça yüksek olması nedeniyle pek fazla yaygınlaşamamıştır. Teknik yönden İnternet üzerinden EDI uygulaması mümkün olmakla birlikte, güvenlik açısından tercih edilmemektedir.

12 En uygun fiyat En uygun fiyat Satıcı Alıcı

13 Çözüm: Özellikle bilgi değişiminin sağlanması, katalog içeriklerinin paylaşılması ve işlemlerin gerçekleşmesi için belirli standartların oluşturulması süreci işlemeye başlamıştır. Tüm bu karmaşık ve çok çeşitli yöntemin altında yatan gerçek aslında son derece basit bir gerçektir. Mevcut iş süreçlerini çok fazla deforme etmeden ve mevcut anlaşmaları aksatmadan, alıcılar ile tedarikçilerin bilgi akışının ve işlemlerin otomatizeedildiği bir ortam oluşturmak.

14 1.Nesil Tedarik yönlü çözümler 2.Nesil Alım yönlü çözümler Yeni Nesil E-pazar-yerleri

15 1.Nesil Tedarik yönlü çözümler 2.Nesil Yeni Nesil Alım yönlü çözümler Bu alandaki ilk çözümler, satış ve işlem (anlaşma vb.) maliyetlerini minimize etmeye çalışan tedarikçilerin sipariş girişini ve mutabakat işlemlerini otomatize etme yoluna gitmeleri ile oluşmaya başlamıştır. E-pazar-yerleri

16 1.Nesil Tedarik yönlü çözümler 2.Nesil Yeni Nesil Alım yönlü çözümler Ana amacı başta satın alma maliyetleri olmak üzere maliyetleri düşürmek olan ve kurumlara yönelik çözümler, E-pazar-yerleri arka ofiste çalışan ERP gibi sistemlerle uyumlu, tarayıcı tabanlı ön ofis uygulamaları şeklinde gelişmeye başladı.

17 1.Nesil 2.Nesil Tedarik yönlü çözümler E-pazaryerleri, internet üzerinden ticaretin yeni nesil uygulamalarını içermektedir. Tek bir yönlü çözümden farklı olarak, çok alıcılı-çok tedarikçili işlemlerin ve işbirliğinin gelişmesine imkan vermektedir. Alım yönlü çözümler Yeni Nesil E-pazar-yerleri

18 1.Nesil Tedarik yönlü çözümler Birinci ve ikinci nesil olarak tabir edebileceğimiz ticari çözümlerin bazıları, bu amaca ulaşmak yolunda başarılı olamamışlardır. 2.Nesil Yeni Nesil Alım yönlü çözümler Asıl önemli olan gerçeğin, sadece tek bir tarafa, yani alım tarafına veya tedarikçi tarafına yönelmek olmadığının anlaşılması ile her iki tarafın da maksimum fayda sağlayabileceği çözümler üzerinde çabalar yoğunlaşmıştır. E-pazar-yerleri

19 Tedarik Pazaryerleri Tedarik pazaryerleri al ıcı tarafında bulunan pazaryerleridir Dikey Pazaryerleri Dikey endüstri içerisinde alıcı - tedarikçi arasındaki işlemlerin otomasyonunu hedefler Yatay Pazaryerleri Belirli bir grup alıcı ve tedarikçi arasında online işlemlerin gerçekleşmesi amacıyla güvenilir üçüncü bir parti tarafından bulundurulan pazaryerleridir

20 Tedarik Pazaryerleri Tedarik pazaryerleri al ıcı tarafında bulunan pazaryerleridir Dikey Pazaryerleri Dikey endüstri içerisinde alıcı - tedarikçi Genellikle arasındaki satış işlemlerin veya dağıtımda otomasyonunu etkinliğe hedefler ihtiyaç duyan belirli bir endüstriye odaklanan dikey pazaryerleri, alıcılar Yatay ile Pazaryerleri tedarikçileri belli bir ortak noktada toplamak için pazaryerini kullanmak stratejisini uygular. Belirli bir grup alıcı ve tedarikçi arasında online işlemlerin gerçekleşmesi amacıyla güvenilir üçüncü bir parti tarafından bulundurulan pazaryerleridir

21 Tedarik Pazaryerleri Tedarik pazaryerleri al ıcı tarafında bulunan pazaryerleridir Dikey Pazaryerleri Dikey endüstri içerisinde alıcı - tedarikçi arasındaki Pazar işlemlerin veya endüstriye otomasyonunu bağlı olarak, hedefler mevcut dağıtım kanallarını otomatize etmek veya Yatay bu kanalların Pazaryerleri yerine tamamen yeni dağıtım kanallarını getirmeyi amaçlamaktadır. Belirli bir grup alıcı ve tedarikçi arasında online işlemlerin gerçekleşmesi amacıyla güvenilir üçüncü bir parti tarafından bulundurulan pazaryerleridir

22 İşlemlerin hızlanması, bilginin serbestçe paylaşımı, stok ve satış maliyetlerinin Tedarik Pazaryerleri azalması ile pazaryerlerinin katma değeri ortaya çıkmaktadır. Tedarik pazaryerleri al ıcı tarafında bulunan pazaryerleridir Dikey pazaryerleri de kendi içerisinde üç alt gruba ayrılmaktadır: Dikey Pazaryerleri Dikey endüstri içerisinde alıcı - tedarikçi arasındaki işlemlerin otomasyonunu hedefler Yatay Pazaryerleri Sanal Belirli Dağıtıcılar bir grup alıcı ve Borsalar tedarikçi arasında Enablers online işlemlerin gerçekleşmesi amacıyla güvenilir üçüncü bir parti tarafından bulundurulan pazaryerleridir

23 İşlemlerin hızlanması, bilginin serbestçe paylaşımı, stok ve satış maliyetlerinin Tedarik Pazaryerleri Mevcut dağıtım kanalının azalmasıbelirli ile kısımlarını pazaryerlerinin geliştirmek katma veya değeri o kısımların ortaya yerini çıkmaktadır. almak üzere oluşturulan yapılardır. Tedarik pazaryerleri al ıcı tarafında bulunan pazaryerleridir Asıl Dikey amaç, pazaryerleri sayısı çok de fazla kendi olan içerisinde tedarikçilerin üç altkatalogları gruba ayrılmaktadır: arasında seçim yapmakta zorlanan alıcıya tek bir noktadan ve standartlaştırılmış bir katalog sistemi sunarak işini kolaylaştırmaktır. Dikey Pazaryerleri Dikey endüstri içerisinde alıcı - tedarikçi arasındaki işlemlerin otomasyonunu hedefler Yatay Pazaryerleri Sanal Belirli Dağıtıcılar bir grup alıcı ve Borsalar tedarikçi arasında Enablers online işlemlerin gerçekleşmesi amacıyla güvenilir üçüncü bir parti tarafından bulundurulan pazaryerleridir

24 İşlemlerin hızlanması, bilginin serbestçe paylaşımı, stok ve satış maliyetlerinin Tedarik Pazaryerleri azalması ile pazaryerlerinin katma değeri ortaya çıkmaktadır. Tedarik pazaryerleri al ıcı tarafında bulunan pazaryerleridir Alıcılar Dikey pazaryerleri ile tedarikçilerin de kendi doğru içerisinde biçimde üç alt eşleştirilmesi gruba ayrılmaktadır: ve bu sürecin mümkün olduğunda iki parti arasında gerçekleşerek şeffaf bir biçimde işlemesinin temel alındığı yapılardır. Dikey Pazaryerleri Dikey endüstri içerisinde alıcı - tedarikçi arasındaki işlemlerin otomasyonunu hedefler Yatay Pazaryerleri Sanal Belirli Dağıtıcılar bir grup alıcı ve Borsalar tedarikçi arasında Enablers online işlemlerin gerçekleşmesi amacıyla güvenilir üçüncü bir parti tarafından bulundurulan pazaryerleridir

25 İşlemlerin hızlanması, bilginin serbestçe paylaşımı, stok ve satış maliyetlerinin Tedarik Pazaryerleri azalması ile pazaryerlerinin katma değeri ortaya çıkmaktadır. Tedarik pazaryerleri al ıcı tarafında bulunan pazaryerleridir Bir kurumu belirli bir merkezi platforma entegre etme işlemini gerçekleştiren Dikey pazaryerleri yapılardır. de kendi içerisinde üç alt gruba ayrılmaktadır: Dikey Pazaryerleri Dikey endüstri içerisinde alıcı - tedarikçi arasındaki işlemlerin otomasyonunu hedefler Yatay Pazaryerleri Sanal Belirli Dağıtıcılar bir grup alıcı ve Borsalar tedarikçi arasında Enablers online işlemlerin gerçekleşmesi amacıyla güvenilir üçüncü bir parti tarafından bulundurulan pazaryerleridir

26 Yatay Tedarik pazaryerleri, Pazaryerleri belirli bir grup al ıcı ve tedarikçi arasında online işlemlerin gerçekleşmesi amacıyla güvenilir üçüncü Tedarik bir parti pazaryerleri tarafından bulundurulan al ıcı tarafında pazaryerleridir. bulunan pazaryerleridir Bu pazaryerini bulunduran ve idare eden partinin asıl amacı, internet Dikey üzerinde Pazaryerleri markasının bilinirliğini arttırmak ve yeni hizmetler sunarak gelir elde etmektir. Dikey endüstri içerisinde alıcı - tedarikçi arasındaki işlemlerin otomasyonunu hedefler Yatay Pazaryerleri Belirli bir grup alıcı ve tedarikçi arasında online işlemlerin gerçekleşmesi amacıyla güvenilir üçüncü bir parti tarafından bulundurulan pazaryerleridir

27 Alıcılar için faydalar Satıcı, ürün, bulunurluk ve fiyat bilgilerine ulaşabilecekleri kaynaklar artabilir Toplu al ımlar ve fiyat karşılaştırmaları sonucu malzeme maliyetleri düşebilir Tedarikçi bulmak, ilişkiye geçmek ve performanslar ını ölçmek kolaylaşabilir Şirket satınalma politikaları, kuralları oluşacak, daha kolay uygulanabilir Keyfi satınalmalar sona erebilir İdari masraflar düşecek, onaylar h ızlanacak, faks ve telefona ihtiyaç azalabilir İşbirliği ve değer katan hizmetlerden faydalanılabilir Süreçler şeffaflaşabilir Kullanılmış malların elden çıkarımı kolaylaşabilir

28 Satıcılar için faydalar Küçük siparişlerin birleşmesi Müşteri kazanım masraflarının düşmesi Sipariş kolaylığının işlemleri arttırması Satış masraflarının düşmesi Fazla stoğun isim belirtmeden satılabilmesi Pazar ve müşteri bilgisinin kazanılması Alıcılarla ilişkilerin yakınlaşması Müşteriye ulaşmada ek bir kanal olarak kullanılabilmesi

29 Bant Genişliği İşlem yükü Tam zamanlı İşlerlik Performans ve Ölçeklenebilirlik Uygulama Fonksiyonelliği Uzak Uygulama Katalog Yönetimi İletişim Dinamik Ticaret Raporlama/Analiz Kullanıcı Kaydı ve Yönetimi Süreç ve İş akışı Yönetimi İlişki yönetimi Kullanım takibi ve güncelleme Esneklik ve Yönetilebilirlik Özelleştirilebilirlik ve genişleyebilirlik Ana unsurların özelleştirilmesi Marka ve Lokalizasyon Bileşenlerin Entegrasyonu Topluluk ve İşbirliği Bilgi ve yayınlar Reklam ve sponsorluk

30 Bant Genişliği İşlem yükü Tam zamanlı İşlerlik Performans ve Ölçeklenebilirlik Uygulama Fonksiyonelliği Uzak Uygulama Katalog Yönetimi İletişim Dinamik Ticaret Raporlama/Analiz Kullanıcı Kaydı ve Yönetimi Süreç ve İş akışı Yönetimi İlişki yönetimi Kullanım takibi ve güncelleme Esneklik ve Yönetilebilirlik Özelleştirilebilirlik ve genişleyebilirlik Ana unsurların özelleştirilmesi Marka ve Lokalizasyon Bileşenlerin Entegrasyonu Topluluk ve İşbirliği Bilgi ve yayınlar Reklam ve sponsorluk 1. Çözümün sınırlı bant genişliğine sahip ağlarda ve sadece bir tarayıcı kullanarak yürütülüp yürütülememesi. 2. Pazaryerinin belirli anlardaki aşırı işlem yüküne dayanıp dayanmayacağı bilinmeli 3. 7x24 güvenilir işlerliği ve hata toleransı gözden geçirilmelidir.

31 Bant Genişliği İşlem yükü Tam zamanlı İşlerlik Performans ve Ölçeklenebilirlik Uygulama Fonksiyonelliği Uzak Uygulama Katalog Yönetimi İletişim Dinamik Ticaret Raporlama/Analiz Kullanıcı Kaydı ve Yönetimi Süreç ve İş akışı Yönetimi İlişki yönetimi Kullanım takibi ve güncelleme Esneklik ve Yönetilebilirlik Özelleştirilebilirlik ve genişleyebilirlik Ana unsurların özelleştirilmesi Marka ve Lokalizasyon Bileşenlerin Entegrasyonu Topluluk ve İşbirliği Bilgi ve yayınlar Reklam ve sponsorluk Tek yönlü sat ış veya tedarik sistemlerinden farklı olarak, pazaryerleri, uçtan uça bir ticari zincir içerisinde hem satış hem de tedarik yönünü desteklemek durumundadır.

32 Bant Genişliği İşlem yükü Tam zamanlı İşlerlik Performans ve Ölçeklenebilirlik Uygulama Fonksiyonelliği Uzak Uygulama Katalog Yönetimi İletişim Dinamik Ticaret Raporlama/Analiz Kullanıcı Kaydı ve Yönetimi Süreç ve İş akışı Yönetimi İlişki yönetimi Kullanım takibi ve güncelleme Esneklik ve Yönetilebilirlik Özelleştirilebilirlik ve genişleyebilirlik Ana unsurların özelleştirilmesi Marka ve Lokalizasyon Bileşenlerin Entegrasyonu Topluluk ve İşbirliği Bilgi ve yayınlar Reklam ve sponsorluk Tüm işlem süreçleri, gerek al ıcılar gerekse tedarikçiler açısından kullanılması ve anlaşılması kolay süreçler olmalıdır.

33 Bant Genişliği İşlem yükü Tam zamanlı İşlerlik Performans ve Ölçeklenebilirlik Uygulama Fonksiyonelliği Uzak Uygulama Katalog Yönetimi İletişim Dinamik Ticaret Raporlama/Analiz Kullanıcı Kaydı ve Yönetimi Süreç ve İş akışı Yönetimi İlişki yönetimi Kullanım takibi ve güncelleme Esneklik ve Yönetilebilirlik Özelleştirilebilirlik ve genişleyebilirlik Ana unsurların özelleştirilmesi Marka ve Lokalizasyon Bileşenlerin Entegrasyonu Topluluk ve İşbirliği Bilgi ve yayınlar Reklam ve sponsorluk Her iki partinin de muhasebe kodları, adresler ve benzeri belirli standartları kendi sistemlerinin gerektirdiği şekilde ayarlamalarına izin veren bir esnekliğe ihtiyaç vardır. Tüm işlemlerin, al ıcılar ve tedarikçilerin belli bir düzen içerisinde ilişkilerini sürdürebilmesine olanak verecek şekilde entegre biçimde ve belli bir paralellikte olmaları gereklidir.

34 Bant Genişliği İşlem yükü Tam zamanlı İşlerlik Performans ve Ölçeklenebilirlik Uygulama Fonksiyonelliği Uzak Uygulama Katalog Yönetimi İletişim Dinamik Ticaret Raporlama/Analiz Kullanıcı Kaydı ve Yönetimi Süreç ve İş akışı Yönetimi İlişki yönetimi Kullanım takibi ve güncelleme Esneklik ve Yönetilebilirlik Özelleştirilebilirlik ve genişleyebilirlik Ana unsurların özelleştirilmesi Marka ve Lokalizasyon Bileşenlerin Entegrasyonu Topluluk ve İşbirliği Bilgi ve yayınlar Reklam ve sponsorluk Pazaryerlerinin en önemli uygulamalarından biri, pazaryerinde sıkça kullanılan katalog arama motorudur. Çok farklı yapıda arama sistemi ve katalog aracı olduğunu göz önüne alarak, ne tür unsurlar ın aranacağı ve ne tür bir katalog araştırmasının pazaryerinin yapısına en uygun seçim olacağının belirlenmesi önemlidir.

35 Bant Genişliği İşlem yükü Tam zamanlı İşlerlik Performans ve Ölçeklenebilirlik Uygulama Fonksiyonelliği Uzak Uygulama Katalog Yönetimi İletişim Dinamik Ticaret Raporlama/Analiz Kullanıcı Kaydı ve Yönetimi Süreç ve İş akışı Yönetimi İlişki yönetimi Kullanım takibi ve güncelleme Esneklik ve Yönetilebilirlik Özelleştirilebilirlik ve genişleyebilirlik Ana unsurların özelleştirilmesi Marka ve Lokalizasyon Bileşenlerin Entegrasyonu Topluluk ve İşbirliği Bilgi ve yayınlar Reklam ve sponsorluk Sistemin, tüm içeriği tek bir katalog bakış açısında toplayabilmesi yani belirli bir standardı yakalayabilmesidir. Tüm araçların yapıları farklı olsa da temellerindeki ana amaç, içeriği belirli bir katalog yapısı altında toplayarak kolay erişimi sağlamaktır. Pazaryeri çözümleri gerek merkezi gerekse dağınık katalog yönetim sistemlerini destekler biçimde konumlanmalıdır.

36 Bant Genişliği İşlem yükü Tam zamanlı İşlerlik Performans ve Ölçeklenebilirlik Uygulama Fonksiyonelliği Uzak Uygulama Katalog Yönetimi İletişim Dinamik Ticaret Raporlama/Analiz Kullanıcı Kaydı ve Yönetimi Süreç ve İş akışı Yönetimi İlişki yönetimi Kullanım takibi ve güncelleme Esneklik ve Yönetilebilirlik Özelleştirilebilirlik ve genişleyebilirlik Ana unsurların özelleştirilmesi Marka ve Lokalizasyon Bileşenlerin Entegrasyonu Topluluk ve İşbirliği Bilgi ve yayınlar Reklam ve sponsorluk Birçok durumda sadece basit bir tarayıcı ile erişilebilen bilgilerin, bazı durumlarda el değiştirmesi gerekebilir. Bu değişim, belirli veri formatlarında olacaktır. Bu yüzden, pazaryeri çözümü, faks, e-posta, EDI, XML ve diğer veri değişim teknolojilerinin tümünü veya yapısına en uygun karmayı desteklemelidir. Tek bir sisteme endeksli çözümleri çok verimli işlemler yap ılmasına imkan verememektedir.

37 Bant Genişliği İşlem yükü Tam zamanlı İşlerlik Performans ve Ölçeklenebilirlik Uygulama Fonksiyonelliği Uzak Uygulama Katalog Yönetimi İletişim Dinamik Ticaret Raporlama/Analiz Kullanıcı Kaydı ve Yönetimi Süreç ve İş akışı Yönetimi İlişki yönetimi Kullanım takibi ve güncelleme Esneklik ve Yönetilebilirlik Özelleştirilebilirlik ve genişleyebilirlik Ana unsurların özelleştirilmesi Marka ve Lokalizasyon Bileşenlerin Entegrasyonu Topluluk ve İşbirliği Bilgi ve yayınlar Reklam ve sponsorluk İnternet ortamının çok hızlı değiştiği ve yenilendiği gerçeği hiçbir zaman gözden kaçırılmamalıdır. Bu değişimin, yeni bazı online süreçleri ve arayüzleri gerektirebileceği unutulmamalıdır. Bu sebepten, dolay ı pazaryerleri, bu isteklere kolay ve hızlı cevap verebilecek dinamik bir yapıda tasarlanmalıdır.

38 Bant Genişliği İşlem yükü Tam zamanlı İşlerlik Performans ve Ölçeklenebilirlik Uygulama Fonksiyonelliği Uzak Uygulama Katalog Yönetimi İletişim Dinamik Ticaret Raporlama/Analiz Kullanıcı Kaydı ve Yönetimi Süreç ve İş akışı Yönetimi İlişki yönetimi Kullanım takibi ve güncelleme Esneklik ve Yönetilebilirlik Özelleştirilebilirlik ve genişleyebilirlik Ana unsurların özelleştirilmesi Marka ve Lokalizasyon Bileşenlerin Entegrasyonu Topluluk ve İşbirliği Bilgi ve yayınlar Reklam ve sponsorluk Pazaryeri çözümünün; alıcılar, tedarikçiler, pazaryeri yöneticileri ve diğer partiler için işlemlerin ve gerçekleşen diğer aktivitelerin durumunu izlemeye yönelik araçlar sunması gerekmektedir. Bunların yanında, kolaylıkla anlaşılabilen bazı temel analizlerin de düzenli olarak kullanıcılara ulaştırılması gereklidir. Bazı durumlarda, çok daha üst seviyede, çok boyutlu ve detaylı analizlere gerek duyulabilir. Tüm bu sorgulama ve analiz fonksiyonları tamamen web tabanlı olmalıdır. Böylelikle kullanıcıların her koşulda sadece basit bir tarayıcı ile bu bilgilere ulaşması garanti edilmelidir.

39 Bant Genişliği İşlem yükü Tam zamanlı İşlerlik Performans ve Ölçeklenebilirlik Uygulama Fonksiyonelliği Uzak Uygulama Katalog Yönetimi İletişim Dinamik Ticaret Raporlama/Analiz Kullanıcı Kaydı ve Yönetimi Süreç ve İş akışı Yönetimi İlişki yönetimi Kullanım takibi ve güncelleme Esneklik ve Yönetilebilirlik Özelleştirilebilirlik ve genişleyebilirlik Ana unsurların özelleştirilmesi Marka ve Lokalizasyon Bileşenlerin Entegrasyonu Topluluk ve İşbirliği Bilgi ve yayınlar Reklam ve sponsorluk Çok sayıda kullanıcının pazaryerinde yer alabilmesi açısından, pazaryeri çözümünün kayıt sürecinin otomasyonuna yönelik basit ve tarayıcı tabanlı uygulamaları sağlaması gerekmektedir. Bu uygulamalar ile, pazaryeri yönetiminin kolayl ıkla izleyebileceği şekilde, profil oluşturma, şifre belirleme ve benzeri kay ıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır. Böylece kayıt işlemlerinin süresi minimuma indirilirken maliyetlerde de önemli düşüş elde edilmektedir.

40 Bant Genişliği İşlem yükü Tam zamanlı İşlerlik Performans ve Ölçeklenebilirlik Uygulama Fonksiyonelliği Uzak Uygulama Katalog Yönetimi İletişim Dinamik Ticaret Raporlama/Analiz Kullanıcı Kaydı ve Yönetimi Süreç ve İş akışı Yönetimi İlişki yönetimi Kullanım takibi ve güncelleme Esneklik ve Yönetilebilirlik Özelleştirilebilirlik ve genişleyebilirlik Ana unsurların özelleştirilmesi Marka ve Lokalizasyon Bileşenlerin Entegrasyonu Topluluk ve İşbirliği Bilgi ve yayınlar Reklam ve sponsorluk İlk basamak çözümlerde, bu tür farkl ı profillerin birbirinden farklı yazılım dilleri ile oluşturulmasının ve merkezi bir uygulamaya dayanmamasının birçok soruna neden olduğu görülmüştür. Bu sebepten dolayı, tarayıcı tabanlı ve tek bir uygulama üzerinden bu tür profillerin tanımlanması ve gerekli işlemlerin konfigüre edilmesi tercih edilmelidir. Aksi taktirde pazaryerinin idare edilmesi ve maliyetlerin kontrolünde birçok sorunla karşılaşmak mümkündür.

41 Bant Genişliği İşlem yükü Tam zamanlı İşlerlik Performans ve Ölçeklenebilirlik Uygulama Fonksiyonelliği Uzak Uygulama Katalog Yönetimi İletişim Dinamik Ticaret Raporlama/Analiz Kullanıcı Kaydı ve Yönetimi Süreç ve İş akışı Yönetimi İlişki yönetimi Kullanım takibi ve güncelleme Esneklik ve Yönetilebilirlik Özelleştirilebilirlik ve genişleyebilirlik Ana unsurların özelleştirilmesi Marka ve Lokalizasyon Bileşenlerin Entegrasyonu Topluluk ve İşbirliği Bilgi ve yayınlar Reklam ve sponsorluk Pazaryerlerinin alıcı-tedarikçi ilişkilerini optimize edecek araçları ve uygulamaları sağlamakla yükümlüdür. Bu uygulamalar, indirim oranlar ının belirlenmesinden fiyat filtrelerine, fiyatlandırma koşullarından diğer ilişkilere kadar geniş bir yelpazede çeşitlenmektedir.

42 Bant Genişliği İşlem yükü Tam zamanlı İşlerlik Performans ve Ölçeklenebilirlik Uygulama Fonksiyonelliği Uzak Uygulama Katalog Yönetimi İletişim Dinamik Ticaret Raporlama/Analiz Kullanıcı Kaydı ve Yönetimi Süreç ve İş akışı Yönetimi İlişki yönetimi Kullanım takibi ve güncelleme Esneklik ve Yönetilebilirlik Özelleştirilebilirlik ve genişleyebilirlik Ana unsurların özelleştirilmesi Marka ve Lokalizasyon Bileşenlerin Entegrasyonu Topluluk ve İşbirliği Bilgi ve yayınlar Reklam ve sponsorluk E-pazaryerleri için birçok farklı fiyatlandırma metodu mevcuttur. Yap ılan işlemlerden belirli bir yüzde almak, veya belirli bir sabit ücret talep etmek en genel yöntemlerdir. Bu oranlar direkt olarak fiyatlara yans ıtılabileceği gibi ayrı bir miktar olarak da fatura edilebilir. Bunun dışında farklı ücretlendirme modellerinin de kullanıldığı durumlara rastlanabilir. Tüm bu fiyatland ırma modelleri için, gerekli bilgilerin toplanması ve işlemlerin izlenmesi önemli bir gerekliliktir.

43 Bant Genişliği İşlem yükü Tam zamanlı İşlerlik Performans ve Ölçeklenebilirlik Uygulama Fonksiyonelliği Uzak Uygulama Katalog Yönetimi İletişim Dinamik Ticaret Raporlama/Analiz Kullanıcı Kaydı ve Yönetimi Süreç ve İş akışı Yönetimi İlişki yönetimi Kullanım takibi ve güncelleme Esneklik ve Yönetilebilirlik Özelleştirilebilirlik ve genişleyebilirlik Ana unsurların özelleştirilmesi Marka ve Lokalizasyon Bileşenlerin Entegrasyonu Topluluk ve İşbirliği Bilgi ve yayınlar Reklam ve sponsorluk E-pazaryerleri için birçok farklı fiyatlandırma metodu mevcuttur. Yap ılan işlemlerden belirli bir yüzde almak, veya belirli bir sabit ücret talep etmek en genel yöntemlerdir. Bu oranlar direkt olarak fiyatlara yans ıtılabileceği gibi ayrı bir miktar olarak da fatura edilebilir. Bunun dışında farklı ücretlendirme modellerinin de kullanıldığı durumlara rastlanabilir. Tüm bu fiyatland ırma modelleri için, gerekli bilgilerin toplanması ve işlemlerin izlenmesi önemli bir gerekliliktir.

44 Bant Genişliği İşlem yükü Tam zamanlı İşlerlik Performans ve Ölçeklenebilirlik Uygulama Fonksiyonelliği Uzak Uygulama Katalog Yönetimi İletişim Dinamik Ticaret Raporlama/Analiz Kullanıcı Kaydı ve Yönetimi Süreç ve İş akışı Yönetimi İlişki yönetimi Kullanım takibi ve güncelleme Esneklik ve Yönetilebilirlik Özelleştirilebilirlik ve genişleyebilirlik Ana unsurların özelleştirilmesi Marka ve Lokalizasyon Bileşenlerin Entegrasyonu Topluluk ve İşbirliği Bilgi ve yayınlar Reklam ve sponsorluk Çözümün açık geliştirme araçları üzerinden gerekli değişimlere kolaylıkla izin vermesi ve genel kabul görmüş standartlar üzerinden bu işlemlerin yapılmasını sağlaması önemlidir. Pazaryeri çözümleri, kullanıcının belirli unsurları özelleştirmesi ve yeni unsurlar eklemesine izin verecek bir metodoloji içerisinde belirli kütüphaneleri ve API leri (Uygulama Programlama Arayüzü) kullanıcıya sunabilmelidir.

45 Bant Genişliği İşlem yükü Tam zamanlı İşlerlik Performans ve Ölçeklenebilirlik Uygulama Fonksiyonelliği Uzak Uygulama Katalog Yönetimi İletişim Dinamik Ticaret Raporlama/Analiz Kullanıcı Kaydı ve Yönetimi Süreç ve İş akışı Yönetimi İlişki yönetimi Kullanım takibi ve güncelleme Esneklik ve Yönetilebilirlik Özelleştirilebilirlik ve genişleyebilirlik Ana unsurların özelleştirilmesi Marka ve Lokalizasyon Bileşenlerin Entegrasyonu Topluluk ve İşbirliği Bilgi ve yayınlar Reklam ve sponsorluk E-pazaryerlerinin, sınırların ortadan kalktığı bir mecra olan interneti kullanmasının doğasına uygun olarak, hedeflediği kesimler içerisinde kullanılabilecek farklı dilleri de desteklemesi gerekmektedir. Özellikle pazaryerinde yer alacak partilerin, belirli bir dil seçimini gerçekleştirirken istemci veya sunucu tarafındaki kodları değiştirmek durumunda kalmadan, farklı dilleri, finansal yapıları, para birimlerini ve benzeri unsurları destekleyen bir çözüm sunulmalıdır. Gelişmiş çözümler, kullan ıcının işletim sistemindeki parametreler yardımı ile kullanıcı hakkında dil ve benzeri bilgileri elde ederek o kullanıcıya uygun arayüzü otomatik olarak belirleyebilmektedir.

46 Bant Genişliği İşlem yükü Tam zamanlı İşlerlik Performans ve Ölçeklenebilirlik Uygulama Fonksiyonelliği Uzak Uygulama Katalog Yönetimi İletişim Dinamik Ticaret Raporlama/Analiz Kullanıcı Kaydı ve Yönetimi Süreç ve İş akışı Yönetimi İlişki yönetimi Kullanım takibi ve güncelleme Esneklik ve Yönetilebilirlik Özelleştirilebilirlik ve genişleyebilirlik Ana unsurların özelleştirilmesi Marka ve Lokalizasyon Bileşenlerin Entegrasyonu Topluluk ve İşbirliği Bilgi ve yayınlar Reklam ve sponsorluk Her pazaryerinin ticari zincirde faklı bir noktada işleyeceğini göz önüne alarak, birbirinden farklı yapıda son kullanıcı fonksiyonları ve hizmetleri tanımlamak gerekmektedir. Örneğin, dikey bir pazaryerinde endüstriye özel ve büyük boyutlarda haberlerin yayınlanması gerekirken yatay bir pazaryerinde online haber grupları ve sohbet ihtiyacı olabilir. Yatay bir pazaryeri için son derece gelişmiş bir aç ık arttırma sistemine ihtiyaç duyulurken bir tedarik pazaryerinde basit bir teklif sistemi yeterli olabilir. Tüm bunlardan yola çıkarak, gelişmiş bir e-pazaryeri çözümü, kullanıcıların yapısına ve pazaryerinin gelişen ihtiyaçlarına uygun modüllerin kolaylıkla entegrasyonuna açık bir yapıda olması gerekmektedir.

47 Bant Genişliği İşlem yükü Tam zamanlı İşlerlik Performans ve Ölçeklenebilirlik Uygulama Fonksiyonelliği Uzak Uygulama Katalog Yönetimi İletişim Dinamik Ticaret Raporlama/Analiz Kullanıcı Kaydı ve Yönetimi Süreç ve İş akışı Yönetimi İlişki yönetimi Kullanım takibi ve güncelleme Esneklik ve Yönetilebilirlik Özelleştirilebilirlik ve genişleyebilirlik Ana unsurların özelleştirilmesi Marka ve Lokalizasyon Bileşenlerin Entegrasyonu Topluluk ve İşbirliği Bilgi ve yayınlar Reklam ve sponsorluk E-pazaryerlerinin avantajlarından biri de bit topluluk oluşturulması ve bu topluluk içerisinde her türlü konuda işbirliği ve yardımlaşmaya açık bir sistemin mevcut olmasıdır. Tart ışma forumları, e-posta listeleri ve sohbet odaları gibi araçlar ile pazaryeri kullanıcıları arasında etkili bir iletişim sağlamalıdır

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KOBİLERDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ALTYAPISI VE TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİNDE ETKİNLİĞİ ÜZERİNE MERSİN SERBEST BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA

Detaylı

Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 1

Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 1 Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 1 GİRİŞ Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişim sürecine paralel olarak, ekonomik faaliyetlerin doğası da köklü bir şekilde

Detaylı

İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU...

İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU... İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU... - II. E-TİCARET DE TARAFLAR... - II.1. E-TİCARET İÇİN

Detaylı

BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI

BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI Küreselleşme (globalization), ülkeler arasındaki ekonomik, hukuksal, siyasal, sosyal ve kültürel alanlarda ilişkilerin gelişmesi, farklı toplum ve kültürlerin yapılarının daha

Detaylı

http://alikoker.name.tr ĠÇĠNDEKĠLER

http://alikoker.name.tr ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER - ÖNSÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GĠRĠġ... - I.1. ELEKTRONĠK TĠCARET (E-TĠCARET) NEDĠR?... - I.2. E-TĠCARETĠN GELĠġĠMĠNĠN TARĠHSEL BOYUTU... - II. E-TĠCARET DE TARAFLAR... - II.1. E-TĠCARET ĠÇĠN

Detaylı

1 Emyo-İşletme 2-Eticaret Ders Notu

1 Emyo-İşletme 2-Eticaret Ders Notu 1 Emyo-İşletme 2-Eticaret Ders Notu 1. E-TİCARETİN ÖZELLİKLERİNİ TANIMLAMAK İnsanoğlu her geçen gün hayatına yeni ve değişik şeyler katmaktadır. Hiç şüphe yoktur ki bu yenilik ve değişimler insanların

Detaylı

E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER

E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER Önder CANPOLAT Hukuk Müşaviri ANKARA, MART 2001 YAYININ TEMİNİ İÇİN BAŞVURU YERLERİ Telefon e-posta adresi Hukuk

Detaylı

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ İÇİNDEKİLER Giriş... 3 Bugüne ve Geleceğe Yatırım... 4 j-guar a Hızlı Bakış... 5 j-guar ın Temel Özellikleri... 6 j-guar Ekosistemi... 8 İş Zekası (Business Intelligence)... 9 Modüller

Detaylı

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ Rekabet kurallarının her gün yeniden yazıldığı bir iklimde, uyum gösteremeyenin silindiği, sıradan olanın yarına kalamadığı, ama ödülün büyük olduğu bir dünyadasınız.

Detaylı

Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case

Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case Batuhan KOCAOĞLU Okan Üniversitesi Lojistik Bölümü, İstanbul,

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan Murat ARSLANDERE İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim Dalı

Detaylı

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTİSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN BİLİM DALI KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN

Detaylı

BSOFTsiday Sipariş ve Dağ ıtım Yö netim Sistemi

BSOFTsiday Sipariş ve Dağ ıtım Yö netim Sistemi BSOFTsiday Sipariş ve Dağ ıtım Yö netim Sistemi Rekabetin oldukça yoğun yaşandığı günümüzde, hızla değişen pazar koşullarına en hızlı, doğru ve zamanında uyum sağlayabilmek her geçen gün önem kazanmaktadır.

Detaylı

ÇAĞDAŞ İŞLETMECİLİK AÇISINDAN ELEKTRONİK TİCARET

ÇAĞDAŞ İŞLETMECİLİK AÇISINDAN ELEKTRONİK TİCARET ÇAĞDAŞ İŞLETMECİLİK AÇISINDAN ELEKTRONİK TİCARET ÖZET Halil ELİBOL * Burcu KESİCİ İnsanlığın gördüğü en hızlı değişim süreçlerinden birisinin tam ortasındayız. Daha birkaç yıl öncesine kadar bilgi teknolojilerinden

Detaylı

SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA

SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA İŞLETME YÖNETİMİNDE YENİ EĞİLİMLER DİZİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ENTERPRISE RESOURCE PLANING-ERP) Hazırlayan Şehbal Talü Bilgi ve Dolcüman Yönetimi Şubesi Raportörü

Detaylı

j-guar için Modern Uyarlama Aracı Temel Seviye

j-guar için Modern Uyarlama Aracı Temel Seviye j-guar için Modern Uyarlama Aracı Temel Seviye Genel Bilgi Bu eğitim kitabında j-guar uyarlama aracı ve ilişkili konularda Temel seviye eğitim içerikleri sunulacaktır. Kurumsal kaynak yönetimi, j-guar,

Detaylı

MEHMET KEMAL DEDEMAN ARAŞ TIRMA VE GELİ Ş T İ RME PROJE YARIŞ MASI - 2012

MEHMET KEMAL DEDEMAN ARAŞ TIRMA VE GELİ Ş T İ RME PROJE YARIŞ MASI - 2012 Yarýna bir deðer býrak TURÝZM SEKTÖRÜ ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ Mehmet Kemal Dedeman Araþtýrma ve Geliþtirme Proje Yarýþmasý KONAKLAMA ÝÞLETMELERÝNÝN PAZARLANMASINDA ÝNTERNETÝN ETKÝN KULLANIMINA YÖNELÝK BÝR MODEL

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

Series 9000 Mikro ERP Yönetim Bilgi Sistemleri 2010 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Series 9000 Mikro ERP Yönetim Bilgi Sistemleri 2010 Mikro Yazılımevi A.Ş. Series 9000 Yönetim Bilgi Sistemleri 1 MİKRO ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI İşletmenizi geleceğe taşıyacak yeni teknolojiler... MİKRO ERP Günümüzde rekabet daha zor, riskler daha yüksek. Geçmişi ve bugünü

Detaylı

MİKRO ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI. 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş. Mikro ERP 1 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş.

MİKRO ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI. 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş. Mikro ERP 1 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş. MİKRO ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş. Mikro ERP 1 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş. MİKRO ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI İşletmenizi geleceğe taşıyacak yeni teknolojiler... MİKRO ERP

Detaylı

30 yılı aşan bilgi birikimi. Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM. Etkinliği artırma

30 yılı aşan bilgi birikimi. Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM. Etkinliği artırma BİLENLERİN TERCİHİ 30 yılı aşan bilgi birikimi Etkinliği artırma Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM TIGER ENTERPRISE Uygulama yazılımları pazarının lideri Logo dan liderlere özel! Türkiye Uygulama

Detaylı

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ 1 TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Tekstil

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU HAZIRLAYAN : B. Türker PALAMUTÇUOĞLU 2012 Sayfa 1 / 48 1. Dağıtım Kanalı Ve Lojistiğin Temelleri Dağıtım

Detaylı

-Industrial Application Software- ERP alanında uzmanlaşmış, dinamik ve inovatif bir yazılım firmasıdır.

-Industrial Application Software- ERP alanında uzmanlaşmış, dinamik ve inovatif bir yazılım firmasıdır. -Industrial Application Software- ERP alanında uzmanlaşmış, dinamik ve inovatif bir yazılım firmasıdır. IAS, ürünü CANIAS ERP ile firmaların iş süreçlerini hızlandırmalarına ve geliştirmelerine yardımcı

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI PROGRAMI MICROSOFT DYNAMICS AX PROGRAMININ CRM MODÜLÜNÜN HİZMET ŞİRKETİNDE UYARLANMASI

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI PROGRAMI MICROSOFT DYNAMICS AX PROGRAMININ CRM MODÜLÜNÜN HİZMET ŞİRKETİNDE UYARLANMASI T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI PROGRAMI MICROSOFT DYNAMICS AX PROGRAMININ CRM MODÜLÜNÜN HİZMET ŞİRKETİNDE UYARLANMASI

Detaylı

Araştırma Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüd - Araştırma Servisi. Tarih: 06.01.2006. Sayı : 2006 42 / 07 Konu : Elektronik Ticaret ve KOBİ ler

Araştırma Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüd - Araştırma Servisi. Tarih: 06.01.2006. Sayı : 2006 42 / 07 Konu : Elektronik Ticaret ve KOBİ ler KONYA TİCARET ODASI Etüd - Araştırma Servisi Tarih: 06.01.2006 Araştırma Raporu Sayı : 2006 42 / 07 Konu : Elektronik Ticaret ve KOBİ ler Hazırlayan: Seyida TURAN ELEKTRONİK TİCARET VE KOBİ LER GİRİŞ Günümüzde

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ FİNAL PROJESİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ FİNAL PROJESİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENFORMATİK ANA BİLİM DALI YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ FİNAL PROJESİ NURAY AKMAN 2601090217 DOÇ.DR. ZUHAL TANRIKULU İSTANBUL,2010 İçindekiler

Detaylı

BİLGİYE DAYALI YÖNETİMDE SON TRENDLER

BİLGİYE DAYALI YÖNETİMDE SON TRENDLER Başarının Anahtarı Karar mı? Kader mi? Bilgiye Dayalı Yönetimde Son Trendler BİLGİYE DAYALI YÖNETİMDE SON TRENDLER BAŞARININ ANAHTARI KARAR MI? KADER Mİ? Kuruluşların başarısının anahtarı üretimden pazarlamaya,

Detaylı

SyteLine 7 Genişletilmiş ERP

SyteLine 7 Genişletilmiş ERP SyteLine 7 Genişletilmiş ERP Satış ve tedarikten üretim ve sevkiyat aşamasına kadar MAPICS SyteLine 7, üretim süreçlerini, arzla talebi denkleştirecek ve ürünün müşteriye daima tam zamanında ulaşmasını

Detaylı

Akıllı Şebekeler ve Entegrasyon Smart Grids and Integration

Akıllı Şebekeler ve Entegrasyon Smart Grids and Integration Akıllı Şebekeler ve Entegrasyon Smart Grids and Integration Dr.-Ing. Mustafa Dönmez 1 1 BTC Business Technology Consulting AG Kurfürstendamm 33 D - 10719 Berlin Almanya mustafa.doenmez@btc-ag.com Özet

Detaylı