MERSİN DENİZ TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MERSİN DENİZ TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI (20014-2017)"

Transkript

1 MERSİN DENİZ TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI ( ) MERSİN

2 İÇİNDEKİLER İçindekiler.2 Tablolar Listesi.4 Resimler Listesi.5 Kısaltmalar 6 Sunuş...7 MEVCUT DURUM ANALİZİ...8 DIŞ ÇEVRE ANALİZİ...8 Mersin İlinin Tarihi ve Ekonomik Gelişimi...8 Modern Zamanlarda Mersin...9 Mersin de Son Durum...12 SEKTÖREL ANALİZ...13 Türk Deniz Ticaret Filosunun Genel Sayısal ve Tonaj Analizi...13 Dış Ticaret Yüklerinin Taşınmasındaki Gelişmeler...13 Gemi İnşa Sanayi Yılında Deniz Turizmi Genel Görünüm...16 Türkiye Su Ürünleri Sektörü ve Balıkçılığa Genel Bakış...18 Mersin Uluslararası Limanı (MIP)...20 İÇ ÇEVRE ANALİZİ...22 Mersin Deniz Ticaret Odası...22 Yasal Yükümlülükler ve İlgili Mevzuat...25 Odaların görevleri...26 Kuruluşun Faaliyet Alanları İle Ürün ve Hizmetleri...28 Paydaş Analizi...29 Paydaşların Deniz Ticaret Odasına Etki-Önem Durumu...32 Paydaş Görüşleri...33 MDTO Üyelerinin Görüşleri...33 Liman Başkanlığının Görüşleri...33 Mersin Ticaret ve Sanayi Odasının Görüşleri...34 Mersin Üniversitesi Dış İlişkiler Biriminin Görüşleri...35 GZFT Analizi...36 Personel Analizi

3 MDTO nın Faaliyet Alanları ile İlgili İstatistiksel Bilgiler...41 GELECEK YÖNELİMİ...45 Misyonumuz...45 Vizyonumuz...45 İlke ve Değerlerimiz...45 STRATEJİK AMAÇLAR...46 Stratejik Amaç Stratejik Amaç Stratejik Amaç Stratejik Amaç İZLEME VE DEĞERLENDİRME

4 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1 : Yıllar İtibariyle Türkiye nin Dış Ticaret Taşımaları (%).14 Tablo 2 : Mersin Balıkçı Barınakları...19 Tablo 3 : MIP 2013 Eşya Cinsine Göre Elleçleme Miktarları (Ton)...21 Tablo 4 : Mersin Limanına Bağlantılı Dünya Limanları...24 Tablo 5 : Temel Mevzuat...25 Tablo 6 : Paydaş - Etki/Önem Matrisi...32 Tablo 7 : MDTO Personelinin Kadro durumu...38 Tablo 8 : MDTO Personelinin Unvanlara Göre Dağılımı...39 Tablo 9 : Burs Alan Öğrenci Sayıları...41 Tablo 10 : Kırtasiye Yardımları...42 Tablo 11 : Yüksek Öğretime Destek...42 Tablo 12 : Yat Rallisi İstatistikleri...42 Tablo 13 : MDTO nun İştiraklerine Yardım Miktarı...43 Tablo 14 : Dergi Sayıları...43 Tablo 15 : Eğitim İstatistikleri

5 RESİMLER LİSTESİ Resim 1: Geçmiş Zamanlarda Mersin I..10 Resim 2: 1909 Yılında Mersin Limanı...11 Resim 3: Geçmiş Zamanlarda Mersin II...11 Resim 4: Mersin Limanından Bir Görüntü.23 Resim 5: Mersin DTO Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi...41 Resim 6: Personel Eğitimlerimizden bir görüntü...44 Resim 7: Üyelere yönelik eğitimlerimizden bir görüntü.45 5

6 KISALTMALAR AB : Avrupa Birliği AKTER : Akdeniz Taşucu Gemi Sanayi A.Ş. ÇKA : Çukurova Kalkınma Ajansı GAP : Güney Doğu Anadolu Projesi GZFT : Güçlü, Zayıf Yönler, Fırsat ve Tahditler ICC : Uluslar Arası Ticaret Odaları Birliği İSGEV : İçel Sanayi Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Eğitim Vakfı KOBİ : Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme M.Ü. : Mersin Üniversitesi MDTO : Mersin Deniz Ticaret Odası MEB : Milli Eğitim Bakanlığı MERDAŞ : Mersin Denizcilik İşleri A.Ş. MERGED : Mersin Üniversitesi Geliştirme Derneği MERLAT : Mersin Laskiye Deniz Otobüsleri A.Ş. MESBAŞ : Mersin Serbest Bölge İşleticisi A.Ş. MIP : Mersin Uluslararası Limanı MTSO : Mersin Ticaret ve Sanayi Odası MÜGEV : Mersin Üniversitesi Geliştirme Vakfı RODER : Ro-Ro Taşıyıcıları Derneği TCDD : Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları TOBB : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği TURMEPA : Türkiye Deniz Temiz Derneği UND : Uluslar arası Nakliyeciler Derneği UTİKAD : Uluslar arası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenler Derneği İMEAK DTO : İstanbul Marmara Ege Akdeniz ve Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası 6

7 SUNUŞ Değişimin hızlı yaşandığı ve tüm sektörler üzerinde etkisinin olduğu son yüzyıl, kurumların yapı ve işleyişlerini etkilemiştir. Günümüzde; bu değişikliklere ayak uydurmak ve küreselleşen dünyada rekabet gücünü koruyabilmek her kurumun en çok üzerinde durduğu bir konu olmuştur. Tüm değişme ve gelişmeleri takip etmek ve hatta değişimin önünde yürüyebilmek dinamik yapılarla mümkün olacaktır. Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO), yaşanan bu gelişmelerin gerisinde kalmamak için bir dizi çalışmalar başlatmıştır. Bu çalışmaların başında kurumsallaşmamıza da önemli katkı sağlayacağını düşündüğümüz kalite ve akreditasyon çalışmalarıdır. Odaklandığımız bir diğer önemli konu da MDTO nun yönetim anlayışını çağın gerektirdiği normlara ulaştırmaktır. Bu anlamda önümüzdeki dönemde Oda olarak yapacağımız faaliyetleri, ulaşacağımız hedefleri ve temel stratejilerimizi içeren Stratejik Planlama çalışması tamamlanmıştır. Bu plan ile yönetim anlayışımızı stratejik yönetime taşımayı, paydaşlarımızın istek ve beklentilerine odaklanmayı ve zayıf yönlerimizi ortadan kaldırmayı hedefledik. Ayrıca, plan dönemi içerisinde başarı ya da başarısızlıklarımızı ölçecek performans kriterleri belirledik. Bu anlamda yönetimde şeffaflığı sağlayabileceğimizi düşünüyoruz. Plan, belli peryotlarla değerlendirilecek ve amaçlarımıza hizmet etmeyen çalışmalar yeni stratejilerle revize edilebilecektir. Planın odamıza, üyelerimize ve tüm paydaşlarımıza yararlı olmasını diliyoruz. Planın oluşumunda görüş ve önerilerini aldığımız tüm paydaşlarımızdan uygulama döneminde de desteklerini ve varsa eleştirilerini bekliyoruz. Bizim bundan sonraki temel görevimiz tamamen denizcilik mesleğinin gelişmesini ve meslek mensuplarının iş yaşamlarına katkı sağlamayı hedefleyen bu planın gerçekleşmesi için bütün gücümüzle çalışmaktır. Bu anlamda Odamızın tüm çalışanlarını bu ortak ideal etrafında birleşmeye ve planın bize çizdiği ufuklara yelken açmaya çağırıyorum. Saygılarımla MDTO Genel Sekreteri 7

8 MEVCUT DURUM ANALİZİ DIŞ ÇEVRE ANALİZİ: Mersin İlinin Tarihi ve Ekonomik Gelişimi Mersin Yamuktepe höyüğünde yapılan kazılarda ortaya çıkarılan kalıntı ve tarihi eserler bu ilin M.Ö yıllarında dahi yerleşim yeri olduğunu göstermektedir. Eski tarihlerde bu coğrafi bölgeye Kilikia adı verilmiştir. Hitit lerin Anadolu ya egemen oldukları uzun yıllar boyunca, Kilikia da da faaliyette bulunduklarını yine kazılardan çıkan mimari buluntularla belgelemek mümkündür. Kilikia ismi ilk kez M.Ö. 8. yüzyılda Asur dokümanlarında görülür; bundan önce ise M.Ö. 13. yüzyıla inen Mısır kayıtlarında bu ülke Kedi ya da Kode isminin çeşitli söylenişleriyle görülmektedir. Kilikia hakkındaki en kapsamlı bilgiler, İskender sonrasındaki döneme aittir. İskender Anadolu ya geçtikten sonra M.Ö. 333 yılında Persleri ikinci kez Issos da yener ve İskender İmparatorluğu içinde Kilikia da yer alır. İskender in genç yaşta ölmesinin ardından fethettiği topraklar, müttefik üç general tarafından paylaşılır ve Kilikia da Seleukoslar dönemi başlar. Bu dönemde Seleukoslar ın başında Seleukos I. Nikator vardır. M.Ö. 68 yılı civarlarında Roma senatosunun Kilikia yı, başkenti Tarsus olan bir Roma eyaleti yapmaya karar vermesi bölgenin geleceği için bir dönüm noktası olmuştur. Böylece Kilikia provincia militaris (askeri bölge) ilan edilmiş olur. Bu ilan, Dağlık Kilikia nın doğrudan Roma nın idaresine bağlanması ve bu tarihten sonra düzenli olarak Roma valileri tarafından yönetileceği anlamına gelmektedir. Roma ve Bizans egemenliğini yaşadıktan sonra XVII. yüzyıldan itibaren Müslüman Arapların da görüldüğü bölgede, Bizans ın merkezi otoritesinin zayıflamasıyla birlikte aralarında Ermeni prensliklerinin de bulunduğu çeşitli feodal örgütlenmelere rastlanmaktadır. İçel adının kökenine gelince; ilk kez XII. yüzyılda Göksu ırmağının iki yanındaki bölgeye Türkler İÇEL demişlerdir. Dağlar arasından girilmesi ve görülmesi güç bir yer olduğu için Selçuklular ın bölgeyi böyle isimlendirdiği düşünülmektedir. Mersin adının kökeni konusunda iki değişik görüş yaygın olarak kabul edilir. Bunlardan birincisi, civarda yetişen ve Akdeniz ikliminin tanıtıcı bir bitkisi olan Arapların da Hambales dedikleri Myrtus-Mersin ağacı nedeniyle bölgeye Mersin adı verildiğidir. İkincisi ise Mersin adının bu bölgede yaşayan Mersinoğulları veya Mersinoğlu adındaki bir Türkmen ailesinden geldiğini kabul eden görüştür. Evliya Çelebi de seyahatnamesinde bölgede yetmiş evli bir 8

9 Türkmen ailesinin bulunduğunu ve bu ailenin adının da Mersinoğlu olduğunu belirtmiştir. Bir başka görüşe göre ise, Mersin adı bir bitkiden değil, yörede yaşayan Mersinoğlu adındaki aşiretten kaynaklanmaktadır. Mersin adına Anadolu nun çeşitli yörelerinde rastlamak mümkündür. Örneğin; İzmir, Ordu ve Trabzon da Mersin, Mersinlik adında köyler bunlardan birkaçıdır. Mersin in sınırları içinde yer alan yerleşim yerlerinin, tarih içinde bir çok farklı siyasal ve yönetsel yapı içinde yer aldığı görülmektedir. Araplar ve Bizanslılar arasında bir kaç kez el değiştiren bölge, Araplarca sûğur adı verilen sınır bölgelerinden biri olmuştur. Bu sınır bölgeleri konumları itibarıyla sıklıkla egemen devletlerin değişmesine tanık olmuştur. İl, Osmanlı egemenliğine değin önce Bizans ile İslam dünyası arasında, sonra Selçuklu ve Osmanlı Devleti ile Memluklar arasında bir sınır bölgesi olarak el değiştirip durmuştur. Yine bir sınır bölgesi olması nedeniyle, gerek Bizans ve büyük islam devletlerinin değişik dönemlerindeki zayıflıklarından da yararlanarak bölgede feodal diye adlandırılabilecek olan Kilikia Ermeni Prensliği ve Ramazanoğulları Beyliği gibi bölge merkezli siyasal oluşumlara da rastlanmaktadır.mersin, Müslüman Arapların 637 yılında bölgeye ulaşan ilk akınlarından 965 yılında Bizans ın tekrar egemen olmasına kadar, yaklaşık 25 kez el değiştirmiştir. Ancak 637 yılından itibaren il, Hıristiyanlığın yanı sıra İslam kültürünün silinmez izlerini taşımaya başlamıştır. Türkler in bölgede ilk kez görülmeleri ise Anadolu Selçuklu Devleti nin kurucusu Kutalmış oğlu Süleyman Şah önderliğindeki Türkmen gruplarının yılları arasındaki akınlarıyla olmuştur. Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet in 1476 da Karamanoğulları Beyliği ne son vermesi üzerine ilin de bulunduğu coğrafya, Osmanlıların ve Memlukların doğrudan karşılaştıkları bir alan olmuştur. Osmanlı egemenliği ile birlikte Osmanlı nın yönetsel birimlerindeki değişim ve gelişmelere bağlı olarak Mersin in içerisinde bulunduğu bölge, değişik yönetim birimleri içinde yer almıştır. Modern Zamanlarda Mersin Cumhuriyetin ilanıyla birlikte Mersin, vilayet merkezi ve vilayetin ismi de Mersin Vilayeti olmuştur yılında 2197 sayılı yasayla İçel (Silifke) ve Mersin Vilayetleri birleştirilerek bugünkü sınırlarıyla İçel Vilayeti oluşturulmuştur. 20 Haziran 2002 tarihinde TBMM'de kabul edilen bir kanunla ise İçel adı yeniden Mersin olarak değiştirilmiştir.(kanun No: R.G.: ) 9

10 Resim 1: Geçmiş Zamanlarda Mersin I Mersin, ülkemizin en hızlı gelişen bölgelerinden biridir lerde 8047 nüfuslu bir kazayken, aradan geçen 57 yıl sonra 1927 de Mersin Vilayeti nin merkez ilçesinin nüfusu e ulaşmış böylece Akdeniz in önemli kentlerinden birisi durumuna dönüşmüştür. 19. yüzyılın başlarına değin kullanılmakta olan Tarsus (Kazanlı) Limanı nın alüvyal biriktirmeler sonucunda buradaki nehrin ağzının dolması artık gemilerin kıyıya yaklaşmalarına engel olmuştur. Böylece antik dönemden itibaren kullanılan Tarsus yerine gemilerin yanaşmasına daha elverişli Mersin Limanı kullanılmaya başlanmıştır. Mersin Limanı bir doğal limandır. Doğal limanlarda akla gelebilecek her yerden kara ve deniz yoluyla her türden insan ve mal biraya gelir. Çukurova da tarım yapılabilecek alanların ıslah edilmesine bağlı olarak bölgede tarımsal üretim miktarı ve çeşidi artmıştır. Amerikan İç Savaşı ( ) döneminde Avrupalı sanayicilerin pamuk ihtiyacının belirmesi ve bölgedeki üretimi artırma çalışmaları olumlu sonuç vermiş ve salnâmelerde belirtildiği gibi pamuk, sanayi ürünleri arasında üretimi en fazla yapılan ürün olmuştur. 10

11 Resim 2: 1909 Yılında Mersin Limanı 1980 sonrasında ise faaliyete geçen Mersin Serbest Bölgesi ve Organize Sanayi Bölgeleri ile Mersin Sanayisi ve bölge ekonomisi önemli bir atılım içine girmiştir. Resim 3: Geçmiş Zamanlarda Mersin II 11

12 Mersin de Son Durum Hızla hayata geçirilen GAP Projesi, Ataş Rafinerisi ve sahip olduğu geniş hinterland sayesinde Mersin Limanı, Türkiye nin Akdeniz deki en büyük limanı olma özelliğini taşımaktadır. Limanda bulunan 28 iskelenin 8 inde demir yolu bağlantısı mevcuttur. Mersin limanında bulunan liman işletmeleri ve rıhtım adetleri şu şekildedir: 1. MIP Limanı: 21 adet 2. MESBAŞ Limanı: 3 adet 3. ATAŞ Limanı: 3 adet 4. POAŞ/NATO: 1 adet 5. SPM ler(petrol Platformu ve Şamandra Tesisleri) 9 Adet MDTO nun görev yetki alanındaki diğer liman tesisleri ise şu şekildedir: 1. Taşucu Seka(Sümer Holding A.Ş.) Limanı 2. Taşucu Belediye İskelesi 3. Anamur Belediye İskelesi 1991 Körfez Savaşı ndan bu yana yaklaşık 85 milyon dolar harcanarak yenilenen Mersin Limanı nın kapasitesi, son üç yıldır her sene %10 oranında artmıştır. Kentin ticari açıdan önemi göz önüne alınarak, Türkiye nin dört serbest bölgesinden birisi burada kurulmuştur metrekarelik bir alan üzerine kurulan Mersin Serbest Bölgesi, başta tekstil firmaları olmak üzere yaklaşık 630 şirkete ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca, Mersin Adana karayolu üzerinde cam, soda, gübre, tekstil, meyve suyu gibi sektörlerde faaliyet gösteren birçok önemli fabrika da bulunmaktadır. Mersin kent nüfusu da, 1980 sonrası yoğun bir göç dalgasıyla karşı karşıya kalarak devamlı artış göstermiştir. Bu artış oranları, bölge ve Türkiye nüfus artış ortalamasının üzerinde yer almıştır. Bu anlamda Mersin bir göç merkezi haline bürünmüştür. Türkiye de olduğu gibi Mersin de de kentleşmenin gelişiminde itici, çekici ve iletici güçler etkili olmuştur. Bu üç güç çerçevesinde kentler gelişimini sürdürmüştür. Mersin in bu süreç içerisinde; ılıman iklimi, iş gücü potansiyeline sahip olması, yaşam koşullarının çok uygun olması, turizm, sanayi, ticaret ve son 20 yıldır da üniversite kenti olma özelliklerini/kimliklerini içerisinde barındırıyor olması Mersin i çekici kılmıştır. 12

13 Ancak bu çekicilik karşısında nüfusu Mersin e yönelten göçe asıl kaynaklık eden itici faktörler de vardır. İtici ve çekici güçler/faktörler çerçevesinde düşündüğümüzde Mersin de kentsel gelişim açısından gecekondulaşma, düzensiz yapılaşma, çevre kirliliği gibi çeşitli sorunlar doğmuştur. Bütün bu sorunlarına rağmen Mersin, Akdeniz boyunca uzanan, sonu gelmeyen temiz kumsalları, portakal ve limon bahçeleri ile bir çok tarihi eserin bulunduğu, ülkemizin kendi kendine yetebilen sayılı şehirlerinden birisidir. Dünyada üç ilahi dine mensup insanların mezarlarının yan yana olduğu başka bir şehir yoktur. Türkiye nin en büyük gökdelenlerinden birinin, cumhuriyet tarihinin en büyük ikinci camisinin ve Hıristiyan dünyasının önemli noktalarının da bulunduğu Mersin, devlet opera ve balesinin bulunduğu beş şehrimizden biridir. Topraklarının % 50,8 orman olan Mersin, tertemiz havası, gelişmiş ekonomisi ve kültürel çeşitliliğinin verdiği hoşgörü ile 2000 li yıllarda da yerleşenin bir daha ayrılmadığı bir kent olmayı sürdürecektir. Büyükşehir statüsünde 4 adedi merkez olmak üzere 10 ilçesi bulunan mersin in TUİK verilerine göre 2014 nüfusu dür. Bu nüfusun yaklaşık i şehir merkezinde yaşamaktadır. SEKTÖREL ANALİZ Türk Deniz Ticaret Filosunun Genel Sayısal ve Tonaj Analizi Türk deniz ticaret filosu Ocak 2013 tarihi itibari ile; Türk Bayraklı 9,4 milyon dwt ve Yabancı Bayraklı 20,8 milyon dwt tona ulaşmıştır yılında 22,5 milyon dwt olan filo kapasitesi 2013 itibari ile 30.2 milyon dwt olmuş ve %34 lük bir büyüme kaydedilmiştir. Tonaj artışındaki bu gelişme Türk armatörlerin satın aldıkları ve siparişi tamamlanan gemilerin teslimi ile gerçekleşmiş ve bu sayede küresel deniz ticaretinden daha fazla pay almaya başlamıştır. Türk armatörlerin kontrolündeki 300 grt üzeri gemilerde deniz ticaret filosu dünya sıralamasında 22. sırada yerini almaktadır yılında Türkiye nin yabancı bayraktaki gemi oranı %62,4 iken 2013 yılında bu oran %68,7 ye yükselmiştir. Toplam Deniz Ticaret filosunu oluşturan 1473 adet geminin adet bazındaki çoğunluğunu sırasıyla; % 29,94 ünü Kuru yük, % 11,95 ini Balıkçı Gemileri, % 8.62 sini Petrol Tankerleri, % 8,01 ini Römorkörler ve % 6.59 unu Dökme yük gemileri oluşturmaktadır. Diğer tip gemiler ise, filonun sayısal olarak % 34,89 udur. Dış Ticaret Yüklerinin Taşınmasındaki Gelişmeler Türkiye de Deniz Ticaret Sektörü Türkiye ekonomisi ile entegre durumdadır. Ekonominin olumlu ve olumsuz yansımaları bu sektörü de doğrudan etkilemektedir. 13

14 Türkiye konum itibariyle Akdeniz çanağında, Doğu-Batı, Kuzey-Güney eksenlerinde kavşak noktasında hinterlandıyla Atlantik e, Arap Yarımadası na, Ortadoğu ya, Uzakdoğu dan Avrupa ya ulaşımın odağındadır. Bu coğrafi avantaj ayrıca 4500 (8333km) deniz millik sahil şeridi ile deniz ulaşımının ülke içinde her bölgeye etkili olacağı bir durumu ortaya koymaktadır. a) Dünya deniz ticaretinin % 90 nı denizyoluyla yapılmaktadır. b) yılları arasında Türkiye nin dış ticaret taşımalarının yollar itibariyle miktar olarak yüzdelik dağılımları aşağıdadır. Tablo 28 de görüleceği üzere denizyolu taşıma payı %85.0 ile 87.6 arasında değişmektedir. YILLAR DENİZYOLU DEMİRYOLU KARAYOLU HAVAYOLU DİĞER Tablo 1: Yıllar İtibariyle Türkiye nin Dış Ticaret Taşımaları (%) Türkiye İstatistik Kurumu verilerine istinaden, 2012 yılında Türkiye nin dış ticaretinin % 87 si denizyolu ile, % 0.7 si demiryolu ile, % 11,5 i karayolu ile, 14

15 % 0.3 ü hava yolu ile, % 0.5 i diğer yollar ile ( postayla gönderme, Sabit ulaşım tesisatı, kendinden hareketli araçlar) taşınmıştır yılına nazaran 2012 yılında denizyolu dış ticaret taşımaları artmış, karayolu % 0,6 oranında azalmış, havayolunda ise 0.1 oranında azalmıştır. Gemi İnşa Sanayi Gemi İnşa Sanayi; desteklendiği ve geliştirildiği ülkelerde önemli bir istihdam potansiyeli yaratan, emek yoğun bir sektördür. Ülke endüstrilerinde Gemi İnşa Sanayi; - Döviz girdisi sağlayan - Yabancı sermayeyi davet eden - Yan sanayiyi sürükleyen ve gelişmesini sağlayan - Teknoloji transferini sağlayan - Ülke savunmasında hizmeti nedeniyle Stratejik Önem taşıyan - Deniz Ticaret Filosunu destekleyen - Yan sanayi ile birlikte 1 e 7 oranında istihdam yaratan ağır sanayi dalıdır. Ülkemizde halen faal olan özel sektöre ait gemi, yat inşa ve bakım-onarım tersanelerinin toplamı 71 adettir. Bu tersanelerden 27 adedi İstanbul-Tuzla Tersaneler Bölgesinde, 21 adedi Yalova, 8 adedi Zonguldak, 6 adedi Kocaeli, 2 adedi Çanakkale, 1 adedi Trabzon, 1 adedi Sakarya, 1 adedi Samsun, 1 adedi Hatay, 1 adedi Adana, 1 adedi Ordu, 1 adedi Samsun da konuşlanmış durumdadır. Toplam 53 adet tersanenin yatırımları da devam etmektedir. Devam eden tersane yatırımlarından stratejik anlamda belki de en önemlisi bölgemizde bulunmaktadır yılında MGK da alınan karar doğrultusunda başlatılan çalışmalar sonucu 2003 yılında özelleştirilen Taşucu-Seka Limanı tersane alanı, Odamızın öncülüğünde oluşturulan Mersin Ortak Girişim Grubu şirketi AKTER A.Ş. tarafından 46 yıllığına İşletme Hakkı Devri şeklinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ndan alınmıştır. Akdeniz de Türkiye nin ilk tersanesi olması planlanan yatırım, aşırı çevre duyarlılığındaki kişilerce yargıya taşınmış ve yatırım engellenmiştir. Bölgemizde tersane ve çekek hüviyetinde bir tesisin bulunmaması nedeniyle yeni gemi, yat inşa ve bakım-onarım faaliyetlerinin ekonomik değerlerinden yararlanamamanın yanı sıra mevcut Balıkçı ve diğer deniz araçlarının kara sörveylerinde de büyük sorun yaşanmasına neden olmaktadır. 15

16 Türkiye Gemi İnşa Sanayinin Ülke Ekonomisine Katkıları Türkiye Tersanelerinde inşa edilen gemilerin büyük bir çoğunluğu ihraç amaçlıdır. Türkiye de Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü verilerine göre gemi, yat inşa ve bakım onarım tersaneleri olarak 71 adet faal tersane bulunmaktadır. Tersanelerin büyük bölümünün Marmara bölgesinde İstanbul ve Yalova çevrelerinde yoğunlaşmıştır yılı (Haziran ayı) için derlenen verilerde, İstanbul da 27, Yalova da ise 21 adet tersanenin faal durumda olduğu görülmektedir. Tuzla Tersaneler Bölgesi başta olmak üzere kıyı şeridi bulunan illerimizde Tekne İmal Yeri adı altında gemi inşa bakım onarım faaliyetleri gerçekleşmektedir. Türkiye de üretilen gemilerin tamamına yakını Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edilmiştir. Türkiye küçük tonajlı kimyasal tanker üretiminde iddialıdır. Özellikle süper yat (30 metre ve üzeri) inşa konusunda Türkiye ciddi atılımlar atmış İtalya ve Hollanda dan sonra dünyada üçüncü sıraya oturmuştur. Ülkemizdeki tersanelerde, çeşitli büyüklüklerde 20 adet yüzer havuz ve 9 adet kuru havuz bulunmaktadır yıllarını içeren 10 yıllık süre zarfında 11 adet olan yüzer havuz sayısı 20 ye, 4 olan kuru havuz sayısı ise 9 a çıkarılarak ülkemizdeki havuz yatırımları 2 kat artışla 29 adet olarak gerçekleşmiştir. Eylül 2008 tarihinde yeni gemi ve yat ihracat değeri 2 milyar USD dir. Ancak 2008 yılında başlayan ekonomik krizin etkisi halen sürmektedir ve 2012 yılında gemi ve yat ihracatı 811,2 milyon dolara gerilemiştir yılının ilk 10 ayında bu rakamın 1 milyar dolara ulaşmış ve yılsonunda 1,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye nin gemi ve yat ihracatı bir önceki yıla göre %43,5 lik bir artış sağlamıştır. Türkiye de bulunan tersanelerde 2008 yılı Kasım ayı itibariyle 27 adedi yabancı bayraklı olmak üzere toplam DWT lık 79 adet gemi inşa edilerek teslimatı gerçekleşmiştir. Ancak, 2013 yılının ilk 3 aylık döneminde 79 adet gemi ile 2012 yılında 82 olarak gerçekleşen sipariş sayısının neredeyse toplam değerine ulaşan sipariş defteri kayıtları sektör ticaretinin gelişimi açısından olumlu sinyaller vermektedir. Bakım-onarım faaliyetleri sonucu bu değerler 2008 yılında 4 milyar USD ye ulaşırken 2012 yılında bu rakam 1,2 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşmiştir yılı ilk 5 ayında 426 milyon 14 bin dolarlık ihracat yapılarak 2012 yılının aynı dönemine göre %28,4 lük artış sağlanmıştır. Önemli ölçüde istihdam sağlayan tersanelerimizden doğrudan istihdam edilen personel sayısı Eylül 2008 tarihinde iken 2012 tarihinde bu rakam seviyelerine gerilemiştir yılında yurt dışından alınan siparişlerle istihdam durumu iyileşmeye başlamıştır. İstihdam edilen kişi sayısının kişinin üzerine çıktığı tahmin edilmektedir. Gemi inşa sektörünün Türkiye ihracatı içindeki payı %2 seviyeleri civarındadır. Bu oranın artması için liman yatırımlarının artması, istihdamın arttırılması ve uluslararası piyasalardan gemi siparişi tekliflerinin alınması zorunludur. 16

17 2013 Yılında Deniz Turizmi Genel Görünüm Deniz turizmindeki gelişmeler insanların denizden yararlanma imkânlarını arttırmış ve çeşitlendirmiştir. Önceleri elit bir kitlenin spor, denize dönük eğlence ve dinlenme aracı olarak kabul edilen yatçılık uluslararası turizm hareketlerinin bir parçası haline gelmiştir. Dünya yat turizminin odaklaştığı önemli bölgelerden biri olan Akdeniz çanağı, gerek ticari gerekse amatör yatçılar için de cazibesini her geçen gün arttırmaktadır. Deniz turizmindeki bu gelişmeler Akdeniz in en temiz ve en güzel kıyılarına sahip tarihten izler taşıyan bozulmamış koylara sahip ülkemizi de olumlu yönde etkilemiştir. Ülkemizde 80 li yıllardan sonra gelişmeye başlayan deniz turizmi sağladığı sosyal ve ekonomik katkının yanı sıra tanıtım faaliyetlerine katkısı ve sağladığı döviz girdisi ile genel turizm sektörü içerisinde önemli yer tutmaktadır. Küçük teknelerle günübirlik geziler veya kısa yatılı geziler şeklinde başlayan Yatçılık Türkiye de diğer turizm çeşitlerine oranla uzun bir geçmişe sahip olmasına rağmen son on yılda kitle turizmini bir parçası olarak binlerce yatlık filo halinde hızlı bir gelişme göstermiştir. Özellikle geleneksel Akdeniz tekne yapım yöntemleriyle inşa edilen ahşap yatlarımızın (guletlerimiz) oluşturduğu Mavi Tur filomuz dünyada ilk ve tek olup, Mavi Yolculuk ülkemizin dünya turizmine hediye ettiği özgün bir turizm dalı olmuştur. Yat yatırım ve işletmeleri, yat limanı yatırım ve işletmeleri sportif amaçlarla yapılan aletli dalış aktiviteleri, su sporları, amatör denizciliğe ilişkin faaliyetler ve deniz araçlarıyla yapılan günübirlik geziler bünyesinde toplayan deniz turizmi hizmet ticareti uluslararası alanda kapasitesini her geçen gün arttırmaktadır. Turizmi Teşvik Kanununun ve Yat Turizmi Yönetmeliği nin sağladığı ortamda gelişen deniz turizmi turizm girdilerinde yaklaşık %25 lik paya sahip bir sektör haline gelmiş olup ticari-özel yat, yelkenli gulet dâhil Milli Sicile kayıtlı 1796 adet, Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı 68 adet, toplam 1863 adet yat bulunmaktadır. Ayrıca, sicile kayıtlı olmayıp limanlara kayıtlı çalışan adet ticari ve özel teknemiz bulunmaktadır yıllarında Deniz Turizmi nde sağlanan olumlu gelişmelerin devam ettirilebilmesi ve genel turizm girdileri içersindeki payı sürekli yükselen deniz turizminin ekonomiye olan katkısının arttırılabilmesi için yeni projelerin üretilebilmesi ve sorunların giderilmesi gerekmektedir. 17

18 Bu amaçla; - Yatların giriş-çıkış işlemlerinde yaşanan bürokratik işlemlerin azaltılması, - Marina yatırımlarında yaşanan yoğun bürokratik işlemlerin azaltılarak, marina arz kapasitesinin arttırılması, - Son yıllarda taleplerin yoğunlaştığı kruvaziyer turizmin teşvik edilmesi ve deniz yolu ile turist getiren gemilerin limanlarımıza olan taleplerinin arttırılması, - Günübirlik gezi tekneleriyle yapılan gezilerin hizmet kalitelerinin yükseltilmesi, - Belgesiz yatların disipline edilmesi ve belirli standartta hizmet verebilmeleri için belgesiz yatların belge kapsamına alınması, - Deniz Turizmi Sektöründe hizmet verebilecek turizm amaçlı diğer deniz araçlarının bu hizmet ticaretinde faaliyet sürdürebilecekleri yasal düzenlemelerin yapılması, - Sportif amaçlarla yapılacak su altı dalışlarında ve diğer sportif faaliyetlerde yaşanan sorunların giderilmesi, - Çevre kirliliğinin önlenmesi, Ülkemize gelen yatçıların temiz bozulmamış bir doğada tatil yapmalarının sağlanması, - Kamu ve özel sektörün birlikte ve etkili tanıtım kampanyası yapabilmeleri için gerekli tedbirlerin alınması, Yönünde Turizm ve Kültür Bakanlığı ile Deniz Ticaret Odası nca işbirliği içinde yapılan çalışmalar devam etmektedir. Türkiye Su Ürünleri Sektörü ve Balıkçılığa Genel Bakış Canlı deniz kaynakları, tüm ülkelerin ekonomisine belirli bir yatırım ve çaba karşılığı sürekli girdi sağlayan önemli kaynaklardandır. Bunun bilincinde olan ülkeler, balık ticaretini asıl kaynak olarak benimsemişler ve ekonomilerine büyük ölçüde döviz girdisi sağlayarak, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında yer almaktadırlar. Ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili bir yarımada oluşu, yurdun her yanında bulunan doğal göllerimiz, sayıları her geçen gün artan baraj ve göletlerimiz, balık yetiştiriciliğine uygun su kaynaklarımızla, su ürünleri sektörü için önemli bir potansiyele sahip olmasına karşın, su ürünleri sektörü ulusal ekonomide yeterli düzeyde yer alamamıştır. Denizlerden besin elde etmenin yolu balıkçılıktır. Dengeli beslenmenin bilincinde olan uluslar, hayvansal protein kaynaklarını daha da zenginleştirmek için denizlerden yüksek 18

19 oranlarda faydalanmanın yollarını sürekli aramakta özellikle geleceğe yönelik girişimlerini şimdiden faaliyete geçirmektedirler. Balıkçılık; beslenme açığının giderilmesi yanında önemli sayıda insana istihdam sağlayarak sosyal ve ekonomik iki amacı yerine getirmektedir. Türkiye Dünyada ki konumu nedeniyle zengin bir su ürünleri potansiyeline sahiptir. Ayrıca balıkçılık alanının büyük kısmını oluşturan farklı ekolojik özellikteki denizler 8333 km lik bir kıyı şeridine, su ürünleri üretim alanı olarak kullanılabilecek 178 bin km doğal göllere ve 3442 km² baraj göllerine sahip bulunmaktadır. Deniz ve iç sularımızdaki canlı kaynakları sonsuz değildir. Nüfus artışı, besin ihtiyacı ve bilinçli beslenme, teknolojide sağlanan gelişmeler ve çevre sorunları gibi nedenlerle sucul ortamlar üzerinde insan baskısı giderek artmaktadır. Son yıllarda, diğer ülkelerdeki uygulamalara bağlı olarak ülkemizde de su ortamlarındaki canlı kaynakların işletilmesinde mümkün olduğunca çok avlamak ve pazarlamak yaklaşımından uzaklaşılarak, bu ortamlarda önemli bir bozulmaya neden olmayacağı öngörülen sürdürülebilir gelişme anlayışına yer verilmeye başlanmıştır. Sürdürülebilir gelişme ve kullanım, hemen hemen bütün alanlarda çok güncel olmasına ve buna inanılmasına rağmen beklenen sonucu ne yazık ki sağlamaktan uzak görünmektedir. Bu nedenle sürdürülebilir gelişme ve yararlanma, artık yerini sürdürülebilir koruma anlayış ve yaklaşımına bırakmaktadır. Öncelikle, dünyadaki balıkçılık ve düzenleyici uygulamalar irdelendiğinde, artık hiçbir bölge ve suda yıpratılmamış- aşırı avlanmamış stokun bulunmadığı görülür. Doğal olarak ülkemiz canlı kaynakları da bundan paylarına düşeni almışlardır. Avda zaman zaman görülen iyileşmeler genel eğilimin değiştiği anlamına gelemez. Günümüzde canlı kaynaklarının yönetimine sürdürülebilir koruma anlayışıyla yaklaşmak seçilebilecek en akılcı yoldur. Ülkemizde Su Ürünleri ile ilgili olarak 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, ilgili Yönetmelikler mevcut ancak su ürünleri avcılığı ile ilgili uygulamalar bu mevzuatlara ilaveten Tarım Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü nce Su Ürünleri Danışma Kurulunun da görüşleri doğrultusunda 2 yıl için hazırlanan ve Ağustos ayında yürürlüğe konulan Avlanma Sirkülerleri dir. Yaklaşık 340 km. sahili bulunan ilimiz Mersin de balıkçı teknelerinin kullanımına uygun toplam 1400 tekne kapasiteli 6 adet balıkçı barınağı bulunmaktadır. Bunlar barınaklar Tablo 3 de görüldüğü gibi sıralanmaktadır. Bölgemizde balıkçı barınaklarında çekek yeri ve bakım onarım tesisinin yetersiz olması yada 19

20 bulunmaması teknelerin yıllık bakımlarının yapılmasını engellemekte ve su ürünleri istihsalini olumsuz etkilemektedir. Balıkçı Barınağı Üst Yapı Kapasite Erdemli Balıkçı Barınağı Ağ Tamir Yeri 100 Çamlıbel (Hamidiye) Balıkçı Barınağı Ağ Tamir Yeri 300 Taşucu Balıkçı Barınağı Ağ Tamir Yeri, Yolcu 250 Salonu, Gümrük, Binası Silifke Yeşilovacık (Hacıishaklı ) Ağ tamir yeri, çekek yeri 250 Barınağı Aydıncık Balıkçı Barınağı Ağ Tamir Yeri 100 Bozyazı Yoğunduvar Balıkçı Barınağı Ağ Tamir Yeri 250 Tablo 2 : Mersin Balıkçı Barınakları Bilimsel yaklaşım olmaksızın, ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olması, zengin iç sular varlığı ve buna sürekli vurgu yapılmasının ne sürdürülebilir gelişmeye ne de sürdürülebilir korumaya katkısı olabilir. Mersin Uluslararası Limanı (MIP) Geniş bir hinterlant'a sahip olan Mersin Limanı yurt içine iyi bir şekilde kara ve demiryolları ile bağlanmıştır. Limana en yakın hava alanı 60 km uzaklıktaki Adana Şakirpaşa Hava Alanıdır. Doğu Akdeniz'in önemli limanlarından biri olan Mersin Limanı İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin ithalat-ihracat kapısı olması yanında, Ortadoğu ülkelerinin de transit merkezidir. GAP Projesinin tam anlamı ile hayata geçmesi ile birlikte Mersin Limanı'nın önemi daha da artacaktır. Yaklaşık m2 kara alanına sahip olan Mersin Limanı, gemilere her türlü hizmeti verebilecek niteliktedir. 21 tane rıhtımı bulunan limanda, büyüklüğüne göre aynı anda 20'ye yakın gemide yükleme- boşaltma yapılabilmektedir. Yılda yaklaşık ton toplam yük elleçlemesi yapılmaktadır. Limanda yolcu, dökme yük, konteyner, canlı hayvan, hububat taşımacılığı ve petrol gemilerine hizmet verilmektedir. Liman içerisinde yer alan iskelelere -4.5 ile m draftlı gemiler alınabilmektedir. Verilen Hizmetler; - Yükleme/Boşaltma/Şifting Hizmetleri - Konteyner Sağlamlaştırma Hizmetleri - Terminal Hizmetleri - Ardiye Hizmetleri - Konteyner İç Dolum/Boşalım Hizmetleri - Deniz Hizmetleri: Pilotaj, Römorkaj, Palamar Bağlama/Çözme, Barınma 20

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi-NACE Kodları-H

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi-NACE Kodları-H www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi-NACE Kodları-H İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ 18 Nisan 2014 Tarihli

Detaylı

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü. Deniz Ticareti. İstatistikleri

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü. Deniz Ticareti. İstatistikleri T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü Deniz Ticareti 2012 İstatistikleri 2013 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: DENİZYOLU TAŞIMA İSTATİSTİKLERİ...1 LİMANLARIMIZDA ELLEÇLENEN

Detaylı

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü. Deniz Ticareti. İstatistikleri

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü. Deniz Ticareti. İstatistikleri T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü Deniz Ticareti İstatistikleri 2012 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: DENİZYOLU TAŞIMA İSTATİSTİKLERİ...3 LİMANLARIMIZDA ELLEÇLENEN YÜK

Detaylı

MERSİN DENİZ TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI (2009-2013)

MERSİN DENİZ TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI (2009-2013) MERSİN DENİZ TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI (2009-2013) MERSİN-2009 1 İÇİNDEKİLER İçindekiler.. 2 Tablolar Listesi...4 Resimler Listesi..... 5 Kısaltmalar.... 6 Sunuş.. 7 MEVCUT DURUM ANALİZİ... 8 DIŞ ÇEVRE

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI RAPOR: TÜRKİYE NİN LOJİSTİK GÖRÜNÜMÜ Giriş: Malumları olduğu üzere, bir ülkenin kalkınması için üretimin olması ve bu üretimin hedefe ulaşması bir zorunluluktur. Lojistik, ilk olarak coğrafyanın bir ürünüdür,

Detaylı

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI. Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI. Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü LİMAN Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan Türkçe Sözlük te liman, gemilerin barınarak yük alıp boşaltmalarına,

Detaylı

ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ S A Y I : 1 1 H A Z İ R A N 2 0 1 4 KURULAN ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ İÇİNDEKİLER Kurulan Şirket İstatistikleri 1 En Çok Şirket Kuruluşu Gerçekleşen Sektörler 2 En Çok Şirket

Detaylı

ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ S A Y I : 1 0 M A Y I S 2 0 1 4 KURULAN ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ İÇİNDEKİLER Kurulan Şirket İstatistikleri 1 En Çok Şirket Kuruluşu Gerçekleşen Sektörler 2 En Çok Şirket Kuruluşu

Detaylı

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HEDEF 2023 İZMİR LİMANLARI

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HEDEF 2023 İZMİR LİMANLARI ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HEDEF 2023 İZMİR LİMANLARI ÜLKEMİZDEKİ KIYI TESİSLERİ Uluslararası sefer yapan gemilere açık 178 kıyı tesisimiz

Detaylı

XI XIII XV XVII KISIM 1: DENİZ TİCARETİNE GİRİŞ 1

XI XIII XV XVII KISIM 1: DENİZ TİCARETİNE GİRİŞ 1 Yazarın Üçüncü Basıma Ön Sözü Çeviri Editörünün Ön Sözü Kısaltmalar Başlıca Deniz Ticaret Terimleri XI XIII XV XVII KISIM 1: DENİZ TİCARETİNE GİRİŞ 1 Bölüm 1 Deniz Ticareti ve Küresel Ekonomi 3 1.1 Giriş

Detaylı

Tehlikeli Kimyasalların Deniz Yolu ile Taşınması Riskleri

Tehlikeli Kimyasalların Deniz Yolu ile Taşınması Riskleri Tehlikeli Kimyasalların Deniz Yolu ile Taşınması Riskleri Murat KORÇAK Kimya Yüksek Mühendisi 2. Tehlikeli Kimyasalların Yönetimi Sempozyumu ve Sergisi 1 Sunum İçeriği Denizcilik Sektörüne Temel Bakış

Detaylı

KOYLARIMIZ, MAVİ YOLCULUK VE DENİZ TURİZMİ NİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

KOYLARIMIZ, MAVİ YOLCULUK VE DENİZ TURİZMİ NİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ KOYLARIMIZ, MAVİ YOLCULUK VE DENİZ TURİZMİ NİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İMEAK DTO Yönetim Kurulu Üyesi M.Faruk OKUYUCU İMEAK DTO Deniz Turizmi & Kaynakları Birim Yetkilisi İpek BAYRAKTAR SAPMAZ 26-27 Şubat 2016

Detaylı

BÖLÜM I KÜRESEL LOJİSTİK KAVRAMI ve LOJİSTİK ÜSLER

BÖLÜM I KÜRESEL LOJİSTİK KAVRAMI ve LOJİSTİK ÜSLER İÇİNDEKİLER BÖLÜM I KÜRESEL LOJİSTİK KAVRAMI ve LOJİSTİK ÜSLER 1.1. Küresel Ulaştırma Pazarı ve Yatırım Harcamalarındaki Eğilimler 1.2. Küresel Lojistik Anlayışının Gelişimi ve Temel Entegrasyon Türleri

Detaylı

KÜRESEL LOJİSTİK MERKEZLERDEN LİMANLARIN REKABET GÜCÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ. Doç Dr. A. Zafer ACAR Arş. Gör. Pınar GÜROL

KÜRESEL LOJİSTİK MERKEZLERDEN LİMANLARIN REKABET GÜCÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ. Doç Dr. A. Zafer ACAR Arş. Gör. Pınar GÜROL KÜRESEL LOJİSTİK MERKEZLERDEN LİMANLARIN REKABET GÜCÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ Doç Dr. A. Zafer ACAR Arş. Gör. Pınar GÜROL II. Ulusal Liman Kongresi 5-6 Kasım 2015/ İzmir Küresel Ticaret Dinamiklerindeki Değişim

Detaylı

Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin

Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin 80 81 de taçlandırmaktadır. Nitekim Mersin Serbest Bölgesi; 9 bine yakın istihdamı ve Türkiye de faaliyet gösteren 19 Serbest Bölge içerisinde

Detaylı

Küçük Tonaj Kimyasal & Ürün Tankerlerinin Bölgedeki Durumu. Ahmet Çolak 11 Haziran 2014

Küçük Tonaj Kimyasal & Ürün Tankerlerinin Bölgedeki Durumu. Ahmet Çolak 11 Haziran 2014 Küçük Tonaj Kimyasal & Ürün Tankerlerinin Bölgedeki Durumu Ahmet Çolak 11 Haziran 2014 DERS ALINAN DENİZ KAZALARI (GÖRSELLER) İLK OLARAK 11 ARALIK 1999 TARİHİNDE MALTA BAYRAKLI ERİKA TANKERİ FRANSA DUNKIRK

Detaylı

LİMAN İŞLETMECİLİĞİNDE ATIK ALIM FAALİYETLERİ:

LİMAN İŞLETMECİLİĞİNDE ATIK ALIM FAALİYETLERİ: LİMAN İŞLETMECİLİĞİNDE ATIK ALIM FAALİYETLERİ: Çanakkale Liman İşletmesi Örneği Evren BECEREN 1, Ali AKTOPRAK 1, Arzu TORÖZ 2 1 Çanakkale Liman İşletmesi San. Ve Tic. A.Ş. 2 Arse Çevre Mühendislik Dan.

Detaylı

DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sayı:Y-001 HABER BÜLTENİ

DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sayı:Y-001 HABER BÜLTENİ DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sayı:Y-1 HABER BÜLTENİ 24.2.216 Yük İstatistikleri, 216 Yük elleçlemesi %12,1 arttı Limanlarımızda gerçekleşen toplam yük elleçleme miktarı 216 yılı ayında bir önceki yılın

Detaylı

KRUVAZİYER TURİZMİNDE DÜNYA VE İZMİR, TÜRKİYE KRUVAZİYER PLATFORMU NUN ÇALIŞMALARI

KRUVAZİYER TURİZMİNDE DÜNYA VE İZMİR, TÜRKİYE KRUVAZİYER PLATFORMU NUN ÇALIŞMALARI KRUVAZİYER TURİZMİNDE DÜNYA VE İZMİR, TÜRKİYE KRUVAZİYER PLATFORMU NUN ÇALIŞMALARI DÜNYA KRUVAZİYER PAZARI NEREYE GİDİYOR? Hazırlayan: Mine Güneş Kruvaziyer destinasyonlar içerisinde, son yıllara kadar

Detaylı

Sasa A.Ş. İskele ve Şamandıra Sistemi

Sasa A.Ş. İskele ve Şamandıra Sistemi Sasa A.Ş. İskele ve Şamandıra Sistemi İşletmeci: SASA DUPONT SABANCI POLYESTER SANAYİİ A.Ş. İli: Hatay İlçesi/Köyü: İskenderun Niteliği: Şamandıra Coğrafi Konumu: 36 35' N - 36 10" E Erişim: Tesisin demiryolu

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

2010 TÜRKİYE VE İZMİR ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM GİRİŞLERİ DEĞERLENDİRMESİ

2010 TÜRKİYE VE İZMİR ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM GİRİŞLERİ DEĞERLENDİRMESİ 2010 TÜRKİYE VE İZMİR ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM GİRİŞLERİ DEĞERLENDİRMESİ Türkiye de son 6 yılda kurulan uluslararası sermayeli şirketlerin* sayısı 2010 yılı Kasım ayı itibariyle 26 bin 40 e ulaşmıştır.

Detaylı

DENİZ TİCARETİ İSTATİSTİKLERİNİ DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

DENİZ TİCARETİ İSTATİSTİKLERİNİ DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar 1 Mart 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28574 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: DENİZ TİCARETİ İSTATİSTİKLERİNİ DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ MERSİN GENEL BİLGİLER Nüfus Mersin: 1.705.774 Türkiye: 76.667.864 Okur Yazarlık Oranı (6+Yaş) Mersin: %95 Türkiye: %93 İlçe

Detaylı

1. Ulaştırma. www.kuzka.gov.tr. TR82 Bölgesi Kastamonu Çankırı Sinop

1. Ulaştırma. www.kuzka.gov.tr. TR82 Bölgesi Kastamonu Çankırı Sinop 1. Ulaştırma Ulaştırma; sermaye, işgücü, hizmetler ve malların ülke düzeyinde ve uluslararası düzeyde en hızlı biçimde hareket etmesi için büyük önem arz etmektedir. Bu altyapının güçlü olmasının yanı

Detaylı

Limanların Önemi. Yrd. Doç. Dr. Soner ESMER DEÜ Denizcilik Fakültesi

Limanların Önemi. Yrd. Doç. Dr. Soner ESMER DEÜ Denizcilik Fakültesi Limanların Önemi Yrd. Doç. Dr. Soner ESMER DEÜ Denizcilik Fakültesi Knidos, Efes, Bergama, Assos, Teos, Pagos (Kadifekale), Urla Knidos Knidos Marmaray.. OSMANLI DÖNEMİNDE LİMANLARIMIZ Osmanlı İmparatorluğunda

Detaylı

KRUVAZİYER TURİZMİ ve DESTİNASYONA KATKISI. Erkunt Öner 2012

KRUVAZİYER TURİZMİ ve DESTİNASYONA KATKISI. Erkunt Öner 2012 KRUVAZİYER TURİZMİ ve DESTİNASYONA KATKISI Erkunt Öner 2012 1 1. Kruvaziyer Endüstrisinin Gelişimi Global olarak kruvaziyer endüstrisi, son 5 yılda turizmin en fazla büyüme gösteren alanı olmuştur. Yapılan

Detaylı

3 B uçak, kargo uçağına dönüştürülmüştür.

3 B uçak, kargo uçağına dönüştürülmüştür. Türk Hava Yolları kuruldu. Bu yıllarda, Türk Hava Yolları küçük paket ve posta taşımacılığı yapmıştır. 2 C-47 kargo uçağı filoya katılmıştır. 3 B727-200 uçak, kargo uçağına dönüştürülmüştür. İlk kez A

Detaylı

1.000$ MERSİN SERBEST BÖLGESİ TİCARET HACMİ

1.000$ MERSİN SERBEST BÖLGESİ TİCARET HACMİ DIŞ TİCARET 2006 Ocak ayında, ihracat geçen yıla göre %6,8, ithalat %22 oranında arttı. 2006 yılının Ocak ayında Mersin ili dış ticaret rakamları incelendiğinde, 2005 yılının belirtilen dönemine göre;

Detaylı

YEREL YÖNETİM İHALELERİ

YEREL YÖNETİM İHALELERİ Genel-İş Emek Araştırma Dergisi, 2005/1 111 YEREL YÖNETİM İHALELERİ Hülya Yeşilgöz 1. Kamu İhale Kurumu (KİK) İstatistiklerine İlişkin Genel Bilgi Bu makale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun uygulanmasına

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 Ankara Ülke Ekonomisinde Etkili Olan Faktörler Tarih Doğal Kaynaklar Coğrafi yer Büyüklük Arazi şekilleri

Detaylı

DOĞU KARADENİZ LİMANLARININ KARAYOLU AĞINA UYGULADIĞI TRAFİK BASKISI

DOĞU KARADENİZ LİMANLARININ KARAYOLU AĞINA UYGULADIĞI TRAFİK BASKISI DOĞU KARADENİZ LİMANLARININ KARAYOLU AĞINA UYGULADIĞI TRAFİK BASKISI Doç.Dr.Ersan BAŞAR, Dr.Sercan EROL ve H.İbrahim Kurt KTÜ, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü II.Ulusal Liman Kongresi, DEU-2015

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

Kargo Piyasası ve Turkish Cargo. Network & Filo. Filo. Afrika Güzergahları. Amerika Güzergahları. Asya Pasifik Güzergahları

Kargo Piyasası ve Turkish Cargo. Network & Filo. Filo. Afrika Güzergahları. Amerika Güzergahları. Asya Pasifik Güzergahları GÜNDEM 01 02 03 04 05 Turkish Cargo ve Türk Hava Yolları Kargo Piyasası ve Turkish Cargo Network & Filo Ürünler Gelişim ve Gelecek Planları Turkish Cargo Zaman Tüneli Bölgelerin Tonaj Payları Filo Özel

Detaylı

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı

1. Hatay Lojistik Zirvesi Açılış Sunumu Hatay ın Gelişmesi İçin Lojistik Çalışmalar 18 Ekim 2012

1. Hatay Lojistik Zirvesi Açılış Sunumu Hatay ın Gelişmesi İçin Lojistik Çalışmalar 18 Ekim 2012 1. Hatay Lojistik Zirvesi Açılış Sunumu Hatay ın Gelişmesi İçin Lojistik Çalışmalar 18 Ekim 2012 Atilla Yıldıztekin Lojistik Yönetim Danışmanı Atilla@yildiztekin.com Lojistik? Son 5 Yılda Türkiye de hazırlanan

Detaylı

Ulaşım Coğrafyası. Konu 10 Ulaşım biçimleri (Deniz ulaşımı)

Ulaşım Coğrafyası. Konu 10 Ulaşım biçimleri (Deniz ulaşımı) Ulaşım Coğrafyası Ulaşım Coğrafyası Konu 10 Ulaşım biçimleri (Deniz ulaşımı) DENĐZ ULAŞIMI Deniz Ulaşımı Deniz ulaşımının kökeni M.Ö. 3200 yıllarına kadar uzanmakta olup Mısır kıyı denizciliği ile başlamıştır

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2014 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: Fas Krallığı

Detaylı

EGE BÖLGESİ BALIKÇI GEMİLERİ VE BALIKÇILIK ALTYAPISI

EGE BÖLGESİ BALIKÇI GEMİLERİ VE BALIKÇILIK ALTYAPISI Yapım Matbaacılık Ltd., İstanbul, 1999 Editörler :A. İ. ALDOĞAN Y. ÜNSAN E BAYRAKTARKATAL G GEMİ İNŞAATI VE DENİZ TEKNOLOJİSİ TEKNİK KONGRESİ 99 BİLDİRİ KİTABI EGE BÖLGESİ BALIKÇI GEMİLERİ VE BALIKÇILIK

Detaylı

DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HABER BÜLTENİ

DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HABER BÜLTENİ DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HABER BÜLTENİ 15.8.216 Yük İstatistikleri, Temmuz 216 Yük elleçlemesi %1, arttı Sayı:Y-7 Limanlarımızda gerçekleşen toplam yük elleçleme miktarı 216 yılı Temmuz ayında bir

Detaylı

TEKNELERİN GEMİ İLE TAŞINMASINA DAİR ÇALIŞMA HAYDARPAŞA FETHİYE ÖRNEĞİ

TEKNELERİN GEMİ İLE TAŞINMASINA DAİR ÇALIŞMA HAYDARPAŞA FETHİYE ÖRNEĞİ 3. ULUSAL DENİZ TURİZMİ SEMPOZYUMU -2016- GİRİŞİMCİLİK VE YENİ FİKİRLER TEKNELERİN GEMİ İLE TAŞINMASINA DAİR ÇALIŞMA HAYDARPAŞA FETHİYE ÖRNEĞİ DUYGU DERNEK BİRSEN KOLDEMİR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 26-27 ŞUBAT

Detaylı

OMSAN Müşterilerin ihtiyaç duyduğu tüm lojistik hizmetlerin entegre biçimde sağlanması Sayfa 3 2012

OMSAN Müşterilerin ihtiyaç duyduğu tüm lojistik hizmetlerin entegre biçimde sağlanması Sayfa 3 2012 OYAK Türkiye nin ilk ve en büyük bireysel emeklilik fonu olup 1961 yılında kurulmuştur. Türkiye nin ikinci en büyük endüstriyel grubudur. Otomotiv, demir-çelik, lojistik, çimento, inşaat, beton, tarım

Detaylı

GAMBİYA ÜLKE RAPORU. Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu Afrika Koordinatörlüğü http://www.tuskon.org africa@tuskon.

GAMBİYA ÜLKE RAPORU. Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu Afrika Koordinatörlüğü http://www.tuskon.org africa@tuskon. GAMBİYA ÜLKE RAPORU 1. Nüfus: 1.797.860 (Dünyada 149.) 2. Nüfus artış oranı: % 2,4 (Dünyada 32.) 3. Yaş yapısı: 0-14yaş: % 40 15 64 yaş: % 57 65 yaş ve üstü: % 3 4. Şehirleşme: % 58 5. En büyük şehir:

Detaylı

İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI

İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI 1- GİRİŞ : Aliağa ve Nemrut Liman bölgelerinden başlayarak Horozgediği Liman sahasına

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

3 B727-200 uçak, kargo uçağına dönüştürülmüştür.

3 B727-200 uçak, kargo uçağına dönüştürülmüştür. Türk Hava Yolları kuruldu. Bu yıllarda, Türk Hava Yolları küçük paket ve posta taşımacılığı yapmıştır. 2 C-47 kargo uçağı filoya katılmıştır. 3 B727-200 uçak, kargo uçağına dönüştürülmüştür. İlk kez A

Detaylı

IMPORT RATES DIRECT LANE HAMBURG - MERSIN LATIN AMERICA&CARIBBIAN IMPORT RATES VIA HAMBURG - MERSIN

IMPORT RATES DIRECT LANE HAMBURG - MERSIN LATIN AMERICA&CARIBBIAN IMPORT RATES VIA HAMBURG - MERSIN IMPORT RATES DIRECT LANE HAMBURG - MERSIN Loading Country Via Hamburg Germany Direct Mersin EUR 55 Fortnightly LATIN AMERICA&CARIBBIAN IMPORT RATES Loading Country Via Currency OFR (w/m) Frequency Remarks

Detaylı

Deniz Taşımacılığı ve İskenderun Limanları. Prof.Dr.Okan TUNA

Deniz Taşımacılığı ve İskenderun Limanları. Prof.Dr.Okan TUNA Deniz Taşımacılığı ve İskenderun Limanları Prof.Dr.Okan TUNA Limanları Etkileyen Makro Gelişmeler Küresel Ekonomi, Ticaret ve Denizyolu Ticareti Konteyner ticaret büyümesi, liman konteyner elleçlemesini

Detaylı

GEMİ İNŞA SEKTÖRÜ. Gemi Ana Sanayi 89 7316, 840721, 840729, 840810, 848710. Gemi Yan Sanayi. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 1

GEMİ İNŞA SEKTÖRÜ. Gemi Ana Sanayi 89 7316, 840721, 840729, 840810, 848710. Gemi Yan Sanayi. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 1 GEMİ İNŞA SEKTÖRÜ Ürün Adı GTİP No Gemi Ana Sanayi 89 Gemi Yan Sanayi 7316, 840721, 840729, 840810, 848710 Tersanecilik Anadolu da 600 yıllık bir gelenektir. İlk tersane 1390 yılında Gelibolu da Osmanlı

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ YALOVA NIN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 YALOVA GENEL BİLGİLER Nüfus (2016); Yalova: 241.665 Türkiye:79.814.871 Nüfus Yoğunluğu

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Şubat 216 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

Akmar Vapur Acenteliği Denizcilik ve Tic A.Ş

Akmar Vapur Acenteliği Denizcilik ve Tic A.Ş Akmar Vapur Acenteliği Denizcilik ve Tic A.Ş Akmar Vapur Acenteliği Denizcilik ve Tic. A.Ş. 1987 yılında kurulmuştur. Denizcilik sektörü alanında armatörlük, kiralama, gemi işletmeciliği, acentelik gibi

Detaylı

2009 Küresel Finans Krizi Sonrasında Türk Limancılık Sektörünün Gelişimi Yrd.Doç.Dr. Soner ESMER (1), Yrd.Doç.Dr. Ersel Zafer ORAL (1,2) Yrd.Doç.Dr. Alpaslan ATEŞ (3) ve Doç.Dr. Yavuz Mazlum (4) (1) Dokuz

Detaylı

GEÇMİŞTEN GELECEĞE İSTANBUL BALIK HALLERİ

GEÇMİŞTEN GELECEĞE İSTANBUL BALIK HALLERİ GEÇMİŞTEN GELECEĞE İSTANBUL BALIK HALLERİ T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI GIDA TARIM VE HAYVANCILIK DAİRE BAŞKANLIĞI SU ÜRÜNLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Bizans tan Osmanlı ya Balık Halleri İstanbullumuz,

Detaylı

DTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI TOBB ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ ÜYESİ EBK SERAMİK KÜMESİ ÜYESİ TURKON DEMİRYOLU GENEL MÜDÜR YRD.

DTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI TOBB ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ ÜYESİ EBK SERAMİK KÜMESİ ÜYESİ TURKON DEMİRYOLU GENEL MÜDÜR YRD. DTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI TOBB ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ ÜYESİ EBK SERAMİK KÜMESİ ÜYESİ TURKON DEMİRYOLU GENEL MÜDÜR YRD. Multi Modal İmkanlar Mart 2012 2010 yılında sadece Hamburg

Detaylı

DENİZ KİRLİLİĞİNE İLİŞKİN YASAL PROSEDÜR VE KURUMLARIN SORUMLULUKLARI

DENİZ KİRLİLİĞİNE İLİŞKİN YASAL PROSEDÜR VE KURUMLARIN SORUMLULUKLARI DENİZ KİRLİLİĞİNE İLİŞKİN YASAL PROSEDÜR VE KURUMLARIN SORUMLULUKLARI. Cemil TUNÇYÜREK Çevre Mühendisi Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 11 Aralık 2015 1 Çevre Kanunu (İlgili hükümler) Kirletme

Detaylı

Lojistik. Lojistik Sektörü

Lojistik. Lojistik Sektörü Lojistik Sektörü Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 014 1 Ulaştırma ve depolama faaliyetlerinin entegre lojistik hizmeti olarak organize edilmesi ihtiyacı, imalat sanayi

Detaylı

Kargo Piyasası ve Turkish Cargo. Network & Filo. Filo. Afrika Güzergahları. Amerika Güzergahları. Asya Pasifik Güzergahları

Kargo Piyasası ve Turkish Cargo. Network & Filo. Filo. Afrika Güzergahları. Amerika Güzergahları. Asya Pasifik Güzergahları GÜNDEM 01 02 03 04 05 Turkish Cargo ve Türk Hava Yolları Kargo Piyasası ve Turkish Cargo Network & Filo Ürünler Gelişim ve Gelecek Planları Turkish Cargo Zaman Tüneli Bölgelerin Tonaj Payları Filo Özel

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ DIYARBAKıR ın İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 DIYARBAKıR GENEL BİLGİLER Nüfus Diyarbakır: 1.607.437 Türkiye:76.667.864 KOBİ

Detaylı

Türkiye Denizcilik ve Lojistik

Türkiye Denizcilik ve Lojistik Türkiye Denizcilik ve Lojistik Türkiye İki kıtayı buluşturan, coğrafi konumu ve jeopolitik yapısı sebebiyle denizcilik ve lojistik faaliyetlerinde tarihte de bugün olduğu gibi kilit öneme sahip bir ülke

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ HATAY ın İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 HATAY GENEL BİLGİLER Nüfus Hatay: 1.503.066 Türkiye:76.667.864 KOBİ Sayısı Hatay

Detaylı

ULAŞTIRMA. Yrd. Doç. Dr. Sercan SERİN

ULAŞTIRMA. Yrd. Doç. Dr. Sercan SERİN ULAŞTIRMA Yrd. Doç. Dr. Sercan SERİN 2 1-GİRİŞ Ulaştırma 3 Yol Nedir? Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre Yol: 1. Karada, havada, suda bir yerden bir yere gitmek için aşılan uzaklık 2. Karada insanların ve

Detaylı

İZMİR DE KİMYA SEKTÖRÜ, SEKTÖRÜN POTANSİYELİ VE GELİŞTİRME OLANAKLARI

İZMİR DE KİMYA SEKTÖRÜ, SEKTÖRÜN POTANSİYELİ VE GELİŞTİRME OLANAKLARI İZMİR DE KİMYA SEKTÖRÜ, SEKTÖRÜN POTANSİYELİ VE GELİŞTİRME OLANAKLARI Gözde SEVİLMİŞ Kimya sanayi; önümüzdeki yıllarda küresel üretim ve ticarette etkin olacak sektörlerden otomotiv, bilgi ve iletişim

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Mart 215 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Aralık 2010 YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

KOSGEB TARAFINDAN VERİLECEK DESTEK/KREDİLERDEN

KOSGEB TARAFINDAN VERİLECEK DESTEK/KREDİLERDEN KOSGEB TARAFINDAN VERİLECEK DESTEK/KREDİLERDEN YARARLANAMAYACAK KOBİ'LERİN SEKTÖRLERİNİ GÖSTEREN TABLO (Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE Rev. 2'ye göre) 1 / 6 NACE

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ 2015 Haziran ayında kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %4,66 artış oldu. Kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %4,66, kooperatif sayısında %2,60 ve gerçek kişi ticari işletme sayısında

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ Özgür ZEYDAN Öğr. Gör. Dr. Kasım 2014 Ankara Sunum Planı Önceki bildirimlerde Turizm bölümleri İklim Değişikliği

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Mart 2016 TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Ekim 2015 TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

Su Ürünleri Avcılığı. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Avcılık ve Kontrol Daire Başkanı Dr. M. Altuğ ATALAY

Su Ürünleri Avcılığı. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Avcılık ve Kontrol Daire Başkanı Dr. M. Altuğ ATALAY Su Ürünleri Avcılığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Avcılık ve Kontrol Daire Başkanı Dr. M. Altuğ ATALAY 23.12.2015 Aralık 2015 1 Su Ürünleri Potansiyeli Kaynak Sayı Alan (ha) Deniz 4 24 607

Detaylı

2016 yılında liman yatırımları hız kazanacak

2016 yılında liman yatırımları hız kazanacak 2016 yılında liman yatırımları hız kazanacak Denizcilik sektöründe önümüzdeki yıl liman yatırımları hız kazanıcak 2016 Liman Yılı Olacak. Denizcilik sektöründe önümüzdeki yıl liman yatırımları hız kazanıcak.

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ KOCAELİ NİN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 KOCAELİ GENEL BİLGİLER Nüfus; Kocaeli: 1.780.055 Türkiye:78.741.053 Nüfus Yoğunluğu

Detaylı

DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014

DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014 DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014 Nisan 2015 Hikmet DENİZ İçindekiler 1. İhracat... 2 1.1. İhracat Yapılan Ülkeler... 3 1.2. 'ın En Büyük İhracat Partneri: Irak... 5 1.3. İhracat Ürünleri... 6 2. İthalat...

Detaylı

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - III. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - III. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş Ders - III Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ Giriş Taşıma, taşınacak eşyanın bir başlangıç noktası ile bitiş noktası arasındaki fiziksel hareketi

Detaylı

GÜNDEM. Kısaca Turkish Cargo ve Türk Hava Yolları Kargo Piyasası & Turkish Cargo Network & Filo Ürünler Gelişim ve Gelecek Planları

GÜNDEM. Kısaca Turkish Cargo ve Türk Hava Yolları Kargo Piyasası & Turkish Cargo Network & Filo Ürünler Gelişim ve Gelecek Planları GÜNDEM Kısaca Turkish Cargo ve Türk Hava Yolları Kargo Piyasası & Turkish Cargo Network & Filo Ürünler Gelişim ve Gelecek Planları GÜNDEM Kısaca Turkish Cargo ve Türk Hava Yolları Kargo Piyasası & Turkish

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 16 09 2014 Sayı 29 Genel Değerlendirme Nisan 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2014 verilerinin değerlendirildiği- 29. sayısında sigortalı

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

GEMİ İNŞA. Sektör Raporu

GEMİ İNŞA. Sektör Raporu GEMİ İNŞA Sektör Raporu Sayfa 2 / 14 İÇİNDEKİLER 1. GEMİ İNŞA SEKTÖRÜ 2. TÜRKİYE İHRACATI 3.DÜNYA TİCARETİ KAYNAKÇA Sayfa 3 / 14 1. GEMİ İNŞA SEKTÖRÜ Tersanecilik Anadolu da 600 yıllık bir gelenektir.

Detaylı

AJANDA. Network & Filo. Turkish Cargo Genel Görünüş. Turkish Cargo nun Gelişimi. Filo. Bölgelerin Tonaj Payları. Afrika Güzergahları

AJANDA. Network & Filo. Turkish Cargo Genel Görünüş. Turkish Cargo nun Gelişimi. Filo. Bölgelerin Tonaj Payları. Afrika Güzergahları AJANDA 01 02 Turkish Cargo Genel Görünüş Network & Filo Turkish Cargo nun Gelişimi Bölgelerin Tonaj Payları Turkish Cargo nun Yıllık Büyüme Oranı Küresel Sıralama Ortadoğu ve Dünya da Kapasite ve Tonaj

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Ağustos 2015 TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

KOSGEB TARAFINDAN VERİLECEK DESTEK/KREDİLERDEN

KOSGEB TARAFINDAN VERİLECEK DESTEK/KREDİLERDEN KOSGEB TARAFINDAN VERİLECEK DESTEK/KREDİLERDEN YARARLANAMAYACAK KOBİ'LERİN SEKTÖRLERİNİ GÖSTEREN TABLO (Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE Rev. 2'ye göre) 1 / 5 NACE

Detaylı

DIŞ TİCARET VE ULUSLARARASI TAŞIMACILIKTAKİ GELİŞMELER TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ

DIŞ TİCARET VE ULUSLARARASI TAŞIMACILIKTAKİ GELİŞMELER TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ DIŞ TİCARET VE ULUSLARARASI TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ LOJİSTİK Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürün, servis hizmeti ve bilgi akışının, ham maddenin başlangıç noktasından, ürünün

Detaylı

TÜRK DENİZCİLİK SEKTÖRÜNÜN DURUMU VE DÜNYA DENİZCİLİK SEKTÖRÜNDEKİ YERİ Üç yanı denizlerle çevrili ülkemizin konumu bize denizci bir ülke olmamızı

TÜRK DENİZCİLİK SEKTÖRÜNÜN DURUMU VE DÜNYA DENİZCİLİK SEKTÖRÜNDEKİ YERİ Üç yanı denizlerle çevrili ülkemizin konumu bize denizci bir ülke olmamızı TÜRK DENİZCİLİK SEKTÖRÜNÜN DURUMU VE DÜNYA DENİZCİLİK SEKTÖRÜNDEKİ YERİ Üç yanı denizlerle çevrili ülkemizin konumu bize denizci bir ülke olmamızı sağlayacak bütün imkanları sunmaktadır. Dünya deniz taşımacılığının

Detaylı

TÜRKİYE DE İNŞAAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

TÜRKİYE DE İNŞAAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME TÜRKİYE DE İNŞAAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ Ağustos 2008 ANKARA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE DE İNŞAAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE

Detaylı

Türk Koster Filosunda Konteyner/MultiPurPose(MPP) gemileri Piyasa Koşulları. Hakan Çevik Containerships-Türkiye 11-Haziran-2014

Türk Koster Filosunda Konteyner/MultiPurPose(MPP) gemileri Piyasa Koşulları. Hakan Çevik Containerships-Türkiye 11-Haziran-2014 Türk Koster Filosunda Konteyner/MultiPurPose(MPP) gemileri Piyasa Koşulları Hakan Çevik Containerships-Türkiye 11-Haziran-2014 Akdeniz-Karadeniz Bölgesi nin alt-bölge taşımacılık dağılımları (1) Batı Akdeniz

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Mekânsal Gelişme ve Erişilebilirlik İhtisas Komisyonu Çalışmaları

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Mekânsal Gelişme ve Erişilebilirlik İhtisas Komisyonu Çalışmaları 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Mekânsal Gelişme ve Erişilebilirlik İhtisas Komisyonu Çalışmaları 27.05.2013 Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi, Bursa Mekânsal Gelişme ve Erişilebilirlik Çok merkezli

Detaylı

«MAVİ DENİZ TEMİZ KIYILAR»

«MAVİ DENİZ TEMİZ KIYILAR» MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI «MAVİ DENİZ TEMİZ KIYILAR» ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI MUĞLA İLİ Muğla Muğla, 895.000 kişilik nüfusu ve 12.975 km 2

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 30 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mayıs 2014 verilerinin değerlendirildiği- 30. sayısında sigortalı ücretli

Detaylı

3 B727-200 uçak, kargo uçağına dönüştürülmüştür.

3 B727-200 uçak, kargo uçağına dönüştürülmüştür. Türk Hava Yolları kuruldu. Bu yıllarda, Türk Hava Yolları küçük paket ve posta taşımacılığı yapmıştır. 2 C-47 kargo uçağı filoya katılmıştır. 3 B727-200 uçak, kargo uçağına dönüştürülmüştür. İlk kez A

Detaylı

Coğrafya Proje Ödevi. Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri. Kaan Aydın 11/D

Coğrafya Proje Ödevi. Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri. Kaan Aydın 11/D Coğrafya Proje Ödevi Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri Kaan Aydın 11/D---1553 Hindistan ın Genel Özellikleri DEVLETİN ADI: Hindistan Cumhuriyeti BAŞKENTİ: Yeni Delhi YÜZÖLÇÜMÜ: 3.287.590

Detaylı

BİLGİ NOTU. Adresi / Konumu

BİLGİ NOTU. Adresi / Konumu BİLGİ NOTU Taşınmaz İNEBOLU LİMANI Adresi / Konumu İnebolu Limanı, Karadeniz bölgesinin Batı Karadeniz bölümünde yer alan Kastamonu ilinin, Karadeniz kıyısındaki ilçelerinden birisi olan İnebolu İlçesi

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI BATMAN İLİ SONUÇ RAPORU

İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI BATMAN İLİ SONUÇ RAPORU İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI BATMAN İLİ SONUÇ RAPORU 1 İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI BATMAN İLİ SONUÇ RAPORU İÇİNDEKİLER ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE AMACI... 2 BATMAN İLİNİN TEMEL İŞGÜCÜ PİYASASI BİLGİLERİ...

Detaylı

DÜNDEN BUGÜNE HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE TAŞIMACILIKTA MARKA

DÜNDEN BUGÜNE HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE TAŞIMACILIKTA MARKA DÜNDEN BUGÜNE HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE TAŞIMACILIKTA MARKA UTİKAD Türkiye de ve uluslararası alanda kara, hava, deniz, demiryolu, kombine taşımacılık ile lojistik hizmetler üreterek taşıma organizasyonunu

Detaylı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı Neden Malatya ya yatırım yapmalı 11 2011 Temel Bilgiler Malatya, Doğu Anadolu Bölgesinin ekonomik açıdan en gelişmiş ilidir. 2010 ADNKS verilerine göre il nüfusu 740.643, merkez nüfusu 500 bin civarında,

Detaylı

DIŞ TİCARET KASIM 2012. www.mtso.org.tr. Dış Ticaret Göstergeleri* Mersin Firmaları Tarafından Gerçekleştirilen İhracatın Dağılımı*

DIŞ TİCARET KASIM 2012. www.mtso.org.tr. Dış Ticaret Göstergeleri* Mersin Firmaları Tarafından Gerçekleştirilen İhracatın Dağılımı* MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI YAYIN NO: 213-1 KASIM 212 3 İhracatta Asya, ithalatta Avrupa ülkeleri artışta 5 Serbest Bölgedeki ticaret hacmi ivme kazandı DIŞ TİCARET 212 yılı Ocak- döneminde de gerçekleştirilen

Detaylı

TÜRKĠYE LOJĠSTĠK PERSPEKTĠFĠNDE HATAY. Cavit UĞUR UTĠKAD Genel Müdürü

TÜRKĠYE LOJĠSTĠK PERSPEKTĠFĠNDE HATAY. Cavit UĞUR UTĠKAD Genel Müdürü TÜRKĠYE LOJĠSTĠK PERSPEKTĠFĠNDE HATAY Cavit UĞUR UTĠKAD Genel Müdürü SUNUġ UTİKAD Türkiye Lojistik Sektörü 2011 Hatay : Lojistik Olanaklar 2 UTĠKAD 3 UTĠKAD Ülkemiz Lojistik Sektörünün En Büyük Temsilcisi

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI İÇİNDEKİLER. 1- Konya Perakende Güven Endeksi (KOPE) 2- Konya İstihdam İzleme Bülteni. 3- Konya Dış Ticaret Bülteni

KONYA TİCARET ODASI İÇİNDEKİLER. 1- Konya Perakende Güven Endeksi (KOPE) 2- Konya İstihdam İzleme Bülteni. 3- Konya Dış Ticaret Bülteni Kasım 2012 KONYA TİCARET ODASI İÇİNDEKİLER 1- Konya Perakende Güven Endeksi (KOPE) 2- Konya İstihdam İzleme Bülteni 3- Konya Dış Ticaret Bülteni HABER BÜLTENİ 05.11.2012 Sayı 9 Konya Ticaret Odası (KTO)

Detaylı

ÜRETİM PLANI 4.1 NACE

ÜRETİM PLANI 4.1 NACE ÜRETİM PLANI 4.1 NACE Kodu: 4.2 Üretim/Hizmet Sunum Sürecinin Aşamaları 4.3 İş Akış Şeması 4.4 Üretim/Hizmet Sunum Teknikleri, Standartlar, Spesifikasyonlar 4.5 Hukuki Gereksinimler (Ruhsat, izin vs.)

Detaylı