VOLKSWAGEN KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VOLKSWAGEN KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI"

Transkript

1 VOLKSWAGEN KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Volkswagen Kasko, 0 (sıfır) -10 yaş arası Volkswagen marka otomobil, kamyonet, minibüs ve midibüs kullanım tarzı araçlar için kapsamı ve teminatları özel olarak belirlenmiş bir poliçedir. BÖLÜM 1 SiGORTALI ARACIN ZiYAN VE HASAR TEMiNATLARI A- Kasko Teminatı Sigortalı araç veya onun aksesuarı zayi olmuş veya hasara uğramış ise sigortacı tespit olunan ziyan ve hasar bedelini sigortalıya tazmin eder. Sigortacının sorumluluğu: a.sigortalı araç ve standart aksesuarı bakımından poliçede belirtilen sigorta bedeli veya hasar tarihindeki piyasa değerinden hangisi düşük ise onunla, b. Sigortalı araçta standardının dışıında yer alan ilave aksesuar bakımından poliçede belirtilen sigorta bedeli veya hasar tarihindeki piyasa değerinden hangisi düşük ise onunla, c. Sigortalı araca monte edilmşl ise her türlü ses, müzik, iletşlim ve görüntü cihaz ve tertibatı bakımından poliçede belirtilen bedellerle sınırlıdır. B- Tam Ziyan Hasarı - Yeni Değer Klozu (Hususi ve kamyonet kullanım tarzı için ) Kasko Sigortası Genel Şartları nın B hilafına aracın trafiğe çıkış tarihinden itibaren geçecek bir yıllık süre zarfında meydana gelecek tam ziya hasarlarında ve hırsızlık/çalınma hasarlarında aracın hasar ödeme tarihindeki peşin anahtar teslim bedeli tazmin edilir. ikinci el araçların tam ziya alması durumunda piyasa rayiç bedeli ödenir. Tazminatın bu şekilde yapılması, aracın içinde bulunulan yıla ait son model veya bir sonraki yapım yılına ait bir araç ve poliçede belirtilen sigorta bedelinin poliçenin tanzimi sırasında sıfır araçlar için fatura bedeli (herhangi bir indirim uygulanmamış), diğer yaş araçlar içinse TSRSB de belirlenen bedellere uygun olması koşuluna bağlıdır. Anahtar teslim deyimi aracın piyasada geçerli olan peşin değerini (vergi, resim ve harçlar dahil), yarım yıl taşıt pulu bedelini, noter, plaka/ruhsat masrafları, Trafik Sigortası primi vb. Masrafları şade eder. Ek aksesuarlar (tampon demiri vb) da bu poliçede belirtilmek şartı ile kapsamdadır. Bu madde sadece hususi otomobiller ve kamyonetler için geçerlidir. C- Deprem YP, Sel - Su Baskını Hasarları Sel-su baskını ve Deprem YP teminatları poliçenin zorunlu teminatlarıdır. Sel-su baskını ve deprem ve yanardağ püskürmesi nedeni ile meydan a gelebilecek kasko hasarları muafiyetsiz olarak ödenecek şekilde sigorta kapsamına alınmşltır. D- GLKHH ve Terör Hasarları GLKHH ve Terör teminatları poliçenin zorunlu teminatlarıdır. Terörist eylemler ve bu eylemlerle doğan sabotajlar nedeniyle meydana gelen zararlar (terörist eylemlerden maksat Terörle Mücadele Kanunu nda tanımlanan eylemlerdir) ve grev, lokavt, kargaşalık ile halk hareketleri ve bunları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen zararlar Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde muafiyetsiz olarak ödenecek şekilde kasko sigortası kapsamına dahildir. E- Hasarsızlık indirimi i- Sigortalının kasko teminatının olması şartıyla sigortalı aracın aşağıdaki süreler zarfında herhangi bir tazminat talebine konu olmaması halinde, sigortanın aynı gerçek kşli ya da tüzel kşli namına kesintisiz olarak yenilenmesi koşuluyla (Finansal kiralamayı müteakip mülkiyetin kiracıya geçmesi halinde de geçerlidir) yukarıda A maddesine ilşlkin yenileme primleri aşağıda belirlenen oranlarda indirime tabi tutulur. ilk 12 aylık sürenin sonundaki yenilemede...% 30 ikinci 12 aylık sürenin sonundaki yenilemede...% 40 Üçüncü 12 aylık sürenin sonundaki yenilemede...% 50 Dördüncü 12 aylık sürenin sonundaki yenilemede...% 60 Beşinci 12 aylık sürenin sonundaki yenilemede...% 65 Şu kadar ki, sigortalı aracın karıştığı bir kaza sonucunda sigortalının karşı tarafın yüzde yüz kusurlu olduğunu kanıtlaması ve bu belgeleri teminen sigortacıya ibrazı, sigortalının hasarsızlık indirimi hakkını bulunduğu kademede korur. ii- Hasarsızlık indirimlerinde Değişiklikler Bir sefere mahsus cam kırılması, bir sefere mahsus radyo teyp hasarı ve % 100 rücu ile sınırlı olan hasarlar hariç olmak üzere hasarsızlık indirimleri aşağıdaki şekilde uygulanacaktır.

2 - Mevcut indirim oranı % 65 olan poliçenin 1. Hasarında yenilemedeki indirim oranı % 50 - Mevcut indirim oranı % 65 olan poliçenin 2. Hasarında yenilemedeki indirim oranı % 30 - Mevcut indirim oranı % 65 olan poliçenin 3. Hasarında yenilemedeki indirim oranı % 0 olacaktır. - Mevcut indirim oranı % 60 olan poliçenin 1. Hasarında yenilemedeki indirim oranı % 40 - Mevcut indirim oranı % 60 olan poliçenin 2. Hasarında yenilemedeki indirim oranı % 0 olacaktır. - Mevcut indirim oranı % 50 olan poliçenin 1. Hasarında yenilemedeki indirim oranı % 30 (Önceki poliçesi Allianz Sigorta dan olan yenilemelerde % 35 tir.) - Mevcut indirim oranı % 50 olan poliçenin 2. Hasarında yenilemedeki indirim oranı % 0 olacaktır. - Mevcut indirim oranı % 40 olan poliçelerde 1. Hasarda yenilemedeki indirim oranı % 0 olacaktır. (Önceki poliçesi Allianz Sigorta dan olan yenilemelerde % 15 tir) - Mevcut indirim oranı % 30 olan poliçelerde 1. Hasarda yenilemedeki indirim oranı % 0 olacaktır. Yine sadece Allianz yenilemesi olan şllerde % 65 hasarsızlık indiriminin kazanılmasından sonra herhangi bir tazminat talebinde bulunulmaması halinde (poliçe dönemi içinde bir defaya mahsus cam kırılması ve bir defaya mahsus radyo-teyp hasarı ve % 100 rücu ile sınırlı olan hasarlar hariç) aynı kademede geçecek olan her yıl için ilave hasarsızlık indirimleri kazanılacaktır. iii- Başka Sigorta Poliçesinden Transferlerde Hasarsızlık indirimi: Herhangi bir sigorta şirketinden kasko poliçesine sahip olan aracın yenilemedeki kaskosunun Volkswagen Kasko Poliçesi ne dönüştürülmesi durumunda, önceki poliçedeki hasarsızlık indirimi aktarılarak bu oran bir üst kademeye yükseltilir. iv- Poliçe iptalinde Hasarsızlık indirimi: Hasarsızlık tenzilatı uygulanmış poliçe hasar dışında herhangi bir nedenle iptal edilse veya vadesinde yenilenmese dahi sigortalının hasarsızlık tenzilat hakkı bir önceki poliçesinin iptal veya vade bitim tarihinden itibaren sigortacının belirlemiş olduğu süre ile muhafaza edilir. Şu kadar ki, aynı sigortalı ara verdikten sonraki sigortacının belirlemiş olduğu süre içinde aynı aracına kasko yaptırırken en son 12 aylık poliçesinde uygulanan hasarsızlık tenzilatından yararlanır. Ancak sigortalının en son poliçesindeki aracı aynı araç değil ve yeni araç da Volkswagen ise bir önceki aracın noter satşl senedinin ibrazı halinde bu indirim verilir. Önceki sigortası şirketimizde olmayan sigortalının daha önceki poliçesinden kazanılmş hasarsızlık indirimi var ise acente bunu belgeleyip sigortacıya bildirir. v- Cam Kırılmasında Hasarsızlık indirimi: Sigortalı araçlarda, aracın sırf camlarının kırılmasıyla ile sınırlı olan tazminat talebi, poliçe dönemi içerisinde bir sefere mahsus olmak üzere, sigortalının hasarsızlık indirimini etkilemeksinizin ödenecektir. Aynı poliçe dönemi içerisinde meydana gelecek takip eden cam kırılması tazminat talepleri tam ve eksiksiz olarak ödenecek ancak sigortalının hasarsızlık indirimini yukarıdaki paragrafta açıklandığı şekilde herhangi bir tazminat isteminden farklı olmaksızın etkileyecektir. vi- Aracın Satışında Hasarsızlık indirimi: Hasarsızlık indirimi araç satışı durumunda takibi, hasarsızlık indiriminin sigortalılar ve araç tipleri arasında aktarımıyla ilgili konularda sigortacının mevcut yürürlükte olan uygulamaları geçerli olacaktır. F- KDV Dahil Hasar Ödemesi a) Kasko sigortası kapsamında vuku bulacak kısmi hasarlarda gerçek kşli sigortalının yapacağı tamir ve onarım masrafları onarım yapılan servisin orjinal faturası verilmesi durumunda KDV dahil tanzim edilecektir. (Enflasyondan Korunma Teminatı saklıdır.) Kasko sigortası kapsamında vuku bulacak kısmi hasarlarda tüzel kişi sigortalının yapacağı tamir ve onarım masrafları KDV hariç tazmin edilecek tüzel kşli sigortalının yansıtma fatırazı ibraz etmesi durumunda KDV tutarı tazmin edilecektir. (Enflasyondan Korunma Teminatı saklıdır.) b) Eksik Sigorta: Teminatın başlangıç tarihindeki piyasa anahtar teslim bedeli, (araç satın alınırken yapılan indirimler sigorta bedelinin tespitinde dikkate alınmaz) poliçede yazılı olan sigorta bedelinin % 15 oranında üzerinde ise tam ve kısmi hasarlarda eksik sigorta şllemi uygulanır. Poliçede sehven hatalı yazılan araç tipi nedeniyle de prim farkı alınmak kaydıyla eksik veya aşkın sigorta uygulanmayacaktır. G-Yetkisiz Kişilerce Çekilme Teminatı (Sadece otomobil ve kamyonet kullanım tarzı için geçerlidir.) Yetkili olmayan kşlilerce çektirilen sigortalı araca ve kurallara uygun olmadan çekilen/çektirilen sigortalı araçlarda meydana gelen zararlar teminata dahildir. H-Sigara Yanığı Teminatı (Sadece otomobil ve kamyonet kullanım tarzı için geçerlidir.) Sigortalı araçta sigara ve benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar teminata dahildir.

3 I- Yetkili Servis Klozu Allianz Sigorta A.Ş. ile Volkswagen Kasko anlaşması olan Volkswagen servislerinde eksiksiz hasar ödenmekte olup, anlaşma olmayan servislerde hasar tazminatının % 30 luk kısmı sigortalı tarafından karşılanmaktadır. J- Akıllı Tamir Sistemi Teminatı Akıllı Tamir Sistemi hizmeti, sigortalı aracın kaporta, boya ve iç döşeme aksamlarında oluşabilecek, poliçede ve poliçe kitapçığında belirtilen listede ölçüsel ve tutarsal limitleri belirtilen küçük ölçekli hasarların Volkswagen Yetkili Servislerinde giderilmesi hizmetidir. ilgili hizmet belirlenen tutarlar üzerinden % 20 sigortalı katılımıyla gerçekleştirilecektir. Beher poliçe döneminde; 150 TL limit dahilinde, ölçüsel olarak belirtilen listeye ve sigortalı katılımıyla gerçekleştirilen mini onarımlar sigortalının hasarsızlık indirimini etkilememektedir. Beher poliçe döneminde sigortalı araçla ilgili gerçekleştirilecek olan mini onarım hizmetlerinin toplam tutarı 150 TL yi geçemez. İlgili tutar ilerleyen dönemlerde değişebilir, yürürlükteki poliçe üzerinde yazan tutar geçerli olacaktır. K- Genel Şartlar/istisnalar Bu bölümdeki teminatlar, bu teminatlarla ilgili sair kısıtlamalar ve teminat dşlında kalan haller Kara Taşıt Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları na tabidir. L- Cam Kırılması Klozu Motorlu kara taşıt aracının sırf camlarının kırılması ile sınırlı olan tazminat talebi Volkswagen yetkili servisinde tam ve eksiksiz olmak üzere ödenecektir. BÖLÜM 2 Aracın Çalınması Veya Çalınmaya Teşebbüs Rizikosuna Ait Özel Şartlar İş bu Özel Şart a göre, Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartları nın A.1.C ve A.4.11 maddeleri hükümleri dahilinde aşağıda belirtilen haller sigorta güvencesinin dışıında kalır. 1- Araca ait anahtarların araç üzerinde veya araç içerisinde bırakılması nedeniyle meydana gelen hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs zararları. 2- Sigorta ettireni/araç sahibini/sigortalıyı/sürücüyü resmi sıfat takınarak veya güven oluşturan şekil, davranış, görüntü ve eylemlerle yanıltarak sigortalı aracın ve/veya anahtarlarının elde edilmesi suretiyle meydana gelen hırsızlığa teşebbüs veya çalınmasından doğan zararlar. 3 -Zor, şiddet ve cebir kullanmaksızın araca ait anahtarları ele geçirerek yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs sonucu oluşan zararlar. 4- Kendisine ait olmadığı halde gönül rızası ile kullanılmasına izin verilen veya kendisine emanet olarak teslim edilen aracın, bu kşlilerce çalınmaya teşebbüs edilmesi veya çalınması neticesinde meydana gelen zararlar. 5- Sigorta ettiren/sigortalı/araç sahibi/sürücünün algılama yeteneğinin zayşlığından ve/veya içinde bulunduğu hal ve şartlardan yararlanarak sigortalı aracın anahtarlarının ele geçirilmesi sonucu meydana gelen hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs. BÖLÜM 3 Üçüncü Şahıslara Karşı Sorumluluklar (İhtiyari Mali Sorumluluk) Teminatı A- Sigortalının Kendisinin Teminatı Sigortacı sigortalı aracın kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafik Kanunu ve genel hükümlere göre sigortalının işleten sıfatıyla maruz kalabileceği sorumlulukları temin eder. B- Sigortalıdan Başkasının Teminatı Sigortacı, sigortalı aracın sürücüsünün Karayolları Trafik Kanunu ve genel hükümlere göre maruz kalabileceği sorumlulukları da temin eder. C- Trafik Sigortasının Önceliği ve Teminat Limitleri Yukarıda A ve B maddelerinde sağlanmış olan teminatlar sigortalının sorumluluğunu doğuran olayın vuku bulduğu tarihte yürürlükte olan, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası hadlerinin üzerinde kalan ve her bir olay itibarıyla poliçede belirtilen bedeni ve maddi zarar meblağlarıyla sınırlıdır.

4 D- Genel Şartlar/İstisnalar Bu bölümdeki teminatlar, bu teminatlarla ilgili sair kısıtlamalar ve teminat dışında kalan haller Motorlu Kara Taşıt Araçları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları'na tabidir. BÖLÜM 4 Ferdi Kaza A- Sürücü ve Yolcu Ferdi Kaza Teminatı Sigortacı, sigortalı aracın sürücüsünü ve yolcularını aracın trafik ve tescil belgesinin istiap haddi hanesine kayıtlı yer adedi ve her bir yer için poliçede belirtilen sigorta limitlerine kadar ölüm ve sürekli sakatlık hallerine karşı temin eder. Şu kadar ki, 16 yaşından küçük çocukların ölüm teminatı, sigorta limitlerini aşmamak üzere makul cenaze masraflarıyla sınırlıdır. B- Sürücü ve Yolcu Teminatları Kapsamı Yukarıda belirtilen teminatlar sigortalı araç gerek hareket halinde gerekse park halinde iken, sigortalı aracın bakımı yapılırken veya sigortalı araca binip inilirken vuku bulabilecek kazaların doğrudan sonuçlarına münhasırdır. C- Genel Şartlar/İstisnalar Bu bölümdeki teminatlar, bu teminatlarla ilgili sair kısıtlamalar ve teminat dışında kalan haller Ferdi Kaza Sigortaları Genel Şartları'na tabidir. BÖLÜM 5 Hukuksal Koruma A- Motorlu Araca Bağlı Hukuksal Koruma Sigortacı, poliçede belirtilen motorlu aracın maliki, işleteni, kiracısı ve sair zilyedi durumundaki sigortalıya poliçede gösterilen limite kadar koruma sağlar. B- Sürücü Hukuksal Koruma Sigortacı sigortalıya poliçede gösterilen kendisi veya başkası adına tescilli aracı sözleşme veya hukuki statü gereği sürücü olarak kullanılmasından doğabilecek uyuşmazlıklar için poliçede gösterilen limite kadar hukuksal koruma sağlar. C- Genel Şartlar/İstisnalar Bu bölümdeki teminatlar, bu teminatlarla ilgili sair kısıtlamalar ve teminat dışında kalan haller Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartları'na tabidir. D- Özel Şart Hukuksal Koruma Sigortası ile sigortacı sigortalının sadece taraf olduğu hukuksal uyuşmazlıklardan doğan zararın giderilmesi ile hukuksal çıkarların korunması için yapılacak hak arama ve savunma masraflarını üstlenir. Her ne nam altında olursa olsun parasal cezalar işbu sigorta sözleşmesinin kapsamı dışındadır. BÖLÜM 6 Güvenlik Sistemi Ve Araç Kayıt Belgesi Teminatı a. Kasko Sigortalı olan aracın var olan anahtarlarından birinin çalınması, düflürülmesi, kaybedilmesi, yok olması gibi edenler sonucunda, aracın güvenliğinin sağlanabilmesi için yapılacak: -Mevcut anahtarın/anahtarların yeniden kopyalanması, -Alarm veya immobilizer vb. tür uyarı sistemlerinin kodlanması, -Merkezi kilit ve/veya kontak setinin değiştirilmesi masraflarından dolayı; b. Motorlu Araç Tescil ve/veya Motorlu Araç Trafik Belgesi ile aracın plaka levhalarının çalınması nedeniyle bunların yeniden düzenlenmesi ve/veya temin edilmesi için sigorta ettirenin/ sigortalının yapacağı masraflar için, her bir olayda ve poliçe süresi içinde toplam en fazla poliçede belirtilen limitler dahilinde teminat verilmektedir.

5 BÖLÜM 7 Yardım Hizmeti A- Teknik Teminatlar Poliçede gösterilen aracın kaza, mekanik arıza, tam veya kısmi çalınma sonucu hareket edememesi nedeniyle aracın çekilmesi, kurtarılması, nakil masrafları. B- Bireysel Teminatlar Sigortalının ikamet ili dışında aracının bozulması, kaza geçirmesi, kısmi veya tam çalınması sonucu konaklama, daimi ikametgâha seyahat veya geri dönüş seyahat masraflarını. C- Tıbbi Teminatlar Sigortalının kanuni ikametgâh adresinden 25 km uzakta ve aracı ile seyahat ederken yaralanması veya hastalık durumunda nakil veya geri dönüş masraflarını, eşlik edenlerin nakli, aile üyelerinden birinin refakatçi olarak gönderilmesi ve konaklaması, tedavi sonrası ikametgâh adresine geri dönüş vb. masraflarını temin eder. D- Kiralık Araç Hizmeti (Otomobil ve ruhsatında hususi işaretli yolcu naklinde kullanılan ve 4+1 koltuk adedi olan kamyonetler bu gruba dahildir) Allianz Yardım Hizmeti ne müracaat etmek ön koşuluyla aracın trafikte seyredemeyecek şekilde hasar gördüğü kazalarda, aracın renault yetkili servisine çekilmesinin Allianz Yardım Hizmeti tarafından sağlanması ve araç onarımının servise teslimini takip eden 24 saat içerisinde giderilememesi şartıyla yılda en fazla 2 kez ve olay başına 7 gün, toplamda yıllık 14 gün olmak üzere kiralık araç hizmeti verilir. (konaklama ve geri dönüş seyahati hizmetini almayan sigortalılar bu hizmetten yararlanabilir. E- Bilgi Hattı Sigortalının seyahati esnasında aşağıdaki konular ile ilgili gelen sorular, Allianz Yardım Hizmeti tarafından mevcut tüm kaynakların araştırılması ile cevaplandırılır. Yol durumu bilgisi. Trafik ve karayolları bilgisi. Tarifeli seferler hareket ve ücret bilgisi. (Otobüs, Feribot, Tren, Uçak vb.) Yetkili servis bilgisi. (Araç markasına göre bulunulan bölgeye en yakın yetkili servis iletişim bilgileri aktarılır.) Yardım Hizmeti ile ilgili sigorta şartları, istisnaları ve hizmet ile ilgili teminat limitleri Allianz Yardım Hizmeti Özel Şartları içinde gösterilmiştir. F-Concierge Hizmetleri Allianz Yardım Hizmeti sayesinde; Seyahat Bilgi Hattı, Toplantı / Konferans Organizasyon Servisi, Araç Kiralama Servisi, Etkinlik Bilgi Hattı, Otobüs, Feribot ve Demiryolu Bilgi Hattı ve Rezervasyon Servisi, Çiçek Gönderimi Servisi, Otel Rezervasyon ve Bilgi Servisi hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. Yardım hizmetleri ile ilgili sigorta şartları, istisnaları ve hizmet ile ilgili teminat limitleri Allianz Yardım Hizmeti Özel Şartları içinde gösterilmiştir. BÖLÜM 8 Yangın Teminatı Yangın Sigortası Genel fiartları ile poliçe özel şartları saklı kalmak kaydıyla, sigortalıya ait konut içindeki eşyalar için, yangın-yıldırıminfilak teminatı ilk ateş esasıyla olay başı ve poliçe süresince toplam TL limitle poliçe kapsamına dahil edilmiştir. Her türlü kıymetli eşya (tv, müzik seti, radyo, laptop, bilgisayar gibi görsel ve işitsel cihazlar), mücevher, ziynet eşyası, saatler ve optik eşya teminat haricidir. Teminatımız bina yapı tarzının betonarme çelik olması durumunda geçerli olacaktır. Riziko adresi, gerçek unsurlar için sigortalı iletişim adresi olup tüzel unsurlar için teminat geçerli olmayacaktır. BÖLÜM 9 Kasko Sağlık Sigortası Özel Şartları Allianz Sigorta Afi. ( Allianz ) Sağlık Sigortası Genel Şartları ve buna ilave teşkil eden aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şiartlar ) çerçevesinde, sigortalı ve/veya sigortalıların, Allianz Anlaşmalı Sağlık Kurumları Listesi ne göre poliçe ve/veya ilgili teminat için geçerli olduğu belirtilmiş Sağlık Kurumları nda gerçekleşen tedavilerine ait sağlık giderini ilgili poliçe yılı içerisinde yapılması koşulu ile poliçede belirtilen teminatlar, teminat limitleri ve limit ödeme oranları dahilinde karşılar. İşbu Özel Şartlar da yapılacak değişiklikler, her bir sigortalı için yeni poliçe başlangıç tarihinden itibaren geçerli olur.

6 1. TANIMLAR 1.1. DOKTOR Poliçe teminatlarının geçerli olduğu ülke/ülkelerin kanunları ile tıp sanatını icra etmeye yetkili kılınmşl kimsedir HASTALIK Sigortalı nın psikolojik ya da fiziksel fonksiyonlarında, organlarında veya sistemlerinde bir doktor tarafından belirlenen bozulmanın, tıbbi bir tetkik, tedavi veya müdahale gerektirmesi durumudur RAHATSIZLIK Ergin bir insanın doktora başvurmasını gerektirecek şekilde ortaya çıkan anormal psikolojik veya fiziksel belirtidir MEVCUT RAHATSIZLIK/HASTALIK Doktora başvurulmamş veya tedavi önerilmemiş olsa dahi poliçenin başlangıç tarihinden önce ortaya çıkmış olan her türlü rahatsızlık veya hastalık tır TIBBi GEREKLiLiK Yetkili doktor tarafından onaylanması kaydıyla, uygulanacak tıbbi hizmet veya gerecin, modern tıbbi bilgi ve teknolojinin gereklerine uygun olarak bir hastalığın tanı ve/veya tedavisi için gerekli ve etkili olmasıdır. bir doktor tarafından uygulanmış olması tek başına tıbbi gereklilik anlamı taşımaz DENEYSEL VEYA ARAŞTIRMA AMAÇLI işlem/gereç SiGORTALI ya uygulandığı tarihte, haklarında bir hastalığın tanı veya tedavisindeki gereklilik, etkinlik ve güvenilirliğini ortaya koyacak sayıda ve kalitede kontrollü klinik çalşlmanın yayımlanmadığı veya yerli veya yabancı otoritelerden (uzmanlık dernekleri, meslek kuruluşları, Amerikan gıda ve ilaç dairesi ( FDA ), tıp fakülteleri ilgili kürsü bilim kurulları, Sağlık Bakanlığı) birisi tarafından kabul görmüş olmayan; ve/veya haklarında tıbbi cemiyet veya otoritelerin bunların deneysel aşamada olduğuna veya aynı şllem veya gereç üzerinde bir başka kişi veya kurumun deneysel çalışmalarını sürdürdüğüne dair yazılı bildirimleri tespit edilen veya herhangi bir rahatsızlık olmadan araştırma, kontrol(check-up) amacıyla uygulandığına yetkili doktor tarafından karar verilen şllem veya gereçlerdir SAĞLIK GiDERİ hastalık sigortası genel ve özel şartları ve poliçe süresi dahilinde risk ve tanı ve/veya tedavi şllemlerinin gerçekleşmesi şartıyla sigortacı nın tıbbi gereklilik koşulunu sağlayan doktor tarafından yazılı olarak planlanan tanı ve/veya tedavi şllemlerine ait fatura ve/veya makbuz asıllarında konu edilen giderlerdir VAKA sigortacı tarafından onaylanması koşuluyla; hastanede yatarak tedaviler teminatı kapsamında yer alan her bir hastane yatışını ifade eder. Aynı veya farklı rahatsızlık/hastalık nedeniyle, hastaneye yapılan her yatış ayrı bir vaka olarak kabul edilir MUAFİYET Poliçe üzerinde belirtilen ve her bir vaka başına sigortalı tarafından ödenecek sağlık gideri ne ait tutardır. sigortacı nın, hastanede yatarak tedaviler teminatı ndaki sorumluluğu, ilgili poliçe döneminde meydana gelebilecek her bir vaka için, poliçe üzerinde belirtilen muafiyet tutarının sigortalı tarafından ödenmesini takiben başlar SAĞLIK KURUMU Özel kanunları uyarınca T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılarak sürekli kontrol edilen özel işletmeye veya kamuya ait yataklı ve/veya ayakta tanı, tedavi hizmetlerini veren kurumlardır ANLAŞMALI SAĞLIK KURUMU Yapılacak tıbbi şllemler öncesinde yetkili aile hekimi ve/veya sigortacı dan onay almaları şartıyla, şirket in kurumsal web sayfası adresinde yer alan anlaşmalı sağlık kurumları listesi nde bulunan ve özel şartlar ekinde yer alan sağlık kurumları kullanım çizelgesi ne göre poliçe ve/veya ilgili teminat için geçerli

7 olduğu belirtilmşl hastane, laboratuvar, poliklinik, münferit tıp doktor ları, eczane vb. özel ve/veya tüzel kşliler ile bu kşlilerle sigortacı nın yapmış olduğu sözleşme şartlarını kabul ederek, bu kşlilerin faturasında yer almak suretiyle bu kurumlar bünyesinde hizmet veren kadrolu doktor ları kapsamaktadır DOĞRUDAN ÖDEME SİGORTALI nın poliçe ve/veya teminatı için geçerli olduğu belirtilmiş Anlaşmalı sağlık kurumunda SİGORTACI dan önceden onay alınarak gerçekleştirilen Sağlık Gideri nin, poliçede belirtilen teminat limiti ve limit ödeme yüzdelerine uygun olarak sigortacı tarafından sigortalı adına Anlaşmalı Sağlık Kurumu na ödenmesidir SONRADAN ÖDEME Hastanede Yatarak Tedavi Teminatları için SAĞLIK GiDERi nin önce SiGORTALI tarafından Sağlık Kurumu na ve/veya DOKTOR a ödenmesi ve daha sonra tedavi giderlerinin belgelendirilmesi bölümünde açıklanan evrak ile SiGORTACI ya başvurarak bu giderlerini Allianz Tedavi Masrafları Talep Formu ( TMT Formu ) ekinde talep etmesidir. Bu talep, Özel Şartlar ekindeki Sağlık Kurumları Kullanım Çizelgesi nde belirtilmşl olan koşullar çerçevesinde SiGORTACI tarafından tazmin edilir RiSK Tarafların iradeleri dışında oluşan, belirsiz ve gelecekte ortaya çıkabilecek bir olaydır SiGORTACI Sigorta ettiren veya sigortalı nın maruz kalabileceği risk e prim karşılığında, teminat veren ve ruhsatlı olarak sigortacılık faaliyetinde bulunan kurumdur. poliçe de, sigortacı Allianz dır SiGORTALI/SiGORTALILAR Poliçe uyarınca menfaati teminat altına alınan ve RiSK gerçekleştiğinde tazminat bedelini talep hakkı bulunan ve Türkiye de ikamet eden kişilerdir. Kara taşıtları kasko poliçesinde SiGORTALI olarak bulunan ve SiGORTACI tarafından sağlık teminatı verilmesi onaylanmşl, 18 ile 55 (dahil) olan kşliler sigorta kapsamına alınabilir SiGORTA ETTiREN Sigorta sözleşmesini yapan ve PRiM ödemek dahil sigorta sözleşmesinden doğan yükümlülükleri yerine getirmek durumunda olan kşlidir POLiÇE SiGORTACI tarafından imzalanarak SiGORTALI/SiGORTA ETTiREN e verilen, SiGORTALI ve SiGORTACI nın sigorta sözleşmesinden doğan hak ve borçlarını gösteren bir ispat vasıtasıdır TARİFE Türk Tabipleri Birliği ( TTB ) tarafından yayınlanarak T.C. sınırları içerisinde mesleğini icra eden DOKTOR ların ücretlerinin belirlenmesinde kullanılan birim ve uygulama ilkelerini gösterir tarifedir TAZMiNAT SAĞLIK GiDERLERi nin ilgili POLiÇE döneminde yer alan TEMiNATLAR, limitler ve limit ödeme yüzdesi dahilinde ödenen tutarıdır TEMiNAT SiGORTACI nın sigorta sözleşmesi ile SiGORTALI ya risklere karşı vermiş olduğu ilgili POLiÇE döneminde oluşan sağlık giderleri ile ilgili güvencedir YENiLEME Sigorta sözleşmesi süresinin sona ermesinden sonra sözleşmenin otomatik olarak veya teklş verilerek yenilenmesi ve esas sözleşmedeki hükümleri veya benzerlerini içeren yeni bir POLiÇE nin düzenlenmesidir YETKiLi DOKTOR SiGORTACI bünyesinde, Provizyon Merkezinde veya şirketin kurumsal web sayfası adresinde yer alan ANLAŞMALI SAĞLIK KURUM larındaki Allianz oşslerinde görev yapan ve SiGORTACI tarafından yetki verilmiş DOKTOR lardır.

8 1.23. ZEYiLNAME Sigorta sözleşmesinin bazı hükümlerinin sözleşmenin akdedilmesinden sonra değşltirilmesini şade eden ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını teşkil eden belgedir REÇETE DOKTOR, diş hekimi tarafından düzenlenen ve üzerinde tarihi, SiGORTALI ad-soyadı, DOKTOR ad-soyadı, imzası, diploma numarası bulunan hastanın tedavisinde kullanılacak ilaçların miktar ve tariflerini belirten belgedir. 2. TEMiNATLAR 2.1 HASTANEDE YATARAK TEDAViLER SiGORTALI nın, aşağıda detayları verilen ameliyatlı veya ameliyatsız hastanede yatarak yapılan tedavileri için, hastaneye yatış-çıkış dönemi içindeki DOKTOR, ameliyathane, yatak-yemek, refakatçi (bir kşli ile sınırlıdır), her türlü tıbbi malzeme, ilaç ve hastalığının veya komplikasyonlarının tedavisi için gerekli ve zorunlu diğer tıbbi hizmetlere ait hastanede tedavi gördüğü süre içerisinde oluşacak giderleri ile yoğun bakım giderleri, yatarak tedavi teminatları ( Hastanede Yatarak Tedavi Teminatı ) kapsamında karşılanır. Hastanede yatarak yapılan ameliyatlı ya da ameliyatsız tedavilere ait SAĞLIK GiDERLERi, Özel Şartlar ekindeki Sağlık Kurumları Kullanım Çizelgesi ne göre, POLiÇE ve/veya ilgili TEMiNAT için geçerli olduğu belirtilmiş SAĞLIK KURUM larında gerçekleşmesi koşulu ile karşılanır. Hastanede yatarak yapılan tedaviler, MUAİFYET tutarı düşüldükten sonra POLiÇE de belirtilen yıllık limit ve limit ödeme yüzdesi dahilinde karşılanır AMELiYAT Tedavinin cerrahi müdahale ile mümkün olacağı DOKTOR tarafından belgelenen ve tıbben ameliyat tanımına giren tedavi giderleri ile ESWT (Extra corporeal shock wave theraphy - şok dalga tedavisi ile taş kırma vb) giderleri, Yatarak Tedavi Teminatı kapsamında karşılanır. Diş hekimleriyle ağız ve çene cerrahi uzmanları tarafından yapılan diş ve çene cerrahisine yönelik ameliyatlar Yatarak Tedaviler Teminatı kapsamı dşlındadır. Sadece Trafik kazası sonucu, çene cerrahisi uzmanları veya plastik ve rekonstrüktş cerrahi uzmanları tarafından yapılan ağız ve çene bölgesi ile ilgili ameliyatlar bu TEMiNAT kapsamında karşılanır. Ancak kaza sonucu diş kaybı nedeniyle yapılacak tedavi giderleri hariçtir. Aynı seansta aynı veya ayrı kesi ile birden fazla cerrahi şllem yapılması ve aralarında TEMiNAT dşlı kalan bir tedavinin bulunması durumunda toplam fatura (DOKTOR ücreti dahil), TARİFE ye göre oranlanarak ödenecek miktar bulunur AMELiYATSIZ TEDAVi Tedavinin, ameliyat olmaksızın, hastanede veya yoğun bakım ünitesinde yatarak yapılmasının gerekli olduğu durumlarda ve DOKTOR ve/veya hastane raporlarıyla belgelenmesi koşuluyla, en az 24 saat hastanede yatılarak yapılacak SAĞLIK GiDERLERi, Yatarak Tedavi Teminatı kapsamında karşılanır. 24 saatten kısa süreli tıbbi tedaviler (gözlem, müşahede) teminat kapsamı dışındadır KÜÇÜK CERRAHi TARşE de küçük ameliyat olarak belirtilen ve 149 birime kadar olan cerrahi girşlimler (bir cilt kesisi yapılarak uygulanan tedaviler) ile cilt kesilerine müdahale, kırık redüksiyonları, alçı uygulaması, yabancı cisim çıkarılması, burun tamponu uygulama ve tam lezyon eksizyonu ile yapılan biyopsi şllemlerine ait SAĞLIK GiDERLERi, yatarak veya ayakta gerçekleştirilmşl olması veya uygulanan anestezinin türüne bakılmaksızın, POLiÇE de belirtilen limit ve ödeme yüzdesi dahilinde Küçük Cerrahi Teminatı kapsamında, bu işlemlerin 150 birim ve üzerindeki uygulamaları ise Yatarak Tedavi Teminatları ve şartlarında karşılanır. Küçük Cerrahi Teminatı kapsamında yapılacak işlemlerde girişim sırasında kullanılacak malzeme/ilaç, ameliyathane (preop kan tahlili bu kapsamdadır) ve DOKTOR ücretleri, POLiÇE de belirtilen limit ve ödeme yüzdesi dahilinde karşılanır. Bu teminat kapsamında sayılan ve yukarıda belirtilen işlemlerle ilgili olsa dahi; şllem öncesinde, şllem sırasında (ameliyathane kapsamında yapılanlar hariç) veya sonrasında yapılabilecek her türlü muayene, laboratuvar, radyoloji gibi tetkikler ve/veya reçete edilecek ilaçlar ile varsa bunların enjeksiyon ücretleri veya başka nedenlerle münferiden uygulanacak her türlü ilaç enjeksiyonları (intrartiküler-eklem içi enjeksiyonlar gibi) ve her türlü ağrı tedavileri teminat kapsamı dışındadır. Aynı seansta birden fazla cerrahi şllem yapılması durumunda, TARİFE de değeri en yüksek olan şllem birimi dikkate alınarak hangi teminat kapsamına (Ameliyat ya da Küçük Cerrahi) gireceği belirlenir. Aynı seansta aynı veya ayrı kesi ile birden fazla cerrahi işlem yapılması ve aralarında TEMiNAT dşlı kalan bir tedavinin bulunması durumunda toplam fatura (malzeme/ilaç, ameliyathane ve DOKTOR ücreti), TARİFE ye göre oranlanarak ödenecek miktar bulunur.

9 3. ACiL Yardım Hizmeti SiGORTALI, hayati tehlike gösteren acil durumunda, yerinde müdahale ve/veya en yakın SAĞLIK KURUMU na nakli için sigortalı kartı üzerinde belirtilen Acil Yardım Hattı nı araması koşulu ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ve bu hizmetin verilebildiği bölgelerde Acil Yardım Hizmeti nden yararlanır. İşbu poliçede Hava Ambulansı Hizmeti bulunmamaktadır. Acil Yardım Hizmeti için Muafiyet tutarı uygulanmaz ve bu hizmet için ödenen tazminat Muafiyet tutarına dahil edilmez. 4. TEMiNAT IN SÜREKLiLiĞi şlbu Kasko Sağlık Poliçesi, bir yıl süreli bir akit olup yenileme güvencesi içermemektedir. Poliçe dönemi sonunda poliçenin yenilenip yenilenmemesi sigortacının onayına bağlıdır. Bu poliçe, diğer sağlık poliçelerinde sağlanan sigortalılık haklarıyla ilşlkilendirilemez. Bireysel ve/veya kurumsal bir sağlık poliçesinin başlangıcı, devamı ve/veya tamamlayıcısı olarak değerlendirilemez. 5. PRiM BORCU VE SÜREKLiLiK Kara taşıtları kasko poliçesinin durdurulması, dondurulması, PriM borcunun ödenmemesi nedeniyle POLiÇE nin iptal olması veya herhangi bir nedenle sigortalılığının kesintiye uğraması durumunda sağlık poliçe teminatı son bulur. Yeniden veya yenileme olarak sonradan düzenlenecek sağlık poliçelerinde ise MEVCUT HASTALIK ve Teminat Dşlı Kalan Haller C Maddesinde belirtilen hastalıklar için geçerli olan bekleme süreleri yeni poliçenin başlangıç tarihi baz alınarak değerlendirilir. 6. YENiLEME TARiHiNDEN ÖNCE DÜZENLENEN POLiÇE LERDE UYGULAMA Otomatik Yenilenmşl POLiÇE lerde poliçenin tanzim edildiği tarih ile yeni POLiÇE nin başlangıç tarihi arasında gerçekleşen ve SiGORTACI tarafından sonradan öğrenilen sağlık riskleri nedeniyle, SiGORTACI, POLiÇE yi iptal etme hakkına sahiptir. SiGORTACI yenileme dönemlerinde teminatları, teminat limitlerini özgürce belirler ve bu Özel Şartlar da değşliklik yapabilir. 7. POLiÇENiN iptali 7.1 Kara taşıtları kasko poliçesinin, Sigortalı ve/veya Sigorta Ettiren tarafından iptal edilmesi durumunda Kasko Sağlık Poliçesi de son bulur. 7.2 POLiÇE teminatlarının SiGORTALI tarafından yarar sağlama amacı ile kötü niyetle kullanılması halinde POLiÇE, SiGORTACI tarafından, SiGORTACI nın her türlü kanuni hakları saklı kalarak feshedilir. 8. TAZMiNAT TALEBiNE ilişkin DÜZENLEMELER SiGORTALI nın POLiÇE için geçerli olduğu belirtilmşl ANLAŞMALI SAĞLIK KURUMU nda, SiGORTACI dan önceden onay alınarak gerçekleştirilen SAĞLIK GiDERi nin, POLiÇE de belirtilen TEMiNAT limiti ve limit ödeme yüzdelerine uygun olarak SiGORTACI tarafından SiGORTALI adına ANLAŞMALI SAĞLIK KURUMU na yapılan ödemeler DOĞRUDAN ÖDEME kapsamında değerlendirilir. POLiÇE de belirtilen MUAFİYET miktarı ile teminat limitini aşan tutar SiGORTACI nın yükümlülüğünde değildir. SiGORTALI, POLiÇE de belirtilen MUAFİYET MİKTARI NI ödediğini fatura aslıyla belgelemekle yükümlüdür. Acil Tedaviler dşlındaki Ameliyat ve Tıbbi Tedaviler 48 saat önceden ANLAŞMALI SAĞLIK KURUMU aracılığı ile SiGORTACI ya bildirilmediği takdirde DOĞRUDAN ÖDEME şllemi geçersizdir. SAĞLIK GiDERi nin önce SiGORTALI tarafından ANLAŞMALI SAĞLIK KURUMU na ve/veya DOKTOR a ödenmesi ve daha sonra tedavi giderlerinin belgelendirilmesi bölümünde açıklanan evrak ile SiGORTACI ya başvurarak bu giderlerini Allianz Tedavi Masrafları Talep Formu ( TMT Formu ) ekinde talep etmesi SONRADAN ÖDEME kapsamında değerlendirilir. Bu talep, POLiÇE şartları ve ekindeki Sağlık Kurumları Kullanım Çizelgesi nde belirtilmşl olan koşullar çerçevesinde SiGORTACI tarafından tazmin edilir SONRADAN ÖDEME Tazminat TALEP Süresi SiGORTALI nın TEMiNATLAR ı kapsamında yaptığı SAĞLIK GiDERi ne ait TAZMiNAT taleplerini, tedavi tarihinden itibaren 60 gün içerisinde yapmaması halinde, söz konusu SAĞLIK GiDERi ne ilişkin olarak SiGORTACI dan TAZMiNAT talebinde bulunamaz Sigorta Süresi SONUNDA DEVAM EDEN Tedaviler Hastanede Yatarak Tedavi Teminatı kapsamındaki tedaviler sırasında POLiÇE nin yenilenmesi durumunda, sağlık gideri ne konu tıbbi işlemlerin yenilenme günü saat 12:00 ye kadar olan bölümü eski POLiÇE TEMiNATLAR ından, bu saat ve sonrasında yapılacak işlemlere ait SAĞLIK GiDERLERi ise yeni POLiÇE TEMiNATLAR ından karşılanacaktır. Ancak yenilenmeyen POLiÇE de, bu tedavi ile ilgili TEMiNAT ın süresi POLiÇE bitiş tarihinden itibaren 7 günü geçemez SAĞLIK Giderlerinin Belgelendirilmesi

10 A) SiGORTALILAR, ANLAŞMALI SAĞLIK KURUM larında DOĞRUDAN ÖDEME kapsamında karşılananların dışında, TEMiNATLAR kapsamında yaptıkları SAĞLIK GiDERLERi ne ait faturaların asıllarını Allianz Tedavi Masrafları Talep Formu ( TMT Formu ) na kaydederek, ekinde göndermelidir. DOKTOR LARA ait fatura veya serbest meslek makbuzlarında DOKTOR kaşesi bulunmalı ve DOKTOR un uzmanlık alanı belirtilmelidir. B) Tedavi sonucu, SAĞLIK KURUMU ndan kasa fişi yerine SiGORTALI adına düzenlenmşl fatura talep edilmesi, faturanın alınamadığı durumlarda ise kasa fişinin yapılan tanı ve tedaviyi belgeleyen ve aşağıda belirtilen raporlar ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. C) Tedavi Masrafları Talep Formu ekinde gönderilen tedavi masrafları, fatura asıllarına, aşağıda belirtilen rapor ve belgeler de eklenmelidir. Hastanede yatarak veya yatmadan yapılan ameliyatlı veya ameliyatsız tedavi ve müdahalelerde, epikriz/anamnez raporu/ameliyat raporu, patoloji raporu, Tıbbi amaçlarla kullanılan malzemeler için, tedaviyi düzenleyen doktor tarafından kullanılmasının zorunlu olduğunu belirten doktor raporu, D) SiGORTALI, her türlü adli olayda (Trafik kazaları dahil) adli merciler tarafından oluşturulan belgeleri (olay yeri tespit tutanağı, alkol raporu, adli tıp raporu, Trafik kazası tespit tutanağı, savcılık takipsizlik kararı, vb.) TAZMiNAT talebi (DOĞRUDAN ÖDEME aşaması dahil) ile birlikte sunmalıdır. E) SiGORTACI gerekli gördüğü hallerde daha fazla araştırma yapmak, SiGORTALI yı tedavi eden DOKTOR, SAĞLIK KURUMU veya üçüncü şahıslardan tanı ve/veya tedavisi ile ilgili gerekli görülen her türlü bilgi, rapor ve diğer belgeleri istemek, YETKiLi DOKTOR a SiGORTALI sını muayene ettirmek hakkına sahiptir. 9. SiGORTALININ SiGORTA SÜRESi içerisinde VEFATI SiGORTALI nın bir HASTALIK veya yaralanma sonucu tedavi görürken vefat etmesi durumunda tedavi süresi içerisinde oluşan sağlık giderleri, POLiÇE nin TEMiNAT kapsamı ve şartları dahilinde TAZMiNAT talebi için gereken belgelerin tamamlanması şartıyla kanuni varislerine ödenir. SiGORTACI, TAZMiNAT ın ödendiği tarihten itibaren bütün yükümlülüklerini yerine getirmiş sayılır ve sağlık teminatı son bulur. 10. SiGORTANIN COĞRAFİ SINIRI Bu sigorta TEMiNATLAR ı sadece T.C. sınırları içinde geçerlidir. Hiçbir koşulda yurtdşlında yapılan SAĞLIK GiDERi karşılanmaz. 11. SAĞLIK GiDERLERiNiN TAZMiN EDiLMESi A) POLiÇE şartları dahilinde gerçekleşen Ameliyat, Küçük Cerrahi ve Ameliyatsız Tedavi Teminatları na ait SAĞLIK GiDERi; i. SiGORTACI tarafından önceden onaylanan ve Kasko Sağlık Poliçesi TEMiNATLAR ı için geçerli olan ANLAŞMALI SAĞLIK KURUMU nda gerçekleşen SAĞLIK GiDERi; MUAFİYET miktarı düşüldükten sonra, POLiÇE de belirtilen limit ve limit ödeme oranıyla DOĞRUDAN ÖDEME kapsamında karşılanır. ii. SiGORTACI tarafından önceden onaylanan ve Kasko Sağlık Poliçesi TEMiNATLAR ı için geçerli olan ANLAŞMALI SAĞLIK KURUMU nda gerçekleşen SAĞLIK GiDERi nin, SİGORTALI nın özel doktoru ve/veya Anlaşmalı Sağlık Kurumu nda çalşltığı halde anlaşma şartlarını kabul etmeyen doktora ait olan bölümü SONRADAN ÖDEME kapsamında değerlendirilir. Bu değerlendirmede üst sınır olarak, yapılan tedavinin gerçekleştiği tarihte geçerli olan TTB (Türk Tabipleri Birliği) Asgari Ücret Tarşesi ndeki karşılığının % 80 i dikkate alınır. Anlaşmalı Kurum Faturası ve Anlaşma Harici Doktor için ödenebilecek tutar toplamından Muafiyet tutarı düşülerek tazminat ödemesi yapılır. iii. Kasko Sağlık Poliçesi TEMiNATLAR ı için ANLAŞMA HARiCi SAĞLIK KURUMU olarak tanımlanmşl kşli ve kurumlar ile Anlaşmalı Sağlık Kurumları Listesi nde yer almasına rağmen, Amerikan Hastanesi Sağlık Hizmetleri, Med Amerikan Polikliniği, Amerikan Zekeriyaköy Aile Hekimliği Merkezi, Alman Hastanesi ndeki sağlık harcamaları kabul edilmeyecektir. Ancak, Sağlık Gideri nin Anlaşmalı Sağlık Kurumu bulunmayan illerde gerçekleşmesi durumunda, Kasko Sağlık poliçesinde belirtilen teminatlar ve teminat limitleri, aşağıda belirtilen travma ve hastalıklar için, Anlaşma Harici Sağlık Kurumları nda Sonradan Ödeme kapsamında geçerlidir Omurga yaralanmaları, Açık veya kapalı kemik kırıkları, eklem çıkıkları ile burkulmaların olduğu akut durumlar, iç kanama (göğüs, karın ya da kafa travmaları), Kesici, delici alet ile yaralanmalar, Zehirli gazların solunması, kimyasal maddelerin içilmesi, Parmak, el, ayak, kol veya bacağın kısmen ya da tamamen kopması, Suda boğulma, Yanıklar (ateş, kimyasal madde, elektrik gibi),

11 Donma, Elektrik çarpması, Böcek sokmaları ve hayvan ısırmaları. Kalp Krizi: Kalp krizi (miyokard enfarktüsü) kalp kasının bir bölümünün o bölgeye yetersiz kan akışından dolayı kalıcı hasara uğraması sonucu meydana gelir. Tanı için göğüs ağrısı, Elektrokardiyogram (EKG) da değşliklikler ile yine kalp krizine özgü enzimlerin kan değerlerinde değşlikliklerden en az ikisinin olması gerekir. Hipertansiyon Krizleri: Kan basıncının ani ve şiddetli olarak yükselmesi durumudur. Akut Solunum Problemleri: Suda boğulma, yabancı cisim yutma, alerjik reaksiyon, solunum yolu yanıkları. Menenjit, Ensefalit, Beyin Apsesi, Sepsis. Diabetik Koma: Giderek artan şuur bulanıklığı, bilincin tam kapalı hale geçmesi ve tedavi edilmez ise, koma hali gelşlen kan şekeri yüksekliği durumudur. Astım Atağı ve Krizleri: Göğüste sıkşlma, nefes almada güçlük, hırıltılı nefes alma, öksürük gibi şikayetlerle kendini gösteren durumdur. Renal Kolik: Böbrek taşları gibi nedenlerin yol açtığı, ilerlemesi durumunda idrar yolu ya da böbrek hasarına yol açabilecek şiddetli ağrı oluşturan durumlardır. Akut Batın: Travmaya bağlı olmayan, ani başlayan ve karın ağrısının en değşlmez yakınma olduğu; mide, bağırsak gibi içi boş organların delinmesi, bağırsak tıkanması ya da düğümlenmesi, safra yollarının taş veya iltihap nedeniyle tıkanması, apandisit, pankreatit gibi ciddi organ iltihaplanmaları, bağırsak ya da periton arterlerinde tıkanma gibi acil cerrahi müdahale gerektiren, karın içi organlarla ilgili hastalıkların ortaya çıkması durumudur. Ani Felçler: Beyin kanaması, beyin damar tıkanıklığı, omurga yaralanması gibi nedenlerle kşlinin uzuvlarının ya da tüm vücudunun hareket kabiliyetini ya da hissetme kabiliyetini yitirmesi durumlarıdır. Şok Durumları: Hayati doku ve organların kan dolaşımındaki yetersizlik sonucunda perfüzyon sağlayamaması (yeterince kanlanamaması) durumudur. Kardiyojenik şok: Kalp dokusunun harabiyeti sonucunda ortaya çıkar. Hipovolemik şok: Dolaşımdaki kan hacminin azalması sonucunda oluşur. Septik şok: Enfeksiyonlar sonucunda oluşur. Nörojenik şok: Sinirsel kontrolün kaybına bağlı olarak gelişir. Alerjik şok (anaşlaksi): Alerjen maddelere karşı oluşur. Zehirlenmeler: Herhangi bir kimyasal, organik veya fiziksel maddenin, sindirim, solunum veya deri yoluyla vücuda girdikten sonra özelliğine göre yerel veya genel hasar meydana getirmesi durumudur. iv. Sağlık Bakanlığı na bağlı devlet hastaneleri ile devlete ait üniversite hastanelerinde gerçekleşen SAĞLIK GiDERi; muafiyet miktarı düşüldükten sonra poliçede belirtilen limit ve limit ödeme oranıyla SONRADAN ÖDEME kapsamında karşılanır. v. SiGORTALI nın yurtdşlında kendi isteği veya acil durum nedeni ile gerçekleşen SAĞLIK GiDERi hiçbir şekilde karşılanmaz. BÖLÜM 10 SEÇiMLiK TEMiNATLAR a) Yabancı ülkeler b) Kişisel eşya teminatı (hususi ve kamyonet kullanım tarzı için geçerlidir.) Araç içindeki özel eşyalar olay akabinde tutturulan şade tutanağı ve resmi zabıtlarda yazması durumunda (nakit para, mücevherat, notebook/laptop, cep telefonu vb. elektronik eşyalar ve ticari emtia hariç) yıllık TL (bin TL) ile teminata dahildir. ilk tespit sonrası ek olarak tutturulacak zabıtlar kapsam dışıdır. Tutarın hesaplanmasında resmi zabıt ve fatura beyanı esas alınır. c) Tedavi masrafları d) Manevi tazminat talepleri BÖLÜM 11 ÖZEL KLOZLAR (Otomobiller ve ruhsatında hususi şlaretli yolcu naklinde kullanılan ve 4+1 koltuk adedi olan kamyonetler bu gruba dahildir.) Özel Kloz H1. Sigortalı ve Bir Belirli Sürücü indirimi Sigortalının beyan ve talebine dayanarak Bölüm 1.A. Tam Kasko Teminatı, sigortalı aracın sadece sigortalı ve poliçede adı ve soyadı belirlenmşl bir sürücü tarafından kullanılması haline münhasır olarak verilmiş bu nedenle Bölüm 1.A. teminatları primi poliçede belirtilen oranda indirim yapıldıktan sonra tespit edilmşltir.

12 UYARILAR Özel Kloz H1 Hükümleri Aşağıdaki Şartlara Tabidir. a. Sigortalı ve bir belirli sürücü indirimleri sigortalının gerçek kişi olması şartına ve sigortalı, eşi ve/veya belirli sürücülerin 30 yaşını doldurduğunun ve en az 3 yıllık sürücü belgesinin bulunduğunun sigortalı tarafından doğru olarak beyan edilmşl bulunması esasına dayanılarak yapılmıştır. b. Herhangi bir hasarı takiben ödenebilecek tazminatın tespiti aşamasında sigortalı aracın, ilgili özel kloz H1 de öngörülen özelliklere sahip olmayan kşlilerce kullanıldığının saptanması halinde tazmin edilecek tutarın, yapılmşl olan prim indirimi oranında tenzilata tabi tutulacağı ve kalan süreye isabet eden prim indirimin tahsil edilerek ilgili özel klozun poliçe kapsamından çıkartılacağı sigortalı ve sigortacı arasında kararlaştırılmıştır. Yardım Hizmeti Özel Şartları Volkswagen Kasko Hususi Ve Kamyonetler İçin Yardım Hizmeti Özel Şartları A.1. Lehtar/Lehtarlar Hususi: Sigorta poliçesinde plaka numarası belirtilmşl aracın sürücüsü ve kaza durumunda araçta bulunabilecek 6 yolcu teminat kapsamına girmektedir. Kamyonet: Sigorta poliçesinde plaka numarası belirtilmiş aracın sürücüsü ve kaza durumunda araçta bulunan dört yolcu sigorta kapsamına girmektedir. Kamyonet: Sigorta poliçesinde plaka numarası belirtilmşl aracın sürücüsü ve kaza durumunda araçta bulunan dört yolcu sigorta kapsamına girmektedir A.2. Sigortalı Araç: Allianz Sigorta Poliçesi nde belirtilen ve ülke sınırları içinde hareket eden: Hususi amaçlı kullanılan araçlar, kamyonet (Panel-Van tipi ) 3,5 ton ağırlığından az pick-up araçlar, A.3. Yardım Hizmet Süresi Yardım Hizmeti, sigorta poliçesinde belirtilen süre (vade) içerisinde, 7 gün 24 saat olmak üzere geçerlidir. A.4. Hizmet Kuralları 4.1. Sigortalı aracın kaza geçirmesi, yanması, arızalanması, tam ya da kısmi çalınma, çalınmaya teşebbüs, lastik patlaması, akü bitmesi, benzin bitmesi, anahtar kaybı, araç içinde unutulması, arıza ve yoldan çıkması halinde, veya yola devamının imkânsız veya sürüş güvenliğini tehdit edecek unsurların olduğu hallerde aşağıda belirtilen Teknik ve Ferdi Teminatlar için Yardım Hizmeti verilmektedir. Tıbbi teminatlarda anılan yardım hizmetlerinin verilmesi için madde 2.3 başlığı altında belirtilen unsurların oluşması gerekmektedir Allianz Yardım Hizmeti ya da şlbirliği yaptığı üçüncü şahıslar tarafından Yardım Hizmetinin gerçekleştirilmesi ve yürürlüğe girmesi için öncelikli olarak Allianz Yardım Hizmeti aranmalı ve Allianz Yardım Hizmeti onayını vermelidir. A.5. Yardım Hizmetinin Coğrafi Sınırları Allianz Yardım Hizmeti Türkiye sınırları içerisinde geçerlidir. Sigortalıların ferdi teminatlardan yararlanabilmeleri için sigortalı aracın ikamet ili haricinde arızalanması, kaza geçirmesi, kısmi ya/da tam çalınması, çalınmaya teşebbüs, lastik patlaması, akü bitmesi, benzin bitmesi, anahtar kaybı/araç içinde unutulması, yola devam edemez durumda bulunması veya sürüş güvenliğini tehdit edecek unsurların bulunması gerekmektedir. Çekme/Kurtarma/İkame Araç Hizmeti sigortalının ikamet adresinden 0 km den itibaren sunulurken diğer tüm hizmetler sigortalının ikamet ili dşlında olması koşulu ile sunulur. A.6. Sorumluluğun ve Yükümlülüğün Sınırları 6.1. Allianz Yardım Hizmeti, Yardım Hizmetini sunmadan önce lehtar dan resmi belge, tutanak, zabıt, ilgili fatura v.b. belgelerin ibrazını talep edebilir Allianz Yardım Hizmeti lehtar/lehtarların ve sigortalı aracın normal şartlarda ikametgah adresine dönerken yaptığı/yapacağı ilave masrafları ödemekle yükümlü değildir. Allianz Yardım Hizmeti hiçbir durumda benzin, tamirat, yiyecek, köprü geçşl, otoyol gibi masrafları karşılamaz Vasıtaların ulaşabildiği durumlar haricinde, deprem ve olağanüstü hava koşulları gibi istisnai durumlarda Allianz Yardım Hizmeti hizmetlerini vermekle yükümlü değildir.

13 B. ÖZEL ŞARTLAR B.1. Teknik Teminatlar Sigortalı aracın kaza geçirmesi,arızalanması,tam ya da kısmi çalınma,çalınmaya teşebbüs,lastik patlaması,akü bitmesi,benzin bitmesi,anahtar kaybı/araç içinde unutulması veya yola devamının imkansız veya sürüş güvenliğini tehdit edecek unsurların olduğu hallerde Allianz Yardım Hizmeti nin sorumluluğu başlar. Çekme/Kurtarma dışındaki hizmetler, Allianz Yardım Hizmeti nin Çekme/Kurtarma hizmetini vermiş olmasından sonra sunulacaktır. Çekme/Kurtarma/İkame Araç dışındaki hizmetler, ikamet ili dışında gerçekleşen durumlar için sunulur Aracın Çekilmesi Sigortalı aracın kaza geçirmesi, yanması, arızalanması, tam ya da kısmi çalınma, çalınmaya teşebbüs sonucu araç hareket edemez durumda ise Allianz Yardım Hizmeti 1.000TL ye kadar aracın bulunduğu yere tamir edilmesi için tamirci gönderilmesini sağlamayı ya da aracın sırasıyla, aynı il içindeki Anlaşmalı Servis/aynı il içindeki Yetkili veya Özel Servis/en yakın ildeki Anlaşmalı Servis ya da Yetkili Servis e ulaştırılmasını temin eder. Ancak yedek parça ve işçilik ücretleri gibi masraflar her durumda Yardım Hizmeti nin haricindedir Sigortalı aracın arızalanması, lastik patlaması, akü bitmesi, benzin bitmesi, anahtar kaybı/araç içinde unutulması veya yola devamının imkansız veya sürüş güvenliğini tehdit edecek unsurların olduğu durumda ise Allianz Yardım Hizmeti 1.000TL ye kadar aracın bulunduğu yere tamir edilmesi için tamirci gönderilmesini sağlamayı ya da aracın en yakın Anlaşmalı Servis e veya Yetkili Servis e (ilgili marka) ulaştırılmasını temin eder. Ancak yedek parça ve işçilik ücretleri gibi masraflar her durumda Yardım Hizmeti nin haricindedir Allianz Yardım Hizmeti nin, çekici hizmetinden kaynaklanan sorumluluğu en yakın Yetkili Volkswagen Anlaşmalı Servis e ulaştırılmasından ibaret olup sigortalı/lehtarın sigortalı aracın başka bir il e çekilmesini talep etmesi halinde oluşacak ücret farkı sigortalı/lehtar tarafından karşılanacaktır. Sigortalı nın en yakın Yetkili Volkswagen Servisi ne çekilmesini kabul etmemesi ve başka bir servise çekilmesini talep etmesi durumunda Madde belirtilen sıralamayla çekme organizasyonu gerçekleştirilecektir Aracın Kurtarılması Sigortalı aracın kaza, arıza ve herhangi başka bir nedenle yoldan çıkması ve çekici ile sigortalı aracın kurtarılmasının mümkün olmaması halinde Allianz Yardım Hizmeti aracın kurtarma masraflarını 1000 TL ye kadar karşılar Madde de belirtilen limiti aşan tutarlar sigortalı/lehtar tarafından karşılanır Araç/Sigortalı Nakli Kaza durumunda sigortalı aracın Volkswagen Yetkili Servisi nde tamir edilmesi 72 saati aşıyorsa veya araç çalınmış bulunmuş veya Allianz Yardım Hizmeti sigortalı/lehtarın evine dönmesini ya da seyahatinin devamına olanak tanımış olması durumunda, Yardım Hizmeti ayrıca aşağıdaki masrafları karşılar: Aracın sahibi yada kendisi tarafından belirlenen bir kişinin aracın bulunduğu yere kadar seyahat masrafları. Sigortalı aracın, sigortalının Türkiye sınırları içerisinde bulunan sürekli ikametgahına nakil masrafları Aracın Emanet ve Muhafazası Tamir edilmşl veya çalınarak bulunmuş aracın emanet ve muhafaza masrafı azami 210 avro ya kadar karşılanır. Aracın total-pert olması halinde, Allianz Yardım Hizmeti madde 1.1. ve 1.2 deki Yardım Hizmeti masraflarını karşılar. Ancak madde 1.3 ve 1.4 başlığı altında belirtilen yardım hizmetlerinden doğan masraflara ilişkin bir sorumluluğu bulunmamaktadır Profesyonel Sürücü Sağlanması Hususi Kullanım Tarzı için Geçerlidir Sürücünün aracı kullanmasını imkansız kılan kaza geçirmesi, rahatsızlığı veya vefatı ile araçtaki diğer kşlilerin aracı kullanamaması ve aracın çalşlır durumda olması koşuluyla Allianz Yardım Hizmeti araçtaki kişilerin kanuni ikametgah adreslerine ulaşmasını sağlamak veya seyahat için planlanan yere götürmek üzere sürücü temin edecektir Yedek Parçaların Gönderilmesi Bir kazaya uğramış veya bozulmuş aracın yeniden çalışır duruma getirilmesi için vazgeçilmesi mümkün olmayan yedek parçalar gerektiğinde ve Allianz Yardım Hizmeti tarafından aracın çektirilmiş olduğu yerde mezkur yedek parçaların sağlanamaması durumunda, Allianz Yardım Hizmeti anılan yedek parçaların sigortalı/lehtar tarafından satın alması ve ödenmesi koşulu ile Türkiye içinde bu yere gönderilmesinden sorumludur. Sigortalının/lehtarın Allianz Yardım Hizmeti ne, yedek parçaları Türkiye de aldığı yeri belirtmesi

14 gerekir. Allianz Yardım Hizmeti, yedek parçaların sigortalı/lehtar tarafından bulunamaması veya aracın gereksinimi karşılamaması durumunda sorumlu olmaz. Allianz Yardım Hizmeti, beher kaza veya arıza için tek bir yedek parça taşımacılığını deruhte eder ikame Araç Hizmeti (Hususi Kullanım tarzı için geçerlidir.) Teminat tanımı: Poliçe geçerlilik süresince gerçekleşen bir kaza sonucu sigortalı araçta meydana gelen, kasko poliçesi kapsamında ve aşağıdaki koşullarda ikame kiralık araç verilir. Aynı yardım olayı için, seyahate devam amacıyla kiralık araç veya ikame kiralık araç maddelerindeki hizmetlerden biri verilecektir. Koşullar: 1. İkame araç hizmeti, kaza sonucu meydana gelen hasarlar için, eksper onayı ile sigortalı aracın serviste onarım süresinin 24 saati aştığı durumlarda verilecektir. Tek başına Cam, Lastik, Ayna, Radyo-Teyp hasarları ve Allianz Mini Onarım Hizmeti kapsamındaki hasarlar için ikame araç hizmeti verilmez. 2. Hizmetin Süresi ve Bitişi: ikame araç süresi eksper tarafından tespit edilen onarım süresi ile sınırlıdır. ikame aracın bu şartlara göre oluşan teslim gününde, teminatın başladığı gün aracın teslim alındığı saatte iade edilmesi gerekmektedir. Bu sürenin limitini aştığı takdirde, limit üstü bedel Araç Sahibi nden direkt tahsil edilecektir. 3. ikame kiralık araç bir yıllık poliçe vadesi süresince en fazla poliçede belirtilen ve yılda 2 (iki) kez olay başına en fazla 7 (yedi) gün ve yıllık toplamda 14 gün olmak üzere kiralık araç sağlayıcı firmasının filosunda müsait bulunan araçlardan sigortalı aracın özelliklerine en yakın olmak üzere ikame araç sağlanır. 4. İkame araç, hasarlı aracın tamir gördüğü servisin veya sigortalının ikamet adresinin bulunduğu il merkezinde olmak kaydıyla sigortalının istediği adrese teslim edilir/aynı adresten teslim alınır. Allianz Yardım Hizmeti ikame aracın il merkezi dışında bir adrese teslim edilmesi ve/veya alınması durumunda oluşacak maliyetlerden sorumlu olmayacaktır. 5. ikame kiralık araç hizmetinin sağlanması için bir diğer koşul da kredi kartı sahibi olmaktır. Araç kiralama şirketlerinin uyguladıkları uluslararası kurallar gereğince araç kiralayan müşteriye aracın sağlanma amacı ve ücretinin kimin ödeyeceğine bakılmaksızın, kiralama sözleşmelerinde teminat içerisine alınmamış masraflar için boş bir kredi kartı slibi veya mail order formu imzalatılacaktır. Boş kredi kartı slibi veya mail order formu kiralık araç şirketi tarafından aşağıdaki durumlarda kullanılabilecektir. (Slip aracın iadesi sırasında rent a car firması tarafından müşteriye iade edilmektedir.) -Trafik cezaları, -Yakıtın eksik teslim edilmesi, -Kasko poliçesi kapsamı dışında araca verilebilecek zararlar, -Kiralayanın kusurlu hareketlerinden dolayı kiralık aracın kullanılmamasından doğan ticari kayıplar. 6. ikame kiralık araç hizmeti, hasarın gerçekleştiği yerin Daimi ikametgâh a uzaklığına bakılmaksızın Türkiye içerisinde sağlanır. Volkswagen Kasko da, aracın Doğuş Otomotiv in görevlendirdiği ya da Yetkili Servis bünyesindeki çekiciler ile çekildiğinde dahi Allianz Yardım Hizmetleri sağlanacaktır. Ayrıca İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Afyon, Konya, Kayseri, Bursa ve Gaziantep illerinde öncelikli olarak Volkswagen marka otomobiller ikame araç olarak temin edilecektir. Kiralık Araç Hizmetinin İstisnaları 1. Allianz Sigorta poliçesinin kapsamadığı hasarlar kapsam dışıdır. Eksper raporu sonucunda, hasarın kapsam dışında olduğu ikame aracın kiralanması gerçekleştikten sonra ortaya çıkar ise kiralama ücreti sigortalıdan tahsil edilecektir. 2. İlgili kazaya bağlı olmayan estetik onarımlar, periyodik bakımlar için geçen süreler, cam, lastik, ayna ve radyo-teyp ile Allianz Mini Onarım Hizmeti (Kaporta, karoseri, ve tampon üzerindeki basit çizikler/ göçükler gibi.) kapsamına giren hasarlar teminat dışıdır. 3. Aracın kaza dışında herhangi bir neden ile hareketsiz kalması teminat dışıdır. 4. Otoban, köprü geçiş ücretleri, trafik cezası ve benzin kapsam dışındadır ve bu tür masraşar sigortalı tarafından karşılanır. 5. Allianz Sigorta Kasko Yardım poliçesine ait genel istisnalar ikame kiralık araç teminatı için de geçerli olacaktır. 6. İkame Araç Teminatı kısmi hasarlar için geçerli olup; çalınma hasarı veya tam hasarlar teminat kapsamı dışındadır.

15 UYARI Kredi kartı bilgilerinin yukarıda bahsedilen durumlar dışında kullanılmasından kaynaklanan sorumluluk ikame kiralık aracı sağlayan araç kiralama firmasına aittir. B.2. Ferdi Teminatlar Aşağıda belirtilen Yardım Hizmetleri, sigortalıya/lehtara B.1.1. ve/veya B.1.2 de tanımlanan hizmetin sağlanmşl olması koşulu ile sigortalı aracın ikamet ili haricinde bulunması halinde verilmektedir Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama Araç aynı gün içinde onarılamazsa Allianz Yardım Hizmeti azami 3 gece, her bir lehtar için beher başına her bir olayda 120 avro ya kadar otel masraflarını karşılar (otel masrafları oda-kahvaltı ile sınırlıdır) Daimi ikametgâha seyahat veya geri dönüş seyahati Eğer sigortalı aracın hareket edememesi 48 saati geçiyor ya da sigortalı araç çalınmşl ise Allianz Yardım Hizmeti, lehtar/lehtarların sürekli yaşadığı ikametgâhlarına ya da gitmek istedikleri başka bir yere (bu yere gidşl ücretinin sürekli ikametgâha eşit ya da daha az olması kaydıyla) ulaşması için bölge şartlarına göre tren, otobüs bileti, taksi ya da karayolu ile 6 saati aşan mesafelerde uçak, lehtar sayısı ikiden fazla ise azami 48 saat süre için kira bedeli 250 avro tutarından fazla olmamak kaydı ile kiralık araç temin eder. Allianz Yardım Hizmeti, yukarıda belirtilenlerin haricinde yapılan ekstra masrafları ödemekle yükümlü değildir. Allianz Yardım Hizmeti hiçbir durumda alet, benzin tamirat ve yiyecek masraflarını ödemekle yükümlü değildir Tıbbi teminatlar Sigortalı/lehtar, tıbbi teminatlardan kanuni ikametgâh adresinden asgari 25 km uzakta ve aracı ile seyahat ediyor olması halinde yararlanabilecektir Yaralanma veya hastalık durumunda nakil veya geri dönüş seyahati Allianz Yardım Hizmeti, lehtarın hastalanması veya yaralanması durumunda ambulans veya refakatçi doktor ile uygun bir tıbbi merkeze veya bir hastaneden diğerine veya kanuni ikametgâhına ulaştırılmasını düzenler ve masraflarını karşılar. Bu taşımada hangi nakil aracının en uygun olacağı Allianz Yardım Hizmeti nin doktorları ile lehtar ve doktorlarının tavsiyeleri dikkate alınarak karar verilecektir. Hiçbir durumda, Allianz Yardım Hizmeti yerel acil yardım teşekküllerinin yerine geçmeyecektir Eşlik edenlerin nakli Lehtar/lehtarlardan birinin hastalık veya yaralanma nedeni ile seyahatini sürdürememesi söz konusu ise Allianz Yardım Hizmeti eşlik eden lehtar/lehtarların kanuni ikametgâhlarına veya ilgili hastaneye nakil masraflarını üstlenecektir. Lehtarlardan biri 15 yaşından küçük bir çocuk ise ve ona eşlik edecek bir başka kşli bulunmuyorsa, Allianz Yardım Hizmeti hastaneye veya kanuni ikametgâha kadar eşlik etmesi için bir kişi tahsis edecektir Aile üyelerinden birinin refakatçi olarak gönderilmesi ve konaklaması Allianz Yardım Hizmeti lehtarın 5 günden fazla hastanede kalması gerektiğinde, lehtarın tayin edeceği kşlinin hastanenin bulunduğu yere kadar seyahat masraflarını ve en fazla 4 gün olmak üzere 3 veya 4 yıldızlı oda-kahvaltı otel masraflarını karşılar Tedavi sonrası ikametgâh adresine geri dönüş Hasta veya yaralı lehtarın Allianz Yardım Hizmeti tarafından taşınmış olması ve tıbbi olarak, artık aynı yerde kalmasının gerekli olmaması durumunda Allianz Yardım Hizmeti, lehtarın evine dönüşünü, lehtarın doktorlarının tavsiyesini de dikkate alarak en uygun olanakları kullanarak düzenler ve karşılar. Hastanede kalşltan sonra ikametgâh adresine geri döndürülüş, ancak lehtar tarafından kendi evine geri dönüşü için başlangıçta öngörülmüş olan olanaklar artık geçerli olmadığı takdirde Allianz Yardım Hizmeti tarafından karşılanır Erken Dönüş Yakın bir aile mensubunun vefatı sonucu erken dönüş masrafları lehtar, yakın (eş, anne, baba, çocuk) aile mensuplarından birinin kanuni ikametgahında vefatı nedeni ile seyahatini yarıda kesmek zorunda kalırsa, Allianz Yardım Hizmeti ancak lehdar'ın geri dönüşü için başlangıçta öngörülmüş olan olanaklar artık geçerli olmadığı takdirde toprağa verilişte bulunmasını mümkün kılmak için geri dönüşünü organize eder. Lehtar'larda biri kendisine refakat edecek kimse olmayan bir çocuk ise (15 veya daha küçük yaşta), Allianz Yardım Hizmeti kanuni ikametgâhına seyahati süresince kendisine eşlik edecek bir refakatçi sağlayacaktır Evde meydana gelen bir hasar nedeni ile erken dönüş masrafları Lehdar'ın evindeki hırsızlık, kapı ve pencerelerin zorlanması, yangın veya patlama nedeni ile oturulmaz hale gelmesi ya da fazla zarar çıkması riski nedeni ile Lehtar'ın evinde bulunması gerektiği durumlarda, Allianz Yardım Hizmeti, lehtar/lehtarlardan birinin kanuni ikametgâhına dönüş masraflarını karşılayacaktır Vefat durumunda yardım a) Lehtar'ın vefatı durumunda Allianz Yardım Hizmeti naaşın kanuni ikametgâhına veya bu bedele eşdeğer istediği bir yere naklini organize eder ve karşılar.

16 b) Allianz Yardım Hizmeti refakat eden lehtar/ların defin yerine veya kanuni ikametgâhlarına dönüşünü başlangıçta öngörülmüş olanaklar geçerli olmadığı takdirde organize edecektir. Eğer lehtar'lardan birisi kendine refakat edecek kimse bulunmayan bir çocuk (15 veya daha küçük yaşta) ise, Allianz Yardım Hizmeti kanuni ikametgâhına kadar kendisine eşlik edecek bir refakatçi tahsis edecektir İlaç gönderilmesi Allianz Yardım Hizmeti doktor tarafından acil olarak yazılmış ve lehtar/lehtarların seyahat ettiği bölgede bulunmayan gerekli ilaç alımı ve gönderimini üstlenecektir. İlaç masrafları sigortalıya aittir. Diğer illerde ulaşım bedeli de kredi kartı sahibi tarafından karşılanacaktır. Gönderim İstanbul, İzmir ve Ankara'da ücretsizdir Acil mesajların iletilmesi Lehtar'ın talebi üzerine Allianz Yardım Hizmeti tıbbi teminatlar kapsamındaki konularla ilgili acil ve gerekli mesajların iletilmesini sağlayacaktır. B.3. BİLGİ HATTI Sigortalının seyahati esnasında aşağıdaki konular ile ilgili gelen sorular, Allianz Yardım Hizmeti tarafından mevcut tüm kaynakların araştırılması ile cevaplandırılır. Yol durumu bilgisi, Trafik ve karayolları bilgisi, Tarifeli seferler hareket ve ücret bilgisi (otobüs, feribot, tren, uçak vb.) Yetkisi servis bilgisi (araç markasına göre bulunulan bölgeye en yakın yetkili servis iletişim bilgileri aktarılır.) B.4. CONCIERGE HİZMETLERİ 4.1. Seyahat Bilgi Hattı: Sigortalının seyahatini her yönüyle planlayıp, düzenler. Sigortalının tercihine göre eksiksiz bir yolculuk programı hazırlanır ve uçak, tren, otobüs, otel ve araba kiralama rezervasyonlarını yapılır. Ayrıca seyahat için yapılan araştırma sırasında sigortalıya diğer alternatifler hakkında tavsiyeler verilir Toplantı / Konferans Organizasyon Servisi Sigortalının seyahati esnasında katılacağı toplantı veya konferanslarla ilgili her türlü organizasyon yapılır. Sigortalının iş seyahati esnasında ihtiyaç duyacağı her türlü ekipmanın (PC, lap top, cep telefonu vs.) kiralama organizasyon düzenlenir Araç Kiralama: Sigortalıya istediği özelliklere, segmente uygun araç tahsis edilmesi ile ilgili tüm organizasyonlar gerçekleştirilir Etkinlik Bilgi Hattı: Sigortalıya istekleri doğrultusunda talep ettiği şehirdeki sinema, konser, tiyatro, müze, spor karşılaşmaları, müzikal, bale ve opera etkinlikleri ile ilgili bilgiler sunulur, alternatifler önerilir Otobüs, Feribot ve Demiryolu Bilgi ve Rezervasyon Servisi Sigortalıya istekleri doğrultusunda otobüs/tren/feribot bilgileri verilir, rezervasyonları veya istenen değişiklikler yapılır. Sigortalının talebi doğrultusunda rezervasyonu yapılarak, Sigortalıya otobüs/tren/feribot biletini ulaştırılır. Gönderim İstanbul, İzmir ve Ankara'da ücretsizdir Çiçek Gönderimi: Allianz Yardım Hizmeti Sigortalının talebi doğrultusunda çiçek gönderimi ile ilgili tüm öneri ve organizasyonun yapılmasını sağlayacaktır. Gönderim İstanbul, İzmir ve Ankara'da ücretsizdir Otel Rezervasyon ve Bilgi Servisi Allianz Yardım Hizmeti, sigortalının talebine bağlı olarak oteller hakkında tavsiye ve iletişim bilgilerini verecek, sigortalının talep etmesi durumunda rezervasyon yaptırarak, bilgi verilecektir. Volkswagen Kasko Minibüs / Midibüs Yardım Hizmeti Özel Şartları A.1. Lehtar/lehtarlar Midibüs ve minibüs sigorta poliçesinde plaka numarası belirtilmiş aracın sürücüsü ve kaza durumunda araçta midibüs ve minibüs tipi araçlar için seyahat eden yolcular sigortalı kapsamına girer.

17 A.2. Yardım Hizmet Süresi Yardım Hizmeti, sigorta poliçesinde belirtilen süre (vade) içerisinde, 7 gün 24 saat olmak üzere geçerlidir. A.3. Hizmet Kuralları 3.1. Sigortalı aracın kaza geçirmesi, yanması, arızalanması, tam ya da kısmi çalınma, çalınmaya teşebbüs veya yola devamının imkansız veya sürüş güvenliğini tehdit edecek unsurların olduğu hallerde aşağıda belirtilen Teknik Teminatlar İçin Yardım Hizmeti verilmektedir Allianz Yardım Hizmeti ya da işbirliği yaptığı üçüncü şahıslar tarafından Yardım Hizmeti'nin gerçekleştirilmesi ve yürürlüğe girmesi için öncelikli olarak, Allianz Yardım Hizmeti aranmalı ve Allianz, Yardım Hizmeti onayını vermelidir. A.4. Yardım Hizmetinin Coğrafi Sınırları Allianz Yardım Hizmeti, Türkiye sınırları içerisinde geçerlidir. Çekme ve Kurtarma hizmeti sigortalının ikamet adresinden 0 km.den itibaren sunulurken diğer tüm hizmetler sigortalının ikamet ili dışında olması koşulu ile sunulur. A.5. Sorumluluğun ve Yükümlülüğün Sınırları 5.1. Allianz Yardım Hizmeti, Yardım Hizmetini sunmadan önce lehtardan resmi belge, tutanak, zabıt, ilgili fatura vb belgelerin ibrazını talep edebilir Allianz Yardım Hizmeti, lehtar/lehtarların ve sigortalı aracın normal şartlarda ikametgah adresine dönerken yaptığı/yapacağı ilave masrafları ödemekle yükümlü değildir. Allianz Yardım Hizmeti hiçbir durumda benzin, tamirat, yiyecek, köprü geçiş, otoyol gibi masrafları karşılamaz Vasıtaların ulaşabildiği durumlar haricinde, deprem ve olağanüstü hava koşulları gibi istisnai durumlarda Allianz, Yardım Hizmeti hizmetlerini vermekle yükümlü değildir. B. ÖZEL ŞARTLAR B.1. TEKNİK TEMİNATLAR Mevcut sözleşmede öngörülen şartlarla, sigortalı aracın kaza geçirmesi, yanması, arızalanması, tam ya da kısmi çalınma, çalınmaya teşebbüs veya aracın yola devamının imkânsız veya sürüş güvenliğini tehdit edecek unsurların olduğu hallerde Allianz Yardım Hizmeti'nin sorumluluğu başlar Aracın Çekilmesi Yukarıda sayılan durumlar sonucu araç hareket edemez durumda ise Allianz Yardım Hizmeti, 1500,- tl'ye kadar aracın bulunduğu yerde tamir edilmesi için tamirci gönderilmesini sağlamayı ya da aracın, aynı il sınırları içinde sırasıyla en yakın anlaşmalı servis/yetkili servise (ilgili markanın)/tamirhaneye ulaştırılmasını temin eder. Ancak yedek parça ve işçilik ücretleri gibi masraflar her durumda Yardım Hizmeti'nin haricindedir Aynı il sınırları içerisinde verilen çekici hizmetlerinde, tahakkuk edecek ücretin limitlerin üzerinde kalması halinde limitlerin üzerindeki kısmını lehtar ödemek ile yükümlüdür Tüm kullanım tarzları için, Allianz Yardım Hizmeti'nin çekici hizmetinden kaynaklanan sorumluluğu aynı il sınırları içerisinde en yakın anlaşmalı servise/yetkili servise/tamirhaneye ulaştırılmasından ibaret olup, lehtarın sigortalı aracın başka bir ile çekilmesini talep etmesi halinde oluşacak ücret farkı sigortalı/lehtar tarafından karşılanacaktır Aracın Kurtarılması Sigortalı aracın kaza, arıza ve herhangi başka bir nedenle yoldan çıkması ve çekici ile sigortalı aracın kurtarılmasının mümkün olmaması halinde Allianz Yardım Hizmeti aracın kurtarma masraflarını 1500 TL'ye kadar karşılar Madde 1.2.1'de belirtilen limiti aşan tutarlar sigortalı/lehtar tarafından karşılanr Araç/Sigortalı Nakli Kaza durumunda sigortalı aracın en yakın bir tamirhanede tamir edilmesi 72 saati aşıyorsa veya araç çalınmış ve bulunmuş ise veya Allianz Yardım Hizmeti sigortalı/lehtarın evine dönmesine ya da seyahatinin devamına olanak tanımış ise, Yardım Hizmeti ayrıca aşağıdaki masrafları karşılar: Aracın sahibi ya da kendisi tarafından belirlenen bir kişinin aracın bulunduğu yere kadar seyahat masrafları, Sigortalı aracın, sigortalının Türkiye sınırları içinde bulunan sürekli ikametgâhına nakil masrafları.

18 1.4. Yolcuların Nakli Yolcu taşımaya mahsus ticari aracın Türkiye sınırları dahilinde kaza yapması veya arızalanması durumunda Allianz Yardım Hizmeti tarafından madde 1.1 ve/veya 1.2'de tanımlanan hizmetin sağlanmış olması koşuluyla, araçta bulunan yolcuların seyahatlarine devam edebilmeleri için en yakın otogar veya yerleşim birimine nakli Allianz Yardım Hizmeti tarafından sağlanır. B.2. BİLGİ HATTI Sigortalının seyahati esnasında aşağıdaki konular ile ilgili gelen sorular, Allianz Yardım Hizmeti tarafından mevcut tüm kaynakların araştırılması ile cevaplandırılır. Yol durumu bilgisi, Trafik ve karayolları bilgisi, Tarifeli seferler hareket ve ücret bilgisi (Otobüs,feribot, tren, uçak vb.) Yetkisi servis bilgisi (araç markasına göre bulunulan bölgeye en yakın yetkili servis iletişim bilgileri aktarılır.)

DİNAMİK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR

DİNAMİK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR DİNAMİK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları çerçevesinde, Sigortalı ve/veya Sigortalı

Detaylı

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları ve poliçede teminat olarak yer alıyorsa Ferdi

Detaylı

YURTDIŞI EK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

YURTDIŞI EK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI YURTDIŞI EK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları çerçevesinde, Sigortalı ve/veya Sigortalı

Detaylı

Araç Sigortası Özel ve Genel Şartları

Araç Sigortası Özel ve Genel Şartları Araç Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

SüperEko. Sigortası Özel ve Genel Şartları

SüperEko. Sigortası Özel ve Genel Şartları SüperEko Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

A. ARAÇ YARDIM HİZMETLERİ

A. ARAÇ YARDIM HİZMETLERİ A. ARAÇ YARDIM HİZMETLERİ 1) Asistans'ın Coğrafi Sınırları Asistans, Sigortalıların ferdi ve tıbbi teminatlardan, Sigortalı nın aracıyla seyahati esnasında hastalanması, yaralanması veya kaza geçirmesi

Detaylı

WIP Sağlık. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

WIP Sağlık. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları WIP Sağlık Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Say n Sigortal m z, Sa l k Sigortas alan ndaki öncülü ümüzü sürdürerek sizlere en modern sa l k kurulufllar nda, en h zl sa l k hizmetini,

Detaylı

Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Grup Özel Sağlık Sigortası Kullanım Kılavuzu 2013

Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Grup Özel Sağlık Sigortası Kullanım Kılavuzu 2013 Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Grup Özel Sağlık Sigortası Kullanım Kılavuzu 2013 Sayın Sigortalımız, Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'nın siz değerli üyelerine Şirketimiz işbirliğinde

Detaylı

Yıllık Hayat Sigortaları Bilgilendirme Formu

Yıllık Hayat Sigortaları Bilgilendirme Formu Hayat ve Emeklilik Yıllık Hayat Sigortaları Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak

Detaylı

BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI

BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI TANIMLAR Acil Durum: Poliçede kapsam dışı olmayan ani bir hastalık veya bedensel yaralanma sonucunda ortaya çıkan ve geciktirilmesi mümkün olmayacak tıbbi veya cerrahi bakım gerektiren,

Detaylı

BİNEK ARAÇLAR KASKO YARDIM

BİNEK ARAÇLAR KASKO YARDIM BİNEK ARAÇLAR KASKO YARDIM TEMİNATLARIN ÖZETİ VE LİMİTLER Araç Teminatları Aracın çekilmesi (Sadece arıza sonucu poliçe süresince bir defa) Aracın vinç ile kurtarılması Yol kenarı yardım Lastik değiştirilmesi

Detaylı

YURT DIŞI GENİŞLETİLMİŞ PAKET TUR SİGORTASI

YURT DIŞI GENİŞLETİLMİŞ PAKET TUR SİGORTASI YURT DIŞI GENİŞLETİLMİŞ PAKET TUR SİGORTASI Tüm Dünya (Afganistan, Irak, Türkiye hariç) 30.000 EURO coğrafi alanı kapsamaktadır. TEMİNAT VE LİMİTLER Tıbbi tedavi teminatı TEMİNATLAR Sigortalının tıbbi

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ Sayın Sigortalımız, SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ Sahibi olduğunuz, Seyahat Sağlık Sigortası Poliçenize ilişkin özel ve genel şartlar, teminat yapıları ve plan içeriklerinize ilişkin tüm bilgileri

Detaylı

Site Paket. Sigortası Özel ve Genel Şartları

Site Paket. Sigortası Özel ve Genel Şartları Site Paket Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Allianz Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

TEMİNATLAR : Kaza ve Hastalık Durumunda Acil Tıbbi Tedavi : İlaç : Acil Diş Tedavisi : Tıbbi Nakil :

TEMİNATLAR : Kaza ve Hastalık Durumunda Acil Tıbbi Tedavi : İlaç : Acil Diş Tedavisi : Tıbbi Nakil : TEMİNATLAR : Kaza ve Hastalık Durumunda Acil Tıbbi Tedavi : Sigortalı'nın, bu poliçe kapsamındaki acil hastalıklardan birinin gerçekleşmesi (acil hastalıklar listesi Ek-1 de sunulmuştur) veya yaralanması

Detaylı

BENİM EVİM SİGORTASI. Sigortaya Kabul Şartları. Sigorta Süresi. Özellikleri. Genel Özellikler

BENİM EVİM SİGORTASI. Sigortaya Kabul Şartları. Sigorta Süresi. Özellikleri. Genel Özellikler BENİM EVİM SİGORTASI Genel Özellikler Benim Evim Sigortası, ev sahibi veya kiracı olarak sigortalının evini; bina ve içindeki eşyaları olası risklere karşı güvence altına alan ev paket sigortasıdır. Benim

Detaylı

KASKO GÜNEŞ ASİSTANS HİZMETLERİ

KASKO GÜNEŞ ASİSTANS HİZMETLERİ KASKO GÜNEŞ ASİSTANS HİZMETLERİ BÖLÜM 1 : ARAÇ LİMİTLER (YTL) TEMİNATLARI Özel Oto, Minibüs ve Diğer Kamyonet 1. Aracın çekilmesi En fazla 800 YTL En fazla 1.650 YTL 2. Aracın vinç ile kurtarılması 3.

Detaylı

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Nazar Boncuğu Sağlık Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Sayın Sigortalımız, Sağlık Sigortası alanındaki öncülüğümüzü sürdürerek sizlere modern sağlık kuruluşlarında, en hızlı sağlık

Detaylı

1.1 Asistans Hizmetler, Ergo Sigorta A.Ş. nin anlaşmalı hizmet sağlayıcısı Asistan Şirket tarafından sağlanmaktadır.

1.1 Asistans Hizmetler, Ergo Sigorta A.Ş. nin anlaşmalı hizmet sağlayıcısı Asistan Şirket tarafından sağlanmaktadır. HSA / EK 5 :OTO KASKO ASİSTANS HİZMETLER HÜKÜM VE ŞARTLARI HUSUSİ / MOTORSİKLET 1. GENEL UYGULAMALAR 1.1 Asistans Hizmetler, Ergo Sigorta A.Ş. nin anlaşmalı hizmet sağlayıcısı Asistan Şirket tarafından

Detaylı

YURTDIŞI EĞİTİM SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI

YURTDIŞI EĞİTİM SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI YURTDIŞI EĞİTİM SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI Teminatların tamamı, olayların poliçenin satın alınmasına sebep olan öğrenim amacıyla yapılan seyahat sırasında meydana gelmesi halinde tercih edilen

Detaylı

Can Sağlığı. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Can Sağlığı. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Can Sağlığı Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Say n Sigortal m z, Sa l k Sigortas alan ndaki öncülü ümüzü sürdürerek sizlere en modern sa l k kurulufllar nda, en h zl sa l k hizmetini,

Detaylı

KONUT ASİSTANS HİZMETLERİ KLOZU. Asistans Hizmeti, Poliçe nin yürürlükte bulunduğu belirtilen süre (vade) içerisinde geçerlidir.

KONUT ASİSTANS HİZMETLERİ KLOZU. Asistans Hizmeti, Poliçe nin yürürlükte bulunduğu belirtilen süre (vade) içerisinde geçerlidir. KONUT ASİSTANS HİZMETLERİ KLOZU 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. Tanımlar Asistans Hizmeti Asistans Şirketi Poliçe Sigortalı : Poliçede öngörülen rizikonun gerçekleşmesi halinde işbu Kloz kapsamında Sigortalılara

Detaylı

TRAVEL GUARD YURTDIŞI SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI AIG Sigorta A.Ş. bu sigorta poliçesinde anılan sigortayı prim ödemesi karşılığında ve bu poliçenin genel ve özel şartlarına uyulmak kaydıyla

Detaylı

KONUT POLİÇESİ KLOZ VE ÖZEL ŞARTLARI

KONUT POLİÇESİ KLOZ VE ÖZEL ŞARTLARI KONUT POLİÇESİ KLOZ VE ÖZEL ŞARTLARI Değerli Sigortal m z, Konut Sigortas Poliçemizi tercih ettiğiniz için teflekkür ederiz. Konut sigortas ek teminatlar ndan ve Anadolu Hizmet ve Anadolu Acil Sağlık hizmetlerinden

Detaylı

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR Sayın Sigortalımız, Öncelikle, Şirketimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sağlık sigortası poliçeniz ile ilgili olarak sizi aydınlatacağını düşündüğümüz ayrıntılı bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

Detaylı

YURTDIŞI SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI

YURTDIŞI SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI YURTDIŞI SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI Chartis SİGORTA A.Ş. bu sigorta poliçesinde anılan sigortayı prim ödemesi karşılığında ve bu poliçenin genel ve özel şartlarına uyulmak kaydıyla Başvuru

Detaylı

FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ

FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ YABANCI UYRUKLULAR İÇİN SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1- SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI : Groupama Sigorta, sözleşmenin yürürlükte olduğu süre içinde, poliçe

Detaylı

GOLD. KIA Family Gold Card BİLDİRİM FORMU SÖZLEŞME NO. 1. KART SATILAN ARAÇLA İLGİLİ BİLGİLER 2. MEKANİK GÜVENCE İLE İLGİLİ BİLGİLER

GOLD. KIA Family Gold Card BİLDİRİM FORMU SÖZLEŞME NO. 1. KART SATILAN ARAÇLA İLGİLİ BİLGİLER 2. MEKANİK GÜVENCE İLE İLGİLİ BİLGİLER KIA Family Gold Card Kia Family Gold Acil Yardım : 0850 221 24 24 Kia Family Gold Mekanik Arıza : 0850 221 24 00 KIA Family Gold Card ın geçerlilik süresi 1 yıl olup kartın satın alınmasından 7 takvim

Detaylı

İşimin. Sigortası Özel ve Genel Şartları

İşimin. Sigortası Özel ve Genel Şartları İşimin Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI Poliçe ekinde teslim aldığınız bu özel şartların sigorta şirketi tarafından yürürlüğe alındığı tarih 17.04.2013 olup, satın almış olduğunuz 1 SAĞLIĞIM

Detaylı