YAPI MARKETLERDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON SORUNLARINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAPI MARKETLERDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON SORUNLARINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ"

Transkript

1 T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI YAPI MARKETLERDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON SORUNLARINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (DOKTORA TEZİ) MEHMET METE Tez Danışmanı Prof.Dr. Hasan İBİCİOĞLU ISPARTA, 2008

2

3 ÖZET YAPI MARKETLERDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON SORUNLARINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Mehmet METE Suleyman Demirel Universitesi, İşletme Bölümü Doktora Tezi, Ph.D, 341 sayfa, Haziran 2008 Danışman: Prof. Dr. HASAN İBİCİOĞLU Bu çalışmada, yapı marketlerin yönetim ve organizasyon sorunlarını tesbit etmek amacıyla yapı market zincirlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, Türkiye de faaliyette bulunan en büyük yapı market zincirlerinin yöneticileri, çalışanları ve müşterileri üzerinde odaklanmıştır. Koçtaş, Tekzen ve Praktiker yapı marketlerinin Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya, Konya ve Gaziantep illerindeki merkez ve şubelerinden anket yöntemi ile toplanan veriler; ki- kare testi ve uyumluluk analizine tabi tutulmuş ve yorumlanmıştır. Likert ölçeğinde kapalı uçlu soru tekniği ile hazırlanan sorular, yöneticiler, çalışanlar ve müşterilerle yüz yüze görüşme yöntemiyle uygulanmıştır. Birincil kaynaktan elde edilen skorlar oluşturulan hipotezler bağlamında değerlendirilmiştir. Yapı marketlerde yönetim ve organizasyon sorunlarının, yöneticiler, çalışanlar ve müşteriler açısından algılama düzeyleri ve firmalar arası farklılıklar belirlenmiştir. Genel olarak yapı marketleri etkileyen önemli faktörler analiz edilmiş, firma bazında sorunları aşmak için uygulanabilecek stratejiler belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Yönetim ve Organizasyon, Yapı Marketler, Uyumluluk Analizi.

4 ABSTRACT ANALYSIS AND SOLUTIONS ON THE ORGANIZATIONAL AND ADMINISTRATIVE PROBLEMS OF HOME IMPROVEMENT MARKETS Mehmet METE Suleyman Demirel University, Department of Management, Ph.D Thesis 341 pages, June 2008 Advisor: Prof. Dr. HASAN İBİCİOĞLU This study is aimed at examining administrative and organizational problems encountered in the home improvement markets in Turkey. The study focuses on managers, employees and customers in the largest home improvement markets in Turkey. Data gathered by questionnaire from branches and head offices of Koçtaş, Tekzen and Praktiker home improvement markets in Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya and Gaziantep cities are analyzed with Chi Square analysis and correspondence analysis. Managers, customers and employee were asked to answer the close ended questions prepared according to Likert scale with face to face interview. The scores which is gathered form the first resources are evaluated according to the hypothesis. Managers, customers and workers perceive problems at different level in the home improvement markets. Also level of perception differs among the firms. In general some important factors affecting home improvement markets are analyzed and some strategies are made to solve the distinct problems. Key words: Management and Organization, Home Improvement Markets, Correspondence Analysis

5 iii İÇİNDEKİLER ÖZET ABSTRACT İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER DİZİNİ TABLOLAR DİZİNİ i ii iii xii xv GİRİŞ I. GİRİŞ I.1. TEZİN KONUSU I.2. TEZİN AMACI I.3. TEZİN ÖNEMİ I.4. YÖNTEM I.4.1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE I.4.2. VARSAYIMLAR I.4.3. KAPSAM VE SINIRLILIKLAR I.4.4. VERİ TOPLAMA TEKNİĞİ I.4.5. EVREN VE ÖRNEKLEM I.4.6. MATERYAL VE METOT BİRİNCİ BÖLÜM 1 YAPI MARKETÇİLİĞİNİN GELİŞİM SÜRECİ VE TEMEL KAVRAMLAR YAPI MARKETÇİLİĞİNİN TÜRKİYE DE GELİŞİM SÜRECİ TÜRKİYEDE YAPI SEKTÖRÜ VE YAPI MARKETLER YAPI MARKETLERİN GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER PAZARLAMA KAVRAMI

6 iv 1.5. PERAKENDECİLİK KAVRAMI PERAKENDE SATIŞ VE PERAKENDECİ PERAKENDECİ MAĞAZA PERAKENDECİLİK VE YAPI MARKETLER MÜŞTERİ ODAKLILIK ve MÜŞTERİ ODAKLI PAZARLAMA MÜŞTERİ MERKEZLİ YÖNETİM VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ MÜŞTERİ TATMİNİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (CRM) LOJİSTİK KAVRAMI ve YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ İKİNCİ BÖLÜM 2 YAPI MARKETLERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPI MARKETLERDE ORGANİZASYON FELSEFELERİ YAPI MARKET YÖNETİMİ STRATEJİSİNİN İLKELERİ YAPI MARKETLERDE YÖNETİM YAPISI KLASİK (GELENEKSEL) YAPI MARKETLER MODERN YAPI MARKETLER YAPI MARKETLERİN ÜSTÜNLÜKLERİ YAPI MARKETLERİN ZAYIFLIKLARI YAPI MARKETLERİNDE İŞ VE GÖREV DAĞILIMININ ORGANİZASYONU YAPI MARKETLERİNDE PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN ORGANİZASYONU FONKSİYONEL ORGANİZASYON ÜRÜN VEYA MARKA YÖNETİMİ ORGANİZASYONU ÜRÜN YÖNETİMİ PAZAR YÖNETİMİ ORGANİZASYONU 55

7 v 2.6 YAPI MARKETLERİNDE STRATEJİK ODAKLAŞMA ÜRETİME ODAKLAŞMA ÜRÜNE ODAKLAŞMA MÜŞTERİYE ODAKLAŞMA ODAKLAŞMANIN FAYDALARI ODAKLAŞMANIN SAKINCALARI SATIŞ SONRASI HİZMETLERİN ORGANİZASYONU YAPI SEKTÖRÜNDE KALİTE YÖNETİMİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ YÖNETİM SORUMLULUĞU TÜRKİYEDE FAALİYETTE BULUNAN YAPI MARKET ZİNCİRLERİ KOÇTAŞ YAPI MARKETİ ZİNCİRLERİ TEKZEN YAPI MARKETİ ZİNCİRLERİ PRAKTİKER YAPI MARKETİ ZİNCİRLERİ BAUHAUS YAPI MARKETİ ZİNCİRLERİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 3 YAPI MARKET MAĞAZACILIĞINDA BAŞARIYI ETKİLEYEN ÇEVRE FAKTÖRLERİ YAPI MARKETLERİNDE BAŞARIYI ETKİLEYEN DIŞ ÇEVRE FAKTÖRLERİ MÜŞTERİLER İç Müşteri Kavramı Dış Müşteri Kavramı Müşterilerin Özellikleri Kişilik Algılama Motivasyon Tutumlar.. 84

8 vi Yenilikçilik Düzeyi Sosyal Sınıf Kültür Aile SOSYAL VE KÜLTÜREL FAKTÖRLER Kadının Rolündeki Değişmeler Mağaza Müşterisi Olma Güdüleri Tüketicilerin Satın Alma Alışkanlıklarındaki Değişiklikler SİYASİ VE EKONOMİK FAKTÖRLER DAĞITIM KANALI TEKNOLOJİ REKABETİN YAPISI VE ŞİDDETİ YASALAR KÜRESELLEŞME YAPI MARKET MAĞAZACILIĞININ BAŞARISINI ETKİLEYEN İÇ ÇEVRE FAKTÖRLERİ KURULUŞ YERİNİN SEÇİMİ Bölge Analizi Şehir Analizi Ticaret Alanının Seçimi Ticari Alandaki Endüstrilerin Türü ve Niteliği Ticari Alanın Nüfusu Şehrin Gelişimi Nüfusun Satın Alma Gücü Refah Dağılımı MAGAZA KONUMU SEÇME Yaya Trafiği Araç Trafiği Ulaştırma ve Taşıma Mağaza Kompozisyonu

9 vii Mevki Özellikleri FİYATLANDIRMA Fiyatlandırma Politikaları Öncü Fiyatlandırma Fiyat Hattı Küsuratlı Fiyatlandırma Her Gün Düşük Fiyat İndirimler Kredi Kartı Kullanımı Kredili Satışlar ÜRÜN KARMASININ OLUŞTURULMASI MAĞAZA DİZAYNI TEDARİK SÜRECİ STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ FRANCHİSİNG SATIŞ ÖZENDİRME Satış Özendirmenin Avantajları Satış Özendirmenin Dezavantajları MARKET POLİTİKLARININ ETKİNLİĞİ DÖRÜNCÜ BÖLÜM 4 YAPI MARKETLERDE OLUŞABİLECEK FONKSİYONEL PROBLEMLER YAPI MARKETLERDE ÜRÜN SATIN ALMA VE SATMA PROBLEMLERİ YAPI MARKETLERDE SATIN ALMANIN ÖNEMİ Kim/Kimler Satın Alacak? Ne Satın Alınacak? Kimden Satın Alınacak?

10 viii Ne kadar Satın Alınacak? Ne zaman satın alınacak? YAPI MARKETLERDE FİYATLANDIRMA VE FİYATLANDIRMAYA İLİŞKİN PROBLEMLER FİYATLANDIRMA POLİTİKALARI Yapı Marketlerin Fiyatlandırma Politikalarının Önemi Fiyatlandırma Politikalarına Etki Eden Faktörler Müşteriler Fiyat Belirleme Üreticilerin Tavsiye Ettiği Fiyatlardan Yararlanma Rakipleri Dikkatle İzleme Pazarlık Etme Rekabet Avantajı Oluşturma YAPI MARKETLERDE MÜŞTERİLERE YÖNELİK HİZMETLER VE YAŞANABİLECEK PROBLEMLER YAPI MARKETLERİNDE TEMEL MÜŞTERİ HİZMETLERİ Kredi Kartları Paketleme Eve Teslim Uzun Çalışma Saatleri Ürün İadeleri Müşteri Şikâyetleri Mallarla İlgili Müşteri Şikayetleri Mağaza Hizmetleri İle İlgili Müşteri Şikâyetleri MÜŞTERİ DESTEK HİZMETLERİ YAPI MARKETLERİNDE ÇALIŞANLARA YÖNELİK HİZMETLER VE YAŞANABİLECEK PROBLEMLER YAPI SEKTÖRÜNDE YÖNETİM SORUNLARI BİLGİ VE TECRÜBE EKSİKLİĞİNDEN KAYNAKLANAN SORUNLAR

11 ix 4.7. MAĞAZACILIK SEKTÖRÜNDE KAYITDIŞI FAALİYETLER MAĞAZACILIKTA FARK YARATMA ÇABALARI BEŞİNCİ BÖLÜM 5 YAPI MARKETLERİNDE UYGULANAN ANKETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ YAPI MARKETLERİNDE YÖNETİCİLERE UYGULANAN ANKET SORULARI VE DEĞERLEME YAPI MARKETLERİNDE YÖNETİCİLERE UYGULANAN SORULARA VERİLEN CEVAPLARIN SKOR (frekans) DEĞERLERİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON SORUNLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yapı marketlerinde merkez ile şubeler arası koordinasyon ve iletişim sorunlarının değerlendirilmesi Yapı marketlerinde aşırı kademeleşme nedeniyle bürokrasi oluşumu sorunlarının değerlendirilmesi Yapı marketlerinde yönetim ve organizasyon sorunlarının değerlendirilmesi YAPI MARKETLERİNDE TEDARİKÇİLERE 166 YÖNELİK SORUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Yapı marketlerinde Müşteri taleplerine uygun mamül bulundurma sorunlarının değerlendirilmesi Yapı marketlerinde, tedarik sorunlarının (kalite, fiyat, miktar, zaman, iskonto vb. gibi.) değerlendirilmesi YAPI MARKETLERİNDE SATIŞ YÖNETİMİ 170 SORUNLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yapı marketlerinde modası geçmiş ve stok devir hızı düşük ürünler bulundurma sorunlarının değerlendirilmesi. 171

12 x Ürün çeşitliliğinin kaynak maliyetlerini ve reyon, raf yönetimi ile show- room maliyetlerine etkisinin değerlendirilmesi REKABETE DAYALI POLİTİKALARA YÖNELİK 174 SORUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Rakip firmalara yönelik politikalar ve fiyat / tutundurma politikaları geliştirme sorunları Global düzeyde iş yapan ulusal müşterilere global düzeyde hizmet sunma sorunlarının değerlendirilmesi YAPI MARKETLERİNDE İNSAN KAYNAKLARINA YÖNELİK SORUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Ürün çeşitliliği nedeniyle mesleki yeterlilik ve çeşitlilikte fazla personel bulundurma ve çalışanların insiyatif kullanabilme sorunlarının değerlendirilmesi Çalışanlara yönelik eğitim ve geliştirme programları düzenleme ve dış piyasa ücret düzeylerinin işletme maliyetlerine etkilerinin değerlendirilmesi Mesleki yetkinliğe sahip personeli işletmede tutma ve farklı disiplinlerdeki çalışanları yönetme sorunlarının değerlendirilmesi YAPI MARKET ÇALIŞANLARINA UYGULANAN ANKET SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ YAPI MARKET ÇALIŞANLARINA UYGULANAN ANKETLERDEN ALINAN CEVAPLARIN SKOR (frekans) DEĞERLERİ ÇALIŞANLARIN İŞ MEMNUNİYETİNE İLİŞKİN YÖNETİM VE ORGANİZASYONEL SORUNLARIN 187 DEĞERLENDİRİLMESİ Çalışanların mesleki bilgi ve deneyimine uygun işe atanmaları ve yeterli yetki ve sorumluluk ile donatılmalarına ilişkin değerlendirme

13 xi Çalışanlarının yetki ve sorumluluk alanlarının belirlenmesine ilişkin değerlendirme ÇALIŞANLARIN ÜCRET POLİTİKALARINDAN MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN 198 DEĞERLENDİRİLMESİ ÇALIŞANLARIN YÖNETİCİLERİNDEN MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yöneticilerin Özgüveni Artırma ve İş Görme Stillerinin Değerlendirilmesi Yapı Marketlerde Uygulanan Kariyer Politikalarının Adilliği ve Çalışanların İnisiyatif Kullanabilmelerinin Değerlendirilmesi Çalışanlara Uygulanan Eğitim ve Geliştirme Programlarının Değerlendirilmesi ÇALIŞANLARIN ÇALIŞMA ORTAMINDAN MEMNUNİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÇALIŞANLARIN ÇALIŞMA ARAÇLARINDAN MEMNUNİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÇALIŞANLARIN SORUMLULUK KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÇALIŞANLARIN SEKTÖR MEMNUNİYETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ YAPI MARKET MÜŞTERİLERİNE UYGULANAN ANKET SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ YAPI MARKET MÜŞTERİLERİNE UYGULANAN ANKETLERDEN ALINAN CEVAPLARIN SKOR (frekans) DEĞERLERİ MÜŞTERİLERİN ÜRÜN MEMNUNİYET SORUNLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ MÜŞTERİLERİN; ÜRÜN SUNUMUNDAN MEMNUNİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. 240

14 xii Müşterilerin aradığını bulabilme ve farklı markalı benzer ürünleri kıyaslayabilmelerinin değerlendirilmesi Her türlü ürünü bulabilme ve raf yönetiminin değerlendirilmesi Yapı marketlerde müşterilere sunulan sosyal tesisler ve Yeni ürünlerin yönetiminin değerlendirilmesi Yapı marketlerden alış - veriş yapmanın zaman tasarrufu sağlaması ve bilinçli müşteriye sahip olmanın değerlendirilmesi Yapı marketlere ulaşım sorununun değerlendirilmesi MÜŞTERİLERİN SATIŞ ELEMANLARINDAN MEMNUNİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Satış elemanlarının gerekli yönlendirmeyi yapmaları ve sunulan hizmet kalitesi açısından cevaplarının dağılımları Müşteri karşılama, ağırlama, uğurlama ve satış elemanlarının yeterliliğinin değerlendirilmesi MÜŞTERİLERİN SATIŞ SONRASI HİZMET 262 MEMNUNİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ürünlerle ilgili uygulama bilgileri ve satış sonrası hizmetlerin değerlendirilmesi Ürün iade ve değiştirme açısından yapı marketlerin değerlendirilmesi TARTIŞMA VE BULGULAR YÖNETİCİLER PARADİGMASIYLA YÖNETİM VE ORGANİZASYON SORUNLARINA İLİŞKİN 270 BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÇALIŞANLAR PARADİGMASIYLA YÖNETİM VE ORGANİZASYON SORUNLARINA İLİŞKİN BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

15 xiii MÜŞTERİLER PARADİGMASIYLA YÖNETİM VE ORGANİZASYON SORUNLARINA İLİŞKİN BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ SONUÇ VE ÖNERİLER YARARLANILAN KAYNAKLAR EKLER YÖNETİM ANKETİ ÇALIŞAN ANKETİ MÜŞTERİ ANKETİ ANALİZDE KULLANILAN KISALTMALAR YAPI MARKET REHBERİ ÖZGEÇMİŞ

16 xiv ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 2.1. Bir yapı markette iş akış şeması.. 51 Şekil Şekil Şekil Yönetici anketlerinin firmalara göre dağılım oranları ve katılımcıların yaş gruplarına göre dağılımları.... Yöneticilerin eğitim düzeyleri ve iş pozisyonlarına göre dağılımları... Yöneticilere bağlı ast sayılarının dağılımları ve katılımcıların kıdemlerine (çalışma süreleri) göre dağılımları Şekil Katılımcıların merkez ile şubeler arasında koordinasyon ve iletişim sorularına ilişkin cevaplarının dağılımları Şekil Katılımcıların aşırı kademeleşme nedeniyle bürokrasi oluşumu sorunlarına verdikleri cevapların dağılımları Şekil Departmanlar arası satış bütünlüğünü engelleyici iletişim ve koordinasyon sorunları için uyumluluk analizi grafiği Şekil Katılımcıların yönetim ve organizasyon sorunlarının varlığına ilişkin cevaplarının dağılımları Şekil Yönetim ve organizasyon sorunlarına ilişkin uyumluluk analizi grafiği Şekil Katılımcıların müşteri taleplerine uygun mamül bulma ve yenilikleri takip eden tedarikçi firmalar bulma sorunlarına ilişkin cevaplarının dağılımları Şekil Şekil Katılımcıların mamül alımında yaşanabilecek sorunlara ilişkin cevaplarının dağılımları Katılımcıların modası geçmiş ve stok devir hızı düşük ürünler bulundurma sorunlarına verdikleri cevapların dağılımları Şekil Modası geçmiş ürünler bulundurma sorunlarına ilişkin uyumluluk analizi grafiği Şekil Katılımcıların ürün çeşitliliğinin kaynak maliyetlerini ve reyon, raf yönetimi ve show- room maliyetlerini artırma sorunlarına ilişkin verdikleri cevapların dağılımları

17 xv Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Katılımcıların, üstünlük ve zayıflıkları tespit ederek bu alanlara yönelik politikalar üretme, fiyat ve tutundurma politikaları geliştirmeye ilişkin verdikleri cevapların dağılımları Rakip firmalara göre üstünlük ve zayıflıklarını tespit ederek bu alanlara yönelik politikalar üretmeye ilişkin uyumluluk analizi grafiği Katılımcıların Global düzeyde iş yapan ulusal müşterilere global düzeyde (şubeler) aracılığı ile hizmet sunma sorunlarına ilişkin cevapların dağılımları 180 Katılımcıların ürün çeşitliliği nedeniyle mesleki yeterlilik ve çeşitlilikte fazla personel bulundurma ve çalışanların yaptıkları işlerle ilgili inisiyatif kullanabilmelerine ilişkin cevapların dağılımları Ürün çeşitliliği nedeniyle mesleki yeterlilik ve çeşitlilikte fazla personel bulundurma sorununa ilişkin uyumluluk analizi grafiği Katılımcıların çalışanlara yönelik eğitim ve geliştirme programları düzenleme ve ücretlerin dış piyasada yüksekliğinin personelin işletmeye maliyetlerini etkileme sorunlarına ilişkin cevaplarının dağılımları Dış piyasadaki ücretlerin yüksekliğinin meslek elemanlarının maliyetini yükseltmesi sorunu için uyumluluk analizi grafiği uyumluluk analizi grafiği Katılımcıların mesleki yetkinliğe sahip personeli işletmede tutabilme ve farklı disiplinlerdeki çalışanları yönetebilme sorunlarına ilişkin cevaplarının dağılımları Şekil Mesleki yetkinliğe sahip personeli işletmede tutma sorunlarına ilişkin uyumluluk analizi grafiği Şekil Şekil Şekil Çalışan anketlerinin firmalara göre dağılım oranları ve katılımcıların yaş gruplarına göre dağılımı. Katılımcıların cinsiyet ve eğitim durumlarına göre dağılım oranları..... Çalışan katılımcıların çalışma sürelerine bağlı kıdem durumların göre dağılımları

18 xvi Şekil Şekil Katılımcıların, yaptıkları işin mesleki bilgi ve deneyimine uygunluğu ve işe uygun yetki ve sorumluluk ile donatılmalarına ilişkin cevaplarının dağılımları Çalışanların yaptığı işe uygun yetki ve sorumluluk ile donatılmaları açısından uyumluluk analizi grafiği. 197 Şekil Çalışanlarının yetki ve sorumluluk alanlarının, kesin sınırlarıyla belirlenmesi konusundaki cevaplarının dağılımları Şekil Çalışanlarının yetki ve sorumluluk alanlarının, kesin sınırlarıyla belirlenmesine ilişkin uyumluluk analizi grafiği 200 Şekil Çalışanların işletmelerde uygulanan ücret politikalarından memnuniyetlerine ilişkin cevaplarının dağılımları Şekil Çalışanların, yöneticilerinin tutum ve davranışlarını öz güveni artırıcı bulmaları ve yöneticilerin işle ilgili güvenlerinin tam olduğu işgörenlerle çalışma isteğinde olmalarına ilişkin cevaplarının dağılımları Şekil Çalışanların, yöneticilerinin tutum ve davranışlarını öz güveni artırıcı bulmaları açısından uyumluluk analizi grafiği 204 Şekil Şekil Yöneticilerin işle ilgili güvenlerinin tam olduğu işgörenlerle çalışma isteğinde olmalarına ilişkin uyumluluk analizi grafiği Çalışanların uygulanan kariyer politikalarının adilliği ve işleriyle ilgili inisiyatif kullanabilmelerine ilişkin cevaplarının dağılımları Şekil Şekil Şekil Uygulanan kariyer politikalarının adil bulmaları açısından uyumluluk analizi grafiği..... Çalışanların inisiyatif kullanabilmeleri açısından uyumluluk analizi grafiği Çalışanların bilgi, beceri ve performans artırmaya yönelik eğitim ve geliştirme programlarının yeterliliğine ilişkin verdikleri cevaplarının dağılımları Şekil Çalışanların, eğitim ve geliştirilmesine yönelik programların yeterliliği açısından uyumluluk analizi grafiği

19 xvii Şekil Şekil Şekil Çalışanların kendilerini işletmenin bir parçası kabul etme ve tüm çalışanların Ülkem, firmam ve ben anlayışına sahip olmalarına yönelik verdikleri cevapların dağılımları Çalışanların, kendilerini işletmenin bir parçası görme ve sorunlarını benimsemeleri açısından uyumluluk analizi grafiği Çalışanların Ülkem, firmam ve ben anlayışı ile çalışmaları açısından uyumluluk analizi grafiği Şekil Kullanılan stok kontrol sistemlerinin çalışanların, sorumluluk alanlarındaki malların etkin yönetimi ve malların kullanım alanları ve örneklerinin görsel araçlarla sunulmasının satışlara etkisi açısından cevapların dağılımları 219 Şekil Malların kullanım alanları ve örneklerinin görsel araçlarla sunulmasının satışlara etkisinin uyumluluk analizi grafiği 222 Şekil Çalışanların, stok devir hızı düşük olan malların varlığından rahatsız ve demoralize olma ve reyon ve raf yönetimini kolaylaştırıcı araç ve gereçlerin bulunmasının çalışma etkinliğine etkisi açısından cevaplarının dağılımları Şekil Çalışanların, stok devir hızı düşük olan malların varlığından rahatsız ve demoralize olma durumu açısından uyumluluk analizi grafiği Şekil Şekil Şekil Reyon ve raf yönetimini kolaylaştırıcı araç ve gereçlerin bulunmasının çalışma etkinliğine etkisi açısından uyumluluk analizi grafiği Çalışanların verimlilikleri üzerinde dış çevrenin etkisi açısından cevaplarının dağılımları Çalışanların verimlilikleri üzerinde dış çevrenin etkisi açısından uyumluluk analizi grafiği Şekil Şekil Şekil Müşteri anketlerinin firmalara göre dağılım oranları ve katılımcıların yaş gruplarına göre dağılımı..... Katılımcıların cinsiyet ve medeni durumlarına göre dağılım oranları Katılımcıların eğitim düzeyleri ve mesleklerine göre dağılım oranları

20 xviii Şekil Şekil Katılımcıların yapı marketleri ziyaret sıklıklarına göre dağılımları.... Müşterilerin, sunulan ürünlerin kalite, performans, fiyat ve kampanyalar açısından cevaplarının dağılımları Şekil Sunulan ürünlerin kalite ve performansından müşterilerin memnuniyeti açısından uyumluluk analizi grafiği Şekil Ürün fiyatları ve kampanyalardan müşteri memnuniyeti açısından uyumluluk analizi grafiği Şekil Katılımcıların aradığını kolayca bulma ve farklı markalı benzer ürünleri kıyaslayabilme konusundaki cevaplarının dağılımları Şekil Şekil Reyon ve raflarda müşterilerin aradıklarını bulabilmeleri açısından uyumluluk analizi grafiği Farklı ürünleri kıyaslayamama açısından uyumluluk analizi grafiği Şekil Katılımcıların her türlü ürünü bulabilme ve aradığı ürünü kolaylıkla bulabilmede güçlük çekmemeye ilişkin cevaplarının dağılımları Şekil Reyon ve raf yönetimini beğenme ve aradığı ürünleri kolaylıkla bulabilme açısından uyumluluk analizi grafiği. 247 Şekil Katılımcıların Yapı marketlerde sunulan sosyal tesisler ve yeni ürünleri takip edebilme açısından cevapların dağılımları Şekil Yapı marketlerde sunulan sosyal tesisler açısından uyumluluk analizi grafiği Şekil Şekil Şekil Katılımcıların, yapı marketlerden alış - veriş yapmanın zaman tasarrufu sağlama ve bilinçli müşteriye sahip olma açısından cevaplarının dağılımları Yapı marketlerden alış - veriş yapmanın zaman tasarrufu sağlaması açısından için uyumluluk analizi grafiği... Bilinçli müşteriye sahip olma açısından uyumluluk analizi grafiği

21 xix Şekil Ulaşım sorunu açısından müşterilerin cevapların dağılımları 255 Şekil Müşterilerin, satış elemanlarının gerekli yönlendirmeyi yapmaları ve sunulan hizmet kalitesi açısından cevaplarının dağılımları Şekil Satış elemanlarının gerekli yönlendirmeyi yapmaları açısından uyumluluk analizi grafiği Şekil Sunulan hizmet kalitesi açısından uyumluluk analizi grafiği Şekil Müşteri karşılama, ağırlama ve uğurlama ve satış elemanlarının yeterliliği açısından cevaplarının dağılımları... Şekil Müşteri karşılama, ağırlama ve uğurlama açısından uyumluluk analizi grafiği Şekil Şekil Satış elemanlarının yeterliliği açısından uyumluluk analizi grafiği.. Satın alınan ürünlerle ilgili uygulama bilgileri ve satış sonrası hizmetler açısından cevapların dağılımları Şekil Ürün uygulama bilgileri açısından uyumluluk analizi grafiği 268 Şekil Satış sonrası sunulan hizmetler açısından uyumluluk analizi grafiği Şekil Şekil Katılımcıların kusurlu yada beğenilmeyen ürünleri iade etme ya da yenisiyle değiştirme işlemleri açısından cevaplarının dağılımları Katılımcıların kusurlu yada beğenilmeyen ürünleri iade etme ya da yenisiyle değiştirme işlemleri açısından uyumluluk analizi grafiği Şekil Yapı market zincirlerinin yönetim ve organizasyon sorunlarının görünümü Şekil Yapı market zincirlerinin tedarik sorunlarının görünümü. 278 Şekil Şekil Yapı market zincirlerinin Satış ile ilgili işlemlere ait sorunlarının görünümü... Yapı market zincirlerinin rekabete yönelik sorunlarının görünümü

22 xx Şekil Yapı market zincirlerinin insan kaynaklarına yönelik sorunlarının görünümü 283 Şekil Çalışanların iş memnuniyetine ilişkin sorunlarının dağılımı Şekil Çalışanların ücret politikalarından memnuniyeti sorunlarının dağılımı 290 Şekil Çalışanların yöneticilerinden memnuniyet düzeylerinin görünümü 290 Şekil Şekil Çalışanların çalışma ortamından memnuniyeti sorunlarının dağılımı Çalışanların çalışma araçlarından memnuniyeti sorunlarının dağılımı Şekil Çalışanların sorumluluk kalitesi sorunlarının dağılımı Şekil Çalışanların sektör memnuniyeti sorunlarının dağılımı. 299 Şekil Müşterilerin ürün memnuniyetine ilişkin sorunlarının firmalara göre dağılımı.. Şekil Müşterilerin ürün sunum yeri memnuniyetine ilişkin sorunlarının firmalara göre dağılımı Şekil Şekil Müşterilerin satış elemanlarından memnuniyetlerine ilişkin sorunlarının firmalara göre dağılımı... Müşterilerin satış sonrası hizmetlere yönelik memnuniyet sorunlarının firmalara göre dağılımı Şekil 6.1. Yöneticiler açısından sorunlarının görünümü. 316 Şekil 6.2. Çalışanlar açısından sorunların genel dağılımı. 320 Şekil 6.3. Müşteriler açısından sorunların firmalara göre toplu dağılımı. 323

23 xxi TABLOLAR LİSTESİ Tablo 2.1 Ürün Karması ve Genişliği. 115 Tablo Tablo Tablo Yapı market müşterilerine uygulanan sorulardan alınan cevapların skor (frekans) değerleri..... Yapı marketlerde merkez ile şubeler arasında koordinasyon ve iletişim sorularına ilişkin Ki - kare test değerleri Yapı marketlerde aşırı kademeleşme nedeniyle bürokrasi oluşumu sorunları için Ki - kare test değerleri Tablo Departmanlar arası satış bütünlüğünü engelleyici iletişim ve koordinasyon sorunlarına ilişkin uyumluluk analizi özet değerleri Tablo Tablo Yapı marketlerde yönetim ve organizasyon sorunlarına ilişkin Ki - kare test değerleri.... Yönetim ve organizasyon sorunlarına ilişkin uyumluluk analizi özet değerleri Tablo Müşteri taleplerine uygun mamül ve yenilikleri takip eden tedarikçi firmalar bulma sorunlarına ilişkin Ki - kare test değerleri Tablo Tablo Tablo Mamül alımında yaşanabilecek sorunlara ilişkin Ki - kare test değerleri.... Modası geçmiş ürünler ve stok devir hızı düşük ürünler bulundurma sorunlarına ilişkin Ki- kare test değerleri. Modası geçmiş ürünler bulundurma sorunlarına ilişkin uyumluluk analizi özet değerleri Tablo Tablo Tablo Ürün çeşitliliğinin kaynak maliyetlerini ve reyon, raf yönetimi ve show- room maliyetlerini artırma sorunlarına ilişkin Ki- kare test değerleri Üstünlük ve zayıflıkları tespit ederek politikalar üretme, fiyat ve tutundurma politikaları geliştirme sorunlarına ilişkin Kikare test değerleri Üstünlük ve zayıflıkları tespit ederek politikalar üretmeye ilişkin uyumluluk analizi özet değerleri.. 178

24 xxii Tablo Global düzeyde iş yapan ulusal müşterilere global düzeyde hizmet sunma sorunlarına ilişkin Ki kare test değerleri Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Ürün çeşitliliği nedeniyle mesleki yeterlilik ve çeşitlilikte personel bulundurma ve yaptıkları işlerle ilgili inisiyatif kullanabilmelerine ilişkin Ki- kare test değerleri Ürün çeşitliliği nedeniyle mesleki yeterlilik ve çeşitlilikte fazla personel bulundurma sorununa ilişkin uyumluluk analizi özet değerleri Hizmet içi eğitim ve geliştirme programları düzenleme ve dış piyasada ücretlerin yüksekliğinin meslek elemanlarının işletmeye maliyetlerini yükseltme sorunlarına ilişkin Kikare test değerleri Dış piyasadaki ücretlerin yüksekliğinin meslek elemanlarının maliyetini yükseltmesi sorununa ilişkin uyumluluk analizi özet değerleri Mesleki yetkinliğe sahip personeli işletmede tutma ve farklı disiplinlerdeki çalışanları yönetme sorunlarına ilişkin Ki - kare test değerleri Tablo Mesleki yetkinliğe sahip personeli işletmede tutma sorunlarına ilişkin uyumluluk analizi özet değerleri Tablo Yapı market çalışanlarına uygulanan sorulardan alınan cevapların skor (frekans) değerleri Tablo Katılımcıların, yaptıkları işin mesleki bilgi ve deneyimine uygunluğu ve işe uygun yetki ve sorumluluk ile donatılmalarına ilişkin uygulanan Ki - kare test değerleri 196 Tablo Çalışanların yaptığı işe uygun yetki ve sorumluluk ile donatılmaları açısından uyumluluk analizi özet değerler Tablo Çalışanlarının yetki ve sorumluluk alanlarının, kesin sınırlarıyla belirlenmesine ilişkin Ki - kare test değerleri... Tablo Çalışanlarının yetki ve sorumluluk alanlarının, kesin sınırlarıyla belirlenmesine ilişkin uyumluluk analizi özet değerleri Tablo Çalışanların ücret politikalarından memnuniyet düzeyleri açısından Ki - kare test değerleri 201

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ

TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ Türkiye de perakende sektörü, 300 milyar dolara ulaşan büyüklüğü, 365 bin mağaza sayısı ve 2009-2013 yılları arasında yıllık bileşik %7 büyüme ile öne çıkan sektörler

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ 1.1. Ağırlama Endüstrisine Giriş... 1 1.1.1. Ağırlama Endüstrisi ve Turizm Endüstrisi

Detaylı

MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI

MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI ANKARA 2012 1/6 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAĞI PROGRAMIN DÜZEYİ

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ 11 1.1. İşletme Fonksiyonu Olarak Pazarlama Fonksiyonu 13 1.1.1. Pazarlama Fonksiyonları 14 1.2. Pazarlamanın Tanımı 15 1.3. Pazarlamanın

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr.

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr. İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR Yrd. Doç. Dr. Onur KÖPRÜLÜ Giriş... 1 1.1. Güdü, İhtiyaçlar ve Maslow un İhtiyaçlar

Detaylı

PERAKENDE YÖNETİMİ KURS PROGRAMI

PERAKENDE YÖNETİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı PERAKENDE YÖNETİMİ KURS PROGRAMI ANKARA 2012 1/6 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN ADI : Perakende Yönetimi Kursu

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v TEŞEKKÜR... vi İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR... vii İÇİNDEKİLER... ix ŞEKİLLER LİSTESİ... xviii TABLOLAR LİSTESİ... xx BİRİNCİ KISIM: TASARIM BİRİNCI BÖLÜM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA

Detaylı

Perakendeye Özel SERTİFİKA PROGRAMLARI

Perakendeye Özel SERTİFİKA PROGRAMLARI Perakendeye Özel SERTİFİKA PROGRAMLARI Göztepe Merdivenköy Mah. Bora Sok. Nida Kule İş Merkezi No:1 K:7 İstanbul Tel: 0216 468 88 18 - Faks: 0216 468 88 01 info@kargem.com.tr www.kargem.com.tr İŞ BİRLİĞİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI

İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI BİRİNCİ BÖLÜM FRANCHISING SİSTEMİNİN TANIMI, KAPSAMI VE ÇEŞİTLERİ 1. FRANCHISING KAVRAMI VE TANIMI... 1 1.1. Franchising Kavramı.. 1 1.2. Franchising Sistemi 2

Detaylı

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE: İŞLETME KULUÇKASI KAVRAMI 1.1. İŞLETME KULUÇKALARININ TANIMI... 24

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE: İŞLETME KULUÇKASI KAVRAMI 1.1. İŞLETME KULUÇKALARININ TANIMI... 24 iv İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR... İ ÖZET... İİ ABSTRACT... İİİ İÇİNDEKİLER... İV KISALTMALAR DİZİNİ... X ŞEKİLLER DİZİNİ... Xİ ÇİZELGELER DİZİNİ... Xİİİ GİRİŞ GİRİŞ... 1 ÇALIŞMANIN AMACI... 12 ÇALIŞMANIN

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 Bölüm 1 PAZARLAMANIN DOĞUŞU...5 1.1 Pazarlamanın Konusu...5 1.2 Pazarlamanın Anlamı ve Gelişimi...5 1.3 Pazarlamanın Temel Kavramları...10 1.3.1 Gereksinim ve İstek...11 1.3.2 Talep...13

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v KÜRESEL GENİŞLEMEDE HİNDİSTAN PAZARI... 1

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v KÜRESEL GENİŞLEMEDE HİNDİSTAN PAZARI... 1 İÇİNDEKİLER Önsöz... v 1. ULUSLARARASI PERAKENDECİLİK KAVRAMI, PERAKENDECİLİKTE ULUSLARARASILAŞMA VE KÜRESEL TEDARİK... 1 KÜRESEL GENİŞLEMEDE HİNDİSTAN PAZARI... 1 1.1. ULUSLARARASI PERAKENDECİLİK TANIMI,

Detaylı

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz Yetenek Yönetimi Bölümü 27 Ekim 2009 1. Rakamlarla İş Bankası 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 3. Yeni İK İş Modeli 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz 5. Yetenek Yönetimi Yaklaşımımız

Detaylı

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014 Haşmet GÖKIRMAK Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014 Bu Bölümde Stratejik Planlamanın Aşamaları Şirket seviyesinde Bölüm, ürün ve pazar seviyesinde Şirket Misyonunun belirlenmesi Şirket amaç ve hedeflerinin belirlenmesi

Detaylı

KARGEM DEN KARLILIK VE VERİMLİLİĞE %100 ETKİLİ YARATICI EĞİTİMLER

KARGEM DEN KARLILIK VE VERİMLİLİĞE %100 ETKİLİ YARATICI EĞİTİMLER MAĞAZA MAĞAZA Mağaza Yöneticileriniz 2012 ye hazır mı? Hepimiz biliyoruz ki, perakende sektörünün kalbi mağazalarda atar. Müşteri mağazadadır, ürün mağazada görücüye çıkar, en büyük hareketlilik mağazada

Detaylı

Değeri Yönetemeyenler. Toysrus Lehman Brothers WordCom Refco Delta Airlines Teba Vanet KTHY Aria ve Aycell

Değeri Yönetemeyenler. Toysrus Lehman Brothers WordCom Refco Delta Airlines Teba Vanet KTHY Aria ve Aycell Değer OLUŞTURMA Değeri Yönetemeyenler Toysrus Lehman Brothers WordCom Refco Delta Airlines Teba Vanet KTHY Aria ve Aycell Ne oluyor? İmalat Global olmak zorunda, dünya/kıta/bölge/ülke boyunca dağıtık imalat->

Detaylı

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi İşletmelerin Genel Hedefleri Finansal Hedefler: Kârlılık ve yeni kârlı yatırımlar Pazarlama hedefleri Var olma hedefi: Ticari hayatı sürdürmek Sosyal sorumluluk ve topluma hizmet İşletmelerin Özel Hedefleri

Detaylı

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi

Detaylı

HEDEF PAZAR SEÇİMİ STRATEJİLERİ

HEDEF PAZAR SEÇİMİ STRATEJİLERİ HEDEF PAZAR SEÇİMİ STRATEJİLERİ Farklılaştırılmamış Pazarlama ya da TÜM PAZAR stratejisi ; Yoğunlaştırılmış Pazarlama ya da TEK BÖLÜM stratejisi ; Farklılaştırılmış Pazarlama ya da ÇOK BÖLÜM stratejisi.

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

Kurumsal Eğitimlerimiz

Kurumsal Eğitimlerimiz 2017 Kurumsal Eğitimlerimiz İçindekiler YÖNETİCİLİK ve YÖNETİM BECERİLERİ EĞİTİMLERİ... 11 Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi... 11 Finansçı Olmayanlar için Finans Yönetimi Eğitimi... 12 Yönetimde Temel Yaklaşımlar

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNIVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PAZAR İÇİN YENİ MAMUL GELİŞTİRME PAZARLAMA KARMASININ OPTİMUMLAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNIVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PAZAR İÇİN YENİ MAMUL GELİŞTİRME PAZARLAMA KARMASININ OPTİMUMLAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTANBUL TEKNİK ÜNIVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PAZAR İÇİN YENİ MAMUL GELİŞTİRME ve PAZARLAMA KARMASININ OPTİMUMLAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Endüstri Müh. Mustafa ÇORUH Ana Bilim Dalı Programı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Kısım YÖNETİM KAVRAMI VE GELİŞİMİ. 1. Bölüm YÖNETİME GİRİŞ

İÇİNDEKİLER. Birinci Kısım YÖNETİM KAVRAMI VE GELİŞİMİ. 1. Bölüm YÖNETİME GİRİŞ İÇİNDEKİLER Birinci Kısım YÖNETİM KAVRAMI VE GELİŞİMİ 1. Bölüm YÖNETİME GİRİŞ 1.1. Yönetimin Kavramsal İçeriği... 3 1.2. Yönetim İşlevleri... 4 1.3. Yönetim Kademeleri ve Özellikleri... 7 1.4. Yönetsel

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ VE IK PLANLAMASI PELİN BURUK

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ VE IK PLANLAMASI PELİN BURUK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ VE IK PLANLAMASI PELİN BURUK İÇERİK Personel Yönetiminden İnsan Kaynaklarına Geçiş Değişen Dünyada İnsan Kaynaklarının Stratejik Rolü İnsan Kaynakları Yönetiminin Kapsamı

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) İKY Gelişimi İKY Amaçları İKY Kapsamı İKY Özellikleri SYS BANKASI ÖRNEĞİ 1995 yılında kurulmuş bir

Detaylı

Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu

Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ VELİ MEMNUNİYETİ ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKET DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Mayıs 2015 Değerlendirme Zekeriya ERDEM TEL: 0224 271 99 00 - GSM: 0505 314 37

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Tablolar Listesi... xvi Şekiller Listesi... xvii. 1. Bölüm: Giriş... 1

İÇİNDEKİLER. Tablolar Listesi... xvi Şekiller Listesi... xvii. 1. Bölüm: Giriş... 1 ix İÇİNDEKİLER Tablolar Listesi... xvi Şekiller Listesi... xvii 1. Bölüm: Giriş... 1 1.1 Hizmet Kavramı... 4 1.2 Hizmet Pazarlaması... 5 1.3 Hizmetler ile Mallar Arasındaki Farklılıklar... 7 1.3.1 Soyutluk...

Detaylı

YAZARLARIN ÖZGEÇMİŞİ... İİİ ÖN SÖZ... V İÇİNDEKİLER... Vİİ TABLO LİSTESİ... XV ŞEKİL LİSTESİ... XVİİ

YAZARLARIN ÖZGEÇMİŞİ... İİİ ÖN SÖZ... V İÇİNDEKİLER... Vİİ TABLO LİSTESİ... XV ŞEKİL LİSTESİ... XVİİ İÇİNDEKİLER YAZARLARIN ÖZGEÇMİŞİ... İİİ ÖN SÖZ... V İÇİNDEKİLER... Vİİ TABLO LİSTESİ... XV ŞEKİL LİSTESİ... XVİİ 1. BÖLÜM: LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ... 1 1.1. LOJİSTİK YÖNETİMİ... 1 1.1.1. Lojistik

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Müfredat I. Yarıyıl Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Kredi AKTS Güz 3 3 6 Dili Seviyesi Yüksek Lisans Türü Zorunlu Amacı Öğrencilerin bilim ve bilim felsefesi konusunda

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Kalite Geliştirme ve İzleme Birimi

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Kalite Geliştirme ve İzleme Birimi TARİH : / /20 NASIL BİR SİSTEM UYGULANACAK? Performans değerlendirmesinde açık değerlendirme sistemi uygulanacaktır. Bu nedenle önce personel kendisini değerlendirecek, sonrada aşağıda belirtilen şekliyle

Detaylı

Ankara Stockholm İstanbul Konya Cinnah Caddesi 39/14 06680 Çankaya Tel: +90.312. 442 92 22 Fax: +90.312. 442 92 48

Ankara Stockholm İstanbul Konya Cinnah Caddesi 39/14 06680 Çankaya Tel: +90.312. 442 92 22 Fax: +90.312. 442 92 48 Küresel Düşün, Profesyonel Hareket Et fcc@fcc.com.tr www.fcc.com.tr Ankara Stockholm İstanbul Konya Cinnah Caddesi 39/14 06680 Çankaya Tel: +90.312. 442 92 22 Fax: +90.312. 442 92 48 Fagelviksvagen 9c

Detaylı

Konferansa katılım ve sponsorluk olanakları için: Soysal Satış Bölümü T. (0212) 212 99 70 E. satis@soysal.com.tr www.soysal.com.tr

Konferansa katılım ve sponsorluk olanakları için: Soysal Satış Bölümü T. (0212) 212 99 70 E. satis@soysal.com.tr www.soysal.com.tr Konferansa katılım ve sponsorluk olanakları için: Soysal Satış Bölümü T. (0212) 212 99 70 E. satis@soysal.com.tr Hulusi Belgü AYD Başkanı VII. AVM Yatırımları Konferansı nda yeniden birlikteyiz. Alışveriş

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 ENDÜSTRİYEL YAPININ YENİLİKÇİ VE BİLGİ ODAKLI DÖNÜŞÜMÜNÜN BURSA ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ PROJE RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz...iii

İÇİNDEKİLER. Önsöz...iii İÇİNDEKİLER Önsöz...iii BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK PAZARLAMA 1.1. Pazarlamanın Tanımı ve Kapsamı... 1 1.2. Pazarlamanın Özellikleri... 3 1.3. Pazarlamanın Temel Kavramları... 3 1.4. Pazarlamanın Diğer

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK YATIRIM VE YATIRIM PROJELERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK YATIRIM VE YATIRIM PROJELERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK YATIRIM VE YATIRIM PROJELERİ PLANLAMA... 1 PLANLAMANIN ÖZELLİKLER... 3 YATIRIM PROJESİ... 4 YATIRIM PROJELERİNİN SINIFLANDIRILMASI... 5 Yeni Mal ve Hizmet Üretmeye

Detaylı

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin!

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin! YAKLAŞIMIMIZ Kuter, yıllardır dünyanın her tarafında şirketlere, özellikle yeni iş kurulumu, iş geliştirme, kurumsallaşma ve aile anayasaları alanlarında güç veren ve her aşamalarında onlara gerekli tüm

Detaylı

İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm PERAKENDECİLİĞE GİRİŞ

İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm PERAKENDECİLİĞE GİRİŞ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm PERAKENDECİLİĞE GİRİŞ 1.1. Perakendeciliğin Tarihsel Gelişimi...1 1.2. Türkiye de Perakendeciliğin Tarihi...2 1.2.1. Osmanlı da Ticaret...3 1.2.2. Cumhuriyet Döneminde Perakende

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler www.faktorgrup.com İşlerinizde Profesyonel Çözümler Değerli yöneticiler, Bildiğiniz gibi, içinde yaşadığımız yüzyılda modern işletmecilik kavramı beraberinde

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 1. BÖLÜM ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İNSAN KAYNAKLARI KAVRAMI, ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ...10 İnsan Kaynakları Kavramı...10 İnsan Kaynaklarının Önemi...12

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... BİRİNCİ BÖLÜM TURİZM ENDÜSTRİSİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... BİRİNCİ BÖLÜM TURİZM ENDÜSTRİSİ İÇİNDEKİLER Önsöz... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZM ENDÜSTRİSİ 1. Turizm Endüstrisi... 1 1.1. Turizm Olayı ve Kavramı... 1 1.2. Turizm Endüstrisi Tanımı ve Temel Özellikleri... 5 1.3. Turizm Endüstrisinin Dünya

Detaylı

Elektrik Perakende Sektörü. Perakende Pazarında İş Geliştirme Fırsatları. 30 Eylül 2015

Elektrik Perakende Sektörü. Perakende Pazarında İş Geliştirme Fırsatları. 30 Eylül 2015 Elektrik Perakende Sektörü Perakende Pazarında İş Geliştirme Fırsatları 30 Eylül 2015 2015 Deloitte Türkiye. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 1 Elektrik perakende pazarında sektör içi/dışı oyuncularla

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz?

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz? DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 1 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz? A) İşletme bir ekonomik kuruluştur. B) İşletme bağımsız bir kuruluştur. C) İşletme sosyal

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR E-İŞ Elektronik İş (E-iş) Bilgi ve iletişim teknolojilerinin bir şirketin tüm aktivitelerini desteklemek amaçlı uygulanması Şirketin iç ve dış veri sistemlerini

Detaylı

Kurumsallaşma Eğitimi

Kurumsallaşma Eğitimi Eğitimler Kurumsallaşma Eğitimi İÇERİK Aile şirketlerinde kurumsallaşma ihtiyacı Kurumsallaşmanın gerektirdikleri İhtiyaç analizleri Kurumsallaşmanın önündeki engeller Aile firmalarında iletişim Problemler

Detaylı

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar,

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar, İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIĞI EĞİTİMİ Rekabetçi ve etkin süreç yönetimi için öncelikli olan entellektüel sermaye olarak kabul edilen insan kaynağı yönetiminde doğru stratejiler oluşturmak günümüz başarılı

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ VE İK PLANLAMASI ERKUT HIZ PROVUS BİLİŞİM

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ VE İK PLANLAMASI ERKUT HIZ PROVUS BİLİŞİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ VE İK PLANLAMASI ERKUT HIZ PROVUS BİLİŞİM TEMMUZ 2012 İnsanın yönetimi zordur.çünkü her insan kendine özgüdür. Fiziksel,zihinsel ve duygusal boyutlarıyla anlaşılması ve

Detaylı

İŞ ANALİZİ ve YETKİNLİK MODELLEME

İŞ ANALİZİ ve YETKİNLİK MODELLEME İŞ ANALİZİ ve YETKİNLİK MODELLEME PozitifİK tarafından hazırlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. YOURLOGO ÜRÜN VE HİZMETLERİMİZ 2 Projenin Amacı Projenin amacı, fonksiyonel bir yaklaşımla Kiptaş taki tüm pozisyonların

Detaylı

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ 13 1.1. Üretim, Üretim Yönetimi Kavramları ve Önemi 14 1.2. Üretim Yönetiminin Tarihisel Gelişimi 18 1.3. Üretim Yönetiminin Amaçları ve Fonksiyonları

Detaylı

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA İstanbul - 2014 Beta I Yayın No : 3055 İşletme-Ekonomi Dizisi : 639 1. Baskı - Ocak 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-082 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s

Detaylı

Çalışan Devir Oranı Araştırması İşgücü Analitikleri Haziran 2015

Çalışan Devir Oranı Araştırması İşgücü Analitikleri Haziran 2015 Çalışan Devir Oranı Araştırması İşgücü Analitikleri Haziran 2015 2015 Peryön ve Towers Watson. Tüm hakları saklıdır. Çalışan Devir Oranı Araştırması - 2014 İçindekiler o Araştırma Hakkında 3 o Katılımcı

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel YÖNETİM 3+0+3 6 rekabetlerle üstünlük sağlayabilecekleri

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Bileşenleri Tedarik zincirlerinde üç temel bileșenden söz edilebilir: Aktörler: Tedarik zinciri

Detaylı

Zorunlu Dersler Dersin Dersin Adı AKTS Teori Uygulama. SBE501 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Seçmeli Dersler. Kodu

Zorunlu Dersler Dersin Dersin Adı AKTS Teori Uygulama. SBE501 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Seçmeli Dersler. Kodu BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (İÖ) İşletme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı, toplam otuz krediden az olmamak kaydıyla

Detaylı

Yerli ve / veya yabancı şirket evlilikleri ve beraberinde farklı kültürlere uyum süreci,

Yerli ve / veya yabancı şirket evlilikleri ve beraberinde farklı kültürlere uyum süreci, Hafta 1: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI 1 1 İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Önemi ve Amacı İnsan kaynakları yönetimi, en üst düzey yöneticiden en alta, tedarik ve satın almadan satış sonrası

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ İletişim Kavramı ve Önemli Konular... 1 İletişim Kavramı... 1 İletişim Kavramı İçindeki Unsurlar... 2 İletişim Süreci Modeli... 3 Pazarlama

Detaylı

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU 2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU KAIZEN EĞİTİM KATALOĞU İÇİNDEKİLER TABLOSU KALİTE YÖNETİM EĞİTİMLERİ... 2 A. Kalite Yönetim Sistemi Programı... 2 A1. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Bilgilendirme

Detaylı

HİZMETLERİMİZ HAKKINDA

HİZMETLERİMİZ HAKKINDA HİZMETLERİMİZ HAKKINDA Avraska İş Geliştirme ve Yönetim Danışmanlığı Ltd.Şti. İstanbul, Temmuz 2015 Yeni rekabet sadece firmaların fabrikalarda ürettikleri ürünler arasında değil; fabrika çıktılarına ambalaj,

Detaylı

İçİ İç ndek ndek ler Birinci Kısım GİRİŞ 1. Dijital Devrim...3 2. Yeni Ekonomi...19 3. Küreselleşme ve Değişim...35

İçİ İç ndek ndek ler Birinci Kısım GİRİŞ 1. Dijital Devrim...3 2. Yeni Ekonomi...19 3. Küreselleşme ve Değişim...35 İçindekiler Birinci Kısım GİRİŞ 1. Dijital Devrim...3 Küreselleşme... 4 Fütüristlerin Görüşleri... 7 Bilgi Toplumu... 8 Kağıtsız Fabrikalar... 9 Tek Kişilik Şirketler...10 Küresel Üretici...11 Küresel

Detaylı

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05. Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.2013 İÇERİK Risk, Risk Yönetimi Kavramları Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)

Detaylı

KAZUAL Özgeçmiş Şirket tanımı

KAZUAL Özgeçmiş Şirket tanımı KAZUAL Özgeçmiş Şirket tanımı KAZUAL, Yunanlı iki kardeş/ortak tarafından 1992 yılında ayakkabı satış ve dağıtım şirketi olarak kuruldu. Şirket 1997 yılında faaliyet alanını genişleterek Avrupa ülkelerinden

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMANIN KONUSU, KAPSAMI, GELİŞİMİ VE MODERN PAZARLAMA YÖNETİMİ...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMANIN KONUSU, KAPSAMI, GELİŞİMİ VE MODERN PAZARLAMA YÖNETİMİ... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMANIN KONUSU, KAPSAMI, GELİŞİMİ VE MODERN PAZARLAMA YÖNETİMİ... 1 1.1. PAZARLAMANIN KONUSU VE KAPSAMI... 3 1.2. PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMA ANLAYIŞI... 7 1.2.1. Üretim Anlayışı

Detaylı

2015 Eğitim Takvimi Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

2015 Eğitim Takvimi Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri 2015 Eğitim Takvimi BiYMED Eğitim ve Danışmanlık BiYMED Danışmanlık, uzman kadrosu ile danışmanlık, eğitim ve yazılım hizmetleri sağlar. BiYMED Danışmanlık, müşterilerine hizmet almak istedikleri alanlarda

Detaylı

Biymed. Eğitim ve Danışmanlık

Biymed. Eğitim ve Danışmanlık Biymed Eğitim ve Danışmanlık BiYMED Eğitim ve Danışmanlık BiYMED Eğitim, 2006 yılından beri uzman kadrosu ile eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlar. BiYMED Eğitim, müşterilerine hizmet almak istedikleri

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2013 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

Müşteri Memnuniyeti Ölçümü ve Klasik Pazar Araştırması

Müşteri Memnuniyeti Ölçümü ve Klasik Pazar Araştırması NOBODY S UNPREDICTABLE Müşteri Memnuniyeti Ölçümü ve Klasik Pazar Araştırması 17 Nisan 1008 STF04 1 Müşteri Etkisi Müşteri etkisini gerektiğinde tasarım sürecine kadar geri götüren ve kendisini güncelleyebilen

Detaylı

2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI

2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU Üniversitemizde 2015 yılında 30.06.2015-15.07.2015 tarihleri arasında yapılan akademik personel memnuniyet

Detaylı

BU KADAR YÖNETİCİYİ NASIL BULURUM?

BU KADAR YÖNETİCİYİ NASIL BULURUM? BU KADAR YÖNETİCİYİ NASIL BULURUM? Yetenek Seçimi ve Gelişiminde Teknosa Uygulaması HR Dergi Seçme Yerleştirme Zirvesi 21 Eylül 2012 Asena YALINIZ İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı İçindekiler Teknosa

Detaylı

Planla, Tahmin Et, Yönet IBM Perakende Planlama Çözümleri

Planla, Tahmin Et, Yönet IBM Perakende Planlama Çözümleri Planla, Tahmin Et, Yönet IBM Perakende Planlama Çözümleri Ajanda Perakende Sektöründe Planlama IBM Planlama Çözümleri Merchandise Planlama Çeşitlilik Planlama Kurumsal Karneleme Mağaza Bazında Planlama

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345034200000533 Değer Temelli, Satış ve Finans Kavramları, ve Finans Kavramları arasındaki İlişkiler, Politikalarının Firmaların Finansal Yapıları Üzerine

Detaylı

MİNİ MBA LİDERLİK AKADEMİSİ. NMT Danışmanlık ve Eğitim Merkezi- Koşuyolu Cad. Salih Omurtak Sok. No:5 Kadıköy/İST (216) 546.03.70 www.nmt.com.

MİNİ MBA LİDERLİK AKADEMİSİ. NMT Danışmanlık ve Eğitim Merkezi- Koşuyolu Cad. Salih Omurtak Sok. No:5 Kadıköy/İST (216) 546.03.70 www.nmt.com. MİNİ MBA LİDERLİK AKADEMİSİ MİNİ MBA LİDERLİK AKADEMİSİ Niçin ve Neden? Bu program çok kısa bir zaman diliminde normal bir MBA programında ele alınan Temel Kavram ve Teknikleri kapsamaktadır. İşletme yüksek

Detaylı

Prof. Dr. Turgut Göksu

Prof. Dr. Turgut Göksu Sunum Planı İnsan Kaynağını Bulma (Tedarik) Süreci İK İhtiyacının Belirlenmesi İç Kaynaklar Dış Kaynaklar İşe Alma İşe Almada Uygulanan Sistemler İşe Almada Uygulanan Yöntemler İşe Alma İlkeleri Sınavlar

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TURQUALITY DESTEKLERİ

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TURQUALITY DESTEKLERİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TURQUALITY DESTEKLERİ Direktif Proje Yönetim Ofisi / Haziran.2016 TURQUALITY Destekleri Nedir? Firmaların, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine

Detaylı

viii Genel İşletme İlkeler ve İşlevler

viii Genel İşletme İlkeler ve İşlevler viii İçindekiler ix İçindekiler x Birinci Bölüm: İşletmecilik Eğitimi Prof. Dr. Sevgi Ayşe Öztürk Giriş...4 İşletmecilik Eğitiminin Temel Özellikleri...4 İşletmecilik Eğitimi Alanlar İçin Kariyer Seçenekleri...5

Detaylı

5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU

5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 2016 Çatışma Yönetimi: Kişi, Ekip ve Organizasyon Değişimi Koçluk Yaklaşımı ile Yönetmek Eğiticinin Eğitimi: Eğitime ve Kişiye Özel Ekip Yönetimi: Bütünsel

Detaylı

T.C ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI ORGANİZE PERAKENDE SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ İLE İŞE BAĞLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİYİ BELİRLEMEYE

Detaylı

Doğruların buluştuğu adres...

Doğruların buluştuğu adres... M E D I A Doğruların buluştuğu adres... İletişim Sanattır Firmaların kıyasıya rekabet ettikleri Etnik Pazar sürekli yeniliklere açıktır. Reklam stratejileri yapılırken hedef kitlenin doğru bir şekilde

Detaylı

Kurumsal Uygulamalar ve Bilgi Teknolojileri Entegrasyonu

Kurumsal Uygulamalar ve Bilgi Teknolojileri Entegrasyonu Kurumsal Uygulamalar ve Bilgi Teknolojileri Entegrasyonu 20.12.2013 Kurumsal Bilgi Sistemleri Satış ve Pazarlama Bilgi Sistemleri Muhasebe ve Finans Bilgi Sistemleri İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi Üretim

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

Sürdürülebilir Verimliliğin Esasları. Bülent Dal Genel Müdür ve Kurucu Ortak

Sürdürülebilir Verimliliğin Esasları. Bülent Dal Genel Müdür ve Kurucu Ortak Sürdürülebilir Verimliliğin Esasları Bülent Dal Genel Müdür ve Kurucu Ortak Gelişmekte Olan Ülkeler Gelişmiş Ülkeler Türkiye nin Dijital Durumunun Karşılaştırması E-Ticaret Karşılaştırma(2015) Ülke Online

Detaylı

Araştırma Modeli. KalDer - Üye Memnuniyeti Araştırması 2012 - TMME

Araştırma Modeli. KalDer - Üye Memnuniyeti Araştırması 2012 - TMME Araştırma Modeli Araştırma, KalDer in 2005 yılından bu yana KA Araştırma tarafından yürütülen TMME modelinin KalDer müşterileri nezdinde uygulanması ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, KA Araştırma ve

Detaylı

2 İNSAN KAYNAKLARI PLANLANMASI

2 İNSAN KAYNAKLARI PLANLANMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR11 1.1. İnsan Kaynakları 12 1.1.1. Tanımı 12 1.1.2. Kapsamı 13 1.2. İnsan Kaynakları Yönetiminin Tarihçesi 14 1.2.1. Klasik Kuram 14 1.2.2.İnsani İlişkiler

Detaylı

Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN

Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN Dersle İlgili Konular Üretim Yönetimi Süreç Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi Üretim Planlama ve Kontrolü Proje Yönetimi Kurumsal Kaynak Planlaması-ERP Kalite Yönetimi Modern

Detaylı

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini (üniversiteye giriş puanlarını ve yüzdelik dilimlerini)

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ ANTALYA NıN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 ANTALYA GENEL BİLGİLER Nüfus Antalya: 2.158.265 Türkiye: 76.667.864 KOBİ Sayısı

Detaylı

Kurumsal Mükemmellik Yolunda Deneyimler

Kurumsal Mükemmellik Yolunda Deneyimler Kurumsal Mükemmellik Yolunda Deneyimler Kazananlar Konferansı 26 Şubat 2015 Seyhun Araz Üretim Müdürü Coca-Cola İçecek Bursa Fabrika Coca-Cola İçecek Coca-Cola Sistemi içinde en büyük 6. şişeleyici Faaliyet

Detaylı

ÖNSÖZ ŞEKİL LİSTESİ TABLO LİSTESİ

ÖNSÖZ ŞEKİL LİSTESİ TABLO LİSTESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ ii ŞEKİL LİSTESİ v TABLO LİSTESİ vii ÖZET viii SUMMARY ix BÖLÜM 1. GİRİŞ 1 1.1. YÜKLENİCİ FİRMALARDA İNŞAAT EKİPMANI YÖNETİMİ PROBLEMİNİN ÖNEMİ 1 1.2. PROBLEMİN TANIMLANMASI 3 1.3. YÜKLENİCİ

Detaylı

Üretim Yönetimi Nedir?

Üretim Yönetimi Nedir? Üretim Yönetimi Üretim Yönetimi Nedir? Üretim süreçlerini ilgilendiren tüm kararların alınması ile ilgili disiplindir. Üretilen malların istenilen nicelikte ve zamanda en az giderle oluşmasını amaçlar

Detaylı

PERFORMANS YÖNETİMİ Prof.Dr.Coşkun Can Aktan

PERFORMANS YÖNETİMİ Prof.Dr.Coşkun Can Aktan PERFORMANS YÖNETİMİ Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Açık, ölçülebilir hedefler başarının göstergeleridir. Yüksek performanslı kuruluşlarda ölçüm bir yaşam biçimidir. Ve lider bu ölçümleri yüksek performanslı

Detaylı

4. BASKIYA ÖN SÖZ III

4. BASKIYA ÖN SÖZ III 4. BASKIYA ÖN SÖZ 1980 li yılların ortalarından itibaren Türkiye nin ekonomik yapısındaki değişim ve dönüşümlere bağlı olarak perakende sektöründe de benzer değişim ve dönüşümlerin yaşandığı açıktır. Bu

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR VE YÖNETİM SÜRECİNE BAKIŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR VE YÖNETİM SÜRECİNE BAKIŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR VE YÖNETİM SÜRECİNE BAKIŞ 1. YÖNETİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR... 2 1.1. Yönetimin Anlamı ve Tanımı... 3 1.2. Yönetici Tanımı... 5 1.2.1. Yöneticinin Nitelikleri...

Detaylı

ÖNSÖZ ---------------------------------------------------------------------------------------- XI

ÖNSÖZ ---------------------------------------------------------------------------------------- XI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ ---------------------------------------------------------------------------------------- XI GİRİŞ --------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler

Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler Proje Adı: TÜKETİCİ İÇGÖRÜSÜ VE MARKA KONUMLANDIRMA ARAŞTIRMASI Araştırma Şirketi: ERA RESEARCH & CONSULTANCY Araştırma Veren: İNCİ DERİ MAMULLERİ SAN. VE TİC.

Detaylı