YAPI MARKETLERDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON SORUNLARINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAPI MARKETLERDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON SORUNLARINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ"

Transkript

1 T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI YAPI MARKETLERDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON SORUNLARINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (DOKTORA TEZİ) MEHMET METE Tez Danışmanı Prof.Dr. Hasan İBİCİOĞLU ISPARTA, 2008

2

3 ÖZET YAPI MARKETLERDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON SORUNLARINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Mehmet METE Suleyman Demirel Universitesi, İşletme Bölümü Doktora Tezi, Ph.D, 341 sayfa, Haziran 2008 Danışman: Prof. Dr. HASAN İBİCİOĞLU Bu çalışmada, yapı marketlerin yönetim ve organizasyon sorunlarını tesbit etmek amacıyla yapı market zincirlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, Türkiye de faaliyette bulunan en büyük yapı market zincirlerinin yöneticileri, çalışanları ve müşterileri üzerinde odaklanmıştır. Koçtaş, Tekzen ve Praktiker yapı marketlerinin Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya, Konya ve Gaziantep illerindeki merkez ve şubelerinden anket yöntemi ile toplanan veriler; ki- kare testi ve uyumluluk analizine tabi tutulmuş ve yorumlanmıştır. Likert ölçeğinde kapalı uçlu soru tekniği ile hazırlanan sorular, yöneticiler, çalışanlar ve müşterilerle yüz yüze görüşme yöntemiyle uygulanmıştır. Birincil kaynaktan elde edilen skorlar oluşturulan hipotezler bağlamında değerlendirilmiştir. Yapı marketlerde yönetim ve organizasyon sorunlarının, yöneticiler, çalışanlar ve müşteriler açısından algılama düzeyleri ve firmalar arası farklılıklar belirlenmiştir. Genel olarak yapı marketleri etkileyen önemli faktörler analiz edilmiş, firma bazında sorunları aşmak için uygulanabilecek stratejiler belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Yönetim ve Organizasyon, Yapı Marketler, Uyumluluk Analizi.

4 ABSTRACT ANALYSIS AND SOLUTIONS ON THE ORGANIZATIONAL AND ADMINISTRATIVE PROBLEMS OF HOME IMPROVEMENT MARKETS Mehmet METE Suleyman Demirel University, Department of Management, Ph.D Thesis 341 pages, June 2008 Advisor: Prof. Dr. HASAN İBİCİOĞLU This study is aimed at examining administrative and organizational problems encountered in the home improvement markets in Turkey. The study focuses on managers, employees and customers in the largest home improvement markets in Turkey. Data gathered by questionnaire from branches and head offices of Koçtaş, Tekzen and Praktiker home improvement markets in Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya and Gaziantep cities are analyzed with Chi Square analysis and correspondence analysis. Managers, customers and employee were asked to answer the close ended questions prepared according to Likert scale with face to face interview. The scores which is gathered form the first resources are evaluated according to the hypothesis. Managers, customers and workers perceive problems at different level in the home improvement markets. Also level of perception differs among the firms. In general some important factors affecting home improvement markets are analyzed and some strategies are made to solve the distinct problems. Key words: Management and Organization, Home Improvement Markets, Correspondence Analysis

5 iii İÇİNDEKİLER ÖZET ABSTRACT İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER DİZİNİ TABLOLAR DİZİNİ i ii iii xii xv GİRİŞ I. GİRİŞ I.1. TEZİN KONUSU I.2. TEZİN AMACI I.3. TEZİN ÖNEMİ I.4. YÖNTEM I.4.1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE I.4.2. VARSAYIMLAR I.4.3. KAPSAM VE SINIRLILIKLAR I.4.4. VERİ TOPLAMA TEKNİĞİ I.4.5. EVREN VE ÖRNEKLEM I.4.6. MATERYAL VE METOT BİRİNCİ BÖLÜM 1 YAPI MARKETÇİLİĞİNİN GELİŞİM SÜRECİ VE TEMEL KAVRAMLAR YAPI MARKETÇİLİĞİNİN TÜRKİYE DE GELİŞİM SÜRECİ TÜRKİYEDE YAPI SEKTÖRÜ VE YAPI MARKETLER YAPI MARKETLERİN GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER PAZARLAMA KAVRAMI

6 iv 1.5. PERAKENDECİLİK KAVRAMI PERAKENDE SATIŞ VE PERAKENDECİ PERAKENDECİ MAĞAZA PERAKENDECİLİK VE YAPI MARKETLER MÜŞTERİ ODAKLILIK ve MÜŞTERİ ODAKLI PAZARLAMA MÜŞTERİ MERKEZLİ YÖNETİM VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ MÜŞTERİ TATMİNİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (CRM) LOJİSTİK KAVRAMI ve YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ İKİNCİ BÖLÜM 2 YAPI MARKETLERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPI MARKETLERDE ORGANİZASYON FELSEFELERİ YAPI MARKET YÖNETİMİ STRATEJİSİNİN İLKELERİ YAPI MARKETLERDE YÖNETİM YAPISI KLASİK (GELENEKSEL) YAPI MARKETLER MODERN YAPI MARKETLER YAPI MARKETLERİN ÜSTÜNLÜKLERİ YAPI MARKETLERİN ZAYIFLIKLARI YAPI MARKETLERİNDE İŞ VE GÖREV DAĞILIMININ ORGANİZASYONU YAPI MARKETLERİNDE PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN ORGANİZASYONU FONKSİYONEL ORGANİZASYON ÜRÜN VEYA MARKA YÖNETİMİ ORGANİZASYONU ÜRÜN YÖNETİMİ PAZAR YÖNETİMİ ORGANİZASYONU 55

7 v 2.6 YAPI MARKETLERİNDE STRATEJİK ODAKLAŞMA ÜRETİME ODAKLAŞMA ÜRÜNE ODAKLAŞMA MÜŞTERİYE ODAKLAŞMA ODAKLAŞMANIN FAYDALARI ODAKLAŞMANIN SAKINCALARI SATIŞ SONRASI HİZMETLERİN ORGANİZASYONU YAPI SEKTÖRÜNDE KALİTE YÖNETİMİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ YÖNETİM SORUMLULUĞU TÜRKİYEDE FAALİYETTE BULUNAN YAPI MARKET ZİNCİRLERİ KOÇTAŞ YAPI MARKETİ ZİNCİRLERİ TEKZEN YAPI MARKETİ ZİNCİRLERİ PRAKTİKER YAPI MARKETİ ZİNCİRLERİ BAUHAUS YAPI MARKETİ ZİNCİRLERİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 3 YAPI MARKET MAĞAZACILIĞINDA BAŞARIYI ETKİLEYEN ÇEVRE FAKTÖRLERİ YAPI MARKETLERİNDE BAŞARIYI ETKİLEYEN DIŞ ÇEVRE FAKTÖRLERİ MÜŞTERİLER İç Müşteri Kavramı Dış Müşteri Kavramı Müşterilerin Özellikleri Kişilik Algılama Motivasyon Tutumlar.. 84

8 vi Yenilikçilik Düzeyi Sosyal Sınıf Kültür Aile SOSYAL VE KÜLTÜREL FAKTÖRLER Kadının Rolündeki Değişmeler Mağaza Müşterisi Olma Güdüleri Tüketicilerin Satın Alma Alışkanlıklarındaki Değişiklikler SİYASİ VE EKONOMİK FAKTÖRLER DAĞITIM KANALI TEKNOLOJİ REKABETİN YAPISI VE ŞİDDETİ YASALAR KÜRESELLEŞME YAPI MARKET MAĞAZACILIĞININ BAŞARISINI ETKİLEYEN İÇ ÇEVRE FAKTÖRLERİ KURULUŞ YERİNİN SEÇİMİ Bölge Analizi Şehir Analizi Ticaret Alanının Seçimi Ticari Alandaki Endüstrilerin Türü ve Niteliği Ticari Alanın Nüfusu Şehrin Gelişimi Nüfusun Satın Alma Gücü Refah Dağılımı MAGAZA KONUMU SEÇME Yaya Trafiği Araç Trafiği Ulaştırma ve Taşıma Mağaza Kompozisyonu

9 vii Mevki Özellikleri FİYATLANDIRMA Fiyatlandırma Politikaları Öncü Fiyatlandırma Fiyat Hattı Küsuratlı Fiyatlandırma Her Gün Düşük Fiyat İndirimler Kredi Kartı Kullanımı Kredili Satışlar ÜRÜN KARMASININ OLUŞTURULMASI MAĞAZA DİZAYNI TEDARİK SÜRECİ STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ FRANCHİSİNG SATIŞ ÖZENDİRME Satış Özendirmenin Avantajları Satış Özendirmenin Dezavantajları MARKET POLİTİKLARININ ETKİNLİĞİ DÖRÜNCÜ BÖLÜM 4 YAPI MARKETLERDE OLUŞABİLECEK FONKSİYONEL PROBLEMLER YAPI MARKETLERDE ÜRÜN SATIN ALMA VE SATMA PROBLEMLERİ YAPI MARKETLERDE SATIN ALMANIN ÖNEMİ Kim/Kimler Satın Alacak? Ne Satın Alınacak? Kimden Satın Alınacak?

10 viii Ne kadar Satın Alınacak? Ne zaman satın alınacak? YAPI MARKETLERDE FİYATLANDIRMA VE FİYATLANDIRMAYA İLİŞKİN PROBLEMLER FİYATLANDIRMA POLİTİKALARI Yapı Marketlerin Fiyatlandırma Politikalarının Önemi Fiyatlandırma Politikalarına Etki Eden Faktörler Müşteriler Fiyat Belirleme Üreticilerin Tavsiye Ettiği Fiyatlardan Yararlanma Rakipleri Dikkatle İzleme Pazarlık Etme Rekabet Avantajı Oluşturma YAPI MARKETLERDE MÜŞTERİLERE YÖNELİK HİZMETLER VE YAŞANABİLECEK PROBLEMLER YAPI MARKETLERİNDE TEMEL MÜŞTERİ HİZMETLERİ Kredi Kartları Paketleme Eve Teslim Uzun Çalışma Saatleri Ürün İadeleri Müşteri Şikâyetleri Mallarla İlgili Müşteri Şikayetleri Mağaza Hizmetleri İle İlgili Müşteri Şikâyetleri MÜŞTERİ DESTEK HİZMETLERİ YAPI MARKETLERİNDE ÇALIŞANLARA YÖNELİK HİZMETLER VE YAŞANABİLECEK PROBLEMLER YAPI SEKTÖRÜNDE YÖNETİM SORUNLARI BİLGİ VE TECRÜBE EKSİKLİĞİNDEN KAYNAKLANAN SORUNLAR

11 ix 4.7. MAĞAZACILIK SEKTÖRÜNDE KAYITDIŞI FAALİYETLER MAĞAZACILIKTA FARK YARATMA ÇABALARI BEŞİNCİ BÖLÜM 5 YAPI MARKETLERİNDE UYGULANAN ANKETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ YAPI MARKETLERİNDE YÖNETİCİLERE UYGULANAN ANKET SORULARI VE DEĞERLEME YAPI MARKETLERİNDE YÖNETİCİLERE UYGULANAN SORULARA VERİLEN CEVAPLARIN SKOR (frekans) DEĞERLERİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON SORUNLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yapı marketlerinde merkez ile şubeler arası koordinasyon ve iletişim sorunlarının değerlendirilmesi Yapı marketlerinde aşırı kademeleşme nedeniyle bürokrasi oluşumu sorunlarının değerlendirilmesi Yapı marketlerinde yönetim ve organizasyon sorunlarının değerlendirilmesi YAPI MARKETLERİNDE TEDARİKÇİLERE 166 YÖNELİK SORUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Yapı marketlerinde Müşteri taleplerine uygun mamül bulundurma sorunlarının değerlendirilmesi Yapı marketlerinde, tedarik sorunlarının (kalite, fiyat, miktar, zaman, iskonto vb. gibi.) değerlendirilmesi YAPI MARKETLERİNDE SATIŞ YÖNETİMİ 170 SORUNLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yapı marketlerinde modası geçmiş ve stok devir hızı düşük ürünler bulundurma sorunlarının değerlendirilmesi. 171

12 x Ürün çeşitliliğinin kaynak maliyetlerini ve reyon, raf yönetimi ile show- room maliyetlerine etkisinin değerlendirilmesi REKABETE DAYALI POLİTİKALARA YÖNELİK 174 SORUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Rakip firmalara yönelik politikalar ve fiyat / tutundurma politikaları geliştirme sorunları Global düzeyde iş yapan ulusal müşterilere global düzeyde hizmet sunma sorunlarının değerlendirilmesi YAPI MARKETLERİNDE İNSAN KAYNAKLARINA YÖNELİK SORUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Ürün çeşitliliği nedeniyle mesleki yeterlilik ve çeşitlilikte fazla personel bulundurma ve çalışanların insiyatif kullanabilme sorunlarının değerlendirilmesi Çalışanlara yönelik eğitim ve geliştirme programları düzenleme ve dış piyasa ücret düzeylerinin işletme maliyetlerine etkilerinin değerlendirilmesi Mesleki yetkinliğe sahip personeli işletmede tutma ve farklı disiplinlerdeki çalışanları yönetme sorunlarının değerlendirilmesi YAPI MARKET ÇALIŞANLARINA UYGULANAN ANKET SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ YAPI MARKET ÇALIŞANLARINA UYGULANAN ANKETLERDEN ALINAN CEVAPLARIN SKOR (frekans) DEĞERLERİ ÇALIŞANLARIN İŞ MEMNUNİYETİNE İLİŞKİN YÖNETİM VE ORGANİZASYONEL SORUNLARIN 187 DEĞERLENDİRİLMESİ Çalışanların mesleki bilgi ve deneyimine uygun işe atanmaları ve yeterli yetki ve sorumluluk ile donatılmalarına ilişkin değerlendirme

13 xi Çalışanlarının yetki ve sorumluluk alanlarının belirlenmesine ilişkin değerlendirme ÇALIŞANLARIN ÜCRET POLİTİKALARINDAN MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN 198 DEĞERLENDİRİLMESİ ÇALIŞANLARIN YÖNETİCİLERİNDEN MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yöneticilerin Özgüveni Artırma ve İş Görme Stillerinin Değerlendirilmesi Yapı Marketlerde Uygulanan Kariyer Politikalarının Adilliği ve Çalışanların İnisiyatif Kullanabilmelerinin Değerlendirilmesi Çalışanlara Uygulanan Eğitim ve Geliştirme Programlarının Değerlendirilmesi ÇALIŞANLARIN ÇALIŞMA ORTAMINDAN MEMNUNİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÇALIŞANLARIN ÇALIŞMA ARAÇLARINDAN MEMNUNİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÇALIŞANLARIN SORUMLULUK KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÇALIŞANLARIN SEKTÖR MEMNUNİYETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ YAPI MARKET MÜŞTERİLERİNE UYGULANAN ANKET SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ YAPI MARKET MÜŞTERİLERİNE UYGULANAN ANKETLERDEN ALINAN CEVAPLARIN SKOR (frekans) DEĞERLERİ MÜŞTERİLERİN ÜRÜN MEMNUNİYET SORUNLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ MÜŞTERİLERİN; ÜRÜN SUNUMUNDAN MEMNUNİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. 240

14 xii Müşterilerin aradığını bulabilme ve farklı markalı benzer ürünleri kıyaslayabilmelerinin değerlendirilmesi Her türlü ürünü bulabilme ve raf yönetiminin değerlendirilmesi Yapı marketlerde müşterilere sunulan sosyal tesisler ve Yeni ürünlerin yönetiminin değerlendirilmesi Yapı marketlerden alış - veriş yapmanın zaman tasarrufu sağlaması ve bilinçli müşteriye sahip olmanın değerlendirilmesi Yapı marketlere ulaşım sorununun değerlendirilmesi MÜŞTERİLERİN SATIŞ ELEMANLARINDAN MEMNUNİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Satış elemanlarının gerekli yönlendirmeyi yapmaları ve sunulan hizmet kalitesi açısından cevaplarının dağılımları Müşteri karşılama, ağırlama, uğurlama ve satış elemanlarının yeterliliğinin değerlendirilmesi MÜŞTERİLERİN SATIŞ SONRASI HİZMET 262 MEMNUNİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ürünlerle ilgili uygulama bilgileri ve satış sonrası hizmetlerin değerlendirilmesi Ürün iade ve değiştirme açısından yapı marketlerin değerlendirilmesi TARTIŞMA VE BULGULAR YÖNETİCİLER PARADİGMASIYLA YÖNETİM VE ORGANİZASYON SORUNLARINA İLİŞKİN 270 BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÇALIŞANLAR PARADİGMASIYLA YÖNETİM VE ORGANİZASYON SORUNLARINA İLİŞKİN BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

15 xiii MÜŞTERİLER PARADİGMASIYLA YÖNETİM VE ORGANİZASYON SORUNLARINA İLİŞKİN BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ SONUÇ VE ÖNERİLER YARARLANILAN KAYNAKLAR EKLER YÖNETİM ANKETİ ÇALIŞAN ANKETİ MÜŞTERİ ANKETİ ANALİZDE KULLANILAN KISALTMALAR YAPI MARKET REHBERİ ÖZGEÇMİŞ

16 xiv ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 2.1. Bir yapı markette iş akış şeması.. 51 Şekil Şekil Şekil Yönetici anketlerinin firmalara göre dağılım oranları ve katılımcıların yaş gruplarına göre dağılımları.... Yöneticilerin eğitim düzeyleri ve iş pozisyonlarına göre dağılımları... Yöneticilere bağlı ast sayılarının dağılımları ve katılımcıların kıdemlerine (çalışma süreleri) göre dağılımları Şekil Katılımcıların merkez ile şubeler arasında koordinasyon ve iletişim sorularına ilişkin cevaplarının dağılımları Şekil Katılımcıların aşırı kademeleşme nedeniyle bürokrasi oluşumu sorunlarına verdikleri cevapların dağılımları Şekil Departmanlar arası satış bütünlüğünü engelleyici iletişim ve koordinasyon sorunları için uyumluluk analizi grafiği Şekil Katılımcıların yönetim ve organizasyon sorunlarının varlığına ilişkin cevaplarının dağılımları Şekil Yönetim ve organizasyon sorunlarına ilişkin uyumluluk analizi grafiği Şekil Katılımcıların müşteri taleplerine uygun mamül bulma ve yenilikleri takip eden tedarikçi firmalar bulma sorunlarına ilişkin cevaplarının dağılımları Şekil Şekil Katılımcıların mamül alımında yaşanabilecek sorunlara ilişkin cevaplarının dağılımları Katılımcıların modası geçmiş ve stok devir hızı düşük ürünler bulundurma sorunlarına verdikleri cevapların dağılımları Şekil Modası geçmiş ürünler bulundurma sorunlarına ilişkin uyumluluk analizi grafiği Şekil Katılımcıların ürün çeşitliliğinin kaynak maliyetlerini ve reyon, raf yönetimi ve show- room maliyetlerini artırma sorunlarına ilişkin verdikleri cevapların dağılımları

17 xv Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Katılımcıların, üstünlük ve zayıflıkları tespit ederek bu alanlara yönelik politikalar üretme, fiyat ve tutundurma politikaları geliştirmeye ilişkin verdikleri cevapların dağılımları Rakip firmalara göre üstünlük ve zayıflıklarını tespit ederek bu alanlara yönelik politikalar üretmeye ilişkin uyumluluk analizi grafiği Katılımcıların Global düzeyde iş yapan ulusal müşterilere global düzeyde (şubeler) aracılığı ile hizmet sunma sorunlarına ilişkin cevapların dağılımları 180 Katılımcıların ürün çeşitliliği nedeniyle mesleki yeterlilik ve çeşitlilikte fazla personel bulundurma ve çalışanların yaptıkları işlerle ilgili inisiyatif kullanabilmelerine ilişkin cevapların dağılımları Ürün çeşitliliği nedeniyle mesleki yeterlilik ve çeşitlilikte fazla personel bulundurma sorununa ilişkin uyumluluk analizi grafiği Katılımcıların çalışanlara yönelik eğitim ve geliştirme programları düzenleme ve ücretlerin dış piyasada yüksekliğinin personelin işletmeye maliyetlerini etkileme sorunlarına ilişkin cevaplarının dağılımları Dış piyasadaki ücretlerin yüksekliğinin meslek elemanlarının maliyetini yükseltmesi sorunu için uyumluluk analizi grafiği uyumluluk analizi grafiği Katılımcıların mesleki yetkinliğe sahip personeli işletmede tutabilme ve farklı disiplinlerdeki çalışanları yönetebilme sorunlarına ilişkin cevaplarının dağılımları Şekil Mesleki yetkinliğe sahip personeli işletmede tutma sorunlarına ilişkin uyumluluk analizi grafiği Şekil Şekil Şekil Çalışan anketlerinin firmalara göre dağılım oranları ve katılımcıların yaş gruplarına göre dağılımı. Katılımcıların cinsiyet ve eğitim durumlarına göre dağılım oranları..... Çalışan katılımcıların çalışma sürelerine bağlı kıdem durumların göre dağılımları

18 xvi Şekil Şekil Katılımcıların, yaptıkları işin mesleki bilgi ve deneyimine uygunluğu ve işe uygun yetki ve sorumluluk ile donatılmalarına ilişkin cevaplarının dağılımları Çalışanların yaptığı işe uygun yetki ve sorumluluk ile donatılmaları açısından uyumluluk analizi grafiği. 197 Şekil Çalışanlarının yetki ve sorumluluk alanlarının, kesin sınırlarıyla belirlenmesi konusundaki cevaplarının dağılımları Şekil Çalışanlarının yetki ve sorumluluk alanlarının, kesin sınırlarıyla belirlenmesine ilişkin uyumluluk analizi grafiği 200 Şekil Çalışanların işletmelerde uygulanan ücret politikalarından memnuniyetlerine ilişkin cevaplarının dağılımları Şekil Çalışanların, yöneticilerinin tutum ve davranışlarını öz güveni artırıcı bulmaları ve yöneticilerin işle ilgili güvenlerinin tam olduğu işgörenlerle çalışma isteğinde olmalarına ilişkin cevaplarının dağılımları Şekil Çalışanların, yöneticilerinin tutum ve davranışlarını öz güveni artırıcı bulmaları açısından uyumluluk analizi grafiği 204 Şekil Şekil Yöneticilerin işle ilgili güvenlerinin tam olduğu işgörenlerle çalışma isteğinde olmalarına ilişkin uyumluluk analizi grafiği Çalışanların uygulanan kariyer politikalarının adilliği ve işleriyle ilgili inisiyatif kullanabilmelerine ilişkin cevaplarının dağılımları Şekil Şekil Şekil Uygulanan kariyer politikalarının adil bulmaları açısından uyumluluk analizi grafiği..... Çalışanların inisiyatif kullanabilmeleri açısından uyumluluk analizi grafiği Çalışanların bilgi, beceri ve performans artırmaya yönelik eğitim ve geliştirme programlarının yeterliliğine ilişkin verdikleri cevaplarının dağılımları Şekil Çalışanların, eğitim ve geliştirilmesine yönelik programların yeterliliği açısından uyumluluk analizi grafiği

19 xvii Şekil Şekil Şekil Çalışanların kendilerini işletmenin bir parçası kabul etme ve tüm çalışanların Ülkem, firmam ve ben anlayışına sahip olmalarına yönelik verdikleri cevapların dağılımları Çalışanların, kendilerini işletmenin bir parçası görme ve sorunlarını benimsemeleri açısından uyumluluk analizi grafiği Çalışanların Ülkem, firmam ve ben anlayışı ile çalışmaları açısından uyumluluk analizi grafiği Şekil Kullanılan stok kontrol sistemlerinin çalışanların, sorumluluk alanlarındaki malların etkin yönetimi ve malların kullanım alanları ve örneklerinin görsel araçlarla sunulmasının satışlara etkisi açısından cevapların dağılımları 219 Şekil Malların kullanım alanları ve örneklerinin görsel araçlarla sunulmasının satışlara etkisinin uyumluluk analizi grafiği 222 Şekil Çalışanların, stok devir hızı düşük olan malların varlığından rahatsız ve demoralize olma ve reyon ve raf yönetimini kolaylaştırıcı araç ve gereçlerin bulunmasının çalışma etkinliğine etkisi açısından cevaplarının dağılımları Şekil Çalışanların, stok devir hızı düşük olan malların varlığından rahatsız ve demoralize olma durumu açısından uyumluluk analizi grafiği Şekil Şekil Şekil Reyon ve raf yönetimini kolaylaştırıcı araç ve gereçlerin bulunmasının çalışma etkinliğine etkisi açısından uyumluluk analizi grafiği Çalışanların verimlilikleri üzerinde dış çevrenin etkisi açısından cevaplarının dağılımları Çalışanların verimlilikleri üzerinde dış çevrenin etkisi açısından uyumluluk analizi grafiği Şekil Şekil Şekil Müşteri anketlerinin firmalara göre dağılım oranları ve katılımcıların yaş gruplarına göre dağılımı..... Katılımcıların cinsiyet ve medeni durumlarına göre dağılım oranları Katılımcıların eğitim düzeyleri ve mesleklerine göre dağılım oranları

20 xviii Şekil Şekil Katılımcıların yapı marketleri ziyaret sıklıklarına göre dağılımları.... Müşterilerin, sunulan ürünlerin kalite, performans, fiyat ve kampanyalar açısından cevaplarının dağılımları Şekil Sunulan ürünlerin kalite ve performansından müşterilerin memnuniyeti açısından uyumluluk analizi grafiği Şekil Ürün fiyatları ve kampanyalardan müşteri memnuniyeti açısından uyumluluk analizi grafiği Şekil Katılımcıların aradığını kolayca bulma ve farklı markalı benzer ürünleri kıyaslayabilme konusundaki cevaplarının dağılımları Şekil Şekil Reyon ve raflarda müşterilerin aradıklarını bulabilmeleri açısından uyumluluk analizi grafiği Farklı ürünleri kıyaslayamama açısından uyumluluk analizi grafiği Şekil Katılımcıların her türlü ürünü bulabilme ve aradığı ürünü kolaylıkla bulabilmede güçlük çekmemeye ilişkin cevaplarının dağılımları Şekil Reyon ve raf yönetimini beğenme ve aradığı ürünleri kolaylıkla bulabilme açısından uyumluluk analizi grafiği. 247 Şekil Katılımcıların Yapı marketlerde sunulan sosyal tesisler ve yeni ürünleri takip edebilme açısından cevapların dağılımları Şekil Yapı marketlerde sunulan sosyal tesisler açısından uyumluluk analizi grafiği Şekil Şekil Şekil Katılımcıların, yapı marketlerden alış - veriş yapmanın zaman tasarrufu sağlama ve bilinçli müşteriye sahip olma açısından cevaplarının dağılımları Yapı marketlerden alış - veriş yapmanın zaman tasarrufu sağlaması açısından için uyumluluk analizi grafiği... Bilinçli müşteriye sahip olma açısından uyumluluk analizi grafiği

21 xix Şekil Ulaşım sorunu açısından müşterilerin cevapların dağılımları 255 Şekil Müşterilerin, satış elemanlarının gerekli yönlendirmeyi yapmaları ve sunulan hizmet kalitesi açısından cevaplarının dağılımları Şekil Satış elemanlarının gerekli yönlendirmeyi yapmaları açısından uyumluluk analizi grafiği Şekil Sunulan hizmet kalitesi açısından uyumluluk analizi grafiği Şekil Müşteri karşılama, ağırlama ve uğurlama ve satış elemanlarının yeterliliği açısından cevaplarının dağılımları... Şekil Müşteri karşılama, ağırlama ve uğurlama açısından uyumluluk analizi grafiği Şekil Şekil Satış elemanlarının yeterliliği açısından uyumluluk analizi grafiği.. Satın alınan ürünlerle ilgili uygulama bilgileri ve satış sonrası hizmetler açısından cevapların dağılımları Şekil Ürün uygulama bilgileri açısından uyumluluk analizi grafiği 268 Şekil Satış sonrası sunulan hizmetler açısından uyumluluk analizi grafiği Şekil Şekil Katılımcıların kusurlu yada beğenilmeyen ürünleri iade etme ya da yenisiyle değiştirme işlemleri açısından cevaplarının dağılımları Katılımcıların kusurlu yada beğenilmeyen ürünleri iade etme ya da yenisiyle değiştirme işlemleri açısından uyumluluk analizi grafiği Şekil Yapı market zincirlerinin yönetim ve organizasyon sorunlarının görünümü Şekil Yapı market zincirlerinin tedarik sorunlarının görünümü. 278 Şekil Şekil Yapı market zincirlerinin Satış ile ilgili işlemlere ait sorunlarının görünümü... Yapı market zincirlerinin rekabete yönelik sorunlarının görünümü

22 xx Şekil Yapı market zincirlerinin insan kaynaklarına yönelik sorunlarının görünümü 283 Şekil Çalışanların iş memnuniyetine ilişkin sorunlarının dağılımı Şekil Çalışanların ücret politikalarından memnuniyeti sorunlarının dağılımı 290 Şekil Çalışanların yöneticilerinden memnuniyet düzeylerinin görünümü 290 Şekil Şekil Çalışanların çalışma ortamından memnuniyeti sorunlarının dağılımı Çalışanların çalışma araçlarından memnuniyeti sorunlarının dağılımı Şekil Çalışanların sorumluluk kalitesi sorunlarının dağılımı Şekil Çalışanların sektör memnuniyeti sorunlarının dağılımı. 299 Şekil Müşterilerin ürün memnuniyetine ilişkin sorunlarının firmalara göre dağılımı.. Şekil Müşterilerin ürün sunum yeri memnuniyetine ilişkin sorunlarının firmalara göre dağılımı Şekil Şekil Müşterilerin satış elemanlarından memnuniyetlerine ilişkin sorunlarının firmalara göre dağılımı... Müşterilerin satış sonrası hizmetlere yönelik memnuniyet sorunlarının firmalara göre dağılımı Şekil 6.1. Yöneticiler açısından sorunlarının görünümü. 316 Şekil 6.2. Çalışanlar açısından sorunların genel dağılımı. 320 Şekil 6.3. Müşteriler açısından sorunların firmalara göre toplu dağılımı. 323

23 xxi TABLOLAR LİSTESİ Tablo 2.1 Ürün Karması ve Genişliği. 115 Tablo Tablo Tablo Yapı market müşterilerine uygulanan sorulardan alınan cevapların skor (frekans) değerleri..... Yapı marketlerde merkez ile şubeler arasında koordinasyon ve iletişim sorularına ilişkin Ki - kare test değerleri Yapı marketlerde aşırı kademeleşme nedeniyle bürokrasi oluşumu sorunları için Ki - kare test değerleri Tablo Departmanlar arası satış bütünlüğünü engelleyici iletişim ve koordinasyon sorunlarına ilişkin uyumluluk analizi özet değerleri Tablo Tablo Yapı marketlerde yönetim ve organizasyon sorunlarına ilişkin Ki - kare test değerleri.... Yönetim ve organizasyon sorunlarına ilişkin uyumluluk analizi özet değerleri Tablo Müşteri taleplerine uygun mamül ve yenilikleri takip eden tedarikçi firmalar bulma sorunlarına ilişkin Ki - kare test değerleri Tablo Tablo Tablo Mamül alımında yaşanabilecek sorunlara ilişkin Ki - kare test değerleri.... Modası geçmiş ürünler ve stok devir hızı düşük ürünler bulundurma sorunlarına ilişkin Ki- kare test değerleri. Modası geçmiş ürünler bulundurma sorunlarına ilişkin uyumluluk analizi özet değerleri Tablo Tablo Tablo Ürün çeşitliliğinin kaynak maliyetlerini ve reyon, raf yönetimi ve show- room maliyetlerini artırma sorunlarına ilişkin Ki- kare test değerleri Üstünlük ve zayıflıkları tespit ederek politikalar üretme, fiyat ve tutundurma politikaları geliştirme sorunlarına ilişkin Kikare test değerleri Üstünlük ve zayıflıkları tespit ederek politikalar üretmeye ilişkin uyumluluk analizi özet değerleri.. 178

24 xxii Tablo Global düzeyde iş yapan ulusal müşterilere global düzeyde hizmet sunma sorunlarına ilişkin Ki kare test değerleri Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Ürün çeşitliliği nedeniyle mesleki yeterlilik ve çeşitlilikte personel bulundurma ve yaptıkları işlerle ilgili inisiyatif kullanabilmelerine ilişkin Ki- kare test değerleri Ürün çeşitliliği nedeniyle mesleki yeterlilik ve çeşitlilikte fazla personel bulundurma sorununa ilişkin uyumluluk analizi özet değerleri Hizmet içi eğitim ve geliştirme programları düzenleme ve dış piyasada ücretlerin yüksekliğinin meslek elemanlarının işletmeye maliyetlerini yükseltme sorunlarına ilişkin Kikare test değerleri Dış piyasadaki ücretlerin yüksekliğinin meslek elemanlarının maliyetini yükseltmesi sorununa ilişkin uyumluluk analizi özet değerleri Mesleki yetkinliğe sahip personeli işletmede tutma ve farklı disiplinlerdeki çalışanları yönetme sorunlarına ilişkin Ki - kare test değerleri Tablo Mesleki yetkinliğe sahip personeli işletmede tutma sorunlarına ilişkin uyumluluk analizi özet değerleri Tablo Yapı market çalışanlarına uygulanan sorulardan alınan cevapların skor (frekans) değerleri Tablo Katılımcıların, yaptıkları işin mesleki bilgi ve deneyimine uygunluğu ve işe uygun yetki ve sorumluluk ile donatılmalarına ilişkin uygulanan Ki - kare test değerleri 196 Tablo Çalışanların yaptığı işe uygun yetki ve sorumluluk ile donatılmaları açısından uyumluluk analizi özet değerler Tablo Çalışanlarının yetki ve sorumluluk alanlarının, kesin sınırlarıyla belirlenmesine ilişkin Ki - kare test değerleri... Tablo Çalışanlarının yetki ve sorumluluk alanlarının, kesin sınırlarıyla belirlenmesine ilişkin uyumluluk analizi özet değerleri Tablo Çalışanların ücret politikalarından memnuniyet düzeyleri açısından Ki - kare test değerleri 201

Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ

Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Detaylı

İŞLETMELERİN ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ VE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA

İŞLETMELERİN ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ VE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA İŞLETMELERİN ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ VE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan: Ediz ENGİN Danışman: Prof. Dr. Yaşar SUCU Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin İşletme Anabilim Dalı

Detaylı

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI K O S G E B KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGEMCİ Haziran

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı YUMURTA ÜRETİM VE PAZARLAMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (ÇORUM ÖLÇEĞİNDE BİR ARAŞTIRMA) Fevzi DİKER Yüksek Lisans

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ENDÜSTRİYEL İŞLETMELERDE LOJİSTİK FONKSİYONLAR ARACILIĞIYLA SUNULAN MÜŞTERİ HİZMETLERİNİN KALİTE VE MÜŞTERİ TATMİNİ

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI DOKTORA TEZİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ ERGÜN EROĞLU

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Hazırlayan Serhat Sefa TOR İşletme

Detaylı

İŞ YOĞUNLUĞU TAHMİNİ VE İŞGÜCÜ PLANLAMA: SÜPERMARKET UYGULAMASI

İŞ YOĞUNLUĞU TAHMİNİ VE İŞGÜCÜ PLANLAMA: SÜPERMARKET UYGULAMASI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERİSTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞ YOĞUNLUĞU TAHMİNİ VE İŞGÜCÜ PLANLAMA: SÜPERMARKET UYGULAMASI DOKTORA TEZİ Ecir Uğur KÜÇÜKSİLLE Tez Danışmanı: Prof.

Detaylı

DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING): GAZİANTEP TEKİ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR YATAKLI TEDAVİ KURUMLARINDA BİR ALAN ARAŞTIRMASI

DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING): GAZİANTEP TEKİ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR YATAKLI TEDAVİ KURUMLARINDA BİR ALAN ARAŞTIRMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING): GAZİANTEP TEKİ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR YATAKLI TEDAVİ KURUMLARINDA BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ahmet Coşkun EL Balıkesir, Eylül 2006 ÖZET ERP

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON BİLİM DALI ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK

Detaylı

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İNTERNET TÜKETİCİSİNİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Kenan EREN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA/2009 T.C

Detaylı

ÇOKULUSLU İŞLETMELERDE ULUSLARARASI YÖNETİCİ KADROLAMA VE GERİ DÖNÜŞ SÜRECİ ÇERÇEVESİNDE YÖNETİCİNİN UYUMUNUN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

ÇOKULUSLU İŞLETMELERDE ULUSLARARASI YÖNETİCİ KADROLAMA VE GERİ DÖNÜŞ SÜRECİ ÇERÇEVESİNDE YÖNETİCİNİN UYUMUNUN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÇOKULUSLU İŞLETMELERDE ULUSLARARASI YÖNETİCİ KADROLAMA VE GERİ DÖNÜŞ SÜRECİ ÇERÇEVESİNDE YÖNETİCİNİN UYUMUNUN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Yüksek Lisans Tezi ASLI UZUNLU

Detaylı

1.KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETME KAVRAMI VE ÖNEMİ

1.KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETME KAVRAMI VE ÖNEMİ YENİ REKABET KOŞULLARINDA KOBİ'LERİN DEĞİŞEN PAZARLAMA STRATEJİLERİ VE PAZARLAMA SORUNLARI:KONYA ÖRNEĞİ Yrd.Doç.Dr.Şemsettin USLU* Arş.Gör.Mutlu UYGUN* * ÖZET Küreselleşme sürecinin, teknolojik değişim

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI ÖRGÜTSEL KÜÇÜLMENİN İŞGÖRENLERE ETKİSİ: BİR KAMU HİZMET SEKTÖRÜ UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Mehtap ÖZTÜRK

Detaylı

İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR İNCELEME

İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR İNCELEME i T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER

Detaylı

ÇALIŞANLARIN SERMAYEYE ORTAKLIĞI (ÇALIŞANLARI HİSSE SENEDİ EDİNDİRME) KONUSUNDA ŞİRKETLER VE ÇALIŞANLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER

ÇALIŞANLARIN SERMAYEYE ORTAKLIĞI (ÇALIŞANLARI HİSSE SENEDİ EDİNDİRME) KONUSUNDA ŞİRKETLER VE ÇALIŞANLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÇALIŞANLARIN SERMAYEYE ORTAKLIĞI (ÇALIŞANLARI HİSSE SENEDİ EDİNDİRME) KONUSUNDA ŞİRKETLER VE ÇALIŞANLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA VE

Detaylı

PERSONEL GÜÇLENDİRME YÖNETİMİNDE GÜÇLENDİRİCİ LİDERLİK DAVRANIŞLARI UYGULAMASI: KEMER BÖLGESİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ GÖZDE ARAS

PERSONEL GÜÇLENDİRME YÖNETİMİNDE GÜÇLENDİRİCİ LİDERLİK DAVRANIŞLARI UYGULAMASI: KEMER BÖLGESİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ GÖZDE ARAS PERSONEL GÜÇLENDİRME YÖNETİMİNDE GÜÇLENDİRİCİ LİDERLİK DAVRANIŞLARI UYGULAMASI: KEMER BÖLGESİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ GÖZDE ARAS YÜKSEK LİSANS TEZİ İşletme Ana Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Sedat

Detaylı

TURİZM SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSAN GÜCÜ İHTİYACI VE TURİZM EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI

TURİZM SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSAN GÜCÜ İHTİYACI VE TURİZM EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı (METARGEM) Yayın No: 26 TURİZM SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSAN GÜCÜ İHTİYACI VE TURİZM EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI rb

Detaylı

HİZMET PAZARLAMASINDA KALİTE ANLAYIŞI: SERVQUAL VE SERVPERF KALİTE MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR UYGULAMA

HİZMET PAZARLAMASINDA KALİTE ANLAYIŞI: SERVQUAL VE SERVPERF KALİTE MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR UYGULAMA Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı HİZMET PAZARLAMASINDA KALİTE ANLAYIŞI: SERVQUAL VE SERVPERF KALİTE MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASINA

Detaylı

İBRAHİM AKBEN YÜKSEK LİSANS TEZİ

İBRAHİM AKBEN YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI ŞİRKETLERİN ULUSLARARASILAŞMA SÜRECİ VE KAHRAMANMARAŞ TA BİR ALAN ÇALIŞMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ OCAK

Detaylı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE YÖNETİM STRATEJİSİ OLARAK DIŞKAYNAK SİSTEMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE YÖNETİM STRATEJİSİ OLARAK DIŞKAYNAK SİSTEMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE YÖNETİM STRATEJİSİ OLARAK DIŞKAYNAK SİSTEMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ ERMAN GÜNGÖR YÜKSEK

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ 1 TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Tekstil

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞLEYİŞ BİÇİMLERİ DEĞERLENDİRMESİ: AVRUPA VE TÜRKİYE UYGULAMASI

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞLEYİŞ BİÇİMLERİ DEĞERLENDİRMESİ: AVRUPA VE TÜRKİYE UYGULAMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞLEYİŞ BİÇİMLERİ DEĞERLENDİRMESİ: AVRUPA VE TÜRKİYE UYGULAMASI SERAP ESEN YÜKSEK LİSANS

Detaylı

PERAKENDE SEKTÖRÜNDE MOBİL PAZARLAMA UYGULAMALARINA KARŞI TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

PERAKENDE SEKTÖRÜNDE MOBİL PAZARLAMA UYGULAMALARINA KARŞI TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ PERAKENDE SEKTÖRÜNDE MOBİL PAZARLAMA UYGULAMALARINA KARŞI TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Bihter Karagöz Yeni Yüzyıl Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Lojistik Programı, Topkapı, İstanbul. bihterkaragoz@gmail.com

Detaylı

HİZMET PAZARLAMASINDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

HİZMET PAZARLAMASINDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 8 (2) 2008: 651-682 HİZMET PAZARLAMASINDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA CUSTOMER SATISFACTION IN THE MARKETING OF SERVICES AND

Detaylı

DAĞITIM KANALLARINDA BAYİLERİ MOTİVE EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: TRAKYA BİRLİK ÖRNEĞİ

DAĞITIM KANALLARINDA BAYİLERİ MOTİVE EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: TRAKYA BİRLİK ÖRNEĞİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ DAĞITIM KANALLARINDA BAYİLERİ MOTİVE EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: TRAKYA BİRLİK ÖRNEĞİ ALİ KAHRAMAN

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ.

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ. T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Pelin KIROĞLU Ana Bilim Dalı : İKTİSAT Programı : YÖNETİM EKONOMİSİ

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE PERSONEL SEÇİMİ VE PSİKOTEKNİK TESTLERİN ÖNEMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Emel ERDOĞDU

Detaylı