Kozmetik Ürünler ve Kadın Sağlığı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kozmetik Ürünler ve Kadın Sağlığı"

Transkript

1 Derleme / Review TAF Prev Med Bull 2014;13(5): Kozmetik Ürünler ve Kadın Sağlığı [Cosmetic Products and Women s Health] ÖZET Günümüzde kozmetik ürünler, çok çeşitli etkileri nedeniyle modern toplumun vazgeçilmez bir ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır. Genellikle içeriğindeki kimyasal maddelere hiç bakılmadan kullanılan ve hedef kitlesi çoğunlukla kadınlar olan bu ürünler, bilinçsiz kullanıldığında sağlığı olumsuz etkilemektedir. Bu makalede, ilaçlar gibi yasal düzenlemeleri olması gereken kozmetik ürünlerin içeriğindeki bazı kimyasal maddelerin kadın sağlığına etkileri güncel araştırmalarla ele alınmış ve kadınlar başta olmak üzere toplumun kozmetik ürünler konusundaki farkındalığını artırmak amaçlanmıştır. SUMMARY Due to their various effects, today cosmetic products are indispensable products of modern society. These products which are generally used without considering chemical material in their content and whose target group are generally women influence health negatively when they are used unconsciously. In this paper, the effect of chemical materials in the content of cosmetic products which should be used with legal arrangements on women health was analyzed through recent studies and it was aimed to analyze awareness of society, especially women, about cosmetic products. Semra Kocaöz 1, Kafiye Eroğlu 2 1 Niğde Üniversitesi Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu 2 Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Anahtar Kelimeler: Kozmetik, Kişisel Bakım Ürünleri, Sağlık Sorunları, Kadın Key Words: Cosmetic, Personal Care Products, Health Problems, Women Sorumlu yazar/ Corresponding author: Semra Kocaöz, Niğde Üniversitesi Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu Gönderme Tarihi/Date of Submission: , Kabul Tarihi/Date of Acceptance: DOI: /pmb GİRİŞ Kozmetikler saç, epidermis, tırnak, dudak gibi insan vücudunun dış kısmında veya dişler, ağız bölgesi gibi iç kısmında temizleyici, görüntüsünü değiştirici, parfümleyici, vücut kokusunu düzeltici veya koruyucu amaçlı olarak kullanılan bir madde veya karışım şeklinde bulunan ürünlerdir (1). İlk çağlardan bu yana insanoğlu bu ürünleri güzelleşmek, sağlıklı ve çekici görünmek amacıyla kullanmışlardır (2). Güzel, sağlıklı, bakımlı ve pürüzsüz bir cilde sahip olmak için kullanılan kozmetikler, kadınların kendine olan güvenlerini artırarak bedenen ve ruhen iyilik halini olumlu yönde etkilemektedir (3,4). Güzellik kavramı, tarihsel süreç boyunca kadın ile özdeşleştirildiğinden dolayı kozmetik sektörü bu grubu hedef kitle olarak ele almıştır (3,5,6). Genellikle yazılı ve görsel medyada, kozmetik ve güzellik ürün gruplarının tanıtımı için kadın bedeni kullanılmaktadır (5). Çeşitli kitle iletişim araçlarıyla çok daha güzel olmak sizin de hakkınız mesajı, reklamlarda güzel, bakımlı kadın imgeleri kullanılarak içselleştirilmekte ve bu durum günlük gereksinimin bir parçası gibi sunulmaktadır (6). Görsel ve yazılı medyanın bu konuya olan ilgisi, bireylerin daha fazla sosyal bir hayat yaşama ve dış görünüşe önem verme isteği, güzellik merkezlerinin sayıca artması ve kozmetik sektöründeki hızlı gelişmeler, kişisel bakım ürünlerinin tüketimine yönelik talepleri artırmıştır (7). Günümüzde sadece güzelleşmek ve çekici görünmek amacıyla kozmetikler hala kullanılmakla birlikte yaşam süresi uzadıkça kronik ve foto yaşlanmanın görünür bulgularını azaltma isteği, insanları yeni arayışlara yöneltmiştir. Bu istekler doğrultusunda çizgi ve kırışıklıkları azaltan, renklenmeyi önleyen, derinin yumuşak görüntüsünü artıran kozmesötik ürünler hızla geliştirilmeye başlanmıştır (8). Yara iyileşmesini hızlandıran ve bazı metabolik işlemlerde etkin oldukları düşünülen pek çok madde, bu ürünlerin içerisine eklenmiştir. Kozmetik ürünler, sadece görünümü düzeltmek için değil, antioksidanlar, büyüme faktörü, peptidler, polisakkaritler, bitki ekstreleri ve cilt rengini açıcı 413

2 maddeler eklenerek hücresel düzeyde etki yaratabilecek şekilde kullanıma sunulmaktadır (9). Etkileri düşünüldüğünde, günümüzün modern kozmetikleri artık klasik kozmetik tanımına uymamakta ve ilaç ile kozmetikler arasında yeni bir grup olarak yer alan kozmesötikler veya aktif kozmetiklerden oluşmaktadır (2-4). Bu makalede yasal düzenlemelerle kullanılması gereken kozmetik ürünlerin içeriklerinde yer alan bazı kimyasal maddelerin kadın sağlığı üzerindeki etkileri güncel araştırmalarla ele alınmış ve kadınlar başta olmak üzere toplumun kozmetik ürünler konusunda farkındalıklarının artırılması amaçlanmıştır. KOZMETİKLER, KOZMESÖTİKLER VE İLAÇLAR Kozmetikler, içerisindeki kimyasal maddeler nedeniyle oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir (10). Dermatologlar bu ürünleri kozmetik, ilaç ve kozmesötik olarak ayırmaktadır. İlaçlar, insan bedeninin yapısını veya fonksiyonunu etkileyen, hastalıktan koruyucu, tedavi edici, semptomları hafifletici ürünler olarak tanımlanmaktadır (11). Kozmetikler, tedavi edici özelliği olmayan, temizleyici ve cildin görünümünü düzeltici olan bileşiklerdir. Kozmesötikler ise ilaçlar ile kozmetikler arasında geniş bir yelpazede yer almaktadır (1,3,12). Kozmesötikler, deri ve derinin eklerinin yapı ve fonksiyonlarını biyofizyolojik etki yoluyla olumlu yönde değiştirmek suretiyle kozmetik etki gösteren preparatlardır (4). Örneğin kozmetikler ve kozmesötikler, vücudumuzun en geniş organı olan deriye uygulandığında farklı şekilde sonuçlara neden olmaktadır. Soğuk ve kirli hava, solar radyasyon gibi dışsal faktörler, derinin DNA, kollajen ve hücre membranı yapısında değişimler meydana getirerek yaşlanma sürecini hızlandırmaktadır. Deriye topikal olarak uygulanan kozmetik ürünlerin etkisi, bu hasarı önleyebilecek ya da iyileştirebilecek özelliğe sahip değildir. Ancak kozmesötik ürünler, içerisindeki bileşimler nedeniyle derinin biyolojik fonksiyonlarını etkileyebilmektedir (9). Kozmesötikler ile ilaçlar arasında da farklılıklar bulunmaktadır. İlaçların yaşayan doku üzerindeki biyolojik etkileri tanımlanmasına karşın, kozmesötiklerin bu etkileri konusunda belirsizlikler bulunmaktadır (13). Bir diğer önemli farklılık ise Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi (Food and Drug Administration-FDA), insanların güvenliğini sağlamak için piyasaya sürülmeden önce ilaçları içindeki maddelere yönelik testlere ve değerlendirmelere tabi tutmaktadır (14,15). Ancak kozmesötik ve kozmetik ürünlerin, FDA tarafından denetlenmesi çok sınırlı kalmaktadır (15). Kozmesötikler sıklıkla cildin silikon kopyaları kullanılan invitro çalışmalarla test edilmektedir. Ayrıca kozmetik şirketler tarafından finansal olarak desteklenen bu testler, küçük çapta ve körleme olmayan klinik deneylerle yapılmaktadır (8). İlaçlar için yapılan bu sıkı ve titiz testlerin yapılması kozmetik ve kozmesötik ürünler için ne yazık ki geçerli değildir (8,14,15). Günümüzde kozmetik ürünlerde yaklaşık olarak on bin kimyasal bileşiğin kullanıldığı belirtilmektedir. Kozmetiklerin içerisinde bulunan maddelerin bir kısmının düşük toksisiteye sahip olduğu ve güvenli bir şekilde kullanılabileceği ifade edilirken, bazı bileşimlerin güvenilirliği ve yan etkileri yeterince bilinmemektedir (10,16,17). Bu nedenle toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi açısından kozmetik ürünlerin de aynı ilaçlar gibi kontrol edilmesi, sıkı testlerden geçirilmesi ve yasal düzenlemelerinin yapılması gerekmektedir. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE KOZMETİK ÜRÜNLERİN YASAL DÜZENLEMELERİ Avrupa da kozmetiklerin ve kişisel bakım ürünlerin güvenliğinin denetlenmesi, 1976 dan itibaren Avrupa Kozmetik Direktifleri doğrultusunda yapılmaktadır (18). Ülkemizde kozmetikler, Avrupa Birliği Kozmetik Mevzuatının 76/768/EEC sayılı Konsey Direktifi ile 96/335/EC sayılı komisyon kararına paralel olarak ve tarihli ve 5324 sayılı Kozmetik Kanunu nun 7 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Kozmetik Yönetmeliği ne göre düzenlenmektedir (19). Amerika da ise 1938 yılından itibaren kozmetikler veya kişisel bakım ürünlerin güvenliği, Amerikan İlaç, Gıda ve Kozmetik Yasası ile denetlenilmeye başlanılmıştır (18,20). Bu yasada kozmetikler; dökülmek, serpilmek, ovulmak ya da herhangi bir şekilde uygulanmak suretiyle vücudun herhangi bir kısmının temizlenmesi, güzelleştirilmesi, cazibesinin artırılması ve görünümünün değiştirilmesi amacıyla uygulanan preparatlar ve bunların hazırlanması için kullanılan maddeler olarak tanımlanmıştır. Bu tanıma göre kozmetikler, hem kişisel bakım hem de güzellik ürünlerini kapsamaktadır (21). Avrupa ve Amerika da sanılanın aksine ilaçlar gibi kozmetik ürünlerin ve içindeki maddelerin güvenliğinin onaylanması halka arz edilmeden önce yapılamamaktadır. Kozmetik ürünlerin güvenliğinin sorumluluğu üreticilere bırakılmış durumdadır (15,20). Kozmetik ürünlerin bileşiminde yapılacak 414

3 olan değişiklikler, üreticilerin ticari kararlarına bağlıdır (22). FDA, kozmetik ürünlerin içerisine konulan renklendirici maddelerin düzenli denetimini yapmaktadır. Kozmetiklerin bileşiminde insan sağlığına ve çevreye zarar verdiği saptanmış olan 11 maddenin kullanımına, FDA sınırlama ya da yasaklama getirebilmektedir (23). Kozmetik ürünlerin niteliği bozulduğunda ve markalandırma hükümleri ihmal edildiğinde çeşitli cezai yaptırımlar uygulanabilmektedir. Böyle bir durum söz konusu olduğunda, FDA web sitesinde resmi olarak uyarı mektupları yayınlayabilmekte, belirli işletmelere teftişler yapabilmekte ve ürünlerin piyasadan çekilmesini isteyebilmektedir. FDA kozmetiklerin niteliği bozulduğunda ya da yanlış markalandığı zaman, firmalardan bu ürünleri gönüllü olarak çekmesini isteyebilmektedir. FDA nadiren cezai yaptırım uygulamaktadır (14,22). Kozmetik Yönetmeliği ne göre üretici firmaların, piyasaya sürdükleri ürünlerin içerisindeki maddeleri paketlerin üzerinde belirtmesi gerekmektedir. Yönetmelikte minimum dayanma süresi 30 ay üzerinde olan ürünlerin ambalajında son kullanılma tarihinin belirtilmesine gerek olunmadığı, sadece preparatlar açıldıktan sonra ne kadar süre içerisinde tüketileceğine ilişkin bilgiyi üretici firmaların paket üzerine yazması zorunluluğu olduğu belirtilmektedir (19). FDA, kozmetiklerin güvenliğini sağlamak adına Dikkat: Bu ürünün güvenliği test edilmemiştir ibaresini paketler üzerinde yazmaları konusunda üretici firmalara sorumluluklar vermiştir (24). Ancak firmalar bu uyarı etiketlerini, ürün paketlerinin üzerinde göstermemektedir. Üreticiler, ürünlerinin bileşenini sağlayan şirketlere fazla güvenmekte ya da hayvan deneyleri yapması için dışarıdaki firmalar ile anlaşma yapmaktadır (14). Ayrıca üretici firmalar, kozmetik ürünlerin güvenliğini test etmek için bireylere gönüllük ilkesine göre araştırmalarına katılmalarını istemektedir. Bu test edilen ürünlerin ne kadar güvenli olduğuna ilişkin bir standart bulunmamaktadır (15). Günümüzde ilaçlar kadar sıkı denetimi olmayan kozmetik ürünlerin içeriklerinde yer alan bazı kimyasalların, kadınların ve toplumun sağlığını nasıl etkileneceği tam olarak bilinmemekte ve bu konu ile ilgili yapılmış araştırmalar ise sınırlı kalmaktadır. Dolayısıyla gecikilmiş de olsa toplumun, özellikle bu ürünlerin hedef kitlesi olan kadınların ve sağlık çalışanlarının konuyla ilgili farkındalıklarının ve bilgi düzeylerinin artırılmasına gereksinim vardır. Bu gereksinimler bilimsel araştırma ve yayınların artması ve kozmetik ürün kullanıcılarının bilinçlendirilmesi ile giderilebilecektir. KOZMETİKLERDE YER ALAN BAZI KİMYASAL ÜRÜNLERİN KADIN SAĞLIĞINA ETKİSİ Kimyasal ürünler, vücudumuza deriden emilerek, solunum ya da ağız yoluyla girmektedir. Vücutta yer alan kimyasallar, birikim göstererek belli bir eşik değerine ulaştıktan sonra zararlı etkileri görülebilmektedir. Kimyasalların sağlık üzerine etkileri, maruz kalınan maddenin cinsine, maruz kalınan süreye, ph değerine, çözünürlüğüne, vücuda alınma şekline ve alınan miktarına göre değişiklik göstermektedir. Ayrıca bazı elementler, diğer kimyasallarla sinerjik etki göstererek vücuda daha fazla zararlı olabilmektedir (25). İnsan sağlığına zararlı olan kimyasal maddelerle karşılaşmak açısından en hassas dönemler gebelik, süt çocuğu ve puberte dir. Gebelikte karşılaşılan bu kimyasal maddeler, plasenta tarafından zararsız hale getirilememekte ve fetusun endokrin ya da pek çok sisteminde gelişme bozukluklarına yol açabilmektedir (26). Örneğin oje, losyon, sabun, temizleyiciler, saç bakım ürünleri, oda spreyleri gibi pek çok kozmetik ürünün içerisinde yer alan fitalat (2-etilhekzil) maddesi ya da onun monoester metabolitleri ile gebelik döneminde karşılaşıldığında, fetüsün üreme sisteminde anomaliler meydana gelebilmektedir (26,27). Fitalat maddesinin germ hücrelerine zarar verdiği, testesteron ve epididimal spermatozoa seviyesini azalttığı, bağışıklık ve solunum sistemini de olumsuz yönde etkilediği belirlenmiştir (27). Ayrıca kullanılan kozmetik ürünlerin çeşitliliği artıkça da maruz kalınan fitalat miktarının da arttığı ve bu durumun sağlığı etkilediği vurgulanmaktadır (15). Avrupa ve Amerika da, üreme sistemi başta olmak üzere sağlık sorunlarına yol açtığı saptanan fitalat maddesinin kullanımı sınırlandırılmış ve çocuk ürünlerinde kullanımı ise yasaklanmıştır (27). Avrupa da, kozmetik ürünlerinde yer alan bu maddenin kullanımına ilişkin bir yasaklama yer alırken, Amerika da ise böyle bir yasaklama yer almamaktadır (15). Güney Kore de yapılan bir araştırmada, dört farklı kategoride (saç bakım ürünü, deodorant, parfüm ve oje) yer alan kozmetikler incelendiğinde, 102 ürünün içerisinde fitalat maddesine rastlanıldığı tespit edilmiştir (28). Bu çalışmalar, kadınların kullandıkları kozmetik ürünleri içerik yönünden zararlı bileşenleri içerip içermediğine ilişkin kontrol etmeleri ve mümkünse gebelik döneminde fetüsü etkiyebilecek kimyasal maddelerden uzak durmaları gerektiğini göstermektedir. Ayrıca çalışmalar, sağlık çalışanlarının doğum öncesi bakım hizmetleri 415

4 içerisine kozmetik ürünlerin sağlığa etkileri konusuna da yer vermelerinin önemini ortaya koymaktadır. Kimyasal maddelerin insan sağlığına zararlı etkilerinin belirlenmesi açısından günlük olarak ne kadar dozda o maddeye maruz kalındığının (27) ve vücuda alınan miktarın güvenlik dozunun ne olduğunun bilinmesi önemlidir (15). Örneğin uluslararası sağlık kuruluşlarının civa için önerdiği günlük tolerans sınırı 43 mikrogramdır. Ağızda 20 amalgam dolgu maddesi yüzeyi bulunan bireylerde günlük olarak 18 mikrogram civanın çözündüğü ve vücuda geçtiği belirtilmektedir. Ancak kozmetik bir ürün olan amalgam dolgu maddesinden sıcak, asitli yiyeceklerle, diş gıcırdatmayla veya diş fırçalamakla daha fazla civanın çözündüğüne ilişkin farklı bir görüş de bulunmaktadır (29). Bu görüş farklılıkları göz önüne alındığında, kozmetiklerde yer alan tüm kimyasalların güvenli kullanılabilir dozu hakkında standartların oluşturulmasına yönelik çalışmaların yapılmasının, kadınların sağlığının korunması açısından yararlı olabileceği düşünülmektedir. Kozmetiklerin içerisinde yer alan ve sağlığı bozan bu sentetik kimyasallar; endokrin bozucular, ağır metaller, petrokimyasallar ve irritanlar olarak dört grupta ele alınabilmektedir (15). Bunlar: ENDOKRİN BOZUCU KİMYASALLAR Endokrin bozucular, sağlıklı bir organizmada veya onun gelecekteki neslinde endokrin sistemin çalışmasını değiştirerek, sağlık sorunlarına neden olan, dışarıdan alınan madde veya karışımlar şeklinde tanımlanmaktadır (30). Endokrin bozucular kasten ya da kaza eseri olarak kozmetik ürünlerin içerisine yerleştirilebilmektedir (15). Kozmetiklerde yer alan endokrin bozuculardan ikisi triklosan ve triklokarbon dur. Bu kimyasal maddeler çok yaygın olarak sabun, şampuan, diş macunu, ağız yıkama suları, kremler gibi kozmetik ürünlerin içerisine antibakteriyel özellikleri nedeniyle konulmaktadır (31). Triklosanın, kontakt dermatitlere (fotoallerjik), immunotoksik ve nörotoksik reaksiyonlara ve zayıf androjenik etkilere sebep olduğu belirtilmektedir (32). Triklosan ve triklokarbon maddeleri, insan sağlığına ve çevreye zarar verdiği için kullanımlarına sınırlamalar getirilmiştir ve kozmetik ürünlerin içerine sırasıyla %0,3 ve %0,2 oranında konulması konusunda yasal düzenlemeler yapılmıştır (31). Başka bir endokrin bozucu madde olan parabenler, hidroksibenzoik asit esterlerinin homolomog serilerindendir ve kozmetik ürünlerde yine antimikrobiyal olarak kullanılmaktadır (33). Şampuanlar, saç kremi, losyonlar, yüz temizleyicileri, duş jelleri gibi çok sıklıkla kullanılan kişisel bakım ürünlerinin içerisinde parabenler yer almaktadır (34). Parabenler, günlük olarak kullanılan kozmetik ürünleri tüketen bireylerde allerjik kontak dermatitlerin gelişmesini tetiklemektedir (33). Düşük estrojenik etkiye sahip olan parabenlerin meme dokusundaki varlığı ile meme kanseri arasında bir ilişkinin olabileceği belirtilmektedir (35,36). Bu nedenle paraben esterlerinin %0,4 ila %0,8 arasında kozmetiklerin ürünler içerisinde kullanılabileceğine ilişkin sınırlamalar bulunmaktadır (33). Fitalatlar, oje ve saç spreyi gibi kozmetik ürünlere doğru kıvamı sağlamak amacıyla eklenmektedir (15). Fitalat esterleri, estrojenik ve antiandrojenik etkileri nedeniyle kız ve erkek çocukların cinsel gelişimleri üzerinde endokrin bozucu etkileri bulunmaktadır. Bu kimyasal maddelerin kızlarda erken pubertal gelişime neden olduğu belirtilmektedir (37). Bu sonuçlar, gelişim sürecinde olan çocukların sağlıklarını korumak amacıyla küçük yaşlarda başlayıp giderek artan oje ve saç spreyi kullanımının sağlığa etkileri konusunda hem ebeveynlere hem de ergenlere yönelik eğitim programlarının düzenlenmesine, eğitimin görsel ve basılı materyallerle desteklemesine gereksinim olduğunu göstermektedir. Kozmetiklerin içerisine ph ve nem dengesini ayarlamak için konulan nitrozaminlerin, hayvanlarla yapılan deneylerde kansere yol açtığı kanıtlanmış ve insanlarda kanserin gelişiminden sorumlu bir madde olduğu kabul edilmiştir.güçlü mutajenik ve karsiojenik etkileri nedeniyle kozmetiklerde nitrozaminlerin kullanımına, 1992 yılından itibaren Avrupa Birliği ülkelerinde ciddi sınırlamalar getirilmiştir (38). ka da yapılan bir çalışmada, marketlerdeki duş jeli, saç bakım kremi ve saç şekillendiricisi, şampuan, banyo sabunu ve kremi, çamur banyosu, krem, sabun, vücut fırçası ve temizleyicisi arasından seçilen 140 kozmetik ürünün 35 inde önerilen doz aralığının dışında nitrozaminlere rastlanıldığı belirtilmektedir (39). Güneşin zararlı ultraviyole ışınlarına karşı deriyi korunmak amacıyla kullandığımız kimyasallar, kozmetik ürünlerin içerisinde çok sıklıkla yer almaktadır. Kozmetik ürünlere %10,0 ve üzerinde konsantrasyonlarda eklenen bu kimyasallar, yağda depolanma özelliği nedeniyle vücutta birikmektedir. Bezofenon-3, homosalate, 4-methylbenzylidene camphor, octyl-methoxycinnamate ve octyl-dimethyl- PABA gibi kozmetiklerde güneş koruyucu olarak kullanılan bu maddeler, ciltten doğrudan emilmekte, idrara ve anne sütüne geçmektedir. Bu kimyasalların in vivo ve in vitro çalışmalarda estrojenik etkiye sahip oldukları belirtilmektedir (40). Ayrıca saç 416

5 boyalarında bulunan bu maddelerin, kuaför salonlarında çalışan bireylerde mesleksel dermatitlerin gelişmesine neden olduğu belirtilmektedir (10). Görüldüğü gibi çalışmalar, sağlığı tehdit edici boyutu anne karnında başlayan pek çok kozmetik ürünün bilinçli tüketimine dikkat çekmekte ve sağlık eğitimi ile bu ürünlerin denetim ve kontrolünün önemini ortaya koymaktadır. AĞIR METALLER Yeryüzünde metallerin kullanılmaya başlamasıyla insan sağlığı üzerindeki etkileri de gözlenmeye başlanmıştır. Günümüzde metaller ile sağlık arasındaki ilişki daha iyi açıklanmış olsa da, kurşun gibi ağır metallerin etkileri çok eski tarihten beri bilinmektedir (25). Kurşun başta olmak üzere bizmut, arsenik, kobalt, demir, nikel gibi metaller sıklıkla saç boyalarının içerisinde renklendirici madde olarak kullanılmaktadır. Bu metaller saçların matlaşmasına, zedelenmesine ve kolaylıkla kırılmasına yol açabilmektedir (3). Kurşun polinöropati, ensefalit, anemi, hipertansiyon, böbrek fonksiyonlarında, bağışıklık ve üreme sisteminde bozulmalara, hatta kansere yol açabilmektedir (25). Ayrıca kurşun, kadınlarda adet düzensizliklerine, erken membran rüptürüne ve infertiliteye neden olabilmektedir (41). Selevan et al. (42) yaptıkları çalışmalarında, kurşun ile pubertal dönem gelişimin gecikmesi arasında bir ilişki olduğunu saptamıştır. Hamilelik döneminde maruz kalındığında, kurşun düşük ve ölü doğuma, düşük doğum ağırlıklı ve mental yetersizliklere sahip bebek doğumuna neden olabilmektedir (41). Kozmetik Yönetmeliği ne göre ürünlerde kullanılmaması gereken maddeler arasında kurşun yer almaktadır (19). FDA 2011 yılında yaptıkları çalışmalarında, çok düşük düzeyde ve insan sağlığını etkilemeyecek düzeyde rujların içerisinde kurşunun bulunduğu belirtmektedir (43). Günümüzde hiçbir kurşun düzeyinin insan sağlığı için güvenli kullanım miktarının olmadığı ifade edilmektedir (44). Bu durum, kurşun gibi vücutta biriken ağır metallerin ne kadarının sağlığa zarar vereceği konusundaki bilgilerin çok sınırlı olduğunu göstermekte ve kullanıcıları endişeye düşürmektedir. Bu nedenle konu ile ilgili araştırmalara gereksinim duyulmaktadır. Alüminyumun toksik bir madde olduğu bilinmesine rağmen, kozmetik ürünlerde antiperspirant (terlemeyi önleyen) özellikleri nedeniyle kullanılmaktadır. Alüminyum, estrojen reseptörüne, estrojenin bağlanmasını engellenmekte ve bu hormonu düzenleyen genin baskılanmasına neden olmaktadır. Alüminyum gibi arsenik, civa, bakır, kobalt, kadmiyum, nikel ve kromun estrojeno metaller olduğu ve meme dokusundaki hücrelere genotoksik etkileri bulunduğu belirtilmektedir (45). Bu sonuçlar, kadınlarda en sık görülen kanserler içinde birinci sırayı alan meme kanseri yanında diğer kanserlerden de korunmada kozmetik ürünlerin bilinçli tüketiminin önemini ortaya koymaktadır. PETROKİMYASALLAR Nemlendirici, losyon gibi pek çok kozmetik ürün içerisine petrolden elde edilen çeşitli kimyasal yumuşatıcılar konulmaktadır (15). Bu ürünlerde sıklıkla kullanılan maddelerden birisi 1.4- dioksandır. Cilt tarafından hızlı bir şekilde emilen 1.4-dioksan, insanlarda kansere ve doğum defektlerine yol açabilmektedir. Bu madde kansorejen olmasına rağmen, diğer mutajenik ve multikanserojen maddelerle birlikte sinerjik etki yaratabilmektedir. Bebek şampuanı, duş jeli gibi ürünlerde bulunan bu madde böbreklere, sinir ve solunum sistemine toksik etki yapabilmektedir (46). Petrokimyasal maddeler arasında yer alan solventler de pek çok kozmetik ürünün içerisinde yer almaktadır. Uzun süreli solventlere maruz kalındığında, beyin ve sinir sisteminde (baş ağrısı, uyuklama, dalgınlık, alınganlık, güçsüzlük, bayılma gibi), deride (derinin iltihaplanmasına), kan hücresinde (hücre sayısında azalma ve lösemi), kadın ve erkek üreme sisteminde, karaciğer ve böbreklerde hasara yol açabilmektedir. Ayrıca solunum ve deri yoluyla vücuda alınan solventlerin (özellikle toluen) gebelik döneminde düşüklere ve fetal ölümlere neden olabilmektedir (47). Yaşın ilerlemesiyle birlikte kullanım oranı artan kozmetik ürünler içerisindeki petrokimyasalların, günümüzde görülme sıklığı artan kanser ve diğer sistemik hastalıklarla ilişkisini ortaya koyan çalışmaların yapılmasının, bu bileşimlerin ortaya çıkardığı sağlık riskinin saptanması açısından büyük önemi vardır. İRRİTANLAR Kozmetikler içerisinde yer alan irritan maddeler, diğer kimyasal ajanlara göre daha az dramatik sağlık sorunları ortaya çıkarmasına rağmen, vücut sistemlerinde önemli zararlı etkileri bulunmaktadır. Kişisel bakım ürünlerin içerisinde bulunan hidrokuinon, sodyum lauril sülfat ve formaldehit gibi kozmetik maddeler vücut sisteminin bir veya daha fazlasında irritan etki yapabilmektedir (15). Formaldehit, sağlık çalışanları tarafından sıklıkla kadavranın tespiti ve bozulmadan uzun süre saklanması, histoloji ve patoloji örneklerinin 417

6 laboratuvarda fiksasyonu amacıyla kullanılmaktadır. Ayrıca diş hekimliğinde kaplamaların yapısında, klinikte inatçı mesane enfeksiyonlarının tedavisinde, çeşitli ilaçların ve hemodiyaliz solüsyonlarının içerinde formaldehit bulunmaktadır (48). Kozmetik ürünler içerisine ise formaldehid ve formaldehid serbestleştirici ajanlar, bakteriyel ve fungal mikroorganizmalara karşı koruyucu olarak konulmaktadır (49). Kozmetik ürünlerin raf ömrünü uzatmak için konulan bu maddeler, saç rengi ağartıcıları ve şekillendiricilerin, oje ve tırnak yapıştırıcılarında, oral hijyen ürünlerinde, şampuan ve sıvı vücut sabunlarında kullanılmaktadır (15,49,50). Cilde ve solunum yollarına irritan bir kimyasal olan formaldehitin, pek çok uzman tarafından insan karsinojeni olduğu vurgulanmaktadır (50). Formaldehitin, gen mutasyonuna, kromozal hatalara ve tek zincir kırıklarına yol açtığı, mutajenik, karsiojenik, teratojenik ve embriyotoksik olduğu belirtilmektedir. Ayrıca az miktarda bile bu kimyasala maruz kalındığında solunum sisteminde, burun ve boğazda yanma hissi, nefes darlığı, öksürük, hırıltılı solunum gibi toksik belirtiler görülebilmektedir (48). Dolayısıyla bu ürünlerin kullanımı özel bir eğitim gerektirmektedir. Cilt inceltici olarak kozmetik ürünlerde kullanılan Hidrokuinon, melanin pigmentinin azalmasına neden olduğu için cilt kanserlerine olan duyarlılığı artırmaktadır. Ayrıca bu madde bağışıklık, büyüme ve üreme sistemine toksik etki yapabilmektedir (51). İrritan olan bir diğer kimyasal madde ise sodyum lauril sülfattır. Bu kimyasal madde pek çok şampuan ve sabun içerisine köpürtücü bir ajan olarak kullanılmaktadır. Sodyum lauril sülfata maruz kalanlarda gözde yanma, kafa derisinde ve ciltte döküntüler görülebilmektedir (52). Bireylerde meydana gelen sağlık sorunları nedeniyle kozmetiklerin içeriğinde yer alan bu üç kimyasalın kullanımına yönelik Avrupa da sınırlamalar getirilmiştir (15,50,51). Ancak pek çok kozmetikte yaygın olarak kullanılan bu maddelerin ne kadar oranda kullanıldığına ilişkin ürün paketleri üzerinde ibareler yer almamaktadır. Kozmetikler içerisinde kullanılan kimyasalların güvenli kullanım oranlarının bilinmemesi, tüketici bireylerin bilinçli bir şekilde ürünleri seçme şansını ortadan kaldırmaktadır. Bu nedenle kozmetik ve kişisel bakım ürün paketlerinin üzerinde kullanılan kimyasal bileşenlerin oranlarının ve günlük olarak ne kadar kullanılması gerektiğinin belirtilmesi, sağlık risklerinin azaltılması açısından önemli olacağı düşünülmektedir. SONUÇ VE ÖNERİLER Çalışmalar, kozmetik ürünlerin içeriğindeki bazı kimyasal maddelerin kadın ve beraberinde doğacak bebeğinin sağlığını olumsuz etkilediğini göstermektedir. Bu nedenle Rio da 1992 yılında yapılan Çevre ve Kalkınma Konferansı nda İnsan sağlığına yönelik risklerin varlığı veya boyutu hakkında bilimsel şüphe varsa; karar vericiler durumun tam olarak gerçekleşmesini veya ciddileşmesini beklemeden gerekli önlemleri almalıdır şeklinde tanımlanan ihtiyatlılık ilkesi (53), kozmetiklerde kullanılan kimyasal maddeler için de uygulanmalıdır. İhtiyatlık ilkesine göre sağlığa zararlı etkileri olduğu düşünülen kozmetik ürünlerinde kullanılan maddelere maruz kalmaktan kaçınmak gerekmektedir. Bu maddelerden kaçınabilmek için öncelikle bu konuda hem sağlık çalışanlarının hem de kozmetik ürün tüketicilerin bilinçlendirilmesi ve farkındalıklarının artırılmasına gereksinim vardır. Bu nedenle sağlık çalışanlarının mesleki eğitim programları içine kozmetik ürünler ve sağlığa etkisi konusunun entegre edilmesi, insan hakları savunucu olarak sağlık çalışanlarının konu ile ilgili sağlık politikalarının oluşturulmasına liderlik etmesi, tüketicilerin endişelerinin giderilmesine yönelik yasal düzenlemeler ve bu konudaki yaptırımlar konusunda bilgilendirme toplantılarının yapılması önerilir. KAYNAKLAR 1. Demirezer LÖ. Fitokozmesötikler. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi. 2008; 28 (Suppl): S178-S Kandi B, Kaya H, Özünal ZG. Kozmetik emilim sistemleri. Türkiye Klinikleri Journal of Cosmetic Dermatology Special Topics. 2012; 5(1): Karaduman A. Kozmetikler ve Kadın. Eds.: Akın A. In: Toplumsal cinsiyet, sağlık ve kadın. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları; p Yazan Y. Kozmetik Bilimi. 2nd edition. Ankara: Nobel Kitabevleri; Batı U. Reklamcılıkta retorik bir unsur olarak kadın bedeni temsilleri. Kültür ve İletişim. 2010; 13(1): Papatya N, Karaca Y. Reklamlardaki kadın imgesi: ulusal televizyon reklamlarına ilişkin bir değerlendirme. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2011; 16(3): Gökdemir G, Arı S, Köşlü A. Türk toplumunda deri bakımı ile ilgili bilgi seviyesinin değerlendirilmesi. Türkderm. 2008; 42(2): Choi CM, Berson DS. Cosmeceuticals. Seminars in Cutaneous Medicine and Surgery. 2006; 25(3):

7 9. Özer Ö. Bilimden Pratiğe kozmesötikler. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi. 2008; 28 (Suppl): Borlu M. Kozmetiklerle oluşan kontakt alerji paternleri. Türkiye Klinikleri Journal of Cosmetic Dermatology Special Topics. 2012; 5(1): Millikan LE. Cosmetology, cosmetics, cosmeceuticals: definations and regulations. Clinics Dermatology. 2001;19: Çomoğlu T. Kozmetikler. Marmara Pharmaceutical Journal. 2012; 16: Brody HJ. Relevance of cosmeceuticals to the dermatologic surgeon. Dermatologic Surgery. 2005; 31: Karıncaoğlu Y. Kozmesötikler: mitler ve yanlış bilinenler. Türkiye Klinikleri Journal of Cosmetic Dermatology Special Topics. 2012; 5(1): Russ K. Health effects of personal care products. a review of the evidence. Nursing for Women s Health. 2009; 13(5): Castanedo-Tardan MP, Zug KA. Patterns of cosmetic allergy. Dermatologic Clinics. 2009; 27(3): , vi. 17. Scheman A. Adverse reactions to cosmetic ingredients. Dermatologic Clinics. 2000; 18(4): Nohynek GJ, Antignac E, Re T, Toutain H. Safety assesment of personal care products/cosmetics and their ingredients. Toxicology and Applied Pharmacology. 2010; 243: Kozmetik Yönetmeliği. T.C. Resmi Gazete, 25823, 23 Mayıs Draelos ZD. Are cosmetics safe? Journal of Cosmetic Dematology. 2012; 11: Food and Drug Administration (FDA) Is it a cosmetic, a drug, or both? (or is it soap?).http://www.fda.gov/cosmetics/guidancecom plianceregulatoryinformation/ucm htm [Acces date: ]. 22. Newburger AE. Cosmeceuticals: myths and misconceptions. Clinics in Dermatology. 2009; 27(5): Food and Drug Administration (FDA) Color additives: FDA s regulatory process and historical perspectives. Barrows JN, Lipman AL, Bailey CJ. ulatoryprocesshistoricalperspectives/default.htm [Acces date: ]. 24. Food and Drug Administration (FDA) FDA authority over cosmetics. Cosmetics/GuidanceComplianceRegulatoryInform ation/ucm htm [Acces date: ]. 25. Bakar C, Baba A. Metaller ve insan sağlığı: yirminci yüzyıldan bugüne ve geleceğe miras kalan çevre sağlığı sorunu. I. Tıbbi Jeoloji Çalıştayı, Ürgüp/Nevşehir: p Durmaz E, Özmert EN. Fitalatlar ve çocuk sağlığı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi. 2010; 53: Koniecki D, Wang R, Moody RP, Zhu J. Phtalate in cosmetic and personal care products: concentrations and dermal exposure. Environmental Research. 2011; 111: Koo HJ, Lee BM. Estimated exposure to phthalates in cosmetics and risk assessment. Journal of Toxicology and Environmental Health. 2004; 67(23-24): Pehlivan M, Pehlivan E, Özler MA. İnsan sağlığı üzerine civa ve civa bileşiklerinin etkisi. Çevre Dergisi. 1993; 8: Goldman JM, Laws SC, Balchak SK, Cooper RL, Kavlock RJ. Endocrine-disrupting chemicals: prepubertal exposures and effects on sexual maturation and thyroid activity in the female rat. A focus on the EDSTAC recommendations. Critical Reviews in Toxicology. 2000; 30(2): Liu T, Wu D. High-performance liquid chromatographic determination of triclosan and triclocarban in cosmetic products. International Journal of Cosmetics Science. 2012; 34: Glaser A. The Ubiquitous triclosan. A common antibacterial agent exposed. Pesticides and You Beyond Pesticides/National Coalition Against the Misuse of Pesticides. 2004; 24(3): Ballesta Claver J, Valencia MC, Capitán-Vallvey LF. Analysis of parabens in cosmetics by low pressure liquid chromatography with monolithic column and chemiluminescent detection. Talanta. 2009; 79: The Campaign for Safe Cosmetics. Parabens. [Acces date: ]. 35. Darbre PD, Aljarrah A, Miller WR, Coldham NG, Sauer MG, Pore GS. Concentration of parabens in human breast tumors. Journal of Applied Toxicology. 2004; 24(1): Epstein H. Cosmetics preservation. Clinics in Dermotology. 2006; 24: Çetinkaya S. Endokrin bozucular ve ergenlik üzerine etkileri. Dicle Tıp Dergisi. 2009; 36(1): European Comission Opinion concerning Dialkyl- and Dialkanolamines and their salts in cosmetic products adopted by the SCCNFP during the 17th plenary meeting of 12 June. nsumer_safety/opinions/sccnfp_opinions_97_04/s ccp_out144_en.htm [Acces date: ]. 39. Schothorst RC. Somer HHJ. Determination of N- nitrosodiethanolamine in cosmetic products by LC- 419

8 MS-MS. Analytical and Bioanalytical Chemistry. 2005; 381: Schlumpf M, Cotton B, Conscience M, Haller V, Steinmann B, Lichtensteiger W. In vitro and in vivo estrogenicity of UV screens. Environmental Health Perspectives. 2001; 109: Tekbaş ÖF. Kimyasallar ve üreme sağlığı. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni. 2006; 5(1): Selevan SG, Rice DC, Hogan KA, Euling SY, Pfahles-Hutchens A, Bethel J. Blood lead concentration and delayed puberty in girls. The New England Journal of Medicine. 2003; 348: The Campaign for Safe Cosmetics. Hundreds of lipsticks contaminated with lead, reports new FDA study. [Acces date: ]. 44. Food and Drug Administration (FDA). Lipstick and Lead: Questions and Answers. ntsafety/productinformation/ucm htm#exp analyses [Acces date: ]. 45. Darbre PD. Enviromental oestrogens, cosmetics and breast cancer. Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism. 2006; 20(1): The Campaign for Safe Cosmetics. 1,4 Dioxane. [Acces date: ]. 47. Karadağ ÖK. Solvent nedenli sağlık risklerinin yönetimi. Türk Tabipleri Birliği Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi. 2005; Ünsaldı E, Çiftçi K. Formaldehit, kullanım alanları, risk grubu, zararlı etkileri ve koruyucu önlemler. YYÜ Veteriner Fakültesi Dergisi. 2010;21(7): Kireche M, Gimenez-Arnau E, Lepoittevin J-P. Preservatives in cosmetics: reactivity of allergenic formaldehyde-releasers towards amino acids through breakdown products other than formaldehyde. Contact Dermatitis. 2010; 63: The Campaign for Safe Cosmetics. Formaldehyde and formaldehyde-releasing preservatives. [Acces date: ]. 51. The Campaign for Safe Cosmetics. Hydroquinone. [Acces date: ]. 52. Löffler H, Freyschmidt-Paul P, Effendy I, Maibach H. Pitfalls of irritant patch testing using different test chamber sizes. American Journal of Contact Dermatitis. 2001; 12(1): Petrini C, Vecchia P. Statements and definitions of the precautionary principle. IEEE Technology and Society Magazine. Winter 2002/2003;

Doğal ve Doğal Olmayanı Ayırma Teknikleri. Prof. Dr. Hulusi Barlas

Doğal ve Doğal Olmayanı Ayırma Teknikleri. Prof. Dr. Hulusi Barlas Doğal ve Doğal Olmayanı Ayırma Teknikleri Prof. Dr. Hulusi Barlas INCI Sistemi International Nomenclatura Cosmetic Ingredients (Kozmetik Ürün Bileşenleri Uluslar arası İsim Listesi) INCI sistemi, kimyasal

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN STABİLİTESİNE VE AÇILDIKTAN SONRA KULLANIM SÜRESİNE İLİŞKİN KILAVUZ

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN STABİLİTESİNE VE AÇILDIKTAN SONRA KULLANIM SÜRESİNE İLİŞKİN KILAVUZ TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN STABİLİTESİNE VE AÇILDIKTAN SONRA KULLANIM SÜRESİNE İLİŞKİN KILAVUZ Amaç MADDE 1- Kozmetik ürünlerin üreticileri tarafından raf ömürleri belirlenirken

Detaylı

HİDROJEN PEROKSİT, SAÇ BOYALARI ve KANSER

HİDROJEN PEROKSİT, SAÇ BOYALARI ve KANSER HİDROJEN PEROKSİT, SAÇ BOYALARI ve KANSER A)HİDROJEN PEROKSİT Hidrojen peroksit; ısı, kontaminasyon ve sürtünme ile yanıcı özellik gösteren, renksiz ve hafif keskin kokuya sahip olan bir kimyasaldır ve

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Yıl /Sınıf Süre. Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları

DERS BİLGİ FORMU. Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Yıl /Sınıf Süre. Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Yıl /Sınıf Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim

Detaylı

KOZMETİK ÜRÜNLERDE KULLANILMASINA İZİN VERİLEN KORUYUCULARA İLİŞKİN KILAVUZ

KOZMETİK ÜRÜNLERDE KULLANILMASINA İZİN VERİLEN KORUYUCULARA İLİŞKİN KILAVUZ Amaç KOZMETİK ÜRÜNLERDE KULLANILMASINA İZİN VERİLEN KORUYUCULARA İLİŞKİN KILAVUZ MADDE 1- Kozmetik Yönetmeliği nin EK V in 12, 12 a, 39 ve 57 numaralı satırlarında gerçekleşen değişikliklere ilişkin açıklayıcı

Detaylı

PARABENLER; MASUM MU? SUÇLU MU? Prof.Dr. Erdem Yeşilada. Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

PARABENLER; MASUM MU? SUÇLU MU? Prof.Dr. Erdem Yeşilada. Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi PARABENLER; MASUM MU? SUÇLU MU? Prof.Dr. Erdem Yeşilada Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 25 Mayıs günü bir televizyon kanalından aradılar. Konu, haftabaşında Fransız Le Monde gazetesinde yer alan

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Yardımcı maddeler: Polietilen glikol g Polietilen glikol g. Setil alkol g.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Yardımcı maddeler: Polietilen glikol g Polietilen glikol g. Setil alkol g. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DERİVERİN Merhem 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 25 gram kremde; Aluminyum hidroksid jel (kuru)...2.50 g. Çinko oksid...1.25 g. Borik asid...1.25

Detaylı

Gençlerin Kozmetik Kullanma Davranışları

Gençlerin Kozmetik Kullanma Davranışları Gençlerin Kozmetik Kullanma Davranışları Prof. Dr. Gülsen DEMİR Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Selahattin YAMAN Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ Terapötik endikasyonlar Kafada görülen bit enfestasyonlarının tedavisinde ve önlenmesinde kullanılır.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ Terapötik endikasyonlar Kafada görülen bit enfestasyonlarının tedavisinde ve önlenmesinde kullanılır. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ANTİ-BİT şampuan KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her 100 ml de 0.408 g sumitrin (%0.4) bulunur. Yardımcı maddeler: Sorbik asit 0.153 g Yardımcı

Detaylı

Efsanevi SBK serisi 19 yıllık başarı! 20 den fazla ülke

Efsanevi SBK serisi 19 yıllık başarı! 20 den fazla ülke Efsanevi SBK serisi 19 yıllık başarı! 20 den fazla ülke ! Saç bakım eko-ürünlerinin tasarımı, doğa ile bilimin sentezi temelinde yenilikçi ürünleri yaratabilen profesyonellere bırakılmalıdır. Saç bakımı

Detaylı

07.10.2013 PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ. -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

07.10.2013 PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ. -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü 07.10.2013 PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Doç. Dr. Hoşnuter: Basit Merdiven Altı Güzellik Merkezlerine Dikkat Yaz aylarında

Detaylı

İşyerlerinde çalışanlarımızın sağlığını olumsuz yönde tehdit eden, üretimi etkileyen ve İşletmeye zarar veren toz, gaz, duman, buhar, sis, gürültü,

İşyerlerinde çalışanlarımızın sağlığını olumsuz yönde tehdit eden, üretimi etkileyen ve İşletmeye zarar veren toz, gaz, duman, buhar, sis, gürültü, TOZ İşyerlerinde çalışanlarımızın sağlığını olumsuz yönde tehdit eden, üretimi etkileyen ve İşletmeye zarar veren toz, gaz, duman, buhar, sis, gürültü, Termal Konfor gibi unsurlardan biriside Tozdur. Organik

Detaylı

Zeytinyağı ve Çocukluk İnsanın çocukluk döneminde incelenmesi gereken en önemli yönü, gösterdiği bedensel gelişmedir. Doğumdan sonraki altı ay ya da

Zeytinyağı ve Çocukluk İnsanın çocukluk döneminde incelenmesi gereken en önemli yönü, gösterdiği bedensel gelişmedir. Doğumdan sonraki altı ay ya da Zeytinyağı ve Çocukluk İnsanın çocukluk döneminde incelenmesi gereken en önemli yönü, gösterdiği bedensel gelişmedir. Doğumdan sonraki altı ay ya da bir yıllık sürede, bebeğin en önemli gıdasını anne sütü

Detaylı

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Yardımcı maddeler: 3. FARMASÖTİK FORM

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Yardımcı maddeler: 3. FARMASÖTİK FORM 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KURSEPT krem, 30 g 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: 1 g krem içerisinde: Alüminyum hidroksiklorit Triklozan 190 mg 10 mg Yardımcı maddeler: 1 g krem içerisinde:

Detaylı

FONKSİYONEL GIDALAR. Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı 29.08.

FONKSİYONEL GIDALAR. Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı 29.08. FONKSİYONEL GIDALAR Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı 29.08.2013 1 İÇERİK I. Eğitim kurumu II. Ziyaret edilen resmi kurumlar III. Fonksiyonel

Detaylı

Biyosidal Ürünler ve Ara Ürünler. Abdullah YILMAZ Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü. Ankara

Biyosidal Ürünler ve Ara Ürünler. Abdullah YILMAZ Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü. Ankara Biyosidal Ürünler ve Ara Ürünler Abdullah YILMAZ Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü. Ankara Konu başlıkları Biyosidaller Bitki koruma Ürünleri Veteriner ve Tıbbi Ürünler Ara ürünler ve örnekler

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Vajinal Ovül Hafif sarı yağlı süspansiyon içeren sarımtırak oval kapsül şeklindedir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Vajinal Ovül Hafif sarı yağlı süspansiyon içeren sarımtırak oval kapsül şeklindedir. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ MACMIROR COMPLEX 500 mg + 200.000 IU vajinal ovül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir vajinal ovül Nifuratel 500 mg; Nistatin 200.000 IU

Detaylı

ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM

ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM 9.11.2015 ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM Konular Doğum öncesi gelişim aşamaları Zigot Doğum öncesi çevresel etkiler Teratojenler Doğum Öncesi G elişim Anneyle ilgili diğer faktörler Öğr. Gör. C an ÜNVERDİ Zigot

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN STABİLİTESİNE VE AÇILDIKTAN SONRA KULLANIM SÜRESİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN STABİLİTESİNE VE AÇILDIKTAN SONRA KULLANIM SÜRESİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1. TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN STABİLİTESİNE VE AÇILDIKTAN SONRA KULLANIM SÜRESİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0 Amaç MADDE 1- (1) Kozmetik ürünlerin üreticileri tarafından raf ömürleri

Detaylı

Omega 3 nedir? Balık ve balık yağları, özellikle Omega-3 yağ asitleri EPA ve DHA açısından zengin besin kaynaklarıdır.

Omega 3 nedir? Balık ve balık yağları, özellikle Omega-3 yağ asitleri EPA ve DHA açısından zengin besin kaynaklarıdır. Alfalino Omega 3 nedir? Omega 3 yağ asitleri vücut için gerekli olan ama vücudun üretemediği yağ asitleridir. Besinlerle alınamadığı durumlarda gıda takviyeleri ile alınmaları gerekmektedir. Temel Omega-3

Detaylı

2. Kozmetik Kongresi, Subat 2012, Antalya. Prof.Dr. Mustafa BĐRĐNCĐOĞLU

2. Kozmetik Kongresi, Subat 2012, Antalya. Prof.Dr. Mustafa BĐRĐNCĐOĞLU 2. Kozmetik Kongresi, 17-19 Subat 2012, Antalya Prof.Dr. Mustafa BĐRĐNCĐOĞLU Kozmetik, bir kimseyi daha çekici hale getirmek ya da görünüm sorunlarını gidermek için kullanılan ürünleri, bakımları ve tedavileri

Detaylı

Yeni. Genç görünümlü bir cilt? Dâhice.

Yeni. Genç görünümlü bir cilt? Dâhice. Yeni Genç görünümlü bir cilt? Dâhice. Cildin yaşlanması ile ilgili gerçekler Kabul edelim, kadınlar da erkekler de mümkün olduğunca uzun süre genç görünümünü korumak ister. Zamanın ilerleyişini durdurmayı,

Detaylı

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler MEME KANSERİ Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler KANSER NEDİR? Hücrelerin kontrolsüz olarak sürekli çoğalmaları sonucu yakındaki ve uzaktaki başka organlara yayılarak kötü klinik

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. FENİSTİL Jel 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. FENİSTİL Jel 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FENİSTİL Jel 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 1 g jel, 1 mg dimetinden maleat içerir. Yardımcı maddeler: Propilen glikol, benzalkonyum klorür

Detaylı

EK VI KOZMETİK ÜRÜNLERİN İÇEREBİLECEĞİ KORUYUCULAR GİRİŞ

EK VI KOZMETİK ÜRÜNLERİN İÇEREBİLECEĞİ KORUYUCULAR GİRİŞ EK VI KOZMETİK ÜRÜNLERİN İÇEREBİLECEĞİ KORUYUCULAR GİRİŞ 1) Koruyucular, kozmetik ürünlere, bu ürünlerde mikroorganizmaların büyümesini engellemek temel amacıyla katılabilen maddelerdir. 2) (*) işareti

Detaylı

KEMOTERAPİ NASIL İŞLEV GÖRÜR?

KEMOTERAPİ NASIL İŞLEV GÖRÜR? KEMOTERAPİ NEDİR? Kanser hücrelerini tahrip eden kanser ilaçları kullanılarak yapılan tedaviye kemoterapi denir. Bu tedavilerde kullanılan ilaçlara antikanser ilaçlar da denir. Kanserin türüne göre kemoterapinin

Detaylı

«DM Patogenezinde unutulan riskler» Endokrin Bozucular & Çevresel Etkenler

«DM Patogenezinde unutulan riskler» Endokrin Bozucular & Çevresel Etkenler «DM Patogenezinde unutulan riskler» Endokrin Bozucular & Çevresel Etkenler Dr. Özlem ÜSTAY TARÇIN Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi Endokrin Bozucular Endokrin

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KETORAL vajinal suppozituar Vajina içerisine uygulanarak kullanılır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Ketokonazol. Her bir KETORAL vajinal suppozituar, 400 miligram ketokonazol içerir. Yardımcı maddeler:

Detaylı

GÜNLÜK OLARAK NEDEN YETERLİ MİKTARDA KALSİYUM ALMALIYIZ?

GÜNLÜK OLARAK NEDEN YETERLİ MİKTARDA KALSİYUM ALMALIYIZ? GÜNLÜK OLARAK NEDEN YETERLİ MİKTARDA KALSİYUM ALMALIYIZ? Kalsiyum bir çok kişinin bildiği gibi kemik ve dişlerin yapı, oluşum ve sürdürülmesinde temel bir gereksinimdir. Kemik erimesini azaltmada yardımcı

Detaylı

KANSER TANIMA VE KORUNMA

KANSER TANIMA VE KORUNMA KANSER TANIMA VE KORUNMA Uzm. Dr Dilek Leyla MAMÇU Sunum İçeriği Genel Bilgiler Dünyada ve Ülkemizdeki son durum Kanser nasıl oluşuyor Risk faktörleri neler Tedavi seçenekleri Önleme mümkün mü Sorular/

Detaylı

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst.

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst. VETERİNER İLAÇ KALINTILARININ ÖNEMİ ve VETERİNER İLAÇ KALINTILARI TEST METOTLARI Beyza AVCI TÜBİTAK -ATAL 8-9 Ekim 2008 İZMİR KALINTI SORUNU? Hayvansal kökenli gıdalarda, hayvan hastalıklarının sağaltımı,

Detaylı

VETERİNER İLAÇ KALINTILARININ ÖNEMİ ve VETERİNER İLAÇ KALINTILARI TEST METOTLARI. Beyza AVCI TÜBİTAK -ATAL 8-9 Ekim 2008 İZMİR

VETERİNER İLAÇ KALINTILARININ ÖNEMİ ve VETERİNER İLAÇ KALINTILARI TEST METOTLARI. Beyza AVCI TÜBİTAK -ATAL 8-9 Ekim 2008 İZMİR VETERİNER İLAÇ KALINTILARININ ÖNEMİ ve VETERİNER İLAÇ KALINTILARI TEST METOTLARI Beyza AVCI TÜBİTAK -ATAL 8-9 Ekim 2008 İZMİR KALINTI SORUNU? Hayvansal kökenli gıdalarda, hayvan hastalıklarının sağaltımı,

Detaylı

Prof Dr Tuğrul DERELİ. Ege ÜTF Dermatoloji AD. ARGEFAR Targemed AR-GE

Prof Dr Tuğrul DERELİ. Ege ÜTF Dermatoloji AD. ARGEFAR Targemed AR-GE KOZMETİK ÜRÜNLER VE KLİNİK ARAŞTIRMALAR Prof Dr Tuğrul DERELİ *# * Ege ÜTF Dermatoloji AD # ARGEFAR Targemed AR-GE Kozmetik pazar büyüklüğü Güzellik ve kişisel bakım ürünlerinin 2011 yılında total satış

Detaylı

BİTKİSEL, DESTEK VE İLERİ TEDAVİ TIBBİ ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

BİTKİSEL, DESTEK VE İLERİ TEDAVİ TIBBİ ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI w w w. t i t c k. g o v. t r BİTKİSEL, DESTEK VE İLERİ TEDAVİ TIBBİ ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 1 KASIM 2015 İnsan Hijyenine Yönelik Biyosidal Ürünler Dr. Ecz. Aslı CAN AĞCA Bitkisel, Destek ve İleri Tedavi

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. SİSTRAL Krem. Cilt üzerine, haricen uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. SİSTRAL Krem. Cilt üzerine, haricen uygulanır. KULLANMA TALİMATI SİSTRAL Krem Cilt üzerine, haricen uygulanır. Etkin madde: 1 gram kremde 15 mg klorfenoksamin hidroklorür bulunur. Yardımcı maddeler: İsopropil miristat, stearik asit, setostearil alkol,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. CASODEX film tablet 28 tablet içeren ambalajda sunulmaktadır.

KULLANMA TALİMATI. CASODEX film tablet 28 tablet içeren ambalajda sunulmaktadır. KULLANMA TALİMATI CASODEX 50 mg film tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde : 50 mg bikalutamid Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, magnezyum stearat, polividon, sodyum nişasta glikolat, metil hidroksi

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTESİ TOKSİKOLOJİ. Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K

ECZACILIK FAKÜLTESİ TOKSİKOLOJİ. Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K ECZACILIK FAKÜLTESİ TOKSİKOLOJİ PROGRAM KOORDİNATÖRÜ Prof. Dr. Şahan SAYGI, sahan.saygi@neu.edu.tr YÜKSEK LİSANS DERSLERİ Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K ETKS 600 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 ETKS 601

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4. KLİNİK ÖZELLİKLER 4.1 Terapötik endikasyonlar NIZORAL Ovül, akut ve kronik vulvovajinal kandidozun lokal tedavisinde kullanılır.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4. KLİNİK ÖZELLİKLER 4.1 Terapötik endikasyonlar NIZORAL Ovül, akut ve kronik vulvovajinal kandidozun lokal tedavisinde kullanılır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NIZORAL 400 mg Ovül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir ovül etkin madde olarak 400 mg ketokonazol içerir. Yardımcı maddeler: Bütil hidroksianizol

Detaylı

Astım hastalarında görülen öksürük, hırıltı ve nefes darlığı gibi yakınmaların sebebi, solunum

Astım hastalarında görülen öksürük, hırıltı ve nefes darlığı gibi yakınmaların sebebi, solunum Bölüm 28 Çocuğum Astımlı mı Kalacak? Dr. S. Tolga YAVUZ Astım hastalarında görülen öksürük, hırıltı ve nefes darlığı gibi yakınmaların sebebi, solunum yollarında ortaya çıkan ve şiddeti zaman içinde değişmekle

Detaylı

Hiçbir katkı maddesi içermez. Gül çiçeklerinin işlenmesi esnasında elde edilir Doğal tonik etkisi sağlar. Doğal nem dengesine kavuşturur

Hiçbir katkı maddesi içermez. Gül çiçeklerinin işlenmesi esnasında elde edilir Doğal tonik etkisi sağlar. Doğal nem dengesine kavuşturur G İ R İ Ş %100 Doğal Hiçbir katkı maddesi içermez Gül çiçeklerinin işlenmesi esnasında elde edilir Doğal tonik etkisi sağlar Cildi nemlendirir Doğal nem dengesine kavuşturur Cilde taze ve duru bir görünüm

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN İMALATTAN SONRA KALİTESİNİN SÜRDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN İMALATTAN SONRA KALİTESİNİN SÜRDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0 TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN İMALATTAN SONRA KALİTESİNİN SÜRDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0 Amaç MADDE 1- (1) Bu Kılavuz, piyasada bulunan kozmetik ürünlerin imalatından

Detaylı

Sigara sağlığa zararlı olmasına rağmen birçok kişi bunu bile bile sigara kullanmaktadır. En yaygın görülen zararlı alışkanlıkların içinde en başı

Sigara sağlığa zararlı olmasına rağmen birçok kişi bunu bile bile sigara kullanmaktadır. En yaygın görülen zararlı alışkanlıkların içinde en başı Sigara sağlığa zararlı olmasına rağmen birçok kişi bunu bile bile sigara kullanmaktadır. En yaygın görülen zararlı alışkanlıkların içinde en başı çeken sigara vücuda birçok zarar vermekte ve uzun süre

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Düzenlenme tarihi: 16.03.2010 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: CHEF DIP L 10 - Leke Çıkarıcı Toz Ön Daldırma Ürünü Ürünün uygulama alanı: Mutfak hijyen sistemleri

Detaylı

Kenevir Yağı İçeren SPAKARE

Kenevir Yağı İçeren SPAKARE Kenevir Yağı İçeren SPAKARE Kenevir Yağı İçeren SPAKARE Kenevir, benzersiz, olağanüstü bir bitkidir. Geleneksel olarak kenevir, yelkenli gemi halatlarının imalatında kullanılır. Yakın geçmişte moda tasarımcıları,

Detaylı

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri Kansızlık (anemi) kandaki hemoglobin miktarının yaş ve cinsiyete göre kabul edilen değerlerin altında olmasıdır. Bu değerler erişkin erkeklerde 13.5 g/dl, kadınlarda 12 g/dl nin altı kabul edilir. Kansızlığın

Detaylı

Evimizdeki Tehlikeli Atıklar

Evimizdeki Tehlikeli Atıklar On5yirmi5.com Evimizdeki Tehlikeli Atıklar Çevreyi ve sağlığımızı korumak istiyorsak en önce evimizden başlamalıyız. Öyle ki, Çevre ve Orman Bakanlığı, evimizde ortalama 1,5 kg ila 5 kg arasında tehlikeli

Detaylı

Genellikle çocukluk ve gençlik döneminde başlayan astım kronik bir solunum sistemi hastalığıdır.

Genellikle çocukluk ve gençlik döneminde başlayan astım kronik bir solunum sistemi hastalığıdır. Bölüm 9 Astım ve Gebelik Astım ve Gebelik Dr. Metin KEREN ve Dr. Ferda Öner ERKEKOL Genellikle çocukluk ve gençlik döneminde başlayan astım kronik bir solunum sistemi hastalığıdır. Erişkinlerde astım görülme

Detaylı

KEMOTERAPÖTİK İLAÇ HAZIRLAMASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE İLAÇ HATALARI

KEMOTERAPÖTİK İLAÇ HAZIRLAMASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE İLAÇ HATALARI KEMOTERAPÖTİK İLAÇ HAZIRLAMASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE İLAÇ HATALARI Uzm. Ecz. Gamze KORUBÜK Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Onkoloji Hastane Eczanesi Kanser tedavi yöntemlerinden biri olan

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her 1 g jel 10 mg Diklofenak sodyuma eşdeğer Diklofenak dietilamonyum içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her 1 g jel 10 mg Diklofenak sodyuma eşdeğer Diklofenak dietilamonyum içerir. KULLANMA TALİMATI VOLTAREN EMULGEL Cilt üzerine uygulanır. Etkin madde: Her 1 g jel 10 mg Diklofenak sodyuma eşdeğer Diklofenak dietilamonyum içerir. Yardımcı maddeler: Karbomer, makrogol ketostearil eter,

Detaylı

OVER KANSERİ. Yumurtalık kanseri; Over tümörü; Over kanseri neden olur?

OVER KANSERİ. Yumurtalık kanseri; Over tümörü; Over kanseri neden olur? OVER KANSERİ Yumurtalık kanseri; Over tümörü; Over hücrelerinden kaynaklanan kanserdir. Kadınlarda yumurtalıklara over denir. Over ler döllenme için gerekli yumurtaların hazırlandığı ve kadın hormonlarının

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜN BİLGİ DOSYASININ İÇERMESİ GEREKENLERE İLİŞKİN KILAVUZ

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜN BİLGİ DOSYASININ İÇERMESİ GEREKENLERE İLİŞKİN KILAVUZ TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜN BİLGİ DOSYASININ İÇERMESİ GEREKENLERE İLİŞKİN KILAVUZ Amaç MADDE 1- (1) Kozmetik Yönetmeliği nin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince üretici yönetmelikte

Detaylı

Kişisel Temizlik ve Hijyen Ürünleri

Kişisel Temizlik ve Hijyen Ürünleri PROFESYONEL TEMIZLIK KAĞIDI ÜRÜNLERI / Professional Tissue Paper Products Kişisel Temizlik ve Hijyen Ürünleri Personal Care and Hygiene Products SIVI SABUNLAR VE EL DEZENFEKTANLARI / Liquid Soaps and

Detaylı

PROCTOLOG hemoroid krizleri sırasında ağrılı ve kaşıntılı anal semptomların ve fissürlerin semptomatik tedavisinde endikedir.

PROCTOLOG hemoroid krizleri sırasında ağrılı ve kaşıntılı anal semptomların ve fissürlerin semptomatik tedavisinde endikedir. KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PROCTOLOG rektal krem 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 100 g. kremde, Etkin madde: Ruskogenin Trimebutin Yardımcı maddeler: Setostearil alkol Propilen glikol

Detaylı

EXELDERM KREM KULLANMA TALİMATI

EXELDERM KREM KULLANMA TALİMATI KULLANMA TALİMATI EXELDERM krem Deri üzerine uygulanır. Etkin Madde: % 1 Sulkonazol Nitrat Yardımcı Maddeler: Propilen glikol, stearil alkol, setil alkol, askorbil palmitat. Bu ilacı kullanmaya başlamadan

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Pestisit Uygulama Davranışları ve Sağlık Etkilerine İlişkin Bilgi Durumu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Pestisit Uygulama Davranışları ve Sağlık Etkilerine İlişkin Bilgi Durumu Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Pestisit Uygulama Davranışları ve Sağlık Etkilerine İlişkin Bilgi Durumu Z. Ş İ M Ş E K, C. D E M İ R, Z. KEKLİK, B. K A R A, M. A K B A B A Toplumların üretim biçimi, erken

Detaylı

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ Dr. Fatma IŞIK COŞKUNSES İSG Uzmanı / İSGÜM Kimyasal maddeler sanayimizin ve günlük yaşantımızın içinde bir çok alanda

Detaylı

Renksiz, Kokusuz ve Tatsız Kimyasal Tehlike: Sarin

Renksiz, Kokusuz ve Tatsız Kimyasal Tehlike: Sarin Renksiz, Kokusuz ve Tatsız Kimyasal Tehlike: Sarin Öğr. Gör. Ezgi ATALAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ, HATAY SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Kimyasal silahlar; Katı, sıvı ve gaz (buhar, aerosol) halde

Detaylı

Dünyada 3,2 milyon tona, ülkemizde ise 40 bin tona ulaşan pestisit tüketimi bunun en önemli göstergesidir. Pestisit kullanılmaksızın üretim yapılması

Dünyada 3,2 milyon tona, ülkemizde ise 40 bin tona ulaşan pestisit tüketimi bunun en önemli göstergesidir. Pestisit kullanılmaksızın üretim yapılması Pestisit; herhangi bir istenmeyen canlının (zararlı organizma), yayılmasını engelleyen, uzaklaştıran ya da ondan koruyan her türlü bileşik ya da bileşikler karışımıdır. Tarımda pestisitler, zararlı organizmaları

Detaylı

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak,

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak, 15 Ağustos 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29089 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ DEVAM FORMÜLLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/32) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; devam

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. PROCTO-GLYVENOL Supozituvar

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. PROCTO-GLYVENOL Supozituvar 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PROCTO-GLYVENOL Supozituvar KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir supozituvar (2 g), 400 mg tribenosid ve 40 mg lidokain içerir. Yardımcı

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. DİCOL jel %1 Cilt üzerine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. DİCOL jel %1 Cilt üzerine uygulanır. KULLANMA TALİMATI DİCOL jel %1 Cilt üzerine uygulanır. Etkin madde: Her 1 g jel 10 mg Diklofenak sodyuma eşdeğer Diklofenak dietilamonyum içerir. Yardımcı maddeler: Karbopol, cetiol B2, cetiol LC, propilen

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI Droser Burun Damlası. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI Droser Burun Damlası. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI Droser Burun Damlası KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Sodyum klorür % 0.9 (a/h) Yardımcı maddeler: Yardımcı maddeler için Bölüm 6.1 e bakınız.

Detaylı

Kozmetik Ürün Ambalajları

Kozmetik Ürün Ambalajları Kozmetik Ürün Ambalajları Güvenlik ve Mevzuatlara Uyum Sevim Tömek Gürgen Intertek Test Hizmetleri A.Ş. 01 02 03 04 Kozmetikte Güncel Mevzuat Güvenlik Gereklilikleri Nelerdir? Stabilite ve Ambalajla Uyum

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP CRYSTAL Ürün

Detaylı

TARIM VE TARIM DIŞI ALANLARDA KULLANILAN PESTİSİTLERİN İNSAN SAĞLIĞI, ÇEVRE VE BİYOÇEŞİTLİLİĞE ETKİLERİ

TARIM VE TARIM DIŞI ALANLARDA KULLANILAN PESTİSİTLERİN İNSAN SAĞLIĞI, ÇEVRE VE BİYOÇEŞİTLİLİĞE ETKİLERİ TARIM VE TARIM DIŞI ALANLARDA KULLANILAN PESTİSİTLERİN İNSAN SAĞLIĞI, ÇEVRE VE BİYOÇEŞİTLİLİĞE ETKİLERİ Dr. Aydan Alev BURÇAK Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı Araştırmaları

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Ayrıca diğer antiseptiklerle birlikte erisipel, lupus erithematozus gibi cilt hastalıklarının tedavisine yardımcıdır.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Ayrıca diğer antiseptiklerle birlikte erisipel, lupus erithematozus gibi cilt hastalıklarının tedavisine yardımcıdır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI İHTİYOL POMAT 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin m addeler: Her bir 20 g lık İHTİYOL POMAT, 2 g ihtiyol içerir. Y ardım cı m addeler: Yardımcı maddeler

Detaylı

KULLANIM KILAVUZUNDA BULUNACAK BİLGİLER

KULLANIM KILAVUZUNDA BULUNACAK BİLGİLER İsim: Centrum Silver Birim formülü Bir film tablet içeriği : % ÖGD** Vitaminler Lutein 1000 mcg * A Vitamini 800 mcg 100 (% 50 Beta Karoten) B1 Vitamini 1.65 mg 150 B2 Vitamini 2.1 mg 150 Niasinamid 24

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI LEODEX % 1.25 jel Haricen uygulanır. Etkin madde: 1 g jel, 12.50 mg deksketoprofene eşdeğer 18.45 mg deksketoprofen trometamol Yardımcı maddeler: Karbomer 980 NF (Carbomer Homopolymer),

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HİZMET SUNUMUNDA YER ALAN KOZMETİK ÜRÜNLERE İLİŞKİN KILAVUZ

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HİZMET SUNUMUNDA YER ALAN KOZMETİK ÜRÜNLERE İLİŞKİN KILAVUZ TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HİZMET SUNUMUNDA YER ALAN KOZMETİK ÜRÜNLERE İLİŞKİN KILAVUZ Amaç MADDE 1-24.03.2005 tarihli ve 5324 sayılı Kozmetik Kanunu ile bu Kanuna istinaden hazırlanan ve 23.05.2005

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TERRAMYCIN deri merhemi

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TERRAMYCIN deri merhemi 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TERRAMYCIN deri merhemi KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her 1 gram merhemde 30 mg oksitetrasiklin e eşdeğer oksitetrasiklin hidroklorür ve 10.000

Detaylı

KOZMETİK ÜRÜNLERİNDE GÜVENLİK VE KALİTE

KOZMETİK ÜRÜNLERİNDE GÜVENLİK VE KALİTE KOZMETİK ÜRÜNLERİNDE GÜVENLİK VE KALİTE DENEME AŞAMASINDAKİ KOZMETİK ÜRÜNLERİ Kozmetik ürünleri, günlük yaşantımızın bir parçasıdır. Temizlik ve bakım açısından katkı sağlamalarının yanısıra görüntümüzü

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN TANITIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN TANITIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0 TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN TANITIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0 Amaç MADDE 1- (1) Bu Kılavuz, piyasada bulunan kozmetik ürünlerin tanıtım faaliyetlerinde dikkat edilmesi

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ KİLO VERME AMAÇLI ENERJİSİ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/ )

TÜRK GIDA KODEKSİ KİLO VERME AMAÇLI ENERJİSİ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/ ) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ KİLO VERME AMAÇLI ENERJİSİ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/ ) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, kilo verme amacıyla enerjisi

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Cabral Ampul Kas içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. Cabral Ampul Kas içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI Cabral Ampul Kas içine uygulanır. Etkin madde: Her bir ampul (3 ml), 800 mg feniramidol HCl içerir. Yardımcı maddeler: Sodyum hidroksit, deiyonize su Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce

Detaylı

Cilt sorunlarının çözümü. Tıbbi etki. Doğal bakım.

Cilt sorunlarının çözümü. Tıbbi etki. Doğal bakım. Cilt sorunlarının çözümü Tıbbi etki. Doğal bakım. Yeni doğmuş bebek cildi gibi Cildiniz için sorun giderici DADO SENS DADO SENS olarak amacımız cildinizin ihtiyacı olanı vermektir. DADO SENS ürünlerini

Detaylı

KULLANMA TALİMATI FUCİDİN H

KULLANMA TALİMATI FUCİDİN H KULLANMA TALİMATI FUCİDİN H krem Cilt üzerine uygulanır. Etkin Madde: 1 g krem 20 mg fusidik asit ve 10 mg hidrokortizon asetat içerir. Yardımcı Maddeler: Butil hidroksianisol (E320), setil alkol, gliserol

Detaylı

Zeytin ve Zeytinyağının Besin Değerleri

Zeytin ve Zeytinyağının Besin Değerleri Zeytin ve Zeytinyağının Besin Değerleri Zeytin meyveleri sofralık ve yağlık olmak üzere iki şekilde değerlendirilir. Siyah Zeytinde Yağ içeriği ve Enerji miktarı yüksek, Yeşil zeytinde A vitamini, Demir,

Detaylı

YAŞLANMA /YAŞLANMA ÇEŞİTLERİ VE TEORİLERİ BEYZA KESKINKARDEŞLER 0341110024

YAŞLANMA /YAŞLANMA ÇEŞİTLERİ VE TEORİLERİ BEYZA KESKINKARDEŞLER 0341110024 YAŞLANMA /YAŞLANMA ÇEŞİTLERİ VE TEORİLERİ BEYZA KESKINKARDEŞLER 0341110024 YAŞLANMA Hücre yapısını ve organelleri oluşturan moleküler yapılarından başlayıp hücre organelleri,hücre,doku,organ ve organ sistemlerine

Detaylı

Lokal Anestetikler ve Lokal Anestezi

Lokal Anestetikler ve Lokal Anestezi Plan Lokal Anestetikler ve Lokal Anestezi Dr. Cenker EKEN AÜTF Acil Tıp Anabilim Dalı Farmakoloji ve patofizyoloji Endikasyonlar Lokal anestezik ajanlar Lokal anestezi Giriş Halstead WS: Practical comments

Detaylı

Etkin Madde Klorheksidin glukonat (%1)tır. Yardımcı madde olarak; Kuş üzümü aroması, Kiraz aroması ve Nane esansı içerir.

Etkin Madde Klorheksidin glukonat (%1)tır. Yardımcı madde olarak; Kuş üzümü aroması, Kiraz aroması ve Nane esansı içerir. KULLANIM KILAVUZU KLORHEX ORAL JEL Birim Formülü Etkin Madde Klorheksidin glukonat (%1)tır. Yardımcı madde olarak; Kuş üzümü aroması, Kiraz aroması ve Nane esansı içerir. Tıbbi Özellikleri Klorheksidin

Detaylı

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI GEROFEN jel %5 Cilt üzerine uygulanır. Etkin madde: Her 1 gram jel etkin madde olarak 50 mg ibuprofen içerir. Yardımcı maddeler: Propilen glikol, karbopol (karbomer 940), trietanolamin,

Detaylı

Biyolojik Risk Etmenleri

Biyolojik Risk Etmenleri Biyolojik Risk Etmenleri Mesleki tehlikeler Biyolojik, Biyomekanik, Kimyasal, Fiziksel (+radyolojik) Psikososyal TANIMLAMA Çalışma yaşamında biyolojik risk etkenleri denildiğinde akla, herhangi bir enfeksiyona,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her 1 g jel, 1 mg dimetinden maleat içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her 1 g jel, 1 mg dimetinden maleat içerir. KULLANMA TALİMATI FENİSTİL jel Cilt üzerine uygulanır. Etkin madde: Her 1 g jel, 1 mg dimetinden maleat içerir. Yardımcı maddeler: Benzalkonyum klorür, sodyum edetat, karbomer, propilen glikol, sodyum

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. VİROSİL %5 krem Haricen kullanılır.

KULLANMA TALİMATI. VİROSİL %5 krem Haricen kullanılır. KULLANMA TALİMATI VİROSİL %5 krem Haricen kullanılır. Etkin madde: Her 1 g krem %5 a/a 50 mg asiklovir içerir. Yardımcı madde(ler): Poloksamer, setostearil alkol, sodyum lauril sülfat, beyaz yumuşak parafin,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Tiamfenikol antibakteriyellerin (bakterilere karşı etkili ilaç, antibiyotik) amfenikoller alt grubuna dahildir.

KULLANMA TALİMATI. Tiamfenikol antibakteriyellerin (bakterilere karşı etkili ilaç, antibiyotik) amfenikoller alt grubuna dahildir. KULLANMA TALİMATI URFAMYCİN 500 mg kapsül Ağızdan uygulanır. Etkin madde: Her kapsül; 500 mg tiamfenikol içerir. Yardımcı maddeler: Nişasta 1500 (prejelatinize nişasta), koloidal hidrat silika, magnezyum

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI FUSİNAT 500 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Bir film kaplı tablet 500 mg sodyum fusidat içerir. Yardımcı maddeler: Mikrokristal selüloz PH 200, krospovidon, laktoz anhidrat,

Detaylı

SUPRAFEN %5 jel Cilt üzerine uygulanır.

SUPRAFEN %5 jel Cilt üzerine uygulanır. KULLANMA TALİMATI SUPRAFEN %5 jel Cilt üzerine uygulanır. Etkin madde: Her 1 gram jel etkin madde olarak 50 mg ibuprofen içerir. Yardımcı maddeler: Propilen glikol, karbomer 940, disodyum edta, etil alkol

Detaylı

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hayvan Beslemede Vitamin ve Minerallerin Önemi Vitaminler, çiftlik hayvanlarının, büyümesi, gelişmesi, üremesi, kısaca yaşaması ve verim vermesi için gerekli metabolik

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. RESTASİS %0.05 oftalmik emülsiyon Göze damlatılır. Steril, koruyucu içermez.

KULLANMA TALİMATI. RESTASİS %0.05 oftalmik emülsiyon Göze damlatılır. Steril, koruyucu içermez. KULLANMA TALİMATI RESTASİS %0.05 oftalmik emülsiyon Göze damlatılır. Steril, koruyucu içermez. Etkin Madde: Etkin madde olarak her ml sinde 0.5 mg (%0.05) siklosporin içermektedir. Yardımcı Maddeler: Yardımcı

Detaylı

RECBUTİN hemoroid krizleri sırasında ağrılı ve kaşıntılı anal semptomların ve fissürlerin semptomatik tedavisinde endikedir.

RECBUTİN hemoroid krizleri sırasında ağrılı ve kaşıntılı anal semptomların ve fissürlerin semptomatik tedavisinde endikedir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI RECBUTİN rektal krem 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1 g kremde; Etkin madde: Trimebutin baz Ruskogenin 58.00 mg 5.00 mg Yardımcı maddeler: Setostearil alkol

Detaylı

1. ROMATĐM JEL 2. ROMATĐM JEL 3. ROMATĐM JEL ROMATĐM JEL

1. ROMATĐM JEL 2. ROMATĐM JEL 3. ROMATĐM JEL ROMATĐM JEL KULLANMA TALĐMATI ROMATĐM JEL Cilt üzerine uygulanır. Etkin madde: Her 1 g jel 10 mg Diklofenak sodyum içerir. Yardımcı maddeler: PVP, Karbomer 940, Đzopropil alkol, Nipagin M Sodyum, Trietanolamin (ph

Detaylı

2x2=4 her koşulda doğru mudur? doğru yanıt hayır olabilir mi?

2x2=4 her koşulda doğru mudur? doğru yanıt hayır olabilir mi? ÇOCUKLARDA İLAÇ KULLANIMINDA FARMAKOKİNETİK VE FARMAKODİNAMİK FARKLILIKLAR 17.12.2004 ANKARA Prof.Dr. Aydın Erenmemişoğlu ÇOCUKLARDA İLAÇ KULLANIMINDA FARMAKOKİNETİK VE 2x2=4 her koşulda doğru mudur? doğru

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI GYNOTİN Vajinal Ovül Vajina içine (hazneye) uygulanır. Etkin madde: Her bir ovül 300 mg tiokonazol içerir. Yardımcı madde: Novata BCF PH Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA

Detaylı

Etkin maddeler. 1 g krem: 190 mg alüminyum hidroksiklorit ve 10 mg triklozan içerir.

Etkin maddeler. 1 g krem: 190 mg alüminyum hidroksiklorit ve 10 mg triklozan içerir. K U R SEPT krem, 30 g C ilt üzerine uygulanır. Etkin maddeler. 1 g krem: 190 mg alüminyum hidroksiklorit ve 10 mg triklozan içerir. Yardımcı maddeler-. Beyaz y umuşak vazelin, setostearil alkol, izopropilmiristat,

Detaylı

Biyosidal Ürün Etiketlerinin İncelenmesi

Biyosidal Ürün Etiketlerinin İncelenmesi Biyosidal Ürün Etiketlerinin İncelenmesi Selim ATAK Çevre Mühendisi Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Biyosidal Ürün Etiketlerinin İncelenmesi - Selim Atak 1 Biyosidal ürünlerin etiketlenmesi Yönetmeliğin «Etiketleme»

Detaylı

Ruhu güçlü olanlar için doğal gücü GHESER ERKEK KOZMETIK SERISINDE YENILIK

Ruhu güçlü olanlar için doğal gücü GHESER ERKEK KOZMETIK SERISINDE YENILIK Ruhu güçlü olanlar için doğal gücü ERKEK KOZMETIK SERISINDE YENILIK ERKEK KOZMETİK SERİSİNDE İLKİ* ULTRA KONFOR TRAŞ JELİ Bu ferahlatıcı jel mükemmel tıraş için olağanüstü ipeksi kopük oluşturur. Jel sadece

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. KİMYASAL MADDE VEYA ÜRÜNÜN VE FİRMANIN TANIMI Ürün Adı : HMPlus Mikronütrient Şirket : Kayhan ÜNLÜALP HidroMetan Biyogaz ve Arıtma Teknolojileri 1768 Sokak No:4/5 Karşıyaka İZMİR Acil Telefon numarası

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. DERMO-TROSYD deri kremidir, tiokonazol etkin maddesini içermektedir. 20 g.'lık aluminyum tüplerde sunulmaktadır.

KULLANMA TALİMATI. DERMO-TROSYD deri kremidir, tiokonazol etkin maddesini içermektedir. 20 g.'lık aluminyum tüplerde sunulmaktadır. KULLANMA TALİMATI DERMO-TROSYD %1 deri kremi Lokal (topikal) olarak uygulanır. Etkin madde: Her tüp 10 mg tiokonazol içerir. Yardımcı madde(ler): Polisorbat 60, Sorbitan monostearat, Setostearil alkol,

Detaylı

Handan Tanyıldızı 1, Nami Yeyin 2, Aslan Aygün 2, Mustafa Demir 2, Levent Kabasakal 2 1. İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Nükleer Fizik ABD 2

Handan Tanyıldızı 1, Nami Yeyin 2, Aslan Aygün 2, Mustafa Demir 2, Levent Kabasakal 2 1. İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Nükleer Fizik ABD 2 Yttrium-90 mikroküre tedavisinde radyasyon kaynaklı karaciğer hastalığı (RILD) analizi ve terapötik aktivite miktarı ile karaciğer fonksiyonu arasındaki ilişkinin incelenmesi Handan Tanyıldızı 1, Nami

Detaylı

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALĐMATI DROGSAN SODYUM BĐKARBONAT % 8.4 Ampul Sadece damar içi kullanım içindir. Etkin madde Yardımcı maddeler : 10 ml lik ampul de 0.84 g sodyum bikarbonat içerir. : Enjeksiyonluk su Bu ilacı

Detaylı