T.C GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ"

Transkript

1 T.C GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CEVİZ (Juglans regia L. ), KIZILAĞAÇ (Alnus glutinosa L.), HAVACIVA OTU (Alkanna tinctoria L.), MUHABBET ÇİÇEĞİ (Reseda luteola L.) ve KÖK BOYA ( Rubia tinctoria L.) EKSTRAKTLARININ DOĞAL SAÇ BOYAMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ VE BOYA REÇETELERİNİN HAZIRLANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ KİMYA ANABİLİM DALI Birnur DEMİR Danışman Prof.Dr.Adem ÖNAL TOKAT-2007

2 CEVİZ (Juglans regia L. ), KIZILAĞAÇ (Alnus glutinosa L.), HAVACIVA OTU (Alkanna tinctoria L.), MUHABBET ÇİÇEĞİ (Reseda luteola L.) ve KÖK BOYA ( Rubia tinctoria L.) EKSTRAKTLARININ DOĞAL SAÇ BOYAMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ VE BOYA REÇETELERİNİN HAZIRLANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan: Birnur DEMİR Danışman : Prof. Dr. Adem ÖNAL 2007-TOKAT

3 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CEVİZ (Juglans regia L. ), KIZILAĞAÇ (Alnus glutinosa L.), HAVACIVA OTU (Alkanna tinctoria L.), MUHABBET ÇİÇEĞİ (Reseda luteola L.) ve KÖK BOYA ( Rubia tinctoria L.) EKSTRAKTLARININ DOĞAL SAÇ BOYAMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ VE BOYA REÇETELERİNİN HAZIRLANMASI Birnur DEMİR YÜKSEK LİSANS TEZİ KİMYA ANABİLİM DALI Bu tez, / / 2007 tarihinde aşağıda belirtilen jüri tarafından Oybirliği / Oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Unvan Başkan: Prof. Dr. Adem ÖNAL Üye : Doç. Dr. Mustafa CEYLAN Üye : Yrd. Doç. Dr. İbrahim TÜRKEKUL İmza ONAY: Bu tez,...tarih ve... sayılı Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirtilen jüri üyelerince kabül edilmiştir..../.../2007 Prof.Dr.MetinYILDIRIM Enstitü Müdürü

4 i ÖZET CEVİZ (Juglans regia L. ), KIZILAĞAÇ (Alnus glutinosa L.), HAVACIVA OTU (Alkanna tinctoria L.), MUHABBET ÇİÇEĞİ (Reseda luteola L.) ve KÖK BOYA ( Rubia tinctoria L.) EKSTRAKTLARININ DOĞAL SAÇ BOYAMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ VE BOYA REÇETELERİNİN HAZIRLANMASI Birnur DEMİR Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi 2007, 35 sayfa Danışman: Prof.Dr.Adem ÖNAL Jüri Jüri Jüri: : Prof.Dr.Adem ÖNAL : Doç.Dr.Mustafa CEYLAN : Yrd.Doç.Dr.İbrahim TÜRKEKUL Bu çalışmada kök boya (Rubia tinctorum L.) kökleri,kızılağaç (Alnus glutinosa L.) yaprakları, ceviz (juglan regia L.) dış koza ve yaprakları, muhabbet çiçeği (Reseda ruteola L.)tohum ve yaprakları ve Havacıva otu ( Alkanna tinctoria) kökleri kurutulup

5 ii öğütüldükten sonra sulu ortamda ekstre edildi ve daha sonra bu ekstreler 100 ml lik kısımlar halinde kullanılarak herbirine değişik geçiş elementi tuzları (FeSO 4,CoCl 2,KAlSO 4.12H 2 O,AgNO 3 ) ilave edilerek 50 ml ye kadar buharlaştırıldı. Her numune için 1 er ml badem yağı eklendi. Daha önceden hazırlanan insan saçları bu boya patlarına konularak oda sıcaklığındaki boyama süreleri tespit edildi. Buna göre, kök boya- CoCl 2 için 5.30 saat ve kestane rengi; muhabbet çiçeği-kaiso 4.12H 2 O için 6 saat ve röfle sarısı; ceviz- KAISO 4.12H 2 O-FeSO 4 için 6 saat ve açık kestane; kök boya-cocl 2 için 6 saat ve kızıl; kızılağaç-ceviz-feso 4 için 7.30 saat ve koyu kestane; ceviz-feso 4 için 8.30 saat ve koyu kestane;kızılağaç-ceviz-feso 4 içn 8 saat ve siyah ; ceviz-feso 4 içn 6.30 saat ve fındık kabuğu rengi olarak belirlendi. Aynı boyamalar 40 O C lik sabit sıcaklıkta etüvde yapıldı ve boyama süreleri sırasıyla 1 no lu deney için 4, 2 no lu deney için 3.45, 3 no lu deney için 2.40, 4 no lu deney için 2, 5 no lu deney için 2.30, 6 no lu deney için 3.50, 7 no lu deney için 2.50, 8 no lu deney için 3.25 saat olarak tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Kök boya, kızılağaç, muhabbet çiçeği, ceviz, saç, mordan

6 iii ABSTACT PREPARING OF DYEING PRESCRIPTION AND INVESTIGATION OF NATURAL HAIR DYEING PROPERTIES OF WALNUT( Juglans regia L.), LOGWOOD( Alnus glutinosa L.), ALKANET( Alkanna tinctoria L.) MADDER RED( Rubai tinctorum L.) AND WOUW( Reseda luteola L.) EKSTRACTS Birnur DEMİR Gaziosmanpasa University Graduate School of Natural and Applied Science Department of Chemistry Master thesis 2007, 35 pages Supervisor Jury Jury Jury : Prof. Dr. Adem ÖNAL : Prof. Dr. Adem ÖNAL : Assoc. Prof. Dr. Mustafa CEYLAN : Asst. Prof. Dr. İbrahim TÜRKEKUL In this work, the root of madder red (Rubia tinctorum L.), leaves of Logwood (Alnus glutinosa L.), coco and leaves of Walnut (Juglans regia L.), seeds and leaves of wouw (Reseda luteola L) were extracted in deinoised water after dried and bindered. After

7 ıv then,these solutions were used portion of 100 ml and various transtion element s salts were added (FeSO 4,CoCl 2, KAlSO 4.12H 2 O, AgNO 3,). Each of them evaporated to 50 ml and 1 ml of almond oil was added into each of samples. Human hears prepareted before, by adding to this dye pat, the dyeing time was determined. Acording to the this results, for madder red -CoCl h and chestnood clour ; for wouw-kaiso 4.12H 2 O 6 h and rofle yellow; for walnut-kaiso 4.12H 2 O 6h, FeSO 4 6 h and pale chestnood,for madder red - CoCl 2 6 h and redhead ; for common alder walnut-feso h and dark chesnood;for walnut-feso h and dark chesnood; for common alder-walnut-feso 4 8 h and black;for walnut- FeSO h and nut shell. Same dyeings were made for each samples in owen at 40 o C de and dyeing periods were determined as 4, 3.45, 2.40, 2, 2.30, 3.50, 2.50, 3.25 h, respectively. Keywords: Madder red, Logwood, wouw, walnut, hair, mordant

8 V TEŞEKKÜR Tez çalışmalarımın her kademesinde yardımlarını esirgemeyen Danışman hocam Sayın Prof. Dr. Adem ÖNAL a, Çizim işlemlerinde yardımcı olan Arş. Gör. Ferda KAVAK ve Öğr. Gör. Dr. Ramazan ERENLER e, Tez yazım işlemlerinde ve Seminer sunumunda katkı sağlayan Uzm. Özgür Doğan ULUÖZLÜ ye Araştırma Merkezinde görev yapan personele, Eğitim- Öğretim hayatım süresince maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen değerli aileme, teşekkür ederim. Birnur DEMİR Ağustos-2007

9 VI İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET...i ABSTRACT...iii TEŞEKKÜR...v İÇİNDEKİLER... vi ŞEKİLLER LİSTESİ ve TABLOLAR LİSTESİ....vii I.GİRİŞ Literatür Özeti Saç ve anatomisi Saç boyaları nelerdir? Günümüzde en çok tercih edilen saç renkleri Sentetik ve doğal saç boyalarının mukayesesi Deneylerde kullanılan boya bitkileri...11 II.MATERYAL VE METOD Amaç Materyaller Bitkilerin toplanması ve kurutulması Deneylerde kullanılan saç,kimyasal maddeler ve cihazlar Metod Ektaksiyon işlemleri Genel boyama işlemi Boyama mekanizması Deneysel işlemler Kızılağaç-ceviz kabuğu-feso 4 (0.5g) ile saç boyama( D.no.1) Kök boya-cocl 2 (0.5g) (D.no.2)...21

10 Kök boya(20 g)-cocl 2 (0.5g)(D.no.3) Kök boya(5g)-havacıva-agno 3 (0.5g)-CoCl 2 (2g) (D.no.4) Muhabbet çiçeği-şap(1g) (D.no.5) Ceviz yaprağı-h 2 SO 4 (2 damla)-feso 4 (2g)(D.no.6) Ceviz kozası(15g)-feso 4 (2g)D.no.7) Ceviz kozası(1,5g)-muhabbet çiçeği(5g)-şap(0.5g)-feso 4 (0.5g)(D.no.8) TARTIŞMA VE SONUÇ ÖNERİLER...32 KAYNAKLAR ÖZGEÇMİŞ...36

11 vii ŞEKİLLER VE TABLOLAR LİSTESİ. Şekil.1.1. Saçın yapısı...2 Şekil (Saç ve moher)..4 Şekil 1.3. Kök boyanın fotoğrafı.11 Şekil 1.4. Cevizin fotoğrafı.12 Şekil 1.5. Kızılağaç yaprağının fotoğrafı 13 Şeki,l 1.6. Havacıva otunun fotoğrafı.14 Şekil1.7. Muhabbet çiçeğinin fotoğrafı.14 Şekil 2.1. Soxhlet cihazı...17 Tablo-2.1. Boyalı saç numunelerinin ph, süre, haslık testleri ve renk kodları 28 Tablo C deki boyama süreleri 28

12 I.GİRİŞ 1 İnsanlarda güzelleşme isteği daima varolmuştur. Eski mısırda M.Ö yıllarında bitkisel boyalarla saç boyamaya dair kanıtlar vardır. Eğer saç boyama gereksinimi varsa bitkisel boyalar sakıncasız alternatiftir. Peygamber çiçeği(mavi kantaron), yaban mersini, çay, soğan kabuğu, çivit, kına, hatmi çiçeği ve diğer birkaç bitki karışımı bitkisel boya olarak uygulanmaktadır. 5 yaşından genç kına yaprakları kırmızı oranj tonda boyamada kullanılmıştır. Bitki yaşlandıkça bakır tonundan altın tonuna değişen renkler verir. Bir insanda yaklaşık adet saç bulunur. Bu insan vücudundaki kılların %3 ünü oluşturur. Saç uzaması günde 0.37 mm, ayda cm dir. Bayanların saçı erkeklere göre daha çabuk uzar. Saçların büyüme hızı yaş aralığında maksimum düzeye ulaşır. Günde ortalama 100 saç teli dökülmesi normal olup, yine günde ortalama yeni saç teli doğar. Sağlıklı saçlara sahip olmak için sağlıklı beslenmek, A, C ve B vitaminlerini düzgün olarak almak gerekir. İdeal saç yıkama sıcaklığı o C dir. Günümüzde kozmetikler ve kozmotoloji hem kadın hem de erkekler için aynı öneme sahiptir. Uzun yıllardan beri kırlaşmış saçlar yaşlanma belirtisi sanılmaktadır. Ancak 20. yıllardan başlayarak bir kısım insanda saçların kırlaşmaya başlaması bu inanışı desteklememektedir. Vücutta renk pigmenti yapımının azalması saçların kırlaşmasına neden olmaktadır. Saçları kırlaşmış bir erkeğe yaşlı görünüm yakıştırılmadığı halde bayanlarda kır saçların yaşlı görünüm sergilediği korkusu yaygındır. Rengi kaybolmuş saçın nemliliği de azalmış ve matlaşmıştır. Özellikle mat ve soluk bir saçı kimyasal girişimlerle canlandırmak nemliliğini ve parlaklılığını kazandırmak mantıklı ve uygun bir yol değildir. Saç boyasıyla sağlanan parlaklık çok kısa sürelidir. Bu girişimlerle saçın yıpranması ön plana çıkar. Her şeyde olduğu gibi saça da sevgi dolu bir yaklaşımla; eksiğini giderici ve iyi bir bakım uygulayarak tekrar parlak ve canlı bir görünüm sağlamak mümkündür.

13 1.1.LİTERATÜR ÖZETİ Saç ve anatomisi Saç diğer elyaf türlerine göre daha farklı bir fiziksel yapıya sahiptir. Saçın enine kesitinde 3 tabaka görülür (Şekil.1), (Özcan,1984). Bu tabakalar Kütikül, Korteks ve Medulla dır. Şekil.1.1. Saçın yapısı 1-Kütikül tabakası: Üst üste binmiş sert boynuzsu pullardan oluşmuştur. Pulların 1/3 ü dışa doğru çıkıntı yapmış, pul ucu elyafın uç kısmına doğru yönelmiştir (Şekil. 2). Yünün

14 3 pullu yapısı bu elyafın diğer elyaf türlerinden ayırt edilmesini sağlar. Moher ve insan saçında kıllar daha küçük ve çoktur. İnce saç liflerinde bu uzunluk 8-10 mikronu, kalın saçlarda mikronu bulur. Kütikül hücrelerinin sayısı lifin ince ve kalın oluşuna göre değşişir.bu tabaka dıştan içe doğru epikütikül,ekzokütikül ve endokütikül olmak üzere 3 kısımdan oluşur. Bu kısımların kimyasal ve mekanik davranışları farklıdır. Epi veekzokütikül kimyasal etkenlere karşı koruyucu görev üstlenirler. Endokütikülün direnci daha azdır. Kütikül tabakası boyar maddenin elyafa nüfuz etmesine karşı direnç gösterir. Özellikle epikütikül tabakası boyama yönünden çok önemlidir. Çünkü bu tabaka bütün lifi kaplayan hidrofop tabaka olduğundan boyar maddenin lif içerisine girmesini engeller. Ancak son derece ince oluşu(50-100mikron)olması nedeniyle dış etkenlere maruz kalan elyaf uçlarında bulunan kısmı tahrip olmuştur. Ayrıca fiziksel ve kimyasal işlemlerle kolayca uzaklaştırılır(özcan,1984) 2-Korteks tabakası: Kütikül tabakasının altında bulunur,fibriller yapıda kortikal hücrelerinden meydana gelmiştir. Saçın %90 ı kortikal hücrelerinden ibaret olup,asıl kısmını bu hücreler oluşturur. Saç protein parçalayıcı enzimler ile muamele edilirse veya bakterilerin etkisi ile kısmen parçalanırsa uzun hücre demetleri görülebilir. Parçalanma daha ileri giderse i biçimindeki kortikal hücreler serbest kalır.saçın doğal rengi esneklik özellikleri,gerilme kuvvetleri,kortikal hücrelerinin karakterine bağlıdır. Korteks tabakası ortakorteks ve parakorteks olmak üzere 2 ayrı yarım silindirden meydana gelmiştir. Elektrik kablolarının telleri gibi beraber bükülen 2 yarım silindir korteks 2 yanlı yapısını ortaya koyar. Ortakorteks ve parakorteks hücreleri kimyasal maddeler karşı farklı davranırlar.ortokorteks hücrelerinin reaksiyon gücü parakorteks hücrelerininkinden daha yüksektir. Elyaf kıvrımlarının iç kısmında bulunan ortokorteks(asidoil kısım)asidik boyar maddelere karşı büyük ilgi gösterir. Kıvrımın dış tarafında bulunan parakorteks(basofil kısım)katyonik boyar maddelere daha kolay nüfuz eder.bu farklı davranış,her 2 tabakanın izoiyonik noktasının farklı oluşundan ileri gelir(özcan,1984).

15 4 3-Medulla tabakası: En iç tabaka olup sadece kalın kıllarda bulunur. Şekil (saç ve moher) Saç boyaları nelerdir? Doğal saç boyaları 3 çeşittir. 1- Direkt veya geçici boyalar 2- Ton veren veya yarı kalıcı boyalar 3- Kalıcı veya uzun süreli boyalar 1- Direkt veya geçici boyalar: Boya sadece kütikül tabakasında yanığı saç telinin yüzeyinde kalır. - Etki mekanizması: Oksitleyici ajanlar ve amonyak içermez.saçoın yüzeyinde kalır. Doğal pigmentlerin rengini etkilemez.birkaç yıkama ile akar. - Performansları: Beyaz saçların %30 nu kaplar, saçı hafif koyulaştırır. 2- Ton veren veya kalıcı boyalar: Boya saç telinin içinde etkili ancak fibere kadar ulaşmıyor.

16 5 - Etki mekanizması: direkt veya kalıcı boyalar arası bir etkiye sahiptir. Boya kütikül tabakasının altına inerken fiberin içine nüfuz etmez. Performansları: Saçın temel rengini bir ton değiştirir. Doğal bir görünüm sağlar.kalıcılığı 6 haftadır. Beyaz saçları %50 kapatır. 3-Kalıcı veya uzun süreli boyalar: Saç telinin içine ilerleyerek rengini açarlar ve yeniden renklendirirler. Böylece uzun süre kalıcılık sağlarlar. Etki mekanizması: Bu iki aşamalı evreye sahiptirler. 1- Saç rengini açma ve yeniden renklendirme: Bu işlemi kullanım sırasında karıştırılan alkalin formülü( amonyak) ve okside edici bir ajan( peroksit) sağlar. Bu iki madde saç telini şişirerek, saç telinin pullarını ayırır ve doğal melanin rengini açar ardında yeni renk fiberin tam içine işleyerek etki eder. 2- Performansları: Saç telini koyulaştırır ya da açar ve beyazları% 100 kapatır. kalıcı olup şampuanla çıkmaz. Piyasada en çok satan bitkisel saç boyaları: Phyto color saç boyası: Siyah, kestane,koyu sarı, sarı, açık sarı, yoğun mor, kestane,akaju kırmızı kestane, akaju bakır koyu sarı( Bunların 40 ml solusyonları YTL arasında değişmektedir)( eczane gamze.com) Günümüzde en çok tercih edilen saç renkleri Etnik-egzotik gölgeler: Farklı sitil ve renkler duyguları harekete geçiren hareketli ve canlı saçlarda bir araya gelir.yoğun kahve, kahve sıcak altın bej ve bisküvi tonları bir araya gelerek özel görünümler yaratır. Mat bir cilt için sıcak yansımaları olan, dore veya bakır renkleri tercih edilmelidir. Açık, pembemsi bir cilt için daha soğuk, kül ya da erik kurusu tonları tercih edilmelidir. Gökkuşağı-soğuk ışıklar: Gökkuşağında çarpıcı renklerle birleşen geometrik saç modelleri renkli ve kadınsı görünümler yaratır. Kömür grisinin soğuk sarılarla birleşimi, ve menekşe moru ve kırmızı ile yarattığı tezatlık çarpıcı bir görünüm oluşturur.

17 6 Rocker-Girl-sıcak parıltılar: Altın tonları feminen rock stilini her yere taşır.altın kahve tonları ise modern ve isyankar kesimlere parlaklık ve canlılık kazandırır. Sokak ruhu-dondurucu ışıklar: Mat kahve tonları erkeklere modern bir görünüm kazandırır Sentetik ve doğal saç boyalarının mukayesesi: Günümüzde yaygın olarak kullanılan oksidant boyalar, peroksit ve amonyak içerdiklerinden deriye ve saç tellerine büyük zarar verirler. Bunlar deride hassasiyet yanma, saç tellerinde kuruma ve kırılma yaparlar. Sağlık-Sen tarafından hazırlanan raporda dünyada kozmetik ürünler üzerinde yapılmış araştırmalara göre ABD Ulusal Mesleki Güvenlik ve Sağlık Enstitüsünün kozmetik ürünlerde 800 den fazla zararlı kimyevi madde bulunduğu ortaya konmuştur. Raporda ayrıca, saç boyası kullanan kadınların mesane ve lösemi kanserine yakalanma risklerinin kullanmayanlara oranla %70 daha fazla olduğu kaydedilmiştir.(www.haberzade.com) New York Barselona daki Katalan Onkoloji Enstitüsünden Dr. Silvia de Sanjose ile meslektaşlarının araştırmasında, Başta saç renklendiricileri 1980 den önce kullanmaya başlayan kadınlar arasında olmak üzere, saç boyalarının Lenfoma riskini artırdığı belirtildi. De Sanjose, daha önceki araştırmaların saç boyasıyla kanser riski arasında bağlantı bulduğunu hatırlatarak, yeni araştırmada bu bağlantıyı, 6 Avrupa ülkesinden 4719 Lenfoma hastasıyla ilgili verileri inceleyerek destekledikleri ifade edilmiştir (www.ntvmsnbc.com). Araştırmada, hasta kadınların ¾ ü saçlarını boyarken erkeklerin %7 sinin boyadığı belirlenmiştir. Araştırmada, saçlarını boyayanlar arasında bu hastalığa yakalanma riskinin

18 7 %19 dan daha fazla olduğu belirtilirken, saçlarını yılda 12 ya da daha fazla sayıda boyayanların hastalığa yakalanma riskinin %26 dan daha fazla olduğu saptanmıştır. De Sanjose ve ekibi, kadınlardaki Lenfoma kanserinin kabaca %10 nun saç boyasından kaynaklanabileceği bildirilmiştir arasında, potansiyel kanser yapıcı maddeleri azaltmak için boyaların içeriğinin değiştirildiği ancak yeni boyaların risksiz olup olmadığının açıklık kazanmadığı belirtilmiştir. Bitklisel boyaların bazı özelliklerine değinilecek olursa: Bitkisel boyalar; normal saç boyalarının dışında amonyaksız düşük ph dereceli, düşük oksidasyonlu ve bitki özlerinden yapılmış boyalar da mevcuttur. Bu boyalar saçın kolay taranmasını, yumuşak, canlı ve parlak olmasını sağlar. Saçın ana yapısını bozmazlar. Saçını ilk kez boyatmak isteyenler, amonyaklı boyaların alerjik etkisinden zarar görmek istemeyenler ve boyaların saçı kurutup yıpratmasından çekinen kişiler bitkisel boyaları tereddütsüz kullanabilirler. Örneğin kına çok popüler bir doğal boya bitkisidir. Kınanın avantajı çivit, papatya gibi diğer doğal boyaların saç sağlığına verebileceği tehlikelerin hiçbirini bulundurmamasıdır. Kına en fazla tanınan doğal saç boyasıdır. Hem saç boyası hem de dövme yapımında kullanılan kına Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Hindistan da yetiştirilen bir bitkiden elde edilir. Bu bitkiden elde edilen renkler sarıdan kırmızıya kadar değişirken esmer veya turuncu tonlarından geçer. Bunlar maun ve kumral yansımalara neden olur. Doğal boyalar saç telinin içine nüfuz etmez, beyaz saçı tam olarak kapatamaz. Ancak saça bir ışıltı ve dolgunluk kazandırır. Dolayısıyla saça bakım yapmaları nedeniyle avantajlıdır. Doğal boyaların özelliği, sentez ile elde edilmiş boyalarınkine oranla çok daha küçük olan moleküllerdi. Bu özellik onların saç telinin tümüne ve saç telini oluşturan kabuğa nüfuz etmelerini sağlar. Böylece direkt boyaların yaptığı gibi saç renginin geneliyle bütünleşirler. Saçı boyamak için düzenli olarak doğal boya kullanılırsa saçtaki yoğunluk

19 8 artar; çünkü saçta halen var olan boyanın üzerine tutunurlar. Böylece doğal boyalar, saçın genel bütünlüğünü bozmadan saç renginin sabit tutulabilmesi açısında yararlıdır. Kimyasal boyalara oranla daha uzun bir bekleme süresi ile uygulanmalıdırlar. Bu süre genellikle 1 saat olmasına rağmen her şey saçın doğal rengi ve kalitesine bağlı olarak değişir. Doğal boya ile boyanmış bir saça kimyasal boya uygulandığında kullanım kılavuzunda belirtilen süreden daha uzun bir uygulama süresine ihtiyaç vardı. Kimyasal bazlı boyanın kuvvetlenen saça nüfuz etmesi ve bunu aşması daha uzun süre tutar. Beklenen neticeyi almak bazen birkaç denemeyle mümkün olur. Eski kaynaklar incelendiğinde insanoğlu var oluşundan günümüze kadar geçen süre içerisinde sürekli doğadan faydalanmıştır. Taş, toprak, bitkiler ve hayvanların bazı aksamlarından süslenme amacıyla yararlanmıştır( Anonim, 1991). Önceleri kullanılan giysiler ve kullanılan gereçler bakımından doğaya yönelen insanlar, günümüzde alternatif tıp ve kozmetik bakımından da doğadan faydalanmaktadırlar. Literatür incelendiğin doğal saç boyamacılığıyla ilgili olarak daha çok internet site bilgilerine ulaşılmaktadır (www.google.com, sciencedirect.com). Yapılan detaylı literatür taramasında SCI dergilerinde yayınlanmış, bitkisel saç boyası yapımı ve boyama çalışmalarına rastlanılmamış ancak aşağıda belirtilen bitkiler ya da saç boyası olarak kullanılan kimyasal maddelerin tıbbi, kalitatif ya da kantitatif çalışmaları yapılmıştır. Bunlar şöyle özetlenebilir: Guthrie et al.,(1995 ) ; boyanmış ve muamele görmüş saçların karakterizasyonu Arianor serilerinden hareketle çalışmışlardır. Ancak saç boyama ile ilgili herhangi bir doğal boyama işlemi yapmamışlardır.

20 9 Ames et al.,(1978); antrakinon türü bazı saç boyalarının insan üzerinde mutajenik etki (gebe hastalarda) gösterdiğini bulmuşlardır. Dinarda et al.,(1978); yaptıkları çalışmalarda bazı oksidadif saç boyalarının teratojen potansiyellerini inceleyerek insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini ortaya koymuşlardır. Oluş api et al.,(2003); gebelik ve saç boyası üzerine yaptıkları derleme çalışmasında kullanılan saç boyası tipi ne olursa olsun (kalıcı, yarı kalıcı veya bitkisel) mutajenik ve karsinojenik potansiyellerinin net olarak bilinmediği kimyasal maddeler içerdiklerini tespit etmişlerdir. Turanitz et al.,(1983); yakın renk dönüşümleri üzerinde tekrar edilen saç boyamasının etkileri üzerindeki araştırmalar konulu çalışmada 3-5 hafta aralıklarla 13 kere boyanmış kadın ve erkek saçları üzerinde 10 gönüllünün limpositlerinde sister chromatid exchanges (SCE) (yakın renk değişim) sayılarını ve limpositlerdeki değişimleri belirlemişlerdir. Zheng et al.,(2002); saç boyası ürünlerinin kullanımı ve göğüs kanseri riski üzerinde yaptıkları çalışmada 608 vaka üzerinde sentetik saç boyama ürünlerinin düzenli olarak saç boyatan kişiler üzerinde gögüs kanserine yakalanma riskini artırdığını tespit etmişlerdir. Gioia (2005); bir imin türevine dönüşümünden sonra saç boyalarında p-fenilen diaminin kütle spektrometresi / Gaz kromatografisi yoluyla belirlenmesi isimli çalışmalarında, saç boyalarında p-fenilen diaminin miktarının belirlenmesi için analitiksel bir metot geliştirmişlerdir. Bu işlemi benzaldehit kullanarak ve sonunda gaz ve kütle spektrumlarını alarak başarmışlardır. Ichiseki et al., (2005); saç boyalarının saç kaybına neden olup olmayacağını incelemişler ve saç boyama alışkanlıklarının özellikle bayanlarda çok küçük yaşlara dayandığını ve

21 10 otuzlu yaşlardan sonra daha sık boyandığını ve bu durum sonucunda ilerleyen yaşlarda saç kaybına neden olduğunu tespit etmişlerdir. Buna karşılık doğal boyalar sentetik boyalara oranla daha küçük moleküller olup, bu özellik onlara saç telinin tümünü ve özellikle saç telini oluşturan kollegen tabakaya nüfuz etmelerini sağlar. Doğal boyaların yıkamadaki dezavantajı şampuanla çıkmalarıdır. Bu nedenle yıkama işleminde şampuan kullanılmamalıdır. Scarpi (1997); doğal saç boyama işlemlerinde geçici ve direkt boyaların yüksek performans sıvı kromatografisi ile belirlenmesi adlı çalışmalarında, bitkisel ekstrakt ihtiva eden saç boyalarında geçici ve kalıcı 10 adet saç boyasından bu metotla inceleme yapmışlar ancak başka araştırma yapmamışlardır. Geçici, yarı geçici saç boyaları üzerindeki sınıflandırma çalışmasında azo bileşikleri, antrakinonlar, tri fenil metanlar, nitro fenilen diaminler, nitro fenoller ve amino antrakinonların bu sınıfa girdiklerini belirlemişlerdir. Hofer et al.,(1983); tekrarlanan saç boyamalarından sonra insan kromozomunun analizi isimli çalışmada 3-6 hafta aralıklarda 13 kez boyanmış bayan ve erkek saçları üzerinde yapılan araştırmada bir kısmında kromozom değişikliği olduğu tespit edilmiştir. Kiese and Rauseher (2004); saç boyamada insan derisi üzerinde p-toluen diaminin absorpsiyonu üzerinde yapılan çalışmada belli oranda p-toluen diaminin insan derisi tarafından adsorbe edildiği tespit edilmiştir. Yohida (1997); naftokinon ve antrakinonun dihidroksi türevlerinin saç boyamada uygulaması ve kimyası başlıklı araştırmada sentetik olarak üretilen naftokinon ve antrakinonun dihidroksi türevlerinin saç üzerindeki absorpsiyonları ve kalıcılığı üzerinde ayrıca oluşan reaksiyonların mekanizmaları üzerinde araştırma yapmışlar ve çeşitli öneriler getirmişlerdir.

22 11 Kingland ve Marzin (2003); doğal boya olarak kınanın içerdiği kimyasal maddeler ve 2-Hidroksi -1,4- naftokinon maddesi üzerinde yaptıkları çalışmada uzun süreli kullanımda kınanın bazı toksik etkilerinin olduğunu bulmuşlardır. Brancaccio et al.,(2002); bir geçici siyah kına içersindeki p-fenilen diaminin yapı aydınlatması ve miktar tayini üzerinde çalışmalar yapmışlardır. Bu çalışmada HPLC yöntemini kullanarak p-fenilen diamin miktarını %15,7 olarak tespit etmişlerdir Deneylerde kullanılan bitkiler Deneylerde Kök boya( Rubia tinctorum L.), Ceviz (Juglans regia L.), Kızılağaç(Alnus glutionasa l.),havaciva ( Alkanna tinctoria L.), Muhabbet çiçeği( Reseda luteola L.) bitkileri kullanılmıştır. Kök boya: Şekil 1.3. Kök boya nın fotoğrafı Kök boya bitkisinin kökünde değerli boya maddelerinin bulunması nedeniyle uzun zaman ziraati yapılarak, kökleri, boya sanayisinde kullanılmış ekonomik bir bitkidir.

23 12 Önceleri İran, Anadolu, Mısır ve Hindistan da yetiştirilmiştir. XVI.y.yıldan sonra daha batıya, Avrupa ülkelerinden geçmiştir. Kimyasal açıdan kök boya köklerinde birden fazla boyar madde vardır.bunlar; Ruberitik asit, alizarin, rubiadin glikoziti, rubiadin, purpurin, munjistin dir. Bu boyar maddeler içinde ismini Ali Zari adlı bir acemden alan Alizarin, çok eskilerden beri kullanılan boyar maddedir. Bu nedenle eski devirlerde bu bitki birçok ülkenin ihraç malları arasına girmiştir.1700 yıllarında Osmanlı imparatorluğu nun dünya ihtiyacının 2/3 nü karşıladığı bildirilmiştir ( Anonim, 1991). Ceviz: Şekil 1.4. Ceviz yaprağı ve kozasının fotoğrafı Cevizin kabuklarında Juglan isimli bir boyarmadde vardır. Bu boyar madde izosiklik bileşikler grubundan naftakinon boyarmadde grubuna girer. Bitkilerde bulunan naftakinon boyar maddelerin destilasyonuyla naftalin elde edilir. Ceviz protein elyafı direkt

24 13 boyayabilme özelliğine sahiptir. Yani hiçbir katkı maddesi ilave etmeden sadece yün ve ceviz kabuğu ile yapılacak bir boyamadan olumlu sonuç almak mümkündür. Bu şekilde yapılacak bir boyamadan koyu kahve renk elde edilir. Ceviz kabuğundan değişik renk çeşitleri elde etmek için farklı mordan maddeleriyle muamele edilmiş olan yünlerle boyama yapmak gerekir. Kızılağaç: Şekil.1.5. Kızılağaç yaprağının fotoğrafı Yapısında kateşik tanen isimli boyar madde bulundurur.yayılma alanı olarak çok geniş bir coğrafi yayılış alanına sahiptir.bütün Avrupa da Kuzey Afrika, KÜÇÜK asya, Kafkasya,İran, Sibirya ve Japonya da yayılmıştır. Türkiye de Trakya ve Batı Anadolu da bulunursa da en fazla Karadeniz sahil ormanlarında görülür. Buradaki yayılışı batıdan doğuya doğru Kastamonu dolaylarına kadar ulaşır. Daha ileride yerini bir türü olan Alnus glitinosa tür Deticulate ledeb e bırakır. Ayrıca Akdeniz rejyononda yer alan, doğu kuızılağacı ve Kafkasya da Türkiye nin Doğu Karadeniz bölgesinde bulunan A. Borbata ledeb., sakallı kızılağaç türleri de mevcuttur. Doğu Kızılağacında Kozalakçılık dikkati çekecek kadar büyüktür. Değişik metal tuzları ile değişik renkler verir, özellikle Fe2+ ile koyu mavi elde edilir.

25 Havacıva otu: 14 Şekil.1.6. Havacıva bitkisinin fotoğrafı Yapısında alkannin isimli boyar madde vardır. Kimyasal açıdan havacıva köklerinde %5-6 oranında alkannin boyar maddesi bulunur. Bu boyar madde C de parçalanır, suda çözünmez. Alkol,eter, asetik asit, kloroform ve yağlarda çözünür. Havacıvanın kökünden boya yapılır.elde edilen renkler mordan maddesinin niteliğine göre değişir. Havacıvayla mordanlı ve mordansız boyamalar yapmak mümkündür. Muhabbet çiçeği: Şekil.1.7. Muhabbet çiçeği bitkisinin fotoğrafı

26 15 Yapısında luteolin ( C 15 H 10 O 6 ) isimli boyar madde vardır. Günümüzde sentetik olarak elde edilen luteolin, yünü ve ipeği sarıya boyar. Mordansız ve değişik mordanlarla boyamalarda en fazla sarı renk edilir. Bu boyar madde H 2 SO 4 ortamında çözülür. Suda az, alkol ve eterde çok az çözünür. Çok eskiden beri boyacılıkta kullanılmış ve bilhassa Avrupa da bu amaçla zıraati yapılmıştır. Boyacılıkta bütün kısımları kullanılırsa da çiçek açan üst dalları daha çok boyar madde içerir.

27 16 2. MATERYAL VE METOT 2.1. Amaç Tezin amacı giriş kısmında belirtilen boya bitkilerinin saç boyası üretiminde değerlendirilip değerlendirilemeyeceğini araştırılmasıdır. Zira günümüzde yan etkisi görülen sentetik saç boyalarının alternatifi olarak doğal saç boyalarına yukarıda belirtilen olumsuzluklara yol açmaması nedeniyle büyük bir ilgi oluşmuştur. Kozmetik ürün üreten pek çok firma üretiminin belli bir kısmını doğal ürünlere ayırmaktadır. Saç boyaları da bunlardan biridir Materyaller Deneylerde kullanılan bitkisel materyaller, ceviz yaprağı ve kozası, kök boya kökleri,kızılağaç yaprakları, muhabbet çiçeği ve havacıva bitkisi kökleridir Bitkilerin toplanması-kurutulması Deneylerde kullanılan bitkiler ceviz için eylül ayında hasat edilen olgun ceviz kozaları, Tokat merkezde yetişen ve haziran ayında yaprakları toplanan kızılağaç, yaz mevsiminde toplanan muhabbet çiçeği ve satın alma yoluyla temin edilen kök boya ve havacıva kökleri güneşsiz bir ortamda kurutulmuş ve bitki değirmeni ile öğütülerek toz haline getirilmişlerdir Deneylerde kullanılan saç, kimyasal maddeler ve cihazlar Boyama amacıyla kullanılan saç bayan kuaförden temin edilmiş ve renk açıcı ile renkleri açılmış 5-8 cm uzunluğunda insan saçlarıdır. Kullanılan kimyasal maddeler

28 17 analitik saflıkta olup, FeSO 4, CoCl 2, AgNO 3, KAlSO 4.12H 2 O tır. Ayrıca %95 lik etil alkol, deiyonize su ve badem yağı kullanılmıştır. Ekstraksiyon için soxhlet cihazı, buharlaştırma için rotary evaporatör, sabit sıcaklık temini için M5040P Model Elektro-Mag Termostatlı etüv ( C), ph ölçümü için MultiLine P3 Ph/LF tetracon 325 model ph metre, termometre ve çeşitli boyutlarda erlenmayer, beher, mezür gibi cam malzemeler kullanılmıştır Metod Ekstraksiyon işlemleri 20 g toz bitki materyali soxhlet cihazının kartuş kısmına konuldu. Ekstraksiyon çözücüsü olarak 300 ml deiyonize su ve 50 ml %95 lik etanol ilave edilerek renksizliğe kadar ekstre edildi. Bu işlem her bitki için tekrarlandı (Şekil 3. Soxhlet cihazı). Şekil.2.1. Soxhlet cihazı

29 Genel boyama işlemi g boyamaya hazır hale getirilmiş bayan saçı 50 ml mordanlı boya çözeltisi içerisinde oda sıcaklığında 24 saat bekletildi. 1 ml bade yağı eklendi. Oluşan renklerin renk kodları ve haslık değerleri ( sabun ve şampuan ) belirlendikten sonra minimum boyama sürelerinin tespiti için tekrar oda sıcaklığında 15 er dakikalık periyotlarda boyanma süreleri belirlendi. Buna göre, oda sıcaklığındaki genel boyama sürelerinin 5.30 saatten 8.30 saate kadar değiştiği görüldü. Her deneme 40 o C de (insan saçı boyama sıcaklığı) tekrarlanarak süre tespiti yapıldı ve yapılan boyamalar sonucunda bu sürenin 120 dk. ya kadar düştüğü belirlendi Boyama mekanizması Saç protein moleküllerinden meydana gelmiş bir yapıya sahip olduğu için hem asidik hem de hafif bazik boyar maddelerle boyanabilme özelliğine sahiptir. Her ne kadar mordansız boyanabilme özelliğine sahip olsa da mordan kullanılması durumunda boyar maddenin protein zincirine bağlanması daha kolay olmaktadır. Kullanılan bitkilerdeki boyar maddelerin hepsi aromatik yapıya sahip olup hepsi de kromofor ve oksokrom gruplarının bir arada bulundurmaktadır. Kromofor gruplar renk şiddetini artırırken oksokrom gruplar boyar maddenin saç içerisinde bulunan proteinlerin uygun konumlarına bağlanmasını sağlar. Burada uygulanan boyama yöntemi birlikte mordanlama işlemine göre olduğu için mordan-boyar madde-saç bağlanma sıralamasının herhangi bir önceliği yoktur. Mekanizmaya göre; Boyar madde... Me n+...saç molekülü Burada boyar maddenin oksokrom (bağlayıcı) gruplarına bağlanan geçiş elementi katyonu, koordinatif doymamışlığını tamamlamak için boş d yörüngeleri ile saçtaki

ASPİR (Carthamus tinctorious, L.) TOHUMLARININ AERODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

ASPİR (Carthamus tinctorious, L.) TOHUMLARININ AERODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ASPİR (Carthamus tinctorious, L.) TOHUMLARININ AERODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Hazırlayan Sedat BERBER Tarım Makinaları Anabilim Dalı Yüksek

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ YER FISTIĞI KABUĞUNDAN ÜRETİLEN POLİÜRETAN TİPİ KÖPÜK İLE SAFRANİN VE REMAZOL BRİLLANT BLUE R NİN ADSORPSİYONUNUN İNCELENMESİ

Detaylı

EKMEK YAPIMINDA KULLANILAN BAZI KATKI MADDELERİNİN EKMEK KALİTESİ ve BAYATLAMA ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Elif ÇELİK DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Ahmet Metin KUMLAY GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

Journal of Carpet Flatweaves, Fabric, Clothing and Embroderies Sayı/Issue: 7, Mart /March 2012

Journal of Carpet Flatweaves, Fabric, Clothing and Embroderies Sayı/Issue: 7, Mart /March 2012 Halı, Düz Dokuma, Kumaş, Giyim, Kuşam ve İşleme Sanatları Dergisi Journal of Carpet Flatweaves, Fabric, Clothing and Embroderies Sayı/Issue: 7, Mart /March 2012 ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ATATÜRK CULTURE CENTER

Detaylı

Yavuz AKMAZ Y.Lisans Tezi Zootekni Anabilim Dalı Yrd.Doç. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU 2009 Her hakkı saklıdır

Yavuz AKMAZ Y.Lisans Tezi Zootekni Anabilim Dalı Yrd.Doç. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU 2009 Her hakkı saklıdır KARAYOLLARINDA TRAFİK YOĞUNLUĞUNUN YUMURTA AĞIR METAL İÇERİĞİNE ETKİSİ Yavuz AKMAZ Y.Lisans Tezi Zootekni Anabilim Dalı Yrd.Doç. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU 2009 Her hakkı saklıdır ii T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Ebru ÇORUH FARKLI DÜZE TİPLERİ KULLANILARAK EĞRİLMİŞ OPEN-END ROTOR İPLİKLERİNDEN ÖRME SÜPREM KUMAŞ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

SIVI DEMİR ELDESİNDE YÜKSEK FIRINLARDA KULLANILAN REFRAKTER MALZEMELERDEN DÖKÜM DELİĞİ ÇAMURUNUN FİZİKSEL ve KİMYASAL ANALİZİ ÖZLEM GÖKSU

SIVI DEMİR ELDESİNDE YÜKSEK FIRINLARDA KULLANILAN REFRAKTER MALZEMELERDEN DÖKÜM DELİĞİ ÇAMURUNUN FİZİKSEL ve KİMYASAL ANALİZİ ÖZLEM GÖKSU KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI SIVI DEMİR ELDESİNDE YÜKSEK FIRINLARDA KULLANILAN REFRAKTER MALZEMELERDEN DÖKÜM DELİĞİ ÇAMURUNUN FİZİKSEL ve KİMYASAL ANALİZİ

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Çeşitli Tarım Makinalarında Değişik Amaçlarla Kullanılan Elektrik Kablolarında Korozyonun İncelenmesi Mücella CİHAN Yüksek Lisans Tezi TARIM MAKİNALARI

Detaylı

İLAÇLARIN VE KOZMETİK ÜRÜNLERİN GELİŞTİRİLME SÜREÇLERİ VE DOĞA ÜZERİNE ETKİLERİ

İLAÇLARIN VE KOZMETİK ÜRÜNLERİN GELİŞTİRİLME SÜREÇLERİ VE DOĞA ÜZERİNE ETKİLERİ İLAÇLARIN VE KOZMETİK ÜRÜNLERİN GELİŞTİRİLME SÜREÇLERİ VE DOĞA ÜZERİNE ETKİLERİ Esra KAPUCU, Hasan KAHVECİ, Özlem SUSAM, Yeşim ÇANTA Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Gülbin ÇETİNKALE Cynodon dactylon (L.) Pers. ÇİM ALANLARINDA KENTSEL SU ARITIM SİSTEM ÇAMURLARINDAN YARARLANABİLME OLANAKLARI PEYZAJ MİMARLIĞI

Detaylı

GIDA MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI

GIDA MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Fatma OR KAHRAMANMARAŞ TA ÜRETĐLEN MARAŞ USULÜ DONDURMALARIN MĐKROBĐYOLOJĐK KALĐTELERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ ÜZERĐNE BĐR ARAŞTIRMA GIDA MÜHENDĐSLĐĞĐ

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Abdullah ÇİMELİLER BİLGİ VE ERİŞİM AMAÇLI BİR TEKSTİL WEB SİTESİNİN TASARIMI VE UYGULAMASI TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2008

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI HIZLI KATILAŞTIRILMIŞ Al-%12Si-%XSb (X=0.5, 1.0) ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN DİNAMİK MİKROSERTLİK TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ

Detaylı

ORGANİK ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI GÜBRE DOZLARININ TOPRAK ÖZELLİKLERİ, YAPRAK BESİN ELEMENTİ İÇERİĞİ VE YAĞ KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

ORGANİK ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI GÜBRE DOZLARININ TOPRAK ÖZELLİKLERİ, YAPRAK BESİN ELEMENTİ İÇERİĞİ VE YAĞ KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME ANABİLİM DALI 2013-YL-063 ORGANİK ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI GÜBRE DOZLARININ TOPRAK ÖZELLİKLERİ, YAPRAK BESİN ELEMENTİ

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ RAKILARDA ANETOL VE ÖZELLİKLE METANOL OLMAK ÜZERE UÇUCU BİLEŞENLERİN BELİRLENMESİ İclal KOCA GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Her hakkı saklıdır

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI SÜTLAÇ, KEŞKÜL VE KAZANDİBİ ÜRETİMİNDE HİDROKOLLOİD KULLANIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ SELEN KADAĞAN DENİZLİ, HAZİRAN - 2015

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Huriser BALCI AKILLI (FONKSİYONEL) TEKSTİLLER, SEÇİLMİŞ KUMAŞLARDA ANTİBAKTERİYEL APRE VE PERFORMANS ÖZELLİKLERİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

GAZİANTEP TE KUYU SULARI ETKİLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ COĞRAFYA ANABİLİM DALI RAMAZAN BALKANLIOĞLU

GAZİANTEP TE KUYU SULARI ETKİLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ COĞRAFYA ANABİLİM DALI RAMAZAN BALKANLIOĞLU T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ COĞRAFYA ANABİLİM DALI GAZİANTEP TE KUYU SULARI KİRLİLİĞİNİN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ RAMAZAN BALKANLIOĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

ATIK ÇAMURLAR ve DOĞAL MALZEMELER İLE SULARDAN FLORÜR İYONU GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI

ATIK ÇAMURLAR ve DOĞAL MALZEMELER İLE SULARDAN FLORÜR İYONU GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ATIK ÇAMURLAR ve DOĞAL MALZEMELER İLE SULARDAN FLORÜR İYONU GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI Yük. Müh. Mehmet BEYHAN F.B.E Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Çevre

Detaylı

ALANGÜLLÜ (AYDIN) JEOTERMAL KAYNAĞININ KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE ÇEVREYE OLAN ETKİLERİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS KULLANILARAK BELİRLENMESİ

ALANGÜLLÜ (AYDIN) JEOTERMAL KAYNAĞININ KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE ÇEVREYE OLAN ETKİLERİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS KULLANILARAK BELİRLENMESİ A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) ALANGÜLLÜ (AYDIN) JEOTERMAL KAYNAĞININ KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE ÇEVREYE

Detaylı

Türkiye nin ilk Araştırma Enstitüsü

Türkiye nin ilk Araştırma Enstitüsü YIL: 3 SAYI: 7 TEMMUZ - ARALIK 2012 Met Helvası Türkiye nin ilk Araştırma Enstitüsü Ekmek İsrafı Eskişehir 2013 Yazım Kuralları Eskişehir Ticaret Borsası Dergisi üç ayda bir yayınlanan, Türkiye ve Dünyadaki

Detaylı

TÜRKİYE DE MESKEN ELEKTRİK TALEBİ

TÜRKİYE DE MESKEN ELEKTRİK TALEBİ T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE MESKEN ELEKTRİK TALEBİ ESRA KINIK YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ OCAK 2008 T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİMİ İÇİN EN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ

TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİMİ İÇİN EN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİMİ İÇİN EN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ Mustafa Serhat EKİNCİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAZİRAN 2007 ANKARA Mustafa

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKĐZ MART ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ SERAMĐK ANA SANAT DALI DÜŞÜK DERECELĐ (750 C 1020 C) KROMATLI SIRLAR

T.C. ÇANAKKALE ONSEKĐZ MART ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ SERAMĐK ANA SANAT DALI DÜŞÜK DERECELĐ (750 C 1020 C) KROMATLI SIRLAR T.C. ÇANAKKALE ONSEKĐZ MART ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ SERAMĐK ANA SANAT DALI DÜŞÜK DERECELĐ (750 C 1020 C) KROMATLI SIRLAR Yüksek Lisans Tezi Hazırlayan Hasan Sencer SARI Tez Danışmanı Yrd.

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ELEKTRİK İHTİYACININ KARŞILANMASI İÇİN RÜZGAR TÜRBİNİ TASARIMI GÖKHAN EMNİYETLİ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ELEKTRİK İHTİYACININ KARŞILANMASI İÇİN RÜZGAR TÜRBİNİ TASARIMI GÖKHAN EMNİYETLİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ELEKTRİK İHTİYACININ KARŞILANMASI İÇİN RÜZGAR TÜRBİNİ TASARIMI GÖKHAN EMNİYETLİ YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI Bu tez 31/01/2007

Detaylı

DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ MUZAFFER SÖZER YÜKSEK LİSANS TEZİ (İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK Anabilim Dalı: ĠnĢaat Mühendisliği Programı: UlaĢtırma Tez DanıĢmanı:

Detaylı

AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU

AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU AKHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Tahirün Caddesi No: 87 Kat: 2 Akhisar 45200 Tel: 0 236 414 15 63 Faks: 0 236 414 80

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Fehmi Fatih GEDİK ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI TEKİRDAĞ - 2008

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Fehmi Fatih GEDİK ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI TEKİRDAĞ - 2008 T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ELAZIĞ İLİ İÇİN ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ OLUŞTURULMASI Fehmi Fatih GEDİK ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI DANIŞMAN: Yrd. Doç Dr. Füsun

Detaylı