T.C GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ"

Transkript

1 T.C GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CEVİZ (Juglans regia L. ), KIZILAĞAÇ (Alnus glutinosa L.), HAVACIVA OTU (Alkanna tinctoria L.), MUHABBET ÇİÇEĞİ (Reseda luteola L.) ve KÖK BOYA ( Rubia tinctoria L.) EKSTRAKTLARININ DOĞAL SAÇ BOYAMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ VE BOYA REÇETELERİNİN HAZIRLANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ KİMYA ANABİLİM DALI Birnur DEMİR Danışman Prof.Dr.Adem ÖNAL TOKAT-2007

2 CEVİZ (Juglans regia L. ), KIZILAĞAÇ (Alnus glutinosa L.), HAVACIVA OTU (Alkanna tinctoria L.), MUHABBET ÇİÇEĞİ (Reseda luteola L.) ve KÖK BOYA ( Rubia tinctoria L.) EKSTRAKTLARININ DOĞAL SAÇ BOYAMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ VE BOYA REÇETELERİNİN HAZIRLANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan: Birnur DEMİR Danışman : Prof. Dr. Adem ÖNAL 2007-TOKAT

3 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CEVİZ (Juglans regia L. ), KIZILAĞAÇ (Alnus glutinosa L.), HAVACIVA OTU (Alkanna tinctoria L.), MUHABBET ÇİÇEĞİ (Reseda luteola L.) ve KÖK BOYA ( Rubia tinctoria L.) EKSTRAKTLARININ DOĞAL SAÇ BOYAMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ VE BOYA REÇETELERİNİN HAZIRLANMASI Birnur DEMİR YÜKSEK LİSANS TEZİ KİMYA ANABİLİM DALI Bu tez, / / 2007 tarihinde aşağıda belirtilen jüri tarafından Oybirliği / Oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Unvan Başkan: Prof. Dr. Adem ÖNAL Üye : Doç. Dr. Mustafa CEYLAN Üye : Yrd. Doç. Dr. İbrahim TÜRKEKUL İmza ONAY: Bu tez,...tarih ve... sayılı Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirtilen jüri üyelerince kabül edilmiştir..../.../2007 Prof.Dr.MetinYILDIRIM Enstitü Müdürü

4 i ÖZET CEVİZ (Juglans regia L. ), KIZILAĞAÇ (Alnus glutinosa L.), HAVACIVA OTU (Alkanna tinctoria L.), MUHABBET ÇİÇEĞİ (Reseda luteola L.) ve KÖK BOYA ( Rubia tinctoria L.) EKSTRAKTLARININ DOĞAL SAÇ BOYAMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ VE BOYA REÇETELERİNİN HAZIRLANMASI Birnur DEMİR Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi 2007, 35 sayfa Danışman: Prof.Dr.Adem ÖNAL Jüri Jüri Jüri: : Prof.Dr.Adem ÖNAL : Doç.Dr.Mustafa CEYLAN : Yrd.Doç.Dr.İbrahim TÜRKEKUL Bu çalışmada kök boya (Rubia tinctorum L.) kökleri,kızılağaç (Alnus glutinosa L.) yaprakları, ceviz (juglan regia L.) dış koza ve yaprakları, muhabbet çiçeği (Reseda ruteola L.)tohum ve yaprakları ve Havacıva otu ( Alkanna tinctoria) kökleri kurutulup

5 ii öğütüldükten sonra sulu ortamda ekstre edildi ve daha sonra bu ekstreler 100 ml lik kısımlar halinde kullanılarak herbirine değişik geçiş elementi tuzları (FeSO 4,CoCl 2,KAlSO 4.12H 2 O,AgNO 3 ) ilave edilerek 50 ml ye kadar buharlaştırıldı. Her numune için 1 er ml badem yağı eklendi. Daha önceden hazırlanan insan saçları bu boya patlarına konularak oda sıcaklığındaki boyama süreleri tespit edildi. Buna göre, kök boya- CoCl 2 için 5.30 saat ve kestane rengi; muhabbet çiçeği-kaiso 4.12H 2 O için 6 saat ve röfle sarısı; ceviz- KAISO 4.12H 2 O-FeSO 4 için 6 saat ve açık kestane; kök boya-cocl 2 için 6 saat ve kızıl; kızılağaç-ceviz-feso 4 için 7.30 saat ve koyu kestane; ceviz-feso 4 için 8.30 saat ve koyu kestane;kızılağaç-ceviz-feso 4 içn 8 saat ve siyah ; ceviz-feso 4 içn 6.30 saat ve fındık kabuğu rengi olarak belirlendi. Aynı boyamalar 40 O C lik sabit sıcaklıkta etüvde yapıldı ve boyama süreleri sırasıyla 1 no lu deney için 4, 2 no lu deney için 3.45, 3 no lu deney için 2.40, 4 no lu deney için 2, 5 no lu deney için 2.30, 6 no lu deney için 3.50, 7 no lu deney için 2.50, 8 no lu deney için 3.25 saat olarak tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Kök boya, kızılağaç, muhabbet çiçeği, ceviz, saç, mordan

6 iii ABSTACT PREPARING OF DYEING PRESCRIPTION AND INVESTIGATION OF NATURAL HAIR DYEING PROPERTIES OF WALNUT( Juglans regia L.), LOGWOOD( Alnus glutinosa L.), ALKANET( Alkanna tinctoria L.) MADDER RED( Rubai tinctorum L.) AND WOUW( Reseda luteola L.) EKSTRACTS Birnur DEMİR Gaziosmanpasa University Graduate School of Natural and Applied Science Department of Chemistry Master thesis 2007, 35 pages Supervisor Jury Jury Jury : Prof. Dr. Adem ÖNAL : Prof. Dr. Adem ÖNAL : Assoc. Prof. Dr. Mustafa CEYLAN : Asst. Prof. Dr. İbrahim TÜRKEKUL In this work, the root of madder red (Rubia tinctorum L.), leaves of Logwood (Alnus glutinosa L.), coco and leaves of Walnut (Juglans regia L.), seeds and leaves of wouw (Reseda luteola L) were extracted in deinoised water after dried and bindered. After

7 ıv then,these solutions were used portion of 100 ml and various transtion element s salts were added (FeSO 4,CoCl 2, KAlSO 4.12H 2 O, AgNO 3,). Each of them evaporated to 50 ml and 1 ml of almond oil was added into each of samples. Human hears prepareted before, by adding to this dye pat, the dyeing time was determined. Acording to the this results, for madder red -CoCl h and chestnood clour ; for wouw-kaiso 4.12H 2 O 6 h and rofle yellow; for walnut-kaiso 4.12H 2 O 6h, FeSO 4 6 h and pale chestnood,for madder red - CoCl 2 6 h and redhead ; for common alder walnut-feso h and dark chesnood;for walnut-feso h and dark chesnood; for common alder-walnut-feso 4 8 h and black;for walnut- FeSO h and nut shell. Same dyeings were made for each samples in owen at 40 o C de and dyeing periods were determined as 4, 3.45, 2.40, 2, 2.30, 3.50, 2.50, 3.25 h, respectively. Keywords: Madder red, Logwood, wouw, walnut, hair, mordant

8 V TEŞEKKÜR Tez çalışmalarımın her kademesinde yardımlarını esirgemeyen Danışman hocam Sayın Prof. Dr. Adem ÖNAL a, Çizim işlemlerinde yardımcı olan Arş. Gör. Ferda KAVAK ve Öğr. Gör. Dr. Ramazan ERENLER e, Tez yazım işlemlerinde ve Seminer sunumunda katkı sağlayan Uzm. Özgür Doğan ULUÖZLÜ ye Araştırma Merkezinde görev yapan personele, Eğitim- Öğretim hayatım süresince maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen değerli aileme, teşekkür ederim. Birnur DEMİR Ağustos-2007

9 VI İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET...i ABSTRACT...iii TEŞEKKÜR...v İÇİNDEKİLER... vi ŞEKİLLER LİSTESİ ve TABLOLAR LİSTESİ....vii I.GİRİŞ Literatür Özeti Saç ve anatomisi Saç boyaları nelerdir? Günümüzde en çok tercih edilen saç renkleri Sentetik ve doğal saç boyalarının mukayesesi Deneylerde kullanılan boya bitkileri...11 II.MATERYAL VE METOD Amaç Materyaller Bitkilerin toplanması ve kurutulması Deneylerde kullanılan saç,kimyasal maddeler ve cihazlar Metod Ektaksiyon işlemleri Genel boyama işlemi Boyama mekanizması Deneysel işlemler Kızılağaç-ceviz kabuğu-feso 4 (0.5g) ile saç boyama( D.no.1) Kök boya-cocl 2 (0.5g) (D.no.2)...21

10 Kök boya(20 g)-cocl 2 (0.5g)(D.no.3) Kök boya(5g)-havacıva-agno 3 (0.5g)-CoCl 2 (2g) (D.no.4) Muhabbet çiçeği-şap(1g) (D.no.5) Ceviz yaprağı-h 2 SO 4 (2 damla)-feso 4 (2g)(D.no.6) Ceviz kozası(15g)-feso 4 (2g)D.no.7) Ceviz kozası(1,5g)-muhabbet çiçeği(5g)-şap(0.5g)-feso 4 (0.5g)(D.no.8) TARTIŞMA VE SONUÇ ÖNERİLER...32 KAYNAKLAR ÖZGEÇMİŞ...36

11 vii ŞEKİLLER VE TABLOLAR LİSTESİ. Şekil.1.1. Saçın yapısı...2 Şekil (Saç ve moher)..4 Şekil 1.3. Kök boyanın fotoğrafı.11 Şekil 1.4. Cevizin fotoğrafı.12 Şekil 1.5. Kızılağaç yaprağının fotoğrafı 13 Şeki,l 1.6. Havacıva otunun fotoğrafı.14 Şekil1.7. Muhabbet çiçeğinin fotoğrafı.14 Şekil 2.1. Soxhlet cihazı...17 Tablo-2.1. Boyalı saç numunelerinin ph, süre, haslık testleri ve renk kodları 28 Tablo C deki boyama süreleri 28

12 I.GİRİŞ 1 İnsanlarda güzelleşme isteği daima varolmuştur. Eski mısırda M.Ö yıllarında bitkisel boyalarla saç boyamaya dair kanıtlar vardır. Eğer saç boyama gereksinimi varsa bitkisel boyalar sakıncasız alternatiftir. Peygamber çiçeği(mavi kantaron), yaban mersini, çay, soğan kabuğu, çivit, kına, hatmi çiçeği ve diğer birkaç bitki karışımı bitkisel boya olarak uygulanmaktadır. 5 yaşından genç kına yaprakları kırmızı oranj tonda boyamada kullanılmıştır. Bitki yaşlandıkça bakır tonundan altın tonuna değişen renkler verir. Bir insanda yaklaşık adet saç bulunur. Bu insan vücudundaki kılların %3 ünü oluşturur. Saç uzaması günde 0.37 mm, ayda cm dir. Bayanların saçı erkeklere göre daha çabuk uzar. Saçların büyüme hızı yaş aralığında maksimum düzeye ulaşır. Günde ortalama 100 saç teli dökülmesi normal olup, yine günde ortalama yeni saç teli doğar. Sağlıklı saçlara sahip olmak için sağlıklı beslenmek, A, C ve B vitaminlerini düzgün olarak almak gerekir. İdeal saç yıkama sıcaklığı o C dir. Günümüzde kozmetikler ve kozmotoloji hem kadın hem de erkekler için aynı öneme sahiptir. Uzun yıllardan beri kırlaşmış saçlar yaşlanma belirtisi sanılmaktadır. Ancak 20. yıllardan başlayarak bir kısım insanda saçların kırlaşmaya başlaması bu inanışı desteklememektedir. Vücutta renk pigmenti yapımının azalması saçların kırlaşmasına neden olmaktadır. Saçları kırlaşmış bir erkeğe yaşlı görünüm yakıştırılmadığı halde bayanlarda kır saçların yaşlı görünüm sergilediği korkusu yaygındır. Rengi kaybolmuş saçın nemliliği de azalmış ve matlaşmıştır. Özellikle mat ve soluk bir saçı kimyasal girişimlerle canlandırmak nemliliğini ve parlaklılığını kazandırmak mantıklı ve uygun bir yol değildir. Saç boyasıyla sağlanan parlaklık çok kısa sürelidir. Bu girişimlerle saçın yıpranması ön plana çıkar. Her şeyde olduğu gibi saça da sevgi dolu bir yaklaşımla; eksiğini giderici ve iyi bir bakım uygulayarak tekrar parlak ve canlı bir görünüm sağlamak mümkündür.

13 1.1.LİTERATÜR ÖZETİ Saç ve anatomisi Saç diğer elyaf türlerine göre daha farklı bir fiziksel yapıya sahiptir. Saçın enine kesitinde 3 tabaka görülür (Şekil.1), (Özcan,1984). Bu tabakalar Kütikül, Korteks ve Medulla dır. Şekil.1.1. Saçın yapısı 1-Kütikül tabakası: Üst üste binmiş sert boynuzsu pullardan oluşmuştur. Pulların 1/3 ü dışa doğru çıkıntı yapmış, pul ucu elyafın uç kısmına doğru yönelmiştir (Şekil. 2). Yünün

14 3 pullu yapısı bu elyafın diğer elyaf türlerinden ayırt edilmesini sağlar. Moher ve insan saçında kıllar daha küçük ve çoktur. İnce saç liflerinde bu uzunluk 8-10 mikronu, kalın saçlarda mikronu bulur. Kütikül hücrelerinin sayısı lifin ince ve kalın oluşuna göre değşişir.bu tabaka dıştan içe doğru epikütikül,ekzokütikül ve endokütikül olmak üzere 3 kısımdan oluşur. Bu kısımların kimyasal ve mekanik davranışları farklıdır. Epi veekzokütikül kimyasal etkenlere karşı koruyucu görev üstlenirler. Endokütikülün direnci daha azdır. Kütikül tabakası boyar maddenin elyafa nüfuz etmesine karşı direnç gösterir. Özellikle epikütikül tabakası boyama yönünden çok önemlidir. Çünkü bu tabaka bütün lifi kaplayan hidrofop tabaka olduğundan boyar maddenin lif içerisine girmesini engeller. Ancak son derece ince oluşu(50-100mikron)olması nedeniyle dış etkenlere maruz kalan elyaf uçlarında bulunan kısmı tahrip olmuştur. Ayrıca fiziksel ve kimyasal işlemlerle kolayca uzaklaştırılır(özcan,1984) 2-Korteks tabakası: Kütikül tabakasının altında bulunur,fibriller yapıda kortikal hücrelerinden meydana gelmiştir. Saçın %90 ı kortikal hücrelerinden ibaret olup,asıl kısmını bu hücreler oluşturur. Saç protein parçalayıcı enzimler ile muamele edilirse veya bakterilerin etkisi ile kısmen parçalanırsa uzun hücre demetleri görülebilir. Parçalanma daha ileri giderse i biçimindeki kortikal hücreler serbest kalır.saçın doğal rengi esneklik özellikleri,gerilme kuvvetleri,kortikal hücrelerinin karakterine bağlıdır. Korteks tabakası ortakorteks ve parakorteks olmak üzere 2 ayrı yarım silindirden meydana gelmiştir. Elektrik kablolarının telleri gibi beraber bükülen 2 yarım silindir korteks 2 yanlı yapısını ortaya koyar. Ortakorteks ve parakorteks hücreleri kimyasal maddeler karşı farklı davranırlar.ortokorteks hücrelerinin reaksiyon gücü parakorteks hücrelerininkinden daha yüksektir. Elyaf kıvrımlarının iç kısmında bulunan ortokorteks(asidoil kısım)asidik boyar maddelere karşı büyük ilgi gösterir. Kıvrımın dış tarafında bulunan parakorteks(basofil kısım)katyonik boyar maddelere daha kolay nüfuz eder.bu farklı davranış,her 2 tabakanın izoiyonik noktasının farklı oluşundan ileri gelir(özcan,1984).

15 4 3-Medulla tabakası: En iç tabaka olup sadece kalın kıllarda bulunur. Şekil (saç ve moher) Saç boyaları nelerdir? Doğal saç boyaları 3 çeşittir. 1- Direkt veya geçici boyalar 2- Ton veren veya yarı kalıcı boyalar 3- Kalıcı veya uzun süreli boyalar 1- Direkt veya geçici boyalar: Boya sadece kütikül tabakasında yanığı saç telinin yüzeyinde kalır. - Etki mekanizması: Oksitleyici ajanlar ve amonyak içermez.saçoın yüzeyinde kalır. Doğal pigmentlerin rengini etkilemez.birkaç yıkama ile akar. - Performansları: Beyaz saçların %30 nu kaplar, saçı hafif koyulaştırır. 2- Ton veren veya kalıcı boyalar: Boya saç telinin içinde etkili ancak fibere kadar ulaşmıyor.

16 5 - Etki mekanizması: direkt veya kalıcı boyalar arası bir etkiye sahiptir. Boya kütikül tabakasının altına inerken fiberin içine nüfuz etmez. Performansları: Saçın temel rengini bir ton değiştirir. Doğal bir görünüm sağlar.kalıcılığı 6 haftadır. Beyaz saçları %50 kapatır. 3-Kalıcı veya uzun süreli boyalar: Saç telinin içine ilerleyerek rengini açarlar ve yeniden renklendirirler. Böylece uzun süre kalıcılık sağlarlar. Etki mekanizması: Bu iki aşamalı evreye sahiptirler. 1- Saç rengini açma ve yeniden renklendirme: Bu işlemi kullanım sırasında karıştırılan alkalin formülü( amonyak) ve okside edici bir ajan( peroksit) sağlar. Bu iki madde saç telini şişirerek, saç telinin pullarını ayırır ve doğal melanin rengini açar ardında yeni renk fiberin tam içine işleyerek etki eder. 2- Performansları: Saç telini koyulaştırır ya da açar ve beyazları% 100 kapatır. kalıcı olup şampuanla çıkmaz. Piyasada en çok satan bitkisel saç boyaları: Phyto color saç boyası: Siyah, kestane,koyu sarı, sarı, açık sarı, yoğun mor, kestane,akaju kırmızı kestane, akaju bakır koyu sarı( Bunların 40 ml solusyonları YTL arasında değişmektedir)( eczane gamze.com) Günümüzde en çok tercih edilen saç renkleri Etnik-egzotik gölgeler: Farklı sitil ve renkler duyguları harekete geçiren hareketli ve canlı saçlarda bir araya gelir.yoğun kahve, kahve sıcak altın bej ve bisküvi tonları bir araya gelerek özel görünümler yaratır. Mat bir cilt için sıcak yansımaları olan, dore veya bakır renkleri tercih edilmelidir. Açık, pembemsi bir cilt için daha soğuk, kül ya da erik kurusu tonları tercih edilmelidir. Gökkuşağı-soğuk ışıklar: Gökkuşağında çarpıcı renklerle birleşen geometrik saç modelleri renkli ve kadınsı görünümler yaratır. Kömür grisinin soğuk sarılarla birleşimi, ve menekşe moru ve kırmızı ile yarattığı tezatlık çarpıcı bir görünüm oluşturur.

17 6 Rocker-Girl-sıcak parıltılar: Altın tonları feminen rock stilini her yere taşır.altın kahve tonları ise modern ve isyankar kesimlere parlaklık ve canlılık kazandırır. Sokak ruhu-dondurucu ışıklar: Mat kahve tonları erkeklere modern bir görünüm kazandırır Sentetik ve doğal saç boyalarının mukayesesi: Günümüzde yaygın olarak kullanılan oksidant boyalar, peroksit ve amonyak içerdiklerinden deriye ve saç tellerine büyük zarar verirler. Bunlar deride hassasiyet yanma, saç tellerinde kuruma ve kırılma yaparlar. Sağlık-Sen tarafından hazırlanan raporda dünyada kozmetik ürünler üzerinde yapılmış araştırmalara göre ABD Ulusal Mesleki Güvenlik ve Sağlık Enstitüsünün kozmetik ürünlerde 800 den fazla zararlı kimyevi madde bulunduğu ortaya konmuştur. Raporda ayrıca, saç boyası kullanan kadınların mesane ve lösemi kanserine yakalanma risklerinin kullanmayanlara oranla %70 daha fazla olduğu kaydedilmiştir.(www.haberzade.com) New York Barselona daki Katalan Onkoloji Enstitüsünden Dr. Silvia de Sanjose ile meslektaşlarının araştırmasında, Başta saç renklendiricileri 1980 den önce kullanmaya başlayan kadınlar arasında olmak üzere, saç boyalarının Lenfoma riskini artırdığı belirtildi. De Sanjose, daha önceki araştırmaların saç boyasıyla kanser riski arasında bağlantı bulduğunu hatırlatarak, yeni araştırmada bu bağlantıyı, 6 Avrupa ülkesinden 4719 Lenfoma hastasıyla ilgili verileri inceleyerek destekledikleri ifade edilmiştir (www.ntvmsnbc.com). Araştırmada, hasta kadınların ¾ ü saçlarını boyarken erkeklerin %7 sinin boyadığı belirlenmiştir. Araştırmada, saçlarını boyayanlar arasında bu hastalığa yakalanma riskinin

18 7 %19 dan daha fazla olduğu belirtilirken, saçlarını yılda 12 ya da daha fazla sayıda boyayanların hastalığa yakalanma riskinin %26 dan daha fazla olduğu saptanmıştır. De Sanjose ve ekibi, kadınlardaki Lenfoma kanserinin kabaca %10 nun saç boyasından kaynaklanabileceği bildirilmiştir arasında, potansiyel kanser yapıcı maddeleri azaltmak için boyaların içeriğinin değiştirildiği ancak yeni boyaların risksiz olup olmadığının açıklık kazanmadığı belirtilmiştir. Bitklisel boyaların bazı özelliklerine değinilecek olursa: Bitkisel boyalar; normal saç boyalarının dışında amonyaksız düşük ph dereceli, düşük oksidasyonlu ve bitki özlerinden yapılmış boyalar da mevcuttur. Bu boyalar saçın kolay taranmasını, yumuşak, canlı ve parlak olmasını sağlar. Saçın ana yapısını bozmazlar. Saçını ilk kez boyatmak isteyenler, amonyaklı boyaların alerjik etkisinden zarar görmek istemeyenler ve boyaların saçı kurutup yıpratmasından çekinen kişiler bitkisel boyaları tereddütsüz kullanabilirler. Örneğin kına çok popüler bir doğal boya bitkisidir. Kınanın avantajı çivit, papatya gibi diğer doğal boyaların saç sağlığına verebileceği tehlikelerin hiçbirini bulundurmamasıdır. Kına en fazla tanınan doğal saç boyasıdır. Hem saç boyası hem de dövme yapımında kullanılan kına Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Hindistan da yetiştirilen bir bitkiden elde edilir. Bu bitkiden elde edilen renkler sarıdan kırmızıya kadar değişirken esmer veya turuncu tonlarından geçer. Bunlar maun ve kumral yansımalara neden olur. Doğal boyalar saç telinin içine nüfuz etmez, beyaz saçı tam olarak kapatamaz. Ancak saça bir ışıltı ve dolgunluk kazandırır. Dolayısıyla saça bakım yapmaları nedeniyle avantajlıdır. Doğal boyaların özelliği, sentez ile elde edilmiş boyalarınkine oranla çok daha küçük olan moleküllerdi. Bu özellik onların saç telinin tümüne ve saç telini oluşturan kabuğa nüfuz etmelerini sağlar. Böylece direkt boyaların yaptığı gibi saç renginin geneliyle bütünleşirler. Saçı boyamak için düzenli olarak doğal boya kullanılırsa saçtaki yoğunluk

19 8 artar; çünkü saçta halen var olan boyanın üzerine tutunurlar. Böylece doğal boyalar, saçın genel bütünlüğünü bozmadan saç renginin sabit tutulabilmesi açısında yararlıdır. Kimyasal boyalara oranla daha uzun bir bekleme süresi ile uygulanmalıdırlar. Bu süre genellikle 1 saat olmasına rağmen her şey saçın doğal rengi ve kalitesine bağlı olarak değişir. Doğal boya ile boyanmış bir saça kimyasal boya uygulandığında kullanım kılavuzunda belirtilen süreden daha uzun bir uygulama süresine ihtiyaç vardı. Kimyasal bazlı boyanın kuvvetlenen saça nüfuz etmesi ve bunu aşması daha uzun süre tutar. Beklenen neticeyi almak bazen birkaç denemeyle mümkün olur. Eski kaynaklar incelendiğinde insanoğlu var oluşundan günümüze kadar geçen süre içerisinde sürekli doğadan faydalanmıştır. Taş, toprak, bitkiler ve hayvanların bazı aksamlarından süslenme amacıyla yararlanmıştır( Anonim, 1991). Önceleri kullanılan giysiler ve kullanılan gereçler bakımından doğaya yönelen insanlar, günümüzde alternatif tıp ve kozmetik bakımından da doğadan faydalanmaktadırlar. Literatür incelendiğin doğal saç boyamacılığıyla ilgili olarak daha çok internet site bilgilerine ulaşılmaktadır (www.google.com, sciencedirect.com). Yapılan detaylı literatür taramasında SCI dergilerinde yayınlanmış, bitkisel saç boyası yapımı ve boyama çalışmalarına rastlanılmamış ancak aşağıda belirtilen bitkiler ya da saç boyası olarak kullanılan kimyasal maddelerin tıbbi, kalitatif ya da kantitatif çalışmaları yapılmıştır. Bunlar şöyle özetlenebilir: Guthrie et al.,(1995 ) ; boyanmış ve muamele görmüş saçların karakterizasyonu Arianor serilerinden hareketle çalışmışlardır. Ancak saç boyama ile ilgili herhangi bir doğal boyama işlemi yapmamışlardır.

20 9 Ames et al.,(1978); antrakinon türü bazı saç boyalarının insan üzerinde mutajenik etki (gebe hastalarda) gösterdiğini bulmuşlardır. Dinarda et al.,(1978); yaptıkları çalışmalarda bazı oksidadif saç boyalarının teratojen potansiyellerini inceleyerek insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini ortaya koymuşlardır. Oluş api et al.,(2003); gebelik ve saç boyası üzerine yaptıkları derleme çalışmasında kullanılan saç boyası tipi ne olursa olsun (kalıcı, yarı kalıcı veya bitkisel) mutajenik ve karsinojenik potansiyellerinin net olarak bilinmediği kimyasal maddeler içerdiklerini tespit etmişlerdir. Turanitz et al.,(1983); yakın renk dönüşümleri üzerinde tekrar edilen saç boyamasının etkileri üzerindeki araştırmalar konulu çalışmada 3-5 hafta aralıklarla 13 kere boyanmış kadın ve erkek saçları üzerinde 10 gönüllünün limpositlerinde sister chromatid exchanges (SCE) (yakın renk değişim) sayılarını ve limpositlerdeki değişimleri belirlemişlerdir. Zheng et al.,(2002); saç boyası ürünlerinin kullanımı ve göğüs kanseri riski üzerinde yaptıkları çalışmada 608 vaka üzerinde sentetik saç boyama ürünlerinin düzenli olarak saç boyatan kişiler üzerinde gögüs kanserine yakalanma riskini artırdığını tespit etmişlerdir. Gioia (2005); bir imin türevine dönüşümünden sonra saç boyalarında p-fenilen diaminin kütle spektrometresi / Gaz kromatografisi yoluyla belirlenmesi isimli çalışmalarında, saç boyalarında p-fenilen diaminin miktarının belirlenmesi için analitiksel bir metot geliştirmişlerdir. Bu işlemi benzaldehit kullanarak ve sonunda gaz ve kütle spektrumlarını alarak başarmışlardır. Ichiseki et al., (2005); saç boyalarının saç kaybına neden olup olmayacağını incelemişler ve saç boyama alışkanlıklarının özellikle bayanlarda çok küçük yaşlara dayandığını ve

21 10 otuzlu yaşlardan sonra daha sık boyandığını ve bu durum sonucunda ilerleyen yaşlarda saç kaybına neden olduğunu tespit etmişlerdir. Buna karşılık doğal boyalar sentetik boyalara oranla daha küçük moleküller olup, bu özellik onlara saç telinin tümünü ve özellikle saç telini oluşturan kollegen tabakaya nüfuz etmelerini sağlar. Doğal boyaların yıkamadaki dezavantajı şampuanla çıkmalarıdır. Bu nedenle yıkama işleminde şampuan kullanılmamalıdır. Scarpi (1997); doğal saç boyama işlemlerinde geçici ve direkt boyaların yüksek performans sıvı kromatografisi ile belirlenmesi adlı çalışmalarında, bitkisel ekstrakt ihtiva eden saç boyalarında geçici ve kalıcı 10 adet saç boyasından bu metotla inceleme yapmışlar ancak başka araştırma yapmamışlardır. Geçici, yarı geçici saç boyaları üzerindeki sınıflandırma çalışmasında azo bileşikleri, antrakinonlar, tri fenil metanlar, nitro fenilen diaminler, nitro fenoller ve amino antrakinonların bu sınıfa girdiklerini belirlemişlerdir. Hofer et al.,(1983); tekrarlanan saç boyamalarından sonra insan kromozomunun analizi isimli çalışmada 3-6 hafta aralıklarda 13 kez boyanmış bayan ve erkek saçları üzerinde yapılan araştırmada bir kısmında kromozom değişikliği olduğu tespit edilmiştir. Kiese and Rauseher (2004); saç boyamada insan derisi üzerinde p-toluen diaminin absorpsiyonu üzerinde yapılan çalışmada belli oranda p-toluen diaminin insan derisi tarafından adsorbe edildiği tespit edilmiştir. Yohida (1997); naftokinon ve antrakinonun dihidroksi türevlerinin saç boyamada uygulaması ve kimyası başlıklı araştırmada sentetik olarak üretilen naftokinon ve antrakinonun dihidroksi türevlerinin saç üzerindeki absorpsiyonları ve kalıcılığı üzerinde ayrıca oluşan reaksiyonların mekanizmaları üzerinde araştırma yapmışlar ve çeşitli öneriler getirmişlerdir.

22 11 Kingland ve Marzin (2003); doğal boya olarak kınanın içerdiği kimyasal maddeler ve 2-Hidroksi -1,4- naftokinon maddesi üzerinde yaptıkları çalışmada uzun süreli kullanımda kınanın bazı toksik etkilerinin olduğunu bulmuşlardır. Brancaccio et al.,(2002); bir geçici siyah kına içersindeki p-fenilen diaminin yapı aydınlatması ve miktar tayini üzerinde çalışmalar yapmışlardır. Bu çalışmada HPLC yöntemini kullanarak p-fenilen diamin miktarını %15,7 olarak tespit etmişlerdir Deneylerde kullanılan bitkiler Deneylerde Kök boya( Rubia tinctorum L.), Ceviz (Juglans regia L.), Kızılağaç(Alnus glutionasa l.),havaciva ( Alkanna tinctoria L.), Muhabbet çiçeği( Reseda luteola L.) bitkileri kullanılmıştır. Kök boya: Şekil 1.3. Kök boya nın fotoğrafı Kök boya bitkisinin kökünde değerli boya maddelerinin bulunması nedeniyle uzun zaman ziraati yapılarak, kökleri, boya sanayisinde kullanılmış ekonomik bir bitkidir.

23 12 Önceleri İran, Anadolu, Mısır ve Hindistan da yetiştirilmiştir. XVI.y.yıldan sonra daha batıya, Avrupa ülkelerinden geçmiştir. Kimyasal açıdan kök boya köklerinde birden fazla boyar madde vardır.bunlar; Ruberitik asit, alizarin, rubiadin glikoziti, rubiadin, purpurin, munjistin dir. Bu boyar maddeler içinde ismini Ali Zari adlı bir acemden alan Alizarin, çok eskilerden beri kullanılan boyar maddedir. Bu nedenle eski devirlerde bu bitki birçok ülkenin ihraç malları arasına girmiştir.1700 yıllarında Osmanlı imparatorluğu nun dünya ihtiyacının 2/3 nü karşıladığı bildirilmiştir ( Anonim, 1991). Ceviz: Şekil 1.4. Ceviz yaprağı ve kozasının fotoğrafı Cevizin kabuklarında Juglan isimli bir boyarmadde vardır. Bu boyar madde izosiklik bileşikler grubundan naftakinon boyarmadde grubuna girer. Bitkilerde bulunan naftakinon boyar maddelerin destilasyonuyla naftalin elde edilir. Ceviz protein elyafı direkt

24 13 boyayabilme özelliğine sahiptir. Yani hiçbir katkı maddesi ilave etmeden sadece yün ve ceviz kabuğu ile yapılacak bir boyamadan olumlu sonuç almak mümkündür. Bu şekilde yapılacak bir boyamadan koyu kahve renk elde edilir. Ceviz kabuğundan değişik renk çeşitleri elde etmek için farklı mordan maddeleriyle muamele edilmiş olan yünlerle boyama yapmak gerekir. Kızılağaç: Şekil.1.5. Kızılağaç yaprağının fotoğrafı Yapısında kateşik tanen isimli boyar madde bulundurur.yayılma alanı olarak çok geniş bir coğrafi yayılış alanına sahiptir.bütün Avrupa da Kuzey Afrika, KÜÇÜK asya, Kafkasya,İran, Sibirya ve Japonya da yayılmıştır. Türkiye de Trakya ve Batı Anadolu da bulunursa da en fazla Karadeniz sahil ormanlarında görülür. Buradaki yayılışı batıdan doğuya doğru Kastamonu dolaylarına kadar ulaşır. Daha ileride yerini bir türü olan Alnus glitinosa tür Deticulate ledeb e bırakır. Ayrıca Akdeniz rejyononda yer alan, doğu kuızılağacı ve Kafkasya da Türkiye nin Doğu Karadeniz bölgesinde bulunan A. Borbata ledeb., sakallı kızılağaç türleri de mevcuttur. Doğu Kızılağacında Kozalakçılık dikkati çekecek kadar büyüktür. Değişik metal tuzları ile değişik renkler verir, özellikle Fe2+ ile koyu mavi elde edilir.

25 Havacıva otu: 14 Şekil.1.6. Havacıva bitkisinin fotoğrafı Yapısında alkannin isimli boyar madde vardır. Kimyasal açıdan havacıva köklerinde %5-6 oranında alkannin boyar maddesi bulunur. Bu boyar madde C de parçalanır, suda çözünmez. Alkol,eter, asetik asit, kloroform ve yağlarda çözünür. Havacıvanın kökünden boya yapılır.elde edilen renkler mordan maddesinin niteliğine göre değişir. Havacıvayla mordanlı ve mordansız boyamalar yapmak mümkündür. Muhabbet çiçeği: Şekil.1.7. Muhabbet çiçeği bitkisinin fotoğrafı

26 15 Yapısında luteolin ( C 15 H 10 O 6 ) isimli boyar madde vardır. Günümüzde sentetik olarak elde edilen luteolin, yünü ve ipeği sarıya boyar. Mordansız ve değişik mordanlarla boyamalarda en fazla sarı renk edilir. Bu boyar madde H 2 SO 4 ortamında çözülür. Suda az, alkol ve eterde çok az çözünür. Çok eskiden beri boyacılıkta kullanılmış ve bilhassa Avrupa da bu amaçla zıraati yapılmıştır. Boyacılıkta bütün kısımları kullanılırsa da çiçek açan üst dalları daha çok boyar madde içerir.

27 16 2. MATERYAL VE METOT 2.1. Amaç Tezin amacı giriş kısmında belirtilen boya bitkilerinin saç boyası üretiminde değerlendirilip değerlendirilemeyeceğini araştırılmasıdır. Zira günümüzde yan etkisi görülen sentetik saç boyalarının alternatifi olarak doğal saç boyalarına yukarıda belirtilen olumsuzluklara yol açmaması nedeniyle büyük bir ilgi oluşmuştur. Kozmetik ürün üreten pek çok firma üretiminin belli bir kısmını doğal ürünlere ayırmaktadır. Saç boyaları da bunlardan biridir Materyaller Deneylerde kullanılan bitkisel materyaller, ceviz yaprağı ve kozası, kök boya kökleri,kızılağaç yaprakları, muhabbet çiçeği ve havacıva bitkisi kökleridir Bitkilerin toplanması-kurutulması Deneylerde kullanılan bitkiler ceviz için eylül ayında hasat edilen olgun ceviz kozaları, Tokat merkezde yetişen ve haziran ayında yaprakları toplanan kızılağaç, yaz mevsiminde toplanan muhabbet çiçeği ve satın alma yoluyla temin edilen kök boya ve havacıva kökleri güneşsiz bir ortamda kurutulmuş ve bitki değirmeni ile öğütülerek toz haline getirilmişlerdir Deneylerde kullanılan saç, kimyasal maddeler ve cihazlar Boyama amacıyla kullanılan saç bayan kuaförden temin edilmiş ve renk açıcı ile renkleri açılmış 5-8 cm uzunluğunda insan saçlarıdır. Kullanılan kimyasal maddeler

28 17 analitik saflıkta olup, FeSO 4, CoCl 2, AgNO 3, KAlSO 4.12H 2 O tır. Ayrıca %95 lik etil alkol, deiyonize su ve badem yağı kullanılmıştır. Ekstraksiyon için soxhlet cihazı, buharlaştırma için rotary evaporatör, sabit sıcaklık temini için M5040P Model Elektro-Mag Termostatlı etüv ( C), ph ölçümü için MultiLine P3 Ph/LF tetracon 325 model ph metre, termometre ve çeşitli boyutlarda erlenmayer, beher, mezür gibi cam malzemeler kullanılmıştır Metod Ekstraksiyon işlemleri 20 g toz bitki materyali soxhlet cihazının kartuş kısmına konuldu. Ekstraksiyon çözücüsü olarak 300 ml deiyonize su ve 50 ml %95 lik etanol ilave edilerek renksizliğe kadar ekstre edildi. Bu işlem her bitki için tekrarlandı (Şekil 3. Soxhlet cihazı). Şekil.2.1. Soxhlet cihazı

29 Genel boyama işlemi g boyamaya hazır hale getirilmiş bayan saçı 50 ml mordanlı boya çözeltisi içerisinde oda sıcaklığında 24 saat bekletildi. 1 ml bade yağı eklendi. Oluşan renklerin renk kodları ve haslık değerleri ( sabun ve şampuan ) belirlendikten sonra minimum boyama sürelerinin tespiti için tekrar oda sıcaklığında 15 er dakikalık periyotlarda boyanma süreleri belirlendi. Buna göre, oda sıcaklığındaki genel boyama sürelerinin 5.30 saatten 8.30 saate kadar değiştiği görüldü. Her deneme 40 o C de (insan saçı boyama sıcaklığı) tekrarlanarak süre tespiti yapıldı ve yapılan boyamalar sonucunda bu sürenin 120 dk. ya kadar düştüğü belirlendi Boyama mekanizması Saç protein moleküllerinden meydana gelmiş bir yapıya sahip olduğu için hem asidik hem de hafif bazik boyar maddelerle boyanabilme özelliğine sahiptir. Her ne kadar mordansız boyanabilme özelliğine sahip olsa da mordan kullanılması durumunda boyar maddenin protein zincirine bağlanması daha kolay olmaktadır. Kullanılan bitkilerdeki boyar maddelerin hepsi aromatik yapıya sahip olup hepsi de kromofor ve oksokrom gruplarının bir arada bulundurmaktadır. Kromofor gruplar renk şiddetini artırırken oksokrom gruplar boyar maddenin saç içerisinde bulunan proteinlerin uygun konumlarına bağlanmasını sağlar. Burada uygulanan boyama yöntemi birlikte mordanlama işlemine göre olduğu için mordan-boyar madde-saç bağlanma sıralamasının herhangi bir önceliği yoktur. Mekanizmaya göre; Boyar madde... Me n+...saç molekülü Burada boyar maddenin oksokrom (bağlayıcı) gruplarına bağlanan geçiş elementi katyonu, koordinatif doymamışlığını tamamlamak için boş d yörüngeleri ile saçtaki

Doğal Boyalar İle Sentetik Boyaların Karşılaştırılması

Doğal Boyalar İle Sentetik Boyaların Karşılaştırılması 1 TÜBİTAK Eğitimde Bilim Danışmanlığı Projesi Proje Adı Doğal Boyalar İle Sentetik Boyaların Karşılaştırılması Grup Adı EBRULÎ Hazırlayanlar Meral BENLİ Hayrunnisa KALENDER Haziran-2008 2 Projenin Adı

Detaylı

BAZI BOYA BİTKİLERİNDEN KARIŞIK BOYAMA YÖNTEMİYLE ELDE EDİLEN RENKLER ve BU RENKLERİN IŞIK, SÜRTÜNME ve SU DAMLASI HASLIK DEĞERLERİ

BAZI BOYA BİTKİLERİNDEN KARIŞIK BOYAMA YÖNTEMİYLE ELDE EDİLEN RENKLER ve BU RENKLERİN IŞIK, SÜRTÜNME ve SU DAMLASI HASLIK DEĞERLERİ 1 2003Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Y.11, S.13, s.1-11 ÖZET BAZI BOYA BİTKİLERİNDEN KARIŞIK BOYAMA YÖNTEMİYLE ELDE EDİLEN RENKLER ve BU RENKLERİN IŞIK, SÜRTÜNME ve SU

Detaylı

MORDAN YÖNTEMLERĠ ĠLE YÜN BOYAMA VE HASLIK DEĞERLERĠNĠN

MORDAN YÖNTEMLERĠ ĠLE YÜN BOYAMA VE HASLIK DEĞERLERĠNĠN TÜBİTAK-BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri (Kimyegerlik,Kimya Öğretmenliği,Kimya Mühendisliği,Biyomühendislik) Araştırma Projesi Eğitimi Çalıştayı Kimya-3 (ÇALIŞTAY 2012) KIRMIZI TOZ BİBER(Capsicum annum L.)

Detaylı

PİYASADA SATILAN KUMAŞ BOYASININ SU PİRESİ ÜZERİNE TOKSİK ETKİSİNİN İNCELENMESİ

PİYASADA SATILAN KUMAŞ BOYASININ SU PİRESİ ÜZERİNE TOKSİK ETKİSİNİN İNCELENMESİ PİYASADA SATILAN KUMAŞ BOYASININ SU PİRESİ ÜZERİNE TOKSİK ETKİSİNİN İNCELENMESİ GRUP İNDİGO GAMZE ÖZEN İHSANİYE YURTTAŞ Danışman: YRD. DOÇ.DR. FATİH DUMAN ÖZET: Bu çalışmada piyasada satılan kumaş boyalarının

Detaylı

Juglans (Cevizler), Pterocarya (Yalancı cevizler), Carya (Amerikan cevizleri)

Juglans (Cevizler), Pterocarya (Yalancı cevizler), Carya (Amerikan cevizleri) JUGLANDACEAE 6-7 cinsle temsil edilen bir familyadır. Odunları ve meyveleri bakımından değerlidir. Kışın yaprağını döken, çoğunlukla ağaç, bazıları da çalı formundadırlar. Yaprakları tüysü (bileşik) yapraklıdır.

Detaylı

SİYAH ÇAYIN KUMAŞ BOYAMADA KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ

SİYAH ÇAYIN KUMAŞ BOYAMADA KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ TÜBİTAK-BİDEB KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ VE KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KİMYA LİSANS ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJESİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI (KİMYA-2 ÇALIŞTAY 2011) SİYAH ÇAYIN KUMAŞ BOYAMADA KULLANILABİLİRLİĞİNİN

Detaylı

TÜBİTAK BİDEB KİMYA LİSANS ÖĞRENCİLERİ (KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ- BİYOMÜHENDİSLİK ) ARAŞTIRMA PROJESİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI

TÜBİTAK BİDEB KİMYA LİSANS ÖĞRENCİLERİ (KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ- BİYOMÜHENDİSLİK ) ARAŞTIRMA PROJESİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI TÜBİTAK BİDEB KİMYA LİSANS ÖĞRENCİLERİ (KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ- BİYOMÜHENDİSLİK ) ARAŞTIRMA PROJESİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI KİMYA-3 (ÇALIŞTAY 2012) GRUP ADI: ÇİÇEĞİ BURNUNDA PROJE

Detaylı

Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Böl., Konya. *sgezgin@selcuk.edu.

Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Böl., Konya. *sgezgin@selcuk.edu. Toprağa Farklı Şekil ve Miktarlarda Uygulanan TKİ-Hümas ın Toprak Reaksiyonu ve luluğuna Etkisi, Bu Etkisinin Diğer Bazı Humik asit Kaynakları ile Karşılaştırılması Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN

Detaylı

KİMYA BAKLAGİLLERİN AYÇİÇEK YAĞINA ETKİSİNİN SIVI DETERJANLA KIYASLANMASI GRUP PAK

KİMYA BAKLAGİLLERİN AYÇİÇEK YAĞINA ETKİSİNİN SIVI DETERJANLA KIYASLANMASI GRUP PAK YİBO Öğretmenleri (Fen ve Teknoloji-Fizik, Kimya, Biyoloji- ve Matematik) Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı (2010-2) KİMYA BAKLAGİLLERİN AYÇİÇEK YAĞINA ETKİSİNİN SIVI DETERJANLA KIYASLANMASI GRUP PAK

Detaylı

PİYASADA BULUNAN BAZI BİTKİSEL ÇAYLARDA KAFEİN TAYİNİ

PİYASADA BULUNAN BAZI BİTKİSEL ÇAYLARDA KAFEİN TAYİNİ TÜBİTAK-BİDEB KİMYA BİLİM DANIŞMANLIĞI ÇALIŞTAYI 29.08.2007-09.09.2007 PİYASADA BULUNAN BAZI BİTKİSEL ÇAYLARDA KAFEİN TAYİNİ Füsun DÖNMEZ Gülyay YILMAZER Proje Danışmanı Prof. Dr. Mustafa SOYLAK İÇİNDEKİLER

Detaylı

Bazı bitkilerden elde edilen doğal boyar maddelerin yünü boyama özelliğinin incelenmesi

Bazı bitkilerden elde edilen doğal boyar maddelerin yünü boyama özelliğinin incelenmesi BAÜ FBE Dergisi Cilt:10, Sayı:2, 53-59 Aralık 2008 Bazı bitkilerden elde edilen doğal boyar maddelerin yünü boyama özelliğinin incelenmesi Mustafa TUTAK 1, * Hüseyin BENLİ 2 1 Erciyes Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

MUHABBET ÇİÇEĞİNİN (Reseda lutea L.) BOYAMA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

MUHABBET ÇİÇEĞİNİN (Reseda lutea L.) BOYAMA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 195-200 MUHABBET ÇİÇEĞİNİN (Reseda lutea L.) BOYAMA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Süleyman KIZIL 1 Nuran KAYABAŞI 2 1 Dicle

Detaylı

doğal boyama reçeteleri

doğal boyama reçeteleri doğal boyama reçeteleri Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü ISBN: 978-975-17-3318-4 YAPIM Geleneksel El Sanatları ve Mağazalar İşletme Müdürlüğü Yayınları No: 4 FOTOĞRAFLAR Recep KARADAĞ KAPAK VE

Detaylı

Zeyfiye TEZEL Mehmet KARACADAĞ

Zeyfiye TEZEL Mehmet KARACADAĞ PROJENİN ADI: POLİMER KATKILI ASFALT ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI Zeyfiye TEZEL Mehmet KARACADAĞ ( Kimya Bilim Danışmanlığı Çalıştayı Çalışması 29 Ağustos-9 Eylül 2007) Danışman: Doç.Dr. İsmet KAYA 1 PROJENİN

Detaylı

GRUP ADI: GRUP İNDİGO PROJE DANIŞMANI:YRD. DOÇ.DR. FATİH DUMAN PROJEYİ YÜRÜTENLER : GAMZE ÖZEN, İHSANİYE YURTTAŞ

GRUP ADI: GRUP İNDİGO PROJE DANIŞMANI:YRD. DOÇ.DR. FATİH DUMAN PROJEYİ YÜRÜTENLER : GAMZE ÖZEN, İHSANİYE YURTTAŞ GRUP ADI: GRUP İNDİGO PROJE DANIŞMANI:YRD. DOÇ.DR. FATİH DUMAN PROJEYİ YÜRÜTENLER : GAMZE ÖZEN, İHSANİYE YURTTAŞ GİRİŞ Kumaş boyası Su bazlı ve toz şeklinde bulunabilen tekstil boyalarıdır. Su bazlı olanı

Detaylı

HİDROJEN PEROKSİT, SAÇ BOYALARI ve KANSER

HİDROJEN PEROKSİT, SAÇ BOYALARI ve KANSER HİDROJEN PEROKSİT, SAÇ BOYALARI ve KANSER A)HİDROJEN PEROKSİT Hidrojen peroksit; ısı, kontaminasyon ve sürtünme ile yanıcı özellik gösteren, renksiz ve hafif keskin kokuya sahip olan bir kimyasaldır ve

Detaylı

Doğal Ve Sentetik Elyafların Süper Kritik Karbon Dioksit Ortamında Boyanması *

Doğal Ve Sentetik Elyafların Süper Kritik Karbon Dioksit Ortamında Boyanması * Doğal Ve Sentetik Elyafların Süper Kritik Karbon Dioksit Ortamında Boyanması * Dyeing Of Natural And Synthetic Fibres İn Supercritical Carbon Dioxide Media* Kübra KAYA Kimya Anabilim Dalı Bilgehan GÜZEL

Detaylı

ATMOSFERİK FAKTÖRLERİN MERMER VE GRANİT CEPHE KAPLAMA MALZEMELERİ ÜZERİNDEKİ PARLAKLIK KAYBINA OLAN ETKİLERİ

ATMOSFERİK FAKTÖRLERİN MERMER VE GRANİT CEPHE KAPLAMA MALZEMELERİ ÜZERİNDEKİ PARLAKLIK KAYBINA OLAN ETKİLERİ ATMOSFERİK FAKTÖRLERİN MERMER VE GRANİT CEPHE KAPLAMA MALZEMELERİ ÜZERİNDEKİ PARLAKLIK KAYBINA OLAN ETKİLERİ Yrd. Doç. Dr. Emrah GÖKALTUN Anadolu Üniversitesi Müh-Mim. Fakültesi Mimarlık Bölümü İkieylül

Detaylı

ÇANAKKALE BOĞAZINDAKİ CHLOROPHYTA ENTEROMORPHA YOSUNUNDAN POTASYUM HİDROKSİT DESTEKLİ KATALİZÖR VARLIĞINDA BİYODİZEL ELDESİ

ÇANAKKALE BOĞAZINDAKİ CHLOROPHYTA ENTEROMORPHA YOSUNUNDAN POTASYUM HİDROKSİT DESTEKLİ KATALİZÖR VARLIĞINDA BİYODİZEL ELDESİ TÜBİTAK-BİDEB KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ VE KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KİMYA LİSANS ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJESİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI (KİMYA-2 ÇALIŞTAY 2011) ÇANAKKALE BOĞAZINDAKİ CHLOROPHYTA ENTEROMORPHA YOSUNUNDAN

Detaylı

BÖLÜM I YÜZEY TEKNİKLERİ

BÖLÜM I YÜZEY TEKNİKLERİ BÖLÜM I YÜZEY TEKNİKLERİ Yüzey Teknikleri Hakkında Genel Bilgiler Gelişen teknoloji ile beraber birçok endüstri alanında kullanılabilecek malzemelerden istenen ve beklenen özellikler de her geçen gün artmaktadır.

Detaylı

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir.

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. EVDE KİMYA SABUN Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. CH 3(CH 2) 16 COONa: Sodyum stearat (Beyaz Sabun) CH 3(CH 2) 16 COOK:

Detaylı

TÜBİTAK BİDEB KİMYAGERLİK,KİMYA MÜHENDİSLİK VE KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI. LİSANS (Çalıştay 2012) Grup Adı GRUP KLEOPATRA

TÜBİTAK BİDEB KİMYAGERLİK,KİMYA MÜHENDİSLİK VE KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI. LİSANS (Çalıştay 2012) Grup Adı GRUP KLEOPATRA TÜBİTAK BİDEB KİMYAGERLİK,KİMYA MÜHENDİSLİK VE KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI LİSANS (Çalıştay 2012) Grup Adı GRUP KLEOPATRA PROJE ADI AYVA ÇEKİRDEĞİNDEN ELDE EDİLEN JELATİNİN

Detaylı

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ SÜRGÜN YAPRAK ÇİÇEK MEYVELER 10 Bitkisel Ürünlerden Yararlanma Şekilleri Şifalı bitkilerden aşağıda belirtilen yöntemler kullanılarak yararlanılmaktadır. İnfusyon (Infusion):

Detaylı

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ)

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ) TOPRAK Toprak esas itibarı ile uzun yılların ürünü olan, kayaların ve organik maddelerin türlü çaptaki ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar âlemini barındırarak bitkilere durak

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ KĐMYA ÖĞRETMENLĐĞĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJĐ DERSĐ 3. ÜNĐTE: MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ KONU: BAZLAR ÇALIŞMA YAPRAĞI

Detaylı

3.5. TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ

3.5. TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ 3.5. TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ 3.5.1. TARIM MAKİNALARI ANABİLİM DALI Yürütücü Kuruluş (lar) : Çeşitli Tarımsal Ürünlerin Vakumla Kurutulmasında Kurutma Parametrelerinin Belirlenmesi İşbirliği Yapan Kuruluş

Detaylı

GIDA ve TARIM KİMYASI LABORATUVARI TEST VE ANALİZLERİ - 2015

GIDA ve TARIM KİMYASI LABORATUVARI TEST VE ANALİZLERİ - 2015 BİTKİSEL VE HAYVANSAL YAĞ ANALİZLERİ GT 1 KIRILMA İNDİSİ TS 4960 EN ISO 6320 50 GT 2 ÖZGÜL AĞIRLIK (YOĞUNLUK) TS 4959 40 GT 3 İYOT SAYISI (Katı ve Sıvı Yağlarda) EN ISO 3961 60 GT 4 İYOT SAYISI (Ekstre

Detaylı

5.111 Ders Özeti #12. Konular: I. Oktet kuralından sapmalar

5.111 Ders Özeti #12. Konular: I. Oktet kuralından sapmalar 5.111 Ders Özeti #12 Bugün için okuma: Bölüm 2.9 (3. Baskıda 2.10), Bölüm 2.10 (3. Baskıda 2.11), Bölüm 2.11 (3. Baskıda 2.12), Bölüm 2.3 (3. Baskıda 2.1), Bölüm 2.12 (3. Baskıda 2.13). Ders #13 için okuma:

Detaylı

Elyaf Karışımlarının Boyanması

Elyaf Karışımlarının Boyanması Elyaf Karışımlarının Boyanması 1 Karışım Liflerin Gerekliliği Karışım terimi, iplik üreticileri tarafından, iki ya da daha fazla iplik çeşidinden komponent liflerin karışımıyla oluşmuş iplikleri, tek bir

Detaylı

Mahonia aquifolium Nutt. (Berberidaceae, mahonya) Meyvesi ile Boyanmış Yün İpliklerinin Kolorimetrik Özellikleri

Mahonia aquifolium Nutt. (Berberidaceae, mahonya) Meyvesi ile Boyanmış Yün İpliklerinin Kolorimetrik Özellikleri Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2008, 18(1): 27-33 Araştırma Makalesi/Article Geliş Tarihi: 12.06.2007 Kabul Tarihi: 04.02.2008 Mahonia aquifolium

Detaylı

HYDROTERMAL YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

HYDROTERMAL YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU ÖZET HYDROTERMAL YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU Zeynep KARCIOĞLU KARAKAŞ a,*, Recep BONCUKÇUOĞLU a, İbrahim H. KARAKAŞ b a Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ

ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ ÇEVRE KİMYASI LABORATUVARI ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ 1. GENEL BİLGİLER Doğal sular ve atıksulardaki çözünmüş oksijen (ÇO) seviyeleri su ortamındaki fiziksel, kimyasal ve biyokimyasal aktivitelere bağımlıdır.

Detaylı

YANGINA DİRENİRKEN ÇOĞALAN AĞAÇLAR

YANGINA DİRENİRKEN ÇOĞALAN AĞAÇLAR YANGINA DİRENİRKEN ÇOĞALAN AĞAÇLAR HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER BATIHAN TAŞOVA (7-A) LİDYA İSLAMOĞLU (7-A) DANIŞMAN ÖĞRETMEN Meral BEŞİRACI İZMİR 2014 İÇİNDEKİLER 1. Proje özeti...2 2. Projenin amacı...2 3.

Detaylı

Elma kış dinlenmesine ihtiyaç duyan meyve türü olup, soğuklama gereksinimi diğer meyvelere göre uzundur.

Elma kış dinlenmesine ihtiyaç duyan meyve türü olup, soğuklama gereksinimi diğer meyvelere göre uzundur. Elma Tarihçe İklim İstekleri Elma ılıman, özellikle soğuk ılıman iklim bitkisidir. Akdeniz Bölgesinde 800 m. den yukarı yerlerde yetişir. Yüksek ışık yoğunluğu elmada çok iyi renk oluşumunu sağlar. Elma

Detaylı

RUS BUĞDAY AFİTLERİNE KARŞI BİYOLOJİK KORUMA

RUS BUĞDAY AFİTLERİNE KARŞI BİYOLOJİK KORUMA RUS BUĞDAY AFİTLERİNE KARŞI BİYOLOJİK KORUMA HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER 7-F Miray DAĞCI Ömür Mehmet KANDEMİR DANIŞMAN ÖĞRETMEN NİLÜFER DEMİR İZMİR - 2013 İÇİNDEKİLER 1. Projenin Amacı ve Hedefi.. 2 2. Afit

Detaylı

Ekran, görüntü sergilemek için kullanılan elektronik araçların genel adıdır.

Ekran, görüntü sergilemek için kullanılan elektronik araçların genel adıdır. Ekran Ekran, görüntü sergilemek için kullanılan elektronik araçların genel adıdır. Ekrandaki tüm görüntüler noktalardan olusur. Ekrandaki en küçük noktaya pixel adı verilir. Pixel sayısı ne kadar fazlaysa

Detaylı

ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ

ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ İlyas CAN*, İbrahim BÜYÜKÇAYIR* *Durer Refrakter Malzemeleri San. Ve

Detaylı

TUĞLA MASSESİ ÖĞÜTME DURUMUNUN ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

TUĞLA MASSESİ ÖĞÜTME DURUMUNUN ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Afyon Kocatepe Üniversitesi Özel Sayı Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ 251-256 JOURNAL OF SCIENCE TUĞLA MASSESİ ÖĞÜTME DURUMUNUN ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Detaylı

DETERJAN VE DEZENFEKTANLAR. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006

DETERJAN VE DEZENFEKTANLAR. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 DETERJAN VE DEZENFEKTANLAR Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 ÖNEMLİ! Gıdaları insanların sağlıklarını çok ciddi şekilde etkiler. Bu nedenle, gıda üreten kişilerin temizlik kurallarına uyması çok önemlidir.

Detaylı

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir.

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. METABOLİZMA ve ENZİMLER METABOLİZMA Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. A. ÖZÜMLEME (ANABOLİZMA) Metabolizmanın yapım reaksiyonlarıdır. Bu tür olaylara

Detaylı

SABUN SENTEZİ (Yağların Hidrolizi veya Sabunlaştırılması)

SABUN SENTEZİ (Yağların Hidrolizi veya Sabunlaştırılması) SABUN SENTEZİ (Yağların Hidrolizi veya Sabunlaştırılması) Gerek hayvansal yağlar gerekse bitkisel (nebati) yağlar, yağ asitlerinin gliserin (gliserol) ile oluşturdukları oldukça kompleks esterlerdir. Bu

Detaylı

Örneğin; İki hidrojen (H) uyla, bir oksijen (O) u birleşerek hidrojen ve oksijenden tamamen farklı olan su (H 2

Örneğin; İki hidrojen (H) uyla, bir oksijen (O) u birleşerek hidrojen ve oksijenden tamamen farklı olan su (H 2 On5yirmi5.com Madde ve özellikleri Kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan herşey maddedir. Yayın Tarihi : 21 Ocak 2014 Salı (oluşturma : 2/9/2016) Kütle hacim ve eylemsizlik maddenin ortak özelliklerindendir.çevremizde

Detaylı

A- LABORATUAR MALZEMELERİ

A- LABORATUAR MALZEMELERİ 1- Cam Aktarma ve Ölçüm Kapları: DENEY 1 A- LABORATUAR MALZEMELERİ 2- Porselen Malzemeler 3- Metal Malzemeler B- KARIŞIMLAR - BİLEŞİKLER Nitel Gözlemler, Faz Ayırımları, Isısal Bozunma AMAÇ: Karışım ve

Detaylı

BENZENİN NİTROLANMASINDA GRAFİTİN KATALİZÖR OLARAK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

BENZENİN NİTROLANMASINDA GRAFİTİN KATALİZÖR OLARAK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI TÜBİTAK-BİDEB KİMYA BİLİM DANIŞMANLIĞI ÇALIŞTAYI ORGANİK KİMYA GRUBU BENZENİN NİTROLANMASINDA GRAFİTİN KATALİZÖR OLARAK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Proje Raporu Proje Ekibi Rebi BARIN İbrahim ŞEN Proje Danışmanı

Detaylı

KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ

KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ Karbonun önemi Hücrenin % 70-95ʼ i sudan ibaret olup, geri kalan kısmın çoğu karbon içeren bileşiklerdir. Canlılığı oluşturan organik bileşiklerde karbon atomuna

Detaylı

CEPHE KAPLAMA MALZEMESİ OLARAK AHŞAPTA ORTAM NEMİNİN ETKİSİ

CEPHE KAPLAMA MALZEMESİ OLARAK AHŞAPTA ORTAM NEMİNİN ETKİSİ CEPHE KAPLAMA MALZEMESİ OLARAK AHŞAPTA ORTAM NEMİNİN ETKİSİ Öğr. Gör. Hakan ÜNALAN (Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu) Yrd. Doç. Dr. Emrah GÖKALTUN (Anadolu Üniversitesi Mimarlık Bölümü)

Detaylı

Metal Yüzey Hazırlama ve Temizleme Fosfatlama (Metal Surface Preparation and Cleaning)

Metal Yüzey Hazırlama ve Temizleme Fosfatlama (Metal Surface Preparation and Cleaning) Boya sisteminden beklenilen yüksek direnç,uzun ömür, mükemmel görünüş özelliklerini öteki yüzey temizleme yöntemlerinden daha etkin bir biçimde karşılamak üzere geliştirilen boya öncesi yüzey temizleme

Detaylı

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H 2.Radyoaktif izotoplar biyologları için önemlidir? Aşağıda radyoakif maddelerin kullanıldığı alanlar sıralanmıştır.bunlarla

Detaylı

KÜKÜRT DİOKSİT GAZI İLE ÜLEKSİT TEN BORİK ASİT ÜRETİMİ

KÜKÜRT DİOKSİT GAZI İLE ÜLEKSİT TEN BORİK ASİT ÜRETİMİ KÜKÜRT DİOKSİT GAZI İLE ÜLEKSİT TEN BORİK ASİT ÜRETİMİ İbrahim Hakkı Karakaş a*,mehmet Çopur b, M. Muhtar Kocakerim c, Zeynep Karcıoğlu Karakaş d a Bayburt Üniversitesi, Bayburt Meslek Yüksek Okulu, Bayburt

Detaylı

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Amonyağın, NH 3, baz özelliği gösterdiğini açıklayan denklem aşağıdakilerden hangisidir? A) NH 3(gaz) NH 3(sıvı) B) N 2(gaz) + 3H 2(gaz) 2NH 3(gaz) C) 2NH 3(gaz) +5/2O 2(gaz) 2NO (gaz) + 3H 2 O (gaz)

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 6 : CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 6 : CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 6 : CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ B FOTOSENTEZ : 1 Güneş Enerjisinin Dönüştürülüp Depolanması 2 Fotosentez Olayı (Karbondioksit Özümlemesi) 3 Fotosentez Hızını Etkileyen

Detaylı

Transfer Baskı Yönteminin Genel Tanımı : Teknik bilgilere göre Transfer baskı ve Termal baskılar kağıt veya diğer uygun materyaller üzerine yapılan

Transfer Baskı Yönteminin Genel Tanımı : Teknik bilgilere göre Transfer baskı ve Termal baskılar kağıt veya diğer uygun materyaller üzerine yapılan Transfer Baskı Yönteminin Genel Tanımı : Teknik bilgilere göre Transfer baskı ve Termal baskılar kağıt veya diğer uygun materyaller üzerine yapılan ilk baskıda ayrışan boyalı baskı mürekkepleri olarak

Detaylı

Deri, vücudun sa lam ve koruyucu dı örtüsüdür. Salgı bezleri, tırnaklar,tüyler ile deri bir organ ve sistemdir. En geni organdır (Yakla ık 1.

Deri, vücudun sa lam ve koruyucu dı örtüsüdür. Salgı bezleri, tırnaklar,tüyler ile deri bir organ ve sistemdir. En geni organdır (Yakla ık 1. Deri, vücudun sa lam ve koruyucu dı örtüsüdür. Salgı bezleri, tırnaklar,tüyler ile deri bir organ ve sistemdir. En geni organdır (Yakla ık 1.5-2 m 2 ) Deri esas olarak iki tabakadan olu ur Üst deri (Epidermis)

Detaylı

Varak, çok geniş kullanım alanı olan bir baskı malzemesidir.

Varak, çok geniş kullanım alanı olan bir baskı malzemesidir. Varak Varak, çok geniş kullanım alanı olan bir baskı malzemesidir. Tekstilde, deri, suni deri, ahşap malzemelerde, matbaacılıkta ve çeşitli ürün ambalajlarının yüzeylerinde kullanılabilmektedir. Tekstil,

Detaylı

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! ISIDAÇ 40 yapı kimyasalları Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa ISDAÇ 40 Kalsiyum Alüminat Çimentosu Yapı Kimyasalları Uygulamaları www.cimsa.com.tr ISIDAÇ 40, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından,

Detaylı

Başladığı günden bu güne bitkisel yağlar ve özleri ile kozmetik sektöründe faaliyet gösteren ve 1924 yılında kurulan Aroma Cosmetics Jsc.

Başladığı günden bu güne bitkisel yağlar ve özleri ile kozmetik sektöründe faaliyet gösteren ve 1924 yılında kurulan Aroma Cosmetics Jsc. Başladığı günden bu güne bitkisel yağlar ve özleri ile kozmetik sektöründe faaliyet gösteren ve 1924 yılında kurulan Aroma Cosmetics Jsc. 90 yıllık bir Bulgaristan şirketidir. Üretim sahası olarak Balkanların

Detaylı

Kimya Bilim Danış ışmanlığı Çalıştayı Farklı Kaynaklardan Elde Edilen Sütlerin S Mayalanma Sürelerinin S ve ph Değişimlerinin imlerinin Karşı şılaştırmalı Olarak İncelenmesi PROJE EKİBİ: : Nurdan Yavuz

Detaylı

ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ

ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ YÖNTEM YÖNTEMİN ESASI VE PRENSİBİ Fenolik maddeler uçucu özellik göstermeyen safsızlıklardan distilasyon işlemiyle ayrılır ve ph 7.9 ± 0.1 de potasyum ferriksiyanür

Detaylı

MUCİZE KALKAN İLE SUYUMUZ ŞİMDİ PET ŞİŞELERDE DE SAĞLIKLI

MUCİZE KALKAN İLE SUYUMUZ ŞİMDİ PET ŞİŞELERDE DE SAĞLIKLI MUCİZE KALKAN İLE SUYUMUZ ŞİMDİ PET ŞİŞELERDE DE SAĞLIKLI HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER 7-D SELİN YAĞMUR ÇAKMAK DOĞA DAĞ DANIŞMAN ÖĞRETMEN NİLÜFER DEMİR İZMİR - 2013 İÇİNDEKİLER 1. PROJENİN AMACI.3 2. PET ŞİŞELER

Detaylı

University of Applied Sciences (Uygulamalı Bilimler Üniversitesi) Research Institute of Horticulture (Bahçecilik Araştırma Enstitüsü)

University of Applied Sciences (Uygulamalı Bilimler Üniversitesi) Research Institute of Horticulture (Bahçecilik Araştırma Enstitüsü) University of Applied Sciences (Uygulamalı Bilimler Üniversitesi) Research Institute of Horticulture (Bahçecilik Araştırma Enstitüsü) Institute of Horticulture (Bahçecilik Enstitüsü) Test Raporu FLL yöntemine

Detaylı

KİMYA LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU

KİMYA LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU KİMYA LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU 1 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü CİHAZLAR: Analitik Terazi(RADWAG AS220 C/2) 3 Analitik Terazi (Denver Instrument).4 Atomic Absorption Spectrometer

Detaylı

TESTLER. Haslık Testleri. Fiziksel Testler. Boyutsal Değişim Testleri. Ekolojik Testler. Elyaf Analizi Testleri

TESTLER. Haslık Testleri. Fiziksel Testler. Boyutsal Değişim Testleri. Ekolojik Testler. Elyaf Analizi Testleri TESTLER Haslık Testleri Fiziksel Testler Boyutsal Değişim Testleri Ekolojik Testler Elyaf Analizi Testleri Laboratuvar Eğitimi Zafer Güngör 2011 1 Haslık Testleri Laboratuvar Eğitimi Zafer Güngör 2011

Detaylı

OKULDA KİMYA KAĞIT. Kağıdın ana maddesi doğal bir polimer olan selülozdur.

OKULDA KİMYA KAĞIT. Kağıdın ana maddesi doğal bir polimer olan selülozdur. OKULDA KİMYA KAĞIT Kağıdın ana maddesi doğal bir polimer olan selülozdur. Selüloz bitkilerin gövde ve yapraklarında bol bulunur, bu nedenle kağıt çoğunlukla ağaç gövdelerinden üretilir. Kağıt üretimi:

Detaylı

ORGANĠK BĠLEġĠKLER. 2. ÜNİTE 6. Bölüm

ORGANĠK BĠLEġĠKLER. 2. ÜNİTE 6. Bölüm ORGANĠK BĠLEġĠKLER 2. ÜNİTE 6. Bölüm Organik ve Anorganik BileĢiklerin Ayırt Edilmesi Kimya bilimi temelde organik ve anorganik olmak üzere ikiye ayrılır. * Karbonun oksitleri (CO, CO 2 ) * Karbonatlar

Detaylı

Tohumun kullanma değerini ifade eden bir diğer kavram da fidan yüzdesidir.

Tohumun kullanma değerini ifade eden bir diğer kavram da fidan yüzdesidir. Tohumun kullanma değerini ifade eden bir diğer kavram da fidan yüzdesidir. Açık arazide normal koşullar altında ekilen 100 tohumdan yaşama yeteneğine sahip, kışı geçirebilen fidanların sayısı fidan yüzdesi

Detaylı

1.10.2015. Kömür ve Doğalgaz. Öğr. Gör. Onur BATTAL

1.10.2015. Kömür ve Doğalgaz. Öğr. Gör. Onur BATTAL Kömür ve Doğalgaz Öğr. Gör. Onur BATTAL 1 2 Kömür yanabilen sedimanter organik bir kayadır. Kömür başlıca karbon, hidrojen ve oksijen gibi elementlerin bileşiminden oluşmuş, diğer kaya tabakalarının arasında

Detaylı

ALKALİNİTE. 1 ) Hidroksitler 2 ) Karbonatlar 3 ) Bikarbonatlar

ALKALİNİTE. 1 ) Hidroksitler 2 ) Karbonatlar 3 ) Bikarbonatlar ALKALİNİTE Bir suyun alkalinitesi, o suyun asitleri nötralize edebilme kapasitesi olarak tanımlanır. Doğal suların alkalinitesi, zayıf asitlerin tuzlarından ileri gelir. Bunların başında yer alan bikarbonatlar,

Detaylı

MS 991 POLYÜREA BAZLI ESNEK MASTİK ÜRÜN AÇIKLAMASI

MS 991 POLYÜREA BAZLI ESNEK MASTİK ÜRÜN AÇIKLAMASI MS 991 POLYÜREA BAZLI ESNEK MASTİK ÜRÜN AÇIKLAMASI MS 991 yapısında solvent ve uçucu bileşen içermeyen 2 kompenantlı 3:1 oranında kullanılan derz, dilatasyon noktaları ve beton çatlakları için tasarlanmış

Detaylı

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞĐMĐ 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri Çalışma Yaprağı Konu Anlatımı-Değerlendirme çalışma Yaprağı- Çözümlü

Detaylı

Çayın Bitkisel Özellikleri

Çayın Bitkisel Özellikleri Çayın Bitkisel Özellikleri Bir asırlık bir ömre sahip bulunan çay bitkisi doğada büyümeye bırakıldığında zaman bir ağaç görünümünü alır. Görünüş itibarı ile dağınık bir görünüm arz eden bitki yapısı tek

Detaylı

AYÇİÇEK YAĞI ÜRETİMİ YAN ÜRÜNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

AYÇİÇEK YAĞI ÜRETİMİ YAN ÜRÜNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AYÇİÇEK YAĞI ÜRETİMİ YAN ÜRÜNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ U. OLGUN, Ö. ÖZYILDIRIM, V. SEVİNÇ Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Mithatpaşa, 54, Sakarya ÖZET Ayçiçek yağı üretim tesislerinden

Detaylı

TÜBİTAK-BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri (Kimyagerlik, Kimya Öğretmenliği, Kimya Mühendisliği) Araştırma Projesi Eğitimi Çalıştayı KİMYA-1 ÇALIŞTAY 2010

TÜBİTAK-BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri (Kimyagerlik, Kimya Öğretmenliği, Kimya Mühendisliği) Araştırma Projesi Eğitimi Çalıştayı KİMYA-1 ÇALIŞTAY 2010 TÜBİTAK-BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri (Kimyagerlik, Kimya Öğretmenliği, Kimya Mühendisliği) Araştırma Projesi Eğitimi Çalıştayı KİMYA-1 ÇALIŞTAY 2010 GRUP AKTİF PROJE ADI AYÇİÇEĞİ ATIKLARINDAN AKTİF KARBON

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

Mardin İlinde Üretilen Mısır Nişastasının Spesifikasyon Değerlerine Uygunluğunun Belirlenmesi - doi: 10.17932/ IAU.

Mardin İlinde Üretilen Mısır Nişastasının Spesifikasyon Değerlerine Uygunluğunun Belirlenmesi - doi: 10.17932/ IAU. Mardin İlinde Üretilen Mısır Nişastasının Spesifikasyon Değerlerine Uygunluğunun Belirlenmesi - doi: 10.17932/ IAU. IAUD.m.13091352.2015.7/25.13-17 Nurten BOZDEMİR 1 Murat ÇİMEN 1* Seyhan AKÇAN 1 Özet

Detaylı

5. GRUP KATYONLAR (Alkali grubu)

5. GRUP KATYONLAR (Alkali grubu) 5. GRUP KATYONLAR (Alkali grubu) Mg +2 Na + K + Li + Bu gruptaki katyonların hepsini çöktürebilen ortak bir reaktif yoktur. Na, K ve Li alkali metaller grubunun üyeleridir. NH 4 da bileşikleri alkali metal

Detaylı

BORİK ASİTİN MADDELERİN YANICILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

BORİK ASİTİN MADDELERİN YANICILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ BORİK ASİTİN MADDELERİN YANICILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PROJENİN AMACI Bor madeninden elde edilen borik asitin maddelerin yanıcılığını geciktirici özelliğinin araştırılması amaçlanmaktadır. GİRİŞ Günümüzden

Detaylı

Metalurji Mühendisliğine Giriş. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU

Metalurji Mühendisliğine Giriş. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU Metalurji Mühendisliğine Giriş Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU Esasını makromoleküllü organik maddelerin oluşturduğu yapay veya doğal maddelerin kimyasal yoldan dönüştürülmesiyle elde edilirler. Organik

Detaylı

Ġ.Ü. MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

Ġ.Ü. MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ Ġ.Ü. MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ Çevre Mikrobiyolojisi Dersi Laboratuvar Uygulama 6 BOYAMA TEKNİKLERİ Mikrobiyolojide çeşitli organizmaları ve bunların farklı bölgelerini boyamak için

Detaylı

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 5 DENEYİN ADI: SUYUN ELEKTRİK ENERJİSİ İLE AYRIŞMASI

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 5 DENEYİN ADI: SUYUN ELEKTRİK ENERJİSİ İLE AYRIŞMASI HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 5 DENEYİN ADI: SUYUN ELEKTRİK ENERJİSİ İLE AYRIŞMASI DENEYİN AMACI: ELEKTRİK ENERJİSİNİ KULLANARAK SUYU KENDİSİNİ OLUŞTURAN SAF MADDELERİNE

Detaylı

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi 1 Verim Arzının Zaman İçinde Değişimi Verim Arzının dış görünümü olan iş verimi işin tekrarlanması

Detaylı

4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI

4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI 4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI 1. Dünya mızın şekli neye benzer? Dünyamızın şekli küreye benzer. 2. Dünya mızın şekli ile ilgili örnekler veriniz.

Detaylı

Ürün Katoloğu. Fides İç ve Dış Ticaret A.Ş. www.fidesas.com Tlf: 0212.275 92 50 11/04.MC

Ürün Katoloğu. Fides İç ve Dış Ticaret A.Ş. www.fidesas.com Tlf: 0212.275 92 50 11/04.MC Ürün Katoloğu Fides İç ve Dış Ticaret A.Ş. www.fidesas.com Tlf: 0212.275 92 50 11/04.MC JİFFY SAKSI Jiffy saksılar ideal materyallerin birleşiminden yapılmıştır. Jiffy Saksılarda, minimum %50 sfagnum yosunu,

Detaylı

Kanatlı. Selko-pH Uygulamasının Broylerlerde Canlı Ağırlık ve Yem Tüketimine Etkisi

Kanatlı. Selko-pH Uygulamasının Broylerlerde Canlı Ağırlık ve Yem Tüketimine Etkisi Selko-pH Uygulamasının Broylerlerde Canlı Ağırlık ve Yem Tüketimine Etkisi KONU etkisi İLGİ Tamponlanmış organik asit kombinasyonunun broyler performansına Selko-pH Uygulamasının Broylerlerde Canlı Ağırlık

Detaylı

8. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 3. Ünite Deneme 7

8. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 3. Ünite Deneme 7 1-8. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 3. Ünite Deneme 7 3-4- 2- 5-7- 8-6- 9- Aşağıda K, L ve M çözeltilerine ait özellikler verilmiştir. K çözeltisi mavi turnusol kağıdını kırmızıya çeviriyor. L çözeltisine

Detaylı

Ruhu güçlü olanlar için doğal gücü GHESER ERKEK KOZMETIK SERISINDE YENILIK

Ruhu güçlü olanlar için doğal gücü GHESER ERKEK KOZMETIK SERISINDE YENILIK Ruhu güçlü olanlar için doğal gücü ERKEK KOZMETIK SERISINDE YENILIK ERKEK KOZMETİK SERİSİNDE İLKİ* ULTRA KONFOR TRAŞ JELİ Bu ferahlatıcı jel mükemmel tıraş için olağanüstü ipeksi kopük oluşturur. Jel sadece

Detaylı

DERS ĐÇERĐKLERĐ GÜZ YARIYILI: GMB 501 Uzmanlık Alan Dersi (4 0 0)

DERS ĐÇERĐKLERĐ GÜZ YARIYILI: GMB 501 Uzmanlık Alan Dersi (4 0 0) DERS ĐÇERĐKLERĐ GÜZ YARIYILI: GMB 501 Uzmanlık Alan Dersi (4 0 0) Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında Enstitümüz tarafından yüksek lisans tez programları kabul edilen yüksek lisans öğrencileri için danışman

Detaylı

BAZI MEYVE VE SEBZELERDE C VİTAMİNİ TAYİNİ

BAZI MEYVE VE SEBZELERDE C VİTAMİNİ TAYİNİ Tübitak Eğitimde Bilim Danışmanlığı Projesi Kayseri deki Fen ve Teknoloji Öğretmenleri Bilim Danışmanlığı ve Eğitimi Yönünden Destekleme Çalıştayı 14-20 Haziran 2008 BAZI MEYVE VE SEBZELERDE C VİTAMİNİ

Detaylı

Gerçek yaşam, minik minik değişiklikleri hayata geçirmeyi başardığınızda yaşanmaya başlanır. - Leo Tolstoy

Gerçek yaşam, minik minik değişiklikleri hayata geçirmeyi başardığınızda yaşanmaya başlanır. - Leo Tolstoy Gerçek yaşam, minik minik değişiklikleri hayata geçirmeyi başardığınızda yaşanmaya başlanır. - Leo Tolstoy YENİ BİR YIL YENİ BİR SİZ Kendimizde dahil, birçok kişi, yeni bir yıla birçok yeni kararla başlar.

Detaylı

TEKSTİL MATERYALLERİNİN YANMA MEKANİZMASI VE LİMİT OKSİJEN İNDEKS DEĞERLERİ

TEKSTİL MATERYALLERİNİN YANMA MEKANİZMASI VE LİMİT OKSİJEN İNDEKS DEĞERLERİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEKSTİL EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TEKSTİL MATERYALLERİNİN YANMA MEKANİZMASI VE LİMİT OKSİJEN İNDEKS DEĞERLERİ HAZIRLAYAN DERSİN ADI :SELCAN KAYAN : ENSTRÜMANTAL

Detaylı

İşyerlerinde çalışanlarımızın sağlığını olumsuz yönde tehdit eden, üretimi etkileyen ve İşletmeye zarar veren toz, gaz, duman, buhar, sis, gürültü,

İşyerlerinde çalışanlarımızın sağlığını olumsuz yönde tehdit eden, üretimi etkileyen ve İşletmeye zarar veren toz, gaz, duman, buhar, sis, gürültü, TOZ İşyerlerinde çalışanlarımızın sağlığını olumsuz yönde tehdit eden, üretimi etkileyen ve İşletmeye zarar veren toz, gaz, duman, buhar, sis, gürültü, Termal Konfor gibi unsurlardan biriside Tozdur. Organik

Detaylı

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi 1 Çevre Koşullarının İnsan Üzerindeki Etkileri Çevre: Bir elemanın dışında çeşitli olayların geçtiği

Detaylı

Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize

Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale Ekrem Yüce Dr. Turgay Turna Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize Ali Kabaoğlu Safiye Pınar Özer Gökhan Tanyel ÇAYKUR Atatürk

Detaylı

Neden avantajlı?... Hammadde stoğundan, dolayısıyla yüksek stok maliyetinden kurtulma düşük stok maliyeti

Neden avantajlı?... Hammadde stoğundan, dolayısıyla yüksek stok maliyetinden kurtulma düşük stok maliyeti Neden avantajlı?... Ocak 06 Her tip solvent bazlı sistemde kullanılabilme.. Basit işlem Tart, karıştır ve doldur. Düşük işçilik, Yüksek solid miktarı (high solid content) ve akışkanlık (flowable) dolayısıyla

Detaylı

DUYGU ŞENOL. 1 Duygu ŞENOL

DUYGU ŞENOL. 1 Duygu ŞENOL DUYGU ŞENOL ÖĞRENİM DURUMU Doktora: Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri EnstitüsüTekstil Mühendisliği Bölümü (2003-2009) Yüksek Lisans: K. S. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Bölümü (1999-2002) Lisans: Hacettepe

Detaylı

GELENEKSEL VE MODERN DOĞAL BOYALARIN ( KÖK BOYALARIN) VE BOYAMA YÖNTEMLERİNİN EKOLOJİK VE SAĞLIK BAKIMINDAN ÖNEMİ, SAĞLADIĞI AVANTAJLAR VE SENTETİK

GELENEKSEL VE MODERN DOĞAL BOYALARIN ( KÖK BOYALARIN) VE BOYAMA YÖNTEMLERİNİN EKOLOJİK VE SAĞLIK BAKIMINDAN ÖNEMİ, SAĞLADIĞI AVANTAJLAR VE SENTETİK GELENEKSEL VE MODERN DOĞAL BOYALARIN ( KÖK BOYALARIN) VE BOYAMA YÖNTEMLERİNİN EKOLOJİK VE SAĞLIK BAKIMINDAN ÖNEMİ, SAĞLADIĞI AVANTAJLAR VE SENTETİK BOYALARLA VE BOYAMA YÖNTEMLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI Bu

Detaylı

Şekil 1. Elektrolitik parlatma işleminin şematik gösterimi

Şekil 1. Elektrolitik parlatma işleminin şematik gösterimi ELEKTROLİTİK PARLATMA VE DAĞLAMA DENEYİN ADI: Elektrolitik Parlatma ve Dağlama DENEYİN AMACI: Elektrolit banyosu içinde bir metalde anodik çözünme yolu ile düzgün ve parlatılmış bir yüzey oluşturmak ve

Detaylı

TEKSTİL İŞKOLUNDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI. Mustafa Cüneyt Gezen (MEng, CIH) İSG Avrasya, Tüyap, İstanbul 28-30 Nisan 2016

TEKSTİL İŞKOLUNDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI. Mustafa Cüneyt Gezen (MEng, CIH) İSG Avrasya, Tüyap, İstanbul 28-30 Nisan 2016 TEKSTİL İŞKOLUNDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Mustafa Cüneyt Gezen (MEng, CIH) İSG Avrasya, Tüyap, İstanbul 28-30 Nisan 2016 GENEL BAKIŞ Tekstil tarihi, insanlık tarihiyle birlikte başlar. İnsanların

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Yıl /Sınıf Süre. Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları

DERS BİLGİ FORMU. Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Yıl /Sınıf Süre. Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Yıl /Sınıf Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim

Detaylı