ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ"

Transkript

1 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Muzaffer KIRPIK ÇUKUROVA BÖLGESİ KIRAÇ VE TABAN ARAZİ KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN BİBERİYE (Rosmarinus officinalis L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE KALİTESİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI ADANA, 2005

2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA BÖLGESİ KIRAÇ VE TABAN ARAZİ KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN BİBERİYE (Rosmarinus officinalis L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE KALİTESİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Muzaffer KIRPIK DOKTORA TEZİ TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI Bu tez Tarihinde Aşağıdaki Jüri Üyeleri Tarafından Oybirliği/Oyçokluğu ile Kabul Edilmiştir. İmza:... İmza:... İmza:... Prof.Dr. Menşure ÖZGÜVEN Prof.Dr. Halis ARIOĞLU Prof.Dr. Saliha KIRICI Danışman Üye Üye İmza:... İmza:... Prof.Dr. Atilla GÜR Yrd.Doç.Dr. Abdulhabip ÖZEL Üye Üye Bu Tez Enstitümüz Tarla Bitkileri Anabilim Dalında Hazırlanmıştır. Kod No: Prof.Dr. Aziz ERTUNÇ Enstitü Müdürü Bu Çalışma Ç.Ü. Araştırma Projeleri Birimi Tarafından Desteklenmiştir. Proje No: FBE.2002.D.232 Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge, şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki Hükümlere tabidir.

3 ÖZ DOKTORA TEZİ ÇUKUROVA BÖLGESİ KIRAÇ VE TABAN ARAZİ KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN BİBERİYE (Rosmarinus officinalis L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE KALİTESİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Muzaffer KIRPIK ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI Danışman :Prof. Dr. Menşure ÖZGÜVEN Yıl-Sayfa : Jüri Prof. Dr. Menşure ÖZGÜVEN Prof. Dr. Halis ARIOĞLU Prof. Dr. Saliha KIRICI Prof. Dr. Atilla GÜR Yrd.Doç. Dr. Abdulhabip ÖZEL Çukurova Bölgesi kıraç ve taban arazi koşullarında yetiştirilen biberiye (Rosmarinus officinalis L.) genotiplerinin verim ve kalitesini belirlemek amacıyla yapılan bu çalışma yılları arasında, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü deneme alanında yürütülmüştür. Denemeler taban ve kıraç koşullarda olmak üzere farklı iki lokasyonda tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak kurulmuş, denemelerde 15 farklı genotip 40 X 40 cm sıra arası ve üzeri mesafelerle dikilmiş ve yetiştirilmesi sağlanmıştır. Yürütülen bu çalışmada, biberiye (Rosmarinus officinalis L.) genotiplerinin verim ve verim komponentlerinden; bitki boyu, dal sayısı, taze herba verimi, kuru herba verimi, kuru yaprak verimi, kuru yaprak oranı, kuru madde oranı, uçucu yağ oranı, uçucu yağ bileşenleri ve uçucu yağ verimi değerlerinin farklı yetiştirme koşullarına göre sulama sonucu değişim gösterdiği belirlenmiştir. Özellikle, taban koşullarda, kıraç koşullara göre daha yüksek değerler elde edildiği saptanmıştır. Ancak kıraç koşullarda elde edilen verilerinde tatminkar düzeyde olduğu belirtilmelidir. Anahtar Kelimeler: Biberiye, Taze, Kuru, Herba, Yaprak I

4 ABSTRACT PhD THESIS RESEARCHES on the YIELD and QUALITY of ROSEMARY (Rosmarinus officinalis L.) CULTIVARS GROWN in DRYLAND and HIGHLAND CONDITIONS of CUKUROVA REGION Muzaffer KIRPIK DEPARTMENT of FIELD CROPS INSTITUTE of NATURAL and APPLIED SCIENCES UNIVERSITY of ÇUKUROVA Supervisor :Prof. Dr. Menşure ÖZGÜVEN Year-Pages : Jury Prof. Dr. Menşure ÖZGÜVEN Prof. Dr. Halis ARIOĞLU Prof. Dr. Saliha KIRICI Prof. Dr. Atilla GÜR Assist Prof. Dr. Abdulhabip ÖZEL This study was conducted in 2003 and 2004 at the Faculty of Agricultural Experimental areas, University of Çukurova, to determine the yield and quality of rosemary (Rosmarinus officinalis L.) varieties grown under dryland and highland conditions of Çukurova region. Field experiments were designed as randomised block designs with three replications at two different locations. 15 different genotypes were grown in 40x40 cm row spacings. In study yield and related components, plant height, number of branches, fresh herbage yield, dry herba yield, dry leaf yield, dry leaf ratio, dry matter ratio, volatile oil ratio, volatile oil compositions and volatile oil yield, responses to different growing conditions were evaluated. It was especially found that the highest values due to irrigation were obtained from highland conditions than dryland conditions. It must be indicated that data obtained from dryland conditions seemed also satisfied. Key Words: Rosemary, Fresh, Dry, Herbage, Leaf II

5 ÖNSÖZ ve TEŞEKKÜR Bana bu çalışma konusunu veren ve çalışmanın değişik aşamalarında gereksinim duyduğum bilgileri esirgemeden açıklayan ve kendi öneri ve deneyimleri ile beni bilgilendiren saygıdeğer hocam Prof. Dr. Menşure ÖZGÜVEN e, bölümümüz olanaklarından faydalanmamı sağlayan Anabilim Dalı Başkanımız Prof. Dr. İbrahim GENÇ' e, arazi ve laboratuvar çalışmalarında yardımlarını esirgemeyen tüm bölüm arkadaşlarıma yardımlarından dolayı teşekkür ederim. III

6 İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZ... I ABSTRACT...II ÖNSÖZ ve TEŞEKKÜR...III İÇİNDEKİLER... IV ÇİZELGELER DİZİNİ... VI ŞEKİLLER DİZİNİ...XIII 1.GİRİŞ ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR MATERYAL ve METOT Materyal Deneme Yeri ve Yılı Deneme Materyali Deneme Yeri Toprak Özellikleri Deneme Yeri İklim Özellikleri Metot Deneme Deseni ve Uygulama Tekniği Denemede Uygulanan Agronomik Yöntemler ve Takvimi İncelenen Özellikler ve Yöntemleri İncelenen Özellikler Gaz Kromatografisi Çalışma Koşulları Verilerin İstatistiksel Olarak Değerlendirilmesi ARAŞTIRMA BULGULARI ve TARTIŞMA Bitki Boyu Dal Sayısı Taze Herba Verimi Kuru Herba Verimi Taze Yaprak Verimi Kuru Yaprak Verimi Kuru Madde Oranı Yaprak Oranı...66 IV

7 4.9. Uçucu Yağ Oranı Uçucu Yağ Verimi Uçucu Yağ Bileşenleri SONUÇ ve ÖNERİLER...90 KAYNAKLAR...93 ÖZGEÇMİŞ...97 V

8 ÇİZELGELER DİZİNİ SAYFA Çizelge ve 2004 Yıllarındaki Taban Deneme Alanı Topraklarının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri...17 Çizelge ve 2004 Yıllarındaki Kıraç Deneme Alanı Topraklarının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri...17 Çizelge 3.3. Denemenin Yürütüldüğü Ocak-Aralık 2003 Vejetasyon Dönemi ve Uzun Yıllar Ortalamasına Ait İklim Verileri...18 Çizelge 3.4. Denemenin Yürütüldüğü Ocak-Aralık 2004 Vejetasyon Dönemi ve Uzun Yıllar Ortalamasına Ait İklim Verileri...19 Çizelge Yılında, Biberiye (Rosmarinus officinalis L.) Genotiplerinde Bitki Boyu Verilerine İlişkin Varyans Analiz Sonuçları...24 Çizelge Yılında, Farklı Biberiye (Rosmarinus officinalis L.) Genotiplerinde Lokasyonların Ortalama Bitki Boyu Değerleri ve EGF (% 5) e Göre Oluşan Gruplar...25 Çizelge Yılında, Farklı Lokasyonlarda Biberiye Genotiplerinde Saptanan Bitki Boyuna İlişkin Değerler (cm) ve EGF (% 5) e Göre Oluşan Gruplar...26 Çizelge Yılında, Biberiye (Rosmarinus officinalis L.) Genotiplerinde Bitki Boyu Verilerine İlişkin Varyans Analiz Sonuçları...27 Çizelge Yılında, Farklı Biberiye (Rosmarinus officinalis L.) Genotiplerinde Lokasyonların Ortalama Bitki Boyu Değerleri ve EGF (% 5) e Göre Oluşan Gruplar...28 Çizelge Yılında, Farklı Lokasyonlarda Biberiye Genotipleri Yönünden Saptanan Bitki Boyuna İlişkin Ortalama Değerler (cm) ve EGF (% 5) e Göre Oluşan Gruplar...29 Çizelge Yılında, Biberiye (Rosmarinus officinalis L.) Genotiplerinde Dal Sayısı Verilerine İlişkin Varyans Analiz Sonuçları...30 VI

9 Çizelge Yılında, Farklı Biberiye (Rosmarinus officinalis L.) Genotiplerinde Lokasyonların Ortalama Dal Sayısı Değerleri ve EGF (% 5) e Göre Oluşan Gruplar...31 Çizelge Yılında, Farklı Lokasyonlarda Biberiye Genotipleri Yönünden Saptanan Dal Sayısına İlişkin Ortalama Değerler (adet/bitki) ve EGF (% 5) e Göre Oluşan Gruplar...32 Çizelge Yılında, Biberiye (Rosmarinus officinalis L.) Genotiplerinde Dal Sayısı Verilerine İlişkin Sonuçları...33 Çizelge Yılında, Farklı Biberiye (Rosmarinus officinalis L.) Genotiplerinde Lokasyonların Ortalama Dal Sayısı Değerleri ve EGF (% 5) e Göre Oluşan Gruplar...34 Çizelge Yılında, Farklı Biberiye (Rosmarinus officinalis L.) Genotiplerinde Lokasyonların Ortalama Dal Sayısı Değerleri ve EGF (% 5) e Göre Oluşan Gruplar...35 Çizelge Yılında, Biberiye (Rosmarinus officinalis L.) Genotiplerinde Taze Herba Verimi Verilerine İlişkin Varyans Analiz Sonuçları...36 Çizelge Yılında, Farklı Biberiye (Rosmarinus officinalis L.) Genotiplerinde Lokasyonların Ortalama Taze Herba Verim Değerleri ve EGF (% 5) e Göre Oluşan Gruplar...37 Çizelge Yılında, Farklı Biberiye (Rosmarinus officinalis L.) Genotiplerinde Lokasyonların Ortalama Taze Herba Verim Değerleri ve EGF (% 5) e Göre Oluşan Gruplar...38 Çizelge Yılında, Biberiye (Rosmarinus officinalis L.) Genotiplerinde Taze Herba Verimi Verilerine İlişkin Varyans Analiz Sonuçları...39 Çizelge Yılında, Farklı Biberiye (Rosmarinus officinalis L.) Genotiplerinde Lokasyonların Ortalama Taze Herba Verim Değerleri ve EGF (% 5) e Göre Oluşan Gruplar...40 VII

10 Çizelge Yılında, Farklı Lokasyonlarda Biberiye Genotipleri Yönünden Taze Herba Verimine İlişkin Ortalama Değerler (kg/da) ve EGF (% 5) e Göre Oluşan Gruplar...41 Çizelge Yılında, Biberiye (Rosmarinus officinalis L.) Genotiplerinde Kuru Herba Verimi Verilerine İlişkin Varyans Analiz Sonuçları...42 Çizelge Yılında, Farklı Biberiye (Rosmarinus officinalis L.) Genotiplerinde Lokasyonların Ortalama Kuru Herba Verim Değerleri ve EGF (% 5) e Göre Oluşan Gruplar...43 Çizelge Yılında, Farklı Lokasyonlarda Biberiye Genotipleri Yönünden Saptanan Kuru Herba Verimine İlişkin Ortalama Değerler (kg/da) ve EGF (% 5) e Göre Oluşan Gruplar...44 Çizelge Yılında, Biberiye (Rosmarinus officinalis L.) Genotiplerinde Kuru Herba Verimi Verilerine İlişkin Varyans Analiz Sonuçları Çizelge Yılında, Farklı Biberiye (Rosmarinus officinalis L.) Genotiplerinde Lokasyonların Ortalama Kuru Herba Verim Değerleri ve EGF (% 5) e Göre Oluşan Gruplar...46 Çizelge Yılında, Farklı Lokasyonlarda Biberiye Genotipleri Yönünden Saptanan Kuru Herba Verimine İlişkin Ortalama Değerler (kg/da) ve EGF (% 5) e Göre Oluşan Gruplar...47 Çizelge Yılında, Biberiye (Rosmarinus officinalis L.) Genotiplerinde Taze Yaprak Verimi Verilerine İlişkin Varyans Analiz Sonuçları...48 Çizelge Yılında, Farklı Biberiye (Rosmarinus officinalis L.) Genotiplerinde Lokasyonların Ortalama Taze Yaprak Verim Değerleri ve EGF (% 5) e Göre Oluşan Gruplar...49 Çizelge Yılında, Farklı Lokasyonlarda Biberiye Genotipleri Yönünden Saptanan Taze Yaprak Verimine İlişkin Ortalama Değerler (kg/da) ve EGF (% 5) e Göre Oluşan Gruplar...50 VIII

11 Çizelge Yılında, Biberiye (Rosmarinus officinalis L.) Genotiplerinde Taze Yaprak Verimi Verilerine İlişkin Varyans Analiz Sonuçları...51 Çizelge Yılında, Farklı Biberiye (Rosmarinus officinalis L.) Genotiplerinde Lokasyonların Ortalama Taze Yaprak Verim Değerleri ve EGF (% 5) e Göre Oluşan Gruplar...52 Çizelge Yılında, Farklı Lokasyonlarda Biberiye Genotiplerinde Saptanan Taze Yaprak Verimine İlişkin Değerler (kg/da) ve EGF (% 5) e Göre Oluşan Gruplar...53 Çizelge Yılında, Biberiye (Rosmarinus officinalis L.) Genotiplerinde Kuru Yaprak Verimi Verilerine İlişkin Varyans Analiz Sonuçları...54 Çizelge Yılında, Farklı Biberiye (Rosmarinus officinalis L.) Genotiplerinde Lokasyonların Ortalama Kuru Yaprak Verim Değerleri ve EGF (% 5) e Göre Oluşan Gruplar...55 Çizelge Yılında, Farklı Lokasyonlarda Biberiye Genotipleri Yönünden Saptanan Kuru Yaprak Verimine İlişkin Ortalama Değerler (kg/da) ve EGF (% 5) e Göre Oluşan Gruplar...56 Çizelge Yılında, Biberiye (Rosmarinus officinalis L.) Genotiplerinde Kuru Yaprak Verimi Verilerine İlişkin Varyans Analiz Sonuçları...57 Çizelge Yılında, Farklı Biberiye (Rosmarinus officinalis L.) Genotiplerinde Lokasyonların Ortalama Kuru Yaprak Verim Değerleri ve EGF (% 5) e Göre Oluşan Gruplar...58 Çizelge Yılında, Farklı Lokasyonlarda Biberiye Genotipleri Yönünden Saptanan Kuru Yaprak Verimine İlişkin Ortalama Değerler (kg/da) ve EGF (% 5) e Göre Oluşan Gruplar...59 Çizelge Yılında, Biberiye (Rosmarinus officinalis L.) Genotiplerinde Kuru Madde Oranı Verilerine İlişkin Varyans Analiz Sonuçları...60 IX

12 Çizelge Yılında, Farklı Biberiye (Rosmarinus officinalis L.) Genotiplerinde Lokasyonların Ortalama Kuru Madde Oranı Değerleri ve EGF (% 5) e Göre Oluşan Gruplar...61 Çizelge Yılında, Farklı Lokasyonlarda Biberiye Genotipleri Yönünden Saptanan Kuru Madde Oranına İlişkin Ortalama Değerler (%) ve EGF (% 5) e Göre Oluşan Gruplar...62 Çizelge Yılında, Biberiye (Rosmarinus officinalis L.) Genotiplerinde Kuru Madde Oranı Verilerine İlişkin Varyans Analiz Sonuçları...63 Çizelge Yılında, Farklı Biberiye (Rosmarinus officinalis L.) Genotiplerinde Lokasyonların Ortalama Kuru Madde Oranı Değerleri ve EGF (% 5) e Göre Oluşan Gruplar...64 Çizelge Yılında, Farklı Lokasyonlarda Biberiye Genotipleri Yönünden Saptanan Kuru Madde Oranına İlişkin Ortalama Değerler (%) ve EGF (% 5) e Göre Oluşan Gruplar...65 Çizelge Yılında, Biberiye (Rosmarinus officinalis L.) Genotiplerinde Yaprak Oranı Verilerine İlişkin Varyans Analiz Sonuçları...66 Çizelge Yılında, Farklı Biberiye (Rosmarinus officinalis L.) Genotiplerinde Lokasyonların Ortalama Yaprak Oranı Değerleri ve EGF (% 5) e Göre Oluşan Gruplar...67 Çizelge Yılında, Farklı Lokasyonlarda Biberiye Genotipleri Yönünden Saptanan Yaprak Oranına İlişkin Ortalama Değerler (%) ve EGF (% 5) e Göre Oluşan Gruplar...68 Çizelge Yılında, Biberiye (Rosmarinus officinalis L.) Genotiplerinde Yaprak Oranı Verilerine İlişkin Varyans Analiz Sonuçları...69 Çizelge Yılında, Farklı Biberiye (Rosmarinus officinalis L.) Genotiplerinde Lokasyonların Ortalama Yaprak Oranı Değerleri ve EGF (% 5) e Göre Oluşan Gruplar...70 X

13 Çizelge Yılında, Farklı Lokasyonlarda Biberiye Genotipleri Yönünden Saptanan Yaprak Oranı Verilerine İlişkin Ortalama Değerler (%) ve EGF (% 5) e Göre Oluşan Gruplar...71 Çizelge Yılında, Biberiye (Rosmarinus officinalis L.) Genotiplerinde Uçucu Yağ Oranı Verilerine İlişkin Varyans Analiz Sonuçları...72 Çizelge Yılında, Farklı Biberiye (Rosmarinus officinalis L.) Genotiplerinde Lokasyonların Ortalama Uçucu Yağ Oranı Değerleri ve EGF (% 5) e Göre Oluşan Gruplar...73 Çizelge Yılında, Farklı Lokasyonlarda Biberiye Genotipleri Yönünden Saptanan Uçucu Yağ Oranı Verilerine İlişkin Ortalama Değerler (%) ve EGF (% 5) e Göre Oluşan Gruplar...74 Çizelge Yılında, Biberiye (Rosmarinus officinalis L.) Genotiplerinde Uçucu Yağ Oranı Verilerine İlişkin Varyans Analiz Sonuçları...75 Çizelge Yılında, Farklı Biberiye (Rosmarinus officinalis L.) Genotiplerinde Lokasyonların Ortalama Uçucu Yağ Oranı Değerleri ve EGF (% 5) e Göre Oluşan Gruplar...76 Çizelge Yılında, Farklı Lokasyonlarda Biberiye Genotipleri Yönünden Saptanan Uçucu Yağ Oranı Verilerine İlişkin Ortalama Değerler (%) ve EGF (% 5) e Göre Oluşan Gruplar...77 Çizelge Yılında, Biberiye (Rosmarinus officinalis L.) Genotiplerinde Uçucu Yağ Verimi Verilerine İlişkin Varyans Analiz Sonuçları...78 Çizelge Yılında, Farklı Biberiye (Rosmarinus officinalis L.) Genotiplerinde Lokasyonların Ortalama Uçucu Yağ Verim Değerleri ve EGF (% 5) e Göre Oluşan Gruplar...79 Çizelge Yılında, Farklı Lokasyonlarda Biberiye Genotipleri Yönünden Uçucu Yağ Verimi Verilerine İlişkin Ortalama Değerler (l/da) ve EGF (% 5) e Göre Oluşan Gruplar...80 XI

14 Çizelge Yılında, Biberiye (Rosmarinus officinalis L.) Genotiplerinde Uçucu Yağ Verimi Verilerine İlişkin Varyans Analiz Sonuçları...81 Çizelge Yılında, Farklı Biberiye (Rosmarinus officinalis L.) Genotiplerinde Lokasyonların Ortalama Uçucu Yağ Verim Değerleri ve EGF (% 5) e Göre Oluşan Gruplar...82 Çizelge Yılında, Farklı Lokasyonlarda Biberiye Genotipleri Yönünden Uçucu Yağ Verimi Verilerine İlişkin Ortalama Değerler (l/da) ve EGF (% 5) e Göre Oluşan Gruplar...83 Çizelge Taban Koşullarda Yetiştirilen Farklı Biberiye (Rosmarinus officinalis L.) Genotiplerinde Saptanan Uçucu Yağ Bileşenleri ve % Oranları Çizelge Kıraç Koşullarda Yetiştirilen Farklı Biberiye (Rosmarinus officinalis L.) Genotiplerinde Saptanan Uçucu Yağ Bileşenleri ve % Oranları XII

15 ŞEKİLLER DİZİNİ SAYFA Şekil 4.1. Hoffmann Genotipinin Uçucu Yağ Bileşenleri Şekil 4.2. Juliwa Genotipinin Uçucu Yağ Bileşenleri Şekil 4.3. Kozan Genotipinin Uçucu Yağ Bileşenleri XIII

16 1 GİRİŞ Muzaffer KIRPIK 1.GİRİŞ Dünyadaki canlı varlıklar, zayıf ve dayanıksız olmaları nedeniyle, hayatta kalabilmek için mevcut tehlike ve hastalıklarla mücadele etmek zorundadırlar. Canlılar alemindeki bazı hayvanların içgüdüsel korunma ve tedavi yollarına karşılık, mükemmel bir varlık olan insan, zekasının verdiği avantajla çareler aramaya başlamış ve korunmayı tehlikenin kaynağında bulmuştur. Tabiattan gelen tehlike ve hastalıkları, yine tabiattan elde edilecek çarelerle yenme yolu seçilmiştir. Buradaki temel düşünce ve felsefi görüş; "Doğada zehir varsa, bu zehrin aşısı ve serumu da olmalıdır" anlayışından hareketle mevcut tehlike ve hastalıkların üstesinden gelmektir. İlaç bitkileri ile ilgili yazılı ilk kaynaklara İsa dan önce (İ.Ö.) 4000 yıllarında rastlanmaktadır. Bundan sonra Sümerler ve Mısırlıların bu konularda daha geniş ve kapsamlı eserler verdikleri bilinmektedir. Diğer birçok kaynaklarda ise, ilaç ve baharat bitkilerinin Avrupa ve diğer kıtalardaki gelişme seyrinden bahsedilmektedir. Milat yıllarında yaşamış olan Amasyalı coğrafya bilgini STRABON, ilaçlık bitkilere ait pek çok bilgiyi kaydetmiş ve bu bilgilerin daha sonraki yıllara ulaşmasını sağlamıştır. İsa dan sonra 1. yüzyılda Çukurova da yaşamış olduğu bilinen DIOSCORIDES, yazdığı bir eserde 500 adet bitkisel drogdan bahsetmiş ve bu eser uzun yıllar birçok dile çevrilerek kullanılmıştır. Orta Çağın sonuna kadar bu konuda fazla bir gelişme olmamıştır. İslamiyet ile birlikte yeni gelişmeler kaydedilmiş ve özellikle 8. ve 9. yüzyıllarda muhtelif bilim dallarında olduğu gibi, tıpta de önemli ilerlemeler sağlanmıştır. Özellikle Türkler İslamiyet i kabul ettikten sonra, gerek tabii ilimlerde, gerekse hekimlikte ve kimyada büyük gelişmeler olmuştur. 11. yüzyılda yaşamış ve "Kanun Medical" isimli beş ciltlik bir eser ortaya koymuş olan İBN İ SİNA, eserinin ikinci cildinde droglardan uzun uzun bahsetmiştir. 12. ve 13. yüzyıllarda yaşamış olan büyük botanik bilgini ZİYAEDDİN İBN EL BAYTAR ( ), yazdığı "Müfradat ı İbn Baytar Fıt-Tıp" isimli kitabında tıbbi bitkiler hakkında çok geniş bilgiler vermiştir. Çünkü bu kişi hem Anadolu da, hem tüm Güney Avrupa da ve hem de Yakın Doğuda seyahat etmiştir. 13. ve 14. yüzyıllarda, Çin den Avrupa ya uzanan İpek Yolu ne kadar meşhur ise, Hindistan ve Hindi-Çin den Avrupa ya giden Baharat Yolu da o kadar meşhurdu 1

17 1 GİRİŞ Muzaffer KIRPIK ve doğunun sahip olduğu ilaç ve baharat zenginliği Avrupa ya akmaktaydı. İleri ki dönemlerde Asya ve Avrupa da, özellikle de kilise ve manastırlar civarında drogluk bitkiler üzerinde durulmuştur. Nasıl ki ilk çağlarda Yunan Medeniyeti sırasında ARISTO ve HIPOKRATES gibi bilim adamları, başta haşhaş olmak üzere ilaçlık bitkilerle uğraşmışlarsa, 14. ve 15. yüzyıllarda da pek çok bilim adamı hem Avrupa, hem de Anadolu ve Asya da bitkisel droglarla meşgul olmuştur. 17. ve 18. asırlardan itibaren bilim adamları dünyanın muhtelif yerlerine ilmi inceleme seyahatleri düzenlemişler ve doğal flora tetkikleri sonucunda alkaloid (bir nevi ilaç ham maddesi) ihtiva eden bitki türleri üzerinde durmuşlardır. Son iki asırda özellikle Anadolu florası ve bitkisel droglar hakkında pek çok eser ortaya konulmuştur. Bu konuda botanikçiler, ziraatçılar ve eczacılar gerek ayrı ayrı ve gerekse birlikte çalışmışlardır. Ortaya konulan eserlerin en önemlilerinden birisi; BOISSIER in yazdığı "The Flora of Orientalis= Doğunun Bitkileri", bir başkası ise DAVIS in yazdığı "The Flora of Turkey=Türkiye nin Bitkileri" isimli kitaplardır. Türkiye ilaç bitkileri aşısından son derece zengin bir potansiyele sahiptir. İlaçlık bitkilerin yayılışına bakıldığında, Anadolu, Ön Asya, Hindistan-Hindi-Çin, Orta Asya, Amerika (Latin ve Orta Amerika), Akdeniz bölgesi ve Doğu Afrika gibi yerlerde yayıldıkları görülür. Ekonomik öneme sahip ilaçlık bitkiler ise, Balkanlar, Anadolu, Hindistan ve Akdeniz Bölgesi nde yayılmış olup, buralarda ticari anlamda ya kültürleri yapılmakta ya da doğal floradan toplanmaktadırlar (Er ve ark. 1997). İnsanoğlu tarihin başlangıcından bu yana doğadan topladığı ürünleri, özellikle de bitkileri gerek gıda maddesi olarak gerekse çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanmıştır. Bilimin gelişmesiyle birlikte, bitkilerin kimyasal bileşimleri belirlenmeye başlanmıştır. Bitkilerin veya doğal maddelerin kimyasal bileşiminin bilinmesi yanında, kimya sanayinin gelişmesi ile doğal maddelerin sentetikleri üretilmiş olup, zamanla doğal olarak kullanılan maddeler yerlerini sentetik olanlarına bırakmışlardır. Buna karşın, doğal olarak kullanılan drogların sayısı halen önemli bir yer tutmaktadır. Sentetik ilaç hammaddelerinin, çeşitli hastalıklar ve diğer amaçlarla kullanımları sonucu bunların asıl etkileri yanında istenmeyen yan etkileri ortaya çıkmıştır. Günümüzde eğilim, özellikle gıda, ilaç ve kozmetik ürünlerinde, doğal drogların kullanımı yönünde artış göstermektedir (Leung ve Foster, 1996). 2

18 1 GİRİŞ Muzaffer KIRPIK Sağlık için kullanılan bitkilerin sayısı eski çağlardan beri devamlı artış göstermiştir. Mezopotamya uygarlığında 250, Yunanlılarda 600, İslam uygarlıklarında ise civarında bitkinin tedavi alanında kullanıldığı bilinmektedir. 19. yüzyılın başlarında ise, bu sayı e çıkmıştır. Halen değişik ülkelerde bitki türünün tedavi edici ve koruyucu olarak kullanıldığı tahmin edilmektedir (Sezik, 2002). Gereksinim duyulan tıbbi bitkilerin büyük kısmı doğal floradan toplanma ile sağlanmaktadır. Tedavide kullanılan bitki sayısının olduğu bilinmektedir (Penso,1978). Türkiye kodeksinde kayıtlı 140 Tıbbi bitki vardır. Fakat Türkiye de 500 kadar bitkinin tedavi amaçlı kullanıldığı bildirilmektedir (Ceylan 1985). Günümüzde tıbbi, aromatik ve baharat bitkileri Dünya ticaretinde önemli bir yere sahip bulunmaktadır. Dünyada tedavide en fazla tıbbi bitki kullanan ve bunları belgeleyen ülkelerin başında Çin gelmekte ve bunu bazı Avrupa ülkeleri izlemektedir. Avrupa ülkeleri bu ürünlerin kalitesi, etkisi ve güvenilirliği konusunda önemli deneyime sahiptir. Bugün, Almanya, Fransa ve İtalya gibi bir çok Avrupa ülkesinde tıbbi bitkilerle tedavi iyice yerleşmiş ve çoğu bitkisel drogun tedavide kullanım masrafları sağlık sigortası kapsamına alınmıştır. Tıbbi İstatistikler Enstitüsünün 1994 yılı verilerine göre, Avrupa Birliği 6 milyar dolarlık perakende satış hacmi ile, bitkisel ilaçlar pazarında en yüksek ciroya sahip bulunmaktadır. Bunu 2.1 milyar dolarla Japonya, 2.3 milyar dolar ile Doğu Asya ülkeleri ve 1.5 milyar dolar ile Kuzey Amerika izlemektedir (Başer 1998) yılında dünya çapında bitkisel ilaçların satış rakamı 19.4 milyar dolara ulaşmıştır. Bu piyasada Avrupa 6.7 milyar dolarlık satışla en önde gelirken, onu Asya (5.1 milyar dolar), Kuzey Amerika (4 milyar dolar) ve Japonya (2.2 milyar dolar) takip etmektedir. Diğer ülkelerin bitkisel ilaç pazarındaki payları ise sadece 1.4 milyar dolardır (Url, 1). Türkiye yılları arasında biberiye dış satımı yapmış ve ortalama 328 ton biberiye satışından $ gelir elde etmiştir (Özgüven ve ark., 2005). Türkiye nin Dünya üzerindeki yeri ve özellikle coğrafi yapısında görülen büyük karışıklık, ikliminde, toprağında dolayısı ile ekolojisinde de büyük farklılıklara yol açmıştır. Kuzeyde yağışı bol ve dağılışı uygun, iklimi yumuşak Karadeniz bölgesi, 3

19 1 GİRİŞ Muzaffer KIRPIK yazları kurak ve kışları hafif Ege ve Akdeniz bölgeleri, doğunun sert, uzun kışlı, kısa yazlı yüksek yaylası ile step karakterli geniş Orta Anadolu, Türkiye ziraatının çok yönlülüğünü meydana getirmiştir. Bu durum, yurdumuzda tıbbi ve aromatik bitkilerden pek çoğunun rastlanmasına yol açmış ve bunların yetiştirilme olanaklarını da beraberinde getirmiştir. Bu çeşitlilik ülkemizde sert ve ılımlı iklim bitkilerinden, hemen hemen bütün subtropik, hatta yarı tropik bitkilere kadar yetişme ve yetiştirilme olanağını sağlamıştır. Aynı zamanda Anadolu nun üç kıtanın arasında yer alması ayrı bir bitki çeşitliliği eklemiştir. Akdeniz makilikleri içerisinde doğal olarak bulunan biberiye (Rosmarinus officinalis L.) Dünya' da Fransa' nın güney bölgesinden başlayarak, ülkemizin de dahil olduğu bir kuşak üzerinde ve Afrika' nın kuzeyinde yer alan ülkeler olan Tunus ve Cezayir kıyılarında doğal olarak yayılış göstermekte ve pek çok ülkede süs bitkisi olarak yetiştirilmektedir. Ülkemizin de Akdeniz iklimi özelliklerine sahip bölgelerinde, Kuzeybatı ve Güney Anadolu ile Adalar genel yayılış sahası içerisinde doğal olarak bulunmakta olup, Çanakkale (Erenköy), İçel (Tarsus), Yüreğir (Mustafalar Köyü) ve Hatay (İskenderun)' da süs bitkisi amacıyla yetiştiriciliği yapılmaktadır (Anonim,1987). Yurdumuzda doğal olarak yetişen biberiye, kuşdili, hasalban, akpüren (Rosmarinus officinalis L.) önemli bir tıbbi ve aromatik bitki türümüzdür. Biberiye cm yükseklikte çalı görünüşünde kışın yaprağını dökmeyen çiçekleri soluk mavi renkli, çok yıllık bitki olarak tarif etmiştir. Genellikle maki florası içerisinde bulunan bu türümüz Güney ve Kuzey-Hat ı Anadolu ve adalarda genel yayılışını yapmaktadır. Mersin ve Adana yöresinde maki florası içerisinde, orman içi boşluklarda, tarla ve üzüm bağları kenarlarında, özellikle de koruma altındaki ağaçlandırma sahaları içerisinde yayılış göstermektedir. Eski Yunan ve Romalılar tarafından çok iyi bilinen biberiye, hem mutfakta hem de tıbbi tedavi amaçlı olarak kullanılmıştır, Hafızayı artırıcı etkisi olduğuna inanılmaktadır, Ayrıca bağlılık sembolü olarak kabul edilmiş ve düğün törenlerinde gelin tacına takılmıştır, Terapi etkisi antik çağlardan beri bilinmektedir, hasta odalarında yakılmak suretiyle havanın temizlenmesinde kullanılmıştır. Biberiyenin, dahilen kabızlığa karşı, hazım sistemi uyarıcısı, safra arttırıcı ve idrar söktürücü olarak, haricen cerahatli (iltihaplı) yaraların tedavisinde, uçucu yağının ise romatizma ağrılarını 4

20 1 GİRİŞ Muzaffer KIRPIK dindirici olarak kullanıldığını belirtmiştir. Biberiye yaprağı tüm veya ufalanmış halde çorbalarda, güveçlerde, sosis, vb. balık ve tavuk yemeklerinde, lezzet verici olarak, uçucu yağı gıda maddelerinde, parfümeride ve kozmetikte (sabun, krem, saç tonikleri, şampuanlar vs.) kullanılmaktadır. Bitki ve ekstreleri antibakteriyel ve antioksidant etkiye sahip olup et ve yağların kalitesinin bozulmadan saklanmasını sağlamaktadır. Biberiyenin yapraklarında % 1-2 oranında uçucu yağ olduğu ve Mersin yöresinde elde edilen kurutulmuş yapraklarda % 1,7 yağ olduğu bildirilmiştir. Çukurova koşullarında uçucu yağ oranını en yüksek % 0,667 bulmuşlardır, uçucu yağların öncelikli olarak türe, varyeteye, agronomik koşulara, hasat zamanına ve proses tipine ve en önemli faktörlerden olan gelişme ortamının çevresel ve ekolojik karakteristiklerine bağlı olduğunu bildirmişlerdir. Ülkemizde en fazla üretimin yapıldığı ve doğal olarak en yoğun olarak bulunduğu, Mersin ve Adana yöresinde biberiyenin doğada bilinçsizce hasat edilmesi (tahra, nacak, tırpan vs. ile) ve toprak seviyesinden, doğal yetişme alanlarının üzüm bağlarına (Tarsus civarında, yeni sanayi bölgelerine ve yerleşim alanlarına) dönüştürülerek tahrip edilmesinden dolayı doğal yayılış alanları her yıl daralmaktadır. Doğal yetişme alanlarının daralmasına rağmen, son yıllarda talepteki artışa paralel olarak doğal alanlardan yapılan hasatta da artış olmaktadır. Nitekim 1997 yılında Tarsus yöresinden 62 ton kuru biberiye yaprağı üretilmiş, 2001 yılında 93 tona Aynı ilçede, 1999 yılında, Türkiye genelinde 226 ton üretim bildirilmişken, Mersin ve Adana yöresindeki doğal populasyonlardan toplam 341 ton kuru yaprak üretimi yapılmıştır (Gülbaba ve ark. 2002). Bu çalışma, Çukurova bölgesi kıraç ve taban arazi koşullarında, Rosmarinus officinalis L. bitkisinin yetiştirilebilme olanakları ile 15 farklı genotipin bu koşullarda verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Böylece kıraç ve taban arazi için verim ve kalite yönünden uygun genotipler de belirlenecektir. Bu araştırmada, son zamanlarda gerek dünyada gerekse ülkemizde ilaç hammaddesi ve gıda desteği olarak kullanılan, biberiye (Rosmarinus officinalis L.) bitkisinin ülkemiz koşullarındaki yetiştirme potansiyeli belirlenerek, hem ülkemiz ürün desenine yeni bir bitkinin katılması hem de yurtdışına dışsatım yapılarak döviz sağlanmasına katkıda bulunulması hedeflenmiştir. 5

21 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Muzaffer KIRPIK 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Baytop (1984), halk arasında hasalban, kuşdili, ve biberiye olarak adlandırılan Rosmarinus officinalis in yaprakları % 8 tanen ve % 1-2 uçucu yağ taşıdığını, uçucu yağ, odunsu kısımları hariç tüm bitkiden, özellikle yapraktan su buharı distilasyonu ile elde edildiğini ve bunun renksiz-açık sarı renkli kafur ve cineol kokulu olduğunu belirtmiştir. Simon ve ark. (1984), biberiyenin, Akdeniz kıyısında, kalkerli tepelerde, her daim yeşil kalan, doğal olarak yetişebilen çok yıllık bir bitki olduğunu, bitkinin karakteristik özelliği 1.8 m, linear dizilişli ve dar yapraklarının olduğunu ve Akdeniz ülkelerinde, ABD ve İngiltere de üretildiğini belirtmektedirler. Bitkinin, 9-28 derecede, toprak ph sının , kayalıkdan kumlu topraklara kadar toleranslı, yeterli drenaj ve minimum toprak derinliği 0.20 cm olduğu sürece yetişebileceğini, kış sonu ve ilkbahar başlarında çiçeklendiğini, ciddi hastalık ve zararlısının olmadığını ancak sert kışa dayanmadığını belirtmişlerdir. Kültürü yapılan veya doğal floradan yılda bir veya iki kez hasat edilebileceğini, fakat, coğrafik yapıya ve hava şartlarına göre, uçucu yağ veya kullanım amacına bağlı olarak değişeceğini, dikimden 18 ay sonra hasat edilebileceğini ve kurutma esnasında renk kaybı olabileceğini belirtmişlerdir. Uçucu yağının, 1,8 cineol, alfa pinen, kamphor, bornilacetat, kamphen, linalool, limonen, borneol, mirsen, terpineol ve caryophillen içerdiğini ve uçucu yağının tam çiçekli uçlardan, dallardan ve yapraklarından su buharı destilasyonu ve organik çözücüler kullanılarak elde edilebileceğini belirtmişlerdir. Oleorezin de ticari olarak elde edilebilmektedir. Kuru biberiye yaprakları, tüm veya öğütülmüş olarak çorbalarda, balık, et yemekleri, sosislerde ve kümes hayvanlarında aroma katıcı olarak kullanıldığını, uçucu yağı, gıda ürünlerinde, parfüm, sabun, krem, deodorant, saç toniği ve şampuan gibi kozmetiklerde ve ayrıca alkolsüz içeceklerde kullanıldığını belirtmişlerdir. Bitki ve ekstrakları antibakteriyel ve antioksidant etkili olup, yağ ve etlerin kalitesinin korunmasında da kullanılmaktadır. Birçok varyete ve formları olup, türler süs yada çit bitkisi ve ya kaplama bitkisi olarak yetiştirilmektedir. Çekici çiçekleri arılar için 6

ORGANİK ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI GÜBRE DOZLARININ TOPRAK ÖZELLİKLERİ, YAPRAK BESİN ELEMENTİ İÇERİĞİ VE YAĞ KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

ORGANİK ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI GÜBRE DOZLARININ TOPRAK ÖZELLİKLERİ, YAPRAK BESİN ELEMENTİ İÇERİĞİ VE YAĞ KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME ANABİLİM DALI 2013-YL-063 ORGANİK ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI GÜBRE DOZLARININ TOPRAK ÖZELLİKLERİ, YAPRAK BESİN ELEMENTİ

Detaylı

Bitki Yıl Ekiliş (ha) Üretim (ton) Verim (kg/da) 1999 18.658 7.000 37.5 2000 13.530 6.900 51.0 2001 30.000 11.000 36.7 2002 60.000 50.000 83.

Bitki Yıl Ekiliş (ha) Üretim (ton) Verim (kg/da) 1999 18.658 7.000 37.5 2000 13.530 6.900 51.0 2001 30.000 11.000 36.7 2002 60.000 50.000 83. 1 1.GĐRĐŞ Baharatların tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Yaklaşık 7 bin yıldan beri bilinen baharatlar, diğer ürünlerin hiçbirine benzemeyen, çok uzun, romantik, aynı zamanda savaşlar, fetihler ve

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Gülbin ÇETİNKALE Cynodon dactylon (L.) Pers. ÇİM ALANLARINDA KENTSEL SU ARITIM SİSTEM ÇAMURLARINDAN YARARLANABİLME OLANAKLARI PEYZAJ MİMARLIĞI

Detaylı

AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU

AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU AKHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Tahirün Caddesi No: 87 Kat: 2 Akhisar 45200 Tel: 0 236 414 15 63 Faks: 0 236 414 80

Detaylı

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020 Karapınar Ziraat Odası İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi Proje No; TR51/12/TD/01/020 Hazırlayanlar Prof. Dr. Süleyman SOYLU Prof. Dr. Bayram SADE 2012-KONYA 1

Detaylı

Geçmişten Günümüze Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kullanılması ve Ekonomik Önemi

Geçmişten Günümüze Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kullanılması ve Ekonomik Önemi Geçmişten Günümüze Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kullanılması ve Ekonomik Önemi *Emine FAYDAOĞLU 1, Metin Saip SÜRÜCÜOĞLU 2 1 DSİ Genel Müdürlüğü İşletme ve Bakım Dairesi Su Ürünleri Şubesi 2 Ankara Üniversitesi

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI

İSTANBUL TİCARET ODASI İSTANBUL TİCARET ODASI ÇAY SEKTÖR PROFİL ARAŞTIRMASI HAZIRLAYAN HİLAL USTA İSTATİSTİK ŞUBESİ 2 İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa No I. ÇAYIN TANIMI, KAPSAMI VE TARİHÇESİ 1) Çay ın Tanımı ve Kapsamı 3 2) Çay

Detaylı

kullanım alanı bulmasına rağmen ülkemizde sadece çerezlik olarak tüketilmektedir. Yüksek kaliteli proteini beslenme için gerekli amino asitlerin bir

kullanım alanı bulmasına rağmen ülkemizde sadece çerezlik olarak tüketilmektedir. Yüksek kaliteli proteini beslenme için gerekli amino asitlerin bir 1.GİRİŞ Türkçe de meyve nin karşılığı yemiş ile karşılanır. Ancak kimi kurutulmuş ve tüketime sunulmuş meyveler kuruyemiş adıyla anılır. Hemen hemen tüm kuruyemişler, yaş sebzenin kurutulması, kimileri

Detaylı

MERSİN KENTİ İÇİN ALTERNATİF KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA ALANLARININ ARAŞTIRILMASI

MERSİN KENTİ İÇİN ALTERNATİF KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA ALANLARININ ARAŞTIRILMASI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Cumhur KARACA MERSİN KENTİ İÇİN ALTERNATİF KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA ALANLARININ ARAŞTIRILMASI JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2008

Detaylı

BAKANLIĞI EGE ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

BAKANLIĞI EGE ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ EL KİTABI DİZİSİ DEFNE (Laurus nobilis L.) T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI EGE ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 1 Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Mustafa Kemal Bulvarı No: 75 Zeytinalanı Urla

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRK RAKILARININ BAZI UÇUCU BİLEŞİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRK RAKILARININ BAZI UÇUCU BİLEŞİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Orhan GÖZEN TÜRK RAKILARININ BAZI UÇUCU BİLEŞİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2005 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Aydın'da ytinyagı Tesislerinin Eetkilerinin Aanalizi ulacak Tesislerin Ekolojik ve Sosyo-Ekonomik Planlaması Projesi Sonuç Raporu.

Aydın'da ytinyagı Tesislerinin Eetkilerinin Aanalizi ulacak Tesislerin Ekolojik ve Sosyo-Ekonomik Planlaması Projesi Sonuç Raporu. Aydın'da ytinyagı Tesislerinin Eetkilerinin Aanalizi ulacak Tesislerin Ekolojik ve Sosyo-Ekonomik Planlaması Projesi Sonuç Raporu Haziran 2012 "Memleket mutlaka modern, medeni ve yeni olacaktır. Bizim

Detaylı

OKALİPTÜS (E. camaldulensis Dehn.) PLANTASYONLARINDA ARA TARIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI

OKALİPTÜS (E. camaldulensis Dehn.) PLANTASYONLARINDA ARA TARIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI Orman Bakanlığı Yayın No: 164 DOA Yayın No: 19 ISSN:1300-7912 OKALİPTÜS (E. camaldulensis Dehn.) PLANTASYONLARINDA ARA TARIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI (ODC:305:561:562:651:761:762:913) The Investigation

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ İlknur SOLMAZ BAZI KARPUZ GENOTİPLERİNİN SSR ve SRAP MARKÖRLERİ İLE KARAKTERİZASYONU ve FUSARIUM SOLGUNLUĞU (Fusarium oxysporum f.sp. niveum)

Detaylı

ALANGÜLLÜ (AYDIN) JEOTERMAL KAYNAĞININ KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE ÇEVREYE OLAN ETKİLERİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS KULLANILARAK BELİRLENMESİ

ALANGÜLLÜ (AYDIN) JEOTERMAL KAYNAĞININ KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE ÇEVREYE OLAN ETKİLERİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS KULLANILARAK BELİRLENMESİ A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) ALANGÜLLÜ (AYDIN) JEOTERMAL KAYNAĞININ KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE ÇEVREYE

Detaylı

Sivas ekolojik koşullarında ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) üst gübrelemede kullanılacak azotlu gübre form ve miktarının belirlenmesi *

Sivas ekolojik koşullarında ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) üst gübrelemede kullanılacak azotlu gübre form ve miktarının belirlenmesi * Akademik Ziraat Dergisi 1(2): 91-96 (2012) ISSN: 2147-6403 http://azd.odu.edu.tr Araştırma (Research) Sivas ekolojik koşullarında ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) üst gübrelemede kullanılacak azotlu

Detaylı

T.C. KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ. FARKLI TUZ UYGULAMALARININ ADAÇAYI (Salvia officinalis L.) NIN GELĠġĠMĠ ÜZERĠNE ETKĠSĠ

T.C. KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ. FARKLI TUZ UYGULAMALARININ ADAÇAYI (Salvia officinalis L.) NIN GELĠġĠMĠ ÜZERĠNE ETKĠSĠ T.C. KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FARKLI TUZ UYGULAMALARININ ADAÇAYI (Salvia officinalis L.) NIN GELĠġĠMĠ ÜZERĠNE ETKĠSĠ Muhittin KULAK DANIġMAN: Doç. Dr. Nazım ġekeroğlu YÜKSEK

Detaylı

ERBAA ve NİKSAR İLÇELERİNDE YETİŞTİRİLEN NARİNCE ÜZÜM ÇEŞİDİNDE KLON SELEKSİYONU-I. Murat GÖKBULUT

ERBAA ve NİKSAR İLÇELERİNDE YETİŞTİRİLEN NARİNCE ÜZÜM ÇEŞİDİNDE KLON SELEKSİYONU-I. Murat GÖKBULUT ERBAA ve NİKSAR İLÇELERİNDE YETİŞTİRİLEN NARİNCE ÜZÜM ÇEŞİDİNDE KLON SELEKSİYONU-I Murat GÖKBULUT Yüksek Lisans Tezi Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Adem YAĞCI 2014 Her hakkı saklıdır T.C

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Yoldaş ERDOĞAN TARIMSAL ÜRETİMDE ENERJİ GİRDİ ÇIKTI ANALİZLERİNDE KULLANILACAK İNTERNET TABANLI BİR YAZILIMIN GELİŞTİRİLMESİ TARIM MAKİNALARI

Detaylı

EKMEK YAPIMINDA KULLANILAN BAZI KATKI MADDELERİNİN EKMEK KALİTESİ ve BAYATLAMA ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Elif ÇELİK DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Ahmet Metin KUMLAY GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

FINDIK YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ. Prof. Dr. Turan KARADENĠZ Prof. Dr. S. Zeki BOSTAN Prof. Dr. Celal TUNCER Doç. Dr. Ceyhan TARAKÇIOĞLU

FINDIK YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ. Prof. Dr. Turan KARADENĠZ Prof. Dr. S. Zeki BOSTAN Prof. Dr. Celal TUNCER Doç. Dr. Ceyhan TARAKÇIOĞLU FINDIK YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ Prof. Dr. Turan KARADENĠZ Prof. Dr. S. Zeki BOSTAN Prof. Dr. Celal TUNCER Doç. Dr. Ceyhan TARAKÇIOĞLU ORDU-2008 1 . BaĢkanlığı Bilimsel Yayınlar Serisi Yayın No: 1 Yazarlarla YazıĢma

Detaylı

Bornova Ekolojik Koşullarında Farklı Sıra Arası Uzaklıkların Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) da Tane Verimi ve Bazı Verim Özellikleri Üzerine Etkisi

Bornova Ekolojik Koşullarında Farklı Sıra Arası Uzaklıkların Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) da Tane Verimi ve Bazı Verim Özellikleri Üzerine Etkisi Türkiye de Tarımsal Yayım Sisteminde Çoğulcu Yapının Bir Görünümü Araştırma Makalesi (Research Article) Hakan GEREN Yaşar Tuncer KAVUT Metin ALTINBAŞ Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri

Detaylı

GAZİANTEP TE KUYU SULARI ETKİLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ COĞRAFYA ANABİLİM DALI RAMAZAN BALKANLIOĞLU

GAZİANTEP TE KUYU SULARI ETKİLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ COĞRAFYA ANABİLİM DALI RAMAZAN BALKANLIOĞLU T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ COĞRAFYA ANABİLİM DALI GAZİANTEP TE KUYU SULARI KİRLİLİĞİNİN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ RAMAZAN BALKANLIOĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Ülkesel Tahıl Sempozyumu, 2-5 Haziran 2008, KONYA

Ülkesel Tahıl Sempozyumu, 2-5 Haziran 2008, KONYA 535 Amonyum Nitrat ve Entec Gübrelerinin Çinkosuz ve Çinkolu Bloklarda Yetiştirilen Makarnalık Buğdayın Verim ve Verim Unsurlarına Etkileri Fatma GÖKMEN 1 Mehmet ZENGİN 1 R. Zafer ARISOY 2 Seyfi TANER

Detaylı

TÜRKİYE DE MESKEN ELEKTRİK TALEBİ

TÜRKİYE DE MESKEN ELEKTRİK TALEBİ T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE MESKEN ELEKTRİK TALEBİ ESRA KINIK YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ OCAK 2008 T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ

Detaylı

Yavuz AKMAZ Y.Lisans Tezi Zootekni Anabilim Dalı Yrd.Doç. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU 2009 Her hakkı saklıdır

Yavuz AKMAZ Y.Lisans Tezi Zootekni Anabilim Dalı Yrd.Doç. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU 2009 Her hakkı saklıdır KARAYOLLARINDA TRAFİK YOĞUNLUĞUNUN YUMURTA AĞIR METAL İÇERİĞİNE ETKİSİ Yavuz AKMAZ Y.Lisans Tezi Zootekni Anabilim Dalı Yrd.Doç. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU 2009 Her hakkı saklıdır ii T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ORMAN VE SU KAYNAKLARI

ORMAN VE SU KAYNAKLARI ORMAN VE SU KAYNAKLARI Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Prof. Dr. A. Nedim YÜKSEL i Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı

Kalecik Karası Üzüm Çeşidinde Klon Seleksiyonu ve Seçilen Klonlara Ait Ana Damızlık Parselinin Oluşturulması. Proje No: 107O731

Kalecik Karası Üzüm Çeşidinde Klon Seleksiyonu ve Seçilen Klonlara Ait Ana Damızlık Parselinin Oluşturulması. Proje No: 107O731 Kalecik Karası Üzüm Çeşidinde Klon Seleksiyonu ve Seçilen Klonlara Ait Ana Damızlık Parselinin Oluşturulması Proje No: 107O731 Prof. Dr. Hasan ÇELİK Prof. Dr. Birhan KUNTER Doç.Dr. Serkan SELLİ Yard. Doç.

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ RAKILARDA ANETOL VE ÖZELLİKLE METANOL OLMAK ÜZERE UÇUCU BİLEŞENLERİN BELİRLENMESİ İclal KOCA GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Her hakkı saklıdır

Detaylı

GIDA MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI

GIDA MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Fatma OR KAHRAMANMARAŞ TA ÜRETĐLEN MARAŞ USULÜ DONDURMALARIN MĐKROBĐYOLOJĐK KALĐTELERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ ÜZERĐNE BĐR ARAŞTIRMA GIDA MÜHENDĐSLĐĞĐ

Detaylı