GEDİZ HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI ÇALIŞMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GEDİZ HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI ÇALIŞMASI"

Transkript

1 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi Dairesi GEDİZ HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI ÇALIŞMASI KÜTAHYA EGE DENİZİ Foça Menemen İZMİR MANİSA Saruhanlı Gürdük çayı Kum çayı GEDİZ NEHRİ Nif çayı Turgutlu Kemalpaşa Akhisar Kayacık deresi Gördes çayı Marmara Gölü Salihli Ahmetli Gördes Demirci çayı Demirköprü Barajı Alaşehir çayı Alaşehir Demirci Deliiniş çayı Kula Selendi Selendi çayı GEDİZ NEHRİ Gediz Murat dağı 1400 m UŞAK Mayıs 2008

2 ÖNSÖZ Su kaynaklarımızın mevcut su kalitesinin korunması ve iyileştirilmesi, kısa, orta ve uzun vadede korunabilmesi açısından, önce niteliklerinin bilinmesine ve daha sonra koruma-kullanma dengesi çerçevesinde koruma ilkelerinin belirlenmesine ihtiyaç vardır. Bu kaynakların verimli kullanılabilmesi kadar, doğal yenilenme sürecinin ve gelecek nesillerin ihtiyacının dikkate alınması büyük önem taşımaktadır. Özellikle havza bazında koruma planları yapılması yoluyla tüm gelişmelere ve kullanımlara kontrollü bir şekilde yön verilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, öncelikli havzalar belirlenerek, Havza Koruma Eylem Planları oluşturma çalışmaları yapılması zorunluluğu doğmuştur. Havza Koruma Planları hazırlanabilmesi için ilk planda bu havzalar arasında bir önceliklendirme yapılması zorunluluğu doğmuş olup; yapılan önceliklendirmede su kalitesi, kirletici kaynakları, korunan alanlar ve içme suyu kaynakları göz önüne alınarak bir önceliklendirme matrisi oluşturulmuş ve bu matris doğrultusunda 25 havza puanlandırılmış olup, Gediz havzası ilk beş havza içerisinde yer almaktadır. Gediz Havzasında tespit edilen kirlilik kaynaklarının daha detaylı incelenmesi, özellikle mevcut durumda meydana gelen kirliliğin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak, kısa orta ve uzun vadede kirliliğin azaltılmasına yönelik önlemlerin belirlenmesi amacıyla Bakanlığımız koordinasyonunda, tarihinde İzmir de Gediz Havzası Eylem Planı ön çalıştayı yapılarak Gediz Havzası ile ilgili olarak kurumlar tarafından yürütülen projeler, gerçekleştirilen çalışmalar ve geleceğe dönük planlamalarla ile ilgili olarak havzada kirliliğin önlenmesi konusunda çözüm önerilerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Yapılan çalıştayda; ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri kapsamında hazırlanan Gediz Havza Koruma Eylem Planı 1.Safha Taslak Uygulama Programı ile ilgili olarak kurumların görev alanlarına giren konularda yapılan ve/veya yapılacak olan çalışmaların zaman süreçleri, finansal kaynak durumları ve önceliklendirilmesi konularının değerlendirilmesi için Bakanlığımız tarafından, taslak programı havzada yer alan kurum ve kuruluşların görüşlerinin alınması amacıyla kurumlara gönderilerek, kurumların yapmış olduğu çalışmaların mevcut durumu göz önüne alınıp Gediz Havza Koruma Eylem Planı hazırlanmıştır. 2

3 ŞEKİL LİSTESİ Şekil 1.1. Gediz Havzasının Coğrafik Konumu 4 Şekil 1.2. Gediz Havzasının Haritası 6 Şekil 1.3 Gediz Havzasındaki Nüfus Dağılımı 6 Şekil 1.4 Havzadaki Arazi Kullanımı 8 Şekil 1.5 Havzadaki Sanayinin Sektörel Dağılımı 12 Şekil 2.1 Gediz Nehrinin Su Kalite Haritası 14 Şekil 3.1 Sanayiden Gelen ve Evsel kirletici kaynaklar 20 Şekil 3.2 Evsel ve Tarımsal Kaynaklardan Gelen Nutrientler 20 Şekil 4.1 Havzadaki Mevcut Arıtma Tesisleri 21 Şekil 4.2 Entegre Bertaraf Tesislerinin Bölgesel Yerleri ve Durumları 23 Şekil 4.3 Tehlikeli Atık Miktarları ile Bölgesel Planlanan Tesisler 24 3

4 TABLO LİSTESİ Tablo 1.1 Havzadaki Yerleşim Yerleri ve Nüfusları 7 Tablo 1.2 Gediz Havzası nda bulunan endüstriyel tesisler 10 Tablo 1.3 Zeytinyağı ve üretilen prina miktarları 13 Tablo 2.1 Gediz Nehri Su Kalitesiyle İlgili Veriler 16 Tablo 3.1 Su Tüketim oranları 18 Tablo 3.2 En yüksek atıksu hacimlerini deşarj eden endüstriyel sektörler 19 Tablo 3.3 Gediz bölgesindeki sulama alanları 19 Tablo 3.4. Havzadaki toplam yükler 20 Tablo 4.1 Havzadaki belediyeler ve mevcut arıtma altyapı tesisleri 23 Tablo 4.2 e ait entegre atık bertaraf tesisleri 25 Tablo 6.1 Gediz Nehir Havzası Koruma Eylem Planı Takvimi 31 Tablo 6.2 İl Çevre ve Orman Müdürlükleri 35 Tablo 6.3 DSİ 2.Bölge Müdürlüğü 40 Tablo 6.4 Tarım İl Müdürlükleri 42 Tablo 6.5 İl Özel İdareleri 46 Tablo Tablo 6.7 Tekil Endüstri Tesisleri 85 Tablo 6.8 Organize Sanayi Bölgeleri 92 Tablo 6.9 Atık Yönetim Tesisleri 100 4

5 İÇİNDEKİLER I II III Havzanın Genel Durumu - Yerleşim Alanları - Arazi Kullanımı - Sanayiler ve OSB ler Su Kalitesi Kirletici Kaynakları - Kirletici Yükleri Çevre Koruma Altyapısı - Mevcut Arıtma Tesisleri ( Sanayi) - Katı Atık Bertarafı -Tehlikeli Atık Bertarafı - Planlanan ve İnşaat Safhasında Olan Altyapılar Yapılan Projeler Koruma Eylem Planı - Paydaşlar Listesi - Metot ve İçerik - Evsel Atıksuların Arıtılması İçin Tahmini Maliyet - Kısa Vadede Yapılması Gerekenler - Orta ve Uzun Vadede Yapılması Gerekenler Sonuç Konuşmaları Havzadaki İl Müdürlüklerinin Katılımıyla Yapılan Toplantı Su ve Toprak Dairesince Havzada yerinde inceleme

6 1. HAVZANIN GENEL DURUMU Gediz Havzasının toplam alanı km 2 kadar olmasına rağmen, ekonomik faaliyetler, merkez ova ve deltadan meydana gelen havzanın üçte birlik bölümünde gerçekleşmektedir. Nüfusun büyük çoğunluğu, endüstriyel faaliyetler ve sulamalı tarım alanları ovalarda ve deltada yer almaktadır. Havzanın coğrafi haritası Şekil 1.1 de gösterilmiştir. Yükseklik (m) 1.1 Yerleşim Alanları Şekil 1.1 Havzanın coğrafi haritası Gediz Nehri, Kütahya İl sınırları içerisinde Murat ve Şaphane Dağları ndan doğup, Foça ile Çamaltı Tuzlası arasından İzmir Körfezi ne dökülür. Havza alanı km² olup Gediz Nehri nin ana kol uzunluğu 401 km dir. Nehrin yıllık ortalama debisi ise 60,48 m³/sn dir. Nüfus projeksiyonu, endüstriyel aktivitelerin olduğu alanlarda kentsel yoğunluğun artacağını göstermektedir. Resmi olmayan büyüme keşfedilmiştir ve yeni arazi kullanım uyumsuzluklarını engellemek için yeni kentsel planlamaların geliştirilmesi gerekmektedir. Endüstriyel gelişme Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) yoğunlaşmış olup, bu iş merkezleri ülkenin ekonomik politikaları tarafından desteklenmektedir. Bu yüzden ileriki yıllarda yeni araziler endüstriyel faaliyetlere açılacağı için OSB de yerleşmiş olan şirketlerin sayısının artacağı tahmin edilmektedir. Bu faaliyetler evsel ve endüstriyel amaçlar için gerekli olan su talebini arttıracağı gibi atıksu ve katı atık üretimini de arttıracaktır. Neredeyse tüm Manisa İli havza içerisinde yer almaktadır ve ayrıca nüfus ve sosyo-ekonomik faaliyetler açısından bu il, havza için çok önemlidir. İzmir İli nin 28 ilçesinden sadece üçü havza içerisindedir, ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi nin havza üzerindeki etkisi göz ardı edilemez. Bu yüzden burası, ikinci derece önemliliğe sahip olarak ele alınmaktadır ve sadece büyükşehir alanının, havza ile olan ilişkisi analiz edilmektedir. İzmir Büyükşehir Belediyesi sadece havzadaki önemli bir su miktarını kullanmakla kalmayıp, büyük oranda, komşu ilçeleri olan Kemalpaşa, Menemen ve Manisa daki sosyo-ekonomik faaliyetleri ve kentsel ve endüstriyel 6

7 genişlemeyi etkilemektedir. Tablo 1.1 de Gediz Havzası nda yer alan başlıca yerleşim yerleri ve nüfusları gösterilmiştir. Tablo 1.1 Gediz Havzası nda Yer Alan Başlıca Yerleşim Yerleri ve Nüfusları (2008) Gediz Şaphane Demirci Selendi Kula Sarıgöl Alaşehir Salihli Ahmetli Turgutlu Köprübaşı Gördes Akhisar Gölmarmara Saruhanlı Manisa Kemalpaşa Menemen Foça Toplam Çalışmanın alanı, Manisa, İzmir, Kütahya ve Uşak olmak üzere 4 ilin ve toplamda 21 ilçenin bölümlerini içine alan Gediz Nehri Havzası dır. Havzanın siyasal yönetimsel yapısı Şekil 1.2 de, havzadaki nüfus durumu Şekil 1.3 de gösterilmiştir. 7

8 İller İl Sınırları Gediz Havzası Sınırları Şekil 1.2 Havzanın coğrafi haritası Km²ye düşen yoğunluk Şekil 1.3. Havzadaki Nüfus Durumu 1.2 Arazi Kullanımı Genel anlamda, havzanın 2/3 ü doğal veyahut kullanılmamış alandır. Bunu çoğunlukla havzanın kuzey ve kuzeydoğusunda bulunan dağlık alanlar oluşturmaktadır. Bu karmaşık orografi, ulaşımın zor olmasından dolayı, sınırlı ulaşım altyapılarına neden olmaktadır. Bu faktör, uygun tarımsal alanların azlığı ile birlikte, 8

9 dağlık alanların gelişme noktaları olmasını engellemektedir. Bunun bir sonucu olarak, arazi için mücadele daha çok geri kalan, büyük oranda merkez ovayı içine alan, havzanın 1/3 lük alanında gerçekleşmektedir. Merkez ovadaki arazi kullanımı dağılımı incelendiğinde, ormanlık alanları ve çalılık alanların, toplam alanın sadece %35,5 ini kapladığı görülmektedir. Göller ve tuzlalar tarafından işgal edilen %1,9 luk alan ile birlikte, toplamda %37,4 lük bir arazi doğal alan olarak ele alınabilir. Çevre üzerindeki potansiyel etkilerinden dolayı önemli olan arazi kullanımları, toplam arazi kullanımının %62,3 ünü işgal eden, tarım ve kentsel kullanımlardır. Tarımsal alan (kuru, sulamalı ve çayırlar) alanın %53,2 sini kaplamaktadır. Hem ikamet, kentsel altyapı hem de endüstriyel alanları kaplayan kentsel alan merkez ovanın yaklaşık %10 unu kaplamaktadır. Ekonomik gelişmenin baskısı altında en fazla değişime meyilli alan, merkez ovanın 24,4 ünü kaplayan kuru tarımsal alanlardır. Havzadaki genel arazi kullanımı ve oranları Şekil 1.4 de verilmiştir. Arazi Kullanımı 10% 52% 2% 36% Ormanlık v e Çalılık Alanlar Göller ve Tuzlalar Tarım Alanları Yerleşim Alanları Şekil 1.4 Havzadaki Arazi Kullanımı 1.3 Sanayi ve OSB ler Havza genelinde yer alan endüstri tesisleri Tablo 1.2 de gösterilmiştir. 9

10 Tablo 1.2 Gediz Havzası nda bulunan endüstriyel tesisler (İTO, 1997) Manisa Turgutlu Gediz Alaşehir Demirci Çiğli Kemalpaşa Menemen Salihli Saruhanlı Akhisar Ahmetli Köprübaşı Gördes Selendi Uşak OSB: Organize Sanayi Bölgesi KSB: Küçük Sanayi Bölgesi (*) organize deri endüstrisi ve serbest bölge Tamamlanmış OSB (*) 1 1 Tamamlanmış KSB * K. Evren K.S.S. ve Muradiye Sanayi Bölgesi Uşak Organize Sanayi Bölgesi Uşak Organize Sanayi Bölgesi nin, Uşak Şehir merkezinin 18 kilometre batısındaki ekilemez 378,2 hektarlık alanda kurulmasına Bakanlar Kurulu tarafından, tarihinde izin verilmiştir. Bölge, 1990 yılından beri faal durumdadır. Uşak Organize Sanayi Bölgesinde şu anda 160 işletme faaliyet göstermekte olup; bu işletmelerin büyük bir kısmını tekstil sektörü (iplik, konfeksiyon, kumaş dokuma, karasör, openet, battaniye, pamuk dokuma, şifanoz, v.b.) oluşturmaktadır. Söz konusu organize sanayi bölgesinde tekstil sektörü dışında; gıda (süt ve süt ürünleri yemek fabrikası, vb.), kimya, seramik, mermer, yün yıkama (sıcak ve soğuk), çelik madeni yağ gibi değişik sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde bulunmaktadır. Bölgede daha çok tekstil işletmesinin bulunmasından dolayı, bölge, faaliyetlerinde oldukça yüksek miktarda boyamada kullanılan kimyasal kullanılmaktadır. Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerin evsel ve endüstriyel atıksuları; yağmur sularından ayrı olarak toplanarak, merkezi atıksu arıtma tesisine iletilmekte ve arıtma tesisinde arıtılarak, Gediz Nehrine deşarj edilmektedir. Söz konusu arıtma tesisinin Mevcut Kapasitesi: m3/gün olup; hedeflenen kapasitesi: m3/gün dür. Tesisin inşaatına tarihinde başlanılmış ve tarihinde inşaatı tamamlanmıştır. Tesis tarihinde işletmeye alınmış olup; tarihli MÇK kararı ile DEŞARJ İZNİ verilmiştir. Bölgede günde 25 ton katı atık ve ton arıtma çamuru açığa çıkmaktadır. Katı atıklar ve arıtma çamuru sanayi bölgesi içerisinde açık alanda depolandıkları alanda yakılmaktadır. Ancak Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi tarafından söz konusu problemin çözümüne yönelik gerekli araştırma ve çalışmalar başlatılmıştır. 10

11 Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Kemalpaşa OSB, İzmir şehir merkezinin 29 kilometre güneydoğusunda yer almaktadır. Kemalpaşa nın hektarlık genişletilmiş bir alanı ve bu alan üzerinde 205 aktif endüstriyel tesis ve 43 ticari müessese mevuttur. Bölgede yaklaşık işçi çalışmaktadır. Kemalpaşa daki sanayi bölgesi, metal işleme, kimya, kâğıt, plastik ve makine gibi farklı sanayilerden meydana gelmektedir. Bölgede, endüstriyel atıksu için genel bir atıksu arıtma tesisi bulunmamakta ve yaklaşık işçinin bulunduğu endüstrilerin de evsel atıksu arıtma tesisleri bulunmamaktadır. Bu bölgeden gelen ana kirleticiler özellikle metal ve gıda endüstrilerinin ürettiği atıksulardır. Birçok kuruluşun atıksu arıtma tesisi bulunduğu bildirilmekle birlikte bölgeden Nif Çayı na oldukça yüksek bir kirlilik yükü bırakılmaktadır. OSB tüzel kişiliği Ulucak Belediyesi sınırları içerisinde yargı safhasındadır. Manisa Organize Sanayi Bölgesi Manisa Organize Sanayi Bölgesi 510 hektarlık alanı kaplamaktadır ve 128 şirketi barındırmaktadır. OSB, 420 hektarlık bir genişletme alanı meydana getirme çalışmasını yürütmektedir. Bölge için 50 firmadan oluşan bir arazi tahsis bekleme listesi bulunmaktadır ve arazi talebi 10 hektarı bulmuştur. Manisa OSB de yaklaşık işçi bulunmaktadır. Bölgenin üretimi arasında aşağıdakiler sayılabilir: - Avrupa için üretilen televizyonların %17 si - Türkiye için üretilen televizyonların %65 i - Bisiklet üretiminin %35 i - Buzdolabı üretiminin %26 sı Tüm bu tesislerdeki toplam m 3 /ay su kullanımı gerçekleşmektedir ve su kaynakları doğal su kaynakları ve kuyu suyudur. Bu suyun %40 ı, bölgeye ait olan kuyulardan sağlanmaktadır ve %60 ı da tesislere ait olan kuyulardan elde edilmektedir. Bölgede toplam kapasitesi m 3 /gün olan iki adet atıksu arıtma tesisi mevcuttur. Yağmur suyu ve kanalizasyon sistemi Organize Sanayi Bölgesinde ayrılmıştır. Manisa Organize Sanayi Bölgesinde üretilen katı atıklar Manisa Belediyesi nin çöplük alanına gönderilmektedir. Geri dönüşümü mümkün atıklar firmalar tarafından tekrar kullanılmakta ve tehlikeli atıklar İZAYDAŞ a gönderilmektedir. İzmir Menemen Organize Deri Endüstrisi Serbest Bölgesi 1993 yılında arıtma tesisinin ilk bölümünün tamamlanmasından sonra, 168 hektar alana yayılmış olan bölge organize deri endüstrisi bölgesi olarak kabul edilmiş ve faaliyetlerine başlamıştır. Bu bölge, 1998 yılında açık bölge olarak ilan edildiğinden, tüm endüstrilerin kullanımına açılmıştır. Kullanılan su Gediz Nehri nden elde edilmekte ve ayda m 3 su, 100 firma tarafından kullanılmaktadır. Bölgede işçi çalışmaktadır. Mevcut atıksu arıtma tesisinin kapasitesi m 3 /gündür. Deşarj, bir deşarj kanalı aracılığı ile Gediz Nehri nin Ege Denizi ne döküldüğü yere yakın bir noktadan yapılmaktadır. Evsel ve endüstriyel atıksular bir arada arıtılmaktadır. Bölge yetkilileri arıtma tesisinin kapasitesinin tamamının kullanılmadığını ve bölgenin, özellikle Menemen in köylerinden olmak üzere, komşu yerleşimlerden evsel atıksu kabul edebileceklerini bildirmektedirler. İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) 20 Mayıs 1990 tarihinde resmi olarak faaliyete geçen İzmir Atatürk Organize Endüstri Bölgesi, İzmir in kuzeybatısında, 700 hektarlık bir alana kurulmuştur. Bölgede 318 büyük, 177 de küçük endüstriyel parsel 11

12 bulunmaktadır. Bu parsellere ek olarak, 100 yeni parsel endüstriyel faaliyetler için açılmıştır. Bu parseller de kullanılmaya başlandığında, bölgedeki tesislerin sayısı 595 i bulacaktır. Bölgede yıllık 2 milyar dolarlık bir ihracat hacmi mevcuttur ve bu yüzden de ülkenin ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. Bölgede toplam işçi çalışmakta ve bölgenin tam kapasite faaliyete geçmesi durumunda çalışan sayısının ile arasında olabileceği tahmin edilmektedir. Bölgedeki endüstri oldukça çeşitlidir. Tekstil boyama ve işleme, dikiş, deri ve hazır giyim, pamuk işleme, halıcılık, demir-çelik ürünleri, demir ve çelik dökme, metal ve metal ürünleri, makinecilik, inşaat makineleri, ağır endüstri ve tarım makineleri, ofisler ve evler için metal mobilyalar, metal kaplama, metal kutulama, çelik yapı, motorlu taşıtlar için yedek parça, iş makineleri ve presler, baskı ve yayımlama, plastik ve lastik, lastik hortumlar, tıp ve tarım ilaçları, tahta ve tahta eşyalar, kâğıt ve karton paketleme, elektrik ve elektronik, radyo-tv ve iletişim araçları; elektrikli ev eşyaları, sabun, deterjan ve temizlik malzemeleri, kimyasallar, boyalar, cilalar, çatı ve yapı malzemeleri, mermer ve granit, asansörler ve yürüyen merdivenler, ısıtma-soğutma sistemleri, ticari tip soğutucular ve dondurucular, güneş enerjisi toplayıcıları, cam, tütün, kutulanmış gıda, kuru incir, kuru üzüm ve diğer kurutulmuş meyveler, nebati yağ ve zeytinyağı, tuz, un süt ürünleri ve hayvan yemi bölgedeki endüstriyel faaliyetlerdir. Bölgenin faaliyetleri sonucunda üretilen atıksu, bilgisayar ile kontrol edilen ve m 3 /gün kapasitesi olan bir atıksu arıtma tesisinde arıtılmaktadır. Atıksu arıtma tesisinin çıkış suyu İzmir Körfezi ne deşarj edilmektedir. Atatürk Organize Endüstri Bölgesi nin kuruluşlarını, baskınlarla oluşabilecek zarardan korumak amacıyla 75 kilometrelik bir drenaj sistemi Dokuz Eylül Üniversitesi Su Kaynakları Yönetimi ve Uygulama Merkezi (SUMER) kontrolü altında inşa edilmiştir. Sistemin 9 adet pompalama istasyonu mevcuttur. Bölgenin katı atıkları Belediye tarafından toplanmaktadır. Bölgenin caddeleri, periyodik olarak vakumlu temizleyiciler tarafından süpürülmektedir. Havzadaki Sanayi Dağılımı Gediz Havzası ndaki Sanayi dağılımı Şekil 1.5 de gösterilmiştir. Şekil 1.5 Havzadaki sanayinin sektürel dağılımı 12

13 - Zeytin Endüstrisi Tablo 1.3 te verilmiş olan değerler, Manisa İli ndeki resmi kuruluşlar tarafından üretilen sofralık zeytin miktarlarını göstermektedir. Bölgede zeytin üretimi açısından, merdivenaltı endüstrisi olarak isimlendirilen bir endüstri daha mevcuttur. Bu endüstride, bölgedeki ikamethanelerin bodrumlarında, içlerinde salamura suyu ve zeytin barındıran kuyular bulunmaktadır ve evler zeytinlerin olgunlaşması için kullanılan suları kanalizasyona bırakmaktadırlar. Bu gizli endüstriden dolayı meydana çıkan drenaj suları, bölgedeki yüzey suyunun en önemli kirleticilerindendir. Zeytinyağı üretimi ele alındığında, Manisa İli, Türkiye de önemli bir yere sahiptir. Manisa da, özellikle Manisa Merkez, Ahmetli, Akhisar, Saruhanlı ve Turgutlu da 15 adet zeytinyağı üreticisi mevcuttur. Zeytinyağı üretimi, üretim aşamasından sonra geriye organik bir posa bırakmaktadır. İlçelere göre zeytinyağı ve organik posa üretimi Tablo 1.3 te gösterilmiştir. Tablo 1.3 Zeytin üreten ilçeler, üretilen zeytinyağı ve üretilen prina miktarları İlçe Zeytinyağı üretimi (ton/yıl) Zeytin prinası üretimi (ton/yıl) Manisa Merkez Ahmetli Akhisar Kırkağaç Saruhanlı Soma Turgutlu Manisa da, yılık kapasiteleri 59 bin ton kadar olan 4 adet zeytinyağı rafinerisi bulunmaktadır. Ayrıca, yılda 104,3 ton ham işleme kapasitesi bulunan 65 tesis bulunmaktadır. Tesislerin çoğunda kullanılan teknoloji eski kalmıştır. Zeytinyağı işleme tesislerinin küçük olması ve teknolojinin eskimiş olması zeytinyağı pazarlamasını olumsuz yönde etkilemektedir. TARİŞ, pazarlama açısından önemli bir yere sahiptir. Manisa da yetiştirilen zeytinin yaklaşık %20 sini TARİŞ satın almaktadır. TARİŞ, 37 bölgede, üyesi ile, İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Muğla ve Manisa daki 33 kooperatifte aktif durumdadır. - Tuz Üretimi Türkiye nin en büyük ve dünyanın birkaç üretim yerlerinden biri olan kıyısal tuz üretim bölgesinde 1863 yılından beri tuz üretilmektedir. Tekel Tuz İşletmeleri tarafından işletilen ve deltanın hektarlık alanını kaplayan tuz tavalarında yılda yaklaşık ton tuz üretilmektedir. 13

14 2. SU KALİTESİ Değişik örnekleme istasyonlarından 2002 yılı boyunca Gediz Nehri nden alınan örneklerden oluşturulan su kalitesi sınıflandırılmasına göre Gediz Nehri çok kirlidir ve bu nedenle Gediz Nehri Sınıf IV olarak sınıflandırılmıştır. Gediz Nehri su kalitesi Şekil 2.1 de gösterilmiştir. Şekil 2.1 Gediz Nehri nin su kalite haritası Ancak 2006 yılı su kalitesi, ölçüm sonuçlarına göre Üst Havzadaki Uşak ın katılımında II. Sınıf, Alaşehir Çayı III. sınıf, Demirköprü Barajından sonra Nif Çayı katılımına kadar da II.sınıf tır. Nif Çayı nda su kalitesi IV. sınıf olup, Nif Çayı katılımından sonra III. sınıf a düşmektedir. Havzanın üst kesiminde ağır metal ve nitrat açısından su kalitesi düşmektedir. Demirköprü Barajı nda kirleticilerin biyolojik ayrışma ve çökelmesinden dolayı baraj mansabından sonra su kalitesi büyük ölçüde iyileşmektedir. Nif Çayı, Kemalpaşa İlçesi evsel ve sanayi atıksularından dolayı IV. sınıf su kalitesindedir. Uzun vadede, ağır metallerin, tarım için kullanılan topraklarda birikmesi problemlere yol açmaktadır. Aşırı su çekimlerinden dolayı yeraltı su seviyeleri hızla düşmektedir. Gediz Nehri su kalitesiyle ilgili veriler Tablo 2.1 de verilmiştir. 14

15 Alanlar Problemler Olası nedenler Olası çözümler (numune noktaları) 1. Uşak OSB deşarj noktası Yüksek organik, anorganik ve ağır metal konsantrasyonları. Uşak OSB tekstil fabrikaları ve Endüstriyel atıksuyun arıtılarak deşarj edilmektedir. Endüstriyel atıksu arıtma tesisi ile nehrin başlangıcındaki organik, anorganik ve ağır metal yükleri 2. Kula - Gediz 1 Köprüsü Yüksek organik, anorganik ve ağır metal konsantrasyonları. 3. Demirköprü Barajı Barajdan kaynaklanan organik, inorganik ve ağır metal konsantrasyonlarında az iyileşme 4. Birleşme noktası Gediz Nehri Organik, inorganik ve ağır metal konsantrasyonlarında kötüleşme 5. Ahmetli Regülatörü - Manisa Organik, inorganik konsantrasyonlarında az iyileşme Ağır metal konsantrasyonlarının hala çok yüksek olması 6. Turgutlu Irlamaz Nehri Yüksek organik ve inorganik parametre konsantrasyonları 7. Nif II Köprüsü İzmir Çok yüksek organik, anorganik ve ağır metal konsantrasyonları Tablo 2.1 Gediz Nehri Su Kalitesiyle İlgili Veriler Kula daki deri fabrikalarının Endüstriyel atıksularının arıtılmaması Kula dan gelen arıtılmamış atıksu Salihli deki evsel ve endüstriyel atıksu deşarjından dolayı su kalitesindeki bozulma. ( insanın evsel atık suyu ) Ana endüstrilerden ve deri fabrikalarından (30 adet) kaynaklanan atıksular. Alaşehir Nehri nin Gediz Nehri ile birleşmesinden dolayı su kalitesindeki az düzelme Turgutlu evsel ve endüstriyel atık suyunun deşarjından dolayı su kalitesindeki bozulma ( insanın evsel atık suyu) ve ana endüstrilerden ve gıda endüstrisinden kaynaklanan atıksular (19 adet). Kemalpaşa da proses atıksuyu olan tüm sanayi tesislerinin münferit AAT mevcuttur. azaltılmakta Endüstriyel bir atıksu arıtma tesisi ile organik ve ağır metal yüklerinin azaltılması Kula da bir endüstriyel atıksu arıtma tesisleri ile baraja kadarki yüzey suyu kalitesinin gözle görülür ölçüde değiştirilmesi Evsel ve endüstriyel bir atıksu tesisi ile Alaşehir Nehri su kalitesinin iyileştirilmesi ve mevcut Alaşehir evsel atıksu arıtma tesisinin iyileştirilmesi Evsel ve endüstriyel bir atıksu tesisi ile Irlamaz Nehri su kalitesinin iyileştirilmesi Kemalpaşa daki evsel ve endüstriyel bir atıksu arıtma tesisi ile Nif II Köprüsündeki su kalitesini gözle görülür şekilde iyileştirilmesi 8. Dursunlar Kum Ocakları Su kalitesi bir önceki numune noktasıyla aynı (7) Nif II Köprüsü - İzmir 9. Nif Deresi - Askılı Köprüsü Çok yüksek organik, inorganik ve ağır metal konsantrasyonları Arıtılmamış Kemalpaşa endüstriyel atık suyu ve kum işleme fabrikasının nehirdeki toplam katı madde miktarını arttırması Kemalpaşa arıtılmamış endüstriyel atık suyu Kemalpaşa daki evsel ve endüstriyel bir atıksu tesisi ile Nif Nehri ndeki su kalitesinin gözle görülür şekilde iyileştirilmesi Kemalpaşa daki evsel ve endüstriyel bir atıksu tesisi ile Nif Nehri ndeki su kalitesinin gözle görülür şekilde 15

16 11. Aşağı Çobanisa Köprüsü Organik, inorganik ve ağır metal konsantrasyonlarındaki bozulma 12.Akhisar Kılık Kum Deresi Yüksek organik, inorganik konsantrasyonları 13. Manisa Köprüsü Organik ve inorganik konsantrasyonlarındaki bozulma 14.Manisa Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi sonrası 15.Manisa OSB sonrası+ Deri fabrikaları 16. Emiralem Regülatörü İzmir Yüksek organik, inorganik ve ağır metal konsantrasyonları Yüksek organik, inorganik ve ağır metal konsantrasyonları 15 numaradan alınan numuneyle benzer konsantrasyonların olması 17. Maltepe İlçesi İzmir Organik ve inorganik konsantrasyonlardaki bozulma Irlamaz Nehri nden gelen sudan dolayı su kalitesindeki bozulma Akhisar bölgesindeki gıda endüstrisinden dolayı(zeytinyağı üretimi) kötü su kalitesi, Akhisar daki artıma tesisinin düşük verimliliği Kılık Kum Deresi ndeki zeytinyağı üretiminden gelen arıtılmamış atıksudan dolayı düşük su kalitesi Manisa daki arıtma tesisinin aşırı yükünden dolayı düşük verimliliği ve düşük su kalitesi, havzanın yukarı kısmından gelen arıtılmamış endüstriyel atıksudan kaynaklanan ağır metal konsantrasyonu OSB atksu arıtma tesisi faaliyette Havza yukarısından gelen evsel ve endüstriyel arıtılmamış atıksudan kaynaklı düşük su kalitesi Menemen den gelen atıksudan kaynaklı su kalitesindeki bozulma iyileştirilmesi Mevcut Akhisar evsel atıksu tesisin iyileştirilmesi, zeytinyağı fabrikaları için endüstriyel atıksu arıtma tesisinin inşası Zeytinyağı fabrikaları için endüstriyel atıksu arıtma tesisinin inşası Mevcut evsel atıksu arıtma tesisinin iyileştirilmesi Dericilere ait Merkezi AAT nin bir an evvel devreye alınması 16

17 3. KİRLETİCİ KAYNAKLAR Havzadaki su kirliliğinin kaynakları; Havzadaki endüstriyel gelişme, yoğun tarımsal faaliyetler ve hızla artan nüfus yüzeysel ve yeraltı kaynaklarının kirlenmesine sebep olmakta ve bu kaynakların su kalitesinin bozulmasına yol açmaktadır. Dolayısıyla, üç ana kirlilik kaynağı aşağıda belirtilmiştir: Evsel Atıksular Endüstriyel Atıksular Tarım 3.1 Kirletici Yükleri Debiler ve yükler Nehir havzasına debi deşarjı, evsel, endüstriyel ve tarımsal kaynaklı olarak incelenmiştir. Debiler EVSEL ATIKSU Her bir ilde üretilen evsel atıksuyun hesaplanmasında kullanılan su tüketim oranları, ilin büyüklüğüne bağlıdır. Tablo 3.1 de her bir ilçede üretilen evsel atıksuyun tahmin edilmesinde kullanılan tüketim oranları özetlenmektedir. Tablo 3.1 Tüketim oranları NÜFUS TÜKETİM ORANI (litre/ kişi gün) > > > > > > > Tahmini nüfuslara göre başlıca ilçelerden en yüksek evsel atıksuyu olanlar; o Toplam evsel atıksu debisi m 3 /gün (%33,63) olan Manisa, o Toplam evsel atıksu debisi m 3 /gün (%10,48) olan Akhisar, o Toplam evsel atıksu debisi m 3 /gün (%10,37) olan Salihli, o Toplam evsel atıksu debisi m 3 /gün (%9,34) olan Turgutlu, o Toplam evsel atıksu debisi m 3 /gün (%5,79) olan Menemen dir. ENDÜSTRİYEL ATIKSU Gediz Nehri Havzası boyunca yerleşmiş olan başlıca endüstriler deri, gıda, tekstil, otomotiv, metal, kâğıt ve diğer işlerdir. Nehir havzasına ilçeler tarafından deşarj edilen en yüksek hacimli endüstriyel atıksuların tahmini aşağıda verilmiştir: o o Toplam atıksu debisi m 3 /gün (%33,86) olan Menemen, Toplam atıksu debisi m 3 /gün (%33,36) olan Manisa, 17

18 o o o Toplam atıksu debisi m 3 /gün (%14,07) olan Kemalpaşa, Toplam atıksu debisi m 3 /gün (%15,82) olan Uşak Toplam atıksu debisi m 3 /gün (%2,60) olan Turgutlu. Aslında beşinci en yüksek endüstriyel atıksu debisi Kula endüstriyel bölgesi tarafından üretilmektedir. Ancak, m 3 /gün olan Kula endüstriyel atıksu debisi Gediz Nehri ne deşarj edilmemektedir. Bu endüstriyel atıksu, Kula daki volkanik alana deşarj edilmektedir. Kula Belediyesi ne göre bu alan, endüstriyel atıksu debisine tamamen doymuş olmasına rağmen, halen endüstriler aynı alana deşarjlarını yapmaktadırlar. Deşarj edilen alanda bu endüstriyel atıksuyu oluşturacak olan kirlilik etkisini göz önünde bulundurmak gerekecektir. En yüksek atıksu hacimlerini deşarj eden endüstriyel sektörler Tablo 3.2 de verilmiştir: Tablo 3.2 Endüstriyel sektörlere göre hacim yüzdelikleri Endüstriyel sektörler Endüstriyel hacim (%) Deri 57,7 Gıda 18,8 Tekstil 9,7 Otomotiv 3,0 Metal 3,0 Kağıt 2,9 Bu 6 sektör birlikte, toplam endüstriyel atıksu hacminin % 95,1 lik kısmını deşarj etmektedirler. TARIM Gediz Nehri Havzası boyunca sulanan yüzey alanları Tablo 3.3 de gösterilmiştir. Tablo 3.3 Gediz bölgesindeki sulama alanları İlçenin/ İlin İsmi Sulama Alanı (ha) Alaşehir Sarıgöl Boy Alaşehir Üzüm Ahmetli Gökkaya - Turgutlu Manisa Sarıkız Mesir Gediz Delta Menemen sol ve sağ kıyı sulama planı Nitel ve nicel olarak nehir havzasına yapılan kirlilik deşarjlarını belirleyebilmek için yükler üç kategoriye bölünmüştür; organikler, nütrientler ve ağır metaller. Yükler 18

19 EVSEL ATIKSU Evsel atıksu BOİ yüküyle karakterize edilir. BOİ olarak evsel yükün hesaplanmasında 0,06 kg BOİ/kişi x gün oranı kabul edilmiştir. Manisa, Akhisar, Alaşehir, Gölmarmara, Ahmetli ve Foça da olmak üzere belediyeye ait 6 evsel atıksu arıtma tesisi mevcuttur. Foça hariç, bu atıksu arıtma tesislerinin performansı, bu tesislere gelen debinin tesis kapasitesini aşması sebebiyle zayıftır. Dolayısıyla, bu arıtma tesisleri aşırı yüklenmiş olmaktadırlar. o o o o o Toplam BOİ yükü kg/gün (%19,9) olan Manisa, Toplam BOİ yükü kg/gün (%11) olan Akhisar, Toplam BOİ yükü kg/gün (%10,7) olan Salihli, Toplam BOİ yükü kg/gün (%8,7) olan Turgutlu, Toplam BOİ yükü kg/gün (%7) olan Menemen. ENDÜSTRİYEL ATIKSU Nehir havzasına ilçeler tarafından deşarj edilen endüstriyel atıksuyun en yüksek BOİ yüklerinin tahmini aşağıda gösterilmiştir: o o o o o Toplam BOİ yükü kg/gün (%53,5) olan Manisa, Toplam BOİ yükü kg/gün (%13,6) olan Menemen, Toplam BOİ yükü kg/gün (%6,6) olan Kemalpaşa, Toplam BOİ yükü kg/gün (% 5,1) olan Turgutlu, Toplam BOİ yükü kg/gün (%5,0) olan Salihli. Havzaya gelen toplam yükler Tablo 3.4 de verilmiştir. Tablo 3.4. Havzadaki toplam yükler BOİ5 (ton/yıl) TOPLAM N (ton/yıl) TOPLAM P (ton/yıl) Evsel Sanayi Tarım 534,2 668,22 Şekil 3.1 ve Şekil 3.2 sırasıyla, Evsel ve Sanayiden gelen organik yükleri ve evsel ve tarımdan gelen nütrient yüklerini göstermektedir. 19

20 Şekil 3.1 Sanayiden gelen ve evsel kirletici kaynakları TARIM Şekil 3.2 Evsel ve tarımsal kaynaklardan gelen nutrientler (TN,TP) 20

GEDİZ HAVZASI Gediz Nehri nin uzunluğu 275 km 175 km si Manisa ili 40 km si Kütahya ili 25 km si Uşak 35 km si İzmir

GEDİZ HAVZASI Gediz Nehri nin uzunluğu 275 km 175 km si Manisa ili 40 km si Kütahya ili 25 km si Uşak 35 km si İzmir 1/15 GEDİZ HAVZASI Gediz Nehri nin uzunluğu 275 km 175 km si Manisa ili 40 km si Kütahya ili 25 km si Uşak 35 km si İzmir 2/15 Gediz Havza Koruma Eylem Planı (2008) Gediz Havza Koruma Revize Eylem Planı

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

PROJE - FAALİYET KISA VADE ORTA VADE UZUN VADE 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI

PROJE - FAALİYET KISA VADE ORTA VADE UZUN VADE 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI ÇOB, DSİ, İB, Valilikler, Belediyeler, Üniversiteler, TÜBİTAK HSA/ÇİB 2 KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN SAĞLANMASI ÇOB, Valilikler HSA/ÇİB

Detaylı

MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI

MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI 1 İÇERİK 1. HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI 2. MARMARA VE SUSURLUK HAVZALARI 3. ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ 4. HAVZA YÖNETİM YAPILANMASI 5. NEHİR HAVZA YÖNETİM

Detaylı

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı 15 başlıktan meydana gelmektedir.

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı 15 başlıktan meydana gelmektedir. Ergene Havzası Koruma Eylem Planı 15 başlıktan meydana gelmektedir. ERGENE HAVZA KORUMA EYLEM PLANI 1. Dere yatakları temizleniyor, 2. Belediye AAT leri DSİ tarafından inşa ediliyor, 3. Islah Organize

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 7. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 03.11.2017 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Ülkemizde Atıksu Mevzuatı

Detaylı

BÜYÜK MELEN HAVZASI ENTEGRE KORUMA VE SU YÖNETİMİ. Prof. Dr. İzzet Öztürk İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü

BÜYÜK MELEN HAVZASI ENTEGRE KORUMA VE SU YÖNETİMİ. Prof. Dr. İzzet Öztürk İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü BÜYÜK MELEN HAVZASI ENTEGRE KORUMA VE SU YÖNETİMİ Prof. Dr. İzzet Öztürk İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü GÜNDEM Büyük Melen Havzası nın Konumu ve Önemi Büyük Melen Havzası ndan İstanbul a Su Temini Projesi

Detaylı

Prof. Dr.Lütfi AKCA Müsteşar

Prof. Dr.Lütfi AKCA Müsteşar Doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması 21.yy da insanlığın en önemli sorunlarından biri olmaya devam etmektedir. Dünya nüfusundaki hızlı artışla beraber, doğal kaynakların

Detaylı

SUSURLUK HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI İŞ PROGRAMI YILLAR

SUSURLUK HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI İŞ PROGRAMI YILLAR 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI 2 KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN SAĞLANMASI 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021-2030 2031-2040 ÇOB, DSİ, İB, Valilikler,

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇEVRE YÖNETİMİ

TÜRKİYE DE ÇEVRE YÖNETİMİ TÜRKİYE DE ÇEVRE YÖNETİMİ Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Y Genel MüdürlM rlüğü Nisan 2010 Ankara ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre ve Orman Bakanlığı : Politika ve prensipleri belirleme, Mevzuat

Detaylı

YILLAR KISA VADE ORTA VADE UZUN VADE

YILLAR KISA VADE ORTA VADE UZUN VADE 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI ÇOB, DSİ, İB, Valilikler, Belediyeler, Üniversiteler, TÜBİTAK HSA/ÇİB 2 KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN SAĞLANMASI ÇOB, Valilikler HSA/ÇİB

Detaylı

KÜÇÜK MENDERES HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI İŞ PROGRAMI KISA VADE ORTA VADE UZUN VADE

KÜÇÜK MENDERES HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI İŞ PROGRAMI KISA VADE ORTA VADE UZUN VADE 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI 2021-2030 2031-2040 ÇOB, DSİ, İB, Valilikler, Belediyeler, Üniversiteler, TÜBİTAK 2 KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN SAĞLANMASI ÇOB, Valilikler

Detaylı

YILLAR KISA VADE ORTA VADE UZUN VADE 2011 2012 2013 2014

YILLAR KISA VADE ORTA VADE UZUN VADE 2011 2012 2013 2014 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI ÇOB, DSİ, İB, Valilikler, Belediyeler, Üniversiteler, TÜBİTAK HSA/ÇİB 2 KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN SAĞLANMASI ÇOB, Valilikler HSA/ÇİB

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

2. PLANLAMA ALANININ ÜLKE VE BÖLGEDEKİ YERİ

2. PLANLAMA ALANININ ÜLKE VE BÖLGEDEKİ YERİ SELMA KISA PLANLAMA MANİSA İLİ, AKHİSAR İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ 2304 ADA 1 PARSEL VE 2305 ADA 1 PARSELİN DOĞUSUNDAKİ 30 METRELİK YOLA İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA

Detaylı

SEYHAN HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI İŞ PROGRAMI

SEYHAN HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI İŞ PROGRAMI 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI 2 KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN SAĞLANMASI ÇOB, DSİ, İB, Valilikler, Belediyeler, HSA/ÇİB Üniversiteler, TÜBİTAK ÇOB, Valilikler HSA/ÇİB

Detaylı

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Fatih TAŞPINAR Düzce Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Konuralp/DÜZCE 04.12.2012 1 KATI ATIK (ÇÖP) Toplumun

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı. AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı. AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması 1 Uygulama Örnekleri 1.Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği 2.Tehlikeli Maddelerin

Detaylı

Kentsel Atıksu Yönetimi

Kentsel Atıksu Yönetimi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK K BAKANLIĞI Kentsel Atıksu Yönetimi Buğçe e DOĞAN ÇİMENTEPE Çevre ve Şehircilik Uzmanı Çevre Yönetimi Y Genel MüdürlM rlüğü 07-10 Haziran 2012 - İstanbul Sunumun İçeriği Bakanlığımızın

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 4. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 24.09.2014 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Atıksu Mevzuatı Su Kirliliği Kontrolü

Detaylı

KONU BAŞLIĞI Örnek: ENERJİ VERİMLİLİĞİ NELER YAPILACAK? KISA SLOGAN ALTINDA KISA AÇIKLAMA (1 CÜMLE)

KONU BAŞLIĞI Örnek: ENERJİ VERİMLİLİĞİ NELER YAPILACAK? KISA SLOGAN ALTINDA KISA AÇIKLAMA (1 CÜMLE) KONU BAŞLIĞI Örnek: ENERJİ VERİMLİLİĞİ NELER YAPILACAK? KISA SLOGAN ALTINDA KISA AÇIKLAMA (1 CÜMLE) GÖRSEL MALZEME (FOTO, GRAFİK, ŞEKİL, LOGO VB.) GRAFİK VEYA TABLO (STRATEJİK PLANDA VERİLEN HEDEF VE ONLARA

Detaylı

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır.

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır. Kariyer Mühendislik 2011 yılında gelişen çevre ve iş güvenliği mevzuatlarının Türkiye de uygulanmasını hedef alarak kurulmuştur. Şirket çalışanlarının ve kurucusunun yıllar içerisinde elde etmiş olduğu

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. KIRŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYETLERİ : T.C. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Başvuruları (30.06.2013) İlimizde faaliyet gösteren işletmeler kuruluş aşamasında Müdürlüğümüze ÇED Yönetmeliği kapsamında başvuru yapmaktadır.

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita

Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 7 nci maddesi; evsel katı atıkların toplanarak bertaraf tesisine/aktarma istasyonlarına taşınması

Detaylı

10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ

10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ TR41 Bölgesi 2008 2010 10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ 10.1. Atık İstatistikleri 10.1.1. Belediye- Atık Hizmeti Verilen Nüfus ve Atık Miktarı 2008,2010 Toplam nüfus Belediye Anket uygulanan Anket uygulanan Atık

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU Tarih: 27 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 35 Katılımcı listesindeki Sayı: 30 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

ATIKSU YÖNETİMİ ve SU TEMİNİ PROJEKSİYONLARI Aralık 2015. Dr. Dursun Atilla ALTAY Genel Müdür

ATIKSU YÖNETİMİ ve SU TEMİNİ PROJEKSİYONLARI Aralık 2015. Dr. Dursun Atilla ALTAY Genel Müdür ATIKSU YÖNETİMİ ve SU TEMİNİ PROJEKSİYONLARI Aralık 2015 Dr. Dursun Atilla ALTAY Genel Müdür Marmara Havzası ve Atıksu Yönetimi 1950'li yıllar Caddebostan Plajı 1980'li yıllar Ülkemizin en kalabalık şehri

Detaylı

OSB LERDE ATIKSU YÖNETİMİ VE MEVZUAT UYGULAMALARI. Ercan GÜLAY Daire Başkanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Bursa 2016

OSB LERDE ATIKSU YÖNETİMİ VE MEVZUAT UYGULAMALARI. Ercan GÜLAY Daire Başkanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Bursa 2016 OSB LERDE ATIKSU YÖNETİMİ VE MEVZUAT UYGULAMALARI Ercan GÜLAY Daire Başkanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Bursa 2016 1 SUNUM PLANI Atıksu Mevzuatı OSB lerde Mevcut Durum OSB lerde Atıksu Sorunları

Detaylı

HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI EYLEMLERİ

HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI EYLEMLERİ Türkiye de Su Yönetiminin Değişimi Taner KİMENÇE, Altunkaya ÇAVUŞ,Burhan Fuat Çankaya 31 Ocak 2017 HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI EYLEMLERİ Havza Koruma Eylem Planları ile Ülkemizde bulunan 25 Nehir Havzasının

Detaylı

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ YENİ FOÇA ATIKSU ARITMA TESİSİ ATIKSU DEŞARJI DEĞERLENDİRME RAPORU

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ YENİ FOÇA ATIKSU ARITMA TESİSİ ATIKSU DEŞARJI DEĞERLENDİRME RAPORU TMMOB YENİ FOÇA ATIKSU ARITMA TESİSİ ATIKSU DEŞARJI DEĞERLENDİRME RAPORU ARALIK-2016 FOÇA ATIKSU ARITMA TESİSİ DEŞARJI DEĞERLENDİRME RAPORU İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü tarafından Ekim

Detaylı

İZMİR DE KATI ATIK YÖNETİMİ. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı

İZMİR DE KATI ATIK YÖNETİMİ. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı İZMİR DE KATI ATIK YÖNETİMİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı İL NÜFUSU: 4.061.074 KİŞİ 2009-2014: 21 İlçe (3,35 milyon kişi) Nisan 2014 itibariyle 30 İlçe ATIK YÖNETİMİNDE YASAL

Detaylı

Türkiye nin Su Potansiyelinin Belirlenmesi Çalışmaları

Türkiye nin Su Potansiyelinin Belirlenmesi Çalışmaları T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Türkiye nin Su Potansiyelinin Belirlenmesi Çalışmaları Türkiye Su Bütçesinin Belirlenmesi Çalıştayı 16 20 Mart 2015 / İstanbul A.Deniz

Detaylı

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ Planlama Alanının Tanımlanması Manisa İli 13.810 km² yüz ölçümüne sahip olup, 2015 itibarıyla

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

Dünyadaki toplam su potansiyeli. Dünyadaki toplam su miktarı : 1,4 milyar km 3 3/31

Dünyadaki toplam su potansiyeli. Dünyadaki toplam su miktarı : 1,4 milyar km 3 3/31 İçerik Dünyadaki su potansiyeline bakış Türkiye deki su potansiyeline bakış Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Görevleri Mevzuat Çalışmaları Yapılan Faaliyetler Su Tasarrufu Eylem Planı Su Ayakizi Çalışmaları

Detaylı

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Türkiye Çevre Durum Raporu 2011 www.csb.gov.tr/turkce/dosya/ced/tcdr_20 11.pdf A3 Su ve Su Kaynakları 3.4 Kentsel

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSİ ENERJİ GİDERİ GERİ ÖDEME BELGESİ

ATIKSU ARITMA TESİSİ ENERJİ GİDERİ GERİ ÖDEME BELGESİ EK-1 GERİ ÖDEME BELGESİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü SAYI B.18.0.ÇYG.0/ TARİH KONU Atıksu Arıtma Tesisi Enerji Gideri Geri Ödeme Belgesi BELGE NO ATIKSU ARITMA TESİSİ ENERJİ

Detaylı

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı ğ 27 Mayıs 2008, ANKARA SÜREÇ ÇEVRE SEKTÖRÜ Temmuz 1959 Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu Aralık 1999 Mart 2001 Mart 2001 Temmuz 2003 Aralık 2004 Helsinki

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Müsteşarım, Değerli Genel Müdürlerim, Sayın Belediye Başkanlarım,

Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Müsteşarım, Değerli Genel Müdürlerim, Sayın Belediye Başkanlarım, Manisa (Alaşehir) 13 Mart 26 Adet Tesisin Temel Atma ve Açılış Merasimi ( 21 temel, 5 açılış) (1 adedi baraj, 2 adedi büyük sulama, 1 adedi gölet, 14 adedi gölet ve sulama, 1 adedi gölet sulaması, 7 adedi

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU Tarih: 16 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 20 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI SAMSUN SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI 5216 sayılı yasadan önceki Belediye Hizmet Alanı (7.000 ha) 5747 sayılı yasadan sonra Büyükşehir Belediyesi Mücavir Alan Çizgisi (79.000 ha) 6360 sayılı

Detaylı

ATIKSU YÖNETİMİ VE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR. IV. OSB ÇEVRE ZİRVESİ Recep AKDENİZ Genel Müdür Yardımcısı Bursa 2016

ATIKSU YÖNETİMİ VE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR. IV. OSB ÇEVRE ZİRVESİ Recep AKDENİZ Genel Müdür Yardımcısı Bursa 2016 ATIKSU YÖNETİMİ VE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR IV. OSB ÇEVRE ZİRVESİ Recep AKDENİZ Genel Müdür Yardımcısı Bursa 2016 Sunumun İçeriği Su Durumu ve Sektörlere Dağılımı Bakanlığımızın Görev Çerçevesi Çevre kanununda

Detaylı

1 HAVZA KORUMA PLANI ADIMLARI

1 HAVZA KORUMA PLANI ADIMLARI 2. Orta Vade Uzun vade 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 Uygulayıcı 1 HAVZA KORUMA PLANI ADIMLARI 1.1 KENTSEL ATIKSU YÖNETİMİ AAT Revizyon ve İnşaatların Tamamlanması Mevcut Revizyon Gerekli Görülen

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve ÇEVRE Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB ve Çevre- Temel ilkeler AB ve İklim Değişikliği AB ve Su Kalitesi AB ve Atık Geri Dönüşümü Müzakere sürecinde

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU. Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI

PLAN AÇIKLAMA RAPORU. Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI MANİSA İLİ SARIGÖL İLÇESİ, SELİMİYE MAHALLESİ, MANİSA İLİ, SARIGÖL İLÇESİ, SELİMİYE MAHALLESİ, 105 ADA 1 PARSELDE YER ALAN TAHSİS-A ALANINDA KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ

BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ Kütahya Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi, İller Bankası nca 1985 yılında projelendirilmiş, 1992 yılında çalışmaya başlamıştır. Şehir merkezinin evsel nitelikli atıksularını

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI EVSEL VE ENDÜSTRİYEL KİRLİLİK İZLEME PROGRAMI 1 Ergene Havzası Su Kalitesi İzleme Raporu

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yalçın KARACA Şube Müdürü 1 İzin/Lisansa Tabi İşletme ve Faaliyetler Tesisler ve faaliyetler, Kirletici Vasıfları

Detaylı

Kaynağında ayrıştırılmış katı atıkların; Geri Dönüşümü, Tekrar Kullanımı ve Geri Kazanılması çok önemlidir [2].

Kaynağında ayrıştırılmış katı atıkların; Geri Dönüşümü, Tekrar Kullanımı ve Geri Kazanılması çok önemlidir [2]. KATI ATIK YÖNETİMİ: ERZURUM ÖRNEĞİ Katı Atık Nedir? Kullanılma süresi dolan ve yaşadığımız ortamdan uzaklaştırılması gereken her türlü katı malzemeye katı atık denir. Katı atıklar evde, okulda, hastanede,

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Su Ortamlarının Kalite Sınıflandırılması Kıtaiçi Yüzeysel Suların Sınıflandırılması Madde 7 (Mülga:RG-30/11/2012-28483) (4) Su Kalite Sınıfının Belirlenmesi

Detaylı

ATIKSU YÖNETĠMĠ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ahmet ALADAĞ Atıksu Yönetimi ve Planlama Birimi 12-13 Mayıs 2011 - KOCAELĠ

ATIKSU YÖNETĠMĠ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ahmet ALADAĞ Atıksu Yönetimi ve Planlama Birimi 12-13 Mayıs 2011 - KOCAELĠ ATIKSU YÖNETĠMĠ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ahmet ALADAĞ Atıksu Yönetimi ve Planlama Birimi 12-13 Mayıs 2011 - KOCAELĠ TÜRKĠYE DE ATIKSU MEVZUATI Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (2004) ÇEVRE KANUNU

Detaylı

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ Korkut Kaşıkçı 1, Barış Çallı 2 1 Sistem Yapı İnşaat ve Ticaret A.Ş. 34805 Kavacık, İstanbul 2 Marmara Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

ULUSAL SU VE SAĞLIK KONGRESİ

ULUSAL SU VE SAĞLIK KONGRESİ ULUSAL SU VE SAĞLIK KONGRESİ TEKIRDAĞ İLI, TÜRKMENLI GÖLETI İÇME SUYU HAVZASıNı ETKILEYEN UNSURLARıN TESPITI VE HAVZANıN KORUNMASıNA YÖNELIK YAPıLMASı GEREKENLER ÜZERINE BIR DEĞERLENDIRME Sema KURT Tekirdağ

Detaylı

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal kaynaklı kirlilik azaltılacak, Marjinal alanlar üzerindeki

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevre Denetimi Ani, planlı, birleşik denetimler ve izlemeler yapılmaktadır. 2872 sayılı Çevre Kanunu ve yönetmelikleri kapsamında Hava, Su,

Detaylı

SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 GENELGE ( 2006/15 )

SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 GENELGE ( 2006/15 ) SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 KONU: Atıksu Arıtma Tesisleri için İş Termin Planı GENELGE ( 2006/15 ) Çok çeşitli amaçlarla su kaynaklarına olan hızlı talep artışının karşılanması,

Detaylı

İSTANBUL UN YENİ SU KAYNAĞI SAKARYA NEHRİ VE SU ALMA YAPISI TEKNİK TESPİT GÖRÜŞÜ

İSTANBUL UN YENİ SU KAYNAĞI SAKARYA NEHRİ VE SU ALMA YAPISI TEKNİK TESPİT GÖRÜŞÜ TEKNİK TESPİT RAPORU 2014 İSTANBUL UN YENİ SU KAYNAĞI SAKARYA NEHRİ VE SU ALMA YAPISI TEKNİK TESPİT GÖRÜŞÜ [TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ] 30 AĞUSTOS 2014 TMMOB Çevre Mühendisleri Odası

Detaylı

MANİSA İLİ KULA İLÇESİ ZAFERİYE MAHALLESİ

MANİSA İLİ KULA İLÇESİ ZAFERİYE MAHALLESİ MANİSA İLİ KULA İLÇESİ ZAFERİYE MAHALLESİ 247 ADA 104(KISMEN)- 105-106-107 (KISMEN) PARSELLER ZAİRE PAZARI (TOPTAN TİCARET) AMAÇLI NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANILARI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1 İçindekiler

Detaylı

GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT

GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT GÖLMARMARA (MANİSA) GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2 NO:146/217

Detaylı

MEVCUT EVSEL KATI ATIK MİKTARLARI VE BERTARAF YÖNTEMLERİ:

MEVCUT EVSEL KATI ATIK MİKTARLARI VE BERTARAF YÖNTEMLERİ: ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA TEMATİK PANELİ Cezmi Neyim ÇEVKO Vakfı TÜRKİYE DE EVSEL NİTELİKLİ KATI ATIKLAR GİRİŞ : Son Yıllarda Katı Atıklardan kaynaklanan problemler ülkemizin en önemli çevre sorunlarındandır.

Detaylı

Kırklareli 15 Tesisin Açılış ve Temel Atma Merasimi 25 Mayıs 2013, Cumartesi 15:30

Kırklareli 15 Tesisin Açılış ve Temel Atma Merasimi 25 Mayıs 2013, Cumartesi 15:30 Kırklareli 15 Tesisin Açılış ve Temel Atma Merasimi 25 Mayıs 2013, Cumartesi 15:30 Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Belediye Başkanlarım, Genel Müdürlerim, değerli konuklar, hanımefendiler,

Detaylı

MERİÇ NEHRİ TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ

MERİÇ NEHRİ TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü MERİÇ NEHRİ TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ Dr. Bülent SELEK, Daire Başkanı - DSİ Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı, ANKARA Yunus

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) Tarih

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) Tarih İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İÇİNDEKİLER Sayfa 1. İŞLETME BİLGİLERİ 3 2.....

Detaylı

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKİNCİ SEVİYE SÜREÇLERİNE GÖRE DENETİM EVRENİ

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKİNCİ SEVİYE SÜREÇLERİNE GÖRE DENETİM EVRENİ İÇME SUYUNUN YÖNETİLMESİ 01 İçme Suyunun Yönetilmesi (Ham Su Temin Edilmesi) 01.01 Su Kaynaklarının Projelendirilmesi PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI Su Proje Şube Müdürlüğü 01.01 Su Kaynaklarının Projelendirilmesi

Detaylı

Dr. Rüstem KELEŞ SASKİ Genel Müdürü ADASU Enerji AŞ. YK Başkanı

Dr. Rüstem KELEŞ SASKİ Genel Müdürü ADASU Enerji AŞ. YK Başkanı Dr. Rüstem KELEŞ SASKİ Genel Müdürü ADASU Enerji AŞ. YK Başkanı Konunun önemi Belediyelerin enerji kaynakları; Hidrolik Bio kütle Bu kaynaklardan belediyeler nasıl yararlanabilir, Yenilenebilir enerji

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PROJE ÇALIŞMALARI

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PROJE ÇALIŞMALARI İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PROJE ÇALIŞMALARI TAMAMLANAN GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI (GEKA ) PROJELERİ Bilgisayar destekli Tasarım Programı olan NetCAD 6.0 Müdürlüğümüz personellerine Teknik Destek Faaliyet Programı

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR B E L E D İ Y E S İ 205 PERFORMANS PROGRAMI A Entegre Kırsal Kalkınma H3 Tarımsal Atıkların Depolanması Ve Kullanımı Sayısal Verilere Ulaşılması 00 2 Depolama Alanının Ve Kapasitesinin

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. SEVİM BUDAK Katı Atıklar Dünya nüfusu gün geçtikçe ve hızlı bir şekilde artmaktadır.

Detaylı

USBS Ulusal Su Bilgi Sistemi Projesi

USBS Ulusal Su Bilgi Sistemi Projesi USBS Ulusal Su Bilgi Sistemi Projesi USBS YAPISI 08.12.2014 Su Yönetimi Genel Müdürlüğü İzleme ve Su Bilgi Sistemi Dairesi Başkanlığı Su Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü 1 Sunum Planı Geçmiş Süreçler Gelecek

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU Tarih: 3 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 75 Katılımcı listesindeki Sayı: 66 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA TURGUTLU URGANLI TERMAL TURİZM MERKEZİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN NOTU İLAVESİ AÇIKLAMA RAPORU 2017-ANKARA 1 ALAN TANIMI

Detaylı

Belediye Çöp Gazı (LFG) nedir?

Belediye Çöp Gazı (LFG) nedir? Belediye Çöp Gazı (LFG) nedir? Belediye çöp gazı (LFG) belediye katı atıklarının (MSW) çözünmesinin yan ürünüdür. LFG: ~ 50% metan gazı (CH 4 ) ~ 50% karbondioksit (CO 2 )

Detaylı

DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT

DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT YÖNETİCİ ÖZETİ Düzce Valiliği ve Düzce Üniversitesi nin birlikte düzenlemiş olduğu

Detaylı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı ARAZİ BOZULUMU LAND DEGRADATİON Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı LAND DEGRADATİON ( ARAZİ BOZULUMU) SOİL DEGRADATİON (TOPRAK BOZULUMU) DESERTİFİCATİON (ÇÖLLEŞME) Arazi Bozulumu Nedir - Su ve rüzgar

Detaylı

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR AMAÇ Çorlu katı atık depolama sahası sızıntı sularının ön arıtma alternatifi olarak koagülasyon-flokülasyon yöntemi ile arıtılabilirliğinin değerlendirilmesi Arıtma alternatifleri

Detaylı

Mevcut durum Kazan Köyü nde kurulmuş olan Biyodisk Teknolojisi Arıtma Tesisinde, 600 eşdeğer kişiden kaynaklanmakta olan atıksular arıtılmaktadır.

Mevcut durum Kazan Köyü nde kurulmuş olan Biyodisk Teknolojisi Arıtma Tesisinde, 600 eşdeğer kişiden kaynaklanmakta olan atıksular arıtılmaktadır. ÖRNEK PROJE ASKİ Ankara İli Kazan İlçesine bağlı Pazar Köyü 600 kişi kapasiteli Dönen Biyolojik Disk (DBD) prensibi ile çalışan Paket biyolojik atıksu arıtma tesisi 0.37 kw motor-redüktör ile aylık kişi

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ KONYA ÜNĠVERSĠTESĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ Doç. Dr. Senar AYDIN Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 17.12.2015 1 2 o Evsel, endüstriyel,

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇİĞLİ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇİĞLİ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇİĞLİ SONUÇ RAPORU Tarih: 4 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 42 Katılımcı listesindeki Sayı: 31 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE BU ALANDA TÜRKİYE DE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE BU ALANDA TÜRKİYE DE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE BU ALANDA TÜRKİYE DE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Ayla EFEOGLU Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü AB İle İlişkiler Şube Müdürü İÇERİK AB Su Çerçeve Direktifi hakkında genel

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU Tarih: 20 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 55 Katılımcı listesindeki Sayı: 50 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2007 yılı içerisinde Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı nca 6 adet atıksu arıtma tesisi işletilmiştir. ÇİĞLİ ATIKSU ARITMA TESİSİ İzmir Büyük Kanal Projesi nin son noktası

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetim i Genel M üdürlüğü GENELGE

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetim i Genel M üdürlüğü GENELGE T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetim i Genel M üdürlüğü Sayı 41203884-010.06^2-2.8 Û.6./.Ç.5/.2016 Konu : Ergene Nehrinde Deşarj Standartlarında K ısıtlam a GENELGE (2 0 1 6 /0 5 ) Bilindiği

Detaylı

BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI

BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI TC. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI 28 OCAK 2011 TEKĠRDAĞ SU KĠRLĠLĠĞĠ: Yeryüzündeki sular, güneşin

Detaylı

MANİSA İLİ, DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

MANİSA İLİ, DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI MANİSA İLİ DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELE İLŞİKİN MANİSA İLİ, DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

TÜRKİYE DE SU POTANSİYELİ VE ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI

TÜRKİYE DE SU POTANSİYELİ VE ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi 273 TÜRKİYE DE SU POTANSİYELİ VE ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI Veysel ASLAN Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Dairesi Başkanı Ankara /

Detaylı

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yönetmeliğin Yayınlandığı Resmi Gazete nin Tarihi Sayısı 29/06/2012 28338 İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ²

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Çevre Danışmanlık Firmasının İsmi ve Logosu AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Tetkik Tarihi : Tetkik Saati : A - İŞLETME BİLGİLERİ Adı Adresi Faaliyet Konusu ÇKAGİLHY Kapsamındaki Yeri ÇED Mevzuatına Göre

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu EDİRNE İLİ 1/25 000 ÖLÇEKLİ 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı, Edirne İli, Merkez İlçe, Tayakadın Köyü, Karakoltepe Mevkii, 34 Pafta, 164 Ada, 27 Parselin bulunduğu alanı kapsamaktadır.

Detaylı

«MAVİ DENİZ TEMİZ KIYILAR»

«MAVİ DENİZ TEMİZ KIYILAR» MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI «MAVİ DENİZ TEMİZ KIYILAR» ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI MUĞLA İLİ Muğla Muğla, 895.000 kişilik nüfusu ve 12.975 km 2

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI MANİSA İLİ SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELE İLİŞKİN MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir.

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir. PLANLAMA ALANININ KONUMU ve TANITIMI Çalışma alanı, Manisa İli Akhisar İlçesi Akhisar Belediyesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Manisa İli Akhisar ın doğusunda Gördes, güneyinde Gölmarmara, batısında

Detaylı

SU VERİMLİLİĞİ 16.12.2015

SU VERİMLİLİĞİ 16.12.2015 SU VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI 16.12.2015 E R K A N P E T E K A L ÇEVRE MÜHENDİSİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1987 epetekal@egeseramik.com EGE SERAMİK GENEL GÖRÜNÜŞ EGE SERAMİK UYDU GÖRÜNTÜSÜ EGE SERAMİK ATIK

Detaylı

KİRLİLİK YÜKÜ HESAPLAMALARI

KİRLİLİK YÜKÜ HESAPLAMALARI KİRLİLİK YÜKÜ HESAPLAMALARI Dr. Alpaslan EKDAL İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü ekdala@itu.edu.tr Kıyı Suları, Yer altı Suları ve Yüzeysel Suların Kalitesinin Belirlenmesi ve Yönetimi Hizmet İçi Eğitim Programı

Detaylı

Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar. Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi

Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar. Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi Atık Nedir Atık: Üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR STRATEJİK PLANI

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR STRATEJİK PLANI BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BEL E D İ Y E S İ 2015 2019 STRATEJİK PLANI Balıkesir Büyük şehir Bel ediyesi 2015-2019 Stratejik Pl an ı 3.4.10 Stratejik Alan 10 : Kırsal Hizmetler A1 Entegre Kırsal Kalkınma H1.

Detaylı