ONKOLOJİDE DESTEKLEYİCİ BAKIM KLINIK ONKOLOJI EL KITABI ERIC E. PROMMER, DENNIS A. CASCIATO HAZIRLAYAN: İNTERN DR. SELİN YILMAZ,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ONKOLOJİDE DESTEKLEYİCİ BAKIM KLINIK ONKOLOJI EL KITABI ERIC E. PROMMER, DENNIS A. CASCIATO HAZIRLAYAN: İNTERN DR. SELİN YILMAZ, 27.02."

Transkript

1 1 ONKOLOJİDE DESTEKLEYİCİ BAKIM KLINIK ONKOLOJI EL KITABI ERIC E. PROMMER, DENNIS A. CASCIATO HAZIRLAYAN: İNTERN DR. SELİN YILMAZ,

2 1. AĞRI 2 A. Optimal ağrı kontrolünün önündeki engeller; Ağrı, kanser hastalarında en sık görülen ve ürküntü yaratan belirtilerden biridir. Prevelansı erken evrede %30-40, ileri evrede ise yaklaşık %90 kadardır. Ağrı kontrol edilemezse, yaşam kalitesini bozar. Ağrı tedavisindeki gelişmeler, kanserli hastaların çoğunda ağrının tedavisini mümkün kılmaktadır.

3 1. AĞRI 3 Hasta ile ilişkili engeller; Ağrı bildiriminde isteksizlik Tedavi önerilerine uyumsuzluk Bağımlılık korkusu Yan etkiler hakkında kaygılar Hastalık progresinden, injeksiyonlarından korku ve ağrının çekilmesi gerektiği inancı

4 1. AĞRI 4 Hekimlere ilişkin engeller; Hastaların ağrılarını değerlendirmede yetersizlik Ağrının spesifik tedavisi hakkında bilgi eksikliği (opioidlerin dozu, yan etkileri ve hastaların bağımlılığı konusunda aşırı endişeler nedeniyle hekimler genellikle yetersiz doz ilaç kullanmaktadır.)

5 1. AĞRI 5 Kurumsal engeller; Ağrı tedavisine öncelik veren tıbbi yaklaşım eksikliği Kaynakların yetersizliği Ağrı değerlendirme yöntemlerinin yetersiz kullanımı

6 1. AĞRI 6 B. Kanser hastalarında ağrının değerlendirilmesi Öncelikle hastanın ağrısına inanmak Tam bir ağrı öyküsü almak Ağrıya akut, kronik, aralıklı, rastgele ya da araya giren olarak tanımlamak Tüm yakınmaları önem sırasına göre değerlendirmek Alkol ya da ilaç bağımlılığı hakkında öykü almak Nörolojik muayeneyi de içeren ayrıntılı fizik muayene yapmak Tanısal işlemleri planlamak Tedavi etmek ve alınan yanıtı değerlendirmek Tedaviyi bireyselleştirmek Ağrı şiddeti skalaları kullanarak hasta ile iletişim kurmak

7 1.AĞRI 7 C. Kanser hastalarında ağrı tedavisinin ilkeleri altta yatan nedenini etkili şekilde tedavi edilemediği durumlarda 1.Kanser ağrısının tedavisinde ideal olanı tamamen giderilmesidir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda amaç yaşam kalitesi ve günlük işlevleri sağlayacak şekilde maksimum ağrı kontrolüdür.

8 1.AĞRI 8 2. kanser ağrısı tedavisinin farmakolojik basamakları; DSÖ ağrının sistemik tedavisinde 3 basamaklı yaklaşım tanımlanmıştır. Basamak 1: kanserle ilişkili hafif ağrısı olan hastalar nonopioid analjeziklerle tedavi edilebilir. Basamak 2: ılımlı ağrısı olanlar ya da ilk basamağın etkisiz olduğu hastalar, asetaminofenle kombine hidrokodon ya da oksikodon gibi opiyoidlerle tedavi edilebilir. Basamak 3: şiddetli ağrısı olan ya da ilk iki basamak tedavilerin ağrısını geçiremediği hastalarda, tedavi morfin, hidromorfin, metadon, fentanil, ve oksikodon içerir.

9 1.AĞRI 9 3. İntratekal analjezikler sıklıkla, farmakolojik tedavi ile ağrı kontrolünün yetersiz kaldığı ya da oral opiyoidlerin yan etkilerine tolerans geliştiremeyen hastalarda kullanılır. 4. Bloklar ve sinir cerrahisi yaklaşımları 5. Lokalize farmakolojik analjezikler ve nonfarmakolojik yaklaşımlar 6.Placebo kanser ağrısında kontrendikedir 7.Fiziksel bağımlılık ve tolerans uzun süre opiyoid kullanmış kanser hastalarında sık görülen bir yan etkidir. 8.Etkisiz analjezi, optimal ağrı tedavisinin önündeki engellere bağlı yetersiz tedavi ya da ilerleyen kansere bağlı olan dirençli ağrının sonucudur.

10 1.AĞRI 10 D. Nonopiyoid analjezikler; 1.asetaminofen 2.salisilatlar: aspirin, kolin magnezyum trisalisilat 3.COX inhibitörleri E. Kanser ağrısının tedavisinde adjuvant ilaçlar; 1.kortikosteroidler 2.bifosfanat infüzyonu 3.anksiyolitik ilaçlar: benzodiazepinler, antihistaminikler

11 1.AĞRI 11 F. Nöropatik ağrı sendromları, ağrı yanıcı ya da batıcı şekilde ise, antikonvülzan ilaçlarla tek başına ya da trisiklik antidepresanlarla birlikte tedavi edilebilir. 1.antiepileptik ilaçlar: gabapentin, fenitoin, karbamazepin, lamotrigin, topiramat, valproik asit 2.antidepresanlar: TAD, SSRI

12 1.AĞRI 12 3.alfa adrenerjik agonistler tizanidin gibi ilaçlardır ve kontrollü olmayan çalışmalara dayanan verilere göre dirençli nöropatik ağrı tedavisinde kullanılabilir. 4.Sistemik lokal anestezikler: iv lidokain, meksiletin 5.Topikal ajanlar: lidokain peç %5, topikal kapsaisin, topikal opioidler

13 2.ORAL BELİRTİLER 13 A.Stomatitis pek çok sitotoksik ajan ile kemoterapiye bağlı olarak tedaviden 2 ile 10 gün sonra ya da başboyun bölgesine uygulanan radyoterapi sırasında gelişebilir. Belirtiler genellikle tedavinin tamamlanmasından 2-3 hafta sonra düzelir ama daha uzun süre de kalabilir. Tedavi: ağrıyı tetikleyen gıdalardan kaçınmak alkolden uzak kalmak tuzlu ya da karbonatlı soda içeren solüsyonlarla ağzı sık sık çalkalamak ulcerease, BAX, stomafate, gelclair ile gargara yapmak

14 2.ORAL BELİRTİLER 14 B. Kserostomi baş boyun bölgesine uygulanan radyoterapinin bir komplikasyonudur ama ayrıca sık kullanılan bazı ilaçlar (antihistaminikler ve opioidler) ve ağızdan nefes almak da neden olabilir. Tedavi; iyi oral hijyen ve hidrasyonun sağlanması amifostin etiyol yapay tükürük preparatları pilokarpin

15 2.ORAL BELİRTİLER 15 C. Tat değişiklikleri tat almada azalma, tat değişikliği ya da tat kaybı olarak ortaya çıkabilir. İleri evredeki kanserli hastalarda, kanserli hastalarda uygulanmasa da kırmızı ete karşı tat kaybı sıktır. Tedavi; iyi oral hijyenin sağlanması amfoterisin, allopürinol, B laktam antibiyotikler, klorheksidin gargaralar ve pentamidin

16 2.ORAL BELİRTİLER 16 D.Halitozis soluk verme havasının solunum ya da gastrointestinal sistemden gelen kötü kokulu içerikle kombine olmasıdır. Tedavi; optimal dental hijyen ve hidrasyon yumuşak bir fırça ile dilin hafifçe fırçalanması ağız yıkama solüsyonları, nefes tazeleyen tabletler infeksiyonların uygun tedavisi eğer gerekliyse gastrik staz için prokinetik ilaçlar

17 2.ORAL BELİRTİLER 17 E.Disfaji; katı ve sıvı gıdaların ağızdan mideye geçişinde zorluktur. Nedenleri özofagusun kanserle infiltrasyonu, serebellar hasar ya da nöromuskuler disfonksiyonlardır. Tedavi; aspirasyonu değerlendirmek için videofluorroskopik baryumlu grafi ve fibroendoskopi ile yapılır. özofagus kanserine bağlı özofagus obstruksiyonun palyasyonu eğer özofagial stent tıkanırsa hasta 30 dakikada bir hidrojen peroksit ile dilue edilmiş küçük miktarlarda suyu yudumlayabilir. beslenme desteği KT ya da RT için beslenme tüpü ile kısa süreli uygulama şeklinde optimize edilir.

18 3.BULANTI VE KUSMA 18 Kanser hastalarında bulantı ve kusma en sık olarak sitotoksik kemoterapinin sonucunda oluşur. Diğer bulantı ve kusma nedenleri arasında artmış intrakranial basınç, anksiyete, barsak obstrüksiyonu, konstipasyon, opioidler, RT, benign gastrik hastalıklar, metabolik anomaliler, otonomik fonksiyonlar ve diğer ilaçlar sayılır.

19 3.BULANTI VE KUSMA 19 Tedavi; 1. kusmanın önlenmesi; serotonin reseptör antagonistleri, metaklopramid, kortikosteroidler, lorazepam, 2. bulantı için kullanılan ilaçlar; kannabioidler, skopolamin, fenotiyazinler, halopeidol, metoklopramid 3.uzamış kusma, tedaviden 1-2 gün sonra oluşur. Tek başına deksametazon, metaklopramid, ondansetron, aprepitant, palanosetron

20 4.KOLOREKTAL BELİRTİLER 20 A.Kabızlık ileri evredeki kanserlerde çok sıktır. Karında gerginlik, sert dışkı, sık dışkılama ve abdominal rahatsızlığın eşlik ettiği barsak hareketlerinde zorluk olarak tanımlanmıştır. Nedenleri; barsak obstrüksiyonu, spinal kord basısı ve hiperkalsemi gibi doğrudan kanser ilişkili durumlardır. Genel güçsüzlük, inaktivite, konfüzyon, depresyon, dehidratasyon ve öneri eksikliği gibi kanserin ikincil etkilerine bağlı nedenler. Opioidler, antikolinerjikler, antasidler, antikonvülzanlar, antiemetikler Diabet, hipotiroidizm, anal kanal hastalıkları ve divertikül gibi eşlik eden ek hastalıklar

21 4.KOLOREKTAL BELİRTİLER 21 Tedavi; 1.volüm arttırıcılar: gerçek laksatiflerden daha fizyolojiktir. 2. gaita yumuşatıcılar: sert dışkı olduğunda kullanışlıdır; docusate sodyum, docusate kalsiyum 3. barsak motilitesini uyaranlar yumuşak dışkı olduğunda kullanışlıdır; senna, bisakodil 4. kaydırıcı laksatifler 5. osmotik laksatifler bağırsağın içine sıvı çekerler; laktuloz, magnezyum hidroksit, magnezyum sitrat, sodyumfosfat 6. rektal laksatifler

22 4.KOLOREKTAL BELİRTİLER 22 B. Rektal akıntı, hemoroid, rektal impaction, tümör, radyasyon proktiti ve çeşitli rektal fistüllere bağlı olabilir. Neden belirlendikten sonra kortikosteroidli suppoziturlar ya da lavmanlar ile inflamasyon azaltılabilir. C. Enterokutanöz fistüller kolostomi ya da ileostomi gibi cerrahi stamalarda olduğu gibi torbalarla kontrol edilebilir. D. Distal kolon ve rektal kanserlerin mesane ya da vaginaya fistullerin daha proksimal kolostomi ile tedavisi en iyidir.

23 4.KOLOREKTAL BELİRTİLER 23 E. Kemoterapinin indüklediği diyare genel durumu bozucu ve yaşamı tehdit edici poransiyelde olabilir. KİD, fluoropirimidin ve irinotekan içeren rejimlerde anlamlı olarak yüksektir. Loperamid ve difenoksilat gibi opioidler, KİD tedavisinde en sık kullanılan ilaçlardır. Bu ajanlar ince ve kalın bağırsakların peristaltizmini yavaşlatarak diyareyi azaltırlar.

24 5.ÜRİNER BELİRTİLER 24 A. Dizüri; üriner mesane ya da üretranın inflamasyonudur. Tedavi; fenazopiridin, amitriptilin B. Mesane spazmı; kanser, radyoterapi sonrası fibrozis, yerleştirilmiş kateter, sistit ya da anksiyeteye bağlı mesane irritasyonudur. Tedavi; sistit antibiyotiklerle, kateteri değiştirmek ve eğer üretral kateter varsa mesane irrigasyonu ile tedavi edilir.

25 5.ÜRİNER BELİRTİLER 25 C. Üriner tıkanıklık; malign ya da benign prostat büyümesi, mesane boynunun infiltrasyonu, presakral pleksopati, ilaçlar, intratekal blok, cerrahiye bağlı mesane denervasyonu, dolu rektum, ayakta duramama, asteni Tedavi; bir üretral kateter gerekebilir. Terazosin hidroklorid, betanekol tedavisi D. Tümöre bağlı üriner obstrüksiyon; tümör, striktür, taş, pıhtı, retroperitoneal fibrozis, benign prostat büyümesi, infeksiyon, nörojenik hastalığa bağlı olabilir. Tedavi; alt üriner obstrüksiyonda üretra içine ya da suprapubik olarak kateter takılır. Üst üriner obstrüksiyonda nefrostomi tüpleri, sistoskopi ile yerleştirilen stentler ya da nefrostomi tüpünden takılan stent ile tedavi edilebilir.

26 6.SOLUNUM BELİRTİLERİ 26 A. Öksürük; hava yolu irritasyonu: kuru hava, hava yolundaki tümör, dış bası, vokal kord paralizisine bağlı aspirasyon, yutma refleksinde azalma, fistül ve GÖR den olur. Akciğer patolojisi: infeksiyon, lenfanjitik karsinom, radyasyon pnömonitisi, KOAH, akciğer ödemi ve plevral ya da perikardiyal effüzyon gibidir. Diyafragma, plevra ya da perikardiyum irritasyonu Tedavi; antibiyotikler, bronkodilatatörler, drenaj fizyoterapi, mukolitikler, antitussifler (opioidler, benzonatat, lokal anestezikler, dekstrometorfan, inhale B2 agonistler)

27 6.SOLUNUM BELİRTİLERİ 27 B. Hıçkırık; tümör infiltrasyonu, subfrenik abse ya da amfizem, hepatomegali ve asite bağlı diyafragma irritasyonu Mediastenal kansere bağlı frenik sinir irritasyonu Herhangi bir nedene bağlı gastrik irritasyon Üremi, özefajit ya da beyin tümörleri Deksametazon ve barbitürat gibi ilaçlar Tedavi; gastrik distansiyonun azaltılması: nazogastrik intubasyon, nane suyu ya da gaz gidericiler Hiperkapninin indüklenmesi: nefesi tutmak ya da bir torbaya solutmak Baklofen, klorpromazin, metaklopramid, nifedipin, benzonatat, ondansetron, antikonvülzanlar

28 6.SOLUNUM BELİRTİLERİ 28 C. Dispne; tümör ile ilişkili trakea ya da bronş obstrüksiyonu İnfeksiyon akciğer ya da bronş kaynaklı Fonksiyonel akciğer dokusunda azalma Anksiyete varlığında benzodiazepinler Kardiyovasküler nedenler; KKY, KMP, Perikardiyal effüzyon Tedavi; hipoksemik hastalarda oksijen tedavisi yararlıdır. KOAH ve ileri evre kanser hastalarında opioidler etkilidir. Benzodiazepinler, kortikosteroidler, bronkodilatatörler de endikeyse kullanılabilir.

29 7.CİLT SORUNLARI 29 A. Kaşıntı; safra yolu obstrüksiyonu, paraneoplastik sendromlar, lenfomalr, cilt metastazları, renal yetmezlik, opioidler, amfetamin, intraspinal morfin gibi ilaçlar, uyuz, ilaçlara karşı aşırı duyarlılık, otoimmun hastalıklar, demir eksikliği, polistemia vera, tiroid hastalıkları, psikiyatrik nedenler Tedavi; altta yatan kanserin kontrolü kaşıntıyı giderebilir. Topikal tedavi; kafur ve mentol ile yapılan emülsiyon, fenol ya da pramoksin etkili olabilir.

30 7.CİLT SORUNLARI 30 B. Saç dökülmesi; kraniyal radyoterapi ve bazı sitotoksik ilaçların uygulanmasının sonucunda fark edilir alopesi gelişir. Bu tedavilerin başlangıcından 2 ila 3 hafta sonra saç dökülmesi başlar. Saçlar genellikle tedavi kesildikten sonra çıkmaya başlar. Tedavi; duygusal destek; hastalar bu konuda bilgilendirilmelidir. Saçların yeniden, sıklıkla da kıvırcık olarak çıkacağı açıklanmalıdır. Peruk, şapka ya da renkli eşarp kullanımı, hafif şampuanlar, saten yastık kullanımı önermek gerekir.

31 31 8.NEKROTİK KÖTÜ KOKULU TÜMORAL KİTLELER PATAGONEZ:Progresif olarak büyüyen tümöral kitleler üzerini örten cildi erode ve ülsere edebilir. Kitlenin merkezinde nekrotik formasyon ve buradan putressin ve kadeverin gibi kötü kokulu poliaminlerin salınımı oluşur. Hastaların çoğu bu kötü kokunun farkında değildir. TEDAVİ 1.Radyoterapi, büyük kitlelerin invaze edebildiği üstlerindeki cildin bütünlüğü radyoterapi ile korunabilir. 2.Amputasyon, RT ya da KT ye dirençli tümörler için gerekebilir. 3.Cilt metastazları bedende küçük bir alanı etkilemişse lokal rezeksiyon için uygun olabilir. Ancak lokal nüksler beklenir.

32 32 8.NEKROTİK KÖTÜ KOKULU TÜMORAL KİTLELER 4.Kemoterapi ya da endokrin tedavi primer tümörün özelliğine göre uygun olabilir. 5.Lokal bakım: Sık giysi değiştirmek ve emici gücü fazla, yapışmayan bir malzemeden yapılmış giysiler olmalıdır. İrrigasyon yapılabilir. Gümüş Nitrat uygulanabilir. 6.Kokunun kontrolü için yaklaşımlar: İzolasyon, Odada deodorant uygulanması,metronidazol, Chloesium

33 9.ATEŞ 33 NEDENLERİ. Tümörün indüklediği ateşin tanısının tek yolu diğer nedenlerin dışlanmasıdır.bu herhangi bir malignitede olabilir ama özellikle aşağıdaki durumlarda olur: 1.Lenfomalar ve miyeproliferatif hastalıklar 2.Retroperitoneal kanser 3.Karaciğerin metastatik kanserleri 4.Hepatosellüler ve renal hücreli karsinoma 5.Gastrik ve pankreatik kanserler 6.Osteosarkomlar

34 9.ATEŞ 34 TEDAVİ; 1.Eğer mümkünse altta yatan tümörün kontrolü,tümörden gelen ateşin kontrolündeki en etkili yoldur. 2.Aspirin ve asetaminofen dönüşümlü olarak 2 saatte bir alterne edilebilir. 3.İndometazin,25 ile 50 mg p.o. Günde üç defa dozda sıklıkla yardımcıdır. 4.Kortikosteroidler genel olarak yardımcıdır ama genellikle gerekli değildir.

35 10.LENFÖDEM 35 Lenfatik drenajın transport kapasitesinden fazla olması olarak tanımlanır. En sık nedeni lenfatik drenajın obstrüksiyonudur ama ayrıca vasküler hasar komponenti de vardır. A)Riskli hastalar 1. RT kadar nodal diseksiyon yapılmış meme kanserli hastalar 2. Nodal diseksiyon yapılmış melanomalı hastalar 3. Cerrahi geçirmiş ya da tüm pelvik radyoterapi almış prostat kanserli hastalar

36 10.LENFÖDEM 36 Lenfödemin tedavisi 1.Hastanın kolda yaralanma, sulanma ya da eritem oluştuğunda doktora başvurması konusunda eğitimi gereklidir. 2.Manuel lenfatik drenaj etkilenmiş kola hafif şekilde elle masaj yapılarak, ödem lenfatik anastomoz boyunca fonksiyonel lenf nodlarına yönlendirilir 3.Ekstremite pompaları yardımcı olabilir. 4.Egzersiz ve elevasyon asla zararlı değildir. 5.Antibiyotikler infeksiyonun kanıtı varsa önerilir. 6.Diüretikler eğer anlamlı vasküler komponent varsa yardımcı olabilir. 7.Kortikosteroidler lenfödeme neden olan büyümüş lenf nodları varsa yardımcıdır.

37 37 SABRINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER.

KANSER AĞRISI, TEDAVİ PRENSİPLERİ BASAMAK TEDAVİSİ VE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AĞRI. Dr. Ecevit Sarıhan, Dr. Ercüment Kadıo lu, Dr.

KANSER AĞRISI, TEDAVİ PRENSİPLERİ BASAMAK TEDAVİSİ VE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AĞRI. Dr. Ecevit Sarıhan, Dr. Ercüment Kadıo lu, Dr. KANSER AĞRISI, TEDAVİ PRENSİPLERİ VE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AĞRI Dr. Ecevit Sarıhan, Dr. Ercüment Kadıo lu, Dr. Füsun Artıran de Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimli i AD, Samsun ÖZET Kanser

Detaylı

MİGREN BA AĞRISI TEDAVİSİ

MİGREN BA AĞRISI TEDAVİSİ 11 MİGREN BA AĞRISI TEDAVİSİ Migren tedavisi, ilaç ve ilaç dışı tedavi olmak üzere ikiye ayrılır. 1. İlaç dışı tedavi Hastanın hastalık hakkında bilgilendirilmesi Yaşam şeklinin düzenlenmesi: o Düzenli

Detaylı

ANTİNEOPLASTİK TEDAVİ ALAN HASTALARDA AĞIZ, DİŞ VE ÇENEDE GÖZLENEN DEĞİŞİKLİKLER

ANTİNEOPLASTİK TEDAVİ ALAN HASTALARDA AĞIZ, DİŞ VE ÇENEDE GÖZLENEN DEĞİŞİKLİKLER T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı ANTİNEOPLASTİK TEDAVİ ALAN HASTALARDA AĞIZ, DİŞ VE ÇENEDE GÖZLENEN DEĞİŞİKLİKLER BİTİRME TEZİ Stj.Dişhekimi Merve ERGÜZ Danışman Öğretim

Detaylı

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU)

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) Türk Nöroloji Derneği 2011 BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) MİGREN BAŞAĞRISI

Detaylı

LARENJEKTOMĐ REHBERĐ. Sayfa 1

LARENJEKTOMĐ REHBERĐ. Sayfa 1 LARENJEKTOMĐ REHBERĐ Düzenleyenler: Dr. Đrfan YORULMAZ Dr. Hazan BAŞAK Dr. Çiler TEZCANER Dr. Süha BETON Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı Sayfa 1

Detaylı

CHIROCAINE 25 mg/10 ml Levobupivakain

CHIROCAINE 25 mg/10 ml Levobupivakain CHIROCAINE 25 mg/10 ml Levobupivakain İnfüzyon İçin Konsantre Çözelti içeren Ampul Steril, Apirojen FORMÜLÜ Beher polipropilen ampul 25 mg (2.5 mg/ml) levobupivakaine eşdeğer levobupivakain hidroklorür;

Detaylı

PEDİATRİK RADYOTERAPİDE GEÇ YAN ETKİLER: İZLEM ve DESTEK TEDAVİ PROTOKOLLERİ

PEDİATRİK RADYOTERAPİDE GEÇ YAN ETKİLER: İZLEM ve DESTEK TEDAVİ PROTOKOLLERİ PEDİATRİK RADYOTERAPİDE GEÇ YAN ETKİLER: İZLEM ve DESTEK TEDAVİ PROTOKOLLERİ Dr Vuslat Yürüt Çaloğlu Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı vuslatyurut@yahoo.com Kanser tedavisinde

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Klinik Şefi: Prof. Dr. Erşan AYGÜN ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA

Detaylı

SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI VE İLAÇLARI 3

SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI VE İLAÇLARI 3 SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI VE İLAÇLARI 3 3. Parkinson Tedavisinde Kullanılan İlaçlar: Parkinson hastalığının tedavisinde, esas itibariyle ya dopamini artıran ilaçlar (örneğin Levodopa) veya SSS ye girebilen

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİ DOÇ. DR. BENAN ÇAĞLAYAN KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ

Detaylı

R +CHOP. Non-Hodgkin Lenfoma Tedavisi İçin

R +CHOP. Non-Hodgkin Lenfoma Tedavisi İçin R +CHOP Non-Hodgkin Lenfoma Tedavisi İçin Değerli hasta ve hasta yakınlarımız; bu kitapçıklar sizlere Hematoloji Uzmanlık Derneği tarafından hastalığınız sürecinde karşınıza çıkabilecek sorunların çözümünde

Detaylı

SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Yener YÖRÜK SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ (Uzmanlık Tezi) Dr. M. Cengiz

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Her kontrollü salımlı film tablette 25 mg metoprolol tartrata eşdeğer 23.75 mg metoprolol süksinat içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Her kontrollü salımlı film tablette 25 mg metoprolol tartrata eşdeğer 23.75 mg metoprolol süksinat içerir. 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ BELOC ZOK 25 mg KONTROLLÜ SALIMLI FİLM TABLET 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde : Her kontrollü salımlı film tablette 25 mg metoprolol tartrata

Detaylı

Birinci Basamak Tedavi Hizmetlerinde Baş Ağrılarına Yaklaşım: Eczacının Rolü

Birinci Basamak Tedavi Hizmetlerinde Baş Ağrılarına Yaklaşım: Eczacının Rolü Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi Cilt 33 / Sayı 1 / Ocak 2013 / ss. 75-104 Birinci Basamak Tedavi Hizmetlerinde Baş Ağrılarına Yaklaşım: Eczacının Rolü Received : 03.07.2012 Revised :

Detaylı

YENİDOĞAN DÖNEMİNDE MEKANİK VENTİLASYON DESTEĞİ ALMIŞ OLAN BEBEKLERİN UZUN SÜRELİ İZLEMİ

YENİDOĞAN DÖNEMİNDE MEKANİK VENTİLASYON DESTEĞİ ALMIŞ OLAN BEBEKLERİN UZUN SÜRELİ İZLEMİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Klinik Şef V.: Uzm. Dr. Yasemin Akın YENİDOĞAN DÖNEMİNDE MEKANİK VENTİLASYON DESTEĞİ

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Kontrollü salım tableti. Bir tarafına siyah mürekkeple alza 18 yazılmış kapsül biçiminde sarı tabletler.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Kontrollü salım tableti. Bir tarafına siyah mürekkeple alza 18 yazılmış kapsül biçiminde sarı tabletler. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CONCERTA 18 mg kontrollü salım tableti 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Metilfenidat hidroklorür 18 mg Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat 6,84

Detaylı

GASTROİNTESTİNAL BOZUKLUĞU OLAN HASTAYA YAKLAŞİM

GASTROİNTESTİNAL BOZUKLUĞU OLAN HASTAYA YAKLAŞİM GASTROİNTESTİNAL BOZUKLUĞU OLAN HASTAYA YAKLAŞİM 1 İNT.DR.GÜLTEKİN TAŞKIRAN NİSAN 2014 Gastrointestinal patoloji olduğunu düşündüren başlıca semptomlar ; Retrosternal yanma Dispepsi Yutma ile ilgili sorunlar

Detaylı

A dan Z ye İlaç Rehberi

A dan Z ye İlaç Rehberi A dan Z ye İlaç Rehberi Anestezi Teknisyen ve Teknikerleri ne Yönelik Ahmet Emre AZAKLI www.aeazakli.com 2013 Başlarken Değerli meslektaşım ; Şüphesiz ki uygulamalarımızın büyük bölümü farmakolojik bilgi

Detaylı

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme Kanser Nedir? Vücudumuzda tüm organlar hücrelerden oluşur. Hücreler vücudumuzun en küçük yapıtaşlarıdır ve ancak mikroskopla görülebilirler. Sağlıklı vücut hücreleri (kas ve sinir hücreleri hariç) bölünebilme

Detaylı

AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ

AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ 1 AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ Prof. Dr.Ahmet Dobrucalı, Uz.Dr.Erkan Çağlar Tedavide kaydedilen belirgin ilerlemelere rağmen üst gastrointestinal sistem kanamaları günümüzde

Detaylı

ALKOL VE MADDE EL KİTABI

ALKOL VE MADDE EL KİTABI Hekimler için Alkol ve Madde Eğitim Programı ALKOL VE MADDE EL KİTABI Kültegin Ögel Aziz Karalı Defne Tamar Duran Çakmak AMATEM Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 1998 Hekimler için Alkol ve

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. AFINITOR, 30, 60 ve 90 tablet içeren blister ambalajlarda takdim edilmektedir.

KULLANMA TALİMATI. AFINITOR, 30, 60 ve 90 tablet içeren blister ambalajlarda takdim edilmektedir. KULLANMA TALİMATI AFINITOR 5 mg tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir tablet 5 mg everolimus içerir. Yardımcı maddeler: Butilhidroksitoluen, laktoz monohidrat, susuz laktoz, hidroksipropil metilselüloz,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI İPRAVENT 20 / 100 mcg inhalasyon için aerosol

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI İPRAVENT 20 / 100 mcg inhalasyon için aerosol KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI İPRAVENT 20 / 100 mcg inhalasyon için aerosol 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: İpratropium Bromür Monohidrat* 21 mcg Salbutamol Sülfat** 120,0

Detaylı

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler güncel gastroenteroloji 18/4 İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler Nurhan DEMİR, Yusuf Ziya ERZİN İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul

Detaylı

Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER. Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr.

Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER. Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr. . Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr. Yılören Tanıdır YAZARLAR VE KATKIDA ÇOCUKLARDA ÜROLOJİK BULUNANLAR PROBLEMLER

Detaylı

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli Uygulama yolu:

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli Uygulama yolu: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI BLEOCIN-S 15 mg Liyofilize Toz İçeren Flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Bleomisin sülfat 15 mg [15.000 (15x10 3 ) IU ya eşdeğer olacak

Detaylı

LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ

LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 70.YIL İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ Uzmanlık Tezi Dr. F. Banu

Detaylı

SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI VE BESLENME TEDAVİSİ

SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI VE BESLENME TEDAVİSİ SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI VE BESLENME TEDAVİSİ Hazırlayanlar Araş. Gör. Gamze Akbulut Araş Gör Hilal Çiftçi Yrd. Doç. Dr. Emine Yıldız Hacettepe Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. LEUCOSTIM 30 MIU S.C./I.V. kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. LEUCOSTIM 30 MIU S.C./I.V. kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ LEUCOSTIM 30 MIU S.C./I.V. kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Bir kullanıma hazır enjektör, 1.0 ml'de 30 milyon ünite

Detaylı