TBMM (S. Sayısı: 1273)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TBMM (S. Sayısı: 1273)"

Transkript

1 Dönem: 22 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 1273) Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 31 Milletvekili ile Kocaeli Milletvekili Eyüp Ayar ve 30 Milletvekilinin, Kocaeli'nin Gebze İlçesinin Dilovası Beldesindeki Sanayi Atıklarının Çevre ve İnsan Sağlığı Üzerindeki Olumsuz Etkilerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve (10/254, 258) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Çevre kirliliği, konunun uzmanları tarafından çevrenin doğal yapısının ve birleşiminin bozulması, değişmesi ve böylece insanların olumsuz yönde etkilenmesi olarak tanımlanmaktadır. Bilinçsiz kullanılan her şey gibi, temiz ve sağlıklı tutulmayan çevre de insanlara zarar vermektedir. İnsanların en temel hakkı olan yaşam hakkı, çevre kirlenmesiyle tehdit edilmektedir. Doğal etmenlerin dışında günümüzde daha çok insan faaliyetleri, çevre kirlenmesine neden olmaktadır. Dünyada yaşanan kalkınma yarışı, pek çok çevre felaketlerini de beraberinde getirmektedir, özellikle sanayi atıkları ve evsel atıkların çevreye gelişigüzel, arıtma önlemleri alınmadan bırakılması çevre sağlığının bozulmasına neden olmaktadır. 1970'li yıllardan itibaren çevre önplana çıkmış, çevre kirliliğinden kaynaklanan tehlike, ülkelerin ve insanların gündemlerinin baş sıralarına yerleşmiştir. Buna paralel olarak alınan önlemler ve yapılan düzenlemelerle çevre standartlan yükseltilmiş, çevre kirliliğine karşı önlemler alınmaya başlanmıştır; ancak, ne yazık ki, alınan önlemler insanları sağlıklı bir çevreye kavuşturacak yeterli düzeye ulaşmamıştır. Son yıllarda, özellikle kanser hastalığı ile çevre kirliliği arasında bir bağ kurulmaktadır. Buna göre, zehirli ya da radyasyonlu atıkların kansere yol açtığına dair yaygın bir kanaat hâkimdir. Kocaeli, ülkemizin sanayileşme bakımından en önde gelen illerindendir. Gerek il merkezi gerekse Gebze İlçesinde çok sayıda sanayi tesisi bulunmaktadır. Özellikle kimya, demir-çelik ve enerji sektörünün ağırlıklı olarak üretim yaptığı Dilovası Beldesi de sanayiin yoğunlaştığı yerleşim merkezlerindendir. Son aylarda, özellikle Kocaeli İli Dilovası Beldesinde çevresel kaynaklı etkenlerle birtakım sağlık sorunlarının yaşandığı pek çok kere bölgede yayın yapan yerel basında yer almıştır. Dilovası Beldesinde faaliyetlerini sürdüren sanayi tesislerinin atıklarını Dilderesi'ne bıraktıkları da iddialar arasındadır. Dilovası'nda yaşanan bu sağlık sorunları ve özellikle kanser olaylarındaki anormal artışlar üzerine Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı konuyla ilgili bir çalışma yapmıştır. Yapılan çalışmayla ilgili olarak hazırlanan bir önrapor Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu tarafından ilgili mercilere sunulmuştur.

2 - 2 - Önraporda yer alan bilgilere göre, Dilovası'nda son sekiz yılda gerçekleşen ölümlerin yüzde 32,3'ü kanser nedeniyledir. Kanser nedenli bu ölümlerin yüzde 44'ü akciğer, yüzde 19,5'i de mide kanseri nedeniyle gerçekleşmiştir. Dünya Sağlık Örgütünün 2004 verilerine göre dünyadaki ölümlerin yüzde 12,5'i kanser nedeniyledir ve kanser ölümlerinin de yüzde 17,5'i akciğer, yüzde 11,9'u mide kanseri nedeniyle gerçekleşmektedir. Türkiye'deki ölümlerin ise yüzde 12,5'i kanser nedeniyle gerçekleşmektedir. Görüldüğü üzere, Dilovası'nda yaşanan kansere bağlı ölümler hem dünyadaki rakamların hem de Türkiye'deki rakamların çok üstündedir. Bölge halkı, dünya ve Türkiye'deki rakamların 2,5 katı miktarda gerçekleşen kansere bağlı ölümleri Dilovası'ndaki çevre kirliliği ile ilişkilendirmektedir ve haklı olarak halk büyük bir tedirginlik yaşamaktadır. Ne yazık ki, aylardır kamuoyunda tartışılmasına rağmen konuyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları bugüne kadar bölge halkını rahatlatacak yeterlilikte bir açıklama yapamamışlardır. Kocaeli İli Dilovası Beldesinde yaşanan kansere bağlı ölümler ile bu beldede kurulu sanayi tesislerinin ürettiği atık maddeler arasında bir ilişkinin bulunup bulunmadığı, işletmelerin ve bu konuda görevli kamu kuramlarının sorumluluklarının gereğim yapıp yapmadıklarının tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 üncü ve 105 inci maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. İzzet Çetin Birgen Keleş Salih Gün Kocaeli İstanbul Kocaeli Mehmet Sefa Sirmen Orhan Eraslan Nurettin Sözen Kocaeli Niğde Sivas Hüseyin Ekmekcioğlu Ufuk Özkan Sedat Pekel Antalya Manisa Balıkesir Mehmet Uğur Neşşar Mehmet Vedat Yücesan Uğur Aksöz Denizli Eskişehir Adana Orhan Ziya Diren Ali Arslan Ali Oksal Tokat Muğla Mersin Mehmet Ziya Yergök Vezir Akdemir Mehmet Vedat Melik Adana İzmir Şanlıurfa Gökhan Durgun Nuri Çilingir Özlem Çerçioğlu Hatay Manisa Aydın Mevlüt Coşkuner Ahmet Yılmazkoya Atilla Kart İsparta Gaziantep Konya Kemal Sağ Yılmaz Kaya Abdulaziz Yazar Adana İzmir Hatay Mehmet Boztas Kemal Demirel N. Gaye Erbatur Aydın Bursa Adana İsmail Değerli Rasim Çakır Ankara Edirne

3 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Kocaeli'nin Gebze İlçesine bağlı, Dilovası Beldemizde bugün yaklaşık insan yaşamakta, hızlı nüfus artışı ve yoğun göç devam etmektedir. Bu insanların büyük çoğunluğu da gecekondularda yaşamaktadır. Dilovası'nda bulunan büyük sanayi kuruluşları, enerji santralları, limanlardaki gemiler, D-100 ve TEM otoyolunun yoğun araç trafiği, kömür depoları ve taşocaklarınm çıkarmış olduğu katı, sıvı ve gaz atıklarıyla, hem çevreyi kirletmekte hem de burada yaşayan insanların hayatını tehdit etmektedir. Sonradan kurulan Organize Sanayi Bölgesi de iki mahalleyi, sanayi sınırları içerisine almıştır. Anayasamızın 98 inci maddesi, TBMM İçtüzüğünün 104 üncü ve 105 inci maddeleri çerçevesinde bu bölgemizdeki olumsuzlukların giderilebilmesi, çevre ve halk sağlığı yönünden gerekli tedbirlerin alınabilmesi için Meclis araştırması açılmasını istiyoruz. Gereği için yüce makamlarınıza arz ederiz. Saygılarımızla. Eyüp Ayar Şükrü Önder Suat Kılıç Kocaeli Yalova Samsun Nihat Ergün Nevzat Doğan Muzaffer Baştopçu Kocaeli Kocaeli Kocaeli Ahmet Yeni Mustafa Said Yazıcıoğlu Mehmet Zekai Özcan Samsun Ankara Ankara Mahmut Kaplan Mustafa Eyiceoğlu Nur Doğan Topaloğlu Şanlıurfa Mersin Ankara Fetani Battal Teyfık Ziyaeddin Akbulut Mustafa Tuna Bayburt Tekirdağ Ankara Fatma Şahin Talip Kaban Metin Kaşıkoğlu Gaziantep Erzincan Düzce Sinan Özkan Ali Temür Hasan Bilir Kastamonu Giresun Karabük Yüksel Coşkunyürek Alaettin Güven Alim Tunç Bolu Kütahya Uşak Mustafa Nuri Akbulut Vahit Kiler Zülfü Demirbağ Erzurum Bitlis Elazığ Fahri Çakır Abdullah Erdem Cantimur Hasan Ali Çelik Düzce Kütahya Sakarya Ünal Kaçır İstanbul

4 - 4 - GEREKÇE Kocaeli'nin Gebze İlçesine bağlı Dilovası Beldesi, Gebze'ye 11 km, İzmit'e 25 km mesafede hektar arazi üzerinde kurulmuş, çok önemli bir sanayi kentimizdir. Beldenin yüzölçümünün yüzde 40'ı sanayi, yüzde 25'i konut, yüzde 35'i orman alanıdır. Körfezin kenarında, D-100, TEM otoyolu ve demiryolunun geçtiği çanak biçimindeki topoğrafık yapısı ile stratejik bir yerde kurulan Dilovası'nda, Türkiye'nin en büyük kimya fabrikaları, demir çekme fabrikaları, ayrıca enerji santralları ve diğer sanayi kuruluşları mevcuttur sayımında nüfusu olan Dilovası'nda, bugün, takriben kişi yaşamaktadır yılında belediye olmuş, yoğun göç alan, sanayi kuruluşları ile konutların iç içe olduğu, kaçak yapılaşmanın ve çarpık kentleşmenin tipik örneğidir; altyapısı her yönüyle yetersizdir. Sanayileşmenin getirdiği her türlü olumsuzlukların ve çevre kirliliğinin boyutları had safhadadır yılında DOSB (Dilovası Organize Sanayi Bölgesi) 822 hektar alana kurulmuş, 164 ana sanayi kuruluşunu bünyesinde toplamış; fakat, çözüm getirecek yerde problemleri artırmıştır; çünkü, Dilovası'nın 7 mahallesinden 2 tanesi (Fatih, Yeni Yıldız) Organize Sanayi Bölgesi içerisinde kalmıştır. Zaten, bu fabrikalar Dilovası Organize Sanayi Bölgesi kurulmadan önce de vardı. Konut alanlarının yüzde 60'a yakını 2/b arazisi vasfında olup, bunların çoğu gecekondudan ibarettir. Dilovası'nın deniz sahili, 9 tane limanla tamamen kapatılmıştır. Çok yoğun deniz ve kara trafiği mevcuttur. D-100 ve TEM otoyollan bu beldeden geçmektedir. Beldenin kuzeyinde Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi kurulmuş olup, ayrıca bu bölgede birçok sanayi ürün depoları da bulunmaktadır. Bu kadar sanayi kuruluşu, limanlar ve yollardan geçen araçların çıkarmış olduğu her türlü katı, sıvı ve gaz atıkları çevreyi âdeta katletmiştir. Beldenin denizi kirlenmiş, dereleri kirlenmiş, toprağı kirlenmiş, havası kirlenmiş, öyle ki, insanların bu bölgede sağlıklı yaşamlarını sürdürmeleri zorlaşmıştır. Bilhassa, solunum yolları ve kanser hastalıklarında artışlar gözlenmektedir. Dilovası'nın batısında, Gebze girişinde bulunan taşocakları ise, hem Dilovası'nı hem Tavşanlı Köyünü hem de Gebze'yi, gürültüsüyle, tozu dumanıyla, kirliliğiyle rahatsız etmekte, açılan büyük çukurlarla arazi tahrip edilmekte, yakışmayan görüntüler ortaya çıkmaktadır. Sanayileşme ve teknolojinin hızlı gelişimi, getirdiği göç, çarpık yapılaşma, plansız şehirleşme, altyapı yetersizliği, neticesinde de insan ve çevre sağlığını tehdit eden tüm olumsuzluklar için, Dilovası'nın incelenmesi, araştırılması, bu konuda çözüm üretilmesi için bir laboratuvar görevi yapacaktır. Anayasamızın 56 ncı maddesi "Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir" demektedir. Bu kentimizin korunması, burada yaşayan insanlarımızın sağlığı ve geleceği için örnek bir çalışmayla sorunların giderilebilmesi, gerekli tedbirlerin alınması düşüncesiyle hazırladığımız Meclis araştırması önergemizi Genel Kurulun takdirlerine arz ediyoruz.

5 5- Kocaeli'nin Gebze İlçesinin Dilovası Beldesindeki Sanayi Atıklarının Çevre ve İnsan Sağlığı Üzerindeki Olumsuz Etkilerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/254, 258) Sayı: A.01.1.GEÇ:10/254, /11/2006 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Kocaeli'nin Gebze İlçesinin Dilovası Beldesindeki Sanayi Atıklarının Çevre ve İnsan Sağlığı Üzerindeki Olumsuz Etkilerinin araştırılması amacıyla, tarihinde kurulan (10/254, 258) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun çalışmalarını tamamlayarak düzenlemiş olduğu rapor ve ekleri ilişikte sunulmuştur. Gereğini arz ederim. Saygılarımla. Eyüp Ayar Kocaeli Komisyon Başkanı Ek: Komisyon Raporu

6

7 KOCAELİ'NİN GEBZE İLÇESİNİN DİLOVASI BELDESİNDEKİ SANAYİ ATIKLARININ ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA KURULAN (10/254,258) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU RAPORU

8

9 - 9 - İÇİNDEKİLER»ATI'A I. ARAŞTIRMANIN KONUSU 11 II. KOMİSYONUN KURULUŞU 12 III. KOMİSYONUN GÖREV SÜRESİ 14 IV. KOMİSYONUN ÇALIŞMALARI GİRİŞ BÖLGENİN ÖZELLİKLERİ Ülke ve Bölge İçindeki Yeri Coğrafi Konumu Ulaşım Bağlantıları Fiziksel Yapı Ekonomik Yapı Nüfus BÖLGEDEKİ KİRLİLİK KAYNAKLARI Dil Deresi Kirlilik Kaynakları Tehlikeli Atıklar Katı Atıklar Endüstriyel Kirlilik Endüstrilerden Kaynaklanan Hava Kirliliği Endüstrilerden Kaynaklanan Su Kirliliği Taş Ocaklarından Kaynaklanan Kirlilik Karayollarından Kaynaklanan Kirlilik Limanlardan Kaynaklanan Kirlilik ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALAR Hava Kirliliği Konusunda Yapılan Çalışmalar Hava Kalitesi Sınır Değerleri Difüzyon Tüpleri ile Yapılan Ölçümler Sürekli Ölçüm Sonuçları Ağır Metal Analizleri Su Kirliliği Konusunda Yapılan Çalışmalar TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALAR SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALAR Dilovası OSB Kuruluş Süreci İlgili İdarelerince Onaylanan İmar Planlan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Onaylanan İlave ve Revizyon İmar Planı İle Getirilen Kararlar Etap (Dilovası Kısmı) II. Etap (Tavşancıl Kısmı) III. Etap (Muallim Kısmı) IV. Etap (E5-Tem Arası) V. Etap (Tavşanlı Kısmı) 152

10 -10- SAYFA 6.3 Çevre Düzeni Planı Dilovası OSB'nin Çevre İle İlgili Plan Notları Dilovası OSB Tüzel Kişiliğinin Bakışı İle Bölgenin Durumu Dilovası Organize Sanayi Bölgesinin Konumu Bölgedeki Sanayi Yapılaşmasının Süreci Dilovası OSB'deki Firmalar Dilovası OSB Tüzel Kişiliğinin Hedefleri Dilovası OSB Tüzel Kişiliğinin Çalışmaları VALİLİKÇE YAPILAN ÇALIŞMALAR Kocaeli Valiliğince Yapılan Çalışmalar İl Çevre ve Orman Müdürlüğü'nce Yapılan Çalışmalar KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NCE YAPILAN ÇALIŞMALAR ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALAR Temmuz-14 Eylül 2006 Tarihleri Arasında Yapılan İnceleme Çalışmalan ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN SAĞLIĞA OLAN ETKİLERİ BİLGİLERİNE BAŞVURULAN TEMSİLCİLERİN BEYANLARINA İLİŞKİN TUTANAK ÖZETLERİ Nisan 2006 Tarihli Tutanak Özeti Nisan 2006 Tarihli Tutanak Özeti Mayıs 2006 Tarihli Tutanak Özeti Mayıs 2006 Tarihli Tutanak Özeti Mayıs 2006 Tarihli Tutanak Özeti Haziran 2006 Tarihli Tutanak Özeti KOMİSYONUN BÖLGEDE YAPTIĞI YERİNDE İNCELEME ÇALIŞMALARI Nisan 2006 Tarihinde Yapılan İnceleme Çalışmaları Mayıs 2006 Tarihinde Yapılan İnceleme Çalışmaları Mayıs, 1-2 Haziran 2006 Tarihli Yerinde İnceleme Çalışmaları TESPİT EDİLEN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ NİHAİ DEĞERLENDİRME 321 KAYNAKLAR 329 EKLER 331 Ek-1: Organize Sanayi Bölgelerinin Kuruluşu, Yönetimi ve Uygulamaları 331 Ek-2: Kocaeli İlinde Dilovası OSB Dışındaki Diğer OSB'lerin Durumu 349 Ek-3: Dilovası Belediyesi Defin Kayıt Defteri 355 Ek-4: Çevre ve Orman Bakanlığının Kocaeli Valiliğine Yazdığı Yazı 367 Ek-5: Konu Hakkındaki Mevzuat 369

11 -11- I. ARAŞTIRMANIN KONUSU Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 31 Milletvekili ile Kocaeli Milletvekili Eyüp Ayar ve 30 Milletvekili tarafından, Kocaeli'nin Gebze İlçesinin Dilovası Beldesindeki sanayi atıklarının çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin araştırılması ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca verilen 10/254 ve 10/258 esas numaralı Meclis araştırması önergeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 14/3/2006 tarihli 74 üncü Birleşiminde birleştirilerek görüşülmüş ve önergelerde belirtilen hususları araştırmak üzere bir komisyon kurulması kararlaştırılmıştır. değinilmiştir: (10/254,258) esas numaralı Meclis araştırması önergelerinde şu hususlara Sanayileşme ve artan iç göçe bağlı olarak ortaya çıkan çarpık yapılaşma nedeniyle Türkiye bugün önemli bir çevre sorunu ile yüz yüzedir. Özellikle birçok sanayi tesisinin ve yoğun bir yerleşimin bulunduğu Kocaeli ve Gebze bölgesinde yaşanan çevre kirliliği, hava, su ve toprak kalitesini olumsuz yönde etkilemekte ve sonuçta insan sağlığını tehdit eden bir boyuta ulaşmaktadır. Gebze'ye bağlı Dilovası Beldesi, gerek sanayi tesisleri, gerek artan nüfus yoğunluğu nedeniyle söz konusu çevre kirliliğinin odağı haline gelmiştir. Beldede, kimya, demir çelik ve enerji sektöründe faaliyette bulunan birçok tesis ve bu tesislere ait çok sayıda liman bulunmaktadır. Limanlar ve Dilovası'nın içinden geçen D 100 ve TEM otoyolları nedeniyle bölgede yoğun bir deniz ve kara trafiği yaşanmaktadır. Dilovası Organize Sanayi Bölgesi (DOSB) ise, mevcut sanayi tesislerini kapsayacak şekilde sonradan kurulmuştur. Dilovası Belediyesine bağlı iki mahalle de DOSB'un sınırları içinde kalmıştır. Söz konusu sanayi tesisleri, yoğun trafik ve sayıları artan taşocakları ile kömür depolama tesisleri nedeniyle oluşan çevre kirliliği, yöre halkının sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Özellikle kanser vakalanndaki artış üzerine Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Bölümü konu ile ilgili bir çalışma yapmıştır. Hazırlanan ön rapora göre, Dilovası Beldesinde yaşanan kansere bağlı ölümler, Türkiye ve dünya ortalamasımn 2-2,5 kat üstündedir. Bu sonucun bölgedeki çevre kirliliğinden kaynaklandığı düşünülmektedir.

12 -12 Bu nedenlerle, yukarıda sayılan kirletici faktörlerin, Dilovasındaki insan ve çevre sağlığına etkisinin araştırılması ve çözüm yollarının tespit edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla bir Meclis araştırması komisyonu kurulması talep edilmiştir. (10/254,258) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu II. KOMİSYONUN KURULUŞU Kocaeli Milletvekili îzzet Çetin ve 31 Milletvekilinin, Kocaeli Dilovası Beldesindeki kansere bağlı ölümlerle sanayi atık bağlantısınm araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/254) esas numaralı önergesi 16/2/2005 tarihinde, Kocaeli Milletvekili Eyüp Ayar ve 30 Milletvekilinin, Kocaeli Gebze İlçesinin Dilovası Beldesindeki sanayi kuruluşlarının atıklarının çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/258) esas numaralı önergesi ise 4/3/2005 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiştir. (10/254) esas numaralı Meclis araştırması önergesi Türkiye Büyük Millet Meclisinin 22/2/2005 tarihli 61 inci Birleşiminde, (10/258) esas numaralı önerge ise Genel Kurulun 8/3/2005 tarihli ve 67 nci Birleşiminde okunmuştur. Söz konusu Meclis araştırması önergeleri, konuları aynı olduğundan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun 14/3/2006 tarihli 74 üncü Birleşiminde birleştirilerek görüşülmüş ve önergelerde belirtilen hususları araştırmak üzere bir Meclis Araştırması açılmasına, araştırmayı yürütecek komisyonun 12 üyeden kurulmasına, görev süresinin komisyonun başkan, başkanvekili, sözcü ve katip üye seçimi tarihinden itibaren 3 ay olmasma ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına karar verilmiştir. Söz konusu 871 sayılı Meclis kararı, 21/3/2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

13 -13- KOMİSYON ÜYELERİ VE BAŞKANLIK DİVANI Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 4/4/2006 tarihli 83 üncü Birleşiminde (10/254,258) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimi yapılmıştır. Yapılan seçim sonucunda komisyon üyeliklerine, Adalet ve Kalkınma Partisinden Mahmut KOÇAK Yüksel ÇOŞKUNYÜREK Mustafa Nuri AKBULUT Hasan BİLİR Veli KAYA Eyüp AYAR Nevzat DOĞAN Recep YILDIRIM (Afyonkarahisar Milletvekili) (Bolu Milletvekili) (Erzurum Milletvekili) (Karabük Milletvekili) (Kilis Milletvekili) (Kocaeli Milletvekili) (Kocaeli Milletvekili) (Sakarya Milletvekili) Cumhuriyet Halk Partisinden İzzet ÇETİN Salih GÜN İdris Sami TANDOGDU (Kocaeli Milletvekili) (Kocaeli Milletvekili) (Ordu Milletvekili) Anavatan Partisinden Hasan ÖZYER (Muğla Milletvekili) seçilmişlerdir. Komisyonun, en yaşlı üye sıfatı ile Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOGDU başkanlığındaki 4/4/2006 tarihli ilk toplantısında Başkanlık Divanı seçimi yapılmıştır. 8 üyenin katılımı ile yapılan gizli oylama sonucunda, Komisyon Başkanlığına Kocaeli Milletvekili Eyüp AYAR, Başkanvekilliğine Kocaeli Milletvekili Salih GÜN, Sözcü Üyeliğe Sakarya Milletvekili Recep YILDIRIM ve Katip Üyeliğe Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOGDU seçilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun üye seçimi ile Komisyonun Başkanlık Divanı seçimine ilişkin 873 sayılı Meclis karan, 13/4/2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

14 -14- Komisyon üyelerinden Muğla Milletvekili Hasan ÖZYER'in 26/4/2006 tarihinde istifa etmesi üzerine, boşalan üyeliğe aynı tarihte Ankara Milletvekili Muzaffer R. KURTULMUŞOĞLU seçilmiştir. III. KOMİSYONUN GÖREV SÜRESİ Komisyonumuzun üç ay olan görev süresi, Başkanlık Divanının oluşturulduğu 4/4/2006 tarihinde başlamıştır. Çalışmalarını bu süre içinde bitiremeyen Komisyonunun görev süresi, Genel Kurulun 3/10/2006 tarihli 2 nci Birleşiminde, 4/10/2006 tarihinden itibaren 1 ay uzatılmıştır. Söz konusu 881 sayılı Meclis Kararı, 7/10/2006 tarih sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. IV. KOMİSYONUN ÇALIŞMALARI Anayasanın 98 inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri çerçevesinde görev ve yetkilerini kullanan Meclis Araştırması Komisyonu 4/4/2006 tarihindeki ilk toplantısında, çalışma yöntemine ilişkin olarak; Komisyon görüşmelerinde tam tutanak tutulmasına, Komisyon çalışmalarını kamuoyuna duyurabilmek, ilgililerle iletişimi ve bilgi akımını sağlamak amacıyla web sitesi kurulmasına, Komisyon çalışmalarına yardımcı olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlanndan uzmanların görevlendirilmesine, konuyla ilgili bilgi ve belge istenmesine, brifing alınacak kişilerin tespiti için Komisyon Başkanlığının yetkili kılınmasına, Komisyon üye ve uzmanlarının Ankara dışında da araştırma ve inceleme yapabilmelerinin sağlanmasına ve Genel Kurulun toplantı saatlerinde de çalışılabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından izin istenmesine, karar vermiştir. Komisyon, çalışma süresi içinde 12 toplantı yapmıştır. Bu toplantıların dokuzu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, ikisi Kocaeli'nde ve biri Dilovası'nda gerçekleştirilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki toplantılarında ve bölgede yaptığı yerinde incelemelerde

15 15 başta akademisyenler olmak üzere kamu ve özel sektör temsilcileri ile sivil toplum örgütlerinden bilgi almıştır. Öte yandan Komisyonun yaptığı 123 adet yazışma sonucunda 70 adet belge temin edilmiştir. Ayrıca Komisyon, gerek Dilovası'nda gerekse Gebze'de birçok sanayi tesisinde ve Organize Sanayi Bölgesinde yerinde incelemeler yapmış ve Çevre Referans Laboratuarı Mobil Ölçüm Aracı ile Dilderesi'nden numuneler alarak bölgedeki çevre sorunu ile ilgili ilk elden bilgi sahibi olmuştur. Komisyonun talebi üzerine, çalışmalarımıza ve rapor yazımına teknik katkıda bulunmak üzere Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Çevre Mühendisi Dr. Başak Kılıç TAŞELİ, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Çevre Mühendisi Mustafa TÜRK, Çevre ve Orman Bakanlığı Kimya Yüksek Mühendisi Lütfi ÇAKMAK ve Kimya Mühendisi Kemal UNSAL, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Fizik Mühendisi Barış YILMAZ ve Sağlık Bakanlığı Kimya Mühendisi Yüksel SÖYLERİZ kurumlarınca görevlendirilmiştir. 1. GİRİŞ Kocaeli nüfusa ve 3505 km 2 yüzölçümüne sahip olup nüfus yoğunluğu (km 'ye 344 kişi) ve nüfus artışı oranı bakımından ülkemiz ortalamasının çok üstünde olan bir ilimizdir. Kocaeli, bünyesinde barındırdığı yaklaşık 400 adet 1. sınıf, adet 2. ve 3. sınıf Gayrı Sıhhi Müessesesi (GSM) ile bir sanayi kenti konumunda olup, Türk imalat sanayi üretimine yapmış olduğu yaklaşık % 13' lük üretim katkısı ile İstanbul' dan sonra gelen ikinci büyük sanayi metropolüdür ve bu özelliğini son 20 yıldır korumaktadır (Kocaeli Valiliği, 2006). Mevcut sanayi tesislerinin hammadde kaynaklarına kolayca ulaşabilmesi, liman imkanlarının fazla bulunması, depo ve antrepolann il genelinde yoğun olarak bulunması, kara ve demir yolu imkanına sahip olması, hammaddenin limandan fabrikaya kısa ve ticari olarak güvenli yollardan transferi gibi faktörler, Kocaeli'nin tercih edilmesine neden olmuştur.

16 -16 Bu sebeplerden dolayı Kocaeli'de üretim faaliyetlerini sürdüren sanayi tesislerindeki yer sıkışıklığına rağmen rekabet edebilirlikleri için girişimlerin burada başlatılması yatırımcıların temel tercihi olmuştur. Bu yüzden endüstrileşmeye paralel olarak çevre sorunlarında meydana gelen artış, Kocaeli'ndeki kalkınma çabalarının, çevrenin korunması ve sürdürülebilirlik hedefi ile çelişmesine neden olmuştur. Türkiye'nin ilk büyük 500 sanayi kuruluşundan 75' i (%15) ve ilk 100 büyük sanayi kuruluşundan da 18' i Kocaeli ilimizde kurulmuştur. Aynca, il genelinde 15 adet Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bulunmaktadır. Bu sanayi potansiyeli bile Kocaeli ili için; çevreyi koruyarak ekonomik kalkınmasını "sürekli ve dengeli kalkınma" ilkesi doğrultusunda sağlanması gerektiğinin önemini ortaya koymaktadır. Kocaeli ilinde, uzun yıllardan beri endüstrinin ve ticaretin hızlı artması ve buna bağlı olarak nüfusun artması nedeniyle altyapı ve çe\resel önlemler yetersiz kalmış ve sonuçta ciddi çevresel sorunlar ortaya çıkmıştır. 1970'li yılların başından beri yoğunlaşan sanayileşme bölgedeki karasal ve sucul ekosistemler üzerinde olumsuz izler bırakmıştır. Özellikle birçok sanayi tesisinin ve yoğun bir yerleşimin bulunduğu Kocaeli ve Gebze bölgesinde yaşanan çevre kirliliği, hava, su ve toprak kalitesini olumsuz yönde etkilemekte ve sonuçta insan sağlığını tehdit eden bir boyuta ulaşmaktadır. Kocaeli'nde önem arz eden sanayi yoğunluğu bakımından birinci derecedeki ilçeler sırasıyla Gebze, Körfez, Derince ve Merkez ilçe (tzmit)'dir. Gebze ilçesi ağır sanayi başta olmak üzere sanayi yoğunluğu bakımından ilk sırada yer almaktadır. İlçenin hava kirliliği bakımından dikkat çeken önemli beldelerinden birisi Dilovası'dır yılı itibari ile nüfusu civarında olan Dilovası beldesi ilin ve ülkemizin plansız sanayileşme ve buna paralel çarpık kentleşme konusuna tipik bir örnektir. Bölgenin çanak şeklindeki topoğrafik yapısı ve bölgede hakim olan meteorolojik koşullar hava kirletici bileşenlerin belde üzerinde yığılmasına yol açmaktadır. Bölgede artan sanayileşmenin beraberinde getirdiği çok yönlü çevre sorunlarının azami düzeyde disipline edebilmek için Dilovası Organize Sanayi Bölgesi (DOSB) kurulmuştur. Dilovası Belediyesine bağlı iki mahallenin DOSB'un sınırlan içinde kalması diğer önemli bir sorundur.

17 17- Dilovası Organize Sanayi Bölgesi, Dilovası gibi hassas bir coğrafyaya sahip bir bölgede yer almaktadır. Bölge üç tarafı tepelerle çevrili, diğer yanında ise deniz yer alan bir vadidir. Ancak, vadinin deniz çıkışındaki ağız kısmı sanayi kuruluşları ve limanlar ile kapanmış durumdadır. Dolayısıyla, vadinin dört tarafının yükseltilerle çevrili yapısı hava akımlarını önemli ölçüde etkilemekte ve bölgede yer alan irili ufaklı iki yüz civarındaki sanayi tesisinden yayımlanan hava kirleticilerin önemli bir bölümü hava akımları ile taşmamadan bölgede kalmaktadır. Ayrıca, ülkenin doğusu ile batısını birbirine bağlayan ve bu nedenle yoğun bir araç trafiğine sahip olan iki karayolu (TEM ve D-100) ile demiryolu da bölgeden geçmektedir. Bu da bölgeyi hava kirliliğine karşı hassas bir konuma getirmektedir. Değişik sektörlerin sanayi bazlı hava kirliliği yükü nedeniyle; başta toz, duman olmak üzere tüm emisyonları azaltıcı yatırımları, yanma ve filtre sistemlerinin uygunluğu denetlenmektedir. Ancak bütün çalışmalara rağmen, sanayi ile konut alanlarının çarpık bir şekilde iç içe olması, TEM otoyolu ile D- 100 Karayolundaki yoğun trafik akışının ortama yaydığı egzoz emisyonlarının insan ve çevre sağlığı açısından olumsuz etkileri yadsınamaz bir gerçektir. Bu nedenlerle, yukarıda sayılan kirletici faktörlerin, Dilovası'ndaki çevre ve insan sağlığına etkisinin araştırılması ve çözüm yollarının tespit edilmesi amacıyla (10/254,258) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu kurulmuştur. 2. BÖLGENİN ÖZELLİKLERİ 2.1 Ülke ve Bölge İçindeki Yeri Kocaeli ili Marmara Bölgesi-Doğu Marmara Alt Bölgesinde, kuzeyde Karadeniz, güneyde İzmit Körfezi, doğuda Sakarya, batıda İstanbul ile sınırlı bir ilimizdir. Sanayi sektörü açısından gerek Marmara Bölgesinin gerekse ülkenin en önemli merkezlerinden birisidir. Gebze ilçesi, Kocaeli İlinin kuzeybatı kesiminde yer alır. İlçenin kuzey ve kuzeybatısında İstanbul, güneyinde İzmit Körfezi, doğusunda ise Körfez İlçesi bulunmaktadır. İlçenin sınırlan 29 15' ve 29 30' kuzey enlemleriyle 40 45' ve 41 00' doğu boylamları arasındadır. İlçe, Marmara Bölgesinin genel karakteristiğine uygun olarak ülkenin ekonomik etkinliklerinde ve özellikle de dış ticaret alanında mineral yakıtlar ve yağlar, kauçuk ve

18 18 kauçuktan eşya ihracatında önemli yer tutmaktadır. Gebze hızla gelişen ekonomik yapısı ve sanayileşmesi ile bugün ülke ekonomisinde önemli bir yer tutmakta iken gelişme eğilimleri ile de gelecekte ülkenin önemli sanayi merkezlerinden biri olacağını göstermektedir. Kocaeli İlinin Gebze ilçesine bağlı Dilovası Beldesi, Kocaeli Yarımadasının güney kıyı şeridine yaklaşık 2000 hektarlık bir alan üzerinde kurulmuştur. Batısında Gebze ilçesine bağlı Muallim Köyü, doğusunda Tavşancıl Beldesi, kuzeyinde Tavşanlı ve Çerkeşli köyleri, güneyinde ise İzmit Körfezi bulunur. Dilovası beldesi çevresinin genel karakteristiğine tam bir uyum göstermektedir. Kuzey-güney doğrultusunda uzanan vadi makroformlu yerleşmenin vadi tabanına oturan sanayi tesisleri İzmit, İstanbul hatta Türkiye' nin önemli tesislerindendir. Gebze'nin doğusunda bulunan Dilovası 1987 yılında Belde Belediyesi olmuştur. Dilovasına bağlı 7 mahalle bulunmaktadır. Bunlar Cumhuriyet, Mimar Sinan, Orhangazi, Turgut Özal, Yeni Yıldız, Dil İskelesi ve Fatih mahallelidir (Pekcan-Yatmaz, 2002). 2.2 Coğrafî Konumu Marmara Bölgesinin sahil kesiminde yer alan Gebze ilçesi yayla görünümünde tepe düzlüğü üzerinde kurulmuştur. İlçe sınırlan içerisinde kayda değer göl, dağ, akarsu bulunmamaktadır. Bununla beraber yüksekliği yaklaşık 650m. yi geçmeyen tepeler mevcuttur. Bu tepelerin en yükseği Gazi Tepesi'dir. İlçede akışını sürekli sağlayan ve İzmit Körfezi' ne dökülen Dil Deresi dışında yağışa bağlı olarak akışı değişiklikler gösteren Çakaldere, Sarpdere, Mahmutboğan Deresi, Aşıroğlu Deresi gibi küçük çapta dereler bulunmaktadır. Gebze merkezinin denizden yüksekliği 130 m. dir. Bölgenin Çayırova, Diliskelesi isimli iki ovası vardır. Çayırova bölgesi bugün tamamen sanayi yerleşimleri tarafından doldurulmuştur. Diliskelesi ovasında geçmiş yıllarda gelişmiş olan meyvecilik, sanayileşmenin bu yöreye de yayılması sonucu gittikçe kaybolmaktadır. Diliskelesi ovasında yaklaşık 2000 hektarlık alanda kurulu Dilovası Beldesinde Dil Deresi etrafındaki düzlüklerde sanayi tesisleri, bu düzlüğün her iki yanında uzanan eğimli arazilerde ise konut alanları bulunmaktadır.

19 Ulaşım Bağlantıları Dilovası, Gebze ilçesine bağlı olarak Anadolu'nun İstanbul'a ve dolayısıyla da Balkanlar ve Avrupa'ya bağlantı konumunda bulunan limanlar, havalimanı, demiryolları ve ülkemizin en önemli iki büyük karayolu olan D-100 ve TEM'in güney ve kuzeyinde kurulmuş olup, TEM ve D-100 karayolunun güneyinden Marmara Denizi ve İzmit Körfezi'ne kadar uzanmaktadır. Dilovası Beldesi; İstanbul il merkezine 60 km., Kocaeli merkez ilçeye 35 km. ve Gebze ilçesine yaklaşık 12 km. uzaklıktadır. 2.4 Fiziksel Yapı Jeomorfolojik Yapı: Dilovası ve yakın çevresi topografık ve morfolojik açıdan eğimin fazla ve bu eğimin doğrudan yerleşime etkili olduğu bir alandır. Kıyı şeridi çok dar ve kumsalı oldukça azdır. Dil Deresi boyunca sanayinin yer aldığı bölgede eğim % 0-10 arasındadır. Beldenin kuzey-batı kesiminde, Yeni Yıldız Mahallesinde yine daha çok sanayinin bulunduğu bölgede eğim % 20' ye kadar çıkmaktadır. Dilovası' nın doğu ve batı kesimlerinde yer alan konut alanlarında eğim yer yer % 30' un üzerine çıkmaktadır. Diliskelesi Mahallesinde yerleşik alanın eğimi % arasında olup tepelik kesimindeki alanın eğimi % 0-10 arasındadır. Merkezde ise % ara değişen eğimli bölgeler olmakla beraber ağırlıklı olarak % arasındadır (Pekcan-Yatmaz, 2002). İklim: Dilovası civarında Marmara Bölgesi 1 nin tipik iklimi olan denizel iklimi görülür. Bölgede yaz aylan sıcak ve nemlidir. Hakim yağış türü yağmur olmakla birlikte kar yağışı da kısmen gözlenebilmektedir. Buna göre Dilovası' nın uzun yıllar ortalaması dikkate alındığında en yağışlı mevsim 107 mm. lik yağış yüksekliği ile Aralık ayı, en yağışsız mevsim ise 35,5 mm ile Temmuz ayıdır. Bölgede yıllık toplam yağış yüksekliği 751,4 mm. dir (Pekcan-Yatmaz, 2002). Tarım ve Bitki örtüsü: Kocaeli kuzeyde Karadeniz' e güneyde İzmit Körfezi' ne bakan kesimlerinde Akdeniz Bitki Topluluğu, orta kesimlerinde ise orman, fundalık, step türü bitki örtüsüne sahiptir. Kocaeli bütünü ele alındığında ilçeler bazında en fazla tarım alanına Kandıra'nın sahip olduğu görülür. Tarım alanlarının ilçe yüzölçümlerine göre oranlarına bakıldığında Gebze % 23,87' lik oranı ile tarım topraklan varlığı bakımından son sırada yer alır.

20 Dilovası yüzölçümünün önemli bir kısmını sanayi ve konut alanları oluşturmaktadır. Beldenin yaklaşık 500 hektarlık kısmını da orman alanları teşkil etmektedir. Dilovası' nda sanayileşmenin yayılması sonucu tarımsal faaliyetler ve hayvancılık, ailelerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda devam etmektedir (Pekcan-Yatmaz, 2002). Jeolojik Durum: Dilovası ve çevresini oluşturan geniş bölgede Triyas'dan günümüze kadar uzanan yaşlarda 11 farklı formasyon bulunmaktadır. Bu formasyonlar; hem litolojik, hem de mühendislik jeolojisi açısından farklı özellikler göstermektedir. Genel olarak yüksek yerlerde daha yaşlı ve daha dayanıklı, düşük kotlarda veya düz yerlerde daha genç ve yumuşak birimlerin yüzeylemesi bölge için kısmi karakteristiktir. Dilovası bölgesi, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı "Türkiye Deprem Bölge Haritasında" 1. Derece Deprem Bölgesi içinde yer almaktadır (Pekcan-Yatmaz, 2002). Yeraltı ve Yerüstü Suları: Dilovası Bölgesi yeraltı suyu açısından fakir sayılabilecek bir bölgededir. Sadece alüvyonlarda yer yer yüzeyden 2-7 m arasındaki derinlikte yeraltı sulanna rastlanır. Alüvyon olan bölgelerde sulama ve kullanma amaçlı keson kuyular bulunmaktadır. Dilovası'nda yağışlı mevsimlerde oluşan yüzey sularını ve bölgedeki sanayi tesislerinin ve yerleşim alanının atık sularını, kanalizasyonlarını Marmara Denizine taşıyan Dil Deresi söz konusudur. Taşıdığı su mevsimsel olarak değişmektedir. Yaz aylarında su seviyesi en aza düşmektedir. Bununla beraber bir çok kolu bulunan Dil Deresi yağışlı mevsimlerde ciddi ölçülerde su taşımaktadır (Pekcan-Yatmaz, 2002). İçme ve Kullanma Suları: Gebze' nin su ihtiyacı, Gebze Belediyesi' nin de içinde bulunduğu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ve İzmit Sular İdaresi (İSU) tarafından sağlanmaktadır. Yuvacık Barajı' nin su hattı Gebze' ye kadar gelmiş ve Gebze' ye su vermeye başlamıştır. Dilovası Beldesi de içme ve kullanma sularım İSU Yuvacık Barajından sağlamaktadır (Pekcan-Yatmaz, 2002). 2.S Ekonomik Yapı Dilovası'nda ekonomik yapıyı sanayi ve hizmetler sektörü oluşturmaktadır. Bölgenin hızlı bir sanayileşme sürecine girmesiyle özellikle 1980' li yıllardan sonra Dilovası' nin da

GREEN KOCAELİ Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi

GREEN KOCAELİ Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi KOCAELİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Doğu Marmara Kalkınma Ajansı nın (MARKA) 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı GELİŞMİŞ REHABİLİTE VE ENDÜSTRİYEL

Detaylı

ELAZIĞ IN SU PROBLEMLERİ VE SU KİRLİLİĞİ

ELAZIĞ IN SU PROBLEMLERİ VE SU KİRLİLİĞİ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 12, Sayı: 2, Sayfa: 63-82, ELAZIĞ-2002 ELAZIĞ IN SU PROBLEMLERİ VE SU KİRLİLİĞİ Water Problems and Water Pollution

Detaylı

2015-2019 KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI

2015-2019 KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI 2015-2019 KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI Bir Başarı Öyküsü Güzel bir hayat sürmenin ön koşulu, güzel şartlarda, güzel bir çevrede yaşamaktır. Büyükşehirlerde yaşayanlar

Detaylı

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU A Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU 1 Türkiye Çevre Durum Raporu / 2011 Yayın no: 11 ISBN: 978-605-5294-01-4 Hazırlayanlar Dr. A. Çağatay DİKMEN, Daire Başkanı Erdal SARAÇOĞLU, Şube Müdürü Ziya DURUCAN,

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ OSB LERİN DURUMU KOSGEB DESTEKLERİ GTO DA ANLATILDI OSMAN HAMDİ BEY MÜZESİ GTO NUN 4 ÜYESİ DAHA İHRACATA İLK ADIMINI ATTI

TÜRKİYE DEKİ OSB LERİN DURUMU KOSGEB DESTEKLERİ GTO DA ANLATILDI OSMAN HAMDİ BEY MÜZESİ GTO NUN 4 ÜYESİ DAHA İHRACATA İLK ADIMINI ATTI TÜRKİYE DEKİ OSB LERİN DURUMU KOSGEB DESTEKLERİ GTO DA ANLATILDI AKBANK İLE PROTOKOL İMZALADIK: Özel ürün ve hizmetler sizlerle Dünyayı Umutlandıran Buluş Hannover Fuarına na - GTO Damgası - OSMAN HAMDİ

Detaylı

AFYONKARAHİSAR KENT EKOSİSTEMİNDE SU KİRLİLİĞİ Water Pollution in Urban Ecosystem of Afyonkarahisar

AFYONKARAHİSAR KENT EKOSİSTEMİNDE SU KİRLİLİĞİ Water Pollution in Urban Ecosystem of Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR KENT EKOSİSTEMİNDE SU KİRLİLİĞİ Water Pollution in Urban Ecosystem of Afyonkarahisar M. Ali ÖZDEMİR Hatice UÇAR ÖZET Artan dünya nüfusuyla birlikte suya duyulan ihtiyaç da her geçen gün

Detaylı

SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ

SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ Araş.Gör. Dr. Barış Bülent AŞIK Yrd.Doç.Dr. Gökhan ÖZSOY Doç. Dr. Ertuğrul AKSOY Prof.Dr. A. Vahap KATKAT Uludağ Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!

Stratejik Plan 2015-2019. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! İR BELEDİYESİ DÜRLÜĞÜ Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! 1 Gaziantep, Anadolu nun ilk yerleșim yerlerinden biri olması nedeniyle en eski kültür merkezlerinden

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGESİ ÇEVRE DURUM RAPORU

GÜNEY EGE BÖLGESİ ÇEVRE DURUM RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI GÜNEY EGE BÖLGESİ ÇEVRE DURUM RAPORU Hazırlayan: Ceren AKSU 2013 İÇİNDEKİLER KARŞILAŞTIRMALI GÖSTERGELER... 2 SU VE ATIKSU YÖNETİMİ... 3 KATI ATIK YÖNETİMİ... 7 HAVA KALİTESİ

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

ozgurzeydan@yahoo.com yildirim@karaelmas.edu.tr

ozgurzeydan@yahoo.com yildirim@karaelmas.edu.tr ZONGULDAK BÖLGESĐNDE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERĐ VE ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN 1 ve Doç. Dr. Yılmaz YILDIRIM 2 (1) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Enformatik Bölümü, 67100 Zonguldak ozgurzeydan@yahoo.com

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI EKİM 2008 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1. GİRİŞ... 6 2. KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ... 7 3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ... 9 3.1.

Detaylı

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA İL TEMSİLCİLİĞİ ANTALYA İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA İL TEMSİLCİLİĞİ ANTALYA İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA İL TEMSİLCİLİĞİ ANTALYA İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU Antalya, 2009 İÇİNDEKİLER Bölüm 1 Antalya İli İçme Suyu Raporu Bölüm 2 Antalya İli Atıksu Raporu Bölüm 3 Antalya İli

Detaylı

ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR,

ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR, ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR, Ortak sevdamız Çorlu nun aydınlık yarınlarını el ele inşa etme yolunda kararlı ve azimli adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Geleceğimize sahip

Detaylı

ÖZET. 1. GĠRĠġ. DOSAB ENERJĠ VE BUHAR ÜRETĠM TESĠSĠ RAPORU TMMOB BURSA ĠL KOORDĠNASYON KURULU BAġKANLIĞI (Eylül 2014)

ÖZET. 1. GĠRĠġ. DOSAB ENERJĠ VE BUHAR ÜRETĠM TESĠSĠ RAPORU TMMOB BURSA ĠL KOORDĠNASYON KURULU BAġKANLIĞI (Eylül 2014) DOSAB ENERJĠ VE BUHAR ÜRETĠM TESĠSĠ RAPORU TMMOB BURSA ĠL KOORDĠNASYON KURULU BAġKANLIĞI (Eylül 2014) ÖZET Bu rapor Bursa DOSAB Demirtaş OSB'de yapılması planlanan yerli kömür yakıtlı 49,5 MW termik santral

Detaylı

GAZİANTEP TE KUYU SULARI ETKİLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ COĞRAFYA ANABİLİM DALI RAMAZAN BALKANLIOĞLU

GAZİANTEP TE KUYU SULARI ETKİLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ COĞRAFYA ANABİLİM DALI RAMAZAN BALKANLIOĞLU T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ COĞRAFYA ANABİLİM DALI GAZİANTEP TE KUYU SULARI KİRLİLİĞİNİN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ RAMAZAN BALKANLIOĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ... iii GRAFİKLER DİZİNİ...iv HARİTALAR DİZİNİ...v AMAÇ KAPSAM ve YÖNTEM... 1 1. MADENCİLİK SEKTÖR VE

Detaylı

SAMSUN İLİ TARIMSAL YATIRIMCI REHBERİ

SAMSUN İLİ TARIMSAL YATIRIMCI REHBERİ SAMSUN İLİ TARIMSAL YATIRIMCI REHBERİ Burhan HEKİMOĞLU Dr. Ali KORKMAZ Ziraat Mühendisi Strateji Geliştirme Birimi Samsun / Kasım 2012 1 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz 3 1. Giriş 4 2-Samsun İlinin Genel Durumu

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU

ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU SOMA BELEDİYESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ MANİSA İLİ, SOMA İLÇESİ TURGUTALP BALPINAR MEVKİİ ENCON ÇEVRE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. Ankara, Haziran 2008 Proje Sahibinin Adı SOMA BELEDİYESİ Adresi Soma Belediye

Detaylı

BURSA İLİ 2013 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU

BURSA İLİ 2013 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU BURSA İLİ 2013 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU BURSA-2013-1 - İçindekiler A- HAVA... 3-12 A.1. Hava Kalitesi... 12 A.2. Hava Kalitesi Üzerine Etki Eden Unsurlar... 3-6 A.3. Hava Kalitesinin Kontrolü Konusundaki

Detaylı

İZMİR ÇEVRE DURUM RAPORU 2009. 05.06.2009 ÇMO İzmir Şubesi TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ

İZMİR ÇEVRE DURUM RAPORU 2009. 05.06.2009 ÇMO İzmir Şubesi TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ İZMİR TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ ÇEVRE DURUM RAPORU 2009 05.06.2009 ÇMO İzmir Şubesi İçme Suyu Kaynakları ve Kaynakların Korunması, Altyapı ve Atıksu, Hava Kalitesi, Katı Atıklar, Tıbbi

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI RİZE İL RAPORU MAYIS 2013 GİRESUN

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI RİZE İL RAPORU MAYIS 2013 GİRESUN T.C. KALKINMA BAKANLIĞI DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI RİZE İL RAPORU MAYIS 2013 GİRESUN Gİ Rİ Ş Rize İli, Kuzeyden Karadeniz, doğudan Artvin, güneyden Erzurum, güneybatıdan Bayburt

Detaylı

ORMAN VE SU KAYNAKLARI

ORMAN VE SU KAYNAKLARI ORMAN VE SU KAYNAKLARI Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Prof. Dr. A. Nedim YÜKSEL i Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İÇİNDEKİLER 1. MEVZUAT İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR... 3 1.1 MEVCUT DURUM... 3 1.2 İLERİYE DÖNÜK HEDEFİMİZ:... 3 2. ÇEVRE İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR... 4 2.1 ATIK YÖNETİMİ... 4 2.1.1 Düzenli Depolama Tesisleri ve

Detaylı

TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI?

TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI? TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI? Mart 2011 TÜRK YE DE SU YÖNET M NASIL OLMALI? 2011 Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir ISBN: 978-975-98399-9-4 Yayınlayan: Editör: Dursun YILDIZ

Detaylı

AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU

AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU AKHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Tahirün Caddesi No: 87 Kat: 2 Akhisar 45200 Tel: 0 236 414 15 63 Faks: 0 236 414 80

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

Dönem : 22 Yasama Yılı: 2. T.B.M.M. (S. Sayısı: 335)

Dönem : 22 Yasama Yılı: 2. T.B.M.M. (S. Sayısı: 335) Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 T.B.M.M. (S. Sayısı: 335) İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek ve 20 Milletvekili ile Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa ve 26 Milletvekilinin; Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımızın

Detaylı

DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU

DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU DİSKİ DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ DİYARBAKIR İLİ, MERKEZ İLÇE ESKİ MARDİN YOLU 4. KM ÇARIKLI KÖYÜ ENCON ÇEVRE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. Ankara,

Detaylı