TBMM (S. Sayısı: 1273)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TBMM (S. Sayısı: 1273)"

Transkript

1 Dönem: 22 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 1273) Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 31 Milletvekili ile Kocaeli Milletvekili Eyüp Ayar ve 30 Milletvekilinin, Kocaeli'nin Gebze İlçesinin Dilovası Beldesindeki Sanayi Atıklarının Çevre ve İnsan Sağlığı Üzerindeki Olumsuz Etkilerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve (10/254, 258) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Çevre kirliliği, konunun uzmanları tarafından çevrenin doğal yapısının ve birleşiminin bozulması, değişmesi ve böylece insanların olumsuz yönde etkilenmesi olarak tanımlanmaktadır. Bilinçsiz kullanılan her şey gibi, temiz ve sağlıklı tutulmayan çevre de insanlara zarar vermektedir. İnsanların en temel hakkı olan yaşam hakkı, çevre kirlenmesiyle tehdit edilmektedir. Doğal etmenlerin dışında günümüzde daha çok insan faaliyetleri, çevre kirlenmesine neden olmaktadır. Dünyada yaşanan kalkınma yarışı, pek çok çevre felaketlerini de beraberinde getirmektedir, özellikle sanayi atıkları ve evsel atıkların çevreye gelişigüzel, arıtma önlemleri alınmadan bırakılması çevre sağlığının bozulmasına neden olmaktadır. 1970'li yıllardan itibaren çevre önplana çıkmış, çevre kirliliğinden kaynaklanan tehlike, ülkelerin ve insanların gündemlerinin baş sıralarına yerleşmiştir. Buna paralel olarak alınan önlemler ve yapılan düzenlemelerle çevre standartlan yükseltilmiş, çevre kirliliğine karşı önlemler alınmaya başlanmıştır; ancak, ne yazık ki, alınan önlemler insanları sağlıklı bir çevreye kavuşturacak yeterli düzeye ulaşmamıştır. Son yıllarda, özellikle kanser hastalığı ile çevre kirliliği arasında bir bağ kurulmaktadır. Buna göre, zehirli ya da radyasyonlu atıkların kansere yol açtığına dair yaygın bir kanaat hâkimdir. Kocaeli, ülkemizin sanayileşme bakımından en önde gelen illerindendir. Gerek il merkezi gerekse Gebze İlçesinde çok sayıda sanayi tesisi bulunmaktadır. Özellikle kimya, demir-çelik ve enerji sektörünün ağırlıklı olarak üretim yaptığı Dilovası Beldesi de sanayiin yoğunlaştığı yerleşim merkezlerindendir. Son aylarda, özellikle Kocaeli İli Dilovası Beldesinde çevresel kaynaklı etkenlerle birtakım sağlık sorunlarının yaşandığı pek çok kere bölgede yayın yapan yerel basında yer almıştır. Dilovası Beldesinde faaliyetlerini sürdüren sanayi tesislerinin atıklarını Dilderesi'ne bıraktıkları da iddialar arasındadır. Dilovası'nda yaşanan bu sağlık sorunları ve özellikle kanser olaylarındaki anormal artışlar üzerine Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı konuyla ilgili bir çalışma yapmıştır. Yapılan çalışmayla ilgili olarak hazırlanan bir önrapor Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu tarafından ilgili mercilere sunulmuştur.

2 - 2 - Önraporda yer alan bilgilere göre, Dilovası'nda son sekiz yılda gerçekleşen ölümlerin yüzde 32,3'ü kanser nedeniyledir. Kanser nedenli bu ölümlerin yüzde 44'ü akciğer, yüzde 19,5'i de mide kanseri nedeniyle gerçekleşmiştir. Dünya Sağlık Örgütünün 2004 verilerine göre dünyadaki ölümlerin yüzde 12,5'i kanser nedeniyledir ve kanser ölümlerinin de yüzde 17,5'i akciğer, yüzde 11,9'u mide kanseri nedeniyle gerçekleşmektedir. Türkiye'deki ölümlerin ise yüzde 12,5'i kanser nedeniyle gerçekleşmektedir. Görüldüğü üzere, Dilovası'nda yaşanan kansere bağlı ölümler hem dünyadaki rakamların hem de Türkiye'deki rakamların çok üstündedir. Bölge halkı, dünya ve Türkiye'deki rakamların 2,5 katı miktarda gerçekleşen kansere bağlı ölümleri Dilovası'ndaki çevre kirliliği ile ilişkilendirmektedir ve haklı olarak halk büyük bir tedirginlik yaşamaktadır. Ne yazık ki, aylardır kamuoyunda tartışılmasına rağmen konuyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları bugüne kadar bölge halkını rahatlatacak yeterlilikte bir açıklama yapamamışlardır. Kocaeli İli Dilovası Beldesinde yaşanan kansere bağlı ölümler ile bu beldede kurulu sanayi tesislerinin ürettiği atık maddeler arasında bir ilişkinin bulunup bulunmadığı, işletmelerin ve bu konuda görevli kamu kuramlarının sorumluluklarının gereğim yapıp yapmadıklarının tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 üncü ve 105 inci maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. İzzet Çetin Birgen Keleş Salih Gün Kocaeli İstanbul Kocaeli Mehmet Sefa Sirmen Orhan Eraslan Nurettin Sözen Kocaeli Niğde Sivas Hüseyin Ekmekcioğlu Ufuk Özkan Sedat Pekel Antalya Manisa Balıkesir Mehmet Uğur Neşşar Mehmet Vedat Yücesan Uğur Aksöz Denizli Eskişehir Adana Orhan Ziya Diren Ali Arslan Ali Oksal Tokat Muğla Mersin Mehmet Ziya Yergök Vezir Akdemir Mehmet Vedat Melik Adana İzmir Şanlıurfa Gökhan Durgun Nuri Çilingir Özlem Çerçioğlu Hatay Manisa Aydın Mevlüt Coşkuner Ahmet Yılmazkoya Atilla Kart İsparta Gaziantep Konya Kemal Sağ Yılmaz Kaya Abdulaziz Yazar Adana İzmir Hatay Mehmet Boztas Kemal Demirel N. Gaye Erbatur Aydın Bursa Adana İsmail Değerli Rasim Çakır Ankara Edirne

3 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Kocaeli'nin Gebze İlçesine bağlı, Dilovası Beldemizde bugün yaklaşık insan yaşamakta, hızlı nüfus artışı ve yoğun göç devam etmektedir. Bu insanların büyük çoğunluğu da gecekondularda yaşamaktadır. Dilovası'nda bulunan büyük sanayi kuruluşları, enerji santralları, limanlardaki gemiler, D-100 ve TEM otoyolunun yoğun araç trafiği, kömür depoları ve taşocaklarınm çıkarmış olduğu katı, sıvı ve gaz atıklarıyla, hem çevreyi kirletmekte hem de burada yaşayan insanların hayatını tehdit etmektedir. Sonradan kurulan Organize Sanayi Bölgesi de iki mahalleyi, sanayi sınırları içerisine almıştır. Anayasamızın 98 inci maddesi, TBMM İçtüzüğünün 104 üncü ve 105 inci maddeleri çerçevesinde bu bölgemizdeki olumsuzlukların giderilebilmesi, çevre ve halk sağlığı yönünden gerekli tedbirlerin alınabilmesi için Meclis araştırması açılmasını istiyoruz. Gereği için yüce makamlarınıza arz ederiz. Saygılarımızla. Eyüp Ayar Şükrü Önder Suat Kılıç Kocaeli Yalova Samsun Nihat Ergün Nevzat Doğan Muzaffer Baştopçu Kocaeli Kocaeli Kocaeli Ahmet Yeni Mustafa Said Yazıcıoğlu Mehmet Zekai Özcan Samsun Ankara Ankara Mahmut Kaplan Mustafa Eyiceoğlu Nur Doğan Topaloğlu Şanlıurfa Mersin Ankara Fetani Battal Teyfık Ziyaeddin Akbulut Mustafa Tuna Bayburt Tekirdağ Ankara Fatma Şahin Talip Kaban Metin Kaşıkoğlu Gaziantep Erzincan Düzce Sinan Özkan Ali Temür Hasan Bilir Kastamonu Giresun Karabük Yüksel Coşkunyürek Alaettin Güven Alim Tunç Bolu Kütahya Uşak Mustafa Nuri Akbulut Vahit Kiler Zülfü Demirbağ Erzurum Bitlis Elazığ Fahri Çakır Abdullah Erdem Cantimur Hasan Ali Çelik Düzce Kütahya Sakarya Ünal Kaçır İstanbul

4 - 4 - GEREKÇE Kocaeli'nin Gebze İlçesine bağlı Dilovası Beldesi, Gebze'ye 11 km, İzmit'e 25 km mesafede hektar arazi üzerinde kurulmuş, çok önemli bir sanayi kentimizdir. Beldenin yüzölçümünün yüzde 40'ı sanayi, yüzde 25'i konut, yüzde 35'i orman alanıdır. Körfezin kenarında, D-100, TEM otoyolu ve demiryolunun geçtiği çanak biçimindeki topoğrafık yapısı ile stratejik bir yerde kurulan Dilovası'nda, Türkiye'nin en büyük kimya fabrikaları, demir çekme fabrikaları, ayrıca enerji santralları ve diğer sanayi kuruluşları mevcuttur sayımında nüfusu olan Dilovası'nda, bugün, takriben kişi yaşamaktadır yılında belediye olmuş, yoğun göç alan, sanayi kuruluşları ile konutların iç içe olduğu, kaçak yapılaşmanın ve çarpık kentleşmenin tipik örneğidir; altyapısı her yönüyle yetersizdir. Sanayileşmenin getirdiği her türlü olumsuzlukların ve çevre kirliliğinin boyutları had safhadadır yılında DOSB (Dilovası Organize Sanayi Bölgesi) 822 hektar alana kurulmuş, 164 ana sanayi kuruluşunu bünyesinde toplamış; fakat, çözüm getirecek yerde problemleri artırmıştır; çünkü, Dilovası'nın 7 mahallesinden 2 tanesi (Fatih, Yeni Yıldız) Organize Sanayi Bölgesi içerisinde kalmıştır. Zaten, bu fabrikalar Dilovası Organize Sanayi Bölgesi kurulmadan önce de vardı. Konut alanlarının yüzde 60'a yakını 2/b arazisi vasfında olup, bunların çoğu gecekondudan ibarettir. Dilovası'nın deniz sahili, 9 tane limanla tamamen kapatılmıştır. Çok yoğun deniz ve kara trafiği mevcuttur. D-100 ve TEM otoyollan bu beldeden geçmektedir. Beldenin kuzeyinde Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi kurulmuş olup, ayrıca bu bölgede birçok sanayi ürün depoları da bulunmaktadır. Bu kadar sanayi kuruluşu, limanlar ve yollardan geçen araçların çıkarmış olduğu her türlü katı, sıvı ve gaz atıkları çevreyi âdeta katletmiştir. Beldenin denizi kirlenmiş, dereleri kirlenmiş, toprağı kirlenmiş, havası kirlenmiş, öyle ki, insanların bu bölgede sağlıklı yaşamlarını sürdürmeleri zorlaşmıştır. Bilhassa, solunum yolları ve kanser hastalıklarında artışlar gözlenmektedir. Dilovası'nın batısında, Gebze girişinde bulunan taşocakları ise, hem Dilovası'nı hem Tavşanlı Köyünü hem de Gebze'yi, gürültüsüyle, tozu dumanıyla, kirliliğiyle rahatsız etmekte, açılan büyük çukurlarla arazi tahrip edilmekte, yakışmayan görüntüler ortaya çıkmaktadır. Sanayileşme ve teknolojinin hızlı gelişimi, getirdiği göç, çarpık yapılaşma, plansız şehirleşme, altyapı yetersizliği, neticesinde de insan ve çevre sağlığını tehdit eden tüm olumsuzluklar için, Dilovası'nın incelenmesi, araştırılması, bu konuda çözüm üretilmesi için bir laboratuvar görevi yapacaktır. Anayasamızın 56 ncı maddesi "Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir" demektedir. Bu kentimizin korunması, burada yaşayan insanlarımızın sağlığı ve geleceği için örnek bir çalışmayla sorunların giderilebilmesi, gerekli tedbirlerin alınması düşüncesiyle hazırladığımız Meclis araştırması önergemizi Genel Kurulun takdirlerine arz ediyoruz.

5 5- Kocaeli'nin Gebze İlçesinin Dilovası Beldesindeki Sanayi Atıklarının Çevre ve İnsan Sağlığı Üzerindeki Olumsuz Etkilerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/254, 258) Sayı: A.01.1.GEÇ:10/254, /11/2006 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Kocaeli'nin Gebze İlçesinin Dilovası Beldesindeki Sanayi Atıklarının Çevre ve İnsan Sağlığı Üzerindeki Olumsuz Etkilerinin araştırılması amacıyla, tarihinde kurulan (10/254, 258) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun çalışmalarını tamamlayarak düzenlemiş olduğu rapor ve ekleri ilişikte sunulmuştur. Gereğini arz ederim. Saygılarımla. Eyüp Ayar Kocaeli Komisyon Başkanı Ek: Komisyon Raporu

6

7 KOCAELİ'NİN GEBZE İLÇESİNİN DİLOVASI BELDESİNDEKİ SANAYİ ATIKLARININ ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA KURULAN (10/254,258) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU RAPORU

8

9 - 9 - İÇİNDEKİLER»ATI'A I. ARAŞTIRMANIN KONUSU 11 II. KOMİSYONUN KURULUŞU 12 III. KOMİSYONUN GÖREV SÜRESİ 14 IV. KOMİSYONUN ÇALIŞMALARI GİRİŞ BÖLGENİN ÖZELLİKLERİ Ülke ve Bölge İçindeki Yeri Coğrafi Konumu Ulaşım Bağlantıları Fiziksel Yapı Ekonomik Yapı Nüfus BÖLGEDEKİ KİRLİLİK KAYNAKLARI Dil Deresi Kirlilik Kaynakları Tehlikeli Atıklar Katı Atıklar Endüstriyel Kirlilik Endüstrilerden Kaynaklanan Hava Kirliliği Endüstrilerden Kaynaklanan Su Kirliliği Taş Ocaklarından Kaynaklanan Kirlilik Karayollarından Kaynaklanan Kirlilik Limanlardan Kaynaklanan Kirlilik ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALAR Hava Kirliliği Konusunda Yapılan Çalışmalar Hava Kalitesi Sınır Değerleri Difüzyon Tüpleri ile Yapılan Ölçümler Sürekli Ölçüm Sonuçları Ağır Metal Analizleri Su Kirliliği Konusunda Yapılan Çalışmalar TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALAR SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALAR Dilovası OSB Kuruluş Süreci İlgili İdarelerince Onaylanan İmar Planlan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Onaylanan İlave ve Revizyon İmar Planı İle Getirilen Kararlar Etap (Dilovası Kısmı) II. Etap (Tavşancıl Kısmı) III. Etap (Muallim Kısmı) IV. Etap (E5-Tem Arası) V. Etap (Tavşanlı Kısmı) 152

10 -10- SAYFA 6.3 Çevre Düzeni Planı Dilovası OSB'nin Çevre İle İlgili Plan Notları Dilovası OSB Tüzel Kişiliğinin Bakışı İle Bölgenin Durumu Dilovası Organize Sanayi Bölgesinin Konumu Bölgedeki Sanayi Yapılaşmasının Süreci Dilovası OSB'deki Firmalar Dilovası OSB Tüzel Kişiliğinin Hedefleri Dilovası OSB Tüzel Kişiliğinin Çalışmaları VALİLİKÇE YAPILAN ÇALIŞMALAR Kocaeli Valiliğince Yapılan Çalışmalar İl Çevre ve Orman Müdürlüğü'nce Yapılan Çalışmalar KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NCE YAPILAN ÇALIŞMALAR ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALAR Temmuz-14 Eylül 2006 Tarihleri Arasında Yapılan İnceleme Çalışmalan ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN SAĞLIĞA OLAN ETKİLERİ BİLGİLERİNE BAŞVURULAN TEMSİLCİLERİN BEYANLARINA İLİŞKİN TUTANAK ÖZETLERİ Nisan 2006 Tarihli Tutanak Özeti Nisan 2006 Tarihli Tutanak Özeti Mayıs 2006 Tarihli Tutanak Özeti Mayıs 2006 Tarihli Tutanak Özeti Mayıs 2006 Tarihli Tutanak Özeti Haziran 2006 Tarihli Tutanak Özeti KOMİSYONUN BÖLGEDE YAPTIĞI YERİNDE İNCELEME ÇALIŞMALARI Nisan 2006 Tarihinde Yapılan İnceleme Çalışmaları Mayıs 2006 Tarihinde Yapılan İnceleme Çalışmaları Mayıs, 1-2 Haziran 2006 Tarihli Yerinde İnceleme Çalışmaları TESPİT EDİLEN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ NİHAİ DEĞERLENDİRME 321 KAYNAKLAR 329 EKLER 331 Ek-1: Organize Sanayi Bölgelerinin Kuruluşu, Yönetimi ve Uygulamaları 331 Ek-2: Kocaeli İlinde Dilovası OSB Dışındaki Diğer OSB'lerin Durumu 349 Ek-3: Dilovası Belediyesi Defin Kayıt Defteri 355 Ek-4: Çevre ve Orman Bakanlığının Kocaeli Valiliğine Yazdığı Yazı 367 Ek-5: Konu Hakkındaki Mevzuat 369

11 -11- I. ARAŞTIRMANIN KONUSU Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 31 Milletvekili ile Kocaeli Milletvekili Eyüp Ayar ve 30 Milletvekili tarafından, Kocaeli'nin Gebze İlçesinin Dilovası Beldesindeki sanayi atıklarının çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin araştırılması ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca verilen 10/254 ve 10/258 esas numaralı Meclis araştırması önergeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 14/3/2006 tarihli 74 üncü Birleşiminde birleştirilerek görüşülmüş ve önergelerde belirtilen hususları araştırmak üzere bir komisyon kurulması kararlaştırılmıştır. değinilmiştir: (10/254,258) esas numaralı Meclis araştırması önergelerinde şu hususlara Sanayileşme ve artan iç göçe bağlı olarak ortaya çıkan çarpık yapılaşma nedeniyle Türkiye bugün önemli bir çevre sorunu ile yüz yüzedir. Özellikle birçok sanayi tesisinin ve yoğun bir yerleşimin bulunduğu Kocaeli ve Gebze bölgesinde yaşanan çevre kirliliği, hava, su ve toprak kalitesini olumsuz yönde etkilemekte ve sonuçta insan sağlığını tehdit eden bir boyuta ulaşmaktadır. Gebze'ye bağlı Dilovası Beldesi, gerek sanayi tesisleri, gerek artan nüfus yoğunluğu nedeniyle söz konusu çevre kirliliğinin odağı haline gelmiştir. Beldede, kimya, demir çelik ve enerji sektöründe faaliyette bulunan birçok tesis ve bu tesislere ait çok sayıda liman bulunmaktadır. Limanlar ve Dilovası'nın içinden geçen D 100 ve TEM otoyolları nedeniyle bölgede yoğun bir deniz ve kara trafiği yaşanmaktadır. Dilovası Organize Sanayi Bölgesi (DOSB) ise, mevcut sanayi tesislerini kapsayacak şekilde sonradan kurulmuştur. Dilovası Belediyesine bağlı iki mahalle de DOSB'un sınırları içinde kalmıştır. Söz konusu sanayi tesisleri, yoğun trafik ve sayıları artan taşocakları ile kömür depolama tesisleri nedeniyle oluşan çevre kirliliği, yöre halkının sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Özellikle kanser vakalanndaki artış üzerine Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Bölümü konu ile ilgili bir çalışma yapmıştır. Hazırlanan ön rapora göre, Dilovası Beldesinde yaşanan kansere bağlı ölümler, Türkiye ve dünya ortalamasımn 2-2,5 kat üstündedir. Bu sonucun bölgedeki çevre kirliliğinden kaynaklandığı düşünülmektedir.

12 -12 Bu nedenlerle, yukarıda sayılan kirletici faktörlerin, Dilovasındaki insan ve çevre sağlığına etkisinin araştırılması ve çözüm yollarının tespit edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla bir Meclis araştırması komisyonu kurulması talep edilmiştir. (10/254,258) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu II. KOMİSYONUN KURULUŞU Kocaeli Milletvekili îzzet Çetin ve 31 Milletvekilinin, Kocaeli Dilovası Beldesindeki kansere bağlı ölümlerle sanayi atık bağlantısınm araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/254) esas numaralı önergesi 16/2/2005 tarihinde, Kocaeli Milletvekili Eyüp Ayar ve 30 Milletvekilinin, Kocaeli Gebze İlçesinin Dilovası Beldesindeki sanayi kuruluşlarının atıklarının çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/258) esas numaralı önergesi ise 4/3/2005 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiştir. (10/254) esas numaralı Meclis araştırması önergesi Türkiye Büyük Millet Meclisinin 22/2/2005 tarihli 61 inci Birleşiminde, (10/258) esas numaralı önerge ise Genel Kurulun 8/3/2005 tarihli ve 67 nci Birleşiminde okunmuştur. Söz konusu Meclis araştırması önergeleri, konuları aynı olduğundan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun 14/3/2006 tarihli 74 üncü Birleşiminde birleştirilerek görüşülmüş ve önergelerde belirtilen hususları araştırmak üzere bir Meclis Araştırması açılmasına, araştırmayı yürütecek komisyonun 12 üyeden kurulmasına, görev süresinin komisyonun başkan, başkanvekili, sözcü ve katip üye seçimi tarihinden itibaren 3 ay olmasma ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına karar verilmiştir. Söz konusu 871 sayılı Meclis kararı, 21/3/2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

13 -13- KOMİSYON ÜYELERİ VE BAŞKANLIK DİVANI Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 4/4/2006 tarihli 83 üncü Birleşiminde (10/254,258) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimi yapılmıştır. Yapılan seçim sonucunda komisyon üyeliklerine, Adalet ve Kalkınma Partisinden Mahmut KOÇAK Yüksel ÇOŞKUNYÜREK Mustafa Nuri AKBULUT Hasan BİLİR Veli KAYA Eyüp AYAR Nevzat DOĞAN Recep YILDIRIM (Afyonkarahisar Milletvekili) (Bolu Milletvekili) (Erzurum Milletvekili) (Karabük Milletvekili) (Kilis Milletvekili) (Kocaeli Milletvekili) (Kocaeli Milletvekili) (Sakarya Milletvekili) Cumhuriyet Halk Partisinden İzzet ÇETİN Salih GÜN İdris Sami TANDOGDU (Kocaeli Milletvekili) (Kocaeli Milletvekili) (Ordu Milletvekili) Anavatan Partisinden Hasan ÖZYER (Muğla Milletvekili) seçilmişlerdir. Komisyonun, en yaşlı üye sıfatı ile Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOGDU başkanlığındaki 4/4/2006 tarihli ilk toplantısında Başkanlık Divanı seçimi yapılmıştır. 8 üyenin katılımı ile yapılan gizli oylama sonucunda, Komisyon Başkanlığına Kocaeli Milletvekili Eyüp AYAR, Başkanvekilliğine Kocaeli Milletvekili Salih GÜN, Sözcü Üyeliğe Sakarya Milletvekili Recep YILDIRIM ve Katip Üyeliğe Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOGDU seçilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun üye seçimi ile Komisyonun Başkanlık Divanı seçimine ilişkin 873 sayılı Meclis karan, 13/4/2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

14 -14- Komisyon üyelerinden Muğla Milletvekili Hasan ÖZYER'in 26/4/2006 tarihinde istifa etmesi üzerine, boşalan üyeliğe aynı tarihte Ankara Milletvekili Muzaffer R. KURTULMUŞOĞLU seçilmiştir. III. KOMİSYONUN GÖREV SÜRESİ Komisyonumuzun üç ay olan görev süresi, Başkanlık Divanının oluşturulduğu 4/4/2006 tarihinde başlamıştır. Çalışmalarını bu süre içinde bitiremeyen Komisyonunun görev süresi, Genel Kurulun 3/10/2006 tarihli 2 nci Birleşiminde, 4/10/2006 tarihinden itibaren 1 ay uzatılmıştır. Söz konusu 881 sayılı Meclis Kararı, 7/10/2006 tarih sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. IV. KOMİSYONUN ÇALIŞMALARI Anayasanın 98 inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri çerçevesinde görev ve yetkilerini kullanan Meclis Araştırması Komisyonu 4/4/2006 tarihindeki ilk toplantısında, çalışma yöntemine ilişkin olarak; Komisyon görüşmelerinde tam tutanak tutulmasına, Komisyon çalışmalarını kamuoyuna duyurabilmek, ilgililerle iletişimi ve bilgi akımını sağlamak amacıyla web sitesi kurulmasına, Komisyon çalışmalarına yardımcı olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlanndan uzmanların görevlendirilmesine, konuyla ilgili bilgi ve belge istenmesine, brifing alınacak kişilerin tespiti için Komisyon Başkanlığının yetkili kılınmasına, Komisyon üye ve uzmanlarının Ankara dışında da araştırma ve inceleme yapabilmelerinin sağlanmasına ve Genel Kurulun toplantı saatlerinde de çalışılabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından izin istenmesine, karar vermiştir. Komisyon, çalışma süresi içinde 12 toplantı yapmıştır. Bu toplantıların dokuzu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, ikisi Kocaeli'nde ve biri Dilovası'nda gerçekleştirilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki toplantılarında ve bölgede yaptığı yerinde incelemelerde

15 15 başta akademisyenler olmak üzere kamu ve özel sektör temsilcileri ile sivil toplum örgütlerinden bilgi almıştır. Öte yandan Komisyonun yaptığı 123 adet yazışma sonucunda 70 adet belge temin edilmiştir. Ayrıca Komisyon, gerek Dilovası'nda gerekse Gebze'de birçok sanayi tesisinde ve Organize Sanayi Bölgesinde yerinde incelemeler yapmış ve Çevre Referans Laboratuarı Mobil Ölçüm Aracı ile Dilderesi'nden numuneler alarak bölgedeki çevre sorunu ile ilgili ilk elden bilgi sahibi olmuştur. Komisyonun talebi üzerine, çalışmalarımıza ve rapor yazımına teknik katkıda bulunmak üzere Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Çevre Mühendisi Dr. Başak Kılıç TAŞELİ, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Çevre Mühendisi Mustafa TÜRK, Çevre ve Orman Bakanlığı Kimya Yüksek Mühendisi Lütfi ÇAKMAK ve Kimya Mühendisi Kemal UNSAL, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Fizik Mühendisi Barış YILMAZ ve Sağlık Bakanlığı Kimya Mühendisi Yüksel SÖYLERİZ kurumlarınca görevlendirilmiştir. 1. GİRİŞ Kocaeli nüfusa ve 3505 km 2 yüzölçümüne sahip olup nüfus yoğunluğu (km 'ye 344 kişi) ve nüfus artışı oranı bakımından ülkemiz ortalamasının çok üstünde olan bir ilimizdir. Kocaeli, bünyesinde barındırdığı yaklaşık 400 adet 1. sınıf, adet 2. ve 3. sınıf Gayrı Sıhhi Müessesesi (GSM) ile bir sanayi kenti konumunda olup, Türk imalat sanayi üretimine yapmış olduğu yaklaşık % 13' lük üretim katkısı ile İstanbul' dan sonra gelen ikinci büyük sanayi metropolüdür ve bu özelliğini son 20 yıldır korumaktadır (Kocaeli Valiliği, 2006). Mevcut sanayi tesislerinin hammadde kaynaklarına kolayca ulaşabilmesi, liman imkanlarının fazla bulunması, depo ve antrepolann il genelinde yoğun olarak bulunması, kara ve demir yolu imkanına sahip olması, hammaddenin limandan fabrikaya kısa ve ticari olarak güvenli yollardan transferi gibi faktörler, Kocaeli'nin tercih edilmesine neden olmuştur.

16 -16 Bu sebeplerden dolayı Kocaeli'de üretim faaliyetlerini sürdüren sanayi tesislerindeki yer sıkışıklığına rağmen rekabet edebilirlikleri için girişimlerin burada başlatılması yatırımcıların temel tercihi olmuştur. Bu yüzden endüstrileşmeye paralel olarak çevre sorunlarında meydana gelen artış, Kocaeli'ndeki kalkınma çabalarının, çevrenin korunması ve sürdürülebilirlik hedefi ile çelişmesine neden olmuştur. Türkiye'nin ilk büyük 500 sanayi kuruluşundan 75' i (%15) ve ilk 100 büyük sanayi kuruluşundan da 18' i Kocaeli ilimizde kurulmuştur. Aynca, il genelinde 15 adet Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bulunmaktadır. Bu sanayi potansiyeli bile Kocaeli ili için; çevreyi koruyarak ekonomik kalkınmasını "sürekli ve dengeli kalkınma" ilkesi doğrultusunda sağlanması gerektiğinin önemini ortaya koymaktadır. Kocaeli ilinde, uzun yıllardan beri endüstrinin ve ticaretin hızlı artması ve buna bağlı olarak nüfusun artması nedeniyle altyapı ve çe\resel önlemler yetersiz kalmış ve sonuçta ciddi çevresel sorunlar ortaya çıkmıştır. 1970'li yılların başından beri yoğunlaşan sanayileşme bölgedeki karasal ve sucul ekosistemler üzerinde olumsuz izler bırakmıştır. Özellikle birçok sanayi tesisinin ve yoğun bir yerleşimin bulunduğu Kocaeli ve Gebze bölgesinde yaşanan çevre kirliliği, hava, su ve toprak kalitesini olumsuz yönde etkilemekte ve sonuçta insan sağlığını tehdit eden bir boyuta ulaşmaktadır. Kocaeli'nde önem arz eden sanayi yoğunluğu bakımından birinci derecedeki ilçeler sırasıyla Gebze, Körfez, Derince ve Merkez ilçe (tzmit)'dir. Gebze ilçesi ağır sanayi başta olmak üzere sanayi yoğunluğu bakımından ilk sırada yer almaktadır. İlçenin hava kirliliği bakımından dikkat çeken önemli beldelerinden birisi Dilovası'dır yılı itibari ile nüfusu civarında olan Dilovası beldesi ilin ve ülkemizin plansız sanayileşme ve buna paralel çarpık kentleşme konusuna tipik bir örnektir. Bölgenin çanak şeklindeki topoğrafik yapısı ve bölgede hakim olan meteorolojik koşullar hava kirletici bileşenlerin belde üzerinde yığılmasına yol açmaktadır. Bölgede artan sanayileşmenin beraberinde getirdiği çok yönlü çevre sorunlarının azami düzeyde disipline edebilmek için Dilovası Organize Sanayi Bölgesi (DOSB) kurulmuştur. Dilovası Belediyesine bağlı iki mahallenin DOSB'un sınırlan içinde kalması diğer önemli bir sorundur.

17 17- Dilovası Organize Sanayi Bölgesi, Dilovası gibi hassas bir coğrafyaya sahip bir bölgede yer almaktadır. Bölge üç tarafı tepelerle çevrili, diğer yanında ise deniz yer alan bir vadidir. Ancak, vadinin deniz çıkışındaki ağız kısmı sanayi kuruluşları ve limanlar ile kapanmış durumdadır. Dolayısıyla, vadinin dört tarafının yükseltilerle çevrili yapısı hava akımlarını önemli ölçüde etkilemekte ve bölgede yer alan irili ufaklı iki yüz civarındaki sanayi tesisinden yayımlanan hava kirleticilerin önemli bir bölümü hava akımları ile taşmamadan bölgede kalmaktadır. Ayrıca, ülkenin doğusu ile batısını birbirine bağlayan ve bu nedenle yoğun bir araç trafiğine sahip olan iki karayolu (TEM ve D-100) ile demiryolu da bölgeden geçmektedir. Bu da bölgeyi hava kirliliğine karşı hassas bir konuma getirmektedir. Değişik sektörlerin sanayi bazlı hava kirliliği yükü nedeniyle; başta toz, duman olmak üzere tüm emisyonları azaltıcı yatırımları, yanma ve filtre sistemlerinin uygunluğu denetlenmektedir. Ancak bütün çalışmalara rağmen, sanayi ile konut alanlarının çarpık bir şekilde iç içe olması, TEM otoyolu ile D- 100 Karayolundaki yoğun trafik akışının ortama yaydığı egzoz emisyonlarının insan ve çevre sağlığı açısından olumsuz etkileri yadsınamaz bir gerçektir. Bu nedenlerle, yukarıda sayılan kirletici faktörlerin, Dilovası'ndaki çevre ve insan sağlığına etkisinin araştırılması ve çözüm yollarının tespit edilmesi amacıyla (10/254,258) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu kurulmuştur. 2. BÖLGENİN ÖZELLİKLERİ 2.1 Ülke ve Bölge İçindeki Yeri Kocaeli ili Marmara Bölgesi-Doğu Marmara Alt Bölgesinde, kuzeyde Karadeniz, güneyde İzmit Körfezi, doğuda Sakarya, batıda İstanbul ile sınırlı bir ilimizdir. Sanayi sektörü açısından gerek Marmara Bölgesinin gerekse ülkenin en önemli merkezlerinden birisidir. Gebze ilçesi, Kocaeli İlinin kuzeybatı kesiminde yer alır. İlçenin kuzey ve kuzeybatısında İstanbul, güneyinde İzmit Körfezi, doğusunda ise Körfez İlçesi bulunmaktadır. İlçenin sınırlan 29 15' ve 29 30' kuzey enlemleriyle 40 45' ve 41 00' doğu boylamları arasındadır. İlçe, Marmara Bölgesinin genel karakteristiğine uygun olarak ülkenin ekonomik etkinliklerinde ve özellikle de dış ticaret alanında mineral yakıtlar ve yağlar, kauçuk ve

18 18 kauçuktan eşya ihracatında önemli yer tutmaktadır. Gebze hızla gelişen ekonomik yapısı ve sanayileşmesi ile bugün ülke ekonomisinde önemli bir yer tutmakta iken gelişme eğilimleri ile de gelecekte ülkenin önemli sanayi merkezlerinden biri olacağını göstermektedir. Kocaeli İlinin Gebze ilçesine bağlı Dilovası Beldesi, Kocaeli Yarımadasının güney kıyı şeridine yaklaşık 2000 hektarlık bir alan üzerinde kurulmuştur. Batısında Gebze ilçesine bağlı Muallim Köyü, doğusunda Tavşancıl Beldesi, kuzeyinde Tavşanlı ve Çerkeşli köyleri, güneyinde ise İzmit Körfezi bulunur. Dilovası beldesi çevresinin genel karakteristiğine tam bir uyum göstermektedir. Kuzey-güney doğrultusunda uzanan vadi makroformlu yerleşmenin vadi tabanına oturan sanayi tesisleri İzmit, İstanbul hatta Türkiye' nin önemli tesislerindendir. Gebze'nin doğusunda bulunan Dilovası 1987 yılında Belde Belediyesi olmuştur. Dilovasına bağlı 7 mahalle bulunmaktadır. Bunlar Cumhuriyet, Mimar Sinan, Orhangazi, Turgut Özal, Yeni Yıldız, Dil İskelesi ve Fatih mahallelidir (Pekcan-Yatmaz, 2002). 2.2 Coğrafî Konumu Marmara Bölgesinin sahil kesiminde yer alan Gebze ilçesi yayla görünümünde tepe düzlüğü üzerinde kurulmuştur. İlçe sınırlan içerisinde kayda değer göl, dağ, akarsu bulunmamaktadır. Bununla beraber yüksekliği yaklaşık 650m. yi geçmeyen tepeler mevcuttur. Bu tepelerin en yükseği Gazi Tepesi'dir. İlçede akışını sürekli sağlayan ve İzmit Körfezi' ne dökülen Dil Deresi dışında yağışa bağlı olarak akışı değişiklikler gösteren Çakaldere, Sarpdere, Mahmutboğan Deresi, Aşıroğlu Deresi gibi küçük çapta dereler bulunmaktadır. Gebze merkezinin denizden yüksekliği 130 m. dir. Bölgenin Çayırova, Diliskelesi isimli iki ovası vardır. Çayırova bölgesi bugün tamamen sanayi yerleşimleri tarafından doldurulmuştur. Diliskelesi ovasında geçmiş yıllarda gelişmiş olan meyvecilik, sanayileşmenin bu yöreye de yayılması sonucu gittikçe kaybolmaktadır. Diliskelesi ovasında yaklaşık 2000 hektarlık alanda kurulu Dilovası Beldesinde Dil Deresi etrafındaki düzlüklerde sanayi tesisleri, bu düzlüğün her iki yanında uzanan eğimli arazilerde ise konut alanları bulunmaktadır.

19 Ulaşım Bağlantıları Dilovası, Gebze ilçesine bağlı olarak Anadolu'nun İstanbul'a ve dolayısıyla da Balkanlar ve Avrupa'ya bağlantı konumunda bulunan limanlar, havalimanı, demiryolları ve ülkemizin en önemli iki büyük karayolu olan D-100 ve TEM'in güney ve kuzeyinde kurulmuş olup, TEM ve D-100 karayolunun güneyinden Marmara Denizi ve İzmit Körfezi'ne kadar uzanmaktadır. Dilovası Beldesi; İstanbul il merkezine 60 km., Kocaeli merkez ilçeye 35 km. ve Gebze ilçesine yaklaşık 12 km. uzaklıktadır. 2.4 Fiziksel Yapı Jeomorfolojik Yapı: Dilovası ve yakın çevresi topografık ve morfolojik açıdan eğimin fazla ve bu eğimin doğrudan yerleşime etkili olduğu bir alandır. Kıyı şeridi çok dar ve kumsalı oldukça azdır. Dil Deresi boyunca sanayinin yer aldığı bölgede eğim % 0-10 arasındadır. Beldenin kuzey-batı kesiminde, Yeni Yıldız Mahallesinde yine daha çok sanayinin bulunduğu bölgede eğim % 20' ye kadar çıkmaktadır. Dilovası' nın doğu ve batı kesimlerinde yer alan konut alanlarında eğim yer yer % 30' un üzerine çıkmaktadır. Diliskelesi Mahallesinde yerleşik alanın eğimi % arasında olup tepelik kesimindeki alanın eğimi % 0-10 arasındadır. Merkezde ise % ara değişen eğimli bölgeler olmakla beraber ağırlıklı olarak % arasındadır (Pekcan-Yatmaz, 2002). İklim: Dilovası civarında Marmara Bölgesi 1 nin tipik iklimi olan denizel iklimi görülür. Bölgede yaz aylan sıcak ve nemlidir. Hakim yağış türü yağmur olmakla birlikte kar yağışı da kısmen gözlenebilmektedir. Buna göre Dilovası' nın uzun yıllar ortalaması dikkate alındığında en yağışlı mevsim 107 mm. lik yağış yüksekliği ile Aralık ayı, en yağışsız mevsim ise 35,5 mm ile Temmuz ayıdır. Bölgede yıllık toplam yağış yüksekliği 751,4 mm. dir (Pekcan-Yatmaz, 2002). Tarım ve Bitki örtüsü: Kocaeli kuzeyde Karadeniz' e güneyde İzmit Körfezi' ne bakan kesimlerinde Akdeniz Bitki Topluluğu, orta kesimlerinde ise orman, fundalık, step türü bitki örtüsüne sahiptir. Kocaeli bütünü ele alındığında ilçeler bazında en fazla tarım alanına Kandıra'nın sahip olduğu görülür. Tarım alanlarının ilçe yüzölçümlerine göre oranlarına bakıldığında Gebze % 23,87' lik oranı ile tarım topraklan varlığı bakımından son sırada yer alır.

20 Dilovası yüzölçümünün önemli bir kısmını sanayi ve konut alanları oluşturmaktadır. Beldenin yaklaşık 500 hektarlık kısmını da orman alanları teşkil etmektedir. Dilovası' nda sanayileşmenin yayılması sonucu tarımsal faaliyetler ve hayvancılık, ailelerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda devam etmektedir (Pekcan-Yatmaz, 2002). Jeolojik Durum: Dilovası ve çevresini oluşturan geniş bölgede Triyas'dan günümüze kadar uzanan yaşlarda 11 farklı formasyon bulunmaktadır. Bu formasyonlar; hem litolojik, hem de mühendislik jeolojisi açısından farklı özellikler göstermektedir. Genel olarak yüksek yerlerde daha yaşlı ve daha dayanıklı, düşük kotlarda veya düz yerlerde daha genç ve yumuşak birimlerin yüzeylemesi bölge için kısmi karakteristiktir. Dilovası bölgesi, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı "Türkiye Deprem Bölge Haritasında" 1. Derece Deprem Bölgesi içinde yer almaktadır (Pekcan-Yatmaz, 2002). Yeraltı ve Yerüstü Suları: Dilovası Bölgesi yeraltı suyu açısından fakir sayılabilecek bir bölgededir. Sadece alüvyonlarda yer yer yüzeyden 2-7 m arasındaki derinlikte yeraltı sulanna rastlanır. Alüvyon olan bölgelerde sulama ve kullanma amaçlı keson kuyular bulunmaktadır. Dilovası'nda yağışlı mevsimlerde oluşan yüzey sularını ve bölgedeki sanayi tesislerinin ve yerleşim alanının atık sularını, kanalizasyonlarını Marmara Denizine taşıyan Dil Deresi söz konusudur. Taşıdığı su mevsimsel olarak değişmektedir. Yaz aylarında su seviyesi en aza düşmektedir. Bununla beraber bir çok kolu bulunan Dil Deresi yağışlı mevsimlerde ciddi ölçülerde su taşımaktadır (Pekcan-Yatmaz, 2002). İçme ve Kullanma Suları: Gebze' nin su ihtiyacı, Gebze Belediyesi' nin de içinde bulunduğu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ve İzmit Sular İdaresi (İSU) tarafından sağlanmaktadır. Yuvacık Barajı' nin su hattı Gebze' ye kadar gelmiş ve Gebze' ye su vermeye başlamıştır. Dilovası Beldesi de içme ve kullanma sularım İSU Yuvacık Barajından sağlamaktadır (Pekcan-Yatmaz, 2002). 2.S Ekonomik Yapı Dilovası'nda ekonomik yapıyı sanayi ve hizmetler sektörü oluşturmaktadır. Bölgenin hızlı bir sanayileşme sürecine girmesiyle özellikle 1980' li yıllardan sonra Dilovası' nin da

EĞİRDİR GÖLÜ SU KALİTESİ

EĞİRDİR GÖLÜ SU KALİTESİ EĞİRDİR GÖLÜ SU KALİTESİ Yrd. Doç. Dr. Şehnaz ŞENER Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Göl 482 km² yüzölçümü ile Türkiye nin 4. büyük gölü aynı zamanda 2.

Detaylı

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ SU KALİTE ÖZELLİKLERİ Su kirliliği Su kaynağının kimyasal, fiziksel, bakteriyolojik, radyoaktif ve ekolojik özelliklerinin olumsuz yönde değişmesi şeklinde gözlenen ve doğrudan veya dolaylı yoldan biyolojik

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/8 ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 SU, ATIK SU 1,2 İletkenlik Elektrot Metodu TS 9748 EN 27888 Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI EVSEL VE ENDÜSTRİYEL KİRLİLİK İZLEME PROGRAMI 1 Ergene Havzası Su Kalitesi İzleme Raporu

Detaylı

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Türkiye Çevre Durum Raporu 2011 www.csb.gov.tr/turkce/dosya/ced/tcdr_20 11.pdf A3 Su ve Su Kaynakları 3.4 Kentsel

Detaylı

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ Bölgemiz I. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi (yatırım bedeli 15 milyon $) 1995 yılında, II. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi ( yatırım bedeli 8 milyon

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : İncilipınar Mah. 3385 Sk. No:4 Pamukkale 21050 DENİZLİ / TÜRKİYE Tel : 0 258 280 22 03 Faks : 0 258 280 29 69 E-Posta : isanmaz_derya@hotmail.com

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 (1, 2, 3,4) SU, ATIK SU ph Elektrometrik Metot SM 4500 H+ B Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM 2550 B İletkenlik Elektrokimyasal Metot SM 2510 B Renk Spektrofotometrik

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Ek-9A T.C. ÇED İzin ve Denetim lüğü Kapsam : Su, Atık Su, Atık, Gürültü, Numune Alma Düzenleme Tarihi : 12.05.2015 Laboratuvar Adı : Gümüşsu A.Ş. Çevre Laboratuvarı Adres : Zafer Mah. Değirmen Cad. No:41

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Karaman Mah. Atıksu Arıtma Tesisi İdari Binası Adapazarı 54290 SAKARYA/TÜRKİYE Tel : 0 264 221 12 23 Faks : 0 264 277 54 29 E-Posta

Detaylı

Hazır Kit(HACH)-DPD pp. Metot /Spektrofotometrik.

Hazır Kit(HACH)-DPD pp. Metot /Spektrofotometrik. 1-HAVUZ SUYU İ S.B. 15.12.2011 ve 28143 sayı ile yayımlanan " Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik " Renk Tortu Bulanıklık

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; NUMUNE ALMA T.C. Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/5 SU, ATIK SU 1 ph Elektrokimyasal Metot TS 3263 ISO 10523 İletkenlik Elektriksel İletkenlik Tayini TS 9748 EN 27888 Çözünmüş

Detaylı

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş.

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş. Sayfa : 1 / 12 1 ATIKLAR İÇİN NUMUNE SAKLAMA KOŞULLARI Parametre Numune Özelliği Numune Türü ICP ile Metal Tayinleri suları vb.), diğer her türlü sıvılar) Mikrodalgada (sıvı) yakılmış Minimum Numune Miktarı

Detaylı

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1 Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve 6/3/2016 1 İnegöl İlçesinde Organize Sanayi Bölgesi Kurulması; Yüksek Planlama Kurulunun 19.12.1973 tarihli raporu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 19.11.1973 tarihli

Detaylı

25 50 70 > 70 0.05 0.2 1 > 1.5

25 50 70 > 70 0.05 0.2 1 > 1.5 TABLO 1: KITAİÇİ SU KAYNAKLARININ SINIFLARINA GÖRE KALİTE KRİTERLERİ SU KALİTE SINIFLARI SU KALİTE LERİ I II III IV A) Fiziksel ve inorganikkimyasal parametreler 1) Sıcaklık ( o C) 25 25 30 > 30 2) ph

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE 1 / 14

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE 1 / 14 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE 1 / 14 Metaller ( Alüminyum, Antimon, Arsenik, Bakır, Baryum, Berilyum, Bor, Civa, Çinko, Demir, Gümüş, Kadmiyum, Kalay, Kalsiyum, Kobalt, Krom, Kurşun, Lityum, Magnezyum,

Detaylı

EKLER. SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TABLOLARI (Değişik tablo 1:RG-13/2/2008-26786)

EKLER. SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TABLOLARI (Değişik tablo 1:RG-13/2/2008-26786) EKLER SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TABLOLARI (Değişik tablo 1:RG-13/2/2008-26786) TABLO 1: KITAİÇİ SU KAYNAKLARININ SINIFLARINA GÖRE KALİTE KRİTERLERİ SU KALİTE SINIFLARI SU KALİTE I II III IV LERİ

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 16 09 2014 Sayı 29 Genel Değerlendirme Nisan 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2014 verilerinin değerlendirildiği- 29. sayısında sigortalı

Detaylı

Ölçüm/Analiz Kapsamı Parametre Metot Metodun Adı

Ölçüm/Analiz Kapsamı Parametre Metot Metodun Adı Çevre Mevzuatı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (devamı var) Her tür kapsam Gürültü Gürültü Kömür Çevre Mevzuatında

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 SU/ ATIK SU 1 ph Elektrometrik Metot TS 3263 ISO 10523 Çözünmüş Oksijen Azid Modifikasyon Metodu SM 4500-O C İletkenlik Elektrometrik Metot SM 2510 B Renk Spektrometrik

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ A. NUMUNE ALMA/ÖRNEKLEME A.1.Emisyon Kapsamında Numune Alma/Örnekleme Uçucu Organik

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 30 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mayıs 2014 verilerinin değerlendirildiği- 30. sayısında sigortalı ücretli

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 12 08 2014 Sayı 28 Genel Değerlendirme Mart 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mart 2014 verilerinin değerlendirildiği- 28. sayısında sigortalı

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

15 Nisan 2015 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİNDE

15 Nisan 2015 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİNDE 15 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29327 YÖNETMELİK Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 30/11/2012 tarihli

Detaylı

DENIZ SUYU YETERLIK TESTLERI

DENIZ SUYU YETERLIK TESTLERI ÇEVRE SEKTÖRÜ DENEYLER DENIZ SUYU YETERLIK LERI KODU ÇMO/DNZSU/06 ÇMO/DNZSU/07 YETERLL K CNS Denizsuyu Yeterlilik testi Denizsuyu Yeterlilik testi PARAMETRE LER Arsenik (As) Selenyum (Se) Civa (Hg) Kadmiyum

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 29 11 2014 Sayı 32 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni Temmuz 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Temmuz 2014 verilerinin değerlendirildiği- 32.

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Deney Laboratuvarı Adresi : Yokuşbaşı Mah. Emin Anter Bulvarı No:43/B BODRUM 48400 MUĞLA / TÜRKİYE Tel : 0252 313 20 06 Faks : 0252 313 20 07 E-Posta : info@akademi-lab.com

Detaylı

Ekonomik Rapor Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / 307

Ekonomik Rapor Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği /  307 2.9 Bölgesel Düzeyde Seçilmiş Özet Göstergeler Bu bölümde gerek İBBS Düzey-2, gerekse İBBS Düzey-3 e göre seçilmiş olan özet göstergeleri çok daha yalın bir şekilde yorumlayabilmek üzere, sınıf sayısı

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 07.08.2015 Sayı 41 Genel Değerlendirme Nisan 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2015 verilerinin değerlendirildiği- 41. sayısında sigortalı

Detaylı

DENİZ BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ

DENİZ BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ DENİZ BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ Su ürünleri yetiştiriciliği açısından önemli su kalite özellikleri ve bu özelliklere ilişkin sınır (standart) değerler uzun yıllar süren araştırma ve deneyimler

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Belge No Kapsam T.C. : Y 41/006/2016 Düzenleme Tarihi : 18.10.2016* : Kömür,Sıvı Yakıt,Atık Su,Atık Yağ,Numune Alma,Emisyon Laboratuvar Adı Adres : STANDART LABORATUARLAR İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. : Atalar Mah.

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Deney Laboratuvarı Adresi : Adnan Menderes Mah. Aydın Blv. No:43 09010 AYDIN / TÜRKİYE Tel : 0 256 211 24 04 Faks : 0 256 211 22 04 E-Posta : megagidalab@gmail.com

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 19 05 2014 Sayı 26 Genel Değerlendirme Ocak 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ocak 2014 verilerinin değerlendirildiği- 26. sayısında sigortalı ücretli istihdamı, kadın

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/6

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/6 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/6 SU, ATIK SU 1,2,3 ph Elektrometrik Metot SM 4500-H + B Bulanıklık Nefhelometrik Metot SM 2130 B İletkenlik Laboratuvar Metodu SM 2510-B Çözünmüş Oksijen/ Elektrometrik

Detaylı

MESKİ MERKEZ SU ANALİZ LABORATUVARI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

MESKİ MERKEZ SU ANALİZ LABORATUVARI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 1 ph 2 Sıcaklık 3 İletkenlik Doküman SM 4500 H + B Elektrometrik Metod SM 2550 B Laboratuvar SM 2510 B Laboratuvar 1 / 12 Atık Su 100 ml 30 Dakika 25 Var - Atık Su 100 ml 30 Dakika 25 - - Atık Su 100 ml

Detaylı

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini Kod : Yayın : 26.09.2014 Revizyon /: 00/00 Sayfa : 1/15 SU ANALİZLERİ 1 Su (*) (**) (T) ph Tayini Elektrometrik 2 Su (*) (**) (T) İletkenlik Tayini Laboratuvar 3 Su (T) Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS)

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Kazımiye Mah. Dadaloğlu Cad. No:32 /A Çorlu/Tekirdağ 59850 TEKİRDAĞ / TÜRKİYE Tel : 0 282 652 40 55 Faks : 0 282 652 04 56 E-Posta :

Detaylı

Elazığ İlinde Bir Maden Sahasından Kaynaklanan Sızıntı Sularının Maden Çayına Etkisi: II. Diğer Parametreler

Elazığ İlinde Bir Maden Sahasından Kaynaklanan Sızıntı Sularının Maden Çayına Etkisi: II. Diğer Parametreler Karaelmas Science and Engineering Journal/Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi 2 (1): 15-21, 212 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi Journal home page: www.fbd.karaelmas.edu.tr Araştırma Makalesi Elazığ

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; SU, ATIK SU 1,2 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin Ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/9 ph Elektrometrik Metot SM 4500 H + B İletkenlik Elektriksel İletkenlik Metodu TS 9748 EN 27888 Bulanıklık Nephelometrik Metot

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü T.C. Belge No Kapsam : Y-01/170/2011 Düzenleme Tarihi : 06.07.2011 : Su, Atık Su, Deniz Suyu, Numune Alma, Emisyon, İmisyon, Gürültü Laboratuvar Adı : ARTEK Mühendislik Çevre Ölçüm ve Danışmanlık Hiz.

Detaylı

İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ

İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ Karada bir su ürünleri işletmesi kurulacaksa, su kaynağı olarak kaynak suyu, dere, ırmak, akarsu, göl, baraj suları veya yeraltı suları kullanılabilir. Yetiştiriciliğin

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

İSTANBUL UN ÇEVRE SORUNLARI

İSTANBUL UN ÇEVRE SORUNLARI TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ İSTANBUL UN ÇEVRE SORUNLARI 05.06.2014 MEGA PROJELER VE SU HAVZALARINA ETKİSİ 3. HAVALİMANI PROJESİ KANAL İSTANBUL SU HAVZALARININ DURUMU VE KURAKLIK TEHLİKESİ

Detaylı

Öneri konusu, amacın / hedefin gerçekleşmesi için belirlenmiş hedef veya faaliyetler arasında mı?

Öneri konusu, amacın / hedefin gerçekleşmesi için belirlenmiş hedef veya faaliyetler arasında mı? KOMİSYON KARAR RAPORU Sayfa No : 1 Karar Rapor Tarihi : 01/10/2012 Kararla İlgili Teklif No : Sözlü öneri Mevcut Durumun Tanımlanması : İl Genel Meclisinin Eylül/2012 toplantısının 03.09.2012 tarihli birinci

Detaylı

İ t ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih: BİRİM TALEP SAHİBİ

İ t ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih: BİRİM TALEP SAHİBİ m ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU İ t Tarih: 02.05.2016 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 31 12 2014 Sayı 33 Genel Değerlendirme Ağustos 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Ağustos 2014 verilerinin değerlendirildiği 33. sayısında

Detaylı

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 1 Toz ve Gaz Emisyonlarõnõn Kontrolü...4-5 Toz...4-5 Havada Hidrojen Siyanür (HCN) Gazõ... 6 2 Gürültü Kontrolü... 7 3 Kimyasal

Detaylı

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 Türkiye de Arazi Kullanımı Türkiye yüzey şekilleri bakımından çok farklı özelliklere sahiptir. Ülkemizde oluşum özellikleri birbirinden farklı

Detaylı

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU Fiziksel ve Kimyasal Analizler - ph Değeri Elektrometrik AWWA 4500-H + B 21 st ed. 2005-103-105 o C de Toplam Katı Madde AWWA 2540-B 21 st ed. 2005 - İletkenlik AWWA

Detaylı

MESKİ MERKEZ SU ANALİZ LABORATUVARI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

MESKİ MERKEZ SU ANALİZ LABORATUVARI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 1 ph 2 Sıcaklık 3 İletkenlik Doküman SM 4500 H + B Elektrometrik Metod SM 2550 B Laboratuvar SM 2510 B Laboratuvar Revizyon Tarih/ 1 / 11 Atık Su 100 ml 30 Dakika 25 Var - Atık Su 100 ml 30 Dakika 25 -

Detaylı

Su Numunelerinin Alınması, Muhafazası, Taşınması ve Saklanması ile İlgili Kontrol Listesi

Su Numunelerinin Alınması, Muhafazası, Taşınması ve Saklanması ile İlgili Kontrol Listesi Sayfa 1 / 6 Tekniği SU-ATIKSU-DENİZSUYU NUMUNELERİ AKM 500 1 C ile 5 C 4 C 2 gün ten fazla saklanmamalı. Gravimetrik Metot SM 2540:D - Numuneler analizden önce oda sıcaklığına getirilmelidir. Alkalinite

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 11.06.2015 Sayı 39 Eki-08 Oca-09 Nis-09 Tem-09 Eki-09 Oca-10 Nis-10 Tem-10 Eki-10 Oca-11 Nis-11 Tem-11 Eki-11 Oca-12 Nis-12 Tem-12 Eki-12 Oca-13 Nis-13 Tem-13 Eki-13 Oca-14 Nis-14 Tem-14 Eki-14 Oca-15

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 07 2014 Sayı 27 Genel Değerlendirme Şubat 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Şubat 2014 verilerinin değerlendirildiği- 27. sayısında sigortalı

Detaylı

Çamuru. Türkiye de KAYSERİ ATIKSU ARITMA TESİSİ ARITMA ÇAMURU UYGULAMALARI. ve çevreye uyumlu bir şekilde. lmış. olup çalışmalar devam etmektedir.

Çamuru. Türkiye de KAYSERİ ATIKSU ARITMA TESİSİ ARITMA ÇAMURU UYGULAMALARI. ve çevreye uyumlu bir şekilde. lmış. olup çalışmalar devam etmektedir. TÜRKİYE DE ÇAMUR YÖNETY NETİMİ ve KAYSERİ ATIKSU ARITMA TESİSİ ARITMA ÇAMURU UYGULAMALARI Dr. Özgür ÖZDEMİR KASKİ Genel MüdürlM rlüğü Atıksu Dairesi Başkan kanı, Mart 2011 Türkiye de Atıksu nun işlenmesi

Detaylı

DENEY RAPORU. ph, Çözünmü Oksijen, letkenlik ve Tuzluluk Tayini (1 No lu deney)

DENEY RAPORU. ph, Çözünmü Oksijen, letkenlik ve Tuzluluk Tayini (1 No lu deney) M.Hilmi EREN 04-98 - 3636 www.geocities.com/mhilmieren Çevre Kimyası Salı 7.Deney Grubu DENEY RAPORU DENEY ADI ph, Çözünmü Oksijen, letkenlik ve Tuzluluk Tayini (1 No lu deney) DENEY TARH 06 Nisan 2004

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası EK LİSTE-1/10 SU, ATIK SU 1 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + B Bulanıklık Nefelometrik Metot SM 2130 B Çözünmüş Oksijen / Oksijen Doygunluğu Membran Elektrot Limunisanse SM 4500-O G ASTM D 888 İletkenlik

Detaylı

İlimizde özellikle 1993 yılında zaman zaman ciddi boyutlara ulaşan hava kirliliği nedeniyle bir dizi önlemler alınmıştır. Bu çalışmaların başında;

İlimizde özellikle 1993 yılında zaman zaman ciddi boyutlara ulaşan hava kirliliği nedeniyle bir dizi önlemler alınmıştır. Bu çalışmaların başında; İSTANBUL DA ÇEVRE KİRLİLİĞİ İstanbul da Çevre Kirliliği Su, Hava, Toprak ve Gürültü Kirliliği olarak 4 Bölümde ele alınmalıdır. İstanbul da Çevre Kirliliği konusunda İstanbul İl Çevre Müdürlüğü, Büyükşehir

Detaylı

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yönetmeliğin Yayınlandığı Resmi Gazete nin Tarihi Sayısı 29/06/2012 28338 İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 yılında 726 firma ile 777 milyon dolar ihracat, 44 firma ile 344 milyon dolar ithalat yaparak 1 milyar 121 milyon dolar dış ticaret hacmi gerçekleştirmiştir. 2016 yılı

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarı Adresi : Yakut Mah. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:186 Kocasinan 38090 KAYSERİ / TÜRKİYE Tel : 0 352 337 09 45 Faks : 0 352 337 09 32 E-Posta

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI: B100TSH0100004 Konu: Kaplıca Suyu Analizleri ANKARA 17.06.2004/10102. VALİLİĞİNE ( İl Sağlık Müdürlüğü) Çevre ve toplum sağlığının korunması

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Konutkent Mah. Gümüş Cad. No:59 06810 ANKARA/TÜRKİYE Tel : 0312 240 00 25 Faks : 0312 240 00 27 E-Posta : info@febas.com.tr Website

Detaylı

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 29.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28338 İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 12 Mart 1989 tarihli ve 20106 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. Amaç Madde 1 - Bu tebliğ, 9 Ağustos 1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre

Detaylı

SU NUMUNELERİNİN LABORATUVARA KABUL MİKTARLARI, SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ

SU NUMUNELERİNİN LABORATUVARA KABUL MİKTARLARI, SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ Alkalinite Alüminyum (Al) Amonyum (NH 4 + ) Anyonlar (Br, F, Cl, NO 2, NO 3, SO 4, PO 4 ) PE veya BC 200 100 Tercihen arazide yapılmalıdır. sırasındaki indirgenme ve oksitlenme reaksiyonları numunede değişikliğe

Detaylı

DENEY FİYAT LİSTESİ. CEV.ASL.0001 Alüminyum Sülfat(Al2(SO4)3. CEV.ASL.0002 Alüminyum ve ph. CEV.ASL.0015 Antimon (Sb) CEV.ASL.

DENEY FİYAT LİSTESİ. CEV.ASL.0001 Alüminyum Sülfat(Al2(SO4)3. CEV.ASL.0002 Alüminyum ve ph. CEV.ASL.0015 Antimon (Sb) CEV.ASL. BİRİM: LAB.: DENEY FİYAT LİSTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ASL Atıksu Laboratuvarı DENEY KODU DENEY ADI BİRİM FİYAT CEV.ASL.0001 Alüminyum Sülfat(Al2(SO4)3 1.00 CEV.ASL.0002 Alüminyum ve ph CEV.ASL.0003

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Organize Sanayi Bölgesi 1. Bulvar No: 18 İstasyon 47100 MARDİN / TÜRKİYE Tel : 0 482 215 30 01 Faks : 0 482 215 30 09 E-Posta : info@martest.com.tr

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu çalışma da 2000-2010 yıllarındaki yıllık, aylık, saatlik veriler kullanılarak kirleticilerin mevsimsel değişimi incelenmiş, sıcaklık, rüzgar hızı, nisbi

Detaylı

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ve ATIKSU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ve ATIKSU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini Kod : Yayın : 26.09.2014 Revizyon /: 00/00 Sayfa : 1/9 SU ve ATIKSU ANALİZLERİ 1 Su, Atıksu (*) (**) (T) ph Elektrometrik 2 Su, Atıksu (*) (**) (T) İletkenlik Laboratuvar 3 Su, Atıksu (*) (**) (T) Toplam

Detaylı

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI... 2 2 MEVCUT PLAN DURUMU...

Detaylı

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı

İMALAT SANAYİİNİN ALT SEKTÖRLER İTİBARİYLE DAĞILIMI

İMALAT SANAYİİNİN ALT SEKTÖRLER İTİBARİYLE DAĞILIMI GENEL ARAŞTIRMALAR İSTATİSTİKİ BÖLGE BİRİMLERİ SINIFLANDIRMASI DÜZEY 2 YE GÖRE İMALAT SANAYİİNİN ALT SEKTÖRLER İTİBARİYLE DAĞILIMI (21 YILI, ISIC REVİZE 3 SINIFLAMASINA GÖRE ve İKİ RAKAMLI DÜZEYDE) GA-6-3-3

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu EDİRNE İLİ 1/25 000 ÖLÇEKLİ 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı, Edirne İli, Merkez İlçe, Tayakadın Köyü, Karakoltepe Mevkii, 34 Pafta, 164 Ada, 27 Parselin bulunduğu alanı kapsamaktadır.

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20142012 YILI ALANSAL YILI YAĞIŞ YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2014

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi (3. Boğaz Köprüsü Dahil) KINALI ODAYERİ KESİMİ VE KURTKÖY AKYAZI KESİMİ (Bağlantı Yolları Dahil)

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi (3. Boğaz Köprüsü Dahil) KINALI ODAYERİ KESİMİ VE KURTKÖY AKYAZI KESİMİ (Bağlantı Yolları Dahil) Kuzey Marmara Otoyolu Projesi (3. Boğaz Köprüsü Dahil) KINALI ODAYERİ KESİMİ VE KURTKÖY AKYAZI KESİMİ ( Dahil) MARMARA OTOYOL İNŞAATI ADİ ORTAKLIĞI TİCARİ İŞLETMESİ Proje Tanımı... 3996 sayılı Bazı Yatırım

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA TURGUTLU URGANLI TERMAL TURİZM MERKEZİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN NOTU İLAVESİ AÇIKLAMA RAPORU 2017-ANKARA 1 ALAN TANIMI

Detaylı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Getirme Merkezi Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sunumun İçeriği Atık Yönetimi Amaç ve Kapsam Sınıflandırma ve Kriterler Döngüsel Ekonomi Sıfır Atık Atık Yönetimi *Evsel,

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ FİYAT LİSTESİ SR. NO. GELİR KOD NO. HİZMETİN ADI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇED RAPORU FORMAT BEDELİ

Detaylı

DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT

DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT YÖNETİCİ ÖZETİ Düzce Valiliği ve Düzce Üniversitesi nin birlikte düzenlemiş olduğu

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : İstanbul Yolu, Gersan Sanayi Sitesi 2306.Sokak No :26 Ergazi/Yenimahalle 06370 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 255 24 64 Faks : 0 312 255

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Adnan Menderes Mah. Aydın Blv. No:43 09010 AYDIN/TÜRKİYE Tel : 0 256 211 24 04 Faks : 0 256 211 22 04 E-Posta : megagidalab@gmail.com

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 16.10.2015 Sayı 43 Genel Değerlendirme Haziran 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2015 verilerinin değerlendirildiği- 43. sayısında

Detaylı

ÇEVRE OLÇUM VE ANALİZLERİ ON YETERLİK BELGESİ

ÇEVRE OLÇUM VE ANALİZLERİ ON YETERLİK BELGESİ C T.C. T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE OLÇUM VE ANALİZLERİ ON YETERLİK BELGESİ : ÖY-48/242/2013 Kapsam Düzenleme Tarihi : : Su, Atık Su, Deniz Suyu, Numune Alma : Adres : ALM Binası Zemin Kat

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası EK LİSTE-1/8 SO 2 Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 7935 Emisyon (1) CO CO 2 Elektrokimyasal Hücre Metodu İnfrared Metodu Elektrokimyasal Hücre Metodu İnfrared Metodu TS ISO 12039 TS ISO 12039 O 2 Elektrokimyasal

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası CO Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası CO Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/13 CO Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039 EMİSYON 1 O 2 Tayini Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039 CO 2 Tayini Elektrokimyasal

Detaylı

5. Ünite. ÇEVRE ve TOPLUM. 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154. 2. Çevre Sorunları... 156. Konu Değerlendirme Testi... 158

5. Ünite. ÇEVRE ve TOPLUM. 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154. 2. Çevre Sorunları... 156. Konu Değerlendirme Testi... 158 412 5. Ünite ÇEVRE ve TOPLUM 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154 2. Çevre Sorunları... 156 Konu Değerlendirme Testi... 158 153 Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz? 413 414 İNSANLARIN DOĞAL ÇEVREYİ KULLANMA

Detaylı

10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ

10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ TR41 Bölgesi 2008 2010 10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ 10.1. Atık İstatistikleri 10.1.1. Belediye- Atık Hizmeti Verilen Nüfus ve Atık Miktarı 2008,2010 Toplam nüfus Belediye Anket uygulanan Anket uygulanan Atık

Detaylı

KÜÇÜK MENDERES HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU İlkbahar Dönemi 2014 Evsel ve Endüstriyel Kirlilik İzleme Programı

KÜÇÜK MENDERES HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU İlkbahar Dönemi 2014 Evsel ve Endüstriyel Kirlilik İzleme Programı ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI ÇED ĠZĠN VE DENETĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ÖLÇÜM VE ĠZLEME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KÜÇÜK MENDERES HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU İlkbahar Dönemi 2014 Evsel ve Endüstriyel

Detaylı

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3 Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyar km3 tür. Bu suyun % 97'si denizlerde ve okyanuslardaki tuzlu sulardan oluşmaktadır. Geriye kalan yalnızca % 2'si tatlı su kaynağı olup çeşitli amaçlar için kullanılabilir

Detaylı