T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ"

Transkript

1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ HEMŞİRELİK BÖLÜM UYUM REHBERİ Doküman Kodu Yayın Tarihi Revizyon Tarihi Revizyon No Sayfa Sayısı YÖN.RH / 68 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ 2013 HAZIRLAYAN:SUNAY ATAŞ SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ 1

2 ORHANELİ DEVLET HASTANESİ HEMŞİRELİK BÖLÜM UYUM REHBERİ Orhaneli Devlet Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri; hasta hakları ve etik ilkeler doğrultusunda hastanın günlük yaşam gereksinimlerinin karşılanması, takip ve tedavisinin yapılması, yaşam kalitesinin arttırılması, hasta ve yakınlarının memnuniyetinin sağlanması için gerekli hemşirelik uygulamalarını belirli bir sistem dahilinde kesintisiz, aynı nitelikte yapılmasını çalışmalarında esas alır. Orhaneli Devlet Hastanesi genel uyum rehberi hastanemizde yeni göreve başlayan hemşirelere, hemşirelik hizmetlerinin yönetim yapısı ve işleyişi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Hazırlanan hemşire uyum rehberinin kurumumuzuza yeni katılan hemşirelerin uyum sürecini kolaylaştımasının yanında hastanmizde görev yapan hemşirelerimizede rehberlik edeceği düşünülmektedir. ORHANELİ DEVLET HASTANESİ SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2

3 SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BAŞHEKİM İÇİNDEKİLER 1-HEMŞİRE GÖREV TANIMI 2-EBE GÖREV TANIMI 3-SAĞLIK MEMURU GÖREV TANIMI 4-ATT GÖREV TANIMI 5-YATAN HASTA PROSEDÜRÜ 6- HEMŞİRELİK BAKIM TALİMATI 7- DÜŞME RİSKLERİ VE ÖNLEMLERİ 8-SÖZEL ORDER 9-ADVERS ETKİ BİLDİRİM TALİMATI 10-ANNE SÜTÜ 11- BESLENME 12-HİZMET İÇİ EĞİTİMLER 13-HASTA EĞİTİMLERİ 14-HASTA TRANSFERİ 15- NUMUNE ALMA, TAŞIMA, SAKLAMA VE RED KRİTERLERİ 16-VİTAL BULGU TAKİBİ 17-İLAÇ UYGULAMALARI İLAÇ DOZU HESAPLAMALARI ENJEKSİYON BÖLGELERİ ENTERAL (ORAL) İLAÇ UYGULAMALARI PARENTERAL İLAÇ UYGULAMALARI (IM,IV,SC,ID) NEBULİZATÖR İLE İLAÇ UYGULAMA 18-CPR 19-O2 TEDAVİSİ 20-LOMBER PONKSİYON (LP) 21-ASPİRASYON 22-KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU PROSEDÜRÜ 23-KLİNİKLER VE ÇALIŞMA STANDARTLARI ACİL POLİKLİNİK DAHİLİYE KLİNİĞİ 3 İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRÜ İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜR YARDIMCISI

4 KADIN DOĞUM VE GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ DOĞUMHANE ÇOCUK HASTALIKLARI KLİNİKLERİ AMELİYATHANE VE STERİLİZASYON ÜNİTELERİ POLİKLİNİKLER EVDE SAĞLIK HİZMETLER KAN TRANSFÜZYON MERKEZİ 1-HEMŞİRE GÖREV TANIMI Yataklı Servis ve/veya polikliniklerde hemşirelik hizmetlerini düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütür. Hastaneye yatırılan hastaların Servis Protokol Defterine kaydını yapar. Hasta Tabelasında belirtilen tedavileri Vizite Defterine kaydeder. Vizite Defterindeki belirtilen saatlerdeki oral ve enjektabl ilaç tedavilerini bizzat uygular. Servisin ve hastaların genel temizliğini yaptırır. Hastalarla yakından ilgilenir, hastaların moral gücünü olumlu yönde geliştirecek gerekil ortamı ve güveni sağlar. Hastaya odasının ve içerisindeki donanımların ne şekilde kullanılacağı hakkında bilgi verir.hastayla ilgilenecek tıbbi ekibi tanıtır. Vizit öncesi vizite hazırlamak amacı ile hastaların ANT-TA ölçümlerini yapar, Hemşire Gözlem Kâğıdına kaydeder. Servis Hekiminin vizitene katılır. Vizit sırasında hekim tarafından verilen talimatlar doğrultusunda not tutulur. Vizit sonrası yapılan tedavi değişiklikleri Vizite Defterine işlenir. Taburcu olacak hastaların dosyalarını hazırlanır, ilgili servis hekimine imzalatılarak taburcu işlemi için Kat bilgi işlem görevlisi veya servis sorumlu hemşiresine iletir. Servisteki tedavileri sırasında kullanılacak ilaçların temini için Hasta Tabelalarını Servis Eczanesine teslim edilmesini sağlar. İlaçlar hazır olunca Servis Eczanesin den alır. Hastanın yanında getirmiş olduğu ilaçları Hasta İlacı Teslim ve Kayıt Formu (YÖN.FR.27) na kaydeder ve hekiminin önerisine göre kullanımına devam etmesini sağlar. Günlük, lekeli yatak takımları ve taburcu olan hastaların yatak takımlarını değiştirilmesini sağlar. Vizit sonrasında pansumanı gereken hastaların pansumanın yapılmasını sağlar. İlgili servis hekiminin verdiği diyet, Günlük yemek rasyonunu otamasyon sisteminden ve yazılı olarak girer. Yemek dağıtımına refakat ederek Yemek Dağıtım Listesine göre yemek dağılımını takip eder. Vizit sırasında tespit edilen tahlil ve tetkikler için materyallerin teminini sağlar. Hastanın tahlil ve tetkik için ilgili üniteye gitmesi için hastaya refakat edilmesini sağlar. Mesai bitiminde nöbetçi hemşireye; hastalar hakkında önce bankoda sonra hasta başında bilgi verilerek ilgili servis teslim edilir. Mesai başlangıcında aynı şekilde teslim alınır. Bölümlerinde tespit ettiği uygunsuzluklarla ilgili DÖF ( Düzeltici Önleyici Faaliyet) başlatmak. Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uygun çalışır. 2-EBE GÖREV TANIMI Baştabip tarafından doğum odalarındaki ebelerden bir tanesi doğum bölümünün sorumlu ebesi olarak görevlendirilir. Servis sorumlu hemşirelerinin görev ve yetkilerini haizdir. Kurumlarda doğum işleriyle vazifelendirilmiş ebeler, müracaat eden kadınların fenni olarak doğuma hazırlanmaları için yetkileri dâhilinde her türlü tedbirleri alır ve hazırlıkları yaparlar. Meslek ve sanatlarının gerektirdiği şekilde ana ve çocuğu muayene ederler. 4

5 Özellikle çocuk kalp seslerini yakından izler, müşahedelerine yazarlar. Gerekli gördükleri hallerde her türlü Genital muayeneleri de yaparlar, müşahedelerini bir not halinde de yazarak tespit ederler ve doğumun seyrini dikkatle ve sürekli bir şekilde izlerler. Normal doğumları kendileri yaparlar. Doğum güçlükleri veya arızaları mevcut olan veya durumunu kesin olarak tespit edemedikleri vakaları uzman tabibe derhal haber verirler. Doğan çocukların cinsiyetini, boy ölçüsünü, kafa çaplarını, göğüs çevresini, beden ağırlığını, yapısında mevcut bütün arızaları ve anormallikleri, kalıtsal belirtileri, plasenta ve kordonun niteliklerini tespit ve kaydederler. İkiz veya daha fazla sayıda doğan çocukların doğum sıralarını, ne kadar ara ile doğduklarını, ölü doğanların; doğumdan sonra bir müddet daha teneffüs edip etmediklerini dikkat ve titizlikle tetkik ve kaydederler. Doğan çocukların birbirlerine karıştırılmamasına son derece dikkat ederler ve bu amaçla her doğan çocuğun bileğine anasının ad ve soyadını, cinsiyetini doğum tarih ve saatini belirten bir kart / bileklik bağlamak zorundadırlar. Bu etiket, çocuk hastaneden çıkıncaya kadar bileğinde bırakılır. Ayrıca bu hususta kurum İdaresince konulmuş usuller varsa onları da uygularlar. Doğan çocukların göbeğinin fenni usullere uygun olarak kesilip bağlanması ve sarılması, çocuklar için tedbirlerin alınması ebelerin görevidir. Doğum odalarının doğum ve müdahaleler için gerekli alet ve malzemenin her zaman temiz ve kullanmaya elverişli bir şekilde bulundurulmasını sağlarlar. Ebe ve ebe hemşireler, bu asli görevleri yanında hemşirelerin gördükleri hizmetleri de görmek ve kurumlarda onların uymak zorunda bulunduğu hükümlere uymakla yükümlüdürler. Bu görevleri dışında aile planlaması kursu görmüşlerse ailelere doğum kontrolü ile ilgili her türlü bilgiyi vermekle yükümlüdürler. Bölümlerinde tespit ettiği uygunsuzluklarla ilgili DÖF ( Düzeltici Önleyici Faaliyet ) başlatmak. Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uygun çalışır. Anneye Bebek Dostu Hastane prensipleri çerçevesinde emzirme ve anne sütü hakkında her türlü eğitimi ve basılı broşür / formları verir. 3-SAĞLIK MEMURU GÖREV TANIMI Aynı anda acil birimde bulunan olgular arasında öncelikleri belirlemek, İlk tanılama ve genel tanılama işlevlerini yapmak, acil girişimde bulunmak, Hekimin olmadığı durumlarda yaşam kurtarıcı girişimlerde bulunmak, Hasta/yaralıya hemşirelik süreci ve standartlar doğrultusunda acil bakım hizmeti vermek, Mesleğin getirdiği ahlaki unsurlar çerçevesinde, bireysellik ve bütünlüğün zarar görmemesi ilkesi ile yaklaşımda bulunmak, Eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerine önem vermek, Yaşam bulgularını ölçme ve değerlendirmek, Hastanın esas şikayeti ve tıbbi öyküsü hakkında ayrıntılı bilgi alma ve kayıt etmek, Hasta bakım planı hazırlamak, 5

6 Tüm uygulama ve girişimleri etik kurallara uyarak yapmak, Aileye hastanın genel durumu, yapılan uygulamalar hakkında bilgi vermek, Aileden bir kişinin ortama zarar vermeyecek şekilde hastasını görmesini sağlamak, Yapılan tüm işlemleri kayıt etmek, Birimin işleyiş koşullarını iyileştirmek amacı ile klinik ve teknik olası sorunlara önlemek, Bilgi ve uzmanlık sağlayacak deneyimleri edinme amacı ile hizmet içi eğitimlere katılmak Birimde ekip üyelerinin deneyimlediği stres ve endişe ile sağlıklı baş etmek için olumlu iletişim kurmak, Kurum yönetimi ve hizmet veren meslek üyeleri arasında geliştirilen ve uygulamaya konulan iş tanımları doğrultusunda politika ve yöntemleri belirlemek, Verilen hizmet kalite uygulamalarını yapmak, Yönetim, kurumun diğer birimleri ve diğer kuruluşlar ile iletişimi sağlamak, kurumlar arasında nakil işlemlerinde hasta nakil ambulansı ile sevk işlemini gerçekleştirmek 4-ATT GÖREV TANIMI 1. Acil tıp teknisyeni, sağlık kurumlarının acil servislerinde, acil yardım ve hasta nakil ambulanslarında çalışan sağlık personelidir. 2. Kendisinin, ekibinin, hastanın ve çevredekilerin güvenliğini sağlar. 3. Bilgisayar, telsiz, telefon vb. gibi iletişim araçlarını kullanır. 4. Tüm ambulans ekipmanlarını hizmete hazır bulundurur. Bunların usulüne uygun kullanılmasını, korunmasını, bakımını takip ve kontrol eder. 5. Travma stabilizasyonu yaparak hastanın nakle hazır hale gelmesini sağlar ve uygun taşıma tekniklerini kullanır. 6. Ambulans ve acil servislerde kullanılan tüm formları eksiksiz doldurur. Gerektiğinde rapor hazırlar. 7. Yetkili merkezlerden alınan sertifika ile belgelemesi halinde hekim gözetiminde ve talimatı ile temel yaşam desteği uygulamalarını yapar, yarı otomatik ve tam otomatik defibrilatörleri kullanır. 8. Ambulansın ilgili bölümlerinin ve tüm ambulans tıbbi ekipmanlarının dezenfeksiyonu ve sterilizasyonunu yapar. 9. Kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyonu, kesik, yara, kanamalarda ise kanama kontrolü yapar. 10. Görev esnasında her türlü tıbbi müdahalede ambulans- acil servis hekimine yardımcı olur. 11. Hastanelerin ihtiyaç duyulan yerlerinde meslekleri ile ilgili çalışır. 12. Acil serviste sorumlu hekimin ve sorumlu hemşirenin ihtiyaç duyduğu yerde çalışır. 13. Hekimin verdiği mesleğiyle ilgili diğer görevleri yerine getirir. 14. Bölümlerinde tespit ettiği uygunsuzluklarla ilgili DÖF ( Düzeltici -Önleyici Faaliyet ) başlatmak. 15.Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uygun çalışır. 6

7 5-YATAN HASTA PROSEDÜRÜ 1.AMAÇ: Hastanemize başvuran ve yatış kararı verilen hastaların kabul işlemleri, tedavi işlemleri, takip işlemleri ve taburcu işlemleri vb. işlemler için metot belirlemek. 2.KAPSAM: hastanemizdeki yatan hasta işlemlerini ve servisleri kapsar 3.KISALTMALAR: EKG: Elektrokardiyografi USG: Ultrasonografi 3.TANIMLAR: EKG(Elektokardiyografi) :Kalpte oluşan elektrik akımlarını saptayan yöntemdir. USG(Ultrosonografi):Ses dalgalarından yararlanılarak yapılan bir çeşit görüntüleme yöntemidir. EPİKRİZ: Hastanın hastalığı, teşhis ve tedavi ile ilgili her türlü bilgiyi içeren rapordur. MÜŞAHADE: Gözlem KOSÜLTASYON: görüş alış verişi PREMEDİKASYON: Ameliyata bir adım kala yapılan son anestezi hazırlığıdır. 4.SORUMLULAR: Başhekim Müdür Müdür yardımcısı Doktorlar Servis sorumlusu Servis hemşiresi 5.FAALİYET AKIŞI: 5.1. Yatan hasta kayıt, muayene, yatış süreci. Poliklinik ve acil işleyiş prosedürüne göre işlem yapılır. Diğer sağlık kuruluşlarından sevk ile gelenler: Sevkle gelen hastalar acil servisten kabul edilir ilgili hekim konsulüte edildikten sonra ilgili polikliniğe HBYS üzerinden sisteme giriş yapılmış olup hasta kabul kaydı yapılarak yatış işlemleri başlatırlır. HASTA DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BELGE VE FORMLAR DÂHİLİ KLİNİKLER DOSYASI GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ HASTA DOSYASI Hasta Dosyası Kontrol ve Onay Formu Epikriz Raporu Doktor Günlük Gözlem Kağıdı Hemşire Günlük Gözlem Kağıdı Hasta Tabelası Tıbbi Muayene ve Müşahede KâğıdıHasta Dosyası Hasta Dosyası Konsültasyon Formu Hasta Dosyası Kontrol ve Onay Formu Epikriz Raporu Doktor Günlük Gözlem Kağıdı Hemşire Günlük Gözlem Kağıdı Hasta Tabelası Tıbbi Muayene ve Müşahede Kâğıdı Hasta Dosyası Konsültasyon Formu 7

8 Hasta ve Yakınlarının Eğitimi Formu Hasta Taburcu ve Eğitim Formu Tahlil (Dış Laboratuar, Tetkik İstem Formu) Kan İstem Formu Röntgen Filmleri Refakatçi Formu Hemşirelik Hizmetleri Hasta Tanılama Formu Hasta Hakları Bilgilendirme Formu Tıbbi Müdahalelerde Hastanın Bilgilendirilmesi ve Rızasının Alınması Onay Belgesi Taki Düşme Riski Ölçeği Genel Aydınlatılmış Onam Formu Hasta ve Yakınlarının Eğitimi Formu Hasta Taburcu ve Eğitim Formu Değerlendirme Formu Tahlil (Dış Laboratuar, Tetkik İstem Formu) Kan İstem Formu Röntgen Filmleri Refakatçi Formu Hemşirelik Hizmetleri Hasta Tanılama Formu Hasta Hakları Bilgilendirme Formu Tıbbi Müdahalelerde Hastanın Bilgilendirilmesi ve Rızasının Alınması Ona Taki Düşme Riski Ölçeği Genel Aydınlatılmış Onam Formu Anestezi Güvenlik Kontol Listesi Hemşirelik Süreci Ameliyat Öncesi Hazırlık ve Ameliyat Sonrası Takip Form Anestezi Uygulamaları İçin Bilgilendirilmiş Onam Formu Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi Patoloji İstem Formu BİLGİSAYARDA OLMASI GEREKEN BELGELER Laboratuar sonuçları, hasta bakım planları, çalışan raporları, düşme bildirim formu, delici kesici alet yaralanmaları. 4.2.Servise yatış işlemleri: Hasta servise geldiğinde ilgili servis hemşiresi tarafından hasta teslim alınır, hastaya kendisinden sorumlu ekip kendini tanıtır. Hasta bilgisayar sisteminden de servise girişi yapılır ve daha sonra doktor istemine göre gerekli girişimler yapılır.(damar yolu açılması, tedavi, vb) Hastaya hastalığı ile ilgili kısa bilgi verilir, kimlik bilgilerini içeren kol 8

9 bandının takılı olup olmadığı kontrol edilir ve eksikse uygun bileklik takılır. Hasta kimliğinin doğrulanması prosedürü (YÖN.TL.102) uygulanır. Hastaya yattığı serviste hastalığına göre yatak ayarlanır, hasta odaya alındığında oda tanıtılır(yatağın kullanımı, hemşire çağrı sistemi, TV, telefon, banyo ve dolaplar) gibi ekipmanları nasıl kullanacağı anlatılır, ayrıca hastanenin genel kuralları hakkında bilgi verir.(ziyaret saatleri ve kuralları, kahvaltı ve yemek saatleri, hekimin vizit saatleri, düşme riskleri ve önlemleri gibi ) Yatan hastanın takip tedavi işlemleri: Hastanın tedavisinin düzenlenmesi-uygulaması: Hastanın tedavisi ilgili doktor tarafından order edilir, yazılan order hemşire tarafından okunur, tedavi defterine yazılır ve hastaya uygulanır. Tedaviyi yapan kişi yaptığı tedaviyi hasta takip hemşire gözlem formuna(kln.fr.180) yazarak paraf eder. Orderların okunur olması ve uygulayacaklarda tereddüt yaratmaması gerekir, hastaya eğer diyet verilmişse öncelikle hastanın bilgisayar ekranındaki sayfasına daha sonrada diyet çizelgesine not edilir. Servislerde stajyerlerin ilaç uygulamaları servis sorumlu hemşiresi ve diğer çalışan hemşirelerin sorumluluğundadır :Sözlü veya telefonla order: Zorunlu haller dışında telefonla order alınmaz. Acil ve zorunlu durumlarda ise en geç 24 saat içinde orderı veren hekime imzalattırmak kaydı ile sözel veya telefonla order alınır ve sözel order formu düzenlenir.(yön.tl.61).sözel order talimatına uygun olarak alınır.(talimat no: ).Yüksek riskli ilaçlar sözel order kabul edilmez :Nöbet devirleri: Yatan hastaların takibinde mesai gün ve saatleri dışında nöbetçi servis hemşireleri serviste yatan tüm hastaları takip etmektedirler, hastalardan sorumlu hemşire nöbete gelen hemşirelere yatan tüm hastaların dosya ve orderları ile ilgili tüm bilgileri önce deskte sonrada hasta başında aktarır. Gündüz ve gece mesai bitiminde nöbet ekipleri nöbet teslim defterini yazıp imzalar :Serviste yatan hasta takibi: Hasta takibinde oda ve yatak numarasına göre değil, Adsoyadına göre tedavi hazırlanır, hastaya verilecek ilaçlar kimlik doğrulama bilgilerine göre ve zamanında eksiksiz yapılır. Hastanın daha önceden kullandığı ilaçlar varsa halen devam etmekte olduğu ilaçlar la ilgili öncelikle doktorun kontrol ederek order etmesi ve dozunu ayarlaması gerekir, eğer hasta ilaçlarını evden getirmiş ise teslim alınır ve miad kontrolü yapılarak servis hemşiresi tarafından teslim tutanağı ile teslim alınır :İlaç talebi: ilaçlar tüm birimlerden mevcut otomasyon sistemi üzerinden eczaneden hasta bazında talep edilir. İlaçlar eczanede hasta bazında hazırlanır ve servis hemşiresi tarafından alınır. Servislerde ilaçlar hasta ismine göre dolaba yerleştirilir. Servise gelen ilaçların dozları, son kullanma tarihleri, miktarları servis hemşiresi tarafından kontrol edilerek yerleştirilir, ilaçlar günlük temin edilir. İlaçların kontrolleri öncelikle servis sorumlu hemşiresi ve diğer çalışan hemşirelerin sorumluluğundadır :Tetkik talebi ve gerçekleştirilmesi: Laboratuar istemleri: İlgili hekim istediği tetkiki tabelasına yazar ve servis sorumlu hemşiresine veya yerine bakan kişiye verir servis hemşiresi otomasyon siteminden giriş yaparak istenen tetkikin barkodunu alır, hastadan numuneler alınıp barkodu yapıştırılıp uygun koşullarda laboratuara gönderilir. Radyolojik istemler: İstenen tetkik ilgili hekim tarafından istem formuna(f:17) yazılır ve servis hemşiresine iletir, servis hemşiresi otomasyon üzerinden gerekli tetkiki bilgisayara girer 9

10 ve takibini sağlar :Konsültasyon talebi: Konsültasyon ilgili hekim tarafından konsültasyon formu doldurulur, konsültasyon talebi konsültasyonu isteyen hekim tarafından ilgili branş hekimi aranılarak iletilir ve hasta hakkında bilgi verir. Konsültasyonlar mümkün olan en kısa sürede ve mutlaka aynı gün içinde cevaplandırılır. Hangi hekimin ne zaman konsültan olduğu aylık olarak belirlenir ve bu listeler her servise aylık olarak dağıtılır Yatan hastanın servisler arası nakili: Yatan hastanın başka bir servise nakledilmesine karar verildiğinde(ilgili hekim tarafından), servis sorumlu hemşiresi veya yerine bakan görevli hemşire tarafından, gideceği servis aranarak yatak ayarlanır, hastanın durumuna göre hasta ilgili servise hemşire tarafından hasta transfer formu (servis fr.no aml.fr no.16) doldurularak götürülüp teslim edilir.hasta hakkında bilgi verilir. Teslimde hastanın dosyası ve diğer evrakları kullandığı ilaçlar ilgili servis hemşiresine teslim edilir :Yatan hasta sevk işlemleri: Serviste yatan hastaların herhangi bir nedenle (ileri tetkik, tedavi, yoğun bakım ihtiyacı vb.)başka bir kuruma sevk edilmesine ilgili hekim karar verir, hastaya ait epikriz eksiksiz doldurulur. Hastanın sevk edileceği hastane ve teslim alacak hekim ile sevk eden hekim irtibat kurar. Hastanın sevk formu doldurularak ve gönderileceği araç ayarlanır(hangi araçla gideceğine-112veya hasta nakil ambulansı- hekim karar verir.)bir sağlık personeli ile nakledilir :Yatan Hasta Ex işlemleri: Hastanede ölen hastalar için kendi hekimi veya mesai saatleri dışında servisçi uzman hekim müdahale ederek ölüm kararı verilir. Hekim hastanın dosyasına teşhisini, tarihini, saatini yaptığı müdahaleleri de belirterek ex notunu düşer kaşeler ve imzalar. Ex morga teslim edilmeden önce cenaze kimlik kartı (serv.fr no.14 )Ex 2 saat boyunca serviste bekletilir ve son bir kez daha kontrol edilerek morga indirilir. Ex aileye teslim dilmeden önce TÜİK in hazırladığı ölüm kayıt ve defin formu ilgili hekim tarafından doldurulur, ayrıca hastanenin hazırladığı cenaze teslim tutanağı doldurulup aile bireyinin imzası imza sı alınır. Ölüm kayıt ve defin formu ex sahibine verilerek defin ruhsatının onayı için mezarlıklar şubesine yönlendirilir işlemler tamamlanınca ex teslim edilir. 5.3:Yatan Hasta Taburcu işlemleri: Taburculuk kararı hekim tarafından verilir, dosyaya yazılır imzalanır kaşelenir, hastanın epikriz formu tüm bilgileri doktor tarafından açıkça okunaklı ve eksiksiz doldurulur. Hastaya veya hasta sahibine aşağıdaki belgeler verilir. Bilgisayar çıktılı epikriz formu Hasta taburcu eğitim formu Varsa okul raporu Reçete(varsa) Güvenlik taburcu kontrol formu Hastalık eğitim formu Tetkik sonuçları Taburcu formları verilen hastaya bilgi verilerek tabucu edilir. Dosya işlemleri tamamlandıktan sonra eğer hasta ücretli ise bilgisayardan tahakkuk çıktısı alınıp hasta sahibi vezneye yönlendirilir. Hastanın ödeme durumu yok ise form düzenlenir. (form no. ek 8 hasta bilgilendirme formu.) Hasta dosyasının düzenlenmesinden kat sekreteri sorumludur, dosyalar tamamlandıktan sonra hasta dosyası kontrol ve onay formu(servis form no: 57)doldurulur ve onay ve kontrol için 10

11 başhekim yardımcılarına onaylatılıp dosya TİG görevlisine teslim edilir TİG de işi biten dosyalar faturalandırma birimine verilir orada da işlemi tamamlanan dosyalar arşive imza karşılığı teslim edilir. 6.İlgili dokümanlar: 6.1.Hasta yatış dosyası (Basılı) 6.2.Tedavi defteri (Basılı) 6.3.Hasta tabelası (Basılı) 6.4.Nöbet listeleri (sistemden) 6.5. Radyoloji istem formu 6.6.Konsültasyon istem formu 6.7.Epikriz formu (sistemden) 6.8.Ölüm kayıt ve defin formu (Dış kaynaklı doküman) 6.9. Form no EK-8 (Hasta bilgilendirme formu) 6.10.Acil hasta gözlem kartı 6.11.Hasta düşme formu Hasta dosyası kontrol ve onay formu ( Hasta dosyasında) 6.13.Hasta taburcu sonrası eğitim formu(hasta dosyasında) 6.14.Hasta taburcu güvenlik kontrol formu. 6- HEMŞİRELİK BAKIM TALİMATI Ağız ve Diş Bakımı Talimatı Amaç: Bu talimatın amacı, Ağız içi enfeksiyon ve yara oluşumunun önlenmesi Diş ve diş etlerinin sağlığının sürdürülmesi Ağızdaki rahatsız edici tat ve kokuyu gidererek rahatlık duygusunun sağlanması Bireye doğru ağız hijyeni uygulamalarının öğretilmesidir. Kapsam: Bu talimat Orhaneli Devlet Hastanesi bünyesinde tedavi gören hastaların ağız ve diş bakım faaliyetlerini kapsar. Sorumluluk: Orhaneli Devlet Hastanesi bünyesinde görev yapan hemşireler bu talimatı uygulamaktan sorumludur. Uygulama: 15. Ağız bakımını kendisi yapabilecek durumda olan hastalarda hemşirenin hastaya vereceği yardım eğitim ile sınırlıdır. 16. Malzemeler hazırlanır ve hasta yanına götürülür. 17. Hasta kimlik doğrulaması yapılır. 18. İşlem hastaya/ailesine açıklanır ve işbirliği yapılır. 11

12 19. Eller, işlem öncesi ve işlem sonrası El Yıkama Talimatına göre yıkanır. 20. Hastaya semi-fawler pozisyonu verilir. 21. Hastanın çenesinin altına havlu ve böbrek küvet yerleştirilir. 22. Hastanın alt ve üst dişleri gazlı bez ile tutularak açılır. 23. Ağız bakım setinin çubuğu, kendi solüsyonu ile ıslatılır. 24. Ağız içi dikkatle temizlenir.dişlerin dış, iç, birbirine bakan yüzleri, dil, yanak içi ve diğer yumuşak dokular sıra ile temizlenir. 25. Hastanın bilinci açık ise, solüsyon ile hastaya gargara yaptırılıp, böbrek küvete tükürmesi söylenir. 26. Dudaklara yağlı bir pomat sürülür. 27. Hasta eski pozisyonuna getirilir. 28. Malzemeler toplanır, atıklar talimata uygun olarak atılır. Baş Banyosu Uygulama Talimatı Amaç: Bu talimatın amacı, Baş derisi ve saçların temiz ve sağlıklı olmasını, Hastanın kendine olan güveninin artmasını ve kendi bakımına katılmasını sağlamaktır. Kapsam: Bu talimat Orhaneli Devlet Hastanesi bünyesindeki hastaların baş banyosuna ilişkin faaliyetlerini kapsar. Sorumluluk: Orhaneli Devlet Hastanesi bünyesinde görev yapan hemşireler bu talimatı uygulamaktan sorumludur. Uygulama: 1. Hasta/ailesine işlem hakkında bilgi verilir. 2. Eller, işlem öncesi ve işlem sonrası El Yıkama Talimatına göre yıkanır. 3. Malzemeler uygun yere konur ve eldiven giyilir. 4. Yatak yükseltilir. Hastayı rahatsız etmeyecek derecede başı yatak boşluğuna alınır. 5. Hastanın başının altına su geçirmez ped konur. 6. Tedavi muşambası (kenarlarına rulo yaparak) hastanın başının altına yerleştirilir. 7. Baş havlusu hastanın omuzlarına serilir ve kulaklarına vazelinli tampon konur. 8. Hastanın saçı suyla ıslatılır, şampuan sürülür. Alın ve şakaklardan başlayarak geriye doğru masaj yaparak saç dipleri yıkanır. 9. İşlem bir elle yapılırken diğer elle hastanın başının arka kısmı desteklenir. Saç su ile durulanır. 12

13 10. Şampuanlama işlemi tekrarlanır, köpük kalmayacak şekilde durulanır. 11. Durulama işlemi bittikten sonra baş havluya sarılır. 12. Hastanın saçı kurutulur ve taranır. 13. Hastanın yatağı yapılır, uygun pozisyon verilir ve dinlenmesi sağlanır. 14. Yapılan işlem Hemşire gözlem formuna kaydedilir. Bitli Hastanın Bakımı Talimatı Amaç: Bu talimatın amacı, bölgedeki bit ve yumurtalarını yok ederek hijyenik bakım vermek ve yayılmayı önlemektir. Kapsam: Bu talimat Orhaneli Devlet Hastanesi bünyesinde bitli hastanın bakımına yönelik faaliyetlerini kapsar. Sorumluluk: Orhaneli Devlet Hastanesihastanesi bünyesinde görev yapan hemşireler bu talimatı uygulamaktan sorumludur. Uygulama: 1. Hasta/ailesine işlem hakkında bilgi verilir. 2. Tedavi solüsyonu uygulamadan önce prospektüs içindeki açıklamalar okunur. 3. Eller, işlem öncesi ve işlem sonrası El Yıkama Talimatına göre yıkanır. 4. Hemşire, muşamba önlüğünü ve eldivenleri giyer, bonesini takar. 5. Hasta yatağın başucunda fawler pozisyonuna getirilir. 6. Tedavi bezi ve muşambası hastanın boynu ve omuzlarının altına yerleştirilir. 7. Saçları deri bitim çizgisinden, kulak arkasına ve ensede saçsız deri kısmına kadar olan bölgeye vazelin sürülür, böylece ilacın hastanın gözüne ve kulağına kaçması önlenir. 8. Solüsyon, saçlı derinin tamamına uygulanır. 9. Solüsyonun cinsine göre, belli bir süre hastanın başı temiz bir havlu ile örtülerek bekletilir. 10. Saçlar sıcak sirkeye batırılmış ince dişli tarakla taranarak temizlenebilir. 11. Talimata uygun baş banyosu yapılır. 12. Hemşire kendi kıyafetlerini çıkartarak üzeri etiketlenen enfekte atık torbasına koyar ve çamaşırhaneye teslim eder. 13. Baş 4-6 saat sonra kontrol edilir, canlı bitler varsa işlem tekrarlanır ve saçlar sıcak su ile yıkanarak durulanır. 14. Kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen hastaların bu işlemi banyoda yapmaları sağlanır. 15. Yapılan işlem Hemşire gözlem formuna kaydedilir. 13

14 Fototerapi Uygulama ve Fototerapi Uygulanan Yenidoğanın Bakımı Talimatı Amaç: Bu talimatın amacı, bilürubin düzeyi yüksek olan yenidoğanların fototerapi almalarını ve bakımlarını sağlamaktır. Kapsam: Bu talimat hastanesi bünyesinde tedavi gören yenidoğanların fototerapi almalarına ve bakımlarına yönelik faaliyetleri kapsar. SorumlulukOrhaneli devlet hastanesi bünyesinde görev yapan hemşireler bu talimatı uygulamaktan sorumludur. Uygulama: 1. Eller, işlem öncesi ve işlem sonrası El Yıkama Talimatına göre yıkanır. 2. Hasta kimlik doğrulaması yapılır. 3. Yenidoğan kuvöz içine çıplak olarak yerleştirilir. 4. Fototerapi aleti yenidoğanın vücut yüzeyinden cm uzaklıkta olacak şekilde yerleştirilir. 5. Göz bakımı verilir. 6. Yenidoğanın gözleri ışığı geçirmeyecek şekilde kapatılır.göz maskesinin burundeliklerine baskı yapmamasına özen gösterilir. 7. Geniş cilt alanının ışınlanabilmesi için bebeğin yatış pozisyonu 3-4 saatte bir değiştirilir. 8. Uygulama 8-10 saatlik ışınlamadan sonra 4 saat ara verilerek ya da bilirubin kontrolü ile sürekli yapılır. 9. Işık altındaki bebeğin vücut ısısı sık aralıklarla kontrol edilir. Ateş yükselmesi ve dehidratasyon açısından bebek değerlendirilir.deri turgoru ve fontaneller dehidratasyon yönünden gözlenir.yenidoğan 8-12 saatte bir tartılır. 10. Deriye yağlı solüsyon sürülmez. 11. Yenidoğana hekim istemine göre intravenöz sıvı verilir. 12. Bilirubinin parçalanması ve aşırı atılımı sonucu dışkı yumuşak, yeşilimtırak veya koyu kahverengi olabilir. 13. Uygulamanın başlarında ciltte birkaç saat süren kızarıklıklar görülebilir. 14. Ultraviole ışınlarının emilimi ile melanin sentezinin uyarılması sonucu ciltte koyulaşma görülebilir (bronz bebek sendromu) 15. Fototerapiye bağlı deride döküntüler ve yanıklar oluşmaması için deri temizliğine dikkat edilmelidir. 16. Fototerapi, hipokalsemiye neden olabilmektedir. Buriski en aza indirgemek için bebeğin 14

15 kafasına şapka takılması önerilmektedir. Ayrıca laboratuar sonuçları değerlendirilip takip edilmelidir. 17. Yapılan işlem Hemşire gözlem formuna kaydedilir. Hasta Mobilizasyonu Talimatı Amaç: Bu talimatın amacı, hareketsizliğe bağlı kas iskelet sisteminde oluşabilecek fonksiyon kayıpları ve deformiteleri önlemektir. Kapsam: Bu talimat Orhaneli devlet hastanesi bünyesinde mobilize edilecek hastaların faaliyetlerini kapsar. Sorumluluk: Orhaneli devlet hastanesi hastanesi bünyesinde görev yapan hemşireler bu talimatı uygulamaktan sorumludur. Uygulama: 29. Hasta/ailesine işlem hakkında bilgi verilir. 30. Hemşire, vücut mekaniğine dikkat ederek hareket etmelidir. 31. Hastanın düşme riski varsa Düşme riski değerlendirme ve önleme talimatına göre hareket edilir. 32. Yapılan işlem Hemşire gözlem formuna kaydedilir. Hastayı Yatağın Başucuna Çekmek 1. Yatağa yakın olan elle hastanın başı ve boynu uzak taraftan desteklenerek yaslanır. 2. Hastanın dizleri büktürülür. Ayak tabanlarını iyice yatağa basması söylenir. Hastaya boynunu bükerek çenesini göğsüne doğru yaklaştırması söylenir. 3. Yatağın uzak tarafındaki ayak yatağın başucuna doğru bir adım öne alınır, dizler ve kalçalar bükülerek kollar hastanın omuzlarının ve kalçalarının altından geçirilir. 4. Hastaya komut verildiğinde kendisini yukarıya itmesi söylenir. 5. Yeterince yukarı alınmadıysa işlem tekrarlanır. 6. Yastığı başının altına yerleştirilir. Hastayı Yatağın Kenarına Çekmek 1. Hemşire hastanın başucuna yakın tarafta, yüzü ve gövdesi hastaya dönük olacak biçimde yatağın kenarında ayakta durur.hastanın kolları bilek ve dirseğinden tutulup desteklenerek göğsünün üzerinde kavuşturulur. 2. Bir kol hastanın boynu altından geçirilerek uzak taraftaki omuz tutulur, bu sırada ön kol ile hastanın başı ve boynu desteklenmelidir. Diğer kol da hastanın kürek kemiklerinin altından geçirilir. Bu sırada dirseklerle yatağa dayanarak destek alınır. Aynı zamanda bir 15

16 ayak önde diğeri arkada olacak şekilde dizler bükülür. 3. Hastanın gövdesinin üst tarafını kendine doğru çekerek, hafifçe doğrulur. 4. Hastanın baş ve omuzlarını yatağın kenarına aldıktan sonra hastanın kalçasının hizasına geçilir. Bu kolla hastanın belinin altından diğerini kalçalarının altından geçirerek, yukarıda anlatılan biçimde hastanın kalçası yatağın kenarına çekilir. 5. Son aşamada hastanın bacaklarının hizasına geçilir. Bir kol dizlerinin diğer kol ayak bileklerinin altından geçirilerek hastanın bacakları yatağın kenarına alınır. 6. Hasta yeterince kenara alınmadıysa işlem tekrarlanır. Hastayı Yatakta Oturtma 1. Hasta sırtüstü pozisyona getirilir. 2. Yatağa yakın taraftaki kol ile hastanın uzak taraftaki omzu kavranır. Aynı zamanda baş ve boynu da desteklenir. 3. Hemşire diğer eliyle yatağın üzerine dayanarak destek alır. Vücut ağırlığını önceki ayaktan arkadaki ayağa kaydırarak hasta oturur pozisyona getirilir. Hastayı Yatak Kenarına Oturtma 1. Hasta sırtüstü pozisyona getirilir. Dik oturur duruma gelinceye dek yatağın başı yükseltilir. 2. Hastanın bel kısmına yakın durarak, bir kol hastanın üst sırt bölgesinin altından diğer kol ise bacaklarının üstünden geçirilir. 3. Hastanın bacakları bükülerek dizlerden kavranır ve yatak kenarına sarkıtılır. Gövdesi dik bir şekilde kaldırılır ve pozisyonun stabilizasyonu sağlanır. Hastayı Sırtüstü Yatış Pozisyonundan Yan Yatış Pozisyonuna Getirmek 1. Yatağın baş kısmı bütünüyle veya hastanın tolere edebileceği düzeyde indirilir. 2. Yatak kenarları kaldırılır. 3. Hastanın dizleri bükülür. 4. Bir el hastanın dizlerinin altına diğer el de ensenin altına konularak, yan tarafa çevrilir. Pozisyonun stabilizasyonu sağlamak için arkasına yastık yerleştirilir. Hastayı Sırtüstü Yatış Pozisyonundan Yüzüstü Yatış Pozisyonuna Getirmek 1. Hasta döndürülecek yönün aksi tarafına doğru çekilir. Bu durumda hasta döndürüldüğünde yatağın ortasına gelir. Hastanın yüzü hareket yönünün ters tarafına çevrilmelidir. Hastanın ayakları birleştirilir ve kolları gövdesinin her iki yanında olacak şekilde yaklaştırılır. Hastanın elleri bacaklarına temas etmelidir. 2. Hasta ikinci bir hareketle yüzüstü pozisyona getirilir. 16

17 3. Rahat solunum yapabilmesi için hastanın başı yan çevrilir. Gerekirse bir yastıkla desteklenir. Hastayı Yataktan Sedyeye Alma 1. Sedyeye alma işlemi en az 3 kişiden oluşan bir ekiple yapılmalıdır. 2. Sedye yatağın ayak ucuna dik açı oluşturacak şekilde yerleştirilir. 3. Yatak ve sedyenin tekerlekleri kilitlenir. 4. Ekipteki en uzun boylu kişi hastanın baş ve omzundan tutar. 5. Ortada ki kişi kollarını hastanın kalçasının altına yerleştirir. 6. Ayak ucundaki kişi ise bir kolunu ortada bulunan kişinin hemen yanına diğer kolunu da hastanın ayak bileklerinin altına yerleştirir. 7. Hasta yataktan göğüs hizasına kaldırıldıktan sonra, tek komutla, sedyeye alınır. İntravenöz Sıvı Hazırlama ve İntravenöz Sıvı ile İlaç Uygulama Talimatı Amaç: Bu talimatın amacı, intravenöz sıvı hazırlanmasını ve intravenöz ilaç uygulanmasını sağlamaktır. Kapsam: Bu talimat Orhaneli devlet hastanesi bünyesinde tedavi gören hastaların intravenöz sıvılarının hazırlanması ve inravenöz ilaçların uygulanmasına yönelik faaliyetleri kapsar. Sorumluluk: Orhaneli devlet hastanesi hastanesi bünyesinde görev yapan hemşireler bu talimatı uygulamaktan sorumludur. Uygulama: 1. Eller, işlem öncesi ve işlem sonrası El Yıkama Talimatına göre yıkanır. 2. İntravenöz sıvı hazırlamadan önce, kullanılacak serum, berraklığı, rengi, miktarı, tortusu, son kullanma tarihi, yan etkileri ve ilaç etkileşimleri açısından değerlendirilir. 3. İntravenöz sıvı hekim istemine göre hazırlanır. 4. Serum şişesinin kapağı kaldırılarak açılır. Serum setinin takılacağı yerdeki koruyucu plastik kapak kontamine edilmeden açılır ve serum seti takılır. 5. Serum sıvısı medifleks torbada ise, kullanılacak medifleksin dış koruyucu ambalajı işaretli yerden açılır. Serum setinin takılacağı yerdeki koruyucu plastik kapak kontamine edilmeden açılır ve serum seti takılır. 6. Seruma ilaç konulacak ise serum şişesinin veya medifleksin lastik tıpası % 10 povidon iyotla silinir. 7. Konulacak ilaç, aseptik koşullarda enjektöre çekilir. 8. Enjektöre hazırlanan ilaç serum sıvısına boşaltılır. 17

18 9. Infüzyon sıvısının içine ilave edilen ilacın adı, miktarı, saat ve tarih etikete yazılarak serum şişesinin veya torbasının üzerine yapıştırılır. 10. Setin havası çıkartılır. 11. İşlem sonrası malzemeler toplanır ve uygun torbalara atılır. 12. Verilecek sıvının dakika damla sayısı veya saatlik gidecek miktarı hesaplanır. 13. Hazırlanan serum ilaç tepsisine konur ve hastanın yanına gidilir. 14. Hasta kimlik doğrulaması yapılır. 15. Hasta/ailesine işlem hakkında bilgi verilir. 16. İnfüzyon seti cm yükseğe asılır. 17. Hastanın damar yolu girişine infüzyon seti girişi takılır. 18. Setin klempi açılır, infüzyon hızı ayarlanır. 19. İnfüzyon bitiminde sıvı alımı devam edecekse, yeni serum takılır. 20. Hastanın sıvı alımı kesilecekse, doku travmasını önlemek için anjioket tutularak, çıkartılır.iğne giriş yerine kuru tamponla basınç uygulanır. 21. İntravenöz sıvı uygulamasında 5 doğru ya (Doğru hasta, Doğru zaman, Doğru ilaç, Doğru doz, Doğru veriliş yolu,) uyulmalıdır. 22. İşlem sonrası atıklar talimatlara uygun şekilde atılır. 23. Yapılan işlem Hemşire gözlem formuna kaydedilir. Oksijen Uygulama ve Takip Talimatı Amaç: Bu talimatın amacı, hastanın hipoksisini gidermektir. Kapsam: Bu talimatı Orhaneli devlet hastanesi hastanesi bünyesinde tedavi gören, hipoksi gelişme riski olan ya da gelişen, hastalara yönelik faaliyetleri kapsar. Sorumluluk Orhaneli devlet hastanesi bünyesinde görev yapan hemşireler bu talimatı uygulamaktan sorumludur. Uygulama: 1. Eller, işlem öncesi ve işlem sonrası El Yıkama Talimatına göre yıkanır. 2. Hasta kimlik doğrulaması yapılır. 3. Hasta/ailesine işlem hakkında bilgi verilir. 4. Oksijen uygulamasına başlamadan önce solunum yollarının açık olup, olmadığı kontrol edilir. Sekresyon varsa ilgili talimata uygun olarak temizlenir. 5. Oksijen kurutucu gaz özelliği taşıdığından sudan geçirilerek nemlendirilir.uygulamaya başlanmadan önce manometredeki su seviyesi kontrol edilir. Nemlendirilmeden verilen oksijen solunum yolları mukozasını ve sekresyonları kurutur, irrite eder. 6. Merkezi sistem yerine oksijen tüpü kullanılıyorsa yedek dolu oksijen tüpü hazır 18

19 bulundurulur. Oksijen tüpü radyatörden uzak bir yerde tutulmalıdır. 7. Oksijen uygulaması sırasında yanıcı maddeler ile hastanın yanına yaklaşılmamalıdır. 8. Oksijen uygulamasında kanül kullanılıyorsa 24 saatte bir, maske kullanılıyorsa 72 saatte bir değiştirilmelidir. Her hasta için aynı maske kullanılmalıdır. 9. Nazofaringeal kateter ile uygulama yapılacaksa, kateter takılmadan önce oksijen açılır. Kateterin ucuna yağlı madde sürülmez, aspirasyon pnömonisine neden olabilir. 10. Uygulama sırasında kurallara uygun hareket edilmezse hastada toksik etkiler meydana gelebilir. Oksijen yoğunluğu çok arttırılırsa solunum yavaşlar, ventilasyon azalır, kandaki karbondioksit artar, karbondioksit artmasına bağlı olarak hastada fiziksel ve zihinsel aktiviteler azalır, bilinç kaybı, ölüm meydana gelebilir. 11. İnspirasyon havasındaki yüksek yoğunluktaki oksijen sonucu, alveollerin kollapsı ile akciğerlerdeki azot kaybolur ve atelektazi gelişir. Ayrıca prematüre bebeklerde kalıcı körlük, erişkinlerde ise kornea hasarı meydana gelir. 12. Oksijen uygulamasının başlandığı tarih, saat, kullanılan yöntem, verilme hızı ve hastanın solunum sayısı hemşire gözlem formuna kayıt edilir. Vücut Isısı Ölçüm Talimatı Amaç: Bu talimatın amacı, hastanın vücut ısısının doğru yöntemle ölçülmesi ve kaydedilmesidir. Kapsam: Bu talimat Orhaneli devlet hastaneşi hastanesi bünyesinde tedavi gören hastaların vücut ısısını ölçme faaliyetlerini kapsar. Sorumluluk:Orhaneli devlet hastanesi bünyesinde görev yapan hemşireler bu talimatı uygulamaktan sorumludur. Uygulama: 1. Eller, işlem öncesi ve işlem sonrası El Yıkama Talimatına göre yıkanır. 2. Hasta kimlik doğrulaması yapılır. 3. Hasta/ailesine işlem hakkında bilgi verilir. 4. Derecenin çalışır olduğundan emin olduktan sonra dijital derece alkol ile 5. silindikten sonra alın ve temporal bölgeden ölçüm yapılır. 6. İşlem bittikten sonra dijital derece temizlenir. 7. Normalden sapmalar hekime bildirilmelidir. 8. Yapılan işlem Hemşire gözlem formuna kaydedilir. Vücut Banyosu Talimatı Amaç: Bu talimatın amacı, hastanın rahatlığını ve kişisel hijyenini sağlamaktır. 19

20 Kapsam: Bu talimat Orhaneli devlet hastanesi hastanesi bünyesinde tedavi gören hastaların, vücut hijyenine yönelik faaliyetleri kapsar. Sorumluluk: Orhaneli devlet hastanesi talimatı uygulamaktan sorumludur. Uygulama: hastanesi bünyesinde görev yapan hemşireler bu 1. Eller, işlem öncesi ve işlem sonrası El Yıkama Talimatına göre yıkanır. 2. Malzemeler hasta yanına getirilir. 3. Hasta kimlik doğrulaması yapılır. 4. Hasta/ailesine işlem hakkında bilgi verilir, işbirliği sağlanır. 5. Hasta mahremiyetine dikkat edilmelidir. 6. Oda ısısı 25 0C ye ayarlanır. 7. Hemşire, işlem sırasında hem kendi hem de hastanın vücut mekaniğine dikkat ederek hareket eder. 8. Eldiven giyilir. 9. Hastanın üst yatak takımı gevşetilir ve yalnızca çarşaf kalacak şekilde toplanır. 10. Biri sabunlu su, biri duru su olmak üzere, küvetler 2/3 si C ısıda su ile doldurulur. 11. Ağız ve diş bakımı talimatı uygulanır.hasta, yatağın kenar tarafına alınır. 12. Göğüs üzerine yüz havlusu serilir. 13. Banyo işlemi baştan ayağa, temiz bölgeden kirli bölgeye olacak şekilde yapılır.silme işlemine yüzde gözlerden başlanır. Sonrasında gözler yavaşça yüz havlusu ile kurulanır. 14. Yüzdeki silme işlemine önce alın, sonra burun yanları, yanaklar ve çenenin silinmesi ile devam edilir. İşlem sonrası yüz kurulanır. 15. Ardından boyun ve kulaklar, önce sabunlu su sonra da duru su ile silinir. 16. Koltuk altına banyo havlusu yerleştirilir. Uzak taraftaki kol bilekten tutularak küçük dairesel hareketlerle silinir. Tırnaklar kesilir. 17. Aynı işlem yakın kol ve el için de tekrarlanır. 18. Havlu, zayıf hastada uzunlamasına göğüs ve karın bölgesini örtecek şekilde, şişman hastada ise genişlemesine göğsü örtecek şekilde yerleştirilir. 33. Sabunlama bezi ile havlunun altından uzaktan yakına ve yukarıdan aşağıya doğru hasta temizlenir. Hastanın sırtı çevrilir, üstüne havlu örtülerek havlu altından silinip kurulanır. Hasta tekrar sırtüstü çevrilir. 34. Genital bölgenin temizliği, hasta kendisi yapabiliyorsa, sabunlaması ve temizlemesi sağlanır, hastanın kendisi yapamıyorsa hemşire tarafından yapılır.küvetteki su dökülür, temiz su konur ve sabunlama bezi değiştirilir. 20

21 35. Uzak taraf bacak altına havlu yerleştirilir ve silinip kurulanır. Aynı işlem yakın taraftaki bacak için de uygulanır. Ayaklar uzak taraftan başlanmak üzere suya sokulur, yıkanır ve silinir. Parmak aralarının iyi kurulanmasına dikkat edilmelidir. 36. Hastanın vücuduna nemlendirici sürülür. 37. Hastaya temiz iç çamaşırları giydirilir, yatak takımları değiştirilir. Hastanın saçı kurutulur ve taranır. 38. İşlem sonrası atıklar talimatlara uygun şekilde atılır. 39. Yapılan işlem Hemşire gözlem formuna kaydedilir. Stoma Alanı Bakım Talimatı Amaç: Bu talimatın amacı, stoma ve stoma çevresini olası komplikasyonlardan korumaktır. Kapsam: Bu talimat Orhaneli devlet hastanesi hastanesi bünyesinde tedavi gören stoma olan hastaların bakımına yönelik faaliyetleri kapsar. Sorumluluk: Orhaneli devlet hastanesi talimatı uygulamaktan sorumludur. Uygulama: hastanesi bünyesinde görev yapan hemşireler bu 1. Eller, işlem öncesi ve işlem sonrası El Yıkama Talimatına göre yıkanır. 2. Hasta kimlik doğrulaması yapılır. 3. Hasta/ailesine işlem hakkında bilgi verilir. 4. Hastanın durumu müsaitse hasta işlemi görebileceği pozisyona getirilir.hasta mahremiyetine dikkat edilmelidir. 5. Eldiven giyilir. 6. Öncelikle torba boşaltılır. 7. Torba çıkarılır (Deri travmasını önlemek için torbayı çekmek yerine parmaklarla deriye bası yaparak torba çıkartılmalıdır). 8. Temiz alandan kirli alana doğru stoma çevresi % 09 NaCI veya ılık su ile temizlenir ve kurulanır. 9. Adaptör, koruyucu şeritlerden ayrıldıktan sonra cilde yapıştırılır, gerekirse stoma çevresine pasta uygulanır. 10. Adaptöre torba takılır. 11. Eldivenler çıkarılır. 12. İşlem sonrası atıklar talimatlara uygun şekilde atılır. 13. Torbanın en fazla 1/3 ü dolduğunda boşaltılmalıdır. 14. Adaptör stomada problem yoksa üç günde bir, torba her gün değiştirilir. 15. Yapılan işlem Hemşire gözlem formuna kaydedilir. 21

22 Lavman Uygulama Talimatı Amaç: Bu talimatın amacı, Konstipasyon ve feçes tıkanıklığının giderilmesi ve gazın çıkarılması Cerrahi girişimlerden önce kolonun temizlenmesi Röntgen ışınıyla barsakların görünmesinin sağlanmasıdır. Kapsam: Bu talimat Orhaneli devlet hastanesi hastanesi bünyesinde hastalara lavman uygulanmasına ilişkin faaliyetleri kapsar. Sorumluluk: Orhaneli devlet hastanesiı hastanesi bünyesinde görev yapan hemşireler bu talimatı uygulamaktan sorumludur. Uygulama: 1. Hastanın tanısı kontrol edilir. 2. Lavman çeşidi hekim istemiyle belirlenir (boşaltıcı, gaz çıkarıcı, kolon irrigasyonu gibi) 3. Hasta/ailesine işlem hakkında bilgi verilir. 4. Eller, işlem öncesi ve işlem sonrası El Yıkama Talimatına göre yıkanır. 5. Disposabl lavman seti alınır. Uygun ısıda su (yetişkinlerde C çocuklarda 37.5 C) poşetine konur, içinden çıkan sıvı sabunun suya karışması sağlanır.(lavman solüsyonunun miktarı lavmanın çeşidine, bireyin beden yapısına ve içerde tutulması istenen sıvı miktarına bağlıdır.) 6. Lavman setinin havası çıkarılır. 7. Hasta mahremiyetine özen gösterilir. 8. Hastanın idrar yapma hissi varsa mesanesini boşaltması sağlanır. 9. Hasta yatağında ise sürgü, banyoda ise klozet hazırlanır. 10. Lavman seti yataktan ya da kalça seviyesinden yetişkinler için yaklaşık 30 cm, bebekler için yaklaşık 7.5 cm yukarıya asılır. 11. Yatak alt bezi ya da koruyucu örtü yatağa serilir. 12. Hastanın yatakta, özellikle sol lateral (alt bacak düz, üst bacak kıvrık) pozisyonda olması, banyoda ise öne doğru eğilmesi sağlanır. 13. Tüpün ucuna kayganlaştırıcı jel sıkılır. 14. Hastaya derin nefes alması söylenerek, sol elle anüs bölgesi açılır, sağ elle rektal tüp yaşına 15. uygun mesafede ilerletilir (yetişkinlerde cm, çocuklarda cm, bebeklerde cm). (Solak olanlar için el kullanımı ters olabilir). 22

23 16. Tüpü yerleştirdikten sonra lavman setinin içindeki solüsyon hava gitmeyecek şekilde verilir. 17. Solüsyonun hepsi verildikten sonra klemp kapatılarak rektal tüp anüsten çıkarılır ve enfekte atık torbasına atılır. 18. Hasta 5-10 dk sırt üstü yatırılır ve altına sürgü verilir. Banyoda ise öne eğik durumdan dik pozisyona gelmesi söylenir. 19. Hastaya verilen sıvı miktarı kadar sıvının gelip gelmediği kontrol edilir. 20. Dışkılama olmuş ise anal bölge temizliği yapılır. 21. Kirli malzemeler enfekte atık torbasına atılır. Dışkılama olmamış ise hekime bilgi verilir. 22. Yapılan işlem Hemşire gözlem formuna kaydedilir. Kulak Bakımı ve Kulağa İlaç Uygulama Talimatı Amaç: Bu talimatın amacı, Kulak kepçesinde toplanan kirlerin orta kulağa ilerleyip enfekte olmasını engellemek, Dış kulak yolu salgısını yumuşatmak, mikroorganizmaların ya da kanala kaçmış bir böceğin öldürülmesi amacıyla kullanılan ilaçların doğru uygulamasını sağlamaktır. Kapsam: Bu talimat Orhaneli devlet hastanesi hastanesi bünyesinde tedavi gören hastaların kulak bakımı ve kulağa ilaç uygulanmasına ilişkin faaliyetleri kapsar. Sorumluluk: Orhaneli devlet hastanesi hastanesi bünyesinde görev yapan hemşireler bu talimatı uygulamaktan sorumludur. Uygulama: 1. Eller, işlem öncesi ve işlem sonrası El Yıkama Talimatına göre yıkanır. 2. Hasta kimlik doğrulaması yapılır. 3. Hasta/ailesine işlem hakkında bilgi verilir. 4. Hastaya sağlam kulağının üzerine yatması, eğer oturuyorsa başını sağlam kulağının olduğu tarafa eğmesi söylenir. 5. Eldiven giyilir. 6. Temizlik işlemi, parmağa dolanan gazlı bez ile sadece dış kulakta yapılmalıdır. Temizlik amacıyla dış kulak yoluna herhangi bir cisim itilmemelidir. 7. Hastaya uygun pozisyon verilir. 8. Damlalığa yeteri kadar ilaç çekilir. Artan ilaç şişeye geri boşaltılmamalıdır. 9. İlaç doğrudan timpan zarı üzerine değil dış kulak çeperine damlatılmalıdır. Aksi halde hastaya rahatsızlık verir. 10. İlaç damlatılırken damlalığın ucu kulak kepçesi ya da kulak yoluna değdirilmemeli; doku zedelenmemelidir. 11. Kulak kepçesi yetişkinlerde kıkırdak kısmı yukarı ve geriye doğru, 3 yaşına kadar olan çocuk ve bebeklerde ise aşağı ve geriye doğru çekildiğinde dış kulak yolu düzleşir, böylelikle 23

24 damlatılan ilaç kolayca kanal içine yayılarak kulak zarına ulaşır. 12. İlaç damlatıldıktan sonra kulak kepçesi bırakılmalı ve ilacın dışarı akmaması için hastaya bir süre bu pozisyonda kalması söylenmelidir. 13. Diğer kulağa da ilaç damlatmak gerekiyorsa 5 dk beklenmelidir. 14. İlaç uygulamasında 5 doğru ya (Doğru hasta, Doğru zaman, Doğru ilaç, Doğru doz, Doğru veriliş yolu,) uyulmalıdır. 15. İşlem sonrası atıklar talimatlara uygun şekilde atılır. 16. Yapılan işlem Hemşire gözlem formuna kaydedilir. Intradermal Yolla İlaç Uygulama Talimatı Amaç: Bu talimatın amacı, uygulanacak ilacın deri içine enjekte edilmesidir. Kapsam: Bu talimat Orhaneli devlet hastanesi bünyesinde intradermal yolla ilaç uygulamaya yönelik faaliyetleri kapsar. Sorumluluk: Orhaneli devlet uygulamaktan sorumludur. hastanesi bünyesinde görev yapan hemşireler bu talimatı Uygulama: 1. İntradermal yol parenteral yollar içinde emilimin en geç olduğu yol olduğundan tanı koyucu işlemlerde kullanılır (alerji testi, tüberkülin testi gibi). 2. İlaç miktarı 0.1 cc yi geçmemelidir. 3. Eller, işlem öncesi ve işlem sonrası El Yıkama Talimatına göre yıkanır. 4. Hasta kimlik doğrulaması yapılır. 5. Hasta/ailesine işlem hakkında bilgi verilir. 6. Hasta mahremiyetine özen gösterilir. 7. Uygun enjeksiyon bölgesi seçilir. Genellikle ön kolun iç yüzüne, göğsün üst kısmına ve sırtın skapula bölgesine uygulanır. 8. Hastaya uygun pozisyon verilir. 9. Eldiven giyilir. 10. Belirlenen enjeksiyon bölgesi antiseptik solüsyonla 5 cm çapında içten dışa doğru temizlenir C lik açı ile derinin üst tabakasından geçirilir. 12. İğnenin ucundaki eğim deri içine tamamen girene kadar itilir ve ilaç verilir. 13. İlaç verildiğinde küçük bir şişlik meydana gelir, iğne hemen dışarı çekilir. 24

25 14. Enjeksiyon uygulanan bölgeye masaj yapılmamalıdır. 15. İşlem sonrası enjeksiyon bölgesi kalem ile daire içine alınır. Tarih ve saat yazılır. 16. İntradermal enjeksiyon uygulamasında 5 doğru ya (Doğru hasta, Doğru zaman, Doğru ilaç, Doğru doz, Doğru veriliş yolu,) uyulmalıdır. 17. İşlem sonrası atıklar talimatlara uygun şekilde atılır. 18. Yapılan işlem Hemşire gözlem formuna kaydedilir. Göz Bakımı ve Göze İlaç Uygulama Talimatı Amaç: Bu talimatın amacı, Gözün iç kontüsünde ve kirpiklerde biriken kuruyan göz salgılarının temizlenmesi ve enfeksiyonun önlenmesi. Göz muayenesi için pupilleri daraltma/genişletme ve enfeksiyon tedavisi gibi nedenlerle kullanılan ilaçların doğru uygulanmasının sağlanmasıdır. Kapsam: Bu talimat Orhaneli devlet hastanesi bünyesinde tedavi gören hastaların göz bakımı ve göze ilaç uygulamasına ilişkin faaliyetleri kapsar. Sorumluluk: Orhaneli devlet hastanesi bünyesinde görev yapan hemşireler bu talimatı uygulamaktan sorumludur. Uygulama: 1. Eller, işlem öncesi ve işlem sonrası El Yıkama Talimatına göre yıkanır. 2. Hasta kimlik doğrulaması yapılır. 3. Hasta/ailesine işlem hakkında bilgi verilir. 4. Hastanın başı ekstansiyonda olacak şekilde semifowler pozisyonuna getirilir, ya da gözün olduğu tarafa doğru kısmen yan yatırılır. 5. Eldiven giyilir. 6. Hemşire uygulama yapılacak gözün tarafına geçer. 7. Hastanın gözü rondel ile kapalı ise açılır. 8. Göz kızarıklık, sekresyon miktarı ve püy yönünden tanılanır. 9. Hastanın göz kapağı % 0 9 NaCI ile ıslatılmış steril rondel ile iç kontüsten dış kontüse doğru silinir. 10. Eldivenler değiştirilir. 25

26 11. İlaç şişesinden gerektiği kadar damlalığa alınır. 12. Hastanın başı ekstansiyona getirilir yukarı ve geriye doğru bakarak gözlerini tavanda bir noktaya dikmesi söylenir. 13. Alt göz kapağının altına kirpiklerin hemen dibine baş parmak ya da işaret orta parmak konulur, parmakla yanağın kemik çıkıntısı üzerine bastırarak göz kapağı aşağıya doğru çekilir.dokuyu zedelememek için parmakların altında gazlı bez bulunmalıdır. 14. Damlalık kirpiklere değmemek için 2 cm yukarıda tutulur. 15. Damlalığın göz küresine değdirmeden önerilen miktarda ilaç kese içine damlatılır. Artan ilaç şişeye geri boşaltılmamalıdır. 16. Alt göz kapağı serbest bırakılır. Hastaya gözlerini kapatması ve gözlerini çeşitli yönlere çevirmesi söylenir. 17. Steril rondel alt göz kapağın altına yerleştirilerek, fazla damlaların yanaktan süzülmesi engellenir. 18. Pomad uygulamalarında, alt göz kapağı aşağı doğru çekilir ve iç yüzüne pomad tüpü göze değmeden boydan boya olacak şekilde sıkılır. 19. Gözün kapalı kalması gerekiyorsa steril rondelle kapatılır. 20. İlaç uygulamasında 5 doğru ya (Doğru hasta, Doğru zaman, Doğru ilaç, Doğru doz, Doğru veriliş yolu,) uyulmalıdır. 21. İşlem sonrası atıklar talimatlara uygun şekilde atılır. 22. Yapılan işlem Hemşire gözlem formuna kaydedilir. Subkütan Yolla İlaç Uygulama Talimatı Amaç: Bu talimatın amacı, ilacın dermisin altındaki gevşek bağ dokusu içine verilmesidir. Kapsam: Bu talimat Orhaneli devlet hastanesi bünyesinde tedavi gören hastaların subkutan enjeksiyonuna yönelik faaliyetleri kapsar. Sorumluluk: Orhaneli devlethastanesi bünyesinde görev yapan hemşireler bu talimatı uygulamaktan sorumludur. Uygulama: 1. Eller, işlem öncesi ve işlem sonrası El Yıkama Talimatına göre yıkanır. 2. Gerekli ilaç ve malzemeler tedavi tepsisine konur. 3. Hasta odasına gidilir. 4. Hasta kimlik doğrulaması yapılır. 26

27 5. Hasta/ailesine işlem hakkında bilgi verilir. 6. Eldiven giyilir. 7. Uygulama için uygun bölge (karın, kalçanın üst kısmı, dışüst kol ve uyluk) seçilir. 8. Enjeksiyon bölgesi merkezden dışa doğru dairesl hareketlerle antiseptik solüsyonla temizlenir. 9. Enjeksiyon yapılacak bölge çevresinden tutularak kaldırılır açıyla iğne batırılır 11. Piston hafifçe geri çekerek kan gelip gelmediği kontrol edilir. 12. Kan gelmez ise ilaç yavaşça verilir ve iğne hızla geri çekilir. 13. Kan gelirse ilaç uygulamadan iğne çekilir, işlem başka bir bölgede tekrarlanır. 14. Subkütan ilaç uygulamasında 5 doğru ya (Doğru hasta, Doğru zaman, Doğru ilaç, Doğru doz, Doğru veriliş yolu,) uyulmalıdır. 15. İşlem sonrası atıklar talimatlara uygun şekilde atılır. 16. Sürekli enjeksiyon yapılması gereken durumlarda, emilmemiş ilaç depolanmasını önlemek için, enjeksiyon yerleri değiştirilmelidir. 17. İşlem sonrası atıklar talimatlara uygun şekilde atılır. 18. Yapılan işlem Hemşire gözlem formuna kaydedilir. Anne Sütü İle Beslenme Talimatı Amaç: Bu talimatın amacı, bebeklerin anne sütü ile beslenmesini sağlamaktır. Kapsam: Bu talimat Orhaneli devlet hastanesi bünyesinde tedavi gören bebeklerin anne sütü ile beslenmesine yönelik faaliyetleri kapsar. SorumlulukOrhaneli devlet hastanesi bünyesinde görev yapan hemşireler bu talimatı uygulamaktan sorumludur. Uygulama: 1. Eller, işlem öncesi ve işlem sonrası El Yıkama Talimatına göre yıkanır. 2. Hasta kimlik doğrulaması yapılır. 3. Anne bebeğinin beslenmesi konusunda bilgilendirilir. 4. Anne ve bebeğin mahremiyetine özen gösterilir. 5. Emzirme başlamadan önce meme başlarının etrafı kaynamış ılık suya batırılmış tülbentle silinir. 6. Bebek, anne ve bebek için, en rahat pozisyonda tutularak emzirilir. Anne için en uygun pozisyon, annenin sırtını destekleyeceği bir sandalyeye oturarak emzirmektir. 7. Emzirme süresince bebeğin altı temiz olmalı ve giysileri oda ısısına uygun olmalıdır. 27

28 8. Emzirme sonunda bebek dik olarak yüzü omuza gelecek biçimde tutulur ve sırtına aşağıdan yukarıya doğru hafif masaj yapılarak gaz çıkartmasına yardımcı olunur. 9. Emzirmeden sonra anne memesi hafifçe sıkılır ve gelen süt meme başına sürülür. 10. Emziren ve sütü bol olan anne sütü steril koşullarda, elle veya pompa ile sağarak biberonda yada özel saklama kabında, oda ısısında 6 saat, buzdolabında 24 saat bozulmadan saklanır. 11. Yapılan işlem Hemşire gözlem formuna kaydedilir. 7-DÜŞME RİSKLERİ VE ÖNLEMLERİ Hastanemizde Harizmi Düşme Ölçeği kullanılmakta olup bu ölçeğe göre hastanın değerlendirmesi hemşire tarafından yapılarak hasta dosyalarında bulunan formlara kayıt edilir.yatan hasta düşme riski talimatına göre yapılır Eğer bir düşme söz konusu olmuşsa Düşme Olayı Bildirim Formu doldurularak Kalite Yönetim Birimine bildirim yapılır. Kalite Yönetim Birimi verileri kullanarak indikatör ve yıllık analizleri yapar. 8-SÖZEL ORDER TALİMATI T Herhangi bir sözel order olduğunda mutlaka not alınması ve sözel order formuna yazılması gerekmektedir. 2. Sonra bu yazılan metin doktora geri dönülerek okunmalıdır. 3. İşlemin doğru hastaya yapılması sağlanmalıdır ( hasta kimliklendirme). 4. Sözel orderla ilgili bir kodlama SO, telefonla orderler TO şeklinde kodlanır. 5. Acil durumlarda not alma veya yazma işlemi en fazla 1 saat ertelenebilir. 6. İlgili orderlar ilgili hekime 24 saat içinde imzalatılmalıdır. 7. Mümkünse sözel orderlar ve telefon orderları sürecine iki kişi katılmalıdır. 8. Yüksek riskli ilaçların uygulanmasında sözlü/telefon talimatı kabul edilmemelidir. 9. Anlaşılmayan ifadeler ve özellikle ilaç isimleri için kodlamaya gidilmelidir. Kimliğini doğrulat, Orderi işit, Orderi kayıt altına al, Orderi oku doğrulat, Düzgün olarak kaydet imzalat. 9-ADVERS ETKİ BİLDİRİM TALİMATI 1. AMAÇ: Hastalara ilaç uygulama sonrasında beklenen ters, ani ters, tehlikeli ters veya beklenmedik ters etkilerin TÜFAM a bildirilmesi. 2. KAPSAM: Hastalara ilaç uygulama sonrasında beklenen ters, ani ters, tehlikeli ters veya beklenmedik ters etkilerin Türkiye Farmakovijilans Merkezi ne bildirilmesi konusunda yapılması gerekenleri kapsar. 3. İÇERİK: 3.1 Hastaya gerekli tedavisi yapılırken bu tedavinin herhangi bir anında beklenen ters, ani ters, 28

29 tehlikeli ters veya beklenmedik ters etkiler gelişebilir. Böyle bir durumu tespit eden sağlık personeli ilk olarak doktoruna ve Hastane Farmakovijilans Sorumlusuna haber verir. Eğer bu olay mesai saatleri dışında gelişiyorsa önce acil servis nöbetçi doktoruna ve Hastane Farmakovijilans Sorumlusuna haber verir. Daha sonra bu hastanın doktoru ile iletişime geçerek gerekli tedavilerinin yapılmasını sağlar. 3.2 Farmakovijilans Sorumlusunun Adı, Soyadı, İletişim Bilgileri ve Mesleki Özgeçmişi Türkiye Farmakovijilans Merkezi ne bildirilir. 3.3 Yaşanan olay ile ilgili olarak olayın olduğu birim sorumlusu tarafından Advers Etki Bildirim Formu doldurulur. Bir kopyası Kalite bölümüne gönderilir. Diğer kopyası ise Hastane Farmakovijilans Sorumlusuna verilir. 3.4 Farmakovijilans Sorumlusu, bu olayın nedenleri ile ilgili Advers Etki Bildirim Formu nu doldurur ve 15 gün içinde Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü Türkiye Farmakovijilans Merkezi nde olacak biçimde mail veya posta yoluyla gönderir. 3.5 Kalite Yönetim Birimi tarafından 3 aylık periyotlar halinde bu formlar incelenir ve sonuçları ile ilgili analiz çalışmaları yapılarak yönetime ve Farmakovijilans Sorumlusu na sunulur. Yapılabilecek iyileştirmeler ile ilgili kararlar alınır. 3.6 Hastane Farmakovijilans Sorumlusu herhangi bir sebeple görevinden ayrılırsa, en kısa zamanda yerine bu görevi yapacak kişi seçilir. İlgili kişinin bilgileri Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü Türkiye Farmakovijilans Merkezi ne gönderilir. 4. SORUMLULAR: Hekimler Eczacılar Hemşireler Farmakovijilans Sorumlusu (Kurumun belirlediği hekim) 10- ANNE SÜTÜ ORHANELİ DEVLET HASTANESİ ANNE SÜTÜ POLİTİKASI 1- Yazılı olan anne sütünü teşvik ilkelerini tüm saglık personelini bilgilendirmek 2- Bu ilkeler dogrultusunda tüm saglık personeli egitmek 3- Hamileler emzirmenin yararları ve yöntemleri konusunda bilgilendirmek 4-Annelerin dogumu izleyenyarım saat içinde emzirmeye başlamaları saglamak 5- Annelere emzirme yöndemleri göstermek 6- Tıbben gerekli olmadıkca yeni doganlara anne sütü dışında gıda verdirmemek 7- Anne ile bebek aynı odada kalmalarını saglamak 8- Bebek her isteyişde günde en az 8-10 kez emzirdirilmesini teşvik etmek 9- Emzirilen bebege emzik ve biberon verdirmemek 10- Taburcu oldukdan sonra anneler ilk 6 ay sadece anne sütü vermeye teşvik etmek ve emzirmeyle ilgili sorumları için saglık kuruluşlarına anne desdek ve anneden anneye destek gruplarına yönlendirilmelidir BAŞARILI EMZİRME İLE İLGİLİ ON ÖNERİ 1-)Anne sütünü teşvik ilkelerinden oluşan emzirme politikasını tüm saglık personeli bilmelidir 2-) Bu ilkeler dogrultusunda tüm saglık personeli egitilmelidir 3-) Hamileler emzirmenin yararları ve yöndemleri konusunda bilgilendirilmelidir 29

30 4-) Annelerin; doğumu izleyen yarım saat içinde emzirmeye başlamaları sağlanmalıdır. 5-) Annelere emzirme yöntemleri gösterilmeli ve bebeklerinden ayrı kalsalarda emzirmeyi nasıl sürdürecekleri ögretilmelidir 6-) Tıbben gerekli olmadıkça yenidoğanlara Anne Sütü dışında su dahil başka hiçbir yiyecek Ya da gıda verilmemelidir. 7-) Anne ile bebek aynı odada kalmalıdır. 8-) Bebek her isteyişinde anne emzirmelidir. 9-) Emzirilen bebeklere emzik ve biberon verilmemelidir 10-) Anneler taburcu olduktan sonra,emzirmeyi sürdürmeleri konusunda teşvik edilmeli emzirmeyle ilgili sorunları için saglık kuruluşlarına anne destek ve anneden anneyedestek gruplarına yönlendirilmelidir On adım bu ortak bildirideki başlıca önerilerin bir özetidir. Bunlar, Bebek Dostu Hastane girişiminin temelini oluşturur. Eğer bir hastane, Bebek Dostu olarak kabul edilecekse, On adım ın her maddesine uymak zorundadır. 1. adımdaki politika ve 2. adımdaki eğitim, sonraki 8 adımda da belirtilen uygulamalarla bağlantılıdır. 11-BESLENME ÇOCUK BESLENMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR - Anne, baba kardeş en iyi taklit ortamıdır. Yemek yeme alışkanlığının aile sofrasında edinildiği unutulmamalıdır. - Ailede kahvaltı alışkanlığı olmalıdır. - Günlük 5-6 öğün halinde ve düzenli olması önemlidir. Ancak büyüme ve gelişme normal ise, çocuğun yeme alışkanlıkları bir sorun yaratmıyorsa çocuk gereksindiği kadar yiyorsa öğün atlasa bile sorun yoktur. - Besinler taze, mevsimine göre, çeşitlerine özen göstererek hazırlanmalıdır. - Çocuğa her besinin yararı anlatılarak onunla birlikte tüketim sağlanmalıdır. - Arkadaşları ile birlikte yemek yeme, piknikler, oyun içinde yemek, çocuğa besini tanıtarak sevdirme sorunların çözümünde önemlidir. - Çocuğun başkalarının yediği ile kıyaslanması sorunlara yol açar. - İştahın zaman içinde değiştiği kabul edilmelidir. - Zorla bir şey yedirilmeye çalışılmamalıdır. - Gereğinden fazla süt içimi diğer besinlerin tüketimini engellediğinden dolayı 2,5 su bardağı ile sınırlandırılmalıdır. - Sık sık meyve suyu, kola, pasta, çikolata, şekerleme vb. besin değeri olmayan besinlere alışmamasına özen göstermelidir. 12-HİZMET İÇİ EĞİTİM Eğitimin nitelikli hizmet sunumunda önemli bir kavram olduğuna inanarak her yıl çalışanların talepleri ve Bakanlığın zorunlu kıldığı eğitimler doğrultusunda hizmet içi eğitim programı oluşturulmaktadır. Herhangi bir konuda görev alan personelin kurum/hastane ihtiyaçları göz önüne alınarak mümkün olduğunca eğitim gördüğü alanda görevlendirilmesine özen gösterilir. Hastane hizmetlerinin kalitesinin arttırılması, personelin mesleki bilgi ve becerilerinin güncelleştirilmesiyle iş doyumlarının yükseltilmesinin yanında bilimsel gelişmeleri takip etmelerini sağlamak amacıyla hizmet içi eğitim programları hazırlanmaktadır. Planlı Eğitimler : Her yıl personelin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek için eğitim anketi 30

31 yapılmaktadır. Anketler Eğitim Hemşiresi ve Eğitim Komitesi tarafından değerlendirilerek yıllık eğitim planı oluşturulur. Eğitim faaliyetlerine hastane hizmetlerini aksatmayacak şekilde tüm personelin katılımı zorunludur. Plan Dışı Eğitimler : Sağlık Bakanlığının tebliği ile ve epidemi gösteren hastalıklara yönelik eğitimler yıllık plan haricinde yapılmaktadır. Eğitim faaliyetlerine hastane hizmetlerini aksatmayacak şekilde tüm personelin katılımı zorunludur. Hastaneye yeni başlayan tüm personel genel oryantasyon eğitim programına alınır, eğitime katılım zorunludur. Hizmet içi eğitim hemşiresi gerekli organizasyonları yaptıktan sonra eğitim tarihi ilgili birimlere duyurunun yapılmasını sağlar. Ayrıca kurum içi yeni başlayan her personele ve yer değişikliklerinde birim oryantasyon eğitimi birim sorumlusu /birim eğitim sorumlusu tarafından verilmektedir. Yatan hastalara yönelik yıllık eğitim planı hazırlanarak bu plan dâhilinde birim eğitim hemşireleri, servis hemşireleri ve hastanın doktoru tarafından verilerek hasta dosyasında bulunan Hasta ve Yakınları Eğitim Formuna ( Hasta Dosyası İçinde ) kayıt edilir. Taburculuk eğitimleri de Hasta Taburcu Eğitim Formuna ( Hasta Dosyası İçinde ) kaydedilerek bir nüshası hastaya verilir. Yatan hasta ve taburcu eğitim formu hasta dosyasında saklanır. Hekim tarafından verilen eğitimlerde; hekim yatan hastanın refakatçisiyle ve yaşı uygunsa hastayla klinik görüşme yapar. Klinik gözlem ve görüşme bulguları doğrultusunda gerek duyulan zihinsel, nöropsikolojik ve duygu durum değerlendirmelerini yapar. Verilen eğitimlerin sonucuna göre hastanın ihtiyacı doğrultusunda aile tedavisi ve/veya bireysel psikoterapi planlar ve gerekli bölümlere yönlendirir. 13-HASTA EĞİTİMLERİ (HASTA EĞİTİM PROSEDÜRÜ ) AMAÇ : Hasta Uyumu Ve Bilgilendirilmesi için Hastalara Tedavi Süreci içinde Eğitim Vermek. KAPSAM : Tüm hasta ve hasta yakınları EĞİTİMDEN SORUMLU EKİP: Doktor, Hemşire, Birim Eğitim Hemşireleri, Fizyoterapist, Diyetisyen, Hasta Hakları Sorumlusu HASTA EĞİTİMLERİ : 1. Yatan hastalara yönelik yıllık eğitim planı hazırlanarak bu plan dâhilinde birim eğitim hemşireleri, servis hemşireleri ve hastanın doktoru tarafından verilerek hasta dosyasında bulunan Hasta ve Yakınları Eğitim Formuna ( Hasta Dosyası İçinde ) kayıt edilir. Taburculuk eğitimleri de Hasta Taburcu Eğitim Formuna ( Hasta Dosyası İçinde ) kaydedilerek bir nüshası hastaya verilir. Yatan hasta ve taburcu eğitim formu hasta dosyasında saklanır. Hekim tarafından verilen eğitimlerde; hekim yatan hastanın refakatçisiyle ve yaşı uygunsa hastayla klinik görüşme yapar. Klinik gözlem ve görüşme bulguları doğrultusunda gerek duyulan zihinsel, nöropsikolojik ve duygu durum değerlendirmelerini yapar. Verilen eğitimlerin sonucuna göre hastanın ihtiyacı doğrultusunda aile tedavisi ve/veya bireysel psikoterapi planlar ve gerekli bölümlere yönlendirir. 2. Ayaktan tedavi gören tüm hasta ve hasta yakınlarına hasta eğitim planı doğrultusunda poliklinik hemşiresi ve hastanın doktoru tarafından verilen POLİKLİNİK HASTA EĞİTİM İMZA ÇİZELGESİ ( KY/EE Form No:47 ) ile kayıt altına alınır. 3. Hastanemize başvuran tüm hastalara hasta eğitim CD si günde en az 2 ( İki ) defa olmak üzere kapalı devre televizyon yayını ile gösterilmektedir. 31

32 HASTA EĞİTİM PLANI EĞİTİM KONULARI HASTA GRUBU EĞİTİM VERİLME SIKLIĞI EĞİTİMİ VEREN KAYIT EDİLDİĞİ YER ve FORMLAR ANNE SÜTÜ HASTANEMİZE BAŞVURAN 0-2 YAŞ GRUBU HASTA YAKINLARINA HASTANEYE İLK BAŞVURUDA ve ÇIKIŞINDA, EKSİKLİĞİN HİSSEDİLDİĞİ DURUMLARDA POLİKLİNİK HEMŞİRELERİ, SERVİS HEMŞİRELERİ, EĞİTİM HEMŞİRELERİ HASTA ODASI, EĞİTİM FORMU, EMZİRME EĞİTİMİ KAYIT FORMU SİGARAYI BIRAKMA TAVSİYE EĞİTİMİ HASTA ve HASTA AİLELERİNE HASTANEYE İLK BAŞVURUDA ve ÇIKIŞINDA, EKSİKLİĞİN HİSSEDİLDİĞİ DURUMLARDA SERVİS HEMŞİRELERİ EĞİTİM HEMŞİRELERİ HASTA DOSYASI EĞİTİM FORMU, TABURCU FORMU EL HİJYENİ HASTA ve HASTA AİLELERİNE HASTANEYE İLK BAŞVURUDA ve ÇIKIŞINDA, EKSİKLİĞİN HİSSEDİLDİĞİ DURUMLARDA SERVİS HEMŞİRELERİ EĞİTİM HEMŞİRELERİ HASTA DOSYASI EĞİTİM FORMU, TABURCU FORMU AKILCI İLAÇ KULLANIMI HASTA ve HASTA AİLELERİNE HASTANEYE İLK BAŞVURUDA ve ÇIKIŞINDA, EKSİKLİĞİN HİSSEDİLDİĞİ DURUMLARDA HASTANIN DOKTORU ve HEMŞİRESİ HASTA DOSYASI EĞİTİM FORMU, TABURCU FORMU KULLANACAĞI İLAÇLAR, BESLENMELERİ, TIBBİ CİHAZLAR, EGZERSİZLERİ, KONTROL ZAMANI ve BAKIMA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ HASTA ve HASTA AİLELERİNE HASTANEYE İLK BAŞVURUDA ve ÇIKIŞINDA, EKSİKLİĞİN HİSSEDİLDİĞİ DURUMLARDA HASTANIN DOKTORU 32

33 ve HEMŞİRESİ 14-HASTA TRANSFERİ (HASTA TRANSFER PROSEDÜRÜ AMAÇ: Bu prosedürün amacı Orhaneli Devlet Hastanesihastanesindeki tüm bölümlerde ve hastane dışı transferlerde hastaların tetkik ve tedavi amacı ile eksiksiz, en kısa sürede ve güvenli olarak transferini sağlamak için bir yol belirlemektir. KAPSAM: Bu prosedür, hastaların hastane içi ve hastane dışı transferinde uygulanacak tüm faaliyetleri kapsamaktadır. SORUMLULAR: Bu prosedürün uygulanmasından tüm hekim, hemşire ve diğer hasta kaynaklı çalışanlar sorumludur. İŞLEYİŞ : Acil servisten katlara Acil servis işleyiş prosedürüne göre hastanın transferi yapılır Servisler, ameliyathane arasında hasta transferi; Hastaneye ameliyat olmak için yatan hastalar hasta yatış prosedürü uygulanarak işlemleri yapılır. Ameliyat olmak için yatan hasta sahiplerinden hasta bilgilendirme ve onam formu alınır. Ameliyat olacak hastanın hazırlığı ameliyat öncesi hazırlık talimatına göre yapılır ve cerrahi girişim öncesi doğrulama işlemi gerçekleştirilir. Hasta transfer formu doldurularak ameliyathaneye teslim edilir, teslim formu teslim eden ve alan tarafından imzalanır. Ameliyatı biten hasta hastanın servise transferi servis hemşiresi ve yardımcı bir sağlık personeli tarafından sağlanır. Farklı kuruma hasta transferi; Tetkik konsültasyon amaçlı hasta transferi; Yatan hasta katlarından veya yoğun bakımdan ya da acil servisten tetkik amaçlı hasta hekimin isteğine göre transfer edilir ve hasta transfer formu doldurulur ayrıca bu formla birlikte ambulans formu da doldurularak dosyasına eklenir. Hasta yoğun bakımdan gönderilecekse hastanın hekimi gideceği birim veya hastanedeki hasta ile ilgilenecek hekimi arayarak bilgi verir. İşlem tamamlandığında hasta hemşire ve yardımcı bir personel tarafından hastanın transferini yapacak sağlık personeline teslim eder. Transfer edilen hastaya durumuna hasta taşıma kaldırma talimatı uygulanır. Hasta bir başka kurumda tedavisine devam etmek üzere transfer ediliyorsa bu bilgilere ek olarak hasta taburcu talimatı uygula Hasta Transferinde Genel Kurallar : 1. Yatan hastaların birimler arası nakli mutlaka hemşire veya yardımcı personel tarafından sağlanmalıdır. 33

34 2. Hastalar hastane içindeki transferinde hasta dosyası ve transfer formu ile birlikte yapılır. 3. Hasta gönderildiği birime giderken hastaya ait eşyalar ve ilaçları, kullandığı diğer malzemeler hasta ile birlikte gönderilir ve transfer formuna kaydedilir. 4. Hasta bilgisayar sisteminden çıktığı servisin modülünden düşülür ve transfer edildiği servise servis değişikliği olarak kaydedilir. 5. Transfer sırasında karşılaşılabilecek komplikasyonlarda duruma göre transfer sorumluları mavi kod ekibinden ya da en yakınında ki hekimden yardım ister. 6. Özellikli birimlere hasta transferi ve kabulü bölümün kabul ve çıkış kriterlerine uygun olarak yapılır. 7. Hasta transferi esnasında hastaların güvenliği açısından yatak veya sedye kenarlıkları mutlaka kalkık olmalıdır. 8. Hasta transferi esnasında hasta güvenliği prosedürüne uygun olarak hareket edilir. 15-NUMUNE ALMA,TAŞIMA,SAKLAMA VE RED KRİTERLERİ LABORATUVARA NUMUNE ALINMASI ve TRANSFERİ TALİMATI (T.233) 1. Testler otomasyon üzerinden hekim tarafından istenir. 2. Numuneler hastalardan ilgili personel tarafından kabul kriterlerine uygun alınır ve etiketlenerek tanımlanır. 3. Numuneler görevlendirilmiş personel tarafından, numune taşıma kabı ile transfer edilir. 4. Gelen numuneler Biyokimya ve Mikrobiyoloji laboratuarında çalışılacağı cihaza göre ayrımı yapılıp, örnekler çalışılmaya alınır. 5. Test rapor edilinceye kadar numuneler saklanır. 6. Numuneler örnekleri çalışılana kadar işlem süreci her basamakta teknik personel tarafından kontrol edilir. 7. Çekirge devlet hastanesinde çalışılacak materyaller her gün saat da taşıma kabı içinde buz aküsüyle, kurye ile laboratuara ulaştırılır. Numunelerin laboratuara alındığına dair kayıt tutulur. Bu kayıt kuryeye geri verilir. Testler çalışılmaya alınır. Aynı gün çalışılacak testler çalışılır. Sonuçlar bilgisayar otomasyon sistemi üzerinden alınıp sonuc verme bölümünden hasta kendisi alır 3.UYGULAMA: 3.1. Tetkik kaydı, barkot kontrolü, numune kabul ve red kriterlerine göre örneklerin kontrolü; Numunelerin eksik evraklar ve uygun şekilde getirilmemesi durumunda reddedilmesi. Materyallerin hastadan alınması (kan, idrar, gaita, steril vücut sıvıları) 3.2.Alınan materyallerin ana laboratuara ulaştır KÜLTÜR HEPATİT ve HIV TORH ve EBV ALERJİ OTOİMMUN TESTLER (Çölyak grubu) 34

35 SEROLOJİ PARAZİTOLOJİ GELEN TÜM NUMUNELER: BAKIMLARI YAPILMIŞ, KALİBRASYONU VE KONTROLU YAPILMIŞ CİHAZLARA YÜKLENİLİR. 3.3.Çalışılan testlerin sonuçları teknisyen onayı yapıldıktan sonra uzman hekim tarafından görülüp, değerlendirilir, onayları verir ve raporlanır. Panik değerde çıkmış testler, istemi yapan uzman hekime bildirilir, gerekli ise tekrar çalışılır saatleri arası gelen kültür testleri acil laboratuarda kabul edilir ve çalışılır. Materyaller alındıktan sonra acil laboratuarda çalışılan testler çalışılır, sonuçlanan testler nöbetçi teknisyen tarafından onaylanıp hastaya veril 16-PEDİATRİK VİTAL BULGU TAKİBİ Yaşam Bulguları ; -Vücut sıcaklığı -Nabız -Solunum -Kan Basıncı (Tansiyon) dur. Hastaya ait yaşam bulguları ve diğer bilgiler hemşire gözlem formuna kaydedilir. Yaşam Bulgularının Takip Sıklığı ; Hasta kabulünde, muayeneye hazırlarken, servis değişikliklerinde, Cerrahi işlem öncesi ve sonrası, Tanı işlemlerinden önce ve sonra, Doktor istemine uygun zamanlarda, Kalp ve solunum sistemini etkileyen ilaçların uygulamasından önce ve sonra, Hastanın durumunda ani bozulma olduğunda, Yaşam belirtilerini etkileyebilecek girişimlerden önce ve sonra, Kan ve kan ürünleri transfüzyonundan önce, transfüzyon süresince ve sonrasında, Hasta kendisinde bir farklılık hissettiğinde ölçüm yapılmalıdır. VÜCUT ISISI Sıcaklık: Bir cisimde bulunan ısı enerjisi miktarıdır. Isı: bir maddenin moleküllerinin kinetik ya da potansiyel enerjilerinin toplamıdır. Isı bir enerji, sıcaklık ısının ölçümünü ifade eder. İnsan organizması C arasında canlılığını sürdürebilir. Vücut Isısını Etkileyen Faktörler ; Yaş Fiziksel aktivite Hormonal faktörler Günlük ısı döngüsü Stres Çevre ısısı Beslenme Uyku hali Kanama Vazodilatör ve sedatif maddelerin alınması 35

36 VÜCUT ISISI NORMAL DEĞERLERİ BÖLGELER NORMAL DEĞERLER ÖLÇÜM SÜRESİ ORAL C 3-5 DK. REKTAL C 2-4 DK. AKSİLLER C 5-10 DK. TİMPANİK C 1-2 SN. NABIZ Nabız: Kalbin sol ventrikülünün sistolü sırasında aortaya attığı kanın damar duvarına yaptığı basıncın deri yüzeyinden hissedilmesidir. Nabız ölçümü yapılırken ; Nabzın Hızı (Sayısı),Nabzın Ritmi,Nabzın Hacmi (Volümü) değerlendirilmelidir. Taşikardi: Nabız hızı 100 ün üzerinde Bradikardi: Nabız hızı 60 ın altında Filiform nabız(ipliksi nabız): Nabzın şiddetinin, dolgunluk hissinin azalmasına veya kaybolmasına filiform nabız denir. Apikal Nabız Alma ; Kalbin apeksinden steteskop ile alınan nabızdır.1 dakika sayılır. ( Apeks: Midklavikular hat ve 5. interkostal aralık kesişim noktasıdır.) 36

HEMŞİRELİK BAKIM TALİMATI

HEMŞİRELİK BAKIM TALİMATI HBH.TL.04 28.05.2013 21.10.2013 01 1/18 AĞIZ VE DİŞ BAKIMI TALİMATI AMAÇ: Bu talimatın amacı, Ağız içi enfeksiyon ve yara oluşumunun önlenmesi Diş ve diş etlerinin sağlığının sürdürülmesi Ağızdaki rahatsız

Detaylı

BAŞ BANYOSU UYGULAMA TALİMATI REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

BAŞ BANYOSU UYGULAMA TALİMATI REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Adem Aköl Sinan Özyavaş Hazırlama Komitesi Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

GENEL YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

GENEL YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Dok No:YBH.PR.01 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ: Erişkin yoğun bakım ünitesine yatış endikasyonu olan hastaların erişkin yoğun bakım ünitesine kabulü, izlenmesi, tedavisi,

Detaylı

İLAÇ UYGULAMA TALİMATI

İLAÇ UYGULAMA TALİMATI Dok No:KLN.TL.08 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 5 1.0 AMAÇ: Bu talimatın amacı ilaç uygulamalarını standardize etmektir. 2.0 KAPSAM: Bu talimat oral, intravenöz, subcutan,intramüsküler

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ İLAÇ UYGULAMA TALİMATI

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ İLAÇ UYGULAMA TALİMATI T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ İLAÇ UYGULAMA TALİMATI KODU: KLN.TL.12 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ: Bu

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ÇOCUK ENFEKSİYON YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ÇOCUK ENFEKSİYON YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 1.AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Enfeksiyon yoğun bakım ünitesinde yatmakta olan her hastanın vital organ fonksiyonlarının desteklenmesi; organ

Detaylı

KALICI ÜRETRAL KATATER UYGULAMA (takılması-çıkarılması) PROTOKOLÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

KALICI ÜRETRAL KATATER UYGULAMA (takılması-çıkarılması) PROTOKOLÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Adem Aköl Sinan Özyavaş Hazırlama Komitesi Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

GÖĞÜS CERRAHİ KLİNİK İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

GÖĞÜS CERRAHİ KLİNİK İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 1. AMAÇ: KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniğine alınan her hastanın tedavi bakımlarının en iyi düzeyde yapılmasını sağlamak. 2. KAPSAM: KSÜ Sağlık Uygulama

Detaylı

YAYIN TARİHİ: REVİZYON TARİHİ NO: BÖLÜM NO: 01 01.07.2011 ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ TALİMATI: 18.04.2013-02 STANDART: 35-36

YAYIN TARİHİ: REVİZYON TARİHİ NO: BÖLÜM NO: 01 01.07.2011 ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ TALİMATI: 18.04.2013-02 STANDART: 35-36 YÖN-TL- 1. AMAÇ: Hastanemizin birimlerinde ya da acil servisinde hizmet alan hastaların: Hastanemizde verilemeyen bir hizmete veya uzman konsültasyonuna gereksinim duyulması ve hastanede hastanın bakımımın

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇOCUK SERVİSİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇOCUK SERVİSİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇOCUK SERVİSİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ KODU: KLN.PR.04 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 1.AMAÇ:

Detaylı

3. SORUMLULAR: DOKÜMAN KODU TP.14.04 GASTROENTEROLOJI KLİNİK İŞLEYİŞ YAYIN TARİHİ 01.04.2013 PROSEDÜRÜ

3. SORUMLULAR: DOKÜMAN KODU TP.14.04 GASTROENTEROLOJI KLİNİK İŞLEYİŞ YAYIN TARİHİ 01.04.2013 PROSEDÜRÜ GASTROENTEROLOJI SAYFA NO 1 / 5 1. AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Gastroenteroloji Kliniğine alınan her hastanın tedavi bakımlarının en iyi düzeyde yapılmasını sağlamak.

Detaylı

AYAK BAKIM PROTOKOLÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

AYAK BAKIM PROTOKOLÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Adem Aköl Sinan Özyavaş Hazırlama Komitesi Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

YATAN HASTA PROSEDÜRÜ

YATAN HASTA PROSEDÜRÜ YÖN.PR.05 13.09.2013 07.11.2013 01 1/8 1.0 AMAÇ: Hastanemize başvuran ve yatış kararı verilen hastaların kabul işlemleri, yatan hasta tedavi işlemleri, yatan hasta takip işlemleri ve taburcu işlemleri

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ GENEL PEDİATRİ SERVİS KAT 2 İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ GENEL PEDİATRİ SERVİS KAT 2 İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 7 1.AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Genel Pediatri Servisinde bakım ünitesindeki her hastanın bakım ve tedavilerinin en iyi düzeyde yapılmasını amaçlar.

Detaylı

HASTA TAŞIMA VE TRANSFER TALIMATI

HASTA TAŞIMA VE TRANSFER TALIMATI Yürürlük i: 29.08.2012 HASTA TAŞIMA VE TRANSFER TALIMATI Revizyon i: Sayfa: 1/5 Revizyon Açıklaması - Revize edildi - Yeni eklendi Madde No - 1.1.2-1.1.7, 1.1.14 KAPSAM: Tüm Birimler Hazırlayan: Gülten

Detaylı

3. SORUMLULAR: DOKÜMAN KODU TP.27.01 GÖZ HASTALIKLARI KLİNİK İŞLEYİŞ YAYIN TARİHİ 01.04.2013 PROSEDÜRÜ

3. SORUMLULAR: DOKÜMAN KODU TP.27.01 GÖZ HASTALIKLARI KLİNİK İŞLEYİŞ YAYIN TARİHİ 01.04.2013 PROSEDÜRÜ GÖZ HASTALIKLARI SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniğine alınan her hastanın tedavi bakımlarının en iyi düzeyde yapılmasını sağlamak.

Detaylı

3. SORUMLULAR: DOKÜMAN KODU TP.14.05 HEMOTOLOJİ KLİNİK İŞLEYİŞ YAYIN TARİHİ 01.04.2013 PROSEDÜRÜ

3. SORUMLULAR: DOKÜMAN KODU TP.14.05 HEMOTOLOJİ KLİNİK İŞLEYİŞ YAYIN TARİHİ 01.04.2013 PROSEDÜRÜ HEMOTOLOJİ SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Hemotoloji Kliniğine alınan her hastanın tedavi bakımlarının en iyi düzeyde yapılmasını sağlamak. 2. KAPSAM:

Detaylı

KODU:HB.PR.04 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05

KODU:HB.PR.04 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05 GÜVENLİ HASTA TRANSFERİ PROSEDÜRÜ KODU:HB.PR.04 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05 Amaç: Hastane içerisindeki bir birimden başka bir birime veya hastane dışında

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Hazırlama Komitesi Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

Neonatoloji Yoğun Bakım Servisi Çalışma Prosedürü (Yeni Doğan)

Neonatoloji Yoğun Bakım Servisi Çalışma Prosedürü (Yeni Doğan) T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doküman Adı Neonatoloji Yoğun Bakım Servisi Çalışma Prosedürü (Yeni Doğan) Doküman Numarası TBH/603/PR-001 ISO 9001:2008 KYS Kriter No

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ BÖLÜM UYUM REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ Doküman Kodu Yayın Tarihi

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ HASTA KİMLİĞİNİN TANIMLANMASI VE DOĞRULANMASI PROSEDÜRÜ İÇİNDEKİLER TABLOSU

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ HASTA KİMLİĞİNİN TANIMLANMASI VE DOĞRULANMASI PROSEDÜRÜ İÇİNDEKİLER TABLOSU Sayfa 1 / 5 İÇİNDEKİLER TABLOSU 1.0 AMAÇ:... 2 2.0 KAPSAM:... 2 3.0 SORUMLULAR:... 2 4.0 TANIMLAR... 2 5.0.UYGULAMA:... 2 5.1 HASTA KİMLİK DOĞRULAMA HANGİ BİRİMLERDE YAPILIR?... 2 5.2 HASTA KİMLİK DOĞRULAMA

Detaylı

HASTA TRANSFERİ 2014

HASTA TRANSFERİ 2014 HASTA TRANSFERİ 2014 AMAÇ: Hastane içerisindeki bir birimden başka bir birime veya hastane dışında bir sağlık kuruluşuna transferi gereken hastanın transferi sırasında dikkat edilecek hususları belirlemek.

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Hazırlama Komitesi Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

DOKÜMAN KODU TP.16.01 RADYASYON ONKOLOJİ KLİNİK İŞLEYİŞ YAYIN TARİHİ 01.04.2013 PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN KODU TP.16.01 RADYASYON ONKOLOJİ KLİNİK İŞLEYİŞ YAYIN TARİHİ 01.04.2013 PROSEDÜRÜ RADYASYON ONKOLOJİ SAYFA NO 1 / 7 1. AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniğine alınan her hastanın tedavi bakımlarının en iyi düzeyde yapılmasını

Detaylı

HASTA KİMLİK TANIMLANMASI VE DOĞRULAMA TALİMATI

HASTA KİMLİK TANIMLANMASI VE DOĞRULAMA TALİMATI 1.0 AMAÇ: Hastalara, tanı ve tedavi hizmeti verilirken hastaya ait kimlik bilgilerinin doğru tanımlanması ve kimlik doğrulanması yapılarak; doğru hastaya, doğru işlem ve doğru tedavi yapılmasını sağlamak.

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Adem Aköl Sinan Özyavaş Hazırlama Komitesi Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

GÖZE İLAÇ UYGULAMA 07.11.2014. Göze İlaç Uygulama. 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği

GÖZE İLAÇ UYGULAMA 07.11.2014. Göze İlaç Uygulama. 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 10.Hafta ( 17-21 / 11 / 2014 ) GÖZE, BURUNA ve KULAĞA İLAÇ UYGULAMA TEKNİĞİ Slayt No : 17 GÖZE İLAÇ UYGULAMA 2 GÖZE İLAÇ UYGULAMA Göze, göz hastalıklarının tanısı (göz

Detaylı

İLAÇLARIN GÜVENLİ UYGULANMASI TALİMATI

İLAÇLARIN GÜVENLİ UYGULANMASI TALİMATI 1.AMAÇ: İlaçların güvenli uygulamalarına ilişkin tüm süreçlerin tanımlanması, bu süreçlerdeki tüm safhalarda görev alan sağlık çalışanlarının rollerinin belirlenmesi ve uygulanması. 2.SORUMLULAR: Tüm Sağlık

Detaylı

EL HİJYENİ VE ELDİVEN KULLANIMI TALİMATI

EL HİJYENİ VE ELDİVEN KULLANIMI TALİMATI AMAÇ Sağlık hizmetiyle ilişkili enfeksiyonların ve çapraz bulaşmaların önlenmesi amacıyla sağlık personeli, hasta, hasta refakatçileri ve ziyaretçiler için, uygun el temizliği ve eldiven kullanma yöntemlerini

Detaylı

ACİL SERVİS HEMŞİRESİ BİRİM ORYANTASYON DEĞERLENDİRME FORMU

ACİL SERVİS HEMŞİRESİ BİRİM ORYANTASYON DEĞERLENDİRME FORMU ACİL SERVİS HEMŞİRESİ BİRİM ORYANTASYON DEĞERLENDİRME FORMU Adı-Soyadı: Kadrosu: İşe Başlama i: Bölümü: ACİL SERVİS HEMŞİRESİ Oryantasyıon Bitiş i: Formun İnsan Kaynaklarına Geliş i: Uygulama Puanları

Detaylı

GÜVENLĠ HASTA TRANSFERĠ PROSEDÜRÜ. Doküman Kodu: SHB.PR.04 Yürürlük Tarihi: Revizyon No/Tarihi: 02/ Sayfa No: 1 / 5

GÜVENLĠ HASTA TRANSFERĠ PROSEDÜRÜ. Doküman Kodu: SHB.PR.04 Yürürlük Tarihi: Revizyon No/Tarihi: 02/ Sayfa No: 1 / 5 Doküman Kodu: SHB.PR.04 Yürürlük Tarihi: 11.2009 Revizyon No/Tarihi: 02/07.2015 Sayfa No: 1 / 5 AMAÇ: Hastane içerisindeki bir birimden başka bir birime veya hastane dışında bir sağlık kuruluşuna transferi

Detaylı

ÖZEL YALOVA HASTANESİ HASTA BAKIMINDA TEMEL HİJYEN TALİMATI

ÖZEL YALOVA HASTANESİ HASTA BAKIMINDA TEMEL HİJYEN TALİMATI 1.AMAÇ: Hastaların hijyenik bakımını eksiksiz ve hastayı rahatlatacak şekilde yapmak üzere yöntemleri belirlemektir. 2.KAPSAM:Tüm Klinikler,Yoğun Bakımları kapsar. 3.KISALTMALAR: - 4.TANIMLAR: Dekibüt:Bası

Detaylı

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır.

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI PENDİK DEVLET HASTANESİ GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ BÖLÜM ORYANTASYON REHBERİ Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. EĞİTİM KOMİTESİ 1-YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 07.11.2013 Ex. olan hastanın kimliğinin doğrulanması için 01 Ex. Kimlik Etiketi kullanımı tarif edildi. 19.03.2014 Madde 5.3.4 te psikiyatri hastaları

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ ANESTEZİ BÖLÜM UYUM REHBERİ Doküman Kodu Yayın Tarihi Revizyon

Detaylı

AMBULANS İŞLEYİŞ TALİMATI

AMBULANS İŞLEYİŞ TALİMATI REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Bakıma Erişim ve Bakımın Sürekliliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/7

Detaylı

FTR ÜNİTESİ KLİNİK İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

FTR ÜNİTESİ KLİNİK İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 6 1 - AMAÇ: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma hastanesi fiziksel olarak tedavi ve rehabilitasyon hizmeti verilmesi aşamasındaki uygulamaların bir sistem içerisinde

Detaylı

2. KAPSAM: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi nin Fizik tedavi yöntemlerinin uygulanması ve FTR Ünitelerini kapsar.

2. KAPSAM: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi nin Fizik tedavi yöntemlerinin uygulanması ve FTR Ünitelerini kapsar. FTR SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Fiziksel olarak tedavi ve rehabilitasyon hizmeti verilmesi aşamasındaki uygulamaların bir sistem içerisinde yapılmasını

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Adem Aköl Sinan Özyavaş Hazırlama Komitesi Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/9

Detaylı

KAN ALMA TALİMATI REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

KAN ALMA TALİMATI REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer, Dilek Baytaş Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5 1. AMAÇ

Detaylı

KLİNİK İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

KLİNİK İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ KLN.PR.01 27.01.2014-1/8 1. AMAÇ: Hastanemize başvurarak acil servis ve polikliniklerde muayene olan ve yatış kararı verilen hastaların kabul ve yatış-çıkış hizmetlerinin düzenli bir algoritma ile çalışmasını,

Detaylı

GÖZ BAKIMI PROTOKOLÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

GÖZ BAKIMI PROTOKOLÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Adem Aköl Sinan Özyavaş Hazırlama Komitesi Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

SOĞUK UYGULAMA TALİMATI

SOĞUK UYGULAMA TALİMATI SAYFA NO 1/5 1. AMAÇ: Vücut ısısını düşürmek, bölgenin ısısını düşürerek gelen kan akımını azaltmak, doku metabolizmasını yavaşlatmak, vazokontrüksiyon ve anestezik etki yaratarak ağrı duygusunu azaltmaktır.

Detaylı

Poliklinik Đşlemleri Prosedürü

Poliklinik Đşlemleri Prosedürü T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doküman Adı Poliklinik Đşlemleri Prosedürü Doküman Numarası TBH/229/PR-001 ISO 9001:2008 KYS Kriter No 7.1./7.2./7.5.1./7.5.4. Yayın Tarihi

Detaylı

Genel Yoğun Bakım Servisi Çalışma Prosedürü

Genel Yoğun Bakım Servisi Çalışma Prosedürü T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doküman Adı Genel Yoğun Bakım Servisi Çalışma Prosedürü Doküman Numarası TBH/602/PR-001 ISO 9001:2008 KYS Kriter No 7.1./7.2./7.5.1./7.5.4.

Detaylı

Doküman No: HYH-P02 Revizyon No: 2 KLİNİĞE HASTA KABULÜ VE İŞLEYİŞ Yürürlük Tarihi: PROSEDÜRÜ Revizyon Tarihi:

Doküman No: HYH-P02 Revizyon No: 2 KLİNİĞE HASTA KABULÜ VE İŞLEYİŞ Yürürlük Tarihi: PROSEDÜRÜ Revizyon Tarihi: KLİNİĞE HASTA KABULÜ VE İŞLEYİŞ Yürürlük i:15.08.2013 PROSEDÜRÜ Revizyon i: Sayfa: 1/5 Revizyon Açıklaması - Revize edildi - Yeni eklendi Madde No - 3.3.4, 3.3.10-3.3.7, 3.3.8 KAPSAM: Klinikler ve Yoğun

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ OP-01: HASTANIN GELİŞİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ YAYIN TARİHİ:28.03.2008 REVİZE TARİHİ: 15.01.2016 DOKÜMAN NO:PAŞ-06-D BASKI NO:01 REVİZE NO:01 SAYFA NO:1/5 -YATAKLI TEDAVİ HİZMETLERİ

Detaylı

HASTAYA POZİSYON VERME TALİMATI

HASTAYA POZİSYON VERME TALİMATI SAYFA NO 1/5 1. AMAÇ: Hastanın mevcut anatomik pozisyonunu koruyarak günlük yaşam aktivitelerini sağlamak ve olası komplikasyonları önlemeye yönelik standart bir yöntem belirlemektir. 2. KAPSAM: Bu protokol,

Detaylı

VAGİNAYA İLAÇ UYGULAMA

VAGİNAYA İLAÇ UYGULAMA Vaginal İlaç Uygulama 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 10.Hafta ( 17-21 / 11 / 2014 ) VAGİNAYA ve REKTUMA İLAÇ UYGULAMA Slayt No : 19 VAGİNAYA İLAÇ UYGULAMA 2 Vaginaya ilaç uygulama işlemine vaginal

Detaylı

YÜKSEK HEMŞĐRE KADROSU HĐZMET ŞEMASI

YÜKSEK HEMŞĐRE KADROSU HĐZMET ŞEMASI YATAKLI TEDAVĐ KURUMLARI DAĐRESĐ YÜKSEK HEMŞĐRE KADROSU HĐZMET ŞEMASI Kadro Adı : Yüksek Hemşire Hizmet Sınıfı: Paramedikal Hizmetleri Sınıfı Derecesi : III (Đlk Atanma Yeri) Kadro Sayısı : 120 Maaş :

Detaylı

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Dok No:YDH.PR.01 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 7 1.0 AMAÇ: Yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatış endikasyonu olan hastaların yenidoğan yoğun bakım ünitesine kabulü, izlenmesi, tedavisi,

Detaylı

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır.

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI PENDİK DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK HİZMETLERİ BÖLÜM ORYANTASYON REHBERİ Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. EĞİTİM KOMİTESİ GENEL TANITIM Birim

Detaylı

EL HİJYENİ. Hazırlayan: SELDA DEMİR Acıbadem Fulya Hastanesi 8. Kat Klinik Eğitim Hemşiresi

EL HİJYENİ. Hazırlayan: SELDA DEMİR Acıbadem Fulya Hastanesi 8. Kat Klinik Eğitim Hemşiresi EL HİJYENİ 2010 Hazırlayan: SELDA DEMİR Acıbadem Fulya Hastanesi 8. Kat Klinik Eğitim Hemşiresi El Hijyeni v El yıkama günlük yaşantı içinde her şeyden önce kişinin kendi sağlığı için önemliyken, çalışma

Detaylı

PEMBE KOD UYGULAMA TALİMATI

PEMBE KOD UYGULAMA TALİMATI YÖN.TL.03 05.08.2009 05.11.2013 04 1/4 1.0 AMAÇ: Bursa, Orhaneli İlçe Devlet Hastanesi nde yenidoğan ve yatan bebek/çocuk hastalarının kaçırılması veya kaybolması olasılığına karşı güvenlik önlemleri almak

Detaylı

AMELİYATHANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

AMELİYATHANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Dok No:AML.PR.01 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 8 1.0 AMAÇ:Bu prosedürün amacı; Özel Vitale Kadın Doğum Hastanesi ameliyathanelerinin normal ve acil durumlarda her türlü ameliyat

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ OP-01: HASTANIN GELİŞİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ YAYIN TARİHİ:28.03.2008 REVİZE TARİHİ: 15.01.2016 DOKÜMAN NO:PAŞ-06-E BASKI NO:01 REVİZE NO:01 SAYFA NO:1/6 -YATAKLI TEDAVİ HİZMETLERİ

Detaylı

Kırık, Çıkık ve Burkulmalar

Kırık, Çıkık ve Burkulmalar Kemik bütünlüğünün bozulmasına kırık denir. Kırıklar darbe sonucu veya kendiliğinden oluşur. Kapalı ve açık kırık çeşitleri vardır. Kapalı Kırık: Kemik bütünlüğü bozuktur, ancak deri sağlamdır. Açık Kırık:

Detaylı

HASTA KAYIT, YATIŞ VE TABURCULUK İŞLEMLERİ PROSEDÜRÜ

HASTA KAYIT, YATIŞ VE TABURCULUK İŞLEMLERİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 6/1 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Kalite Temsilcisi Kalite Yönetim Direktörü Başhekim 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Özel Çevre Hastanesi teşhis ve tedavi görecek, yatışına karar verilen hastaların

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Adem Aköl Sinan Özyavaş Hazırlama Komitesi Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Hazırlama Komitesi Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

KAN TRANSFÜZYONU PROSEDÜRÜ

KAN TRANSFÜZYONU PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 15.07.2014 Madde 5.5 e kan isteklerinde hekimin order verirken 01 istemle ilgili detayları Hekim İstem ve İlaç Kontrol Formu na da kayıt etmesi gerektiği

Detaylı

UÜ-SK HEMŞİRELİK TANILARI ve BAKIM KILAVUZU

UÜ-SK HEMŞİRELİK TANILARI ve BAKIM KILAVUZU UÜ-SK HEMŞİRELİK TANILARI ve BAKIM KILAVUZU KLK-HAB-HEM İlk Yayın Tarihi: 15 Mart 2006 Revizyon no: 3 Revizyon Tarihi: 03 Ağustos 2012 2 / 66 İÇİNDEKİLER HEMŞİRELİK TANILARI... 4 EBELİK TANILARI... 6 1.

Detaylı

HASTA VE YAKINLARININ EĞİE. Hazırlayan Cihan Arabacı PROSEDÜRÜ

HASTA VE YAKINLARININ EĞİE. Hazırlayan Cihan Arabacı PROSEDÜRÜ HASTA VE YAKINLARININ EĞİE ĞİTİMİ Hazırlayan Cihan Arabacı Eğitim Hemşiresi PROSEDÜRÜ 1 HASTA VE YAKINLARININ EĞİTİMİ Hasta ve yakınlarının tedavi ve bakım süreçlerine katılımı, hem hastanın kendisini

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ACİL İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ACİL İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ACİL İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ KODU: ACL.PR.01 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:09 1.AMAÇ: Acil

Detaylı

CERRAHİ SERVİS HEMŞİRESİ

CERRAHİ SERVİS HEMŞİRESİ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Eşit Tevfik Candan Öngün Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5 1. ÇALIŞTIĞI BÖLÜM

Detaylı

Kalıcı Yara Kapatma Yöntemleri KALICI YARA KAPATMA YÖNTEMLERİ : 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği

Kalıcı Yara Kapatma Yöntemleri KALICI YARA KAPATMA YÖNTEMLERİ : 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği Kalıcı Yara Kapatma Yöntemleri 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 5.Hafta (13-17 / 10 / 2014) 1.KALICI YARA KAPATMA YÖNTEMLERİ 2.)YARA KAPATMADA GEÇİCİ ÖRTÜLER 3.)DESTEK SAĞLAYAN YÖNTEMLER Slayt No: 7

Detaylı

1 ENDOSKOPİ ÜNİTESİ İŞLEYİŞ

1 ENDOSKOPİ ÜNİTESİ İŞLEYİŞ ENDOSKOPİ ÜNİTESİ İŞLEYİŞ Yürürlük i:11.10.2012 Revizyon i:03.06.2014 Sayfa: 1/5 Revizyon açıklaması - Revize edildi. - İptal edildi. - Yeni eklendi. KAPSAM: Endoskopi Ünitesi Hazırlayan Mahmut ATAŞ Endoskopi

Detaylı

Emriye GEÇER. Beyin Ve Sinir Cerrahi Servisi Sorumlu Hemşiresi 2016 Hizmet İçi Eğitim Programı

Emriye GEÇER. Beyin Ve Sinir Cerrahi Servisi Sorumlu Hemşiresi 2016 Hizmet İçi Eğitim Programı Emriye GEÇER Beyin Ve Sinir Cerrahi Servisi Sorumlu Hemşiresi 2016 Hizmet İçi Eğitim Programı İlaç Güvenliği Sözel İstem Uygulamaları Advers Etki Bildirimi Tıbbi Sarf Malzemede Beklenmeyen Etkiler ve Hatalı

Detaylı

Ç.Ü DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROTEZ LABARATUVAR HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ

Ç.Ü DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROTEZ LABARATUVAR HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ DOKÜMAN NO: KLN-PR-2 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 1 / 5 1.AMAÇ: Protez laboratuarındaki hizmetlerin düzenlenmesidir. 2.KAPSAM: Laboratuarda verilecek tüm hizmetleri,

Detaylı

Bebek Masajı Uygulama

Bebek Masajı Uygulama AMAÇ Bebek masajının doğru, uygun teknikle yapılarak bebeğin rahatlatılması ve düzenli yapılarak bebeğin büyüme, mental ve motor gelişimine olumlu katkı sağlanmasıdır. TEMEL İLKELER Bebek masajı yüz, göğüs,

Detaylı

EL YIKAMA VE ELDİVEN KULLANMA TALİMATI. Yönetim Temsilcisi

EL YIKAMA VE ELDİVEN KULLANMA TALİMATI. Yönetim Temsilcisi Sayfa No Sayfa 1/6 1.AMAÇ Hastalarla ve hastane ortamındaki yüzeylerle el teması sonrasında ortaya çıkan enfeksiyon bulaş riskini önlemeye yönelik el hijyeni ve eldiven kullanım kurallarını ve uygulamalarını

Detaylı

ÖZEL BÖLÜMLERİN TEMİZLİĞİ TALİMATI

ÖZEL BÖLÜMLERİN TEMİZLİĞİ TALİMATI DokNo:ENF.TL.29 Yayın tarihi:nisan 2013 Rev.Tar/no:-/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ:ÖzelVitale Hastanesi ndeki özel birimlerde (ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, doğumhane ve laboratuarlar, ileri bakım

Detaylı

ATASAM HASTANESİ EL HİJYENİ EĞİTİMİ

ATASAM HASTANESİ EL HİJYENİ EĞİTİMİ ATASAM HASTANESİ EL HİJYENİ EĞİTİMİ 1 EL HİJYENİ El yıkama günlük yaşantı içinde her şeyden önce kişinin kendi sağlığı için önemliyken, çalışma ortamında diğer kişilerin sağlığı içinde önemlidir. Başta

Detaylı

HASTA BAKIM STANDARTLARI

HASTA BAKIM STANDARTLARI HASTA BAKIM STANDARTLARI Saç Bakımı Göz Bakımı Ağız Bakımı Oral Mukozitte Ağız Bakımı Ayak Bakımı Perine Bakımı Yatak İçinde Tam Vücut Banyosu Günlük Özbakım Gereksinimleri Sırt Masajı Uygulama Periferik

Detaylı

KONSÜLTASYON PROSEDÜRÜ

KONSÜLTASYON PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hasta Değerlendirme Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün

Detaylı

Hasta Transferi AMAÇ TEMEL İLKELER. Dikkat Edilecek Noktalar

Hasta Transferi AMAÇ TEMEL İLKELER. Dikkat Edilecek Noktalar AMAÇ Hastanın tetkik/ tedavi amacıyla bir klinikten diğerine/ ameliyathaneye, tetkik/ tanı birimlerine veya hastane dışı sağlık kurumuna transferinin var olan sağlık durumunun ve bakımın sürekliliğini

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ OP-01: HASTANIN GELİŞİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ YAYIN TARİHİ:28.03.2008 REVİZE TARİHİ: 15.01.2016 DOKÜMAN NO:PAŞ-06-B BASKI NO:01 REVİZE NO:01 SAYFA NO:1/6 -YATAKLI TEDAVİ HİZMETLERİ

Detaylı

AYAKTAN HASTA DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

AYAKTAN HASTA DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 24.03.2014 CureMed te tanımlanmış anamnez modüller eklendi. 01 FTR Tedavi Formu prosedüre tanımlandı. Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hasta Değerlendirme

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ. İLAÇ GÜVENLİĞİ ve YAN ETKİLER TALİMATI

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ. İLAÇ GÜVENLİĞİ ve YAN ETKİLER TALİMATI 1. AMAÇ Birimler tarafından eczaneden talep edilen ilaçların usulüne uygun olarak hazırlanıp ilgili birimlere teslim edilmesini sağlamak. 2. KAPSAM Hastanemizdeki ilaçların güvenli kullanımı ile ilgili

Detaylı

30.12.2014. Kan Alma. Kan gazı almada tercih edilen arterler şunlardır: Radial arter Brakial arter Femoral arter Dorsalis pedis ve tibial arter

30.12.2014. Kan Alma. Kan gazı almada tercih edilen arterler şunlardır: Radial arter Brakial arter Femoral arter Dorsalis pedis ve tibial arter 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 16. Hafta ( 29.12 02 / 01 / 2015 ) 1.) ARTERİYEL KAN ALMA TEKNİĞİ 2.)KAPİLLER KAN ALMA TEKNİĞİ Slayt No : 27 4 Arteriel Kataterden Kan gazı analizinde kullanılmak amacıyla

Detaylı

KAN ALMA 30.12.2014. Kan Alma. 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği

KAN ALMA 30.12.2014. Kan Alma. 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 16.Hafta ( 29.12-02.01 / 01 / 2015 ) 1.) KAN ALMA 2.)VENÖZ KAN ALMA TEKNİĞİ Slayt No : 26 KAN ALMA ;.Tanı için gerekli mikrobiyolojik ve biyokimyasal incelemeleri yapmak,,.tedavi

Detaylı

1.0 AMAÇ: Mardin Devlet Hastanesi Görüntüleme Hizmetleri Bölümünün genel işleyişinin tanımlanmasını sağlamak.

1.0 AMAÇ: Mardin Devlet Hastanesi Görüntüleme Hizmetleri Bölümünün genel işleyişinin tanımlanmasını sağlamak. 1.0 AMAÇ: Mardin Devlet Hastanesi Görüntüleme Hizmetleri Bölümünün genel işleyişinin tanımlanmasını sağlamak. 2.0 KAPSAM: Mardin Devlet Hastanesi Görüntüleme Hizmetlerini kapsar. 3.0 SORUMLULAR: Başhekim

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Kocaeli İli Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği Kocaeli Nuh Çimento Sanayi Vakfı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi BÖLÜM UYUM REHBERİ BÖLÜM UYUM REHBERİ

Detaylı

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1 / 5 1. Amaç İÜ Onkoloji Enstitüsü Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı nda sunulan laboratuvar hizmetlerinin; hizmet verdiği hasta popülasyonu, klinik ve polikliniklerin gereksinimleri doğrultusunda

Detaylı

Ameliyat Sırası Hasta Bakımı

Ameliyat Sırası Hasta Bakımı Ameliyat Sırası Hasta Bakımı AMAÇ Hastanın ameliyat sırası hemşirelik bakımının sürdürülmesi ve karşılaşabileceği komplikasyonların önlenmesidir. TEMEL İLKELER Ameliyat sırası dönemde hemşirelik bakımı;

Detaylı

AMAÇ DÖK.KOD YÖN.PR.13 YAYIN TAR. 15/08/2006 REV. TAR/NO 26/06/2014/03 SAYFA 1 / 6

AMAÇ DÖK.KOD YÖN.PR.13 YAYIN TAR. 15/08/2006 REV. TAR/NO 26/06/2014/03 SAYFA 1 / 6 SAYFA 1 / 6 AMAÇ Hastanemizde ürünler için yasal şart ve mevzuat gereklerinin eksiksiz yerine getirilmesi ve uygulamada yanlış kullanımın önlenmesi, hizmet sağlama sürecinde hasta beklentileri ve yasal

Detaylı

SAĞLIK KURULU İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

SAĞLIK KURULU İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ: Bu prosedürün amacı; Kartal Yavuz Selim Hastanesine gelen kişilerin sağlık durumları hakkında tek hekimin yetkisi dışında kalan hususlara karar vermek. 2.KAPSAM: Bu prosedür, Sağlık Kurulu Başkanı,

Detaylı

Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü

Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 26.09.2013 Kat Koordinatörü tanımı Yatan Hasta Danışmanı olarak 01 değiştirildi. Hasta Bilgilendirme ve Çıkış Formu talimata eklendi. Hazırlayan: Onaylayan:

Detaylı

ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ ECZ.PR.01 30.05.2011 11.12.2013 03 1/6 1.AMAÇ: Tanı ve tedavi hizmetleri için hastalara ilaç sağlayabilmek ilaç ve sarf malzemelerin alınması, muhafazası ve dağıtımını standart hale getirmek. 2.KAPSAM:

Detaylı

UÜ-SK GÜNÜBİRLİK MEDİKAL, CERRAHİ, İNVAZİV GİRİŞİM VE İŞLEM PROSEDÜRÜ

UÜ-SK GÜNÜBİRLİK MEDİKAL, CERRAHİ, İNVAZİV GİRİŞİM VE İŞLEM PROSEDÜRÜ 1 / 6 1. Amaç: UÜ-SK bünyesinde günübirlik girişim hizmeti sunan birimlerde (poliklinik, klinik, ve ameliyathane) hasta yatış, çıkış, bakım, ücretlendirme ve HYBS işlemlerinin standart ve etkin şekilde

Detaylı

ARŞİV BİRİMİNİN İŞLEYİŞİNE YÖNELİK PROSEDÜR

ARŞİV BİRİMİNİN İŞLEYİŞİNE YÖNELİK PROSEDÜR Doküman Kodu: ARŞ.PR.01 Yayın Tarihi:Mayıs 2013 Revizyon Tarihi:- Revizyon No:0 Sayfa No:1/5 1. Amaç: Tarsus Devlet Hastanesi Ana Hizmet Binası ve Ek Hizmet Binası hizmetleri ve faaliyetleri sonucunda

Detaylı

Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: BES_T04 14.06.2012 15.07.2014 02 7 REVİZYON DURUMU

Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: BES_T04 14.06.2012 15.07.2014 02 7 REVİZYON DURUMU REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 08.03.2013 Madde 5.9.3 teki laboratuar numunelerinin 01 toplama ve taşıma talimatları ifadesi değiştirildi. 15.07.2014 Poliklinik hizmet tarih ve saatleri

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Dok No:BİY.PR.01 Yayın Tarihi:HAZİRAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 8 1.0 AMAÇ: Biyokimya Laboratuvarının ulusal ve uluslararası standartlara, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak, düzenli, hızlı ve

Detaylı

SORUMLULAR: İdari birim sorumlusu, sorumlu hemşireler, temizlik şirketi sorumlusu, temizlik personeli ve temizlik komitesi

SORUMLULAR: İdari birim sorumlusu, sorumlu hemşireler, temizlik şirketi sorumlusu, temizlik personeli ve temizlik komitesi Doküman No:ENF.TL.58 Yayın Tarihi: 20.09.2011 Revizyon Tarihi: 01.04.2013 Revizyon No: 01 Sayfa: 1 / 5 AMAÇ: Hastane ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek servisteki hasta ve çalışanlara

Detaylı

ACİL SERVİS İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

ACİL SERVİS İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No 5/1 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Acil Servis Sorumlusu Kalite Yönetim Direktörü Başhekim 1.AMAÇ Acil sağlık hizmetlerinin sürekli ve etkili yürütülmesi, hasta ve hasta sahipleri ile çalışan

Detaylı

İLAÇ UYGULAMA PROSEDÜRÜ

İLAÇ UYGULAMA PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 5 1.AMAÇ: Hakkari Devlet Hastanesi nde ilaç hatalarının önlenmesi amacıyla stratejilerin belirlenmesi, ilaç kullanım sürecinin tüm safhalarında görev alan sağlık bakımı sunanların rollerinin

Detaylı

2014 YILLIK EĞİTİM PLANI. Ocak. Eğitim Alan Grup / Bölüm ZORUNLU EĞİTİM. Laboratuar Çalışanları. Psikiyatri Servis.

2014 YILLIK EĞİTİM PLANI. Ocak. Eğitim Alan Grup / Bölüm ZORUNLU EĞİTİM. Laboratuar Çalışanları. Psikiyatri Servis. Dok.Kod.: SPEH.EGT.PL.02 2014 YILLIK EĞİTİM PLANI Hazırlanma Tar.: 19/08/14 Sayfa No: 1/1 Sıra No Eğitim Eğitimci Eğitim Alan Grup / Bölüm Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ AMELİYATHANE HASTA GÜVENLİĞİ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ AMELİYATHANE HASTA GÜVENLİĞİ SIRA NO HEDEF YAPILACAK UYGULAMA İŞLEM SORUMLUSU 1.0 KİMLİK TANIMLAMA HATALARINI ÖNLEMEK 1.1 Hastaların doğru Barkotlu kimlik tanımlayıcıda; Bilgi işlem merkezi kimliklendirilmesi Hasta adı soyadı, Hasta

Detaylı