T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı 27.12.2012 KOMİSYON RAPORU"

Transkript

1 KONU:İmar Plan tadilatı Belediye Meclisimizin tarih ve 185 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde ; İmar Komisyonumuz tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi Osmangazi Mahallesi, 5901 Ada, 1 Parselde kayıtlı taşınmazın mahallinde ve paftasında yapılan incelemeleri sonucu aşağıdaki kararları almıştır. Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne tahsisli olan Erzurum ili Palandöken ilçesi Osmangazi Mahallesi, Kadastronun 71 Pafta, 5901 Ada, 1 Parselde kayıtlı taşınmaz 17 İ-III 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda Sağlık ve Eğitim Tesisleri Alanı (Rehabilitasyon Merkezi) olarak gözükmektedir. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarih ve 5617 sayılı yazı ile Belediyemize müracaat ederek Erzurum ili Palandöken ilçesi Osmangazi Mahallesi, Kadastronun 71 Pafta, 5901 Ada, 1 Parselde kayıtlı taşınmaz üzerine Toplum Merkezi yapılacağından İmar planının Palandöken Toplum Merkezi olarak imar plan tadilatının yapılması talebi; Palandöken ilçesi Osmangazi Mahallesi, Kadastronun 71 Pafta, 5901 Ada, 1 Parselde kayıtlı 17 İ-III 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda Sağlık ve Eğitim Tesisleri Alanı (Rehabilitasyon Merkezi) olarak görünen alanın Palandöken Toplum Merkezi olarak imar plan tadilat talebinin Kabulüne Komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. Komisyon Başkanı

2 KONU:İmar Plan tadilatı Belediye Meclisimizin tarih ve 186 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde ; İmar Komisyonumuz tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi Yunusemre Mahallesi, 821 Ada, 44 Parselde kayıtlı taşınmazın mahallinde ve paftasında yapılan incelemeleri sonucu aşağıdaki kararları almıştır. Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup, Diyanet İşleri Başkanlığı na tahsisli olan Erzurum ili Palandöken ilçesi Yunusemre Mahallesi, Kadastronun 89 Pafta, 821 Ada, 44 Parselde kayıtlı taşınmaz 17 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda İbadet Yeri olarak gözükmektedir. Palandöken İlçe Müftülüğü tarih ve 733 sayılı yazı ile Belediyemize müracaat ederek Erzurum ili Palandöken ilçesi Yunusemre Mahallesi, Kadastronun 89 Pafta, 821 Ada, 44 Parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan Palandöken Camii bahçesine Kız Kur an Kursu, Gasilhane, Abdesthane ve Okuma Salonu yapılacağından imar planlarında 5 metre olan çekme mesafelerinin kaldırılması için imar plan tadilatının yapılması talebi; Palandöken ilçesi Yunusemre Mahallesi, Kadastronun 89 Pafta, 821 Ada, 44 Parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan Palandöken Camii bahçesine Kız Kur an Kursu, Gasilhane, Abdesthane ve Okuma Salonu olarak mevcutta yapılaşma bulunduğundan imar planlarında 5 metre olan çekme mesafelerinin kaldırılması için imar plan tadilat talebinin Kabulüne Komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. Komisyon Başkanı

3 KONU:İmar Plan tadilatı Belediye Meclisimizin tarih ve 181 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde ; İmar Komisyonumuz tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi Osman Bektaş Mahallesi, 75 Pafta, 6067 Ada, 10 Parsel, 6074 Ada, 3 Parsel ve 6078 Ada, 1 Parselde kayıtlı taşınmazların mahallinde ve paftasında yapılan incelemeleri sonucu aşağıdaki kararları almıştır. Mülkiyeti S.S Bahçeliköşk 1 Konut Yapı Kooperatifi Başkanlığı ve S.S Villa Palan Konut Yapı Kooperatifi Başkanlığına ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Osman Bektaş Mahallesi, Kadastronun 75 pafta, 6067 Ada, 10 Parsel, 6074 Ada, 3 Parsel ve 6078 Ada, 1 Parsel de kayıtlı taşınmazlar 16 L-II ve 17 L-III 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında TAKS: %15 A-2 kat konut alanı olarak gözükmektedir. S.S Bahçeliköşk 1 Konut Yapı Kooperatifi Başkanlığı ve S.S Villa Palan Konut Yapı Kooperatifi Başkanlığı tarihli dilekçe ile Belediyemize müracaat ederek 2006 yılında başlanan ve tamamlanan inşaatlarının uzun zamandan beri oturuluyor olması, inşaatların yapım aşamasında % 15 olan TAKS ın % 20 ye çıkacağı söylentilerinden dolayı inşaatları % 20 civarında yaptıklarını beyan ederek arsalar üzerinde bulunan binaların mevcut hallerine göre imar planlarına işlenmesi için imar plan tadilatının yapılması talebi; Palandöken ilçesi Osman Bektaş Mahallesi, Kadastronun 75 pafta, 6067 Ada, 10 Parsel, 6074 Ada, 3 Parsel ve 6078 Ada, 1 Parsel de kayıtlı taşınmazlar üzerinde yapılan binaların TAKS ının % 15 ten fazla olarak yapıldığı tespit edilmiştir. Ancak binaların tamamlanmış ve içerisinde oturuluyor olmasından dolayı 75 pafta, 6067 Ada, 10 Parsel, 6074 Ada, 3 Parsel ve 6078 Ada, 1 Parsel de kayıtlı taşınmazların mevcut durumlarına göre imar planlarına işlenmesi için imar plan tadilat talebinin Kabulüne Komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. Komisyon Başkanı

4 KONU:İmar Plan tadilatı Belediye Meclisimizin tarih ve 183 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde ; İmar Komisyonumuz tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi Harput Mahallesi, 5732 Ada, 2 Parselde kayıtlı taşınmazın mahallinde ve paftasında yapılan incelemeleri sonucu aşağıdaki kararları almıştır. Mülkiyeti S.S Beyaz Site Konut Yapı Kooperatifi Başkanlığına ait olan Erzurum ili Palandöken ilçesi Harput Mahallesi, Kadastronun 72 Pafta, 5732 Ada, 2 Parselde kayıtlı taşınmaz 18 K-IV 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda B-5 kat ticaret üstü konut alanı olarak planmış iken yapılan bu planlar dava konusu edilmiş ve Danıştay 6. Dairesinin 2006/3521 esas ve 2008/3324 karar nolu dosyası ile bitişik nizam olarak onaylanan planlar iptal edilmiştir. S.S Beyaz Site Konut Yapı Kooperatifi Başkanlığı tarihli dilekçe ile Belediyemize müracaat ederek Erzurum ili Palandöken ilçesi Harput Mahallesi, Kadastronun 72 Pafta, 5732 Ada içerisinde bulunan parseller bitişik nizam olarak ruhsat almış ve yapılaşmaları tamamladığından kendi taşınmazlarının ve 5732 Adanın tamamının B-5 kat ticaret üstü konut şeklinde imar plan tadilatının yapılması talebi; Palandöken ilçesi Harpur Mahallesi, Ada: 5732, parsel:3 ve 4 de kayıtlı taşınmazlar üzerinde planlar iptal edilmeden önce B-5 kat zemin katların ticaret üst katların konut olarak yapılaşmalarını tamamlamış olmasından dolayı 5732 Ada 3 ve 4 parsellerin imar planlarına Mevcut olarak işlenmesine, 5732 Ada 2 Parselin ise arka bahçe mesafesi olarak 4.00 metre çekildikten sonra B-5 kat ticaret + konut olarak işlenmesine Komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. Komisyon Başkanı

5 KONU:İmar Plan tadilatı Belediye Meclisimizin tarih ve 184 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde ; İmar Komisyonumuz tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi Harput Mahallesi, 5733 Ada, 1 Parselde kayıtlı taşınmazın mahallinde ve paftasında yapılan incelemeleri sonucu aşağıdaki kararları almıştır. Mülkiyeti S.S Beyaz Site Konut Yapı Kooperatifi Başkanlığına ait olan Erzurum ili Palandöken ilçesi Harput Mahallesi, Kadastronun 72 Pafta, 5733 Ada, 1 Parselde kayıtlı taşınmaz 18 K-IV 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda Oyun Alanı olarak gözükmektedir. S.S Beyaz Site Konut Yapı Kooperatifi Başkanlığı tarihli dilekçe ile Belediyemize müracaat ederek Erzurum ili Palandöken ilçesi Harput Mahallesi, Kadastronun 72 Pafta, 5733 Ada, 1 Parselde kayıtlı taşınmazın tarla vasfında iken yapılan imar uygulaması sonucu arsa olarak Kooperatif Başkanlığı adına arsa olarak tapuya tescil edildiği geçen zaman içerisinde imar planlarında oyun alanı olarak işlendiğini, bölgedeki yeşil alan yoğunluğunun standartların üzerinde olmasından dolayı oyun alanı olarak görünen taşınmazın emsal yapılaşmalara uygun olarak BL-6 kat konut alanı şeklinde imar plan tadilatının yapılması talebi; Palandöken ilçesi Harput Mahallesi, Ada: 5733, parsel:1 de kayıtlı taşınmaz ile site içerisinde bulunan yeşil alanın Harput Mahallesi Kentsel Dönüşüm alanı içerisinde olmasından dolayı talebin Reddine Komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. Komisyon Başkanı

6 KONU:İmar Plan tadilatı Belediye Meclisimizin tarih ve 187 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde ; İmar Komisyonumuz tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi Osman Bektaş Mahallesi, 6717 Ada, 3 Parselde kayıtlı taşınmazın mahallinde ve paftasında yapılan incelemeleri sonucu aşağıdaki kararları almıştır. Mülkiyeti Ufuk TERZİ ye ait olan Erzurum ili Palandöken ilçesi Osman Bektaş Mahallesi, Kadastronun 6717 Ada, 3 Parselde kayıtlı taşınmaz 17 L-III 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda A-6 kat konut TAKS:0.30 olarak gözükmektedir. Ufuk TERZİ tarihli dilekçe ile Belediyemize müracaat ederek Erzurum ili Palandöken ilçesi Osman Bektaş Mahallesi, Kadastronun 6717 Ada, 3 Parselde kayıtlı taşınmazın Ayrık Nizam olan yapı düzeninin Blok Nizam olarak, TAKS ının 0.30 dan 0.35 imar plan tadilatının yapılması talebi; Palandöken ilçesi Osman Bektaş Mahallesi, Kadastronun 6717 Ada, 3 Parselde kayıtlı taşınmazın Ayrık Nizam olan yapı düzeninin BL-6 kat konut TAKS=0.35 olarak imar plan tadilat talebinin Kabulüne Komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. Komisyon Başkanı

7 KONU:İmar Plan tadilatı Belediye Meclisimizin tarih ve 11 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi Yunusemre Mahallesi, 6092 Ada, 2 Parselde kayıtlı taşınmazın mahallinde ve paftasında yapılan incelemeleri sonucu aşağıdaki kararları almıştır. Mülkiyeti Abdullillah ALA ve hissedarlarına ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Yunusemre Mahallesi, Kadastronun 6092 Ada, 2 Parsel de kayıtlı taşınmaz 17 M-I 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında A-2 Kat Konut alanı olarak gözükmektedir. Abdullillah ALA tarihli dilekçe ile Belediyemize müracaat ederek çevredeki yapılaşmalar göz önüne alınarak A-2 kat konut alanı olan taşınmazın 5+1 olarak imar plan tadilatının yapılması talebi; Palandöken ilçesi Yunusemre Mahallesi, Kadastronun 6092 Ada, 2 Parsel de kayıtlı taşınmazın A-2 kat konut alanından 5+1 konut alanı olması durumunda artan nüfus yoğunluğuna karşılık sosyal donatı alanının yeterli olmamasından dolayı talebin Reddine Komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. Komisyon Başkanı

8 KONU:İmar Plan tadilatı Belediye Meclisimizin tarih ve 13 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi, 90/2 Pafta, 822 Ada, Parselde kayıtlı taşınmazın mahallinde ve paftasında yapılan incelemeleri sonucu aşağıdaki kararları almıştır. Mülkiyeti Abdulsettar DEMİR e ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi, Kadastronun 90/2 Pafta, 822 Ada, ve 431 Parsel de kayıtlı taşınmazlar 18 M-I 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında BL-5 Kat Ticaret+Konut alanı olarak gözükmektedir. Abdulsettar DEMİR tarihli dilekçe ile Belediyemize müracaat ederek BL- 5 kat ticaret+konut TAKS:0.40 olarak görünen taşınmazlarının TAKS ının % 100 e çıkarılarak 2 kat ticaret alanı olarak imar plan tadilatının yapılması talebi; Palandöken ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi, Kadastronun 90/2 Pafta, 822 Ada, ve 431 Parsel de kayıtlı taşınmazların ticari alan olarak % 100 nün inşaat alanı olarak kullanılmasının nüfus artışına sebep olmayacağından tabanda % de 100 inşaat alanı ve 2 kat ticaret alanı olarak imar plan tadilat talebinin Kabulüne Komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. Komisyon Başkanı

9 KONU:İmar Plan tadilatı Belediye Meclisimizin tarih ve 8 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi Yunusemre Mahallesi, 89 Pafta, 6245 Ada, 1 Parsel ile 6246 Ada, 1-2 Parselde kayıtlı taşınmazın mahallinde ve paftasında yapılan incelemeleri sonucu aşağıdaki kararları almıştır. Mülkiyeti Bulutlar İnşaat Tic.Ltd.Şti. ne ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Yunusemre Mahallesi, Kadastronun 89 Pafta, 6245 Ada, 1 Parsel, 6246 Ada, 1 ve 2 Parselde kayıtlı taşınmazlar 17 M-I 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında A-6 Kat Konut TAKS:0.30 olarak gözükmektedir. Bulutlar İnşaat Tic.Ltd.Şti tarihli dilekçe ile Belediyemize müracaat ederek mevcut kullanım alanı 0.30 olan parsellerin 0.35 olarak imar plan tadilatının yapılması talebi; Palandöken ilçesi Yunusemre Mahallesi, Kadastronun 89 Pafta, 6245 Ada, 1 Parsel ve 6246 Ada, 1 ve 2 Parselde kayıtlı taşınmazların etrafındaki yapılaşmalar dikkate alınarak 0.30 olan kullanım alanının 0.35 olarak imar plan tadilat talebinin Kabulüne Komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. Komisyon Başkanı

10 KONU:İmar Plan tadilatı Belediye Meclisimizin tarih ve 12 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi Osman Bektaş Mahallesi, 90 Pafta, 6154 Ada, 2 Parselde kayıtlı taşınmazın mahallinde ve paftasında yapılan incelemeleri sonucu aşağıdaki kararları almıştır. Mülkiyeti Fetih KAÇAR a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Osman Bektaş Mahallesi, Kadastronun 90 Pafta, 6154 Ada, 2 Parsel de kayıtlı taşınmaz 17 L-III 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında A-6 Kat Konut TAKS:0.30 olarak gözükmektedir. Fetih KAÇAR tarihli dilekçe ile Belediyemize müracaat ederek çevredeki yapılaşmaların TAKS ı 0.35 ve 0.40 olarak yapılaşmaları tamamladığından kendi parselinin de BL-6 Kat Konut, TAKS: 0.35 olarak imar plan tadilatının yapılması talebi; Palandöken ilçesi Osman Bektaş Mahallesi, Kadastronun 90 Pafta, 6154 Ada, 2 Parsel de kayıtlı taşınmazın etrafındaki yapılaşmalar dikkate alınarak A-6 Kat konut TAKS=0.35 olarak imar plan tadilat talebinin Kabulüne Komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. Komisyon Başkanı

11 KONU:İmar Plan tadilatı Belediye Meclisimizin tarih ve 9 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi, 76 Pafta, 486 Ada, 32 Parselde kayıtlı taşınmazın mahallinde ve paftasında yapılan incelemeleri sonucu aşağıdaki kararları almıştır. Mülkiyeti Milli Emlak Müdürlüğü ne ait olup, İlim Yayma Cemiyetine kiralanan Erzurum ili Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi, Kadastronun 76 Pafta, 486 Ada, 32 Parsel de kayıtlı taşınmaz 17 İ-II 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında Kültür Tesis Alanı olarak gözükmektedir. İlim Yayma Cemiyeti tarihli dilekçe ile Belediyemize müracaat ederek İmar Planlarında Kültür Tesis Alanı Olarak görünen taşınmazın kullanımına yurt ve spor aktivite alanları ibaresinin eklenmesi için imar plan tadilatının yapılması talebi; Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi, Kadastronun 76 Pafta, 486 Ada, 32 Parsel de kayıtlı taşınmazın İmar Planında Kültür Tesis Alanı Olarak görünen kullanım alanına yurt ve spor aktivite alanları kullanım kararının eklenmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından imar plan tadilat talebinin Kabulüne Komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. Komisyon Başkanı

12 KONU:İmar Plan tadilatı Belediye Meclisimizin tarih ve 10 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi Harput Mahallesi, 5736 Ada, 14 Parselde kayıtlı taşınmazın mahallinde ve paftasında yapılan incelemeleri sonucu aşağıdaki kararları almıştır. Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Harput Mahallesi, Kadastronun 5736 Ada, 14 Parsel de kayıtlı taşınmaz 18 K-IV 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında Eğitim ve Sosyal Kültürel Tesis Alanı olarak gözükmektedir. Milli Emlak Müdürlüğü tarih ve 4334 sayılı yazıları ile Belediyemize müracaat ederek imar planlarında oyun alanı olarak gözüken 191 Ada, 371 Parsel ile İmar Planlarında Eğitim ve Sosyal Kültürel Tesis Alanı olarak görünen 5736 Ada, 14 Parselin karşılıklı olarak imar plan tadilatının yapılması talebi; Palandöken ilçesi Harput Mahallesinde bulunan ve imar planlarında Eğitim ve Sosyal Kültürel Tesis Alanı olarak görünen 5736 Ada, 14 Parselin arazinin yapısından dolayı 191 Ada, 371 Parsele göre daha az kullanışlı olduğu kanaatine varılarak 5736 Ada, 14 Parselin oyun alanı, 191 Ada, 371 Parselin ise Eğitim ve Sosyal Kültürel Tesis Alanı olarak imar plan tadilat talebinin Kabulüne Komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. Komisyon Başkanı

13 KONU:İmar Plan tadilatı Belediye Meclisimizin tarih ve 174 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen ve Belediye Meclisimizin tarih ve 182 sayılı kararı ile ertelenen kararı neticesinde ; İmar Komisyonumuz tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi Kazım Yurdalan Mahallesi, 161 Ada, ve 424 Parselde kayıtlı taşınmazların mahallinde ve paftasında yapılan incelemeleri sonucu aşağıdaki kararları almıştır. Mülkiyeti Servet BÖLÜKBAŞI na ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Kazım Yurdalan (Hasanibasri) Mahallesi, Kadastronun 161 Ada, Parsel de kayıtlı taşınmazlar 18 M-II ve 18 M-III 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında İlköğretim Okul Alanı olarak gözükmektedir. Servet BÖLÜKBAŞI tarihli dilekçe ile Belediyemize müracaat ederek İl Milli Eğitim Müdürlüğüne müracaatı sonucu bahse konu taşınmazların yerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünün tarih ve sayılı cevabi yazılarında söz konusu yerde okul alanına ihtiyaç bulunmadığından bahse konu taşınmazların okul alanından konut alanına çevrilerek mevcut yerin emsallerine imar plan tadilatının yapılması talebi; Mahallinde ve paftalarında yapılan tetkik ve incelemeler neticesinde ve Milli Eğitim Müdürlüğü ne yazılan tarih ve 1866 sayılı yazımıza karşılık gelen tarih ve 1616 sayılı yazılarında Eğitim Denetmenleri Başkanlığının yapmış olduğu inceleme raporu ile söz konusu arsaların bulunduğu alanda 161 Ada, 7 ve 8 parsel ile 185 Ada, 24 parselde kayıtlı taşınmazların imar planında okul alanı olarak ayrılmış olmaları nedeniyle 161 Ada, Parsel de kayıtlı taşınmazların imar planında okul yeri olarak ayrılmasına ihtiyaç olmadığı, bu sebeple her türlü tasarruf hakkının mülkiyet sahiplerince kullanılması gerektiği bildirildiğinden, 161 Ada, 7 ve 8 parsel, 185 Ada, 24 parsel ve 161 Ada, Parsel de kayıtlı taşınmazların imar uygulamasının yaptırılıp kamuya ait olan okul alanı, yol, yeşil alan gibi alanlarının terk edilmesi şartı ile 161 Ada, Parsel de kayıtlı taşınmazların çevredeki yapılaşmalara uygun olarak BL-6 kat konut TAKS:0.35 olarak imar plan tadilat talebinin Kabulüne Komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. Komisyon Başkanı

14 KONU:İmar Plan tadilatı Belediye Meclisimizin tarih ve 60 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen karar sonrasında ertelenen taşınmazla ilgili olarak; İmar Komisyonumuz tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi Osmanbektaş Mahallesi, 89 Pafta, 5827 Ada, 3-4 Parselde kayıtlı taşınmazın mahallinde ve paftasında yapılan incelemeleri sonucu aşağıdaki kararları almıştır. Mülkiyeti Abdurrahman SAKIP ve Salih KALOĞLU na ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Osman Bektaş Mahallesi, Kadastronun 89 Pafta, 5827 Ada, 3-4 Parselde kayıtlı taşınmazlar 17 L-II 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda Pazar alanı olarak gözükmektedir. Abdurrahman SAKIP Mirasçısı Şükrü BÖLEN tarihli dilekçe ile Salih KALOĞLU vekili Av.Tuba ÇETİN tarihli dilekçe ile Belediyemize müracaat ederek Erzurum ili Palandöken ilçesi Osman Bektaş Mahallesi, Kadastronun 89 Pafta, 5827 Ada, 3-4 Parselde kayıtlı taşınmazın üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunamadığını belirterek söz konusu taşınmazın kamulaştırılması veya konut yada işyeri olarak imar plan tadilatının yapılması talebi; Mahallinde ve paftalarında yapılan tetkik ve incelemeler neticesinde ve Şehir Müellifinin tarih ve /57 sayılı görüşü doğrultusunda Erzurum ili Palandöken ilçesi Osmanbektaş Mahallesi, Ada: 5827, Parsel:3-4 de kayıtlı taşınmazların Pazar alanı kullanımının Ticaret Alanına çevrilmesinin nüfus yoğunluğu artışına neden olmayacağı belirtildiğinden parsel sınırından 3 er metre çekme mesafesi çekilerek etraftaki yapılaşmaları kapatmaması amacıyla teras çatı veya gizli çatı yapılması şartıyla 5827 Ada, 3-4 Parselin h= 3.50 metre yüksekliğinde ticaret alanı olarak imar plan tadilat talebinin Kabulüne Komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. Komisyon Başkanı

15 KONU:İmar Plan tadilatı Belediye Meclisimizin tarih ve 14 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi Osmangazi Mahallesi, 4410 Ada, 14 ve 15 Parselde kayıtlı taşınmazların mahallinde ve paftasında yapılan incelemeleri sonucu aşağıdaki kararları almıştır. Mülkiyeti Yavuz Selim SAĞLAM ve Rahmi ÖZKURT a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Osmangazi Mahallesi, Kadastronun 4410 Ada, 14 ve 15 Parsel de kayıtlı taşınmaz 17 İ- III 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında A-2 Kat Konut alanı olarak gözükmektedir. Yavuz Selim SAĞLAM tarihli dilekçe ile Belediyemize müracaat ederek konut alanı olarak görünen taşınmazlarının İlk, Orta ve Lise programlarına yönelik eğitim verebilecek özelliklere sahip h=10.00 metre özel Eğitim Tesis Alanı olarak imar plan tadilatının yapılması talebi; Palandöken ilçesi Osmangazi Mahallesi, Kadastronun 4410 Ada, 14 ve 15 Parsel de kayıtlı taşınmazların h=10.50 metre yüksekliğinde Özel Eğitim Tesis Alanı olarak imar plan tadilat talebinin Kabulüne Komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. Komisyon Başkanı

16 KONU:İmar Plan tadilatı Belediye Meclisimizin tarih ve 47 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi Maksutefendi Mahallesi, 140 Ada, 17 Parselde kayıtlı taşınmazın mahallinde ve paftasında yapılan incelemeleri sonucu aşağıdaki kararları almıştır. Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Erzurum ili Palandöken ilçesi Maksutefendi Mahallesi, Asri Mezarlığın kuzey tarafında bulunan 3448,30 m² den ibaret 140 Ada, 17 numaralı taşınmaz Büyükşehir Belediye Meclisince yapılan plan tadilatıyla Akaryakıt İstasyonu olarak tadil edilen alanın bölgenin ihtiyacına binaen Dini Tesis Alanı olarak imar plan tadilatının yapılması; Palandöken ilçesi Maksutefendi Mahallesi, Kadastronun 140 Ada, 17 Parsel de kayıtlı taşınmazın bölgenin ihtiyacı da göz önüne alınarak Dini Tesis Alanı şeklinde imar plan tadilat talebinin Kabulüne Komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. Komisyon Başkanı

17 KONU:İmar Plan tadilatı Belediye Meclisimizin tarih ve 43 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi Yunusemre Mahallesi, 89 Pafta, 6036 Ada, 2 Parselde kayıtlı taşınmazın mahallinde ve paftasında yapılan incelemeleri sonucu aşağıdaki kararları almıştır. Mülkiyeti Cihan Ünal TEMUROĞLU na ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Yunusemre Mahallesi, Kadastronun 89 Pafta, 6036 Ada, 2 Parsel de kayıtlı taşınmaz 17 M-I 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında A-6 Kat Konut alanı TAKS: 0.30 olarak gözükmektedir. Cihan Ünal TEMUROĞLU na tarihli dilekçe ile Belediyemize müracaat ederek arsa üzerine 17.05x12.00 m. ebatlarında kitle olarak paftalara işlenmesi için imar plan tadilatının yapılması talebi; Palandöken ilçesi Yunusemre Mahallesi, Kadastronun 89 Pafta, 6036 Ada, 2 Parsel de kayıtlı taşınmazın 17.05x12.00 m. ebatlarında 2 adet blok işlenmesi mevcut yapılaşmalarla birlikte yoğunluğu artıracağından imar plan tadilat talebinin Reddine Komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. Komisyon Başkanı

18 KONU:İmar Plan tadilatı Belediye Meclisimizin tarih ve 44 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi Yunusemre Mahallesi, 90 Pafta, 6054 Ada, 1 Parselde kayıtlı taşınmazın mahallinde ve paftasında yapılan incelemeleri sonucu aşağıdaki kararları almıştır. Mülkiyeti Gülşen ÇUBUKÇU ya ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Yunusemre Mahallesi, Kadastronun 90 Pafta, 6054 Ada, 1 Parsel de kayıtlı taşınmaz 17 M-I 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında A-5 Kat Konut alanı olarak gözükmektedir. Gülşen ÇUBUKÇU tarihli dilekçe ile Belediyemize müracaat ederek çevredeki yapılaşmaların 6-7 ve 8 kat olarak yapılaşmaları tamamladıklarını beyan ederek kendi arsasının da 6 kat olarak imar plan tadilatının yapılması talebi; Palandöken ilçesi Yunusemre Mahallesi, Kadastronun 90 Pafta, 6054 Ada, 1 Parsel de kayıtlı taşınmazın çevresindeki yapılaşmalar dikkate alınarak A-6 Kat konut alanı şeklinde imar plan tadilat talebinin Kabulüne Komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. Komisyon Başkanı

19 KONU:İmar Plan tadilatı Belediye Meclisimizin tarih ve 45 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi Maksutefendi Mahallesi, 3413 Ada, 2 Parselde kayıtlı taşınmazın mahallinde ve paftasında yapılan incelemeleri sonucu aşağıdaki kararları almıştır. Mülkiyeti Sedat ÖKER e ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Maksutefendi Mahallesi, Kadastronun 3413 Ada, 2 Parsel de kayıtlı taşınmaz 19 O-IV 1/1000 ölçekli İmar İslah Planlarında İbadet Yeri olarak gözükmektedir. Sedat ÖKER tarihli dilekçe ile Belediyemize müracaat ederek İbadet yeri olarak görünen arsanın Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bugüne kadar kamulaştırmasını yapmadığı ve Palandöken Müftülüğünün tarih ve 404 sayılı yazıları ile bölgede 2 adet cami bulunması nedeniyle başka bir caminin yapımına ihtiyaç olmadığını bildirdiğinden mağduriyetlerinin giderilmesi için gerekli olan imar plan tadilatının yapılması talebi; Palandöken ilçesi Maksutefendi Mahallesi, Kadastronun 3413 Ada, 2 Parsel de kayıtlı taşınmaz için Palandöken Müftülüğünce yazılan tarih ve 404 sayılı yazıları dikkate alınarak BL-3 kat konut alanı imar plan tadilat talebinin Kabulüne Komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. Komisyon Başkanı

20 KONU:İmar Plan tadilatı Belediye Meclisimizin tarih ve 54 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi Kazım Yurdalan Mahallesi, 6290 Ada, 3 Parselde kayıtlı taşınmazın mahallinde ve paftasında yapılan incelemeleri sonucu aşağıdaki kararları almıştır. Mülkiyeti Abdurrahim GÜLER e ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Kazım Yurdalan Mahallesi, Kadastronun 83 Pafta, 6290 Ada, 3 Parsel de kayıtlı taşınmaz 18 M-II 19 M-III 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında A-5 Kat Konut alanı olarak gözükmektedir. Abdurrahim GÜLER tarihli dilekçe ile Belediyemize müracaat ederek konut alanı olarak görünen taşınmaz üzerinde spor tesisi (halı saha) yapmak istediğini beyan ederek imar plan tadilatının yapılmasını talebi; Palandöken ilçesi Kazım Yurdalan Mahallesi, Kadastronun 6290 Ada, 3 Parsel de kayıtlı taşınmaz üzerinde yapılması düşünülen spor tesisini (halı saha) Belediyemize vermiş olduğu tarihli dilekçe ile arsanın halı saha standartlarına uymadığından dolayı talebinden vazgeçtiğini beyan ederek imar plan tadilat talebinin Reddine Komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. Komisyon Başkanı

21 KONU:İmar Plan tadilatı Belediye Meclisimizin tarih ve 58 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi, 72 Pafta, 6282 Ada, 3 Parselde kayıtlı taşınmazın mahallinde ve paftasında yapılan incelemeleri sonucu aşağıdaki kararları almıştır. Mülkiyeti Akif Eğitim Yayın ve Tic.Ltd.Şti. ne ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi, Kadastronun 72 Pafta, 6282 Ada, 3 Parsel de kayıtlı taşınmaz 17 K-I 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında 5 Kat Özel Eğitim Tesis Alanı olarak gözükmektedir. Akif Eğitim Yayın ve Tic.Ltd.Şti tarihli dilekçe ile Belediyemize müracaat ederek imar planlarında 5 kat olan irtifanın 6 kat olarak imar plan tadilatının yapılmasını talep etmiş ancak tarihli dilekçe ile yeniden Belediyemize müracaat ederek bölgede birden fazla taşınmazları olduğundan 7228 Ada, 1 Parsel üzerinde bulunan yurt binası için imar plan tadilatının yapılması gerekirken sehven 6282 Ada, 3 Parsel için müracaat yaptıklarını beyan etmişlerdir. Bu sebeple imar planlarında Sosyo-Kültürel Tesis Alanı (Öğrenci Yurdu) TAKS=0.40 hmax=15.50 m. olarak görünen 7228 Ada, 1 Parselin 6 kat olarak imar plan tadilat talebi; Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi, Kadastronun 72 Pafta, 7228 Ada, 1 Parsel de kayıtlı taşınmazın Emsal değiştirilmeden 5 kat olan irtifanın 6 kat olarak Sosyo-Kültürel Tesis Alanı (Öğrenci Yurdu) olarak imar plan tadilat talebinin Kabulüne Komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. Komisyon Başkanı

22 KONU:İmar Plan tadilatı Belediye Meclisimizin tarih ve 58 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi, 72 Pafta, 6282 Ada, 3 Parselde kayıtlı taşınmazın mahallinde ve paftasında yapılan incelemeleri sonucu aşağıdaki kararları almıştır. Mülkiyeti Akif Eğitim Yayın ve Tic.Ltd.Şti. ne ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi, Kadastronun 72 Pafta, 6282 Ada, 3 Parsel de kayıtlı taşınmaz 17 K-I 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında 5 Kat Özel Eğitim Tesis Alanı olarak gözükmektedir. Akif Eğitim Yayın ve Tic.Ltd.Şti tarihli dilekçe ile Belediyemize müracaat ederek imar planlarında 5 kat olan irtifanın 6 kat olarak imar plan tadilatının yapılması talebi; Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi, Kadastronun 72 Pafta, 6282 Ada, 3 Parsel de kayıtlı taşınmazın Emsal değiştirilmeden 5 kat olan irtifanın 6 kat Özel Eğitim Tesis Alanı olarak imar plan tadilat talebinin Kabulüne Komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. Komisyon Başkanı

23 KONU:İmar Plan tadilatı Belediye Meclisimizin tarih ve 55 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahimgazi Mahallesi, 83/2 Pafta, 157 Ada, 312 Parselde kayıtlı taşınmazın mahallinde ve paftasında yapılan incelemeleri sonucu aşağıdaki kararları almıştır. Mülkiyeti Avni KOTAN a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahmangazi Mahallesi, Kadastronun 83/2 Pafta, 157 Ada, 312 Parsel de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında h=10 metre kitle işlemeli Konut alanı olarak gözükmektedir. Avni KOTAN tarihli dilekçe ile Belediyemize müracaat ederek çevredeki yapılaşmaların 4 ve 5 katlı olarak yapılaşmalarını tamamladıklarından dolayı kendi taşınmazının da 4 kat olarak imar plan tadilatının yapılması talebi; Palandöken ilçesi Abdurrahmangazi Mahallesi, Kadastronun 83/2 Pafta, 157 Ada, 312 Parsel de kayıtlı taşınmazın çevresindeki yapılaşmalar dikkate alınarak imar planında h=10 kitle işlemeli konut alanı olarak görünen taşınmaza ilave 1 kat verilerek h=13 metre olarak imar plan tadilat talebinin Kabulüne Komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. Komisyon Başkanı T.C.

24 KONU:İmar Plan tadilatı Belediye Meclisimizin tarih ve 56 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi Osman Bektaş Mahallesi, 90 Pafta, 6152 Ada, 1 Parselde kayıtlı taşınmazın mahallinde ve paftasında yapılan incelemeleri sonucu aşağıdaki kararları almıştır. Mülkiyeti Erzurum Yapı İnş.Taah.Tic.San.Ltd.Şti ne ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Osman Bektaş Mahallesi, Kadastronun 90 Pafta, 6152 Ada, 1 Parsel de kayıtlı taşınmaz 17 L- II 17 L-III 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında A-5 kat konut alanı olarak gözükmektedir. Erzurum Yapı İnş.Taah.Tic.San.Ltd.Şti tarihli dilekçe ile Belediyemize müracaat ederek çevredeki yapılaşmalara uygun olarak A-5 kat konut alanı olarak görünen taşınmazının A-6 kat konut alanı şeklinde imar plan tadilatının yapılması talebi; Palandöken ilçesi Osman Bektaş Mahallesi, Kadastronun 90 Pafta, 6152 Ada, 1 Parsel de kayıtlı taşınmazın çevresindeki yapılaşmalar dikkate alınarak A-5 kat olan imar planının A-6 kat konut alanı olarak imar plan tadilat talebinin Kabulüne Komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. Komisyon Başkanı T.C. KONU:İmar Plan tadilatı

25 Belediye Meclisimizin tarih ve 57 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi Osmangazi Mahallesi, 6473 Ada, 1 Parselde kayıtlı taşınmazın mahallinde ve paftasında yapılan incelemeleri sonucu aşağıdaki kararları almıştır. Mülkiyeti Orhan DÜZGÜN e ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Osmangazi Mahallesi, Kadastronun 6473 Ada, 1 Parsel de kayıtlı taşınmaz 16 K-I 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında 1 Katlı Ticaret alanı olarak gözükmektedir. Orhan DÜZGÜN tarihli dilekçe ile Belediyemize müracaat ederek işyeri inşaatının asma katı % 67 olması gerekirken % 76 olarak yapılaşmanın tamamlandığını bu sebeple 1 kat olarak görünen imar planının 2 kat olarak plan tadilatının yapılması talebi; Palandöken ilçesi Osmangazi Mahallesi, Kadastronun 6473 Ada, 1 Parsel de kayıtlı taşınmaz üzerinde yapılan asma katın % 76 olarak yapılaşmayı tamamlamasından dolayı 1 kat olan imar planının h=6.50 metre ticaret olarak imar plan tadilat talebinin Kabulüne Komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. Komisyon Başkanı T.C. KONU:İmar Plan tadilatı Belediye Meclisimizin tarih ve 53 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi Köşk Mahallesi, 192 Ada, 23 Parselde kayıtlı taşınmazın mahallinde ve paftasında yapılan incelemeleri sonucu aşağıdaki kararları almıştır.

26 Mülkiyeti TRT Kurumu Genel Müdürlüğü ne ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Köşk Mahallesi, Kadastronun 192 Ada, 23 Parsel de kayıtlı taşınmaz 18 L-I 19 L-IV 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında TRT Emsal=0.40 olarak gözükmektedir. TRT Erzurum Müdürlüğü tarih ve tarihli yazı ile Belediyemize müracaat ederek söz konusu taşınmaz üzerinde yapılan Radyo Binası, Ek Hizmet Binası, TV Prodüksiyon binası ve Lojmanların imar planlarında belirtilen E=0.40 tan fazla olarak yapılaşmanın tamamlandığını bu sebeple yapı kullanma izin belgesi alamadıklarını beyan ederek İmar planlarında belirtilen Emsal in ve çekme mesafelerinin kaldırılarak Resmi Kurum Alanı (TRT) olarak imar plan tadilatının yapılması talebi; Palandöken ilçesi Köşk Mahallesi, Kadastronun 192 Ada, 23 Parsel de kayıtlı taşınmaz üzerindeki mevcut binaların durumu ve yapılaşmaların Emsali aşmasından dolayı çekme mesafelerinin kaldırılarak E=1.25 Resmi Kurum Alanı (TRT) olarak imar plan tadilat talebinin Kabulüne Komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. Komisyon Başkanı T.C. KONU:İmar Plan tadilatı Belediye Meclisimizin tarih ve 71 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi Yunusemre Mahallesi, 810 Ada, 24 Parselde kayıtlı taşınmazın mahallinde ve paftasında yapılan incelemeleri sonucu aşağıdaki kararları almıştır.

27 Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına tahsisli Erzurum ili Palandöken ilçesi Yunusemre Mahallesi, Kadastronun 810 Ada, 24 Parsel de kayıtlı taşınmaz 18 L-III 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında Maliye Lojmanları E=0.40 olarak gözükmektedir. Vergi Denetim Kurulu Erzurum Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı tarih ve 1025 sayılı yazıları ile Belediyemize müracaat ederek tahsis edilen 5954,59 m² lik alanın tahsis amacına uygun olarak Vergi Denetim Kurulu Hizmet Binası yapılmak üzere imar plan tadilatının yapılması talebi; Palandöken ilçesi Yunusemre Mahallesi, Kadastronun 810 Ada, 24 Parsel de kayıtlı taşınmazın imar planında Maliye Lojmanları olarak görünen alanın m² lik alanın Vergi Denetim Kurulu Hizmet Binası şeklinde imar plan tadilat talebinin Kabulüne Komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. Komisyon Başkanı Doğan ALP Güven SARI Musa KOTAN Demet GÜRAL Mehmet AKBULUT T.C. KONU:İmar Plan tadilatı Belediye Meclisimizin tarih ve 119 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi Taşlıgüney Mahallesi, 3 Pafta, 455 Parselde kayıtlı taşınmazın mahallinde ve paftasında yapılan incelemeleri sonucu aşağıdaki kararları almıştır. Mülkiyeti Murat AYDIN a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Taşlıgüney Mahallesi, 3 Pafta, 455 Parselde kayıtlı taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımız dışındadır. Murat AYDIN tarihli dilekçe ile Belediyemize müracaat ederek Erzurum ili Palandöken ilçesi Taşlıgüney Mahallesi, 3 Pafta, 455 Parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde

28 çardak ve meyve ağacı dikerek tarımsal amaçlı tesis yapmak istediğini belirterek gerekli olan mevzi imar planı yapılması talebi; Palandöken ilçesi Taşlıgüney Mahallesi, Kadastronun 3 Pafta, 455 Parsel de kayıtlı taşınmazın mevzi imar planı talebi Komisyonumuzun tarihli raporunda 11 ayrı kuruluşa yazılan yazıların cevabı geldikten sonra değerlendirileceğine karar verilmiştir. Kurumlara yazılan yazıların cevapları olumlu geldiğinden söz konusu taşınmazın E=0.40 hmax=4.50 m. olarak Su Ürünleri Üretim Tesisi şeklinde mevzi imar planı talebinin Kabulüne Komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. Komisyon Başkanı Doğan ALP Güven SARI Musa KOTAN Demet GÜRAL Mehmet AKBULUT T.C. KONU:İmar Plan tadilatı Belediye Meclisimizin tarih ve 72 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi Kazım Yurdalan Mahallesi, 83 Pafta, 6290 Ada, 8 Parselde kayıtlı taşınmazın mahallinde ve paftasında yapılan incelemeleri sonucu aşağıdaki kararları almıştır. Mülkiyeti S.S Nisa Konut Yapı Kooperatifi Başkanlığına ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Kazım Yurdalan Mahallesi, Kadastronun 83 Pafta, 6290 Ada, 8 Parsel de kayıtlı taşınmaz 19 M-III 18 M-II 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında A-5 kat konut alanı olarak gözükmektedir. S.S Nisa Konut Yapı Kooperatifi Başkanlığı tarihli dilekçe ile Belediyemize müracaat ederek A-5 kat konut alanı olarak gözüken taşınmazlarının A-6 kat olarak imar plan tadilatının yapılması talebi;

29 Palandöken ilçesi Kazım Yurdalan Mahallesi, Kadastronun 83 Pafta, 6290 Ada, 8 Parsel de kayıtlı taşınmazın A-5 kattan A-6 kat olarak plan tadilatı yapılmasında durumunda artacak olan nufus yoğunluğundan dolayı sosyal donatı alanının karşılanamamasından imar plan tadilat talebinin Reddine Komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. Komisyon Başkanı Doğan ALP Güven SARI Musa KOTAN Demet GÜRAL Mehmet AKBULUT T.C. KONU:İmar Plan tadilatı Belediye Meclisimizin tarih ve 70 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi Yunusemre Mahallesi, 90 Pafta, 822 Ada, 162 Parselde kayıtlı taşınmazın mahallinde ve paftasında yapılan incelemeleri sonucu aşağıdaki kararları almıştır. Mülkiyeti Yusuf KOCAMAN a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Yunusemre Mahallesi, Kadastronun 90 Pafta, 822 Ada, 162 Parsel de kayıtlı taşınmaz 18 L-III 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında h=10 m. kitle işlemeli konut alanı olarak gözükmektedir. Yusuf KOCAMAN tarihli dilekçe ile Belediyemize müracaat ederek 3 katlı konut alanı olarak gözüken taşınmazın bölgenin ihtiyacı da göz önünde bulundurularak tek katlı işyeri olarak imar plan tadilatının yapılması talebi; Palandöken ilçesi Yunusemre Mahallesi, Kadastronun 90 Pafta, 822 Ada, 162 Parsel de kayıtlı taşınmazın bulunduğu alanda ticari alan ihtiyacı göz önünde bulundurularak parsel sınırının her tarafından 3 metre çekme mesafesi bırakılarak h=5.50 m. yüksekliğinde ticaret

30 alanı olarak imar plan tadilat talebinin Kabulüne Komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. Komisyon Başkanı Doğan ALP Güven SARI Musa KOTAN Demet GÜRAL Mehmet AKBULUT T.C. KONU:İmar Plan tadilatı Belediye Meclisimizin tarih ve 86 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi Osmangazi Mahallesi, Pafta, 5632 Ada, 5 Parselde kayıtlı taşınmazın mahallinde ve paftasında yapılan incelemeleri sonucu aşağıdaki kararları almıştır. Mülkiyeti AKSA Marketçilik Teks.Petrol A.Ş ye ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Osmangazi Mahallesi, Pafta, 5632 Ada, 5 Parselde kayıtlı taşınmaz 1/1000 ölçekli 17 İ- II uygulama imar planlarımızda 3 kat ticaret alanı olarak gözükmektedir. AKSA Marketçilik Teks.Petrol A.Ş tarihli dilekçe ile Belediyemize müracaat ederek Erzurum ili Palandöken ilçesi Osmangazi Mahallesi, Pafta, 5632 Ada, 5 Parselde kayıtlı taşınmazın bodrum dahil 4 kattaki toplam inşaat alanının m² olduğunu, toplam bu alanın bodrum+zemin+5 kat olarak kullanmak istediğini belirterek gerekli imar plan tadilatının yapılması talebi; Palandöken ilçesi Osmangazi Mahallesi, Pafta, 5632 Ada, 5 Parselde kayıtlı taşınmazın yapı ruhsatına göre tabanda 2081,71 m² den bodrum+zemin+2 kat olarak toplam 8326,84 m² inşaat alanını, tabanda 54 m.x22 m.=1188 m² olarak bodrum+zemin+5 kat olarak toplam 1188x7=8316 m² inşaat toplam alanı şeklinde kullanmasının uygun olacağı kanaatine varılarak imar plan tadilat talebinin Kabulüne Komisyonumuzca oy çokluğu ile karar verilmiştir.

31 Komisyon Başkanı Doğan ALP Güven SARI Musa KOTAN Demet GÜRAL Mehmet AKBULUT T.C. KONU:İmar Plan tadilatı Belediye Meclisimizin tarih ve 84 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi Kazım Yurdalan Mahallesi, 83/2 Pafta, 161 Ada, 146 Parselde kayıtlı taşınmazın mahallinde ve paftasında yapılan incelemeleri sonucu aşağıdaki kararları almıştır. Mülkiyeti Muhyettin AKKUŞ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Kazım Yurdalan Mahallesi, 83/2 Pafta, 161 Ada, 146 Parselde kayıtlı taşınmaz 1/1000 ölçekli 18 M-II uygulama imar planlarımızda h=13.00 metre yüksekliğinde kitle işlemeli konut alanı olarak gözükmektedir. Muhyettin AKKUŞ vekili Av.Yusuf ŞANLI tarihli dilekçe ile Belediyemize müracaat ederek Erzurum ili Palandöken ilçesi Kazım Yurdalan Mahallesi, 83/2 Pafta, 161 Ada, 146 Parselde kayıtlı taşınmazın m² olduğu bu alanın m² sinin imar adası içerisinde kaldığı bu alanında m² sine inşaat yapılabildiği geriye kalan alanın yolda ve yeşil alanda kaldığını belirterek geri kalan alanın kamulaştırılması veya imar planın tadilatının yapılması talebi; Palandöken ilçesi Kazım Yurdalan Mahallesi, 83/2 Pafta, 161 Ada, 146 Parselde kayıtlı taşınmazın köşe başı parsel olması sebebiyle inşaat alanının genişletilmesi durumunda yol ve yeşil alanın kapatılması gerekmektedir. Bu sebeple imar plan tadilat talebinin Reddine Komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.

32 Komisyon Başkanı Doğan ALP Güven SARI Musa KOTAN Demet GÜRAL Mehmet AKBULUT T.C. KONU:İmar Plan tadilatı Belediye Meclisimizin tarih ve 85 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahmangazi Mahallesi, 83 Pafta, 1042 Ada, 5 Parselde kayıtlı taşınmazın mahallinde ve paftasında yapılan incelemeleri sonucu aşağıdaki kararları almıştır. Mülkiyeti Reşat AKBABA ya ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahmangazi Mahallesi, 83 Pafta, 1042 Ada, 5 Parselde kayıtlı taşınmaz 1/1000 ölçekli 18 M-I uygulama imar planlarımızda h=10.00 metre yüksekliğinde kitle işlemeli konut alanı olarak gözükmektedir. Reşat AKBABA tarihli dilekçe ile Belediyemize müracaat ederek Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahmangazi Mahallesi, 83 Pafta, 1042 Ada, 5 Parselde kayıtlı taşınmazın imar planlarına göre 10 metre bahçe mesafesi olduğunu, bu alanın 5 metresinin inşaat alanına katılması için imar plan tadilatının yapılması talebi; Palandöken ilçesi Abdurrahmangazi Mahallesi, 83 Pafta, 1042 Ada, 5 Parselde kayıtlı taşınmazın köşe başı parsel olmasından dolayı imar planlarına göre 10 metre olan bahçe mesafesinin 5 metresinin inşaat alanına katılmasının uygun olacağı kanaatine varılarak imar plan tadilat talebinin Kabulüne Komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. Komisyon Başkanı

33 Doğan ALP Güven SARI Musa KOTAN Demet GÜRAL Mehmet AKBULUT T.C. KONU:İmar Plan tadilatı Belediye Meclisimizin tarih ve 88 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi Osmangazi Mahallesi, 4445 Ada, 11 Parselde kayıtlı taşınmazın mahallinde ve paftasında yapılan incelemeleri sonucu aşağıdaki kararları almıştır. Mülkiyeti S.S İlhan Konut Yapı Kooperatifi Başkanlığı na ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Osmangazi Mahallesi, 4445 Ada, 11 Parselde kayıtlı taşınmaz 1/1000 ölçekli 16 K-I 16 İ-II uygulama imar planlarımızda E=2.40 hmax=18.50 m. konut alanı olarak gözükmektedir. S.S İlhan Konut Yapı Kooperatifi Başkanlığı tarihli dilekçe ile Belediyemize müracaat ederek Erzurum ili Palandöken ilçesi Osmangazi Mahallesi, 4445 Ada, 11 Parselde kayıtlı taşınmaz üzerine 2001 yılında ruhsat aldıklarını ve arsa üzerinde x ebatlarında bir blok yapıp tamamladıklarını geriye kalan arsa üzerine x m. ebatlarında bir blok daha yapmak istediklerini belirterek gerekli olan imar plan tadilatının yapılması talebi; Palandöken ilçesi Osmangazi Mahallesi, 4445 Ada, 11 Parselde kayıtlı taşınmaz üzerine 20x20 m. ebatlarında yapacakları yeni bir inşaat TAKS ı aşacağından dolayı imar plan tadilat talebinin Reddine Komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. Komisyon Başkanı Doğan ALP Güven SARI Musa KOTAN

34 Demet GÜRAL Mehmet AKBULUT T.C. KONU:İmar Plan tadilatı Belediye Meclisimizin tarih ve 87 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi Harput Mahallesi, 72 Pafta, 191 Ada, 370 Parselde kayıtlı taşınmazın mahallinde ve paftasında yapılan incelemeleri sonucu aşağıdaki kararları almıştır. Mülkiyeti Sih Ahmet YILDIRIM a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Harput Mahallesi, 72 Pafta, 191 Ada, 370 Parselde kayıtlı taşınmaz 1/1000 ölçekli 18 K-IV uygulama imar planlarımızda İ-2 kat konut alanı olarak gözükmektedir. Sih Ahmet YILDIRIM tarihli dilekçe ile Belediyemize müracaat ederek Erzurum ili Palandöken ilçesi Harput Mahallesi, 72 Pafta, 191 Ada, 370 Parselde kayıtlı taşınmaza 2003 yılındaki imar planına göre 4 kat olarak imar durumu ve aplikasyon alarak inşaat ruhsatı aldığını ancak şimdiki imar planlarında taşınmazın 2 kat olarak göründüğünü beyan ederek emsal mahkeme kararlarının da dikkate alınarak arsanın ruhsat aldığı şekliyle B- 4 olarak imar plan tadilatının yapılması talebi; Palandöken ilçesi Harput Mahallesi, 72 Pafta, 191 Ada, 370 Parselde kayıtlı taşınmazın 2 kat 4 daire olarak yapılaşmayı tamamlayıp çatısını yaptığı tespit edildiğinden imar plan tadilat talebinin Reddine Komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. Komisyon Başkanı Doğan ALP Güven SARI Musa KOTAN Demet GÜRAL Mehmet AKBULUT

35 KONU:İmar Plan tadilatı Belediye Meclisimizin tarih ve 101 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi Osmangazi Mahallesi, 5914 Ada, 4 Parselde kayıtlı taşınmazın mahallinde ve paftasında yapılan incelemeleri sonucu aşağıdaki kararları almıştır. Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Osmangazi Mahallesi, 5914 Ada, 4 Parselde kayıtlı taşınmaz 1/1000 ölçekli 16 İ-II uygulama imar planlarımızda Ortaöğretim Tesis Alanı olarak gözükmektedir. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarih ve 750/ sayılı yazıları ile Belediyemize müracaat ederek Erzurum ili Palandöken ilçesi Osmangazi Mahallesi, 5914 Ada, 4 Parselde kayıtlı Sosyal Bilimler Lisesine spor salonu yapılacağından imar planındaki çekme mesafelerinin kaldırılması için imar planın tadilatının yapılması talebi; Palandöken ilçesi Osmangazi Mahallesi, 5914 Ada, 4 Parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan spor salonunun mevcut imar planındaki çekme mesafelerinden dolayı arsaya sığmayacağından dolayı yapı yaklaşma mesafelerinin kaldırılması için imar plan tadilat talebinin Kabulüne Komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. Komisyon Başkanı Doğan ALP Güven SARI Musa KOTAN Demet GÜRAL Mehmet AKBULUT T.C.

36 KONU:İmar Plan tadilatı Belediye Meclisimizin tarih ve 107 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi Kazım Yurdalan Mahallesi, 1213 Ada, 7 Parselde kayıtlı taşınmazın mahallinde ve paftasında yapılan incelemeleri sonucu aşağıdaki kararları almıştır. Mülkiyeti Erol KILIÇ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Kazım Yurdalan Mahallesi, 1213 Ada, 7 Parselde kayıtlı taşınmaz 1/1000 ölçekli 18 M-II uygulama imar planlarımızda h=10 metre kitlr işlemeli konut alanı olarak gözükmektedir. Erol KILIÇ tarihli dilekçe ile Belediyemize müracaat ederek Erzurum ili Palandöken ilçesi Kazım Yurdalan Mahallesi, 1213 Ada, 7 Parselde kayıtlı taşınmazın etrafında 4 veya 5 katlı binaların bulunduğu parselin hemen bitişiğindeki Çetinkaya yapı kooperatifinin 5 kat olarak yapılaşmayı tamamladığını belirterek kendi arsasının da 5 kat olarak imar plan tadilatının yapılması talebi; Palandöken ilçesi Kazım Yurdalan Mahallesi, 1213 Ada, 7 Parselde kayıtlı taşınmazın bulunduğu alanda yeterli sosyal donatı alanı ayrılamadığı için imar plan tadilat talebinin Reddine Komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. Komisyon Başkanı Doğan ALP Güven SARI Musa KOTAN Demet GÜRAL Mehmet AKBULUT T.C. KONU:İmar Plan tadilatı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı 15.11.2012 KOMİSYON RAPORU

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı 15.11.2012 KOMİSYON RAPORU KONU:İmar Plan tadilatı 15.11.2012 Belediye Meclisimizin 05.11.2012 tarih ve 170 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde ; İmar Komisyonumuz 15.11.2012 tarihinde toplanarak, Erzurum

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı 20.02.2015 KOMİSYON RAPORU

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı 20.02.2015 KOMİSYON RAPORU Belediye Meclisimizin 02.02.2015 tarih ve 20 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 18.02.2015 tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi Hüseyin Avni

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU Belediye Meclisimizin 07.12.2015 tarih ve 127 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 21.12.2015 tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi Ertuğrulgazi

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU Belediye Meclisimizin 02.05.2016 tarih ve 81 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 10.05.2016 tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi, Hüseyin

Detaylı

Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Resul AKTAŞ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Resul AKTAŞ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar Tarihi : 07.01.2013 Karar No : 1 Mülkiyeti S.S Beyaz Site Konut Yapı Kooperatifi Başkanlığına ait olan Erzurum ili Palandöken ilçesi Harput Mahallesi, Kadastronun 72 Pafta, 5732 Ada, 2 Parselde kayıtlı

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 15 Mülkiyeti Alparslan KÜNİ ve hissedarlarına ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi, Ada: 5937, Parsel:1 da kayıtlı taşınmaz 18 İ-III 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 154 Mülkiyeti Üçüzler Konut Yapı Kooperatifine ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Osman Bektaş Mahallesi, Ada: 5829, Parsel:1 de kayıtlı taşınmaz 17 L-II 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 82 Mülkiyeti Murat AYDIN a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Taşlıgüney Mahallesi, 3 Pafta, 455 Parselde kayıtlı taşınmaz Belediyemiz sınırları içerisinde olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı 18.08.2014 KOMİSYON RAPORU

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı 18.08.2014 KOMİSYON RAPORU Belediye Meclisimizin 04.08.2014 tarih ve 101 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 11.08.2014 tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi sınırları

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU Belediye Meclisimizin 07.03.2016 tarih ve 49 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 24.03.2016 tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi, Osman Bektaş

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU Belediye Meclisimizin 05.04.2016 tarih ve 70 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 13.04.2016 tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi, Yunusemre

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı 25.12.2013 KOMİSYON RAPORU

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı 25.12.2013 KOMİSYON RAPORU KONU:İmar Plan tadilatı 25.12.2013 Belediye Meclisimizin 02.12.2013 tarih ve 138 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 24.12.2013 tarihinde toplanarak, Erzurum

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU Belediye Meclisimizin 01.02.2016 tarih ve 38 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 25.02.2016 tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi, Tuzcu Mahallesi,

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU Belediye Meclisimizin 06.06.2016 tarih ve 105 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 14.06.2016 tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi, Uzunahmet

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU Belediye Meclisimizin 02.10.2017 tarih ve 78 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 26.10.2017 VE 27.10.2017 tarihlerinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 114 Mülkiyeti S.S Beyaz Site Konut Yapı Kooperatifine ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Harput Mahallesi, Pafta:72, Ada:5734, Parsel:5 de kayıtlı taşınmaz 18 K-IV 1/1000 ölçekli uygulama imar

Detaylı

Dönemi : 2017 Karar Tarihi : Karar No : 13

Dönemi : 2017 Karar Tarihi : Karar No : 13 Karar No : 13 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı 25.01.2016 KOMİSYON RAPORU

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı 25.01.2016 KOMİSYON RAPORU Belediye Meclisimizin 04.01.2016 tarih ve 9 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 21.01.2016 tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi, Kazım Yurdalan

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU Belediye Meclisimizin 05.09.2017 tarih ve 61 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 13.09.2017 tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi Osmangazi

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 161 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 104 Mülkiyeti Maliye Hazinesine Erzurum ili Palandöken ilçesi Güzelyurt Mahallesi, 1153 Parsel Belediyemiz sınırları içerisinde olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımız dışındadır.çevre

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. Sayı : Konu:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. Sayı : Konu:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU Sayı : Konu:İmar Plan tadilatı 18.12.2017 Belediye Meclisimizin 04.12.2017 tarih ve 92 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 18.12.2017 tarihinde toplanarak,

Detaylı

Orhan BULUTLAR Ömer DÜZGÜN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Ömer DÜZGÜN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 90 Erzurum ili Palandöken ilçesi Solakzade Mahallesi, 757 ada, 10 Parselde kayıtlı tarla vasfındaki taşınmaz İ46-B 11-D 2-B 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ayrık nizam 2 kat TAKS: 0.20,

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 21 İlgi: a) Şimşek AKPINAR IN 08.02.2017 tarih ve 20 sayılı dilekçesi. b) Danıştay 8.Dairesinin 10.03.2016 gün ve 2016/53 E.2016/2408 Sayılı Kararı. c) Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nun

Detaylı

Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Güven SARİ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Güven SARİ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 16 Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü adına tahsisli olan Erzurum ili Palandöken ilçesi Tuzcu Mahallesi Çat Karayolu üzerinde bulunan 1003 Parsel

Detaylı

A.Settar DEMİR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis 2.Başkan V. Kâtip Üye Kâtip Üye

A.Settar DEMİR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis 2.Başkan V. Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 133 Mülkiyeti Ramazan DURMAZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahmangazi Mahallesi, Ada:957, Parsel: 25 de kayıtlı taşınmazlar 18-M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda h: 10

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 110 Mülkiyeti Cevat ÖZER e ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Adnan Menderes Mahallesi, 72 Pafta, 5936 Ada, 5 Parselde kayıtlı taşınmaz 1/1000 ölçekli 17 İ-II uygulama imar planlarımızda BL-6

Detaylı

T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI. Açılış ve yoklama yapılması (Karar alma çoğunluğunun tespiti) Gündeme Başlanılması.

T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI. Açılış ve yoklama yapılması (Karar alma çoğunluğunun tespiti) Gündeme Başlanılması. T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI TOPLANTI TARİHİ : 12 Şubat 2019 TOPLANTI GÜNÜ : Salı (Saat 14.00 da) TOPLANTI YERİ : Büyükşehir Belediye Meclis Salonu Açılış ve yoklama yapılması (Karar

Detaylı

T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI. Açılış ve yoklama yapılması (Karar alma çoğunluğunun tespiti) Gündeme Başlanılması.

T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI. Açılış ve yoklama yapılması (Karar alma çoğunluğunun tespiti) Gündeme Başlanılması. T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI TOPLANTI TARİHİ : 08 Ekim 2018 TOPLANTI GÜNÜ : Pazartesi (Saat 14.00 da) TOPLANTI YERİ : Büyükşehir Belediye Meclis Salonu Açılış ve yoklama yapılması

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 03.04.2017 Karar No : 30 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20.maddesi uyarınca; görev süreleri tamamlanan Belediye Encümen Üyelerinin

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 153 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 67 Mülkiyeti Aşkın ALAFTARGİL e ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Osman Gazi Mahallesi, ada: 4472, Parsel: 2- de kayıtlı taşınmaz 16 K-IV 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda blok nizam

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Orhan GÖZGEÇ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Orhan GÖZGEÇ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 1 Mülkiyeti Harun ŞAHİNTÜRK e ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi, Ada: 997, Parsel:2 da kayıtlı taşınmaz 18 L-III 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda blok boşluğu

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 27 Erzurum İli, Palandöken İlçesi, Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi 4530 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaz 1/1000 Ölçekli I46-A 15-B 3-C uygulama imar planlarında E: 1.00, Yençok: 9.50 metre Pazar

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Konu : Gayrimenkul Tahsisiı.

Karar Tarihi : Karar No : Konu : Gayrimenkul Tahsisiı. Karar Tarihi : 03.02.2014 Karar No : 41850698.301.05-20 Konu : Gayrimenkul Tahsisiı. KARAR : Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Sille Mahallesi 25 K 2 pafta 14689 ada 3 parsel nolu 6490 m2'lik gayrimenkulün,

Detaylı

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün tarih sayılı yazısında ;

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün tarih sayılı yazısında ; İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 23.09.2014 tarih 1014-6847 sayılı yazısında ; İLGİ:a) 04/11/2011 tarih ve 94 sayılı Çatalca Belediyesi Meclis Kararı. b) 06/12/2011 tarih 1535-9496 sayılı

Detaylı

Top Tarihi Karar No Konusu : : :

Top Tarihi Karar No Konusu : : : 182 Pınarbaşı İlçesi, K.Gümüşgün Mahallesinde bulunan 93 ada, 7, 8 parsel ve civarındaki alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi. Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Pınarbaşı

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYI TOPLANTISI 07/12/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYI TOPLANTISI 07/12/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYI TOPLANTISI 07/12/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR KARAR NO: KARAR ÖZETLERİ 528 Ek bütçe yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun geldiği şekliyle

Detaylı

T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI. Açılış ve yoklama yapılması (Karar alma çoğunluğunun tespiti) Gündeme Başlanılması.

T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI. Açılış ve yoklama yapılması (Karar alma çoğunluğunun tespiti) Gündeme Başlanılması. T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI TOPLANTI TARİHİ : 09 Haziran 2015 TOPLANTI GÜNÜ : Salı (Saat 14.00 de) TOPLANTI YERİ : Büyükşehir Belediye Meclis Salonu. Açılış ve yoklama yapılması

Detaylı

T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI. Açılış ve yoklama yapılması (Karar alma çoğunluğunun tespiti) Gündeme Başlanılması.

T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI. Açılış ve yoklama yapılması (Karar alma çoğunluğunun tespiti) Gündeme Başlanılması. T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI TOPLANTI TARİHİ : 19 Temmuz 2016 TOPLANTI GÜNÜ : Salı (Saat 14.00 de) TOPLANTI YERİ : Büyükşehir Belediye Meclis Salonu Açılış ve yoklama yapılması

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 47 Palandöken İlçesi Adnan Menderes Mahallesinde bulunan taşınmazın ifraz tevhit ve parselasyon işlemleri sonucunda Kadastronun ada 1620 parsel 17 de kayıtlı 172,38 m² den ibaret olan taşınmazda

Detaylı

Top Tarihi Karar No Konusu : : : Bünyan Belediye Meclisinin tarih, 5 sayılı kararının incelenmesi talebi.

Top Tarihi Karar No Konusu : : : Bünyan Belediye Meclisinin tarih, 5 sayılı kararının incelenmesi talebi. 36 Bünyan Belediye Meclisinin 07.01.2019 tarih, 5 sayılı kararının incelenmesi talebi. Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Bünyan Belediye Meclisinin 07.01.2019 tarih, 5 sayılı kararının incelenmesi

Detaylı

Top Tarihi Karar No Konusu : : :

Top Tarihi Karar No Konusu : : : 482 Talas Belediyesinin, Yenidoğan Mahallesi'nde 27 ada, 302, 289 ve 415 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi. Meclis gündeminin 1. maddesinde

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Rapor No: 2017/033 Rapor Tarihi: 15.05.2017 KONU: Gülyalı İlçesinde hazırlanan İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına İtiraz.

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar Tarihi : 04.04.2016 Karar No : 59 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5.ve 19.maddesi uyarınca görev süreleri tamamlanan 1. Meclis Başkan Vekili

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI - SAAT : 13.30 KARAR NO 19-20- 21-22- 23-24 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Muzaffer KÜLCÜ Ünal KÖSE Sefa KÖSE Belediye Başkanı Üye Üye Ekrem Demirten, Ahmet

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, EDREMİT İLÇESİ, KIZILKEÇİLİ MAHALLESİ, ADA 329, PARSEL 7 DE KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Temmuz 2016 Balıkesir İli, Edremit

Detaylı

Top Tarihi Karar No Konusu : : :

Top Tarihi Karar No Konusu : : : 302 Kocasinan İlçesi, Şeker Mahallesinde, 4677 ada, 1 parsel, 4678 ada, 1 parsel, 4685 ada, 1 parsel, 4687 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında yapılmış olan 1/5000 ölçekli nazım

Detaylı

MECLİS KARAR ÖZETİ 13 HAZİRAN 2017 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI

MECLİS KARAR ÖZETİ 13 HAZİRAN 2017 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI Sayfa No 1 13 HAZİRAN 2017 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI Meclisi Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı Sıra No Toplantı Tarihi Karar No 1 13/06/2017 259 Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis I.Başkan Vekili Eyüp TAVLAŞOĞLU

Detaylı

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama 1 Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/304-305 Osmangazi/BURSA

Detaylı

T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI

T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI TOPLANTI TARİHİ : 09 Eylül 2014 TOPLANTI SAATİ : Salı Saat 14:00 da TOPLANTI YERİ : İlimiz Çat Yolu üzeri Eski İl Özel İdaresi Meclis Salonu (İl Müftülüğü

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü *BD030723282* T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Sayı : 13019137-301.05.01-09/09/2015 Konu : Meclis Kararları İlanı(Temmuz-Eylül) BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜNE Belediye Meclisimizin

Detaylı

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 409-2702 sayılı yazısında ;

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 409-2702 sayılı yazısında ; İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 409-2702 sayılı yazısında ; İLGİ: a) 11.09.2012 tarih ve 51 sayılı Çatalca Belediyesi Meclis Kararı. b) 11.11.2014 tarih 1220-8206 sayılı

Detaylı

BURSA İLİ, İNEGÖL İLÇESİ, YENİCEKÖY MAHALLESİ 4290 NUMARALI PARSEL VE 546 ADA 5,6,7 VE 8

BURSA İLİ, İNEGÖL İLÇESİ, YENİCEKÖY MAHALLESİ 4290 NUMARALI PARSEL VE 546 ADA 5,6,7 VE 8 BURSA İLİ, İNEGÖL İLÇESİ, YENİCEKÖY MAHALLESİ 4290 NUMARALI PARSEL VE 546 ADA 5,6,7 VE 8 PARSELLERE AİT 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1.PLANLAMA ALANININ TANIMI Planlama

Detaylı

H.Reşat TUZCUAY Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis 1. Başkan V. Kâtip Üye Kâtip Üye

H.Reşat TUZCUAY Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis 1. Başkan V. Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 139 Mülkiyeti Tuncay AKPINAR a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi, Ada:6278, Parsel: 1 de kayıtlı taşınmaz 17-K-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda Özel Okul

Detaylı

T.C. FATSA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. FATSA BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. FATSA BELEDİYESİ MECLİS KARARI DÖNEMİ / TOPLANTI AYI : 2017-9/Eylül KARAR TARİHİ : 13/09/2017 BİRLEŞİM TARİHİ : 13/09/2017 KARAR NO : 2017-9/2-43 BİRLEŞİM : 2 KONUSU: 1/1000 Ölçek İlave ve Revizyon

Detaylı

Denetim Komisyonu çalışmalarında uzman kişi görevlendirilmesine gerek olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

Denetim Komisyonu çalışmalarında uzman kişi görevlendirilmesine gerek olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir. Karar Tarihi : 02.01.2017 Karar No : 41850698.301.05-1 : Seçimler KARAR : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereği, Belediyemizde 2016 Yılı Gelir ve Giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve

Detaylı

YENİ İNEGÖL REVİZYON-İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI; AKHİSAR MAHALLESİ, 1947 (E:663) ADA, NOLU PARSELLERE AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

YENİ İNEGÖL REVİZYON-İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI; AKHİSAR MAHALLESİ, 1947 (E:663) ADA, NOLU PARSELLERE AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU YENİ İNEGÖL REVİZYON-İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI; AKHİSAR MAHALLESİ, 1947 (E:663) ADA, 1-2-5-6-7 NOLU PARSELLERE AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, İnegöl İlçesi, Akhisar Mahallesi, 1947 (E:663)

Detaylı

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA HUKUK KOMİSYONU RAPORU

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA HUKUK KOMİSYONU RAPORU HUKUK KOMİSYONU RAPORU TEKLİFİN ÖZÜ..: Şişli Belediye Meclisinin, 2014 yılına ait bir aylık tatil süresini Ağustos ayında kullanması Hk KOMİSYON GÖRÜŞÜ..: Belediyemiz Meclisinin 03 Şubat 2014 günlü birleşiminde

Detaylı

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, İnegöl İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 652 Ada, 134 Nolu Parsel,

Detaylı

T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI. Açılış ve yoklama yapılması (Karar alma çoğunluğunun tespiti) Gündeme Başlanılması.

T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI. Açılış ve yoklama yapılması (Karar alma çoğunluğunun tespiti) Gündeme Başlanılması. T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI TOPLANTI TARİHİ : 15 Mayıs 2017 TOPLANTI GÜNÜ : Pazartesi (Saat 14.30 da) TOPLANTI YERİ : Büyükşehir Belediye Meclis Salonu Açılış ve yoklama yapılması

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 70 ÖZÜ : (Önerge) Belediyemizce Yapılacak Asfalt Yapım İşi İçin İhtiyaç Duyulan Ödeneğin; İller Bankası, Yurt İçindeki Fonlardan, Özel Veya Kamu

Detaylı

Top Tarihi Karar No Konusu : : :

Top Tarihi Karar No Konusu : : : 64 Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığının, Erciyesevler Mahallesi, 30 Ağustos Bulvarı ile Bozantı Caddesi kesişimindeki refüjde imar planı değişikliği yapılması talebi. Meclis gündeminin

Detaylı

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN TARİH VE 369 SAYILI KARARI

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN TARİH VE 369 SAYILI KARARI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN 07.09.2018 TARİH VE 369 SAYILI KARARI Gündemin 19. Maddesi Karar No. 369 Özü: Cami kullanımlı 12067 ada 11 parselde kullanım kararı değiştirilmeden yapı yaklaşma mesafelerinin

Detaylı

Sayfa 1 T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI

Sayfa 1 T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI TOPLANTI TARİHİ : 11 Temmuz 2017 TOPLANTI GÜNÜ : Salı (Saat 14.00 da) TOPLANTI YERİ : Büyükşehir Belediye Meclis Salonu Açılış ve yoklama yapılması

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar Tarihi : 02.01.2017 Karar No : 1 Mülkiyeti Serendip Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Basım Yayım Dağıtım İnş.Taah. Mad.Tic.San.Ltd.Şti ne ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Osman Bektaş Mahallesi,

Detaylı

Top Tarihi Karar No Konusu : : :

Top Tarihi Karar No Konusu : : : 436 Kocasinan Belediyesinin, Ahievran Mahallesinde, ''Riskli Alan'' ilan edilen alanda imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. Meclis

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Konu : Kadro İptal-İhdas Talebi.

Karar Tarihi : Karar No : Konu : Kadro İptal-İhdas Talebi. Karar Tarihi : 01.07.2014 Karar No : 41850698.301.05-112 Konu : Kadro İptal-İhdas Talebi. KARAR : 22.02.2007 tarihli ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Norm Kadro İlke ve Standartlarına

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü KARAR

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü KARAR T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü MECLİS KARARI KARAR TARİHİ 08.01.2015 KARAR NO 1 KARAR İmar tadilatları hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklif yazısı okundu. Verilen izahat,

Detaylı

T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI

T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI TOPLANTI TARİHİ : 14 Ekim 2014 TOPLANTI SAATİ : Salı Saat 14:00 da TOPLANTI YERİ : İlimiz Çat Yolu üzeri Eski İl Özel İdaresi Meclis Salonu (İl Müftülüğü

Detaylı

MARMARACIK MAHALLESİ 469 ADA 8 PARSEL İLE 9 PARSELE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MARMARACIK MAHALLESİ 469 ADA 8 PARSEL İLE 9 PARSELE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU MARMARACIK MAHALLESİ 469 ADA 8 PARSEL İLE 9 PARSELE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU PLANLAMA ALANI : Planlama alanı; Tekirdağ ili, Ergene ilçesi, Marmaracık Mahallesi,

Detaylı

Orhan BULUTLAR Demet GÜRAL Engin AKIN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Demet GÜRAL Engin AKIN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar Tarihi : 04.01.2010 Karar No : 1 Mülkiyeti Milli Emlak Müdürlüğü ne ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesinde bulunan Eski Zabıta Karakol binası 18 M-IV 1/1000 ölçekli uygulama

Detaylı

Top Tarihi Karar No Konusu : : :

Top Tarihi Karar No Konusu : : : 336 Belediyemiz sınırları içerisinde uygulanacak Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin görüşülmesi. Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Belediyemiz sınırları içerisinde uygulanacak Kayseri

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU KONU : Bina Kiralama. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 03/12/2012 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza

Detaylı

Karar Tarihi : Konu : Norm Kadro, İptal-İhdas

Karar Tarihi : Konu : Norm Kadro, İptal-İhdas Karar Tarihi : 01.06.2015 Karar No : 41850698.301.05-140 Konu : Norm Kadro, İptal-İhdas KARAR : 22/02/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Norm Kadro İlke ve Standartlarına

Detaylı

T.C. KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Kültür Mahallesi Ada 1, 3, 4 Parseller ve Ada 1 Parselde İmar Planı Değişikliği

T.C. KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Kültür Mahallesi Ada 1, 3, 4 Parseller ve Ada 1 Parselde İmar Planı Değişikliği T.C. KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Toplantı Yılı 2018 Toplantı Ayı 0 8/AĞUSTOS Toplantı Tarihi ve Günü 01-08-2018 / Çarşamba İlgili Müdürlük K E N T S E L TASAR IM M Ü D Ü R LÜ Ğ Ü Karar No 252! Evrakın

Detaylı

T.C DURAĞAN BELEDİYESİ

T.C DURAĞAN BELEDİYESİ Karar No: 50..:5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi gereği Belediyemiz Meclisi 05.09.2011 Pazartesi günü saat 14.00.de gündeminde bulunan konuları karara bağlamak üzere Belediye Başkanlığında Belediye

Detaylı

T.C. ERZURUM BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ MECLĠS BAġKANLIĞI. AçılıĢ ve yoklama yapılması (Karar alma çoğunluğunun tespiti) Gündeme BaĢlanılması.

T.C. ERZURUM BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ MECLĠS BAġKANLIĞI. AçılıĢ ve yoklama yapılması (Karar alma çoğunluğunun tespiti) Gündeme BaĢlanılması. T.C. ERZURUM BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ MECLĠS BAġKANLIĞI TOPLANTI TARĠHĠ : 12 Nisan 2016 TOPLANTI GÜNÜ : Salı (Saat 14.00 de) TOPLANTI YERĠ : BüyükĢehir Belediye Meclis Salonu AçılıĢ ve yoklama yapılması (Karar

Detaylı

Sayfa 1. T.C. ERZURUM BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ MECLĠS BAġKANLIĞI

Sayfa 1. T.C. ERZURUM BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ MECLĠS BAġKANLIĞI T.C. ERZURUM BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ MECLĠS BAġKANLIĞI TOPLANTI TARĠHĠ : 13 Haziran 2017 TOPLANTI GÜNÜ : Salı (Saat 14.00 da) TOPLANTI YERĠ : BüyükĢehir Belediye Meclis Salonu AçılıĢ ve yoklama yapılması

Detaylı

T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI

T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI TOPLANTI TARİHİ : 11 Kasım 2014 TOPLANTI SAATİ : Salı Saat 14:00 da TOPLANTI YERİ : Erzurum Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu Açılış ve yoklama yapılması

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2017 / 19 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2017 / 19 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.12.2017 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2017 / 19 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : A.S.M Yer Tahsisi. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin 04/12/2017 tarihli

Detaylı

657 S.K. Göre Net Aylık Tutar TH Mühendis ,89 TL. Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi

657 S.K. Göre Net Aylık Tutar TH Mühendis ,89 TL. Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi Karar Tarihi : 01.09.2016 Karar No : 41850698.301.05-150 : Ücretler ve Tarifeler KARAR : Belediyemiz Teknik Hizmetler Sınıfında münhal bulunan aşağıda detayı yazılı Mühendis kadrosunda; 5393 Sayılı Belediye

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 03.03.2014 Karar Numarası : 37

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 03.03.2014 Karar Numarası : 37 MECLİS KARAR KAĞIDI Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN :Baki ERGÜL- Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Barış AYHAN-Rahmi BALFİDAN-Necla ÇELİK- Vahittin BULUT- Necati CANEL

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 44 Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Yunus Emre (Osman Bektaş) Mahallesi Kadastronun Ada 6090, Parsel 5 de kayıtlı 2381.17 m² den ibaret konut arsası 2886 sayılı Devlet

Detaylı

/ 47 ARA KARAR NOLU 2016 YILI HESİN HESAB İLE İLGİLİ RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ

/ 47 ARA KARAR NOLU 2016 YILI HESİN HESAB İLE İLGİLİ RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ TOPLANTI TARİHİ 02.05.2017 KARAR NO 57 BÜTÇE KOMİSYON BAŞKANLIĞI 19-20-27.04.2017/ 47 ARA KARAR NOLU 2016 YILI HESİN HESAB İLE İLGİLİ RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ 04.04.2017 tarih ve 47 nolu Meclis Kararı ile Plan

Detaylı

YEŞİLTEPE MAHALLESİ 469 ADA 10 VE 11 PARSELLER İLE 3531, 3532 VE 3533 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU

YEŞİLTEPE MAHALLESİ 469 ADA 10 VE 11 PARSELLER İLE 3531, 3532 VE 3533 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU YEŞİLTEPE MAHALLESİ 469 ADA 10 VE 11 PARSELLER İLE 3531, 3532 VE 3533 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU PLANLAMA ALANI : Planlama alanı; Tekirdağ ili, Ergene

Detaylı

Top Tarihi Karar No Konusu : : :

Top Tarihi Karar No Konusu : : : 79 Melikgazi Belediyesinin, Yıldırım Beyazıt ve Melikgazi Mahallelerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı olarak planlı alanda 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar plan tadilatı yapılması

Detaylı

finansmanı için 2016 yılı mali verileri göz önünde bulundurularak TL(Altımilyon)

finansmanı için 2016 yılı mali verileri göz önünde bulundurularak TL(Altımilyon) 417 Mülkiyeti Belediyemize ait Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Beyazşehir Mahallesi, 3721 ada, 4, 5 ve 6 parsel numaralı arsa vasıflı taşınmazların satışlarının yapılması talebinin görüşülmesi. Meclis gündeminin

Detaylı

T.C. SİVAS İLİ ŞARKIŞLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI M E C L İ S K A R A R I

T.C. SİVAS İLİ ŞARKIŞLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI M E C L İ S K A R A R I Birleşim No : 1 Karar No : 71 KARAR ÖZETİ: İMAR DEĞİŞİKŞİĞİ-MEZARLIK-CEZAEVİ ÜZERİ Sivas İli Şarkışla İlçesi Yukarı Mahalle 1357 ila 1385 numaralı imar adaları ile 375 ada 33 ila 46 parseller ve yine 375

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 33 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 67.maddesinde Belediyede belediye meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BURSA İLİ, NİLÜFER İLÇESİ, ERTUĞRUL MAHALLESİ H21C.04C.1A-1B PAFTA, 1018 ADA 3 PARSEL VE 924 ADA 26 PARSEL 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ŞUBAT 2016 BURSA İLİ, NİLÜFER

Detaylı

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN TARİH VE 409 SAYILI KARARI

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN TARİH VE 409 SAYILI KARARI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN 04.10.2018 TARİH VE 409 SAYILI KARARI Gündemin 17. Maddesi Karar No.409 Özü: A-4 yapılaşma koşullu konut kullanımlı 877 ada 62 parselde yapılaşma koşulunun 5/A- 4/3

Detaylı

T.C. SİVAS BELEDİYESİ MECLİS İMAR KOMİSYONU. Sayı :218 05/09/2018 Konu : MECLİS BAŞKANLIĞINA (KOMİSYON RAPORU)

T.C. SİVAS BELEDİYESİ MECLİS İMAR KOMİSYONU. Sayı :218 05/09/2018 Konu : MECLİS BAŞKANLIĞINA (KOMİSYON RAPORU) Sayı :218 05/09/2018 havale olunan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat talebi İmar Komisyonunda görüşülmüştür. GÖRÜŞÜMÜZ: 31/07/2018 tarihli Abdulkadir Altundaş ın dilekçesinde belirtilen İlimiz

Detaylı

ÇANAKKALE İLİ, AYVACIK İLÇESİ SAHİL KÖYÜ, ÇAYMAHALLESİ MEVKİ ADA:164, PARSEL: 25 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

ÇANAKKALE İLİ, AYVACIK İLÇESİ SAHİL KÖYÜ, ÇAYMAHALLESİ MEVKİ ADA:164, PARSEL: 25 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇANAKKALE İLİ, AYVACIK İLÇESİ SAHİL KÖYÜ, ÇAYMAHALLESİ MEVKİ ADA:164, PARSEL: 25 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Planlama alanının Tanımı ve Konumu Çanakkale ili, Ayvacık

Detaylı

T.C. SİVAS BELEDİYESİ HUKUK VE MEVZUAT KOMİSYONU RAPORU. Sayı :6 14/03/2018 Konu :Yönetmelik Değişikliği MECLİS BAŞKANLIĞINA (KOMİSYON RAPORU)

T.C. SİVAS BELEDİYESİ HUKUK VE MEVZUAT KOMİSYONU RAPORU. Sayı :6 14/03/2018 Konu :Yönetmelik Değişikliği MECLİS BAŞKANLIĞINA (KOMİSYON RAPORU) HUKUK VE MEVZUAT KOMİSYONU RAPORU Sayı :6 14/03/2018 Yönetmelik Değişikliği Belediye Meclisi nin Mart ayı toplantısı 07/03/2018 tarihli birleşiminde Meclis Hukuk ve Mevzuat Komisyonuna havale olunan Sivas

Detaylı

Sayfa 1 T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI

Sayfa 1 T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI TOPLANTI TARİHİ : 08 Mayıs 2018 TOPLANTI GÜNÜ : Salı (Saat 14.00 da) TOPLANTI YERİ : Büyükşehir Belediye Meclis Salonu Açılış ve yoklama yapılması (Karar

Detaylı

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ Karar Tarihi : 03/10/2011 Toplantı Dönemi : 2011 Karar Niteliği :Olağan Meclis Toplantısı Toplantı No : 10 Birleşim No : 10 Oturum No : 1 Belediye Meclisi 2011

Detaylı

talebin reddine oybirliği ile karar verildi.

talebin reddine oybirliği ile karar verildi. 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince HAZİRAN 2008 Ayı toplantısının 1.OTURUMU 04 Haziran Çarşamba günü saat 10.00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya

Detaylı

Edirne Belediyesi imar Komisyonu Kararı. Sayı: 9 Tarih:

Edirne Belediyesi imar Komisyonu Kararı. Sayı: 9 Tarih: imar Komisyonu Kararı Sayı: 9 Tarih: 24.02.2017 Kemal ERSOY" un 07.02.2017 tarihli dilekçesi ile Tapunun Edirne Merkez Abdurrahman Mahallesi 586 adada Aydın Sokak'tan cephe alan taşınmazlarda kat yüksekliği

Detaylı

İNCESU (KAYSERİ) BELEDİYESİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU A) PLANLAMA ALANININ TANIMI

İNCESU (KAYSERİ) BELEDİYESİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU A) PLANLAMA ALANININ TANIMI İNCESU (KAYSERİ) BELEDİYESİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU A) PLANLAMA ALANININ TANIMI Planlama alanı; Kayseri İli, İncesu İlçesi, Vali İhsan Aras Mahallesi, 286 ada 32,33,35,36,37,38,39,40,41,42

Detaylı