Editörden. Kış ayının kendini iyiden iyiye hissettirdiği şu günlerde yeni yılın ilk e-bültenini sizlerle paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Editörden. Kış ayının kendini iyiden iyiye hissettirdiği şu günlerde yeni yılın ilk e-bültenini sizlerle paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz."

Transkript

1 Editörden Sevgili e-haber Okuyucuları, Kış ayının kendini iyiden iyiye hissettirdiği şu günlerde yeni yılın ilk e-bültenini sizlerle paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Kalite Sistem olarak hazırladığımız bu yeni çalışma ile sizlere, 2006 yılındaki farklı çalışmalarımızı ve sunacağımız yeni hizmetlerin tanıtımını hedefliyoruz. Bültenimiz sadece bununla kalmayıp sizlerin başarı hikâyelerini, bilimsel makale ve yazılarınızı, bilgi amaçlı soru ve cevap köşeleri gibi iyi örnek uygulamalarını kapsayacak. Bu sayıda, ilginizi çekmek istediğim ilk konu başlığı Vidas cihazının mucizeleri üzerine. Özellikle raf ömrü kısa ürünlerde zamanla yarışıldığı ve hızlı analiz ihtiyacının önemini düşünürsek, perakende sektörünün tercih edeceği analiz metodu haberimizi ve makalemizi kaçırmayın. Bir diğer önemli gelişme ise, tarihli Resmi Gazete'de yayınlandığı üzere işyerinde istihdam edilen her 10 personelinizden en az birinin T.C. Sağlık Bakanlığı "Temel Đlkyardım Sertifikası" sahibi olması gerekiyor. Đstanbul Đl Sağlık Müdürlüğü nün bu konudaki işyeri denetimleri Mayıs 2006 da başlayacak. Bu kapsamda, Kalite Sistem olarak Sağlık Bakanlığı Onaylı Đlk Yardım Eğitimlerine başladık. Son olarak, 2006 yılında sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek ve kendimizi geliştirmek istiyoruz. Lütfen anket formumuzu doldurarak, görüşlerinizi bizlerle paylaşın. Hepinize başarılı ve verimli bir ay diliyorum, keyifli okumalar... Aslıhan ÇETĐN Kalite Sistem Laboratuarlar Grubu Pazarlama ve Satış Müdürü

2 KLASĐK METODLA TESPĐTĐ 10 GÜN SÜREN SALMONELLA ve LISTERIA ANALĐZLERĐ ARTIK 25 SAATTE ELĐNĐZE ULAŞABĐLECEK! Taze et ve süt ürünlerindeki mikrobiyolojik bozulmalar ve bunlardan kaynaklanan zehirlenme vakalarındaki artışlara son... Özellikle raf ömrü kısa ürünlerde, ürünlerin satışının ardından analizlerin sonuçlanmasına ve mikrobiyolojik olarak uygunsuz ürünlerin tüketilebilmesine meydan veren klasik metodlar yerini, Avrupa Birliği ülkelerinde mikrobiyolojik patojen analizlerinde başarı ile kullanılan VĐDAS cihazına bırakıyor. Gıda kaynaklı zehirlenme vakalarında tespiti 10 gün süren Salmonella analizlerini 25 ile 48 saate indiren VĐDAS yöntemini seçin, markanızın değerine değer katın. Bu noktada Grubumuzun bugüne kadar özellikle ithalat ve ihracata yönelik yapılan analizlerde hızlılığın önemine istinaden mikrobiyolojik analizlerde uyguladığı vidas cihazı ile hızlı mikrobiyolojik analizlerin bu ürünlerde de uygulanmasının bir gereklilik olduğu görülmektedir. Vidas, analiz sürelerini kısaltan ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Immunoassay) prensibi ile çalışan ve Listeria monocytogenes, Salmonella spp., E. coli O157:H7, Campylobacter spp. gibi klasik mikrobiyolojik uygulamalarda bir hayli zaman alan gıda kaynaklı patojenlerin analiz sürelerini 25 ile 48 saate indiren bir sistemdir. Vidas cihazı Đngiltere, Fransa, Almanya, Avusturya, Danimarka, Đspanya başta olmak üzere bütün Avrupa Birliği Ülkelerinde mikrobiyolojik patojen analizlerinde başarı ile kullanılmaktadır. Ayrıca Vidas bağlı bulunduğumuz AGES-Avusturya Sağlık ve Gıda Güvenliği Ajansında da kullanılmakta ve uluslararası AOAC, AFNOR, DIN, EMMAS, NORDVAL... Gibi kurumlardan onayları bulunmaktadır. Patojen analizlerinde istenildiğinde kısa zamanda sonuç alınabilmesinin kontrollerinizde ve gerekli durumlarda düzeltici-önleyici faaliyetleri başlatmanızda daha hızlı dolayısıyla daha etkin olabilmenize imkân sağlayacağı düşüncesindeyiz. Vidas ile yapılan analizler ve süreleri Salmonella spp. 25 saat (Negatif olduğunda) Listeria spp. 2 saat (Negatif olduğunda) L. monocytogenes 48 saat (Negatif olduğunda) Campylobacter spp. 48 saat (Negatif olduğunda) E. coli O157:H7 24 saat (Negatif olduğunda) Stafilokokkal enterotoksinler 2 saat Ayrıntılı bilgi için; Gülce

3 Listeria ve Salmonella tayininde ISO yönteminin VIDAS otomatik sistemi ile karşılaştırılması 'Evaluation of ISO method and VIDAS automated system for identifying Listeria and Salmonella in selected foods' Prof.Dr. Dilek HEPERKAN Đmge OKTAY ve Prof.Dr. Dilek HEPERKAN Đstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Metalurji Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Maslak/ Đstanbul ÖZET Bu çalışmada materyal olarak süt ürünlerinden kaşar peyniri, tereyağı ve her ikisinin de eklenerek tüketildiği kumpir kullanılmıştır. Đstanbul piyasasından temin edilen 42 kaşar peyniri, 42 tereyağı ve 8 kumpir örneğinde Listeria monocytogenes ve Salmonella varlığı sırasıyla ISO 11290, ISO 6579 ve mini-vidas yöntemiyle incelenmiştir. L. monocytogenes tereyağı ve kumpirde bulunmazken; peynir örneğinde belirlenmiştir. Örneklerin hiçbirinde Salmonella bakterisine rastlanmamış, buna karşılık peynir örneklerinden Klebsiella ornithinolytica, Serratia liquefaciens, Citrobacter freundii, Serratia odorifera, Proteus mirabilis, E.coli ; tereyağı örneklerinden Hafnia alvei, Klebsiella ornithinolytica, Citrobacter freundii, Enterobacter aerogenes ve kumpir örneklerinden Ent. cloacae izole edilmiştir. Aynı örnekler kullanılarak L. monocytogenes ve Salmonella typhimurium ile yapılan aşılama çalışmasında Salmonella tespiti açısından iki yöntem arasında fark bulunmamıştır. Ancak L. monocytogenes tayininde örnekteki bakteri sayısının düşük olması durumunda mini-vidas'ın daha etkili olduğu belirlenmiştir.

4 GĐRĐŞ Đnsan beslenmesinde çok önemli yeri olan süt ve süt ürünleri, protein, Ca, P, Mg ve diğer mineraller açısından oldukça zengin ancak aynı zamanda mikroorganizmalar için de mükemmel bir yaşam ve gelişme ortamıdır. Patojen mikroorganizmalara ilave olarak, mikotoksin ve diğer mikrobiyal toksinler, pestisit, ağır metal, ilaç ve antibiyotik kalıntıları gibi kimyasal tehlikeleri de içerebildiklerinden, kontrol edilmedikleri takdirde sağlık için riskli ürünler olarak kabul edilmektedir. Kaşar peyniri ve tereyağı ülkemizde yüksek oranlarda tüketilen süt ürünlerindendir. Kumpir ise; hazır yemek olarak sınıflandırılabilen, patatesin fırında pişirildikten sonra içerisine kaşar peyniri ve tereyağı ilave edilip sade olarak tüketilebildiği gibi; turşu, çeşitli sebze ve et ürünleri ile zenginleştirilerek de tüketilen bir gıda çeşididir. Peynir mikrobiyolojisi ile ilgili ülkemizde yapılan çalışmalar incelendiğinde peynirin büyük oranda fekal bulaşmaya maruz kaldığı, buna ilave olarak patojen mikroorganizmalardan da Staphylococcus aureus, Shigella, Yersinia sp., Aeromonas sp., Escherichia coli ile yaygın şekilde kontamine olduğunu görülmektedir (Dıraman, 1989; Efe ve Heperkan, 1995; Heperkan ve ark., 1994; Araujo ve ark., 2002; Yaldız, 2002; Küçükçetin ve ark., 2004; Sarımehmetoğlu ve ark., 2004; Şık ve ark., 2004). Salmonella spp. ve Listeria monocytogenes 'in de peynir yapımı sırasında canlı kalabildiği belirlenmiştir (Arıcı ve ark., 1999; Leuschner ve Boughtflower, 2002). Literatürde tereyağı mikrobiyolojisi ile ilgili de çok sayıda çalışma mevcuttur (Bodur, 199; Şimşek ve ark., 1995; Hayaloğlu ve Konar, 2001; Holliday ve ark., 200; Rue ve ark., 2004). Finlandiya'da tereyağı ile ilişkili listeriosis salgını ortaya çıkmıştır (Maijala ve ark., 2001). Tereyağı örneklerinin peynirde olduğu gibi yüksek düzeyde fekal kontaminasyona maruz kaldığı ve E.coli, S.aureus ve Listeria sp.'nın de sıklıkla izole edilmiş patojen mikroorganizmalar olduğu belirlenmiştir (Donnelly, 1990; Holliday ve ark., 200). Literatürde kumpire ait herhangi bir çalışma mevcut değildir. Tüketime hazır yemek ve mezelerle ilgili yapılmış çalışmaların büyük çoğunluğu Bacillus cereus üzerinedir. B.cereus 'a ilave olarak hazır yemek ve mezelerde E.coli, L.monocytogenes, S.aureus, Cl.perfringens 'in de bulunabildiği belirtilmektedir (Dufrenne ve ark., 1994; Gombas ve ark., 200). Salmonella pişirme, kaynatma, kızartma işlemleri sırasında ve pastörizasyon ile elimine edilebilmektedir (Brehm-Stecher, 2002, Gazzar ve Marth, 1992). Doğal yaşam ortamı sıcak kanlı hayvan ve insanların sindirim sistemi olan bu mikroorganizmanın süt ürünlerinde mevcudiyeti pastörizasyon sonrası kontaminasyona işaret etmektedir. Salmonella içeren gıdanın tüketimiyle insanlarda hafif veya şiddetli gıda zehirlenmeleri (gastroenteritis), veya daha şiddetli durumlarda tifo, paratifo, bakteriyemi, septisemi gibi klinik hastalıklar sonucu ölüm meydana gelmektedir (Gazzar ve Marth, 1992; Brehm-Stecher, 2002). Süt ürünleri kaynaklı Salmonella salgınlarına bakıldığında 1985 yılındaki Chicago salgınının, pastörize süt tüketiminden kaynaklandığı ve vaka ile sonuçlanmış olmas nedeniyle önemli salgınlar arasında yer aldığı belirtilmektedir (IDF, 1998). Listeria monocytogenes psikrotrofik karakterde bir bakteri olduğundan, buzdolabı sıcaklığında ( 4 C ) canlılığını sürdürebilmektedir. Sütün pastörizasyon sıcaklık ve süresi Listeria monocytogenes bakterisini öldürmek için yeterlidir. D değeri, yüksek sıcaklık-kısa süre uygulamasının ( 71.7 C 15 sn), sütte normal düzeyde bulunan L.monocytogenes bakterisini öldürmek için yeterli olduğunu göstermiş, uzun süreli ısıl işlemin ise ( 62.8 C ve 0 dak) daha da etkili olduğu belirtilmiştir (Jay, 1998). Bu nedenle süt ürünleri kaynaklı gıda zehirlenme olaylarının sebebi pastörizasyon sonrası bulaşmalar (Kınık ve ark., 1998) veya yetersiz pastörizasyondur. Listeria bakterisinin neden olduğu

5 gıda kaynaklı enfeksiyona listeriosis denilmekte ve hamileler, yaşlılar, kanser ve AIDS hastaları gibi bağışıklığı baskılanmış kişiler riskli grubu oluşturmaktadır. Klinik belirtileri menenjit, septisemi, hamilelerde uterus enfeksiyonu nedeniyle düşük ve erken doğumlardır (Brehm-Stecher, 2002; Kyriakides, 2002). Listeriosis vakalarına Salmonella kadar sık rastlanmamasına karşılık, mortalitesi %0 lara ulaştığından, önem kazanmaktadır (Kınık ve ark., 1998). ABD'de yılda yaklaşık 2500 listeriosis vakası ortaya çıkmakta ve bunun %20'sinin ölümle sonuçlandığı belirtilmektedir (CDC, 2002). Bu çalışmada Đstanbul piyasasından temin edilen kaşar peyniri, tereyağı ve kumpir örneklerinde Listeria monocytogenes ve Salmonella spp. Varlığının belirlenmesi için iki farklı yöntem uygulanmıştır. Ayrıca aynı örnekler Salmonella typhimurium ve Listeria monocytogenes ile iki farklı konsantrasyonda aşılanarak ISO yöntemi ve mini-vidas otomatik sistemi karşılaştırılmıştır. MATERYAL VE METOT Materyal Bu araştırmada kullanılan 42 tereyağı, 42 kaşar peyniri ve 8 kumpir örneği, Şubat 2005-Mayıs 2005 tarihleri arasında Đstanbul piyasasından temin edilmiştir. Örnekler steril stomacher torbalarına konulmuş, soğutma modülleri içeren izolasyonlu çanta içerisinde laboratuvara ulaştırılarak 24 saat içinde analize alınmıştır. Aşılama çalışmalarında kullanılmak üzere Listeria monocytogenes (ATCC 7644) ve Salmonella typhimurium (ATCC 1428) saf kültürleri Đstanbul Đl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nden temin edilmiştir. Yöntem karşılaştırılmasında kullanılan mini-vidas (BioMerieux, Vitek) cihazı biomerieux Türkiye'den temin edilmiştir. Şekil.1'de cihazın resmi verilmiştir. Şekil.1. Mini-VIDAS cihazının görünümü Metot Hanna Instruments HI 921 modeli phmetre ile ph tayini ve Decagon pawkit' modeli cihaz ile su aktivitesi tayinleri yapılmıştır. Kumpir örneklerinin sıcaklıkları Vario Therm marka dijital termometre ile ölçülmüştür.

6 Örneklerde Listeria moncytogenes tayini L.monocytogenes 'in klasik yöntem ile izolasyonunda ISO metodu takip edilmiştir. 25g örnek önzenginleştirme amacıyla steril stomacher torbasına konulmuş, üzerine 225 ml half-fraser brot ilave edilerek stomacher cihazında yüksek hızda 2 dakika süreyle homojenize edilip, 0 C'de saat süreyle inkübasyona bırakılmıştır. Đnkübasyon sonunda 1 ml alınarak 10 ml fraser brot içeren tüplere aktarılmış ve 0 C'de tekrar saat inkübe edilmiştir. Đnkübasyondan sonra selektif katı besiyerlerine (OXFORD, PALCAM) ekim yapılıp, 7 C'de 24 saat inkübasyona bırakılmıştır. Đnkübasyon sonunda kahverengi-siyah koloniler şüpheli kabul edilerek doğrulama amacıyla gram boyama ve katalaz testi uygulanmış, kanlı agara ekimleri yapılmıştır. Listeria monocytogenes 'in mini-vidas cihazı ile izolasyonu Önzenginleştirme ve zenginleştirme basamakları ISO 11290'daki gibidir. Ancak fraser brot'taki zenginleştirme inkübasyonundan sonra 500 µl alınarak mini-vidas cihazında analizlenmek üzere kite konulmuş ve sonuç 70 dakikada alınmıştır. Pozitif sonuç alınan örneklerin doğrulaması klasik metotta belirtildiği gibi yapılmıştır. Bunun yanı sıra kolonilerin tür düzeyinde belirlemelerinin yapılması amacıyla API kiti (BioMerieux) kullanılmıştır. API kiti kullanım talimatında belirtildiği şekilde hazırlanarak 24 saat 0 C'de inkübe edilmiş, sonuç bilgisayar programı kullanılarak alınmıştır. Salmonella 'nın klasik yöntem ile izolasyonu ISO 6579 yöntemi kullanılmış, önzenginleştirme amacıyla 25 gr örnek 225 ml tamponlanmış, peptonlu su içeren kavanozlara tartılarak 7 C'de 18 saat inkübe edilmiştir. Đnkübasyon sonunda kültürden 0,1 ml alınarak 10 ml. Rappaport Vassiliadis Soy Brot (RVS) içeren tüplere konulup 41,5 C±1 C'de 24 saat inkübasyona bırakılmıştır. Aynı kültürden 0,1 ml daha alınarak 10 ml Muller-Kauffmann Tetrathionate-novobiocin brot (MKTTn) içeren tüplere aktarılarak 7 C±1 C'de 24 saat inkübasyona bırakılmıştır. Đki ayrı brottan Xylose Lysine Deoxycholate (XLD) agar besiyerine sürme ekim yapılarak 7 C±1 C'de 24 saat inkübe edilmiştir. XLD besiyerinde gelişen merkezi siyah pembe koloniler veya tamamen siyah koloniler şüpheli kabul edilmiş ve doğrulama amacıyla Nutrient Agar (NA) besiyerine sürme ekim yapılarak 7 C±1 C'de 24±2 saat inkübe edilmiştir. Biyokimyasal yöntemle doğrulanması amacıyla saf halde izole edilen şüpheli koloniler, Triple Sugar Iron agar (TSI) ve Üre Brot (UB) besiyerlerine ekilerek; TSI agar besiyerinde glikozdan asit ve gaz oluşumu, laktoz ve/veya sakkarozun kullanımı, H 2 S oluşumu ile Üre brot besiyerinde üre testi yapılmıştır. Üre brot besiyerinin inkübasyon sonunda kırmızı renkte kalması durumunda üre pozitiftir ve Salmonella mevcut değildir. Salmonella 'nın mini-vidas cihazı ile izolasyonu Önzenginleştirme amacıyla 25 gr örnek 225 ml steril tamponlanmış peptonlu su içeren cam kavanozlarda 7 C±1 C'de saat inkübe edilmiştir. Đnkübasyon sonunda kültürden 0,1 ml alınarak 10 ml Rappaport Vassiliadis Soy Brot (RVS) içeren tüplere konulup 41,5 C±1 C'de 6-8 saat inkübasyona bırakılmıştır. Aynı kültürden 1 ml alınarak 10 ml Muller-Kauffmann Tetrathionatenovobiocin brot (MKTTn) içeren tüplere aktarılarak 7 C±1 C'de 6-8 saat inkübasyona bırakılmıştır. Đnkübasyon sonunda RVS brot besiyerinden 1 ml, MKTTn besiyerinden 0,1 ml alınarak 10 ml Mannose brot (M-brot) içeren tüplere aktarılıp, 41,5 C±1 C'de saat süreyle inkübasyona bırakılmıştır. Đnkübasyon süresi sonunda iki tüpten 1'er ml steril tüpe alınıp 15 dakika

7 100 C'deki su banyosunda tutularak oda sıcaklığına getirilmiş, 500 µl alınarak mini-vidas cihazına verilmiş, 40 dakika sonra sonuç alınmıştır. Sonucun pozitif olması durumunda M-brotlardan XLD agar SM ID agar, Bismuth Sulfite Agar (BSA), Hektoen Enteric Agar (HEA) besiyerlerine sürme ekim yapılarak 7 C±1 C'de 24 saat inkübe edilmiştir. XLD besiyerinde gelişen merkezleri siyah pembe koloniler veya tamamen siyah koloniler, SM ID'de gelişen pembe koloniler, BSA'da gelişen kahverengi çevresinde metalik parlaklık olan koloniler ve HEA besiyerinde gelişen siyah merkezli renksiz, şeffaf koloniler şüpheli kabul edilmekte ve doğrulama amacıyla API kit (BioMerieux) kullanılarak 7 C±1 C'de 24±2 saat inkübe edilmektedir. Doğrulama işlemi, klasik yöntemde anlatılan biyokimyasal testlerle de yapılabilmektedir. Aşılama Çalışmaları Tereyağı, taze kaşar ve kumpir örneklerinin Listeria monocytogenes (ATCC 7644) saf kültürü ile aşılanması iki ayrı çalışmanın -Gangar ve ark. (2000) ile Silbernagel ve ark. (2004)- Salmonella typhimurium (ATCC 1428) saf kültürü ile aşılama işlemi ise McMahon ve Schultz (2004a)'ın çalışmasına göre yapılmıştır. Aşılamada, L.monocytogenes kültürü öze ile alınarak %6 maya ekstraktı içeren Trypticase Soy Brot besiyerinde 0 C'de 24 saat inkübe edildikten sonra, Trypticase Soy Agar (Oxoid) besiyerine sürme ekim yapılıp tekrar 5 C'de 24 saat inkübasyonundan sonra sayımı yapılmıştır. Bu sırada brottaki kültür +4 C'de saklanmıştır. Salmonella saf kültürü ise öze ile alındıktan sonra, Trypticase Soy Brot (TSB) besiyerinde 5 C'de 24 saat süreyle inkübe edilmiş, XLD agar besiyerine ekilerek sayılmıştır. Tüm örnekler için aşılama iki düzeyde gerçekleştirilmiş, düşük düzeyde 1-5 hücre/25gr ve yüksek düzeyde hücre/25gr mikroorganizma kullanılmıştır. Örnekler rendelendikten sonra gruba ayrılarak ilk ikisi düşük ve yüksek düzey olmak üzere inoküle edilmiş ve üçüncüsü negatif kontrol için kullanılmıştır. Aşılama; uygun dilüsyonlarda hazırlanan kültürün aşılama miktarlarının ayarlanmasının ardından rendelenmiş örneklere ilavesiyle yapılmıştır. Aşılamanın ardından Salmonella typhimurium sayımları Escartin ve ark., 1999; Koivunen ve ark., 200'e göre; L.monocytogenes sayımı ise Gombas ve ark., 200'e göre En Muhtemel Sayı (EMS) yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Đstatistiksel Analizler Bu çalışmada tereyağı, taze kaşar ve kumpir örneklerinde Listeria monocytogenes ve Salmonella typhimurium varlığının belirlenmesinde uygulanan ISO ve mini-vidas yöntemleri farklılık analizinin, istatistiksel olarak yorumlanmasında ki-kare (X 2 ) testi (Gangar ve ark., 2000) kullanılmıştır. Đki yöntem arasındaki farklılık? = 0.05 önem düzeyinde istatistiksel açıdan incelenmiştir. BULGULAR VE TARTIŞMA Örneklerde su aktivitesi (a w), ph ve Sıcaklık Bulguları Su aktivitesi değerleri peynir, tereyağı ve kumpir örneklerinde sırasıyla ve ortalama 0.969, , ortalama ve ortalama olarak bulunmuştur. ph değerleri peynir, tereyağı ve kumpir örneklerinde sırasıyla arasında ve ortalama 5.5, arasında ve ortalama 4.46 ve arasında ve ortalama 5.69 olarak bulunmuştur.

8 Kumpir örneklerinin sıcaklıkları yerinde ve zaman geçirmeden ölçülmüştür. Sıcaklıkların 60.2 C ile 77.6 C'ler arasında, ortalama 67.9 C olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmada örneklerde Listeria ve Salmonella analizleri ISO ve mini-vidas yöntemleri kullanılarak ayrı ayrı yapılmış ve bulgular karşılaştırılmıştır. Kaşar peyniri, tereyağı ve kumpir örneklerinde elde edilen Listeria bulguları Tablo 1'de verilmiştir. Tablo-1. Örneklerde ISO ve mini-vidas yöntemleri ile Listeria bulguları Mini-VIDAS ISO Örnekler Şüpheli L.monocytogenecytogenes Şüpheli L.mono- L.ivanovii L.innocua Peynir (n=42) Tereyağı (n=42) Kumpir (n=8) Toplam 42 peynir örneğinden VIDAS ile, klasik yöntemle 4 L.monocytogenes şüphesi olan örnek belirlenmiştir. VIDAS ile saptanan şüpheli örneklerdeki organizmalar mini-vidas cihazı tarafından da L.monocytogenes olarak doğrulanmıştır. Klasik yöntemle 4 örnekte belirlenen şüpheli kolonilerden ise adedi L.monocytogenes, bir adedi L.ivanovii olarak belirlenmiştir. L.ivanovii, Listeria cinsi içinde patojen olmayan bir türdür. 42 tereyağı örneğinde mini-vidas ile şüpheli L.monocytogenes görülmemiştir. Klasik yöntemde ise 2 şüpheli bulgu elde edilmiş, yapılan doğrulama çalışmasında bunlardan birisinin L.ivanovii, diğerinin L.innocua olduğu belirlenmiştir. 8 kumpir (sadece peynir ve tereyağı içeriyor) örneğinde ise her iki yöntemde de Listeria bakterisine rastlanmamıştır. Bu durumda ISO yöntemi, peynir ve tereyağı örneklerinde L.monocytogenes olmayan Listeria kolonisini başlangıçta ayıramamıştır. Kaşar peyniri, tereyağı ve kumpir örneklerinde mini-vidas ve ISO 6579 yöntemi ile yapılan Salmonella analiz sonuçları Tablo 2'de gösterilmiştir. Tablo-2. Örneklerde ISO 6579 ve mini-vidas yöntemleri ile Salmonella analiz bulguları Citrobacter freundii Ent.aerogenes Ent.cloacae E.coli Hafnia Klebsiella alvei Serratia Serratia Proteus ornithinolytica liquefaciens odorifera mirabilis Mini-VIDAS ISO

9 Şüpheli Salmonella Peynir Şüpheli Salmonella (n=42) Tereyağı (n=42) Kumpir (n=8) Toplam Tablo 2'de görüldüğü gibi, 42 kaşar peyniri, 42 tereyağı ve 8 kumpir örneğinin hiçbirinde mini- VIDAS yöntemi ile şüpheli sonuç, dolayısıyla Salmonella belirlenememiştir. ISO yönteminde ise kaşar peynirinde 7, tereyağında 5 ve kumpirde 1 olmak üzere 1 örnekte şüpheli Salmonella varlığı belirlenmiştir. Klasik yöntemle elde edilen Salmonella şüphesi olan mikroorganizmaların API (Biomerieux) sistemi ile identifikasyonu sonucunda hiçbirinin Salmonella olmadığı görülmüştür. Sonuç olarak her iki yöntemle yapılan çalışmalarda toplam 122 kaşar peyniri, tereyağı ve kumpir örneğinde Salmonella bakterisine rastlanmamıştır. Ancak ISO 6579 yönteminde saptanan 1 şüpheli mikroorganizmanın 2'sinin Citrobacter freundii, 1'inin Ent.aerogenes, 1'inin Ent.cloacae, 2'sinin E.coli, 2'sinin Hafnia alvei, 2'sinin Klebsiella ornithinolytica, 1'inin Serratia liquefaciens, 1'inin Serratia odorifera ve 1'inin de Proteus mirabilis olduğu görülmüştür. Gıda maddelerinde Salmonella spp. tayini açısından mini-vidas yönteminin hassasiyet ve spesifikliğinin %100 olduğu söylenebilir. Başka bir ifade ile ISO yönteminde 1 örnekte Salmonella şüphesiyle yapılan doğrulama çalışması sonucunda örneklerde Salmonella olmadığı şüphelilerin Tablo 2'de de gösterildiği gibi diğer Enterobacteriaceae üyeleri olduğu görülmüştür. Örneklerde Listeria ve Salmonella varlığı belirlendikten sonra, yöntemin validasyonu amacıyla aşılama çalışması yapılmıştır. Aşılama çalışmasında Listeria ve Salmonella içermeyen örnekler seçilmiştir. Aşılamada her iki bakteri için düşük ve yüksek olarak iki düzeyde hücre kullanılmıştır. Düşük düzeyde 1-5 hücre/25 g ve yüksek düzeyde hücre/25 gr kullanılmıştır. Aşılama metod kısmında belirtildiği gibi uygulanmıştır. Listeria monocytogenes ve Salmonella typhimurium aşılanarak yapılan yöntem karşılaştırmasında Tablo 'te görülebileceği gibi Salmonella tespiti açısından iki yöntem arasında fark yoktur. Fakat Listeria monocytogenes ile yapılan aşılamada düşük düzeyde aşılama sonrasında, tespitte klasik yöntemin hepsini tayin edemediği ve hatalı pozitif sonuç elde edildiği görülmüştür. Mini-VIDAS yöntemi ile düşük düzeyde L.monocytogenes 'in hepsi tespit edilmiştir. Bu açıdan bakıldığında mini-vidas ile tayinde örnekteki L.monocytogenes sayısının düşük veya yüksek olması önemli değildir. Rutin mikrobiyolojik kontrolde 25 g gıda maddesinde L.monocytogenes ve Salmonella

10 sıfır olmalıdır. Pozitif sonuç elde edilen örnek red edilir. Bu durumda klasik yöntemle elde edilen hatalı pozitif sonuç istatistiksel açıdan önemli bulunmasa da değerlendirmede önemlidir. Silbarnagel ve ark.'ın (2004) farklı ürünler kullanarak yaptıkları aşılama çalışmasında iki yöntem arasında L.monocytogenes tayini açısından istatistiksel olarak fark bulamamış olmaları bulgularımız ile tamamen uyum içerisindedir. McMahon ve ark., (2004b) Salmonella aşılayarak yaptıkları iki yöntemin karşılaştırılması çalışmasında yine bulgularımızla uyum içinde olan a =0.05 önem düzeyinde istatistiksel açıdan fark olmadığını belirlemişlerdir. Bulgularımız Sewell ve ark. (200) yaptıkları çalışmada elde ettikleri sonuçlara benzemektedir. VIDAS sisteminin etkinliğinin tayini için doğal kontamine örneklerde yaptıkları çalışmada sistemin hassasiyeti %98.1 ve spesifikliği %97 olarak bulunmuştur. Aradaki farklılığın sebebinin toplam 24 olmak üzere çok çeşitli ürün gruplarıyla çalışılmasından kaynaklandığı düşünülebilir. Nitekim kullandıkları 44 çiğ süt ürününün bulunduğu örnek grubunda 2 pozitif mevcut olup hem klasik hem de VIDAS metodu ile tüm pozitif örnekler tespit edilmiştir. tereyağı örneğinde düşük düzeyde L.monocytogenes aşılanarak yapılan ön denemede X 2 değeri 0.5 iken, örnek sayısı 9'a çıkarıldığında X 2 değeri 1.'e yükselmiştir. Bu durum örnek sayısı arttıkça, iki yöntem arasındaki farklılığın daha belirgin hale geldiğini göstermektedir. Ancak çalışmamızda istatistiksel açıdan bu farklılık önemli bulunmamıştır. Tablo-. Listeria monocytogenes ve Salmonella typhimurium aşılanarak elde edilen mini-vidas ve ISO yöntemlerinin karşılaştırılması MPN/g Pozitif Örnekler Gıda tipi Aşılama düzeyi Toplam örnek X 2 LMO SLM L.monocytogenes S.typhimurium LMO SLM Toplam VIDAS Kültür LMO SLM LMO SLM LMO SLM Yüksek 0,57 0,5?

11 TEREYAĞI Düşük 0,1 0, , ¾ Kontrol <0, ? Yüksek 1,8 0,7? KAŞAR PEYNĐRĐ Düşük 0,2 0,19? Kontrol <0, ? Yüksek 1,67 1,87? KUMPĐR Düşük 0,15 0, ¾ Kontrol <0, ? LMO: Listeria monocytogenes SLM: Salmonella SONUÇ Peynir örneklerinde Listeria monocytogenes ve diğer enterobacteriaceae üyelerinin varlığı toplum sağlığı açısından üzerinde önemle durulması gereken bir konudur. Hızlı test yöntemlerinden mini- VIDAS ve klasik ISO yöntemlerinin karşılaştırılmasında ise doğal kontamine örneklerde L.monocytogenes analizinde klasik yöntemin spesifikliği peynir için %99, tereyağı için ise %98 olarak bulunmuştur. Peynir ve tereyağı için hatalı pozitif oranları sırasıyla %1 ve %2 şeklindedir. Bu örneklerde mini-vidas sisteminin hassasiyeti ve spesifikliği ise %100 olarak bulunmuştur. Aşılama ile yapılan karşılaştırma çalışmaları, özellikle Listeria sayısının çok düşük olduğu durumlarda (1-5 adet/25 g) mini-vidas'ın daha iyi sonuç verdiğini göstermiş, Listeria sayısı yüksek iken ise klasik yöntemle mini-vidas arasında fark bulunmamıştır. Gerek Salmonella gerekse L.monocytogenes aşılamasından sonra yapılan analizlerde de mini- VIDAS cihazının bütün pozitif örnekleri tayin etmesinden dolayı spesifikliği %100 ve hatalı pozitif oranı %0 olarak elde edilmiştir.

12 Mini-VIDAS cihazı ile L.monocytogenes ve Salmonella tayininde hatalı sonuç alınmamış olması büyük bir avantajdır. Ayrıca cihaz kullanımının pratikliği ve tüm besiyerlerinin kullanıma hazır olması, işgücü ve zamandan tasarruf sağlamaktadır. Analiz süreleri açısından bir değerlendirme yapılacak olursa; mini-vidas cihazı ile L. monocytogenes tayininde; önzenginleştirme ve zenginleştirme basamakları ISO 11290'daki gibidir. Zenginleştirmeden sonra 500 µl alınarak, mini-vidas ile 70 dakikada sonuç alınmaktadır. Sonuç negatif ise herhangibir işleme gerek olmamakta, pozitif ise, L. monocytogene s' in doğrulanması gerekmektedir. ISO yönteminde ise zenginleştirmeden sonra 24 satlik ilave inkübasyon süresine ihtiyaç bulunmakta, şüpheli koloniler doğrulanmaktadır. Doğrulama her iki yöntemde de aynıdır. Salmonella analizinde her iki yöntemdeki önzenginleştirme ve zenginleştirme basamakları süre açısından benzerlik göstermektedir. Zenginleştirmeden sonra, mini-vidas cihazında 40 dakika sonra pozitif veya negatif sonuç elde edilmekte, üçüncü günde sonuç alınmaktadır. Klasik yöntemde ise katı besiyerine ekilip 24 saatlik inkübasyondan sonra şüpheli koloniler elde edilmektedir. Doğrulama her iki yöntemde de aynıdır. Ancak bulgularımızda görüldüğü gibi ISO yönteminde Salmonella olmayan enterobacteriaceae üyeleri de şüpheli olarak belirlenebilmektedir. Doğrulama çalışmalarının API sistemi ile yapılması ise büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Teşekkür Bu çalışmanın Đ.T.Ü. Gıda Mühendisliği Bölümü Laboratuvarında gerçekleştirilmesinde mini-vidas cihazı ve ilgili kitleri temin eden BioMerieux Diagnostik A.Ş.'ye ve özellikle Sayın Mehmet Baysal'a teşekkürlerimizi sunarız. KAYNAKLAR Araujo, V. S., Pagliares, V. A., Queiroz, M. L. P., Freitas-Almeida, A. C., 2002 Occurrence of Staphylococcus and enteropathogens in soft cheese commercialized in the city of Rio de Janerio, Brazil, Journal of Applied Microbiology, 92, Arıcı, M., Demirci, M., Gündüz, H. H., Listeria monocytogenes 'in inek ve koyun sütünden yapılan beyaz peynirlerin imalat, olgunlaşma ve depolama aşamalarındaki durumu, Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 2 (5), Bodur, A.E., 199. Van piyasasında satışa sunulan tereyağların fiziksel kimyasal mikrobiyolojik ve duyusal özellikleri üzerine bir araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Van. Brehm-Stecher, B. F., Improved methods for the detection and characterization of Listeria and Salmonella, PhD Thesis, University of Wisconsin, Madison. CDC, Center for Disease Control Dıraman, H., Trakya bölgesinde üretilen vakum paketlenmiş taze kaşar peynirlerinin teknolojisi, fiziksel, kimyasal ve Mikrobiyolojik nitelikleri ve enerji değerleri üzerinde araştırmalar, Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekirdağ.

13 Donnelly, C. W., Concerns of microbial pathogens in association with dairy foods, Journal of Dairy Science, 7, Dufrenne J., Soentoro P., Tatini S., Day T., Notermans S., Characteristics of Bacillus cereus related to safe food production, International Journal of Food Microbiogy, 2, Efe, A. ve Heperkan, D Tulum peynirlerinde patojen bakteriler II. Gıda Mühendisliği Ulusal Sempozyumu Bildiri kitabı (A.Öztan ve H.Vural ed) Ankara. El-Gazzar, F. E., Marth, E. H., Salmonellae, Salmonellosis and dairy foods: a rewiev, Journal of Dairy Science, 75, Escartin, E. F., Castillo, A., Hinojosa-Puga, A., Saldana-Lozano, J., Prevalence of Salmonella in chorizo and its survival under different storage temperatures, Food Microbiology, 16, Gangar, V., Curiale, M. S., D'onorio, A., Schultz, A., VIDAS Enzyme linked immunofluorescent assay for detection of Listeria in foods: Collaborative study, Journal of AOAC International, 8 (4), Gombas, D. E., Chen, Y., Clavero, R. S., Scott, V. N., 200. Survey of Listeria monocytogenes in ready-to-eat foods, Journal of Food Protection, 66 (4), Hayaloğlu, A.A. ve Konar, A., A comparative;study on microbiological quality of butter produced from yoghurt and cream in Malatya region, Gıda, 26 (6), Heperkan, D., Sarıyar, L. ve Aytekin, A Peynirlerde Escherichia coli gelişmesi ve hijyenin önemi.animal. 9 (102) : (II. Bölüm) Yıl 9 Sayı 10: Holliday, S. L., Adler, B. B., Beuchat, L. R., Viability of Salmonella, Escherichia coli O157:H7, and Listeria monocytogenes in butter, yellow fat spreads, and margarine as affected by temperature and physical abuse, Food Microbiology, 20, ISO-11290, Horizontal method for the detection and enumeration of Listeria monocytogenes, Part 2: Enumeration method, International Organization for Standardization, Geneva. ISO-6579, Horizontal method for the detection of Salmonella spp, International Organization for Standardization, Geneva. Jay, J.M Modern Food Microbiology An Avi Book Publishing by Van Nostrand Reinhold, NY.

14 Kınık Ö., Gönç S., Akalın S., Çiğ sütte patojen mikroorganizmalar, Uluslararası Sütçülük Federasyonu Bülteni, 527. Koivunen, J., Siitonen, A., Heinonen-Tanski, H., 200. Elimination of enteric bacteria in biological-chemical wastewater treatment and tertiary filtration units, Water Research, 7, Kyriakides, A., Bell, C., Listeria monocytogenes in Foodborne pathogens: hazards, risk analysis and control, Eds. Blackburn, C. W., McClure, P. J., Woodhead, Cambridge. Leuschner, R. G. K., Boughtflower, M. P., Laboratory-scale preparation of soft cheese artificially contaminated with low levels of Escherichia coli 0157, Listeria monocytogenes and Salmonella enterica serovars typhimurium, enteritidis and dublin, Journal of Food Protection, 65 (), Maijala, R., Lyytikainen, O., Johansson, T., Autio, T., Haavisto, L., Honkanen-Buzalski, T., Exposure of Listeria moncytogenes within an epidemic caused by butter in Finland, Đnternational Journal of Food Microbiology, 70, McMahon, W. A., Schultz, A., 2004a. Evaluation of VIDAS Immuno-concentration Salmonella (ICS) plus selective plate method (Hektoen enteric, Bismuth sulfite, Salmonella identification) for detection of Salmonella in selected foods (method modification ): collaborative study, Journal of AOAC International, 87 (2), McMahon, W. A., Shultz, A. M., Johnson, R. L., 2004b. Evaluation of VIDAS salmonella (SLM) immunoassay method with Rappaport-Vassiliadis (RV) medium for detection of Salmonella in foods: collaborative study, Journal of AOAC International, 87 (4), Rue K., Grijspeerdt K., Herman L., A Belgian survey of hygiene indicator bacteria and pathogenic bacteria in raw milk and direct marketing of raw milk farm products, Journal of Food Safety, 24 (1), Sarımehmetoglu, B., Kuplulu, O., Celik, T. H., Detection of aflatoksin M 1 in cheese samples by ELISA, Food Control, 15, Sewell, A. M., Warburton, D. W., Boville, A., Daley, E. F., Mullen, K., 200. The development of an efficient and rapid enzyme linked fluorescent assay method for the detection of Listeria spp. from foods, Inter national Journal of Food Microbiology, 81, Silbernagel, K. M., Carver, C. N., Jechorek, R. P., Evaluation of VIDAS Listeria monocytogenes II (LMO2) ımmunoassay method for the detection of Listeria monocytogenes in foods: Collaborative study, Journal of AOAC International 87 (5), Şık, B., Küçükçetin, A., Yaygın, H., Physicochemical quality and occurrence of bacterial pathogens in white pickled cheese, Milchwissenschaft, 59 (11-12), Şimşek, O., Kurultay, Ş., Arıcı, M., Tekirdağ ili merkezinde tüketime sunulan kahvaltılık tereyağların bazı nitelikleri üzerine araştırmalar, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 4 (1-2),

15 Yaldız, O., Kırklareli il merkezinde tüketime sunulan taze ve eski kaşarların kimyasal bileşimlerinin ve hijyenik kalitesinin belirlenmesi üzerine bir araştırma, Yüksek Lisans Tezi, U.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Bursa. Başarı Hikayeleri Size de bu yakışırdı. CAFE WIEN'de kendimizi güvende hissediyoruz! Café Wien müşterileri hijyen denetimlerinden duydukları memnuniyeti böyle ifade ediyor Uluslararası bir zincirin halkası olan CAFE WIEN, Viyana benzeri bir kahvehane kültürünü 20. yüzyıl başlarında yakalamış olmasına rağmen, yüzyılın ikinci yarısında kahvehane geleneğinin yavaş yavaş yok olduğu Đstanbul'da, uzun bir aradan sonra açılan ilk café özelliği taşıyor. Đstanbul'da Reasürans Çarşısı CAFE WIEN ve Nişantaşı Café Melange olarak faaliyetlerini yürüten işletme, düzenli olarak Kalite Sistem Laboratuarları Hijyen Denetim ekipleri tarafından denetleniyor. Pasta ve cookie benzeri tüm ürünlerin üretimi, doğumgünü ve düğün pastaları hazırlanması, davetcatering siparişleri, kendi üretimi olmayan işletmeler için toptan patisserie üretimi ve Café Wien Çikolata 'nın satışını gerçekleştiren tesis, bu ayki e-haber'in başarı hikâyelerinde sizlerle KSL-e HABER Mutfağınızda düzenli olarak uygulanan Hijyen denetimleri kuruluşunuza neler kazandırdı? Café Wien Bağımsız bir şekilde denetleniyor olmak, kendi göremediğimiz eksikleri görüp düzeltmemizi sağlıyor. Düzenli olarak denetleniyor olmak ise, bize her denetimde yeni bir bilgi öğrenip

16 kendimizi devamlı olarak geliştirme imkânını veriyor. Denetimler başlamadan önce, tüm ekip eğitimden geçtik. Eğitimin sonunda sınav olup sertifika aldık. Gıda güvenliği ve hijyen, insan sağlığı için vazgeçilmez olduğundan yaşamın her alanında faydalanabileceğimiz önemli bilgiler edindik. Çoğumuz sertifikalarımızı çerçeleveletip astık. Özellikle aramızda herhangi bir diploması olmayanlar için bu eğitimi tamamlayıp bir sertifika almış olmak çok değerli. KSL-e HABER Müşteri ve çalışanlarınız gıda güvenliği konusunda yaptığınız çalışmalar hakkında neler düşünüyor? Café Wien Girişte asılı olan denetim tablomuzu düzenli olarak takip ediyorlar. Size de bu yakışırdı. CAFE WIEN 'de kendimizi güvende hissediyoruz. diyorlar. KSL-e HABER Son olarak 2006' da gerçekleştireceğiniz yeni projeleriniz neler, kısaca aktarabilir misiniz? Café Wien 2006'da Kanyon Alışveriş Merkezi'nde şubemiz açılacak. Ayrıca, düğün pastası ve çocuk doğumgünü pastalarında süsleme teknikleri konusundaki yeni uygulamalarımız çok ilgi görüyor. 2006'da gelen siparişleri karşılayabilmek için ekibimizi büyüttük. Şebnem Özcibir SÜKAN Genel Müdür

17 Başarı Hikayeleri bölümünün ikinci konuğu, uzak doğunun sıcak mutfağını ve nefis lezzetlerini ülkemize getiren SuchiCO Restorant zinciriı. 1 yıldan fazla süredir mutfaklarında Hijyen denetimlerine katıldığımız Suchico'da yerli ve yabancı tüm çalışanlar hijyen eğitimleri alıyor. Gıda Hijyeni konusunda alınan eğitim ve denetimlerin Müşterilerinin Suchico'ya olan güvenini artırdığını ifade eden, Kalite Güvence Sorumlusu Sinem Torun, çalışmalarını şöyle aktardı. KSL-e HABER Suchico'yu okuyucularımıza kısaca tanıtabilir misiniz? Sushico 1997 yılından bu yana Tayland, Çin ve Japon mutfağı dahil olmak üzere Uzakdoğu lezzetleri ile Đstanbul'da; Ataşehir, Suadiye, Levent Đş Kule, Nişantaşı, Koşuyolu, Kemerburgaz, ve Ankara Gaziosmanpaşa'da hizmet veren Sushico Chines In Town, zincirin en son ve en iddialı olan halkasını Pera'da açtı. Mekan dekorasyonu ve Pera'ya özel olarak geliştirilmiş mönüsü ile Türkiye'nin Uzakdoğu mutfağı konusunda en gelişmiş restoranı olma iddiasında. Oturmalı 200 ayakta 400 kişilik mekanda, 14 metrelik barıyla her türlü davet, organizasyon ve parti için uygun bir mekan. KSL-e HABER Mutfağınızda düzenli olarak uygulanan Hijyen denetimleri kuruluşunuza neler kazandırdı? Sushico Bir seneyi aşkın bir süredir uygulanan denetimleriniz ve bizler tarafından yapılan denetimler sonucu çalışanlarımız gıda hijyeni konusunda eğitimli hale gelmişlerdir. Bu sayede bilinçli ve disiplin kazanmış çalışanlarla restoranlarımız daha da kaliteli mekanlar haline gelmiştir KSL-e HABER Müşteri ve çalışanlarınız gıda güvenliği konusunda yaptığınız çalışmalar hakkında neler düşünüyor? Sushico Bu çalışmalar öncelikle müşterilerimizin bize olan güvenini arttırdı.. Çalışanlarımız daha da bilinçlendi ve bizim gıda güvenliği konusunda koyduğumuz kurallara daha çok dikkat etmeye başladılar.

18 KSL-e HABER Son olarak 2006' da gerçekleştireceğiniz yeni projeleriniz neler, kısaca aktarabilir misiniz? Sushico 2006 yılına girdiğimiz şu günlerde Pera'daki restoranımızın tanıtım çalışmaları sürmektedir. Yine bu yıl içerisinde Levent Kanyon da 9. restoranımız açılacak. Restoran sayımızdaki artışla beraber standardizasyon çalışmalarına da hız kazandırdık.. Bu çalışmalar 2006 yılında da devam edecek. Ayrıca yerli ve yabancı personele hijyen konusunda eğitimler verilmeye devam edilecek. Sinem Torum Kalite Güvence Sorumlusu Kalite Sistem'den bir AB projesi: "Tarladan Çatala Gıda Güvenliği Uzmanı Eğitim Programı" Projede oluşturulacak eğitim modülünden gıda mühendisliği kimya mühendisliği, su ürünleri mühendisliği, veteriner hekimliği, kimyagerlik, biyoloji ve ziraat mühendisliği bölümlerinden mezun veya bu bölümde son sınıfta okuyan öğrenciler yararlanabilecektir. Leonardo da Vinci programı, AB'ne üye ve aday ülkelerin mesleki eğitime yönelik politikalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen bir programdır. Bu program; ülkeler arası işbirliği ile mesleki eğitim sistemleri uygulamalarında kalitenin geliştirilmesini, yeniliklerin teşvik edilmesini ve Avrupa boyutunun yükseltilmesini amaç edinmiştir. Leonardo da Vinci projeleri ana başlıkta (A tipi, B tipi ve C tipi) toplanmıştır. Bunlardan LdV B Tipi Pilot Projeleri, Avrupa Birliği'nin var olan örgün eğitim sistemi içerisinde mesleki eğitim eskikliğinin giderilmesi ve kalitesinin yükseltilmesi ve yenilikçiliğinin teşvik edilmesi için kullanılan araçlardır. Tarladan çatala gıda güvenliğini ve izlenebirliğini sağlayacak uzmanların yetiştirilmesi amacıyla Tarladan Çatala Gıda Güvenliği Uzmanı Eğitim Programı-F4ST projesi Kalite Sistem Laboratuvarları koordinatörlüğünde Leonardo Da Vinci B Pilot Tipi Projesi olarak Eylül 2005 tarihinde Ulusal Ajansa sunmulmuş ve ön teklif aşamasını başarıyla geçmiştir. 144 adet proje teklifinden 64 tanesi 10 Şubat 2006 da Bruksel AB Komisyonuna teklif vermeye uygun bulunmuştur. AB'yi Avrupa vatandaşlarının sağlığını ve refahını sağlamak için gıda güvenliği ve kalitesine büyük önem vermektedir. Bu bağlamda bu projede, tarladan çatala etkili bir gıda güvenliği ve kontrol sistemini oluşturacak mesleki eğitim modülü hazırlanacak ve herkesin her an kolayca devam edebileceği e-learning programıyla bütünleştirilecektir. AB ülkelerinde gıdaların

19 üretiminden tüketimine kadar tüm zincirindeki gıda güvenliğini sağlayacak ve e-learning programıyla geliştirilen başka bir eğitim modülü hali hazırda yoktur. Örneğin gıda mühendisleri mezun olurken GAP, EUREPGAP gibi tarla kısmında uygulanan sistemler hakkında, ziraat mühendisleri de gıda işlemleri, gıda mikrobiyolojisi ve kimyası konusunda yeterli bilgiye sahip değildirler. Ayrıca gıda mevzuaatı, toplam kalite yönetimi gibi konularda her üniversitede verilmemektedir. Projede oluşturulacak eğitim modülünden gıda mühendisliği kimya mühendisliği, su ürünleri mühendisliği, veteriner hekimliği, kimyagerlik, biyoloji ve ziraat mühendisliği bölümlerinden mezun veya bu bölümde son sınıfta okuyan öğrenciler yararlanabilecektir. Geliştirilecek bu programdan yararlanacaklar, öncelikle tarladan çatala aşamasında kullanılan gıda güvenliği modüllerinin tamamı, toplam kalite kontrol yönetimi ve gıda mevzuatı hakkında genel olarak bilgilendirilecek sonra bu programa katılanlar yaş-meyve sebze üretimi, hayvansal üretim, gıda işleme-paketleme ve denetçilik bölümlerinden birini seçerek uzmanlaşacaktır. Bu süre boyunca, katılımcıların genel seviyesini ölçmek için düzenli sınavlar yapılacaktır ve final sınavlarındaki başarı sertifikalandırılacaktır. Projenin uygunlandığı zaman dilimi içinde e-learning modülü ve pilot workshoplardan yararlanacak kişi sayısı tüm ortak ülkeler içinde 2000 civarında öngörülmektedir ve Türkiye'den 2000 tüketiciye ulaşması hedeflenmektedir. E- learning olarak hazırlanarak programın sürdürülebilirliği sağlanacaktır. Gıda sektörü bu modülden mezun birini işe alabilir veya hali hazırda çalışan gıda güvenliği uzmanlarını faydalandırabilir. Ayrıca bakanlıkta bu modülü kullanarak resmi gıda denetçilerini yetiştirebilir. Bu projenin çatısı altında, Kalite Sistem Merkez Laboratuvarları LTD. ŞTĐ. (Türkiye), Siksali Development Centre (Estonya), Institute of Castilla and Leon (Đspanya), Thessaloniki Technology Park Management & Development Corporation S.A (Yunanistan), Hotel and Restaurant Training Centre (Letonya), Précon Food Management BV (Hollanda), Pommersche Handwerkskammer der Kleinen und Mittleren Unternehmen (Polonya), University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine Bucharest Faculty of Agriculture (Romanya), D4D Digital Brand Solutions Co. (Türkiye), Türkiye Gıda Güvenliği Derneği (Türkiye), International Centre for HACCP Innovation University of Salford (Đngiltere) bulunmaktadır ve toplam proje bütçesi Avro'dur. Ayrıntılı Bilgi: Perihan YOLCU Tel: ( dahili 148)

20 Sağlık Bakanlığı onaylı temel ĐLKYARDIM eğitimlerimiz başladı... Resmi gazetede yayımlanan, Đş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları yönetmeliği kapsamında Çalışma Bakanlığı'nın zorunlu kıldığı ve denetlemelerine Mart ayında başlanacak plan ĐLK YARDIM eğitimlerini kuruluşlarda her 20 çalışandan en az 1 kişi, imalat sektöründe ise her 10 çalışandan en az 1 kişinin alma zorunluluğu geliyor. Sağlık bakanlığı tarafından sınavı yapılan Temel Đlk Yardım Eğitimleri en fazla 20 kişilik gruplar halinde gerçekleştiriliyor. Eğitim içeriği ; Genel ilkyardım bilgileri, hasta ya da yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği verilmesi, kanama ve yaralanmalarda ilkyardım, yanık,donma ve sıcak çarpmasında,kırık çıkık ve burkulmalarda ilk yardım Test ve mülakat olmak üzere 2 aşamadan oluşan Đlkyardım konularından oluşuyor. Eğitim süresi ; 2 gün Ücret ; 200 YTL + KDV Ayrıntılı bilgi için; Aslıhan Çetin ile irtibat kurabilirsiniz. e-posta tel. (216 ) ( 172 Dahili ) 1-GENEL ĐLKYARDIM BĐLGĐLERĐ : ĐLKYARDIM EĞĐTĐMĐ KONULARI Đlkyardım nedir? Acil tedavi nedir? Đlkyardımcı kimdir? Đlkyardım ve acil tedavi arasındaki fark nedir? Đlkyardımın öncelikli amaçları nelerdir? Đlkyardımın temel uygulamaları nelerdir? Đlkyardımcının müdahale ile ilgili yapması gerekenler nelerdir? Đlkyardımcının özellikleri nasıl olmalıdır? Hayat kurtarma zinciri nedir? Đlkyardımın ABC si nedir? 2-HASTA / YARALININ VE OLAY YERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ: Đlkyardımcının bilmesi gereken ve vücudu oluşturan sistemler nelerdir? Vücutta nabız alınabilen bölgeler nelerdir? Hasta / yaralının değerlendirilmesinin amacı nedir? Hasta / yaralıların ilk değerlendirilme aşamaları nelerdir?

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı ALAN ALT ALAN KODU. (Özel)

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı ALAN ALT ALAN KODU. (Özel) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişim Programı ALAN ALT ALAN KODU Yönetim Bilimleri Ġdari Ġşler (Özel) 4.02.02.0.09. ETKĠNLĠĞĠN ADI İş Sağlığı ve

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI 2013-14 Bahar Yarıyılı Dersin adı: İLK YARDIM Dersin Kodu: TDS 108 Dersin Şubesi: ALT AKTS Kredisi: 4 1. yıl 2. yarıyıl Zorunlu

Detaylı

Editörden. Soğuk ve karlı günlerin geride kalması ümidiyle, umarım Mart ayı sektör ve ülkemiz için güzel gelişmelerin yaşanmasına vesile olur.

Editörden. Soğuk ve karlı günlerin geride kalması ümidiyle, umarım Mart ayı sektör ve ülkemiz için güzel gelişmelerin yaşanmasına vesile olur. Editörden Yeni bir KSL E-Haber'den Merhaba, Soğuk ve karlı günlerin geride kalması ümidiyle, umarım Mart ayı sektör ve ülkemiz için güzel gelişmelerin yaşanmasına vesile olur. Đçerik olarak her sayıda

Detaylı

C-Ç E-F G-Ğ 248 İLKYARDIM

C-Ç E-F G-Ğ 248 İLKYARDIM İNDEKS A A-B-C, 6 Acil taşıma yöntemleri, 55 Acil tedavi, 3,4 Açık kırık, 177 Akciğer, 41 Akrep sokması, 213 Altın beşik Dört elle altın beşik, 62 Üç elle altın beşik, 64 İki elle altın beşik, 66 Ana damara

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: İLKYARDIMIN TEMEL İLKELERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: İLKYARDIMIN TEMEL İLKELERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: İLKYARDIMIN TEMEL İLKELERİ I. İLKYARDIMIN TEMEL UYGULAMALARI...3 A. İLKYARDIM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR...3 1. İlkyardımın Tanımı...3 2. Acil Tedavinin Tanımı...3 3. İlkyardım ve

Detaylı

SALMONELLA ARANMASI. a. GENEL ÖZELLİKLERİ

SALMONELLA ARANMASI. a. GENEL ÖZELLİKLERİ SALMONELLA ARANMASI a. GENEL ÖZELLİKLERİ Enterobacteriaceae familyasına ait, Gram negatif, spor oluşturmayan, fakültatif anaerob, çubuk formunda olup, çoğu (S.pullorum, S.gallinarum ve S.arizonea türleri

Detaylı

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst.

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst. Gıda ve Yemlerde Salmonella Gelişimi imi ve Analiz Metotları Şebnem Ö Budak 08-09 09 Ekim 2008, İzmir Salmonella spp. Salmonella spp., enterobacteriaceae familyası üyesi, fakültatif anaerob, gram negatif,

Detaylı

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 18 EYLÜL 2014 1 GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI FAALİYETTE BULUNAN KURUMLAR Özel Okullar Okul öncesi İlkokul Ortaokul Lise MTSK (3.437) Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri

Detaylı

2013-2014 ÖĞRETİM YILI LABORATUVAR DERSLERİ BAŞLAMA, BİTİŞ VE SINAV TARİHLERİ

2013-2014 ÖĞRETİM YILI LABORATUVAR DERSLERİ BAŞLAMA, BİTİŞ VE SINAV TARİHLERİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ UZAKTAN EĞİTİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI 2013-2014 ÖĞRETİM YILI LABORATUVAR DERSLERİ KAYIT DUYURUSU ÖNEMLİ UYARILAR LABORATUVAR DERSLERİNE KAYIT İŞLEMLERİ 05-09 MAYIS 2014 TARİHLERİ ARASINDA

Detaylı

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI UZAKTAN EĞİTİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI DERS PLANI GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ ÖNLİSANS PROGRAMI

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI UZAKTAN EĞİTİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI DERS PLANI GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ ÖNLİSANS PROGRAMI GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ ÖNLİSANS PROGRAMI Uygulama Dersinin Adı SINAV TARİHLERİ SINAV TÜRÜ VE YÜZDELİK BİLGİLERİ Gıda Laboratuvarı Dersi Programı (GKA220U) (2 Hafta) ARA SINAV 09.06.2017 DÖNEM

Detaylı

Süt ve Süt Ürünlerinde Hijyen ve Kontroller (27-31 Mayıs 2013, Brescia, İTALYA)

Süt ve Süt Ürünlerinde Hijyen ve Kontroller (27-31 Mayıs 2013, Brescia, İTALYA) Süt ve Süt Ürünlerinde Hijyen ve Kontroller (27-31 Mayıs 2013, Brescia, İTALYA) Dr. İLKNUR GÖNENÇ Gıda Mühendisi 30 EKİM 2013 ANKARA SUNU AKIŞI Eğitim; Amaç Yer Ġçerik Değerlendirme Eğitimle İlgili Bilgiler

Detaylı

İLK YARDIMIN TEMEL UYGULAMALARI...1

İLK YARDIMIN TEMEL UYGULAMALARI...1 İÇİNDEKİLER Bölüm I: İLK YARDIMIN TEMEL UYGULAMALARI...1 A. İLK YARDIM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR...1 1. İlk Yardım ve Acil Bakımın Özellikleri...2 B. KORUMA...12 1. Olay Yerinin Değerlendirilmesi...12 2. Olay

Detaylı

EYLÜL 2011 S0485&S0486

EYLÜL 2011 S0485&S0486 İSTANBUL İL KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ GIDA MİKROBİYOLOJİSİNDE DIŞ KALİTE DEĞERLENDİRMESİ (EQA=EXTERNAL QUALITY ASSESMENT) SONUÇ RAPORU EYLÜL 2011 S0485&S0486 İstanbul İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Detaylı

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI UZAKTAN EĞİTİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI DERS PLANI GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ ÖNLİSANS PROGRAMI

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI UZAKTAN EĞİTİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI DERS PLANI GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ ÖNLİSANS PROGRAMI Uygulama Dersinin Adı SINAV TARİHLERİ SINAV TÜRÜ VE YÜZDELİK BİLGİLERİ Gıda Laboratuvarı Dersi Programı (GKA220U) (3 Hafta) ARA SINAV 09.06.2017 (%15); 16.06.2017 (%15) DÖNEM SONU SINAVI 23.06.2017 ARA

Detaylı

ÇOKLU TÜP FERMANTASYON YÖNTEMİ İLE TOPLAM KOLİFORM TAYİNİ. Koliform Bakteri Grubunun Tanımı

ÇOKLU TÜP FERMANTASYON YÖNTEMİ İLE TOPLAM KOLİFORM TAYİNİ. Koliform Bakteri Grubunun Tanımı ÇOKLU TÜP FERMANTASYON YÖNTEMİ İLE TOPLAM KOLİFORM TAYİNİ Koliform Bakteri Grubunun Tanımı Koliform grubunu oluşturan bakteriler; tamamı aerobik veya fakültatif anaerobik olan, gram negatif, spor oluşturmayan,

Detaylı

HAYVANSAL GIDALARDA LISTERIA TÜRLERİNİN VARLIĞININ KONVANSİYONEL VE İMMUNOLOJİK YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI

HAYVANSAL GIDALARDA LISTERIA TÜRLERİNİN VARLIĞININ KONVANSİYONEL VE İMMUNOLOJİK YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI TÜRKİYE 12. GIDA KONGRESİ 05-07 EKİM 2016; EDİRNE HAYVANSAL GIDALARDA LISTERIA TÜRLERİNİN VARLIĞININ KONVANSİYONEL VE İMMUNOLOJİK YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI Ayla EYİ GENCAN *, İlker Turan AKOĞLU, İbrahim

Detaylı

Numuneden 10 gr tartılır, 90 ml BPW üzerine eklenerek stomacher de (stomacher yoksa elde) homojen hale getirilir. Bu, 1/10 luk ilk dilusyondur.

Numuneden 10 gr tartılır, 90 ml BPW üzerine eklenerek stomacher de (stomacher yoksa elde) homojen hale getirilir. Bu, 1/10 luk ilk dilusyondur. Besiyerlerinin genel özellikleri ile ilgili bilgi ve resimler aşağıdadır. Numuneden 10 gr tartılır, 90 ml BPW üzerine eklenerek stomacher de (stomacher yoksa elde) homojen hale getirilir. Bu, 1/10 luk

Detaylı

Editörler. Doç.Dr.Hicran Yıldız & Dr.Emine Çatal İLK YARDIM

Editörler. Doç.Dr.Hicran Yıldız & Dr.Emine Çatal İLK YARDIM Editörler Doç.Dr.Hicran Yıldız & Dr.Emine Çatal İLK YARDIM Yazarlar Prof. Dr. Sakine Boyraz Doç.Dr.Hicran Yıldız Doç.Dr.Neriman Akansel Yrd.Doç.Dr. Evrim Çelebi Yrd.Doç.Dr. Funda Çetinkaya Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

EYLÜL 2010 S0461&S0462

EYLÜL 2010 S0461&S0462 İSTANBUL İL KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ GIDA MİKROBİYOLOJİSİNDE DIŞ KALİTE DEĞERLENDİRMESİ (EQA=EXTERNAL QUALITY ASSESMENT) SONUÇ RAPORU EYLÜL 2010 S0461&S0462 İstanbul İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Detaylı

TEBLİĞ VE STANDARTLARDA MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER

TEBLİĞ VE STANDARTLARDA MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER TEBLİĞ VE STANDARTLARDA MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER P R O F. D R. M Ü K E R R E M K AYA A T A T Ü R K Ü N İ V E R S İ T E S İ Z İ R A A T F A K Ü L T E S İ G I D A M Ü H E N D İ S L İ Ğ İ B Ö L Ü M Ü E R

Detaylı

Gıda Zehirlenmesi ve Önlenmesi

Gıda Zehirlenmesi ve Önlenmesi (16.12.2001) İçindekiler... 1 Gıda Zehirlenmesi Nasıl Oluşur?... 1 Gıdalara Nasıl Bulaşma Olur?... 2 Gıda Zehirlenmesi Nasıl Önlenir?... 3 Bazı Yaygın Gıda Zehirleyen Bakteriler... 3 Salmonella... 3 Bacillus...

Detaylı

Gıda zehirlenmeleri neden önemlidir?

Gıda zehirlenmeleri neden önemlidir? GIDA KAYNAKLI İNTOKSİKASYON VE ENFEKSİYONLAR Gıda zehirlenmesi nedir? 1 2 İNTOKSİKASYON TİPİ GIDA ZEHİRLENMESİ Bazı bakteriler gıda üzerinde gelişerek toksin üretirler ve toksin içeren gıdanın tüketilmesi

Detaylı

Öğrenim Durumu. Verdiği Dersler

Öğrenim Durumu. Verdiği Dersler Kişisel Bilgiler Ad-Soyad : Süreyya SALTAN EVRENSEL Ünvan : Yrd.Doç.Dr E-posta : ssaltanev@ gmail.com Telefon :02242942342 Göreve Başlama Tarihi :29/12/1986 Uzmanlık Alanları : Laboratuar Teknikleri, Süt

Detaylı

İzolasyon ve İdentifikasyon

İzolasyon ve İdentifikasyon İzolasyon ve İdentifikasyon (9. Hafta) 1 İzolasyon : Ayırmak İzolasyon Mikrobiyolojide izolasyon? Hangi amaçlarla izolasyon yapılır? Endüstriyel mikroorganizmalar Bozulma ve/veya hastalık etmeni mikroorganizmalar

Detaylı

Sami EROL Gıda Mühendisi Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda Kontrol ve Laboratuvarlar Dairesi

Sami EROL Gıda Mühendisi Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda Kontrol ve Laboratuvarlar Dairesi Sami EROL Gıda Mühendisi Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda Kontrol ve Laboratuvarlar Dairesi 1 24 Aralık 2012-22 Mart 2013 Maryland Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri 2 3 Maryland Üniversitesi

Detaylı

1. Buzdolabı Kullanımı 6. Ellerin Yıkanması

1. Buzdolabı Kullanımı 6. Ellerin Yıkanması ON DOĞRU MUTFAK UYGULAMASI 1. Buzdolabı Kullanımı 6. Ellerin Yıkanması 2. Donmuş Etlerin Çözündürülmesi 7. Mutfak Bez ve Süngerlerinin Temizliği 3. Etlerin Pişirilmesi 8. Kesme Tahtasının Temizliği 4.

Detaylı

MAYIS 2012 S0501&S0502

MAYIS 2012 S0501&S0502 İSTANBUL GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ GIDA MİKROBİYOLOJİSİNDE DIŞ KALİTE DEĞERLENDİRMESİ (EQA=EXTERNAL QUALITY ASSESMENT) SONUÇ RAPORU MAYIS 2012 S0501&S0502 İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Detaylı

PEYNİR, TEREYAĞI VE KUMPİRDE PATOJENİK MİKROFLORANIN BELİRLENMESİ VE BAZI PATOJENLERİN VIDAS YÖNTEMİ İLE TAYİNİ YÜKSEK LİSANS TEZİ.

PEYNİR, TEREYAĞI VE KUMPİRDE PATOJENİK MİKROFLORANIN BELİRLENMESİ VE BAZI PATOJENLERİN VIDAS YÖNTEMİ İLE TAYİNİ YÜKSEK LİSANS TEZİ. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PEYNİR, TEREYAĞI VE KUMPİRDE PATOJENİK MİKROFLORANIN BELİRLENMESİ VE BAZI PATOJENLERİN VIDAS YÖNTEMİ İLE TAYİNİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hatice İmge OKTAY

Detaylı

Tüketime Sunulan Çeşitli Gıda Gruplarının Bacillus cereus ile Kontaminasyonu, Korelasyonu ve Halk Sağlığı Üzerine Etkilerinin Araştırılması 1

Tüketime Sunulan Çeşitli Gıda Gruplarının Bacillus cereus ile Kontaminasyonu, Korelasyonu ve Halk Sağlığı Üzerine Etkilerinin Araştırılması 1 MSc. Fatih ÇAKMAK Aybak Natura Gıda Analiz Laboratuarı, İzmir Tüketime Sunulan Çeşitli Gıda Gruplarının Bacillus cereus ile Kontaminasyonu, Korelasyonu ve Halk Sağlığı Üzerine Etkilerinin Araştırılması

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, gıdaların mikrobiyolojik kriterleri ile gıda işletmecilerinin uyması ve uygulaması gereken kuralları kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, gıdaların mikrobiyolojik kriterleri ile gıda işletmecilerinin uyması ve uygulaması gereken kuralları kapsar. TÜRK GIDA KODEKSİ MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 29.12.2011-28157 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Deney Laboratuvarı Adresi : Yenisahra Mah. Fatih Cad.. No:18/20 Ataşehir 34347 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0216 470 81 48 Faks : 0216 470 09 38 E-Posta : saniter@saniter.com.tr

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİMCİ EĞİTİMİ DÜZENLEME YETKİ BELGESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİMCİ EĞİTİMİ DÜZENLEME YETKİ BELGESİ (EK-1) T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Belge No : EĞİTİMCİ EĞİTİMİ DÜZENLEME YETKİ BELGESİ Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluşun: ADI : ADRESİ ve TEL : BELGE GEÇERLİLİK TARİHİ

Detaylı

HİJYEN VE SANİTASYON

HİJYEN VE SANİTASYON HİJYEN VE SANİTASYON TEMİZLİK+ HİJYEN= SANİTASYON Bulunduğumuz ortamda hastalık yapan mikroorganizmaların hastalık yapamayacak seviyede bulunma durumuna hijyen denir. Sağlıklı (temiz ve hijyenik) bir ortamın

Detaylı

ÖZEL İSTEK - ANALİZ RAPORU

ÖZEL İSTEK - ANALİZ RAPORU Rapor No. ST-04643 in Amacı i Talep Eden Kuruluş Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Tarih 8/03/206 Lebeni Çorba (Şahit Numune) Steril kilitli poşet 350 g 4 C 9/03/206 Saat 000 9/03/206 Saat 05 ST-04643 Tarafımızdan

Detaylı

Sonuçların Gönderildiği Son Tarihi : 10 Ekim 2014

Sonuçların Gönderildiği Son Tarihi : 10 Ekim 2014 İSTANBUL GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ GIDA MİKROBİYOLOJİSİNDE DIŞ KALİTE DEĞERLENDİRMESİ (EQA=EXTERNAL QUALITY ASSESMENT) SONUÇ RAPORU EYLÜL 2014 S0557&S0558 İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Detaylı

DEPOLAMA UYGULAMALARI. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006

DEPOLAMA UYGULAMALARI. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 DEPOLAMA UYGULAMALARI Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 1 Gıda Maddelerinin Depolanması Gıda maddeleri canlı kaynaklı maddelerdir. Bu nedenle özel olarak saklanması gerekir. Aksi durumda büyük miktarlarda

Detaylı

GIDA KAYNAKLI HASTALIKLAR. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006

GIDA KAYNAKLI HASTALIKLAR. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 GIDA KAYNAKLI HASTALIKLAR Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 1 Amaç Eğitimin amacı : Gıda sanayinde hataların sonuçlarını belirtmek. Yaptığımız işin ciddiyetini göstermek. Dikkatli olunmaması durumunda gıdaların

Detaylı

PROJE SAHİBİ KURUM: ANKARA BÖLGESİ VETERİNER HEKİMLERİ ODASI PROJE ADI: HİJYENİK GIDA ÜRETİMİ (HYGIENIC FOOD PRODUCTION)

PROJE SAHİBİ KURUM: ANKARA BÖLGESİ VETERİNER HEKİMLERİ ODASI PROJE ADI: HİJYENİK GIDA ÜRETİMİ (HYGIENIC FOOD PRODUCTION) PROJE SAHİBİ KURUM: ANKARA BÖLGESİ VETERİNER HEKİMLERİ ODASI PROJE ADI: HİJYENİK GIDA ÜRETİMİ (HYGIENIC FOOD PRODUCTION) Projemiz Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Eğitim ve Gençlik programları Merkezi Başkanlığı

Detaylı

Bimes Biyomedikal Sistemler ve Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Çetin Emeç Bulvarı 6. Cad. 64/4 06460 A.Öveçler ANKARA Tel: (0 312) 473 17 83 Fax: (0

Bimes Biyomedikal Sistemler ve Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Çetin Emeç Bulvarı 6. Cad. 64/4 06460 A.Öveçler ANKARA Tel: (0 312) 473 17 83 Fax: (0 3M PETRİFİLM ENTEROBAKTER SAYIM PLAKALARI Birçok gıda ve içecek işletmecilerinin, patojen bakterileri öldürmek için uyguladıkları en az bir basamak vardır. Yalnız ambalajlama öncesinde tekrar kontaminasyon

Detaylı

İzmir'de Piyasada Açıkta Satışa Sunulan Bazı Gıdaların Staphylococcus aureus ve Enterotoksinleri Bakımından İncelenmesi 1

İzmir'de Piyasada Açıkta Satışa Sunulan Bazı Gıdaların Staphylococcus aureus ve Enterotoksinleri Bakımından İncelenmesi 1 Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi Yıl: 2005 Cilt: 03 Sayı: 06 Sayfa: 6 www.mikrobiyoloji.org/pdf/702050601.pdf İzmir'de Piyasada Açıkta Satışa Sunulan Bazı Gıdaların Staphylococcus aureus ve Enterotoksinleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SAĞLIK ALANI İLK YARDIM KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SAĞLIK ALANI İLK YARDIM KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SAĞLIK ALANI İLK YARDIM KURS PROGRAMI Ankara, 2016 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 1 PROGRAMIN DAYANAĞI... 1 PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI... 1 EĞİTİMCİLERİN

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : VEZİRÇİFTLİĞİ MAH. YENİ GÖLCÜK YOLU NO:104 BAŞİSKELE 41140 KOCAELİ / TÜRKİYE Tel : 0262 349 42 42 Faks : 0262 349 42 43 E-Posta : info@kocaelisistemgidalab.com

Detaylı

KLİMALARDA ÜREYEN BAKTERİLERE BİTKİSEL YAĞLARIN ETKİSİ

KLİMALARDA ÜREYEN BAKTERİLERE BİTKİSEL YAĞLARIN ETKİSİ KLİMALARDA ÜREYEN BAKTERİLERE BİTKİSEL YAĞLARIN ETKİSİ Hazırlayan Öğrenciler Fulya MORDOĞAN 7-B Pırıl ALP 7-B Danışman Öğretmen Demet EROL İZMİR, 2012 1 İÇİNDEKİLER 1. Proje özeti...3 2. Projenin amacı...3

Detaylı

İLKYARDIM. www.hiasd.org

İLKYARDIM. www.hiasd.org İLKYARDIM www.hiasd.org Misyon & Vizyon Plan İlkyardım tanımı İlkyardım malzemeleri Haberleşme Kırık-çıkık Kanama Yanık Sara Hayvan dostlarımız Zehirlenme Duman zehirlenmesi Elektrik çarpması Kalp krizi

Detaylı

Kaç çeşit yara vardır? Kesik Yaralar Ezikli Yaralar Delici Yaralar Parçalı Yaralar Enfekte Yaralar

Kaç çeşit yara vardır? Kesik Yaralar Ezikli Yaralar Delici Yaralar Parçalı Yaralar Enfekte Yaralar YARALANMALAR YARA NEDİR? Bir travma sonucu deri yada mukozanın bütünlüğünün bozulmasıdır. Aynı zamanda kan damarları, adale ve sinir gibi yapılar etkilenebilir. Derinin koruma özelliği bozulacağından enfeksiyon

Detaylı

Farklı Bir Pişirme ve Gıda Saklama Yöntemi: Sous Vide

Farklı Bir Pişirme ve Gıda Saklama Yöntemi: Sous Vide Farklı Bir Pişirme ve Gıda Saklama Yöntemi: Sous Vide Günümüzde tüketicilerin yemek yeme ve yemek hazırlama faaliyetleri için ayırabildikleri zaman iyice kısıtlanmıştır. İş hayatının yoğun temposu çalışanları

Detaylı

ISO 22000 TEHLİKE VE RİSK ANALİZİ TALİMATI

ISO 22000 TEHLİKE VE RİSK ANALİZİ TALİMATI SAYFA NO 1/5 1. AMAÇ Bu talimatta; - ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi içerisinde işletmede muhtemel olan bütün tehlikelerin veya risklerin tespit edilmesi, - Mevcut tehlike ve/veya risklerin tanımlanması,

Detaylı

SU ÜRÜNLERİİŞLEME TESİSİNDEKİ MİKROBİYAL FLORANIN DEĞİŞİMİNDE TİCARİ DEZENFEKTANLARIN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI. Aysu BESLER

SU ÜRÜNLERİİŞLEME TESİSİNDEKİ MİKROBİYAL FLORANIN DEĞİŞİMİNDE TİCARİ DEZENFEKTANLARIN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI. Aysu BESLER SU ÜRÜNLERİİŞLEME TESİSİNDEKİ MİKROBİYAL FLORANIN DEĞİŞİMİNDE TİCARİ DEZENFEKTANLARIN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Aysu BESLER SUNUM PLANI Konu ve kapsam Amaç Yöntem Bulgular Sonuç ve Öneriler http://kaymurgida.com.tr/murat_fab/isleme.html

Detaylı

Ġ.Ü. MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ MĠKROORGANĠZMALARIN ASEPTĠK TRANSFERĠ VE ÇĠZGĠ EKĠM

Ġ.Ü. MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ MĠKROORGANĠZMALARIN ASEPTĠK TRANSFERĠ VE ÇĠZGĠ EKĠM Ġ.Ü. MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ Çevre Mikrobiyolojisi Dersi Laboratuvar Uygulama 4 MĠKROORGANĠZMALARIN ASEPTĠK TRANSFERĠ VE ÇĠZGĠ EKĠM 1. ASEPTĠK TEKNĠKLER Mikroorganizmalar, teneffüs

Detaylı

Su Mikrobiyolojisi 02

Su Mikrobiyolojisi 02 İNSANİ TÜKETİM M AMAÇLI SULARDA MEMBRAN FİLTRASYON F YÖNTEMY NTEMİ İLE MİKROBM KROBİYOLOJİK K ANALİZLER Prof. Dr. Kadir HALKMAN Ankara Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü Su Mikrobiyolojisi 02 Su Mikrobiyolojisi

Detaylı

Erzurum Piyasasından Temin Edilen Salamura Beyaz Peynirlerde Listeria monocytogenes Varlığı ve Bazı Mikrobiyolojik Özeliklerinin Belirlenmesi

Erzurum Piyasasından Temin Edilen Salamura Beyaz Peynirlerde Listeria monocytogenes Varlığı ve Bazı Mikrobiyolojik Özeliklerinin Belirlenmesi Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 38 (2), 137-141, 2007 ISSN : 1300-9036 Erzurum Piyasasından Temin Edilen Salamura Beyaz Peynirlerde Listeria monocytogenes Varlığı ve Bazı Mikrobiyolojik Özeliklerinin Belirlenmesi

Detaylı

Madde 2- Bu Tebliğ krema ve kaymağı kapsar. Bitkisel yağ esaslı köpük kremayı kapsamaz.

Madde 2- Bu Tebliğ krema ve kaymağı kapsar. Bitkisel yağ esaslı köpük kremayı kapsamaz. Krema ve Kaymak Tebliği R.G. Tarihi:27.09.2003 R.G. Sayısı:25242 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, krema ve kaymağın, tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlaması, işlemesi, muhafazası, depolanması,

Detaylı

Biyofilm nedir? Biyofilmler, mikroorganizmaların canlı/cansız yüzeye yapışmaları sonucu oluşan uzaklaştırılması güç tabakalardır.

Biyofilm nedir? Biyofilmler, mikroorganizmaların canlı/cansız yüzeye yapışmaları sonucu oluşan uzaklaştırılması güç tabakalardır. Biyofilm nedir? Biyofilmler, mikroorganizmaların canlı/cansız yüzeye yapışmaları sonucu oluşan uzaklaştırılması güç tabakalardır. Birbirine bağlı bu hücreler genellikle kendilerince üretilen hücre dışı

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Demet KOCATEPE Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Yiyecek İçecek İşletmeciliği Bölümü TURİZİMCİNİN MUTFAĞI

Yrd. Doç. Dr. Demet KOCATEPE Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Yiyecek İçecek İşletmeciliği Bölümü TURİZİMCİNİN MUTFAĞI Yrd. Doç. Dr. Demet KOCATEPE Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Yiyecek İçecek İşletmeciliği Bölümü TURİZİMCİNİN MUTFAĞI Tüketirken ne yediğimizi düşünüyoruz? Gerçekte ne yiyoruz! SAĞLIK RİSKİ?

Detaylı

ÖZEL İSTEK - ANALİZ RAPORU

ÖZEL İSTEK - ANALİZ RAPORU Rapor No. ST-09309 Tarih 03/06/06 Ankara Doğu Mutfak Bahçe Salata (Öğle) Steril kilitli poşet 00 g 4 C 04/06/06 Saat 00 04/06/06 Saat 5 ST-09309 Clostridium perfringens kob/g ng/g Listeria monocytogenes

Detaylı

HİJYEN VE SANİTASYON (LBV104U)

HİJYEN VE SANİTASYON (LBV104U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HİJYEN VE SANİTASYON (LBV104U) DERS

Detaylı

Diyarbakır İlinden Kasım Ayında Elde Edilen İnek Sütlerinin Dünya Sağlık Örgütü Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi

Diyarbakır İlinden Kasım Ayında Elde Edilen İnek Sütlerinin Dünya Sağlık Örgütü Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Diyarbakır İlinden Kasım Ayında Elde Edilen İnek Sütlerinin Dünya Sağlık Örgütü Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Oğur KASIRGA 1, Murat ÇİMEN 1*, Tolga İNAL 1, Dilek GAYRETLİ 1 Özet Bu çalışmada

Detaylı

SAĞLIKLI GIDA. AMAÇ : Katılımcıları, gıda, gıdanın sağlıkla ilişkisi ve sağlıklı gıda tüketimi hakkında bilgilendirmek.

SAĞLIKLI GIDA. AMAÇ : Katılımcıları, gıda, gıdanın sağlıkla ilişkisi ve sağlıklı gıda tüketimi hakkında bilgilendirmek. SAĞLIKLI GIDA SAĞLIKLI GIDA AMAÇ : Katılımcıları, gıda, gıdanın sağlıkla ilişkisi ve sağlıklı gıda tüketimi hakkında bilgilendirmek. ÖĞRENİM HEDEFLERİ : Gıda ve gıda türlerini söyleyebilme, Gıda, sağlık

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İlk Yardım

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İlk Yardım DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İlk Yardım 744004102004 8 2+0 2 5 Ön Koşul - Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Zorunlu Dersi Veren Öğretim Elemanı - Dersin Yardımcıları

Detaylı

GIDA LABORATUVARLARI. 2015 Yılı Eğitim Programı

GIDA LABORATUVARLARI. 2015 Yılı Eğitim Programı GIDA LABORATUVARLARI 2015 Yılı Eğitim Programı Gıda Laboratuvarları Eğitim Hizmetleri Intertek, sağladığı eğitim hizmetleri ile teknik farkındalık yaratmakta ve sektörde faaliyet gösteren şirketlere uzman

Detaylı

Gıda Kaynaklı İnfeksiyon Hastalıkları

Gıda Kaynaklı İnfeksiyon Hastalıkları Gıda Kaynaklı İnfeksiyon Hastalıkları Dr. Serap Şimşek-Yavuz İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Gıda Kaynaklı İnfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ Sağlık Bakanlığından Resmi Gazete Tarih: 22.05. 2002 Sayı : 24762 Değişiklik Resmi Gazete 18.03.2004 Sayı : 25406 İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

bekletilme ünitesi Sebze yıkama ünitesi Bulaşık yıkama ünitesi

bekletilme ünitesi Sebze yıkama ünitesi Bulaşık yıkama ünitesi MUTFAK HİJYENİ VE KİŞİSEL HİJYEN ENFEKSİYON KONTROL KURULU MUTFAK HİJYENİ Mutfakta fiziki iki alanlar; l Yemek pişirilme ünitesi Hazırlanan yemeklerin bekletilme ünitesi Sebze yıkama ünitesi Bulaşık yıkama

Detaylı

YARA VE YARA ÇEŞİTLERİ. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL

YARA VE YARA ÇEŞİTLERİ. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL YARA VE YARA ÇEŞİTLERİ Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL YARA VE YARA ÇEŞİTLERİ Travma; ani olarak dıştan mekanik bir etki sonucu meydana gelen, sağlığı tehdit eden, fiziksel ve ruhsal hasarlara yol açan bir olaydır.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nural KARAGÖZLÜ. Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Nural KARAGÖZLÜ. Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. Nural KARAGÖZLÜ Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Mikrobiyal kaynaklı Kimyasal kaynaklı Alerjik Diğerleri Zayıf hijyenik koşullar Gıda üretiminin büyük

Detaylı

Kars Piyasasında Tüketime Sunulan Sade Dondurmaların Mikrobiyolojik Kalitelerinin Belirlenmesi

Kars Piyasasında Tüketime Sunulan Sade Dondurmaların Mikrobiyolojik Kalitelerinin Belirlenmesi Kars Piyasasında Tüketime Sunulan Sade Dondurmaların Mikrobiyolojik Kalitelerinin Belirlenmesi Aksem AKSOY 1*, Çiğdem SEZER 2, Leyla VATANSEVER 2 1 Kafkas Üniversitesi, Kars Meslek Yüksek Okulu, Gıda Teknolojisi

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Ürünün çalışması için gerekli(üretici firmanın önerdiği agar ve brothların hepsi) besiyerleri

TEKNİK ŞARTNAME. Ürünün çalışması için gerekli(üretici firmanın önerdiği agar ve brothların hepsi) besiyerleri TEKNİK ŞARTNAME Teklif edilen ürünler aşağıdaki belirtilen özellikleri birebir karşılamalıdır. (ürün teslimatı sırasında şartname maddeleri tek tek kontrol edilecektir.) Muadil ürün kabul edilmeyecektir.

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Uzman Kalite Eğitim Danışmanlık Ve Laboratuvar Hizmetleri Ltd.şti Deney Laboratuvarı Akreditasyon No: Adresi :Mecidiye mah. Bestekar Şevki bey, Sok 32, Balmumcu

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği

TÜRK GIDA KODEKSİ Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği Resmi Gazete; tarih 02. 09. 2001, sayı: 24511 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından ve Sağlık Bakanlığından TÜRK GIDA KODEKSİ Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği (Tebliğ No : 2001 / 19) Amaç Madde 1- Bu Tebliğin

Detaylı

02. Gıda Patojenlerinin Analizi (Standart Yöntemler)

02. Gıda Patojenlerinin Analizi (Standart Yöntemler) 02. Gıda Patojenlerinin Analizi (Standart Yöntemler) Prof. Dr. A. Kadir HALKMAN Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü GDM310 Gıda Mikrobiyolojisi II Ders notu 02. Gıdalarda

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarının Adres : Merkez Mah. Ceylan Sok. No:24 Mart Plaza 2.Kat Kağıthane 34384 İSTANBUL / TÜRKİYE Akreditasyon No: Tel Faks E-Posta Website : 0212

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN: 1306-7648 Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi 2008 (1) 1-6 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Makale Türk Lokumuna Uygulanan Farklı Ambalajlama Tekniklerinin Mikrobiyolojik

Detaylı

İLKYARDIMCININ İNSAN VÜCUDU KONUSUNDA BİLMESİ GEREKENLER

İLKYARDIMCININ İNSAN VÜCUDU KONUSUNDA BİLMESİ GEREKENLER V İÇİNDEKİLER BÖLÜM I İLKYARDIM KONUSUNDA GENEL BİLGİLER İlkyardımın tanımı 3 İlkyardımın öncelikleri 5 İlkyardımda temel uygulamalar 8 Kaza ortamının değerlendirilmesi 18 Yaralı ve hastaların muayenesi,

Detaylı

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İLK YARDIM EĞİTİM MERKEZİ SERTİFİKALI TEMEL İLK YARDIM EĞİTİMİ

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İLK YARDIM EĞİTİM MERKEZİ SERTİFİKALI TEMEL İLK YARDIM EĞİTİMİ İstanbul Üniversitesi bünyesinde İstanbul Tıp Fakültesi İlk Yardım Eğitim Merkezi olarak faaliyet göstermemiz, T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün 27/01/2010 tarih ve 2545

Detaylı

E.COLI /KOLİFORM İDENTİFİKASYONU VE KÜLTiVASYONU İÇİN (TÜPTE BESİYERİ)

E.COLI /KOLİFORM İDENTİFİKASYONU VE KÜLTiVASYONU İÇİN (TÜPTE BESİYERİ) Avantaj Kullanıma hazır ürünler her anlamda dehidre besiyerlerine göre avantajlara sahiptir. En belirgin avantaj besiyeri hazırlamada zamandan tasarruf sağlanmasıdır. Ayrıca dehidre besiyerlerinin hazırlanması

Detaylı

IDC Savunma Sanayi Nakliye Ticaret A.Ş. HIZLI BİYOLOJİK PATHOJEN/TOKSİN ve KİMYASAL GAZ TESPİT SİSTEMLERİ

IDC Savunma Sanayi Nakliye Ticaret A.Ş. HIZLI BİYOLOJİK PATHOJEN/TOKSİN ve KİMYASAL GAZ TESPİT SİSTEMLERİ IDC Savunma Sanayi Nakliye Ticaret A.Ş HIZLI BİYOLOJİK PATHOJEN/TOKSİN ve KİMYASAL GAZ TESPİT SİSTEMLERİ IDC Savunma Sanayi Nakliye Ticaret A.Ş HIZLI BİYOLOJİK PATHOJEN/TOKSİN TESPİT SİSTEMLERİ Biyolojik

Detaylı

Asidik suyun özellikleri. Alkali suyun özellikleri. ph > 11 ORP < -800mV Cl içermez. ph < 2,7 ORP < 1100mV Cl derişimi: 10-80 ppm

Asidik suyun özellikleri. Alkali suyun özellikleri. ph > 11 ORP < -800mV Cl içermez. ph < 2,7 ORP < 1100mV Cl derişimi: 10-80 ppm Et Endüstrisinde Elektrolize Yükseltgen Su Uygulaması Cem Okan ÖZER, Birol KILIÇ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ Elektrolize yükseltgen su Kontaminasyon=problem Bakteriler otostopçudur.

Detaylı

VOGES PROSKAUER TESTİ

VOGES PROSKAUER TESTİ VOGES PROSKAUER TESTİ HAZIRLAYANLAR Gamze ÖZLÜ (040559023) Prof. Dr. Figen ERKOÇ Gazi Eğitim Fakültesi Bu test, bazı mikroorganizmaların glukozu fermente ederek, nötral bir ürün olan acetylmethylcarbinol'u

Detaylı

Hatice YILDIRAN. Gıda Mühendisi BURDUR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Hatice YILDIRAN. Gıda Mühendisi BURDUR İL MÜDÜRLÜĞÜ Hatice YILDIRAN Gıda Mühendisi BURDUR İL MÜDÜRLÜĞÜ GIDA TAKVİYELERİ Eğitim Yeri Eğitim Konusu : HOLLANDA-TNO : Gıda Takviyeleri Eğitim Süresi : 21 Aralık 2012-20 Mart 2013 Danışman : Dr. Koen VENEMA Eğitim

Detaylı

Bu durumda klasik yöntemler hâlâ geçerlidir ve FDA ile ISO gibi kuruluşlar bu yöntemleri esas almaktadırlar.

Bu durumda klasik yöntemler hâlâ geçerlidir ve FDA ile ISO gibi kuruluşlar bu yöntemleri esas almaktadırlar. Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi Yıl: 2006 Cilt: 04 Sayı: 05 Sayfa: 6-10 www.mikrobiyoloji.org/pdf/702060502.pdf Gıdaların Mikrobiyolojik Analizi (01) 01. Önsöz Gıda güvenliği konusunda yeni yaklaşımlar,

Detaylı

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-1

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-1 İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-1 1) Aşağıdaki durumlardan hangisinde turnike uygulanır? a) Çok sayıda yararı varsa ilkyardımcı tek ise b) Yaralının güç koşullarda bir yere taşınması gerekiyorsa

Detaylı

BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI ANALİZ FİYAT LİSTELERİ

BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI ANALİZ FİYAT LİSTELERİ BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI ANALİZ FİYAT LİSTELERİ I- İÇME SUYU ANALİZİ A- Kimyasal Analiz FİYAT 1 ph 20.00 TL 2 Klorür (klorid) 30.00 TL 3 Serbest Klor 35.00 TL 4 Total Sertlik 40.00 TL

Detaylı

www.akuademi.net [XV. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU, 01 04 Temmuz 2009, Rize]

www.akuademi.net [XV. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU, 01 04 Temmuz 2009, Rize] ERZURUM İLİNDEKİ TÜKETİCİLERİN SU ÜRÜNLERİ TÜKETİM ALIŞKANLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Pınar OĞUZHAN 1 * Simay ANGİŞ 1 Muhammed ATAMANALP 1 1 Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Anabilim Dalı.

Detaylı

Doç.Dr.Yeşim Gürol Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji

Doç.Dr.Yeşim Gürol Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Doç.Dr.Yeşim Gürol Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında kalite uygulamaları son yıllarda başta ISO 15189 kriterlerinin laboratuvarlarımıza girmesiyle

Detaylı

ANALİZ ŞARTLARI FORMU

ANALİZ ŞARTLARI FORMU KLS/4.4.FR/03 17/06/2013 00/-- 1/5 Güncelleme No:08 Güncelleme Tarihi:06/04/2016 %10 HCl' de çözünmeyen kül TS 2383,TS 4500 Bisküvi, Buğday Unu 2 gün 90 %10 HCl' de çözünmeyen kül TS 1566 ISO 1577,ISO

Detaylı

ÇİĞ SÜT KALİTE KRİTERLERİ

ÇİĞ SÜT KALİTE KRİTERLERİ ÇİĞ SÜT KALİTE KRİTERLERİ ÖĞR.GÖR.CUMHUR BERBEROĞLU U.ÜNİVERSİTESİ KARACABEY MYO 2010 1 BİR ÜRÜNÜN BELİRLİ BİR İHTİYACI KARŞILAMAK ÜZERE BİLEŞİMİNDE TAŞIDIĞI TÜM ÖZELLİKLER KALİTE OLARAK TANIMLANIR. 2

Detaylı

ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ ĠLK YARDIM EĞĠTĠM MERKEZĠ

ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ ĠLK YARDIM EĞĠTĠM MERKEZĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ ĠLK YARDIM EĞĠTĠM MERKEZĠ 26-27 ARALIK 2013 VE 28-29 ARALIK 2013 TARĠHLĠ SERTĠFĠKALI TEMEL ĠLK YARDIM KURSU NA KATILMAK ĠSTEYENLERE DUYURULUR.. Kurs Programı "Ġlkyardım Yönetmeliği"

Detaylı

2012 2013 FEPAS YETERLİK TESTLERİ PROGRAMI Nisan 2012 Mart 2013

2012 2013 FEPAS YETERLİK TESTLERİ PROGRAMI Nisan 2012 Mart 2013 1. FEPAS 2012 2013 Programını Program sayfalarında inceleyebilirsiniz. Notlar a. Belirtilen dağıtım tarihleri planlanan tarihlerdir. Kayıt yaptıdırdığınız testlerden, herhangi bir sebeple ertelenenler

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Deney Laboratuvarı Adresi : Yeni Yol Sok. Etap İş Merkezi B Blok No:20 D:5-8 Acıbadem 34718 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 02165458700 Faks : 02165458703 E-Posta : bilgi@lts.com.tr

Detaylı

BAL ÜRETİM SÜRECİNDE KRİTİK KONTROL NOKTALARININ BELİRLENMESİ, SEKONDER KONTAMİNASYON KAYNAKLARININ

BAL ÜRETİM SÜRECİNDE KRİTİK KONTROL NOKTALARININ BELİRLENMESİ, SEKONDER KONTAMİNASYON KAYNAKLARININ BAL ÜRETİM SÜRECİNDE KRİTİK KONTROL NOKTALARININ BELİRLENMESİ, SEKONDER KONTAMİNASYON KAYNAKLARININ ve TEHLİKELERİN TANIMLANMASI, RİSK FAKTÖRLERİNİN VE KORELASYON İLİŞKİLERİNİN ORTAYA KONMASI Hayrettin

Detaylı

Türk Gıda Güvenliği Gereklilikleri

Türk Gıda Güvenliği Gereklilikleri Türk Gıda Güvenliği Gereklilikleri Temmuz 2013 İşbu belge ServSafe Gıda Güvenliği Online Kursu nun bölümlerinden organize edilmiştir. Kurs içeriği ve Türkiye deki gıda güvenliği gereklilikleri arasındaki

Detaylı

h e r ş e y z a m a n ı n d a

h e r ş e y z a m a n ı n d a h e r ş e y z a m a n ı n d a ÖNSÖZ; 2005 Yılında bir damla olarak çıktığımız lezzet yolculuğunda ; çalışanlarımızın emekleri, tedarikçilerimizin destekleri ve müşterilerimizin memnuniyeti sayesinde zamanla

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) Gıda maddelerinin kalite kriterleri Beslenmeyle ilgili genel bilgilerin verilmesi Gıda güvenliği Halk Sağlığı Zoonoz enfeksiyonlarla

Detaylı

Gıda Güvenliğinin Gerekliliği ve Sağlanması. Gıda Güvenliğinin Gerekliliği ve Sağlanması

Gıda Güvenliğinin Gerekliliği ve Sağlanması. Gıda Güvenliğinin Gerekliliği ve Sağlanması Murat Özdemir (2.2.2001) İçindekiler Gıda Üretiminin Ahlaki ve Yasal Sorumlulukları... 1 Gıda Güvenliği Yönetimi... 2 Gıda Güvenliğinin Sağlanmasında Kalite Güvencenin Görevleri... 2 Temel Gıda Tehlikeleri...

Detaylı

Kremalar; pastacılıkta hemen hemen tüm çeşitlerde lezzet vermek, dolgu yapmak, süslemek ve pastanın kurumasına karşı koruyucu bir tabaka oluşturmak

Kremalar; pastacılıkta hemen hemen tüm çeşitlerde lezzet vermek, dolgu yapmak, süslemek ve pastanın kurumasına karşı koruyucu bir tabaka oluşturmak Kremalar; pastacılıkta hemen hemen tüm çeşitlerde lezzet vermek, dolgu yapmak, süslemek ve pastanın kurumasına karşı koruyucu bir tabaka oluşturmak için kullanılan temel ürünlerden birisidir. Pastacı kreması,

Detaylı

MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER TEBLİĞİ

MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER TEBLİĞİ T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Resmi Gazete Tarih / Sayı: 02.09.2001 / 24511, Tebliğ No: 2001-19 MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER TEBLİĞİ Amaç...1 Kapsam...1 Hukuki Dayanak...1 Kısaltmalar...1 Tanımlar...1

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sayı : 40942840-934-20-c- 07/01/2015 Konu : Teklife Davet Sayın :... - Tel : Faks : Kurumumuzun ihtiyacı olan (7) kalem MUHTELİF GIDA

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Deney Laboratuvarı Adresi : Yokuşbaşı Mah. Emin Anter Bulvarı No:43/B BODRUM 48400 MUĞLA / TÜRKİYE Tel : 0252 313 20 06 Faks : 0252 313 20 07 E-Posta : info@akademi-lab.com

Detaylı

GIDA ÜRETİMLERİNDE KALİTE SİSTEMLERİ. Şebnem Öztürkoğlu Gıda Yüksek Mühendisi

GIDA ÜRETİMLERİNDE KALİTE SİSTEMLERİ. Şebnem Öztürkoğlu Gıda Yüksek Mühendisi GIDA ÜRETİMLERİNDE KALİTE SİSTEMLERİ Şebnem Öztürkoğlu Gıda Yüksek Mühendisi İÇERİK 1.Gıdalara İlişkin Tehlikeler 2.Gıda Güvenliği Kavramı 3.Gıda Güvenliğinde Değişen Yaklaşım 4. Gıda Zinciri Yaklaşımı

Detaylı

REAKSİYON PRENSİPLERİ

REAKSİYON PRENSİPLERİ REAKSİYON PRENSİPLERİ Reaksiyon Bileşenleri: qpcr Master Mix (PMM) Hedef probe Mix (HPM) Zenginleştirilmiş gıda ürünleri kültüründen izole edilen DNA örneği Polimerase Chain Reaction (PCR): Son yıllarda

Detaylı