Editörden. Kış ayının kendini iyiden iyiye hissettirdiği şu günlerde yeni yılın ilk e-bültenini sizlerle paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Editörden. Kış ayının kendini iyiden iyiye hissettirdiği şu günlerde yeni yılın ilk e-bültenini sizlerle paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz."

Transkript

1 Editörden Sevgili e-haber Okuyucuları, Kış ayının kendini iyiden iyiye hissettirdiği şu günlerde yeni yılın ilk e-bültenini sizlerle paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Kalite Sistem olarak hazırladığımız bu yeni çalışma ile sizlere, 2006 yılındaki farklı çalışmalarımızı ve sunacağımız yeni hizmetlerin tanıtımını hedefliyoruz. Bültenimiz sadece bununla kalmayıp sizlerin başarı hikâyelerini, bilimsel makale ve yazılarınızı, bilgi amaçlı soru ve cevap köşeleri gibi iyi örnek uygulamalarını kapsayacak. Bu sayıda, ilginizi çekmek istediğim ilk konu başlığı Vidas cihazının mucizeleri üzerine. Özellikle raf ömrü kısa ürünlerde zamanla yarışıldığı ve hızlı analiz ihtiyacının önemini düşünürsek, perakende sektörünün tercih edeceği analiz metodu haberimizi ve makalemizi kaçırmayın. Bir diğer önemli gelişme ise, tarihli Resmi Gazete'de yayınlandığı üzere işyerinde istihdam edilen her 10 personelinizden en az birinin T.C. Sağlık Bakanlığı "Temel Đlkyardım Sertifikası" sahibi olması gerekiyor. Đstanbul Đl Sağlık Müdürlüğü nün bu konudaki işyeri denetimleri Mayıs 2006 da başlayacak. Bu kapsamda, Kalite Sistem olarak Sağlık Bakanlığı Onaylı Đlk Yardım Eğitimlerine başladık. Son olarak, 2006 yılında sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek ve kendimizi geliştirmek istiyoruz. Lütfen anket formumuzu doldurarak, görüşlerinizi bizlerle paylaşın. Hepinize başarılı ve verimli bir ay diliyorum, keyifli okumalar... Aslıhan ÇETĐN Kalite Sistem Laboratuarlar Grubu Pazarlama ve Satış Müdürü

2 KLASĐK METODLA TESPĐTĐ 10 GÜN SÜREN SALMONELLA ve LISTERIA ANALĐZLERĐ ARTIK 25 SAATTE ELĐNĐZE ULAŞABĐLECEK! Taze et ve süt ürünlerindeki mikrobiyolojik bozulmalar ve bunlardan kaynaklanan zehirlenme vakalarındaki artışlara son... Özellikle raf ömrü kısa ürünlerde, ürünlerin satışının ardından analizlerin sonuçlanmasına ve mikrobiyolojik olarak uygunsuz ürünlerin tüketilebilmesine meydan veren klasik metodlar yerini, Avrupa Birliği ülkelerinde mikrobiyolojik patojen analizlerinde başarı ile kullanılan VĐDAS cihazına bırakıyor. Gıda kaynaklı zehirlenme vakalarında tespiti 10 gün süren Salmonella analizlerini 25 ile 48 saate indiren VĐDAS yöntemini seçin, markanızın değerine değer katın. Bu noktada Grubumuzun bugüne kadar özellikle ithalat ve ihracata yönelik yapılan analizlerde hızlılığın önemine istinaden mikrobiyolojik analizlerde uyguladığı vidas cihazı ile hızlı mikrobiyolojik analizlerin bu ürünlerde de uygulanmasının bir gereklilik olduğu görülmektedir. Vidas, analiz sürelerini kısaltan ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Immunoassay) prensibi ile çalışan ve Listeria monocytogenes, Salmonella spp., E. coli O157:H7, Campylobacter spp. gibi klasik mikrobiyolojik uygulamalarda bir hayli zaman alan gıda kaynaklı patojenlerin analiz sürelerini 25 ile 48 saate indiren bir sistemdir. Vidas cihazı Đngiltere, Fransa, Almanya, Avusturya, Danimarka, Đspanya başta olmak üzere bütün Avrupa Birliği Ülkelerinde mikrobiyolojik patojen analizlerinde başarı ile kullanılmaktadır. Ayrıca Vidas bağlı bulunduğumuz AGES-Avusturya Sağlık ve Gıda Güvenliği Ajansında da kullanılmakta ve uluslararası AOAC, AFNOR, DIN, EMMAS, NORDVAL... Gibi kurumlardan onayları bulunmaktadır. Patojen analizlerinde istenildiğinde kısa zamanda sonuç alınabilmesinin kontrollerinizde ve gerekli durumlarda düzeltici-önleyici faaliyetleri başlatmanızda daha hızlı dolayısıyla daha etkin olabilmenize imkân sağlayacağı düşüncesindeyiz. Vidas ile yapılan analizler ve süreleri Salmonella spp. 25 saat (Negatif olduğunda) Listeria spp. 2 saat (Negatif olduğunda) L. monocytogenes 48 saat (Negatif olduğunda) Campylobacter spp. 48 saat (Negatif olduğunda) E. coli O157:H7 24 saat (Negatif olduğunda) Stafilokokkal enterotoksinler 2 saat Ayrıntılı bilgi için; Gülce

3 Listeria ve Salmonella tayininde ISO yönteminin VIDAS otomatik sistemi ile karşılaştırılması 'Evaluation of ISO method and VIDAS automated system for identifying Listeria and Salmonella in selected foods' Prof.Dr. Dilek HEPERKAN Đmge OKTAY ve Prof.Dr. Dilek HEPERKAN Đstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Metalurji Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Maslak/ Đstanbul ÖZET Bu çalışmada materyal olarak süt ürünlerinden kaşar peyniri, tereyağı ve her ikisinin de eklenerek tüketildiği kumpir kullanılmıştır. Đstanbul piyasasından temin edilen 42 kaşar peyniri, 42 tereyağı ve 8 kumpir örneğinde Listeria monocytogenes ve Salmonella varlığı sırasıyla ISO 11290, ISO 6579 ve mini-vidas yöntemiyle incelenmiştir. L. monocytogenes tereyağı ve kumpirde bulunmazken; peynir örneğinde belirlenmiştir. Örneklerin hiçbirinde Salmonella bakterisine rastlanmamış, buna karşılık peynir örneklerinden Klebsiella ornithinolytica, Serratia liquefaciens, Citrobacter freundii, Serratia odorifera, Proteus mirabilis, E.coli ; tereyağı örneklerinden Hafnia alvei, Klebsiella ornithinolytica, Citrobacter freundii, Enterobacter aerogenes ve kumpir örneklerinden Ent. cloacae izole edilmiştir. Aynı örnekler kullanılarak L. monocytogenes ve Salmonella typhimurium ile yapılan aşılama çalışmasında Salmonella tespiti açısından iki yöntem arasında fark bulunmamıştır. Ancak L. monocytogenes tayininde örnekteki bakteri sayısının düşük olması durumunda mini-vidas'ın daha etkili olduğu belirlenmiştir.

4 GĐRĐŞ Đnsan beslenmesinde çok önemli yeri olan süt ve süt ürünleri, protein, Ca, P, Mg ve diğer mineraller açısından oldukça zengin ancak aynı zamanda mikroorganizmalar için de mükemmel bir yaşam ve gelişme ortamıdır. Patojen mikroorganizmalara ilave olarak, mikotoksin ve diğer mikrobiyal toksinler, pestisit, ağır metal, ilaç ve antibiyotik kalıntıları gibi kimyasal tehlikeleri de içerebildiklerinden, kontrol edilmedikleri takdirde sağlık için riskli ürünler olarak kabul edilmektedir. Kaşar peyniri ve tereyağı ülkemizde yüksek oranlarda tüketilen süt ürünlerindendir. Kumpir ise; hazır yemek olarak sınıflandırılabilen, patatesin fırında pişirildikten sonra içerisine kaşar peyniri ve tereyağı ilave edilip sade olarak tüketilebildiği gibi; turşu, çeşitli sebze ve et ürünleri ile zenginleştirilerek de tüketilen bir gıda çeşididir. Peynir mikrobiyolojisi ile ilgili ülkemizde yapılan çalışmalar incelendiğinde peynirin büyük oranda fekal bulaşmaya maruz kaldığı, buna ilave olarak patojen mikroorganizmalardan da Staphylococcus aureus, Shigella, Yersinia sp., Aeromonas sp., Escherichia coli ile yaygın şekilde kontamine olduğunu görülmektedir (Dıraman, 1989; Efe ve Heperkan, 1995; Heperkan ve ark., 1994; Araujo ve ark., 2002; Yaldız, 2002; Küçükçetin ve ark., 2004; Sarımehmetoğlu ve ark., 2004; Şık ve ark., 2004). Salmonella spp. ve Listeria monocytogenes 'in de peynir yapımı sırasında canlı kalabildiği belirlenmiştir (Arıcı ve ark., 1999; Leuschner ve Boughtflower, 2002). Literatürde tereyağı mikrobiyolojisi ile ilgili de çok sayıda çalışma mevcuttur (Bodur, 199; Şimşek ve ark., 1995; Hayaloğlu ve Konar, 2001; Holliday ve ark., 200; Rue ve ark., 2004). Finlandiya'da tereyağı ile ilişkili listeriosis salgını ortaya çıkmıştır (Maijala ve ark., 2001). Tereyağı örneklerinin peynirde olduğu gibi yüksek düzeyde fekal kontaminasyona maruz kaldığı ve E.coli, S.aureus ve Listeria sp.'nın de sıklıkla izole edilmiş patojen mikroorganizmalar olduğu belirlenmiştir (Donnelly, 1990; Holliday ve ark., 200). Literatürde kumpire ait herhangi bir çalışma mevcut değildir. Tüketime hazır yemek ve mezelerle ilgili yapılmış çalışmaların büyük çoğunluğu Bacillus cereus üzerinedir. B.cereus 'a ilave olarak hazır yemek ve mezelerde E.coli, L.monocytogenes, S.aureus, Cl.perfringens 'in de bulunabildiği belirtilmektedir (Dufrenne ve ark., 1994; Gombas ve ark., 200). Salmonella pişirme, kaynatma, kızartma işlemleri sırasında ve pastörizasyon ile elimine edilebilmektedir (Brehm-Stecher, 2002, Gazzar ve Marth, 1992). Doğal yaşam ortamı sıcak kanlı hayvan ve insanların sindirim sistemi olan bu mikroorganizmanın süt ürünlerinde mevcudiyeti pastörizasyon sonrası kontaminasyona işaret etmektedir. Salmonella içeren gıdanın tüketimiyle insanlarda hafif veya şiddetli gıda zehirlenmeleri (gastroenteritis), veya daha şiddetli durumlarda tifo, paratifo, bakteriyemi, septisemi gibi klinik hastalıklar sonucu ölüm meydana gelmektedir (Gazzar ve Marth, 1992; Brehm-Stecher, 2002). Süt ürünleri kaynaklı Salmonella salgınlarına bakıldığında 1985 yılındaki Chicago salgınının, pastörize süt tüketiminden kaynaklandığı ve vaka ile sonuçlanmış olmas nedeniyle önemli salgınlar arasında yer aldığı belirtilmektedir (IDF, 1998). Listeria monocytogenes psikrotrofik karakterde bir bakteri olduğundan, buzdolabı sıcaklığında ( 4 C ) canlılığını sürdürebilmektedir. Sütün pastörizasyon sıcaklık ve süresi Listeria monocytogenes bakterisini öldürmek için yeterlidir. D değeri, yüksek sıcaklık-kısa süre uygulamasının ( 71.7 C 15 sn), sütte normal düzeyde bulunan L.monocytogenes bakterisini öldürmek için yeterli olduğunu göstermiş, uzun süreli ısıl işlemin ise ( 62.8 C ve 0 dak) daha da etkili olduğu belirtilmiştir (Jay, 1998). Bu nedenle süt ürünleri kaynaklı gıda zehirlenme olaylarının sebebi pastörizasyon sonrası bulaşmalar (Kınık ve ark., 1998) veya yetersiz pastörizasyondur. Listeria bakterisinin neden olduğu

5 gıda kaynaklı enfeksiyona listeriosis denilmekte ve hamileler, yaşlılar, kanser ve AIDS hastaları gibi bağışıklığı baskılanmış kişiler riskli grubu oluşturmaktadır. Klinik belirtileri menenjit, septisemi, hamilelerde uterus enfeksiyonu nedeniyle düşük ve erken doğumlardır (Brehm-Stecher, 2002; Kyriakides, 2002). Listeriosis vakalarına Salmonella kadar sık rastlanmamasına karşılık, mortalitesi %0 lara ulaştığından, önem kazanmaktadır (Kınık ve ark., 1998). ABD'de yılda yaklaşık 2500 listeriosis vakası ortaya çıkmakta ve bunun %20'sinin ölümle sonuçlandığı belirtilmektedir (CDC, 2002). Bu çalışmada Đstanbul piyasasından temin edilen kaşar peyniri, tereyağı ve kumpir örneklerinde Listeria monocytogenes ve Salmonella spp. Varlığının belirlenmesi için iki farklı yöntem uygulanmıştır. Ayrıca aynı örnekler Salmonella typhimurium ve Listeria monocytogenes ile iki farklı konsantrasyonda aşılanarak ISO yöntemi ve mini-vidas otomatik sistemi karşılaştırılmıştır. MATERYAL VE METOT Materyal Bu araştırmada kullanılan 42 tereyağı, 42 kaşar peyniri ve 8 kumpir örneği, Şubat 2005-Mayıs 2005 tarihleri arasında Đstanbul piyasasından temin edilmiştir. Örnekler steril stomacher torbalarına konulmuş, soğutma modülleri içeren izolasyonlu çanta içerisinde laboratuvara ulaştırılarak 24 saat içinde analize alınmıştır. Aşılama çalışmalarında kullanılmak üzere Listeria monocytogenes (ATCC 7644) ve Salmonella typhimurium (ATCC 1428) saf kültürleri Đstanbul Đl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nden temin edilmiştir. Yöntem karşılaştırılmasında kullanılan mini-vidas (BioMerieux, Vitek) cihazı biomerieux Türkiye'den temin edilmiştir. Şekil.1'de cihazın resmi verilmiştir. Şekil.1. Mini-VIDAS cihazının görünümü Metot Hanna Instruments HI 921 modeli phmetre ile ph tayini ve Decagon pawkit' modeli cihaz ile su aktivitesi tayinleri yapılmıştır. Kumpir örneklerinin sıcaklıkları Vario Therm marka dijital termometre ile ölçülmüştür.

6 Örneklerde Listeria moncytogenes tayini L.monocytogenes 'in klasik yöntem ile izolasyonunda ISO metodu takip edilmiştir. 25g örnek önzenginleştirme amacıyla steril stomacher torbasına konulmuş, üzerine 225 ml half-fraser brot ilave edilerek stomacher cihazında yüksek hızda 2 dakika süreyle homojenize edilip, 0 C'de saat süreyle inkübasyona bırakılmıştır. Đnkübasyon sonunda 1 ml alınarak 10 ml fraser brot içeren tüplere aktarılmış ve 0 C'de tekrar saat inkübe edilmiştir. Đnkübasyondan sonra selektif katı besiyerlerine (OXFORD, PALCAM) ekim yapılıp, 7 C'de 24 saat inkübasyona bırakılmıştır. Đnkübasyon sonunda kahverengi-siyah koloniler şüpheli kabul edilerek doğrulama amacıyla gram boyama ve katalaz testi uygulanmış, kanlı agara ekimleri yapılmıştır. Listeria monocytogenes 'in mini-vidas cihazı ile izolasyonu Önzenginleştirme ve zenginleştirme basamakları ISO 11290'daki gibidir. Ancak fraser brot'taki zenginleştirme inkübasyonundan sonra 500 µl alınarak mini-vidas cihazında analizlenmek üzere kite konulmuş ve sonuç 70 dakikada alınmıştır. Pozitif sonuç alınan örneklerin doğrulaması klasik metotta belirtildiği gibi yapılmıştır. Bunun yanı sıra kolonilerin tür düzeyinde belirlemelerinin yapılması amacıyla API kiti (BioMerieux) kullanılmıştır. API kiti kullanım talimatında belirtildiği şekilde hazırlanarak 24 saat 0 C'de inkübe edilmiş, sonuç bilgisayar programı kullanılarak alınmıştır. Salmonella 'nın klasik yöntem ile izolasyonu ISO 6579 yöntemi kullanılmış, önzenginleştirme amacıyla 25 gr örnek 225 ml tamponlanmış, peptonlu su içeren kavanozlara tartılarak 7 C'de 18 saat inkübe edilmiştir. Đnkübasyon sonunda kültürden 0,1 ml alınarak 10 ml. Rappaport Vassiliadis Soy Brot (RVS) içeren tüplere konulup 41,5 C±1 C'de 24 saat inkübasyona bırakılmıştır. Aynı kültürden 0,1 ml daha alınarak 10 ml Muller-Kauffmann Tetrathionate-novobiocin brot (MKTTn) içeren tüplere aktarılarak 7 C±1 C'de 24 saat inkübasyona bırakılmıştır. Đki ayrı brottan Xylose Lysine Deoxycholate (XLD) agar besiyerine sürme ekim yapılarak 7 C±1 C'de 24 saat inkübe edilmiştir. XLD besiyerinde gelişen merkezi siyah pembe koloniler veya tamamen siyah koloniler şüpheli kabul edilmiş ve doğrulama amacıyla Nutrient Agar (NA) besiyerine sürme ekim yapılarak 7 C±1 C'de 24±2 saat inkübe edilmiştir. Biyokimyasal yöntemle doğrulanması amacıyla saf halde izole edilen şüpheli koloniler, Triple Sugar Iron agar (TSI) ve Üre Brot (UB) besiyerlerine ekilerek; TSI agar besiyerinde glikozdan asit ve gaz oluşumu, laktoz ve/veya sakkarozun kullanımı, H 2 S oluşumu ile Üre brot besiyerinde üre testi yapılmıştır. Üre brot besiyerinin inkübasyon sonunda kırmızı renkte kalması durumunda üre pozitiftir ve Salmonella mevcut değildir. Salmonella 'nın mini-vidas cihazı ile izolasyonu Önzenginleştirme amacıyla 25 gr örnek 225 ml steril tamponlanmış peptonlu su içeren cam kavanozlarda 7 C±1 C'de saat inkübe edilmiştir. Đnkübasyon sonunda kültürden 0,1 ml alınarak 10 ml Rappaport Vassiliadis Soy Brot (RVS) içeren tüplere konulup 41,5 C±1 C'de 6-8 saat inkübasyona bırakılmıştır. Aynı kültürden 1 ml alınarak 10 ml Muller-Kauffmann Tetrathionatenovobiocin brot (MKTTn) içeren tüplere aktarılarak 7 C±1 C'de 6-8 saat inkübasyona bırakılmıştır. Đnkübasyon sonunda RVS brot besiyerinden 1 ml, MKTTn besiyerinden 0,1 ml alınarak 10 ml Mannose brot (M-brot) içeren tüplere aktarılıp, 41,5 C±1 C'de saat süreyle inkübasyona bırakılmıştır. Đnkübasyon süresi sonunda iki tüpten 1'er ml steril tüpe alınıp 15 dakika

7 100 C'deki su banyosunda tutularak oda sıcaklığına getirilmiş, 500 µl alınarak mini-vidas cihazına verilmiş, 40 dakika sonra sonuç alınmıştır. Sonucun pozitif olması durumunda M-brotlardan XLD agar SM ID agar, Bismuth Sulfite Agar (BSA), Hektoen Enteric Agar (HEA) besiyerlerine sürme ekim yapılarak 7 C±1 C'de 24 saat inkübe edilmiştir. XLD besiyerinde gelişen merkezleri siyah pembe koloniler veya tamamen siyah koloniler, SM ID'de gelişen pembe koloniler, BSA'da gelişen kahverengi çevresinde metalik parlaklık olan koloniler ve HEA besiyerinde gelişen siyah merkezli renksiz, şeffaf koloniler şüpheli kabul edilmekte ve doğrulama amacıyla API kit (BioMerieux) kullanılarak 7 C±1 C'de 24±2 saat inkübe edilmektedir. Doğrulama işlemi, klasik yöntemde anlatılan biyokimyasal testlerle de yapılabilmektedir. Aşılama Çalışmaları Tereyağı, taze kaşar ve kumpir örneklerinin Listeria monocytogenes (ATCC 7644) saf kültürü ile aşılanması iki ayrı çalışmanın -Gangar ve ark. (2000) ile Silbernagel ve ark. (2004)- Salmonella typhimurium (ATCC 1428) saf kültürü ile aşılama işlemi ise McMahon ve Schultz (2004a)'ın çalışmasına göre yapılmıştır. Aşılamada, L.monocytogenes kültürü öze ile alınarak %6 maya ekstraktı içeren Trypticase Soy Brot besiyerinde 0 C'de 24 saat inkübe edildikten sonra, Trypticase Soy Agar (Oxoid) besiyerine sürme ekim yapılıp tekrar 5 C'de 24 saat inkübasyonundan sonra sayımı yapılmıştır. Bu sırada brottaki kültür +4 C'de saklanmıştır. Salmonella saf kültürü ise öze ile alındıktan sonra, Trypticase Soy Brot (TSB) besiyerinde 5 C'de 24 saat süreyle inkübe edilmiş, XLD agar besiyerine ekilerek sayılmıştır. Tüm örnekler için aşılama iki düzeyde gerçekleştirilmiş, düşük düzeyde 1-5 hücre/25gr ve yüksek düzeyde hücre/25gr mikroorganizma kullanılmıştır. Örnekler rendelendikten sonra gruba ayrılarak ilk ikisi düşük ve yüksek düzey olmak üzere inoküle edilmiş ve üçüncüsü negatif kontrol için kullanılmıştır. Aşılama; uygun dilüsyonlarda hazırlanan kültürün aşılama miktarlarının ayarlanmasının ardından rendelenmiş örneklere ilavesiyle yapılmıştır. Aşılamanın ardından Salmonella typhimurium sayımları Escartin ve ark., 1999; Koivunen ve ark., 200'e göre; L.monocytogenes sayımı ise Gombas ve ark., 200'e göre En Muhtemel Sayı (EMS) yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Đstatistiksel Analizler Bu çalışmada tereyağı, taze kaşar ve kumpir örneklerinde Listeria monocytogenes ve Salmonella typhimurium varlığının belirlenmesinde uygulanan ISO ve mini-vidas yöntemleri farklılık analizinin, istatistiksel olarak yorumlanmasında ki-kare (X 2 ) testi (Gangar ve ark., 2000) kullanılmıştır. Đki yöntem arasındaki farklılık? = 0.05 önem düzeyinde istatistiksel açıdan incelenmiştir. BULGULAR VE TARTIŞMA Örneklerde su aktivitesi (a w), ph ve Sıcaklık Bulguları Su aktivitesi değerleri peynir, tereyağı ve kumpir örneklerinde sırasıyla ve ortalama 0.969, , ortalama ve ortalama olarak bulunmuştur. ph değerleri peynir, tereyağı ve kumpir örneklerinde sırasıyla arasında ve ortalama 5.5, arasında ve ortalama 4.46 ve arasında ve ortalama 5.69 olarak bulunmuştur.

8 Kumpir örneklerinin sıcaklıkları yerinde ve zaman geçirmeden ölçülmüştür. Sıcaklıkların 60.2 C ile 77.6 C'ler arasında, ortalama 67.9 C olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmada örneklerde Listeria ve Salmonella analizleri ISO ve mini-vidas yöntemleri kullanılarak ayrı ayrı yapılmış ve bulgular karşılaştırılmıştır. Kaşar peyniri, tereyağı ve kumpir örneklerinde elde edilen Listeria bulguları Tablo 1'de verilmiştir. Tablo-1. Örneklerde ISO ve mini-vidas yöntemleri ile Listeria bulguları Mini-VIDAS ISO Örnekler Şüpheli L.monocytogenecytogenes Şüpheli L.mono- L.ivanovii L.innocua Peynir (n=42) Tereyağı (n=42) Kumpir (n=8) Toplam 42 peynir örneğinden VIDAS ile, klasik yöntemle 4 L.monocytogenes şüphesi olan örnek belirlenmiştir. VIDAS ile saptanan şüpheli örneklerdeki organizmalar mini-vidas cihazı tarafından da L.monocytogenes olarak doğrulanmıştır. Klasik yöntemle 4 örnekte belirlenen şüpheli kolonilerden ise adedi L.monocytogenes, bir adedi L.ivanovii olarak belirlenmiştir. L.ivanovii, Listeria cinsi içinde patojen olmayan bir türdür. 42 tereyağı örneğinde mini-vidas ile şüpheli L.monocytogenes görülmemiştir. Klasik yöntemde ise 2 şüpheli bulgu elde edilmiş, yapılan doğrulama çalışmasında bunlardan birisinin L.ivanovii, diğerinin L.innocua olduğu belirlenmiştir. 8 kumpir (sadece peynir ve tereyağı içeriyor) örneğinde ise her iki yöntemde de Listeria bakterisine rastlanmamıştır. Bu durumda ISO yöntemi, peynir ve tereyağı örneklerinde L.monocytogenes olmayan Listeria kolonisini başlangıçta ayıramamıştır. Kaşar peyniri, tereyağı ve kumpir örneklerinde mini-vidas ve ISO 6579 yöntemi ile yapılan Salmonella analiz sonuçları Tablo 2'de gösterilmiştir. Tablo-2. Örneklerde ISO 6579 ve mini-vidas yöntemleri ile Salmonella analiz bulguları Citrobacter freundii Ent.aerogenes Ent.cloacae E.coli Hafnia Klebsiella alvei Serratia Serratia Proteus ornithinolytica liquefaciens odorifera mirabilis Mini-VIDAS ISO

9 Şüpheli Salmonella Peynir Şüpheli Salmonella (n=42) Tereyağı (n=42) Kumpir (n=8) Toplam Tablo 2'de görüldüğü gibi, 42 kaşar peyniri, 42 tereyağı ve 8 kumpir örneğinin hiçbirinde mini- VIDAS yöntemi ile şüpheli sonuç, dolayısıyla Salmonella belirlenememiştir. ISO yönteminde ise kaşar peynirinde 7, tereyağında 5 ve kumpirde 1 olmak üzere 1 örnekte şüpheli Salmonella varlığı belirlenmiştir. Klasik yöntemle elde edilen Salmonella şüphesi olan mikroorganizmaların API (Biomerieux) sistemi ile identifikasyonu sonucunda hiçbirinin Salmonella olmadığı görülmüştür. Sonuç olarak her iki yöntemle yapılan çalışmalarda toplam 122 kaşar peyniri, tereyağı ve kumpir örneğinde Salmonella bakterisine rastlanmamıştır. Ancak ISO 6579 yönteminde saptanan 1 şüpheli mikroorganizmanın 2'sinin Citrobacter freundii, 1'inin Ent.aerogenes, 1'inin Ent.cloacae, 2'sinin E.coli, 2'sinin Hafnia alvei, 2'sinin Klebsiella ornithinolytica, 1'inin Serratia liquefaciens, 1'inin Serratia odorifera ve 1'inin de Proteus mirabilis olduğu görülmüştür. Gıda maddelerinde Salmonella spp. tayini açısından mini-vidas yönteminin hassasiyet ve spesifikliğinin %100 olduğu söylenebilir. Başka bir ifade ile ISO yönteminde 1 örnekte Salmonella şüphesiyle yapılan doğrulama çalışması sonucunda örneklerde Salmonella olmadığı şüphelilerin Tablo 2'de de gösterildiği gibi diğer Enterobacteriaceae üyeleri olduğu görülmüştür. Örneklerde Listeria ve Salmonella varlığı belirlendikten sonra, yöntemin validasyonu amacıyla aşılama çalışması yapılmıştır. Aşılama çalışmasında Listeria ve Salmonella içermeyen örnekler seçilmiştir. Aşılamada her iki bakteri için düşük ve yüksek olarak iki düzeyde hücre kullanılmıştır. Düşük düzeyde 1-5 hücre/25 g ve yüksek düzeyde hücre/25 gr kullanılmıştır. Aşılama metod kısmında belirtildiği gibi uygulanmıştır. Listeria monocytogenes ve Salmonella typhimurium aşılanarak yapılan yöntem karşılaştırmasında Tablo 'te görülebileceği gibi Salmonella tespiti açısından iki yöntem arasında fark yoktur. Fakat Listeria monocytogenes ile yapılan aşılamada düşük düzeyde aşılama sonrasında, tespitte klasik yöntemin hepsini tayin edemediği ve hatalı pozitif sonuç elde edildiği görülmüştür. Mini-VIDAS yöntemi ile düşük düzeyde L.monocytogenes 'in hepsi tespit edilmiştir. Bu açıdan bakıldığında mini-vidas ile tayinde örnekteki L.monocytogenes sayısının düşük veya yüksek olması önemli değildir. Rutin mikrobiyolojik kontrolde 25 g gıda maddesinde L.monocytogenes ve Salmonella

10 sıfır olmalıdır. Pozitif sonuç elde edilen örnek red edilir. Bu durumda klasik yöntemle elde edilen hatalı pozitif sonuç istatistiksel açıdan önemli bulunmasa da değerlendirmede önemlidir. Silbarnagel ve ark.'ın (2004) farklı ürünler kullanarak yaptıkları aşılama çalışmasında iki yöntem arasında L.monocytogenes tayini açısından istatistiksel olarak fark bulamamış olmaları bulgularımız ile tamamen uyum içerisindedir. McMahon ve ark., (2004b) Salmonella aşılayarak yaptıkları iki yöntemin karşılaştırılması çalışmasında yine bulgularımızla uyum içinde olan a =0.05 önem düzeyinde istatistiksel açıdan fark olmadığını belirlemişlerdir. Bulgularımız Sewell ve ark. (200) yaptıkları çalışmada elde ettikleri sonuçlara benzemektedir. VIDAS sisteminin etkinliğinin tayini için doğal kontamine örneklerde yaptıkları çalışmada sistemin hassasiyeti %98.1 ve spesifikliği %97 olarak bulunmuştur. Aradaki farklılığın sebebinin toplam 24 olmak üzere çok çeşitli ürün gruplarıyla çalışılmasından kaynaklandığı düşünülebilir. Nitekim kullandıkları 44 çiğ süt ürününün bulunduğu örnek grubunda 2 pozitif mevcut olup hem klasik hem de VIDAS metodu ile tüm pozitif örnekler tespit edilmiştir. tereyağı örneğinde düşük düzeyde L.monocytogenes aşılanarak yapılan ön denemede X 2 değeri 0.5 iken, örnek sayısı 9'a çıkarıldığında X 2 değeri 1.'e yükselmiştir. Bu durum örnek sayısı arttıkça, iki yöntem arasındaki farklılığın daha belirgin hale geldiğini göstermektedir. Ancak çalışmamızda istatistiksel açıdan bu farklılık önemli bulunmamıştır. Tablo-. Listeria monocytogenes ve Salmonella typhimurium aşılanarak elde edilen mini-vidas ve ISO yöntemlerinin karşılaştırılması MPN/g Pozitif Örnekler Gıda tipi Aşılama düzeyi Toplam örnek X 2 LMO SLM L.monocytogenes S.typhimurium LMO SLM Toplam VIDAS Kültür LMO SLM LMO SLM LMO SLM Yüksek 0,57 0,5?

11 TEREYAĞI Düşük 0,1 0, , ¾ Kontrol <0, ? Yüksek 1,8 0,7? KAŞAR PEYNĐRĐ Düşük 0,2 0,19? Kontrol <0, ? Yüksek 1,67 1,87? KUMPĐR Düşük 0,15 0, ¾ Kontrol <0, ? LMO: Listeria monocytogenes SLM: Salmonella SONUÇ Peynir örneklerinde Listeria monocytogenes ve diğer enterobacteriaceae üyelerinin varlığı toplum sağlığı açısından üzerinde önemle durulması gereken bir konudur. Hızlı test yöntemlerinden mini- VIDAS ve klasik ISO yöntemlerinin karşılaştırılmasında ise doğal kontamine örneklerde L.monocytogenes analizinde klasik yöntemin spesifikliği peynir için %99, tereyağı için ise %98 olarak bulunmuştur. Peynir ve tereyağı için hatalı pozitif oranları sırasıyla %1 ve %2 şeklindedir. Bu örneklerde mini-vidas sisteminin hassasiyeti ve spesifikliği ise %100 olarak bulunmuştur. Aşılama ile yapılan karşılaştırma çalışmaları, özellikle Listeria sayısının çok düşük olduğu durumlarda (1-5 adet/25 g) mini-vidas'ın daha iyi sonuç verdiğini göstermiş, Listeria sayısı yüksek iken ise klasik yöntemle mini-vidas arasında fark bulunmamıştır. Gerek Salmonella gerekse L.monocytogenes aşılamasından sonra yapılan analizlerde de mini- VIDAS cihazının bütün pozitif örnekleri tayin etmesinden dolayı spesifikliği %100 ve hatalı pozitif oranı %0 olarak elde edilmiştir.

12 Mini-VIDAS cihazı ile L.monocytogenes ve Salmonella tayininde hatalı sonuç alınmamış olması büyük bir avantajdır. Ayrıca cihaz kullanımının pratikliği ve tüm besiyerlerinin kullanıma hazır olması, işgücü ve zamandan tasarruf sağlamaktadır. Analiz süreleri açısından bir değerlendirme yapılacak olursa; mini-vidas cihazı ile L. monocytogenes tayininde; önzenginleştirme ve zenginleştirme basamakları ISO 11290'daki gibidir. Zenginleştirmeden sonra 500 µl alınarak, mini-vidas ile 70 dakikada sonuç alınmaktadır. Sonuç negatif ise herhangibir işleme gerek olmamakta, pozitif ise, L. monocytogene s' in doğrulanması gerekmektedir. ISO yönteminde ise zenginleştirmeden sonra 24 satlik ilave inkübasyon süresine ihtiyaç bulunmakta, şüpheli koloniler doğrulanmaktadır. Doğrulama her iki yöntemde de aynıdır. Salmonella analizinde her iki yöntemdeki önzenginleştirme ve zenginleştirme basamakları süre açısından benzerlik göstermektedir. Zenginleştirmeden sonra, mini-vidas cihazında 40 dakika sonra pozitif veya negatif sonuç elde edilmekte, üçüncü günde sonuç alınmaktadır. Klasik yöntemde ise katı besiyerine ekilip 24 saatlik inkübasyondan sonra şüpheli koloniler elde edilmektedir. Doğrulama her iki yöntemde de aynıdır. Ancak bulgularımızda görüldüğü gibi ISO yönteminde Salmonella olmayan enterobacteriaceae üyeleri de şüpheli olarak belirlenebilmektedir. Doğrulama çalışmalarının API sistemi ile yapılması ise büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Teşekkür Bu çalışmanın Đ.T.Ü. Gıda Mühendisliği Bölümü Laboratuvarında gerçekleştirilmesinde mini-vidas cihazı ve ilgili kitleri temin eden BioMerieux Diagnostik A.Ş.'ye ve özellikle Sayın Mehmet Baysal'a teşekkürlerimizi sunarız. KAYNAKLAR Araujo, V. S., Pagliares, V. A., Queiroz, M. L. P., Freitas-Almeida, A. C., 2002 Occurrence of Staphylococcus and enteropathogens in soft cheese commercialized in the city of Rio de Janerio, Brazil, Journal of Applied Microbiology, 92, Arıcı, M., Demirci, M., Gündüz, H. H., Listeria monocytogenes 'in inek ve koyun sütünden yapılan beyaz peynirlerin imalat, olgunlaşma ve depolama aşamalarındaki durumu, Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 2 (5), Bodur, A.E., 199. Van piyasasında satışa sunulan tereyağların fiziksel kimyasal mikrobiyolojik ve duyusal özellikleri üzerine bir araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Van. Brehm-Stecher, B. F., Improved methods for the detection and characterization of Listeria and Salmonella, PhD Thesis, University of Wisconsin, Madison. CDC, Center for Disease Control Dıraman, H., Trakya bölgesinde üretilen vakum paketlenmiş taze kaşar peynirlerinin teknolojisi, fiziksel, kimyasal ve Mikrobiyolojik nitelikleri ve enerji değerleri üzerinde araştırmalar, Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekirdağ.

13 Donnelly, C. W., Concerns of microbial pathogens in association with dairy foods, Journal of Dairy Science, 7, Dufrenne J., Soentoro P., Tatini S., Day T., Notermans S., Characteristics of Bacillus cereus related to safe food production, International Journal of Food Microbiogy, 2, Efe, A. ve Heperkan, D Tulum peynirlerinde patojen bakteriler II. Gıda Mühendisliği Ulusal Sempozyumu Bildiri kitabı (A.Öztan ve H.Vural ed) Ankara. El-Gazzar, F. E., Marth, E. H., Salmonellae, Salmonellosis and dairy foods: a rewiev, Journal of Dairy Science, 75, Escartin, E. F., Castillo, A., Hinojosa-Puga, A., Saldana-Lozano, J., Prevalence of Salmonella in chorizo and its survival under different storage temperatures, Food Microbiology, 16, Gangar, V., Curiale, M. S., D'onorio, A., Schultz, A., VIDAS Enzyme linked immunofluorescent assay for detection of Listeria in foods: Collaborative study, Journal of AOAC International, 8 (4), Gombas, D. E., Chen, Y., Clavero, R. S., Scott, V. N., 200. Survey of Listeria monocytogenes in ready-to-eat foods, Journal of Food Protection, 66 (4), Hayaloğlu, A.A. ve Konar, A., A comparative;study on microbiological quality of butter produced from yoghurt and cream in Malatya region, Gıda, 26 (6), Heperkan, D., Sarıyar, L. ve Aytekin, A Peynirlerde Escherichia coli gelişmesi ve hijyenin önemi.animal. 9 (102) : (II. Bölüm) Yıl 9 Sayı 10: Holliday, S. L., Adler, B. B., Beuchat, L. R., Viability of Salmonella, Escherichia coli O157:H7, and Listeria monocytogenes in butter, yellow fat spreads, and margarine as affected by temperature and physical abuse, Food Microbiology, 20, ISO-11290, Horizontal method for the detection and enumeration of Listeria monocytogenes, Part 2: Enumeration method, International Organization for Standardization, Geneva. ISO-6579, Horizontal method for the detection of Salmonella spp, International Organization for Standardization, Geneva. Jay, J.M Modern Food Microbiology An Avi Book Publishing by Van Nostrand Reinhold, NY.

14 Kınık Ö., Gönç S., Akalın S., Çiğ sütte patojen mikroorganizmalar, Uluslararası Sütçülük Federasyonu Bülteni, 527. Koivunen, J., Siitonen, A., Heinonen-Tanski, H., 200. Elimination of enteric bacteria in biological-chemical wastewater treatment and tertiary filtration units, Water Research, 7, Kyriakides, A., Bell, C., Listeria monocytogenes in Foodborne pathogens: hazards, risk analysis and control, Eds. Blackburn, C. W., McClure, P. J., Woodhead, Cambridge. Leuschner, R. G. K., Boughtflower, M. P., Laboratory-scale preparation of soft cheese artificially contaminated with low levels of Escherichia coli 0157, Listeria monocytogenes and Salmonella enterica serovars typhimurium, enteritidis and dublin, Journal of Food Protection, 65 (), Maijala, R., Lyytikainen, O., Johansson, T., Autio, T., Haavisto, L., Honkanen-Buzalski, T., Exposure of Listeria moncytogenes within an epidemic caused by butter in Finland, Đnternational Journal of Food Microbiology, 70, McMahon, W. A., Schultz, A., 2004a. Evaluation of VIDAS Immuno-concentration Salmonella (ICS) plus selective plate method (Hektoen enteric, Bismuth sulfite, Salmonella identification) for detection of Salmonella in selected foods (method modification ): collaborative study, Journal of AOAC International, 87 (2), McMahon, W. A., Shultz, A. M., Johnson, R. L., 2004b. Evaluation of VIDAS salmonella (SLM) immunoassay method with Rappaport-Vassiliadis (RV) medium for detection of Salmonella in foods: collaborative study, Journal of AOAC International, 87 (4), Rue K., Grijspeerdt K., Herman L., A Belgian survey of hygiene indicator bacteria and pathogenic bacteria in raw milk and direct marketing of raw milk farm products, Journal of Food Safety, 24 (1), Sarımehmetoglu, B., Kuplulu, O., Celik, T. H., Detection of aflatoksin M 1 in cheese samples by ELISA, Food Control, 15, Sewell, A. M., Warburton, D. W., Boville, A., Daley, E. F., Mullen, K., 200. The development of an efficient and rapid enzyme linked fluorescent assay method for the detection of Listeria spp. from foods, Inter national Journal of Food Microbiology, 81, Silbernagel, K. M., Carver, C. N., Jechorek, R. P., Evaluation of VIDAS Listeria monocytogenes II (LMO2) ımmunoassay method for the detection of Listeria monocytogenes in foods: Collaborative study, Journal of AOAC International 87 (5), Şık, B., Küçükçetin, A., Yaygın, H., Physicochemical quality and occurrence of bacterial pathogens in white pickled cheese, Milchwissenschaft, 59 (11-12), Şimşek, O., Kurultay, Ş., Arıcı, M., Tekirdağ ili merkezinde tüketime sunulan kahvaltılık tereyağların bazı nitelikleri üzerine araştırmalar, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 4 (1-2),

15 Yaldız, O., Kırklareli il merkezinde tüketime sunulan taze ve eski kaşarların kimyasal bileşimlerinin ve hijyenik kalitesinin belirlenmesi üzerine bir araştırma, Yüksek Lisans Tezi, U.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Bursa. Başarı Hikayeleri Size de bu yakışırdı. CAFE WIEN'de kendimizi güvende hissediyoruz! Café Wien müşterileri hijyen denetimlerinden duydukları memnuniyeti böyle ifade ediyor Uluslararası bir zincirin halkası olan CAFE WIEN, Viyana benzeri bir kahvehane kültürünü 20. yüzyıl başlarında yakalamış olmasına rağmen, yüzyılın ikinci yarısında kahvehane geleneğinin yavaş yavaş yok olduğu Đstanbul'da, uzun bir aradan sonra açılan ilk café özelliği taşıyor. Đstanbul'da Reasürans Çarşısı CAFE WIEN ve Nişantaşı Café Melange olarak faaliyetlerini yürüten işletme, düzenli olarak Kalite Sistem Laboratuarları Hijyen Denetim ekipleri tarafından denetleniyor. Pasta ve cookie benzeri tüm ürünlerin üretimi, doğumgünü ve düğün pastaları hazırlanması, davetcatering siparişleri, kendi üretimi olmayan işletmeler için toptan patisserie üretimi ve Café Wien Çikolata 'nın satışını gerçekleştiren tesis, bu ayki e-haber'in başarı hikâyelerinde sizlerle KSL-e HABER Mutfağınızda düzenli olarak uygulanan Hijyen denetimleri kuruluşunuza neler kazandırdı? Café Wien Bağımsız bir şekilde denetleniyor olmak, kendi göremediğimiz eksikleri görüp düzeltmemizi sağlıyor. Düzenli olarak denetleniyor olmak ise, bize her denetimde yeni bir bilgi öğrenip

16 kendimizi devamlı olarak geliştirme imkânını veriyor. Denetimler başlamadan önce, tüm ekip eğitimden geçtik. Eğitimin sonunda sınav olup sertifika aldık. Gıda güvenliği ve hijyen, insan sağlığı için vazgeçilmez olduğundan yaşamın her alanında faydalanabileceğimiz önemli bilgiler edindik. Çoğumuz sertifikalarımızı çerçeleveletip astık. Özellikle aramızda herhangi bir diploması olmayanlar için bu eğitimi tamamlayıp bir sertifika almış olmak çok değerli. KSL-e HABER Müşteri ve çalışanlarınız gıda güvenliği konusunda yaptığınız çalışmalar hakkında neler düşünüyor? Café Wien Girişte asılı olan denetim tablomuzu düzenli olarak takip ediyorlar. Size de bu yakışırdı. CAFE WIEN 'de kendimizi güvende hissediyoruz. diyorlar. KSL-e HABER Son olarak 2006' da gerçekleştireceğiniz yeni projeleriniz neler, kısaca aktarabilir misiniz? Café Wien 2006'da Kanyon Alışveriş Merkezi'nde şubemiz açılacak. Ayrıca, düğün pastası ve çocuk doğumgünü pastalarında süsleme teknikleri konusundaki yeni uygulamalarımız çok ilgi görüyor. 2006'da gelen siparişleri karşılayabilmek için ekibimizi büyüttük. Şebnem Özcibir SÜKAN Genel Müdür

17 Başarı Hikayeleri bölümünün ikinci konuğu, uzak doğunun sıcak mutfağını ve nefis lezzetlerini ülkemize getiren SuchiCO Restorant zinciriı. 1 yıldan fazla süredir mutfaklarında Hijyen denetimlerine katıldığımız Suchico'da yerli ve yabancı tüm çalışanlar hijyen eğitimleri alıyor. Gıda Hijyeni konusunda alınan eğitim ve denetimlerin Müşterilerinin Suchico'ya olan güvenini artırdığını ifade eden, Kalite Güvence Sorumlusu Sinem Torun, çalışmalarını şöyle aktardı. KSL-e HABER Suchico'yu okuyucularımıza kısaca tanıtabilir misiniz? Sushico 1997 yılından bu yana Tayland, Çin ve Japon mutfağı dahil olmak üzere Uzakdoğu lezzetleri ile Đstanbul'da; Ataşehir, Suadiye, Levent Đş Kule, Nişantaşı, Koşuyolu, Kemerburgaz, ve Ankara Gaziosmanpaşa'da hizmet veren Sushico Chines In Town, zincirin en son ve en iddialı olan halkasını Pera'da açtı. Mekan dekorasyonu ve Pera'ya özel olarak geliştirilmiş mönüsü ile Türkiye'nin Uzakdoğu mutfağı konusunda en gelişmiş restoranı olma iddiasında. Oturmalı 200 ayakta 400 kişilik mekanda, 14 metrelik barıyla her türlü davet, organizasyon ve parti için uygun bir mekan. KSL-e HABER Mutfağınızda düzenli olarak uygulanan Hijyen denetimleri kuruluşunuza neler kazandırdı? Sushico Bir seneyi aşkın bir süredir uygulanan denetimleriniz ve bizler tarafından yapılan denetimler sonucu çalışanlarımız gıda hijyeni konusunda eğitimli hale gelmişlerdir. Bu sayede bilinçli ve disiplin kazanmış çalışanlarla restoranlarımız daha da kaliteli mekanlar haline gelmiştir KSL-e HABER Müşteri ve çalışanlarınız gıda güvenliği konusunda yaptığınız çalışmalar hakkında neler düşünüyor? Sushico Bu çalışmalar öncelikle müşterilerimizin bize olan güvenini arttırdı.. Çalışanlarımız daha da bilinçlendi ve bizim gıda güvenliği konusunda koyduğumuz kurallara daha çok dikkat etmeye başladılar.

18 KSL-e HABER Son olarak 2006' da gerçekleştireceğiniz yeni projeleriniz neler, kısaca aktarabilir misiniz? Sushico 2006 yılına girdiğimiz şu günlerde Pera'daki restoranımızın tanıtım çalışmaları sürmektedir. Yine bu yıl içerisinde Levent Kanyon da 9. restoranımız açılacak. Restoran sayımızdaki artışla beraber standardizasyon çalışmalarına da hız kazandırdık.. Bu çalışmalar 2006 yılında da devam edecek. Ayrıca yerli ve yabancı personele hijyen konusunda eğitimler verilmeye devam edilecek. Sinem Torum Kalite Güvence Sorumlusu Kalite Sistem'den bir AB projesi: "Tarladan Çatala Gıda Güvenliği Uzmanı Eğitim Programı" Projede oluşturulacak eğitim modülünden gıda mühendisliği kimya mühendisliği, su ürünleri mühendisliği, veteriner hekimliği, kimyagerlik, biyoloji ve ziraat mühendisliği bölümlerinden mezun veya bu bölümde son sınıfta okuyan öğrenciler yararlanabilecektir. Leonardo da Vinci programı, AB'ne üye ve aday ülkelerin mesleki eğitime yönelik politikalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen bir programdır. Bu program; ülkeler arası işbirliği ile mesleki eğitim sistemleri uygulamalarında kalitenin geliştirilmesini, yeniliklerin teşvik edilmesini ve Avrupa boyutunun yükseltilmesini amaç edinmiştir. Leonardo da Vinci projeleri ana başlıkta (A tipi, B tipi ve C tipi) toplanmıştır. Bunlardan LdV B Tipi Pilot Projeleri, Avrupa Birliği'nin var olan örgün eğitim sistemi içerisinde mesleki eğitim eskikliğinin giderilmesi ve kalitesinin yükseltilmesi ve yenilikçiliğinin teşvik edilmesi için kullanılan araçlardır. Tarladan çatala gıda güvenliğini ve izlenebirliğini sağlayacak uzmanların yetiştirilmesi amacıyla Tarladan Çatala Gıda Güvenliği Uzmanı Eğitim Programı-F4ST projesi Kalite Sistem Laboratuvarları koordinatörlüğünde Leonardo Da Vinci B Pilot Tipi Projesi olarak Eylül 2005 tarihinde Ulusal Ajansa sunmulmuş ve ön teklif aşamasını başarıyla geçmiştir. 144 adet proje teklifinden 64 tanesi 10 Şubat 2006 da Bruksel AB Komisyonuna teklif vermeye uygun bulunmuştur. AB'yi Avrupa vatandaşlarının sağlığını ve refahını sağlamak için gıda güvenliği ve kalitesine büyük önem vermektedir. Bu bağlamda bu projede, tarladan çatala etkili bir gıda güvenliği ve kontrol sistemini oluşturacak mesleki eğitim modülü hazırlanacak ve herkesin her an kolayca devam edebileceği e-learning programıyla bütünleştirilecektir. AB ülkelerinde gıdaların

19 üretiminden tüketimine kadar tüm zincirindeki gıda güvenliğini sağlayacak ve e-learning programıyla geliştirilen başka bir eğitim modülü hali hazırda yoktur. Örneğin gıda mühendisleri mezun olurken GAP, EUREPGAP gibi tarla kısmında uygulanan sistemler hakkında, ziraat mühendisleri de gıda işlemleri, gıda mikrobiyolojisi ve kimyası konusunda yeterli bilgiye sahip değildirler. Ayrıca gıda mevzuaatı, toplam kalite yönetimi gibi konularda her üniversitede verilmemektedir. Projede oluşturulacak eğitim modülünden gıda mühendisliği kimya mühendisliği, su ürünleri mühendisliği, veteriner hekimliği, kimyagerlik, biyoloji ve ziraat mühendisliği bölümlerinden mezun veya bu bölümde son sınıfta okuyan öğrenciler yararlanabilecektir. Geliştirilecek bu programdan yararlanacaklar, öncelikle tarladan çatala aşamasında kullanılan gıda güvenliği modüllerinin tamamı, toplam kalite kontrol yönetimi ve gıda mevzuatı hakkında genel olarak bilgilendirilecek sonra bu programa katılanlar yaş-meyve sebze üretimi, hayvansal üretim, gıda işleme-paketleme ve denetçilik bölümlerinden birini seçerek uzmanlaşacaktır. Bu süre boyunca, katılımcıların genel seviyesini ölçmek için düzenli sınavlar yapılacaktır ve final sınavlarındaki başarı sertifikalandırılacaktır. Projenin uygunlandığı zaman dilimi içinde e-learning modülü ve pilot workshoplardan yararlanacak kişi sayısı tüm ortak ülkeler içinde 2000 civarında öngörülmektedir ve Türkiye'den 2000 tüketiciye ulaşması hedeflenmektedir. E- learning olarak hazırlanarak programın sürdürülebilirliği sağlanacaktır. Gıda sektörü bu modülden mezun birini işe alabilir veya hali hazırda çalışan gıda güvenliği uzmanlarını faydalandırabilir. Ayrıca bakanlıkta bu modülü kullanarak resmi gıda denetçilerini yetiştirebilir. Bu projenin çatısı altında, Kalite Sistem Merkez Laboratuvarları LTD. ŞTĐ. (Türkiye), Siksali Development Centre (Estonya), Institute of Castilla and Leon (Đspanya), Thessaloniki Technology Park Management & Development Corporation S.A (Yunanistan), Hotel and Restaurant Training Centre (Letonya), Précon Food Management BV (Hollanda), Pommersche Handwerkskammer der Kleinen und Mittleren Unternehmen (Polonya), University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine Bucharest Faculty of Agriculture (Romanya), D4D Digital Brand Solutions Co. (Türkiye), Türkiye Gıda Güvenliği Derneği (Türkiye), International Centre for HACCP Innovation University of Salford (Đngiltere) bulunmaktadır ve toplam proje bütçesi Avro'dur. Ayrıntılı Bilgi: Perihan YOLCU Tel: ( dahili 148)

20 Sağlık Bakanlığı onaylı temel ĐLKYARDIM eğitimlerimiz başladı... Resmi gazetede yayımlanan, Đş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları yönetmeliği kapsamında Çalışma Bakanlığı'nın zorunlu kıldığı ve denetlemelerine Mart ayında başlanacak plan ĐLK YARDIM eğitimlerini kuruluşlarda her 20 çalışandan en az 1 kişi, imalat sektöründe ise her 10 çalışandan en az 1 kişinin alma zorunluluğu geliyor. Sağlık bakanlığı tarafından sınavı yapılan Temel Đlk Yardım Eğitimleri en fazla 20 kişilik gruplar halinde gerçekleştiriliyor. Eğitim içeriği ; Genel ilkyardım bilgileri, hasta ya da yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği verilmesi, kanama ve yaralanmalarda ilkyardım, yanık,donma ve sıcak çarpmasında,kırık çıkık ve burkulmalarda ilk yardım Test ve mülakat olmak üzere 2 aşamadan oluşan Đlkyardım konularından oluşuyor. Eğitim süresi ; 2 gün Ücret ; 200 YTL + KDV Ayrıntılı bilgi için; Aslıhan Çetin ile irtibat kurabilirsiniz. e-posta tel. (216 ) ( 172 Dahili ) 1-GENEL ĐLKYARDIM BĐLGĐLERĐ : ĐLKYARDIM EĞĐTĐMĐ KONULARI Đlkyardım nedir? Acil tedavi nedir? Đlkyardımcı kimdir? Đlkyardım ve acil tedavi arasındaki fark nedir? Đlkyardımın öncelikli amaçları nelerdir? Đlkyardımın temel uygulamaları nelerdir? Đlkyardımcının müdahale ile ilgili yapması gerekenler nelerdir? Đlkyardımcının özellikleri nasıl olmalıdır? Hayat kurtarma zinciri nedir? Đlkyardımın ABC si nedir? 2-HASTA / YARALININ VE OLAY YERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ: Đlkyardımcının bilmesi gereken ve vücudu oluşturan sistemler nelerdir? Vücutta nabız alınabilen bölgeler nelerdir? Hasta / yaralının değerlendirilmesinin amacı nedir? Hasta / yaralıların ilk değerlendirilme aşamaları nelerdir?

T.C. TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI

T.C. TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLKYARDIM VE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI H. Fazıl İNAN* Zülfinaz KURT** İlknur KUBİLAY***

Detaylı

Okul Kantinlerine Dair. Özel Hijyen Kılavuzu

Okul Kantinlerine Dair. Özel Hijyen Kılavuzu Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kılavuzu İçindekiler Önsöz 03 Sunuş 05 Amaç 06 Kapsam 06 Genel Bilgiler 06 I. Bölüm 1. Dayanak 11 2. Tanımlar 11 II. Bölüm 3. Özel Hijyen Kuralları 15 3.1. Genel Şartlar

Detaylı

Son çare miting olmasın!..

Son çare miting olmasın!.. YIL: 4 SAYI: 21 1 TL! YIL: 1 SAYI: 1 7 TL Temmuz - Ağustos 2013 www.tusedad.org SİZİN DERGİNİZ Son çare miting olmasın!.. BAŞKAN DAN İ şimizin kaderi bu, yonca, saman ve mısır silajı derken iki ayı daha

Detaylı

AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU

AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU AYDIN DA ORGANİK VE İYİ TARIM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI STRATEJİSİ VE YATIRIM ÖNERİLERİ ANALİZİ PROJESİ AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU 02/05/2014 ZOBU CONSULTING impartially on

Detaylı

BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU

BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU AĞUSTOS 2005 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal

Detaylı

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İLK YARDIM TEMEL UYGULAMALARI İLE İLGİLİ BİLGİ VE DENEYİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İLK YARDIM TEMEL UYGULAMALARI İLE İLGİLİ BİLGİ VE DENEYİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İLK YARDIM TEMEL UYGULAMALARI İLE İLGİLİ BİLGİ VE DENEYİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Hemşire

Detaylı

İLK YARDIM MODÜLLERİ

İLK YARDIM MODÜLLERİ E I L D R T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Eğitimciler İçin Eğitim Rehberi İLK YARDIM MODÜLLERİ TÝ Ý Ð Ý M GENE L M Ü Ü K L Ð Ü SA Ð Ü ANKARA, 2008 İlk Yardım Modülleri T.C. Sağlık

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNİN MARUZ KALDIĞI İŞ KAZALARI VE GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ayşe UÇAK

SAĞLIK PERSONELİNİN MARUZ KALDIĞI İŞ KAZALARI VE GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ayşe UÇAK 1 SAĞLIK PERSONELİNİN MARUZ KALDIĞI İŞ KAZALARI VE GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ayşe UÇAK CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Hamit Selim

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA

OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA Mehmet Oğuzhan İLBAN Balıkesir Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu Murat DOĞDUBAY Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği

Detaylı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Bu programın, diğer sağlık personeli olmak isteyen ve İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı

Tarım ve gıda, insan yaşamının sürdürülmesinde olmazsa olmazlardan. 62 milyar $ la Avrupa tarımında lider olduk 3 RÖPORTAJ 8 YENİ ÜRÜN 7 ÖDÜL

Tarım ve gıda, insan yaşamının sürdürülmesinde olmazsa olmazlardan. 62 milyar $ la Avrupa tarımında lider olduk 3 RÖPORTAJ 8 YENİ ÜRÜN 7 ÖDÜL 1 PINAR ÜRETİCİSİNİN GAZETESİ SAYI: 117 / Ocak 2014 / 20.000 ADET 62 milyar $ la Avrupa tarımında lider olduk Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı M. Mehdi Eker, 62.5 milyar dolarlık hasılasıyla Türk tarımında

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI Hemşirelik Programı YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gül BÜLBÜL MARAŞ

Detaylı

GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR

GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR FARKLI BOYUTLARIYLA GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR YAYINA HAZIRLAYANLAR Doç. Dr. Dilek ASLAN Dr. Meltem ŞENGELEN MART 2010, ANKARA ANKARA TABİP ODASI Bu kitabın tüm yasal hakları Ankara Tabip Odası

Detaylı

Çalışma Yaşamında Sağlık Gözetimi Rehberi

Çalışma Yaşamında Sağlık Gözetimi Rehberi Çalışma Yaşamında Sağlık Gözetimi Rehberi Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi

Detaylı

Turizm Öğrencilerinin Her Şey Dahil Sistemine Yönelik Tutumları. Tourism Students Attitudes on All Inclusive System

Turizm Öğrencilerinin Her Şey Dahil Sistemine Yönelik Tutumları. Tourism Students Attitudes on All Inclusive System Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 30, 2013 Bahar, 1-24. Turizm Öğrencilerinin Her Şey Dahil Sistemine Yönelik Tutumları Doktora Öğrencisi Funda Ön Esen Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER Baskı: 500 adet, Ekim 2011 Yayımlayan: TMMOB adına TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreterya: Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Adres:

Detaylı

Gastrointestinal Endoskopide. Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon

Gastrointestinal Endoskopide. Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Gastrointestinal Endoskopide Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Baskı: Stil Matbaacılık San. ve Tic. A.Ş. Tel : 0212 281 92 81 GASTROİNTESTİNAL ENDOSKOPİ HEMŞİRELERİ VE TEKNİSYENLERİ DERNEĞİ GASTROİNTESTİNAL

Detaylı

Sevil Imanova ENDÜSTRI. Bakü - 2010. Qafqaz Üniversitesi Yayınları. Bakü - 2010

Sevil Imanova ENDÜSTRI. Bakü - 2010. Qafqaz Üniversitesi Yayınları. Bakü - 2010 Sevil Imanova ENDÜSTRI Qafqaz Üniversitesi Yayınları Bakü - 2010 Qafqaz Üniversitesi Yayınları Bakü - 2010 Sevil İMANOVA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Bakü - 2010 QAFQAZ ÜNİ VERSİ TESİ YAYINLARI YAYIN

Detaylı

ÇALIŞMA YAŞAMINDA ÖZEL RİSK GRUPLARI

ÇALIŞMA YAŞAMINDA ÖZEL RİSK GRUPLARI ÇALIŞMA YAŞAMINDA ÖZEL RİSK GRUPLARI Amaç Çalışma yaşamında sağlık ve güvenlik açısından farklı riskler içeren ve özel olarak korunması gereken gruplar hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim hedefleri İSG

Detaylı

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası İçerik Takdim ve Teşekkür... 1 1. Giriş... 3 2. Küme Analizi... 7 2.1. Sektörel Analiz... 7 2.2. Yerel Ekonomi...

Detaylı

TURİZM İŞLETMELERİNDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ VE MANAVGAT BÖLGESİNDEKİ BEŞ YILDIZLI OTELLERDE BİR ARAŞTIRMA

TURİZM İŞLETMELERİNDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ VE MANAVGAT BÖLGESİNDEKİ BEŞ YILDIZLI OTELLERDE BİR ARAŞTIRMA Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2011, C.16, S.1 s.379-402. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2011,

Detaylı

Mikrobiyoloji. El Kitabı (Hızlı Erişim) II. Baskı. Editörler Prof. Dr. A. Kadir HALKMAN Özlem Etiz SAĞDAŞ. Kasım 2011, Ankara

Mikrobiyoloji. El Kitabı (Hızlı Erişim) II. Baskı. Editörler Prof. Dr. A. Kadir HALKMAN Özlem Etiz SAĞDAŞ. Kasım 2011, Ankara Mikrobiyoloji El Kitabı (Hızlı Erişim) II. Baskı Editörler Prof. Dr. A. Kadir HALKMAN Özlem Etiz SAĞDAŞ Kasım 2011, Ankara ISBN : 978-975-00373-2-0 Merck Mikrobiyoloji El Kitabı (Hızlı Erişim) II. Baskı

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 03.120.01; 67.020; TÜRK STANDARDI TS EN ISO 22000:2005 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu standard metni 24 Nisan 2006 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin

Detaylı

BM KİS İLERLEME BİLDİRİM RAPORU

BM KİS İLERLEME BİLDİRİM RAPORU BM KİS İLERLEME BİLDİRİM RAPORU 2011 2 PharmaVision GRI Performans Göstergeleri İÇİNDEKİLER * 3.1/3.2./3.3/3.4/3.5/3.6/3.12 Sunuş 3 1.1/4.12/4.19 Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 4 2.6/2.7/2.8 PharmaVision

Detaylı