Üretime değer katan, çevreye saygılı Antalya Organize Sanayi Bölgesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Üretime değer katan, çevreye saygılı Antalya Organize Sanayi Bölgesi"

Transkript

1

2

3 Üretime değer katan, çevreye saygılı Antalya Organize Sanayi Bölgesi Antalya Organize Sanayi Bölgesi son yıllardaki yoğun talep doğrultusunda 384 ha alandan, 692 ha alana ve 246 adet parselden 321 adet parsele ulaşmıştır. Bölgemizin 1. ve 2. kısımda boş parsel kalmamış, tevsi alanlarında ise 73 adet boş parselimiz bulunmaktadır. Bu parseller Bölgemizin kriterlerine uygun olan ulusal ve uluslararası sanayicilere tahsis edilecektir. Bölgemiz kurumsal yapısı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığının tescil ettiği 250 Organize Sanayi Bölgesi içerisinde ilk 10 da yer almanın gururunu taşımaktadır. Peyzajı tamamlanmış Bölgemizde aşağıdaki altyapılar bulunmaktadır: Modifiye asfalt yollar İçmesuyu şebekesi Enerji ve sayaç otomasyonlu elektrik şebekesi Doğalgaz şebekesi Kanalizasyon şebekesi Yağmursuyu şebekesi Fiber optikli telekomünikasyon şebekesi Evsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesisleri ve modern koku giderme üniteleri Bölge sanayicileri ihtiyaçları doğrultusunda eğitim veren Anadolu Teknik Meslek ve Endüstri Meslek Lisesi İtfaiye teşkilatı Banka hizmetleri Kargo hizmetleri Restaurant PTT şubesi İdari ve sosyal tesisler Market Kademe dükkanlar Bölge girişlerinde kameralı ve özel güvenlikli kontrol Ortak sağlık ve güvenlik birimi Antalya - Burdur Karayolu 26. km. PK: 338, Antalya - Türkiye Tel: (pbx) Faks: url: e-posta:

4 Artık kurumlarda gerçek ve içi dolu bir liyakat sistemine geçilmelidir Çetin Osman BUDAK ATSO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Geçtiğimiz günlerde şiddetli yağmur ve dolu Aksu ilçemizde sera alanlarında önemli hasar yarattı, bir can kaybı da oldu. Antalya da her yıl yağış ve fırtına tarım üreticilerine zarar verir. Tarım İl Müdürlüğü verilerine göre döneminde ilimizdeki afet sayısı 37, maddi zarar 74 milyon TL dir. Bu zararlar karşısında Devlet tarafından yapılan yardım miktarı 3,2 milyon TL dir. Afetlerin verdiği bu zararlar nedeniyle ısrarlı talepler sonucunda tarım sigortası tesis edilmiş ve daha sonra primlerin yüksek kalması sonucunda primlerin yarısının Devlet tarafından üstlenilmesi de söz konusu olmuştur. Buna rağmen üreticilerin önemli kısmı sigorta yapamamıştır. Burada karşımıza çıkan sorun yine tarım sektörümüzün küçük ölçek, verimsizlik, düşük sermaye ve girdi maliyetlerinin yüksekliği gibi yapısal sorunlardır. Girdi maliyetleri ve fiyat makası durumunu Toptancı Hal fiyatları ortaya koymaktadır. Geçen sonbaharda domates güvesinin neden olduğu ürün kaybı nedeniyle fiyatlardaki artış dışında döneminde ürün fiyatları artan girdi maliyetlerine rağmen sabit kalmış ve üretici para kazanamamıştır. Sonuç olarak tarım sigortasının halen yeterince yayılmamış olmasında sadece üretici suçlanmamalı, Devlet desteklerine ihtiyacı olan ve olmayan birbirinden ayrılmalı, sigorta yaptırılması zorunlu tutulmalı ve denetlenmelidir. Tarım sigortası, deprem sigortası gibi konularda eksiklik kalmamalı, düşük sigorta oranlarının nedenleri araştırılmalı ve gerekli denetim sağlanmalıdır. Ancak sorun da burada başlamaktadır. Bu tür birçok konuda uygulama ve denetim eksiklikleri bir türlü bitmek bilmemektedir. Türkiye de bu sorunlar yapısal ve kurumsal sorunlardır. Bakanlıklar ve kurumlar bütçe ve personel kısıtlamaları nedeniyle gerekli çalışmaları tam olarak yapamamaktadır. Tarım Bakanlığı gıda kalitesini, ilaç kalıntısını, sigortalamayı, hastalıkla mücadeleyi, GDO kullanımını yeterince denetleyememektedir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Belediyeler işyeri koşullarını ve güvenliğini denetleyememektedir. Ürünlerin standardı, kayıtdışı istihdam, fazla çalışma gibi hususlar da denetlenememektedir. Son günlerde basında yer alan çeşitli olayla hastanelerin standartlarının da yeterince denetlenemediğini göstermektedir. Bir başka örnek son dönemde ÖSYM tarafından yapılan sınavlardır. KPSS ve YGS sınavlarından birincisinde sınav tekrarlanmış, fakat soruların sızdırılması olayı açıklığa kavuşmamıştır. Şimdi ikinci olay bir şifre konusudur ve milyonlarca genci ve aileyi ilgilendiren bir konu yine büyük bir güven krizine dönüşmüştür. 2 ATSO Mart 2011

5 Bu olayların tekrarlanması, ülkemizde giderek bütün kurumların TSE Kalite Güvencesi Belgesi almalarına rağmen bu kadar sorun yaşanması üzerinde durulması gereken bir konudur. Kamu kurum ve kuruluşlarının doğru ve etkin hizmet vermesi ekonomik gelişmenin en önemli koşullarından birisidir. Bu nedenle kamu kurumlarının bütçe ve personel sorunları mutlaka giderilmelidir. Diğer taraftan kurumsal yapılarda, liyakat ve iç denetim sistemlerinde sorun olup olmadığı üzerinde de durulmalıdır. Ülkemizde siyasetin bürokrasi ve kurumlar üzerindeki etkisi bütün kurumları zayıflatmıştır. Siyaset elbette Bakanlık üst yönetimleri kanalıyla yürütmeyi ve politikaları yönlendirecektir, bu demokrasinin gereğidir. Ancak 1970 sonlarında siyasi kutuplaşma ile okul müdürleri bile siyasi iktidarlara göre değişmeye başlamış ve aradan geçen sürede bu durumun düzelmesi gerekirken tam tersine bir gelişme yaşanmıştır. Siyaset artık sadece Bakanlıkların üst kademelerine değil, ilçelerdeki şef atamasına bile müdahale eder duruma gelmiştir. Bu durum artık son bulmalıdır. Artık kurumlarda görüntüyü kurtarma amaçlı tutumlar son bulmalı, gerçek ve içi dolu bir liyakat sistemine geçilmeli, hizmet etkinliği ile Devlet gerçek rolünü yerine getirebilmelidir. Değerli Üyelerimiz, Kurumların etkin hizmet yapması konusunda bir başka hususa daha dikkat çekmek istiyorum. Geçen yıldan bu yana televizyonlarda alışık olmadığımız reklamlar görüyoruz. Vadeli Opsiyon Borsası, İstanbul 2010 Kültür Başkenti Ajansı, Makine Tanıtım Grubu, TİM gibi kuruluşlar kamu finansmanı ile televizyon reklamları yapabiliyorlar. Hedef kitlesi sınırlı sayıda profesyonel kurum, yurtdışı piyasalar veya diğer ülkeler olan kuruluşların halkın ilgisini çekmek üzere reklam harcaması yapmaları anlamlı, yararlı ve doğru değildir. Kamuda hizmet anlayışında üzerinde durulması gerekli hususlar bu örneklerde de ortaya çıkmaktadır. Değerli ATSO Üyeleri, Oda aidat almaktan başka ne yapar? sorusu dönem dönem muhatap olduğumuz bir sorudur ve üyemizin bu sorularını saygıyla kabul edip yanıtlamak bizim görevimizdir. Zorunlu üyeliğin olduğu Kıta Avrupa sında İspanya dan Almanya ya kadar Odalar tüm sektörlerde özel sektörün neredeyse tek ve güçlü temsilcileridir ve odalar liman ve havalimanı işletmelerinden, imar planı onaylarına ve işyeri ruhsatlarına, turizm bürolarının kurulmasına, fuarların sorumluluğuna ve en önemlisi mesleki eğitime kadar çok önemli sorumluluklara sahiptirler. Türkiye de ise Odalar, yetkisiz biçimde ve çok sayıda oda kurulmasıyla, sektörel derneklerin öne çıkarılmasıyla ve karar mekanizmalarından çıkarılmayla neredeyse dernek konumuna itilmişlerdir. Ticaret ve Sanayi Odalarının görevi bölgesel gelişme çerçevesinde, kamu yararı çerçevesinde özel sektörün menfaatlerini korumaktır. Bu çerçevede Odalar Organize Sanayi Bölgeleri kuruluşunda, Fuar şirketleri kuruluşunda ve kamu yararı görülen birçok oluşumda öncü olmuş, görev almışlardır. Burada esas olarak dikkat edilmesi gereken husus şudur: Bir Devlet bir ülkede milletin organize olmasıdır, yani milletin bir sistem olarak kendi kendisini yönetmek üzere organize olmasıdır. Güçlü bir Devlet sistemin her parçasının bir rolünün olduğu ve birbiriyle uyum içinde çalıştığı bir sistemdir. Eğer Odalar sahip olmaları gereken yetkilere, imkânlara ve güce sahip değilse, bunun bir kaynağı sistemin iyi işlememesi, Türkiye örneğinde siyasetin her alanda tek belirleyici olması, demokrasimizin merkezi ve yerel yönetim kurumlarında katılımı geliştirememiş olması, siyasetteki kutuplaşmanın siyasette duyarsızlık yaratmış olmasıdır. Yukarıda sözünü etmiş olduğum kurumsal yapıdaki eksiklikler neyse, odaları ulusal ve yerel düzeyde zayıflatan eksiklikler de odur. Biz bu sorunu Antalya da kurumlar arası işbirliğini geliştirmekle aşmaya çalışıyoruz. Bu konuda fedakarca, yoğun bir gayret sarf ediyoruz. Çünkü Antalya nın sorunları artık bir sektör veya bir alandaki tek bir sorun değildir. Altyapıdan, tanıtıma, kentten ihracata kadar asıl olan yapısal sorunların ortak bir anlayışla ele alınması, ortak hedef ve ilkelerin belirlenmesi ve tüm kurumların işbirliği içerisinde hareket etmesinin sağlanmasıdır. Antalya uzun zamandan bu yana büyük bir iç göç dalgası yaşamaktadır. Türkiye de köyden kente, Ankara nın Doğusundan Batı ya göç halen devam etmektedir. Net göç alan iller Marmara Bölgesi, Ankara, İzmir, Antalya dır. En çok net göç veren illere baktığımızda Erzurum, Ordu, Yozgat, Diyarbakır, Samsun, Tokat gibi Karadeniz den Orta Anadolu ya neredeyse her bölge söz konusudur. Göç hızı, özellikle köyden kente göç azalmasına rağmen, göçün boyutu önemli olmaya devam etmektedir. Antalya 2010 yılında yaklaşık 86 bin kişilik göç almış, 61 bin göç vermiştir. 25 bin kişilik net göç alımıyla İstanbul ve Ankara dan sonra üçüncüdür. Bu göç elbette konut, ticaret kesiminde bir canlılık yaratmaktadır. Ama kötü kentleşme, imar baskısı, işgücü niteliği ve çalışma koşulları, sezonluk kurulan işyerleri, turisti kolundan tutup çeken garson veya hanutçular gibi sorunları da beraberinde getirmektedir. Antalya nın sorunları imkânlarından daha hızlı artmaktadır. Bu nedenle artık hep birlikte yeni bir anlayışı, daha kapsamlı, daha ilkeli ve ortak bir çerçevede geliştirmek zorundayız. Sevgi ve saygılarımla ATSO Mart

6 ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI YAYIN ORGANI YIL:24 / MART 2011 / SAYI:273 ATSO ADINA SAHİBİ: Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Osman BUDAK 12 Çİçek sektörü tüm yönleriyle ATSO da masaya yatırıldı YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Kenan ÇELİK Faruk SAYIN Murat GÜLAYDIN Kürşat ACAR Halil ÖZTÜRK YAYINA HAZIRLIK: Mete TEKİN Orhan ÇAKMUR TASARIM: Kaan ESİNGÜNER BASKI: MARATON OFSET VE MATBAACILIK LTD. ŞTİ. Yüksekalan Mah. 504 Sok. Kazıkaratoy Apt. No:6/4 Muratpaşa / ANTALYA Tel: Fax: DAĞITIM: ÖZYILDIRIM KURYE Tahılpazarı Mah. 468.Sok. Kaynak Apt. No:6/4, ANTALYA Tel: Faks: ATSO: Çevreyolu Üzeri Göksu Mahallesi Gazi Bulvarı No: 531, ANTALYA Tel.: Faks: URL: ATSO Yönetİmİ, Kaleİçİ nde muhtarlarla bir araya geldi 16 Ayda bir yayınlanır. Dergimizdeki yazılar kaynak gösterilerek alınabilir. Dergimizde yayınlanan yazılardaki görüşler yazarlarına aittir. 30 ATSO HEYETİ ITB BERLİN FUARINDA 4 ATSO Mart 2011

7 32 MITT Moskova Fuarı yüzleri güldürdü 34 Antalya maratonu çok sevdi 44 Güllük Gülİstanlık Değİl 6 ATSO Mart Ayı Meclİs Toplantısı yapıldı 20 Budak, TOBB Fuarlar Komİtesİ Başkanlığı na SeçİlDİ 22 FRESH Antalya FUARI 24 Marka Olmak İçİn Nasıl Fark Yaratabİlİrİz? 36 ATSO Meslek Komİtelerİ Müşterek Toplantıda buluştu 38 YÖREX İn ufku ticari başarıda! 42 NOSTALJİ: ANTALYA DA BİLMECE SORMA GELENEĞİ 47 SEL FELAKETİ 50 KIRTASİYE SEKTÖRÜ 52 AB DEN GÜNCEL HABERLER 58 KÜLTÜR-SANAT ATSO Mart

8 Bir türlü çıkmayan Büyük Mağazalar Kanunu sabırları taşırdı ATSO Başkanı Budak, 10 yıldır Büyük Mağazalar Kanunu nun çıkması için çaba sarf ettiklerini, TBMM nin 4 yılını tamamlamasına karşın, kanunun gündeme bile gelmediğini belirterek, Artık sadece küçük esnaf değil, orta ölçekli işletmecilerimiz de tehdit altındadır. Burada tek şey kalıyor, o da esnaf olarak AVM konusunda protesto eylemi yapmak. Eğer meclisimiz bunu gerekli görüyorsa tartışalım. Gerekirse dükkanlara siyah bayrak asarak bu durumu protesto edelim, en azından demokratik tepki hakkımızı ortaya koyalım. Hem Hükümetin hem de belediyelerin bu tür esnaf karşıtı tavırlarını protesto edelim. Belki o zaman bir parça duyarlılık yaratırız dedi. HABER ATSO Basın ve Üye İlişkileri Müdürlüğü ATSO Mart Ayı Meclis Toplantısı yapıldı. Meclisin açılışında bir konuşma yapan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Osman Budak, Odanın faaliyetlerinin yanı sıra, ülke ve kent gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Budak, konuşmasının başında dünyanın en önemli turizm fuarları ITB Berlin ve MITT Moskova ile ilgili izlenimlerini aktardı. Berlin ve Moskova da turizm sezonunun röntgeninin çekildiğini ifade eden Budak şunları kaydetti; Almanya turizm pazarı olarak 81 milyar dolarlık bir pazardır. Almanya; Türkiye ve dolayısıyla Antalya için İspanya, Fransa ve Avusturya dan sonra dördüncü destinasyondur. Ama buna rağmen biz henüz 81 milyar dolarlık pazardan 3-4 milyar dolarlık bir pay alabiliyoruz. Bu, daha katedecek çok yolumuz var demektir. Rusya 2010 yılında 21 milyar dolar civarında bir turizm pazarı. Birinci destinasyon Antalya, ama halen bu pazarda da büyük potansiyel var. Henüz Rus vatandaşlarından 8 milyon civarında kişinin pasaportu olduğu düşünülürse daha çok gelişecek bir pazar durumundadır. Antalya bu fuarlara turizmin tüm aktörleri ile güçbirliği içinde katılıyor. Antalya Valisi Sayın Dr. Ahmet Altıparmak liderliğinde Emniyet Müdürü, Belediye Başkanları, İl Müdürleri, Kalkınma Ajansı ve sivil toplum örgütleri oradaydı. Bu Antalya da turizm başarısının sırrını da açıklıyor. Bundan biz de çok büyük memnuniyet duyuyoruz. Fuarlar Antalya nın önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Ayrıca özellikle son haftalarda günlük bazda turist sayısında % 40 lara varan artışlar yaşanıyor. Bunda İran daki ve Avrupa daki tatillerin ve Mısır ve Tunus taki olayların etkisi olduğunu da görüyoruz. Gerekli çalışma yapılırsa turizm sezonu iki ay uzar Bu artışlar önemli bir noktaya işaret etmektedir. Bu yıl Mart ayındaki canlılık turizm sezonunun uzaması anlamına gelmektedir. Demek ki, gerekli çalışmalar yapılırsa turizmde en az iki ay daha kazanmak mümkün olabilir. Bunun için Hükümetin uçak şirketleriyle, operatörlerle oturup bir politika geliştirmesi gerekir. Uçaklara koltuk desteği, üçüncü yaş gruplarına özel kampanyalar gibi çalışmalar da yapılabilir. Bunun dışında bir de uyarıda bulunmak istiyorum. Fuarlarda edindiğimiz izlenim Mısır ve Tunus gibi ülkelerdeki olaylara bakıp rehavete kapılınmaması gerektiğidir. Turizmcimiz Nasıl olsa Ortadoğu da kriz var rehavetine kesinlikle girmemelidir. 6 ATSO Mart 2011

9 ATSO nun ilk olarak Arazi Toplulaştırması ardından da Kesme Çiçek Sektörü Çalıştayı ile tarım sektörüne yönelik iki önemli organizasyona evsahipliğini yaptığını belirten Budak, ATSO Meslek Komiteleri ne teşekkür etti. Tarım sektöründeki sıkıntılara dikkat çeken Budak, Tarım sektörü ve ihracat sektörü sürekli artan maliyetlerle mücadele ediyor. Şimdi bir de lisans sorunu ortaya çıktı. İhracat artıyor ama zorla artıyor. Tarıma verilen destek miktarında gerekli artış da sağlanamıyor. Tarıma verilen destek 5-6 milyar arasında bir rakam dedi. Özellikle Mısır, krizden çıkış politikalarında çok başarılı olduğunu bize önceki dönemlerde de gösterdi. Geçmişte, bir terör saldırısı sonrası büyük yara alan Mısır turizm sektörünün hızlı alınan kararlar ve önlemlerle nasıl eskisinden daha iyi duruma geldiğini hep birlikte görmüştük. Şimdi de özellikle ilk talebi canlandırmak için Mısır ve Tunus un çok ciddi fiyat rekabetine gireceklerini duyuyoruz. Aşırı iyimserliğe de kapılmayalım Bugünlerdeki canlılığa bakıp aşırı iyimserliğe de kapılmayalım. Çünkü 1-17 Mart itibariyle Antalyaya gelen turist sayısının oranı % 29, ama 2,5 ay olarak alırsak geçen yıla göre % 13 artış vardır. Tabii bu rakamlara İran gibi ülkelerden aktarmalı gelenler dahil değildir. Yine de yıl genelinde de muhtemelen bu düzeyde kalınacaktır. O nedenle aşırı iyimserliğe kaçmamak gerekiyor. Ayrıca artık bizim Antalya olarak konuya günlük bir bakış açısıyla bakma lüksümüz yok. Önemli olan turizmde kalıcı ve sürdürülebilir bir gelişmedir. Kent merkezinin turist almasıdır ve gelir artışının sağlanmasıdır. Aslında burada sezonu 6-7 aydan 8-9 aya çıkartmanın yolları da var gibi görünüyor. Alternatif turizme ağırlık verilmeli, Ekim de biten sezon Kasım a uzatılmalı, Nisan sonunda başlayan sezon da öne çekilmeli. Tarım ihracatı artıyor Turizmin dışında tarım ihracatının da geliştiğini vurgulayan ATSO Başkanı Budak, iki ayda yaş meyve sebzede yüzde 20, kesme çiçekte yüzde 29 artış yaşandığını söyledi. ATSO nun ilk olarak Arazi Toplulaştırması ardından Kesme Çiçek Sektörü Çalıştayı ile tarım sektörüne yönelik iki önemli organizasyona evsahipliğini yaptığını belirten Budak, komitelere teşekkür etti. Tarımda sıkıntılara dikkat çeken Budak, Tarım sektörü ve ihracat sektörü sürekli artan maliyetlerle mücadele ediyor. Şimdi bir de lisans sorunu ortaya çıktı. İhracat artıyor ama zorla artıyor. Tarıma verilen destek miktarında gerekli artış da sağlanamıyor. Tarıma verilen destek 5-6 milyar arasında bir rakam. Fakat Avrupa da tarıma katma değerinin % i destek veriliyor. ABD de daha da fazla. Aynı oranda olsa bizim 20 milyar dolar destek vermemiz gerekecektir. Dolayısıyla tarım ve tarımsal ihracatta sorunları sürekli gündemde tutmamız gerekiyor dedi. İş var, çalışacak eleman yok İşsizlikle sorununa da değinen ATSO Başkanı Budak şöyle konuştu: İşsizlik geçen yıla göre azalmıştır ama kentlerde tarım dışı işsizlik sadece yüzde 16 dan yüzde 14 e inmiştir. Gençler arasında işsizlik yüzde 25 ten yüzde 24 e inmiştir. Fakat ortada anlamakta zorlandığımız çok tuhaf bir durum var. Bildiğiniz gibi, BECERİ 10 projesiyle gençlere günde 15 lira ödeme ile meslek eğitimi ve staj imkanı sağlandı. İşsizliğe çözüm üretelim, insanlarımızı meslek sahibi yapalım diyoruz. Fakat ne hikmetse gençlerimiz bu projeye ilgi göstermiyorlar. Anlaşılabilir bir durum değil. İş var, çalışacak eleman yok, ya gençlerimiz iş beğenmiyorlar ya da bu projeyi yeteri kadar duyuramadık. Yoksa insanlarımız yeşil kart, işsizlik desteği, sosyal yardımları alarak çalışmadan yaşamaya mı alıştı? Tabii belki bu durum daha çok Antalya nın durumu da olabilir. Antalya da insanlar bir kaç ay işsiz kalıp sonra turizmde iş bulabiliyor. Ama bunlar bile bu durumu açıklamaya yetmiyor. Şu an BECERİ 10 Projesi kapsamında; Gaz altı kaynakçılığı, Oto kaportacılık, Asansör Bakım ve Onarım kursları yalnızca 32 kursiyer ile devam ediyor. Biz 10 kişinin altında kurs açmayalım derken minimum sayıyı bile zor buluyoruz maalesef. Yeterli sayıda kursiyer bulunur ise mobilya döşemeciliği kursu başlayacak. Ayrıca tekstil sektörüne yönelik düz dokuma kumaş işçiliği ile ilgili duyuruya çıkacağız, başvuruları alacağız. Önümüzdeki dönemlerde iplik üretimi CNC tezgah operatörü, saç işleri, oksi-gaz kaynakçılığı, iş makinesi operatörlüğü, baskı sonrası operatörlüğü, torna, tesviye, PVC doğrama imalat ve montaj, ahşap doğrama, kurslarının da açılması planlanıyor. Bu projenin duyurulması konusunda basından da daha fazla ilgi ve destek bekliyoruz. ATSO Mart

10 Türkiye de nükleer santral konusunun 30 yıldır tartışıldığını belirten Budak, Bir ülke 30 yıl boyunca bir konuyu bu şekilde ayaküstü ve bilgi sahibi olmadan tartışıyorsa, o ülke zaten geri kalmış bir ülkedir. Ortada bir tane bilimsel rapor yoktur. Bakanlık bir rapor hazırlatmışsa bu ortada yok. Üniversitelerden zaten artık toplumu ilgilendiren konularda derli toplu bir bilgi çıkmıyor. Türkiye bilimi kullanmayan, uzmanlığa saygı duyulmayan, bilgi sahibi olmadan konuşulan bir ülke görünümünde. Nükleer santral ihale yönetmeliği ve güvenlik yönetmeliği 5-10 sayfadan ibaret dedi. Japonya depremi ve nükleer santraller Konuşmasında Japonya da meydana gelen deprem ve tsunami felaketi ve beraberinde nükleer santrallerdeki patlamalara da değinen ATSO Başkanı Budak, Türkiye de nükleer santral konusunun tekrar tartışılmaya başlandığını söyledi. Türkiye de nükleer santral konusunun 30 yıldır tartışıldığını belirten Budak, Bir ülke 30 yıl boyunca bir konuyu bu şekilde ayaküstü ve bilgi sahibi olmadan tartışıyorsa, o ülke zaten geri kalmış bir ülkedir. Ortada bir tane bilimsel rapor yoktur. Bakanlık bir rapor hazırlatmışsa bu ortada yok. Üniversitelerden zaten artık toplumu ilgilendiren konularda derli toplu bir bilgi çıkmıyor. Türkiye bilimi kullanmayan, uzmanlığa saygı duyulmayan, bilgi sahibi olmadan konuşulan bir ülke görünümünde. Nükleer santral ihale yönetmeliği ve güvenlik yönetmeliği 5-10 sayfadan ibaret. Sonuç olarak; Türkiye de nükleer santral yapılabilir. Fakat önce bunu planlayacak, denetleyecek bir kurum ve uzmanlar olmalıdır. İhale süreçleri şeffaf olmalıdır. Nükleer enerji diğer konular gibi biz başlayalım göç yolda düzelir denilecek bir konu değildir. Bu kadar zamanda halen halkın kafasında kuşkular varsa bunun sebebi gerekli hazırlığın yapılmamış olması, halka güven verilememiş olmasıdır dedi. Kentsel dönüşüm projeleri artık yürürlüğe konmalıdır Deprem konusunda da benzer bir tablonun yaşandığını ifade eden Budak şöyle konuştu; Antalya ya bakıyoruz, binalarımızın büyük bir kısmı daha düşük standartlara sahip eski deprem yönetmeliğine göre yapılmış durumda. Allah korusun, ciddi bir deprem olsa tabloyu düşünmek bile istemiyorum. Hala, kullanılmayan stadyumumuzun kolonları sağlam mı değil mi onu tartışıyoruz. Yine bakıyoruz kentimizin en güzel yerinde kolonları zayıf bulunduğu için yıkılsın mı güçlendirilsin mi tartışmasının sürdüğü, yerine yenisi mi yapılsın tartışmasının sürdüğü bir Özel İdare Binamız var. Yıllardır ne yapılacağına karar verilemiyor. Yani, bırakın depremi, deprem olmadığı halde yıkılmak üzere olan ve ne yapılacakları belli olmayan yapılarımızdan bahsediyoruz. Japonya daki gibi felaketler bize ders olmalıdır. Bu nedenle, kentsel dönüşüm projeleri artık yürürlüğe konmalıdır. Japonya da kocaman kulelerin o depremde nasıl sallandığını ancak yıkılmadıklarını gördük. Bizdeki tek katlı evlerin bile çok daha hafif şiddetli bir depremde ayakta kalacaklarına dair ciddi şüphem var. Bugüne kadar önerdiğimiz kentsel dönüşüm projeleri finansmanını kendisi yaratan projelerdir. Yeter ki ortada bir kararlılık olsun. Bir sonraki dönemde yapılacak seçim değil, kentin geleceği düşünülsün. Maalesef siyasetçiler ve sorumlu kurumlar bu konuda yeterli duyarlılığı ve kararlılığı göstermiyorlar. Siyasetimiz bu konularda biraraya gelmiyor. 10 yıldır AVM Kanunu çıkarılması için çaba sarf ediyoruz Antalya kamuoyunda bir AVM inşaatı için imar tadilatı kararının gündemi işgal ettiğini belirten Budak konuşmasını şöyle sürdürdü; Biz topyekün AVM lere karşı değiliz. Bunu daha önce de birçok defa dile getirdim. Öncelikle bugüne kadar yapılanların bir plan dâhilinde yapılmasını, kentin tüm dinamiklerinin göz önünde bulundurularak, neresi ticari genişleme alanı, neresi spor alanları, neresi sosyal gelişim alanları olmalı. Bunların planlanmasını istedik. En önemlisi de en az 10 yıldır AVM kanunu çıkarılması için çaba sarfettik. Ama yine bir meclis 4 yılını tamamladı, yine bu kanun gündeme bile gelmedi. Artık sadece küçük esnaf değil, orta ölçekli işletmecilerimiz de tehdit altındadır. Üreticiler tehdit altındadır. Sanayici de, tedarikçi de büyük zincir mağazalara boğduruluyor. Bugün yerel marketler var ama 5-10 yıl sonra onlar da satın alınacaklar. Asıl o zaman tekelleşmeyi anlayacağız. Bin kez toplu işyeri alanları yapın dedik. Ama bugün depolar, toptancılar halen mahalle aralarında işlerini yürütmeye çalışıyorlar. Arazi yok deniyor, ama halen Hazine arsası ve arazisi satış ilanları yapılıyor. Oysa kentte spor ve sosyal alan yokken hiç kimse kamu arsasını ve arazisini satamaz, satamamalıdır. Antalya hızla Mersin gibi turistik özelliğini kaybeden bir şehir olmaktadır. Bugün İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi illere baktığımızda en kötü şehirleşme Antalya da yaşanmaktadır. Sadece Lara bölgesinde bazı sokaklar güzel planlanmıştır, Değirmenönü projesi, yeşil alanlar ve şimdi de çiçek satış yeri açılmıştır. Onun dışında yeni ve doğru bir konsept görmüyoruz. Dükkanlara siyah bayrak asarak bu durumu protesto edelim Maalesef bu konuda hepimiz bu suça ortak oluyoruz. Ama asıl sorumluluk siyasetçilerindir. Biz işadamlarıyız, doğal olarak daha fazla para kazanmak isteyebiliriz. Ama siyasetin görevi buna ortak olmak değil, halkın ve kentin faydası için bunu önlemektir. Burada bütün siyasi partiler, siyasi partilerin örgütleri de sorumludur: İmar planlarını yakından izlemesi gereken meslek odaları da sorumludur. Bu konuları sürekli kamuoyu gündeminde tutması gereken basın da sorumludur. Ama bu konuları sadece bir iki gazeteci arkadaşın gündeme getirdiğini görüyoruz. Kısacası bu gidiş, iyi ve doğru bir gidiş 8 ATSO Mart 2011

11 durumda nasıl olabilir? Bu plajların yurtdışından ve yurtiçinden turist çekecek, gurur duyulacak işletmelerle yaşatılması gerekirken durum tam tersidir. Bunları bizim söylememiz mi gerekmektedir? Antalya nın bu değerli yerleri Antalya ya fayda sağlayacakken zarar veriyor. Kimse yapamıyorsa bize verin biz yapalım. Siyasetin bu gibi konularda bir araya gelmesi ve birlikte çözüm üretmesi gerekiyor diye konuştu. Libya da maalesef Irak filmini yeniden izliyor gibiyiz değildir. İş konuşmaya gelince mangalda kül bırakmıyoruz, Vatan sözkonusu ise gerisi teferruattır diyoruz, ama iş uygulamaya gelince durum farklı oluyor. Menfaat sözkonusu ise gerisi teferruat oluyor. Burada tek şey kalıyor, o da esnaf olarak AVM konusunda protesto eylemi yapmak. Eğer meclisimiz bunu gerekli görüyorsa tartışalım. Gerekirse dükkanlara siyah bayrak asarak bu durumu protesto edelim, en azından demokratik tepki hakkımızı ortaya koyalım. Hem Hükümetin hem de belediyelerin bu tür esnaf karşıtı tavırlarını protesto edelim. Belki o zaman bir parça duyarlılık yaratırız. Başka da yapacak bir şey kalmıyor. Antalya siyasetinden ve Hükümetten artık Antalya nın bu sorunlarına kesin çözümler bekliyoruz. Turizm sezonunu yine kazılmış yollarla açıyoruz Antalya da turizm sezonu öncesi kentin altyapı çalışmaları nedeniyle şantiye görüntüsünde olduğuna dikkat çeken Budak, Daha iyi bir sezon ümit ediyoruz. Ancak bu arada Kazım Özalp, Kalekapısı ve Konyaaltı caddesinde altyapı ve yenileme çalışmaları nedeniyle turizm sezonunu yine kazılmış yollarla açıyoruz. Bu da Türkiye de önüne geçilemeyen bir durumdur. Gelişmiş ülkelerde bu tür çalışmalar gece yapılmaktadır. Maalesef bizde bu da yapılamıyor. Şunu da anlamıyorum; hiç olmazsa önemli merkezlerde bu tür çalışmalar neden 24 saat aralıksız yapılıp biran önce bitirilemez. Sezonun artık fiilen açıldığını biliyoruz. Yine liman yolunda TIR lar kuyruk olmuşlar, Batı Çevre Yolu dondu kaldı, en küçük ilerleme yok. Var da biz mi bilmiyoruz? Yine bu yaz TIR ların arasından geçerek mi denize ulaşacağız? Arkadaşlar, geçenlerde basında Belediye nin Sarısu daki çalışmasının Orman Müdürlüğü tarafından engellendiği yazıyordu. Hatta yolun resmi araçlarla kapatıldığının fotoğrafları vardı. Böyle bir şey olabilir mi? Belediye bir bölgeyi alıp güzelleştirecekse bir başka kurum bunu nasıl engeller? Biz bunu anlamakta zorluk çekiyoruz. Konyaaltı Beach Park Yine bir başka konu turizm sezonu öncesinde Konyaaltı nda Beach Park ın halidir. Dünya çapında bir plaj bu kadar kötü bir Konuşmasında dünyadaki gelişmelere de değinen Budak, önce Japonya ve ardından Libya daki gelişmelerle risklerin arttığını söyledi. Libya daki durumun petrol fiyatları üzerinde etkili olacağını belirten Budak, Libya da maalesef bir tür Irak filmini yeniden izliyor gibiyiz. Avrupa nın ve ABD nin çifte standardını bir kez daha görüyoruz. Daha düne kadar saraylarında Kaddafi ye çadır kuran ve seçimde Kaddafi den parasal yardım aldığı söylenen, Kaddafi ile büyük silah anlaşmaları yapan Fransa şimdi en önde ABD yle birlikte Kaddafi yi vurmaktadır. İslam ülkeleri demokrasiye sahip olmadıkları için, kendi içinde sorunlarını çözemedikleri için sürekli olarak Batılı ülkelerinin bombaları altında kalıyorlar. Libya da petrol sahaları ve petrol üretimi bizde bir süre petrol fiyatlarını artıracaktır. Bu da Türkiye için önemli bir sorun olabilir. Ayrıca Libya nın Irak dan daha yıkıcı bir etkisi olabilir. Çünkü Türk mütahhitlerin çok ciddi yatırımları var. Ayrıca işsiz sayımıza 20 bin kişi eklendi. Türkiye ekonomisi zaten cari açık konusunda kötü gidişatı sürdürmektedir. Merkez Bankasının cari açık için aldığı kredi sınırlaması önlemleri henüz yeterli olmamıştır. Cari açığın finansman kalitesi de bozulmaya devam etmektedir. Muhtemelen seçime kadar mevcut durum devam edecektir. Ama seçimden sonra faiz artışı ve zamları beklemeliyiz. Japonya da felaket nedeniyle birkaç ay durgunluk, ama sonradan inşaat, emtia sektörlerinde talep ve fiyat artışı ve faiz artışı beklenmelidir. Hatta ilk etkilerini ben kendi sektörümde gördüm. Dünya kağıt fiyatları Nisan - Mayıs dan geçerli olmak üzere %5-10 arasında arttı diye konuştu. Türkiye nin cari açık sorunu ibret tablosuna dönüştü Türkiye nin cari açık sorunu, yani ihracat ve ithalat sorununun artık bir ibret tablosuna dönüştüğünü anlatan Budak şunları söyledi: Önemli fasıllarda ihracat ve ithalata baktığımızda tarım, tekstil ve giyim ve maden temelli ürünler dışında sanayide net ihracatçı olduğumuz sektör kalmamıştır. Tarımda bile hububatta 700 milyon dolar, tohum ve yemde 1,3 milyar dolar, canlı hayvanda 330 milyon dolar açık veriyoruz. Tarımda ihracat fazlası sadece meyve sebze ve unlu mamullerde var. Sanayide tekstil ve giyim, mobilya başta olmak üzere sadece 7-8 kalemde net ihracatçıyız. Otomotivde bile ithalatçı olduk. Ayakkabı ithal, sabun ithal, mobilyada bile 1 milyar dolar ithalat var. Dolayısıyla ekonomide bu tablo daha fazla devam edemez. Kendimizi kandırmayalım. Bir an önce bu ülkede tüketim ekonomisinden üretim ekonomisine geçmek için ikinci kuşak yapısal reformlar bir takvimle açıklanmalıdır. Seçim gündeminde bunları bekliyoruz. ATSO Mart

12 ABERTURUHABERTURUHABERTURUHABERTURUHABER ABERTURUHABERTURUHABERTURUHABERTURUHABERTURUHABERTURUHABERTURUHABERTURU Gürcistan dan Antalyalı işadamlarına yatırım daveti Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti Başbakanlık Yatırım Departmanı Başkanı Zaza Gumberidze ve Başbakan Danışmanı İlker Dindar Başkanlığında bir heyet Antalya Ticaret ve Sanayi Odası nı ziyaret etti. ATSO Başkan Yardımcısı Güray Parlak, heyete, ATSO nun çalışmaları ve Antalya ekonomisi ile yatırım olanakları hakkında bilgi verdi. Antalya ya Gürcistan dan gelen turist sayısının çok düşük olduğunu belirten Parlak, 2010 yılında gerçekleştirilen 6 milyon dolar seviyesindeki ihracatın geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Gürcistan ın turizm ve tarım yönünden önemli bir bölgesi olan Acara ile Antalya nın ortak özellikleri bulunduğunu belirten Parlak Bu tür ziyaretler ve iki ülke arasındaki diyaloglar olduğu ve arttığı sürece dış ticaretimiz de mutlaka gelişecektir diye konuştu. Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti Başbakanlık Yatırım Departmanı Başkanı Zaza Gumberidze de konuşmasında Gürcistan da özellikle turizm yatırımlarının arttığını, bu konuda Antalya nın tecrübelerinden yararlanmak istediklerini söyledi. Gumberidze, ATSO başkanlığında Antalyalı işadamlarını Batum a davet etti. Eylül de pasaportsuz geçiş başlıyor Başbakan Danışmanı İlker Dindar da, Gürcistan da turizm yatırımlarının artmasına karşın özellikle tarım üretimi konusunda büyük sıkıntı yaşandığını söyledi. Gürcistan da Antalya da tarım alanında faaliyet gösteren işadamları için çok cazip yatırım olanakları bulunduğunu anlatan Dindar Batum Antalya ile aynı ligde değil. Turizm gelişiyor, özellikle de casinoların bulunması turizm adına bir avantaj. Ama tarım üretimi çok az. Antalya, Kuzey Afrika, Orta Doğu bölgeleri için en önemli tarım üreticisi kentlerin başında geliyor. Özellikle seracılıkla uğraşan işadamları için Gürcistan çok iyi bir pazar. Gürcistan hükümeti, tarım yatırımlarına bedava arazi sağlıyor. Ayrıca elektrik fiyatı da Türkiye nin yarı fiyatına dedi. Başbakan Danışmanı İlker Dindar, iki ülke Hükümetleri nin pasaportsuz geçiş konusunda anlaştığını belirterek, Eylül ayından itibaren Türkler in Gürcistan a sadece kimlik belgeleri ile geçebileceğini de kaydetti. Bu uygulamanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nden sonra bir ilk olduğunu vurgulayan Dindar şöyle konuştu; İki ülke Dışişleri Bakanlarının buluşmasında konu gündeme geldi. İnsan komşusunun evine pasaportla girer mi? denilerek böyle bir karar alındı. Türk vatandaşları Eylül ayından itibaren Gürcistan a nüfus cüzdanları ile girebilecekler. Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler Derneği (JCI) Yönetimi, ATSO yu ziyaret etti Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler Derneği (Junior Chamber International), Antalya 2011 Yönetim Kurulu Üyeleri Antalya Ticaret ve Sanayi Odası nı ziyaret ederek, ATSO Başkan Yardımcısı Güray Parlak ile görüştü. Ziyarette JCI Antalya nın faaliyetleri hakkında bilgi veren Başkan Sevgi Kunut Açan, JCI ın dünya çapında faaliyet gösteren genç liderler ve girişimciler federasyonu olduğunu, üyelerini yaş arasında her meslekten yaratıcı, cesur, genç ve toplumcu bireylerin oluşturduğunu söyledi. JCI ın dünyada 110 ülkede yer aldığını, Türkiye de ise 28 şube ile farklı şehirlerde aktif olarak çalıştığını anlatan Açan, JCI Antalya nın ise 1996 yılında kurulduğunu bildirdi. Kurulduğu günden itibaren farklı etkinlik, eğitim ve projeler ile gençlere liderlik yolunda ilerlemeleri için fırsatlar sunduklarını belirten Açan, 2007 yılında JCI Dünya Kongresi nin Antalya da düzenlendiğini ve birçok ülkeden 4000 e yakın JCI üyesinin katıldığını, organizasyonun hem Antalya nın hem de Türkiye nin tanıtımına önemli katkılar sağladığını kaydetti. JCI Antalya olarak Üniversiteli gençlerin çevre duyarlılığı ve atıkların geri kazanımı konusunda bilinçlenmesi amacıyla Geri Dönüşüm Kutunu Kendin Yarat projesi, 2010 yılında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Onkoloji bölümde yatan çocuklar için İkinci El Eşya Fuarı düzenlediklerini belirten Açan, eğitim ve sosyal sorumluluk projelerinin 2011 yılında da devam edeceğini bildirdi. Dernek üyelerinin bir çoğunun ATSO üyesi olduğunu da belirten Sevgi Kunut Açan, 2010 yılında JCI Antalya ve ATSO işbirliği ile gerçekleştirilen STK larla İş Dünyası Arasındaki İletişim Ağının Geliştirilmesi projesinden oldukça verim aldıklarını ve 2011 yılında da ATSO ile iletişim ve işbirliğinin devamını önemsediklerini sözlerine ekledi. ATSO Başkan Yardımcısı Güray Parlak ise, JCI gibi başarılı sivil toplum kuruluşlarını Oda olarak önemsediklerini belirterek, JCI ın uluslararası boyuta sahip olmasının da bir ayrıcalık olduğunu söyledi. Sivil toplum kuruluşlarının toplum hayatında önemli etkileri ve katkıları olduğunu vurgulayan Parlak, gençlerden oluşan STK ların artmasını ve güçlenmesini arzu ettiklerini sözlerine ekledi. 10 ATSO Mart 2011

13 HABERTURUHABERTURUHABERTURUHABERTURUHABER HABERTURUHABERTURUHABERTURUHABERTURUHABERTURUHABERTURUHABERTURUHABERTURU Kadın Çiftçiler Bilgi ve Proje Yarışması ATSO da yapıldı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından bu yıl 8 incisi düzenlenen Kadın Çiftçiler Yarışıyor Bilgi ve Proje Yarışması nın Antalya il finali, ATSO Atatürk Konferans Salonu nda yapıldı. Antalya Valisi Dr.Ahmet Altıparmak, Antalya Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay İsmail Ekici, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yılmaz, ATSO Başkanı Çetin Osman Budak, Antalya Orman Bölge Müdürü Recep Kaşan, Antalya Ziraat Odası Başkanı Halil Ordu, Antalya İl Tarım Müdürü Bedrullah Erçin ve çok sayıda vatandaşın izlediği yarışma büyük heyecana ve renkli görüntülere sahne oldu. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından bu yıl 8 incisi düzenlenen Kadın Çiftçiler Yarışıyor Bilgi ve Proje Yarışması nın Antalya il finali, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu nda gerçekleştirildi. Antalya Valisi Dr.Ahmet Altıparmak, Antalya Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay İsmail Ekici, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yılmaz, ATSO Başkanı Çetin Osman Budak, Antalya Orman Bölge Müdürü Recep Kaşan, Antalya Ziraat Odası Başkanı Halil Ordu, Antalya İl Tarım Müdürü Bedrullah Erçin ve çok sayıda vatandaşın izlediği yarışma hayli çekişmeli geçti. Yarışmadan önce bir konuşma yapan Vali Altıparmak, Antalya nın marka tanınmışlığı en yüksek illerin başında geldiğini, bunu da dünyada en çok turist alan üçüncü il olmasıyla kanıtladığını bildirdi. Antalya nın, teknolojiyi kullanma, verimlilik ve ihracattaki başarısıyla ülke tarımının başkenti olduğuna dikkati çeken Altıparmak, şunları kaydetti: Antalya, tarımdaki kaliteli üretimiyle dünyayı besliyor. Antalya tarımının markalaşmasında kadın çiftçilerimizin katkısı çok büyük. Bunu da kadınlarımızın elleri sağlıyor. 224 kadın yarışmacımız cesaret göstererek bilgi yarışmasına katılıyor. Erkeklerimiz ise kahvelerde boş zamanlarını geçiriyor. Kadınlarımız bilgilerini sürekli artırarak kendilerini geliştiriyor. Kadınlarımız Türk toplumunun temel taşıdır. Tarım sektörünün dünyanın geleceğini şekillendireceğini anlatan Vali Altıparmak, kadınlardan çocuklarına iyi eğitim vererek, tarıma yönlendirmelerini istedi. Dünyanın geleceğinin tarım sektöründe olduğunu ifade eden Altıparmak, Tarım sektöründe çalışanlar turizm sektöründe çalışanlardan daha fazla kazanıyor dedi. Vali Altıparmak, kadın çiftçilerden tarım alanlarını ikinci konut veya kat karşılığı vermemelerini de istedi. Altıparmak, sözlerini şöyle sürdürdü: Tarım sürekli gelir getiren bir sektör. Birinci derece tarım arazileri en zor dönemlerde dahi karnımızı doyuracaktır. Evi her yere yapabilirsiniz. Bu nedenle birinci derece tarım alanlarına kadınlarımız çok iyi sahip çıkmalı. Kadın izin vermezse o tarım arazisini hiçbir erkek satamaz. Finalde büyük heyecan Yarışmanın Antalya finalinde 8 kadın çiftçi mücadele etti. Yarışmacılara önce yöneltilen ilk 15 sorunun ardından iki yarışmacı 100 er, iki yarışmacı da 90 ar puan aldı. Bunun üzerine yarışmacılara 5 er soru daha yöneltildi. Bu sorulara verilen doğru cevap sayısına göre Aksu ilçesinden Güllü Gürler üçüncü oldu. Demre ilçesinden Mine Güzeloğlu ile Kumluca ilçesinden Sevim Parlak arasındaki birincilik mücadelesi ise jüriye zor anlar yaşattı. Sorulan ek sorulara her iki yarışmacının da doğru cevap vermesi üzerine altın soru uygulamasına geçildi. İlk 5 altın soruya her iki taraf da doğru cevap verince, bu duruma hazırlıksız yakalanan jüride soru krizi yaşandı. Jüri üyeleri tarafından ek 5 soru daha hazırlanarak yarışmacılara yöneltildi. 29 uncu soruya da başa baş giren yarışmacılardan Demre ilçesinden Mine Güzeloğlu son soruyu doğru bilerek Antalya birincisi oldu. Ödül olarak birinciye tam, ikinciye yarım, üçüncüye çeyrek altın verildi. Finale kalan 8 yarışmacıya ise battaniye ve duvar saati hediye edildi. ATSO Mart

14 Yüzde 98 i aile işletmesinden oluşan çiçek sektörü, KDV, yer sıkıntısı, enerji maliyetleri gibi sorunlarla boğuşuyor Çiçek sektörü tüm yönleriyle ATSO da masaya yatırıldı Çiçekçilerin sorunlarına çözüm üretebilmek için Antalya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen 1. Kesme Çiçek Sektörü Çalıştayı na Antalya, İzmir, İstanbul, Ankara ve Sakarya bölgelerinden üretici, ihracatçı, perakendeci ve meslek odası temsilcileri katıldı. Temsilciler sektörün sorunlarını ele aldı. ÇİÇEK SEKTÖRÜ ATSO Basın ve Üye İlişkileri Müdürlüğü ATSO Meslek Komiteleri Müdürlüğü 12 ATSO Mart 2011

15 Üreticisinden, ihracatçısına, perakendecisinden kooperatifine kadar 300 bin kişinin istihdam edildiği çiçekçilik sektörü bir çok sorunla karşı karşıya. Yaklaşık 50 milyon dolar ihracat, 100 milyon dolar iç tüketimi olan sektör, KDV, kayıt dışı üretim, yer sıkıntısı, enerji maliyetleri, çeşitli vakıfların açıklamaları ve hastanelere çiçek sokulmaması gibi sorunlarla mücadele ediyor. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası nın öncülüğünde, kesme çiçek sektöründe faaliyet gösteren kooperatifler, üreticiler, perakendeciler ve toptancıların katılımı ile düzenlenen 1. Kesme Çiçek Sektörü Çalıştayı ATSO Meclis Salonu nda yapıldı. Kesme çiçek sektöründe faaliyet gösteren kooperatifler, üreticiler, perakendeciler ve tüm sektör mensupları ile Türkiye nin kesme çiçek sektöründeki hedefleri, ihracatın artırılması, Avrupa Birliği ve dünya ülkeleriyle entegrasyon için yapılan uygulamalarla, yapılması gereken çalışmaların ele alındığı çalıştaya Antalya nın yanı sıra, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana ve Mersin den sektör temsilcileri de katıldı. Çalıştayın açılışında bir konuşma yapan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Osman Budak, kesme çiçek sektörünün Antalya da hızla geliştiğini ve istihdama da katkı sağladığını bildirdi. Türkiye de kesme çiçek üretimi ve ihracatının büyük bölümünün Antalya da gerçekleştiğini belirten Budak, en önemli sıkıntıların başında ise üretim yapılacak tarım arazisi bulunamaması olduğunu söyledi. Budak, Türkiye nin tarım başkenti Antalya da yer bulmakta ciddi sıkıntı çekiliyor. Araziler miras nedeniyle dağınık ve parçalanmış durumda. Organize Tarım Alanları kurulması için kanun çıktı ama maalesef bir Antalya da bir yer oluşturamadık dedi. Türkiye de resmi hastanelerde canlı çiçek kabul edilmemesinin de sektör temsilcilerinin sürekli dile getirdiği sorunlar arasında yer aldığını belirten Budak, Avrupa Birliği ülkelerinde, gelişmiş ülkelerde çiçek tıpkı gıda gibi bir ihtiyaç olarak görülüyor. Bizde henüz bu alışkanlık yeni yeni gelişiyor diye konuştu. Budak, çiçek sektörünün sorunlarının tüm yönleriyle ele alınacağını Çalıştay ın sonuçlarının TOBB ve Bakanlık düzeyinde yetkililere iletileceğini de sözlerine ekledi. ATSO Meclis Üyesi Haluk Oğuzer in Moderatörlüğünü yaptığı çalıştayda; yaklaşık 5000 üyesi bulunan SS. Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Yazıcı, 2300 üyesi bulunan SS. Çiçek Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Genel Müdürü Fuat Palanduz, 1350 üyeli Interflora Çiçekçiler Derneği Başkanı Recep Gedik, 800 üyesi bulunan Teleflora Çiçekçiler Derneği Başkanı Eyüp Daştan görüş ve önerilerini anlattı. ATSO Mart

16 Çalıştaya ATSO Başkanı Çetin Osman Budak, Antalya Süs Bitkileri ve Mamülleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Bağdatlıoğlu, Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi Ali Osman Öğmen, Ankara Ticaret Odası Meclis Üyesi Yakup Özkılıç, İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi Mehmet Salih Şadoğlu, Ankara Çiçekçiler Odası Başkanı Emin Çimen, İstanbul Çiçekçiler Odası Başkanı Yunus Erdoğan, İzmir Çiçekçiler Odası Başkanı Ahmet Genç, Bursa Çiçekçiler Odası Başkanı Ertan Tanırgan, Adana Çiçekçiler Odası Başkanı Süleyman Oğuz, Mersin Çiçekçiler Odası Başkanı Ömer Şahbudak, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Suat Yılmaz, Dr. Köksal Aydın Şakir, Antalya Tarım İl Müdürlüğü yetkilisi Salih Toros ve çok sayıda sektör mensubu katıldı. Sinerji yakaladık Antalya Süs Bitkileri İhracatçılar Birliği Başkanı Osman Bağdatlıoğlu da, sektörün çiçekçisinden ihracatçısına, perakendecisinden kooperatiflerine kadar 300 bin kişilik bir ordu olduğunu söyledi. Çiçekçiler olarak ciddi atılımlar yaptıklarını ve ilerleme kaydettiklerini açıklayan Bağdatlıoğlu, Bu toplantı başlangıç. Sektör adına o kadar çok şey yapıldı ki. Süs bitkilerinin artık bilinirliği ortada. Bugün televizyon reklamlarına da başladık. Biz bir sinerji yakaladık dedi. Çiçek alışkanlığını kazandırmak için Çiçek Tanıtım Grubu kurularak çeşitli etkinlikler gerçekleştirildiğini anlatan Bağdatlıoğlu, Maçlarda koltuk atma çiçek at gibi çarpıcı kampanyalar gerçekleştirildiğini söyledi. Yurt içi ve yurt dışında yapılan tanıtım çalışmalarıyla Türk çiçeğinin imajının ve bilinirliliğinin arttığını belirten Bağdatlıoğlu, Antalya nın evsahipliğinde Çiçek ve Çocuk temasıyla düzenlenecek EXPO 2016 organizasyonunun çiçek sektörünün gelişimine büyük bir ivme kazandıracağını da bildirdi. Vakıf isyanı Dünyada çiçek satışları ve toplumu çiçeğe bakış konusunu ele alan İnterflora Çiçekçiler Derneği Başkanı Recep Gedik ise, kesme çiçeğin sağladığı ihracat geliri ve istihdam ile ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Sektörün bir çok sorunla boğuştuğunu ifade eden Gedik, bu sorunlardan en önemlisinin bazı vakıfların çiçek göndermek yerine x vakfına bağışta bulunun talebinin olduğunu açıkladı. Bu talebin sektörün pazarını daraltmakta olduğunu kaydeden Gedik şunları söyledi: Sektör üreticisi, kooperatifi, perakendecisi ve ihracatçısıyla 300 bin kişiye istihdam sağlıyor. Üreticimiz ve esnafımız robot değil. Onların da evlatları var. Bu çocukların ihtiyaçları çiçek satarak sağlanıyor. Ayrıca yatırıma ihtiyaç duymadan satış ağı kuran internet siteleri de topladıkları siparişleri merdiven altında standartın altında ürettiriyorlar. Bu da hem çiçekçiliğin sanatsal boyutuna zarar vermekte hem de perakendecilik geleneğinin yok olmasına neden oluyor. Hastanelere çiçek sokulmamasını da eleştiren Gedik, çiçeğin hasta üzerinde olumlu etkisini ortaya koyduğunu bununla ilgili çok sayıda araştırma yapıldığını da dile getirdi. SS. Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Yazıcı da üreticinin enerji maliyetlerine ve kayıt dışı üretime dikkat çekti. Enerji maliyetlerinin yüksek olması ve devamlı yükselen akaryakıt değerlerinden dolayı nakliye değerlerinin arttığını belirten Yazıcı, maliyetlerin üreticileri zorladığını ifade etti. 3 bin 200 üyenin yüzde 98 inin aile işletmesi olduğunu, bu nedenle ayakta kalmalarının oldukça önemli olduğunu vurgulayan Yazıcı, Organize üretim bölgelerinin oluşturulması 8 yıl önce bu alanları kurma Antalya da başladı ama hala kurulamadı. Soğuk hava deposu sıkıntısı var. KDV yüksek olduğu için kayıt dışı yüksek dedi. En büyük sorun KDV Sektörün en büyük sorununun KDV olduğunu dile getiren Teleflora Çiçekçiler Derneği Başkanı Eyüp Daştan da, başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliği nin en büyük ülkelerinde fidelere, saksı çiçekleri ve kesme çiçeklere yüzde 7 KDV uygulandığını, Türkiye de ise bunun yüzde 18 de olduğunu söyledi. Daştan, KDV nin yüzde 8 e düşürülmesini istedi. SS. Çiçek Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Genel Müdürü Fuat Palanduz da, sektörün ciddi şartlarda ihracat hedefi olduğunu bu nedenle de üretimin desteklenmesinin şart olduğunu dile getirdi. Çalıştay sonunda, sektör temsilcileri bir bildirge yayınladı. Bildirgede KDV oranının %18 den %8 e düşürülmesi, Vakıfların çiçek göndermeyin bağışta bulunun kampanyaları ile ilgili yasal düzenlemenin yapılması, Hastanelere çiçek alınması ile ilgili alt yapının oluşturulması, Çiçek ve Çocuk temalı Expo 2016 İcra Kurulu ile ortak proje üretilmesi gibi konulara yer verildi. 14 ATSO Mart 2011

17 1.KESME ÇİÇEK SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ Geçmiş Olsun dilekleri iletileceği zaman dünyanın birçok yerinde ilk tercih edilen seçenek çiçektir. Çiçeğin soğuk ve sıkıcı bir odaya canlılık veren, tekdüzeliğe doğadan hoş bir parça katan, insanların neşesini arttıran bir faktör olduğu, bilinenin aksine kanıtlanmıştır. Çeşitli Üniversiteler tarafından yapılan araştırmalarda ruh sağlığını iyileştiren en basit yolun doğa ile temas halinde yaşamak olduğu ortaya çıkmıştır. Bir ortamda çiçeklerin varlığı yaşama arzusu ve mutluluğu pekiştirir, sosyal davranışları pozitif yönde etkiler. Bu sebeplerde göz önünde bulundurulduğunda hastanelere çiçek alınmasının önü açılmalıdır. 4 - Çiçek ve Çocuk temalı Expo 2016 İcra Kurulu ile ortak proje üretilmesi 1 - KDV oranının %18 den %8 e düşürülmesi Süs Bitkileri üretiminin ana maddesi olan çiçek, fide ve tohumların satışında uygulanan %18 KDV oranı %8 olarak uygulanmalıdır. 2 - Vakıfların çiçek göndermeyin bağışta bulunun kampanyaları ile ilgili yasal düzenlemenin yapılması Kesme çiçek sektörünün sağladığı gelir ve istihdam ile ülkemiz ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğu düşünüldüğünde, sektörün sahip olduğu üretim potansiyeli gelecek vaat etmektedir. Ancak, çözülmesi gereken sorunlardan biri ise, Vakıfların çiçek göndermeyin bağışta bulunun talepleri sektörün pazarını daraltmakta, bu şekildeki yönlendirmeleri ve yapılanmaları yatırım için moral, motivasyon ve kamu desteğini yok etmektedir. Bu nedenle, bu söylemlerin olmaması için yasal düzenleme yapılmalıdır. En azından AB uyum yasaları çerçevesinde değerlendirilip, sektörü gereksiz gösteren bu uygulama kaldırılmalıdır. 3 - Hastanelere çiçek alınması ile ilgili alt yapının oluşturulması 2016 yılında Çiçek ve Çocuk teması ile Antalya da düzenlenecek olan EXPO 2016 Antalya organizasyonuna yönelik projeler oluşturularak EXPO 2016 Antalya İcra Kurulu na sunulmasına karar verilmiştir. Ayrıca EXPO 2016 sürecinde konuya Antalya nın sorunu olarak bakılmayıp, verilebilecek destek ve tanıtım faaliyetlerinde katkıda bulunmaya karar verilmiştir denildi. ATSO Mart

18 ATSO Yönetimi, Kaleiçi nde muhtarlarla bir araya geldi Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu, Kaleiçi ndeki Barbaros Mahallesi Muhtarı Mehmet Gözübüyük, Selçuk Mahallesi Muhtarı Güray Esel, Tuzcular Mahallesi Muhtarı Serdar Söyler, Kılınçarslan Mahallesi Muhtarı Ali Kahraman ile bir toplantı yaptı. Kaleiçi Mermerli de gerçekleşen toplantıda, Kaleiçi semti sakinlerinin öncelikli sorunları ve çözüm önerileri tartışıldı. KALEİÇİ ATSO Basın ve Üye İlişkileri Müdürlüğü Antalya nın mücevheri olarak nitelendirilen Kaleiçi ni cazibe merkezi yapmak için yola çıkan ve ilk olarak Kaleiçi Buluşmaları ile tarihi semtin sorunlarını gündeme taşıyan ATSO Yönetim Kurulu, bir adım daha atarak Kaleiçi ndeki mahallelerin muhtarları ile bir toplantı yaptı. Toplantıya Barbaros Mahallesi Muhtarı Mehmet Gözübüyük, Selçuk Mahallesi Muhtarı Güray Esel, Tuzcular Mahallesi Muhtarı Serdar Söyler, Kılınçarslan Mahallesi Muhtarı Ali Kahraman ve bölge muhtarları tarafından belirlenen ATSO üyesi işletme sahipleri katıldı. Kaleiçi Mermerli de gerçekleşen toplantıda, Kaleiçi semti sakinlerinin öncelikli sorunları ve çözüm önerileri tartışıldı. Toplantıda söz alan muhtarlar, tarihi semtte atıl durumda bulunan yıkılmaya yüz tutmuş eski yapıların görsel kirlilik yarattığını, eski evlerin restorasyonu için fon kaynaklarına ulaşma konusunda yönlendirmeye ihtiyaç duyulduğunu belirttiler. Kaleiçi nde ruhsatsız işyerleri bulunduğunu, hanutçu, çığırtkan ve seyyar satıcıların gezdiğini ifade eden muhtarlar, belediye zabıtasının ve polisin daha etkili mücadele etmesini istediler. 16 ATSO Mart 2011

19 Muhtarlar, Kaleiçi nde gece aydınlatması, gezi yolu yönlendirme levhaları yetersiz. Sokaklarda sahipsiz hayvanlar cirit atıyor. Arıtmadan yayılan kötü koku nedeniyle turistler kaçıyor. Surlardaki otlar ve yosunlar temizlenmiyor. Tur tekneleri kuralsız çalışıyor diye konuştular. Kırkmerdiven olarak bilinen basamakların yıpranıp aşırı kaygan hale gelmesi nedeniyle çok sayıda kaza yaşandığı da belirtin muhtarlar, acilen önlem alınması istediler. Kaleiçi nde tıpkı Işıklar ve Kazım Özalp te olduğu gibi yol, zemin ve kaldırım düzenlemeleri yapılmasını isteyen muhtarlar, gece ve gündüz yapılacak sanatsal ve kültürel etkinliklerle Kaleiçi nin canlandırılabileceğini, sokakların heykellerle donatılması gerektiğini ifade ederken, Büyükşehir e ait atıl durumda bekleyen deniz taksilerin de bir an önce çalıştırılmasını istediler. cazibe ve çekim merkezi haline getirmek istiyoruz. Muhtarlarımızın dile getirdiği sorunları ve çözüm önerileri konusunda çalışmalarımızı yapacağız, ATSO olarak çözemeyeceğimiz sorunları ilgili kurumlara ileteceğiz dedi. ATSO Yönetim Kurulu Üyeleri, toplantının Kaleiçi nde incelemelerde bulunarak, esnafla sohbet etti. Muhtarlar, Kaleiçi ni hergün binlerce turistin ziyaret ettiğini belirterek, bölgede Sağlık Kabini ihtiyacı bulunduğuna da dikkat çektiler. ATSO olarak Kaleiçi ni çok önemsediklerini belirten ATSO Başkanı Çetin Osman Budak, göreve gelir gelmez bu amaçla ilk etapta Kaleiçi Buluşmaları düzenlediklerini, yine Kaleiçi ne yönelik Antalya Şehir Müze ve Sergileri Projesi ni ortaya koyduklarını söyledi. Kaleiçi nin Antalya nın sahip olduğu en önemli değerlerden biri olduğunu vurgulayan Budak, Hep Antalya nın bir cazibe merkezine ihtiyacı var diyoruz. Kaleiçi ve Yat Limanı 3 bin yıllık bir mücevher ama maalesef burayı yeterince kullanamıyoruz. Kaleiçi Bölgesi ni, konunun bütün paydaşları ile işbirliği içerisinde, tarihi dokuyu koruma önceliği ile güzelleştirerek, Antalya ve Türk turizmine çok daha ciddi katkılar sağlayan bir ATSO Mart

20 ABERTURUHABERTURUHABERTURUHABERTURUHABER ABERTURUHABERTURUHABERTURUHABERTURUHABERTURUHABERTURUHABERTURUHABERTURU Torba Yasa ATSO da anlatıldı Kamuoyunda Torba Yasa olarak bilinen Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6111 Sayılı Kanun Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ve Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği üyelerine anlatıldı. Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (AESOB) işbirliğinde düzenlenen Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6111 Sayılı Kanun konulu panel, ATSO Atatürk Konferans Salonu nda gerçekleştirildi. Panele Antalya Vergi Dairesi Başkanı Mahmut Sütçü, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Çelik, Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Disiplin Kurulu Başkanı Yusuf Kural ile ATSO ve AESOB üyeleri katıldı. Panele Gelir İdaresi Daire Başkanı Ayşe Dilbay, Gelir İdaresi Müdürleri İmral Dural ile Murat Ülker konuşmacı olarak katılarak, üyelerden gelen sorulara cevap verdiler. Panelin açılışında bir konuşma yapan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Çelik, torba yasa ile yapılan düzenlemelerin olumlu olduğunu bildirdi. Çelik, vergi ve prim borcu olanların mutlaka bu imkândan yararlanması gerektiğini kaydederek; Bu kanunla devlete olan borçlara ödeme kolaylığı getirilmiştir. Vergi ve prim borcu olanların mutlaka bu imkândan yararlanması gerekmektedir. Maalesef ülkemizde kayıt dışı bir ekonomi var ve büyüklüğü hiç yadsınamayacak boyutlardadır. Hepimizin kabul ettiği bir gerçek var ki kayıt dışılık ülkemizin kangren olmuş sorunlarının başında gelmektedir. Kayıt dışı olmak demek, kanuna karşı gelmek, rakiplerinin hakkını gasp etmek demektir. Kayıt dışının önlenememesi özellikle ekonomimizin dinamosu olan işletmelerimizin - kobilerimizin büyümesi, kurumsallaşması, yabancı ortaklar bularak uluslararası pazarlara açılması gibi hedeflerini gerçekleştirebilmesinin önündeki en büyük engellerden biridir dedi. Kenan Çelik, yasayı bir af olarak değil, iş âleminin önündeki engelleri temizlemek olarak görmek istediklerini belirterek, şunları söyledi; Yasanın getirdiği imkânların suistimal edilmesine izin verilmemesini bundan sonraki dönemde kayıt dışı çalışmakta ısrar edenlere caydırıcı yaptırımlar getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Panelde konuşan Antalya Vergi Dairesi Başkanı Mahmut Sütçü de, 6111 Sayılı Kanun un getirdiği avantajlardan yararlanmak için son 20 güne girildiğini hatırlatarak, Yeniden yapılandırma için son 20 güne giriyoruz. Vatandaşlarımız bu süreyi çok iyi değerlendirmeliler. Biz vatandaşlarımıza, Ya Soğuksu ya gelin ya da 3 Mayıs tan sonra soğuksu için diyoruz. Çünkü 3 Mayıs tan sonra bu konuda yapılacak hiçbir şey kalmıyor diye konuştu. Sütçü yapılan panelden net sonuçlar çıkacağını da belirterek, toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren Kanun la ilgili doyurucu bilgilerin, uzman bir ekip tarafından anlatılacağını da sözlerine ekledi. Panelde Gelir İdaresi Daire Başkanı Ayşe Dilbay, Gelir İdaresi Müdürleri İmral Dural ile Murat Ülker de, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ve Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği üyelerine, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6111 Sayılı Kanun hakkında detaylı bilgiler verdi. Gelir İdaresi heyeti, üyelerde gelen soruları da örnekleriyle açıkladı. Panelin sonunda ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Çelik Gelir İdaresi Müdürü İmral Dural a, AESOB Disiplin Kurulu Başkanı Yusuf Kural Gelir İdaresi Müdürü Murat Ülker e, Antalya Vergi Dairesi Başkanı Mahmut Sütçü de Gelir İdaresi Daire Başkanı Ayşe Dilbay a birer plaket verdi. 18 ATSO Mart 2011

YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI

YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI Övgü PINAR-Nurel KILIÇ Yapı fuarları; mal ve hizmet üreten kuruluşlar ile yine bu sektörde çalışan yöneticiler, mimarlar, mühendisler,

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI Yılı Faaliyet Raporu

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI Yılı Faaliyet Raporu YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2015 Yılı Faaliyet Raporu Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 2015 Yılı İçinde Gerçekleşen Faaliyetlerden fotoğraflar 74 Slayt 16.01.2015 Saadet Partisi Yetkililerinden Odamıza

Detaylı

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR)

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) ANTALYA DA TARIM SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI SÜS BİTKİLERİ VE TIBBİ AROMATİK BİTKİLER ALT SEKTÖRÜ ÇALIŞMA GRUBU

Detaylı

Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi

Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi Isparta Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce düzenlenen Sosyal Güvenlik Reformunun

Detaylı

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 Ekim ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 15 adet Ekspertiz raporu ve 6 adet de Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir.

Detaylı

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN MART AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 12 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE TARIMSAL FAALİYETLER GRUBU 13-16 NİSAN

Detaylı

2 3 4 5 6 2006 2007 2008 2009 2010 Antalya, Isparta, Burdur 3.996.228 4.537.170 4.742.685 5.210.194 7.465.360 Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak 4.711.300 4.924.994 6.127.161 6.408.674 7.107.187 Adana, Mersin

Detaylı

2023 e Doğru Kentsel Dönüşüm, Ulusal Çevre Politikaları ve Sektörden Beklentiler. 23 Ocak 2015, İstanbul. Sayın Bakanım,

2023 e Doğru Kentsel Dönüşüm, Ulusal Çevre Politikaları ve Sektörden Beklentiler. 23 Ocak 2015, İstanbul. Sayın Bakanım, 2023 e Doğru Kentsel Dönüşüm, Ulusal Çevre Politikaları ve Sektörden Beklentiler 23 Ocak 2015, İstanbul Sayın Bakanım, Değerli misafirler, Değerli basın mensupları, 2023 e Doğru Kentsel Dönüşüm, Ulusal

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 Yılı Faaliyet Raporu Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Oda Faaliyetlerimiz 69 Slayt 31.01.2014 AB Slovenia Projesi Denetimi 03.01.2014 Belediye Başkan Adayı Kazım

Detaylı

01.02.2014 AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI

01.02.2014 AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.02.2014 AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI ALIŞVERİŞ GÜNLERİ YAKINDA BAŞLIYOR SAYFA 1 EĞİTİM İÇİN AKSARAY'A GELDİLER SAYFA 2 ATSO SENDİKA ZİYARETLERİ SAYFA 3 ATSO'DAN ALMANYA'YA ÇIKARMA SAYFA 4 KOÇAŞ AYKAŞ'I

Detaylı

Mustafa BALTACI Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Uzmanı

Mustafa BALTACI Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Uzmanı BRÜKSEL KALKINMA AJANSI Mustafa BALTACI Uzmanı 03.02.2010 BRÜKSEL KALKINMA AJANSI Brüksel Kalkınma Ajansı 1974 yılında kurulmuştur. Genel olarak iki hedef üzerinde yoğunlaşmaktadır. Ekonomik Büyüme Şehir

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ Tarım Buluşmaları. 13 Aralık 2012 İZMİR

TEB KOBİ AKADEMİ Tarım Buluşmaları. 13 Aralık 2012 İZMİR TEB KOBİ AKADEMİ Tarım Buluşmaları 13 Aralık 2012 İZMİR Hizmetlerimiz 13 Aralık 2012 İZMİR KOBİ Akademi KOBİ lerin yurtiçi ve uluslararası pazarlardaki karlılıklarını ve rekabet güçlerini artırabilecekleri

Detaylı

Bayraktar Kayıtdışı yüzde 53 ten yüzde 33 e düştü bu bir rekordur

Bayraktar Kayıtdışı yüzde 53 ten yüzde 33 e düştü bu bir rekordur Bayraktar Kayıtdışı yüzde 53 ten yüzde 33 e düştü bu bir rekordur Sosyal Güvenlik Kurum Başkanlığı ve Türkiye Ziraat odaları Birliği tarafından düzenlenen bilgilendirme, toplantısında konuşan Ziraat odaları

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry EYLÜL 2015 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (28.08.2015-18.09.2015)

Detaylı

İl başkanlarına hükümetin tarım politikalarını anlattı

İl başkanlarına hükümetin tarım politikalarını anlattı İl başkanlarına hükümetin tarım politikalarını anlattı Mart 08, 2012-7:46:36 Bakan Eker, tarımın zannedildiği gibi sadece üreticilerle değil, gıdadan dolayı toplumun tamamını ilgilendiren bir konu olduğunu,

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

BODRUM MANDALİNASI ÜRÜNLERİ, ANTALYADA BEĞENİLDİ

BODRUM MANDALİNASI ÜRÜNLERİ, ANTALYADA BEĞENİLDİ BODRUM MANDALİNASI ÜRÜNLERİ, ANTALYADA BEĞENİLDİ Bu yıl 26 30 ekim tarihleri arasında 7. Kez düzenlenen Yörex Yöresel Ürünler Fuarı Antalya Expo Center Fuar ve Kongre Merkezinde yapıldı. Türkiye nin birçok

Detaylı

Technology. and. Machine

Technology. and. Machine Technology and Machine Cezayir Teknoloji İthal Etmek İSTİYOR Kuzey Afrika nın en geniş yüzölçümüne, 35 milyona yakın nüfusa ve büyük petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip olan Cezayir, ekonomik veriler

Detaylı

EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KASIM AYI FAALİYETLERİ ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN KASIM AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 12 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE TARIMSAL

Detaylı

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ KURULUŞ 2 Temmuz 2010 tarihinde Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ ve Mardin Valisi Sayın Hasan DURUER tarafından resmi açılışı gerçekleştirilmiştir. Mardin

Detaylı

15 Ekim 2014 Genel Merkez

15 Ekim 2014 Genel Merkez ÇİN Yatırım Fırsatları Paneli 15 Ekim 2014 Genel Merkez İş Dünyamızın Saygıdeğer Mensupları, Değerli MÜSİAD üyeleri, Değerli Basın Mensupları, Toplantımıza katılımından dolayı teşekkür ediyor, Sizleri

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 26.04.2017 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 16 Nisan da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ni getiren Anayasa Değişikliği ile ilgili referandum

Detaylı

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR)

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) ANTALYA DA TARIM SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI GIDA ALT SEKTÖRÜ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 6 Eylül 2010, Antalya 1 ANTALYA

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014 Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye ile Kürdistan arasındaki ekonomik ilişkiler son yılların en önemli rakamlarına ulaşmış bulunuyor. Bugünlerde petrol anlaşmaları ön plana

Detaylı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MECLİS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 25 Kasım 2013 ACI KAYBIMIZ TÜRKİYE-NORVEÇ İŞBİRLİĞİ FORUMU 1938 DEN 2013 E 10 KASIM LAR END RUSYA TAYLAND ÇİN İZMİR İKTİSAT KONGRESİ 3 gün boyunca

Detaylı

Konya Ekonomik Verileri. Temmuz 2015

Konya Ekonomik Verileri. Temmuz 2015 Konya Ekonomik Verileri Temmuz 2015 DIŞ TİCARET VERİLERİ İHRACAT BİLGİLERİ Tablo 1-İhracatta Türkiye Konya Karşılaştırması (1000 $) İHRACAT RAKAMLARI -1.000 $ TEMMUZ OCAK-TEMMUZ KONYA 114.893 106.076-7,7%

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

Başkan Acar 4. Ulusal Sağlık Kurultayına Katıldı

Başkan Acar 4. Ulusal Sağlık Kurultayına Katıldı Başkan Acar 4. Ulusal Sağlık Kurultayına Katıldı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: -BÜTÇEDEN SAĞLIK HARCAMALARINA 2012 YILINDA 47,8 MİLYAR LİRA AYRILDI -TÜRKİYE DE 3 MİLYON 447 BİN 166 KİŞİ DİYABET

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012)

2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 A. MISIR GENEL BİLGİLERİ 1. HARİTA ve BAYRAK 2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) Nüfusu : 85 milyon Yüzölçümü : 1.001.450 km 2 Dil : Arapça Din : Sünni Müslüman %90, Kıpti %9,

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı 2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı YÖNETİM KURULU 2011 FAALİYETLERİ 13.07.2011 Batı Akdeniz bölgesinin istihdam sorununa çözüm yaratmak amacıyla Akdeniz Radyo Televizyon

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ KARAMAN ELMA PANELİ PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ 25 NİSAN 2016 Hazırlayanlar Uzman İsmail ARAS Uzman Hakan ANAÇ Araştırma, Etüt ve Planlama Birimi GİRİŞ Dünyanın en büyük elma üreticilerinden olan ülkemiz ve

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

ODA YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ

ODA YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ ODA YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ 16.03.2010 20.04.2010 BAŞIMIZ SAĞ OLSUN.. 1 46.CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURU YÜZAKIMIZ OLDU 46. CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURNUVASI FİNALLERİNE ALANYA OLARAK YİNE BAŞARI

Detaylı

ORHAN DİNÇ BENDE VARIM DEDİ

ORHAN DİNÇ BENDE VARIM DEDİ ORHAN DİNÇ BENDE VARIM DEDİ Ak Parti Bodrum İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Dinç, İlçe Başkanlığına adaylığı ile ilgili yaptığı yazılı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Ak Parti Bodrum ilçe teşkilatında

Detaylı

MAYSI AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ

MAYSI AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ MAYSI AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 28.04.2015 Mayıs ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 14 adet Ekspertiz

Detaylı

Nisan 2015. Konya Ekonomik Verileri

Nisan 2015. Konya Ekonomik Verileri Nisan 2015 Konya Ekonomik Verileri Dış Ticaret İHRACAT BİLGİLERİ Tablo 1-İhracatta Türkiye Konya Karşılaştırması İHRACAT 1000 $ Nisan 14 Nisan 15 Değişim % Ocak-Nisan 14 Ocak-Nisan 15 Değişim % Konya 140.853

Detaylı

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ 2014 EKİM SEKTÖREL inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ Nurel KILIÇ OECD verilerine göre, 2017 yılında Türkiye, Çin ve Hindistan dan sonra en yüksek büyüme oranına sahip üçüncü ülke olacaktır. Sabit fiyatlarla

Detaylı

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI Haziran/2017 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN HAZİRAN AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 12 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE

Detaylı

BACADER e-bülten HAZİRAN 2015

BACADER e-bülten HAZİRAN 2015 BACADER e-bülten HAZİRAN 2015 DTK DERGİSİ HAZİRAN AYI SAYISINDA YAYINLANAN YAZILARIMIZ.. DTK Dergisi Haziran sayısının BACADER DEN köşesinde İSİB ÇALIŞTAYI VE SODEX ANKARA FUARI İZLENİMLERİ konulu yazımız

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

MEHMET TİRE: BODRUM TRAFİĞİ NEFES ALACAK

MEHMET TİRE: BODRUM TRAFİĞİ NEFES ALACAK MEHMET TİRE: BODRUM TRAFİĞİ NEFES ALACAK Yerel Yönetimlerden Sorumlu AK Parti Bodrum İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Tire, Bodrum Yarımadasına nefes aldıracak çözümleri basınla paylaştı. Bodrum İlçe Başkanlığı

Detaylı

TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİNİN SÜRDÜRDÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ ÖRNEKLERİ

TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİNİN SÜRDÜRDÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ ÖRNEKLERİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİNİN SÜRDÜRDÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ ÖRNEKLERİ Dr. Ali Koray KENZİMAN Mersin Halk Sağlığı Müdürlüğü Çalışan Sağlığı Şube Müdürü 01-02 Haziran 2016 Ankara 1 01-02 Haziran

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER. (Kasım 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER. (Kasım 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (Kasım 2015) TEPAV Perakende Güven Endeksi-TEPE (Ağustos 2015) TEPE, Ekim ayında bir önceki aya ve geçen yılın aynı dönemine göre arttı. Geçtiğimiz 3 ayda işlerin

Detaylı

2014 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyetleri

2014 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyetleri 2014 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyetleri AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI EYLÜL AYI FAALİYETLERİ ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN EYLÜL AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 20 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. ALINAN

Detaylı

Sayın Kazakistan Uluslararası Ticaret Odası ve Türkiye Kazakistan İş Konseyi Kazak Tarafı Başkanı

Sayın Kazakistan Uluslararası Ticaret Odası ve Türkiye Kazakistan İş Konseyi Kazak Tarafı Başkanı Sayın Kazakistan Uluslararası Ticaret Odası ve Türkiye Kazakistan İş Konseyi Kazak Tarafı Başkanı Ayan YERENOV, Sayın Türkiye-Kazakistan İş Konseyi Türk Tarafı Başkanı Mert SARI, Değerli Katılımcılar,

Detaylı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları Antalya 24.02.2016 Geçmiş Destek Programları 2015 2014 2012 2011 17 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 40 proje 53 proje 63 proje 66 proje 2010

Detaylı

http://www.yeniasir.com.tr/surmanset/2017/02/21/istihdam-icin-sahaya-indiler Cumhurbaşkanı Erdoğan ın istihdam seferberliği çağrısına Balıkesir den tam destek geldi. Balıkesir Valisi Yazıcı, Sanayi Odası

Detaylı

Kahramanmaraş mutlaka devler liginde olacak

Kahramanmaraş mutlaka devler liginde olacak Kahramanmaraş mutlaka devler liginde olacak Sami Altınkaya nın Bloomberg TV de canlı olarak yayınlanan çıkış yolu programına katılan KMTSO Başkanı Kemal Karaküçük: 2023 te Kahramanmaraş ın 5 milyar dolar

Detaylı

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Hazırlayan: Erhan DEMİRCAN Uzman Bu Rapor Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından, Türkiye ve TRC2 (Diyarbakır, Şanlıurfa) Bölgesi güncel ekonomik gelişmelerinin bölge aktörlerince

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI E- BÜLTEN KASIM-ARALIK

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI E- BÜLTEN KASIM-ARALIK AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI E- BÜLTEN KASIM-ARALIK 2014 0 İLİMİZ İHRACAT RAKAMI 2014 EKİM / AFYONKARAHİSAR İHRACATI İlimizin Ekim ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 artışla

Detaylı

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI TEMMUZAYI FAALİYET RAPORU

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI TEMMUZAYI FAALİYET RAPORU HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI TEMMUZAYI FAALİYET RAPORU A-KİLİT PARKE TAŞI İLE YOL YAPIM-ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE PARK YAPIMI HİZMETLERİ : 1- İlçemize bağlı Çamdibi mahallesi meydanı çevre düzenlemesi

Detaylı

ASANSÖR İSTANBUL 2015 SONUÇ RAPORU

ASANSÖR İSTANBUL 2015 SONUÇ RAPORU ASANSÖR İSTANBUL 2015 SONUÇ RAPORU Uluslararası ASANSÖR İstanbul Fuarı, 26-29 Mart 2015 tarihlerinde Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği AYSAD ın desteği ile 14. kez kıtaları buluşturdu. 28

Detaylı

DEVLET SANAYİCİNİN YANINDA

DEVLET SANAYİCİNİN YANINDA DEVLET SANAYİCİNİN YANINDA Marmara nın ulaşım üçgeninde yer alan Balıkesir, Organize Sanayi Bölgesi ile yatırımlar açısından büyük bir heyecan uyandırmaya başladı. Son zamanlarda bölgeye yapılan yatırımlar

Detaylı

81 İl Müdürü Ankara da (1)

81 İl Müdürü Ankara da (1) 81 İl Müdürü Ankara da (1) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -PERSONELİMİZ OLMADAN BİZİM GERÇEK BİR BAŞARIYA ULAŞMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL. PERSONELİMİZE DEĞER VERMEMİZ GEREKİYOR -CEZALANDIRMA,

Detaylı

Mayıs 2015. Konya Ekonomik Verileri

Mayıs 2015. Konya Ekonomik Verileri Mayıs 2015 Konya Ekonomik Verileri Dış Ticaret İHRACAT BİLGİLERİ Tablo 1-İhracatta Türkiye Konya Karşılaştırması İHRACAT 1000 $ Mayıs 14 Mayıs 15 Değişim % Ocak-Mayıs 14 Ocak-Mayıs 15 Değişim % Konya 143.645

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry KASIM 2016 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II-İLİMİZİN İHRACAT RAKAMI 2016 KASIM / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

DOĞAKA- TR63 Bölgesi FOODEX 2014 Fuarı Hazırlık

DOĞAKA- TR63 Bölgesi FOODEX 2014 Fuarı Hazırlık DOĞAKA- TR63 Bölgesi FOODEX 2014 Fuarı Hazırlık DOĞAKA- TR63 Bölgesi FOODEX 2014 Fuarı Hazırlık DOĞAKA- TR63 Bölgesi FOODEX 2014 Fuarı Hazırlık Mevcut Durum Değerlendirmesi: Dünya ticaretinde gıda sektörü

Detaylı

1- Ulusal Kırmızı Et Konseyi Seferihisar da Toplanacak!- 03.09.2014

1- Ulusal Kırmızı Et Konseyi Seferihisar da Toplanacak!- 03.09.2014 1- Ulusal Kırmızı Et Konseyi Seferihisar da Toplanacak!- 03.09.2014 Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) Yönetim Kurulu ve Değerlendirme Toplantısı, Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği alanında Türkiye'nin en

Detaylı

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası. Ocak Ayı Bülteni

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası. Ocak Ayı Bülteni REKTÖR SABRİ GÖKMEN DEN KTSO BAŞKANI MUSTAFA TOKTAY A VEDA ZİYARETİ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Sabri Gökmen Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Toktay'a veda ziyaretinde bulundu. Görev süresi

Detaylı

Mayıs Ayı Tekstil Gündemi

Mayıs Ayı Tekstil Gündemi Mayıs Ayı Tekstil Gündemi 03.06.2016 Mayıs Ayı Tekstil Gündemi «Çin, Mısır da tekstil bölgesi kuruyor» «Bangladeş konfeksiyon sektörü, verimlilikteki düşüşten endişe ediyor» «Pakistan pamuk endüstrisi,

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

Türk tekstil sektörünün en büyük üreticisi Kahramanmaraş, Milano da düzenlenen ITMA Fuarında 106 kişilik bir heyetle Türkiye yi temsil ediyor.

Türk tekstil sektörünün en büyük üreticisi Kahramanmaraş, Milano da düzenlenen ITMA Fuarında 106 kişilik bir heyetle Türkiye yi temsil ediyor. 106 İŞADAMI ITMA da Türk tekstil sektörünün en büyük üreticisi Kahramanmaraş, Milano da düzenlenen ITMA Fuarında 106 kişilik bir heyetle Türkiye yi temsil ediyor. Türkiye de yapılan tekstil yatırımlarının

Detaylı

RAKAMLARLA DENİZLİ Eylül 2012

RAKAMLARLA DENİZLİ Eylül 2012 RAKAMLARLA DENİZLİ Eylül 2012 DENİZLİ SANAYİ ODASI Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 76/2 DENİZLİ Zeren GERELİOĞLU İsmail TİLLEM Tel : +90 (258) 242 10 04 www.dso.org.tr - dso@dso.org.tr nin üretim merkezi

Detaylı

ORHANGAZİ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN

ORHANGAZİ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN ORHANGAZİ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN GÜNDEM -Orhangazi Vizyon Çalıştayı Sonuç sunumlarının yer aldığı toplantının ikinci bölümünü gerçekleştirdik -Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Kapsamında Gemlik

Detaylı

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2011 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2011 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2011 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER 18 Nisan 2011 DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ "Öncü Göstergeler" Erken Uyarı Mekanizmaları

Detaylı

TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ

TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ Türklerin dericiliğe başlamaları kaynaklara göre, 12. yüzyıla kadar gitmektedir. Köklü bir tarihsel geçmişe sahip olan deri ve deri sanayinin 1970 lerden itibaren ülkemizde

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ÖZEL GÜVENLİK SEKTÖRÜ

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ÖZEL GÜVENLİK SEKTÖRÜ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ÖZEL GÜVENLİK SEKTÖRÜ Ahmet YETİM 1830 lu yıllarda Amerika da atlı posta arabalarının korunması amacı ile başlayan güvenlik ve koruma hizmetleri, zaman içinde dünya genelinde pek

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry AĞUSTOS 2015 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (24.07.2015-27.08.2015)

Detaylı

Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti

Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu Toplantısı TOBB Plaza da

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 74

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 74 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 74 i Bu sayıda; Ağustos Ayı Dış Ticaret Verileri, 2013 2. Çeyrek dış borç verileri değerlendirilmiştir. i 1 İhracatta Olağanüstü Yavaşlama

Detaylı

Haziran 2014. Konya Dış Ticaret Verileri

Haziran 2014. Konya Dış Ticaret Verileri Haziran 2014 Konya Dış Ticaret Verileri Dış Ticaret Tablo 1-Dış Ticarette Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ 2013 Haziran 2014 Haziran Değişim 2013 2014 Değişim İHRACAT Konya 103.812 112.271 8,15 649.933

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN HAZİRAN 2017 YIL 2 SAYI 28

UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN HAZİRAN 2017 YIL 2 SAYI 28 UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN HAZİRAN 2017 YIL 2 SAYI 28 1 UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN SAYI:28 (02.06.2017) SÜLEYBE-ŞEFİK ÖZTÜRK HUZUREVİ MÜDÜRÜNDEN YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ

Detaylı

Konya Ekonomik Verileri. Ağustos 2015

Konya Ekonomik Verileri. Ağustos 2015 Konya Ekonomik Verileri Ağustos 2015 DIŞ TİCARET VERİLERİ İHRACAT BİLGİLERİ Tablo 1-İhracatta Türkiye Konya Karşılaştırması (1000 $) İHRACAT RAKAMLARI -1.000 $ AĞUSTOS OCAK-AĞUSTOS KONYA 106.344 109.065

Detaylı

2016 Ankara Mali Destek Hibeleri

2016 Ankara Mali Destek Hibeleri 2016 Ankara Mali Destek Hibeleri Ankara Kalkınma Ajansı, 2015 yılı ikinci teklif çağrısı kapsamında üç ayrı mali destek programı ile toplam 21.000.000 TL tutarında desteği aşağıda belirtildiği şekilde

Detaylı

TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI AĞUSTOS AYI FAALİYETLERİ ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN AĞUSTOS AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 12 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE

Detaylı

BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK

BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK OLDU KOCADON: HALKIN İSTEMEDİĞİ PROJE, BODRUM DA OLMAZ BODRUM BELEDİYE BAŞKANI KOCADON, RES KONUSUNDAKİ TAVRINI KOYDU: MÜCADELEYE DEVAM KOCADON, ŞİRKETİN BELEDİYE BİZİ BAĞLAMAZ

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry NİSAN 2015 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II- İLİMİZ İHRACAT RAKAMI 2015 MART / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

Konuşmama ekonomik değerlendirmelerimle devam edeceğim.

Konuşmama ekonomik değerlendirmelerimle devam edeceğim. Sayın Başkan, Değerli Meclis Üyeleri, Meslek Komitesi Başkanları, OSB Başkanları, Değerli Basın Mensupları Ayhan Zeytinoğlu, 13 Eylül 2017 Eylül ayı Meclis Toplantımıza hoş geldiniz diyor ve hepinizi Yönetim

Detaylı

Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK:

Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK: Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK: -BU FORUM KASIM AYINDA KATAR DA DÜZENLENECEK DÜNYA SOSYAL GÜVENLİK FORUMU NA IŞIK TUTACAKTIR -TÜRKİYE BUGÜN DÜNYANIN

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN

UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN TEMMUZ 2016 YIL 1 SAYI 17 10.08.2016 1 UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN SAYI:17 UZUNKÖPRÜ DEMOKRASİSİNE SAHİP ÇIKIYOR (18.07.2016) 18 Temmuz 2016 Pazartesi

Detaylı

RAKAMLARLA DENİZLİ Haziran 2013

RAKAMLARLA DENİZLİ Haziran 2013 RAKAMLARLA DENİZLİ Haziran 2013 DENİZLİ SANAYİ ODASI Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 76/2 DENİZLİ Zeren GERELİOĞLU İsmail TİLLEM Tel : +90 (258) 242 10 04 www.dso.org.tr - dso@dso.org.tr Denizli nin üretim

Detaylı

1- EKER: Doktorların Kırmızı Ete Özür Borcu Var Hayvancılık Akademisi - AA 17.09.2014

1- EKER: Doktorların Kırmızı Ete Özür Borcu Var Hayvancılık Akademisi - AA 17.09.2014 1- EKER: Doktorların Kırmızı Ete Özür Borcu Var Hayvancılık Akademisi - AA 17.09.2014 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, yumurta, tereyağı ve kırmızı et tüketiminin kalp ve damar hastalıklarını

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 14. Hafta (5-11 Nisan 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 14. Hafta (5-11 Nisan 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 14. Hafta (5-11 Nisan 2010) 5 NİSAN 2010, PAZARTESİ 09:30-16:30 Avrupa Birliği Genel

Detaylı

Enerji Verimliliği Forum ve Fuarına Enervis Çıkartma Yaptı

Enerji Verimliliği Forum ve Fuarına Enervis Çıkartma Yaptı ENERJİ GÜNDEMİ SAYI 12 OCAK 2015 02 Yeşil Sanayi Zirvesi ne Enervis in Enerji Verimliliği Projesi Damga Vurdu 03 Enerji Verimliliği Forum ve Fuarına Enervis Çıkartma Yaptı 04 Almanya da Güneş Elektriği

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI YENİ TEŞVİK MEVZUATI HAKKINDA EKONOMİ BAKANINA HAZIRLANAN RAPOR 2012

DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI YENİ TEŞVİK MEVZUATI HAKKINDA EKONOMİ BAKANINA HAZIRLANAN RAPOR 2012 DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI YENİ TEŞVİK MEVZUATI HAKKINDA EKONOMİ BAKANINA HAZIRLANAN RAPOR 2012 1 1. Giriş Bölgesel kalkınma veya bölgesel gelişmeler son yıllarda hepimizin üstünde tartıştığı bir

Detaylı

Son aylarda Asya da gerçekleşen sel felaketleri, Amerika kıtasındaki eşi görülmemiş kasırgalar, İstanbul da dakikalar içinde yaşanan son 32

Son aylarda Asya da gerçekleşen sel felaketleri, Amerika kıtasındaki eşi görülmemiş kasırgalar, İstanbul da dakikalar içinde yaşanan son 32 V. SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANS FORUMU Mustafa Seçkin Yönetim Kurulu Başkanı 29 Eylül 2017 Zorlu Center Sayın Başbakan Yardımcım, Değerli konuklar, Sürdürülebilir Kalkınma Derneği ve UNEP-FI iş birliği ile gerçekleştirdiğimiz

Detaylı

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Bulgaristan a ihracat yapan 585 firma bulunmaktadır. 31.12.2013

Detaylı

KOBİ ler Nefes alacak / Ankara. TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata

KOBİ ler Nefes alacak / Ankara. TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata 02.12.2016 / Ankara TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata 1/6 geçirilecek olan KOBİ lere Nefes Kredisi için imzalar, Başbakanlık Çankaya Köşkü nde düzenlenen lansman

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI 7 Ocak 2015 İstanbul, Sabancı Center Sayın Konuklar, Değerli Basın Mensupları,

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry MART 2015 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI İLİMİZ İHRACAT RAKAMI 2015 ŞUBAT / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

www.fto.org.tr Fethiye Meslek Kuruluşları Güçbirliği Eylül ayı toplantısı 4 Eylül Perşembe günü yapıldı. Toplantıda,

www.fto.org.tr Fethiye Meslek Kuruluşları Güçbirliği Eylül ayı toplantısı 4 Eylül Perşembe günü yapıldı. Toplantıda, EYLÜL 2014 SAYI:36 GÜÇBİRLİĞİ`NİN GÜNDEMİ ÖLÜDENİZ`Dİ. Fethiye Meslek Kuruluşları Güçbirliği Eylül ayı toplantısı 4 Eylül Perşembe günü yapıldı. Toplantıda, Ölüdeniz in sorunlarının çözümü için belirlenecek

Detaylı

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan İğnebekçili

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan İğnebekçili Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan İğnebekçili Değerli basın mensupları, Hoş geldiniz Bu yıl, Ülkemizin ilk Sanayi dalı, kalkınma ve büyümemizin en önemli lokomotif güçlerinden

Detaylı