TC. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP ve DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TC. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP ve DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ"

Transkript

1 TC. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP ve DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AKCİĞERDE MALİGNİTE ŞÜPHESİ OLAN KİTLESEL LEZYONLARIN KARAKTERİZASYONUNDA MULTİDEDEKTÖR TORAKS BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ, YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ ve TRANSTORASİK İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİ BULGULARININ KARŞILAŞTIRILMASI Radyoloji Uzmanlık Tezi Başhekim: Prof. Dr. İbrahim YEKELER Tez Danışmanı: Doç. Dr. Sinan ŞAHİN Dr. Nail UZUNLULU İstanbul 2009

2 TC. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP ve DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AKCİĞERDE MALİGNİTE ŞÜPHESİ OLAN KİTLESEL LEZYONLARIN KARAKTERİZASYONUNDA MULTİDEDEKTÖR TORAKS BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ, YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ ve TRANSTORASİK İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİ BULGULARININ KARŞILAŞTIRILMASI Radyoloji Uzmanlık Tezi Başhekim: Prof. Dr. İbrahim YEKELER Tez Danışmanı: Doç. Dr. Sinan ŞAHİN Dr. Nail UZUNLULU İstanbul 2009

3 ÖNSÖZ Hastanemizin ve kliniğimizin gelişmesine büyük katkıları olan sayın başhekimimiz Prof. Dr. İbrahim Yekeler ve onun şahsında geçmişte hastanemizde görev yapmış tüm başhekimlerimize, Uzmanlık eğitimim boyunca bana öncülük eden, her zaman desteğini gördüğüm, birlikte çalışmaktan gurur duyduğum, bilgi ve tecrübelerini paylaşarak bugüne gelmemde ve bu tezin hazırlanmasında büyük emeği olan Klinik Şefim Sayın Doç. Dr. Sinan Şahin e, Asistanlığımın son döneminde kliniğimize yeni katılan, kendisi ile tanışma fırsatı bulduğum ve tanıştığım için çok memnun olduğum klinik şefimiz Dr. Çiçek Babuna ya, Eğitimime olan katkılarından dolayı eski klinik şefimiz Prof. Dr. Masum Şimşek ve birlikte çalışma fırsatı bulduğum kliniğimizin tüm uzman ve asistan doktorlarına, Rotasyonlarım sırasında bölümlerinde yabancılık hissettirmeden birlikte çalışma olanağı sağlayan ve eğitimime katkıda bulunan sayın hocalarım Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi radyoloji klinik şefi Dr. A. Tan Cimilli, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi radyoloji klinik şefleri Doç. Dr. Alper Hayırlıoğlu, Dr. İhsan Kuru, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi radyoloji klinik şefi Dr. Bülent Saydam a, Bilgi ve deneyimlerini esirgemeyen, gösterdikleri yakın ilgileri nedeniyle birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyduğum radyoloji uzmanlarından Dr. Mustafa Sarıtaş, Dr. Gülgün Gün, Dr. Esin Derin Çiçek, Dr. Gülseren Yirik ve rotasyonlarım esnasında beraber çalıştığım tüm klinik uzman doktor ve asistanlarına, Dış rotasyonlarımdaki ilgi ve desteklerinden dolayı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nükleer Tıp klinik şefi Doç. Dr. Tevfik Özpaçacı, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi klinik şefi Dr. Alpaslan Mayadağlı, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye klinik şefi Doç.Dr. Refik Demirtunç a, asistanlarına, Hastanemiz Göğüs Cerrahisi kliniği şef ve şef yardımcılarına, başasistan, uzman ve

4 Daima işlerimizi kolaylaştırmaya gayret gösteren kliniğimizdeki tüm radyoloji teknisyeni arkadaşlarıma, hastanemizin tüm hemşire ve personeline, Bu günlere gelmemde en büyük pay sahibi olan ve haklarını asla ödeyemeyeceğim anneme, babama ve kardeşime, Beni yukarıdan izlediğine inandığım, kendisini örnek aldığım, hayat okulunu en iyi dereceyle bitiren rahmetli dedem Nail Uzunlulu ya, Sevgisi, desteği ve verdiği güvenle her zaman yanımda olan biricik eşime, Sonsuz sevgi, saygı ve teşekkürler Dr. Nail Uzunlulu

5 İÇİNDEKİLER I.GİRİŞ VE AMAÇ II.GENEL BİLGİLER III.MATERYAL VE METOD IV.BULGULAR VE OLGULAR V.TARTIŞMA VI.SONUÇ VII.KAYNAKLAR

6 I.GİRİŞ VE AMAÇ Günümüzde hızla gelişen teknoloji ile spiral bilgisayarlı tomografilerden daha hızlı çekim yapabilen, daha iyi uzaysal çözünürlüklü ve multiplanar görüntülemeye izin veren multidedektörlü bilgisayarlı tomografi (MDBT) ler yaygınlaşmaya başlamıştır. MDBT nin geliştirilmesi hastalıkların teşhisi ve uygulanacak tedavi yaklaşımlarında büyük avantajlar sağlamıştır. Bu yeni teknoloji ile inceleme zamanının süresi çok kısalmış olup geniş anatomik hacimleri araştırmak kolaylaşmıştır. Yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi (YRBT) ise ince kesit ve yüksek rezolüsyonlu rekonstrüksiyon algoritminin kullanıldığı bir BT incelemesidir. Kesit kalınlığının çok ince olması (1-2 mm) akciğerin ince anatomisini ve buralarda ortaya çıkan patolojileri ayrıntılı görüntülemeye olanak sağlar. Bilgisayarlı tomografi kılavuzluğunda transtorasik ince iğne aspirasyon biyopsisi (TTİİAB) ise akciğer hastalıkları tanısında kullanılan güvenilir, iyi tolere edilebilir, komplikasyon oranı düşük ve özellikle malign olduğu düşünülen olgularda tanı değeri yüksek bir yöntemdir. Bu çalışmanın amacı, hem akciğerin kitlesel lezyonlarının tanı ve karakterizasyonunda MDBT ve YRBT gibi yöntemlerin etkinliğini değerlendirmek, hem de akciğer hastalıklarının tanısında sık kullanılan, komplikasyon oranı düşük, basit ve etkin bir tanı yöntemi olan Toraks Bilgisayarlı Tomografisi (BT) kılavuzluğunda transtorasik ince iğne aspirasyon biyopsisi nin (TTİİAB) tanısal verimliliğini ortaya koymaktır.

7 II.GENEL BİLGİLER 1. Akciğer kanserinde epidemiyoloji Akciğer kanseri, 20. yüzyılın başlarında nadir görülen bir hastalık iken, sigara içme alışkanlığındaki artışa paralel olarak sıklığı giderek artmış ve dünyada en sık görülen kanser türü haline gelmiştir (1). Tüm dünyada kanser olgularının %12,8 inden ve kanser ölümlerinin %17,8 inden akciğer kanseri sorumludur (2). Akciğer kanseri sadece 2001 yılında bir milyondan fazla ölüme neden olmuştur (1). Dünya Sağlık Örgütü (WHO) raporuna göre akciğer kanseri tüm dünyada kanser türleri arasında, erkeklerde en sık ölüme neden olan birinci, kadınlarda ise ikinci kanser türüdür (3). Amerika Birleşik Devletleri ve Batı Avrupa toplumlarında sigara karşıtı kampanyalar sonucu akciğer kanseri görülme sıklığı 1980 den sonra erkeklerde azalma eğilimine girmiştir. Kadınlarda sigara kullanımı alışkanlığındaki artış nedeniyle Doğu Avrupa ülkeleri ve ülkemizde akciğer kanseri sıklığı giderek artmaktadır (4). Türkiye de de akciğer kanserine sık rastlanmaktadır. Ancak Türkiye'de kanserli hasta verilerinin toplanmasındaki sorunlar sebebiyle, bu konuda istatistik sonuçlarının güvenilirliği azdır. Verilerin yetersizliği, çeşitli araştırmalarda çelişkili sonuçlar bulunmasına sebep olmakta bu da akciğer kanserinin sıklığı ve yaygınlığı konusunda sağlıklı bilgi edinmeyi engellemektedir. Sağlık Bakanlığı Kanser Savaş Dairesi nin verilerine göre, 2004 yılı akciğer kanseri insidansı 29,51/ bulunmuştur (erkeklerde 51,92/ , kadınlarda 6,73/ ). Bu verilere göre, akciğer kanseri erkeklerde en sık görülen kanser türüyken, kadınlarda 4. sırada yer almıştır (5). Akciğer kanseri en sık yaşları arasında görülmektedir. 35 yaşın altında görülme sıklığı erkeklerde 1,2/ , kadınlarda 0,8/ dir. Ancak coğrafi farklılıklar ve sigara içmeye başlama yaşındaki değişkenlik nedeniyle bu oran ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir (6).

8 Grafik 1. Türkiye de ilk 10 kanser türü (2004) 30 29,51 TÜRKİYE İLK 10 KANSER TÜRÜ (2004) İNSİDANS ( 'de) ,39 17,57 16,67 9,35 8,81 7,24 6,28 6,08 5,86 0 AKCİĞER PROSTAT MEME DERİ MİDE MESANE KOLON KEMİK İLİĞİ ENDOMETRİUM OVARYUM Türkiye'de, akciğer kanserinden ölüm oranını da kesin olarak bilinmemekle beraber, her yıl tütün ile ilgili hastalıklardan kişinin kaybedildiği düşünülürse, yaklaşık kişinin akciğer kanserinden öldüğü tahmin edilmektedir (7). Akciğer kanserli olgularda tanı sonrası 5 yıllık yaşam, yılları arasında %12 iken, yılları arasında çok az yükselmiş ve %15 oranına ulaşmıştır (8). Günümüzde akciğer kanserinin 5 yıllık sağkalım oranı %14 tür. Erken evre (Evre 0 yada Evre IA) küçük hücre dışı akciğer kanserli hastaların 5 yıllık sağ kalım oranı ise %80 dir (9). 2. Etyoloji ve patogenez Akciğer kanseri önlenebilir bir hastalıktır yılına kadar yapılan olgu-kontrol bazlı epidemiyolojik araştırmalar sigaranın akciğer kanseri ile kuvvetli ilişkisi olduğunu göstermiştir. Sigaranın akciğer kanseri nedeni olduğu yönünde ilk bulgular 1962 yılında yayınlanmıştır (1). Akciğer kanseri gelişiminden %94 oranında sigara sorumludur, sigara içenlerde akciğer kanseri riski içmeyenlerden kat daha fazladır. Pasif sigara içiminde risk %3,5 tur. Sigaraya başlama yaşı, sigara içme süresi, içilen sigara sayısı ile tütün ve sigara tipi (filtreli, filtresiz, puro, düşük tar ve nikotin içeriği vb.) akciğer kanseri gelişme riskini etkiler (10).

9 Türkiye de sigara içme prevalansı kadınlarda % 24, erkeklerde %63 tür. Sigara içen ve içmeyenler arasında akciğer kanserinin histolojik tip dağılımı farklıdır. Sigara içmeyen her iki cinste adenokarsinom daha sıktır. Sigara içen erkeklerde muhtemelen epidermoid karsinom, kadınlarda ise küçük hücreli akciğer karsinom (KHAK) a daha sık rastlanır. Son yıllarda akciğer kanserinin histolojik tiplerinin dağılımında belirgin farklılıklar olmuştur. Özellikle kadınlarda adenokarsinom ve KHAK oranı artmış, epidermoid kanserlerin oranı ise azalmıştır. 50 yaş altındaki şahıslarda yaşlılara nazaran adenokarsinom daha yüksek oranda görülmektedir. Bu son yıllardaki periferik tümörlerin artışı ile orantılı ve genç yaş grubunda sigara içiminin azalması ile tutarlıdır. Sigarayı bırakan şahıslarda bırakmayanlara göre akciğer kanseri riski azalır. Bazı araştırmalar 20 yıldan daha az süre sigara içen şahıslarda sigarayı kestikten yıl sonra akciğer kanseri riskinin içmeyenlerle aynı seviyede olduğunu göstermesine karşın, diğer araştırmalar sigarayı bırakma seviyesinde duracağını ve sigara içmeyenlere göre yüksek kalacağını göstermiştir (11,12,13). Toplumumuzun büyük kısmını kapsayan yüksek sigara tüketimi göz önüne alındığında, günümüzde ve gerekli önlemler alınmazsa yakın gelecekte bir akciğer kanseri epidemisi ile karşı karşıya olduğumuzu söylemek yanlış olmaz (14). Akciğer kanseri gelişiminde etkili olduğu belirtilen yaş, ırk, cinsiyet, meslek, hava kirliliği, radyasyon, geçirilmiş akciğer hastalığı sekeli, diyet, viral enfeksiyonlar, genetik ve immünolojik faktörlerin tümü %6 oranında etkilidir (10). Akciğer, karsinojenleri de kapsayan bir çok solunan zararlı için hedef organ ve giriş kapısıdır. ABD'de akciğer kanserinin %15 nin mesleki olduğu tahmin edilmektedir. Endüstri ve madencilikte kullanılan bir çok madde akciğer kanserinin sebebi olarak suçlanmaktadır. Asbest, kadmiyum, nikel, krom gibi mesleksel etkenler ve radyasyon akciğer kanseri riskini artırır. Asbest maruziyetinde bu risk 5 iken, sigara ile birlikte olduğunda risk kat artar (15). Beta-karoten, vitamin E (alfa-tokoferol), vitamin C (askorbik asit) ve selenyumun antioksidan özellikleri nedeniyle, antikarsinojen olduğuna dair kuvvetli kanıtlar mevcuttur. Bu maddelerin diyetle az alımı, özellikle sigara içen hastalarda akciğer kanser riskini artırabilir (12,13). Kanserli hastaların birinci derece yakınlarında akciğer kanseri riski 2-4 kat artmaktadır. Suçlanan genetik faktörlerden biri olan P-450 enzim sisteminde yer alan aril hidrokarbon hidroksilaz enziminin artmış aktivitesi akciğer kanseri riskini 8 kat artırır (14,15). Tüberküloz, bronşektazi, pnömoni, abse, pulmoner emboli, interstisyel akciğer hastalıkları gibi akciğerde skatris bırakan hastalıklarda, skar dokusunun kanser gelişimine zemin oluşturduğu

10 ve akciğer tüberkülozu geçiren olgularda akciğer kanseri gelişme riskinin 8 kat fazla olduğu belirtilmektedir (16). Patogenezde yeni görüşlere göre tüm akciğer kanserleri tek bir hücreden (stemcell) oluşmakta, gen düzeyindeki değişikliklerle farklı tipler birbirlerine dönüşmektedir. Tekrarlayıcı karsinogenik uyaranlar özellikle de bronş bifurkasyonlarında mukozada hasara yol açar. Silier mekanizmalar ve yüzeyel kolumnar hücreler bozulur ve karsinojenik ajanlar bu bölgelerde kolayca birikebilir. Sonuçta epiteldeki moleküler ve genetik değişikliklerin de katkısı ile normal epitelden invaziv karsinoma doğru progresyon görülebilir (17). 3. Akciğer tümörlerinde histopatoloji 1967 yılında dünya sağlık örgütü (WHO) bugün kullanılan sınıflamanın esasını yapmıştır. Bu sınıflama daha sonra 1982, 1999 ve 2004 yıllarında WHO tarafından gözden geçirilerek bugün yaygın olarak kullanılan halini almıştır. Tablo 1. Akciğer ve plevra tümörlerinin 1999 WHO/IASLC sınıflandırılması (18,19). 1) Epiteliyal tümörler a) Benign Lezyonlar i) Papillomlar (a) Skuamöz hücreli papillom Ekzofitik Inverted (b) Glanduler papillom (c) Mikst skuamöz hücreli ve glandüler papillom ii) Adenomlar (a) Alveoler adenom (b) Papiller adenom (c) Tükrük bezi adenomları Mükoz gland adenomu Pleomorfik adenom Diğerleri (d) Müsinöz gland adenomu (e) Diğerleri b) Preinvaziv Lezyonlar i) Skuamöz displazi/karsinoma insitu

11 ii) Atipik adenomatöz hiperplazi iii) Diffüz idiopatik pulmoner nöroendokrin hücre hiperplazisi c) İnvaziv / Malign i) Skuamöz hucreli karsinom Varyantları (a) Papiller (b) Şeffaf hücreli (c) Küçük hücreli (d) Basaloid ii) Küçük hücreli karsinom Varyant (a) Kombine küçük hücreli karsinom iii) Adenokarsinom (a) Asiner (b) Papiller (c) Bronkioloalveoler karsinom Non-müsinöz (Clara hücresi / Tip II pnömosit tipleri) Müsinöz (Goblet hücre tipi) Mikst müsinöz ve non-müsinöz veya belirsiz (d) Müsin yapan solid adenokarsinom (e) Mikst (f) Varyantlar İyi diferansiye fotal adenokarsinom Müsinöz ( kolloid ) Müsinöz kistadenokarsinom Taşlı yüzük hücreli Şeffaf hücreli iv) Büyük hücreli karsinom Varyantlar (a) Büyük hücreli nöroendokrin karsinom Kombine büyük hücreli nöroendokrin karsinom (b) Basaloid karsinom (c) Lenfoepitelyoma benzeri karsinom (d) Şeffaf hücreli karsinom (e) Rabdoid fenotip içeren büyük hücreli karsinom v) Adenoskuamöz karsinom vi) Pleomorfik, sarkomatoid veya sarkomatöz elemanlar içeren karsinomlar (a) Spindle ve / veya dev hücre içeren karsinomlar Pleomorfik karsinom Spindle hücreli karsinom Dev hücreli karsinom (b) Karsinosarkom (c) Blastom ( Pulmoner blastom ) vii)karsinoid tumor (a) Tipik karsinoid (b) Atipik karsinoid viii)tükrük bezi karsinomları (a) Mukoepidermoid karsinom

12 (b) Adenoid kistik karsinom (c) Diğerleri ix) Klasifiye edilemeyen karsinom 2) Yumuşak Doku Tümörleri a) Lokalize fibröz tümör b) Epiteloid hemanjiendotelyoma c) Ploropulmoner blastoma d) Kondroma e) Plevranın kalsifiye fibröz psödotümorü f) Konjenital peribronşial myofibroblastik tümör g) Diffüz pulmoner lenfanjiomatozis h) Desmoplastik küçük yuvarlak hücreli tümör i) Diğerleri 3) Mezotelyal Tümörler a) Benign i) Adenomatoid tümör b) Malign i) Epiteloid mezotelyoma ii) Sarkomatoid mezotelyoma Desmoplastik mezotelyoma iii) Bifazik mezotelyoma iv) Diğerleri 4) Çeşitli Tümörler a) Hamartom b) Sklerozing hemanjiom c) Şeffaf hücreli tümör d) Germ hücreli neoplaziler i) Teratom, matür veya immatür ii) Malign germ hücreli tümör (a) Timoma (b) Melanoma (c) Diğerleri 5) Lenfoproliferatif hastalıklar a) Lenfoid intertisyel pnömoni b) Noduler lenfoid hiperplazi c) Mukoza ile ilişkili lenfoid dokunun düşük grade li marjinal zon B- hücreli lenfoması d) Lenfomatoid granülomatozis 6) Sekonder Tümörler 7) Klasifiye Edilemeyen Tümörler

13 8) Tümör Benzeri Lezyonlar a) Tümörlet b) Multipl meningotheloid nodüller c) Langerhans hücre histiostozisi d) İnflamatuar psodotümor (inflamatuar myofibroblastik tümor ) e) Organize pnömoni f) Amiloid tümör g) Hyalinize granülom h) Lenfanjioleiomyomatozis i) Multifokal mikronodüler pnömosit hiperplazisi j) Endometriozis k) Bronşial inflamatuar polip 3.1.Akciğerin Benign Tümörleri (20) Tüm akciğer tümörlerinin %1-2 gibi çok düşük bir yüzdesini oluşturan benign tümörler santral endobronşial olmadıkları sürece semptom vermezler ve rastlantısal olarak saptanırlar. Klinik ve radyolojik bulgular tümörün yerleşim yerine bağlıdır. Santral endobronşial benign tümörler öksürük, hemoptizi, nefes darlığı, atelektazi, tekrarlayan pnömonilere neden olurlar. Göğüs grafisi çoğunlukla tanıda yetersizdir. Atelektazi, pnömoni veya çek-valv tipi obstrüksiyona neden olurlarsa bunlara ait detaylı bulgularla göğüs grafisinde saptanırlar. BT de bronş lümeninde nodüler protrüzyon, lümen daralması şeklinde görülürler. Periferik parankimal yerleşimli olanlar semptom vermezler ve göğüs grafisinde pulmoner nodül şeklinde görülürler. Bu lezyonlarda benign-malign ayırımı radyoloğun en çok zorlandığı konulardan biridir. Düzgün kenar, periferik izlem grafilerinde yavaş büyüme, benign tipte kalsifikasyon içerme, kontrastlı dinamik çalışmalarda lezyonun 20 HU (Hounsfield Unit) in altında kontrastlanma göstermesi benignite lehinedir. Buna karşın akciğer kanserinin yüksek mortalitesi nedeniyle lezyonun mutlaka histopatolojik tanısına ulaşmak gerekmektedir.

14 3.2.Akciğer Kanseri Akciğer karsinomları histopatolojik özellikleri açısından önemli ölçüde heterojen bir grup oluşturmaktadır. Sitolojide, bronkoskopik küçük biyopsi örneklerinde bu heterojenlik büyük önem kazanmakta biyopsi-rezeksiyon piyesi, biyopsi-otopsi materyalleri arasında tip yönünden uyuşmazlıklar çıkmaktadır. Histopatolojik sınıflamanın temeli hücre diferansiyasyonuna dayanmaktadır. Patolojik olarak akciğer kanserinde 4 ana histolojik grup bilinmektedir: Skuamöz hücreli (epidermoid) karsinom, adenokarsinom, büyük hücreli akciğer karsinomu (BHAK), küçük hücreli akciğer karsinomu (KHAK). Hücre tipi hem tedavi ile hem de prognoz ile çok ilişkilidir. KHAK diğer tiplerle karşılaştırıldığında belirgin olarak farklı davrandığı için, klinisyenler akciğer kanserini KHAK ve küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) olarak iki grupta sınıflandırmaktadırlar. Dört büyük grup akciğer kanserinin %95 ni oluşturmaktadır yılında dünya sağlık örgütü (WHO) bugün kullanılan sınıflamanın esasını yapmıştır (21). Bu sınıflama daha sonra 1982, 1999 ve 2004 yıllarında WHO tarafından gözden geçirilerek bugün yaygın olarak kullanılan halini almıştır. Tablo 2. Akciğer Kanseri Histolojik Sınıflaması (WHO,2004). Malign Epitelyal Tümörler Mezenkimal Tümörler Skuamöz hücreli karsinom Epiteloid hemanjionendotelyoma Papiller Anjiyosarkom Berrak hücreli Plöropulmoner blastom Küçük hücreli Kondroma Bazaloid Konjenital peribronşiyal miyofibrastik tümör Küçük hücreli karsinom Diffüz pulmoner lenfanjiyomatozis Kombine küçük hücreli karsinom İnflamatuar miyofibroblastik tümör Adenokarsinom Lenfanjiyoleiyomiyomatozis Adenokorsinom,mikst tip Sinovyal sarkom Asineradenokorsinom Monofazik Papiller adenokarsinom Bifazik Taşlıyüzük adenokarsinom Pulmoner arter sarkoması Bronkioloalveoler Pulmoner ven sarkoması Non-müsinöz Benign Epitelyal Tümörler Müsinöz Papillomalar Miks müsinöz ve non-müsinöz Skuamöz hücreli papillom Müsin salgılayan solid adenokarsinom Ekzofitik Fetal adenokarsinom Glandüler papilloma Müsinöz (kolloid) karsinom Adenomalar Müsinöz kistadenokarsinom Alveoler adenoma Berrak hücreli adenokarsinom Papiller adenoma Büyük hücreli karsinom Tükrük bezi tipi adenom

15 Büyük hücreli nöroendokrin karsinom Kombine büyük hücreli nöroendokrin karsinom Bazaloid karsinom Lenfoepitelyoma benzeri karsinom Berrak hücreli karsinom Rabdoid fenotipinde büyük hücreli karsinom Adenoskuamöz karsinom Sarkomatoid karsinom Pleomorfik karsinom İğ hücreli karsinom Dev hücreli karsinom Karsinosarkom Pulmoner blastom Karsinoid tümörler Tipik karsinoid Atipik karsinoid Tükrük bezi tipindeki karsinomlar Mukoepidermoid karsinom Adenoid kistik karsinom Epitelyal-miyoepitelyal karsinom Preinvaziv lezyonlar Skuamöz hücreli in situ karsinom Mükoz gland adenomu Pleomorfik adenomu Diğerleri Müsinöz kistadenom Lenfoproliferatif Tümörler MALT tipi B hücre lenfoması Diffüz büyük B hücreli lenfoması Lenfomatoid granülomatosiz Langerhans hücreli histiyositozis Çesitli Tümörler Hamartoma Sklerozan hemanjiom Berrak hücreli tümör Germ hücreli tümör Teratom, matür İmmatür Diger germ hücreli tümörler İntrapulmoner blastom Melanoma Metastatik Tümörler Epidermoid (skuamöz hücreli) karsinom En sık görülen akciğer kanseri tipidir. Çeşitli serilerde %30-35 oranında saptanmıştır. Erkeklerde daha sıktır. Trakeobronşial ağacın proksimalinde yerleşme eğilimindedir. Yıllar süren karsinogenezis sonucu bronş epitelinde yavaş yavaş gelişir. Bu nedenle radyolojik ve klinik bulgu olmadığı halde balgam ve bronş lavaj örneklerinde atipik hücreler görülebilir. Keratinizasyon ve interselüler köprüler oluşturan iyi diferansiye tipten indiferansiye tipe kadar giderek değişiklik görülebilir. Tümör hücreleri belirgin tabakalar yaparlar (stratifikasyon). Metastaz yapmadan ana bronşları endobronşial kitle lezyonu oluşturup tıkayarak semptom verdiğinden, teşhisi daha erken ve prognozu daha iyidir. Az diferansiye formunda metastaz daha sık iken, iyi ve orta diferansiyasyon gösterenlerde direkt yayılım ve lenfojen yayılım sıktır (19). Adenokarsinom Sigara etyolojide rol oynasa da skuamöz hücreli karsinom kadar sorumlu değildir. Kadın ve erkeklerde eşit sıklıkta görülmektedir. Yaklaşık %25 oranında görülürler. Sıklıkla akciğerin

16 periferik tümörleridir. Daha önce geçirilmiş olan hastalıklara bağlı oluşan skar zemininde de gelişebilmektedir. Neoplastik hücreler küboidal ve kolumnar olup sıklıkla müsin salgılarlar. Tipik olarak tubuler, asiner, veya papiller yapılar oluştururlar. Özellikle plevraya, karşı akciğer hiler veya mediastinal lenf bezlerine yayılma eğilimindedirler. Metastazlarını sıklıkla kemik, santral sinir sistemi, adrenal bezler ve karaciğere yaparlar (19). Küçük hücreli akciğer karsinomu Erkeklerde daha sık görülen sigara içimi ile yakın ilişkili kanserlerdir. Yaklaşık %25 oranında görülürler. Soluk gri renkte, santral lokalizasyonda, genellikle submukozal yerleşim gösterirler. Klinik morfolojik özellikleri, kemoterapi (KT) ve radyoterapiye (RT) duyarlı oluşları nedeni ile diğer akciğer kanseri alt tiplerinden ayrılırlar. Küçük oval, yuvarlak, lenfositten biraz büyük, dar sitoplazmalı, hiperkromatik nüveli ve çok mitoz gösteren hücrelerden oluşmuşlardır. Klasik oat cell (yulaf hücreli) karsinomdan başka spindle veya fusiform hücreli de olabilirler. Hızlı büyüyen geniş infiltrasyon yapabilen ve erken yayılan lezyonlar olup nadiren rezektabl durumda yakalanırlar. Doubling time yaklaşık 30 gündür. Bu durum tümörün KT ve RT e duyarlı oluşunu açıklar. Tanı konduğunda %80 uzak metastaz yapmıştır. Nöroendokrin özellikler gösterirler. Paraneoplastik sendromların en sık görüldüğü akciğer karsinomudur (Uygunsuz ADH Sendromu, Hiperkalsemi, Cushing Sendromu vs.) (19). Büyük Hücreli Akciğer Karsinomu Genellikle periferik, bazen santral yerleşimli kanserlerdir. Sıklığı çeşitli serilerde %10-20 arasında değişmektedir. Sitolojik diferansiyasyon göstermeyen skuamöz veya glandüler neoplazmaların oldukça indiferansiye şeklidir. Erken metastaz gösterdiğinden prognozu kötüdür (19). Karsinoid Tümörler Küçük hücreli akciğer karsinomu gibi Kulchitzky hücrelerinden kaynaklanır. Büyük çoğunluğu santral yerleşimlidir. Tipik karsinoidler metastaz olasılığı düşük olan iyi prognozlu tümörlerdir. Karsinoid sendrom bulguları nadir olarak görülmektedir. 5 yıllık sağkalım küçük hücreli akciğer karsinomu kadar kötü olmasa da tipik karsinoidden daha kısadır (19).

17 4. Tanı 4.1. Semptom ve bulgular Akciğer kanseri çoğunlukla göğüs radyografisinde anormal bir gölgelenme ile ya da yeni ortaya çıkan veya önceden var olup karakter değiştiren klinik bulgu veya semptom ile kendini gösterir. Akciğer kanserli olguların % 90 ından fazlası tanı döneminde tümörün lokal, bölgesel, metastatik veya sistemik etkileri nedeniyle semptomatiktir (22). Semptom ve bulgular Tablo 3. Semptom ve bulgular (23) Yaklaşık görülme sıklığı Öksürük Kilo kaybı Nefes darlığı Göğüs ağrısı Hemoptizi Kemik ağrısı Çomak parmak Ateş Kuvvetsizlik Süperior vena kava sendromu Disfaji Wheezing, stridor %75 %68 %58-60 %45-49 %29-35 %25 %20 %15-20 %10 %4 %2 %2

18 4.2. Akciğer kanserinde radyolojik görünüm Radyologların görevi, ellerindeki inceleme yöntemlerini kullanarak en küçük boyutta tümörü yakalayabilmek veya çok küçük değişikliklerden şüphelenerek klinisyeni uyarmaktır. Tümör tanısının konulması ve operabilitenin değerlendirilmesi, radyolojik görüntülemenin ana amaçlarındandır. İlk seçilecek radyolojik yöntem iki yönlü akciğer grafisidir. Burada çekilen yan grafi, PA akciger grafisine üçüncü boyutu, yani derinliği eklemektedir. Akciğer kanserinin özelliklede küçük boyutta olanların, radyolojik olarak saptanmasında yerine getirilmesi gereken başlıca üç şart vardır; iyi teknik, hastanın önceki filmleriyle karşılaştırma ve grafide kör noktaları bilmek. Genel olarak ilke olarak her akciğer filmi eğer varsa eski filmleri ile kıyaslama yapılarak aradaki fark kolayca görülebilir. Akciğer kanserinin radyografik bulguları direkt ve indirekt olarak ikiye ayrılır. Direkt bulgular; kitle, nodül veya infiltratif lezyonlardır. Buzlu cam görünümündeki lezyonlar sıklıkla erken evre bronkoalveolar karsinomda görülmektedir. İndirekt bulgular ise tedaviye cevap vermeyen pnömoni veya atelektazi, tek taraflı hava hapsi, plevral efüzyon, diyafragma felci gibi bulgulardır (24). Akciğer kanserleri, radyolojik olarak yerleşim yerlerine göre santral ve periferik, çapına göre nodül (soliter veya multipl) ve kitle, radyolojik görünümlerine göre de solid ve infiltratif olarak sınıflandırılabilir (20). Primer kitle: Periferik veya santral kitlenin radyolojik olarak saptanması ve özelliklerinin belirlenmesi en iyi BT ile mümkündür (25). Hiler ve mediastinal lenf bezleri: Lenfadenopati değerlendirmesinde, BT de genelde lenf bezi çapının 1 cm nin üzerinde olması patolojik olarak kabul edilmektedir. Ancak küçük çaplı lenf bezleri metastatik olabileceği gibi, oldukça büyük çaplarda lenf bezleri benign olabilmektedir. Özellikle obstrüktif pnömoni ile birlikte olan primer tümörlerde patolojik boyuttaki mediastinal lenf bezlerinin reaktif olabileceği göz ardı edilmemelidir. Lenf bezi için BT ile kalsifik olan lenf bezleri dışında, benign-malign ayrımı yapılamamaktadır. Kalsifik lenf bezleri (osteosarkom gibi metastazlar dışında) benign natürdedir (25). Mediastinal invazyon: Konvansiyonel radyolojik yöntemlerle mediasten invazyon bulgularının ortaya çıkması için frenik sinir felci ya da özofagusta obstrüksiyon gibi ileri bulguların oluşması gereklidir. Oysa mediastene direkt uzanım, BT ve MRG ile daha kolay saptanabilmektedir.

19 Mediastinal yayılımın en güvenilir bulgusu; bronşlar, büyük damarlar ya da özofagusun tümör dokusu tarafından sarıldığının görülmesidir. Atelektazi ve sekonder pnömoni ile birlikte olan tümörlerde mediastenle ilişkinin mevcut olup olmadığını ayırdedebilmek zordur. BT ile mediasten invazyonu %60-90 arasında değişen oranlarda doğru sonuçla gösterilebilmektedir. BT de mediastinal invazyon varlığı için kullanılabilecek kriterler şöyle özetlenebilir: Tümör ile mediasten arasında temasın 3 cm den fazla olması veya tümörün 180 dereceden daha fazla mediastene dayanması, Kitle ile mediasten arasında yağ planlarının izlenememesi, Kitlenin mediastene doğru belirgin kitle etkisi oluşturması, Kitle komşuluğundaki perikard ve plevrada kalınlaşmanın mevcudiyeti, Kitlenin aortayı 90 dereceden fazla çevrelemesi. Tanımlanan kriterlerin birden fazlasının mevcudiyetinde doğru tanı koyma oranı artmaktadır. BT ile mediastinal ve vasküler invazyon hakkında kesin karar verilemeyen olgularda MRG endikasyonu doğmaktadır (25). Göğüs duvarı invazyonu: Kemik destrüksiyonu olmadan BT ile göğüs duvarı invazyonunun varlığını doğru olarak söyleyebilmek güçtür. Göğüs duvarı invazyonunu düşündüren bulgular aşağıda belirtilmiştir: Kitle ile plevra arası temasın 3 cm den daha fazla olması, Tümör ile göğüs duvarı arasında geniş açı olması, Eşlik eden plevral kalınlaşma ve plevral çekinti olması (25,26). Plevral tutulum: Hem periferal hem de santral yerleşimli tümörler plevraya yayılım gösterebilirler. Plevral kalınlaşma ve sıvı birikimi plevral tutulum açısından en önemli bulgulardır. Sadece plevral kalınlaşmanın mevcut olduğu durumlarda, birçok benign olayda da plevral kalınlaşma görüldüğü için, olayı invazyon olarak değerlendirmek zordur. Pariyetal plevra invazyonu; ultrasonografiyle solunuma eşlik etmeyen ve hareketsiz lezyonun görülmesi ile tanınabileceği gibi yine BT ile inspiryum ve ekspiryumda alınan kesitlerde, lezyonun hareketine bağlı hacim ve şekil değişiklikleri incelenerek de değerlendirilebilir. Son yöntem daha çok göğüs duvarı invazyonu için yapılmaktadır. Plevral sıvı birikimi en fazla adenokarsinomlarda görülmektedir (26).

20 Uzak metastazlar: Uzak metastazlar, evrelemede en önemli kriterlerden biri olup tümör varlığında belki de önce metastazların olup olmadığı saptanmalıdır. Primer tümör büyüklüğü ile metastaz arasında bir ilişki yoktur. Yani büyük kitlelerde metastaz görülmezken küçük kitlelerde yaygın metastazlar görülebilir. Hematojen metastazlar sık olup beyin, karaciğer, sürrenal bezler, kemikler, karşı akciğer (hematojen ve/veya lenfanjitik yolla) ve böbrekler akciğer kanserinin en sık metastaz yaptığı organ ve bölgelerdir, ancak vücudun her yerine metastaz olabilir (26) Santral akciğer kanseri Santral yerleşimli akciğer tümörleri sıklıkla segmental veya subsegmental bronşlardan köken alır ve bunların çoğu skuamöz veya küçük hücreli karsinomlardır. En belirgin radyolojik bulguları; lezyonun periferinde kollaps ve obstrüktif pnömoni ile tek başına ya da bu bulgularla birlikte olabilen hiler büyümedir. Hava hapsi olması, santral yerleşimli tümöre bağlı olarak meydana gelen değişikliklerin daha nadir görülen formudur (25). Bronş içi tümörü Bu tip tümörler tek başına veya hiler kitle eşliğinde olur. Postobstrüktif pnömoni veya atelektazi yapmadıkları sürece göğüs grafilerinde bulgu vermezler.tek başına görülen bronş içi tümörleri, küçük nodüler veya infiltratif görünümdedir. Bronş içi tümörlerinin çapı büyük çoğunlukla 1 cm veya altındadır. Bir çalışmada çeşitli nedenlerle BT incelemede gözden kaçan 15 akciğer kanserinin 10 unun bronş içi kanseri olduğu saptanmıştır. Hiler kitle eşliğinde görülen bronş içi tümörleri genelde dıştan bronş içine doğru büyüyerek ortaya çıkarlar. Bu tümörler bronşu kısmen veya tamamen tıkayarak atelektazi ve pnömoniye neden olurlar (27,28). Perihiler kitle Perihiler karsinomlar anatomik yakınlıkları nedeniyle, hiler ve mediastinal lenf nodlarına daha kolay yayılırlar. Bu nedenle periferik karsinomlara göre daha kötü prognoz taşırlar. Bu bakımdan erken tanı koymanın önemi açıktır. Hava yolu tıkanması santral akciğer karsinomunun en sık bulgusudur. Perihiler akciğer kanserleri sıklıkla ana pulmoner arter ve dallarını tıkar. Ancak bronşial arterden gelişen kollateral dolaşım nedeniyle akciğerde infarkt gelişmesi nadirdir (28).

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİYİ YÖNLENDİRİCİ BİYOLOJİK BELİRTEÇLER: RRM-1, SINIF III

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİ DOÇ. DR. BENAN ÇAĞLAYAN KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ GECİKMELERİ VE BU GECİKMELERİN PATOLOJİK TÜMÖR EVRESİNE ETKİSİ

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ GECİKMELERİ VE BU GECİKMELERİN PATOLOJİK TÜMÖR EVRESİNE ETKİSİ T.C. Sağlık Bakanlığı Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef V. Doç. Dr. Adnan Yılmaz KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ GECİKMELERİ VE BU

Detaylı

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlarında Patoloji

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlarında Patoloji Journal of Clinical and Analytical Medicine Plevra Patolojilerinde Radyolojik Görüntüleme Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlarında Patoloji Dilek Yılmazbayhan, Yasemin Özlük Akciğer tümörlerinin patolojik

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ. Tez Yöneticisi Doç. Dr. Tevfik ÖZPAÇACI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ. Tez Yöneticisi Doç. Dr. Tevfik ÖZPAÇACI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ Tez Yöneticisi Doç. Dr. Tevfik ÖZPAÇACI DİFERANSİYE TİROİD KARSİNOMUNDA UZAK METASTAZ GELİŞİMİNDE RİSK FAKTÖRLERİ AKCİĞER

Detaylı

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Şef Dr. MELAHAT KURUTEPE KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN

Detaylı

Ak ci ğer Kan se rin de Te da vi

Ak ci ğer Kan se rin de Te da vi İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Güncel Klinik Onkoloji Sempozyum Dizisi No: 37 Aralık 2003; s. 149-160 Ak ci ğer Kan se rin de Te da vi Prof. Dr. Ka mil Kay nak GİRİŞ VE

Detaylı

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Gülter Devrim AKYOL Danışman Öğretim

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN KIRKLARELİ DEVLET HASTANESİ NDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN VE

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Gögüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef Doç. Dr. Veysel Yılmaz

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Gögüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef Doç. Dr. Veysel Yılmaz T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Gögüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef Doç. Dr. Veysel Yılmaz TÜBERKÜLOZ PLÖREZİ TANISINDA POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU, LÖWENSTEİN-JENSEN

Detaylı

TRİFAZİK BATIN BT DE İKİ FARKLI KONTRAST ENJEKSİYON YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: OTOMATİK BOLUS İZLEME VE SABİT GECİKME (8 SANİYE) İNTERVALLERİ

TRİFAZİK BATIN BT DE İKİ FARKLI KONTRAST ENJEKSİYON YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: OTOMATİK BOLUS İZLEME VE SABİT GECİKME (8 SANİYE) İNTERVALLERİ TC SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYOLOJİ KLİNİĞİ Klinik Şefi Doç. Dr. Muzaffer BAŞAK TRİFAZİK BATIN BT DE İKİ FARKLI KONTRAST ENJEKSİYON YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: OTOMATİK

Detaylı

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme Kanser Nedir? Vücudumuzda tüm organlar hücrelerden oluşur. Hücreler vücudumuzun en küçük yapıtaşlarıdır ve ancak mikroskopla görülebilirler. Sağlıklı vücut hücreleri (kas ve sinir hücreleri hariç) bölünebilme

Detaylı

ULTRASONOGRAFİ (US) Tablo 5. Ultrasonun doku yüzeylerinden yansıma oranları. Yüzeyler Yansıyan Bölüm (%) Kas-Yağ 1 Kas-Kemik 40 Kas-Hava 99.

ULTRASONOGRAFİ (US) Tablo 5. Ultrasonun doku yüzeylerinden yansıma oranları. Yüzeyler Yansıyan Bölüm (%) Kas-Yağ 1 Kas-Kemik 40 Kas-Hava 99. ULTRASONOGRAFİ (US) US, vücuda yüksek frekanstaki ses dalgaları (ultrason) gönderip, farklı doku yüzeylerinden yansımalarını (eko) saptama temeline dayanır. Gri skala US adı verilen kesit yönteminde görüntüler

Detaylı

PROF. DR. Taha ÜNAL Ege Üni. Dişhekml. Fak. 2012

PROF. DR. Taha ÜNAL Ege Üni. Dişhekml. Fak. 2012 PROF. DR. Taha ÜNAL Ege Üni. Dişhekml. Fak. 2012 NEOPLAZİ TANIMLAMA Zamanımızda en yaygın ölüm nedenlerinden biri olan, neoplazinin gerçek anlamı yeni büyüme dir. Neo= yeni; plasm= oluşum, gelişme, büyüme

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr.LÜTFĐ KIRDAR KARTAL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ PATOLOJĐ BÖLÜMÜ ŞEF: Dr. NĐMET KARADAYI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr.LÜTFĐ KIRDAR KARTAL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ PATOLOJĐ BÖLÜMÜ ŞEF: Dr. NĐMET KARADAYI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr.LÜTFĐ KIRDAR KARTAL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ PATOLOJĐ BÖLÜMÜ ŞEF: Dr. NĐMET KARADAYI OVERĐN PRĐMER SERÖZ VE MÜSĐNÖZ TÜMÖRLERĐNDE COX-2, p53 VE HER-2/neu (c-erbb-2) EKSPRESYONUNUN

Detaylı

AKUT BİLİYER PANKREATİT TE MRKP BULGULARI İLE KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE MRKP ZAMANLAMASININ ERKP KARARINA KATKISI

AKUT BİLİYER PANKREATİT TE MRKP BULGULARI İLE KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE MRKP ZAMANLAMASININ ERKP KARARINA KATKISI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ I.GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ Klinik Şefi: Doç. Dr. M. İzzet TİTİZ AKUT BİLİYER PANKREATİT TE MRKP BULGULARI İLE KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULARININ

Detaylı

SB. Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Göz Kliniği Şef: Prof.Dr.Ömer Kamil Doğan GÖZ KAPAKLARININ PRİMER MALİGN TÜMÖRLERİ

SB. Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Göz Kliniği Şef: Prof.Dr.Ömer Kamil Doğan GÖZ KAPAKLARININ PRİMER MALİGN TÜMÖRLERİ SB. Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Göz Kliniği Şef: Prof.Dr.Ömer Kamil Doğan GÖZ KAPAKLARININ PRİMER MALİGN TÜMÖRLERİ UZMANLIK TEZİ Dr.Arzu Taşkıran Çömez İstanbul, 2006 1 - İÇİNDEKİLER

Detaylı

SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Yener YÖRÜK SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ (Uzmanlık Tezi) Dr. M. Cengiz

Detaylı

PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ

PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ 38 PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ Dr. Uğur SUNGURTEKİN Anal bölge kanserleri nadir görülen kanser türü olarak bilinmekte ise de görülme sıklığı 1973-1979 dönemiyle karşılaştırıldığında 1994-2000 döneminde

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkok. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkok. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Soliter Pulmoner Nodül Tanım: Genel bir tanımı olmasa da 3 cm den küçük, akciğer parankimi ile çevrili, beraberinde herhangi patolojinin eşlik

Detaylı

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI SKUAMÖZ HÜCRELİ LARİNKS KANSERLERİNDE; HUMAN PAPİLLOMAVİRÜS VARLIĞI, TP53 VE E-KADERİN EKSPRESYONLARI VE BULGULARIN KLİNİKOPATOLOJİK

Detaylı

KRONİK PARAPNÖMONİK AMPİYEMDE PULMONER DEKORTİKASYONUN SOLUNUM FONKSİYONLARI VE EDİNİLMİŞ HEMİTORAKS ASİMETRİSİ ÜZERİNE GEÇ DÖNEM ETKİLERİ

KRONİK PARAPNÖMONİK AMPİYEMDE PULMONER DEKORTİKASYONUN SOLUNUM FONKSİYONLARI VE EDİNİLMİŞ HEMİTORAKS ASİMETRİSİ ÜZERİNE GEÇ DÖNEM ETKİLERİ T.C. S.B. İSTANBUL SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS VE KALP-DAMAR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Şef : Doç. Dr. H.Semih Halezeroğlu KRONİK PARAPNÖMONİK AMPİYEMDE PULMONER DEKORTİKASYONUN SOLUNUM FONKSİYONLARI

Detaylı

İNTRAKRANYAL YER KAPLAYICI LEZYONLARIN AYIRICI TANISINDA MR SPEKTROSKOPİNİN YERİ

İNTRAKRANYAL YER KAPLAYICI LEZYONLARIN AYIRICI TANISINDA MR SPEKTROSKOPİNİN YERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYOLOJİ KLİNİĞİ Şef. Doç. Dr. MUZAFFER BAŞAK İNTRAKRANYAL YER KAPLAYICI LEZYONLARIN AYIRICI TANISINDA MR SPEKTROSKOPİNİN YERİ Radyoloji

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI ANKARA, 2003 BAŞVURU KİTABINI HAZIRLAYANLAR: Doç. Dr. Şeref ÖZKARA*, Uzm. Dr. Zafer AKTAŞ*, Dr.

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr.

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr. T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Hakan KARAGÖL HORMON RESEPTÖRÜ NEGATİF VE HER-2 NEGATİF MEME KANSERLİ HASTALARLA HORMON

Detaylı

Beni Türk hekimlerine emanet ediniz.

Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. İmtiyaz Sahibi Genel Yayın Yönetmeni Editör ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yürütme Kurulu Dr. Kemal KÖYMEN Dr. Can SOLAKOĞLU Dr. Alpay ÖRKİ Dr. Nesrin SARIMAN, Dr. Orhun

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Klinik Şefi: Prof. Dr. Erşan AYGÜN ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA

Detaylı

UTERUS SARKOMLARI. 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların retrospektif değerlendirilmesi

UTERUS SARKOMLARI. 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların retrospektif değerlendirilmesi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: DOÇ. DR. MUSTAFA ÜNSAL UTERUS SARKOMLARI 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların

Detaylı