İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ. Sayı: 20 Ekim 2012

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ. Sayı: 20 Ekim 2012"

Transkript

1 İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Sayı: 20 Ekim 2012

2 2 Dr. İbrahim Tüfekçi

3 İslam Hukukunda Meclis Muhayyerliği 3 İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Journal of Islamic Law Studies Sayı / Number / : 20 Yıl / Year / : 2012 Nisan Ekim aylarında yılda iki sayı çıkar. Hakemlidir. Sahibi / Publisher / Mustafa ÖZDEMİR Mehir Vakfı Genel Başkanı / General Director of Mehir Vakfı / Editör / Editor-in-Chief / Prof. Dr. Saffet KÖSE Editör Yardımcısı / Associate Editor / Yrd. Doç. Dr. Murat ŞİMŞEK Yayın Kurulu / Editorial Board / Prof. Dr. Halil İbrahim ACAR - Dr. Ahmet AKMAN - Doç. Dr. Abdüsselam ARI - Prof. Dr. Servet ARMAĞAN - Doç. Dr. Tevhit AYENGİN - Dr. Tuncay BAŞOĞLU - Prof. Dr. Murteza BEDİR - Doç. Dr. Recep CİCİ - Dr. A. Hakan ÇAVUŞOĞLU - Dr. Hüseyin ÇELİKER - Prof. Dr. Şamil DAĞCI - Pdof. Dr. Nihat DALGIN - Prof. Dr. Sabri ERTURHAN - Prof. Dr. H. Tekin GÖKMENOĞLU - Prof. Dr. H. Mehmet GÜNAY - Yrd. Doç. Menderes GÜRKAN - Doç. Dr. Hasan KAÇAK - Prof. Dr. Abdurrahman HAÇKALI - Prof. Dr. Abdullah KAHRAMAN - Prof. Dr. Cengiz KALLEK - Doç. Dr. Ali KAYA - Doç. Dr. Saim KAYADİBİ - Dr. Hüseyin KAYAPINAR - Dr. Necmettin KIZILKAYA - Prof. Dr. Ferhat KOCA - Doç. Dr. İsmail KÖKSAL - Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖNDER - Prof. Dr. Şükür Özen - Hasan Özer - Yrd. Doç. Dr. Ali İhsan PALA - Dr. Ali PEKCAN - Yrd. Doç. Dr. İzzet SARGIN - Doç. Dr. Haluk SONGUR - Doç. Dr. Osman ŞAHİN - Yrd. Doç. Dr. Murat ŞİM- ŞEK - Doç. Dr. Hasan TANRIVERDİ - Prof. Dr. Talip TÜRCAN - Dr. Mustafa YAYLA - Prof. Dr. Mustafa Yıldırım - Doç. Dr. Kemal YILDIZ - Dr. Yaşar YİĞİT Danışma - Bilim Kurulu / Advisory Board / Prof. Dr. Hamza AKTAN - Prof. Dr. Vecdi AKYÜZ - Prof. Dr. H. Yunus APAYDIN - Prof. Dr. Fahrettin ATAR - Prof. Dr. İ. Hakkı AYDIN - Prof. Dr. M. Akif AYDIN - Prof. Dr. Ali BAKKAL - Prof. Dr. Mustafa BAKTIR - Prof. Dr. Ali BARDAKOĞ- LU - Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR - Prof. Dr. Faruk BEŞER - Prof. Dr. İbrahim ÇALIŞKAN - Prof. Dr. Orhan ÇEKER - Prof. Dr. Hamdi DÖNDÜREN - Prof. Dr. İ. Kafi. DÖNMEZ - Prof. Dr. Celal ERBAY - Prof. Dr. Mehmet ERDOĞAN - Prof. Dr. Mehmet ERKAL - Prof. Dr. Osman ESKİCİOĞLU - Prof. Dr. Beşir GÖZÜBENLİ - Prof. Dr. Hasan GÜLEÇ - Prof. Dr. Hayrettin KARAMAN - Prof. Dr. Muhsin KOÇAK - Prof. Dr. Salim SÖĞÜT - Doç. Dr. Ahmet ÖZEL - Prof. Dr. Mehmet ŞENER - Prof. Dr. Salih TUĞ - Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM - Prof. Dr. Davut YAYLALI - Prof. Dr. Y. Vehbi YAVUZ Kitap Tanıtımı / Book Review / Dr. A. Hakan ÇAVUŞOĞLU Özetler / Summaries / Doç. Dr. Haluk SONGUR - Doç. Dr. Saim KAYADİBİ Bibliyografya Kontrol / Bibliographic Control / Muhammet Ali DANIŞMAN Uluslararası İlişkiler Koordinatörü / Coordinator of International Relations / Dr. Necmettin KIZILKAYA - Necmeddin GÜNEY Yazı İşleri Müdürü / Editorial Assistant / Abdullah ŞAFAK ISSN Kapak: Doç. Dr. Muhittin OKUMUŞLAR Mizanpaj: Furkan Selçuk ERTARGİN, Baskı: Servet Ofset Ltd. Şti. Matbaacılar Sitesi Yayın Cad. 9. Blok Ho: 50 Tel: Karatay / KONYA İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi Index Islamicus tarafından taranmaktadır. İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi EBSCOhost un hazırladığı Academic Search Compleate (ASC) de indekslenmektedir. Ayrıca Dergide yayımlanan yazılar EBSCOhost un elektronik tarama mototorlarında ilim dünyasına sunulmaktadır. Journal of Islamic Law Studies (IHAD) is indexed by Index Islamicus and EBSCOhost. Basım Tarihi EKİM 2012

4 4 Dr. İbrahim Tüfekçi Yayın İlkeleri 1- Dergide yayımlanması istenen yazılar İslam Hukuku ile ilgili olmalıdır. İslam hukuku ile ilgili çağdaş bir problem, İslam hukuk tarihi, edebiyatı, son dönem, daha önce yaşamış ya da çağdaş İslam hukukçularının ve eserlerinin tanıtımı, önceki fukahanın yazmış oldukları risalelerinin şerhi ve tercümesi, sempozyum ve tez değerlendirmeleri vb. konularında olmalıdır. 2- Araştırma ilim metotlara uygun olmalıdır. 3- Araştırmaya İngilizce veya Arapça özet eklenmelidir. 4- Araştırmalar hakemlerin (en az iki hakem) olumlu görüşünden sonra yayımlanır. 5- Dergide yayımlanan yazıların dil ve içerik bakımından sorumluluğu yazarlarına aittir. 6- Yayımlanmayan yazılar sahiplerine iade edilmez. Principles and Regulations For Publication 1- Research submitted for publication, should be based on Islamic jurispudence 2- Research should concentrate on issues, -questions and contemporary problem, -history of islamic jurisprudence, -its literature, - past and contemporary Islamic legists, dealing with Islamic subjects, with their works, -critical publications and translations of treatises (unpublished manuscripts) of the past Islamic legists / jurists about various subject, -notes on symposiums, conferences, congresses or theises etc. 3- Research should be follwed scentific methods. 4- A satisfied abstract should be attached to the resarch to be translated English or Arabic. 5- Researchs should be arbitrated by Islamic legists/jurists according to methods wich indicates principles and procedures of arbitration 6- The opinions expressed in the articles are solely those of the authors 7- Research which not published, will not be returned. Adres / Address / Musalla Bağları Sarnıç Sk. No: 2 - Selçuklu / KONYA Tel: Fax: Mehir Vakfı Türkiye Gönüllü Teşeküllüler Vakfı ve IDBS üyesidir

5 İslam Hukukunda Meclis Muhayyerliği 5 İÇİNDEKİLER Editörden...9 İslam Hukukunda Meclis Muhayyerliği Khiyar al-majlis in Islamic Law Dr. İbrahim Tüfekçi İslam da Helal Ve Haram ın Yeri Ve Fıkıh Usulü Açısından Temellendirilmesi The Place of Halal and Haram in Islam and Grounding them according to Islamic Legal Theory Prof. Dr. Abdullah Kahraman Vekalet Akdine Dair Bir Tartışma Bağlamında Osmanlı Döneminde Fetvanın Müftâ-Bih Hale Geliş Süreci Process of Returning of the Fatwa to Mufta bih during the Ottoman Period in the Context of a Discussion on the Contract of Agency Yrd. Doç. Dr. Süleyman Kaya Mir ât-ı Mecelle de Belirtilen Mecelle Kaynakları The Sources of Majallah that Stated in Mir at al-majalla Doç. Dr. Kemal Yıldız, Tayyip Nacar İslam Miras Hukukunda Dede Yetimliği Ve Benzeri Problemlere Çözüm Arayışlarına İlişkin Bir Değerlendirme The Problem of Orphaned Grandchildren in Islamic Inheritance Law and Reflections on Searches for Its Solution Dr. Abdurrahman Yazıcı

6 6 Dr. İbrahim Tüfekçi Modern Dönemde Faizsiz Bankacılık Ve Fıkhî İşleyişi Islamic Finance in Modern Era and its Islamic Legal Procedure Dr. Necmettin Kızılkaya Osmanlı dan Günümüze Anadolu Medreselerinde Fıkıh Tedrisatı Ve Sorunları From Ottoman to the Present Day Teaching of Fiqh at Anatolian Madrasas and Its Problems Yrd. Doç. Dr. M. Rahmi Telkenaroğlu ( ) Hz. Ömer in Biladü ş-şam Sakinleri Üzerine Koyduğu Vergiler Doç. Dr. Mehmet ERDEM Şeyh Bedreddin Câmi u l-fusûleyn Adlı Eserinin Hanefî Fıkıh Literatürüne Katkısı: İbn Nüceym Örneği The Contribution of Sheikh Badraddin s Work Cami u l-fusûlayn to Literature of Hanafi Fiqh: Example of Ibn Nuceym Yrd. Doç. Dr. Ayhan Hıra İslam Hukuku nda Ceninin Mal Varlığı Hakları The Estate Rights of Fetus in Islamic Law Dr. Mehmet Dirik Fıkhî Açıdan Altın Hesabı Gold Account According to Islamic Law Yrd. Doç. Dr. Emrullah Dumlu Candaroğlu İsmail Bey Ve Hulviyyât Adlı Eserindeki Fıtır Sadakası Bâbı Candaroglu Ismail Bey and the Chapter of Fıtır sadakası in his Book Entitled Hulviyyat Nail Karagöz Karı-Koca Mallarının İdaresi Üzerine Mukayeseli Bir Etüd A Comparative Study on Wife and Husband s Property Administration Yrd. Doç. Dr. Veysel Nargül Nassın/Mefhûm-i Muvâfakatin Delâleti: Lafzî Bir Delâlet mi Kıyas-ı Celî mi? The Indication of Nass/The Inferred Meaning: Is it Literal Indication or Obvious Analogy (Qıyâs Jalî)? Dr. Uğur Bekir Dilek İslam Ceza Hukukunda Aile İçi Hırsızlık he Theft among the Family Members in the Islamic Criminal Law Yrd. Doç. Dr. Bayram Demir

7 İslam Hukukunda Meclis Muhayyerliği 7 İslam Hukuku Anabilim Dalı Bünyesindeki Lisans ve Lisansüstü Derslerle İlgili Tespit Ve Teklifler The Detections and Offers for Undergraduate and Postgraduate Programs in the Department of Islamic Law Yrd. Doç. Dr. Muhammed Tayyib Kılıç İslam Hukuku nda Deyn in Deyn Karşılığında Satımı The Sale of Dept in Exchange for Dept in Islamıc Law Yakup Kara El-Külliyyâtü l-fıkhiyye Edebiyatı Ve Sadrüşşerîa nın Külliyyâtü l-fıkh Adlı Eserinin Edisyon Kritiği Al-Kulliyyât Literature and Edition of Sadr al-shari ah s Kulliyât al-fiqh Mansur Koçinkağ Mısır Millî Kütüphanesinde Bulunan Fıkıhla İlgili Türkçe Yazma Eserler The Turkish Manuscripts on Fiqh in the Egyptian National Library Doç. Dr. Ali İhsan Pala Prof. Dr. Salim Öğüt [ ] Hocamızın Aziz Hatırasına... Ahmet Yasin Küçüktiryaki Kitap Tanıtımları ve Notlar Tıp ve Fetvâ: Tıbbî Konularda Fetva Verirken Bilgi Edinme Usulleri Değerlendiren: Kamil Yelek

8 8 Dr. İbrahim Tüfekçi

9 İslam Hukukunda Meclis Muhayyerliği 9 Editör den İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi yayın hayatında 10 yılı geride bırakarak 20. sayısı ile huzurlarınızda. Daha önceki sayılarda olduğu gibi bu sayımızda da birbirinden değerli birçok ilim adamının hazırladığı makaleler yer almaktadır. Dr. İbrahim TÜFEKÇİ, İslam Hukukunda Meclis Muhayyerliği başlığını taşıyan makalesinde önemli bir konuyu okuyucunun istifadesine sunmaktadır. Prof. Dr. Abdullah KAHRAMAN, İslam da Helal ve Haram ın Yeri ve Fıkıh Usulü Açısından Temellendirilmesi başlıklı çalışmasında İslam ın temel hükümlerinden olan helal ve haramı fıkıh usulü açısından değerlendirmekte ve dinin bu konudaki hükümlerine riayet etmenin Müslümanları kültürel olarak asimilasyondan kurtaracağını ortaya koymaya çalışmaktadır. Yrd. Doç. Dr. Süleyman KAYA, deyni kabza vekil olan şahsın müvekkilin ölümünden sonra yemini ile tasdik olunup olunmayacağı konusu nda verilen farklı fetvalardan birinin müftâ-bih hale gelişine dair yaklaşık bir buçuk asırlık süreci ortaya koyduğu Vekalet Akdine Dair Bir Tartışma Bağlamında Osmanlı Döneminde Fetvanın Müftâ-bih Hale Geliş Süreci başlığını taşıyan makalesinde bu konudaki fetvaların, Hanefi fıkıh geleneğinde müftâ-bih olanın tespiti suretiyle verildiğini ele almaktadır. Doç. Dr. Kemal YILDIZ ve Tayip NACAR ın Mir ât-ı Mecelle de Belirtilen Mecelle Kaynakları başlıklı çalışma, Kayseri Müftüsü Mesut Efendi nin, Mir ât-ı Mecelle ismini verdiği eserinde tespit etmeye çalıştığı Mecelle nin yüz elli kaynağını, kullanım yoğunluklarını ortaya koyacak şekilde yazarlarıyla birlikte ilim dünyasına sunmayı hedeflemektedir. Dr. Abdurrahman YAZICI, İslam Miras Hukukunda Dede Yetimliği Meselesi ve Çözüm Arayışlarına İlişkin Bir Değerlendirme isimli çalışmasında İslam miras hukukundaki dede yetimliği konusunu, İslam ülkelerindeki düzenlemeler ve gerekçeleriyle birlikte ortaya koymayı hedeflemektedir. Dr. Necmettin KIZILKAYA, Modern Dönemde Faizsiz Bankacılık ve Fıkhî İşleyişi başlığını taşıyan makalesinde faizsiz bankaların tarihsel gelişimi ile ilgili kısa bir bilgi verdikten sonra bu bankaların yürüttükleri işlemlerin fetvâlara dayalı olarak sürdürülmesinin ötesine geçilerek faizsiz finansın ilkelerinin tespit edilmesinin ve fetvâlara zemin teşkil eden bazı kavramların yeniden değerlendirilerek fetvâdan teoriye geçişin zarureti üzerinde durmaktadır. Yrd. Doç. Dr. M. Rahmi TELKENAROĞLU, Osmanlı dan Günümüze Anadolu Medreselerinde Fıkıh Tedrisatı ve Sorunları isimli çalışmasında medrese eğitiminde fıkıh ilminin yeri ve önemi, okutulan fıkıh kitapları ve bu ilmin tedrisiyle ilgili sorunları ele almakta, bu bilgiler uşığında ulaştığı sonuç ve önerileri okuyucu ile paylaşmaktadır. Doç. Dr. Mehmet ERDEM, ( ) başlığını taşıyan yazısında Hz. Ömer döneminde İslam devletinin hâkimiyetine giren ve Biladü ş-şam adı verilen toprakların İslam tarihi ve hukuku açısından çok özel bir manası olduğu üzerinde durmakta ve Hz. Ömer in bu topraklarda yaşayanlar üzerine vazettiği vergilerin tespit ve tahlilini konu edinmektedir. Yrd. Doç. Dr. Ayhan HIRA, Şeyh Bedreddin in Câiuu l-fusûleyn Adlı Eserinin Hanefî Fıkıh Literatürüne Katkısı: İbn Nüceym Örneği başlıklı yazısında Şeyh Bedreddin in Câmiu l-fusûleyn i ile İbn Nüceym in el-bahru r-râik ini iktibas açısından karşılaştırarak, birincinin ikinci üzerindeki etkisini ortaya koymuş ve böylece tarihi süreç içerisinde Şeyh Bedreddin in çalışmalarının Hanefi mezhebine katkısı üzerinde durmuştur. Dr. Mehmet DİRİK, İslam Hukuku nda Ceninin Mal Varlığı Hakları isimli çalışmasında İslam hukukunun ceninin hem şahıs varlığı hem de mal varlığı haklarını koruma aldığını miras, vasiyet, vakıf, hibe ve şüf a gibi konular çerçevesinde ele alımıştır.

10 10 Dr. İbrahim Tüfekçi Yrd. Doç. Dr. Emrullah DUMLU, Fıkhî Açıdan Altın Hesabı başlığını taşıyan makalesinde altın hesabını hem geleneksel bankacılık hem de katılım bankalarında açılan bir hesap türü olarak incelemekte ve altın hesabının fıkhî niteliğini tespit ederek, ilgili olduğu akitlerin şartları açısından ele almaktadır. Nail KARAGÖZ, Candaroğlu İsmail Bey ve İlmî Şahsiyeti isimli çalışmasında ilk olarak Candaroğulu İsmail Bey in hayatı ve tarihi kişiliğini ele almış, daha sonra İsmail Bey in Hulviyyât adını taşıyan fürû-i fıkha ait hacimli eserini İslâm hukuku açısından değerlendirmiştir. Yrd. Doç. Dr. Veysel NARGÜL, Karı-Koca Mallarının İdaresi Üzerine Mukayeseli Bir Etüd başlıklı makalesinde, aile hukukunda mal rejimi olarak ifade edilen eşlerin mallarının idaresi konusunu Türk Medeni Kanunu ve İslam hukuku açısından mukayeseli olarak incelemektedir. Dr. Uğur Bekir DİLEK, Nassın/Mefhum-i Muvafakatın Delâleti: Lafzî Bir Delâlet mi Kıyas-ı Celî mi? başlıklı yasızında nassın/mefhum-i muvafakatin delâletinin lafzî bir delâlet olduğunu ve bazen delâleti zannî olsa da çeşitli açılardan kıyastan farklı olduğunu ortaya koymaya çalışmıştır. Yrd. Doç. Dr. Bayram DEMİR, İslam Ceza Hukukunda Aile İçi Hırsızlık isimli çalışmasında aile fertleri arasında meydana gelen hırsızlık suçu ve buna verilecek ceza üzerinde dumuştur. Yrd. Doç. Dr. Muhammed Tayyib KILIÇ ın, İslam Hukuku Anabilim Dalı Bünyesindeki Lisans ve Lisansüstü Derslerle İlgili Tespit ve Teklifler başlıklı yazısının konusunu din eğitim ve öğretiminin Tanzimat tan günümüze kısa bir tarihçesi ile İlahiyat Fakültelerinin İslam hukuku anabilim dalı ders müfredatı ve bu müfredata ilişkin problemler ile çözüm önerileri oluşturmaktadır. Yakup KARA, İslam Hukuku nda Deynin Deyn Karşılığında Satımı isimli çalışmasında fıkıh literatüründe bey u d-deyn bi d-deyn diye ifade edilen hem semenin hem de mebî in veresiye olduğu muameleleri incelemektedir. Bu konudaki tartışmaların bey u l-kâlî bi l-kâlî hadisi ekseninde cereyan etmesi sebebiyle bu hadisin hangi tür muameleleri kapsadığını ve bu muamelelerin caiz olup olmadığı hususunda İslam hukuk bilginlerinin görüşlerini ele almaktadır. Mansur KOÇİNKAĞ, el-külliyyâtu l-fıkhiyye Edebiyatı ve Sadrüşşerîa nın Külliyyâtü l-fıkh Adlı Eserinin Edisyon Kritiği adlı çalışmasıyla Külliyâtü l-fıkh alanında kaleme alınmış önemli bir risâleyi okuyucuların istifadesine sunmaktadır. Doç. Dr. Ali İhsan PALA, Mısır Millî Kütüphanesinde Bulunan Fıkıhla İlgili Türkçe Yazma Eserler başlığını taşıyan çalışmasında yazmaları kısaca tanıtmakta ve bunların listesini vermektedir. Vefeyat köşemizde Ahmet Yasin KÜÇÜKTİRYAKİ nin Prof. Dr. Salim Öğüt [ ] Hocamızın Aziz Hatırasına başlığını taşıyan yazısı yer almaktadır. Prof. Dr. Salim ÖĞÜT 7 Haziran 2012 tarihinde aramızdan ayrıldı. Sadece İslam Hukukçuları değil Türkiye değerli bir ilim ve gönül adamını, davetçiyi kaybetti. Kendisini rahmetle anıyoruz. Onun biyografisinin kendisinden sonra gelenlere önemli mesajlar vereceğini düşünüyoruz. Kitap tanıtımı kısmında ise günümüzde sıkça karşılaşılan meselelerden olan tıbbî konularda fetva verme ile ilgili konuları ele alan Tıp ve Fetvâ: Tıbbî Konularda Fetva Verirken Bilgi Edinme Usulleri başlıklı çalışmanın tanıtımı Kamil YELEK tarafından yapılmaktadır. İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi nin bu sayısına makaleleriyle katkı sağlayan yazarlarımız ve bu yazıları okuyup eleştiri ve önerilerde bulunan hakemlerimize teşekkür ederim. Derginin basım ve dağıtımı konusundaki desteklerinden dolayı Mehir Vakfı na ve Mehir Vakfı Başkanı Sayın Mustafa ÖZDEMİR E teşekkürü bir borç bilirim. Yeni sayılarda buluşmak ümidiyle... Prof. Dr. Saffet KÖSE

11 İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy. 20, 2012, s İSLAM HUKUKUNDA MECLİS MUHAYYERLİĞİ Dr. İbrahim Tüfekçi* Khiyar al-majlis in Islamic Law It is a unanimously accepted principle that contracts in Islamic law is established by mutual consent. The existence of consent can be known through offer (i jab) and acceptance (qabul) and concluded as a result of their accordance with each other. Since intention is a matter of heart, it can be known only by its expression through offer and acceptance. Another term meeting place of contract (majlis al- aqd) is used to express the accordance of offer and acceptance with each other. Although there is an agreement among Muslim jurists that contract is established when offer and acceptance are expressed in accordance with each other, there has been a disagreement about when a contract becomes binding. According to Hanafi and Maliki jurists a contract becomes binding by the expression of offer and acceptance coherent with each other and its parties cannot change their minds after its formation. Whereas according to Hanbali and Shafi i jursts and Zahiri scholar Ibn Hazm a contract does not become binding before leaving the meeting place of contract soon e can change his/her mind before that time. This is called khiyar al-majlis or an option whereby the parties have right to withdraw from a contract. Jurists who accept the right of khiyar al-majlis base their views upon the sayings of Prophet related to this issue. Those who are against this right also use the same Prophetic sayings as the basis of their views however their interpretation differs. Those who accept this right focus upon literal meanings, while those who do not accept it interprets the same Prophetic sayings together with established principles of Islamic law. Key words: Contract, majlis al- aqd (assembly place of contract), khiyar al-majlis (an option whereby the parties have right to withdraw from a contract) Giriş İslam hukukçuları, eşya üzerindeki hak ve yetkileri temelde milk, hukuk ve ibâha şeklinde üçlü bir ayırım çerçevesinde ele alırlar. 1 Milk kapsamında mutlak bir aynî hak olan mülkiyet ise Bir engel olmadığı sürece şer an sahibine tasarruf yetkisi veren ve başkasının tasarrufunu engelleyen bir aidiyettir şeklinde tanım- * Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. 1 Hasan Hacak, Milk, DİA.,XXX, 62.

12 12 Dr. İbrahim Tüfekçi lanır. 2 Söz konusu aidiyet, bir malın hem kendisine hem de menfaatine ait ise tam; sadece mala veya sadece menfaatine ait ise eksik mülkiyetten 3 söz edilir. 4 Tam mülkiyet kazandırıcı sebepler, sahipsiz mala el koyma (hıyâzet), hukuk tarihinde yaygınlık itibarıyla ikinci sırada gelen 5 ve mülkiyeti nakledici olan akitler 6 ve mirastır. 7 Zikri geçen bu nedenler arasında meclis muhayyerliği nin bunu kabul eden müçtehitlerce sadece iki taraflı bir hukukî işlem olan akitlerde söz konusu olacağı gayet açıktır. Bu nedenle konu, klasik kaynaklarda akitler için model akit 8 hüviyetini kazanan ve borçlar hukukunun özünü teşkil eden satım akdi üzerinden incelenecektir. Zira klasik fıkıh doktrininde genel olarak muhayyerlik konusu ve özel olarak da meclis muhayyerliği daha çok satım sözleşmesi çerçevesinde ele alınmış ve muhayyerliğin söz konusu olabileceği hukukî işlemler büyük ölçüde bu akitle olan benzerliğine göre belirlenmiştir. 9 Bu durumda öncelikle genel olarak akit konusunu akabinde de meclis muhayyerliğini ele almak uygun olacaktır. I. AKDİ OLUŞTURAN UNSURLAR Akit, Taraflardan birinin îcabının karşı tarafın kabulüne hukûkî sonucu akde konu olan nesne (ma kûdun aleyh) üzerinde ortaya çıkacak şekilde bağlanmasıdır diye tarif edilebilir Zerkâ, el-medhal, Dımeşk, 1967, I, 241; Hasan Hacak, İslam Hukukunda İrtifak Hakları ve İlgili Kavramların Gelişimi, (yüksek lisans tezi, 1993), MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 13. Ali Haydar ise Mecelle nin tanımını (Md. 125) araya kendi açıklamalarını da girerek şöyle aktarır: (Milk) şer an (insanın malik olduğu) yani malik olması şânından ve kendisinde vasf-ı ihtisâs ile tasarruf mümkin olan (şeydir. Gerek a yân olsun ve gerek menâfi olsun). Ali Haydar, Dürerü l-hükkâm, I, Eksik mülkiyet de temelde iki çeşittir. En yaygın olanı, kişinin bir malın sadece menfaatine sahip olmasıdır ki, icâre, iâre, vakıf veya menfaatin vasiyeti yoluyla kazanılır. Buna şahsî menfaat mülkiyeti denir. Şahsî menfaat mülkiyetinin bir diğer şekli ise irtifak haklarıdır. Bu tür mülkiyette mülk edinilmiş menfaat bir muayyen malla ilgili, ona bağlı ve onunla irtibatlıdır. Ondan istifade edecek kişiye neredeyse hiç bakılmaz. Eksik mülkiyetin ikinci çeşidi ise yaygın olmamakla birlikte kişinin bir malın menfaatine değil sadece çıplak mülkiyetine (rakabe) malik olmasıdır. Bu tarz mülkiyet sadece vasiyet yoluyla kazanılır. Birisi mülkiyeti kendisine ait bir malın menfaatini bir başkasına vasiyet etse ve sonra ölse mûsa leh de bu vasiyeti kabul etse o malın menfaati hariç olmak üzere sadece çıplak mülkiyeti varislerin mülkü olur. Bkz. Ali el-hafîf, Ahkâmu l-muâmelâti ş-şer ıyye, yy. ts. (Dâru l-fikri l-arabî), s.50, 51; Zerkâ, el-medhal, I, Zerkâ, el-medhal, Dımeşk, 1967, I, 258; Ali el-hafîf, a.g.e, s.39; Abdülkerim Zeydan, el-medhallidirâseti ş-şerîati lislâmiyye, Bağdad 1969, s. 190; Hasan Hacak, Milk, DİA, XXX, Hayrettin Karaman, Akid, DİA., II, Mülkiyet nakledici akitler, satım, hibe, sadaka, muayyen mal vasiyeti, sulh, mehir olarak muayyen mal tespit edilmişse o mala nispetle nikâh akdi, eşlerin mal karşılığı ayrılması halinde o mala nispetle ayrılık akdi, mal mukabilinde bazı haklardan ferâgat edilmesi halinde bu mala nispetle ferâgat etme akdidir. Bu akitler mütekavvim mallarda (Şer an kullanılması ve yararlanılması mubah olan mallarla, örfen muhrez olan mallar) olur ve bu malların mülkiyeti karşılıklı rıza ile bir kişiden diğerine geçer. bkz. Ali el-hafîf, a.g.e., s Ali el-hafîf, a.g.e.,s.73, 102; Zerkâ, el-a.g.e., I, 242; Zeydân, a.g.e., s Zerkâ, ağacın meyvesi, hayvanın yavrusu gibi kişinin malik olduğu maldan elde ettiği ürünler şeklinde bir dördüncü mülkiyet sebebinden daha bahseder. Ama bunu müstakil bir mülkiyet sebebi olarak değil de mülkiyetin semeresi olarak değerlendirmek gerektiğini ifade eden Zeydân a hak vermek gerekir. bkz. Zeydân, a.g.e., s Ali Bardakoğlu, Bey, DİA., VI, H. Yunus Apaydın, Muhayyerlik, DİA, XXXI, Muhammed Kadri Paşa, Mürşidü l-hayran ilâ ma rifeti ahvali l-insan, Kahire 1403/1983 (Dâru l-fikr), md. 262, s.49.

13 İslam Hukukunda Meclis Muhayyerliği 13 İslam hukukunda akitler, -eski Roma hukukunda ve Câhiliye devri Araplarında olduğu gibi belli şekil ve merasimlere tabi olmayıp-rızaîdir. 11 Rızâîlik ilkesi, akdin kurulması için îcabın kabule bitişmesinin yeterli olması demektir. Bir başka ifadeyle rızâilik, tarafların iradelerinin -teslim ve tesellüme gerek olmadan- tek başına akdi oluşturabilmesidir diye de tarif edilebilir. 12 Hukukçular, rızanın varlığına üç unsurun birlikte bulunması durumunda hükmedilebileceğini belirtirler. Bunlar, tarafların iradeleri (îcab-kabul) ve bunların birbirine uygun olmasıdır. 13 İrade kişinin iç dünyası ile ilgili bir keyfiyet olduğundan hüküm, zorunlu olarak onun bulunması kuvvetle muhtemel olan emarelere bağlanacaktır. Bunlar da söz veyazı, işaret, fiil (teâti) ve sükût gibi sözden başka vasıtalar olarak sıralanır. 14 Klasik literatürde iç iradenin söz yoluyla 15 dışarıya yansıtılması ise özellikle akitler bağlamında îcab ve kabul terimleriyle ifade edilir. 16 Hanefîler îcab ve kabulü bir akdin kurulması için gerekli asgari unsur (rükün) kabul ederlerken 17, diğer mezhepler bunlara ilaveten akdi yapan tarafları ve akde konu olan nesneyi de (ma kûdunaleyh) akdin rükünlerinden kabul ederler. 18 Bu durumda îcab ve kabulün akdin rüknü olduğu noktasında hukukçular arasında ittifak olduğu sonucu çıkar. A. ÎCAB 1- Îcabın Mahiyeti İki taraflı bir hukukî işlem olan akitler, biri îcab diğeri kabul adını alan ve Mecelle de akit şöyle tarif edilir: Akit, tarafeynin bir hususu iltizam ve taahhüt etmeleridir ki îcab ve kabulün irtibatından ibarettir. Mecelle, md Mahmasânî de Mecelle deki tarifi benimser. bkz.mahmasânî, en-nazariyyetü lâmme li l-mûcebât ve l-ukûd, Beyrut 1983 (Dâru l-ilmi li l-melâyîn), II, 264. Modern hukukun akit tanımı da bu tariflere benzerdir: Sözleşme, birbirinden farklı menfaat ve amaçlarla hareket eden kişiler arasında hukukî bir sonuç ve özellikle bir borç doğurmak, mevcut bir borçta değişiklik yapmak ya da onu büsbütün ortadan kaldırmak amacıyla yapılan anlaşmadır. bkz. Selahattin SulhiTekinay, İstanbul 1988, Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), s Hayrettin Karaman, Mukayeseli İslam Hukuku, İstanbul 1991, II, 51. Söz konusu ilke, satım akdi üzerinden şöyle ifade edilir: Ey iman edenler! -Karşılıklı rızaya dayanan ticaret olması hali müstesna- mallarınızı bâtıl (haksız ve haram yollar) ile aranızda (alıp vererek) yemeyin en-nisa 4/ Senhurî günümüz hukuk düzenlemelerinde akitlerin çoğunun rızâî olduğunu, hatta rızâî akitlerin kural, diğerlerinin istisna haline geldiğini belirtir. bkz.senhûrî, Nazariyyetü l-akd, Beyrut 1391/1971 (Mecmau l-ilmi l-arabî), s Ali el-hafîf, a.g.e., s İbn Nüceym, el-bahru r-râik şerh u Kenzi t-dekâik, yy. ts.(el-matbaatu l-ilmiyye) V, 277; Hayrettin Karaman, Mukayeseli İslam Hukuku, II, 63 vd. 15 Mahmasânî ye göre Mecelle nin îcab ve kabul tarifinde yer alan sözdür (Mecelle, md. 101, 102) kelimesi yanıltıcıdır. Onun değerlendirmesine göre bunlar söz dışında yazı, işaret, teâtî vb. yollarla da ifade edilir. bkz. Mahmasânî, a.g.e., II, Hayrettin Karaman, a.g.e., II, 63; H. Yunus Apaydın, İrade beyanı, DİA., XXII, 387; Ali Bardakoğlu, Bey, DİA., VI, İbn Nüceym, el-bahru r-râik, V, 283; Vehbe Zühaylî, el-fıkhu l-islâmî ve edilletühû, Dımeşk, 1404/1984 (Dâru l-fikr) IV, 347; Ali Bardakoğlu, Bey, DİA., VI, Ali el-hafîf, a.g.e., s Hayrettin Karaman, bu unsurların yanında Bunlara ait vazgeçilmez vasıf ve şartlardır ifadesini kullanır. bkz. Akid, DİA, II, 253.

14 14 Dr. İbrahim Tüfekçi birbirine uygun olan iki irade beyanı ile hukukî varlık kazanır. 19 Bazı Şâfiîler 20 ve Zâhirîler 21 îcabın fiille (teâti) değil, lafızla olmasını şart koşarlar. 22 Ali Haydar, Mecelle nin îcab tanımını araya kendi açıklamasını da ekleyerek satım akdi üzerinden şöyle aktarır: (Îcab)- ı bey (inşâ- yı tasarruf), inşâ- yı bey (için ibtidâen) yani kabulden mukaddem (söylenilen sözdür ki tasarruf) yani bey in bir rüknü (onunla ispat) ve îcâd (olunur.) 23 Îcabın ispat anlamında olduğunu, îcabta bulunan tarafın karşı tarafa kabul muhayyerliği ispat etmesi dolayısı ile bu ismi aldığını ifade eden Ali Haydar (ö. 1935), bu irade beyanını Hanefîlere göre tarif etmiş olmaktadır. 24 Zira onlara göre tarafların hangisinden gelirse gelsin ilk irade beyanı îcab, ikincisi kabul iken 25, onların dışındakilere göre ister ilk, ister ikinci olarak söylensin satıcı ve kiraya verenlerin ifadelerinde olduğu gibi- mülkiyetin devrine (temlik) delâlet eden söze îcab, mülk edinmeye (temellük) delâlet eden söze de kabul denir. 26 İslam hukukçularının çoğunluğu sana satıyorum örneğinde olduğu gibi îcabtahitap ifadesinin kullanılmasını şart koşarlar. Ama bu şartı kesin olarak aradıkları söylenemez. Nitekim bazı Hanefî fakihler bu hitabın akdin iki parçasından (îcab yahut kabul) herhangi birinde bulunmasını yeterli görürler. 27 Mâlikî kaynaklarında îcabın kamuya yöneltilebileceği açıkça ifade edilmekte, dolayısıyla îcabın muayyen bir şahsa yöneltilmesi şartının aranmadığı anlaşılmaktadır Îcabın Bağlayıcı Olup Olmadığı İslam hukukunda hakim görüşe göre satım ve kiralama gibi malî akitlerde karşı tarafın kabulünden önce îcabta bulunan îcabından dönme (rücû) hakkı vardır. 29 Ancak Mâlikîlerin çoğunluğuna göre îcab tek başına bağlayıcıdır; örfen karşı tara- 19 Ali el-hafîf; a.g.e., s. 170; H. Yunus Apaydın, İrade beyanı, DİA., XXII, Râfi î, Fethu l-azîz bi şerhi l-vecîz (eş-şerhu l-kebîr), yy.,ts.viii, 99; Nevevî, el-mecmû şerhu l-mühezzeb, Cidde, ts., (Mektebetü l-irşâd), IX, İbn Hazm, el-muhallâ, Kahire, 1350 (İdâretü t-tıbâa el-münîriyye) VIII, İbn Kudâme, el-muğnî, Riyad 1417/1997 (Dâru âlemi l-kütüb), VI, 7; Vehbe Zuhaylî, a.g.e., IV, 351. Nevevî, Begavî gibi Şafiî hukukçuları teslim tesellüm tarzındaki tüm satışların caiz olduğunu söylemişler ve Nevevî fetva için tercih edilen görüşün bu olduğunu belirtmiştir. bkz. Vehbe Zuhaylî, a.g.e., IV, Ali Haydar, a.g.e., I, 211; Mecelle, md Ali Haydar, a.g.e., I, 211; İbn Nüceym, el-bahru r-râik, V, Mevsılî, el-ihtiyâr li ta lîli l-muhtâr, Beyrut ts. (Dâru l-kütibi l-ilmiyye) II, 4; İbnü l-hümâm, Fethu l-kadîr, Beyrut ts. (Dâru l-kütübi l-ilmiyye) V, İbn Kudâme, el-muğnî, VI, 7; Nevevî, el-mecmû, IX, 195; Nevevî, Ravdatu t-tâlibîn, Beyrut, ts. (Dâru l-kütübi lilmiyye) III, 4; Hattâb, Mevâhibü l-celîl, Beyrut 1423 (Dâruâlemi l-kütüb) VI, 13; Hatîb eş-şirbînî, Beyrut ts. (Dâru l-ma rife), Muğnî l-muhtâc, II, 6, 7; Ezherî, Cevâhirü l-iklîl, Beyrut ts. (el-mektebesüt s-sakâfiyye) II, 6; Derdîr, eş-şerhu l-kebîr maa hâşiyeti t-düsûkî, (Dârui hyâi l-kütübi l-arabiyye) III, 3; Buhûtî, Keşşâfu l-kınâ, Beyrut, 1417 (âlemü l-kütüb) II, 459; H. Yunus Apaydın, İrade beyanı, DİA., XXII, İ. Kâfi Dönmez, İslam Hukukunda Modern İletişim Araçları İle Yapılan Akitler İLAM, İstanbul 1996, I, 14; Düreynî, es-seyyid Neş et İbrahim, et-terâdî fî ukûdi l-muâmelât el-mâliyye, s.268 Cidde 1402/1982; Karadâğî, Ali Muhyiddin, Mebdeü r-rıdâ fi l-ukûd/dirâse mukârana fi l-fıkhi l-islâmî ve l-kanûni l-medenî, Beyrut 1406/1985, II, İ. Kâfî Dönmez, İslam Hukukunda Modern İletişim Araçları İle Yapılan Akitler İLAM, I, 15; Desûkî, III, Karadâğî, a.g.e, II, 1073.

15 İslam Hukukunda Meclis Muhayyerliği 15 fa tanınması gerekli süre içinde îcabtan rücû geçerli olmayıp bu süre içinde îcabtan dönülmüş olsa bile karşı tarafın kabulü ile akit tamam olur. 30 Mâlikîlere göre taraflar Arapça konuşur ve îcabı yapan taraf bunu mazi sıygası ile yaparsa veya akit bir teberrû akdi ise îcabta bulunan îcabından dönemez. 31 Hanefî mezhebine ait eserlerde hazırlar arası akitte îcabtan rücû halinde bunun karşı tarafça bilinmesinin şart olup olmadığı hususunda iki farklı görüş bulunmaktadır. 32 Îcabta bulunan tarafın bundan vazgeçtiğini gösteren başka bir şeyle meşgul olması veya îcabından dönmesi, karşı tarafın bunu reddetmesi veya yüz çevirmesi, akit meclisinin sona ermesi, akde konu olan malın helak olması veya değişikliğe uğraması, îcabta bulunanın ölmesi, akıl rahatsızlığı veya başka bir sebeple ehliyetini yitirmesi durumlarında geçerliliğini kaybeder. 33 İsviçre-Türk ve Alman Hukuklarında îcab bağlayıcı bir hukukî etkiye sahip olarak kabul edilmiş ve îcabta bulunanın yaptığı îcabla bağlı olması, îcabını serbestçe geri alamaması olarak açıklanmıştır. Buna karşılık Roma hukukunda olduğu gibi İngiliz, Fransız ve İtalyan hukuklarında kabul haberinin îcabda bulunana gelmesine kadar îcabta bulunan tarafın akit yapma teklifinden serbestçe dönebileceği prensibi kabul edilmiştir. 34 Türk Borçlar Kanununa göre îcabta bulunan, sözleşme yapma teklifini kendisiyle yüz yüze geldiği bir muhataba süre tayin etmeden bildirirse muhatap derhal kabul cevabı vermediği takdirde, îcabla bağlılık sona erer. 35 Derhal sözcüğü hukukçularca îcabta bulunanın bağlılığı, muhatabın kabul cevabı verebilmesi için zaruri bulunan asgari düşünme süresidir şeklinde anlaşılmıştır. 36 Sonuç olarak İsviçre-Türk Hukuku İslam hukukunda Hanefî ve Mâlikî mezheplerinde olduğu gibi akit meclisi ve kabul muhayyerliğini benimsemiş ancak özel durumlar dışında îcabı kesin sayarak rücû muhayyerliğini kabul etmemiştir. B. KABUL Ali Haydar, Mecelle nin kabul tanımını -yine satım akdi üzerinden- kendi açıklamasıyla birlikte şu şekilde aktarır: (Kabul)-ı bey (inşâ- yı tasarruf) inşâ- 30 Hattâb, Mevâhibü l-celîl, VI, Karadâğî, Mebdeü r-rıdâ, II, İbn Nüceym, a.g.e, V, 283. Îcabta bulunan tarafın karşı tarafa kabul veya ret hususunda belirli bir süre tanıması halinde bunun kendisi için bağlayıcı olup olmayacağı meselesine gelince îcabta bulunan tarafın bu süre ile bağlı sayılması gerektiği görüşü, bunun Mâlikî fıkhına hakim ilkelere, dahası bu hükmün genel olarak İslam hukukunun borçlar hukuku alanındaki yaklaşımlarına da uygun düştüğü görüşü ve değerlendirmeler için bkz. İbrahim Kâfi Dönmez, İslam Hukukunda Modern İletişim Araçları İle Yapılan Akitler, İLAM, I, Delilleriyle birlikte bkz. Karadâğî, Mebdeü r-rıdâ, II, Selahattin Sulhi Tekinay, Borçlar hukuku (Genel Hükümler), İstanbul 1988, s Selahattin Sulhi Tekinay, a.g.e., s Borçlar Kanununun 4/1 maddesi şöyledir: Kabul için bir müddet tayin olunmaksızın hazır olan şahsa karşı vaki olan icap derhal kabul olunmadığı takdirde onu yapan bağlı kalmaz. 36 Selahattin Sulhi Tekinay, a.g.e.,s. 114.

16 16 Dr. İbrahim Tüfekçi yıbey (için) îcabdan muahharan ve îcaba cevap olarak (sâniyen söylenilen sözdür ki onunla akd) i bey (tamam olur.) 37 İslam hukukunda kabul muhayyerliği esastır. 38 Bir başka ifadeyle îcabın kendisine yöneltildiği kişi bunu kabul edip etmemekte serbesttir. 39 Hanefî mezhebinde îcab ile kabul arasında fevriyet (kabulün hemen îcabın peşi sıra olması) şartı koşulmamış, akit meclisinin devam ettiğine hükmedilebileceği süre içinde kabul halinde îcabın varlığını koruması esası kabul edilmiştir. Mâlikî ve Hanbelî mezheplerinde de hüküm böyledir. 40 Bazı yazarlar, îcaba muhatap olan tarafın kabul beyanını iletmek için belli bir süre ile kısıtlı olup olmadığı konusunun fıkıh kitaplarında net olarak ele alınmadığını, bu sürenin üç güne kadar uzayabileceğinden söz edildiğini, ancak bunun süreyi belirlemek amaçlı değil, sırf örnek olsun diye zikredilmiş bir süre olduğunu belirtirler. 41 Şafiî mezhebinde ise kabulün hemen îcabın peşi sıra gelmesi şartı koşulmuş sadece zaruret ölçüsünde (çok az) bir fasıla bulunmasına imkan tanınmıştır. 42 II. İCAP-KABUL İRTİBATI Îcab ve kabulden her biri, rızanın bir parçasını teşkil ettiğine göre akdin oluşması için bu parçaların birbirine bağlantısı gerekir. 43 Bağlanma ise iki irade beyanı arasına birliği ihlal edecek ve birbirlerine bitişmelerine engel olacak fasılanın girmemesi ile gerçekleşir 44. Zira bu, ifadenin birliğini ve birbirine bitişmesini engeller. Tek taraflı hukukî işlemlerde araya fasıla girmeme şartını kolayca uygulamak mümkündür. Zira bu tür tasarruflar, kişinin kendi iradesine tabidirler Ali Haydar, a.g.e, I, 213. Mecelle, md Mahmasânî, İslam hukukunda bu kuralın istisnasını görmediğini ifade eder. bkz. Mahmasânî, a.g.e, II, Kabulün îcabın yöneltildiği kişi tarafından yapılması gerektiği, Hanefî mezhebinde ise fuzûlî (yetkisiz temsilci) tarafından akit meclisinde yapılacak kabulü daha sonra gaip muhatabın icazet vermesi şartıyla geçerli olduğu görüşü ve değerlendirmeler için bkz. İbrahim Kâfi Dönmez, İslam Hukukunda Modern İletişim Araçları İle Yapılan Akitler, İLAM, I, İbn Kudâme, el-muğnî, Riyad, 1406 (Dâru âlemi l-kütüb), VI, 13; Merğînânî, el-hidâye, İstanbul ts. (el-mektebetü lislâmiyye- ofset baskı), III, 21; Hattâb, Mevâhibü l-celîl, VI, Sevâr, eş-şekl fi l-fıkhi l-islâmî, s Sevâr a göre fukahânın böyle bir zaman kaydı getirmemeleri iki sebebe bağlanabilir. Birincisi, fıkıh bilginlerinin taraflara akit meclisinde getirdikleri kayıtlar akit meclisinin uzun müddet devamına izin vermez. Çünkü insan his ve hareket demektir. Dolayısıyla olduğu yerde uzun bir süre hareket etmeden kalamaz. İkincisi, îcabtı bulunan tarafınîcabı askıda kaldığı sürece kendisine herhangi bir zarar gelmez. Zira kabul beyanı yapılmadıkça îcabından istediği an dönebilir. bkz. Sevâr, eş-şekl fi l-fıkhi l-islâmî, s Nevevî, el-mecmû şerhu l-mühezzeb, IX, 199; Hayrettin Karaman, Mukayeseli İslam Hukuku, II, Mahmasânî, en-nazariyyetü l-âmme li l-mûcebât ve l-ukûd, II, Şâfîlere göre bu fasıla kısa olmalıdır. Mâlikîler, akitten yüz çevirme anlamına gelecek bir zaman geçtiği ve örfe göre kullanılan ifade îcaba cevap teşkil etmediği takdirde söz konusu fasılanın meydana geldiğini belirtirler. Hanefîler ise meclis devam ettiği sürece fasılanın uzun olmasının bir sakıncası yoktur derler. bkz. Mahmasânî, en- Nazariyyetü l-âmme li l-mûcebât ve l-ukûd, II, Sevâr buna talak ve ikrardan örnek verir. Mesela karısını boşayan koca boşama sıygasını araya fasıla koyarak ikiye bölse, enti tâlikun dedikten sonra bir süre susup sonra inşallah dese boşama gerçekleşir. Zira boşamanın illeti boşama sıygasının ilk yarısında gerçekleşmiştir. İkinci yarıya itibar edilmez. Çünkü birinciden ayrıdır. İkrarda da aynı durum söz konusudur. Bir kimse diğerine Senin bende bin dirhem alacağın var dese, sonra sussa akabinde de yüz dirhem hariç dese, borç ikrarı dokuz yüz değil, bin dirhemdir. bkz.sevâr, eş-şekl fi l-fıkhi l-islâmî, s. 145, 146.

17 İslam Hukukunda Meclis Muhayyerliği 17 Îcab ve kabulün aynı anda yapılması halinde akdin hukukî varlık kazanıp kazanamayacağı hususu da ele alınmış ve bu konuda Hanefî fakihlerince iki görüş ileri sürülmüştür. İbn Nüceym (ö.970/1563) ve diğer bazı bilginler bu hususta olumlu kanaat belirtmişlerdir. 46 Kuhistanî den (ö.962/1555) rivayet edilen görüşten akdin bu şekilde kurulmuş sayılamayacağı anlaşılmaktadır. 47 Mecelle şarihi Ali Haydar, Mecelle nin olumsuz görüşü seçtiği kanaatindedir. 48 Mahmasânî olumlu görüşü akitlerde rıza ilkesi ile uyuşan makul bir çözüm saymakla beraber bunun esasen teorik bir görüş ayrılığı olduğunu, zira çok nadir karşılaşılabilecek bir durum olduğunu ifade etmektedir. 49 Hanefîler, kabul muhayyerliğinin meclis sonuna kadar uzadığı, zira meclisin dağınık olanları (îcab ve kabul gibi) bir araya getirme özelliğinin olduğu, geçen anların bir an gibi kabul edildiği bunun hem müşterinin düşünüp taşınması (def an li l-usr) ve hem de bu hakkını meclis dışına taşırmamak suretiyle satıcının mağduriyetinin önlenmesi (tahkîkan li l-yusr) için bir fırsat olduğu belirtirler. 50 Mâlikîler tarafların bulundukları durumdan yüz çevirme anlamına gelecek bir fasıla meydana geldiğinde ve örfe göre kabul ifadesi önceki söze cevap olmayacak hal aldığında satım akdinin kurulamayacağını ifade ederler. Mesela satıcı satışa arz ettiği malı yanında alıkoysa sonra başka bir malı satsa bu satış müşteri açısından bağlayıcı olmaz. 51 Hanbelîlere göre ise tarafların akdi örfen kesintiye uğratacak bir şeyle meşgul olmamaları gerekir. Aksi takdirde akit kurulmaz. Çünkü bu, akitten yüz çevirme olarak değerlendirilir. Böyle bir davranış, akdi açıkça reddetmeye benzer. 52 Akde yönelme veya ondan yüz çevirme kabul edilebilecek davranışın kriteri bu mezhepte örf olarak belirlenmiştir. 53 III. MECLİS MUHAYYERLİĞİ (Hıyâru l-meclis) Muhayyerlik Arapçada el-hıyâr ( ) kelimesi ile ifade edilir. Bu kelime de - kalıbından mastar ismi olup malın veya insanların en iyisini seçmek, bir şeyi diğerine üstün tutmak anlamına gelen hıyâr kelimesinin karşılığıdır. 54 Terim olarak klasik literatürde tarifi yer almamakla birlikte Îcab ve 46 İbn Nüceym, el-bahru r-râik, V, İbn Âbidîn, Minhatü l-hâlik, (el-buhru r-râik kenarında) V, 288. Kuhustânî buna gerekçe olarak ibaresindeki vav harfinin sıralama ifade eden fâ harfi manasına olması gerektiğini, bu durumda aynı anda söylenen îcab ve kabul ile akdin kurulmuş olmayacağını belirtir. 48 Ali Haydar, Dürerü l-hükkâm, I, 255 (madde 167). 49 Mahmasânî, en-nazariyyetü l-âmme li l-mûcebât ve fi l-ukûd fi ş-şerîati l-islâmiyye, II, Kâsânî, Bedaiu s-sanai, V, 137; Mergînânî, el-hidâye, III, 21; İbn Nüceym, el-bahru r-râik, V, Hattâb, Mevâhibü l-celîl, VI, 30;Heyet, el-mevsûatu l-fıkhıyye, XXX, (Vezâretü l-evkâf ve ş-şuûnü l-islâmiyye, Kuveyt) Buhûtî, Keşşâfu l-kınâ, II, 460; Heyet, el-mevsûatu l-fıkhıyye, XXX, Buhûtî, Keşşâfu l-kınâ, II, Lisânü l-arab da kelime Onu iki şeyden birini tercih etmekte muhayyer kıldım, yani ona muhayyerlik yetkisi verdim şeklinde açıklanır. İbn Manzur, Lisânü l-arab, Beyrut, ts. IV, 264; Âsım Efendi, Kâmus tercümesi, İstanbul, ts.(matbaa-i Osmâniye) I, 849. İbn Fâris ise kelimenin kökünün Bir şeye eğilim duy-

18 18 Dr. İbrahim Tüfekçi kabul yapıldığı ve akit tamam olduğu halde akdi yapanlar meclisi terk edip bedenen birbirinden ayrılmadıkları sürece îcab veya kabulden rücû etme imkânına sahip bulunmalarıdır 55 şeklinde tarif edilebilir. İslam hukukunda muhayyerliklerin genelde tarafların kararlaştırdıkları ve kanundan doğan muhayyerlik olarak ikiye ayrıldığı 56 göz önüne alınacak olursa, meclis muhayyerliğinin kanundan doğan muhayyerlikler kategorisinde yer aldığını belirtmek gerekir. Üzerinde durulması gereken bir kavram da akit meclisidir. Zira meclis muhayyerliğinin akit meclisiyle yakından ilgisi vardır. A. AKİT MECLİSİ Îcabın sözlü bir teklif olduğu ve son harfinin telaffuz edilmesiyle varlık kazandığı, bu yüzden akdin kurulması için îcabın kabul ile irtibatının şart olduğu kabul edilmiş ve aynı anda söylenmedikçe kabulün îcabla buluşmasının mantıksal olarak mümkün olmadığı görülmüştür. Öte yandan kabulün genelde îcabın gerçekleşmesinden sonra yapıldığı da dikkate alınarak sözleşmenin yapıldığı meclis, taraf iradelerinin-aynı anda ifade edilmese de- zorunlu olarak buluştuğu ve rızalarının kaynaştığı mekan olarak kabul edilmiştir. 57 Akit meclisi teorisinin amacının, îcab ile kabul arasında geçebilecek en uzun süreyi belirleyerek îcaba muhatap olan tarafın kabulden önce düşünüp taşınmasına fırsat ve imkan tanımak olduğu belirtilir. 58 Bir başka ifadeyle; îcab ve kabulün fiilen veya hükmen aynı mecliste olması şartı, araya tarafların rızasını haleldar edebilen fâsılaların girmesini önleme gayesine mâtuf olduğu söylenir. 59 Bazı yazarlar, fıkıh kitaplarında akit meclisi nin net bir tanımının yapılmadığını, bazen akit meclisi ile akde hazırlık meclisi nin, bazen akit meclisi ile muhayyerlik meclisi nin birbirine karıştırıldığını, bazı eserlerin onu zaman, bazılarının da mekan kriteri ile belirlediklerini belirtirler. 60 mak, meyletmek anlamına geldiğini ifade eder ki, bu, bir şeyi diğerine tercih etmek, üstün tutmak anlamından uzak bir mana değildir. bkz. İbn Fâris, Mu cemu mekâyîsü l-lüğa, yy.(dâru l-fikr) 1399/1979, II, Hayrettin Karaman, Mukayeseli İslam Hukuku, II, Abdullah b. Muhammed b. Ahmed et-tayyâr, Hıyâru l-meclis ve l-ayb fi l fıkhi l-islâmî, Riyad 1399/1998, s Abdurrezzak es-senhûrî, Masâdıru l-hak, yy.,ts., (Dâru l-fikr), II, 7; Karadâğî, Mebdeü r-rıdâ, II, Karaman, İmam Şâfiî nin îcab ve kabul arasına az da olsa herhangi bir fasılanın girmesi durumunda akit meclisinin değişeceğini söylediğini, Hanefîlerin ise ifrat derecede maddî mekan üzerinde durduklarını belirtir. Ancak naslar ve İslam hukuk prensipleri açısından akit meclisinin mekan birliği yerine zaman birliği esasına göre değerlendirilmesinin daha uygun olduğunu belirtir. bkz. Hayrettin Karaman, Mukayeseli İslam Hukuku, II, Hayrettin Karaman, Mukayeseli İslam Hukuku, II, Ali Bardakoğlu, Bey, DİA., VI, Sevâr, eş-şekl fi l-fıkhi l-islami, s Gerçekten Senhûrî, (Masâdıru l-hak, II, 7) ve Zerkâ (el-medhal, I, 348) onu tarafların bulundukları mekan şeklinde tarif ederler. Ali Haydar Mecelle nin akit meclisi tanımını araya kendi açıklamasını da girerek Meclis-i bey bir malı pazarlık için olunan mahall-i ictimadır şeklinde verir. Ali Haydar, Dürerü l-hükkâm, I, 282. (Md. 181.). Sevâr, Zerkânın yaptığı tarifi akde hazırlık meclisi ni de kapsadığı gerekçesiyle dakik bulmazken, Şefîk Şahâte nin tarifini mekan kaydına yer vermediği ve muhayyerlik meclisi ni ve kabul ile son bulmayan nakıs akit meclisi ni de ihtiva ettiği için uygun bulmaz. Senhûrî nin tanımı ise ona göre akit meclisinin sonunu belirlememektedir. bkz.sevâr, eş-şekl fi l-fıkhi l-islâmî, s. 158.

19 İslam Hukukunda Meclis Muhayyerliği 19 Akit meclisi kavramının çağdaş hukuklarda bir benzerinin olmadığını belirten Sevâr ın ifadesine göre akit meclisi kavramını akdin kurulmasına hazırlık meclisi olan ve taraflardan birinin akit yapma teklifi ile başlayıp îcab ile son bulan akde hazırlık meclisi (=meclisü mukaddemâti l-akd)ile, akdin kurulmasından sonra varlık kazanan ve kabul beyanı ile başlayan muhayyerlik meclisi (meclisü lhıyâr) kavramından ayırmak gerekir. 61 Sevâr,işaret ettiği kayıtlara bağlı kalarak yani meclisin başlangıcına, bitimine, zaman ve mekan unsurlarına da yer vererek akit meclisini şöyle tarif eder: Akit meclisi, îcabla başlayıp kabul ile sona eren bir zaman diliminde irade beyanlarının yapıldığı ve tarafların birbirinin sesini net olarak duyabildikleri bir mekanda sözleşmeye koyuldukları haldir. 62 Hazırlar arası akitlerde akit meclisinin unsurlarının mekan, zaman ve tarafların davranışları olarak ifadesi, bu tarifin özeti mahiyetindedir. 63 Akit meclisi, -yukarıda verilen tariften de anlaşılacağı üzere- ittifakla îcabın yapılması anından başlar, Hanefî ve Malikîlere göre taraflar sözleşme ile meşgul oldukları ve herhangi birinden yüz çevirme belirmediği sürece devam eder. 64 Taraflardan birinin veya her ikisinin îcabın yapıldığı yerden ayrılmasıyla 65, Şafiî ve Hanbelîlere göre 66 kabul ile sona erer. Ayrıca tarafların her ikisinin veya birisinin sözleşmeden vaz geçmesi, bir de taraflardan birinin diğerini îcab ve kabulden sonra muhayyer kılması ve muhayyer olan tarafın tercihini sözleşme yönünde kullanması meclisi sonlandıran faktörlerdendir. 67 Mâlikî hukukçular, kabul edecek tarafın iyice düşünüp taşınması için kabul beyanının meclis sonuna kadar uzayabileceğini, ancak îcabda bulunan îcabından dönemeyeceğini, zira onun îcabda bulunmadan önce düşünüp taşınmış olduğunu belirtirler. Mâlikîlere göre karşı taraftan kabul beyanı yapılınca akit iki tarafı da bağlar. Ve meclis muhayyerliği söz konusu olmaz Sevâr, eş-şekl fi l- fıkhi l-islâmî, s Sevâr ın ifadesine göre akit öncesi meclis her türlü kayıttan âzâde ve hareketlidir. Akit meclisi ise bir takım kayıtlarla kayıtlı ve sakindir. Akit öncesi meclise her hangi bir hüküm bağlanmamakla birlikte ileride gerçekleştirilecek akdin kapalı noktalarını tefsir etmekte ve îcabın yöneltildiği kişiyi belirlemekte işe yarar. bkz. Sevâr, a.g.e., s Sevâr, eş-şekl fi l-fıkhi l-islâmî, s Heyet, el-mevsûatu l-fıkhıyye, XXX, 215; Sevâr, eş-şekl fi l-fıkhi l-islamî, s Abdurrezzak es-senhûrî, Masâdıru l-hak, II, 7; Hayrettin Karaman, Mukayeseli İslam Hukuku, II, Hanefîlere göre akit meclisi maddî mekan birliğinden ibarettir. Onlara göre îcab ve kabul sabit bir mekan birliği içinde gerçekleşmelidir. Bu birlik içinde îcab ile kabul arasına bir fasıla girecek olursa îcab geçerliliğini yitirir ve akit meclisi dağılır. Zira îcab ile kabul beyanı arasına akdi yapanın adımları girmiştir. Taraflar yürürken veya aynı hayvana binmiş seyir halinde iken alış-veriş yapsalar diğer taraf îcabı kabul etse yapılan akit - akit meclisi farklı olduğu için- sahih olmaz. bkz. İbnü l-hümâm, Fethu l-kadîr, V, 461. Hanefîler iki noktada bu katı mekan anlayışından taviz vermek zorunda kalmışlardır. Îcaba muhatap olan taraf hiç ara vermeden kabul beyanında bulunursa bir iki adım atmış ve mekan maddî olarak değişmiş bile olsa akit sahih olur. Hatta bazı fıkıh bilginleri yürümeyi geminin denizde yol almasına benzetmişler geminin gitmesiyle akit meclisi nasıl dağılmış olmuyorsa yürümekle de olmaz demişlerdir. İkincisi ise akit meclisinin yüz çevirmekle değişmiş sayılması. Buna göre taraflardan her biri veya biri başka bir işle meşgul olmak vb. bir şekilde tekliften yüz çevirmeye delâlet eden bir harekette bulunsa taraflar yerlerinden hiç ayrılmasalar bile akit meclisi değişmiş olur. Hanefî fıkhı bu iki durumda maddî mekan düşüncesine bağlı kalmamıştır. Birincisinde maddî mekan birliği değiştiği halde akit meclisi son bulmamış, ikinci durumda ise maddî mekan birliği değişmediği halde meclis son bulmuş kabul edilmiştir. Sevâr, eş-şekl fi l-fıkhi l-islâmî, s Nevevî, Ravdatu t-tâlibîn, III, 7; İbnKudâme, el-muğnî, VI, Karadâğî, Mebdeü r-rıdâ, II, 1076, Hattâb, Mevâhibü l-celîl, VI, III, Senhûrî, Masadıru l-hak, II, 23.

20 20 Dr. İbrahim Tüfekçi Netice olarak İslam hukukçuları akitlerin kurulması için îcab ile kabulün birbirine uyumlu olmasının şart olduğu hususunda ittifak etmekle birlikte 69 ne zaman bağlayıcı hale geldiği noktasında ihtilaf etmişlerdir. Ebu Hanife (ö.80/150), Mâlik (ö.179/795) ve bir grup Medine li fakih, taraflar birbirinden bedenen ayrılmasa bile satım akdi, akit meclisinde îcab ve kabul ile bağlayıcı hale gelir derler. İmam Şâfiî (ö.204/819), Ahmed b. Hanbel (ö.241/855), İshak (ö.238/852), Ebu Sevr (ö.240/854), Davud b. Ali (ö. 270/883) ve sahabilerden İbn Ömer e (ö.74/693) göre ise satım akdi meclisten ayrılmakla bağlayıcı hale gelir, taraflar birbirlerinden ayrılmadıkları sürece akit bağlayıcı hale gelmediği gibi kurulmuş da olmaz. 70 B. MECLİS MUHAYYERLİĞİ Öncelikle İslam hukukçularının gayrilâzım (câiz) akitlerle 71, konusu mal olmayan nikâh akdi ve hul benzeri lâzım akitlerde meclis muhayyerliğinin olmadığı noktasında ittifak ettiklerini, asıl ihtilafın, konusu mal olan akitlerle özellikle satım akdinde olduğunu belirtmek gerekir. 72 Bir de muhayyerlikle ilgili hadiste hazırlar söz konusu olduğu için aynı mekanda bulunmayan gaibler arası akitlerde söz konusu olmadığını da dikkate almakta fayda vardır. 73 İslam hukukunda akdin taraflarından her biri, îcabtan sonra kabule kadar cayma ve kabul etmeme hakkına sahiptir. 74 Buna rücû (hıyâru r-rücû) ve kabul muhayyerliği(hıyâru l-kabûl) denir. Bu konuda-mâlikîler hariç- diğer mezhepler arasında ihtilaf yoktur. Asıl ihtilaf, kabul beyanından sonra tarafların cayma haklarının olup olmadığı, başka bir ifadeyle; lâzım akitlerin ne zaman bağlayıcı hale geldiği 75 noktasındadır ki meclis muhayyerliği de bu bağlamda gündeme gelen bir kavramdır. Meclis muhayyerliğini kabul etmeyen Hanefî ve Mâlikîlere göre akit îcabtan sonra kabul beyanı ile o mecliste tamam olduğundan taraflardan hiçbiri artık bu 69 Kâsânî, Bedâiu s-sanâi,beyrut, 1394/1974 (Dâru l-kitâbi l-arabî) V, 136, 137; Buhûtî, Keşşâfu l-kınâ, II, İbnRüşd, Bidayetü l-müctehid, Kahire, ts. (Kahraman Yayınları Ofset), II, 141, 142; Senhûrî, Masâdıru l-hak, II, 21; Ali el-hafîf, Ahkamu l-muamelati ş-şer ıyye, s Lâzım akit, taraflardan hiçbirinin tek başına feshedemediği akittir. Satış, sulh, icâre, selem, müsâkât, -tohum atıldıktan sonra- müzâraa, nikah, hul ve havale akitleri gibi gayri lâzım akit ise taraflardan birinin tek başına feshedebildiği akittir. bkz. Ali el-hafîf, Ahkâmu l-muâmelâti ş-şer ıyye, s Ali Haydar Mecelle nin (md. 115) tarifini yine araya kendi açıklamalarını da girerek şöyle verir: Bey -i gayr-i lâzım kendisinde mâdde-i ânifede zikr olunan hıyarâttan velev ki birisi bulunan bey -i nâfizdir. Ali Haydar, Dürerü lhükkâm, I, Karadâğî, Mebdeü r-rıdâ, II, Şâfiîlere göre mutlak satım akitleri, selem, bedel şartlı hibe, buğdayın buğday mukabili satışı, tevliye şeklinde satım, menfatten başka bir şey karşılığı sulh akitlerinde meclis muhyyerliği söz konusu iken, nikah, hul, icâre, bedel mukabili hibe, borcunun bir kısmını indirme ve geri kalanı ödeme şartıyla sulh (sulhu l-hatîte), şüf a, müsâkât, kırâz (mudârebe) ve rehinde gündeme gelmez. Mâlikîlere gelince onlara göre de şirket, mal karşılığı sulh, mal kiralama, bedel şartlı hibe ve malı kabzetmenin şart olduğu satım akitlerinde söz konusu olur. Bu mezhebe göre de nikah, hul, vakıf, bedel karşılığı olmayan hibe, rehin akitlerinde olmadığı gibi, kefil ve mükatebin de meclis muhayyerliği söz konusu değildir. Şirket, mudarebe, cu âle, vekâlet, vedî a ve vasiyyetlerde geçerli değildir. bkz. Abdurrahman el-cezîrî, Kitabu l-fıkhale l-mezâhibi l-erbaa, Kahire, 1353/1933 (Matbaatu lhadâriti ş-şarkıyye), II, 223 vd. 73 Senhûrî, Masâdıru l-hak, II, Serahsî, el-mebsût, Beyrut, 1421/2000, (Dâru l-fikr) XIII, 287; Ö. Nasuhi Bilmen, Istılâhât-ı fıkhıyye kamusu, İstanbul, 1970, VI, 20; Ali Bardakoğlu, Bey, DİA., VI, Ali el-hafîf, Ahkamu l-muamelati ş-şer ıyye, s.311; Sevâr, eş-şekl fi l-fıkhi l-islami, s. 143.

ISSN 1300-8498. Yayın Türü Üç Aylık, Yerel, Süreli Yayın. Diyanet İşleri Başkanlığı Adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Dr.

ISSN 1300-8498. Yayın Türü Üç Aylık, Yerel, Süreli Yayın. Diyanet İşleri Başkanlığı Adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Dr. Cilt: 50 Sayı: 4 Ekim - Kasım - Aralık 2014 ISSN 1300-8498 Diyanet İşleri Başkanlığı Adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Dr. Yüksel Salman Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Dr. Faruk Görgülü Mali İşler ve Dağıtım

Detaylı

SİGORTANIN SOSYAL VE ÖZEL SİGORTALAR ŞEKLİNDEKİ TAKSİMİNDEN HAREKETLE TİCÂRÎ VE YARDIMLAŞMA SİGORTALARININ İSLÂM HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

SİGORTANIN SOSYAL VE ÖZEL SİGORTALAR ŞEKLİNDEKİ TAKSİMİNDEN HAREKETLE TİCÂRÎ VE YARDIMLAŞMA SİGORTALARININ İSLÂM HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ SİGORTANIN SOSYAL VE ÖZEL SİGORTALAR ŞEKLİNDEKİ TAKSİMİNDEN HAREKETLE TİCÂRÎ VE YARDIMLAŞMA SİGORTALARININ İSLÂM HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Hadi SAĞLAM Öz Bilindiği gibi sigorta, kurumsal bazda,

Detaylı

İSLAM HUKUK KAYNAKLARINDAKİ FAİZ KAVRAMININ MODERN EKONOMİ BAĞLAMINDA YENİDEN EĞERLENDİRİLMESİ

İSLAM HUKUK KAYNAKLARINDAKİ FAİZ KAVRAMININ MODERN EKONOMİ BAĞLAMINDA YENİDEN EĞERLENDİRİLMESİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ İSLAM HUKUK KAYNAKLARINDAKİ FAİZ KAVRAMININ MODERN EKONOMİ BAĞLAMINDA YENİDEN

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ

HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN 2146 7129 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ (SDÜHFD) Süleyman Demirel University F a c u l t y o f L a w R e v i e w Cilt: I, Sayı 2, Yıl 2011 Vol.: I, No 2, Year 2011 ISPARTA

Detaylı

MODERN HUKUK VE İSLAM DA VATANDAŞLIK KAVRAMININ HUKUKÎ TEMELİ

MODERN HUKUK VE İSLAM DA VATANDAŞLIK KAVRAMININ HUKUKÎ TEMELİ MODERN HUKUK VE İSLAM DA VATANDAŞLIK KAVRAMININ HUKUKÎ TEMELİ Ali Aslan TOPÇUOĞLU * ÖZET Bir kişinin belirli devlete aidiyetini ifade eden vatandaşlık kavramının hukukî temelinin ne olması gerektiği hususu

Detaylı

FlKlH İlMi/İSU\M HUKUK TARi Hi KAYNAKlARI VE ÇALIŞMAlARI ÜZERiNE BiR DERLEME DENEMESi

FlKlH İlMi/İSU\M HUKUK TARi Hi KAYNAKlARI VE ÇALIŞMAlARI ÜZERiNE BiR DERLEME DENEMESi islam Hukuku Araştırmalan Dergisi, sy. 7, Nisan 2006, s. 365-396 FlKlH İlMi/İSU\M HUKUK TARi Hi KAYNAKlARI VE ÇALIŞMAlARI ÜZERiNE BiR DERLEME DENEMESi Yrd. Doç. Dr. J

Detaylı

C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi XII/1-2008, 441-485

C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi XII/1-2008, 441-485 C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi XII/1-2008, 441-485 İslam Hukukuna Göre Anne Rahminde Sakat Olan Çocukların Kürtaj Yoluyla Düşürülmesinin Hükmü Dr. Müsfir b. Ali b. Muhammed El-KAHTÂNÎ * Çev.: Doç. Dr.

Detaylı

İSLAMİ FİNANSIN TÜRKİYE'DEKİ GELİŞİMİ, MEVCUT SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

İSLAMİ FİNANSIN TÜRKİYE'DEKİ GELİŞİMİ, MEVCUT SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İSLAMİ FİNANSIN TÜRKİYE'DEKİ GELİŞİMİ, MEVCUT SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Suna AKTEN ÇÜRÜK DOKTORA TEZİ Danışman Doç. Dr. Mikail

Detaylı

KUR AN DA TEMEL SİYASÎ KAVRAMLAR

KUR AN DA TEMEL SİYASÎ KAVRAMLAR KUR AN DA TEMEL SİYASÎ KAVRAMLAR Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman ALTUNTAŞ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI Bağlarbaşı Mahallesi 29100 / Gümüşhane Telefon: 0 456 233 74 25 pbx Faks: 0 456 233 74 27 Yayın Numarası:

Detaylı

TARİH VE HADİS İLİMLERİNDEKİ TENKİT Usulleri * Methods Criticism in History and Hadith

TARİH VE HADİS İLİMLERİNDEKİ TENKİT Usulleri * Methods Criticism in History and Hadith Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, 2014, ss. 53-78 Journal of Theology Faculty of Bülent Ecevit University, Vol. 1, No. 2, 2014, pp. 53-78 TARİH VE HADİS İLİMLERİNDEKİ

Detaylı

ANA KONULARI EKSENİNDE KALEM SÛRESİ VE TEFSİRİ

ANA KONULARI EKSENİNDE KALEM SÛRESİ VE TEFSİRİ T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ANA KONULARI EKSENİNDE KALEM SÛRESİ VE TEFSİRİ HASAN HÜSEYİN KARATAŞ 110111003

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ 2014

HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ 2014 T. C. YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ 2014 Prof. Dr. M. Refik KORKUSUZ Arş. Gör. M. Halit KORKUSUZ Hukuk Öğretiminde Üç Önemli Kilometre Taşı; Mukayeseli Hukuk Eğitimi, Hukuk Öğrenimi

Detaylı

İSLÂM HUKUKUNDA HÜNSÂ (ÇİFT CİNSİYETLİLER) Anahtar Kelimeler: Hünsa, hansa-i müşkil, eşcinsel.

İSLÂM HUKUKUNDA HÜNSÂ (ÇİFT CİNSİYETLİLER) Anahtar Kelimeler: Hünsa, hansa-i müşkil, eşcinsel. İSLÂM HUKUKUNDA HÜNSÂ (ÇİFT CİNSİYETLİLER) Hilâl DUMAN * Anahtar Kelimeler: Hünsa, hansa-i müşkil, eşcinsel. I. GİRİŞ A. Genel Olarak İnsanları kadın ve erkek şeklinde farklı cinsiyetlerde yaratan Allah

Detaylı

Günümüzde kullanılması hayli yaygınlaşan kredi kartı, bir çok

Günümüzde kullanılması hayli yaygınlaşan kredi kartı, bir çok Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, yıl: 2001, sayı: II, s. 59-106 islam HUKUKUNA GÖRE KREDi KARTI Ahmet YILMAZ* Günümüzde kullanılması hayli yaygınlaşan kredi kartı, bir çok çağdaş İslam hukukçusunun

Detaylı

FIKHÎ HADİSLERİN DOĞRU ANLAŞILIP YORUMLANMASI HUSUSUNDA BAZI ESASLAR

FIKHÎ HADİSLERİN DOĞRU ANLAŞILIP YORUMLANMASI HUSUSUNDA BAZI ESASLAR 1 FIKHÎ HADİSLERİN DOĞRU ANLAŞILIP YORUMLANMASI HUSUSUNDA BAZI ESASLAR Y. Doç. Dr. Abdullah KAHRAMAN * I. GİRİŞ İnsanı yaratıp yeryüzünde yaşamasına imkân veren Yüce Allah, onu bu âlemde başıboş bırakmamıştır

Detaylı

ZEKÂT KİMLERE VERİLİR...13 34) Zekât ve sadaka-i fıtır kimlere verilir?...13 35) Zekât ve sadaka-i fıtır kimlere verilmez?...13 36) Sivil toplum

ZEKÂT KİMLERE VERİLİR...13 34) Zekât ve sadaka-i fıtır kimlere verilir?...13 35) Zekât ve sadaka-i fıtır kimlere verilmez?...13 36) Sivil toplum İçindekiler ZEKAT... 2 1) Zekât kimlere farzdır? Geçerli olmasının şartları nelerdir?... 3 2) Buluğ çağına ermemiş zengin çocukların malından zekât vermek gerekir mi?... 3 3) Babası ile birlikte oturan

Detaylı

İSLÂM HUKUKUNDA CENİNE MÜDAHALENİN HÜKMÜ

İSLÂM HUKUKUNDA CENİNE MÜDAHALENİN HÜKMÜ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLÂM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI İSLÂM HUKUKU BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ İSLÂM HUKUKUNDA CENİNE MÜDAHALENİN HÜKMÜ ABDULAHAT UCATLI 2501060884

Detaylı

İSLAM EKONOMİSİNDE GELİR DAĞILIMI

İSLAM EKONOMİSİNDE GELİR DAĞILIMI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAM EKONOMİSİNDE GELİR DAĞILIMI Ücret Kira Kâr ve Gayri Meşru Gelirlerin Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi Osman ESKİCİOĞLU İZMİR-1979 1 İçindekiler ÖNSÖZ...

Detaylı

MENKUL KIYMET BORSALARINDA ALIM SATIMA ARACILIK FAALİYETİ KAPSAMINDA ARACI KURUMLARLA YATIRIMCILAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ *

MENKUL KIYMET BORSALARINDA ALIM SATIMA ARACILIK FAALİYETİ KAPSAMINDA ARACI KURUMLARLA YATIRIMCILAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ * MENKUL KIYMET BORSALARINDA ALIM SATIMA ARACILIK FAALİYETİ KAPSAMINDA ARACI KURUMLARLA YATIRIMCILAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ * Dr. Nusret ÇETİN ** H. Ebru TÖREMİŞ *** ÖZET Menkul kıymet borsalarında

Detaylı

İbn Kuteybe nin Belâgat İlminin Teşekkülüne Katkıları. The Contributions of Ibn Kutayba in the Development of Rhetoric Science

İbn Kuteybe nin Belâgat İlminin Teşekkülüne Katkıları. The Contributions of Ibn Kutayba in the Development of Rhetoric Science -Te vîlü Müşkili l-kur ân Çerçevesinde- Özet Abdulmuttalip Arpa *1 İlk dönem İslamî kaynaklar ve bu kaynakları vücuda getiren âlimlerin sahip olduğu değer bilinen bir gerçektir. İbn Kuteybe ilk dönem âlimlerinden

Detaylı

KUR AN A GÖRE KADIN VE EVLİLİK

KUR AN A GÖRE KADIN VE EVLİLİK T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi KUR AN A GÖRE KADIN VE EVLİLİK Edlira Llukaçaj İncekara 2501060758 Tez Danışmanı: Prof. Dr.

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENEL İŞLEM ŞARTLARI VE TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNE YANSIMASI OLARAK HAKSIZ SÖZLEŞME ŞARTLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME Serap

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK YÜKSEK LİSANS

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK YÜKSEK LİSANS T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK YÜKSEK LİSANS TAPU KÜTÜĞÜNE TAŞINMAZ OLARAK KAYDEDİLEN BAĞIMSIZ VE SÜREKLİ HAKLAR YÜKSEK LİSANS TEZİ Ceylan Pala Enstitü No: 0410030005

Detaylı

ARACI KURUMLARDA MERKEZ DIŞI ÖRGÜT OLARAK ACENTELİK

ARACI KURUMLARDA MERKEZ DIŞI ÖRGÜT OLARAK ACENTELİK ARACI KURUMLARDA MERKEZ DIŞI ÖRGÜT OLARAK ACENTELİK Ülgen Aslan DÜZGÜN * ÖZET Modern sermaye piyasalarının vazgeçilmez unsurlarından olan aracı kurumlar ve merkez dışı örgütleri, Sermaye Piyasası Kanunu(SerPK)

Detaylı

a) Hakkın kazanılması başlıca iki şekilde görülür: Aslen kazanma ve devren kazanma.

a) Hakkın kazanılması başlıca iki şekilde görülür: Aslen kazanma ve devren kazanma. 8) Hakların Kazanılması ve Yitirilmesi Hak ve hak sahibi kavramları soyut niteliktedir. Bu iki kavram, hakkın hak sahibine bağlanması olgusu ile somutlaşır. Bu iki kavram arasındaki bağlantıyı kuran kazanma

Detaylı

Eṭ-Ṭalāḳ Suresinin 4. Ayetindeki ve l-lā ī lem yaḥiḍne İfadesinin Anlam ve Yorumu Üzerine

Eṭ-Ṭalāḳ Suresinin 4. Ayetindeki ve l-lā ī lem yaḥiḍne İfadesinin Anlam ve Yorumu Üzerine Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 55:1 (2014), ss.35-69 DOI: 10.1501/Ilhfak_0000001404 Eṭ-Ṭalāḳ Suresinin 4. Ayetindeki ve l-lā ī lem yaḥiḍne İfadesinin Anlam ve Yorumu Üzerine FATİH ORUM

Detaylı

HADİS ŞARİHİ OLARAK İBN HACER EL-ASKALÂNÎ IBN HAJAR AL-ASKALÂNÎ AS A COMMENTATOR OF HADİTH

HADİS ŞARİHİ OLARAK İBN HACER EL-ASKALÂNÎ IBN HAJAR AL-ASKALÂNÎ AS A COMMENTATOR OF HADİTH HADİS ŞARİHİ OLARAK İBN HACER EL-ASKALÂNÎ IBN HAJAR AL-ASKALÂNÎ AS A COMMENTATOR OF HADİTH Yrd. Doç. Dr. Mehmet BİLEN Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ÖZET Müslümanlar, Hz. Peyhamber'in sünnetinin/hadislerinin

Detaylı

Makâsıd İctihadına Dayanan Külli Kaideler

Makâsıd İctihadına Dayanan Külli Kaideler 38 Usûl Makâsıd İctihadına Dayanan Külli Kaideler M. Rahmi TELKENAROĞLU * The General Principles Which Based on the Objectives of the Sherî ah The mujtahid should know the objectives (maqâsıd) of the sharî

Detaylı

KUR AN DA ÜMMÎ KAVRAMININ SEMANTİK ANALİZİ VE BU BAĞLAMDA HZ.PEYGAMBER İN ÜMMÎLİĞİ MESELESİ

KUR AN DA ÜMMÎ KAVRAMININ SEMANTİK ANALİZİ VE BU BAĞLAMDA HZ.PEYGAMBER İN ÜMMÎLİĞİ MESELESİ KUR AN DA ÜMMÎ KAVRAMININ SEMANTİK ANALİZİ VE BU BAĞLAMDA HZ.PEYGAMBER İN ÜMMÎLİĞİ MESELESİ Mehmet SOYSALDI * Songül ŞİMŞEK ** ÖZET Bu araştırmada, önce ümmî kelimesinin anlamsal çerçevesi üzerinde durulup,

Detaylı

İbn Bahâeddin in Risâle Alâ Risâle Ali Çelebi Fi d- Deverân Ve r-raks Adli Risalesinin Tahkik, Tercüme Ve Değerlendirilmesi

İbn Bahâeddin in Risâle Alâ Risâle Ali Çelebi Fi d- Deverân Ve r-raks Adli Risalesinin Tahkik, Tercüme Ve Değerlendirilmesi İbn Bahâeddin in Risâle Alâ Risâle Ali Çelebi Fi d- Deverân Ve r-raks Adli Risalesinin Tahkik, Tercüme Ve Değerlendirilmesi Ahmet İNANIR * Özet Risâle alâ risâle Ali Çelebi fi d-deverân ve r-raks adlı

Detaylı