İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ. Sayı: 20 Ekim 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ. Sayı: 20 Ekim 2012"

Transkript

1 İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Sayı: 20 Ekim 2012

2 2 Dr. İbrahim Tüfekçi

3 İslam Hukukunda Meclis Muhayyerliği 3 İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Journal of Islamic Law Studies Sayı / Number / : 20 Yıl / Year / : 2012 Nisan Ekim aylarında yılda iki sayı çıkar. Hakemlidir. Sahibi / Publisher / Mustafa ÖZDEMİR Mehir Vakfı Genel Başkanı / General Director of Mehir Vakfı / Editör / Editor-in-Chief / Prof. Dr. Saffet KÖSE Editör Yardımcısı / Associate Editor / Yrd. Doç. Dr. Murat ŞİMŞEK Yayın Kurulu / Editorial Board / Prof. Dr. Halil İbrahim ACAR - Dr. Ahmet AKMAN - Doç. Dr. Abdüsselam ARI - Prof. Dr. Servet ARMAĞAN - Doç. Dr. Tevhit AYENGİN - Dr. Tuncay BAŞOĞLU - Prof. Dr. Murteza BEDİR - Doç. Dr. Recep CİCİ - Dr. A. Hakan ÇAVUŞOĞLU - Dr. Hüseyin ÇELİKER - Prof. Dr. Şamil DAĞCI - Pdof. Dr. Nihat DALGIN - Prof. Dr. Sabri ERTURHAN - Prof. Dr. H. Tekin GÖKMENOĞLU - Prof. Dr. H. Mehmet GÜNAY - Yrd. Doç. Menderes GÜRKAN - Doç. Dr. Hasan KAÇAK - Prof. Dr. Abdurrahman HAÇKALI - Prof. Dr. Abdullah KAHRAMAN - Prof. Dr. Cengiz KALLEK - Doç. Dr. Ali KAYA - Doç. Dr. Saim KAYADİBİ - Dr. Hüseyin KAYAPINAR - Dr. Necmettin KIZILKAYA - Prof. Dr. Ferhat KOCA - Doç. Dr. İsmail KÖKSAL - Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖNDER - Prof. Dr. Şükür Özen - Hasan Özer - Yrd. Doç. Dr. Ali İhsan PALA - Dr. Ali PEKCAN - Yrd. Doç. Dr. İzzet SARGIN - Doç. Dr. Haluk SONGUR - Doç. Dr. Osman ŞAHİN - Yrd. Doç. Dr. Murat ŞİM- ŞEK - Doç. Dr. Hasan TANRIVERDİ - Prof. Dr. Talip TÜRCAN - Dr. Mustafa YAYLA - Prof. Dr. Mustafa Yıldırım - Doç. Dr. Kemal YILDIZ - Dr. Yaşar YİĞİT Danışma - Bilim Kurulu / Advisory Board / Prof. Dr. Hamza AKTAN - Prof. Dr. Vecdi AKYÜZ - Prof. Dr. H. Yunus APAYDIN - Prof. Dr. Fahrettin ATAR - Prof. Dr. İ. Hakkı AYDIN - Prof. Dr. M. Akif AYDIN - Prof. Dr. Ali BAKKAL - Prof. Dr. Mustafa BAKTIR - Prof. Dr. Ali BARDAKOĞ- LU - Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR - Prof. Dr. Faruk BEŞER - Prof. Dr. İbrahim ÇALIŞKAN - Prof. Dr. Orhan ÇEKER - Prof. Dr. Hamdi DÖNDÜREN - Prof. Dr. İ. Kafi. DÖNMEZ - Prof. Dr. Celal ERBAY - Prof. Dr. Mehmet ERDOĞAN - Prof. Dr. Mehmet ERKAL - Prof. Dr. Osman ESKİCİOĞLU - Prof. Dr. Beşir GÖZÜBENLİ - Prof. Dr. Hasan GÜLEÇ - Prof. Dr. Hayrettin KARAMAN - Prof. Dr. Muhsin KOÇAK - Prof. Dr. Salim SÖĞÜT - Doç. Dr. Ahmet ÖZEL - Prof. Dr. Mehmet ŞENER - Prof. Dr. Salih TUĞ - Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM - Prof. Dr. Davut YAYLALI - Prof. Dr. Y. Vehbi YAVUZ Kitap Tanıtımı / Book Review / Dr. A. Hakan ÇAVUŞOĞLU Özetler / Summaries / Doç. Dr. Haluk SONGUR - Doç. Dr. Saim KAYADİBİ Bibliyografya Kontrol / Bibliographic Control / Muhammet Ali DANIŞMAN Uluslararası İlişkiler Koordinatörü / Coordinator of International Relations / Dr. Necmettin KIZILKAYA - Necmeddin GÜNEY Yazı İşleri Müdürü / Editorial Assistant / Abdullah ŞAFAK ISSN Kapak: Doç. Dr. Muhittin OKUMUŞLAR Mizanpaj: Furkan Selçuk ERTARGİN, Baskı: Servet Ofset Ltd. Şti. Matbaacılar Sitesi Yayın Cad. 9. Blok Ho: 50 Tel: Karatay / KONYA İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi Index Islamicus tarafından taranmaktadır. İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi EBSCOhost un hazırladığı Academic Search Compleate (ASC) de indekslenmektedir. Ayrıca Dergide yayımlanan yazılar EBSCOhost un elektronik tarama mototorlarında ilim dünyasına sunulmaktadır. Journal of Islamic Law Studies (IHAD) is indexed by Index Islamicus and EBSCOhost. Basım Tarihi EKİM 2012

4 4 Dr. İbrahim Tüfekçi Yayın İlkeleri 1- Dergide yayımlanması istenen yazılar İslam Hukuku ile ilgili olmalıdır. İslam hukuku ile ilgili çağdaş bir problem, İslam hukuk tarihi, edebiyatı, son dönem, daha önce yaşamış ya da çağdaş İslam hukukçularının ve eserlerinin tanıtımı, önceki fukahanın yazmış oldukları risalelerinin şerhi ve tercümesi, sempozyum ve tez değerlendirmeleri vb. konularında olmalıdır. 2- Araştırma ilim metotlara uygun olmalıdır. 3- Araştırmaya İngilizce veya Arapça özet eklenmelidir. 4- Araştırmalar hakemlerin (en az iki hakem) olumlu görüşünden sonra yayımlanır. 5- Dergide yayımlanan yazıların dil ve içerik bakımından sorumluluğu yazarlarına aittir. 6- Yayımlanmayan yazılar sahiplerine iade edilmez. Principles and Regulations For Publication 1- Research submitted for publication, should be based on Islamic jurispudence 2- Research should concentrate on issues, -questions and contemporary problem, -history of islamic jurisprudence, -its literature, - past and contemporary Islamic legists, dealing with Islamic subjects, with their works, -critical publications and translations of treatises (unpublished manuscripts) of the past Islamic legists / jurists about various subject, -notes on symposiums, conferences, congresses or theises etc. 3- Research should be follwed scentific methods. 4- A satisfied abstract should be attached to the resarch to be translated English or Arabic. 5- Researchs should be arbitrated by Islamic legists/jurists according to methods wich indicates principles and procedures of arbitration 6- The opinions expressed in the articles are solely those of the authors 7- Research which not published, will not be returned. Adres / Address / Musalla Bağları Sarnıç Sk. No: 2 - Selçuklu / KONYA Tel: Fax: Mehir Vakfı Türkiye Gönüllü Teşeküllüler Vakfı ve IDBS üyesidir

5 İslam Hukukunda Meclis Muhayyerliği 5 İÇİNDEKİLER Editörden...9 İslam Hukukunda Meclis Muhayyerliği Khiyar al-majlis in Islamic Law Dr. İbrahim Tüfekçi İslam da Helal Ve Haram ın Yeri Ve Fıkıh Usulü Açısından Temellendirilmesi The Place of Halal and Haram in Islam and Grounding them according to Islamic Legal Theory Prof. Dr. Abdullah Kahraman Vekalet Akdine Dair Bir Tartışma Bağlamında Osmanlı Döneminde Fetvanın Müftâ-Bih Hale Geliş Süreci Process of Returning of the Fatwa to Mufta bih during the Ottoman Period in the Context of a Discussion on the Contract of Agency Yrd. Doç. Dr. Süleyman Kaya Mir ât-ı Mecelle de Belirtilen Mecelle Kaynakları The Sources of Majallah that Stated in Mir at al-majalla Doç. Dr. Kemal Yıldız, Tayyip Nacar İslam Miras Hukukunda Dede Yetimliği Ve Benzeri Problemlere Çözüm Arayışlarına İlişkin Bir Değerlendirme The Problem of Orphaned Grandchildren in Islamic Inheritance Law and Reflections on Searches for Its Solution Dr. Abdurrahman Yazıcı

6 6 Dr. İbrahim Tüfekçi Modern Dönemde Faizsiz Bankacılık Ve Fıkhî İşleyişi Islamic Finance in Modern Era and its Islamic Legal Procedure Dr. Necmettin Kızılkaya Osmanlı dan Günümüze Anadolu Medreselerinde Fıkıh Tedrisatı Ve Sorunları From Ottoman to the Present Day Teaching of Fiqh at Anatolian Madrasas and Its Problems Yrd. Doç. Dr. M. Rahmi Telkenaroğlu ( ) Hz. Ömer in Biladü ş-şam Sakinleri Üzerine Koyduğu Vergiler Doç. Dr. Mehmet ERDEM Şeyh Bedreddin Câmi u l-fusûleyn Adlı Eserinin Hanefî Fıkıh Literatürüne Katkısı: İbn Nüceym Örneği The Contribution of Sheikh Badraddin s Work Cami u l-fusûlayn to Literature of Hanafi Fiqh: Example of Ibn Nuceym Yrd. Doç. Dr. Ayhan Hıra İslam Hukuku nda Ceninin Mal Varlığı Hakları The Estate Rights of Fetus in Islamic Law Dr. Mehmet Dirik Fıkhî Açıdan Altın Hesabı Gold Account According to Islamic Law Yrd. Doç. Dr. Emrullah Dumlu Candaroğlu İsmail Bey Ve Hulviyyât Adlı Eserindeki Fıtır Sadakası Bâbı Candaroglu Ismail Bey and the Chapter of Fıtır sadakası in his Book Entitled Hulviyyat Nail Karagöz Karı-Koca Mallarının İdaresi Üzerine Mukayeseli Bir Etüd A Comparative Study on Wife and Husband s Property Administration Yrd. Doç. Dr. Veysel Nargül Nassın/Mefhûm-i Muvâfakatin Delâleti: Lafzî Bir Delâlet mi Kıyas-ı Celî mi? The Indication of Nass/The Inferred Meaning: Is it Literal Indication or Obvious Analogy (Qıyâs Jalî)? Dr. Uğur Bekir Dilek İslam Ceza Hukukunda Aile İçi Hırsızlık he Theft among the Family Members in the Islamic Criminal Law Yrd. Doç. Dr. Bayram Demir

7 İslam Hukukunda Meclis Muhayyerliği 7 İslam Hukuku Anabilim Dalı Bünyesindeki Lisans ve Lisansüstü Derslerle İlgili Tespit Ve Teklifler The Detections and Offers for Undergraduate and Postgraduate Programs in the Department of Islamic Law Yrd. Doç. Dr. Muhammed Tayyib Kılıç İslam Hukuku nda Deyn in Deyn Karşılığında Satımı The Sale of Dept in Exchange for Dept in Islamıc Law Yakup Kara El-Külliyyâtü l-fıkhiyye Edebiyatı Ve Sadrüşşerîa nın Külliyyâtü l-fıkh Adlı Eserinin Edisyon Kritiği Al-Kulliyyât Literature and Edition of Sadr al-shari ah s Kulliyât al-fiqh Mansur Koçinkağ Mısır Millî Kütüphanesinde Bulunan Fıkıhla İlgili Türkçe Yazma Eserler The Turkish Manuscripts on Fiqh in the Egyptian National Library Doç. Dr. Ali İhsan Pala Prof. Dr. Salim Öğüt [ ] Hocamızın Aziz Hatırasına... Ahmet Yasin Küçüktiryaki Kitap Tanıtımları ve Notlar Tıp ve Fetvâ: Tıbbî Konularda Fetva Verirken Bilgi Edinme Usulleri Değerlendiren: Kamil Yelek

8 8 Dr. İbrahim Tüfekçi

9 İslam Hukukunda Meclis Muhayyerliği 9 Editör den İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi yayın hayatında 10 yılı geride bırakarak 20. sayısı ile huzurlarınızda. Daha önceki sayılarda olduğu gibi bu sayımızda da birbirinden değerli birçok ilim adamının hazırladığı makaleler yer almaktadır. Dr. İbrahim TÜFEKÇİ, İslam Hukukunda Meclis Muhayyerliği başlığını taşıyan makalesinde önemli bir konuyu okuyucunun istifadesine sunmaktadır. Prof. Dr. Abdullah KAHRAMAN, İslam da Helal ve Haram ın Yeri ve Fıkıh Usulü Açısından Temellendirilmesi başlıklı çalışmasında İslam ın temel hükümlerinden olan helal ve haramı fıkıh usulü açısından değerlendirmekte ve dinin bu konudaki hükümlerine riayet etmenin Müslümanları kültürel olarak asimilasyondan kurtaracağını ortaya koymaya çalışmaktadır. Yrd. Doç. Dr. Süleyman KAYA, deyni kabza vekil olan şahsın müvekkilin ölümünden sonra yemini ile tasdik olunup olunmayacağı konusu nda verilen farklı fetvalardan birinin müftâ-bih hale gelişine dair yaklaşık bir buçuk asırlık süreci ortaya koyduğu Vekalet Akdine Dair Bir Tartışma Bağlamında Osmanlı Döneminde Fetvanın Müftâ-bih Hale Geliş Süreci başlığını taşıyan makalesinde bu konudaki fetvaların, Hanefi fıkıh geleneğinde müftâ-bih olanın tespiti suretiyle verildiğini ele almaktadır. Doç. Dr. Kemal YILDIZ ve Tayip NACAR ın Mir ât-ı Mecelle de Belirtilen Mecelle Kaynakları başlıklı çalışma, Kayseri Müftüsü Mesut Efendi nin, Mir ât-ı Mecelle ismini verdiği eserinde tespit etmeye çalıştığı Mecelle nin yüz elli kaynağını, kullanım yoğunluklarını ortaya koyacak şekilde yazarlarıyla birlikte ilim dünyasına sunmayı hedeflemektedir. Dr. Abdurrahman YAZICI, İslam Miras Hukukunda Dede Yetimliği Meselesi ve Çözüm Arayışlarına İlişkin Bir Değerlendirme isimli çalışmasında İslam miras hukukundaki dede yetimliği konusunu, İslam ülkelerindeki düzenlemeler ve gerekçeleriyle birlikte ortaya koymayı hedeflemektedir. Dr. Necmettin KIZILKAYA, Modern Dönemde Faizsiz Bankacılık ve Fıkhî İşleyişi başlığını taşıyan makalesinde faizsiz bankaların tarihsel gelişimi ile ilgili kısa bir bilgi verdikten sonra bu bankaların yürüttükleri işlemlerin fetvâlara dayalı olarak sürdürülmesinin ötesine geçilerek faizsiz finansın ilkelerinin tespit edilmesinin ve fetvâlara zemin teşkil eden bazı kavramların yeniden değerlendirilerek fetvâdan teoriye geçişin zarureti üzerinde durmaktadır. Yrd. Doç. Dr. M. Rahmi TELKENAROĞLU, Osmanlı dan Günümüze Anadolu Medreselerinde Fıkıh Tedrisatı ve Sorunları isimli çalışmasında medrese eğitiminde fıkıh ilminin yeri ve önemi, okutulan fıkıh kitapları ve bu ilmin tedrisiyle ilgili sorunları ele almakta, bu bilgiler uşığında ulaştığı sonuç ve önerileri okuyucu ile paylaşmaktadır. Doç. Dr. Mehmet ERDEM, ( ) başlığını taşıyan yazısında Hz. Ömer döneminde İslam devletinin hâkimiyetine giren ve Biladü ş-şam adı verilen toprakların İslam tarihi ve hukuku açısından çok özel bir manası olduğu üzerinde durmakta ve Hz. Ömer in bu topraklarda yaşayanlar üzerine vazettiği vergilerin tespit ve tahlilini konu edinmektedir. Yrd. Doç. Dr. Ayhan HIRA, Şeyh Bedreddin in Câiuu l-fusûleyn Adlı Eserinin Hanefî Fıkıh Literatürüne Katkısı: İbn Nüceym Örneği başlıklı yazısında Şeyh Bedreddin in Câmiu l-fusûleyn i ile İbn Nüceym in el-bahru r-râik ini iktibas açısından karşılaştırarak, birincinin ikinci üzerindeki etkisini ortaya koymuş ve böylece tarihi süreç içerisinde Şeyh Bedreddin in çalışmalarının Hanefi mezhebine katkısı üzerinde durmuştur. Dr. Mehmet DİRİK, İslam Hukuku nda Ceninin Mal Varlığı Hakları isimli çalışmasında İslam hukukunun ceninin hem şahıs varlığı hem de mal varlığı haklarını koruma aldığını miras, vasiyet, vakıf, hibe ve şüf a gibi konular çerçevesinde ele alımıştır.

10 10 Dr. İbrahim Tüfekçi Yrd. Doç. Dr. Emrullah DUMLU, Fıkhî Açıdan Altın Hesabı başlığını taşıyan makalesinde altın hesabını hem geleneksel bankacılık hem de katılım bankalarında açılan bir hesap türü olarak incelemekte ve altın hesabının fıkhî niteliğini tespit ederek, ilgili olduğu akitlerin şartları açısından ele almaktadır. Nail KARAGÖZ, Candaroğlu İsmail Bey ve İlmî Şahsiyeti isimli çalışmasında ilk olarak Candaroğulu İsmail Bey in hayatı ve tarihi kişiliğini ele almış, daha sonra İsmail Bey in Hulviyyât adını taşıyan fürû-i fıkha ait hacimli eserini İslâm hukuku açısından değerlendirmiştir. Yrd. Doç. Dr. Veysel NARGÜL, Karı-Koca Mallarının İdaresi Üzerine Mukayeseli Bir Etüd başlıklı makalesinde, aile hukukunda mal rejimi olarak ifade edilen eşlerin mallarının idaresi konusunu Türk Medeni Kanunu ve İslam hukuku açısından mukayeseli olarak incelemektedir. Dr. Uğur Bekir DİLEK, Nassın/Mefhum-i Muvafakatın Delâleti: Lafzî Bir Delâlet mi Kıyas-ı Celî mi? başlıklı yasızında nassın/mefhum-i muvafakatin delâletinin lafzî bir delâlet olduğunu ve bazen delâleti zannî olsa da çeşitli açılardan kıyastan farklı olduğunu ortaya koymaya çalışmıştır. Yrd. Doç. Dr. Bayram DEMİR, İslam Ceza Hukukunda Aile İçi Hırsızlık isimli çalışmasında aile fertleri arasında meydana gelen hırsızlık suçu ve buna verilecek ceza üzerinde dumuştur. Yrd. Doç. Dr. Muhammed Tayyib KILIÇ ın, İslam Hukuku Anabilim Dalı Bünyesindeki Lisans ve Lisansüstü Derslerle İlgili Tespit ve Teklifler başlıklı yazısının konusunu din eğitim ve öğretiminin Tanzimat tan günümüze kısa bir tarihçesi ile İlahiyat Fakültelerinin İslam hukuku anabilim dalı ders müfredatı ve bu müfredata ilişkin problemler ile çözüm önerileri oluşturmaktadır. Yakup KARA, İslam Hukuku nda Deynin Deyn Karşılığında Satımı isimli çalışmasında fıkıh literatüründe bey u d-deyn bi d-deyn diye ifade edilen hem semenin hem de mebî in veresiye olduğu muameleleri incelemektedir. Bu konudaki tartışmaların bey u l-kâlî bi l-kâlî hadisi ekseninde cereyan etmesi sebebiyle bu hadisin hangi tür muameleleri kapsadığını ve bu muamelelerin caiz olup olmadığı hususunda İslam hukuk bilginlerinin görüşlerini ele almaktadır. Mansur KOÇİNKAĞ, el-külliyyâtu l-fıkhiyye Edebiyatı ve Sadrüşşerîa nın Külliyyâtü l-fıkh Adlı Eserinin Edisyon Kritiği adlı çalışmasıyla Külliyâtü l-fıkh alanında kaleme alınmış önemli bir risâleyi okuyucuların istifadesine sunmaktadır. Doç. Dr. Ali İhsan PALA, Mısır Millî Kütüphanesinde Bulunan Fıkıhla İlgili Türkçe Yazma Eserler başlığını taşıyan çalışmasında yazmaları kısaca tanıtmakta ve bunların listesini vermektedir. Vefeyat köşemizde Ahmet Yasin KÜÇÜKTİRYAKİ nin Prof. Dr. Salim Öğüt [ ] Hocamızın Aziz Hatırasına başlığını taşıyan yazısı yer almaktadır. Prof. Dr. Salim ÖĞÜT 7 Haziran 2012 tarihinde aramızdan ayrıldı. Sadece İslam Hukukçuları değil Türkiye değerli bir ilim ve gönül adamını, davetçiyi kaybetti. Kendisini rahmetle anıyoruz. Onun biyografisinin kendisinden sonra gelenlere önemli mesajlar vereceğini düşünüyoruz. Kitap tanıtımı kısmında ise günümüzde sıkça karşılaşılan meselelerden olan tıbbî konularda fetva verme ile ilgili konuları ele alan Tıp ve Fetvâ: Tıbbî Konularda Fetva Verirken Bilgi Edinme Usulleri başlıklı çalışmanın tanıtımı Kamil YELEK tarafından yapılmaktadır. İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi nin bu sayısına makaleleriyle katkı sağlayan yazarlarımız ve bu yazıları okuyup eleştiri ve önerilerde bulunan hakemlerimize teşekkür ederim. Derginin basım ve dağıtımı konusundaki desteklerinden dolayı Mehir Vakfı na ve Mehir Vakfı Başkanı Sayın Mustafa ÖZDEMİR E teşekkürü bir borç bilirim. Yeni sayılarda buluşmak ümidiyle... Prof. Dr. Saffet KÖSE

11 İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy. 20, 2012, s İSLAM HUKUKUNDA MECLİS MUHAYYERLİĞİ Dr. İbrahim Tüfekçi* Khiyar al-majlis in Islamic Law It is a unanimously accepted principle that contracts in Islamic law is established by mutual consent. The existence of consent can be known through offer (i jab) and acceptance (qabul) and concluded as a result of their accordance with each other. Since intention is a matter of heart, it can be known only by its expression through offer and acceptance. Another term meeting place of contract (majlis al- aqd) is used to express the accordance of offer and acceptance with each other. Although there is an agreement among Muslim jurists that contract is established when offer and acceptance are expressed in accordance with each other, there has been a disagreement about when a contract becomes binding. According to Hanafi and Maliki jurists a contract becomes binding by the expression of offer and acceptance coherent with each other and its parties cannot change their minds after its formation. Whereas according to Hanbali and Shafi i jursts and Zahiri scholar Ibn Hazm a contract does not become binding before leaving the meeting place of contract soon e can change his/her mind before that time. This is called khiyar al-majlis or an option whereby the parties have right to withdraw from a contract. Jurists who accept the right of khiyar al-majlis base their views upon the sayings of Prophet related to this issue. Those who are against this right also use the same Prophetic sayings as the basis of their views however their interpretation differs. Those who accept this right focus upon literal meanings, while those who do not accept it interprets the same Prophetic sayings together with established principles of Islamic law. Key words: Contract, majlis al- aqd (assembly place of contract), khiyar al-majlis (an option whereby the parties have right to withdraw from a contract) Giriş İslam hukukçuları, eşya üzerindeki hak ve yetkileri temelde milk, hukuk ve ibâha şeklinde üçlü bir ayırım çerçevesinde ele alırlar. 1 Milk kapsamında mutlak bir aynî hak olan mülkiyet ise Bir engel olmadığı sürece şer an sahibine tasarruf yetkisi veren ve başkasının tasarrufunu engelleyen bir aidiyettir şeklinde tanım- * Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. 1 Hasan Hacak, Milk, DİA.,XXX, 62.

12 12 Dr. İbrahim Tüfekçi lanır. 2 Söz konusu aidiyet, bir malın hem kendisine hem de menfaatine ait ise tam; sadece mala veya sadece menfaatine ait ise eksik mülkiyetten 3 söz edilir. 4 Tam mülkiyet kazandırıcı sebepler, sahipsiz mala el koyma (hıyâzet), hukuk tarihinde yaygınlık itibarıyla ikinci sırada gelen 5 ve mülkiyeti nakledici olan akitler 6 ve mirastır. 7 Zikri geçen bu nedenler arasında meclis muhayyerliği nin bunu kabul eden müçtehitlerce sadece iki taraflı bir hukukî işlem olan akitlerde söz konusu olacağı gayet açıktır. Bu nedenle konu, klasik kaynaklarda akitler için model akit 8 hüviyetini kazanan ve borçlar hukukunun özünü teşkil eden satım akdi üzerinden incelenecektir. Zira klasik fıkıh doktrininde genel olarak muhayyerlik konusu ve özel olarak da meclis muhayyerliği daha çok satım sözleşmesi çerçevesinde ele alınmış ve muhayyerliğin söz konusu olabileceği hukukî işlemler büyük ölçüde bu akitle olan benzerliğine göre belirlenmiştir. 9 Bu durumda öncelikle genel olarak akit konusunu akabinde de meclis muhayyerliğini ele almak uygun olacaktır. I. AKDİ OLUŞTURAN UNSURLAR Akit, Taraflardan birinin îcabının karşı tarafın kabulüne hukûkî sonucu akde konu olan nesne (ma kûdun aleyh) üzerinde ortaya çıkacak şekilde bağlanmasıdır diye tarif edilebilir Zerkâ, el-medhal, Dımeşk, 1967, I, 241; Hasan Hacak, İslam Hukukunda İrtifak Hakları ve İlgili Kavramların Gelişimi, (yüksek lisans tezi, 1993), MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 13. Ali Haydar ise Mecelle nin tanımını (Md. 125) araya kendi açıklamalarını da girerek şöyle aktarır: (Milk) şer an (insanın malik olduğu) yani malik olması şânından ve kendisinde vasf-ı ihtisâs ile tasarruf mümkin olan (şeydir. Gerek a yân olsun ve gerek menâfi olsun). Ali Haydar, Dürerü l-hükkâm, I, Eksik mülkiyet de temelde iki çeşittir. En yaygın olanı, kişinin bir malın sadece menfaatine sahip olmasıdır ki, icâre, iâre, vakıf veya menfaatin vasiyeti yoluyla kazanılır. Buna şahsî menfaat mülkiyeti denir. Şahsî menfaat mülkiyetinin bir diğer şekli ise irtifak haklarıdır. Bu tür mülkiyette mülk edinilmiş menfaat bir muayyen malla ilgili, ona bağlı ve onunla irtibatlıdır. Ondan istifade edecek kişiye neredeyse hiç bakılmaz. Eksik mülkiyetin ikinci çeşidi ise yaygın olmamakla birlikte kişinin bir malın menfaatine değil sadece çıplak mülkiyetine (rakabe) malik olmasıdır. Bu tarz mülkiyet sadece vasiyet yoluyla kazanılır. Birisi mülkiyeti kendisine ait bir malın menfaatini bir başkasına vasiyet etse ve sonra ölse mûsa leh de bu vasiyeti kabul etse o malın menfaati hariç olmak üzere sadece çıplak mülkiyeti varislerin mülkü olur. Bkz. Ali el-hafîf, Ahkâmu l-muâmelâti ş-şer ıyye, yy. ts. (Dâru l-fikri l-arabî), s.50, 51; Zerkâ, el-medhal, I, Zerkâ, el-medhal, Dımeşk, 1967, I, 258; Ali el-hafîf, a.g.e, s.39; Abdülkerim Zeydan, el-medhallidirâseti ş-şerîati lislâmiyye, Bağdad 1969, s. 190; Hasan Hacak, Milk, DİA, XXX, Hayrettin Karaman, Akid, DİA., II, Mülkiyet nakledici akitler, satım, hibe, sadaka, muayyen mal vasiyeti, sulh, mehir olarak muayyen mal tespit edilmişse o mala nispetle nikâh akdi, eşlerin mal karşılığı ayrılması halinde o mala nispetle ayrılık akdi, mal mukabilinde bazı haklardan ferâgat edilmesi halinde bu mala nispetle ferâgat etme akdidir. Bu akitler mütekavvim mallarda (Şer an kullanılması ve yararlanılması mubah olan mallarla, örfen muhrez olan mallar) olur ve bu malların mülkiyeti karşılıklı rıza ile bir kişiden diğerine geçer. bkz. Ali el-hafîf, a.g.e., s Ali el-hafîf, a.g.e.,s.73, 102; Zerkâ, el-a.g.e., I, 242; Zeydân, a.g.e., s Zerkâ, ağacın meyvesi, hayvanın yavrusu gibi kişinin malik olduğu maldan elde ettiği ürünler şeklinde bir dördüncü mülkiyet sebebinden daha bahseder. Ama bunu müstakil bir mülkiyet sebebi olarak değil de mülkiyetin semeresi olarak değerlendirmek gerektiğini ifade eden Zeydân a hak vermek gerekir. bkz. Zeydân, a.g.e., s Ali Bardakoğlu, Bey, DİA., VI, H. Yunus Apaydın, Muhayyerlik, DİA, XXXI, Muhammed Kadri Paşa, Mürşidü l-hayran ilâ ma rifeti ahvali l-insan, Kahire 1403/1983 (Dâru l-fikr), md. 262, s.49.

13 İslam Hukukunda Meclis Muhayyerliği 13 İslam hukukunda akitler, -eski Roma hukukunda ve Câhiliye devri Araplarında olduğu gibi belli şekil ve merasimlere tabi olmayıp-rızaîdir. 11 Rızâîlik ilkesi, akdin kurulması için îcabın kabule bitişmesinin yeterli olması demektir. Bir başka ifadeyle rızâilik, tarafların iradelerinin -teslim ve tesellüme gerek olmadan- tek başına akdi oluşturabilmesidir diye de tarif edilebilir. 12 Hukukçular, rızanın varlığına üç unsurun birlikte bulunması durumunda hükmedilebileceğini belirtirler. Bunlar, tarafların iradeleri (îcab-kabul) ve bunların birbirine uygun olmasıdır. 13 İrade kişinin iç dünyası ile ilgili bir keyfiyet olduğundan hüküm, zorunlu olarak onun bulunması kuvvetle muhtemel olan emarelere bağlanacaktır. Bunlar da söz veyazı, işaret, fiil (teâti) ve sükût gibi sözden başka vasıtalar olarak sıralanır. 14 Klasik literatürde iç iradenin söz yoluyla 15 dışarıya yansıtılması ise özellikle akitler bağlamında îcab ve kabul terimleriyle ifade edilir. 16 Hanefîler îcab ve kabulü bir akdin kurulması için gerekli asgari unsur (rükün) kabul ederlerken 17, diğer mezhepler bunlara ilaveten akdi yapan tarafları ve akde konu olan nesneyi de (ma kûdunaleyh) akdin rükünlerinden kabul ederler. 18 Bu durumda îcab ve kabulün akdin rüknü olduğu noktasında hukukçular arasında ittifak olduğu sonucu çıkar. A. ÎCAB 1- Îcabın Mahiyeti İki taraflı bir hukukî işlem olan akitler, biri îcab diğeri kabul adını alan ve Mecelle de akit şöyle tarif edilir: Akit, tarafeynin bir hususu iltizam ve taahhüt etmeleridir ki îcab ve kabulün irtibatından ibarettir. Mecelle, md Mahmasânî de Mecelle deki tarifi benimser. bkz.mahmasânî, en-nazariyyetü lâmme li l-mûcebât ve l-ukûd, Beyrut 1983 (Dâru l-ilmi li l-melâyîn), II, 264. Modern hukukun akit tanımı da bu tariflere benzerdir: Sözleşme, birbirinden farklı menfaat ve amaçlarla hareket eden kişiler arasında hukukî bir sonuç ve özellikle bir borç doğurmak, mevcut bir borçta değişiklik yapmak ya da onu büsbütün ortadan kaldırmak amacıyla yapılan anlaşmadır. bkz. Selahattin SulhiTekinay, İstanbul 1988, Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), s Hayrettin Karaman, Mukayeseli İslam Hukuku, İstanbul 1991, II, 51. Söz konusu ilke, satım akdi üzerinden şöyle ifade edilir: Ey iman edenler! -Karşılıklı rızaya dayanan ticaret olması hali müstesna- mallarınızı bâtıl (haksız ve haram yollar) ile aranızda (alıp vererek) yemeyin en-nisa 4/ Senhurî günümüz hukuk düzenlemelerinde akitlerin çoğunun rızâî olduğunu, hatta rızâî akitlerin kural, diğerlerinin istisna haline geldiğini belirtir. bkz.senhûrî, Nazariyyetü l-akd, Beyrut 1391/1971 (Mecmau l-ilmi l-arabî), s Ali el-hafîf, a.g.e., s İbn Nüceym, el-bahru r-râik şerh u Kenzi t-dekâik, yy. ts.(el-matbaatu l-ilmiyye) V, 277; Hayrettin Karaman, Mukayeseli İslam Hukuku, II, 63 vd. 15 Mahmasânî ye göre Mecelle nin îcab ve kabul tarifinde yer alan sözdür (Mecelle, md. 101, 102) kelimesi yanıltıcıdır. Onun değerlendirmesine göre bunlar söz dışında yazı, işaret, teâtî vb. yollarla da ifade edilir. bkz. Mahmasânî, a.g.e., II, Hayrettin Karaman, a.g.e., II, 63; H. Yunus Apaydın, İrade beyanı, DİA., XXII, 387; Ali Bardakoğlu, Bey, DİA., VI, İbn Nüceym, el-bahru r-râik, V, 283; Vehbe Zühaylî, el-fıkhu l-islâmî ve edilletühû, Dımeşk, 1404/1984 (Dâru l-fikr) IV, 347; Ali Bardakoğlu, Bey, DİA., VI, Ali el-hafîf, a.g.e., s Hayrettin Karaman, bu unsurların yanında Bunlara ait vazgeçilmez vasıf ve şartlardır ifadesini kullanır. bkz. Akid, DİA, II, 253.

14 14 Dr. İbrahim Tüfekçi birbirine uygun olan iki irade beyanı ile hukukî varlık kazanır. 19 Bazı Şâfiîler 20 ve Zâhirîler 21 îcabın fiille (teâti) değil, lafızla olmasını şart koşarlar. 22 Ali Haydar, Mecelle nin îcab tanımını araya kendi açıklamasını da ekleyerek satım akdi üzerinden şöyle aktarır: (Îcab)- ı bey (inşâ- yı tasarruf), inşâ- yı bey (için ibtidâen) yani kabulden mukaddem (söylenilen sözdür ki tasarruf) yani bey in bir rüknü (onunla ispat) ve îcâd (olunur.) 23 Îcabın ispat anlamında olduğunu, îcabta bulunan tarafın karşı tarafa kabul muhayyerliği ispat etmesi dolayısı ile bu ismi aldığını ifade eden Ali Haydar (ö. 1935), bu irade beyanını Hanefîlere göre tarif etmiş olmaktadır. 24 Zira onlara göre tarafların hangisinden gelirse gelsin ilk irade beyanı îcab, ikincisi kabul iken 25, onların dışındakilere göre ister ilk, ister ikinci olarak söylensin satıcı ve kiraya verenlerin ifadelerinde olduğu gibi- mülkiyetin devrine (temlik) delâlet eden söze îcab, mülk edinmeye (temellük) delâlet eden söze de kabul denir. 26 İslam hukukçularının çoğunluğu sana satıyorum örneğinde olduğu gibi îcabtahitap ifadesinin kullanılmasını şart koşarlar. Ama bu şartı kesin olarak aradıkları söylenemez. Nitekim bazı Hanefî fakihler bu hitabın akdin iki parçasından (îcab yahut kabul) herhangi birinde bulunmasını yeterli görürler. 27 Mâlikî kaynaklarında îcabın kamuya yöneltilebileceği açıkça ifade edilmekte, dolayısıyla îcabın muayyen bir şahsa yöneltilmesi şartının aranmadığı anlaşılmaktadır Îcabın Bağlayıcı Olup Olmadığı İslam hukukunda hakim görüşe göre satım ve kiralama gibi malî akitlerde karşı tarafın kabulünden önce îcabta bulunan îcabından dönme (rücû) hakkı vardır. 29 Ancak Mâlikîlerin çoğunluğuna göre îcab tek başına bağlayıcıdır; örfen karşı tara- 19 Ali el-hafîf; a.g.e., s. 170; H. Yunus Apaydın, İrade beyanı, DİA., XXII, Râfi î, Fethu l-azîz bi şerhi l-vecîz (eş-şerhu l-kebîr), yy.,ts.viii, 99; Nevevî, el-mecmû şerhu l-mühezzeb, Cidde, ts., (Mektebetü l-irşâd), IX, İbn Hazm, el-muhallâ, Kahire, 1350 (İdâretü t-tıbâa el-münîriyye) VIII, İbn Kudâme, el-muğnî, Riyad 1417/1997 (Dâru âlemi l-kütüb), VI, 7; Vehbe Zuhaylî, a.g.e., IV, 351. Nevevî, Begavî gibi Şafiî hukukçuları teslim tesellüm tarzındaki tüm satışların caiz olduğunu söylemişler ve Nevevî fetva için tercih edilen görüşün bu olduğunu belirtmiştir. bkz. Vehbe Zuhaylî, a.g.e., IV, Ali Haydar, a.g.e., I, 211; Mecelle, md Ali Haydar, a.g.e., I, 211; İbn Nüceym, el-bahru r-râik, V, Mevsılî, el-ihtiyâr li ta lîli l-muhtâr, Beyrut ts. (Dâru l-kütibi l-ilmiyye) II, 4; İbnü l-hümâm, Fethu l-kadîr, Beyrut ts. (Dâru l-kütübi l-ilmiyye) V, İbn Kudâme, el-muğnî, VI, 7; Nevevî, el-mecmû, IX, 195; Nevevî, Ravdatu t-tâlibîn, Beyrut, ts. (Dâru l-kütübi lilmiyye) III, 4; Hattâb, Mevâhibü l-celîl, Beyrut 1423 (Dâruâlemi l-kütüb) VI, 13; Hatîb eş-şirbînî, Beyrut ts. (Dâru l-ma rife), Muğnî l-muhtâc, II, 6, 7; Ezherî, Cevâhirü l-iklîl, Beyrut ts. (el-mektebesüt s-sakâfiyye) II, 6; Derdîr, eş-şerhu l-kebîr maa hâşiyeti t-düsûkî, (Dârui hyâi l-kütübi l-arabiyye) III, 3; Buhûtî, Keşşâfu l-kınâ, Beyrut, 1417 (âlemü l-kütüb) II, 459; H. Yunus Apaydın, İrade beyanı, DİA., XXII, İ. Kâfi Dönmez, İslam Hukukunda Modern İletişim Araçları İle Yapılan Akitler İLAM, İstanbul 1996, I, 14; Düreynî, es-seyyid Neş et İbrahim, et-terâdî fî ukûdi l-muâmelât el-mâliyye, s.268 Cidde 1402/1982; Karadâğî, Ali Muhyiddin, Mebdeü r-rıdâ fi l-ukûd/dirâse mukârana fi l-fıkhi l-islâmî ve l-kanûni l-medenî, Beyrut 1406/1985, II, İ. Kâfî Dönmez, İslam Hukukunda Modern İletişim Araçları İle Yapılan Akitler İLAM, I, 15; Desûkî, III, Karadâğî, a.g.e, II, 1073.

15 İslam Hukukunda Meclis Muhayyerliği 15 fa tanınması gerekli süre içinde îcabtan rücû geçerli olmayıp bu süre içinde îcabtan dönülmüş olsa bile karşı tarafın kabulü ile akit tamam olur. 30 Mâlikîlere göre taraflar Arapça konuşur ve îcabı yapan taraf bunu mazi sıygası ile yaparsa veya akit bir teberrû akdi ise îcabta bulunan îcabından dönemez. 31 Hanefî mezhebine ait eserlerde hazırlar arası akitte îcabtan rücû halinde bunun karşı tarafça bilinmesinin şart olup olmadığı hususunda iki farklı görüş bulunmaktadır. 32 Îcabta bulunan tarafın bundan vazgeçtiğini gösteren başka bir şeyle meşgul olması veya îcabından dönmesi, karşı tarafın bunu reddetmesi veya yüz çevirmesi, akit meclisinin sona ermesi, akde konu olan malın helak olması veya değişikliğe uğraması, îcabta bulunanın ölmesi, akıl rahatsızlığı veya başka bir sebeple ehliyetini yitirmesi durumlarında geçerliliğini kaybeder. 33 İsviçre-Türk ve Alman Hukuklarında îcab bağlayıcı bir hukukî etkiye sahip olarak kabul edilmiş ve îcabta bulunanın yaptığı îcabla bağlı olması, îcabını serbestçe geri alamaması olarak açıklanmıştır. Buna karşılık Roma hukukunda olduğu gibi İngiliz, Fransız ve İtalyan hukuklarında kabul haberinin îcabda bulunana gelmesine kadar îcabta bulunan tarafın akit yapma teklifinden serbestçe dönebileceği prensibi kabul edilmiştir. 34 Türk Borçlar Kanununa göre îcabta bulunan, sözleşme yapma teklifini kendisiyle yüz yüze geldiği bir muhataba süre tayin etmeden bildirirse muhatap derhal kabul cevabı vermediği takdirde, îcabla bağlılık sona erer. 35 Derhal sözcüğü hukukçularca îcabta bulunanın bağlılığı, muhatabın kabul cevabı verebilmesi için zaruri bulunan asgari düşünme süresidir şeklinde anlaşılmıştır. 36 Sonuç olarak İsviçre-Türk Hukuku İslam hukukunda Hanefî ve Mâlikî mezheplerinde olduğu gibi akit meclisi ve kabul muhayyerliğini benimsemiş ancak özel durumlar dışında îcabı kesin sayarak rücû muhayyerliğini kabul etmemiştir. B. KABUL Ali Haydar, Mecelle nin kabul tanımını -yine satım akdi üzerinden- kendi açıklamasıyla birlikte şu şekilde aktarır: (Kabul)-ı bey (inşâ- yı tasarruf) inşâ- 30 Hattâb, Mevâhibü l-celîl, VI, Karadâğî, Mebdeü r-rıdâ, II, İbn Nüceym, a.g.e, V, 283. Îcabta bulunan tarafın karşı tarafa kabul veya ret hususunda belirli bir süre tanıması halinde bunun kendisi için bağlayıcı olup olmayacağı meselesine gelince îcabta bulunan tarafın bu süre ile bağlı sayılması gerektiği görüşü, bunun Mâlikî fıkhına hakim ilkelere, dahası bu hükmün genel olarak İslam hukukunun borçlar hukuku alanındaki yaklaşımlarına da uygun düştüğü görüşü ve değerlendirmeler için bkz. İbrahim Kâfi Dönmez, İslam Hukukunda Modern İletişim Araçları İle Yapılan Akitler, İLAM, I, Delilleriyle birlikte bkz. Karadâğî, Mebdeü r-rıdâ, II, Selahattin Sulhi Tekinay, Borçlar hukuku (Genel Hükümler), İstanbul 1988, s Selahattin Sulhi Tekinay, a.g.e., s Borçlar Kanununun 4/1 maddesi şöyledir: Kabul için bir müddet tayin olunmaksızın hazır olan şahsa karşı vaki olan icap derhal kabul olunmadığı takdirde onu yapan bağlı kalmaz. 36 Selahattin Sulhi Tekinay, a.g.e.,s. 114.

16 16 Dr. İbrahim Tüfekçi yıbey (için) îcabdan muahharan ve îcaba cevap olarak (sâniyen söylenilen sözdür ki onunla akd) i bey (tamam olur.) 37 İslam hukukunda kabul muhayyerliği esastır. 38 Bir başka ifadeyle îcabın kendisine yöneltildiği kişi bunu kabul edip etmemekte serbesttir. 39 Hanefî mezhebinde îcab ile kabul arasında fevriyet (kabulün hemen îcabın peşi sıra olması) şartı koşulmamış, akit meclisinin devam ettiğine hükmedilebileceği süre içinde kabul halinde îcabın varlığını koruması esası kabul edilmiştir. Mâlikî ve Hanbelî mezheplerinde de hüküm böyledir. 40 Bazı yazarlar, îcaba muhatap olan tarafın kabul beyanını iletmek için belli bir süre ile kısıtlı olup olmadığı konusunun fıkıh kitaplarında net olarak ele alınmadığını, bu sürenin üç güne kadar uzayabileceğinden söz edildiğini, ancak bunun süreyi belirlemek amaçlı değil, sırf örnek olsun diye zikredilmiş bir süre olduğunu belirtirler. 41 Şafiî mezhebinde ise kabulün hemen îcabın peşi sıra gelmesi şartı koşulmuş sadece zaruret ölçüsünde (çok az) bir fasıla bulunmasına imkan tanınmıştır. 42 II. İCAP-KABUL İRTİBATI Îcab ve kabulden her biri, rızanın bir parçasını teşkil ettiğine göre akdin oluşması için bu parçaların birbirine bağlantısı gerekir. 43 Bağlanma ise iki irade beyanı arasına birliği ihlal edecek ve birbirlerine bitişmelerine engel olacak fasılanın girmemesi ile gerçekleşir 44. Zira bu, ifadenin birliğini ve birbirine bitişmesini engeller. Tek taraflı hukukî işlemlerde araya fasıla girmeme şartını kolayca uygulamak mümkündür. Zira bu tür tasarruflar, kişinin kendi iradesine tabidirler Ali Haydar, a.g.e, I, 213. Mecelle, md Mahmasânî, İslam hukukunda bu kuralın istisnasını görmediğini ifade eder. bkz. Mahmasânî, a.g.e, II, Kabulün îcabın yöneltildiği kişi tarafından yapılması gerektiği, Hanefî mezhebinde ise fuzûlî (yetkisiz temsilci) tarafından akit meclisinde yapılacak kabulü daha sonra gaip muhatabın icazet vermesi şartıyla geçerli olduğu görüşü ve değerlendirmeler için bkz. İbrahim Kâfi Dönmez, İslam Hukukunda Modern İletişim Araçları İle Yapılan Akitler, İLAM, I, İbn Kudâme, el-muğnî, Riyad, 1406 (Dâru âlemi l-kütüb), VI, 13; Merğînânî, el-hidâye, İstanbul ts. (el-mektebetü lislâmiyye- ofset baskı), III, 21; Hattâb, Mevâhibü l-celîl, VI, Sevâr, eş-şekl fi l-fıkhi l-islâmî, s Sevâr a göre fukahânın böyle bir zaman kaydı getirmemeleri iki sebebe bağlanabilir. Birincisi, fıkıh bilginlerinin taraflara akit meclisinde getirdikleri kayıtlar akit meclisinin uzun müddet devamına izin vermez. Çünkü insan his ve hareket demektir. Dolayısıyla olduğu yerde uzun bir süre hareket etmeden kalamaz. İkincisi, îcabtı bulunan tarafınîcabı askıda kaldığı sürece kendisine herhangi bir zarar gelmez. Zira kabul beyanı yapılmadıkça îcabından istediği an dönebilir. bkz. Sevâr, eş-şekl fi l-fıkhi l-islâmî, s Nevevî, el-mecmû şerhu l-mühezzeb, IX, 199; Hayrettin Karaman, Mukayeseli İslam Hukuku, II, Mahmasânî, en-nazariyyetü l-âmme li l-mûcebât ve l-ukûd, II, Şâfîlere göre bu fasıla kısa olmalıdır. Mâlikîler, akitten yüz çevirme anlamına gelecek bir zaman geçtiği ve örfe göre kullanılan ifade îcaba cevap teşkil etmediği takdirde söz konusu fasılanın meydana geldiğini belirtirler. Hanefîler ise meclis devam ettiği sürece fasılanın uzun olmasının bir sakıncası yoktur derler. bkz. Mahmasânî, en- Nazariyyetü l-âmme li l-mûcebât ve l-ukûd, II, Sevâr buna talak ve ikrardan örnek verir. Mesela karısını boşayan koca boşama sıygasını araya fasıla koyarak ikiye bölse, enti tâlikun dedikten sonra bir süre susup sonra inşallah dese boşama gerçekleşir. Zira boşamanın illeti boşama sıygasının ilk yarısında gerçekleşmiştir. İkinci yarıya itibar edilmez. Çünkü birinciden ayrıdır. İkrarda da aynı durum söz konusudur. Bir kimse diğerine Senin bende bin dirhem alacağın var dese, sonra sussa akabinde de yüz dirhem hariç dese, borç ikrarı dokuz yüz değil, bin dirhemdir. bkz.sevâr, eş-şekl fi l-fıkhi l-islâmî, s. 145, 146.

17 İslam Hukukunda Meclis Muhayyerliği 17 Îcab ve kabulün aynı anda yapılması halinde akdin hukukî varlık kazanıp kazanamayacağı hususu da ele alınmış ve bu konuda Hanefî fakihlerince iki görüş ileri sürülmüştür. İbn Nüceym (ö.970/1563) ve diğer bazı bilginler bu hususta olumlu kanaat belirtmişlerdir. 46 Kuhistanî den (ö.962/1555) rivayet edilen görüşten akdin bu şekilde kurulmuş sayılamayacağı anlaşılmaktadır. 47 Mecelle şarihi Ali Haydar, Mecelle nin olumsuz görüşü seçtiği kanaatindedir. 48 Mahmasânî olumlu görüşü akitlerde rıza ilkesi ile uyuşan makul bir çözüm saymakla beraber bunun esasen teorik bir görüş ayrılığı olduğunu, zira çok nadir karşılaşılabilecek bir durum olduğunu ifade etmektedir. 49 Hanefîler, kabul muhayyerliğinin meclis sonuna kadar uzadığı, zira meclisin dağınık olanları (îcab ve kabul gibi) bir araya getirme özelliğinin olduğu, geçen anların bir an gibi kabul edildiği bunun hem müşterinin düşünüp taşınması (def an li l-usr) ve hem de bu hakkını meclis dışına taşırmamak suretiyle satıcının mağduriyetinin önlenmesi (tahkîkan li l-yusr) için bir fırsat olduğu belirtirler. 50 Mâlikîler tarafların bulundukları durumdan yüz çevirme anlamına gelecek bir fasıla meydana geldiğinde ve örfe göre kabul ifadesi önceki söze cevap olmayacak hal aldığında satım akdinin kurulamayacağını ifade ederler. Mesela satıcı satışa arz ettiği malı yanında alıkoysa sonra başka bir malı satsa bu satış müşteri açısından bağlayıcı olmaz. 51 Hanbelîlere göre ise tarafların akdi örfen kesintiye uğratacak bir şeyle meşgul olmamaları gerekir. Aksi takdirde akit kurulmaz. Çünkü bu, akitten yüz çevirme olarak değerlendirilir. Böyle bir davranış, akdi açıkça reddetmeye benzer. 52 Akde yönelme veya ondan yüz çevirme kabul edilebilecek davranışın kriteri bu mezhepte örf olarak belirlenmiştir. 53 III. MECLİS MUHAYYERLİĞİ (Hıyâru l-meclis) Muhayyerlik Arapçada el-hıyâr ( ) kelimesi ile ifade edilir. Bu kelime de - kalıbından mastar ismi olup malın veya insanların en iyisini seçmek, bir şeyi diğerine üstün tutmak anlamına gelen hıyâr kelimesinin karşılığıdır. 54 Terim olarak klasik literatürde tarifi yer almamakla birlikte Îcab ve 46 İbn Nüceym, el-bahru r-râik, V, İbn Âbidîn, Minhatü l-hâlik, (el-buhru r-râik kenarında) V, 288. Kuhustânî buna gerekçe olarak ibaresindeki vav harfinin sıralama ifade eden fâ harfi manasına olması gerektiğini, bu durumda aynı anda söylenen îcab ve kabul ile akdin kurulmuş olmayacağını belirtir. 48 Ali Haydar, Dürerü l-hükkâm, I, 255 (madde 167). 49 Mahmasânî, en-nazariyyetü l-âmme li l-mûcebât ve fi l-ukûd fi ş-şerîati l-islâmiyye, II, Kâsânî, Bedaiu s-sanai, V, 137; Mergînânî, el-hidâye, III, 21; İbn Nüceym, el-bahru r-râik, V, Hattâb, Mevâhibü l-celîl, VI, 30;Heyet, el-mevsûatu l-fıkhıyye, XXX, (Vezâretü l-evkâf ve ş-şuûnü l-islâmiyye, Kuveyt) Buhûtî, Keşşâfu l-kınâ, II, 460; Heyet, el-mevsûatu l-fıkhıyye, XXX, Buhûtî, Keşşâfu l-kınâ, II, Lisânü l-arab da kelime Onu iki şeyden birini tercih etmekte muhayyer kıldım, yani ona muhayyerlik yetkisi verdim şeklinde açıklanır. İbn Manzur, Lisânü l-arab, Beyrut, ts. IV, 264; Âsım Efendi, Kâmus tercümesi, İstanbul, ts.(matbaa-i Osmâniye) I, 849. İbn Fâris ise kelimenin kökünün Bir şeye eğilim duy-

18 18 Dr. İbrahim Tüfekçi kabul yapıldığı ve akit tamam olduğu halde akdi yapanlar meclisi terk edip bedenen birbirinden ayrılmadıkları sürece îcab veya kabulden rücû etme imkânına sahip bulunmalarıdır 55 şeklinde tarif edilebilir. İslam hukukunda muhayyerliklerin genelde tarafların kararlaştırdıkları ve kanundan doğan muhayyerlik olarak ikiye ayrıldığı 56 göz önüne alınacak olursa, meclis muhayyerliğinin kanundan doğan muhayyerlikler kategorisinde yer aldığını belirtmek gerekir. Üzerinde durulması gereken bir kavram da akit meclisidir. Zira meclis muhayyerliğinin akit meclisiyle yakından ilgisi vardır. A. AKİT MECLİSİ Îcabın sözlü bir teklif olduğu ve son harfinin telaffuz edilmesiyle varlık kazandığı, bu yüzden akdin kurulması için îcabın kabul ile irtibatının şart olduğu kabul edilmiş ve aynı anda söylenmedikçe kabulün îcabla buluşmasının mantıksal olarak mümkün olmadığı görülmüştür. Öte yandan kabulün genelde îcabın gerçekleşmesinden sonra yapıldığı da dikkate alınarak sözleşmenin yapıldığı meclis, taraf iradelerinin-aynı anda ifade edilmese de- zorunlu olarak buluştuğu ve rızalarının kaynaştığı mekan olarak kabul edilmiştir. 57 Akit meclisi teorisinin amacının, îcab ile kabul arasında geçebilecek en uzun süreyi belirleyerek îcaba muhatap olan tarafın kabulden önce düşünüp taşınmasına fırsat ve imkan tanımak olduğu belirtilir. 58 Bir başka ifadeyle; îcab ve kabulün fiilen veya hükmen aynı mecliste olması şartı, araya tarafların rızasını haleldar edebilen fâsılaların girmesini önleme gayesine mâtuf olduğu söylenir. 59 Bazı yazarlar, fıkıh kitaplarında akit meclisi nin net bir tanımının yapılmadığını, bazen akit meclisi ile akde hazırlık meclisi nin, bazen akit meclisi ile muhayyerlik meclisi nin birbirine karıştırıldığını, bazı eserlerin onu zaman, bazılarının da mekan kriteri ile belirlediklerini belirtirler. 60 mak, meyletmek anlamına geldiğini ifade eder ki, bu, bir şeyi diğerine tercih etmek, üstün tutmak anlamından uzak bir mana değildir. bkz. İbn Fâris, Mu cemu mekâyîsü l-lüğa, yy.(dâru l-fikr) 1399/1979, II, Hayrettin Karaman, Mukayeseli İslam Hukuku, II, Abdullah b. Muhammed b. Ahmed et-tayyâr, Hıyâru l-meclis ve l-ayb fi l fıkhi l-islâmî, Riyad 1399/1998, s Abdurrezzak es-senhûrî, Masâdıru l-hak, yy.,ts., (Dâru l-fikr), II, 7; Karadâğî, Mebdeü r-rıdâ, II, Karaman, İmam Şâfiî nin îcab ve kabul arasına az da olsa herhangi bir fasılanın girmesi durumunda akit meclisinin değişeceğini söylediğini, Hanefîlerin ise ifrat derecede maddî mekan üzerinde durduklarını belirtir. Ancak naslar ve İslam hukuk prensipleri açısından akit meclisinin mekan birliği yerine zaman birliği esasına göre değerlendirilmesinin daha uygun olduğunu belirtir. bkz. Hayrettin Karaman, Mukayeseli İslam Hukuku, II, Hayrettin Karaman, Mukayeseli İslam Hukuku, II, Ali Bardakoğlu, Bey, DİA., VI, Sevâr, eş-şekl fi l-fıkhi l-islami, s Gerçekten Senhûrî, (Masâdıru l-hak, II, 7) ve Zerkâ (el-medhal, I, 348) onu tarafların bulundukları mekan şeklinde tarif ederler. Ali Haydar Mecelle nin akit meclisi tanımını araya kendi açıklamasını da girerek Meclis-i bey bir malı pazarlık için olunan mahall-i ictimadır şeklinde verir. Ali Haydar, Dürerü l-hükkâm, I, 282. (Md. 181.). Sevâr, Zerkânın yaptığı tarifi akde hazırlık meclisi ni de kapsadığı gerekçesiyle dakik bulmazken, Şefîk Şahâte nin tarifini mekan kaydına yer vermediği ve muhayyerlik meclisi ni ve kabul ile son bulmayan nakıs akit meclisi ni de ihtiva ettiği için uygun bulmaz. Senhûrî nin tanımı ise ona göre akit meclisinin sonunu belirlememektedir. bkz.sevâr, eş-şekl fi l-fıkhi l-islâmî, s. 158.

19 İslam Hukukunda Meclis Muhayyerliği 19 Akit meclisi kavramının çağdaş hukuklarda bir benzerinin olmadığını belirten Sevâr ın ifadesine göre akit meclisi kavramını akdin kurulmasına hazırlık meclisi olan ve taraflardan birinin akit yapma teklifi ile başlayıp îcab ile son bulan akde hazırlık meclisi (=meclisü mukaddemâti l-akd)ile, akdin kurulmasından sonra varlık kazanan ve kabul beyanı ile başlayan muhayyerlik meclisi (meclisü lhıyâr) kavramından ayırmak gerekir. 61 Sevâr,işaret ettiği kayıtlara bağlı kalarak yani meclisin başlangıcına, bitimine, zaman ve mekan unsurlarına da yer vererek akit meclisini şöyle tarif eder: Akit meclisi, îcabla başlayıp kabul ile sona eren bir zaman diliminde irade beyanlarının yapıldığı ve tarafların birbirinin sesini net olarak duyabildikleri bir mekanda sözleşmeye koyuldukları haldir. 62 Hazırlar arası akitlerde akit meclisinin unsurlarının mekan, zaman ve tarafların davranışları olarak ifadesi, bu tarifin özeti mahiyetindedir. 63 Akit meclisi, -yukarıda verilen tariften de anlaşılacağı üzere- ittifakla îcabın yapılması anından başlar, Hanefî ve Malikîlere göre taraflar sözleşme ile meşgul oldukları ve herhangi birinden yüz çevirme belirmediği sürece devam eder. 64 Taraflardan birinin veya her ikisinin îcabın yapıldığı yerden ayrılmasıyla 65, Şafiî ve Hanbelîlere göre 66 kabul ile sona erer. Ayrıca tarafların her ikisinin veya birisinin sözleşmeden vaz geçmesi, bir de taraflardan birinin diğerini îcab ve kabulden sonra muhayyer kılması ve muhayyer olan tarafın tercihini sözleşme yönünde kullanması meclisi sonlandıran faktörlerdendir. 67 Mâlikî hukukçular, kabul edecek tarafın iyice düşünüp taşınması için kabul beyanının meclis sonuna kadar uzayabileceğini, ancak îcabda bulunan îcabından dönemeyeceğini, zira onun îcabda bulunmadan önce düşünüp taşınmış olduğunu belirtirler. Mâlikîlere göre karşı taraftan kabul beyanı yapılınca akit iki tarafı da bağlar. Ve meclis muhayyerliği söz konusu olmaz Sevâr, eş-şekl fi l- fıkhi l-islâmî, s Sevâr ın ifadesine göre akit öncesi meclis her türlü kayıttan âzâde ve hareketlidir. Akit meclisi ise bir takım kayıtlarla kayıtlı ve sakindir. Akit öncesi meclise her hangi bir hüküm bağlanmamakla birlikte ileride gerçekleştirilecek akdin kapalı noktalarını tefsir etmekte ve îcabın yöneltildiği kişiyi belirlemekte işe yarar. bkz. Sevâr, a.g.e., s Sevâr, eş-şekl fi l-fıkhi l-islâmî, s Heyet, el-mevsûatu l-fıkhıyye, XXX, 215; Sevâr, eş-şekl fi l-fıkhi l-islamî, s Abdurrezzak es-senhûrî, Masâdıru l-hak, II, 7; Hayrettin Karaman, Mukayeseli İslam Hukuku, II, Hanefîlere göre akit meclisi maddî mekan birliğinden ibarettir. Onlara göre îcab ve kabul sabit bir mekan birliği içinde gerçekleşmelidir. Bu birlik içinde îcab ile kabul arasına bir fasıla girecek olursa îcab geçerliliğini yitirir ve akit meclisi dağılır. Zira îcab ile kabul beyanı arasına akdi yapanın adımları girmiştir. Taraflar yürürken veya aynı hayvana binmiş seyir halinde iken alış-veriş yapsalar diğer taraf îcabı kabul etse yapılan akit - akit meclisi farklı olduğu için- sahih olmaz. bkz. İbnü l-hümâm, Fethu l-kadîr, V, 461. Hanefîler iki noktada bu katı mekan anlayışından taviz vermek zorunda kalmışlardır. Îcaba muhatap olan taraf hiç ara vermeden kabul beyanında bulunursa bir iki adım atmış ve mekan maddî olarak değişmiş bile olsa akit sahih olur. Hatta bazı fıkıh bilginleri yürümeyi geminin denizde yol almasına benzetmişler geminin gitmesiyle akit meclisi nasıl dağılmış olmuyorsa yürümekle de olmaz demişlerdir. İkincisi ise akit meclisinin yüz çevirmekle değişmiş sayılması. Buna göre taraflardan her biri veya biri başka bir işle meşgul olmak vb. bir şekilde tekliften yüz çevirmeye delâlet eden bir harekette bulunsa taraflar yerlerinden hiç ayrılmasalar bile akit meclisi değişmiş olur. Hanefî fıkhı bu iki durumda maddî mekan düşüncesine bağlı kalmamıştır. Birincisinde maddî mekan birliği değiştiği halde akit meclisi son bulmamış, ikinci durumda ise maddî mekan birliği değişmediği halde meclis son bulmuş kabul edilmiştir. Sevâr, eş-şekl fi l-fıkhi l-islâmî, s Nevevî, Ravdatu t-tâlibîn, III, 7; İbnKudâme, el-muğnî, VI, Karadâğî, Mebdeü r-rıdâ, II, 1076, Hattâb, Mevâhibü l-celîl, VI, III, Senhûrî, Masadıru l-hak, II, 23.

20 20 Dr. İbrahim Tüfekçi Netice olarak İslam hukukçuları akitlerin kurulması için îcab ile kabulün birbirine uyumlu olmasının şart olduğu hususunda ittifak etmekle birlikte 69 ne zaman bağlayıcı hale geldiği noktasında ihtilaf etmişlerdir. Ebu Hanife (ö.80/150), Mâlik (ö.179/795) ve bir grup Medine li fakih, taraflar birbirinden bedenen ayrılmasa bile satım akdi, akit meclisinde îcab ve kabul ile bağlayıcı hale gelir derler. İmam Şâfiî (ö.204/819), Ahmed b. Hanbel (ö.241/855), İshak (ö.238/852), Ebu Sevr (ö.240/854), Davud b. Ali (ö. 270/883) ve sahabilerden İbn Ömer e (ö.74/693) göre ise satım akdi meclisten ayrılmakla bağlayıcı hale gelir, taraflar birbirlerinden ayrılmadıkları sürece akit bağlayıcı hale gelmediği gibi kurulmuş da olmaz. 70 B. MECLİS MUHAYYERLİĞİ Öncelikle İslam hukukçularının gayrilâzım (câiz) akitlerle 71, konusu mal olmayan nikâh akdi ve hul benzeri lâzım akitlerde meclis muhayyerliğinin olmadığı noktasında ittifak ettiklerini, asıl ihtilafın, konusu mal olan akitlerle özellikle satım akdinde olduğunu belirtmek gerekir. 72 Bir de muhayyerlikle ilgili hadiste hazırlar söz konusu olduğu için aynı mekanda bulunmayan gaibler arası akitlerde söz konusu olmadığını da dikkate almakta fayda vardır. 73 İslam hukukunda akdin taraflarından her biri, îcabtan sonra kabule kadar cayma ve kabul etmeme hakkına sahiptir. 74 Buna rücû (hıyâru r-rücû) ve kabul muhayyerliği(hıyâru l-kabûl) denir. Bu konuda-mâlikîler hariç- diğer mezhepler arasında ihtilaf yoktur. Asıl ihtilaf, kabul beyanından sonra tarafların cayma haklarının olup olmadığı, başka bir ifadeyle; lâzım akitlerin ne zaman bağlayıcı hale geldiği 75 noktasındadır ki meclis muhayyerliği de bu bağlamda gündeme gelen bir kavramdır. Meclis muhayyerliğini kabul etmeyen Hanefî ve Mâlikîlere göre akit îcabtan sonra kabul beyanı ile o mecliste tamam olduğundan taraflardan hiçbiri artık bu 69 Kâsânî, Bedâiu s-sanâi,beyrut, 1394/1974 (Dâru l-kitâbi l-arabî) V, 136, 137; Buhûtî, Keşşâfu l-kınâ, II, İbnRüşd, Bidayetü l-müctehid, Kahire, ts. (Kahraman Yayınları Ofset), II, 141, 142; Senhûrî, Masâdıru l-hak, II, 21; Ali el-hafîf, Ahkamu l-muamelati ş-şer ıyye, s Lâzım akit, taraflardan hiçbirinin tek başına feshedemediği akittir. Satış, sulh, icâre, selem, müsâkât, -tohum atıldıktan sonra- müzâraa, nikah, hul ve havale akitleri gibi gayri lâzım akit ise taraflardan birinin tek başına feshedebildiği akittir. bkz. Ali el-hafîf, Ahkâmu l-muâmelâti ş-şer ıyye, s Ali Haydar Mecelle nin (md. 115) tarifini yine araya kendi açıklamalarını da girerek şöyle verir: Bey -i gayr-i lâzım kendisinde mâdde-i ânifede zikr olunan hıyarâttan velev ki birisi bulunan bey -i nâfizdir. Ali Haydar, Dürerü lhükkâm, I, Karadâğî, Mebdeü r-rıdâ, II, Şâfiîlere göre mutlak satım akitleri, selem, bedel şartlı hibe, buğdayın buğday mukabili satışı, tevliye şeklinde satım, menfatten başka bir şey karşılığı sulh akitlerinde meclis muhyyerliği söz konusu iken, nikah, hul, icâre, bedel mukabili hibe, borcunun bir kısmını indirme ve geri kalanı ödeme şartıyla sulh (sulhu l-hatîte), şüf a, müsâkât, kırâz (mudârebe) ve rehinde gündeme gelmez. Mâlikîlere gelince onlara göre de şirket, mal karşılığı sulh, mal kiralama, bedel şartlı hibe ve malı kabzetmenin şart olduğu satım akitlerinde söz konusu olur. Bu mezhebe göre de nikah, hul, vakıf, bedel karşılığı olmayan hibe, rehin akitlerinde olmadığı gibi, kefil ve mükatebin de meclis muhayyerliği söz konusu değildir. Şirket, mudarebe, cu âle, vekâlet, vedî a ve vasiyyetlerde geçerli değildir. bkz. Abdurrahman el-cezîrî, Kitabu l-fıkhale l-mezâhibi l-erbaa, Kahire, 1353/1933 (Matbaatu lhadâriti ş-şarkıyye), II, 223 vd. 73 Senhûrî, Masâdıru l-hak, II, Serahsî, el-mebsût, Beyrut, 1421/2000, (Dâru l-fikr) XIII, 287; Ö. Nasuhi Bilmen, Istılâhât-ı fıkhıyye kamusu, İstanbul, 1970, VI, 20; Ali Bardakoğlu, Bey, DİA., VI, Ali el-hafîf, Ahkamu l-muamelati ş-şer ıyye, s.311; Sevâr, eş-şekl fi l-fıkhi l-islami, s. 143.

ORGANİZATÖR Prof. Dr. Halit ÇALIŞ Konya Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi halitcalis@hotmail.com (+90332) 323 82 50 /80 72

ORGANİZATÖR Prof. Dr. Halit ÇALIŞ Konya Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi halitcalis@hotmail.com (+90332) 323 82 50 /80 72 DÜZENLEME ve BİLİM KURULU Prof. Dr. Ahmet Saim ARITAN Prof. Dr. Ali ÖZEK Prof. Dr. Halit ÇALIŞ Prof. Dr. Bedreddin ÇETİNER Prof. Dr. Orhan ÇEKER Prof. Dr. H. Tekin GÖKMENOĞLU Prof. Dr. Saffet KÖSE Prof.

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU GÜNCEL DİNİ MESELELER İSTİŞARE TOPLANTISI-V İBADETLER VE AİLE HAYATI İLE İLGİLİ BAZI MESELELER 30.11.2012-02.12.2012 AFYONKARAHİSAR 1.

Detaylı

KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU

KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU XII. TEFSİR AKADEMİSYENLERİ KOORDİNASYON TOPLANTISI KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU (22-23 MAYIS 2015 / SİVAS) Editör Prof. Dr. Hasan KESKİN Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR Sivas 2016 Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 1 Ocak-Haziran 2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2012 (12/1) Ocak-Haziran

Detaylı

ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846

ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846 J ISSN 2146-7846 J Yayınlayan Kurum / Publishing Institution: Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Bozok University Revelation Faculty Dil/Language: Türkçe, İngilizce, Arapça, Almanca,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU İLH322 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: ÖMER FARUK HABERGETİREN DOĞUM YERİ VE TARİHİ: ŞANLIURFA/03.04.1968 ÖĞRENİM DURUMU: DOKTORA DERECE ANABİLİM DALI/BİLİM DALI 1 LİSANS SELÇUK İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2 YÜKSEK LİSANS 3 DOKTORA

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH 307 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

HİKMET YURDU Düşünce Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi. ISSN:

HİKMET YURDU Düşünce Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi. ISSN: HİKMET YURDU DÜŞÜNCE-YORUM Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi DOI NUMBER: 10.17540 Hakemli Bilimsel Dergi İmtiyaz Sahibi Ali Duman-Abdurrahman Kasapoğlu Yazı İşleri Abdurrahman Kasapoğlu-Mustafa Bulut-İbrahim

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Tel (İş) : (04) 74458 Faks : (04) 06889 E-posta : durmusabdullah@yahoo.com Yazışma Adresi : Akdeniz Üniversitesi ahiyat Fakültesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs ANTALYA Öğrenim

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali Bulut İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (01) 51 81 00 Mail : abulut@fsm.edu.tr. Doğum - Tarihi : 1.0.1973

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 10 Sayı 1 Ocak-Haziran 2010 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN: 1303-3670 Sahibi

Detaylı

Kadınların Dövülmesi. Konusuna Farklı Bir Bakış. (Nisa [4] 34)

Kadınların Dövülmesi. Konusuna Farklı Bir Bakış. (Nisa [4] 34) Nisa [4] 34 Nuşûz Darabe Boşanmadan Önceki İşler Hz. Muhammed Hiç Kimseyi Dövmemiştir Dövmek Yasaklanmış Eşini Döven Hayırsızdır Ayetin Mantığı Kaynakça Kadınların Dövülmesi (Nisa [4] 34) Konusuna Farklı

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XIV, sayı 1, 2012/1

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XIV, sayı 1, 2012/1 DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XIV, sayı 1, 2012/1 ULUSAL HAKEMLİ DERGİ CİLT: XIV, SAYI: 1 2012/1 DİYARBAKIR / 2012 DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ D Ü İ F D ISSN: 1303-5231

Detaylı

Bu sayının Hakemleri

Bu sayının Hakemleri Bu sayının Hakemleri Doç. Dr. Osman Aydınlı (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) Doç. Dr. Metin Bozkuş (Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) Doç. Dr. İbrahim Görener (Erciyes Üniversitesi İlahiyat

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Tel (İş) : (04) 74458 Faks : (04) 06889 E-posta : durmusabdullah@yahoo.com Yazışma Adresi : Akdeniz Üniversitesi ahiyat Fakültesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs ANTALYA Öğrenim

Detaylı

S A I15 NUMBER Y I L08

S A I15 NUMBER Y I L08 S A I15 Y NUMBER Y I L08 Y E A R Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi Divan Edebiyatı Vakfı (DEV) yayınıdır. Yayın Türü Dizgi-Mizanpaj Baskı-Cilt Kapak Tasarım İlmî ve Edebî Divan Edebiyatı Vakfı Dizgi

Detaylı

14. BÖLÜMÜN DİPNOTLARI

14. BÖLÜMÜN DİPNOTLARI (1) En Nisa Sûresi: 11. (2) El Meydani-El Lübab fi Şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 4, Sh: 186. Ayrıca El Mavsili-El İhtiyar fi Ta'lili'l Muhtar-İst: 1980 Çağrı Yay. C: 5, Sh: 84. (3) El Mavsili-A.g.e. C:

Detaylı

ISSN: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN: 2148-0494 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt/Volume: 4 Sayı/Issue: 7 Bahar/Spring 2016 Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Cilt: 4 Sayı: 7 Bahar/2016

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ DİN PSİKOLOJİSİ ÖZEL SAYISI Prof. Dr. Kerim Yavuz Armağanı Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 2 Temmuz-Aralık 2012 ÇUKUROVA

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : 00700400 : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön Koşul

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN 1303-7757 2003/1 Yıl: 2, Cilt: II, Sayı: 3 GAZI UNIVERSITY THE JOURNAL OF CORUM FACULTY OF THEOLOGY ISSN 1303-7757 2003/1 Year: 2, Vol.:II, Issue:

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ. Yıl: 5 Sayı: 10 Aralık 2015

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ. Yıl: 5 Sayı: 10 Aralık 2015 155 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl: 5 Sayı: 10 Aralık 2015 KARADENIZ TECHNICAL UNIVERSITY INSTITUTE of SOCIAL SCIENCES JOURNAL of SOCIAL SCIENCES Year:

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ÜÇÜNCÜ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ Şubat 2008 de

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 47 Tarih : 04.09.2012 Toplantıda Bulunanlar : 1. Yrd. Doç. Dr. Süleyman TURAN, Müdür V. 2. Prof.

Detaylı

dinbilimleri Akademik Araş t ı rma Dergisi

dinbilimleri Akademik Araş t ı rma Dergisi dinbilimleri Akademik Araş t ı rma Dergisi Rüya Kültürü ve Hadisçi Karizması Nevzat Tartı Kâbe ye Asılan Boykot Sayfasının Tahrifiyle İlgili Rivayetlerin Tahlili İsrafil Balcı Hakikat ve Metafor Hüseyin

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 13 Sayı 1 Ocak-Haziran 2013 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2013 (13/1) Ocak-Haziran

Detaylı

Hulle'nin dayanağı âyet ve hadistir.

Hulle'nin dayanağı âyet ve hadistir. Bir İslâm hukuku terimi olarak; üç talakla boşanmış olan bir kadının, eski kocasına yeniden dönebilmesi için, üçüncü bir erkekle usûlüne göre evlenip, ölüm veya boşanma ile bu ikinci evliliğin sona ermesi

Detaylı

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Günümüz Fıkıh Problemleri

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Günümüz Fıkıh Problemleri Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Günümüz Fıkıh Problemleri -Ders Planı- Dersin konusu: islamda kadının giyim-kuşamı [tesettür- örtünme] Ön hazırlık: İlgili tezler: ismail yıldız nesibe demirbağ

Detaylı

ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ

ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 11 Sayı 2 Temmuz-Aralık 2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN: 1303-3670 Sahibi

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 15 Sayı 1 Ocak-Haziran 2015 T. C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2015 (15/1) Ocak-Haziran

Detaylı

NİKAH-II (Rükün ve Şartları)

NİKAH-II (Rükün ve Şartları) İSLAM HUKUKU-I DERS -8 NİKAH-II (Rükün ve ) Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR & Doç. Dr. Servet BAYINDIR İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri DERSİN AKIŞI Rükünleri Rükünlerde Aranan Şartlar

Detaylı

MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ

MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ Gen Hukuku Özel Sayısı CİLT: I SAYI: 1 YIL: 2012 HAZİRAN 2012 KAYSERİ SAHİBİ Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ. Yıl: 5 Sayı: 9 Haziran 2015

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ. Yıl: 5 Sayı: 9 Haziran 2015 KTÜ SBE Sos. Bil. Derg. 2015, (9): 9-23 1 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl: 5 Sayı: 9 Haziran 2015 KARADENIZ TECHNICAL UNIVERSITY INSTITUTE of SOCIAL

Detaylı

Cilt: 3 Yıl: 2016 Sayı: 5 I S S N ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

Cilt: 3 Yıl: 2016 Sayı: 5 I S S N ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Dergimiz İSAM Kütüphanesi tarafından taranmaktadır. www.isam.org.tr Sayfa Tasarımı Erşahin Ahmet AYHÜN Kapak Tasarımı Emin ALBAYRAK Baskı

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 14 Sayı 1 Ocak-Haziran 2014 T. C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2014 (14/1) Ocak-Haziran

Detaylı

ALİ BARDAKOĞLU PROFESÖR

ALİ BARDAKOĞLU PROFESÖR ALİ BARDAKOĞLU PROFESÖR ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 26.05.2014 Adres İcadiye-Bağlarbaşı Caddesi, no 40 Üsküdar/İstanbul Telefon E-posta 0216474086-1255 Doğum Tarihi 05.11.1952 Faks abradakoglu@29mayis.edu.tr

Detaylı

Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü. Muhammed Salih el-muneccid

Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü. Muhammed Salih el-muneccid Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme: Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 202-433 ح م ملسح القبعة والكوفية

Detaylı

e-makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi Cilt: 8 Sayı: 2 GÜZ 2015

e-makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi Cilt: 8 Sayı: 2 GÜZ 2015 ISSN 1309-5803 e-makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi Makaleler Fazlullah Hurûfî nin Nevmnâmesi (İnceleme, Metin, Tercüme) Hasan Hüseyin BALLI Vîrânî Baba nın İlm-i Cavvidan/Fakrnâme sinde Hurufî Unsurlar

Detaylı

GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI DİN KÜL-1.YY I.Ö/ 4. DERS 11:30 12:30. Grup 1 TEMEL DİNİ BİLGİLER I. Anfi IV PSİKOLOJİYE GİRİŞ

GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI DİN KÜL-1.YY I.Ö/ 4. DERS 11:30 12:30. Grup 1 TEMEL DİNİ BİLGİLER I. Anfi IV PSİKOLOJİYE GİRİŞ DİN KÜL-1.YY KUR'AN OKUMA BİLGİ VE BECERİSİ III Grup 1 M. Akif BİLİCİ D-304 KURAN OKUMA BİLGİ VE BECERİSİ I TEMEL DİNİ BİLGİLER I Grup 2 Şadiye ÇİMEN Yrd. Doç. Dr. Mustafa CAN ARAPÇA I Grup 2 Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

SON DÖNEM OSMANLI MÜTEFEKKİRLERİ ve AHLAK ANLAYIŞLARI

SON DÖNEM OSMANLI MÜTEFEKKİRLERİ ve AHLAK ANLAYIŞLARI SON DÖNEM OSMANLI MÜTEFEKKİRLERİ VE AHLÂK ANLAYIŞLARI T A R T I Ş M A L I İ L M Î T O P L A N T I -Program / Davetiye- 22-23 Ekim 2016 Cumartesi - Pazar Cumartesi Sabah: Düzce Ü. Cumhuriyet Konferans Salonu

Detaylı

ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU

ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU 02 04 Kasım 2012, Antalya P r o g r a m 1. Gün (2 Kasım 2012 Cuma): Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu, Kampüs

Detaylı

SAHABE2 İSLÂM MEDENİYETİNİN KURUCU NESLİ PROGRAM - DAVETİYE NİSAN SAHABE VE RİVAYET İLİMLERİ- TARTIŞMALI İLMÎ TOPLANTI

SAHABE2 İSLÂM MEDENİYETİNİN KURUCU NESLİ PROGRAM - DAVETİYE NİSAN SAHABE VE RİVAYET İLİMLERİ- TARTIŞMALI İLMÎ TOPLANTI İLAHİYAT FAKÜLTESİ İSLÂM MEDENİYETİNİN KURUCU NESLİ SAHABE2 - SAHABE VE RİVAYET İLİMLERİ- TARTIŞMALI İLMÎ TOPLANTI PROGRAM - DAVETİYE 25-26 NİSAN 2015 C U M A R T E S İ - P A Z A R SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Murabaha Nedir? Murabahalı Satış Ne Demek?

Murabaha Nedir? Murabahalı Satış Ne Demek? Murabaha Nedir? Murabahalı Satış Ne Demek? Murabaha Nedir sorusuna lügâvi manasında cevap çok kısa olabilir ama burada daha çok günümüzdeki fiilî durumunu ele almak faydalı olacak. Bahse konu yöntemden,

Detaylı

PESA International Journal of Social Studies PESA ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

PESA International Journal of Social Studies PESA ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ February / Şubat 2016, Volume / Cilt:2, Issue / Sayı:1 PESA International Journal of Social Studies PESA ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ ISSN: www.sosyalarastirmalar.org Address: Arabacı Alanı

Detaylı

ISSN: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN: 2148-0494 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt/Volume: 1 Yıl /Year: 1 Sayı/Issue: 2 Güz/Autumn 2013 Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Cilt: 1

Detaylı

ŞEYH SAFVET İN TASAVVUF DERGİSİ NDEKİ YAZILARINDA TASAVVUFÎ KAVRAMLARA BAKIŞI

ŞEYH SAFVET İN TASAVVUF DERGİSİ NDEKİ YAZILARINDA TASAVVUFÎ KAVRAMLARA BAKIŞI T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı ŞEYH SAFVET İN TASAVVUF DERGİSİ NDEKİ YAZILARINDA TASAVVUFÎ KAVRAMLARA BAKIŞI Zekiye Berrin HACIİSMAİLOĞLU Yüksek Lisans

Detaylı

JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER

JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER VOLUME: XXVII NOVEMBER 2011 NUMBER: 81 Mart, Temmuz ve Kasım Aylarında Yayımlanan Hakemli Dergi Peer Reviewed Journal Published in March, July and November ATATÜRK KÜLTÜR,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH 210 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Kafkas University Faculty of Divinity Review ISSN: DOI:

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Kafkas University Faculty of Divinity Review ISSN: DOI: T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Kafkas University Faculty of Divinity Review ISSN: 2148-8177 DOI: 10.17050 Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi İSAM ve ASOS Veri Tabanlarında

Detaylı

Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333)

Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333) Gülşah Sinem AYDIN T.C. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF HARPUT STUDIES Cilt/Volume: I Sayı/Number: 2 Eylül/September 2014 Harput Araştırmaları

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı W. MONTGOMERY WATT IN VAHİY VE KUR AN ALGISI.

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı W. MONTGOMERY WATT IN VAHİY VE KUR AN ALGISI. T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı W. MONTGOMERY WATT IN VAHİY VE KUR AN ALGISI Ersin KABAKCI Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 W. MONTGOMERY WATT IN VAHİY

Detaylı

dinbilimleri Tefsir İlminin Kadîm Bir Problemine Yeni Bir Çözüm Önerisi Bahattin DARTMA Şakku l-kamer Olayı Çerçevesinde Bazı Tahliller Mehmet AZİMLİ

dinbilimleri Tefsir İlminin Kadîm Bir Problemine Yeni Bir Çözüm Önerisi Bahattin DARTMA Şakku l-kamer Olayı Çerçevesinde Bazı Tahliller Mehmet AZİMLİ dinbilimleri A k a d e m i k A r a ş t ı r m a D e r g i s i Tefsir İlminin Kadîm Bir Problemine Yeni Bir Çözüm Önerisi Bahattin DARTMA Şakku l-kamer Olayı Çerçevesinde Bazı Tahliller Mehmet AZİMLİ İstihsan

Detaylı

PESA International Journal of Social Studies PESA ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

PESA International Journal of Social Studies PESA ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ October / Ekim 2015, Volume / Cilt:1, Issue / Sayı:2 PESA International Journal of Social Studies PESA ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ ISSN: www.sosyalarastirmalar.org Address: Arabacı Alanı Mah.

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF HARPUT STUDIES Cilt/Volume: I Sayı/Number: 2 Eylül/September 2014 Harput Araştırmaları

Detaylı

Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998

Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı :Muammer BAYRAKTUTAR 2. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 3. Görevi : Öğretim Üyesi/Dekan Yrd. 4. Görev Yeri : Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 5. İletişim : muammerbayraktutar@hotmail.com

Detaylı

GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI II.Ö/İLA.7.YY. İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi I.Ö/ 7 ve II.Ö/1 I.Ö/8 ve II.Ö/2 II.Ö/ 4.

GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI II.Ö/İLA.7.YY. İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi I.Ö/ 7 ve II.Ö/1 I.Ö/8 ve II.Ö/2 II.Ö/ 4. II.Ö/İLA.7.YY TOPLANTI SALONU SEÇMELİ II.Ö/ 7.YY Paleografi Doç. Dr. Nurettin GEMİCİ SEÇMELİ II.Ö/ 7.YY Türk Tasavvuf Musikisi DİN FELSEFESİ I Doç. Dr. Recep ALPYAĞIL TOPLANTI SALONU SEÇMELİ II.Ö/ 7.YY

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XIII, sayı 1, 2011/1

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XIII, sayı 1, 2011/1 DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XIII, sayı 1, 2011/1 ULUSAL HAKEMLİ DERGİ CİLT: XIII, SAYI: 1 2011/1 DİYARBAKIR / 2011 DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ D Ü İ F D ISSN:

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

İBRAHİM BEDRETTİN ELMALI SEMPOZYUMU

İBRAHİM BEDRETTİN ELMALI SEMPOZYUMU 8. DİYANET İŞLERİ REİSİ İBRAHİM BEDRETTİN ELMALI SEMPOZYUMU 6 7 Kasım 2015, Antalya P r o g r a m Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu Kampüs / ANTALYA SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ahmet

Detaylı

AMAÇ VE KAPSAM About KALEMİŞİ

AMAÇ VE KAPSAM About KALEMİŞİ KALEMİŞİ DERGİSİ Kalemişi Dergisine gönderilecek yazıların özgün olması ve evrensel bilime katkı sağlaması beklenmektedir. Bununla birlikte, bilim insanı ve sanatçıları tanıtan, yeni etkinlikleri veya

Detaylı

Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi

Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi Yrd. Doç. Dr. Özlem ACAR İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XV, sayı 2, 2013/2

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XV, sayı 2, 2013/2 DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XV, sayı 2, 2013/2 ULUSAL HAKEMLİ DERGİ CİLT: XV, SAYI: 2 2013/2 DİYARBAKIR / 2013 DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ D Ü İ F D ISSN: 1303-5231

Detaylı

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen Muâz b. Cebel'in Hz. Peygamber in (s.a.v.) sorduğu

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XV, sayı 1, 2013/1

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XV, sayı 1, 2013/1 DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XV, sayı 1, 2013/1 ULUSAL HAKEMLİ DERGİ CİLT: XV, SAYI: 1 2013/1 DİYARBAKIR / 2013 DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ D Ü İ F D ISSN: 1303-5231

Detaylı

usûl İslam Araştırmaları Islamic Researches إ ث

usûl İslam Araştırmaları Islamic Researches إ ث usûl İslam Araştırmaları Islamic Researches إ ث Sayı: 13, Ocak-Haziran 2010 usûl İslam Araştırmaları Islamic Researches إ ث Sayı: 13, Ocak-Haziran 2010 ISSN 1305-2632 Sahibi Publisher İlim Yayma Vakfı

Detaylı

6. DİYANET İŞLERİ REİSİ HASAN HÜSNÜ ERDEM SEMPOZYUMU

6. DİYANET İŞLERİ REİSİ HASAN HÜSNÜ ERDEM SEMPOZYUMU 6. DİYANET İŞLERİ REİSİ HASAN HÜSNÜ ERDEM SEMPOZYUMU 11-12 Kasım 2016, Antalya PROGRAM Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu Kampüs / ANTALYA SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ahmet

Detaylı

II. ULUSLARARASI HELÂL ÜRÜN EKONOMİSİ SEMPOZYUMU

II. ULUSLARARASI HELÂL ÜRÜN EKONOMİSİ SEMPOZYUMU II. ULUSLARARASI HELÂL ÜRÜN EKONOMİSİ SEMPOZYUMU (GİYİM-KUŞAM) 6-7 MART 2016 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE GİRİŞ Tarih boyunca insan, bedenini başkalarının bakışlarından saklayan kıyafetten arî olmamıştır.

Detaylı

İLAHİYAT 3. SINIF - 1. ÖĞRETİM DERS ADI ÖĞRETİM ELEMANI BÖLÜM SINIF ÖĞRETİM GRUP FARSÇA I DOÇ. DR. DOĞAN KAPLAN İLAHİYAT HADİS TENKİDİ PROF.

İLAHİYAT 3. SINIF - 1. ÖĞRETİM DERS ADI ÖĞRETİM ELEMANI BÖLÜM SINIF ÖĞRETİM GRUP FARSÇA I DOÇ. DR. DOĞAN KAPLAN İLAHİYAT HADİS TENKİDİ PROF. İLAHİYAT 3. SINIF - 1. ÖĞRETİM FARSÇA I DOÇ. DR. DOĞAN KAPLAN İLAHİYAT 3 1 1 HADİS TENKİDİ PROF. DR. ADİL YAVUZ İLAHİYAT 3 1 1 KUR'AN TARİHİ (KIRAAT) YRD. DOÇ. DR. ALİ ÇİFTCİ İLAHİYAT 3 1 1 DİNLER TARİHİNDE

Detaylı

İSLÂM YORUMLARI PROGRAM - DAVETİYE GELENEK VE MODERNİTE ARASINDA MAYIS 2016 Cuma Cumartesi TARTIŞMALI İLMÎ TOPLANTI

İSLÂM YORUMLARI PROGRAM - DAVETİYE GELENEK VE MODERNİTE ARASINDA MAYIS 2016 Cuma Cumartesi TARTIŞMALI İLMÎ TOPLANTI GELENEK VE MODERNİTE ARASINDA İSLÂM YORUMLARI TARTIŞMALI İLMÎ TOPLANTI PROGRAM - DAVETİYE 06-07 MAYIS 2016 Cuma Cumartesi KONEVÎ KÜLTÜR MERKEZİ MERAM KONYA TERTİP HEYETİ Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ Dekanı

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U

BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U 2 DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 3 İÇİNDEKİLER; 1. Ünite - Borç İlişkisinin Temel Kavramları- Borçların

Detaylı

dinbilimleri Akademik Araş t ı rma Dergisi

dinbilimleri Akademik Araş t ı rma Dergisi dinbilimleri Akademik Araş t ı rma Dergisi Geleneksel Siyasal Kimliğin Çözülmesinde Tanzimat (1839-1856) Ejder Okumuş Mâlik B. El-Hâris El-Eşter in İlk Dönem Siyasi Hadiselerdeki Rolü Kenan Ayar Savaş

Detaylı

Cilt: 2 Sayı: 1 Yıl: 2015 ISSN: 2148-3264

Cilt: 2 Sayı: 1 Yıl: 2015 ISSN: 2148-3264 Cilt: 2 Sayı: 1 Yıl: 2015 ISSN: 2148-3264 Artuklu İlahiyat Bilimleri Dergisi Journal of Artuklu Academia Cilt: 2 Sayı: 1 Yıl: 2015 ISSN: 2148-3264 Mardin Artuklu Üniversitesi İlahiyat Bilimleri Fakültesi

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. SENDİ YAKUPPUR TAPU KÜTÜĞÜNE GÜVEN İLKESİ

Yrd. Doç. Dr. SENDİ YAKUPPUR TAPU KÜTÜĞÜNE GÜVEN İLKESİ Yrd. Doç. Dr. SENDİ YAKUPPUR TAPU KÜTÜĞÜNE GÜVEN İLKESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm TAPU KÜTÜĞÜNE GÜVEN İLKESI I. GENEL OLARAK...3 II. İLKENİN TAPU

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

Ebû Dâvûd un Sünen i (Kaynakları ve Tasnif Metodu) Mehmet Dinçoğlu

Ebû Dâvûd un Sünen i (Kaynakları ve Tasnif Metodu) Mehmet Dinçoğlu Ebû Dâvûd un Sünen i (Kaynakları ve Tasnif Metodu) Mehmet Dinçoğlu Cilt/Volume: II Sayı/Number: 1 Yıl/Year 2016 Meridyen Derneği hadisvesiyer.info Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları 2012, 472 sayfa.

Detaylı

Sayı: 3 Yıl: 2015 I S S N ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

Sayı: 3 Yıl: 2015 I S S N ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Sayı: 3 Yıl: 2015 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Sayı: 3 Yıl: 2015 Dergimiz İSAM Kütüphanesi tarafından taranmaktadır. www.isam.org.tr Sayfa Tasarımı Erşahin Ahmet AYHÜN

Detaylı

İSMAİL DURMUŞ PROFESÖR

İSMAİL DURMUŞ PROFESÖR İSMAİL DURMUŞ PROFESÖR ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 26.05.2014 Adres : İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İcadiye-Bağlarbaşı Caddesi, No: 40 34662 Üsküdar/İstanbul Telefon E-posta : : 2164740860-1226 Doğum

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ

HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt:15-16, Sayı:22-23-24-25, Yıl:2010-2011 Vol:15-16, No:22-23-24-25, Year:2010-2011 ISSN: 1303-9105 DİCLE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ Journal of the Faculty of Law of Dicle University DİCLE

Detaylı

Avrupa İslam Üniversitesi İSLAM ARAŞTIRMALARI. Journal of Islamic Research البحوث االسالمية

Avrupa İslam Üniversitesi İSLAM ARAŞTIRMALARI. Journal of Islamic Research البحوث االسالمية Avrupa İslam Üniversitesi İSLAM ARAŞTIRMALARI Journal of Islamic Research البحوث االسالمية Yıl 3 Sayı 1 Mayıs 2010 .. / Özet: Hadislerin anlaşılmasında aklın putlaştırılması Batıyla geniş bir etkileşim

Detaylı

ANTROPOLOJĐ ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ DĐLVE TARĐH-COĞRAFYA FAKÜLTESĐ (FĐZĐK ANTROPOLOJĐ PALEOANTROPOLOJĐ SOSYAL ANTROPOLOJĐ) OCAK-2014 ISSN : 0-378-2891

ANTROPOLOJĐ ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ DĐLVE TARĐH-COĞRAFYA FAKÜLTESĐ (FĐZĐK ANTROPOLOJĐ PALEOANTROPOLOJĐ SOSYAL ANTROPOLOJĐ) OCAK-2014 ISSN : 0-378-2891 ISSN : 0-378-2891 ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ DĐLVE TARĐH-COĞRAFYA FAKÜLTESĐ ANTROPOLOJĐ (FĐZĐK ANTROPOLOJĐ PALEOANTROPOLOJĐ SOSYAL ANTROPOLOJĐ) SAYI 27 OCAK-2014 ANKARA 2014 ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ DĐLVE TARĐH-COĞRAFYA

Detaylı

Bu sayının Hakemleri

Bu sayının Hakemleri Bu sayının Hakemleri Prof. Dr. Ramazan Altıntaş (Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) Prof. Dr. Ahmet Turan Aslan (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) Doç. Dr. Osman Aydınlı (Gazi Üniversitesi

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ C. 18 S. 3

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ C. 18 S. 3 MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ C. 18 S. 3 Y. 2012 Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi ISSN - 2146-0590 C. 18 S. 3 Y. 2012 Sahibi Marmara

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Ar. Gör. Gülşah Sinem AYDIN Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı EŞYA

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF HARPUT STUDIES Cilt/Volume: III Sayı/Number: 1 Mart/March 2016 Harput Araştırmaları

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH 427 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. Ahmet ÜNSAL. Prof. Dr.

KİŞİSEL BİLGİLER. Ahmet ÜNSAL. Prof. Dr. KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı: Unvan: Ahmet ÜNSAL Prof. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Mengen 1967 Bölüm: Temel İslam Bilimleri (İslam Hukuku) Tel: 312-9061582 E-Posta: ahunsal67@hotmail.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derece

Detaylı

e-makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi Cilt: 6 Sayı: 2 GÜZ 2013 ORTADOĞU NUN GELECEĞİ AÇISINDAN Şİ Î-SÜNNÎ İLİŞKİLERİ SEMPOZYUMU ÖZEL SAYISI

e-makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi Cilt: 6 Sayı: 2 GÜZ 2013 ORTADOĞU NUN GELECEĞİ AÇISINDAN Şİ Î-SÜNNÎ İLİŞKİLERİ SEMPOZYUMU ÖZEL SAYISI ISSN 1309-5803 e-makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi ORTADOĞU NUN GELECEĞİ AÇISINDAN Şİ Î-SÜNNÎ İLİŞKİLERİ SEMPOZYUMU ÖZEL SAYISI (27-29 Eylül 2013, ÇORUM) ISSN 1309-5803 e-makâlât Mezhep Araştırmaları

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ISSN 1302-6658

Kocaeli Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ISSN 1302-6658 Mehmet Duman Bayram Çolakoğlu Ahmet Selamoğlu Nihat Erdoğmuş, Medihan Beyaz Ekrem Özdemir, Ali Talip Akpınar Ali Rıza Abay Aynur Koçak Hegemonya ve Güçler Dengesi Bağlamında Uluslararası Siyaset ve İktisat

Detaylı

Sahibi. Afyon Kocatepe Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Ali ALTUNTAŞ. Editörler Prof. Dr. A.İrfan AYPAY Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ

Sahibi. Afyon Kocatepe Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Ali ALTUNTAŞ. Editörler Prof. Dr. A.İrfan AYPAY Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ 1992 SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Cilt IX, Sayı 2, Aralık 2007 Afyon Kocatepe University Journal of Social Sciences Vol. IX, Issue 2, December 2007 Sahibi adına Rektör Prof. Dr. Ali ALTUNTAŞ Editörler Prof.

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF HARPUT STUDIES Cilt/Volume: II Sayı/Number: 2 Eylül/September 2015 Harput Araştırmaları

Detaylı

dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi ISSN:

dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi ISSN: dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi ISSN: 1303-9199 EYLÜL-ARALIK/ CİLT 11 SAYI 3 / 2011 Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi Journal of AcademicResearches in ReligiousSciences Editör/ Edior in Chief

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURÂN A ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR ILH333 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı

Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı Doç. Dr. Faruk ACAR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi AİLE HUKUKUMUZDA MAL REJİMLERİ VE EŞİN YASAL MİRAS

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ISSN 1302 6658

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ISSN 1302 6658 Kocaeli Üniversitesi ISSN 1302 6658 Yusuf Bayraktutan, Yüksel Bayraktar Yakınlaşma Kriterleri Bağlamında AB Genişlemesi ve Türkiye Tahir Büyükakın, Cemil Erarslan Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Uygulanabilirliğinin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH 202 4 2+0 2 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ISSN IMF İstikrar Politikalarının Doğu Asya da Ekonomik Performans Sonuçları

Kocaeli Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ISSN IMF İstikrar Politikalarının Doğu Asya da Ekonomik Performans Sonuçları Yusuf Bayraktutan ve M.Hilmi Özkaya Hasan Vergil Mahmut Demirkan Serkan Bayraktaroğlu ve Rana Özen Kutanis İhsan Yüksel Hatice Metin ve Mustafa Altunok Hamza Ateş Cengiz Sunay Melike Batur Yamaner IMF

Detaylı