Hipertansiyon ve Endotel Disfonksiyonu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hipertansiyon ve Endotel Disfonksiyonu"

Transkript

1 Hipertansiyon ve Endotel Disfonksiyonu 19. ULUSAL FARMAKOLOJİ KONGRESİ ; TRABZON Prof. Dr. Fehmi Mercanoğlu İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Türkiye de Hipertansiyon Sıklığı >16/95 mm Hg < 14/9 mm Hg % /995 mm Hg %66.3 % milyon hasta TEKHARF Çalışması

2 Yaşa Göre Hipertansiyon Prevalansı NHANES I NHANES III % Yaş Grubu populasyonuı Yaş Grupları Hipertansiyon Gelişme Riski 5565 yaşı şındaki normotensif kişilerde ilerde 152 yıl y içinde inde hipertansiyon gelişme riski % 9 Kadın; yaş > 65 Erkek; yaş > 65 Hiperyansiyon riski (%) Takip (yıl) Takip (yıl) JAMA 287:1311; 22

3 Ülkemizde Hipertansiyon Tedavisi Erkekler Kadınlar 6% 6% 5% 8% 51% 18% 37% 69% Tedavisiz Kısmi Başarı Başarısız Tedavi Tam Başarı Tedavisiz Kısmi Başarı Başarısız Tedavi Tam Başarı Hipertansiyona Eşlik Eden Hastalıklar ve Özel Durumlar 7 6 (%) Obez NIDDM Hiperinsulinemi Yüksek CH Düşük HDL LVH Sigara Sedanter Hayat Collins R, et al.: Lancet 199; 335:827838

4 Hipertansiyona Eşlik E Eden Diğer Risk Faktörleri 8 74, % ,5 21,3 17,8 15,3 1 2,4 Obez NIDDM (+)GTT Yüksek TG Yüksek CH Tümü Hiçbiri Webber LS, et al: Prev Med 8:47418, 1979 Muhtelif Risk Faktörlerinin Kümülatif Etkisi 7 Wilson PWF: Am J Hypertens 7:7S, yıllık tahmini oran (%) Erkek Kadın 1 SBP Kolesterol HDLC Diabet Sigara EKG LVH

5 Normal Arter Duvarı Tunica adventitia Tunica media Tunica intima Endothelium Subendothelial connective tissue Internal elastic membrane Smooth muscle cell Elastic/collagen fibres External elastic membrane Weissberg PL. Eur Heart J Supplements 1999:1:T13 18 Sağlıklı bir arterden alınmış endotelyal ve müsküler tabaka

6 Endotele Bağımlı Relaksasyon Endotel var Endotel yok Furchgott et al. Nature 288:3736; 198 Lüscher et al. NEJM 319, 462, 1988 Endotel Kökenli Vazoaktif Maddeler Trombosit Trombosit AI All Thr TGF β 1 Ach 5HT ET1Ach ADP Thr Bk İnaktif Ürünler ACE AT 1 T M S 1 ET B M P T B 2 ACE bet1 ET1 ECE COX NOS LArg NO EDHF Endotel O 2 TXA 2 PGH 2 O 2 PGI 2 ET AT A 1 ET B TX TX NAD(P)H Ox Kontraksiyon camp cgmp Relaksasyon Vasküler Düz Kas

7 Vasküler Endotelyumun Fonksiyonları Koagülasyon ve trombozisin dengelenmesi Vasküler tonusun korunması Vasküler inflamatuar sürecin kontrolü Nitrik oksit Doku plazminojen aktivatörü Heparinler Trombomodülin Prostaglandinler PAI1 Doku faktörü Von Willibrand faktörü Nitrik oksit Prostaglandinler (PGI 2, TxA 2 ) EHPF Endotelin1 AnjiyotensinII Ctip Natriüretik peptit Monosit kemotaktik f (MCP1) Adezyon molekül ekspresyonu (VCAM1, ICAM1, selektinler) İnterlökin 1, 6 ve 18 Tümör nekroz faktörü Endotel ile doğru/dolaylı ilişkili faktörler Büyüme düzenleyicileri (PDGF, TGFβ, FGF) Damar tonus düzenleyicileri (NO, ET1, AII, PGI 2 ) Adhezyon molekülleri (Selektinler, ICAMI, VCAM) Sitokinler (IL 1,6,8, MCP1, GMCSF) Tromboz ve hemostaz düzenleyicileri (Fibronektin, tpa, heparan sülfat, PGI 2, vwf, TFPI, Trombomodülin)

8 Endotel ve Ateroskleroz Vazodilatasyon Büyüme inhibisyonu Antitrombotik etki Antiinflamatuvar etki Antioksidan etki Vazokonstriksiyon Hipertrofi Protrombotik etki Proinflamatuvar etki Prooksidan etki Endotel Fonksiyonlarının Ölçülmesi Koroner anjiyografide ACh infüzyonuna cevap Venöz oklüzyon pletismografi Arteryel sertliğin ölçümü (pulsew hız ve arteryel elastisite) Vasküler ultrasound Flow mediated dilatasyon (EDD) Endotelden bağımsız D (EİD) Endotelde üretilen/üretimi indüklenen moleküllerin kan seviyeleri Ludmer et al, New Eng J Med. 1986; 315:14651 Creager, et al. J Clin Invest 199; 86:22834 Oliver et al. Arterioscler Thromb Vasc Biol 23; 23:55466 Celermajer, et al. Lancet 1992; 24:11115

9 Endotel Fonksiyonunun Ölçülmesi Koroner ve Periferik Endotel Fonksiyonlarının İlişkisi Brakyal "flowmediated dilation" (%) ,7 p<.2 4,5 Brakyal "flowmediated dilation" (%) ,8 p<.1 4,8 Normal KKH Koroner anjiyografi Normal Bozulmuş(VK) Koroner Asetil Kolin cevabı Gerhard et al. J Am Coll Cardiol 1995; 26:

10 Aterosklerozun Klinik Tabloları Serebral İskemik inme Geçici iskemik atak Kardiyak Miyokard infarktüsü Angina pektoris (kararlı, kararsız) Periferik arter hastalığı Ekstremite iskemisi Claudicatio intermittens CAPRIE Aronow & Ahn Serebral Hastalık Koroner Hastalık Serebral Hastalık Koroner Hastalık 25% 7% 3% 15% 13% 33% 3% 4% 12% 8% 5% 14% 19% 12% Periferik Arter Hastalığı Periferik Arter Hastalığı TransAtlantic InterSociety Consensus Group. J Vasc Surg. 2;31:S16.

11 Endotel Fonksiyonunu Bozan Etkenler Erkek cinsiyet KKH aile öyküsü Sigara içimi Kolesterol yüksekliği HDL kolesterol düşüklüğü Hipertansiyon Diabetes mellitus Postprandiyal hiperglisemi Şişmanlık Fiziksel inaktivite Yağ tüketimi fazlalığı Homosistein yüksekliği Menapoz Yaşlanma enos da mutasyonlar Ateroskleroza yatkınlık yaratan diğer durumlar? Esansiyel Hipertansiyonda Nitrik Oksid Kreatinin milimolü başına düşen 15 N nitrat pikomolü Kontrol Hipertansif hastalar 12 saat 24 saat 36 saat Larginin sonrası zaman Benjamin et al. Lancet 1995

12 İnsanda Esansiyel Hipertansiyonda Endotele Bağımlı Vazodilatasyon Önkol Vasküler Rezistansı (%) Normotansf Hipertansif Circulation 81, , 199 Hipertansiyon ve Endotel Disfonksiyonu SHEAR STRESS Hypertension. 25;46:

13 Hipertansiyon ve Endotel Disfonksiyonu KOAGÜLASYON VE TROMBOZA EĞİLİM FXII ARTIŞI PROTROMBOTİK DURUM Hypertension. 25;46: HİPERTANSİYON MEKANİK ETKİLER RAS AKTİVASYONU YAPISAL YENİDEN ŞEKİLLENME SİKLİK STRAIN SHEAR STRESS AKUT : NO; PGI2 artışı KRONİK: enos artışı, süperoksit anyon artışı, doku faktörü ET artışı, kininkallikrein Sistemi; tpa antijeni... Vazokonstriksiyon Tromboz eğilimi Büyüme faktörleri Migrasyon faktörleri Endotel yassılaşması Düz kas hipertrofisi Lümen/duvar oranı.. VASKÜLER REMODELİNG

14 Yaşlılarda Nitrik Oksid Düzeyleri 2 nm 7 YAŞLA ARTAN HİPERTANSİYON SIKLIĞI 6 GENÇLİK 5 ORTA YAŞ YAŞLILIK % Yaş Grubu populasyonuı nm 2 nm Genç (n=8) Orta yaşlı (n=7) Yaş Grupları Yaşlı (n=8) Van der Loo et al. J. Exp. Med. 2 Endotel Fonksiyonunu Bozan Etkenler Yaş Erkek cinsiyet KKH aile öyküsü Sigara içimi Kolesterol yüksekliği HDL kolesterol düşüklüğü Hipertansiyon Diabetes mellitus Postprandiyal hiperglisemi Şişmanlık Fiziksel inaktivite Yağ tüketimi fazlalığı Homosistein yüksekliği Menapoz Yaşlanma enos da mutasyonlar Ateroskleroza yatkınlık yaratan diğer durumlar?

15 Biyokimyasal Göstergelere Göre Kardiyovasküler Olayların Relatif Riski KV Olayların Relatif Riski Lipoprotein(a) Homocysteine T. Kolesterol LDLK Apolipoprotein B TK:HDLK hscrp hscrp + TK:HDLK Rifai N, et al. Clin Chem. 21;47:283. Koroner Kalp Hastalığında Vasküler İnflamatuar Göstergeler ve Kardiyovasküler Ölüm N= 1246 KKH Takip: 2.7 yıl svcam1 sicam1 seselectin HsCRP Fibrinogen P < "Hazard Risk" Oranı (HRR) p=.1 2,1 p=.4 3,1 P=.3 3, HR HsCRP > %75.per + + svcam1 > %75.per + + Blankenberg, et al. Circulation 21; 14:

16 Ateroskleroz: İnflamatuar Hastalık VSMC migrasyonu Foamcell oluşumu Tcell aktivasyonu Lökositlerin adezyonu Ve hücre içine girişi Trombositlerin adezyon ve agregasyonu VSMC, vascular smooth muscle cell migration. Endothelial dysfunction in Patients with Chronic Periodontitis and Its Recovery After Therapy Mercanoglu F, Oflaz H, Oz O, et. al. Journal of Periodontitis, Changes in baseline values (%) ,4 p<.1 8,4 2,2 NS 17,7 Control Periodontitis %EDDia (%) %EDDia (%) Basal Posttreatment

17 Impaired EndotheliumDependent FlowMediated Dilation in Behçet s Disease: More Prominent Endothelial Dysfunction in Patients with Vascular Involvement Oflaz H, Mercanoglu F. Karaman O. et. al. Int J Clin Practice. 24 Behcet s Disease (all) Healthy controls p Brachial artery Baseline diameter (mm) 3.74 ± ±.51 NS FMD (%)* 1.41 ± ± 3.39 <.1 NTGinduced dilation (%)* 18.8 ± ± 5.27 NS Carotid artery IMT (mm).69 ± ±.14 =.1 FMD: flowmediated dilation; NTG : nitroglycerin; IMT: intimamediathickness ; NS: not significant) *Data are given as a percentage of change in baseline values Impaired Brachial Endothelial Function in Patients with Primary Antiphospholipid Syndrome Mercanoglu F, Erdogan D, Oflaz H. et. al. Int J Clin Practice. 24. Flowmediated dilation (% change) 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, 14,8 7,4 4,6 Controls PAPSvenous PAPSarterial

18 Does the Endothelial Function Change in Renal Transplant Patients with Longer Duration of Exposure and with Higher Cumulative Doses of Cyclosporine? Mercanoglu F, Oflaz H, Turkmen A, et al. Transplantation Proceedings. 24; 36: ,6 p<.5 3 Brakyal FMD cevabı (%) ,4 Endothelium dependent vasodilatation 2 1 r: Kontrol Renal Tx (CsA) Cumulative doses of CsA (mg) Noninvasive detection of endothelial dysfunction in children and adults at risk of atherosclerosis Celermajer, et al. Lancet 1992; 24:11115 yaş aralığı p (yıl) (kontrol e göre) Kontrol (n:5) 857 Sigara içimi (n:2) 1762 <,1 Koroner kalp hastası (n:2) 4272 <,1 F. hiperkolesterolemi (n:1) 816 <,1

19 RİSK FAKTÖRLERİ (Hipertansiyon, hiperkolesterolemi, diyabet, sigara vs) ENDOTEL DİSFONKSİYONU ASEMPTOMATİK Ateroskleroz risk faktörleri Yeni/bilinmeyen riskler Genetik/çevre faktörleri Sağlıklı Endotel

20

21 Endotel Disfonksiyonunun Prognostik Önemi Çalışma Tür Takip Populasyon Metod Al Suwaidi Retrospektif 2,3 yıl 157 hafif KKH Koroner (ACh) Schachinger Retrospektif 7.7 yıl 147 KKH (%57) Koroner (ACh, coldpr, FMD, NTG) Neunteufl Retrospektif 5 yıl 73 KKH Brakyal (FMD) Heitzer Prospektif 4.5 yıl 281 KKH Brakyal (ACh) Perticone Prospektif 2.6 yıl 255 HT Brakyal (ACh) Gökçe Prospektif 3 gün 187 vask cerrahi Brakyal (FMD) Gökçe Prospektif 1.2 yıl 199 vask cerrahi Brakyal (FMD) Modena Prospektif 5.5 yıl 4 HT Brakyal (FMD) Halcox Retrospektif 3.8 yıl 38 KKH (%57) Koroner (ACh) Schindler Prospektif 3.7 yıl 13 N koroner Koroner (coldpr)

22 Endotel Disfonksiyonu ve Prognoz TAKİP (AY) RİSK ARTIŞI (OR) Lerman et. al. Circulation; 111:3638; 25 Endotel disfonksiyonunun derecesi ile kardiyovasküler risk ilişkisi Retrospektif çalışma Kardiyovasküler olay insidansı (%) Kardiyovasküler olaylar ve akıma bağlı dilatasyon 25 Hasta Takip KV olay 147 (KKH) 7.7 yıl KV ölüm, MI, KKY CABG opr, PCI ?%19 %1.3%19?%1.3 Akıma bağlı dilatasyon (%) Endotel disfonksiyonundaki artış Schächinger et al. Circulation. 2;11:

23 Hipertansif Hastalarda Endotel Disfonksiyonunun Tedavi Etkinliğini Belirlemesi 4 Hipertansif PostMenapozal Kadın Bazal FMD Antihipertansif tedavi 6. Ayda FMD % 62.5 FMD de düzelme > % 1 FMD de düzelme < % 1 % 37.5 Total takip: 67 ay 15 KV Olay P<.1 32 KV Olay Modena et al. J Am Coll Cardiol 22; 4:5551 Kalp yetersizliği ve endotel disfonksiyonu KKY Kontrol p (n:3) (n:2) BNP (pmol/l) <.1 FMD (%) <.1 vwf (IU/dl) CEC (cells/ml) <.1 Çok değişkenli analizde KKY yi öngördüren iki parametre : FMD (endotel disfonksiyonu) (p<.1) BNP (p<.1) Circulation. 24;11:

24 1. FMD iyi; 4 ölüm.75 FMD kötü; 13 ölüm.5 n:149 p= Takip (gün) Circulation. 25;111:31314 Ramiprilin endotel fonksiyonuna etkisi Ramipril ve endotele bağlı relaksasyon Maksimal relaksasyon % p< Kontrol (n=9) Ramipril 1 Ramipril 1 mg/kg/gün mg/kg/gün (n=8) (n=12) Berkenboom G. Hypertension. 1997;3:371376

25 Statinlerin Etki Mekanizmaları Trombosit fonksiyonu Koagülasyon (PAI1) Viskozite Endotel fonksiyonu Kollagen İnflamasyon (hscrp) Makrofajlar MMP Düz kas hücreleri LDLK HDLK TG Rosenson et al. JAMA 1998;279: Nebivololün hipertansif hastalardaki endotel fonksiyonlarına etkisi FMD de Değişim (%) * Nevibolol Atenolol Plasebo * * * * * p<,5 * Acetylcholine (nmol/min) 4,2 12,6 37, Sodium nitropruside (nmol/min) LNMMA (μmol/min) Tzemos et al., Circulation 21

26 Endotel ve Kardiyovasküler Risk Klasik Risk Faktörleri Diyabetes mellitus Dislipidemi Sigara Hipertansiyon Yaşlanma? Yeni Risk Faktörleri İnfeksiyon/inflamasyon Fiziksel inaktivite Postprandiyal durum Homosistein Obesite Genetik ve çevre faktörleri Endotel Disfonksiyonu Vazomotor tonusun bozulması Protrombotik durum Proinflamatuar durum Arter duvarında proliferasyon Aterosklerotik lezyon oluşumu ve progresyonu Plak aktivasyonu ve rüptürü Tromboz ve ve vazospazm sebebiyle iskemi Endotel Fonksiyonlarının Klinik Kullanımı Halen devam eden uygulamalar Yeni kardiyovasküler risk faktörlerinin tanımlanması Ateroskleroz mekanizmalarının araştırılması Kardiyovasküler risk azaltıcı girişimlerin etkisinin ölçülmesi Gelecekteki potansiyel uygulamalar Gelecekteki kardiyovasküler riski belirlemek için tarama testi Kardiyovasküler hastaların farmakolojik ve nonfarmakolojik tedavi girişimlerinin değerlendirilmesi Operasyon öncesi değerlendirme Primer ve sekonder önleme çalışmalarının monitörizasyonu Widlansky et al. J Am Coll Cardiol 23; 42:11496

27

FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ Şef: Doç. Dr. Mehmet KENDİR FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (

Detaylı

Statinlerin Pleotropik Etkileri

Statinlerin Pleotropik Etkileri Orijinal Derleme Makale Original Review Article Statinlerin Pleotropik Etkileri Pleiotropic Effects of Statins Özet Saadet Demirtaş M Bülent Vatan M Akif Çakar Levend Ediş Hüseyin Gündüz Hiperkolesterelomi

Detaylı

DİYALİZ HASTALARINDA ANTİAGREGAN VE ORAL ANTİKOAGÜLAN KULLANIMI. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fak

DİYALİZ HASTALARINDA ANTİAGREGAN VE ORAL ANTİKOAGÜLAN KULLANIMI. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fak DİYALİZ HASTALARINDA ANTİAGREGAN VE ORAL ANTİKOAGÜLAN KULLANIMI Dr. Zeki TONBUL Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fak SUNU PLANI Antiagregan ilaçlar Genel popülasyonda antiagregan tedavi Diyaliz hastalarında

Detaylı

Sempatik Sinir Sistemi ve Hipertansiyon. Dr. Yunus Erdem Hacettepe Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Sempatik Sinir Sistemi ve Hipertansiyon. Dr. Yunus Erdem Hacettepe Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Sempatik Sinir Sistemi ve Hipertansiyon Dr. Yunus Erdem Hacettepe Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyonun Belirleyicileri GRA Anjiotensin Diyabet Kallikrein Na-Li countertransport Haptoglobin Eritrosit

Detaylı

Hipertansiyon ve Diyabet

Hipertansiyon ve Diyabet Hipertansiyon ve Diyabet Optimal Vasküler Koruma (Kardiyak ve Renal Koruma) Dr. Celalettin Usalan Gaziantep Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı Yüzyılın n iki epidemisi; Hipertansiyon ve Diyabet Hipertansiyon

Detaylı

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri)

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şef Yrd.: Cihat ÖRKEN AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) (Uzmanlık

Detaylı

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1.NÖROLOJİ KLİNİĞİ DOÇ. DR. HULKİ FORTA ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ Dr. Emel

Detaylı

Tip 2 Diyabetli Hastalarda Metabolik Sendrom Prevalansı

Tip 2 Diyabetli Hastalarda Metabolik Sendrom Prevalansı İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 15 (1) 29-33 (2008) Tip 2 Diyabetli Hastalarda Metabolik Sendrom Prevalansı Serkan İpek Doğanşehir Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Malatya Amaç: Bu çalışma,

Detaylı

KAN BASINCI NEDEN YÜKSELİR? NEDEN YÜKSEK KALIR?

KAN BASINCI NEDEN YÜKSELİR? NEDEN YÜKSEK KALIR? KAN BASINCI NEDEN YÜKSELİR? NEDEN YÜKSEK KALIR? Dr. Kenan ATEŞ Ankara Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı PRİMER HİPERTANSİYON BİR BÖBREK HASTALIĞI MIDIR? HİPERTANSİYON: Yüzyılın Epidemisi

Detaylı

D Vitamininin kardiyovasküler ve metabolik etkileri

D Vitamininin kardiyovasküler ve metabolik etkileri 398 JCEI / Kıdır. D Vitamininin kardiyovasküler ve metabolik etkileri 2013; 4 (3): 398-404 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2013.03.0314 DERLEME / REVIEW ARTICLE

Detaylı

Mehmet Zorlu 1, Ayşen Helvacı 1, Muharrem Kıskaç 1, Servet Yolbaş 1, Cüneyt Ardıç 2, Mustafa Oran 3, Mine Adaş 1

Mehmet Zorlu 1, Ayşen Helvacı 1, Muharrem Kıskaç 1, Servet Yolbaş 1, Cüneyt Ardıç 2, Mustafa Oran 3, Mine Adaş 1 140 Dicle Tıp Dergisi / Dicle Medical M. Zorlu Journal ve ark. Tip 2 diyabet ve sessiz miyokard iskemisi Cilt / Vol 37, No 2, 140-144 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Tip 2 diyabetes mellituslu hastalarda

Detaylı

Statinler, kolesterol sentezinde hız kısıtlayıcı basamak olan 3-hidroksi-3-metil-3- Statinler her derde deva m? Funda Pepedil 1, Gülay Sain Güven 2

Statinler, kolesterol sentezinde hız kısıtlayıcı basamak olan 3-hidroksi-3-metil-3- Statinler her derde deva m? Funda Pepedil 1, Gülay Sain Güven 2 DERLEME Hacettepe T p Dergisi 2009; 40:169-175 Statinler her derde deva m? Funda Pepedil 1, Gülay Sain Güven 2 1 Araştırma Görevlisi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı,

Detaylı

BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN VE BİPOLAR BOZUKLUĞU OLMAYAN OLGULARDA METABOLİK SENDROM SIKLIK VE PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN VE BİPOLAR BOZUKLUĞU OLMAYAN OLGULARDA METABOLİK SENDROM SIKLIK VE PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ŞEF: DOÇ. DR. MUSTAFA YENİGÜN BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN VE BİPOLAR BOZUKLUĞU OLMAYAN OLGULARDA METABOLİK SENDROM SIKLIK

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ DEKOMPANSE KALP YETERSİZLİĞİNDE LEVOSİMENDAN VE DOBUTAMİN İN QT DİSPERSİYONU

Detaylı

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi T.C Sağlık Bakanlığı Đstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Koordinatör: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI. Dr. Ebru ÖZENÇ UZMANLIK TEZİ. Tez Danışmanı. Doç. Dr.

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI. Dr. Ebru ÖZENÇ UZMANLIK TEZİ. Tez Danışmanı. Doç. Dr. T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI İLERİ EVRE KALP YETERSİZLİĞİ PROGNOZUNDA SAĞ VENTRİKÜL STROKE WORK İNDEKSİNİN KLİNİK SONLANIM NOKTALARIYLA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN

Detaylı

ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ

ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ 1. Dünyada kalp-damar hastalıkları ile ilgili epidemiyolojik gerçekler 1.1. Kalp ve Damar Hastalığı Kavramı 1.2. Dünyada Kalp ve Damar Hastalıklarının Epidemiyolojisi

Detaylı

RE AL ARTER DARLIKLARI I DEĞERLE DĐRĐLMESĐ DE KO TRASTLI RE AL MA YETĐK REZO A S A JĐOGRAFĐ Đ DĐJĐTAL SUBTRAKSĐYO A JĐOGRAFĐ ĐLE KARŞILAŞTIRILMASI

RE AL ARTER DARLIKLARI I DEĞERLE DĐRĐLMESĐ DE KO TRASTLI RE AL MA YETĐK REZO A S A JĐOGRAFĐ Đ DĐJĐTAL SUBTRAKSĐYO A JĐOGRAFĐ ĐLE KARŞILAŞTIRILMASI BAŞKE T Ü ĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ RADYOLOJĐ A ABĐLĐM DALI RE AL ARTER DARLIKLARI I DEĞERLE DĐRĐLMESĐ DE KO TRASTLI RE AL MA YETĐK REZO A S A JĐOGRAFĐ Đ DĐJĐTAL SUBTRAKSĐYO A JĐOGRAFĐ ĐLE KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Sendrom X fizyopatolojisinde uyku-apne sendromu nun rolü The role of the Syndrome X in the pathophysiology of sleep-apnea syndrome

Sendrom X fizyopatolojisinde uyku-apne sendromu nun rolü The role of the Syndrome X in the pathophysiology of sleep-apnea syndrome 358 Dicle Tıp Dergisi / Dicle Medical Z. Journal Arıtürk ve ark. Sendrom X ve uyku apne sendromu Cilt / Vol 37, No 4, 358-362 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Sendrom X fizyopatolojisinde uyku-apne sendromu

Detaylı

Effect of left ventricular diastolic function of psoriasis

Effect of left ventricular diastolic function of psoriasis Gaziantep Medical Journal Research Article Effect of left ventricular diastolic function of psoriasis Psöriazisin sol ventrikül diyastolik fonksiyonlarına etkisi Dursun Çayan Akkoyun 1, Şeref Alpsoy 1,

Detaylı

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları ARŞİV 2010; 19: 85 İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları Uzm.Dr. Mustafa ŞAHAN * Doç.Dr. Salim SATAR ** Doç.Dr. A. Filiz KOÇ *** Doç.Dr. Ahmet SEBE **** İnme olarak tanımlanan serebrovasküler hastalıklar

Detaylı

Kronik Böbrek Hastalarında ve Diyaliz Hastalarında 25 (OH) Vitamin D : öneminin yeniden anlaşılması

Kronik Böbrek Hastalarında ve Diyaliz Hastalarında 25 (OH) Vitamin D : öneminin yeniden anlaşılması Kronik Böbrek Hastalarında ve Diyaliz Hastalarında 25 (OH) Vitamin D : öneminin yeniden anlaşılması Prof. Dr. Hülya Taşkapan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Nefroloji rehberlerinde

Detaylı

ve Tedavi Kılavuzu İnme Tanı Editörler

ve Tedavi Kılavuzu İnme Tanı Editörler İnme Tanı ve Tedavi Kılavuzu Editörler Prof. Dr. Nevzat Uzuner Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Kürşad Kutluk Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji

Detaylı

Strok Belirteçleri: Tanı, Prognoz, Ayrıcı Tanısı ve Tedavisindeki Gelişme ve Sorunlar

Strok Belirteçleri: Tanı, Prognoz, Ayrıcı Tanısı ve Tedavisindeki Gelişme ve Sorunlar Clinical Chemistry 56:1:21 33 (2010 ) Derleme Strok Belirteçleri: Tanı, Prognoz, Ayrıcı Tanısı ve Tedavisindeki Gelişme ve Sorunlar Stroke Biomarkers: Progress and Challenges for Diagnosis, Prognosis,

Detaylı

Pulmoner arter hipertansiyonuna sağ kalp adaptasyonu: Fizyoloji ve patobiyoloji

Pulmoner arter hipertansiyonuna sağ kalp adaptasyonu: Fizyoloji ve patobiyoloji Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2014;42 Suppl 1:29-44 29 Pulmoner arter hipertansiyonuna sağ kalp adaptasyonu: Fizyoloji ve patobiyoloji Right heart adaptation to pulmonary arterial hypertension:

Detaylı

JNC 8 göre Hipertansif Hastanın Tedavide Kan Basıncı Hedefi Ne Olmalı

JNC 8 göre Hipertansif Hastanın Tedavide Kan Basıncı Hedefi Ne Olmalı JNC 8 göre Hipertansif Hastanın Tedavide Kan Basıncı Hedefi Ne Olmalı Prof. Dr. Bülent ALTUN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Dünyada Hipertansiyon

Detaylı

PROGRAM VE BİLDİRİ ÖZETİ KİTABI

PROGRAM VE BİLDİRİ ÖZETİ KİTABI PROGRAM VE BİLDİRİ ÖZETİ KİTABI TÜRK HİPERTANSİYON VE BÖBREK HASTALIKLARI DERNEĞİ YÖNETİM KURULU Başkan Şehsuvar ERTÜRK Başkan Yardımıcısı Yunus ERDEM Genel Sekreter Şule ŞENGÜL SAYMAN Ülver DERİCİ Üyeler

Detaylı

Koroner yavafl ak m ile karotis intima-media kal nl aras ndaki iliflki

Koroner yavafl ak m ile karotis intima-media kal nl aras ndaki iliflki Orijinal Araflt rma Original Investigation 19 Koroner yavafl ak m ile karotis intima-media kal nl aras ndaki iliflki Relationship between the slow coronary flow and carotid artery intima-media thickness

Detaylı

S-101 S-101 S-102 S-102. Early phase outcomes of carotid artery stenting. Karotis arter stentlemesinin erken dönem sonuçları

S-101 S-101 S-102 S-102. Early phase outcomes of carotid artery stenting. Karotis arter stentlemesinin erken dönem sonuçları Girişimsel kardiyoloji Invasive cardiology S-0 Stent içinde ilk veya yeniden oluşmuş stent içi darlıklarda brakiterapi, çıplak metal stentleme ve ilaç salan stentlerin uzun dönemdeki klinik sonuçları:

Detaylı

Bozok Medical Journal BOZOK TIP DERGİSİ. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır. Official Journal of Bozok University Medical Faculty

Bozok Medical Journal BOZOK TIP DERGİSİ. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır. Official Journal of Bozok University Medical Faculty ISSN 2146-4006 Bozok Medical Journal Cilt: 5, Sayı: 2, Haziran 2015 BOZOK TIP DERGİSİ Volume: 5, Number: 2, June 2015 Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır Official Journal of Bozok University

Detaylı