Tekirdağ&Ziraat&Fakültesi&Dergisi&

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tekirdağ&Ziraat&Fakültesi&Dergisi&"

Transkript

1 NamıkKemalÜniversitesi ISSN:1302*7050 TekirdağZiraatFakültesiDergisi Journal(of(Tekirdag(Agricultural(Faculty( ( ( ( ( ( ( An(International(Journal(of(all(Subjects(of(Agriculture( Cilt(/(Volume:(11Sayı(/(Number:(2(((((Yıl(/(Year:(2014

2 ( ( Sahibi/Owner NamıkKemalÜniversitesiZiraatFakültesiAdına OnBehalfofNamıkKemalUniversityAgriculturalFaculty Prof.Dr.AhmetİSTANBULLUOĞLU Dekan/Dean EditörlerKurulu/EditorialBoard Başkan/EditorinChief Prof.Dr.SelçukALBUT ZiraatFakültesiBiyosistemMühendisliğiBölümü DepartmentBiosystemEngineering,AgriculturalFaculty Üyeler/Members Prof.Dr.M.İhsanSOYSAL Zootekni/AnimalScience Doç.Dr.İlkerH.ÇELEN BiyosistemMühendisliği/BiosystemEngineering Prof.Dr.ServetVARIŞ BahçeBitkileri/Horticulture Prof.Dr.AslıKORKUT PeyzajMimarlığı/LandscapeArchitecture Prof.Dr.TemelGENÇTAN TarlaBitkileri/FieldCrops Prof.Dr.AydınADİLOĞLU ToprakBilimiveBitkiBesleme/SoilScienceandPlantNutrition Prof.Dr.FatihKONUKCU BiyosistemMühendisliği/BiosystemEngineering Prof.Dr.SezenARAT TarımsalBiyoteknoloji/AgriculturalBiotechnology Doç.Dr.ÖmerAZABAĞAOĞLU TarımEkonomisi/AgriculturalEconomics Doç.Dr.MustafaMİRİK BitkiKoruma/PlantProtection Doç.Dr.ÜmitGEÇGEL GıdaMühendisliği/FoodEngineering Yrd.Doç.Dr.DevrimOSKAY TarımsalBiyoteknoloji/AgriculturalBiotechnology Yrd.Doç.Dr.M.RecaiDURGUT BiyosistemMühendisliği/BiosystemEngineering Yrd.Doç.Dr.HarunHURMA TarımEkonomisi/AgriculturalEconomics İndeksler/Indexingandabstracting CABItarafındanfull*textolarakindekslenmektedir/IncludedinCABI DOAJtarafındanfull*textolarakindekslenmektedir/Includedin DOAJ EBSCOtarafındanfull*textolarakindekslenmektedir/Includedin EBSCO FAOAGRISVeriTabanındaİndekslenmektedir/IndexedbyFAO AGRISDatabase INDEXCOPERNICUStarafındanfull*textolarakindekslenmektedir/ IncludedinINDEXCOPERNICUS TUBİTAK[ULAKBİMTarım,VeterinerveBiyolojiBilimleriVeri Tabanı(TVBBVT)Tarafındantaranmaktadır/IndexedbyTUBİTAK[ ULAKBİMAgriculture,VeterinaryandBiologicalSciencesDatabase YazışmaAdresi/CorrespondingAddress TekirdağZiraatFakültesiDergisiNKÜZiraatFakültesi59030TEKİRDAĞ E*mail: Webadresi: Tel: ISSN:

3 DanışmanlarKurulu/AdvisoryBoard BahçeBitkileri/Horticulture Prof.Dr.KazımABAK ÇukurovaÜniv.ZiraatFak.Adana Prof.Dr.Y.SabitAĞAOĞLU AnkaraÜniv.ZiraatFak.Ankara Prof.Dr.JimHANCOCK MichiganStateUniv.USA Prof.Dr.MustafaPEKMEZCİ AkdenizÜniv.ZiraatFak.Antalya BitkiKoruma/PlantProtection Prof.Dr.MithatDOĞANLAR MustafaKemalÜniv.ZiraatFak.Hatay Prof.Dr.TimurDÖKEN AdnanMenderesÜniv.ZiraatFak.Aydın Prof.Dr.IvankaLECHAVA AgriculturalUniv.Plovdiv*Bulgaria Dr.EmilPOCSAI PlantProtectionSoilCons.ServiceVelence*Hungary GıdaMühendisliği/FoodEngineering Prof.Dr.YaşarHIŞIL EgeÜniv.MühendislikFak.İzmir Prof.Dr.FevziKELEŞ AtatürkÜniv.ZiraatFak.Erzurum Prof.Dr.AtillaYETİŞEMİYEN AnkaraÜniv.ZiraatFak.Ankara Prof.Dr.ZhelyazkoSIMOV UniversityofFoodTechnologiesBulgaria TarımsalBiyoteknoloji/AgriculturalBiotechnology Prof.Dr.HakanTURHAN ÇanakkaleOnsekizMartÜniv.ZiraatFak.Çanakkale Prof.Dr.KhalidMahmoodKHAWAR AnkaraÜniv.ZiraatFak.Ankara Prof.Dr.MehmetKURAN OndokuzMayısÜniv.ZiraatFak.Samsun Doç.Dr.TuğrulGİRAY UniversityofPuertoRico.USA Doç.Dr.KemalKARABAĞ AkdenizÜniv.ZiraatFak.Antalya Doç.Dr.MehmetAliKAYIŞ SelçukÜniv.ZiraatFak.Konya TarlaBitkileri/FieldCrops Prof.Dr.EsvetAÇIKGÖZ UludağÜniv.ZiraatFak.Bursa Prof.Dr.ÖzerKOLSARICI AnkaraÜniv.ZiraatFak.Ankara Dr.NurettinTAHSİN Agric.Univ.PlovdivBulgaria Prof.Dr.MuratÖZGEN AnkaraÜniv.ZiraatFak.Ankara Doç.Dr.ChristinaYANCHEVA Agric.Univ.PlovdivBulgaria TarımEkonomisi/AgriculturalEconomics Prof.Dr.FarukEMEKSİZ ÇukurovaÜniv.ZiraatFak.Adana Prof.Dr.HasanVURAL UludağÜniv.ZiraatFak.Bursa Prof.Dr.GamzeSANER EgeÜniv.ZiraatFak.İzmir Dr.AlbertoPOMBO ElColegiodelaFronteraNorte,Meksika TarımMakineleri/AgriculturalMachinery Prof.Dr.ThefanisGEMTOS AristotleUniv.Greece Prof.Dr.SimonBLACKMORE TheRoyalVet.Agr.Univ.Denmark Prof.Dr.HamdiBİLGEN EgeÜniv.ZiraatFak.İzmir Prof.Dr.AliİhsanACAR AnkaraÜniv.ZiraatFak.Ankara TarımsalYapılarveSulama/FarmStructuresandIrrigation Prof.Dr.ÖmerANAPALI AtatürkÜniv.ZiraatFak.Erzurum Prof.Dr.ChristosBABAJIMOPOULOS AristotleUniv.Greece Dr.ArieNADLER MinistryAgr.AROIsrael Toprak/SoilScience Prof.Dr.SaitGEZGİN SelçukÜniv.ZiraatFak.Konya Prof.Dr.SelimKAPUR ÇukurovaÜniv.ZiraatFak.Adana Prof.Dr.MetinTURAN AtatürkÜniv.ZiraatFak.Erzurum Doç.Dr.PasgualeSTEDUTO FAOWaterDivisionItaly Zootekni/AnimalScience Prof.Dr.AndreasGEORGOIDUS AristotleUniv.Greece Prof.Dr.IgnacyMISZTAL BreedingandGeneticsUniversityofGeorgiaUSA Prof.Dr.KristaqKUME CenterforAgriculturalTechnologyTransferAlbania Dr.BrianKINGHORN TheIns.ofGeneticsandBioinf.Univ.ofNewEnglandAustralia Prof.Dr.IvanSTANKOV TrakiaUniv.Dept.OfAnimalSci.Bulgaria Prof.Dr.NihatÖZEN AkdenizÜniv.ZiraatFak.Antalya Prof.Dr.JozsefRATKY Res.Ins.AnimalBreed.andNut.Hungary Prof.Dr.NaciTÜZEMEN AtatürkÜniv.ZiraatFak.Erzurum

4 ( ( TekirdagZiraatFakültesiDergisi/JournalofTekirdagAgriculturalFaculty201411(2) İÇİNDEKİLER/CONTENTS H.Çinkılıç,L.Çinkılıç,S.Varış,A.KUBAŞ TrakyaBölgesindeSeraSebzeciliğiveSorunları GreenhouseVegetableGrowinganditsProblemsinThraceRegion... 1*10 M.F.Baran,M.R.Durgut,İ.E.Kayhan, İ.Kurşun,B.Aydın,Y.Bayhan DeterminationofDifferentTillageMethodsInTermsofTechnicallyAndEconomicallyinSecondCropMaizeFor Silage(2 nd Year) II.ÜrünSilajlıkMısırÜretimindeUygulanabilecekFarklıToprakİşlemeYöntemlerininTeknikveEkonomikOlarak Belirlenmesi(2.Yıl)... 11*20 A.Afacan,S.Adiloğlu,A.Hasanghasemi,C.Sağlam DeterminationofAntioxidantActivityofSunflowerGrowinginHayraboluDistrictofTekirdağProvince TekirdağİliHayraboluİlçesindeYetişenAyçiçeğiBitkisininAntioksidanAktivitesiTayini... 21*26 F.Aydoğan,K.Bellitürk,M.T.Sağlam EdirneİlindekiBazıSulamaSuyuKaynaklarınınTuzlulukveAğırMetalİçeriklerininTespiti TheAssesmentOfIrrigationWaterSalinityAndHeavyMetalContentsOfSomeSelectedResourcesInEdirneRegion 27*37 H.E.Şamlı,M.Terzioğlu,A.A.Okur,F.Koç,N.Şenköylü EffectsOfSweetApricotKernelMealOnPerformanceAndIntestinalMicrobiotaInBroilerChickens EtlikPiliçlerdeKayısıKüspesininPerformansaveBağırsakMikrobiyotasiÜzerineEtkileri... 38*43 A.Şahin,M.Kaşıkcı SivasİliYıldızeliİlçesindeHalkElindeYetiştirilenEsmerSığırlarınÇiğSütKompozisyonunuBelirlenmesi DeterminationofMilkCompositionofBrownSwissCowsRaisedinDifferentVillageConditionsYıldızeliDistrictof SivasProvince... 44*50 Y.Doğan,Y.Toğay,N.Toğay MardinKızıltepeKoşullarındaFarklıEkimZamanlarınınMercimek(LensculinarisMedic.)ÇeşitlerindeVerimVe VerimÖğelerineEtkisi EffectOfDifferentSowingTimeOnYieldAndYieldComponentsofLentil(Lens(culinarisMedic.)VarietiesinMardin KızıltepeConditions... E.Torun DeterminingFruitProducers SourceofInformationinKocaeliAndEvaluatingItinTermsOfAgricultural Extension... 51*58 59*70 D.Katar, Y.Arslan,R.Kodaş,İ.Subaşı,H.Mutlu BorUygulamalarınınAspir(CarthamustinctoriusL.)BitkisindeVerimveKaliteUnsurlarıÜzerineEtkilerinin Belirlenmesi DeterminationofEffectofDifferentDosesofBoronontheYieldandYieldComponentsofSafflower(Carthamus( tinctorius(l.)... 71*79 T.Kiper PeyzajMimarlığıÖğrencilerininÇevreTutumlarınınBelirlenmesi DeterminationofEnvironmentalAttitudesofStudentsofLandscapeArchitecture... 80*88 O.Yılmaz,O.Karaca,D.İnce,İ.Cemal,E.Yaralı,M.Varol,S.Sevim BatıAnadoluGöçerKoyunculuğuveIslahPlanlamalarındakiRolü NomadicSheepBreedinginWesternAnatoliaandtheRoleofAnimalBreedingPrograms... 89*97 E.E.Şişman,P.Gültürk TekirdağKentMerkezindeBulunanParklarınMevcutDurumununBelirlenmesiveÖneriBirPeyzajProjesinin Hazırlanması DeterminationofExistingStatusofParksinTekirdagCityCenterandDesignofProposalLandscapeProjectfora SamplePark... 98*109 E.Kahya,S.Arın GörüntüRenkKodAnaliziİleMeyveninYerininTespitiÜzerineBirAraştırma AResearchOnImageColorCodeAnalysisWithFruitLocating *118 B.Çakmak,Z.Gökalp,N.Demir SınıraşanNehirHavzalardaTarımdaSuKullanımınınDeğerlendirilmesi AssessmentOfAgriculturalWaterUseInTrans*BoundaryRiverBasins *129

5 Tekirdağ)Kent)Merkezinde)Bulunan)Parkların)Mevcut)Durumunun)Belirlenmesi) ve)öneri)bir)peyzaj)projesinin)hazırlanması*) E.)E.)Şişman)) ) ) P.)Gültürk) N.K.Ü.GüzelSanatlar,TasarımveMimarlıkFakültesi,PeyzajMimarlığıBölümü,Tekirdağ Tekirdağkentmerkezindeparklarınmevcutdurumlarıincelendiğinde,mahalleölçeğindeparklarıngerekalanolarak gerekse içerdikleri kullanımlar bakımından yetersiz oldukları görülmüştür. Okul bahçeleri, çocuk oyun alanları, refüjlergibikullanımıkısıtlımekanlardaparkolarakisimlendirilmiştir.kullanımaçısındandeğerlendirildiğindekent merkezindesahildeyeralanbarışveözgürlükparkı,19.fırkaparkıvehürriyetmahallesindeyeralansüleymanpaşa Parklarıeniyiözellikleresahipparklarolarakdeğerlendirilmiştir.BuçalışmaileTekirdağkentmerkezindebulunan parklarınmevcutdurumlarıbelirlenerek,örnekbirparkiçinöneripeyzajprojesihazırlanmıştır. Anahtar)kelimeler:)park,açıkyeşilalanlar,peyzajtasarım,Tekirdağ Determination)of)Existing)Status)of)Parks)in)Tekirdag)City)Center)and)Design)of) Proposal)Landscape)Project)for)a)Sample)Park) WhiletheexistingstatusofparksweredetermininginTekirdağcitycenter,itwasseenthattheywereinadequatein terms of uses they contain. Restricted spaces such as school yards, playgrounds, refuges are called as parks. Evaluatingintermsofuses,BarışandÖzgürlükPark,19.FırkaParkonthecoastlineinthecitycenterandSüleyman PaşaParkinHürriyetDistricthavethebestfeatures.InthisstudytheexisitingstatusofparksintheTekirdagcity centerdeterminedandalandscapingprojectwasdesignedforaproposalpark. Key)words:Parks,openYgreenareas,landscapedesign,Tekirdag 1 BuaraştırmaNKÜBAPtarafındandesteklenmiştir. Giriş) Kentsel alanlar düzensiz ve çarpık yapılaşma sonucunda insanları doğal ortamdan uzaklaştırmaktadır. Kentlerdeki açıkyyeşil alanlar ise insan ile doğa arasındaki bozulan ilişkiyi dengelemede ve kentsel yaşam koşullarının iyileştirilmesindeönemlibirkonumasahiptir. Apartman yerleşimlerinin yakınlarında erişilebilir yeşilalanlaroluşturulması,kenthalkıiçinstresten uzakyaşamsağlamalarınedeniilesağlıküzerinde olumlu etkiler yaratmaktadır (Grahn and Stigsdotter 2003). Kentsel dış mekanlar, yapıların oluşturduğu, kentlilerin algıladığı ve tüm kentsel olayların ilişkilendiği bir bütündür. Kent için önemliolan,budışmekanlarıncanlandırılmasıve bilinçli olarak düzenlenmesidir. Kent dokusu içindeki tüm boşluklar belirli amaçlar için kullanılmaktadır, yapılanmamış kentsel kamusal dışmekanlar olaraknitelendirilenbualanlarınbir kısmıişlevselalanlarolurken,birdiğerbölümüde tamamlayıcı mekanlar niteliğindedirler (Bakan ve Konuk1987).Kentselortamlardakiparklaraktifve pasif rekreasyon, çevresel faydalar ve yaban hayatı gibi pek çok fonksiyona hizmet eder (Solecki and Welch 1994). Ayrıca kent parkları birçokçevreselveekolojikhizmetlerininyanısıra, kent halkına önemli sosyal ve psikolojik fayda sağlarlar (Chiesura 2004). Parklar insanlara buluşma alanları sağlayarak sosyal bağlarını güçlendirmek ve sağlıklı davranışlar geliştirmelerinderoloynarlar(bedimoyrungetall 2005), sadece yeşilin bulunduğu alanlar olmanın ötesindesosyalyaşamıngüçlenmesineveyüzyüze iletişimin gerçekleşmesine olanak tanırlar (Özdemir2009). Park, kentin çeşitli semtlerine ve çevresine yapılmış, sakinlerine aktif ve pasif eğlence ve dinlenme olanağı sağlayan, ölçülü, dengeli ve güzel kompozisyon oluşturmuş sosyal yeşil alanlardır (Tanrıverdi 1987). Parklar ölçülerine, bulundurdukları aktivite çeşitliliğine, etki alanlarına ve gereksinimlerini karşıladıkları nüfusun büyüklüğüne göre farklı sınıflamalar içinde incelenmektedirler. Genel olarak büyüklük ve etki alanına dayalı olarak parklar; bölge parkları, kent parkları, semt parkları, mahalle parklarıveküçükparklaryadacepparklarıolarak sınıflandırılmaktadır. Semt parkları, kentsel nüfus 98

6 ) tarafından gereksinim duyulan yakın rekreasyon olanaklarını desteklemektedir. Semt parkı yoğun olarak gençler tarafından kullanılmaktadır. Gençlerin hareketliliklerinin fazla oluşu servis yarıçapının giderek artmasına neden olmaktadır. Semtparklarındateniskompleksi,yüzmehavuzu, çokamaçlısahalar,sosyalmerkezveotoparkgibi kullanımlar bulunabilir. Bu parklar için en iyi konum toplu taşım aksları üzeri ya da yakınıdır. Kentparklarınıdiğerparkkategorilerindenayıran enbelirginözellikbuparklarınbütünkentehizmet etmeleridir.parkınhizmetalanıgenişliğiyadaetki alanının bütün kenti kaplaması, parka uzaklık ve ulaşılabilirlik, parkta sunulan hizmet ve aktivitelerinçeşitlilikvenitelikleri,parkbüyüklüğü, parkınestetiközellikleriv.b.pekçoketmenebağlı olarak değişmektedir (Oğuz 1998). Kent parkı; kent trafiğinin gürültü ve kalabalığından kaçmak; doğayla baş başa kalmaktan zevk alma fırsatını hazırlayabilmeküzeredüşünülür.bununlaberaber en önemli amacı, çeşitli rekreasyonel aktiviteler yönünden faydalı, hoş bir çevre yaratmaktır (Butler1959). Parkalanlarıiçinstandartlarıbelirleyenetmenler; nüfus, kentin boyutu, coğrafi konumu, iklimi, kullanım mesafesi ve yoğunluğu şeklinde sıralanabilir. Park standartları üzerine yapılan çalışmaların değerlendirilmesi Tablo 1.1 de verilmiştir. Materyal)ve)Yöntem) AraştırmamateryaliniTekirdağkentmerkezindeki parklar oluşturmaktadır (Şekil 1). Tekirdağ Merkezdetoplam14mahallevebumahallelerde farklı niteliklerde toplam 39 park bulunmaktadır. Tekirdağ daaktifyeşilalanlaryetersizsayılabilecek boyuttadır.bualanlarıntamamımerkezdevekıyı bölgesindeyeralmaktadır(anonim2002).1/5000 ve 1/1000 Uygulama İmar Planı ilke kararlarına göreaçıkyeşilalanlar,planlamaalanıiçindeeğim derecesi yüksek olan alanlar, dere taşkın alanlarınınbirbölümüvesahilkesimindekijeolojik yöndensakıncalıalanlarolarakbelirlenmiştir. Tablo 1. Parklarınstandartları(Tümer1976;BakanveKonuk 1987;Türel 1988;Akdoğan1992;Önder 1997) Table1.Standartsofparks Parklar(Parks) Çocuk Bahçeleri(Playgrounds) Spor Alanları(Sportsfield) Mahalle Parkları(District Parks Semt Parkları (Neighborhood Parks) Kent Parkları(City Parks) Bölge Parkları(Regional Parks) Milli Parklar(National Parks) EtkiliHizmet Alanı(yarıçap) EffectiveService Area(radius) KullanıcılarınYaş Grubu(yaş) UsersAgeGroup (age) 200Y600m. 0 3,4 7,8 15 2km m m. 1 10km km. Bütün Ülke(Whole Country) 7veyukarısı(7 andup) Bütünyaşlar (Allages) Bütünyaşlar (Allages) Bütünyaşlar (Allages) Bütünyaşlar (Allages) Bütünyaşlar (Allages) HizmetEttiği Nüfus(kişi) Service Population (person) Bütünkent (WholeCity) Bütünkent (WholeCity) İdealBüyüklük (da.)idealsize (da.) Bütünkent (WholeCity) Bütünkent (WholeCity) Bütünülke (WholeCountry) Değişken (Changeable) 99

7 ) Araştırma; peyzaj düzenleme çalışmaları tasarım süreci kapsamında ele alınmıştır. Buna göre tasarımı yapılacak öneri park alanın belirlenmesi için; peyzaj etüdü (sürvey), çözümleme (analiz)y değerlendirme ve bireşim (sentez) çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca mevcut parklar ulaşılabilirlik, aktiviteçeşitliliği,farklıyaşgruplarınahitapetme, hermevsimkullanılabilir,güvenlivebakımlıolma gibikalitekriterlerinegöredeğerlendirilmiştir. Öneri peyzaj tasarım projesinin hazırlanmasında ise,özkanveark.(1993),yılmazveyılmaz(2000) ilekorkut(2002)denyararlanılarakpeyzajtasarım süreci5aşamadaelealınmıştır. 1.Amaçvesorunlarınbelirlenmesi 2.Durumusaptamayayönelikveritoplama(Alan araştırması(sürvey)veliteratürçalışmaları) 3.Çevreanalizi,programanaliziveişlevşeması 4.Lekediyagramı(Alanstrüktürdiyagramı) 5.Ön(Avan)proje 100 Şekil1.Çalışmaalanı Figure1.Studyarea Çalışma alanının doğal ve kültürel peyzaj özelliklerinin saptanmasında; alanda doğrudan yapılan inceleme ve gözlemlerden, alınan fotoğrafların değerlendirilmesinden, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planlarından yararlanılmıştır. Alana ait 1/1000 ölçekliuygulamaimarplanlarıautocadortamına aktarılarak proje çalışmaları için altlık oluşturulmuştur. Bu planlar üzerinde yapılan çalışmalarla araştırma bölgelerinin yapısal ve bitkisel elemanları belirlenerek örnek olarak belirlenenparkiçinöneripeyzajprojesiçizilmiştir. Araştırma)Bulguları) Araştırmanın ilk aşamasında alanın tanımı ve peyzaj etüdü gerçekleştirilmiştir. İkinci aşamada analiz ve değerlendirme, son aşamada ise proje çalışmaları ve bireşim yapılmıştır. Çalışma Tekirdağ kent merkezinde yer alan parklarda yürütülmüştür.

8 ) 101 Tekirdağ)Ziraat)Fakültesi)Dergisi) Tablo2.Kentmerkezindekiparklardabulunanbitkiler Table2.Plantsoftheparksinthecitycenter Latince Türkçe Acer)negundo)L.) DışbudakYapraklıAkçaağaç Acer)pseudoplatanus)L.) YalancıÇınarYapraklıAkçaağaç Aesculus)hippocastanum)L.) BeyazÇiçakliAtkestanesi Ailanthus)altissima)L.) KokarAğaç Amphelopsis)quinquefolia)L.) AmerikanSarmaşığı Berberis)thunbergii)) HanımTuzluğu Buddleia)davidii)Franch.)) KelebekÇalısı Buxus)sempervirens)L.) Şimşir Campsis)radicans)L.) AcemBorusu Catalpa)bignonioides)Walt.)) Katalpa Cedrus)deodora)Loud.) HimalayaSediri Cercis)sliquastrum)L.) Erguvan Chamaerops)humulis) BodurPalmiye Cotoneaster)dammeri) YayılıcıDağMuşmulası Cotoneaster)franchetti)Boiss) TibetDağMuşmulası Cupressus)arizonica)Gren.) ArizonaServisi Eleagnus)angustifolia)L. İğde Fraxinus)angustifolia)L.) SivriMeyveliDışbudak Fraxinus)excelsior)L. Dışbudak Hedera)helix)L.) OrmanSarmaşığı Hibiscus)syriacus)L.) AğaçHatmi Juglans)regia)L.) Ceviz Koelreuteria)paniculata)Laxm.) GüveyKandili Lagerstroemia)indica)L.) OyaAğacı Ligustrum)vulgare)Thunb.) Kurtbağrı Lonicera)tatarica)L.) Hanımeli Morus)alba)L.) Dut(Ak/Siyah) Morus)alba)pendula)L.) SarkıkDut(Ak/Siyah) Nerium)oleander)L.) Zakkum Pinus)brutia)Ten.) KızılÇam Pinus)pinea)L.) FıstıkÇamı Pittosporum)tobira)nana)) BodurPitosporum Platanus)orientalis)L. DoğuÇınarı Populus)sp.) Kavak Populus)alba))L.) AkKavak Prunus)avium)L.) Kiraz Prunus)serrulata)) SüsKirazı Punica)granatum))L.)) SüsNarı Pyracantha)coccinea)Roem. AteşDikeni Robinia)pseudoacacia)L.) YalancıAkasya Rosa)sp) Gül Salix)matsudana))Koide.) HelozonikSöğüt Syringa)vulgaris)L.) Leylak Thuja)orientalis)L.) DoğuMazısı Tilia)tomentosa)Moench.) Ihlamur Viburnum)tinus)L.) Kartopu Wisteria)sinensis) MorSalkım Yucca)flamentosa)L.) Avizeçiçeği Alanın)Tanımı)ve)Peyzaj)Etüdü)(Sürvey))

9 Araştırmanın ilk aşamasında peyzaj etüdü yapılarak, kent merkezindeki parkların var olan durumları belirlenmiştir.yapısalvebitkiselmateryalsaptanmış,dijitalmakineilefotoğraflarıçekilmiştir.tekirdağ Belediyesindeneldeedilenparklarmahallelerinegöreayrılarakölçeklipaftaüzerindeişaretlenmiştir. Tablo3.Parklarınerişilebilirlik,yaşanabilirlikveaktivitealanlarıbakımındankarşılaştırılması Table3.Comparingtheparksintermsofaccessibility,livabilityandactivityareas Erişilebilirliközellikleri Yaşanabilirlik AktiviteAlanları AccessibilityFeatures Livability ActivityAreas Aktif Doğal Toplutaşım Otopark Bakımlı Malzeme rekreasyon Alan güzergahlarına varlığı /Bakımsız uygunluğu Olanakları Varlığı yakınlık(near (Parking (Maintenance (Suitabilityof (Active (Existing thepublic lot) status) thematerial) recreation natural transportaxis) facilities) area) ParkınAdı(Nameof Parks) Pasif rekreasyon Olanakları (Passive recreation facilities) KarayollarıP Y Y Y Y Y Y Bel.Bşk.HüsnüBaşatP Y Y Y Y Y BülentEcevitParkı Y Y Y Y Y YeniçağParkı Y Y Y Y Y ŞehitGökmenYavuzP Y Y Y Y Y Y YahyaÇavuşP Y Y Y Y Y Y BulutP Y Y Y Y Y Y GençOsmanP Y Y Y Y Y Y MuhtarI.BabaP Y Y Y Y Y Y NamıkKemalP Y Y Y Y Y Bel.Bşk.ŞefikGürsoyP Y Y Y Y Y ÖzürlülerP Y İbrahimMüteferrikaP Y Y Y Y Y ErtuğrulFırkateyniP Y Y Y Y Y EvliyaÇelebiP Y Y Y Y Y Y AkşemsettinP Y Y Y Y Y Y Bel.Bşk.MahmutSümer P Y Y Y Y Y Y SeyitOnbaşıP Y Y Y Y Y Y MehmetçikP Y Y Y Y Y Y MolaP Y Y Y Y Y Y KentP Y Y Y Y Y Y BaharP Y Y Y Y Y Y ObaP Y Y Y Y Y Y SüleymanPaşaP Y Y Y Y FatihSultanMehmetP Y Y Y Y Y Y ŞehitPolisM.MetinAk Y Y Y Y Y Y BarışveÖzgürlükP YavuzSultanSelimP Y Y Y Y Y Y KanuniSultanSüleyman P Y Y Y Y Y Y ZübeydeHanımP Y Y 19.FırkaP Y ÖmerNailBucakP Y Y Y Y Y Y Bel.Bşk.İsmail ÖzdoyuranP Y Y Y Y Y Y HamdiHasırcıP Y Y Y Y Y Y MevlanaP Y Y Y Y Y Y GaffarOkanP Y Y Y Y Y BarışMançoP Y Y Y Y Y KüçükYağmurP Y Y Y Y Y Y YunusEmreP Y Y Y Y Y Y 100.YılP Y Y Y Y Y Y MuhtarRahmiUrcanP Y Y Y Y Y Y 102

10 ) Belediyemeclisininkararınagörekentmerkezinde 52 adet park belirlenmiş ve isimlendirilmiştir. Ancak bu listede bazı okul bahçeleri de bulunmaktadır. Araştırma kapsamında okul bahçeleri park kapsamında değerlendirilmeyerek ele alınmamıştır. Tekirdağ Merkezde toplam 14 mahalle bulunmaktadır. Bu mahallelerde farklı niteliklerde toplam 39 park bulunmaktadır. Parklarda bulunan bitki türleri Tablo 2 de verilmiştir.parklarınerişilebilirlik,yaşanabilirlikve aktivite alanları bakımından karşılaştırılması ise Tablo3 deverilmiştir. Çözümleme)ve)Değerlendirme) Mevcut durumun ortaya konulmasına yönelik olarak yapılan alan araştırması (sürvey) çalışmasından sonra çözümleme (analiz) ve bireşim (sentez) aşamasına geçilmiştir. Bu aşamadabiröncekiaşamadaeldeedilenverilerin değerlendirilmesi yapılarak örnek peyzaj projesi çizilecek olan park alanı belirlemiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 19. Fırka Parkı kullanımlar açısından eksikliklerin bulunması ve konumu nedeni ile proje alanı olarak seçilmiştir. Alan konum nedeni ile kent halkının bütününe hitap edebilecek niteliktedir. Parkın alanı m 2 iken öneri proje alanı, park sınırında yer alan sert zeminin de proje alanına dahil edilmesi ile 30275m 2 olarakseçilmiştir(şekil3). Öneri projenin hazırlanmasında, Yöntem de belirtilen Peyzaj Tasarım Aşamaları aşağıdaki sıra iledikkatealınmıştır: Amaç)ve)sorunların)belirlenmesi)) Bu aşamada, projenin amacını ve söz konusu alanın yeniden tasarımını gerektiren sorunların belirlenmesi amacıyla ilgililerle görüşülmüş, alanda incelemeler yapılmıştır. Projenin hazırlanma amacı, Tekirdağ da kent bütününe hitap edebilecek özelliklere sahip, yaya öncellikli, dinlenme, eğlenme, kültürel faaliyetlere olanak sağlayacak bir mekan oluşturmaktır. Bu amaç doğrultusunda belirlenen sorunlar aşağıda verilmiştir: Şekil3.Projealanınınsınırları Figure3.Borderofprojectarea 103

11 Alandaki sorunların başında çok fazla miktarda sert zeminin bulunması gelmektedir. 2. Sert zemin sadece Kiraz festivali zamanında kullanılmakta bunun dışında yılın diğer dönemlerinde atıl halde bulunmaktadır. Yılın her mevsiminde kullanıma yönelik herhangi bir işlev kazandırılmamıştır. 3. Alan araç girişine açık ve otopark olarak kullanılmaktadır.yayaönceliklibirmekan olarakdüzenlenmemiştir. 4. Alansahilkenarındayeralmasınarağmen deniz ile ilişkisi kurulmamıştır. Denizden tasarım elemanı olarak yararlanılmamıştır. 5. Suvesuyunmekandakullanımınayönelik alanda daire formunda bir süs havuzu bulunmaktadır. Ancak bu havuzda yılın çoğudönemindekirlivebakımsızdır. 6. Alanda gölge sağlayacak herhangi bir yapısal eleman bulunmamaktadır. Sahip olduğubitkiselelemanlarsınırlısayıdave birkısmıyapılanhatalıbudamalarnedeni ileformlarınıkaybetmiştir. Tablo4.19.FırkaParkındabulunanbitkiler Table4.Plantsof19FırkaPark Latince Acer)pseudoplatanus)L.) Aesculus)hippocastanum)L.) Buddleia)davidii)Franch.) Cercis)siliquastrum)L.) Chamaerops)humulis) Fraxinus)angustifolia)L.) Juglans)regia)L.) Koelreuteria)paniculata)Laxm.) Lagerstroemia)indica)L.) Lonicera)sp.) Lonicera)tatarica)L.) Morus)alba)L.) Morus)alba))pendulaL.) Pinus)pinea)L.) Populus)alba)L.) Prunus)avium)L.) 7. Alandaçeşitliyaşgruplarınınihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kullanımlara yer verilmemiştir. Sadece hazır bir çocuk oyunelemanıbulunmaktadır. Durumu)saptamaya)yönelik)veri)toplama) (Alan)araştırması)(Sürvey))ve)literatür) çalışmaları))) Bu aşamada çalışmaya ilişkin literatür taramaları yapılmış, alanın çevresiyle birlikte var olan durumunu her yönüyle ortaya koymak amacıyla, alan içinde ve çevresinde gözlem ve ölçümler yapılmış, fotoğraflar çekilmiş, ilgililerle görüşülmüştür. Park alanın etrafında atıl halde bulunan sadece Kiraz festivalinde stantların kurulduğu geniş bir sert zemin yer almaktadır. Park alanının sınırları genişletilerek atıl haldeki sert zemine bazı kullanımlar getirilerek yıl boyu kullanımını sağlamakamaçlanmaktadır.ayrıcaparkıniledeniz arasında ilişki kurulmaya çalışılmıştır. 19. Fırka ParkındayeralanbitkilerTablo4 deverilmiştir. Projenin bundan sonraki aşamasında bireşim (sentez) ve değerlendirme yapılarak örnek alana aitpeyzajtasarımprojesiçizilmiştir. Türkçe YalancıÇınarYapraklıAkçaağaç BeyazÇiçakliAtkestanesi KelebekÇalısı Erguvan BodurPalmiye SivriMeyveliDışbudak Ceviz GüveyKandili OyaAğacı Hanımeli TatarHanımeli AkDut SiyahSarkıkDut FıstıkÇamı AkKavak Kiraz

12 ) Salix)matsudana)Koide) Viburnum)tinus)L.) Wisteria)sinensis) Bireşim)ve)Tasarımın)Hazırlanması) Çevre)Çözümlemesi,)Program)Çözümlemesi,) İşlev)Diyagramı) Bu aşamada, çevresel etkilerin alandaki kullanımlar üzerine etkileri ile alanda var olan ve olası kullanımların birbirine olan etkileri çözümlenerek,alandabelirlenmişsorunlarailişkin çözümler aranmıştır. Bunun sonucunda, ham programdayerverilenkullanımlardanhangilerine kesin olarak yer verilebileceği belirlenerek alana ilişkin gereksinim) programı hazırlanmıştır. Oluşturulan gereksinim programında yer alan elemanları işlevlerine göre gruplandırılarak program) çözülmesi) (analizi) yapılmış ve bu çözümleme doğrultusunda işlev) diyagramı hazırlanmıştır(şekil4). Leke)Diyagramı)(Alan)Strüktür)Diyagramı)) İşlevşemasındayeralanprogramelemanlarıalan içinde,birbirleriyleilişkileriveproporsiyondikkate alınarak uygun yerlere lekeler halinde ölçeksiz HelozonikSöğüt HerdemyeşilKartopu MorSalkım olarak yerleştirilmişlerdir. Diğer program elemanlarınınalaniçindedağılımınıgösterenleke diyagramı Şekil 5 de verilmiştir. Tasarım alanı, Tekirdağkentmerkezindeulaşımsorunuolmayan, yoğun kullanıma sahip, sahilde yer almaktadır. Kenthalkıtarafındanençokkullanılanmekanolan sahilde her yaş grubundan insanın dinlenmesine, eğlenmesine kısacası rekreasyonel aktivitelerde bulunmasına olanak sağlayacak bir mekan yaratılmaya çalışılmıştır. Öncelikli olarak sahilde bulunanbarışveözgürlükparkıileilişkikurularak iki mekanın birleştirilmesi ve yaya hareketliliğinin devamlılığısağlanmıştır.alanagiriş3farklıyerden sağlanmıştır. Bunlardan ilki kent merkezinden gelenleri karşılamak amacı ile verilmiştir. İkinci giriş, konut alanlarının olduğu bölümden döşemede su etkisi verecek farklı malzeme kullanımı ile denize doğru yönelme sağlanmıştır. Üçüncügirişiselimandanalanaulaşımısağlamak amacı ile verilmiştir. Bu ana kullanımların hepsi estetik ve işlevsel bitkilendirme ile desteklenerek kentin açıkyyeşil alanına katkı sağlanmaya çalışılmıştır. Şekil4.Alanaaitişlevşeması 105

13 Figure4.FunctionDiagram Şekil5.Alanaaitlekediyagramı Ön)proje)(Avan)Proje)) Leke diyagramında lekeler halinde gösterilen kullanımların, proje üzerine ölçekli olarak aktarılması ve biçimlendirilmesiyle alana ilişkin taslakyadaönprojeanlamınagelen AvanProje" hazırlanmıştır. Alana ilişkin Avan Proje Şekil 6 de verilmiştir. Hazırlanan öneri projenin temel noktasını araç trafiğinin olmadığı, yaya öncelikli bir tasarım oluşturmuştur. Bugünkü hali ile alanda, araçlar yayaların rahat ve güvenli bir ortamda olmalarını etkilemektedirler. Bu nedenle alan araç trafiğine kapatılmıştır.barışveözgürlükparkıilebütünlüğü sağlayanaksüzerinde,yazboyukullanılanvesert zeminüzerindebulunandüzensizvedermeçatma satış birimlerinin kötü görüntülerini ortadan kaldırmaya yönelik bir mekan düzenlemesi Figure5.Conceptplan yapılmıştır. Kentin önemli etkinliklerinden olan kirazfestivalindekullanılmakamacıilesertzemin ve sahneye tasarımda yer verilmiştir. Ayrıca sahil boyuncadenizileilişkiliolarakbiryayagezintiyolu (promenad alanı), iskele ve balık restoranı tasarlanmıştır. Bunun dışında yayaların dinlenmesi için açık kapalı oturma alanları ile çocuklariçinoyunalanınayerverilmiştir.çalışma alanınındolguolmasıbitkikullanımınısınırlamıştır. Park alanının sınırlarına dahil edilen sert zemin kaya dolgu olduğu için bu alanda derin kök yapısına sahip olmayan çalılar ile yer örtücü bitkilerkullanılmasıöngörülmüştür.anacaddeile çalışma alanı arasında bulunan mevcut boylu ağaçlar ve çalıların konumları Google Earth görüntüsüiletespitedilerekkorunmuştur. ProjeninçevreileilişkisinigörebilmekiçinGoogle EarthgörüntüsüileprojeçakıştırılarakŞekil7elde edilmiştir. 106

14 Şekil6.19.FırkaParkıAvanProjesi Figure6.19.FırkaPreliminaryProject

15 Tekirdağ)Ziraat)Fakültesi)Dergisi) Çinkılıç))ve)ark.,))2014)11)(2)) Şekil7.AvanProjeningooglegörüntüsüileçakıştırılması Figure7.OverlayProjectwithgooglemaps SonuçveÖneriler SonyıllardaTekirdağkentindenetolarakgözlenen fiziksel değişim süreci, kentin görsel kimliğini olumsuz etkilemiştir. Genel olarak bakıldığında belirli bir fonksiyonun öne çıkıp kent kimliğini oluşturmadığı ve çeşitli fonksiyonların bir arada bulunduğu görülmektedir. Kent, gelişigüzel yapılanmalar ve rastgele seçilmiş donatı elemanlarıylakarmaşıkbirşehirhalinialmıştır. Özellikle Tekirdağ kent merkezinde son yıllardaki konutlaşma ve birim alana daha fazla konut inşa ederek rant elde etme isteği yapı adalarının yoğunlaşmasına açıkpyeşil alan miktarının azalmasına neden olmaktadır. Genellikle yapı adaları ve yollar arasında kalan açık alanlar, yeşil alana dönüştürülmekte; mahalle, semt ve kent bütününe hitap etmekten yoksun cep parkları oluşturulmaktadır. Kamuya ait yeşil alanların çoğunda özellikle bitkiler gelişigüzel, işlevsel ve estetikamaçlargözardıedilerekkullanılmışlardır. Bitkiseluygulamalargibiyapısaluygulamalarında peyzajtasarımilkeleriylebağdaştığısöylenemez. 2 Kent genelinde toplam m xpark alanı bulunmaktadır. Mahalle ölçeğinde en çok park 2 alanı Hürriyet Mahallesinde m dir. Hürriyet Mahallesi sınırları içerisinde yer alan m olan Barış ve Özgürlük Parkı Tekirdağ kentinintekbüyükparkıdır.taşımakapasitesive büyüklüğü açısından semt parkının özelliklerini 108 taşıyan bu park, göstermemektedir. kent parkı nitelikleri Genel olarak parklarının kalite kriterleri ulaşılabilirlik, aktivite çeşitliliği, farklı yaş gruplarına hitap etmesi, her mevsim kullanılabilir olması, güvenli ve bakımlı olması şeklinde sıralanabilir. Tekirdağ kent bütününe bakıldığında kalite kriterlerinin pek çoğuna uyulmadığı söylenebilir. Kent halkının rekreasyonel aktivitelerine cevap verebilecek fonksiyonlara sahip her mevsim kullanılabilecek nitelikte park bulunmamaktadır. Kentin en küçük birimi olan mahalle birimine bile hizmet edebilecek nitellikte park bulunduğu söylenemez. Kentin en büyük parkı olan Barış ve Özgürlük Parkı kullanım çeşitliliği bakımından ve yeşil alanının çok olması açısından en iyi örnek olarak değerlendirilebilir. BunundışındayineHürriyetmahallesindeyeralan SüleymanPaşaParkıdafarklıyaşgruplarınahitap edebilecek donatılara sahip olması bakımından olumlubirörnektir. Sahildeyeralanvealanolarakkentinikincibüyük 2 parkı 19. Fırka Parkıdır (13178 m ). Park kent halkının erişebileceği mesafede sahilde bulunmaktadır.parkınyapılanöneripeyzajprojesi ileatılhaldebulunansertzeminindeparksınırları 2 içine dahil edilmiş (30275 m ), her mevsim kullanılabilir bir mahalle parkı haline dönüştürülmüştür.

16 Kaynaklar( Akdoğan, G Kuruçeşme Parkı. Peyzaj Mimarlığı Dergisi92:3. Anonim, 2002.Tekirdağ İli 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı ve Raporları, Tekirdağ Belediyesi,PromerPlanlama. Bakan, K., ve Konuk, G Türkiye de Kentsel Dış Mekanların Düzenlenmesi, TÜBİTAK YAE Yayın No: U5. BedimoVRungA.L.,Mowen,A.J.andCohen,D.A The significance of parks to physical activity and public health a conceptual model. American Journal ofpreventivemedicine28(2s2): ). Butler, G.D Introduction to Community Recreation. McGraw Hill Book Company, Inc., New York. Chiesura A The role of urban parks for the sustainable city. Landscape and Urban Planning 68: Grahn, P. and Stigsdotter, U.A Landscape planningandstres.urbanfor.urbangreen.2(2003): Oğuz, D Kent Parkı Kavramı Yönünden Ankara Kent Parklarının Kullanım Olgusu Üzerinde Bir Araştırma. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı anabilim Dalı, (Basılmamış). Önder, S Konya Kenti Açık Yeşil Alan Sisteminin Saptanması Üzerinde Bir Araştırma. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj MimarlığıanabilimDalı,(Basılmamış). Özdemir A., Katılımcı kentli kimliğinin oluşumundakamusalyeşilalanlarınrolü:ankarakent parklarıörneği.süleymandemirelüniversitesiorman FakültesiDergisiSeri:A,1:144V153. SoleckiW.D.andWelchJ.M.1994.Urbanparks:green spacesorgreenwalls?landscapeandurbanplanning 32:93V106. Tanrıverdi, F Peyzaj Mimarlığı (Bahçe Sanatının Temel İlkeleri ve Uygulama Metotları. Atatürk ÜniversitesiBasımevi. Tümer,S. Rekreasyon Tesislerinin Ölçütleri. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, Planlama Dairesi Başkanlığı, Ankara,1976. Türel, D.G., Ankara Kenti Yeşil Alan Kullanım Etkinliklerinin Bugünkü Durum ve Yeterliliği İçin Alınması Gereken Önlemler. Doktora Tezi. A.Ü Fen BilimleriEnstitüsüPeyzajMimarlığıAnaBilimDalı. Yılmaz, H. ve S.Yılmaz, Peyzaj Mimarlığında Tasarım Süreci ve Proje Örnekleri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Yayınları No: 218, 106s. Korkut, A.B., Peyzaj Mimarlığı. Hasad Yayıncılık, İstanbul,167s. Özkan, B., E.Küçükerbaş, A. Kaplan, ve N. Aslan, ÜlkemizdePeyzajDüzenlemeÇalışmalarındaTasarım Süreci Açısından Gözlenen Sorunların Bademler Mahmut Türkmenoğlu Parkı Örneğinde Çözüm OlanaklarıÜzerindeAraştırmalar.E.Ü.ZiraatFakültesi PeyzajMimarlığıBölümü,Bornova,29s. ( 109

Tekirdağ&Ziraat&Fakültesi&Dergisi&

Tekirdağ&Ziraat&Fakültesi&Dergisi& NamıkKemalÜniversitesi ISSN:1302*7050 TekirdağZiraatFakültesiDergisi JournalofTekirdagAgriculturalFaculty AnInternationalJournalofallSubjectsofAgriculture Cilt/Volume:10Sayı/Number:2Yıl/Year:2013 Sahibi/Owner

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ PLN 202 ŞEHİR PLANLAMA PROJESİ II FİNAL RAPORU

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ PLN 202 ŞEHİR PLANLAMA PROJESİ II FİNAL RAPORU T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ PLN 202 ŞEHİR PLANLAMA PROJESİ II FİNAL RAPORU EVKA 1 2005 Onur ACAR 2003516001 PLN 202 ŞEHİR PLANLAMA PROJESİ II FİNAL RAPORU

Detaylı

DEMO : Purchase from Yaşlı www.a-pdf.com Dostu Kent Amasya to remove the watermark

DEMO : Purchase from Yaşlı www.a-pdf.com Dostu Kent Amasya to remove the watermark DEMO : Purchase from Yaşlı www.a-pdf.com Dostu Kent Amasya to remove the watermark Şekil 4.7.9.11.7 Konut girişleri özel durumu olan engelli vatandaşların erişimlerine olanak sağlayacak nitelikte olmayıp

Detaylı

PROJE I DERSİ UYGULAMA VE TESLİM ASGARİ STANDARTLARI

PROJE I DERSİ UYGULAMA VE TESLİM ASGARİ STANDARTLARI PROJE I DERSİ UYGULAMA VE TESLİM ASGARİ STANDARTLARI Çalışma Konusu : Tek Konut Çevresi Peyzaj Tasarımı Ölçek : 1/100 Çalışma Alanı Büyüklüğü : 70x100 cm Çizim Tekniği : Bristol kağıdına el çizimi Devam

Detaylı

Tekirdağ Valiliği Tören ve Park Alanı Peyzaj Tasarım Süreci

Tekirdağ Valiliği Tören ve Park Alanı Peyzaj Tasarım Süreci Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Şişman ve ark, 2008 (2) Tekirdağ Valiliği Tören ve Park Alanı Peyzaj Tasarım Süreci E. E. Şişman A. Korkut B. Etli Namık Kemal Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Tekirdağ

Detaylı

Planlama Kademelenmesi II

Planlama Kademelenmesi II Planlama Kademelenmesi II İMAR PLANLAMA SÜRECİ İmar Planı Elde Etme Yolları İmar planları İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği nde tanımlanan niteliklere

Detaylı

6.6 OFİSLER. 6.6.1 Ana Konular

6.6 OFİSLER. 6.6.1 Ana Konular 6.6 OFİSLER 6.6 OFİSLER 166 6.6 OFİSLER Başkent Lefkoşa İmar Planı alanında var olan ofis gelişmelerinin yaklaşık %94.1 i (sigorta, banka, finans, kamu idaresi ve mesleki hizmet) şehrin merkezinde toplanmıştır.

Detaylı

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009 TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009 Araştırma, Antalya Merkez İlçe sınırları içinde kalan alanda gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı, Antalya Merkez İlçesi nde

Detaylı

ERİŞİLEBİLİR ESENLER

ERİŞİLEBİLİR ESENLER ERİŞİLEBİLİR ESENLER İçindekiler; 1. Erişilebilirlik ve Erişilebilir Kent Kavramı 2) Esenler İlçesinde Erişilebilirlik (Erişilebilir Esenler) 2.1. Erişilebilir Mahalle (Yavuz Selim Mahallesi) 2.2. Erişilebilir

Detaylı

DEMO : Purchase from Yaşlı www.a-pdf.com Dostu Kent Amasya to remove the watermark

DEMO : Purchase from Yaşlı www.a-pdf.com Dostu Kent Amasya to remove the watermark DEMO : Purchase from Yaşlı www.a-pdf.com Dostu Kent Amasya to remove the watermark Şekil 4.7.9.6.2 Mahallede yer alan mahalle içi ve mahalleye girişi sağlayan yollar 8-10 m civarında olup, kullanım açısından

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 ENDÜSTRİYEL YAPININ YENİLİKÇİ VE BİLGİ ODAKLI DÖNÜŞÜMÜNÜN BURSA ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ PROJE RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Tarih: 24.02.2011 Sayı: 2011/0244 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Konu: 24.01.2011 tarihinde askıya çıkarılan EYÜP İlçesi, Rekreasyon Alanı

Detaylı

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185 Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Mesleki Denetimde Çevresel Etki Değerlendirmesi Çekince Raporu Projenin adı: Residence Tower Müellifi:

Detaylı

3568 ADA, SAYILI PARSELLER İLE 3570 ADA SAYILI PARSELLER VE TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

3568 ADA, SAYILI PARSELLER İLE 3570 ADA SAYILI PARSELLER VE TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI İSTANBUL İLİ, GAZİOSMANPAŞA İLÇESİ, FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ, 3568 ADA, 1-2-3-4-5-6 SAYILI PARSELLER İLE 3570 ADA 22-23 SAYILI PARSELLER VE TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ PEYZAJ DÜZENLEME PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ PEYZAJ DÜZENLEME PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ PEYZAJ DÜZENLEME PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda uygun görülmüştür. İÇİNDEKİLER

Detaylı

NAZIM İMAR PLANI GÖSTERİMLER

NAZIM İMAR PLANI GÖSTERİMLER EK-1ç NAZIM İMAR PLANI GÖSTERİMLER SINIR SEMBOL TARAMA ALAN RENK KODU (RGB) SINIRLAR İDARİ SINIRLAR KÖY SINIRI PLANLAMA SINIRLARI MEVCUT PLANDAKI DURUMU KORUNACAK ALAN SINIRI K YENİDEN DÜZENLENECEK ALAN

Detaylı

PEYZAJ TASARIM SÜRECİNİN ÜÇKÜMBETLER PARKI ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ

PEYZAJ TASARIM SÜRECİNİN ÜÇKÜMBETLER PARKI ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 30 (2), 177-186, 1999 PEYZAJ TASARIM SÜRECİNİN ÜÇKÜMBETLER PARKI ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ Sevgi YILMAZ 1 Hasan YILMAZ 1 ÖZET : Peyzaj tasarım çalışmalarında hedef, çalışma

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ÇINARLI MAHALLESİ, 1507 ADA 102 PARSEL İLE 8668 ADA 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI --------------------

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ÇINARLI MAHALLESİ, 1507 ADA 102 PARSEL İLE 8668 ADA 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI -------------------- İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ÇINARLI MAHALLESİ, 1507 ADA 102 PARSEL İLE 8668 ADA 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI -------------------- PLAN AÇIKLAMA RAPORU Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI Adres:

Detaylı

EDİRNE İLİ MERKEZ İLÇE YEŞİL ALAN SİSTEMİNİN PEYZAJ MİMARLIĞI İLKELERİ YÖNÜNDEN İRDELENMESİ* Bahar ETLİ**

EDİRNE İLİ MERKEZ İLÇE YEŞİL ALAN SİSTEMİNİN PEYZAJ MİMARLIĞI İLKELERİ YÖNÜNDEN İRDELENMESİ* Bahar ETLİ** Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Dergisi B Serisi, Cilt 3, No 1, 47-59, 2002 ISSN 1302 647X EDİRNE İLİ MERKEZ İLÇE YEŞİL ALAN SİSTEMİNİN PEYZAJ MİMARLIĞI İLKELERİ YÖNÜNDEN İRDELENMESİ* Bahar ETLİ**

Detaylı

OKUL BAHÇELERİ DÜZENLEME İLKELERİ, İHTİYAÇ PROGRAMLARI AÇIKLAMALARI VE ÖRNEK PROJELER. (Ek 1)

OKUL BAHÇELERİ DÜZENLEME İLKELERİ, İHTİYAÇ PROGRAMLARI AÇIKLAMALARI VE ÖRNEK PROJELER. (Ek 1) OKUL BAHÇELERİ DÜZENLEME İLKELERİ, İHTİYAÇ PROGRAMLARI AÇIKLAMALARI VE ÖRNEK PROJELER (Ek 1) 1 OKUL BAHÇELERİ DÜZENLEME İLKELERİ, İHTİYAÇ PROGRAMLARI AÇIKLAMALARI VE ÖRNEK PROJELER Çağımızda eğitim ve

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ÇINARLI MAHALLESİ, 1507 ADA 102 PARSEL İLE 8668 ADA 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ --------------------

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ÇINARLI MAHALLESİ, 1507 ADA 102 PARSEL İLE 8668 ADA 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ -------------------- İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ÇINARLI MAHALLESİ, 1507 ADA 102 PARSEL İLE 8668 ADA 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ -------------------- PLAN AÇIKLAMA RAPORU Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR

Detaylı

KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ 1.1. İstanbul Batı Yakası nda dengesiz bir şekilde yığılmış mekansal, ekonomik, çevresel ve sosyal işleyişin Doğu Yakası nda dengelenerek iyileştirilmesini

Detaylı

Peyzaj Tasarımına Giriş (MMR 215) Ders Detayları

Peyzaj Tasarımına Giriş (MMR 215) Ders Detayları Peyzaj Tasarımına Giriş (MMR 215) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Peyzaj Tasarımına Giriş MMR 215 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

FİZİKSEL AKTİVİTE VE AKTİF YAŞAMIN DESTEKLENMESİ

FİZİKSEL AKTİVİTE VE AKTİF YAŞAMIN DESTEKLENMESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ FİZİKSEL AKTİVİTE VE AKTİF YAŞAMIN DESTEKLENMESİ BURSA KENTİ VE PASİF YEŞİL ALANLARIN AKTİF KULLANIM MEKANLARINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ A.Nalan FİDAN Bursa

Detaylı

Harita 1:Planlama alanına ait uydu görüntüsü (uzak)

Harita 1:Planlama alanına ait uydu görüntüsü (uzak) MANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİ ÖĞRETMEN EVİ ÖNÜ VE ÇEVRESİ FARKLI SEVİYELİ KAVŞAK DÜZENLEMESİNE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİ ÖĞRETMENEVİ

Detaylı

H+Bredgatan H+ BREDGATAN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ. Erik Giudice Architects sunar. Helsingborg, İsveç

H+Bredgatan H+ BREDGATAN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ. Erik Giudice Architects sunar. Helsingborg, İsveç Görseller: EGA H+ BREDGATAN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ Helsingborg, İsveç İsveç in en iddialı planlama ve kentsel dönüşüm projelerinden biri olan H+ projesi, Helsingborg kentinin güney kısımlarının mavi-yeşil

Detaylı

Çankaya/Alacaatlı da Konut Yapısı Ada 1 Parsel ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME RAPORU

Çankaya/Alacaatlı da Konut Yapısı Ada 1 Parsel ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME RAPORU Çankaya Belediyesi 64451 Ada 1 parsel için hazırlanan 57490.82 m 2 inşaat alanına sahip konut projesi, Projenin Adı : 64451 / 1 de Konut Yapısı Yeri : Çankaya / Alacaatlı Parsel Alanı : 18190 m 2 Emsal

Detaylı

Sayı : 90852262-301.03-2 ^ - 3 <33/07/2015 Konu: Kaş, Belenli Mah. 101 ada 585, 586, 857 p. (Eski 101 ada 466 p.) NİP BAŞKANLIK MAKAMINA

Sayı : 90852262-301.03-2 ^ - 3 <33/07/2015 Konu: Kaş, Belenli Mah. 101 ada 585, 586, 857 p. (Eski 101 ada 466 p.) NİP BAŞKANLIK MAKAMINA (jj \ % \ ı c - i ;!\ ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ ' N*' / İm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı EXP02oış Planlam a Şube M üdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-2 ^ - 3

Detaylı

ZEMİN ELEMANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İSTANBUL PARK VE BAHÇELERİ NDEN ÖRNEKLER

ZEMİN ELEMANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İSTANBUL PARK VE BAHÇELERİ NDEN ÖRNEKLER MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKİM 2010-DÜZCE ZEMİN ELEMANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İSTANBUL PARK VE BAHÇELERİ NDEN ÖRNEKLER Yıldız AKSOY 1 Şevki KOCABAŞ 1 Erol EKİNCİ

Detaylı

SULTANBEYLİ NİN YENİ CAZİBE MERKEZİYLE TANIŞMAYA, HAYATINIZI DAHA KONFORLU YAPMAYA, HAYALLERİNİZİ YAŞAMAYA HAZIR MISINIZ?

SULTANBEYLİ NİN YENİ CAZİBE MERKEZİYLE TANIŞMAYA, HAYATINIZI DAHA KONFORLU YAPMAYA, HAYALLERİNİZİ YAŞAMAYA HAZIR MISINIZ? SULTANBEYLİ NİN YENİ CAZİBE MERKEZİYLE TANIŞMAYA, HAYATINIZI DAHA KONFORLU YAPMAYA, HAYALLERİNİZİ YAŞAMAYA HAZIR MISINIZ? TÜM BEKLENTİLERİNİZE EN İYİ YANITLARI BULACAĞINIZ PROJE, SULTANBEYLİ EMLAK KONUTLARI;

Detaylı

Bitkilerle Alan Oluşturma -1

Bitkilerle Alan Oluşturma -1 Bitkilerle Alan Oluşturma -1 Peyzaj Mekanlarının 3 Temel Elemanı Yüzey Zemin Düzlemi: Mekanın tabanını oluşturur. Mekanın diğer elemanları bu tabanın üzerinde yer alır.örneğin üstünde hiçbir bitki veya

Detaylı

ARTVİN KENTİNDE YEŞİL ALANLARIN YETERLİLİK BAKIMINDAN İRDELENMESİ

ARTVİN KENTİNDE YEŞİL ALANLARIN YETERLİLİK BAKIMINDAN İRDELENMESİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon ARTVİN KENTİNDE YEŞİL ALANLARIN YETERLİLİK BAKIMINDAN İRDELENMESİ A. Yavuz 1, Z.

Detaylı

PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI

PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI PEYZAJ MİMARLIĞI ANA Doç. Dr. Selma ÇELİKYAY ( Bilim Başkanı ) İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Ens./Anabilim / Bilim Mimar Sinan Şehir ve Bölge Planlama Kentsel

Detaylı

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU TEKİRDAĞ- MALKARA G-17-b-13-b PAFTA Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İlçemiz Yenimahalle,

Detaylı

BORNOVA (İZMİR) 3720 ADA, 5 (2,3,4) PARSEL NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

BORNOVA (İZMİR) 3720 ADA, 5 (2,3,4) PARSEL NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1-ALANIN TANIMI Planlama alanı; İmar Planı değişikliği yapılan alan, İzmir İli, Bornova İlçesi sınırları içerisindedir. Bornova İlçesi İzmir İlinin merkezinde yer alan bir ilçe konumundadır.(şekil 1,2).

Detaylı

bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici

bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici KALİTELİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAMA ve ÇALIŞMA MEKANLARI AMACINA İLİŞKİN EYLEMLER (Kısa Vade) 1 MEKANSAL ORGANİZASYON

Detaylı

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2011-2012 TRABZON KENTİ STADYUM VE YAKIN ÇEVRESİ TASARIM PROJESİ 47661

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2011-2012 TRABZON KENTİ STADYUM VE YAKIN ÇEVRESİ TASARIM PROJESİ 47661 1.GİRİŞ Çalışma alanı Trabzon kentinde yer alan İnönü Mahallesi ndeki Stadyum ve Yakın Çevresini kapsamaktadır. Stadyum ve yakın Çevresine baktığımızda; Numune Hastanesi, Trabzon Lisesi, Endüstri Meslek

Detaylı

1 2 3 4 5 İçindekiler Genel Bilgiler 3-9 Arsa ve Metro İlişkisi 10-11 Arsa Bilkent Köprüsü İlişkisi 12 Alan Hesabı 13 Yaklaşık Maliyet Tablosu 14 Yaklaşık Gelir ve Zamanlama Tablosu 15 Öneri 1 16-21 Öneri

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- rh ıo X / bzlab Konu: Serik Karadayı Mahallesi NİP değ. EXP02016 O l fc/1

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:23.07.2014 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ ÖZEL ŞAHIS MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP

Detaylı

TARSUS (MERKEZ) MUHTELİF BÖLGELER 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

TARSUS (MERKEZ) MUHTELİF BÖLGELER 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU TARSUS (MERKEZ) MUHTELİF BÖLGELER 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MEVCUT DURUM TESPİTİ VE KAPSAM Tarsus (Mersin) Nazım İmar Planı Revizyonu 02.10.2012 tarihinde Tarsus

Detaylı

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2012 YÜKLENİCİ: DOĞUKAN & BHA İŞ ORTAKLIĞI 1 "Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100 000 Ölçekli

Detaylı

TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma Projesi MEVCUT VE POTANSİYEL YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARI İÇİN YÖNETİM PLAN MODELİ GELİŞTİRME

TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma Projesi MEVCUT VE POTANSİYEL YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARI İÇİN YÖNETİM PLAN MODELİ GELİŞTİRME TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma Projesi MEVCUT VE POTANSİYEL YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARI İÇİN YÖNETİM PLAN MODELİ GELİŞTİRME Müşteri Kamu Kurumu : T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Yürütücü kuruluş :

Detaylı

Bölüm - 1 GARDEN CITY. (Ebenezer Howard) Doç. Dr. Zeynep Enlil Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Bölüm - 1 GARDEN CITY. (Ebenezer Howard) Doç. Dr. Zeynep Enlil Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Bölüm - 1 GARDEN CITY (Ebenezer Howard) Doç. Dr. Zeynep Enlil Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü BAHÇE ŞEHİR Ebenezer Howard Tomorrow: A peaceful path to reform

Detaylı

Bodrum yeni parklar ve sosyal alanlar kazanıyor

Bodrum yeni parklar ve sosyal alanlar kazanıyor Bodrum yeni parklar ve sosyal alanlar kazanıyor Bodrum Belediyesi, yarımada genelinde çocuk oyun gruplarının da yer aldığı; dinlenme, yürüyüş, bisiklet ve spor alanlarından oluşan yeşilliklerle kaplı park

Detaylı

YAYA BÖLGELERĠ PLANLAMA VE TASARIMI: ÇANAKKALE ÇARġI CADDESĠ YAYA YOLU ÖRNEĞĠNDE. Tanay BĠRĠġÇĠ YILDIRIM¹

YAYA BÖLGELERĠ PLANLAMA VE TASARIMI: ÇANAKKALE ÇARġI CADDESĠ YAYA YOLU ÖRNEĞĠNDE. Tanay BĠRĠġÇĠ YILDIRIM¹ YAYA BÖLGELERĠ PLANLAMA VE TASARIMI: ÇANAKKALE ÇARġI CADDESĠ YAYA YOLU ÖRNEĞĠNDE Tanay BĠRĠġÇĠ YILDIRIM¹ A.Esra ÖZEL¹ Pınar OKTAY² 1 )ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Terzioğlu Kampüsü, Çanakkale.

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜK ŞEH İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜK ŞEH İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü T.C. ANTALYA BÜYÜK ŞEH İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü * 'V ı EXP02016 Sayı : 90852262-301.03- V i> b Xx / Konu: Döşemealtı İlçesi, Çıplaklı Mahallesi,

Detaylı

13. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ

13. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ 13. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ A-GENEL HÜKÜMLER A.1-1/1000 ölçekli Büyükbakkalköy Mahallesi Uygulama İmar Planı, plan paftaları, plan notları ve plan raporu ile bir bütündür. Planlama alanında 18. Madde uygulanacak

Detaylı

1) ATAŞEHİR KONGRE MERKEZİ PROJESİ

1) ATAŞEHİR KONGRE MERKEZİ PROJESİ 1) ATAŞEHİR KONGRE MERKEZİ PROJESİ PARSEL ALANI : 15.225 m² OTOPARK TABAN OTURUMU : 13.342 m² KONGRE MERKEZİ TABAN OTURUMU : 6764 m² YAPI İNŞAAT ALANI : 61.706 m² PROJENİN AMACI: İstanbul un 2010 Kültür

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI TEZ AŞAMASI DERS AŞAMASI ANABİLİM DALI BİLİM DALI / PROGRAMI Yüksek Lisans Programı 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI I. YARIYIL / GÜZ II. YARIYIL / BAHAR Kodu Dersin Adı Türü T U L Kredi AKTS

Detaylı

PERŞEMBE PAZARI YENİLEME ALANI PROJESİ

PERŞEMBE PAZARI YENİLEME ALANI PROJESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VARLIKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ PERŞEMBE PAZARI YENİLEME ALANI PROJESİ ALAN HAKKINDA GENEL BİLGİLER Projenin amacı; Perşembe Pazarı

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-a Konu: Aksu Barbaros Mahallesi Eyilik Mevkii NİP değ. 0^/09/2015 BAŞKANLIK

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA \ '1 %? /. T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-G>afc> - H23 Konu: Finike Hasyurt NİP.Revizyonu K EXP02016 ANTAL TA 3

Detaylı

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR İsmail ERTEN Çanakkale bölgesi düz damlı ve kırma çatılı yapılar dağılım Çanakkale kentinin yerleşim alanlarının 1. dönem dağılışı 1462-1500 Çanakkale

Detaylı

OTOPARK POLİTİKALARI

OTOPARK POLİTİKALARI TÜRKİYE SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ DENİZLİ BULUŞMASI OTURUM: SAĞLIKLI KENTLERDE ULAŞIM POLİTİKALARI OTOPARK POLİTİKALARI Konuşmacı: Mustafa DÜNDAR OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANI OTOPARK POLİTİKALARI Sağlık,

Detaylı

BEŞĐKTAŞ TEKNĐK GEZĐ RAPORU

BEŞĐKTAŞ TEKNĐK GEZĐ RAPORU BEŞĐKTAŞ TEKNĐK GEZĐ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Lisans Programı Mimari Tasarım 1 2 dersleri kapsamında "Beşiktaş" teknik gezisi 22 Mart 2013 tarihinde Doç. Dr. Ayla Ayyıldız Potur, Yrd.

Detaylı

PLN 201 ŞEHİR PLANLAMA PROJESİ ARAZİ KULLANIŞ RAPORU EVKA

PLN 201 ŞEHİR PLANLAMA PROJESİ ARAZİ KULLANIŞ RAPORU EVKA PLN 21 ŞEHİR PLANLAMA PROJESİ ARAZİ KULLANIŞ RAPORU 24 1-46 Cem AYIK 3-1 Onur ACAR 3-12 Yeşim ÇİÇEK 3-3 İncinur ÖZYILMAZ 3-37 Senem TEZCAN PLN 21 ŞEHİR PLANLAMA PROJESİ I ARAZİ KULLANIŞ RAPORU toplu konut

Detaylı

Güzelbahçe İlçe Raporu

Güzelbahçe İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 116,91 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 28.469 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 243 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

Güzelbahçe İlçe Raporu

Güzelbahçe İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 116,91 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 28.469 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 243 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

Çanakkale Kent Parklarının Yaşam Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Çanakkale Kent Parklarının Yaşam Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Çanakkale Kent Parklarının Yaşam Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Alper Sağlık 1* Abdullah Kelkit 1 1 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 17020/Çanakkale. * Sorumlu yazar:

Detaylı

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ESTETİK KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ESTETİK KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ESTETİK KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ( 14/10/2014 tarih ve 316 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile yürürlüğe girmiştir.)

Detaylı

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL 1. Genel Özellikler Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Turan mahallesi 571 ada 1 parselde

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÜNYA İÇİN, ÇEVREYE DUYARLI PROJELER

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÜNYA İÇİN, ÇEVREYE DUYARLI PROJELER SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÜNYA İÇİN, ÇEVREYE DUYARLI PROJELER Biz Alman Yapı olarak hem bugün hemde gelecek için tasarlanmış yüksek kaliteli yaşam alanları inşa ediyoruz ve projelerimizin altına imzamızı atmaktan

Detaylı

Düzenlenmesi. Mehmet TOPAY, Nurhan KOÇAN BARTIN.

Düzenlenmesi. Mehmet TOPAY, Nurhan KOÇAN BARTIN. Ekonomik Ömrünü Tamamlamıs s Açık A k Maden Ocaklarının n Rekreasyonel Amaçlarla Düzenlenmesi Mehmet TOPAY, Nurhan KOÇAN ZKÜ,, Bartın n Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, BARTIN. Teknolojik gelismelere

Detaylı

Levent SÜMER, PMP, Torunlar GYO Planlama Müdürü, UPYE Kurucu YK Üyesi

Levent SÜMER, PMP, Torunlar GYO Planlama Müdürü, UPYE Kurucu YK Üyesi PMI Türkiye Proje Yönetim Zirvesi Eylül 27-28, 2013 Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Levent SÜMER, PMP, Torunlar GYO Planlama Müdürü, UPYE Kurucu YK Üyesi 1 Levent SÜMER (PMP) Torunlar GYO Planlama Müdürü

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. HAFTA

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. HAFTA 2. HAFTA 1 ÇEVRE DÜZENİ PLANI : Çevre Düzeni Planları, Bölge Planlarına uygun olarak, yönetsel, mekansal ve işlevsel bütünlük arz eden bir veya birden fazla il sınırlarını kapsayan planlardır. Bu planlar

Detaylı

Kent ve İnsan İlişkisi. Yrd. Doç.Dr. Çiğdem Vatansever 22 Şubat 2013

Kent ve İnsan İlişkisi. Yrd. Doç.Dr. Çiğdem Vatansever 22 Şubat 2013 Kent ve İnsan İlişkisi Yrd. Doç.Dr. Çiğdem Vatansever 22 Şubat 2013 Akış 1. İnsan ve Mekan İlişkisi 2. Kent olarak Çerkezköy 3. Sonuç Çalışma ve mekan Temel konular Isıve aydınlatma Açık ofisler Maliyet

Detaylı

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, KIZANLIK MEVKİİ, 508 ADA, 9 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, KIZANLIK MEVKİİ, 508 ADA, 9 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, KIZANLIK MEVKİİ, 508 ADA, 9 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/1000 26/05/2014 HAZIRLAYAN HÜSEYİN UZUN ŞEHİR

Detaylı

Eskişehir Kent Merkezi Kentsel Dönüşüm Projesi

Eskişehir Kent Merkezi Kentsel Dönüşüm Projesi Eskişehir Kent Merkezi Kentsel Dönüşüm Projesi M e v c u t d u r u m 5 T e m e l s t r a t e j i 1 Bütünleşme Stratejisi Proje alanının doğu-batı, kuzeygüney yönlerinde; -Porsuk Nehri kıyıları -Kentpark

Detaylı

1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI

1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İ Ü ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ %m İm ar v e b a y in d ir lik kom îsyo nu r a p o r u BİRİM TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU 1 KOMİSYON RAPORU: Tarih: 27.10.2014

Detaylı

MUĞLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

MUĞLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ MUĞLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ MUĞLALILAR BİSİKLET YOLLARINI KULLANIYOR,SAĞLIKLI YAŞIYOR MUĞLA MUĞLA MUĞLA MUĞLA SİMGESİ MUĞLA MUĞLA, DENİZDEN 670 M YÜKSEKLİKTE, DAĞLARLA ÇEVRİLİ,

Detaylı

ÇORLU 1615 ADA 7 PARSEL VE GÜNEYİNDE YER ALAN 10 M LİK İMAR YOLUNA AİT İMAR PLANI TADİLATI PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1/1000

ÇORLU 1615 ADA 7 PARSEL VE GÜNEYİNDE YER ALAN 10 M LİK İMAR YOLUNA AİT İMAR PLANI TADİLATI PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1/1000 ÇORLU 1615 ADA 7 PARSEL VE GÜNEYİNDE YER ALAN 10 M LİK İMAR YOLUNA AİT İMAR PLANI TADİLATI PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1/1000 PLAN AÇIKLAMA RAPORU PLANLAMA ALANININ YERİ: Planlama alanı, Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi,Derviş

Detaylı

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU Rapor : 2016/08 Tarih : 29.02.2016 KONUNUN ÖZÜ: Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi 351 ada 23 parsel komşuluğunda bulunan Belediyemiz mülkiyetindeki

Detaylı

T.C. RİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Mimari Estetik Komisyonu Toplantı Kararları

T.C. RİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Mimari Estetik Komisyonu Toplantı Kararları T.C. RİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Mimari Estetik Komisyonu Toplantı Kararları Tarih : 05.11.2015 Karar No : 2015-11-05 Toplantı Yeri : Rize Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Detaylı

2002 yılında kurulan firmamız peyzaj düzenleme, yeşil alanların bakım onarımı ve otomatik sulama sistemleri alanlarında, teknolojik, ekolojik ve

2002 yılında kurulan firmamız peyzaj düzenleme, yeşil alanların bakım onarımı ve otomatik sulama sistemleri alanlarında, teknolojik, ekolojik ve 2002 yılında kurulan firmamız peyzaj düzenleme, yeşil alanların bakım onarımı ve otomatik sulama sistemleri alanlarında, teknolojik, ekolojik ve estetik gelişmelerin rehberliğinde faaliyet göstermektedir..

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYESİ TAK-TASARIM ATÖLYESİ KADIKÖY. 3x3 STRATEJİK TASARIM PROGRAMI FENERYOLU MAHALLESİ

KADIKÖY BELEDİYESİ TAK-TASARIM ATÖLYESİ KADIKÖY. 3x3 STRATEJİK TASARIM PROGRAMI FENERYOLU MAHALLESİ KADIKÖY BELEDİYESİ TAK-TASARIM ATÖLYESİ KADIKÖY 3x3 STRATEJİK TASARIM PROGRAMI FENERYOLU MAHALLESİ E - 5 Y O L U PROJE ALANI KENT İÇİ KONUMU Feneryolu Mahallesi, Kadıköy ilçesinin merkezi konumunda olan,

Detaylı

R E Z İ D A N S - O F İ S - Ç A R Ş I

R E Z İ D A N S - O F İ S - Ç A R Ş I REZİDANS-OFİS-ÇARŞI Turgutlu ya Yeni Bir Bakış Açısı Alphard İnşaat A.Ş. ALPHARD REZİDANS Projesini Ege nin yükselen yıldızı Turgutlu da inşa ediyor. Ege ekonomisinin başkent adayı Turgutlu, rahat ve

Detaylı

Araştırma Makalesi. www.ziraat.selcuk.edu.tr/ojs Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (1): (2011) 90-95 ISSN:1309-0550

Araştırma Makalesi. www.ziraat.selcuk.edu.tr/ojs Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (1): (2011) 90-95 ISSN:1309-0550 Araştırma Makalesi www.ziraat.selcuk.edu.tr/ojs Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (1): (2011) 90-95 ISSN:1309-0550 Aksaray Kenti Açık-Yeşil Alanlarının Nitelik ve Nicelik Yönünden

Detaylı

DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ŞUBAT 2016 A) PLANLAMA ALANI KONUMU Planlama alanı; Diyarbakır İli, Kayapınar İlçesi, Üçkuyu Mahallesinde;

Detaylı

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, HÜSEYİN TEPESİ MEVKİİ, İ17-d-18-c-4-a PAFTA, 509 ADA, 42 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, HÜSEYİN TEPESİ MEVKİİ, İ17-d-18-c-4-a PAFTA, 509 ADA, 42 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, HÜSEYİN TEPESİ MEVKİİ, İ17-d-18-c-4-a PAFTA, 509 ADA, 42 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/1000 26/05/2014

Detaylı

BOLU KENT VİZYONU HEDEF 2023

BOLU KENT VİZYONU HEDEF 2023 BOLU KENT VİZYONU HEDEF 2023 VİZYONUMUZU OLUŞTURDUK BOLU ÜNİVERSİTE, TURİZM,SPOR VE SAĞLIK KENTİ OLACAK BOLU nun GELECEĞİNİ PLANLADIK Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ile Bolu Belediyesi arasında imzalanan

Detaylı

ARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ İYET RAPORU

ARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ İYET RAPORU YAZI PARK İŞLERİ VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2006 ARK VE BAHÇELER GÖREVİ Şehrimizde bulunan park ve bahçelerin genel ve periyodik bakımı (sulama, gübreleme, çim biçimi, mevcut bitkilerde budama, dip

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü KARAR

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü KARAR T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü MECLİS KARARI KARAR TARİHİ 08.01.2015 KARAR NO 1 KARAR İmar tadilatları hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklif yazısı okundu. Verilen izahat,

Detaylı

BURSA ĠLĠ ĠÇĠN ZEMĠN SINIFLAMASI VE SĠSMĠK TEHLĠKE DEĞERLENDĠRMESĠ PROJESĠ

BURSA ĠLĠ ĠÇĠN ZEMĠN SINIFLAMASI VE SĠSMĠK TEHLĠKE DEĞERLENDĠRMESĠ PROJESĠ BURSA ĠLĠ ĠÇĠN ZEMĠN SINIFLAMASI VE SĠSMĠK TEHLĠKE DEĞERLENDĠRMESĠ PROJESĠ AMAÇ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK-MAM) arasında protokol imzalanmıştır. Projede, Bursa

Detaylı

TOPLU KONUT UYGULAMALARININ DIŞ MEKAN TASARIM İLKELERİ AÇISINDAN İRDELENMESİ: ADANA SEYHAN VE YÜREĞİR İLÇELERİ ÖRNEĞİ

TOPLU KONUT UYGULAMALARININ DIŞ MEKAN TASARIM İLKELERİ AÇISINDAN İRDELENMESİ: ADANA SEYHAN VE YÜREĞİR İLÇELERİ ÖRNEĞİ Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl:2010 Cilt:223 TOPLU KONUT UYGULAMALARININ DIŞ MEKAN TASARIM İLKELERİ AÇISINDAN İRDELENMESİ: ADANA SEYHAN VE YÜREĞİR İLÇELERİ ÖRNEĞİ The Assessment Of Cluster Housıngs In

Detaylı

Araştırma (Research) Ordu kenti mevcut yeşil alanlarının değerlendirilmesi* Ömer ATABEYOĞLU 1, Yahya BULUT 2

Araştırma (Research) Ordu kenti mevcut yeşil alanlarının değerlendirilmesi* Ömer ATABEYOĞLU 1, Yahya BULUT 2 Akademik Ziraat Dergisi 1(2): 67-76 (2012) ISSN: 2147-6403 http://azd.odu.edu.tr Araştırma (Research) Ordu kenti mevcut yeşil alanlarının değerlendirilmesi* Ömer ATABEYOĞLU 1, Yahya BULUT 2 1 Ordu Üniversitesi

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 212 YILI PERFORMANS RAPORU STRATEJİK AMAÇ/ 1-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Park ve Yeşil alanlarda;

Detaylı

T.C.ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞIALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR ÇEŞMEALTI YAT LİMANI NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

T.C.ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞIALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR ÇEŞMEALTI YAT LİMANI NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU T.C.ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞIALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR ÇEŞMEALTI YAT LİMANI NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Planlama Amacı Ekonomideki gelişmelere bağlı olarak

Detaylı

KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ İstanbul Metropolü merkezler kademelenmesinde dengeleyici bir merkez olarak planlanan bu alan; İstanbul un batı yakasında özellikle Büyükdere-Levent-Maslak

Detaylı

Planlama Yapmak Altyapı Üretmek Çevre Üretmek Sosyal Donanım ve Hizmet Üretmek Kamuoyunu Ölçümlemek ve Planlamayı Uyarlamak A

Planlama Yapmak Altyapı Üretmek Çevre Üretmek Sosyal Donanım ve Hizmet Üretmek Kamuoyunu Ölçümlemek ve Planlamayı Uyarlamak A 1 Planlama Yapmak Altyapı Üretmek Çevre Üretmek Sosyal Donanım ve Hizmet Üretmek Kamuoyunu Ölçümlemek ve Planlamayı Uyarlamak A POLİTİK POLİTİK (karar) PLANLAMA Öncelikler / Entegrasyon (üretim) Zaman

Detaylı

Birlik Parkı. Tahir AKYÜREK. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı

Birlik Parkı. Tahir AKYÜREK. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Birlik Parkı Birlik Parkı Değerli hemşehrilerim, Çiçek Gibi Bir Konya sloganıyla Konya genelinde yaptığımız yeşil alan çalışmalarımız kapsamında 2005 yılında hizmete sunduğumuz Birlik Parkı, kısa sürede

Detaylı

Değişiklik Paketi : 6

Değişiklik Paketi : 6 Değişiklik Paketi : 6 10 Kasım 2014 Tarihinde Bakanlar Kuruluna Sunulan, 12 Kasım 2014 tarihindeki Bakanlar Kurulu Toplantısında İlk Görüşmesi Yapılan ve 11 Aralık 2014 Tarihinde Planlama Makamına Geri

Detaylı

Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi

Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi 17 Ağustos 1999, Mw=7.4 büyüklüğündeki Kocaeli depremi, Marmara Denizi içine uzanan Kuzey Anadolu Fayı nın

Detaylı

Gelecek nesilleri yeşille buluşturuyoruz.

Gelecek nesilleri yeşille buluşturuyoruz. Gelecek nesilleri yeşille buluşturuyoruz. Misyonumuz Dört mevsimin yaşandığı, iklim, toprak, ekolojik zenginlikler bakımından bereketli olan ülkemizde; üstlendiğimiz projelerin müşteri memnuniyeti açısından

Detaylı

Van Kenti Kamusal Yeşil Alanlarının Yeterliliğinin Ulaşılabilirlik Yönünden Değerlendirilmesi

Van Kenti Kamusal Yeşil Alanlarının Yeterliliğinin Ulaşılabilirlik Yönünden Değerlendirilmesi YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2011, 21(2): 98-103 Geliş Tarihi (Received): 14.01.2011 Kabul Tarihi (Accepted): 31.01.2011 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Van Kenti Kamusal Yeşil

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÜLKEMİZDE KENT PARKI İŞLEVLERİNİ BELİRLEYEN ETMENLER. Elif BOYACI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÜLKEMİZDE KENT PARKI İŞLEVLERİNİ BELİRLEYEN ETMENLER. Elif BOYACI ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÜLKEMİZDE KENT PARKI İŞLEVLERİNİ BELİRLEYEN ETMENLER Elif BOYACI PEYZAJ MİMARLIĞI ANA BİLİM DALI ANKARA 2010 Her hakkı saklıdır ÖZET Yüksek

Detaylı

I. GENEL BİLGİLER. II. DERSİN TANIMI, AMACI, HEDEFİ ve ÖĞRENİM KAZANIMLARI

I. GENEL BİLGİLER. II. DERSİN TANIMI, AMACI, HEDEFİ ve ÖĞRENİM KAZANIMLARI I. GENEL BİLGİLER DERSİN KODU ve ADI: PMB218 Proje I DERSİN TÜRÜ: Zorunlu DERSİN ÖNKOŞULU: Yok DERSİN VERİLDİĞİ DÖNEM: GÜZ yarıyılı (3. yarıyıl) DERSİN KREDİSİ: Ulusal 4 (2+2) DERSİN ŞUBELERİ: Yok DERSİN

Detaylı

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi 3.ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU 29-30 NİSAN 2013 Haliç Kongre Merkezi, İSTANBUL Cemal KAYNAK Teknik Uzman -Y.Şehir Plancısı İller Bankası A.Ş. Mekansal

Detaylı