Tekirdağ&Ziraat&Fakültesi&Dergisi&

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tekirdağ&Ziraat&Fakültesi&Dergisi&"

Transkript

1 NamıkKemalÜniversitesi ISSN:1302*7050 TekirdağZiraatFakültesiDergisi Journal(of(Tekirdag(Agricultural(Faculty( ( ( ( ( ( ( An(International(Journal(of(all(Subjects(of(Agriculture( Cilt(/(Volume:(11Sayı(/(Number:(2(((((Yıl(/(Year:(2014

2 ( ( Sahibi/Owner NamıkKemalÜniversitesiZiraatFakültesiAdına OnBehalfofNamıkKemalUniversityAgriculturalFaculty Prof.Dr.AhmetİSTANBULLUOĞLU Dekan/Dean EditörlerKurulu/EditorialBoard Başkan/EditorinChief Prof.Dr.SelçukALBUT ZiraatFakültesiBiyosistemMühendisliğiBölümü DepartmentBiosystemEngineering,AgriculturalFaculty Üyeler/Members Prof.Dr.M.İhsanSOYSAL Zootekni/AnimalScience Doç.Dr.İlkerH.ÇELEN BiyosistemMühendisliği/BiosystemEngineering Prof.Dr.ServetVARIŞ BahçeBitkileri/Horticulture Prof.Dr.AslıKORKUT PeyzajMimarlığı/LandscapeArchitecture Prof.Dr.TemelGENÇTAN TarlaBitkileri/FieldCrops Prof.Dr.AydınADİLOĞLU ToprakBilimiveBitkiBesleme/SoilScienceandPlantNutrition Prof.Dr.FatihKONUKCU BiyosistemMühendisliği/BiosystemEngineering Prof.Dr.SezenARAT TarımsalBiyoteknoloji/AgriculturalBiotechnology Doç.Dr.ÖmerAZABAĞAOĞLU TarımEkonomisi/AgriculturalEconomics Doç.Dr.MustafaMİRİK BitkiKoruma/PlantProtection Doç.Dr.ÜmitGEÇGEL GıdaMühendisliği/FoodEngineering Yrd.Doç.Dr.DevrimOSKAY TarımsalBiyoteknoloji/AgriculturalBiotechnology Yrd.Doç.Dr.M.RecaiDURGUT BiyosistemMühendisliği/BiosystemEngineering Yrd.Doç.Dr.HarunHURMA TarımEkonomisi/AgriculturalEconomics İndeksler/Indexingandabstracting CABItarafındanfull*textolarakindekslenmektedir/IncludedinCABI DOAJtarafındanfull*textolarakindekslenmektedir/Includedin DOAJ EBSCOtarafındanfull*textolarakindekslenmektedir/Includedin EBSCO FAOAGRISVeriTabanındaİndekslenmektedir/IndexedbyFAO AGRISDatabase INDEXCOPERNICUStarafındanfull*textolarakindekslenmektedir/ IncludedinINDEXCOPERNICUS TUBİTAK[ULAKBİMTarım,VeterinerveBiyolojiBilimleriVeri Tabanı(TVBBVT)Tarafındantaranmaktadır/IndexedbyTUBİTAK[ ULAKBİMAgriculture,VeterinaryandBiologicalSciencesDatabase YazışmaAdresi/CorrespondingAddress TekirdağZiraatFakültesiDergisiNKÜZiraatFakültesi59030TEKİRDAĞ E*mail: Webadresi: Tel: ISSN:

3 DanışmanlarKurulu/AdvisoryBoard BahçeBitkileri/Horticulture Prof.Dr.KazımABAK ÇukurovaÜniv.ZiraatFak.Adana Prof.Dr.Y.SabitAĞAOĞLU AnkaraÜniv.ZiraatFak.Ankara Prof.Dr.JimHANCOCK MichiganStateUniv.USA Prof.Dr.MustafaPEKMEZCİ AkdenizÜniv.ZiraatFak.Antalya BitkiKoruma/PlantProtection Prof.Dr.MithatDOĞANLAR MustafaKemalÜniv.ZiraatFak.Hatay Prof.Dr.TimurDÖKEN AdnanMenderesÜniv.ZiraatFak.Aydın Prof.Dr.IvankaLECHAVA AgriculturalUniv.Plovdiv*Bulgaria Dr.EmilPOCSAI PlantProtectionSoilCons.ServiceVelence*Hungary GıdaMühendisliği/FoodEngineering Prof.Dr.YaşarHIŞIL EgeÜniv.MühendislikFak.İzmir Prof.Dr.FevziKELEŞ AtatürkÜniv.ZiraatFak.Erzurum Prof.Dr.AtillaYETİŞEMİYEN AnkaraÜniv.ZiraatFak.Ankara Prof.Dr.ZhelyazkoSIMOV UniversityofFoodTechnologiesBulgaria TarımsalBiyoteknoloji/AgriculturalBiotechnology Prof.Dr.HakanTURHAN ÇanakkaleOnsekizMartÜniv.ZiraatFak.Çanakkale Prof.Dr.KhalidMahmoodKHAWAR AnkaraÜniv.ZiraatFak.Ankara Prof.Dr.MehmetKURAN OndokuzMayısÜniv.ZiraatFak.Samsun Doç.Dr.TuğrulGİRAY UniversityofPuertoRico.USA Doç.Dr.KemalKARABAĞ AkdenizÜniv.ZiraatFak.Antalya Doç.Dr.MehmetAliKAYIŞ SelçukÜniv.ZiraatFak.Konya TarlaBitkileri/FieldCrops Prof.Dr.EsvetAÇIKGÖZ UludağÜniv.ZiraatFak.Bursa Prof.Dr.ÖzerKOLSARICI AnkaraÜniv.ZiraatFak.Ankara Dr.NurettinTAHSİN Agric.Univ.PlovdivBulgaria Prof.Dr.MuratÖZGEN AnkaraÜniv.ZiraatFak.Ankara Doç.Dr.ChristinaYANCHEVA Agric.Univ.PlovdivBulgaria TarımEkonomisi/AgriculturalEconomics Prof.Dr.FarukEMEKSİZ ÇukurovaÜniv.ZiraatFak.Adana Prof.Dr.HasanVURAL UludağÜniv.ZiraatFak.Bursa Prof.Dr.GamzeSANER EgeÜniv.ZiraatFak.İzmir Dr.AlbertoPOMBO ElColegiodelaFronteraNorte,Meksika TarımMakineleri/AgriculturalMachinery Prof.Dr.ThefanisGEMTOS AristotleUniv.Greece Prof.Dr.SimonBLACKMORE TheRoyalVet.Agr.Univ.Denmark Prof.Dr.HamdiBİLGEN EgeÜniv.ZiraatFak.İzmir Prof.Dr.AliİhsanACAR AnkaraÜniv.ZiraatFak.Ankara TarımsalYapılarveSulama/FarmStructuresandIrrigation Prof.Dr.ÖmerANAPALI AtatürkÜniv.ZiraatFak.Erzurum Prof.Dr.ChristosBABAJIMOPOULOS AristotleUniv.Greece Dr.ArieNADLER MinistryAgr.AROIsrael Toprak/SoilScience Prof.Dr.SaitGEZGİN SelçukÜniv.ZiraatFak.Konya Prof.Dr.SelimKAPUR ÇukurovaÜniv.ZiraatFak.Adana Prof.Dr.MetinTURAN AtatürkÜniv.ZiraatFak.Erzurum Doç.Dr.PasgualeSTEDUTO FAOWaterDivisionItaly Zootekni/AnimalScience Prof.Dr.AndreasGEORGOIDUS AristotleUniv.Greece Prof.Dr.IgnacyMISZTAL BreedingandGeneticsUniversityofGeorgiaUSA Prof.Dr.KristaqKUME CenterforAgriculturalTechnologyTransferAlbania Dr.BrianKINGHORN TheIns.ofGeneticsandBioinf.Univ.ofNewEnglandAustralia Prof.Dr.IvanSTANKOV TrakiaUniv.Dept.OfAnimalSci.Bulgaria Prof.Dr.NihatÖZEN AkdenizÜniv.ZiraatFak.Antalya Prof.Dr.JozsefRATKY Res.Ins.AnimalBreed.andNut.Hungary Prof.Dr.NaciTÜZEMEN AtatürkÜniv.ZiraatFak.Erzurum

4 ( ( TekirdagZiraatFakültesiDergisi/JournalofTekirdagAgriculturalFaculty201411(2) İÇİNDEKİLER/CONTENTS H.Çinkılıç,L.Çinkılıç,S.Varış,A.KUBAŞ TrakyaBölgesindeSeraSebzeciliğiveSorunları GreenhouseVegetableGrowinganditsProblemsinThraceRegion... 1*10 M.F.Baran,M.R.Durgut,İ.E.Kayhan, İ.Kurşun,B.Aydın,Y.Bayhan DeterminationofDifferentTillageMethodsInTermsofTechnicallyAndEconomicallyinSecondCropMaizeFor Silage(2 nd Year) II.ÜrünSilajlıkMısırÜretimindeUygulanabilecekFarklıToprakİşlemeYöntemlerininTeknikveEkonomikOlarak Belirlenmesi(2.Yıl)... 11*20 A.Afacan,S.Adiloğlu,A.Hasanghasemi,C.Sağlam DeterminationofAntioxidantActivityofSunflowerGrowinginHayraboluDistrictofTekirdağProvince TekirdağİliHayraboluİlçesindeYetişenAyçiçeğiBitkisininAntioksidanAktivitesiTayini... 21*26 F.Aydoğan,K.Bellitürk,M.T.Sağlam EdirneİlindekiBazıSulamaSuyuKaynaklarınınTuzlulukveAğırMetalİçeriklerininTespiti TheAssesmentOfIrrigationWaterSalinityAndHeavyMetalContentsOfSomeSelectedResourcesInEdirneRegion 27*37 H.E.Şamlı,M.Terzioğlu,A.A.Okur,F.Koç,N.Şenköylü EffectsOfSweetApricotKernelMealOnPerformanceAndIntestinalMicrobiotaInBroilerChickens EtlikPiliçlerdeKayısıKüspesininPerformansaveBağırsakMikrobiyotasiÜzerineEtkileri... 38*43 A.Şahin,M.Kaşıkcı SivasİliYıldızeliİlçesindeHalkElindeYetiştirilenEsmerSığırlarınÇiğSütKompozisyonunuBelirlenmesi DeterminationofMilkCompositionofBrownSwissCowsRaisedinDifferentVillageConditionsYıldızeliDistrictof SivasProvince... 44*50 Y.Doğan,Y.Toğay,N.Toğay MardinKızıltepeKoşullarındaFarklıEkimZamanlarınınMercimek(LensculinarisMedic.)ÇeşitlerindeVerimVe VerimÖğelerineEtkisi EffectOfDifferentSowingTimeOnYieldAndYieldComponentsofLentil(Lens(culinarisMedic.)VarietiesinMardin KızıltepeConditions... E.Torun DeterminingFruitProducers SourceofInformationinKocaeliAndEvaluatingItinTermsOfAgricultural Extension... 51*58 59*70 D.Katar, Y.Arslan,R.Kodaş,İ.Subaşı,H.Mutlu BorUygulamalarınınAspir(CarthamustinctoriusL.)BitkisindeVerimveKaliteUnsurlarıÜzerineEtkilerinin Belirlenmesi DeterminationofEffectofDifferentDosesofBoronontheYieldandYieldComponentsofSafflower(Carthamus( tinctorius(l.)... 71*79 T.Kiper PeyzajMimarlığıÖğrencilerininÇevreTutumlarınınBelirlenmesi DeterminationofEnvironmentalAttitudesofStudentsofLandscapeArchitecture... 80*88 O.Yılmaz,O.Karaca,D.İnce,İ.Cemal,E.Yaralı,M.Varol,S.Sevim BatıAnadoluGöçerKoyunculuğuveIslahPlanlamalarındakiRolü NomadicSheepBreedinginWesternAnatoliaandtheRoleofAnimalBreedingPrograms... 89*97 E.E.Şişman,P.Gültürk TekirdağKentMerkezindeBulunanParklarınMevcutDurumununBelirlenmesiveÖneriBirPeyzajProjesinin Hazırlanması DeterminationofExistingStatusofParksinTekirdagCityCenterandDesignofProposalLandscapeProjectfora SamplePark... 98*109 E.Kahya,S.Arın GörüntüRenkKodAnaliziİleMeyveninYerininTespitiÜzerineBirAraştırma AResearchOnImageColorCodeAnalysisWithFruitLocating *118 B.Çakmak,Z.Gökalp,N.Demir SınıraşanNehirHavzalardaTarımdaSuKullanımınınDeğerlendirilmesi AssessmentOfAgriculturalWaterUseInTrans*BoundaryRiverBasins *129

5 Tekirdağ)Kent)Merkezinde)Bulunan)Parkların)Mevcut)Durumunun)Belirlenmesi) ve)öneri)bir)peyzaj)projesinin)hazırlanması*) E.)E.)Şişman)) ) ) P.)Gültürk) N.K.Ü.GüzelSanatlar,TasarımveMimarlıkFakültesi,PeyzajMimarlığıBölümü,Tekirdağ Tekirdağkentmerkezindeparklarınmevcutdurumlarıincelendiğinde,mahalleölçeğindeparklarıngerekalanolarak gerekse içerdikleri kullanımlar bakımından yetersiz oldukları görülmüştür. Okul bahçeleri, çocuk oyun alanları, refüjlergibikullanımıkısıtlımekanlardaparkolarakisimlendirilmiştir.kullanımaçısındandeğerlendirildiğindekent merkezindesahildeyeralanbarışveözgürlükparkı,19.fırkaparkıvehürriyetmahallesindeyeralansüleymanpaşa Parklarıeniyiözellikleresahipparklarolarakdeğerlendirilmiştir.BuçalışmaileTekirdağkentmerkezindebulunan parklarınmevcutdurumlarıbelirlenerek,örnekbirparkiçinöneripeyzajprojesihazırlanmıştır. Anahtar)kelimeler:)park,açıkyeşilalanlar,peyzajtasarım,Tekirdağ Determination)of)Existing)Status)of)Parks)in)Tekirdag)City)Center)and)Design)of) Proposal)Landscape)Project)for)a)Sample)Park) WhiletheexistingstatusofparksweredetermininginTekirdağcitycenter,itwasseenthattheywereinadequatein terms of uses they contain. Restricted spaces such as school yards, playgrounds, refuges are called as parks. Evaluatingintermsofuses,BarışandÖzgürlükPark,19.FırkaParkonthecoastlineinthecitycenterandSüleyman PaşaParkinHürriyetDistricthavethebestfeatures.InthisstudytheexisitingstatusofparksintheTekirdagcity centerdeterminedandalandscapingprojectwasdesignedforaproposalpark. Key)words:Parks,openYgreenareas,landscapedesign,Tekirdag 1 BuaraştırmaNKÜBAPtarafındandesteklenmiştir. Giriş) Kentsel alanlar düzensiz ve çarpık yapılaşma sonucunda insanları doğal ortamdan uzaklaştırmaktadır. Kentlerdeki açıkyyeşil alanlar ise insan ile doğa arasındaki bozulan ilişkiyi dengelemede ve kentsel yaşam koşullarının iyileştirilmesindeönemlibirkonumasahiptir. Apartman yerleşimlerinin yakınlarında erişilebilir yeşilalanlaroluşturulması,kenthalkıiçinstresten uzakyaşamsağlamalarınedeniilesağlıküzerinde olumlu etkiler yaratmaktadır (Grahn and Stigsdotter 2003). Kentsel dış mekanlar, yapıların oluşturduğu, kentlilerin algıladığı ve tüm kentsel olayların ilişkilendiği bir bütündür. Kent için önemliolan,budışmekanlarıncanlandırılmasıve bilinçli olarak düzenlenmesidir. Kent dokusu içindeki tüm boşluklar belirli amaçlar için kullanılmaktadır, yapılanmamış kentsel kamusal dışmekanlar olaraknitelendirilenbualanlarınbir kısmıişlevselalanlarolurken,birdiğerbölümüde tamamlayıcı mekanlar niteliğindedirler (Bakan ve Konuk1987).Kentselortamlardakiparklaraktifve pasif rekreasyon, çevresel faydalar ve yaban hayatı gibi pek çok fonksiyona hizmet eder (Solecki and Welch 1994). Ayrıca kent parkları birçokçevreselveekolojikhizmetlerininyanısıra, kent halkına önemli sosyal ve psikolojik fayda sağlarlar (Chiesura 2004). Parklar insanlara buluşma alanları sağlayarak sosyal bağlarını güçlendirmek ve sağlıklı davranışlar geliştirmelerinderoloynarlar(bedimoyrungetall 2005), sadece yeşilin bulunduğu alanlar olmanın ötesindesosyalyaşamıngüçlenmesineveyüzyüze iletişimin gerçekleşmesine olanak tanırlar (Özdemir2009). Park, kentin çeşitli semtlerine ve çevresine yapılmış, sakinlerine aktif ve pasif eğlence ve dinlenme olanağı sağlayan, ölçülü, dengeli ve güzel kompozisyon oluşturmuş sosyal yeşil alanlardır (Tanrıverdi 1987). Parklar ölçülerine, bulundurdukları aktivite çeşitliliğine, etki alanlarına ve gereksinimlerini karşıladıkları nüfusun büyüklüğüne göre farklı sınıflamalar içinde incelenmektedirler. Genel olarak büyüklük ve etki alanına dayalı olarak parklar; bölge parkları, kent parkları, semt parkları, mahalle parklarıveküçükparklaryadacepparklarıolarak sınıflandırılmaktadır. Semt parkları, kentsel nüfus 98

6 ) tarafından gereksinim duyulan yakın rekreasyon olanaklarını desteklemektedir. Semt parkı yoğun olarak gençler tarafından kullanılmaktadır. Gençlerin hareketliliklerinin fazla oluşu servis yarıçapının giderek artmasına neden olmaktadır. Semtparklarındateniskompleksi,yüzmehavuzu, çokamaçlısahalar,sosyalmerkezveotoparkgibi kullanımlar bulunabilir. Bu parklar için en iyi konum toplu taşım aksları üzeri ya da yakınıdır. Kentparklarınıdiğerparkkategorilerindenayıran enbelirginözellikbuparklarınbütünkentehizmet etmeleridir.parkınhizmetalanıgenişliğiyadaetki alanının bütün kenti kaplaması, parka uzaklık ve ulaşılabilirlik, parkta sunulan hizmet ve aktivitelerinçeşitlilikvenitelikleri,parkbüyüklüğü, parkınestetiközellikleriv.b.pekçoketmenebağlı olarak değişmektedir (Oğuz 1998). Kent parkı; kent trafiğinin gürültü ve kalabalığından kaçmak; doğayla baş başa kalmaktan zevk alma fırsatını hazırlayabilmeküzeredüşünülür.bununlaberaber en önemli amacı, çeşitli rekreasyonel aktiviteler yönünden faydalı, hoş bir çevre yaratmaktır (Butler1959). Parkalanlarıiçinstandartlarıbelirleyenetmenler; nüfus, kentin boyutu, coğrafi konumu, iklimi, kullanım mesafesi ve yoğunluğu şeklinde sıralanabilir. Park standartları üzerine yapılan çalışmaların değerlendirilmesi Tablo 1.1 de verilmiştir. Materyal)ve)Yöntem) AraştırmamateryaliniTekirdağkentmerkezindeki parklar oluşturmaktadır (Şekil 1). Tekirdağ Merkezdetoplam14mahallevebumahallelerde farklı niteliklerde toplam 39 park bulunmaktadır. Tekirdağ daaktifyeşilalanlaryetersizsayılabilecek boyuttadır.bualanlarıntamamımerkezdevekıyı bölgesindeyeralmaktadır(anonim2002).1/5000 ve 1/1000 Uygulama İmar Planı ilke kararlarına göreaçıkyeşilalanlar,planlamaalanıiçindeeğim derecesi yüksek olan alanlar, dere taşkın alanlarınınbirbölümüvesahilkesimindekijeolojik yöndensakıncalıalanlarolarakbelirlenmiştir. Tablo 1. Parklarınstandartları(Tümer1976;BakanveKonuk 1987;Türel 1988;Akdoğan1992;Önder 1997) Table1.Standartsofparks Parklar(Parks) Çocuk Bahçeleri(Playgrounds) Spor Alanları(Sportsfield) Mahalle Parkları(District Parks Semt Parkları (Neighborhood Parks) Kent Parkları(City Parks) Bölge Parkları(Regional Parks) Milli Parklar(National Parks) EtkiliHizmet Alanı(yarıçap) EffectiveService Area(radius) KullanıcılarınYaş Grubu(yaş) UsersAgeGroup (age) 200Y600m. 0 3,4 7,8 15 2km m m. 1 10km km. Bütün Ülke(Whole Country) 7veyukarısı(7 andup) Bütünyaşlar (Allages) Bütünyaşlar (Allages) Bütünyaşlar (Allages) Bütünyaşlar (Allages) Bütünyaşlar (Allages) HizmetEttiği Nüfus(kişi) Service Population (person) Bütünkent (WholeCity) Bütünkent (WholeCity) İdealBüyüklük (da.)idealsize (da.) Bütünkent (WholeCity) Bütünkent (WholeCity) Bütünülke (WholeCountry) Değişken (Changeable) 99

7 ) Araştırma; peyzaj düzenleme çalışmaları tasarım süreci kapsamında ele alınmıştır. Buna göre tasarımı yapılacak öneri park alanın belirlenmesi için; peyzaj etüdü (sürvey), çözümleme (analiz)y değerlendirme ve bireşim (sentez) çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca mevcut parklar ulaşılabilirlik, aktiviteçeşitliliği,farklıyaşgruplarınahitapetme, hermevsimkullanılabilir,güvenlivebakımlıolma gibikalitekriterlerinegöredeğerlendirilmiştir. Öneri peyzaj tasarım projesinin hazırlanmasında ise,özkanveark.(1993),yılmazveyılmaz(2000) ilekorkut(2002)denyararlanılarakpeyzajtasarım süreci5aşamadaelealınmıştır. 1.Amaçvesorunlarınbelirlenmesi 2.Durumusaptamayayönelikveritoplama(Alan araştırması(sürvey)veliteratürçalışmaları) 3.Çevreanalizi,programanaliziveişlevşeması 4.Lekediyagramı(Alanstrüktürdiyagramı) 5.Ön(Avan)proje 100 Şekil1.Çalışmaalanı Figure1.Studyarea Çalışma alanının doğal ve kültürel peyzaj özelliklerinin saptanmasında; alanda doğrudan yapılan inceleme ve gözlemlerden, alınan fotoğrafların değerlendirilmesinden, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planlarından yararlanılmıştır. Alana ait 1/1000 ölçekliuygulamaimarplanlarıautocadortamına aktarılarak proje çalışmaları için altlık oluşturulmuştur. Bu planlar üzerinde yapılan çalışmalarla araştırma bölgelerinin yapısal ve bitkisel elemanları belirlenerek örnek olarak belirlenenparkiçinöneripeyzajprojesiçizilmiştir. Araştırma)Bulguları) Araştırmanın ilk aşamasında alanın tanımı ve peyzaj etüdü gerçekleştirilmiştir. İkinci aşamada analiz ve değerlendirme, son aşamada ise proje çalışmaları ve bireşim yapılmıştır. Çalışma Tekirdağ kent merkezinde yer alan parklarda yürütülmüştür.

8 ) 101 Tekirdağ)Ziraat)Fakültesi)Dergisi) Tablo2.Kentmerkezindekiparklardabulunanbitkiler Table2.Plantsoftheparksinthecitycenter Latince Türkçe Acer)negundo)L.) DışbudakYapraklıAkçaağaç Acer)pseudoplatanus)L.) YalancıÇınarYapraklıAkçaağaç Aesculus)hippocastanum)L.) BeyazÇiçakliAtkestanesi Ailanthus)altissima)L.) KokarAğaç Amphelopsis)quinquefolia)L.) AmerikanSarmaşığı Berberis)thunbergii)) HanımTuzluğu Buddleia)davidii)Franch.)) KelebekÇalısı Buxus)sempervirens)L.) Şimşir Campsis)radicans)L.) AcemBorusu Catalpa)bignonioides)Walt.)) Katalpa Cedrus)deodora)Loud.) HimalayaSediri Cercis)sliquastrum)L.) Erguvan Chamaerops)humulis) BodurPalmiye Cotoneaster)dammeri) YayılıcıDağMuşmulası Cotoneaster)franchetti)Boiss) TibetDağMuşmulası Cupressus)arizonica)Gren.) ArizonaServisi Eleagnus)angustifolia)L. İğde Fraxinus)angustifolia)L.) SivriMeyveliDışbudak Fraxinus)excelsior)L. Dışbudak Hedera)helix)L.) OrmanSarmaşığı Hibiscus)syriacus)L.) AğaçHatmi Juglans)regia)L.) Ceviz Koelreuteria)paniculata)Laxm.) GüveyKandili Lagerstroemia)indica)L.) OyaAğacı Ligustrum)vulgare)Thunb.) Kurtbağrı Lonicera)tatarica)L.) Hanımeli Morus)alba)L.) Dut(Ak/Siyah) Morus)alba)pendula)L.) SarkıkDut(Ak/Siyah) Nerium)oleander)L.) Zakkum Pinus)brutia)Ten.) KızılÇam Pinus)pinea)L.) FıstıkÇamı Pittosporum)tobira)nana)) BodurPitosporum Platanus)orientalis)L. DoğuÇınarı Populus)sp.) Kavak Populus)alba))L.) AkKavak Prunus)avium)L.) Kiraz Prunus)serrulata)) SüsKirazı Punica)granatum))L.)) SüsNarı Pyracantha)coccinea)Roem. AteşDikeni Robinia)pseudoacacia)L.) YalancıAkasya Rosa)sp) Gül Salix)matsudana))Koide.) HelozonikSöğüt Syringa)vulgaris)L.) Leylak Thuja)orientalis)L.) DoğuMazısı Tilia)tomentosa)Moench.) Ihlamur Viburnum)tinus)L.) Kartopu Wisteria)sinensis) MorSalkım Yucca)flamentosa)L.) Avizeçiçeği Alanın)Tanımı)ve)Peyzaj)Etüdü)(Sürvey))

9 Araştırmanın ilk aşamasında peyzaj etüdü yapılarak, kent merkezindeki parkların var olan durumları belirlenmiştir.yapısalvebitkiselmateryalsaptanmış,dijitalmakineilefotoğraflarıçekilmiştir.tekirdağ Belediyesindeneldeedilenparklarmahallelerinegöreayrılarakölçeklipaftaüzerindeişaretlenmiştir. Tablo3.Parklarınerişilebilirlik,yaşanabilirlikveaktivitealanlarıbakımındankarşılaştırılması Table3.Comparingtheparksintermsofaccessibility,livabilityandactivityareas Erişilebilirliközellikleri Yaşanabilirlik AktiviteAlanları AccessibilityFeatures Livability ActivityAreas Aktif Doğal Toplutaşım Otopark Bakımlı Malzeme rekreasyon Alan güzergahlarına varlığı /Bakımsız uygunluğu Olanakları Varlığı yakınlık(near (Parking (Maintenance (Suitabilityof (Active (Existing thepublic lot) status) thematerial) recreation natural transportaxis) facilities) area) ParkınAdı(Nameof Parks) Pasif rekreasyon Olanakları (Passive recreation facilities) KarayollarıP Y Y Y Y Y Y Bel.Bşk.HüsnüBaşatP Y Y Y Y Y BülentEcevitParkı Y Y Y Y Y YeniçağParkı Y Y Y Y Y ŞehitGökmenYavuzP Y Y Y Y Y Y YahyaÇavuşP Y Y Y Y Y Y BulutP Y Y Y Y Y Y GençOsmanP Y Y Y Y Y Y MuhtarI.BabaP Y Y Y Y Y Y NamıkKemalP Y Y Y Y Y Bel.Bşk.ŞefikGürsoyP Y Y Y Y Y ÖzürlülerP Y İbrahimMüteferrikaP Y Y Y Y Y ErtuğrulFırkateyniP Y Y Y Y Y EvliyaÇelebiP Y Y Y Y Y Y AkşemsettinP Y Y Y Y Y Y Bel.Bşk.MahmutSümer P Y Y Y Y Y Y SeyitOnbaşıP Y Y Y Y Y Y MehmetçikP Y Y Y Y Y Y MolaP Y Y Y Y Y Y KentP Y Y Y Y Y Y BaharP Y Y Y Y Y Y ObaP Y Y Y Y Y Y SüleymanPaşaP Y Y Y Y FatihSultanMehmetP Y Y Y Y Y Y ŞehitPolisM.MetinAk Y Y Y Y Y Y BarışveÖzgürlükP YavuzSultanSelimP Y Y Y Y Y Y KanuniSultanSüleyman P Y Y Y Y Y Y ZübeydeHanımP Y Y 19.FırkaP Y ÖmerNailBucakP Y Y Y Y Y Y Bel.Bşk.İsmail ÖzdoyuranP Y Y Y Y Y Y HamdiHasırcıP Y Y Y Y Y Y MevlanaP Y Y Y Y Y Y GaffarOkanP Y Y Y Y Y BarışMançoP Y Y Y Y Y KüçükYağmurP Y Y Y Y Y Y YunusEmreP Y Y Y Y Y Y 100.YılP Y Y Y Y Y Y MuhtarRahmiUrcanP Y Y Y Y Y Y 102

10 ) Belediyemeclisininkararınagörekentmerkezinde 52 adet park belirlenmiş ve isimlendirilmiştir. Ancak bu listede bazı okul bahçeleri de bulunmaktadır. Araştırma kapsamında okul bahçeleri park kapsamında değerlendirilmeyerek ele alınmamıştır. Tekirdağ Merkezde toplam 14 mahalle bulunmaktadır. Bu mahallelerde farklı niteliklerde toplam 39 park bulunmaktadır. Parklarda bulunan bitki türleri Tablo 2 de verilmiştir.parklarınerişilebilirlik,yaşanabilirlikve aktivite alanları bakımından karşılaştırılması ise Tablo3 deverilmiştir. Çözümleme)ve)Değerlendirme) Mevcut durumun ortaya konulmasına yönelik olarak yapılan alan araştırması (sürvey) çalışmasından sonra çözümleme (analiz) ve bireşim (sentez) aşamasına geçilmiştir. Bu aşamadabiröncekiaşamadaeldeedilenverilerin değerlendirilmesi yapılarak örnek peyzaj projesi çizilecek olan park alanı belirlemiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 19. Fırka Parkı kullanımlar açısından eksikliklerin bulunması ve konumu nedeni ile proje alanı olarak seçilmiştir. Alan konum nedeni ile kent halkının bütününe hitap edebilecek niteliktedir. Parkın alanı m 2 iken öneri proje alanı, park sınırında yer alan sert zeminin de proje alanına dahil edilmesi ile 30275m 2 olarakseçilmiştir(şekil3). Öneri projenin hazırlanmasında, Yöntem de belirtilen Peyzaj Tasarım Aşamaları aşağıdaki sıra iledikkatealınmıştır: Amaç)ve)sorunların)belirlenmesi)) Bu aşamada, projenin amacını ve söz konusu alanın yeniden tasarımını gerektiren sorunların belirlenmesi amacıyla ilgililerle görüşülmüş, alanda incelemeler yapılmıştır. Projenin hazırlanma amacı, Tekirdağ da kent bütününe hitap edebilecek özelliklere sahip, yaya öncellikli, dinlenme, eğlenme, kültürel faaliyetlere olanak sağlayacak bir mekan oluşturmaktır. Bu amaç doğrultusunda belirlenen sorunlar aşağıda verilmiştir: Şekil3.Projealanınınsınırları Figure3.Borderofprojectarea 103

11 Alandaki sorunların başında çok fazla miktarda sert zeminin bulunması gelmektedir. 2. Sert zemin sadece Kiraz festivali zamanında kullanılmakta bunun dışında yılın diğer dönemlerinde atıl halde bulunmaktadır. Yılın her mevsiminde kullanıma yönelik herhangi bir işlev kazandırılmamıştır. 3. Alan araç girişine açık ve otopark olarak kullanılmaktadır.yayaönceliklibirmekan olarakdüzenlenmemiştir. 4. Alansahilkenarındayeralmasınarağmen deniz ile ilişkisi kurulmamıştır. Denizden tasarım elemanı olarak yararlanılmamıştır. 5. Suvesuyunmekandakullanımınayönelik alanda daire formunda bir süs havuzu bulunmaktadır. Ancak bu havuzda yılın çoğudönemindekirlivebakımsızdır. 6. Alanda gölge sağlayacak herhangi bir yapısal eleman bulunmamaktadır. Sahip olduğubitkiselelemanlarsınırlısayıdave birkısmıyapılanhatalıbudamalarnedeni ileformlarınıkaybetmiştir. Tablo4.19.FırkaParkındabulunanbitkiler Table4.Plantsof19FırkaPark Latince Acer)pseudoplatanus)L.) Aesculus)hippocastanum)L.) Buddleia)davidii)Franch.) Cercis)siliquastrum)L.) Chamaerops)humulis) Fraxinus)angustifolia)L.) Juglans)regia)L.) Koelreuteria)paniculata)Laxm.) Lagerstroemia)indica)L.) Lonicera)sp.) Lonicera)tatarica)L.) Morus)alba)L.) Morus)alba))pendulaL.) Pinus)pinea)L.) Populus)alba)L.) Prunus)avium)L.) 7. Alandaçeşitliyaşgruplarınınihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kullanımlara yer verilmemiştir. Sadece hazır bir çocuk oyunelemanıbulunmaktadır. Durumu)saptamaya)yönelik)veri)toplama) (Alan)araştırması)(Sürvey))ve)literatür) çalışmaları))) Bu aşamada çalışmaya ilişkin literatür taramaları yapılmış, alanın çevresiyle birlikte var olan durumunu her yönüyle ortaya koymak amacıyla, alan içinde ve çevresinde gözlem ve ölçümler yapılmış, fotoğraflar çekilmiş, ilgililerle görüşülmüştür. Park alanın etrafında atıl halde bulunan sadece Kiraz festivalinde stantların kurulduğu geniş bir sert zemin yer almaktadır. Park alanının sınırları genişletilerek atıl haldeki sert zemine bazı kullanımlar getirilerek yıl boyu kullanımını sağlamakamaçlanmaktadır.ayrıcaparkıniledeniz arasında ilişki kurulmaya çalışılmıştır. 19. Fırka ParkındayeralanbitkilerTablo4 deverilmiştir. Projenin bundan sonraki aşamasında bireşim (sentez) ve değerlendirme yapılarak örnek alana aitpeyzajtasarımprojesiçizilmiştir. Türkçe YalancıÇınarYapraklıAkçaağaç BeyazÇiçakliAtkestanesi KelebekÇalısı Erguvan BodurPalmiye SivriMeyveliDışbudak Ceviz GüveyKandili OyaAğacı Hanımeli TatarHanımeli AkDut SiyahSarkıkDut FıstıkÇamı AkKavak Kiraz

12 ) Salix)matsudana)Koide) Viburnum)tinus)L.) Wisteria)sinensis) Bireşim)ve)Tasarımın)Hazırlanması) Çevre)Çözümlemesi,)Program)Çözümlemesi,) İşlev)Diyagramı) Bu aşamada, çevresel etkilerin alandaki kullanımlar üzerine etkileri ile alanda var olan ve olası kullanımların birbirine olan etkileri çözümlenerek,alandabelirlenmişsorunlarailişkin çözümler aranmıştır. Bunun sonucunda, ham programdayerverilenkullanımlardanhangilerine kesin olarak yer verilebileceği belirlenerek alana ilişkin gereksinim) programı hazırlanmıştır. Oluşturulan gereksinim programında yer alan elemanları işlevlerine göre gruplandırılarak program) çözülmesi) (analizi) yapılmış ve bu çözümleme doğrultusunda işlev) diyagramı hazırlanmıştır(şekil4). Leke)Diyagramı)(Alan)Strüktür)Diyagramı)) İşlevşemasındayeralanprogramelemanlarıalan içinde,birbirleriyleilişkileriveproporsiyondikkate alınarak uygun yerlere lekeler halinde ölçeksiz HelozonikSöğüt HerdemyeşilKartopu MorSalkım olarak yerleştirilmişlerdir. Diğer program elemanlarınınalaniçindedağılımınıgösterenleke diyagramı Şekil 5 de verilmiştir. Tasarım alanı, Tekirdağkentmerkezindeulaşımsorunuolmayan, yoğun kullanıma sahip, sahilde yer almaktadır. Kenthalkıtarafındanençokkullanılanmekanolan sahilde her yaş grubundan insanın dinlenmesine, eğlenmesine kısacası rekreasyonel aktivitelerde bulunmasına olanak sağlayacak bir mekan yaratılmaya çalışılmıştır. Öncelikli olarak sahilde bulunanbarışveözgürlükparkıileilişkikurularak iki mekanın birleştirilmesi ve yaya hareketliliğinin devamlılığısağlanmıştır.alanagiriş3farklıyerden sağlanmıştır. Bunlardan ilki kent merkezinden gelenleri karşılamak amacı ile verilmiştir. İkinci giriş, konut alanlarının olduğu bölümden döşemede su etkisi verecek farklı malzeme kullanımı ile denize doğru yönelme sağlanmıştır. Üçüncügirişiselimandanalanaulaşımısağlamak amacı ile verilmiştir. Bu ana kullanımların hepsi estetik ve işlevsel bitkilendirme ile desteklenerek kentin açıkyyeşil alanına katkı sağlanmaya çalışılmıştır. Şekil4.Alanaaitişlevşeması 105

13 Figure4.FunctionDiagram Şekil5.Alanaaitlekediyagramı Ön)proje)(Avan)Proje)) Leke diyagramında lekeler halinde gösterilen kullanımların, proje üzerine ölçekli olarak aktarılması ve biçimlendirilmesiyle alana ilişkin taslakyadaönprojeanlamınagelen AvanProje" hazırlanmıştır. Alana ilişkin Avan Proje Şekil 6 de verilmiştir. Hazırlanan öneri projenin temel noktasını araç trafiğinin olmadığı, yaya öncelikli bir tasarım oluşturmuştur. Bugünkü hali ile alanda, araçlar yayaların rahat ve güvenli bir ortamda olmalarını etkilemektedirler. Bu nedenle alan araç trafiğine kapatılmıştır.barışveözgürlükparkıilebütünlüğü sağlayanaksüzerinde,yazboyukullanılanvesert zeminüzerindebulunandüzensizvedermeçatma satış birimlerinin kötü görüntülerini ortadan kaldırmaya yönelik bir mekan düzenlemesi Figure5.Conceptplan yapılmıştır. Kentin önemli etkinliklerinden olan kirazfestivalindekullanılmakamacıilesertzemin ve sahneye tasarımda yer verilmiştir. Ayrıca sahil boyuncadenizileilişkiliolarakbiryayagezintiyolu (promenad alanı), iskele ve balık restoranı tasarlanmıştır. Bunun dışında yayaların dinlenmesi için açık kapalı oturma alanları ile çocuklariçinoyunalanınayerverilmiştir.çalışma alanınındolguolmasıbitkikullanımınısınırlamıştır. Park alanının sınırlarına dahil edilen sert zemin kaya dolgu olduğu için bu alanda derin kök yapısına sahip olmayan çalılar ile yer örtücü bitkilerkullanılmasıöngörülmüştür.anacaddeile çalışma alanı arasında bulunan mevcut boylu ağaçlar ve çalıların konumları Google Earth görüntüsüiletespitedilerekkorunmuştur. ProjeninçevreileilişkisinigörebilmekiçinGoogle EarthgörüntüsüileprojeçakıştırılarakŞekil7elde edilmiştir. 106

14 Şekil6.19.FırkaParkıAvanProjesi Figure6.19.FırkaPreliminaryProject

15 Tekirdağ)Ziraat)Fakültesi)Dergisi) Çinkılıç))ve)ark.,))2014)11)(2)) Şekil7.AvanProjeningooglegörüntüsüileçakıştırılması Figure7.OverlayProjectwithgooglemaps SonuçveÖneriler SonyıllardaTekirdağkentindenetolarakgözlenen fiziksel değişim süreci, kentin görsel kimliğini olumsuz etkilemiştir. Genel olarak bakıldığında belirli bir fonksiyonun öne çıkıp kent kimliğini oluşturmadığı ve çeşitli fonksiyonların bir arada bulunduğu görülmektedir. Kent, gelişigüzel yapılanmalar ve rastgele seçilmiş donatı elemanlarıylakarmaşıkbirşehirhalinialmıştır. Özellikle Tekirdağ kent merkezinde son yıllardaki konutlaşma ve birim alana daha fazla konut inşa ederek rant elde etme isteği yapı adalarının yoğunlaşmasına açıkpyeşil alan miktarının azalmasına neden olmaktadır. Genellikle yapı adaları ve yollar arasında kalan açık alanlar, yeşil alana dönüştürülmekte; mahalle, semt ve kent bütününe hitap etmekten yoksun cep parkları oluşturulmaktadır. Kamuya ait yeşil alanların çoğunda özellikle bitkiler gelişigüzel, işlevsel ve estetikamaçlargözardıedilerekkullanılmışlardır. Bitkiseluygulamalargibiyapısaluygulamalarında peyzajtasarımilkeleriylebağdaştığısöylenemez. 2 Kent genelinde toplam m xpark alanı bulunmaktadır. Mahalle ölçeğinde en çok park 2 alanı Hürriyet Mahallesinde m dir. Hürriyet Mahallesi sınırları içerisinde yer alan m olan Barış ve Özgürlük Parkı Tekirdağ kentinintekbüyükparkıdır.taşımakapasitesive büyüklüğü açısından semt parkının özelliklerini 108 taşıyan bu park, göstermemektedir. kent parkı nitelikleri Genel olarak parklarının kalite kriterleri ulaşılabilirlik, aktivite çeşitliliği, farklı yaş gruplarına hitap etmesi, her mevsim kullanılabilir olması, güvenli ve bakımlı olması şeklinde sıralanabilir. Tekirdağ kent bütününe bakıldığında kalite kriterlerinin pek çoğuna uyulmadığı söylenebilir. Kent halkının rekreasyonel aktivitelerine cevap verebilecek fonksiyonlara sahip her mevsim kullanılabilecek nitelikte park bulunmamaktadır. Kentin en küçük birimi olan mahalle birimine bile hizmet edebilecek nitellikte park bulunduğu söylenemez. Kentin en büyük parkı olan Barış ve Özgürlük Parkı kullanım çeşitliliği bakımından ve yeşil alanının çok olması açısından en iyi örnek olarak değerlendirilebilir. BunundışındayineHürriyetmahallesindeyeralan SüleymanPaşaParkıdafarklıyaşgruplarınahitap edebilecek donatılara sahip olması bakımından olumlubirörnektir. Sahildeyeralanvealanolarakkentinikincibüyük 2 parkı 19. Fırka Parkıdır (13178 m ). Park kent halkının erişebileceği mesafede sahilde bulunmaktadır.parkınyapılanöneripeyzajprojesi ileatılhaldebulunansertzeminindeparksınırları 2 içine dahil edilmiş (30275 m ), her mevsim kullanılabilir bir mahalle parkı haline dönüştürülmüştür.

16 Kaynaklar( Akdoğan, G Kuruçeşme Parkı. Peyzaj Mimarlığı Dergisi92:3. Anonim, 2002.Tekirdağ İli 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı ve Raporları, Tekirdağ Belediyesi,PromerPlanlama. Bakan, K., ve Konuk, G Türkiye de Kentsel Dış Mekanların Düzenlenmesi, TÜBİTAK YAE Yayın No: U5. BedimoVRungA.L.,Mowen,A.J.andCohen,D.A The significance of parks to physical activity and public health a conceptual model. American Journal ofpreventivemedicine28(2s2): ). Butler, G.D Introduction to Community Recreation. McGraw Hill Book Company, Inc., New York. Chiesura A The role of urban parks for the sustainable city. Landscape and Urban Planning 68: Grahn, P. and Stigsdotter, U.A Landscape planningandstres.urbanfor.urbangreen.2(2003): Oğuz, D Kent Parkı Kavramı Yönünden Ankara Kent Parklarının Kullanım Olgusu Üzerinde Bir Araştırma. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı anabilim Dalı, (Basılmamış). Önder, S Konya Kenti Açık Yeşil Alan Sisteminin Saptanması Üzerinde Bir Araştırma. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj MimarlığıanabilimDalı,(Basılmamış). Özdemir A., Katılımcı kentli kimliğinin oluşumundakamusalyeşilalanlarınrolü:ankarakent parklarıörneği.süleymandemirelüniversitesiorman FakültesiDergisiSeri:A,1:144V153. SoleckiW.D.andWelchJ.M.1994.Urbanparks:green spacesorgreenwalls?landscapeandurbanplanning 32:93V106. Tanrıverdi, F Peyzaj Mimarlığı (Bahçe Sanatının Temel İlkeleri ve Uygulama Metotları. Atatürk ÜniversitesiBasımevi. Tümer,S. Rekreasyon Tesislerinin Ölçütleri. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, Planlama Dairesi Başkanlığı, Ankara,1976. Türel, D.G., Ankara Kenti Yeşil Alan Kullanım Etkinliklerinin Bugünkü Durum ve Yeterliliği İçin Alınması Gereken Önlemler. Doktora Tezi. A.Ü Fen BilimleriEnstitüsüPeyzajMimarlığıAnaBilimDalı. Yılmaz, H. ve S.Yılmaz, Peyzaj Mimarlığında Tasarım Süreci ve Proje Örnekleri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Yayınları No: 218, 106s. Korkut, A.B., Peyzaj Mimarlığı. Hasad Yayıncılık, İstanbul,167s. Özkan, B., E.Küçükerbaş, A. Kaplan, ve N. Aslan, ÜlkemizdePeyzajDüzenlemeÇalışmalarındaTasarım Süreci Açısından Gözlenen Sorunların Bademler Mahmut Türkmenoğlu Parkı Örneğinde Çözüm OlanaklarıÜzerindeAraştırmalar.E.Ü.ZiraatFakültesi PeyzajMimarlığıBölümü,Bornova,29s. ( 109

Tekirdağ&Ziraat&Fakültesi&Dergisi&

Tekirdağ&Ziraat&Fakültesi&Dergisi& NamıkKemalÜniversitesi ISSN:1302*7050 TekirdağZiraatFakültesiDergisi JournalofTekirdagAgriculturalFaculty AnInternationalJournalofallSubjectsofAgriculture Cilt/Volume:10Sayı/Number:2Yıl/Year:2013 Sahibi/Owner

Detaylı

REKREASYON AMAÇLI KENTSEL YEŞİL ALANLARIN PLANLAMA İLKELERİ AÇISINDAN GIS ARACILIĞIYLA SORGULANMASI; TRABZON ÖRNEĞİ

REKREASYON AMAÇLI KENTSEL YEŞİL ALANLARIN PLANLAMA İLKELERİ AÇISINDAN GIS ARACILIĞIYLA SORGULANMASI; TRABZON ÖRNEĞİ REKREASYON AMAÇLI KENTSEL YEŞİL ALANLARIN PLANLAMA İLKELERİ AÇISINDAN GIS ARACILIĞIYLA SORGULANMASI; TRABZON ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Dr. Cenap SANCAR Arş. Gör. Ebru SİNAN Arş. Gör. Sanem ÖZEN TURAN Karadeniz

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ PLN 202 ŞEHİR PLANLAMA PROJESİ II FİNAL RAPORU

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ PLN 202 ŞEHİR PLANLAMA PROJESİ II FİNAL RAPORU T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ PLN 202 ŞEHİR PLANLAMA PROJESİ II FİNAL RAPORU EVKA 1 2005 Onur ACAR 2003516001 PLN 202 ŞEHİR PLANLAMA PROJESİ II FİNAL RAPORU

Detaylı

DEMO : Purchase from Yaşlı www.a-pdf.com Dostu Kent Amasya to remove the watermark

DEMO : Purchase from Yaşlı www.a-pdf.com Dostu Kent Amasya to remove the watermark DEMO : Purchase from Yaşlı www.a-pdf.com Dostu Kent Amasya to remove the watermark Şekil 4.7.9.11.7 Konut girişleri özel durumu olan engelli vatandaşların erişimlerine olanak sağlayacak nitelikte olmayıp

Detaylı

Peyzaj Mimarlığı çalışmalarında bitkisel materyalinin kullanımında, tasarım ilkeleri ile birlikte bitkilerin denrolojik özelliklerinin

Peyzaj Mimarlığı çalışmalarında bitkisel materyalinin kullanımında, tasarım ilkeleri ile birlikte bitkilerin denrolojik özelliklerinin Peyzaj Mimarlığı çalışmalarında bitkisel materyalinin kullanımında, tasarım ilkeleri ile birlikte bitkilerin denrolojik özelliklerinin ve ekolojik isteklerinin de dikkate alınması gerekir. Her bitki ölçü,

Detaylı

PROJE I DERSİ UYGULAMA VE TESLİM ASGARİ STANDARTLARI

PROJE I DERSİ UYGULAMA VE TESLİM ASGARİ STANDARTLARI PROJE I DERSİ UYGULAMA VE TESLİM ASGARİ STANDARTLARI Çalışma Konusu : Tek Konut Çevresi Peyzaj Tasarımı Ölçek : 1/100 Çalışma Alanı Büyüklüğü : 70x100 cm Çizim Tekniği : Bristol kağıdına el çizimi Devam

Detaylı

Sahile 1,5 km mesafe Köprüye 3 km mesafe

Sahile 1,5 km mesafe Köprüye 3 km mesafe Sahile 1,5 km mesafe Köprüye 3 km mesafe Beylerbeyi'nin eşsiz tarihi dokusu modern yaşamla buluşması Boğaza karşı, her yere yakın Yaşama hazır, hemen teslim Kaliteli yaşam Mahalle kültürü Her aileye göre

Detaylı

Tekirdağ Valiliği Tören ve Park Alanı Peyzaj Tasarım Süreci

Tekirdağ Valiliği Tören ve Park Alanı Peyzaj Tasarım Süreci Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Şişman ve ark, 2008 (2) Tekirdağ Valiliği Tören ve Park Alanı Peyzaj Tasarım Süreci E. E. Şişman A. Korkut B. Etli Namık Kemal Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Tekirdağ

Detaylı

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009 TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009 Araştırma, Antalya Merkez İlçe sınırları içinde kalan alanda gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı, Antalya Merkez İlçesi nde

Detaylı

PEYZAJ TASARIMI TEMEL ELEMANLARI

PEYZAJ TASARIMI TEMEL ELEMANLARI PEYZAJ TASARIMI TEMEL ELEMANLARI DERS 7 YAPISAL ELEMANLAR ALAN KULLANIM-TESVİYE-MERDİVENLER-RAMPALAR-DUVARLAR Yrd.Doç.Dr. Simay Kırca Merdiven Basamaklaryoladikolacakşekildedüzenlenmelidir. Mediven kenar

Detaylı

6.6 OFİSLER. 6.6.1 Ana Konular

6.6 OFİSLER. 6.6.1 Ana Konular 6.6 OFİSLER 6.6 OFİSLER 166 6.6 OFİSLER Başkent Lefkoşa İmar Planı alanında var olan ofis gelişmelerinin yaklaşık %94.1 i (sigorta, banka, finans, kamu idaresi ve mesleki hizmet) şehrin merkezinde toplanmıştır.

Detaylı

T.Ü.MİMARLIK FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ DERS PLANI

T.Ü.MİMARLIK FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ DERS PLANI Güncellenme: Temmuz 2015 T.Ü.MİMARLIK FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ DERS PLANI 1.YARIYIL PEM 105 Temel Tasarım I Z 2 2 3 4 PEM 103 Peyzaj Mimarlığına Giriş Z 2 2 3 6 PEM 107 Botanik Z 2 0 2 3 PEM 108

Detaylı

ERİŞİLEBİLİR ESENLER

ERİŞİLEBİLİR ESENLER ERİŞİLEBİLİR ESENLER İçindekiler; 1. Erişilebilirlik ve Erişilebilir Kent Kavramı 2) Esenler İlçesinde Erişilebilirlik (Erişilebilir Esenler) 2.1. Erişilebilir Mahalle (Yavuz Selim Mahallesi) 2.2. Erişilebilir

Detaylı

* Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

* Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü KENT AÇIK ALAN SİSTEMİNDE ÖNEMLİ BİR ELEMAN; KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DIŞ MEKANLARI Çiğdem KAPTAN AYHAN *1, Abdullah KELKİT *, Füsun ERDURAN * * Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Detaylı

Planlama Kademelenmesi II

Planlama Kademelenmesi II Planlama Kademelenmesi II İMAR PLANLAMA SÜRECİ İmar Planı Elde Etme Yolları İmar planları İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği nde tanımlanan niteliklere

Detaylı

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185 Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Mesleki Denetimde Çevresel Etki Değerlendirmesi Çekince Raporu Projenin adı: Residence Tower Müellifi:

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 ENDÜSTRİYEL YAPININ YENİLİKÇİ VE BİLGİ ODAKLI DÖNÜŞÜMÜNÜN BURSA ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ PROJE RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-01-b-3b / K19-d-02-a-4a PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

DEMO : Purchase from Yaşlı www.a-pdf.com Dostu Kent Amasya to remove the watermark

DEMO : Purchase from Yaşlı www.a-pdf.com Dostu Kent Amasya to remove the watermark DEMO : Purchase from Yaşlı www.a-pdf.com Dostu Kent Amasya to remove the watermark Şekil 4.7.9.6.2 Mahallede yer alan mahalle içi ve mahalleye girişi sağlayan yollar 8-10 m civarında olup, kullanım açısından

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-02-a-3a / K19-d-02-a-4b PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

VELİMEŞE MAHALLESİ 525 ADA 1 VE 2 PARSELLER İLE 526 ADA 1 VE 2 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU

VELİMEŞE MAHALLESİ 525 ADA 1 VE 2 PARSELLER İLE 526 ADA 1 VE 2 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU VELİMEŞE MAHALLESİ 525 ADA 1 VE 2 PARSELLER İLE 526 ADA 1 VE 2 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU PLANLAMA ALANI : Planlama alanı; Tekirdağ ili, Ergene ilçesi,

Detaylı

PM-401 PROJE I DERS PROGRAMI PROJE KONUSU: GAR BİNASI VE ÇEVRESİ PEYZAJ DÜZENLEME ÇALIŞMASI

PM-401 PROJE I DERS PROGRAMI PROJE KONUSU: GAR BİNASI VE ÇEVRESİ PEYZAJ DÜZENLEME ÇALIŞMASI PM-401 PROJE I DERS PROGRAMI PROJE KONUSU: GAR BİNASI VE ÇEVRESİ PEYZAJ DÜZENLEME ÇALIŞMASI PROJEDE İSTENİLENLER Sörvey Leke Diyagramı 1/500 Ölçekli Avan Proje 1/200 Ölçekli Kesin Proje 1/200 Ölçekli Plantasyon

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ PEYZAJ DÜZENLEME PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ PEYZAJ DÜZENLEME PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ PEYZAJ DÜZENLEME PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda uygun görülmüştür. İÇİNDEKİLER

Detaylı

EDİRNE İLİ MERKEZ İLÇE YEŞİL ALAN SİSTEMİNİN PEYZAJ MİMARLIĞI İLKELERİ YÖNÜNDEN İRDELENMESİ* Bahar ETLİ**

EDİRNE İLİ MERKEZ İLÇE YEŞİL ALAN SİSTEMİNİN PEYZAJ MİMARLIĞI İLKELERİ YÖNÜNDEN İRDELENMESİ* Bahar ETLİ** Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Dergisi B Serisi, Cilt 3, No 1, 47-59, 2002 ISSN 1302 647X EDİRNE İLİ MERKEZ İLÇE YEŞİL ALAN SİSTEMİNİN PEYZAJ MİMARLIĞI İLKELERİ YÖNÜNDEN İRDELENMESİ* Bahar ETLİ**

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ OCAK-2017 1 İÇİNDEKİLER 1. TALEP... 3 1.1. REKREASYON ALANI

Detaylı

NAZIM İMAR PLANI GÖSTERİMLER

NAZIM İMAR PLANI GÖSTERİMLER EK-1ç NAZIM İMAR PLANI GÖSTERİMLER SINIR SEMBOL TARAMA ALAN RENK KODU (RGB) SINIRLAR İDARİ SINIRLAR KÖY SINIRI PLANLAMA SINIRLARI MEVCUT PLANDAKI DURUMU KORUNACAK ALAN SINIRI K YENİDEN DÜZENLENECEK ALAN

Detaylı

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih:

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: 11.01.2016 Sayı: 16.16.0011 YILDIRIM BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ NE BURSA Yıldırım İlçesi, Mevlana ve Ulus Mahalleleri sınırlarındaki yaklaşık 14 ha lık Riskli

Detaylı

PEYZAJ TASARIM SÜRECİNİN ÜÇKÜMBETLER PARKI ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ

PEYZAJ TASARIM SÜRECİNİN ÜÇKÜMBETLER PARKI ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 30 (2), 177-186, 1999 PEYZAJ TASARIM SÜRECİNİN ÜÇKÜMBETLER PARKI ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ Sevgi YILMAZ 1 Hasan YILMAZ 1 ÖZET : Peyzaj tasarım çalışmalarında hedef, çalışma

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ÇINARLI MAHALLESİ, 1507 ADA 102 PARSEL İLE 8668 ADA 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI --------------------

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ÇINARLI MAHALLESİ, 1507 ADA 102 PARSEL İLE 8668 ADA 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI -------------------- İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ÇINARLI MAHALLESİ, 1507 ADA 102 PARSEL İLE 8668 ADA 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI -------------------- PLAN AÇIKLAMA RAPORU Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI Adres:

Detaylı

3568 ADA, SAYILI PARSELLER İLE 3570 ADA SAYILI PARSELLER VE TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

3568 ADA, SAYILI PARSELLER İLE 3570 ADA SAYILI PARSELLER VE TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI İSTANBUL İLİ, GAZİOSMANPAŞA İLÇESİ, FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ, 3568 ADA, 1-2-3-4-5-6 SAYILI PARSELLER İLE 3570 ADA 22-23 SAYILI PARSELLER VE TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

Detaylı

bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici

bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici KALİTELİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAMA ve ÇALIŞMA MEKANLARI AMACINA İLİŞKİN EYLEMLER (Kısa Vade) 1 MEKANSAL ORGANİZASYON

Detaylı

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU A. PLANLAMA TANIMI Planlama alanı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ 1264 ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

Yaşadığımız çağa göre; duygusal, ruhsal, zihinsel (entelektüel), toplumsal mesleki ve fiziksel olarak sağlıklı olma hali olarak açıklanabilir.

Yaşadığımız çağa göre; duygusal, ruhsal, zihinsel (entelektüel), toplumsal mesleki ve fiziksel olarak sağlıklı olma hali olarak açıklanabilir. SAĞLIKLI KENTLERDE FİZİKSEL AKTİVİTELER Sağlığın Tanımı : Yaşadığımız çağa göre; duygusal, ruhsal, zihinsel (entelektüel), toplumsal mesleki ve fiziksel olarak sağlıklı olma hali olarak açıklanabilir.

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Tarih: 24.02.2011 Sayı: 2011/0244 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Konu: 24.01.2011 tarihinde askıya çıkarılan EYÜP İlçesi, Rekreasyon Alanı

Detaylı

Bitkilerle Alan Oluşturma -1

Bitkilerle Alan Oluşturma -1 Bitkilerle Alan Oluşturma -1 Peyzaj Mekanlarının 3 Temel Elemanı Yüzey Zemin Düzlemi: Mekanın tabanını oluşturur. Mekanın diğer elemanları bu tabanın üzerinde yer alır.örneğin üstünde hiçbir bitki veya

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ÇINARLI MAHALLESİ, 1507 ADA 102 PARSEL İLE 8668 ADA 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ --------------------

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ÇINARLI MAHALLESİ, 1507 ADA 102 PARSEL İLE 8668 ADA 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ -------------------- İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ÇINARLI MAHALLESİ, 1507 ADA 102 PARSEL İLE 8668 ADA 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ -------------------- PLAN AÇIKLAMA RAPORU Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR

Detaylı

SULTANBEYLİ NİN YENİ CAZİBE MERKEZİYLE TANIŞMAYA, HAYATINIZI DAHA KONFORLU YAPMAYA, HAYALLERİNİZİ YAŞAMAYA HAZIR MISINIZ?

SULTANBEYLİ NİN YENİ CAZİBE MERKEZİYLE TANIŞMAYA, HAYATINIZI DAHA KONFORLU YAPMAYA, HAYALLERİNİZİ YAŞAMAYA HAZIR MISINIZ? SULTANBEYLİ NİN YENİ CAZİBE MERKEZİYLE TANIŞMAYA, HAYATINIZI DAHA KONFORLU YAPMAYA, HAYALLERİNİZİ YAŞAMAYA HAZIR MISINIZ? TÜM BEKLENTİLERİNİZE EN İYİ YANITLARI BULACAĞINIZ PROJE, SULTANBEYLİ EMLAK KONUTLARI;

Detaylı

OKUL BAHÇELERİ DÜZENLEME İLKELERİ, İHTİYAÇ PROGRAMLARI AÇIKLAMALARI VE ÖRNEK PROJELER. (Ek 1)

OKUL BAHÇELERİ DÜZENLEME İLKELERİ, İHTİYAÇ PROGRAMLARI AÇIKLAMALARI VE ÖRNEK PROJELER. (Ek 1) OKUL BAHÇELERİ DÜZENLEME İLKELERİ, İHTİYAÇ PROGRAMLARI AÇIKLAMALARI VE ÖRNEK PROJELER (Ek 1) 1 OKUL BAHÇELERİ DÜZENLEME İLKELERİ, İHTİYAÇ PROGRAMLARI AÇIKLAMALARI VE ÖRNEK PROJELER Çağımızda eğitim ve

Detaylı

ARTVİN KENTİNDE YEŞİL ALANLARIN YETERLİLİK BAKIMINDAN İRDELENMESİ

ARTVİN KENTİNDE YEŞİL ALANLARIN YETERLİLİK BAKIMINDAN İRDELENMESİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon ARTVİN KENTİNDE YEŞİL ALANLARIN YETERLİLİK BAKIMINDAN İRDELENMESİ A. Yavuz 1, Z.

Detaylı

MANİSA İLİ KIRKAĞAÇ İLÇESİ ŞAİREŞREF MAHALLESİ ADA NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

MANİSA İLİ KIRKAĞAÇ İLÇESİ ŞAİREŞREF MAHALLESİ ADA NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1-) PLANLAMA ALANININ TANIMI a.) COĞRAFİ KONUM, NÜFUS ve İDARİ YAPI Kırkağaç, Manisa nın kuzey batısında, İzmir-Bandırma demiryolu üzerindedir. Manisa ya uzaklığı 79 km. dir. Denizden yüksekliği 100 m

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- rh ıo X / bzlab Konu: Serik Karadayı Mahallesi NİP değ. EXP02016 O l fc/1

Detaylı

FİZİKSEL AKTİVİTE VE AKTİF YAŞAMIN DESTEKLENMESİ

FİZİKSEL AKTİVİTE VE AKTİF YAŞAMIN DESTEKLENMESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ FİZİKSEL AKTİVİTE VE AKTİF YAŞAMIN DESTEKLENMESİ BURSA KENTİ VE PASİF YEŞİL ALANLARIN AKTİF KULLANIM MEKANLARINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ A.Nalan FİDAN Bursa

Detaylı

H+Bredgatan H+ BREDGATAN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ. Erik Giudice Architects sunar. Helsingborg, İsveç

H+Bredgatan H+ BREDGATAN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ. Erik Giudice Architects sunar. Helsingborg, İsveç Görseller: EGA H+ BREDGATAN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ Helsingborg, İsveç İsveç in en iddialı planlama ve kentsel dönüşüm projelerinden biri olan H+ projesi, Helsingborg kentinin güney kısımlarının mavi-yeşil

Detaylı

Harita 1:Planlama alanına ait uydu görüntüsü (uzak)

Harita 1:Planlama alanına ait uydu görüntüsü (uzak) MANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİ ÖĞRETMEN EVİ ÖNÜ VE ÇEVRESİ FARKLI SEVİYELİ KAVŞAK DÜZENLEMESİNE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİ ÖĞRETMENEVİ

Detaylı

Bodrum yeni parklar ve sosyal alanlar kazanıyor

Bodrum yeni parklar ve sosyal alanlar kazanıyor Bodrum yeni parklar ve sosyal alanlar kazanıyor Bodrum Belediyesi, yarımada genelinde çocuk oyun gruplarının da yer aldığı; dinlenme, yürüyüş, bisiklet ve spor alanlarından oluşan yeşilliklerle kaplı park

Detaylı

BİTKİ KULLANIMI YRD.DOÇ.DR. DOĞANAY YENER

BİTKİ KULLANIMI YRD.DOÇ.DR. DOĞANAY YENER BİTKİ KULLANIMI YRD.DOÇ.DR. DOĞANAY YENER İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bitki Materyali ve Yetiştirme Tekniği Anabilim Dalı BAHÇE PLANI VE BİTKİLENDİRME PROGRAMI Bahçe

Detaylı

ZEMİN ELEMANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İSTANBUL PARK VE BAHÇELERİ NDEN ÖRNEKLER

ZEMİN ELEMANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İSTANBUL PARK VE BAHÇELERİ NDEN ÖRNEKLER MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKİM 2010-DÜZCE ZEMİN ELEMANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İSTANBUL PARK VE BAHÇELERİ NDEN ÖRNEKLER Yıldız AKSOY 1 Şevki KOCABAŞ 1 Erol EKİNCİ

Detaylı

KTÜ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÇEVRE TASARIM PROJE IV

KTÜ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÇEVRE TASARIM PROJE IV KTÜ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ 2017-2018 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÇEVRE TASARIM PROJE IV KONU: Verilen plan sınırları içinde Trabzon ili kent merkezinde eski adıyla Karagöz Meydanı olarak anılan (şu anda

Detaylı

Sayı : 90852262-301.03-2 ^ - 3 <33/07/2015 Konu: Kaş, Belenli Mah. 101 ada 585, 586, 857 p. (Eski 101 ada 466 p.) NİP BAŞKANLIK MAKAMINA

Sayı : 90852262-301.03-2 ^ - 3 <33/07/2015 Konu: Kaş, Belenli Mah. 101 ada 585, 586, 857 p. (Eski 101 ada 466 p.) NİP BAŞKANLIK MAKAMINA (jj \ % \ ı c - i ;!\ ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ ' N*' / İm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı EXP02oış Planlam a Şube M üdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-2 ^ - 3

Detaylı

TMDULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ

TMDULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ TMD TEKİRDAĞ KENT HALKININ PARKLAR HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ 1 DETERMINATION OF OPINIONS OF PEOPLE ABOUT PARKS IN TEKIRDAĞ Elif Ebru ŞİŞMAN 1, Murat ÖZYAVUZ 1 1 Namık Kemal Üniversitesi, Güzel

Detaylı

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama 1 Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/304-305 Osmangazi/BURSA

Detaylı

MİMARİ RAPOR

MİMARİ RAPOR 5 3 7 2 6 MİMARİ RAPOR MAHALLE Mahalle, kendisini oluşturan özel mekan, kamusal mekan ve yarı kamusal mekan dağılımlarının kesin sınırlarla ayrışmadığı, mekanlar arası sosyal etkileşimin her alanda var

Detaylı

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI... 2 2 MEVCUT PLAN DURUMU...

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü V V V exp02016 Sayı : 9 0 8 5 2 2 6 2-3 0 1.0 3 -^ ^ ) / 0^/1 2 /2 0 1 5 Konu: Konyaaltı, 6431

Detaylı

KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ 1.1. İstanbul Batı Yakası nda dengesiz bir şekilde yığılmış mekansal, ekonomik, çevresel ve sosyal işleyişin Doğu Yakası nda dengelenerek iyileştirilmesini

Detaylı

BORNOVA (İZMİR) 3720 ADA, 5 (2,3,4) PARSEL NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

BORNOVA (İZMİR) 3720 ADA, 5 (2,3,4) PARSEL NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1-ALANIN TANIMI Planlama alanı; İmar Planı değişikliği yapılan alan, İzmir İli, Bornova İlçesi sınırları içerisindedir. Bornova İlçesi İzmir İlinin merkezinde yer alan bir ilçe konumundadır.(şekil 1,2).

Detaylı

Koşuyolu Mahallesi Proje Sınırları

Koşuyolu Mahallesi Proje Sınırları Vizyon Sağlıklı Kent Planlaması kapsamında, Mahalle planlaması yaparak mahalleye yönelik eğitim, konut,yeşil alanlar,ticari alanlar ve toplum güvenliği gibi yaşam kalitesini etkileyen konularda sağlıklı

Detaylı

OTOPARK POLİTİKALARI

OTOPARK POLİTİKALARI TÜRKİYE SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ DENİZLİ BULUŞMASI OTURUM: SAĞLIKLI KENTLERDE ULAŞIM POLİTİKALARI OTOPARK POLİTİKALARI Konuşmacı: Mustafa DÜNDAR OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANI OTOPARK POLİTİKALARI Sağlık,

Detaylı

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2011-2012 TRABZON KENTİ STADYUM VE YAKIN ÇEVRESİ TASARIM PROJESİ 47661

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2011-2012 TRABZON KENTİ STADYUM VE YAKIN ÇEVRESİ TASARIM PROJESİ 47661 1.GİRİŞ Çalışma alanı Trabzon kentinde yer alan İnönü Mahallesi ndeki Stadyum ve Yakın Çevresini kapsamaktadır. Stadyum ve yakın Çevresine baktığımızda; Numune Hastanesi, Trabzon Lisesi, Endüstri Meslek

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

Çankaya/Alacaatlı da Konut Yapısı Ada 1 Parsel ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME RAPORU

Çankaya/Alacaatlı da Konut Yapısı Ada 1 Parsel ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME RAPORU Çankaya Belediyesi 64451 Ada 1 parsel için hazırlanan 57490.82 m 2 inşaat alanına sahip konut projesi, Projenin Adı : 64451 / 1 de Konut Yapısı Yeri : Çankaya / Alacaatlı Parsel Alanı : 18190 m 2 Emsal

Detaylı

Peyzaj Mimarlığı çalışmalarında bitkisel materyalinin kullanımında, tasarım ilkeleri ile birlikte bitkilerin denrolojik özelliklerinin

Peyzaj Mimarlığı çalışmalarında bitkisel materyalinin kullanımında, tasarım ilkeleri ile birlikte bitkilerin denrolojik özelliklerinin Peyzaj Mimarlığı çalışmalarında bitkisel materyalinin kullanımında, tasarım ilkeleri ile birlikte bitkilerin denrolojik özelliklerinin ve ekolojik isteklerinin de dikkate alınması gerekir. Her bitki ölçü,

Detaylı

TARSUS (MERKEZ) MUHTELİF BÖLGELER 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

TARSUS (MERKEZ) MUHTELİF BÖLGELER 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU TARSUS (MERKEZ) MUHTELİF BÖLGELER 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MEVCUT DURUM TESPİTİ VE KAPSAM Tarsus (Mersin) Nazım İmar Planı Revizyonu 02.10.2012 tarihinde Tarsus

Detaylı

BÜYÜYEN KENTLERDE YEŞİL ALANLARIN KONUMU VE GELECEĞİ: KAHRAMANMARAŞ ÖRNEĞİ

BÜYÜYEN KENTLERDE YEŞİL ALANLARIN KONUMU VE GELECEĞİ: KAHRAMANMARAŞ ÖRNEĞİ BÜYÜYEN KENTLERDE YEŞİL ALANLARIN KONUMU VE GELECEĞİ: KAHRAMANMARAŞ ÖRNEĞİ Hakan DOYGUN Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 46100 Kahramanmaraş ÖZET Bu çalışma

Detaylı

istasyonkentseldonusum pbx istasyonkentseldonusum istasyonkentseldonusum

istasyonkentseldonusum pbx  istasyonkentseldonusum istasyonkentseldonusum HANE HALKI ANKETİ +90 342 211 12 00 pbx www.istasyonkentseldonusum.com bilgi@istasyonkentseldonusum.com istasyonkentseldonusum istasyonkentseldonusum istasyonkentseldonusum Kentsel Dönüşüm Ofisi Çakmak

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:23.07.2014 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ ÖZEL ŞAHIS MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP

Detaylı

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU A. TANIMI Planlama alanı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik

Detaylı

Çanakkale Kent Parklarının Yaşam Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Çanakkale Kent Parklarının Yaşam Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Çanakkale Kent Parklarının Yaşam Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Alper Sağlık 1* Abdullah Kelkit 1 1 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 17020/Çanakkale. * Sorumlu yazar:

Detaylı

TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma Projesi MEVCUT VE POTANSİYEL YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARI İÇİN YÖNETİM PLAN MODELİ GELİŞTİRME

TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma Projesi MEVCUT VE POTANSİYEL YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARI İÇİN YÖNETİM PLAN MODELİ GELİŞTİRME TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma Projesi MEVCUT VE POTANSİYEL YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARI İÇİN YÖNETİM PLAN MODELİ GELİŞTİRME Müşteri Kamu Kurumu : T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Yürütücü kuruluş :

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ GSTMF l MİMARLIK BÖLÜMÜ. MMR401 MİMARİ TASARIM V Yürütücüler: Emel Akın, Mete Öz

ATILIM ÜNİVERSİTESİ GSTMF l MİMARLIK BÖLÜMÜ. MMR401 MİMARİ TASARIM V Yürütücüler: Emel Akın, Mete Öz ATILIM ÜNİVERSİTESİ GSTMF l MİMARLIK BÖLÜMÜ MMR401 MİMARİ TASARIM V Yürütücüler: Emel Akın, Mete Öz ATATÜRK BULVARI / ZAFER MEYDANI FİKİR PROJESİ ve MİMARİ PROJE Amaç Kent belleği, toplumsal ve kültürel

Detaylı

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR İsmail ERTEN Çanakkale bölgesi düz damlı ve kırma çatılı yapılar dağılım Çanakkale kentinin yerleşim alanlarının 1. dönem dağılışı 1462-1500 Çanakkale

Detaylı

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR İLİ, BANDIRMA BELEDİYESİ YENİMAHALLE 19K-19L Nazım İmar Planı Paftası 1038 ada 52-125-139-140-141 prs.,1042 ada 5-6-16-17 prs., 1043 ada 1-10 prs., 1045 ada 53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65

Detaylı

Cumhuriyet Dönemi nde ;

Cumhuriyet Dönemi nde ; O Orta Asya Türklerinin bahçe düzenlemeleri hakkındaki bilgilerimiz oldukça kısıtlıdır. Bunun en büyük nedeni belki de Türklerin mekan olusturmada toprak, kerpic gibi cabuk dağılan malzeme kullanmalarının

Detaylı

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır.

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU: Kapsam: Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Bursa İli, Gemlik İlçesi, Yeni Mahallesinde, H22-A-09-A-1-C, pafta, 956, 957 nolu imar adaları ile çevresini

Detaylı

Peyzaj Tasarımına Giriş (MMR 215) Ders Detayları

Peyzaj Tasarımına Giriş (MMR 215) Ders Detayları Peyzaj Tasarımına Giriş (MMR 215) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Peyzaj Tasarımına Giriş MMR 215 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ESTETİK KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ESTETİK KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ESTETİK KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ( 14/10/2014 tarih ve 316 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile yürürlüğe girmiştir.)

Detaylı

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU TEKİRDAĞ- MALKARA G-17-b-13-b PAFTA Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İlçemiz Yenimahalle,

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI TEZ AŞAMASI DERS AŞAMASI ANABİLİM DALI BİLİM DALI / PROGRAMI Yüksek Lisans Programı 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI I. YARIYIL / GÜZ II. YARIYIL / BAHAR Kodu Dersin Adı Türü T U L Kredi AKTS

Detaylı

Birlik Parkı. Tahir AKYÜREK. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı

Birlik Parkı. Tahir AKYÜREK. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Birlik Parkı Birlik Parkı Değerli hemşehrilerim, Çiçek Gibi Bir Konya sloganıyla Konya genelinde yaptığımız yeşil alan çalışmalarımız kapsamında 2005 yılında hizmete sunduğumuz Birlik Parkı, kısa sürede

Detaylı

BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 19M

BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 19M BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 723 ADA 337 PARSEL (ESKİ 723 ADA 336-164 PARSEL) 1/5000 19M 2016 1 2 1. Planlama Alanı Tanımı Planlama alanı

Detaylı

TASARIM STÜDYOSU I C GRUBU Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Yrd.Doç.Dr.Işıl Kaymaz 2016, Basılmamış ders notları Lütfen

TASARIM STÜDYOSU I C GRUBU Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Yrd.Doç.Dr.Işıl Kaymaz 2016, Basılmamış ders notları Lütfen TASARIM STÜDYOSU I C GRUBU Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Yrd.Doç.Dr.Işıl Kaymaz 2016, Basılmamış ders notları Lütfen kaynak göstermeden alıntı yapmayınız. Dersin amacı Temel

Detaylı

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı

www

www HUZURLU BİR HAYAT EVİNİZDEN BAŞLAR 2 1 7.400 m² alan üzerine ayrık nizam 3 blok toplamda 60 daire şeklinde inşa edilecek olan Hanedan Konakları şehrin gürültüsünden uzak, manzara ve doğayı karşısına alan

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA İ20 ve İ21 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ OCAK-2017 1 İÇİNDEKİLER 1. TALEP... 3 1.1. DURSUNBEY

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü / «i.» a' *8 T.C. \ 1 * * V W - İ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Exp İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- Konu: Muratpaşa 872 ada 34 parsel NİP.

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ I. ÖĞRETİM EĞİTİM PLANI

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ I. ÖĞRETİM EĞİTİM PLANI T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ I. ÖĞRETİM EĞİTİM PLANI I. SINIF I. YARIYIL (GÜZ) 1001001012017 Şehircilik Projesi I 4 4 6 10 Z 1001001032017 Çizim Teknikleri

Detaylı

TOPLU KONUT UYGULAMALARININ DIŞ MEKAN TASARIM İLKELERİ AÇISINDAN İRDELENMESİ: ADANA SEYHAN VE YÜREĞİR İLÇELERİ ÖRNEĞİ

TOPLU KONUT UYGULAMALARININ DIŞ MEKAN TASARIM İLKELERİ AÇISINDAN İRDELENMESİ: ADANA SEYHAN VE YÜREĞİR İLÇELERİ ÖRNEĞİ Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl:2010 Cilt:223 TOPLU KONUT UYGULAMALARININ DIŞ MEKAN TASARIM İLKELERİ AÇISINDAN İRDELENMESİ: ADANA SEYHAN VE YÜREĞİR İLÇELERİ ÖRNEĞİ The Assessment Of Cluster Housıngs In

Detaylı

Araştırma Makalesi. www.ziraat.selcuk.edu.tr/ojs Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (1): (2011) 90-95 ISSN:1309-0550

Araştırma Makalesi. www.ziraat.selcuk.edu.tr/ojs Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (1): (2011) 90-95 ISSN:1309-0550 Araştırma Makalesi www.ziraat.selcuk.edu.tr/ojs Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (1): (2011) 90-95 ISSN:1309-0550 Aksaray Kenti Açık-Yeşil Alanlarının Nitelik ve Nicelik Yönünden

Detaylı

2002 yılında kurulan firmamız peyzaj düzenleme, yeşil alanların bakım onarımı ve otomatik sulama sistemleri alanlarında, teknolojik, ekolojik ve

2002 yılında kurulan firmamız peyzaj düzenleme, yeşil alanların bakım onarımı ve otomatik sulama sistemleri alanlarında, teknolojik, ekolojik ve 2002 yılında kurulan firmamız peyzaj düzenleme, yeşil alanların bakım onarımı ve otomatik sulama sistemleri alanlarında, teknolojik, ekolojik ve estetik gelişmelerin rehberliğinde faaliyet göstermektedir..

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYESİ TAK-TASARIM ATÖLYESİ KADIKÖY. 3x3 STRATEJİK TASARIM PROGRAMI FENERYOLU MAHALLESİ

KADIKÖY BELEDİYESİ TAK-TASARIM ATÖLYESİ KADIKÖY. 3x3 STRATEJİK TASARIM PROGRAMI FENERYOLU MAHALLESİ KADIKÖY BELEDİYESİ TAK-TASARIM ATÖLYESİ KADIKÖY 3x3 STRATEJİK TASARIM PROGRAMI FENERYOLU MAHALLESİ E - 5 Y O L U PROJE ALANI KENT İÇİ KONUMU Feneryolu Mahallesi, Kadıköy ilçesinin merkezi konumunda olan,

Detaylı

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, İnegöl İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 652 Ada, 134 Nolu Parsel,

Detaylı

Bölüm - 1 GARDEN CITY. (Ebenezer Howard) Doç. Dr. Zeynep Enlil Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Bölüm - 1 GARDEN CITY. (Ebenezer Howard) Doç. Dr. Zeynep Enlil Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Bölüm - 1 GARDEN CITY (Ebenezer Howard) Doç. Dr. Zeynep Enlil Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü BAHÇE ŞEHİR Ebenezer Howard Tomorrow: A peaceful path to reform

Detaylı

R E Z İ D A N S - O F İ S - Ç A R Ş I

R E Z İ D A N S - O F İ S - Ç A R Ş I REZİDANS-OFİS-ÇARŞI Turgutlu ya Yeni Bir Bakış Açısı Alphard İnşaat A.Ş. ALPHARD REZİDANS Projesini Ege nin yükselen yıldızı Turgutlu da inşa ediyor. Ege ekonomisinin başkent adayı Turgutlu, rahat ve

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜK ŞEH İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜK ŞEH İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü T.C. ANTALYA BÜYÜK ŞEH İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü * 'V ı EXP02016 Sayı : 90852262-301.03- V i> b Xx / Konu: Döşemealtı İlçesi, Çıplaklı Mahallesi,

Detaylı

Bartın İli örneğinde yeşil alanların ulaşılabilirliğinin değerlendirilmesi üzerine bir araştırma

Bartın İli örneğinde yeşil alanların ulaşılabilirliğinin değerlendirilmesi üzerine bir araştırma SDÜ Orman Fakültesi Dergisi SDU Faculty of Forestry Journal 2014, 15: 140-147 Araştırma makalesi/research article Bartın İli örneğinde yeşil alanların ulaşılabilirliğinin değerlendirilmesi üzerine bir

Detaylı

YAYA BÖLGELERĠ PLANLAMA VE TASARIMI: ÇANAKKALE ÇARġI CADDESĠ YAYA YOLU ÖRNEĞĠNDE. Tanay BĠRĠġÇĠ YILDIRIM¹

YAYA BÖLGELERĠ PLANLAMA VE TASARIMI: ÇANAKKALE ÇARġI CADDESĠ YAYA YOLU ÖRNEĞĠNDE. Tanay BĠRĠġÇĠ YILDIRIM¹ YAYA BÖLGELERĠ PLANLAMA VE TASARIMI: ÇANAKKALE ÇARġI CADDESĠ YAYA YOLU ÖRNEĞĠNDE Tanay BĠRĠġÇĠ YILDIRIM¹ A.Esra ÖZEL¹ Pınar OKTAY² 1 )ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Terzioğlu Kampüsü, Çanakkale.

Detaylı

KTÜ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÇEVRE TASARIM PROJE III

KTÜ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÇEVRE TASARIM PROJE III KTÜ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ 2017-2018 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÇEVRE TASARIM PROJE III KONU: EK-1 de verilen uydu fotoğrafından da anlaşılacağı üzere, plan sınırları içinde deniz kenarındaki bir parselde

Detaylı

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU Rapor : 2016/08 Tarih : 29.02.2016 KONUNUN ÖZÜ: Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi 351 ada 23 parsel komşuluğunda bulunan Belediyemiz mülkiyetindeki

Detaylı