Yatırımcılar için İstanbul Menkul Kıymetler Borsası

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yatırımcılar için İstanbul Menkul Kıymetler Borsası"

Transkript

1 Yatırımcılar için İstanbul Menkul Kıymetler Borsası

2 İçİndekİler İMKB Piyasalarında Yatırım 2 Hisse Senetleri Piyasası 5 HSP İşlem Yöntemleri 6 Gelişen İşletmeler Piyasası 13 Tahvil ve Bono Piyasası 14 Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası 18 Hisse Senedi Piyasası Endeksleri 26 Hisse Senetlerinin Halka Arzı 28 Halka Arzda Satış Yöntemleri 31 Menkul Kıymetlerin Kaydileştirilmesi 32 Yatırımcıları Koruma Fonu 33 Sosyal Sorumluluk Projeleri 35 Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi 36 Birleşmiş Milletler Sorumlu Yatırım İlkeleri 36 İMKB ile İletişim 38 Sermaye Piyasasında Başlıca Kuruluşlar 39 Bu kitapçık, yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla İMKB Yatırımcı Danışma Merkezi tarafından ilgili birim ve kuruluşların işbirliğiyle hazırlanmıştır. İşbu kitapçık sadece aydınlatma amaçlıdır. İMKB için hukuken herhangi bir yükümlülük doğurmamaktadır. Bu kitapçıktaki bilgilere dayanarak alınacak, yatırım ya da benzeri kararların sonuçlarından İMKB sorumlu tutulamaz. Bu kitapçık herhangi bir işleme girişilmesi için bir teklif, teklif daveti, tavsiye veya benzer nitelikte değildir. Bu kitapçıkta yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan materyal esas alınarak hazırlanmıştır. Bununla birlikte İMKB, bunların doğru, güncel, eksiksiz veya hatasız olduğuna dair bir beyanda bulunmamaktadır. Bu kitapçığın tüm hakları İMKB ye ait olup, bu yayın yazılı izin olmaksızın kısmen veya tamamen dağıtılamaz.

3 yatirimcilar İçİn İmkb Kısaltmalar EPİP GİP HSP İMKB KOBİ KÜP MKK RHKP : Eurotahvil Pazarlıklı İşlemler Pazarı : Gelişen İşletmeler Piyasası : Hisse Senetleri Piyasası : İstanbul Menkul Kıymetler Borsası : Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler : Kurumsal Ürünler Pazarı : Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. : Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı SPK : Sermaye Piyasası Kurulu Takasbank : İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. TBP : Tahvil ve Bono Piyasası TCMB : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası UTP : Uluslararası Tahvil Pazarı YEP : Yeni Ekonomi Pazarı YMKP : Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası 1

4 istanbul menkul kiymetler borsasi İMKB Piyasalarında Yatırım Bir ülkede fon talep edenler ile fon arz edenler arasındaki akımı düzenleyen kurumlar, bu amaçla kullanılan araçlar ile bu ilişkileri düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan yapının bütününe mali piyasa denir. Mali piyasa; esas itibarıyla para piyasası ile sermaye piyasasını kapsar. Bu kapsamda sermaye piyasası kurumları olan menkul değerler borsalarının asli fonksiyonları; yatırımcılar arasında etkin bir risk paylaşımını sağlamak, hisse senetleri fiyatlarını etkileyen bilgilerin tek elde toplanmasını ve şeffaf bir şekilde yatırımcılarla paylaşılması ile sermayenin etkin bir şekilde tabana yayılması şeklinde özetlenebilir. Bu çerçevede, tasarruflarını sermaye piyasası enstrümanlarına kanalize eden gerçek veya tüzel kişi niteliğindeki yatırımcılar iki gruba ayrılabilir: Kurumsal-bireysel yatırımcılar, Yerel-yabancı yatırımcılar. Kurumsal yatırımcılar arasında; bankalar, sigorta şirketleri, A tipi yatırım fonları, yatırım ortaklıkları, emeklilik fonları, vakıflar, dernekler, munzam sandıkları ve belli büyüklükte fon sahibi kişiler sayılabilir. Kurumsal yatırımcılar işlevlerini, bireysel yatırımcılardan toplanarak oluşturulan büyük miktardaki fonları portföy yönetimi konusunda uzmanlaşmış kadroları sayesinde, sermaye piyasası araçlarına kanalize ederek yerine getirirler. Bu nitelikleri gereği kurumsal yatırımcıları, ellerinde bulundurdukları büyük miktardaki fonlar ve bu fonları yöneten uzman kadrolar ile sermaye piyasasında kaynakların etkin dağılımı ve piyasanın gelişmesini etkileyebilecek, piyasadaki dalgalanmaları yumuşatabilecek güce sahip finansal kuruluşlar olarak tanımlamak mümkündür. Kurumsal yatırımcıların risk dağılımı yapılmış portföy oluşturmaları, küçük tasarruf sahipleri açısından önem kazanmaktadır. Türkiye ye gelen portföy akımlarının iki temel kaynağı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi servet sahibi olan bireysel yatırımcılar, ikincisi yabancı kurumsal yatırımcılardır. Türkiye de kurumsal yatırımcı olan yerli tasarruflar toplam içinde geniş bir yer tutmamaktadır. Sermaye piyasasında tasarruflarını hisse senetleri yatırımlarında değerlendiren yatırımcılar zaman zaman, 2

5 yatirimcilar İçİn İmkb Yatırım Yapıyorum - Menkul kıymete özgü riskler (sistematik olmayan risk), Tüm kıymetleri etkileyen genel riskler (sistematik risk) ile karşı karşıya kalabilmektedirler. Bununla birlikte ilgili düzenlemeler, piyasaya açıklık getirerek, yatırımcıya kendisini korumasında bir anlamda yardımcı olmaktadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) nın gerçekleştirdiği çalışmaların temelinde yatırımcının korunması gayesi vardır. Bu amaç da menkul kıymetlerin halka arz ve satışının, piyasa katılımcılarının düzenlenmesi, denetlenmesi ile gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Menkul kıymet yatırımcısının korunması, sermaye piyasalarında uluslararası mevzuat uyumu açısından da asgari ölçüdür. Nitekim, sermaye piyasasında işlem gerçekleştiren profesyonellerin kısa vadeli ve haksız kazanç elde etmek uğruna bu pazarların güvenilirliğini ve etkinliğini tehlikeye atacak davranışlardan kaçınmaları ; aracı kuruluşlar ile müşterileri arasında menfaat çatışması yaşanabileceği; ancak aracıların müşterilere doğru ve açık tavsiyede bulunması; aracının dolaylı veya dolaysız kazanç sağlamaya uğraşmaması; aracıların müşterilerine ve güvene dayalı ilişkiye girdikleri kişilere zarar vermekten kaçınmaları gerektiği ifadesi ilgili düzenlemelerde yer almaktadır. Türk sermaye piyasasında İMKB, güçlü teknolojik altyapısı ve uluslararası standartlardaki hukuki düzenlemeleriyle tüm piyasa katılımcılarına düzenli, şeffaf ve güvenilir bir ortamda organize piyasalarda menkul kıymet alım satımını yapma 3

6 istanbul menkul kiymetler borsasi imkanı sağlamaktadır. İMKB piyasalarında hisse senetleri, tahvil ve bonolar, borsa yatırım fonları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ve borsa yatırım fonları katılma belgeleri ile varantlar işlem görmekte olup, tüm piyasalarda işlemler elektronik olarak gerçekleştirilmekte ve oluşan piyasa bilgileri eşanlı olarak kamuoyuna duyurulmaktadır. İMKB bünyesinde; A) Hisse Senetleri Piyasası, B) Gelişen İşletmeler Piyasası, C) Tahvil ve Bono Piyasası, D) Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası olmak üzere toplam dört piyasa bulunmaktadır. Hisse Senetleri Piyasası (HSP); Ulusal Pazar, Kurumsal Ürünler Pazarı, İkinci Ulusal Pazar ve Gözaltı Pazarı ndan oluşmaktadır. Bu pazarlarda 2010 yılında 350 menkul kıymet işlem görmüştür yılı itibarıyla, Hisse Senetleri Piyasası nın günlük ortalama işlem hacmi 2,54 milyar TL (1,70 milyar ABD Doları), işlem gören şirketlerin toplam piyasa değerleri ise 472 milyar TL (307 milyar ABD Doları) seviyesindedir. Tahvil ve Bono Piyasası; Kesin Alım-Satım Pazarı, Repo Ters Repo Pazarı, Bankalararası Repo Ters Repo Pazarı, Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı ve Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı ndan oluşmaktadır. Piyasanın 2010 yılı günlük ortalama işlem hacmi, milyar TL (9.23 milyar ABD Doları) dir. 4

7 yatirimcilar İçİn İmkb Hisse Senetleri Piyasası HSP de hisse senetleri, rüçhan hakkı kuponları, borsa yatırım fonları, aracı kuruluş varantlarının işlem gördüğü aşağıda belirtilen pazarlar bulunmakta olup, ayrıca HSP bünyesinde Toptan Satış İşlemleri, Birincil Piyasa İşlemleri, Resmi Müzayede İşlemleri ve Temerrüt İşlemleri yapılmakta, rüçhan hakkı kuponları için de kuponları satılacak hisse senedinin işlem gördüğü seans süresinde ayrı bir pazar açılmaktadır. HSP Seans Saatleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır: Hisse Senetleri Piyasası Seans Saatleri 1. Seans: - 09:30 12:30 Ulusal Pazar Kurumsal Ürünler Pazarı Borsa Yatırım Fonları Varantlar İkinci Ulusal Pazar Açılış Seansı 09:30-09:50 Emir Toplama 09:30-09:45 Açılış Fiyatlarının Belirlenmesi 09:45-09:50 İlk Kotasyon Girişi (Piyasa Yapıcı) 09:45-09:49 İlk Kotasyon Atama (Sistem) 09:49 Sürekli Müzayede ve Piyasa Yapıcılı Sürekli Müzayede 09:50-12:30 Tek Fiyat Seansı 09:50-12:30 Emir Toplama 09:50-12:25 Tek Fiyatın Belirlenmesi 12:25-12:30 2. Seans: - 14:00 17:30 Ulusal Pazar Kurumsal Ürünler Pazarı Borsa Yatırım Fonları Varantlar İkinci Ulusal Pazar Gözaltı Pazarı* Açılış Seansı 14:00-14:20 Emir Toplama 14:00-14:15 Açılış Fiyatlarının Belirlenmesi 14:15-14:20 İlk Kotasyon Girişi (Piyasa Yapıcı) 14:15-14:19 İlk Kotasyon Atama (Sistem) 14:19 Sürekli Müzayede ve Piyasa Yapıcılı Sürekli Müzayede 14:20-17:30 Tek Fiyat Seansı 14:20-17:30 Emir Toplama 14:20-17:25 Tek Fiyatın Belirlenmesi 17:25-17:30 Toptan Satışlar Pazarı Birincil Piyasa İşlemleri 10:30 12:00 Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı (RHKP) Yeni Hisse Senedi İşlemleri Resmi Müzayede İşlemleri Hisse senedinin bulunduğu pazarın içinde, aynı seans süresince gerçekleştirilecektir. RHKP deki menkul kıymetler açılış seansına dahil edilmez. * Gözaltı Pazarı seansı; resmi tatil nedeniyle sadece ilk seansın yapılmasının söz konusu olduğu günlerde birinci seans süresi dahilinde (09:30-12:30 saatleri arasında) yapılacaktır. 5

8 istanbul menkul kiymetler borsasi HSP İşlem Yöntemleri HSP de işlemler her iki seansın başında yapılan Açılış Seansı-Tek Fiyat yöntemi ile belirlenirken, geriye kalan diğer sürelerde Sürekli Müzayede ve Piyasa Yapıcılı Sürekli Müzayede sistemleri kullanılmaktadır. Açılış Seansı-Tek Fiyat Yöntemi Belirli bir zaman dilimi boyunca emirlerin herhangi bir eşleşme yapılmaksızın HSP Alım- Satım Sistemine (Sistem) kabul edildiği ve bu süre sonunda en yüksek miktarda işlemin gerçekleşmesini sağlayan tek bir fiyat seviyesinin (Açılış Fiyatı) hesaplanarak, tüm işlemlerin bu fiyat seviyesinden gerçekleştirildiği tek fiyat yöntemiyle çalışan özel bir seanstır. Sürekli Müzayede Sisteme gönderilen alış ve satış emirlerinin seans boyunca farklı fiyat seviyelerinde eşleşebildiği, dolayısıyla aynı seans içinde farklı işlem fiyatlarının oluştuğu alım satım yöntemidir. Piyasa Yapıcılı Sürekli Müzayede İşlem Yöntemi Sürekli müzayede yöntemiyle işlem gören menkul kıymetlerde atanmış bir üye tarafından bu amaçla tanımlanmış hesap veya hesaplar kullanılarak çift taraflı sürekli kotasyon (fiyat ve miktar) verilmek suretiyle o menkul kıymette işlem gerçekleşebilecek fiyat aralığının belirlendiği işlem yöntemidir. Bu yöntem, Kurumsal Ürünler Pazarı nda işlem gören borsa yatırım fonları, aracı kuruluş varantları ile halka açık piyasa değeri 10 milyon TL nin altındaki menkul kıymet yatırım ortaklıklarında zorunlu olarak uygulanacak işlem yöntemidir. Tek Fiyat İşlem Yöntemi Tek fiyat yöntemi, belirli bir zaman dilimi boyunca emirlerin eşleştirme yapılmaksızın sisteme kabul edilip, bu süre sonunda en yüksek miktarda işlemin gerçekleşmesini sağlayan fiyat seviyesinin hesaplandığı, tüm işlemlerin bu fiyat seviyesinden gerçekleştiği işlem yöntemidir. HSP de Pazarlar ve İşlem Görme Kriterleri Ulusal Pazar İMKB nin temel pazarı olan Ulusal Pazar da, Ulusal Pazar kotasyon kriterlerini sağlayan şirketlerin hisse senetleri işlem görmektedir. Kotasyon Yönetmeliği nin 13 üncü maddesinde düzenlenen Ulusal Pazar kotasyon kriterleri aşağıda özetlenmektedir. Ortaklık haklarını temsil eden menkul kıymetler, ilk kotasyon şeklinde kote ediliyor ise; başvurunun, başvuru tarihine kadar ihraç edilmiş bu tür menkul kıymetlerin tamamını kapsayacak şekilde yapılmış olması ve ortaklığın; SPK düzenlemeleri çerçevesinde izahnamede yer alacak mali tablolar ile bağımsız denetim raporlarının İMKB ye sunulmuş olması, Kuruluşundan itibaren en az 3 takvim yılı geçmiş olması ve son 3 yıllık döneme ilişkin mali tablolarının yayınlanması, Ortaklığın aşağıda alternatif gruplarda yer alan koşullardan aynı grup içerisinde yer alan koşulların tamamını sağlaması, Grup1 Grup2 Grup3 Halka arzedilen hisse senetlerinin Asgari Asgari Asgari piyasa değeri TL TL TL Vergi öncesi kâr elde edilmiş olması Son iki yıldan Son iki yıldan Son iki yıl en az birinde en az birinde Halka arz edilen hisse senetlerinin ödenmiş veya çıkarılmış --- Asgari % 5 Asgari % 25 sermayeye oranı Özsermaye Asgari Asgari Asgari TL TL TL 6

9 yatirimcilar İçİn İmkb Kamuyu Aydınlatma Platformu - Finansman yapısının faaliyetlerini sağlıklı bir biçimde yürütebilecek düzeyde olduğunun İMKB yönetimince tespit ettirilmiş ve kabul edilmiş olması, Esas sözleşmenin İMKB de işlem görecek menkul kıymetlerin devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya senet sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtlar içermemekte olması, Ortaklığın üretim ve faaliyetlerini etkileyecek önemli hukuki uyuşmazlıkların bulunmaması, ortaklığın faaliyetlerine 3 aydan fazla ara vermemiş olması, tasfiye veya konkordato istenmemiş olması ve İMKB tarafından belirlenen diğer benzeri durumların yaşanmamış olması, Menkul kıymetlerin, piyasadaki mevcut ve muhtemel tedavül hacmi bakımından İMKB nin belirlediği kriterlere uygun olması, Kuruluş ve faaliyet bakımından hukuki durumu ile hisse senetlerinin hukuki durumunun tabi oldukları mevzuata uygun olduğunun belgelenmesi. İMKB tarafından geçerli kabul edilebilecek durumlar dışındaki nedenlerle son 1 yıl içinde 7

10 istanbul menkul kiymetler borsasi İMKB - Kurumsal Ürünler Pazarı (KÜP) HSP bünyesindeki pazarların etkinliğinin artırılması amacıyla, öncelikle menkul kıymet ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinin, borsa yatırım fonları katılma belgelerinin, varantlar ve diğer yapılandırılmış ürünlerin ayrı bölümler halinde özel bir Pazar bünyesinde işlem görmelerini ve fiyatlarının düzenli ve şeffaf bir piyasada, rekabet koşulları içinde oluşmasını temin etmek üzere KÜP kurulmuştur. İMKB de yeni bir ürün olan varantlar; elinde bulunduran kişiye, dayanak varlığı ya da göstergeyi önceden belirlenen bir fiyattan, belirli bir tarihte veya belirli bir tarihe kadar alma veya satma hakkı veren ve bu hakkın kaydi teslimat ya da nakit uzlaşı ile kullanıldığı menkul kıymet niteliğindeki sermaye piyasası araçlarıdır. İMKB de işlem görmekte olan varantlar; İMKB- 30 Endeksinde yer alan tek bir hisse senedi ne dayalı olarak ihraç edilebileceği gibi, birden fazla hisse senedinden oluşan bir sepete bağlı olarak da ihraç edilebilir. Varantların bağlı olduğu ikinci dayanak da gösterge niteliğindeki İMKB Endeksleri dir. KÜP te; a) Kotasyon Yönetmeliği nin 15. maddesi uyarınca kota alınan menkul kıymet yatırım ortaklıkları ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları 8

11 yatirimcilar İçİn İmkb ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetleri, b) İMKB Kotasyon Yönetmeliği nin 17. maddesi uyarınca kota alınan borsa yatırım fonları katılma belgeleri, c) İMKB de işlem görmesine karar verilen varantlar ve SPK düzenlemeleri uyarınca Borsa da işlem görebilir şekilde ihraç edilmiş diğer yapılandırılmış ürünler işlem görmektedir. İkinci Ulusal Pazar İkinci Ulusal Pazar da Kotasyon Yönetmeliği ndeki kotasyon koşullarını sağlayamayan şirketler ile gelişme ve büyüme potansiyeli taşıyan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) hisse senetleri işlem görmektedir. İkinci Ulusal Pazar ın kuruluş amacı, Kotasyon Yönetmeliği ndeki kotasyon koşullarını sağlayamayan şirketler ile gelişme ve büyüme potansiyeli taşıyan KOBİ lerin sermaye piyasalarından kaynak temin etmelerine olanak sağlamak, sözkonusu şirketlerden İMKB Yönetim Kurulu nca İMKB de işlem görmesi uygun görülenlerin hisse senetlerine likidite sağlamak ve bu hisse senetlerinin fiyatlarının düzenli ve şeffaf bir piyasada, rekabet koşulları içinde oluşmasını temin etmektir. İkinci Ulusal Pazar da işlem görmek için; a) Başvurunun, başvuru tarihine kadar ihraç edilmiş aynı türdeki menkul kıymetlerin tamamını kapsayacak şekilde yapılmış olması, 9

12 istanbul menkul kiymetler borsasi b) Ortaklığın halka arz edilen hisse senetlerinin piyasa değeri ile bu hisse senetlerinin ödenmiş veya çıkarılmış sermayeye oranının sırasıyla en az TL ve %15 ya da TL ve %5 olması, c) Hisse senetlerinin tedavülünü engelleyici bir husus bulunmamak kaydıyla, ortaklığın mali ve hukuki durumu, faaliyetleri, hisse senetlerinin tedavül hacmi göz önüne alınarak yapılan değerlendirme sonucunda ortaklık hisse senetlerinin işlem görebilmesine ilişkin olarak İMKB Yönetim Kurulu nun olumlu karar vermesi, d) Borsa yönetimince geçerli kabul edilebilecek durumlar dışındaki nedenlerle son 1 yıl içinde ortaklığın faaliyetlerine 3 aydan fazla ara vermemiş olması, tasfiye veya konkordato istenmemiş olması ve Borsaca belirlenen diğer benzeri durumların yaşanmamış olması gerekmektedir. Bu maddenin (b) bendinde belirtilen tutarlar, Türkiye İstatistik Kurumu nun yıllık üretici fiyatları genel endeksinde (ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artışı oranı dikkate alınarak İMKB Yönetim Kurulu nca artırılabilir. Gözaltı Pazarı Gözaltı Pazarı; Hisse senetleri Borsa da işlem gören şirketler ve/veya hisse senetleri işlemleri ile ilgili olarak olağan dışı durumların ortaya çıkması, Hisse senetleri Borsa da işlem gören şirketler tarafından kamunun zamanında, tam ve sürekli olarak aydınlatılmasına ve mevcut düzenlemelere uyum konusuna gerekli özenin gösterilmemesi, Yatırımcıların haklarının korunması ve kamu yararı gereği hisse senetlerinin Borsa kotundan ve/veya işlem gördüğü pazardan geçici ya da sürekli çıkarılması sonucunu doğurabilecek gelişmelerin oluşması nedeniyle şirketlerin izleme ve inceleme kapsamına alınması durumlarında sürekli gözetim, denetim ve izleme ortamında, yatırımcıların devamlı ve zamanında bilgilendirilmesini sağlayacak önlemlerle birlikte, hisse senetlerinin İMKB bünyesinde işlem görebileceği organize bir pazar oluşturmak ve söz konusu şirketlerin hisse senetlerine yatırım yapmış tasarruf sahiplerine likidite olanağı sunmak amacıyla oluşturulmuştur. 10

13 yatirimcilar İçİn İmkb HSP Toplam İşlem Hacmi ( ) (Milyon TL) Piyasa Değeri ( ) (Milyon TL) HSP Takas İşlemleri HSP de gerçekleştirilen işlemlerin takası kaydi olarak yapılmaktadır. HSP de takas işlemlerinin nakit tarafı İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) nezdinde bulunan hesaplar aracılığı ile, menkul kıymet tarafı ise Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde bulunan hesaplar aracılığı ile gerçekleştirilir. HSP de T günü işlemlerinden dolayı T+2 günü takasa hisse senedi borcu olan aracı kuruluşlar borçlarını; müşteri hesabından veya başka bir kurum hesabından virman yoluyla kapatırlar. Aracı kuruluşlar hisse senedi işlemlerinden doğan nakit yükümlülüklerini ise nakden, başka bir bankadan EFT, Takasbank nezdindeki başka bir hesaptan virman veya diğer piyasalardan olan alacaklarının mahsubu yollarından birini veya birkaçını kullanarak kapatabilirler. Kıymet ve nakit yükümlülüklerin takas günü saat 16:00 ya kadar yerine getirilmesi gerekir. İMKB den T gününde alınan sözleşme bilgileri ile üye bazında ve müşteri detaylı netleştirme, Takasbank sisteminde yapılarak müşteri detayında oluşturulan net borç/alacak bilgileri, T günü akşamında Takasbank sisteminden MKK sistemine transfer edilir. T günü MKK ya gönderilen müşteri detayında borç/alacak bilgileri, MKK sisteminde müşteri hesap kontrolleri yapıldıktan sonra, hata kodları ile birlikte Takasbank sistemine aktarılır. MKK dan gelen bu bilgilere göre, üye ve müşteri alt hesabı detayında oluşturulan netleştirme sonuçları T günü, Takasbank üye ekranlarına yansıtılır. Aracı kurumlar, söz konusu bilgileri T günü Takasbank ekranlarından izleyebilirler ve müşteri hesapları ile ilgili herhangi bir yanlışlık tespit etmeleri halinde düzeltme işlemlerini İMKB ye bildirirler. T+1 gün sonunda İMKB den düzeltme bilgileri alınarak T günü oluşturulmuş müşteri bazında borç/alacak kayıtlarına yansıtılır. Netleşmiş işlem bilgileri Takasbank ve MKK ekranlarından üyelerce raporlanabilir. Takas işlemleri teslim karşılığı ödeme prensibine (Delivery versus Payment-DvP) göre gerçekleşir. T+2 günü sabahı, MKK sisteminde satış yapmış müşteri hesaplarından satışı yapılan kıymetler takas amaçlı virman blokajı hesaplarından aracı kurumun takas havuz hesabına aktarılır. 11

14 istanbul menkul kiymetler borsasi Takas işlemleri, MKK nezdinde açılan Takasbank Takas Havuz Hesabı üzerinden yapılır. MKK Takasbank a, MKK nezdindeki Takas Havuz Hesabı hareketlerini eş zamanlı olarak iletir. Takasbank, MKK dan gönderilen, üye havuz hesabından Takasbank Takas Havuz hesabına aktarılan kıymet ve adet bilgilerine göre borç kapatma işlemini gerçekleştirir. Kapatılan takas borçları karşılığında borçbloke dengesi korunarak, takas alacakları serbestleştirilir ve takas havuz hesaplarının bakiye durumuna bağlı olarak, menkul kıymet alacak dağıtımı için MKK sistemine gerçek zamanlı elektronik alacak dağıtım mesajı gönderilir. MKK sisteminde alacaklar öncelikle Takas Havuz Hesabı ndan aracı kurum takas havuz hesabına, buradan da alacaklı müşteri hesaplarına aktarılır. Alacaklar, MKK sisteminde T+0 akşamı oluşturulmuş ve T+1 günü akşamı güncellenmiş alacak talimatları dikkate alınarak müşteri hesaplarına aktarılır. Üyelerin, takas borçlarını ödedikleri miktar kadar takas alacakları serbestleştirilir ve hesaplarına aktarılır. Kısmi olarak ödenen takas borçları karşılığında takas alacakları kısmi olarak üye hesaplarına aktarılır. Takas, gün içerisinde 09:00-16:00 saatleri arasında devam eder. Nakit takas alacakları, aracı kuruluşların Takasbank nezdindeki serbest cari hesaplarına aktarılır. Aracı kuruluşlar serbest cari hesaplarına geçen tutarları EFT ile başka bir bankaya gönderebilirler, nakit olarak çekebilirler, Takasbank nezdinde başka bir hesaba gönderebilirler veya diğer piyasalardan kaynaklanan borçlarına mahsup yapabilirler. Şartlı Virman Sistemi, aracı kuruluşların kendi aralarında yaptıkları nakit ve hisse senedi teslimini içeren işlemlerin teslim karşılığı ödeme prensibine göre eşanlı gerçekleştirilmesini sağlayan bir sistemdir. Müşteri hesapları arasında eşanlı kıymet ve nakit transfer imkanı sağlayan bir sistem olmasının yanında borsa işleminin yapıldığı gün ile transfer işleminin gerçekleştirilmesine kadar olan zaman içinde üyeler arasında yapılan teyitleşme işleminin elektronik ortamda yapılmasına da olanak sağlayan bir sistemdir. SWIFT üyesi olan kurumlar, SWIFT mesajı olarak şartlı virman talimatlarını Takasbank sistemine gönderebilirler. Talimatlar sistem tarafından otomatik olarak eşleştirilir. Kurumsal Ürünler Pazarı işlemlerinde de takas işlemleri aynıdır. 12

15 yatirimcilar İçİn İmkb Gelişen İşletmeler Piyasası Gelişme ve büyüme potansiyeline sahip şirketlerin sermaye piyasalarından fon sağlamak amacıyla ihraç edecekleri menkul kıymetlerin işlem görebileceği şeffaf ve düzenli bir ortam yaratmak amacıyla İMKB bünyesinde Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP) kurulmuştur. GİP te, SPK tarafından kayda alınmış, ancak kotasyon şartlarını sağlayamayan şirketlerin payları işlem görebilecektir. Şirketlerin GİP e kabulü için kârlılık, sermaye büyüklüğü, faaliyet süresi gibi herhangi bir koşul bulunmamaktadır. Şirketlerin GİP te işlem görmeye uygun olup olmadıkları anlaşma yapacakları piyasa danışmanı kuruluşlar tarafından değerlendirilerek İMKB ye bir rapor ile bildirilecektir. Piyasa danışmanı; GİP Listesi ne kabul başvurusu öncesinde başvuru için gerekli hazırlıkların tamamlanmasında şirkete yardımcı olmak, başvuruda İMKB ye iletilen ve kamuya açıklanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu işlem görecek şirket ile birlikte onaylamak, GİP Listesi ne kabul başvurusunda İMKB ye sunulacak olan şirket raporunu hazırlamak, GİP Listesi ne kabul sonrasında şirketin SPK ve İMKB düzenlemelerine uyumunun sağlanması için danışmanlık hizmeti vermek gibi görevleri sermaye piyasası mevzuatı ve İMKB düzenlemelerine uygun şekilde yerine getirmek ile görevlidir. Yatırım Danışmanlığı Yetki Belgesi veya Halka Arza Aracılık Yetki Belgesi sahibi olan aracı kuruluşlar, Yatırım Danışmanlığı Yetki Belgesi ne sahip portföy yönetim şirketleri, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları, sermaye piyasasında bağımsız denetimle yetkili kuruluşlar İMKB den yetki almak suretiyle piyasa danışmanlığı görevini yerine getirebilecektir. GİP te sadece mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen kısıtlanması suretiyle sermaye artırımı ya da tahsisli sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek paylar işlem görebilecek, mevcut ortakların eski payları işlem göremeyecektir. Bu şekilde GİP vasıtasıyla yapılacak pay ihracı ile elde edilecek nakdin sermayeyi büyüten yeni bir finansman kaynağı olarak şirket bünyesine girmesi sağlanacaktır. GİP te işlem görecek payların yatırımcılara birincil piyasa satışı halka arz veya tahsisli satış yöntemleri kullanılarak yapılabilecektir. Bu şekilde ihraç edilen payların ikincil piyasa işlemleri GİP te tek fiyat yöntemi veya piyasa yapıcılı sürekli müzayede yöntemi ile gerçekleştirilecektir. Tek fiyat yönteminde hisseler için verilen alım ve satım emirleri belirli süreler içerisinde toplanarak en fazla emrin gerçekleşmesine imkan veren fiyat seviyesi tespit edilecek ve bu fiyat seviyesine uygun alım-satım emirleri eşleştirilerek işlemler gerçekleştirilecektir. Şirket paylarında bir piyasa yapıcı olması durumunda ise, piyasa yapıcı kurumun vereceği alım-satım kotasyonu ile arasında kalan fiyat seviyelerinden sürekli olarak müzayede yöntemi ile işlemler gerçekleştirilecektir. GİP te işlem gören şirketlerin zaman içerisinde gerekli koşulları sağlamaları halinde HSP bünyesinde yer alan Ulusal Pazar a veya diğer pazarlara da geçiş yapabilmeleri mümkündür. GİP, yatırımcıların büyüme potansiyeli yüksek şirketleri ve bu şirketlerin gelecek vaat eden projelerini tanımalarına, portföy yatırımlarını bu şirketlere yönlendirmelerine ve bu şirketlere ortak olarak finansman ihtiyaçlarını karşılamalarına imkan sağlayacaktır. Aracı kuruluşların, GİP te işlem gören payların alım-satım işlemlerine aracılık yapmadan önce yatırımcılara GİP i tanıtan, temel farklılıklarını ve risklerini belirten GİP Risk Bildirim Formu nu imzalatmaları gerekmektedir. 13

16 istanbul menkul kiymetler borsasi Tahvil ve Bono Piyasası Tahvil ve Bono Piyasası (TBP), sabit getirili menkul kıymet işlemlerinin şeffaf ve rekabete açık bir ortamda yapılmasını sağlamak, TBP üyeleri arasında menkul kıymet hareketini teşvik etmek ve yatırımcıların hisse senedi dışındaki menkul kıymetlere yapacakları yatırımların fiyatlarının piyasada rekabet ortamında belirlenmesini ve istenildiği anda nakde dönüştürülebilmesini sağlamak amacı ile faaliyete geçmiştir. Kesin Alım Satım Pazarı ve Repo Ters Repo Pazarı için İşlem Saatleri TBP Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı nda işlemler ile saatleri arasında gerçekleşmekte olup, Kesin Alım Satım Pazarı ile Repo Ters Repo Pazarı, Bankalararası Repo Ters Repo Pazarı ve Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı işlem saatleri aşağıda yer almaktadır. TBP de; Kesin Alım Satım Pazarı, Repo Ters Repo Pazarı, Bankalararası Repo Ters Repo Pazarı, Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı ve Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı bulunmaktadır. Kesin Alım - Satım Aynı gün valörlü işlemler İleri valörlü işlemler Pazarı işlem saatleri 09:30-12:00 09:30-12:00 13:00-14:00 13:00-17:00 Repo Ters Repo Başlangıç valörü Başlangıç valörü Pazarı işlem saatleri* aynı gün olan işlemler ileri tarihli olan işlemler 09:30-12:00 09:30-12:00 13:00-14:00 13:00-17:00 Yatırım Fonları 17:00 * Repo Ters Repo Pazarı nı, Bankalararası Repo Ters Repo Pazarı nı ve Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı nı kapsamaktadır. 14

17 yatirimcilar İçİn İmkb İşlem Türleri TBP de; birinci el piyasa işlemleri, doğrudan alım ve doğrudan satım işlemleri ile geri alım vaadi ile satım ve geri satım vaadi ile alım (Repo Ters Repo) işlemleri yapılabilmektedir. TBP de işlemler İMKB Yönetim Kurulu nca belirlenecek sürelerde valörlü olarak gerçekleştirilebilir. Üyeler, mevcut olan veya satın aldıkları fakat henüz teslim almadıkları ya da hazine ihalesinden alınmış fakat teslim alınmamış menkul kıymetler ile SPK düzenlemelerince ödünç alınan menkul kıymetler üzerinde işlem yapabilirler. TBP de İşlem Görebilecek Menkul Kıymetler TBP de, Türk Lirası ve döviz ödemeli ihraç edilmiş; Devlet İç Borçlanma Senetleri, Gelir Ortaklığı Senetleri ile T.C. Merkez Bankası (TCMB) tarafından ihraç edilen likidite senetleri ihraç edildikleri günden itibaren; özel sektör, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, mahalli idarelerce Türk Lirası ve döviz ödemeli ihraç edilen borçlanma senetleri ile Borsa Yönetim Kurulu tarafından işlem görmesine karar verilen diğer menkul kıymetler Kamuyu Aydınlatma Platformu nda duyurulmalarını izleyen ikinci iş günü işlem görmeye başlar. Borsa da ve Borsa dışında halka arz edilmeksizin ihraç edilen borçlanma araçları TBP de, SPK düzenlemeleri çerçevesinde yalnızca nitelikli yatırımcılar arasında alım satıma konu olabilirler. Kesin Alım Satım Pazarı nda işleme konu olabilen özel sektör borçlanma araçları Repo Ters Repo Pazarı ile Bankalararası Repo Ters Repo Pazarı nda işlem görmez. Ancak Borsa kotunda olan özel sektör borçlanma araçları Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı nda işlem görebilir. TBP de İşlem Yapan Üyeler TCMB ile Borsa Üyeleri ve SPK dan yetki belgesi almak koşuluyla Bankalar bu piyasada işlem yapabilirler. Repo Ters Repo işlemleri yapmak isteyen Piyasa üyeleri ayrıca, SPK dan yetki belgesi almak ve Borsa tarafından hazırlanarak SPK tarafından onaylanan Repo Ters Repo Taahhütnamesi ni imzalamak zorundadırlar. TBP Takas İşlemleri TBP Kesin Alım Satım Pazarı, Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı ve Bankalararası Repo Ters Repo Pazarı nda gerçekleştirilen işlemlerin takası Takasbank tarafından gerçekleştirilir. Devlet İç Borçlanma Senetleri ve Likidite Senetleri takas işlemleri için Takasbank ın TCMB nezdinde bulunan menkul kıymet hesabı, Özel Sektör Borçlanma araçları için ise MKK nezdinde bulunan hesaplar kullanılmaktadır. TBP Kesin Alım-Satım Pazarı ve Repo Ters Repo Pazarı nda gerçekleştirilen işlemlerin takası aynı gün (T+0) yapılır. İleri valörlü işlemler valör tarihinde takasa dahil edilir. Piyasada işlem yapan üyeler, menkul kıymet ve nakit yükümlülüklerini 16:30 a kadar hesaben yerine getirmek zorundadırlar. Takas işlemlerinde teslim karşılığı ödeme prensibi (Delivery versus Payment-DvP) Üyeler takas yükümlülüklerini yerine getirmedikleri sürece takas alacaklarını alamazlar. Ancak kısmi olarak yerine getirilen yükümlülükler karşılığında alacaklar da kısmi olarak ödenir. Üyelerin takas borçlarına karşı, takas alacaklarına en likit olandan en az likit olana doğru bloke konur. Borçların kapatılması sonucu blokelerin kaldırılması ise en az likit olandan en çok likit olana doğru gerçekleştirilir. Üye bazında netleştirme Piyasa üyelerinin Kesin Alım Satım Pazarı ve Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı nda gerçekleştirdikleri işlemler ile Bankalararası Repo Ters Repo Pazarı ve Repo Ters Repo Pazarı nda repo karşılığı borçlandığı menkul kıymetler ile repo geri dönüşü nedeniyle alacaklı olduğu kıymetler netleştirilerek menkul kıymet bazında ve TL bazında net borç veya alacak oluşturulur. İMKB Repo Ters Repo Pazarı ve Bankalararası Repo Ters Repo Pazarı nda ters repo ile alınan menkul kıymetler ise netleştirmeye dahil edilmez. Üyenin Takasbank nezdindeki ilgili hesabında vade sonuna kadar bloke edilir. Ancak söz konusu kıymetler İMKB de ikinci bir repo işlemi karşılığında vadesi ilk işlemin vadesinden en az 1 gün önce olmak koşuluyla kullanılabilir. 15

18 istanbul menkul kiymetler borsasi Kesin Alım-Satım Pazarı Toplam İşlem Hacmi ( ) (Milyon TL) Repo Ters Repo Pazarı Toplam İşlem Hacmi ( ) (Milyon TL) Takas Süreci TBP de işlem gerçekleştiğinde bu işlemler elektronik olarak Takasbank sistemine aktarılır. Üye yükümlülüklerine ilişkin İMKB ile elektronik ortamda mutabakat sağlanır, netleştirme yapılarak üye bazında borçalacak bilgisi oluşturulur. Teslim karşılığı ödeme ilkesi çerçevesinde borçlara karşılık alacaklar blokelendirilir. Netleştirme esnasında kapatılamayan kıymet borçları için öncelikle TCMB nezdindeki bir hesaptan veya Takasbank nezdindeki başka bir hesaptan ilgili hesaba devir yapılması, daha sonra borç kapatma işleminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Kapatılan borçlar menkul kıymet havuz hesabına aktarılır. Kapatılan borçlar karşılığında serbestleşen alacaklar zaman önceliği prensibi çerçevesinde üyelerin ilgili menkul kıymet ya da nakit hesaplarına aktarılır. Bankaların Takasbank nezdindeki serbest cari hesaplarına geçen nakit alacakları otomatik olarak TCMB nezdindeki TIC (Turkish Interbank Clearing) hesabına gönderilir. Garanti Hesabı İMKB, hisse senetleri ve tahvil bono piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin takasında yaşanabilecek gecikmeleri önlemek ve temerrüt durumlarında takas alacağını alamayan tarafı korumak amacı ile Garanti Hesabı oluşturmuştur. Garanti hesabı, İMKB nin, hesabın tesisinde aktarmış olduğu tutar ve üyelerden tahsil edilen temerrüt cezalarının yanı sıra bunların nemalarından oluşmaktadır. Hisse senetleri ile tahvil bono piyasası için garanti hesapları bulunmaktadır. Hisse ve tahvil garanti hesaplarının portföy yönetimi ve nemalandırması Takasbank fon yönetimi tarafından yapılmaktadır. Hisse takası için kullanılan garanti hesabı, hergün takas işlemleri için likidite sağlamak amacı ile Takasbank tarafından takas sürecinde kullanılmaktadır. Sözkonusu hesabın bakiyesi her takas gününde takas havuz hesabına alınır ve gün sonunda tüm nakit borçları 16

19 yatirimcilar İçİn İmkb kapatıldıktan sonra hesaba iade edilir. Takasa olan nakit yükümlülüğünü yerine getirmeyen bir ya da birden fazla aracı kuruluş olduğunda, hesap bakiyesinin yeterli olduğu kadarı ile nakit alacaklı kurumlara alacakları dağıtılır. Nakit temerrüdünün kapatılması ile hesaptan karşılanmış olan tutar, hesaba iade edilir. TBP de nakit yükümlülüğünü zamanında yerine getirmeyen üye bulunması halinde, takas işlemlerinin zamanında tamamlanması için TBP garanti hesabında mevcut olan bakiye, tahvil takas yükümlülüğünün yerine getirilme süresi sonunda (16:30 dan sonra) tahvil takas havuz hesabına aktarılır. TBP işlemleri takası için kullanılan garanti hesabı, hisse garanti hesabı gibi likidite sağlamak amacıyla her takas günü havuz hesabına aktarılmamakta, herhangi bir temerrüt durumunda alacakların karşılanması için kullanılmaktadır. 17

20 istanbul menkul kiymetler borsasi Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası (YMKP); Türk sermaye piyasasının uluslararası piyasalarda rekabet gücünün artırılması çerçevesinde, gerek Türkiye nin içinde bulunduğu bölgedeki, gerekse diğer bölgelerdeki menkul kıymet ticaretine katılarak, Türk veya yabancı yatırımcılara yönelik ürün ve hizmet çeşitliliğini geliştirmek amacıyla kurulmuştur. YMKP de, Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi tarafından ihraç edilen dış borçlanma araçları (Eurotahvil) ile SPK tarafından kayda alınan ve İMKB Yönetim Kurulu kararı ile kote edilen veya işlem görmesine karar verilen tahvil ve bono niteliğini haiz yabancı borçlanma araçları işlem görmektedir. YMKP bünyesinde Uluslararası Tahvil Pazarı (UTP) ve Eurotahvil Pazarlıklı İşlemler Platformu (EPİP) olmak üzere iki Pazar faaliyet göstermektedir. UTP, tezgahüstü piyasada işlem gören T.C. Eurotahvillerinin organize bir piyasada işlem görmelerine imkan tanıyarak; yüksek likidite, rekabet, şeffaflık ve hızlı enformasyon akışı sağlamak amacıyla tarihinde kurulmuştur. EPİP ise, hem organize hem de OTC piyasaların avantajlı yönlerini taşıyarak İMKB bünyesindeki Eurotahvil piyasasının rekabetçi gücünün artırılması amacıyla tarihinde faaliyete geçirilmiştir. 18

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası www.imkb.gov.tr İçindekiler Sermaye Piyasaları 3 Sermaye Piyasası Kurulu 5 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 8 Piyasalar ve Pazarlar 10 Hisse Senetleri 12 Yatırım Fonları

Detaylı

CEVAPLARLA BORSA VE SERMAYE PİYASASI

CEVAPLARLA BORSA VE SERMAYE PİYASASI CEVAPLARLA BORSA VE SERMAYE PİYASASI CEVAPLARLA BORSA VE SERMAYE PİYASASI İÇİNDEKİLER 4-6 Sermaye Piyasaları 7 Piyasa ve Pazarlar 8-11 Pay Piyasası 12-13 Yatırım Fonları 14-16 Varantlar 17-39 40-45 Sertifikalar

Detaylı

Yönetmeliğin Üyelerin Alım Satım Taahhütlerini Yerine Getirmeleri ve Temerrüt başlıklı 35 inci maddesine aşağıda yer verilmiştir.

Yönetmeliğin Üyelerin Alım Satım Taahhütlerini Yerine Getirmeleri ve Temerrüt başlıklı 35 inci maddesine aşağıda yer verilmiştir. 16 HİSSE SENEDİ TAKAS İŞLEMLERİ 16.1 Takas ve Saklama İşlemlerini Düzenleyen Mevzuat Takas ve saklama işlemlerine ilişkin temel düzenlemeler, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri,

Detaylı

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1 200 Soruda İMKB 1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? Piyasa, alıcı ve satıcıların karşılaştıkları; mal dolaşımının gerçekleştirildiği yerdir. Piyasalar, iktisadi

Detaylı

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME Borsa İstanbul Pazarlama ve Satış Bölümü T: 0212 298 25 50 F: 0212 298 25 00 www.borsaistanbul.com www.bilincliyatirimci.org HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM

Detaylı

SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER İÇİNDEKİLER 1 SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER 13 İKİNCİ EL PİYASA İŞLEMLERİ Devlet İç Borçlanma Senetleri 14 Borsa İstanbul Borçlanma Araçları

Detaylı

Sabit Getirili Menkul Kıymetler

Sabit Getirili Menkul Kıymetler Sabit Getirili Menkul Kıymetler www.imkb.gov.tr İçindekiler SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER 1 Devlet İç Borçlanma Senetleri 1 Devlet Tahvilleri 2 Hazine Bonoları 3 Gelir Ortaklığı Senetleri 4 Gelire Endeksli

Detaylı

1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? 2- Mali piyasalar kaça ayrılır; bu piyasaların araçları nelerdir?

1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? 2- Mali piyasalar kaça ayrılır; bu piyasaların araçları nelerdir? 1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? Piyasa, alıcı ve satıcıların karşılaştıkları; dolaşımın gerçekleştirildiği yerdir. Piyasalar; iktisadi açıdan gerçek piyasa, mali piyasa olmak üzere ikiye ayrılır: Gerçek

Detaylı

4.Bölüm. Sermaye Piyasası Kurumları. Yrd. Doç.Dr. Mine AKSOY

4.Bölüm. Sermaye Piyasası Kurumları. Yrd. Doç.Dr. Mine AKSOY 4.Bölüm Sermaye Piyasası Kurumları Yrd. Doç.Dr. Mine AKSOY Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Sermaye Piyasası Kurumlarına ilişkin genel bilgileri

Detaylı

Hisse Senedi Alım-Satım Kılavuzu

Hisse Senedi Alım-Satım Kılavuzu Hisse Senedi Alım-Satım Kılavuzu www.imkb.gov.tr İÇİNDEKİLER Hisse Senedi Nedir? 2 Hisse Senedi Sahibinin Başlıca Ortaklık Hakları Nelerdir? 2 Yatırımcılar İMKB de Bizzat Hisse Senedi Alım-Satımı Yapabilirler

Detaylı

Gelişen İşletmeler Piyasası GIP

Gelişen İşletmeler Piyasası GIP Gelişen İşletmeler Piyasası GIP www.imkb.gov.tr İÇİNDEKİLER İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP) Nedir? 1 Hisse Senetleri Piyasası (HSP) ile GİP e Yapılacak Başvuru Sürecinin Temel Farkları Nelerdir?

Detaylı

a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili olduklarına, Yetki Belgelerimiz

a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili olduklarına, Yetki Belgelerimiz a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili olduklarına, Yetki Belgelerimiz 6362 SAYILI SPKN. UYARINCA TALEP EDĐLEN YATIRIM HĐZMET VE FAALĐYET ĐZĐNLERĐ I. Emir Đletimine Aracılık Faaliyeti Yurt içinde Yurt

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE FİNASMAN FİNANSAL İŞLEMLER

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE FİNASMAN FİNANSAL İŞLEMLER T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE FİNASMAN FİNANSAL İŞLEMLER ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 19 Ekim 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 17 Ekim 2014 69471265-305-9397

Detaylı

FİNANSAL PİYASALAR Ders Kodu: 1006 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı

FİNANSAL PİYASALAR Ders Kodu: 1006 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları FİNANSAL PİYASALAR Ders Kodu: 1006 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı Lisanslama Sınavları

Detaylı

SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU)

SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU) 1 SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU) (Üçüncü Bölüm) Prof. Dr. İSMAİL MAZGİT DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ Bölüm 3 Sayfa 2 SERMAYE PİYASASI KURUMLARI Bölüm 3 Sayfa

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar Resmi Gazete Sayı: 27323 Resmî Gazete Tarihi: 18 Ağustos 2009 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar MADDE 1 (1)

Detaylı

TAKASBANK PARA PİYASASI PROSEDÜRÜ

TAKASBANK PARA PİYASASI PROSEDÜRÜ TAKASBANK PARA PİYASASI PROSEDÜRÜ Sayfa 1/29 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 5 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar... 5 MADDE 1- Amaç... 5 MADDE 2- Kapsam... 5 MADDE 3- Dayanak... 5 MADDE 4- Tanımlar

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. İsmail MAZGİT

Yrd. Doç. Dr. İsmail MAZGİT Burada yer alan tanımlar, Sermaye Piyasası dersini alan öğrencilere yardımcı olmak amacıyla, ağırlıklı olarak sermaye piyasası mevzuatından derlenmiştir. Yrd. Doç. Dr. İsmail MAZGİT Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

ULUSAL VE ULUSLARARASI PİYASALAR

ULUSAL VE ULUSLARARASI PİYASALAR ULUSAL VE ULUSLARARASI PİYASALAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 1 Bu kılavuz, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına

Detaylı

TAKASBANK ÖDÜNÇ PAY PİYASASI UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ

TAKASBANK ÖDÜNÇ PAY PİYASASI UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ TAKASBANK ÖDÜNÇ PAY PİYASASI UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ Sayfa 1/43 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 5 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar... 5 MADDE 1- Amaç... 5 MADDE 2- Kapsam... 5 MADDE 3- Dayanak...

Detaylı

6. BÖLÜM BORSALAR YRD. DOÇ. DR. BEYHAN YASLIDAĞ

6. BÖLÜM BORSALAR YRD. DOÇ. DR. BEYHAN YASLIDAĞ 6. BÖLÜM BORSALAR YRD. DOÇ. DR. BEYHAN YASLIDAĞ AMAÇLARIMIZ: Bu bölüm tamamlandığı zaman aşağıda yer alan bilgi ve becerilere sahip olunabilecektir: Borsalar İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senedi

Detaylı

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU VE KAYDİ SİSTEM

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU VE KAYDİ SİSTEM MERKEZİ KAYIT KURULUŞU VE KAYDİ SİSTEM Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Kılavuzu EKİM 2012 i Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama

Detaylı

BORSA TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

BORSA TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ BORSA TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ A Tipi Yatırım Fonu/ Ortaklığı Acenta Açığa Satış Açık Pozisyon Adi Hisse Senedi Ağırlıklı Ortalama Fiyat Alım Satıma Aracılık Anonim Şirket Apel Aracı Kuruluş A Type Mutual Fund/Investment

Detaylı

BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KATILIM ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KATILIM ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KATILIM ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci

Detaylı

257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede,

257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, Başlık 257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 26039 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2005 Kapsam Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede,

Detaylı

Ortaklık ve Aracı Kuruluş Varantları*

Ortaklık ve Aracı Kuruluş Varantları* GÜNDEM Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2011 Cilt: 48 Sayı: 557 Ortaklık ve Aracı Kuruluş Varantları* Y. AKBULAK Yavuz AKBULAK SPK Başkanlık Danışmanı 5 Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK/Kurul) son yıllarda

Detaylı

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark,

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark, Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen

Detaylı

ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi'nden

ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi'nden ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmıģ olan 200.000.000 toplam TL nominal değerli finansman bonosu ve/veya tahvillerinin halka arz edilecek 50.000.000 TL nominal değerli

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama: Şirketimiz tarafından sunulan İşlem Platformu üzerinden yapacağınız Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri

Detaylı