KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNDEN PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN KOTASYON KOŞULU YA DA PAZARA GİRİŞ KOŞULU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNDEN PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN KOTASYON KOŞULU YA DA PAZARA GİRİŞ KOŞULU"

Transkript

1 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNDEN PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN KOTASYON KOŞULU YA DA PAZARA GİRİŞ KOŞULU OLARAK KULLANILABİLECEK OLANLARIN BELİRLENMESİ Bu Rapor, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Kurumsal Yönetim Teknik Komitesinin Eylem Planı Kapsamında, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tarafından Hazırlanmıştır.

2 İÇİNDEKİLER KURUMSAL YÖNETIM ILKELERINE ILIŞKIN RAPOR...1 SPK NUN KYİ NİN ŞİRKETLERİN UYUMUNA İLİŞKİN ÇALIŞMASI...2 İMKB 30 ŞIRKETLERINE YONELIK SONUÇLAR...5 İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ...6 KYI NE İLİŞKİN YURTDIŞI BORSALARIN UYGULAMALARI...9 İMKB PAZAR YAPILANMASI VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERI...18 SONUÇ...21

3 KURUMSAL YÖNETIM ILKELERINE ILIŞKIN RAPOR Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) bünyesinde kurulan Kurumsal Yönetim Teknik Komitesi nin eylem planlarından birisi de Kurumsal Yönetim İlkelerinden (KYİ) payları Borsada işlem gören Şirketler için Kotasyon Koşulu ya da Pazara Giriş koşulu olarak kullanılabilecek olanların belirlenmesi, kotasyon koşullarının iyi kurumsal yönetim uygulamaları konusunda gözden geçirilmesi olarak tespit edilmiştir. Bilindiği gibi KYİ ilkeleri ilk defa 2003 Temmuz ayında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanmış ve 2005 Şubat ayında revize edilerek şimdiki haline ulaşmıştır. Kurumsal yönetim ile ilgili düzenlemeler adillik, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve sorumluluk olarak adlandırılan dört temel ilkeye odaklanmıştır. KYİ ne uyum, payları İMKB de işlem gören Şirketler için ihtiyari bir uygulamadır ancak KYİ ne Uyum Raporlarının yayınlanması ihtiyari bir husus değil bir zorunluluktur. SPK nun Şirketlere yönelik kurumsal yönetim ilkelerinin hayata geçmesinin yanında Bankacılık sektöründe de Basel II hükümleri çerçevesinde BDDK tarafından yapılan düzenlemeler bulunmaktadır. Yine halen taslak halinde olan ve kanunlaştığı takdirde kurumsal yönetimle ilgili olarak Şirketlere ve yöneticilerine önemli yükümlülükler getiren yeni TTK tasarısı da Şirketlerin şeffaflaşmasında önemli bir adım olacaktır. Hazine Müsteşarlığı kamu sermayeli şirketlerde kurumsal yönetim ilkelerinin belirlenmesi ve uygulanması için gerekli yasal altyapının tamamlanmasına ilişkin bir çalışma yürütmekte ve tüm KİT lerin envanterini çıkarmaktadır. KYİ belirlenmesinin ardından tarihinde SPK nun Seri:VIII No:51 sayılı Sermaye Piyasalarında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği yayınlanmış olup derecelendirme faaliyetinin kapsamı, bu faaliyette bulunabilecek kuruluşlar, derecelendirme sözleşmesine ilişkin hususlar, derecelendirme faaliyetinde uyulacak ilke ve esaslar tespit edilmiştir. 1

4 SPK NUN KYİ NİN ŞİRKETLERİN UYUMUNA İLİŞKİN ÇALIŞMASI Borsamıza kote olarak Ulusal Pazar da işlem görmekte olan 100 şirketin KYİ ne uyumu konusunda 2008 yılı içerisinde SPK tarafından bir çalışma yapılmış ve sonuçları açıklanmıştır. Sözkonusu çalışmada sonucunda Ulusal Pazarda işlem gören 100 Şirket içerisinde, 59 şirket Pay sahipleri ile ilişkiler birimini kurmuş ve birimin kimlerden oluştuğu ve birime ne şekilde ulaşacağı konusunda kamuya açıklama yaptığı, 51 şirketin sermayesi içinde imtiyazlı paya yer verdiği, Hiç bir şirketin esas sözleşmesinde birikimli oy kullanılmasına ilişkin hüküm bulunmadığı, Genel Kurul davetini, i) 6 şirketin yalnızca özel durum açıklaması ile yaptığı, ii) 3 şirketin özel durum açıklaması ve internet sitesi aracılığıyla yaptığı, iii) 21 şirketin özel durum açıklaması ve gazete ilanı ile yaptığı, iv) 67 şirketin özel durum açıklaması, gazete ilanı ve internet sitesi aracılığıyla yaptığı, 72 şirketin içeriden öğrenenlerin ticareti kapsamındaki kişileri düzenli olarak kamuya açıkladığı, 51 şirketin nihai hakim pay sahiplerini, dolaylı ve karşılıklı iştirak ilişkilerinden arındırmak suretiyle kamuya açıkladığı 18 şirketin yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin şirket sermayesindeki pay oranlarını kamuya açıkladığı 86 şirketin faaliyet raporlarında, finansal performansına, rekabetçi yapısına ve faaliyet risklerine ilişkin bilgilere yer verildiği 55 şirketin faaliyet raporlarında, yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişine, ücretlendirme esaslarına, aldıkları ücret ve benzeri menfaatlere ve şirkette üstlendiği icrai faaliyetlere ilişkin açıklamalara yer verildiği, 76 şirketin ilişkili taraf işlemlerini kamuya açıkladığı, 92 şirketin finansal tabloları, halka açıklık oranı, yıllık faaliyet raporları, genel kurul toplantı tutanaklarını içeren bir internet sitesinin bulunduğu, 5 şirketin internet sitesinin bulunmadığı, tespit edilmiştir. 2

5 Diğer taraftan aynı çalışmada şirketlerin internet siteleri incelenmiş ve 89 şirketin internet sitesinde yatırımcı ilişkileri başlıklı ayrı bir bölüm olduğu, Bunlardan, i) 75 inin 2007 yılı olağan genel kurul tutanaklarının bulunduğu, ii) 82 şirketin esas sözleşmesinin bulunduğu, iii) 76 şirketin özel durum açıklamalarının bulunduğu, iv) 66 şirketin İngilizce olarak 2006 yılı mali tablolarının bulunduğu, v) 69 şirketin İngilizce olarak 2006 yılı faaliyet raporunun bulunduğu, vi) 33 şirketin İngilizce olarak özel durum açıklamalarının bulunduğu, 86 şirketin internet sitesinde mali tablolarının, 86 şirketin 2006 yılı faaliyet raporunun bulunduğu, 92 şirketin çevre ve sosyal konulardaki faaliyetlerine ilişkin kamuya açıklama yaptığı, 87 şirketin çalışanlarına ilişkin uyguladığı politika hakkında açıklama yaptığı 88 şirketin müşteri ve tedarikçilerine ilişkin uyguladığı politika hakkında kamuya açıklama yaptığı, tespit edilmiştir. Yine aynı çalışmada şirketlerin yönetim kurulları, denetim komitesi ve iç kontrol sistemlerine ilişkin olarak da şu sonuçlara ulaşılmıştır. Buna göre, Yönetim Kurulu üye sayısı ile ilgili olarak ve bunların icrai faaliyette bulunup bulunmadığı ile ilgili olarak, 20 şirketin yönetim kurulu üye sayısının 7 nin altında olduğu, 38 şirketin yönetim kurulu üye sayısının 7 olduğu, 20 şirketin yönetim kurulu üye sayısının 9 olduğu, 31 şirketin yönetim kurulu üyelerinin kaçının şirkette icrai faaliyette bulunduğu konusunda bilgiye ulaşılamamış olduğu, 10 şirkette yönetim kurulu üyelerinin yarısından fazlasının icrai faaliyette bulunduğu 36 şirkette Yönetim kurulunda bağımsız üye bulunduğu, 80 şirkette yönetim kurulu üyelerinin nasıl seçildiğine ilişkin kamuya açıklama yapıldığı, 3

6 43 şirketin faaliyet raporlarında geçmiş yıllarda yapılan yönetim kurulu toplantı sayılarına ve toplantılara katılım oranlarına ilişkin bilgilere yer verildiği, 81 şirketin iç kontrol sistemlerine ilişkin olarak kamuya açıklama yaptığı, 53 şirketin denetim komitesi faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptığı, 86 şirketin herhangi bir grup yapısı içerisinde yer aldığı 73 şrketin iştiraklerine ilişkin ortaklık ve mülkiyet yapısını anlaşılır biçimde kamuya yansıttığı, tespit edilmiştir. SPK tarafından yapılan değerlendirmede Borsamızda İşlem gören 319 şirketten piyasa değeri ve işlem hacmi kriterlerine göre en üst grupta olmaları nedeniyle İMKB-100 endeksine dahil Şirketlerin sonuçlarının alındığı, bu Şirketlerin çoğunun açıklamalarının KYİ Uyum Raporu formatında detayda bilgiyi içermediği, raporda verilen ifadelerin oldukça standart olduğu kanaati edinilmiştir denilmektedir. Yine SPK tarafından yapılan değerlendirmede KYİ uyumun payları İMKB de işlem gören şirketler için ihtiyari bir uygulama olduğu belirtilmekte ancak KYİ ne Uyum Raporlarının yayınlanmasının ihtiyari bir husus değil bir zorunluluk olduğu ifade edilmektedir. Bu anlamda sözkonusu raporların içeriğinin de belirli standartları taşıması ve Uyum Raporu formatında yer alan detayda bilgi içermesi kamunun aydınlatılması açısından önem arz etmektedir denilmektedir. Bu husustan hareketle payları İMKB de işlem gören tüm şirketlerin pay sahiplerini etkin bir şekilde bilgilendirmeye devam etmeleri KYİ ne Uyum Raporlarının hazırlanmasında gereken özen ve hassasiyeti göstermeleri ve hazırlanan KYİ Uyum Raporlarına internet sitelerinde yer vermeleri gerektiği hususu SPK tarafından belirtilmektedir. 4

7 İMKB 30 ŞIRKETLERINE YONELIK SONUÇLAR İMKB 30 içerisinde yer alan şirketlere yönelik olarak yapılan çalışmada, Şirketlerin esas sözleşmelerinde imtiyazlı paya yer verilip verilmediği, Yönetim kurulunda bağımsız üyenin olup olmadığı, Genel müdür ve yönetim kurulu başkanının aynı kişi olup olmadığı Borsamız tarafından son 3 yıl içerisinde kamuyu aydınlatma hükümlerine aykırılıktan herhangi bir yaptırımla karşılaşıp karşılaşmadığı sorgulanmıştır. Bu çerçevede İMKB 30 Şirketleri arasında 15 şirketin esas sözleşmesinde imtiyaza yer verdiği, 10 şirketin yönetim kurulunda bağımsız üyenin bulunduğu, tüm şirketlerde genel müdür ve yönetim kurulu başkanının farklı kişiler olduğu, 7 şirketin ise son 3 yıl içerisinde Borsamız tarafından kamuyu aydınlatma hükümlerine aykırılık nedeniyle yaptırıma tabi tutulduğu anlaşılmıştır. 5

8 İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ Borsamız tarafından KYİ uyumuna ilişkin derecelendirme notuna sahip Şirketlerin İMKB bünyesinde oluşturulan İMKB Kurumsal Yönetim Endeksine (Endeks) alınması amaçlanmıştır. Borsa Yönetim Kurulu'nun tarihli toplantısında bir bütün olarak KYİ uyum notu en az 6 olan ve İMKB pazarlarında (Gözaltı Pazarı hariç) işlem gören Şirketler endeks kapsamına alınmasına karar verilmiş, 5 şirketin notunu kamuya açıklamasıyla endeks tarih ve 269 sayılı Genelge uyarınca tarihinden itibaren hesaplanmaya başlanmıştır. Halihazırda endeks kapsamında 10 adet Şirket bulunmakta olup sözkonusu Şirketlerin kurumsal yönetim notlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir 1. Diğer taraftan Kurumsal Yönetim İlkelerini uygulayan Borsa şirketlerinin teşvik edilmesi amacıyla, kotta/kayıtta kalma ücretinin tahakkuk ettirildiği tarih itibariyle hisse senetleri Borsa da işlem gören şirketlerden İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi kapsamında yer alacak şirketlere kotta kalma veya kayıtta kalma ücretleri %50 indirimli uygulanmaktadır. Tablo : İMKB KYİ Endeksinde Bulunan Şirketlere İlişkin Bilgiler: Pazar Derecelendirmeyi Yapan Şirket* DOĞAN YAYIN HOL. UP ISS Corporate Services 8,12 8,59 - HÜRRİYET GZT. UP ISS Corporate Services - 8,00 - OTOKAR UP SAHA Kurumsal Yönetim - - 7,94 ŞEKERBANK UP ISS Corporate Services - - 7,00 TOFAŞ OTO. FAB. UP SAHA Kurumsal Yönetim - 7,74** - TÜPRAŞ UP SAHA Kurumsal Yönetim - 7,91 - TÜRK TRAKTÖR UP SAHA Kurumsal Yönetim - 7,52 - VESTEL UP ISS Corporate Services - 7,50 8,50 Y ve Y GMYO UP SAHA Kurumsal Yönetim - 7,80 8,16 DENTAŞ UP SAHA Kurumsal Yönetim 7,08 *KYİ ne uyum derecelendirmesi yapmak üzere halihazırda 2 şirkete izin verilmiş bulunmakta olup bunlarsan Saha Kurumsal Yönetim Derecelendirme A.Ş., Türkiye de kurulmuş, RiskMetrics Group Inc. ise uluslararası bir derecelendirme kuruluşu olup, Türkiyede faaliyette bulunulmasına izin verilmiştir. **Ara dönem revizyonundan önce Şirketin notu 7,57 dir. 1 Söz konusu bilgiler İMKB rapor tarihi olan tarihi itibariyle verilmektedir. 6

9 Yukarıdaki tablodan da görüldüğü üzere endeks kapsamındaki şirketlerin tamamı Ulusal Pazar da işlem görmekte, bu Şirketlerin derecelendirmesi iki ayrı derecelendirme Şirketi tarafından yapılmaktadır. 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ilişkin olarak bu şirketlerin en düşük derecelendirme notu 7,00 en yüksek derecelendirme notu ise 8,59 olarak gerçekleşmiştir. Bir kaç dönem üstüste derecelendirme yapan şirketlerin kurumsal yönetim notu yükselmektedir. Örneğin, Doğan Yayın Holding in notu 2006 yılında 8,12 iken 2007 yılında 8,59, Vestel in notu 2007 yılında 7,50 iken 2008 yılında 8,50 ye, Y ve Y GMYO nun notu da 2007 yılında 7,80 iken 2008 yılında 8,16 ya yükselmiş bulunmaktadır. Şirketlere pay sahipleri, kamuyu aydınlatma, menfaat sahipleri ve yönetim kurulu üzerinden ayrı ayrı notlar verilmekte ve toplamda bir bütün olarak kümülatif notu ilan edilmektedir. Endeksteki Şirketlere yönelik olarak yaptığımız incelemede şirketlerin pay sahiplerine ve kamuyu aydınlatmaya ilişkin notlarının yönetim kuruluna ilişkin olarak aldıkları notlardan daha yüksek olduğu görülmüştür. Örneğin, Doğan Yayın Holding in pay sahiplerine ilişkin notu 8,00; kamuyu aydınlatmaya ilişkin notu 8,50 menfaat sahiplerine ilişkin notu 7,50 ve yönetim kuruluna ilişkin notu 7,50 dir. Vestel in pay sahiplerine ilişkin notu 100 üzerinden 82,5, kamuyu aydınlatmaya ilişkin notu 82,00; menfaat sahiplerine ilişkin notu 90,00; yönetim kuruluna ilişkin notu 75,00 dir. Y ve Y GMYO nun pay sahiplerine ilişkin notu 82,73; kamuyu aydınlatmaya ilişkin notu 87,37, menfaat sahiplerine ilişkin notu 71,75 ve yönetim kuruluna ilişkin notu 78,14 dür. Görüldüğü gibi Şirketlerin yönetim kurulu notları genel olarak diğer bölümler ile ilgili notlardan düşüktür. Bilindiği gibi Dünya Bankası tarafından hazırlanan Doing Bussiness raporlarında ülkemizin düşük not aldığı iki konudan birisi Yöneticilerin Sorumluluğu olup şirketlerin yönetim kurullarına ilişkin işlemlerinde şeffaflaşmanın artması gerekmektedir. 7

10 Diğer taraftan Borsamızda kote 17 bankadan 1 tanesi, 11 Gayrimenkul Yatırım Ortaklığından 1 tanesi, 18 Holding ve Yatırım şirketinden yine sadece 1 tanesi bu endeks içerisinde bulunmaktadır. Yine aynı sermaye grubu içerisinde yer alan bazı şirketler endeks içerisinde yer alıyorken (örneğin Doğan Yayın Holding-var, Doğan Holding-yok, Vestel- var, Vestel Beyaz Eşya-yok) diğerleri bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kurumsal Yönetim Endeksinin Borsamıza kote olmuş Şirketleri temsil kabiliyeti henüz oluşmamış durumdadır. Endeks Kurumsal Yönetim İlkelerini uygulama anlamında henüz bir ilk aşama olarak değerlendirilmelidir. 8

11 KYI NE İLİŞKİN YURTDIŞI BORSALARIN UYGULAMALARI Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum özellikle 2000 li yıllarda ivme kazanmış olup ilkeler bir çok ülkede farklı isimlerle ve farklı zamanlarda uygulamaya konulmuştur. OECD tarafından 2004 yılında Kurumsal Yönetim İlkeleri oluşturulmuş bir çok ülke bu ilkeler çerçevesinde kendi kurumsal yönetim ilkelerini uygulamaya koymuştur. Bilindiği gibi IOSCO (International Organization of Securities Comissions)-Uluslararası Sermaye Piyasası Düzenleyici Kuruluşları Örgütü ne Sermaye Piyasası Kurulu tam üye, İMKB ise gözlemci üye olarak iştirak etmektedir. IOSCO içerisinde Mart 2007 döneminde yayınlanan Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığı Nihai Raporu nda (Board Independence of Listed Companies Final Report) Borsalara kote olmuş şirketlerdeki kurumsal yönetim uygulamalarına ilişkin önemli bilgiler verilmektedir. Aşağıdaki tabloda kurumsal yönetim uygulamalarına ilişkin olarak dünya örnekleri bulunmaktadır. Tablo: Kurumsal Yönetim İlkeleri Ülke Kurumsal Yöentim İlkeleri KYİ Özellikleri Yıl Avustralya ASX Corporate Governance Principles KYİ'ne Uy veya Açıklama Yap: Açıklama yapma zorunluğu var Brezilya (1) IBGC Corporate Governance Code İsteğe bağlı 1999 Brezilya (2) CVM Code KYİ'ne Uy veya Açıklama Yap: Açıklama yapma zorunluğu var - Kanada Corporate Governance Guidelines Tavsiye Niteliğinde 2005 Fransa Corporate Governance Code Tavsiye Niteliğinde: Açıklama Yapma Zorunluluğu var 2003 Almanya Corporate Governance Code KYİ'ne Uy veya Açıklama Yap: Belli koşullarda açıklama yapma zorunluğu var 2002 İtalya Preda Code 2006 Japonya Principles of Corporate Governance Tavsiye Niteliğinde 2004 Meksika Best Practices Code Tavsiye Niteliğinde: Açıklama Yapma Zorunluluğu var 2003 Hollanda Tabaksblat Code KYİ'ne Uy veya Açıklama Yap: Açıklama yapma zorunluğu var 2003 Portekiz CMVM Recommendations KYİ'ne Uy veya Açıklama Yap: Açıklama yapma zorunluğu var 2005 İspanya Unified Code KYİ'ne Uy veya Açıklama Yap: Açıklama yapma zorunluğu var 2006 İsviçre Best Practices Code Tavsiye Niteliğinde - Tayland Principles of Corporate Governance Tavsiye Niteliğinde: Açıklama Yapma Zorunluluğu var 2001 İngiltere Combined Code KYİ'ne Uy veya Açıklama Yap: Açıkama yapma zorunluğu var 2003 Kaynak: Iosco Board Independence of Listed Companies Final Report 9

12 Tablo : Kurumsal Yönetim İlkelerini Benimseyenler Ülke Kurumsal Yönetim İlkelerinin Düzenlenme Yeri Avustralya ASX Listing Rules Brezilya Bovespa Listing Requirements Hong Kong Listing Rules Hindistan Listing Agreement İsviçre SWX Directive on Corporate Governance Tayland SEC Notification No: Kor Jor 12/2543 İngiltere LSE Rules ABD SRO Listing Requirements (e.g.nasdaq, NYSE, Amex Kaynak: Iosco Board Independence of Listed Companies Final Report Sao Paola Borsası (Bovespa) KY İlkelerine Dayalı Pazar Yapılanması: Brezilya da KY uygulamalarına göre 1. Düzey Şirketler ve 2. Düzey Şirketler olmak üzere derecelendirmeler oluşturulmuştur. Her bir derecedeki şirketin uymaları gereken kurallar ve bilgi verme yükümlülükleri ise Kotasyon Yönetmeliği nde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Ayrıca, Pazara kabul şartı olarak İyi KY uygulamaları na uyum konusunda mevcut düzenlemelerin yanısıra daha sıkı kurallar içeren Novo Mercado (Yeni Pazar) oluşturulmuştur (Aralık 2000). Bovespa bünyesinde, yukarıda belirtilen pazar yapılanması ve gruplamasına dahil şirketler için IGC Special Corporate Governance Stock Index adında bir endeks hesaplanmaktadır. Endeks e Yeni Pazar, 1. Düzey ve 2. Düzey kapsamındaki bütün şirketler dahildir. Endeks hesaplamasında Yeni Pazar şirketlerine iki kat, 2. Düzey şirketlerine bir buçuk kat, 1. Düzey şirketlerine ise bir kat ağırlık verilmektedir. 1. Düzey ve 2. Düzey şirketler ile Yeni Pazar şirketlerinin sahip olmaları gereken kriterlere ilişkin bilgiler aşağıda yeralmaktadır. 1. ve 2. Düzey Şirketler Brezilya Borsası nın, Differentiated CG Practices düzenlemesi çerçevesinde, kote şirketler 1. Düzey şirketler ve 2. Düzey şirketler olarak sınıflandırılmaktadır. 10

13 1. düzey şirketleri mümkün olduğunca sermayeleri çok ortağa bölünmüş ve bilgi verme yükümlülüklerini düzenli olarak yerine getiren şirketlerdir. Her bir bildirimin ne zaman ve ne şekilde yapılması gerektiği Borsa tarafından detaylı olarak düzenlenmiştir. Bu gruptaki şirketlerin uymaları gereken kurallar aşağıda yer almaktadır. - Halka açıklık oranının %25 in üzerinde olması - Differentiated Corporate Governance Practices Agreement ın imzalanması, - İlgili yasal mevzuatta yer alan bildirim yükümlülüklerine ek olarak; 3 er aylık dönemler ve yıl sonu itibariyle hazırlanan mali tablo ve konsolide hesapların Nakit Akım Tablosu içermesi, Konsolide mali tablo ve dipnotları yıllık olarak sunmaları, Şirket sermayesinin/oy haklarının doğrudan/dolaylı %5 ini aşan çıkar gruplarının bildirilmesi, Şirketin kontrol hissedarları, üst düzey yöneticileri ve şirket Mali Konsey (Fiscal Council) üyelerinin doğrudan veya dolaylı olarak sahip oldukları payların miktar ve özelliklerinin bildirilmesi, Bu kişilerin sahip oldukları menkul kıymet miktarındaki değişimlere ilişkin bilgilerin gönderilmesi - Yukarıda yeralan hususların Yıllık Bilgi Raporlarında da (Annual Information Statements) yeralması, - Yılda en az 1 kere, şirket yönetimi analistler ve diğer ilgili kesimlerle toplantı yapılması, - Yıllık ajanda: (Şirket her yıl ocak ayı sonunda, Şirket ile ilgili olarak programlanmış yıllık olayları borsaya ve kamuya açıklamakla yükümlüler), - Şirket ile ilgili kesimlerle yapılan anlaşmalar (Şirket ve bağlı ortaklıkları, şirket ile diğer kurumlar arasında yapılan belirli bir oranın üzerindeki ( R$) anlaşmaların Borsaya bildirilmesi gerekmektedir) - Hissedarlarla yapılmış tüm anlaşmalara ilişkin bilgilerin Borsa ya gönderilmesi, 11

14 - Hisse senedi opsiyonuna ilişkin planların kamuya açıklanması, - Halka arzlarda mümkün olduğunca çok ortağa satış yapılması ve arz tutarının minimum %10 unun bireysel yatırımcılara satılması, - İlgili yasal düzenlemelerde tanımlı, izahnamede yeralması gereken unsurlara ek olarak halka arz izahnamelerinin Bovespa düzenlemelerinin 7.2. maddesinde yeralan hususları içermesi, - Yeni atanan üst düzey yöneticiler ve şirket mali konsey üyelerinin göreve başlamadan önce atama ve terfilere ilişkin bilgileri içeren Statement of Consent from Senior Managers and Fiscal Council Members ı imzalamaları ve bir örneğini Borsa ya göndermeleri, - Şirket kontrolünün değişmesi halinde, paylarını satan ile kontrol hissedarı, alıcının Statement of Consent from Controlling Shareholders ı imzalayana kadar şirket hisselerin transferine ilişkin açıklama yapmamalı, imzayı takiben dökümanların Borsa ya gönderilmesi. 2. Derece şirketleri, ise 1. Derece için tanımlanan özelliklerin yanısıra, şirketin ve kontrol hissedarlarının daha geniş KY uygulamalarının olması ve azınlık hissedarlarına ilave haklar tanınmış olmasını düzenlemektedir. 2. Düzey şirketleri nin taşımaları gereken kriterler, - Differentiated Corporate Governance Practices Agreement ın imzalanması, - KY 1. Düzey için belirlenen kriterlerin tamamının sağlanması, - Yasal düzenlemelerle tanımlı bildirimlere ek olarak, yıllık mali tabloların İngilizce olarak, US GAAP veya IAS düzenlemeleri kapsamında hazırlanması ve kamuya açıklanması, bu raporların yönetim raporu, açıklayıcı notlar ve bağımsız denetçi görüşünü de içermesi, - 3 aylık mali tabloların İngilizce olarak da hazırlanması veya IAS/GAAP a göre hazırlanması, - Yönetim kurulu üyelerinin 1 er yıllık süreler için seçilmesi, Yönetim kurulunun genel kurulda seçilen en az 5 üyeden oluşması - Büyük ortağın hisselerini devretmesi halinde elde edeceği fırsatların küçük ortaklara da tanınması, tercihli (preferred) hisse sahiplerinin elde edeceği fırsatların ise % 70 inin küçük ortaklara tanınması - Faaliyet konusu değiştirme, nev i değiştirme, birleşme, devrolma v.b. durumlarda tercihli hisse sahiplerine oy hakkı verilmesi, 12

15 - Hisselerin bu düzeyden çıkarılması veya hisse senetlerinin halka kapalı hale getirilmesi durumunda çağrıda bulunma zorunluluğu, - Anlaşmazlıkların çözümlenmesinde Arbitration Panel in kurallarının uygulanması Ayrıca, 2. Derece şirketi, oy haklarının yarısından fazlasını temsil eden hissedarların katıldığı genel kurul toplantısında onaylanmış olması ve borsaya 30 gün içinde bildirilmiş olması kaydıyla Differentiated CG Practices uygulamasına devam edemeyebilir. Bu durum şirketin borsa kotundan çıkarılması anlamına gelmemektedir. Ayrıca, 1. ve 2. Düzey e ilişkin yaptırımlar (para cezaları, parasal olmayan yaptırımlar, işlem sırasının durdurulması, uyarılar, differentiated CG Agreement ın iptali esasları vb), şirketlerin halka açık niteliğinin kaybedilmesi, şirket talebiyle Differentiated CG practices ın iptali esasları Bovespa tarafından detaylı olarak düzenlenmiştir. Novo Mercado (Yeni Pazar) Düzenlemeleri Bir şirketin Yeni Pazar a alınması, borsa tarafından getirilmiş ve Brezilya yasal düzenlemelerinden daha katı kurallar içeren Good practices of CG kurallarına uyacağı anlamına gelmektedir. Pazar Kotasyon Kuralları içinde yeralan bu kurallar, hissedarlık haklarının artırılması ve şirketlerin kamuya açıkladıkları bilgilerin kalitesinin artırılmasına yöneliktir. Borsa ve şirket arasında, kontrol hissedarlar ve üst yönetimin de katılımıyla bir anlaşma imzalanmaktadır. Bu pazara ilişkin kotasyon kriterleri aşağıda yeralmaktadır: - Hisse senetlerinin Kurul kaydına alınması, - Borsa ya işlem görme başvurusu yapılması, - Yeni Pazar Üyelik Anlaşmasının imzalanması, - Şirket esas sözleşmesinde Borsa nın istediği düzenlemelerin yapılması, - Oydan yoksun hisse senedi bulunmaması, - Halka açıklık oranının minimum %25 olması, birincil veya ikincil halka arz tutarının minimum 10 milyon R$ olması, 13

16 - Yukarıdaki oranlarda/tutarlarda halka arz yapılması veya ortak sayısının en az 500 olması, - Tüm yönetim kurulu üyelerinin görev süresinin 1 yıl olması, - Raporlama Şartları: 3 er aylık dönemler ve yıl sonu itibariyle hazırlanan mali tablo ve konsolide hesapların Nakit Akım Tablosu içermesi, Yasal düzenlemelerle tanımlı bildirimlere ek olarak, yıllık mali tabloların İngilizce olarak, US GAAP veya IAS düzenlemeleri kapsamında hazırlanması ve kamuya açıklanması, bu raporların yönetim raporu, açıklayıcı notlar ve bağımsız denetçi görüşünü de içermesi, 3 er aylık mali tabloların İngilizce olarak da hazırlanması veya IAS/GAAP a göre hazırlanması, 3 er aylık mali tablolarda bulunması gereken hususlara ilave olarak, - Konsolide mali tablolar ve dipnotların, - Şirket sermayesinin %5 ini geçen doğrudan veya dolaylı ortaklık çıkarlarının, - Kontrol hissedarları, üst düzey yöneticiler ve Fiscal Council üyelerinin şirket sermayesinde sahip oldukları toplam hisse miktarının - Halka açıklık oranı ve tutarının yeralması Her yıl en az 1 defa finansal analistler ve diğer ilgili taraflarla şirket yöneticileri arasında ekonomik ve finansal durumun, projelerin ve öngörülerin değerlendirildiği bir toplantının yapılması, Her yıl Ocak ayı sonu itibariyle yıllık ajandanın kamuya açıklanması (bu konuda Borsanın kullandığı bir form bulunmaktadır) Ayrıca, yaptırımlar (para cezaları, parasal olmayan yaptırımlar, işlem sırasının durdurulması, uyarılar vb), şirketlerin halka açık niteliğinin kaybedilmesi, kottan çıkarma esasları Bovespa tarafından detaylı olarak düzenlenmiştir. 14

17 İtalya Borsası KY İlkelerine Dayalı Pazar Yapılanması: İtalya Borsası nda küçük ve orta ölçekli şirketlere yatırımcı ilgisinin ve likiditenin artırılması amacıyla STAR Segmento Titoli con Alti Requisti (High Standard Mid Cap Market) isimli bir pazar oluşturulmuştur. Bu pazara dahil olma şartları arasında kurumsal yönetim ilkeleri de bulunmaktadır. Her şirket için bir piyasa yapıcının (specialist) bulunması zorunluluğu olup Pazara alınma ve pazarda kalma şartları olarak kurumsal yönetim ilkeleri arasında sayılan aşağıdaki ek yükümlülükler getirilmiştir. Büyüklük: Piyasa değerinin 800 milyon nun altında olması Likidite: Halka açıklık oranının yeni ihraçlarda %35, borsada işlem görmekte olup bu pazara gireceklerde %20 olması, Kamuyu Aydınlatma: Çeyrek dönem verilerinin 45 gün içinde duyurulması, mali raporların elektronik ortamda Borsa ya iletilmesi, Şirket bilgilerinin şirketin web sitesinde bulunması, Şirket duyurularının (mali tablolar dahil) İtalyanca ve İngilizce olarak yapılması, Hissedar ilişkilerinden sorumlu bir personel bulundurulması, Kurumsal Yönetim Yönetim kurulu kararlarında belirgin bir etkiye sahip olacak sayıda icra görevi bulunmayan ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bulunması, (Yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlık kriterleri ve yönetim kurulu üye sayısına göre bulunması gereken bağımsız üye sayısı Borsa tarafından yönetmeliklerde ayrıca tanımlanmıştır.) Hisse opsiyonu, kardan pay gibi yönetim kurulu üyelerini teşvik edici uygulamaların varlığı, Çoğunlukla bağımsız ve icra dışı üyelerden oluşan bir iç kontrol için bir komitesinin bulunması. - Diğer: Şirket aktiflerinin veya gelirlerinin, ağırlıklı olarak tek bir yatırıma bağlı olmaması veya organize bir piyasada işlem gören bir şirket hisse senetlerine yatırımdan kaynaklanmaması, 15

18 Son yıla ilişkin bağımsız denetim raporu Ayrıca, piyasa yapıcıları tarafından, şirketin mali durumunu değerlendiren, geleceğe yönelik tahminler içeren ve geçmişte yapılan tahminlerin tutarlılığını değerlendiren bir araştırma raporunun hazırlanarak, yıl sonu mali raporların genel kurulca kabulünden, altı aylık mali raporların ise yönetim kurulunca kabulünden itibaren 30 gün içinde yayınlanması zorunluluğu getirilmiştir. Brezilya daki duruma benzer bir şekilde kurumsal yönetim ilkeleri esas alınarak oluşturulmuş bu pazar için de MIB (Milano Indice Borsa) STAR adlı bir endeks hesaplanmaktadır. Bu endeks de Borsa tarafından hesaplanan diğer endekslerle aynı yöntem uygulanarak sadece gün sonu kapanış fiyatları esas alınarak günde bir kez hesaplanmaktadır. İtalya Borsası ndaki diğer şirketlere ise, kurumsal yönetim konusunda belirlenmiş ilkelere (code of conduct) ilişkin uygulamalarını yıllık bilançolarının eki olarak açıklama zorunluluğu getirilmiştir. Avustralya Borsası: Avustralya Borsası nda kotasyon koşulu olarak KYİ ile ilgili olarak iki zorunluluk getirilmektedir. Bunlar Yıllık Faaliyet Raporunda açıklama yapma,(asx Listing Rule madde) ve denetim komitesine (ASX Listing Rule 1.1 Condition 13 ve 12.7) ilişkindir. Buna göre kottaki şirketler yıllık faaliyet raporunda hangi ilkelere uyduklarını açıklamak veya uymuyorlarsa, uymadıkları KYİ ilkelerini açıklamakla yükümlüdürler. Hong Kong: Hong Kong Borsası nda Kurumsal Yönetim kodu olarak adlandırılan düzenleme Main Board için belirlenen kotasyon koşullarında Growth Enterprise Market (GEM) için ayrı ayrı bölümlerde düzenlenmektedir Kod iyi kurumsal yönetim ilkelerini belirlemekte ve iki düzeyde tavsiyede bulunmaktadır. a) Kod un zorunlu hükümleri b) Tavsiye niteliğindeki hükümler. İhraççılar adı geçen kod un hükümlerine uymak veya uymamak konusunda tercih yapmalıdırlar. Tavsiye niteliğindeki hükümler ihraççılara yol göstermek amaçlıdır, uyulması zorunlu değildir. 16

19 İhraçcılar Kurumsal Yönetim Kodu içerisinde bulunan hükümlerden yerine getirmiş olduklarını ara dönem ve yıllık mali raporlarında belirtmelidirler. Koda uyulmaması halinde ihraçcı hem ara dönem ve yıllık raporlarında, hem de kurumsal yönetim raporlarında koda uyulmamasına ilişkin inandırıcı-dikkate alınabilecek-nedenler ortaya koymalıdır. Bu durum yerine getirilmeyen her hal için ayrı ayrı olarak bu yapılmalıdır. 17

20 İMKB PAZAR YAPILANMASI VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERI Bilindiği üzere Borsamızda halihazırda Ulusal pazarda 291 Şirket ve 2. Ulusal pazarda 14 şirket bulunmaktadır. Ortaklık haklarını temsil eden menkul kıymetlerin kotasyonu Kotasyon Yönetmeliği 13. Maddesi uyarınca yapılmakta olup, gerek Kotasyon Yönetmeliği gerekse de diğer mevzuat içerisinde Kurumsal Yönetim İlkelerinin kotasyon koşulu olarak belirlendiği bir düzenleme bulunmamaktadır. Kurumsal Yönetim İlkelerinden (KYİ) payları Borsada işlem gören Şirketler için Kotasyon Koşulu kullanılabilecek olanlar ile ileride Borsamızca pazarların yeniden yapılandırılması durumunda Ulusal Pazardaki Şirketlerin ayrı segmentasyonlara ayrılması halinde pazara giriş kriteri olabilecek olanların bu kapsama alınıp alınamayacağına ilişkin değerlendirmeler aşağıda verilmektedir. 1) Bir hisse bir oy prensibinin zorunlu olması: Ülkemizdeki mevzuat uyarınca Şirketlerdeki her bir hissenin bir oy hakkı bulunmakla birlikte esas sözleşmede hüküm bulunması kaydıyla bir hisseye birden çok oy hakkı verilen imtiyazlı hisse senetlerinin çıkarılması da mümkündür. Diğer taraftan farklı bir uygulama olarak da Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: I No:30 Oydan Yoksun Hisse Senetlerine İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde oydan yoksun hisse senedi çıkarmak da mümkün bulunmaktadır. Yukarıda ifade ettiğimiz gibi SPK nun İMKB 100 şrketleri üzerinde yaptığı araştırmada 51 Şirkette imtiyazlı paylara rastlanmıştır. Ayrıca İMKB 30 şirketleri üzerinde Borsamızca yapılan incelemede 15 şirkette imtiyaza rastlanmıştır. İmtiyazlı hisse uygulamasının ülkemizde yaygın olarak uygulandığı bilinmektedir. Bu imtiyazların incelenmesi sonucunda daha çok yönetim kurulu ile denetim kuruluna aday göstermede oy imtiyazı ile karşılaşılmaktadır. Bir diğer önemli imtiyaz olan kar payı imtiyazı daha az sevide bulunmaktadır. OECD kurumsal yönetim ilkeleri, şirketleri bir oy-bir hisse şeklindeki kurala uymaya davet etmektedir. Ancak bu uygulamanın dezavantajı karar alabilmek için daha büyük oranda oy oranı ve sermaye gerekmesidir ki bu durum da şirketlerdeki karar süreçlerini geciktirebilecektir. Ayrıca şirketlerin çoğunun aile şirketi olduğu dikkate alındığından yönetimi kaybetme korkusu nedeniyle halka açılmayı istemeyen şirketler için imtiyaz zorunlu olmaktadır. Bu çerçevede uygulamadaki zorluk nedeniyle bir hisse bir oy ya da imtiyazlı hisse olmaması hususunun kotasyon veya pazara giriş şartı olarak konulamayacağı düşünülmektedir. 18

VARANTLARIN BORSA YA KOTASYONU

VARANTLARIN BORSA YA KOTASYONU VARANTLARIN BORSA YA KOTASYONU Alev DUMANLI İMKB Kotasyon Müdür Yardımcısı İMKB 20 Şubat 2010 Mevzuat Aracı kuruluş varantlarının Kurul kaydına alınmasına ve alım satım işlemlerine ilişkin esaslar SPK

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 6 Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 14 Aralık 2012 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 27 Aralık 2013 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

ARACI KURULUŞ VARANTLARI

ARACI KURULUŞ VARANTLARI ARACI KURULUŞ VARANTLARI SERMAYE PİYASASI KURULU NİSAN 2010 YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER Şirketlerin finansal ihtiyaçlarının standart sermaye piyasası araçlarının sunduğu olanaklar ile karşılanmadığı durumlarda

Detaylı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı Mevcut Hali Değişiklik Önerisi Kapsam MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının Kapsam

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1 AMAÇ VE KAPSAM: Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş bilgilendirme politikasının amacı Sermaye piyasası Mevzuatı, ilke kararları ve Kurumsal Yönetim

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Bu düzenlemenin amacı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenlemeler

Detaylı

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Doğru mesajları farklı gruplara iletebilen en önemli kurumsal iletişim aracı Adres Nispetiye Cad. Levent İşhanı No: 6/2 34330 Levent - İstanbul www.tuyid.org Tel (212)

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 26 Kasım 2012 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 18 Mayıs 2016 METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme Raporu VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 22 MAYIS 2014 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 6 Ağustos 2013 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

iyi şirket DANIŞMANLIK A.Ş. ĐMKB 50 ENDEKSĐ ŞĐRKETLERĐ KURUMSAL YÖNETĐM WEB ANALĐZĐ

iyi şirket DANIŞMANLIK A.Ş. ĐMKB 50 ENDEKSĐ ŞĐRKETLERĐ KURUMSAL YÖNETĐM WEB ANALĐZĐ iyi şirket DANIŞMANLIK A.Ş. ĐMKB 50 ENDEKSĐ ŞĐRKETLERĐ KURUMSAL YÖNETĐM WEB ANALĐZĐ Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Đlkeleri Tebliği ve uluslararası kodlar doğrultusunda oluşturulmuş iyi şirket

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 29 Haziran 2012 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ( Şirket veya Doğan Burda ) Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak Bu çalışma esasları ( Çalışma Esasları ) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak Bu çalışma esasları ( Çalışma Esasları ) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak Bu çalışma esasları ( Çalışma Esasları ) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu Denetim Komitesi'nin ("Komite") görev

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 20 Kasım 2015 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 16 Ağustos 2013 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı......... 6 Çekinceler..........

Detaylı

YAPISAL POZİSYON UYGULAMASINA İLİŞKİN GENELGE (02.05.2002 tarih ve 698 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilmiştir.)

YAPISAL POZİSYON UYGULAMASINA İLİŞKİN GENELGE (02.05.2002 tarih ve 698 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilmiştir.) YAPISAL POZİSYON UYGULAMASINA İLİŞKİN GENELGE (02.05.2002 tarih ve 698 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilmiştir.) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (Kurum) tarafından 31.01.2002 tarih ve 24657 sayılı

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 8 Haziran 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

BORSA İSTANBUL A.Ş. PİYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU İŞLEYİŞ ESASLARI

BORSA İSTANBUL A.Ş. PİYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU İŞLEYİŞ ESASLARI Belge Adı PİYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU İŞLEYİŞ UYGULAMA USULÜ VE Türü UYGULAMA USULÜ VE Kodu 04.UUE.02 Onay Tarihi 08/09/2015 Revizyon Tarihi - Revizyon - Numarası Hazırlayan KOTASYON BÖLÜMÜ-PAY PİYASASI

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 12 Mayıs 2014 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

KOTASYON ÜCRET TARİFESİ

KOTASYON ÜCRET TARİFESİ KOTASYON ÜCRET TARİFESİ A) Tarifeler: İ.M.K.B. Kotasyon Yönetmeliği (Yönetmelik) nin 20-23 ve 28 inci maddelerinde düzenlenen kotasyon ve pazar ücretleri tarifeleri aşağıda yeralmaktadır. 1. Kota Alma

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 13 Aralık 2013 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Beklentiler: Sermaye Piyasalarının Rolü. İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 28 Mart 2012

Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Beklentiler: Sermaye Piyasalarının Rolü. İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 28 Mart 2012 Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Beklentiler: Sermaye Piyasalarının Rolü İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 28 Mart 2012 Sunum Planı Dünya Ekonomisi Kriz sonrası gerçekleşmeler ve beklentiler Türkiye Ekonomisi

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 28 Aralık 2010 ĐÇĐNDEKĐLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

Büyükdere cad No: 185 Kanyon ofis Binası 8. Kat Levent/ĐST. Görevi Öğrenim Durumu

Büyükdere cad No: 185 Kanyon ofis Binası 8. Kat Levent/ĐST. Görevi Öğrenim Durumu RAPORUN DÖNEMĐ : 01 OCAK 2012-31MART 2012 ORTAKLIĞIN ÜNVANI : J.P. MORGAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERĐ : XI NO: 29 SAYILI TEBLĐĞE ĐSTĐNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU A-Giriş 1-Raporlama Dönemi:

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 4 Haziran 2012 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 17 Ağustos 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı......... 6 Çekinceler..........

Detaylı

HİSSEDARLARI İÇİN GARANTİ

HİSSEDARLARI İÇİN GARANTİ HİSSEDARLARI İÇİN BANKASI HİSSE SENEDİ Garanti nin hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda (İMKB) GARAN sembolüyle işlem görmektedir. Hisseler, Londra Menkul Kıymetler Borsası Ana Piyasası

Detaylı

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 11 Mayıs 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Hikmet TURLİN Değ. ve İstatistik Müdürü

Hikmet TURLİN Değ. ve İstatistik Müdürü Genelge No:269 İstanbul, 27.09.2007 Konu : İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi Temel Kuralları hakkında. İlgi : 12.04.2007 tarih ve 263 sayılı Genelge. Sayın Genel Müdür/Sayın Üyemiz, Borsa Yönetim Kurulu'nun

Detaylı

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINDA KURUMSAL YÖNETİM & VERGİLEME UYGULAMALARI

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINDA KURUMSAL YÖNETİM & VERGİLEME UYGULAMALARI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINDA KURUMSAL YÖNETİM & VERGİLEME UYGULAMALARI 15/12/2011 İstanbul Esra ADA VURAL Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Uzman Kurumsal Yönetim Kurumsal Yönetim Bir şirketin, mevcut

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 19 Mart 2015 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 03 Ocak 2014 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 19 Aralık 2012 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

HALKA AÇILMA, KURUMSAL YÖNETİM VE İÇ DENETİM

HALKA AÇILMA, KURUMSAL YÖNETİM VE İÇ DENETİM HALKA AÇILMA, KURUMSAL YÖNETİM VE İÇ DENETİM 1 SELMA URAS ODABAŞI İMKB TEFTİŞ VE GÖZETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI 27 Mayıs 2010, İstanbul Halka Arz Halka arz, bir anonim ortaklığın kaynak ihtiyacını karşılamada

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ( Şirket veya Doğan Holding ) (Komite), Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine

Detaylı

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 3 Şubat 2017 Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 20 Ekim 2015 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1- Amaç Alternatif Yatırım Ortaklığı A.Ş., Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, tüm pay sahiplerimiz

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 5 Kasım 2013 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ 2014 zc KRM-Y-04/19.06.2014/Rev.00 Madde 1/Amaç ve Kapsam Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket te kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 1 Temmuz 2011 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 2 Temmuz 2009 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 28 Ocak 2009 ĐÇĐNDEKĐLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 4 Notların Anlamı.........

Detaylı

DOĞAN GRUBU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI DOĞAN GRUBU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI Sayfa : 1/6 1. AMAÇ Grubumuz çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini ön planda tutmaktadır. Bu anlamda, İş Sağlığı ve Güvenliği politikamız insana ve çalışanlarımıza

Detaylı

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1- Amaç BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Karkim Sondaj Akışkanları Enerji Mühendislik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sermaye Piyasası

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 26 Haziran 2015 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR...1

Detaylı

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır.

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. Sayfa No: 1 Raporun Dönemi Ticaret Ünvanı : Bu rapor 01 Ocak 2012 31 Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. : Prim Menkul Değerler A.Ş. Ticaret Sicil No : 247130 Merkez Adresi : Levent Caddesi No.3

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (Şirket) Kurumsal Yönetim Komitesi (Komite), Şirketin kurumsal

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 10 Aralık 2013 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 28 Aralık 2010 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 11 Aralık 2015 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ DAR KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI DENEME SINAVI 1. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu na göre aşağıdakilerden hangisi yatırım fonu kurucusu olabilir? A) Yatırım Ortaklıkları B)

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 21 Mayıs 2009 ĐÇĐNDEKĐLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2012 31 MART 2012 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI... 1 2. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE

Detaylı

Bilgilendirme Politikası:

Bilgilendirme Politikası: Bilgilendirme Politikası: AMAÇ Dentaş Ambalaj ve Kağıt Sanayi A.Ş. (Dentaş), sektörünün önde gelen saygın kuruluşlarından biri olarak ilgili kanunlara uyumlu olmak kaydıyla eşitlik, doğruluk, tarafsızlık,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu nun II-14.1

Detaylı

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. / OZBAL [] :16:13 Özel Durum Açıklaması (Genel)

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. / OZBAL [] :16:13 Özel Durum Açıklaması (Genel) ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. / OZBAL [] 14.08.2012 16:16:13 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Göztepe Mah. Kartopu Cad. B226 B No:34 Kavacık-Beykoz Istanbul Telefon ve

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 5 Haziran 2009 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca şirketimiz bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

Sermaye Piyasaları: Eğilimler ve Hedefler. İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 9 Nisan 2012

Sermaye Piyasaları: Eğilimler ve Hedefler. İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 9 Nisan 2012 Sermaye Piyasaları: Eğilimler ve Hedefler İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 9 Nisan 2012 Gündem Dünya Piyasalarında Ana Eğilimler Türkiye Sermaye Piyasalarının Genel Görünümü İMKB nin Yol Haritası 3 Sunum Planı

Detaylı

Sirküler no:006 İstanbul, 4 Ocak 2012

Sirküler no:006 İstanbul, 4 Ocak 2012 Sirküler no:006 İstanbul, 4 Ocak 2012 Konu: SPK tarafından hazırlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ yayımlandı. Özet: SPK tarafından hazırlanan Seri: IV No:

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2012 30 HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI... 1 2. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 3 Kasım 2015 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ

BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ SERMAYE PİYASASI KURUMU KONFERANSI 8 MAYIS 2003 1 FİNANSAL SİSTEMİN İŞLEVLERİ I Malların, hizmetlerin

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 19 Mart 2010 ĐÇĐNDEKĐLER 3. Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

İ MKB ENDESKLERİ. Amaç. Yönetim

İ MKB ENDESKLERİ. Amaç. Yönetim İMKB Amaç Yönetim İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi (Endeks), İMKB pazarlarında (Gözaltı Pazarı hariç) işlem gören ve Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) Seri VIII, No:51 Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti

Detaylı

5 AĞUSTOS 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ

5 AĞUSTOS 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ 5 AĞUSTOS 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ 1. Toplantının açılışı, Genel Kurul Başkanlık Divanı nın seçimi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN 22 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sermaye Piyasası Kurulu nun II-17.1

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları 1. Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasaların fonksiyonlarından değildir? A) Reel piyasaya kaynak sağlamak B) Sermaye birikimini oluşturmak C) Firmaların karşı karşıya kaldığı riskleri dağıtmak veya

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI AKFEN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ METİN MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI A. Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görevleri Şirket in işleri

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU Konular 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kamuyu Aydınlatma Sermaye Piyasası Araçları Borsa İstanbul da İşlem Gören Ortaklıkların Kamuyu Aydınlatma Yükümlülükleri Finansal Raporların Kamuya

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 28 Kasım 2007 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 4 Notların

Detaylı

KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI

KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYELER VE ÇALIŞMA ESASLARI 1- AMAÇ Bu düzenlemenin amacı Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yeşil İnşaat Yapı Düzenleme ve Pazarlama Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 5 Ekim 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 19 Ağustos 2009 ĐÇĐNDEKĐLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KONU : KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ İÇ TÜZÜKLERİ

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KONU : KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ İÇ TÜZÜKLERİ 1/5 1. KURULUŞ KARARI Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) yürürlükte bulunan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca oluşturulan bu Komite, Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nun tarihli ve 838 sayılı kararı

Detaylı

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : III no 48.1 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI Yönetim Kurulu nun 21/03/2012 tarih ve 103/184 numaralı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

TARİH:08/04/2008. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin 16.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

TARİH:08/04/2008. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin 16.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:08/04/2008 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin 08.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında ekte bulunan gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanması

Detaylı

Sermaye Piyasalarının Genel İşleyişi. Sermaye Piyasası Aracı. Fon

Sermaye Piyasalarının Genel İşleyişi. Sermaye Piyasası Aracı. Fon Sermaye Piyasalarının Genel İşleyişi BİST (İMKB) T+2 TAKASBANK MKK İHRAÇCI Sermaye Piyasası Aracı Fon Aracı Kurum-Banka Müşteriş Müşteriş Müşteri YATIRIMCI ARACI KURUM-BANKA Türk Sermaye Piyasalarının

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 05 Ocak 2016 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 3 Şubat 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29968 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (II-14.1.a)

Detaylı

Halka Arz ve Borsada İşlem Görme. İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 22 Mayıs 2012

Halka Arz ve Borsada İşlem Görme. İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 22 Mayıs 2012 Halka Arz ve Borsada İşlem Görme İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 22 Mayıs 2012 Halka Arz Nedir? Kredi Borçlanma Borçlanma Enstrümanı İhracı Finansman İhtiyacı Sermaye Mevcut Ortaklarca Sermaye Artırımı Şirketin

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ

KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ Kurumsal Yönetim Endeksi İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi, İMKB pazarlarında işlem gören (Gözaltı Pazarı ve C listesi hariç) ve Sermaye Piyasası nda Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ Ortaklığımızın 4.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 7 Kasım 2016 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MENKUL KIYMET YATIRIMLARI KISA ÖZET

Detaylı

AYEN ENERJİ A.Ş. DENETİM KOMİTESİ TOPLANTI TUTANAĞI. Toplantı Yeri: Hülya Sokak No.37 GOP Çankaya/ANKARA

AYEN ENERJİ A.Ş. DENETİM KOMİTESİ TOPLANTI TUTANAĞI. Toplantı Yeri: Hülya Sokak No.37 GOP Çankaya/ANKARA Toplantı Gündemi: Çalışma Esas ve Usulleri hakkında TOPLANTI TARİHİ:06.07.2012 Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

Detaylı