A N A L İ Z. Seçim Dönemlerinde İMKB100 ve Sektörel Endeks Getirilerinin Önce ve Sonra Analizi. Doç. Dr. Şakir GÖRMÜŞ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A N A L İ Z. Seçim Dönemlerinde İMKB100 ve Sektörel Endeks Getirilerinin Önce ve Sonra Analizi. Doç. Dr. Şakir GÖRMÜŞ"

Transkript

1 A N A L İ Z Seçim Dönemlerinde İMKB100 ve Sektörel Endeks Getirilerinin Önce ve Sonra Analizi Doç. Dr. Şakir GÖRMÜŞ Mayıs 2013

2 Seçim Dönemlerinde İMKB100 ve Sektörel Endeks Getirilerinin Önce ve Sonra Analizi Doç. Dr. Şakir GÖRMÜŞ İMKB faaliyete geçtiğinden günümüze kadar Türkiye 1991, 1995, 1999, 2002 ve son olarak 2007 olmak üzere beş adet genel seçim yaşamıştır. Kriz ve seçim dönemleri belirsizliğin (riskin) ve fiyat hareketlerinin arttığı dönemlerdir. Özellikle küçük yatırımcılar bu dönemlerde tedirgin olmakta, temel analizler yerine rasyonel olmayan sürü psikolojisi ile hareket etmekte ya da piyasadan uzak durmaktadırlar. Yatırımcılar insandır ve insan davranışlarının özellikle belirsizlik altında rasyonel olmaması kabul edilebilir. Aslında, her seçim dönemi yatırımcılar açısından yeni bir fırsat olabilir. Yatırımcıların belirsizlik dönemlerinde ki en büyük eksiklikleri, kendilerine uygun uzun vadeli bir yatırım stratejisi belirlemeyerek panik içinde karar vermeleridir. Yatırımcı için en iyi strateji, kendi kriterlerine göre ucuz olan hisse senetlerini satıp alıp daha önceden belirlediği hedef fiyatında satmasıdır. Birçok yatırımcı en dipte satın almaya çalışırken veya en zirvede satmaya çalışırken fırsatı kaçırır. İMKB nin endeks ve şirketler bazında getirilerini açıklamaya yönelik birçok çalışma mevcutken, seçim dönemlerinde İMKB ve sektörel bazda getirileri açıklayan çalışma sayısı sınırlıdır. Bu çalışma bu boşluğu doldurarak, özellikle gelecekteki seçim dönemlerinde yatırımcılara alacakları pozisyonlar konusunda uzun vadeli önerilerde bulunmaktır. Her yedi yılda bir finansal krizin ve her dört yılda bir genel seçimin yaşandığı Türkiye de bunun bir ihtiyaç olduğu kaçınılmazdır. Araştırma sonuçları, seçimlerin hisse senetleri üzerindeki etkisi üzerine bir fikir verse de, AK Parti kapatma davası, 27 Nisan bildirisi, AB katılım ortaklık belgesinin kabulü ve 1 Mart tezkeresi gibi birçok siyasi ve uluslararası etkenlerden dolayı bu sonuçlar her seçim döneminde geçerli olmayabilir. Felsefenin babası olarak kabul edilen Thales in (M.Ö ) dediği gibi Hayatta en kolay şey başkasına nasihat vermektir. Seçimler ve İMKB Seçimden önceki üç ay ve seçimden sonraki ay kazandıran borsa seçim literatürün belirttiği bütün olumluluklara sahip olmasına rağmen (tek parti iktidarı, ikinci dönemi olması dolayısıyla politikalarının bilinmesi vb.), iktidar partisi hakkında açılan kapatma davasıyla büyük sert düşüşler yaşamıştır. Seçim sonrasında belirleyici seçim literatürünün belirtiği faktörler değil açılan kapatma davası olmuştur. 1

3 1. SEÇİMLERİN BORSA ÜZERİNE ETKİSİ AÇIKLAYAN TEORİLER VE UYGULAMALARI Borsa tuhaftır. Her zaman bir alıcı ve satıcı vardır ve her ikisi de kendilerinin akıllı olduklarını, doğru yaptıklarını ve bu işten kazançlı çıktıklarına inanırlar. Warren Buffett (1930 ) Borsa yatırımcıları için seçim dönemleri belirsizliğin ve dolayısıyla riskin arttığı dönemlerdir. Seçim dönemlerinde hisse senedi piyasasının etkinliği sorgulanacabileğinden hisse senedi getirilerini klasik CAPM veya APT modelleriyle açıklamak mümkün olmayabilir. Bundan dolayı, seçimlerin ekonomi üzerindeki etkisi gerek finans gerekse politik ekonomi literatüründe 1970 lerden başlayarak araştırılmıştır. Çalışma ilk olarak seçimlerin ekonomi ve dolayısıyla hisse senetlerinin getirisi üzerine etkisini açıklayan teorik ve uygulamalı çalışmalar özetlenecektir. Çalışmanın devamında ise 3 Kasım 2002 ve 22 Temmuz 2007 genel seçimlerinden önce ve sonra İMKB 100 ve sektörel bazda getiriler incelenecektir İMKB nin TARİHİ GELİŞİMİ İMKB nin tarihi gelişimi rakamlarla tablo 1 te özetlenmiştir. Bu tablodan İMKB de işlem gören hisse senedi sayısı, İMKB endeks değeri, İMKB piyasa değeri, İMKB de halka arz edilen şirket sayısı, İMKB de halka arzların değeri, İMKB günlük ortalama işlem hacmi, aracı kuruluş sayısı ve bu kuruluşlarda çalışan personel sayısındaki gelişmeler izlenebilir. Aynı zamanda, 2001 ve 2008 finansal krizlerinin işlem gören hisse senedi sayısı, endeks değeri, piyasa değeri, halka arz edilen şirket sayısı, halka arz değeri, günlük ortalama işlem hacmi, aracı kuruluş sayısı ve bu kuruluşlarda çalışan personel sayısı üzerindeki etkisi bu tablodan incelenebilir.

4 Tablo 1. İMKB nin Tarihi Gelişimi Yıllar İşlem Gören Hisse Senedi Sayısı Borsanın Kapanış Endeks Değeri Piyasa Değeri (Milyar$) Halka Arz Edilen Şirket Sayısı Halka Arzların Değeri (Milyon$) İşlem Hacmi (Milyon$) Aracı Kuruluş Sayısı Aracı Kuruluşlarda Çalışan Sayısı , , , , , , Kaynak: TSPAKB nin ve İMKB nin yıllık raporlarından derlenmiştir.

5 1.2. SEÇİMLERİN BORSA ÜZERİNE ETKİSİ AÇIKLAYAN TEORİLER Seçimlerin makroekonomik değişkenler üzerindeki etkisini açıklamaya çalışan teoriler partizan parti teorisi (Politik Risk Teorisi), zayıf hükümet hipotezi ve Politik Dalgalanmalar Teorisi olarak üç başlık altında toplanabilir. Hibbs e (1977) göre sol partiler işsizlik, enflasyon ve büyüme hedeflerine ulaşmak için sağ partilere kıyasla daha fazla maliye ve para politikalarını kullanırlar. Bu teori partizan parti teorisi olarak adlandırılır (Fowler, 2006). Partizan parti teorisine göre sol partilerin seçmen kitlesi işçi sınıfıdır. Bundan dolayı, enflasyonu artırma pahasına da olsa işsizliği azaltmak için genişletici maliye ve para politikalarının sol parti iktidarları döneminde uygulanması yüksek olasılıktır. Sağ partilerin seçmen kitlesi sermaye kesimi olduğundan daraltıcı maliye ve para politikalarının sağ parti iktidarları döneminde uygulanması yüksek olasılıktır. Bu şekilde enflasyon kontrol altına alınacağından istikrar ve yatırımlar için güvenli ortam sağlanmış olacaktır. Chappell ve Keech (1986) çalışmasında ABD de Demokrat parti yönetimi altında ortalama enflasyon oranı Cumhuriyeçi partiden % 2,5 daha fazladır 1. Alesina (1987) göre seçimleri kazanan partilerinin azda olsa beklenen ekonomik politikalarını uygulamama olasılığı mevcuttur. Ayrıca uygulanan politikalar beklenen ekonomik sonuçları da vermeyebilir. Bu durumlar ekonomide belirsizliğe ve dolayısıyla risk algılamasında artışa yol açabilir. Enflasyondaki artış beklentisi faizlerde artışa yol açarak tüketim, yatırım ve büyümeyi negatif etkiler (Fowler, 2006). Yatırımcılar aynı getiriye sahip yatırım araçları arasında daha az riskli olanları tercih edeceklerdir. Bu teori rasyonel partizan parti teorisi olarak adlandırılır. Sonraki çalışmalar, seçim sonuçlarının ekonomik değişkenler üzerindeki etkisini zayıf hükümet hipotezi (Politik Risk Teorisi) ile açıklamışlardır 2. Bu hipoteze göre; zayıf hükümetler (koalisyon hükümetleri) koalisyonu oluşturan partiler arasındaki bölünmüşlükten (görüş farklılığından) dolayı gerekli yasal ve ekonomik düzenlemeleri yapmakta zorlanacağından ülkenin makroekonomik ve finansal yapısı zayıf ve kırılgan olacaktır. Zayıf hükümetler finansal krizlere hızlı ve etkili müdahale edemeyeceklerinden borçların artmasına ve faizin yükselmesine yol açabilirler. Coleman (1999) ve Bowling ve Ferguson ın (2001) çalışmaları, hayati, sorunlu ve çığır açan bir çok ekonomik ve yasal düzenlemelerin güçlü hükümetler tarafından çıkarıldığını göstermiştir (Fowler, 2006). Dahl a (1990) göre seçimlerden ezici bir zaferle çıkarak meclis veya senatoda yasal düzenlemeleri yapabilecek çoğunluğa sahip iktidarların seçimlerden kılpayı zaferle çıkarak meclis veya senatoda yasal düzenlemeleri yapabilecek yeterli çoğunluğa sahip olmayan iktidarlara kıyasla daha radikal ekonomik düzenlemelere gidebilirler. Seçimlerden ezici bir zaferle çıkan partiye karşı muhalefet partilerinin ve bürokrasinin aşırı bir direnci olmayacaktır. Türkiye de de Türk lirasının konvertibilite edilmesi, ithalat üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması ve sermaye piyasasının geliştirilmesi gibi bir çok önemli ekonomik düzenlemeler 1980 li yıllarda güçlü tek parti iktidarı döneminde çıkarılmıştır. 4 Politik Dalgalanmalar Teorisine göre iktidar partileri seçimi kazanmak için iktidarlarının 3 ve 4 üncü yıllarında genişletici maliye ve para politikaları uygularlar. Bundan dolayı, hükümetlerin 3 ve 4 üncü yıllarında hisse senedi 1 ABD için yapılan çalışmalarda Demokrat Parti sol bir parti ve Cumhuriyetçi Parti sağ bir parti kabul edilmektedir. 2 Alt ve Lowry (1994), Roubini ve Sachs (1989), ve Acemoglu, Johnson, Robinson ve Thaicharoen (2002).

6 getirilerinin 1 ve 2 inci yıllara göre daha fazla olması beklenir 3. Allivine and O Neill (1980) çalışmasında dönemi için S&P 400 ü analiz etmiş ve hükümetlerin birinci ve ikinci yılındaki ortalama getirilerini sırasıyla %3,6 ve % 15,2 bulurken üçüncü ve dördüncü yıllardaki ortalama getirilerini sırasıyla %21,7 ve %15 bulmuştur. Rogoff ve Siebert (1988) ve Rogoff (1990) göre iktidarda olan partinin ekonomik politikaları ve bu politikaların başarısı seçmen tarafından bilinmektedir ve seçimi tekrar kazanması halinde fazla bir belirsizlik olmayacaktır. Buna karşılık, hiç iktidar olmamış bir partinin seçimi kazanması halinde seçmenin bu partinin geçmiş uygulamaları hakkında bilgisi olamayacağından belirsizlik ortamı yaratabilir. Seçim beyannamelerinde uygulanacak ekonomik politikalar açıklansa bile bunlar net değildir ve uygulanacağı yönünde şüpheler olabilir. Geçmiş yıllarda iktidar olmuş partilerin seçimi kazanması durumunda ise bu partilerin geçmiş yıllardaki uyguladıkları ekonomik politikaları tekrar uygulayacakları konusunda belirsizlik mevcuttur değişen ekonomik konjonktürle beraber partinin ekonomik politikaları değişmiş olabilir. Bundan dolayı iktidardaki parti dışında diğer partilerin seçimi kazanması ekonomide daha yüksek bir belirsizliğe yol açabilir. Yukarıda yapılan bütün açıklamalar, seçim sonuçları kesinleştikten sonra ekonomik değişkenler üzerindeki etkisini açıklamaya yöneliktir. Seçimlerin sonuçları önceden tahmin edilemiyorsa seçimlerden önce piyasanın yönü aşağıya doğru olacaktır. Bu durumda piyasada bir belirsizlik mevcuttur ve yatırımcı belirsizlik giderilene kadar piyasadan uzak durma eğilimindedir. Seçim sonuçları belli olduktan sonra belirsizlik ortadan kalkacağından yatırımcı pozisyon alacaktır. Genellikle, güçlü iktidarların çıktığı seçimlerden sonra hisse senedi piyasası canlanmakta ve piyasanın yönü yukarı doğru olmaktadır. Çok partili koalisyonlara imkan veren seçim sonuçlarından sonra ise piyasanın yönünün aşağı doğru olması beklenir. Tam tersine, seçimlerin sonuçları önceden tahmin edilebiliyorsa seçimlerden önce yatırımcı piyasada pozisyonunu alacaktır. Güçlü bir iktidarın çıkması bekleniyorsa seçimlerden önce hisse senedi piyasasında canlanma ve piyasanın yönünün yukarı olması beklenir. Çok partili koalisyon bekleniyorsa seçimlerden önce piyasada durgunluk ve aşağı yönde hareket beklenir SEÇİMLERİN BORSA ÜZERİNE ETKİSİ ÜZERİNE UYGULAMALI ÇALIŞMALAR Alesina, Roubini and Cohen(1997), ABD inde politik riskin büyüme ve işsizlik üzerine etkisini dönemi için incelemişlerdir. Çalışmanın sonuçlarına göre; İktidardaki ve Muhalefet partiler seçimi kazandıklarının ikinci yılında büyüme ve işsizliğe müdahale etmektedirler. Cumhuriyetçi Parti iktidardayken seçim kazandığı yıllarda muhalefetteyken seçim kazandığı yıllara göre %1,68 daha fazla büyüme ve %0,5 daha az işsizlik sağlamıştır. Demokrat Parti iktidardayken seçim kazandığı yıllarda muhalefetteyken seçim kazandığı yıllara göre %2,61 daha fazla büyüme ve %1,4 daha az işsizlik sağlamıştır. Booth ve Booth (2003), 1803 yılından başlayarak Amerikan seçimlerinin hisse senetleri üzerine etkisini incelemişlerdir. Çalışmanın sonuçlarına göre; 3 Allivine and O Neill (1980), Alesina, Roubini, and Cohen(1997), Booth ve Booth (2003)

7 Hisse senetlerinin getirileri seçimlerden sonraki 1 ve 2 inci yıllarda 3 ve 4 üncü yıllara göre daha düşüktür döneminde hisse senetlerinin ortalama yıllık getirisi 3 ve 4 üncü yıllarda %12 iken 1 ve 2 inci yıllarda %6,4 olmuştur. İktidarın birinci veya ikinci dönemi olmasının hisse senedi getirileri üzerinde bir etkisi tespit edilememiştir. Fırsatçılık teorisi geçerli değildir 4. Vuchelen (2003), Belçika da seçimlerin hisse senedi getirileri üzerine etkisini dönemi için incelemişlerdir. Belçika gibi çok partinin olduğu ve geniş koalisyonlarla yönetilen bir ülkede belirsizliğin seçim sonuçları kesinleştikten sonra değil koalisyon kurulduktan sonra giderileceği sonucuna varmıştır. Çalışmanın sonuçlarına gore; Merkez Sol koalisyon iktidarı döneminde hisse senedi fiyatları %20 artarken, Merkez Sağ koalisyon iktidarı döneminde hisse senedi fiyatları %8 artmıştır. Aşırı sol veya sağ partilerin bir merkez parti olmadan oluşturdukları koalisyon dönemlerinde hisse senetleri fiyatları düşüş göstermiştir. Pantzalis, Stangeland ve Turtle (2003), 33 ülkede seçimlerin hisse senetleri üzerine etkisini dönemi için incelemişlerdir. Bu çalışma spesifik bir ülke veya bölge yerine değişik çoğrafyaya ve aynı zamanda ekonomik ve politik yapıya sahip çok sayıda ülkeyi içermesi bakımından diğer çalışmalardan farklılık göstermektedir. Çalışmanın sonuçlarına gore; 6 Hisse senetlerinin seçimlerden önceki iki hafta pozitif getiri sağlamaktadır. Belirsizliğin yüksek, politik, ekonomik ve basın özgürlüğünün düşük, iktidar partisinin yeniden seçilme olasılığının düşük ve erken seçimlerinin olduğu dönemlerde bu getiri daha yüksektir. Belirtilen durumlarda belirsizlik artacağından riskin ve dolayısıyla getirinin de artması beklenir. İktidar partisinin geçmiş ekonomik performansları seçilme olasıklarını artıracaktır. Düşük enflasyon ve işsizlik ile yüksek büyüme oranı, iktidar partisinin seçilme olasılığını artıracağından belirsizliği azaltacaktır. Döpke ve Pierdzioch (2004) çalışmalarında yılları arasında Almanya da seçim dönemlerinde hisse senetlerinin fiyat hareketlerini incelemişlerdir. Çalışmanın sonuçlarına göre Muhafazakar parti iktidarları dönemlerinde hisse senedi getirileri Liberal parti dönemlerine kıyasla daha yüksektir. Bu sonuç Amerikan borsası için bulunan sonuçlardan farklıdır. Bu farkın nedeni seçim sisteminden kaynaklanabilir. Ayrıca, Alman hisse senedi piyasasında seçim fırsatçılığına rastlanmamıştır. İktidarın ilk yılları ile son yılları arasında hisse senedi getirileri arasında istatiksel olarak bir fark yoktur. 4 Fırsatçılık teorisine göre iktidarlar ilk dönemlerinde ikinci dönemde seçimi kazanmak için genişletici maliye ve para politikaları uygulayacaklardır. Fırsatçılık teorisi ABD gibi başkanın maksimum iki dönem görev yapabilecegi ülkeler için geçerlidir.

8 Fowler (2006), ABD de yapılan son 7 seçimi incelemiş ve yaptığı ampirik çalışma sonucu aşağıdaki sonuçlara ulaşmıştır. Demokrat Partinin iktidarı ile beraber nominal faiz oranı artmıştır. Muhalefet partilerinden birinin seçimi kazanması ve seçim sonuçlarının zayıf bir hükümet çıkarması uygulanacak politikalarda belirsizliği artırtığından enflasyon riski artmış ve dolayısıyla faiz oranlarında artışlar gözlenmiştir. İktidarda ki partinin seçimi kazanma olasığı nominal faiz oranlarında düşüşe yol açmaktadır. Açık ara seçim zaferleri belirsizliği azaltmaktadır. Mukherjee ve Leblang (2007), Amerika ve İngiltere de seçimlerin faiz oranları kanalıyla borsa getirileri üzerine etkilerini dönemi için incelemişlerdir. Çalışmanın sonuçlarına gore; Amerika da Demokrat Partinin seçimi kazanma olasılığının %40 tan %61 e çıkması (seçim yılında) bono faiz oranlarında %2,5 artışa ve dolayısıyla hisse senedi getirilerinde düşüşe yol açmaktadır. İngiltere de İşçi Partinin seçimi kazanma olasılığının %35 ten %52 e çıkması (seçim yılında) bono faiz oranlarında %4,3 artışa ve dolayısıyla hisse senedi getirilerinde düşüşe yol açmaktadır. Amerika da Cumhuriyetçi ve İngiltere de Muhafazakar Partinin seçimi kazanma olasıklarındaki artışlar ise bono faiz oranlarında düşüşe ve hisse senedi getirilerinde artışa yol açmaktadır. Liu (2006) çalışmasında Tayvan, Güney Kore, Singapur ve Filipinler de seçim dönemlerinde hisse senetlerinin getirilerini yılları arasında incelemişlerdir. Çalışmanın sonuçlarına gore; 7 Seçimlerden önceki ve sonraki 15 günlük dönemde hisse senedi getirileri ortalamadan yüksektir. İktidar partisinin seçimi kaybettiği ve belirsizliğin arttığı dönemlerde hisse senedi getirilerin ortalamadan sapmaları daha belirğindir. Seçimlerden sonraki 2 inci yılda en yüksek ortalama getiri gözlemlenirken, en düşük ortalama getiri seçimlerden sonraki 3 üncü yıldadır. Bu sonuç politik dalgalanmalar teoriyle uyuşmamaktadır. Bialkowski, Gottschalk ve Wisniewski (2008) çalışmalarında 27 OECD ülkesi için seçimlerin hisse senetlerinin getirilerinin oynaklığı üzerine etkisini incelemişlerdir. Çalışmalarının sonuçlarına gore; Seçim sonuçlarının çok yakın olduğunu dönemlerde belirsizlik (risk) yüksektir ve dolayısıyla hisse senetlerinin getirilerinin oynaklığı arttmıştır. Muhalefetteki partilerden birinin seçimi kazanması belirsizliği ve hisse senetlerinin getirilerinin oynaklığı artmıştır.

9 Seçim sonuçlarından koalisyon hükümetlerinin çıkması belirsizliği ve dolayısıyla hisse senetlerinin getirilerinin oynaklığı artırmaktadır. Erken seçimlerin hisse senetleri getirilerinin oynaklığı üzerine bir etkisi bulunamamıştır. Ortega ve Tornero (2009) çalışmalarında döneminde İspanya da seçimlerin hisse senetleri üzerine etkilerini incelemişlerdir. Çalışmalarının sonucuna göre; Seçimden önceki son iki yıl ile diğer yıllar arasında getiri bakımından istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır. İktidar partisinin veya muhalefet partisinin seçimi kazanmasının hisse senetleri getirisi üzerine bir etkisi yoktur. Sağ veya sol partinin seçimleri kazanmasının hisse senetlerinin getirisi üzerinde istatiksel olarak anlamlı bir farkı bulunamamıştır. Özet olarak, İspanya hisse senedi piyasasında politik riske ve politik dalgalanmalara rastlanamamıştır. Literatür taramasından da görüldüğü gibi seçim dönemlerinde hisse senetlerinin fiyat hareketlerini inceleyen çalışmalar Amerikan borsası için başlamış ve daha sonra gelişmiş ülke borsalarına uygulanmıştır. Bu konuda gelişmekte olan ülkelerle ilgili birkaç çalışma varken literatürde Türkiye için yapılan sadece bir tek çalışma mevcuttur. Mandacı (2003) çalışmasında Türkiye de yaşanan Kasım 1991, Aralık 1995, Nisan 1999 ve Kasım 2002 genel seçimleri döneminde İMKB 100 endeksi getirilerinin hareketlerini inceleyerek seçim dönemlerinde anormal getirilerinin varlığını tespit etmeye çalışmıştır. Olay çalışması yöntemi kullanılarak, seçimlerden önceki ve sonraki 15 günlük dönemde İMKB 100 getirisinin yıllık ortalamadan sapması olup olmadığı araştırılmıştır. Çalışmanın elde edilen genel sonuçlarına göre; 8 Seçim sonuçlarına ve sonrasına ilişkin belirsizlikten dolayı 1991 ve 1995 seçimlerinden önce İMKB 100 endeksi düşme eğiliminde iken seçim sonrası koalisyon hükümetlerinin kurulması ile bu belirsizlik azalmış ve İMKB 100 endeksi yükselme eğilimine başlamıştır seçimlerinden önce seçim sonuçlarının ve oluşacak koalisyon hükümetinin tahmin edilebilir olması belirsizlikleri azaltmış ve İMKB 100 endeksinde seçim öncesi başlayan artış eğilimi seçim sonrası tahminlerin tutmasıyla hız kazanmıştır seçimlerinden önce İMKB 100 endeksinde bir hareketlenme yokken seçim sonuçlarından tek parti iktidarının çıkmasıyla İMKB 100 endeksinde yukarıya doğru hareket gözlenmiştir. Aynı çalışmada seçim dönemlerinde İMKB 100 endeksindeki getiriler günlük bazda incelendiğinde aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.

10 1991, 1995 ve 1999 seçimlerinden bir gün önce pozitif getiri bir gün sonra ise negatif getiri elde edilmiştir seçimlerinde ise bunun tersi söz konusudur seçimlerinden tek parti iktidarının diğer seçimlerden ise koalisyon hükümetlerinin çıkması bunun sebebi olarak gösterilebilir seçimlerinden sonraki 1 ve 12 inci günler ile 2002 seçimlerinden sonraki 1,2 ve 4 üncü günlerde normalin üzerinde getiri elde edilirken 1999 seçimlerinden önceki 4 üncü (3 üncü) gün normalin üzerinde (altında) getiri elde edilmiştir seçimlerinin önceki ve sonraki günlerde istatiksel olarak anlamlı bir getiri farkı bulunamamıştır. 2. SEÇİM DÖNEMLERİNDE İMKB-100 VE SEKTÖREL ENDEKS GETİRİLERİN İNCELENMESİ Wall Street, Roll Royce binen insanların metroyu kullanan insanlardan tavsiye aldığı tek yerdir. Warren Buffett (1930 ) Çalışmanın bu bölümünde 3 Kasım 2002 ve 22 Temmuz 2007 genel seçimlerinden önce ve sonraki dönemlerde İMKB 100 ve sektörel endekslerin fiyat hareketleri analiz edilecektir. Kuruluşundan günümüze İMKB 20 Kasım 1991, 24 Aralık 1995, 18 Nisan 1999, 3 Kasım 2002 ve 22 Temmuz 2007 olmak üzere beş tane genel seçim yaşamıştır 5. İlk üç seçimden koalisyon hükümetleri çıkarken, son iki seçimden AKP iktidarı çıkmıştır. Literatür taramasında belirtildiği gibi seçim dönemlerinde belirsizlik arttığından, yatırımcılar seçim dönemlerinde normalin dışında fiyat hareketleri beklemektedirler. 9 Çalışmada, olay çalışması yöntemi ve aylık İMKB verileri kullanılmıştır. Seçimlerin yapıldığı Kasım 2002 ve Temmuz 2007 tarihleri baz alınarak, bu tarihten üç ay öncesi ve dokuz ay sonrasına kadar olan dönemde (olay penceresi) İMKB 100 endeksinin ve sektörel endekslerin fiyat hareketleri incelenmiştir KASIM 2002 ve 22 TEMMUZ 2007 GENEL SEÇİMLERİ ANKETLERİ Seçim sonuçlarının önceden tahmin edilebilir olup olmadığı (belirsizlik) bu iki seçim döneminde farklı şirketler tarafından yapılan anket sonuçları yardımıyla analiz edilebilir. Anket şirketleri yapmış oldukları anketlerin sonuçlarını özellikle gerçeğe yakın değilse web sayfalarından silmektedirler. Bundan dolayı seçim anketleri bilgileri internetten yapılan tarama sonucunda gazetelerden elde edilmiş ve en güvenilir olanlardan aşağıdaki tablolar oluşturulmuştur Kasım 1991 seçimlerinde meclise 5 parti girmiştir. DYP %27 ile en yüksek oyu almıştır. Seçim sonrası DYP SHP koalisyonu kurulmuştur. 24 Aralık 1995 seçimlerinde meclise 5 parti girmiştir. RP %21,4 ile en yüksek oyu almıştır. Seçim sonrası RP DYP koalisyonu kurulmuştur. 18 Nisan 1999 seçimlerinde meclise 5 parti girmiştir. DSP %22,2 ile en yüksek oyu almıştır. Seçim sonrası DSP MHP ANAP üçlü koalisyonu kurulmuştur.

11 Tablo 2a. 3 Kasım 2002 Seçim Anketleri Partiler AKP CHP MHP DYP GP Bilgilendirme Oy Oranları % 34,4 % 19,4 % 8,3 % 9 % 7,2 Milletvekili Sayısı Şirket Adı ve Anket Tarihi KONDA Ağustos 2002 KONDA 21 Eylül 2002 Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. % 29,5 % 16,9 % 7,3 % 10,7 % 7,2 % 34 % 21 % 6 % 11 % 13 Tablo 2a da 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde partilerin aldıkları oyların yüzdesi, çıkardıkları milletvekili sayısı ve anket şirketinin seçim tahminleri verilmektedir. Seçimin kesin sonuçlarına göre sadece iki parti %10 barajını aşarak meclise girebilmiştir. AKP %34,4 oy oranı ile 365 milletvekili çıkararak çok güçlü tek parti hükümeti kurmuştur. Anket şirketi 21 Eylül 2002 tarihinde yaptığı ankette AKP nin oylarını doğru tahmin ederken, diğer partilerin oylarını (MHP hariç) gerçekten yüksek tahmin etmiştir. Anket sonuçlarına göre dört parti meclise girmektedir. Anketin en büyük yanılgısı veya seçiminin en büyük sürprizi sadece iki partinin meclise girmesi ve AKP nin meclisteki sayısal üstünlüğü olmuştur. Tablo 2b. 22 Temmuz 2007 Seçim Anketleri 10 Partiler AKP CHP MHP DP GP Bilgilendirme Oy Oranları % 46,7 % 20,8 % 14,3 % 5,4 % 3 Milletvekili Sayısı Şirket Adı veanket Tarihi A&G 22 Mart 2007 % 40 % 26,4 % 15,7 SONAR Mayıs 2007 % 29 % 14 % 12 % 12 BAŞKENT Mayıs 2007 % 33 % 17 % 14 % 12 ODAK Mayıs 2007 % 43 % 20 % 11,7 ANAR Mayıs 2007 % 47,9 % 15,9 METRO Mayıs 2007 % 38,2 % 17 Barajı geçemeyen partilerin oy oranı yayınlamamıştır ANAP ve DYP birleşerek DP yeniden kurulmuştur. ESTİMA Mayıs 2007 % 29,6 % 19 % 10,3 % 15,3 ANAR Haziran 2007 % 43 % 23 % 11 SONAR 25 Haziran 2007 % 40 % 20 % 12,2 % 11 % 11 KONDA Temmuz 2007 % 46,9 % 18,2 % 15,8 % 5,3 A&G 15 Temmuz 2007 % 48 % 18,5 % 13 KONDA 15 Temmuz 2007 % 47,9 % 19,5 % 14,1 % 5,2 Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.

12 Tablo 2b de 22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde partilerin aldıkları oyların yüzdesi, çıkardıkları milletvekili sayısı ve anket şirketlerinin seçim tahminleri verilmektedir. Sadece üç parti %10 barajını aşarak meclise girebilmiştir. AKP %46,7 oy oranı ile 341 milletvekili çıkararak güçlü tek parti hükümeti kurmuştur. AKP nin oyları bir önceki seçime göre artmış fakat üçüncü parti olarak MHP ninde barajı aşarak meclise girmesiyle milletvekili sayısı 341 de kalmıştır. Kasım 2002 seçimlerinden sonra, seçim araştırmaları ve anketleri büyük bir pazar olmaya başlamıştır. Birçok araştırma şirketinin bu pazara girmesiyle beraber seçim anketleri artmaya başlamıştır. Tablo 19b. de sekiz araştırma şirketlerinin farklı tarihlerde yaptıkları oniki anket sonucu mevcuttur. Anketlerden aşağıdaki sonuçlar çıkarılabilir. AKP %40 ın üzerinde oy almaktadır ve tek başına iktidar olması yüksektir. Anketler 3 veya 4 partinin meclise girebileceğini göstermektedir. Seçim tarihine yakın yapılan anketler gerçekle daha fazla örtüşmektedir. En son 15 Temmuz 2007 tarihinde iki şirket tarafından yapılan anketler, meclise girecek üç partiyi oylarıyla beraber çok az bir hata payıyla tahmin etmişlerdir. Sonuç olarak, anket sonuçlarından 22 Temmuz 2007 seçimlerinin 3 Kasım 2002 seçimlerine göre daha iyi tahmin edildiğini (belirsizliğin az olduğunu) söyleyebiliriz KASIM 2002 ve 22 TEMMUZ 2007 GENEL SEÇİM DÖNEMLERİNDE İMKB 100 ve SEKTÖREL ENDEKSLERİN FİYAT HAREKETLERİNİN İNCELENMESİ Bu bölümde, olay çalışması yöntemi ve aylık İMKB verileri kullanılarak seçimlerin yapıldığı Kasım 2002 ve Temmuz 2007 tarihlerinden üç ay öncesi ve dokuz ay sonrasına kadar (olay penceresi) İMKB 100 ve sektörel endekslerin fiyat hareketleri incelenmiştir. Sonuçlar aşağıdaki tablolarda özetlenmiştir. T sütunu seçimin olduğu ayı göstermektedir. Tablo 3a. da 3 Kasım 2002 seçimlerinden 3 ay öncesinde ve 9 ay sonrasındaki İMKB 100 ve sektör endeksi getirileri yer almaktadır. Seçimden önceki 3 üncü ve 2 inci aylarda İMKB 100 ve sektör endekslerinde genelde düşüşler yaşanmıştır (t 3 döneminde Hizmet ve Teknoloji sektörlerinde yüksek artışlar dikkat çekmektedir). Seçimden önceki ay İMKB 100 ün getirisi %16 olurken, Teknoloji hariç bütün sektörlerin getirisi pozitifdir. Seçimden önceki üç aylık dönemde Teknoloji ve Tekstil sektörleri en iyi performansı gösterirken, Turizm sektörü en kötü performansa sahiptir.

13 Tablo 3a. 3 Kasım 2002 Seçim Döneminde İMKB 100 ve Sektörel Endekslerin Fiyat Hareketlerinin (Ağustos 2002 Ağustos 2003 Dönemi, T = Kasım 2002) t 3 t 2 t 1 T t+1 t+2 t+3 t+4 t+5 t+6 t+7 t+8 t+9 İMKB 100 6,7 7,4 15, ,9 4,4 4, ,5 1,1 4,4 2,9 SINAİ 7,2 9,1 15,4 27,1 21 1,7 6,4 3, ,4 1,8 7,6 2,4 MALİ 7,3 6,5 16,8 36,0 24 2,1 3,3 7, ,7 1,2 1,7 4,0 HİZMET 8,6 8,0 5,1 20,9 5,4 9,1 2,9 9,3 9,9 2,6 1,1 3,1 8,2 TEKNOLOJİ 23,4 1,6 0,9 29,5 4,0 14 3,8 12 5,4 7,1 6,7 11 8,9 GIDA 12 1,7 14,1 2,0 20,4 0,8 4,2 7,8 8,8 28,2 4,4 5,8 2,0 TEKSTİL 0,3 1,8 20,6 3,5 17,8 1,9 2,4 2, ,3 5,7 9,7 4,5 TURİZM 5,8 15 8,4 44,8 36,8 4,4 0,7 3,0 1,7 67,2 0,3 19 8,1 KİMYA 3,2 9,4 15,4 35,1 20,0 1,9 3,1 5, ,4 0,3 13 3,4 BANKALAR 6,1 5,9 18,6 38,5 22,2 2,4 4,5 8, ,1 1,2 2,0 4,0 Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. Seçimin olduğu Kasım 2002 de İMKB nin getirisi %30 dur ve bütün sektörlerde pozitif getiri vardır. Turizm ve Bankalar sektörü en iyi performansa sahipken, Gıda sektörünün performansı en düşüktür. Seçimden sonraki ilk ay kar satışlarıyla beraber İMKB nin getirisi %22 düşmüştür. Hizmet ve Teknoloji sektörleri en az kaybın yaşandığı sektörler olurken, seçim sonuçları açıklandıktan sonra en çok kazandıran Turizm sektöründe en fazla kayıplar yaşanmıştır. Ele alınan dönemde Hizmet ve Teknoloji sektörlerinin fiyat hareketleri diğer sektörlerden farklılık göstermektedir. 19 Mayıs 2003 (t+6) tarihinde AB Bakanlar Konseyi Türkiye için gözden geçirilmiş katılım ortaklığı belgesini kabul etmiştir. Bunun yarattığı olumlu havayla İMKB 100 ve bütün sektörlerde (Hizmet ve Teknoloji hariç) %20 leri aşan artışlar yaşanmıştır. Nisan 2003 te (t+5) ise bu belgenin kabulü konusunda yaşanan belirsizliklerden dolayı Hizmet ve Teknoloji hariç bütün sektörlerde düşüşler mevcuttur. 12 Sonuç olarak seçimden önceki ay belirsizliğin azalması ve seçim sonuçlarıyla beraber mecliste sayısal olarak güçlü bir AKP iktidarının çıkması borsa da olumlu hava estirerek %45 lere varan getiriler sağlamıştır. Seçimden sonraki ay borsada kar satışları ve devamında ki aylarda normal bir seyir hakim olmuştur (AB kararının açıklanmadan önceki t+5 ve açıklandığı t+6 dönemi hariç). AKP nin yeni bir parti olması ve ilk defa hükümet olması nedeniyle uygulanacak ekonomik programlar konusundaki belirsizlik seçim sonrası dönemdeki borsanın durağanlığını açıklamada yardımcı olabilir.

14 Tablo 20b. 22 Temmuz 2007 Seçimi Döneminde İMKB 100 ve Sektörel Endekslerin Fiyat Hareketlerinin (Mayıs 2007 Mayıs 2007 Dönemi, T = Temmuz 2007) t 3 t 2 t 1 T t+1 t+2 t+3 t+4 t+5 t+6 t+7 t+8 t+9 İMKB 100 5,4 3,0 4,7 0,0 12,2 5,0 7,7 6,6 5,9 2,4 23,1 4,9 12,9 SINAİ 5,2 0,7 8,1 0,6 6,8 3,9 5,8 1,8 6,7 3,3 18,6 9,1 7,6 MALİ 4,8 4,2 1,5 0,6 16,4 6,1 8,9 8,3 7,8 1,5 24,7 0,2 15,4 HİZMET 7,1 1,8 4,7 8,7 3,2 4,0 7,1 5,8 6,5 9,6 2,5 1,0 1,7 TEKNOLOJİ 5,1 2,0 2,4 5,5 4,2 3,8 3,6 4,8 2,3 13,2 11,1 2,3 4,6 GIDA 4,8 0,1 13,1 1,7 3,8 5,9 3,0 7,4 6,7 9,3 17,2 12,4 12,2 TEKSTİL 1,8 6,3 7,9 0,4 14,6 4,1 2,3 3,2 3,2 3,0 21,5 6,0 13,4 TURİZM 14,8 10,2 21,5 3,2 10,4 16,8 7,1 5,7 6,2 2,3 27,4 12,8 9,9 KİMYA 10,2 4,8 14,1 1,6 5,2 6,7 4,9 3,1 4,9 5,7 15,7 9,8 6,2 BANKALAR 4,6 5,0 0,7 0,6 19,1 6,1 9,9 10,8 7,4 2,3 24,9 2,2 14,8 Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. Tablo 3b. de 22 Temmuz 2007 seçimlerinden 3 ay öncesinde ve 9 ay sonrasındaki İMKB 100 ve sektör endeksi getirileri yer almaktadır. Seçim öncesi anket sonuçlarının tamamı AKP tek parti hükümetini işaret etmekteydi. Dört yıldır iktidarda olan AKP nin ekonomi politikaları yatırımcılar tarafından artık bilinmektedir. Bu etkenlerden dolayı yatırımcılar açısından seçim öncesi belirsizlik 3 Kasım 2002 seçimlerine kıyasla çok azdır. Seçimden önceki bu durum İMKB 100 ve sektör getirilerini teorilerinde belirttiği gibi olumlu etkilemiştir. Seçimden önceki üç aylık süreçte İMKB 100 ve istisnalar hariç bütün sektörler pozitif getiriye sahiptir. Seçimden önceki üç aylık süreçte, Gıda, Turizm ve Kimya sektörlerinin getirileri en yüksek iken Teknoloji ve Tekstil sektörlerinin performansları en zayıftır. 13 Seçimin olduğu Temmuz 2007 de ve seçimden sonraki ilk ayda İMKB 100 ün getirisi sırasıyla %0 ve %12 olmuştur. Mali sektörde yaşanan olumlu hava İMKB 100 endeksini seçimden sonraki ay belirleyicisi olmuştur. Seçimden sonraki ikinci ay kar satışlarıyla beraber İMKB nin getirisi %5 düşmüştür. Seçim sonuçları açıklandıktan sonra en çok kazandıranlardan olan Hizmet ve Teknoloji sektörleri kar satışlarının olduğu ayda pozitif getiriye sahiptirler. Şubat 2008 (t+7) AKP ye kapatma dayası açılacağı yönündeki haberler yaygınlaşmasıyla beraber İMKB 100 endeksi %23 değer kaybetmiştir. 14 Mart 2008 (t+8) yılında AKP ye açılan kapatma davası 31 Mart 2008 yılında Anayasa Mahkemesi tarafından görüşülmek üzere kabul edilmiştir. Davanın Anayasa Mahkemesi tarafından kabul edilmeyeceği yolundaki beklenti ile Mart 2008 de %5 artan İMKB 100, davanın görüşülmek üzere kabulüyle beraber Nisan 2008 de %13 değer kaybetmiştir. Sonuç olarak seçimden önceki üç ay ve seçimden sonraki ay kazandıran borsa seçim literatürün belirttiği bütün olumluluklara sahip olmasına rağmen (tek parti iktidarı, ikinci dönemi olması dolayısıyla politikalarının bilinmesi vb.), iktidar partisi hakkında açılan kapatma davasıyla büyük sert düşüşler yaşamıştır. Seçim sonrasında belirleyici seçim literatürünün belirtiği faktörler değil açılan kapatma davası olmuştur.

Araştırma Raporları. Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu

Araştırma Raporları. Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu Araştırma Raporları Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu Eylül 2012 İçindekiler KISALTMALAR... 3 SUNUŞ... 4 1. DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER... 6 2. TÜRKİYE EKONOMİSİ NE GENEL BAKIŞ... 11 2.1. Büyüme

Detaylı

Türkiye Sermaye Piyasası 2012 Yılı Raporu

Türkiye Sermaye Piyasası 2012 Yılı Raporu SERPAM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SERMAYE PİYASALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ Araştırma Raporları Türkiye Sermaye Piyasası 2012 Yılı Raporu Şubat 2013 İçindekiler SUNUŞ... 3 1. DÜNYA SERMAYE PİYASALARINDAKİ

Detaylı

TÜRKİYE'DE İMALAT SANAYİNDEKİ FİRMALARIN PERFORMANSI İLE REEL DÖVİZ KURU ARASINDAKİ İLİŞKİ. Özet

TÜRKİYE'DE İMALAT SANAYİNDEKİ FİRMALARIN PERFORMANSI İLE REEL DÖVİZ KURU ARASINDAKİ İLİŞKİ. Özet TÜRKİYE'DE İMALAT SANAYİNDEKİ FİRMALARIN PERFORMANSI İLE REEL DÖVİZ KURU ARASINDAKİ İLİŞKİ Araş.Gör. Cihan KIZIL * Doç.Dr. Fuat ERDAL Özet Bir ülke mal ve hizmetlerinin uluslararası rekabet gücünün göstergelerinden

Detaylı

Arş. Gör. Havva Nesrin Tiryaki/Doç. Dr. Aykut Ekinci FİNANSAL BULAŞICILIK ÇERÇEVESİNDE KÜRESEL KRİZ VE TÜRKİYE YE ETKİLERİ +

Arş. Gör. Havva Nesrin Tiryaki/Doç. Dr. Aykut Ekinci FİNANSAL BULAŞICILIK ÇERÇEVESİNDE KÜRESEL KRİZ VE TÜRKİYE YE ETKİLERİ + Arş. Gör. Havva Nesrin Tiryaki/Doç. Dr. Aykut Ekinci FİNANSAL BULAŞICILIK ÇERÇEVESİNDE KÜRESEL KRİZ VE TÜRKİYE YE ETKİLERİ + Arş. Gör. Havva Nesrin Tiryaki Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, İİBF, İktisat

Detaylı

GüNDeM SAYI 114 ŞUBAT 2012 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 114 ŞUBAT 2012 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 114 ŞUBAT 2012 ISSN 1304-8155 Yatırım Araçlarının Karşılaştırmalı Getirileri (sayfa 6) Yatırım Yapılabilir Ülke Notunun Sermaye Piyasalarına Etkisi (sayfa 11) TSPAKB TSPAKB

Detaylı

VADELİ PİYASALARDA RİSKTEN KORUNMA: VOB-İMKB 30 ENDEKS SÖZLEŞMELERİ KULLANIMINA DAYALI KORUNMA ORANI VE KORUNMA ETKİNLİĞİ

VADELİ PİYASALARDA RİSKTEN KORUNMA: VOB-İMKB 30 ENDEKS SÖZLEŞMELERİ KULLANIMINA DAYALI KORUNMA ORANI VE KORUNMA ETKİNLİĞİ Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2009, C.14, S.3 s.39-63. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2009,

Detaylı

TÜRKİYEDEKİ KRİZLER VE ÇÖZÜM ÖNERİSİ OLARAK: E-TİCARET UYGULAMALARI

TÜRKİYEDEKİ KRİZLER VE ÇÖZÜM ÖNERİSİ OLARAK: E-TİCARET UYGULAMALARI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYEDEKİ KRİZLER VE ÇÖZÜM ÖNERİSİ OLARAK: E-TİCARET UYGULAMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ Didar Büyüker İŞLER ISPARTA 2004

Detaylı

Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi *

Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi * Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi * Erkan SEVİNÇ ** Öz Hisse senedi fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan çeşitli yöntemler olmakla birlikte ekonomi,

Detaylı

BİREYSEL YATIRIMCILARI FİNANSAL YATIRIM KARARINA YÖNLENDİREN FAKTÖRLERİN DAVRANIŞSAL FİNANS AÇISINDAN ELE ALINMASI: OSMANİYE ÖRNEĞİ

BİREYSEL YATIRIMCILARI FİNANSAL YATIRIM KARARINA YÖNLENDİREN FAKTÖRLERİN DAVRANIŞSAL FİNANS AÇISINDAN ELE ALINMASI: OSMANİYE ÖRNEĞİ Alınış Tarihi: 20.06.2014 Kabul Ediliş Tarihi: 17.10.2014 BİREYSEL YATIRIMCILARI FİNANSAL YATIRIM KARARINA YÖNLENDİREN FAKTÖRLERİN DAVRANIŞSAL FİNANS AÇISINDAN ELE ALINMASI: OSMANİYE ÖRNEĞİ INDIVIDUAL

Detaylı

KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Doç. Dr. Sadettin PAKSOY Öğr. Gör. Erdal ALANCIOĞLU

KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Doç. Dr. Sadettin PAKSOY Öğr. Gör. Erdal ALANCIOĞLU Sadettin PAKSOY-Erdal ALANCIOĞLU / 38 KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Doç. Dr. Sadettin PAKSOY Öğr. Gör. Erdal ALANCIOĞLU Özet Finansal piyasalar, 1929 Dünya Ekonomik

Detaylı

Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek?

Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek? Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek? Nazan SUSAM * Ufuk BAKKAL ** Özet 2000 li yıllara büyük bir ekonomik kriz ile giren Türkiye ekonomisi, kriz sonrası dönemde

Detaylı

DOSYA. Küresel Krizin PIIGS (Portekiz, İrlanda, İtalya, Yunanistan ve İspanya) Ülkeleri ile Türkiye nin Makroekonomik Değişkenlerine Yansımaları 1

DOSYA. Küresel Krizin PIIGS (Portekiz, İrlanda, İtalya, Yunanistan ve İspanya) Ülkeleri ile Türkiye nin Makroekonomik Değişkenlerine Yansımaları 1 Küresel Krizin PIIGS (Portekiz, İrlanda, İtalya, Yunanistan ve İspanya) Ülkeleri ile Türkiye nin Makroekonomik Değişkenlerine Yansımaları 1 DOÇ. DR. BİNHAN ELİF YILMAZ İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi

Detaylı

Türkiye de Bireysel Emeklilik Sisteminin Makro Ekonomik Dinamiklere Etkisi Kapsamında Swot Analizi

Türkiye de Bireysel Emeklilik Sisteminin Makro Ekonomik Dinamiklere Etkisi Kapsamında Swot Analizi Muhasebe ve Finansman Dergisi Ekim/2012 Türkiye de Bireysel Emeklilik Sisteminin Makro Ekonomik Dinamiklere Etkisi Kapsamında Swot Analizi Gülsün İŞSEVEROĞLU Zeynep HATUNOĞLU ÖZET Türkiye de 27 Ekim 2003

Detaylı

Faaliyet Raporu SPK. Sermaye Piyasası Kurulu

Faaliyet Raporu SPK. Sermaye Piyasası Kurulu Faaliyet Raporu SPK SERMAYE PİYASASI KURULU 2007 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOLAR... İV GRAFİKLER... Vİ KISALTMALAR...Vİİ KURUL BAŞKANININ MESAJI... Vİİİ 1. SERMAYE PİYASASI KURULU... 1 1.1. MİSYON,

Detaylı

104,1 milyar TL. 70,0 milyar TL. 66,8 milyar TL. 16.270 kişi. 990 adet. 9,3 milyar TL. Kısaca Türkiye Katılım Bankaları Birliği

104,1 milyar TL. 70,0 milyar TL. 66,8 milyar TL. 16.270 kişi. 990 adet. 9,3 milyar TL. Kısaca Türkiye Katılım Bankaları Birliği 2014 Kısaca Türkiye Katılım Bankaları Birliği Dünya da 40 yaşına giren faizsiz bankacılık ya da bizdeki adıyla katılım bankacılığı Türkiye de 30 yaşına basmış bulunmaktadır. V. Derya GÜRERK TKBB Başkanı

Detaylı

ENFLASYON ve DÖVİZ KURUNUN HİSSE SENEDİ PİYASASI NA ETKİLERİ, İMKB DE UYGULAMASI

ENFLASYON ve DÖVİZ KURUNUN HİSSE SENEDİ PİYASASI NA ETKİLERİ, İMKB DE UYGULAMASI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI İKTİSAT BİLİM DALI ENFLASYON ve DÖVİZ KURUNUN HİSSE SENEDİ PİYASASI NA ETKİLERİ, İMKB DE UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN

Detaylı

İMKB de Hisse Senedi Fiyatlarının Gün İçi Yapılarına Dayalı Alternatif Bir Yatırım Stratejisi Önerisi

İMKB de Hisse Senedi Fiyatlarının Gün İçi Yapılarına Dayalı Alternatif Bir Yatırım Stratejisi Önerisi Yrd. Doç. Dr. Fatih Temizel 29 İMKB de Hisse Senedi Fiyatlarının Gün İçi Yapılarına Dayalı Alternatif Bir Yatırım Stratejisi Önerisi Öğr. Gör. Ekrem Meriç Yard. Doç. Dr. Fatih TEMİZEL Anadolu Üniversitesi,

Detaylı

M m I. DÜNYA EKONOMİSİ

M m I. DÜNYA EKONOMİSİ TÜRMOB M m I. DÜNYA EKONOMİSİ 2011 yılı sonlarında küresel ekonomide gözlemlenmekte olan kırılganlıkların, Euro bölgesindeki krizin daha da derinleşmesi ve piyasa ekonomilerinin birçoğunda beklentilerin

Detaylı

IV.1. Bireysel Emeklilik Sistemi ve Finansal İstikrar Açısından Önemi

IV.1. Bireysel Emeklilik Sistemi ve Finansal İstikrar Açısından Önemi IV. ÖZEL KONULAR IV.1. Bireysel Emeklilik Sistemi ve Finansal İstikrar Açısından Önemi Ülkemizde bireysel emeklilik sistemi yeni olmakla beraber kısa zamanda önemli bir gelişme göstermiştir. Sosyal güvenliğin

Detaylı

Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i

Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU (Temmuz 2005 Dönemi) Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i Bu Rapor kamuoyunu bilgilendirme amaçlı olup, içinde yer alan

Detaylı

Yıllık Ekonomik Rapor 2014 2014

Yıllık Ekonomik Rapor 2014 2014 Yıllık Ekonomik Rapor 21 21 Yıllık Ekonomik Rapor T.C. MALİYE BAKANLIĞI YILLIK EKONOMİK RAPOR 21 Yıllık Ekonomik Rapor 21 Yıllık Ekonomik Rapor, Maliye Bakanlığı internet sitesinde yer almaktadır. (http://www.maliye.gov.tr)

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...İ TABLOLAR VE GRAFİKLER...İV BİRİNCİ BÖLÜM 1. KOBİ KAVRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ... 5

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...İ TABLOLAR VE GRAFİKLER...İV BİRİNCİ BÖLÜM 1. KOBİ KAVRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ... 5 İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER...İ TABLOLAR VE GRAFİKLER...İV GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM 1. KOBİ KAVRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ... 5 1.1. KOBİ TANIMLAMASI SORUNU... 5 1.1.1. Dünyadaki KOBİ Tanımları... 8

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ULUSLARARASI PİYASALARDA SPEKÜLATİF PARA VE SERMAYE HAREKETLİLİĞİ VE TOBİN VERGİSİ CARRY TRADE, HEDGE FONLAR VE DİĞER SPEKÜLATİF HAREKETLER MALİYE UZMANLIĞI

Detaylı

Haftalık Bülten. Kemal Cenk Erdem kemal.erdem@tacirler.com.tr www.twitter.com/borsaus 07 Mayıs 11 Mayıs 2012

Haftalık Bülten. Kemal Cenk Erdem kemal.erdem@tacirler.com.tr www.twitter.com/borsaus 07 Mayıs 11 Mayıs 2012 Haftalık Bülten Haftanın Özeti VOB 30 Endeks Kontratları VOB Dolar/TL Kontratı Euro/Dolar (EURUSD) spot Sterlin/Dolar (GBPUSD) Dolar/Yen (USDJPY) spot Altın(Dolar/ons) Bakır S&P 500 Vadeli Kontratı Brent

Detaylı

7. Bölüm Risk ve Getiri. Yrd. Doç. Dr. Atılım Murat

7. Bölüm Risk ve Getiri. Yrd. Doç. Dr. Atılım Murat 7. Bölüm Risk ve Getiri Yrd. Doç. Dr. Atılım Murat Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Uluslararası portföy yatırımları ile ilgili temel kavramları

Detaylı

Lider Forex - Online Forex Platformu www.liderforex.com ÖNSÖZ

Lider Forex - Online Forex Platformu www.liderforex.com ÖNSÖZ ÖNSÖZ Dünyanın en büyük ve en çok kazandıran finans piyasasına adım atmaya hazır mısınız? Bu kitap günümüzde en çok ilgi uyandıran finans piyasası olan forex i yatırımcılara daha iyi anlatmak amacıyla

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI 2013 Mayıs 2014 Türkiye Sermaye Piyasası 2013 Editör Alparslan Budak Ekin Fıkırkoca Yazarlar Gökben Altaş Erdem Ünsal Özge Taşkeli Serhat Tahsin İşler Katkıda Bulunanlar Aracı

Detaylı

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 79 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr musiad@musiad.org.tr MÜSİAD Araştırma

Detaylı

AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER*

AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER* AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER* AĞUSTOS 2010 *Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Mali Konular GenelMüdürlüğü nün 9 Nisan 2010 da yayınladığı EU Candidate and Pre-Accession

Detaylı