RÖPORTAJ / ALP TEK NCE. Ahmet DO AN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RÖPORTAJ / ALP TEK NCE. Ahmet DO AN"

Transkript

1 Ahmet DO AN ÖZEL RÖPORTAJ YATIRIMCILAR PROFESYONEL DESTEKLE YATIRIM YAPMALI Ekinciler Yat r m Menkul De erler Afi. Genel Müdürü Alp Tekince, yat r mc lar n bireysel bazda yat r m yapmaktan ziyade profesyonel destekle yat r m yapmalar n tercih ettikleri vurgulad. ÖZEL BANKACILIK MÜfiTER LER YLE YAKIN B R TEMASIMIZ VAR Ekinciler Yat r m Menkul De erler Afi. Genel Müdürü Alp Tekince, Yat r m fonlar n n 1995 y l ndan beri var oldu unu ifade ediyor. Tekince: Bireysel portföy yönetimini ise yaklafl k iki y ld r baflar yla yap yoruz. Bu alanda özellikle özel bankac l k müflterileriyle daha yak n bir temas m z var. Ekinciler Yatırım Menkul Değerler AŞ. Genel Müdürü Alp Tekince, Türkiye de artık bireysel yatırımcıların klasik bir borsa yatırım sisteminden ziyade bireysel portföy yönetimini tercih edecek hale gelmeleri gerektiğini ifade etti. Beklentilerinin bu yönde olduğunu kaydeden Tekince, Sermaye piyasasının gelişeceği yüzde yüz. Türkiye de çok ciddi bir potansiyel var, hala bu potansiyelin çok altındayız. Türkiye deki hisse senedine sahiplik oranı gelişmekte olan ülkelerin bile altında görünüyor. Bunun artacağını düşünüyoruz. Reel anlamda şu anda faiz oranlarındaki gerileme hızlanma sürecine giriyor. Artık aracı kurumlar Türkiye de sadece borsa işlemi yapmıyor. Finansal bir butik hizmeti veriyor. Çünkü, elimizdeki enstrümanlar o kadar çeşitli ki pariteden tutun altına, altından tutun yabancı vadeli işlemlere, Amerikan endekslerine kadar alıp satabiliyoruz dedi. Tekince; Ekinciler Yatırım Menkul Değerler olarak müşterilerin bir bankada bulabileceklerinin çok ötesinde şeyleri Ekinciler Yatırım da bulma imkanına sahip olduklarını kaydederek yatırımcıların bireysel bazda yatırım yapmaktan ziyade profesyonel destekle yatırım yapmalarını tercih etmeleri gerektiğinin altını çizdi. Ekinciler Yatırım Menkul Değerler AŞ. Genel Müdürü Alp Tekince, Ekovitrin Editörü Ahmet Doğan a çok önemli açıklamalarda bulundu lı yıllarda kurulan Ekinciler Yatırım Menkul Değerler i tanıyabilir miyiz? Ekinciler Grubu, öncelikle bir sanayi grubu. Sonuç olarak sanayicinin, Türkiye deki iş adamının sorunlarını bilen; onların sevincini, üzüntüsünü paylaşan bir kültürden geliyoruz yılında kurulmuş olmakla beraber sektörün en köklü şirketlerinden biriyiz. Grup olarak temel ürünlerimizden biri inşaat demiri üretiyor olmamız. Fakat üretilen bu demir, özel hu- 142

2 susiyeti olan bir demir türüdür. Burj El Arap, Ekinciler in demir- çeliği ile yapılmış bir yapıdır. Dubai deki Palmiye Adaları da keza Ekinciler in demir-çeliği ile yapılmıştır. ABD liler genelde elçilik ve konsoloslukların yapımında Ekinciler demir ve çeliğini tercih ediyorlar. DEPREME DAYANIKLI B R DEM R-ÇEL K ÜRET YORUZ Ekinciler Demir Çelik in özelliği nedir? Depreme dayanıklı bir demir-çelik üretiyoruz. Bunun dışında grubumuzun inşaat şirketi de var. İnşaat şirketimiz daha çok ihtisas inşaatları yapıyor. Spor tesisleri, stadyumlar, bazı restorasyon projeleri gibi Mesela, İstanbul daki Feriye nin restorasyonunu Ekinciler yapmıştı. ÖZ KAYNAK KARLILI INDA SÜREKL LK 10 DAYIZ Ekinciler Yatırım Menkul Değerler AŞ. olarak farklılıklarınız nelerdir? Bizi diğerlerinden ayıran faktörler aslında birden fazla. Sektörde 90 a yakın şirket var. Ülkenin bu sektöründe öz kaynak karlılığında her zaman ilk 10 dayız. Öz kaynaklar açısından çok iyi bir noktadayız. Bunu yıllardır sürdürüyoruz. İstikrarlı bir şekilde gidiyoruz. Sektörde neredeyse birçok ilki gerçekleştirdik. Örneğin, yabancı yatırımcılarla çalışan ilk şirketlerdeniz. Dünyanın en ünlü sermaye piyasasındaki kurumsal oyuncuların çoğu şirketimizde müşteri olarak işlem yapıyordu. Fakat özellikle 2000 li yıllardan sonra biz sermaye piyasasındaki katma değerin ağırlıklı olarak portföy yönetiminde olduğunu varsayarak yatırım fonlarına ağırlık verdik ve yatırım fonumuzu yurt dışında pazarlama başarısı gösterdik yıllarında yatırım fonlarımızı Türkiye de yerli yatırımcılar nasıl fon alıyorsa yabancılar da alır hale geldi. Bunun için İsviçre ve İngiltere de bazı çalışmalar yaptık ve çok da başarılı olduk. HALKA ARZ KONUSUNDA DA ÇOK AKT F B R fi RKET Z Halka arzlar konusunda çalışmalarınız var mı? Halka arz konusunda da çok aktif bir şirketiz. 40 ın üzerinde halka arza katıldık. Bunların ikisinde lider, birinde eşlider olduk. Bizim en çok övündüğümüz ve gururlandığımız konu portföy yönetimi ve aktif yönetimi dediğimiz birikim yönetimi alanı oldu. Bu alanda büyümek bizim için en büyük hedef. Bu anlamda da biz kendi yatırım fonlarımızın dışında bireysel portföy yönetimimizi de başlattık. Kaç yıldır yapıyorsunuz bunu? Yatırım fonlarımız 1995 yılından beri var. Bireysel portföy yönetimini ise yaklaşık iki yıldır başarıyla yapıyoruz. Bu alanda özellikle özel bankacılık müşterileriyle daha yakın bir temasımız var. Özel bankacılık segmentinde çalışan müşterileri sermaye piyasasına kanalize etmek bizim açımızdan önemli bir misyon. Türkiye de 7 şubede faaliyet gösteriyoruz. Şubelerimiz ağırlıklı olarak Akdeniz Bölgesi nde. Bunun da tabi temel sebebi Ekinciler Demir-Çelik in İskenderun da kurulmuş olması. Kültürel olarak öyle bir alışkanlık olmuş. Zamanında şubeler hep Akdeniz de kurulmuş. SEKTÖRDE EN ÇOK MÜfiTER SAH B OLAN 23. KURUMUZ Şubeleriniz nerelerde? Doğudan başlamak gerekirse Malatya, Gaziantep, İskenderun, Adana, Mersin, İzmir ve İstanbul da. Sektördeki 90 kurumun içinde bankalar da dahil olmak üzere sektörde en çok müşteri sahibi olan 23. kurumuz. Bu da bizi çok gururlandırıyor. Çünkü sektörde en büyük sorun müşteri sayısının azlığıdır. Türkiye de de aslında sermaye piyasası hala çok sığ, hala yatırımcı sayısında ciddi bir kısırlık söz konusu. Bu kısırlığın kırılması için uzun vadede yatırım yapmak, şubeleri kurup o şubelerin olduğu bölgelerde istikrarlı bir şekilde durmak, lokal bağlarınızı büyütmeniz gerekiyor. Yıllardır bu konuda istikrar sağladık. Hem personel yapımızda hem bilançomuzda istikrarımız var. Bu da uzun vadede her zaman meyvesini veriyor. 143

3 13 milyon TL nin üzerinde bir öz sermayemiz var Yaklafl k olarak 13 milyonun üzerinde bir özsermayemiz var. Aktif büyüklü ü arac kurumlarda önemli bir kriter de il, bizi bu ba lamda bankalar gibi düflünmeyin. Burada önemli olan özsermaye karl l aç s ndan ne noktada oldu umuzdur. Özsermaye karl l aç s ndan genelde y ll k yüzde 20 ler civar nda bir özsermaye karl l m z var. Özkaynağınız ve aktif büyüklüğünüz hakkında bir bilgi alabilir miyim? Yaklaşık olarak 13 milyon TL nin üzerinde bir özsermayemiz var. Aktif büyüklüğü aracı kurumlarda önemli bir kriter değil, bizi bu bağlamda bankalar gibi düşünmeyin. Burada önemli olan özsermaye karlılığı açısından ne noktada olduğumuzdur. Özsermaye karlılığı açısından genelde yıllık yüzde 20 ler civarında bir özsermaye karlılığımız var. Bu, bankacılık seviyesi bile değil. Bankalar bunun çok aşağısında. Bankaların çok üstünde bir özsermaye karlılığıyla çalışıyoruz. Biz çünkü bankalar gibi mevduatı toplamıyor, bankalar gibi kredi vermiyoruz. Dolayısıyla muazzam bir özsermaye ihtiyacımız yok. Ama buna rağmen biz özsermayemizi yıllardır çok iyi noktalarda tutuyoruz. Bu sermayeyle sektörde ilk 20 lere giriyoruz. 6 B N AKT F MÜfiTER 30 B N KAYITLI MÜfiTER En çok müşteri sayısı açısından 23. kurum olduğunuzu söylediniz. Peki toplamda kaç bin müşteriye hizmet veriyorsunuz? Şu an aktif müşteri sayımız 6 bin seviyelerinde. Kayıtlı müşteri sayımız 30 bin seviyelerinde. Bu 30 bin müşterinin bir kısmı hisse senedinde işlem yapıyor, bir kısmı yatırım fonlarında, bir kısmı tahvil bonoda. Bizi yine diğer kurumlardan ayıran önemli özelliklerden biri de şu: Tahvil bono piyasası işlem hacminde aracı kurumlar arasında üçüncüyüz. Çok yoğun bir tahvil bono işlem hacmimiz var. Ödünç hisse senedi işlemlerinde biz genelde ödünç veren tarafız. Bu bazda da sektörde en çok işlem yapan beşinci kurumuz. Sizin bir de aktif olarak işlem yapan bireysel ve kurumsal kategoriniz var. Biraz bunlardan bahseder misiniz? Hisse senedi, alım-satım işlemleri Türkiye de ağırlıklı olarak bireysel olarak yapılıyor. Bizim şubeleşmemizin temel nedenlerinde biri de bu. Bireylere daha iyi hizmet vermek. Kurum olarak da aynı zamanda beraber çalıştığımız kurumlar var. Bunlarla daha çok portföy yönetimi alanında çalışıyoruz. Yani bunlarda iş yoğunluklarından, odaklanma problemlerinden dolayı doğal olarak alım-satım yapmak konusuna ihtiyaç duymuyorlar. Portföy yönetimi çok daha yüksek bir katma değer sağlayan bir araç. Kurumsal müşterilerimize o ürünü daha çok tavsiye ediyoruz. Kurumsal müşterilere yatırım fonları da satılıyor. Geliflen iflletmeler piyasas Hisse senedi, al m-sat m ifllemleri Türkiye de a rl kl olarak bireysel olarak yap l yor. Bizim flubeleflmemizin temel nedenlerinde biri de bu. Bireylere daha iyi hizmet vermek. Müşterilerinize danışmanlık hizmetleri de veriyorsunuz. Bunu biraz açarak anlatır mısınız? İMKB de Gelişen İşletmeler Piyasası adı altında bir piyasa kuruldu. Biz bu piyasanın üyesiyiz. Gelişen İşletmeler Piyasası nın Türkiye de çok ilgi yaratacağını düşünüyorum. Türkiye de çok fazla küçük ve orta ölçekte işletme var. Bunların birçoğu halka açılma konusunda bilgi sahibi değiller. Son zamanlarda halka arz seferberliğiyle canlanan bir ilgi var. Bu ilginin buraya kanalize edilmesi yönünde bir hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda zaten Gelişen İşletmeler Piyasası na üye olduk. Bazı şirketlere danışmanlık yaparak onların süreç içerisinde Gelişen İşletmeler 144

4 NTERNETTE YO UN B R MÜfiTER A IMIZ VAR İçinde bulunduğumuz dönem hız dönemi, zamanı efektif kullanma dönemi. Bunun en iyi çaresi de internet. Ekinciler Yatırım olarak müşterilerinize internette ne gibi hizmetler sunuyorsunuz? Bizim işlem hacmimizin hemen hemen yüzde 25 i internet üzerinden gider. İnternette yoğun bir müşteri ağımız var. Müşterilerimizin yaklaşık yüzde 30 u internetten işlem yapıyor. Bu oran her geçen gün artıyor. İnternette verdiğimiz hizmetin bir okul hüviyetinde olması çok önemli. Biz internette müşterilerimize sadece işlem yapma platformu sunmuyoruz. Onlara mali analiz yapma imkanı da sunuyoruz. Sürekli güncel tutuğumuz bilgilerden müşterilerimizi mail yoluyla haberdar ediyoruz. Bu uygulamanın zamanla bize geri dönüşü çok oldu. fiu an aktif müflteri say m z 6 bin seviyelerinde. Kay tl müflteri say m z 30 bin seviyelerinde. Bu 30 bin müflterinin bir k sm hisse senedinde ifllem yap yor, bir k sm yat r m fonlar nda, bir k sm tahvil bonoda. Bizi yine di er kurumlardan ay ran önemli özelliklerden biri de flu: Tahvil bono piyasas ifllem hacminde arac kurumlar aras nda üçüncüyüz. Piyasası nda halka arz edilmesini sağlayacağız. Amacımız bu Bu bazlı teklifler vermeye de başladık. EN ÇOK KAZANDIRAN 8.FONUZ Yatırım fonlarınız hakkında bilgi alabilir miyim? İki tane yatırım fonumuz var. Biri B tipi değişken fon diğeri B tipi likit fon. Şu anda B tipi değişken fonumuz arasında en çok kazandıran ilk 10 fon arasındadır. Gerçekten iyi bir performans var. Yönetim ücretlerinin düşürülmesiyle şu an bu performans daha da ortaya çıkmaya başladı. Nitekim bu yılın başından beri Ekinciler Değişken Fonu çok iyi bir noktada. Bu da bir ilgi sağlayacaktır yatırım fonumuza. Diğer likit fonumuz da zaten klasik bir likit fon olma hüviyetinde. Şu anda onu da B tipi kısa vadeli tahvil bono haline getiriyoruz. Kısa vadeli tahvil bono fonu olunca doğal olarak daha fazla tahvile yatırım yapılacak. Tahvil bono yatırımla müşterilere daha fazla katma değer sağlayacak. Bu yöne doğru fonları odaklıyoruz. EN ÇA DAfi YATIRIM ENSTRÜMANI PORTFÖY YÖNET M Şuan itibarıyla sizce en çağdaş yatırım enstrümanı nedir peki? Portföy yönetimi bence şu anda en çağdaş yatırım enstrümanlarından biri konumunda. Çünkü Türkiye de bir borsadan herhangi bir hisse senedi alıyor olsanız bile bütün piyasaları izlemek zorundasınız. Son derece global parametrelerle çalışan bir borsa var. İşte biz bu noktada yabancı piyasaları, yurt dışında yıllarını geçirmiş, bu piyasalarda işlem yapmış, uzmanların raporlarına abone olarak bu abonelik sayesinde sağladığımız katma değerle bu portföyleri yönetiyoruz. Ve burada çok ciddi başarılar sağlamaya başladığımızı da eklemeliyim. Bunu müşterilerimiz de fark ettikçe artık giderek yayılan ve genişleyen bir çember haline geldi bu durum. Portföy yönetimi bence en çağdaş enstrüman, çünkü bir aracı kurumun katma değerini en net olarak gösterebildiği ürün bu. Portföy yönetiminde bize emanet ettiğiniz parayı biz yönetiriz, her unsuruyla biz ilgileniriz. Müşteriyi aylık raporlarla bilgilendiririz.. 145

5 NTERNET YÜZÜNÜ TAMAMEN YEN L YORUZ 2012 de internetle ilgili farklı bir uygulama olacak mı? Böyle bir yenilik var mı? Evet, internet yüzünü tamamen yeniliyoruz. Teknolojik olarak çok ilginç şeyler deneyeceğiz. Burada hem vadeli işlemler, hem borsa açısından çok cazip noktalar olacak; hem de hisse senedi müşterileri açısından çok cazip olacak unsurlar katacağız. Onları kattığımızda sanırım internet sitesi bayağı bir ön plana geçecek. TÜRK NSANINI ÇOK Y TANIMAK LAZIM Menkul Kıymetler Piyasası na yönelik Ekinciler Yatırım ve Menkul Değerler AŞ. nin araştırma ve raporlar hazırladığından bahsettiniz ve bunları mail yoluyla müşterilere gönderdiğinizi de söylediniz. Buradaki araştırmaları neler üzerine, hangi alanlarda yapıyorsunuz? Türk insanını çok iyi tanımak lazım. Yerli yatırımcı çok okuyan bir yatırımcı kitle değil. Dolayısıyla bizim yaptığımız araştırma raporları biraz daha sonuca dönük. Yani müşteriye sadece işin özünü veriyoruz. Bir şirketin niye karlı olabileceği, niye zararlı olabileceği konusunda ana fikirleri veriyoruz. Detayları için de müşteri raporlara girebilir ama biz özeti zaten maille gönderiyoruz. Türk müşteri yapısında her zaman detaydan çok genel fikri almak çok önemli. Tabi finansal okuryazarlığın artması da gerekiyor. Bir mali analiz artık uzmanın yapması gereken bir şey değil. Bunu sıradan bir insan bile günlük hayatta farkında olmadan kendi bütçesi için bazı mali analizlerini kendisi yapabiliyor. Bunu şirketler için de insanların yapabilmesi lazım. Biz onu da internet sitemizde o platformu sunarak zaten sağlıyoruz. AVRUPA NIN TEMEL SORUNU REKABETÇ L K AB ülkelerinde bir sıkıntı var. Şu sıra İspanya, Portekiz ve MERKEZ BANKASI ÇOK YALNIZ BIRAKILDI özellikle de Yunanistan gibi ülkelerde. Haliyle kredi notları da düşüyor. Gelecekle ilgili sizin öngörünüz nasıl? Gelecekte nasıl bir AB yle karşılaşabiliriz? Bu gelişmeler Türkiye yi nasıl etkiler? Global perspektifinde bakarsak Avrupa nın temel sorunu rekabetçilik sorunu. Yani Avrupa da çözülmesi en zor konu. Kuzey ülkelerinin tamamen yapısının ihracat odaklı yapıdan çevrilip tüketim odaklı yapıya dönüştürülmesi aslında kesin çözüm fakat çok zor. Bunun da uzun vadede olabileceği şüpheli bir konu. Bu yapılmadan Hükümetin ve Merkez Bankası nın politikalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Mali istikrar anlamında çok başarılılar. Ama Merkez Bankası çok yalnız bırakıldı yılının Kasım ayında Merkez Bankası çok cesur girişimlerde bulundu, kredi artış hızını azaltmaya, finansal istikrarı kullanmaya yönelik adımlar attılar ama, BDDK buna ancak 2011 in Haziran ında katıldı. Bu katılımdan sonra kredilerdeki azalma belirginlik kazandı. Bunun yanında Merkez Bankası nın proaktif politikalarını destekliyoruz. Bu konuda hakikaten çok iyi gidiyorlar. Sermaye piyasası konularında daha katılımcı bir şeyler yaparlarsa daha iyi olur. İMKB deki son organizasyon biraz yukardan dayatmaca bir biçimde oldu. Onun biraz daha demokratik biçimde olmasını tercih ederdik. da Avrupa da sorunların hepsinin halının altına atılası dışında bir seçenek kalmıyor. İşte Avrupa Merkez Bankası nın para basması sorunların şu anda ötelenmesi dışında bir şey değil. Ama bu, piyasalarda gerçekten bir doping havası yaratıyor ve yaratacak da. Şubat sonunda yapılacak Avrupa Merkez Bankası İhalesi nde en az 400 Milyar Avro ile 1 Trilyon Avro arasında bir para yine piyasaya arz edilecek. Bunlar tabi piyasaya bir katkı sağlıyor ama, kalıcılığı konusunda da hepimizin bir şüphesi var. 146

6 EKONOM YÖNET M M Z Y Avrupa da kriz yaşanırken Türkiye piyasaları bu krizden etkilenmeyen bir süreç içine mi girdi? Kriz bizi teğet geçmeyecek bile denildi sayın başbakan tarafından. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye de kriz yönetimi aslında oldukça iyi yapıldı diyebiliriz ama, belki şöyle bir ihmalden söz edebiliriz yılında Türkiye küçüldü. Çin le karşılaştırarak söylüyorum bunu. Çin i kriz hiç etkilemedi diyebiliriz. Çünkü Çin, krizin hiçbir sürecinde küçülme yaşamadı. Ama Türkiye çok ciddi bir küçülme yaşadı. Bunu unutmamak lazım. Eğer bu küçülmeyi biz yaşamasaydık hem çok daha ciddi bir dünya ticaretinden hem de dünya üretiminden çok daha büyük bir pay alıyor olabilirdik. Burada sadece kaçan bir fırsattan söz edebilirim. Ama bunun dışında ekonomi yönetimi iyiydi. En azından mali disiplinden taviz verilmemesi Türkiye nin şu anki konforunu sağladı. Türk piyasasına sıcak para nereden geliyor, nerelere yatırılıyor? Piyasaları belirleyen sıcak para oyuncuları kimler oluyor? Şu anda sıcak para dediğimiz şey global Muazzam bir likitle var ve bu likitlerin hepsini sıcak para olarak tanımlayabilirsiniz. Ben, şu anda Merkez bankaları nın izlediği politikaların dünyadaki bütün paraları sıcak para haline getirdiğini düşünüyorum. Amerika da faiz eğer şu anda 0,25 seviyesindeyse ve Avrupa da da yüzde 1 ler seviyesindeyse; zaten dünyada bütün parayı siz otomatikman gelişmekte olan ülkelere doğru akıtmaktasınız. Bu süreç şu şekilde ancak tersine çevrilebilir: Kalıcı çözümler üretilirse gelişmiş ülkeler tarafından ki bu da çok zor. Avrupa nın bu konuda çıkmazı var. Amerika da da şu anda Amerikan Merkez Bankası belki dünyanın en büyük hedge fonu(kaldıraçlı fon) gibi muazzam bir kaldıraçla çalışıyor. Hal böyleyken zaten bütün para arzı gelişmekte olan ülkeler arasına doğru akıyor ve akacak da. Bu akışın önünde bazı engeller olma ihtimali var. O engelleri çok iyi aşmak lazım. Türkiye nin o tuzağa düşmemesi lazım ki; Türkiye bence bu manada çok iyi gidiyor. Hem Merkez Bankası nın sıcak paraya karşı uyguladığı politika, bazı noktalarda faiz bandı uygulaması sıcak parayı caydırıcı bir etki yaptı diyebiliriz. O manada Türkiye daha kontrollü gidiyor diyebilirim. H SSE SENED NDE YÜZDE 60 LARIN ÜZER NDE YABANCI B R KATILIM VAR Yabancı müşteriler Türkiye piyasasında daha çok hangi enstrümanlara yöneliyorlar? Daha çok kurumsal ürünlerimizi, yatırım fonlarımızı tercih ediyorlar. Kendi yönetimimizin altında olan portföyler onlar açısından daha cazip. Türkiye genelinde ise hisse senedini tercih ediyorlar. Şu anda tahvil bonoya giriyorlar. Hisse senedinde yüzde 60 ların üzerinde yabancı bir katılım var. Bu oran daha da yükselecek ama Türkiye, özel sektör halka açılmaları daha da ar- REPO FA ZLER NDE SEY R MERKEZ BANKASI POL T KALARINA BA LI 2012 günlük işlemler bazında ne gibi farklılıklara gebe olabilir? 2012 de öyle ciddi bir kriz beklemiyoruz. Bu nedenle İMKB işlem hacminde artış olacak ama bu sınırlı olacak. İşlem hacmi açısından bunu söyleyebilirim. Repo faizlerinde de seyir Merkez Bankası politikalarına bağlı. Orada muhtemelen bandın daralacağını düşünüyorum. Merkez Bankası faiz bandını daraltacak, daraltırsa da aşağı yönde bir daraltma olacak. Yani faizler 5.75 e yakınsamaya başlayacak. 147

7 tırarak yabancıların oranını yavaş yavaş biraz daha dengeleyecek. Halka açılmalar arttıkça yeni müşteriler gelecek. Yeni yatırımcılar girecek piyasaya. Onlar girdikçe sermaye piyasası da gelişecek, halka arzlar da gelişecek ve yatırımcı tabanı de genişleyecek. Şu anda yatırımcı tabanı çok dar. Küçük yatırımcılar size geldiklerinde onlara önerileriniz hangi doğrultuda oluyor? Öncelikli tavsiyemiz bireysel yatırım yapmaktan ziyade portföy yönetimine girmeleri konusunda oluyor. Portföy yönetimine girerlerse hem kendi işlerine odaklanırlar, hem de profesyonel kadrolar tarafından getiri maksimizasyonu sağlanır. Ayrıca uzmanlarımız her ay sonu portföy durumu hakkında kendilerini bilgilendirirler. Ama kendi başlarına işlem yapmak istiyorlarsa eğer, üç tane önemli tercih kriteri var. Birincisi, temettü ödeyen şirketler revaçta. Reel temettü ödeyen şirketler Türkiye de daha yolun başındalar ve daha çok gelişecekler. Daha fazla temettü ödeyecekler. Buna yatırım yapabilirler. İkincisi, Türkiye de şu anda ihracatçı şirketler bence çok daha avantajlı konumdalar. Geçen yıl iç piyasaya üretim yapanlar avantajlıydı, bu yıl ihracatçılar avantajlı. MARKA PR M Nedeni ne peki? Nedeni şu: Avrupa bölgesinin tasarrufa girmesi ve Türkiye nin ürettiği ürünlerde de ağırlıklı olarak marka priminin olmaması Marka primi ödemediği için bu, Avrupa nın işine geliyor. Türkiye nin lojistik olarak hem yakın bir ülke hem de marka primi ödenmeyen ürünler satması şu anda Avrupa nın ithalatta ilk akla gelen ülkesi durumunda. Eğer Uzak Doğu dan ithalat yapmak isterse büyük ölçekli ithalat yapmak zorunda ki o zaman stok taşıması gerekir. Avrupalı ithalatçı stok taşımak istemiyor. Bu, Türkiye nin en büyük rekabet avantajı. Dolayısıyla ihracatçıların biz çok daha büyük cirolara erişeceğini düşünüyoruz. Bireysel yatırımlarda ihracatçı şirketler ön planda olmalı. Üçüncüsü Türkiye de çekirdek enflasyon manşet enflasyonu etkilemeye hemen hemen geçen yaz sonlarından itibaren başladı. Bu tüketici için kötü haber ama sanayici için iyi haber. Çünkü sanayici maliyetlerini fiyatlarına yansıtmaya başladı. Bu da sanayicinin karlılığını artıracak bir unsur. Bu kriterlere dikkat ederek yatırım yapabilirler. YATIRIMIN ZAMANLA- MASI ÇOK ÖNEML Hisse senetleri, altın, repo, yatırım fonlarını 2012 için değerlendirir misiniz? 2012 yılında parasını değerlendirmek isteyenlere neler önerirsiniz? Bütün yatırım araçlarında zikzag olacak. Bundan sonraki 2-3 yıl içerisinde bu perspektifi hep göreceğiz. Bu yüzden portföy yönetimi daha anlamlı. Çünkü bütün piyasaları takip etmeniz gerekecek. Bütün bu çerçeve içerisinde hisse senetleri yatırımcılar için hep cazip olacak. Bu nedenle gelişmekte olan ülkelerde özellikle hisse senetleri piyasalarında cazibenin olacağını düşünüyoruz. Bu cazibe olacağı için de hisse senetlerine belli bir oranda yatırım yapılmasında fayda görüyoruz ama bu yatırımın zamanlaması çok önemli. Yani endeks 62 bindeyken bir hisse senedi alırsanız uzun süre bekleseniz dahi kar edemeyebilirsiniz. Ama 52 binlerden alırsanız çok daha farklı bir perspektif yaşayabilirsiniz. Şu anda endekste kar realizasyonlarına gireceğimiz bir zamana giriyoruz. Çünkü bilançolar açıklanıyor, bilançolar açıklandıktan sonra beklentiler bitiyor. Kar realizasyonu bitecek. Bundan sonra portfölyelerinin belli bir kısmında hisse senetlerini almalarını tavsiye ediyorum ama bu belli kısım yüzde 40 ı geçmemeli. ÖZEL SEKTÖR TAHV L P YASASI CANLANDI Geri kalanını ne yapmalılar? Özel sektör tahvil piyasasının canlandığını görüyorum. Özel sektör tahvillerinde de şu anda devlet tahvillerinin üstünde bir prim var. Örneğin devlet tahvilleri şu anda yüzde 9 lardaysa, özel sektör tahvilleri bunun üstüne 1,5 puan koyabiliyor. Faizden yaralanmak isteyen yatırımcı oradan da yararlanabilir. Altın, çok güzel bir araç. Çünkü, Çin in altın talebinin ben çok uzun bir süre devam edeceğini düşünüyorum ve bu; altın fiyatlarını yukarıya çekecek. 148

MAYIS 2012 FON BÜLTENİ

MAYIS 2012 FON BÜLTENİ MAYIS 2012 FON BÜLTENİ PİYASALARDAKİ GELİŞMELER Zayıf Halka: Avrupa Ocak ayında yaşadığımız ralli dönemi sonrası son üç aydır, tüm Global piyasalar tam anlamıyla yatay bir bant içerisinde hareket etmektedir.

Detaylı

BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ

BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ SERMAYE PİYASASI KURUMU KONFERANSI 8 MAYIS 2003 1 FİNANSAL SİSTEMİN İŞLEVLERİ I Malların, hizmetlerin

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI. 23 Kasım 2011

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI. 23 Kasım 2011 TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI 23 Kasım 2011 Almanya Sermaye Piyasası Kurumları Bankacılık Sermaye Piyasaları Sigortacılık BankacılıkDüzenlemeve Denetleme Kurulu (BDDK) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Hazine Müsteşarlığı

Detaylı

01.01.2012. www.konutkredisi.com.tr

01.01.2012. www.konutkredisi.com.tr Türkiye'nin ilk konut çöpçatanı Tüketici ile bankaların arasını bulan bir çöpçatan gibi çalışıyor. Türkiye de büyüme potansiyelinin en yüksek olduğu piyasalardan biri de şüphesiz konut. Dünyada 2008 de

Detaylı

GÖSTERGELER YABANCI HAREKETİ:

GÖSTERGELER YABANCI HAREKETİ: Alaattin AKTAŞ ala.aktas@gmail.com PROJEKSİYON YABANCI HAREKETİ: Piyasa oyuncuları gelişmeleri yorumlarken üç göstergeye bakıyor; döviz, faiz ve borsa. Döviz geriler, faiz düşer ve borsa çıkarsa, genellikle

Detaylı

Fon Bülteni Şubat Önce Sen

Fon Bülteni Şubat Önce Sen Fon Bülteni Şubat 217 Önce Sen Fon Bülteni Şubat 217 NN Hayat ve Emeklilik Fonları Sektör Karşılaştırmaları Son 1 Yıl - 31/1/216-31/1/217 Yüksek Getiri! % 4 3 25 2 15 1 5 8,83 8,75 25, 19,18 16,9 14,91

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İİBF İKTİSAT BÖLÜMÜ VE AVRUPA ARAŞTIRMALAR MERKEZİ TARAFINDAN DÜZENLENEN GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR KONGRESİ NDE YAPACAĞI Açılış Konuşmasının

Detaylı

Varant nedir? Varantların dayanak varlığı ne olacak? İlk uygulamada borsa endeksleri ve dolar/tl olacak.

Varant nedir? Varantların dayanak varlığı ne olacak? İlk uygulamada borsa endeksleri ve dolar/tl olacak. TÜRK yatırımcısı yeni bir ürünle tanışıyor: Varant. Ay sonunda 15 varantla başlaması beklenen işlemler yatırımcılara kaldıraç oranları nedeniyle yüksek getiri fırsatı sunuyor. UniCredit Menkul Değerler

Detaylı

Güncel Ekonomik Yorum

Güncel Ekonomik Yorum NİSAN 15 Güncel Ekonomik Yorum Mart ayı finansal piyasalar açısından son derece oynak bir seyir izlemiştir. Yurtdışı piyasalarda ABD tarafında FED in(amerika Merkez Bankası) faiz arttırımını ne zaman yapacağı

Detaylı

Türkiye Sermaye Piyasası. Mayıs 2011 Mayıs 2011 Almanya

Türkiye Sermaye Piyasası. Mayıs 2011 Mayıs 2011 Almanya Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Mayıs 2011 Mayıs 2011 Almanya Sermaye Piyasası Kurumları Sermaye Piyasası Kurulu TSPAKB İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli liişlem l ve Opsiyon

Detaylı

Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Bülteni. Kasım 2015

Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Bülteni. Kasım 2015 Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Bülteni Kasım 2015 Ekim 2015 Fon Bülteni Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. Kasım 2015 Fon Bülteni Fon bültenimizin Kasım 2015 sayısını sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

Detaylı

10.404. Güncel BES Verileri. Toplam Fon Büyüklüğü (milyar TL) 43,06. Faizsiz Fon Büyüklüğü (milyar TL) 1,76 139,65

10.404. Güncel BES Verileri. Toplam Fon Büyüklüğü (milyar TL) 43,06. Faizsiz Fon Büyüklüğü (milyar TL) 1,76 139,65 AĞUSTOS 15 Güncel Ekonomik Yorum Türkiye geçen ay sürecinde finansal piyasalar açısından kendi özelinde iç siyasal dengenin kurulamaması kaynaklı olarak yatırımcıların risk algısının artmasıyla volatil

Detaylı

Fon Bülteni Mayıs Önce Sen

Fon Bülteni Mayıs Önce Sen Fon Bülteni Mayıs 216 Önce Sen Fon Bülteni Mayıs 216 NN Hayat ve Emeklilik Fonları Sektör Karşılaştırmaları Yüksek Getiri! Son 1 Yıl - 3/4/215-3/4/216 25 2 15 1 5 7,71 8,13 1,36 1,21 3,82 4,45 9,79 9,77

Detaylı

Güven, Saygı, Kalite ve Şeffaflık

Güven, Saygı, Kalite ve Şeffaflık BÜLTENİ Aralık Güven, Saygı, Kalite ve Şeffaflık AEGON, hayat sigortası, emeklilik ve fon yönetimi alanlarında, uluslararası tecrübe ve başarılara sahip, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

Sermaye Piyasaları, Halka Arz Seferberliği ve İMKB nin Gelecek Vizyonu. İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 12 Temmuz 2012

Sermaye Piyasaları, Halka Arz Seferberliği ve İMKB nin Gelecek Vizyonu. İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 12 Temmuz 2012 Sermaye Piyasaları, Halka Arz Seferberliği ve İMKB nin Gelecek Vizyonu İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 12 Temmuz 2012 Sunum Planı Türk Sermaye Piyasalarının ve İMKB nin Genel Görünümü Halka Arz Seferberliği

Detaylı

Değerli Okuyucularımız,

Değerli Okuyucularımız, 1 / 19 15 Nisan 2016 Değerli Okuyucularımız, Borsa Trendleri Raporu nun Ocak-Mart 2016 dönemini kapsayan 16. sayısı ile karşınızdayız. Raporumuz halka arzlar, endeks bazında piyasa değerleri, halka açıklık

Detaylı

Marmara Üniversitesi Finans Sektöründe Yabancı Sermaye Sempozyumu

Marmara Üniversitesi Finans Sektöründe Yabancı Sermaye Sempozyumu Marmara Üniversitesi Finans Sektöründe Yabancı Sermaye Sempozyumu (14 Aralık 2007, İstanbul) Nevzat Öztangut Başkan, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Değerli konuklar, Aracı Kuruluşlar

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN. Ekonomik Gündem

GÜNLÜK BÜLTEN. Ekonomik Gündem Ekonomik Gündem Küresel hisse senetlerinde toparlanmalar dün hız kazandı. Çin borsalarının öncülüğünde Avrupa ve ABD borsalarında değer kazançları haftaya yapılacak FED toplantısı öncesinde piyasaların

Detaylı

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni...

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Ağustos 2015 Grup Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Geleceğinizi Beraber Şekillendirelim Değerli Katılımcımız, Bireysel Emeklilik Sistemi uzun vadeli bir yatırım anlayışına dayalı, şeffaf ve güvenli, Devlet

Detaylı

Fon Bülteni Ekim Önce Sen

Fon Bülteni Ekim Önce Sen Fon Bülteni Ekim 216 Önce Sen Fon Bülteni Ekim 216 NN Hayat ve Emeklilik Fonları Sektör Karşılaştırmaları Yüksek Getiri! Son 1 Yıl - 3/9/21-3/9/216 2 2 1 1-11,6 13,74 9,7 12,3 14,74 12,44 8,72 9,7 9,3

Detaylı

10.404. Güncel BES Verileri. Toplam Fon Büyüklüğü (milyar TL) 42,35 Faizsiz Fon Büyüklüğü (milyar TL) 1,70 Katılım Emeklilik Fon Büyüklüğü (milyon TL)

10.404. Güncel BES Verileri. Toplam Fon Büyüklüğü (milyar TL) 42,35 Faizsiz Fon Büyüklüğü (milyar TL) 1,70 Katılım Emeklilik Fon Büyüklüğü (milyon TL) Temmuz 15 Güncel Ekonomik Yorum Haziran ayı bir önceki ayın benzeri şekilde geçmekle beraber seçimlerin ve siyasi durumun finansal piyasalar açısından ne denli önemli ve belirleyici olduğunu birkez daha

Detaylı

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni...

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Mart 2016 Ferdi Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Geleceğinizi Beraber Şekillendirelim Değerli Katılımcımız, Bireysel Emeklilik Sistemi uzun vadeli bir yatırım anlayışına dayalı, şeffaf ve güvenli, Devlet

Detaylı

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni...

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Ağustos 2015 Ferdi Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Geleceğinizi Beraber Şekillendirelim Değerli Katılımcımız, Bireysel Emeklilik Sistemi uzun vadeli bir yatırım anlayışına dayalı, şeffaf ve güvenli,

Detaylı

Güven, Saygı, Kalite ve Şeffaflık

Güven, Saygı, Kalite ve Şeffaflık BÜLTENİ Haziran 1 Güven, Saygı, Kalite ve Şeffaflık AEGON, hayat sigortası, emeklilik ve fon yönetimi alanlarında, uluslararası tecrübe ve başarılara sahip, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren

Detaylı

Reel Sektör Risk Yönetimi

Reel Sektör Risk Yönetimi Temel Analiz Ocak ayının ilk yarısını geride bırakırken piyasalardaki olumlu havanın sorgulanmaya başladığını söyleyebiliriz. Amerika kanadında Aralık ayında sürpriz bir iyileşme gözlenen tarım dışı istihdam

Detaylı

Yarın, umduğunuz gibi. Ekonomide Son Durum. Fon Bülteni ŞUBAT 2013 GSYH. Milli Gelir İşsizlik /$ Milyon TL*

Yarın, umduğunuz gibi. Ekonomide Son Durum. Fon Bülteni ŞUBAT 2013 GSYH. Milli Gelir İşsizlik /$ Milyon TL* Fon Bülteni ŞUBAT Yarın, umduğunuz gibi "Güven, saygı, kalite ve şeffaflık" ilkeleriyle yürüyen Aegon, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve binden fazla çalışanı ile hayat sigortası,

Detaylı

Fon Bülteni Ocak Önce Sen

Fon Bülteni Ocak Önce Sen Fon Bülteni Ocak 217 Önce Sen Fon Bülteni Ocak 217 NN Hayat ve Emeklilik Fonları Sektör Karşılaştırmaları Yüksek Getiri! Son 1 Yıl - 31/12/215-31/12/216 % 3 25 2 15 1 5 9,2 8,28 17,74 11,43 9,94 11,43

Detaylı

Ata. Fonu ( Fonun BaşlangıcındB Performans. 4 Aralık 2012 : %44.93 : %9.41 : %34.79 : 2.7 ATYADEG TI)

Ata. Fonu ( Fonun BaşlangıcındB Performans. 4 Aralık 2012 : %44.93 : %9.41 : %34.79 : 2.7 ATYADEG TI) Ata Portföy Yönetimi A.Ş 4 Aralık 2012 Ata Büyüme Hisse Fonu ( 2012 Yıl Başından Beri Performans (30 Aralık 2011 3 Aralık 2012) Ata A Tipi Değişken Fon : %54.34 IMKB 100 Endeksi : %44.93 Nispi Getiri :

Detaylı

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BİST-100, Aralık ta %10,5 değer kaybederek 67.801 den kapattı. Aynı dönem içerisinde Bankacılık endeksi %12,4, Sanayi endeksi

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013 Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-213 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

Fon Bülteni Eylül Önce Sen

Fon Bülteni Eylül Önce Sen Fon Bülteni Eylül 216 Önce Sen Fon Bülteni Eylül 216 NN Hayat ve Emeklilik Fonları Sektör Karşılaştırmaları Yüksek Getiri! Son 1 Yıl - 31/8/21-31/8/216 2 2 1 1-11,1 11,34 1,43 11,47 1,2 11,31 12,1 8,72

Detaylı

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar İşlenecek Konular Finansal piyasalar ve kurumların önemi Tasarrufların şirketlere akışı Finansal piyasaların ve aracıların fonksiyonları Değer maksimizasyonu

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 29 Ağustos 2016, Sayı: 34. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 29 Ağustos 2016, Sayı: 34. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 34 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Güncel Ekonomik Yorum

Güncel Ekonomik Yorum MAYIS 15 Güncel Ekonomik Yorum Nisan ayı genelinde finansal piyasalarda özellikle hisse senetlerinde yukarı yönlü olmakla beraber son aylardaki volatil durumunu korumaktadır. ABD de FED in uzun süredir

Detaylı

Ayın Yatırım Sözü: Dünün kazananlarını alıp, düşenlerini satmak, yarının getirisini azaltır. David Swensen

Ayın Yatırım Sözü: Dünün kazananlarını alıp, düşenlerini satmak, yarının getirisini azaltır. David Swensen Ayın Yatırım Sözü: Dünün kazananlarını alıp, düşenlerini satmak, yarının getirisini azaltır. David Swensen Ata Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu Performans Verisi Son 12 Aylık Performans Fonun Başlangıcından

Detaylı

Makro Veri. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre -5,6 puan olan dış ticaretin büyümeye katkısını daha yüksek olarak hesaplamamızdan kaynaklandı.

Makro Veri. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre -5,6 puan olan dış ticaretin büyümeye katkısını daha yüksek olarak hesaplamamızdan kaynaklandı. Makro Veri Büyüme ve Dış Ticaret: Türkiye ekonomisi için yüksek büyüme=yüksek dış ticaret açığı İbrahim Aksoy Ekonomist Tel: +90 212 334 91 04 E-mail: iaksoy@sekeryatirim.com.tr TÜİK tarafından bugün açıklanan

Detaylı

Güncel Ekonomik Yorum

Güncel Ekonomik Yorum HAZİRAN 15 Güncel Ekonomik Yorum Mayıs ayı piyasalar açısından gözlem ayı olmakla birlikte ayın son günlerine doğru yatırımcıların poziyon aldığını izledik. Kritik seçim öncesi anketlerin ciddi şekilde

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2008-31.12.2008 dönemine ilişkin

Detaylı

Ayın Yatırım Sözü: Altına yatırım yapmak, korku ve endişeye yatırım yapmaktır...warren Buffett

Ayın Yatırım Sözü: Altına yatırım yapmak, korku ve endişeye yatırım yapmaktır...warren Buffett Ayın Yatırım Sözü: Altına yatırım yapmak, korku ve endişeye yatırım yapmaktır...warren Buffett Nisan ayında Merkez Bankası nın tüm faizleri yarım puan indirmesi ile faizler Türkiye yakın tarihinin en düşük

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 S 4421- SERMYE PiYSSı VE FiNNSL KURUMLR 1. Birikim açığı olan ekonomik birimlerle birikim fazlalığı olan ekonomik birimlerin karşılaştığı ve finansal varlıkların alınıp satıldığı piyasalara ne ad

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BİST-100, Aralık ta %10,5 değer kaybederek 67.801 den kapattı. Aynı dönem içerisinde Bankacılık endeksi %12,4,

Detaylı

Reel Sektör Risk Yönetimi

Reel Sektör Risk Yönetimi Temel Analiz 2009 Aralık ayında vadeli piyasalarda 1230.0 dolar/ons seviyesine kadar yükselen altın fiyatları sonrasında yaklaşık % 15 düşüş ile Şubat ayı başında 1045.0 dolar/ons seviyesine geriledi.

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YAŞANAN GELİŞMELER VE 2011 YILI EKONOMİK BEKLENTİLERİ. Dr.Süleyman Yaşar. 17 Nisan 2011

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YAŞANAN GELİŞMELER VE 2011 YILI EKONOMİK BEKLENTİLERİ. Dr.Süleyman Yaşar. 17 Nisan 2011 TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YAŞANAN GELİŞMELER VE 2011 YILI EKONOMİK BEKLENTİLERİ Dr.Süleyman Yaşar 17 Nisan 2011 AMERİKAN MALİ KRİZİNİN Düşük faiz politikası (2002-5) NEDENLERİ Risklerin önemsenmemesi Hesap

Detaylı

Finansal Piyasalar, Ürün ve Hizmetler Açısından İstanbul Finans Merkezi

Finansal Piyasalar, Ürün ve Hizmetler Açısından İstanbul Finans Merkezi /2/2 Finansal Piyasalar, Ürün ve Hizmetler Açısından İstanbul Finans Merkezi Deloitte Danışmanlık Haziran 2 Deloitte; 27 yılında Türkiye Bankalar Birliği sponsorluğunda İstanbul un Uluslararası Finans

Detaylı

Güven, Saygı, Kalite ve ġeffaflık

Güven, Saygı, Kalite ve ġeffaflık BÜLTENĠ Ekim Güven, Saygı, Kalite ve ġeffaflık AEGON, hayat sigortası, emeklilik ve fon yönetimi alanlarında, uluslararası tecrübe ve başarılara sahip, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri

Detaylı

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI LİKİT ALT FONU (12. ALT FON) (YFBL1)

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI LİKİT ALT FONU (12. ALT FON) (YFBL1) YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI LİKİT ALT FONU (12. ALT FON) (YFBL1) FONUN TANIMI Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.Şubat 2015 Fon, portföyünün tamamının vade yapısı en çok 180 gün

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 26/03/2012

Detaylı

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. Finans Yatırım Bosphorus Capital A Tipi Risk Yönetimi Hisse Senedi Fonu

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. Finans Yatırım Bosphorus Capital A Tipi Risk Yönetimi Hisse Senedi Fonu VİRTUS Serbest Yatırım Fonu Finans Yatırım Bosphorus Capital A Tipi Risk Yönetimi Hisse Senedi Fonu Bosphorus Capital Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. Türk finans piyasalarında aktif varlık yönetimine

Detaylı

Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü

Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü Ekrem Keskin Mayıs 2010 Sunum Uluslararası gelişmeler Türkiye deki gelişmeler Bankacılık sektörüne yansıma Sonuç 2 Yapılanlar Ortak çaba:

Detaylı

Almanya,16 Ekim 2020 vadeli tahvili yeniden ihraç edecek. Tahvil ihalesinde 3 milyar euro satış hedefleniyor.

Almanya,16 Ekim 2020 vadeli tahvili yeniden ihraç edecek. Tahvil ihalesinde 3 milyar euro satış hedefleniyor. Ekonomik Gündem Son zamanlarda Çin den gelen tüm makro ekonomik datalar piyasaları olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bugün Çin Ulusal İstatistik Bürosu, 12 inci Beş Yıllık (2011-2015) Kalkınma Planı döneminde

Detaylı

Fon Performans Bülteni Mart Önce Sen

Fon Performans Bülteni Mart Önce Sen Fon Performans Bülteni Mart 216 Önce Sen FON Performans Bülteni Mart 216 ING Portföy den Piyasalara Bakış Hisse Senetleri Piyası Şubat ayında Türkiye hisse piyasalarını değerlendirdiğimizde, çok dalgalı

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009 http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 SORU - 1 31.12.2009 itibariyle, AIC Şirketi'nin çıkarılmış sermayesi 750.000.000 TL olup şirket sermayesini temsil eden

Detaylı

N SAN 2012 FON BÜLTENİ

N SAN 2012 FON BÜLTENİ N SAN 2012 FON BÜLTENİ PİYASALARDAKİ GELİŞMELER Lokomotif ABD Geçtiğimiz Ocak ayında global piyasalar son yılların en iyi performansına sahne oldu. Akla gelen ilk soru ise, bu göz alıcı performansın arkasındaki

Detaylı

Güven, Saygı, Kalite ve Şeffaflık

Güven, Saygı, Kalite ve Şeffaflık BÜLTENİ Nisan Güven, Saygı, Kalite ve Şeffaflık AEGON, hayat sigortası, emeklilik ve fon yönetimi alanlarında, uluslararası tecrübe ve başarılara sahip, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri

Detaylı

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. PARA PİYASASI EMANET LİKİT- KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. PARA PİYASASI EMANET LİKİT- KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. PARA PİYASASI EMANET LİKİT- KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş Para Piyasası Emanet Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu nun

Detaylı

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. İş Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. İş Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu VİRTUS Serbest Yatırım Fonu İş Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu Bosphorus Capital Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. Türk finans piyasalarında aktif varlık yönetimine

Detaylı

Fon Bülteni Aralık Önce Sen

Fon Bülteni Aralık Önce Sen Fon Bülteni Aralık 216 Önce Sen Fon Bülteni Aralık 216 NN Hayat ve Emeklilik Fonları Sektör Karşılaştırmaları Yüksek Getiri! Son 1 Yıl - 3/11/215-3/11/216 3 25 2 15 1 5 9,12 7,97 16,14 8,52 8,52 9,5 9,63

Detaylı

Yarın, umduğunuz gibi

Yarın, umduğunuz gibi Fon Bülteni Nisan 2 Yarın, umduğunuz gibi "Güven, saygı, kalite ve şeffaflık" ilkeleriyle yürüyen Aegon, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve 2 bin çalışanı ile hayat sigortası, emeklilik

Detaylı

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Değişken Fon

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Değişken Fon VİRTUS Serbest Yatırım Fonu Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Değişken Fon Bosphorus Capital Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. Türk finans piyasalarında aktif varlık yönetimine odaklı Türkiye

Detaylı

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASALARI HAKKINDA ANKET SONUCU

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASALARI HAKKINDA ANKET SONUCU VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASALARI HAKKINDA ANKET SONUCU 1-2- 3-4- PİYASA HAKKINDA BEKLENTİLER ÜRÜNLER HAKKINDA GÖRÜŞLER FİRMA BİLGİLERİ SİSTEM VE ÜYELİK HAKKINDA GÖRÜŞLER Ankete Katılan Kurum Sayısı Toplamı

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu

Detaylı

SPK Konferansõ-Abant Aralõk-2003

SPK Konferansõ-Abant Aralõk-2003 SPK Konferansõ-Abant Aralõk-2003 VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI TÜRK FİNANSAL PİYASALARINDA YENİ BİR SIÇRAMA İçindekiler 1) VOB Hakkõnda 2) Dünyada Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarõ 3) Neden Vadeli İşlemler?

Detaylı

Yurtdışına kâr transferi 8 yılda 54 milyar doları aştı

Yurtdışına kâr transferi 8 yılda 54 milyar doları aştı Tarih: 16.01.2011 Sayı: 2011/01 Yurtdışına kâr transferi 8 yılda 54 milyar doları aştı 2003-2010 yıllarını kapsayan 8 yılda, şirketlerin kâr aktarımı, faiz ödemeleri ve portföy yatırımları aracılığıyla,

Detaylı

KASIM 2012 FON BÜLTENİ

KASIM 2012 FON BÜLTENİ KASIM 2012 FON BÜLTENİ PİYASALARDAKİ GELİŞMELER Kredi Notu Art fl.bu başarılı performansımızı, cazip hisse senedi fiyatlamalarımıza, açıklanan teşvik paketlerine, sıkı bütçe performansımıza, kısa dönemdeki

Detaylı

Seçilmiş Haftalık Veriler* 15 Nisan 2016

Seçilmiş Haftalık Veriler* 15 Nisan 2016 Seçilmiş Haftalık Veriler* 15 Nisan 216 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 8 Nisan 216 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir. Jun-9 Nov-9 Apr-1 Sep-1 Feb-11

Detaylı

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI ARALIK 14 Güncel Ekonomik Veriler Büyüme Oranı(Yıllık) Cari Açık/GSYİH 6,61% İşsizlik oranı(yıllık) 10,10% Enflasyon(TÜFE/Yıllık) 9,15% GSMH(milyar USD) 819,9 Kişi Başı Milli Gelir (USD) 10.800 Güncel

Detaylı

Makro Veri. Cari açık yeni rekorda. Tablo 1: Cari Denge (milyon $) -month,

Makro Veri. Cari açık yeni rekorda. Tablo 1: Cari Denge (milyon $) -month, Makro Veri Ödemeler Dengesi: Cari açık yeni rekorda İbrahim Aksoy Ekonomist Tel: +90 212 334 91 04 E-mail: iaksoy@sekeryatirim.com.tr Cari denge Aralık ta 7,5 milyar $ rekor açık verirken, rakam, piyasa

Detaylı

Halka Arz ve Borsada İşlem Görme. İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 22 Mayıs 2012

Halka Arz ve Borsada İşlem Görme. İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 22 Mayıs 2012 Halka Arz ve Borsada İşlem Görme İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 22 Mayıs 2012 Halka Arz Nedir? Kredi Borçlanma Borçlanma Enstrümanı İhracı Finansman İhtiyacı Sermaye Mevcut Ortaklarca Sermaye Artırımı Şirketin

Detaylı

Fon Bülteni Kasım Önce Sen

Fon Bülteni Kasım Önce Sen Fon Bülteni Kasım 216 Önce Sen Fon Bülteni Kasım 216 NN Hayat ve Emeklilik Fonları Sektör Karşılaştırmaları Yüksek Getiri! Son 1 Yıl - 31/1/21-31/1/216 2 2 1 1-9,96 9,38 9,7 1,1 7,96 7,96 7,96 7,33 7,8

Detaylı

Martta, ilk iki ayın toplamından daha fazla döviz geldi. (Milyon Dolar) Ocak Şubat Mart Ocak- Ocakvar.

Martta, ilk iki ayın toplamından daha fazla döviz geldi. (Milyon Dolar) Ocak Şubat Mart Ocak- Ocakvar. TÜRKİYE NİN GÖSTERGELERİ > > HABER Hazırlayan: Alaattin AKTAŞ ala.aktas@gmail.com PROJEKSİYON CARİ AÇIK: İlk çeyrekte ithalat 56, ihracat 32, cari açık 22 milyar dolar olarak gerçekleşti. Merkez Bankası

Detaylı

ARACI KURUMLARIN KONSOLİDE MALİ TABLOLARI

ARACI KURUMLARIN KONSOLİDE MALİ TABLOLARI ARACI KURUMLARIN KONSOLİDE MALİ TABLOLARI ARACI KURUMLARIN KONSOLİDE MALİ TABLOLARI Bu bölümün sonunda yer alan sektörün mali tabloları 123 aracı kurumdan alınan veriler konsolide edilerek oluşturulmuştur.

Detaylı

HAZİRAN 2012 FON BÜLTENİ

HAZİRAN 2012 FON BÜLTENİ HAZİRAN 2012 FON BÜLTENİ PİYASALARDAKİ GELİŞMELER Piyasalarda Kuraklık Global piyasalar Nisan ayından bu yana, yılın ilk aylarındaki rallinin getirilerini geri vermekle meşgul. Global anlamda ekonomik

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN. Table of Contents. Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. ve Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş. nin Katkılarıyla

GÜNLÜK BÜLTEN. Table of Contents. Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. ve Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş. nin Katkılarıyla Table of Contents Error! Table not allowed in footnote, endnote, header, footer, comment, or text box. GÜNLÜK BÜLTEN Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. ve Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş. nin Katkılarıyla

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN. Ekonomik Gündem

GÜNLÜK BÜLTEN. Ekonomik Gündem Ekonomik Gündem NewYork FED Başkanı William Dudley dün yaptığı konuşmada son dönemde global piyasalarda yaşanan kargaşanın ABD ekonomisi için riskleri artırdığını ve bu ortamda Eylül ayında bir faiz artırımına

Detaylı

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü 2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü Prof. Dr. Sudi Apak Beykent Üniversitesi İçerik 2 Slayt 1 - Türk Bankalarında kurum riski bulunmaktadır. 140,00% Türk Bankacılık Sektörünün Aktif Büyüklüğü /

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2008-31.12.2008

Detaylı

Mayıs. Haftaya Bakış 16-20 Mayıs 2016

Mayıs. Haftaya Bakış 16-20 Mayıs 2016 16 Mayıs Haftaya Bakış 16-20 Mayıs 2016 Haftanın Ekonomik Takvimi Haftaya Asya kıtasından haberler ile başlıyoruz; Çin ekonomisinde hafta sonu açıklanan Nisan ayı sanayi üretimi %6,0 (beklenti %6,5) olarak

Detaylı

Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü. 21 Ocak 2015

Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü. 21 Ocak 2015 Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü 21 Ocak 2015 Sunum Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın ın değerlendirmesi Küresel ekonomi Türkiye ekonomisi Bankacılık sektörü 2 Değerlendirme

Detaylı

Borsa Istanbul Faiz Döviz

Borsa Istanbul Faiz Döviz Ekim 2015 Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda %1,55, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,86, bir önceki yılın aynı ayına göre %7,58 ve on iki aylık ortalamalara göre %7,69 artış gerçekleşti. Ana

Detaylı

Güven, Saygı, Kalite ve ġeffaflık

Güven, Saygı, Kalite ve ġeffaflık BÜLTENĠ Eylül Güven, Saygı, Kalite ve ġeffaflık AEGON, hayat sigortası, emeklilik ve fon yönetimi alanlarında, uluslararası tecrübe ve başarılara sahip, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri

Detaylı

Güncel Ekonomik Yorum

Güncel Ekonomik Yorum NİSAN 16 Güncel Ekonomik Yorum Mart ayı finansal piyasalar açısından özellikle borsa kanadında 2016 yılının en başarılı ayı olarak kayıtlara geçti. Borsanın ay içinde istikrarlı şekilde yükseldiğini gözlemledik

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları

Detaylı

Özel Portföy Yönetimi İlkelerimiz

Özel Portföy Yönetimi İlkelerimiz Özel Portföy Yönetimi İlkelerimiz Göreceli yüksek performans Yatırımcı memnuniyeti Esneklik Portföy büyüklüğü oranında likit enstrümanlara yatırım Limitler çerçevesinde yönetim Rasyonel beklentiler ışığında

Detaylı

Fon Bülteni Temmuz Önce Sen

Fon Bülteni Temmuz Önce Sen Fon Bülteni Temmuz 217 Önce Sen Fon Bülteni Temmuz 217 NN Hayat ve Emeklilik Fonları Sektör Karşılaştırmaları Son 1 Yıl - 3/6/216-3/6/217 Yüksek Getiri! 6 5 4 3 25 2 15 1 5 33,74 29,77 22,34 2,32 18,73

Detaylı

EGELİ & CO.: REEL YATIRIMLAR İÇİN YERLİ ve YABANCI FİNANSAL YATIRIMCIYI TARIM SEKTÖRÜNE ÇEKECEĞİZ

EGELİ & CO.: REEL YATIRIMLAR İÇİN YERLİ ve YABANCI FİNANSAL YATIRIMCIYI TARIM SEKTÖRÜNE ÇEKECEĞİZ Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. 13 Ekim 2010 Basın Bülteni EGELİ & CO.: REEL YATIRIMLAR İÇİN YERLİ ve YABANCI FİNANSAL YATIRIMCIYI TARIM SEKTÖRÜNE ÇEKECEĞİZ Halka açık bir şirket olan Egeli & Co. Yatırım

Detaylı

Aracı Kuruluşlarda Mesleki Eğitim ve Kariyer İmkanları. 18 Şubat 2012

Aracı Kuruluşlarda Mesleki Eğitim ve Kariyer İmkanları. 18 Şubat 2012 Aracı Kuruluşlarda Mesleki Eğitim ve Kariyer İmkanları 18 Şubat 2012 İlkay ARIKAN Kısaca TSPAKB Nisan 2001 de faaliyete geçmiş, özdüzenleyici bir meslek kuruluşudur. Temel Amaçları Sermaye piyasasının

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2013 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2013 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2013 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3. Müdürler

Detaylı

10.390. Güncel BES Verileri. Toplam Fon Büyüklüğü (milyar TL) 44,67. Faizsiz Fon Büyüklüğü (milyar TL) 1,91 163,78

10.390. Güncel BES Verileri. Toplam Fon Büyüklüğü (milyar TL) 44,67. Faizsiz Fon Büyüklüğü (milyar TL) 1,91 163,78 EKİM 15 Güncel Ekonomik Yorum Eylül ayı Türkiye açısından finansal piyasaların her ne kadar başarılamasa da dengede kalma ve yönünü belirleme çabalarını izleyerek geçirdik. Türkiye özelinde devam eden

Detaylı

Güven, Saygı, Kalite ve Şeffaflık

Güven, Saygı, Kalite ve Şeffaflık BÜLTENİ Mart Güven, Saygı, Kalite ve Şeffaflık AEGON, hayat sigortası, emeklilik ve fon yönetimi alanlarında, uluslararası tecrübe ve başarılara sahip, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik

Detaylı

Seçilmiş Haftalık Veriler* 13 Kasım 2015

Seçilmiş Haftalık Veriler* 13 Kasım 2015 Seçilmiş Haftalık Veriler* 13 Kasım 215 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 6 Kasım 215 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir. Jun-9 Nov-9 Apr-1 Sep-1 Feb-11

Detaylı

Ekonomi II. 23.Uluslararası Finans. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından

Ekonomi II. 23.Uluslararası Finans. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından Ekonomi II 23.Uluslararası Finans Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 2 23.Uluslararası Finans 23.1.Dış Ödemeler

Detaylı

Yurtiçi Piyasalarda Haftalık Görünüm (5-9 Ocak 2015)

Yurtiçi Piyasalarda Haftalık Görünüm (5-9 Ocak 2015) 5 Ocak 2015 Yurtiçi Piyasalarda Haftalık Görünüm (5-9 Ocak 2015) Geçtiğimiz hafta piyasalar Küresel ve yurtiçi piyasalar geçen haftaya Yunanistan gerginliği ile başladı. BIST100 Endeksi- Günlük Geçen Pazartesi

Detaylı

Bu çerceveden yola çıkarak temel piyasalarla ilgili beklentilerimizi aşağıdaki gibi özetleyebiliriz.

Bu çerceveden yola çıkarak temel piyasalarla ilgili beklentilerimizi aşağıdaki gibi özetleyebiliriz. OCAK 16 Güncel Ekonomik Yorum Aralık ayında Türkiye gündemi yoğunluğunu korumakla birlikte dünyada hergün yaşanan politik ve ekonomik gelişmeler yurt içi ve yurt dışı piyasalarda etkisini önemli bir şekilde

Detaylı

Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. 17 Temmuz 2017 Pazartesi. Piyasa Gündemi. Türkiye'de borsa rekor üzerine rekor kırarken, dünya

Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. 17 Temmuz 2017 Pazartesi. Piyasa Gündemi. Türkiye'de borsa rekor üzerine rekor kırarken, dünya Günlük Bülten 17 Temmuz 2017 Pazartesi Piyasa Gündemi Gedik Forex Günlük Bülten Türkiye'de borsa rekor üzerine rekor kırarken, dünya borsalarında Günlük da rekor Bülten yaşanıyor. Bloomberg'in küresel

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörünün Son Beş Yıllık Görünümü 2011

Türkiye de Bankacılık Sektörünün Son Beş Yıllık Görünümü 2011 Türkiye de Bankacılık Sektörünün Son Beş Yıllık Görünümü 2011 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu,

Detaylı