RÖPORTAJ / ALP TEK NCE. Ahmet DO AN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RÖPORTAJ / ALP TEK NCE. Ahmet DO AN"

Transkript

1 Ahmet DO AN ÖZEL RÖPORTAJ YATIRIMCILAR PROFESYONEL DESTEKLE YATIRIM YAPMALI Ekinciler Yat r m Menkul De erler Afi. Genel Müdürü Alp Tekince, yat r mc lar n bireysel bazda yat r m yapmaktan ziyade profesyonel destekle yat r m yapmalar n tercih ettikleri vurgulad. ÖZEL BANKACILIK MÜfiTER LER YLE YAKIN B R TEMASIMIZ VAR Ekinciler Yat r m Menkul De erler Afi. Genel Müdürü Alp Tekince, Yat r m fonlar n n 1995 y l ndan beri var oldu unu ifade ediyor. Tekince: Bireysel portföy yönetimini ise yaklafl k iki y ld r baflar yla yap yoruz. Bu alanda özellikle özel bankac l k müflterileriyle daha yak n bir temas m z var. Ekinciler Yatırım Menkul Değerler AŞ. Genel Müdürü Alp Tekince, Türkiye de artık bireysel yatırımcıların klasik bir borsa yatırım sisteminden ziyade bireysel portföy yönetimini tercih edecek hale gelmeleri gerektiğini ifade etti. Beklentilerinin bu yönde olduğunu kaydeden Tekince, Sermaye piyasasının gelişeceği yüzde yüz. Türkiye de çok ciddi bir potansiyel var, hala bu potansiyelin çok altındayız. Türkiye deki hisse senedine sahiplik oranı gelişmekte olan ülkelerin bile altında görünüyor. Bunun artacağını düşünüyoruz. Reel anlamda şu anda faiz oranlarındaki gerileme hızlanma sürecine giriyor. Artık aracı kurumlar Türkiye de sadece borsa işlemi yapmıyor. Finansal bir butik hizmeti veriyor. Çünkü, elimizdeki enstrümanlar o kadar çeşitli ki pariteden tutun altına, altından tutun yabancı vadeli işlemlere, Amerikan endekslerine kadar alıp satabiliyoruz dedi. Tekince; Ekinciler Yatırım Menkul Değerler olarak müşterilerin bir bankada bulabileceklerinin çok ötesinde şeyleri Ekinciler Yatırım da bulma imkanına sahip olduklarını kaydederek yatırımcıların bireysel bazda yatırım yapmaktan ziyade profesyonel destekle yatırım yapmalarını tercih etmeleri gerektiğinin altını çizdi. Ekinciler Yatırım Menkul Değerler AŞ. Genel Müdürü Alp Tekince, Ekovitrin Editörü Ahmet Doğan a çok önemli açıklamalarda bulundu lı yıllarda kurulan Ekinciler Yatırım Menkul Değerler i tanıyabilir miyiz? Ekinciler Grubu, öncelikle bir sanayi grubu. Sonuç olarak sanayicinin, Türkiye deki iş adamının sorunlarını bilen; onların sevincini, üzüntüsünü paylaşan bir kültürden geliyoruz yılında kurulmuş olmakla beraber sektörün en köklü şirketlerinden biriyiz. Grup olarak temel ürünlerimizden biri inşaat demiri üretiyor olmamız. Fakat üretilen bu demir, özel hu- 142

2 susiyeti olan bir demir türüdür. Burj El Arap, Ekinciler in demir- çeliği ile yapılmış bir yapıdır. Dubai deki Palmiye Adaları da keza Ekinciler in demir-çeliği ile yapılmıştır. ABD liler genelde elçilik ve konsoloslukların yapımında Ekinciler demir ve çeliğini tercih ediyorlar. DEPREME DAYANIKLI B R DEM R-ÇEL K ÜRET YORUZ Ekinciler Demir Çelik in özelliği nedir? Depreme dayanıklı bir demir-çelik üretiyoruz. Bunun dışında grubumuzun inşaat şirketi de var. İnşaat şirketimiz daha çok ihtisas inşaatları yapıyor. Spor tesisleri, stadyumlar, bazı restorasyon projeleri gibi Mesela, İstanbul daki Feriye nin restorasyonunu Ekinciler yapmıştı. ÖZ KAYNAK KARLILI INDA SÜREKL LK 10 DAYIZ Ekinciler Yatırım Menkul Değerler AŞ. olarak farklılıklarınız nelerdir? Bizi diğerlerinden ayıran faktörler aslında birden fazla. Sektörde 90 a yakın şirket var. Ülkenin bu sektöründe öz kaynak karlılığında her zaman ilk 10 dayız. Öz kaynaklar açısından çok iyi bir noktadayız. Bunu yıllardır sürdürüyoruz. İstikrarlı bir şekilde gidiyoruz. Sektörde neredeyse birçok ilki gerçekleştirdik. Örneğin, yabancı yatırımcılarla çalışan ilk şirketlerdeniz. Dünyanın en ünlü sermaye piyasasındaki kurumsal oyuncuların çoğu şirketimizde müşteri olarak işlem yapıyordu. Fakat özellikle 2000 li yıllardan sonra biz sermaye piyasasındaki katma değerin ağırlıklı olarak portföy yönetiminde olduğunu varsayarak yatırım fonlarına ağırlık verdik ve yatırım fonumuzu yurt dışında pazarlama başarısı gösterdik yıllarında yatırım fonlarımızı Türkiye de yerli yatırımcılar nasıl fon alıyorsa yabancılar da alır hale geldi. Bunun için İsviçre ve İngiltere de bazı çalışmalar yaptık ve çok da başarılı olduk. HALKA ARZ KONUSUNDA DA ÇOK AKT F B R fi RKET Z Halka arzlar konusunda çalışmalarınız var mı? Halka arz konusunda da çok aktif bir şirketiz. 40 ın üzerinde halka arza katıldık. Bunların ikisinde lider, birinde eşlider olduk. Bizim en çok övündüğümüz ve gururlandığımız konu portföy yönetimi ve aktif yönetimi dediğimiz birikim yönetimi alanı oldu. Bu alanda büyümek bizim için en büyük hedef. Bu anlamda da biz kendi yatırım fonlarımızın dışında bireysel portföy yönetimimizi de başlattık. Kaç yıldır yapıyorsunuz bunu? Yatırım fonlarımız 1995 yılından beri var. Bireysel portföy yönetimini ise yaklaşık iki yıldır başarıyla yapıyoruz. Bu alanda özellikle özel bankacılık müşterileriyle daha yakın bir temasımız var. Özel bankacılık segmentinde çalışan müşterileri sermaye piyasasına kanalize etmek bizim açımızdan önemli bir misyon. Türkiye de 7 şubede faaliyet gösteriyoruz. Şubelerimiz ağırlıklı olarak Akdeniz Bölgesi nde. Bunun da tabi temel sebebi Ekinciler Demir-Çelik in İskenderun da kurulmuş olması. Kültürel olarak öyle bir alışkanlık olmuş. Zamanında şubeler hep Akdeniz de kurulmuş. SEKTÖRDE EN ÇOK MÜfiTER SAH B OLAN 23. KURUMUZ Şubeleriniz nerelerde? Doğudan başlamak gerekirse Malatya, Gaziantep, İskenderun, Adana, Mersin, İzmir ve İstanbul da. Sektördeki 90 kurumun içinde bankalar da dahil olmak üzere sektörde en çok müşteri sahibi olan 23. kurumuz. Bu da bizi çok gururlandırıyor. Çünkü sektörde en büyük sorun müşteri sayısının azlığıdır. Türkiye de de aslında sermaye piyasası hala çok sığ, hala yatırımcı sayısında ciddi bir kısırlık söz konusu. Bu kısırlığın kırılması için uzun vadede yatırım yapmak, şubeleri kurup o şubelerin olduğu bölgelerde istikrarlı bir şekilde durmak, lokal bağlarınızı büyütmeniz gerekiyor. Yıllardır bu konuda istikrar sağladık. Hem personel yapımızda hem bilançomuzda istikrarımız var. Bu da uzun vadede her zaman meyvesini veriyor. 143

3 13 milyon TL nin üzerinde bir öz sermayemiz var Yaklafl k olarak 13 milyonun üzerinde bir özsermayemiz var. Aktif büyüklü ü arac kurumlarda önemli bir kriter de il, bizi bu ba lamda bankalar gibi düflünmeyin. Burada önemli olan özsermaye karl l aç s ndan ne noktada oldu umuzdur. Özsermaye karl l aç s ndan genelde y ll k yüzde 20 ler civar nda bir özsermaye karl l m z var. Özkaynağınız ve aktif büyüklüğünüz hakkında bir bilgi alabilir miyim? Yaklaşık olarak 13 milyon TL nin üzerinde bir özsermayemiz var. Aktif büyüklüğü aracı kurumlarda önemli bir kriter değil, bizi bu bağlamda bankalar gibi düşünmeyin. Burada önemli olan özsermaye karlılığı açısından ne noktada olduğumuzdur. Özsermaye karlılığı açısından genelde yıllık yüzde 20 ler civarında bir özsermaye karlılığımız var. Bu, bankacılık seviyesi bile değil. Bankalar bunun çok aşağısında. Bankaların çok üstünde bir özsermaye karlılığıyla çalışıyoruz. Biz çünkü bankalar gibi mevduatı toplamıyor, bankalar gibi kredi vermiyoruz. Dolayısıyla muazzam bir özsermaye ihtiyacımız yok. Ama buna rağmen biz özsermayemizi yıllardır çok iyi noktalarda tutuyoruz. Bu sermayeyle sektörde ilk 20 lere giriyoruz. 6 B N AKT F MÜfiTER 30 B N KAYITLI MÜfiTER En çok müşteri sayısı açısından 23. kurum olduğunuzu söylediniz. Peki toplamda kaç bin müşteriye hizmet veriyorsunuz? Şu an aktif müşteri sayımız 6 bin seviyelerinde. Kayıtlı müşteri sayımız 30 bin seviyelerinde. Bu 30 bin müşterinin bir kısmı hisse senedinde işlem yapıyor, bir kısmı yatırım fonlarında, bir kısmı tahvil bonoda. Bizi yine diğer kurumlardan ayıran önemli özelliklerden biri de şu: Tahvil bono piyasası işlem hacminde aracı kurumlar arasında üçüncüyüz. Çok yoğun bir tahvil bono işlem hacmimiz var. Ödünç hisse senedi işlemlerinde biz genelde ödünç veren tarafız. Bu bazda da sektörde en çok işlem yapan beşinci kurumuz. Sizin bir de aktif olarak işlem yapan bireysel ve kurumsal kategoriniz var. Biraz bunlardan bahseder misiniz? Hisse senedi, alım-satım işlemleri Türkiye de ağırlıklı olarak bireysel olarak yapılıyor. Bizim şubeleşmemizin temel nedenlerinde biri de bu. Bireylere daha iyi hizmet vermek. Kurum olarak da aynı zamanda beraber çalıştığımız kurumlar var. Bunlarla daha çok portföy yönetimi alanında çalışıyoruz. Yani bunlarda iş yoğunluklarından, odaklanma problemlerinden dolayı doğal olarak alım-satım yapmak konusuna ihtiyaç duymuyorlar. Portföy yönetimi çok daha yüksek bir katma değer sağlayan bir araç. Kurumsal müşterilerimize o ürünü daha çok tavsiye ediyoruz. Kurumsal müşterilere yatırım fonları da satılıyor. Geliflen iflletmeler piyasas Hisse senedi, al m-sat m ifllemleri Türkiye de a rl kl olarak bireysel olarak yap l yor. Bizim flubeleflmemizin temel nedenlerinde biri de bu. Bireylere daha iyi hizmet vermek. Müşterilerinize danışmanlık hizmetleri de veriyorsunuz. Bunu biraz açarak anlatır mısınız? İMKB de Gelişen İşletmeler Piyasası adı altında bir piyasa kuruldu. Biz bu piyasanın üyesiyiz. Gelişen İşletmeler Piyasası nın Türkiye de çok ilgi yaratacağını düşünüyorum. Türkiye de çok fazla küçük ve orta ölçekte işletme var. Bunların birçoğu halka açılma konusunda bilgi sahibi değiller. Son zamanlarda halka arz seferberliğiyle canlanan bir ilgi var. Bu ilginin buraya kanalize edilmesi yönünde bir hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda zaten Gelişen İşletmeler Piyasası na üye olduk. Bazı şirketlere danışmanlık yaparak onların süreç içerisinde Gelişen İşletmeler 144

4 NTERNETTE YO UN B R MÜfiTER A IMIZ VAR İçinde bulunduğumuz dönem hız dönemi, zamanı efektif kullanma dönemi. Bunun en iyi çaresi de internet. Ekinciler Yatırım olarak müşterilerinize internette ne gibi hizmetler sunuyorsunuz? Bizim işlem hacmimizin hemen hemen yüzde 25 i internet üzerinden gider. İnternette yoğun bir müşteri ağımız var. Müşterilerimizin yaklaşık yüzde 30 u internetten işlem yapıyor. Bu oran her geçen gün artıyor. İnternette verdiğimiz hizmetin bir okul hüviyetinde olması çok önemli. Biz internette müşterilerimize sadece işlem yapma platformu sunmuyoruz. Onlara mali analiz yapma imkanı da sunuyoruz. Sürekli güncel tutuğumuz bilgilerden müşterilerimizi mail yoluyla haberdar ediyoruz. Bu uygulamanın zamanla bize geri dönüşü çok oldu. fiu an aktif müflteri say m z 6 bin seviyelerinde. Kay tl müflteri say m z 30 bin seviyelerinde. Bu 30 bin müflterinin bir k sm hisse senedinde ifllem yap yor, bir k sm yat r m fonlar nda, bir k sm tahvil bonoda. Bizi yine di er kurumlardan ay ran önemli özelliklerden biri de flu: Tahvil bono piyasas ifllem hacminde arac kurumlar aras nda üçüncüyüz. Piyasası nda halka arz edilmesini sağlayacağız. Amacımız bu Bu bazlı teklifler vermeye de başladık. EN ÇOK KAZANDIRAN 8.FONUZ Yatırım fonlarınız hakkında bilgi alabilir miyim? İki tane yatırım fonumuz var. Biri B tipi değişken fon diğeri B tipi likit fon. Şu anda B tipi değişken fonumuz arasında en çok kazandıran ilk 10 fon arasındadır. Gerçekten iyi bir performans var. Yönetim ücretlerinin düşürülmesiyle şu an bu performans daha da ortaya çıkmaya başladı. Nitekim bu yılın başından beri Ekinciler Değişken Fonu çok iyi bir noktada. Bu da bir ilgi sağlayacaktır yatırım fonumuza. Diğer likit fonumuz da zaten klasik bir likit fon olma hüviyetinde. Şu anda onu da B tipi kısa vadeli tahvil bono haline getiriyoruz. Kısa vadeli tahvil bono fonu olunca doğal olarak daha fazla tahvile yatırım yapılacak. Tahvil bono yatırımla müşterilere daha fazla katma değer sağlayacak. Bu yöne doğru fonları odaklıyoruz. EN ÇA DAfi YATIRIM ENSTRÜMANI PORTFÖY YÖNET M Şuan itibarıyla sizce en çağdaş yatırım enstrümanı nedir peki? Portföy yönetimi bence şu anda en çağdaş yatırım enstrümanlarından biri konumunda. Çünkü Türkiye de bir borsadan herhangi bir hisse senedi alıyor olsanız bile bütün piyasaları izlemek zorundasınız. Son derece global parametrelerle çalışan bir borsa var. İşte biz bu noktada yabancı piyasaları, yurt dışında yıllarını geçirmiş, bu piyasalarda işlem yapmış, uzmanların raporlarına abone olarak bu abonelik sayesinde sağladığımız katma değerle bu portföyleri yönetiyoruz. Ve burada çok ciddi başarılar sağlamaya başladığımızı da eklemeliyim. Bunu müşterilerimiz de fark ettikçe artık giderek yayılan ve genişleyen bir çember haline geldi bu durum. Portföy yönetimi bence en çağdaş enstrüman, çünkü bir aracı kurumun katma değerini en net olarak gösterebildiği ürün bu. Portföy yönetiminde bize emanet ettiğiniz parayı biz yönetiriz, her unsuruyla biz ilgileniriz. Müşteriyi aylık raporlarla bilgilendiririz.. 145

5 NTERNET YÜZÜNÜ TAMAMEN YEN L YORUZ 2012 de internetle ilgili farklı bir uygulama olacak mı? Böyle bir yenilik var mı? Evet, internet yüzünü tamamen yeniliyoruz. Teknolojik olarak çok ilginç şeyler deneyeceğiz. Burada hem vadeli işlemler, hem borsa açısından çok cazip noktalar olacak; hem de hisse senedi müşterileri açısından çok cazip olacak unsurlar katacağız. Onları kattığımızda sanırım internet sitesi bayağı bir ön plana geçecek. TÜRK NSANINI ÇOK Y TANIMAK LAZIM Menkul Kıymetler Piyasası na yönelik Ekinciler Yatırım ve Menkul Değerler AŞ. nin araştırma ve raporlar hazırladığından bahsettiniz ve bunları mail yoluyla müşterilere gönderdiğinizi de söylediniz. Buradaki araştırmaları neler üzerine, hangi alanlarda yapıyorsunuz? Türk insanını çok iyi tanımak lazım. Yerli yatırımcı çok okuyan bir yatırımcı kitle değil. Dolayısıyla bizim yaptığımız araştırma raporları biraz daha sonuca dönük. Yani müşteriye sadece işin özünü veriyoruz. Bir şirketin niye karlı olabileceği, niye zararlı olabileceği konusunda ana fikirleri veriyoruz. Detayları için de müşteri raporlara girebilir ama biz özeti zaten maille gönderiyoruz. Türk müşteri yapısında her zaman detaydan çok genel fikri almak çok önemli. Tabi finansal okuryazarlığın artması da gerekiyor. Bir mali analiz artık uzmanın yapması gereken bir şey değil. Bunu sıradan bir insan bile günlük hayatta farkında olmadan kendi bütçesi için bazı mali analizlerini kendisi yapabiliyor. Bunu şirketler için de insanların yapabilmesi lazım. Biz onu da internet sitemizde o platformu sunarak zaten sağlıyoruz. AVRUPA NIN TEMEL SORUNU REKABETÇ L K AB ülkelerinde bir sıkıntı var. Şu sıra İspanya, Portekiz ve MERKEZ BANKASI ÇOK YALNIZ BIRAKILDI özellikle de Yunanistan gibi ülkelerde. Haliyle kredi notları da düşüyor. Gelecekle ilgili sizin öngörünüz nasıl? Gelecekte nasıl bir AB yle karşılaşabiliriz? Bu gelişmeler Türkiye yi nasıl etkiler? Global perspektifinde bakarsak Avrupa nın temel sorunu rekabetçilik sorunu. Yani Avrupa da çözülmesi en zor konu. Kuzey ülkelerinin tamamen yapısının ihracat odaklı yapıdan çevrilip tüketim odaklı yapıya dönüştürülmesi aslında kesin çözüm fakat çok zor. Bunun da uzun vadede olabileceği şüpheli bir konu. Bu yapılmadan Hükümetin ve Merkez Bankası nın politikalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Mali istikrar anlamında çok başarılılar. Ama Merkez Bankası çok yalnız bırakıldı yılının Kasım ayında Merkez Bankası çok cesur girişimlerde bulundu, kredi artış hızını azaltmaya, finansal istikrarı kullanmaya yönelik adımlar attılar ama, BDDK buna ancak 2011 in Haziran ında katıldı. Bu katılımdan sonra kredilerdeki azalma belirginlik kazandı. Bunun yanında Merkez Bankası nın proaktif politikalarını destekliyoruz. Bu konuda hakikaten çok iyi gidiyorlar. Sermaye piyasası konularında daha katılımcı bir şeyler yaparlarsa daha iyi olur. İMKB deki son organizasyon biraz yukardan dayatmaca bir biçimde oldu. Onun biraz daha demokratik biçimde olmasını tercih ederdik. da Avrupa da sorunların hepsinin halının altına atılası dışında bir seçenek kalmıyor. İşte Avrupa Merkez Bankası nın para basması sorunların şu anda ötelenmesi dışında bir şey değil. Ama bu, piyasalarda gerçekten bir doping havası yaratıyor ve yaratacak da. Şubat sonunda yapılacak Avrupa Merkez Bankası İhalesi nde en az 400 Milyar Avro ile 1 Trilyon Avro arasında bir para yine piyasaya arz edilecek. Bunlar tabi piyasaya bir katkı sağlıyor ama, kalıcılığı konusunda da hepimizin bir şüphesi var. 146

6 EKONOM YÖNET M M Z Y Avrupa da kriz yaşanırken Türkiye piyasaları bu krizden etkilenmeyen bir süreç içine mi girdi? Kriz bizi teğet geçmeyecek bile denildi sayın başbakan tarafından. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye de kriz yönetimi aslında oldukça iyi yapıldı diyebiliriz ama, belki şöyle bir ihmalden söz edebiliriz yılında Türkiye küçüldü. Çin le karşılaştırarak söylüyorum bunu. Çin i kriz hiç etkilemedi diyebiliriz. Çünkü Çin, krizin hiçbir sürecinde küçülme yaşamadı. Ama Türkiye çok ciddi bir küçülme yaşadı. Bunu unutmamak lazım. Eğer bu küçülmeyi biz yaşamasaydık hem çok daha ciddi bir dünya ticaretinden hem de dünya üretiminden çok daha büyük bir pay alıyor olabilirdik. Burada sadece kaçan bir fırsattan söz edebilirim. Ama bunun dışında ekonomi yönetimi iyiydi. En azından mali disiplinden taviz verilmemesi Türkiye nin şu anki konforunu sağladı. Türk piyasasına sıcak para nereden geliyor, nerelere yatırılıyor? Piyasaları belirleyen sıcak para oyuncuları kimler oluyor? Şu anda sıcak para dediğimiz şey global Muazzam bir likitle var ve bu likitlerin hepsini sıcak para olarak tanımlayabilirsiniz. Ben, şu anda Merkez bankaları nın izlediği politikaların dünyadaki bütün paraları sıcak para haline getirdiğini düşünüyorum. Amerika da faiz eğer şu anda 0,25 seviyesindeyse ve Avrupa da da yüzde 1 ler seviyesindeyse; zaten dünyada bütün parayı siz otomatikman gelişmekte olan ülkelere doğru akıtmaktasınız. Bu süreç şu şekilde ancak tersine çevrilebilir: Kalıcı çözümler üretilirse gelişmiş ülkeler tarafından ki bu da çok zor. Avrupa nın bu konuda çıkmazı var. Amerika da da şu anda Amerikan Merkez Bankası belki dünyanın en büyük hedge fonu(kaldıraçlı fon) gibi muazzam bir kaldıraçla çalışıyor. Hal böyleyken zaten bütün para arzı gelişmekte olan ülkeler arasına doğru akıyor ve akacak da. Bu akışın önünde bazı engeller olma ihtimali var. O engelleri çok iyi aşmak lazım. Türkiye nin o tuzağa düşmemesi lazım ki; Türkiye bence bu manada çok iyi gidiyor. Hem Merkez Bankası nın sıcak paraya karşı uyguladığı politika, bazı noktalarda faiz bandı uygulaması sıcak parayı caydırıcı bir etki yaptı diyebiliriz. O manada Türkiye daha kontrollü gidiyor diyebilirim. H SSE SENED NDE YÜZDE 60 LARIN ÜZER NDE YABANCI B R KATILIM VAR Yabancı müşteriler Türkiye piyasasında daha çok hangi enstrümanlara yöneliyorlar? Daha çok kurumsal ürünlerimizi, yatırım fonlarımızı tercih ediyorlar. Kendi yönetimimizin altında olan portföyler onlar açısından daha cazip. Türkiye genelinde ise hisse senedini tercih ediyorlar. Şu anda tahvil bonoya giriyorlar. Hisse senedinde yüzde 60 ların üzerinde yabancı bir katılım var. Bu oran daha da yükselecek ama Türkiye, özel sektör halka açılmaları daha da ar- REPO FA ZLER NDE SEY R MERKEZ BANKASI POL T KALARINA BA LI 2012 günlük işlemler bazında ne gibi farklılıklara gebe olabilir? 2012 de öyle ciddi bir kriz beklemiyoruz. Bu nedenle İMKB işlem hacminde artış olacak ama bu sınırlı olacak. İşlem hacmi açısından bunu söyleyebilirim. Repo faizlerinde de seyir Merkez Bankası politikalarına bağlı. Orada muhtemelen bandın daralacağını düşünüyorum. Merkez Bankası faiz bandını daraltacak, daraltırsa da aşağı yönde bir daraltma olacak. Yani faizler 5.75 e yakınsamaya başlayacak. 147

7 tırarak yabancıların oranını yavaş yavaş biraz daha dengeleyecek. Halka açılmalar arttıkça yeni müşteriler gelecek. Yeni yatırımcılar girecek piyasaya. Onlar girdikçe sermaye piyasası da gelişecek, halka arzlar da gelişecek ve yatırımcı tabanı de genişleyecek. Şu anda yatırımcı tabanı çok dar. Küçük yatırımcılar size geldiklerinde onlara önerileriniz hangi doğrultuda oluyor? Öncelikli tavsiyemiz bireysel yatırım yapmaktan ziyade portföy yönetimine girmeleri konusunda oluyor. Portföy yönetimine girerlerse hem kendi işlerine odaklanırlar, hem de profesyonel kadrolar tarafından getiri maksimizasyonu sağlanır. Ayrıca uzmanlarımız her ay sonu portföy durumu hakkında kendilerini bilgilendirirler. Ama kendi başlarına işlem yapmak istiyorlarsa eğer, üç tane önemli tercih kriteri var. Birincisi, temettü ödeyen şirketler revaçta. Reel temettü ödeyen şirketler Türkiye de daha yolun başındalar ve daha çok gelişecekler. Daha fazla temettü ödeyecekler. Buna yatırım yapabilirler. İkincisi, Türkiye de şu anda ihracatçı şirketler bence çok daha avantajlı konumdalar. Geçen yıl iç piyasaya üretim yapanlar avantajlıydı, bu yıl ihracatçılar avantajlı. MARKA PR M Nedeni ne peki? Nedeni şu: Avrupa bölgesinin tasarrufa girmesi ve Türkiye nin ürettiği ürünlerde de ağırlıklı olarak marka priminin olmaması Marka primi ödemediği için bu, Avrupa nın işine geliyor. Türkiye nin lojistik olarak hem yakın bir ülke hem de marka primi ödenmeyen ürünler satması şu anda Avrupa nın ithalatta ilk akla gelen ülkesi durumunda. Eğer Uzak Doğu dan ithalat yapmak isterse büyük ölçekli ithalat yapmak zorunda ki o zaman stok taşıması gerekir. Avrupalı ithalatçı stok taşımak istemiyor. Bu, Türkiye nin en büyük rekabet avantajı. Dolayısıyla ihracatçıların biz çok daha büyük cirolara erişeceğini düşünüyoruz. Bireysel yatırımlarda ihracatçı şirketler ön planda olmalı. Üçüncüsü Türkiye de çekirdek enflasyon manşet enflasyonu etkilemeye hemen hemen geçen yaz sonlarından itibaren başladı. Bu tüketici için kötü haber ama sanayici için iyi haber. Çünkü sanayici maliyetlerini fiyatlarına yansıtmaya başladı. Bu da sanayicinin karlılığını artıracak bir unsur. Bu kriterlere dikkat ederek yatırım yapabilirler. YATIRIMIN ZAMANLA- MASI ÇOK ÖNEML Hisse senetleri, altın, repo, yatırım fonlarını 2012 için değerlendirir misiniz? 2012 yılında parasını değerlendirmek isteyenlere neler önerirsiniz? Bütün yatırım araçlarında zikzag olacak. Bundan sonraki 2-3 yıl içerisinde bu perspektifi hep göreceğiz. Bu yüzden portföy yönetimi daha anlamlı. Çünkü bütün piyasaları takip etmeniz gerekecek. Bütün bu çerçeve içerisinde hisse senetleri yatırımcılar için hep cazip olacak. Bu nedenle gelişmekte olan ülkelerde özellikle hisse senetleri piyasalarında cazibenin olacağını düşünüyoruz. Bu cazibe olacağı için de hisse senetlerine belli bir oranda yatırım yapılmasında fayda görüyoruz ama bu yatırımın zamanlaması çok önemli. Yani endeks 62 bindeyken bir hisse senedi alırsanız uzun süre bekleseniz dahi kar edemeyebilirsiniz. Ama 52 binlerden alırsanız çok daha farklı bir perspektif yaşayabilirsiniz. Şu anda endekste kar realizasyonlarına gireceğimiz bir zamana giriyoruz. Çünkü bilançolar açıklanıyor, bilançolar açıklandıktan sonra beklentiler bitiyor. Kar realizasyonu bitecek. Bundan sonra portfölyelerinin belli bir kısmında hisse senetlerini almalarını tavsiye ediyorum ama bu belli kısım yüzde 40 ı geçmemeli. ÖZEL SEKTÖR TAHV L P YASASI CANLANDI Geri kalanını ne yapmalılar? Özel sektör tahvil piyasasının canlandığını görüyorum. Özel sektör tahvillerinde de şu anda devlet tahvillerinin üstünde bir prim var. Örneğin devlet tahvilleri şu anda yüzde 9 lardaysa, özel sektör tahvilleri bunun üstüne 1,5 puan koyabiliyor. Faizden yaralanmak isteyen yatırımcı oradan da yararlanabilir. Altın, çok güzel bir araç. Çünkü, Çin in altın talebinin ben çok uzun bir süre devam edeceğini düşünüyorum ve bu; altın fiyatlarını yukarıya çekecek. 148

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13 MART 2014 AYLIK TOPLANTISI. : H. İbrahim AKTAN (Başkan Yardımcısı) : Prof. Dr. Sudi APAK

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13 MART 2014 AYLIK TOPLANTISI. : H. İbrahim AKTAN (Başkan Yardımcısı) : Prof. Dr. Sudi APAK İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13 MART 2014 AYLIK TOPLANTISI OTURUM BAŞKANI KONUŞMACILAR : H. İbrahim AKTAN (Başkan Yardımcısı) : Prof. Dr. A. Mustafa AYSAN : Prof. Dr. Sudi APAK OTURUM KONUSU

Detaylı

Verimli Kalkınma İçin. Finansal Perspektif

Verimli Kalkınma İçin. Finansal Perspektif Y l: 20 Say : 58 Nisan 2012 Verimli Kalkınma İçin Finansal Perspektif SÖYLEŞİ: İbrahim Turhan, Vedat Akgiray, Melikşah Utku, Osman Kaşıkçı, Hayrettin Karaman MAKALE: Özgür Pehlivan, Doç. Dr. Mustafa Kemal

Detaylı

Küçük kalmamak için ortak iş yapma kültürü geliştirilmeli

Küçük kalmamak için ortak iş yapma kültürü geliştirilmeli SAYI: 62 OYDER - Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Yayın Organıdır. İş Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Erdoğmuş: Küçük kalmamak için ortak iş yapma kültürü geliştirilmeli Türkiye Kurumsal Yönetim

Detaylı

devralmalarda İstanbul un KPMG sürdürülebilirlik projeleri Ferruh Tunç www.tuyid.org

devralmalarda İstanbul un KPMG sürdürülebilirlik projeleri Ferruh Tunç www.tuyid.org Dijital teknolojiler Belirsizlik ve ortamında yatırımcı Yıldız Holding CFO ların ilişkilerinde CFO su görev Dr. yeni Cem perspektifler Karakaş tanımı Birleşme Borsa ve devralmalarda İstanbul un KPMG sürdürülebilirlik

Detaylı

KONUK YAZARLAR: YAVUZ SEMERCİ - GAZİ ERÇEL

KONUK YAZARLAR: YAVUZ SEMERCİ - GAZİ ERÇEL YIL: 5 SAYI: 19 NİSAN 2011 OPSİYONLAR İÇİN GERİSAYIM Piyasanın dört gözle beklediği opsiyonlar için son aşamaya gelindi VADELİ PİYASA ANTİBİYOTİK GİBİDİR İş Portföy Genel Müdürü Gürman Tevfik ten yatırımcılara

Detaylı

HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ

HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ Editör: Prof. Dr. Güler ARAS 17 ARALIK 2010 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

Detaylı

TÜRK YE Y DÜNYA KESFETT ENERJ SEKTÖRÜNDE LK ADIMLAR ATILDI. Yedi Boydak fiirketi EN BÜYÜK. çinde. Rifat Hisarc kl o lu: nsan m z Kab na S m yor

TÜRK YE Y DÜNYA KESFETT ENERJ SEKTÖRÜNDE LK ADIMLAR ATILDI. Yedi Boydak fiirketi EN BÜYÜK. çinde. Rifat Hisarc kl o lu: nsan m z Kab na S m yor SONBAHAR 2010 SAYI 22 B ZB ZE, BOYDAK HOLD NG YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYINLANIR. SAYI 22 SONBAHAR 2010 DÜNYA TÜRK YE Y KESFETT. Yedi Boydak fiirketi EN BÜYÜK 500 çinde Rifat Hisarc kl o lu: nsan m z Kab

Detaylı

TURKISH YATIRIM GÜNLÜK HABER BÜLTENİ 15.03.12 1 HÜRRİYET GAZETESİ...2 MİLLİYET GAZETESİ...5 SABAH GAZETESİ...10 HABERTÜRK GAZETESİ...

TURKISH YATIRIM GÜNLÜK HABER BÜLTENİ 15.03.12 1 HÜRRİYET GAZETESİ...2 MİLLİYET GAZETESİ...5 SABAH GAZETESİ...10 HABERTÜRK GAZETESİ... TURKISH YATIRIM GÜNLÜK HABER BÜLTENİ 15.03.12 1 HÜRRİYET GAZETESİ...2 Juncker: İkinci paket kaçırılmaması gereken emsalsiz bir fırsat 8.2 milyar lira ciroya ulaştı 300 milyon lira yatıracak "Kart ücretlerinin

Detaylı

green&clean her zaman biraz daha fazlası YEŞİL TEMİZ EMNİYETLİ

green&clean her zaman biraz daha fazlası YEŞİL TEMİZ EMNİYETLİ green&clean her zaman biraz daha fazlası YEŞİL (ESD) ENERJİ TASARRUFU ve SIFIR KİREÇ cihazlarının sağladığı tasarruf sayesinde, her çevrimde sadece 2 litre temiz su tüketimi ve %40 daha düşük işletme gideri.

Detaylı

TURKISH YATIRIM GÜNLÜK HABER BÜLTENİ 27.01.12 1 HÜRRİYET GAZETESİ...2 MİLLİYET GAZETESİ...6 SABAH GAZETESİ...10 RADİKAL GAZETESİ...

TURKISH YATIRIM GÜNLÜK HABER BÜLTENİ 27.01.12 1 HÜRRİYET GAZETESİ...2 MİLLİYET GAZETESİ...6 SABAH GAZETESİ...10 RADİKAL GAZETESİ... TURKISH YATIRIM GÜNLÜK HABER BÜLTENİ 27.01.12 1 HÜRRİYET GAZETESİ...2 Euro Bölgesi nde mali işlem vergisi kararı delilik olur 25 günde Türkiye ye 3 milyar dolar girdi Şimşek'ten üçüncü köprü açıklaması

Detaylı

2014 ün Getiri Şampiyonu Borsa

2014 ün Getiri Şampiyonu Borsa www.boryad.org Aralık - Ocak - Şubat Yıl: 10 Sayı: 57 Pages, 51-62 AvivaSA Emeklilik ve Hayat CEO su Meral Eredenk Kurdaş 2015 te Yatırımcıları Neler Bekliyor? BIST Özel Pazar a Yakın Bakış Anadolu Isuzu

Detaylı

AFRIKA KEŞFEDILMEYI BEKLIYOR

AFRIKA KEŞFEDILMEYI BEKLIYOR Koç Topluluğu Yayını Haziran 2013 Sayı 402 BizdenHaberler AFRIKA KEŞFEDILMEYI BEKLIYOR Afrika nın gelişen ekonomisi dünya devlerinin odak noktası oluyor. Olimpiyatlar İ NSANLA yapılır 87 yıldır sanayide

Detaylı

BORSANIN REKOR HALKA ARZLARI VE BORSAYA GELMEYİ PLANLAYAN YENİ ŞİRKETLER... Sayfa 30 ve 32 de Para Listing İstanbul ile gelecek. göru lu yor.

BORSANIN REKOR HALKA ARZLARI VE BORSAYA GELMEYİ PLANLAYAN YENİ ŞİRKETLER... Sayfa 30 ve 32 de Para Listing İstanbul ile gelecek. göru lu yor. HABERTÜRK İÇİN BORSA İSTANBUL U YAZDILAR Ergun Özen Adnan Bali Halil Aydoğan 11 Haziran 2013 SALI Dünya Türkiye yi Hedef ilk 10 arasına girmek Sermaye piyasalarımızın hem hukuki, hem teknik, hem de piyasa

Detaylı

YILIN GOLÜNÜ DOLAR ATTI ALP KELER GECELİK REPO VOB A GELİYOR VOB DA ATILIM YILI OLACAK

YILIN GOLÜNÜ DOLAR ATTI ALP KELER GECELİK REPO VOB A GELİYOR VOB DA ATILIM YILI OLACAK YIL: 5 SAYI: 22 OCAK 2012 GECELİK REPO VOB A GELİYOR VOB Mart ayında gecelik repo piyasası sözleşmesini yürürlüğe sokuyor... ALP KELER Ak Portföy Genel Müdürü, yatırım fonlarının vadeli piyasaya bakışını

Detaylı

Gedik Yatırım Kurum Profili 2015

Gedik Yatırım Kurum Profili 2015 PB / 1 Gedik Yatırım Hisse senetleri, fonlar, kaldıraçlı işlemler, sabit ve değişken getiriler, endeksler, opsiyonlar ve daha nicesi... Hakkımızda 04 Kısaca Gedik Yatırım 05 Rakamlarla Gedik 06 Hizmet

Detaylı

Operasyonel Kiralama Sektör Raporu 2013 Yılı 1. Çeyrek Sonuçları Açıklandı

Operasyonel Kiralama Sektör Raporu 2013 Yılı 1. Çeyrek Sonuçları Açıklandı TÜM OTO KİRALAMA KURULUŞLARI DERNEĞİ YAYIN ORGANI TEMMUZ-AĞUSTOS 2013 SAYI: 69 "Operasyonel ve günlük kiralama firmaları için değer yaratmayı sürdüreceğiz" Ali Haydar BOZKURT Toyota Türkiye Pazarlama ve

Detaylı

EVTEKS. HukukÇulaR. tekstilciler Makine. Yazılarıyla PROF. DR. Şükrü Kızılot ve PROF. DR. Burak Arzova

EVTEKS. HukukÇulaR. tekstilciler Makine. Yazılarıyla PROF. DR. Şükrü Kızılot ve PROF. DR. Burak Arzova TEKSTİL İŞVEREN TürkİYe TekSTİl SANAYİİ İşverenleRİ SendikASI aylık dergisi SAYI: 402 HAZİRAN 2014 Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası aylık dergisi EVTEKS KAPılaRINI 20 NCİ KEZ AÇtı TEKSTİL

Detaylı

2013 FAALİYET RAPORU ODEABANK 2013 F AALİYET RAPORU

2013 FAALİYET RAPORU ODEABANK 2013 F AALİYET RAPORU 2013 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Bir Bakışta Odeabank 02 Kısaca Odeabank 04 Bank Audi Grubu Hakkında 05 Misyon, Vizyon ve Değerler 07 Stratejik Hedeflerimiz 08 Başlıca Göstergeler 10 Öne Çıkan Gelişmeler

Detaylı

Türkiye Operasyonel Kiralama sektörünün aktif büyüklüğü 10 Milyar TL'yi aştı. Günlük araç kiralama hayatlarımızı değiştiriyor

Türkiye Operasyonel Kiralama sektörünün aktif büyüklüğü 10 Milyar TL'yi aştı. Günlük araç kiralama hayatlarımızı değiştiriyor TÜM OTO KİRALAMA KURULUŞLARI DERNEĞİ YAYIN ORGANI MAYIS-HAZİRAN 2014 SAYI: 74 Kazan-Kazan prensibiyle hareket ediyoruz Önder GÖKER Hyundai Assan Satış, Pazarlama ve Satış Sonrası ndan sorumlu Genel Müdürü

Detaylı

TSPAKB II. SERMAYE PÝYASALARI ARENASI AVRUPA BÝRLÝĞÝNE DOĞRU TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASALARINDA SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER 14-15 EYLÜL 2004. Yayýn No.

TSPAKB II. SERMAYE PÝYASALARI ARENASI AVRUPA BÝRLÝĞÝNE DOĞRU TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASALARINDA SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER 14-15 EYLÜL 2004. Yayýn No. TSPAKB TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASASI ARACI KURULUÞLARI BÝRLÝÐÝ II. SERMAYE PÝYASALARI ARENASI AVRUPA BÝRLÝĞÝNE DOĞRU TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASALARINDA SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER 14-15 EYLÜL 2004 Yayýn No. 22 ISBN: 975-6483-16-4

Detaylı

Kur riski nasıl yönetilmeli?

Kur riski nasıl yönetilmeli? TEKSTİL İŞVEREN Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası aylık dergisi 104. Uluslararası Çalışma Konferansı Cenevre de toplandı SAYI: 413 TEMMUZ 2015 Eğitime adanmış bir hayat: Lütfi Paker UPK Başkanı

Detaylı

KARARI POLİTİKACILAR VERECEK

KARARI POLİTİKACILAR VERECEK AYLIK BÜLTEN KARARI POLİTİKACILAR VERECEK EYLÜL 2011 Yıl:5 Sayı:58 M. Baki ATILAL Araştırma, Müdür m.baki@turkishyatirim.com + 90 212 315 1071 Araştırma Bölümümüzün Hazırladığı Diğer Raporlarımıza www.turkborsa.net

Detaylı

Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! House da buluştu

Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! House da buluştu ISSN: 1309-0054 Sayfa 8 Farklı bir bakış açısına mı ihtiyacınız var? Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! Sayfa 10 The Kasım 2014 - Ocak 2015 Deloitte Times www.deloitte.com.tr Vergisel

Detaylı

GARANTİ HER YERDE her yerde G A R A N T İ B A N K A S I 2 0 1 3 F A A L İ Y E T R A P O R U

GARANTİ HER YERDE her yerde G A R A N T İ B A N K A S I 2 0 1 3 F A A L İ Y E T R A P O R U GARANTİ her HER YERDE yerde 2013 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 - Sunuş 4. Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 5. Olağan Genel Kurul Gündemi Garantİ Hakkında 8. Kurumsal Profil, Ortaklık Yapısı

Detaylı

Sürekli Gelişim ve İnovasyon 84. Organizasyon ve Süreç Gelişim 85. Ürün Geliştirme ve İnovasyon Yönetimi 86. Yenilikçiyiz

Sürekli Gelişim ve İnovasyon 84. Organizasyon ve Süreç Gelişim 85. Ürün Geliştirme ve İnovasyon Yönetimi 86. Yenilikçiyiz İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 - Sunuş 4. Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 5. Olağan Genel Kurul Gündemi Garantİ Hakkında 8. Kurumsal Profil, Ortaklık Yapısı 9. Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz 10. Stratejimizin

Detaylı

2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı. 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar

2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı. 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar İçindekiler 1.Giriş 2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar 4.Özellikle Büyüme Hedefi Olan Aile

Detaylı

FAAL YET RAPORLARINDA KÜRESEL TRENDLER. Hissedar promosyonlar Herkese kazand ran bir formül. Turgay Durak fieffaflik DNA MIZDA VAR!

FAAL YET RAPORLARINDA KÜRESEL TRENDLER. Hissedar promosyonlar Herkese kazand ran bir formül. Turgay Durak fieffaflik DNA MIZDA VAR! 001 KAPAK 7 12/20/11 8:51 AM Page 1 Vedat Akgiray STANBUL F NANS MERKEZ GERÇEK OLACAK Turgay Durak fieffaflik DNA MIZDA VAR! Ali Saydam 10 SORUDA YATIRIMCI L fik LER Hissedar 2012/1 YATIRIMCI L fik LER

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2013 Faalİyet Raporu. Kapılarımız size hep açık

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2013 Faalİyet Raporu. Kapılarımız size hep açık 2013 Faalİyet Raporu Kapılarımız size hep açık Kapılarımız size hep açık 1996 yılında, Türkiye de bankacılık anlayışına yepyeni bir boyut getirmek için yola çıktığımız günden bugüne 17 yıl geçti. O günden

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. BUNALIM ÇALIŞTAYI 2008/2 http ://www.tek. org.tr. KÜRESEL KRİZ ve TÜRKİYE DE BANKACILIK. Tevfik Bilgin

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. BUNALIM ÇALIŞTAYI 2008/2 http ://www.tek. org.tr. KÜRESEL KRİZ ve TÜRKİYE DE BANKACILIK. Tevfik Bilgin TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU BUNALIM ÇALIŞTAYI 2008/2 http ://www.tek. org.tr KÜRESEL KRİZ ve TÜRKİYE DE BANKACILIK Tevfik Bilgin Aralık, 2008 KÜRESEL KRİZ VE TÜRKİYE DE BANKACILIK Tevfik Bilgin BDDK Başkanı

Detaylı

İçindekiler Bölüm I - Odeabank a Genel Bakış 5 Bölüm II - Yönetim ve Kurumsal Yönetim Politikaları 44 Bölüm III Finansal Bilgiler 68

İçindekiler Bölüm I - Odeabank a Genel Bakış 5 Bölüm II - Yönetim ve Kurumsal Yönetim Politikaları 44 Bölüm III Finansal Bilgiler 68 İçindekiler Bölüm I - Odeabank a Genel Bakış 5 Misyonumuz, Vizyonumuz, Değerlerimiz 6 Stratejik Hedeflerimiz 7 Bank Audi Grubu Hakkında 8 Ana Sözleşme Değişikliği ve Sermaye Yapısı 9 Banka Bilgileri 10

Detaylı