Halloween Etkisinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Geçerliliğinin Testi. The Validity of the Halloween Effect in the Istanbul Stock Exchange

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Halloween Etkisinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Geçerliliğinin Testi. The Validity of the Halloween Effect in the Istanbul Stock Exchange"

Transkript

1 Halloween Ekisinin İsanbul Menkul Kıymeler Borsasında Geçerliliğinin Tesi Öze Halloween Ekisinin İsanbul Menkul Kıymeler Borsasında Geçerliliğinin Tesi Dr. Veli YILANCI İsanbul Üniversiesi İkisa Fakülesi Ekonomeri Bölümü Bu çalışmada, Kasım-Nisan döneminde gerçekleşen hisse senedi geirilerinin Mayıs- Ekim döneminde gerçekleşen geirilere göre daha yüksek olduğunu ifade eden ve ilk kez Bouman ve Jacobsen (2002) arafından incelenen Halloween ekisinin varlığı Ocak 1990-Aralık 2010 dönemi için İsanbul Menkul Kıymeler Borsası nda (İMKB) en küçük kareler yöneminin yanı sıra aykırı değerlere karşı güçlü ahminciler veren Huber in M-ahminci ekniğiyle araşırılmışır. Elde edilen sonuçlar İMKB de Halloween ekisinin olmadığını, Bouman ve Jacobsen (2002) arafından İMKB de bulunan ekinin esas sebebinin aykırı değerler olduğunu gösermekedir. Anahar Sözcükler: Halloween Ekisi, Ocak Ayı Ekisi, Aykırı Değer, Ekin Piyasa. The Validiy of he Halloween Effec in he Isanbul Sock Exchange Absrac In his sudy, we analyze he validiy of Halloween effec in Isanbul Sock Exchange (ISE) beween January December 2010 which implies sock reurns are lower during he May-Ocober period versus he November-April period. As well as he Leas Squares Mehod, we use Huber s M-esimaor which is a robus esimaor agains o ouliers, and conclude ha here is no Halloween effec in he ISE which shows he finding of Bouman and Jacobsen (2002) is due o disregarding ouliers. Keywords: Halloween effec, January effec, oulier, marke efficiency. Jel Classificaion Codes: C220, G100, G Siyase, Ekonomi ve Yöneim Araşırmaları Dergisi, 2013, Yıl:1, Cil:1, Sayı:1

2 V. YILANCI Giriş Menkul kıyme fiyalarının üm olası bilgiyi amamen yansıığını, dolayısıyla her yeni bilginin fiyaları değişirdiğini öne süren ekin piyasa hipoezine göre haberler çok hızlı şekilde yayılır ve ekisi gecikme olmadan fiyalara yansır. Bu nedenle, örneğin yarın gerçekleşecek fiya değişimleri bugün ki fiya değişimlerinden bağımsız olarak sadece yarın ki haberlerden ekilenecekir, haberler ise anım iibariyle ahmin edilemez olduğundan yarın ki fiya değişimleri ahmin edilemez ve rassal olacakır. Bu nedenle gerek eknik, gerekse emel hiçbir analiz ürü, porföyündeki menkul kıymeleri rassal olarak seçen yaırımcıdan daha fazla kar eiremeyecekir (Malkiel, 2003: 59). Fama arafından lieraüre kazandırılan ekin piyasa hipoezi ilk kez 1960 larda Samuelson ın menkul kıyme fiyalarındaki rassal yürüyüş eorisiyle gelişirilse de, eorinin aslı Dimson ve Mussavian (2000) da da belirildiği üzere 1900 yılında yayınlanan Bachelier un ezine dayanmakadır. Savunulduğu arihin maemaiksel finansın doğum arihi olarak kabul edildiği (bkz. Couraul vd., 2000) bu ez çalışmasında emel olarak geçmiş ve cari olayların piyasa fiyaları üzerinde ekisi olduğundan ve fiyaların rassal bir şekilde dalgalandığından bahsedilmişir. Bu rassal şablonu bozan her anomali ekin piyasa hipoezinin geçersiz olmasına neden olmakadır. Bu anomalilerden biri olan akvim ekileri, fiyaların yılın belli bir döneminde, diğer dönemlere göre daha yüksek olduğunu ifade emeke, fiyaların ahmin edilmesini mümkün kılmakadır. Lieraürde es edilen en önemli akvim ekileri; hafanın günü ekisi, ocak ayı ekisi, ail ekisi ve 2002 de Bouman ve Jacobsen arafından lieraüre kazandırılan Halloween ekisidir. Bu çalışmada Halloween ekisinin Türkiye de geçerli olup olmadığı sınanacakır. Çalışmanın izleyen bölümünde Halloween ekisi hakkında bilgi verilecek ve ekinin varlığını sınayan çalışmaların bir özei sunulacakır. İkinci bölümde yönem, üçüncü bölümde veri ve uygulama sonuçları verildiken sonra çalışma sonuç ve değerlendirme bölümünün yer aldığı dördüncü bölüm ile sonlandırılacakır. 1. Halloween Ekisi Halloween ekisini lieraüre kazandıran Bouman ve Jacobsen (2002) çalışmalarına finansal piyasada sıkça kullanılan bir deyiş olan Mayıs a sa ve gi (Sell in May and go away!) ile başlayarak Mayıs ayının, ayı piyasasının başlangıcı olduğunu ifade emişler, ardından ama Ekim de geri dönmeyi unuma şeklindeki deyişi de haırlaıp, finans dünyasında, Mayıs- Ekim döneminde Kasım-Nisan dönemine nazaran daha az geiri sağlanacağına dair bir görüş bulunduğuna ama bunun akademik camiada henüz incelenmediğine dikkai çekmişlerdir. Ocak 1970-Ağusos 1998 dönemi için 37 borsanın incelendiği çalışmalarında, Kasım-Nisan döneminde 36 borsada olağandışı geiri olduğu sonucuna varmışlardır. Bouman ve Jacobsen (2002), oraya çıkan bu durumun hisse senedi piyasasında var olan bir akvim ekisi anomalisi olduğunu belirip, bu 22 Siyase, Ekonomi ve Yöneim Araşırmaları Dergisi, 2013, Yıl:1, Cil:1, Sayı:1

3 Halloween Ekisinin İsanbul Menkul Kıymeler Borsasında Geçerliliğinin Tesi anomaliye Halloween ekisi adını vermişlerdir. Bu akvim ekisinin bu şekilde adlandırılmasının nedeni Maberly ve Pierce (2004) in deyimiyle 31 Ekim le 5 birlike yaırımcılar için korkunç bir dönemin sona ermesidir 6. Özellikle Mayıs-Ekim döneminde elde edilen hisse senedi geirilerinin Kasım-Nisan dönemine göre anlamlı bir şekilde daha az olduğunu ifade eden Bouman ve Jacobsen (2002), bu anomaliden yararlanmak için basi bir icare sraejisi önermişlerdir. Mayıs a sa ve gi deyişine bağlı olan bu sraeji, Kasım-Nisan döneminde değer ağırlıklı bir indekse, Mayıs-Ekim döneminde ise hazine bonoları gibi risksiz bir yaırım aracına yaırım yapmayı gerekirmekedir (Maberly ve Pierce, 2004:30). Bu ekiye dayanan bir saın al-u sraejisi diğer sraejilerden daha ekin olup, daha az risk içermekedir. Ayrıca sadece bir sene içerisinde gerçekleşiğinden işlem maliyeleriyle faydanın yok edilmesi diğer sraejilere göre daha zordur (Bouman ve Jacobsen, 2002: 1619). Halloween ekisinin yaırımcı davranışındaki değişikliklerden kaynaklandığını ifade eden dör farklı açıklama bulunmakadır: -Kamsra vd. (2003) arafından öne sürülen mevsimsel duygulanım bozukluğundan (Seasonal Affecive Disorder) 7 kaynaklanan riske karşı iseksizlike meydana gelen değişiklikler, -Cao ve Wei (2005) arafından ifade edilen sıcaklık değişimlerinden kaynaklanan ruh hali değişimleri, -Bouman ve Jacobsen (2002) arafından ileri sürülen yaırımcıların ail davranışlarından kaynaklanan likidie ve risk iseksizliğinde meydana gelen değişimler, -Doeswijk (2008) arafından öne sürülen iyimserliğin devri hipoezi 8. 5 Cadılar Bayramı (Halloween) her yıl 31 Ekim de kulanmakadır. 6 Ekim ayında elde edilen geirilerin diğer aylara göre daha çok düşük olması, Mark Twain ekisi olarak anımlanmakadır. Çünkü Mark Twain, Pudd'nhead Wilson adlı romanının 13. bölümünde Ekim ayının hisse senedi piyasaları için ehlikeli bir ay olduğunu şu şekilde belirmişir: Ekim. Hisse senelerinde spekülasyon yapmak için ehlikeli aylardan birisidir. Diğerleri ise; Temmuz, Ocak, Eylül, Nisan, Kasım, Mayıs, Mar, Haziran, Aralık, Ağusos ve Şuba ır. Lieraürde Mark Twain ekisini inceleyen birçok çalışma yapılmışır (bkz. Balaban, 1995). İlginç bir şekilde, önemli fiya düşüşlerinin birçoğu Ekim ayında gerçekleşmişir daki Büyük Çöküş 24 Ekim (Kara Perşembe) ve 29 Ekim de (Kara Salı), 1987 Krizi 19 Ekim de (Kara Pazaresi) gerçekleşmiş, 2008 Krizi ise 6 Ekim arihinde (Kara Hafa) başlamışır. 7 Mevsimsel duygulanım bozukluğu, mevsimsel değişikliklerle oraya çıkan bir depresyon aağı olup, belirileri arasında ilgi kaybı, yorgunluk, amaçsızlık ve akivielerde görülen azalma bulunmakadır (Depresyon ve Panik Aak Merkezi, ). 8 Bu hipoez, yaırımcıların yılın son çeyreğinde gelecek akvim yılını sabırsızlıkla beklediğini, başa ekonomik görünüm hakkında genellikle iyimser olduklarını ve bu 23 Siyase, Ekonomi ve Yöneim Araşırmaları Dergisi, 2013, Yıl:1, Cil:1, Sayı:1

4 V. YILANCI Bahsi geçen bu dör fakör dolayısıyla gerçekleşiği ifade edilen Halloween ekisi, diğer akvim ekileri gibi sadece gelişmiş piyasalarda değil, gelişmeke olan piyasalarda da gözlenmekedir. Bu ekinin isaisiksel açıdan anlamlı bulunması, yaırımcıların bu anomaliyi izleyerek yüksek geiriler elde emesini sağlayabilir (Siriopoulos ve Giannopoulos, 2006: 76). Finans dünyasında uzun süredir anınmasına rağmen, akademik camiada ilk kez 2002 yılında Bouman ve Jacobsen in çalışmalarıyla sınanmaya başlanan Halloween ekisini değişik ülke ve ülke grupları için analiz eden birçok çalışma bulunmakadır. Bu çalışmaların bir kısmı şu şekilde özelenebilir: Marquering (2002), Belçika, Almanya, Hollanda, İngilere ve ABD hisse senedi piyasalarında es eiği Halloween ekisinin ele alınan her piyasada geçerli olduğu sonucuna varmışır. Maberly ve Pierce (2003), ekinin varlığını Japon hisse senedi Nikkei-225 e es emişir. Hem Ocak ayı ekisinin hem de aykırı değerlerin dikkae alındığı bu çalışmada arası aylık veri sei kullanılmışır. Çalışmada, Japon finansal piyasalarının 1986 ya kadar uluslararası arenaya açılmadığı ve Eylül 1986 da gerçekleşen küreselleşme yüzünden 1970 ve 1990 larda farklı geiri kalıplarının izlenebileceği belirilmiş, bu nedenle Ocak 1970-Aralık 2003, Ocak 1970-Aralık 1986 ve Ocak 1987-Aralık 2003 olmak üzere üç farklı dönemde ekinin varlığı incelenmişir. Elde edilen sonuçlar, diğer iki dönemde eki geçerli iken, Japon hisse senedi piyasalarının uluslararası arenaya açıldığı arihen sonra ekinin geçersiz hale geldiğini gösermekedir. Maberly ve Pierce (2004), ABD hisse senedi piyasası S&P 500 için Nisan 1982-Nisan 2003 arası Halloween ekisinin geçerliliğinin, aykırı değerler dikkae alındığında kaybolduğunu oraya koymuşlardır. Siriopoulos ve Giannopoulos (2006), Halloween ekisinin Yunanisan da geçerli olup olmadığını Ekim 1986-Aralık 2004 dönemi arasında Ocak ayı ekisini ve aykırı değerleri dikkae alarak es emişlerdir. Bahsi geçen ekiler için farklı modeller kurmuşlar ve Halloween ekisinin Yunan hisse senedi piyasasında ve sekör endekslerinde geçerli olmadığı sonucuna varmışlardır. Zarour (2007) çalışmasında Halloween ekisinin varlığını Ocak ayı ekisini de dikkae alarak 9 Arap ülkesinde (Abu Dabi, Bahreyn, Dubai, Mısır, Kuvey, Ürdün, Umman, Filisin ve Suudi Arabisan) Ocak Aralık 2004 aralığında sınamış ve bu ülkelerin yedisinde (Abu Dabi, Bahreyn, Mısır, Ürdün, Kuvey, Umman, Filisin) Halloween ekisinin var olduğu sonucuna varmışır. Lucey ve Zhao (2008), döneminde aylık verilerle ABD finansal piyasasında, Ocak ayı ekisini de dikkae alarak Halloween ekisini incelemiş, bu ekinin var olmadığını, bu ekinin alında yaan asıl sebebin Ocak ayı ekisi olduğunu ileri sürmüşlerdir. iyimserliğin hisse senedi geirilerinde bir çekicilik yaraığını ama yeni yılda aylar geçip, yaırım ufukları azaldıkça köümser olduklarını varsayar. 24 Siyase, Ekonomi ve Yöneim Araşırmaları Dergisi, 2013, Yıl:1, Cil:1, Sayı:1

5 Halloween Ekisinin İsanbul Menkul Kıymeler Borsasında Geçerliliğinin Tesi 2. Yönem Halloween ekisinin varlığını es emek için Bouman ve Jacobsen (2002) çalışmalarında aşağıdaki modeli kullanmışlardır: g C e (1) 1 Bu modelde yer alan g göreceli fiyaın doğal logariması olarak anımlanan sürekli bileşik aylık indeks geirilerini, sabi erimi, e haa erimini, C ise Halloween ekisini es emek amacıyla kullanılan ve, Kasım-Nisan aralığında iken 1, Mayıs-Ekim aralığında iken 0 değerini alan kukla değişkeni gösermekedir. Bu modelde C nin kasayısının poziif ve anlamlı bulunması Halloween ekisinin varlığını gösermekedir. Aslında Bouman ve Jocabsen (2002) de de belirildiği üzere bu regresyon eşiliği kukla değişkenin spesifik yapısından öürü basi bir oralama esidir. sabi erimi Mayıs-Ekim aralığındaki aylık oralama geiriyi göserirken, 1 ise Kasım-Nisan periyodundaki aylık oralama geiriyi gösermekedir. Halloween ekisinin olası bir nedeni Ocak ayında hisse senedi geirilerinde gözlenen anormal arış olabileceğinden 9, Bouman ve Jocabsen (2002) çalışmalarında Ocak ayı ekisini de dikkae alarak Halloween ekisini göseren kukla değişkeni düzelerek, modele Ocak ayı ekisini göseren bir kukla değişken ilave emişlerdir. Maberly ve Pierce (2004) ise çalışmalarında Halloween kukla değişkenini düzelmeden (1) numaralı modele Ocak ayı kukla değişkenini ekleyerek aşağıdaki modeli elde emişlerdir: g C J e (2) 1 2 Burada yer alan C önceden anımlandığı gibidir. J ise Ocak ayı için 1, diğer aylar için 0 değerini alan kukla değişkeni gösermekedir. Maberly ve Pierce (2004), Bouman ve Jocabsen (2002) nin çalışmalarının veri seinde yer alan Ekim 1987 ve Ağusos 1998 aylarının, bu dönemlerde yaşanan krizler dolayısıyla birer aykırı değer olduğunu ifade emiş ve bu aykırı değerlerin Halloween ekisinin oraya çıkmasına neden olabileceğini ileri sürmüşlerdir. Maberly ve Pierce (2004) aykırı değerlerin Halloween ekisi üzerindeki olası ekilerini konrol edebilmek için, regresyon eşiliğine aykırı değerleri dahil edecek kukla değişkeni ekleyerek 3 numaralı modeli elde emişlerdir: 9 Ocak ayı geirilerin göreceli yüksek olması şeklinde ifade edilen Ocak Ayı ekisinin esas nedeni olarak, yaırımcıların vergi avanajı sağlamak için Aralık ayında zarar eikleri hisse senelerini saıp, zararlarını realize ederek fiyaların düşmesine, Ocak ayında yeniden alıma geçerek fiyaların yükselmesine neden olmaları ve finansal yöneicilerin yıl sonu porföy yapılarını daha iyi göserme isekleri göserilmekedir. 25 Siyase, Ekonomi ve Yöneim Araşırmaları Dergisi, 2013, Yıl:1, Cil:1, Sayı:1

6 V. YILANCI g C J A e (3) Burada yer alan A, ayı aykırı değer olarak anımlandığında 1, diğer durumlarda 0 değerini alan kukla değişkendir. Wie (2010) ise çalışmasında aykırı gözlemleri kukla değişken vasıasıyla modele ekleme yerine, aykırı gözlemlerden ekilenmeyen ahmin ekniklerinin kullanılmasını önermişir. Bu çalışmada, öncelikle (1), (2) ve (3) numaralı modeller EKK yönemiyle, heeroskedasie ve ookorelasyona karşı uarlı sandar haalar veren Newey-Wes (1987) yönemi kullanılarak ahmin edilecekir. (3) numaralı modelde yer alan ve aykırı gözlemleri modele dâhil eden kukla değişkeni elde edebilmek için aykırı gözlemler Iglewicz ve Hoaglin (1993) arafından önerilen, değişirilmiş Z-skorları kullanılarak elde edilecekir: 0, 6745 gi g Mi medyan g g i Bu formülde yer alan g ifadesi serinin medyanını gösermekedir. Veri seinde değişirilmiş Z-skoru mulak değerce 3,5 en ( Mi 3,5 ) büyük olan gözlem, aykırı değer olarak ifade edilir. (1) ve (2) numaralı modeller aynı zamanda Wie (2010) nin önermiş olduğu gibi, güçlü regresyon yönemlerinden biri olan Huber (1964) in M- ahminci ekniği ile de ahmin edilecekir. 3. Veri ve Uygulama Sonuçları Bu çalışmada Ocak 1990-Aralık 2010 dönemi arası İMKB-100 Ulusal Endeksi serisinin aylık kapanış fiyaları kullanılacak olup, ilgili veri sei Türkiye Cumhuriyei Merkez Bankası Elekronik Veri Dağıım Sisemi nden alınmışır. f, anındaki fiyaı gösermek üzere, geiri serileri g ln f f 1 formülünden faydalanmak sureiyle elde edilmişir. İMKB-100 kapanış fiyalarından elde edilen geiri serisine ilişkin anımlayıcı isaisikler ve uygulanan birim kök es sonuçları Tablo 1 de görüldüğü gibidir. 26 Siyase, Ekonomi ve Yöneim Araşırmaları Dergisi, 2013, Yıl:1, Cil:1, Sayı:1

7 Halloween Ekisinin İsanbul Menkul Kıymeler Borsasında Geçerliliğinin Tesi Tablo 1: İMKB-100 Geiri Serisinin İsaisiksel özellikleri Ocak Dönem Aralığı Aralık 2010 Gözlem Sayısı 252 Oralama Medyan Maksimum Minimum Sandar Sapma Çarpıklık Basıklık Jarque-Bera Değeri ADF Birim Kök Tes İsaisiği I I No: I, %1 düzeyinde anlamlılığı gösermekedir. Tablo 1 de görüleceği üzere, geiri serisi %1 düzeyinde durağandır, ayrıca Jarque-Bera değeri serinin normal dağılmadığını gösermekedir. Basıklık değerinin 3 en, çarpıklık değerinin ise 0 dan büyük olması, geiri serisinin normal dağılıma göre daha kalın uçlu dağıldığını ve sola eğik olduğunu gösermekedir. Ocak 1990-Aralık Kasım-Nisan 0.02 Mayıs-Ekim Şekil 1. Dönemler Arası Oralama Geiriler Şekil 1 de İMKB-100 endeksi için incelenen dönem aralığında Kasım-Nisan ve Mayıs-Ekim dönemleri için elde edilen oralama geiriler görülmekedir. Bu şekilde, Kasım-Nisan döneminde elde edilen oralama geirinin, Mayıs-Ekim döneminde elde edilen oralama geiriye göre oldukça yüksek olduğu görülmekedir. İki dönem arasındaki görülen bu farkın isaiksel olarak anlamlılığını es emek amacıyla kurulan modellerin ahmin sonuçları Tablo 2 de verilmekedir. 27 Siyase, Ekonomi ve Yöneim Araşırmaları Dergisi, 2013, Yıl:1, Cil:1, Sayı:1

8 V. YILANCI Tablo 2. Halloween Ekisinin Tesi En Küçük Kareler Yönemi m-tahminci Yönemi Kasayılar Model 1 Model 2 Model 3 Model 1 Model 2 Sabi Terim Halloween X Ocak Ayı X Aykırı Değer I - - No: I ve X sırasıyla %1 ve %10 düzeylerinde anlamlılığı gösermekedir. Tablo 2 de görülen EKK yöneminin sonuçları şu şekilde yorumlanabilir; sadece Halloween ekisini modele dâhil eden kukla değişken ile geiri serisi arasında regresyon kurulması halinde (Model 1) Halloween ekisinin var olduğu görülürken, Ocak Ayı ekisinin dâhil edildiği Model 2 de bu ekinin anlamlılığını yiirdiği, aykırı değerlerin ekisinin dikkae alındığı Model 3 e ise Ocak Ayı ekisinin de yok olduğu görülmekedir. EKK yönemine göre elde edilen bu sonuçlar Şekil 1 de görülen farkın nedeninin aykırı değerler olduğunu gösermekedir. Dolayısıyla incelenen dönem zarfında İMKB-100 indeksinde Ocak Ayı ekisi ve Halloween ekisi görülmemekedir. Tablo 2 de aynı zamanda aykırı değerlere karşın güçlü ahminciler veren M-ahminci ekniğine göre de elde edilen sonuçlara yer verilmişir. Elde edilen sonuçlar İMKB-100 indeksinde hem Ocak Ayı ekisinin, hem de Halloween ekisinin olmadığını gösermekedir. Elde edilen sonuçlar, Türkiye de Halloween ekisinin var olduğunu ileri süren Bouman ve Jacobsen (2002) nin çalışmasıyla çelişmekedir. Bunun emel nedeni olarak bahsi geçen çalışmada aykırı değerlerin ekisinin dikkae alınmaması göserilebilir. 4. Sonuç ve Değerlendirme Bu çalışmada, Kasım-Nisan döneminin, Mayıs-Ekim dönemine göre daha fazla geiri sağlayacağını ifade eden Halloween ekisinin varlığı Ocak 1990-Aralık 2010 döneminde İMKB-100 endeksinde es edilmişir. Bu amaçla hem Ocak Ayı ekisi, hem de aykırı değerlerin ekisi dikkae alınarak En Küçük Kareler yöneminin yanı sıra, aykırı değerlere karşı güçlü ahminciler veren M-ahminci ekniği kullanılmışır. En Küçük Kareler yöneminin sonuçları, Ocak Ayı ekisi dikkae alındığında Halloween ekisinin geçerliliğinin kaybolduğunu, aykırı değerler dikkae alındığında ise Ocak Ayı ekisinin de anlamsız hale geldiğini gösermekedir. M-ahmin ekniği sonuçları ise gerek Halloween ekisinin, gerekse Ocak Ayı ekisinin İMKB-100 endeksinde var olmadığını gösermekedir. Dolayısıyla Ocak Ayı ekisini veya Halloween ekisini dikkae alarak İMKB de normal üsü karlar elde edilemeyeceğini ifade emek mümkündür. Kaynakça Bachelier, Louis (1900), Théorie de la spéculaion, Annales Scienifiques de l École Normale Supérieure, 3(17), pp (Bu ez aynı sene içerisinde Gauhier-Villars (70 sayfa) yayınevinde kiap olarak da basılmışır), 28 Siyase, Ekonomi ve Yöneim Araşırmaları Dergisi, 2013, Yıl:1, Cil:1, Sayı:1

9 Halloween Ekisinin İsanbul Menkul Kıymeler Borsasında Geçerliliğinin Tesi hp://goo.gl/7cwlw, Balaban, Ercan (1995), January Effec, Yes! Wha abou Mark Twain Effec?, The Cenral Bank of he Republic of Turkey, Research Deparmen, Discussion Paper No: Bouman, Sven and Ben JACOBSEN (2002), The Halloween Indicaor, Sell in May and Go Away : Anoher Puzzle, American Economic Review, 92(5), p Cao, Melanie and Jason WEI (2005), Sock Marke Reurns: A Noe on Temperaure Anomaly, Journal of Banking and Finance, 29(6), p Couraul, Jean-Michel, Youri Kabanov, Bernard Bru, Pierre Crepel, Isabelle Lebon and Arnaud Le Marchand (2000), Louis Bacheleier on he Cenenary of Théorie de la spéculaion, Mahemaical Finance, 10(3), p Depresyon ve Panik Aak Merkezi, hp://www.depam.com, Doeswijk, Ronald (2008), The Opimism Cycle: Sell in May, De Economis, 156(2), p Dimson, Elroy and Massoud Mussavian (2000), Marke Efficiency, The Curren Sae of Business Disciplines, 3, p Huber, Peer J. (1964), Robus Esimaion of a Locaion Parameer, Annals of Mahemaical Saisics, 35, p Iglewicz, Boris and David Hoaglin (1993), How o Deec and Handle Ouliers, ASQC Qualiy Press. Kamsra, Mark J., Lisa A. Kramer and Maurice D. Levi (2003), Winer Blues: A SAD Sock Marke Cycle, American Economic Review, 93, p Lucey, Brian M. and Shelly Zhao (2008), Halloween or January? Ye anoher puzzle, Inernaional Review of Financial Analysis, 17(5), p Maberly, Edwin Darrell and Raylene M. Pierce (2003), The Halloween Effec and Japanese Equiy Prices: Myh or Exploiable Anomaly, Asia-Pacific Financial Markes, 10(4), p Maberly, Edwin Darrell and Raylene M. Pierce (2004), Sock Marke Efficiency Wihsands anoher Challenge: Solving he Sell in May / Buy afer Halloween Puzzle, Econ Journal Wach, 1, p Malkiel, Buron G. (2003), "The Efficien Marke Hypohesis and Is Criics", Journal of Economic Perspecives, 17(1), p Marquering, Wessel (2002), Seasonal Predicabiliy of Sock Marke Reurns, Review of Business and Economics, 47(4), s Siyase, Ekonomi ve Yöneim Araşırmaları Dergisi, 2013, Yıl:1, Cil:1, Sayı:1

10 V. YILANCI Newey, Whiney K. and Kenneh D. Wes (1987), A Simple, Posiive Semidefinie, Heeroskedasiciy and Auocorrelaion Consisen Covariance Marix, Economerica, 55(3), p Samuelson, Paul (1965), "Proof ha Properly Anicipaed Prices Flucuae Randomly", Indusrial Managemen Review, 6, p Siriopoulos, Cosas and Panagiois Giannopoulos (2006), Marke Efficiency in he Greek Sock Exchange: The Halloween Effec, Spoudai, 56(2), p Twain, Mark (1894), The Tragedy of Pudd nhead Wilson, The American Publishing Company, Harford CT, hp://goo.gl/7xx6c, Wie, H. Douglas (2010), Ouliers and he Halloween Effec: Commen on Maberly and Pierce, Econ Journal Wach, 7(1), p Zarour, Bashar A. (2007), The Halloween Effec Anomaly: Evidence from Some Arab Counries Equiy Markes, Sudies of Business and Economics, 13(1), p Siyase, Ekonomi ve Yöneim Araşırmaları Dergisi, 2013, Yıl:1, Cil:1, Sayı:1

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği Volume 4 Number 3 03 pp. -40 ISSN: 309-448 www.berjournal.com Borsa Geiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yönemlerle Analizi: Türkiye Örneği Yusuf Ekrem Akbaşa Öze: Bu çalışmada,

Detaylı

THE IMPACT OF EXCHANGE TRADED FUNDS ON THE LONG TERM RELATIONSHIP OF INDEX MARKETS: AN EMPRICAL ANALYSIS ON THE ISE-30 INDEX

THE IMPACT OF EXCHANGE TRADED FUNDS ON THE LONG TERM RELATIONSHIP OF INDEX MARKETS: AN EMPRICAL ANALYSIS ON THE ISE-30 INDEX Dumlupınar Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar Universiy Journal of Social Sciences BORSA YATIRIM FONLARININ ENDEKS PİYASALARDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İMKB-30 ENDEKSİ ÜZERİNE

Detaylı

İMKB de Fiyat-Hacim İlişkisi - Asimetrik Etkileşim

İMKB de Fiyat-Hacim İlişkisi - Asimetrik Etkileşim YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:009 Cil:6 Sayı: Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA İMKB de Fiya-Hacim İlişkisi - Asimerik Ekileşim Yrd. Doç. Dr. Koray KAYALIDERE Celal Bayar Üniversiesi,U.B.Y.O., Bankacılık

Detaylı

Getiri Volatilitisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Ampirik Bir Çalışma

Getiri Volatilitisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Ampirik Bir Çalışma 200 18 19 Yrd. Doç. Dr.Melek Acar Boyacıoğlu 20 Dr. Burcu Güvenek Geiri Volailiisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Amirik Bir Çalışma Dr. Volkan Alekin Yrd. Doç. Dr. Melek ACAR BOYACIOĞLU Dr.

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA Yıl: 24 Sayı:88 Temmuz 2010 97 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA Ebru Yüksel* - Güldal Güleryüz** 32 Öze Bu makale, İsanbul Menkul Kıymeler Borsası na (İMKB) ai

Detaylı

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 3 Sayı: 2 Nisan 203 ss. 9-208 Türkiye nin İhala ve İhraca Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama Dependency of Impor and Expor of

Detaylı

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract Ekonomik ve Sosyal Araşırmalar Dergisi, Bahar 20, Cil:7, Yıl:7, Sayı:, 7:53-65 TÜKETİCİ GÜVENİ VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ * Yusuf Volkan TOPUZ ** THE CAUSALITY

Detaylı

Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi

Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi (7) 2004 / 1 : 23-35 Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Ekisi Osman Karamusafa * Ayku Karakaya ** Öze: Bu çalışmanın amacı, enflasyon oranının

Detaylı

VOB-BİST Endeks Sözleşmeleri İşlem Hacminin BİST Endekslerine Etkisi

VOB-BİST Endeks Sözleşmeleri İşlem Hacminin BİST Endekslerine Etkisi February 1-, 015-5 h Inernaional Scienific Conference of Iranian Academicians Abroad in Turkey VOB-BİST Endeks Sözleşmeleri İşlem Hacminin BİST Endekslerine Ekisi Mirrasoul SEYEDGHOMI PhD (Candidae) in

Detaylı

FORECASTING TOURISM DEMAND BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND TIME SERIES METHODS: A COMPARATIVE ANALYSIS IN INBOUND TOURISM DEMAND TO ANTALYA

FORECASTING TOURISM DEMAND BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND TIME SERIES METHODS: A COMPARATIVE ANALYSIS IN INBOUND TOURISM DEMAND TO ANTALYA Süleyman Demirel Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Y.2009, C.14, S.1 s.99-114. Suleyman Demirel Universiy The Journal of Faculy of Economics and Adminisraive Sciences Y.2009, Vol.14,

Detaylı

Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bankacılar Dergisi, Sayı 68, 2009 Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası Doç. Dr. Haydar Akyazı * - Ayku Ekinci ** Bu çalışma, enflasyon hedeflemesi (EH) döneminde ilk defa ciddi

Detaylı

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Doğuş Üniversiesi Dergisi, (), 57-65 İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Serve CEYLAN Giresun Üniversiesi İİBF, İkisa

Detaylı

Geriye Dönük Testlerin Karşılaştırmalı Analizi: Döviz Kuru Üzerine Bir Uygulama

Geriye Dönük Testlerin Karşılaştırmalı Analizi: Döviz Kuru Üzerine Bir Uygulama Bankacılar Dergisi, Sayı 6, 7 Geriye Dönük Teslerin Karşılaşırmalı Analizi: Döviz Kuru Üzerine Bir Uygulama Ailla Çifer * - Dr. Alper Özün ** - Sai Yılmazer *** Bu çalışmada, riske maruz değer modellerinin

Detaylı

TÜRKİYE DE FISHER ETKİSİNİN GEÇERLİLİĞİ: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMI

TÜRKİYE DE FISHER ETKİSİNİN GEÇERLİLİĞİ: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMI TÜRKİYE DE FISHER ETKİSİNİN GEÇERLİLİĞİ: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMI Tayfur BAYAT ÖZ Bu çalışmada 2002M-20M5 dönemine ai aylık verilerle alernaif nominal vadeli mevdua faiz oranları ile ükeici

Detaylı

ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ

ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ Dr. Burcu GÜVENEK Selçuk Üniversiesi Đ.Đ.B.F. Đkisa Bölümü Dr. Volkan ALPTEKĐN Selçuk Üniversiesi Đ.Đ.B.F.

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI ÜZERİNE SAKLI MARKOV MODELİ İLE BİR TAHMİNLEME 1

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI ÜZERİNE SAKLI MARKOV MODELİ İLE BİR TAHMİNLEME 1 Ekonomik Yaklaşım, Cil : 20, Sayı : 72, ss. 59-85 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI ÜZERİNE SAKLI MARKOV MODELİ İLE BİR TAHMİNLEME Ersoy ÖZ 2 Öze Ülkemizde son yıllarda finans sekörü üzerine yapılan geleceğe

Detaylı

TÜRKİYE DE BÖLGELER ARASI GELİR FARKLILIKLARI: YAKINSAMA VAR MI?

TÜRKİYE DE BÖLGELER ARASI GELİR FARKLILIKLARI: YAKINSAMA VAR MI? TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2004/7 hp://www.ek.org.r TÜRKİYE DE BÖLGELER ARASI GELİR FARKLILIKLARI: YAKINSAMA VAR MI? Orhan Karaca Nisan, 2004 TÜRKİYE DE BÖLGELER ARASI GELİR FARKLILIKLARI: YAKINSAMA

Detaylı

FİNANSAL ZAMAN SERİLERİ İÇİN ORTALAMAYA DÖNME SIÇRAMA DİFÜZYON MODELİ

FİNANSAL ZAMAN SERİLERİ İÇİN ORTALAMAYA DÖNME SIÇRAMA DİFÜZYON MODELİ Marmara Üniversiesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 7, CİLT XXII, AYI 1 FİNANAL ZAMAN ERİLERİ İÇİN ORTALAMAYA DÖNME IÇRAMA DİFÜZYON MODELİ Doç. Dr. Ömer ÖNALAN * Öze Bu çalışmada, finansal menkul kıyme zaman serilerinin

Detaylı

Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaştırılması ve Ekonomiye Etkileri

Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaştırılması ve Ekonomiye Etkileri YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:7 Cil:14 Sayı:1 Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaşırılması ve Ekonomiye Ekileri Doç. Dr. C. Mehme BAYDUR Muğla

Detaylı

Büyüme ve İstihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği. The Relationship between Growth and Employment: The Case of Turkey

Büyüme ve İstihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği. The Relationship between Growth and Employment: The Case of Turkey SESSION C: Çalışma Ekonomisi 67 Büyüme ve İsihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği Yusuf Muraoğlu (Hii Universiy, Turkey) The Relaionship beween Growh and Employmen: The Case of Turkey Absrac One of he

Detaylı

ARTIK KÂR, ÖZSERMAYEYE SERBEST NAKİT AKIMI VE DEFTER DEĞERLERİNİN ŞİRKETLERİN PİYASA DEĞERLERİ ÜZE- RİNDEKİ ETKİLERİ: İMKB DE AMPİRİK BİR UYGULAMA

ARTIK KÂR, ÖZSERMAYEYE SERBEST NAKİT AKIMI VE DEFTER DEĞERLERİNİN ŞİRKETLERİN PİYASA DEĞERLERİ ÜZE- RİNDEKİ ETKİLERİ: İMKB DE AMPİRİK BİR UYGULAMA Yıl: 24 Sayı:89 Ekim 2010 49 ARTIK KÂR, ÖZSERMAYEYE SERBEST NAKİT AKIMI VE DEFTER DEĞERLERİNİN ŞİRKETLERİN PİYASA DEĞERLERİ ÜZE- RİNDEKİ ETKİLERİ: İMKB DE AMPİRİK BİR UYGULAMA Hakkı ÖZTÜRK 1 ÖZET Bu çalışma

Detaylı

FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONU:

FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONU: FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONU: İMKB ŞİRKETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Cemal Küçüksözen Güray Küçükkocaoğlu ÖZET Finansal piyasaların emel aşı olan finansal bilginin, ekonomik performansı çeşili yollarla

Detaylı

Kamu Borçlanması, Sermaye Stoku ve Tüketim İlişkisinin Belirlenmesi: Bir Ardışık Nesiller Modeli

Kamu Borçlanması, Sermaye Stoku ve Tüketim İlişkisinin Belirlenmesi: Bir Ardışık Nesiller Modeli Kamu Borçlanması, Sermaye Soku ve Tükeim İlişkisinin Belirlenmesi: Bir Ardışık Nesiller Modeli Kamu Borçlanması, Sermaye Soku ve Tükeim İlişkisinin Belirlenmesi: Bir Ardışık Nesiller Modeli İler ÜNLÜKAPLAN

Detaylı

Alternatif Piyasa Oynaklıklarında Meydana Gelen Kırılmaların ICSS Algoritmasıyla Belirlenmesi ve Süregenliğe Etkileri: Türkiye ve Londra Örneği

Alternatif Piyasa Oynaklıklarında Meydana Gelen Kırılmaların ICSS Algoritmasıyla Belirlenmesi ve Süregenliğe Etkileri: Türkiye ve Londra Örneği Yrd. Doç. Dr. Erhan Demireli Alernaif Piyasa Oynalılarında Meydana Gelen Kırılmaların ICSS Algorimasıyla Belirlenmesi ve Süregenliğe Eileri: Türiye ve Londra Örneği Arş. Gör. Erdos Torun Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

EKONOMĐK BÜYÜME VE ĐŞSĐZLĐK ARASINDAKĐ ASĐMETRĐK ĐLĐŞKĐ VE TÜRKĐYE DE OKUN YASASININ SINANMASI

EKONOMĐK BÜYÜME VE ĐŞSĐZLĐK ARASINDAKĐ ASĐMETRĐK ĐLĐŞKĐ VE TÜRKĐYE DE OKUN YASASININ SINANMASI T.C. Hii Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Đkisa Anabilim Dalı EKONOMĐK BÜYÜME VE ĐŞSĐZLĐK ARASINDAKĐ ASĐMETRĐK ĐLĐŞKĐ VE TÜRKĐYE DE OKUN YASASININ SINANMASI Yusuf MURATOĞLU Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

EKONOMİK BİR UYGULAMA İLE KENDİNDEN UYARIMLI EŞİKSEL DEĞİŞEN VARYANSLI OTOREGRESİF MODEL

EKONOMİK BİR UYGULAMA İLE KENDİNDEN UYARIMLI EŞİKSEL DEĞİŞEN VARYANSLI OTOREGRESİF MODEL EKONOMİK BİR UYGULAMA İLE KENDİNDEN UYARIMLI EŞİKSEL DEĞİŞEN VARYANSLI OTOREGRESİF MODEL Ümran M. TEKŞEN KAHRAMAN *, Aşır GENÇ ** ÖZET Bu çalışmada, eşiksel ooregresif (TAR) modeller sınıfından kendinden

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2012/25 http ://www.tek.org.tr TÜRKİYE DE CARİ AÇIK TARTIŞMASI. Ercan Uygur

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2012/25 http ://www.tek.org.tr TÜRKİYE DE CARİ AÇIK TARTIŞMASI. Ercan Uygur TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 202/25 hp ://www.ek.org.r TÜRKİYE DE CARİ AÇIK TARTIŞMASI Ercan Uygur Bu çalışma "GAP BÖLGESİNDE DIŞ TİCARET ve TARIM", başlığı ile Prof. Dr. Ercan UYGUR ve Prof.

Detaylı

Veli YILANCI * Zehra Ayça ÖZTÜRK ** Makalenin kabul tarihi: Ocak 2011

Veli YILANCI * Zehra Ayça ÖZTÜRK ** Makalenin kabul tarihi: Ocak 2011 TÜRKİYE İLE EN BÜYÜK BEŞ TİCARET ORTAĞININ HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ ENTEGRASYON İLİŞKİSİNİN ANALİZİ: YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK VE EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ Veli YILANCI * Zehra Ayça ÖZTÜRK ** ÖZ

Detaylı

BEKLENTİLERİN EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: MS-VAR YAKLAŞIMI

BEKLENTİLERİN EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: MS-VAR YAKLAŞIMI TÜSİAD-KOÇ UNIVERSITY ECONOMIC RESEARCH FORUM WORKING PAPER SERIES BEKLENTİLERİN EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: MS-VAR YAKLAŞIMI Melike Bildirici Ümi Bozoklu Working Paper 09 June 200 TÜSİAD-KOÇ UNIVERSITY

Detaylı

Türkiye de Mali Sürdürülebilirliğin Doğrusal Olmayan Bir Analizi: MLSTAR Çoklu Lojistik Yumuşak Geçişli Otoregresif Modeli

Türkiye de Mali Sürdürülebilirliğin Doğrusal Olmayan Bir Analizi: MLSTAR Çoklu Lojistik Yumuşak Geçişli Otoregresif Modeli EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: Özel Sayı 0 ss. 4-58 Türkiye de Mali Sürdürülebilirliğin Doğrusal Olmayan Bir Analizi: MLSTAR Çoklu Lojisik Yumuşak Geçişli Ooregresif Modeli A Nonlinear Analysis

Detaylı