Türk Sermaye Piyasasının Yapısı ve İşleyişi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türk Sermaye Piyasasının Yapısı ve İşleyişi"

Transkript

1 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI Türk Sermaye Piyasasının Yapısı ve İşleyişi YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ HAZİRAN-2007

2 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI Türk Sermaye Piyasasının Yapısı ve İşleyişi Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yücel AYRIÇAY YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ HAZİRAN-2007

3 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI Türk Sermaye Piyasasının Yapısı ve İşleyişi YÜKSEK LİSANS PROJESİ Kod No : Bu Proje 28 HAZİRAN 2007 Tarihinde Aşağıdaki Jüri Üyeleri Tarafından Oy Birliği ile Kabul Edilmiştir. Yrd.Doç.Dr. Yücel AYRIÇAY Yrd.Doç.Dr. Salih YEŞİL Yrd.Doç.Dr. Seyhan TAŞ DANIŞMAN ÜYE ÜYE Yukarıdaki imzaların adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım. Prof.Dr. Ahmet Hamdi AYDIN Enstitü Müdür Vekili Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge, şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki hükümlere tabidir.

4 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI ÖZET YÜKSEK LİSANS PROJESİ TÜRK SERMAYE PİYASASININ YAPISI VE İŞLEYİŞİ DANIŞMAN: Yrd. Doç. Dr. Yücel AYRIÇAY Yıl: 2007 Sayfa: 57 Jüri : Yrd. Doç. Dr. Yücel AYRIÇAY : Yrd. Doç. Dr. Salih YEŞİL : Yrd. Doç. Dr. Seyhan TAŞ Sermaye piyasaları, modern ekonominin, ekonomi içindeki fon akımını yönlendiren hayati öneme sahip parçalarıdır. Sermaye piyasaları yerli ve yabancı yatırımlara sermaye piyasalarında yeni fırsatlar kazandırmak amacıyla yeni finansal ürünler sunarlar. Bu süreçte anahtar oyuncular ise hisse sahipleridir. Geçen yıllar içinde bütün dünyada sermaye piyasalarında meydana gelen çok önemli değişimlere tanık olunmuştur. Türkiye de bu süreç, seksenlerin ilk yıllarında döviz kurlarının serbest kalmasıyla başlamış ve sermaye piyasaları yeni bir döneme girmiştir. Türk Sermaye Piyasaları, son yüzyıl içinde hem nitelik ve hem de nicelik olarak çok önemli bir büyüme göstermiş ve yatırımcılara yeni pazarlar ve finansal araçlar sunarak daha uluslar arası bir hale gelmiştir. Bu çalışmada; Türk Sermaye Piyasalarının işleyiş sistemini, özelliklerini ve sermaye piyasası araçlarını açıklamak ve Türk Sermaye Piyasalarının gelişmiş ülkelerin sermaye piyasaları arasındaki yerini değerlendirmek amaçlanmıştır. Anahtar kelimeler: Piyasa, Sermaye Piyasası, Sermaye Piyasası Araçları ve Fonksiyonları, Türk Sermaye Piyasası. i

5 INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM UNIVERSITY ABSTRACT THE STRUCTURE AND THE FUNCTIONING OF TURKISH CAPITAL MARKET Supervisor : Assist. Prof. Dr. Yücel AYRIÇAY Year : 2007 Pages: 57 Jury : Assist. Prof. Dr. Yücel AYRIÇAY : Assist. Prof. Dr. Salih YEŞİL : Assist. Prof. Dr. Seyhan TAŞ Capital markets are essential parts of modern economics and they drive fund float in economy. Capital Markets intruduce new financial products to both domestic and foreign investors in order to provide new opportunities on the financial markets. Shareholders are key players in the process. In recent years, we have witnessed a profound change taking place in the capital markets worldwide. In Turkey, this process began in the early 1980s when exchange rates were left to float and capital markets entered a new phase. Turkish Capital Markets have shown a considerable growth in the last decade both in terms of quality and quantity and have become more internationalized by offering new markets and financial instruments to the investors. This study aims to explain the system of Turkish Capital Markets, their features, the instruments and the functioning of the capital markets, and make an evaluation about the place of it among the developed countries. Key words: Market, Capital Market, Capital Market Instruments and functions,turkish Capital Market ii

6 ÖNSÖZ Serbest piyasa ekonomisi modelinde, girişimciler ihtiyaç duydukları uzun vadeli kaynaklara sermaye piyasaları yoluyla ulaşmaktadırlar. Dolayısıyla, ekonomik kalkınmayı sağlayabilmek için bu piyasayı geliştirmek gerekmektedir. Bu nedenle, güçlü ve istikrarlı bir ekonomik yapı için sermaye piyasamızın geliştirilmesi, büyütülmesi, yeni finansal ürünlerin kazandırılması ve piyasanın önündeki engellerin kaldırılması hedeflenmelidir. Bugün ülkemizde güçlü bir sermaye piyasası altyapısı oluşturulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu, borsaları, takas ve saklama sistemleri ile, eğitimli, deneyimli sektör çalışanları, bu güçlü yapının temel yapı taşlarıdır. Sermaye piyasamız uluslararası normlara uygun hukuki çerçevesi, eksiksiz kurumsal altyapısı, gelişmiş teknolojilerin yaygın kullanımı ve nitelikli işgücü ile gelişmeye en açık sektörlerden biridir. Avrupa Birliği üyeliği sürecinde yapılacak olan iyileştirmeler ve düzenlemelerle çok kısa sürede verimli sonuçlara ulaşılabilecektir. Tüm bu olumlu faktörlere rağmen, makroekonomik sorunlar ve özellikle kamunun yüksek borçlanma ihtiyacı, kurumsal yatırımcı eksikliği, sermaye piyasası yatırım araçlarının yetersizliği, yatırımcının güven sorunu, izlenen vergi politikaları piyasamızın arzulanan büyüklük ve derinliğe ulaşamamasının başlıca nedenleridir. Sermaye piyasamızın gelişmesi ve güçlenmesi, makroekonomik büyümeye, sermayenin tabana yayılıp gelir dağılımının dengelenmesine, açıklık, şeffaflık ve piyasa ekonomisi kültürünün yaygınlaşmasına katkıda bulunmaktadır. Sermaye piyasasının gelişimi, Türkiye nin gelişimi olacaktır. Bu konuda araştırma yapmam için beni teşvik eden ve çalışmanın hazırlanmasında maddi ve manevi desteğini esirgemeyen saygıdeğer hocam Yrd.Doç.Dr. Yücel AYRIÇAY a, yüksek lisans eğitimim boyunca kıymetli zamanlarını, desteklerini ve güler yüzlerini esirgemeyen Doç.Dr.Adnan ÇELİK e, Doç.Dr.İsmail BAKAN a, Yrd.Doç.Dr.Mustafa TAŞLIYAN a ve Yrd.Doç.Dr.Salih YEŞİL e, manevi desteğiyle her zaman yanımda olan sevgili eşime teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunmayı bir borç biliyorum. iii

7 İÇİNDEKİLER ÖZET... I ABSTRACT II ÖNSÖZ III İÇİNDEKİLER.. IV KULLANILAN KISALTMALAR... VII ÇİZELGELER VE ŞEKİLER LİSTESİ..... VIII 1. GİRİŞ ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR PİYASA KAVRAMI VE ÇEŞİTLERİ Reel Piyasalar Finansal Piyasalar ve Türleri Para piyasaları Sermaye piyasaları SERMAYE PİYASASI TÜRLERİ VE FONKSİYONLARI Sermaye Piyasası Türleri Piyasada İşlem Gören Finansal Varlığın İşlem Durumuna Göre Sermaye Piyasaları Birincil Piyasalar İkincil Piyasalar Üçüncül Piyasalar Dördüncül Piyasalar Örgütlenme Biçimine Göre Sermaye Piyasaları Organize Sermaye Piyasası Organize Olmamış Sermaye piyasası Yöresel Olup Olmamasına Göre Sermaye Piyasaları Yöresel Sermaye Piyasaları Ulusal Sermaye Piyasaları Uluslararası Sermaye Piyasaları Piyasada İşlem Gören Finansal Varlıkların Türüne Göre 9 Sermaye Piyasaları Hisse Senedi Piyasaları Tahvil Piyasaları Türev Finansal Varlıklar Piyasası Sermaye Piyasasının Fonksiyonları SERMAYE PİYASASININ ÖNEMİ VE EKONOMİDEKİ YERİ Tasarruflar Üzerinde Etkiler Yatırımlar Üzerine Etkiler Likidite Üzerindeki Etkiler Faiz Oranları Üzerinde Etkiler iv

8 5.5. Gelirler Üzerinde Etkiler TÜRKİYE DE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI Menkul Kıymetler Hisse Senetleri Hamiline ve Nâma Yazılı Hisse Adi ve İmtiyazlı Hisse Senetleri Bedelli ve Bedelsiz Hisse Senetleri Primli ve Primsiz Hisse Senetleri Kurucu ve İntifa Hisse Senetleri Eski ve Yeni Hisse Senetleri Hisse Senedi Türevleri Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgeleri Katılma İntifa Senetleri Oydan Yoksun Hisse Senetleri Tahviller Devlet-Özel Sektör Tahvilleri Primli-Başa Baş Tahviller İkramiyeli Tahviller Nâma ve Hamiline Yazılı Tahviller Paraya Çevrilme Kolaylığı Olan Tahviller Garantili-Garantisiz Tahviller Sabit-Değişken Faizli Tahviller İndeksli (Endeksli) Tahviller Tahvil Türevleri Rüçhan Haklı Tahviller Kâra İştirakli Tahviller Hisse Senetleriyle Değiştirilebilir Tahviller Diğer Menkul Kıymetler Gelir Ortaklığı Senetleri Banka Bonoları ve Banka Garantili Bonolar Finansman Bonoları Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Gayrimenkul Sertifikaları Diğer Sermaye Piyasası Araçları TÜRK SERMAYE PİYASASI Türk Sermaye Piyasasının Tarihi Osmanlı Döneminde Sermaye Piyasası Cumhuriyet Döneminde Sermaye Piyasası Türk Sermaye Piyasasının Bugünkü Durumu Menkul Kıymet Stokları v

9 7.2.2.Yıllık İşlem Hacimleri Hisse Senedi Endeksi Piyasa Değeri Borsaya Kote Şirket Sayısı Halka Arzlar Yatırım Fonları Aracı Kuruluşlar Yatırımcılar Sayılı Türk Sermaye Piyasası Kanunu ve Amacı Sayılı Kanunun Getirdiği Sermaye Piyasası Kurumları Menkul Kıymet Yatırım Fonu Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Türk Sermaye Piyasasının Farklı Ülke Sermaye Piyasalarıyla Karşılaştırılması Borsaya Kote Şirket Sayısı Ülke Ekonomilerinde Borsaların Yeri Hisse Senedi İşlem Hacmi ve Piyasa Değeri Yatırım Fonları Sabit Getirili Menkul Kıymetler Türk Sermaye Piyasasının Güçlü ve Zayıf Yönleri Türk Sermaye Piyasasının Güçlü Yönleri Türk Sermaye Piyasasının Zayıf Yönleri Türk Sermaye Piyasasının Önündeki Fırsat ve Engeller Türk Sermaye Piyasasının Önündeki Fırsatlar Türk Sermaye Piyasasının Gelişiminin Önündeki Engeller Türk Sermaye Piyasasının Gelişmesi İçin Çözüm Önerileri Avrupa Birliği nin Türk Sermaye Piyasasına İlişkin Düzenlemeleri Hizmet Sunumu Serbestisi Sermayenin Serbest Dolaşımı SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKLAR ÖZGEÇMİŞ vi

10 KULLANILAN KISALTMALAR AB DİE GOS GSYİH HDT İMKB KHK KİS KOB OYHS SGMK SP SPK TCMB TMSF TSPAKB TTK VDMK : Avrupa Birliği : Devlet İstatistik Enstitüsü : Gelir Ortaklığı Senedi : Gayri Safi Yurt İçi Hasıla : Hisse Senetleriyle Değiştirilebilir Tahvil : İstanbul Menkul Kıymetler Borsası : Kanun Hükmünde Kararname : Katılma İntifa Senedi : Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi : Oydan Yoksun Hisse Senedi : Sabit Getirili Menkul Kıymet : Sermaye Piyasası : Sermaye Piyasası Kurumu / Kanunu : Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası : Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu : Türk Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği : Türk Ticaret Kanunu : Varlığa Dayalı Menkul Kıymet vii

11 ÇİZELGELER VE ŞEKİLLER LİSTESİ ÇİZELGE 7.1. Menkul Kıymet Stokları ÇİZELGE 7.2. Yıllık İşlem Hacimleri ÇİZELGE 7.3. Hisse Senedi Endeksi ÇİZELGE 7.4. Halka Açık Şirketlerin Piyasa Değeri ÇİZELGE 7.5. Borsaya Kote Şirket Sayısı ÇİZELGE 7.6. Birincil Halka Arzlar ÇİZELGE 7.7. Yatırım Fonu Büyüklüğü ÇİZELGE 7.8. Faaliyet Gösteren Aracı Kuruluş Sayısı ÇİZELGE 7.9. Yatırımcı Sayısı ŞEKİL 7.1. Halka Açık Şirket Sayısı ŞEKİL 7.2. Piyasa Değeri / GSYİH ŞEKİL 7.3. Hisse Senedi Hacmi / Piyasa Değeri ŞEKİL 7.4. Yatırım Fonları / GSYİH ŞEKİL 7.5. SGMK lerin GSYİH deki Payı ŞEKİL 7.6. Kamu Kesiminin SGMK deki Payı viii

12 GİRİŞ 1. GİRİŞ Finansal sektörü, para piyasası ve sermaye piyasası olarak ikiye ayırmak mümkündür. Bu ayrımın en belirgin özelliği yatırımın veya fonlamanın vadesidir. Para piyasası kısa vadeli, sermaye piyasası uzun vadeli araçların kullanıldığı piyasa olarak tanımlanmaktadır. Makroekonomik büyümenin temelini reel sektör yatırımları oluşturmaktadır. Genelde uzun vadede geri dönüşü olan yatırımların finansmanı için kullanılacak kaynakların da uzun vadeli olması yatırım risklerini ve kırılganlığı azaltmaktadır. Bu sebeple, sermaye piyasasının reel sektöre uzun vadeli fon aktarma işlevi, ekonominin sağlıklı büyümesine çok önemli katkılarda bulunmaktadır. Bilindiği gibi; sermaye piyasaları, elinde tasarruf fazlası bulunan ekonomik birimler ile fon ihtiyacı bulunan ekonomik birimlerin karşı karşıya geldiği ve fon ihtiyacı olan birimlerin bu gereksinimlerini fon fazlası olan birimlerden sağlamalarına imkân veren finansal piyasaların bir bölümünü ifade etmektedir. Sermaye piyasası fon arz ve talep edenlerin şeffaflık ve güven içinde buluştuğu bir platformdur. Küçük tasarruflarla büyük yatırımlar finanse edilebilmekte, yatırımlardan elde edilen katma değer geniş kitlelerle paylaşılmaktadır. Böylece, sermayenin tabana yayılması ve gelir dağılımına olumlu katkıda bulunulmasının yanı sıra piyasa ekonomisi kültürünün yaygınlaşması da sağlanmaktadır. Şirketler sermaye piyasası aracılığı ile geniş kitlelerden fon sağlayabilmek için faaliyetlerini şeffaflık içinde ve paylaşımcı bir anlayışla yürütmek durumundadır. Bu da kayıt dışı ekonomi ile mücadele, bilgi paylaşımının artırılması ve küçük yatırımcıların şirket yönetiminde söz sahibi olabilmeleri gibi toplumsal faydayı artırıcı yönde bir etki yaratmaktadır. Ülkemizde 1980 li yıllarda temelleri atılan sermaye piyasamızın gelişiminin arzu edilen seviyelere ulaşamadığı görülmektedir. Uluslar arası kıyaslamalar baz alındığında da sermaye piyasamızın derinliğinin, genişliğinin ve potansiyelinin oldukça düşük seviyede kaldığı gözlenmektedir. Makroekonomik ve politik istikrarsızlık, kayıt dışı ekonomi, devletin yüksek iç borçlanma gereği ve bunların sonucu olarak yüksek reel faizler sermaye piyasasının gelişimini engelleyen dış faktörler olarak sayılabilir. Türk Sermaye Piyasasının Yapısı ve İşleyişi konulu bu çalışmamda; sermaye piyasası kavramı ve işleyişinden yola çıkarak Türk sermaye piyasasının dünya sermaye piyasaları arasındaki durumunu değerlendirmek, küreselleşen dünyada Türk sermaye piyasasının gelişmesine yönelik muhtemel çözüm önerilerini tespit etmek ve Avrupa Birliği ne uyum sürecinde Türk sermaye piyasalarındaki düzenlemeleri ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaçla, birinci bölümde piyasa kavramı ve çeşitleri genel olarak incelenmiş, ikinci bölümde sermaye piyasasının türleri ve fonksiyonları ele alınmış, üçüncü bölümde sermaye piyasasının önemi ve ekonomideki yeri ve önemi vurgulanmış, dördüncü bölümde sermaye piyasası araçları, beşinci bölümde Türk sermaye piyasasının tarihi gelişimi ve mevcut durumu, güçlü ve zayıf yönleri ile önündeki fırsat ve engeller, farklı ülkelerin sermaye piyasalarıyla karşılaştırılması konuları detaylı olarak incelenmiş, sermaye piyasasının sektöre özgü mevcut sorunları dile getirilmiş ve çözüm önerileri sunulmuştur. 1

13 ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Türk Sermaye Piyasasının tarihi gelişimine baktığımızda, modern anlamda günümüz sermaye piyasalarının temelinin 1980 li yıllarda atıldığı, dolayısıyla bu konudaki inceleme ve araştırmaların da bu dönemden itibaren olgunlaşmaya başladığı görülmektedir. Sermaye piyasası kavramı ve Türk Sermaye Piyasasının yapısı ve işleyişi ile ilgili yazılmış makaleler, kitaplar ve bilimsel tez çalışmaları mevcuttur. Bunlardan, benim çalışmama da ışık tutan bazı örnekleri şöyle sıralayabiliriz; Finansal Yönetim (Özdemir, 1999): Özdemir, bu kitabında, genel olarak finansal yapı içerisinde kullanılan kavramları, özelliklerini, fonksiyonlarını tanımlamış, Türk Sermaye Piyasaları ve buna bağlı olarak menkul kıymet borsaları ile ilgili tespitler yapmıştır. Sermaye Piyasaları ve Borsa (Apak, 1995): Apak, bu çalışmasında, sermaye piyasaları ve borsaların yapısı ve işleyişi üzerine tanımsal tespitler yapmış, sermaye piyasası araçlarını, türlerini ve özelliklerini incelemiş, sermaye piyasalarının ekonomideki yeri ve önemi ile günümüzde gelişmiş ülke sermaye piyasalarıyla ilgili global bir bakış açısı ile değerlendirmelerde bulunmuştur. Araçları, Kurumları ve İşleyişi ile Sermaye Piyasaları (Şakar, 1998): Bu çalışmada, para ve sermaye piyasasının araçları ve kurumları tanımsal olarak ayrıntılı bir şekilde ele alınmış, bu kavramlardan yola çıkarak sistemin işleyişi hakkında değerlendirmeler yapılmıştır. Sermaye Piyasası, Borsa, Menkul Kıymetler (Karslı, 2004): Karslı, bu kitabında, mülkiyeti temsil eden sermaye piyasası araçlarını, bu konuyla ilgili kanun ve mevzuatı da detaylı olarak incelemek suretiyle, tanımlamıştır. Sermaye piyasası araçlarının tanımları ve özellikleri ile, bu araçların mevzuatta geçen şekliyle değerlendirmeleri yapılmıştır Sermaye Piyasası Kurulu ve İşlemleri (Yasin, 2002): Bu çalışmada, sermaye piyasası kurulunun yapısı, amacı, işleyişi ve bu konudaki düzenlemeler ile sermaye piyasalarının Türkiye ve dünyadaki gelişimi ve geçirilen tarihi süreç kronolojik bir sıra dahilinde dönemsel olarak ele alınarak bu günkü durumla ilgi tespitlere yer verilmiştir., Finansal Yönetim (Berk, 1995): Berk, bu kitabında, finansal yapı içerisinde kullanılan enstrümanları tanımlamış, araçları ve kurumları ile sermaye piyasaları hakkında tespitler yapmış, yatırım araçlarını ve bunların finansal tablo içindeki değer tanımlamalarına yer vermiştir. Türk Sermaye Piyasası (Tanör, 1999): Bu kitapta, ülkemizde ve dünyada ilk filizlenmeye başladığı yıllardan itibaren sermaye piyasalarının tarihi süreç içerisindeki gelişimi incelenmiş, süreç içerisinde dönemsel olarak finansal piyasalara yön veren belli başlı kuruluş ve şirketlerden de örnekler vermek suretiyle küreselleşen dünyada sermaye piyasalarının birbirleriyle etkileşimi de ele alınmıştır. Türkiye de Sermaye Piyasasının Mali Sistem İçindeki Yeri, Sorunları ve Geleceği (Karan ve Karacabey, 2003): Sermaye Piyasası Kurulu nun bu yayınında, ülkemizde, gelişmekte olan ülkelerde ve dünyada sermaye piyasalarının yeri ve önemi değerlendirilmiş, Avrupa Birliği ne uyum sürecini yaşayan ülkemiz piyasalarının hali hazır durumları ile entegrasyon sürecinde ele alınması gereken hususları değerlendirilmiş, yapılması gereken düzenlemelerle ilgili çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır. 2

14 3. PİYASA KAVRAMI VE ÇEŞİTLERİ Piyasa, dar anlamda; alıcıların ve satıcıların mallarının fiyatlarını ve miktarlarını karşılıklı olarak belirledikleri fiziki bir mekân, telefon ve bilgisayarlarla yönetilen bir organizasyondur. Geniş anlamda; arz ve talebin karşılaştığı sınırsız ortamdırşeklinde tanımlanabilir (Samuelson ve Nordhaus, 1992:37-38). Literatürde kimi zaman yerine Pazar kavramı da kullanılan piyasa, tanımından da anlaşılacağı üzere daha ziyade teorik, fiziki bir ortama ihtiyaç göstermeyen ve makândan soyutlanmış bir kavramdır. Piyasa bir ülkenin sınırları içindeyse ve o ülke sınırları içinde yapılan işlemleri kapsıyorsa iç piyasa, işlemler ülke sınırları dışına çıkıyorsa buna da uluslar arası piyasa adı verilir. Piyasa kavramının üç temel unsuru vardır, bunlar; alıcı, satıcı ve alım satıma konu olan şeylerdir. Alıcı, piyasanın talep yönünü oluştururken satıcı da arz yönünü oluşturur. Dolayısıyla piyasadaki alım gücü ile desteklenmiş alış isteğine talep, satış isteğine de arz denir. Piyasalar alım-satıma konu olan şeyin niteliğine göre reel piyasalar ve finansal (mali) piyasalar olarak iki gruba ayrılır (Sarıkamış ve diğerleri, 2004:3) Reel Piyasalar Reel piyasalar; üretilmiş mal ve hizmetler ile bu mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılan üretim faktörlerinin karşılaştıkları piyasalardır. Otomobil piyasası, pamuk piyasası gibi piyasalar bu kapsamdadır (Coşkun, 2005:6). Diğer bir ifadeyle reel piyasalar, üretilmiş mal ve hizmetlerin arz ve talebinin karşılaştığı piyasalardır. Reel piyasalarda alım satım konusunu, nihai mal ve hizmetler ile mal veya hizmetlerin üretiminde kullanılan üretim faktörleri oluşturur Finansal Piyasalar ve Türleri Finansal piyasa kavramı, fon talep edenlerle fon arz edenlerin bir araya geldiği, finansal varlıkların alım satımının, diğer bir ifadeyle karşılıklı değişimin yapıldığı piyasalar şeklinde tanımlanabilir. Bu karşılıklı değişim her zaman yüz yüze olmayabilir. Çoğu zaman yazışmayla, telefon veya bilgisayar gibi vasıtalarla yapılabilir. Finansal piyasalar, fon talep edenler ve fon arz edenlerin yanı sıra, fon alışverişini düzenleyen kurumların, bu alışverişi sağlayan araçlar ile bunları düzenleyen hukuki ve idari kuralların mevcut olduğu piyasalardır. Finansal piyasalardaki tüm ticari işlemler, hem finansal varlık hem de finansal yükümlülük yaratır. Finansal piyasaların üç temel ekonomik fonksiyonu vardır. Birincisi, alıcı ve satıcının bu pazarlarda karşı karşıya gelmesi sonucunda alım satımı yapılan finansal varlığın fiyatı oluşur. Yani diğer bir ifadeyle, finansal varlıklardan beklenen getiri oranı finansal piyasalarda belirlenir. Finansal piyasaların ikinci ekonomik fonksiyonu ise, finansal varlığı satmak isteyen yatırımcı için ona bir mekanizma sunmasıdır. Böylelikle finansal piyasalar, şartlar zorladığında ya da satmanın avantajlı olduğu durumlarda yatırımcı için çok önem taşıyan likidite sağlamaktadırlar. Finansal piyasaların üçüncü ekonomik fonksiyonu, işlem maliyetlerini azaltmış olmasıdır. Burada temel olarak iki tür maliyetten söz edilebilir. Birincisi, finansal varlık alış veriş

15 PİYASA KAVRAMI VE ÇEŞİTLERİ maliyetler azaltılmış olmaktadır. İkincisi ise, finansal varlığı almak ya da satmak için gerekli olan bilginin temin edilmesi için yapılan maliyettir. Etkin bir finansal piyasada, finansal varlığın fiyatı, pazar katılımcılarının tümünün elde etmiş olduğu bilgileri kapsadığından bilgi edinme maliyeti de oldukça düşürülmüş olacaktır. Finansal piyasalar sağlanan fonların arz ve talep sürelerine göre para piyasaları ve sermaye piyasaları olarak ikiye ayrılmaktadır. Para piyasaları genellikle bir yıla kadar olan kısa süreli, sermaye piyasaları ise bir yıldan uzun süreli fonların arz ve talebinin karşılaştığı piyasalardır Para piyasaları Kısa süreli fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasaya para piyasası denir. Para piyasasının temel özelliği, bu piyasaların kısa süreli fonlardan oluşmasıdır. Para piyasalarında süre veya vade bir yılı aşmamaktadır. Para piyasasının araçlarını ticari senetler, kaynaklarını ise çeşitli mevduatlar oluşturmaktadır. Para piyasalarından sağlanan fonlar genellikle kredilerdir ve bu krediler daha çok firmaların dönen varlıklarının finansmanı için kullanılmaktadır (Özdemir, 1999:364).İşletmeler genellikle ham madde, malzeme, işçilik gibi kısa süreli varlıkların finansmanında para piyasasından faydalanırlar. Para piyasalarının kendi içinde örgütlenmiş (organize olmuş) ve örgütlenmemiş (organize olmamış) para piyasası olarak bir ayırımı yapılabilir. Örgütlenmiş para piyasası ticari bankalardan oluşan bir bankalar sistemidir. Çünkü, işletmenin nakit ihtiyacı çoğunlukla ticari bankalar tarafından karşılanmaktadır. Örgütlenmemiş para piyasası banka sisteminin dışında kalan piyasadır. Bankalar dışındaki para piyasaları da işletmelere kısa vadeli fon sağlarlar Sermaye piyasaları Sermaye piyasası, dar anlamıyla hisse senedi, tahvil ve benzeri menkul değerlerin alınıp satıldığı; geniş anlamda ise, orta ve uzun vadeli kredi arzıyla talebinin karşı karşıya geldiği bir piyasadır (Günlük, 1984:191). Yukarıdaki tarifin içine girmeyen her türlü sermaye hareketleri, örneğin, para, kredi, döviz, altın, ticari senet gibi doğrudan doğruya veya dolaylı olarak fon transferlerine sebep olan bütün alış verişler sermaye piyasasından daha geniş bir kavram olan finansal piyasanın çerçevesi içinde kalır. Bu sebeple, sermaye piyasası finansal piyasanın bir parçasıdır. Finansal piyasa genel finans sistemi içinde kısa vadeli fonların arz ve talep edildiği bölüm para piyasası olarak kabul edilir. Para piyasasına geçici ve mevsimlik nakit sıkıntısının giderilmesi için, sermaye piyasasına ise genellikle sabit yatırımlar ve devamlı işletme sermayesinin finansmanı için başvurulur. Para piyasasında kaynaklar vadeli ve vadesiz mevduat, sermaye piyasasında ise devamlılık arz eden tasarruflardır. Genel bir ifadeyle her iki piyasanın da kaynağı tasarruf sahiplerinin birikimleridir. Sermaye piyasasının en önemli ve yaygın araçları hisse senetleri ve tahvillerdir. Çeşitli farklı yönlerine rağmen bu iki piyasa birbiriyle ilişki halindedir. Fon talep edenler yatırım amaçlarına göre bu iki piyasadan birine veya her ikisine de başvurabilirler. Sermaye piyasasında arz ve talep bazı araçlar yardımı ile karşılaşır. Bu araçlara sermaye piyasası araçları ve menkul kıymetler diyoruz. Sermaye fonları menkul kıymetlerin alım satımı yoluyla el değiştirir. O halde sermaye piyasasını menkul kıymetler piyasası ile birlikte düşünmek gerekmektedir. Zaten sermaye piyasası 4

16 PİYASA KAVRAMI VE ÇEŞİTLERİ kavramı ile menkul kıymetler piyasası kavramı çok defa iç içe girmekte ya da eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Menkul kıymetler piyasası ise özellikle tahvil ve tahvil türevleriyle hisse senedi ve hisse senedi türevlerini içermektedir. Sermaye piyasasının tipik özelliği ve para piyasasından ayrıldığı en belirgin niteliği bu piyasanın genellikle uzun vadeli fonlardan meydana gelmiş olmasıdır. Bu vade bir yıldan fazla olmalıdır. Sermaye piyasasından sağlanan fonlar daha çok işletmenin bina, makine ve teçhizat gibi duran varlıklarının finansmanında kullanılır. Kısaca, sermaye piyasasından sağlanan fonlar sabit sermaye ihtiyacının karşılanmasında büyük ölçüde yararlı olmaktadır (Özdemir, 1999:364). Sermaye piyasalarına genellikle uzun vadeli sabit yatırımların finansmanı ile çalışma sermayesinin süreklilik gösteren kısmının finansmanı için başvurulduğundan, kaynakları uzun süreli devamlılık arz eden kişisel ve kurumsal tasarruflardan oluştuğundan ve vadelerinin uzun olmasından dolayı risk ve faiz oranı yüksektir (Büker ve diğerleri, 1997:420). Türkiye düşük düzeyde üretim ölçeğine sahip bir ülkedir. Üretim faktörlerinden sermaye yönünden, kaynakların üretim alanlarına kanalize edilmesinde bazı sorunlar olduğu bilinmektedir. Türkiye de tasarruf eğiliminin düşük olması ve bu düşük düzeydeki tasarrufların yatırımlara aktarılmasındaki yetersizlik, üretim azlığının nedenlerinden biridir. Bu nedenle toplam tasarrufları yükseltmek ve kıt kaynakların verimli kullanımlara aktarılmasını sağlamak, yapılması gerekenler arasında ön planda gelmektedir. Sermaye piyasalarını oluşturma nedenleri şöyle sıralanabilir (Kırmızı, 1998:8): 1. Sermaye piyasaları aracılığıyla yeni yatırımlara kaynak oluşturulacak ve kaynakların en üretken ve verimli alanlara yönlendirilmesi sağlanabilecektir. Sermaye piyasası yatırımlar üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Aynı zamanda yatırımlar da sermaye piyasası üzerinde olumlu bir etki oluşturur. Çünkü artan yatırımlar beraberinde yeni tasarruf olanakları getirir. 2. Sermaye piyasasının menkul kıymet ihraç eden kurumlar hakkında bilgi verebilmesi, bireylerin tasarruflarını diğer spekülatif alanlar yerine bu yatırım alanlarına kaydırmalarını kolaylaştırır. 3. Gelişmiş bir sermaye piyasası, bankaların fon piyasasındaki tekelci durumuna son vererek, yatırım kararları üzerinde olumlu sonuçlar yaratabilir. 4. Sermaye piyasaları gelir dağılımını düzenleyici etkiye sahiptir. Küçük tasarrufların değerlendirilmesinde sermaye piyasası uygun bir araçtır. 5. Para piyasalarında en fazla bir yıla kadar mevduat kabul edilir. Buna bağlı olarak yine bu kadar süre ile kredi verilebilir. Para piyasalarının kısa vadeli olarak topladıkları fonları uzun vadeli olarak plase etmeleri bunların vade, likidite ve risk dengelerini olumsuz şekilde etkiler. Oysa şirketlerin uzun vadeli finansman ihtiyaçları sermaye piyasasından karşılanabilir. 6. İşletme sermayesi, fiziki ve sabit sermaye yatırımları bakımından fona gereksinim duyan kuruluşlara da en ucuza fon sağlayan piyasalar sermaye piyasalarıdır. Bu amaçları gerçekleştirmede sermaye piyasası önemli bir araçtır. Sermaye piyasasının sanayi sektörü dışında oluşan sermayenin sanayi sermayesi haline getirilmesinde etkili bir faktör olduğu söylenebilir. Bu çerçevede sermaye piyasası, ekonomideki fon akımını yönlendiren ve böylece gelişme süreci içinde tasarrufların yatırımlara kanalize edilmesini sağlayan önemli bir unsurdur. Ekonomik gelişmeye paralel olacak süreç içinde sermaye piyasalarına duyulan ihtiyaç artar. Bu durum, genellikle yatırım ihtiyacındaki artıştan kaynaklanır. Bir ulusal 5

17 PİYASA KAVRAMI VE ÇEŞİTLERİ ekonomide sermaye piyasasına olan ihtiyacı arttıran faktörler özellikle beş noktada toplanmaktadır (Eş, 1989:1-19). Bunlardan birincisi, ekonomik gelişme sürecinde işletmelerin finansman ihtiyacının artmasıdır. İşletmenin finansman ihtiyacını belirleyen başlıca faktörler seçilecek ölçek, üretim teknolojisi ve fiyatlar genel düzeyidir. Büyük ölçekli işletmeler kurmak, ölçeği büyütmek gibi girişimler otofinansman imkânı yeterli olmayan işletmeleri işletme dışı fon kullanmaya yöneltmektedir. Enflasyonist ortamlarda ise, para otoritelerinin önlem olarak fon arzını kısması, tasarruf yapanların uzun vadeli borç vermekten kaçınması finansman ihtiyacını arttıran faktörlerdir. İkincisi, ekonomik gelişme ile birlikte tasarruf gücünün artması ve tasarrufların yaygınlaşması, tasarrufların yöneleceği bir alan olarak sermaye piyasası ihtiyacını arttırır. Üçüncü olarak, ekonomik gelişmenin sağlanması ve sürdürülmesi, yalnızca tasarrufların arttırılmasını değil, tasarrufların yatırımlara aktarılarak etkin kullanılmasını da gerektirir. Sermaye piyasası; tasarrufların herhangi bir aşınmaya uğramadan, bütünüyle yatırımlara gitmesini, yatırımların müteşebbis niteliğine sahip kişiler elinde gerçekleşmesi nedeniyle kaynakların israf edilmemesini, bankaların fon piyasalarında tekelci konumda olmalarının yatırım kararları üzerinde ortaya çıkabileceği olumsuzlukların azaltılmasını sağlayarak tasarrufların etkin kullanımına katkı yapabilir. Dördüncü olarak, sermaye piyasası açık piyasa işlemleri ile, para istikrarını sağlamada ve enflasyona karşı mücadelede iktisat politikası aracı olarak kullanılabilir. Beşinci olarak, sermaye piyasası üretim malları üzerinde mülkiyetin yaygınlaşmasını ve elde edilen karın geniş kitlelere dağıtılmasını sağlayarak, servet ve gelir dağılımını düzeltme konusunda bir araç olarak kullanılabilir. 6

18 4. SERMAYE PİYASASI TÜRLERİ VE FONKSİYONLARI 4.1. Sermaye Piyasası Türleri Sermaye piyasası türlerini farklı açılardan sınıflandırmak mümkündür. Sermaye piyasaları, piyasada işlem gören finansal varlığın işlem durumuna göre, örgütlenme biçimine göre, yöresel ya da yerel olup olmama durumlarına göre veya piyasada işlem gören finansal varlık türüne göre sınıflandırılabilir Piyasada İşlem Gören Finansal Varlığın İşlem Durumuna Göre Sermaye Piyasaları Piyasada işlem gören finansal varlığın türüne göre sermaye piyasaları, dört başlık altında toplanabilir Birincil Piyasalar Birincil piyasalar, firmaların ve kamunun fon tedarik etmek amacıyla menkul değerleri ilk defa ihraç ettikleri ve fon arz edenlerle karşılaştıkları piyasalardır (Aşıkoğlu, 1983:10). Hisse senetleri ve tahvil gibi menkul değerleri ihraç eden şirketler ile alıcıları yani tasarruf sahipleri doğrudan doğruya bu piyasada karşılaşırlar. Buna hisse senetleri ile tahvillerin ilk kez sürülüp ihraç tan alındığı piyasa da denilebilir. Menkul değerler ilk defa işlemi burada görürler ve ikincil, üçüncül piyasalara, genellikle transfer edilirler. Birincil piyasaya en güzel örneklerden biri, şirketlerin hisse senetlerini halka arzıdır. Birincil piyasalar uzun vadeli fonların tasarruf sahiplerinden şirketlere hareket etmesini sağlar. Böylece gerçekleştirilen tahvil ve hisse senetleri satışları ile şirketlere yeni sermaye girişi sağlanmış olur(www.tspakb.org.tr/yayinveraporlar/yatirimyaparken. pdf ) İkincil Piyasalar

19 SERMAYE PİYASASI TÜRLERİ VE FONKSİYONLARI rahat karar verir. Menkul kıymetleri ihraçtan alanlar, bunları tekrar paraya çevirmek istediklerinde, hisse senetlerinde hiç bir zaman, tahvillerde ise vadeden önce bunları ihraç eden kuruluşa müracaat edemezler. İkincil piyasalar menkul kıymetlerin para dönüşüm hızını artırarak, birincil piyasalara talep oluşturur ve birincil piyasaların gelişmesine yardımcı olur (Kondak, 1998:9). Türkiye de ikincil piyasalarda menkul kıymet alımı satımı büyük ölçüde menkul kıymetler borsasının dışında oluşan, tezgah üstü pazarların şeklindedir. Bunun sebebi bir kısım hisse senetlerinin borsaya kota edilmemiş olması ve dolayısıyla bunlara borsada işlem yapılamaz olması, borsanın sadece İstanbul da bulunması ve herkesin borsaya girmemesi, finansal varlıkların değer artışıyla ilgili vergileme hükümleri hisse senedi pazarının borsa dışına kaymasına sebep olmuştur (Ertuna, 1986:11) Üçüncül Piyasalar Üçüncül piyasa borsaya kayıtlı hisse senetlerinin borsa dışında alınıp satılmasıyla oluşan piyasadır. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri (ABD) nde yaygın olan ve Tezgâh Üstü olarak adlandırılan bu tür piyasalarda alım ve satım işlemi belli bir mekâna bağlı olmayıp, ülke genelinde yaygınlaşmış bulunan telefon ve bilgisayar ağı vasıtasıyla yapılmaktadır (Yasin, 2002:35). Üçüncül piyasada satıcılar, borsa bankerliği belgesi olmayan kişi ve kurumlardır. Üçüncül piyasadaki satıcılar, düşük komisyonlar karşılığı küçük müşteri hizmetleri vererek sağladıkları maliyet tasarrufları ile borsa aracı kuruluşlar karşısında rekabet yaparlar Dördüncül Piyasalar Menkul kıymetlerin aracısız alınıp satılmasıyla oluşan piyasadır. Bu piyasada, genellikle birikim sahiplerinden topladıkları fonları finansal piyasalarda değerlendirilen sigorta şirketleri, yatırım fonları gibi kurumsal yatırımcılar alım satımda bulunurlar. Bu piyasada fiyat doğrudan doğruya pazarlıkla oluşturulur. Bu yüzden alım satım maliyeti daha düşük olmakta ve blok satımlar söz konusu olmaktadır (Sarıkamış ve diğerleri, 2004:5) Örgütlenme Biçimine Göre Sermaye Piyasaları Sermaye piyasaları, plânlı bir organizasyon ve idare yapısı, işleyiş ve kurallar gibi konular açısından iki başlık altında ele alınabilir Organize (Örgütlenmiş) Sermaye Piyasası İşlemlerin belirli kurallara göre yapıldığı piyasalardır. Bu piyasaların binaları, üyeleri, yasaları, kuralları ve yönetenleri vardır. Organize piyasalarda piyasayı etkileyecek bilgiler, yatırımcılar tarafından kolay ve doğru bir şekilde elde edilebilmektedir. Organize piyasalarda tam rekabet koşullarının olması, alıcı ve satıların tek başlarına piyasayı etkileyebilme gücüne sahip olmaması gerekmektedir. Organize piyasalara, bankaları ve menkul kıymet borsalarını örnek verebiliriz. Borsada alım satımlar aracı kurumlar aracılığı ile belirli kurallara göre ve borsa yönetiminin kontrolünde yapılmaktadır (Coşkun, 2006:6). 8

20 SERMAYE PİYASASI TÜRLERİ VE FONKSİYONLARI Organize Olmamış (Serbest) Sermaye piyasası Belirlenmiş kuralların, belirli bir fiziki mekânın olmadığı, fiyatların pazarlıkla belirlendiği piyasalardır. Genellikle bu piyasada organize piyasalardan fon sağlayamayan, nispeten küçük ve yeni kurulmuş işletmeler faaliyet göstermektedir. Tefeciler, bankerler bu piyasanın aracılık yapan kurumları iken, poliçe, çek, bono ve borsalara kayıt ettirilmemiş menkul kıymetler organize olmamış piyasaların araçlarıdır (Coşkun, 2006:6) Yöresel Olup Olmamasına Göre Sermaye Piyasaları Sermaye piyasaları, piyasanın çapı ve sınırları açısından değerlendirildiğinde yöresel, ulusal ve uluslararası olmak üzere üç başlık altında toplanabilir Yöresel Sermaye Piyasaları Sadece belirli bir yöreye ait olan ve o yörede faaliyet gösteren mahalli nitelikli menkul kıymetlerin alım satımının yapıldığı piyasalardır Ulusal Sermaye piyasaları Finansal varlıkların alım ve satımının belirli bir bölgeyle sınırlı olmaması, tüm ülkeyi kapsaması durumunda ulusal piyasalar söz konusu olmaktadır (Sarıkamış ve diğerleri, 2004:6). Bu tür piyasalarda, mali işlemin her iki tarafı da aynı ülkede yerleşik kişi veya kurumlardır Uluslararası Sermaye Piyasaları Bir ülkede değil de başka ülkelerde çıkarılmış menkul kıymetlerin alım ve satımının yapıldığı, başka bir ifadeyle, fon arz ve talebinin farklı ülkelerde oturan kişi veya kurumlar arasında gerçekleştiği piyasalardır Piyasada İşlem Gören Finansal Varlıkların Türüne Göre Sermaye Piyasaları Piyasalarda işlem gören finansal varlıklar açısından değerlendirildiğinde sermaye piyasaları; hisse senedi piyasaları, tahvil piyasaları ve bunların türevlerinin işlem gördüğü türev piyasalar olmak üzere üç başlık altında değerlendirilir Hisse Senedi Piyasaları Hisse senedi; anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, özel kanunla kurulmuş kamu kuruluşları tarafından çıkarılan, sermayesinin belli bir bölümü temsil eden, sahibine haklardan yararlanma imkânı veren kıymetli evrak olarak tanımlanabilir (Acaroğlu ve Şahoğlu, 2000:13). Büyük şirketlerin birçoğu, tek bir yatırımcının sahip olamayacağı kadar büyük işletmelerdir. İşletmeler, bir veya birkaç hisse senedini elinde bulunduran ortakların malıdır. Bu ortaklara; hissedarlar veya hisse senedi sahipleri denir. Hisse senedi piyasaları bu senetlerin işlem gördüğü, karşılıklı olarak el değiştirdiği, alınıp satıldığı piyasalardır (Sarıkamış ve diğerleri, 2004:6). 9

FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR. N. CEREN TÜRKMEN

FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR. N. CEREN TÜRKMEN FİNANSAL PİYASALAR VE FİNANSAL KURUMLAR N. CEREN TÜRKMEN cturkmen@sakarya.edu.tr 1 FİNANSAL SİSTEM Bir ekonomide fonları talep edenler, fonları arz edenler bunlar arasındaki fon akımlarını düzenleyen kurumlar

Detaylı

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. FİNANSAL KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM Fon talep edenler, fon arz edenler, fon akımını sağlayan araçlar, kuruluşlar ve piyasanın işleyişini düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan

Detaylı

1. HAFTA (FİNANSAL PAZARLAR) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL

1. HAFTA (FİNANSAL PAZARLAR) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL 1. HAFTA (FİNANSAL PAZARLAR) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL PİYASA KAVRAMI İktisadi açıdan piyasa, alıcı ve satıcıların birbirleri ile karşılıklı iletişim içinde oldukları ve mübadelenin meydana geldiği yer

Detaylı

İçindekiler. Finansal Sistem. Finansal Piyasalar

İçindekiler. Finansal Sistem. Finansal Piyasalar İçindekiler BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Sistem I. Finansal Sistemin Tanımı... 1 II. Finansal Sistemin Amaçları... 4 III. Finansal Sistemin Amaçları... 4 IV. Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme... 5 A. Makroekonomik

Detaylı

SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR

SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 S 4421- SERMYE PiYSSı VE FiNNSL KURUMLR 1. Birikim açığı olan ekonomik birimlerle birikim fazlalığı olan ekonomik birimlerin karşılaştığı ve finansal varlıkların alınıp satıldığı piyasalara ne ad

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR 1. FİNANSAL PİYASA KAVRAMI VE BOYUTLARI... 1 1.1. FİNANSAL PİYASA TÜRLERİ... 4 1.1.1. Para Piyasaları... 6 1.1.2. Sermaye Piyasası...

Detaylı

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller Tahvil Şirketlerin fon ihtiyaçlarını karşılamak için çıkardıkları borçlanma senetlerine tahvil denir. Anonim şirketler genel kurul kararı ile tahvil çıkarabilir. Çıkarılan her tahvilin değeri aynı olmalıdır.

Detaylı

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MENKUL KIYMET YATIRIMLARI KISA ÖZET

Detaylı

MUHASEBE 2 11-MENKUL KIYMETLER. ERKAN TOKATLI www.erkantokatli.com tokatli.erkan@gmail.com

MUHASEBE 2 11-MENKUL KIYMETLER. ERKAN TOKATLI www.erkantokatli.com tokatli.erkan@gmail.com MUHASEBE 2 11-MENKUL KIYMETLER ERKAN TOKATLI www.erkantokatli.com tokatli.erkan@gmail.com 4 VARLIK HESAPLARI 1-DÖNEN VARLIKLAR 11-MENKUL KIYMETLER Yatırım Tasarrufların getiri ümidi ile ekonomik faaliyetlerde

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar İşlenecek Konular Finansal piyasalar ve kurumların önemi Tasarrufların şirketlere akışı Finansal piyasaların ve aracıların fonksiyonları Değer maksimizasyonu

Detaylı

Finansal Sistem ve Bankalar. 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri. 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi

Finansal Sistem ve Bankalar. 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri. 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi Finansal Sistem ve Bankalar 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi 3. Türk Finans Sektöründe Bankacılık Sistemi 4. Bankacılıkta ve Sigortacılıkta Risk

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SPK 7. ARAMA KONFERANSI NDA YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 ARALIK

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

TEORİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF

TEORİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. PARA TEORİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com

Detaylı

bilgisayar Hisse Senedi

bilgisayar Hisse Senedi Menkul kıymetler Kişilerin yatırım amacı ile edindikleri ortaklık ve alacak hakkı sağlayan ve çıkarılması için sermaye piyasası kurulundan izin alınan kıymetli evraklara menkul kıymet denir. Menkul kıymetlerin

Detaylı

YATIRIM Yatırım, belirli bir kaynağın ya da değerin, gelir sağlamak amacıyla kalıcı bir biçimde kullanılmasıdır. Tüketim kavramından temel farkı, kull

YATIRIM Yatırım, belirli bir kaynağın ya da değerin, gelir sağlamak amacıyla kalıcı bir biçimde kullanılmasıdır. Tüketim kavramından temel farkı, kull YATIRIM Yatırım, belirli bir kaynağın ya da değerin, gelir sağlamak amacıyla kalıcı bir biçimde kullanılmasıdır. Tüketim kavramından temel farkı, kullanılan kaynak ya da değerin işlem sonunda tükenmemesidir.

Detaylı

ÜNİTE:1. Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2. Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3. Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2. Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3. Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2 Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3 Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4 Bankacılık Sektörü ve Banka Yönetimi ÜNİTE:5 1 Para Arzının Belirlenmesi ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA

İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA... ii ÖNSÖZ... iii 2. BASIM İÇİN ÖNSÖZ... iv İÇİNDEKİLER... v ŞEKİLLER... xi TABLOLAR... xiii KISALTMALAR... xv GİRİŞ... 1 BÖLÜM 1: FİNANSAL SİSTEMİN EKONOMİ İÇERİSİNDEKİ YERİ...

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS SUNUŞ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS I- Ekonomik kalkınma/1 II- Tasarruf/4 1- İç tasarruf/5 1.1. Bireysel tasarruf/5 1.2. Kurumsal tasarruf7 1.3. Devletin bütçe fazlası/8 2- Dış

Detaylı

ÜNİTE:6 Teknik Analiz ÜNİTE:7 Yatırım Politikaları ÜNİTE:8 Yatırım Şirketleri

ÜNİTE:6 Teknik Analiz ÜNİTE:7 Yatırım Politikaları ÜNİTE:8 Yatırım Şirketleri ÜNİTE:1 Finansal Piyasaların Organizasyonu/Yapısı ÜNİTE:2 Menkul Kıymetlerin Fiyatlanması ÜNİTE:3 Menkul Kıymet Yatırımları ÜNİTE:4 Yatırım İçin Bilgi Kaynakları ÜNİTE:5 Temel Analiz 1 ÜNİTE:6 Teknik Analiz

Detaylı

BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ

BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ SERMAYE PİYASASI KURUMU KONFERANSI 8 MAYIS 2003 1 FİNANSAL SİSTEMİN İŞLEVLERİ I Malların, hizmetlerin

Detaylı

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 I. Finansman Nedir?, 6 Finansal Yönetim, 7; Yatırımlar, 9; Finansal Pazarlar, 10; Finansal Kurumlar, 13; Finansal Araçlar

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları 1. Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasaların fonksiyonlarından değildir? A) Reel piyasaya kaynak sağlamak B) Sermaye birikimini oluşturmak C) Firmaların karşı karşıya kaldığı riskleri dağıtmak veya

Detaylı

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası Türkiye Ekonomisi PARA - BANKA 1 1. Kavramlar: Türkiye ekonomisinde banknot çıkartma yetkisi 1930 yılında faaliyete geçen Merkez Bankası A.Ş.'ye verilmiştir. Türkiye'de MB, emisyonu belirlemenin dışında

Detaylı

Bölüm 1. Para, Banka ve Finansal Piyasaları Neden Öğrenmeliyiz?

Bölüm 1. Para, Banka ve Finansal Piyasaları Neden Öğrenmeliyiz? Bölüm 1 Para, Banka ve Finansal Piyasaları Neden Öğrenmeliyiz? DR. HÜLYA ÜNLÜ 1-2 Sunumlar bilgi amaçlıdır. Tek başına yeterli değildir. Sunumlarda kullanılan Birincil Kaynak Mishkin in Kitabıdır. Finansal

Detaylı

FİNANS VE MAKROEKONOMİ. Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme. Finansal Krizler ve Ekonomi

FİNANS VE MAKROEKONOMİ. Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme. Finansal Krizler ve Ekonomi FİNANS VE MAKROEKONOMİ Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme Finansal Krizler ve Ekonomi Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme Finansal Sistemin İşleyişi Doğrudan Finansman : Fon akışı finansal aracı kullanılmadan

Detaylı

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2 Aralık 2012-Pazar 13:30-15:00 SORULAR

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2 Aralık 2012-Pazar 13:30-15:00 SORULAR 2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2 Aralık 2012-Pazar 13:30-15:00 SORULAR SORU 1: ABC Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2007-2008-2009-2010 ve 2011 hesap dönemlerine

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI LİKİT ALT FONU (12. ALT FON) (YFBL1)

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI LİKİT ALT FONU (12. ALT FON) (YFBL1) YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI LİKİT ALT FONU (12. ALT FON) (YFBL1) FONUN TANIMI Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.Şubat 2015 Fon, portföyünün tamamının vade yapısı en çok 180 gün

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.03.2010 tarihi itibariyle Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Şirket Finansmanı ve Halka Açılmada Yeni Yol Haritası: Girişim Sermayesi ve Özel Sermaye Şirketleri Panelinde Yaptığı Konuşma 21.03.2008 Oditoryum,

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ 1 İçerik Finansal Yönetim, Amaç ve İşlevleri Piyasalar, Yatırımlar ve Finansal Yönetim Arasındaki İlişkiler İşletmelerde Vekalet Sorunu (Asil

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU KURUCUSU OLDUĞUMUZ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ

KATILIMCILARA DUYURU KURUCUSU OLDUĞUMUZ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ KATILIMCILARA DUYURU KURUCUSU OLDUĞUMUZ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu, Metlife Emeklilik ve

Detaylı

PERFORMANS SUNUŞUNA İLİŞKİN TANITICI BİLGİLER, PERFORMANS BİLGİSİ VE DİPNOTLAR 1-4 A TANITICI BİLGİLER 1-2 B PERFORMANS BİLGİSİ 3 C DİPNOTLAR 4

PERFORMANS SUNUŞUNA İLİŞKİN TANITICI BİLGİLER, PERFORMANS BİLGİSİ VE DİPNOTLAR 1-4 A TANITICI BİLGİLER 1-2 B PERFORMANS BİLGİSİ 3 C DİPNOTLAR 4 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1-4 A TANITICI BİLGİLER 1-2 B PERFORMANS BİLGİSİ 3 C DİPNOTLAR 4 A. TANITICI BİLGİLER Portföye Bakış Halka Arz Tarihi 26.05.2017 30 Haziran 2017 tarihi itibariyle Yatırım Ve Yönetime

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI. 23 Kasım 2011

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI. 23 Kasım 2011 TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI 23 Kasım 2011 Almanya Sermaye Piyasası Kurumları Bankacılık Sermaye Piyasaları Sigortacılık BankacılıkDüzenlemeve Denetleme Kurulu (BDDK) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Hazine Müsteşarlığı

Detaylı

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI EĞĠTĠM 2009 TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI Eğitim programımıza; SPK sınavlarına hazırlananlar; Bankaların Hazine Fon Yönetimi,Risk

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 31.03.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 31.03.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI 01.01. 31.03.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri Raporuna İlişkin Yöntemsel Açıklama

Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri Raporuna İlişkin Yöntemsel Açıklama Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri Raporuna İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Tanım... 3 II- Amaç... 4 III- Yöntem... 4 IV-Yayınlama

Detaylı

HİSSE SENETLERİ PİYASASI

HİSSE SENETLERİ PİYASASI HİSSE SENETLERİ PİYASASI Hisse Senetleri Piyasası Şirketler halka açılmak ve İMKB de işlem görmek suretiyle daha uzun vadeli ve daha uygun maliyetli alternatif bir finansman kaynağı sağlamanın yanı sıra

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 3

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 3 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 3 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 5. HAFTA 1.)MALİ PİYASALARIN ULUSLAR ARASI DÜZEYDE ENTEGRASYONU 1.1.Mali Piyasalarda Yaşanan Entegrasyon: Uluslar arası düzeyde

Detaylı

Finansal Piyasa Dinamikleri. Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com

Finansal Piyasa Dinamikleri. Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com Finansal Piyasa Dinamikleri Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com Neleri İşleyeceğiz? Finansal Sistemin Resmi Makro Göstergeler ve Yorumlanması Para ve Maliye Politikaları Merkez Bankası ve Piyasalar Finansal Piyasalardaki

Detaylı

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1003 Sermaye Piyasası Araçları 1 25 Bu kitapçıkta yer alan testlerin

Detaylı

FİYAT İSTİKRARI ACI KAHVE

FİYAT İSTİKRARI ACI KAHVE FİYAT İSTİKRARI ACI KAHVE Sevinç Karakoç Raziye Akyıldırım Yasemin Ağdaş Duygu Çırak NELER ANLATILACAK? FİYAT İSTİKRARI NEDİR? FİYAT İSTİKRARININ YARARLARI NELERDİR? TÜRKİYE DE FİYAT İSTİKRARI Bir toplumu

Detaylı

Kentsel Dönüşümde Finans Aktörleri ve Beklentileri Doç. Dr. Erk HACIHASANOĞLU Araştırma, İş ve Ürün Geliştirme Grup Md.

Kentsel Dönüşümde Finans Aktörleri ve Beklentileri Doç. Dr. Erk HACIHASANOĞLU Araştırma, İş ve Ürün Geliştirme Grup Md. Kentsel Dönüşümde Finans Aktörleri ve Beklentileri Doç. Dr. Erk HACIHASANOĞLU Araştırma, İş ve Ürün Geliştirme Grup Md. 8 Ekim 2013 Ajanda 1- Finansal Aktörler: Güncel Durum A- Güncel Durum: Birincil Konut

Detaylı

PERFORMANS SUNUŞUNA İLİŞKİN TANITICI BİLGİLER, PERFORMANS BİLGİSİ VE DİPNOTLAR 1-5 A TANITICI BİLGİLER 1-3 B PERFORMANS BİLGİSİ 4 C DİPNOTLAR 5

PERFORMANS SUNUŞUNA İLİŞKİN TANITICI BİLGİLER, PERFORMANS BİLGİSİ VE DİPNOTLAR 1-5 A TANITICI BİLGİLER 1-3 B PERFORMANS BİLGİSİ 4 C DİPNOTLAR 5 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1-5 A TANITICI BİLGİLER 1-3 B PERFORMANS BİLGİSİ 4 C DİPNOTLAR 5 A. TANITICI BİLGİLER Portföye Bakış Halka Arz Tarihi 02.08.2010 30 Haziran 2017 tarihi itibariyle Yatırım Ve Yönetime

Detaylı

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 İşletme Finansmanı ix İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 I. Finans, Finansman ve Finansal Yönetim Nedir? 5 Finansal Hizmetler, 6; Finansal Yönetim, 6; Finansal Yönetimin Öğrenilmesi,

Detaylı

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon Performans Sunum Raporu 13.05.2016

Detaylı

ÜNİTE 1:FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI FİNANSAL SİSTEM VE ÖNEMİ

ÜNİTE 1:FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI FİNANSAL SİSTEM VE ÖNEMİ ÜNİTE 1:FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI FİNANSAL SİSTEM VE ÖNEMİ Günümüz ekonomilerinde yatırım ve tasarruf farklı ekonomik birimler tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu iki birimi bir araya getirip, tasarrufların

Detaylı

PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 2 OCAK 2015 (*) tarihi itibariyle Murat İNCE Fon Toplam Değeri 50,888,120.73

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK FONLARI DAĞILIMI

GROUPAMA EMEKLİLİK FONLARI DAĞILIMI GROUPAMA EMEKLİLİK FONLARI DAĞILIMI Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı : GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı : AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Kurulu Üyeleri : A.GÖKTÜRK IŞIKPINAR DAVİD

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU]

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] HAFTA 1 [FİNANSAL SİSTEM, FİNANSAL KURUMLAR VE BANKALAR] Kazanımlar 1. Finansal sistemi tanır. 2. Finansal kurumlar içerisinde bankanın yerini öğrenir. 3. Finansal piyasanın unsurlarını kavrar. 4. Finansal

Detaylı

İçindekiler. Yatırım Fonları. Şirket Profili IV. II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? Şirket Bonosu III. Varlık Yönetimi Strateji

İçindekiler. Yatırım Fonları. Şirket Profili IV. II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? Şirket Bonosu III. Varlık Yönetimi Strateji Varlık Yönetimi İçindekiler I. Şirket Profili IV. Yatırım Fonları II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? V Şirket Bonosu III. Varlık Gruplarımız VI. Varlık Yönetimi Strateji VII. Özel Varlık Danışmanlığı

Detaylı

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 BÜYÜME AMAÇLI ULUSLAR ARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN 30.06.2009 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİME

Detaylı

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24 Ticari bir işletme olarak bankaların belirli bir dönem içerisinde nasıl çalıştıklarını ve amaçlarına dönük olarak nasıl bir performans sergilediklerini değerlendirebilmenin yolu bankalara ait finansal

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: (Eski Ünvanı:

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ Finansman, işletmelerin temel işlevlerini yerine getirirken yararlanacakları

Detaylı

4. Sahibine eşit hak sağlayan paya ne ad verilir? a) Bedelli pay b) Nama yazılı pay c) Bedelli pay d) İmtiyazlı pay e) Adi pay

4. Sahibine eşit hak sağlayan paya ne ad verilir? a) Bedelli pay b) Nama yazılı pay c) Bedelli pay d) İmtiyazlı pay e) Adi pay Sermaye Piyasası Araçları 1 1. Aşağıdakilerden hangisi payların sağladığı mali haklardan biri değildir? a) Kar payı alma hakkı, b) Hazırlık dönemi faizi alma hakkı, c) Tasfiye payı alma hakkı, d) Geri

Detaylı

Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri. Fon Toplam Değeri 527, Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri. Fon Toplam Değeri 527, Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.12.2008 tarihi itibariyle Murat İNCE Vahap Tolga KOTAN Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

KT Portföy Yönetimi A.Ş. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon

KT Portföy Yönetimi A.Ş. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon KT Portföy Yönetimi A.Ş. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon 30 Haziran 2016 tarihi itibariyle yatırım performans konusunda kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor PORTFÖYE BAKIŞ

Detaylı

MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MENKUL KIYMETLER

Detaylı

A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur.

A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur. A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri: 31.12.2010 31.12.2009 Fon Toplam Değeri (TL)

Detaylı

BANKACILIK VE SİGORTACILIĞA GİRİŞ KISA ÖZET KOLAY AOF

BANKACILIK VE SİGORTACILIĞA GİRİŞ KISA ÖZET KOLAY AOF DİKKAT!...BURADA SADECE İLK ÜNİTE GÖSTERİL- MEKTEDİR.ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDU- ĞUNU İÇİNDEKİLER DEN GÖREBİLİRSİNİZ.. BANKACILIK VE SİGORTACILIĞA GİRİŞ KISA ÖZET KOLAY AOF Kolayaöf.com 0362 233 8723

Detaylı

Finansal Yönetim Giriş

Finansal Yönetim Giriş Finansal Yönetim Giriş İKTİSAT İKTİSAT 1900 LÜ YILLARIN BAŞI FİNANSMAN 1900 LERİN BAŞI İYİ BİR FİNANSMANCI 1930 LARA KADAR Firmayı kredi kuruluşlarına karşı en iyi biçimde takdim eden Firmaya en fazla

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRK EXİMBANK (TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.) DÜNYA BANKASI AVRUPA YATIRIM BANKASI İSLAM KALKINMA BANKASI Ortaklık Yapısı İlk özel

Detaylı

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Birinci Kat!l!m Fonu

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Birinci Kat!l!m Fonu KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Birinci Kat!l!m Fonu KT Portföy Birinci Katılım Fonu Performans Sunum Raporu PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : 10.02.2016 YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER Tarih 31.12.2016

Detaylı

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI ASHMORE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

Yurtiçi Piyasalar Değişken Getirili Ürünler

Yurtiçi Piyasalar Değişken Getirili Ürünler Yurtiçi Piyasalar Değişken Getirili Ürünler Gedik Private Ayrıcalıklar Dünyası PB / 1 Hisse Senetleri Risk Derecesi 4 Getiri Derecesi 4 Vergi %0 Stopaj Global Fırsatları Takip Ederiz Global ekonomi ve

Detaylı

DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ

DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ Bugünki dersin içeriği: 1. MALİYE POLİTİKASI VE DIŞLAMA ETKİSİ... 1 2. UYUMLU MALİYE VE

Detaylı

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU. Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU. Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler A. TANITICI BİLGİLER Portföy Bilgileri Halka Arz Tarihi 13.06.2012 (*) 02 Ocak 2013 tarihi itibariyle Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Portföy Yöneticileri Murat Zaman, Kerem Yerebasmaz, Serkan Şevik,

Detaylı

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. İş Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. İş Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu VİRTUS Serbest Yatırım Fonu İş Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu Bosphorus Capital Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. Türk finans piyasalarında aktif varlık yönetimine

Detaylı

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (AGH)

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (AGH) Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (AGH) 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle performans sunuş raporu ve yatırım performansı konusunda kamuya açıklanan bilgilere

Detaylı

Fonun Yatırım Stratejisi

Fonun Yatırım Stratejisi İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 21/07/1997 30.06.2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Stratejisi

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME Yatırım ortaklıkları,sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslar arası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli

Detaylı

M2 Para Tanımı: M1+Vadeli ticari ve tasarruf mevduatları (resmi mevduatlar hariç)

M2 Para Tanımı: M1+Vadeli ticari ve tasarruf mevduatları (resmi mevduatlar hariç) PARA ARZI Dar tanımlı para arzı dolaşımdaki nakit ile bankacılık sisteminde vadesiz mevduatların toplamından oluşmakta, geniş tanımlı para arzı ise bu toplama bankacılık sistemindeki vadeli mevduatların

Detaylı

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (Euro) 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU Euro Kapital Yatırım

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖNEMLİ AÇIKLAMA Özel sektör borçlanma araçları alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

PERFORMANS SUNUŞUNA İLİŞKİN TANITICI BİLGİLER, PERFORMANS BİLGİSİ VE DİPNOTLAR 1-5 A TANITICI BİLGİLER 1-3 B PERFORMANS BİLGİSİ 4 C DİPNOTLAR 5

PERFORMANS SUNUŞUNA İLİŞKİN TANITICI BİLGİLER, PERFORMANS BİLGİSİ VE DİPNOTLAR 1-5 A TANITICI BİLGİLER 1-3 B PERFORMANS BİLGİSİ 4 C DİPNOTLAR 5 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1-5 A TANITICI BİLGİLER 1-3 B PERFORMANS BİLGİSİ 4 C DİPNOTLAR 5 A. TANITICI BİLGİLER Portföye Bakış Halka Arz Tarihi 10.09.2015 Fon Toplam Değeri 30 Haziran 2017 tarihi itibariyle

Detaylı

ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KATILIM ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI ZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU

ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KATILIM ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI ZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU ZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU 01.01.2017 30.06.2017 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR İÇİNDEKİLER

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo dipnotları

Detaylı

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... iii TABLO LİSTESİ... v GRAFİK LİSTESİ... vii KUTU LİSTESİ... xiv KISALTMA LİSTESİ.... xvi GENEL DEĞERLENDİRME... xvii I. Finansal İstikrarın Makroekonomik Unsurları...

Detaylı

Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler

Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler A. TANITICI BİLGİLER Portföy Bilgileri Halka Arz Tarihi 13.06.2012 2 Temmuz 2012 tarihi itibariyle (*) Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Portföy Yöneticileri Murat Zaman, Kerem Yerebasmaz, Serkan Şevik,

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA Problem 1 (KMS-2001) Kısa dönem toplam arz eğrisinin pozitif eğimli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Net Varlık

Detaylı

TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 08/04/1996 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 30/06/2016 tarihi itibarıyla

Detaylı

Fon Tanıtım Kılavuzu ERGO Emeklilik ve Hayat A.Ş.

Fon Tanıtım Kılavuzu ERGO Emeklilik ve Hayat A.Ş. Fon Tanıtım Kılavuzu ERGO Emeklilik ve Hayat A.Ş. 1) ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU Enflasyonun aşındırıcı etkisinden korunarak birikimlere İMKB repo piyasası

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 30.06.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 30.06.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 30.06.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR NUN YATIRIM PERFORMANSI

Detaylı

Sermaye Piyasaları, Halka Arz Seferberliği ve İMKB nin Gelecek Vizyonu. İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 12 Temmuz 2012

Sermaye Piyasaları, Halka Arz Seferberliği ve İMKB nin Gelecek Vizyonu. İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 12 Temmuz 2012 Sermaye Piyasaları, Halka Arz Seferberliği ve İMKB nin Gelecek Vizyonu İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 12 Temmuz 2012 Sunum Planı Türk Sermaye Piyasalarının ve İMKB nin Genel Görünümü Halka Arz Seferberliği

Detaylı

İçindekiler Sınırlı Denetim Raporu Ayrıntılı Bilanço Ayrıntılı Gelir Tablosu Fon Portföy Değeri Tablosu Fon Toplam Değeri Tablosu Mali Tabloları

İçindekiler Sınırlı Denetim Raporu Ayrıntılı Bilanço Ayrıntılı Gelir Tablosu Fon Portföy Değeri Tablosu Fon Toplam Değeri Tablosu Mali Tabloları İçindekiler Sınırlı Denetim Raporu Ayrıntılı Bilanço Ayrıntılı Gelir Tablosu Fon Portföy Değeri Tablosu Fon Toplam Değeri Tablosu Mali Tabloları Dipnotları İç Kontrol Sisteminin Durumuna İlişkin Özel Uygunluk

Detaylı

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU A. TANITICI BİLGİLER

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU A. TANITICI BİLGİLER A. TANITICI BİLGİLER Portföy Bilgileri Halka Arz Tarihi 13.06.2012 2 Temmuz 2012 tarihi itibariyle (*) Fon Toplam Değeri 2.155.647 Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Portföy Yöneticileri Murat Zaman,

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Trend Yatırım Ortaklığı

Detaylı