TARÝH:26/03/2001 MIPAZ TARÝH:26/03/2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARÝH:26/03/2001 MIPAZ TARÝH:26/03/2001"

Transkript

1 TARÝH:26/03/2001 Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Paz. San. ve Tic. A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya Yönetim Kurulu nun tarih ve 330 nolu kararı ile 2000 yılı net dönem karından yasal yedeklerin ayrılmasını müteakip 1. kar payı olarak milyon TL nın ( milyon TL olan çıkarılmış sermayenin %40 ı, TL nominal bedelli bir hisse için 400 TL) ayrılmasını, kalanın olağanüstü yedek akçelere aktarılmasını ve kar payı dağıtımının bedelsiz hisse senedi verilmesi biçiminde yapılmasını öngören kar dağıtımı hakkındaki teklifin Genel Kurul un tasvibine sunulmasına karar verilmiştir. TARÝH:26/03/2001 Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Paz. San. ve Tic. A.Ş. nin 2000 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı nın Salı günü saat 14:00 de Londra Asfaltı No:68, Merter, İstanbul adresindeki Milpa Yönetim Binası Toplantı Salonu nda yapılacağı bildirilmiştir. TARÝH:03/04/2001 Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihinde gelen yazısı aşağıya Şirketimiz yönetim kurulu üyesi ve genel müdürü Yalçın Balcı tarihi itibariyle genel müdürlük görevinden grup içi nakil nedeniyle ayrılmış bulunmaktadır. Yönetim kurulu murahhas üyesi Bora Gemalmazoğlu, ayrılan genel müdür Yalçın Balcı nın görev ve sorumluluklarını devralmıştır. TARÝH:10/04/2001 Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Paz. San. ve Tic. A.Ş. nin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı nda, 2000 yılı karından milyon TL (%40) tutarında kar payının hisse senedi şeklinde dağıtılmasına, kalan karın olağanüstü yedek akçelere aktarılmasına karar verildiği, Yönetim Kurulu üyeliklerine İmre Barmanbek, Bora Gemalmazoğlu, M. Çetin Hacaloğlu, Refik Aras, Eşref Sevim in seçildiği bildirilmiştir. TARÝH:17/04/2001 Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya Şirketimizin tarihli yönetim kurulu kararı ile, tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısı sonucu yönetim kuruluna seçilen üyeler arasında görev dağılımı neticesi, yönetim kurulu başkanlığına İmre Barmanbek, yönetim kurulu başkan yardımcılığı ve murahhas üyeliğe Bora Gemalmazoğlu'nun seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir. TARÝH:24/04/2001 Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, çıkarılmış sermayenin milyon TL 2000 yılı kar payından, milyon TL maddi duran varlıklar değer artış fonlarından karşılanmak suretiyle toplam milyon TL (%60) bedelsiz artırılarak milyon TL den milyon TL ye yükseltilmesine karar verildiği bildirilmiştir. TARÝH:10/05/2001 Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Paz. San. ve Tic. A.Ş. nin çıkarılmış sermayesinin milyon TL si 2000 yılı kar payından, milyon TL si iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle toplam milyon TL (%60) bedelsiz artırılarak milyon TL den milyon TL ye yükseltilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu na başvurulduğu bildirilmiştir.

2 TARÝH:30/05/2001 DYHOL Doğan Yayın Holding A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya Tamamen ödenmiş ,-TL sermayeli Doğan Factoring Hizmetleri A.Ş. nin toplam ,- TL nominal bedelli hisselerinin % 45 toplam ,-TL peşin bedelle (1.000,-TL nominal bedel için defter değeri üzerinden karşılıklı mutabakat ile belirlenen 1.100,-TL fiyatla) Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş., Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. ve Milta Turizm İşletmeleri A.Ş. lerinden devir alınmasına tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir. Devir işlemleri T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı izninin istahsalini müteakip tamamlanacaktır. TARÝH:30/05/2001 DYHOL Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya Yönetim kurulumuzun tarihli kararı ile, tamamen ödenmiş milyon TL sermayeli Doğan Factoring Hizmetleri A.Ş. ndeki milyon TL nominal bedelli hisselerimizin tamamının milyon TL peşin bedelle ( TL nominal bedel için defter değeri üzerinden karşılıklı mutabakat ile belirlenen TL fiyatla) Doğan Yayın Holding A.Ş. ne devir edilmesine karar verilmiştir. Devirden doğacağı hesaplanan milyon TL seviyesindeki iştirak satış kazancının nasıl değerlendirileceği hususunda Şirketimiz yönetim kurulunca daha sonra karar verilecektir. Devir sonrasında Doğan Factoring Hizmetleri A.Ş. nde iştirakimiz kalmayacaktır. Devir işlemleri T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı izninin istihsalini müteakip tamamlanacaktır. TARÝH:25/06/2001 Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve OFD/ sayılı yazısı aşağıya Milpa Ticari Ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (Şirket) çıkarılmış sermayesinin, milyon TL lik kısmı Maddi Duran Varlık Değer Artış Fonundan, milyon TL lik kısmı ise 2000 yılı karından ortaklarına dağıtılacak kar payından karşılanmak üzere milyon TL den milyon TL ye artırılması nedeniyle ihraç edeceği, milyon TL nominal değerli 9 uncu tertip hisse senetlerinin Kurul kaydına alınması talebi ile tarihinde Kurulumuza başvurmuştur. Şirket tarihli özel durum açıklaması ile Yönetim Kurulu nun tarihli toplantısında, 135 milyar TL nominal değerli Doğan Factoring Hizmetleri A.Ş. hisselerinin 148,5 milyar TL peşin bedelle Doğan Yayın Holding A.Ş. ye satılmasına karar verildiğini duyurmuştur. Şirket in söz konusu açıklamasında, TL nominal değerli bir payın defter değeri olan TL den satıldığı belirtilmiştir. Şirket in sermaye artırım başvurusunun incelenmesi sırasında; Şirket iştiraklerinden Doğan Factoring Hizmetleri A.Ş. nin sermayesinin 2000 yılı Mayıs ayında, tamamı olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere 500 milyar TL den 900 milyar TL ye artırıldığı, sermaye artırımı nedeniyle Şirket in 60 milyar TL bedelsiz pay alma hakkı elde ettiği, ancak Şirket in söz konusu bedelsiz payları yasal kayıtlarına yansıtmadığı tespit edilmiştir. Şirket in konuya ilişkin açıklamasında, söz konusu payların Doğan Factoring Hizmetleri A.Ş. nin yapılan sermaye artırımı hakkında Şirket e bilgi vermemesinden dolayı sehven kayıtlara alınmadığı belirtilmiştir. Şirket in Doğan Factoring Hizmetleri A.Ş. nin iç kaynaklarından yaptığı bu sermaye artırımı nedeniyle aldığı 60 milyar TL lik bedelsiz payların, Kurulumuzun Seri: XI, No: 1 Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında Tebliğ gereğince, aktifte ilgili iştirakin maliyetine, pasifte ise özkaynaklar hesap grubu içinde yer alan İştirakler ve Bağlı Ortaklıklardaki Değer Artışı hesabına kaydedilmesi gerekmektedir. Ayrıca söz konusu tutarın iştiraklerden temettü geliri olarak gelir tablosuna yansıtılması da mevcut uygulamalara göre mümkündür. Doğan Factoring Hizmetleri A.Ş. nin 2000 yılında sermaye artırımı yapmasına rağmen, söz konusu sermaye artırımının Şirket in yasal kayıtlarına intikal ettirilmemesi sebebiyle, Şirket in , , ve tarihli mali tabloları hatalı olarak ilan edilmiştir. Söz konusu mali tablolardan ve tarihli olanlar, PriceWaterHouseCoopers Başaran Nas Serbest Muhesebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiştir.

3 TARÝH:04/07/2001 Şirket söz konusu hatasını tarihinde yapmış olduğu muhasebe kaydı ile düzeltmiş ve 60 milyar TL lık tutar, aktifte iştirakler hesabına, pasifte ise özkaynaklar içerisinde yer alan İştirakler Değer Artış Fonu hesabına kaydedilmiştir. Şirket başvurusunu tarihli toplantısında değerlendiren Kurul Karar Organı, 1) Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin çıkarılmış sermayesinin, TL lik kısmı Maddi Duran Varlık Değer Artış Fonundan, TL lik kısmı ise 2000 yılı karından ortaklarına dağıtılacak kar payından karşılanmak üzere TL den TL ye artırılması nedeniyle ihraç edeceği TL nominal değerli 9 uncu tertip hisse senetlerinin Kurul kaydına alınmasına, 1) Şirketin , , ve tarihli mali tablolarının hatalı olarak ilan edilmesi sebebiyle zarara uğrayan Şirket ortaklarının, yasal koşulların oluşması halinde, Şirket yönetim kurulu ve Şirket in ve tarihli mali tablolarının bağımsız denetimini yapan PriceWaterHouseCoopers Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. aleyhine tazminat davası açabilecekleri hususunda İMKB Bülteninde duyuru yapılmasına, karar vermiştir. Bilgi edinilmesini, iş bu yazımızın Borsa Bülteni nde ilan edilerek Şirket ortaklıklarının bilgilendirilmesini rica ederim. Sinan ALP Kurul Başkan Yardımcısı T. Dış Ticaret Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya Yönetim Kurulumuzun tarihli toplantısında Bankamızın; a) Doğan Finansal Kiralama A.Ş. nin beheri 1.000,-TL nominal değerde; toplam ,-TL nominal değerli adet hissesinin ,-TL peşin bedelle Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. nden, - Toplam ,-TL nominal değerli adet hissesinin ,-TL peşin bedelle Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama A.Ş. nden, - Toplam ,-TL nominal değerli adet hissesinin ,-TL peşin bedelle Milta Turizm İşletmeleri A.Ş. nden Şirket defter değeri üzerinden karşılıklı mutabakatla belirlenen 1.000,-TL nominal bedel için ,-TL fiyatla devir alınmasına, devir işlemlerinin T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı izninin istihsalini müteakiben tamamlanmasına; a) Dış Ticaret Factoring A.Ş. nin beheri 1.000,-TL nominal değerde toplam ,-TL nominal değerli adet hissesinin ,-TL peşin bedelle Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. den devir alınmasına (devir öncesi Dış Ticaret Factoring A.Ş. nde % 81 olan iştirak oranımız devir sonrasında % 85 e yükselecektir.) b) Doğan Hayat Sigorta nın beheri 1.000,-TL nominal değerde; - Toplam ,-TL nominal değerli adet hissesinin ,-TL peşin bedelle Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. nden - Toplam ,-TL nominal değerli adet hissesinin ,-TL peşin bedelle Hürriyet Ticari ve Sınai Ürünler Paz. A.Ş. nden Şirket piyasa değerinin tespiti için hazırlatılan değerleme raporu üzerinden karşılıklı mutabakatla belirlenen 1.000,- TL nominal bedel için 3.000,-TL fiyatla devir alınmasına, devir işleminin T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı izninin istihsalini müteakiben tamamlanmasına (devir öncesi Doğan Hayat A.Ş. ndeki % 12 olan iştirak oranımız devir sonrası % 76 ya yükselecektir.) a) Ray Sigorta A.Ş. nin beheri 500,-TL nominal değerde toplam ,-TL nominal değerli adet hissesinin Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Paz. San. ve Tic. A.Ş. nden devir alınmasına, devir işlemlerinin T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı izninin istihsalini müteakiben tamamlanmasına, devir bedelinin T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı izni tarihinden geriye doğru 15 gün boyunca hisselerin İMKB nda oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatlarının ortalaması alınıp en yakın fiyat adımına yuvarlanması suretiyle tespit edilecek baz fiyata +/- % 120 uygulanarak hesaplanmasına ve T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı izni tarihini takip eden 3 gün içerisisinden ödenmesine (devir öncesi Ray Sigorta A.Ş.' deki % 42,40 olan iştirak oranımız % 65,87'ye yükselecektir.) karar verilmiştir.

4 TARÝH: 04/07/2001 Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya Yönetim kurulumuzun tarihli toplantısında Şirketimizin; Ray Sigorta A.Ş. nde sahibi bulunduğu beheri 500,-TL, toplamı ,-TL nominal değerdeki toplam adet hissesinin iştiraklerimizden Dışbank Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş. ne devir edilmesine, devir işlemlerinin T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı nın izninin istihsalini müteakip tamamlanmasına, devir bedelinin T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı izni tarihinden geriye doğru 15 gün boyunca hisselerin İMKB nda oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatlarının ortalaması alınıp en yakın fiyat adımına yuvarlanması suretiyle tespit edilecek baz fiyata +/- % 20 uygulanarak hesaplanmasına ve T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı izni tarihini takip eden 3 gün içinde tahsil edilmesine, Doğan Finansal Kiralama A.Ş. nde sahibi bulunduğu beheri 1.000,-TL, toplamı ,-TL nominal değerdeki toplam adet hissesinin toplam ,-TL peşin bedelle (Şirket defter değeri üzerinden karşılıklı mutabakatla tespit edilen 1.000,-TL nominal bedel için ,-TL fiyatla) iştiraklerimizden Dışbank Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş. ne devir edilmesine, devir işlemlerinin T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı izninin istihsalini müteakip tamamlanmasına karar verilmiştir. Devir öncesi Ray Sigorta A.Ş. ndeki iştirak oranımız % 23,47 ve Doğan Finansal Kiralama A.Ş. ndeki iştirak oranımız % 15 olup devir sonrası Ray Sigorta A.Ş. ile Doğan Finansal Kiralama A.Ş. nde iştirakimiz kalmayacaktır. Devir işlemlerinin T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı iznini takiben yapılacak olması nedeniyle Ray Sigorta A.Ş. hisselerinin devir bedeli ile Ray Sigorta A.Ş. ve Doğan Finansal Kiralama A.Ş. hisselerinin devirden doğan kazanç ve kullanım şekli devir işlemleri tamamlandığında ayrıca bildirilecektir. TARÝH:04/07/2001 Ray Sigorta A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya Ortaklarımızdan Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin sahibi bulunduğu % 23,47 oranındaki şirketimiz hisselerinin tamamını Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş. ne devretmek istediklerini bildirmeleri üzerine yönetim kurulumuz 4 Temmuz 2001 (bugün) tarihli toplantısında aldığı kararla T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı na devir için gerekli iznin verilmesi amacıyla müracaat edilmesine karar vermiştir. TARÝH:05/07/2001 Dış Ticaret Bankası A.Ş. ile ilgili olarak tarihli Borsa Günlük Bülteni nde yeralan haberin düzeltmesi aşağıya T. Dış Ticaret Bankası A.Ş. tarafından gönderilen ve tarihli Borsa Günlük Bülteni'nde yayımlanan özel durum açıklamasının (d) bendinde Ray Sigorta A.Ş. beher hisse devir bedeline ilişkin yazı sehven "... tespit edilecek fiyata +/-%120 uygulanarak hesaplanmasına..." yazılmış olup, doğrusu "...tespit edilecek fiyata +/-%20 uygulanarak hesaplanmasına..." olacaktır. TARÝH:10/07/2001 Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin çıkarılmış sermayesinin milyon TL si 2000 yılı kar payından, milyon TL si iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle toplam milyon TL (%60) bedelsiz artırılarak milyon TL den milyon TL ye yükseltilmesine ilişkin hisse senetlerinin 2000 yılı kar payı ve 10 nolu yeni pay alma kuponları karşılığında tarihinden itibaren şirket merkezi ile Ankara, İzmir ve Adana bürolarında dağıtılacağı bildirilmiştir. TARÝH:19/07/2001 Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. Borsa Başkanlığı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 20 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 4. Maddesine istinaden istenen açıklamaya cevaben gönderdiği tarihli yazısında kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığını bildirmiştir.

5 TARÝH: 20/07/2001 MÝLPA TÝCARÝ VE SINAÝ ÜRÜNLER PAZ.SAN.VE TÝC.A.Þ. nin 18/07/2001 tarihinde baþlayan % 60 oranýnda bedelsiz sermaye artýrým iþleminde, bedelsiz artýrým karþýlýðý olan hisse senetleri ilgili üye hesaplarýna 20/07/2001 tarihinde alacak kaydedilmiþtir. TARÝH:28/09/2001 Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya Şirketimizin, 50 trilyon TL kayıtlı sermaye tavanı içinde, milyon TL sı olan çıkarılmış sermayesinin milyon TL sına artırılmasına ilişkin işlemler sonuçlanmış olup Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan tarih 2170 nolu Sermaye Tamamlama Belgesi, tarihinde tescil edilmiş ve tarih 5390 sayılı T. Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmış bulunmaktadır. TARÝH:08/10/2001 Doğan Şirketler Grubu A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya tarihli yönetim kurulu toplantısında; Bağlı ortaklıklarımızdan Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. nden; ,-TL çıkarılmış sermayeli Dışbank Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş. nin toplam ,-TL nominal bedelli adet hissesinin devir alınmasına, 1.000,-TL nominal bedel için devir fiyatının; 8 Ekim 2001 tarihinden (bugün) geriye doğru 15 gün boyunca hisselerin İMKB nda oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatlarının ortalamasının en yakın fiyat adımına yuvarlanması suretiyle tespit edilen 470,-TL lık baz fiyata uygulanabilecek +/- % 20 lik limit dahilinde mutabık kalınan peşin 564,-TL ndan hareketle kısmen peşin kısmen vadeli ödemeli 657,-TL olarak belirlenmesine, Toplam devir bedeli olan ,-TL nın ,-TL nın peşin, geriye kalan ,-TL nın tamamının 25 Mart 2002 tarihinde ödenmesine, Devir işlemlerinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun izinlerinin istihsalini müteakip tamamlanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir. Devir işlemlerinin tamamlanmasını müteakip şirketimiz Dışbank Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş. ndeki iştirak oranı % 53 den % 58 e yükselecektir. TARÝH:08/10/2001 DITAS Doğan Şirketler Grubu A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya tarihli yönetim kurulu toplantısında; Bağlı ortaklıklarımızdan Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. nden; ,-TL çıkarılmış sermayeli Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. nin toplam ,-TL nominal bedelli adet hissesinin devir alınmasına, Devir fiyatının; 8 Ekim 2001 tarihinden (bugün) geriye doğru 15 gün boyunca hisselerin İMKB nda oluşmuş ağırlık ortalama fiyatlarının ortalamasının en yakın fiyat adımına yuvarlanması suretiyle tespit edilen 6.700,-TL lık baz fiyata uygulanabilecek +/- % 20 lik limit dahilinde 1.000,-TL nominal bedel için 8.040,-TL olarak belirlenmesine, Belirlenen devir fiyatına göre oluşan ,-TL lık devir bedelinin peşin olarak ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Devir sonrası Şirketimizin Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. ndeki iştirak oranı % den % e yükselecektir. TARÝH: 08/10/2001

6 DITAS Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya Yönetim kurulumuzun tarihli toplantısında, Şirketimizin; Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. nde sahibi bulunduğu % 31,5 oranındaki ,-TL nominal bedelli adet hissesinin Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ne devredilmesine, devir bedelinin tarihinden (bugün) geriye doğru 15 gün boyunca hisselerin İMKB nda oluşmuş ağırlık ortalama fiyatlarının ortalamasının en yakın fiyat adımına yuvarlanması suretiyle tespit edilen 6.700,-TL lık baz fiyat uygulanabilecek +/- % 20 lik limit dahilinde 1.000,-TL nominal bedel için 8.040,-TL olarak belirlenmesine, belirlenen devir fiyatına göre oluşan ,-TL lık devir bedelinin peşin olarak tahsil edilmesine karar verilmiştir. Devir sonrarı Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. nde iştirakimiz kalmamıştır. Devirden doğan kazanç, milyon TL olup dönem gelirlerine intikal ettirilecektir. TARÝH:09/10/2001 Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. Borsa Başkanlığı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VIII, No: 20 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği nin Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri başlıklı 4. Maddesine istinaden istenen açıklamaya cevaben gönderdiği tarihli yazısında kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığını bildirmiştir. TARÝH:09/10/2001 Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya Yönetim Kurulumuzun tarihli toplantısında Şirketimizin; Dışbank, Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş.'nde sahibi bulunduğu % 12 oranındaki ,-TL nominal hissesinin ,-TL nominal kısmının Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'ne devredilmesine, 1.000,- TL nominal bedel için devir fiyatının, tarihinde (bugün) geriye doğru 15 gün boyunca hisselerin İMKB'nda oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatlarının ortalamasının en yakın fiyat adımına yuvarlanması suretiyle tespit edilen 470,-TL'lik baz fiyata uygulanabilecek +/- (artı/eksi) % 20'lik limit dahilinde mutabık kalınan peşin 564,- TL'den heraketle kısmen peşin, kısmen vadeli ödemeli 657,-TL olarak belirlenmesine, toplam devir bedeli olan ,-TL'nin ,-TL'sının peşin, geriye kalan ,-TL'nın tamamının tarihinde tahsil edilmesine, devir işlemlerinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun izinlerinin istihsalini müteakip tamamlanmasına karar verilmiştir. Devir sonrası Dışbank, Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş.'nde iştirak oranımız % 7'ye düşecektir. Devirden doğan zarar milyon TL olup dönem zararına intikal ettirilecektir. TARÝH:17/10/2001 Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya Şirketimizin tarihli yönetim kurulu toplantısında; tarih ve 337 nolu yönetim kurulu kararımıza konu olan Ray Sigorta A.Ş. nde sahibi bulunduğumuz toplam ,-TL nominal değerli hisselerimizin iştiraklerimizden Dışbank, Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş. ne devir edilmesine ilişkin T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı izni istihsal ve tarihinde tebellü edilmiş olmakla birlikte, devir kararının alındığı tarihi ila iznin istihsal edildiği tarihleri arasında geçen üç aylık sürede oluşan olumsuz piyasa koşulları nedeniyle, talebimiz üzerine varılan karşılıklı mutabakat sonucu hisse devirlerinin bugün için ertelenmesine, oluşacak piyasa koşulları çerçevesinde konunun tekrar Yönetim Kurulu nun gündemine getirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. TARÝH:08/11/2001 Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. Borsa Başkanlığı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 20 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 4. maddesine istinaden istenen açıklamaya cevaben gönderdiği tarihli yazısında kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığını bildirmiştir.

7 TARÝH:09/11/2001 T. Dış Ticaret Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya Şirketimizin tarihli yönetim kurulu toplantısında, ve tarihli özel durum açıklamalarımızda da konu edilen, Ray Sigorta A.Ş. sermayesinin %23.47 sini oluşturan toplam TL nominal değerli hissenin T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı nın 04 Ekim 2001 tarihli izinleri çerçevesinde Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. nden devir alınmasına, devir bedelinin tarihinden (bugün) geriye doğru 15 gün boyunca hisselerin İMKB nda oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatlarının ortalamasının en yakın fiyat adımına yuvarlanması suretiyle tespit edilen TL' ık baz fiyata uygulanabilecek +/- %20 lik limit dahilinde TL nominal bedel için TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Belirlenen fiyata göre oluşan toplam TL devir bedeli ödenmiş olup, devir sonrası Ray Sigorta A.Ş. nde hisse payımız %65.87 olmuştur. TARÝH:09/11/2001 Milpa Ticari ve Sınai ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya Şirketimizin tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, ve tarihli özel durum açıklamalarımızda da konu edilen, Ray Sigorta A.Ş. nde sahibi bulunduğumuz ve sermayesinin % sini oluşturan toplam ,-TL nominal değerli hisselerimizin T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı nın tarihli izinleri çerçevesinde iştiraklerimizden Dışbank, Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş. ne devir edilmesine, devir bedelinin tarihinden (bugün) geriye doğru 15 gün boyunca hisselerin İMKB nda oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatlarının ortalamasının en yakın fiyat adımına yuvarlanması suretiyle tespit edilen 2.225,-TL lik baz fiyata uygulanabilecek +/- % 20 lik limit dahilinde 1.000,-TL nominal bedel için 2.670,-TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Belirlenen fiyata göre oluşan toplam ,-TL devir bedeli tahsil edilmiş olup, devirden doğan toplam ,-TL iştirak hissesi satış kazancının tamamı gelir tablosuna intikal ettirilmiştir. Devir sonrası Ray Sigorta A.Ş. nde iştirakimiz kalmamıştır. TARÝH:28/12/2001 Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya tarihli özel durum açıklamamızda konu edilen Doğan Finansal Kiralama A.Ş. nin sermayesinin %79 luk bölümünü oluşturan; ,-TL nominal değerli, adet hissenin Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. nden ,-TL nominal değerli, adet hissenin Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama A.Ş. nden ,-TL nominal değerli, adet hissenin Milta Turizm İşletmeleri A.Ş. nden devir alınmasına ilişkin işlemler T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı nın tarih ve sayılı izninden hareketle tamamlanmıştır. TARÝH:28/12/2001 Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya tarihli özel durum açıklamamızda da konu edilen Şirketimizin Doğan Finansal Kiralama A.Ş. nde sahibi bulunduğu sermayesinin %15 ini oluşturan ,-(Onbeşmilyar)TL nominal değerdeki hisselerin iştirakimiz Dışbank Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş. ne devir edilmesine ilişkin işlemler T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı nın tarih ve sayılı izninden hareketle tamamlanmıştır. Devirden doğan toplam ,-TL iştirak hissesi satış kazancı gelir tablosuna intikal ettirilmiştir. Devir sonrası şirketimizin Doğan Finansal Kiralama A.Ş. nde iştiraki kalmamıştır.

TARÝH:03/01/2000 DOHOL MIPAZ TARÝH:03/01/2000

TARÝH:03/01/2000 DOHOL MIPAZ TARÝH:03/01/2000 TARÝH:03/01/2000 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. nin 03.01.2000 tarihinde gelen yazısı aşağıya Holdingimizin Mali Grup Başkan Yardımcısı Mustafa Horata 31.12.1999 tarihi itibariyle Holdingimizden ve

Detaylı

TARİH:16/01/2001 HURGZ

TARİH:16/01/2001 HURGZ TARİH:16/01/2001 HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. nin 16.01.2001 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nda; 1) Gerçek Yayıncılık A.Ş. nin 30.06.2000 tarihi itibariyle mevcut

Detaylı

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH: 31/01/2007 Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 31.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bağımsız denetim kuruluşu seçimi. Şirketimizin 2007 yılına ait finansal tablolarının Sermaye Piyasası

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 28.01.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 28.01.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:17/01/2005 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 17.01.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimize ait emeklilik planlarının ve hayat sigortası ürünlerinin pazarlanmasına aracılık etmek üzere

Detaylı

Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 26.12.2007 Tarih ve 33 Sayılı Toplantısı'nda;

Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 26.12.2007 Tarih ve 33 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun, 08.03.2006 tarih ve 11 sayılı toplantısında yapılmasına karar verdiği; haddehanede ikinci soğutma platformu ve ek

Detaylı

TARİH:06/03/2003 HURGZ

TARİH:06/03/2003 HURGZ TARİH:06/03/2003 HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. nin 06.03.2003 tarihli yazısı aşağıya Yönetim Kurulumuzun 28.02.2003 tarih ve 2003/2 sayılı kararı ile, 1- Şirket Ana Sözleşmesi nin Maksat

Detaylı

Görevi Bora Gemalmazoğlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi

Görevi Bora Gemalmazoğlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi TARİH:08/01/2003 Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. nin 08.01.2003 tarihli yazısı aşağıya 1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.11.2002 tarih 24924 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan

Detaylı

08/01/2010 25/01/2010. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

08/01/2010 25/01/2010. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. 08/01/2010 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Orjinal Açıklamanın Tarihi: 09.11.2009 : Moody's Investors Service, Inc.'in Bankamızla ilgili kredi notunun açıklanması

Detaylı

25/01/2012. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı

25/01/2012. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı 25/01/2012 Özet Bilgi: Şube Kapanışı Bankamızın 25 Ocak 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Bankamızın Bahreyn Şubesi'nin kapatılmasına, bu çercevede gerekli iş ve işlemlerin yapılması hususunda

Detaylı

Özet Bilgi: İştirakimiz İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'nin vergi davaları hk.

Özet Bilgi: İştirakimiz İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'nin vergi davaları hk. TARİH: 18/01/2007 Özet Bilgi: İştirakimiz İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'nin vergi davaları hk. Şirketimizin iştiraklerinden İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'nin İstanbul 3. Vergi Mahkemesinde

Detaylı

UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. / USAK [] :01:24 Özel Durum Açıklaması (Genel)

UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. / USAK [] :01:24 Özel Durum Açıklaması (Genel) UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. / USAK [] 28.03.2012 18:01:24 Ortaklığın Adresi : UŞAK BANAZ KARAYOLU 26 KM BANAZ / UŞAK Telefon ve Faks No. : 0276 326 2001/0276 326 2010 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle

Detaylı

TARİH:10/03/2005 TARİH:11/03/2005

TARİH:10/03/2005 TARİH:11/03/2005 TARİH:10/03/2005 TARİH:10/03/2005 Alkim Alkali Kimya A.Ş.'nden Alkim Kimya A.Ş. ortağı Cihat Kora nın 10.03.2005 tarihli yazısı yapılan açıklamadır. 10 Mart 2005 tarihinde şahsıma ait 129.248 adet Alkim

Detaylı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Özel Durum Açıklaması Tarih : 08 Nisan 2009 Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 8 Nisan 2009 tarihli toplantısında: 1- Ek-1 de yer alan

Detaylı

TARİH: 02/03/2000 HURGZ

TARİH: 02/03/2000 HURGZ TARİH: 02/03/2000 HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin 1999 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 20.03.2000 Pazartesi günü saat 15:45'de Hürriyet Medya Towers, Güneşli, İstanbul adresinde

Detaylı

02/01/2004 13/01/2004

02/01/2004 13/01/2004 02/01/2004 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin 02.01.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı T. Yavuz İşbakan emeklilik nedeni ile Bankamızdan

Detaylı

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

Özet Bilgi: 12.09.2008 ve 25.11.2008 tarihli özel durum açıklamaları hk bilgilendirme

Özet Bilgi: 12.09.2008 ve 25.11.2008 tarihli özel durum açıklamaları hk bilgilendirme TARİH:23/01/2009 İş Finansal Kiralama A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır Özet Bilgi: 12.09.2008 ve 25.11.2008 tarihli özel durum açıklamaları hk bilgilendirme Şirketimizin 12.09.2008 tarihli özel

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI 26.06.2003 Doç. Dr. Bahriye Üçok Cad. No. 13 06500 Beşevler ANKARA

T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI 26.06.2003 Doç. Dr. Bahriye Üçok Cad. No. 13 06500 Beşevler ANKARA T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI 26.06.2003 Doç. Dr. Bahriye Üçok Cad. No. 13 MG-03/077 06500 Beşevler ANKARA Konu : Sermaye Artışı kesinleştirme. Kayıtlı Sermaye Sistemine tabi olan

Detaylı

Özet Bilgi: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu na sunulan mali tabloları hk.

Özet Bilgi: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu na sunulan mali tabloları hk. TARİH:03/01/2008 Özet Bilgi: Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hk. Borsa Başkanlığı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:39 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin

Detaylı

TARİH:06/01/1999 HURGZ

TARİH:06/01/1999 HURGZ TARİH:06/01/1999 HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. ile ilgili olarak İktisat Bankası T.A.Ş. nin 06.01.1999 tarihli yazısı aşağıya Bankamız portföyü adına Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 02001/30 HAFTALIK BÜLTEN 23/7/2001 27/7/2001 A. 1.1.2001 27.7.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2001 27.7.2001 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ

Detaylı

Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin 02.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin 02.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:31/01/2007 Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin 31.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz Genel Müdür Yardımcısı ve Muhasebe Müdürü Mustafa Demirpalta'nın Genel Müdür

Detaylı

TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı

TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı 25/01/2012 Özet Bilgi: Şube Kapanışı Bankamızın 25 Ocak 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Bankamızın Bahreyn Şubesi'nin kapatılmasına, bu çercevede gerekli iş ve işlemlerin yapılması hususunda

Detaylı

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 18 Mayıs 2016 METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme Raporu VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun dönemi : 01/01/2012-30/09/2012 2. Ortaklığın Ünvanı : ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin

Detaylı

TARÝH :12/01/1998 MIPAZ

TARÝH :12/01/1998 MIPAZ TARÝH :12/01/1998 Milpa Ticari ve Sýnai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Þ.'nin 12.01.1998 tarihli yazýsý aþaðýya çýkarýlmýþtýr. Konu: Sermaye Piyasasý Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayýlý Tebliði uyarýnca

Detaylı

TARİH:08/04/2008. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin 16.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

TARİH:08/04/2008. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin 16.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:08/04/2008 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin 08.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında ekte bulunan gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanması

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2011 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2011 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2011 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU YATIRIMLARIN ENFLASYONA ENDEKSLENMİŞ DEĞERİ (TL) VARLIK GRUBUNUN PORTFÖYDE YER ALAN YATIRIM ABD DOLARI YATIRIM

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] 15.03.2013 13:01:27. : Tel: 0(352) 3113511 Faks:0(352) 3113516

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] 15.03.2013 13:01:27. : Tel: 0(352) 3113511 Faks:0(352) 3113516 ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] 15.03.2013 130127 Anbar Mahallesi 895. Sokak No9 Melikgazi KAYSERİ Telefon ve Faks No. Tel 0(352) 3113511 Faks0(352) 3113516 Ortaklığın Biriminin

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] :38:07 Genel Kurul Toplantısı Sonucu

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] :38:07 Genel Kurul Toplantısı Sonucu ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 19.03.2012 17:38:07 Genel Kurul Toplantısı Sonucu Ortaklığın Adresi : Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı - İSTANBUL Telefon ve Faks No. : (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/17 HAFTALIK BÜLTEN 21/04/2008 25/04/2008 A. 02.01.2008 25.04.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu

Sermaye Piyasası Kurulu mı Sermaye Piyasası Kurulu HAFTALIK BÜLTEN 1999/32 23/8/199927/8/1999 A. 1.1.1999 27.8.1999 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: ^ ^ 1.1.1999 27.8.1999 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. / MUTGG [] 23.10.2013 16:26:59

MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. / MUTGG [] 23.10.2013 16:26:59 / MUTGG [] 23.10.2013 162659 1 LEYLA YASEMİN 2 ATTİLA ÜYESİ 23.10.2013 162409 23.10.2013 162610 Tepeören Mah. Eski Ankara Asfaltı Cad.No.210 Tuzla/İSTANBUL Telefon ve Faks No. 0216 581 62 00-0216 304 18

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/19 HAFTALIK BÜLTEN 03/05/2010 07/05/2010 A. 04.01.2010 07.05.2010 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31/03/2009 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31/03/2009 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ Tarih : 09/03/2009 Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:54 sayılı Tebliğine uygun olarak yapılan açıklama Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2009/4 HAFTALIK BÜLTEN 19/01/2009 23/01/2009 A. 02.01.2009-23.01.2009 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I-GİRİŞ ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1. Raporun dönemi : 01/01/2013-31/03/2013 2. Ortaklığın unvanı : ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin Eylul 2009 dönemine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

TARİH:23/01/2003 TARİH:03/03/2003

TARİH:23/01/2003 TARİH:03/03/2003 TARİH:23/01/2003 Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 23.01.2003 tarihli yazısı aşağıya Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Detaylı

Özet Bilgi: Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Değişikliği Hakkında

Özet Bilgi: Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Değişikliği Hakkında 15/01/2013 Özet Bilgi: Bankamız Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Sn.H.Fevzi Onat'ın emeklilik nedeniyle istifası hakkında Bankamız Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Sayın H.Fevzi Onat; bu görevlerinden

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 226.027.699,46 TÜRK LİRASINDAN 50.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI

Detaylı

Madde 1.1 in birinci paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir.

Madde 1.1 in birinci paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir. TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 16.01.2012 TARĠHĠNDE ONAYLANAN 17.01.2012 TARĠHĠNDE TESCĠL

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU YATIRIMLARIN ENFLASYONA ENDEKSLENMİŞ DEĞERİ (TL) VARLIK GRUBUNUN PORTFÖYDE YER ALAN YATIRIM ABD DOLARI YATIRIM

Detaylı

YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yeşil İnşaat Yapı Düzenleme ve Pazarlama Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu

Sermaye Piyasası Kurulu Sermaye Piyasası Kurulu 99/3 HAFTALIK BÜLTEN 3.7.994.8.99 A...99 4.8.99 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ :..99 4.8.99 tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan ihraç

Detaylı

Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı.

Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı. Özel Durum Açıklaması Tarih : 04 Nisan 2008 Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı. Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 4 Nisan 2008

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/1 HAFTALIK BÜLTEN 02/01/2008 04/01/2008 A. 02.01.2008 04.01.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Duran Varlık Satışı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Duran Varlık Satışı KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Duran Varlık Satışı Özet Bilgi Kırpart Otomotiv Parçaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin paylarının satışı hakkında Finansal Duran

Detaylı

TEBLİĞ. Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem

TEBLİĞ. Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem 22 Eylül 2007 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26651 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR HAKKINDA

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Detaylı

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] :26:13 Finansal Duran Varlık Edinilmesi

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] :26:13 Finansal Duran Varlık Edinilmesi KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] 07.05.2010 17:26:13 Finansal Duran Varlık Edinilmesi Ortaklığın Adresi : Kore Şehitleri Cad. Yzb Kaya Aldoğan Sokak No: 16 Yapılan Açıklama Güncelleme

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 08.05.2008 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Sermaye

Detaylı

Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi

Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 22.05.2012 172553 Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi Davutpaşa Cad. No10 Topkapı - Telefon ve Faks No. (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin Mart 2010 dönemine ilişkin faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı

Detaylı

DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ŞİRKET PAYLARININ İLK HALKA ARZINDAN SAĞLANAN FONLARIN İZAHNAMEDE BELİRTİLEN KULLANIM YERLERİ VE FİİLİ KULLANIM YERLERİ -14 Mayıs 2014 Tarihli 2013 Yılı Olağan Genel Kurulu Gündem

Detaylı

: Meclis-i Mebusan Cad. 35, 34427, Fındıklı-İSTANBUL. Telefon ve Faks No. : (0212) (0212)

: Meclis-i Mebusan Cad. 35, 34427, Fındıklı-İSTANBUL. Telefon ve Faks No. : (0212) (0212) ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı : Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Adresi : Meclis-i Mebusan Cad. 35, 34427, Fındıklı-İSTANBUL Telefon ve Faks No. : (0212) 251 21 21 - (0212) 249 65

Detaylı

CEYLAN YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ BAĞLI ORTAKLIĞI. Ceylan Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı. Sayfa No: 1

CEYLAN YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ BAĞLI ORTAKLIĞI. Ceylan Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 CEYLAN YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIĞI SERİ:XI NO:29 TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 31 MART 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Sayfa No: 2 BÖLÜM I- GİRİŞ 1- Raporun Dönemi

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU YATIRIMLARIN ENFLASYONA ENDEKSLENMİŞ DEĞERİ (TL) VARLIK GRUBUNUN PORTFÖYDE YER ALAN YATIRIM ABD DOLARI YATIRIM

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 28.03.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 28.03.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:26/01/2007 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 26.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 01.01.2006-31.12.2006 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 340.536.479,45 YTL hayat dışı

Detaylı

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.S. nin tarihli yazisi asagiya çikarilmistir.

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.S. nin tarihli yazisi asagiya çikarilmistir. TARIH:02/01/2003 Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.S. nin 02.01.2003 tarihli yazisi asagiya çikarilmistir. Sermaye Piyasasi Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayili Tebligi nin 3. Maddesinde bahsedilen ve

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. / EMKEL [EMKEL] :24:41 Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. / EMKEL [EMKEL] :24:41 Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. / EMKEL [EMKEL] 04.02.2010 17:24:41 Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Ortaklığın Adresi : ESENBOĞA YOLU 23.KM AKYURT/ANKARA Telefon ve Faks No. 312 398 01 81

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. / AKGRT, 2016 [] :46:15. Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

AKSİGORTA A.Ş. / AKGRT, 2016 [] :46:15. Genel Kurul Toplantısı Çağrısı AKSİGORTA A.Ş. / AKGRT, 2016 [] 19.02.2016 15:46:15 Genel Kurul Toplantısı Çağrısı Adres Poligon Caddesi Buyaka 2 Sitesi Kule:1 Kat:0-6 34771 Ümraniye/İSTANBUL Telefon 216-2808888 Faks 216-2808800 Yatırımcı/Pay

Detaylı

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özel Durum Açıklaması (Genel) CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / DENCM [SISE] 31.12.2015 13:47:48 Özel Durum Açıklaması (Genel) Bahçelievler Mahallesi 4013 Sokak No: 10 Telefon ve Faks Numarası : 0 258 295 40 00 / 0 258 377 24 79 Ortaklığın

Detaylı

FON SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.

FON SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. FON SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. 01.01.2015 30.09.2015 Dönemi Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER I-ŞİRKET TANITIMI II- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN DÖNEM İÇİ ÖNEMLİ GELİŞMELER III- ŞİRKET FAALİYETLERİ

Detaylı

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi -

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Özel Durum Açıklaması (Genel) İlgili Şirketler İlgili Fonlar [] [] Türkç e Özel Durum Açıklaması (Genel) Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2011-30 HAZİRAN 2011 FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI Esas Sermaye Ödenmiş Sermaye : 12.500.000 TL : 12.500.000 TL Şirketimizn

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU : SABANCI CENTER KULE II LEVENT/İSTANBUL. Telefon ve Fax No. : (212)

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU : SABANCI CENTER KULE II LEVENT/İSTANBUL. Telefon ve Fax No. : (212) ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı/Ortakların Adı Adresi : HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. : SABANCI CENTER KULE II 34330 LEVENT/İSTANBUL Telefon ve Fax No. : (212) 280 53 35-280 66 15 25.04.2006

Detaylı

2013 YILINDA YAPILAN ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

2013 YILINDA YAPILAN ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 2013 YILINDA YAPILAN ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 26.02.2013 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi Akhan Mah. 104 Sok N0 8 DENİZLİ Telefon ve Faks No. Tel 258-2680580 Fax 258-2681085 Ortaklığın Yatırımcı/Pay

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 26.03.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sayın Pay Sahiplerimiz, Gündemindeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere, Bankamız Pay Sahipleri

Detaylı

06/02/2009 17/02/2009

06/02/2009 17/02/2009 06/02/2009 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin 06.02.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İştiraklerimizden

Detaylı

Koç Holding A. Ş Ara Dönem Faaliyet Raporu

Koç Holding A. Ş Ara Dönem Faaliyet Raporu Koç Holding A. Ş. 01.01.2010-31.03.2010 Ara Dönem Faaliyet Raporu BÖLÜM 1: KURUMSAL BİLGİLER Yönetim Kurulu Şirketimizin 21.04.2010 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2010 yılı faaliyet ve sonuçlarının

Detaylı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay

Detaylı

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Verusaturk Girişim si Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/51 HAFTALIK BÜLTEN 21/11/2005 25/11/2005 A. 1.1.2005 25.11.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 25.11.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş.

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş. TARİH: 05/01/2009 Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği nin 5/h-1 ve 14 üncü maddeleri kapsamında

Detaylı

KONU: Kar Payı Tebliği (Seri II No:19.1)

KONU: Kar Payı Tebliği (Seri II No:19.1) KONU: Kar Payı Tebliği (Seri II No:19.1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: IV, No:27 tebliği yürürlükten kaldıran ve yeni düzenlemeleri içeren Seri II No:15.1 sayılı Kar Payı Tebliği 23.01.2014 tarihinde

Detaylı

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Ticaret Sicili No : Gebze/6616 FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurulu, 2007

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

TEBLİĞ TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 10 Eylül 2007 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26639 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: TEBLİĞ TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1- (1)

Detaylı

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:10/01/2007 1- HABER: TARİH:22/01/2007 2-HABER: TARİH:28/02/2007 3-HABER: TARİH:05/03/2007 4-HABER: TARİH:12/03/2007 Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 10.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan

Detaylı

SPK Kayda Alma / Onay Bildirimi

SPK Kayda Alma / Onay Bildirimi ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 26.01.2012 104615 SPK Kayda Alma / Onay Bildirimi Davutpaşa Cad. No10 Topkapı - Telefon ve Faks No. (0212) 567 68 00 - (0212) 310 28 28 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri

Detaylı

EGELİ & CO. TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

EGELİ & CO. TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EGELİ & CO. TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 30 EYLÜL 2012 DE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU KURUMSAL

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. ALARKO HOLDİNG A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. ALARKO HOLDİNG A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALARKO HOLDİNG A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme

Detaylı

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2007-31.12.2007 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2007-31.12.2007 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2007-31.12.2007 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU GİRİŞ Raporumuza ait dönem içinde şirketimizin yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin ad soyad ve ünvanları

Detaylı

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 15/10/2010 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile,

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 15/10/2010 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, Şirketimizin 31/12/2010 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu nun 24/12/2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-1656/12924 yazısına istinaden, 10/12/2010 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum

Detaylı

İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Sicil No: 349744 İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 21 /04.2015 tarihinde Saat 15:00 da 29

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu na 1. İş Finansal Kiralama

Detaylı

15.1. Tanımlar. 15.1.1. Teorik Fiyat

15.1. Tanımlar. 15.1.1. Teorik Fiyat 15. SERMAYE ARTIRIMLARI VE TEMETTÜ ÖDEMELERİNDE HİSSE SENETLERİNİN TEORİK FİYATLARININ BELİRLENMESİ, YENİ HİSSE SENETLERİNİN ORTAYA ÇIKMASI VE YENİ HİSSE SENETLERİNE İŞLEM SIRASI AÇILMASINA İLİŞKİN ESASLAR

Detaylı

Tire Kutsan 04/01/2008 04/01/2008 IMKB Bülteni B.Ş.B. Ulusal Pazar'da işlem görmekte olan Tire Kutsan Oluklu Mukavva Kutu ve Kağıt Sanayii A.Ş. (TIRE.E) hisse senetlerinin sırası, şirketten gelen açıklamanın

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ HAZİRAN 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ HAZİRAN 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ HAZİRAN 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin Haziran 2009 dönemine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı Pay Tutarı

Detaylı

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 NİSAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 NİSAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 NİSAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi nin 2004 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET PETROL OFİSİ A.Ş. NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2005 yılı Hesap Dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 20 Nisan 2006

Detaylı