TÜRKİYE DE KAMU GİRİŞİM SERMAYESİ MODELİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DE KAMU GİRİŞİM SERMAYESİ MODELİ"

Transkript

1 TÜRKİYE DE KAMU GİRİŞİM SERMAYESİ MODELİ KOÇ UNIX STRATEJİK ARAŞTIRMALAR SERİSİ KOÇ UNIX STRATEJİK ARAŞTIRMALAR EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ DELUXIA PALACE BARBAROS MAH. MORSÜMBÜL SOK. NO:5A DAİRE 37 BATI ATAŞEHİR İSTANBUL WEB:WWW.KOCUNİX.COM January 15, 2015 Bu Rapor Koç Unix Stratejik Araştırmalar Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti tarafından hazırlanmış olup, izinsiz çoğaltılamaz. Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

2 1 İÇİNDEKİLER Rapor Özeti 2 Sayfa Türk Bankacılık Sektöründe Yabancı Sermayenin Ağırlık Kazanması 3 Yabancı Sermayeli Bankacılığın Reel Ekonomiye Olan Etkileri 4 Girişimcilik Ve Yeni Fikirleri Sermaye Ve Süreç Yönetim Desteği 6 Olmadan Ekonomiye Nasıl Kazandıracağız? Potansiyellerimiz 7 Girişimcileri, Genç Beyinleri Bürokratik Süreçlerin Dehlizinden Kurtarıp, 7 Sadece Ar-Ge ye ve İşine Odaklandırmak Nasıl Bir Üretim Ağı Modeli Öngörülmektedir? 7 Sermaye Piyasalarının KOBİ Gelişim Modeli İle Entegrasyonu 9 Sonuç 10

3 2 RAPOR ÖZETİ Türk Bankacılık sektöründe yabancı sermayenin payı 2001 krizinden sonra adet bazında %21 den %50 ye, aktif dağılımı bazında on katlık bir artışla %5,8 den %58 e yükselmiştir. Faaliyet izni bekleyen ya da yeni faaliyet izni alan yabancı bankaların etkin katılımı ile üç yıl sonunda bu oranın %70 e ulaşması beklenmektedir. Yabancı bankaların mikro işletmelere, yeni fikirlere, Kobi lere sermaye ya da uzun vadeli yatırım desteği vermek bir yana, yüksek risk algıları nedeni ile sadece kısa vadeli, yüksek faizli ve çok seçici, teminat bazlı kredi politikaları uygulamakta, yüksek ratingli kurumsal firmalara, hazine garantili büyük projelere destek vermeyi, kâr marjı daha yüksek bireysel ürünlere ve nakit yönetim ürünlerine dönük bankacılık yapmayı daha rasyonel bulmaktadırlar. Kamu bankaları da özel bankalarla kâr yarışı içerisine girmişler, sanayi teşvik programları, yatırım proje finansmanları, fon kaynaklı krediler gibi can suyu fonlar ürün raflarından bir bir kaldırılmışlar ya da etkinliklerini kaybetmişlerdir. Türkiye Kalkınma Bankası bu görevini ifa edemeyecek şekilde zayıflamış, 25 yıllık sürede hem mali, hem idari, hem de teknolojik olarak, sektördeki etkin konumundaki 25 yıl öncesinden daha da geriye gitmiştir. Sanayide katma değer arttırıcı yatırımları sermaye bazlı finanse edecek bir model ihtiyacı vardır. Bu boşluk kredi piyasalarıyla değil, sermaye piyasalarıyla doldurulmalı, bunun için de bu işletmeleri sermaye piyasalarına hazırlayacak bir koordinasyon ve habitat oluşturulmalıdır. Bu raporda yukarıdaki tespitler neticesinde ortaya konan modelin ana başlıkları ve yol haritası özetle: 1- Bünyesinde teknik alt yapısı ve iş akışları ile Girişim Sermayesi modelini oturtmuş Kamu Kalkınma Bankacılığının acilen etkinleştirilmesi ve bu boşluğun diğer kamu bankalarının da modele entegrasyonu ile doldurulması, 2- Küçük işletmelerin mümkün olduğunca sektörel ve coğrafik olarak belirli merkezlerde öbeklendirilmesi, lojistik, nakliye, satın alma, muhasebe, raporlama, vergi, gümrükleme, eğitim ve Ar-Ge destek konularında merkezi destek hizmetlerinden faydalandırılmaları; bu hizmetleri out-sourse etmeleri nedeni ile ciddi bir maliyet avantajı ve konsolide hareket etmenin getirdiği ölçek ekonomilerinden fayda sağlamaları, 3- Sermaye katkısı alan, Üniversite Teknoloji Transfer Ofisleri ve Kuluçka Merkezleri ile iç içe, düşük maliyetli, yüksek katma değerli ürünler üreten firmalar olarak, tamamı ile kayıt içinde, eğitimli personeli olan, mali yapısı güçlü hale getirilen firmaların 3-5 yıllık dönem içerisinde BIST Gelişen İşletmeler Pazarında halka arz edilmesi, Kamu Girişim sermayesinin halka arz yolu ile bünyeden geri çekilerek, firmanın halka açık, rekabete dayanıklı, sürdürülebilir kurumsal yönetim ilkelerini uygulayan firmalar olarak ekonomiye kazandırılması, olarak başlıklandırılmıştır.

4 3 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE YABANCI SERMAYENİN AĞIRLIK KAZANMASI 2001 krizinden ağır yara alarak çıkan bankacılık sektörü bilindiği üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanununun devreye girmesi ile yeniden yapılandırma sürecine girmiş, bir taraftan yarıya düşen banka sayısı diğer taraftan ise kalanlar için ek sermaye ihtiyacını beraberinde getirmiştir.bankacılık sektörü krizin ardından ciddi bir sermaye değişimine uğramış, gelişen ekonomiler içerisinde yer alacağı öngörülen ülkemizde finansal oyuncu olmayı hedefleyen uluslararası finans kurumları hızlı bir şekilde sektöre oyuncu olarak girmişlerdir. Bankacılıkta yabancı sermaye payı borsa yolu ile elde edilenler hariç olmak üzere 2000 yılı Aralık sonu itibarı ile adet bazında %21 (79 kamu ve özel bankanın 17 si) iken, bu rakam bugün itibarı ile adet bazında %50 (toplam 50 bankanın 25 i) hatta özel sektör bankaları bazında 41 bankanın 25 i, yani %65,8 i yabancı sermayeli bankalar lehine değişmiştir. Daha da anlamlı olan ve reel sektöre aktarılan fon kaynaklarını dikkate alan aktif büyüklüklerine göre ise 2000 yılı sonu itibarı ile %5,8 olan özel sektör içindeki yabancı bankaların payı, 2014/Haziran itibarı ile %58 e ulaşmıştır. Son dönemde faaliyet izni verilen ve/veya kuruluş izni bekleyen dünya devi bankaların da sektöre girmesi ile önümüzdeki 3 yıllık süreçte bu oranın %70 lere doğru tırmanması kaçınılmazdır 100 YERLİ ADET BAZINDA % DEĞİŞİM 50 YERLİ YABANCI YABANCI / /9 Bankacılıkta yabancı sermaye payı borsa yolu ile elde edilenler hariç olmak üzere 2000 yılı Aralık sonu itibarı ile adet bazında %21 (79 kamu ve özel bankanın 17 si) iken, bu rakam bugün itibarı ile adet bazında %50 (toplam 50 bankanın 25 i) hatta özel sektör bankaları bazında 41 bankanın 25 i, yani %65,8 i yabancı sermayeli bankalar lehine değişmiştir. Daha da anlamlı olan ve reel sektöre aktarılan fon kaynaklarını dikkate alan aktif büyüklüklerine göre ise 2000 yılı sonu itibarı ile %5,8 olan özel sektör içindeki yabancı bankaların payı, 2014/Haziran itibarı ile %58 e ulaşmıştır. Son dönemde faaliyet izni verilen ve/veya kuruluş izni bekleyen dünya devi bankaların da sektöre girmesi ile önümüzdeki 3 yıllık süreçte bu oranın %70 lere doğru tırmanması kaçınılmazdır

5 4 YABANCI SERMAYELİ BANKACILIĞIN REEL EKONOMİYE OLAN ETKİLERİ Gerek Türkiye de gerekse Türkiye benzeri krizler yaşamış gelişmekte olan ülkelerde yabancı bankacılığın payı ile reel sektöre olan uzun vadeli fon akışları arasındaki korelasyon Türk Üniversitelerince de masaya yatırılmış ve etki analizi yapılmıştır. Son olarak Çukurova Üniversitesi nden Prof. Hatice Doğukanlı başkanlığında yapılan Yabancı Bankaların Kobi Kredilerine Etkileri:Türkiye İçin Bir İnceleme Raporu(*) çarpıcı sonuçlar ortaya koymuştur. Bu konuda gerek yerli gerekse yabancı bilim insanlarınca yapılan etki analizleri ve sonuçlarına ilişkin detay bilgilere ilgili raporda yer verilmektedir. Rapor www. bddk.org.tr sitesinden incelenebilir. Raporun Özü kısmında şu çarpıcı tespitlere yer verilmiştir: Özel sektörde önemli yeri olan KOBİ lerin finansman olanaklarının sınırlı ve maliyetli olması KOBİ lerin performansını düşürmektedir. KOBİ lerin en önemli finansman kaynağı olan bankaların yabancı sahiplik yapısının KOBİ kredi davranışına etkisi, gelişmekte olan ülkelere yabancı girişinin arttığı son yıllarda daha da tartışmalı hale gelmiştir. Bu konuda çoğu çalışma, yabancı banka girişinin bilgi duyarlığı yüksek KOBİ lere kullandırılan kredileri düşürdüğünü iddia etmektedir. Son yıllarda Türk bankacılık sektöründe stratejik ve finansal amaçlı birçok yabancı yatırım gerçekleşmiştir. Bu çalışmanın amacı Türk bankacılık sektöründe artan yabancı sermaye oranının KOBİ kredi arzına etkisini incelemektir. Türkiye de ila dönemi arasındaki yaklaşık 7 yıllık sürede KOBİ kredi payı, yabancı banka payı ve toplam krediler değişkenleri arasındaki dinamik etkileşimler VAR modeli çerçevesinde etki-tepki fonksiyonları ve varyans ayrıştırma yöntemleri ile analiz edilmiştir. Analiz bulguları yabancı banka payının KOBİ kredi arzında altı ay gecikmeli negatif etkisi olduğunu göstermiştir. Çalışma sonuçları, yabancı bankaların piyasanın daha az riskli ve kaliteli müşterilerine yönelerek bilgi duyarlılığı yüksek olan KOBİ lere verilen kredileri azalttığı hipotezini desteklemektedir. (*) BDDK Bankacılık Ve Finansal Piyasalar Dergisi Cilt 8. Sayı 2, 2014 Türkiye de reel sektör firma büyüklükleri bu sürecin ikinci aşamasına, yani reel sektörün el değiştirmesi sürecine geçilmiştir. Yabancı bankalar doğal olarak yerel kullanıcılara kredi verirken çeşitli ölçüm metodları kullanmaktadırlar. Burada en önemli konu Asimetrik Bilgi sorunudur. Yani: 1) Kredi vermeden önce kredi kullanıcısı açısından sağlıklı bilgi temin edilememesi 2) Kredi verdikten sonra kredinin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığının bilinememesi sorunudur. Burada yine Bankacılık terminolojisi ile Kredi Tayınlaması devreye girmektedir. Yani bu bilgi eksikliği nedeniyle kredilendirmeden kaçınılması sorunu ortaya çıkmaktadır. Oysa Bankacılık sektör bilançosuna bakıldığında son on yılda her çeyrek büyüme göstermiş, karlılık seviyesi artmış, sermaye yeterlilik rasyolarında ya da batık kredi oranlarında bir kötüleşme gözlenmemiştir krizinde

6 5 Türkiye de faaliyet gösteren çoğu yabancı bankaların bağlı olduğu ana ortaklıklar zarar eder, stres testlerinden geçemezken, ülkemizdeki yüksek karlılık ve büyüme karneleri nedeniyle dünyaya örnek olmuşlar, hatta ayakta kalmalarını Uni Credit CEO sunun söylemiyle Türkiye deki mücevherlerine bağlamışlardır. Bazı bankalar buradaki iştiraklerini satarak likidite sağlarken, bazıları da konsolide bilançolarındaki Türkiye projeksiyonlarını ülke merkez bankalarına sunarak el konulmaktan kurtulmuşlardır. Hatta bir dönem hükümet nezdinde tüketimi aşırı körükledikleri gerekçesi ile %25 büyüme sınırını aşanların munzam karşılıklarında artış yapılacağı tehdidi ile karşı karşıya kalmışlardır. Buna rağmen sektör karlılığı ve büyümesi yarış halinde sürmektedir. Buradan bankacılık sektöründe kredi tayınlamasının selektif bazda yapıldığı sonucuna varılmaktadır. Selektif kredi tayınlaması: a) Belirli sektör ya da sektörlere kredi imkanları sağlanıp, finansal ürünlerde kısıtlamaya gidilmezken, asimetrik bilgiye maruz kalan, özü itibarı ile risklerle karşı karşıya kalan ve herhangi bir risk koruma şemsiyesi altına girmemiş sektörlere hiç finansman sağlamamak b) sağlanan finansmanı çok yüksek spreadlerle (kar marjı) kısa vadeli, yüksek ve likit teminatlı olarak sağlamak olarak uygulamaktadırlar. Burada açıkça görüleceği üzere bu uygulamadan direkt etkinen start-up dediğimiz yeni girişimler ile sanayinin temel taşları olan, ilerinin büyük firmaları kobiler, özellikle de mikro kobiler etkilenmişlerdir. Kobilerle birlikte yine özellikle gıda ve tarım sanayiine girdi sağlayan tarım sektörü de en çok etkilenen ve bankacılık sektörü olarak elden geldiğince uzak durulmaya çalışılan bir konumdadır. Tarım sektörü ve sanayileşemeyen tarıma ilişkin detay sektörel analiz yazar tarafından ayrı bir rapor olarak sunulmaktadır. (*) (*) Kooperatİf İşletmelerinde İdeal Yapı Örnekleri, Dünya Kooperatif Bankaları Uygulamaları, Türkiye de Tarım Sektörü Ve Finansal İhtiyaçlar Paralelinde Kooperatif Bankacılığı Ve Diğer Finansal Kurumlar Hedef Modellemesi; Ali Koç (Koç Unix Stratejik Araştırmalar Eğitim ve Kur. Danışmanlık Ltd. Şti Kurucu Ortağı, Aralık 2014) Gerek bireysel kredilendirme ve ürün kullanımında, gerekse kobi segmentinde bankacılığın ana kriteri bankaların ortak kuruluşu niteliğindeki data sağlayıcı Kredi Kayıt Bürosu bilgi ve skor puanıdır. Bu skorlamada kayıtlı bilgi, sektör puanı, bireysel birikim, geçmiş ödeme performansı kriterlerine göre kobilerin yüksek puan alması beklenmemelidir. Yabancı Bankaların getirdiği kâr odaklı hedef takip sistemleri, Türkiye gerçekleri ile örtüşmeyen kredi skorlamaları ve düşük ratinge yüksek fiyat içeren mekanizmalar bu bankalarda çalışan personelin de müşteriye bakışını etkilemekte, en küçük bir piyasa dalgalanmasında limitlerin dondurulması, kredilerin geri çağrılması, karşılanması mümkün olmayan teminat talepleri ile Kobi lerin çaresiz bırakılması artık reel hayatın gerçekleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Son olarak bir yabancı banka Türkiye deki stratejisini değiştirdiğini, uluslararası ölçekte iş yapmayan müşterilerinin 1 aylık sürede tüm hesaplarını kapatmalarını talep eden mektuplar yollamış, çok sayıda yerli Kobi segmentinde müşteri mağdur duruma düşmüştür. (28 Temmuz 2014 Basın Haberleri, Hürriyet, Küçülme Kararı İngiltere den haberi)

7 6 Bankacılıkta hedefe dayalı aylık prim sistemlerinin getirilmesi de bankaların müşteri ile olan ilişkisini kısa vadeye hapsederken, mobbinge varan dayatmacı kâr ve satış hedefleri de müşterilerin büyümelerine, yatırımlarına ortak olma gibi uzun vadeli bakış açısı yerine günlük nakit açığını yüksek faizle fonlama bandına sıkıştırmıştır. Yine J. Stiglitz 2008 krizine gerekçe olarak gelişmiş ülkelerin finans sektörü içerisindeki ortak ve CEO ların yüksek kâr-yüksek prim mekanizmasını en ağır şekli ile işletmelerini, bunun sonucunda da çalışanların gerek baskı, gerekse yüksek jestiyon beklentileri ile riskli işlemlere yönelmeleri ni göstermiştir. Türkiye de sanayiye sermaye boyutunda yatırım yapılmamasının acısı ve yansıması bugünkü işsizlik rakamlarında, dışa bağımlılıkta, montaja dayalı sanayi hatlarında, Ar-Ge harcamalarının Milli gelir içerisindeki bindeli paylarında çok net görülmektedir. Bugünkü ekonomik görünümün kırılganlığının artışı yönündeki açıklamaların arkasında yerli sermaye birikiminin oluşmaması, inovasyona, Ar-Ge ye ayrılacak esas işletme gelirlerinin tamamı ile finansman giderlerine aktarılması gerçeği yatmaktadır. Bknz. Dr. A.Celil Koç(Koç Unix Danışma Kurulu Üyesi); Dünyada Finansallaşma Süreci ve Türkiye Deneyimi ; Çukurova Üniversitesi Doktora Tezi) GİRİŞİMCİLİK VE YENİ FİKİRLERİ SERMAYE VE SÜREÇ YÖNETİMİ DESTEĞİ OLMADAN EKONOMİYE NASIL KAZANDIRACAĞIZ? Yukarıda da özetlendiği gibi kredi piyasalarından sermaye ya da sermaye benzeri fonların bulunmasının yolu kapanmıştır. Bu nedenle bu boşluğu dolduracak Girişim Sermayesi Şirketlerinin yaygınlaştırılması, hatta bu aşamada kamu kaynaklı teşvik ve destek mekanizmaları ile uyumlu şirketler yaratılması gerekmektedir. Özel Sektör Girişim Sermayeleri ağırlıklı olarak yeni fikirler ya da büyümeye çalışan Kobi lerin finansmanı yerine kısa vadeli borç batağına giren işletmeleri dip fiyattan satın alıp, kısa süre sonra yurt dışındaki bir fona ya da Türkiye ye giriş yapmak isteyen aynı sektördeki rakiplere kelepir fiyattan satmak üzerine kuruludur. Girişim sermayesinden anlaşılan bu olmamalıdır. Özel sektörün bu hizmeti sadece finansal sektörden sonra reel sektörün yabancılaştırılmasından öteye geçmeyecektir. Yabancı firmaların yerli firmaları almasındaki amaç, aldığı işletmeye Ar-Ge yatırımı yaparak ülkeye katma değer sağlamaktan çok, ucuz iş gücü ve teşviklerden faydalanmak, ithalatı pompalayıcı, iç pazara mal sağlamaya dönük, ağırlıklı montaj sanayini oluşturmak ya da zaten markalaşmış, pazar payı olarak yeterli büyümeyi sağlamış firmaları ucuza almaktır.

8 7 POTANSİYELLERİMİZ Ancak siyasi istikrarla birlikte ekonomik istikrarın sağlanması, son büyük krizden hasar almadan çıkılarak, rating kuruluşlarının yatırım yapılabilir notu ile de teyidi neticesinde, ülkemize uzun vadeli, gelişme potansiyeli yüksek, teknolojik boyutu olan firmalara yatırım yapmak isteyen pek çok yatırımcı da ülkemizi izlemeye almış durumdadır. Başta Uzakdoğu kökenli yatırım fonları olmak üzere teknolojik firmalara yatırım yapmak isteyen yatırımcıların tek isteği, bağımsız denetimi sağlıklı, projeksiyonları gerçekçi, uluslararasılaşma potansiyeli olan bugünün küçük, yarının büyük firmalarının hisselerine temelden ortak olmaktır. Şu anda mevcut durum bu talebi karşılamaktan uzak olup, hali hazırda yabancı yatırımcılara satılan firmalarda güven problemi doğmaya başlamış, FAVÖK yaratamayan firmaların şişirilmiş projeksiyonlarla satışa konu edildiği tespitleri yatırımcı güven ortamını zedeler hale gelmiştir. Yabancı alımları hızlı bir şekilde borsadaki ilk 30 ölçeğine doğru daralma eğilimi taşımakta olup, bu iştahı zedelemeksizin sağlıklı firmalara yatırımcıları çekmenin yolu açılmalıdır. GİRİŞİMCİLERİ, GENÇ BEYİNLERİ BÜROKRATİK SÜREÇLERİN DEHLİZİNDEN KURTARIP, SADECE AR-GE YE VE İŞİNE ODAKLANDIRMAK Fikirleri projelendirip hayata geçirecek genç girişimcilere finansör olmak yetmemekte, aynı zamanda bürokrasi içerisinde boğulmalarını engelleyip, süreç mentorluğu yapacak bir model hayata geçirilmelidir. Akademik çalışmasını tamamlayıp, fikrini şirketleştirmenin en az fikri üretmek kadar meşakkatli bir iş olduğunu gören gençlerimizin çoğu daha baştan bu fikri başkasına satmanın ya da bu konulara kucak açarak maddi manevi destek veren ABD gibi ülkelere gitmenin yolunu bulmaktadırlar. Kuluçka Merkezlerinin sadece özel üniversitelerin reklam amaçlı ya da buradan doğan fikirleri yurt dışına teknoloji transferine aracılık eden konumdaki dominant pozisyonlarını kırarak, her ildeki her üniversitenin Tübitak girişimci fonlarını etkin bir şekilde kullanmaları, Kalkınma Bankaları ve iştirakleri olan Girişim Sermayesi şirketleri ile kurumsal etkileşimlerini güçlendirmeleri sağlanmalıdır. NASIL BİR ÜRETİM AĞI MODELİ ÖNGÖRÜLMEKTEDİR? Bu doğrultuda devlet politikalarının ekonomideki uzun vadeli planlama ölçeğinde Kobi lere sermaye katkısı sağlayacak, kredi-faiz sarmalından kurtarılacak şekilde yapılandırılmasına ihtiyaç vardır. Sektörel öbeklendirme ile küçük-orta ölçekli, inovasyon odaklı, Organize Sanayiler içerisinde konuşlanmış Teknoparklar ve Üniversitelerin Teknoloji Transfer Ofislerinin endüstriyel tasarım ve Ar- Ge katkısını alan firmaları, kamu kaynaklı girişim sermayesi modellemesi ile bir araya getirilmesi gerekmektedir. Sektörel ve imkan dahilinde coğrafik olarak öbeklendirilmiş Kobi lerin giderlerini minimize edebilmelerini teminen, ortak lojistik üsleri kurmak sureti ile yer avantajı elde etmeleri,

9 8 hammadde tedarikini tek bir merkezden havuz sistemi ile yaparak avantajlı fiyat ve vade sağlanması, ortak nakliye yaparak, filo bazlı kiralama, satın alma gibi toptan alım fiyat avantajı, leasing gibi vergi avantajı içeren modellerle operasyonel giderleri minimize etmeleri, muhasebe işlemlerini o gruptaki işletmelere ortak hizmet verecek muhasebe grubuna outsource etmeleri, böylelikle ciddi bir personel tasarrufu sağlamaları, standart kontrol mekanizmaları ile hatalı ya da cezaya konu olacak riskleri bertaraf etmeleri, merkezi muhasebe ve raporlamanın son teknoloji ve muhasebe yazılımları ile firma bazında stok takip, satış-hedef takip, verim analizleri, kar zarar ve diğer yönetsel raporlama, vergi yönetimi ve ödemelerini takip etmeleri, ihracatta KDV iadesi, teşvik uygulamaları, alacak sigortası ve kredi garanti sistemlerinden grup bazlı hareket ederek fiyat avantajı sağlanması, konsolide ve kurumsal hareket edilmesinden kaynaklı kurumlar nezdinde güven ve kredibilite sağlanması, bunun da maliyetlere katkısı, Başlıca faktörler olarak karşımıza çıkacaktır.

10 9 SERMAYE PİYASALARININ KOBİ GELİŞİM MODELİ İLE ENTEGRASYONU Türkiye de 2011 tarihinde Borsa İstanbul bünyesinde faaliyet gösteren 1. Ulusal ve 2. Ulusal pazara ek olarak girişimciler ile bu işletmelere para yatırmak isteyen yatırımcıları buluşturmak üzere Gelişen İşletmeler Piyasası oluşturulmuş, halka arz seferberliği ile sayıca çok ve derinlikli bir ulusal pazara şirket halka arzları cazip hale getirilmeye çalışılmıştır. Ancak değerleme kriterleri ve regülasyondaki eksiklikler çok sayıda içi boş firmanın yüksek değerleme sonucu borsaya taşınmasına ve manipülatif hareketler neticesinde küçük yatırımcının zarar etmesine ve daha kuruluş aşamasında borsaya güven kaybı ile sonuçlandırmıştır yılında SPK halka arz yeni tebliğ taslağını 9 aylık sürede hayata geçirmiş bu arada bu piyasada yeni halka arza izin vermemiştir. Temmuz 2013 te çıkan tebliğle firmaların halka arz süreci tekrar düzenlenirken şirket hisse fiyatlama kriterleri değiştirilmiş, piyasa danışmanı adı altında halka arza aracılık edecek aracı kurumlara sermaye yeterlilik şartı ile birlikte hisse alım garantisi ve halka arz sonrası piyasa yapıcısı olma koşulları getirilmiştir. Yasal düzenlemelere rağmen halen gerek şirketler bazında gerekse yatırımcılar nezdinde güven bunalımı devam etmekte olup, bu piyasada işlem gören firma sayısı kurulduğundan bu yana geçen sürede 20 yi aşmamış, bir çoğu spekülasyonel hareketlere maruz kalmışlardır. Bir şirketin halka arz süreci şu aşamalardan geçmektedir: Şirketin son üç dönem bağımsız denetim raporunun hazırlanması Şirketin Kayıtlı Sermaye Sistemine geçiş için SPK Başvurusu, incelenmesi onayı ve Genel Kurul Kararı Kayıtlı sermaye sistemi sonrası şirketin hisselerinin halka arz başvuru izahnamesinin hazırlanması ve SPK Denetim ve İzin Süreci Halka arz başvurusu yapacak firmanın piyasa danışmanı olacak ve underwrite edecek aracı kurumun tespiti, aracı kurumun şirket projeksiyonları paralelinde ve SPK Değerleme hükümleri çerçevesinde beher hisse fiyatının belirlenmesi, halka arz izahname ve ekleri ile birlikte SPK Denetim ve İzin Sürecinin geçirilmesi Bu süreçte Kobi lerin mali yapılarının karlı hale getirilerek sürdürülebilir ve risklere karşı korunaklı bir şekilde rekabet edebilir bir hale getirilmesine ihtiyaç vardır. Planlamacı bir yaklaşımla, önceliklendirilen sektörlere uygun olarak yeni kurulacak ya da öngörülen modele uyum sağlayabilecek mevcut firmaların girişim sermayesi modeli ile can suyu sermayesi alması, kredi yerine işine odaklanması, kar üretir hale geldikten sonra da kolaylaştırılmış süreçlerle BIST Gelişen İşletmeler Piyasasında, bağımsız denetimi düzenli yapılan, Kurumsal Yönetim İlkeleri oturmuş, SPK kurallarına uyumlu, tamamı ile kayıt içine dönmüş, sermaye tabanı kuvvetli bir firma olarak küçük yatırımcı ile buluşması, kamunun girişim sermayesi olarak koyduğu bedelin de böylece başka firmalara kullandırılmak üzere geri çekilmesi öngörülmektedir.

11 10 SONUÇ Sürdürülebilir kârlılıktaki firmaların halka arz edilmeleri sermaye piyasalarının gelişimini hızlandıracağı gibi, bu piyasalardaki fiyat istikrarına katkı sağlayacak, güveni arttıracak, gerek yerli gerekse yabancı yatırımcı için günlük alım satım karı beklentisi yerini, şirketin temettü dağıtımı, büyümesinden sağlayacağı fiyat kaldıracı gibi uzun vadeli yatırım aracı perspektifine taşıyacaktır. Böylelikle çok sayıda firmamız teknoloji boyutlu, küçük ancak kendi ayakları üzerinde durabilen, krizlere ve dış risklere duyarlı, yatırımcı nezdinde hisseleri talep gören kuruluşlara dönüşecektir. Devlet açısından ise istihdam yaratan, yarattığı katma değerle GSMH ya marjinal faydası yüksek, kayıtlı ekonomi içerisinde yerini almış teşebbüslere destek vererek sosyal devlet olmanın da gereğini yerine getirecektir.

ŞİRKET TANITIMI KOÇ UNIX STRATEJİK ARAŞTIRMALAR

ŞİRKET TANITIMI KOÇ UNIX STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ŞİRKET TANITIMI KOÇ UNIX STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KOÇ UNIX STRATEJİK ARAŞTIRMALAR EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ DELUXIA PALACE BARBAROS MAH. MORSÜMBÜL SOK. NO:5A DAİRE 37 BATI ATAŞEHİR İSTANBUL 00216 9693905

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRK EXİMBANK (TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.) DÜNYA BANKASI AVRUPA YATIRIM BANKASI İSLAM KALKINMA BANKASI Ortaklık Yapısı İlk özel

Detaylı

Halka Arz ve Borsa İstanbul un Sunduğu Fırsatlar. Click. Alper Yüksel Borsa İstanbul A.Ş. Yurt İçi Kotasyon Pazarlama Sorumlusu

Halka Arz ve Borsa İstanbul un Sunduğu Fırsatlar. Click. Alper Yüksel Borsa İstanbul A.Ş. Yurt İçi Kotasyon Pazarlama Sorumlusu Halka Arz ve Borsa İstanbul un Sunduğu Fırsatlar Click Alper Yüksel Borsa İstanbul A.Ş. Yurt İçi Kotasyon Pazarlama Sorumlusu 12 Mayıs 2015 BORSA İSTANBUL PİYASALARI Pay Piyasası (399) Gelişen İşletmeler

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ. Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ. Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı KÜÇÜK İŞLETMELERİN YATIRIMLAR İÇİN DEVLET DESTEKLERİNDEN ETKİN vev VERİMLİ BİR ŞEKİLDE YARARLANMALARI AMACI İLE: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı

Detaylı

Bakanlar Medya A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu

Bakanlar Medya A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu Bakanlar Medya A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 28.04.2014 1. Değerlendirme Raporu nun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 22.06.2013

Detaylı

TÜRKİYE NİN 4 ANA SORUNU ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. 11 Aralık 2015

TÜRKİYE NİN 4 ANA SORUNU ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. 11 Aralık 2015 TÜRKİYE NİN 4 ANA SORUNU ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 11 Aralık 2015 1 KONU BAŞLIKLARI Sorun1: Tasarruf Açığı ve Cari Açık Sorun2: Dev Projelerin ve Teknoloji Yatırımlarının Finansmanı Sorun3: Bankalar ve Faize

Detaylı

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit)

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN Girişimcinin finansman ihtiyacı: Finansman ihtiyacının karşılanmasında

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Şirket Finansmanı ve Halka Açılmada Yeni Yol Haritası: Girişim Sermayesi ve Özel Sermaye Şirketleri Panelinde Yaptığı Konuşma 21.03.2008 Oditoryum,

Detaylı

PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş Yılı 3. Çeyrek Sunumu

PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş Yılı 3. Çeyrek Sunumu PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş. 2015 Yılı 3. Çeyrek Sunumu 2015 3Ç Başlıca Gelişmeler Toplam işlenmiş et pazarı* 2015 yılının ilk dokuz aylık döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ciro bazında

Detaylı

Lider Faktoring A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme ve Analiz Raporu

Lider Faktoring A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme ve Analiz Raporu 24 Nisan 2014 Lider Faktoring A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme ve Analiz Raporu İşbu rapor, Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli

Detaylı

Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu

Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu 18 Mayıs 2016 Raporun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK, Kurul ) tarafından yayınlanan Seri

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

BAKANLAR MEDYA ANONİM ŞİRKETİ. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımına Dair II. Yönetim Kurulu Raporu

BAKANLAR MEDYA ANONİM ŞİRKETİ. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımına Dair II. Yönetim Kurulu Raporu BAKANLAR MEDYA ANONİM ŞİRKETİ Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımına Dair II. Yönetim Kurulu Raporu 10.03.2014 Raporun Konusu: Bakanlar Medya Anonim Şirketinin (raporda kısaca Şirket olarak da ifade

Detaylı

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 2009 Yılı I. Üç Aylık Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu İçindekiler Ana Ortaklık Bankanın Ortaklık Yapısı...1 Ana Ortaklık Bankanın Hesap Dönemi İçerisinde Ana Sözleşmesinde

Detaylı

2014 İkinci Çeyrek & İlk Yarıyıl Sonuçları

2014 İkinci Çeyrek & İlk Yarıyıl Sonuçları 2014 İkinci Çeyrek & İlk Yarıyıl Sonuçları BIST: BIZIM.TI 1 ÖNEMLİ NOT Bu sunum yayınlandığı tarih itibarı ile geleceğe ilişkin belirli beklenti ve varsayımlara dayanan ileriye dönük ifadeler içerir ve

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ENERJİ VE ENERJİ ETKİNLİĞİ YATIRIMLARINA SAĞLANAN KREDİLER

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ENERJİ VE ENERJİ ETKİNLİĞİ YATIRIMLARINA SAĞLANAN KREDİLER TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ENERJİ VE ENERJİ ETKİNLİĞİ YATIRIMLARINA SAĞLANAN KREDİLER BANKAMIZ HAKKINDA Türkiye Kalkınma Bankası (TKB), 1975 yılında DESİYAB (Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası A.Ş.

Detaylı

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010 TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010 Şirketin Ticaret Ünvanı : TEB Mali Yatırımlar A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİZ RAPORU

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİZ RAPORU FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİZ RAPORU ULUSOY UN EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 10 KASIM 2014 ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Önemli Not İşbu rapor, ATIG Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, Sermaye

Detaylı

Halkbank 2009 Yılı I. Dönem Konsolide Faaliyet Raporu

Halkbank 2009 Yılı I. Dönem Konsolide Faaliyet Raporu 2009 YILI I. DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Sunuş Bankamızın, 31 Mart 2009 dönemine ait solo finansal veriler üzerinden hazırlanan Ara Dönem Faaliyet Raporu, 14 Mayıs 2009 tarihinde web sitesinde yayımlanmıştır.

Detaylı

2015 NİSAN-HAZİRAN DÖNEMİ BANKA KREDİLERİ EĞİLİM ANKETİ

2015 NİSAN-HAZİRAN DÖNEMİ BANKA KREDİLERİ EĞİLİM ANKETİ 21 NİSAN-HAZİRAN DÖNEMİ BANKA KREDİLERİ EĞİLİM ANKETİ 1 Temmuz 21 Banka Kredileri Eğilim Anketi nin 21 yılı ikinci çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 1 Temmuz 21 tarihinde

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MECLİS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 30 Ocak 2017 2017 YILINA TERÖRLE GİRİŞ KAHRAMAN ŞEHİDİMİZ İÇİN TEK YÜREK ODAMIZ YARDIM KAMPANYASI (20.01.2017-08.02.2017) Ziraat Bankası - 2616

Detaylı

PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş Yılı 1. Yarıyıl Sunumu

PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş Yılı 1. Yarıyıl Sunumu PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş. 2015 Yılı 1. Yarıyıl Sunumu 2015 1Y Başlıca Gelişmeler 1 Toplam işlenmiş et pazarı 2015 yılının ilk altı aylık döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ciro bazında

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi İşletmelerin Genel Hedefleri Finansal Hedefler: Kârlılık ve yeni kârlı yatırımlar Pazarlama hedefleri Var olma hedefi: Ticari hayatı sürdürmek Sosyal sorumluluk ve topluma hizmet İşletmelerin Özel Hedefleri

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

IX. Çözüm Ortaklığı Platformu. Finansa Erişimde Önemli Bir Seçenek Halka Arz

IX. Çözüm Ortaklığı Platformu. Finansa Erişimde Önemli Bir Seçenek Halka Arz www.pwc.com/tr IX. Çözüm Ortaklığı Platformu Finansa Erişimde Önemli Bir Seçenek Halka Arz 7 Aralık 2010 Ajanda Türkiye de halka arza yönelik gelişmeler Halka Arz Sürecinde Evreler Değerlendirme ve Halka

Detaylı

2015 OCAK-MART DÖNEMİ BANKA KREDİLERİ EĞİLİM ANKETİ

2015 OCAK-MART DÖNEMİ BANKA KREDİLERİ EĞİLİM ANKETİ 21 OCAK-MART DÖNEMİ BANKA KREDİLERİ EĞİLİM ANKETİ 1 Nisan 21 Banka Kredileri Eğilim Anketi nin 21 yılı ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 1 Nisan 21 tarihinde yayımlandı.

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

HALKA ARZ HALKA ARZ DA HEDEF PİYASALAR; İMKB / Hisse Senetleri Piyasası / İkinci Ulusal Pazar Kotasyon Koşulları var

HALKA ARZ HALKA ARZ DA HEDEF PİYASALAR; İMKB / Hisse Senetleri Piyasası / İkinci Ulusal Pazar Kotasyon Koşulları var 0 HALKA ARZ DA HEDEF PİYASALAR; İMKB / Hisse Senetleri Piyasası / İkinci Ulusal Pazar Kotasyon Koşulları var İMKB / (GİP) Kotasyon Koşulu yok!!! 1 Borsa kotasyon şartlarını henüz taşımayan, gelişme ve

Detaylı

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ İÇİN YENİ NESİL FİNANS ARAÇLARI. 28 Mayıs 2013

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ İÇİN YENİ NESİL FİNANS ARAÇLARI. 28 Mayıs 2013 GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ İÇİN YENİ NESİL FİNANS ARAÇLARI 28 Mayıs 2013 Bankaların Sermaye Yeterliliği ve Konut/İnşaat Kredilerinin Gelişimi Sermaye Yeterliliği Rasyosunun Gelişimi Bankaların sermaye yeterliliği

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Eylül 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ Genellikle profesyoneller tarafından oluşturulan Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı sistemi genç, dinamik, hızlı büyüme ve yüksek karlılık potansiyeli olan

Detaylı

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ KOBİ ler ve KOSGEB 1 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Şirketin Ticaret Ünvanı : TEB Mali Yatırımlar A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i

Detaylı

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ 2014 EKİM SEKTÖREL inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ Nurel KILIÇ OECD verilerine göre, 2017 yılında Türkiye, Çin ve Hindistan dan sonra en yüksek büyüme oranına sahip üçüncü ülke olacaktır. Sabit fiyatlarla

Detaylı

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT A.Ş HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT A.Ş HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT A.Ş HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 26 Aralık 2013 Raporun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK, Kurul ) tarafından yayınlanan

Detaylı

Türkiye de Girişim Sermayesi Fonları ve İş Girişim Sermayesi

Türkiye de Girişim Sermayesi Fonları ve İş Girişim Sermayesi Türkiye de Girişim Sermayesi Fonları ve İş Girişim Sermayesi Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Finansal Yönetim Enstitüsü Şirket Finansmanı ve Halka Açılmada Yeni Yol Haritası:

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

BAKANLAR MEDYA A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU

BAKANLAR MEDYA A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU BAKANLAR MEDYA A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. 16.12.2013 Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği nin 29. maddesinin (4) numaralı

Detaylı

İTHİB YK SUNUMU 20 Eylül, Prof Dr. Ümit Özlale İTHİB Danışmanı

İTHİB YK SUNUMU 20 Eylül, Prof Dr. Ümit Özlale İTHİB Danışmanı İTHİB YK SUNUMU 20 Eylül, 2016 Prof Dr. Ümit Özlale İTHİB Danışmanı GSYH açıklandı: En büyük katkı yine tüketim ve kamudan Dolar bazında milli gelir 708,6 milyar dolar olurken, kişi başı milli gelir 9

Detaylı

NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 9 AYLIK FİNANSAL SONUÇLAR

NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 9 AYLIK FİNANSAL SONUÇLAR NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 9 AYLIK FİNANSAL SONUÇLAR DOKUZ AYLIK PERFORMANS ÖZETİ Toplam gelir %18 artarak 655 milyon TL ye ulaşmıştır. Faaliyet karımız kayda değer bir artış sağlayarak 24 milyon TL ye

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 30.09.2015 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ TABLO LİSTESİ Tablo I.1. Ödemeler Dengesi (Milyar ABD doları) 6 Tablo I.2. Cari İşlemler Açığını Finanse Eden Taraflar (Milyar ABD doları) 7 Tablo I.3. Seçilmiş Ekonomilerde Cari İşlemler Dengesinin GSYİH

Detaylı

K R Ü E R SEL L K R K İ R Z SON O R N A R S A I TÜR Ü K R İ K YE E KO K N O O N M O İSİND N E D İKT K İSAT A P OL O İTİKA K L A AR A I

K R Ü E R SEL L K R K İ R Z SON O R N A R S A I TÜR Ü K R İ K YE E KO K N O O N M O İSİND N E D İKT K İSAT A P OL O İTİKA K L A AR A I KÜRESEL KRİZ SONRASI TÜRKİYE EKONOMİSİNDE İKTİSAT POLİTİKALARI Prof. Dr. Adem ahin TOBB-ETÜ Öğretim Üyesi 14 Mayıs 2010, İSTANBUL KRİZLER 2008 2001 İç Kaynaklı Finansal Derinliği Olan Olumlu Makro Ekonomik

Detaylı

CFO LARIN DEĞİŞEN ROLÜ VE REEL SEKTÖRDE RİSK YÖNETİMİ

CFO LARIN DEĞİŞEN ROLÜ VE REEL SEKTÖRDE RİSK YÖNETİMİ CFO LARIN DEĞİŞEN ROLÜ VE REEL SEKTÖRDE RİSK YÖNETİMİ KOÇ UNIX STRATEJİK ARAŞTIRMALAR SERİSİ KOÇ UNIX STRATEJIK ARAŞTIRMALAR EĞITIM VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTI DELUXIA PALACE BARBAROS MAH. MORSÜMBÜL SOK. NO:5A

Detaylı

Kentsel Dönüşümde Finans Aktörleri ve Beklentileri Doç. Dr. Erk HACIHASANOĞLU Araştırma, İş ve Ürün Geliştirme Grup Md.

Kentsel Dönüşümde Finans Aktörleri ve Beklentileri Doç. Dr. Erk HACIHASANOĞLU Araştırma, İş ve Ürün Geliştirme Grup Md. Kentsel Dönüşümde Finans Aktörleri ve Beklentileri Doç. Dr. Erk HACIHASANOĞLU Araştırma, İş ve Ürün Geliştirme Grup Md. 8 Ekim 2013 Ajanda 1- Finansal Aktörler: Güncel Durum A- Güncel Durum: Birincil Konut

Detaylı

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 4 Eylül 2015 Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KOBİ LERE VE GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KOBİ LERE VE GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KOBİ LERE VE GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER BANKAMIZ HAKKINDA Türkiye Kalkınma Bankası, 1975 yılında DESİYAB (Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası A.Ş. ) adı altında

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem :

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 30.06.2010 Şirketin Ticaret Ünvanı : TEB Mali Yatırımlar A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i

Detaylı

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB VE KURULUŞ AMACI KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile

Detaylı

8 Kasım ÇEYREK Kar Duyurusu Raporu

8 Kasım ÇEYREK Kar Duyurusu Raporu 8 Kasım 2017 2017 3. ÇEYREK Kar Duyurusu Raporu 1 Çekince Bu sunumda ileriye dönük bazı görüş ve tahmini rakamlar yer alabilir. Bunlar Şirket Yönetiminin gelecekteki duruma ilişkin şu andaki görüşlerini

Detaylı

2015 NİSAN HAZİRAN DÖNEMİ BANKA KREDİLERİ 10 Temmuz 2015

2015 NİSAN HAZİRAN DÖNEMİ BANKA KREDİLERİ 10 Temmuz 2015 21 NİSAN HAZİRAN DÖNEMİ BANKA KREDİLERİ 1 Temmuz 21 EĞİLİM ANKETİ Banka Kredileri Eğilim Anketi nin 21 yılı ikinci çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 1 Temmuz 21 tarihinde

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SPK 7. ARAMA KONFERANSI NDA YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 ARALIK

Detaylı

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar İşlenecek Konular Finansal piyasalar ve kurumların önemi Tasarrufların şirketlere akışı Finansal piyasaların ve aracıların fonksiyonları Değer maksimizasyonu

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

İşletmenin Fonksiyonları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu. Finansman Kavramı. Finansman Kavramı. Finansman İnsan Kaynakları.

İşletmenin Fonksiyonları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu. Finansman Kavramı. Finansman Kavramı. Finansman İnsan Kaynakları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu Yrd. Doç.. Dr. M. Volkan TÜRKERT Üretim İşletmenin Fonksiyonları Pazarlama Yönetim Lojistik Finansman İnsan Kaynakları Halkla İlişkiler Muhasebe Ar-Ge 1 2

Detaylı

PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş Y Finansal Sunumu

PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş Y Finansal Sunumu PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş. 2016-1Y Finansal Sunumu 2016-1Y Başlıca Gelişmeler 1 İşlenmiş et ürünleri pazarı 2016 yılının ilk altı aylık döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ciro bazında

Detaylı

1Ç08 finansallarında öne çıkan gelişmeler:

1Ç08 finansallarında öne çıkan gelişmeler: Akbank, birinci çeyrek konsolide BDDK finansallarını açıkladı. Buna göre 1Ç08 de Akbank ın net karı yıllık bazda %61 artarak 720mn YTL olarak gerçekleşti. Bankanın özsermaye getirisi ise 30.2% oldu. Bununla

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

YENİDEN YAPILANDIRMA SÜRECİNDE KDM FİNANSAL DANIŞMANLIK. Eylül 2014

YENİDEN YAPILANDIRMA SÜRECİNDE KDM FİNANSAL DANIŞMANLIK. Eylül 2014 YENİDEN YAPILANDIRMA SÜRECİNDE KDM FİNANSAL DANIŞMANLIK Eylül 2014 İÇİNDEKİLER Şirketlerin Karşılaşabileceği Finansal Problemler Yeniden Yapılandırma Kavramı ve Yöntemleri Yeniden Yapılandırma Süreci ve

Detaylı

2014 Ekim-Aralık Dönemi Banka Kredileri Eğilim Anketi 09 Ocak 2015

2014 Ekim-Aralık Dönemi Banka Kredileri Eğilim Anketi 09 Ocak 2015 214 Ekim-Aralık Dönemi Banka Kredileri Eğilim Anketi 9 Ocak 215 Banka Kredileri Eğilim Anketi nin 214 yılı dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 9 Ocak 215 tarihinde

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KREDİ PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUMU

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KREDİ PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUMU TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KREDİ PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUMU Bankamızın Hakkında 1975-1988 DESİYAB Dönemi - Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası A.Ş. adı altında yurtdışında çalışan işçilerimizin

Detaylı

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 18 Mayıs 2016 METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme Raporu VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM

Detaylı

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı.

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı. X. KOBİ İ ZİRVESİİ İ REKABET GÜCÜ İÇİN ULUSLARARASILAŞMA VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı 13 Şubat 2014 KOSGEB KOSGEB,

Detaylı

A.Kemal SARUHAN Selda ÖZCAN Ediz DELİHASANLAR

A.Kemal SARUHAN Selda ÖZCAN Ediz DELİHASANLAR A.Kemal SARUHAN Selda ÖZCAN Ediz DELİHASANLAR girişimci kimdir? girişimcilik örnekleri iş fikri ve özellikleri sermaye kaynakları Girişimci, bir ihtiyacı teşhis ederek, iş fikrine dönüştüren ve gerekli

Detaylı

Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu

Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 08.04.2014 1. Değerlendirme Raporu nun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu nun

Detaylı

TSKB Değerlendirme Toplantısı. 15 Şubat 2012

TSKB Değerlendirme Toplantısı. 15 Şubat 2012 TSKB Değerlendirme Toplantısı 15 Şubat 2012 15 Şubat 2012 TSKB Hakkında Ortaklık Yapısı İş Bankası; %50,0 Halka Açık; %41,6 9.5 milyar TL aktif büyüklüğü 350 çalışan, 3 şube 1.7 milyar TL MCAP Halka açık

Detaylı

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 3 Şubat 2017 Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit

Detaylı

SEDEFED REKABET KONGRESİ Büyüme Dinamikleri Üzerine Bir Tartışma

SEDEFED REKABET KONGRESİ Büyüme Dinamikleri Üzerine Bir Tartışma SEDEFED REKABET KONGRESİ Büyüme Dinamikleri Üzerine Bir Tartışma Panel: Özel Sektörün Büyümeye Yaklaşımı, Şirketler Kesiminden Uygulama Örnekleri İstanbul 8 Kasım 2007 Ülkemiz son 5 yılda hızlı bir büyüme

Detaylı

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 15 Mayıs 2015 Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2014 NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı KOBİ lerin bir araya gelerek tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı ve finansman gibi Ortak Sorunlara

Detaylı

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR FDI doğrudan yabancı yatırım, bir ülke borsasında işlem gören şirketlerin hisselerinin bir diğer ülke veya ülkelerin kuruluşları tarafından satın alınmasını ifade eden portföy yatırımları dışında kalan

Detaylı

Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri

Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri Dr. Sinan Tandoğan Girişim Destek Grubu TEYDEB TÜBİTAK TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri: TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak geride bıraktı.

Detaylı

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015 ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015 1 Raporun Konusu: Sermaye Piyasası Kurulu nun VII.128.1 Sayılı Pay Tebliği

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Haziran 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş Yılı Finansal Sunumu

PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş Yılı Finansal Sunumu PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş. 2015 Yılı Finansal Sunumu 2015 Başlıca Gelişmeler 2015 yılında ciro bazında %13 büyüyen, tonaj bazında %1 daralış gösteren işlenmiş et ürünleri pazarının* miktar olarak

Detaylı

Altman Z Skoru Modeli ile Finansal Başarısızlık Ölçümü: Kimya Sektörü

Altman Z Skoru Modeli ile Finansal Başarısızlık Ölçümü: Kimya Sektörü Altman Z Skoru Modeli ile Finansal Başarısızlık Ölçümü: Kimya Sektörü 1 Şirketlerin finansal başarısının belirlenmesinde aktiflerin karlılık oranı (ROA) ile borç - özkaynak oranı en etkin göstergelerdendir.

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ Finansman, işletmelerin temel işlevlerini yerine getirirken yararlanacakları

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOSGEB DESTEKLERİ GENEL DESTEK PROGRAMI Programın Gerekçesi: Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30

Detaylı

Mali Tablolar Ön Denetimi ve Finansal Rating

Mali Tablolar Ön Denetimi ve Finansal Rating Mali Tablolar Ön Denetimi ve Finansal Rating Değişen Koşullara Ayak Uydurun Mevcut Durumdaki Gelişmeler Ülkemizde Finansal Sistem son yıllarda önemli değişikliklere uğramaktadır.yeni finansal ortama ayak

Detaylı

ZAMANIN RUHUNU OKUMAK

ZAMANIN RUHUNU OKUMAK KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU ZAMANIN RUHUNU OKUMAK KURUMSAL DEĞERLER Kurucumuz Vehbi Koç un belirlediği değerler, dün ve bugün olduğu gibi gelecekte de Topluluğumuza yön vermeye devam edecektir. Müşterilerimiz

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2012 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2012 30.09.2012 Şirketin Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : TEB Holding A.Ş. : TEB Kampüs C Blok Saray

Detaylı

Finans dışı şirketlerin YP cinsi borçlanmaları ilk çeyrekte yavaşladı

Finans dışı şirketlerin YP cinsi borçlanmaları ilk çeyrekte yavaşladı 3/11 9/11 3/12 9/12 3/13 9/13 3/14 9/14 3/15 9/15 3/16 9/16 3/17 2/14 4/14 6/14 8/14 1/14 2/15 4/15 6/15 8/15 1/15 2/16 4/16 6/16 8/16 1/16 2/17 26 Mayıs 217 Finans dışı şirketlerin YP cinsi borçlanmaları

Detaylı

Yatırımcı Sunumu 2013 Birinci Yarıyıl

Yatırımcı Sunumu 2013 Birinci Yarıyıl Türkiye nin Teknoloji Markası Yatırımcı Sunumu 2013 Birinci Yarıyıl M. Buğra Koyuncu İcra Kurulu Başkanı Gülnur Anlaş İcra Kurulu Başkan Yardımcısı, Hukuk ve Mali İşler 6 Ağustos 2013 Yasal Uyarı Bu sunum,

Detaylı

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU-2 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 29 EYLÜL 2015

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU-2 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 29 EYLÜL 2015 ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU-2 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 29 EYLÜL 2015 1 Değerlendirme Raporunun Amacı Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan 22.06.2013

Detaylı

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STRATEJİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STRATEJİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 15 Ekim 2003 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fon un Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri 26.267.484

Detaylı

Güncel Ekonomik Yorum

Güncel Ekonomik Yorum NİSAN 16 Güncel Ekonomik Yorum Mart ayı finansal piyasalar açısından özellikle borsa kanadında 2016 yılının en başarılı ayı olarak kayıtlara geçti. Borsanın ay içinde istikrarlı şekilde yükseldiğini gözlemledik

Detaylı

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI 2014/03 SONUÇLARI DEĞERLENDİRME

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI 2014/03 SONUÇLARI DEĞERLENDİRME EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI 2014/03 SONUÇLARI DEĞERLENDİRME NİSAN 2014 Ereğli, 2014 yılı ilk çeyreğinde 280-297 milyon TL aralığındaki beklentilere karşılık 432 milyon TL lik net dönem karı açıklamıştır.

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak 2015 tarihinde geçerli olan

Detaylı

BANK ASYA: Halka Arz Bilgi Notu 28/04/2006 2

BANK ASYA: Halka Arz Bilgi Notu 28/04/2006 2 GENEL BİLGİ Bank Asya nın 240,000,000 YTL olan ödenmiş sermayesi 300,000,000 YTL ye nakden artırılacak, nakden artırılan 60,000,000 YTL lik sermayeyi temsil eden 60,000,000 adet hisse senedi mevcut ortakların

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ YATIRIMLARINA SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ YATIRIMLARINA SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ YATIRIMLARINA SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER BANKAMIZ HAKKINDA Türkiye Kalkınma Bankası (TKB), 1975 yılında DESİYAB (Devlet Sanayi

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı