Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. / AKALT [AKIPD] :21:22 Ortaklığın Adresi : Ömer Avni Mahallesi, İnönü Caddesi, Dersan Han, No: 46, K: 2 Beyoğlu/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : 0 (212) /0 (212) Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı : 0 (212) /0 (212) : Ertelenmiş Değil Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca birleşme nedeni ile yapılan Sermaye artışı ile ilgili pay dağıtım duyurusuna ilişkin kamu açıklamasıdır. AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Şirketimizin AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ'ni tüm aktif ve pasifi ile birlikte kül halinde devralması ve adı geçen şirketin infisahı sureti ile birleşmesi nedeni ile kayıtlı sermaye tavanı içerisinde yapılan ,33-TL'lik sermaye artırımının tamamlandığına ilişkin belge, tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'na tescil edilmiş ve sermaye artırımı işlemi usulüne uygun şekilde tamamlanmıştır. Birleşme nedeni ile yapılan sermaye artırımı neticesinde ihraç edilen ,33-TL'lik sermayeyi temsil eden payların ve ayrıca AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ'nin aktifinde kayıtlı bulunan ve birleşme neticesinde Şirketimize intikal eden Şirketimize ait ,43 TL'lik payların; toplamda ,76-TL'lik adet Şirketimize ait payın AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ'nin ortaklarına dağıtılmasına ilişkin SPK tarafından onaylanan duyuru metni aşağıdaki gibi olup, duyuru metni Milliyet ve Dünya Gazetelerinde tarihinde yayınlanacak ve pay dağıtımına tarihinden itibaren başlanacaktır. AK-AL TEKSTİL SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN Ticaret Sicil No: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: I, No: 31 sayılı Tebliği gereğince, Şirketimizin AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ'ni devralmak suretiyle birleşmesi nedeniyle yapılan sermaye artırımında ,33-TL'lik sermayeyi temsil eden payların ve ayrıca AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ'nin aktifinde kayıtlı bulunan ve birleşme neticesinde Şirketimize intikal eden Şirketimize ait ,43 TL'lik payların; toplamda ,76-TL'lik adet Şirketimize ait payın AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ'nin ortaklarına dağıtılmasına ilişkin duyurudur. Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak ,33-TL'lik sermayeyi temsil eden paylar Sermaye Piyasası Kurulu'nca tarih ve 93/889 sayı ile kayda alınmıştır. Ancak kayda alınması ortaklığımızın ve paylarının Kurul veya kamuca resmi teminatı anlamına gelmez. BAŞVURU ŞEKLİ: AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ'nin ortaklarının maliki bulundukları 1-TL nominal değerli AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ payı karşılığında (devralan) AK-AL TEKSTİL SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 0, TL nominal değerli payını alma hakları bulunmaktadır. (AK-AL/AKSU değiştirme oranı 1'e 0, 'dur.)

2 Pay değişim işlemleri tarihinden itibaren aşağıda belirtilen başvuru yerlerinde gerçekleştirilecektir. Pay değişim işlemi için süre sınırlaması yoktur. AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ'nin pay sahipleri, malik oldukları hisse senetlerini ibraz edecek ve pay değişimi sureti ile alacakları payların tamamı Şirketimiz tarafından münferiden kendileri için Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde açılan hesaplara kaydedilecektir. Tüm ortaklarımızın sahip oldukları paylar Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir. BAŞVURU YERLERİ: OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Genel Müdürlüğü Akatlar, Ebulula Cad., F 2 C Blok, Levent/İSTANBUL Tel: Fax: OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Kızılay Şubesi Atatürk Bulvarı, No: 70, K: 2 Kızılay/ANKARA Tel: Fax: OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Kordon Şubesi Cumhurıyet Bulvarı, No: 67, Kat: 4, Pasaport/İZMİR Tel: Fax: AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. (Şirket Merkezi) Ömer Avni Mahallesi, İnönü Caddesi, Dersan Han, No: 46, K: 2, Beyoğlu/İSTANBUL Tel: Fax: Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara

3 AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. / AKALT [AKIPD] :06:35 Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler Ortaklığın Adresi : Ömer Avni Mahallesi, İnönü Caddesi, Dersan Han, No: 46, K: 2 Beyoğlu/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : 0 (212) /0 (212) Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su Yapılan Açıklamanın Güncelleme Olup Olmadığı Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 0 (212) /0 (212) : Güncelleme Değil : Ertelenmiş Değil : - Dava Açılma Tarihi : Davanın Öğrenilme/Ortaklığa Tebliğ Tarihi : Davanın Konusu Karşı Taraf/Taraflar : tarihli ve 2007/11 sayılı Yönetim Kurulu kararının yeterli nisap oluşmadan alındığı ve bu nedenle batıl olduğu iddiası : Fatma Pınar Yeşilkaya Davanın Tutarı : - Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Mali Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%) İlgili Mahkeme : - : Beyoğlu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Dosya No : 2009/539 Davanın Duruşma Tarihi : Alınan Karar : - Bir Sonraki Duruşma Tarihi : - Varsa Mali Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi : - : Yok EK AÇIKLAMALAR: Açıklanacak Özel Durumlar:

4 Aksu İplik Dokuma ve Boya Apre Fabrikaları T.A.Ş. ("AKSU T.A.Ş.") ve Şirketimizin 01/12/2009 tarihinde gerçekleştirilerek 02/12/2009 tarihinde Ticaret Siciline tescil edilen Genel Kurul Kararları tahtında, Şirketimiz ile birleşmiş olan AKSU T.A.Ş.'nin tarihli ve 2007/11 Sayılı AKSU T.A.Ş.'nin sahibi bulunduğu Akenerji Elektrik Üretim. A.Ş.'ye ait hisselerin Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme A.Ş.'ye satışına ilişkin Yönetim Kurulu kararının yeterli nisap oluşmadan alındığı ve bu nedenle batıl olduğu iddiasıyla Fatma Pınar Yeşilkaya tarafından Beyoğlu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde, tarihinde, alınan kararın batıl olduğunun tesbitine ilişkin dava açılmıştır. Dava 2009/539 Esas numarasına kaydedilmiş olup. Aksu İplik Dokuma ve Boya Apre Fabrikaları T.A.Ş. adresine tarihinde tebliğ edilmiş bulunmaktadır. İlk duruşması tarihinde saat 13:40'ta yapılacaktır." Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara

5 AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. / AKALT [] :23:48 Ortaklığın Adresi : Ömer Avni Mahallesi, İnönü Caddesi, Dersan Han, No: 46, K: 2 Beyoğlu/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : 0 (212) /0 (212) Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı : 0 (212) /0 (212) : Ertelenmiş Değil Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII No: 54 sayılı Tebliği uyarınca; Seri: IV, No: 41 sayılı Tebliğ kapsamındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin değerleme sonucu hakkında yapılan kamu açıklamasıdır. AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 41 sayılı Tebliği'nin 'Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlerin Değerlendirilmesi' başlıklı 5. maddesi kapsamında, ilişkili taraf Aksa Akrilik Kimya Sanayi A.Ş. ile gerçekleştirilmekte olan hammadde alımı işlemlerinin tutarının, kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamımızın veya brüt satışlar toplamımızın % 10'una veya daha fazlasına ulaşacağı öngörüldüğünden; işlemin şartlarının adil ve makul olup olmadığı yönünde Kapital Karden Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ye değerleme yaptırılmış ve değerleme raporunda işlem şartlarının adil ve makul bulunması neticesinde yönetim kurulumuzca değerlemeye konu işlemin sürdürülmesine karar verilmiştir. Değerlemeye konu işlem ile ilgili olarak, değerleme kuruluşu tarafından işlemler öncesinde yapılan değerleme çalışmasında ulaşılan sonuçlar ile bu sonuçlar çerçevesinde yönetim kurulumuz tarafından belirlenen şartlara uyulup uyulmadığı hususunda hesap dönemi sonunda hazırlanacak rapor özeti, yıllık olağan genel kurul toplantısından 15 gün önce ortaklarımızın incelemesine açılacak ve söz konusu işlemler hakkında genel kurul toplantısında ortaklarımıza bilgi verilecektir. Kapital Karden Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından değerlemeye konu işlem ile ilgili olarak hazırlanan tarihli Değerleme Raporu'nun özeti aşağıdaki gibidir: İşlemin Taraflarının Birbirleri İle Olan İlişkisi: Hammadde alımının gerçekleştirildiği AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ, Şirketimizin bağlı bulunduğu AKKÖK Grubu'na dahil grup şirketlerimizdendir. Değerlemeye Konu İşlemin Niteliği: Değerlemeye konu işlem, Şirketimiz ile AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ arasında gerçekleştirilen hammadde alımı işlemidir. Değerlemede Kullanılan Yöntem: Hammadde alımına ilişkin işlem şartlarının incelenmesinde en uygun yöntem olarak "Emsal Karşılaştırma Yöntemi"nin seçildiği belirtilmiştir.

6 Değerleme Sonuçları: Raporun Sonuç bölümünde; Yapılan inceleme neticesinde, fiyatların ürünü satın alan firmanın Ak-Al veya ilişkili olmayan taraf olmasına göre farklılık göstermediği ifade edilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara

7 AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. / AKALT [AKIPD] :28:12 Ortaklığın Adresi : Ömer Avni Mahallesi, İnönü Caddesi, Dersan Han, No: 46, K: 2, Gümüşsuyu, Beyoğlu/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : 0 (212) /0 (212) Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı Konu : 0 (212) /0 (212) : Ertelenmiş Değil : tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Kararlarının tescili. AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarihli,b.02.1.spk /12743 sayılı izni uyarınca ve T.T.K.'nun 451.ve ilgili diğer maddeleri,k.v.k.'nun 18 ila 20. Maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:1,No: 31 sayılı "Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri çerçevesinde ; Şirketimiz tarafından İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun sicil numarasında kayıtlı AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ'nin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte kül halinde devralınması ve adı geçen Şirketin infisahı sureti ile bu Şirketle birleşilmesine,her iki şirketin tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurullarında karar verilmiş olup bu kararlar tarihinde Ticaret Siciline tescil edilerek birleşme işlemi gerçekleştirilmiştir. Bunun neticesinde her iki Şirketin Olağanüstü Genel Kurullarına ait Tutanakları,Birleşme Sözleşmesi, tarihli Birleşik Bilançusu ve tarihli konsolide mali tabloları 08 Aralık 2009 tarihli T.Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmış olup adı geçen gazete işbu yazımız ekinde tarafınıza sunulmaktadır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara

8 AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. / AKALT [AKIPD] :11:23 Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Ortaklığın Adresi : Ömer Avni Mahallesi, İnönü Caddesi, Dersan Han, No: 46, K: 2, Gümüşsuyu, Beyoğlu/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : 0 (212) /0 (212) Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su Yapılan Açıklamanın Güncelleme Olup Olmadığı Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 0 (212) /0 (212) : Güncelleme Değil : Ertelenmiş Değil : Yok Yönetim Kurulu Karar Tarihi : Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) : Mevcut Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL) : Artırım Sonrası Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL) : ,33 Bedelli Artırım Tutarı (TL) : 0 Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL) : 0 Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL) : 0 Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) : 0 Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) : 0 Rüçhan Haklarının Kullanımına İlişkin Kısıtlama Rüçhan Haklarının Kısıtlanması Durumunda Bu Payların Satışına İlişkin Açıklama Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama : Yok : - : - Bedelsiz Artırım Tutarı (TL) : ,33 Temettüden (TL) : 0 İç Kaynaklardan (TL) : ,33 Aksu İplik Dokuma ve Boya Apre : ,33

9 Fabrikaları T.A.Ş ile devralma suretiyle birleşme nedeniyle Bedelsiz Artırım Oranı (%) : 36, Ana Sözleşme Değişikliğine İlişkin Bilgi (varsa) : - EK AÇIKLAMALAR: Yönetim Kurulumuzca alınan tarihli karar uyarınca: 1- Şirketimiz tarafından AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ'nin tüm aktif ve pasifi ile birlikte kül halinde devralınması ve adı geçen şirketin infisahı sureti ile bu şirketle birleşilmesine ilişkin olarak hazırlanan ve genel kurulumuzca da onaylanan Birleşme Sözleşmesi çerçevesinde; Şirketimizin mevcut ,00-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi ,00-TL'den ,33-TL'ye artırılmış ve artırılan ,33-TL'lik sermaye tutarı AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ'nin birleşme sonucunda intikal eden ve Beyoğlu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2009/65 D.İş sayılı dosyası kapsamında alınan bilirkişi raporu ile belirlenen özvarlığından karşılanmış olup, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin ,00-TL'den ,33-TL'ye artırılması işleminin tamamen ve usulüne uygun olarak tamamlandığının tespiti çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli bildirimin yapılmasına, 2- Birleşme neticesinde yapılan ,33-TL tutarındaki sermaye artırımı nedeni ile ihraç edilecek payların Kurul kaydına alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmesine ve yeni sermaye tutarının Ticaret Sicilinde tescil edilebilmesi için gerekli belgenin talep edilmesine, 3- Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli belgenin alınmasını takiben 10 gün içinde şirketin çıkarılmış sermayesinin ,33-TL olduğunun Ticaret Siciline tescili için gerekli işlemlerin yapılmasına, 4- Birleşme nedeni ile kayıtlı sermaye tavanı içerisinde yapılan sermaye artırımında ihraç edilecek ,33-TL tutarında adet hamiline payın ve ayrıca birleşme neticesinde Şirketimize intikal eden AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ'nin aktifindeki Şirketimize ait ,43-TL tutarında adet payın; toplamda ,76-TL tutarındaki adet payın devrolan şirketin hissedarlarına 1'e 0, değiştirme oranında bedelsiz olarak kayden verilmesi ile ilgili olarak hazırlanan duyuru metninin onaylanmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasına, 5- Bedelsiz pay dağıtımı işlemi için bir süre sınırlaması olmadığına ve pay dağıtımı ile ilgili olarak SPK'ca onaylanacak duyuru metninin ilan edilmesine, 6- Birleşme nedeni ile AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ hissedarlarına verilecek payların kaydi olarak dağıtımı konusunda Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasına, Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara

10 AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. / AKALT [AKIPD] :39:06 Ortaklığın Adresi : Ömer Avni Mahallesi, İnönü Caddesi, Dersan Han, No: 46, K: 2, Gümüşsuyu, Beyoğlu/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : 0 (212) /0 (212) Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı : 0 (212) /0 (212) : Ertelenmiş Değil Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliği'nin 9. ve 21. madde hükümleri uyarınca yapılan kamu açıklamasıdır. AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Şirketimiz tarafından AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ'nin tüm aktif ve pasifi ile birlikte kül halinde devralınması ve adı geçen şirketin infisahı sureti ile bu şirketle birleşilmesi neticesinde AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ'nin aktifinde kayıtlı bulunan Şirketimize ait ve sermayemizin % 26,834011'ine tekabül eden ,43-TL tutarında adet pay Şirketimize intikal etmiş olup, bu paylar genel kurulumuzca da onaylanan Birleşme Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu'nun 329. maddesinin birinci fıkrasının (3) no.lu bent hükmü ile ikinci fıkra hükmü uyarınca AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ hissedarlarına bedelsiz olarak kayden tahsis edilecektir. Bu payların ve ayrıca birleşme neticesinde yapılan sermaye artırımı nedeni ile ihraç edilecek payların dağıtımına ilişkin duyuru metni, SPK tarafından onaylandığında ilan edilerek kamuya açıklanacaktır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara

11 AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. / AKALT [AKIPD] :20:45 Ortaklığın Adresi : Ömer Avni Mahallesi, İnönü Caddesi, Dersan Han, No: 46, K: 2, Gümüşsuyu, Beyoğlu/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : 0 (212) /0 (212) Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı : 0 (212) /0 (212) : Ertelenmiş Değil Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII No: 54 sayılı Tebliği uyarınca; tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısına ait kamu açıklamasıdır. AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Şirketimizin tarihinde saat 10:00'da Şehit Muhtar Caddesi, No: 42, Taksim, 34437, İstanbul adresindeki Elit World Hotel, Galata Salonu, (-2). Katta yapılan ve saat 11:30'da sona eren olağanüstü genel kurul toplantısında alınan kararlar aşağıda arz edilmiştir: 1- Gündemin 2. maddesinde; T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarihli ve B.02.1.SPK /12743 sayılı izin yazısı ile bildirilen Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarihli ve 32/889 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca ve Türk Ticaret Kanunu'nun 451. ve ilgili diğer maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18 ila 20. maddeleri ve tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: I, No: 31 sayılı 'Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği' hükümleri çerçevesinde; Şirketimiz tarafından İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun sicil numarasında kayıtlı AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ'nin tüm aktif ve pasifi ile birlikte kül halinde devralınması ve adı geçen şirketin infisahı sureti ile bu şirketle birleşilmesine, Şirketimizin tarihli bilançosu ile tarihli olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulumuza verilen yetkiye istinaden hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca da onaylanan tarihli Birleşme Sözleşmesinin ve tarihli Birleşik Bilançonun aynen kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. 2- Gündemin 3. maddesinde; Şirket denetçiliğine ilk yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere; CELALETTİN ÖZEL, ALİ FECRİ BAYÜSTÜN ve RECEP ALBAYRAK'ın seçilmesine oyçokluğu ile karar verildi. 3- Gündemin 4. maddesinde; Seri: IV, No: 41 sayılı 'Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ' hükümleri uyarınca alınan değerleme raporları çerçevesinde gerçekleştirilen ve kamuya da açıklanan ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak ortaklarımıza bilgi verildi. Toplantı tutanağı ekte sunulmuştur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara

12 AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI T.A.Ş. / AKIPD [AKALT] :16:15 Ortaklığın Adresi : Aksu İplik Dokuma ve Boya Apre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi Telefon ve Faks No. : (0 282) (0 282 ) Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı Konu : (0 282) (0 282 ) : Ertelenmiş Değil : Olağanüstü Genel Kurul Sonuçları AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Şirketimizin tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında; T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarihli ve B.02.1.SPK /12743 sayılı izin yazısı ile bildirilen Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarihli ve 32/889 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca ve Türk Ticaret Kanunu'nun 451. ve ilgili diğer maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18 ila 20. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: I, No: 31 sayılı 'Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği' hükümleri çerçevesinde; Şirketimizin tüm aktif ve pasifi ile birlikte kül halinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun sicil numarasında kayıtlı AK-AL TEKSTİL SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından devralınması ve Şirketimizin infisahı sureti ile AK-AL TEKSTİL SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ile birleşilmesine ve Şirketimizin infisahına, Şirketimizin tarihli bilançosu ile tarihli olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulumuza verilen yetkiye istinaden hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca da onaylanan tarihli Birleşme Sözleşmesinin ve tarihli Birleşik Bilançonun aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara

13 AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. / AKALT [] :27:43 Ortaklığın Adresi : Ömer Avni Mahallesi, İnönü Caddesi, Dersan Han, No: 46, K: 2 Beyoğlu/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : / Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı Konu : / : Ertelenmiş Değil : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 54 sayılıtebliği uyarınca yapılan, Yönetim Kurulu Üyelerimiz aleyhine açılan tazminat davasına ilişkin kamu açıklamasıdır. AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durumlar : tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin aleyhine, T.C.Beyoğlu 2.Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde 2009/516 Esas Sayılı dosya ile görevlerini ifa ederken şirket ortaklarını zarara uğrattıkları gerekçesi ile tazminat davası açılmıştır. Mahkemece duruşma günü saat 14:40 olarak belirlenmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara

14 AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. / AKALT [] :48:07 Ortaklığın Adresi : Ömer Avni Mahallesi, İnönü Caddesi, Dersan Han, No: 46, K: 2, Gümüşsuyu, Beyoğlu/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : 0 (212) /0 (212) Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı Konu : 0 (212) /0 (212) : Ertelenmiş Değil : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca olağanüstü genel kurul toplantısına ilişkin olarak yapılan kamu açıklamasıdır. AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Şirketimizin tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca; I- Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının tarihinde saat: 10:00'da Elite World Hotel Galata Salonu (-2.Kat) Şehit Muhtar Caddesi No:42,Taksim,34437,İstanbul adresinde yapılmasına, toplantı günü almak üzere İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne müracaatta bulunulmasına, II- Olağanüstü Genel Kurul toplantısı ile ilgili gündemin aşağıdaki şekilde belirlenmesine, GÜNDEM: 1- Açılış, Divan teşekkülü ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi, 2- Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarihli ve 32/889 sayılı izni uyarınca ve Türk Ticaret Kanunu'nun 451. ve diğer ilgili maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18 ila 20. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: I, No: 31 sayılı 'Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği' hükümleri çerçevesinde; Şirketimiz tarafından İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun sicil numarasında kayıtlı AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ'nin devralınması sureti ile bu şirketle birleşilmesine ve birleşmeye ilişkin olarak düzenlenen bilirkişi raporu, uzman kuruluş raporu ve birleşmenin hukuki ve iktisadi gerekçelerini ortaya koyan yönetim kurulu raporu ile ilgili olarak ortaklarımıza bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulumuzca hazırlanan birleşme sözleşmesinin, tarihli birleşik bilançonun ve Şirketimizin tarihli bilançosunun hissedarlarımızın onayına sunulması, 3- Şirket denetçilerinin seçimi, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespit edilmesi, 4- Seri: IV, No: 41 sayılı 'Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ' hükümleri uyarınca alınan değerleme raporları çerçevesinde gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak ortaklarımıza bilgi verilmesi, III- Olağanüstü genel kurul toplantısına ait davet ilanlarının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük bir gazetede yapılmasına, Katılanların OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara

15 AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. / AKALT [] :32:38 Ortaklığın Adresi : Ömer Avni Mahallesi, İnönü Caddesi, Dersan Han,No: 46, K: 2, Gümüşsuyu/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : / Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı Konu : / : Ertelenmiş Değil : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 54 sayılıtebliği uyarınca yapılan ve Şirketimizin Hisse Senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketleri ile ilgili açıklamamız. AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Şirketimizin Hisse Senetleri üzerinde gerçekleşeşen olağandışı fiyat ve miktar hareketleri ile ilgili Kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumun olmadığını bildiririz. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara

16 AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. / AKALT [] :16:55 Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler Ortaklığın Adresi : Ömer Avni Mahallesi, İnönü Caddesi, Dersan Han, No: 46, K: 2, Beyoğlu/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : 0 (212) / 0 (212) Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su Yapılan Açıklamanın Güncelleme Olup Olmadığı Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 0 (212) / 0 (212) : Güncelleme : Ertelenmiş Değil : Dava Açılma Tarihi : Davanın Öğrenilme/Ortaklığa Tebliğ Tarihi : Davanın Konusu : Genel Kurul kararının iptali Karşı Taraf/Taraflar : Selahattin Tunç Cecan Davanın Tutarı : 0 Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Mali Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%) : 0 İlgili Mahkeme : İstanbul 14.Asliye Ticaret Mahkemesi Dosya No : 2009/444 Davanın Duruşma Tarihi : Alınan Karar : " Dava dilekçesinin yetki nedeniyle reddine" Bir Sonraki Duruşma Tarihi : - Varsa Mali Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı : 0 Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi : - EK AÇIKLAMALAR: Açıklanacak Özel Durumlar : tarihli özel durum açıklamamıza konu olan davanın bugün yapılan duruşmasında " Dava dilekçesinin yetki nedeniyle reddine" karar verilmiştir.

17 Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara

18 AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. / AKALT [] :04:00 Ortaklığın Adresi : Ömer Avni Mahallesi, İnönü Caddesi, Dersan Han, No: 46, K: 2, Beyoğlu/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : 0 (212) / 0 (212) Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı : 0 (212) / 0 (212) : Ertelenmiş Değil Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 41 sayılı Tebliğ'i uyarınca tarihinde gerçekleştirilen ve kamuya da duyurulan ilişkili şirketlerimizden AKKÖK SANAYİ YATIRIMVE GELİŞTİRME A.Ş.'ne verilen ödünç para işleminin kısmi vade uzatımına ilişkin kamu açıklamasıdır. AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından tarihinde alınan karar uyarınca; 1- Kapital Karden Bağımsız Denetim ve YMM. A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 41 Sayılı Tebliği uyarınca düzenlenen ve tarihli kamu açıklaması ile özeti kamuya duyurulan rapor ile adil ve makul bulunan, dönem sonunda faiz ödemeli, iki ay vadeli ve yıllık %7,50 faiz oranı ile Şirketimizin grup içi ilişkili firmalarından AKKÖK SANAYİ YATIRIM VE GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ'ne verilen Amerikan Doları tutarında ödünç paranın vadesi şirketimizce kamuya açıklanan tarihli yönetim kurulu kararı ile ve Kapital Karden Bağımsız Denetim ve YMM. A.Ş.'nin tarihli raporu uyarınca aynı şartlarla tarihine uzatılmış; bilahare ise sözkonusu ödünç paranın vadesi Kapital Karden Bağımsız Denetim ve YMM. A.Ş. tarafından düzenlenen tarihli raporu ile adil ve makul bulunan, dönem sonunda faiz ödemeli, 45 gün vadeli ve yıllık % 4,50 faiz oranı ile tarihine kadar uzatılmış ve tarihinde AKKÖK SANAYİ YATIRIM VE GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ tarafından ödünç paranın USD'lik kısmı ile ödünç verilen ana para tutarının tarihine kadar tahakkkuk etmiş faizi ödenmiş olup, bu defa ödünç paranın bakiye USD'lik kısmının vadesinin Kapital Karden Bağımsız Denetim ve YMM. A.Ş. tarafından düzenlenen tarihli raporu ile adil ve makul bulunan, dönem sonunda faiz ödemeli ve yıllık % 3,75 faiz oranı ile tarihine kadar uzatılmasına, 2- Yukarıda belirtilen konuların yapılacak olan ilk Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın bilgisine sunulmasına, Oybirliği ile karar verilmiştir. Değerlemede kullanılan varsayımlar ile değerleme sonuçlarını içeren rapor özeti aşağıdaki gibidir: Değerlemede Kullanılan Yöntemler: Değerlemede kullanılan yöntemler arasında en uygun yöntem olarak "Emsal Karşılaştırma Yöntemi"nin olduğu görülmüştür. Bu yöntemin tercih edilme nedeni bu konuda emsallere uygunluk ilkesinin en dolaysız ve güvenilir biçimde uygulanmasına olanak sağlamasıdır.

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ASYAB, EDIP, EREGL, KCHOL, ULKER, UNYEC, YKBNK] 03.11.2010 17:05:20 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ASYAB, EDIP, EREGL, KCHOL, ULKER, UNYEC, YKBNK] 03.11.2010 17:05:20 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ASYAB, EDIP, EREGL, KCHOL, ULKER, UNYEC, YKBNK] 03.11.2010 17:05:20 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 02.11.2010 11:01:55

Detaylı

EPDK nın Kurulumuzu muhatap 22.02.2010 tarih ve B.62.0.EPD.10-110.01.01.22-1448 sayılı yazısında;

EPDK nın Kurulumuzu muhatap 22.02.2010 tarih ve B.62.0.EPD.10-110.01.01.22-1448 sayılı yazısında; AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 310.474.000 LİRASI NAKİT KARŞILIĞI KARŞILANMAK SURETİYLE 65.340.000 LİRADAN 375.814.000 LİRAYA ARTIRILMASI VE NAKİT KARŞILIĞI ARTIRILAN

Detaylı

ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 29.12.2011 10:13:52 Hisse Alım Satım Bildirimi

ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 29.12.2011 10:13:52 Hisse Alım Satım Bildirimi ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 29.12.2011 10:13:52 ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 22.12.2011 10:05:25 ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 21.12.2011 10:15:50 ĐSTANBUL MENKUL

Detaylı

İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004)

İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004) İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004) Petrol Ofisi A.Ş. nin 02.01.2003 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 27.12.2002 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ait tutanak 31.12.2002

Detaylı

I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER

I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER ATLANTİS YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 3.500.000 YENİ TÜRK LİRASI NAKİT KARŞILIĞI 500.000 YENİ TÜRK LİRASI 2005 YILI KAR PAYINDAN KARŞILANMAK SURETİYLE 2.000.000 YENİ TÜRK

Detaylı

4. Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu:

4. Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu: İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 / 12 I - GİRİŞ 1. Raporun Dönemi : 01.01.2014 31.03.2014 2. Ortaklığın Ünvanı : KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme

Detaylı

İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2003)

İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2003) İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2003) Petrol Ofisi A.Ş. nin 02.01.2003 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 27.12.2002 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ait tutanak 31.12.2002

Detaylı

TARİH: 15/01/2007. Şirketin Artırım Sonrası Sermayesi. Bedelsiz Artırım Miktarı -

TARİH: 15/01/2007. Şirketin Artırım Sonrası Sermayesi. Bedelsiz Artırım Miktarı - TARİH: 15/01/2007 BİRİNCİL PİYASA ve HALKA ARZ ESASLARIDUYURUSU Şirketin Unvanı Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Kod Şirketin Sermaye Türü Kayıtlı Sermaye ( X ) Esas Sermaye () Şirketin Artırım Öncesi Sermayesi

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/51 HAFTALIK BÜLTEN 06/12/2004 10/12/2004 A. 1.1.2004 10.12.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 10.12.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇOLAR... 1-2 ÖZET KAPSAMLI GELİR TABLOLARI...

Detaylı

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NDEN

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NDEN ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NDEN SERMAYEMİZİN 645.000.000.000 TL NAKİT KARŞILIĞI KARŞILANMAK SURETİYLE 1.355.000.000.000 TL NDAN 2.000.000.000.000 TL NA ARTIRILMASI VE NAKİT KARŞILIĞI

Detaylı

AK-AL GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE TEKSTİL SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Haziran 2012 FAALİYET RAPORU

AK-AL GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE TEKSTİL SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Haziran 2012 FAALİYET RAPORU AK-AL GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE TEKSTİL SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Haziran 2012 FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU... - 2 - A. RAPORUN DÖNEMİ, ORTAKLIĞIN ÜNVANI, DÖNEM İÇİNDE YÖNETİM

Detaylı

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mayıs 2015 Tarihi İtibarıyla ve Aynı Tarihte Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi

Detaylı

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2012 31.12.2012 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2 İçindekiler 1. GENEL

Detaylı

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

İHLAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE ARTIRIMI VE HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME

İHLAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE ARTIRIMI VE HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME İHLAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE ARTIRIMI VE HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 1 İHLAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 11.054.176,65 YTL'SI

Detaylı

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU. 2 KONSOLİDE

Detaylı

Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu

Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 05/06/2014 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin

Detaylı

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın

Detaylı

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 24 Nisan 2015 Bu rapor, 23 sayfa finansal tablolar ve tamamlayıcı notlarından

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN :

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN : SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN : 1)NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARINDA 2)BEDELSİZ+NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARINDA KULLANILACAK İZAHNAME VE SİRKÜLER

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 I-GİRİŞ 1-Raporun Dönemi : 01.01.2009-31.12.2009 2-Ortaklığın Unvanı : Varlık Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3-Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında 31.12.2009 tarihi itibariyle aktif olarak

Detaylı

GSD HOLDİNG A.Ş. TARİH:09/11/1998

GSD HOLDİNG A.Ş. TARİH:09/11/1998 TARİH:09/11/1998 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 09.11.1999 tarihli toplantısında aldığı kararla, GSD Holding A.Ş. nin 250.000.000.000,-TL nominal değerli 3. Tertip D grubu hisse senetleri

Detaylı

ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE

Detaylı

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT İÇİNDEKİLER I GENEL BİLGİLER 1-4 Şirket Bilgileri 1 Kısaca Gayrimenkul Sektörü ve Akiş GYO 1 Misyon 2 Vizyon 2 Hedefler 3 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3 Yönetim Kurulu

Detaylı

Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu II-5.1 sayılı İzahname ve

Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu II-5.1 sayılı İzahname ve Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği 28. maddesi uyarınca yayımlanmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan izahnamenin onayı başvurusunun

Detaylı

EGELİ & CO.YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

EGELİ & CO.YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 I-GİRİŞ 1-Raporun Dönemi : 01.01.2009-31.12.2009 2-Ortaklığın Unvanı : Egeli & Co Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3-Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında 31.12.2009 tarihi itibariyle aktif

Detaylı