ENERJİ YATIRIMLARI FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI SEMİNERİ Mart 2012

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENERJİ YATIRIMLARI FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI SEMİNERİ. 29-31 Mart 2012"

Transkript

1 World Energy Council CONSEIL MONDIAL DE L ENERGIE For sustainable energy. Turkish National Committee Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi ENERJİ YATIRIMLARI FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI SEMİNERİ Mart 2012 ANKARA PLAZA OTEL Bestekar Sokak No: Kavaklıdere-Ankara

2 29 Mart 2012 PerĢembe 09:00-09:15 AçılıĢ 09:15-10:45 Elektrik Piyasasındaki Lisanslama Süreci, FAKĠR HÜSEYĠN ERDOĞAN 10:45-11:00 KAHVE MOLASI 11:00-12:00 Enerji Yatırımlarını Karbon Finansmanı Ġçin Hazırlık ve BaĢvuru Süreçleri, KUMRU ADANALI 12:00-13:00 ÖĞLEN YEMEĞĠ 13:00-14:30 Termik Santralar ve Teçhizatlar, MUZAFFER BAġARAN 14:30-14:45 KAHVE MOLASI 14:45-16:15 Çöp ve Biyokütle Santralleri ve Teçhizatlar, DR. MUSTAFA TOLAY 16:15-17:00 Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi, DR. ÇAĞATAY DĠKMEN 17:00-17:45 Bir Kojenerasyon Tesisi Ġçin Fizibilite ÇalıĢması, DR.ERSUN KUBĠLAY 30 Mart 2012 Cuma 09:30-11:30 Hidrolik Santraller ve Teçhizatlar, MUSTAFA AYRANCI 11:30-11:45 KAHVE MOLASI 11:45-12:45 GüneĢ Enerjisi, Teknolojiler ve Türkiye deki Uygulamaları, ATEġ UĞUREL 12:45-14:00 ÖĞLEN YEMEĞĠ 14:00-15:00 GüneĢ Enerjisi, Teknolojiler ve Türkiye deki Uygulamaları, ATEġ UĞUREL 15:00-16:00 Rüzgar Santralleri ve Teçhizatlar, AYHAN GÖK 16:00-16:15 KAHVE MOLASI 16:15-17:00 Rüzgar Santralleri ve Teçhizatlar, AYHAN GÖK 17:00-17:30 Lisanslama Sürecinde Yatırımcı Deneyimleri-Rüzgar Enerjisi Örneği, METĠN ATAMER 31 Mart 2012 Cumartesi 09:30-10:00 Enerji Verimlilik Projeleri, ABDÜLKADĠR ÖZDABAK 10:00-10:30 Enerji Yatırımlarında AB ve Dünya Bankası Proje Formatları, LEVENT DORUK 10:30-11:00 Finansman Talep Dosyası Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususları, ENDER DĠNÇER 11:00-11:15 KAHVE MOLASI 11:15-12:15 Ekonomik ve Finansal Fizibilitede Kullanılan Analiz Metotları, Veri Kaynakları, Fizibilite Raporu Yapısı, KUBĠLAY KAVAK 12:15-13:30 ÖĞLEN YEMEĞĠ 13:30-15:00 Ekonomik ve Finansal Fizibilitede Sonuçların Analiz Edilmesi, Örnek Bir Fizibilite Sohbeti, DR.ATĠLLA AKALIN 15:00-15:15 KAHVE MOLASI 15:15-17:30 Örnek Bir Fizibilite Hazırlanması Ġçin Grup ÇalıĢması, KUBĠLAY KAVAK *Programda değişiklik yapılabilir.

3 Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi (DEK/TMK) ülkemiz enerji sektöründe kamu yararına dernek statüsünde 60 yıldan beri faaliyet gösteren ve sektörün geliģmesindeki yönlendirici çalıģmalarıyla lider konumunda olan önemli bir sivil toplum örgütüdür. Bu güne kadar, kamu, özel sektör ve üniversitenin değerli uzmanlarının bir araya gelerek yarattığı sinerji ile sektör için tarafsız ve doğru yaklaģımları yansıtan bir çok çalıģmaya önderlik etmiģ olup sektör içinde haklı bir saygınlığa sahiptir yılında kurulan ve halihazırda 100 den fazla ülkede milli komite oluģturan Dünya Enerji Konseyinin üyesi olan DEK TMK organize ettiği kongre, toplantı, eğitim ve yayınladığı önemli raporlarla sektörde etkin olarak çalıģmalarını sürdürmekte, Konseyin uluslararası çalıģmalarına katkı vermektedir. Proje ve uygulama alanlarında çalıģmalar yapan ve teknolojik bilgiye sahip birçok mühendis ve teknik insan projelerin ekonomik değerlendirmelerinin mantığına çok vakıf olmadığı gibi fizibilite yetkinliği olan birçok finansmancı da enerji teknolojileri ve uygulamalarını, fizibilite içeriğine uyarlanması konusunda zorlanmaktadır. Bu seminer programının içeriği, söz konusu ihtiyaçlara cevap vermeyi amaçlamaktadır. Programda yer alacak değiģik disiplinden katılımcıların, birlikte yapacağı uygulama çalıģması ile birbirinin bakıģ açısını algılaması da sağlanacaktır. Bu eğitim; konuya bir yerden baģlamak veya enerji fizibilitesi hazırlatırken nelere dikkat edeceğini öğrenmek isteyen yatırımcılara, proje hazırlayan mühendislere ve enerji fizibilitesi ile ilgili olarak çalışan ekonomistlere ve enerji fizibilitesi değerlendirmek üzere görevlendirilen finansmancılara yöneliktir. Bu seminer kapsamı içerisinde; Enerji Fizibiliteleri nin hazırlanması ve sunulmasında göz önüne alınacak mevzuat, değiģik enerji kaynaklarına dayanan enerji yatırımlarının: teknoloji, teçhizat ve maliyetler, yatırımın fiziki konumlandırılması ile ilgili bilgilendirme ve değerlendirmeler, yatırımın evrelerinin incelenmesi (ilk yatırım, inģaat/tesis/uygulama, test aģaması, uygulamaya/üretime geçiģ, gelir-gider dengesi, geri ödeme sureci) getiri hesapları, yatırımla ilgili nakit akıģ programı oluģturulması, ekonomik analizler, bir fizibilite için gerekli veriler ve kaynakları konusunda bilgiler verilecektir. Ayrıca katılımcılara önceden hazırlanmıģ proje örneği verilerek gurup çalıģması ile örnek fizibilite çerçevesi hazırlatılması da planlanmaktadır. Seminer sonunda katılımcılara katılım sertifikası verilecektir. 3 gün süreli eğitim ücreti 2000 TL + KDV olup Fiyatı Ġçerisine; Öğle yemeği, eğitim dokümanları, ikramlar, katılım sertifikası dâhildir. Üyelerimize ve 2 KiĢinin üzerindeki toplu kayıtlarda % 20 indirim uygulanır. Eğitime en fazla 25 kiģi kabul edilecektir. Eğitim için ön kayıt alınacaktır. Kesin rezervasyon ödeme gerçekleģtikten sonra yapılacaktır. Müracaat sırası ve ödeme göz önüne alınarak kesin kayıt yapılacaktır. Eğitime 48 saat kala olan katılım iptallerinde kurs ücretinin %20si kesilerek kalan tutar iade edilebilecektir. Bilgi ve Kayıt Ġçin: ġerife OdabaĢı Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Cinnah Cad. No:37/ Çankaya-Ankara Tel: (312) Faks: (312) Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Derneği Ticari ĠĢletmesi nin Hesap Numaraları T.C. Ziraat Bankası A.ġ. Çankaya ġubesi (798) Nolu Hesap IBAN: TR Kesin kayıt yaptırmadan ve ödemeyi gerçekleģtirmeden aģağıdaki formu doldurarak gönderiniz ve kontenjanı hakkında DEK-TMK den bilgi alınız.

4 Dr. Atilla Akalın Metin Atamer Mustafa Ayrancı Muzaffer Başaran Kumru Adanalı Ender Dinçer Türkiye de enerji sektörünün önde gelen yöneticilerindendir. Tekstil, gaz ve yiyecek endüstrilerinde yönetici olarak görevlerde bulunmuştur. Şu an Artı Enerji Grupta, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. TÜREB'de (Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği) yönetim kurulunda 8 yıl görevde bulunmuştur. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyeliğinde bulunarak, sektörün gelişmesine katkıda bulunmuştur. HESİAD (Hidroelektrik Santralleri Sanayi İşadamları Derneği), TESAB (Türkiye Elektrik Sanayi Birliği), IHA (International Hydropower Association), ELDER, EUROELECTRIC Türkiye Komitesi üyelikleri bulunmaktadır ve ayrıca TUSİAD enerji komitesi üyesidir. İki yüksek lisans derecesine sahiptir. Ege Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunudur senesinde ODTÜ Fizik Bölümünü bitirdi senesinde Metkur, Hat ve Atamer adlı üç yatırım ve dış ticaret şirketi kuran Metin Atamer, İsviçre de bulunan Interwind Ltd. de kurucu ortağı ve yöneticisidir. Türkiye nin ilk YİD projesi olan Alaçatı Rüzgar Enerji Santralı projesinin geliştirerek, 1991 senesinde 7.2 Megawatt rüzgar enerji santralını Çeşme Alaçatı da gerçekleştirdi. Çanakkale İntepe Megawatt rüzgar enerji santralı projesi, Hatay ilinde 26 MW lık bir başka Rüzgar Enerji Santralı projesi geliştirdği projelerdendir. RESYAD Derneği nin Kurucu Başkanıdır ve Rüzgar Enerji Santralları Yatırımcı İş Adamları Derneği ninde kurucu üyesidir. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü nde Öğretim Görevliliği yapmaktadır ODTÜ Makine Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra 1981 yılında işletme yönetiminde lisans üstü eğitimini tamamladı. TEK HES İşletmelerinde Makine Mühendi, DSİ Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar Daire Başkanlığında Makine Mühendisi ve Başmühendisi, TÜSTAŞ SINAİ TESİSLER AŞ de Projeler Daire Başkanlığı, Enerkal AŞ de Koordinatör olarak görev yaptı. Hidroelektrik Santralların yer seçimi ve projelendirme aşamalarında koordinatör olarak, Hidrolik Santral Daimi Teçhizatı nın seçimi bunlara ilişkin fizibilite, kati proje ve uygulama projeleri, imalat, montaj ve işletmeye alma aşamalarında projeci, uygulamacı, montajcı, kontrolör ve yönetici olarak tecrübe sahibi oldu dan beri ENERJİSA da Elektromekanik Müdürü olarak çalışmaktadır Newcastle Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünden 1974 de mezun oldu ve aynı üniversitede yüksek lisans yaptı de TEK Genel Müdürlüğü Santrallar Proje ve Tesis Daire Başkanlığında işe başlayarak, Afşin Elbistan Termik Santralı, Kemerköy Santralı, Yeniköy Santralında mühendis seviyesinden başlayarak genel müdür seviyesine kadar çeşitli seviyelerde uzun yıllar görev yaptı yılları arasında EÜAS. Gn Md Yrd ve Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürüten Muzaffer Başaran 2006 da emekli olmuştur.2006 yılından bu yana H. Ö. Sabancı Holding A.Ş. Enerji Grup Başkanlığı Danışmanı olarak çalışmaktadır. Kumru Adanalı ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümünden mezun olup, ulusal ve bölgesel projeler, yönetim, sektör analizleri, eğitimler, aynı zamanda çevresel konularda AB ye uyum alanlarında yönetici pozisyonunda 25 senelik tecrübeye sahiptir. Çevre Bakanlığı nda Dış İlişkiler Daire Başkanlığı yapmış ve Katılım Ortaklığı Belgesi ve Müktesebata Uyum dâhilinde Türkiye Ulusal Programı çerçevesinde AB-Türkiye üyelik müzakereleri koordinasyonunda Türk Hükümeti temsilcisi olmuştur AB üyelik Programını çevresel konulara yaklaşım alanında yasal, kurumsal, teknik ve yatırım konularını koordine etmiş ve çevre konularında Türkiye nin AB ye uyumunu geliştirecek yasal çerçeve kapsamında Ulusal Planın hazırlanması gibi birçok faaliyetlerde bulunmuştur. İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü dâhilinde de geniş bir tecrübeye sahiptir. Özel sektöre öncelikle karbon yönetimi ve ticareti çalışmaları olmak üzere çevre konularında danışmanlık veren Carbon Clear Türkiye Şirketinde Genel Müdür olarak görev almaktadır. Halen birçok sektörde faaliyetleri bulunan şirketlerin iklim değişikliği stratejilerini hazırlamakta ve sera gazı emisyonlarının azaltılması ve karbon finansmanında projeler yürütmektedir. O.D.T.Ü. Metalurji Mühendisliği ve A.Ü. İktisat Bölümünden mezun olan Dinçer, T.D.Ç.İ. Sivas Demir Çelik proje grubu, TAKSAN Takım Tezgahları Sanayii gibi kuruluşlarda görev yaptıktan sonra Türkiye Kalkınma Bankası nda çalışmaya başlamıştır. Bankada Teknik Uzman, Md. yardımcısı ve Müdür olarak proje değerlendirme çalışmalarında yer alıp sanayi, hizmet ve enerji sektörlerinde özel sektör yatırımlarının kredilendirmesinde görev yapmıştır. Halen Bankada Kredi Değerlendirme Müdürü olarak görev yapmakta olup, Bankanın kendi içerisinde ve diğer kuruluşlara verdiği proje değerlendirme eğitim programlarında birçok kez

5 eğitmen olarak yer almıştır. Levent Doruk Eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi nde tamamlamıştır yılları arasında Tesco Kipa da iş hayatına devam etmiştir. Halen Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (TURSEFF) Banka İlişkileri Müdürü olarak görev yapmaktadır. Fakir Erdoğan Ayhan Gök Hüseyin 2002 yılından bu yana, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Strateji Geliştirme Dairesi nde Enerji Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Sektörel Analiz ve Strateji Grubu, yönetimi Geliştirme Grubu, AB ve Dış İlişkiler Grubu liderliği, sektörlerin izlenmesi ve strateji geliştirilmesi çalışmaları, kurumsal otomasyon projesi kapsamında iş süreçlerinin belirlenmesi ve geliştirilmesi, kurumun, AB ve uluslararası ilişkilerinin koordinasyonu, Stratejik Planı nın izlenmesi faaliyetlerinin koordinasyonu, kurumun, diğer kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerinin koordinasyonu çalışmaları, ikincil mevzuatın güncellenmesi çalışmalarını yürütmektedir yılında Bremen teknik üniversitesinden elektrik elektronik mühendisi olarak mezun olduktan sonra 2007 yılına kadar Almanyada kojenerasyon sistemleri ve biyogaz sektöründe proje mühendisi olarak görev aldı. Aynı yıl içerisinde katıldığı rüzgar enerji sektöründe 2009 yılında kurduğu Nordex Türkiye ofisinin genel müdürlük görevini sürdürmektedir. Abdülkadir Özdabak Dr.Mustafa Tolay İ.T.Ü. Maden Fakültesi Metalürji Bölümü mezunu olan Abdulkadir Özdabak, uzun yıllar Demir-Çelik Sektöründe çalışmış ve 2005 tarihinde ERDEMİR den emekli olmuştur. Son görevi ERDEMİR Enerji Yöneticisi idi. Yayınlanmış 2 adet enerjinin verimli kullanılmasıyla ilgili kitabı vardır. Yaklaşık 30 adet Ulusal ve Uluslararası makalesi bulunmaktadır. 60 adet fabrikada Enerji Etüdü yapmıştır. Şu anda Makine Mühendisleri Odasında ve Siemens te Enerji Yöneticisi Kurslarında ders vermektedir. 3 yıldır Siemens te Enerji Verimliliği ile ilgili danışmanlık yapmaktadır yılında İstanbul da doğdu İTÜ den Kimya Yüksek Mühendisi, İ.Ü. den İşletmecilik diplomaları aldı. Yüksek Lisans ve doktora çalışmalarını çevre ve enerji konularında tamamladı. Doktora çalışmalarından sonra İngiltere Leeds Üniversitesinde Kraliyet Bursiyeri, Henkel A.Ş. de, Almanya ve İtalya da Enichem Firmasında, Pak Gıda A.Ş. Firmasında araştırıcı, yönetici ve danışman olarak çalıştı. 30 yıldan beri çevre teknolojileri, katı atık değerlendirilmesi, su kirliliği, yanma, gazlaştırma, enerji konularında araştırmalar yapmakta, tesis kurmaktadır. Kubilay Kavak 1997 yılında Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun oldu yılında Endüstri Mühendisliği ve 2007 yılında Cornell Üniversitesinde Kamu yönetimi dalında yüksek lisansını tamamladı.kamu Yönetimi alanında doktora çalışmasını sürdürmektedir. Halen Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında enerji sektörü alanında Planlama Uzmanlığı görevini sürdürmekte olup, bu kapsamda enerji yatırım projelerinin değerlendirilmesi, projelerin fizibilite analizlerinin incelenmesi, uygun görülen projelerin yatırım programına dahil edilmesi gibi görevleri yürütmektedir Dr.Ersun Kubilay Ateş Uğurel 1975 yılında İTÜ den Makine Mühendisliği mezunu olup, 1979 yılında Paris, Pierre et Marie Curie Üniversitesi nde Akışkanlar ve Isı Mekaniği dalında yüksek lisans, 1982 yılında da doktora yaptıı yılları arasında Fransa da, yılları arasında Türkiye de Güneş Enerjisi sektöründe çalıştı yılları arasında Tekstil Sektöründe yöneticilik yaptı yılında Tekstil Sektöründeki ilk, Türkiye deki ikinci kojenerasyon projesini hayata geçirdi. Halen 2007 yılında kurduğu Epsilon Enerji Danışmanlık şirketinde Enerji Verimliliği, Yenilenebilir Enerji ve Kojenerasyon alanlarında hem proje, hem de danışmanlık çalışmalarını sürdürmektedir. Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği fakültesinde lisans, Çevre Bilimleri ve Teknolojileri konusunda master ve doktora yaptı. 16 yılı aşkın güneş elektriği saha uygulaması deneyimine sahip olan Uğurel, Toyota, Tesco,Turkcell, Vodafone, Hyundai gibi çok önemli uluslararası müşteri ile çalışmıştır. Temiz Dünya Ekolojik Yatırımlar Ltd ile temiz enerji ve ekolojik mimari odaklı sosyal sorumluluk projelerini sürdürmektedir. Birçok hükümet ve sivil toplum kurumuna gönüllü danışmanlık hizmeti veren Ateş Uğurel, en popüler eposta gruplarından biri olan alternatif enerji nin kurucusu ve moderatörüdür. GENSED in (Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği) yönetim kurulu başkanı ve kurumsal iletişim sorumlusudur.

6 ENERJĠ YATIRIMLARI FĠZĠBĠLĠTE RAPORU HAZIRLANMASI SEMĠNER PROGRAMI KAYIT FORMU Adı Soyadı :... T.C. Kimlik Numarası :... Doğum Yeri / Tarihi : /.... Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer :... Mesleği : Mühendis Ġktisatçı Diğer ÇalıĢtığı ĠĢyeri ve Adresi :... Ödeme ġekli : KENDĠM FĠRMA Fatura Kesilecek Firma / KiĢi Adı :... Fatura Adresi :... Vergi Dairesi / No :... Telefon / Faks :... Cep Telefonu :... E Posta :... ÖNEMLI NOT: Eğitim ücreti 2000TL+KDV dir. Dernek üyelerine ve 2 kiģilik ve üzerindeki toplu kayıtlara %20 indirim uygulanır. EN SON BAġVURU TARĠHĠ:

Fütürizm Okulu. Birinci Dönem Programı 15 Ekim 10 Aralık 2011

Fütürizm Okulu. Birinci Dönem Programı 15 Ekim 10 Aralık 2011 Fütürizm Okulu Birinci Dönem Programı 15 Ekim 10 Aralık 2011 Türkiye nin ilk ve tek Fütürizm Okulu, Kadir Has Üniversitesi, Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Fütüristler Derneği işbirliği ile sektör ve fikir önderi

Detaylı

Fütürizm Okulu. İkinci Dönem Programı 4 Şubat 31 Mart 2012

Fütürizm Okulu. İkinci Dönem Programı 4 Şubat 31 Mart 2012 Fütürizm Okulu İkinci Dönem Programı 4 Şubat 31 Mart 2012 Türkiye nin ilk ve tek Fütürizm Okulu, Kadir Has Üniversitesi, Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Fütüristler Derneği işbirliği ile 15 Ekim 2011 de başladı.

Detaylı

Fütürizm Okulu. İkinci Dönem Programı 18 Şubat 7 Nisan 2012

Fütürizm Okulu. İkinci Dönem Programı 18 Şubat 7 Nisan 2012 Fütürizm Okulu İkinci Dönem Programı 18 Şubat 7 Nisan 2012 Türkiye nin ilk ve tek Fütürizm Okulu, Kadir Has Üniversitesi, Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Fütüristler Derneği işbirliği ile 15 Ekim 2011 de başladı.

Detaylı

ULUSLARARASI ETİK ZİRVESİ INTERNATIONAL ETHICS SUMMIT. bugünü anlamak yarına ilham vermek understanding today inspiring tomorrow

ULUSLARARASI ETİK ZİRVESİ INTERNATIONAL ETHICS SUMMIT. bugünü anlamak yarına ilham vermek understanding today inspiring tomorrow 2 0 1 5 5. ULUSLARARASI ETİK ZİRVESİ INTERNATIONAL ETHICS SUMMIT bugünü anlamak yarına ilham vermek understanding today inspiring tomorrow 2 0 1 5 5. ULUSLARARASI ETİK ZİRVESİ INTERNATIONAL ETHICS SUMMIT

Detaylı

8. Performans Yönetimi Zirvesi

8. Performans Yönetimi Zirvesi 8. Performans Yönetimi Zirvesi 22-23 Kasım 06 / İstanbul Ceylan Intercontinental Hotel Ana Sponsor e-pazarlama Sponsoru Konaklama Sponsoru Ayrıntılı bilgi ve katılım için lütfen Kıymet ERDEM i arayınız

Detaylı

2011 FAALİYET RAPORU DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.

2011 FAALİYET RAPORU DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 2011 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Bir Bakışta 1 Vizyon ve Misyon 2 Kurum Profili 4 Yatırım Alanları 6 Başlıca Göstergeler Yönetim 8 Onursal Başkan ın Mesajı 10 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 12 İcra

Detaylı

Doğan Şiṙketler Grubu Holdiṅg A.Ş. 2010 FAALİYET RAPORU

Doğan Şiṙketler Grubu Holdiṅg A.Ş. 2010 FAALİYET RAPORU Doğan Şiṙketler Grubu Holdiṅg A.Ş. 2010 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Vizyon ve Misyon 02 Kurum Profili 04 YÖNETİM Onursal Başkan Mesajı 08 Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 10 Yönetim Kurulu 12 2010 YILI FAALİYETLERİ

Detaylı

FAALIYET RAPORU 2013

FAALIYET RAPORU 2013 FAALIYET RAPORU 2013 İçindekiler I. Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi 1 II. Yönetim Kurulu Mesajı 2 III. Genel Müdür Mesajı 4 IV. Genel Bilgiler BKM A.Ş. Faaliyet Alanları Ortaklar, Üyeler ve Servis

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

VESTEL ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 01 OCAK 31 MART 2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Şirketimizin, 2014 yılı üç aylık faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlarını gösteren, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanmış, Genel Kabul Görmüş

Detaylı

ASİL ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER. 1.1- Rapor Dönemi 01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012

ASİL ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER. 1.1- Rapor Dönemi 01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012 ASİL ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER 1.1- Rapor Dönemi 01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012 1.2- Ortaklığın Unvanı ASİL ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1.3- Ticaret Sicil

Detaylı

IDC Kamu BT Daire Başkanları Özel Buluşması

IDC Kamu BT Daire Başkanları Özel Buluşması IDC Kamu BT Daire Başkanları Özel Buluşması IDC Kamu BT Daire Başkanları Özel Buluşması 31 EKIM 1 KASIM 2013, KEMPINSKI DOME, BELEK - ANTALYA Zirve İş Ortakları Destekleyen Kuruluşlar ETKİNLİK PROGRAMI

Detaylı

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. Mart 2014 Dönemi YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. Ortaklığın Ünvanı: Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş.

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. Mart 2014 Dönemi YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. Ortaklığın Ünvanı: Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. I - GİRİŞ: BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. Mart 2014 Dönemi YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Raporun Dönemi: 01.01.2014-31.03.2014 Ortaklığın Ünvanı: Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. Ticaret Sicil Numarası:

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ - 1 - RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORUDUR Rhea Girişim

Detaylı

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. FAALİYET RAPORU 2013 HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı nın Oluşturulması, 2. 2013 Yılına Ait Yönetim Kurulu

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 2011 FAALİYET RAPORU

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 2011 FAALİYET RAPORU 2011 FAALİYET RAPORU Nisan 2012 İçerik 1. Bir Bakışta 1.1. Vizyon ve Misyon 1.2. Yatırım Alanları 1.3. Hissedar Değeri 2. Yönetim 2.1. Onursal Başkan ın Mesajı 2.2. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 2.3.

Detaylı

ENERJİ ÜRETİM A.Ş. ENDA. Uzmanlığı Enerji Olan Şirketler Topluluğu dur.

ENERJİ ÜRETİM A.Ş. ENDA. Uzmanlığı Enerji Olan Şirketler Topluluğu dur. EGE ENERJİ ÜRETİM A.Ş. ENDA Uzmanlığı Enerji Olan Şirketler Topluluğu dur. ENDA ENERJİ HOLDİNG FAALİYET RAPORU 2013 2 FAALİYET RAPORU 2013 İÇİNDEKİLER Kısaca Enda... 5 Operasyon Haritası... 6 Vizyonumuz

Detaylı

Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 2013 Yılı Faaliyet Raporu

Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 2013 Yılı Faaliyet Raporu Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 2013 Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER I. ŞİRKET TANITIMI II. III. IV. ŞİRKET PORTFÖYÜ HAKKINDA BİLGİLENDİRME ÖZET FİNANSAL GÖSTERGELER YIL İÇİNDEKİ ÖNEMLİ

Detaylı

Fütüristler Derneği ve Bahçeşehir Üniversitesi işbirliği ile Türkiye'nin ilk Fütürizm Okulu, 3 Ekim Cumartesi günü başlıyor!

Fütüristler Derneği ve Bahçeşehir Üniversitesi işbirliği ile Türkiye'nin ilk Fütürizm Okulu, 3 Ekim Cumartesi günü başlıyor! Fütüristler Derneği ve Bahçeşehir Üniversitesi işbirliği ile Türkiye'nin ilk Fütürizm Okulu, 3 Ekim Cumartesi günü başlıyor! Her biri 7 haftalık, iki bölümden oluşan ve tamamı 14 hafta sürecek Fütürizm

Detaylı

Akenerjİ Sürdürülebİlİrlİk

Akenerjİ Sürdürülebİlİrlİk Akenerjİ Sürdürülebİlİrlİk Raporu 2012 RAPOR HAKKINDA AKENERJİ Sürdürülebilirlik Raporu 2012 Rapor Hakkında Akenerji olarak, piyasanın ve küresel trendlerin ışığında ihtiyaçları karşılamak adına kendimizi

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı

Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri

Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri MART 2012 YIL: 24 SAYI: 279 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi TÜSİAD Başkanı Ümit BOYNER ile Röportaj Sanayi Genel Müdürü Süfyan EMİROĞLU ile Röportaj Sanayimizin Yol Haritası:

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU 1 İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2009 2 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 3 YÖNETİM

Detaylı

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. 01 Ocak 31 Aralık 2012 Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa 1 / 16 NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2012 Yılı Faaliyet Raporumuz, Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2008 YILI III. DÖNEM

FAALİYET RAPORU 2008 YILI III. DÖNEM FAALİYET RAPORU 2008 YILI III. DÖNEM İçindekiler Sunuş 1 Sermaye Yapısı 1 Finansal Göstergeler 3 Genel Müdür ün Değerlendirmesi 4 Birim Faaliyetleri 10 Ortaklıklar Yönetim Bilgileri ve Kurumsal Yönetim

Detaylı

01.01.2015-31.03.2015

01.01.2015-31.03.2015 SERİ : II, 14.1 NO.LU TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2015-31.03.2015 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER 1 Yönetim Kurulu...3 2 Yönetim Kurulu

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2013 30 EYLÜL 2013 FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2013 30 EYLÜL 2013 FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2013 30 EYLÜL 2013 FAALİYET RAPORU AFYON ÇİMENTO SAN. T.A.Ş. Sayfa No: 1 1-GENEL BİLGİLER: 1.1-Rapor Dönemi :01 Ocak 2013 30 Eylül 2013 1.2-Ortaklığın Unvanı 1.3-Ortaklığın Ticaret Sicili :Afyon

Detaylı

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 Ocak 31 Aralık 2013 FAALİYET RAPORU

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 Ocak 31 Aralık 2013 FAALİYET RAPORU Rusya Türkiye KKTC AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 Ocak 31 Aralık 2013 FAALİYET RAPORU SERMAYE PİYASASI KURULU NUN Seri II, 14.1 NO LU TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR. 1 İçerik Bağımsız Denetim

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI METNİ

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI METNİ ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI METNİ Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Nisan 2014 Salı günü, saat 13:30

Detaylı

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, toplantıya girerken T.C. Nüfus Cüzdan larını ibraz etmeleri yeterlidir.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, toplantıya girerken T.C. Nüfus Cüzdan larını ibraz etmeleri yeterlidir. İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. 15 NİSAN 2013 TARİHLİ, 2012 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirket imizin 2012 yılı Ortaklar Olağan

Detaylı

TUR CAS PETR OL A.Ş. 2013 FAALİYET RAPORU

TUR CAS PETR OL A.Ş. 2013 FAALİYET RAPORU Kısaca Turcas 03 Vizyonumuz, Misyonumuz, Değerlerimiz 04 Bir Bakışta Turcas 06 Finansal Göstergeler 09 Operasyonel Göstergeler 10 Kilometre Taşları ve Yabancı Ortaklıklar Yönetim den 12 Başkan ın Mesajı

Detaylı