C. ÖĞRETİM ELEMANLARINA GÖRE NİCEL VE NİTEL ANALİZ SONUÇLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "C. ÖĞRETİM ELEMANLARINA GÖRE NİCEL VE NİTEL ANALİZ SONUÇLARI"

Transkript

1 RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI Bu rapor Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalına ait dersleri okutan öğretim elemanları hakkında öğrenci görüşlerine dayalı hazırlanmıştır. Rapor dört alt başlık altında düzenlenmiştir. İlk başlık genel katılım hakkında bilgi vermektedir. İkinci alt başlıkta performans ortalamaları hakkında bulgulara yer verilmekte; üçüncü alt başlıkta ise bireysel olarak her bir öğretim elemanına ait bulgular sunulmaktadır. Son alt başlıkta ise anket maddelerine göre grubun genel performansı verilmektedir. A. KATILIM Toplam 715 anket formu değerlendirilmiştir. Değerlendirilen anketlerin derslere göre dağılımı Tablo 1 de verilmiştir. Tablo 1. Derslere Göre Anket Sayıları Dersler N Yüzde 301, ,92 Sınıf Yönetimi 12 1,51 Türkçe Yazılı Anlatım 32 4,05 Eğitim Bilimine Giriş 34 4,30 Özel Öğretim Yöntemleri 31 3,92 Sosyal Psikoloji 31 3,92 Sosyal Bilgilerin Temelleri 39 4,93 Bilgisayar 35 4,43 Program Geliştirme 31 3,92 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 29 3,67 Günümüz Dünya Sorunları 27 3,41 Türkiye Fiziki Coğrafyası 39 4,93 İslamiyet Öncesi Türk Tarihi 38 4,81 Siyaset Bilimine Giriş 39 4,93 Temel Hukuk 39 4,93 Sanat ve Estetik 39 4,99 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 33 4,17 Eğitim Psikolojisi 39 4,93 Sosyal Bilgilerde Güncel Olaylar 28 3,50 Yeni ve yakın çağ tarihi 31 3,92 İnsan hakları ve demokrasi 31 3,92 Ülkeler coğrafyası 31 3,92 Osmanlı tarihi ve uygarlığı 31 3,92 Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğr. 31 3,92 Toplam

2 C. ÖĞRETİM ELEMANLARINA GÖRE NİCEL VE NİTEL ANALİZ SONUÇLARI Anket maddelerine göre öğretim elemanlarının bireysel performansları öncelikle betimsel istatistikler (ortalama, standart sapma) ve onu destekleyici grafikler ile ele alınmıştır. Ayrıca öğrencilerin açık uçlu sorulara verdikleri cevaplar incelenerek elde edilen ortak noktalar her bir öğretim elemanına ait kısımda verilmiştir. Anket maddeleri aşağıdaki Tablo 5 te görülebilir. Tablo 5. Anket Maddeleri Dönem Başı Hazırlık ve Bilgilendirme 1 Öğretim elemanı dönem başında dersin amaçlarını açık biçimde belirtti. 2 Öğretim elemanı dönem başında dersle ilgili temel ve yardımcı kaynaklar hakkında yeterli bilgi verdi. 3 Öğretim elemanı dersle ilgili öğrencilerin sorumluluklarını ve onlardan beklentileri açık şekilde belirtti. Ders İşleme Süreci 4 Öğretim elemanı derslere hazırlıklı geldi. 5 Öğretim elemanı derse zamanında geldi. 6 Öğretim elemanı dersi iyi organize etti ve açıklanan plan çerçevesinde işledi. 7 Öğretim elemanı derslerin işlenişinde açık, anlaşılır bir dil kullandı. 8 Öğretim elemanı her dersin başında önceki ele alınan konuları hatırlattı. 9 Öğretim elemanı öğrencilerin derse aktif katılımını sağladı. 10 Öğrencilerin soru sorması ve eleştirel düşünmelerini özendirdi, soruları doyurucu şekilde cevaplandırdı. 11 Öğretim elemanı konularla ilgili zenginleştirici ek kaynaklar önerdi ve bunlardan yararlandı. 12 Öğretim elemanı öğrencilerin derse katılımı için bireysel fırsatlar (proje, sunu, tartışma vb.) sağladı. 13 Öğretim elemanı ders saatlerini öğretim açısından etkili kullandı. 14 Öğretim elemanı derste farklı yöntem ve teknikleri kullandı. 15 Öğretim elemanı dersle ilgili yeni gelişmeleri sınıfta öğrencilerle paylaştı. 16 Öğretim elemanı öğrencilerin eğitim-öğretimle ilgili görüşlerine değer verdi. 17 Öğretim elemanı öğrencilere eşit ve tarafsız davrandı. 18 Öğretim elemanı ders ile ilgili eleştirileri anlayışla karşıladı. 19 Dersin öğretim elemanı konusuna hâkimdir. Değerlendirme Süreci 20 Bu dersin sınav soruları ders içeriğine uygundu. 21 Bu dersin sınav soruları derste işlenen bütün konuları kapsıyordu. 22 Bu dersin sınav soruları açık ve anlaşılır biçimdeydi. 23 Dersin öğretim elemanı tarafsız ve doğru not verdi. Öğretim Elemanına Erişim ve İletişim 24 Dersin öğretim elemanına ders saatleri dışında da kolay ulaşabildim. 25 Dersin öğretim elemanı öğrencilerle sağlıklı iletişim kurdu. Memnuniyet ve Kazanımlar 26 Bu derste öğrendiğim bilgilerin bana yararlı olacağını düşünüyorum.

3 Sınıf Yönetimi B1 12 1,00 5,00 3,50 1,24 B2 12 1,00 5,00 3,25 1,29 B3 12 1,00 5,00 3,42 1,38 B4 12 1,00 5,00 3,33 1,23 B5 12 1,00 5,00 2,58 1,51 B6 12 1,00 5,00 3,00 1,35 B7 12 2,00 5,00 3,83 1,03 B8 12 1,00 5,00 3,25 1,36 B9 12 1,00 5,00 3,33 1,15 B ,00 5,00 3,58 1,16 B ,00 5,00 2,83 1,47 B ,00 5,00 3,17 1,47 B ,00 5,00 2,67 1,56 B ,00 5,00 3,17 1,47 B ,00 5,00 3,17 1,47 B ,00 5,00 4,08 0,90 B ,00 5,00 4,33 0,78 B ,00 5,00 4,17 1,11 B ,00 5,00 3,42 1,51 B ,00 5,00 4,33 1,15 B ,00 5,00 4,25 1,14 B ,00 5,00 4,50 0,52 B ,00 5,00 4,25 1,22 B ,00 5,00 3,75 1,22 B ,00 5,00 4,00 1,13 B ,00 5,00 3,67 1,37 a. ders = Sınıf Yönetimi Hocamız çok tecrübeli birisidir, teşekkür ediyoruz. Dersi daha iyi olabilirdi. Bize KPSS de yardımcı olacak bilgiler sundu. Dersine girdiğimizde rahatladığımız hocalarımızdan biridir. Dersi verimli geçiyor. Eğitim bilimi olduğu halde yeterli bilgiye sahip değiliz. Daha verimli olabilir kanaatindeyiz.

4 Türkçe Yazılı Anlatım B1 33 3,00 5,00 4,73 0,52 B2 33 3,00 5,00 4,61 0,66 B3 33 3,00 5,00 4,73 0,52 B4 33 3,00 5,00 4,61 0,61 B5 33 2,00 5,00 4,76 0,61 B6 33 2,00 5,00 4,64 0,70 B7 33 3,00 5,00 4,67 0,65 B8 33 2,00 5,00 4,61 0,75 B9 33 1,00 5,00 4,36 0,93 B ,00 5,00 4,45 0,75 B ,00 5,00 4,21 1,02 B ,00 5,00 4,39 1,00 B ,00 5,00 4,67 0,65 B ,00 5,00 4,55 0,75 B ,00 5,00 4,67 0,65 B ,00 5,00 4,55 0,71 B ,00 5,00 4,79 0,48 B ,00 5,00 4,79 0,48 B ,00 5,00 4,67 0,69 B ,00 5,00 4,88 0,42 B ,00 5,00 4,79 0,78 B ,00 5,00 4,76 0,79 B ,00 5,00 4,52 1,23 B ,00 5,00 4,42 1,12 B ,00 5,00 4,48 1,03 B ,00 5,00 4,52 1,03 a. ders = Türkçe Yazılı Anlatım Yorum yapılmamış.

5 Eğitim Bilimine Giriş B1 34 2,00 5,00 4,65 0,73 B2 34 1,00 5,00 4,50 0,96 B3 34 3,00 5,00 4,71 0,58 B4 34 2,00 5,00 4,65 0,69 B5 34 2,00 5,00 4,35 0,88 B6 34 3,00 5,00 4,68 0,64 B7 34 1,00 5,00 4,74 0,75 B8 34 1,00 5,00 4,26 1,11 B9 34 1,00 5,00 4,41 1,02 B ,00 5,00 4,56 0,86 B ,00 5,00 4,29 1,14 B ,00 5,00 4,24 1,10 B ,00 5,00 4,53 0,83 B ,00 5,00 4,18 1,29 B ,00 5,00 4,62 0,70 B ,00 5,00 4,76 0,50 B ,00 5,00 4,71 0,80 B ,00 5,00 4,91 0,29 B ,00 5,00 4,62 0,82 B ,00 5,00 4,85 0,56 B ,00 5,00 4,82 0,46 B ,00 5,00 4,79 0,59 B ,00 5,00 4,74 0,67 B ,00 5,00 4,74 0,79 B ,00 5,00 4,68 0,81 B ,00 5,00 4,82 0,58 a. ders = Eğitim Bilimine Giriş Yorum yapılmamış.

6 Özel Öğretim Yöntemleri B1 31 3,00 5,00 4,81 0,48 B2 31 3,00 5,00 4,71 0,53 B3 31 3,00 5,00 4,77 0,50 B4 31 3,00 5,00 4,74 0,58 B5 31 3,00 5,00 4,74 0,51 B6 31 3,00 5,00 4,68 0,65 B7 31 4,00 5,00 4,94 0,25 B8 31 2,00 5,00 4,58 0,81 B9 31 3,00 5,00 4,81 0,48 B ,00 5,00 4,77 0,43 B ,00 5,00 4,58 0,76 B ,00 5,00 4,81 0,40 B ,00 5,00 4,71 0,59 B ,00 5,00 4,68 0,60 B ,00 5,00 4,71 0,53 B ,00 5,00 4,74 0,63 B ,00 5,00 4,84 0,45 B ,00 5,00 4,84 0,45 B ,00 5,00 4,87 0,34 B ,00 5,00 4,74 0,44 B ,00 5,00 4,58 0,50 B ,00 5,00 4,74 0,51 B ,00 5,00 4,68 0,60 B ,00 5,00 4,48 0,85 B ,00 5,00 4,84 0,45 B ,00 5,00 4,71 0,69 a. ders = Özel Öğretim Yöntemleri Öğrencileri sınav konusunda daha iyi bilgilendirebilir. Eğitim elemanının dersi daha aktif bir şekilde işlemesini isteriz. Çok sevdiğimiz ve öğrencileriyle çok iyi iletişim kurabilen bir hocamızdır.

7 Sosyal Psikoloji B1 3,72 1,33 B2 3,56 1,37 B3 4,19 1,06 B4 3,09 1,44 B5 32 1,00 4,00 2,13 1,24 B6 2,94 1,48 B7 3,81 1,28 B8 3,13 1,45 B9 3,50 1,50 B10 3,63 1,68 B11 3,44 1,44 B12 3,44 1,56 B13 2,63 1,54 B14 2,94 1,56 B15 3,31 1,33 B16 3,22 1,54 B17 3,44 1,58 B18 3,59 1,34 B19 4,19 1,15 B20 3,50 1,50 B21 3,53 1,41 B22 3,81 1,45 B23 4,22 1,39 B24 4,25 1,22 B25 4,06 1,41 B26 3,50 1,48 a. ders = Sosyal Psikoloji Derslerinin biraz daha verimli olmasını dileriz. Hocamızdan derslerini daha iyi takip etmesini diliyoruz.

8 Sosyal Bilgilerin Temelleri B1 39 4,00 5,00 4,95 0,22 B2 39 4,00 5,00 4,92 0,27 B3 39 3,00 5,00 4,92 0,35 B4 39 4,00 5,00 4,87 0,34 B5 39 4,00 5,00 4,95 0,22 B6 39 4,00 5,00 4,95 0,22 B7 39 4,00 5,00 4,90 0,31 B8 39 3,00 5,00 4,72 0,60 B9 39 3,00 5,00 4,67 0,58 B ,00 5,00 4,87 0,41 B ,00 5,00 4,82 0,45 B ,00 5,00 4,44 0,85 B ,00 5,00 4,77 0,48 B ,00 5,00 4,41 0,94 B ,00 5,00 4,85 0,43 B ,00 5,00 4,85 0,37 B ,00 5,00 4,87 0,34 B ,00 5,00 4,90 0,38 B ,00 5,00 4,97 0,16 B ,00 5,00 4,95 0,22 B ,00 5,00 4,95 0,22 B ,00 5,00 4,95 0,22 B ,00 5,00 5,00 0,00 B ,00 5,00 4,74 0,55 B ,00 5,00 4,92 0,27 B ,00 5,00 4,85 0,43 a. ders = Sosyal Bilgilerin Temelleri Örnek alınabilecek bir hocamız, derslerini eksiksiz anlatır. Gerek ders anlatımı, gerekse bizlerle olan ilgisiyle mükemmel bir hoca diyebiliriz. Gayet başarılı bir öğretim dönemi geçirdiğimizi söyleyebiliriz.

9 Bilgisayar Hocamız klasik sınav uygulamasa bizler için daha verimli olabilir. B1 35 1,00 5,00 4,20 1,35 B2 35 1,00 5,00 3,89 1,45 B3 35 1,00 5,00 4,31 1,08 B4 35 2,00 5,00 4,54 0,78 B5 35 1,00 5,00 4,51 0,92 B6 35 1,00 5,00 4,49 1,01 B7 35 1,00 5,00 4,40 1,12 B8 35 1,00 5,00 3,97 1,42 B9 35 1,00 5,00 3,86 1,40 B ,00 5,00 4,00 1,33 B ,00 5,00 3,91 1,20 B ,00 5,00 3,77 1,44 B ,00 5,00 4,17 1,12 B ,00 5,00 4,20 1,26 B ,00 5,00 4,17 1,22 B ,00 5,00 4,17 1,25 B ,00 5,00 4,23 1,31 B ,00 5,00 4,20 1,35 B ,00 5,00 4,63 0,97 B ,00 5,00 4,40 1,17 B ,00 5,00 4,37 1,14 B ,00 5,00 4,14 1,40 B ,00 5,00 4,26 1,29 B ,00 5,00 4,51 1,04 B ,00 5,00 4,43 1,20 B ,00 5,00 4,23 1,35 a. ders = Bilgisayar

10 Program Geliştirme B1 31 1,00 5,00 4,13 1,09 B2 31 1,00 5,00 4,10 1,04 B3 31 1,00 5,00 4,13 1,06 B4 31 1,00 5,00 4,06 1,18 B5 31 1,00 5,00 3,71 1,32 B6 31 1,00 5,00 4,00 1,13 B7 31 1,00 5,00 4,13 1,06 B8 31 1,00 5,00 3,87 1,23 B9 31 1,00 5,00 3,74 1,09 B ,00 5,00 3,81 1,05 B ,00 5,00 3,61 1,17 B ,00 5,00 3,58 1,20 B ,00 5,00 3,71 1,22 B ,00 5,00 3,19 1,35 B ,00 5,00 3,45 1,21 B ,00 5,00 4,06 0,96 B ,00 5,00 4,03 1,22 B ,00 5,00 4,03 1,17 B ,00 5,00 4,42 0,99 B ,00 5,00 4,32 0,91 B ,00 5,00 4,10 1,16 B ,00 5,00 4,16 1,10 B ,00 5,00 4,39 0,92 B ,00 5,00 3,77 1,06 B ,00 5,00 4,19 0,95 B ,00 5,00 4,19 0,95 a. ders = Program Geliştirme Yorum yapılmamış.

11 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi B1 29 1,00 5,00 2,52 0,99 B2 29 1,00 5,00 3,14 1,13 B3 29 1,00 5,00 2,76 1,15 B4 29 1,00 5,00 3,21 1,35 B5 29 1,00 5,00 3,34 1,17 B6 29 1,00 5,00 2,72 1,07 B7 29 1,00 5,00 3,41 1,32 B8 29 1,00 5,00 2,97 1,30 B9 29 1,00 5,00 3,41 1,24 B ,00 5,00 3,90 1,21 B ,00 5,00 3,48 1,27 B ,00 5,00 2,66 1,34 B ,00 5,00 3,00 1,25 B ,00 5,00 2,38 1,01 B ,00 5,00 2,79 1,15 B ,00 5,00 3,62 0,98 B ,00 5,00 3,69 1,49 B ,00 5,00 3,76 1,15 B ,00 5,00 4,34 1,11 B ,00 5,00 4,21 1,15 B ,00 5,00 3,66 1,17 B ,00 5,00 4,17 1,20 B ,00 5,00 4,24 1,27 B ,00 5,00 3,76 1,43 B ,00 5,00 4,03 1,27 B ,00 5,00 3,52 1,48 a. ders = Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Sınavda sorular açık uçluydu ve iki şık arasında kaldığımızdan dolayı sınav sorularının stilini değiştirmesini bekliyoruz. Derste gayet faydalı, yararlı bilgiler veren bir hocamızdır. Derste konuşurken biraz daha yüksek sesle konuşmasını diliyoruz. Hocamız alanına hâkimdir ve bize aktardığı bilgilerden memnunuz.

12 Günümüz Dünya Sorunları B1 28 1,00 5,00 3,46 1,26 B2 28 1,00 5,00 3,71 1,18 B3 28 1,00 5,00 3,89 1,10 B4 28 1,00 5,00 3,71 1,21 B5 28 1,00 5,00 3,14 1,27 B6 28 1,00 5,00 3,25 1,21 B7 28 1,00 5,00 4,07 0,94 B8 28 1,00 5,00 3,29 1,36 B9 28 1,00 5,00 3,93 0,94 B ,00 5,00 3,79 1,20 B ,00 5,00 3,43 1,23 B ,00 5,00 3,50 1,26 B ,00 5,00 3,29 1,21 B ,00 5,00 3,14 1,35 B ,00 5,00 3,82 1,16 B ,00 5,00 4,04 1,23 B ,00 5,00 4,04 1,07 B ,00 5,00 4,18 0,94 B ,00 5,00 4,29 0,85 B ,00 5,00 4,11 1,03 B ,00 5,00 3,93 1,09 B ,00 5,00 4,18 1,09 B ,00 5,00 4,46 0,69 B ,00 5,00 4,18 1,09 B ,00 5,00 4,32 1,02 B ,00 5,00 4,21 1,13 a. ders = Günümüz Dünya Sorunları Hocamızdan alınması gereken ders kazanımlarının tamamını aldığımızı düşünüyoruz. Öğrencilere yaklaşımı iyidir.

13 Türkiye Fiziki Coğrafyası B1 39 1,00 5,00 4,36 1,14 B2 39 3,00 5,00 4,59 0,64 B3 39 1,00 5,00 4,44 0,97 B4 39 3,00 5,00 4,56 0,60 B5 39 1,00 5,00 3,49 1,10 B6 39 1,00 5,00 4,10 0,99 B7 39 1,00 5,00 4,77 0,71 B8 39 1,00 5,00 3,92 1,06 B9 39 2,00 5,00 4,21 0,92 B ,00 5,00 4,59 0,59 B ,00 5,00 3,79 1,10 B ,00 5,00 3,62 1,39 B ,00 5,00 4,13 0,98 B ,00 5,00 3,62 1,25 B ,00 5,00 4,38 0,88 B ,00 5,00 4,79 0,47 B ,00 5,00 4,56 1,12 B ,00 5,00 4,87 0,52 B ,00 5,00 4,54 0,82 B ,00 5,00 4,87 0,34 B ,00 5,00 4,79 0,47 B ,00 5,00 4,85 0,37 B ,00 5,00 4,87 0,34 B ,00 5,00 4,69 0,47 B ,00 5,00 4,79 0,41 B ,00 5,00 4,67 0,48 a. ders = Türkiye Fiziki Coğrafyası Hocamız Sadece Türkiye Fiziki Coğrafyasında dersin konusuna uygun bilgi vermedi, aynı zamanda nasıl bir öğretmen olunur hakkında da bize rehber oldu. Saygıdeğer kişiliğiyle öğrencilere ılımlı yaklaşımları bizleri memnun etti. Hocamız dersini bizlere etkili bir şekilde anlattı. Yararlı olduğu kanaatindeyiz.

14 İslamiyet Öncesi Türk Tarihi B1 38 1,00 5,00 4,45 1,03 B2 38 1,00 5,00 4,61 0,97 B3 38 1,00 5,00 4,50 1,06 B4 38 1,00 5,00 4,68 0,96 B5 38 3,00 5,00 4,87 0,41 B6 38 1,00 5,00 4,39 0,95 B7 38 1,00 5,00 4,39 1,10 B8 38 1,00 5,00 4,05 1,27 B9 38 1,00 5,00 4,13 1,21 B ,00 5,00 4,24 1,10 B ,00 5,00 4,61 0,86 B ,00 5,00 4,47 1,18 B ,00 5,00 4,37 1,13 B ,00 5,00 3,97 1,26 B ,00 5,00 4,05 1,09 B ,00 5,00 4,24 1,13 B ,00 5,00 4,58 0,92 B ,00 5,00 4,18 1,16 B ,00 5,00 4,58 1,00 B ,00 5,00 4,63 0,94 B ,00 5,00 4,66 0,88 B ,00 5,00 4,37 1,13 B ,00 5,00 4,50 1,03 B ,00 5,00 4,53 1,03 B ,00 5,00 4,39 1,10 B ,00 5,00 4,37 1,10 a. ders = İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Dersten çok şey öğrendik, hocamıza teşekkür ediyoruz. Alanında başarılı ve kaliteli bir eğitimcidir. Bilgisi yerindedir. Hocamızın dersi bize anlattırması sonucu dersi çok iyi takip edemiyoruz. Vize ve final sınavlarında çok ayrıntıya girmese daha iyi olabilir.

15 Siyaset Bilimine Giriş B1 39 1,00 5,00 2,85 1,41 B2 39 1,00 5,00 3,10 1,31 B3 39 1,00 5,00 3,72 1,26 B4 39 1,00 5,00 2,79 1,30 B5 39 1,00 5,00 1,85 1,06 B6 39 1,00 5,00 2,44 1,23 B7 39 1,00 5,00 3,23 1,49 B8 39 1,00 5,00 3,03 1,46 B9 39 1,00 5,00 3,03 1,53 B ,00 5,00 3,38 1,50 B ,00 5,00 3,26 1,48 B ,00 5,00 2,97 1,37 B ,00 5,00 2,44 1,37 B ,00 5,00 2,59 1,39 B ,00 5,00 3,44 1,47 B ,00 5,00 3,21 1,42 B ,00 5,00 2,67 1,53 B ,00 5,00 2,82 1,59 B ,00 5,00 3,62 1,57 B ,00 5,00 3,18 1,30 B ,00 5,00 2,77 1,42 B ,00 5,00 3,23 1,40 B ,00 5,00 3,21 1,30 B ,00 5,00 3,82 1,43 B ,00 5,00 3,38 1,44 B ,00 5,00 2,92 1,44 a. ders = Siyaset Bilimine Giriş Hocamız derslerinde, dersin konusunun dışına taşmasa daha iyi olacağı kanaatindeyiz. Biraz daha yapıcı bir üslup kullanmasını diliyoruz. Bilgisine diyeceğimiz yok, ama bilgiye ulaşmakta zorluk yaşıyoruz. Çok bilgili bir hocamız, biraz daha sakin davranabilir. Yine de iyi biridir.

16 Temel Hukuk B1 39 1,00 5,00 3,54 1,25 B2 39 1,00 5,00 3,28 1,19 B3 39 1,00 5,00 3,56 1,19 B4 39 2,00 5,00 3,97 1,01 B5 39 1,00 5,00 4,13 1,17 B6 39 1,00 5,00 3,97 1,11 B7 39 3,00 5,00 4,54 0,60 B8 39 1,00 5,00 3,41 1,27 B9 39 1,00 5,00 4,10 1,02 B ,00 5,00 4,21 0,83 B ,00 5,00 3,08 1,22 B ,00 5,00 2,85 1,18 B ,00 5,00 3,77 0,90 B ,00 5,00 2,90 1,25 B ,00 5,00 3,62 1,21 B ,00 5,00 4,26 0,94 B ,00 5,00 4,67 0,53 B ,00 5,00 4,44 0,85 B ,00 5,00 4,10 0,97 B ,00 5,00 4,77 0,43 B ,00 5,00 4,67 0,62 B ,00 5,00 4,62 0,67 B ,00 5,00 4,74 0,55 B ,00 5,00 3,74 1,19 B ,00 5,00 4,18 0,94 B ,00 5,00 4,26 1,02 a. ders = Temel Hukuk Bu değerlendirme, yurt dışında olmadığı zamanların değerlendirmesidir.

17 Sanat ve Estetik B1 39 2,00 5,00 4,26 0,79 B2 39 2,00 5,00 4,00 0,95 B3 39 2,00 5,00 4,13 0,83 B4 39 1,00 5,00 3,97 1,01 B5 39 3,00 5,00 4,62 0,54 B6 39 2,00 5,00 4,44 0,68 B7 39 2,00 5,00 4,38 0,85 B8 39 1,00 5,00 3,56 1,29 B9 39 2,00 5,00 4,13 1,03 B ,00 5,00 4,03 0,96 B ,00 5,00 3,51 1,10 B ,00 5,00 4,15 0,99 B ,00 5,00 4,15 0,96 B ,00 5,00 3,33 1,32 B ,00 5,00 3,77 1,13 B ,00 5,00 4,08 0,90 B ,00 5,00 4,56 0,85 B ,00 5,00 4,44 0,99 B ,00 5,00 4,31 0,98 B ,00 5,00 4,62 0,75 B ,00 5,00 4,59 0,64 B ,00 5,00 4,49 0,94 B ,00 5,00 4,74 0,59 B ,00 5,00 4,21 1,00 B ,00 5,00 4,28 1,12 B ,00 5,00 3,87 1,06 a. ders = Sanat ve Estetik Hocamız dersini daha aktif işleyebilir. Bu ders daha ilgi çekici işlenebilirdi.

18 Bilimsel Araştırma Yöntemleri B1 33 3,00 5,00 4,85 0,51 B2 33 3,00 5,00 4,88 0,42 B3 33 4,00 5,00 4,88 0,33 B4 33 4,00 5,00 4,94 0,24 B5 33 4,00 5,00 4,94 0,24 B6 33 1,00 5,00 4,73 0,88 B7 33 2,00 5,00 4,91 0,52 B8 33 3,00 5,00 4,85 0,44 B9 33 3,00 5,00 4,91 0,38 B ,00 5,00 4,88 0,33 B ,00 5,00 4,42 0,97 B ,00 5,00 4,36 1,08 B ,00 5,00 4,73 0,67 B ,00 5,00 4,39 1,03 B ,00 5,00 4,52 0,97 B ,00 5,00 4,73 0,63 B ,00 5,00 4,79 0,74 B ,00 5,00 4,94 0,24 B ,00 5,00 4,91 0,29 B ,00 5,00 4,85 0,51 B ,00 5,00 4,82 0,73 B ,00 5,00 4,94 0,24 B ,00 5,00 4,88 0,33 B ,00 5,00 4,79 0,48 B ,00 5,00 4,91 0,38 B ,00 5,00 4,97 0,17 a. ders = Bilimsel Araştırma Yöntemleri Bu dersten çok şey öğrendik, hocamıza teşekkür ediyoruz. Dersi gereğince işlediği ve iyi bir eğitimci olduğu kanaatindeyiz.

19 Eğitim Psikolojisi B1 39 3,00 5,00 4,46 0,68 B2 39 3,00 5,00 4,41 0,72 B3 39 3,00 5,00 4,44 0,75 B4 39 2,00 5,00 4,62 0,75 B5 39 1,00 5,00 4,67 0,81 B6 39 2,00 5,00 4,49 0,68 B7 39 2,00 5,00 4,26 0,94 B8 39 1,00 5,00 4,13 1,00 B9 39 1,00 5,00 3,77 1,16 B ,00 5,00 3,87 1,15 B ,00 5,00 4,10 1,17 B ,00 5,00 3,46 1,17 B ,00 5,00 4,26 0,82 B ,00 5,00 3,31 1,30 B ,00 5,00 4,00 1,12 B ,00 5,00 4,18 1,14 B ,00 5,00 4,46 1,10 B ,00 5,00 3,79 1,32 B ,00 5,00 4,56 0,68 B ,00 5,00 4,59 0,72 B ,00 5,00 4,51 0,79 B ,00 5,00 4,15 1,04 B ,00 5,00 4,74 0,55 B ,00 5,00 3,51 1,19 B ,00 5,00 3,56 1,25 B ,00 5,00 4,59 0,79 a. ders = Eğitim Psikolojisi Bir kısmımız hocamızın dersini zor geçmiş olsak bile hocamızın mükemmel bir hoca, dersi çok iyi işlediğini içtenlikle söyleyebiliriz. Hocamız biraz daha öğrenci odaklı düşünebilir. Dersi hakkıyla işleyen hocalarımızdan biridir.

20 Sosyal Bilgilerde Güncel Olaylar B1 28 1,00 5,00 3,43 1,53 B2 28 1,00 5,00 4,11 1,29 B3 28 1,00 5,00 4,18 1,19 B4 28 1,00 5,00 4,00 1,25 B5 28 1,00 5,00 4,25 1,27 B6 28 3,00 5,00 4,36 0,83 B7 28 2,00 5,00 4,36 0,91 B8 28 1,00 5,00 3,61 1,20 B9 28 1,00 5,00 3,54 1,48 B ,00 5,00 3,29 1,41 B ,00 5,00 4,18 1,12 B ,00 5,00 3,86 1,35 B ,00 5,00 3,64 1,25 B ,00 5,00 2,79 1,50 B ,00 5,00 3,46 1,35 B ,00 5,00 3,43 1,40 B ,00 5,00 4,43 1,10 B ,00 5,00 3,61 1,47 B ,00 5,00 3,39 1,45 B ,00 5,00 4,04 1,20 B ,00 5,00 4,04 1,07 B ,00 5,00 4,18 1,06 B ,00 5,00 4,25 1,14 B ,00 5,00 4,11 1,07 B ,00 5,00 4,18 1,02 B ,00 5,00 3,71 1,27 a. ders = Sosyal Bilgilerde Güncel Olaylar Yorum yapılmamış.

21 Sosyal Bilgilerde Ders Kitabı İnceleme 311 B1 31 3,00 5,00 4,71 0,59 B2 31 2,00 5,00 4,39 0,92 B3 31 3,00 5,00 4,65 0,66 B4 31 1,00 5,00 3,97 1,17 B5 31 1,00 5,00 2,94 1,69 B6 31 1,00 5,00 4,16 1,07 B7 31 3,00 5,00 4,58 0,67 B8 31 1,00 5,00 3,45 1,26 B9 31 3,00 5,00 4,32 0,87 B ,00 5,00 3,97 0,98 B ,00 5,00 3,68 1,33 B ,00 5,00 4,39 1,05 B ,00 5,00 3,74 1,50 B ,00 5,00 3,84 1,39 B ,00 5,00 3,97 1,30 B ,00 5,00 4,32 0,75 B ,00 5,00 4,55 0,72 B ,00 5,00 4,52 0,72 B ,00 5,00 4,10 1,16 B ,00 5,00 4,68 0,65 B ,00 5,00 4,81 0,48 B ,00 5,00 4,77 0,50 B ,00 5,00 4,84 0,37 B ,00 5,00 4,19 1,11 B ,00 5,00 4,58 0,67 B ,00 5,00 4,29 1,10 Dersi işleyiş tarzında değişikliğe gitmesinde fayda var, fikirlerinde biraz daha esnek olmasını diliyoruz. Hocamızın bizlere çok şey kattığına inanıyoruz. Donanımlı bir hocamızdır. Hocamız ders anlatım bakımından oldukça verimli olmakla birlikte, dersin öğretim elemanı tarafından anlatılmasını diliyoruz. Dersin işlenişi açısından bizlerin fikirlerine ve görüşlerine değer vermesini diliyoruz.

22 Yeni ve Yakın Çağ Tarihi B1 4,22 1,289 B2 3,44 1,458 B3 3,84 1,439 B4 3,69 1,447 B5 2,75 1,606 B6 3,56 1,413 B7 32 2,00 5,00 4,47,915 B8 3,34 1,382 B9 3,88 1,185 B10 4,22 1,128 B11 2,94 1,343 B12 3,59 1,434 B13 3,03 1,425 B14 2,87 1,581 B15 4,06 1,190 B16 4,25 1,136 B ,00 5,00 4,58,720 B18 4,47,983 B19 3,91 1,254 B ,00 5,00 4,72,634 B ,00 5,00 4,69,780 B ,00 5,00 4,75,508 B ,00 5,00 4,75,568 B24 4,19 1,176 B ,00 5,00 4,59,756 B26 4,09 1,279 a. ders = Sınıf Yönetimi Yorum Yapılmamıştır.

23 İnsan Hakları ve Demokrasi B1 31 1,00 5,00 3,10 1,535 B2 31 1,00 5,00 2,71 1,442 B3 31 1,00 5,00 2,74 1,390 B4 3,25 1,414 B5 2,69 1,615 B6 3,09 1,304 B7 3,78 1,128 B8 3,00 1,414 B9 3,03 1,356 B10 3,22 1,453 B11 32,00 5,00 2,56 1,366 B ,00 5,00 2,69 1,230 B ,00 5,00 2,42 1,259 B14 2,22 1,338 B15 2,56 1,366 B16 32,00 5,00 3,50 1,344 B17 4,28 1,085 B18 3,66 1,537 B19 3,66 1,450 B ,00 5,00 4,38,907 B ,00 5,00 4,31,931 B ,00 5,00 4,25 1,047 B23 4,03 1,425 B24 3,19 1,378 B25 3,59 1,341 B26 3,47 1,481 Yorum Yapılmamıştır.

24 Ülkeler ve Coğrafyası B1 28 1,00 5,00 3,46 1,26 B2 28 1,00 5,00 3,71 1,18 B3 28 1,00 5,00 3,89 1,10 B4 28 1,00 5,00 3,71 1,21 B5 28 1,00 5,00 3,14 1,27 B6 28 1,00 5,00 3,25 1,21 B7 28 1,00 5,00 4,07 0,94 B8 28 1,00 5,00 3,29 1,36 B9 28 1,00 5,00 3,93 0,94 B ,00 5,00 3,79 1,20 B ,00 5,00 3,43 1,23 B ,00 5,00 3,50 1,26 B ,00 5,00 3,29 1,21 B ,00 5,00 3,14 1,35 B ,00 5,00 3,82 1,16 B ,00 5,00 4,04 1,23 B ,00 5,00 4,04 1,07 B ,00 5,00 4,18 0,94 B ,00 5,00 4,29 0,85 B ,00 5,00 4,11 1,03 B ,00 5,00 3,93 1,09 B ,00 5,00 4,18 1,09 B ,00 5,00 4,46 0,69 B ,00 5,00 4,18 1,09 B ,00 5,00 4,32 1,02 B ,00 5,00 4,21 1,13 a. ders = Günümüz Dünya Sorunları Yorum Yapılmamıştır.

25 Osmanlı Tarihi Ve Uygarlığı B1 34 1,00 5,00 4,88 13,69 B2 34 3,00 5,00 5,58 15,78 B3 34 1,00 5,00 4,41 12,38 B4 34 3,00 5,00 5,17 14,51 B5 34 1,00 5,00 6,20 17,38 B6 34 1,00 5,00 3,82 10,69 B7 34 1,00 5,00 5,74 16,00 B8 34 1,00 5,00 4,78 13,20 B9 34 2,00 5,00 4,58 12,86 B ,00 5,00 5,64 15,84 B ,00 5,00 5,23 14,6 B12 3 1,00 5,00 3,67 10,35 B ,00 5,00 4,23 11,84 B ,00 5,00 3,20 9,01 B ,00 5,00 5,58 15,67 B ,00 5,00 5,91 16,48 B ,00 5,00 6,32 17,67 B ,00 5,00 7,08 19,80 B ,00 5,00 6,32 17,66 B ,00 5,00 5,91 16,50 B ,00 5,00 5,97 16,68 B ,00 5,00 6,50 18,15 B ,00 5,00 6,38 17,84 B ,00 5,00 7,44 20,81 B ,00 5,00 7,06 19,41 B ,00 5,00 4,67 13,71 a. ders = Türkiye Fiziki Coğrafyası Yorum Yapılmamıştır.

26 Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası Yorum Yapılmamıştır. B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26 3,09 1,279 3,44 1,390 3,59 1,478 4,69 7, ,00 5,00 1,69 1,120 2,16 1,221 2,53 1,481 2,88 1,519 3,03 1,555 3,78 1,362 3,19 1,469 2,57 1,278 2,25 1,295 2,53 1,586 3,19 1,512 2,97 1,534 2,31 1,674 2,44 1,435 3,47 1,685 2,66 1,638 2,56 1,544 2,91 1,634 3,00 1,503 3,78 1,497 3,00 1, ,00 5,00 2,66 1,10 a. ders = İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

27 D. ANKET MADDELERİNE GÖRE İSTATİSTİKLER Tablo 6, anket maddelerine göre grubun genel performansını göstermektedir. Tablo 6. Anket maddelerine göre grubun genel performansı Dönem Başı Hazırlık ve Bilgilendirme N Ort S.Sapma 1 Öğretim elemanı dönem başında dersin amaçlarını açık biçimde belirtti Öğretim elemanı dönem başında dersle ilgili temel ve yardımcı kaynaklar hakkında yeterli bilgi verdi Öğretim elemanı dersle ilgili öğrencilerin sorumluluklarını ve onlardan beklentileri açık şekilde 790 belirtti. 4,04 1,21 3,85 1,15 4 1,06 Ders İşleme Süreci 4 Öğretim elemanı derslere hazırlıklı geldi Öğretim elemanı derse zamanında geldi Öğretim elemanı dersi iyi organize etti ve açıklanan plan çerçevesinde işledi Öğretim elemanı derslerin işlenişinde açık, anlaşılır bir dil kullandı Öğretim elemanı her dersin başında önceki ele alınan konuları hatırlattı Öğretim elemanı öğrencilerin derse aktif katılımını sağladı Öğrencilerin soru sorması ve eleştirel düşünmelerini özendirdi, soruları doyurucu şekilde cevaplandırdı Öğretim elemanı konularla ilgili zenginleştirici ek kaynaklar önerdi ve bunlardan yararlandı Öğretim elemanı öğrencilerin derse katılımı için bireysel fırsatlar (proje, sunu, tartışma vb.) sağladı Öğretim elemanı ders saatlerini öğretim açısından etkili kullandı Öğretim elemanı derste farklı yöntem ve teknikleri kullandı Öğretim elemanı dersle ilgili yeni gelişmeleri sınıfta öğrencilerle paylaştı Öğretim elemanı öğrencilerin eğitim-öğretimle ilgili görüşlerine değer verdi Öğretim elemanı öğrencilere eşit ve tarafsız davrandı Öğretim elemanı ders ile ilgili eleştirileri anlayışla karşıladı Dersin öğretim elemanı konusuna hâkimdir. 792 Değerlendirme Süreci 20 Bu dersin sınav soruları ders içeriğine uygundu Bu dersin sınav soruları derste işlenen bütün konuları kapsıyordu Bu dersin sınav soruları açık ve anlaşılır biçimdeydi Dersin öğretim elemanı tarafsız ve doğru not verdi. 790 Öğretim Elemanına Erişim ve İletişim 24 Dersin öğretim elemanına ders saatleri dışında da kolay ulaşabildim Dersin öğretim elemanı öğrencilerle sağlıklı iletişim kurdu. 791 Memnuniyet ve Kazanımlar 26 Bu derste öğrendiğim bilgilerin bana yararlı olacağını düşünüyorum ,05 3,7 3,9 4,34 3,76 3,815 3,975 3,62 3,65 3,62 3,12 3,77 4,07 4,42 4,19 4,2 4,46 4,41 4,43 4,51 4,05 4,25 4,11 1,14 1,37 1,20 1,02 2,41 1,19 1,14 1,24 1,32 1,27 1,40 1,21 1,10 1,16 1,15 1,04 0,98 1,05 1,03 0,97 1,10 1,07 1,16

28 Grafik 2. Anket maddelerine göre grubun performans puanı ortalamaları

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI Bu rapor Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalına ait dersleri okutan öğretim elemanları hakkında öğrenci görüşlerine

Detaylı

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI Bu rapor dört alt başlık altında düzenlenmiştir. İlk başlık genel katılım hakkında bilgi vermektedir. İkinci alt başlıkta performans ortalamaları

Detaylı

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI Bu rapor dört alt başlık altında düzenlenmiştir. İlk başlık genel katılım hakkında bilgi vermektedir. İkinci alt başlıkta performans ortalamaları

Detaylı

2013 2014 Eğitim Öğretim Yılı ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ. 21.000 öğrenci katılımı ile.

2013 2014 Eğitim Öğretim Yılı ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ. 21.000 öğrenci katılımı ile. 2013 2014 Eğitim Öğretim Yılı ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ 21.000 öğrenci katılımı ile 4 farklı boyutta Öğrenci görüşleri MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Öğrencilerin ders performansı değerlendirmeleri 1.

Detaylı

Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: Güz Dönemi

Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: Güz Dönemi Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: 2015-2016 Güz Dönemi 1 Orta 2 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar 0% 0% 0% 20% 80% arasındaki ilişkileri anladım Kuramsal ve

Detaylı

1.Bu ders ili ilgili temel kavramları ve bunlar arasındaki ilişkileri anladım.

1.Bu ders ili ilgili temel kavramları ve bunlar arasındaki ilişkileri anladım. 10 yanıt Tüm yanıtları görüntüle Analiz bilgilerini yayınla saumatematiksau@gmail.com Bu formu düzenle Özet 1.Bu ders ili ilgili temel kavramları ve bunlar arasındaki ilişkileri anladım. 60% Yüksek 2 %20

Detaylı

Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi

Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi 2015-2016 Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi 1 2 Orta 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER VE TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI (I. ÖĞRETİM)

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER VE TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI (I. ÖĞRETİM) ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER VE TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI (I. ÖĞRETİM) I.YARIYIL II.YARIYIL 101 Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi 2 0 3 3 102 Türk

Detaylı

T.C. Niğde Üniversitesi

T.C. Niğde Üniversitesi T.C. Niğde Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi (TBTF) Lisans Öğrenci iyet Anketi 2015-2016 Bu veri toplama aracı, Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

Detaylı

PROGRAM nıf sı DERSLER

PROGRAM nıf sı DERSLER sınıf PROGRAM DERSLER DERSLİK SALI ÇARŞAMBPERŞEMBCUMA PAZARTESİ SALI Sos.Bil.Öğrt.N.Ö. 1 Genel Fiziki Coğrafya D1-D2 09:00 Sos.Bil.Öğrt.N.Ö. 1 Eski Çağ Tarihi veuygarlığı D1-D2 15:00 Sos.Bil.Öğrt.N.Ö.

Detaylı

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 2014-201 Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 1 Orta Yüksek Yüksek 2 3 4 Bu ders ile ilgili temel kavramları,

Detaylı

Ders Adı : BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4. Ders Bilgileri.

Ders Adı : BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Ders No : 0310500118 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

101 9D11 1 Öğretmenlerinizi sevme dereceniz D11 2 Dersi verimli işleyebilmesi

101 9D11 1 Öğretmenlerinizi sevme dereceniz D11 2 Dersi verimli işleyebilmesi Alsancak Fizik Ahmet AVCI Sınıf Kodu Sınıf SN Soru Mükemmel İyi Normal Vasat Zayıf 101 9D11 1 Öğretmenlerinizi sevme dereceniz 0 0 0 0 0 101 9D11 2 Dersi verimli işleyebilmesi 0 0 0 0 0 101 9D11 3 Dersi

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM PLANI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. I. Yarıyıl II.

EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM PLANI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. I. Yarıyıl II. EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM PLANI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl II. Yarıyıl SBÖ101 Sosyal Bilgilerin Temelleri SBÖ102 Genel Fiziki

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

SAÜ Fizik Bölümü Mezunları Anketi

SAÜ Fizik Bölümü Mezunları Anketi SAÜ Fizik Bölümü Mezunları Anketi Değerli SAÜ Fizik Mezunu, bu anketin amacı siz değerli mezunlarımızın görüşleri doğrultusunda bölümümüz ile ilgili çeşitli eğilimleri, beklentileri, eksiklik ya da memnuniyeti

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

Güz Dönemi Fizik Bölümü Titreşim ve Dalgalar Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi

Güz Dönemi Fizik Bölümü Titreşim ve Dalgalar Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi 2014-2015 Güz Dönemi Fizik Bölümü Titreşim ve Dalgalar Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi 1 Orta 2 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki %8 %0 %8 %67 %17 ilişkileri

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm 0 2) Sayısal Bölüm 0 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını

Detaylı

Tire Fizik NURHAN KARACA. 101 10 MF 1 Öğretmenlerinizi sevme dereceniz 7 6 0 1 0. 101 10 MF 2 Dersi verimli işleyebilmesi 10 3 0 0 1

Tire Fizik NURHAN KARACA. 101 10 MF 1 Öğretmenlerinizi sevme dereceniz 7 6 0 1 0. 101 10 MF 2 Dersi verimli işleyebilmesi 10 3 0 0 1 Tire Fizik NURHAN KARACA Sınıf Kodu Sınıf SN Soru Mükemmel İyi Normal Vasat Zayıf 101 10 MF 1 Öğretmenlerinizi sevme dereceniz 7 6 0 1 0 101 10 MF 2 Dersi verimli işleyebilmesi 10 3 0 0 1 101 10 MF 3 Dersi

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI (2013 2014)

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI (2013 2014) SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI (2013 2014) BİRİNCİ YIL KODU 1.Sınıf I.Dönem (I.Yarıyıl) ST T U K AKTS KODU 1.Sınıf II.Dönem (II.Yarıyıl) ST T U K AKTS EFSB101 Sosyal Bilgilerin Temelleri

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: FEL 1001

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: FEL 1001 Dersi Veren Birim: Felsefe Dersin Türkçe Adı: Felsefeye Giriş Dersin Orjinal Adı: Felsefeye Giriş Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: FEL 00 Dersin Öğretim Dili:

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Detaylı

T.C. ÇANAKKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

T.C. ÇANAKKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI T.C. ÇANAKKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI ÇANAKKALE 2017 T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN

Detaylı

Bu dersin ön koşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.

Bu dersin ön koşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÇAĞDAŞ SANAT Ders No : 0310380125 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ ANKET ANALİZİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ ANKET ANALİZİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ ANKET ANALİZİ AMACI: KONUSU: Öğrencilerin memnuniyet düzeylerinin ölçülmesi Öğrenci memnuniyet anketi YILI: 2009 Süleyman Demirel Üniversitesi öğrenci ve personelinin

Detaylı

Antalya, 2015 FEP. Katılımcı Anket. Sonuçları

Antalya, 2015 FEP. Katılımcı Anket. Sonuçları FEP Katılımcı Anket Sonuçları Antalya, 2015 w Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) Formatör Eğitim Programı (FEP) Uygulama Değerlendirme Raporu (Yönetici Özeti) Antalya da 10.11.2014 ile

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI 2. SINIF GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMI

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI 2. SINIF GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI 1. SINIF GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMI TRK113 TRK117 TRK107 Türk Dil Bilgisi-1: Ses Bilgisi Osmanlı Türkçesi-1 Yazılı Anlatım-1 Yrd.

Detaylı

Ders Adı : YÜZYIL ASYA TÜRK TARİHİ I Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5. Ders Bilgileri.

Ders Adı : YÜZYIL ASYA TÜRK TARİHİ I Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : 13-20. YÜZYIL ASYA TÜRK TARİHİ I Ders No : 0020100022 : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Eğitim Psikolojisi MB 102 2 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Ders No : 0310380127 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI EK 1 BEDEN EĞİTİMİ DERSİ GÖZLEM FORMU

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI EK 1 BEDEN EĞİTİMİ DERSİ GÖZLEM FORMU ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI EK 1 BEDEN EĞİTİMİ DERSİ GÖZLEM FORMU Uygulama Okulu : Gözlem Yapan Öğretmen Adayı Adı Soyadı : Gözlem Yapılan Öğretmen Adayı : Gözlem Yapılan Sınıf Düzeyi : Gözlem Yapılan Tarih:..

Detaylı

Ders Adı : ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II Ders No : Teorik : 2 Pratik : 8 Kredi : 6 ECTS : 16. Ders Bilgileri

Ders Adı : ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II Ders No : Teorik : 2 Pratik : 8 Kredi : 6 ECTS : 16. Ders Bilgileri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II Ders No : 0310500149 Teorik : 2 Pratik : 8 Kredi : 6 ECTS : 16 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

Dersin Amaçları. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Dersin Amaçları. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ANASANAT ATÖLYE III (RESİM) Ders No : 0310380091 Teorik : 2 Pratik : 4 Kredi : 4 ECTS : 10 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Siyaset Biliminde Çağdaş Yaklaşımlar SBK321 5 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze

Detaylı

Ders Adı : A.SEÇ.IV: KON.GÜÇLÜĞÜ ÇEKEN ÇOCUK VE EĞİTİMİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4.

Ders Adı : A.SEÇ.IV: KON.GÜÇLÜĞÜ ÇEKEN ÇOCUK VE EĞİTİMİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.IV: KON.GÜÇLÜĞÜ ÇEKEN ÇOCUK VE EĞİTİMİ Ders No : 0310500122 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm %50 2) Sayısal Bölüm %50 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım

Detaylı

KULLANICI DENEYİMİ ARAŞTIRMASI

KULLANICI DENEYİMİ ARAŞTIRMASI HASTA EĞİTİMİ DERSİ KULLANICI DENEYİMİ ARAŞTIRMASI Kullanıcı Deneyimi Araştırması Raporu 03 Örgün Öğrencilerin Aldıkları Uzaktan Eğitim Dersi Hakkındaki HASTA EĞİTİMİGörüşleri DERSİ KULLANICI DENEYİMİ

Detaylı

Tire Geometri AHMET YETEREL. 102 10 TM 1 Öğretmenlerinizi sevme dereceniz 0 6 2 0 4. 102 10 TM 2 Dersi verimli işleyebilmesi 0 8 0 2 2

Tire Geometri AHMET YETEREL. 102 10 TM 1 Öğretmenlerinizi sevme dereceniz 0 6 2 0 4. 102 10 TM 2 Dersi verimli işleyebilmesi 0 8 0 2 2 Tire Geometri AHMET YETEREL Sınıf Kodu Sınıf SN Soru Mükemmel İyi Normal Vasat Zayıf 102 10 TM 1 Öğretmenlerinizi sevme dereceniz 0 6 2 0 4 102 10 TM 2 Dersi verimli işleyebilmesi 0 8 0 2 2 102 10 TM 3

Detaylı

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması Yalçın Ezginci Selçuk Üniversitesi Elk.-Elt.Mühendisliği Konya ANKET Anket, insanlardan fikirleri, duyguları, sağlıkları, planları,

Detaylı

Proje Ekibi. Hacettepe Üniversitesi Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler. Amaç 02.02.2015

Proje Ekibi. Hacettepe Üniversitesi Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler. Amaç 02.02.2015 Proje Ekibi Hacettepe Üniversitesi lerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (PDRMER) Senato Bilgilendirme Toplantısı

Detaylı

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ Öğretmenlik uygulaması, öğretmen adayının kazanmış olduğu bilgi ve becerilerini bir okul ortamında deneyip geliştirebilmesi ve mesleğinin gerektirdiği özellikleri kazanabilmesi

Detaylı

Frequency Percent Valid Percent

Frequency Percent Valid Percent Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası Frequency Table Derste edinilen bilgi ve beceriler bireysel fayda sağlar. Frequency Valid kararsızım 5 25,0 25,0 30,0 katılıyorum 9 45,0 45,0 75,0 tamamen katılıyorum

Detaylı

Ders Adı : A.SEÇ.II:DİK.EKS.VE HİPER.BOZ.OLAN Ç.VE EĞT. Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4.

Ders Adı : A.SEÇ.II:DİK.EKS.VE HİPER.BOZ.OLAN Ç.VE EĞT. Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.II:DİK.EKS.VE HİPER.BOZ.OLAN Ç.VE EĞT. Ders No : 0310500086 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri

Detaylı

Bu ders için ön koşul gerektiren herhangi bir kriter yoktur

Bu ders için ön koşul gerektiren herhangi bir kriter yoktur Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : SEYAHAT ACENTACILIĞI VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ Ders No : 0050030025 : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Program Tanımları İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Kuruluş: İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı 2013 yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır ve henüz mezun vermemiştir. Amaç: İlköğretim

Detaylı

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 1.ve 2.Öğretim (2010 ve Sonrası) Eğitim Planları HAZIRLIK SINIFI (YILLIK) KODU DERSİN ADI T U Kredi AKTS İLH001 ARAPÇA 26 0 26 26 Konu

Detaylı

C.B.Ü.EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ ADAY ÖĞRETMEN DEVAM İZLEME ÇİZELGESİ

C.B.Ü.EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ ADAY ÖĞRETMEN DEVAM İZLEME ÇİZELGESİ C.B.Ü.EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ ADAY ÖĞRETMEN DEVAM İZLEME ÇİZELGESİ ADAY ÖĞRETMENİN Adı ve Soyadı :..Öğrenci No :. Uygulama Okulu / Programı

Detaylı

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DOSYASI 2017 ADAY ÖĞRETMENİN MCBÜ.EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA

Detaylı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKETİ SONUÇLARI

ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKETİ SONUÇLARI ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKETİ SONUÇLARI Tablo 1 Öğrenci Memnuniyeti Anketi Bölüm/Madde Ulaşılabilirlik ve İletişim Puan 1. Öğretmenlerimle ihtiyaç duyduğumda rahatlıkla görüşebilirim. 4,33 2. Okul idaresine

Detaylı

Ders Adı : YASALAR VE ÖZEL EĞİTİM Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Genel Bilgiler

Ders Adı : YASALAR VE ÖZEL EĞİTİM Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Genel Bilgiler Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YASALAR VE ÖZEL EĞİTİM Ders No : 0310500140 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN BOLOGNA SÜRECİ ve AKTS BİLGİLENDİRME SUNUMU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN BOLOGNA SÜRECİ ve AKTS BİLGİLENDİRME SUNUMU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN BOLOGNA SÜRECİ ve AKTS BİLGİLENDİRME SUNUMU Bologna Süreci Nedir? Avrupa'da ortak, karşılaştırılabilir, rekabetçi ve şeffaf bir yükseköğretim yaratmak fikrinden gelişmiştir.

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ ÇALIŞMA VE UYGULAMA YÖNERGESİ Aralık, 2016 Bu yönerge, Pedagojik Formasyon Sertifika Programında

Detaylı

Aile Hekimliği Anabilim Dalı Dönem VI Öğrencileri Staj Değerlendirme

Aile Hekimliği Anabilim Dalı Dönem VI Öğrencileri Staj Değerlendirme Aile Hekimliği Anabilim Dalı 2012-2013 Dönem VI Öğrencileri Staj Değerlendirme Sunum Planı Staj Hakkında Genel Bilgiler Değerlendirme Yöntemleri Sonuçlar Genel Bilgiler T.C. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Detaylı

İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS KATALOĞU (2013 2014) 2 2 3 4 GK Tarihi-I İNG101. 2 EFBL200 Bilgisayar-II

İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS KATALOĞU (2013 2014) 2 2 3 4 GK Tarihi-I İNG101. 2 EFBL200 Bilgisayar-II İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS KATALOĞU (2013 2014) BİRİNCİ YIL KODU 1.Sınıf I.Dönem (I.Yarıyıl) ST T U K AKTS KODU 1.Sınıf II.Dönem (II.Yarıyıl) ST T U K AKTS EFSÖ101 Temel

Detaylı

ANTALYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM

ANTALYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM ANTALYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM 14/11/2013 1 ( MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / TÜRKİYE GENELİ) 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN, E-OKUL SİSTEMİNDE YER ALAN

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Ders No : 0310380057 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MAKRO İKTİSAT TEORİSİ MAK214 4 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MAKRO İKTİSAT TEORİSİ MAK214 4 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MAKRO İKTİSAT TEORİSİ MAK214 4 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

E-Devlet ve Uygulamaları (KAM 411) Ders Detayları

E-Devlet ve Uygulamaları (KAM 411) Ders Detayları E-Devlet ve Uygulamaları (KAM 411) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati E-Devlet ve Uygulamaları KAM 411 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

2016 KPSS ÖN LİSANS TESTİNİN ANALİZİ

2016 KPSS ÖN LİSANS TESTİNİN ANALİZİ 2016 KPSS ÖN LİSANS TESTİNİN ANALİZİ Sayıları yüz binleri aşan ön lisans mezunu ya da mezun olabilecek konumda bulunan memur adayı geride bıraktığımız pazar günü (16 Ekim 2016) Kamu Personel Seçme Sınavı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 3. BÖLÜM BİLİM OLARAK EĞİTİMİN TEMELLERİ 3.1. Psikoloji Sosyoloji Felsefe...51

İÇİNDEKİLER. 3. BÖLÜM BİLİM OLARAK EĞİTİMİN TEMELLERİ 3.1. Psikoloji Sosyoloji Felsefe...51 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 1. BÖLÜM EĞİTİM BİLİMLERİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Eğitim...11 1.1.1. Birey...12 1.1.2. Davranış...15 1.1.3. Yaşantı...16 1.1.4. İstendik...17 1.1.5. Değişme...17 1.1.6. Süreç...17

Detaylı

İTEC Ankara Çalıştay Öğretmen Değerlendirmeleri. Bu Çalıştay size neler kazandırdı? Bu Çalıştayda neler yapıldı?

İTEC Ankara Çalıştay Öğretmen Değerlendirmeleri. Bu Çalıştay size neler kazandırdı? Bu Çalıştayda neler yapıldı? 3/11/2014 5:28:16 3/11/2014 5:29:38 3/11/2014 5:30:39 3/11/2014 5:31:37 3/11/2014 5:32:26 yeni teknolojiler ve derslerde nasıl kullanabileceğimiz anlatıldı Web araçlarının kullanımı üzerinde duruldu. bloog

Detaylı

Ders Adı : A.SEÇ.III: ÇOKLU ENGELLİ ÇOCUKLAR VE EĞİTİMİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4.

Ders Adı : A.SEÇ.III: ÇOKLU ENGELLİ ÇOCUKLAR VE EĞİTİMİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.III: ÇOKLU ENGELLİ ÇOCUKLAR VE EĞİTİMİ Ders No : 0310500104 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri

Detaylı

Türk Yönetim Tarihi (KAM 315) Ders Detayları

Türk Yönetim Tarihi (KAM 315) Ders Detayları Türk Yönetim Tarihi (KAM 315) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Yönetim Tarihi KAM 315 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Stil ve İmaj (MTT485) Ders Detayları

Stil ve İmaj (MTT485) Ders Detayları Stil ve İmaj (MTT485) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Stil ve İmaj MTT485 Seçmeli 1 0 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir? 82. Belgin öğretmen öğrencilerinden, Nasıl bir okul düşlerdiniz? sorusuna karşılık olarak özgün ve yaratıcı fikir, öneri ve değerlendirmeleri açıkça ve akıllarına ilk geldiği şekilde söylemelerini ister.

Detaylı

ANA SAYFA Websitemizden Nasıl Faydalanabilirsiniz? video örnek olay veri bankasıdır

ANA SAYFA Websitemizden Nasıl Faydalanabilirsiniz? video örnek olay veri bankasıdır ANA SAYFA Proje konumuz, teknolojinin eğitime özellikle matematik eğitimine entegre edilmesidir. Teknoloji, teknoloji kullanımı, matematik, matematik öğretimi ve bu disiplinlerin birbiriyle entegrasyonunu

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı TARİH PROF.DR. AYGÜN ATTAR Bölümün amacı Tarih Bölümünün amacı; tarih bilimi ile ilgili meslek

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.SANAT ATÖLYE III (TEK.VE TAS.EĞİTİMİ I) Ders No : 0310380092 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 6 Ders Bilgileri

Detaylı

Hemşirelik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Genel Bilgi Amaç ve Hedefler Amaç: Hedef: Verilen Derece: Düzeyi Bazı Kabul Koşulları

Hemşirelik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Genel Bilgi Amaç ve Hedefler Amaç: Hedef: Verilen Derece: Düzeyi Bazı Kabul Koşulları Hemşirelik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Genel Bilgi Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü nün ikili anlaşması ile Hemşirelik

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS Beden Eğitimi ve Spor Kültürü

Detaylı

Frequency Percent Valid Percent

Frequency Percent Valid Percent Nüfus Coğrafyası Frequency Table Derste edinilen bilgi ve beceriler bireysel fayda sağlar. Frequency Valid Valid katılmıyorum 1 5,0 5,0 5,0 kararsızım 3 15,0 15,0 20,0 katılıyorum 12 60,0 60,0 80,0 Derste

Detaylı

Anket Hakkında Bilgilendirme

Anket Hakkında Bilgilendirme Anket Hakkında Bilgilendirme Sevgili Öğrenciler; Bu anket, Selçuk Üniversitesi ni sizlerle birlikte ülkemizin ve dünyanın önde gelen üniversitesi haline getirme ve geleceği tasarlama çalışmalarımızda bizlere

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bitirme Çalışması 2 YDA

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bitirme Çalışması 2 YDA DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bitirme Çalışması 2 YDA 410 8 2+2 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Ders No : 0310330313 Teorik : 2 Pratik : 6 Kredi : 5 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ UYGULAMA YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ UYGULAMA YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ UYGULAMA YÖNERGESİ Mart 2016 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I. Dersin Amacı Okul uygulaması çalışmalarının ikinci basamağını oluşturan Öğretmenlik

Detaylı

KAYIT KATALOĞU. Kazanmak Artık Kolay... ]KPSS ]ÖABT ]DGS ]YDS ]ALES

KAYIT KATALOĞU. Kazanmak Artık Kolay... ]KPSS ]ÖABT ]DGS ]YDS ]ALES KAYIT KATALOĞU Kazanmak Artık Kolay... ]KPSS ]ÖABT ]DGS ]YDS ]ALES KPSS B GRUBU (Lisans Düzeyi İçin) SINIRSIZ BİRE BİR ETÜT SINIRSIZ VİDEO DERS ÇALIŞMA SALONU HEDİYE KİTAPLARIMIZ Genel Kültür Tarih Soru

Detaylı

Ders Adı : Z.E. MATEMATİK ÖĞRETİMİ Ders No : Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 6. Ders Bilgileri

Ders Adı : Z.E. MATEMATİK ÖĞRETİMİ Ders No : Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 6. Ders Bilgileri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Z.E. MATEMATİK ÖĞRETİMİ Ders No : 0310500073 Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 6 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013-2014 GÜZ DÖNEMİ Dersin Adı: Roma Hukuku I Dersin Kodu HUK 107 AKTS 1.yıl 1.yarıyıl Lisans Zorunlu 4 Teorik: 3 saat / hafta Pratik Çalışma: - saat / hafta Türkçe

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ SINIF EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ FORMLARI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ SINIF EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ FORMLARI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ SINIF EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ FORMLARI 2017-BAHAR 23 ŞUBAT 2017 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EK 1. PROJE/ETKİNLİK

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAK 4102

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAK 4102 Dersi Veren Birim: Makina Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: MAKİNA ELEMANLARI Dersin Orjinal Adı: MAKİNA ELEMANLARI Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: MAK Dersin

Detaylı

Ders Adı : SEÇ.III: TÜRK EĞİTİM TARİHİ I Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 6. Ders Bilgileri.

Ders Adı : SEÇ.III: TÜRK EĞİTİM TARİHİ I Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 6. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : SEÇ.III: TÜRK EĞİTİM TARİHİ I Ders No : 0310440238 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 6 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türk Siyasal Yaşamı SPRI

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türk Siyasal Yaşamı SPRI DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Türk Siyasal Yaşamı SPRI 221 1 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

Final Programı

Final Programı SINIF PROGRAM DERSLER T U K Öğretim Elemanı DERSLİK 14.01.2015 15.01.2015 16.01.2015 19.01.2015 20.01.2015 Snf.Öğrt. 1 Temel Matematik I 2 0 2 Yrd.Doç.Dr. Yaşar BOYACI D13 09:00 Snf.Öğrt. 1 Genel Biyoloji

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bitirme Çalışması 1 YDA

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bitirme Çalışması 1 YDA DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bitirme Çalışması 1 YDA 409 7 2+2 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TURİZM COĞRAFYASI I Ders No : 0050030020 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS UYGARLIK TARİH SNF105 1 2+0 2 3 Ön Şartlı Ders(ler)

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ I.SINIF II.YARIYIL DOKTORA İŞLETME ANABİLİM DALI DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu ve Adı: Uygulamalı Finansal Araştırmalar Bölüm / Anabilim Dalı: İşletme Yarıyıl

Detaylı

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Bir yıl sonrasını düşünüyorsan tohum ek; on yıl sonrasını düşünüyorsan ağaç dik; yüz yıl sonrasını düşünüyorsan insan yetiştir. Konfüçyüs REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Detaylı

Mühendislik Fakültesi Dekanları Matematik Anketi Sonuçları. Yrd. Doç. Dr. Necdet GÜNER 14 Mayıs 2010, Trakya Üniv. Edirne

Mühendislik Fakültesi Dekanları Matematik Anketi Sonuçları. Yrd. Doç. Dr. Necdet GÜNER 14 Mayıs 2010, Trakya Üniv. Edirne Mühendislik Fakültesi Dekanları Matematik Anketi Sonuçları Yrd. Doç. Dr. Necdet GÜNER 14 Mayıs 2010, Trakya Üniv. Edirne Mühendislik Fakülteleri Devlet Ü. Vakıf Ü. Toplam Üniv. 95 51 146 Müh. F. 62 25

Detaylı

Türk Sanat Tarihi (GRT 209) Ders Detayları

Türk Sanat Tarihi (GRT 209) Ders Detayları Türk Sanat Tarihi (GRT 209) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Sanat Tarihi GRT 209 Güz 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

2013 - ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi. Erkan AYYILDIZ Koor.Rehber Öğretmen

2013 - ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi. Erkan AYYILDIZ Koor.Rehber Öğretmen 2013 - ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Erkan AYYILDIZ Koor.Rehber Öğretmen ÜNİVERSİTEYİ KAZANMADA 3 KURAL *YOLUNU KARARLI BİR ŞEKİLDE DOĞRU ÇİZ *ASLA KORKMA,UMUTSUZLUĞA DÜŞME *SENİ ENGELLEYEN

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ UYGULAMA KURALLARI 1. Bu uygulama kurallarının amacı, Beden Eğitimi ve

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ UYGULAMA KURALLARI 1. Bu uygulama kurallarının amacı, Beden Eğitimi ve BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ UYGULAMA KURALLARI 1. Bu uygulama kurallarının amacı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi bölümü

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eğitimde Büyük Ölçekli Bir Uzaktan Eğitim Uygulaması: Manisa Ümmehan Elginkan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Örneği

Mesleki ve Teknik Eğitimde Büyük Ölçekli Bir Uzaktan Eğitim Uygulaması: Manisa Ümmehan Elginkan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Örneği Mesleki ve Teknik Eğitimde Büyük Ölçekli Bir Uzaktan Eğitim Uygulaması: Manisa Ümmehan Elginkan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Örneği Orkun MERSİNOĞULLARI 1, Cihat Okan ARIKAN 2, Melih KARASU 3, Mustafa

Detaylı