Yumurta Parazitoidi Trichogramma evanescens Westwood (Hymenoptera: Trichogrammatidae) in Farklı Biyolojik Dönemleri Üzerine Ultraviyole nin Etkisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yumurta Parazitoidi Trichogramma evanescens Westwood (Hymenoptera: Trichogrammatidae) in Farklı Biyolojik Dönemleri Üzerine Ultraviyole nin Etkisi"

Transkript

1 U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, Cilt 21, Sayı 2, (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Yumurta Parazitoidi Trichogramma evanescens Westwood (Hymenoptera: Trichogrammatidae) in Farklı Biyolojik Dönemleri Üzerine Ultraviyole nin Etkisi Fahriye Sümer 1, Ülkü Canpolat 1, Sevcan Öztemiz 2, AydınTunçbilek 1 1 Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Kayseri 2 Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü, Adana e-posta: Özet: Bu çalışma, yumurta parazitoidi Trichogramma evanescens Westwood (Hymenoptera: Trichogrammatidae) in farklı biyolojik dönemleri (yumurta, larva, prepupa, pupa) üzerine UV ışınının etkisini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Deneme %70±5 bağıl nem, 27±1 C sıcaklık ve 16 saat aydınlık ve 8 saat karanlık koşullarına ayarlanmış yetiştirme odalarında yapılmıştır. Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae) yumurtasından yeni çıkmış T. evanescens erginlerine eşit sayıda (50±5 adet) ve taze (0-24 saatlik) konukçu yumurtaları verilmiş ve 24 saatlik parazitlemeden sonra parazitlenmiş yumurtalar parazitoidlerden ayrılmıştır. Kontrol grupları UV ye maruz bırakılmazken diğer gruplar sırasıyla 1, 2, 3, 4 ve 5 dk. UV ye tabi tutulmuştur. Bu işlem parazitlemeden 2 gün, 3 gün, 4 gün ve 5 gün sonra da aynı şekilde tekrarlanmıştır. Böylece UV uygulama süresinin parazitoidin aynı ve farklı biyolojik dönemleri üzerine etkisi karşılaştırılmıştır. Trichogramma evanescens in UV radyasyonuna karşı duyarlı olduğu ve parazitoidin farklı biyolojik dönemlerinin radyasyona karşı duyarlılıklarının birbirinden farklı olduğu belirlenmiştir. Parazitoit prepupalarının yumurta ve larva dönemine göre daha duyarlı olduğu tespit edilmiştir. UV ye tabi tutulan parazitlenmiş E. kuehniella yumurtalarının siyahlaşması (parazitoidin pupa dönemine kadar gelişmesi) yönünden bir fark görülmezken ergin çıkışı yönünden süre artışına bağlı olarak bir azalma gözlenmiştir. Aynı durum dişi ve erkek çıkışında da gözlenmiştir. Bununla birlikte, prepupa döneminde süre artışına bağlı olarak ergin çıkışında dramatik bir azalma görülmüştür. Ergin çıkışı yönünden biyolojik dönemler arasında en hassas dönemin prepupa dönemi olduğu saptanmıştır. Anahtar Kelimeler: Trichogramma evanescens, Ephestia kuehniella, UV, biyolojik dönemler. The Effect of UV on Different Biological Stages of Egg Parasitoid, Trichogramma evanescens Westwood (Hymenoptera: Trichogrammatidae) Abstract: This study was carried out to determine the effects of UV on different biological stages (egg, larva, pre-pupa, pupa) of egg parasitoid, Trichogramma evanescens Westwood (Hymenoptera: Trichogrammatidae). The experiment was conducted in rearing rooms constructed with 70±5 % humidity, 27±1 C temperature and 16 hours light and 8 hours dark conditions. The same number (50±5 eggs) and fresh host eggs (0 24 hours) were given to the T. evanescens newly emerged from 49

2 the eggs of Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae). The eggs were exposed to the UV for 1, 2, 3, 4 and 5 minutes except control groups, respectively. The procedure was repeated in the same way in 2, 3, 4 and 5 days after parasitization. Hence, the effect of UV application time on the same and different biological stages of parasitoid was compared. It was determined that T. evanescens was sensitive to the UV, and the sensitivity to the UV was different among the biological stages of parasitoid. The pre-pupa stage of parasitoid was more sensitive than egg and larva stage. While there was no any difference in terms of getting dark colour of E. kuehniella eggs (development of parasitoid to the pupae stage) parasitized and exposed to the UV, there was a reduction in adult emergence according to the increase of dosage. The same result was observed in both female and male emergence. However, ıt was determined that adult emergence decreased with increasing doses in prepupal stage and the most sensitive stage was prepupa according to adult emergence. Key Words: Trichogramma evanescens, Ephestia kuehniella, UV, biological stages. Giriş Trichogramma, Trichogrammatidae familyasına ait 83 cinsten biridir. Bu parazitoit arılar biyolojik mücadele etmeni olarak oldukça başarıyla kullanılmaktadır ve yürütülen biyolojik mücadele programlarında da önemli bir potansiyele sahiptirler. Parazitoit arılar özellikle tarımsal alanda zararlı birçok böcek popülasyonunun son derece etkili doğal biyolojik mücadele etmenidirler Trichogramma, biyolojik mücadeledeki bu önemi sebebiyle çok fazla ilgi uyandıran bir cins olmuştur (Pinto, 1998). Özellikle bu cinse bağlı Trichogramma evanescens Westwood (Hymenoptera: Trichogrammatidae) türü ülkemizin yerli doğal türü olup, biyolojik mücadelede kitle üretimi kolay ve ucuz olmakla birlikte doğada üretici koşullarında başarılı bir şekilde kullanılmaktadır (Coşkuntuncel ve Kornoşor, 1996). Faydalı böceğin kitle üretimi depolanmış ürün zararlıların yumurtaları üzerinde yapılmaktadır. Depolanmış ürün zararlıları kitle üretimde laboratuvar konukçusu olarak kullanılmaktadır. Üretimin kalite kontrolü nedeniyle laboratuvar konukçusunun yumurtalarının sterilize edilmesi ve embriyo gelişiminin engellenmesi gerekmektedir. Bu sebeple UV ışınları kullanılmaktadır. Konukçu yumurtasının radyasyona maruz bırakılarak parazitoidin etkinliğinin araştırıldığı çalışmalar mevcut olmakla birlikte, radyasyonun parazitoidler üzerine etkisinin belirlenmesine yönelik çalışmalar pek bulunmamaktadır (Ayvaz ve ark., 2007). UV, kısa dalga boylu ancak yüksek enerjili elektromanyetik spektrumun bir parçasıdır. UV radyasyonu hücre içindeki moleküller tarafından absorbe edilebilir ve spesifik kimyasal değişikliklere neden olabilir. Radyasyonun DNA üzerindeki hasarı oldukça önemlidir ve bazen öldürücü olabilir. Çeşitli fotokimyasal işlemlerde serbest radikallerin ve reaktif oksijen türlerinin neden olduğu farklı tipte DNA hasarları bilinmektedir (Britt, 1996). Organizmaların UV yi nasıl algıladıkları ve sinyal iletiminin nasıl gerçekleştiği henüz bilinmemektedir. Gen aktivitesinin değişiminde aktif oksijenin tetikleyici olduğu düşünülmektedir (Mackerness ve ark., 1998). Birçok araştırıcı tarafından UV ışınlarının çeşitli böceklerin kontrolü amaçlı ya da biyolojik dönemleri üzerine etkisinin belirlenmesi ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Böcekler de dahil olmak üzere hayvanların embriyonik evreleri radyasyona karşı yüksek derecede duyarlıdır (Faruki ve ark., 2007). Işınlama, depolanmış ürün zararlılarını kontrol altında tutulması, kısır böcek salıverme gibi çeşitli amaçlar için kullanılmaktadır (Tunçbilek, 1995). Genellikle gamma radyasyonu ve X ışınları gibi iyonize radyasyon şekilleri depo ürünlerinin böcekle enfekte olmasını engellemek için kullanılır. UV radyasyonu ise iyonize radyasyona göre daha az nüfuz etme 50

3 özelliğinden dolayı daha küçük miktarlarda çalışılırken tercih edilmektedir. Spektrumun UV aralığı böceklerin embriyolojik-fizyolojik çalışmalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Araştırıcılar, UV ışınlarının depolanmış ürünlerdeki böcekleri kontrol etmek veya en azından baskılamak için kullanılma olasılığını incelemişlerdir (Bodenstein, 1953). Yapılan bir araştırmada, konukçu yumurtasının gamma radyasyonu ile ışınlanarak Trichogramma tarafından parazitlenme kapasitesindeki değişiklikler ortaya konulmuştur (Hamed ve ark., 2008). Çok düşük radyasyon dozları, faydalı böceklerin pek çok fizyolojik özellikleri (pestisitlere tolerans) ve davranışları (ömür, parazitleme, araştırma yeteneğinde artış gibi) üzerine stimüle etki gösterebilir. Aynı zamanda tersi durumda söz konusu olabilir. Kitle üretim ve salıverme çalışmalarında bu özellikler önem kazanmaktadır. Radyasyon farklı gelişme dönemlerinin duyarlılıklarına bağlı olarak ters yönde etki de yapabilir. Bu durumda radyasyonun parazitoidin biyolojik dönemleri üzerine etkilerinin belirlenmesi önem kazanmaktadır. Bu çalışmada T. evanescens in farklı gelişme dönemlerinin UV radyasyonuna karşı duyarlılığı araştırılmış ve ışınlamanın parazitoidin ergin verimi üzerindeki etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Materyal ve Yöntem Çalışmada Kullanılan Böcek Kültürleri Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae) Çalışmamızda konukçu olarak E. kuehniella yumurtaları kullanılmıştır. E. kuehniella nın üretiminde besin ortamı olarak 2:1 oranında steril un ve kepek karışımı hazırlanmış ve cam kavanozlar içerisinde kültüre alınmıştır. Kültürler, 27 ±1 C ve % 70 ±5 neme ayarlı, uzun gün aydınlatmalı (16L:8D) iklimlendirme odasında yetiştirilmiştir. Trichogramma evanescens Westwood (Hymenoptera: Trichogrammatidae) Yumurta parazitoidi T. evanescens Çukurova bölgesinde doğal olarak parazitlenmiş Ostrinia nubilalis (Hübner) (Lepidoptera: Crambidae) yumurtalarından toplanmış ve laboratuvar koşullarında E. kuehniella yumurtaları üzerinde yetiştirilmiştir. Parazitoit kültürleri, 27±1 C ve % 70±5 neme ayarlı, uzun gün aydınlatmalı (16 saat aydınlık, 8 saat karanlık) iklimlendirme odasında kültüre edilmiştir. UV uygulaması Işınlamadan önce konukçu yumurtaları (0-24saat) 1,5x5 cm lik kartlar üzerine, her bir kartta 50±5 yumurta olacak şekilde yapıştırılmış ve cam deney tüplerine yerleştirilmiştir. Her bir tüpe bir günlük T. evanescens dişi erginleri alınmış ve parazitoidin beslenebilmesi için her yumurta kartının üzerine bir damla sulandırılmış bal sürülmüştür. Parazitoidin yumurta dönemini ışınlayabilmek için konukçu yumurtaları 1 gün süreyle parazitoit ile birlikte tüp içerisinde iklimlendirme odasında bekletilmiş ve süre sonunda yumurta dönemindeki parazitoidler UV kaynağı (Mineralight Lamp, Shortwave UV, 254 NM, Volts, 56/60 Hz, 0.12 AMPS) ile ve belirli sürelerde (0, 1, 2, 3, 4 ve 5dk.) ışınlamaya maruz bırakılmıştır. Larva döneminde ışınlama yapabilmek için aynı işlem parazitlemeden 2, 3 ve 4 gün sonra, prepupa dönemi için ise 5 gün sonra tekrarlanmıştır. Biyolojik dönemler için de aynı UV kaynağı ve aynı süre aralığı kullanılmıştır. Her bir dönem için denemeler beşer tekerrürlü olarak yürütülmüştür ve her bir tekerrürde bir dişi parazitoit 51

4 kullanılmıştır. Böylece UV nin T. evanescens in yumurta, larva ve prepupa dönemlerine etkisi takip edilmiştir. Denemeler sonunda parazitlenen yumurta sayısı, toplam ergin parazitoit çıkışı, dişi ve erkek oranları belirlenmiştir. İstatistiksel Analiz ve Değerlendirme Deneme sonuçları, SPSS (1999) istatistik programı kullanılarak değerlendirilmiş ve Duncan testine göre % 5 güven aralığında gruplandırılmıştır. Araştırma Sonuçları UV nin T.evanescens in yumurta dönemi üzerine etkisi Çizelge 1 de gösterilmiştir. Parazitlenmiş yumurta sayısı (F=1,701; sd=5; P=0,173) ve erkek birey sayısı (F=0,923; sd=5; P=0,483) süre artışına bağlı olarak farklılık göstermezken ergin ve dişi birey sayısı süreler arasında farklılık göstermekte olup, bu farklılık istatistiksel olarak önemlidir (ergin; F=5,472; sd=5; P=0,002, dişi; F=3,771; sd=5; P=0,012). Çizelge 1. T.evanescens in yumurta dönemi üzerine UV nin etkisi Doz (süre:dk) Ergin çıkışı (%) Dişi oranı (%) Erkek oranı (%) 0 97a 88a 12a 1 90b 56b 44b 2 62c 63c 37b 3 51c 71c 29b 4 76c 66c 34b 5 78c 54c 46b Parazitoidin bir günlük larvaları UV ile ışınlandığında bu larvalardan çıkan ergin sayısında 2dk dan itibaren keskin bir düşüş görülmüştür (Çizelge 2). Parazitlenmiş yumurta sayısı süreler arasında farklılık göstermezken (F=0,989; sd=5; P=0,445) ergin, dişi ve erkek birey çıkışlarında süreler arası fark istatistiksel olarak önemli olmuştur (ergin; F=22,403; sd=5; P=0,0001, dişi; F=6,837; sd=5; P=0,0001, erkek; F=3,335; sd=5; P=0,0001). Çizelge 2. T.evanescens in bir günlük larvaları üzerine UV nin etkisi Doz (süre:dk) Ergin çıkışı (%) Dişi oranı (%) Erkek oranı(%) 0 92a 67a 33a 1 64b 83b 17b 2 37c 75c 25b 3 28c 76c 24b 4 29c 53c 47b 5 30c 65c 35b 52

5 UV nin 2 günlük larvalar üzerine etkisi Çizelge 3 de gösterilmiştir. Işına maruz kalma süresi arttıkça düşüş belirginleşmiş ve 5dk süre ile ışınlama sonrası ergin çıkışı % 3 e inmiştir. Ergin çıkışı yönünden bu fark istatistiksel olarak önemli olmuştur (F=18,781; sd=5; P=0,0001) Çizelge 3. T.evanescens in ikinci larva dönemi üzerine UV nin etkisi Doz (süre:dk) Ergin çıkışı (%) Dişi oranı (%) Erkek oranı (%) 0 92a 60a 40a 1 54b 84b 16b 2 24c 68c 32b 3 31c 43c 57b 4 20cd 68c 32b 5 3d 40c 60b Parazitoidin üçüncü larva döneminde, UV ile ışınlandığında 1dk lık süreden itibaren ergin çıkışında belirgin bir azalma olduğu ve bunun istatistiksel olarak önemli olduğu belirlenmiştir (F=98,298; sd=5; P=0,0001). Benzer şekilde dişi ve erkek birey çıkışları arasındaki fark da istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (dişi; F=97,731; sd=5; P=0,0001, erkek; (F=8,693; sd=5; P=0,0001). Çizelge 4. T.evanescens in üçüncü larva dönemi üzerine UV nin etkisi Doz (süre:dk) Ergin çıkışı (%) Dişi oranı (%) Erkek oranı (%) 0 99a 87a 40a 1 20b 68b 16ab 2 3c 83c 32d 3 5c 78c 57cd 4 10c 85bc 32cd 5 8c 33c 60bc UV nin prepupa dönemi üzerine etkisi Çizelge 5 de gösterilmiştir. Işığa maruz bırakma süresi arttıkça ergin çıkışında belirgin düşüşler olmuş, 4dk süre ile ışınlama sonucu ergin çıkışı %1 e inerken, 5dk da hiç ergin çıkışı olmamıştır. Ergin çıkışı, dişi ve erkek oranları açısından süreler arasındaki fark istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (ergin çıkışı; F=35,704; sd=5; P=0,0001, dişi; F=11,042 sd=5; P=0,0001, erkek; F=4,443 sd=5; P=0,0001). Çizelge 5. T.evanescens in prepupa dönemi üzerine UV nin etkisi Doz (süre:dk) Ergin çıkışı (%) Dişi oranı (%) Erkek oranı (%) 0 90a 69a 31a 1 44b 79b 21b 2 13c 52c 48b 3 1c 100c 0b 4 1c 100c 0b 5 0c 0c 0b 53

6 Tartışma Böceklerde farklı biyolojik dönemlerinin UV ye olan duyarlılıkları birbirinden farklı olabilir. Trichogramma türlerinde yumurta konukçuya bırakıldıktan sonra larva dönemine geçer ve üç larva döneminden sonra prepupaya dönüşür. Üçüncü larva dönemi süresince (konukçu yumurtası parazitlendikten sonra 3-4 gün boyunca) koyu melanin granülleri yumurta koryonunun iç yüzeyinde birikir ve parazitlenmiş yumurtanın renginin siyaha dönüşmesine yol açar. Larva, inaktif pupal evreye geçer ve 4-5 gün sonra ergin parazitoidler çıkar (Strand, 1986). UV nin uygulama süresinin parazitoidin aynı ve farklı biyolojik dönemleri üzerine etkisinin karşılaştırıldığı bu çalışmada UV ye tabi tutulan parazitlenmiş E. kuehniella yumurtalarının siyahlaşması (parazitoidin pupa dönemine kadar gelişmesi) yönünden bir fark görülmezken, ergin çıkışı yönünden doz artışına bağlı olarak bir azalma gözlenmiştir. Aynı durum dişi ve erkek çıkışında da gözlenmiştir. Trichogramma galloi Zucchi ve Trichogramma pretiosum Riley (Hymenoptera: Trichogrammatidae) in UV ile öldürülmüş ve yaşayan suni ve doğal konukçularda gelişimi boyunca oluşan ölüm oranının karşılaştırıldığı bir çalışmada UV ile öldürülmüş suni konukçuda yetiştirilen parazitoidlerde ölüm oranı görülmezken, yaşayan doğal konukçularda yetiştirilenlerde ölüm meydana geldiği gözlenmiştir (Consoli ve ark., 2000). Tribolium castaneum (Herbst.) (Coleoptera: Tenebrionidae) un farklı biyolojik dönemlerinin UV ye duyarlılığının karşılaştırıldığı bir çalışmada ise larva, pupa ve ergin böcekler bir hafta boyunca her gün 0, 15 ve 30 dakika boyunca UV-B radyasyonuna maruz bırakılmış, larva ve pupanın erginlere göre çok daha duyarlı olduğu belirlenmiştir (Brown ve Niccore, 1997). Bu araştırmada ise parazitoit prepupalarının, yumurta ve larva dönemine göre daha duyarlı olduğu tespit edilmiştir. T. evanescens in yumurta, pupa ve ergin dönemleri üzerine gamma radyasyonunun etkilerinin araştırıldığı bir diğer çalışmada düşük dozlarda bile parazitoit performansının bu araştırmadaki sonuçlara benzer şekilde düştüğü gözlenmiştir. Bir günlük parazitoit pupalarının parazitleme etkinliğinin doza bağlı olarak azaldığı belirlenmiştir (Ayvaz ve ark., 2007). Bu araştırmada da benzer şekilde yumurta döneminden prepupa dönemine gidildikçe duyarlılığın arttığı, ergin çıkışının azaldığı ve parazitoit prepupalarının 5 dk süre ile ışınlanması sonucu ergin çıkışının sıfıra indiği belirlenmiştir. Dolayısıyla prepupa döneminde 5 dk süre ile yapılan ışınlama, çıkışı durdurmaktadır. Bombyx mori L. (Lepidoptera: Bombycidae) nin UV radyasyonuna karşı duyarlılığının araştırıldığı bir çalışmada ise UV ışınlarının B. mori larva, pupa ve erginlerinin ağırlıklarını azalttığı ve tüm UV dozlarında larva ölümlerinin arttığı belirlenmiştir (Faruki ve Kundu, 2005). Anthrenus vorax Waterhouse (Coleoptera: Dermestidae) ın postembriyonik evrelerinin radyasyona karşı duyarlılıklarının araştırıldığı çalışmada, 5, 10, 15 ve 20 krad lık radyasyon dozlarına maruz bırakılan örneklerde pupalaşmanın artan doza bağlı olarak inhibe olduğu, düşük dozlarda birçok son dönem larvanın prepupal dönemde öldüğü doz artışına bağlı olarak larva ölümlerinin arttığı belirlenmiştir (Nair ve George, 1965). Bu çalışmada da benzer şekilde UV uygulama süresinin artışına bağlı olarak ergin çıkışında azalma meydana geldiği saptanmıştır. Bir başka çalışmada erg/mm 2 lik doz uygulamasının T. confusum un pupalarından ergin çıkışını durdurmadığı ancak bütün erginlerde kanat deformasyonuna yol açtığı ve takip eden haftada erginlerin çoğunun öldüğü rapor edilmiştir (Ducoff ve Bomsa, 1966). Gamma ışınlamasının Ephestia cautella Walker (Lepidoptera: Pyralidae) erginlerinin üzerine etkisinin araştırıldığı bir çalışmada ise, ışınlamanın ergin ömür uzunluğunu etkilediği, verimliliği azalttığı ve yüksek derecede steriliteye neden olduğu tespit edilmiştir (Calderon 54

7 ve Gonen, 1971). Yine gamma ışınlamasının E. kuehniella nın yaşam evrelerine etkisinin belirlendiği bir çalışmada ışınlanmış yumurta ve larvalardan çıkan erginlerin kontrol grubuna göre daha az olduğu, 200 Gy lik dozun genç larvalardan ergin çıkışını engellemeye yeterken, son dönem larvalardan ergin çıkışını engellemek için 250 Gy lik dozun gerektiği saptanmıştır (Ayvaz ve Tunçbilek, 2006). Parasarcophaga argyrostoma (Robineau- Desvoidy) (Diptera: Sarcophagidae) nın genç larvalarına 1-9 Gy gibi düşük dozlarda radyasyon verildiğinde larva gelişimi hızlanırken, yaşlı larvalarda Gy gibi yüksek dozlarda ışınlama yapıldığında larva ve pupa gelişiminin geciktiği ve radyasyon dozlarının artması ile de pupalaşma ve ergin çıkışında bir azalma olduğu belirlenmiştir (Abou Elela ve ark., 1989). Bu araştırmada preupa döneminde yapılan UV ışınlamasının doz artışına bağlı olarak ergin çıkışını azalttığı ve 5dk. ışınlama süresi sonunda ergin çıkışının sıfıra indiği saptanmıştır. Sonuç olarak, T. evanescens in UV radyasyonuna karşı duyarlı olduğu ve parazitoidin farklı biyolojik dönemlerinin radyasyona karşı duyarlılıklarının birbirinden farklı olduğu bu çalışma ile belirlenmiştir. Parazitoit prepupalarının yumurta ve larva dönemine göre daha duyarlı olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışma Trichogramma nın UV radyasyonuna karşı duyarlılığının belirlenmesi bakımından önem taşımaktadır. Böylece radyasyonun parazitoidin etkinliği üzerindeki rolü açıklanmıştır. Kaynaklar Abou Elela, R.G., N. Zohdy, H.M. Roushdy, A.E. Aboul-Nasr, and A.M. el Gindy, Gamma radiation on the biiology of flesh fly, Parasarcophaga argyrostoma, I. Following larval exposure, J. Egypt Soc. Parasitol, 19(2), Ayvaz, A., and A., Tunçbilek, Effects of gamma radiation on life stages of Mediterranean flour moth, Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae), Journal of Pest Science, 79 (4): Ayvaz, A., S., Karabörklü, ve A., Tunçbilek, Yumurta parazitoidi Trichogramma evanescens (Hymenoptera: Trichogrammatidae) in yaşam evrelerinin gamma radyasyonuna karşı duyarlılıkları, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 23 (1-2): Bodenstein, D., Embryonic development. In: Roder KD, editor. Insect Physiology. pp John Wiley. Britt, A.B., DNA damage and repair in plants. Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology, 47: Brown, P. and M., Niccore, Effect of UV radiation on the developmental stages of red flour beetles, WWLPT Biology Institute: Life Cycles: Reproduction & Embryological Development.Insect Place Mat. The Student Lab. Calderon, M. and M. Gonen, Effects of gamma on Ephestia cautella (Wlk.) (Lepidoptera, Phycitidae)-I. Effects on adults, J. Stored Prod. Res.. 7: Consoli, F. L., J. R. P., Parra, and S. B., Vinson, Estimating parasitoid immature mortality by comparing oviposition and pupal development of Trichogramma galloi 55

8 Zucchi and Trichogramma pretiosum Riley on natural and factitious Hosts, Rev. Bras. Biol., 60 (3): Coşkuntuncel, S., and S. Kornoşor, Çukurova'da Mısır Kurdu (Ostrinia nubilalis Hübner Lepidoptera: Pyralidae)'nun Biyolojik Mücadelesinde Yumurta Parazitoidi (Trichogramma evanescens Westwood Hymenoptera: Trichogrammatidae)'nin Kitle Salım Etkinliği ile Doğal Parazitleme Oranının Saptanması.Türkiye III. Ent. Kong. Bildirileri, Eylül, Ankara, Ducoff, H.S. and G. C. Bomsa, The influence of pupal age on sensitivity to radiation, Biological Bulletin, 130 (2): Faruki, S.I., and P.K., Kundu, Sensitivity of the silkworm, Bombyx mori L. (Lepidoptera: Bombycidae) larvae to UV irradiation, Short Communication, ISJ 2: Faruki, S.I., D. R. Das, A. R. Khan, and M. Khatun, Effects of ultraviolet (254nm) irradiation on egg hatching and adult emergence of the flour beetles, Tribolium castaneum, T. confusum and the almond moth, Cadra cautella. Journal of Insect Science. 7: 36. Hamed, M., S. Nadeem, and A. Riaz, Use of gamma radiation for improving the mass production of Trichogramma chilonis and Chrysoperla carnea. Biocontrol Science and Technology Mackerness, S., A.H., Surplus, S.L., B.R., Jordan, and B., Thomas, Effects of supplementary ultraviolet-b radiation on photosynthetic transcripts at different stages of leaf development and light levels in pea (Pisum sativum L.): Role of active oxygen species and antioxidant enzymes. Photochemistry and Photobiology, 68: Nair, K.S.S., and J.C., George, Effects of gamma radiation on the postembryonic stages of a dermestid beetle, Anthrenus vorax waterhouse, Entomologia Experimentalis et Applicata, 8 (4): Pinto, J.D., Systematics of the North American species of Trichogramma (Hymenoptera: Trichogrammatidae). Mem. Entomol. Soc. Wash. 22: Strand, M. R., The physiological interactions of parasitoids with their hosts and their influence on reproductive strategies, pp In: J. Waage & D. Greathead (eds.), Insect parasitoids. Academic Press, London, UK, 389 p. Tunçbilek, A.S., Effect of 60Co gamma radiation on the rice weevil, Sitophilus oryzae (L.). Anzeiger fur Schadlingskunde Pflanzenschutz Umweltschutz 68:

SOĞUKTA DEPOLAMANIN FARKLI KONUKÇULARDA YETİŞEN Trichogramma evanescens Westwood (HYM: TRICHOGRAMMATIDAE) in FARKLI EVRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ ÖZET

SOĞUKTA DEPOLAMANIN FARKLI KONUKÇULARDA YETİŞEN Trichogramma evanescens Westwood (HYM: TRICHOGRAMMATIDAE) in FARKLI EVRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ ÖZET Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 3 (1-) 3-3 (7) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 11-35 SOĞUKTA DEPOLAMANIN FARKLI KONUKÇULARDA YETİŞEN Trichogramma evanescens Westwood (HYM: TRICHOGRAMMATIDAE)

Detaylı

Mikrodalga. Herbst (Coleoptera: ÖZET. castaneum. radyasyonu. Tribolium. uygulama süresi ergin. Ömür uzunluğu. oran 150. oranı. Ölüm.

Mikrodalga. Herbst (Coleoptera: ÖZET. castaneum. radyasyonu. Tribolium. uygulama süresi ergin. Ömür uzunluğu. oran 150. oranı. Ölüm. 323 Erciyes Üniversitesii Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 26(4): 323-327 (2010) Mikrodalgaa radyasyonunun Tribolium Herbst (Coleoptera: Tenebrionidae) erginleri üzerindeki öldürücü etkisi Uğur AZİZOĞLU

Detaylı

"~ S. TORAflAN. I^g. ÜNEMLl AMBAR ZARARLISI SÎTOPHtLUS GRANARÎUS (L.)'UN GAfflA RADYASYONU İLE KONTROLÜ. Prof.Dr. N. ÖZBEK A.Ş.

~ S. TORAflAN. I^g. ÜNEMLl AMBAR ZARARLISI SÎTOPHtLUS GRANARÎUS (L.)'UN GAfflA RADYASYONU İLE KONTROLÜ. Prof.Dr. N. ÖZBEK A.Ş. ÜNEMLl AMBAR ZARARLISI SÎTOPHtLUS GRANARÎUS (L.)'UN GAfflA RADYASYONU İLE KONTROLÜ I^g Prof.Dr. N. ÖZBEK A.Ş. TUNÇBİLEK "~ S. TORAflAN BİTKİ KORUriA BÖLÜMÜ-1 t İÇİNDEKİLER ÖZET T 6IRI5 3 LİTERATÜR ÜZETİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı-Soyadı : Miray DURLU KÜLBAŞ. Doğum Yeri : Beyoğlu-İstanbul. Doğum Tarihi : 11.08.1988. Medeni Hali : Evli. Yabancı Dili : İngilizce

ÖZGEÇMİŞ. Adı-Soyadı : Miray DURLU KÜLBAŞ. Doğum Yeri : Beyoğlu-İstanbul. Doğum Tarihi : 11.08.1988. Medeni Hali : Evli. Yabancı Dili : İngilizce ÖZGEÇMİŞ Adı-Soyadı : Miray DURLU KÜLBAŞ Doğum Yeri : Beyoğlu-İstanbul Doğum Tarihi : 11.08.1988 Medeni Hali : Evli Yabancı Dili : İngilizce Göreve Başlama Tarihi: 15 Aralık 2011 Eğitim Durumu (Kurum ve

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. s_oztemiz@hotmail.com. Ziraat Fakültesi- Bitki Koruma Bölümü Entomoloji Anabilim Dalı -2011

KİŞİSEL BİLGİLER. s_oztemiz@hotmail.com. Ziraat Fakültesi- Bitki Koruma Bölümü Entomoloji Anabilim Dalı -2011 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Doç. Dr. Sevcan ÖZTEMİZ Ünvan Mühendis-Doçent Telefon (322) 344 17 84 E-mail s_oztemiz@hotmail.com Doğum Tarihi - Yeri 1971 -Adana EĞİTİM BİLGİLERİ Doçent Üniversite Adı Akademik

Detaylı

2. KAYNAK ARAŞTIRMASI

2. KAYNAK ARAŞTIRMASI 1. GİRİŞ Kimyasalların zirai mücadele ve bitki gelişiminde yaygın olarak kullanımı insan ve çevre sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle tarımsal zararlı ve hastalık etmenlerine karşı uygulanabilir

Detaylı

Asetonun fasulye tohum böceği [Acanthoscelides obtectus Say (Coleoptera: Bruchidae)] erginlerine fumigant etkisi

Asetonun fasulye tohum böceği [Acanthoscelides obtectus Say (Coleoptera: Bruchidae)] erginlerine fumigant etkisi Türk. entomol. derg., 2009, 33 (1): 23-30 ISSN 1010-6960 Orijinal araştırma (Original article) Asetonun fasulye tohum böceği [Acanthoscelides obtectus Say (Coleoptera: Bruchidae)] erginlerine fumigant

Detaylı

Gel i ş Tarihi:

Gel i ş Tarihi: TARIM BILIMLERI DERGISI 2001,7 (2), 120-125 Farkl ı S ıcakl ı klar ı n Yumurta Parazitoiti Trichogramma turkeiensis Kostadinov ve T. embryophagum (Hartig) (Hymenoptera: Trichogrammatidae)'un Biyolojik

Detaylı

Çukurova da Trichogramma evanescens Westwood (Hymenoptera: Trichogrammatidae) in yayılış alanı ile doğal parazitleme oranının belirlenmesi *

Çukurova da Trichogramma evanescens Westwood (Hymenoptera: Trichogrammatidae) in yayılış alanı ile doğal parazitleme oranının belirlenmesi * Türk. entomol. derg., 2005, 29 (3): 197-214 ISSN 1010-6960 Çukurova da Trichogramma evanescens Westwood (Hymenoptera: Trichogrammatidae) in yayılış alanı ile doğal parazitleme oranının belirlenmesi * Sevcan

Detaylı

Giri ş. Geli ş Tarihi :

Giri ş. Geli ş Tarihi : TARIM BILIMLERI DERGISI 1997, 3 (1) 14-18 Embriyosu Derin Dondurucuda Öldürülmü ş Ephestia küehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae) Yumurtalar ı nda Trichogramma turkeiensis Kostadinov ve Trichogramma

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ PARAZİTOİT BRACON HEBETOR SAY. (HYMENOPTERA : BRACONIDAE) İLE KONUKÇULARI PLODIA INTERPUNCTELLA HUBNER (LEPIDOPTERA : PYRALIDAE) VE EPHESTIA KUEHNIELLA

Detaylı

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Mahmut Tepecik 1 M.Eşref İrget 2 ÖZET Düzce ili merkeze bağlı Otluoğlu köyünde çiftçi koşullarında yürütülen bu denemede K un farklı

Detaylı

Ekoloji 21, 82, 71-76 (2012) doi: 10.5053/ekoloji.2011.8210. Rahile OZTURK 1, Zahide Ulya NURULLAHOGLU 2, Ekrem ERGIN 3. 42031 Konya- TURKEY

Ekoloji 21, 82, 71-76 (2012) doi: 10.5053/ekoloji.2011.8210. Rahile OZTURK 1, Zahide Ulya NURULLAHOGLU 2, Ekrem ERGIN 3. 42031 Konya- TURKEY Ekoloji 21, 82, 71-76 (2012) doi: 10.5053/ekoloji.2011.8210 Tedrici Azalan Sıcaklığın Pimpla turionellae (Hymenoptera: Ichneumonidae) nın Ergin Öncesi Gelişim Süresi, Ergin Çıkış, Eşey Oranı ve Ağırlığına

Detaylı

RAPOR FORMATI I. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri Biyorasyonel İnsektisitlerin Bazı Lepidoptera Türleri Üzerine Etkileri Özet Bu çalışmada

RAPOR FORMATI I. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri Biyorasyonel İnsektisitlerin Bazı Lepidoptera Türleri Üzerine Etkileri Özet Bu çalışmada ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU Proje Başlığı Biyorasyonel İnsektisitlerin Bazı Lepidoptera Türleri Üzerine Etkileri Proje Yürütücüsünün İsmi Prof. Dr. Cem ÖZKAN Yardımcı Araştırmacıların

Detaylı

AMERİKAN BEYAZ KELEBEĞİ (Hyphantria cunea (Dry.)) ÜZERİNE BİYOLOJİK VE MORFOLOJİK ARAŞTIRMALAR * Erol AKKUZU 1 Torul MOL 2

AMERİKAN BEYAZ KELEBEĞİ (Hyphantria cunea (Dry.)) ÜZERİNE BİYOLOJİK VE MORFOLOJİK ARAŞTIRMALAR * Erol AKKUZU 1 Torul MOL 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 2, Yıl: 2006, ISSN: 1302-7085, Sayfa: 50-57 AMERİKAN BEYAZ KELEBEĞİ (Hyphantria cunea (Dry.)) ÜZERİNE BİYOLOJİK VE MORFOLOJİK ARAŞTIRMALAR

Detaylı

Doğa koşullarında Portakal güvesi [Cryptoblabes gnidiella Mill., 1867 (Lepidoptera: Pyralidae)] nin biyolojisi üzerinde araştırmalar 1

Doğa koşullarında Portakal güvesi [Cryptoblabes gnidiella Mill., 1867 (Lepidoptera: Pyralidae)] nin biyolojisi üzerinde araştırmalar 1 Türk. entomol. bült., 2011, 1 (2): 91-98 ISSN Orijinal araştırma (Original article) Doğa koşullarında Portakal güvesi [Cryptoblabes gnidiella Mill., 1867 (Lepidoptera: Pyralidae)] nin biyolojisi üzerinde

Detaylı

ÖZET. Kıymet Senan COŞKUNCU ** Bahattin KOVANCI **

ÖZET. Kıymet Senan COŞKUNCU ** Bahattin KOVANCI ** Uludag.Üniv.Zir.Fak.Derg., (2005) 19(1): 13-21 Un Fabrikalarında Zararlı Ekin Karaböceği [Tenebroides mauritanicus (L.), Col.: Trogossitidae] nin Tanımı, Biyolojisi ve Zarar Şekli Üzerinde Araştırmalar

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 1 Incir ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 15-23 Araştırma Makalesi Research Article Araştırma

Detaylı

Mahmut İSLAMOĞLU 1 * Summary

Mahmut İSLAMOĞLU 1 * Summary Türk. entomol. derg., 2012, 36 (3): 391-399 ISSN 1010-6960 Orijinal araştırma (Original article) Gryon monspeliensis (Picard) (Hymenoptera: Scelionidae) in Süne (Eurygaster integriceps Put.) (Heteroptera:

Detaylı

BİYOLOJİK MÜCADELE. Dr. Bilgin GÜVEN

BİYOLOJİK MÜCADELE. Dr. Bilgin GÜVEN BİYOLOJİK MÜCADELE Dr. Bilgin GÜVEN Biyolojik mücadele nedir? Biyolojik mücadele : Zararlıların populasyon yoğunluğunu azaltmak için faydalıların insan tarafından kullanılmasıdır zararlı yönetiminde başarılı

Detaylı

Celalettin GÖZÜAÇIK 2 Abdurrahman YİĞİT 3

Celalettin GÖZÜAÇIK 2 Abdurrahman YİĞİT 3 Türk. biyo. müc. derg., 212, 3 (2): 145-156 ISSN 2146-35 Orijinal araştırma (Original article) Süne, Eurygaster integriceps Puton (Hemiptera: Scutelleridae) yumurta parazitoiti, Trissolcus semistriatus

Detaylı

Besinin Galleria mellonella (L.) (Lepidoptera: Pyralidae) puplarının toplam lipit ve toplam yağ asidi yüzdelerine etkisi

Besinin Galleria mellonella (L.) (Lepidoptera: Pyralidae) puplarının toplam lipit ve toplam yağ asidi yüzdelerine etkisi Besinin Galleria mellonella (L.) (Lepidoptera: Pyralidae) puplarının toplam lipit ve toplam yağ asidi yüzdelerine etkisi Deniz TAŞKIN 1 * Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakultesi Bahçe Bitkileri Bolumu Selçuklu/KONYA (Sorumlu Yazar)

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakultesi Bahçe Bitkileri Bolumu Selçuklu/KONYA (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 40-45 Araştırma Makalesi Research Article Selçuk Üniversitesi

Detaylı

İki konukçu türün, larva ektoparazitoiti Bracon hebetor (Say, 1836) (Hymenoptera: Braconidae) da protein, lipit ve glikojen miktarlarına etkisi 1

İki konukçu türün, larva ektoparazitoiti Bracon hebetor (Say, 1836) (Hymenoptera: Braconidae) da protein, lipit ve glikojen miktarlarına etkisi 1 Turk. entomol. derg., 2008, 32 (1): 33-42 ISSN 1010-6960 Orijinal araştırma (Original article) İki konukçu türün, larva ektoparazitoiti Bracon hebetor (Say, 1836) (Hymenoptera: Braconidae) da protein,

Detaylı

Arboridia adanae (Dlabola, 1957) (Hemiptera: Cicadellidae) nin Öküzgözü Asma Çeşidindeki Zararının Belirlenmesi İnanç Özgen 1* Yusuf Karsavuran 2

Arboridia adanae (Dlabola, 1957) (Hemiptera: Cicadellidae) nin Öküzgözü Asma Çeşidindeki Zararının Belirlenmesi İnanç Özgen 1* Yusuf Karsavuran 2 Araştırma Makalesi Arboridia adanae (Dlabola, 1957) (Hemiptera: Cicadellidae) nin Öküzgözü Asma Çeşidindeki Zararının Belirlenmesi İnanç Özgen 1* Yusuf Karsavuran 2 1, Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

Trichogrammatidae (Yumurta Parazitoitleri)

Trichogrammatidae (Yumurta Parazitoitleri) Trichogrammatidae (Yumurta Parazitoitleri) Sevcan ÖZTEMİZ 1, Fahriye SÜMER ERCAN 2 Trichogrammatidae familyası, ekonomik önemi olan çeşitli böceklerin yumurtalarını parazitleyen küçük parazitik arıların

Detaylı

Pimpla turionellae (Linnaeus,1758) (Hymenoptera: Ichneumonidae) DA BAĞIL NEMİN YUMURTA VERİMİ, AÇILIMI VE LARVAL GELİŞİM SÜRESİNE ETKİSİ

Pimpla turionellae (Linnaeus,1758) (Hymenoptera: Ichneumonidae) DA BAĞIL NEMİN YUMURTA VERİMİ, AÇILIMI VE LARVAL GELİŞİM SÜRESİNE ETKİSİ SDÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FEN DERGİSİ (E-DERGİ). 2007, 2(2), 146-151 Pimpla turionellae (Linnaeus,1758) (Hymenoptera: Ichneumonidae) DA BAĞIL NEMİN YUMURTA VERİMİ, AÇILIMI VE LARVAL GELİŞİM SÜRESİNE ETKİSİ

Detaylı

Serpil AKÇAY 1 Ramazan YETİŞİR 2

Serpil AKÇAY 1 Ramazan YETİŞİR 2 Tavukçuluk Araştırma Dergisi 11 (2): 5-9, 2014 Basılı ISSN:1302-3209 - Çevrimiçi ISSN:2147-9003 www.turkishpoultryscience.com Ankara Tavukçuluk Araştırma İstasyonu Farklı ten Broyler Kuluçkalık Yumurtalarını,

Detaylı

Dryocosmus kuriphilus(kestane gal arısı)sürvey Talimatı. Dryocosmuskuriphilus(Yasumatsu) (Kestane gal arısı)

Dryocosmus kuriphilus(kestane gal arısı)sürvey Talimatı. Dryocosmuskuriphilus(Yasumatsu) (Kestane gal arısı) Dryocosmus kuriphilus(kestane gal arısı)sürvey Talimatı Zararlı Organizma Dryocosmuskuriphilus(Yasumatsu) (Kestane gal arısı) Sınıf: Insecta Takım: Hymenoptera Familya:Cynipidae Tanımı Konukçuları Zarar

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Çağla İrem ÖZNERGİZ FARKLI BESİN ORTAMLARINDA YETİŞTİRİLEN Galleria mellonella (Linnaeus) (Lepidoptera: Pyralidae) PUPALARININ, Pimpla turionellae

Detaylı

BİYOLOJİK MÜCADELE. Kültür bitkilerinde zararlı organizmalarakarşı doğal düşmanlarının insan katkısıyla kullanılmasıdır.

BİYOLOJİK MÜCADELE. Kültür bitkilerinde zararlı organizmalarakarşı doğal düşmanlarının insan katkısıyla kullanılmasıdır. BİYOLOJİK MÜCADELE Kültür bitkilerinde zararlı organizmalarakarşı doğal düşmanlarının insan katkısıyla kullanılmasıdır. Doğada varolan canlı baskı unsurlarının zararlı popülasyonları üzerindeki etkinliğinin

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 23 (50): (2009) ISSN:

Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 23 (50): (2009) ISSN: www.ziraat.selcuk.edu.tr/dergi Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 23 (50): (2009) 63-67 ISSN:1309-0550 Autographa gamma (L.) (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE)'NIN ÜÇ DEĞİŞİK BESİNDE GELİŞİMİ

Detaylı

EKİN KURDU (Zabrus Spp.) Özden Güngör Ziraat Mühendisleri Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı 23.Temmuz Ankara

EKİN KURDU (Zabrus Spp.) Özden Güngör Ziraat Mühendisleri Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı 23.Temmuz Ankara EKİN KURDU (Zabrus Spp.) Özden Güngör Ziraat Mühendisleri Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı 23.Temmuz.2015 - Ankara Ekin Kurdu (Zabrus Spp) Ergini Geniş bir baş ve fırlayan sırt kısmının görünüşünden

Detaylı

Yafes YILDIZ, Azize TOPER KAYGIN 1 ÖZET

Yafes YILDIZ, Azize TOPER KAYGIN 1 ÖZET III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 20-22 Mayıs 2010 Cilt: IV Sayfa: 1327-1335 BARTIN DA Sinapis arvensis L. (YABANİ HARDAL) ÜZERİNDE ZARAR YAPAN Pieris brassicae (LINNAEUS, 1758) (LEPIDOPTERA, PIERIDAE)

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Tarım ve Hayvancılık Il Mudurlugu, Kocaeli Üni., Arslanbey Meslek Yuksekokulu, 41285, Arslanbey/Kocaeli

Tarım ve Hayvancılık Il Mudurlugu, Kocaeli Üni., Arslanbey Meslek Yuksekokulu, 41285, Arslanbey/Kocaeli VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 181-187 Derleme Review 1Gıda, Tarım ve Hayvancılık Il

Detaylı

Orijinal araştırma (Original article)

Orijinal araştırma (Original article) Türk. entomol. derg., 2012, 36 (2): 239-247 ISSN 1010-6960 Orijinal araştırma (Original article) Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae) larvalarının hemolenfindeki toplam protein, lipit ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Olga Sak Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Eğitimi Dokuz Eylül Üniversitesi 1991-1995 Yüksek Lisans Biyoloji Ege Üniversitesi

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

Anthocoris nemoralis (F.) (Heteroptera: Anthocoridae) in üreme özelliklerine farklı avların etkisinin belirlenmesi

Anthocoris nemoralis (F.) (Heteroptera: Anthocoridae) in üreme özelliklerine farklı avların etkisinin belirlenmesi Türk. entomol. derg., 2006, 30 (1): 57-65 ISSN 1010-6960 Anthocoris nemoralis (F.) (Heteroptera: Anthocoridae) in üreme özelliklerine farklı avların etkisinin belirlenmesi Ertan YANIK * Summary Determination

Detaylı

Böcekler. Tür sayısı: 8oo ooo Zararlı tür sayısı: Önemli hasar meydana getiren: 500

Böcekler. Tür sayısı: 8oo ooo Zararlı tür sayısı: Önemli hasar meydana getiren: 500 Böcekler Tür sayısı: 8oo ooo Zararlı tür sayısı: 10 000 Önemli hasar meydana getiren: 500 Üreme hızı Küçük hacim Uçabilme Dirençli türler Sıradışı bir örnek Bir domates bitkisinde 24 000 aphid Phyloloxera

Detaylı

Kahramanmaraş ve Adıyaman İllerinde Depolanmış Buğdaylar Üzerinde Rastlanan Böcek Türleri ve Bulaşma Oranları*

Kahramanmaraş ve Adıyaman İllerinde Depolanmış Buğdaylar Üzerinde Rastlanan Böcek Türleri ve Bulaşma Oranları* KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 8(1)-2005 107 KSU Journal of Science and Engineering 8(1)-2005 Kahramanmaraş ve Adıyaman İllerinde Depolanmış Buğdaylar Üzerinde Rastlanan Böcek Türleri ve Bulaşma Oranları*

Detaylı

STERİLİZASYON Sterilizasyon: Bir üründeki tüm yaşayan mikroorganizmaların ve sporları ile virüslerin öldürülmesi veya uzaklaşerılmasıdır.

STERİLİZASYON Sterilizasyon: Bir üründeki tüm yaşayan mikroorganizmaların ve sporları ile virüslerin öldürülmesi veya uzaklaşerılmasıdır. STERİLİZASYON 1 STERİLİZASYON Sterilizasyon: Bir üründeki tüm yaşayan mikroorganizmaların ve sporları ile virüslerin öldürülmesi veya uzaklaşerılmasıdır. Hücre kültüründe; kullanılan besi yeri, malzeme,

Detaylı

Türkiye de yeni bir sedir zararlısı Dichelia cedricola (Diakonoff) 1974 (Lep.: Tortricidae) nın biyolojisi, zararı ve doğal düşmanları

Türkiye de yeni bir sedir zararlısı Dichelia cedricola (Diakonoff) 1974 (Lep.: Tortricidae) nın biyolojisi, zararı ve doğal düşmanları Türkiye de yeni bir sedir zararlısı Dichelia cedricola (Diakonoff) 1974 (Lep.: Tortricidae) nın biyolojisi, zararı ve doğal düşmanları Mustafa AVCI 1 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KOİNOBİONT LARVA PARAZİTOİTİ VENTURIA CANESCENS GRAV. (HYMENOPTERA: ICHNEUMONIDAE) İLE CADRA CAUTELLA WALKER (LEPIDOPTERA: PYRALIDAE) ARASINDA

Detaylı

Domates Yaprak Galeri Güvesi Tuta absoluta

Domates Yaprak Galeri Güvesi Tuta absoluta Tuta absoluta Bu nesne Türkiye Tarımsal Öğrenme Nesneleri Deposu kullan-destekle kategorisinden bir öğrenme nesnesidir. Kullan-Destekle nesneleri bilimsel çalışmalarda kaynak gösterilerek kullanmak istisna

Detaylı

6. Seçilmiş 24 erkek tipte ağacın büyüme biçimi, ağacın büyüme gücü (cm), çiçeklenmenin çakışma süresi, bir salkımdaki çiçek tozu üretim miktarı,

6. Seçilmiş 24 erkek tipte ağacın büyüme biçimi, ağacın büyüme gücü (cm), çiçeklenmenin çakışma süresi, bir salkımdaki çiçek tozu üretim miktarı, ÖZET Bu çalışmada, Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde bulunan antepfıstığı parsellerinde yer alan bazı erkek tiplerin morfolojik ve biyolojik özelikleri araştırılmıştır. Çalışma, 1995 ve 1996 yıllarında hem

Detaylı

Ekşilik böceklerinden Carpophilus hemipterus (L.) (Coleoptera: Nitidulidae) un biyolojik dönemlerine fosfin gazının toksisitesi 1

Ekşilik böceklerinden Carpophilus hemipterus (L.) (Coleoptera: Nitidulidae) un biyolojik dönemlerine fosfin gazının toksisitesi 1 Türk. entomol. derg., 2014, 38 (2): 215-225 ISSN 1010-6960 Orijinal araştırma(original article) Ekşilik böceklerinden Carpophilus hemipterus (L.) (Coleoptera: Nitidulidae) un biyolojik dönemlerine fosfin

Detaylı

Tarım Bilimleri Dergisi Tar. Bil. Der. Dergi web sayfası:

Tarım Bilimleri Dergisi Tar. Bil. Der. Dergi web sayfası: Tarım Bilimleri Dergisi Tar. Bil. Der. Dergi web sayfası: www.agri.ankara.edu.tr/dergi Journal of Agricultural Sciences Journal homepage: www.agri.ankara.edu.tr/journal Doğu Akdeniz Bölgesi Zeytin Bahçelerinde

Detaylı

Türkiye faunası için yeni bir kayıt, Phalacrotophora fasciata Fallen (Dip.: Phoridae)

Türkiye faunası için yeni bir kayıt, Phalacrotophora fasciata Fallen (Dip.: Phoridae) BİTKİ KORUMA BÜLTENİ 2005, 45 (1-4):1-7 ISSN 0406-3597 Türkiye faunası için yeni bir kayıt, Phalacrotophora fasciata (Fallen) (Dip.: Phoridae) Murat MUŞTU 1 Neşet KILINÇER¹ SUMMARY A new record for the

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

ÖZET OTOMATİK KÖKLENDİRME SİSTEMİNDE ORTAM NEMİNİN SENSÖRLERLE HASSAS KONTROLÜ. Murat ÇAĞLAR

ÖZET OTOMATİK KÖKLENDİRME SİSTEMİNDE ORTAM NEMİNİN SENSÖRLERLE HASSAS KONTROLÜ. Murat ÇAĞLAR vii ÖZET OTOMATİK KÖKLENDİRME SİSTEMİNDE ORTAM NEMİNİN SENSÖRLERLE HASSAS KONTROLÜ Murat ÇAĞLAR Yüksek Lisans Tezi, Tarım Makinaları Anabilim Dalı Tez Danışmanı: Doç. Dr. Saadettin YILDIRIM 2014, 65 sayfa

Detaylı

KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2)-2004 60 KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-2004

KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2)-2004 60 KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-2004 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2)-2004 60 KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-2004 Kahramanmaraş Yöresinde Kızılçamlarda (Pinus brutia Ten.) Çam Keseböceği, Thaumetopoea pityocampa (Schiff.)

Detaylı

Anahtar kelimeler: Hicaznar, potasyum, sogukta muhafaza, kalite

Anahtar kelimeler: Hicaznar, potasyum, sogukta muhafaza, kalite VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 4-7 Ekim 216 ISSN: 2148-36 Yıl /Year: 217 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 78-85 Araştırma Makalesi Research Article 1Alata Bahçe Kulturleri

Detaylı

ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ FARKLI BESİN ORTAMLARINDA YETİŞTİRİLEN DEĞİŞİK KONUKÇULARDA KOİNOBİONT PARAZİTOİT VENTURIA CANESCENS (HYM.: ICHNEUMONIDAE) NİN

ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ FARKLI BESİN ORTAMLARINDA YETİŞTİRİLEN DEĞİŞİK KONUKÇULARDA KOİNOBİONT PARAZİTOİT VENTURIA CANESCENS (HYM.: ICHNEUMONIDAE) NİN ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ FARKLI BESİN ORTAMLARINDA YETİŞTİRİLEN DEĞİŞİK KONUKÇULARDA KOİNOBİONT PARAZİTOİT VENTURIA CANESCENS (HYM.: ICHNEUMONIDAE) NİN GELİŞİMİ NİLÜFER

Detaylı

Summary. Yusuf KARSAVURAN ** Enver DURMUŞOĞLU **

Summary. Yusuf KARSAVURAN ** Enver DURMUŞOĞLU ** Türk. entomol. derg., 4, 28 (4): 253-266 ISSN -69 Mustafakemalpaşa (Bursa) da sanayi domateslerinde Helicoverpa armigera (Hübn.) (Lepidoptera: Noctuidae) ya karşı ilaçlama zamanının saptanmasında feromon

Detaylı

Hazırlayanlar: İshak ATICI, Ali GÖZÜBÜYÜK

Hazırlayanlar: İshak ATICI, Ali GÖZÜBÜYÜK PESTİSİTLERİN SUCUL BİTKİLERİN GELİŞİMİNE ETKİLERİ Grup: Aziziye Danışman: Yrd. Doç. Dr. Fatih DUMAN Hazırlayanlar: İshak ATICI, Ali GÖZÜBÜYÜK İnsanlar kolay veya parasız sahip oldukları nimetlerin değerini

Detaylı

Türkiye nin Bazı Karasinek (Musca domestica L.) Populasyonlarında Organofosfatlı İnsektisidlerden Metil Paration ve Diazinona Karşı Gelişmiş Direnç

Türkiye nin Bazı Karasinek (Musca domestica L.) Populasyonlarında Organofosfatlı İnsektisidlerden Metil Paration ve Diazinona Karşı Gelişmiş Direnç Türkiye Parazitoloji Dergisi 28 (4): 21-214 24 Türkiye nin Bazı Karasinek (Musca domestica L.) ında Organofosfatlı İnsektisidlerden Metil Paration ve Diazinona Karşı Gelişmiş Direnç Şengül YAMANEL, Şükran

Detaylı

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Akide ÖZCAN 1 Mehmet SÜTYEMEZ 2 1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv., Afşin Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

Farklı Depolama Tiplerinin Buğday Biti [Sitophilus granarius L. (Coleoptera: Curculionidae)] nin Gelişmesi Üzerine Etkisi

Farklı Depolama Tiplerinin Buğday Biti [Sitophilus granarius L. (Coleoptera: Curculionidae)] nin Gelişmesi Üzerine Etkisi Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., 43 (2): 117-122, 2012 J. of Agricultural Faculty of Atatürk Univ., 43 (2): 117-122, 2012 ISSN : 1300-9036 Araştırma Makalesi/Research Article Farklı Depolama Tiplerinin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Çalıştığı Kurum : Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Çalıştığı Kurum : Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Cem Özkan Doğum Tarihi : 07.05.1965 Unvanı : Prof. Dr. Çalıştığı Kurum : Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Akademik Unvanlar Araştırma Görevlisi Tarihi: 1990-2010

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 ZEYTİN

Detaylı

Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi

Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi Selçuk Tar Gıda Bil Der, 27(2):15-111 15 Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi Tuta absoluta (Meyrick) nın Biyolojik Mücadelesinde Nesidiocoris tenuis (Reuter) ve Trichogramma evanescens Westwood in Etkinliğinin

Detaylı

Araştırma Makalesi. Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (4): (2011) ISSN:

Araştırma Makalesi.  Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (4): (2011) ISSN: Araştırma Makalesi www.ziraat.selcuk.edu.tr/ojs Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi (4): (2011) 21-26 ISSN:1309-0550 Farklı sıcaklık ve orantılı nemin Anthocoris nemoralis (F.) (Heteroptera:

Detaylı

AEROBiK VE ANAEROBiK EGZERSiZ

AEROBiK VE ANAEROBiK EGZERSiZ Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe,. ofsport Sciences 2000, 11 (1-2-3-4), 47-55 AEROBiK VE ANAEROBiK EGZERSiZ SONRASı insülin VE KAN GliKOZ DEGERlERiNiN incelenmesi Cüneyt AYDIN". Kadir GÖKDEMIR"", ıbrahim

Detaylı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences 17 (1):6-12, 2012

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences 17 (1):6-12, 2012 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences 17 (1):6-12, 2012 Araştırma Makalesi/Research Article BaCl 2 -Ba(H 2 PO 2 ) 2 -H 2 O Üçlü

Detaylı

Orijinal araştırma (Original article)

Orijinal araştırma (Original article) Türk. entomol. derg., 2013, 37(4) 503-512 ISSN 1010-6960 Orijinal araştırma (Original article) Turunçgil yaprak galerigüvesi, Phyllocnistis citrella Stainton (Lepidoptera: Gracillariidae) ile parazitoiti

Detaylı

Telli Terbiye Sisteminin Lobesia botrana Den. & Schiff. (Lepidoptera: Tortricidae) nın Bazı Biyolojik Özelliklerine Etkisi *

Telli Terbiye Sisteminin Lobesia botrana Den. & Schiff. (Lepidoptera: Tortricidae) nın Bazı Biyolojik Özelliklerine Etkisi * Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 9 (1):111-117, 2014 ISSN 1304-9984, Araştırma Makalesi A.K. BİRGÜCÜ ve Ark. Telli Terbiye Sisteminin Lobesia botrana Den. & Schiff. (Lepidoptera:

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü. Proje Teklif Formu

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü. Proje Teklif Formu EK-2 T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Proje Teklif Formu DESTEK BAŞVURUSUNDA BULUNULAN PROJENİN BAŞLIĞI ARAŞTIRMA FIRSAT ALANI ARAŞTIRMA PROGRAMI

Detaylı

Besin Durumunun Helicoverpa armigera (Hüb.) (Lepidoptera: Noctuidae) Üzerinde Yetiştirilen Hyposoter didymator

Besin Durumunun Helicoverpa armigera (Hüb.) (Lepidoptera: Noctuidae) Üzerinde Yetiştirilen Hyposoter didymator Besin Durumunun Helicoverpa armigera (Hüb.) (Lepidoptera: Noctuidae) Üzerinde Yetiştirilen Hyposoter didymator (Thun.) (Hymenoptera: Ichneumonidae) Erginlerinin Laboratuvar Koşullarında Yaşam Süresine

Detaylı

Hatay İli Heterocera (Lepidoptera) Faunasına Katkılar

Hatay İli Heterocera (Lepidoptera) Faunasına Katkılar Hatay İli Heterocera (Lepidoptera) Faunasına Katkılar Erol ATAY * * Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Antakya, Hatay, TÜRKİYE * Corresponding author: eatay@mku.edu.tr

Detaylı

Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences

Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences ISSN: 2458-8377 Selcuk J Agr Food Sci, (2017) 31 (2), 22-26 DOI: 10.15316/SJAFS.2017.15 22 Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi Sıcaklık, Popülasyon Yoğunluğu

Detaylı

Fevzi UÇKAN, Adem GÜLEL* Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 10100 Balıkesir. Biyoloji Bölümü Samsun

Fevzi UÇKAN, Adem GÜLEL* Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 10100 Balıkesir. Biyoloji Bölümü Samsun BAÜ Fen Bil. Enst. Derg. (1999). 1 (1) APANTELES GALLERİAE WİLKİNSON (HYM; BRACONİDAE) UN VERİM VE EŞEY ORANINA PARAZİTOİT-DİŞİ EŞDEĞERİ KONAK SAYISINDAKİ ARTIŞIN ETKİLERİ Fevzi UÇKAN, Adem GÜLEL* Balıkesir

Detaylı

Azize Toper Kaygın Accepted: January 2010. ISSN : 1308-7258 azize_toper@yahoo.com 2010 www.newwsa.com Bartin-Turkey

Azize Toper Kaygın Accepted: January 2010. ISSN : 1308-7258 azize_toper@yahoo.com 2010 www.newwsa.com Bartin-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 1, Article Number: 5A0020 ECOLOGICAL LIFE SCIENCES Received: July 2009 Azize Toper Kaygın Accepted: January 2010 Yafes Yıldız

Detaylı

RADYASYON VE RADYASYONDAN KORUNMA

RADYASYON VE RADYASYONDAN KORUNMA RADYASYON VE RADYASYONDAN KORUNMA Mehmet YÜKSEL Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı MADDENİN YAPISI (ATOM) Çekirdek Elektronlar RADYASYON NEDİR? Radyasyon; iç dönüşüm geçiren

Detaylı

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yavrularının İlk Dönemlerde Büyüme Performansı ve Ölüm Oranı Üzerine Tuzluluğun Etkisi

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yavrularının İlk Dönemlerde Büyüme Performansı ve Ölüm Oranı Üzerine Tuzluluğun Etkisi Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yavrularının İlk Dönemlerde Büyüme Performansı ve Ölüm Oranı Üzerine Tuzluluğun Etkisi Halim İbrahim ERBAŞ Nadir BAŞÇINAR Mehmet KOCABAŞ Şebnem ATASARAL

Detaylı

Summary. Murat MUŞTU * Neşet KILINÇER *

Summary. Murat MUŞTU * Neşet KILINÇER * Türk. entomol. derg., 2007, 31 (3): 215-224 ISSN 1010-6960 Cryptolaemus montrouzieri Mulsant (Coleoptera: Coccinellidae) nin parazitlenmemiş ve Anagyrus pseudococci Girault (Hymenoptera: Encyrtidae) tarafından

Detaylı

Üniversitesi, Ziraat Fakultesi, Bahçe Bitkileri Bolumu Balcalı, Adana. (Sorumlu Yazar)

Üniversitesi, Ziraat Fakultesi, Bahçe Bitkileri Bolumu Balcalı, Adana. (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 9-14 Araştırma Makalesi 1Çukurova Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

TÜBİTAK-BİDEB Lise Öğretmenleri (Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik) Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı LİSE-2 (ÇALIŞTAY 2012) SUYUN DANSI

TÜBİTAK-BİDEB Lise Öğretmenleri (Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik) Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı LİSE-2 (ÇALIŞTAY 2012) SUYUN DANSI TÜBİTAK-BİDEB Lise Öğretmenleri (Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik) Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı LİSE-2 (ÇALIŞTAY 2012) SUYUN DANSI Ali EKRİKAYA Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi KAYSERİ Ömer

Detaylı

Kahramanmaraş İli Kışlak ve Buğday Alanlarında Süne Ergin Parazitoid (Diptera; Tachinidae) Türleri ile Parazitleme Oranlarının Belirlenmesi

Kahramanmaraş İli Kışlak ve Buğday Alanlarında Süne Ergin Parazitoid (Diptera; Tachinidae) Türleri ile Parazitleme Oranlarının Belirlenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 2(2): 53-61, 27 ISSN 134-9984 Kahramanmaraş İli Kışlak ve Buğday Alanlarında Süne Ergin Parazitoid (Diptera; Tachinidae) Türleri ile Parazitleme Oranlarının

Detaylı

Farklı Besinlerin Yeşilkurt, Helicoverpa armigera (Hübn.) (Lepidoptera:Noctuidae) nın Cinsiyet Oranı, Yumurta Verimi ve Ömrü Üzerine Etkileri

Farklı Besinlerin Yeşilkurt, Helicoverpa armigera (Hübn.) (Lepidoptera:Noctuidae) nın Cinsiyet Oranı, Yumurta Verimi ve Ömrü Üzerine Etkileri Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.),, ():-6 Geliş Tarihi :.4. Farklı Besinlerin Yeşilkurt, Helicoverpa armigera (Hübn.) (Lepidoptera:Noctuidae) nın Cinsiyet

Detaylı

Antalya İlinde Kullanılan Sera Plastik Örtülerinin Ekonomik Ömürlerinin ve Değiştirilme Sıklıklarının Değerlendirilmesi

Antalya İlinde Kullanılan Sera Plastik Örtülerinin Ekonomik Ömürlerinin ve Değiştirilme Sıklıklarının Değerlendirilmesi Antalya İlinde Kullanılan Sera Plastik Örtülerinin Ekonomik Ömürlerinin ve Değiştirilme Sıklıklarının Değerlendirilmesi Recep KÜLCÜ 1, Yusuf ERKAN ÖZAY 2 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,

Detaylı

Besinsel Yağ Asitlerinin Farklı Oranlarının Pimpla turionellae L. (Hymenoptera:Ichneumonidae) Ergin Dişilerinin Yumurta Verimine Etkileri

Besinsel Yağ Asitlerinin Farklı Oranlarının Pimpla turionellae L. (Hymenoptera:Ichneumonidae) Ergin Dişilerinin Yumurta Verimine Etkileri S.Ü.Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi Cilt 1(2000)99-105, KONYA Araştırma Makalesi Besinsel Yağ Asitlerinin Farklı Oranlarının Pimpla turionellae L. (Hymenoptera:Ichneumonidae) Ergin Dişilerinin Yumurta

Detaylı

KARASİNEKLER SUNUM: İLKER KIRHAN ZİRAAT MÜHENDİSİ/ZOOTEKNİST

KARASİNEKLER SUNUM: İLKER KIRHAN ZİRAAT MÜHENDİSİ/ZOOTEKNİST KARASİNEKLER SUNUM: İLKER KIRHAN ZİRAAT MÜHENDİSİ/ZOOTEKNİST 0533 6508818 KARASİNEKLER Familia : Diptera 0.5 1 Cm boyunda Siyah Gri renktedirler. Ortalama ömürleri 3 4 haftadır. KARASİNEKLER Ağız tipi

Detaylı

ELMALAR ARASINDA ÇARPIŞMA ENERJİSİNE BAĞLI OLARAK ZEDELENMENİN SAPTANMASI C. AYDIN K. ÇARMAN

ELMALAR ARASINDA ÇARPIŞMA ENERJİSİNE BAĞLI OLARAK ZEDELENMENİN SAPTANMASI C. AYDIN K. ÇARMAN Tarımsal Mekanizasyon 8. Ulusal Kongresi Tekirdağ 773 ELMALAR ARASINDA ÇARPIŞMA ENERJİSİNE BAĞLI OLARAK ZEDELENMENİN SAPTANMASI Determination Of Bruise Damage Depending On Impacted Energy In Apple To Apple

Detaylı

Graphosoma lineatum (L.) (Heteroptera: Pentatomidae) un Besin Tercihi Üzerine Araştırmalar 1

Graphosoma lineatum (L.) (Heteroptera: Pentatomidae) un Besin Tercihi Üzerine Araştırmalar 1 Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2004, 41 (1):57-64 ISSN 1018-8851 Graphosoma lineatum (L.) (Heteroptera: Pentatomidae) un esin Tercihi Üzerine raştırmalar 1. Sevim YÜCE ÖRS 2 Yusuf KRSVURN 3 Summary Investigations

Detaylı

Doğu Akdeniz Bölgesi nar bahçelerinde Harnup güvesi [Ectomyelois ceratoniae Zell., 1839 (Lepidoptera: Pyralidae)] nin ergin popülasyon değişimi

Doğu Akdeniz Bölgesi nar bahçelerinde Harnup güvesi [Ectomyelois ceratoniae Zell., 1839 (Lepidoptera: Pyralidae)] nin ergin popülasyon değişimi Türk. entomol. bült., 11, 1 (): 79-9 ISSN Orijinal araştırma (Original article) Doğu Akdeniz Bölgesi nar bahçelerinde Harnup güvesi [Ectomyelois ceratoniae Zell., 139 (Lepidoptera: Pyralidae)] nin ergin

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 3(2): 52-59, 2008 ISSN 1304-9984

Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 3(2): 52-59, 2008 ISSN 1304-9984 Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 3(2): 52-59, 2008 ISSN 1304-9984 Bazı İnsektisitlerin Kımıl (Aelia rostrata Boh., Het.: Pentatomidae) Yumurta Parazitoiti Trissolcus rufiventris Mayr

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LABORATUVAR ŞARTLARINDA FARKLI BİTKİ VE BİTKİ KISIMLARI İLE ERGİN TOPLAMA ZAMANININ SÜNE (EURYGASTER MAURA L., HETEROPTERA: SCUTELLERIDAE) YUMURTA VERİMİNE

Detaylı

MRL Nedir? (Maksimum Kalıntı Limiti) Özden Güngör Ziraat Mühendisleri Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı 10.Temmuz.

MRL Nedir? (Maksimum Kalıntı Limiti) Özden Güngör Ziraat Mühendisleri Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı 10.Temmuz. MRL Nedir? (Maksimum Kalıntı Limiti) Özden Güngör Ziraat Mühendisleri Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı 10.Temmuz.2015 - Ankara Pestisit kalıntısı nedir? Pestisitlerin kullanımı sonucunda; tarımsal

Detaylı

1. GİRİŞ Dünya kuru incir üretiminde %50-55'lik bir payla birinci sırada yer alan ülkemiz; Dünya kuru incir ihracatında %60-65 lik bir payla yine birincidir. Hemen hemen tamamının (%85-90) ihraç edilmesi

Detaylı

GÜNEŞİN ELEKTROMANYETİK SPEKTRUMU

GÜNEŞİN ELEKTROMANYETİK SPEKTRUMU GÜNEŞİN ELEKTROMANYETİK SPEKTRUMU Güneş ışınımı değişik dalga boylarında yayılır. Yayılan bu dalga boylarının sıralı görünümü de güneş spektrumu olarak isimlendirilir. Tam olarak ifade edilecek olursa;

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 ZEYTİN

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Mahmut İSLAMOĞLU SÜNE (Eurygaster integricep Put.) (HETEROPTERA:SCUTELLERİDAE) NİN BAZI KIŞLAMA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ VE YUMURTA PARAZİTOİTLERİ

Detaylı

Nesrullah AYŞİN 1, Handan MERT 2, Nihat MERT 2, Kıvanç İRAK 3. Hakkari Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, HAKKARİ

Nesrullah AYŞİN 1, Handan MERT 2, Nihat MERT 2, Kıvanç İRAK 3. Hakkari Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, HAKKARİ Nesrullah AYŞİN 1, Handan MERT 2, Nihat MERT 2, Kıvanç İRAK 3 1 Hakkari Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, HAKKARİ 2 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim

Detaylı

ISTAKOZ KABUĞUNDAKİ KİTİN SAYESİNDE RADYASYONDAN KORUNUYORUM

ISTAKOZ KABUĞUNDAKİ KİTİN SAYESİNDE RADYASYONDAN KORUNUYORUM ISTAKOZ KABUĞUNDAKİ KİTİN SAYESİNDE RADYASYONDAN KORUNUYORUM HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER 7-E Janset GÜNEY Su Hazal ÇALLI DANIŞMAN ÖĞRETMEN Nilüfer DEMİR İZMİR 2014 İÇİNDEKİLER 1.PROJENİN AMACI...2 2. RADYASYON

Detaylı

2005 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI

2005 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 2005 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. Aşağıdaki tabloda I, II, III, IV olarak numaralandırılan bakteri, mantar, bitki ve hayvan hücrelerinin bazı yapısal özellikleriyle ilgili bilgiler verilmiştir.

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3 (2015) 125-131 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Mısır Koçan Kurdu, Sesamia nonagrioides Lefebvre (Lepidoptera: Noctuidae)

Detaylı

Bazı aspir genotiplerinin pas hastalığına karşı reaksiyonları hakkında ön çalışma 1

Bazı aspir genotiplerinin pas hastalığına karşı reaksiyonları hakkında ön çalışma 1 BİTKİ KORUMA BÜLTENİ 2009, 49(4): 183-187 Bazı aspir genotiplerinin pas hastalığına karşı reaksiyonları hakkında ön çalışma 1 Selin KALAFAT 2 Aziz KARAKAYA 2 Mehmet Demir KAYA 3 Suay BAYRAMİN 3 SUMMARY

Detaylı