LİTERATÜR BİLGİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "- 3 - 2.LİTERATÜR BİLGİSİ"

Transkript

1 GİRİŞ Geleneksel gıda ürünlerimizden biri olan yufka yakın tarihe kadar, evlerde ve küçük işletmelerde üretilmekteydi. Gerek iş, gerekse sosyal hayattaki değişimler insanların yaşam tarzını etkilemiş ve pek çok geleneksel gıdanın, gıda sanayinde, endüstriyel anlamda üretilen birer ürün olmasını sağlamıştır. Yufka da bu gıdalardan biridir. Yufka besin değeri yüksek bir gıda olmasının yanı sıra, kullanım açısından son derece pratik bir gıdadır. Bu nedenle, özellikle büyük şehirlerde de insanların yemek yapmaya ve yemeye daha az zaman ayırmaları nedeniyle sık tüketilen bir gıda halini almıştır. Sulama yapılarak üretilen yufka çok kısa sürede bozulabilen bir gıdadır. Raf ömrü, üretim çeşidine ve şartlarına göre değişmektedir. Paketleme aşamasında ambalaj içersine gıda gazı uygulanması ürün raf ömrünün uzamasında etkilidir. Paketlemede kullanılan gıda gazı %60 azot %40 karbondioksit bileşimine sahiptir. Bir diğer yöntem olan vakumlama ile ambalaj içersindeki havanın alınması; gerek kimyasal, gerekse mikrobiyolojik açıdan ürün kalitesini, buna bağlı olarakta raf ömrünün uzaması konusunda etkili olmaktadır. Paketleme esnasında; personel hijyeni ve paketleme yöntemi de ürünün raf ömrünü doğrudan etkileyen faktörlerdir. Çok uzun yıllardır bilinmekte ve tüketilmekte olan yufkanın, evlerde üretilen yöresel bir gıda olmaktan çıkıp, gıda sanayinde üretilen bir ürün olmaya başlamasıyla birlikte; üretim ve satış aşamasında karşılaşılan kalite problemleri, artan maliyetler, müşteri telep ve şikayetleri nedeniyle; yufka üretimi gerek ürün, gerekse üretim metodları açısından sürekli gelişen bir sanayi dalı olmaya başlamıştır. Üretimin her aşamasında meydana gelebilecek kontaminasyonlar ve kullanılan hammaddenin kalitesi, doğrudan ürünün raf ömrünü etkilemektedir. Öncelikle kaliteli bir ürün için, kaliteli hammadde kullanılmalıdır. Üretimin her aşamasında; personel ve kullanılan ekipmanın hijyeni ve sanitasyonun üretim kurallarına uygun olması gerekmektedir. Ayrıca, paketleme yöntemleri de son derece önemlidir. Yufkanın açılmasından sonra gerçekleşen kısa süreli ısıl işlem riskleri en aza indirmekte; bu nedenle de sulama ve paketleme aşamalarında meydana gelebilecek kontaminasyonlar daha çok dikkat edilmesi gereken riskler olarak karşımıza çıkmaktadır. Sulamada genellikle şehir şebeke suyu kullanılmakta ve şehir şebeke suyu dezenfekte edildiği için sudan kaynaklanan bir

2 - 2 - kontaminasyon oluşması ihtimali azalmaktadır. Özellikle bezle sulama yapılması durumunda; kullanılan bezlerin dezenfeksiyonunun çok iyi sağlanması gerekmektedir. Makine ile yapılan sulamada, hattan geçen yufkaların kurutma işlemi fanlar aracılığıyla yapılmaktadır. Bu fanlarda; ortam havasının sirkülasyonunu sağlaması nedeniyle, ortam havasında bulunabilecek mikroorganizmaları yufka üzerine bırakabilmektedir (Hançer, 2006). Ülkemizde çok sayıda yufka imalathanesi bulunmasına karşın; üretimini TS10443 e göre yapıp, bunu belgelendiren firma sayısı ülke genelinde son derece sınırlıdır. Bunlar; İstanbul, Şanlıurfa, Kırklareli ve Gaziantep illerinde bulunan firmalardır. Özellikle İstanbul ilinde yufka imalatı yapan çok sayıda firma olmasına rağmen; sadece bir firmanın TSE standardına uygun üretim yaptığını belgelendirmesi, üretim şartları ve ürün kalitesi hakkında ciddi endişelerin oluşmasına neden olmaktadır. Bu durum; gerek halk sağlığı ve gerekse kaliteli ürünlerin insanlara ulaşması konusunda ciddi problemlerin meydana gelebileceği ihtimalini ortaya çıkarmaktadır. Bu araştırmadaki amaç; yufka üretiminde uygulanan proses çeşitlerinin ürün kalitesine etkisinin belirlenmesi; böylece yufka sanayinde, proses anlamında çeşitli teknik değişiklikler ve modernizasyonlarla, üretimin kalite ve maliyet açısından iyileştirilmesine yönelik olarak, elde edilecek bulgular doğrultusunda somut önerilerde bulunmaktır. Zira; ülkemizin bütün yörelerinde yaygın olarak üretilip, tüketilmesine karşın; bu geleneksel ürünümüzle ilgili yeterli düzeyde araştırmaya rastlanmamıştır.

3 - 3-2.LİTERATÜR BİLGİSİ Genel olarak yufka ince açılmış hamur yaprağı olarak veya pideden daha ince açılmış, sacda pişen bir tür ekmek olarak tanımlanmaktadır (Özön, 2000; Anonim 1992). Yufka ile ilgili olarak pek çok kaynakta genel olarak benzer ifadeler kullanılmakta ve çok detaylı bilgiye rastlanmamaktadır. Ayrıca yufka; buğday ununun baklava ve böreklik çeşidine, içme suyu, yemeklik tuz ve gerektiğinde katkı maddeleri ilave edilip, tekniğine uygun olarak hazırlanan hamurun açılarak kısmen pişirilmesi ile elde edilen yarı mamuldür olarakta ifade edilmektedir (Anon, 1992). Yufka; ekstra-ekstra olarak nitelendirilen, bir santimetre karede 900 deliği bulunan 6 nolu elek üstünde bıraktığı kepek ve irmikten ibaret elek kalıntısı %1 den, kül miktarı kuru maddede %0,65 ten, külün %10 luk HCl de erimeyen kısmı % 0,10 dan, serbest asiditesi %0,04 ten fazla, kuru gluten miktarı %9 dan az olmamalıdır, gluteni yaş iken açık renkte ve tamamen elastiki olmalıdır.ayrıca; Gıda maddelerinin ve umumi sağlığı ilgilendiren eşya ve levazımın hususi vasıflarıni gösteren tüzüğünde; su miktarı yufkada; %43 ü, yassı kadayıfta; %45 i, tel kadayıfta; %26 yı geçmemelidir. Yufkalarda tuz miktarı kuru maddede; % 2 yi, diğerlerinde; %1,5 i ve tuzsuz kül miktarı yapıldığı unun nevindeki kül miktarını geçemez. Külün %10 luk asit klorhidrikte erimeyen kısmı % 0,10 u geçmemelidir. Suya geçen asiditesinin tadili için 100 grama 7,5 cm 3 ten fazla normal kalevi solüsyonu sarf edilmemelidir. Ayrıca bu mamüllerin ilkel maddelerden başka bunlara zararsızda olsa herhangi bir yabancı madde katılması veya boyanması yasaktır. Bu mamüllere teknoloji icabı, ilavesi gereği sağlığa zararsız maddelerin katılması Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı nın iznine bağlıdır (OĞAN, 1996). Yufka; kullanım alanlarına göre çok çeşitli özelliklerde olabilir, ancak böreklik yufkaların Türk Standartları Enstitüsünce belirlenen böreklik yufka standartında; renk ve görünüş açısından kendine has renkte ve yaklaşık daire veya dikdörtgen veya kare şeklinde olmalı, parçalanmış ve küflenmiş olmamalıdır şeklinde tanımlanmaktadır. Kenarından içeriye doğru 3 cm den fazla olmamak şartıyla en çok 3 yırtık olabilir. Tat ve koku açısından, kendine has tat ve kokuda olmalı, acılaşmış, ekşimiş, kokuşmuş olmamalı, küf kokusu ve tadı hissedilmemelidir. Gözle görülen yabancı madde

4 - 4 - bulunmamalıdır. Çapı veya kenar uzunluğu en az 40 en fazla 70 cm olmalı, kalınlığı en fazla 1,2 mm olmalı, ayrıca aynı partideki yufkanın en büyük çaplı veya kenar uzunluğunda olanı ile en küçüğünün arasındaki fark en fazla 5 cm olmalıdır. Rutubet değeri en yüksek % 43; Tuz değerinin en yüksek (Kurumaddede) % 2; Kül değerinin (tuz hariç kurumaddede) en yüksek % 0,65; Kum (% 10 luk HCl de çözünmeyen kül kurumaddede) değerinin en yüksek % 0,1; Asitlik değerinin en yüksek 6 ml; Toplam Mezofilik Aerobik Bakteri Sayısı en yüksek 10 5 kob/g, küf Sayısı en yüksek 10 2 kob/g olmalı, Salmonella, Staphylococcus aureus, Escherichia coli bulunmamalıdır (Anon, 1992). Yufka kalitesi ve raf ömrü mevsim şartlarından da etkilenmektedir. Çeşitli bozulmalar nedeniyle, üreticiye iade edilen ürünlerin yıllık ortalaması %2-3 oranlarındayken, yaz aylarında bu oran %5 i bulmaktadır (Hançer, 2006). Paketleme yöntemleri ürünün raf ömrünü önemli ölçüde etkilemektedir. Vakumlanmadan ambalajlanan yufkaların raf ömrü 2-3 gün iken vakumlanarak ambalajlanan yufkaların raf ömrü 21 güne kadar çıkmaktadır (Hançer, 2006). Geleneksel yufka yapımı dışında, Dünya da strudel ve phyllo adıyla bilinen yufka çeşitleri de vardır. Strudel yufkası; tek parça büyük, parmakların ucuyla esnetilerek açılan eski usul Türk yufkası olarak tarif edilmektedir. Hem tatlı ve hem de tuzlularda, baklavalar dahil her türlü şekilde kullanabilmektedir. Eller üstünde esnetilerek açılan eski ev yufkaları, kağıt gibi, zar gibi, öteki tarafı görülecek şekilde şeffaf ve incedir. Un ve su ile yapılır; önce yoğurulur ve 1-2 saat dinlendirilen hamur ya tek parça veya istenilen sayıda parçalara bölünür ve sonrada temiz masa örtüsü yayılmış masada yumruk yapılmış ellerin üstünde çok dikkatle esnetilerek büyütülür. Farklı bir tekniktir ve Avusturyalılar da bunu yıllar önce Osmanlı dan öğrenmişlerdir ve Dünya ya tanıtmışlardır; fakat şimdi, Dünya da Avusturya strudel hamuru diye bilinmektedir. ABD de ince yufkalar phyllo (fillo) adıyla her yerde, donmuş olarak rulo paketlerde satışa sunulmaktadır. Ancak restoranlarda, gurme dünyasında ve evlerde hala elle açılan hamurdan yufkalar kullanılmaktadır. Phyllo tabakaları dikdörtgen yapıda ve küçüktürler ve birçok adette üst üste konmuş olarak dondurulmuş paketlerde satılırlar ve bazı yerlerde 1 den 7 numaraya kadar farklı inceliktedirler.

5 - 5 - Eller üzerinde esnetilerek açılan klasik baklava yani eski geleneksel Türk yufkası (strudel yufkası) ile klasik öteki ev yufkası ve ABD de satılan dondurulmuş phyllo birçok tarifte birbirinin yerine kullanılmaktadırlar. Bu yufkalarla hazırlanmış baklava dahil, çok fazla çeşitte ürün yapılmaktadır (www.ruki.org/yufka/htm, 2003).

6 MATERYAL VE METOD 3.1. Materyal Araştırma materyali olarak 4 farklı proses kullanılarak 3 tekerrürde üretilmiş toplam 12 adet yufka kullanılmıştır. Bunlar: 1. Bezle sulama yapılarak üretilen yufkalar 2. Bezle sulama yapılarak modifiye atmosferde vakumlanmış yufkalar 3. Makineyle sulama yapılarak üretilen yufkalar 4. Makineyle sulama yapılarak modifiye atmosferde vakumlanmış yufkalar 3.2. Metod Geleneksel Yufka Yapım Metodu Geleneksel yufka yapımında; özel amaçlı un olarak bilinen ve baklava, börek, bisküvi, kek, pasta, yufka, pizza, hamburger, tahıllı ekmek gibi direkt tüketilen ürünlerin yapımında kullanılan unların yanı sıra, katkılı unlar, özel işlem görmüş unlar ve irmik altı unu gibi pek çok amaca yönelik mamüllerin yapımına uygun buğday unu kullanılır. Ayrıca şehir şebeke suyu ve yemeklik tuz aşağıdaki oranlarda kullanılır (Anon, 1999). 100 kg una 65 lt su, kış mevsiminde 5, yaz mevsiminde 6 kg tuz ilave edilip hamur makinesinde yaklaşık 15 dakika yoğurulmuştur. Tuz miktarındaki değişiklik hamurun yazın daha yumuşak, kışın ise daha sert oluşundan kaynaklanır. Yazın daha fazla tuz katılarak hamurun kendini bırakması önlenir. Hamur yoğrulduktan sonra, kendine gelmesi için 10 dk. dinlenmeye bırakılmıştır. Dinlenen hamur, isteğe göre farklı büyüklükte, ortalama 130 g ağırlığında kesilmiştir. Bu şekilde kesildiğinde; yufka ağırlığı, açma esnasında kullanılan uğralık unu bünyesine alarak en son 200 g ağırlığına ulaşmıştır. Hamur kesimi makineyle, bıçak veya elle kopartılarak yapılır. Makine ile kesilen hamurların arasındaki gramaj farkı azalmaktadır. Kesilen hamur makineyle veya

7 - 7 - elle yuvarlanmıştır. Hamurlar yuvarlandıktan sonra elle bastırılarak düzleştirilmiştir. Un içinde yarım saat dinlendirilmiştir. Dinlenmiş hamur, oklava ile istenilen kalınlık ve büyüklükte açılmıştır. Sac üzerinde 30 saniye pişirilmiştir. Deste haline gelen yufkalar, tek tek birbirinden ayrılmış ve yeniden istiflenerek soğuması sağlanmıştır. Soğutulan yufkaların yüzeyleri ıslatılmıştır. Islatılan yufkaların birbirine yapışmasının engellenmesi amacıyla yufkalar üç kez havalandırılmıştır. İstif yapılan yufkalar 2 saat dinlendirilmiştir. Dinlenen yufkalar paketlemeye hazır hale gelmiştir. Geleneksel yufka yapım aşamaları Çizelge 1 de gösterilmiştir. Çizelge 1 :Geleneksel Yufka Yapımı Un Su Tuz Yoğurma Dinlendirme Hamur kesme Yuvarlak yapma Hamur basma Açma Pişirme Soğutma Sulama Deste havalandırma Dinlendirme Paketleme

8 Araştırmada Kullanılan Yufka Yapım Metodları Araştırma materyali yufka örneklerinin yapımında 4 farklı proses tekniği kullanılmıştır. Proses 1: Yufkaların bezle sulama yapılıp gazlı vakumlanmadan ambalajlanması ile yapılan üretimdir. Yufkalar bir yüzleri suya değdirilerek ıslatılmış, ıslatılan yufkalar aralarına bez konarak destelenmiştir. Sonrada bezden ayrılarak yufkalar tekrar destelenmiş ve vakumlanmadan ambalajlanmıştır. Proses 2: Yufkaların bezle sulama yapılıp gazlı vakumlanarak ambalajlanması ile yapılan üretimdir. Yufkalar bir yüzleri suya değdirilerek ıslatılmış, ıslatılan yufkalar aralarına bez konarak destelenmiştir. Daha sonra bezden ayrılarak yufkalar tekrar destelenmiş ve vakumlanma sırasında ambalaj içerisine gıda gazı verilerek ambalajlanmıştır. Proses 3: Yufkaların makine ile sulanması yapılarak gazlı vakumlanmadan ambalajlanması ile yapılan üretimdir. Sulama tünel tipi bir makineyle yapılmış, belirli aralıklarla fanlar içeren makine girişinden tek yüzeyi ıslatılmış yufkalar verilmiştir. Hat ilerledikçe, hareketli bant üzerine konan yufkaların suyu uçurulmuştur. Makineden çıkan yufkalar destelenmiş ve vakumlanmadan ambalajlanmıştır. Proses 4: Yufkaların makine ile sulanması yapılarak gazlı vakumlanarak ambalajlanması ile yapılan üretimdir. Sulama proses 3 teki gibi yapılmıştır. Vakumlanma esnasında ambalaj içine gıda gazı verilmiştir Kimyasal Analiz Metodları Rutubet Tayini (%) C de kurutulup desikatörde soğutularak darası alınmış olan kuru madde kaplarına 5g örnek tartılır. Daha sonra C deki ayarlı kurutma dolabında 2 saat süreyle kurutulur. Paraleller arasındaki fark %0,1 i geçmemelidir (Elgün, vd., 1999) Kül Tayini (%Tuz hariç, kuru maddede) Yakma kapları kullanılmadan önce kül fırınında 900 C de sabit ağırlığa kadar kurutulup bırakılır. Desikatörde soğutulup darası alınır. Kaplar içine 2g örnek tartılıp

9 - 9 - üzerine 1-2 ml etil alkol ilave edilip 900 C deki kül fırınının kapağı üzerinde yakılır. Alev bittikten sonra fırına yerleştirilip hiç siyah leke kalmayıncaya kadar 2 saat süreyle yakılır. Yakma sonunda desikatörde soğutulup tartılır. Paraleller arasındaki fark %0,002 den fazla olmamalıdır. Tuz hariç kül değeri için %tuz miktarı kül değerinden çıkartılır (Elgün, vd., 1999) Tuz Tayini (% Kuru maddede) Bu amaçla 5 g analizi yapılacak numune alınır. Sıcak su ile eritilir. Hacmi 500 ml olacak şekilde sıcak su ile birkaç kez yıkanır. Daha sonra hacim tamamlaması yapılır. Bu toplanan çözeltiden belirli miktarda alınarak potasyum kromat indikatörlüğü eşliğinde AgNO 3 sarfiyatı formülde yerine konularak numunedeki tuz miktarı % olarak hesaplanır (Anon, 1987) Kum Tayini (%10 luk HCl de çözünmeyen kül, kuru maddede) 5 g numune alınarak külü tayin edilir. Kül üzerine %10 luk HCl den 10 ml konur, kaynar su banyosu üzerinde hafif sarı renk oluşuncaya kadar kaynatılır. Kumdan ayrı olan diğer maddeler asitte çözünür. Asit kül karışımı külsüz filtre kağıdından süzülür. Kapsülden ve süzgeç kağıdından asit giderilinceye kadar sıcak su ile yıkanır. Tamamen yıkanıp yıkanmadığı AgNO 3 çözeltisi ile kontrol edilir. Süzüntüde AgNO 3 çözeltisi ile beyaz bulanıklık meydana gelmeyinceye kadar işleme devam edilir. Yıkama bitince süzgeç kağıdı kapsüle konur ve kurutulur. Kül tayininde olduğu gibi yakılır. Desikatörde soğutulur ve tartılır. İki tartım arasındaki fark 1 mg dan az oluncaya kadar bu işleme devam edilir (Anon, 1987) Asitlik Tayini (%) 10 g numune bir erlene alınır. 100 ml su ile karıştırılmak suretiyle 30 dakika kaynar su banyosu içinde bekletilir. 30 dakika sonunda soğutulmuş çözelti fenolftaleyn indikatörü kullanılarak, 0,1 N ayarlı sodyum hidroksit çözeltisi ile kalıcı pembe renk oluşuncaya kadar titre edilir. Titrasyona 5 dakika ara verilir. Bu süre içinde renk açılır, 5 dakika sonunda karıştırılır ve titrasyona yine kalıcı pembe renk oluşuncaya kadar devam

10 edilir. Titrasyonda sarf edilen 0,1 N ayarlı sodyum hidroksit (NaOH) in ml sayısı asit değeridir. (100 g madde için sarf edilen normal kalevi miktarı) (Anon, 1987) Mikrobiyolojik Analiz Metodları Toplam Mezofilik Aerobik Bakteri Sayısının Belirlenmesi Dilüsyon hazırlanması: 100 ml damıtık suya 0,85 g NaCl ilave edilir. 9 ar ml tüplere dağıtılıp, 121 C de 15 dakika sterilize edilir. 1/10 luk dilüsyon hazırlamada kavanozda hazırlanmış 225 ml fizyolojik su kullanılır. Karıştırılarak homojen hale getirilen numuneden dilüsyon sıvısı (1/10 luk) pipetle 1 ml çekilerek 9 ml dilüsyon sıvısı bulunan tüpe aktarılır. Tüp karıştırıcıda karıştırılır. Böylece 1/100 lük dilüsyon hazırlanmış olur. Bu dilüsyondan 1 ml alınarak 9 ml dilüsyon sıvısına ilave edilir. Tüp karıştırıcıda karıştırılır. Aynı şekilde diğer dilüsyonlar hazırlanır. Besiyeri hazırlanması: Plate Count Agar destile su içersinde sık sık karıştırılarak eritilir. 121 C de 15 dakika sterilize edilir. Besiyerine ekim: Son dilüsyondan başlayıp ilk dilüsyona doğru gitmek şartı ile aynı pipetle her bir dilüsyondan 2 steril petri kutusuna 1 er ml konur. 45±1 C de tutulan erimiş PCA, dilüsyon konmuş petri kutularına aseptik şartlarda dökülür. Dilüsyonların hazırlanmasından sonra 15 dakika içerisinde besiyeri dökme işleminin tamamlanması gerekmektedir. Besi yerleri döküldükten ve petri kutusunun kapağı kapatıldıktan sonra petri kutusu 8 rakamı çizilecek şekilde hareket ettirilerek besiyeri ile dilüsyonun homojen bir şekilde karışması sağlanır. Ekim yapılmış ve soğumuş plakalar ters çevrilerek 35 C deki inkübatörde 48±3 saat bekletilir. Daha sonra sayım yapılır (Anon,1987).

11 Küf Sayımı Besiyeri hazırlanması: Potato Dextrose Agar (PDA) destile su içinde eritilir. 121 C de 15 dakika sterilize edilir. Kullanılmadan önce eritildikten sonra 45±1 C ye getirilen besiyerinin ph sı %10 luk tartarik asit ile 3,5 e ayarlanır. Besiyerine ekim: Numunenin ve dilüsyonların hazırlanması besiyerine ekim Toplam Aerobik Mezofilik Bakteri ekimindeki gibi PDA besiyeri kullanılarak yapılır. Ekim yapılmış plakalar 30 C de 5 gün inkübasyona bırakılır. Daha sonra küfler sayılır (Anon,1987) Koliform Grubu Bakteri Sayımı Besiyeri hazırlanması: LST(Lauryl Sulphate Tryptose) Sıvı Besiyeri: ph sı 6,8 e ayarlanarak içerisinde durham tüpleri olan tüplere 10 ar ml konarak 121 C de 10 dakika sterilize edilir. LS(Laktoz Sıvı) Besiyeri: ph sı 7-7,2 ye ayarlanır. 5 g laktoz ilave edilir. İçerisinde durham tüpleri bulunan tüplere 10 ar ml konularak 121 C de 15 dakika sterilize edilir. BGLB(Brillant Gren Laktose Bile) Sıvı Besiyeri: Pepton ve laktoz 500 ml destile suda eritilir ve üzerine 200 ml destile suda eritilmiş olan Ox-bile ilave edilir, karıştırılır ve 950 ml ye tamamlanır. ph 7,4 e ayarlanır.%1 lik brillant-green çözeltisinden 13,3 ml ilave edilir. İçinde durham tüpleri bulunan tüplere ml konularak 121 C de 15 dk sterilize edilir. EC Sıvı Besiyeri: ph 6,9 a ayarlanarak 121 C de 15 dakika sterilize edilir.

12 Besiyerine ekim: Numunenin ve dilüsyonların hazırlanması besiyerine ekim Aerobik Mezofilik bakteri ekimindeki gibidir. Ancak 1/10, 1/100, 1/1000 lik dilüsyonlardan ekim yapılır. Tahmin testi: Her dilüsyondan içerisinde ters çevrilmiş durham tüpleri ve LST sıvı besiyeri veya LS besiyeri bulunan üç tüpe 1 er ml aşılanarak, 35 C de saat inkübe edilir. İnkübasyon sonucunda gaz oluşturan tüpler belirlenir. Doğrulama testi: LST veya LS de gaz oluşan tüplerden durham tüplü BG %2 bile laktoz sıvı besiyerine öze ile aşılama yapılır. 35 C de 48 saat inkübasyon sonucunda gaz oluşan tüpler kaydedilir. Fekal koliformların sayısının belirlenmesi için öncelikle BGLB sıvı besiyerinde gaz oluşturan tüplerden LST veya LS besiyerine üç özegözü aşılama yapılır ve gaz oluşana kadar 48 saat veya daha az inkübasyona bırakılır. Buradan üç özegözü, durham tüplü EC sıvı besiyerine aşılama yapılır. 44,5 C de 24 saat inkübasyon sonucunda gaz oluşturan tüpler kaydedilir. E.Coli nin belirlenmesi için EC de gaz oluşturan tüplerden EMB agar üzerine sürme yapılır. 35 C de saat inkübe edilir. Metalik parlaklık gösteren tipik koloniler E.Coli şüphesi ile yatık PCA besiyerine ekim yapılır, 35 C de saat inkübe edilir. İnkübasyon sonucunda gram boyama yapılır ve IMVIC testine geçilir. (İndol,Methyl-red,Voger-Proskaver,Sitrat) (Anonim, 1987). İMVİC TESTİ: İndol testi: İndol besiyerine yatık PCA da üremiş kültürden aşılama yapılır. 35 C de 24 saat inkübasyona bırakılır.1ml indol ayracı ilave edilir. Kırmızı halkanın oluşumu pozitif reaksiyonu gösterir. VP testi: VP besiyerine PCA da üremiş kültürden aşılama yapılır. 35 C de 24 saat inkübasyona bırakılır. Üremiş kültürden 1ml aseptik şartlarda bir başka tüpe aktarılır. Bunun üzerine, 0,6 ml α-naphthol un alkoldeki %5 lik çözeltisinden 0,2 ml %40 KOH

13 çözeltisinden ilave edilir, sallanır ve 15 dakika içinde reaksiyon değerlendirilir. Pembeden parlak kırmızıya doğru oluşan renk pozitif reaksiyonu gösterir. Reaksiyon hızlandırılmak isteniyorsa çok az creatin kristalleri ilave edilir. MR Testi: VP testinden geriye kalan kültür 48 saat inkübasyona bırakılır ve Metil Red solüsyonundan 5 damla ilave edilir. Test pozitif ise kültür kırmızı renge dönüşür. Sitrat testi: Koser s sitrat sıvı besiyerine aşılanan kültür 35 C de 96 saat inkübe edilir. Üreme varsa test pozitif yoksa negatiftir. Simon s sitrat agar besiyeri kullanıldı ise bu besiyerine aşılanan kültür 35 C de 7 gün inkübasyona bırakılır. Üreme sonucunda besiyerinin yeşil olan renginin maviye dönüşmesi halinde test pozitif, renkte herhangi bir değişiklik meydana gelmemesi halinde ise test negatif kabul edilir. a-) Tahmin testinde gaz oluşan tüplerin sayısına göre g da tahmini koliform sayısı bulunur. b-) Doğrulama testinde gaz oluşturan tüplerin sayısına göre EMS cetvelinden bulunan değer g daki koliform sayısını verir. Üç tüp yöntemine göre EMS cetveli Çizelge 3 te görüldüğü gibidir. c-) Fekal koliformların sayısı, EC besiyerinde gaz oluşturmuş tüplerin sayısının EMS cetveline göre değerlendirilmesi sonucunda bulunur. d-) EMB Agar üzerinde gelişen şüpheli E.Coli kolonileri metalik parlaklık gösterir. e-)imvic testlerinden elde edilen sonuçlar Çizelge 2 e göre değerlendirilir (Anon, 1987). Çizelge 2. İMVIC testi değerlendirme tablosu İndol MR VP Sitrat Tip Typical E.Coli Atypical E.Coli Typical İntermediate Atypical İntermediate Typical E.Aerogenes Atypical E.Aerogenes

14 Çizelge 3. Örneklerden 0,1ml,0,01 ml ve 0,001 ml inokuleler kullanılarak Üç Tüp metoduna göre her g'daki En Muhtemel Sayı (EMS) cetveli Pozitif Tüpler EMS Pozitif Tüpler EMS Pozitif Tüpler EMS 10ml 1ml 0,1ml 10ml 1ml 0,1ml 10ml 1ml 0,1ml Salmonella Sayımı İşlem: a.) Seçici olmayan ön zenginleştirme b.) Seçici zenginleştirme c.) Seçici ayırt edici besiyerine çizim d.) Biyokimyasal testler e.) Serolojik testler Polivalant O antiserumu ile yapılan test Polivalant H antiserumu ile yapılan test

15 Seçici olmayan ön zenginleştirme: Aseptik şekilde 25 g numune tartılarak 225 ml Lactose Broth a transfer edilir. Stomacher yada blendırda parçalanarak hazırlanan gıda homojenatı 37 C de saat inkübe edilir. Seçici ön zenginleştirme: Ön zenginleştirme kültüründen 1 er ml alınarak 10 ar ml steril Selenite Cystine Broth (SCB) ve Tetrathionate Brilliant Gren Broth(TTBG) içeren tüplere transfer edilir ve 43 C de 24 saat inkübe edilir. Seçici ayırd edici besiyerine çizim: İnkübasyon sonucunda her bir seçici zenginleştirici besiyerinden (SCB ve TTBG) Briliant Gren Agar (BGA) ve Bismuth Sulphite Agar a (BS) tek koloni düşürme yöntemiyle çizim yapılır. 37 C de saat inkübe edilen petrilerde inkübasyon süresi sonunda tipik Salmonella kolonilerinin varlığı gözlenir. Salmonella BGA da yarı geçirgen veya opak pembe koloniler oluşturur ve besiyerinin rengi ise parlak kırmızıya dönüşür. BSA da ise bazen metalik refle veren etrafı kahverengi-siyah zonla çevrili kahverengi-gri-siyah koloniler tipik Salmonella kolonileri olarak kabul edilir. (Koloni çevresinde besiyerinin rengi başlangıçta kahverengidir inkübasyon süresinin uzaması ile siyaha dönüşür.) Biyokimyasal testler : BGA VE BSA da tipik Salmonella görüntüsü veren şüpheli koloniler işaretlenerek her bir koloniden iğne özeyle yatık Triple Sugar Iron Agar (TSI) ve Lysine Iron Agar a (LIA) çizme ve daldırma yöntemiyle inokülasyon yapılır. 37 C de 18 saat inkübe edilen tüplerde reaksiyonlar gözlenir. TSI ve LIA da değişik cins bakterilerin verdiği reaksiyonlar Çizelge 4 ve Çizelge 5 tedir.

16 Çizelge 4. Değişik bakterilerin Triple Sugar Iron Agar da oluşturduğu reaksiyonlar Mikroorganizma Dip Yüzey H 2 S Aerobacter aerogenes AG A - Aerobacter cloacae AG A - Escherichia coli AG A - Proteus vulgaris AG A + Proteus morganii A veya AG DY veya ALK - Shigella dysenteriae A DY veya ALK - Shigella sonnei A DY veya ALK - Salmonella typhosa A DY veya ALK + Salmonella paratyphi AG DY veya ALK - Salmonella schottmuelleri AG DY veya ALK + Salmonella cholerasuis AG DY veya ALK - Salmonella enteridis AG DY veya ALK + Salmonella typhimurium AG DY veya ALK + AG : Asit reaksiyon (sarı renk) ve gaz oluşumu A : Asit reaksiyon (sarı renk) DY : Değişme yok ALK : Alkali reaksiyon (kırmızı renk) + : Hidrojen sülfür üretilmiş (siyah renk) - : Hidrojen sülfür üretilmemiş (siyah renk gözlenmez) Çizelge 5. Değişik bakterilerin Lysine Iron Agar da oluşturduğu reaksiyonlar Mikroorganizma Dip Yüzey H 2 S Arizona Alkali Alkali + Salmonella Alkali Alkali + Proteus Asit Kırmızı - Providence Asit Kırmızı - Citrobacter Asit Alkali + Escherichia Asit veya nötral Alkali - Shigella Asit Alkali - Klebsiella Alkali Alkali - Alkali : Alkali reaksiyon (mor renk) Lisini dekarboksile eden kültürler besiyerinin tümünde alkali reaksiyon meydana getirerek mor renk oluştururlar. Asit : Asit reaksiyon (sarı renk) Kırmızı : Lisin deaminasyonu sonucunda yüzeyde kırmızı renk gözlenir. + : H2S üretilmiş (siyah renk) - : H2S üretilmemiş (siyah renk gözlenmez)

17 Serolojik testler: Polivalant O serumu ile yapılan test: TSI ve LIA da pozitif sonuç veren şüpheli Salmonella kültürü Nutrient Agar a (NA) transfer edilerek 37 C de saat inkübe edilir. Temiz bir lamın her iki ucuna damlatılan birer damla %0,85 lik NaCl (fizyolojik su) üzerine öze ile NA da hazırlanan taze Salmonella kültürü transfer edilerek, süspanse edilir. Daha sonra süspanse edilen kültürlerden birinin üzerine polivalant o antiserumu damlatılır, lam ileri geri hareket ettirilerek kültür ve antiserumun karışması sağlanır. Bir dakika sonra lam siyah bir fon üzerinde gözlenir. Antiserum ilave edilmiş kısımda aglütinasyon gözlenmesi sonucun pozitif olduğunu ortaya koyar. Polivalant H serumu ile yapılan test: Polivalant O antiserumu ile yapılan antijenik test sonucun pozitif çıkması durumunda şüpheli mikroorganizmanın Salmonella olduğuna karar verir. Ancak Polivalant O antiserumu ile yapılan testin sonucu negatifse bu durumda H testine geçilmesi gerekir.na da hazırlanan şüpheli Salmonella kültürü öze ile H Broth a (Buyyon) transfer edilerek 37 C de 24 saat inkübe edilir. Bu kültürün 5 mililitresine, 5 mililitre formalinli fizyolojik su (%0,6 lık) ilave edilerek 1 saat bekletilir (Formalinize edilmiş kültür). Daha sonra Polivalant H antiserumundan 0,5 ml alınarak steril bir serolojik test tüpüne (75x10mm veya 100x13mm lik) aktarılır ve üzerine 0,5 ml formalinize edilmiş kültür ilave edilir. Kontrol olarak ise aynı şekilde steril serolojik bir test tüpüne 0,5 ml formalinli fizyolojik su ve 0,5 ml formalinize edilmiş kültür ilave edilir. Her iki tüp 50 C de 1 saat süreyle inkübasyona bırakılır. Tüpler inkübasyon süresince her 15 dakikada bir kontrol edilerek aglütinasyon olup olmadığı gözlenir. Formalize edilmiş kültürde aglütinasyon gözlenmesi ancak kontrolda gözlenmemesi durumunda test kültürü Salmonella olarak tanımlanır (Ünlütürk ve Turantaş, 1996).

18 Staphylococcus aureus Sayımı İşlem: a.) Baird Parker Agar da S.aureus sayımı b.) Koagülaz testi Lam yöntemi Tüp yöntemi Baird Parker Agar da S. aureus sayımı: 10 gram numune aseptik olarak tartılır ve içerisine 90 ml ringer çözeltisi bulunan erlene aktarılarak 1/10 luk dilüsyon hazırlanır. Hazırlanan bu ilk dilüsyondan aynı dilüsyon sıvıları kullanılarak diğer desimal dilüsyonlar hazrlanır. Her bir dilüsyondan daha önceden petri kaplarına dökülerek dondurulmuş ve yüzeyi kurutulmuş Baird Parker Agar besiyerine çift paralelli olarak yayma plak yöntemiyle (0,1 er ml) ekim yapılır. Steril L çubukla inokülüm besiyeri yüzeyine yayılır. Besiyeri yüzeyi inokülümü absorbe ettikten sonra petriler ters çevrilerek C de saat inkübe edilir. İnkübasyonun 30 uncu saatinde petrilerdeki koloni sayısı saptanarak arasında koloni içeren petriler ayrılır. Bu süre sonunda genellikle temiz zonlu ve zon kenarlarında ince beyaz presipitasyon halkası oluşturan parlak siyah koloniler büyük olasılıkla Staphylococcus aureus kolonileridir. Tipik S. aureus kolonileri 30 saatlik inkübasyondan sonra işaretlenerek petriler 18 saatlik bir ikinci inkübasyona bırakılır. 48 saatlik inkübasyon süresi sonunda yukarıda tanımlanan özelliklere uyan olası S.aureus kolonileri ile birlikte temiz zon ve presipitasyon halkası oluşturmayan parlak siyah koloniler de sayılır.sayılmış olan bu kolonilerden en az 5 tanesi koagülaz testine tabi tutulur ve koagülaz pozitif koloni sayısı saptanır. Daha sonrada petrilerdeki tipik koloni sayısı ile koagülaz pozitif S. aureus yüzdesi ve dilüsyon faktörü çarpılarak örneğin gramdaki koagülaz pozitif S. aureus sayısı hesaplanır.

19 Koagülaz testi: Lam yöntemi: Koagülaz testi yapılması amacıyla seçilmiş tipik koloniler Nutrient Agar katı besiyerlerine inoküle edilerek C de saat inkübasyona bırakılır. İnkübasyon süresi sonunda temiz bir lam alınarak her iki ucu cam kalemi ile işaretlenir ve bu noktalara birer damla fizyolojik su (%0,85 lik NaCl) damlatılır. Her iki noktadaki fizyolojik su üzerine iğne öze ile saatlik taze kültür transfer edilerek homojen hale gelinceye kadar damlacık içinde süspanse edilir. Lam üzerindeki kültürlerden birine bir damla tavşan plazması damlatılır.diğer noktadaki fizyolojik su ve kültür karışımı ise kontrol olarak kullanılır. Lam yavaşça hareket ettirilerek 5 saniye kadar solüsyonların karışması sağlanır. Tavşan plazmasının ilave edildiği noktada bir çökelme gözlendiğinde kültür koagülaz pozitif olarak kabul edilir (Ünlütürk ve Turantaş, 1996). Tüp yöntemi: Koagülaz testi için seçilmiş tipik koloniler Nutrient Broth (NB) veya Brain Heart Infusion Broth (BHI) sıvı besiyerine inoküle edilerek C de saat inkübasyona bırakılır. İki adet küçük test tüpüne (10x75mm) 0,5 er ml tavşan plazması hazırlanmış saatlik taze kültür ilave edilerek her iki tüpte C de 4 saat inkübe edilir. Kültür ilave edilmeyen tüp kontrol olarak kullanılır. Koagülasyon genellikle 1-4 saat içerisinde meydana gelir. Ancak bu süre sonunda kültür koagülaz negatif reaksiyon verirse inkübasyona 24 saat devam edilir. Belirgin bir koagülüm oluşması kültürün koagülaz pozitif olduğunu gösterir (Ünlütürk ve Turantaş, 1996) İstatistiksel Analiz Metodları Araştırmanın analizleri, üç tekerrürlü olarak yapılmış ve analiz sonuçlarının istatistiki değerlendirmesi, varyans analizleri SPSS statistic paket programında yapılmıştır.önemli bulunan varyasyon kaynakları DUNCAN testine tabi tutularak karşılaştırmaları yapılmıştır (Düzgüneş vd., 1983).

20 ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA 4.1. Kimyasal Analiz Sonuçları Araştırılan dört farklı yöntem ve her bir yöntemin üçer tekerrürüne ilişkin örneklerin ortalama rutubet, kül, tuz, kum, asitlik analizlerine ilişkin parametreler Çizelge 6 da gösterilmektedir. Çizelge 6. Kimyasal Analiz Sonuçları (1) % Rutubet %Kül %Tuz %Kum %Asitlik Analizler Bez vakumsuz Bez vakumlu Prosesler Makine Vakumsuz Makine Vakumlu Ortalama 44,33 46,66 42,00 40,66 en düşük 43,75 44,35 40,26 40,08 en yüksek 44,91 48,97 43,73 41,24 ortalama 1,11 1,44 0,95 0,59 en düşük 0,65 0,98 0,49 0,13 en yüksek 1,57 1,9 1,41 1,05 ortalama 1,48 1,38 2,39 2,51 en düşük 1,34 1,24 2,25 2,37 en yüksek 1,61 1,51 2,53 2,65 ortalama 0,096 0,0833 0,137 0,163 en düşük 0,055 0,042 0,095 0,122 en yüksek 0,138 0,125 0,178 0,205 ortalama 6,66 8,33 4,66 5,66 en düşük 5,45 7,11 3,45 4,45 en yüksek 7,88 9,54 5,88 6,88 (1) : Sonuçlar, 3 tekerrürün ortalamasıdır Rutubet Değerleri (%) Yufka üretimi sırasında uygulanan aşamalar nedeniyle rutubet değerlerinde farklılıklar görülmektedir. Rutubet değerlerindeki farklılık sulama aşamasından kaynaklanmaktadır. Rutubet değerindeki farklılıklar, ürünün kimyasal ve mikrobiyolojik olarak bozulmasında önemli rol oynamaktadır. Rutubet değerleri değişimi Grafik 1 de gösterilmiştir.

ÇOKLU TÜP FERMANTASYON YÖNTEMİ İLE TOPLAM KOLİFORM TAYİNİ. Koliform Bakteri Grubunun Tanımı

ÇOKLU TÜP FERMANTASYON YÖNTEMİ İLE TOPLAM KOLİFORM TAYİNİ. Koliform Bakteri Grubunun Tanımı ÇOKLU TÜP FERMANTASYON YÖNTEMİ İLE TOPLAM KOLİFORM TAYİNİ Koliform Bakteri Grubunun Tanımı Koliform grubunu oluşturan bakteriler; tamamı aerobik veya fakültatif anaerobik olan, gram negatif, spor oluşturmayan,

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUARINDA SIK KULLANILAN BAZI BESİYERLERİNİN HAZIRLANMASI VE MUHAFAZASI

MİKROBİYOLOJİ LABORATUARINDA SIK KULLANILAN BAZI BESİYERLERİNİN HAZIRLANMASI VE MUHAFAZASI MİKROBİYOLOJİ LABORATUARINDA SIK KULLANILAN BAZI BESİYERLERİNİN HAZIRLANMASI VE MUHAFAZASI Çevre Mühendisliği Laboratuarlarında yaptığımız mikrobiyolojik deneylerde en çok buyyon ve jeloz besiyerlerini

Detaylı

EYLÜL 2010 S0461&S0462

EYLÜL 2010 S0461&S0462 İSTANBUL İL KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ GIDA MİKROBİYOLOJİSİNDE DIŞ KALİTE DEĞERLENDİRMESİ (EQA=EXTERNAL QUALITY ASSESMENT) SONUÇ RAPORU EYLÜL 2010 S0461&S0462 İstanbul İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Detaylı

EYLÜL 2011 S0485&S0486

EYLÜL 2011 S0485&S0486 İSTANBUL İL KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ GIDA MİKROBİYOLOJİSİNDE DIŞ KALİTE DEĞERLENDİRMESİ (EQA=EXTERNAL QUALITY ASSESMENT) SONUÇ RAPORU EYLÜL 2011 S0485&S0486 İstanbul İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN: 1306-7648 Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi 2008 (1) 1-6 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Makale Türk Lokumuna Uygulanan Farklı Ambalajlama Tekniklerinin Mikrobiyolojik

Detaylı

Numuneden 10 gr tartılır, 90 ml BPW üzerine eklenerek stomacher de (stomacher yoksa elde) homojen hale getirilir. Bu, 1/10 luk ilk dilusyondur.

Numuneden 10 gr tartılır, 90 ml BPW üzerine eklenerek stomacher de (stomacher yoksa elde) homojen hale getirilir. Bu, 1/10 luk ilk dilusyondur. Besiyerlerinin genel özellikleri ile ilgili bilgi ve resimler aşağıdadır. Numuneden 10 gr tartılır, 90 ml BPW üzerine eklenerek stomacher de (stomacher yoksa elde) homojen hale getirilir. Bu, 1/10 luk

Detaylı

Sonuçların Gönderildiği Son Tarihi : 10 Ekim 2014

Sonuçların Gönderildiği Son Tarihi : 10 Ekim 2014 İSTANBUL GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ GIDA MİKROBİYOLOJİSİNDE DIŞ KALİTE DEĞERLENDİRMESİ (EQA=EXTERNAL QUALITY ASSESMENT) SONUÇ RAPORU EYLÜL 2014 S0557&S0558 İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Detaylı

Madde 2- Bu Tebliğ krema ve kaymağı kapsar. Bitkisel yağ esaslı köpük kremayı kapsamaz.

Madde 2- Bu Tebliğ krema ve kaymağı kapsar. Bitkisel yağ esaslı köpük kremayı kapsamaz. Krema ve Kaymak Tebliği R.G. Tarihi:27.09.2003 R.G. Sayısı:25242 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, krema ve kaymağın, tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlaması, işlemesi, muhafazası, depolanması,

Detaylı

MAYIS 2012 S0501&S0502

MAYIS 2012 S0501&S0502 İSTANBUL GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ GIDA MİKROBİYOLOJİSİNDE DIŞ KALİTE DEĞERLENDİRMESİ (EQA=EXTERNAL QUALITY ASSESMENT) SONUÇ RAPORU MAYIS 2012 S0501&S0502 İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sayı : 40942840-934-20-c- 07/01/2015 Konu : Teklife Davet Sayın :... - Tel : Faks : Kurumumuzun ihtiyacı olan (7) kalem MUHTELİF GIDA

Detaylı

ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ

ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ ÇEVRE KİMYASI LABORATUVARI ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ 1. GENEL BİLGİLER Doğal sular ve atıksulardaki çözünmüş oksijen (ÇO) seviyeleri su ortamındaki fiziksel, kimyasal ve biyokimyasal aktivitelere bağımlıdır.

Detaylı

ALKALİNİTE. 1 ) Hidroksitler 2 ) Karbonatlar 3 ) Bikarbonatlar

ALKALİNİTE. 1 ) Hidroksitler 2 ) Karbonatlar 3 ) Bikarbonatlar ALKALİNİTE Bir suyun alkalinitesi, o suyun asitleri nötralize edebilme kapasitesi olarak tanımlanır. Doğal suların alkalinitesi, zayıf asitlerin tuzlarından ileri gelir. Bunların başında yer alan bikarbonatlar,

Detaylı

Envirocheck Contact plates; Yüzey Testi için 09.01

Envirocheck Contact plates; Yüzey Testi için 09.01 Envirocheck Contact plates; Yüzey Testi için 09.01 Mikrobiyel açıdan temiz olması gereken tüm yüzeylerde mikrobiyel kontaminasyonun belirlenmesinde kullanılan basit ve etkili bir araçtır. Plastik Petri

Detaylı

Sıvı Besiyeri Kullanılan Yöntemler 1

Sıvı Besiyeri Kullanılan Yöntemler 1 Sıvı Besiyeri Kullanılan Yöntemler 1 Velittin GÜRGÜN, A. Kadir HALKMAN 01. Genel Bilgiler 02. Tüp Dilüsyonu Yöntemi 03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı 03.02. Diğer

Detaylı

SEDİMANTASYON TESTİ :

SEDİMANTASYON TESTİ : 1 SEDİMANTASYON TESTİ : AMAÇ ve PRENSİP: Sedimantasyon testi, buğday ve unun ekmeklik kalitesini belirlemede kullanılan çeşitli testlerin arasında en hızlı ve en kolay olanıdır. Bu test sonucunda elde

Detaylı

ÇĠĞ SÜTTE ASĠTLĠK TAYĠNĠ

ÇĠĞ SÜTTE ASĠTLĠK TAYĠNĠ ÇĠĞ SÜTTE ASĠTLĠK TAYĠNĠ Yeni sağılan normal sağlıklı süt asidik reaksiyon gösterir, buna ilk asitlik veya doğal asitlik denir. Bu asitlik birinci derecede bileşimindeki kazein, fosfat ve sitratlardan;

Detaylı

KATI ATIK ÖRNEKLERİNDE TOPLAM FOSFOR ANALİZ YÖNTEMİ

KATI ATIK ÖRNEKLERİNDE TOPLAM FOSFOR ANALİZ YÖNTEMİ S a y f a 1 KATI ATIK ÖRNEKLERİNDE TOPLAM FOSFOR ANALİZ YÖNTEMİ YÖNTEM YÖNTEMİN ESASI VE PRENSİPLERİ Metot uygulanırken, örnekte bulunan tüm fosforlar, perklorik asitle parçalama işleminden geçirilerek

Detaylı

Çine Köftelerinin Mikrobiyolojik Kalitelerinin İncelenmesi

Çine Köftelerinin Mikrobiyolojik Kalitelerinin İncelenmesi J Fac Vet Med Univ Erciyes 4(1) 29-33, 2007 F. KÖK, D. KESKİN, Araştırma S. BÜYÜKYÖRÜK Makalesi Research Article Çine Köftelerinin Mikrobiyolojik Kalitelerinin İncelenmesi Filiz KÖK 1 Dilek KESKİN 2 Sadık

Detaylı

OKYANUS Danışmanlık. Türk Gıda Kodeksi - EKMEK VE EKMEK ÇEŞİTLERİ TEBLİĞİ

OKYANUS Danışmanlık. Türk Gıda Kodeksi - EKMEK VE EKMEK ÇEŞİTLERİ TEBLİĞİ T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği Resmi Gazete Tarihi Sayısı Değişiklik Açıklaması İlk Yayın 15.02.2002 24672 1. Değişiklik 15.10.2003 25260 Madde 5 3b

Detaylı

Ġ.Ü. MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

Ġ.Ü. MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ Ġ.Ü. MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ Çevre Mikrobiyolojisi Dersi Laboratuvar Uygulama 6 BOYAMA TEKNİKLERİ Mikrobiyolojide çeşitli organizmaları ve bunların farklı bölgelerini boyamak için

Detaylı

Tüketime Sunulan Çeşitli Gıda Gruplarının Bacillus cereus ile Kontaminasyonu, Korelasyonu ve Halk Sağlığı Üzerine Etkilerinin Araştırılması 1

Tüketime Sunulan Çeşitli Gıda Gruplarının Bacillus cereus ile Kontaminasyonu, Korelasyonu ve Halk Sağlığı Üzerine Etkilerinin Araştırılması 1 MSc. Fatih ÇAKMAK Aybak Natura Gıda Analiz Laboratuarı, İzmir Tüketime Sunulan Çeşitli Gıda Gruplarının Bacillus cereus ile Kontaminasyonu, Korelasyonu ve Halk Sağlığı Üzerine Etkilerinin Araştırılması

Detaylı

Bimes Biyomedikal Sistemler ve Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Çetin Emeç Bulvarı 6. Cad. 64/4 06460 A.Öveçler ANKARA Tel: (0 312) 473 17 83 Fax: (0

Bimes Biyomedikal Sistemler ve Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Çetin Emeç Bulvarı 6. Cad. 64/4 06460 A.Öveçler ANKARA Tel: (0 312) 473 17 83 Fax: (0 3M PETRİFİLM ENTEROBAKTER SAYIM PLAKALARI Birçok gıda ve içecek işletmecilerinin, patojen bakterileri öldürmek için uyguladıkları en az bir basamak vardır. Yalnız ambalajlama öncesinde tekrar kontaminasyon

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği

TÜRK GIDA KODEKSİ Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği Resmi Gazete; tarih 02. 09. 2001, sayı: 24511 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından ve Sağlık Bakanlığından TÜRK GIDA KODEKSİ Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği (Tebliğ No : 2001 / 19) Amaç Madde 1- Bu Tebliğin

Detaylı

Gıdalarda Tuz Analizi

Gıdalarda Tuz Analizi Gıdalarda Tuz Analizi 01. Peynir ve Tereyaında Tuz Analizi 01.01. Yöntemin Prensibi 01.02. Kullanılan Kimyasallar 01.03. Deneyin Yapılıı 01.04. Hesaplamalar 01.05. Kullanılan Malzemeler 02. Et ve Et Ürünlerinde

Detaylı

DERS ĐÇERĐKLERĐ GÜZ YARIYILI: GMB 501 Uzmanlık Alan Dersi (4 0 0)

DERS ĐÇERĐKLERĐ GÜZ YARIYILI: GMB 501 Uzmanlık Alan Dersi (4 0 0) DERS ĐÇERĐKLERĐ GÜZ YARIYILI: GMB 501 Uzmanlık Alan Dersi (4 0 0) Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında Enstitümüz tarafından yüksek lisans tez programları kabul edilen yüksek lisans öğrencileri için danışman

Detaylı

GELENEKSEL TÜRK VİŞNE LİKÖRÜ

GELENEKSEL TÜRK VİŞNE LİKÖRÜ GELENEKSEL TÜRK VİŞNE LİKÖRÜ Tescil No : 147 Koruma Tarihi : 03.05.2005 Başvuru No : C2005/011 Coğrafi İşaretin Türü : Menşe Adı Başvuru Sahibi : Mey Alkollü İçkiler Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi Başvuru

Detaylı

ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ

ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ YÖNTEM YÖNTEMİN ESASI VE PRENSİBİ Fenolik maddeler uçucu özellik göstermeyen safsızlıklardan distilasyon işlemiyle ayrılır ve ph 7.9 ± 0.1 de potasyum ferriksiyanür

Detaylı

TEBLİĞ VE STANDARTLARDA MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER

TEBLİĞ VE STANDARTLARDA MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER TEBLİĞ VE STANDARTLARDA MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER P R O F. D R. M Ü K E R R E M K AYA A T A T Ü R K Ü N İ V E R S İ T E S İ Z İ R A A T F A K Ü L T E S İ G I D A M Ü H E N D İ S L İ Ğ İ B Ö L Ü M Ü E R

Detaylı

Clostridium perfringens Analizi (Kaynak 2) 1

Clostridium perfringens Analizi (Kaynak 2) 1 Clostridium perfringens Analizi (Kaynak 2) 1 01. Genel Bilgiler 02. Gıda Örneğinin Hazırlanması 03. Selektif Besiyerine Ekim 04. Cl. perfringens 'in Doğrulanması 04.01. Hareket-Nitrat Testi 04.02. Laktoz

Detaylı

Şarap Üretiminde Fermantasyon Süreci Doç. Dr. Elman BAHAR Öğretim Görevlisi Burcu ÖZTÜRK

Şarap Üretiminde Fermantasyon Süreci Doç. Dr. Elman BAHAR Öğretim Görevlisi Burcu ÖZTÜRK WINE CLUSTER IN TEKIRDAG: WCT TR0135.03-02/015 Şarap Üretiminde Fermantasyon Süreci Doç. Dr. Elman BAHAR Öğretim Görevlisi Burcu ÖZTÜRK Sunum İçeriği Fermantasyon tanımlar Spontan & Saf Kültür Fermantasyonu

Detaylı

Analiz Süresi: 30-35 C'de 48 saat

Analiz Süresi: 30-35 C'de 48 saat 3M PETRİFİLM AEROBİK SAYIM PLAKALARI 3M Petrifilm Aerobic Sayım Plakaları toplam aerobic bakteri populasyonlarını belirlemek için düzenlenmiştir. Uygulanacak basit bir prosedürle aynı zamanda etlerde ve

Detaylı

Malatya Kayısılarına Uygulanan UV-C Işınlama İşleminin Yüzey Dezenfeksiyon Etkinliğinin Belirlenmesi

Malatya Kayısılarına Uygulanan UV-C Işınlama İşleminin Yüzey Dezenfeksiyon Etkinliğinin Belirlenmesi Malatya Kayısılarına Uygulanan UV-C Işınlama İşleminin Yüzey Dezenfeksiyon Etkinliğinin Belirlenmesi Bengi HAKGÜDER TAZE *1,2 & Sevcan ÜNLÜTÜRK 1 1 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Bölümü

Detaylı

SIKÇA KARŞILAŞILAN HİLELER VE SAPTAMA YÖNTEMLERİ

SIKÇA KARŞILAŞILAN HİLELER VE SAPTAMA YÖNTEMLERİ SIKÇA KARŞILAŞILAN HİLELER VE SAPTAMA YÖNTEMLERİ Doğada yeterli ve dengeli beslenmenin gerektirdiği ögelerin tümünü amaca uygun biçimde içeren ve her yaştaki insanın beslenme kaynağı olarak kullanılabilecek

Detaylı

Genel İdentifikasyon Testleri 1

Genel İdentifikasyon Testleri 1 Genel İdentifikasyon Testleri 1 01. Saf Kültür İzolasyonu 02. Gram Boyama 03. Katalaz Testi 04. Oksidaz Testi 05. İndol Testi 06. Metil red (MR) Testi 07. Voges Proskauer Testi 08. Sitrat Testi 09. Hareketlilik

Detaylı

Asidik suyun özellikleri. Alkali suyun özellikleri. ph > 11 ORP < -800mV Cl içermez. ph < 2,7 ORP < 1100mV Cl derişimi: 10-80 ppm

Asidik suyun özellikleri. Alkali suyun özellikleri. ph > 11 ORP < -800mV Cl içermez. ph < 2,7 ORP < 1100mV Cl derişimi: 10-80 ppm Et Endüstrisinde Elektrolize Yükseltgen Su Uygulaması Cem Okan ÖZER, Birol KILIÇ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ Elektrolize yükseltgen su Kontaminasyon=problem Bakteriler otostopçudur.

Detaylı

SÜT TOZU TEKNOLOJİSİ

SÜT TOZU TEKNOLOJİSİ SÜT TOZU TEKNOLOJİSİ SÜT TOZLARININ TANIMI VE BİLEŞİMİ Süt tozu, yağlı ve yağsız taze sütlerin suyunun mümkün olduğu kadar uçurulması suretiyle elde edilen kurutulmuş bir süt ürünüdür FAO ve WHO standartlarına

Detaylı

Salmonella. 01. Genel Bilgiler

Salmonella. 01. Genel Bilgiler Salmonella 01. Genel Bilgiler 02. Aranması 02.01. Önzenginleştirme 02.02. Selektif Zenginleştirme 02.03. Selektif Katı Besiyerine Sürme 02.04. Kombine Besiyerleri 03. Doğrulanması 03.01. Biyokimyasal Testler

Detaylı

Bimes Biyomedikal Sistemler ve Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Çetin Emeç Bulvarı 6. Cad. 64/4 06460 A.Öveçler ANKARA Tel: (0 312) 473 17 83 Fax: (0

Bimes Biyomedikal Sistemler ve Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Çetin Emeç Bulvarı 6. Cad. 64/4 06460 A.Öveçler ANKARA Tel: (0 312) 473 17 83 Fax: (0 3M PETRİFİLM KOLİFORM SAYIM PLAKALARI Eğer süt ürünleri, dondurulmuş veya hazır gıdalar üretimi yapıyorsanız koliform sayımının genel kalite kriteri için ne kadar önemli olduğunu bilirsiniz. 3M Petrifilm

Detaylı

GIDALARDA YAĞ TAYİNİ

GIDALARDA YAĞ TAYİNİ GIDALARDA YAĞ TAYİNİ 1. GERBER YÖNTEMİYLE YAĞ TAYİNİ 1.1. Genel Bilgi Yağ tayininin amacı; > Gıdanın kalitesini belirlemek, > Üretimi yapılacak gıdanın yağ oranını belirli bir düzeye ayarlamaktır. > Ayrıca

Detaylı

ÜRÜN PROSPEKTÜSÜ. ALKALİ ÇİNKO AK 16 HI-Z : Çok kalın kaplamalarda bile esnek kaplamlara imkan verir.

ÜRÜN PROSPEKTÜSÜ. ALKALİ ÇİNKO AK 16 HI-Z : Çok kalın kaplamalarda bile esnek kaplamlara imkan verir. SAYFA NO: 1/5 AtılımKimyasalları ALKALİ ÇİNKO KAPLAMA PROSESİ AK 16 HI-Z ÜRÜN TANIMI ALKALİ ÇİNKO AK 16 HI-Z : Düzgün çinko kaplamalar elde etmek için kullanılan, çoklu poliamid özel katkı maddeleri içeren

Detaylı

KLOR (Cl2) ANALİZ YÖNTEMİ

KLOR (Cl2) ANALİZ YÖNTEMİ S a y f a 1 KLOR (Cl2) ANALİZ YÖNTEMİ YÖNTEMİN ESASI VE PRENSİBİ Klor, ph 8 de veya daha düşük bir ph da potasyum iyodür çözeltisinden iyotu serbest bırakacaktır. Serbest iyot, indikatör olarak nişasta

Detaylı

1. Genel Laboratuar Kuralları

1. Genel Laboratuar Kuralları 1. Genel Laboratuar Kuralları Laboratuarın ciddi çalışma yapılan bir yer olduğu hiçbir zaman akıldan çıkarılmamalıdır. Laboratuarda çalışıldığı sürece gerekli koruyucu ekipman (gözlük, maske, baret gibi)

Detaylı

MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER TEBLİĞİ

MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER TEBLİĞİ T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Resmi Gazete Tarih / Sayı: 02.09.2001 / 24511, Tebliğ No: 2001-19 MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER TEBLİĞİ Amaç...1 Kapsam...1 Hukuki Dayanak...1 Kısaltmalar...1 Tanımlar...1

Detaylı

Sodyum Hipoklorit Çözeltilerinde Aktif Klor Derişimini Etkileyen Faktörler ve Biyosidal Analizlerindeki Önemi

Sodyum Hipoklorit Çözeltilerinde Aktif Klor Derişimini Etkileyen Faktörler ve Biyosidal Analizlerindeki Önemi Sodyum Hipoklorit Çözeltilerinde Aktif Klor Derişimini Etkileyen Faktörler ve Biyosidal Analizlerindeki Önemi Umut ŞAHAR Ege Üniversitesi EgeMikal Çevre Sağlığı Birimi 19.03.2014 Ulusal Biyosidal Kongresi

Detaylı

1. Süt, süt ürünleri ve süt bazlı ürünler 1.1. İçme sütü

1. Süt, süt ürünleri ve süt bazlı ürünler 1.1. İçme sütü EK-1 Mikrobiyolojik Kriterler Gıda 1. Süt, süt ürünleri ve süt bazlı ürünler 1.1. İçme sütü 1.1.1. Pastörize süt Mikroorganizmalar Numune alma planı Limitler ( 1 ) n c m M E. coli ( 3 ) 5 0

Detaylı

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ Konsolidasyon Su muhtevası Dane dağılımı Üç eksenli kesme Deneyler Özgül ağırlık Serbest basınç Kıvam limitleri (likit limit) Geçirgenlik Proktor ZEMİN SU MUHTEVASI DENEYİ Birim

Detaylı

GIDALARDA SALMONELLA ARANMASI (RAPIDCHEK SELECT SALMONELLA)

GIDALARDA SALMONELLA ARANMASI (RAPIDCHEK SELECT SALMONELLA) 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu talimat gıda örneklerinde Salmonella türlerinin aranmasına yöneliktir. Analiz iki aşamalı selektif zenginleştirme sonrasında protein temelli bir sistem olan Rapidchek Select Salmonella

Detaylı

GIDA AMBALAJLAMA. Yrd.Doç. Dr. H. ALİ GÜLEÇ ggulec@gmail.com

GIDA AMBALAJLAMA. Yrd.Doç. Dr. H. ALİ GÜLEÇ ggulec@gmail.com GIDA AMBALAJLAMA Yrd.Doç. Dr. H. ALİ GÜLEÇ ggulec@gmail.com Aseptik ambalajlama tekniği; Ambalaj malzemesinin sterilizasyonu, Steril atmosferde ambalajın oluşturulması veya daha önceden hazırlanmış steril

Detaylı

EVDE BİYOTEKNOLOJİ. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin UYSAL ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ 5. DERS

EVDE BİYOTEKNOLOJİ. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin UYSAL ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ 5. DERS EVDE BİYOTEKNOLOJİ Yrd. Doç. Dr. Hüseyin UYSAL ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ 5. DERS STERİLİZASYON; BİTKİ DOKU KÜLTÜRLERİNDE KULLANILAN STERİLİZASYON YÖNTEMLERİ VE BU STERİLİZASYON

Detaylı

ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ

ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ İlyas CAN*, İbrahim BÜYÜKÇAYIR* *Durer Refrakter Malzemeleri San. Ve

Detaylı

Rahim ağzı kanseri hücreleri doku kültürü mikroskopik görüntüsü.

Rahim ağzı kanseri hücreleri doku kültürü mikroskopik görüntüsü. Doç.Dr.Engin DEVECİ HÜCRE KÜLTÜRÜ Hücre Kültürü Araştırma Laboratuvarı, çeşitli hücrelerin invitro kültürlerini yaparak araştırmacılara kanser, kök hücre, hücre mekaniği çalışmaları gibi konularda hücre

Detaylı

Petrifilm 2000 Serisi Hızlı Koliform çoğalmasının erken sayımı bakterilerin tipine, metabolik bağlıdır.

Petrifilm 2000 Serisi Hızlı Koliform çoğalmasının erken sayımı bakterilerin tipine, metabolik bağlıdır. AOAC INTERNATIONAL ile A.B.D. Gıda ve İlaç Dairesi tarafından hazırlanan Bakteriyolojik Analitik Kitabı'nda (BAM),koliformlar şu şekilde tanımlanmaktadır: Metabolik fermantasyon sırasında laktozdan asit

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Kurallar Laboratuvar saatinde geç kalan öğrenciler, eğitim başladıktan sonra laboratuvara alınmayacaktır. Laboratuvarlar devamlılık arzettiği için

Detaylı

Asidite ölçümünde titrasyondaki ideal son nokta, mevcut asitlerin nötralizasyonu için stokiyometrik eşdeğer noktaya karşı gelir.

Asidite ölçümünde titrasyondaki ideal son nokta, mevcut asitlerin nötralizasyonu için stokiyometrik eşdeğer noktaya karşı gelir. S a y f a 1 ASİDİTE TAYİNİ YÖNTEM YÖNTEMİN ESASI VE PRENSİBİ Çözünebilir maddelerin hidrolizi ve ayrılmasının bir sonucu olarak örnekte bulunan hidrojen iyonları standart alkali ilavesiyle reaksiyona girerler.

Detaylı

1800x1700x2100mm. 2800x2800x1250mm. 4000x600x600mm. Tambur Bulgur ÇarpmaModel 1.040

1800x1700x2100mm. 2800x2800x1250mm. 4000x600x600mm. Tambur Bulgur ÇarpmaModel 1.040 Tambur Bulgur ÇarpmaModel 1.040 BAŞAY MAKİNA BULGUR ÜRETİM TESİSİ Buğday kabuğunu soymak için idealdir. Kurutmalı ve savurmalıdır. Buğday direkt atılırsa aşurelik buğday elde edilir. 1800x1700x2100mm.

Detaylı

5. GRUP KATYONLAR (Alkali grubu)

5. GRUP KATYONLAR (Alkali grubu) 5. GRUP KATYONLAR (Alkali grubu) Mg +2 Na + K + Li + Bu gruptaki katyonların hepsini çöktürebilen ortak bir reaktif yoktur. Na, K ve Li alkali metaller grubunun üyeleridir. NH 4 da bileşikleri alkali metal

Detaylı

İRAN DA ÜRETİLEN KURUTLARIN BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİ. Some Quality Properties of Kuruts That Produced in Iran

İRAN DA ÜRETİLEN KURUTLARIN BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİ. Some Quality Properties of Kuruts That Produced in Iran İRAN DA ÜRETİLEN KURUTLARIN BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİ Some Quality Properties of Kuruts That Produced in Iran Mostafa SOLTANI Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Nuray GÜZELER Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

Doğadan sofralarınıza gelen lezzet

Doğadan sofralarınıza gelen lezzet Doğadan sofralarınıza gelen lezzet ÖZ UN Gıda San.Tic.A.Ş., kapasitesi ile Türkiye ve Ortadoğu nun tek çatı altında kurulmuş olan en büyük üretime sahip un fabrikası konumundadır. Günlük 1200 tonluk üretim

Detaylı

KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR?

KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR? KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR? Prof. Dr. METİN ATAMER Dr. EBRU ŞENEL ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ SÜT TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ Kaliteli süt üretimi için sağlanması gereken koşullar; Sağlıklı inek Özenli

Detaylı

Ġ.Ü. MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

Ġ.Ü. MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ Ġ.Ü. MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ Çevre Mikrobiyolojisi Dersi Laboratuvar Uygulama 9 Bakteri sayımlarında teknikler ve karģılaģtırılması Mikrobiyolojik analizler çok temel olmak üzere

Detaylı

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ Konsolidasyon Su muhtevası Dane dağılımı Üç eksenli kesme Deneyler Özgül ağırlık Serbest basınç Kıvam limitleri (likit limit) Geçirgenlik Proktor ZEMİNLERDE LİKİT LİMİT DENEYİ

Detaylı

İzmir'de Piyasada Açıkta Satışa Sunulan Bazı Gıdaların Staphylococcus aureus ve Enterotoksinleri Bakımından İncelenmesi 1

İzmir'de Piyasada Açıkta Satışa Sunulan Bazı Gıdaların Staphylococcus aureus ve Enterotoksinleri Bakımından İncelenmesi 1 Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi Yıl: 2005 Cilt: 03 Sayı: 06 Sayfa: 6 www.mikrobiyoloji.org/pdf/702050601.pdf İzmir'de Piyasada Açıkta Satışa Sunulan Bazı Gıdaların Staphylococcus aureus ve Enterotoksinleri

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Deney Laboratuvarı Adresi : Yenisahra Mah. Fatih Cad.. No:18/20 Ataşehir 34347 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0216 470 81 48 Faks : 0216 470 09 38 E-Posta : saniter@saniter.com.tr

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yetiştirilen Farklı Buğday Tiplerinin Yaş Gluten Miktarları Bakımından Kalitelerinin Belirlenmesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yetiştirilen Farklı Buğday Tiplerinin Yaş Gluten Miktarları Bakımından Kalitelerinin Belirlenmesi Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yetiştirilen Farklı Buğday Tiplerinin Yaş Gluten Miktarları Bakımından Kalitelerinin Belirlenmesi doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/26.41-46 Hayrettin KANIT 1* Murat

Detaylı

şeklinde ifade edilir.

şeklinde ifade edilir. MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 21 CEVHER HAZIRLAMA LAB. I ANDREASEN PIPETTE YÖNTEMİ İLE TANE BOYU DAĞILIMININ BELİRLENMESİ 1. AMAÇ Geleneksel labaratuvar elekleriyle elenemeyecek kadar küçük tane boylu malzemelerin

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KİMYASAL ANALİZ LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KİMYASAL ANALİZ LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KİMYASAL ANALİZ LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU 1 CİHAZLAR Laboratuvar Etüvü (Memmert)... 3 Desikatör... 3 Analitik Terazi

Detaylı

Manda Ürünlerini Ekonomik Değeri Nasıl Artırılabilir Yrd. Doç. Dr. Zeki GÜRLER

Manda Ürünlerini Ekonomik Değeri Nasıl Artırılabilir Yrd. Doç. Dr. Zeki GÜRLER Manda Ürünlerini Ekonomik Değeri Nasıl Artırılabilir Yrd. Doç. Dr. Zeki GÜRLER Manda Ürünleri Süt ve Süt Ürünleri Manda sütü Afyon kaymağı Lüle kaymağı Manda yoğurdu Dondurma Manda tereyağı Manda peyniri

Detaylı

TGK-GIDA MADDELERĐ ĐLE TEMASTA BULUNAN SERAMĐK MALZEMELER TEBLĐĞĐ (Tebliğ No 2001/ 38 ) (Yayımlandığı R.G. 04.12.2001 / 24603 )

TGK-GIDA MADDELERĐ ĐLE TEMASTA BULUNAN SERAMĐK MALZEMELER TEBLĐĞĐ (Tebliğ No 2001/ 38 ) (Yayımlandığı R.G. 04.12.2001 / 24603 ) TGK-GIDA MADDELERĐ ĐLE TEMASTA BULUNAN SERAMĐK MALZEMELER TEBLĐĞĐ (Tebliğ No 2001/ 38 ) (Yayımlandığı R.G. 04.12.2001 / 24603 ) Değişiklik : Yayımlandığı R.Gazete: 15.06.2007-26553 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin

Detaylı

1 Erciyes Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Arş. Gör. Tuğba DURSUN ÇAPAR Gıda Analiz ve Teknolojisi Laboratuvar Föyü

1 Erciyes Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Arş. Gör. Tuğba DURSUN ÇAPAR Gıda Analiz ve Teknolojisi Laboratuvar Föyü 2. GIDALARDA TOPLAM VE İNDİRGEN ŞEKER TAYİNİ (LANE-EYNON METODU) Meyvelerin katı maddesinin büyük bir kımını şeker oluşturur ve meyvelerdeki şekerin genel olarak tümü heksozlardan ( glikoz ve fruktoz )

Detaylı

2005. Merck Gıda Mikrobiyolojisi Uygulamaları. Ed: A. K. Halkman. Başak Matbaacılık Ltd. Şti., Ankara, 358 sayfa." adlı kitabın 05. bölümüdür.

2005. Merck Gıda Mikrobiyolojisi Uygulamaları. Ed: A. K. Halkman. Başak Matbaacılık Ltd. Şti., Ankara, 358 sayfa. adlı kitabın 05. bölümüdür. 05. Örnek Alma, Homojenizasyon ve Seyreltme 1 05.01. Örnek Alma 05.01.01. Örnek Miktarı 05.01.02. 2 ve 3 Sınıflı Planlar 05.01.03. Örneğin Laboratuvara Getirilmesi ve Kabulü 05.01.04. Örneğin Açılması

Detaylı

TGK-KREMA VE KAYMAK TEBLĐĞĐ (2003/34) (Yayımlandığı R.G.: /25242)

TGK-KREMA VE KAYMAK TEBLĐĞĐ (2003/34) (Yayımlandığı R.G.: /25242) TGK-KREMA VE KAYMAK TEBLĐĞĐ (2003/34) (Yayımlandığı R.G.: 27.09.2003/25242) Değişiklik : 06.02.2009tarih ve 27133 sayılı R. G. Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, krema ve kaymağın, tekniğine uygun ve hijyenik

Detaylı

Katı Besiyerinde Toplam Mezofil Aerob Bakteri Sayımı

Katı Besiyerinde Toplam Mezofil Aerob Bakteri Sayımı Katı Besiyerinde Toplam Mezofil Aerob Bakteri Sayımı A01 1 ml 10 g (ml) gıda, 90 ml MRD (Merck 1.12535) ile homojenize edilir. Gerekli seyreltmeler yapılır. Sıvı gıdalar doğrudan analize alınabilir. PCA

Detaylı

Kars Piyasasında Tüketime Sunulan Sade Dondurmaların Mikrobiyolojik Kalitelerinin Belirlenmesi

Kars Piyasasında Tüketime Sunulan Sade Dondurmaların Mikrobiyolojik Kalitelerinin Belirlenmesi Kars Piyasasında Tüketime Sunulan Sade Dondurmaların Mikrobiyolojik Kalitelerinin Belirlenmesi Aksem AKSOY 1*, Çiğdem SEZER 2, Leyla VATANSEVER 2 1 Kafkas Üniversitesi, Kars Meslek Yüksek Okulu, Gıda Teknolojisi

Detaylı

Sütlü tatlıların ana malzemesi olan sütün temizliği son derece önemlidir. Hastalık yapıcı mikroorganizmalardan arındırılmış olmalıdır. Sektörde kullanılan açık sütler süzülerek kaynatılır. Sütlü tatlılar

Detaylı

Listeria monocytogenes in Asit Dirençli Türlerinin Benzalkonyum Klorür Direnci ve Biyofilm Oluşumu. Emel ÜNAL TURHAN, Karin Metselaar, Tjakko Abee

Listeria monocytogenes in Asit Dirençli Türlerinin Benzalkonyum Klorür Direnci ve Biyofilm Oluşumu. Emel ÜNAL TURHAN, Karin Metselaar, Tjakko Abee Listeria monocytogenes in Asit Dirençli Türlerinin Benzalkonyum Klorür Direnci ve Biyofilm Oluşumu Emel ÜNAL TURHAN, Karin Metselaar, Tjakko Abee Çalışmanın İçeriği L. monocytogenes ve asit dirençli türler,

Detaylı

Tebliğ. TÜRK GIDA KODEKSĠ EKMEK ve EKMEK ÇEġĠTLERĠ TEBLĠĞĠ Taslak (2011/.)

Tebliğ. TÜRK GIDA KODEKSĠ EKMEK ve EKMEK ÇEġĠTLERĠ TEBLĠĞĠ Taslak (2011/.) Tebliğ TÜRK GIDA KODEKSĠ EKMEK ve EKMEK ÇEġĠTLERĠ TEBLĠĞĠ Taslak (2011/.) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, tüketime sunulan ekmek ve ekmek çeşitlerinin tekniğine

Detaylı

ANALİZ FİYAT LİSTESİ 07.01.2015. 1 % Dolum Oranı 25,00. 2 Acılık (Kreiss) 32,00

ANALİZ FİYAT LİSTESİ 07.01.2015. 1 % Dolum Oranı 25,00. 2 Acılık (Kreiss) 32,00 ANALİZ FİYAT LİSTESİ 07.01. 1 % Dolum Oranı 25,00 2 Acılık (Kreiss) 32,00 3 Aerobik Bakteri Sayısı (Aerobik Mezofilik Bakteri Sayısı, Aerobik Koloni Sayısı) 55,00 5,50 4 Aflatoksin B1 ve Toplam Aflatoksin

Detaylı

PEYNiR....gıdanıza değer katan çözümler... www.apack.com.tr

PEYNiR....gıdanıza değer katan çözümler... www.apack.com.tr PEYNiR...gıdanıza değer katan çözümler... Peynir uzmanlık ister... Hayvansal kaynaklı gıdalar arasında önemli bir yeri olan peynir, toplumumuz tarafından sevilen ve zevkle tüketilen bir gıdadır. Son yıllarda

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Çevre Mühendisliği Bölümü Fiziksel ve Kimyasal Temel İşlemler Laboratuvarı Dersi Güncelleme: Eylül 2016

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Çevre Mühendisliği Bölümü Fiziksel ve Kimyasal Temel İşlemler Laboratuvarı Dersi Güncelleme: Eylül 2016 İYON DEĞİŞİMİ DENEYİN AMACI: Sert bir suyun katyon değiştirici reçine kullanılarak yumuşatılması ve reçinenin iyon değiştirme kapasitesinin incelenmesi TEORİK BİLGİLER İyon değiştirme benzer elektrik yüklü

Detaylı

a Şekil 1. Kare gözlü elek tipi

a Şekil 1. Kare gözlü elek tipi Deney No: 3 Deney Adı: Agregalarda Elek Analizi Deneyin yapıldığı yer: Yapı Malzemeleri Laboratuarı Deneyin Amacı: Agrega yığınındaki taneler çeşitli boyutlardadır. Granülometri, diğer bir deyişle elek

Detaylı

EK 1 TABLO 1 ZEHİRLİLİK SEYRELME FAKTÖRÜ (ZSF) TAYİNİ

EK 1 TABLO 1 ZEHİRLİLİK SEYRELME FAKTÖRÜ (ZSF) TAYİNİ EK 1 TABLO 1 ZEHİRLİLİK SEYRELME FAKTÖRÜ (ZSF) TAYİNİ Atıksu muhtevası, balığın yüzgeçlerine yapışarak solunum epitellerinin şişmesine ve parçalanmasına neden olur ve bu şekilde balıklara zarar verir.

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ TAZE ET, HAZIRLANMIŞ ET ve HAZIRLANMIŞ ET KARIŞIMLARI TEBLİĞİ. (Tebliğ No:2000/5 )

TÜRK GIDA KODEKSİ TAZE ET, HAZIRLANMIŞ ET ve HAZIRLANMIŞ ET KARIŞIMLARI TEBLİĞİ. (Tebliğ No:2000/5 ) Türk Gıda Kodeksi Taze Et, Hazırlanmış Et Ve Hazırlanmış Et Karışımları Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Resmi Gazete : 17.03.2001-24345 Resmi Gazete 10.02.2000 - Sayı: 23960 Tarım ve Köyişleri

Detaylı

CaCO3 + CO2 + H2O. ISI MgCO3 + CO2 + H2O

CaCO3 + CO2 + H2O. ISI MgCO3 + CO2 + H2O 9. SULARDA SERTLİK TAYİNİ 9.1. Sularda Sertlik Çeşitleri Geçici Sertlik (Karbonat Sertliği): Geçici sertlik, kalsiyum ve magnezyum iyonlarının suda çözünmüş olan bikarbonatlarından ileri gelir. Suyun belirli

Detaylı

TEBLİĞ. b) 84/500/EEC sayılı Gıda ile Temas Eden Seramik Malzemeler Hakkında Konsey Direktifine paralel olarak,

TEBLİĞ. b) 84/500/EEC sayılı Gıda ile Temas Eden Seramik Malzemeler Hakkında Konsey Direktifine paralel olarak, 19 Nisan 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28269 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSĠ GIDA ĠLE TEMAS EDEN SERAMĠK MALZEMELER TEBLĠĞĠ (TEBLĠĞ NO: 2012/30) Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

*Toplam Kül Tayini TS 1564, 1990. *Suda Çözünen Kül Tayini TS 1565, 1990. *Suda Çözünen Külde Alkalilik Tayini TS 1567, 1990

*Toplam Kül Tayini TS 1564, 1990. *Suda Çözünen Kül Tayini TS 1565, 1990. *Suda Çözünen Külde Alkalilik Tayini TS 1567, 1990 RİZE TİCARET BORSASI ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI 213 FAALİYET RAPORU FAALİYET ALANI: T.C Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ndan 14.2.28 tarihinde Kuruluş İzin Belgesini alan laboratuvarımız Faaliyet

Detaylı

Tohumun kullanma değerini ifade eden bir diğer kavram da fidan yüzdesidir.

Tohumun kullanma değerini ifade eden bir diğer kavram da fidan yüzdesidir. Tohumun kullanma değerini ifade eden bir diğer kavram da fidan yüzdesidir. Açık arazide normal koşullar altında ekilen 100 tohumdan yaşama yeteneğine sahip, kışı geçirebilen fidanların sayısı fidan yüzdesi

Detaylı

Standart Ekmeğin Hazırlanması. (Standart Bread Dough)

Standart Ekmeğin Hazırlanması. (Standart Bread Dough) Standart Ekmeğin Hazırlanması (Standart Bread Dough) 2.5 Ölçü Kabı Ilık Su 2 Ölçü Kabı Tam Buğday Unu 2 3 Ölçü Kabı Genel Amaçlı Un veya Ekmeklik Un. 1 Büyük Kaşık Tuz ½ Ölçü Kabı Sıvı Yağ ½ Ölçü Kabı

Detaylı

DOĞAL MĠNERALLĠ SULARIN ĠNSAN SAĞLIĞINA UYGUNLUĞUNUN MĠKROBĠYOLOJĠK YÖNDEN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

DOĞAL MĠNERALLĠ SULARIN ĠNSAN SAĞLIĞINA UYGUNLUĞUNUN MĠKROBĠYOLOJĠK YÖNDEN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ DOĞAL MĠNERALLĠ SULARIN ĠNSAN SAĞLIĞINA UYGUNLUĞUNUN MĠKROBĠYOLOJĠK YÖNDEN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Bil.Uz.Sevinç ERTAġ Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Daire BaĢkanlığı Su ve Gıda

Detaylı

Farklı Pişirme Metotları ve Seviyelerinin Tavuk Pirzolalarında Heterosiklik Aromatik Amin Oluşumu Üzerine Etkileri

Farklı Pişirme Metotları ve Seviyelerinin Tavuk Pirzolalarında Heterosiklik Aromatik Amin Oluşumu Üzerine Etkileri Farklı Pişirme Metotları ve Seviyelerinin Tavuk Pirzolalarında Heterosiklik Aromatik Amin Oluşumu Üzerine Etkileri Fatih Öz, Güzin Kaban, Mükerrem Kaya Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği

Detaylı

Bacillus cereus 'un Standart Analiz Yöntemi 1

Bacillus cereus 'un Standart Analiz Yöntemi 1 Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi Yıl: 2006 Cilt: 04 Sayı: 03 Sayfa: 31-36 www.mikrobiyoloji.org/pdf/702060302.pdf Bacillus cereus 'un Standart Analiz Yöntemi 1 Selin Kalkan 2, Kadir Halkman 3 Giriş

Detaylı

Metal Yüzey Hazırlama ve Temizleme Fosfatlama (Metal Surface Preparation and Cleaning)

Metal Yüzey Hazırlama ve Temizleme Fosfatlama (Metal Surface Preparation and Cleaning) Boya sisteminden beklenilen yüksek direnç,uzun ömür, mükemmel görünüş özelliklerini öteki yüzey temizleme yöntemlerinden daha etkin bir biçimde karşılamak üzere geliştirilen boya öncesi yüzey temizleme

Detaylı

RAPOR. O.D.T.Ü. AGÜDÖS Kod No: 08 03 11 1 00 09 3 Kasım, 2008

RAPOR. O.D.T.Ü. AGÜDÖS Kod No: 08 03 11 1 00 09 3 Kasım, 2008 BMB Technology İçin Life 2 O Water BMB1000 Serisi Su Arıtma Cihazının Sularda Bakteri ve Kimyasalların Arıtım Performansının Araştırılması Projesi O.D.T.Ü. Danışman Prof. Dr. Celal F. GÖKÇAY RAPOR O.D.T.Ü.

Detaylı

Türk Gıda Kodeksi Yenilebilir Kazein ve Kazeinatların Analiz MetodlarıTebliği. (Tebliğ No: 2002/ 18)

Türk Gıda Kodeksi Yenilebilir Kazein ve Kazeinatların Analiz MetodlarıTebliği. (Tebliğ No: 2002/ 18) Resmi Gazete: 21. 03. 2002 Sayı: 24702 Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığından : Türk Gıda Kodeksi Yenilebilir Kazein ve Kazeinatların Analiz MetodlarıTebliği (Tebliğ No: 2002/ 18) Amaç Madde

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKS ŞEKER TEBLİĞİ (Tebliğ No:99/10 )

TÜRK GIDA KODEKS ŞEKER TEBLİĞİ (Tebliğ No:99/10 ) Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Resmi Gazete: 22.04.2002 24734 Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Resmi Gazete: 28.02.2003 25034

Detaylı

Posta adresi: Altıntaş Meslek Yüksek Okulu 43800 Altıntaş /KÜTAHYA

Posta adresi: Altıntaş Meslek Yüksek Okulu 43800 Altıntaş /KÜTAHYA Laboratuvar adı: Gıda Eğitim Laboratuvarı Bağlı olduğu kurum: Altıntaş Meslek Yüksekokulu Laboratuvar Sorumlusu: - e-posta: - Posta adresi: Altıntaş Meslek Yüksek Okulu 43800 Altıntaş /KÜTAHYA Telefon:

Detaylı

Suyun sertliği geçici ve kalıcı sertlik olmak üzere ikiye ayrılır ve suda sertlik çözünmüş Ca +2 ve Mg +2 tuzlarından ileri gelir.

Suyun sertliği geçici ve kalıcı sertlik olmak üzere ikiye ayrılır ve suda sertlik çözünmüş Ca +2 ve Mg +2 tuzlarından ileri gelir. 1. SU ANALİZLERİ 1.1.Sularda Sertlik Tayini Suyun sağlandığı kaynaklar, yağış suyu, (kar, yağmur vb.) yüzey suyu ( göl, ırmak vb.) deniz suyu ve yer altı suyu (kaynak, kuyu vb) olmak üzere dört grupta

Detaylı

Ar-Ge Birimi Lif Analiz Çalışmaları

Ar-Ge Birimi Lif Analiz Çalışmaları TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI KİTAP ŞİFAHANESİ VE ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ar-Ge Birimi Lif Analiz Çalışmaları Giriş Lif analizi, eserlerin lifli yapıya sahip çeşitli kısımlarından alınan örneklerin

Detaylı

YTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Mikrobiyolojisi 1 Laboratuarı

YTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Mikrobiyolojisi 1 Laboratuarı UYGULAMA 1- MİKROBİYOLOJİDE KULLANILAN MALZEME VE CİHAZLAR 1. İnkübatör (Bakteriyolojik Etüv) Mikroorganizmalar kültür ortamlarına ekildikten sonra çoğalmalarını temini için, muayyen bir ısı derecesinde

Detaylı

Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Böl., Konya. *sgezgin@selcuk.edu.

Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Böl., Konya. *sgezgin@selcuk.edu. Toprağa Farklı Şekil ve Miktarlarda Uygulanan TKİ-Hümas ın Toprak Reaksiyonu ve luluğuna Etkisi, Bu Etkisinin Diğer Bazı Humik asit Kaynakları ile Karşılaştırılması Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN

Detaylı