BÖLÜM VII ISI TRANSFERİ VE SOĞUTMA YÜKÜNÜN HESABI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM VII ISI TRANSFERİ VE SOĞUTMA YÜKÜNÜN HESABI"

Transkript

1 BÖLÜM VII ISI TRANSFERİ VE SOĞUTMA YÜKÜNÜN HESABI VII-) Isı Transfernn Tanımlanması ve Türler: Isı transfer konusu bugün mühendslğn tüm dallarında uygulama sahası bulmakta ve fakat denleblr k Makna Mühendslğnde bu daha da genş olmaktadır. Makna Mühends, ısı transfer lmn ısıtma, soğutma, klma, havalandırma konularından başka çten yanmalı motorlarda, buhar üretmnde, ısı değştrgeçlernn dzaynında ve makna mühendslğnn daha pek çok dallarında genş ölçüde kullanmaktadır. Isı transfer teors genş ölçüde ler fzk ve ler matematk uygulamaları le rdeleneblmekte, çoğu problemlere ancak bastleştrmek suretyle ve bazı kabuller yapmak suretyle matematksel br çözüm getrleblmektedr. Isı transfer teorsne grmek bu metnn gayes dışında olup burada sadece ısı transfer türlernn okuyucuya hatırlatılması le yetnlecektr. Soğutma şlemnn gerçekleştrlmesnde soğutma sstemnn brçok yernde ısı alışverş olayı meydana gelr ve soğutma sahasında ısı transfer başlı başına en genş yer tutmaktadır. Soğuk odaların ısı tecrtnden evaporatör ve kondenser dzaynına, soğuk odada muhafaza edlen çeştl tür maddelerden kompresör gövdesndek ısı akımlarına kadar soğutma sstemnn hemen her elemanında ısı transfer olayı meydana gelmektedr. Önce, soğutulan ortamın kends ısı transfer olayına maruz kalır k bunun neden, soğutulan ortamın normal olarak cvar hacmlerden daha soğuk olması ve ısının cvar hacmlerden soğutulan ortama doğru br akış meydana getrmesdr. Soğutulan hacme gren ısı, soğuk odanın kend çnde bulunan veya meydana gelen ısı le (soğutulan mal, aydınlatma, motor, nsanlar, vs) ve kapı açılmalarında meydana gelen dış hava srkülasyonunun ısısıyla brleşr ve çoğalır. Evaporatör/soğutucu tarafından alınıp soğutucu akışkan/soğutkan maddeye geçrlen ve "Soğutma Yükü" dye adlandırılan bu toplam ısı, Buhar sıkıştırma çevrmnde kompresör tarafından sıkıştırma şlemyle kondensere sevkedlr. Kondenser, evaporatörden alınan ısı le kompresörün sıkıştırma şlem sırasında harcanan enerjnn ısıl karşılığı toplamını soğutma çevrmnden uzaklaştırır. Görüldüğü gb, ısı transfer sstemn brçok elemanında defalarca meydana gelmektedr. Ayrıca, soğutucu akışkanın sstemn değşk yerlernde sıvı veya gaz halde oluşu ve konum değşklğne uğraması sırasında "Kütle Transfer" olayı le de karşılaşılır k yoğuşma (kondenzasyon) ve buharlaşma (Evaporasyon) dye adlandırılan bu olaylar kütle transfernn sekz değşk türünden sadece ksdr. Isı transfer olayı 3 değşk şeklde olmaktadır ve bunlar: A) Kondüksüyon (letm) B) Konveksyon (Taşıma) C) Radyasyon (Işıma), dye adlandırılmaktadır. Isı, br enerj türüdür ve ısının transfer de gene Termodnamğn ve 2. kanunları altında meydana gelmektedr. Her üç ısı transfer türünde de br sıcaklık farkı gerekmekte, ısı yüksek sıcaklık tarafından alçak sıcaklık tarafına doğru akmakta ve br kaynağı terkeden ısı mktarı onu alan elemanların ısı artışına eşdeğer olmaktadır. A) Kondüksüyon Isı Transfernde ısı, kütlenn br yernden başka br yerne atomsal sevyede, knetk enerj şeklnde taşınarak letlr. Bu olayın, gaz kütlesnde moleküllern elastk çarpışması le; sıvılarda ve yalıtkan katı malzemelerde kafes sstemnn boyuna salınımları le; metallerde se aynen elektrk akımı gb serbest elektronların hareketyle meydana geldğ varsayılmaktadır. Fransız fzkçler Fourer ve UYGULAMALI SOĞUTMA TEKNİĞİ 297

2 -:.' Bot 822 yılında kondüksüyon ısı transfern, = - A. A. şeklnde fade etmştr, dr dx Burada, brm zamanda (dx), belrl br alandan (A) belrl br yönde (x) geçen ısının, sıcaklık (t) gradyent I le doğru orantılı ve geçş alanına (A) dkey olduğu, ısı geçş yönünün sıcaklığın azaldığı yöne doğru (- şaretnn anlamı) olduğu fade edlmektedr. Sıcaklık gradyentnn eğm ısı geçrme (konduktvte) katsayısına (X) göre değşmektedr.zamana bağlı olarak sıcaklıkların değşme uğraması, ısının brden fazla yönde hareket etmes ve ısı geçrme katsayısının kütle çnde değşk değerler taşıması gerçek ısı transfer uygulamalarında dama olasıdır. Ayrıca, kondüksüyon ısı geçrme katsayısı sıcaklık değşmlernden de etklenmektedr. Ancak, bu gb problemlern matematksel çözümü çoğu zaman çok karmaşık ve bazan da belrszdr. Bu nedenle, soğutma sstemlernn projelendrlmesnde sıcaklıkların zamana bağlı olarak değşmedğ, ısı geçrme katsayılarının belrl br malzeme çn tüm kütlede sabt kaldığı varsayılarak hareket edlmektedr. Bu şartlarda, br katı malzeme veya hareketsz durumdak akışkandan kondüksüyon yolu le geçen ısı transfer; Q = -A. A. ^-olacaktır. Soğutma uygulamalarında en çok rastlanan malzemeler çn yaklaşık kondüktf ısı geçrgenlk katsayıları (X) aşağıda verlmektedr. '.. I r Jr /' Tablo. VII-) X Değerler Kcal/h. C. m 2 (x= cm kalınlık çn ve normal oda sıcaklıklarında) Malzemenn Cns Slca Aerojel Polüretan Camyünu, Styropor, Mantar Ruberoît Kereste-Yumuşak (Cam, İradîn, Köknar, Ihlamur, Sunta) Kereste-Scrt (Gürgen. Dşbudak, Cevz, Kayın) Bttm veya Katranlı kanavçe Brket-Dolu-Haff Betondan Y = 8OO Kg/m ' Brket-Dolu-Haff Betondan Brket-Dolu-Haff Betondan Brket-lP.*JJ!<l.lt haff agrega Brket-Dalkl, haff agrega Y=2O y= 6OO Y= OO v=4oo Brket-:D»lfc". haff agrega Üç sıra boşluktu Tugla-Delkl Y=lOOOKg/m 3 Tugla-Delkl Y=2OOKg/m 3 Tugla-Delkl y = 4O Kg/m* Tugla-Dolu-Haff Y=2OOKg/m 3 Tugla-Dolu-Haff y = 4OO Kg/m 3 Tugla-Dolu-Normal Y = 8OO Tugla-Dolu-Agr Kremt Y = 2OOO Y* 9OO Dış cephe Kapl. Tuğlası (X) O.O8 O.O2O O.O35.2 O.2 O.5 O.IS 35 O O.SO O.6O O.52 O.45 O O.9O O.9O.2 Malzemenn Cna Brket-Dolu-CuruTdan-Sert Brket-Dolu-Kum ve kreç harç Kreç Harç Cam-Ortalama Döşeme-Karo Mozayk, Fayans Döşeme-Grobeton veya Tesvye betonu Döşeme-Şap betonu Döşeme Blokajı. Mozak, vs. Çmento Harç Beton-2O Beton-6O Ağır tab Taşlar (Grant, Mermer vs.) Kurşun (saf) Çelk (Ortalama) Demr (Saç. profl. vs) Demr (%99.9 saflıkta) Prnç ("3fcTO Bakır. %3O Çnko) Çnko (%99.8 Saflıkta) Alümnyum (%99 Saflıkta) Alümnyum C&99.7 Saflıkta) Bakır (%99.9 Saflıkta) Gümüş (Saf) (*-> O.75 O.9O.75 O^O O.9O..2 l.so.2o OO 3 l.so 39. 4O O 97.S O l v ı 298 UYGULAMALI SOĞUTMA TEKNİĞİ

3 Tablonun, kondüktf ısı geçrgenlğ en düşük olan malzemeden (Slca Aerogel) başlayarak gttkçe artan değerler haz malzemelere göre sıralanmış olduğu dkkat çekecektr. Ayrıca, verlen değerlern ortalama değerler olduğu ve bazı malzemelern değşk malat yöntemlernn kondüktf ısı geçrgenlğnde farklılıklar göstereceğ hatırda tutulmalıdır. Örnek: Homojen, Beton-6 malzemeden 3 cm. kalınlığındak düz duvarın ç yüzey sıcaklığı 2 C ve dış yüzey sıcaklığı -2 C olarak saptanmış olsun. 5. x 3. mt. boyutları hav bu duvardan saattek kondüktf ısı geçş ne kadardır? \ = 75 Kcal/h. m 2. C/m. olup; Q =.75 x 5. x 3. x 2 - (-2) -- = 35 Kcal/h bulunur..3 mt Dkkat edlmes gereken br husus, sıcaklıkların ç ve dıştak hava sıcaklıkları değl ve fakat duvarın yüzeynn sıcaklığı olduğudur. Çoğu kez ısı geçşnn meydana geldğ kütle, sadece tek cns malzeme yerne değşk malzemelerden yapılmış tabakalardan oluşmaktadır. Örneğn br soğuk odanın duvarları tuğla veya brketden yapıldıktan sonra k yüzü sıva le sıvanır ve ç yüzeye styropor veya cam yünü gb br malzeme döşenr ve onun da üzer sıva, fayans veya knc br duvar le kaplanır. Böyle br duvardan kondüktf ısı transfer, her tabakadan ayrı ayrı ısı transfer denklem yazılıp geçen ısının her tabakada aynı olacağı blndğnden kolayca aşağıdak şekle ndrgenr. Dolu Tuğla Duvar (Ağır) Çmento sıva Kreç sıva Styropor Kreç sıva Q = A. - k) t 2= - C -n mm.2.3 Örnek: Üsttek şeklde gösterlen duvann 3x3 mt. alanından geçen kondüktf ısı mktarı? Q = (3x3) 3 - (-) = 36 Kcal/h olur. UYGULAMALI SOĞUTMA TEKNİĞİ 299

4 Görüldüğü gb, çok nce olmasına rağmen, tecrt malzemes styropor ısı geçşnn azaltılmasında en büyük etken olmaktadır. Isı transfer her zaman düz ve paralel yüzeyler arasında olmayablr. Bazan slndrk yüzeylerle çevrl kütlelerde, hatta daha karmaşık yüzeyler arasında ısı transfer le karşılaşılmaktadır. Homojen malzeme veya malzeme tabakalarından meydana gelmş düzgün slndrk yüzeyler arasında kondüksüyonla ısı transfer hesaplanırsa aşağıdak sonuçlara kolayca ulaşılablr. flr r Homojen slndr çn (Tek tabaka malzeme) Q = _ 2.x.X.(t ı - t 2 ). L n k A Çok tabakalı / katmanlı slndr çn : Q I n A İ 2. n. (^ - t 2 ) "3 "n n ı n J -A + **± \ l 2 /t,. L L = Slndr boyu (mt) d a = Slndrn ç çapı d 2 = Slndr dış çapı (d 3, d 4,... d n çten dışa doğru tabakaların çapları) Örnek: Yandak şeklde gösterlen 5mt. boyundak cam yünü le tecrtl borudan kondüksüyonla geçen ısı mktarı nedr? Q = 2. n. [5 - (-)] 59, = 546 Kcal / h bulunur Gene burada da görüldüğü gb demr boru, ısı geçşnde hemen hçbr engel göstermemekte ve cam yünü tecrt ısı geçşne büyük br engel olarak ortaya çıkmaktadır. t y =5 C d 3 =22 mm d 2 =59 mm Cam yünü mm Demr B) Konveks'ıyon ısı transfernde ısı, aynen br yükün taşınmasındak gb, maddenn kend hareket vasıtasıyla farklı sıcakhklardak br yerden dğer br yere taşınır, transfer edlr. Yan ısı mekank br olay sonucu olarak taşınır/transfer edlr ve bu olay makroskopktr (Halbuk kondüktf ısı transfernde olay mkroskopktr, atomsal sevyededr). Buradan da anlaşılacağı gb konveksyonla ısı transfer sıvı ve gazlarda (Akışkanlarda) meydana gelmektedr ve bu nedenle de akışkanlar dnamğ ve kanunlarıyla çok yakından lgldr. Isının taşınmasını sağlayan hareketl bölümlern hareke- 3 UYGULAMALI SOĞUTMA TEKNİĞİ

5 tn sağlayan etk se cebr/zorlayıcı (Cebr konveksyon) olableceğ gb sstemn kend bünyesnde meydana gelen tab şartlarla da oluşablr (Tab-Naturel konveksyon). Cebr konveksyon şeklnde akışkanın hareketn tahrk edc, zorlayıcı br dış etk mevcuttur. Örneğn, br boruda suyu pompa le basmak veya vantlatör le havayı harekete geçrmek gb. Tab konveksyonda se akışkanın hareket, genellkle farklı sıcaklıkların sonucu olarak ortaya çıkan denste farklılıklarından dolayı oluşur. Ayrıca, akışkanın kend çnde meydana gelen kondüksüyon ısı transfer ve ç ısı üretm de konveksyon ısı transfern etkler. Dğer etkenler, yüzeyn şekl, ölçüsü, pürüzlülüğü, karakter, akışkanın akış hızı le yönü, vskostes, denstes, ısınma ısısı, kondüktf ısı geçrgenlğ, genleşme katsayısı, sıcaklıklar, gravtasyonel kuvvetler şeklnde sayılablr. Değşkenlernn bu kadar fazla oluşu nedenyle konvektf ısı transfernn matematksel analz çok komplke ve karmaşıktır. Amprk çözümler se, değşken sayısının çok fazla olması, br çalışma (şletme) koşulunun dğernden çok fark etmes nedenyle sıhhatl br çözüm sağlayamamaktadır. Konveksyonla ısı transfernn matematksel olarak fadesn lk defa İnglz blm adamı Neu/ton Q = a. A. At şeklnde yapmıştır. Burada "a", konvektf ısı transfer katsayısı veya flm katsayısı olup brm alandan brm sıcaklık farkında konveksyonla taşınan ısı mktarını fade etmektedr. Yukarıda da belrtldğ gb konveksyonla ısı transfernde çok sayıda değşken mevcut olup Neu/ton tarafından verlen matematksel fadenn bast görünümüne aldanmamak gerekr. Zra önce konvektf ısı geçrme katsayısı (a) yukarıda sayılan tüm değşkenlerden etklenmektedr (yüzeyn şekl, boyutları ve pürüzlülüğü le akışkanın hızı ve yönü, vskostes, denstes, ısınma ısısı, kondüktf ısı geçrgenlğ ve yüzey le akışkanın sıcaklık dağılımları gb), sonra da yüzey alanı (A) le sıcaklık farkının (At) tesptnde kolayca yanılgıya düşmek mümkündür. Dğer yandan, akışkanlar hareketler sırasında k değşk karakter göstermektedr; Bunlardan brsnde akışkan zerreler brbrlerne ve kendsn çevreleyen yüzeylere paralel olarak hareket ederken (Lamnar Akış), dğernde akışkan zerreler değşk yönlerde hareket etmektedr (Türbülant Akış). Osborne Reynolds bu konudak çalışmaları le farklı akışkanların değşk şartlardak akışlarında dah br benzerlk olableceğn ve bu benzerlğn belrl br değşken grubunun matematksel bağlantısı aynı olduğu taktrde varsayılableceğn 833 yılındak ünlü teblğnde belrtmştr. O'nun adına zafeten Reynolds katsayısı dye adlandırılan bu boyutsuz katsayının değşkenler grubu ve bunların matematksel lşks Re = şeklndedr. Burada V m akımın karakterstk hızı (mean velocty), D akışı çevreleyen yüzeylern karaktersn.. tk çapı (örneğn borudan akış şeklnde boru çapı), p denste - L u akışkanın dnamk vskostesdr. Aynı Reynolds katsayısına haz akışların aynı akış karakterne sahp olduğu söyleneblr. Ayrıca, Reynolds katsayısının nümerk değer belrl br sınırın altında kaldığı sürece akışın lamnar olduğu ve bu değern üzerne çıktığında akışın türbülant olduğu da Reynolds tarafından keşfedlmş ve sonradan yapılan araştırmalarla bu krtk değşmn Re = 23 cvarındak değernde meydana geldğ saptanmıştır k buna krtk Reynolds katsayısı denlmektedr. Ancak, Lamnar akışdan türbülant akışa geçş Reynolds katsayısının belrl değernde br anda olmamaktadır ve oldukça genş br geçş (transton) şerdnden sonra tam gelşmş br türbülant UYGULAMALI SOĞUTMA TEKNİĞİ 3

6 akım meydana gelmektedr. Bu geçş şerdnn, Reynolds katsayısının 2 le 3 (bazı hallerde 4'e kadar) olduğu değerler arasında meydana geldğ deneylerle saptanmıştır. Konvektf ısı transfer akışkanın lamnar veya türbülant akış şeklne bağlı olarak büyük farklılıklar göstermektedr. Ayrıca, akışın tab veya cebr akış oluşuna göre de konvektf ısı transfer büyük ölçüde değşklğe uğramaktadır. Unutulmamak gerekr k tab akış şeklnde, akım lamnar olableceğ gb türbülant da olablr, nasıl k cebr akışta da lamnar veya türbülant akış durumu olablecektr. Konvektf ısı transfer de bu akış şekllerne göre "lamnar tab konveksyon", "Türbülant tab konveksyon", Lamnar Cebr konveksyon", "Türbülant cebr konveksyon" şekllernden brsne uyarak meydana gelecektr. Bj) Tab konveksyon, farklı sıcaklıkların meydana getrdğ denste farklılıkları ve bunun sonucu akışkanın çnde kaldırma/yüzdürme kuvvetler meydana gelmes le oluşur. Bu kuvvetlern fazla olması halnde akış türbülant akıma dönüşecektr. Akışkan zerrelernn denste farklılıkları nedenyle hareket etmes sonucu meydana gelen tab konveksyonla ısı transfernn genel denklem, brmler analz yöntemyle kolaylıkla aşağıdak eştlk olarak bulunmaktadır. = c Burada "C" yüzeyn şekl ve durumuna göre değşen br katsayı, "I" yüzeyn yükseklğ, "P" akışkanın ısıl genleşme katsayısı, "g" yerçekm vmelemes, "p" akışkanın denstes, "At" akışkan le yüzey sıcaklıkları farkı, " " akışkanın dnamk vskostes, c p akışkanın ısınma (özgül) ısısıdır. "m ve n" üstel değerler se parantezn çndek değerlere göre değşen katsayılardır. Ayrıca, bahse konu parantez ç değerler de gene boyutsuz br sayı veren değşken değerler grubu olup bunlar ısı transfer blmnde sık sık karşılaşılan Grashof (Gr) ve Prandtl (Pr) katsayılarıdır. Keza eştlğn dğer tarafındak grup da böyle boyutsuz br katsayı olup bu da Nusselt (Nu) katsayısı dye anılır. Çok sık rastlanan ve ısı transfer blmnde çok öneml yer olan bu boyutsuz katsayılar aşağıda br kere daha verlmektedr. ' r Re = Gr = Pr.D.p Reynolds katsayısı D 3. p 2 g. At Grashof katsayısı H = Prandtl katsayısı İ İT /' Nu = a. D Nusselt katsayısı Yukarıdak eştlklerde "D" karakterstk br boyut (I) anlamına kullanılmış olup slndrk şekllerde çapı fade etmektedr. Dkkat çekmes gereken dğer br husus Pr katsayısının akışkanın sadece fzksel özellklerne bağlı br katsayı olduğudur. 32 UYGULAMALI SOĞUTMA TEKNİĞİ

7 Dengel şartlarda, akışkanın sıcaklığı, temas ettğ yüzeyn sıcaklığı le aynı kabul edlrse, akışkanın kend gövde sıcaklığı yüzeyden belrl br uzaklıkta sabt br sıcaklığı / m ta : Akışkan gövde sevyeye ulaşmış olacağından yüzey sıcaklığı le akışkan gövde sıcaklığı farkı tab konveksyonda Yüz*v V Yüzey y / sıcaklığı sıcaklık farkı (At) olarak kabul edleblr, At = ty - ta. Bu esastan gdlerek yapılan bazı çalışmaların sonuçları bastleştrlmş brkaç uygulama çn yukardak şeklde verlmektedr. a) Düşey yüzeyler (boru veya düz yüzey), akışkan hava, normal oda sıcaklıklarında ve atmosfer basıncında: a =.24 ; Lamnar akış, tab konveksyon a =.3 (At) ; Türbülant Akış, tab konveksyon L : mt, At : C, a : Kcal/h.m 2. C b) Yatay yüzeyler: Akışkan-hava, normal oda sıcaklıklarında ve atmosfer basıncında bl) Isıtılmış yatay kare yüzey, ısı yukarı doğru geçyor (veya soğutulmuş yatay kare yüzey, ısı aşağı doğru geçyor) a =.3 ; Lamnar akış, tab konveksyon b2) Isıtılmış yatay kare yüzey, ısı aşağı doğru geçyor (veya soğutulmuş yatay kare yüzey, ısı yukarı doğru geçyor) f At V /4 a =.5 ; Lamnar akış, tab konveksyon b3) Isıtılmış yatay kare yüzey ısı yukarı doğru geçyor (veya soğutulmuş yatay yüzey ısı aşağı doğru geçyor) a =.3 (At) /3 ; Türbülant akış, tab konveksyon c) Yatay borularla dıştak gazların ısıtılması hal : X,.525 f d - p?t 9 - A t. SL^I) =.525 (Gr. UYGULAMALI SOĞUTMA TEKNİĞİ 33

8 *fâ> :»'ftı,, f "f" flm sıcaklığı değerlernde alınacağını t f t., + t. amprk formül V ^ ) fade etmektedr. Bu Gr x Pr (Parantez ç) çarpımı 'n üzerndek değerler çn geçerl olmakta ve ergmş metaller çn se geçerl olmamaktadır. B 2 ) Cebr Konveksyon, gerek soğutmacılıkta ve gerekse dğer mühendslk dallarında en çok yararlanılan ve dolayısıyla en öneml yer tutan br ısı transfer şekldr. Cebr konveksyon'un genel denklemnde Nusselt katsayısı le Prandtl katsayısı gene yer alır, Grashof katsayısının yern Reynolds katsayısı alır ve aşağıdak şeklde gösterleblr; \ a veyahutta Nu = C. (Re) m. (Pr) n olur. Burada C, m ve n katsayıları tab konveksyondaknden tamamen farklıdır. Bazı bastleştrlmş uygulamalar çn deneyle bulunan sonuçlara göre aşağıdak amprk formüller verlmektedr. a) Boru çnden geçen akışkanın ısıtılması veya soğutulması a.d =.23 v. d. p.8 Isıtma çn : n =.4 Soğutma çn : n =.3 9- 't Fzk değerler akışkan grş-çıkış ortalama sıcaklık Re>23 (Türbülant akış) sınırının üstünde uygulanmalı, akışkanlar çn ve ergmş metaller çn uygulanmamalıdır, akışkan vskostes suyun vskostesnn 2 katı cvarında se Vskoste brm "Newton x San / m 2 " (suyun vskostes u a : Kcal/h. C. m 2, d : mt, X: Kcal/h. m 2. C/mt, v : : Kcal/kg alınacaktır. b) Boru demetne dkey akışkanın ısıtılması : a.d.33 d.p 6 /3 değerlernde alınmalı, vskostes çok yüksek Ayrıca Re> ve n =.333 alınmalıdır. =. N. San/m 2 ), m/san., p: kg/m 3, cp '< r Fzk değerler gene ortalama flm sıcaklığında alınmalıdır. v m boru demetndek en dar kestten ortalama geçş hızıdır. C) Radyasyon (Işıma): Bu br elektromagnetk dalga hareketdr. Radyasyon dalgaları da radyo dalgaları, x-ışınları, ışık dalgaları gb br dalga hareket olup farklılığı dalga boyu uzunluğunun değşk olmasındandır. Radyasyonla dalga hareketnn enerjs çersnden geçtğ hacm tarafından alınmadığı taktrde bu hacmn sıcaklığında br değşme olmaz. Buna örnek olarak güneş ışınlarının uzayı katederek dünyaya ulaşması gösterleblr. Dünya atmosfernn dışındak boşlukta güneş radyasyonu alacak herhang br gaz kütles olmayıp radyasyon enerjs atmosfere kaybolmadan ulaşmakta ve uzay boşluğunun sıcaklığı mutlak sıfır mertebesnde değşmeden kalmaktadır. 34 UYGULAMALI SOĞUTMA TEKNİĞİ l-'ı

9 Halbuk konveksyon ve kondüksüyon le ısının transfer hallernde ısı, çnden geçtğ ortamın sıcaklığını mutlaka arttırmaktadır. Isının radyasyonla transfernde, kaynakta ısı önce elektromagnetk dalgalara dönüşür, sonra bu dalga hareket bağlantıyı sağlayan hacmden geçer, daha sonra karşıt yüzeyde kısmen veya tamamen tekrar ısı enerjsne dönüşür. Radyasyon yoluyla transfer olan ısı, düştüğü yüzey tarafından kısmen absorbe edlr (oc r ), kısmen ger yansıtılır (p r ) ve kısmen de transt şeklde geçrlr (T r ). Bu üç değern toplamı br bütün olmak gerekr (a r + p r + x r = ). Cam ve benzer elemanlarda transmssvte (x r ) oldukça yüksektr. Üzerne gelen/düşen radyasyon enerjsnn tüm dalga boylarında tamamını absorbe eden br csm tam syah olarak adlandırılır k böyle br csmn absorptvtes tam (oc r = ) olacaktır ve fakat tabatta böyle br csm mevcut değldr. Dğer yandan tüm csmler sıcaklığına ve yapısına göre radyasyon enerjs neşrederler ve bu özellğe emmssvte (e) denlr. Emmssvtes yüksek csmlern absorptvtes de yüksek olmaktadır. Br csmn brm yüzey alanından brm zamanda neşrettğ radyasyon enerjsne "radyant huzme sıklığı" denlmektedr. 879 yılında deneysel sonuçlara dayanarak J. Stefan tam syah br csmn neşrettğ radyasyon enerjsnn, csmn mutlak sıcaklığının dördüncü kuvvetyle orantılı olduğunu kanıtlamıştır. Beş sene sonra L. Boltzmann aynı sonucu termodnamk yoldan matematksel olarak göstermştr. Onların adına zafeten Stefan-Boltzmann Kanunu dye anılan ve tam syah br csmn brm zamanda neşrettğ radyasyon enerjsn veren eştlk O = a. A. T 4 şeklnde gösterlr, "a", Stefan-Boltzmann sabtes dye anılır, k metrk sstemdek nümerk değer 4.9 x " 8 Kcal/h. m 2. ( C) 4 olmaktadır. (5.67 x -8 w/m 2. K 4 ). İnglz brmler le se.74 x 8 BTU/h. ft 2 ( F) 4 olmaktadır. Ancak, tabatta mevcut csmler tam syah tarfn sağlayamadığından, emssvtenn sıcaklık ve dalga boyundan etklenmedğ varsayılarak Stefan- Boaltzmann Kanunu <J> = e. a. A. T 4 şeklnde gösterleblr. Fakat, emssvte değer blhassa csmn sıcaklığından oldukça etklenmektedr. Aşağıdak tabloda bazı csmlern emmssvte değerler verlmektedr. Tablo. VII-2) Csmlern emssvte (e) değerlerne örnekler Muhtelf Csmler (Oda Sıcaklığında) Demr Okst, Karbon, Yağ Kauçuk, Ahşap, Kağıt Ruberot, emaye, lak, porselen, kuartz, tuğla, mermer, cam Pürüzlü asbest levha, sl lamba camı, su, buz e la Metalk Csmler (Yüzey parlatılmış) Alümnyum Bakır Altın Gümüş Çelk 4 C Emssvte ( e ) 26-C C Karşılıklı k csmn etraflarına gönderdğ radyasyon enerjs ayrı ayrı bu csmlern sıcaklıklarının dördüncü kuvvetyle orantılı olacaktır. Ayrıca, gönderdkler radyasyon enerjsnn bu k csmden alçak sıcaklıkta olanı tarafından alınan "net radyasyon" mktarı bu k csmn brbrne göre olan konumlarına da bağlıdır. Çok genş alanlı tam syah k yüzeyden daha sıcak olanı "7{' mutlak sıcaklığında dğer "T 2 " mutlak sıcaklığında se bu yüzeylerden brsnn (A) büyüklüğündek alanına sıcak csmden soğuk csme radyasyonla geçen net enerj mktarı: Q = a. A. F^2 (T, 4 - T 4 ) olmaktadır. UYGULAMALI SOĞUTMA TEKNİĞİ 35

10 ? / Burada F^ yüzeylern brbrne göre olan geometrk konumunun etksn hesaba alan br katsayıdır ve "Konum Katsayısı" dye adlandırılır. Bu k yüzey brbrne paralel se F^ = olacaktır. Örnek : Paralel konumdak tam syah ve boyutları çok büyük k düzlemden brs C dğer 3 C sıcaklıkta se düşük sıcaklıktak düzlemn brm alanı tarafından alman net radyasyon ısısı ne kadardır? T! = = 573 K T 2 = = 373 K Q = 4.9 x -8 x ( ) Kcal/h.m 2 olur. Konum katsayıları, radyasyonla ısıl alışverş yapan k yüzeyn boyut, şekl ve brbrne göre olan geometrk durumlarına göre le sayıları arasında değşecektr. Alttak tablo br fkr vermek maksadıyla gösterlmştr: Tablo. VII-3) Kare veya Daresel Şekll Paralel Düzlemlern Konum Katsayıları Düzlemlern boy veya çapının mesafelerne oranı Düzlemler brbrne bağlayan yan duvarlar yok se Karesel Daresel Düzlemler brbrne bağlayan radyasyonu yansıtıcı fakat ısı letmeyen duvarlar mevcut se Karesel Daresel Örnek: Alttak şeklde gösterlen br fırının tabanı le tavanı arasında radyasyonla geçen net ısı mktarı ne kadardır. Yüzeyler tam syah kabul edlecektr. TI = = 273 K T 2 = = 773 K A = 5 x 5 = 25 m2 F x. 2 =.692 (Yukarıdak tablodan d/l = 5/2.5 = 2 çn) ( ) Q, 2 = 4.9 x.692 x 25 x Kcal/h ÎÖ 5 $m ; 7.,ı w 2.5»t (.V / 36 UYGULAMALI SOĞUTMA TEKNİĞİ

11 Tam syah olmayan csmlern radyasyonla ısı alışverşnde yüzeylern emssf değerler hesaba alınmak suretyle konum katsayıları saptanablr. Dalga boyu ve sıcaklık değşmlernden etklenmedğn varsayarak (Gray radators) Hottel, yüzeylern emssf değerlern de hesaba alarak k düzlem arasındak radyasyonla ısı geçşnde konum katsayısının genel denklemn aşağıdak şeklde vermştr. F,_ 2S - - II + ^ - - U Düzlemlern Aj ve A2 alanlarına sahp olduğu ve her brsnn emssf değerlernn sırasıyla j ve e 2 olduğu kabul edlmştr. Fİ-2 gr tam syah olmayan csmlere at konum katsayısını, F^s se tam syah durumundak konum katsayısını fade etmektedr. Örnek : 25 cm. çapında ve 2.5 cm. mesafel k paralel dskden brsnn emssvtes.8 ve sıcaklığı 85 C, dğernn emssvtes.6 ve sıcaklığı 538 C se net radyasyon ısı geçş ne kadardır? d/l = 25/2.5 = 2 olup F^ =.669 olur (Yukarıdak tablo VII-3'den). Tj = = 88 K ve T 2 = = 8 K n,, n Aa tx.25 2.,, Q r, K U U.45; Q ı 2 = 4,9 y x.45 x j = 966 Kcal/h Daha karmaşık şekl ve değerler le csmlern arasındak boşluktak gazların radyasyon alışverşne ştrak etmes gb konumlardak radyasyon problemlerne değnlmes bu metnn gayes dışına çıktığından bu kadarla yetnlecektr. D) Kütle Transfer veya dfüzyon dye adlandırılan olay br moleküler hareket değşm şeklnde görünmektedr. Örneğn buharlaşma olayı br kütle transfer olup burada sıvı haldek madde moleküllernn brbrne göre olan uzaklık ve hareket şekller buhar halne geçşte değşme uğramaktadır. Soğutma teknğnde en çok rastlanan kütle transfer türler Buharlaşma ve Yoğuşma olaylarıdır. Her k olayda da k karakterstk görünüm brbrnden ayrılmaktadır. Yoğuşma olayında; Damla teşekkülü le yoğuşma ve Flm teşekkülü le yoğuşma olablmektedr. Buharlaşmada se; Flm teşekkülü le veya Nükleer buharlaşma şeklnde meydana gelmektedr. Bu tür kütle transfer le konvektf ısı transfer brbrne pek çok yönden benzerlk göstermektedr ve kütle transferndek, brm yüzeyden brm zamanda meydana gelen kütle transfern gösteren katsayısı, konveksyonla ısı geçrme katsayısındak gb boyutsuz katsayı gruplarının br fonksüyonu olarak görünmektedr. Soğutma uygulamalarında; Buharlaşma olayı değşk tür soğutucu/evaporatörlerde, yoğuşma olayı se yoğuşturucu/kondenserlerde sık sık karşılaşılan kütle transfer olaylarıdır. Her k tür kütle transfer katsayılarının tesptne sık sık htyaç duyulur ve bunların teork yoldan hesaplanması yerne çoğu zaman deneysel değerlern kullanıl- UYGULAMALI SOĞUTMA TEKNİĞİ 37

12 I ması, daha sağlıklı sonuç vermes bakımından terch edlmekte, teork hesap tarzından se değşkenlern etklern mukayese etmek yönünden yararlanılmaktadır. E) Isı Transfer olayı çoğunlukla yukarıda sayılan Kondüksüyon (letm), Konveksyon (Taşıma) ve Radyasyon (Işıma) tarzındak 3 değşk ısı transfer şeklnden sadece brs yerne k veya her üç türü brlkte oluşarak ve bazan kütle transfern de çerecek tarzda meydana gelmektedr. Soğutma yüklernn hesabında da ısı geçrgenlk katsayıları kondüksüyon, konveksyon ve bazan da radyasyon ısı geçrgenlk katsayılarının brleşm şeklnde uygulanmaktadır. Örneğn ısıl tecrt yapılmış br soğuk oda duvarından geçen ısı, ç ve dış yüzeylerde konvektf ısı transferyle, duvarın kend gövdesnde se kondüksüyon yoluyla geçmektedr. Normal muht sıcaklıklarında radyasyonla ısı alışverş hmal edleblr sevyelerde kaldığından soğuk oda soğutma yüklernn hesabında dkkate alınmayablr. Ancak, dış cephel br hacm güneş ışınlarına maruz kalıyorsa radyasyon ısı yükünün de hesaba alınması gerekr. Bastleştrlmş hesap usulünde, güneş radyasyon yükü, ç-dış sıcaklık farkına laveten tbar ek br sıcaklık farkı uygulanmak suretyle hesaba alınmaktadır. Brm alandan brm zamanda geçen ısı mktarı, dengelenmş şartlar altında, ısı transfer türü ne olursa olsun aynı olacağından, konveksyon le transfer edlen ısı, daha sonra kondüksü-, yon yoluyla letldğnde brbrne eşt olacaktır. ; Alttak şeklde, hacmnden ısı (D hacmne geçerken, önce Ax kalınlığındak duvarın ç yüzeyne konveksyonla geçecek oradan da duvarın bünyesnde kondüksüyonla lerlyerek dış yüzeye ulaşıp oradan d) numaralı hacme tekrar konveksyonla letlecektr. Dengelenmş şartlarda (tj ve t 2 sabt ve tüm hacmde aynı, duvarın bünyesnde ısı üretm yok) ısı transfer brm zamanda ve alanda aynı olacağından; Q = Q olacaktır. veyahutta, Q. A = *! - t{ lt r W' r Q X =X.A Q a t}-t* veyahutta, Ax = C2. A (tg - t 2 ) veyahutta, Sağ taraftak eştlkler toplanırsa: Q. Ax X. A Q ğ. A t - t 4 - ' f _L + _ + =t,-t 9 bulunacaktır ve buradan, x A [(% I ct 2 ) 38 UYGULAMALI SOĞUTMA TEKNİĞİ I

13 Q =. A. (t, - t 2 ) bulunur k, «ı Ax a 2 brleştrlmş ısı transfer katsayısı (Ku) dye adlandırılır ve yukarıdak örnekde bu değer kondüksüyon ve korıveksyon ısı transfer katsayılarının brlkte etksn vermektedr. Aynı şeklde, sündrk yüzeylerle çevrl br elemanın brleştrlmş ısı transfer katsayısı, dış yüzey alanı esas alınarak hesaplandığında; K, d,. U -~- + -A + _ otj. Qj AK oc 2 bulunacaktır ve "" boyundak borudan ısı transfer; Q = K U Tı. d tj - t 2 ) olacaktır. Örnek : Alttak yapıya sahp, 2.8 mt. yükseklğnde ve 4.5 mt. boyundak br duvardan saatte geçen ısı ne kadardır? + x ı H * 2 + x 2 ' X n A «2 O.9 7 K u =.264 Kcal/h. m 2. C bulunur. Bu duvardan saatte geçen ısı mktarı se; Q = K u. A. At =.264 x (2.8 x 4.5) x (3-) Q = Kcal/h bulunur. Yapılan ıesaplar yaklaşık değerlere dayanılarak yapılmış olup seçlecek olan soğutucu veya ısıtıcı chazlar da malatçının buna en yakın olan tpne uyularak seçlecektr. Bulunan değer tama blağ edlerek hesaplarda Q = Kcal/h alınır. Sıva İBrkBt L 5tyropor TuŞlaDuv. İç 5av«'Fayana Yüzey UYGULAMALI SOĞUTMA TEKNİĞİ 39

14 Soğuk oda soğutma yüklernn hesaplanmasında kullanılmak üzere değşk duvar, tavan ve döşeme konstrüksüyonlan çn hesaplanmış hazır Ku değerlern veren tablolar brçok soğutma lteratüründe verlmektedr. Ancak, çoğu zaman verlen ısı geçrme katsayısı le tarf edlen yapı konstrüksüyonunun bağdaştırılmasında yanılgıya düşüldüğü çn bu tür br seçm tablosu bu metnde verlmeyecektr ve her değşk tür konstrüksüyon çn Ku değernn hesaplanması önerlmektedr. Vtrn, dolap ve kabn gb elemanların kısmen cam olan yüzeyler çn kullanılacak Ku değerler se aşağıda verlmektedr. Tek Cam : P^, = 5.5 Kcal/h. C. m 2 Çft Cam : K^, = 2.3 Kcal/h. C. m 2 alınmalıdır. Soğuk oda duvarlarının yüzeylerne at konvektf ısı geçrgenlk (a) katsayıları le duvar arasında kalan hava boşluklarına at ısı geçrgenlk katsayıları (A) aşağıda verlmektedr. '" t Yüzeyn "a" değerler "Kcal/h. C. m 2 " olarak (Yansıtmayan, opak yüzyeler çn) Bna ç yüzeyler (Duvar, ç ve dış pencereler) : 7 Bna Dış yüzeyler (Dış havaya maruz kalan yüzeyler) Bna Dış yüzeyler (Dış havaya maruz kalan yüzeyler) Döşeme ve tavan (Isı yukarıdan aşağıya geçyor) Döşeme ve tavan (Isı aşağıdan yukarı geçyor) 2 (2 km/h rüzgar) 3 (25 km/h rüzgar) 5 8 '' r Tablo. VII-4) Hava Aralıkları çn Isı Geçrgenlk (A) katsayıları "Kcal/h. C.m 2 ' (Değerler, Hava ar alımındak sıcaklık farkı 5.5 C olduğuna göre verlmştr) Hava Ar. Konumu. Düşey (Isı yüzeye dk geçyor) Ortalama Sıcaklık 32 C O C -8 = C Hava Aralığının Dernlğ (cm) O Yatay (Isı aşağıdan yukarı geçyor) 32 C O C -8 C «, r 3. Yatay (Isı yukarıdan aşağıya geçyor) 32 C O C -8 C Güneş ışınlarını alan yüzeyler çn bastleştrlmş hesap şekl terch edldğnde, tbar br sıcaklık farkı uygulanmak suretyle solar radyasyondan gelen soğutma yükü bulunablr. Aşağıdak tablo değşk cepheler çn ve yüzey renkler (absorptvte) çn Tablo. VII-5) Güneş Işınları Etksnn Sıcaklık Farkı Eşdeğerler Yüzey Cns Koyu renkl yüzeyler Orta renkl yüzeyler Açık renkl yüzeyler Doğu Duvarın Cephes Güney Batı Düz Çatı 9 5 e 3 UYGULAMALI SOĞUTMA TEKNİĞİ,

15 güneş ışınları etksnn sıcaklık farkı olarak değerlern vermektedr. Örnek : Dış cephes Batıya bakan br tuğla duvar (orta renk) çn güneş ışınları sebebyle brm yüzeyden alınan ısı mktarı ne kadardır? (K u =.2 Kcal/h. C. m2) Tablo: VII-5'den Güneş'ten gelen Sıcaklık Farkı : 4 C. Q =.2 x m2 x 4 C =.8 Kcal/h olacaktır. Soğutma uygulamalarında ısı ve kütle transfer olayı Evaporatör, Kondenser ve daha pek çok soğutma elemanında meydana gelmektedr. Genel anlamda "Isı değştrgec" ve bazan da İnglzce adıyla Heat Exchanger dye tanımlanan bu elemanlardan ısı transfer hesaplanırken brleştrlmş ısı transfer katsayısı (KJ'nun saptanması kadar sıcaklık farkının doğru olarak saptanması da çok önemldr. Evvelce de şaret edldğ gb, K u değernn hesapla bulunması yerne genellkle deneysel yollar, daha sıhhatl sonuç vermes yönünden terch edlmektedr. Verlen br (KJ değernn ısı değştrgecnde hang yüzeye uygulanacağı belrtlmeldr. Aşağıdak tabloda bazı ısı değştrgec uygulamaları çn K u değerler verlmektedr. Bu değerlern kullanılmasında, tarf edlen uygulamanın aynen benzerlğnde dkkatl olunmalıdır. Tablo. VII-6) Isı Değştrgeçler çn Örnek Isı Geçrme Katsayıları ht : Hava tarafı İS! Değştrgec Tp ve st. Su/salamura tarafı Uygulama Şekl. rt S o ğ u t k a r ı t a r a f ı a l a m n a uygulanacaktır - Su çne/tank'a daldırılmış Kondenser (demr boru) - Yağmurlu atmosferk kondenserler: a) Eşt/paralel akışlı b) Karşı akışlı (Bleeder tp) c) Karşı akışlı (Block) d) Dk Boru (Lnde tp) - Demet şeklnde dk borulu boru/dış zarf tp (Shell and tube) sulu kondenser - Çft borulu ve karşı akımlı sulu konsender - Su'dan Su'ya ısı değştrgec, prnç boru, tek geçşl, boru/dış zarf tp -Buhar'dan su'ya ısı değştrgec, bakır boru - Sulu kondenser boru/dış zarf tp (küçük kapastel).3 - m/su geçş hızı-küçük değer küçük hız çn - Sulu kondenser boru/dış zarf tp ( büyük kapastel).3 - m/s su geçş hızı-küçük değer küçük hız çn - Hava soğutmalı kondenser-tab konveksyonlu - Hava soğutmalı kondenser-cebr konveksyonlu hava geçş hızı 5 m/s çn - Hava soğutucu evaporatör a) Tab konveksyonlu b) Cebr konveksyonlu - Su soğutucu evaporatör a) Düz boru/dış zarf tp, kuru tp/d-x salamura soğutucu b Islak tp (Flooded) düz boru/dış zarf salamura soğutucu (Fİ 2,22, Amonyak) c) Islak tp (Flooded) kanatlı boru/dış zarf salamura soğutucu (F2,22,5) d) Islak tp (Flooded) kanatlı boru/dış zarf salamura soğutucu (Amonyak) e) Kuru tp/d-x çten kanatlı boru/dış zarf-su soğutucu (F2,22) f) Çft boru (gömlekl) Amonyak le su soğutucu Kcal/h. C. m st 25-3OO st 65-9 st 75O-OOO st OOO st 9-5 st 6-7OO st 5-7OO st 25 bt 9-6OO rt 3-2 rt 5 ht 2 ht 5 ht 5 ht st rt rt rt st st UYGULAMALI SOĞUTMA TEKNİĞİ 3

16 Isı değştrgecndek toplam ısı transfer, blnen Q = A x At x K u denklem yardımıyla hesaplanablr. Örnek: 2 cm. boyunda 64 adet 5/8" dış çapta bakır boru kullanılan br boru/dış zarf tp kondenserde, 4 C yoğuşum ve 3/35 C kule suyu sıcaklıklarındak toplam ısı transfer ne kadardır?! ' /' Alan A = 64 x 2. x n x.6 = 6.43m 2 olacaktır. AtLn = (Atj - At 2 ) / L, At a / At 2 ) = [(4-3) - (4-35)] / L. [( 4 " 3)/ (4Q _ 35)] = 7.2 C Ku = 25 Kcal/h. C. m2 (Tablo VII 6'dan ortalama değer) Q = 6.43 x 7.2 x 25 = 5795 Kcal/h bulunur. Isı değştrgeçlernn sıcaklık farkının saptanmasında Logartmk sıcaklık farkı (At^) değerlernn kullanılması daha sıhhatl sonuçları vermektedr (Yukarıdak örnekte olduğu gb). İr / At, L Lnn = ---2 olarak tarf edlmektedr. Ln A^/At, Buradak At ve Atj değerler değşk tür ısı değştrgeçler çn aşağıdak şekllerde belrtlmektedr (Şekl. VIII-) Buh»r r a) Sınıf-sı Değştrgec Yoğuşturucu: Buhar Kondensernn suyla soğutulması, Soğutkan Kondensernn suyla soğutulması, vb. b) Sınıf-2 Isı Değştrgec Şekl. VII-) Isı Değştrgeçler çn Örnek Isı Geçrme Katsayıları Buharlaştırıcı: Kaynar su le buhar üretm, ıslak tp (flooded) su soğutucu, vb. 32 UYGULAMALI SOĞUTMA TEKNİĞİ ı '- r

17 I*' :- *- ryrr:,,,.,.. r*~ r 7V ' '///,'/>/:'!>///Ş/XS/l ll^ c) Sınıf-3 Isı Değştrgec d) Sınıf-4 Isı Değştrgec Paralel Akımlı Ters/Karşı Akımlı Şekl. VH-/devamı) Isı Değştrgec türler Örnek: -2 C salamura le + C soğuk suyu C'ye soğutan çapraz/karşı akımlı br ısı değştrgec çn logartmk sıcaklık farkı nedr? Salamura çıkış sıcaklığı -5 C olmaktadır. At x = - (-2) - 2 C At 2 = - (-5) = 25 C 25-2 Ln = 22,4 C olur. Grş ve çıkış sıcaklık farklarının aynı olduğu (Atj = At 2 ) durumlarda At ln formülündek belrszlk çn At Ln = At x = At 2 alınmalıdır. VII-2) Soğutma Yükünün Hesabı : Soğutma yükünün hesabındak gaye soğutma sstem elemanlarını (Kompresör, kondenser, Evaporatör, Termostatk ekspansyon valf, soğutucu akışkan boruları ve dğer soğutma aksamı) doğru ve ekonomk br şeklde seçeblmektedr. Soğutma elemanlarının doğru seçm le sstemn verml, beklenen verecek tarzda ve aksamadan senelerce çalışması sağlanmış olablecektr. Soğutma yükünü meydana getren ısı kazançlarını dört grupta toplamak mümkündür : I) Soğutulan hacm çevreleyen duvar, döşeme ve tavandan geçen ısı, transmsyon ısısı. II) Soğutulan hacme dışarının daha yüksek ısı tutumundak havasının grmesyle meydana gelen ısı yükü, nfltrasyon ısısı UYGULAMALI SOĞUTMA TEKNİĞİ 33

18 III) Soğutulan hacme konulan malların ısısı IV) Soğutulan hacmn çersndek ısı kaynaklarından gelen ısı (nsanlar, aydınlatma, motor, vs.) I) Transmsyon Isısının Hesabı : Bu bölümün baş tarafında ve (E) bölümünde etraflıca belrtlmş olan esaslara göre hesaplanır. Transmsyon ısısının mümkün olduğunca düşük tutulmasında pek çok yarar olacağı açıktır ve bunun sağlanablmes, duvarlarla tavan ve döşemenn ısı geçrme katsayısının düşük tutulması le mümkün olablecektr. Zra, ısı geçş alanları ve ç-dış sıcaklıklar uygulamanın şeklne göre belrldr ve değşmes söz konusu değldr. Transmsyon ısısının hesaplanablmes çn aşağıdak donelern önceden saptanmasına gerek vardır : ) Tecrt kalınlığı ve cns 2) Yapı konstrüksüyonu 3) Soğutulacak hacmn fzksel ölçüler 4) Soğutulacak hacmn ve dışındak hacmlern sıcaklıkları le güneş ışınlarının etks Tecrt kalınlığının arttırılması le ısı geçrgenlk katsayısının düşürülmes ve soğutma yükünün azaltılması sağlanablrse de tecrt kalınlığını aşırı derecede arttırmak hem lk kuruluş masraflarının artması hem de oda faydalı hacmnn azaltılması yönünden uygun olmayacaktır. Bu nedenle, çoğunlukla belrl ç sıcaklık sevyelerne göre tertplenmş tablolarda tavsye edlen tecrt kalınlıkları verlmektedr (Tablo. VII-7). Jf' f w: v Tablo. VII-7) Soğuk Odalar çn Tavsye Edlen Mnmum Tecrt Kalınlıkları I» Soğuk Oda İç Sıcaklığı ( C) Sern/Kuzey Bölgeler Polüretan (*) Mantar Eşdeğer (**) Sıcak/Güneşl/Güney Bölgeler Polüretan (*) Mantar Eşdeğer (**) +/+6 25 mm 5 mm 5 mm 75 mm mm 75 mm 5 mm mm AI+4 5 mm mm 75 mm 25 mm -9/-4 75 mm 25 mm 75 mm 5 mm -8/-9 75 mm 5 mm mm 75 mm -26/-8 mm 75 mm mm 2 mm -4/ mm 225 mm 25 mm 25 mm (*) Polüretan tecrt malzemes çn (Ortalama X =.2 Kcal/h. C. m 2 / m) (**) Mantar, cam yünü, styropor çn (Ortalama A, =.35 Kcal/h. C. m 2 / m) Ayrıca, kullanılacak tecrt malzemesnn kondüktf ısı geçrgenlğnn de transmsyon ısı kazancına etks büyüktür ve seçlecek tecrt malzemesnn kalınlığı kadar ısı geçrgenlk katsayısının da göz önünde bulundurulması gerekr. Öneml olan dğer br husus, tecrt malzemesnn ısı geçrgenlk katsayısının değşk sıcaklık sevyelernde 34 UYGULAMALI SOĞUTMA TEKNİĞİ

19 değşk değerler vermekte olduğu ve bu katsayının sıcaklık sevyeler yükseldkçe artmakta olduğudur. Nhayet, en az dğerler kadar öneml olan husus ekonomk unsurdur ve gerçek uygulamadak en uygun seçmn yapılması çn yukarıda sayılan tüm etkenlern brlkte değerlendrlmes gerekr. Bu maksatla, mahall malzeme, şçlk, enerj ve dğer etken malyetler çıkarılıp aşağıdak şeklde gösterlen örnektek gb br grafk yapmak suretyle en ekonomk tecrt kalınlığını saptamak gerekecektr. (Bak: Şekl. VII-2). Bu grafkte, tecrt malzemesnn belrl br türü (A) çn en ekonomk tecrt kalınlığı saptanablecektr. Benzer grafklern, değşk türden, farklı ısı geçrgenlğn ve malyetler haz tecrt malzemeler çn de yapılması ve yıllık masrafı en düşük olarak bulunan tecrt malzemes cns ve kalınlığının seçlmes uygun olacaktır. Üsttek örnekte verlen malzemelerden "B" malzemesnn en ekonomk tecrt kalınlığı, "A" malzemesnnknden daha az olduğu halde bu malzeme kullanıldığında ortaya çıkacak toplam masraflar tutarı "A" malzemesne göre daha yüksek sevyede olacağından I5D Tecrt Kalxnlxgx(mm) Şekl. VII-2) En Ekonomk Tecrt Kalınlığının (EETK) saptanması "A" malzemesnn terch edlmes daha uygun olacaktır. Böyle br grafk tanzm edlmes küçük kapastel odalar çn gerekmez ve Tablo VII-7'dek değerlern kullanılmasıyla sıhhatl br seçm yapılmış olur. Yapı konstrüksüyonu da gerek soğutma yükünün azaltılması, gerekse kuruluş ve şletme masraflarını etklemes yönünden çok önemldr. Bu husus Mmar ve Statker le beraberce etüt edlp saptanmalıdır. Isıl hesaplarda, uygulanacak gerçek yapı konstrüksüyonuna göre ısı geçrme katsayıları hesaplanıp kullanılmalıdır. Soğutulacak hacmn fzksel ölçüler tasarım halndek br hacm çn mmar planlardan alınır, mevcut br bna çn se yernde yapılacak gerçek ölçümlerle saptanır. Duvar, döşeme ve tavan yüzeylernn hesaplanmasında odanın tecrtsz çıplak ç boyutlarının kullanılması yeterl br yaklaşım sağlayacaktır. Ancak, tecrt kalınlığı az ve duvar konstrüksüyonunun ısıl geçrgenlğ fazla se bu taktrde dıştan dışa ölçülern kullanılması daha emnyetl olacaktır. Bu nedenle Dolap, Vtrn ve Kabn tp soğutucularda dış ölçüler kullanılmalıdır. Keza, küçük boyutlu odalar çn de, özel br durum mevcut değlse gene tüm dış yüzey ısı geçş alanı olarak alınablr. Soğutulacak hacmn ç ve dış kısımlarındak sıcaklıkların saptanması se üzernde önemle durulması gereken br husustur ve soğutma yükünü oldukça etkler. Memleketmzn değşk yerler çn kullanılması gereken dış sıcaklıklar aşağıdak UYGULAMALI SOĞUTMA TEKNİĞİ 35

20 .Tablo VII-8'de verlmektedr. Buna laveten, güneş ışınlarına maruz kalan dış yüzeylere Tablo. VII-5'te gösterlen sıcaklık farklarının, ç-dış sıcaklık farkına eklenmes gerekr. I: / Tablo. VII-8) Şehrlern Yazın Dış Hava Sıcaklıkları Şehr Adı Adana (Şehr) Adıyaman Afyon Ağrı Amasya Kuru Term "C Yaş Tern c Şehr Adı İstanbul İzmr Kars Kastamonu Kayser Kuru Term c O Yaş Term "C O " r Ankara Antalya Artvn O Kırklarel Kırşehr Kocael (İzmt) Aydın Balıkesr Bleck Bngöl Btls Bolu Konya Kütahya Malatya Mansa Kahramanmaraş Mardn O r Burdur Bursa Muğla Muş O Çanakkale Nevşehr 28 7 Çankırı Nğde 34 2O Çorum 29 9 Ordu 3O 22 Denzl Dyarbakır Edrne Rze Sakarya (Adapazarı) Samsun 3O ı Elazığ 38-2 Srt 4O 23 f-t* Erzncan Snop 3O 25 Erzurum 3 23 Svas 33 2O Eskşehr Gazantep Gresun Gümüşhane Hakkar O Tekrdağ Tokat Trabzon Tuncel Ş.Urfa O Hatay (Antakya) Uşak Hatay (İskenderun) Van 33 2 İsparta 34 2 Yozgat 32 2O çel (Mersn) Zonguldak İçel (Tarsus) UYGULAMALI SOĞUTMA TEKNİĞİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI ORACLE DATA MINER İLE BORSA ALANINDA TEKNİK ANALİZDE KULLANILAN GÖSTERGELER (INDICATORS) ÜZERİNE BİR VERİ MADENCİLİĞİ

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem

Detaylı

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS İstanbul Tcaret Ünverstes Fen Blmler Dergs Yıl: 8 Sayı: 16 Güz 2009/2 s. 47-59 LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS KESTİRİMİNİN İNCELENMESİ Cengz AKTAŞ *, Orkun ERKUŞ ** Gelş: 12.10.2009 Kabul:

Detaylı

ÇATALAĞZI TERMİK SANTRAL KATI FOSİL YAKITI KIRILMA DAVRANIŞININ KARIŞTIRMALI DEĞİRMEN VE BİLYALI DEĞİRMENDE KARŞILAŞTIRILMASI

ÇATALAĞZI TERMİK SANTRAL KATI FOSİL YAKITI KIRILMA DAVRANIŞININ KARIŞTIRMALI DEĞİRMEN VE BİLYALI DEĞİRMENDE KARŞILAŞTIRILMASI Madenclk, Clt 49, Sayı 1, Sayfa 31-44, Mart 2010 Vol.49, No.1, pp 31-44, March 2010 ÇATALAĞZI TERMİK SANTRAL KATI FOSİL YAKITI KIRILMA DAVRANIŞININ KARIŞTIRMALI DEĞİRMEN VE BİLYALI DEĞİRMENDE KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İMKB DE YÜKSELEN PİYASA VE DÜŞEN PİYASA DÖNEMLERİNDE DURUMSAL İLİŞKİ ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ TEMMUZ

Detaylı

KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ YRD.DOÇ. DR. ORHAN KURT DERS NOTLARI KOCAELĐ 2012 HARĐTA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ ÖNSÖZ

KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ YRD.DOÇ. DR. ORHAN KURT DERS NOTLARI KOCAELĐ 2012 HARĐTA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ ÖNSÖZ ÖNSÖZ KOCELĐ ÜNĐVESĐTESĐ YYIN NO: 47 ULŞIM DES NOTLI 006 yılından ber gerek Kocael Đhsanye Meslek Yüksek Okulu (MYO) ve gerekse sım Kocabıyık MYO nda vermş olduğum Ulaşım derslernn brkmyle ortaya çıkan

Detaylı

AĞIR ARAÇLAR İÇİN YOL EĞİMİ VE VİRAJ YARIÇAPI DİKKATE ALINARAK EN HIZLI GÜZERGÂHIN BELİRLENMESİ

AĞIR ARAÇLAR İÇİN YOL EĞİMİ VE VİRAJ YARIÇAPI DİKKATE ALINARAK EN HIZLI GÜZERGÂHIN BELİRLENMESİ Gaz Ünv. Müh. Mm. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engneerng and Archtecture of Gaz Unversty Clt 27, No 2, 385-395, 2012 Vol 27, No 2, 385-395, 2012 AĞIR ARAÇLAR İÇİN YOL EĞİMİ VE VİRAJ YARIÇAPI DİKKATE

Detaylı

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY**

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY** Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs, Clt 25, Sayı 1, Bahar: 35-48, 2014. Copyrght 2014 anatola Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2014) Borsa İstanbul da İşlem Gören Turzm Şrketlernn Fnansal Performanslarının

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Taşınabilir Sertlik Ölçüm Cihazı Piccolink Yazılımı (sadece Piccolo 2 için) A.B.D. Patent No. 8,074,496

Kullanım Kılavuzu. Taşınabilir Sertlik Ölçüm Cihazı Piccolink Yazılımı (sadece Piccolo 2 için) A.B.D. Patent No. 8,074,496 Kullanım Kılavuzu Taşınablr Sertlk Ölçüm Chazı Pccolnk Yazılımı (sadece Pccolo 2 çn) A.B.D. Patent No. 8,074,496 İsvçre malıdır İsvçre malıdır... ölçümde... ölçümde 50 yılı aşkın 50 yılı teknk aşkın uzmanlık!

Detaylı

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI BÖLÜM II D ÖRNEK 0 BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 0 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI 0.1. BİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ...II.0/ 0.. TAŞIYICI

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler Ünverste Öğrenclernn Kred Kartı Sahplğn Belrleyen Faktörler H. Dlara KESKİN Yrd. Doç. Dr., Karadenz Teknk Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü dlarakeskn@yahoo.com Emrah KOPARAN Öğr. Gör., Amasya Ünverstes Merzfon

Detaylı

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlşks: OECD Ülkeler Panel Ver Analz Mustafa ÖZER * Necat ÇĐFTÇĐ ** Özet: Yen büyüme teorlernn merkeznde Ar-Ge yatırımları vardır. Romer (1990), Grossman-Helpman (1991) ve Aghon-Howtt

Detaylı

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 2004 YÜKSEK MÜHENDİSLİK TEZİ HÜSEYİN TOPAN YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK

Detaylı

ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşklatının görüşlern yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına attr. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşklatının znn gerektrmez;

Detaylı

KAPALI YÜZME HAVUZLARI KLĐMA VE NEM ALMA TESĐSATLARI*

KAPALI YÜZME HAVUZLARI KLĐMA VE NEM ALMA TESĐSATLARI* KAPALI YÜZME HAVUZLARI KLĐMA VE NEM ALMA TESĐSATLARI* Đbrahim ĐŞBĐLEN 1948 Manisa doğumludur. 1964 yılında Ankara Yapı Enstitüsü'nün Tesisat Bölümü'nü, 1972 yılında Ankara Mühendislik ve Mimarlık Yüksek

Detaylı

DETERMINATION OF THE ECONOMIC DISPATCH IN ELECTRIC POWER SYSTEMS USING SIMULATED ANNEALING(SA) ALGORITHM

DETERMINATION OF THE ECONOMIC DISPATCH IN ELECTRIC POWER SYSTEMS USING SIMULATED ANNEALING(SA) ALGORITHM 5 Uluslararası İler Teknolojler Sempozyumu (IATS 09), 3-5 Mayıs 2009, Karabük, Türkye ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMİNDE OPTİMAL YAKIT MALİYETİNİN BENZETİM TAVLAMA (BT) ALGORİTMASI İLE BELİRLENMESİ DETERMINATION

Detaylı

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2009 CİLT 4 SAYI 1 (47-60) HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

Detaylı

KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU: KRĠTĠKLER VE ÇOK DEĞĠġKENLĠ ĠSTATĠSTĠK UYGULAMALARI

KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU: KRĠTĠKLER VE ÇOK DEĞĠġKENLĠ ĠSTATĠSTĠK UYGULAMALARI Ekonometr ve İstatstk Sayı:7 2008 51-87 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU:

Detaylı

DıŞSAL NÜFUS ARTIŞI VE BAGIMLlLlK ORANI

DıŞSAL NÜFUS ARTIŞI VE BAGIMLlLlK ORANI DıŞSAL NÜFUS ARTIŞI VE BAGIMLlLlK ORANI DEGlşMELER* Dr. ülkü POLAT L'teratürde toplam nüfusun br kesm olan şgücü çeştl yönleryle genş ölçüde tartışılma olana~ bulmuş olmasına karşın toplam nüfusa oranı,

Detaylı

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz *

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz * Busness and Economcs Research Journal Volume. umber. 0 pp. 65-84 ISS: 309-448 www.berjournal.com Hsse Sened Fyatları ve Fyat/Kazanç Oranı Đlşks: Panel Verlerle Sektörel Br Analz * Mehmet argelecekenler

Detaylı

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI C.Ü. İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt 4, Sayı 1, 3 6 Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI H. BİRCAN, Y. KARAGÖZ ve Y. KASAPOĞLU

Detaylı

Şekil 1.1 : Soğutma Çevrimi

Şekil 1.1 : Soğutma Çevrimi GİRİŞ Bu çalışma kapsamında, ülkemizde de yoğun kullanım alanına sahip klima sistemleri çeşitli özellikleri bakımından incelenmiştir. Klima sistemleri ülkemizde endüstriyel uygulamalarda ve konfor amaçlı

Detaylı

BĐR BĐNANIN ISITMA VE SOĞUTMA SĐSTEMLERĐNĐN ENERJĐ ETÜDÜ

BĐR BĐNANIN ISITMA VE SOĞUTMA SĐSTEMLERĐNĐN ENERJĐ ETÜDÜ T.C. SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ BĐR BĐNANIN ISITMA VE SOĞUTMA SĐSTEMLERĐNĐN ENERJĐ ETÜDÜ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Mak. Müh. M. Sabri ŞAMDAN Enstitü Anabilim Dalı : MAKĐNA MÜHENDĐSLĐĞĐ Enstitü

Detaylı

KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI

KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI Cem Celal TUTUM İ.T.Ü. ROTAM, Makne Yük. Müh. ÖZET: Bu çalışmada düzlemsel kafes sstemlern belrl

Detaylı

1.ÖNSÖZ... 3 2.ÇALIŞMA ÖZETİ... 4 2.1. YATIRIM KONUSU... 4 2.2. ÜRETİLECEK ÜRÜN/HİZMET... 4 2.3. YATIRIM YERİ... 4 2.4. TESİS KAPASİTESİ... 4 2.5.

1.ÖNSÖZ... 3 2.ÇALIŞMA ÖZETİ... 4 2.1. YATIRIM KONUSU... 4 2.2. ÜRETİLECEK ÜRÜN/HİZMET... 4 2.3. YATIRIM YERİ... 4 2.4. TESİS KAPASİTESİ... 4 2.5. 1 1.ÖNSÖZ... 3 2.ÇALIŞMA ÖZETİ... 4 2.1. YATIRIM KONUSU... 4 2.2. ÜRETİLECEK ÜRÜN/HİZMET... 4 2.3. YATIRIM YERİ... 4 2.4. TESİS KAPASİTESİ... 4 2.5. TOPLAM YATIRIM TUTARI... 4 2.6. YATIRIM SÜRESİ... 4

Detaylı

İndirekt Temaslı Isı Değiştiriciler; Akışkanların ısı alışverişi sırasında karışması ara bir yüzey ile önlenir ( Boru-kabuk tipi ısı değiştiriciler).

İndirekt Temaslı Isı Değiştiriciler; Akışkanların ısı alışverişi sırasında karışması ara bir yüzey ile önlenir ( Boru-kabuk tipi ısı değiştiriciler). GİRİŞ: Isı değştrcler; Farklı sıcaklıklara sahp k akışkan arasında, brbr çersnde karışmalarına müsaade etmeden, ısı transfernn gerçekleştrldğ chazlardır. Yaygın larak ; Isıtma sstemlernde, klma sstemlernde,

Detaylı

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği *

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği * İMO Teknk Derg, 28 4393-447, Yazı 29 Şddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetk Algortma le Belrlenmes: GAP Örneğ * Hall KARAHAN* M. Tamer AYVAZ** Gürhan GÜRARSLAN*** ÖZ Bu çalışmada, Genetk Algortma (GA)

Detaylı

Eğitim Elkitabı. Soğutucu Klima

Eğitim Elkitabı. Soğutucu Klima Eğitim Elkitabı Soğutucu Klima 12/2000 Eğitim Elkitabı Đçindekiler Đçindekiler 1 Termodinamiğin Temelleri... 1-1 1.1 Giriş... 1-1 1.2 Sıcaklık... 1-1 1.3 Basınç... 1-1 1.3.1 Hava Basıncı... 1-2 1.3.2

Detaylı

Absorbsiyonlu soğutma sistemleri ile egzoz gazı atık ısısından faydalanarak otobüs kliması sistemleri için kaynatıcı tasarımı

Absorbsiyonlu soğutma sistemleri ile egzoz gazı atık ısısından faydalanarak otobüs kliması sistemleri için kaynatıcı tasarımı BAÜ FBE Dergisi Cilt:12, Sayı:1, 136-152 Temmuz 2010 Absorbsiyonlu soğutma sistemleri ile egzoz gazı atık ısısından faydalanarak otobüs kliması sistemleri için kaynatıcı tasarımı Enver YALÇIN 1, Arzu KAVAKLI

Detaylı

YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER

YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER 235 YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER Rüknettin KÜÇÜKÇALI ÖZET Yüksek yapılar, Batı da olduğu gibi, Türkiye de de büyük şehirlerde daha yaygın olarak kullanılmaya başlanan bir yapı cinsidir.

Detaylı