Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HB

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HB760460 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3653817"

Transkript

1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir. Kullanım kılavuzu Kullanma kılavuzu Kullanma talimati Kullanıcı kılavuzu Kullanıcı el kitabı

2 Manuel özet: Yeni frnnzn tüm parçalar açklanmaktadr. Ve size adm adm ayarlamalar göstermekteyiz. Çok basit. arzann meydana gelmesi durumunda da - küçük arzalr ortadan kaldrmak için bilgiler bulabilirsiniz. Detayl bir içindekiler listesi kolayca yol bulmanz salamaktadr. Ve åimdi Afiyet olsun. Kullanma klavuzu HB tr çindekiler Dikkat etmeniz gereken hususlar..... Montajdan önce... Güvenlik bilgileri... Hasar sebepleri.... Yeni ocanz..... Kumanda bölümü Fonksiyon ayar dümesi. Döner düme Kumanda tuålar ve gösterge alan.. Düåürülebilir åalter tutamaklar..... Yanmal halka..... Istma türleri Frn ve aksesuar... Soutma fan Frnn stlmas..

3 .. Aksesuar önceden temizleyin Åu åekilde ayarlanr:.... Frnn otomatik olarak kapanmasn istiyorsanz Frnn otomatik olarak açlp kapanmasn istiyorsanz... Kalan Is Göstergesi.... Åu åekilde ayarlanr:.... Tabak ve çanaklar Frnn ayarlanmas Hzl stma.. 19 Piåirme otomatii çindekiler Yemein hazrlanmas Programlar... Yemek hangi sürede piåecek?..... Åu åekilde ayarlanr..... Frnn otomatik olarak açlp kapanmasn istiyorsanz... Kzartma otomatii hakknda pratik bilgiler.... Åu åekilde ayarlanr:.

4 ... Åu åekilde ayarlanr..... Åu åekilde ayarlanr..... Temel ayarlar deiåtiriniz Saat Çalar saat Temel ayarlar Çocuk emniyeti Otomatik zaman snrlamas Otomatik Kendi-Kendine Temizleme.. 31 Åu åekilde ayarlanr..... Frn souduunda Cihazn då... Frn.... Cam yüzey ve levhalarn temizlenmesi Conta.

5 Bakm ve Temizlik çindekiler Buhar filtresi Aksesuarlar.. Frnn lambasnn deiåtirilmesi.... Frnn lambasnn deiåtirilmesi Ambalaj ve eski cihaz Tablolar ve yararl bilgiler.. 45 Pasta ve çörek.... Kek türü piåirmeye yönelik ipuçlar. Et, tavuk, balk Kzartma ve zgaraya yönelik ip uçlar.... Sufleler, gratenli yemekler, tost.... Derin dondurulmuå hazr yemekler Buz çözme... Kurutma..... Konservasyon...

6 .. Enerji tasarrfuna yönelik ip uçlar... Ne yapabilirsiniz Gda maddelerinde bulunan akrilamid Test yemekleri Dikkat etmeniz gereken hususlar Eminiyet teknii belgesi VDE kontrol ve sertifika enstitüsü tarafndan tanzim edilir: VDE Prüf und Zertifizierungsinstitut Merianstrasse 28 D Offenbach Tel Lütfen bu kullanm klavuzunu dikkatlice okuyunuz. Ancak bu åekilde frnnz güvenle ve doru bir åekilde kullanabilirsiniz. Kullanm ve montaj klavuzunu saklaynz. Cihaz bir baåkasna verecekseniz bu klavuzlar da teslim ediniz. Montajdan önce Nakliye hasarlar Elektrik balants Ambalajndan çkardktan sonra cihaz kontrol edin. Nakliye hasar varsa cihaz balantlarn kurmayn. Frn balantlar sadece deneyimli bir uzman tarafndan kurulmaldr. Yanlå balantdan kaynaklanan hasarlarda garanti hakknz ortadan kalkacaktr. Güvenlik bilgileri Scak frn Bu cihaz sadece evde kullanlmaya elveriålidir. Frn sadece yemek piåirmek için kullann. Frnn kapsn dikkatlice açnz. Dåarya scak buhar çkabilir. Hiö bir zaman scak frna ve stma elemanlarna dokununuz. Yanma tehlikesi! Çocuklar bu cihazlardan genel olarak uzak tutunuz. Alev alabilen nesneleri frnda saklamaynz. Yangn tehlikesi! Elektrkli cihazlarn balant kablolarn scak frn kapsnda skåtrmaynz. Kablo izolasyonu eriyebilir. Ksa devre tehlikesi! d Tamirler d Gerektii gibi yaplmayan onarmlar tehlikelidir. Cereyan çarpma tehlikesi! Sadece tarafmzdan eitilmiå yetkili servis teknisyenleri cihazda yaplacak onarmlar uygulayabilir. Cihazn arzal olmas durumunda sigorta kutusundaki frn sigortas kapatlmaldr. Yetkili servisi çarnz. 5 Otomatik kendi kendine temizleme d Yemek artklar, ya ve et suyu Kendi-Kendine Temizleme esnasnda alev alabilir. Yangn tehlikesi! Kendi-Kendine Temizleme'den önce kaba kirleri temizleyin. Asla kurulama bezi gibi yanabilir cisimleri kap koluna asmaynz. Yangn tehlikesi! Kendi-Kendini Temizleme esnasnnda frnn då yüzü snacaktr. Çocuklar uzak tutunuz. s, yapåmay önleyen kaplamada zehirli gazlar oluåmasna yol açabilir - ciddi salk sorunlar oluåabilir! Hasar sebepleri Kek sac veya alüminyum folyo frn tabannda Frn tabanna kek sac yerleåtirmeyiniz. Tabana alüminyum folyo yerleåtirmeyiniz. Scaklk skåmas oluåmaktadr. Böyle bir durumda piåirme ve kzartma süreleri yanlå olur ve frnn emaye kaplamas zarar görür. Asla scak frna su dökümeyiniz. Frnn emaye kaplamasnda hasar meydana gelebilir. Çok sulu meyve keklerinde fazla meyve koymaynz. Meyve suyu, daha sonra çkaramayacanz lekeler brakmaktadr. Daha derin olan üniversel tavay kullanmanz tavsiye etmekteyiz. Frn sadece kapalyken soutmaya brakn. Frn kapsna biråey skåtrmaynz. Frn çok az açk brakmanz durumunda bile yanda bulunan mobilya kenarlar zamanla hasar görebilirler. Frn izolasyonu çok kirlenmiå ise frn kaps iåletme esnasnda tam kapanmamaktadr.

7 Yandaki mobilyalar hasar görebilirler. Frn izolasyonu temiz tutunuz. Açk frn kapsna basmaynz veya oturmaynz. Frnda su Meyve suyu Açk frn sürgüsü ile soutma Çok kirlenmiå frn izolasyonu Frn sürgüsü oturma yüzeyi 6 Yeni ocanz Buarada yeni bir cihaz ile tanåmaktasnz. Åalterlerli ve göstergeli kullanm alann açklamaktayz. stma türleri ve ekte buluna aksesuar hakknda bilgi edinmektesiniz. Kumanda bölümü Detay sapmalar cihaz tipine göre. Fonksiyon ayar dümesi Gösterge alan ve kullanm tuålar Döner düme Fonksiyon ayar dümesi Is seçme dümesi ile frn için s türü ayarlamaktasnz. Göstergede her stma türü için bir tavsiye deeri belirmektedir. Pozisyonlar t f T O s R x * P Üstten ve alttan stma Özel üstten ve alttan stma* 3 D scak hava Scak hava youn / pizza konumu Alttan s Scak hava dolaåm ile zgara yapmak Yass zgara, büyük yüzey Otomatik kendiliinden temizleme Kzartma otomatii 7 *Enerji yeterlilik snf EN50304'e göre belirlenmiå olan stma türü. Fonksiyon seçme dümesini ayarlarsanz, frnn içindeki lamba yanar. Döner düme Çevirmeli düme ile tüm tavsiye edilen deerleri ve ayarlar deiåtirebilirsiniz. Alanlar ºC olarak s alan 3D scak hava T ve youna scak hava için maksimum s / pizza konumu O = 275 ºC dir dak 5 sn P 01 P h h P 24 Kzartma kademeleri, büyük alanlar x geri çeviriniz kzartma kademeleri, küçük alanlar V Temizleme kademeleri Süre Alarm zaman Programlar Åabat Program Kumanda tuålar ve gösterge alan Saat tuåu j Bu tuå ile saati, frn süresini? ve bitiå zamann! ayarlayabilirsiniz. Bu tuå ile çocuk emniyetini açabilir ve kapatabilirsiniz. Bu tuå ile saat alarmn ayarlayabilirsiniz. Bu tuå ile bilgi talep edebilirsiniz. Bu tuå ile frn lambasn açabilir ve kapatabilirsiniz. Bu tuå ile frn hzl bir åekilde stabilirsiniz. Anahtar tuåu p Alarm tuåu a Info i tuåu Frn lambas tuåu < Hzl stma tuåu Z 8 Gösterge alannda, ayarlanmå olan deerleri okuyabilirsiniz. Is göstergesindeki snma kontrolü, frndaki s artån kalan scakl gösterir. Düåürülebilir åalter tutamaklar Åalter tutamaklar düåürülebilir. lgili åalteri içeri sokmak veya dåar çkarmak için üzerine basnz. Åalter tutamaklarn saa veya sola çevirebilirsiniz. Yanmal halka Fonksiyon ayar dümesi Döner düme Fonksiyon seçme dümesi ile ayarlama yaptnzda åalter tutamandaki halka yanmaktadr. Ayarlama yapabildiiniz süresince åalter tutamandaki halka yanmaktadr. Ayarlama devralndnda yanmaktadr. Istma türleri Frn için farkl stma åekillerini kullanma olanana sahipsiniz. Her yemek için en uygun stma åeklini seçebilirsiniz. Üstten ve alttan salar ve derin dondurulmuå yemekler için. Emaye tepsi HEZ kek ve kurabiyeler için. Kek tepsisini eik yeri frn kapsna dayanncaya kadar frna sürünüz. Universel tava HZ nemli kekler, kurabiyeler, derin dondurulmuå yemekler ve büyük et yemekleri için. Dorudan zgara üzerinde kzartma yapmanz ayarlanmas Frnnz çeåitli yollarla ayarlayabilirsiniz. Frn manüel olarak kapatnz Frn kendiinden kapanacaktr Frn otomatik olarak açlacak ve kapanacaktr Tablolar ve Öneriler Yemek piåtikten sonra frn kendiniz kapatabilirsiniz. sterseniz uzun süre mutfaa uramayabilirsiniz. Yemei örn. sabah frna verebilir ve ölen tamamlanacak åekilde ayarlayabilirsiniz. Tablolar ve Öneriler bölümünde birçok yemek için uygun ayarlar bulabilirsiniz. Åu åekilde ayarlanr: 1. Fonksiyon seçme dümesi ile istediiniz stma åeklini ayarlaynz. Is göstergesinde snma türü için önerilen deer görüntülenir. Örnek: Üst ve alt s 190 ºC 2. Döner düme ile sy veya zgara kademesini ayarlaynz. Kapatlmas Yemek piåtikten sonra fonksiyon seçme dümesini kapatnz. 16 Ayar deiåimi Istma kontrolü Isy veya zgara kademesini istediinizde deiåtirebilirsiniz. Istma kontrolü frndaki s artån gösterir. Tüm alanlar dolduunda, yemei frna sürmek için en uygun zaman gelmiåtir. Izgarada stma kontrolü gösterilmez. Hzl stma esnasnda Bilgi i tuåu ile yaklaåk stma ssn sorgulayabilirsiniz. Frnn termik ataletinden dolay, stma periyodu esnasnda gerçek frn scaklndan farkl bir scaklk gösterilebilir. Frnn otomatik olarak kapanmasn istiyorsanz 3. j saat tuåuna basn. Süre sembolü? yanp söner. Ayarlama iålemini 1 ve 2 maddelerinde tarif edildii åekilde yapnz. Yemein piåme süresini girin. Örnek: Süre 45 dakika 4. Döner düme ile istediiniz süreyi ayarlaynz. Frn birkaç saniye sonra çalåmaya baålar. Göstergede? sembolü yanp söner. Süre dolmuåtur Ayar deiåimi Sinyal sesi duyulur. Frn kapanr. Fonksiyon seçme dümesini kapatnz. Saat j tuåuna basn. Çevirmeli düme ile istediiniz süreyi ayarlaynz. 17 Ayarlamann durdurulmas Ayarlarn sorgulanmas Fonksiyon seçme dümesini kapatnz. Bitim zamannn! veya saatin j sorgulanmas: lgili sembol görüntülene kadar saat j tuåuna basn. Sorgulanan deer birkaç saniye için gösterilmektedir. Frnn otomatik olarak açlp kapanmasn istiyorsanz Madde 1 ila 4'te tarif edilen åekilde ayarlayn. Lütfen kolayca bozulan yemeklerin uzun süre frnda kalmamasna dikkat edin. Örnek: Saat 10:45'tir. Yemein piåme süresi 45 dakikadr ve 12:45'te tamamlanmaldr 5. j saat tuåuna,! son sembolü yanp sönene kadar basn. Göstergede yamain kaçta tamamlanaca gösterilecektir. 6. Döner düme ile yeni sona erme süresini ayarlaynz. Birkaç saniye sonra ayar devralnacaktr. Frn çalåmaya baålayana kadar göstergede bitiå zaman gösterilecektir. Süre dolmuåtur Not Sinyal sesi duyulur. Frn kapanr. Fonksiyon seçme dümesini kapatnz. Bir sembolün yanp söndüü süre içerisinde deiåim yapabilirsiniz. Sembol yandnda ayar devralnmåtr. Ayarn devralnmasna yöenlik bekleme süresini deiåtirebilirsiniz.

8 Bunun için Temel Ayarlar bölümüne bakn. 18 Kalan Is Göstergesi Frn kapattnzda, frndaki kalan sy stma kontrolünden okuyabilirsiniz. Tüm alanlar dolduunda frn yakl. 300 ºC'lik bir sya sahip olacaktr. Is yakl. 60 ºC'ye düåmüåse stma kontrolü söner. Kalan snn kullanlmas Kalan s ile, yemeklerinizi frnn içinde scak tutabilirsiniz. Uzun piåme süresine sahip yemeklerde frn 5 10 dakika erken kapatn. Yemek, kalan syla piåmeye devam edecektir. Enerji tasarrufu salanacaktr. Hzl stma Bu fonksiyon ile frn hzl bir åekilde stabilirsiniz. Uygun stma türleri t f T O R = = = = = Üstten ve alltan s Üstten ve alttan s özel 3D scak havat Scak hava youn / pizza kademesi Dönüåümlü hava ile kzartma Åu åekilde ayarlanr: Önce frn ayarlayn. Ardndan hzl stma tuåu Z'ye basn. Göstergede Z sembolü yanar. Frn snr. Istma kontrolü alanlar dolar. Ksa bir sinyal sesi duyulur. Sembolü Z kaybolur. Yemeinizi frna yerleåtirin. Hzl stma tuåuna basn. Iåkl sembol söner. Hzl stma durdurulur. Istma åeklini deiåtirirseniz, hzl stma fonksiyonu iptal olur. Ayarlanan s 100 ºC'nin altnda ise hzl stma çalåmaz. Frndaki s, ayarlanan sdan sadece çok az bir miktar düåükse, hzl stma gerekli deildir. Devreye girmez. Hzl stma sona ermiåtir Hzl stmann durdurulmas Bilgiler 19 Hzl snma esnasnda bilgi i tuåu ile güncel stma ssn sorgulayabilirsiniz. Piåirme otomatii Piåirme otomatii ile lezzetli kzartmalar, et yemekleri ve sebze yemekleri piåirebilirsiniz. Yemei çevirmeniz ve yalamanz gerekmeyecek, frnnz temiz kalacaktr. Tabak ve çanaklar Uygun tencereler Kzartma otomatii sadece kapal bir kabda kzartma yapmak için uygundur. Sadece uygun kapakl kzartma tencereleri kullann. Cam veya seramikten suya dayankl (300 ºC' ye kadar) tencereler uygundur. Emaye çelik, döküm demir ve alüminyum camdan oluåan tencerelerde daha fazla su katmanz gerekmektedir. Yemek daha fazla kzarmaktadr. Tencere üreticilerinin uyarlarn dikkate alnz. Çelik kaplar pek tavsiye edilmez. Tencere o kadar kzarmayp o biçimde de çok piåmemektedir. Uygun olmayan tencereler Tencerelerin boyu Açk renk parlayan alüminyumdan, piåirilmemiå seramikten ve plastik tutamakl tencereler uygun deildir. Et, tencerenin yaklaåk üçte ikisini kaplamaldr. Böylece piåirme iåleminden sonra güzel bir sosa sahip olursunuz. Et ile kapak arasndaki mesafe en az 3 cm olmaldr. Kzartma esnasnda etiniz åiåip kabn kapan kaldrabilir. Yemein hazrlanmas Uygun bir tencere seçiniz. Taze veya dondurulmuå eti, bal veya vejeteryan sebze yemeklerinde sebzeleri tartnz. Ayarlama yapmak içim arl bilmeniz gerekmektedir. 20 Tencereyi kapa ile kapatnz. 2 yüksekliinde zgaraya yerleåtiriniz. Et Kzartma tablosunda bir veri verilmiåse svy boå tencereye koyunuz.taban kaplanmaldr. Eti tatlandrn, tencereye yerleåtirin ve tencreyi kapa ile kapatn. Balk Bal temizleyiniz ve her zamanki gibi tatlandrn. Bulama balk: ½ cm yüksekliinde örn. åarap veya limon suyu tencereye veriniz. Kzartlmå balk: Bal una blaynz ve eritilmiå ya üzerine sürünüz. Bilgi: Balk tencerede "yüzme pozsiyonunda" yatmas durumunda en iyi biçimde piåmektedir. Sebze yemei Farkl et türlerini ve sebzeleri kombine edebilirsiniz. Eti küçük parçalara kesiniz. Tavuk parçalarn bölmeden kullanabilmektesiniz. Ete eåit ila çift miktar arasnda sebze ekleyiniz. Örnek: 0,5 kg ette, 0,5 kg ila 1 kg taze sebze. Programlar taze Yemekler uygun:t Yemei her zaman souk frna sürünüz. Program Numaras Arlk aral 0,5 3,0 kg 0,5 2,5 kg 0,5 2,5 kg 0,5 2,5 kg Sv ekleyin evet hayr hayr evet Sr eti kzartmas Rozbif Rozbif, ingiliz usulü Dana frnda Yükseltilmiå kanat, prova, çanak, et yemei Rozbif, yüksek kanat Rozbif, yüksek kanat Omuz, paça, bilya, üst çanak, doldurulmuå dana gösü Kemiksiz but Piliç, ördek, kaz, hindi yavrusu Piliç, hindi, ördek, kaz butlar Kuzu budu Kümes hayvanlar Kanatl budu ,5 2,0 kg 0,5 2,5 kg 0,3 1,5 kg evet hayr hayr 21 Yemekler taze uygun:t Hindi gösü, rulo Omuz, boyun, göüs Ceylan butu, tavåan butu Tavåan benzeri besinler Rulo, Pichelsteiner, gulaå Alabalk, uzunlevrek, kefal, morina Alabalk, uzunlevrek, kefal, morina uygun: Yükseltilmiå kanat, prova, çanak Rozbif, yüksek kanat Omuz, paça, bilya, üst çanak, doldurulmuå dana gösü Kemiksiz but Piliç, hindi, ördek, kaz butlar Omuz, boyun, göüs Ceylan butu, tavåan butu Program Numaras Arlk aral 0,5 2,5 kg 0,5 2,5 kg 0,5 3,0 kg 0,3 3,0 kg 0,3 3,0 kg 0,3 1,5 kg 0,5 1,5 kg Sv ekleyin evet evet evet hayr evet evet hayr Hindi göüsü Koyun, geyik Ceylan, küçük av hayvanlar eti Dalyan köfte Sebze yemekleri Buulama balk Balk kzartma Yemekler dondurulmuå* Sr eti kzartmas Rozbif Dana frnda Program Numaras Arlk aral 0,5 2,0 kg 0,5 2,0 kg 0,5 2,0 kg Sv ekleyin evet hayr evet Kuzu budu Kanatl budu Koyun, geyik Ceylan, küçük av hayvanlar eti * ,5 2,0 kg 0,3 1,5 kg 0,5 2,0 kg 0,5 2,0 kg evet hayr evet evet Dikkat: Dondurulmuå et hazrlyorsanz bitiå zamann ertelemeniz mümkün olmayacaktr. Et, bekleme süresinde eriyecektir. Yemek hangi sürede piåecek? Yemeinizin ne kadar påiåeceini bilmek için 1 ve 4 noktalarnda anlatld biçimde ayarlama yapmalsnz. Süre göstergede belirecektir. Programn durdurulmas: Fonksiyon seçme dümesini kapatnz. 22 Åu åekilde ayarlanr 1. Uygun program kzartma tablosundan bulunuz. Örnek: Lyi piåmiå Rozbif, 1,2 kg 2. Fonksiyon seçme dümesini s göstergesinde P yanp sönünceye kadar çeviriniz. 3. Döner düme ile istediiniz program numarasn ayarlaynz. Programn devralnmasnn üzerine bu arlk için tavsiye edilen süre belirmektedir. 4. Çevirmeli düme ile arl ayarlaynz. Frn birkaç saniye sonra çalåmaya baålar. Ayarlanmå olan süre, göstergede görünür bir åekilde çalår. Süre dolmuåtur Programn durdurulmas Sinyal sesi duyulur.

9 Frn kapanr. Fonksiyon seçme dümesini kapatnz. Fonksiyon seçme dümesini kapatnz. 23 Frnn otomatik olarak açlp kapanmasn istiyorsanz Sadece taze et veya taze balk kullannz. Besinleri frnda çok fazla bekletmeyiniz. Et ve balk souk tutulmazlarsa, çabuk bozulurlar. Örnek: Program 02, yemel saat 12:15 'de piåmiå olsun. Madde 1 ila 4'te tarif edilen åekilde ayarlayn 5. j saat tuåuna! bitim sembolü yanp sönünceye kadar basnz. Göstergede yamain kaçta tamamlanaca gösterilecektir. 6. saniye sonra ayar devralnacaktr. Göstergede bitim zaman gösterilmektedir.! bitim sembolü yanmaktadr. Frn doru zamanda çalåmaya baålamaktadr. Süre dolmuåtur Not Sinyal sesi duyulur. Frn kapanr. Fonksiyon seçme dümesini kapatnz. Göstergede bir alarm süresi geçmektedir. Kalan sürenin?, bitim zamannn! veya saatin j sorgulanmas: j saat tuåunailgili sembol belirene kadar basnz. Arln sorgulanmas:info i tuåuna basnz. 24 Kzartma otomatii hakknda pratik bilgiler Et veya tavuk etinin arl verilmiå olan arln üstündedir Yemein durumu iyi ancak sos fazla koyu Arlk alan özellikle snrlandrlmåtr. Çok büyük et yemekleri için çou zaman yeterli büyüklükte tencere yoktur. Büyük parçalar üst ve alttan s t veya hava dolaåml zgara R hazrlaynz. Daha küçük bir tencere seçiniz ve daha fazla sv kullannz. Yemein durumu iyi ancak Daha küçük bir tencere seçiniz ve daha az sv kullannz. sosun rengi fazla açk ve sulu Yemein üstü kuru yi kapanan kapakl bir tencere kullannz. Çok yasz etin sertleåmesini önlemek için, kasaptan alacanz etin yalarn frnlama srasnda, yasz etinizin üzerine yerleåtiriniz. Tencerenin kapa tam kapanmamaktadr. Veya et åiåip kapa kaldrmåtr. Daima uyan bir kapak kullannz. Et ile kapak arasnda en az 3 cm'lik bir araln kalmasna dikkat ediniz. Dondurulmuå eti de taze et gibi baharatlaynz. Dikkat: Dondurulmuå ette bitim zamannn daha sonraya kaydrlmas mümkün deildir. Et, bekleme süresinde eriyecektir. Butlarn boylar ayn olmak zorundadr. En ar butun arln ayarlaynz. Örnek: 1,4 ve 1,5 kg'lk iki hindi butu. 1,5 kg ayarlaynz. Balklarn boylar ayn olmak zorundadr. Toplam arl ayarlaynz. Örnek: 0,6 ve 0,5 kg'lk iki alabalk. 1,1 kg ayarlaynz. Dolmuå kümes hayvan uygun deildir. Bu yemek en iyi biçimde zgarada piåirlmektedir. Bunun için tabloda, kanatl hayvanlar bölümüne baknz. Bir sonraki ymek hazlanånda et parçalar tencerenin jkenarna yerleåtiriniz. Sebzeyi tencerenin ortasna yerleåtiriniz. Piåirme esnasnda yank kokusu geliyor ancak yemek iyi görünmektedir Dondurulmuå et hazrlamak istiyorsunuz Birden fazla tavuk ve/veya kümes hayvan butlar ayn zamanda piåirmek istiyorsunuz Birden fazla bal kzartmak ve buulamasn yapmak istiyorsunuz Doldurulmuå kümes hayvan hazrlamak istiyorsunuz Türlüdeki et yeterli derecede kzarmå 25 Türlüdeki sebze sert kald Türlüde etin arln ayarlaynz. Böylece sebze diri kalr. Sebzeyi daha yumuåak olmasn istiyorsanz et ve sebzenin toplam arln ayarlaynz. Bunun için sadece sert sebzeler uygundur, örn. havuç, yeåil fasülye, beyaz lahana, kereviz ve patates. Sebzeyi ne kadar küçük keserseniz o kadar yumuåak piåecektir. Sebzenin fazla karamamas için sv ile kaplaynz. Pas tutmaz çelik tencereler sadece snrl olarak uygundur. Parlayan yüzey scaklk etkisini çok fazka yanstmaktadr. Yemek daha az kzarp, et daha az piåmektedir. Pas tutmaz çelikten kzartcy çevirmek istiyorsunuz Program bitiminden sonra kapa çkarnz. Eti kzartma kademesi 3'te x 8 ila 10 dakika kzartn. Vejeteryan türlü hazrlamak istiyorsunuz Pas tutmaz çelikten kzartcy çevirmek istiyorsunuz Uzun süre çalåma ayar Uzun süre çalåma program ile frn 73 saat boyunca üst ve alt stmada t 85 ºC'lik bir scakl korur. Bu süre içerisinde frn açp kapamanz gerekmeden yemeklerinizi scak tutabilirsiniz. Åu åekilde ayarlanr: 1. Fonksiyon seçme dümesini P'ye getiriniz. Göstergede P yanp söner. 2. Çevirmeli düme ile P25 programn ayarlaynz. P yandnda ayar devralnmåtr. Göstergede süre azalmaya baålar. Frn 73 saat sonra otomatik olarak kapanacaktr. Program sona ermiåtir Bir sinyal sesi duyulur. Süre? sembolü yanp söner. Saatin tekrar gösterilmesi için fonksiyon seçme dümesini kapatnz. Fonksiyon seçme dümesini kapatnz. Program baåladktan sonra tuålar bloke edilir. ptal ve deiåiklik yapma mümkün olmayacaktr. Frn lambas tüm bu süre boyunca yanar. Programn silinmesi Bilgiler 26 Saat lk balantdan veya elektrik kesintisinden sonra ekranda j sembolü ve üç sfr yanp söner. Saati (aktüel zaman) ayarlaynz. Fonksiyon seçim düzenei kapatlmaldr. Åu åekilde ayarlanr 1. j saat tuåuna basn. Göstergede saat belirir ve j sembolü yanp söner. Örnek: Saat 13:00 2. Çevirmeli düme ile saati ayarlayn. Birkaç saniye sonra saat deeri devralnacaktr. Sembol j kaybolur. Örn. yaz saatinden kå saatine deiåtirilmesi Saatin kapatlmas Saat j tuåuna basnz ve döner düme ile saati deiåtiriniz. Saati kapatabilirsiniz. Bunun için temel ayar deiåtirmelisiniz. Bunun için bkz. Temel ayarlar bölümü. 27 Çalar saat Çalar saati, normal bir yemek piåirme çalar saati gibi kullanabilirsiniz. Frndan bamsz çalår. Saat özel bir sinyale sahiptir. Alarm çocuk emniyeti devredeyken de ayarlayabilirsiniz. Åu åekilde ayarlanr 1. Çalar saat tuåuna a basnz. Sembol a yanp söner. Örnek: 20 dakika 2. Döner düme ile istediiniz alarm zamann ayarlaynz. Bir kaç saniyden sonra çalar saat çalåmaya baålar. a sembolü göstergede yanp söner. Geçen süre gösterilecektir. Süre doldu Alarm süresinin deiåtirilmesi Ayarn silinmesi alarm ve süre ayn zamanda bitmektedir Sinyal sesi duyulur. Çalar saat tuåuna a basnz. Çalar saat göstergesi söner. Çalar saat tuåuna a basnz. Döner düme ile zaman ayarn deiåtiriniz. Çalar saat tuåuna a 3x basnz.

10 Semboller yanar. Alarm süresi göstergede görünecek biçimde ilerler. Kalan süre?, bitiå zaman! veya saatin j sorgulanmas: lgili sembol görüntülene kadar saat j tuåuna basn. Sorgulanan deer göstergede birkaç saniye gösterilir. 28 Temel ayarlar Frnnz birçok temel ayara sahiptir. Saat temel ayarn, sinyal süresini ve ayar devralma süresini deiåtirebilirsiniz. Temel ayar Saat j 1 = Saat ön planda Sinyal süresi a 1 = yakl. 10 san. Fonksiyon Saat göstergesi Deiåim Saat 0 = Saat kapal* Sinyal süresi 2 = yakl. 1 dak. 3 = yakl. 4 dak. Devralma zaman 1 = ksa 3 = uzun Alarm süresi veya baåka bir süre dolduunda verilen sinyal Ayar kademeleri arasnda, ayar devralnana kadar olan bekleme süresi Devralma zaman? 2 = orta * stisna: Artk s gösterildii sürece saat de gösterilmektedir. Temel ayarlar deiåtiriniz 1. j saat tuåuna vep tuåuna, göstergede 1 belirene kadar ayn zamanda basnz. Saat temel ayar ön plandadr. Herhangi bir iåletim ayarl olmamaldr. Örnek: Saatin kapatlmas Döner düme ile temel ayar deiåtiriniz. 3. j saat tuåu ile onaylayn. Sinyal süresinin temel ayar için göstergede bir1 gösterilir. Temel ayar madde 2'de tarif edilen åekilde deiåtirin ve j saat tuåuyla onaylayn. Artk devralma süresini deiåtirebilirsiniz. Son olarak j saat tuåuna basn. Tüm temel ayarlar deiåtirmek istemiyorsanz Düzeltme Bir temel ayar deiåtirmek istemiyorsanz j saat tuåuna basn. Bir sonraki temel ayar ekrana gelir. Ayarlar istediiniz zaman deiåtirebilirsiniz. Çocuk emniyeti Çocuklarn oynarken frn çalåtrmamalar için frna bir çocuk emniyeti yerleåtirilmiåtir Frnn bloke edilmesi Fonksiyon seçme dümesi kapal olmaldr. p anahtar tuåuna, göstergede p sembolü gösterilene kadar basn. Bu iålem, yakl. 4 saniye sürecektir. p anahtar tuåuna, p sembolü sönene kadar basn. Alarm ve saati frn kilitliyken de ayarlayabilirsiniz. Blokajn iptali Bilgiler 30 Otomatik zaman snrlamas Frn kapatmay unutmanz durumunda Otomatik Zaman Snrlamas devreye girecektir. Frn iåletimi durdurulur. Güvenlik açsndan otomatik kapatma sisteminin ne zaman devreye girecei, ayarlanmå scakla veya zgara yapma kademesine baldr. Frn stmas sona erdiinde saat göstergesinde bir 5 belirir. Fonksiyon seçim düzenei kapatlana kadar stma durdurulur. 5 kaybolur. Frn tekrar ayarlayabilirsiniz. Otomatik Saat Snrlamasnn kaldrlmas Bir süre deeri girin, frn otomatik olarak kapanacaktr. Is snrlamas kaldrlmåtr. Otomatik Kendi-Kendine Temizleme Bu iålemde frn yakl. 500 ºC'ye stlr. Kzartma, zgara veya piåirme iålemlerinde oluåmuå kirlenmeler ve atklar yanar. Üç temizleme kademesi arasnda seçim yapabilirsiniz. Kademe Temizleme derecesi hafif orta youn Süre yakl. 1¼ saat yakl. 1½ saat yakl. 2 saat Bunu bilmelisiniz Güvenliiniz için frn otomatik olarak kilitlenmektedir. tarafnn serbest kalmasna dikkat ediniz. normal bir durumdur. Bu kanca frnn kapsn kapatnca yine kaybolacaktr. Lütfen bu kancay elle itmeye çalåmaynz. Frn lambasn Kendi-Kendine Temizleme esnasnda açamazsnz. artklar, ya ve et suyu alev alabilir, yangn tehlikesi! Temizlemeye tabi tutulacak aksesuarlar ve frn slak bir bez ile silin. sembolü yanp sönmektedir. Frn çok scak ve güvenliiniz için kilitlidir. Ancak S sembolü sönünce frn kaps açlacaktr. Ancak o zaman fonksiyon seçme dümesini kapatnnz. Kalan sürenin? veya bitim zamannn! saat tuåuna! bitim sembolü yanp sönünceye kadar basnz. kendine temizlik doru zamanda açlp kapanmaktadr. sembolü yanp sönmektedir. Fonksiyon seçme dümesini kapatnz. Fonksiyon seçme dümesini kapatnz. kullanmda frn 2 3 ayda bir defa temizlemeniz yeterlidir. durum olaandr ve fonksiyonlara etki etmez. bir bez ile kurulayn. Keskin ve aåndrc maddeler kullanmayn. lekeler korozyona neden olabilir. Paslanmaz çelik bakm maddeleri kullann. Üretici açklamalarna dikkat edin. kapan tamamen açn. 2. Sa ve sol taraftaki her iki kilitleme kolunu çevirin. 3. kirlenmesi durumunda frn temizleyicisi kullannz. Frn temizleyicisini sadece souk frnda kullannz. Bir nokta daha: Emaye çok yüksek slarda frnlanmaktadr. Bu nedenle, ufak renk farkllklar oluåabilir. Bu durum olaandr ve fonksiyonlara etki etmez. saclarn kenarlar tam emayelanamamaktadr. Bu nedenle pürüzlü olabilmektedir. üzerindeki numaraya göre hareket ediniz. 1. kapsnn üstündeki kapa sökünüz. Bunun için sa ve soldaki vidalar çözün. (Resim A) 3. En üst levhay kaldrn ve dåar çekin. (Resim B) Madde 4. ve 5., cihaz tipine göre 4. Sa ve sol taraftaki büyük mandallar sökünüz ve çkartnz. (Resim C) Orta cam çkarnz. 5. Alt camdaki ufak mandallar çkartnz ve cam eik bir åekilde yukarya doru alnz. (Resim C) Camlar cam temizleyicisi ve yumuåak bir bez ile temizleyiniz. 37 veya 4. Sa ve sol taraftaki büyük mandallar sökünüz ve çkartnz. (Resim C) Orta cam çkarnz. (Resim C) 5. Ufak mandallar alt camdan çkartnz ve cam alnz. Taklmas Her iki camn sol alt tarafnda "Right above" yazsnn ters olmasna dikkat edin. 1. Alt cam eik bir åekilde arkaya doru itiniz. (Resim D) 2. Sa ve soldaki küçük mandallar alt cama koyunuz. 3. Orta cam içeri itiniz. (Resim E) 38 Madde 4. ve 5., cihaz tipine göre 4. Ufak mandallar tekrar alt cama taknz. (Resim F) 5. Büyük mandallar küçük mandallara yerleåtiriniz, ayarlaynz ve sknz. (Resim F) veya 4. Ufak mandallar tekrar alt cama taknz. (Resim F) 5. Büyük mandallar üzerine yerleåtirerek vidalaynz. (Resim F) 6. En üst cam eik biçimde arkaya itiniz. 7. Kapa yerleåtiriniz ve taknz. 8. Frn kapsn yine taknz. Frn ancak camlar talimatlara uygun biçimde takldktan sonra kullanabilirsiniz. Conta Frndaki contay deterjan ile silin. Sert ve aåndrc temizleme maddeleri kullanmayn. 39 Buhar filtresi Yapmanz gereken iålem Frnn tavannda bir buhar filtresi vardr. Bu sayede çkå havasndaki ya partikülleri süzülmekte ve koku azalmaktadr. Filtre aralkl olarak temizlenmelidir.

11 1. Pimli anahtar (6 mm) ile filtre gövdesini sola çevirin ve aln. Resim A. 2. Her iki filtre birimini dåar çkarnz. Filtre gövdesini ve ince, tek katmanl filtre parçasn deterjan ile veya bulaåk makinesinin çatal-bçak sepetinde temizleyebilirsiniz. Daha kaln olan filtre parças temizlenmemelidir. Aksi halde üzerindeki kaplama tabaka zarar görebilir. 3. Tek katmanl filtre parçasn ve ardndan iki katmanl filtre parçasn tekrar filtre gövdesine yerleåtirin. 4. Filtre gövdesini yerleåtirin ve pimli anahtar ile saa çevirerek skn. Filtre gövdesi resim B'deki gibi yerleåtirilmelidir. Ancak bu åekilde yerleåtirilirse, tekrar sabitlenmesi mümkündür. Aksesuarlar Aksesuar kullandktan sonra deterjan ile temizleyin. Yemek artklarn bir frça veya bulaåk süngeri ile temizleyin. Otomatik Kendi-Kendini Temizleme'de üniversal tavay veya emaye piåirme sacn da temizleyebilirsiniz. 40 Bir arza halinde yaplmas gereken iålemler Meydana gelen arzalarn genel olarak basit sebepleri vardr. Yetkili servisimizi çarmadan önce åu bilgilere dikkat ediniz: Arza Cihaz çalåmyor. Saat göstergesi yanp söner. Frnn kaps açlmyor. Fonksiyon seçim düzenei *'te ve göstergede üç sfr yanp sönüyor. Muhtemel sebebi Sigorta bozuk. Elektrik kesintisi. Elektrik kesintisi. Bilgi / Giderilmesi Sigorta kutusuna bakp, sigortann salamln kontrol ediniz. Saati yeniden ayarlaynz. Fonksiyon seçme dümesini kapatnz. Saati ayarlayn ve kendinden temizleme fonksiyonunu yeniden baålatnz. kapsn tam kapatnz. Fonksiyon seçme dümesini kapatnz. Yetkili servisi çarnz. Frn snmyor. Saat göstergesinde bir "5" gösteriliyor. zaman snrlamas devreye girdi. Scaklk sensörü bozuldu. Elektrik (åebeke) balants yanlå. uygun åekilde tamir edilmemiåse büyük tehlikelerle karå karåya kalabilirsiniz. Frnn lambasnn deiåtirilmesi Yapmanz gereken iålem Frn lambas bozuk ise veya yanmyorsa, deiåtirmek gerekir. Isya dayankl halojen lambalar, 10 Watt, müåteri hizmetlerimizden veya yetkili bayimizden temin edebilirsiniz. Halojen lambay kuru bir bez ile tutun. Bu sayede lambann ömrü uzayacaktr. Sadece bu lambalar kullann. 1. Sigorta kutusundaki ocak veya frn sigortasn kapatnz veya attrnz. 2. Hasar oluåmasn önlemek için, bir mutfak bezini souk frnn içine seriniz. 3. Cam kapa çkarnz. Bunun için, baåparmanz ile metal bilezii kenara itin. Resim A. 4. Lambay çekerek çkartn çevirmeyin ve yeni lambay yerleåtirin. Resim B. Bu esnada pimlerin pozisyonuna dikkat edin. Lambay skca bastrn. taraf skca bastrn. Cam kapak yerine oturacaktr. 5. Cam kapa tekrar takn. Bir taraf yerleåtirin ve dier 6. Bulaåk bezini aln ve emniyeti tekrar çalåtrn. 42 Frnn lambasnn deiåtirilmesi Frn lambas bozuk ise veya yanmyorsa, deiåtirmek gerekir. 10 Watt'lk, sya dayankl halojen lambalarn müåteri hizmetlerinden veya bayilerden edinebilirsiniz. Halojen lambasn kuru bir bez ile tutun. Böylece lambann ömrünü uzatmaktasnz. Sadece bu tür lambalar kullannz. Yapmanz gereken iålem 1. Sigorta kutusundaki ilgili sigortay kapatnz. 2. Hasar oluåmasn önlemek için, bir mutfak bezini souk frnn içine seriniz. 3. Cam kapa çkarnz. Bunun için elle cam kapa alttan açnz. Resim A. Cam kapak kolayca çkartlamyorsa bir kaåk kullannz. 4. Lambay dåar çekin çevirmeyin ve yeni lambay yerleåtiriniz. Resim B. Pimlerin pozsiyonlarna dikkat ediniz. Lambay yerleåtirmek için içeri bastrnz. 5. Cam kapa yeniden taknz. Camn çknts sa tarafta olmasna dikkat ediniz. Cam üstte yerleåtirin ve altta yerine bastrnz. Resim C. Cam yerine oturmaktadr. 6. Buåalk bezini aln ve sigortay yeniden açn. 43 Cam kapan deiåtirilmesi Frn lambasna ait cam kapan hasar almas durumunda deiåtirilmesi gerekmektedir. Cam kapaklar müåteri hizmetlerinden temin edebilirsiniz. Lütfen cihaznzn E numarasn ve FD numarasn bildiriniz. Yetkili servis Cihaznzn tamir edilmesi gerekiyorsa müåteri hizmetlerimiz size yardmc olacaktr. En yakn müåteri hizmetlerinin adresini ve telefonunu telefon rehberinde bulabilirsiniz. Müåteri hizmetleri merkezleri de size en yakn müåteri hizmetleri bürosunu belirtmekten mutluluk duyacaktr. E Numaras ve FD Numaras Yetkili servisimizi çardnz zaman, cihaznzn E numarasn ve FD numarasn bildiriniz. Numaralarn yer ald tip levhas sa tarafta, frn kapsnn yannda yer almaktadr. Arza durumunda kolayca bulabilmeniz için cihaznza ait verileri buraya iåleyebilirsiniz. E Nr. Yetkili servis % FD Ambalaj ve eski cihaz Yeni cihaznz yoldayken ambalaj tarafndan korunmaktayd. Kullanlan tüm malzemeler çevreye uygundur ve yeniden kullanlabilmektedir. Lütfen siz de yardmc olunuz ve ambalaj çevreye zarar vermeyecek biçimde imha ediniz. Eski cihazlar deersiz çöp deildir. Çevreye zarar vermeyecek biçimde imha edilmesi durumunda deerli hammaddeler yeniden kazanlabilmektedir. Eski cihaz imha etmeden önce, onu kullanlmayacak duruma getiriniz veya üzerine "Dikkat hurda!" etiketi ile iåaretleyiniz. 44 Lütfen güncel imha yollar hakknda bayinizden veya muhtarlnzdan bilgi ediniz. Tablolar ve yararl bilgiler Burada, baz yemekler ve bu yemekler için en uygun olan ayarlar sunulmuåtur. Piåireceiniz yemek için en uygun stma åeklinin ve snn hangisi olduunu, hangi kab kullanmanz gerektiini ve kullanacanz kabn hangi tepsi seviyesine yerleåtirilmesi gerektiini okuyabilirsiniz. Kullanlacak tabak çanaklar ve hazrlama ile ilgili birçok yararl bilgi verildii gibi, herhangi bir hata durumunda yararlanabileceiniz, küçük bir arza giderme klavuzu da verilmiåtir. Pasta ve çörek Tek düzlemde piåirme Keki tek düzlemde piåirecekseniz, üst/alt stmay t kullannz. Bu sayede kekiniz mükemmel åekilde piåecektir. Koyu renkli metalden pasta kalplar en uygun olanlardr. nce malzemeden yapmå açk renkli piåirme kalplar veya cam kalplar için 3D scak hava kullanmalsnz. Buna ramen piåirme süresi uzayp kek eåit biçimde kzarmayacaktr. Pasta kalbn daima tel zgarann üzerine koyunuz. 3 kutu kalp ile piåirmeniz durumunda, kalplar resimde gösterilen biçimde zgaralara yerleåtiriniz.

12 Pasta kalplar Tablolar Tablo, besinlerin souk frna sürülmesi durumu için geçerlidir. Böylece enerji tasarruf etmiå olursunuz. Önceden stmanz durumunda belirtilmiå piåirme süreleri 5 ila 10 dakika ksalmaktadr. 45 Tablolarda deiåik kek ve unlu mamüller için en uygun piåirme sürelerini bulabilirsiniz. Is ve piåirme süresi hamurun miktarna ve türüne baldr. Bu yüzden tablolarda tek bir deer deil de, iki deer arasnda kalan bir deer verilmiåtir (örnein dk.). Önce daha düåük olan deeri deneyiniz. Daha düåük bir scaklk, pastann daha muntazam ve düzgün kzarmasn salar. Gerekirse bir sonraki sefer daha yüksek olan deeri ayarlaynz. Bilgi: Özel üstten ve alttan stma f ile piåirme iåleminde, yüksek nem oranndan dolay, frnn iç camnda su youåabilir. Frn kapsn açtnz zaman, dåarya buhar szar. Tablodan sonra, "Frnda (pasta/kek) piåirilmesi hakknda yararl bilgiler" baål altnda ek bilgiler bulabilirsiniz. Kalp içinde pasta Kalp, zgara teli üzerinde Kab /taç / kutu formu 3 kutu formlar* Kab /taç / kutu formu 3 kutu formlar* Açlabilir kalp Meyve taban kalb Açlabilir kalp Koyu renkli açlabilir yuvarlak kalp Kabarma / kab åekli Açlabilir kalp Yükseklik Istma åekli Scaklk ºC Piåirme süresi, dakika Basit kuru pasta t T t T t t f t Kuru pasta (örn. ince pasta) Kenarl poaça hamur taban Basit hamurdan pasta taban Pandispanya pastas Meyve veya süzme yourt tart, poaça hamuru** Özel meyveli pasta, basit hamurdan Baharatl pastalar** (örn. kiå/soanl keki) * 2 1 t t Kutu formlarnn pozisyonuna dikkat ediniz. Ek zgaralar özel aksesuar olarak bayilerden temin edebilirsiniz. ** Pastay yakl. 20 dakika cihazn içinde brakp, soumasn bekleyiniz. 46 Tepside piåirilen pasta Yüks eklik Üniversel tava sac + üniversel tava** Üniversel tava sac + üniversel tava** Üniversal tava Üniversal tava Istma åekli Scaklk ºC Piåirme süresi, dakika Kuru malzemeli basit kuru pasta hamuru veya mayal hamur Sulu malzemeli* (meyve) basit kuru pasta hamuru veya mayal hamur Pandispanya rolosu (ön stma) Örgü åeklinde mayal ekmek (kek) 500 g un ile Kuru kek Kuru kek Pizza * 500 g un ile 1 kg un ile f T t T f f Üniversal tava Üniversal tava Üniversal tava Üniversel tava sac + üniversel tava** t t t t T Turta (åtrudel), tatl Çok sulu meyve pastalar piåirirken, daha derin olan üniversal tavay kullannz. ** ki raf seviyesinde ayn anda pasta vs. piåirirken, üniversal tavay daima tepsinin üst tarafndaki rafa taknz. Ekmek ve küçük kahvalt ekmei Mayal ekmek 1,2 kg un ile*, (ön stma) Ekåimiå (mayal) hamurdan ekmek 1,2 kg un ile*, (ön stma) Küçük kahvalt ekmei (örn. çavdardan küçük kahvalt ekmei) * Üniversal tava Üniversal tava Yükseklik Istma åekli 2 2 Scaklk Süre, ºC dakika f f Üniversal tava 3 f Scak frna kesinlikle dorudan su dökmeyiniz. 47 Küçük kek ve kurabiyeler Kurabiye Yükseklik Istma åekli Tepsi 3 Tepsi + üniversel tava** tepsiler* + üniversel tava*** Tepsi Tepsi Scaklk ºC Piåirme süresi, dakika t T T T f t T T T T T Beze çi krema dolu küçük pasta Badem kurabiyesi 3 2 Tepsi 2 Tepsi + üniversel tava** tepsiler* + üniversel tava*** Tepsi 3 Tepsi + üniversel tava** tepsiler* + üniversel tava*** Milföy hamuru * Ek saclar özel aksesuar olarak bayilerden temin edebilirsiniz. ** ki raf seviyesinde ayn anda pasta vs. piåirirken, üniversal tavay daima tepsinin üst tarafndaki rafa taknz. *** Üniversel tavay alta yerleåtiriniz. Daha erken çkarlabilmektedir. Kek türü piåirmeye yönelik ipuçlar Kendi tarifinize göre piåirme yapmak istiyorsunuz. Karåtrmal kekin piåip piåmediini kontrol edebilirsiniz. Kek çökmektedir. Tablolarda bulunan benzeri unlu mamüllere baknz. Tarifte verilmiå piåme süresinin bitimine 10 dakika kala tahta çubuk ile keki en yüksek yerinden deliniz. Tahta åiåe hamur yapåmyorsa kek piåmiåtir. Bir sonraki seferde daha az sv kullannz veya frn ssn 10 derece daha düåük ayarlaynz. Tarifte verilmiå karåtrma sürelerine dikkat ediniz. Kalbn kenarlarn yalamaynz. Piåirmeden sonra keki dikkatlice bir bçak ile kalptan ayrnz. Kek ortada yükselmiå ancak kenarlar daha alçakta kalmå. 48 Kekin üstü fazla kzarmaktadr. Kek kuru. Keki daha düåük bir seviyede frna sürünüz, daha düåük bir s seçiniz ve daha uzun bir süre piåiriniz. Küçük tahta bir çubuk ile hazr keke ufak delikler açnz. Ardndan meyve suyu veya alkollü bir sv damlatnz. Bir sonraki seferde frn ssn 10 derece daha yüksek ayarlaynz ve piåirme süresini ksaltnz. Bir sonraki seferde daha az sv kullannz ve frn ssn daha düåük ayarlayp, keki daha uzun piåiriniz. Sulu malzemeli keklerde: Önce tabann piåirmeye baålaynz. Üzerine badem veya susam serpiåtiriniz ve ardndan malzemeyi yerleåtiriniz. Lütfen tarifi ve piåirme sürelerini dikkate alnz. Scakl biraz daha düåük ayarlarsanz, pasta veya kek daha düzgün kzarr. Hassas kekleri üstten ve alltan s ile t bir seviyede piåiriniz. Fazla büyük olan ve tepsiden sarkan yal kat da hava dolaåmn etkileyebilir. Yal kad daima tepsiye göre kesiniz. Ekmek veya kek (örn. Cheesecake) güzel görünüyor ancak içi slak (su åeritleri var) kalmå. Pastann veya kekin her taraf ayn kzarmamå.

13 Meyveli pastann alt taraf Bir dahaki sefer daha derin olan üniversal tavay çok beyaz kalmå. Meyvelerin kullannz. suyu pastadan aåaya akyor. Birkaç rafta birden kek piåiriyorsunuz. Üst raftaki kek, alt raftakinden daha koyu renkli, yani daha fazla kzarmå. Meyveli veya sulu pasta piåirirken younlaåmå su oluåur. Birkaç rafta bir seferde herhangi bir yiyecek piåirdiiniz zaman, daima 3D scak hava T stma sistemini kullannz. Ayn zamanda frna sürülen tepsilerdeki yiyecekler ayn sürede piåmek mecburiyetinde deildir. Pasta piåirirken buhar oluåabilir. Kap tutamandan çkmaktadr. Buhar kumanda alannda veya komåu mobilyalarda birikip su olarak damlayabilmektedir. Bu fiziksel bir olaydr. Et, tavuk, balk Tabak ve çanaklar Scaa dayankl olan her kab kullanabilirsiniz. Daha büyük et parçalar üniversel tava da uygundur. Kab daima tel zgarann ortasna yerleåtiriniz. Camdan kablar frndan çkarnca kuru bir bez üzerine koyunuz, souk veya slak bir yere deil. Aksi halde camn çatlama tehlikesi söz konusudur. 49 Kzartma hakknda bilgiler Kzartma iåleminde elde edeceiniz sonuç, etin kalitesine ve türüne baldr. Yasz etlere 2-3 çorba kaå, buulama ete ise (büyüklüüne göre) 8-10 çorba kaå su (veya koymak istediiniz svdan) ilave ediniz. Daha ar olan tek parça eti, piåirme süresinin yars sona erdikten sonra çeviriniz. Kzartma piåtikten sonra, frnn kapa kapal olmak åartyla 10 dakika daha frnda bekletilmelidir. Böylelikle kzartma dinlenmiå olur ve etin suyu daha iyi dalr. Izgara yapma (grill) hakknda bilgiler Izgara yaparken, frnn kapsnn daima kapal olmasna dikkat ediniz. Izgara yaplan etlerin mümkün olduu kadar ayn kalnlkta olmasna özen gösteriniz. Et dilimleri en az 2 3 cm kalnlkta olmaldr. Böylelikle etler muntazam ve ayn oranda kzarp lezzetlerini korurlar; ayrca fazla kurumalar önlenmiå olur. Biftekleri ancak zgara üzerinde kzarttktan sonra tuzlaynz. Izgara (grill) yaplacak olan etleri vs. dorudan tel zgarann üzerine diziniz. Tek bir parça zgaralk et vs. kzartacaksanz, tel zgarann tam ortasna koyunuz. Ek olarak üniversal tavay 1. raf seviyesine taknz. Böylelikle etten damlayan su ve yalar tepsiye akar ve frn temiz kalr. Izgara etleri, bildirilen kzartma süresinin üçte ikisi sona erince çeviriniz. Izgara stma eleman sürekli açlp kapanmaktadr. Bu normal bir durumdur. Bu otomatik açlma kapanma iåleminin ne kadar sk gerçekleåtii, ayarlamå olduunuz zgara yapma kademesine baldr. Et Tablo, yemeklerin souk frna sürülmesi için geçerlidir. Tablodaki süreler klavuz deerlerdir. Etin kalitesine ve sfatlarna baldr. 50 Et Buulanmå sr kzartmas (örn. pirzola) Sr eti (kalça) Arlk 1 kg 1,5 kg 2 kg 1 kg 1,5 kg 2 kg 1 kg Tabak ve çanaklar kapal Yükseklik Istma åekli Is ºC, zgara Süre, dakika t t t t t t R x x R R R R R R t R x t t R Kademe 3 Kademe açk açk Tel zgara*** Tel zgara*** Rozbif, pembe* Biftek, tam piåmiå Biftek, pembe Derisiz domuz eti (örn. ense) Derili domuz eti** (örn. omuz, paça) Kasseler usulü kemikli et Dalyan köfte Sosis Dana frnda Kemiksiz kuzu budu * 1 kg 1,5 kg 2 kg 1 kg 1,5 kg 2 kg 1 kg 750 g yakl. 750 g 1 kg 2 kg 1,5 kg açk Kademe 3 açk kapal açk Tel zgara*** açk açk Rozbifi, piåirme süresinin yars sona erince çeviriniz. Piåtikten sonra bir alüminyum folyoya sarp, 10 dakika daha frnda bekletiniz. ** Domuz eti piåirirken, etin ya tabakasn (derisini) bir bçak ile yarnz ve eer et piåirilme süresi içerisinde tekrar çevrilecekse, önce derili ksm aåaya gelecek åekilde piåirme kabna yerleåtiriniz. *** Üniversal tavay 1. raf seviyesine taknz. Kümes hayvanlar Tablo, besinlerin souk frna sürülmesi durumu için geçerlidir. Tablodaki arlk ile ilgili bilgiler, içi doldurulmamå, kzartlmaya hazr kümes hayvanlar için geçerlidir. Eer dorudan zgara teli üzerinde zgara yapacaksanz, üniversal tavay 1. raf seviyesine taknz. 51 Ördek ve kazlarda, kanadn alt tarafndaki deriyi deliniz, böylelikle ya dåarya akabilir. Tüm tavuu veya kümes hayvann piåme süresinin üçte ikisi sona erince çeviriniz. Kümes hayvanlar kzartmalar, kzartma süresinin sonuna doru üzerine tereya, tuzlu su veya portakal suyu sürülürse daha iyi kzarr ve daha güzel görünür. Kümes hayvanlar 1 4 adet yarmåar tavuk Tavuk parçalar 1 4 adet bütün tavuk Ördek Kaz Yavru hindi 2 hindi budu Arlk herbiri 400 g herbiri 250 g herbiri 1 kg 1,7 kg 3 kg 3 kg herbiri 800 g Tabak ve çanaklar Izgara teli Izgara teli Izgara teli Izgara teli Izgara teli Izgara teli Izgara teli Yükseklik Istma åekli Scaklk ºC Süre, dakika R R R R R R R Balk Balk Tablo, besinlerin souk frna sürülmesi durumu için geçerlidir. Arlk Tabak ve çanaklar Yük seklik Istma åekli Scaklk ºC, Izgara kademesi Süre, dakika Balk, zgara her 300 g Izgara* 1 kg 1,5 kg herbiri 300 g Izgara* x R R x Balk, dilimlenmiå, örn. pirzola * Üniversal tavay 1. raf seviyesine taknz. 52 Kzartma ve zgaraya yönelik ip uçlar Tabloda ilgili kzartma için bir arlk bildirilmemiå. Kzartma etin iyice piåip piåmediini åu åekilde tespit edebilirsiniz. Ayar yaparken, kzartmann arlndan daha düåük ve en yakn arl ayarlaynz ve kzartma süresini uzatnz. Bir et veya kzartma termometresi (ilgili satclarda vardr) kullannz veya kaåk testi yapnz. Kaåkla kzartmann üzerine bastrnz. Eer et salam ve dayankl ise, piåmiå demektir. Eer çabuk ezilirse veya basnca yumuåak olduunu fark ederseniz, biraz daha piåmesi gerekir. Taklan raf yüksekliini (seviyesini) ve scakl kontrol ediniz. Bir dahaki sefer daha küçük bir kzartma kab kullannz veya biraz daha fazla su ilave ediniz.

14 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Bir dahaki sefer daha büyük bir kzartma kab kullannz ve biraz daha az su ilave ediniz. Bu buharn büyük bir ksm, buhar çkå deliinden dåar çkar. Buhar, kumanda panosunda veya cihazn yanndaki mobilya veya cihaz yüzeylerinde youåup, kondanse su olarak yere damlayabilir. Bu fiziksel bir olaydr ve normaldir. Kzartmann rengi çok koyu oldu ve kabuu (üstü) ksmen yand. Kzartma güzel görünüyor ama kabn içindeki sos yand veya dibi tuttu. Kzartma güzel görünüyor ama kabn içindeki sosun rengi çok açk ve sulu. Kzartmann üzerine sosundan veya suyundan dökünce buhar oluåuyor. Sufleler, gratenli yemekler, tost Yemek Frn tatllar (örn. meyveli sümze yourt frn tatls) Piåmiå malzemelerle yaplan baharatl sufleler (örn. frnda makarna) Tablo, besinlerin souk frna sürülmesi durumu için geçerlidir. Tabak ve çanaklar Sufle kab Yükseklik Istma åekli Is ºC, zgara Süre dakika 2 t Sufle kab, üniversal tava 2 2 t t Yemek Çi malzemelerle yaplan baharatl sufleler* (örn. patates graten) Tost kzartmak 4 adet 12 adet Tabak ve çanaklar Sufle kab veya üniversal tava Izgara teli Izgara teli Izgara teli** Izgara teli** Yükseklik Istma åekli Is ºC, zgara Süre dakika R R V x V x Kademe 3 Kademe 3 Kademe 3 Kademe Döåenmiå tostun üstten kzartlmas 4 adet 12 adet * Sufle en fazla 2 cm yükseklikte olmaldr. ** Üniversel tavay daima 1. rafa yerleåtiriniz. Derin dondurulmuå hazr yemekler Yemek Pizza* Uygun olan Ambalajn üzerindeki üretici bilgilerini dikkate alnz. Tablo, besinlerin souk frna sürülmesi durumu için geçerlidir. Yükseklik Istma åekli Scaklk ºC Süre, dakika nce tabanl pizza Kaln tabanl pizza Pizza Baguette Mini pizza Patates kzartmas Herzogin patatesleri Rösti patates dolma Küçük ekmek Tuzlu hamur Balk köfteleri Tavuk sticks Sebze burger Elmal tart O O O O O O O O O O O O O O Patetes ürünleri* Unlu mamülleri Kzartmalar* Turta* * Aksesuarn üzerine yal kat seriniz. Kullandnz yal kadn bu scakla karå dayankl olmasna dikkat ediniz. 54 Buz çözme Besinleri ambalajdan çkarnz ve uygun bir kab içinde zgara telinin üzerine koyunuz. Ambalajn üzerindeki üretici bilgilerini dikkate alnz. Çözülme süreleri gdalarn türü ve miktarlara göre deiåmektedir. Ayarlama yapmak için 1. Fonksiyon seçme dümesini T 3D scak havaya ayarlaynz. 2. Çevirmeli düme ile sy ayarlaynz. 3D scak hava T sembolü Y çözülme sembolüne geçmektedir. Yemek Hassas dondurulmuå gdalar örn. kremal turtalar, yal kremli turtalar, çikolata veya åeker kaplamal turtalar, meyveler vs. Dier derin dondurulmuå besinler* Tavuk, sucuk ve et, ekmek, küçük kahvalt ekmei, pasta ve dier hamur iåleri (kurabiye vs.) * Aksesuarlar Izgara teli Yükseklik Istma åekli 2 Y Scaklk ºC 20 ºC Izgara teli 2 Y 50 ºC Donmuå gdalar mikro dalga folyosu ile kapatn. Kümes hayvanlar, gösü alt tarafta olacak åekilde tabaa yerleåtirilmelidir. 30 ila 60 C arasnda frn lambas söner. Böylece mükemmel bir ince ayar salanmå olur. Kurutma Sadece çok iyi durumdaki meyve ve sebzeleri kullannz ve onlar itina ile ykaynz. Suyunu alnz ve kurulaynz. yakl. 8 yakl yakl. olduu kadar ayn boyda kavanozlar kullannz. Daha büyük veya yüksek kavanozlar kullanmaynz. Kapaklar patlayabilmektedir. Sadece en iyi durumdaki meyve ve sebzeyi kullannz. tina ile ykaynz. Meyve veya sebzeleri kavanozlara doldurunuz. Kavanoz kenarlarn gerekirse bir daha siliniz. Temiz olmaldr. Her kavanozun üzerinde bir adet slak lastik ve kapa koyunuz. Kavanozlar mandallar ile kapatnz. Alt adet kavanozdan daha fazla kavanoz frna yerleåtirmeyiniz. Tablolardaki belirtilmiå süreler öngörülen deerlerdir. Oda ss, kavanoz says, kavanoz dahilinde bulunanlarn miktarndan ve ssndan etkilenebilmektedir. Ayar deiåtirmeden veya frn kapatmadan önce kavanozlarn içinde hava kabarcklarnn iyice yükseldiinden emin olunuz. Åu åekilde ayarlanr 1. Üniversal tavay 2. raf seviyesine taknz. Kavanozlar tavaya birbirine demeyecek biçimde yerleåtiriniz. veriniz. 2. ½ litre scak suyu (yakl. 80 ºC) üniversel tavaya 3. Frnn kapsn kapatnz. 4. Fonksiyon seçme dümesini s'e ayarlaynz ila 35 dakika daha braknz. kabarck oluåumundan itibaren ºC yakl 35 dakika yakl 45 dakika yakl 60 dakika yakl 70 dakika sonradan snma yakl 35 dakika yakl 30 dakika yakl 30 dakika yakl 30 dakika yakl 30 dakika Sebzeyi soumuå suyu ile birlikte bir litrelik cam kavanozlarda Salatalklar Krmz pancar Brüksel lahanas Fasülyeler, kvrck lahana, krmz lahana Bezelye Kavanozlarn çkarlmas Kavanozlar souk veya slak bir zemine brakmaynz. Çatlayabilirler. Enerji tasarrfuna yönelik ip uçlar Sadece eer yemek tarifesinde veya tabloda özellikle bildirilmiåse, ön stma fonksiyonunu kullannz. Koyu renkli, siyah cilal veya emaye kaplama kalplar kullannz. Bu tür kalplar frnn scan en iyi åekilde deerlendirir. 57 Birden fazla pasta piåirecekseniz, peå peåe piåirmeniz uygun olur. Frn henüz scaktr. Böylelikle, frn bir önceki pastadan dolay daha scak olduu için, bir sonraki pastann piåme süresi ksalr. ki kalb yanyana da frna sürebilirsiniz. Daha uzun piåme sürelerinde frn piåme süresinin bitiminden 10 dakika önce kapatabilir ve artk sy yemein piåmesine kullanabilirsiniz. Gda maddelerinde bulunan akrilamid Gda maddelerinde bulunan akrilamidin ne ölçüde zararl olduu, günümüzde uzmanlarca tartålmaktadr. Güncel araåtrma sonuçlarndan yola çkarak sizin için åu bilgileri hazrladk. Akrilamid nasl oluåur? Gda maddelerinde bulunan akrilamid, då etkenlerin yol açt kirlenmeden kaynaklanmaz.

tr Kullanma kılavuzu KG..E.. Soğutucu/Dondurucu kombine cihazı

tr Kullanma kılavuzu KG..E.. Soğutucu/Dondurucu kombine cihazı tr Kullanma kılavuzu KG..E.. Soğutucu/Dondurucu kombine cihazı İçindekiler Güvenlik ve ikaz bilgileri... 3 Giderme bilgileri... 5 Teslimat kapsamı... 6 Mekan sıcaklığına ve havalandırmaya dikkat edilmelidir...

Detaylı

tr Kullanma kılavuzu KD..V.. Soğutucu/Dondurucu kombine cihazı

tr Kullanma kılavuzu KD..V.. Soğutucu/Dondurucu kombine cihazı tr Kullanma kılavuzu KD..V.. Soğutucu/Dondurucu kombine cihazı İçindekiler Güvenlik ve ikaz bilgileri... 3 Giderme bilgileri... 5 Teslimat kapsamı... 6 Mekan sıcaklığına ve havalandırmaya dikkat edilmelidir...

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 3001 SY

Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 3001 SY Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 3001 SY www.beko.com Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi

Detaylı

ekmek yapma makinesi kullanma kılavuzu

ekmek yapma makinesi kullanma kılavuzu ekmek yapma makinesi kullanma kılavuzu K 2715 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

Ekmek Yapma Makinesi Kullanma Kılavuzu BKK 2510

Ekmek Yapma Makinesi Kullanma Kılavuzu BKK 2510 Ekmek Yapma Makinesi Kullanma Kılavuzu BKK 2510 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 601. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523754 / 17-02-14.(19:49)

Çamaşır Makinesi ALM 601. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523754 / 17-02-14.(19:49) ALM 601 Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820523754 / 17-02-14.(19:49) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 781. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28)

Çamaşır Makinesi ALM 781. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28) ALM 781 Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

LST 328. Kullanım Kılavuzu. Ankastre Bulaşık Makinesi. Đçindekiler Kurulum, Yerleştirme ve seviye ayarlama. Elektrik ve su bağlantıları

LST 328. Kullanım Kılavuzu. Ankastre Bulaşık Makinesi. Đçindekiler Kurulum, Yerleştirme ve seviye ayarlama. Elektrik ve su bağlantıları LST 328 Ankastre Bulaşık Makinesi Kullanım Kılavuzu Đçindekiler Kurulum, Yerleştirme ve seviye ayarlama Elektrik ve su bağlantıları Đlk kullanım uyarıları Teknik veriler Cihazın tanımı, Genel görünüm Kontrol

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 581 A. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523218 / 14-12-12.(13:45)

Çamaşır Makinesi ALM 581 A. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523218 / 14-12-12.(13:45) ALM 581 A Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820523218 / 14-12-12.(13:45) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

Buzdolabı Kullanma Kılavuzu B 9426 NM

Buzdolabı Kullanma Kılavuzu B 9426 NM Buzdolabı Kullanma Kılavuzu B 9426 NM Lütfen önce bu kılavuzu okuyunuz! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen

Detaylı

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS AL 422 T AL 423 T AL 423 TS Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz. Bu nedenle,

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. Kullanım kılavuzu R32 FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. Kullanım kılavuzu R32 FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER Kullanım kılavuzu R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Özellik Konforunuz ve enerjiden tasarruf etmeniz

Detaylı

VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT

VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU GARANT 2 YIL AfiIRI M KRODALGA FIRIN ENERJ S NE MARUZ KALMAYI ÖNLEME LE LG L ÖNLEMLER (a) Tehlikeli mikrodalga enerjisine maruz kalma tehlikesi oldu undan, bu f r n kapa

Detaylı

[tr] Kullanım ve montaj kılavuzu

[tr] Kullanım ve montaj kılavuzu [tr] Kullanım ve montaj kılavuzu Davlumbaz ô İçindekiler[tr]Kulanımvemontaj kılavuzu KULLANMA KΙLAVUZU... 2 Çevrenin korunması kurallarına uygun imha...2 Güvenlik bilgileri... 2 İşletme türleri (modları)...

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu D4 9121 E Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Döküman Numarası 2820523049/ 02-08-12.(11:52) www.beko.com Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA

DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA KULLANIM KILAVUZU NATURE PLUS INV 9/12/18/24 A Değerli Müşterimiz, Öncelikle doğa ve teknoloji dostu bir VESTEL ürününü tercih ettiğiniz için sizi kutlarız. Beklentilerinizin üzerinde

Detaylı

Model: SBM-4705 EKMEK YAPMA MAK NES KULLANIM KILAVUZU

Model: SBM-4705 EKMEK YAPMA MAK NES KULLANIM KILAVUZU Model: SBM-4705 EKMEK YAPMA MAK NES KULLANIM KILAVUZU De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde Sinbo yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan once bu

Detaylı

BZA-M1209 RB TK TEK KAPILI BUZDOLABI KULLANIM KILAVUZU

BZA-M1209 RB TK TEK KAPILI BUZDOLABI KULLANIM KILAVUZU BZA-M1209 RB TK TEK KAPILI BUZDOLABI KULLANIM KILAVUZU Değerli Müşterimiz Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen, titiz bir kalite kontrolünden geçirilen

Detaylı

Çay Makinesi Kullanma Kılavuzu K 3286

Çay Makinesi Kullanma Kılavuzu K 3286 Çay Makinesi Kullanma Kılavuzu K 3286 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Arçelik ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün

Detaylı

Revelation II Alkali Su İyonizeri USF-T9

Revelation II Alkali Su İyonizeri USF-T9 Revelation II USF-T9 Kullanım Kılavuzu Yeni Revelation Su İyonizerinizi kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuduğunuzdan emin olunuz. Bu ürün yalnızca evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Detaylı

PCA-RP/ PEAD-RP/PLA-RP/PSA-RP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MODELLER

PCA-RP/ PEAD-RP/PLA-RP/PSA-RP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MODELLER PCARP/ PEARP/PLARP/PSARP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MOELLER PCARPA(#)(2) PCARP60A(#)(2) PCARP7A(#)(2) PCARP00A(#)(2) PCARP25A(#)(2) PCARP40A(#)(2) PCARPKA PCARP60KA PCARP7KA PCARP00KA PCARP25KA PCARP40KA

Detaylı

Ankastre Ürün Broflürü. Gelecek evinizde.

Ankastre Ürün Broflürü. Gelecek evinizde. Ankastre Ürün Broflürü 2007 Gelecek evinizde. s Siemens in 2007 y l ürün program : Gelecek evinizde. Mükemmellik ve tasarım aynı çizgide buluştu. Sadelikle asaletin, form ile fonksiyonun buluşması tam

Detaylı

Kullanma Kılavuzu Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 E/B

Kullanma Kılavuzu Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 E/B Split tipi hava/su ısı pompası 6 720 648 125-78.1I 6 720 810 499 (2014/02) Kullanma Kılavuzu Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 E/B aşağıdaki parçalardan oluşur: ODU 7,5-12t ile birlikte WPLS 7,5 veya 12IE ODU

Detaylı

Présentation İÇİNDEKİLERde votre lave-vaisselle

Présentation İÇİNDEKİLERde votre lave-vaisselle Présentation İÇİNDEKİLERde votre lave-vaisselle SAYFA 1 - Bulaşık makinesinin tanımı.................52-53 2 - Makineyi ilk defa kullanmadan önce neler yapılmalı 54-57 Adım 1: Suyun yumuşaklığının ayarlanması-

Detaylı

Kullanım kılavuzu. sistemi klima RXYSQ4P8V1B RXYSQ5P8V1B RXYSQ6P8V1B RXYSQ4P8Y1B RXYSQ5P8Y1B RXYSQ6P8Y1B RXYSQ4PA7V1B RXYSQ5PA7V1B RXYSQ6PA7V1B

Kullanım kılavuzu. sistemi klima RXYSQ4P8V1B RXYSQ5P8V1B RXYSQ6P8V1B RXYSQ4P8Y1B RXYSQ5P8Y1B RXYSQ6P8Y1B RXYSQ4PA7V1B RXYSQ5PA7V1B RXYSQ6PA7V1B ve sistemi klima RXYSQP8VB RXYSQP8VB RXYSQ6P8VB RXYSQP8YB RXYSQP8YB RXYSQ6P8YB RXYSQPA7VB RXYSQPA7VB RXYSQ6PA7VB RXYSQPA7YB RXYSQPA7YB RXYSQ6PA7YB RXYQP9WB RXYQ8P9WB RXYQ0P9WB RXYQP9WB RXYQP9WB RXYQ6P9WB

Detaylı

Yüksek verimli ısıtma pompası. Calio. İşletim ve montaj talimatı

Yüksek verimli ısıtma pompası. Calio. İşletim ve montaj talimatı Yüksek verimli ısıtma pompası Calio İşletim ve montaj talimatı Baskı İşletim ve montaj talimatı Calio Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz,

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMART DC İNVERTER KLİMALAR

KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMART DC İNVERTER KLİMALAR KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMART DC İNVERTER KLİMALAR BU KULLANIM KILAVUZU AŞAĞIDA YAZAN MODELLERİ KAPSAMAKTADIR. USMART 9 USMART 12 USMART 18 USMART 24 BİLGİLENDİRME Değerli Müşterimiz, Uğur Soğutma A.Ş.

Detaylı