Dev-Genç ten Kızıldere ye, Kızıldere den Günümüze

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dev-Genç ten Kızıldere ye, Kızıldere den Günümüze"

Transkript

1 Dev-Genç ten Kızıldere ye, Kızıldere den Günümüze Kızıldere ye uzanan tarihi süreç yeni durumlar karşısında kendisini yenileyen derinleştiren, somut koşullara göre uyarlanan bir mücadele örneğidir. Kızıldere yi yalnızca bir direnişe indirgemek ve böyle algılamak Çayan ların yarattığı mücadele tarihinin içini boşaltmak ve onu revize etmektir. Çünkü Kızıldere anti-emperyalist, anti-oligarşik devrimci stratejinin ideolojik, politik, sosyal, ekonomik çözümünün yaşama geçmiş biçimidir. Onun içini boşaltanlar onu anlamayanlardır. Merve Şen Dünyada emperyalist saldırganlığın daha arttığı ve buna bağlı olarak anti-emperyalist mücadelenin yükseldiği 68 hareketine paralel olarak Türkiye de de bu gelişmeler hızla gençlik hareketi içinde karşılık bulmuştur. Dev-Genç özellikle üniversite gençliği içerisinde örgütlü bir güce kavuşmuştur. Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF) içerisinde devrimci gençlik hareketi önemli ölçüde öne çıkmıştır. O süreçte Dev-Genç önemli bir ivme yakalamıştır. Dev-Genç niteliksel olarak oportünist, revizyonist, pasifist, dogmatik çizgilere karşı önemli bir ideolojik panzehir olmuştur. Militan, ihtilalci bir mücadele çizgisini benimsemiş ve 12 Mart faşizminin bütün saldırılarına karşı ciddi bir direniş örneği sergilemiştir. Dev- Genç iki cephede de önemli adımlar atmayı başarmış, devrimci pratikler ortaya koymuştur: Bir taraftan faşizmin ve oligarşinin saldırılarına direnirken, revizyonist, oportünist çizgilere karşı ciddi ideolojik kazanımlar elde etmiştir. Türkiye devriminin yolunu aydınlatan, bütün saldırılar karşısında direnerek dimdik duran bir mücadele örgütü olmayı başarmıştır. Halkların devrimci yolunda onurluca ilerleyen Dev-Genç devrimci sınıf pratiğinin her alanında var olmuştur. O dönem bir çok devrimci mücadelenin de önderliğini yapmıştır. Altıncı Filo nun kovalanmasında, toprak işgallerinde, Karadeniz Ereğli sinde, Zonguldak ta, kanlı pazarda, Ulus orman köylülerinin direnişlerinde, işçi sınıfının direniş mücadelesinde hep var olmuştur, tarih yazmıştır. Üniversite gençliğinin ekonomik, demokratik, sosyal haklarının alınmasında, okul işgallerinde, yağma, talan, soygun karşısında amansızca mücadele etmiştir Dev-Genç. Dev-Genç Türkiye nin gerçeğini, somut durumunu bilimsel bir perspektif ile tahlil etmeyi bilmiştir. Davalarına bağlı, inançlı, kararlı her eylemleri sisteme karşı olan Dev-Genç süreç içinde rahminden devrimci bir ruh yaratmıştır. FKF içinden doğan, devrimci gençlik hareketleri daha sonra farklı ideolojik çizgilerde ülkenin tarihsel ve sınıfsal koşullarını tahlil ederek yollarına devam etmişlerdir. Türkiye Halk Kurtuluş Parti Cephe (THKP-C) Mahir Çayan ın politik ideolojik çözümlemeleri, Türkiye de diyalektik zemin üzerinden, sınıfları mücadelesini tahlil ederek oportünizme ve revizyonist çizgilere karşı devrimci bir manifesto ortaya koymuştur. Çünkü Mahir Çayan Türkiye nin tarihsel ve sınıfsal koşullarını Marksist- Leninist bir öğretiyle okuyarak Marksizm e önemli ölçüde katkı sunmuştur. Dogmatik şabloncu bir çizgiyi reddetmiştir. Halkların kurtuluşunun tek yolunun devrimde olduğu gerçeğinin altını çizmiş, uzlaşmayı daima reddetmiştir. THKP-C hareketi Türkiye devrimci mücadelesinin en özgün tarihidir. Devrimci bir öğretidir. Değişimi ve gelişmeye açık, engin materyalist felsefi diyalektik birikimdir. Devrim yapmaya niyeti olanların rehber edinmeleri gereken bir kavgadır. Kızıldere ye uzanan tarihi süreç yeni durumlar karşısında kendisini yenileyen, derinleştiren, somut koşullara göre uyarlanan bir mücadele örneğidir. Kızıldere yi yalnızca bir direnişe indirgemek ve böyle algılamak Çayan ların yarattığı mücadele tarihinin içini boşaltmak ve onu revize etmektir. Çünkü Kızıldere anti-emperyalist, anti-oligarşik devrimci stratejinin ideolojik,politik, sosyal, ekonomik çözümünün yaşama geçmiş biçimidir. Onun içini boşaltanlar, onu anlamayanlardır. Onlar Kızıldere de oligarşinin kiralık katillerine karşı bir devrimcinin nasıl davranması gerektiğini ortaya koymuşlardır. Faşizmin topunu tüfeğini hiçe sayarak onurluca bir direniş sergilemişlerdir. Türkiye devrimci halklarına önderlik ederek hiçbir koşulda teslim olmamışlardır. Bunun içindir ki Kızıldere yi somutlaştıran Türkiye devrimci halkları Kızıldere son değil savaş sürüyor., diyebilmişlerdir. Mahir Hüseyin U- laş kurtuluşa kadar savaş., bir mücadele öğretisi olmuştur. Bu destan kuru ve yaldızlı sloganlardan ibaret değildir. Kızıldere de savaşarak devrim adına düşenler; tarih yazanlar; Nurhak ta, Vartinik te, Mamak ta ölümü hiçe sayanlar Türkiye devrimci halklarının kurtuluş mücadelesinde hep yol gösterici olmuşlardır. Bu yoldaşlık kırk yılı aşkın bir süredir manifesto yazanların içinden süzülerek gelişen ve anıtlaşan devrimci çizgilerdir, bu çizgilerin felsefi parametrelerini bozmadan, dokularını revize etmeden kavga büyütülmelidir. Değişen yeni koşullarda Çayanca düşünme bir dogma değildir. Tam tersine sınıflar çelişkisini ve Türkiye nin içinde bulunduğu siyasal, sosyal, ekonomik gelişim göstergelerini iyi anlamaktır. Emperyalist saldırganlığın, yağmanın, soygunun olanca hızıyla sürdüğü dünyada Çayan ideolojisinin daha bir önem kazandığının altını çizmek gerekir. Geleceğimizi kurmak adına tarihi bir yolculuktur bu çizgi. Çayan ın ideolojik göstergelerini içinde bulunduğumuz sürecin niteliklerinden koparmadan iddialarımızı ve ısrarımızı sürdürmeliyiz. Marksizm i feda edenler, ona çıkarcı davrananlar Dev-Genç i ve Kızıldere yi anlamazlar, ona ait olamazlar. İçine doğdukları sürecin, devrimci kültürünü, zenginliğinin önemini kavrayamazlar. Bugün sistemden icazet alan kimi sol çevrelerin devrimci mücadeleye katacakları hiçbir şey yoktur. Bu oportünist çevrelerin Çayan öğretisini reddedip sonra da çıkmaza düşerek sahiplenmeleri kendileri için tam bir tutarsızlıktır. 12 Mart faşizminin ağır koşullarında ihanetin, uzlaşmanın kol gezdiği bir dönemde, devrimciler uzlaşmadan, teslim olmadan, dimdik; Biz buraya dönmeye değil ölmeye geldik., diyerek bir ideolojik anlayış sergilemiştir. Bugün de bu ideolojik anlayış mücadelemizde, bilincimizde bizi geliştirecek ve yol gösterecek niteliktedir. Emperyalizmin üstün görüldüğü günümüzde, bu devrimci anlayış daha bir anlam kazanıyor ve tek yolun devrim olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koyuyor. Öyleyse Kızıldere yi anlamak onu var etmekten geçer. Çünkü Kızıldere yoldaşlaşmayı, mücadeleyi, kardeşleşmeyi yaşamıyla ödeyenlerin ve bu yolda yürüyenlerin halkla kucaklaşanların adıdır. Kızıldere yi, Vartinik i, Mamak ı mücadelemizde ortak payda almak demektir. Diz çökmeden, ideolojik geriye dönüşe izin vermeden isyan etmektir. Bugünün devrimci mücadelesini ören birikim dünde gizlidir. Kawa, Spartaküs, Gerenimo, Hasan Hüseyin, Pir Sultanlar Zalime ve zulme karşı direnenlerin günümüzdeki a- dıdır Kızıldere. Evet, emperyalizme, faşizme ve şovenizme karşı halkların ilerleyen devrimci mücadelesinde Çayanların yolunda ilerlemek demektir Kızıldere. İşte bütün bu direngen, isyancı, ihtilalci çizginin toplamıdır Kızıldere gerçeği. Kızıldere yi anlamak; faşist, ırkçı, şoven, zorba, gerici eğitime karşı örgütlü duruş sergilemektir. Kızıldere yi anlamak; özerk, demokratik, bilimsel üniversite mücadelesinin yanında yer almak demektir. Sistemin örgütlü saldırılarına karşı üniversite gençliğinin Dev-Genç geleneğini sürdürmesidir. İşçi sınıfının, köylünün, kamu emekçilerinin ve tüm ezilenlerin, dışlananların mücadelesinin yanında olmaktır. Bütün mazlum ve ezilen halkların mücadelesinin yanında yer almaktır Kızıldere. Yaşasın DEV-GENÇ! Devrimci Yolumuz ÇAYANLARIN Yoludur! Kızıldere Son Değil, Savaş Sürüyor! Politika / Gündem 2 3 Politika / Gündem

2 Eğitimde Sömürüye Son Kapitalizm genel anlamda kişinin çıkarını ön plana süren bir propaganda ile varlığını sürdürür. Reklam kampanyalarından kültürel alana, siyasal alandan eğitime kadar her yönden bu algıyı yaygınlaştırmaya çalışır. Bu amaçla sosyalist deneyimlere/pratiklere saldırmaktan da çekinmez. Hatta bireyin özgürlüğü yaygarasıyla örgütlülüğün bir diktatörlük olduğunu dahi vurgulama gereği duyar. Kendi hakları ve toplumun özgürlüğü için mücadele edenleri, maceracı ve libidinal saplantıları olan kişiler olarak tanımlar. Ali Cemal Düzgün Üniversiteler, birey için temel olan öğrenim hakkının en iyi şekilde sunulması gereken kurumlardır. Öğrenim hakkı kendi içinde; parasız, bilimsel temellere dayandırılmış ve kişiye ifade özgürlüğü sağlayarak onun gelişimini destekleyecek bazı şartlar bulundurmaktadır. Bu bağlamda yüksek öğretim kurumları, bir öğrencinin diğeriyle eşit koşullar altında bilgi e- dinme ve gelişme sürecinde önemli bir rol oynar. Ancak bilindiği üzere bahsi geçen konular günümüz eğitim sisteminin dışında kalıyor. Ü- niversitelerde bilginin belirli bir miktar karşılığında satılması söz konusu. Yaratılan bu durum, öğrencilerin yararına oluşturulmuş bir sistemin sonucu değildir. Sermaye sahiplerinin çıkarları doğrultusunda üniversitelerin ticarileştirilmesi sömürüyü beraberinde getirdiği gibi, öğrenciyi de müşteri sıfatına sokuyor. Sistemin istekleri doğrultusunda yıllarca birbiri ile yarıştırılan öğrencilerin temel olan eğitim-öğretim haklarını kazanabilmeleri için sadece bir takım sınavlardan geçmeleri yetmiyor. Öyle ki bugün; özel üniversiteler haricinde bir devlet üniversitesinde bile öğrenimin devam ettirilmesi için belirli miktarda harç parası yatırılması talep ediliyor. Ve harç paralarına üst üste yapılan zamlar, öğrencileri ve aileleri sıkıntıya sokarken; öğrenimin devamlılığı için gerekli görülüyor. Bu sistem, öğrencileri bireyciliğe ve bencilliğe sürüklüyor. Yaşamın maddi açıdan zorluğunu gören öğrenci, topluma ne kadar yararlı olurum? sorusunun cevabını aramak yerine, bu mesleği seçersem ne kadar kazanırım? sorusunun cevabını aramaya yöneliyor. Kişiyi kendisine yedeklemeye çalışan sistem, kendi kural ve beklentileri doğrultusunda, geleceğini sadece para kazanmaya adayan ve bunun için meşru olan/olmayan her işi yapmaya hazır fertler yaratıyor. Oysa ki üniversite eğitiminde amaçlanan bireyciliğe yöneliş değil, toplumun yararına olabilecek işleyişin benimsenmesini sağlamak olmalıdır. Ancak bu şekilde eğitim-öğretimin hakkıyla gerçekleştiği söylenebilir. Toplumun yararına olmayacak, sadece bireyin çıkarlarını savunan bilincin üniversitelerde yayılması aynı zamanda yozlaşmış bir kültürün de ifadesidir. Kapitalizm genel anlamda kişinin çıkarını ön plana süren bir propaganda ile varlığını sürdürür. Reklam kampanyalarından kültürel alana, siyasal alandan eğitime kadar her yönden bu algıyı yaygınlaştırmaya çalışır. Bu amaçla sosyalist deneyimlere/pratiklere saldırmaktan da çekinmez. Hatta bireyin özgürlüğü yaygarasıyla örgütlülüğün bir diktatörlük olduğunu dahi vurgulama gereği duyar. Kendi hakları ve toplumun özgürlüğü için mücadele edenleri, maceracı ve libidinal saplantıları olan kişiler olarak tanımlar. Bunun örneğini yaşadığımız her alanda farklı şekillerde görebiliyoruz. İktisat fakültelerinde neredeyse her öğrencinin bir CEO olarak kendini şekillendirmeye çalışması işte bu anlayışın sonucudur. Bugün herkes eşit ve demokratik bir ortamda yaşıyor. Gerisi kişilerin becerisi ve başarısına kalıyor gibi kandırmacalar ise bir olgunun üzerini örtmekten başka hiçbir anlama gelmemektedir. Bu fikir aynı zamanda toplumu kaderciliğe ve savunmasızlığa sürükler. Zira kapitalizm koşullarında hiçbir bireyin eşit olma şansı yoktur. Çünkü kapitalizmin kendisi eşitsiz bir uygulama sonucunda ortaya çıkmıştır. Ezen bir sınıfın olduğu her ortamda ezilenlerin varolması gibi. Dolayısıyla ne bireysel kurtuluş çabaları ne de kapitalist sisteme yapılan güzellemeler, emekçilerin ve çocuklarının geleceğini güvenli kılabilir. Bugün bireysel çıkarı savunanların dahi gelecekleri belirsizdir. Hatta geçmişte çok önemli olarak görülen kimi meslek dallarının, bugün geçerliliğini yitirdiği görülüyor. Örnek verilecek olursa; öğretmenlik bu alanların en başında geliyor. Kaldı ki mühendislik ve hukuk fakültelerinden mezun olanların dahi kötü uygulamalarla mesleklerini yapamayacakları ortamlar yaratılmış durumda. Özellikle hukuk alanında, son dönemlerde izlediğimiz gelişmeler doğrultusunda bir çok eksikliğin ve tutarsızlığın yaşandığı durumlara tanık oluyoruz. Sosyalizme yapılan saldırılara rağmen sosyalist pratiklerin bugün hala toplumun çıkarı anlamında ne kadar olumlu olduğu görülüyor. Örneğin sosyalist toplumda eğitim, bireye sağlanması gereken temel bir hak olarak algılanmaktadır. Sosyalizmde eğitim, kişilere herhangi bir ücret talep edilmeden verilir. Kişinin kendisini geliştirmesi, ileride alacağı ücretten daha ö- nemlidir. Ve meslek seçimleri de kişinin maddi çıkarları doğrultusunda değil, tamamen toplumun ihtiyaçlarına göre şekillenir. Aynı zamanda öğrenim kurumlarında kişilere politeknik eğitim sağlanır. Yani kişiler bir yandan bilgi düzeyinin gelişimi için teorik eğitim alırken diğer yandan onu yaşama uygulama konusunda da pratiğe dayalı dersler alırlar. Bu sistem tamamen kişinin gelişimi ve bütün toplumun yararına olabilecek bir düzende ilerler. Buna dayanarak kapitalizmin egemenlik kuramadığı bir düzende, her şey bireylerin gelişimine ve toplumun ihtiyacına göre şekillenir. Buradan kıyasla günümüzde kapitalizm koşullarının dayattığı eğitim anlayışı ile sosyalizmdeki eğitimin arasındaki farkı algılayabiliriz. Kapitalizm bireylerde toplum bilinci oluşmamasını ve kişilerin tamamen bencillik duygularıyla maddi çıkarları doğrultusunda hareket etmesini ister. Ancak sosyalizm, tüm karalama politikalarına inat; kapitalist koşullardan daha faydalı, kişi üzerinden tüm toplumun yararına sunulabilecek bir eğitim sağlar. Bu bağlamda üniversitelerin ticarileştirilmesi ve sadece kişinin kurtuluşuna yönelik programlar barındırması, kötüye giden bir sistemin ve toplumsal çöküşün göstergesidir. Çünkü bir toplumda, yalnızca kar amaçlı yapılan işlerin öngörülmesi, kişilerin tamamen sömürünün içine sürüklenmeleri ve çürümüş bir sistem yanlısı o- larak yaşamayı kabul etmeleri anlamına gelir. Bu aynı zamanda bilinçsiz bir toplum ve sindirilmişliğin de göstergesidir. Üniversite dönemimiz ve tüm öğrenim yaşamımız boyunca bizlere dayatılan her türlü düşüncenin, sadece bir kesimi değil, tüm toplumsal alanlarda olduğu gibi kişiyi kendisine yedeklemeyi amaçladığını görürüz. Bu noktada bizlere düşen görev; dayatılan sisteme karşı gerçekleştirdiğimiz karşı duruşu korumak ve ü- zerimizdeki müşteri sıfatından kurtularak temel olan eşit, parasız, bilimsel eğitimi savunmak olmalıdır. Bu aynı zamanda toplumu bir adım daha ileri götürebilmek için ne yapmalı sorusuna bir cevaptır da. Unutmamalıyız ki; bizler ne kadar mücadele eder ve sömürüye karşı gelebilme potansiyelinin ivmesini artırabilirsek, gerçekleştireceklerimiz de aynı oranda başarıyla sonuçlanacaktır. EĞİTİMDE SÖMÜRÜYE SON! TEK YOL DEVRİM. Politika / Gündem 4 5 Politika / Gündem

3 Gençlik Görev Başına Örgütlülüğü geniş düzeyde yaygınlaştırmak ve Akademik demokratik mücadeleyi ülke gündemiyle doğru orantılı bir şekilde ele almak bu araçların şekillenmesinde ön açıcı işlev görmektedir. Bu anlamda yaygınlaştırılan örgütlülüğün emperyalizme karşı bağımsızlık, faşizme karşı demokrasi, kapitalizme karşı sosyalizm mücadelesin de önemli bir işlev görmesi tayin edici bir rol oynayacaktır. Devrimci Gençlik (Dev- Genç) pratiği bu anlamda yeterince öğreticidir. Gençliğin mücadelesi hayatın neredeyse her alanında (okulda, mahallede, fabrikada, köy çalışmalarında) yer alabilmeli ve bu mücadeleyi sonuca götürecek kazanımlarla adım adım örgütlülüğünü yaygınlaştırmalıdır Kapitalizmin insanlığa düşman her projesi/ hamlesi kendi doğası gereğidir. Ve her hamlesi kar hırsının yeni bir tezahürüdür. Bu nedenle her alanda yıkıcı etkisini hissettirirken Ekonomi, iş yaşamı, sağlık, tarım vb. gibi hiçbir alan bu yıkımın etkisinden muaf değildir. Dolayısıyla toplumun hemen her kesimi kapitalizmin saldırganlığıyla karşı karşıyadır. Eğitim ise bu anlamda en fazla etkilenen a- lanlardan biridir. Bilindiği gibi Kapitalizm koşullarında eğitim, piyasanın ihtiyacını karşılayacak şekilde ele alınır. Eğitimin niteliği ise bu ihtiyaç doğrultusunda şekillenir ve ayrı bir rant alanına dönüşerek bir kazanç kapısı haline getirilir. TED araştırmalarında son 15 yılda 21 milyon öğrencinin ÖSS sınavına girdiği ve bu öğrencilerin sadece sınav için yaklaşık 34,5 milyar dolar harcama yaptıkları belirtilmektedir. Ve önümüzdeki yıllarda sadece bu harcamanın 100 milyar dolara yaklaşacağı ifade edilmektedir. Bir yandan böylesine muazzam bir gelir kaynağına sahip olan egemenler bir yandan da eğitime aktaracak yeterince kaynak yok yalanlarıyla halktan topladığı vergilere gerekçe yaratmaktadır. Bir diğer noktada kapitalizmin piyasa ve eğitim arasında kurduğu bağdır. Bilindiği gibi kapitalizmde Eğitimin ticarileştirilmesiyle birlikte hedef teknik eleman kalitesini artırma olarak algılanır. Ancak bırakalım kaliteli teknik eleman sayısını artırmayı, yeni sömürgeciliğin bir sonucu olan üretimin, toplum için değil de tekellerin ihtiyacına göre şekillenmesiyle birlikte birçok alanda yığılmayla sonuçlanan ve ucuz işgücüne İsmail Uzunyayla dönüşen işsizler ordusu yaratılmış olur. Bilindiği gibi uzun yıllardır sosyal devlet anlayışının tasfiyesi ve eğitim alanında gerçekleştirilen reformların esas amacı egemenlerin kar ihtiyacının karşılanması olarak şekillendi. Dolayısıyla hem bilimsellikten hem de toplumsal ihtiyacın karşılanmasından uzak politikalar e- ğitimin niteliğini de değiştirdi. Diplomalı işsizlerin sayısı günden güne artarken mezun ve yeni mezun birçok arkadaşımız KPSS vb. gibi sınavlarla neredeyse sonsuza dek sürecek bir engeller silsilesiyle karşı karşıya gelir oldu. Akabinde kazanan yine dershaneler oldu. Eğitim fakültelerinden mezun olan birçok öğrencinin devletin açtığı yetersiz kadro sayısı nedeniyle çok düşük ücretlerle özel dershanelerde çalışmak zorunda kalması ise yeni bir sömürü alanı yarattı. Hukuk fakültelerinden mezun bir çok öğrenci ise gerek staj dönemlerinde gerekse mesleki anlamda yaşanan tıkanma nedeniyle avukatlık bürolarında yardımcı eleman yada takip elemanı olarak çalışmak zorunda kalmaktadır verilerine göre üniversite mezunu işsiz sayısının bu tabloyu yeterince net yansıttığını görüyoruz. Örneğin devletin resmi verilerine göre Türkiye de 10 bin doktor, 30 bin hemşire, 35 bin Ziraat Mühendisi, 50 bin Mimar ve mühendis, 3 bin Veteriner in işsiz olduğu belirtilmektedir. Bu ise buz dağının sadece görünen kısmından ibarettir. Zira diğer bir çok alanda benzer bir durum söz konusudur. Kaldı ki üniversite kapısından dönen binlerce öğrenci işsizlikle daha erken yüz yüze kalıyor. Bir diğer nokta da daha eğitim dönemlerinde karşılaşılan sömürünün niteliğidir. Bilindiği gibi, öğrenciler sömürünün neredeyse hemen her yönüyle yüz yüzedir. Harç zamları, özel güvenlik terörü, bilimden uzak ve salt egemen politikaları destekleyen gerici bir eğitim programı yüksek öğrenimin temel niteliğini oluşturmaktadır. Soruşturmalar ve okuldan atılmalarla birlikte sivil ve resmi faşist terörün yıldırma/sindirme faaliyetleri ise öğrenci muhalefetini edilgen kılmaya dönük hamleler olarak sürekli karşımıza çıkmaktadır. Kriz koşullarında ise bu durum can yakıcı etkisini biraz daha hissettirmektedir. Bugün hemen her üniversite de bir yığın operasyon düzenlenmektedir. Öğrenci gençliğin gerek akademik demokratik mücadele, gerekse siyasal anlamda yürüttüğü her faaliyet bir operasyonla sonuçlanmaktadır. Neredeyse değerlere sahip çıkan her öğrenci gözaltına alınmakta, soruşturmaya uğramakta, okuldan atılmakta yada tutuklanmaktadır. Bugün sadece üniversitede eğitim gören tutuklu sayısının 1000 e yükseldiği ifade ediliyor. Bunun nedeni esas itibariyle kapitalist sistemin yapısal sorunlarından muaf düşünülmemelidir. Bilindiği gibi yıllardır ertelenen, ertelendikçe içsel gerilimi ve patlama potansiyelini de biriktiren kriz 2008 yılında dışavurmuş ve egemenlerin polirikalarında yeni projelerin ortaya çıkmasına sebep olmuştu. Ancak atılan her adım sistemin yapısal sorunları bağlamında taşların yeniden dizilmesini dolayısıyla da krizin aşılmasını güçleştiren bir hamleye dönüşmüştü. Egemenler için yakın vadede ufukta bir çözümün görünmemesi, küresel düzeyde çözüm arayışları gibi (Emperyalizmin ihtiyacına göre Ortadoğu ve kuzey Afrika nın çeşitli operasyonlarla dikensiz gül bahçesi haline getirilmesi ve derinlemesine sömürü için şekillenmesi) hamlelerin ön plana çıkmasına neden oluyor. Dolayısıyla süreç esas itibariyle bir kapışma alanının olgunlaşmasına neden olmaktadır. Ancak bu sistemin bekasını korumaya çalışmakla birlikte alan ve pay kapma çabasının yeni bir tezahürü olarak algılanmalıdır. Bu anlamda doğru okumak gerekirse süreç içerisinde krizin kaçınılmaz hale getirdiği dünya ölçeğindeki paylaşım hamleleri egemenlerin çatışma alanlarını ve enstrümanlarını da yaygınlaştırıp çeşitlenmesine neden olacak gibi görülüyor. Bu bağlamda ülkemizde yaşanan restorasyon süreci de bunun ifadesi olarak okunmalıdır. sermaye grupları arasındaki çatışma sonucunda şekillenen yeni model, emperyalizmin çıkarları çerçevesinde dizayn edilmekte ve Türkiye adeta emperyalizmin en etkili aktörlerinden biri haline getirilmeye çalışılmaktadır. Füze kalkanının Türkiye de konuşlandırılması ve Suriye ye yönelik bir tehdit olarak elde tutulması da bunun açık bir ifadesidir. Bilindiği gibi Füze kalkanı neredeyse 25 yıldır ABD başkanlarının ajandasında şu veya bu şekilde yer almaktaydı. Ancak çok kısa denilebilecek bir süre içerisinde adeta yaşanan krizle birlikte ihtiyaç duyulan yeni saldırganlıkların bir silahı olarak gündeme gelmiş ve yapımına başlanmıştır. Hatta geçtiğimiz günlerde kalkan, İsrail ile yapılan ortak bir tatbikatla denenmiştir. Esas itibariyle bu sürecin Füze kalkanı dahil, proje ve hesaplarını Nato kapsamına almayı başaran ABD nin Ortadoğu da Türkiye yi askeri bağlamda da kendi çıkarlarına daha doğrudan yedekleme ihtiyacıdır. Dolayısıyla yaşanan süreç bir hazırlık ve geçiş süreci olmakla birlikte emperyalizmin adımlarını meşrulaştırma çabasıdır. İşte tamda böylesi bir süreçte Füze Kalkanı protestolarından, kürt halkının demokratik mücadelesine, sendikal mucadeleden, öğrenci gençliğin akademik demokratik mücadelesine kadar her alanda bir baskı ortamıyla karşılaşılmaktadır. Puşi taktığı gerekçesiyle iki yıldır tutuklu kalanlardan, Başbakan ın gelişini protesto eden Hopalılara kadar faşizan uygulamaların giderek arttığı görülmektedir. Başbakan ın tüm bu gelişmeler içerisinde gazeteciler dahil bir çok muhalifi terörist olarak suçlaması ise Hitler e rahmet okutacak bir karaktere dönüşmektedir. Bunun esas nedeni ülkenin emperyalizmin ihtiyaçları çerçevesinde dikensiz bir gül bahçesi haline getirilmesi ihtiyacıdır. Ne yapmalı? Sömürünün giderek derinleştiği neredeyse nefes dahi alabilmenin engellendiği koşullarda demokratik mücadelenin gerekliliği de yakıcı bir şekilde ön plana çıkmaktadır. Ancak gerek manüplasyon aygıtlarının ulaştığı düzey, gerekse politikanın burjuva zeminde ve burjuva nitelikteki araçlarla yürütülmeye çalışılması bırakalım demokratik bir mücadeleyi şekillendirmeyi emperyalizmin ihtiyaçlarına denk düşen muhalefetten öteye dahi geçmemektedir. Esas itibarıyle sorunun düğüm noktasını da bu oluşturmaktadır. Bugün enperyalizmi iyi kavramak onunla mücadele etmenin en ön aşamasını oluşturmaktadır. Bilindiği gibi mevcut gelişmeleri çözüme kavuşturacak, siyasal programa sahip toplumsal öznelerin olmadığı koşullarda ister halk ayaklanması ister geniş kitle hareketleri olsun varacağı nokta revizyondan öteye gitmez. Bunun örnekleri Tunus, Libya vb. ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de sıkça yaşandı. 70 milyon adım ve dar- Politika / Gündem 6 7 Politika / Gündem

4 Bugün enperyalizmi iyi kavramak onunla mücadele etmenin en ön aşamasını oluşturmaktadır. Bilindiği gibi mevcut gelişmeleri çözüme kavuşturacak, siyasal programa sahip toplumsal öznelerin olmadığı koşullarda ister halk ayaklanması ister geniş kitle hareketleri olsun varacağı nokta revizyondan öteye gitmez. belerden hesap soran platformların düştüğü nokta da bu anlamda öğretici nitelikler içermektedir. Emperyalizme karşı tavır nasıl ki kapitalizme karşı tavır almayı gerektiriyorsa demokrasi için verilen mücadele de emperyalizme karşı olunmadan ele alınamaz. Her gelişmeyi kendiliğindenciliğe bırakma anlayışı ise toplumsal muhalefetin gelişmesini ötelemekten başka bir anlama gelmemektedir. Hatta bugün devrimcilik neredeyse edilgenlikle özdeş o- larak algılatılmaya çalışılmaktadır. Tersine bilinir ki devrimin objektif koşullarının olgunlaşması dahi yer yer müdahale ve irade gerektirir. Ve yine bilinen bir olgudur; koşullar tek başına devrim yapmaz, mutlaka subjektif koşullarda gereklidir ki bu da örgütlülük ve iradenin ta kendisidir. Toplumun en dinamik kesimi olan gençlik bu koşulları devrime zorlayan en önemli dinamolardan biridir. Ve yaşanan tüm sorunlardan muaf olmayan aksine geleceği her geçen gün daha da karanlık haline gelen gençliğin bu süreci doğru bir politik hatla örmekten başka çaresi yoktur. Bu nedenle bulunduğu her alanda mücadelenin ivmesini artırmak zorundadır. Bunun araçları ise geçmişten bugüne yaratılan ve taşınan değerlerle birlikte mevcuttur. Örgütlülüğü geniş düzeyde yaygınlaştırmak ve Akademik demokratik mücadeleyi ülke gündemiyle doğru orantılı bir şekilde ele almak bu araçların şekillenmesinde ön açıcı işlev görmektedir. Bu anlamda yaygınlaştırılan örgütlülüğün emperyalizme karşı bağımsızlık, faşizme karşı demokrasi, kapitalizme karşı sosyalizm mücadelesin de önemli bir işlev görmesi tayin edici bir rol oynayacaktır. Devrimci Gençlik (Dev- Genç) pratiği bu anlamda yeterince öğreticidir. Gençliğin mücadelesi hayatın neredeyse her alanında (okulda, mahallede, fabrikada, köy çalışmalarında) yer alabilmeli ve bu mücadeleyi sonuca götürecek kazanımlarla adım adım örgütlülüğünü yaygınlaştırmalıdır. En Çok Kadınlara Yakışıyor Tomurcuğa gebe bitkiler dahil, tüm canlılar bilir ki, Her çağda ana olmak zor. İnsan, kendini ihmal etse de, kendinden üreyen canı ihmal etmiyor Sadece anne kuş, çiğnediği lokmayı yavrusunun ağzına bırakır zannedenler yanılıyor. Anamın, ağzında yumuşattığı lokmaları bana uzatırkenki şefkati, hafızamda dün gibi duruyor Başkasını bilmem ama, kapitalizmin sınıfsal hormonuyla başkalaşmamış her kadın bana anamı hatırlatıyor. Aslında güzellikleri bir güne sığdırmak Benim işim değil ama, 8 Mart tan sonra Newroz, en çok kadınlara yakışıyor. Elvin Beşparmak Devrim Yolu Uzun Engebeli Dolambaçlı ve Sarptır. İnsanca bir yaşamı vadeden mücadelemiz, insanlık dışı yaşamın her süreçte boy hedefi olmuştur. Egemenler, insanlığın kültürünü ve yaşam sıcaklığını burjuva kültürsüzlüğünü kültürmüş gibi sunarak teslim almaya, yok etmeye çalışmaktadırlar. Birlikteliğin güzelliği ve biz olabilmenin samimiyeti karşısına bireyin kurtuluşuyla, tek, güçlü ve her şeye sahip adamın masalıyla dikilmek burjuvazinin karakteridir. Doğanın güzelliğinin ve birlikte üretimin doğadaki varlığının yok sayılması için sanal alemler, sanal dünyalar oluşturan da gene bu insanlık dışı düzenin hakimi burjuvazidir. İnsanlık doğanın üretkenliğindeki taze bahar kokusunu ciğerlerine kadar soluduğunda burjuvazinin çürümüş et kokusunun farkına varacak ve onu tarihe gömecektir. İlişkilerde sıcaklığın ve samimiyetin yolu örgütlü hayattan geçer. Sevinçleri, acıları, güzelliği ve hatta ölümü paylaşabilmek duyguların en saf ve güzel halidir. Örgütlü hayattaki ilişkiler karşılıksız, bir şey beklemeden geliştirilen ilişkilerdir. Çıkar ve menfaatlere dayalı günümüz yoz ilişkilerini reddeder ve onlara karşı savaşır. Burjuva kültürsüzlüğünde ise çıkar ve menfaatler birey için her şeydir ve mutlak kurtuluş yoludur. İşte bencilliğin, çürümüşlüğün karşısında doğanın örgütlülüğünü, yaşamın güzelliğini savunan mücadelemizi bitirmeye, teslim almaya çalışan burjuvazi her dönem çeşitli silahlarla bizlere saldırır. Egemenler/burjuvazi için bu düzenin teşhir edilmesi, alternatifinin kurulması için verilecek mücadele/ örgütlenmek en büyük tehlikedir. Bu tehlikenin farkındalığıyla kendi düzenini bilinmez kılmaya çalışır, kafaları kurcalar ve zihinleri Mahir Çayan Bizler biliyoruz ki dört bir koldan sistemin hedefindeyiz. Ama o da bizim hedefimizde. Biz tükenmeyen bitmeyen bir deniziz, kazanacağız ve bu düzeni yıkacağız. Kurtuluş onun için savaşanlarındır, bu mücadele insanlığın ve doğanındır; ağacındır, derenindir, rüzgârındır, havanındır. Devrimcilere düşen görev doğadan öğrenerek kurtuluşa kadar savaşmaktır. Cemal Sarı boşaltır. Kendisine karşı yürütülen mücadelenin karşıt iki dünyanın çatışması olarak algılanmasını istemez ve kendi düzeninde de insanca hakların veya hayatın olabileceğini kabul ettirerek uzlaşma zeminine kaymasını ister. Bu yola başvururken öncelikle geçmişin birikimlerini unutturarak işe başlar. Ancak geçmişin birikimlerini ören isimler mücadele için artık birer sembol olmuşsa ve adları hafızalardan çıkmıyorsa bu sefer de içini boşaltır. Devrimci liderleri yeşil par- Politika / Gündem 8 9 Politika / Gündem

5 kadan veya bıyıktan ibaret metalar olarak zihinlere sokar. Kendi düzenini teşhir edecek devrimcilerin yetişmemesi için demogoji, olguları çarpıtma gibi fikir bulandırma yöntemlerini kullanır. Halkın zararına olabilecek her şeyi yararlı gibi gösterip muhalif kesimleri ikna etmek burjuvazinin ustalığıdır. Eğer muhalif kesimleri ikna edemiyorsa daha i- yisini ama en iyisini değil- istemeye kendi sistemi içine davet eder. Bilinçleri bulanmış ve geçmiş değerlere sırt çevirmiş her kesim de bu davete icazet eder. Burjuvazi kendisine karşı çatışmadan da barışa ve özgürlüğe ulaşılabileceği romantik fikrini her daim destekler veya önünü tıkamaz. Savaşların, katliamların ve acıların bataklığı kendisidir ve bataklığı kurutmadan hiçbir güzelliğe ulaşılamaz. Bataklıkta açan gülün daha güzel ve daha kıymetli olduğu fikrini bu gerçeği görünmez kılmak için kendisi ortaya atar ve destekçi bulur. Halkın umudu olan devrimciler gerçeklere ayna tutmayı ve gösterileni değil olanı görmekle yükümlüdürler. Bu toz dumanın/bulanıklığın panzehiri örgütlü bilinci kavrayabilmek, özümseyebilmektir. Ancak sistemin ve burjuvazinin ne olduğunu bilen ve onun karşısında insanlık fikrini hayatın her alanında ören devrimciler halkına umut olabilir. Bilen, gören, gösteren devrimcileri susturamayacağını bilen burjuvazi onları katletme yolunu seçer. Bir elden, beraber hayatı ören devrimciler için insanlığın haklı mücadelesinde düşmek bir son değildir. Ölümün en onurlu ve başıdik halidir devrimciler için. Bir hayat savaşçısıdır devrimci, yalnızca kendi hayatının değil milyarlarca hayatın savaşçısıdır. Bu bilinçle yaşar ve bu bilinçle ölür. Che Guavera ya Ölüm nereden ve nasıl gelirse gelsin Savaş sloganlarımız kulaktan kulağa yayılacaksa Ve silahlarımız Elden ele geçecekse Ve başkaları mitralyöz sesleriyle Savaş ve zafer naraları atacaksa cenazemizde Ölüm hoş geldi Sefa geldi dizelerini yazdıran bilinçle Mustafa Özenç yoldaşa O büyük gün geldiğinde ben kim bilir kaç yıldan beri Ebedi yatağımda toprağın derinliklerinde Sonsuz bir uykuda yatıyor olacağım Fakat Alınca ne zamandır beklediğim haberi Uyanıp Sesimi kimse duymadan O büyük zaferin tarifsiz coşkusuyla kara toprağın altından Bende haykıracağım dizelerini yazdıran aynı bilinçtir. Bu mücadelenin bedellerini ödeyen devrimciler sistemin ayak oyunlarını boşa çıkarmak için devrim tarihinin zenginliklerini iyi anlayabilmeli, geçmişin pratiklerini bugüne iz düşürmelidirler. Geçmişte yitirdiğimiz yoldaşlarımız bilinçleri ve sorumluluklarıyla sistemin hedefi olmuşlardır. Yaptıklarıyla ve hayatlarıyla bugünün mücadelesine ışık tutan yoldaşlarımızın kaybı kinimizi ve nefretimizi büyütüyor! Bizler biliyoruz ki dört bir koldan sistemin hedefindeyiz. Ama o da bizim hedefimizde. Biz tükenmeyen bitmeyen bir deniziz, kazanacağız ve bu düzeni yıkacağız. Kurtuluş onun için savaşanlarındır, bu mücadele insanlığın ve doğanındır; ağacındır, derenindir, rüzgârındır, havanındır. Devrimcilere düşen görev doğadan öğrenerek kurtuluşa kadar savaşmaktır. Kolektif Bilincin Işığında Ülkemizi Aydınlık Sabahlara Uyandıralım Çok duyuyoruz, medya dahil tüm halka ulaşma yollarını egemenler ele geçirdi diye. Peki bunları nasıl kullanıyorlar? Bunlarla bizi nasıl ele geçiriyorlar? Yazılı ve görsel medyada, (reklamlar, diziler hatta haberler) hergün yeni bir yalanla karşılaşıyoruz. Sanki her şey yolunda ve güllük gülistanlıkmış gibi bir imaj çizilmeye çalışılırken, geçim sıkıntısı, işsizlik sorunundan muaf bir tablo çıkıyor karşımıza. Örneğin; sektörün dev firmalarından cocacola nın son dönem reklamı maniplasyonun son örneklerinden sadece biri. Çöken her ekonomiye karşı bebek bekleyen çiftin varlığı vurgusu ekonominin iyiye gittiğinin göstergesi olarak halka sunuluyor. Karşılaştırılan örneğin ve yapılan vurgunun bilimsellikten uzak olması kadar açlıktan ölenler, işsizlikten evine para götüremediği için her gün artan intihar vakaları ya da hasta yatağında ilaç bulamayarak yaşamını yitirenler karşısında ne kadar vicdanlı olduğu da açıkça görülmektedir. Biz aslında programları izlemiyoruz, biz aslında reklamları izliyoruz ve reklamlar daha çok izlensin diye araya konulan diziler, filmler sadece kandırmaca. Ama onlar da bu kadar işlevsiz olmamalı değil mi? Sistem her bulduğu açıktan içeri sızıyor, dizileri de, filmleri de kendi istediği gibi yapıyor. Zenginler, onların aşkları, bitmeyen paraları Efkan Savaş Hadi reklamları anladık. Neden sürekli diziler var televizyonda? Neden sürekli birilerinin mükemmel hayatlarını izliyoruz? Çünkü aslında dizilerdeki, filmlerdeki karakterlerin yerine kendimizi koyuyoruz, sanki onları izlerken kendimizi izliyoruz. Belki üşüyoruz, yakacak odunumuz yok ama onları izlemek onlar gibi rahat olma hayali bizi çekiyor. Ama gerçek hayat? U- nutmamamız gerekli. Bize düşünmemiz için fırsat tanımayan, tüm bu beyin yıkayan şeyleri hayatımızdan çıkarıp, kendi hayatımızın ne durumda olduğunu, ne yapmamız gerektiğini biraz da düşünmemiz gerekmiyor mu? Bu sistem bizi her bulduğu yoldan köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Bunu dizi ve reklamlar dışında kullandığı dille yapıyor. Burjuva medyanın yayın organları (ki ülkede en çok okunan gazeteler, en çok izlenen kanallar bunlar) insanları yanlış bilgiye yöneltiyor. Çok duyuyoruz televizyondan teröristler polise saldırdı, etrafı yağmaladı diye. Oysa hiçbiri gerçek olanı yani polisin hiç acımadan nasıl saldırıp, dövüp, işkence ettiğini yazmıyor, söylemiyor. Zaten egemenlerin işine gelen şekilde çıkıyor bütün bu haberler. Bir işçi direnişi, direnişte yaşananlar 20 saniye -o da yalan yanlış- anlatılırken, bir şarkıcının kiminle nerde evlendiği, ne dediği, evliliğinin nasıl gittiği, çocuklarının isimleri gibi bütün detaylarıyla dakikalarca haber yapılıyor. Burada bir tutarsızlık yok mu sizce de? Bir şeyler yanlış gitmiyor mu? Burada yayın organlarının sistemin çıkarlarına nasıl hizmet ettiğinden ve bizim zihinlerimizi nasıl çelmelemeye çalıştığından bahsettik. Bu yolla bize düşünmeyi unutturanlardan bahsettik. Ama buna izin vermemeliyiz. Onların bize çizdiği hayatları yaşamak yerine uğruna savaşılacak hayatı yaşamalıyız. Sürekli gördüğümüz kıskançlık, nefret duygularına karşı sevgiyi, kardeşliği büyütmeliyiz. Oturup hiçbir şey yapmamaya inat sosyal olup, duyarlı olup etrafımızda olup bitenlere gözlerimizi kapatmamalıyız. İnsanlarla konuşmalıyız, paylaşmalıyız. Onlara bu kötü, yalan hayata karşı, alternatif bir yaşam olduğunu göstermeliyiz. Biz bu alternatifi, kolektif yaşamı yoldaş sıcaklığında birlikte örmeye çağırıyoruz herkesi. Gelin hep birlikte gerçek sevgiyi, kardeşliği, dostluğu, yoldaşlığı yaşayalım, büyütelim. Politika / Gündem Politika / Gündem

Aylık Siyasi Gençlik Dergisi *Sayı 174 *Mart 2013 *Fiyatı: 2 TL *ISSN: 1302-7506 İZİN VERME!

Aylık Siyasi Gençlik Dergisi *Sayı 174 *Mart 2013 *Fiyatı: 2 TL *ISSN: 1302-7506 İZİN VERME! Aylık Siyasi Gençlik Dergisi *Sayı 174 *Mart 2013 *Fiyatı: 2 TL *ISSN: 1302-7506 Üniversitelerin öğrencilerin İZİN VERME! İ Ç İ N D E K İ L E R İsyan... 2-3 Özgür Okul... 6 Forum... 9 Denge Ciwanan...

Detaylı

Devrimcilere Saldırmanın, İktidarın Elini Eteğini Öpmenin Ödülü! FERİT ŞAHENK EN ZENGİNLERDE BİRİNCİ SIRAYA YERLEŞTİ!

Devrimcilere Saldırmanın, İktidarın Elini Eteğini Öpmenin Ödülü! FERİT ŞAHENK EN ZENGİNLERDE BİRİNCİ SIRAYA YERLEŞTİ! Devrimcilere Saldırmanın, İktidarın Elini Eteğini Öpmenin Ödülü! FERİT ŞAHENK EN ZENGİNLERDE BİRİNCİ SIRAYA YERLEŞTİ! www.yuruyus.com www.yuruyus.com Haftalık Dergi / Fiyatı: 1 TL (kdv dahil) info@yuruyus.com

Detaylı

Açılış Toplantısı. Tunus, Mısır, Libya, Suriye, İran

Açılış Toplantısı. Tunus, Mısır, Libya, Suriye, İran Aylık Siyasi Gençlik Dergisi *Sayı 162 *Eylül 2011 *Fiyatı: 2 TL *ISSN: 1302-7506 YEKÎTÎ TEKOŞÎN SERKEFTIN! GENÇLİK ÇADIRI DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜMÜN DİNAMİĞİ GENÇLİK Açılış Toplantısı Amed in Sur ilçesinin

Detaylı

eği Aylık Liseli Gençlik Dergisi * Sayı: 49 * Şubat 2013 * Fiyatı: 1TL

eği Aylık Liseli Gençlik Dergisi * Sayı: 49 * Şubat 2013 * Fiyatı: 1TL , t İ ş E z ı s a r pa! m İ t eği Aylık Liseli Gençlik Dergisi * Sayı: 49 * Şubat 2013 * Fiyatı: 1TL z ı s v Sına! e t İ s r e v İ ün - Lİselİlerİn Sesİ İçindekiler 3 6 Öğrencilerden 8 Karneler 12 Sana

Detaylı

Van'da kardeşini kucakla, ırkçılığı lanetle! sayfa 3 & 16. Liseli Genç'in ilk sayısı çıktı! Kumsuz!

Van'da kardeşini kucakla, ırkçılığı lanetle! sayfa 3 & 16. Liseli Genç'in ilk sayısı çıktı! Kumsuz! Van'da kardeşini kucakla, ırkçılığı lanetle! sayfa 3 & 16 Liseli Genç'in ilk sayısı çıktı! Kasım 2011 / Sayı: 25 Devrimci İşçi Partisi nin merkezi yayın organıdır. www.gercekgazetesi.net Fiyatı: 1 TL Kumsuz!

Detaylı

olitika PSAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN

olitika PSAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN olitika PSAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN 15 MART 2015 Yıl: 1 Sayı: 8 On Beş Günlük Gazete Fiyatı: 1 TL Yurtdışı 1 EUR/1.5 USD NEWROZ 2015 BARIŞ-DOSTLUK DAYANIŞMA ÖZGÜRLÜK! Hava kurşun gibi ağır Bağır

Detaylı

GH VHNW UHO DVJDUL FUHW SDNHWL

GH VHNW UHO DVJDUL FUHW SDNHWL Kamudaki taşeron işçilere dönük düzenlemeler, taşeron işçiler üzerinden tüm kamu işçilerini de bağlayan neoliberal düzenlemelerdir. Kamudaki taşeronluk sistemine son vermek ya da taşeron işçilerin durumunu

Detaylı

MARKSİZM VE SEÇİMLER. Sinan KARASU

MARKSİZM VE SEÇİMLER. Sinan KARASU MARKSİZM VE SEÇİMLER Sinan KARASU YEREL SEÇİMLER VE DEVRİMCİ PERSPEKTİFLER 2 Güncel Durum 2 Seçimler Nedir, Ne Değildir? 9 Seçimlerde Kime Oy Vermeli? 17 DARBE TEHDİDİ VE SEÇİMLER 19 Darbe Tehdidi ve Seçimler

Detaylı

1 MAYIS TA SOKAĞA SONRA DAHA FAZLA

1 MAYIS TA SOKAĞA SONRA DAHA FAZLA 1 1 MAYIS TA SOKAĞA SONRA DAHA FAZLA 1 Mayıs günlerindeyiz. AKP ve yandaş medya 1 Mayıs a yönelik provokasyonlarına başladı. AKP güdümündeki medya kanallarında bir süredir özelliklede Birleşik HAZİRAN

Detaylı

İŞÇİ VE EMEKÇİLER AYAKTA, AVRUPA YÜKSEK SARSINTI RİTMİNDE!

İŞÇİ VE EMEKÇİLER AYAKTA, AVRUPA YÜKSEK SARSINTI RİTMİNDE! Sayı: 218 Mart 2012 Masrafı: 2 İŞÇİ VE EMEKÇİLER AYAKTA, AVRUPA YÜKSEK SARSINTI RİTMİNDE! On Binler Bochum da Erdoğan ı Protesto Etti 17 Mart günü 20 bin Devrimci-Demokrat Alevi, Ermeni ve Almanya Kürt

Detaylı

yine kimi fiziki saldırılara uğrasa da günün önemli bir kısmında, görünmez bir düşmanla, sessizlik ve boşlukla mücadele etmek durumunda

yine kimi fiziki saldırılara uğrasa da günün önemli bir kısmında, görünmez bir düşmanla, sessizlik ve boşlukla mücadele etmek durumunda Direnmek Yaratmaktır Bireyler ancak bir başka sınıfa karşı ortak mücadele yürüttüklerinde bir sınıf oluştururlar, bunun dışında bir rekabet ortamında düşmanca karşı karşıya gelirler. (Karl Marx) Sistem,

Detaylı

Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 150 *Şubat 2010 *Fiyatı: 2 TL * ISSN: 1302-7506

Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 150 *Şubat 2010 *Fiyatı: 2 TL * ISSN: 1302-7506 Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 150 *Şubat 2010 *Fiyatı: 2 TL * ISSN: 1302-7506 Yeni Demokrat Gençlik 1 YENİ DEMOKRAT GENÇLİK Merhabalar, Dergimizin yeni sayısını bir yandan yüzlerce BD- P linin

Detaylı

GÜCÜMÜZ ÖRGÜTLÜLÜĞÜMÜZ, ÖZGÜRLÜĞÜMÜZDÜR!

GÜCÜMÜZ ÖRGÜTLÜLÜĞÜMÜZ, ÖZGÜRLÜĞÜMÜZDÜR! Aylık Siyasi Gençlik Dergisi *Sayı 158 *Mart 2011 *Fiyatı: 2 TL *ISSN: 1302-7506 GÜCÜMÜZ ÖRGÜTLÜLÜĞÜMÜZ, ÖRGÜTLÜLÜĞÜMÜZ ÖZGÜRLÜĞÜMÜZDÜR! GELECEKSİZSİNİZ ODTÜ TAHRİR ORTADOĞU HALKLARININ IŞIK SAÇAN İSYANI!

Detaylı

Haklarımızı kazanıncaya kadar...

Haklarımızı kazanıncaya kadar... www.antikapitalist.net Şubat - Mart 2010 / Sayı 58 / Fiyat 2 TL Haklarımızı kazanıncaya kadar... İşçi sınıfının tarafını inşa edelim Yeni sol parti Kriz ve mücadele: Yunanistan Rosa Lüksemburg: Kitle grevinin

Detaylı

olitika PSAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN

olitika PSAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN Büyük İnsanlık İçin HDP ye OY VER!.. olitika PSAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN 2 Haziran 2015 Yıl: 1 Sayı: 13 On Beş Günlük Gazete Fiyatı: 1 TL Yurtdışı 1 EUR/1.5 USD AKP UZATMALARI OYNUYOR! YALANA,

Detaylı

Aylık Liseli Gençlik Dergisi * Sayı: 54 * Kasım 2013 * Fiyatı: 1TL

Aylık Liseli Gençlik Dergisi * Sayı: 54 * Kasım 2013 * Fiyatı: 1TL Aylık Liseli Gençlik Dergisi * Sayı: 54 * Kasım 2013 * Fiyatı: 1TL Geleceğimiz ve özgürlüğümüz için yürüyoruz! yürüyoruz! Lİselİlerİn Sesİ -3 Özgürlük sokakta, mücadelede! Özgürlük nedir, nasıl bir şeydir?

Detaylı

TEKEL İŞÇİLERİNİ MECLİSE SOKALIM!

TEKEL İŞÇİLERİNİ MECLİSE SOKALIM! Devrimci İşçi Partisi Girişimi nin yayın organıdır. Fiyatı: 1 TL Boykottan Üçüncü Batıda işçi adaylar, doğuda Kürt adaylar Cepheye! 12 Eylül deki referandumdan daha fazla demokrasi çıktığını sananlar,

Detaylı

Ülkelerimiz Hidro Elektrik Santralleri çöplüğüne dönüştürülüyor! Kar uğruna doğanın talanına dur diyelim!

Ülkelerimiz Hidro Elektrik Santralleri çöplüğüne dönüştürülüyor! Kar uğruna doğanın talanına dur diyelim! Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Eylül 2012 Fiyatı: 1,00 TL Ülkelerimiz Hidro Elektrik Santralleri çöplüğüne dönüştürülüyor! Kar uğruna doğanın talanına dur diyelim! Hey Tekstil de Direniş Frito Lay büyüyor,

Detaylı

Halkın ortak militan mücadelesi

Halkın ortak militan mücadelesi FAŞİZME, EMPERYALİZME, FEODALİZME, ŞOVENİZME VE HER TÜRDEN GERİCİLİĞE KARŞI PARTİZAN ÖZGÜR GELECEK KAPATILDI! SUSMAYACAĞIZ! Özel Sayı: 02 Yaygın süreli 5-18 Ağustos 2011 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1303-0078

Detaylı

Krizin Faturası Patronlara! İnsanlık için en iyi sistem diye propaganda edilen kapitalist

Krizin Faturası Patronlara! İnsanlık için en iyi sistem diye propaganda edilen kapitalist Yaşasın İşçilerin Uluslararası Mücadele Birliği işçi dayanışması Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni www.uidder.org 15 Ekim 2008 No:7 Krizin Faturası Patronlara! İnsanlık için en iyi sistem diye

Detaylı

D ü n y a n ı n b ü t ü n i ş ç i l e r i, b i r l e ş i n! DÜNYA DEVRIMI

D ü n y a n ı n b ü t ü n i ş ç i l e r i, b i r l e ş i n! DÜNYA DEVRIMI D ü n y a n ı n b ü t ü n i ş ç i l e r i, b i r l e ş i n!.. DÜNYA DEVRIMI Enternasyonal Komünist Akım 12.Sayı Kasım-Aralık 2012 E m p e r y a l i s t Savaşa Karşı Sınıf Savaşı! O r t a d o ğ u d a E

Detaylı

ŞAN OLSUN 6. KONFERANSIMIZA! Geleceğimiz ve Özgürlüğümüz için Her Yerde Newroz Ateşi...

ŞAN OLSUN 6. KONFERANSIMIZA! Geleceğimiz ve Özgürlüğümüz için Her Yerde Newroz Ateşi... Aylık Siyasi Gençlik Dergisi *Sayı 166 *Mart 2012 *Fiyatı: 2 TL *ISSN: 1302-7506 ŞAN OLSUN 6. KONFERANSIMIZA! Geleceğimiz ve Özgürlüğümüz için Her Yerde Newroz Ateşi... Irkçılığa ve Şovenizme Karşı Hepimiz

Detaylı

İsyan... 2-3 Özgür Okul... 6 Forum... 10 Denge Ciwanan... 14-15. Gençliğe Notlar... 20-21 YDG 5. Köy Çalışması... 22-29 Tlatelolco Katliamı...

İsyan... 2-3 Özgür Okul... 6 Forum... 10 Denge Ciwanan... 14-15. Gençliğe Notlar... 20-21 YDG 5. Köy Çalışması... 22-29 Tlatelolco Katliamı... Aylık Siyasi Gençlik Dergisi *Sayı 170 *Ekim 2012 *Fiyatı: 2 TL *ISSN: 1302-7506 Yeni Demokrat Gençlik 1 YENİ DEMOKRAT GENÇLİK Yeni Demokrat Gençlik in yeni bir sayısıyla daha birlikteyiz. Dergimiz aylık

Detaylı

İÇİNDEKİLER. gençliğin sesi

İÇİNDEKİLER. gençliğin sesi 26 gençliğin sesi Baslarken, Değerli dostlar hak ve özgürlükler partisinin bu yıl 10. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Türk devleti kurulduğu günden günümüze başta Kürt halkına karşı yürütmüş

Detaylı

Zam, Zulüm, İşkence! Açlığa ve Zulme Boyun Eğmeyeceğiz!

Zam, Zulüm, İşkence! Açlığa ve Zulme Boyun Eğmeyeceğiz! Başta Kürt sorunu diyerek tüm Türkiye de çatı partisi OLUNAMAZ! Emperyalizme karşı BAĞIMSIZLIĞI Faşizme karşı DEMOKRASİYİ Kapitalizme karşı SOSYALİZMİ hedeflemeyen bir anlayışla halkların sorunları ÇÖZÜLEMEZ!

Detaylı

Aylık Siyasi Gençlik Dergisi *Sayı 154 *Temmuz 2010 *Fiyatı: 2 TL *ISSN: 1302-7506 ÖZGÜRLÜK İÇİN 3. GENÇ KADIN BULUŞMASI DOSYASI SAYFA 34-56

Aylık Siyasi Gençlik Dergisi *Sayı 154 *Temmuz 2010 *Fiyatı: 2 TL *ISSN: 1302-7506 ÖZGÜRLÜK İÇİN 3. GENÇ KADIN BULUŞMASI DOSYASI SAYFA 34-56 Aylık Siyasi Gençlik Dergisi *Sayı 154 *Temmuz 2010 *Fiyatı: 2 TL *ISSN: 1302-7506 ÖZGÜRLÜK İÇİN DİRENİŞİ YÜKSELTELİM 3. GENÇ KADIN BULUŞMASI DOSYASI SAYFA 34-56 Dersim 10. Doğa ve Kültür Festivali nde

Detaylı

kriz ve savaş: işsizlik, açlık, ölüm kapımızı çalıyor

kriz ve savaş: işsizlik, açlık, ölüm kapımızı çalıyor MART - 2009 SAYI 2009-3 kriz ve savaş: işsizlik, açlık, ölüm kapımızı çalıyor MÜLKİYE ARAŞTIRMA MERKEZİ (MAR) KURULDU 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLADI KRİZDEN İNSAN MANZARALARI İÇİNDEKİLER mülkiye

Detaylı

Çatışma bitebilir ancak sınıf savaş sürecek

Çatışma bitebilir ancak sınıf savaş sürecek Aylık işçi gazetesi 3 Mayıs 2013 Sayı: 179 Fiyatı: 1 TL B Ü T Ü N Ü L K E L E R Đ N Đ Ş Ç Đ L E R Đ, B Đ R L E Ş Đ N! Çatışma bitebilir ancak sınıf savaş sürecek Çözüm ya da barış süreci, büyük bir siyasi

Detaylı

Alman devleti 30 000 göçmeni sınırdışı etmek istiyor

Alman devleti 30 000 göçmeni sınırdışı etmek istiyor Sayı: 203 I Haziran 2009 I Masrafı: 2 Alman devleti 30 000 göçmeni sınırdışı etmek istiyor Almanya da bu yılın sonunda 30 bin kişi sınırdışı edilecek. Sol Parti nin soru önergesine hükümet tarafından verilen

Detaylı

İçindekiler. Anadolu Yayıncılık adına İmtiyaz Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü: Özcan Işık

İçindekiler. Anadolu Yayıncılık adına İmtiyaz Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü: Özcan Işık İçindekiler - Söz ve Eylemde Gündem...2 - Toplumsal ve Siyasal Gündemden...4 - Olasılıklar ve Olanaklar - Murat Sağlam...19 - Halkların Demokratik Kongresi ve HDP - İsmail Dokumacı...29 - Mutlak Azami

Detaylı