Kullaným Önerileri. Kombi-Buharda Piþirme DGC 5080 XL DGC 5085 XL. tr-tr. M.-Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullaným Önerileri. Kombi-Buharda Piþirme DGC 5080 XL DGC 5085 XL. tr-tr. M.-Nr. 09 352 370"

Transkript

1 Kullaným Önerileri Kombi-Buharda Piþirme DGC 5080 XL DGC 5085 XL tr-tr M.-Nr

2 Ýçindekiler Önemli ve Gerekli Bilgiler...4 Genel Bilgiler...4 Piþirme Kaplarý...4 Standart Tepsi / Kombi Izgara...4 Güvenlik Engeli...4 Kendi Kaplarýnýz...5 Buharda Piþirme...5 Buharda Piþirmenin Özellikleri...5 Raf Sýrasý....6 Isý Derecesi...6 Piþirme Süresi (Süre)...6 Sulu Yemeklerin Piþirilmesi...6 Özel Tarifler....6 Buharda Piþirme / Sebze...7 Buharda Piþirme / Et...0 Buharda Piþirme/ Balýk... Buharda Piþirme / Üniversal...5 Kabuklu Deniz Ürünleri...5 Midye...6 Pirinç...7 Makarna / Hamur Ýþleri....8 Hamur Köftesi...9 Tahýllar... Kuru Baklagiller... Yumurta... Meyve...3 Menü Piþirme...4 Çözme...6 Isýtma....9 Konserve....3 Meyve / Sebze...3 Kekler....33

3 Ýçindekiler Özel Ýþlemler Yoðurt Hazýrlama...34 Mayalý Hamur Kabartma...36 Jelatin Eritme...36 Çikolata Eritme Yiyeceklerin Soyulmasý...38 Elma Konservesi...39 Blanþe...39 Soðan Kavurma...40 Yað Eritme...40 Kaplarýn Dezenfeksiyonu...4 Islak Bezlerin Isýtýlmasý....4 Kristalize Balýn Çözülmesi...4 Meyve Marmeladýnýn Yapýlýþý...43 Besin Termometresi...44 Kýzartma...48 Kýzartma Tablosu...50 Fýrýnda Piþirme Üst- Alt Isýtma ÜstIsý...5 AltIsý...5 Yoðun Piþirme...5 Özel Kekler...5 Kombi Piþirme...53 Piþirme Önerileri Fýrýnda Piþirme Tablosu...56 Gril Gril Tablosu...6 Kurutma/ Kavurma

4 Önemli ve Gerekli Bilgiler Cihazý iyi tanýyabilmek ve fonksiyonlarýný öðrenebilmek için kullanma kýlavuzunu dikkatle okuyunuz. Genel Bilgiler Piþirme Kaplarý "Önemli ve Gerekli Bilgiler" bölümünde geçerli önerileri öðreneceksiniz. Besinlerde ve/veya kullaným türlerindeki özellikleri dikkatle okuyunuz. Cihazla birlikte çelik piþirme kaplarý verilir. Buharda piþirme iþlemi için mümkün olduðunca delikli kaplarý kullanýnýz. Bu sayede buhar her yönden yemeðe ulaþabilir ve eþit derecede piþmesini saðlayabilir. Standart Tepsi / Kombi Izgara Standart tepsiyi üstüne yerleþtirilmiþ ýzgara ile kullanýnýz, örneðin grilde tepsi fýrýna sürülürken ýzgara otomatik olarak onun üstüne konur. Dýþarý çekerken ikisini birlikte dýþarý çekiniz. Kombi ýzgarayý buharda piþirme ve çözme programlarýnda kullanmayýnýz. Güvenlik Engeli Standart tepsi ve kombi ýzgarada kaymayý önleyen engeller (çýkýntýlar) bulunmaktadýr. Dýþarý kaymayý önleyen bu çýkýntýlar sayesinde yemekleri kontrol etmek için tepsiyi hafifçe öne çekebilir ve kontrol edebilirsiniz. Tepsi ve ýzgarayý tamamen dýþarý çekebilmek için hafifçe yerinden kaldýrmak gerekir. 4

5 5

6 Önemli ve Gerekli Bilgiler Raf Sýrasý Isý Derecesi Herhangi bir raf sýrasý seçebilirsiniz ve birkaç rafta ayný anda yemek piþirebilirsiniz. Bundan dolayý piþme süresi deðiþmez. Buharla piþirme sýrasýnda en fazla 00 C ýsýya ulaþýlýr. Bu ýsý derecesinde bütün besinler piþebilir. Örneðin çilek türü meyveler için daha düþük bir ýsý seçmeniz gerekir. Ýlgili bölümlerde bunlara ait bilgileri bulabilirsiniz. Piþirme Süresi (Süre) Buharlý piþirmede piþme süreleri genelde tencerede piþme süresine denk gelir. Piþme süresi bazý nedenlerle deðiþirse, buna ait bilgileri bir sonraki bölümde bulabilirsiniz. Piþme süresi yemeðin miktarý ile baðlantýlý deðildir. Bir kilo patates ile 500 gr. patatesin piþme süresi aynýdýr. Tablolarda verilen piþme süreleri ortalama deðerlerdir. Daha kýsa olan piþme süresini seçmenizi öneririz. Gerekirse piþme süresini uzatabilirler. Sulu Yemeklerin Piþirilmesi Piþirme kaplarýný dýþarý alýrken içindeki suyun dökülmemesi için yemek piþirirken kaplara ancak / 3 miktarda su koyunuz. Özel Tarifler Tencerede hazýrlanan besin ve yemekler buharda da piþirilebilir. Tencere için geçerli olan süreler buharlý piþirme için de kullanýlabilir. Bu arada buharlý piþirme iþleminde yemeðin üstü kýzarmaz. 6

7 Buharda Piþirme / Sebze Taze Ürünler Taze sebzeleri alýþýlageldiði üzere ayýklayýnýz, yýkayýnýz ve doðrayýnýz. Dondurulmuþ Ürünler Dondurulmuþ sebzelerin piþirmeden önce çözülmesine gerek yoktur. Ýstisna: Kütle halinde donmuþ sebzeler. Dondurulmuþ ve taze sebzeler ayný piþirme süresinde birlikte hazýrlanabilir. Büyük ve birlikte donmuþ parçalarý küçük parçalara bölebilirsiniz. Piþirme süresini ambalajýnýn üzerinden öðrenebilirsiniz. Piþirme Kaplarý Küçük çaptaki yiyecekler (örneðin: bezelye, kuþkonmaz saplarý gibi) çok sýk durabildikleri için aralarýnda az boþluk kalýr, bu nedenle buharýn aralarýna girmesi zorlaþýr. Bu besinlerin eþit derecede piþebilmesi için daha yassý kaplar kullanýnýz ve bunlarý ancak 3-5 cm kadar doldurunuz. Malzeme çok olursa birkaç yassý kaba daðýtýnýz. Ayný sürede piþebilen farklý sebzeleri bir kabýn içinde piþirebilirsiniz. Sulu piþmesi gereken sebzeleri deliksiz kaplarda piþiriniz. Sürgü Raflarý Renk veren sebzeleri (örneðin pancar gibi) delikli kaplarda piþirmeniz halinde altýna baþka bir yiyecek sürmeyiniz. Böylece damlayan renkli yemek sularý diðer yemeðe zarar veremiyecektir. Piþirme Süresi Piþirme süresi normal yemek piþirme süresinde olduðu gibi yiyeceðin boyutu ve istenilen ýsý derecesine baðlýdýr. Örneðin: katý haþlanmýþ patates, dörde bölünmüþ = yakl. 8 dakika katý haþlanmýþ patates, yarýya bölünmüþ = yakl. dakika Karnabahar, büyük, yenecek kývamda = yakl. dakika Karnabahar,küçük, yumuþak = yakl. dakika 7

8 Buharda Piþirme / Sebze Program Türü (cihaza baðlýdýr) Buharda Piþirme / Sebze Sebze Piþirme Buharda Piþirme / Üniversal Üniversal Piþirme Isý / C Süre /Dak. Enginar Karnabahar, bütün Karnabahar, parça Fasulye, yeþil Brokoli, parça Chicorée Çin lahanasý Bezelye Taze Bezelye Rezene, bölünmüþ 00-6 Rezene, doðranmýþ Yeþil lahana, doðranmýþ Havuç, doðranmýþ Patates, soyulmuþ, bölünmüþ Turp(Alabaþ), doðranmýþ Kabak, doðranmýþ Bütün Mýsýr Pazý 00-6 Biber 00-6 Kabuklu patates

9 Buharda Piþirme / Sebze Isý / C Süre / Dak. Pýrasa, doðranmýþ Pýrasa, ikiye bölünmüþ Romanesco(karnabahar türü), bütün Romanesco, parça Karnabahar 00-6 Pancar, bütün Kýrmýzý lahana, doðranmýþ Kara iskorçina, bütün Kereviz, doðranmýþ Kuþkonmaz, beyaz, parmak kalýnlýðýnda Kuþkonmaz, yeþil Ispanak 00-4 Lahana(Spitzkohl), doðranmýþ Kereviz sapý Þalgam, doðranmýþ Beyaz lahana, doðranmýþ Lahana(Wirsing), doðranmýþ Sarý küçük Kabak, dilimlenmiþ 00-4 Tabloda verilen piþirme süreleri taze sebze için verilen ortalama deðerlerdir. Önce daha kýsa piþirme sürelerini seçiniz. Gerekirse piþirmeye devam edebilirsiniz. 9

10 Buharda Piþirme / Et Taze Ürünler Eti her zamanki gibi hazýrlayýnýz. Dondurulmuþ Ürünler Dondurulmuþ eti piþirmeden önce çözülmeye býrakýnýz ("Çözme" böl.bkz.). Hazýrlanýþý Önce kýzartýlýp, daha sonra hafif hafif piþmeye býrakýlacak et, örneðin bu gulaþ olabilir, ocaðýn üzerinde kýzartýlmaya baþlanýr. Daha sonra eti buharlý fýrýnda piþirebilirsiniz. Isý Derecesi Piþirme Süresi Öneriler Sosisler,beyaz sosis gibi bazý sosis türleri 90 C'de hazýrlanmalýdýr, bunlar daha yüksek derecelerde patlayabilir. Piþirme süresi piþecek etin kalýnlýðýna ve özelliðine baðlýdýr, aðýrlýk burada rol oynamaz. Et ne kadar kalýn olursa, piþme süresi o kadar uzun olur. 500 gr. aðýrlýkta ve 0 cm kalýnlýðýnda bir et parçasý bir et 500 gr. aðýrlýkta ve 5 cm kalýnlýktaki bir et parçasýna göre daha uzun birde piþer. Sosisler ne kadar kalýn olursa olsun piþmesi -0dakika kadar sürer. Etin aromasýnýn içinde kalmasý için delikli bir kap kullanýnýz. Etten akan sularýn birikmesi için altýna deliksiz bir kap sürünüz. Akan bu sularý inceltip bir sos hazýrlayabilirsiniz ve daha sonra kullanmak üzere dondurabilirsiniz. 0

11 Buharda Piþirme / Et Yoðun bir et suyu elde edebilmek için tavuk suyu, dana kemiði, kaburga veya dana kemiði kullanabilirsiniz. Eti sebzelerle birlikte bir kabýn içine koyunuz ve soðuk su ilave ediniz. Bunlarý 00 C ýsýda 60 ile 90 dakika arasý kaynatýnýz. Piþme süresi ne kadar uzun olursa, et suyu o kadar yoðun olacaktýr. Program Türü (cihaza baðlý) Buharda Piþirme / Et Et Piþirme Buharda Piþirme / Üniversal Üniversal Piþirme Ayarlar Isý Derecesi C Süre/Dakika Kemikli et Paça Piliç göðüs fileto Süt danasý, ince doðranmýþ Kasseler dilimleri Kuzu yahni 00-6 Hindi rosto 00-5 Hindi þnitzel Yarka piliç Dana gulaþ Tavuk çorbasý Haþlama et Tabloda verilen piþirme süreleri ortala deðerlerdir. Önce kýsa piþirme süresini seçmenizi öneririz. Gerekirse piþirmeye devam edebilirsiniz.

12 Buharda Piþirme/ Balýk Taze Ürünler Taze balýklarý alýþýldýðý gibi hazýrlayýnýz, örneðin pullarýný ve içini temizleyiniz ve yýkayýnýz. Dondurulmuþ Ürünler Piþirmeden önce dondurulmuþ balýklarýn çözülmesini bekleyiniz ("Çözme" böl.bkz.). Hazýrlama Balýðý piþirmeden önce üstüne limon sýkýnýz. Limon balýðýn diri durmasýný saðlar. Balýðýn lezzetli olmasýný saðlayan mineraller buharlý piþirme sýrasýnda muhafaza edildiði için ayrýca tuz koymanýza gerek yoktur. Piþirme Kaplarý Delikli kabý yaðlayýnýz. Raf Sýrasý Delikli piþirme kabýnda balýk piþirirken damlayan sularýn birikmesi ve lezzetlerin birbirine karýþmamasý ve koku oluþumunu önlemek için altýna fýrýnýn standart tepsisini sürünüz. Isý Derecesi 85 C Dil balýðý gibi balýk türlerinin özenle piþirilmesi için bu derece uygundur. 00 C Morina veya somon gibi sert balýklarýn piþirilmesinde gerekli olan bir ýsý derecesidir. Ayrýca soslu balýk piþirme için de uygun olur.

13 Buharda Piþirme/ Balýk Piþirme Süresi Öneriler Piþirme süresi piþecek malzemenin kalýnlýðý ve özelliði ile baðlantýlýdýr. Aðýrlýk burada bir rol oynamaz. Piþecek parça ne kadar kalýn olursa, piþirme süresi o kadar uzun olur. 500 gr. aðýrlýðýnda 3 cm kalýnlýðýnda bir balýk yine 500 gr. aðýrlýðýnda cm kalýnlýðýnda bir balýða göre daha geç piþer. Balýk ne kadar uzun sürede piþerse, eti o kadar sertleþir. Verilen piþirme sürelerine baðlý kalýnýz. Eðer balýk istediðiniz kývamda piþmemiþse, bir kaç dakika daha piþiriniz. Balýk soslu olarak piþirilecekse, verilen piþirme süresine birkaç dakika daha ilave ediniz. Dereotu gibi bazý otlarý ve baharatlarý ilave ederek balýðýn kendi lezzetini koruyabilirsiniz. Daha büyük boyda bir balýk piþireceðiniz zaman balýðý kabýn içine yüzme pozisyonunda yerleþtiriniz. Balýðýn daha saðlam durmasý için küçük bir fincaný kabýn ortasýna ters olarak yerleþtiriniz ve balýðýn kesilmiþ olan karnýný bunun üstüne oturtunuz. Balýðýn kuyruk, iskelet ve kafasý gibi parçalarýný biraz sebze ile bir kaba koyunuz ve üstüne soðuk su ekleyerek bir balýk sosu hazýrlayýnýz. 00 C ýsýda 60 ile 90 dakika arasý kaynatýnýz. Piþirme süresi ne kadar uzun olursa, sos o kadar yoðun olur. Balýk piþirmede mavi balýk diye adlandýrýlan piþirme þeklinde balýk su ve sirke ile piþirilir (su ve sirke oranlarý için tarife bak.)burada önemli olan balýðýn derisinin bozulmamasýdýr. Sazan, alabalýk, yýlan balýðý ve som balýðý gibi balýklar bu tarzda piþirilebilir. 3

14 Buharda Piþirme/ Balýk Program Türü (cihaza baðlýdýr) Buharda Piþirme / Balýk Balýk Piþirme Buharda Piþirme / Üniversal Üniversal Piþirme Ayarlar Isý C Süre/dak. Yýlan Balýðý Levrek fileto Uskumru Erdbeerfisch, bütün Alabalýk, 50 gr Köpek balýðý filetosu Kalkan türü balýk fileto Morina balýðý filetosu Sazan balýðý,,5 kg Som balýðý fileto Som balýðý Yayýn balýðý filetosu Levrek fileto Mezgit fileto Pisi balýðý fileto Fener balýðý filetosu Dil balýðý fileto 85-3 Kalkan fileto Ton balýðý dilimi Viktoriabarsch fileto Levrek fileto Bu tabloda verilen piþirme süreleri taze balýklar için verilen ortalama deðerlerdir. Önce daha kýsa olan piþirme sürelerini seçmenizi tavsiye ederiz. Gerekirse piþirme süresini devam ettirebilirsiniz. 4

15 Buharda Piþirme / Üniversal Kabuklu Deniz Ürünleri Hazýrlama Piþirmeden önce dondurulmuþ kabuklu deniz ürünlerinin çözülmesini bekleyiniz. Kabuklarýný ayýrýnýz, baðýrsaklarýný alýnýz ve yýkayýnýz. Piþirme Kaplarý Delikli kabý yaðlayýnýz. Piþirme Süresi Kabuklu deniz ürünleri ne kadar uzun piþirilirse, o kadar sertleþirler. Verilen piþirme sürelerine baðlý kalýnýz. Kabuklu deniz ürünleri sosta piþirilecekse, piþme süresini bir kaç dakika uzatýnýz. Program Türü (cihaza baðlýdýr) Buharda Piþirme / Üniversal Üniversal Piþirme Ayarlar Isý Derecesi C Süre/Dakika Kerevet 90 3 Karides 90 3 Jumbo karides 90 4 Pavurya 90 3 Küçük istakoz Küçük karides

16 Buharda Piþirme / Üniversal Midye Taze Ürünler Sadece kapalý midyeleri piþiriniz. Piþme sýrasýnda açýlmayan midyeleri yemeyiniz. Zehirlenme tehlikesi! Kumlarýnýn temizlenmesi için taze midyeleri temiz suyun içinde birkaç saat býrakýnýz ve yýkayýnýz. Daha sonra midyeleri iyice fýrçalayarak üstüne yapýþan kirlerden arýndýrýnýz. Dondurulmuþ Ürünler Dondurulmuþ midyelerin çözülmesini bekleyiniz. Piþirme Süresi Midyeler ne kadar uzun piþerse, o kadar sertleþirler. Verilen piþirme sürelerine baðlý kalýnýz. Program Türü (cihaza baðlýdýr) Buharda Piþirme / Üniversal Üniversal Piþirme Ayarlar Isý Derecesi C Süre/Dakika Ördek midyesi 00 Yürek midyesi 00 Kara kabuk midyesi 00 Büyük midye 90 5 Kýlýç midyesi 00-4 Venüs midyesi

17 Buharda Piþirme / Üniversal Pirinç Piþerken þiþecek olan pirinç suyun içinde piþirilmelidir. Pirincin cinsine göre su çekme oraný farklý olabilir. Pirinç piþerken tüm suyu çektiði için besleyici maddeler içinde kalýr. Program Türü (cihaza baðlýdýr) Buharda Piþirme / Üniversal Üniversal Piþirme Ayarlar Oranlar Pirinç : Su Isý Derecesi C Süre/Dakika Basmati pirinci : 00 5 Haþlamalýk pirinç : 00 Baldo pirinç : 00 5 Esmer pirinç :, Yabani pirinç :

18 Buharda Piþirme / Üniversal Makarna / Hamur Ýþleri Kuru Gýdalar Kuru makarna ve hamur iþleri piþerken þiþeceði için suyun içinde piþirilmelidir. Koyduðunuz su makarnayý iyice örtmelidir. Sýcak su kullanýrsanýz, alacaðýnýz sonuç daha iyi olacaktýr. Kuru Gýda Ayarlarý Hamur iþleri ýsýtma sýrasýnda kabaracaðý için Üretici tarafýndan verilen piþirme süresini yaklaþýk / 3 kýsaltýnýz. Taze Gýdalar Soðutucu raflarýndan aldýðýnýz taze makarna veya hamur iþleri kabarmayabilir. Delikli bir kapta hazýrlayýnýz. Birbirne yapýþmýþ olan makarna veya hamur iþlerini ayýrýnýz ve kabýn içinde eþit olarak daðýtýnýz. Program Türü (cihaza baðlýdýr) Buharda Piþirme / Üniversal Üniversal Piþirme Taze Gýda Ayarlarý Isý Derecesi C Süre/Dakika Gnocchi-Makarna 00 Knöpfli- makarna 00 Ravioli 00 Spätzle-Makarna 00 Tortellini 00 8

19 Hamur Köftesi Buharda Piþirme / Üniversal Piþirme torbalarýndaki hazýr hamur köfteleri su ile örtülmelidir, yeterli sývýnýn içinde piþmezlerse, parçalanabilir. Taze hamur topaklarýný yaðlanmýþ delikli kapta piþiriniz. Program Türü (cihaza baðlýdýr) Buharda Piþirme / Üniversal Üniversal Piþirme Ayarlar Isý Derecesi C Süre/Dakika Mayalý hamur köftesi (buharda) Patates köftesi (fýrýn torbalarýnda) Ekmek köftesi (torbada)

20 Buharda Piþirme / Üniversal Tahýllar Tahýl piþme sýrasýnda þiþtiði için suyun içinde piþirilmelidir. Tahýlýn cinsine göre su çekme oraný farklý olabilir. Tahýl bütün olarak veya öðütülmüþ olarak piþirilebilir. Program Türü (cihaza baðlýdýr) Buharda Piþirme / Üniversal Üniversal Piþirme Ayarlar Oranlar Tahýl: Su Isý Derecesi C Süre dak. Yabani pazý : Bulgur : 00 0 Yeþil buðday, öðütülmüþ : 00 0 Yeþil buðday, bütün : Yulaf, bütün : Yulaf, öðütülmüþ : 00 0 Darý, bütün : Mýsýr lapasý : Quinoa : 00 0 Çavdar, bütün : Çavdar, öðütülmüþ : 00 0 Buðday, bütün : 00-5 Buðday, öðütülmüþ : 00 0

21 Kuru Baklagiller Buharda Piþirme / Üniversal Baklagiller piþme sýrasýnda þiþtikleri için suda piþirilmeleri gerekir. Baklagillerin su çekme oraný :3'tür. Kuru baklagiller piþirilmeden en az 0 saat öncesinden soðuk suda ýslatýlmalarý gerekir. Suda ýslatýlmalarý sonucunda daha kolay piþecekleri için piþme süresi kýsalýr. Ýstisna: Mercimek ýslatmaya gerek yoktur. Program Türü (cihaza baðlýdýr) Buharda Piþirme / Üniversal Üniversal Piþirme Ayarlar Isý Derecesi C Süre/Dakika ýslatýlmýþ ýslatýlmamýþ Fasulye Kidney fasulye Kýzýl fasulye Kara fasulye Barbunya Kuru fasulye Mercimek Yeþil mercimek Kýrmýzý mercimek 00-8 Bezelye Sarý bezelye Yeþil bezelye, soyulmuþ

22 Buharda Piþirme / Üniversal Yumurta Yumurta haþlamak için delikli bir kap kullanýnýz. Yumurtalarý piþirmeden önce iðne ile delmenize gerek yoktur. Yumurtalar ýsýtma sürecinde yavaþça ýsýnmaya baþladýðýndan, buharlý piþirme sýrasýnda patlamaz. Üzerine soðuk su dökerseniz, yumurtalar piþmeye devam etmez. Deliksiz kapta yumurta piþirmek isterseniz kabý yaðlayýnýz. Program Türü (cihaza baðlýdýr) Buharda Piþirme / Üniversal Üniversal Piþirme Ayarlar Isý Derecesi C Süre /Dakika Yumurta, orta boy, rafadan Yumurta, orta boy, orta Yumurta, orta boy, katý

23 Buharda Piþirme / Üniversal Meyve Kabuklarý hemen çatlayacak hassas meyveleri sadece 90 C derecede piþiriniz. Meyvenin suyunun kaybolmamasý için meyveyi deliksiz bir kapta haþlayýnýz. Eðer meyveyi delikli bir kapta haþlarsanýz, altýna deliksiz bir kap sürünüz. Böylece meyvenin suyu ziyan olmayacaktýr. Öneri Aþaðýda biriken meyve sularý pasta yaparken turtanýn üzerine þurup olarak kullanabilirsiniz. Program Türü (cihaza baðlýdýr) Buharda Piþirme / Üniversal Üniversal Piþirme Ayarlar Isý Derecesi C Süre/Dakika Yarým kayýsýlar 90-4 Elma dilimleri Armut dilimleri Kiraz 90-4 Erik 00-4 Ravent 00-3 Viþne 90-4 Böðürtlen

24 Menü Piþirme Raf Sýrasý Isý Derecesi Piþirme Süresi Bir yemek listesindeki çeþitli yemeklerin farklý sürelerde piþirilerek hazýrlanmasýna menü piþirme diyebiliriz, örneðin levrek fileto, pilav ve brokoli gibi. Besinler farklý sürelerde buharlý fýrýna sürülür ve sonunda ayný saatte fýrýndan çýkarýlýr ve sofraya servis yapýlýr. Damlayan (balýk) yemek sularýný veya renk veren besinleri (örneðin pancar gibi) piþirirken delikli piþirme kaplarýnýn altlarýna mutlaka damlama kabýný sürünüz. Böylece damlayan sular nedeniyle alt raftaki yemeðin tadý bozulmaz ve fýrýn tabaný lekelenmez. Boylarýna göre bir rafa birden fazla da kap sürülebilir. Menü hazýrlarken çoðu yemek ancak 00 C derecede piþeceði için menü piþirmede ýsý derecesi olarak bu dereceyi seçiniz. Yiyecekler için farklý dereceler öngörülmüþse menüyü asla daha düþük ýsýda piþirmeyiniz, örneðin uskumru için 85 C ve patates için 00 C gibi. Bir besin için 85 C bir ýsý önerilmiþse, önce 00 C ile piþirildiðinde sonuç nasýl olacak diye bir deneme yapýnýz. Dil balýðý gibi narin balýklar 00 C çok sertleþebilirler. Önerilen ýsý derecesi yükseltilirse, piþirme süresi yaklaþýk / 3 kýsaltýlmalýdýr. Program Türü (modele baðlý) Buharda Piþirme / Üniversal Üniversal Piþirme Ayarlar Isý derecesi: 00 C Süre: Besin türüne baðlýdýr 4

25 Menü Piþirme Örnek Pilav dakika Levrek fileto 6 dakika Brokoli 4 dakika dakika - 6 dakika = 4 dakika (. Piþme süresi: Pilav) 6 dakika - 4 dakika = dakika (. Piþme süresi: Levrek fileto) Kalan = 4 dakika (3. Piþme süresi: Brokoli) Piþme Süreleri Pilav dakika Levrek fileto 6 dakika Brokoli 4 dakika Ayarlar 4 dak. dak. 4 dak. Önce pirinci fýrýna sürünüz. 4 dakika olan. piþirme süresini ayarlayýnýz. 4 dakikanýn sonunda levrek filetoyu fýrýna sürünüz. dakika olan. piþirme süresini ayarlayýnýz. dakikanýn sonunda brokoliyi fýrýna veriniz. 4 dakika olan 3. piþirme süresini ayarlayýnýz. 5

26 Çözme Fýrýndaki çözme iþleminde oda sýcaklýðýnda yapýlacak çözme iþlemine göre daha az bir zaman tüketilecektir. Isý Derecesi En uygun çözme ýsý derecesi 60 C derecedir. Ýstisna: Kýyma ve av eti 50 C. Ön-/ve Son Hazýrlýk Çözme iþlemi için önce yiyeceðin ambalajýný açýnýz. Ýstisna: Ekmek ve hamur iþlerini kendi paketi içinde çözünüz, aksi halde nemlenir ve yumuþar. Çözülen malzemeleri fýrýndan çýkardýktan sonra bir süre oda sýcaklýðýnda býrakýnýz. Bu dengeleme süresi ýsýnýn dýþarýdan içeriye eþit olarak sýzmasý açýsýndan gereklidir. Piþirme Kaplarý Kanatlýlarýn çözülmesinde ýzgarayý kullanýnýz ve altýna tepsiyi sürünüz. Biriken bu sularý hemen dökünüz ve asla baþka bir yemekte kullanmayýnýz! Salmonelle tehlikesi! Zehirlenme! Öneriler Balýðýn piþirilmesi için tamamen çözülmesine gerek yoktur. Üstünün yumuþamasý baharat eklemek için yeterli olacaktýr. Bunun için balýðýn kalýnlýðýna göre -5 dakika yeterli olacaktýr. Çilek veya et gibi dilimli malzemeleri çözme süresinin yarýsýnda birbirinden ayýrýnýz. Bir kere çözülen gýdalarý tekrar dondurmayýnýz. Dondurulmuþ hazýr yemekleri ambalajýnda yazýldýðý üzere çözülmeye býrakýnýz. 6

27 Çözme Program Türü Çözme Ayarlar Çözülecek Malzeme Aðýrlýk gr. Isý C Çözülme Süresi dak. Dengeleme Süresi dak. Süt Ürünleri Peynir Dilimleri Quark Krema Krem Peynir Meyve Elma püresi Elma dilimleri Kayýsý Çilek Ahududu Kiraz Þeftali Erik Böðürtlen Sebze Kütle halinde donmuþ Balýk Alabalýk Ýstakoz Pavurya

28 Çözme Çözülecek Malzeme Aðýrlýk gr. Isý C Çözülme Süresi dak. Dengeleme Süresi dak. Et Kýzartma dilimleri Kýyma Kýyma Gulaþ Gulaþ Ciðer Tavþan sýrtý Karaca sýrtý Þnitzel / Pirzola / Sosis kýzartma Kanatlýlar Piliç Piliç but Piliç þnitzel Hindi but Hamur iþi Milföy-/ Mayalý Hamur Kek Hamuru /-Kek Ekmek/Küçük Ekmek Küçük Ekmek (4 adet) Gri ekmek, dilimlenmiþ Tam tahýllý ekmek, dilimlenmiþ Beyaz ekmek, dilimlenmiþ

29 Isýtma Piþirme Kaplarý Süre Nem Besinler buharlý fýrýnda kurumadan ve daha fazla piþmeden özenle ýsýtýlýr. Yiyecekler eþit olarak ýsýtýlýr ve arada karýþtýrmaya gerek yoktur. Tabaktaki bir porsiyon yemeði de (et, sebze, patates gibi) ayný þekilde ýsýtabilirsiniz. Az miktardaki yemekler tabaðýn içinde, daha fazla miktarda olanlar piþirme kaplarýnda ýsýtýlabilir. Bir tabak yemek için 0-5 dakika ayarlayýnýz. Tabak sayýsý fazla olursa süre uzayacaktýr. Birkaç tabaðý arka arkaya ýsýtmak isterseniz fýrýn sýcak olacaðýndan ikinci ve diðer tabaklar için süreyi yaklaþýk 0 dakika kadar azaltýnýz. Yiyecek ne kadar sulu olursa, nem ayarý o kadar az olacaktýr. Öneriler Isýtýrken besinlerin üstünü kapatmayýnýz. Büyük parçalarý bütün olarak deðil, tabak içinde porsiyon olarak ýsýtýnýz. Biber dolmasý veya rosto gibi büyük parçalarý ikiye bölünüz. Pane edilmiþ þnitzel gibi yiyeceklerin gevrekliði kaybolur. Program Türü Soslarý ayrý olarak ýsýtýnýz. Ýstisnalar: Sos içinde piþirilecek yemekler (örneðin: Gulaþ gibi) Isýtma 9

30 Isýtma Ayarlar Besinler Sebze Havuç Karnabahar Alabaþ (yer lahanasý) Fasulye Garnitür Makarna Pilav Patates, bölünmüþ Patates toplarý Patates püre ERT ve Kanatlýlar Kýzartma dilimleri, / cm kalýnlýkta Rosto dilimlenmiþ, Gulaþ Kuzu yahni Königsberger Klopse Piliç þnitzel Hindi þnitzel, dilimlenmiþ Balýk Balýk fileto Balýk rosto, parça Tabakta Yemekler Spagetti, domates soslu Domuz kýzartma, Patates, Sebze Biber dolmasý (yarým), Pilav Soslu tavuk sote, Pilav Sebze çorbasý Kremalý çorba Çorba Tencere yemeði Isý C Nem % Süre Dak

31 Konserve Meyve / Sebze Kavanozlar Meyve Sebze Doldurma Miktarý Konserve yapmak için bozulmamýþ taze besinler kullanýnýz. Bu iþ için iyi yýkanmýþ cam kavanozlar ve kaplar kullanýnýz. Bunlar Twist-Off-kapaklar veya cam kapaklar ve lastik contalý kapaklar olabilir. Malzemelerin eþit þekilde konserve olabilmesi için ayný boyutlarda kavanoz kullanýnýz. Kavanozu doldurduktan sonra kavanozun kenarýný temiz bir bezle siliniz ve kavanozlarý kapatýnýz. Meyveleri dikkatle ayýklayýnýz, yýkayýnýz ve süzülmeye býrakýnýz. Çilek, böðürtlen cinsi meyveleri çok dikkatle yýkayýnýz ve ezilmemelerine dikkat ediniz. Meyvelerin gerekirse kabuðunu soyunuz, saplarýný ve çekirdeklerini çýkartýnýz. Elmalarý bölünüz. Daha büyük çekirdekli meyveleri (þeftali, erik gibi) konserve yapacaksanýz, bunlarýn üstüne patlamamasý için bir kürdan batýrýnýz. Sebzeleri ayýklayýnýz, yýkayýnýz ve doðrayýnýz. Konserve yapmadan önce sebzelerin renklerinin bozulmamasý için kaynar suya bir defa batýrýp çýkarýnýz ("Blanþe" böl.bkz.). Malzemeleri kavanozun içine çok sýkýþtýrmadan kavanoz kapaðýnýn en fazla 3 cm altýna kadar doldurunuz. Besinler çok fazla sýkýþtýrýlýrsa, görünümleri bozulur. Kavanoz içindeki malzeme iyi daðýlmalýdýr. Kavanozlara su ilave ediniz. Kavanoz içindeki malzemenin su ile kaplanmasý lazýmdýr. Meyvelerde þekerli su, sebzelerde ise tuz veya sirke kullanýnýz. 3

32 Konserve Püf Noktalarý Kalan ýsýdan faydalanmak için kavanozlarý cihazý kapattýktan 30 dakika sonra fýrýndan çýkartýnýz. Daha sonra kavanozlarý bir bezle örterek yaklaþýk 4 saat kadar soðumasýný bekleyiniz. Konserve Ýþlemi Ayný boydaki kavanozlarý delikli bir kabýn içine koyunuz. Kavanozlar biribirine deðmemelidir. Kabý en alttaki rafa sürünüz. Program Türü (Modele baðlý) Buharda Piþirme / Üniversal Üniversal Piþirme Ayarlar Konserve Malzemesi Isý C Süre/dak.* Meyve Elma Elma Püresi Frenk üzümü Böðürtlen Sert çekirdekli meyveler Sebze Fasulye 00 Salatalýk * Verilen süreler,0 litrelik kavanozlar içindir. 0,5 litrelik kavanozlarda süre 5 dakika, 0,5 litrelik kavanozlarda dakika kýsalýr. 3

33 Konserve Kekler Kavanozlar Konserve Ýþlemi Ayarlar Konserve için kek-, bisküvi- ve mayalý hamur uygun olur. Kek yaklaþýk 6 ay saklanabilir. Meyveli kekler saklanamaz, bu tip kekler en fazla gün içinde tüketilmelidir. Bu iþ için iyi yýkanmýþ cam kavanozlar ve kaplar kullanýnýz. Kavanozlarýn altý üste göre daha dar olmalýdýr (boþaltmada kolaylýk). Bu iþ için 0,5 litrelik kavanozlar uygundur. Cam kapaklý kavanozlar yaylý metal kelepçelerle güvenle kapatýlabilmelidir. Malzemelerin eþit þekilde konserve olabilmesi için ayný boylarda kavanoz kullanýnýz. Kavanoz kapaðýnýn yaklaþýk cm altýna kadar kavanozu tereyaðý ile yaðlayýnýz. Kavanozun içine galeta unu serpiniz. Kavanozlarý / veya 3/4 hamurla (tarife göre) doldurunuz. Kavanozlarýn aðýz kýsmýnýn temiz kalmasýna dikkat ediniz. Izgarayý en alt rafa sürünüz. Izgaranýn üzerine ayný boyda kavanozlarý kapaklarý açýk olarak diziniz. Kavanozlar birbirine temas etmemelidir. Konserve iþlemi bittikten sonra kavanozlarý hemen kapatýnýz ve kelepçelerini sýkýþtýrýnýz; kek soðumamalýdýr. Hamur kavanoz boyunu aþarsa kapak kapatýldýðýnda kavanozun içine doðru bastýrýlacaktýr. Hamur Cinsi Kek Hamuru Program Türü Adým Isý C Nem % Süre dak. Üst-/Alt Isýtma Bisküvi Üst-/Alt Isýtma Mayalý Hamur Kombi Piþirme Üst-/Alt Isýtma

34 Özel Ýþlemler Yoðurt Hazýrlama Öneriler Yoðurt Mayalama Yoðurt yaparken taze yoðurt veya fermente yoðurt kullanabilirsiniz. Yoðurt ve sütün yað miktarý ayný olmalýdýr. Yoðurt yapmak için çok soðumamýþ ve taze süt gereklidir. Taze süt önce 90 C'ye kadar ýsýtýlýr (kaynatýlmaz!) ve daha sonra 40 C'de soðutulur, böylece hazýrlanan yoðurt katý olur. Evde yaptýðýnýz yoðurdun katýlýðý kullanmýþ olduðunuz yoðurdun mayasýna baðlýdýr. Taze yoðurt ile mayalanan süt pastörize yoðurda göre daha katý olur. Yoðurt tamamen soðuduktan sonra yapýmýnda süt/krema karýþýmý kullanýlabilir. 3/4 litre sütü /4 litre krema ile karýþtýrýnýz. Piyasada özel yoðurt kaseleri bulabilirsiniz. 00 gr. Yoðurdu litre süt ile veya sütü yoðurt mayasý karýþýmý ile ambalajýnda yazýldýðý gibi karýþtýrýnýz. Bu süt karýþýmýný bir porsiyonluk kaselere doldurunuz ve kapaklarýný kapatýnýz. Kapaklý kaseleri bir piþirme kabýnýn içine veya ýzgaranýn üstüne koyunuz. Kaseler birbirine deðmemelidir. Kaseleri cihazýn mümkün olduðu kadar altýna yerleþtiriniz. 34

35 Özel Ýþlemler Program Türü (cihaza baðlýdýr) Buharda Piþirme / Üniversal Üniversal Piþirme Ayarlar Isý derecesi: 40 C Süre: 5:00 Saat 35

36 Özel Ýþlemler Mayalý Hamur Kabartma Yapýlýþý Tarife göre hamuru hazýrlayýnýz. Hamur çanaðýný ýzgaranýn üstüne koyunuz. Program Türü (cihaza baðlýdýr) Kombi Piþirme- Kombi Piþirme Kombi Piþirme-Fýrýnda Piþirme Ayarlar Isý derecesi: 30 C Nem: % 00 Jelatin Eritme Yapýlýþý Yaprak jelatinleri bir kabýn içinde 5 dakika kadar soðuk suda yumuþatýnýz. Jelatin yapraklarý suyla örtülmelidir. Jelatin yapraklarýný tutarak kaptaki suyu süzünüz. Öðütülmüþ jelatini bir kabýn içine koyunuz ve üzerine ambalajýnda yazýldýðý gibi biraz su koyunuz. Kabýn kapaðýný kapatýnýz ve ýzgaranýn üzerine yerleþtiriniz. Program Türü (cihaza baðlýdýr) Buharda Piþirme / Üniversal Üniversal Piþirme Ayarlar Isý derecesi: 90 C Süre: dakika 36

37 Özel Ýþlemler Çikolata Eritme Cihazda her cins çikolatayý eritebilirsiniz. Hazýrlanýþý Çikolatayý küçük parçalara bölünüz. Yaðlý glazürü açýlmamýþ ambalajý içinde delikli bir kaba koyunuz. Daha büyük miktarlarý deliksiz bir kabýn içine ve daha küçük miktarlarý bir tasýn veya çanaðýn içine koyunuz. Piþirme kabýný veya tasý belirli bir ýsýda (00 C'ye kadar) ve buhara dayanýklý bir folyo veya kapakla kapatýlmalýdýr. Miktar çok ise arada bir karýþtýrýnýz. Program Türü (cihaza baðlýdýr) Buharda Piþirme / Üniversal Üniversal Piþirme Ayarlar Isý derecesi: 90 C Süre: 0 dakika 37

38 Özel Ýþlemler Yiyeceklerin Soyulmasý Hazýrlanýþý Domates, nektar gibi yiyeceklere saplarý çýktýktan sonra bir çapraz çentik atýnýz. Bu sayede domatesin veya meyvenin kabuðu daha kolay sýyrýlacaktýr. Buhardan faydalanacaksanýz yiyecekleri delikli bir kaba ve grili kullanacaksanýz üniversal(standart) tepsiye koyunuz. Bademleri dýþarý aldýktan sonra üstlerine soðuk su dökerek þoklayýnýz. Aksi halde soyulmalarý çok zorlaþýr. Program Türü (cihaza baðlýdýr) Buharda Piþirme / Üniversal Üniversal Piþirme Gril / Ayarlar Yiyecekler Buharda Piþirme / Üniversal Üniversal Piþirme Isý Derecesi C Süre/Dakika Kayýsý 00 Badem 00 Nektar 00 Biber 00 4 Þeftali 00 Domates 00 Gril Biber, bölünmüþ 5 0 Domates

39 Elma Konservesi Özel Ýþlemler Herhangi bir iþlemden geçmemiþ elmalarýn daha uzun bir süre dayanmalarý için kuru, serin ve iyi havalandýrýlmýþ bir yerde 5-6 ay saklayabilirsiniz. Bu iþlem sadece elma ile yapýlabilir, baþka bir meyve ile yapýlamaz. Program Türü (cihaza baðlýdýr) Buharda Piþirme / Üniversal Üniversal Piþirme Ayarlar Isý derecesi: 50 C Süre: 5 dakika Blanþe Dondurulmasý gereken sebze ve meyve önce blanþe (sýcak suya daldýrýp çýkarma) edilmelidir. Besinlerin kalitesi dondurulma süresinde daha iyi korunur. Baþka bir iþlem uygulamadan blanþe edilen sebzenin rengi daha iyi muhafaza edilir. Hazýrlanýþý Hazýrlanan sebze/meyveyi delikli bir piþirme kabýnýn içine koyunuz. Sebze/meyveyi blanþe iþleminden sonra daha çabuk soðumasý için buzu suyun içine koyunuz. Ondan sonra malzemeyi süzmeye býrakýnýz. Program Türü (cihaza baðlýdýr) Buharda Piþirme / Üniversal Üniversal Piþirme Ayarlar Isý derecesi: 00 C Süre: -dakika 39

Otomatik Programlar Ýçin Tarifler DGC 6500 DGC 6600 DGC 6800 DGC 6805

Otomatik Programlar Ýçin Tarifler DGC 6500 DGC 6600 DGC 6800 DGC 6805 Otomatik Programlar Ýçin Tarifler DGC 6500 DGC 6600 DGC 6800 DGC 6805 tr-tr M.-Nr. 09 700 900 Ýçindekiler...5 Fýrýnda Piþirme...6 Farklý dolgularla bisküvi hamuru...6 *Profiterol/Ekler-farklý dolgularla....8

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5140 B, H 540 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

İçindekiler. Manuel pişirme 3. Kaplamaya sahip aksesuar için kullanım ve temizlik talimatı 4. Fırında pişirme 5. Yumurtalar 10.

İçindekiler. Manuel pişirme 3. Kaplamaya sahip aksesuar için kullanım ve temizlik talimatı 4. Fırında pişirme 5. Yumurtalar 10. Manuel yemek kitabı İçindekiler Manuel pişirme 3 Kaplamaya sahip aksesuar için kullanım ve temizlik talimatı 4 Fırında pişirme 5 Yumurtalar 10 Balık 11 Sebze ve garnitürler 13 Patatesler ve garnitürler

Detaylı

Nem Ayarlý/ Ýlaveli Piþirme

Nem Ayarlý/ Ýlaveli Piþirme Nem Ayarlý/ Ýlaveli Piþirme Yemek Yeme Sanatýný Keþfedenler- Sizleri selamlýyoruz, Ailelerin en çok bir araya geldikleri yer þüphesiz yemek sofralarýdýr. Kutlama ve bayramlarda akraba ve dostlarýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 4302 B, H 4402 B, H 432 B, H 442 B tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Fýrýnda Piþirme Kýzartma Mikrodalga ile Fýrýnda Piþirme

Fýrýnda Piþirme Kýzartma Mikrodalga ile Fýrýnda Piþirme Fýrýnda Piþirme Kýzartma Mikrodalga ile Fýrýnda Piþirme Ýçindekiler Bu Yemek Tarifleri Kitabýndaki...8 Mikrodalga Programý...10 Pratik Öneriler...10 Sonradan Alýnabilen Aksesuar ve Bakým Ürünleri...12

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Pişirmeye genel bakış

Pişirmeye genel bakış ye genel bakış Bu genel bakış, Otomatik kullanımı sırasında yemekleriniz için doğru pişirme ayarlarını bulmanıza yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bir pişirme kategorisi seçmek için sensör alanlarına dokunun.

Detaylı

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýný meydana gelebilecek

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX B5901-5-M http://tr.yourpdfguides.com/dref/2625374

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX B5901-5-M http://tr.yourpdfguides.com/dref/2625374 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalga-Kompakt Fýrýn H 5080 BM, H 5088 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5681 BP, H 5688 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8261-2 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

EasyCook Steam HSE. Buharlı Fırın

EasyCook Steam HSE. Buharlı Fırın EasyCook Steam HSE Buharlı Fırın İçindekiler EasyCook 3 Simgelerin açıklamaları... 3 Çalışma modları... 3 Ayarlar 4 Sebze... 4 Patates... 7 Et... 7 Garnitürler... 9 Tahıl... 0 Bakliyat... Kümes hayvanları...

Detaylı

ZAYIFLAMA DiYETi. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ

ZAYIFLAMA DiYETi. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ ZAYIFLAMA DiYETi TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ ZAYIFLAMA DiYETi Diyetiniz günlük enerji gereksiniminize göre size özgü planlanmıştır.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8201-1. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8201-1. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8201-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

TARTI WEB. PLATFORMLAR İşletim sisteminden bağımsız. YAZICILAR Sisteminizde çalışan AKSESUAR. KİŞİSELLEŞTİRME Kişiye özel opsiyonel avantajlar

TARTI WEB. PLATFORMLAR İşletim sisteminden bağımsız. YAZICILAR Sisteminizde çalışan AKSESUAR. KİŞİSELLEŞTİRME Kişiye özel opsiyonel avantajlar TARTI WEB Bulut teknolojisi Tanita vücut analiz cihazları için İnternet of things projesidir. Veri Kaybına Son Dahili Veri Depolama Kablosuz Veri Transferi Detaylı Raporlama Çoklu Ekran Yönetimi Çevrimdışı

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8261-2 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý MikrodalgaKompakt Fýrýn H 5030 BM, H 5040 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan trtr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Böbrek Hastalıklarında BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ

Böbrek Hastalıklarında BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ Böbrek Hastalıklarında BESLENME TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ Böbrek Hastalıklarında BESLENME Diyetiniz günlük enerji gereksiniminize

Detaylı

1800 KALORİLİK ZAYIFLAMA DİYETİ ÖRNEK YEMEK LİSTESİ

1800 KALORİLİK ZAYIFLAMA DİYETİ ÖRNEK YEMEK LİSTESİ 1800 KALORİLİK ZAYIFLAMA DİYETİ BİR GÜNDE ALINMASI GEREKEN YİYECEK MİKTARLARI BESİN GRUBU DEĞİŞİM MİKTARI SÜT 3 ET 5 EKMEK VE EKMEK YERİNE GEÇEN 10 SEBZE YEMEĞİ 2 MEYVE 5 YAĞ 4 SABAH: ÖRNEK YEMEK LİSTESİ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8201-1. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8201-1. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8201-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6640X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624674

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6640X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624674 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 B, H 5461 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 BP, H 5461 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

EasyCook Combair HSE. Fırın

EasyCook Combair HSE. Fırın EasyCook Combair HSE Fırın İçindekiler EasyCook 3 Simgelerin açıklamaları... 3 Çalışma modları... 3 GourmetGuide... 3 Optimum kullanım... 4 Ayarlar 5 Unlu mamuller... 5 Tart ve pizza... 9 Patates... 0

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

EasyCook Combair SE SEP. Fırın

EasyCook Combair SE SEP. Fırın EasyCook Combair SE SEP Fırın İçindekiler EasyCook 3 Simgelerin açıklamaları... 3 Çalışma modları... 3 GourmetGuide... 3 Optimum kullanım... 4 Ayarlar 5 Unlu mamuller... 5 Tart ve pizza... 9 Patates...

Detaylı

V-ZUG Ltd. Kombine buharlı fırın. Combair-Steam S. Kullanma kılavuzu Ayarlama önerileri, yumuşak pişirme

V-ZUG Ltd. Kombine buharlı fırın. Combair-Steam S. Kullanma kılavuzu Ayarlama önerileri, yumuşak pişirme V-ZUG Ltd Kombine buharlı fırın Combair-Steam S Kullanma kılavuzu Ayarlama önerileri, yumuşak pişirme Ayar önerileri Simgelerin açıklamaları Çalışma modu Fırın sıcaklığı Fırın sıcaklığına ulaşılıncaya

Detaylı

EasyCook Combair XSE XSEP. Fırın

EasyCook Combair XSE XSEP. Fırın EasyCook Combair XSE XSEP Fırın İçindekiler EasyCook 3 Simgelerin açıklamaları... 3 Çalışma modları... 3 GourmetGuide... 3 Optimum kullanım... 4 Ayarlar 5 Unlu mamuller... 5 Tart ve pizza... 9 Patates...

Detaylı

KASIM AYI YEMEK LİSTESİ

KASIM AYI YEMEK LİSTESİ 31/10/2016 01/11/2016 02/11/2016 03/11/2016 04/11/2016 Menemen, B.peynir, Salatalık, Ceviz, Fırında peynirli ekmek, Domates, Çiğ Fındık Avokadolu omlet, B.peynir, Kuru siyah üzüm Tereyağlı ballı ekmek,

Detaylı

DÜĞÜN MENÜ 1. Ispanak ve Dağ Mantarlı Krep, Krem Sos ve Tatlı Mısır Taneleri ile. Bebek Roka Salatası, Parmesan Peyniri ve Balsamik Sos ile

DÜĞÜN MENÜ 1. Ispanak ve Dağ Mantarlı Krep, Krem Sos ve Tatlı Mısır Taneleri ile. Bebek Roka Salatası, Parmesan Peyniri ve Balsamik Sos ile DÜĞÜN MENÜ 1 Zeytinyağlı Enginar ve Dolma Tabağı Sebze ile Doldurulmuş Zeytinyağlı Enginar, Mini İmam Bayıldı, Yaprak Sarma, Biber Dolma, Naneli Kese Yoğurdu, Limon, Domates, Salatalık, Ispanak ve Dağ

Detaylı

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur. EEE Yönetmeliğine Uygundur. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Dondurma tabloları (Hamur işleri, yumurta, süt mamülleri) DONDURULACAK SÜRE MALZEMENİN HAZIRLANIĞI ÇÖZME VE YİYECEKLER VE MİKTARI

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6630X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624574

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6630X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624574 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Yemeklerin Sýcak Tutulmasý Ýçin Ankastre-Çekmece ESW 5088-14 ESW 50x0-14 ESW 50x0-29 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Index. Besin Grubu kalori Cetveli. 1... Süt ve Süt Ürünleri. 5... Meyveler. 4... Sebzeler. 6... Yağlar. 3...Tahıllar. 7...

Index. Besin Grubu kalori Cetveli. 1... Süt ve Süt Ürünleri. 5... Meyveler. 4... Sebzeler. 6... Yağlar. 3...Tahıllar. 7... Sayfa Besin Grubu kalori Cetveli 1... Süt ve Süt Ürünleri Index 1... Tatlılar 2... Et Gurubu 3...Tahıllar 3...Sebzeler 4... Sebzeler 5... Meyveler 6... Yağlar 7... Kahvaltılıklar 8... Erişteli Ayran Aşı

Detaylı

SENTEZ KOLEJİ SABAH KAHVALTISI - ÖĞLE YEMEĞİ - İKİNDİ MENÜSÜ SABAH KAHVALTISI ve İKİNDİ MENÜSÜ SADECE ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE VERİLMEKTEDİR.

SENTEZ KOLEJİ SABAH KAHVALTISI - ÖĞLE YEMEĞİ - İKİNDİ MENÜSÜ SABAH KAHVALTISI ve İKİNDİ MENÜSÜ SADECE ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE VERİLMEKTEDİR. SENTEZ KOLEJİ KAHVALTISI - YEMEĞİ - MENÜSÜ KAHVALTISI ve MENÜSÜ SADECE ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE VERİLMEKTEDİR. PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 09.02.2015 10.02.2015 11.02.2015 12.02.2015 13.02.2015

Detaylı

Aylara Göre Meyve, Sebze ve Balık Tüketimi

Aylara Göre Meyve, Sebze ve Balık Tüketimi Aylara Göre Meyve, Sebze ve Balık Tüketimi OCAK Balık: Kefal, tekir,kırlangıç, istrongilos, levrek, Sebze: Kereviz, lahana, brüksel lahanası, brokoli, havuç, pırasa, ıspanak, pazı, kara turp, kırmızı turp

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5030 DG 5040 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

DİABET (Şeker Hastalığı) ve BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ

DİABET (Şeker Hastalığı) ve BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ DİABET (Şeker Hastalığı) ve BESLENME TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ DİABET (Şeker Hastalığı) ve BESLENME Diyetiniz günlük enerji

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5141 BP, H 541 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Easy-Cook Combair-Steam SE. Kombine buharlı fırın

Easy-Cook Combair-Steam SE. Kombine buharlı fırın Easy-Cook Combair-Steam SE Kombine buharlı fırın İçindekiler EasyCook Simgelerin açıklamaları... Çalışma modları... GourmetGuide... Optimum kullanım... 4 Ayarlar 5 Sebze... 5 Unlu mamuller... 9 Tart ve

Detaylı

ANTALYA SINAV KOLEJİ EYLÜL AYI YEMEK LİSTESİ

ANTALYA SINAV KOLEJİ EYLÜL AYI YEMEK LİSTESİ ANTALYA SINAV KOLEJİ EYLÜL AYI YEMEK LİSTESİ TARİH 01.09.2015 SABAH KAHVALTISI SİGARA BÖREĞİ ÖĞLE YEMEĞİ YAYLA ÇORBA PİLİÇ ROTİ BULGUR PİLAVI KARPUZ İKİNDİ KAHVALTISI ISPANAKLI BÖREK 02.09.2015 03.09.2015

Detaylı

Easy-Cook Combair-Steam SE. Kombine buharlı fırın

Easy-Cook Combair-Steam SE. Kombine buharlı fırın Easy-Cook Combair-Steam SE Kombine buharlı fırın İçindekiler EasyCook Simgelerin açıklamaları... Çalışma modları... GourmetGuide... Optimum kullanım... 4 Ayarlar 5 Sebze... 5 Unlu mamuller... 9 Tart ve

Detaylı

Hotpoint Ariston. Fırın. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu SO 100/HA

Hotpoint Ariston. Fırın. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu SO 100/HA Hotpoint Ariston SO 100/HA Fırın Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Ýçindekiler Giriþ Buharlý piþirme Genel bilgiler Fýrýnýnýz nasýl çalýþýr? Aksesuarlar Fýrýnýnýz nasýl kurulur? Elektrik baðlantýsý Montaj

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL SEV AMERİKAN KOLEJİ MART AYI YEMEK LİSTESİ

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL SEV AMERİKAN KOLEJİ MART AYI YEMEK LİSTESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 02 MART 2015 03 MART 2015 04 MART 2015 05 MART 2015 06 MART 2014 EZOGELİN ÇORBA 125 TARHANA ÇORBA 125 YOĞURT ÇORBA 125 MERCİMEK ÇORBA 125 DOMATES ÇORBA 125 IZGARA KÖFTE 250

Detaylı

YEMEK LİSTESİ VE GRAMAJ TABLOSU S.NO YEMEK ADI MALZEMELERİ PORSİYON GRAMAJ BİRİMİ

YEMEK LİSTESİ VE GRAMAJ TABLOSU S.NO YEMEK ADI MALZEMELERİ PORSİYON GRAMAJ BİRİMİ EK A YEMEK LİSTESİ VE GRAMAJ TABLOSU S.NO YEMEK ADI MALZEMELERİ PORSİYON GRAMAJ BİRİMİ.... 1 ÇOBAN KAVURMA.... 2.. PATATES.. 2 SULU İZMİR KÖFTE YEŞİL BİBER. SALÇA... 2... 0,25 Adet Maydanoz 10 Demet 3

Detaylı

ANTALYA SINAV KOLEJİ ARALIK AYI YEMEK LİSTESİ

ANTALYA SINAV KOLEJİ ARALIK AYI YEMEK LİSTESİ 01.12.2015 02.12.2015 03.12.2015 04.12.2015 05.12.2015 ANTALYA SINAV KOLEJİ ARALIK AYI YEMEK LİSTESİ TARİH SABAH KAHVALTISI ÖĞLE YEMEĞİ İKİNDİ KAHVALTISI SİGARA BÖREĞİ SOSLU SOSİS LEBLEBİ I CRONFLEKS ÇITIR

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ OBESİTE HASTALARI İÇİN BESLENME KILAVUZU OBESİTE HASTALARI İÇİN BESLENME KILAVUZU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ OBESİTE HASTALARI İÇİN BESLENME KILAVUZU OBESİTE HASTALARI İÇİN BESLENME KILAVUZU FR-HYE-04-719-01 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ OBESİTE HASTALARI İÇİN BESLENME KILAVUZU Hazırlayan AD/BD/BİRİM(ler) : Beslenme ve Diyet Birimi Sayfa 1 / 9 OBESİTE HASTALARI

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 3450 DG 3460 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Zengin Açık Büfe Çeşitleri 17.50

Zengin Açık Büfe Çeşitleri 17.50 Zengin Açık Büfe Çeşitleri 17.50 Kahvaltı Tabağı 15.00 Tam yağlı beyaz peynir, kaşar peyniri siyah ve yeşil zeytin, oltu peynir, dana jambon, tavuk jambon, macar salam, domates, salatalık, vişne reçeli,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 4700 B, H 4710 B H 4800 B, H 4810 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar

Detaylı

Asgari süre Fırın sıcaklığı Aromatize etmek Kızartmak Tarif bilgisi. Biberiye Kekik Zeytinyağı Biberiye Kekik Zeytinyağı sonra çok sıcak tavada

Asgari süre Fırın sıcaklığı Aromatize etmek Kızartmak Tarif bilgisi. Biberiye Kekik Zeytinyağı Biberiye Kekik Zeytinyağı sonra çok sıcak tavada DANA SIĞIR Tek parça fileto Fileto madalyon Tek parça sığır fileto Sığır fileto madalyon 2 sa az pişmiş: 55 C orta pişmiş: 59 C bakınız tarif «Baharat mantolu dana fileto», Sayfa 38 2 sa bakınız tarif

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KTN 14840 SD ed/cs tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 569

Detaylı

KLASİK MENÜ. Karşılama Kokteyli

KLASİK MENÜ. Karşılama Kokteyli KLASİK MENÜ Ezine beyaz peynir, taze kaşar, tavuk jambon, dana jambon, patlıcan salatası, acılı ezme, amerikan salatası, yoğurtlu semizotu tepsi böreği, mini köfte Tavuk ve et soteli hünkar beğendi Mantar

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Peynirli Pataşular Gougeres Peynirli 8 adet hamur topları. Kalamar Kızarmış kalamar, tartar ve domates sos

Peynirli Pataşular Gougeres Peynirli 8 adet hamur topları. Kalamar Kızarmış kalamar, tartar ve domates sos Menü BAŞLANGIÇLAR Peynirli Pataşular Gougeres Peynirli 8 adet hamur topları Kalamar Kızarmış kalamar, tartar ve domates sos Keçi Peyniri ve Domates Tart Ilık tart üzerinde fırınlanmış domates, taze keçi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

MG AMADE PROTOKOL VIP MENÜ 1 ORDÖRV TABAĞI ( 8 ÇEŞİT )

MG AMADE PROTOKOL VIP MENÜ 1 ORDÖRV TABAĞI ( 8 ÇEŞİT ) VIP MENÜ 1 ORDÖRV TABAĞI ( 8 ÇEŞİT ) Kaşar Peyniri,Zeytinyağlı yaprak sarma, Kısır, Domates,Rus Salatası,Havuçlu tarator, Domates soslu Patlıcan kızartması, Kornişon Turşu Kol böreği 1 adet Mevsim Salatası

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA BESLENME KILAVUZU FR-HYE-04-719-17

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA BESLENME KILAVUZU FR-HYE-04-719-17 FR-HYE-04-719-17 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA BESLENME KILAVUZU AD ve SOYAD :... TARİH :... Hazırlayan AD/BD/Birim(ler): Beslenme ve Diyet

Detaylı

Başlangıç. Peynir Tabağı Uluslararası ve Türk peynirleri Siyah üzüm, ceviz ve kuru kayısı 26,-

Başlangıç. Peynir Tabağı Uluslararası ve Türk peynirleri Siyah üzüm, ceviz ve kuru kayısı 26,- Başlangıç Peynir Tabağı Uluslararası ve Türk peynirleri Siyah üzüm, ceviz ve kuru kayısı Akdeniz Meze Tabağı Humus, zeytinli ahtapot salatası, acılı ezme, haydari, patlıcan salatası Kerevizli karides salatası,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 919

Detaylı

İELEV 2017 ARALIK AYI MENÜSÜ CUMA KAHVALTI SİMİT BEYAZ PEYNİR TEREYAĞ BAL DOMATES/SALATALIK SÜT

İELEV 2017 ARALIK AYI MENÜSÜ CUMA KAHVALTI SİMİT BEYAZ PEYNİR TEREYAĞ BAL DOMATES/SALATALIK SÜT 01.12.2017 CUMA KAHVALTI SİMİT BEYAZ PEYNİR TEREYAĞ BAL DOMATES/SALATALIK SÜT ÖĞLE YEMEĞİ DOMATES ÇORBA MANTI SEBZE BUKETİ MEVSİM MEYVESİ MERCİMEK KÖFTE KARIŞIK SALATA HAVUÇ SALATA İKİNDİ KAHVALTISI MANDALİNA/KURUYEMİŞ

Detaylı

şçindekiler Dil SöŞüş... 67 Beyin Salatası... 68 ZeytinyaŞlı Yeşil Fasulye... 69 ZeytinyaŞlı Pırasa... 70 Tembel Pizza... 71 6

şçindekiler Dil SöŞüş... 67 Beyin Salatası... 68 ZeytinyaŞlı Yeşil Fasulye... 69 ZeytinyaŞlı Pırasa... 70 Tembel Pizza... 71 6 şçindekiler Sunuş... 15 Önsöz... 17 Teşekkür... 20 Önemli Not... 21 SALATALAR VE MEZELER Domates Salatası... 25 Kış Salatası... 25 Marul Salatası... 26 Peynirli Salata... 26 Cevizli - Üzümlü Salata...

Detaylı

MENÜ MODEL ÖRNEKLERİ VE MENÜ ÖRNEKLERİ

MENÜ MODEL ÖRNEKLERİ VE MENÜ ÖRNEKLERİ MENÜ MODEL ÖRNEKLERİ VE MENÜ ÖRNEKLERİ GÜZ DÖNEMİ MENÜ MODELİ-1 PAZARTESİ / * / / / / / / / ÇARŞAMBA / / / / PERŞEMBE / / Etli dolma/ Hoşaf / / CUMA / / / GÜZ DÖNEMİ MENÜ ÖRNEĞİ - 1 PAZARTESİ Yayla çorba

Detaylı

EasyCook Combair SL SLP. Fırın

EasyCook Combair SL SLP. Fırın EasyCook Combair SL SLP Fırın İçindekiler EasyCook 3 Simgelerin açıklamaları... 3 Çalışma modları... 3 GourmetGuide... 3 Optimum kullanım... 4 Ayarlar 5 Unlu mamuller... 5 Tart ve pizza... Patates... Güveç

Detaylı

EasyCook Combair XSL XSLP. Fırın

EasyCook Combair XSL XSLP. Fırın EasyCook Combair XSL XSLP Fırın İçindekiler EasyCook 3 Simgelerin açıklamaları... 3 Çalışma modları... 3 GourmetGuide... 3 Optimum kullanım... 4 Ayarlar 5 Unlu mamuller... 5 Tart ve pizza... Patates...

Detaylı

Menu. mutluluğa giden yol. Limitsiz Meşrubat Çesitleri İle ( Cola, Light Cola, Zero, Fanta, Sprite, Soda, Meyve suyu Çeşitleri ile)

Menu. mutluluğa giden yol. Limitsiz Meşrubat Çesitleri İle ( Cola, Light Cola, Zero, Fanta, Sprite, Soda, Meyve suyu Çeşitleri ile) I Humus, Çerkez Tavuğu, Zeytinyağlı Kereviz, Lahana Dolma, Pancar sı, Yoğurtlu Ispanak, Kısır, Cevizli Tulum Peyniri, Domates ve lık Dana Gulas Patates Püresi, Salça Sos ve Izgara Domates Biber ile Patlıcanlı

Detaylı

1- Süt ve Sütten Yapılan Besinler

1- Süt ve Sütten Yapılan Besinler Besin Grupları Doğada çok çeşitli besinler bulunmakta ve her besinin besin öğesi bileşimi farklılık göstermektedir. Besin öğelerini tek bir besinle vücudumuza almamız imkansızdır. Besin öğelerinin dengeli

Detaylı

EasyCook Combi-Steam HSL. Kombine buharlı fırın

EasyCook Combi-Steam HSL. Kombine buharlı fırın EasyCook Combi-Steam HSL Kombine buharlı fırın İçindekiler EasyCook 3 Simgelerin açıklamaları... 3 Çalışma modları... 3 GourmetGuide... 3 Optimum kullanım... 3 Ayarlar 4 Sebze... 4 Unlu mamuller... 7 Tart

Detaylı

Menü 1 DÜĞÜN PASTASI LİMİTLİ YERLİ İÇKİ MÜZİK GRUBU MASA SANDALYE SÜSLEMELERİ GELİN - DAMAT MASASI GELİN YOLU - BALAYI ODASI

Menü 1 DÜĞÜN PASTASI LİMİTLİ YERLİ İÇKİ MÜZİK GRUBU MASA SANDALYE SÜSLEMELERİ GELİN - DAMAT MASASI GELİN YOLU - BALAYI ODASI Menü 1 Amerikan Salata, Acılı Ezme Tarator Çerkez Tavuğu, Dil Peyniri Beyaz Peynir, Dana Füme Biber Dolma, Alabalık Füme Sebzeli Çin Böreği Domatesli Pesto Sosu ile Yeşil Bahçe Salata Zeytinyağı-Limon

Detaylı

EYÜBOĞLU EĞİTİM KURUMLARI 2015 YAZ OKULU

EYÜBOĞLU EĞİTİM KURUMLARI 2015 YAZ OKULU 22.06.2015 PAZARTESİ 23.06.2015 SALI 24.06.2015 ÇARŞAMBA DOMATES 8 J DOMATES ÇORBA 139 J BATON SELE 225 J SALATALIK 5 J ABANT USULÜ ROSTO KÖFTE 480 J J LİMONATA 109 J BEYAZ PEYNİR 55 J PİLAV 324 J DOMATES

Detaylı

~akinýz). "",c",oý,'(ý;i;"'{11\!ý:ii\i :;,.,,", ",""'",l'~ý'~;';';,,!it

~akinýz). ,c,oý,'(ý;i;'{11\!ý:ii\i :;,.,,, ,',l'~ý'~;';';,,!it Moulinex ürün yelpazesi içerisinden özelolarak besinlerin hazýrlanmasý için öngörülmüþ bir ürünü seçmiþ olmanýzdan ötürü size teþekkür ederiz. A Motor bloðu A 1 yüksek çýkýþ kapaðý Az yüksek çýkýþ A3 alçak

Detaylı

Kişiye Özel SDM Protokolü Tarifler

Kişiye Özel SDM Protokolü Tarifler Kişiye Özel SDM Protokolü Tarifler 1. OMLET MÜCVER (1 SDM Porsiyonu yerine ) Malzemeler & Tarif: 1 paket SDM omlet 2 dilim SDM kızarmış ekmek un haline getirilmiş 100 ml su Dereotu 1/2 kabak rendesi(suyu

Detaylı

İELEV CAĞALOĞLU ANAOKULU EKİM AYI MENÜSÜ SALATABAR*YOĞURT SALATABAR*YOĞURT SALATABAR*CACIK SALATABAR*YOĞURT

İELEV CAĞALOĞLU ANAOKULU EKİM AYI MENÜSÜ SALATABAR*YOĞURT SALATABAR*YOĞURT SALATABAR*CACIK SALATABAR*YOĞURT 01.10.2013 SALI 02.10.2013 ÇARŞAMBA 03.10.2013 PERŞEMBE 04.10.2013 CUMA KAHVALTI KAHVALTI KAHVALTI KAHVALTI KAŞAR PEYNİRİ YUMURTA AÇMA\KREM PEYNİR BEYAZ PEYNİR TEREYAĞ\BAL BEYAZ PEYNİR DOMATES\SALATALIK

Detaylı

1 Porsiyon Kaç Kalori?

1 Porsiyon Kaç Kalori? 1 Porsiyon Kaç Kalori? Author : admin 1 Porsiyon Kaç Kalori? ÇORBALAR M?KTAR KALOR? Anadolu Çorbas? 1 Porsiyon 163 Domates Çorbas? 1 Porsiyon 189 Dü?ün Çorbas? 1 Porsiyon 179 Et Suyu Çorba 1 Porsiyon 150

Detaylı

Kullaným Talimatlarý FIRIN. Ýçindekiler. Montaj, 2-3 Yerleþtirme Elektrik baðlantýlarý Veri plakasý. Cihazýn tanýtýmý, 4 Genel görünüm Kontrol paneli

Kullaným Talimatlarý FIRIN. Ýçindekiler. Montaj, 2-3 Yerleþtirme Elektrik baðlantýlarý Veri plakasý. Cihazýn tanýtýmý, 4 Genel görünüm Kontrol paneli Kullaným Talimatlarý FIRIN Türkçe, FZ 96 C. FZ 96 C. IX FZ 96 C. FZ 96 C. IX Ýçindekiler Montaj, Yerleþtirme Elektrik baðlantýlarý Veri plakasý Cihazýn tanýtýmý, Genel görünüm Kontrol paneli Baþlangýç

Detaylı

HOŞGELDİNİZ RESEPSİYONU

HOŞGELDİNİZ RESEPSİYONU MENU 1 JW Zeytinyağlı Tabağı İmam bayıldı, yaprak sarma, taze fasulye, havuç ve patates eşliğinde arpacık soğanı ile pişirilmiş enginar Ispanaklı ve Ricotta Peynirli Panzarotti Baharatlı ve acılı Domates

Detaylı

Kıy. Fırın Karnıbahar* Zyty. Taze Fasulye* Anadolu Nohut* Et Döner** Patlıcan Musakka*

Kıy. Fırın Karnıbahar* Zyty. Taze Fasulye* Anadolu Nohut* Et Döner** Patlıcan Musakka* 01/11/16-Salı 02/11/16-Çarşamba 03/11/16-Perşembe 04/11/16-Cuma K Beyaz Peynir* K Kaşar Peyniri* K Üçgen Peynir* K Beyaz Peynir* K Zeytin Yeşil* K Zeytin Siyah* K Zeytin Yeşil* K Zeytin Siyah* K Haşlanmış

Detaylı

02/01/17-Pazartesi 03/01/17-Salı 04/01/17-Çarşamba 05/01/17-Perşembe 06/01/17-Cuma

02/01/17-Pazartesi 03/01/17-Salı 04/01/17-Çarşamba 05/01/17-Perşembe 06/01/17-Cuma 02/01/17-Pazartesi 03/01/17-Salı 04/01/17-Çarşamba 05/01/17-Perşembe 06/01/17-Cuma Üçgen Peynir Beyaz Peynir Kaşar Peyniri K Üçgen Peynir K Beyaz Peynir Zeytin Siyah Zeytin Yeşil Zeytin Siyah K Zeytin

Detaylı

T.C. IĞDIR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK İHR , KG 12,000.

T.C. IĞDIR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK İHR , KG 12,000. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-16 ARPA YEMLİK İHR 0.30 0.30 0.3000 40,000.00 KG 12,000.00 1 ARPA YEMLİK MTS 0.30 0.2269 69,280.00 KG 15,720.00 3 ARPA YEMLİK MS 0.29 0.30 0.2997 46,460.00 KG 13,922.40

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI YILLIK BÜLTEN

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI YILLIK BÜLTEN YILLIK BÜLT Sayfa No: 1 BÜLT YILI : 2008 GÖR MADDELERİN TOPLAM HUBUBAT ÜRÜNLERİ BUĞDAY Buğday 0,35 0,76 0,57 17.430.702,00 Kg 9.998.904,73 MGT 244 Buğday 0,33 0,88 0,59 6.993.740,00 Kg 4.110.588,10 TGT

Detaylı

Kahvaltı. Öğle Yemeği. Salata Bar

Kahvaltı. Öğle Yemeği. Salata Bar 02 / 05 / 2016 03 / 05 / 2016 04 / 05 / 2016 05 / 05 / 2016 06 / 05 / 2016 Peynirli Poğaça Rol Ekmek Peynirli Fırın Ekmek Rol Ekmek Rol Ekmek Siyah Zeytin Beyaz Peynir Tahinli Pekmez Beyaz Peynir Kaşar

Detaylı

EK 1: YEMEK ÇEŞİTLERİ VE PORSİYON GRAMAJLARI

EK 1: YEMEK ÇEŞİTLERİ VE PORSİYON GRAMAJLARI EK 1: YEMEK ÇEŞİTLERİ VE PORSİYON GRAMAJLARI ÇİFTLİK KEBABI BOLU KEBABI ET YEMEKLERİ ROSTO (KEMİKSİZ BUT) BAHÇEVAN KEBAP ROSTO (KEMİKSİZ BUT) 100 GR 100 GR 80 GR DOMATES 25 GR DOMATES 30 GR DOMATES 40

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Buharlı Fırın

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Buharlı Fırın Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Buharlı Fırın Cihazı kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanım Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz. tr-tr

Detaylı

EasyCook Combi-Steam MSLQ. Kombine buharlı fırın

EasyCook Combi-Steam MSLQ. Kombine buharlı fırın EasyCook Combi-Steam MSLQ Kombine buharlı fırın İçindekiler EasyCook 4 Simgelerin açıklamaları... 4 Çalışma modları... 4 GourmetGuide... 5 Optimum kullanım... 5 Ayarlar 6 Sebze... 6 Unlu mamuller... Tart

Detaylı

Hotpoint Ariston MWA 222 IX/HA. Mikrodalga Fırın. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston MWA 222 IX/HA. Mikrodalga Fırın. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston MWA 222 IX/HA Mikrodalga Fırın Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GENEL 1.1 Fýrýnýn tanýtýmý sayfa 2 1.2 Kontrol panelinin tanýtýmý sayfa 1. Yerleþtirme sayfa 1. Önemli güvenlik

Detaylı