Kullaným Önerileri. Kombi-Buharda Piþirme DGC 5080 XL DGC 5085 XL. tr-tr. M.-Nr

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullaným Önerileri. Kombi-Buharda Piþirme DGC 5080 XL DGC 5085 XL. tr-tr. M.-Nr. 09 352 370"

Transkript

1 Kullaným Önerileri Kombi-Buharda Piþirme DGC 5080 XL DGC 5085 XL tr-tr M.-Nr

2 Ýçindekiler Önemli ve Gerekli Bilgiler...4 Genel Bilgiler...4 Piþirme Kaplarý...4 Standart Tepsi / Kombi Izgara...4 Güvenlik Engeli...4 Kendi Kaplarýnýz...5 Buharda Piþirme...5 Buharda Piþirmenin Özellikleri...5 Raf Sýrasý....6 Isý Derecesi...6 Piþirme Süresi (Süre)...6 Sulu Yemeklerin Piþirilmesi...6 Özel Tarifler....6 Buharda Piþirme / Sebze...7 Buharda Piþirme / Et...0 Buharda Piþirme/ Balýk... Buharda Piþirme / Üniversal...5 Kabuklu Deniz Ürünleri...5 Midye...6 Pirinç...7 Makarna / Hamur Ýþleri....8 Hamur Köftesi...9 Tahýllar... Kuru Baklagiller... Yumurta... Meyve...3 Menü Piþirme...4 Çözme...6 Isýtma....9 Konserve....3 Meyve / Sebze...3 Kekler....33

3 Ýçindekiler Özel Ýþlemler Yoðurt Hazýrlama...34 Mayalý Hamur Kabartma...36 Jelatin Eritme...36 Çikolata Eritme Yiyeceklerin Soyulmasý...38 Elma Konservesi...39 Blanþe...39 Soðan Kavurma...40 Yað Eritme...40 Kaplarýn Dezenfeksiyonu...4 Islak Bezlerin Isýtýlmasý....4 Kristalize Balýn Çözülmesi...4 Meyve Marmeladýnýn Yapýlýþý...43 Besin Termometresi...44 Kýzartma...48 Kýzartma Tablosu...50 Fýrýnda Piþirme Üst- Alt Isýtma ÜstIsý...5 AltIsý...5 Yoðun Piþirme...5 Özel Kekler...5 Kombi Piþirme...53 Piþirme Önerileri Fýrýnda Piþirme Tablosu...56 Gril Gril Tablosu...6 Kurutma/ Kavurma

4 Önemli ve Gerekli Bilgiler Cihazý iyi tanýyabilmek ve fonksiyonlarýný öðrenebilmek için kullanma kýlavuzunu dikkatle okuyunuz. Genel Bilgiler Piþirme Kaplarý "Önemli ve Gerekli Bilgiler" bölümünde geçerli önerileri öðreneceksiniz. Besinlerde ve/veya kullaným türlerindeki özellikleri dikkatle okuyunuz. Cihazla birlikte çelik piþirme kaplarý verilir. Buharda piþirme iþlemi için mümkün olduðunca delikli kaplarý kullanýnýz. Bu sayede buhar her yönden yemeðe ulaþabilir ve eþit derecede piþmesini saðlayabilir. Standart Tepsi / Kombi Izgara Standart tepsiyi üstüne yerleþtirilmiþ ýzgara ile kullanýnýz, örneðin grilde tepsi fýrýna sürülürken ýzgara otomatik olarak onun üstüne konur. Dýþarý çekerken ikisini birlikte dýþarý çekiniz. Kombi ýzgarayý buharda piþirme ve çözme programlarýnda kullanmayýnýz. Güvenlik Engeli Standart tepsi ve kombi ýzgarada kaymayý önleyen engeller (çýkýntýlar) bulunmaktadýr. Dýþarý kaymayý önleyen bu çýkýntýlar sayesinde yemekleri kontrol etmek için tepsiyi hafifçe öne çekebilir ve kontrol edebilirsiniz. Tepsi ve ýzgarayý tamamen dýþarý çekebilmek için hafifçe yerinden kaldýrmak gerekir. 4

5 5

6 Önemli ve Gerekli Bilgiler Raf Sýrasý Isý Derecesi Herhangi bir raf sýrasý seçebilirsiniz ve birkaç rafta ayný anda yemek piþirebilirsiniz. Bundan dolayý piþme süresi deðiþmez. Buharla piþirme sýrasýnda en fazla 00 C ýsýya ulaþýlýr. Bu ýsý derecesinde bütün besinler piþebilir. Örneðin çilek türü meyveler için daha düþük bir ýsý seçmeniz gerekir. Ýlgili bölümlerde bunlara ait bilgileri bulabilirsiniz. Piþirme Süresi (Süre) Buharlý piþirmede piþme süreleri genelde tencerede piþme süresine denk gelir. Piþme süresi bazý nedenlerle deðiþirse, buna ait bilgileri bir sonraki bölümde bulabilirsiniz. Piþme süresi yemeðin miktarý ile baðlantýlý deðildir. Bir kilo patates ile 500 gr. patatesin piþme süresi aynýdýr. Tablolarda verilen piþme süreleri ortalama deðerlerdir. Daha kýsa olan piþme süresini seçmenizi öneririz. Gerekirse piþme süresini uzatabilirler. Sulu Yemeklerin Piþirilmesi Piþirme kaplarýný dýþarý alýrken içindeki suyun dökülmemesi için yemek piþirirken kaplara ancak / 3 miktarda su koyunuz. Özel Tarifler Tencerede hazýrlanan besin ve yemekler buharda da piþirilebilir. Tencere için geçerli olan süreler buharlý piþirme için de kullanýlabilir. Bu arada buharlý piþirme iþleminde yemeðin üstü kýzarmaz. 6

7 Buharda Piþirme / Sebze Taze Ürünler Taze sebzeleri alýþýlageldiði üzere ayýklayýnýz, yýkayýnýz ve doðrayýnýz. Dondurulmuþ Ürünler Dondurulmuþ sebzelerin piþirmeden önce çözülmesine gerek yoktur. Ýstisna: Kütle halinde donmuþ sebzeler. Dondurulmuþ ve taze sebzeler ayný piþirme süresinde birlikte hazýrlanabilir. Büyük ve birlikte donmuþ parçalarý küçük parçalara bölebilirsiniz. Piþirme süresini ambalajýnýn üzerinden öðrenebilirsiniz. Piþirme Kaplarý Küçük çaptaki yiyecekler (örneðin: bezelye, kuþkonmaz saplarý gibi) çok sýk durabildikleri için aralarýnda az boþluk kalýr, bu nedenle buharýn aralarýna girmesi zorlaþýr. Bu besinlerin eþit derecede piþebilmesi için daha yassý kaplar kullanýnýz ve bunlarý ancak 3-5 cm kadar doldurunuz. Malzeme çok olursa birkaç yassý kaba daðýtýnýz. Ayný sürede piþebilen farklý sebzeleri bir kabýn içinde piþirebilirsiniz. Sulu piþmesi gereken sebzeleri deliksiz kaplarda piþiriniz. Sürgü Raflarý Renk veren sebzeleri (örneðin pancar gibi) delikli kaplarda piþirmeniz halinde altýna baþka bir yiyecek sürmeyiniz. Böylece damlayan renkli yemek sularý diðer yemeðe zarar veremiyecektir. Piþirme Süresi Piþirme süresi normal yemek piþirme süresinde olduðu gibi yiyeceðin boyutu ve istenilen ýsý derecesine baðlýdýr. Örneðin: katý haþlanmýþ patates, dörde bölünmüþ = yakl. 8 dakika katý haþlanmýþ patates, yarýya bölünmüþ = yakl. dakika Karnabahar, büyük, yenecek kývamda = yakl. dakika Karnabahar,küçük, yumuþak = yakl. dakika 7

8 Buharda Piþirme / Sebze Program Türü (cihaza baðlýdýr) Buharda Piþirme / Sebze Sebze Piþirme Buharda Piþirme / Üniversal Üniversal Piþirme Isý / C Süre /Dak. Enginar Karnabahar, bütün Karnabahar, parça Fasulye, yeþil Brokoli, parça Chicorée Çin lahanasý Bezelye Taze Bezelye Rezene, bölünmüþ 00-6 Rezene, doðranmýþ Yeþil lahana, doðranmýþ Havuç, doðranmýþ Patates, soyulmuþ, bölünmüþ Turp(Alabaþ), doðranmýþ Kabak, doðranmýþ Bütün Mýsýr Pazý 00-6 Biber 00-6 Kabuklu patates

9 Buharda Piþirme / Sebze Isý / C Süre / Dak. Pýrasa, doðranmýþ Pýrasa, ikiye bölünmüþ Romanesco(karnabahar türü), bütün Romanesco, parça Karnabahar 00-6 Pancar, bütün Kýrmýzý lahana, doðranmýþ Kara iskorçina, bütün Kereviz, doðranmýþ Kuþkonmaz, beyaz, parmak kalýnlýðýnda Kuþkonmaz, yeþil Ispanak 00-4 Lahana(Spitzkohl), doðranmýþ Kereviz sapý Þalgam, doðranmýþ Beyaz lahana, doðranmýþ Lahana(Wirsing), doðranmýþ Sarý küçük Kabak, dilimlenmiþ 00-4 Tabloda verilen piþirme süreleri taze sebze için verilen ortalama deðerlerdir. Önce daha kýsa piþirme sürelerini seçiniz. Gerekirse piþirmeye devam edebilirsiniz. 9

10 Buharda Piþirme / Et Taze Ürünler Eti her zamanki gibi hazýrlayýnýz. Dondurulmuþ Ürünler Dondurulmuþ eti piþirmeden önce çözülmeye býrakýnýz ("Çözme" böl.bkz.). Hazýrlanýþý Önce kýzartýlýp, daha sonra hafif hafif piþmeye býrakýlacak et, örneðin bu gulaþ olabilir, ocaðýn üzerinde kýzartýlmaya baþlanýr. Daha sonra eti buharlý fýrýnda piþirebilirsiniz. Isý Derecesi Piþirme Süresi Öneriler Sosisler,beyaz sosis gibi bazý sosis türleri 90 C'de hazýrlanmalýdýr, bunlar daha yüksek derecelerde patlayabilir. Piþirme süresi piþecek etin kalýnlýðýna ve özelliðine baðlýdýr, aðýrlýk burada rol oynamaz. Et ne kadar kalýn olursa, piþme süresi o kadar uzun olur. 500 gr. aðýrlýkta ve 0 cm kalýnlýðýnda bir et parçasý bir et 500 gr. aðýrlýkta ve 5 cm kalýnlýktaki bir et parçasýna göre daha uzun birde piþer. Sosisler ne kadar kalýn olursa olsun piþmesi -0dakika kadar sürer. Etin aromasýnýn içinde kalmasý için delikli bir kap kullanýnýz. Etten akan sularýn birikmesi için altýna deliksiz bir kap sürünüz. Akan bu sularý inceltip bir sos hazýrlayabilirsiniz ve daha sonra kullanmak üzere dondurabilirsiniz. 0

11 Buharda Piþirme / Et Yoðun bir et suyu elde edebilmek için tavuk suyu, dana kemiði, kaburga veya dana kemiði kullanabilirsiniz. Eti sebzelerle birlikte bir kabýn içine koyunuz ve soðuk su ilave ediniz. Bunlarý 00 C ýsýda 60 ile 90 dakika arasý kaynatýnýz. Piþme süresi ne kadar uzun olursa, et suyu o kadar yoðun olacaktýr. Program Türü (cihaza baðlý) Buharda Piþirme / Et Et Piþirme Buharda Piþirme / Üniversal Üniversal Piþirme Ayarlar Isý Derecesi C Süre/Dakika Kemikli et Paça Piliç göðüs fileto Süt danasý, ince doðranmýþ Kasseler dilimleri Kuzu yahni 00-6 Hindi rosto 00-5 Hindi þnitzel Yarka piliç Dana gulaþ Tavuk çorbasý Haþlama et Tabloda verilen piþirme süreleri ortala deðerlerdir. Önce kýsa piþirme süresini seçmenizi öneririz. Gerekirse piþirmeye devam edebilirsiniz.

12 Buharda Piþirme/ Balýk Taze Ürünler Taze balýklarý alýþýldýðý gibi hazýrlayýnýz, örneðin pullarýný ve içini temizleyiniz ve yýkayýnýz. Dondurulmuþ Ürünler Piþirmeden önce dondurulmuþ balýklarýn çözülmesini bekleyiniz ("Çözme" böl.bkz.). Hazýrlama Balýðý piþirmeden önce üstüne limon sýkýnýz. Limon balýðýn diri durmasýný saðlar. Balýðýn lezzetli olmasýný saðlayan mineraller buharlý piþirme sýrasýnda muhafaza edildiði için ayrýca tuz koymanýza gerek yoktur. Piþirme Kaplarý Delikli kabý yaðlayýnýz. Raf Sýrasý Delikli piþirme kabýnda balýk piþirirken damlayan sularýn birikmesi ve lezzetlerin birbirine karýþmamasý ve koku oluþumunu önlemek için altýna fýrýnýn standart tepsisini sürünüz. Isý Derecesi 85 C Dil balýðý gibi balýk türlerinin özenle piþirilmesi için bu derece uygundur. 00 C Morina veya somon gibi sert balýklarýn piþirilmesinde gerekli olan bir ýsý derecesidir. Ayrýca soslu balýk piþirme için de uygun olur.

13 Buharda Piþirme/ Balýk Piþirme Süresi Öneriler Piþirme süresi piþecek malzemenin kalýnlýðý ve özelliði ile baðlantýlýdýr. Aðýrlýk burada bir rol oynamaz. Piþecek parça ne kadar kalýn olursa, piþirme süresi o kadar uzun olur. 500 gr. aðýrlýðýnda 3 cm kalýnlýðýnda bir balýk yine 500 gr. aðýrlýðýnda cm kalýnlýðýnda bir balýða göre daha geç piþer. Balýk ne kadar uzun sürede piþerse, eti o kadar sertleþir. Verilen piþirme sürelerine baðlý kalýnýz. Eðer balýk istediðiniz kývamda piþmemiþse, bir kaç dakika daha piþiriniz. Balýk soslu olarak piþirilecekse, verilen piþirme süresine birkaç dakika daha ilave ediniz. Dereotu gibi bazý otlarý ve baharatlarý ilave ederek balýðýn kendi lezzetini koruyabilirsiniz. Daha büyük boyda bir balýk piþireceðiniz zaman balýðý kabýn içine yüzme pozisyonunda yerleþtiriniz. Balýðýn daha saðlam durmasý için küçük bir fincaný kabýn ortasýna ters olarak yerleþtiriniz ve balýðýn kesilmiþ olan karnýný bunun üstüne oturtunuz. Balýðýn kuyruk, iskelet ve kafasý gibi parçalarýný biraz sebze ile bir kaba koyunuz ve üstüne soðuk su ekleyerek bir balýk sosu hazýrlayýnýz. 00 C ýsýda 60 ile 90 dakika arasý kaynatýnýz. Piþirme süresi ne kadar uzun olursa, sos o kadar yoðun olur. Balýk piþirmede mavi balýk diye adlandýrýlan piþirme þeklinde balýk su ve sirke ile piþirilir (su ve sirke oranlarý için tarife bak.)burada önemli olan balýðýn derisinin bozulmamasýdýr. Sazan, alabalýk, yýlan balýðý ve som balýðý gibi balýklar bu tarzda piþirilebilir. 3

14 Buharda Piþirme/ Balýk Program Türü (cihaza baðlýdýr) Buharda Piþirme / Balýk Balýk Piþirme Buharda Piþirme / Üniversal Üniversal Piþirme Ayarlar Isý C Süre/dak. Yýlan Balýðý Levrek fileto Uskumru Erdbeerfisch, bütün Alabalýk, 50 gr Köpek balýðý filetosu Kalkan türü balýk fileto Morina balýðý filetosu Sazan balýðý,,5 kg Som balýðý fileto Som balýðý Yayýn balýðý filetosu Levrek fileto Mezgit fileto Pisi balýðý fileto Fener balýðý filetosu Dil balýðý fileto 85-3 Kalkan fileto Ton balýðý dilimi Viktoriabarsch fileto Levrek fileto Bu tabloda verilen piþirme süreleri taze balýklar için verilen ortalama deðerlerdir. Önce daha kýsa olan piþirme sürelerini seçmenizi tavsiye ederiz. Gerekirse piþirme süresini devam ettirebilirsiniz. 4

15 Buharda Piþirme / Üniversal Kabuklu Deniz Ürünleri Hazýrlama Piþirmeden önce dondurulmuþ kabuklu deniz ürünlerinin çözülmesini bekleyiniz. Kabuklarýný ayýrýnýz, baðýrsaklarýný alýnýz ve yýkayýnýz. Piþirme Kaplarý Delikli kabý yaðlayýnýz. Piþirme Süresi Kabuklu deniz ürünleri ne kadar uzun piþirilirse, o kadar sertleþirler. Verilen piþirme sürelerine baðlý kalýnýz. Kabuklu deniz ürünleri sosta piþirilecekse, piþme süresini bir kaç dakika uzatýnýz. Program Türü (cihaza baðlýdýr) Buharda Piþirme / Üniversal Üniversal Piþirme Ayarlar Isý Derecesi C Süre/Dakika Kerevet 90 3 Karides 90 3 Jumbo karides 90 4 Pavurya 90 3 Küçük istakoz Küçük karides

16 Buharda Piþirme / Üniversal Midye Taze Ürünler Sadece kapalý midyeleri piþiriniz. Piþme sýrasýnda açýlmayan midyeleri yemeyiniz. Zehirlenme tehlikesi! Kumlarýnýn temizlenmesi için taze midyeleri temiz suyun içinde birkaç saat býrakýnýz ve yýkayýnýz. Daha sonra midyeleri iyice fýrçalayarak üstüne yapýþan kirlerden arýndýrýnýz. Dondurulmuþ Ürünler Dondurulmuþ midyelerin çözülmesini bekleyiniz. Piþirme Süresi Midyeler ne kadar uzun piþerse, o kadar sertleþirler. Verilen piþirme sürelerine baðlý kalýnýz. Program Türü (cihaza baðlýdýr) Buharda Piþirme / Üniversal Üniversal Piþirme Ayarlar Isý Derecesi C Süre/Dakika Ördek midyesi 00 Yürek midyesi 00 Kara kabuk midyesi 00 Büyük midye 90 5 Kýlýç midyesi 00-4 Venüs midyesi

17 Buharda Piþirme / Üniversal Pirinç Piþerken þiþecek olan pirinç suyun içinde piþirilmelidir. Pirincin cinsine göre su çekme oraný farklý olabilir. Pirinç piþerken tüm suyu çektiði için besleyici maddeler içinde kalýr. Program Türü (cihaza baðlýdýr) Buharda Piþirme / Üniversal Üniversal Piþirme Ayarlar Oranlar Pirinç : Su Isý Derecesi C Süre/Dakika Basmati pirinci : 00 5 Haþlamalýk pirinç : 00 Baldo pirinç : 00 5 Esmer pirinç :, Yabani pirinç :

18 Buharda Piþirme / Üniversal Makarna / Hamur Ýþleri Kuru Gýdalar Kuru makarna ve hamur iþleri piþerken þiþeceði için suyun içinde piþirilmelidir. Koyduðunuz su makarnayý iyice örtmelidir. Sýcak su kullanýrsanýz, alacaðýnýz sonuç daha iyi olacaktýr. Kuru Gýda Ayarlarý Hamur iþleri ýsýtma sýrasýnda kabaracaðý için Üretici tarafýndan verilen piþirme süresini yaklaþýk / 3 kýsaltýnýz. Taze Gýdalar Soðutucu raflarýndan aldýðýnýz taze makarna veya hamur iþleri kabarmayabilir. Delikli bir kapta hazýrlayýnýz. Birbirne yapýþmýþ olan makarna veya hamur iþlerini ayýrýnýz ve kabýn içinde eþit olarak daðýtýnýz. Program Türü (cihaza baðlýdýr) Buharda Piþirme / Üniversal Üniversal Piþirme Taze Gýda Ayarlarý Isý Derecesi C Süre/Dakika Gnocchi-Makarna 00 Knöpfli- makarna 00 Ravioli 00 Spätzle-Makarna 00 Tortellini 00 8

19 Hamur Köftesi Buharda Piþirme / Üniversal Piþirme torbalarýndaki hazýr hamur köfteleri su ile örtülmelidir, yeterli sývýnýn içinde piþmezlerse, parçalanabilir. Taze hamur topaklarýný yaðlanmýþ delikli kapta piþiriniz. Program Türü (cihaza baðlýdýr) Buharda Piþirme / Üniversal Üniversal Piþirme Ayarlar Isý Derecesi C Süre/Dakika Mayalý hamur köftesi (buharda) Patates köftesi (fýrýn torbalarýnda) Ekmek köftesi (torbada)

20 Buharda Piþirme / Üniversal Tahýllar Tahýl piþme sýrasýnda þiþtiði için suyun içinde piþirilmelidir. Tahýlýn cinsine göre su çekme oraný farklý olabilir. Tahýl bütün olarak veya öðütülmüþ olarak piþirilebilir. Program Türü (cihaza baðlýdýr) Buharda Piþirme / Üniversal Üniversal Piþirme Ayarlar Oranlar Tahýl: Su Isý Derecesi C Süre dak. Yabani pazý : Bulgur : 00 0 Yeþil buðday, öðütülmüþ : 00 0 Yeþil buðday, bütün : Yulaf, bütün : Yulaf, öðütülmüþ : 00 0 Darý, bütün : Mýsýr lapasý : Quinoa : 00 0 Çavdar, bütün : Çavdar, öðütülmüþ : 00 0 Buðday, bütün : 00-5 Buðday, öðütülmüþ : 00 0

21 Kuru Baklagiller Buharda Piþirme / Üniversal Baklagiller piþme sýrasýnda þiþtikleri için suda piþirilmeleri gerekir. Baklagillerin su çekme oraný :3'tür. Kuru baklagiller piþirilmeden en az 0 saat öncesinden soðuk suda ýslatýlmalarý gerekir. Suda ýslatýlmalarý sonucunda daha kolay piþecekleri için piþme süresi kýsalýr. Ýstisna: Mercimek ýslatmaya gerek yoktur. Program Türü (cihaza baðlýdýr) Buharda Piþirme / Üniversal Üniversal Piþirme Ayarlar Isý Derecesi C Süre/Dakika ýslatýlmýþ ýslatýlmamýþ Fasulye Kidney fasulye Kýzýl fasulye Kara fasulye Barbunya Kuru fasulye Mercimek Yeþil mercimek Kýrmýzý mercimek 00-8 Bezelye Sarý bezelye Yeþil bezelye, soyulmuþ

22 Buharda Piþirme / Üniversal Yumurta Yumurta haþlamak için delikli bir kap kullanýnýz. Yumurtalarý piþirmeden önce iðne ile delmenize gerek yoktur. Yumurtalar ýsýtma sürecinde yavaþça ýsýnmaya baþladýðýndan, buharlý piþirme sýrasýnda patlamaz. Üzerine soðuk su dökerseniz, yumurtalar piþmeye devam etmez. Deliksiz kapta yumurta piþirmek isterseniz kabý yaðlayýnýz. Program Türü (cihaza baðlýdýr) Buharda Piþirme / Üniversal Üniversal Piþirme Ayarlar Isý Derecesi C Süre /Dakika Yumurta, orta boy, rafadan Yumurta, orta boy, orta Yumurta, orta boy, katý

23 Buharda Piþirme / Üniversal Meyve Kabuklarý hemen çatlayacak hassas meyveleri sadece 90 C derecede piþiriniz. Meyvenin suyunun kaybolmamasý için meyveyi deliksiz bir kapta haþlayýnýz. Eðer meyveyi delikli bir kapta haþlarsanýz, altýna deliksiz bir kap sürünüz. Böylece meyvenin suyu ziyan olmayacaktýr. Öneri Aþaðýda biriken meyve sularý pasta yaparken turtanýn üzerine þurup olarak kullanabilirsiniz. Program Türü (cihaza baðlýdýr) Buharda Piþirme / Üniversal Üniversal Piþirme Ayarlar Isý Derecesi C Süre/Dakika Yarým kayýsýlar 90-4 Elma dilimleri Armut dilimleri Kiraz 90-4 Erik 00-4 Ravent 00-3 Viþne 90-4 Böðürtlen

24 Menü Piþirme Raf Sýrasý Isý Derecesi Piþirme Süresi Bir yemek listesindeki çeþitli yemeklerin farklý sürelerde piþirilerek hazýrlanmasýna menü piþirme diyebiliriz, örneðin levrek fileto, pilav ve brokoli gibi. Besinler farklý sürelerde buharlý fýrýna sürülür ve sonunda ayný saatte fýrýndan çýkarýlýr ve sofraya servis yapýlýr. Damlayan (balýk) yemek sularýný veya renk veren besinleri (örneðin pancar gibi) piþirirken delikli piþirme kaplarýnýn altlarýna mutlaka damlama kabýný sürünüz. Böylece damlayan sular nedeniyle alt raftaki yemeðin tadý bozulmaz ve fýrýn tabaný lekelenmez. Boylarýna göre bir rafa birden fazla da kap sürülebilir. Menü hazýrlarken çoðu yemek ancak 00 C derecede piþeceði için menü piþirmede ýsý derecesi olarak bu dereceyi seçiniz. Yiyecekler için farklý dereceler öngörülmüþse menüyü asla daha düþük ýsýda piþirmeyiniz, örneðin uskumru için 85 C ve patates için 00 C gibi. Bir besin için 85 C bir ýsý önerilmiþse, önce 00 C ile piþirildiðinde sonuç nasýl olacak diye bir deneme yapýnýz. Dil balýðý gibi narin balýklar 00 C çok sertleþebilirler. Önerilen ýsý derecesi yükseltilirse, piþirme süresi yaklaþýk / 3 kýsaltýlmalýdýr. Program Türü (modele baðlý) Buharda Piþirme / Üniversal Üniversal Piþirme Ayarlar Isý derecesi: 00 C Süre: Besin türüne baðlýdýr 4

25 Menü Piþirme Örnek Pilav dakika Levrek fileto 6 dakika Brokoli 4 dakika dakika - 6 dakika = 4 dakika (. Piþme süresi: Pilav) 6 dakika - 4 dakika = dakika (. Piþme süresi: Levrek fileto) Kalan = 4 dakika (3. Piþme süresi: Brokoli) Piþme Süreleri Pilav dakika Levrek fileto 6 dakika Brokoli 4 dakika Ayarlar 4 dak. dak. 4 dak. Önce pirinci fýrýna sürünüz. 4 dakika olan. piþirme süresini ayarlayýnýz. 4 dakikanýn sonunda levrek filetoyu fýrýna sürünüz. dakika olan. piþirme süresini ayarlayýnýz. dakikanýn sonunda brokoliyi fýrýna veriniz. 4 dakika olan 3. piþirme süresini ayarlayýnýz. 5

26 Çözme Fýrýndaki çözme iþleminde oda sýcaklýðýnda yapýlacak çözme iþlemine göre daha az bir zaman tüketilecektir. Isý Derecesi En uygun çözme ýsý derecesi 60 C derecedir. Ýstisna: Kýyma ve av eti 50 C. Ön-/ve Son Hazýrlýk Çözme iþlemi için önce yiyeceðin ambalajýný açýnýz. Ýstisna: Ekmek ve hamur iþlerini kendi paketi içinde çözünüz, aksi halde nemlenir ve yumuþar. Çözülen malzemeleri fýrýndan çýkardýktan sonra bir süre oda sýcaklýðýnda býrakýnýz. Bu dengeleme süresi ýsýnýn dýþarýdan içeriye eþit olarak sýzmasý açýsýndan gereklidir. Piþirme Kaplarý Kanatlýlarýn çözülmesinde ýzgarayý kullanýnýz ve altýna tepsiyi sürünüz. Biriken bu sularý hemen dökünüz ve asla baþka bir yemekte kullanmayýnýz! Salmonelle tehlikesi! Zehirlenme! Öneriler Balýðýn piþirilmesi için tamamen çözülmesine gerek yoktur. Üstünün yumuþamasý baharat eklemek için yeterli olacaktýr. Bunun için balýðýn kalýnlýðýna göre -5 dakika yeterli olacaktýr. Çilek veya et gibi dilimli malzemeleri çözme süresinin yarýsýnda birbirinden ayýrýnýz. Bir kere çözülen gýdalarý tekrar dondurmayýnýz. Dondurulmuþ hazýr yemekleri ambalajýnda yazýldýðý üzere çözülmeye býrakýnýz. 6

27 Çözme Program Türü Çözme Ayarlar Çözülecek Malzeme Aðýrlýk gr. Isý C Çözülme Süresi dak. Dengeleme Süresi dak. Süt Ürünleri Peynir Dilimleri Quark Krema Krem Peynir Meyve Elma püresi Elma dilimleri Kayýsý Çilek Ahududu Kiraz Þeftali Erik Böðürtlen Sebze Kütle halinde donmuþ Balýk Alabalýk Ýstakoz Pavurya

28 Çözme Çözülecek Malzeme Aðýrlýk gr. Isý C Çözülme Süresi dak. Dengeleme Süresi dak. Et Kýzartma dilimleri Kýyma Kýyma Gulaþ Gulaþ Ciðer Tavþan sýrtý Karaca sýrtý Þnitzel / Pirzola / Sosis kýzartma Kanatlýlar Piliç Piliç but Piliç þnitzel Hindi but Hamur iþi Milföy-/ Mayalý Hamur Kek Hamuru /-Kek Ekmek/Küçük Ekmek Küçük Ekmek (4 adet) Gri ekmek, dilimlenmiþ Tam tahýllý ekmek, dilimlenmiþ Beyaz ekmek, dilimlenmiþ

29 Isýtma Piþirme Kaplarý Süre Nem Besinler buharlý fýrýnda kurumadan ve daha fazla piþmeden özenle ýsýtýlýr. Yiyecekler eþit olarak ýsýtýlýr ve arada karýþtýrmaya gerek yoktur. Tabaktaki bir porsiyon yemeði de (et, sebze, patates gibi) ayný þekilde ýsýtabilirsiniz. Az miktardaki yemekler tabaðýn içinde, daha fazla miktarda olanlar piþirme kaplarýnda ýsýtýlabilir. Bir tabak yemek için 0-5 dakika ayarlayýnýz. Tabak sayýsý fazla olursa süre uzayacaktýr. Birkaç tabaðý arka arkaya ýsýtmak isterseniz fýrýn sýcak olacaðýndan ikinci ve diðer tabaklar için süreyi yaklaþýk 0 dakika kadar azaltýnýz. Yiyecek ne kadar sulu olursa, nem ayarý o kadar az olacaktýr. Öneriler Isýtýrken besinlerin üstünü kapatmayýnýz. Büyük parçalarý bütün olarak deðil, tabak içinde porsiyon olarak ýsýtýnýz. Biber dolmasý veya rosto gibi büyük parçalarý ikiye bölünüz. Pane edilmiþ þnitzel gibi yiyeceklerin gevrekliði kaybolur. Program Türü Soslarý ayrý olarak ýsýtýnýz. Ýstisnalar: Sos içinde piþirilecek yemekler (örneðin: Gulaþ gibi) Isýtma 9

30 Isýtma Ayarlar Besinler Sebze Havuç Karnabahar Alabaþ (yer lahanasý) Fasulye Garnitür Makarna Pilav Patates, bölünmüþ Patates toplarý Patates püre ERT ve Kanatlýlar Kýzartma dilimleri, / cm kalýnlýkta Rosto dilimlenmiþ, Gulaþ Kuzu yahni Königsberger Klopse Piliç þnitzel Hindi þnitzel, dilimlenmiþ Balýk Balýk fileto Balýk rosto, parça Tabakta Yemekler Spagetti, domates soslu Domuz kýzartma, Patates, Sebze Biber dolmasý (yarým), Pilav Soslu tavuk sote, Pilav Sebze çorbasý Kremalý çorba Çorba Tencere yemeði Isý C Nem % Süre Dak

31 Konserve Meyve / Sebze Kavanozlar Meyve Sebze Doldurma Miktarý Konserve yapmak için bozulmamýþ taze besinler kullanýnýz. Bu iþ için iyi yýkanmýþ cam kavanozlar ve kaplar kullanýnýz. Bunlar Twist-Off-kapaklar veya cam kapaklar ve lastik contalý kapaklar olabilir. Malzemelerin eþit þekilde konserve olabilmesi için ayný boyutlarda kavanoz kullanýnýz. Kavanozu doldurduktan sonra kavanozun kenarýný temiz bir bezle siliniz ve kavanozlarý kapatýnýz. Meyveleri dikkatle ayýklayýnýz, yýkayýnýz ve süzülmeye býrakýnýz. Çilek, böðürtlen cinsi meyveleri çok dikkatle yýkayýnýz ve ezilmemelerine dikkat ediniz. Meyvelerin gerekirse kabuðunu soyunuz, saplarýný ve çekirdeklerini çýkartýnýz. Elmalarý bölünüz. Daha büyük çekirdekli meyveleri (þeftali, erik gibi) konserve yapacaksanýz, bunlarýn üstüne patlamamasý için bir kürdan batýrýnýz. Sebzeleri ayýklayýnýz, yýkayýnýz ve doðrayýnýz. Konserve yapmadan önce sebzelerin renklerinin bozulmamasý için kaynar suya bir defa batýrýp çýkarýnýz ("Blanþe" böl.bkz.). Malzemeleri kavanozun içine çok sýkýþtýrmadan kavanoz kapaðýnýn en fazla 3 cm altýna kadar doldurunuz. Besinler çok fazla sýkýþtýrýlýrsa, görünümleri bozulur. Kavanoz içindeki malzeme iyi daðýlmalýdýr. Kavanozlara su ilave ediniz. Kavanoz içindeki malzemenin su ile kaplanmasý lazýmdýr. Meyvelerde þekerli su, sebzelerde ise tuz veya sirke kullanýnýz. 3

32 Konserve Püf Noktalarý Kalan ýsýdan faydalanmak için kavanozlarý cihazý kapattýktan 30 dakika sonra fýrýndan çýkartýnýz. Daha sonra kavanozlarý bir bezle örterek yaklaþýk 4 saat kadar soðumasýný bekleyiniz. Konserve Ýþlemi Ayný boydaki kavanozlarý delikli bir kabýn içine koyunuz. Kavanozlar biribirine deðmemelidir. Kabý en alttaki rafa sürünüz. Program Türü (Modele baðlý) Buharda Piþirme / Üniversal Üniversal Piþirme Ayarlar Konserve Malzemesi Isý C Süre/dak.* Meyve Elma Elma Püresi Frenk üzümü Böðürtlen Sert çekirdekli meyveler Sebze Fasulye 00 Salatalýk * Verilen süreler,0 litrelik kavanozlar içindir. 0,5 litrelik kavanozlarda süre 5 dakika, 0,5 litrelik kavanozlarda dakika kýsalýr. 3

33 Konserve Kekler Kavanozlar Konserve Ýþlemi Ayarlar Konserve için kek-, bisküvi- ve mayalý hamur uygun olur. Kek yaklaþýk 6 ay saklanabilir. Meyveli kekler saklanamaz, bu tip kekler en fazla gün içinde tüketilmelidir. Bu iþ için iyi yýkanmýþ cam kavanozlar ve kaplar kullanýnýz. Kavanozlarýn altý üste göre daha dar olmalýdýr (boþaltmada kolaylýk). Bu iþ için 0,5 litrelik kavanozlar uygundur. Cam kapaklý kavanozlar yaylý metal kelepçelerle güvenle kapatýlabilmelidir. Malzemelerin eþit þekilde konserve olabilmesi için ayný boylarda kavanoz kullanýnýz. Kavanoz kapaðýnýn yaklaþýk cm altýna kadar kavanozu tereyaðý ile yaðlayýnýz. Kavanozun içine galeta unu serpiniz. Kavanozlarý / veya 3/4 hamurla (tarife göre) doldurunuz. Kavanozlarýn aðýz kýsmýnýn temiz kalmasýna dikkat ediniz. Izgarayý en alt rafa sürünüz. Izgaranýn üzerine ayný boyda kavanozlarý kapaklarý açýk olarak diziniz. Kavanozlar birbirine temas etmemelidir. Konserve iþlemi bittikten sonra kavanozlarý hemen kapatýnýz ve kelepçelerini sýkýþtýrýnýz; kek soðumamalýdýr. Hamur kavanoz boyunu aþarsa kapak kapatýldýðýnda kavanozun içine doðru bastýrýlacaktýr. Hamur Cinsi Kek Hamuru Program Türü Adým Isý C Nem % Süre dak. Üst-/Alt Isýtma Bisküvi Üst-/Alt Isýtma Mayalý Hamur Kombi Piþirme Üst-/Alt Isýtma

34 Özel Ýþlemler Yoðurt Hazýrlama Öneriler Yoðurt Mayalama Yoðurt yaparken taze yoðurt veya fermente yoðurt kullanabilirsiniz. Yoðurt ve sütün yað miktarý ayný olmalýdýr. Yoðurt yapmak için çok soðumamýþ ve taze süt gereklidir. Taze süt önce 90 C'ye kadar ýsýtýlýr (kaynatýlmaz!) ve daha sonra 40 C'de soðutulur, böylece hazýrlanan yoðurt katý olur. Evde yaptýðýnýz yoðurdun katýlýðý kullanmýþ olduðunuz yoðurdun mayasýna baðlýdýr. Taze yoðurt ile mayalanan süt pastörize yoðurda göre daha katý olur. Yoðurt tamamen soðuduktan sonra yapýmýnda süt/krema karýþýmý kullanýlabilir. 3/4 litre sütü /4 litre krema ile karýþtýrýnýz. Piyasada özel yoðurt kaseleri bulabilirsiniz. 00 gr. Yoðurdu litre süt ile veya sütü yoðurt mayasý karýþýmý ile ambalajýnda yazýldýðý gibi karýþtýrýnýz. Bu süt karýþýmýný bir porsiyonluk kaselere doldurunuz ve kapaklarýný kapatýnýz. Kapaklý kaseleri bir piþirme kabýnýn içine veya ýzgaranýn üstüne koyunuz. Kaseler birbirine deðmemelidir. Kaseleri cihazýn mümkün olduðu kadar altýna yerleþtiriniz. 34

35 Özel Ýþlemler Program Türü (cihaza baðlýdýr) Buharda Piþirme / Üniversal Üniversal Piþirme Ayarlar Isý derecesi: 40 C Süre: 5:00 Saat 35

36 Özel Ýþlemler Mayalý Hamur Kabartma Yapýlýþý Tarife göre hamuru hazýrlayýnýz. Hamur çanaðýný ýzgaranýn üstüne koyunuz. Program Türü (cihaza baðlýdýr) Kombi Piþirme- Kombi Piþirme Kombi Piþirme-Fýrýnda Piþirme Ayarlar Isý derecesi: 30 C Nem: % 00 Jelatin Eritme Yapýlýþý Yaprak jelatinleri bir kabýn içinde 5 dakika kadar soðuk suda yumuþatýnýz. Jelatin yapraklarý suyla örtülmelidir. Jelatin yapraklarýný tutarak kaptaki suyu süzünüz. Öðütülmüþ jelatini bir kabýn içine koyunuz ve üzerine ambalajýnda yazýldýðý gibi biraz su koyunuz. Kabýn kapaðýný kapatýnýz ve ýzgaranýn üzerine yerleþtiriniz. Program Türü (cihaza baðlýdýr) Buharda Piþirme / Üniversal Üniversal Piþirme Ayarlar Isý derecesi: 90 C Süre: dakika 36

37 Özel Ýþlemler Çikolata Eritme Cihazda her cins çikolatayý eritebilirsiniz. Hazýrlanýþý Çikolatayý küçük parçalara bölünüz. Yaðlý glazürü açýlmamýþ ambalajý içinde delikli bir kaba koyunuz. Daha büyük miktarlarý deliksiz bir kabýn içine ve daha küçük miktarlarý bir tasýn veya çanaðýn içine koyunuz. Piþirme kabýný veya tasý belirli bir ýsýda (00 C'ye kadar) ve buhara dayanýklý bir folyo veya kapakla kapatýlmalýdýr. Miktar çok ise arada bir karýþtýrýnýz. Program Türü (cihaza baðlýdýr) Buharda Piþirme / Üniversal Üniversal Piþirme Ayarlar Isý derecesi: 90 C Süre: 0 dakika 37

38 Özel Ýþlemler Yiyeceklerin Soyulmasý Hazýrlanýþý Domates, nektar gibi yiyeceklere saplarý çýktýktan sonra bir çapraz çentik atýnýz. Bu sayede domatesin veya meyvenin kabuðu daha kolay sýyrýlacaktýr. Buhardan faydalanacaksanýz yiyecekleri delikli bir kaba ve grili kullanacaksanýz üniversal(standart) tepsiye koyunuz. Bademleri dýþarý aldýktan sonra üstlerine soðuk su dökerek þoklayýnýz. Aksi halde soyulmalarý çok zorlaþýr. Program Türü (cihaza baðlýdýr) Buharda Piþirme / Üniversal Üniversal Piþirme Gril / Ayarlar Yiyecekler Buharda Piþirme / Üniversal Üniversal Piþirme Isý Derecesi C Süre/Dakika Kayýsý 00 Badem 00 Nektar 00 Biber 00 4 Þeftali 00 Domates 00 Gril Biber, bölünmüþ 5 0 Domates

39 Elma Konservesi Özel Ýþlemler Herhangi bir iþlemden geçmemiþ elmalarýn daha uzun bir süre dayanmalarý için kuru, serin ve iyi havalandýrýlmýþ bir yerde 5-6 ay saklayabilirsiniz. Bu iþlem sadece elma ile yapýlabilir, baþka bir meyve ile yapýlamaz. Program Türü (cihaza baðlýdýr) Buharda Piþirme / Üniversal Üniversal Piþirme Ayarlar Isý derecesi: 50 C Süre: 5 dakika Blanþe Dondurulmasý gereken sebze ve meyve önce blanþe (sýcak suya daldýrýp çýkarma) edilmelidir. Besinlerin kalitesi dondurulma süresinde daha iyi korunur. Baþka bir iþlem uygulamadan blanþe edilen sebzenin rengi daha iyi muhafaza edilir. Hazýrlanýþý Hazýrlanan sebze/meyveyi delikli bir piþirme kabýnýn içine koyunuz. Sebze/meyveyi blanþe iþleminden sonra daha çabuk soðumasý için buzu suyun içine koyunuz. Ondan sonra malzemeyi süzmeye býrakýnýz. Program Türü (cihaza baðlýdýr) Buharda Piþirme / Üniversal Üniversal Piþirme Ayarlar Isý derecesi: 00 C Süre: -dakika 39

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR 30 ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 32 Çevrenin korunmasý 33 Ekonomik, çevre dostu yýkama 33 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 34 Kontrol

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 30 Çevrenin korunmasý 31 Ekonomik, çevre dostu yýkama 31 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 32 Kontrol panelinizi

Detaylı

H E R Y A Þ T A B A L I K H E R Y A Þ T A S A Ð L I K

H E R Y A Þ T A B A L I K H E R Y A Þ T A S A Ð L I K SAÐLIK VE SOSYAL HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI SU ÜRÜNLERÝ HALÝ MÜDÜRLÜÐÜ ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ SU ÜRÜNLERÝ FAKÜLTESÝ AVLAMA ve ÝÞLEME TEKNOLOJÝSÝ BÖLÜMÜ ÝÞLEME TEKNOLOJÝSÝ Ab. D. SU ÜRÜNLERÝ ve BESLENME

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý Kahve Makinasý Türkçe,1 Ýçindekiler Kurulum, 4 Yerleþtirme Ankastre Kurulum Havalandýrma Ortalama ve Sabitleme Elektrik Baðlantýsý Güç Kablosunun Takýlmasý Deðer Plakasý Cihazýn Tanýmý,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 2 Ýçindekiler Güvenlik ve ikaz bilgileri... 4 Kurulum olanaklarý... 5 Tekli cihaz... 5 Yan yana kurulum... 5 Ayýrma duvarlý

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

AIRTRONIC / AIRTRONIC M

AIRTRONIC / AIRTRONIC M AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý Airtronic Sipariþ numarasý Airtronic M Sipariþ numarasý Airtronic D2, 12 V 25 2069 05 00 00 Airtronic D2, 24 V 25 2070 05 00

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

Teknik veriler. Türkçe. Türkçe. KOC numarasý 18127. Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140

Teknik veriler. Türkçe. Türkçe. KOC numarasý 18127. Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140 Teknik veriler KOC numarasý 18127 Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140 Akým Minimum kablo kesýti 1,5 mm 2 beslemesi iki kablolu kutupsuz düsük (zayif) voltaj baðlantýsý ile UBA-4000 Oda kumandasý

Detaylı

TARIM ÝÞ ARACISI REHBERÝ. Daha çok kazanmak için çalýþanlarýn saðlýðýný koruyalým

TARIM ÝÞ ARACISI REHBERÝ. Daha çok kazanmak için çalýþanlarýn saðlýðýný koruyalým TARIM ÝÞ ARACISI REHBERÝ Daha çok kazanmak için çalýþanlarýn saðlýðýný koruyalým HASTALIKLARI VE KAZALARI ÖNLEME YASAL SORUMLULUK VE GÖREVDÝR Tarlada çalýþanlar tedbirler alýnmazsa sýk hastalanýr. Tarlada

Detaylı

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu GENERAL Duvar Tipi Split Klima ASG Modelleri Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 2 03 GÝRÝÞ 04 GARANTÝ ve SERVÝS 05 AÇIKLAMALAR 06 GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN 10 DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN 13 PARÇALAR ve ÝÞLEVLERÝ

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi Ön Söz....................................... 3 Sunuþ........................................ 5 01. Amaç...................................... 6 02. Kapsam.................................... 6 03. Mevzuat

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FTXR28EV1B9 FTXR42EV1B9 FTXR50EV1B9. Installation manual R410A Split series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FTXR28EV1B9 FTXR42EV1B9 FTXR50EV1B9. Installation manual R410A Split series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel d installation Série split R410A Français Montagehandleiding

Detaylı

C H R Y S L E R S E B R I N G S E D A N K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 31

Detaylı

BOSTÝK'in yelken mücadelesi devam ediyor... Bostik'in SolOceans adlý yeni bir yelken yarýþýnýn ilk sponsoru olduðunu sizlere duyurmaktan mutluluk duymaktayýz. Veolia Oceans adlý 16 metrelik teknenin asýl

Detaylı

603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB 22.10.2008 12:03 Sayfa 1

603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB 22.10.2008 12:03 Sayfa 1 603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB 22.10.2008 12:03 Sayfa 1 ÝÇÝNDEKÝLER... 3 Faydalý Tavsiyeler... 3 - Yol güvenliði... 3 - Radyo yayýnlarýnýn alýnmasý... 3 - Koruma ve bakým...

Detaylı

K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 37 ÖN PANEL... 63 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE

Detaylı

YEM TEKSTÝL HAYV. SAN. VE TÝC. A.Þ. Karacasu Karaziyaret Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi No:26/A K.Maraþ Tel: 0344.251 25 20 (3 hat) Fax: 251 25 23 web: www.gurdalyem.com.tr e-mail: gurdal@gurdalyem.com.tr

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Mart 2009 Her yerde Enerji Verimliliði Prof. Dr. Ö. Utku Çopur: Üniversitesanayi iþbirliði önemli Öðretmenlerin takdirini kazandý Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler Cargill

Detaylı

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU BF 135 A BF 150 A KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...5 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...15 Bakým...75 Depolama...102 Arýza Bulma...105

Detaylı

Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu

Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu 17011 WWL LPG / NG 4 Gözü Gazlı (Lüx) Setüstü Ocak - Emaye - FFD 17021 WWL LPG / NG 3 Gözü Gazlı 1 Gözü Elektrikli (Lüx) Setüstü Ocak - Emaye - FFD 17031 XXL LPG / NG 4 Gözü

Detaylı

MODELS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL FTXS20J2V1B FTXS25J2V1B FTXS35J2V1B FTXS42J2V1B FTXS50J2V1B. R410A Split Series

MODELS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL FTXS20J2V1B FTXS25J2V1B FTXS35J2V1B FTXS42J2V1B FTXS50J2V1B. R410A Split Series English DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Deutsch Installation manual Installationsanleitung Manuel d installation Montagehandleiding Manual de instalación Manuale d installazione

Detaylı

604.31.398 Radio Alfa 159 TR.qxp 07.02.2007 18:29 Page 1 CD ÇALARLÝ SES SISTEMI. A0E0001m CD VE MP3 ÇALARLÝ SES SISTEMI. A0E0001m

604.31.398 Radio Alfa 159 TR.qxp 07.02.2007 18:29 Page 1 CD ÇALARLÝ SES SISTEMI. A0E0001m CD VE MP3 ÇALARLÝ SES SISTEMI. A0E0001m 604.31.398 Radio Alfa 159 TR.qxp 07.02.2007 18:29 Page 1 CD ÇALARLÝ SES SISTEMI A0E0001m CD VE MP3 ÇALARLÝ SES SISTEMI A0E0001m 604.31.398 Radio Alfa 159 TR.qxp 07.02.2007 18:29 Page 2 604.31.398 Radio

Detaylı

Havuzlardaki Klor Miktarý Ne Olmalýdýr?

Havuzlardaki Klor Miktarý Ne Olmalýdýr? Havuzlardaki Klor Miktarý Ne Olmalýdýr? Havuzlardaki serbest klor miktarýný, Saðlýk bakanlýðý yayýnladýðý ilk genelgesinde 0.3 0.6 ppm daha sonra yayýnladýðý genelgede 1.0-3.0 ppm en son yayýnladýðý yönetmeliðinde

Detaylı