AGPEN DİLATASYONLU PENCERE TEST VE MONTAJ METODU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AGPEN DİLATASYONLU PENCERE TEST VE MONTAJ METODU"

Transkript

1 AGPEN DİLATASYONLU PENCERE TEST VE MONTAJ METODU

2 1-Öncelikle AGPEN konusu doğru anlaşılmalıdır. Şöyle ki; Sorun doğrudan ısı köprüsünü ortadan kaldırmak değildir. Isı köprüsünü önlemek gibi bir iddiamız ve çalışmamız yok. AGPEN metodunun gayesi; termal genleşmenin kontrol altında tutularak yapı malzemeleri üzerindeki olumsuz sonuçlarının önlenmesi ile iş verimliliğinin artırılması. Nedir bunlar? Başta enerji kaybı olmak üzere hijyen sağlık ve çevre koşullarının bozulması, gereksiz sağlık harcamaları, ilave onarım bakım masrafları. Diğerlerinden farkımız nedir? Onlar termal genleşmeye karşı direniyorlar. Halbuki termal genleşme bir fizik kuralıdır. Engellenemez. Ancak, mühendislik uygulamaları ile kontrol altında tutularak fayda sağlanır. Örneğin: Termostatlar gibi. Engellenmesi düşünülürse tren raylarındaki olay ile mevcut vidalı montajlı pencerelerin sorunlarıyla karşılaşmak kader olur. 2-Contaların garantisi imalatçıların verdiği süre kadardır. Bu konuda bizim veya bir başkasının müdahale hakkı olamaz. AGPEN Metodunda Montaj-demontajının kolaylığı nedeniyle hiçbir rahatsızlık ve hasara yol açmadan contalar kolayca değiştirilebilir. 3-Dilatasyon kasası üzerindeki yoğuşma termodinamik bir olaydır. Mutlak önlenmesi diye bir çaba olamaz. Havadaki su buharı uygun şartlarını bulduğu her sıcaklık ve nem derecesinde yoğunlaşır. Hiçbir şartta yoğuşma gerçekleşmez diye garanti verilen bir pencere markası şu anda mevcut mudur? 4-Cam çıtaları ve AGPEN dilatasyonlu montaj çıtaları kaldıraç sistemine göre çalışır. Çıtalar yataklarına dirsek tırnakları ile çepeçevre ve her noktadan kenetlenir. Vidalar gibi noktasal değil. Kendi kasasından delikli tuğlalara atılan noktasal vidalar sonucunda pencere yerinden çıktı cam silen kadın düşerek ÖLDÜ ve ilgili diğer sayısız ulusal basın ve televizyon haberleri de unutulmamalıdır. AGPEN KENDİNDEN YATAKLI PROFİLİ AGPEN GÖRSEL PROTOTİP 2

3 Buluş sahibi Aziz GÜMÜŞ GÖKYÜZÜNÜ ISITAMAYIZ AGPEN DİLATASYONLU TEST VE MONTAJ METODU PENCERELERDE VİDASIZ, SİLİKONSUZ, MACUNSUZ, KÖPÜKSÜZ MONTAJ SİSTEMİ PENCERE MONTAJINDA SON NOKTA AGPEN DİLATASYON METOD, BİR PROFİL MARKASI DEĞİLDİR BİR PENCERE MARKASI DEĞİLDİR. BİR YAPI MALZEMESİ DEĞİLDİR. AGPEN DİLATASYON METOD ADIDIR. PENCERE İMALAT YÖNTEMİDİR. PENCERE MONTAJ KAİDESİDİR. TEMEL GEREKLİLİKTİR. PENCERE İMALAT VE MONTAJINDAKİ KALİTENİN ADIDIR. 3

4 METODUN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ M etod Adı: Patentli AGPEN Dilatasyonlu Pencere Test ve Montaj Metodu. Rusya ve Avusturya Patent Enstitülerince onaylı, bilgi ve tecrübesiyle tamamen Türkiye ye ve Türk insanına ait uluslararası düzeyde montaj tekniği ortaya çıkaran yenilikçi metod. Metodun özelliği ve üstünlüğü: Mevsimlik sıcaklık değişimleri sonucu yapı bileşen ve malzemelerinde termal genleşmeler (Uzama/kısalma (Büzüşme) sonucunda oluşan gerilme kuvvetlerini kendi üzerinde absorbe ederek; duvar pencere arasında ve pencere doğraması üzerinde kalıcı deformasyonlar, açıklık, çatlak ve boşlukların oluşmasını önleyerek; bu açıklıklardan hava sızıntısı sonucu ortaya çıkan enerji kaybı, gürültü, toz, su, duman sızıntısı, nem oluşumu ve bakteri, küf gibi mikroorganizmaların meydana gelmesini önleyen, enerji tasarrufu sağlayan ve sağlıklı ortam oluşturan patentli vidasız bir montaj metodu. AGPEN Metodu ile montajı yapılan bir pencere doğramasında; bilinen teknikle yapılan montaj sonucu meydana gelen çarpıklık veya yamukluklar ile pencere duvar arasında (Montaj boşluğu/dilatasyon boşluğu) açıklık, çatlak ve boşlukların meydana gelmesi önlenir. malzeme ısıl genleşmelerini dikkate alan vidasız pencere montaj metodu sayesinde elde edilecek avantajlar; - Sadece 6 Ayda Ton petrol gaz salınımının azaltılması, - AB Temel Direktif (305/2011/AB) Temel Gerek Özelliklerine gerçekten uygunluk. - Ulusal ve uluslararası mevzuat boşluğu ve çelişkisinin düzeltilerek giderilmesi, - Gerçek ısı muhafazası ve enerji tasarrufu, - Hijyen ve sağlıklı iç ortam koşullarının sağlanması, - Pencere duvar arasından su, hava, toz ve gürültü sızmasının önlenmesi, Sızan suyun donması neticesinde beton donatı ve diğer yapı bileşenlerinde patlamaların engellenmesi, yapı güvenlik riskinin azaltılması, - İç ortama sızan suyun meydana getirdiği; küf, bakteri ve benzeri mikroorganizmaların yaşaması ve çoğalmasına imkan tanıyan kötü iç hava kalitesinin önlenmesi, - Güvenli pencere tespit mukavemeti, - İzolasyon malzeme garanti sürelerine bağlı olarak limitsiz montaj garantisi. - Montaj kolaylığı ve zamandan tasarruf, - Sökülen pencerenin hiçbir şekilde hasarlanmadan tekrar aynı sağlamlıkta ve biçimde kullanılmasının sağlanması. -Küflenme, kabarma ve renk değişikliğinin sebep olduğu ilave onarım ve bakım masraflarının azaltılması. - Tüketici mağduriyetinin önlenmesi. Hususlarını garanti ediyoruz. 4

5 16 kat farklı uzama katsayısına sahip olan iki yapı malzemesinin birbirine vidalar ile tespit edilmesinin mahzurlarını bilim ve fen kuralları ile açıklamaktayız. Üzülerek belirtmek isteriz ki, muhteviyatında bilim ve fen kurallarına aykırı kaideler ve çelişkiler bulunan Almanya 'da Karlsruhe Cam ve Pencere Teknikleri Ticaret Akademisi 'nin yayınlamış olduğu "Pencere İmalâtı" isimli kitabı tercüme edilmiş ve M.E.B. 'na bağlı okullarda ders olarak okutulmakta ve PVC Pencere üreticilerine satılmaktadır. Gelişen teknoloji ile birlikte insanlar, yaşadıkları mekânların genel hayat standartlarının yanı sıra, gerek imar safhasında gerekse uzun süreli kullanım safhasında daha güvenli ve daha ekonomik olabilmesini talep etmektedir. Bunun için teknolojinin nimetlerinden azami istifade etmek istemektedirler. Bu talebin karşılanması için özellikle yapı sektöründe kullanılan malzemeler ile bu malzemelerin imalât, montaj ve kullanım usulleri üzerinde sürekli bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. Bütün bunlara bağlı olarak da yasal prosedürler hazırlanarak bu sektördeki hukuki alt yapı da oluşturulmaktadır. Özellikle ihtiyaçlar, standartların belirlenmesinde büyük önem taşımaktadır. Bir yapı malzemesinde ana hatlarıyla, Sağlam, Sağlıklı, Yangına dayanıklı, Hijyenik ve çevreye zararsız, Kullanışlı, Gürültüyü önleyen, Enerji ve Isı tasarrufu sağlama gibi özellikler aranmaktadır. Mutlaka daha farklı özellikler de sıralanabilir, ama olması gereken Temel Özellikler ana başlıklar ile bu şekilde belirtilmiştir. AB, ülkeler arasında standartlarda birliğin sağlanması, tüketicilere sunulan mal ve hizmetlerde asgarî güvenlik kriterlerinin belirlenmesi için gerekli kuralları doküman olarak hazırlamakta ve AB ülkelerine ve dünyaya bildirmektedir. Yapı malzemelerinde yukarıda arz ettiğimiz özellikler, bir ürünün ham maddesinden nihai olarak tüketicinin kullanımına ve memnuniyetine kadar ki bütün safhaları AB Mevzuatı Direktif Yönetmelik (305/2011/AB) de TEMEL GEREKLER başlığı altında olabildiğince açık, anlaşılabilir şekilde dokümante edilmiştir. Ülkemizin gelişmiş milletler seviyesinde bulunması özellikle AB teknik mevzuatı ile uyum içinde olmasına bağlıdır. Bu sebeple yine AB Müktesabatı kapsamında 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ile 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bunlara bağlı olarak diğer kanun ve yönetmelikler hazırlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Hazırlanan bu mevzuatlara göre Bilim ve Teknoloji gizlenmiş bir ayıbı ortaya çıkarırsa, tüketici bu ayıptan doğan zarar ve ziyanını 10 yıl geriye dönük tazmin edebilme hakkına sahiptir. Sitemizin amacı PVC Profillerle üretilen Pencerelerin nasıl Güvenli Ürün olabileceğini açıklamakla birlikte, bugüne kadar üretilen ve halen üretilmekte olan ayıplı ürünlerin gerek tüketiciyi mağduriyeti ve gerekse ülke ekonomisine verdikleri zararları açıklamaktır. 5

6 USÜL VE YASA tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ayıplı Malın Neden Olduğu Zararlardan Sorumluluk Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesinin dördüncü fıkrası, "Bilim ve teknolojide ulaşılan düzeyin, malın piyasaya sürülmesinden sonraki 10 yıl içinde Ayıplı olduğunun tespit edilmesine imkan tanıması halinde," imalatçı / üretici bu ayıbın olası zararlı sonuçlarını, ortadan kaldırmak için azami çabayı sarf etmemesi durumunda 7. maddenin birinci fıkrasının ( e ) bendinde ve son fıkrasında yer alan sorumluluktan kurtulma sebeplerini ileri süremez. Zarar görenin, zararı, maldaki ayıbı ve imalatçının/ üreticinin kim olduğunu öğrendiği veya öğrenebileceği günden itibaren üç yıllık zamanaşımına tabidir. İş bu amir hüküm uyarınca PVC profil ve PVC pencere üreticileri, Tuğla duvarın ve PVC pencerenin yani 16 kat fazla genleştiğini (uzayıp kısaldığını) 6 ay gibi kısa süre zarfında duvar ile pencere arasında sızıntı çatlaklarının oluştuğunu tüketiciden gizlememelidir. Çünkü bundan böyle Yapı malzemeleri usul ve yasaya göre denetlenecek ve gizli ayıplı pencerelere sahip binalara 10 yıl süreli enerji kimlik belgesi verilemeyecektir. Sonuç olarak; CE BELGELİ OLSALAR DAHÎ, MONTAJINDA DİLATASYON UYGULANMAMIŞ VE DUVARA VİDALI TESPİT EDİLMİŞ PVC PENCERELER A Y I P L I M A L S A Y I L I R! ÇÜNKÜ TESPİT ve DİLATASYON BİRLİKTE UYGULANAMAZ! PVC profil ve PVC pencere üreticileri, gelişen teknolojiler ile usul ve yasaları zamanında ve yeterince takip ederek bilinçlenmelidir. Aksi halde 10 yıl zarfında tüketicinin tüm maddi ve manevi zarar ve ziyanını tazmin davalarına taraf olabilirler ve kendi haklarını da korumaları imkânsız olabilir. PENCERELERE İLİŞKİN YASAL DAYANAKLARI A- Direktif Yönetmelik (305/2011/AB) uyarınca Yapı Malzemeleri Yönetmeliği. B- ISO , TS 8276 Binalarda Dış Duvar Dilatasyonları Genel Kontrol Kuralları Standartı. C- TS Pencere ve Kapıların Mamul ve Performans Özellikleri Standartı. D- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın pencerelerle ilgili; projelendirme detayları, tip sözleşme, yıllık rayiç, birim fiyat, birim fiyat analiz ve tarifleri ile yapım usullerine ilişkin düzenlemeler. TS 2164 KALORİFER TESİSATI PROJELENDİRME KURALLARI 6

7 PVC PENCERE İLE TEST PANELİ ARASINDA DİLATASYON (TERMAL GENİŞLEME) MESAFESİ OLMADIĞI VE BİRBİRLERİNE VİDALAR İLE TESPİT EDİLDİĞİ HALDE İKEN PENCERENİN TERMAL PERFORMANS TEST İŞLEMİ YAPILMIŞ SAYILAMAZ. AKSİ HALDE, BU GİBİ PVC PENCERELERİN CE BELGELERİNE İTİBAR EDİLEMEZ. STANDARTLAR KENDİ İÇİNDE VE BİRBİRLERİ İLE ÇELİŞİYOR. AGPEN YANLIZCA DUVAR İLE DOĞRAMA ARASINDAKİ ZORUNLU DİLATASYONLARI (VİDASIZ DOĞRAMA MONTAJINI) KAPSAMAKTADIR; KÖR KASA VE DIŞ DUVAR DİLATASYONLARI KONTROL KURALLARININ ÖNEMİNİ BİLENLERE, PROFİL VE CONTALARIN KULLANIM ÖMRÜNE EŞDEĞER SÜREKLİ SIZDIRMAZLIK GARANTİSİ İSTEYENLERE HİTAP ETMEKTEDİR. CE+1=G DİLATASYON ARALIKLI AGPEN TEST VE MONTAJ METODU Direktif Yönetmelik (305/2011/ AB).Yapı Malzemelerinin Tabi Olacakları Kriterler Hakkında Yönetmelik Madde.5/2, 9/3 : STANDARDIN İHTİVA ETMEDİĞİ belirlenen EKSİK ürün karakteristiği veya karakteristikleri, STANDART REVİZE EDİLİNCEYE KADAR BAKANLIKÇA ALT DÜZENLEYİCİ İŞLEM İLE BELİRLE- NİR Avrupa birliği ortak esasları adıyla yayımlanır Hükmün icrasından sonra YAPI MALZEMESİ (PVC PENCERE), AGPEN PATENT VE MARKA LİSANSLI İMALATÇI- SI TARAFINDAN YAPIYA MONTE EDİLİYOR İSE YAPIM SİSTEMİNE DAİR BİR TEKNİK ONAY ALINMASI GEREKİR. 7

8 PROBLEMLERİN OLUŞUM NEDENLERİ BELGELENDİRME LABORATUVARINDA PVC PENCERE TEST MONTAJI (DELİL 1.) PVC PENCERENİN AHŞAP DUVAR PANELİNE SIFIR ARALIKLI VİDALI TESPİNTİNDEN SONRA YAPILAN BELGELENDİRME (TERMAL PERFORMAS TEST) İŞLEMLERİNİN YAPILMASI YANILTICI VE HATTA ALDATICI HAREKET SAYILDIĞI KUŞKUSUZDUR. ÇÜNKÜ AHŞAP DUVAR PANALİNİN GENLEŞME KATSAYISI (SICAKLIK FARKLARINDA UZAMA DEĞERİ mm/(m K) 0.004, PVC PENCERENİN İSE DİR. YANİ PVC PENCERELERİN DUVAR PANELİNDE TERMAL PERFORMANS TEST VE DUVARA MONTAJ İŞLEMLERİ SIRASINDA İÇ VE DIŞ DİLATASYON MESAFELERİNİN BIRAKILMASI YAPI MALZEMELERİ- NİN SICAKLIK DEĞİŞİMLERİNDE FARKLI BOYUTLARDA GENLEŞME (UZAMA KISALMA) ÖZELLİKLERİNİN GEREĞİDİR. AKSİ HALDE YANILTICI VE ALDATICI KAREKETE SON VE TÜKETİCİYE GARANTİ GÜVENCESİ VERİLEMEZ. SICAKLIK DEĞİŞİMLERİNDE ARALARINDA 20 KAT UZAMA KISALMA FARKI OLUŞMAKTADIR. BU NEDENLE ARALARINDA, PENCERE 1.5 m. İSE 1.5 mm. 4.5 m. İSE 30 mm. DİLATASYON MESAFESİ BIRAKILARAK TEST İŞLEMİ UYGULANMALIDIR. VİDALI TESPİT İŞLEMİ UYGULANMAMALIDIR. MALZEMELERİN HAREKETİNE (GENLEŞMESİNE) İZİN VERİLMELİDİR. DOĞRU UYGULAMA PVC PENCERENİN PANELDE İLK TEST MONTAJI PVC PENCERENİN DUVARDA SON TEST MONTAJI 8

9 UYGULAMA AGPEN Sisteme Uygun Duvar Örme Kalıbının Çalışma Prensibi Tekniğini, Kapı ve Pencere Boşluğu Ölçüsünde herhangi bir metal (kutu profilden) malzemeden yapılan bir kalıbın diğer katlara göre ve şakülün de olmak üzere, ilgili boşluğa geçici olarak tutturulması ve duvar elemanlarının (tuğla, yutong v.s) bu kalıbın kenarına yaslamak suretiyle örülmesi yöntemine dayandırır. Bu sayede sağlı sollu olan bina karkasındaki eğrilikler, şakul hataları usta tarafından pencere boşluğu yerine, karkas ile duvarın birleştiği bölüme taşınarak bilhassa toplu konutlarda tipler arasında standart ölçülerde pencere boşluğu, dilatasyon kasası, test sonuçlarına eşdeğer olan tasarım değerlerine uygun dilatasyon genişlikleri dahil olan montaj uygulamalı pencereler elde edilmektedir. PENCERE BOŞLUĞUNDA, AGPEN SİSTEM UYARINCA STANDART DİLATASYON KASASI, DENİZLİK, PARAPET MONTAJI VE PROJEDE ALINAN PENCERE ÖLÇÜLERİNE GÖRE KOPYALAMA KALIBI Tiplere göre kenar boşluk ölçüleri düşülerek, standart üretilen dilatasyon kasası, montaj kalıbının kenarlarına geçici olarak tutturulur. Standart Pencere boşluğunda, terazisinde,içe yada dışa göre öngörülen mesafede ve şakulinde askıya alınması ve bu konumda iken dilatasyon kasasının duvara sabitlemesi yapılır. Aynı konumda iken yataklı ya da faturalı denizlik ve parapet yataklama İşlemlerinin sonrasında kalıp sökülerek, eşdeğer pencere boşluğunda işlemlerin tekrarlanması sayesinde kasanın, çarpık (peşli) ya da köşegen ölçülerde hata oluşumları engellenir. Amaç Atölyecilik tarzından fabrikasyon üretime geçişi sağlamaktır. 9

10 DOĞRU VE YANLIŞ UYGULAMA 10

11 MONTAJ UYGULAMA ÇEŞİTLERİ DÜNYADA 2 (İKİ) PENCERE MONTAJ METODU UYGULANMAKTADIR. 1.VİDALI MEVCUT MONTAJ METODU FİZİK ve MÜHENDİSLİK KURALLARIANA AKIRI MONTAJ 2.VİDASIZ DİLATASYONLU PENCERE TEST VE MONTAJ METODU VİDASIZ AGPEN DİLATASYONLU PENCERE TEST VE MONTAJ METODUNUN ÖZELLİĞİ VE ÜSTÜNLÜKLERİ DÜNYADA İLK VE TEK MALZEME TERMAL GENLEŞMELERİNİ DİKKATE ALAN MONTAJ METODU MEYDANA GELEN OLUMSUZ SONUÇLAR DEFORMASYON ARALIKLARI İLE AÇIKLIK VE BOŞLUKLARDAN HAVA SIZINTISI SONUCU DAİRE BAŞINA YILLIK ORTALAMA 170 KG PETROL KARŞILIĞI ENERJİ KAYBI DÜŞÜK İŞ VERİMLİLİĞİNE SEBEP OLUR. VİDALI MEVCUT MONTAJ METODU ÇÖZÜM VİDASIZ AGPEN DİLATASYONLU PENCERE TEST VE MONTAJ METODUDUR. CI SONUÇ KIŞIN PVC PROFİL İLE DUVAR VE A MONTAJ MALZEMELERİ BOYCA KISALMA/BÜZÜŞME PERİYOTUNDA OLMALARI NEDENİYLE PVC PROFİL DOĞRAMA İLE DUVAR ARASINDA BOŞLUK VE AÇIKLIKLAR MEYDANA GELİR. YAZIN PVC PROFİL İLE DUVAR VE MONTAJ MALZEMELERİ BOYCA UZAMA PERİYOTUNDA OLMALARI NEDENİYLE HERBİR MALZEMENİN UZAMASI BİRBİRLERİNE KARŞIT KUVVET OLUŞTURUR. PVC PROFİL İLE DUVAR ARASINDA GENLEŞME ARALIĞI BIRAKILMADIĞINDAN ÖRNEKTE OLDUĞU GİBİ DEFORMASYON OLUŞMASI KAÇINILMAZDIR. ALDATICI İZALASYON 11

12 Yapı elemanlarında termal genleşme TERMAL GENLEŞME Termal genleşmenin sonucu: Yaz mevsiminde pencere doğraması ile duvar malzemelerinde meydana gelen termal genleşmeler sonucunda birbirlerine karşıt yönde meydana gelen genleşme (Uzama) kuvvetlerinden dolayı pencere doğramasında kalıcı deformasyonlar, duvarda çatlak ve kırılmaların meydana gelmesi, kış şartlarında ise bu durumun tersi olarak malzemenin büzüşme (kısalma) periyotunda olması nedeniyle duvar, dilatasyon/derz boşluğu montaj malzemeleri ile pencere doğramasında ters yönlerde kısalma olayı gerçekleşeceğinden bu mevsimde pencere duvar arasında boşluk oluşması fiziksel olarak her zaman mümkün olmaktadır. Bu yüzden, örneğin; yazın montajı yapılan pencerelerde, kış mevsimi süresince duvar ile pencere kasası/doğraması arasında gözle görülen açıklıklar oluşması, kış mevsiminde montajı yapılan pencerelerin yaz mevsimimde kapanma zorluğu göstermesi sıcaklık etkisiyle mevsimlik meydana gelen termal genleşmenin ortaya çıkardığı bir sonuçtur. TERMAL GENLEŞME NİÇİN DİKKATE ALINMALIDIR? 2 1 -HER MALZEMEDE OLDUĞU GİBİ PVC PROFİL İLE TÜM DUVAR VE MONTAJ (SIVA, MACUN V.B DOLGU) MALZEMELE- Rİ DE DIŞ ORTAM SICAKLIĞI KARŞISIN- DA GENLEŞME ÖZELLİĞİ GÖSTERİRLER (YAZIN UZAMA, KIŞIN KISALMA) MEVCUT MONTAJ METODUNDA PVC DOĞRAMA DUVARA O BOŞLUKLU VİDALI TESPİT EDİLİR. RESİM.1/2 12

13 AGPEN METODU SİSTEM BİLEŞENLERİ - Pvc pencere kasası/doğraması - TS 5358 EN e uygun profilden üretilmiş TS EN uygun pencereler - Dilatasyon kasası; korozyona mukavim saç, alüminyum, pvc v.b malzemeden. - İzolasyon contaları (EPDM lastik) - Dilatasyon çıtası - Dilatasyon yatağı Adaptör yataksız ve dilatasyon uygulamalı pvc pencere montajı Kullanım amacı: PVC profil üreticileri pvc pencerelerin T kasa profilini dilatasyon çıtaları için kendinden yataklı olarak üretebilirler. Bunda amaç; pvc pencere montajcılarının dilatasyon uygulamalı pvc pencere montajında sağlayacakları uygulama ekonomisi nedeniyle pencere piyasasındaki pvc profil bayilerinin diğer markalara göre tercih sebeplerini arttırmaktır; AGPEN METODU DUVAR MONTAJ DETAYI 13

14 AGPEN METODU SİSTEM BİLEŞENLERİ AGPEN METODU DENİZLİK-PARAPET MONTAJ DETAYI ÇÖZÜM : PENCERE MONTAJ USULLERİ Vidasız / AGPEN Montaj Metodu Agpen Metodlu pencere montajı, piyasada mevcut pvc pencere konstrüksiyonu ile p atentli Agpen dilatasyonlu metod bileşenlerinin biraraya getirilerek Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğin (YMTOKHY) 9/1 maddesinde tanımlandığı gibi birlikte piyasaya arz edilerek takım malzeme oluşturan iki farklı ürün kombinasyonundan meydana gelen birleşik bir montaj konstrüksiyonunu içermektedir. Dilatasyon kasasının duvar içine ankastre ve duvara sıva altı olarak montajı yapılır. Adaptör yatağı profil üzerindeki yuvasına, adaptör çıtası adaptör yatağı üzerindeki yuvasına takılır. Bir epdm sızdırmazlık contası profil yatağına, diğer conta adaptör yatağındaki yuvasına takılır. 14

15 PENCERE SORUNLARINI BİZ ÇÖZÜYORUZ!!!!!! A GPEN Metod/Ürün montajı Agpen Metod uygulaması; yarı mamul sayılan hazır konstrüksiyon halindeki markalı CE sertifikalı pencereyi üreterek veya satın alarak, dilatasyon kasasının duvar içine ankastre ve duvara sıva altı olarak montajı yapılır. Adaptör yatağı profil üzerindeki yuvasına, adaptör çıtası adaptör yatağı üzerindeki yuvasına takılır. Bir epdm sızdırmazlık contası profil yatağına, diğer conta adaptör yatağındaki yuvasına takılır. Bu şekilde hazırlanan pencere doğraması ve montaj bileşenleri pvc doğrama üzerinde vida v.b tespit elemanları kullanmaksızın özel pensesi yardımıyla duvardaki dilatasyon kasasına montajı yapılarak işlem tamamlanır. PVC PENCERE SORUNLARI NELERDİR? SICAKLIK KARŞISINDA PROFİL DEFORMAS- YONLARI, AÇILMA KAPANMA ZORLUKLARI, DUVAR-PENCERE ARASI MONTAJ BOŞLU- ĞUNDA, AÇIKLIK ÇATLAKLAR VE BOŞLUK- LAR, TOZ TOPRAK VE İSTENMEYEN MADDE Gİ- RİŞLERİ, İSTENMEYEN HAVA CEREYANI, KONFOR ŞARTLARINDA BOZULMA, GÜRÜLTÜ SIZINTISI VE AKUSTİK RAHAT- SIZLIK, ENERJİ KAYBI, SU SIZINTISI, NEM OLUŞU- MU, HİJYEN VE SAĞLIK ŞARTLARINA AYKIRI KÜFLENME BAKTERİ VE MİKRO ORGANİZMA OLUŞU- MUNA, UYGUN ORTAMLAR KÖTÜ KALİTE- DE İÇ ORTAM KOŞULLARI SU SIZINTISI VE KÜFLENME NEDENİYLE İLAVE ONARIM BA- KIM MASRAFLARI, İMALAT İÇİN HER PENCEREDEN EN AZ ÜÇ ÖLÇÜ ALINMASINA SEBEP ZAMAN KAYBI, SÖKÜLEN PENCERENİN TEKRAR KULLANI- LAMAMASI. GPEN sistemi ile günümüz şartlarında A ihtiyaç duyduğumuz enerji ve enerji kaybını önlemek amaçlı izolasyona önem verilmektedir. Yapılan ve ilgili bakanlıkça da dikkate alınmış bulunan hesaplamalara göre, vidalı pencere montajının sebep olduğu, pencere duvar arasındaki çatlaklardan ve kanat baskı yerlerinden kaçan enerji yıllık 2 milyar doları aşmaktadır. Fizik kurallarına aykırı Yapılan Montaj şekli yerine, AGPEN metod ile, gerekli alt yapı hazırlandığında pencere montajı 5 dakikayı geçmemekle beraber, İzolasyon garantisi profil ve contanın kullanım ömrüne eşdeğer olmaktadır. Periyodik kontrol hizmeti de verilmektedir. Her profile uygun olan AGPEN montaj sistemi ile sürdürülebilir enerji tasarrufu yanında, tüketici memnuniyeti de sağlanmaktadır. A MAÇ ENERJİ KAYBINI İRDELEMEK ALTERNATİF ÇÖZÜMLERİ PAYLAŞMAK 15

16 PENCERE ISI KAYBI TS 2164/ PENCERE ISI KAYBI Pencere yüzey alanından iletim yoluyla geçen ısı kaybı, Pencere ve kapıların açılabilen kısımlarından infiltrasyon/fuga (sızma) yoluyla geçen ısı kaybı Kapı ve pencerelerin çok sık aralıklarla açılıp kapanmasından meydana gelen havalandırma yoluyla meydana gelen ısı kaybı. TS 2164 ISI KAYBI HESABI Bahsedilen 3 yolla meydana gelen ısı/enerji kaybı TS 2164 Kalorifer Tesisatı projelendirme Kuralları Standartında dikkate alınmış ve mühendislik hesaplarına dahil edilmiştir. 4. pencere ısı kaybı olarak: mevcut montaj tekniğine göre önlenemediği için görmezden gelinen ve ısı kaybı hesaplarına dahil edilmeyen derz/montaj aralığından ileri gelen ısı kaybı PENCERELERDEN İSTENEN GÖREVLER (305/2011/AB) Direktif gereği Temel Gerekler a- Mekanik dayanım ve stabilite, b-yangın durumunda emniyet, c-hijyen, sağlık ve çevre, d-kullanım erişebilirlik ve emniyeti, e-gürültüye karşı koruma, f-enerjiden tasarruf ve ısı muhafazası. g Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı 16

17 İSTENEN GÖREVLER TS STANDARTI MONTAJ ESASI ISO TS 8276 Binalarda Dış Duvar Dilatasyonları Kontrol Kuralları Radyasyon geçişini kontrol Hava ve diğer gazların geçişini kontrol Koku geçişini kontrol Su, kar ve buz geçişini kontrol Su buharı geçişini kontrol Yoğunlaşmayı kontrol Sesin oluşumunu kontrol Kokunun oluşumunu kontrol Çevre Faktörü: Böcek ve haşaratın giriş ve geçişini kontrol Bitki, yaprak, kök, tohum, çiçek tozu giriş ve geçişini kontrol Toz ve organik olmayan parçaların giriş ve geçişini kontrol Isı geçişini kontrol Ses geçişini kontrol Işık geçişini kontrol Emniyet Yangın, duman, gaz, radyasyon ve radyoaktif malzemelerin geçişini kontrol Patlama veya atmosferik faktörler yüzünden pozitif veya negatif ani basınçları kontrol Yangın sebebiyle meydana gelen zehirli gaz ve dumanlardan korunma Tehlikeli mikroorganizmaların barınması veya çoğalmasından korunma: Kriterlerinin kontrol edilmesi zorunludur. TS EN /6.madde Taşıma, montaj, bakım ve koruma başlığında: Mamulün montajından sorumlu imalatçı değilse, montajla ilgili gerekler ve montaj teknikleri (yerinde montaj için) hususlarında imalatçı bilgi vermelidir. Şeklinde açıklama yer almaktadır. Yani doğrudan ülke genelinde norm haline getirilmiş montaj usulü belirlemek yerine, her üretici ve/veya montajcıya teknik usul belirleme serbestliği tanıyan bir uygulamayı esas almaktadır. TS 2164 ISI KAYBI HESABI Pencerelerden Isı Kaybı Türleri TS 2164 Kalorifer Tesisatı Projelendirme Hesapları standartına göre üç türlü pencere ısı kaybı hesaplanmaktadır. Pencere yüzey alanından iletim yoluyla geçen ısı kaybı, Pencere ve kapıların açılabilen kısımlarından infiltrasyon/fuga (sızma) yoluyla geçen ısı kaybı Kapı ve pencerelerin çok sık aralıklarla açılıp kapanmasından meydana gelen havalandırma yoluyla meydana gelen ısı kaybı. 17

18 DİKKATE ALINMASI GEREKENLER ENERJİ KAYBI YILLIK 21 MİLYON VARİL OLUMSUZ HİJYEN VE SAĞLIK KOŞULLARI PETROL İLAVE ONARIM BAKIM MASRAFLARI Küf, bakteri, mikrop, virüs v.b istenmeyen mikroorganizmaların üremesi, çoğalması ve yaşaması için uygun koşullar yaratması Yapı içinde su sızıntısı nedeniyle küflenme v.b sonuçların yol açtığı dekorasyon BOZUKLUKLARI ZAYIF YAPI MUKAVEMETİ Sızan suyun beton donatı içerisinde donması halinde beton donatının patlamasına sebep olması nedeniyle yapı güvenliği için risk oluşturur. GÜRÜLTÜ VE BOZUK İÇ ORTAM KALİTESİ 18

19 HESAPLAMALAR PENCERELERDE TERMAL GENLEŞMELER SONUÇ: KALICI DEFORMASYONLAR TERMAL GENLEŞME Yaz Şartlarında Pencere ve Duvar Malzemesinde Genleşme / Uzama LUZAMA 1 BİRİM TUĞLA = 12 BİRİM Fd Fpvc t Malzeme sıcaklık farkı = (30-5) 0 = 25 0 C Tuğla duvar genleşme miktarı 1m. Duvar için Genleşme TUĞLA (Uzama) = 0,58 *10-5 * 25 * 1 = 0, m /m = 0,145 mm / m. PVC genleşme miktarı 1m. pvc için Genleşme PVC (Uzama) = 7 * 10-5 * 25 * 1 = 0,00175 m /m = 1,75 mm / m. Kış Şartlarında Pencere ve Duvar Malzemesinde Genleşme / Kısalma-Büzüşme TERMAL GENLEŞME SONUCU Kış şartlarında, zıt yönlerde ayrı ayrı büzüşme hareketi sürecinde olduklarından pencere ile duvar arasında; hesapta olmayan boşlukların meydana gelme olasılığı mevcuttur. Σlt Toplam Genleşme = Tuğla Duvar Genleşme değeri + PVC genleşme değeri Toplam Genleşme (Kısalma) = Kısalma TUĞLA+Kısalma PVC =0,1479+1,785 =1,9329 mm/ m. 19

20 HESAPLAMALAR KIŞ ŞARTLARINDA SIZINTI HAVASI DEBİSİ Açıklık alanı = A= (1,93 mm /1000) m = 0,00193 m 2 24,01 m 3 /h m İşlem sonucu 1,93 mm sızıntı genişliğine sahip bir metre pencere çevresinden sızan hava miktarı 24 m 3 /h olmasına rağmen TS 2164 Kalorifer Tesisatı Projelendirme Kuralları nda sızdırmazlığı garantilenmiş tek ve çift camlı plastik pencereler in beher metre çevre uzunluğu için müsaade edilen sızan hava miktarı 2 m 3 /h verilmektedir. İki hava sızıntı miktarı karşılaştırıldığında olayın vehametini görmek mümkün olacaktır. DERZ ARALIĞI ENERJİ KAYBI TS 2164 İnfiltrasyon hesap eşitliği. Q= (a * L ) *R*H* (Tiç Tdış )*Z Q= Hava sızıntısı ısı gereksinmesi Kcal/h a = Birim aralık sızdırganlığı m 3 /h m L= Sızıntı aralık çevre uzunluğu 1m kabul edildi. R= Oda özelliği katsayısı 0,9 (TS 2164 Çizelge.8) H= Bina katsayısı Rüzgarlı serbest bölge 1,1 Çizelge.10 Z= Köşe artırım katsayısı. 1 (TS ) Tiç = 20 0 C Sabit Kabul edildi. a= birim aralık sızdırganlığı / SIZAN HAVA MİKTARI V= A * w m 3 /s hava debisi w1 2 ϱ w2 2 ϱ P = P w1= 0, 2 2 w2 = 2 P/ ϱ m/s V= A * 2 P/ ϱ m 3 /s V= 0.83 * A * P 1/N m 3 /s (BS 5588/4) V= Sızıntı hava debisi m 3 /s, saniyedeki sızıntı miktarı A= Sızıntı alanı m 2 P = 9.81 Pa İç-dış basınç farkı TS 2164 ϱ = 1,2 kg/m 3 havanın yoğunluğu 0.83 = Açıklık direnç katsayısı BS 5588/4 N= 1,6 Pencereler için akış üssü BS 5588/4 DERZ ARALIĞI SIZINTI HAVA DEBİSİ Sızıntı alanı A= (1/1000) m*1 m =0,001 m 2 V= 0,83 * 0,001 * 9,81 (1/1,6) = 0,00345 m 3 /s V = 0,00345 *3600 = 12,4 m 3 /h SIZINTININ BOYUTU TS 2164 Çizelge 7 Sızdırmazlığı garantilenmiş çift camlı pencerelerde 2 m 3 /h m Tek camlı pencere 3 m 3 / h m 4 6 KAT 20

21 DERZ ARALIĞI ENERJİ KAYBI HESAPLAMALAR DIŞ SICAKLIK DEĞERLERİ TS 825 Kullanılan Ort. Sıc. değerleri Bölgenin en soğuk sıcaklık derecesi I. Bölge Tdış-ort = 11,18 0 C (İzmir 0 0 C) II. Bölge Tdış-ort = 6,6 0C (İzmit -3 0 C) III. Bölge Tdış-ort = 3,48 0 C (Bolu C) IV. Bölge Tdış-ort = 0,26 0 C (Kars C) İşletme biçimi olarak kesintisiz işletme seçilmiştir. I.Bölge Q = (12,4*1)* 0,9*1,13 (20-11,8)*1 = 103,408 kcal/h * 24 = 2482 kcal/gün II: Bölge Q = ( 12,4*1)* 0,9*1,13 (20-6,6)*1 = 168,98 kcal/h * 24 = 4056 kcal/gün III: Bölge Q = ( 12,4*1)* 0,9*1,13 (20-3,48)*1 = 208,33 kcal/h * 24 = 5000 kcal/gün IV. Bölge Q = ( 12,4*1)* 0,9*1,13 (20-0,26)*1 = 244,65 kcal/h * 24 = 5872 kcal/gün I.Bölge 2482 / 8702,5 = 0,285 m 3 /gün 0,285 * 30 = 8,55 m 3 /ay 8,55 * 6= 51,33 m 3 /sezon II.Bölge 4056 / 8702,5 = 0,466 m 3 /gün 0,466 * 30 = 13,98 m 3 /ay 13,98 * 6 = 83,89 m 3 /sezon III.Bölge 5000 / 8702,5 = 0,575 m 3 /gün 0,575 * 30 = 17,24 m 3 /ay 17,24 * 6 = 103,42 m 3 /sezon IV.Bölge 5872 / 8702,5 = 0,675 m 3 /gün 0,675 * 30 = 20,24 m 3 /ay 20,24 * 6 = 121,45 m 3 /sezon Kış sezonu süresince enerji kaybı karşılığı 6 aylık TEP değerleri 21

22 HESAPLAMALAR DERZ ARALIĞI ENERJİ KAYBI Ülke ortalaması için 0,084 TEP, 2000 yılı TÜİK istatistik göre hane sayısı dikkate alındığında 2012 yılında toplam hane sayısının adet olduğu kabulü sızan havanın sebep olduğu ısı kaybının enerjinin boyutu: 0,084 * = Ton petrol/6ay Varil petrol /6ay 84 kg/petrol-daire Türkiyenin yıllık petrol üretimi : ton Yıllık üretime oranı : / = % 70 yılda ila arası inşaat iskan/kullanım ruhsatı almaktadır. Bu binaların ticari kullanım amaçlarını bir tarafa bırakıp ortalama ve hepsini konut kabul edersek; Yalnızca 6 aylık ısınma mevsimi için ortalama ve asgari olarak varil Yıllık varil petrol karşılığı tasarruf yapmak mümkün olacaktır. ENERJİ TASARRUFUNUN BOYUTU Son günlerde basında çıkan haberlere göre: Türkiye Petrollerinin verimsiz diye zamanında kapattığı günlük varil kapasiteli petrol kuyularını, fiyatların artması neticesinde işletmeye başlattığı ve bu kuyulardan yıllık en fazla varil petrol çıkarılabileceği düşünülürse, üstelik bu enerji kaynağını elde etmek için ilave yatırım masrafı da dikkate alınırsa, hiç yatırımsız Agpen metodunun sağladığı yıllık varil petrolün değeri ortaya çıkacaktır Celalettin KIRBAŞ Mak. Müh. Teknik Danışman Söve nin dilatasyon kasasına yada pencereye dış yüzeyden çakışması boyunca rüzgar basıncı ile aralarından yağmur suyu sızıntısı - duvarın ıslanması AGPEN dış dilatasyon contası ile engellenmektedir. Conta arasından sızan su ise denizlik üzerinden ve kendiliğinden tahliye edilmektedir. 22

23 Neden Dilatasyon Uygulanmalıdır? er malzeme yapısı itibariyle ısı karşısında farklı genleşir. Bu sebeple her malzemenin kendisine ait H uzama değeri vardır. Birlikte çalışması gereken malzemeler farklı uzama değerlerine sahip ise bunların birlikte çalışması için aralarında dilatasyon kurallarının uygulanması şarttır. Dilatasyon uygulamasını mecbur kılan diğer faktörler ise yer oynamaları, gürültü ve ses dalgaları, rüzgâr-kar ve yağmur yükleri, darbe, çarpma ve yaslanmalar, (Kaynak: Standartlar, AB Direktifleri, Genel Fizik kuralları, Teknik şartnameler) Şayet dilatasyon kurallarına uyulmadan ısıl uzama değerleri farklı malzemeler birbirlerine sabitlenecek biçimde bağlanırlarsa, yapısı itibariyle zayıf olan malzeme diğerine oranla daha fazla deforme olacak ve birbirinden ayrılacaktır. Yapılarda kullanılan bazı malzemelerin uzama değerleri tablolar ve resimler bölümünde gösterilmiştir. PVC Profiller, PVC Profillerden üretilen Pencereler, PVC Profillerle üretilen Pencerelerde kullanılan camlar, Pencere kasası olarak kullanılan malzemeler ve duvar malzemesi konumuzun temelini teşkil etmektedir. S tandartlarda Dilatasyon Standartlar Dilatasyonla ilgili fevkalade bilgilere ulaşmamıza vesile olmaktadır. Aşağıda TS 8276 nolu standardın (Uluslararası numarası ISO 3447 ) içeriği aynen anlatılmış ve bir dilatasyondan beklenen bütün özellikler kategorilerine göre sınıflandırılmıştır. Tetkik edildiğinde mevcut uygulamaların Dilatasyon Kurallarını dikkate almadığı ve hiçbir bağlantısının olmadığı çok net görülmektedir (Bu standardın hazırlanmasında ISO numaralı uluslararası standarttan yararlanılmıştır.) ISO TS 8276 Dış Duvar Dilatasyonlarının Fonksiyonlarının Genel kontrol listesi: Çevre Faktörü: A.1 Böcek ve haşaratın giriş ve geçişini kontrol A.2 Bitki, yaprak, kök, tohum, çiçek tozu giriş ve geçişini kontrol A.3 Toz ve organik olmayan parçaların giriş ve geçişini kontrol A.4 Isı geçişini kontrol A.5 Ses geçişini kontrol A.6 Işık geçişini kontrol A.7 Radyasyon geçişini kontrol A.8 Hava ve diğer gazların geçişini kontrol A.9 Koku geçişini kontrol A.10 Su, kar ve buz geçişini kontrol A.11 Su buharı geçişini kontrol A.12 Yoğunlaşmayı kontrol A.13 Sesin oluşumunu kontrol A.14 Kokunun oluşumunu kontrol Gerilme Mukavemeti ( montaj esnasında veya montajdan sonra) Aşağıdaki sebeplerden biri veya birden fazlası yüzünden gerilme mukavemeti kontrol edilmelidir. B.1 Sıkıştırma B.2 Gerilme B.3 Bükme B.4 Kesme B.5 Burulma B.6 Titreşim (veya yorulma meydana getiren diğer tip gerilme) B.7 Çarpma B.8 Aşınma (her bir durum için aşınma tipi belirtilmeli) B.9 Sürünme B.10 Sıcaklık değişimleri yüzünden genişleme ve büzülme 23

24 Emniyet: C.1 Yangın, duman, gaz, radyasyon ve radyoaktif malzemelerin geçişini kontrol C.2 Patlama veya atmosferik faktörler yüzünden pozitif veya negatif an basınçları kontrol C.3 Yangın sebebiyle maydana gelen zehirli gaz ve dumanlardan korunma C.4 Tehlikeli mikroorganizmaların barınması veya çoğalmasından korunma Boyut Sapmalarının tespiti: D.1 Dilatasyon elemanlarının pozisyonları ve boyutlarındaki sapmalar yüzünden montajdaki bağlantının boyutundaki değişikliklerin önlenmesi (belirli sebeplere dayanan sapmalar) D.2 Termal, nem, yapısal hareket, titreşim ve sürünme yüzünden bağlantının boyutlarında devamlı değişikliklerin ayarlanması için (tabii sapmalar) Elemanların sabitleştirilmesi: E.1 Dilatasyon elemanlarının bir veya daha fazla yönde desteklenmesi E.2 Dilatasyon elemenlarının farklı deformasyona dayanımı E.3 Hareketli parçaların çalışmasına izin verilmesi Görünüş: F.1 Kabul edilebilir görünüşe sahip olmak F.2 Bitki büyümesinin yükselmesini önlemek F.3 Biyolojik, fiziki veya kimyevi durumundan dolayı renk bozulmasının önlenmesi F.4 İç yapıda bütün veya bir kısım parçanın görünmesinin önlenmesi F.5 Toz birikiminin önlenmesi Ekonomi: G.1 Bilinen ilk maliyet G.2 Bilinen amortisman G.3 Bilinen bakım ve/veya parça değişim maliyetini belirleme Mukavemet: H.1 Çevrim faktörleri gözönüne alınarak en az ömür belirlenmesi H.2 Uzman olmayan kişi tarafından yapılacak demontaj veya tahribata mukavemet H.3 Hayvan veya böcek hareketlerine mukavemet H.4 Bitki ve mikroorganizmaların hareketlerine mukavemet H.5 Su, su buharı, sulu solisyon veya süspansiyonların hareketlerin mukavemet H.6 Kirli havanın hareketine mukavemet H.7 Işığa olan direnç H.8 Radyasyon tesirine mukavemet ( ışıktan başka radyasyonlar için) H.9 Suyun donmasına mukavemet H.10 Aşırı sıcaklık hareketlerine mukavemet H.11 Gürültüye, yapısal gürültü tenceresine, şok dalgalara veya yüksek Yoğunluklu ses hareketine mukavemet H.12 Asid, alkali, sıvı ve katı yağın çözücü tesirlerine mukavemet H.13 Aşınmaya karşı mukavemet Bakım: I.1 Komple veya kısmi montaj veya demontaja uygun olması I.2 Bozulan dilatasyon elemanlarının değişimine uygun olması Ortam şartları: K.1 Önceden belirlenmiş sıcaklık aralığında gerekli fonsiyonların sağlanması K.2 Önceden belirlenmiş atmosferik nemlilik aralığında gerekli fonksiyonların sağlanması K.3 Önceden belirlenmiş hava veya sıvı basınç farklılığı aralığında gerekli fonksiyonların sağlanması K.4 Önceden belirlenmiş dilatasyon açıklık değişimlerinde gerekli fonksiyonların sağlanması K.5 Dilatasyon performansına zarar verebilecek; Böcekler,Bitkiler, Mikroorganizmalar Su Buz Kar Kirli hava Katı maddeleri, dışarıda tutmak K.6 Yağmur suyunun akıtılması için belirlenmiş bir kesitte gerekli fonksiyonları temin 24

25 DÜNYANIN ENERJİYE İHTİYACI VAR. MEYDANA GELEN OLUMSUZ SONUÇLAR DEFORMASYON ARALIKLARI İLE AÇIKLIK VE BOŞLUKLARDAN HAVA SIZINTISI SONUCU DAİRE BAŞINA YILLIK ORTALAMA 170 KG PETROL KARŞILIĞI ENERJİ KAYBI DÜŞÜK İŞ VERİMLİLİĞİNE SEBEP VİDALI MEVCUT MONTAJ METODU VİDALAMAYIN KAZANIN ÇÖZÜM VİDASIZ AGPEN DİLATASYONLU PENCERE TEST VE MONTAJ METODU DÜNYA ELELE VERİRSEK GÜZEL LİSANS BAŞVURU ADRESİNİZ YEKPEN PVC SİSTEMLERİ İTHALAT İHRACAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Ümraniye İSTANBUL Tel:(216) Fax: (216) GSM: Skype: yekta.yekpen 25

Isı Yalıtım Ürünleri

Isı Yalıtım Ürünleri Isı Yalıtım Ürünleri www.stroton.com STROTON 2000 yılında kurulan STROTON; yüksek kalitede ısı yalıtımı sağlayan ürünlerin yanı sıra ülkemizin ilk ve tek ICF konut sistemi üreten modern tesisidir. Yüksek

Detaylı

Mantolama Sistemleri Kataloğu

Mantolama Sistemleri Kataloğu 2012 Mantolama Sistemleri Kataloğu Kale Mantolama Sistemleri Kataloğu 1 İçindekiler 2 3 4 5 6 7 8 10 11 15 18 23 28 30 36 Kale Grubu Kalekim Binalarda Isı Yalıtımı / Isı Yalıtmının Faydaları Isı Yalıtımı

Detaylı

Yalıtımın En Dogal Hali

Yalıtımın En Dogal Hali Yalıtımın En Dogal Hali İçindekiler sayfa Yalıtım hakkında 3 Neden DragonBoard? 6 DragonBoard un özellikleri 7 DragonBoard Sistemleri 9 Yükseltilmiş Zemin Sistemi 20 Diğer ürünler 21 DragonBoard teknik

Detaylı

1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları,

1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları, Asansör Yönetmeliği Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İmar Kanunu ve buna bağlı imar yönetmeliklerine

Detaylı

Saygılarımla, Murat Çakan

Saygılarımla, Murat Çakan 91. Sayının ekidir. TTMD Adına Sahibi / Owner on Behalf of TTMD: Bahri Türkmen Dergi Yayın Yönetmeni / Editor in Chief: Dr. Murat Çakan Dergi Yayın Yönetmen Yrd. / Associate Editor: Dr. M. Zeki Yılmazoğlu

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Hızlı ekonomik büyüme, şehirleşme, nüfus artışı ve refah seviyesinin yükselmesi atık türleri ve miktarındaki

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 01 Dow Türkiye Dow Bina Çözümleri. 02 SHAPEMATE IB BLUE SAFE Mavi Kale Mantolama Sistemleri. 03 STYROFOAM IB İçten Duvar

İÇİNDEKİLER. 01 Dow Türkiye Dow Bina Çözümleri. 02 SHAPEMATE IB BLUE SAFE Mavi Kale Mantolama Sistemleri. 03 STYROFOAM IB İçten Duvar İÇİNDEKİLER 01 Dow Türkiye Dow Bina Çözümleri 02 03 02 SHAPEMATE IB BLUE SAFE Mavi Kale Mantolama Sistemleri 04 05 03 STYROFOAM IB İçten Duvar Yalıtımı 06 07 04 ROOFMATE SL Teras Çatılarda ve Temellerde

Detaylı

TÜRKİYE DE METAL ÇERÇEVELİ GİYDİRME CEPHE SİSTEMLERİNİN ÜRETİM VE UYGULAMA AŞAMALARININ İNCELENMESİ

TÜRKİYE DE METAL ÇERÇEVELİ GİYDİRME CEPHE SİSTEMLERİNİN ÜRETİM VE UYGULAMA AŞAMALARININ İNCELENMESİ TÜRKİYE DE METAL ÇERÇEVELİ GİYDİRME CEPHE SİSTEMLERİNİN ÜRETİM VE UYGULAMA AŞAMALARININ İNCELENMESİ Dr. Filiz Şenkal Sezer Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi ÖZET Her alanda olduğu gibi

Detaylı

KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU

KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU İÇERİK 1 SANAYİDE TÜRK ÇEVRE MEVZUATI UYGULAMALARI...6 1.1. Katı Atıkların Yönetimi...6 1.2. Sanayide Ambalaj Atıkları Yönetimi...7 1.2.1. Ambalaj Üreticilerinin Yükümlülükleri...8

Detaylı

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ İşçilerin sağlığının gözetimi, Çalışma ortamının gözetimi, Eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme, İlkyardım ve acil müdahale, Kayıt ve istatistik tutmak gibi görevlerle hizmet verirler. ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK

Detaylı

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC)

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Resmi Gazete 8 Eylül 2002 Pazar Sayı:24870 Resmi Gazete 16 Temmuz 2004 Cuma Sayı:25524 Resmi Gazete 5 Mart 2004 Cuma Sayı:2539 Resmi Gazete 2Ocak 2005 Pazar Sayı:2568 Resmi Gazete 18 Şubat 2006 Cumartesi

Detaylı

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT)

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT) Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsama Madde 1- Bu Yönetmelik; maksimum izin verilebilen PS basıncı 0,5 bar'dan daha büyük olan

Detaylı

KATI ATIK YÖNETİMİ YASAL DÜZENLEMELER VE SİNOP ÖRNEĞİ

KATI ATIK YÖNETİMİ YASAL DÜZENLEMELER VE SİNOP ÖRNEĞİ KATI ATIK YÖNETİMİ YASAL DÜZENLEMELER VE SİNOP ÖRNEĞİ MEHMET YENİÇERİOĞLU Şehir ve Bölge Plancısı 26 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 5 I. BÖLÜM... 6 I. KATI ATIK YÖNETİMİ... 6 I.1. TÜRKİYE DE KATI ATIK YÖNETİMİNDEKİ

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Aralık 2008 ISBN 978-9944-60-399-7 1. Baskı, 750 Adet Aralık 2008 İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2008/11 Çevre Şubesi Meşrutiyet Caddesi

Detaylı

ENERJİ KİMLİK BELGESİ

ENERJİ KİMLİK BELGESİ ENERJİ KİMLİK BELGESİ Üretilen her ürünün pazarlanması sırasında tüketicinin farklılıkları görebilmesi, hangi ürünü tercih edeceğine karar verebilmesi, ürünler arasında mukayese yapabilmesi, uzun vadede

Detaylı

KIZILCAHAMAM DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. İÇ TESİSAT TEKNİK UYGULAMA ESASLARI

KIZILCAHAMAM DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. İÇ TESİSAT TEKNİK UYGULAMA ESASLARI KIZILCAHAMAM DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. İÇ TESİSAT TEKNİK UYGULAMA ESASLARI ÖNSÖZ Ekolojik dengenin korunması için kullanılan enerji kaynaklarının çevresel etkilere önem verilmesi gerekliliği, bilinçli bir

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-1/4/2010-27539) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının

Detaylı

MUHTEMEL PATLAYICI ORTAMDA KULLANILAN TEÇHİZAT VE KORUYUCU SİSTEMLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (94/9/AT)

MUHTEMEL PATLAYICI ORTAMDA KULLANILAN TEÇHİZAT VE KORUYUCU SİSTEMLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (94/9/AT) MUHTEMEL PATLAYICI ORTAMDA KULLANILAN TEÇHİZAT VE KORUYUCU SİSTEMLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (94/9/AT) Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (4.Mük.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3491 EN 60079-10 Aralık 2005 ICS 29.260.20 PATLAYICI GAZ ORTAMLARINDA KULLANILAN ELEKTRİKLİ CİHAZLAR BÖLÜM 10: TEHLİKELİ BÖLGELERİN SINIFLANDIRILMASI Electrical apparatus

Detaylı

MULTİFONKSİYONEL FULL İZOLASYON HARÇLARI ÇAĞDAŞ YAPILARIN 9 DERDİNE DEVA D9

MULTİFONKSİYONEL FULL İZOLASYON HARÇLARI ÇAĞDAŞ YAPILARIN 9 DERDİNE DEVA D9 MULTİFONKSİYONEL FULL İZOLASYON HARÇLARI ÇAĞDAŞ YAPILARIN 9 DERDİNE DEVA D9 D1 Deprem Sigortası dır: % 70 hafiftir. D2 Karlı dır: % 60-80 e kadar ısı izolasyonu sağlar ve küresel ısınmayı azaltır. D3 Akustik

Detaylı

Şekil 1.1 : Soğutma Çevrimi

Şekil 1.1 : Soğutma Çevrimi GİRİŞ Bu çalışma kapsamında, ülkemizde de yoğun kullanım alanına sahip klima sistemleri çeşitli özellikleri bakımından incelenmiştir. Klima sistemleri ülkemizde endüstriyel uygulamalarda ve konfor amaçlı

Detaylı

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ Merve Nazlı BORAND 506112008 Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya

Detaylı

AGDAŞ İÇ TESİSAT DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ (BİNALAR İÇİN)

AGDAŞ İÇ TESİSAT DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ (BİNALAR İÇİN) AGDAŞ İÇ TESİSAT DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ (BİNALAR İÇİN) İTS001 YAYIN TARİHİ: 01/11/2004 /REV:4 / REV TAR.16.09.2013 SAYFA NO: 1 / 71 İÇİNDEKİLER Ekler listesi....3 Şekiller Listesi ve Çizelgeler Listesi...4

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 3. 1.1 İşin Kapsamı... 3. 1.2 Şantiye Tesisleri... 3. 1.3 Uygulanacak Standartlar... 3

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 3. 1.1 İşin Kapsamı... 3. 1.2 Şantiye Tesisleri... 3. 1.3 Uygulanacak Standartlar... 3 İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 3 1.1 İşin Kapsamı... 3 1.2 Şantiye Tesisleri... 3 1.3 Uygulanacak Standartlar... 3 1.4 Markalama ve İsim Plakaları... 4 1.5 Projelendirme... 4 1.6 Malzemeler, İşçilik

Detaylı

Teknik Bilgiler - İsorast Nedir?

Teknik Bilgiler - İsorast Nedir? Teknik Bilgiler - İsorast Nedir? 1.1 - Özellikler ve Kullanım Alanları Isorast Polistiren sert köpükten imal edilen bir yalıtım elemanıdır. BASF'in aynı ürünü Styropor adını taşımaktadır. Bu elemanlar,

Detaylı

LPG/CNG YE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ ARAÇLARDA DENETİM UYGULAMALARI ODA RAPORU. Yayın No: MMO/581. tmmob makina mühendisleri odası. Nisan 2012

LPG/CNG YE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ ARAÇLARDA DENETİM UYGULAMALARI ODA RAPORU. Yayın No: MMO/581. tmmob makina mühendisleri odası. Nisan 2012 tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU LPG/CNG YE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ ARAÇLARDA DENETİM UYGULAMALARI Revize Edilmiş Dördüncü Baskı Nisan 2012 Yayın No: MMO/581 tmmob makina mühendisleri odası Meşrutiyet

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2014-2017 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 ÇİZELGELER LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN EMNİYET TEŞKİLATINDA UYGULANABİLİRLİĞİ Mehmet Emin BAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Çevre Mühendisliği Anabilim Dalını Eylül 2011 KONYA Her

Detaylı

İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012

İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012 İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012 İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU HAZIRLAYANLAR Emel KÖŞKER Mukaddes EREL Ömer Faruk DAĞLIOĞLUGİL Haziran 2012 Not: Bu rapor T.C.

Detaylı

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası İş Güvenliği Uzmanlığı Deneme Sınavı - II (Maden-İnşaat- Makine, Sağlık Kuralları - Yedi Buçuk Toz - Balıkçı Gemileri - Elle Taşıma - İşyeri Bina KKD - Ekranlı Araçlar) Soru 01 Kuyuları ve giriş çıkış

Detaylı