AGPEN DİLATASYONLU PENCERE TEST VE MONTAJ METODU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AGPEN DİLATASYONLU PENCERE TEST VE MONTAJ METODU"

Transkript

1 AGPEN DİLATASYONLU PENCERE TEST VE MONTAJ METODU

2 1-Öncelikle AGPEN konusu doğru anlaşılmalıdır. Şöyle ki; Sorun doğrudan ısı köprüsünü ortadan kaldırmak değildir. Isı köprüsünü önlemek gibi bir iddiamız ve çalışmamız yok. AGPEN metodunun gayesi; termal genleşmenin kontrol altında tutularak yapı malzemeleri üzerindeki olumsuz sonuçlarının önlenmesi ile iş verimliliğinin artırılması. Nedir bunlar? Başta enerji kaybı olmak üzere hijyen sağlık ve çevre koşullarının bozulması, gereksiz sağlık harcamaları, ilave onarım bakım masrafları. Diğerlerinden farkımız nedir? Onlar termal genleşmeye karşı direniyorlar. Halbuki termal genleşme bir fizik kuralıdır. Engellenemez. Ancak, mühendislik uygulamaları ile kontrol altında tutularak fayda sağlanır. Örneğin: Termostatlar gibi. Engellenmesi düşünülürse tren raylarındaki olay ile mevcut vidalı montajlı pencerelerin sorunlarıyla karşılaşmak kader olur. 2-Contaların garantisi imalatçıların verdiği süre kadardır. Bu konuda bizim veya bir başkasının müdahale hakkı olamaz. AGPEN Metodunda Montaj-demontajının kolaylığı nedeniyle hiçbir rahatsızlık ve hasara yol açmadan contalar kolayca değiştirilebilir. 3-Dilatasyon kasası üzerindeki yoğuşma termodinamik bir olaydır. Mutlak önlenmesi diye bir çaba olamaz. Havadaki su buharı uygun şartlarını bulduğu her sıcaklık ve nem derecesinde yoğunlaşır. Hiçbir şartta yoğuşma gerçekleşmez diye garanti verilen bir pencere markası şu anda mevcut mudur? 4-Cam çıtaları ve AGPEN dilatasyonlu montaj çıtaları kaldıraç sistemine göre çalışır. Çıtalar yataklarına dirsek tırnakları ile çepeçevre ve her noktadan kenetlenir. Vidalar gibi noktasal değil. Kendi kasasından delikli tuğlalara atılan noktasal vidalar sonucunda pencere yerinden çıktı cam silen kadın düşerek ÖLDÜ ve ilgili diğer sayısız ulusal basın ve televizyon haberleri de unutulmamalıdır. AGPEN KENDİNDEN YATAKLI PROFİLİ AGPEN GÖRSEL PROTOTİP 2

3 Buluş sahibi Aziz GÜMÜŞ GÖKYÜZÜNÜ ISITAMAYIZ AGPEN DİLATASYONLU TEST VE MONTAJ METODU PENCERELERDE VİDASIZ, SİLİKONSUZ, MACUNSUZ, KÖPÜKSÜZ MONTAJ SİSTEMİ PENCERE MONTAJINDA SON NOKTA AGPEN DİLATASYON METOD, BİR PROFİL MARKASI DEĞİLDİR BİR PENCERE MARKASI DEĞİLDİR. BİR YAPI MALZEMESİ DEĞİLDİR. AGPEN DİLATASYON METOD ADIDIR. PENCERE İMALAT YÖNTEMİDİR. PENCERE MONTAJ KAİDESİDİR. TEMEL GEREKLİLİKTİR. PENCERE İMALAT VE MONTAJINDAKİ KALİTENİN ADIDIR. 3

4 METODUN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ M etod Adı: Patentli AGPEN Dilatasyonlu Pencere Test ve Montaj Metodu. Rusya ve Avusturya Patent Enstitülerince onaylı, bilgi ve tecrübesiyle tamamen Türkiye ye ve Türk insanına ait uluslararası düzeyde montaj tekniği ortaya çıkaran yenilikçi metod. Metodun özelliği ve üstünlüğü: Mevsimlik sıcaklık değişimleri sonucu yapı bileşen ve malzemelerinde termal genleşmeler (Uzama/kısalma (Büzüşme) sonucunda oluşan gerilme kuvvetlerini kendi üzerinde absorbe ederek; duvar pencere arasında ve pencere doğraması üzerinde kalıcı deformasyonlar, açıklık, çatlak ve boşlukların oluşmasını önleyerek; bu açıklıklardan hava sızıntısı sonucu ortaya çıkan enerji kaybı, gürültü, toz, su, duman sızıntısı, nem oluşumu ve bakteri, küf gibi mikroorganizmaların meydana gelmesini önleyen, enerji tasarrufu sağlayan ve sağlıklı ortam oluşturan patentli vidasız bir montaj metodu. AGPEN Metodu ile montajı yapılan bir pencere doğramasında; bilinen teknikle yapılan montaj sonucu meydana gelen çarpıklık veya yamukluklar ile pencere duvar arasında (Montaj boşluğu/dilatasyon boşluğu) açıklık, çatlak ve boşlukların meydana gelmesi önlenir. malzeme ısıl genleşmelerini dikkate alan vidasız pencere montaj metodu sayesinde elde edilecek avantajlar; - Sadece 6 Ayda Ton petrol gaz salınımının azaltılması, - AB Temel Direktif (305/2011/AB) Temel Gerek Özelliklerine gerçekten uygunluk. - Ulusal ve uluslararası mevzuat boşluğu ve çelişkisinin düzeltilerek giderilmesi, - Gerçek ısı muhafazası ve enerji tasarrufu, - Hijyen ve sağlıklı iç ortam koşullarının sağlanması, - Pencere duvar arasından su, hava, toz ve gürültü sızmasının önlenmesi, Sızan suyun donması neticesinde beton donatı ve diğer yapı bileşenlerinde patlamaların engellenmesi, yapı güvenlik riskinin azaltılması, - İç ortama sızan suyun meydana getirdiği; küf, bakteri ve benzeri mikroorganizmaların yaşaması ve çoğalmasına imkan tanıyan kötü iç hava kalitesinin önlenmesi, - Güvenli pencere tespit mukavemeti, - İzolasyon malzeme garanti sürelerine bağlı olarak limitsiz montaj garantisi. - Montaj kolaylığı ve zamandan tasarruf, - Sökülen pencerenin hiçbir şekilde hasarlanmadan tekrar aynı sağlamlıkta ve biçimde kullanılmasının sağlanması. -Küflenme, kabarma ve renk değişikliğinin sebep olduğu ilave onarım ve bakım masraflarının azaltılması. - Tüketici mağduriyetinin önlenmesi. Hususlarını garanti ediyoruz. 4

5 16 kat farklı uzama katsayısına sahip olan iki yapı malzemesinin birbirine vidalar ile tespit edilmesinin mahzurlarını bilim ve fen kuralları ile açıklamaktayız. Üzülerek belirtmek isteriz ki, muhteviyatında bilim ve fen kurallarına aykırı kaideler ve çelişkiler bulunan Almanya 'da Karlsruhe Cam ve Pencere Teknikleri Ticaret Akademisi 'nin yayınlamış olduğu "Pencere İmalâtı" isimli kitabı tercüme edilmiş ve M.E.B. 'na bağlı okullarda ders olarak okutulmakta ve PVC Pencere üreticilerine satılmaktadır. Gelişen teknoloji ile birlikte insanlar, yaşadıkları mekânların genel hayat standartlarının yanı sıra, gerek imar safhasında gerekse uzun süreli kullanım safhasında daha güvenli ve daha ekonomik olabilmesini talep etmektedir. Bunun için teknolojinin nimetlerinden azami istifade etmek istemektedirler. Bu talebin karşılanması için özellikle yapı sektöründe kullanılan malzemeler ile bu malzemelerin imalât, montaj ve kullanım usulleri üzerinde sürekli bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. Bütün bunlara bağlı olarak da yasal prosedürler hazırlanarak bu sektördeki hukuki alt yapı da oluşturulmaktadır. Özellikle ihtiyaçlar, standartların belirlenmesinde büyük önem taşımaktadır. Bir yapı malzemesinde ana hatlarıyla, Sağlam, Sağlıklı, Yangına dayanıklı, Hijyenik ve çevreye zararsız, Kullanışlı, Gürültüyü önleyen, Enerji ve Isı tasarrufu sağlama gibi özellikler aranmaktadır. Mutlaka daha farklı özellikler de sıralanabilir, ama olması gereken Temel Özellikler ana başlıklar ile bu şekilde belirtilmiştir. AB, ülkeler arasında standartlarda birliğin sağlanması, tüketicilere sunulan mal ve hizmetlerde asgarî güvenlik kriterlerinin belirlenmesi için gerekli kuralları doküman olarak hazırlamakta ve AB ülkelerine ve dünyaya bildirmektedir. Yapı malzemelerinde yukarıda arz ettiğimiz özellikler, bir ürünün ham maddesinden nihai olarak tüketicinin kullanımına ve memnuniyetine kadar ki bütün safhaları AB Mevzuatı Direktif Yönetmelik (305/2011/AB) de TEMEL GEREKLER başlığı altında olabildiğince açık, anlaşılabilir şekilde dokümante edilmiştir. Ülkemizin gelişmiş milletler seviyesinde bulunması özellikle AB teknik mevzuatı ile uyum içinde olmasına bağlıdır. Bu sebeple yine AB Müktesabatı kapsamında 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ile 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bunlara bağlı olarak diğer kanun ve yönetmelikler hazırlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Hazırlanan bu mevzuatlara göre Bilim ve Teknoloji gizlenmiş bir ayıbı ortaya çıkarırsa, tüketici bu ayıptan doğan zarar ve ziyanını 10 yıl geriye dönük tazmin edebilme hakkına sahiptir. Sitemizin amacı PVC Profillerle üretilen Pencerelerin nasıl Güvenli Ürün olabileceğini açıklamakla birlikte, bugüne kadar üretilen ve halen üretilmekte olan ayıplı ürünlerin gerek tüketiciyi mağduriyeti ve gerekse ülke ekonomisine verdikleri zararları açıklamaktır. 5

6 USÜL VE YASA tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ayıplı Malın Neden Olduğu Zararlardan Sorumluluk Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesinin dördüncü fıkrası, "Bilim ve teknolojide ulaşılan düzeyin, malın piyasaya sürülmesinden sonraki 10 yıl içinde Ayıplı olduğunun tespit edilmesine imkan tanıması halinde," imalatçı / üretici bu ayıbın olası zararlı sonuçlarını, ortadan kaldırmak için azami çabayı sarf etmemesi durumunda 7. maddenin birinci fıkrasının ( e ) bendinde ve son fıkrasında yer alan sorumluluktan kurtulma sebeplerini ileri süremez. Zarar görenin, zararı, maldaki ayıbı ve imalatçının/ üreticinin kim olduğunu öğrendiği veya öğrenebileceği günden itibaren üç yıllık zamanaşımına tabidir. İş bu amir hüküm uyarınca PVC profil ve PVC pencere üreticileri, Tuğla duvarın ve PVC pencerenin yani 16 kat fazla genleştiğini (uzayıp kısaldığını) 6 ay gibi kısa süre zarfında duvar ile pencere arasında sızıntı çatlaklarının oluştuğunu tüketiciden gizlememelidir. Çünkü bundan böyle Yapı malzemeleri usul ve yasaya göre denetlenecek ve gizli ayıplı pencerelere sahip binalara 10 yıl süreli enerji kimlik belgesi verilemeyecektir. Sonuç olarak; CE BELGELİ OLSALAR DAHÎ, MONTAJINDA DİLATASYON UYGULANMAMIŞ VE DUVARA VİDALI TESPİT EDİLMİŞ PVC PENCERELER A Y I P L I M A L S A Y I L I R! ÇÜNKÜ TESPİT ve DİLATASYON BİRLİKTE UYGULANAMAZ! PVC profil ve PVC pencere üreticileri, gelişen teknolojiler ile usul ve yasaları zamanında ve yeterince takip ederek bilinçlenmelidir. Aksi halde 10 yıl zarfında tüketicinin tüm maddi ve manevi zarar ve ziyanını tazmin davalarına taraf olabilirler ve kendi haklarını da korumaları imkânsız olabilir. PENCERELERE İLİŞKİN YASAL DAYANAKLARI A- Direktif Yönetmelik (305/2011/AB) uyarınca Yapı Malzemeleri Yönetmeliği. B- ISO , TS 8276 Binalarda Dış Duvar Dilatasyonları Genel Kontrol Kuralları Standartı. C- TS Pencere ve Kapıların Mamul ve Performans Özellikleri Standartı. D- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın pencerelerle ilgili; projelendirme detayları, tip sözleşme, yıllık rayiç, birim fiyat, birim fiyat analiz ve tarifleri ile yapım usullerine ilişkin düzenlemeler. TS 2164 KALORİFER TESİSATI PROJELENDİRME KURALLARI 6

7 PVC PENCERE İLE TEST PANELİ ARASINDA DİLATASYON (TERMAL GENİŞLEME) MESAFESİ OLMADIĞI VE BİRBİRLERİNE VİDALAR İLE TESPİT EDİLDİĞİ HALDE İKEN PENCERENİN TERMAL PERFORMANS TEST İŞLEMİ YAPILMIŞ SAYILAMAZ. AKSİ HALDE, BU GİBİ PVC PENCERELERİN CE BELGELERİNE İTİBAR EDİLEMEZ. STANDARTLAR KENDİ İÇİNDE VE BİRBİRLERİ İLE ÇELİŞİYOR. AGPEN YANLIZCA DUVAR İLE DOĞRAMA ARASINDAKİ ZORUNLU DİLATASYONLARI (VİDASIZ DOĞRAMA MONTAJINI) KAPSAMAKTADIR; KÖR KASA VE DIŞ DUVAR DİLATASYONLARI KONTROL KURALLARININ ÖNEMİNİ BİLENLERE, PROFİL VE CONTALARIN KULLANIM ÖMRÜNE EŞDEĞER SÜREKLİ SIZDIRMAZLIK GARANTİSİ İSTEYENLERE HİTAP ETMEKTEDİR. CE+1=G DİLATASYON ARALIKLI AGPEN TEST VE MONTAJ METODU Direktif Yönetmelik (305/2011/ AB).Yapı Malzemelerinin Tabi Olacakları Kriterler Hakkında Yönetmelik Madde.5/2, 9/3 : STANDARDIN İHTİVA ETMEDİĞİ belirlenen EKSİK ürün karakteristiği veya karakteristikleri, STANDART REVİZE EDİLİNCEYE KADAR BAKANLIKÇA ALT DÜZENLEYİCİ İŞLEM İLE BELİRLE- NİR Avrupa birliği ortak esasları adıyla yayımlanır Hükmün icrasından sonra YAPI MALZEMESİ (PVC PENCERE), AGPEN PATENT VE MARKA LİSANSLI İMALATÇI- SI TARAFINDAN YAPIYA MONTE EDİLİYOR İSE YAPIM SİSTEMİNE DAİR BİR TEKNİK ONAY ALINMASI GEREKİR. 7

8 PROBLEMLERİN OLUŞUM NEDENLERİ BELGELENDİRME LABORATUVARINDA PVC PENCERE TEST MONTAJI (DELİL 1.) PVC PENCERENİN AHŞAP DUVAR PANELİNE SIFIR ARALIKLI VİDALI TESPİNTİNDEN SONRA YAPILAN BELGELENDİRME (TERMAL PERFORMAS TEST) İŞLEMLERİNİN YAPILMASI YANILTICI VE HATTA ALDATICI HAREKET SAYILDIĞI KUŞKUSUZDUR. ÇÜNKÜ AHŞAP DUVAR PANALİNİN GENLEŞME KATSAYISI (SICAKLIK FARKLARINDA UZAMA DEĞERİ mm/(m K) 0.004, PVC PENCERENİN İSE DİR. YANİ PVC PENCERELERİN DUVAR PANELİNDE TERMAL PERFORMANS TEST VE DUVARA MONTAJ İŞLEMLERİ SIRASINDA İÇ VE DIŞ DİLATASYON MESAFELERİNİN BIRAKILMASI YAPI MALZEMELERİ- NİN SICAKLIK DEĞİŞİMLERİNDE FARKLI BOYUTLARDA GENLEŞME (UZAMA KISALMA) ÖZELLİKLERİNİN GEREĞİDİR. AKSİ HALDE YANILTICI VE ALDATICI KAREKETE SON VE TÜKETİCİYE GARANTİ GÜVENCESİ VERİLEMEZ. SICAKLIK DEĞİŞİMLERİNDE ARALARINDA 20 KAT UZAMA KISALMA FARKI OLUŞMAKTADIR. BU NEDENLE ARALARINDA, PENCERE 1.5 m. İSE 1.5 mm. 4.5 m. İSE 30 mm. DİLATASYON MESAFESİ BIRAKILARAK TEST İŞLEMİ UYGULANMALIDIR. VİDALI TESPİT İŞLEMİ UYGULANMAMALIDIR. MALZEMELERİN HAREKETİNE (GENLEŞMESİNE) İZİN VERİLMELİDİR. DOĞRU UYGULAMA PVC PENCERENİN PANELDE İLK TEST MONTAJI PVC PENCERENİN DUVARDA SON TEST MONTAJI 8

9 UYGULAMA AGPEN Sisteme Uygun Duvar Örme Kalıbının Çalışma Prensibi Tekniğini, Kapı ve Pencere Boşluğu Ölçüsünde herhangi bir metal (kutu profilden) malzemeden yapılan bir kalıbın diğer katlara göre ve şakülün de olmak üzere, ilgili boşluğa geçici olarak tutturulması ve duvar elemanlarının (tuğla, yutong v.s) bu kalıbın kenarına yaslamak suretiyle örülmesi yöntemine dayandırır. Bu sayede sağlı sollu olan bina karkasındaki eğrilikler, şakul hataları usta tarafından pencere boşluğu yerine, karkas ile duvarın birleştiği bölüme taşınarak bilhassa toplu konutlarda tipler arasında standart ölçülerde pencere boşluğu, dilatasyon kasası, test sonuçlarına eşdeğer olan tasarım değerlerine uygun dilatasyon genişlikleri dahil olan montaj uygulamalı pencereler elde edilmektedir. PENCERE BOŞLUĞUNDA, AGPEN SİSTEM UYARINCA STANDART DİLATASYON KASASI, DENİZLİK, PARAPET MONTAJI VE PROJEDE ALINAN PENCERE ÖLÇÜLERİNE GÖRE KOPYALAMA KALIBI Tiplere göre kenar boşluk ölçüleri düşülerek, standart üretilen dilatasyon kasası, montaj kalıbının kenarlarına geçici olarak tutturulur. Standart Pencere boşluğunda, terazisinde,içe yada dışa göre öngörülen mesafede ve şakulinde askıya alınması ve bu konumda iken dilatasyon kasasının duvara sabitlemesi yapılır. Aynı konumda iken yataklı ya da faturalı denizlik ve parapet yataklama İşlemlerinin sonrasında kalıp sökülerek, eşdeğer pencere boşluğunda işlemlerin tekrarlanması sayesinde kasanın, çarpık (peşli) ya da köşegen ölçülerde hata oluşumları engellenir. Amaç Atölyecilik tarzından fabrikasyon üretime geçişi sağlamaktır. 9

10 DOĞRU VE YANLIŞ UYGULAMA 10

11 MONTAJ UYGULAMA ÇEŞİTLERİ DÜNYADA 2 (İKİ) PENCERE MONTAJ METODU UYGULANMAKTADIR. 1.VİDALI MEVCUT MONTAJ METODU FİZİK ve MÜHENDİSLİK KURALLARIANA AKIRI MONTAJ 2.VİDASIZ DİLATASYONLU PENCERE TEST VE MONTAJ METODU VİDASIZ AGPEN DİLATASYONLU PENCERE TEST VE MONTAJ METODUNUN ÖZELLİĞİ VE ÜSTÜNLÜKLERİ DÜNYADA İLK VE TEK MALZEME TERMAL GENLEŞMELERİNİ DİKKATE ALAN MONTAJ METODU MEYDANA GELEN OLUMSUZ SONUÇLAR DEFORMASYON ARALIKLARI İLE AÇIKLIK VE BOŞLUKLARDAN HAVA SIZINTISI SONUCU DAİRE BAŞINA YILLIK ORTALAMA 170 KG PETROL KARŞILIĞI ENERJİ KAYBI DÜŞÜK İŞ VERİMLİLİĞİNE SEBEP OLUR. VİDALI MEVCUT MONTAJ METODU ÇÖZÜM VİDASIZ AGPEN DİLATASYONLU PENCERE TEST VE MONTAJ METODUDUR. CI SONUÇ KIŞIN PVC PROFİL İLE DUVAR VE A MONTAJ MALZEMELERİ BOYCA KISALMA/BÜZÜŞME PERİYOTUNDA OLMALARI NEDENİYLE PVC PROFİL DOĞRAMA İLE DUVAR ARASINDA BOŞLUK VE AÇIKLIKLAR MEYDANA GELİR. YAZIN PVC PROFİL İLE DUVAR VE MONTAJ MALZEMELERİ BOYCA UZAMA PERİYOTUNDA OLMALARI NEDENİYLE HERBİR MALZEMENİN UZAMASI BİRBİRLERİNE KARŞIT KUVVET OLUŞTURUR. PVC PROFİL İLE DUVAR ARASINDA GENLEŞME ARALIĞI BIRAKILMADIĞINDAN ÖRNEKTE OLDUĞU GİBİ DEFORMASYON OLUŞMASI KAÇINILMAZDIR. ALDATICI İZALASYON 11

12 Yapı elemanlarında termal genleşme TERMAL GENLEŞME Termal genleşmenin sonucu: Yaz mevsiminde pencere doğraması ile duvar malzemelerinde meydana gelen termal genleşmeler sonucunda birbirlerine karşıt yönde meydana gelen genleşme (Uzama) kuvvetlerinden dolayı pencere doğramasında kalıcı deformasyonlar, duvarda çatlak ve kırılmaların meydana gelmesi, kış şartlarında ise bu durumun tersi olarak malzemenin büzüşme (kısalma) periyotunda olması nedeniyle duvar, dilatasyon/derz boşluğu montaj malzemeleri ile pencere doğramasında ters yönlerde kısalma olayı gerçekleşeceğinden bu mevsimde pencere duvar arasında boşluk oluşması fiziksel olarak her zaman mümkün olmaktadır. Bu yüzden, örneğin; yazın montajı yapılan pencerelerde, kış mevsimi süresince duvar ile pencere kasası/doğraması arasında gözle görülen açıklıklar oluşması, kış mevsiminde montajı yapılan pencerelerin yaz mevsimimde kapanma zorluğu göstermesi sıcaklık etkisiyle mevsimlik meydana gelen termal genleşmenin ortaya çıkardığı bir sonuçtur. TERMAL GENLEŞME NİÇİN DİKKATE ALINMALIDIR? 2 1 -HER MALZEMEDE OLDUĞU GİBİ PVC PROFİL İLE TÜM DUVAR VE MONTAJ (SIVA, MACUN V.B DOLGU) MALZEMELE- Rİ DE DIŞ ORTAM SICAKLIĞI KARŞISIN- DA GENLEŞME ÖZELLİĞİ GÖSTERİRLER (YAZIN UZAMA, KIŞIN KISALMA) MEVCUT MONTAJ METODUNDA PVC DOĞRAMA DUVARA O BOŞLUKLU VİDALI TESPİT EDİLİR. RESİM.1/2 12

13 AGPEN METODU SİSTEM BİLEŞENLERİ - Pvc pencere kasası/doğraması - TS 5358 EN e uygun profilden üretilmiş TS EN uygun pencereler - Dilatasyon kasası; korozyona mukavim saç, alüminyum, pvc v.b malzemeden. - İzolasyon contaları (EPDM lastik) - Dilatasyon çıtası - Dilatasyon yatağı Adaptör yataksız ve dilatasyon uygulamalı pvc pencere montajı Kullanım amacı: PVC profil üreticileri pvc pencerelerin T kasa profilini dilatasyon çıtaları için kendinden yataklı olarak üretebilirler. Bunda amaç; pvc pencere montajcılarının dilatasyon uygulamalı pvc pencere montajında sağlayacakları uygulama ekonomisi nedeniyle pencere piyasasındaki pvc profil bayilerinin diğer markalara göre tercih sebeplerini arttırmaktır; AGPEN METODU DUVAR MONTAJ DETAYI 13

14 AGPEN METODU SİSTEM BİLEŞENLERİ AGPEN METODU DENİZLİK-PARAPET MONTAJ DETAYI ÇÖZÜM : PENCERE MONTAJ USULLERİ Vidasız / AGPEN Montaj Metodu Agpen Metodlu pencere montajı, piyasada mevcut pvc pencere konstrüksiyonu ile p atentli Agpen dilatasyonlu metod bileşenlerinin biraraya getirilerek Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğin (YMTOKHY) 9/1 maddesinde tanımlandığı gibi birlikte piyasaya arz edilerek takım malzeme oluşturan iki farklı ürün kombinasyonundan meydana gelen birleşik bir montaj konstrüksiyonunu içermektedir. Dilatasyon kasasının duvar içine ankastre ve duvara sıva altı olarak montajı yapılır. Adaptör yatağı profil üzerindeki yuvasına, adaptör çıtası adaptör yatağı üzerindeki yuvasına takılır. Bir epdm sızdırmazlık contası profil yatağına, diğer conta adaptör yatağındaki yuvasına takılır. 14

15 PENCERE SORUNLARINI BİZ ÇÖZÜYORUZ!!!!!! A GPEN Metod/Ürün montajı Agpen Metod uygulaması; yarı mamul sayılan hazır konstrüksiyon halindeki markalı CE sertifikalı pencereyi üreterek veya satın alarak, dilatasyon kasasının duvar içine ankastre ve duvara sıva altı olarak montajı yapılır. Adaptör yatağı profil üzerindeki yuvasına, adaptör çıtası adaptör yatağı üzerindeki yuvasına takılır. Bir epdm sızdırmazlık contası profil yatağına, diğer conta adaptör yatağındaki yuvasına takılır. Bu şekilde hazırlanan pencere doğraması ve montaj bileşenleri pvc doğrama üzerinde vida v.b tespit elemanları kullanmaksızın özel pensesi yardımıyla duvardaki dilatasyon kasasına montajı yapılarak işlem tamamlanır. PVC PENCERE SORUNLARI NELERDİR? SICAKLIK KARŞISINDA PROFİL DEFORMAS- YONLARI, AÇILMA KAPANMA ZORLUKLARI, DUVAR-PENCERE ARASI MONTAJ BOŞLU- ĞUNDA, AÇIKLIK ÇATLAKLAR VE BOŞLUK- LAR, TOZ TOPRAK VE İSTENMEYEN MADDE Gİ- RİŞLERİ, İSTENMEYEN HAVA CEREYANI, KONFOR ŞARTLARINDA BOZULMA, GÜRÜLTÜ SIZINTISI VE AKUSTİK RAHAT- SIZLIK, ENERJİ KAYBI, SU SIZINTISI, NEM OLUŞU- MU, HİJYEN VE SAĞLIK ŞARTLARINA AYKIRI KÜFLENME BAKTERİ VE MİKRO ORGANİZMA OLUŞU- MUNA, UYGUN ORTAMLAR KÖTÜ KALİTE- DE İÇ ORTAM KOŞULLARI SU SIZINTISI VE KÜFLENME NEDENİYLE İLAVE ONARIM BA- KIM MASRAFLARI, İMALAT İÇİN HER PENCEREDEN EN AZ ÜÇ ÖLÇÜ ALINMASINA SEBEP ZAMAN KAYBI, SÖKÜLEN PENCERENİN TEKRAR KULLANI- LAMAMASI. GPEN sistemi ile günümüz şartlarında A ihtiyaç duyduğumuz enerji ve enerji kaybını önlemek amaçlı izolasyona önem verilmektedir. Yapılan ve ilgili bakanlıkça da dikkate alınmış bulunan hesaplamalara göre, vidalı pencere montajının sebep olduğu, pencere duvar arasındaki çatlaklardan ve kanat baskı yerlerinden kaçan enerji yıllık 2 milyar doları aşmaktadır. Fizik kurallarına aykırı Yapılan Montaj şekli yerine, AGPEN metod ile, gerekli alt yapı hazırlandığında pencere montajı 5 dakikayı geçmemekle beraber, İzolasyon garantisi profil ve contanın kullanım ömrüne eşdeğer olmaktadır. Periyodik kontrol hizmeti de verilmektedir. Her profile uygun olan AGPEN montaj sistemi ile sürdürülebilir enerji tasarrufu yanında, tüketici memnuniyeti de sağlanmaktadır. A MAÇ ENERJİ KAYBINI İRDELEMEK ALTERNATİF ÇÖZÜMLERİ PAYLAŞMAK 15

16 PENCERE ISI KAYBI TS 2164/ PENCERE ISI KAYBI Pencere yüzey alanından iletim yoluyla geçen ısı kaybı, Pencere ve kapıların açılabilen kısımlarından infiltrasyon/fuga (sızma) yoluyla geçen ısı kaybı Kapı ve pencerelerin çok sık aralıklarla açılıp kapanmasından meydana gelen havalandırma yoluyla meydana gelen ısı kaybı. TS 2164 ISI KAYBI HESABI Bahsedilen 3 yolla meydana gelen ısı/enerji kaybı TS 2164 Kalorifer Tesisatı projelendirme Kuralları Standartında dikkate alınmış ve mühendislik hesaplarına dahil edilmiştir. 4. pencere ısı kaybı olarak: mevcut montaj tekniğine göre önlenemediği için görmezden gelinen ve ısı kaybı hesaplarına dahil edilmeyen derz/montaj aralığından ileri gelen ısı kaybı PENCERELERDEN İSTENEN GÖREVLER (305/2011/AB) Direktif gereği Temel Gerekler a- Mekanik dayanım ve stabilite, b-yangın durumunda emniyet, c-hijyen, sağlık ve çevre, d-kullanım erişebilirlik ve emniyeti, e-gürültüye karşı koruma, f-enerjiden tasarruf ve ısı muhafazası. g Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı 16

17 İSTENEN GÖREVLER TS STANDARTI MONTAJ ESASI ISO TS 8276 Binalarda Dış Duvar Dilatasyonları Kontrol Kuralları Radyasyon geçişini kontrol Hava ve diğer gazların geçişini kontrol Koku geçişini kontrol Su, kar ve buz geçişini kontrol Su buharı geçişini kontrol Yoğunlaşmayı kontrol Sesin oluşumunu kontrol Kokunun oluşumunu kontrol Çevre Faktörü: Böcek ve haşaratın giriş ve geçişini kontrol Bitki, yaprak, kök, tohum, çiçek tozu giriş ve geçişini kontrol Toz ve organik olmayan parçaların giriş ve geçişini kontrol Isı geçişini kontrol Ses geçişini kontrol Işık geçişini kontrol Emniyet Yangın, duman, gaz, radyasyon ve radyoaktif malzemelerin geçişini kontrol Patlama veya atmosferik faktörler yüzünden pozitif veya negatif ani basınçları kontrol Yangın sebebiyle meydana gelen zehirli gaz ve dumanlardan korunma Tehlikeli mikroorganizmaların barınması veya çoğalmasından korunma: Kriterlerinin kontrol edilmesi zorunludur. TS EN /6.madde Taşıma, montaj, bakım ve koruma başlığında: Mamulün montajından sorumlu imalatçı değilse, montajla ilgili gerekler ve montaj teknikleri (yerinde montaj için) hususlarında imalatçı bilgi vermelidir. Şeklinde açıklama yer almaktadır. Yani doğrudan ülke genelinde norm haline getirilmiş montaj usulü belirlemek yerine, her üretici ve/veya montajcıya teknik usul belirleme serbestliği tanıyan bir uygulamayı esas almaktadır. TS 2164 ISI KAYBI HESABI Pencerelerden Isı Kaybı Türleri TS 2164 Kalorifer Tesisatı Projelendirme Hesapları standartına göre üç türlü pencere ısı kaybı hesaplanmaktadır. Pencere yüzey alanından iletim yoluyla geçen ısı kaybı, Pencere ve kapıların açılabilen kısımlarından infiltrasyon/fuga (sızma) yoluyla geçen ısı kaybı Kapı ve pencerelerin çok sık aralıklarla açılıp kapanmasından meydana gelen havalandırma yoluyla meydana gelen ısı kaybı. 17

18 DİKKATE ALINMASI GEREKENLER ENERJİ KAYBI YILLIK 21 MİLYON VARİL OLUMSUZ HİJYEN VE SAĞLIK KOŞULLARI PETROL İLAVE ONARIM BAKIM MASRAFLARI Küf, bakteri, mikrop, virüs v.b istenmeyen mikroorganizmaların üremesi, çoğalması ve yaşaması için uygun koşullar yaratması Yapı içinde su sızıntısı nedeniyle küflenme v.b sonuçların yol açtığı dekorasyon BOZUKLUKLARI ZAYIF YAPI MUKAVEMETİ Sızan suyun beton donatı içerisinde donması halinde beton donatının patlamasına sebep olması nedeniyle yapı güvenliği için risk oluşturur. GÜRÜLTÜ VE BOZUK İÇ ORTAM KALİTESİ 18

19 HESAPLAMALAR PENCERELERDE TERMAL GENLEŞMELER SONUÇ: KALICI DEFORMASYONLAR TERMAL GENLEŞME Yaz Şartlarında Pencere ve Duvar Malzemesinde Genleşme / Uzama LUZAMA 1 BİRİM TUĞLA = 12 BİRİM Fd Fpvc t Malzeme sıcaklık farkı = (30-5) 0 = 25 0 C Tuğla duvar genleşme miktarı 1m. Duvar için Genleşme TUĞLA (Uzama) = 0,58 *10-5 * 25 * 1 = 0, m /m = 0,145 mm / m. PVC genleşme miktarı 1m. pvc için Genleşme PVC (Uzama) = 7 * 10-5 * 25 * 1 = 0,00175 m /m = 1,75 mm / m. Kış Şartlarında Pencere ve Duvar Malzemesinde Genleşme / Kısalma-Büzüşme TERMAL GENLEŞME SONUCU Kış şartlarında, zıt yönlerde ayrı ayrı büzüşme hareketi sürecinde olduklarından pencere ile duvar arasında; hesapta olmayan boşlukların meydana gelme olasılığı mevcuttur. Σlt Toplam Genleşme = Tuğla Duvar Genleşme değeri + PVC genleşme değeri Toplam Genleşme (Kısalma) = Kısalma TUĞLA+Kısalma PVC =0,1479+1,785 =1,9329 mm/ m. 19

20 HESAPLAMALAR KIŞ ŞARTLARINDA SIZINTI HAVASI DEBİSİ Açıklık alanı = A= (1,93 mm /1000) m = 0,00193 m 2 24,01 m 3 /h m İşlem sonucu 1,93 mm sızıntı genişliğine sahip bir metre pencere çevresinden sızan hava miktarı 24 m 3 /h olmasına rağmen TS 2164 Kalorifer Tesisatı Projelendirme Kuralları nda sızdırmazlığı garantilenmiş tek ve çift camlı plastik pencereler in beher metre çevre uzunluğu için müsaade edilen sızan hava miktarı 2 m 3 /h verilmektedir. İki hava sızıntı miktarı karşılaştırıldığında olayın vehametini görmek mümkün olacaktır. DERZ ARALIĞI ENERJİ KAYBI TS 2164 İnfiltrasyon hesap eşitliği. Q= (a * L ) *R*H* (Tiç Tdış )*Z Q= Hava sızıntısı ısı gereksinmesi Kcal/h a = Birim aralık sızdırganlığı m 3 /h m L= Sızıntı aralık çevre uzunluğu 1m kabul edildi. R= Oda özelliği katsayısı 0,9 (TS 2164 Çizelge.8) H= Bina katsayısı Rüzgarlı serbest bölge 1,1 Çizelge.10 Z= Köşe artırım katsayısı. 1 (TS ) Tiç = 20 0 C Sabit Kabul edildi. a= birim aralık sızdırganlığı / SIZAN HAVA MİKTARI V= A * w m 3 /s hava debisi w1 2 ϱ w2 2 ϱ P = P w1= 0, 2 2 w2 = 2 P/ ϱ m/s V= A * 2 P/ ϱ m 3 /s V= 0.83 * A * P 1/N m 3 /s (BS 5588/4) V= Sızıntı hava debisi m 3 /s, saniyedeki sızıntı miktarı A= Sızıntı alanı m 2 P = 9.81 Pa İç-dış basınç farkı TS 2164 ϱ = 1,2 kg/m 3 havanın yoğunluğu 0.83 = Açıklık direnç katsayısı BS 5588/4 N= 1,6 Pencereler için akış üssü BS 5588/4 DERZ ARALIĞI SIZINTI HAVA DEBİSİ Sızıntı alanı A= (1/1000) m*1 m =0,001 m 2 V= 0,83 * 0,001 * 9,81 (1/1,6) = 0,00345 m 3 /s V = 0,00345 *3600 = 12,4 m 3 /h SIZINTININ BOYUTU TS 2164 Çizelge 7 Sızdırmazlığı garantilenmiş çift camlı pencerelerde 2 m 3 /h m Tek camlı pencere 3 m 3 / h m 4 6 KAT 20

21 DERZ ARALIĞI ENERJİ KAYBI HESAPLAMALAR DIŞ SICAKLIK DEĞERLERİ TS 825 Kullanılan Ort. Sıc. değerleri Bölgenin en soğuk sıcaklık derecesi I. Bölge Tdış-ort = 11,18 0 C (İzmir 0 0 C) II. Bölge Tdış-ort = 6,6 0C (İzmit -3 0 C) III. Bölge Tdış-ort = 3,48 0 C (Bolu C) IV. Bölge Tdış-ort = 0,26 0 C (Kars C) İşletme biçimi olarak kesintisiz işletme seçilmiştir. I.Bölge Q = (12,4*1)* 0,9*1,13 (20-11,8)*1 = 103,408 kcal/h * 24 = 2482 kcal/gün II: Bölge Q = ( 12,4*1)* 0,9*1,13 (20-6,6)*1 = 168,98 kcal/h * 24 = 4056 kcal/gün III: Bölge Q = ( 12,4*1)* 0,9*1,13 (20-3,48)*1 = 208,33 kcal/h * 24 = 5000 kcal/gün IV. Bölge Q = ( 12,4*1)* 0,9*1,13 (20-0,26)*1 = 244,65 kcal/h * 24 = 5872 kcal/gün I.Bölge 2482 / 8702,5 = 0,285 m 3 /gün 0,285 * 30 = 8,55 m 3 /ay 8,55 * 6= 51,33 m 3 /sezon II.Bölge 4056 / 8702,5 = 0,466 m 3 /gün 0,466 * 30 = 13,98 m 3 /ay 13,98 * 6 = 83,89 m 3 /sezon III.Bölge 5000 / 8702,5 = 0,575 m 3 /gün 0,575 * 30 = 17,24 m 3 /ay 17,24 * 6 = 103,42 m 3 /sezon IV.Bölge 5872 / 8702,5 = 0,675 m 3 /gün 0,675 * 30 = 20,24 m 3 /ay 20,24 * 6 = 121,45 m 3 /sezon Kış sezonu süresince enerji kaybı karşılığı 6 aylık TEP değerleri 21

22 HESAPLAMALAR DERZ ARALIĞI ENERJİ KAYBI Ülke ortalaması için 0,084 TEP, 2000 yılı TÜİK istatistik göre hane sayısı dikkate alındığında 2012 yılında toplam hane sayısının adet olduğu kabulü sızan havanın sebep olduğu ısı kaybının enerjinin boyutu: 0,084 * = Ton petrol/6ay Varil petrol /6ay 84 kg/petrol-daire Türkiyenin yıllık petrol üretimi : ton Yıllık üretime oranı : / = % 70 yılda ila arası inşaat iskan/kullanım ruhsatı almaktadır. Bu binaların ticari kullanım amaçlarını bir tarafa bırakıp ortalama ve hepsini konut kabul edersek; Yalnızca 6 aylık ısınma mevsimi için ortalama ve asgari olarak varil Yıllık varil petrol karşılığı tasarruf yapmak mümkün olacaktır. ENERJİ TASARRUFUNUN BOYUTU Son günlerde basında çıkan haberlere göre: Türkiye Petrollerinin verimsiz diye zamanında kapattığı günlük varil kapasiteli petrol kuyularını, fiyatların artması neticesinde işletmeye başlattığı ve bu kuyulardan yıllık en fazla varil petrol çıkarılabileceği düşünülürse, üstelik bu enerji kaynağını elde etmek için ilave yatırım masrafı da dikkate alınırsa, hiç yatırımsız Agpen metodunun sağladığı yıllık varil petrolün değeri ortaya çıkacaktır Celalettin KIRBAŞ Mak. Müh. Teknik Danışman Söve nin dilatasyon kasasına yada pencereye dış yüzeyden çakışması boyunca rüzgar basıncı ile aralarından yağmur suyu sızıntısı - duvarın ıslanması AGPEN dış dilatasyon contası ile engellenmektedir. Conta arasından sızan su ise denizlik üzerinden ve kendiliğinden tahliye edilmektedir. 22

23 Neden Dilatasyon Uygulanmalıdır? er malzeme yapısı itibariyle ısı karşısında farklı genleşir. Bu sebeple her malzemenin kendisine ait H uzama değeri vardır. Birlikte çalışması gereken malzemeler farklı uzama değerlerine sahip ise bunların birlikte çalışması için aralarında dilatasyon kurallarının uygulanması şarttır. Dilatasyon uygulamasını mecbur kılan diğer faktörler ise yer oynamaları, gürültü ve ses dalgaları, rüzgâr-kar ve yağmur yükleri, darbe, çarpma ve yaslanmalar, (Kaynak: Standartlar, AB Direktifleri, Genel Fizik kuralları, Teknik şartnameler) Şayet dilatasyon kurallarına uyulmadan ısıl uzama değerleri farklı malzemeler birbirlerine sabitlenecek biçimde bağlanırlarsa, yapısı itibariyle zayıf olan malzeme diğerine oranla daha fazla deforme olacak ve birbirinden ayrılacaktır. Yapılarda kullanılan bazı malzemelerin uzama değerleri tablolar ve resimler bölümünde gösterilmiştir. PVC Profiller, PVC Profillerden üretilen Pencereler, PVC Profillerle üretilen Pencerelerde kullanılan camlar, Pencere kasası olarak kullanılan malzemeler ve duvar malzemesi konumuzun temelini teşkil etmektedir. S tandartlarda Dilatasyon Standartlar Dilatasyonla ilgili fevkalade bilgilere ulaşmamıza vesile olmaktadır. Aşağıda TS 8276 nolu standardın (Uluslararası numarası ISO 3447 ) içeriği aynen anlatılmış ve bir dilatasyondan beklenen bütün özellikler kategorilerine göre sınıflandırılmıştır. Tetkik edildiğinde mevcut uygulamaların Dilatasyon Kurallarını dikkate almadığı ve hiçbir bağlantısının olmadığı çok net görülmektedir (Bu standardın hazırlanmasında ISO numaralı uluslararası standarttan yararlanılmıştır.) ISO TS 8276 Dış Duvar Dilatasyonlarının Fonksiyonlarının Genel kontrol listesi: Çevre Faktörü: A.1 Böcek ve haşaratın giriş ve geçişini kontrol A.2 Bitki, yaprak, kök, tohum, çiçek tozu giriş ve geçişini kontrol A.3 Toz ve organik olmayan parçaların giriş ve geçişini kontrol A.4 Isı geçişini kontrol A.5 Ses geçişini kontrol A.6 Işık geçişini kontrol A.7 Radyasyon geçişini kontrol A.8 Hava ve diğer gazların geçişini kontrol A.9 Koku geçişini kontrol A.10 Su, kar ve buz geçişini kontrol A.11 Su buharı geçişini kontrol A.12 Yoğunlaşmayı kontrol A.13 Sesin oluşumunu kontrol A.14 Kokunun oluşumunu kontrol Gerilme Mukavemeti ( montaj esnasında veya montajdan sonra) Aşağıdaki sebeplerden biri veya birden fazlası yüzünden gerilme mukavemeti kontrol edilmelidir. B.1 Sıkıştırma B.2 Gerilme B.3 Bükme B.4 Kesme B.5 Burulma B.6 Titreşim (veya yorulma meydana getiren diğer tip gerilme) B.7 Çarpma B.8 Aşınma (her bir durum için aşınma tipi belirtilmeli) B.9 Sürünme B.10 Sıcaklık değişimleri yüzünden genişleme ve büzülme 23

24 Emniyet: C.1 Yangın, duman, gaz, radyasyon ve radyoaktif malzemelerin geçişini kontrol C.2 Patlama veya atmosferik faktörler yüzünden pozitif veya negatif an basınçları kontrol C.3 Yangın sebebiyle maydana gelen zehirli gaz ve dumanlardan korunma C.4 Tehlikeli mikroorganizmaların barınması veya çoğalmasından korunma Boyut Sapmalarının tespiti: D.1 Dilatasyon elemanlarının pozisyonları ve boyutlarındaki sapmalar yüzünden montajdaki bağlantının boyutundaki değişikliklerin önlenmesi (belirli sebeplere dayanan sapmalar) D.2 Termal, nem, yapısal hareket, titreşim ve sürünme yüzünden bağlantının boyutlarında devamlı değişikliklerin ayarlanması için (tabii sapmalar) Elemanların sabitleştirilmesi: E.1 Dilatasyon elemanlarının bir veya daha fazla yönde desteklenmesi E.2 Dilatasyon elemenlarının farklı deformasyona dayanımı E.3 Hareketli parçaların çalışmasına izin verilmesi Görünüş: F.1 Kabul edilebilir görünüşe sahip olmak F.2 Bitki büyümesinin yükselmesini önlemek F.3 Biyolojik, fiziki veya kimyevi durumundan dolayı renk bozulmasının önlenmesi F.4 İç yapıda bütün veya bir kısım parçanın görünmesinin önlenmesi F.5 Toz birikiminin önlenmesi Ekonomi: G.1 Bilinen ilk maliyet G.2 Bilinen amortisman G.3 Bilinen bakım ve/veya parça değişim maliyetini belirleme Mukavemet: H.1 Çevrim faktörleri gözönüne alınarak en az ömür belirlenmesi H.2 Uzman olmayan kişi tarafından yapılacak demontaj veya tahribata mukavemet H.3 Hayvan veya böcek hareketlerine mukavemet H.4 Bitki ve mikroorganizmaların hareketlerine mukavemet H.5 Su, su buharı, sulu solisyon veya süspansiyonların hareketlerin mukavemet H.6 Kirli havanın hareketine mukavemet H.7 Işığa olan direnç H.8 Radyasyon tesirine mukavemet ( ışıktan başka radyasyonlar için) H.9 Suyun donmasına mukavemet H.10 Aşırı sıcaklık hareketlerine mukavemet H.11 Gürültüye, yapısal gürültü tenceresine, şok dalgalara veya yüksek Yoğunluklu ses hareketine mukavemet H.12 Asid, alkali, sıvı ve katı yağın çözücü tesirlerine mukavemet H.13 Aşınmaya karşı mukavemet Bakım: I.1 Komple veya kısmi montaj veya demontaja uygun olması I.2 Bozulan dilatasyon elemanlarının değişimine uygun olması Ortam şartları: K.1 Önceden belirlenmiş sıcaklık aralığında gerekli fonsiyonların sağlanması K.2 Önceden belirlenmiş atmosferik nemlilik aralığında gerekli fonksiyonların sağlanması K.3 Önceden belirlenmiş hava veya sıvı basınç farklılığı aralığında gerekli fonksiyonların sağlanması K.4 Önceden belirlenmiş dilatasyon açıklık değişimlerinde gerekli fonksiyonların sağlanması K.5 Dilatasyon performansına zarar verebilecek; Böcekler,Bitkiler, Mikroorganizmalar Su Buz Kar Kirli hava Katı maddeleri, dışarıda tutmak K.6 Yağmur suyunun akıtılması için belirlenmiş bir kesitte gerekli fonksiyonları temin 24

25 DÜNYANIN ENERJİYE İHTİYACI VAR. MEYDANA GELEN OLUMSUZ SONUÇLAR DEFORMASYON ARALIKLARI İLE AÇIKLIK VE BOŞLUKLARDAN HAVA SIZINTISI SONUCU DAİRE BAŞINA YILLIK ORTALAMA 170 KG PETROL KARŞILIĞI ENERJİ KAYBI DÜŞÜK İŞ VERİMLİLİĞİNE SEBEP VİDALI MEVCUT MONTAJ METODU VİDALAMAYIN KAZANIN ÇÖZÜM VİDASIZ AGPEN DİLATASYONLU PENCERE TEST VE MONTAJ METODU DÜNYA ELELE VERİRSEK GÜZEL LİSANS BAŞVURU ADRESİNİZ YEKPEN PVC SİSTEMLERİ İTHALAT İHRACAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Ümraniye İSTANBUL Tel:(216) Fax: (216) GSM: Skype: yekta.yekpen 25

BİNALARDA PENCERE MONTAJ (DİLATASYON) BOŞLUĞUNDAN KAYBOLAN ENERJİ KAYBI. Celalittin KIRBAŞ Mak. Müh. MMO KOCAELİ ŞUBESİ

BİNALARDA PENCERE MONTAJ (DİLATASYON) BOŞLUĞUNDAN KAYBOLAN ENERJİ KAYBI. Celalittin KIRBAŞ Mak. Müh. MMO KOCAELİ ŞUBESİ BİNALARDA PENCERE MONTAJ (DİLATASYON) BOŞLUĞUNDAN KAYBOLAN ENERJİ KAYBI Celalittin KIRBAŞ Mak. Müh. MMO KOCAELİ ŞUBESİ DİLATASYON / MONTAJ BOŞLUĞU Tespit vidası Duvar Pencere doğraması/kasası Dilatasyon

Detaylı

BİNALARDA PENCERE-DUVAR ARASINDAKİ DERZ / MONTAJ BOŞLUĞUNDAN ENERJİ KAYBI

BİNALARDA PENCERE-DUVAR ARASINDAKİ DERZ / MONTAJ BOŞLUĞUNDAN ENERJİ KAYBI 135 BİNALARDA PENCERE-DUVAR ARASINDAKİ DERZ / MONTAJ BOŞLUĞUNDAN ENERJİ KAYBI Celalittin KIRBAŞ ÖZET Bu çalışmada, pvc pencerelerin fizik ve mühendislik kurallarına aykırı montaj usulleri nedeniyle, pencere

Detaylı

Binalarda Pencere-Duvar Arasındaki Derz/Montaj Boşluğundan Enerji Kaybı

Binalarda Pencere-Duvar Arasındaki Derz/Montaj Boşluğundan Enerji Kaybı 12-Celalettin Kirbas:Sablon 29.08.2013 14:25 Page 12 Celalittin KIRBAŞ Binalarda Pencere-Duvar Arasındaki Derz/Montaj Boşluğundan Enerji Kaybı Abs tract: In this study, due to wrong assembly methods of

Detaylı

YALITIM CAMI ÜNİTELERİ

YALITIM CAMI ÜNİTELERİ 1) GENEL TEKNİK ÖZELLİKLER: 1.1) Yalıtım camı iki veya daha çok sayıda cam plakanın aralarında kuru hava veya argon, kripton, xenon gibi ağır gazları barındıracak şekilde fabrika şartlarında birleştirilmesiyle

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Organize Sanayi Bölgesi 10. Cadde No: 4 Melikgazi 38070 KAYSERİ / TÜRKİYE Tel : 90 352 321 11 06 Faks : 90 352 321 15 69 E-Posta : kayserilab@tse.org.tr

Detaylı

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ISITMA TEKNİĞİ 1.Tarihsel gelişim 2.Günümüz ısıtma teknikleri Bir ısıtma tesisatının uygun olabilmesi için gerekli

Detaylı

Geri dönüşsüz damperler

Geri dönüşsüz damperler ,1 X X testregistrierung Geri dönüşsüz damperler Tipi Kanal sistemin içine monte Geri dönüşsüz damperler, sistem çalışır durumda değilken istenilen hava akış yönüne karşı istenmeyen hava akışlarını önler.

Detaylı

Universal Tip Susturucu Yuvarlak Şekil

Universal Tip Susturucu Yuvarlak Şekil Universal Tip Susturucu Yuvarlak Şekil ÖZET ÜRÜN BİLGİSİ EGSAN ürünü Üniversal Tip Susturucu: olumsuz iç ve dış etkenlere ve korozif koşullara dayanıklı, tamamen alüminyum kaplı sac gövde ve borudan oluşur.

Detaylı

YAPI MALZEMELERİ MEVZUAT ŞEMASI ÖZETİ 4703 SAYILI KANUN (ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN)

YAPI MALZEMELERİ MEVZUAT ŞEMASI ÖZETİ 4703 SAYILI KANUN (ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN) «ISI YALITIMLI CAM» YAPI MALZEMELERİ MEVZUAT ŞEMASI ÖZETİ 4703 SAYILI KANUN (ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN) YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (CE) YAPI MALZEMELERİNİN

Detaylı

Geri dönüşsüz damperler

Geri dönüşsüz damperler ,1 X X testregistrierung Geri dönüşsüz damperler Tipi Ayarlanabilir durdurucu Ağır iş uygulamalarına yönelik Geri dönüşsüz damperler, sistem çalışır durumda değilken istenilen hava akış yönüne karşı istenmeyen

Detaylı

designed by LINEA ROSSA

designed by LINEA ROSSA designed by LINEA ROSSA KURUMSAL YAPIMIZ Bilgi birikimini en etkin şekilde kullanan firmamız bu sayede her başlamış olduğu projede deneyimli ekibiyle projelerle birebir ilgilenerek en ufak ayrıntısına

Detaylı

ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER

ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER YAPI MARKET SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Formlandırılmış alüminyum kompozit panel kaplamalarının alt taşıyıcı strüktürlerinin yardımı ile mimarinize farklı yenilikler katması, sadece formları

Detaylı

W118 Bölme Duvar. W118 WK2 _ Her iki yüzünde çift kat Diamant ve tek kat 0,5mm sac levha

W118 Bölme Duvar. W118 WK2 _ Her iki yüzünde çift kat Diamant ve tek kat 0,5mm sac levha W118 Bölme Duvar W118 WK2 _ Her iki yüzünde çift kat Diamant ve tek kat 0,5 sac levha W118 WK3 _ Her iki yüzünde üç kat Diamant ve çift kat 0,5 sac levha Tek dikmeli 5075/100 duvar Duvar C veya M Profili

Detaylı

W345 Vidipan Ses Duvarı

W345 Vidipan Ses Duvarı W345 Vidipan Ses Duvarı Çift dikmeli 75/100 mm duvar M Profili ve her iki tarafta 12,5mm kalınlığında üç kat Vidipan kullanılarak oluşturulan, içinde Profil genişliğine göre 40mm kalınlığında üç kat yalıtım

Detaylı

designed by LINEA ROSSA

designed by LINEA ROSSA designed by LINEA ROSSA info@nte.com.tr www.nte.com.tr NTE ALÜMİNYUM ve CEPHE SİSTEMLERİ; bilinçli kalite anlayışı ile müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutmayı ilke edinmiştir. Tecrübesi ve deneyimi

Detaylı

YAĞMUR İNDİRME ÇÖZÜMLERİ. Modüler, uzun ömürlü yağmur indirme çözümleri.

YAĞMUR İNDİRME ÇÖZÜMLERİ. Modüler, uzun ömürlü yağmur indirme çözümleri. YAĞMUR İNDİRME ÇÖZÜMLERİ Modüler, uzun ömürlü yağmur indirme çözümleri. Çatıda yağmur indirme sistemi ayrı bir önem taşır. Çünkü; kırılan, çatlayan, yağmur suyunun düzenli akışını engelleyen, yapının estetiğini

Detaylı

Z E N I A S L I D E Y A L I T I M L I S Ü R M E S E R İ S İ SERİSİ TEKNİK EĞİTİM KİTABI

Z E N I A S L I D E Y A L I T I M L I S Ü R M E S E R İ S İ SERİSİ TEKNİK EĞİTİM KİTABI SERİSİ TEKNİK EĞİTİM KİTABI 1 F I R A T T E K N İ K E Ğ İ T İ M K İ T A B I 2 SERİSİ TEKNİK EĞİTİM KİTABI 3 F I R A T T E K N İ K E Ğ İ T İ M K İ T A B I İçindekiler Zenia Slide Serisi Genel Bilgiler 04

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Kompakt panolar AE

Teknik sistem kataloğu Kompakt panolar AE Teknik sistem kataloğu Kompakt panolar AE 3 4 1 6 3 4 8 7 5 2 Orjinal Dünya çapında onayları ile stoklarımızda derhal gönderime hazır. Sayısız pratik boyutları ve tüm ortak uygulamalar için fonksiyonel

Detaylı

Tek bir sistemle ısı, yangın ve ses yalıtımı nasıl sağlanır?

Tek bir sistemle ısı, yangın ve ses yalıtımı nasıl sağlanır? Problem / Çözüm Önerileri Tek bir sistemle ısı, yangın ve ses yalıtımı nasıl sağlanır? Yapıların tipine ve kullanım amacına göre ısı yalıtımı kadar, yangın ve ses yalıtımı da önem taşır. Özellikle, Yüksek

Detaylı

Gelişmiş olan ülkelere göre Türkiye de kişi başına tüketilen enerji miktarı 1/3 oranında olmasına karşın, ısınma için sarf ettiğimiz enerji 2 kat

Gelişmiş olan ülkelere göre Türkiye de kişi başına tüketilen enerji miktarı 1/3 oranında olmasına karşın, ısınma için sarf ettiğimiz enerji 2 kat YALITIM Yapı ve yapının içindekileri (eşya, insan, hayvan v.b) dış ortamın olumsuz etkilerinden (su, rutubet, ses, ısı ve yangın) korumak için alınan önlemlere yalıtım denir. Yalıtım Çeşitleri Şunlardır:

Detaylı

KOMPAKT LAMİNAT PANELLER

KOMPAKT LAMİNAT PANELLER KOMPAKT LAMİNAT PANELLER YAPI MARKET SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Doğal ahşap veya laminat paneller ile kompoze edilmiş kompakt cephe panellerinden oluşan cephe kaplama sistemleri hafif metal alt konstrüksiyon sistemlerle

Detaylı

Bu sunumda yer alan konular;

Bu sunumda yer alan konular; Bu sunumda yer alan konular; Trend Cephe hakkında. Kompakt laminat tanımı, nerelerde kullanılır. Uygulama teknikleri. Fundermax dış cephe kartela Teknik Özellikler Fundermax dış cephe referans görselleri.

Detaylı

OPTİMA PLUS KASA PERVAZ ÜRÜN VE ÜRETİM STANDARTLARI

OPTİMA PLUS KASA PERVAZ ÜRÜN VE ÜRETİM STANDARTLARI OPTİMA ÜRÜN VE ÜRETİM STANDARTLARI KANAT Ağaç parçalarının liflerine ayrılarak özel kimyasal ve tutkal kullanımı ile çeşitli proseslerden geçirilmesi suretiyle imal edilen, ahşabın doğallık ve sıcaklık

Detaylı

HAKKIMIZDA NEDEN BAŞAT?

HAKKIMIZDA NEDEN BAŞAT? HAKKIMIZDA Firmamız uzun yıllardır DAMLA LAMİNASYON adı altında tekstil sektöründe hizmet vermektedir. Yüksek kalitede hizmet vermeyi ilke edinen firmamız yapmış olduğu AR-GE araştırmaları sonucu izolasyon

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Deney Laboratuvarı Adresi : Tümsan 2 Sitesi B Blok No:5 İkitelli İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 212 486 29 53 Faks : 0 212 486 29 52 E-Posta : info@cevkak.org Website

Detaylı

Gizli Vidalı Çatı Paneli. Gizli Vidalı Çatı Paneli ve Özel Bağlantı Aparatı ile Güneş Paneli Montajı

Gizli Vidalı Çatı Paneli. Gizli Vidalı Çatı Paneli ve Özel Bağlantı Aparatı ile Güneş Paneli Montajı İşi Sağlam Bağladık Çatılarda vidaların sebep olduğu sorunları ortadan kaldıran Gizli Vida Çatı Paneli uyumlu Özel Bağlantı Aparatı sayesinde bir ilke daha imza atıyor, vidasız montaj uygulamasının sağladığı

Detaylı

HARİCİ SİREN AS 240/250/260/282/290 HARİCİ SİREN AS 240/250/260/282/290. Kullanım Kılavuzu.

HARİCİ SİREN AS 240/250/260/282/290 HARİCİ SİREN AS 240/250/260/282/290. Kullanım Kılavuzu. HARİCİ SİREN Kullanım Kılavuzu www.eds.com.tr 1 Giriş Harici Sirenler, harici ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış, tüm güvenlik sistemlerine uyumlu, her türlü hava şartlarına ve darbeye dayanıklı

Detaylı

DUVAR BOŞLUKLARI 4/13/2015

DUVAR BOŞLUKLARI 4/13/2015 Prof.Dr.Nilay COŞGUN Arş.Gör. Seher GÜZELÇOBAN MAYUK Arş.Gör. Fazilet TUĞRUL Arş.Gör.Ayşegül ENGİN Arş.Gör. Selin ÖZTÜRK 1. Yapım ilkeleri Lento (Üst başlık) Denizlik (Alt Başlık) Söve 2. Boşluğun duvardaki

Detaylı

GİRİŞ SAYFASI > Ürünler > Kontrol üniteleri > VARYCONTROL > VAV terminal üniteleri > Type TA-Silenzio. Type TA-Silenzio

GİRİŞ SAYFASI > Ürünler > Kontrol üniteleri > VARYCONTROL > VAV terminal üniteleri > Type TA-Silenzio. Type TA-Silenzio Type TA-Silenzio ZORLU AKUSTIK GEREKSINIMLERE VE DÜŞÜK HAVA HIZLARINA SAHIP EMIŞ HAVASI SISTEMLERI IÇIN Değişken hava debisi sistemlerine, zorlu akustik gereksinimlere ve düşük hava hızlarına sahip binalarda

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/4) Deney Laboratuvarı Adresi : Tümsan 2 Sitesi B Blok No:5 İkitelli İSTANBUL/TÜRKİYE Tel : 0 212 486 29 53 Faks : 0 212 486 29 52 E-Posta : info@cevkak.org Website

Detaylı

Doğadan yaşama sunulan ayrıcalık...

Doğadan yaşama sunulan ayrıcalık... Doğadan yaşama sunulan ayrıcalık... Isı Yangın Ses Su Yalıtımı Yalıtımı Yalıtımı Yalıtımı İnşaat yapı sektörüne, yeni bir soluk ve yeni nesil bir anlayışıyla, duvar yapı elemanları üretimi ile hizmet vermekteyiz.

Detaylı

(nem) miktarının, o sıcaklıkta bulunabilecek en fazla su buharı miktarına oranına bağıl nem denir ve % cinsinden ifade edilir.

(nem) miktarının, o sıcaklıkta bulunabilecek en fazla su buharı miktarına oranına bağıl nem denir ve % cinsinden ifade edilir. Isıcam DA TERLEME Kış aylarında Isıcam takılı binalarda karşılaşılan en önemli sorunlardan biri camlardaki terlemedir. Bu terleme genellikle camın oda içine bakan yüzeyinde oluşmakla beraber az da olsa

Detaylı

TESĐSATTA KOMPANSATOR ve ESNEK BAĞLANTI ELEMANLARI*

TESĐSATTA KOMPANSATOR ve ESNEK BAĞLANTI ELEMANLARI* TESĐSAT KONGRESĐNDEN TESĐSATTA KOMPANSATOR ve ESNEK BAĞLANTI ELEMANLARI* *Bu yazı J. Tesisat Mühendisliği Kongresi bildidiler kitabından alınmıştır. Tesisat Mühendisliği Dergisi, Kasım Davut BOLU Yıldız

Detaylı

Mantolama Sistemleri

Mantolama Sistemleri Mantolama Sistemleri 6 7 8 Kale Mantolama Sistemleri Uygulama Katmanları Kale Taşyünü sistem uygulama katmanları. 1. Kale Taşyünü Mantotech Yapıştırma Harcı 2. Kale Taşyünü Isı Yalıtım Levhası 3. Kale

Detaylı

YAPI MALZEMELERİ VE GÜVENLİ ÜRÜN KAVRAMI. Dr.İnş.Müh.Nuran DANIŞMAN

YAPI MALZEMELERİ VE GÜVENLİ ÜRÜN KAVRAMI. Dr.İnş.Müh.Nuran DANIŞMAN YAPI MALZEMELERİ VE GÜVENLİ ÜRÜN KAVRAMI Dr.İnş.Müh.Nuran DANIŞMAN GÜVENLİ ÜRÜN? Kullanım süresi içinde, normal kullanım koşullarında risk taşımayan veya kabul edilebilir ölçülerde risk taşıyan temel gerekler

Detaylı

Aksesuarlar. Montaj çerçeveleri. Geri dönüşsüz damperlerin ve basınç düşürme dam perlerinin hızlı ve kolay kurulumu için. 03/2014 DE/tr K3 3.

Aksesuarlar. Montaj çerçeveleri. Geri dönüşsüz damperlerin ve basınç düşürme dam perlerinin hızlı ve kolay kurulumu için. 03/2014 DE/tr K3 3. Montaj çerçevesi, X XMontaj çerçevesi testregistrierung Aksesuarlar Montaj çerçeveleri Geri dönüşsüz damperlerin ve basınç düşürme dam perlerinin hızlı ve kolay kurulumu için Montaj çerçevesi, geri dönüşsüz

Detaylı

SERALARIN TASARIMI (Seralarda Isıtma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

SERALARIN TASARIMI (Seralarda Isıtma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü SERALARIN TASARIMI (Seralarda Isıtma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Seralarda Isıtma Sistemlerinin Planlanması Bitki büyümesi ve gelişmesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Malzeme Seçiminin Temelleri... 1 1.1 Giriş... 2 1.2 Malzeme seçiminin önemi... 2 1.3 Malzemelerin sınıflandırılması... 3 1.4 Malzeme seçimi adımları... 5 1.5 Malzeme seçiminde dikkate

Detaylı

GİRİŞ SAYFASI > Ürünler > Kontrol üniteleri > VARYCONTROL > VAV terminal üniteleri > Type TVA. Type TVA

GİRİŞ SAYFASI > Ürünler > Kontrol üniteleri > VARYCONTROL > VAV terminal üniteleri > Type TVA. Type TVA GİRİŞ SAYFASI > Ürünler > Kontrol üniteleri > VARYCONTROL > VAV terminal üniteleri > Type TVA Type TVA ZORLU AKUSTIK GEREKSINIMLERE SAHIP EMIŞ HAVASI SISTEMLERI IÇIN Değişken hava debisi sistemlerine ve

Detaylı

RSP Atık Su Sistemleri SML KML TML BML Bağlantı Elemanları. RSP İyi Bir Bağlantı

RSP Atık Su Sistemleri SML KML TML BML Bağlantı Elemanları. RSP İyi Bir Bağlantı RSP Atık Su Sistemleri SML KML TML BML Bağlantı Elemanları RSP İyi Bir Bağlantı Ürünler SML, KML, TML, BML, Bağlantı Elemanları ve Yedek Parçalar Kusursuz son çıkış her türlü atık suyun düzgün akışını

Detaylı

ÇATI MANTOLAMA SİSTEMLERİ

ÇATI MANTOLAMA SİSTEMLERİ ÇATI MANTOLAMA SİSTEMLERİ Maksimum enerji verimliliği, daha fazla enerji tasarrufu ve ideal yaşam konforu Isı kayıplarını gösteren özel kamera çekimi. Part of the Monier Group Yüksek Performanslı Isı Yalıtım

Detaylı

Biz Kimiz! Misyon & Vizyon

Biz Kimiz! Misyon & Vizyon DKP SİYAH KANAL Biz Kimiz! 2004 Yılında Havalandırma sektöründe siz değerli müştelerimize hizmet vermek üzere kurulan firmamız kuruluşundan itibaren dürüst kaliteli uygun fiyat politikasını prensip edinmiş

Detaylı

Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma Merkezi. Temmuz 2017

Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma Merkezi. Temmuz 2017 Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma Merkezi Temmuz 2017 CEPHE SİSTEM EĞİTİMİ -2 NEVİN GÜNEY TOK --- 19/07/2017 CEPHE NEDİR Giydirme cephe, çağdaş mimari kavramları alüminyum, cam kombinasyonu ile çözen,

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. Akreditasyon Kapsamı FTI Fasad Teknoloji Merkezi A.Ş.

Akreditasyon Sertifikası Eki. Akreditasyon Kapsamı FTI Fasad Teknoloji Merkezi A.Ş. No:76/A Çatalca Giydirme Cepheler Giydirme Cepheler -Hava Geçirgenliği TS EN 12153 Giydirme Cepheler - Su Sızdırmazlık Statik Basınç Altında Laboratuvar Deneyi Giydirme Cepheler- Rüzgar Yükü Dayanımı TS

Detaylı

HIZLI KATLANIR PVC KAPI

HIZLI KATLANIR PVC KAPI HIZLI KATLANIR PVC KAPI MARKASI : 1-MODEL Katlanır Tip 2- TEKNIK ÖZELLİKLER Kanatlı ve sürgülü kapılara kıyasla ölü alan kaybı yoktur. Yaklaşık 60-70 km/h rüzgara dayanıklıdır. ( Ortam şartlarına göre

Detaylı

Basınç düşürme damperi

Basınç düşürme damperi ,2 X X testregistrierung asınç düşürme damperi Tipi Kapalı kanat Odalarda ve iklimlendirme sistemlerin fazla basıncın giderilmesi için asınç düşürme damperleri; basınçlandırma sistemleri, gazlı yangın

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Şerifali Çiftliği Hendem cad. No:58 Kat:1 Yukarıdudullu Ümraniye 34775 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 420 47 52 Faks : 0 216 466 31

Detaylı

Bölüm 4 BİNALARDA ISITMA SİSTEMİ PROJELENDİRİLMESİNE ESAS ISI GEREKSİNİMİ HESABI (TS 2164)

Bölüm 4 BİNALARDA ISITMA SİSTEMİ PROJELENDİRİLMESİNE ESAS ISI GEREKSİNİMİ HESABI (TS 2164) ME401- Isıtma ve Havalandırma Bahar, 2017 Bölüm 4 BİNALARDA ISITMA SİSTEMİ PROJELENDİRİLMESİNE ESAS ISI GEREKSİNİMİ HESABI (TS 2164) Ceyhun Yılmaz Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine

Detaylı

RENCO Modüler Su Depoları

RENCO Modüler Su Depoları İçilebilir su veya niteliksiz su rahatlıkla depolanabilir. Yeraltına, açık alana ve bina içine, montajı yapılabilir. UZUN ÖMÜRLÜ, TEMİZLİĞİ KOLAY. Estetik bir görünüme sahiptir, yerleşim alanlarında bile

Detaylı

TEDAŞ-MLZ(GES)/2015-060 (TASLAK) TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FOTOVOLTAİK SİSTEMLER İÇİN DC ELEKTRİK KABLOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEDAŞ-MLZ(GES)/2015-060 (TASLAK) TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FOTOVOLTAİK SİSTEMLER İÇİN DC ELEKTRİK KABLOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FOTOVOLTAİK SİSTEMLER İÇİN DC ELEKTRİK KABLOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ.. - 2015 İÇİNDEKİLER 1. GENEL 1.1. Konu ve Kapsam 1.2. Standartlar 1.3. Çalışma Koşulları

Detaylı

Taşıyıcı Sistem İlkeleri

Taşıyıcı Sistem İlkeleri İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232 Taşıyıcı Sistem İlkeleri 2015 Bir yapı taşıyıcı sisteminin işlevi, kendisine uygulanan yükleri

Detaylı

İSKİD HAVA KANALI KOMİSYONU OVAL KANAL (GALVANİZ) ŞARTNAMESİ ÖRNEĞİ

İSKİD HAVA KANALI KOMİSYONU OVAL KANAL (GALVANİZ) ŞARTNAMESİ ÖRNEĞİ İSKİD HAVA KANALI KOMİSYONU OVAL KANAL (GALVANİZ) ŞARTNAMESİ ÖRNEĞİ 1. Genel Tanım ve Standartlar Bu şartname, Soğutma, Isıtma ve Havalandırma tesisatlarında kullanılan, galvanizli sacdan imal edilen,

Detaylı

YENİ YÖNETMELİĞE UYGUN YALITIM VE DUVAR DOLGU MALZEME SEÇİMİNDE OPTİMİZASYON

YENİ YÖNETMELİĞE UYGUN YALITIM VE DUVAR DOLGU MALZEME SEÇİMİNDE OPTİMİZASYON TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yalıtım Kongresi 23-24-25 Mart 2001 Eskişehir-Türkiye YENİ YÖNETMELİĞE UYGUN YALITIM VE DUVAR DOLGU MALZEME SEÇİMİNDE OPTİMİZASYON ÖZET M. Gökhan KORKMAZ MARDAV Yalıtım

Detaylı

GİRİŞ SAYFASI > Ürünler > Kontrol üniteleri > VARYCONTROL > VAV terminal üniteleri > Type TZ-Silenzio. Type TZ-Silenzio

GİRİŞ SAYFASI > Ürünler > Kontrol üniteleri > VARYCONTROL > VAV terminal üniteleri > Type TZ-Silenzio. Type TZ-Silenzio Type TZ-Silenzio ZORLU AKUSTIK GEREKSINIMLERE VE DÜŞÜK HAVA HIZLARINA SAHIP ÜFLEME HAVASI SISTEMLERI IÇIN Değişken hava debisi sistemlerine, zorlu akustik gereksinimlere ve düşük hava hızlarına sahip binalarda

Detaylı

Üzerinde yaşadığımız Dünya da tüm maddeler katı, sıvı ve gaz halde bulunur. Daha önce öğrendiğimiz gibi bu maddeler hangi halde bulunursa bulunsun,

Üzerinde yaşadığımız Dünya da tüm maddeler katı, sıvı ve gaz halde bulunur. Daha önce öğrendiğimiz gibi bu maddeler hangi halde bulunursa bulunsun, Madde ve Isı Üzerinde yaşadığımız Dünya da tüm maddeler katı, sıvı ve gaz halde bulunur. Daha önce öğrendiğimiz gibi bu maddeler hangi halde bulunursa bulunsun, bunları oluşturan tanecikler hareket halindedir.

Detaylı

1 TP 12 İÇ MEKAN SİSTEMLERİ. Aysist Bölme Duvar Sistemleri. Aysist Giydirme Duvar Sistemleri. Aysist Şaft Duvarı Sistemleri

1 TP 12 İÇ MEKAN SİSTEMLERİ. Aysist Bölme Duvar Sistemleri. Aysist Giydirme Duvar Sistemleri. Aysist Şaft Duvarı Sistemleri İÇ MEKAN SİSTEMLERİ TP Aysist Bölme Duvar Sistemleri Aysist Giydirme Duvar Sistemleri Aysist Şaft Duvarı Sistemleri Aysist Asma Tavan Sistemleri Tek İskelet TP Tek Profil Tek Kat Aypan Çift Kat Aypan Ses

Detaylı

ÇELİK YAPILAR. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe

ÇELİK YAPILAR. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe ÇELİK YAPILAR Cephe elemanı yatay ve düşey elemanların oluşturduğu forma bağlı olarak rüzgar yüklerini iki yada tek doğrultuda aktarır. Bu, döşemenin düşey yükler altındaki davranışına benzer. 8 1 Çelik

Detaylı

BÜLBÜLOĞLU DIŞ CEPHE GÜVENLİK AĞI PLATFORMLARI

BÜLBÜLOĞLU DIŞ CEPHE GÜVENLİK AĞI PLATFORMLARI GENEL BİLGİLER BÜLBÜLOĞLU DIŞ CEPHE GÜVENLİK AĞI PLATFORMLARI BÜLBÜLOĞLU Güvenlik Ağı Platformları, TS EN 1263-1 normunun gereklerine göre tasarlanmış ve üretilmiştir. Platformlar şantiyede yerlerine monte

Detaylı

YAPI ĐŞLERĐ KALORĐFER TESĐSATI BĐRĐM FĐYAT VE TARĐFLERĐ

YAPI ĐŞLERĐ KALORĐFER TESĐSATI BĐRĐM FĐYAT VE TARĐFLERĐ T.C. ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Sayı : 2 YAPI ĐŞLERĐ KALORĐFER TESĐSATI BĐRĐM FĐYAT VE TARĐFLERĐ 2013 GENEL HÜKÜMLER VE AÇIKLAMALAR 1- Birim fiyatlar Çevre ve Şehircilik

Detaylı

KOLLEKTÖRLER ÇATI ÜSTÜ & ÇATI İÇİ

KOLLEKTÖRLER ÇATI ÜSTÜ & ÇATI İÇİ KOLLEKTÖRLER ÇATI ÜSTÜ & ÇATI İÇİ Kollektorfolder_tuerkisch_2013.indd 1 13.09.2013 10:03:21 SOLAR ÇÖZÜMLER GASOKOL & SMS-ENERJİ KİŞİYE ÖZEL ÇÖZÜMLERDE UZMAN PRATİKDEN ÖRNEKLER: Solar Sıcak Su Hazırlama

Detaylı

W362 Vidipan Bölme Duvar

W362 Vidipan Bölme Duvar W362 Bölme Duvar DC Profili Knauf Artfix Duvar C Profili, Tavan ve Taban DU Profili ne monte edilir. Kaplama Derz ve Dolgu Knauf Uniflott ve Knauf Fugagips kullanılarak eksiz yüzeyler elde edilir. Taban

Detaylı

SANDWICH PANELLER POLİÜRETAN İZOLASYONLU ÇATI PANELLERİ

SANDWICH PANELLER POLİÜRETAN İZOLASYONLU ÇATI PANELLERİ SANDWICH PANELLER POLİÜRETAN İZOLASYONLU ÇATI PANELLERİ 3 HADVELİ ÇATI PANELİ Sanayi yapılarının tasarımlarına ; yapı özellikleri, kullanım fonksiyonları ve üretecekleri ürünleri dikkate alarak sanayicilerle

Detaylı

Mekanik Tesisatlarda Isıl Genleşmeler ve Uygulamalar

Mekanik Tesisatlarda Isıl Genleşmeler ve Uygulamalar Mekanik Tesisatlarda Isıl Genleşmeler ve Uygulamalar E.Tümay KÖSE Makine Y. Mühendisi 18.4.2013 1 1. Projelerde Isıl Genleşme 2. Isıl Genleşmeler 3. Sistem Elemanları a. Boru Askı ve Destekler b. Kompansatörler

Detaylı

Çatı Kaplamaları. 6. Güncellenmİş Baskı

Çatı Kaplamaları. 6. Güncellenmİş Baskı ALTYAPI TASARIM ÖNERİLERİ Çatı Kaplamaları 6. Güncellenmİş Baskı Havalandırmalı veya havalandırmasız çatıların inşası doğruluk kriterlerine bağlı değildir. Her iki tasarımın da planlama ve uygulama şartlarına

Detaylı

GENE ÜRÜN KATALOĞU MBS KLİMA ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA EKİPMANLARI

GENE ÜRÜN KATALOĞU MBS KLİMA ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA EKİPMANLARI GENE ÜRÜN KATALOĞU MBS KLİMA ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA EKİPMANLARI HÜCRELİ ASPİRATÖRLER MBS Hücreli Aspiratör MBS Hücreli Aspiratörler 500 m³/h ile 100.000 m³/h debiler arasında değişik boyutta standart

Detaylı

TEST RAPORU ALCAS AF50E SİSTEM (2007.046.2) NUMUNESİ İÇİN TEST METODU

TEST RAPORU ALCAS AF50E SİSTEM (2007.046.2) NUMUNESİ İÇİN TEST METODU TEST RAPORU ALCAS AF50E SİSTEM (2007.046.2) NUMUNESİ İÇİN TEST METODU MÜŞTERİ : ALCAS ALUMİNYUM PROFİL SİSTEMLERİ NUMUNE : ALUMİNYUM GİYDİRME CEPHE SİSTEM : AF50E PROJE : - SONUÇ UYGUN UYGUN DEĞİL SAYFA

Detaylı

UYGULAMA VE SATIŞ BAYİİ

UYGULAMA VE SATIŞ BAYİİ UYGULAMA VE SATIŞ BAYİİ DEĞERLİ APARTMAN SAKİNLERİ ISI YALITIMI DOĞRU YAPILIRSA YATIRIMDIR HEMDE KAZANDIRAN BİR YATIRIMDIR....VE BİZ DEST YAPI OLARAK ATACAĞANIZ BU DOĞRU ADIMDA 14 YILLIK YAPI UYGULAMALARI

Detaylı

Kaynak nedir? Aynı veya benzer alaşımlı maddelerin ısı tesiri altında birleştirilmelerine Kaynak adı verilir.

Kaynak nedir? Aynı veya benzer alaşımlı maddelerin ısı tesiri altında birleştirilmelerine Kaynak adı verilir. 1 Kaynak nedir? Aynı veya benzer alaşımlı maddelerin ısı tesiri altında birleştirilmelerine Kaynak adı verilir. 2 Neden Kaynaklı Birleşim? Kaynakla, ilave bağlayıcı elemanlara gerek olmadan birleşimler

Detaylı

Bazı Referanslarımız. *Ankara ve çevre illerde 70 bayimizle hizmetinizdeyiz.

Bazı Referanslarımız. *Ankara ve çevre illerde 70 bayimizle hizmetinizdeyiz. ALÜMİNYUM Pimapen S-7500 Fantasia nın tüm ana profilleri 75 mm genişliğinde ve 6 odacıklıdır. Pimapen S-7500 Fantasia, 3 lü (iç-orta-dış) contalama sistemi ile gelen mükemmel ısı, ses, toz, hava ve su

Detaylı

Type JF YERALTI ULAŞIM SISTEMLERININ HAVALANDIRILMASI VE DUMAN TAHLIYESI IÇIN

Type JF YERALTI ULAŞIM SISTEMLERININ HAVALANDIRILMASI VE DUMAN TAHLIYESI IÇIN Type JF YERALTI ULAŞIM SISTEMLERININ HAVALANDIRILMASI VE DUMAN TAHLIYESI IÇIN Tünel damperleri yeraltı ulaşım sistemleri için özel olarak tasarlanmış güvenlik bileşenleridir ve Almanya Karayolu Tünellerinin

Detaylı

Duman Tahliye Sistemleri Gün Işığı Aydınlatma Duman Perdeleri Yangın Kapıları Havalandırma

Duman Tahliye Sistemleri Gün Işığı Aydınlatma Duman Perdeleri Yangın Kapıları Havalandırma Duman Tahliye Sistemleri Gün Işığı Aydınlatma Duman Perdeleri Yangın Kapıları Havalandırma Adexsi Grubu, 2013 yılı itibariyle 1.8 milyar Euro cirosu olan Fransa merkezli Soprema'ya aittir. Adexsi içinde

Detaylı

İZOLASYONLU CEPHE PANELİ

İZOLASYONLU CEPHE PANELİ İZOLASYONLU CEPHE PANELİ 01 FiRMA PROFiLi Desos Precast, 20 yılı aşkın süredir inşaat sektörüne prekast cephe giydirmeleri konusunda hizmet vermektedir. Yurt içi ve yurt dışında otel, hastane, iş merkezi,

Detaylı

Yangın Korumada Genişleyen Sınırlar

Yangın Korumada Genişleyen Sınırlar Yangın Korumada Genişleyen Sınırlar 1 Sunumun Amaçları Yangına dayanımlı camlama sistemi hakkında mimar kullanıcının aydınlatılması, ve son Camlama dışında yangın koruma metotlarının tartışılması, Yangın

Detaylı

Halfen ankraj kanalları

Halfen ankraj kanalları Halfen ankraj kanalları Halfen ankraj kanalları, kolay montaj ve ayarlanabilir bağlantı imkanı verir. Kanallar, polystiren dolgu ile doldurularak, beton çalışması esnasındaki olası problemlere karşı korumaya

Detaylı

Kale Mantolama Sistemleri Uygulama Katmanları Kale Mantolama Sistemi ile Isı Yalıtımınız Garanti Altında Kale Beyaz EPS Sistem Bileşenleri

Kale Mantolama Sistemleri Uygulama Katmanları Kale Mantolama Sistemi ile Isı Yalıtımınız Garanti Altında Kale Beyaz EPS Sistem Bileşenleri Mantolama Sistemleri Mantolama Nedir? Kale Son Kat Kaplamalar Kale Mantolama Sistem Bileşenleri 9 Adımda Mantolama Kış aylarında dış ortamdaki soğuk havanın iç mekanlarda ısı kaybına neden olmasını; yaz

Detaylı

1 CP 11 İÇ MEKAN SİSTEMLERİ. Aysist Bölme Duvar Sistemleri. Aysist Giydirme Duvar Sistemleri. Aysist Şaft Duvarı Sistemleri

1 CP 11 İÇ MEKAN SİSTEMLERİ. Aysist Bölme Duvar Sistemleri. Aysist Giydirme Duvar Sistemleri. Aysist Şaft Duvarı Sistemleri İÇ MEKAN SİSTEMLERİ CP Aysist Bölme Duvar Sistemleri Aysist Giydirme Duvar Sistemleri Aysist Şaft Duvarı Sistemleri Aysist Asma Tavan Sistemleri Tek İskelet CP Çift Profil Tek Kat Aypan Tek Kat Aypan Ses

Detaylı

Kablo Geçişlerinde Pasif Yangın Durdurucu Sistemler

Kablo Geçişlerinde Pasif Yangın Durdurucu Sistemler Kablo Geçişlerinde Pasif Yangın Durdurucu Sistemler EN Test Prosedürü & Aplikasyonlar 2015 1 İçerik Bina Yangın Yalıtımının Önemi EN 1366-3 Test Standardı (Penetrasyon Yalıtımı) & Yangın Dayanımı Pasif

Detaylı

DUVARLARDA ISI YALITIMI

DUVARLARDA ISI YALITIMI 1. TOPRAK ALTI DIŞ DUVARLARDA ve TEMELLERDE ISI YALITIMI Toprak Temaslı Beton Perde Duvarlar Koruma Duvarlı A- Toprak B- Baskı duvarı C- Su yalıtım malzemesi D- Isı yalıtımı (ekstrüde polistiren köpük)

Detaylı

ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ

ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ İlyas CAN*, İbrahim BÜYÜKÇAYIR* *Durer Refrakter Malzemeleri San. Ve

Detaylı

Gürültü azaltma özelliklerine sahip

Gürültü azaltma özelliklerine sahip ,1 X X testregistrierung Dış hava panjurları Tipi Gürültü azaltma özelliklerine sahip Akustik panjurlar, taze hava ve atış havası açıklıklarının içine yağmurun, yaprakların ve kuşların girmesine karşı

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Tutamaklı kumanda panelleri

Teknik sistem kataloğu Tutamaklı kumanda panelleri Teknik sistem kataloğu Tutamaklı kumanda panelleri Tutamaklı kumanda panelleri yüksek ergonomileri, montaj kolaylığı ve cazip tasarımları ile öne çıkar ve stoklarımızda bulunur. Çeşitli boyutlar ve montaj

Detaylı

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HASAR ANALİZİ YÜKSEK LİSANS - DOKTORA DERS NOTLARI. Doç.Dr.İrfan AY BALIKESİR

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HASAR ANALİZİ YÜKSEK LİSANS - DOKTORA DERS NOTLARI. Doç.Dr.İrfan AY BALIKESİR MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HASAR ANALİZİ YÜKSEK LİSANS - DOKTORA DERS NOTLARI Doç.Dr.İrfan AY 2004-2005 BALIKESİR 1 HASAR ANALİZİ TEMEL İLKELERİ 2 HASAR ANALİZİ Hasar ne demektir? Hasar herhangi bir olayın

Detaylı

Tavan. 4 Kenarı Pahlı COREX

Tavan. 4 Kenarı Pahlı COREX Tavan 4 Kenarı Pahlı COREX Tavan 4 Kenarı Pahlı COREX Teknik Özellikler Asma Tavan Uygulamaları Bölme Duvar Uygulamaları Derz Dolgu İşlemi Teknik Özellikler 2 3 6 6 7 4 Kenarı Pahlı COREX İzsiz birleşim

Detaylı

TEKNİK İMALAT DOSYASI

TEKNİK İMALAT DOSYASI TEKNİK İMALAT DOSYASI TEMMUZ 015 İÇİNDEKİLER 0. 1 sayfa no Sistem Tanıtımı 1.1-1.5 Kesim Ölçüleri.1 -.3 Profillerin Hazırlanması 3.1-3.8 4.1-4.11 Kaynak ve Köşe Temizleme 5.1-5.10 Ortakayıt Hazırlama 6.1-6.3

Detaylı

BETON* Sıkıştırılabilme Sınıfları

BETON* Sıkıştırılabilme Sınıfları BETON* Beton Beton, çimento, su, agrega kimyasal ya mineral katkı maddelerinin homojen olarak karıştırılmasından oluşan, başlangıçta plastik kıvamda olup, şekil rilebilen, zamanla katılaşıp sertleşerek

Detaylı

Mühendislik. www.sksmuhendislik.com.tr

Mühendislik. www.sksmuhendislik.com.tr Mühendislik 2015 HAKKIMIZDA Firmamız SKS MÜHENDİSLİK tavan sistemleri, duvar kaplama ve zemin döşeme sistemleri,izalasyon malzemeleri,alüminyum doğrama ve pvc doğrama olmak üzere 4 ana grupta 40 ayrı

Detaylı

YAPI MALZEMELERİ MUAYENE VE DENEYLERİ

YAPI MALZEMELERİ MUAYENE VE DENEYLERİ YAPI MALZEMELERİ MUAYENE VE DENEYLERİ YAPI MALZEMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÜRÜN ÜRETİCİ - LABORATUVAR Piyasaya kaliteli ürün arz edebilmek adına ürün, üretici ve Laboratuvar arasında çok sıkı bir bağ vardır.

Detaylı

BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN ĠDE-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-KESME ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ

BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN ĠDE-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-KESME ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKİM 2010-DÜZCE BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN ĠDE-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-KESME ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ

Detaylı

LETOON Teleskopik Hangar Kapısı

LETOON Teleskopik Hangar Kapısı Karkas Aksamı Teleskopik Hangar Kapısı Karkas Aksamı, çelik profillerden imal edilmekte ve çinkobazlı boya ile boyanmaktadır. Modüler yapıda üretilmekte, şantiye bölgesine nakledilmesinde ve yerine uygulanmasında

Detaylı

Durusu Park Çatı Strüktürü. Yapısal Lamine Ahşap...

Durusu Park Çatı Strüktürü. Yapısal Lamine Ahşap... Durusu Park Çatı Strüktürü Yapısal Lamine Ahşap... Ahşap Kubbe - Türkmenistan Tarihi Eser - Sultantepe, Üsküdar Yapısal Lamine Ahşap Yüksek teknoloji ürünü Yapısal lamine ahşap, büyük budaklar, reçine

Detaylı

HIZLI PVC KATLANIR KAPILAR

HIZLI PVC KATLANIR KAPILAR HIZLI PVC KATLANIR KAPILAR MARKASI 1-MODEL Sarmal Tip 2- TEKNIK ÖZELLİKLER : Kanatlı ve sürgülü kapılara kıyasla ölü alan kaybı yoktur.yaklaşık 60-70 km/h rüzgara dayanıklı. ( ortam şartlarına göre arttırılabilir

Detaylı

SANDWICH PANELLER POLİÜRETAN İZOLASYONLU ÇATI PANELLERİ 3 HADVELİ ÇATI PANELİ

SANDWICH PANELLER POLİÜRETAN İZOLASYONLU ÇATI PANELLERİ 3 HADVELİ ÇATI PANELİ SANDWICH PANELLER POLİÜRETAN İZOLASYONLU ÇATI PANELLERİ 3 HADVELİ ÇATI PANELİ Sanayi yapılarının tasarımlarına ; yapı özellikleri, kullanım fonksiyonları ve üretecekleri ürünleri dikkate alarak sanayicilerle

Detaylı

Tesisatlarda Enerji Verimliliği & Isı Yalıtımı

Tesisatlarda Enerji Verimliliği & Isı Yalıtımı Türk Sanayisinde Enerji Verimliliği Semineri - 11 Mart 2009 İstanbul Sanayi Odası - Türkiye Tesisatlarda Enerji Verimliliği & Isı Yalıtımı Timur Diz Teknik İşler ve Eğitim Koordinatörü İZODER Isı Su Ses

Detaylı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1/6 T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOBB-ETU MODEL TEST LAB. PN25 REDÜKSİYON (FLANŞLI) TEKNİK ŞARTNAMESİ TEM-FR-1 2/6 TOBB-ETU MODEL TEST

Detaylı

A. PROJE BİLGİLERİ 2 B. DEPO HACMİ 4 C. YAPI BİLEŞENLERİNİN ÖZELLİKLERİ VE ISI İLETİM KATSAYILARI 5 1)DIŞ DUVAR 5 2)İÇ DUVAR 5 3)TAVAN 6 4)TABAN 6

A. PROJE BİLGİLERİ 2 B. DEPO HACMİ 4 C. YAPI BİLEŞENLERİNİN ÖZELLİKLERİ VE ISI İLETİM KATSAYILARI 5 1)DIŞ DUVAR 5 2)İÇ DUVAR 5 3)TAVAN 6 4)TABAN 6 A. PROJE BİLGİLERİ 2 B. DEPO HACMİ 4 C. YAPI BİLEŞENLERİNİN ÖZELLİKLERİ VE ISI İLETİM KATSAYILARI 5 1)DIŞ DUVAR 5 2)İÇ DUVAR 5 3)TAVAN 6 4)TABAN 6 D.ISI YÜKÜ HESABI 7 1. Trasnsmisyon Isı Yükü 7 2- İnfilitrasyon

Detaylı

PEFLEX LEVHA. Uygulama

PEFLEX LEVHA. Uygulama PEFLEX LEVHA Isı Yalıtımı Yoğuşma Kontrolü İzocam Peflex, iklimlendirme, soğutma, güneş enerjisi sistemlerinde ısı yalıtımı ve yoğuşma kontrolü sağlamak üzere üretilen kapalı gözenekli hücre yapısına sahip

Detaylı

ELINEMK Teknik Tablo E L E K T R İ K Beyan Akımı Busbar Kodu Standartlar Beyan Yalıtım Gerilimi Maks. Beyan Çalışma Gerilimi Beyan Frekansı Kirlilik Derecesi Koruma Sınıfı Mekanik Darbe Dayanımı (IK Kodu)*

Detaylı

ÜRÜNLERİMİZ VE ÜRÜNLERİMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİ

ÜRÜNLERİMİZ VE ÜRÜNLERİMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİ ÜRÜNLERİMİZ VE ÜRÜNLERİMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİ www.ozpansogutma.com info@ozpansogutma.com 0850 804 53 01 0532 161 65 56 ÖZPAN Endüstriyel Soğutma Sistemleri olarak ; Soğuk Oda Panelleri Endüstriyel Soğutma

Detaylı

«Polimatiz» Kapalı anonim şirketi Dokumasız malzemeler ve inşaat membranların üretimi.

«Polimatiz» Kapalı anonim şirketi Dokumasız malzemeler ve inşaat membranların üretimi. «Polimatiz» Kapalı anonim şirketi Dokumasız malzemeler ve inşaat membranların üretimi. Genel müdür Belova N.E. Tataristan Cumhuriyeti, Alabuga bölgesi, «Alabuga» Özel Ekonomi Bölgesi 8(85557) 5-91-10,

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi KALSİYUM SİLİKAT Yüksek mukavemetli,

Detaylı