YAPILAN ĠLK TĠP TESTLERĠNDEKĠ DOĞRAMALARIN SEÇĠMĠNDEKĠ KRĠTERLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAPILAN ĠLK TĠP TESTLERĠNDEKĠ DOĞRAMALARIN SEÇĠMĠNDEKĠ KRĠTERLER"

Transkript

1 YAPILAN ĠLK TĠP TESTLERĠNDEKĠ DOĞRAMALARIN SEÇĠMĠNDEKĠ KRĠTERLER - HANGİ SİSTEM? - HANGİ PROFİL? - HANGİ DESTEK SACI? - HANGİ AKSESUAR? - HANGİ YARDIMCI MALZEMELER??? -????

2 Bayi teknik dosyada tanımlanmış olan ürünleri kullanması şartı ile, Üreteceği her pencerenin, yer aldığı ÜRÜN AĠLESĠNE göre test edilen, pencere performans değerlerini kullanacaktır.

3 Ġlk Tip Testleri (ITT) İlk tip testleri, mamulün, EN standardına uygunluğunu göstermek için yurt dışındaki onaylı laboratuarda yapılmaktadır. Bu testler, tümüyle bir dizi deney ve diğer işlemleri içerir. Testlerde kullanılan numuneler ürünün gerçek özelliklerini yansıtıyor olmalıdır.

4 ÜRÜN AĠLESĠ ÖRNEĞĠ TEST NUMUNESĠ

5 DĠĞER BAZI ÜRÜN AĠLELERĠNE ÖRNEKLER Sistemlerimizde birden fazla ürün aileleri yer almaktadır.

6 Pencerenin performansı hangi testler ile belirlenir? 1. Hava Geçirgenliği 2. Su Geçirmezlik 3. Rüzgar Yüküne Dayanım 4. Akustik Performans 5. Pencerenin Isıl İletkenlik (U-değeri) 6. Güvenlik tertibatlarının yük taşıma kapasitesi 7. Çalıştırma kuvvetleri

7 CE ETĠKETĠNDE HANGĠ BĠLGĠLER BULUNMAKTADIR? (ÖRNEK:)

8 DOĞRAMA HAVA GEÇĠRGENLĠĞĠ TESTĠ Bu test ile pencereye uygulanan farklı kademelerdeki basınçlara karşı pencerenin gösterdiği hava kayıpları ölçülmektedir. RÜZGAR Sınıf 1 HAVA KAÇIġI EN FAZLA OLAN DOĞRAMA SINIFI Sınıf 2 Sınıf 3 Sınıf 4 EN ĠYĠ SONUÇ! HAVA KAÇIġI EN AZ OLAN DOĞRAMA SINIFI

9 DOĞRAMA SU GEÇĠRMEZLĠK TESTĠ YAĞMUR Bu test ile pencerenin yağmur ve şiddetli rüzgar altındaki performansı ölçülmektedir. Basınçsız olarak başlayan testte pencere kademeli olarak basınç artışına maruz kalmakta ve performansına göre sınıflandırılmaktadır. RÜZGAR

10 SU GEÇĠRMEZLĠK TESTĠ DENEY BASINCI SINIFLANDIRMA ġartlar 0 1A 15 dak.su püskürtme 50 2A sınıf 1'e uygulanan şart + 5 dak A sınıf 2'ye uygulanan şart + 5 dak A sınıf 3'e uygulanan şart + 5 dak A sınıf 4'e uygulanan şart + 5 dak A sınıf 5'e uygulanan şart + 5 dak A sınıf 6'ya uygulanan şart + 5 dak A sınıf 7'ye uygulanan şart + 5 dak A sınıf 8'e uygulanan şart + 5 dak. >600 Exxx 600 Pa'nın üzerindeki 150 Pa 'lık kademelerde, her kademedeki süre 5 dakika olmalıdır

11 RÜZGAR YÜKÜNE DAYANIM TESTĠ DUVAR RÜZGAR Doğrama, pozitif ve negatif deney basınçlarına tabi tutulur. Her deney basıncında, rüzgar yüklerinden kaynaklanan hasara karşı direnci ve yüzeye dik sehim miktarı ölçülerek değerlendirilir. Ayrıca, deney numunesine, pozitif ve negatif basınçları içeren 50 çevrim uygulanır.

12 RÜZGAR YÜKÜNE DAYANIM TESTĠ SINIFLANDIRMA DENEY BASINCI Pa 800 Pa 1200 Pa 1600 Pa 2000 Pa SEHĠM MĠKTARI A B C <L/150 <L/200 < L/300 Değerlendirme, Sınıflar birleģtirilerek tanımlanır. Örneğin, C2 / B3 Müsaade edilen sehim L=1500 A B C 1500/150=10 mm 1500/200=7.5 mm 1500/300=5 mm

13 ISIL ĠLETKENLĠK TESTĠ Sistemler içinde U değerlerinin (kesit ve pencere) belirlenmesi (EN ISO )

14 AKUSTĠK PERFORMANS (SES YALITIMI) Sistemler için Ses Ġndirgeme Katsayıları Teknik dosyada verilecek

15 Güvenlik tertibatlarının yük taģıma kapasitesi Pencere/kapı kanatları üzerine, 350 N luk kuvvet 60 saniye süre ile uygulanır. Uygunluğu kontrol edilir. ÇalıĢtırma kuvvetleri Kol üzerindeki tork değerleri ölçülür. Sınıflandırma 0 1 2

16 Üretilecek doğrama için, doğru CE etiketini, nasıl bulacağım?

17 ÜRETĠLECEK ÖRNEK DOĞRAMA 1. Bu sisteme ait teknik dosya açılır, 2. Bu pencere tipini kapsayan ürün ailesi bulunur.

18 Ürün aileleri içinde dikkat edilecek bazı önemli hususlar: Resimlerde verilen çift açılım doğramalar, tek açılım doğramaları kapsamaktadır, Aynı tip doğramalarda, aynalanmıģ pozlar da kapsam içindedir kanadın sağ açılım veya sol açılım olması, kanadın sağ veya solda olması performansı etkilememektedir, Doğramanın rengi (beyaz veya lamine renkte olması) bir performans kriteri değildir.

19 Üretimi yapılacak pencere tipi, ürün ailesi içinden seçilir. Üretilecek Doğrama Referans Doğrama

20 Referans doğramaya ait ilk Tip Test raporu, Doğramanın, Teknik dosyada verilen tanımlara uygun üretilmesi durumunda geçerlidir. CE ETĠKETĠ, TEKNĠK DOSYA ĠÇĠNDE VERĠLMĠġTĠR.

21 Destek Sacı: Testlerde 1,25 mm destek sacları baz alınmıştır,

22 Destek Sacı: Testlerde 2 mm destek sacları baz alınmıştır,

23 Destek Sacı: - FÜK sistemi girdi şartnamesinde tanımlı malzeme özelliklerine sahip ürün kullanılması gerekmektedir (sıcak galvaniz kaplama vb. özelliklere uygunluk)

24 AKSESUAR

25 Aksesuar ve Diğer malzemeler: Aşağıda yer alan ürün grupları, sistem içinde yer alan kodları ile, teknik dosyada tanımlanmıştır. Ortakayıt takozları, Menteşeler, Kilit karşılıkları, Kollar, Plastik enjeksiyon malzemeler, Alüminyum profiller,

26 Isıl iletkenlik: U f => profil kesiti için hesaplanan değer, U w => pencerenin tamamı için hesaplanan değer, Dolayısı ile, seçilecek camın kalınlığı ve özelliği çok önem kazanmaktadır.

27 CAM: KULLANILACAK CAMIN, CE ĠġARETĠ OLMASI GEREKMEKTEDĠR. Farklı cam kalınlığı veya özel kaplamalı cam kullanılması durumunda ise, Isıl iletkenlik değeri, detaylı verilecek tablodan okunur ve CE etiketine yazılır.

28 Isıl iletkenlik geçirgenliği ve akustik:

29 CE ETĠKETĠ DOĞRAMA ÜZERĠNDE NEREYE KONULMALI? TS EN STANDARDI NA GÖRE; CE işaret sembolü ve bu sembolle birlikte verilen bilgiler, aşağıda belirtilen kısımlardan biri veya daha fazlasına (imalatçının sıralama tercihine göre) görülebilir, okunaklı ve silinmez şekilde iliştirilmelidir: Kapı kanatları, pencere kanatları veya sürme pencere çerçeveleri açık durumda iken işaretin ve birlikte verilen bilgilerin görülebilirliğinin sağlanması şartıyla, mamulün uygun herhangi bir bölümü, Mamule tutturulan etiket, Mamulün ambalâjı, Mamulle birlikte verilen ticari belgeler veya imalatçının yayımlamış olduğu teknik şartname/şartnameler.

GENEL TEKNİK ŞARTNAME (DORADO GOLD SHIELD)

GENEL TEKNİK ŞARTNAME (DORADO GOLD SHIELD) GENEL TEKNİK ŞARTNAME (DORADO GOLD SHIELD) A : Sert PVC den üretilen pencere sistemleri teknik şartnamesi: 1. Profiller 1.1. Avrupa standartlarında, çevreye zarar vermeyen, geri dönüşümlü, Kalsiyum - Çinko

Detaylı

TÜRKİYE DE METAL ÇERÇEVELİ GİYDİRME CEPHE SİSTEMLERİNİN ÜRETİM VE UYGULAMA AŞAMALARININ İNCELENMESİ

TÜRKİYE DE METAL ÇERÇEVELİ GİYDİRME CEPHE SİSTEMLERİNİN ÜRETİM VE UYGULAMA AŞAMALARININ İNCELENMESİ TÜRKİYE DE METAL ÇERÇEVELİ GİYDİRME CEPHE SİSTEMLERİNİN ÜRETİM VE UYGULAMA AŞAMALARININ İNCELENMESİ Dr. Filiz Şenkal Sezer Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi ÖZET Her alanda olduğu gibi

Detaylı

T.C. KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ

T.C. KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ T.C. ÇORLU BELEDİYESİ KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ İNŞAAT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ Sıra No 1 2 Poz No İmalatın Cinsi Birim Satın alınan ve beton pompasıyla basılan, basınç dayanım sınıfı

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ NİSAN, 1996 2013 REVİZE ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM

Detaylı

TEDAŞ-MLZ(GES)/2015-061(TASLAK) TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞRU AKIM (DC) TOPLAMA PANOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEDAŞ-MLZ(GES)/2015-061(TASLAK) TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞRU AKIM (DC) TOPLAMA PANOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞRU AKIM (DC) TOPLAMA PANOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ - 2015 İÇİNDEKİLER 1. GENEL 1.1. Konu ve Kapsam 1.2. Standartlar 1.3. Yönetmelikler 1.4. Çalışma Koşulları

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 708 Nisan 2010 ICS 77.140.60 ÇELİK - BETONARME İÇİN - DONATI ÇELİĞİ Steel for the reinforcement of concrete - Reinforcing steel TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey

Detaylı

Isı Yalıtım Ürünleri

Isı Yalıtım Ürünleri Isı Yalıtım Ürünleri www.stroton.com STROTON 2000 yılında kurulan STROTON; yüksek kalitede ısı yalıtımı sağlayan ürünlerin yanı sıra ülkemizin ilk ve tek ICF konut sistemi üreten modern tesisidir. Yüksek

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 13501-1 Aralık 2003 ICS 13.220.50: 91.100.99 YAPI MAMULLERİ VE YAPI ELEMANLARI YANGIN SINIFLANDIRMASI BÖLÜM 1: YANGIN KARŞISINDAKİ DAVRANIŞ DENEYLERİNDEN ELDE EDİLEN

Detaylı

Yalıtımın En Dogal Hali

Yalıtımın En Dogal Hali Yalıtımın En Dogal Hali İçindekiler sayfa Yalıtım hakkında 3 Neden DragonBoard? 6 DragonBoard un özellikleri 7 DragonBoard Sistemleri 9 Yükseltilmiş Zemin Sistemi 20 Diğer ürünler 21 DragonBoard teknik

Detaylı

YÜK KONTEYNERLERİNİN YAPIMI, ONARIMI VE TESTLERİNE AİT ESASLAR

YÜK KONTEYNERLERİNİN YAPIMI, ONARIMI VE TESTLERİNE AİT ESASLAR YÜK KONTEYNERLERİNİN YAPIMI, ONARIMI VE TESTLERİNE AİT ESASLAR Cilt D Kısım 55 Yük Konteynerlerinin Yapımı, Onarımı ve Testlerine Ait Esaslar 2005 Yük Konteynerlerinin Yapımı, Onarımı ve Testlerine Ait

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI LED IŞIK KAYNAKLI YOL AYDINLATMA ARMATÜRLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TEDAŞ-ARGEP/2010-057.B Eylül-2010 Revize Aralık 2013 Revize

Detaylı

ENERJİ KİMLİK BELGESİ

ENERJİ KİMLİK BELGESİ ENERJİ KİMLİK BELGESİ Üretilen her ürünün pazarlanması sırasında tüketicinin farklılıkları görebilmesi, hangi ürünü tercih edeceğine karar verebilmesi, ürünler arasında mukayese yapabilmesi, uzun vadede

Detaylı

EGZOZ GAZI EMĠSYON ÖLÇME CĠHAZLARI MUAYENE YÖNETMELĠĞĠ

EGZOZ GAZI EMĠSYON ÖLÇME CĠHAZLARI MUAYENE YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 19.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28712 EGZOZ GAZI EMĠSYON ÖLÇME CĠHAZLARI MUAYENE YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

TS EN 1090-1 E GÖRE ÇELİK VE ALÜMİNYUM YAPI İMALATI İÇİN BELGELENDİRME PROGRAMI

TS EN 1090-1 E GÖRE ÇELİK VE ALÜMİNYUM YAPI İMALATI İÇİN BELGELENDİRME PROGRAMI 1. Giriş TS EN 1090-1 E GÖRE ÇELİK VE ALÜMİNYUM YAPI İMALATI İÇİN BELGELENDİRME PROGRAMI Bu belgelendirme programı, GSI SLV-TR nin, TS EN 1090-1 standardına göre çelik ve alüminyum yapı imalatı için belgelendirme

Detaylı

Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi P.31 04.07.2014 01 18.08.2014

Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi P.31 04.07.2014 01 18.08.2014 YAYIN REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA TARİHİ 04.07.2014 1 18.08.2014 İlk tip testi, FÜK, istatiksel değerlendirme, G işareti Bakanlık önerisi ile değiştirildi. 1/17 1.AMAÇ Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 12825 Mart 2003 ICS 91.060.30 YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME SİSTEMLERİ Raised access floors TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey Caddesi No.112 Bakanlıklar/ANKARA Bugünkü teknik

Detaylı

Teknik Dosya İçeriği, Kullanma Klavuzu, CE İşareti. - Ürüne ait teknik şartnamelerin listesi ve/veya ilgili direktif şartname listesi.

Teknik Dosya İçeriği, Kullanma Klavuzu, CE İşareti. - Ürüne ait teknik şartnamelerin listesi ve/veya ilgili direktif şartname listesi. Teknik Dosya İçeriği, Kullanma Klavuzu, CE İşareti Teknik dosya içeriğinde aşağıda belirtilen hususları içerir; - Ürüne ait genel tanımlama, - Tasarıma ait çizimler, ürünlerin /üretim prosedürüne ilişkin

Detaylı

Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği ( 90/384/AT)

Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği ( 90/384/AT) Resmi Gazete tarih: 17.04.2002 sayıs: 25729 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği ( 90/384/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1

Detaylı

MULTİFONKSİYONEL FULL İZOLASYON HARÇLARI ÇAĞDAŞ YAPILARIN 9 DERDİNE DEVA D9

MULTİFONKSİYONEL FULL İZOLASYON HARÇLARI ÇAĞDAŞ YAPILARIN 9 DERDİNE DEVA D9 MULTİFONKSİYONEL FULL İZOLASYON HARÇLARI ÇAĞDAŞ YAPILARIN 9 DERDİNE DEVA D9 D1 Deprem Sigortası dır: % 70 hafiftir. D2 Karlı dır: % 60-80 e kadar ısı izolasyonu sağlar ve küresel ısınmayı azaltır. D3 Akustik

Detaylı

LOGO KULLANIM TALİMATI

LOGO KULLANIM TALİMATI Sayfa No 1/15 1. AMAÇ ve KAPSAM Kuruluşlar Sistem yeterliliklerini kanıtlamak amacıyla PGM logo ve markasını Sertifika üzerinde ve evrakları üzerinde belirli koşullar altında kullanırlar. Bu talimat logo

Detaylı

kvar 25,000 Oska/010-zy

kvar 25,000 Oska/010-zy Sayfa 1 Poz İmalatın Cinsi Birim Miktarı Birim Fiyatı Tutarı 1 Sac pano-800 mm genişliğinde Adet 1,000 Yapım Şartları: t: "Tip testler" yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye verilecektir. Yüksekliği

Detaylı

Deniz yalıtım Doğru Yalıtım

Deniz yalıtım Doğru Yalıtım GARANTİ BELGESİ Deniz yalıtım Doğru Yalıtım Doğruya yatırım GARANTİ TANIMI Deniz Yalıtım ve Konut Sist. San. ve Tic. Ltd. Şti. aşağıda belirtilmiş olan koşullara tabi olmak üzere bu belgede listelenen

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-1/4/2010-27539) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının

Detaylı

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC)

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Resmi Gazete 8 Eylül 2002 Pazar Sayı:24870 Resmi Gazete 16 Temmuz 2004 Cuma Sayı:25524 Resmi Gazete 5 Mart 2004 Cuma Sayı:2539 Resmi Gazete 2Ocak 2005 Pazar Sayı:2568 Resmi Gazete 18 Şubat 2006 Cumartesi

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü PORTATİF (TAŞINABİLİR) TANKLAR İLE BM SERTİFİKALI ÇOK ELEMANLI GAZ KONTEYNERLERİNİN (ÇEGK) TASARIM ONAY, İLK MUAYENE VE PERİYODİK Bu belge, tehlikeli

Detaylı

OTOMATĠK OLMAYAN TARTI ALETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ (1) (DeğiĢik baģlık:rg.14/11/2009-27406) (2009/23/AT) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

OTOMATĠK OLMAYAN TARTI ALETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ (1) (DeğiĢik baģlık:rg.14/11/2009-27406) (2009/23/AT) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 09.03.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26457 OTOMATĠK OLMAYAN TARTI ALETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ (1) (DeğiĢik baģlık:rg.14/11/2009-27406) (2009/23/AT) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

TS 13515 TS EN 206-1 İN UYGULAMASINA YÖNELİK TAMAMLAYICI STANDARD

TS 13515 TS EN 206-1 İN UYGULAMASINA YÖNELİK TAMAMLAYICI STANDARD 5 TS 13515 TS EN 206-1 İN UYGULAMASINA YÖNELİK TAMAMLAYICI STANDARD İLETİŞİM GENEL MÜDÜRLÜK Hüseyin Bağdatlıoğlu İş Merkezi, Kaya Sultan Sok. No:97 Kat:5 Kozyatağı 34742 İstanbul Tel:(0216) 571 30 00 Faks:(0216)

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA KURULU GÜCÜ

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA KURULU GÜCÜ 2014 ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA KURULU GÜCÜ 30 kwp e (30 kwp dahil) KADAR GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİNİN TİP ŞARTNAMESİ TEDAŞ

Detaylı

DOĞRU BOYA SİSTEMİ NASIL SEÇİLMELİ Korozyona karşı koruyucu boyalar için ISO 12944 standardına uygun temel esaslar ve sistemler

DOĞRU BOYA SİSTEMİ NASIL SEÇİLMELİ Korozyona karşı koruyucu boyalar için ISO 12944 standardına uygun temel esaslar ve sistemler DOĞRU BOYA SİSTEMİ NASIL SEÇİLMELİ Korozyona karşı koruyucu boyalar için ISO 12944 standardına uygun temel esaslar ve sistemler Giriş Bu çalışmanın amacı yapınızı korozyona karşı korumada en uygun Hempel

Detaylı

ASMA TAVAN VE ALÇI LEVHA SİSTEM PROFİLLERİ

ASMA TAVAN VE ALÇI LEVHA SİSTEM PROFİLLERİ ASMA TAVAN VE ALÇI LEVHA SİSTEM PROFİLLERİ BÖLME DUVAR PROFİLLERİ ASMA TAVAN PROFİLLERİ TAŞIYICI KONSTRÜKSİYON PROFİLLERİ ALÇI LEVHA DEKORASYON PROFİLLERİ PROFİL SİSTEMLERİ PROTEKTOR A GENEL BAKIŞ Yaratıcılığın

Detaylı