Bölüm-1 BİNALARDA ISI KAYBI HESABI Yrd. Doç. Dr. Selahattin ÇELİK. Kaynak: Kalorifer Tesisatı MMO

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bölüm-1 BİNALARDA ISI KAYBI HESABI Yrd. Doç. Dr. Selahattin ÇELİK. Kaynak: Kalorifer Tesisatı MMO"

Transkript

1 Bölüm-1 BİNALARDA ISI KAYBI HESABI Yrd. Doç. Dr. Selahattin ÇELİK Kaynak: Kalorifer Tesisatı MMO

2 Aşağıda mimari projesi verilen 5. kat 512 no lu salon için ısı kaybı hesabı şöyle yapılır: Binanın yapıldığı il: Eskişehir (Dış Sıcaklık -12 C)

3 Yerlerine Göre Isı Hesabında Kullanılacak Dış Sıcaklık Değerleri EK III-1

4 Tesisat Projelerinde Kullanılan İç Hava Sıcaklıkları EK III-2

5 Hesabı yapılacak dairede seçilen odanın dış ve iç duvarları için malzeme cinsi ve kalınlıkları aşağıdaki gibidir:

6 Yüzeysel Isı Taşınım Dirençleri

7 İç duvar

8 Çeşitli Malzemelerin Isı İletim Katsayıları

9 Isı Kaybı Hesabı Çizelgesinin Doldurulması Hesaba başlamadan önce oda numarası ve oda adı ve odanın sıcaklığı çizelgeye yazılır. 512 SALON 22 C 1.SÜTUN: Hesaba seçilen bir yönden başlanır. Biz örneğimizde kuzey yönünden başladık. Seçilen yönde çıkarılan alan niteliğinde pencere, balkon kapısı, iç kapı gibi alanlar hesaplandıktan sonra ana yapı malzemesine bir sonraki satıra geçilir.

10 Isı Kaybı Hesabında Yapı Bileşenleri İçin Kullanılan Semboller

11 Kuzey yönde çift camlı pencere (ÇCP) hesabı 1. satırda yapılacaktır. İşaret: ÇCP 2.SÜTUN: Yön: K (KUZEY) yazılır. 3.SÜTUN: Camlar için kalınlık sütunu boş bırakılır. Duvarlar için ise yapı bileşenlerinin kalınlıkları toplanarak yazılır. 4.SÜTUN: Mimari projeden pencere uzunluğu yazılır: ( 2.1 m ) 5.SÜTUN: Mimari projeden pencerenin yüksekliği yazılır: ( 1.2 m) 6.SÜTUN: 4. ve 5. satır çarpılır ve toplam alan yazılır: 2,1x 1,2= 2,52 m2 7.SÜTUN: Aynı ölçüde bir adet pencere olduğundan:1 ad 8.SÜTUN: Çıkarılan alan pencere hesabında yazılmaz eğer duvar alanından pencereyi çıkaracaksak ( ) işareti ile belirtiniz. 9.SÜTUN: Hesaplanacak alan yazılır: ( 2.52 m2 ) 10.SÜTUN: Çizelgeden PVC çift camlı pencere için toplam ısı geçirgenlik katsayısı U yazılır (EK III-4a)

12 EK III-4a

13 11.SÜTUN: Salon 22 C dış sıcaklık Eskişehir ili için -12 C ΔT= 22-(-12) = 34 C yazılır. 12.SÜTUN: 9, 10, 11. sütunların çarpımı yazılır. Bu zamsız (artırımsız) ısı Qo= A.U.T= 2,52. 2,6. 34 = 223W

14 KUZEY YÖNÜNDEKİ DIŞ DUVAR HESABI 1 İŞARET DD 2 YÖN K 3 KALINLIK 21 cm 4 UZUNLUK 4.96 m 5 YÜKSEKLİK 2.5 m 6 TOPLAM ALAN ,5= 12,4 m2 7 MİKTAR 1 ADET 8 ÇIKARILAN ALAN m2 NOT: Pencere alanının duvar alanından çıkarılması gerekir

15 Salon Toplam Isı Kaybı

16 ARTIRIMLAR ( ZAMLAR) 13.SÜTUN (ZD): Tesisat konutta olduğundan, sistem sürekli çalışmakta ve yalnız geceleri ateş azaltılmaktadır. (EK III-7) %7 artırım yapılır.

17 ARTIRIMLAR ( ZAMLAR) 14.SÜTUN (Zw): 7 katlı binanın 5. katındaki bu mahal için %5 zam verilir. (EK III-9)

18 ARTIRIMLAR ( ZAMLAR) 15.SÜTUN (ZH): Oda kuzey yönünde olduğundan %5 zam verilir. (EK III-8)

19 Z= 1+%ZD + % Zw+%Zh 16.SÜTUN (Z): Z= 1+0,07+0,05+0,05 Z= 1,17 ARTIRIMLARLA ISI KAYBI: 1225x 1,17 = 1434 W

20 Hava Sızıntısı ( Enfiltrasyon ) İçin Gerekli Isı Gereksinimi( Qs ) q s = (al) dış RH TZ e bağıntısı ile hesaplanabilir. a m3 mh, birim aralık sızdırganlığı: 9,8 Pa değerindeki bir basınç farkında (kapı ve pencerelerden) 1 metre aralık boyunca saatte m 3 olarak oda içine sızan hava miktarıdır. Çerçevenin yapıldığı malzemeye göre a değerleri EK III-10 dan alınabilir. l, sızıntı aralık çevre uzunluğu (m): açılıp kapanan pencereler ve kapıların uzunluğudur. Mimari projeden bulunamayan uzunluk EK III-11den yaklaşık olarak hesaplanabilir. (al) dış : rüzgarın üflediği kapı ve pencere aralıklarından saatte odaya sızan dış hava miktarıdır. R (birimsiz) oda özelliği: EK III-12 den bulunur H (W.h/m 3.K) yapının ısı özelliği: ısıtılması istenen yapının durumunu, bölgesini ve yapı biçimini belirten bir değer olup EK III-13 den alınabilir. T: T i T d, iç ve dış sıcaklıklar farkı, Ze (birimsiz), köşe artırım katsayısıdır. Bu değer bitişik iki duvarın hemen köşesinde bulunan pencereler ve kapılar için bir artırım çarpanıdır. Her iki dış duvarında kapı ve pencere olan odalar için Ze=1,2 ; diğer hacimler için Ze:1,0 alınır.

21 Hava Sızıntısı ( Enfiltrasyon ) İçin Gerekli Isı Gereksinimi( Qs ) Dış kapısı doğrudan dış havaya açılan hacimlerde (dükkan, mağaza, banka vb. yerlerde) hava sızıntısından farklı olarak bir hava değişimi söz konusudur. Bu gibi yerlerde ilave bir hava değişimi olduğundan hava sızıntısı ısı kaybı; q s = nc p T 3600 bağıntısı kullanılarak hesaplanır. n : ısı kaybı hesabı yapılan hacimde, saatte hava değişim katsayısı, EK III-15 den alınabilir, (defa/h) c p : havanın sabit basınçta özgül ısısı, (1300 J m 3 K) T: T i T d, iç ve dış sıcaklıklar farkı, 3600: bir saatteki saniye, (s/h)

22 Hava Sızıntısı ( Enfiltrasyon ) İçin Gerekli Isı Gereksinimi( Qs ) a EK III-10 dan 2,0 olarak alınabilir. Örneğimizde pencere ölçüleri bilindiğinden aşağıdaki gibi hesaplarız: Kuzeydeki pencere için L1= L1= 6.8 m Batıdaki pencere için L2= L2= 9m

23 Hava Sızıntısı ( Enfiltrasyon ) İçin Gerekli Isı Gereksinimi( Qs ) R Oda Durum Katsayısı R, içeri giren havanın akıp gidebilme durumunu belirtir. Çoğu halde pencereler vasıtası ile içeri sızan hava, kapılardan dışarı sızar. R katsayısı hava akımına oda durumunun gösterdiği direnci belirtir. Bu durumda R katsayısı Σ(al) ile hesaba katılan hava miktarını kısan bir fren gibidir. Tam olarak hesabı çok zordur. Normal ebatta pencere ve kapıları olan odalar için R= 0.9, büyük pencereleri, buna karşılık bir tek iç kapısı olan odalar için ise R=0.7 alınır. ***R: 0,9 ALINDI ** H Bina Durum Katsayısı Bina normal bölgede serbest bina ve bitişik nizam olduğundan 0,48 alındı. Ze DEĞERİ Her iki dış duvarında pencere olduğundan Ze değeri 1.2 alındı. Buna göre toplam q s = (al) dış RH TZ e =2x15,8x0,9x0,48x34x1,2=557 W

24 Salon için ısı kaybı hesabı

25 Hesaplamalardan sonra tesisat kat projesi çizilir

YÖNETMELİK BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskan Bakanlığından; Amaç ve Kapsam BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ MADDE 1 Bu yönetmelik, binalardaki ısı kayıplarının azaltılması, enerji tasarrufu sağlaması ve uygulama

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE (MEKANİK TESİSAT, ASANSÖR, A.İ.T.M.) HAZIRLAMA ve MESLEKİ DENETİM ESASLARI

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE (MEKANİK TESİSAT, ASANSÖR, A.İ.T.M.) HAZIRLAMA ve MESLEKİ DENETİM ESASLARI tmmob makina mühendisleri odası TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE (MEKANİK TESİSAT, ASANSÖR, A.İ.T.M.) HAZIRLAMA ve MESLEKİ DENETİM ESASLARI Aralık 2008 / ANKARA tmmob makina mühendisleri odasý Meşrutiyet

Detaylı

Su Debisi ve Boru Çapı Hesabı

Su Debisi ve Boru Çapı Hesabı Su Debisi ve Boru Çapı Hesabı Su Debisi Hesabı Sıcak sulu ısıtma sistemleri, günümüzde bireysel ve bölgesel konut ısıtmasında, fabrika ve atölye, sera ısıtmasında, jeotermal enerjinin kullanıldığı ısıtma

Detaylı

Yapılara etkiyen karakteristik yükler ve yük analizi

Yapılara etkiyen karakteristik yükler ve yük analizi Yapılara etkiyen karakteristik yükler ve yük analizi Yapıyı oluşturan duvar, döşeme, kiriş, kolon gibi elemanların kendi ağırlıkları; insan, eşya, kar, makine ağırlıkları; deprem, rüzgâr kuvvetleri gibi

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası ALİ İNCE MAKİNA MÜHENDİSİ

tmmob makina mühendisleri odası ALİ İNCE MAKİNA MÜHENDİSİ tmmob makina mühendisleri odası ALİ İNCE MAKİNA MÜHENDİSİ 1 Katı,sıvı veya gaz türünde bir yakıtın yakılması suretiyle enerji elde edilmesi ve bu enerjinin değişik amaçlarla verimli kullanıma sunulması,

Detaylı

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE. Is tma, So utma, Havaland rma, Klima, Yang n ve S hhi Tesisat Dergisi. Is Kayb Hesab *

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE. Is tma, So utma, Havaland rma, Klima, Yang n ve S hhi Tesisat Dergisi. Is Kayb Hesab * TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE Is tma, So utma, Havaland rma, Klima, Yang n ve S hhi Tesisat Dergisi Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Say : 19 TTMD Ad na Sahibi Hüseyin Erdem Sorumlu Yaz flleri

Detaylı

1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları

1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları 1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları Sol üstte yüzey seftleştirme işlemi uygulanmış bir çelik

Detaylı

BÖLÜM 3: TAŞIT HAREKETLERİ

BÖLÜM 3: TAŞIT HAREKETLERİ BÖLÜM 3: TAŞIT HAREKETLERİ 3.1 TAŞIT HAREKETİNE KARŞI KOYAN DİRENÇLER Bir taşıtın harekete geçebilmesi için çekiş kuvvetine ihtiyacı vardır. Taşıtlar çekiş kuvvetini cinslerine göre insan, hayvan veya

Detaylı

Mimarlar Odası Mimari Proje Çizim ve Sunuş Standartları

Mimarlar Odası Mimari Proje Çizim ve Sunuş Standartları Mimarlar Odası Mimari Proje Çizim ve Sunuş Standartları MİMARİ PROJE ÇİZİM VE SUNUŞ STANDARTLARI MIMAR, mesleğini uygularken, çalışmalarında tasarımını çizili belgeler ile bu belgeleri destekleyen yazılı

Detaylı

KAPALI YÜZME HAVUZLARI KLĐMA VE NEM ALMA TESĐSATLARI*

KAPALI YÜZME HAVUZLARI KLĐMA VE NEM ALMA TESĐSATLARI* KAPALI YÜZME HAVUZLARI KLĐMA VE NEM ALMA TESĐSATLARI* Đbrahim ĐŞBĐLEN 1948 Manisa doğumludur. 1964 yılında Ankara Yapı Enstitüsü'nün Tesisat Bölümü'nü, 1972 yılında Ankara Mühendislik ve Mimarlık Yüksek

Detaylı

Tablo 2: Farklı çizgi gruplarında çizgi tipleri için kalınlıklar (mm olarak) [4].

Tablo 2: Farklı çizgi gruplarında çizgi tipleri için kalınlıklar (mm olarak) [4]. MIM 244 Yapı Elemanları Tasarımı Mimari Teknik Çizim İlkeleri 1. Giriş Mimari teknik çizimde, nesnelere ilişkin verilerin ölçekli olarak ifade edilmesi gereken gerek çoğu uzmanlık alanında olduğu gibi;

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-1/4/2010-27539) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının

Detaylı

Ankara Spor Sarayı Neden Çöktü?

Ankara Spor Sarayı Neden Çöktü? Nejat Bayülke İnşaat Y. Mühendisi nbayulke@artiproje.eu Ankara Spor Sarayı Neden Çöktü? Giriş 50 yıl önce 2 Haziran 1958 günü saat 20:30 da Ankara Spor Sarayı nın betonarme kabuk çatısı çöktü (Şekil 1).

Detaylı

Hidroloji. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat

Hidroloji. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat Hidroloji Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat 2 Hidroloji Bölüm-1 Hidrolojinin Tanımı ve Önemi Bölüm-2 Yağışlar (Precipitation)

Detaylı

BATIKENT, TAM ISI YALITIMLI 5.000 KONUTTA İŞLETME DÖNEMİ SONUÇLARI

BATIKENT, TAM ISI YALITIMLI 5.000 KONUTTA İŞLETME DÖNEMİ SONUÇLARI 77 BATIKENT, TAM ISI YALITIMLI 5.000 KONUTTA İŞLETME DÖNEMİ SONUÇLARI Abdullah BİLGİN ÖZET Proje, uygulama ve işletme dönemini yaşadığımız 50,000 konutluk Batıkent projesinde, ısı yalıtımı uygulamasına,

Detaylı

ISITMA TESİSAT TEKNİĞİNİN TEMELLERİ

ISITMA TESİSAT TEKNİĞİNİN TEMELLERİ ISITMA TESİSAT TEKNİĞİNİN TEMELLERİ Seçkin GENÇLER Makina Mühendisi Hoşgeldiniz ISITMA TESİSAT TEKNİĞİNİN TEMELLERİ Program içeriği: Isıtma sisteminin komponentleri Kapalı ısıtma sistemleri: tek ve çift

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. BİNA İÇİ ATIK SU TESİSATI

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. BİNA İÇİ ATIK SU TESİSATI ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ Bina içi atık su tesisatının bölümlerini, döşenmesinde dikkat edilecek hususları öğrenecek, standartlara uygun olarak boruların çaplarını hesaplayabilecek ve

Detaylı

YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER

YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER 235 YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER Rüknettin KÜÇÜKÇALI ÖZET Yüksek yapılar, Batı da olduğu gibi, Türkiye de de büyük şehirlerde daha yaygın olarak kullanılmaya başlanan bir yapı cinsidir.

Detaylı

) = 2.5 ve R a (T 1 1 2 2, 3 3 4 4

) = 2.5 ve R a (T 1 1 2 2, 3 3 4 4 BÖLÜM 5 YIĞMA BİNALAR İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 5.. KAPSAM Deprem bölgelerinde yapılacak olan, hem düşey hem yatay yükler için tüm taşıyıcı sistemi doğal veya yapay malzemeli taşıyıcı duvarlar

Detaylı

DUVARLARDA ISI YALITIMI

DUVARLARDA ISI YALITIMI 1. TOPRAK ALTI DIŞ DUVARLARDA ve TEMELLERDE ISI YALITIMI Toprak Temaslı Beton Perde Duvarlar Koruma Duvarlı A- Toprak B- Baskı duvarı C- Su yalıtım malzemesi D- Isı yalıtımı (ekstrüde polistiren köpük)

Detaylı

LOKAL ISI-ENERJİ GERİ KAZANIMLI HAVALANDIRMA CİHAZLARININ TASARIMI

LOKAL ISI-ENERJİ GERİ KAZANIMLI HAVALANDIRMA CİHAZLARININ TASARIMI 141 LOKAL ISI-ENERJİ GERİ KAZANIMLI HAVALANDIRMA CİHAZLARININ TASARIMI Hüseyin BULGURCU ÖZET Son yıllarda hava sızdırmazlığına sahip binalarda iç hava kalitesini, enerji en az kaybı ile sağlamak geri ısı

Detaylı

Bir yapının doğuşu. Yapı sahibi. Mimar. Mühendisler (İnşaat, Makina, Elektrik) Meslek odaları, Yerel yönetimler (onay, inşaat izni)

Bir yapının doğuşu. Yapı sahibi. Mimar. Mühendisler (İnşaat, Makina, Elektrik) Meslek odaları, Yerel yönetimler (onay, inşaat izni) Bir yapının doğuşu Yapı sahibi Mimar Mühendisler (İnşaat, Makina, Elektrik) Meslek odaları, Yerel yönetimler (onay, inşaat izni) Şantiyeciler (Yapımcı, Yapı denetimi veya TUS-Teknik Uygulama Sorumlusu,

Detaylı

YÖNETMELİKLER/TEBLİĞLER/KANUNLAR İÇİNDEKİLER ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ... 3 ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA

YÖNETMELİKLER/TEBLİĞLER/KANUNLAR İÇİNDEKİLER ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ... 3 ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKLER/TEBLİĞLER/KANUNLAR İÇİNDEKİLER ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ... 3 ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK... 4 ASBEST SÖKÜMÜ İLE İLGİLİ EĞİTİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN

Detaylı

Tüm telif hakları DENSAN ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.'ye aittir. Herhangi bir şekilde kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz.

Tüm telif hakları DENSAN ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.'ye aittir. Herhangi bir şekilde kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz. Tüm telif hakları DENSAN ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.'ye aittir. Herhangi bir şekilde kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz. CAMCILAR + ISICAMCILAR ENTEGRE TİCARET SİSTEMİ 1 - Camcılara Özel Entegre

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ

SAĞLIK BAKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ SAĞLIK BAKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler, Tanımlar, Binaların Kullanım Sınıfları ve Bina Tehlike Sınıflandırması BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1-Bu Yönergenin

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler, Tanımlar, Binaların Kullanım Sınıfları ve Bina Tehlike Sınıflandırması BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 1.1 Genel hükümler 1.1.1

Detaylı

OSMANİYE İLİNDE ÖRNEK BİR YAPININ FARKLI DERECE GÜN BÖLGELERİNDEKİ ISI YALITIM DURUMUNUN İNCELENMESİ

OSMANİYE İLİNDE ÖRNEK BİR YAPININ FARKLI DERECE GÜN BÖLGELERİNDEKİ ISI YALITIM DURUMUNUN İNCELENMESİ MAKALE OSMANİYE İLİNDE ÖRNEK BİR YAPININ FARKLI DERECE GÜN BÖLGELERİNDEKİ ISI YALITIM DURUMUNUN İNCELENMESİ Durdu Demirdelen * Makina Mühendisi durdudemirdelen@hotmail.com Semir Gökpınar Yrd.Doç.Dr., Mustafa

Detaylı

A-SU TECRÜBELERİ İLE İLGİLİ TARİFLER... 1 1) Pompaj (Pompalama) Kuyusu... 1 2) Rasat (Gözlem) Kuyusu... 1 3) Statik Su Seviyesi (St.Sv.)...

A-SU TECRÜBELERİ İLE İLGİLİ TARİFLER... 1 1) Pompaj (Pompalama) Kuyusu... 1 2) Rasat (Gözlem) Kuyusu... 1 3) Statik Su Seviyesi (St.Sv.)... A-SU TECRÜBELERİ İLE İLGİLİ TARİFLER... 1 1) Pompaj (Pompalama) Kuyusu... 1 2) Rasat (Gözlem) Kuyusu... 1 3) Statik Su Seviyesi (St.Sv.)... 1 4) Dinamik Su Seviyesi (Dn.Sv.)... 1 5) Düşüm (d)... 2 6) Artık

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ I. KISIM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı