Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)"

Transkript

1 Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) EĞİTİM YAPILARI YENİDEN YAPIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ NE (CEB-WB04-YAPIM-06) İLİŞKİN MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ ZEYİLNAME NO: 2 GİRİŞ: 27/10/2010 tarihinde ilana çıkılan orijinal ihale dokümanları ile ilgili olarak hazırlanan işbu Zeyilname, yukarıda tanımlanan işle ilgili bütün ihale dosyası satın alan/satın alacak olan müstakbel teklif sahiplerine gönderilmiştir. Teklif veren firmalar bu zeyilnamenin bir kopyasını teklif bilgilerinin 8.1 maddesi uyarınca tekliflerinin içine dahil edeceklerdir. Bu Zeyilname, 1. İdare (İşveren)'den sağlanan ilave bilgiler veya oluşan değişiklikler sonucu olarak; Orijinal dokümanların belirli hükümlerinin yerine geçmek, değiştirmek veya ekleme yapmak, 2. Teklif Sahiplerine verilen orijinal dokümanlardaki belirli hususlara açıklık getirmek amacıyla gönderilmektedir. Bu Zeyilname, Teklif Sahiplerinin satın almış oldukları ihale dokümanı sayısına bakılmaksızın her bir Teklif Sahibine bir kopya olarak gönderilmektedir. Teklif Sahiplerine Talimatların 10.2 maddesi gereği Teklif Sahipleri, bu zeyilnamenin ellerine geçtiğini İdareye yazılı olarak bildireceklerdir. Teklif sahipleri Zeyilname No:1 ve Zeyilname No:2 de verilen tüm değişiklikler ve açıklamaları, İdare tarafından kendilerine verilen ihale dokümanlarına ekleyeceklerdir. Bu Zeyilname sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu Zeyilname ve sözleşme evrakının diğer kısımları arasında herhangi bir farklılık ve çelişki olması ve bu durumun yeni bir Zeyilname ile değiştirilmemesi halinde bu Zeyilnamenin hükümleri geçerlidir. Teklif sahipleri bu Zeyilname de yazılı tüm işlerin yapım bedellerini de götürü teklif fiyatına dahil edeceklerdir

2 II. DEĞİŞİKLİKLER III. AÇIKLAMALAR S.16 Eğitim Yapıları Yeniden Yapım İnşaatı (CEB-WB4-YAPIM-06) ihalesinde bulunan Fatma Gözen Eralp İ.Ö.O. ödemeye esas pursantaj listelerinde döşeme, duvar, tavan kaplama ve tecritle alt grup pursantaj oranları toplamı % 7,18 olması gerekirken % 8,63 ü vermektedir. Bu problem sebebi ile ödemeye esas pursantaj listelerinde yapılacak revizyonun tarafımıza bildirilmesi hususunda gereğini arz ederiz. C.16 Lütfen Ek-A ya bakınız. IV. EKLER EK- E Fatma Gözen Eralp İÖO Hakediş Ödemesine Esas Pursantaj Listesi 2 1 7

3 EK- A FATMA GÖZEN ERALP İÖO HAKEDİŞ ÖDEMESİNE ESAS PURSANTAJ LİSTESİ FATMA GÖZEN ERALP İÖO HAKEDİŞ ÖDEMESİNE ESAS PURSANTAJ LİSTESİ SÖZLEŞMEYE GÖRE İŞ GRUPLARI İNŞAAT İŞLERİ (%70.118) Yıkım Söküm İşleri % Sİ AÇIKLAMA ALT BÖLÜM % Sİ Vaziyet Planında gösterilen Yıkılacak Mevcut Bina/ Binaların; çatı, kapı, pencere, cam, kaplama, ahşap imalat vb.inşaat malzemeleri, sıhhi, yangın, kalorifer, müşterek, havalandırma tesisatlarına ait malzemeler, elektrik armatürleri, pano, kablo, anahtar, priz, kablo tavaları, anons, yangın tesisatlarına ait malzemeler ile diğer demir ve aluminyum aksamın hasarsız bir şekilde sökümü, sökülen malzemelerin sahanın uygun bir yerinde cinslerine göre tasnifi, tasnif edilen malzemelerin kamyonlara yüklenmesi ve 0, İdarenin belirteceği yere nakliyesi, nakliye 0,500 yapılan yerde malzemelerin boşaltılarak istifli şekilde yetkilisine teslim edilmesi ve teslim tutanağı alınarak İdare ye ibrazı. Sökümü yapılan binanın yıkılması, temellerinin sökümü ve yıkım söküm işleri sonucunda oluşan molozların ve artıkların kamyonlara yüklenmesi Belediyenin gösterdiği döküm yerine nakli, dökülmesi ve serilmesi. Yıkım yapılan alanda kalan boşlukların uygun malzeme ile doldurularak sıkıştırılması ve üzerine vaziyet planında belirtilen imalatın yapılması. İş Grubu TOPLAMI 0,500 Kazı ve tesviye 0,650 ARA BÖLÜM Grobeton+Şap (su yalıtımı altı+su yalıtımı üstü) 0,410 Subasman İmalatları 5, Temel altı su yalıtımı (astar bitüm +1. kat polyester keçe taşıyıcılı membran (3mm.) + 2. kat cam tülü taşıyıcılı membran (3mm.) Betonarme perde dış yüzü su yalıtımı (astar bitüm +1. kat (3mm.) cam tülü 2. kat (3mm.) polyester keçe taşıyıcılı membran) 0,600 0,610 Betonarme perde duvarların mantolama XPS ısı yalıtımı ve koruyucu tuğla duvarı 0,280 Bodrum-subasman zemini Dolgusu 0,

4 Bodrum zemininde XPS ısı yalıtımı üzeri buhar kesici ve dengeleyici +tesviyeli grobeton (10 cm.) 0,550 Bina drenajı + filtre malzeme + kum/çakıl dolgu + geotekstil keçe 0,300 Bina subasman dış granüler dolgusunun yapılması ve sıkıştırılması 1,460 İş Grubu TOPLAMI 5,080 Temel betonarme işleri (Beton Kalıp Demir İskele) 2,600 2.Bodrum kat betonarme işleri (Beton Kalıp Demir İskele) 3,000 Tüm Kat Betonarme İşleri 25, Bodrum kat betonarme işleri (Beton Kalıp Demir İskele) 2,500 Z. kat betonarme işleri (Beton Kalıp Demir İskele) 3,520 1.kat betonarme işleri (Beton Kalıp Demir İskele) 3,450 2.kat betonarme işleri (Beton Kalıp Demir İskele) 3,450 3.kat betonarme işleri (Beton Kalıp Demir İskele) 3,450 4.kat betonarme işleri (Beton Kalıp Demir İskele) 3,450 İş Grubu TOPLAMI 25,420 2.Bodrum kat iç duvarları ve merdiven parapetleri 0,340 2.Bodrum kaba sıva + mantolama XPS ısı yalıtımı 0,060 İç, Dış Duvarlar ve Bacalar 5, Pencere, denizlik ve parapetleri 0,015 1.Bodrum kat iç duvarları ve merdiven parapetleri 1.Bodrum kaba sıva + mantolama XPS ısı yalıtımı 0,340 0,050 Pencere, denizlik ve parapetleri 0,015 Zemin kat duvarları ve merdiven parapetleri 0,

5 Zemin kaba sıva + mantolama XPS ısı yalıtımı 0,450 Pencere, denizlik ve parapetleri 0, kat duvarları ve merdiven parapetleri 0, kat kaba sıva + mantolama XPS ısı yalıtımı 0,450 Pencere, denizlik ve parapetleri 0, kat iç duvarları ve merdiven parapetleri 0, kat dış duvarları + kaba sıva + mantolama XPS ısı yalıtımı 0,450 Pencere, denizlik ve parapetleri 0, kat duvarları ve merdiven parapetleri 0, kat kaba sıva + mantolama XPS ısı yalıtımı 0,450 Pencere, denizlik ve parapetleri 0, kat duvarları ve merdiven parapetleri 0, kat kaba sıva + mantolama XPS ısı yalıtımı 0,450 Pencere, denizlik ve parapetleri 0,025 Çatı baca çıkışları, fener ve şapkaları 0,050 İş Grubu TOPLAMI 5,180 Çatı,Çatı Kaplaması ve Çinko İmalatları 4, Çatının Karkasının yapılması (lama birleşim elemanları + döşemeye bağlantı dahil) Çatı kaplama altı su yalıtımı yapılması (1,5 mm kalınlığında su izalasyon membranı) Isı Hesabındaki Kalınlıkta Isı Yalıtım Levhası + Polivinil Örtü 1,850 0,050 0,470 Çatı Kaplaması Yapılması 1,220 Çatı teneke işleri (duvar dibi baca etekleri dahil) Asansör mak. dairesi imalatları (karo döşeme+sıva+badana dahil) 0,360 0,

6 Sert PVC Yağmur oluğu ve PVC yağmur iniş boruları 0,160 İş Grubu TOPLAMI 4,260 Kazandairesi ses ve ısı yalıtımı 0,100 2.Bodrum kat : Kapı sac kasaları (ahşap kapılar 0,060 Kapı-pencere kör kasaları (alüminyum kapılar 0,010 Duvarlar ve tavan iç sıvası 0,400 1.Bodrum kat : Kapı sac kasaları (ahşap kapılar 0,060 Kapı-pencere kör kasaları (alüminyum kapılar 0,010 Kapı ve Pencere Kasaları, İç Alçı Sıvası 4, Duvarlar ve tavan iç sıvası 0,720 Zemin kat : Kapı sac kasaları (ahşap kapılar 0,070 Kapı kör kasaları (alüminyum kapılar 0,010 Duvarlar ve tavan iç sıvası 0,700 Birinci kat : Kapı sac kasaları (ahşap kapılar 0,070 Kapı kör kasaları (alüminyum kapılar 0,010 Duvarlar ve tavan iç sıvası 0,500 İkinci kat : Kapı sac kasaları (ahşap kapılar 0,070 Kapı kör kasaları (alüminyum kapılar 0,010 Duvarlar ve tavan iç sıvası 0,500 Üçüncü kat : Kapı sac kasaları (ahşap kapılar 0,070 Kapı kör kasaları (alüminyum kapılar 0,

7 Duvarlar ve tavan iç sıvası 0,500 Dördüncü kat : Kapı sac kasaları (ahşap kapılar 0,070 Kapı kör kasaları (alüminyum kapılar 0,010 Duvarlar ve tavan iç sıvası 0,400 İş Grubu TOPLAMI 4,360 2.Bodrum kat döşemesi + duvar kaplaması ve tecritler+dolgu 0,940 1.Bodrum kat döşemesi + duvar kaplaması ve tecritler+dolgu 1,100 Zemin kat döşemesi + duvar kaplaması ve tecritler 1, kat döşemesi + duvar kaplaması ve tecritler 0,810 Döşeme, Duvar, Tavan Kaplama ve Tecritler 7, kat döşemesi + duvar kaplaması ve tecritler 0, kat döşemesi + duvar kaplaması ve tecritler 0, kat döşemesi + duvar kaplaması ve tecritler 0,810 B,Z,1,2,3,4. katlarda renkli mermer levhalarla hazır merdiven basamağı yapılması 0,540 Mahalline uygun PVC döşeme kaplanması 0,175 Mahalline uygun asma tavanların yapılması + Danışma Bankosu ışıklığı + Dilatasyon Profillerinin temin ve montajı 0,185 İş Grubu TOPLAMI 7,180 DOĞRAMALAR 6, Bodrum Kat pencere doğramaları (aksesuarlar dahil) 0,200 Alüminyum kapılar (kilit ve kollar dahil) 0,800 Laminant kapılar 0,020 Cam takılması 0,

8 Paslanmaz çelik merdiven Korkuluğu ve küpeştesi 0,010 1.Bodrum Kat pencere doğramaları (aksesuarlar dahil) 0,180 Alüminyum kapılar (kilit ve kollar dahil) 0,100 Laminant kapılar 0,020 Cam takılması 0,010 Paslanmaz çelik merdiven Korkuluğu ve küpeştesi 0,010 Zemin PVC pencere doğramaları (aksesuarlar dahil) 0,800 Alüminyum kapılar (kilit ve kollar dahil) 0,150 Laminant kapılar 0,100 Cam takılması 0,100 Paslanmaz çelik merdiven Korkuluğu ve küpeştesi 0,010 1.Kat PVC pencere doğramaları (aksesuarlar dahil) 0,600 Alüminyum kapılar (kilit ve kollar dahil) 0,190 Laminant kapılar 0,120 Cam takılması 0,100 Paslanmaz çelik merdiven Korkuluğu ve küpeştesi 0,030 2.Kat PVC pencere doğramaları (aksesuarlar dahil) 0,600 Alüminyum kapılar (kilit ve kollar dahil) 0,190 Laminant kapılar 0,120 Cam takılması 0,100 Paslanmaz çelik merdiven Korkuluğu ve küpeştesi 0,030 3.Kat PVC pencere doğramaları (aksesuarlar dahil) 0,600 Alüminyum kapılar (kilit ve kollar dahil) 0,190 Laminant kapılar 0,

9 Cam takılması 0,100 Paslanmaz çelik merdiven Korkuluğu ve küpeştesi 0,030 4.Kat PVC pencere doğramaları (aksesuarlar dahil) 0,600 Alüminyum kapılar (kilit ve kollar dahil) 0,190 Laminant kapılar 0,120 Cam takılması 0,100 Tüm Katlara ait Yangın Kaçış Kapıları (Panik Bar+Kilit+Sızdırmaz Conta) 0,080 İş Grubu TOPLAMI 6,730 2.Bodrum Kat : Tavan kireç ve plastik badanası, kartonpiyer, fasarit 0,080 Sentetik duvar boyası 0,200 Su bazlı plastik boya 0,120 1.Bodrum Kat : Tavan kireç ve plastik badanası, kartonpiyer, fasarit 0,080 Sentetik duvar boyası 0,220 Su bazlı plastik boya 0,120 İç ve Dış Boya, Badana İşleri 6, Zemin Kat : Tavan kireç ve plastik badanası, kartonpiyer, fasarit 0,080 Sentetik duvar boyası 0,220 Su bazlı plastik boya 0,150 Birinci Kat : Tavan kireç ve plastik badanası, kartonpiyer, fasarit 0,080 Sentetik duvar boyası 0,220 Su bazlı plastik boya 0,150 İkinci Kat : Tavan kireç ve plastik badanası, kartonpiyer, fasarit 0,080 Sentetik duvar boyası 0,220 Su bazlı plastik boya 0,150 Üçüncü Kat : Tavan kireç ve plastik badanası, kartonpiyer, fasarit 0,080 Sentetik duvar boyası 0,

10 Su bazlı plastik boya 0,150 Dördüncü Kat : Tavan kireç ve plastik badanası, kartonpiyer, fasarit 0,080 Sentetik duvar boyası 0,220 Su bazlı plastik boya 0,020 Dış cephenin Boyanması 2,700 Dış cephe Söve 0,100 Giydirme Cephe-Taş Kaplama 0,100 Demir imalatların boyanması 0,300 İş Grubu TOPLAMI 6,140 Dersliklerdeki askılıklar, Sırt bantları,dolaplar, Tezgah altı Laminant Dolaplar, Kütüphane sorumlu bankosu, Kantin satış bankosu, Bina içi Şaft kapakları, Laboratuar tezgahları, 0,170 Atatürk köşesi yapılması,giriş Danışma bankosu, yapılması, yerine konulması, Tefrişler 0,220 Tamamlayıcı Diğer İmalatlar 5, İş Grubu TOPLAMI 0,390 Bina Dışı Tretuvar İmalatı 0,100 Alt yapı projelerinde gösterilen bina çevresi ve saha içi rögar, menfez vb. alt yapı imalatlarının ve boru bağlantılarının yapılması, alt yapı işlerinin şartname ve proje gerekliliklerine göre yapımı ve işletmeye alınması, Su, kanalizasyon, yağmursuyu, doğalgaz telefon elektrik bağlantılrı ve aboneliklerin yapılması 0,340 Projesinde mevcut çevre duvarlarının yıkılması ve yeni çevre duvarı ve üzeri ferforje korkuluğunun yapılması, Projesinde belirtildiği şekilde mevcut çevre duvarı tamiratlarının yapılması, 2,650 Yeşil alan imalatları, Tören alanı, Bordür imalatları, Araç ve Öğrenci Giriş Kapıları, Gazebo İmalatı ve yerine montajı, beton imalatı 1,

11 dahil, Bayrak Direkleri, Atatürk Büstü, vs. Çevre İmalatları Bekçi binalarının inşaatı, elektrik ve mekanik tesisatının yapılması, 0,200 Peyzaj İşleri 0,220 İş Grubu TOPLAMI 4,710 İNŞAAT İŞLERİ TOPLAMI 69,950 Vitrifiye, Armatür, Aksesuar, Süzgeç ve Yer Izgaralarının Montajı, 1,400 AISI 304 Paslanmaz Çelik Yangın ve Kullanma Suyu Deposu Montajı 0,800 Su Sayacı, Flatör, Seviye Şalteri, Selenoid Vana gibi Sıhhi Tesisat Ekipmanlarının Montajı 0,250 MEKANİK TESİSAT İŞLERİ (%16,750) Sıhhi Tesisat 4, Teshin Merkezinde Bulunan Kolektörlerin Yapılması Frekans Konvertörlü Kullanma Suyu Hidroforunun Montajı 0,100 0,400 Hermetik Tip Şofbenlerin Montajı 0,200 Otomatik Hava Alma Şapkalarının, Temizleme Kapaklarının Montajı 0,100 Kalan Sıhhı Tesisat 0,750 İş Grubu TOPLAMI 4,000 Kalorifer Tesisatı 3, Kalorifer Kazanlarının Montajı, Teshin Merkezinde Bulunan Kolektörlerin Yapılması, Genleşme Deposunun, Hava Tüplerinin Montajı Çift Cidarlı AISI 316 Paslanmaz Çelik Bacanın Montajı 1,000 0,

12 Radyatör ve Radyatör Vana (Termosatik ve Köşe Tip) Montajlarının Yapılması, İnfrared Elektrikli Isıtıcının Montajı 1,500 İş Grubu TOPLAMI 3,000 Brulör Tesisatı 0, Brulör ve brulör tesisatına ait Ekipman ve Ekipman Montajı 0,500 İş Grubu TOPLAMI 0,500 Pis Su Tesisatı, Sıhhi Tesisat Kolon ve Branşmanlar dahil olmak üzere tüm düşey ve yatay boruların montajı 0,100 Kalorifer Tesisatı Kolon ve Branşmanlar dahil olmak üzere tüm düşey ve yatay boruların montajı 0,400 Yangın Tesisatı Kolon ve Branşmanlar dahil olmak üzere tüm düşey ve yatay boruların montajı 0,100 Müşterek Tesisat 3, Değişken Gaz Debili Merkezi Sistem Klima Tesisatı (VRF) Kolon ve Branşmanlar dahil olmak üzere tüm düşey ve yatay boruların montajı 0,650 0,100 İGDAŞ Onaylı Doğalgaz İç Tesisat Projesine göre Kolon ve Branşmanlar dahil olmak üzere tüm düşey ve yatay boruların montajı 0,150 Bahçe Sulama Tesisatı 0,

13 Vanalar, Pislik Tutucular, Emniyet ve Geri Tepme Ventilleri, Termometre, Hidrometre ve Manometrelerin, Pompa ve Ekipmanların, Montajı 0,600 Otomatik Hava Atma Cihazları, Kompansatörlerin ve Titreşim Yutucuların Montajı 0,300 İGDAŞ Onaylı Doğalgaz İç Tesisat Projesine göre Doğalgaz Sayaçlarının ve Diğer Ekipmanların Montajı, Labaratuar LPG Gaz Tesisatının yapılması 0,500 Kalorifer Sıhhi Tesisat ve Yangın Tesisatı Borularının Boyanması, İzolasyonlarının Yapılması, Etiketlerin Takılması, Sismik Sınırlayıcı ve Sismik İzolasyon Ekipmanlarının Montajı, Elektrik Tesisat İşlerinin Yapılması 0,500 İş Grubu TOPLAMI 3,500 Merkezi Sistem Klima Tesisatı (VRF) 2, Değişken Gaz Debili Merkezi Sistem Klima Tesisatına (VRF) ait iç ve dış Ünitelerin, Kumandalarının temini ve montajı 2,700 İş Grubu TOPLAMI 2,700 Havalandırma Klima Tesisatı 1, Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Santralleri, Aspiratörler, Kanal Tipi Aspiratörlerin, Aspiratörlü Davlumbazların Montajı 0,

14 Bütün Santraller ve Aspiratörlerin Kanal Bağlantılarının Yapılması, Transfer Menfezlerinin, Damperlerin, Kanal Panjurlarının ve Tamamlayıcı Ekipmanların Montajı 0,300 Kanal İzoleleri ve Akustik İzolelerinin Tamamlanması 0,200 İş Grubu TOPLAMI 1,100 Otomatik Kontrol Tesisatı 1, Şartname ve Projesinde Belirtilen Otomatik Kontrol Tesisatının Yapımı Testler ve Sistemin Devreye Alınması 1,000 İş Grubu TOPLAMI 1,000 Yangın Tesisatı 0, Yangın Tesisatı 0,500 İş Grubu TOPLAMI 0,500 Testler ve Devreye Alma 0, Testler ve Devreye Alma 0,250 İş Grubu TOPLAMI 0,250 MEKANİK TESİSAT İŞLERİ TOPLAMI 16,550 Temel topraklaması malzeme temin ve montajı 0,050 ELEKTRİK TESİSATI İŞLERİ (%12,132) Topraklama Müzik Yayın ve Anons Sistemi alt yapısı, Zil tesisatı alt yapısı, TV sistemi alt yapısı, Güvenlik Alarm Sistemi Alt Yapısı, CCTV Sistemi Alt Yapısı, UPS ve 0, , Ring topraklama ve topraklama kazığı montajı 0,120 PVC-HDPE boruların temini ve montajı 0,005 Topraklama test ve ölçümü 0,025 İş Grubu TOPLAMI 0,200 2.Bodrum kat Elektrik Tesisatı Kablo Yolları 0,090 1.Bodrum kat Elektrik Tesisatı Kablo Yolları 0,090 Zemin kat Elektrik Tesisatı Kablo Yolları 0, kat Elektrik Tesisatı Kablo Yolları 0, kat Elektrik Tesisatı Kablo Yolları 0,090 3.kat Elektrik Tesisatı Kablo Yolları 0,

15 4.kat Elektrik Tesisatı Kablo Yolları 0,090 2.Bodrum kat; Panolar,Tablolar, Şalt Malzemeleri, Kablolar, Kasa ve Buatlar ile Sistem Alt Yapıları. 0,155 1.Bodrum kat; Panolar,Tablolar, Şalt Malzemeleri, Kablolar, Kasa ve Buatlar ile Sistem Alt Yapıları. 0,155 Zemin kat; Panolar,Tablolar, Şalt Malzemeleri, Kablolar, Kasa ve Buatlar ile Sistem Alt Yapıları. 0, kat; Panolar,Tablolar, Şalt Malzemeleri, Kablolar, Kasa ve Buatlar ile Sistem Alt Yapıları. 0, kat; Panolar,Tablolar, Şalt Malzemeleri, Kablolar, Kasa ve Buatlar ile Sistem Alt Yapıları. 0, kat; Panolar,Tablolar, Şalt Malzemeleri, Kablolar, Kasa ve Buatlar ile Sistem Alt Yapıları. 0, kat; Panolar,Tablolar, Şalt Malzemeleri, Kablolar, Kasa ve Buatlar ile Sistem Alt Yapıları. 0,155 2.Bodrum kat uç elemanları (Anahtar, Prizler(KA+ZA), Armatürler, Floresan Armatürler, Hareket Sensörleri, Detektörler,Hoparlörler, Kameralar) 0,320 1.Bodrum kat uç elemanları (Anahtar, Prizler(KA+ZA), Armatürler, Floresan Armatürler, Hareket Sensörleri, Detektörler,Hoparlörler, Kameralar) 0,

16 Zemin kat uç elemanları (Anahtar, Prizler(KA+ZA), Armatürler, Floresan Armatürler, Hareket Sensörleri, Detektörler,Hoparlörler, Kameralar) 0, kat uç elemanları (Anahtar, Prizler(KA+ZA), Armatürler, Floresan Armatürler, Hareket Sensörleri, Detektörler,Hoparlörler, Kameralar) 0, kat uç elemanları (Anahtar, Prizler(KA+ZA), Armatürler, Floresan Armatürler, Hareket Sensörleri, Detektörler,Hoparlörler, Kameralar) 0, kat uç elemanları (Anahtar, Prizler(KA+ZA), Armatürler, Floresan Armatürler, Hareket Sensörleri, Detektörler,Hoparlörler, Kameralar) 0, kat uç elemanları (Anahtar, Prizler(KA+ZA), Armatürler, Floresan Armatürler, Hareket Sensörleri, Detektörler,Hoparlörler, Kameralar) 0,320 Kalan Elektrik Tesisatı İşleri 0,035 İş Grubu TOPLAMI 3,

17 Ortak Mahallerin İmalatları, testler ve işletmeye alma 7, Yetkili yöresel kurum ve kuruluşlardan alınacak enerji müsadesine uygun olarak enerji temini ve bağlantısı Ekipman temin ve montajı (Müzik yayın ve anons sistemi, TV Tesisatı, Güvenlik alarm sistemi, CCTV Sistemi, Yangın algılama ve alarm tesisatı Telefon santrali,ve tesisatı Data sistemi, Projeksiyon cihazı ve perdesi Elektronik akıllı yazı tahtası, Kesintisiz güç kaynağı (UPS) Labaratuar tesisatı 1,000 2,510 Jeneratör ve Otomasyon panelinin temini ve montajı 0,800 Asansörlerin Temin ve montajı 1,000 İşletme Testlerinin yapılması tesisatların devreye alınması 1,700 Çevre ve Bina aydınlatma ile Paratoner Tesisatı ve Montajı 0,800 İş Grubu TOPLAMI 7,810 ELEKTRİK TESİSAT İŞLERİ TOPLAMI 12,000 Bitirme ve Temizlik İşleri 0,200 MÜTEFERRİK İŞLER 1,5 Bkm. İşlt. Kitap Tal. Hzrn. 0,300 As-Built çizimleri 1,000 İş Grubu TOPLAMI 1,500 GENEL TOPLAM 100,

SAĞLIKYAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-WB2-GÜÇL-ONAR-05)

SAĞLIKYAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-WB2-GÜÇL-ONAR-05) Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No: 8033-TU SAĞLIKYAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

SAĞLIK YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB2-GÜÇL-ONAR-05)

SAĞLIK YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB2-GÜÇL-ONAR-05) Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No : 4784-TU SAĞLIK YAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB3-GÜÇL-ONAR-60)

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB3-GÜÇL-ONAR-60) Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No: 4784-TU EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) EIB-WB4-YAPIM-33 ZEYİLNAME NO: 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (İSMEP) EĞİTİM

Detaylı

İNŞAAT İŞLERİ. Omv Petrol Ofisi Aş Mühendislik Departmanı. Burak AŞLAMACI Mühendislik Müdürü. Ersin GÜLCAN İstasyon Mühendisi.

İNŞAAT İŞLERİ. Omv Petrol Ofisi Aş Mühendislik Departmanı. Burak AŞLAMACI Mühendislik Müdürü. Ersin GÜLCAN İstasyon Mühendisi. İNŞAAT İŞLERİ 0 Yeni Şartname Omv Petrol Ofisi Aş Mühendislik Departmanı Ersin GÜLCAN İstasyon Mühendisi Burak AŞLAMACI Mühendislik Müdürü REV. AÇIKLAMA HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN 01.10.2013 00

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNCA BELİRLENEN ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARINI GÖSTERİR TEBLİĞ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNCA BELİRLENEN ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARINI GÖSTERİR TEBLİĞ 12 Mayıs 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27579 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNCA BELİRLENEN ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK

Detaylı

ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT İŞLERİN ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI

ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT İŞLERİN ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT İŞLERİN ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI Sıra No İŞ KOLU AĞAÇ-BAHÇE-ORMAN-PARK 12.5.2010-7.7.2012 Tarihleri Arasında Uygulanan 8.7.2012 Tarihinden Sonra Uygulanacak 1 Ağaç dikimi (makineli)

Detaylı

ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT İŞLERİN ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI

ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT İŞLERİN ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT İŞLERİN ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI Sıra No İŞ KOLU AĞAÇ BAHÇE ORMAN - PARK Asgari İşçilik Oranı (%) 1 Ağaç dikimi (makinasız) 40 2 Ağaç dikimi (makinalı) 10 3 Ağaç kesimi (yükleme

Detaylı

KAMU İDARİ BİNALARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ AF-WB5-GUCL-ONAR-02 ZEYİLNAME NO.2

KAMU İDARİ BİNALARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ AF-WB5-GUCL-ONAR-02 ZEYİLNAME NO.2 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL VALİLİĞİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (ISMEP) Kredi No: 4383 KAMU İDARİ BİNALARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

S.S.ANTALYA PALM CİTY KONAKLARI ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ TARAFINDAN YAPTIRILACAK VİLLA VE DAİRELERİN İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİDİR.

S.S.ANTALYA PALM CİTY KONAKLARI ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ TARAFINDAN YAPTIRILACAK VİLLA VE DAİRELERİN İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİDİR. S.S.ANTALYA PALM CİTY KONAKLARI ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ TARAFINDAN YAPTIRILACAK VİLLA VE DAİRELERİN İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİDİR. İŞİN KONUSU : Birinci etap olarak DöşemealtI 654 ada 1 parselde yapılması

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 Aynı Tebliğin ekinde yer alan Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranları Listesi (ek-1) ektekişekilde değiştirilmiştir.

TEBLİĞ. MADDE 2 Aynı Tebliğin ekinde yer alan Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranları Listesi (ek-1) ektekişekilde değiştirilmiştir. 1 Mart 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28928 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNCA BELİRLENEN ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK

Detaylı

KONU: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNCA BELİRLENEN ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI

KONU: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNCA BELİRLENEN ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI Sayı: SGK/2014.002 Tarih: 03.03.2014 -SGK SİRKÜLERİ- KONU: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNCA BELİRLENEN ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI 5510 sayılı Sosyal Sigortalar

Detaylı

MSK Grup; teknik ve idari gereklilik olması halinde mahal listesinde her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.

MSK Grup; teknik ve idari gereklilik olması halinde mahal listesinde her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu dökümanda Batı Life Evleri projesinin mahal listesi tanımlanmaktadır. Mahal Listesi genel tasarım ve uygulama prensiplerini, kullanılacak sistem ve malzemelerin genel hatlarını tariflemektedir. Numune

Detaylı

EK-1 (Değişik:RG-8/7/2012-28347) ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI LİSTESİ

EK-1 (Değişik:RG-8/7/2012-28347) ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI LİSTESİ EK-1 (Değişik:RG-8/7/2012-28347) ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI LİSTESİ Sıra İşçilik No İŞ KOLU Oranı (%) AĞAÇ - BAHÇE - ORMAN - PARK 1- Ağaç dikimi (makinalı) 10 2- Ağaç kesimi (yükleme

Detaylı

Tabliye döşemeleri mimari projeye göre asmolen ve/veya betonarme yapılacaktır. Temeller radyel temel olacaktır.

Tabliye döşemeleri mimari projeye göre asmolen ve/veya betonarme yapılacaktır. Temeller radyel temel olacaktır. EK 1: TEKNİK ŞARTNAME A - BETONARME Binada kullanılacak malzemeler Bayındırlık Bakanlığı teknik şartnamesine uygun olacaktır. Yapılacak her türlü imalat Bayındırlık Bakanlığı Genel Şartnamesinde tarif

Detaylı

Özel detaylar, pratik çözümler.

Özel detaylar, pratik çözümler. Özel detaylar, pratik çözümler. Modern mimarisi, sosyal tesisleri, güvenliği, otoparkı, doğayla içiçe çevresiyle Ekşinar Konakları; siz ve aileniz için yaşamaya değer bir yer. İhtiyacınızın olan her durumda

Detaylı

Kullanılacak tüm malzemeler, TSE normlarında olacaktır.

Kullanılacak tüm malzemeler, TSE normlarında olacaktır. Bu dokümanda FLORYA EKŞİNAR KONAKLARI projesinin mahal listesi tanımlanmaktadır. Mahal Listesi genel tasarım ve uygulama prensiplerini, kullanılacak sistem ve malzemelerin genel hatlarını tariflemektedir.

Detaylı

SSK Tebliği İle Yayımlanan Asgari İşçilik Oranları Listesi. 29.09.2005-11.05.2010 Tarihleri Arası Yürürlükte Kalmıştır

SSK Tebliği İle Yayımlanan Asgari İşçilik Oranları Listesi. 29.09.2005-11.05.2010 Tarihleri Arası Yürürlükte Kalmıştır www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu SSK Tebliği İle Yayımlanan Asgari İşçilik Oranları Listesi.0.0 -.0. Tarihleri Arası Yürürlükte Kalmıştır Sıra İ Ş K O L U Oran No AĞAÇ

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR Dernek : Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü İstekli : Tadilat

Detaylı

ÇINARLI BAHÇE TUZLA - MAHAL LİSTESİ

ÇINARLI BAHÇE TUZLA - MAHAL LİSTESİ ÇINARLI BAHÇE TUZLA - MAHAL LİSTESİ Mahal Listesi, Tuzla Çınarlı Bahçe Konutları nda uygulanacak sistemlerin genel tasarım kriterlerini belirlemek ve kullanılacak malzemeleri tariflemek amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

MAHAL LİSTESİ YAPI GENEL:

MAHAL LİSTESİ YAPI GENEL: Bu dökümanda sadece; Harmony Towers projesinin mahal listesi tanımlanmaktadır. Mahal Listesi, genel tasarım ve uygulama prensiplerini, kullanılacak sistem ve malzemelerin genel hatlarını tariflemektedir.

Detaylı

BİNAYA GENEL BAKIŞ 1

BİNAYA GENEL BAKIŞ 1 BİNAYA GENEL BAKIŞ 1 BODRUM KAT: HER DAİRE İÇİN 1 ADET KAPALI OTOPARK HER DAİRE İÇİN 1 ADET 5 M² DEPO GALVANİZ SU DEPOSU SIĞINAKLAR OTOPARK BAĞLANTILI 2 ADET ASANSÖR HİDROFOR 90 KW JENERATÖR GİRİŞ KAT:

Detaylı

PROJE BIRIM FIYAT POZ TARİFLERİ İşin Adı: NİKSAR KÜLTÜR MAHALLESİ16 DERSLİKLİOKUL İNŞAATI

PROJE BIRIM FIYAT POZ TARİFLERİ İşin Adı: NİKSAR KÜLTÜR MAHALLESİ16 DERSLİKLİOKUL İNŞAATI Poz No 071.108 Sıra No: 1 40X50 CM TEZGAH ALTI VE TEZGAH ÜSTÜ OVAL LAVABO AD Aşağıdaki cins ve ölçülerde, sabit sabunluklu, kendinden taşmalı, beyaz renkte, Lavabo montaj dubel ve vidasıile birlikte, birlikte

Detaylı

İSTANBUL CEVAHİR ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE MERKEZİ

İSTANBUL CEVAHİR ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE MERKEZİ İSTANBUL CEVAHİR ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE MERKEZİ KİRACI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Giriş 1.1. Hoş geldiniz 1.2. Bu Teknik Şartname neden okunmalı? 1.3. Teknik Şartnameyi nasıl kullanmalıyım? 1.4. Terimler ve Tanımlar

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ÖN PROTOKOL

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ÖN PROTOKOL T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ÖN PROTOKOL (15 yıla kadar bina kiralanması genel ve teknik şartları, değerlendirme kriterleri, ön protokol ve kira sözleşmesi ) 2015 1/22 T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Detaylı

T.C. KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ

T.C. KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ T.C. ÇORLU BELEDİYESİ KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ İNŞAAT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ Sıra No 1 2 Poz No İmalatın Cinsi Birim Satın alınan ve beton pompasıyla basılan, basınç dayanım sınıfı

Detaylı

ÖN PROTOKOL. Karatay İlçesi. Mahallesi pafta, ada,.. parsel nolu

ÖN PROTOKOL. Karatay İlçesi. Mahallesi pafta, ada,.. parsel nolu ÖN PROTOKOL Karatay İlçesi. Mahallesi pafta, ada,.. parsel nolu m 2 lik gayrimenkulün hissedarları olarak hissemi. daire karşılığında Karatay Belediyesine vermeyi kabul ediyoruz. 1: Bu ön anlaşmaya göre

Detaylı

Boğazına kadar. manzara

Boğazına kadar. manzara Boğazına kadar manzara Şirketimiz Türkiye de İstanbul, Çorlu, Kocaeli, Bursa, Sivas başta olmak üzere konut, AVM, Çarşı ve Otel yatırımları yapmaktadır. Bu çerçevede bugüne kadar toplam 4600 Konut, 1 AVM,

Detaylı

SKYLAND ĐSTANBUL PROJESĐ MAHAL LĐSTESĐ

SKYLAND ĐSTANBUL PROJESĐ MAHAL LĐSTESĐ Bu dökümanda sadece; Skyland İstanbul Projesinin Rezidans Kule Blok (1.-38.Kat) Mahal Listesi tanımlanmaktadır. Mahal Listesi genel tasarım ve uygulama prensiplerini, kullanılacak sistem ve malzemelerin

Detaylı

Manzara... Ada... Deniz...

Manzara... Ada... Deniz... ... k a b n a d a r e P a l Karta Ada... Deniz... Manzara... Dalga formunu anımsatan modern mimarisi, sahip olduğu ayrıcalıkları, yaşamınıza katacağı pek çok artısı ve seyrine doyum olmaz ada deniz manzarasıyla

Detaylı