ÖRNEK DEPREM YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLARAK TASARLANMIŞ 4 KATLI KONUT BİNASININ DOĞRUSAL ELASTİK HESAP YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖRNEK 14 1975 DEPREM YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLARAK TASARLANMIŞ 4 KATLI KONUT BİNASININ DOĞRUSAL ELASTİK HESAP YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ"

Transkript

1 1975 DEPRE YÖNETELİĞİNE UYGUN OLARAK TASARLANIŞ 4 KATLI KONUT BİNASININ DOĞRUSAL ELASTİK HESAP YÖNTEİ İLE DEĞERLENDİRİLESİ AAÇ... 14/ PERFORANS DÜZEYİNİN BELİRLENESİ... 14/ BİNA ÖZELLİKLERİ VE ANALİZ ODELİ... 14/ ANALİZ YÖNTEİ... 14/ Analiz Yönteminin Seçimi... 14/ Eşdeğer Deprem Yükü İle Analiz İçin Gerekli Şartların Kontrolü... 14/ Eşdeğer Deprem Yükleri... 14/ Analiz Sonuçları... 14/ ELEAN KAPASİTELERİNİN HESABI... 14/ Kiriş Kapasite Hesabı... 14/ Kesme Kapasitesi... 14/ oment Kapasitesi... 14/ Örnek Kiriş İçin Kapasite Hesabı ( K104 )... 14/ Kesme Kapasitesi... 14/ oment Kapasitesi... 14/ Kolon ve Perde Kapasite Hesabı... 14/ Eksenel Kuvvet Hesabı (Bilgilendirme Eki 7A)... 14/ Eksenel Kuvvet Üst Sınırı (Bilgilendirme Eki 7A.3.)... 14/ oment Kapasitesi... 14/ Kesme Kapasitesi... 14/ Örnek Kolon İçin Kapasite Hesabı ( 1S7 )... 14/ Eksenel Kuvvet Hesabı... 14/ Eksenel Kuvvet Üst Sınırı... 14/ oment Kapasitesi... 14/ Kesme Kapasitesi... 14/ ELEANLARDA GEVREK KIRILA KONTROLÜ... 14/ Kiriş Gevrek Kırılma Kontrolü... 14/ Kolon Gevrek Kırılma Kontrolü... 14/ Perde Gevrek Kırılma Kontrolü... 14/ Kolon-Kiriş Birleşim Bölgeleri Gevrek Kırılma Kontrolü... 14/ ELEANLARIN DEPRE PERFORANSLARININ DEĞERLENDİRİLESİ... 14/ Sünek Kirişlerin Performans Değerlendirmesi... 14/ Sünek Kolonların Performans Değerlendirmesi... 14/ Sünek Perdelerin Performans Değerlendirmesi... 14/ Güçlendirilmiş Dolgu Duvarların Performans Değerlendirmesi... 14/ Örnek Binada Kirişlerin Performans Değerlendirmesi... 14/ Örnek Binada Kolonların Performans Değerlendirmesi... 14/ BİNA PERFORANS DEĞERLENDİRESİ... 14/ Hemen Kullanım (HK) Performans Düzeyi... 14/ Can Güvenliği (CG) Performans Düzeyi... 14/ Göçme Öncesi (GÖ) Performans Düzeyi... 14/ Göçme Durumu... 14/ Örnek Binanın Deprem Performansı... 14/28

2 AAÇ Burada sunulan örneğin temel amacı 2007 Deprem Yönetmeliği nin 7.5. Depremde Bina Performansının Doğrusal Elastik Hesap Yöntemleri ile Belirlenmesi Bölümünün ayrıntılı olarak açıklanmasıdır PERFORANS DÜZEYİNİN BELİRLENESİ Hedeflenen performans düzeyi, değerlendirilmesi yapılacak olan binanın kullanım amacı ve türüne göre değişiklik gösterir. Performans düzeyini belirleyen diğer bir faktör ise değerlendirilen binanın performans hedefine bağlı olarak göz önünde bulundurulan deprem etkisidir Deprem Yönetmeliğinde (Yönetmelik) üç farklı deprem etkisi göz önüne alınmaktadır (Yönetmelik, Tablo 7.7). Deprem etkileri, yapının bulunduğu bölgenin zemin ve depremsellik özelliklerini yansıtan tasarım spektrumunun katsayılarla ölçeklendirilmesi ile ifade edilir. 50 yılda aşılma olasılığı % 50 olan deprem için Yönetmelik 2.4 de tanımlanan doğrusal elastik tasarım spektrumu (R a =1) 0.5 ile çarpılarak azaltılır. 50 yılda aşılma olasılığı % 10 olan deprem için Yönetmelik 2.4 de tanımlanan doğrusal elastik tasarım spektrumu değiştirilmeden kullanılır. 50 yılda aşılma olasılığı % 2 olan deprem için Yönetmelik 2.4 de tanımlanan doğrusal elastik tasarım spektrumu 1.5 ile çarpılarak büyütülür. Örneğin okul binaları, aşılma olasılığı 50 yılda %10 olan deprem altında Hemen Kullanım performans düzeyini ve aşılma olasılığı 50 yılda %2 olan deprem altında Can Güvenliği performans düzeyini sağlamak zorundadır. Değerlendirilmesi yapılacak olan bina konut binasıdır. Yönetmelik Tablo 7.7 ye göre konut binaları 50 yılda aşılma olasılığı %10 olan deprem etkisi altında Can Güvenliği (CG) performans düzeyini sağlamalıdır. Yapı elemanlarının ve yapının değerlendirilmesinde kullanılacak etki-kapasite oranı sınır değerleri, seçilen performans düzeyine (N, GV veya GÇ) bağlı olarak belirlenir (Yönetmelik Tablo ) BİNA ÖZELLİKLERİ VE ANALİZ ODELİ Deprem performans değerlendirilmesi yapılacak binanın üç boyutlu olarak modellenmesinde dikkat edilecek hususlar aşağıda belirtilmiştir: Kolon-kiriş birleşim bölgeleri (kolonun kiriş içinde, kirişin de kolon içinde kalan bölümü) sonsuz rijit elemanlar olarak modellenecektir (Şekil 14.1). Eleman sonlarının rijit olarak modellenmesi, sistemin rijitliği ile elemanların iç kuvvet ve şekildeğiştirme istemleri üzerinde doğrudan etkilidir. 14/1

3 Kolon Kiriş Kolon Kiriş Kolon Çerçevenin üstten görünüşü Şekil Rijit eleman sonu modellemesinin basit bir çerçeve üzerinde gösterimi odellemede ek dış merkezlik göz önüne alınmayacaktır. Değerlendirme yaparken bina hakkında gerekli bilgiye sahip olunduğu varsayıldığından kütle ve rijitlik merkezi de bilinmektedir. Bu nedenle ek dış merkezliği ayrıca hesaba katmaya gerek yoktur. Üç boyutlu modelin oluşturulmasında dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli nokta ise elemanların çatlamış kesitlerine ait eğilme rijitliklerinin kullanılmasıdır. Yönetmelik e göre kirişler ve kolon/perdeler için farklı çatlamış kesit katsayıları önerilmiştir. Kolon ve perdeler için tanımlanan çatlamış kesit katsayıları eksenel kuvvet seviyesine göre değişir. Çatlamış kesit eğilme rijitliklerine ait değerler aşağıda verilmiştir: Kirişler için 0.4 EI Kolon ve perdeler için 0.4 EI N D /(A c f cm ) EI N D /(A c f cm ) 0.4 (Ara değerler için enterpolasyon yapılmalıdır) Burada N D düşey yük (G+nQ) analizi ile hesaplanan eksenel kuvvet tesiridir. n hareketli yük katılım katsayısıdır ve binanın kullanım amacına göre değişim göstermektedir. A c brüt kolon/perde alanını f cm ise beton mevcut basınç dayanımını simgelemektedir. Yapı sistemine yeni eklenecek güçlendirme perde veya kolonlarının çatlamış kesit katsayısı 0.4 alınabilir. Değerlendirilmesi yapılan bina 1975 Deprem Yönetmeliği ne göre tasarlanmış olup dört katlı çerçeve sisteminden oluşmaktadır. X-doğrultusunda simetrik olmasına karşın Y-doğrultusunda simetrik değildir. Kat yükseklikleri her katta 2.7 m dir. Döşeme kalınlığı 0.12 m dir. Binanın özelliklerine ve modellenmesine ait bilgiler aşağıda özetlenmiştir. Binanın Projesi (Var/Yok) Var Bilgi Düzeyi Kapsamlı Bilgi Düzeyi Katsayısı 1 Donatı Gerçekleşme Katsayısı 1 evcut Beton Dayanımı (Ortalama - Standart Sapma) 25 Pa E c (evcut Beton Elastisite odülü) 30,250 Pa evcut Çelik Dayanımı (Ortalama - Standart Sapma) 420 Pa Hareketli Yük Katılım Katsayısı (n) 0.3 Deprem Bölgesi 1 Zemin Tipi Z3 14/2

4 Şekil Tipik kat planı (Boyutlar cm) 14/3

5 Şekil boyutlu analiz modeli Şekil Örnek çerçeve (G Aksı; boyutlar cm) 14/4

6 Tipik kat planı ile kolon ve kiriş boyutları aşağıda verilmiştir. Kolon bx (mm) by (mm) S S S S S S S S S S S Kolon bx (mm) by (mm) S14A S S S S S S S S S Kiriş b (mm) h (mm) Tüm Kirişler Çatlamış kesit rijitlikleri G+nQ yüklemesi altındaki eksenel kuvvet etkileri için hesaplanmıştır. Kirişler için çatlamış kesit katsayısı 0.4 dür. Örnek olarak seçilen 1S7 kolonu için çatlamış kesit katsayısı; düşey yük analizi ile hesaplanan N D = kn ve N D /( Ac f cm ) = /( ) = değeri göz önüne alınarak, enterpolasyonla 0.58 olarak hesaplanır ANALİZ YÖNTEİ Bina deprem performansının doğrusal elastik yöntem ile belirlenmesinde, düşey yükler altında ve deprem yükleri altında olmak üzere iki ayrı analiz yapılmalıdır. Düşey yük analizi G+nQ yüklemesi altında yapılır. Deprem yükleri altındaki yatay yük analizi için eşdeğer deprem yükü yöntemi (Yönetmelik 2.7) veya mod birleştirme yöntemi (Yönetmelik 2.8) kullanılmalıdır. Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi ile analizde Yönetmelik Bölüm 2.7 de belirtilen kurallara ek olarak dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır: Eşdeğer deprem yükünün uygulanabilmesi için yapının bodrum katlar üzerindeki toplam yüksekliği en fazla 25 m ve kat sayısı en fazla 8 olmalıdır. Ek dışmerkezliği göz önünde bulundurulmadan hesaplanan burulma düzensizliği katsayısı η bi 1.4 ten küçük olmalıdır. Hakim moda ait kütle katılımı % 70 ten fazla olmalıdır. Taban kesme kuvvetinin Yönetmelik Denk. 2.4 e göre hesabında R a = 1 ve I= 1 olarak alınacaktır ve denklemin sağ tarafı λ katsayısı ile çarpılacaktır. λ katsayısı birinci moda ait kütle katılımını göz önünde bulundurmak içindir. Bodrum hariç bir ve iki katlı binalarda 1.0, diğerlerinde 0.85 olarak alınır. Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi nin kullanılamaması durumunda od Birleştirme Yöntemi kullanılacaktır. od birleştirme yöntemi ile analizde R a = 1 alınacaktır. Yönetmelik Bölüm 2.8 deki hesap kuralları geçerlidir. 14/5

7 Analiz Yönteminin Seçimi Yatay deprem yükleri altında analiz için Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi seçilmiştir. İncelenen binada düşey yükler (G+nQ) altında doğrusal elastik analiz yapılmıştır Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi İle Analiz İçin Gerekli Şartların Kontrolü Bina 4 katlıdır ve toplam yüksekliği 10.8 m dir. Burulma düzensizliği kontrolü yapılmıştır. En büyük burulma düzensizliği katsayısı η bi X doğrultusunda yapılan analiz sonucu 1.0 ve Y doğrultusunda yapılan analiz sonucu 1.01 olarak hesaplanmıştır. Her iki değer de sınır değer olan 1.4 ten küçüktür. X doğrultusunda hakim moda ait periyod 0.74 saniye ve kütle katılım oranı %83 dür. Y doğrultusunda ise sırasıyla periyod ve kütle katılım oranları 0.75 saniye ve %76 dır Eşdeğer Deprem Yükleri Düşey yükler (G+nQ) ile uyumlu kat kütleleri ve bu kütlelerle uyumlu eşdeğer deprem yükleri hesaplanmış ve aşağıdaki tablolarda sunulmuştur. ΣW (kn) R a (T 1 ) I Ao T A (s) T B (s) λ T x (s) 0.74 T y (s) 0.75 S(T x ) (g) 2.11 S(T y ) (g) 2.09 Vt x (kn) Vt y (kn) ΔFN x (kn) ΔFN y (kn) Kat Kütle (ton) Ağırlık (W i ) (kn) Kat Yüksekliği (m) H i (m) W i *H i (knm) F ix (kn) F iy (kn) Analiz Sonuçları Binanın 3 boyutlu şekildeğiştirme eğrileri +X ve +Y yönlerinde yapılan yatay yük analizi için aşağıda gösterilmiştir. Şekil Binanın +X yönünde eşdeğer deprem yükü yöntemi ile yapılan deprem analizine göre 3 boyutlu şekildeğiştirme grafiği 14/6

8 Şekil Binanın +Y yönünde eşdeğer deprem yükü yöntemi ile yapılan deprem analizine göre 3 boyutlu şekildeğiştirme grafiği Düşey yük (G+nQ) ve yatay yük analizlerinden elde edilen eleman iç kuvvetleri örnek olarak seçilen elemanlar için ilgili bölümlerde verilmiştir ELEAN KAPASİTELERİNİN HESABI Hesaplanan eleman kapasiteleri Bilgi Düzeyi Katsayısı ile çarpılmalıdır. Örnek bina için Bilgi Düzeyi Katsayısı 1 dir Kiriş Kapasite Hesabı Kesme Kapasitesi Kiriş kesme kapasitesi TS500 deki kurallar çerçevesinde hesaplanacaktır. V r = f ctm b w d + A s sw f ywm d oment Kapasitesi Pozitif yöndeki deprem yüklemesinde kirişlerin çalışma biçimi aşağıda gösterilmiştir: K i,alt K j,üst Kirişin i ucu için alt donatı çekmeye, üst donatı basınca çalışacaktır. j ucu için ise üst donatı çekmeye, alt donatı basınca çalışacaktır. i ve j uçlarında deprem doğrultusuyla uyumlu moment kapasiteleri buna göre hesaplanır. Negatif yöndeki yüklemede kiriş çalışma şekli yukarıdaki şeklin tam tersidir. oment kapasitelerinden ( Ki,alt, Kj,üst ), düşey yük (G+nQ) analizi ile kiriş uçlarında hesaplanan momentler ( Di ve Dj ) vektörel olarak çıkartılarak artık moment kapasiteleri ( Ai, Aj ) bulunur (Şekil 14.7). 14/7

9 K i,alt K j,üst D i D j A i ln A j V e V e Şekil Kiriş uçlarında artık moment kapasitelerinin hesaplanması Örnek Kiriş İçin Kapasite Hesabı ( K104 ) K104 kirişi mesnet donatıları ve etriye bilgisi aşağıdaki tabloda verilmiştir: Kesme Kapasitesi i j esnet Gövde As i,üst 854 mm² As j,üst 854 mm² Etriye Etriye As i,alt 402 mm² As j,alt 402 mm² ø8/90 mm ø8/200 mm Kesme kapasitesi TS500 deki kurallar çerçevesinde; Asw Vr = f ctm bw d + f ywm d denklemi ile s V r = /1000 = kn olarak hesaplanır oment Kapasitesi oment kapasitesinin hesabında, göz önüne alınan deprem doğrultusunda; kirişin i ucu için alt donatı çekmeye üst donatı basınca çalışacaktır. j ucu için ise üst donatı çekmeye, alt donatı basınca çalışacaktır. i ve j uçlarında deprem doğrultusuyla uyumlu moment kapasiteleri buna göre hesaplanmıştır. Bu durumda K104 kirişi için: i K i,üst knm K j,üst knm K i,alt knm K j,alt knm oment kapasitelerinden ( Ki,alt, Kj,üst ), düşey yük analizi (G+nQ) sonucunda kiriş uçlarında hesaplanan momentler ( Di, Dj ) vektörel olarak çıkartılarak Artık oment Kapasiteleri ( Ai, Aj ) hesaplanır. i j Ki,alt knm Kj,üst knm D i knm Dj kNm Ai knm Aj knm j 14/8

10 Kolon ve Perde Kapasite Hesabı Eksenel Kuvvet Hesabı (Yönetmelik Bilgilendirme Eki 7A) Düşey yük analizi ile hesaplanan eksenel kuvvet (N D ) ve moment ( D ) çifti etkileşim diyagramına yerleştirilir. Eşdeğer deprem yükü yöntemi ile yapılan yatay yük analizi ile hesaplanan eksenel kuvvet istemi (N E ) ve moment ( E ), düşey yük analizi ile hesaplanan eksenel kuvvet ve moment istemlerine eklenir ve etkileşim diyagramına yerleştirilir (N D +N E, D + E ). İki nokta bir doğru ile birleştirilir (Şekil 14.8). Doğrunun etkileşim diyagramını kestiği nokta kolonun ilgili ucundaki eksenel kuvvet istemini (N K ) ve bu kuvvetle uyumlu moment kapasitesini ( K ) verir (Şekil 14.8). Bazı durumlarda (N D +N E, D + E ) noktası etkileşim diyagramının içerisinde kalmaktadır. Böyle bir durum etki-kapasite oranının 1 den küçük olduğunun göstergesidir. (Etki-kapasite oranları eleman değerlendirilmesi kısmında detaylı olarak açıklanacaktır.) Eksenel Kuvvet Hesabı N (kn) K j, N K j Di, N Di Dj, N Dj Ki, N Ki Dj + E j, N D j +N E j 500 Di + Ei, N Di +N Ei (knm) Şekil Eksenel kuvvet hesabının grafiksel gösterimi Eksenel Kuvvet Üst Sınırı (Yönetmelik Bilgilendirme Eki 7A.3.) Deprem yüklemesi altında kirişlerin moment kapasitelerine ulaştığı kabulüne dayanır. İki ucu da deprem yüklemesi altında moment kapasitesine ulaşan bir kirişin uçlarında Ai Aj oluşacak kesme kuvveti Ve = denklemi ile hesaplanır. ln V e, yatay yük (R a =1) ve düşey yüklerin (G+nQ) birleşik etkisi altında yapılan analiz ile hesaplanan kesme istemiyle karşılaştırılır. Küçük olan değer V e olarak kullanılır. V e, bir kirişten bağlı olduğu kolona ya da perdeye eksenel kuvvet olarak aktarılır. Pozitif yöndeki deprem yüklemesi göz önünde bulundurulursa, V e kirişin i ucuna bağlanan kolona veya perdeye çekme; j ucuna bağlanan kolona veya perdeye ise basınç kuvveti olarak aktarılır. Kat seviyesinde; kolonun veya perdenin eksenel kuvvet istemi o elemana sağdan ve soldan saplanan kirişlerden aktarılan V e kesme kuvvetlerinin 14/9

11 toplamıdır. Bir kolonun ya da perdenin kiriş kapasiteleriyle uyumlu eksenel kuvvet istemi ise üst katlardan aktarılan eksenel kuvvet istemlerinin toplamıdır. V e 3,1 V e 3,2 3 i j i j N e 3= V e 3,1 + V e 3,2 i V e 2,1 V e 2,2 2 j i j N e 2= N e 3 +V e 2,1 + V e 2,2 i V e 1,1 V e 1,2 1 j i j N e 1= N e 2 +V e 1,1 + V e 1,2 Şekil Kirişlerden kolonlara veya perdelere aktarılan düşey kuvvetler Kolon ve perdeler için eksenel kuvvet üst sınırı, burada anlatılan yöntemle bulunan eksenel kuvvet N e ve düşey yük (G+nQ) analizi ile hesaplanan eksenel kuvvet N D nin birleşik etkisi (N D +N e ) altında hesaplanır de anlatılan yöntem ile hesaplanan eksenel kuvvetler, eksenel kuvvet üst sınırı ile karşılaştırılır. Küçük olan değer kolon veya perdeler için yapılacak moment kapasitesi hesaplarında esas alınır oment Kapasitesi Kolon ve perdelerin moment kapasitesi belirlenen eksenel kuvvet altında etkileşim diyagramından yararlanılarak hesaplanır Kolon Kesme Kapasitesi Kolon kesme kapasitesi TS500 deki kurallar çerçevesinde hesaplanacaktır. Kolon kesme kapasitesi kolon orta bölgesi için hesaplanır Perde Kesme Kapasitesi V r N = 0.52 fctm bw d 1+ γ A K c A + s Perde kesme kapasitesi TS500 deki kurallar çerçevesinde aşağıdaki denklemle hesaplanır. V = A 0.65 f + ρ f ) r ch sw ( ctm sh ywk f ywm d 14/10

12 Örnek Kolon İçin Kapasite Hesabı ( 1S7 ) Eksenel Kuvvet Hesabı 1S7 kolonunun eksenel kuvvet istemi ve bu istemle uyumlu moment kapasitesi aşağıda hesaplanmıştır: 1S7 i ucu j ucu Açıklama N D (kn) Düşey Yük Analizi (G+nQ) D (knm) Düşey Yük Analizi (G+nQ) N E (kn) Yatay Yük Analizi E (knm) Yatay Yük Analizi N D +N E (kn) D + E (knm) N K (kn) Eksenel kuvvet istemi K (knm) oment kapasitesi 1S7 i N (kn) (knm) Şekil S7 kolonu i ucu için hesaplanan eksenel kuvvet 1S7 j N (kn) (knm) Şekil S7 kolonu j ucu için hesaplanan eksenel kuvvet Eksenel Kuvvet Üst Sınırı Kiriş uçlarının deprem doğrultusu ile uyumlu moment kapasitelerine ulaştığı varsayımı ile kiriş uçlarından kolonlara aktarılacak eksenel kuvvetler hesaplanır. 14/11

13 V e 4,1 (----) V e 4,2 (K404) V e4 (V e 4,1 +V e 4,2 ) N e 4 (V e4 ) (4S7) kn kn kn V e 3,1 (----) V e 3,2 (K304) V e3 (V e 3,1 +V e 3,2 ) N e 3 (V e4 +V e3 ) (3S7) kn kn kn V e 2,1 (----) V e 2,2 (K204) V e2 (V e 2,1 +V e 2,2 ) N e 2 (V e4 +V e3 +V e2 ) (2S7) kn kn kn V e 1,1 (----) V e 1,2 (K104) V e1 (V e 1,1 +V e 1,2 ) N e 1 (V e4 +V e3 +V e2 +V e1 ) (1S7) kn kn kn Ai Aj Örneğin K104 kirişinden 1S7 ye aktarılan eksenel kuvvet; Ve = eşitliğinden ln ( ) V e1,2 = = kn olarak hesaplanır. Deprem yönü ile uyumlu olarak 3.08 V e1,2 kesme kuvveti 1S7 kolonuna çekme olarak aktarılacağından - alınır. V e1,1 ve V e1,2 değerleri düşey yükler ile birlikte R a =1 alınarak depremden hesaplanan toplam kesme kuvveti ile karşılaştırılır; küçük olan kullanılır. 1S7 kolonuna bağlanan kirişlerden aktarılan eksenel kuvvet V e1 = V e1,1 + V e1,2 olarak hesaplanır. 1S7 kolonuna kiriş kapasiteleriyle uyumlu olarak aktarılan toplam eksenel kuvvet N e 1 = V e1 + V e2 + V e3 + V e4 dir. 1S7 kolonunun eksenel kuvvet üst sınırı, düşey yük (G+nQ) analizi ile hesaplanan eksenel kuvvet ile deprem doğrultusu ile uyumlu kiriş kapasitelerinden gelen eksenel kuvvetin birleşik etkisidir. Aşağıdaki tabloda 1S7, 2S7, 3S7, 4S7 kolonlarının hesaplanan eksenel kuvvet üst sınırları verilmiştir. Kolon N D (G+nQ) (kn) N e (kn) N K (N D +N e ) (kn) 1S S S S Basınç altında eksenel kuvvet üst sınırı aşılmamıştır ( < ). NOT: N E ; eksenel kuvvet hesabı yapılırken ( ) yatay yük analizi ile hesaplanan kolon eksenel kuvvet istemini göstermektedir. N e ise eksenel kuvvet üst sınırı hesabında ( ) kirişlerden kolona aktarılan kiriş moment kapasiteleriyle uyumlu olarak hesaplanan eksenel kuvveti göstermektedir oment Kapasitesi 1S7 kolonunun moment kapasitesi, i ucu için hesaplanan eksenel kuvvet etkisi N K = altında, K =63.37 knm ve j ucu için hesaplanan eksenel kuvvet etkisi N K = altında, K =59.94 knm olarak hesaplanmıştır Kesme Kapasitesi Kolon kesme kapasiteleri TS500 deki kurallar çerçevesinde 14/12

14 V r N = 0.52 f ctm bw d 1 + γ A c + A s sw f ywm d denklemi ile hesaplanmıştır. 1S7 kolonunun kesme kapasitesi; kolonda düşük olan eksenel kuvvet N= kn alınarak V r = /1000 = kN olarak hesaplanır. s kolon orta bölgesindeki etriye aralığıdır ELEANLARDA GEVREK KIRILA KONTROLÜ Yapısal elemanların performansının belirlenmesinde öncelikle elemanların kırılma türüne karar verilir. Bir elemanda kesme kırılması eğilme kırılmasından önce oluşuyorsa bu eleman gevrek, oluşmuyorsa sünek olarak hasar görecektir. Yapı elemanlarında kırılma türünün belirlenmesi için öncelikle kesme istemleri ve kapasiteleri hesaplanarak gevrek kırılma kontrolü yapılmalıdır Kiriş Gevrek Kırılma Kontrolü Kiriş uçlarındaki kesme istemi (kapasite kesmesi), moment kapasiteleriyle ( Ki,alt, Kj,üst ) uyumlu kesme kuvveti ile düşey yük analizi ile hesaplanan kesme kuvvetlerinin (V dy i, V dy j ) birleşik etkisidir. V e (kesme istemi) nin hesabında pekleşmeli moment kapasiteleri yerine pekleşmesiz moment kapasiteleri kullanılacaktır (Şekil 14.12). i ucu için V ei = V dyi Ki, alt + ln Kj, üst ; j ucu için V ej = V dyj Kj, alt + + ln Kj, üst K i,alt K j,üst l n V dy i V dy j ( K i,alt + K j,üst )/ l n ( K i,alt + K j,üst )/ l n Şekil Kiriş uçlarındaki kesme istemlerinin hesaplanması Hesaplanan kesme istemleri yatay yük (R a =1) ve düşey yüklerin (G+nQ) birleşik etkisi altında yapılan analiz ile hesaplanan kesme istemiyle karşılaştırılır. Küçük olan değer V e olarak kullanılır. Kiriş uçlarında hesaplanan kesme istemleri, mevcut malzeme dayanımları kullanılarak TS500 e göre hesaplanan kiriş kesme kapasitesi V r ile karşılaştırılır. Uçlarındaki kesme istemleri kesme kapasitesinden küçük olan kirişler sünek olarak hasar gören kiriş olarak tanımlanır. Örnek: Kiriş uçlarındaki kesme istemlerinin hesaplanışı K104 kirişi için aşağıda gösterilmiştir. K104 kirişinin net açıklığı l n =3.08 m dir. 14/13

15 Ki, alt + Kj, üst i ucu için Vei = Vdyi = = kn l ve n 3.08 Kj, alt + Kj, üst j ucu için Vej = Vdyj + = = kn l olarak n 3.08 hesaplanır. K i,alt (knm) V dy,i (G+nQ) (kn) V ei (kn) V ri (kn) SÜNEK K j,üst (knm) V dy,j (G+nQ) (kn) V ej (kn) V rj (kn) SÜNEK K104 kirişinin iki ucunda da kesme istemi, hesaplanan kesme kapasitesinden küçük olduğundan K104 kirişi sünek olarak hasar gören kiriş tir Kolon Gevrek Kırılma Kontrolü Kolon kesme istemi (kapasite kesmesi), kiriş moment kapasiteleriyle uyumlu olarak hesaplanır. Bunun için kolonun alt ve üst uçlarında kolon-kiriş kapasite oranı KKO (düğüm noktasındaki kolon moment kapasiteleri toplamının, düğüm noktasındaki kiriş moment kapasiteleri toplamına oranı) değerlerine bakılır. Bir birleşim bölgesinde KKO değeri 1 den büyükse (kolonlar kirişlerden güçlü ise); bağlanan kirişlerin moment kapasiteleri toplamı, bağlanan kolonların alt ve üst ucuna rijitlikleri oranında dağıtılır. K j,üst alt 3S K i,alt 2 i j i j Örneğin şekildeki 2S kolonunun pozitif yöndeki deprem yüklemesi için kesme istemi şu şekilde hesaplanır: ( + ) üst, deprem üst = Ki, alt Kj, üst üst, deprem + alt, deprem üst i K j,üst j alt 1 2S üst i K i,alt j üst ün hesabındaki üst,deprem 2S kolonunun üst ucunda yatay yük analizi ile hesaplanan moment; alt,deprem ise 3S kolonunun alt ucunda yatay yük analizi ile hesaplanan momenttir. Ki,alt ve Kj,üst ise 2S kolonunun üst ucuna bağlanan kirişlerin deprem yönü ile uyumlu çalışan moment kapasiteleridir. 1S ( + ) üst, deprem alt = Ki, alt Kj, üst üst, deprem + alt, deprem Şekil Kolonlar için kesme isteminin hesaplanışı alt ın hesabındaki üst,deprem 1S kolonunun üst ucunda yatay yük analizi ile hesaplanan moment, alt,deprem ise 2S kolonunun alt ucunda yatay yük analizi ile hesaplanan momenttir. Ki,alt ve Kj,üst 2S kolonunun alt ucuna bağlanan kirişlerin deprem yönü ile uyumlu çalışan moment kapasiteleridir. 14/14

16 V e (kesme istemi) nin hesabında pekleşmeli moment kapasiteleri yerine pekleşmesiz moment kapasiteleri kullanılacaktır. Birleşim bölgesinde KKO değerinin 1 den küçük olması durumunda birleşim bölgesine bağlanan kolonların ilgili uçlarına gelebilecek maksimum moment, kolonların eksenel kuvvet istemleriyle uyumlu moment kapasiteleridir. Örneğin şekildeki 2 numaralı birleşim bölgesinde KKO değeri 1 den küçük olsaydı 2S kolonu için üst, daha önce ve bölümlerinde anlatıldığı şekilde hesaplanan eksenel kuvvet istemiyle uyumlu moment kapasitesi olacaktı. alt ve üst hesaplandıktan sonra kolon kesme istemi bulunur: V e = ( + ) alt l n üst Kolon kesme istemi V e, TS500 e göre hesaplanan kolon kesme kapasitesi V r ile karşılaştırılır. Kesme istemleri kesme kapasitesinden küçük olan kolonlar sünek olarak hasar gören kolon olarak tanımlanır. Örnek: 1S7 kolonunun kesme isteminin hesaplanışı aşağıda gösterilmiştir. 1S7 kolonunun üst ucunda kolon moment kapasiteleri toplamının kiriş moment kapasiteleri toplamına oranı KKO = = >1 olarak hesaplanmıştır KKO değerinin 1 den büyük olması bu düğüm noktasındaki kolonların kirişlerden daha güçlü olduğunu, bir başka deyişle kolona aktarılacak maksimum kesme kuvvetinin, kolona bağlanan kirişler tarafından aktarılacak momentten kaynaklanacağını gösterir. Bu moment en büyük değerini kirişler moment kapasitesine ulaştığında alır. KKO değerinin 1 den büyük oluşu kirişlerin moment kapasitelerine ulaşacağını göstermektedir. Düğüm noktasında kiriş moment kapasitelerinin toplamı kolon uçlarına rijitlikleri oranında paylaştırılır. alt,deprem düğüm noktasına üstten bağlanan kolonun alt ucunda R a =1 alınarak uygulanan yatay yüklerden gelen moment, üst,deprem ise düğüm noktasına alttan bağlanan kolonun üst ucundaki R a =1 alınarak yapılan yatay yük analizi ile hesaplanan momenttir. ( + ) üst, deprem üst = Ki, alt Kj, üst üst, deprem + alt, deprem 2S7 ( + ) üst, deprem alt = Ki, alt Kj, üst üst, deprem + alt, deprem alt 1 üst i K i,alt K104 V e = ( + ) alt l n üst alt 1S7 14/15

17 1S7 kolonunun alt ucunda alt moment kapasitesine eşittir. 4S7 kolonun üst ucunda KKO değeri 1 den küçüktür üst moment kapasitesine eşittir. Aşağıdaki tabloda 1S7, 2S7, 3S7, 4S7 kolonlarının kesme istemlerinin hesaplanışı özetlenmiştir. 1S7 2S7 3S7 4S7 Ki K i,alt (----) Kj,üst (----) deprem,alt (1S7) deprem,üst (-) alt KKO V e V r KONTROL knm knm knm - Kj K i,alt (K104) K j,üst (----) deprem,alt (2S7) deprem,üst (1S7) üst KKO kn kn SÜNEK knm knm knm knm knm 1.67 Ki K i,alt (K104) K j,üst (----) deprem,alt (2S7) deprem,üst (1S7) alt KKO V e V r KONTROL knm knm knm knm knm 1.67 Kj K i,alt (K204) K j,üst (----) deprem,alt (3S7) deprem,üst (2S7) üst KKO kn kn SÜNEK knm knm knm knm knm 1.56 Ki K i,alt (K204) K j,üst (----) deprem,alt (3S7) deprem,üst (2S7) alt KKO V e V r KONTROL knm knm knm knm knm 1.56 Kj K i,alt (K304) K j,üst (----) deprem,alt (4S7) deprem,üst (3S7) üst KKO kn kn SÜNEK knm knm knm knm knm 1.85 Ki K i,alt (K304) K j,üst (----) deprem,alt (4S7) deprem,üst (3S7) alt KKO V e V r KONTROL knm knm knm knm knm 1.85 Kj K i,alt (K404) K j,üst (----) deprem,alt (----) deprem,üst (4S7) üst KKO kn kn SÜNEK knm knm knm knm Perde Gevrek Kırılma Kontrolü Perde kesme istemi, deprem yüklemesinden gelen elastik kesme istemi V D nin, eksenel kuvvet istemiyle uyumlu moment kapasitesi K nin yatay yük analizi ile hesaplanan elastik moment istemi D ye oranı ile ölçeklenmesiyle hesaplanır. K ve D değerleri perdenin bodrum kattan sonraki ilk katı için hesaplanan değerlerdir. K Ve = VD D Perde kesme istemi V e ; TS500 e göre hesaplanan perde kesme kapasitesi V r ile karşılaştırılır. Kesme istemleri kesme kapasitesinden küçük olan ve yüksekliği (H w ) genişliğinin (L w ) iki katından büyük olan perdeler sünek olarak hasar gören perde olarak tanımlanır Kolon-Kiriş Birleşim Bölgeleri Gevrek Kırılma Kontrolü Birleşim bölgelerinin kesme kapasitesi Yönetmelik ye göre hesaplanır. Yönetmelik Denk.(3.12) veya Yönetmelik Denk(3.13) deki kesme kapasitesi hesabında f cd yerine mecut beton basınç dayanımı kullanılır. Yönetmelik Denk.(3.11) deki V kol ; birleşim bölgesinde birleşen kolonların hesaplanan kesme istemlerinin küçük olanıdır. Kesme kuvveti isteminin kesme dayanımından küçük olduğu birleşimler kesme dayanımı yeterli olarak tanımlanır. Tersi durumda birleşim bölgesi ve birleşim bölgesine bağlanan tüm elemanlar gevrek olarak hasar gören eleman olarak tanımlanır. Örnek: 1S7 kolonunun üst ucundaki birleşim bölgesinin kesme kontrolü aşağıda gösterilmiştir. 1S7 kolonunun üst ucundaki birleşim bölgesi kuşatılmamış birleşim bölgesidir. Vr = b h f cm (Yönetmelik Denk. 3.13) ile V r = /1000 = olarak hesaplanır. ( ) kn 14/16

18 Birleşim bölgesindeki kesme istemi ise Ve =.25 f ym ( As1 + As2 ) Vkol Denk.(3.11) ile V e ( ( ) ) /1000 = kn 1 (Yönetmelik = olarak hesaplanır. Birleşim bölgesine bağlanan kolonların kesme istemleri V kol, 1S7 = kn ve V kol, 2S7 = kn dur. Birleşim bölgesinin kesme isteminin hesaplanmasında V kol olarak bu iki kolon kesme isteminden küçük olan V kol, 2S7 = kn alınmıştır. Kesme istemi kesme kapasitesinden küçük olduğundan birleşim bölgesinin kesme dayanımı yeterlidir. Aşağıdaki tabloda örnek olarak seçilen çerçevedeki birleşim bölgelerinin kesme kontrolleri özetlenmiştir. BİRLEŞİ Ve (kn) Vr (kn) KONTROL BİRLEŞİ Ve (kn) Vr (kn) KONTROL 1S YETERLİ 3S YETERLİ 1S YETERLİ 3S YETERLİ 1S YETERLİ 3S YETERLİ 1S YETERLİ 3S YETERLİ 2S YETERLİ 4S YETERLİ 2S YETERLİ 4S YETERLİ 2S YETERLİ 4S YETERLİ 2S YETERLİ 4S YETERLİ ELEANLARIN DEPRE PERFORANSLARININ DEĞERLENDİRİLESİ Sünek kiriş, kolon ve perdelerin etki-kapasite oranı (r), deprem etkisi altında R a =1 alınarak hesaplanan kesit momentinin kesit artık moment kapasitesine bölünmesi ile elde edilir. Eleman uçları için hesaplanan r değerleri seçilen performans düzeyine ait r sınır değerleriyle karşılaştırılarak elemanın hasar düzeyi belirlenir. Etki-kapasite oranı, deprem yüklemesinden kaynaklanan momentin ( E ) artık moment kapasitesine ( A ) oranıdır. Artık moment kapasitesi, kesit moment kapasitesi ile düşey yük analizi ile hesaplanan momentin vektörel farkıdır. Şekil Kesit hasar bölgeleri Sünek Kirişlerin Performans Değerlendirmesi Kiriş uçları için r değerleri hesaplanır. r değerleri seçilen performans düzeyine ait r sınır değerleriyle karşılaştırılarak kirişin hasar düzeyi belirlenir. 14/17

19 Kiriş uçları için hesaplanacak r sınır değerlerini donatı oranı, kesitteki mevcut sargının özelliği ve kesme istemi belirler. Çekme donatısı oranıyla (ρ) basınç donatısı oranı (ρ ) arasındaki farkın denge donatısı oranından (ρ b ) küçük olması durumu kesitin denge altı olduğunu gösterir ki bu da sünek davranışın göstergesidir. (ρ-ρ )/ρ b oranı arttıkça süneklik azalacak, dolayısıyla r sınır değeri azalacaktır. Kesitte kullanılan sargı donatısının Yönetmelik de tarif edilen özel deprem etriye ve çirozları olarak düzenlenmiş olması ve Yönetmelik deki koşulları sağlaması, kesitte sargılamanın var olduğunu gösterir. Aksi durumda sargılama ihmal edilerek r sınır değeri hesaplanır. Sargı etkisi sünekliği artırır. Yüksek kesme istemi kesit davranışının sünekliğini olumsuz etkiler. Bu nedenle artan kesme istemi r sınır değerini de azaltır. Aşağıda sünek kirişler için hasar sınırları verilmiştir (Yönetmelik, Tablo 7.2) Sünek Kolonların Performans Değerlendirmesi Kolon uçları için r değerleri hesaplanır. r değerleri seçilen performans düzeyine ait r sınır değerleriyle karşılaştırılarak kolonun hasar düzeyi belirlenir. Kolon uçları için hesaplanacak r sınır değerlerini eksenel kuvvet istemi, kesitteki mevcut sargının özelliği ve kesme istemi belirler. Eksenel kuvvet istemi kolon davranışını doğrudan etkiler. Eksenel kuvvet arttıkça kolon davranışının sünekliği azalır. Bu nedenle artan eksenel kuvvet istemiyle r sınır değerleri azalır. Buradaki eksenel kuvvet istemi ve Kolon/Perde Eksenel Kuvvet Hesabı bölümlerinde anlatıldığı şekilde hesaplanan eksenel kuvvet istemidir. Kesitte kullanılan sargı donatısının Yönetmelik de tarif edilen özel deprem etriye ve çirozları olarak düzenlenmiş olması ve Yönetmelik deki koşulları sağlaması, kesitte sargılamanın var olduğunu gösterir. Aksi durumda sargılama ihmal edilerek r sınır değeri hesaplanır. Sargı etkisi sünekliği artırır. Yüksek kesme istemi kesit davranışınının sünekliğini azaltır. Bu nedenle artan kesme istemi r sınır değerini de azaltır. Aşağıda sünek kolonlar için hasar sınırları verilmiştir (Yönetmelik, Tablo 7.3). 14/18

20 Sünek Perdelerin Performans Değerlendirmesi Perde uçları için r değerleri hesaplanır. Sünek perdelerin etki-kapasite oranı (r), deprem yüklemesi altındaki moment isteminin, kesit artık moment kapasitesine bölünmesi ile elde edilir. H w /L w <2.0 koşulunu sağlayan betonarme perdelerin etki-kapasite oranı (r), deprem etkisi altında hesaplanan kesme kuvvetinin kesme kapasitesine oranı olarak hesaplanır. Hesaplanan r değerleri seçilen performans düzeyine ait r sınır değerleriyle karşılaştırılarak perdenin hasar düzeyi belirlenir. Perde uçları için hesaplanacak r sınır değerlerini perde uç bölgesinde sargılamanın olup olmadığı belirler. Kesitte kullanılan sargı donatısının Yönetmelik de tarif edilen özel deprem etriye ve çirozları olarak düzenlenmiş olması ve Yönetmelik deki koşulları sağlaması kesitte sargılamanın var olduğunu gösterir. Aksi durumda sargılama ihmal edilerek r sınır değeri hesaplanır. Aşağıda sünek perdeler için hasar sınırları verilmiştir (Yönetmelik, Tablo 7.4). Ancak Hw/Lw<2.0 koşulunu sağlayan betonarme perdelerde, aşağıdaki tabloda verilen sınır değerler (r sınır ), [1+H w /L w )/3] 0.5 katsayısı ile çarpılarak küçültülecektir Güçlendirilmiş Dolgu Duvarların Performans Değerlendirmesi Güçlendirilmiş dolgu duvarların etki-kapasite oranı (r), deprem yüklemesi altındaki kesme isteminin kesme dayanımına oranıdır. Köşegen çubuklar ile modellenen güçlendirilmiş dolgu duvarlarda oluşan kesme kuvvetleri, çubuğun eksenel kuvvetinin yatay bileşeni olarak gözönüne alınır. Aşağıda güçlendirilmiş dolgu duvarlar için hasar sınırları verilmiştir (Yönetmelik, Tablo 7.5). 14/19

21 Örnek Binada Kirişlerin Performans Değerlendirmesi Örnek olarak K104 kirişi seçilmiştir. Etki kapasite oranı r, R a =1 alınarak yapılan yatay yük analizi ile hesaplanan momentin ( E ) artık moment kapasitesine ( A = K - D ) oranıdır. Kiriş uçları için Can Güvenliği (CG) performans düzeyine ait r sınır değerleri hesaplanır. Kirişin iki ucunda da sargılama var dır. i ucu için; ρ= ; ρ = ; f cm ( 0.85 ) Es E ρ b = k1 = = f ( ) ym Es + f ym E ρ ρ' ve = olarak hesaplanır. i ucundaki kesme istemi V ei = kn olarak ρ b V daha önce hesaplanmıştı. Buna göre = = olarak bw d fctm ρ ρ' hesaplanır. Yönetmelik Tablo 7.2 ye göre 0. 0 ve V 0.65 olduğundan Can Güvenliği için r sınır değeri 7 olarak bulunur. i ucu bw d fctm için r = = 5.66 olarak hesaplanır j ucu için; ( 10.58) ρ= ; ρ = ; f cm ( 0.85 ) Es E ρ b = k1 = = f ( ) ym Es + f ym E ρ ρ' ve = olarak hesaplanır. j ucundaki kesme istemi V ej = kn olarak ρ b V daha önce hesaplanmıştı. Buna göre = = olarak bw d fctm ρ ρ' hesaplanır. Yönetmelik Tablo 7.2 ye göre ve V 0.65 olduğundan Can Güvenliği için r sınır değeri doğrusal enterpolasyon bw d fctm yapılarak 6.43 olarak bulunur. j ucu için r = = olarak ( 16.51) hesaplanır. K104 kirişinin her iki ucu da ileri hasar bölgesine geçmemiştir. Diğer hasar sınırlarına ait r sınır değerleri hesaplanıp r değerleriyle karşılaştırılarak kiriş uçlarındaki hasar durumu belirlenir. 14/20 ρ b ρ b

22 +X ve +Y deprem yönleri için yapılan değerlendirme sonucu kirişlerin hasar durumları tablo ve grafik olarak aşağıda verilmiştir. (Örnek olarak yalnızca ilk kat için iki yönde eleman hasar durumları gösterilmiştir) +X Yönü Deprem Yüklemesi için Kiriş Hasar Durumu +X Yönü 1. Kat Kiriş Hasar Durumu r K101 i K101 j K102 i K102 j K103 i K103 j K104 i K104 j K105 i K105 j K106 i K106 j K107 i K107 j K108 i K108 j K109 i K109 j K110 i K110 j K111 i K111 j K112 i K112 j K113 i K113 j K114 i K114 j K132 i K132 j K133 i K133 j r N GV GÇ Şekil X yönü 1. kat kiriş hasar durumu Kiriş r r s,n r s,gv r s,gç Kesit Performans Eleman Performans K101 i K101 j K102 i K102 j K103 i K103 j K104 i K104 j K105 i K105 j K106 i K106 j K107 i K107 j K108 i K108 j K109 i K109 j K110 i K110 j K111 i K111 j K112 i K112 j K113 i K113 j /21

23 r ÖRNEK 14 Kiriş r r s,n r s,gv r s,gç Kesit Performans Eleman Performans K114 i K114 j K132 i inimum Hasar K132 j K133 i inimum Hasar K133 j Y Yönü Deprem Yüklemesi için Kiriş Hasar Durumu +Y Yönü 1. Kat Kiriş Hasar Durumu r N GV GÇ 2 0 K115 i K115 j K116 i K116 j K117 i K117 j K118 i K118 j K119 i K119 j K120 i K120 j K121 i K121 j K122 i K122 j K123 i K123 j K124 i K124 j K125 i K125 j K126 i K126 j K127 i K127 j K128 i K128 j K129 i K129 j K130 i K130 j K131 i K131 j Şekil Y yönü 1. kat kiriş hasar durumu Kiriş r r s,n r s,gv r s,gç Kesit Performans Eleman Performans K115 i K115 j K116 i K116 j K117 i inimum Hasar K117 j K118 i K118 j K119 i K119 j K120 i K120 j K121 i K121 j K122 i K122 j K123 i K123 j K124 i K124 j İleri Hasar İleri Hasar K125 i K125 j K126 i K126 j /22

24 Kiriş r r s,n r s,gv r s,gç Kesit Performans Eleman Performans K127 i K127 j K128 i K128 j K129 i K129 j K130 i K130 j K131 i K131 j Örnek Binada Kolonların Performans Değerlendirmesi Örnek olarak 1S7 kolonu seçilmiştir. Etki kapasite oranı r, R a =1 alınarak uygulanan yatay yük analizi ile hesaplanan momentin ( E ) artık moment kapasitesine ( A = K - D ) oranıdır. Kolon uçları için Can Güvenliği (CG) performans düzeyine ait r sınır değerleri hesaplanır. Kolonun iki ucunda da sargılama var dır. i ucu için; Eksenel kuvvet istemi N K = kn olarak daha önce hesaplanmıştı. Buna göre N K = = 0.10 olarak hesaplanır. i ucundaki kesme istemi V ei = Ac fcm V kn olarak daha önce hesaplanmıştı. Buna göre = = bw d fctm olarak hesaplanır. N K V Yönetmelik Tablo 7.3 e göre 0. 1 ve olduğundan Can Ac fcm bw d fctm Güvenliği için r sınır değeri 6 olarak bulunur. i ucu için r = = 3. 61olarak ( 3.79) hesaplanır. j ucu için; Eksenel kuvvet istemi N K = kn olarak daha önce hesaplanmıştı. Buna göre N K = = 0.07 olarak hesaplanır. j ucundaki kesme istemi V ej = Ac fcm V kn olarak daha önce hesaplanmıştı. Buna göre = = bw d fctm olarak hesaplanır. 14/23

25 N K V Yönetmelik Tablo 7.3 e göre 0. 1 ve olduğundan Can Ac fcm bw d f ctm Güvenliği için r sınır değeri 6 olarak bulunur. j ucu için r = = olarak (5.11) hesaplanır. 1S7 kolonunun iki ucu da ileri hasar bölgesine geçmemiştir. Diğer hasar sınırlarına ait r sınır değerleri hesaplanıp r değerleriyle karşılaştırılarak kolon uçlarındaki hasar durumu belirlenir. +X ve +Y yönünde yapılan değerlendirme sonucu kolonların hasar durumları tablo ve grafik olarak aşağıda verilmiştir. (Örnek olarak yalnızca ilk kat için iki yönde eleman hasar durumları gösterilmiştir) +X Yönü Deprem Yüklemesi için Kolon Hasar Durumu +X Yönü 1. Kat Kolon Hasar Durumu r S02 i 1S02 j 1S03 i 1S03 j 1S04 i 1S04 j 1S05 i 1S05 j 1S07 i 1S07 j 1S08 i 1S08 j 1S09 i 1S09 j 1S10 i 1S10 j 1S11 i 1S11 j 1S13 i 1S13 j 1S14 i 1S14 j 1S14A i 1S14A j 1S15 i 1S15 j 1S17 i 1S17 j 1S18 i 1S18 j 1S19 i 1S19 j 1S20 i 1S20 j 1S22 i 1S22 j 1S23 i 1S23 j 1S24 i 1S24 j 1S25 i 1S25 j r N GV GÇ Şekil X yönü 1. kat kolon hasar durumu Kolon r r s,n r s,gv r s,gç Kesit Performans Eleman Performans V/V kat (%) 1S02 i S02 j S03 i S03 j S04 i S04 j S05 i S05 j inimum Hasar S07 i S07 j S08 i S08 j S09 i S09 j inimum Hasar S10 i S10 j /24

26 Kolon r r s,n r s,gv r s,gç Kesit Performans Eleman Performans V/V kat (%) 1S11 i S11 j inimum Hasar S13 i S13 j S14 i S14 j S14A i S14A j inimum Hasar S15 i S15 j inimum Hasar S17 i S17 j S18 i S18 j S19 i S19 j inimum Hasar S20 i S20 j inimum Hasar S22 i S22 j S23 i S23 j S24 i S24 j S25 i S25 j inimum Hasar Y Yönü Deprem Yüklemesi için Kolon Hasar Durumu +Y Yönü 1. Kat Kolon Hasar Durumu r S02 i 1S02 j 1S03 i 1S03 j 1S04 i 1S04 j 1S05 i 1S05 j 1S07 i 1S07 j 1S08 i 1S08 j 1S09 i 1S09 j 1S10 i 1S10 j 1S11 i 1S11 j 1S13 i 1S13 j 1S14 i 1S14 j 1S14A i 1S14A j 1S15 i 1S15 j 1S17 i 1S17 j 1S18 i 1S18 j 1S19 i 1S19 j 1S20 i 1S20 j 1S22 i 1S22 j 1S23 i 1S23 j 1S24 i 1S24 j 1S25 i 1S25 j r N GV GÇ Şekil Y yönü 1. kat kolon hasar durumu 14/25

27 Kolon r r s,n r s,gv r s,gç Kesit Performans Eleman Performans V/V kat (%) 1S02 i inimum Hasar 1S02 j inimum Hasar inimum Hasar S03 i S03 j inimum Hasar S04 i S04 j inimum Hasar S05 i S05 j inimum Hasar S07 i S07 j S08 i S08 j S09 i S09 j inimum Hasar S10 i S10 j S11 i S11 j S13 i S13 j S14 i S14 j inimum Hasar S14A i S14A j inimum Hasar S15 i S15 j S17 i S17 j S18 i S18 j S19 i S19 j inimum Hasar S20 i S20 j S22 i S22 j inimum Hasar S23 i S23 j inimum Hasar S24 i S24 j inimum Hasar S25 i S25 j inimum Hasar /26

28 14.7. BİNA PERFORANS DEĞERLENDİRESİ Eleman performans düzeylerinin belirlenmesinin ardından binanın hedeflenen performans düzeyini sağlayıp sağlamadığı kontrol edilir. Bu kontrol üç parametreyle yapılır: Hedeflenen performans düzeyine ait r sınır değerlerini sağlamayan kolonların taşıdığı kesme kuvvetinin kat kesme kuvvetine yüzde olarak oranı, Göz önüne alınan deprem yönünde; hedeflenen performans düzeyine ait r sınır değerlerini sağlamayan kirişlerin deprem yönündeki toplam kiriş sayısına yüzde olarak oranı, Göreli kat ötelemeleri. Performans düzeylerine göre göreli kat ötelemeleri sınırları aşağıda verilmiştir. Performans düzeylerinin kabul kriterleri aşağıda anlatılmıştır: Hemen Kullanım (HK) Performans Düzeyi Hemen Kullanım Performans Düzeyi, deprem sonrası binanın güvenli bir biçimde işlevini sürdürebildiğini ve yapının deprem öncesi tasarım dayanım ve rijitliğini koruduğunu kabul eder. Herhangi bir katta, uygulanan her bir deprem doğrultusu için yapılan hesap sonucunda kirişlerin en fazla %10 u Bölgesi ne geçebilir, ancak diğer taşıyıcı elemanlarının tümü inimum Hasar Bölgesi ndedir. Eğer varsa, gevrek olarak hasar gören elemanların güçlendirilmeleri kaydı ile, bu durumdaki binaların Hemen Kullanım Performans Düzeyi nde olduğu kabul edilir. Göreli kat ötelemesi oranının sınırı 0.01 dir Can Güvenliği (CG) Performans Düzeyi Eğer varsa, gevrek olarak hasar gören elemanların güçlendirilmeleri kaydı ile, aşağıdaki koşulları sağlayan binaların Can Güvenliği Performans Düzeyi nde olduğu kabul edilir: (a) Herhangi bir katta, uygulanan her bir deprem doğrultusu için yapılan hesap sonucunda, ikincil (yatay yük taşıyıcı sisteminde yer almayan) kirişler hariç olmak üzere, kirişlerin en fazla %30'u ve kolonların aşağıdaki (b) paragrafında tanımlanan kadarı İleri Hasar Bölgesi ne geçebilir. (b) İleri Hasar Bölgesi ndeki kolonların, her bir katta kolonlar tarafından taşınan kesme kuvvetine toplam katkısı %20 nin altında olmalıdır. En üst katta İleri Hasar Bölgesi ndeki kolonların kesme kuvvetleri toplamının, o kattaki tüm kolonların kesme kuvvetlerinin toplamına oranı en fazla %40 olabilir. 14/27

29 (c) Diğer taşıyıcı elemanların tümü inimum Hasar Bölgesi veya Bölgesi ndedir. Ancak, herhangi bir katta alt ve üst kesitlerinin ikisinde birden inimum Hasar Sınırı aşılmış olan kolonlar tarafından taşınan kesme kuvvetlerinin, o kattaki tüm kolonlar tarafından taşınan kesme kuvvetine oranının %30 u aşmaması gerekir (Doğrusal elastik yöntemle hesapta, alt ve üst düğüm noktalarının ikisinde birden Yönetmelik Denk. (3.3) ün sağlandığı kolonlar (KKO > 1.2) bu hesaba dahil edilmezler). Göreli kat ötelemesi oranının sınırı 0.03 dür Göçme Öncesi (GÖ) Performans Düzeyi Gevrek olarak hasar gören tüm elemanların Göçme Bölgesi nde olduğunun gözönüne alınması kaydı ile, aşağıdaki koşulları sağlayan binaların Göçme Öncesi Performans Düzeyi nde olduğu kabul edilir: (a) Herhangi bir katta, uygulanan her bir deprem doğrultusu için yapılan hesap sonucunda, ikincil (yatay yük taşıyıcı sisteminde yer almayan) kirişler hariç olmak üzere, kirişlerin en fazla %20 si Göçme Bölgesi ne geçebilir. (b) Diğer taşıyıcı elemanların tümü inimum Hasar Bölgesi, Bölgesi veya İleri Hasar Bölgesi ndedir. Ancak, herhangi bir katta alt ve üst kesitlerinin ikisinde birden inimum Hasar Sınırı aşılmış olan kolonlar tarafından taşınan kesme kuvvetlerinin, o kattaki tüm kolonlar tarafından taşınan kesme kuvvetine oranının %30 u aşmaması gerekir (Doğrusal elastik yöntemle hesapta, alt ve üst düğüm noktalarının ikisinde birden Yönetmelik Denk. (3.3) ün sağlandığı kolonlar (KKO> 1.2) bu hesaba dahil edilmezler). (c) Binanın mevcut durumunda kullanımı can güvenliği bakımından sakıncalıdır. Göreli kat ötelemesi oranının sınırı 0.04 tür Göçme Durumu Bina Göçme Öncesi Performans Düzeyi ni sağlayamıyorsa Göçme Durumu ndadır. Binanın kullanımı can güvenliği bakımından sakıncalıdır Örnek Binanın Deprem Performansı Değerlendirilmesi yapılan bina konut binası olduğundan hedeflenen performans düzeyi Can Güvenliği (CG) dir. +X Yönünde hiçbir katta ileri hasar bölgesi nde bulunan kiriş yoktur. +Y Yönünde ise birinci katta bir kiriş ileri hasar bölgesi nde, ikinci katta ise bir kiriş ileri hasar bölgesindedir. İki yönde de hiçbir katta ileri hasar bölgesinde bulunan kolon yoktur. Göreli kat ötelemeleri her iki yönde Can Güvenliği performans düzeyi için belirlenen sınırın altındadır Deprem Yönetmeliğine uygun olarak tasarlanmış 4 katlı konut binası Can Güvenliği performans düzeyini sağlamaktadır. Aşağıdaki tablolarda bina performans değerlendirilmesi özetlenmiştir. 14/28

30 +X Yönü + Y Yönü Kat Kolon % Sınır % Kiriş % Sınır % Kolon % Sınır % Kiriş % Sınır % X Yönü + Y Yönü Kat H i (m) δ maks δ maks /H i δ maks δ maks /H i Sınır /29

ÖRNEK 18 4 KATLI BETONARME PANSİYON BİNASININ GÜÇLENDİRİLMESİ ve DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN YÖNTEM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖRNEK 18 4 KATLI BETONARME PANSİYON BİNASININ GÜÇLENDİRİLMESİ ve DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN YÖNTEM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 4 KATLI BETONARME PANSİYON BİNASININ GÜÇLENDİRİLMESİ ve DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN YÖNTEM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 18.1. PERFORMANS DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ... 18/1 18.2. GÜÇLENDİRİLEN BİNANIN ÖZELLİKLERİ VE

Detaylı

Örnek Güçlendirme Projesi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN

Örnek Güçlendirme Projesi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Örnek Güçlendirme Projesi Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Deprem Performansı Nedir? Deprem Performansı, tanımlanan belirli bir deprem etkisi altında, bir binada oluşabilecek hasarların düzeyine ve dağılımına

Detaylı

d : Kirişin faydalı yüksekliği E : Deprem etkisi E : Mevcut beton elastisite modülü

d : Kirişin faydalı yüksekliği E : Deprem etkisi E : Mevcut beton elastisite modülü 0. Simgeler A c A kn RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR : Brüt kolon enkesit alanı : Kritik katta değerlendirmenin yapıldığı doğrultudaki kapı ve pencere boşluk oranı %5'i geçmeyen ve köşegen

Detaylı

BÖLÜM II C. BETO ARME BĐ ALARI DEĞERLE DĐRME VE GÜÇLE DĐRME ÖR EKLERĐ ÖR EK 12

BÖLÜM II C. BETO ARME BĐ ALARI DEĞERLE DĐRME VE GÜÇLE DĐRME ÖR EKLERĐ ÖR EK 12 BÖLÜM II C. BETO ARME BĐ ALARI DEĞERLE DĐRME VE GÜÇLE DĐRME ÖR EKLERĐ ÖR EK 12 SÜ EKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK 6 KATLI BETO ARME PERDELĐ / ÇERÇEVELĐ BĐ A SĐSTEMĐ Đ PERFORMA SI I DOĞRUSAL ELASTĐK YÖ TEM (EŞDEĞER

Detaylı

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPAN: PROJE: TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPI GENEL YERLEŞİM ŞEKİLLERİ 1 4. KAT 1 3. KAT 2 2. KAT 3 1. KAT 4 ZEMİN KAT 5 1. BODRUM 6 1. BODRUM - Temeller

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

RİSKLİ BİNALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME RİSKLİ BİNALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME ÖZET: H. Tekeli 1, H. Dilmaç 2, K.T. Erkan 3, F. Demir 4, ve M. Şan 5 1 Yardımcı Doçent Doktor, İnşaat Müh. Bölümü, Süleyman Demirel Üniversitesi,

Detaylı

2007 DEPREM YÖNETMELİĞİ

2007 DEPREM YÖNETMELİĞİ 27 DEPREM YÖNETMELİĞİ MEVCUT BİNALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu ODTÜ YÖNETMELİK KOMİSYONU (7/7/23 Tarih ve 8925 Sayılı Bakan Oluru) Nuray Aydınoğlu (BÜ) Nejat Bayülke

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ORTA KATLI BİNALARIN BİNA PERFORMANSINA ETKİ EDEN PARAMETRELER

TÜRKİYE DEKİ ORTA KATLI BİNALARIN BİNA PERFORMANSINA ETKİ EDEN PARAMETRELER TÜRKİYE DEKİ ORTA KATLI BİNALARIN BİNA PERFORMANSINA ETKİ EDEN PARAMETRELER ÖZET: A.K. Kontaş 1 ve Y.M. Fahjan 2 1 Yüksek Lisans Öğrencisi, Deprem ve Yapı Müh. Bölümü, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü,

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina İncelenen Bina Binanın Yeri Bina Taşıyıcı Sistemi Bina 5 katlı Betonarme çerçeve ve perde sistemden oluşmaktadır.

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 2-Genel Açıklamalar

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 2-Genel Açıklamalar RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 2-Genel Açıklamalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Deprem Riskli Bina Tespit Yönetmeliği

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 4-DBYBHY (2007)ve RBTE(2013) Karşılaştırılması

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 4-DBYBHY (2007)ve RBTE(2013) Karşılaştırılması RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 4-DBYBHY (2007)ve RBTE(2013) Karşılaştırılması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü İçerik Kapsam Binalardan

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Kontrol Uygulaması

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Kontrol Uygulaması RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Kontrol Uygulaması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kontrol edilecek noktalar Bina RBTE kapsamında

Detaylı

DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK BĐNALAR HAKKINDA YÖNETMELĐK (TDY 2007) Seminerin Kapsamı

DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK BĐNALAR HAKKINDA YÖNETMELĐK (TDY 2007) Seminerin Kapsamı DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK BĐNALAR HAKKINDA YÖNETMELĐK (TDY 2007) Prof. Dr. Erkan Özer Đstanbul Teknik Üniversitesi Đnşaat Fakültesi Yapı Anabilim Dalı Seminerin Kapsamı 1- Bölüm 1 ve Bölüm 2 - Genel

Detaylı

BETONARME YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM GÜVENLİĞİ

BETONARME YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM GÜVENLİĞİ BETONRE YPILRD TŞIYICI SİSTE GÜVENLİĞİ Zekai Celep Prof. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi http://web.itu.edu.tr/celep/ celep@itu.edu.tr İO eslekiçi Eğitim Semineri Bakırköy, Kadıköy,

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR

DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR 1- Dünyadaki 3 büyük deprem kuşağı bulunmaktadır. Bunlar nelerdir. 2- Deprem odağı, deprem fay kırılması, enerji dalgaları, taban kayası, yerel zemin ve merkez üssünü

Detaylı

MEVCUT BETONAME BİNALARIN DEPREM GÜVENLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. (2007 Deprem Yönetmeliği Bölüm 7) φ 1/ρ = 0 φ y φ u. 1.1. Plastik mafsal kabulü:

MEVCUT BETONAME BİNALARIN DEPREM GÜVENLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. (2007 Deprem Yönetmeliği Bölüm 7) φ 1/ρ = 0 φ y φ u. 1.1. Plastik mafsal kabulü: ECUT BETONAE BİNALARIN DEPRE GÜENLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLESİ (007 Deprem Yönetmeliği Bölüm 7) Prof.Dr. Zekai Celep İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi celep@itu.edu.tr http://www.ins.itu.edu.tr/zcelep/zc.htm

Detaylı

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ÖZET: F. Demir 1, K.T. Erkan 2, H. Dilmaç 3 ve H. Tekeli 4 1 Doçent Doktor,

Detaylı

d E h G (Ek:RG-2/7/2013-28695) EK-2 RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR Simgeler

d E h G (Ek:RG-2/7/2013-28695) EK-2 RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR Simgeler (Ek:RG-2/7/23-28695) EK-2 RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. Ac SAkn Simgeler bw d E Ecm ( EI )e ( EI )o f cm fctm : Brüt kolon enkesit alanı : Kritik katta değerlendirmenin yapıldığı

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 6- Risk Tespit Uygulaması: Yığma Bina

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 6- Risk Tespit Uygulaması: Yığma Bina RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 6- Risk Tespit Uygulaması: Yığma Bina RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR BİRİNCİ AŞAMA DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ BİNANIN ÖZELLİKLERİ Binanın

Detaylı

KISA KOLON TEŞKİLİNİN YAPI HASARLARINA ETKİSİ. Burak YÖN*, Erkut SAYIN

KISA KOLON TEŞKİLİNİN YAPI HASARLARINA ETKİSİ. Burak YÖN*, Erkut SAYIN Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 24 (1-2) 241-259 (2008) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 KISA KOLON TEŞKİLİNİN YAPI HASARLARINA ETKİSİ Burak YÖN*, Erkut SAYIN Fırat Üniversitesi,

Detaylı

Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı

Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı Mustafa Tümer Tan İçerik 2 Perde Modellemesi, Boşluklu Perdeler Döşeme Yükleri ve Eğilme Hesabı Mantar bandı kirişler Kurulan modelin

Detaylı

Dinamik Etki: Deprem Etkisi. Deprem Dayanımı için Tasarım. Genel Deprem Analizi Yöntemleri - 1

Dinamik Etki: Deprem Etkisi. Deprem Dayanımı için Tasarım. Genel Deprem Analizi Yöntemleri - 1 Dinamik Etki: Deprem Etkisi Mevcut Betonarme Yapıların Deprem Performansının Değerlendirmesi: İtme Analizi Yrd. Doç. Dr. Kutay Orakçal Boğaziçi Üniversitesi Yer sarsıntısı sonucu oluşan dinamik etki Yapı

Detaylı

KESME BAKIMINDAN DOĞRU TASARLANMAMIŞ BETONARME PERDE DUVARLI YÜKSEK BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI

KESME BAKIMINDAN DOĞRU TASARLANMAMIŞ BETONARME PERDE DUVARLI YÜKSEK BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI KESME BAKIMINDAN DOĞRU TASARLANMAMIŞ BETONARME PERDE DUVARLI YÜKSEK BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI Ali İhsan ÖZCAN Yüksek Lisans Tez Sunumu 02.06.2015 02.06.2015 1 Giriş Nüfus yoğunluğu yüksek bölgelerde;

Detaylı

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II GENEL BİLGİLER Yapısal sistemler düşey yüklerin haricinde aşağıda sayılan yatay yüklerin etkisine maruz kalmaktadırlar. 1. Deprem 2. Rüzgar 3. Toprak itkisi 4.

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 2 TEMMUZ.2013YÖNETMELİĞİ

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 2 TEMMUZ.2013YÖNETMELİĞİ EPOKSİ MÜHENDİSLİK İnşaat Mal:Tic:L.T.D Ş.T.İ 1721 Sokak No:4/410 melek iş hanı Karşıyaka-İzmir Tel:0.232.3696983-fax:0.232.3692254 Cep:0.533.3645101-0.532.7321658 www.epoksi.tr M.Özcan Gökoğlu İnşaat

Detaylı

KOLON HESABI. Kolonların eksenel yük değerleri,

KOLON HESABI. Kolonların eksenel yük değerleri, KOLON HESABI Kolon eksenel yükü, kirişlerin kesme kapasitesi kullanılarak bulunan kesme kuvvetlerinden elde edilir. Bu kolona birleşen kirişlerin her iki yönü için (X-Y) ayrı ayrı yapılarak toplanır. Kolonların

Detaylı

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ BÖLÜM II D ÖRNEK 1 BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 1 İKİ KATLI YIĞMA OKUL BİNASININ DEĞERLENDİRMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ 1.1. BİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ...II.1/

Detaylı

Süneklik Düzeyi Yüksek Perdeler TANIMLAR Perdeler, planda uzun kenarın kalınlığa oranı en az 7 olan düşey, taşıyıcı sistem elemanlarıdır.

Süneklik Düzeyi Yüksek Perdeler TANIMLAR Perdeler, planda uzun kenarın kalınlığa oranı en az 7 olan düşey, taşıyıcı sistem elemanlarıdır. TC. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MF İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNM 308 Depreme Dayanıklı Betonarme e Yapı Tasarımı arımı Earthquake Resistantt Reinforced Concretee Structural Design BÖLÜM 3 - BETONARME BİNALAR

Detaylı

ÇOK KATLI BETONARME YAPILARDA DEPREM PERFORMANSININ BELİRLENMESİ YÖNTEMLERİ VE GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİ

ÇOK KATLI BETONARME YAPILARDA DEPREM PERFORMANSININ BELİRLENMESİ YÖNTEMLERİ VE GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİ ÇOK KATLI BETONARME YAPILARDA DEPREM PERFORMANSININ BELİRLENMESİ YÖNTEMLERİ VE GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİ Mehmet Fatih ÜRÜNVEREN İnşaat Yüksek Mühendisi İÇİNDEKİLER BÖLÜM BİR - GİRİŞ BÖLÜM İKİ - BETONARME YAPILARIN

Detaylı

BETONARME BİNALARIN DEPREM PERFORMANSININ BELİRLENMESİ İÇİN BİR YAKLAŞIM

BETONARME BİNALARIN DEPREM PERFORMANSININ BELİRLENMESİ İÇİN BİR YAKLAŞIM BETONARME BİNALARIN DEPREM PERFORMANSININ BELİRLENMESİ İÇİN BİR YAKLAŞIM 1. Giriş Ülkemizde, özellikle 1999 Adapazarı-Kocaeli ve Düzce depremlerinin ardından, mevcut yapıların deprem güvenliklerinin belirlenmesine

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 26(1): 1-6 (2010)

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 26(1): 1-6 (2010) Perde konumunun ve zemin sınıfının betonarme yapılardaki hasar oranına etkisi Erkut Sayın *, Burak Yön, Yusuf Calayır Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Elazığ, TURKEY

Detaylı

GENEL KESİTLİ KOLON ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ (Ara donatılı dikdörtgen kesitler)

GENEL KESİTLİ KOLON ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ (Ara donatılı dikdörtgen kesitler) GENEL KESİTLİ KOLON ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ (Ara donatılı dikdörtgen kesitler) BOYUTLANDIRMA VE DONATI HESABI Örnek Kolon boyutları ne olmalıdır. Çözüm Kolon taşıma gücü abaklarının kullanımı Soruda verilenler

Detaylı

BETONARME YAPI ELEMANLARINDA DONATI DÜZENLEME İLKELERİ

BETONARME YAPI ELEMANLARINDA DONATI DÜZENLEME İLKELERİ BETONARME YAPI ELEMANLARINDA DONATI DÜZENLEME İLKELERİ Araş. Gör. İnş.Yük. Müh. Hayri Baytan ÖZMEN Bir Yanlışlık Var! 1 Donatı Düzenleme (Detaylandırma) Yapı tasarımının son ve çok önemli aşamasıdır. Yapının

Detaylı

DEPREM YÖNETMELİĞİ NDE ÖNGÖRÜLEN TAŞIYICI SİSTEM GÜVENLİK DÜZEYİ KONUSUNDA KARŞILAŞTIRMALI SAYISAL İNCELEME

DEPREM YÖNETMELİĞİ NDE ÖNGÖRÜLEN TAŞIYICI SİSTEM GÜVENLİK DÜZEYİ KONUSUNDA KARŞILAŞTIRMALI SAYISAL İNCELEME ÖZET: DEPREM YÖNETMELİĞİ NDE ÖNGÖRÜLEN TAŞIYICI SİSTEM GÜVENLİK DÜZEYİ KONUSUNDA KARŞILAŞTIRMALI SAYISAL İNCELEME İ. Keskin 1 ve Z. Celep 2 1 Yüksek Lisans Öğrencisi, Deprem Müh. Programı, İstanbul Teknik

Detaylı

BETONARME YAPI TASARIMI -KOLON ÖN BOYUTLANDIRILMASI-

BETONARME YAPI TASARIMI -KOLON ÖN BOYUTLANDIRILMASI- BETONARME YAPI TASARIMI -KOLON ÖN BOYUTLANDIRILMASI- Yrd. Doç. Dr. Güray ARSLAN Arş. Gör. Cem AYDEMİR 28 GENEL BİLGİ Betonun Gerilme-Deformasyon Özellikleri Betonun basınç altındaki davranışını belirleyen

Detaylı

NETMELĐĞĐ. Cahit KOCAMAN Deprem Mühendisliği Şube Müdürü Deprem Araştırma Daire Başkanlığı Afet Đşleri Genel Müdürlüğü

NETMELĐĞĐ. Cahit KOCAMAN Deprem Mühendisliği Şube Müdürü Deprem Araştırma Daire Başkanlığı Afet Đşleri Genel Müdürlüğü GÜÇLENDĐRME YÖNETMELY NETMELĐĞĐ Cahit KOCAMAN Deprem Mühendisliği Şube Müdürü Deprem Araştırma Daire Başkanlığı Afet Đşleri Genel Müdürlüğü YÖNETMELĐKTEKĐ BÖLÜMLER Ana metin 1 sayfa (amaç,kapsam, kanuni

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 4- Özel Konular

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 4- Özel Konular RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 4- Özel Konular Konular Kalibrasyonda Kullanılan Binalar Bina Risk Tespiti Raporu Hızlı Değerlendirme Metodu Sıra Dışı Binalarda Tespit 2 Amaç RYTE yönteminin

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 2-Yönetmelik Altyapısı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 2-Yönetmelik Altyapısı RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 2-Yönetmelik Altyapısı Genel Riskli Bina tespit esasları pratik ve mümkün olduğunca doğru sonuç verebilecek şekilde tasarlanmıştır. Yöntemin pratikliği

Detaylı

DÜSEY YÜKLERE GÖRE HESAP

DÜSEY YÜKLERE GÖRE HESAP DÜSEY YÜKLERE GÖRE HESAP 2-2 ile A-A aks çerçevelerinin zemin ve birinci kat tavanına ait sürekli kirişlerin düşey yüklere göre statik hesabı yapılacaktır. A A Aksı 2 2 Aksı Zemin kat dişli döşeme kalıp

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İsmet Semih ATEŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ MEVCUT BİNALARIN DEPREME KARŞI PERFORMANS ANALİZİ İÇİN KULLANILAN ALTERNATİF YÖNTEM VE PAKET PROGRAMLARIN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Temeller. Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli

Temeller. Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli Temeller Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli 1 Temel Nedir? Yapısal sistemlerin üzerindeki tüm yükleri, zemine güvenli bir şekilde aktaran yapısal elemanlara

Detaylı

2007 DEPREM YÖNETMELİĞİ NE GÖRE MEVCUT BİR YAPININ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ VE BİR GÜÇLENDİRME ÖNERİSİ

2007 DEPREM YÖNETMELİĞİ NE GÖRE MEVCUT BİR YAPININ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ VE BİR GÜÇLENDİRME ÖNERİSİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2007 DEPREM YÖNETMELİĞİ NE GÖRE MEVCUT BİR YAPININ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ VE BİR GÜÇLENDİRME ÖNERİSİ İnş. Müh. Cihat YILDIRIM FBE İnşaat Mühendisliği

Detaylı

DEPREM HESABI. Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN

DEPREM HESABI. Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN BETONARME YAPI TASARIMI DEPREM HESABI Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN Mart 2009 GENEL BİLGİ 18 Mart 2007 ve 18 Mart 2008 tarihleri arasında ülkemizde kaydedilen deprem etkinlikleri Kaynak: http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/map/tr/oneyear.html

Detaylı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Gazbeton, Tuğla ve Bims Blok Kullanımının Bina Statik Tasarımına ve Maliyetine olan Etkilerinin İncelenmesi 4 Mart 2008 Bu rapor Orta Doğu Teknik

Detaylı

1- BELGELER 2- YAPI GENEL BİLGİLERİ BAŞLIKLAR 3- YAPIDAN BİLGİ TOPLANMASI 4- RİSKLİ YAPI TESPİT ANALİZİ 5- ZEMİN ETÜD RAPORU 6- YIĞMA YAPI ANALİZİ

1- BELGELER 2- YAPI GENEL BİLGİLERİ BAŞLIKLAR 3- YAPIDAN BİLGİ TOPLANMASI 4- RİSKLİ YAPI TESPİT ANALİZİ 5- ZEMİN ETÜD RAPORU 6- YIĞMA YAPI ANALİZİ RİSKLİ YAPILAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1- BELGELER 2- YAPI GENEL BİLGİLERİ BAŞLIKLAR 3- YAPIDAN BİLGİ TOPLANMASI 4- RİSKLİ YAPI TESPİT ANALİZİ 5- ZEMİN ETÜD RAPORU 6- YIĞMA YAPI ANALİZİ İÇİNDEKİLER Lisanslı

Detaylı

MEVCUT BETONAME BİNALARIN DEPREM GÜVENLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. (2007 Deprem Yönetmeliği Bölüm 7)

MEVCUT BETONAME BİNALARIN DEPREM GÜVENLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. (2007 Deprem Yönetmeliği Bölüm 7) MEVCUT BETONAME BİNALARIN DEPREM GÜVENLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (2007 Deprem Yönetmeliği Bölüm 7) Prof.Dr. Zekai Celep İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi celep@itu.edu.tr http://www.ins.itu.edu.tr/zcelep/zc.htm

Detaylı

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK BÖLÜM 7 MEVCUT BİNALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK BÖLÜM 7 MEVCUT BİNALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK 2007 BÖLÜM 7 MEVCUT BİNALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ YRD. DOÇ. DR. TAHİR AKGÜL HASARLI YAPILARIN İYİLEŞTİRİLMESİ KAPSAM 1. Deprem

Detaylı

Orion. Depreme Güvenli Yapı Tasarımı. PROTA Mühendislik. Bina Tasarım Sistemi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN

Orion. Depreme Güvenli Yapı Tasarımı. PROTA Mühendislik. Bina Tasarım Sistemi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Orion Bina Tasarım Sistemi Depreme Güvenli Yapı Tasarımı Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN PROTA Mühendislik Depreme Güvenli Yapılar Doğru, Esnek ve Güvenilir Yapısal Model Esnek 3-Boyut ve Geometri Olanakları

Detaylı

B-B AKSI KİRİŞLERİ BETONARME HESAPLARI

B-B AKSI KİRİŞLERİ BETONARME HESAPLARI B-B AKSI KİRİŞLERİ BETONARE HESAPLARI B-B AKSI KİRİŞLERİ ELVERİŞSİZ OENT DİYAGRALARI 1.. ve 3.Grup yüklemeler için hesap momentleri olarak kolon yüzündeki (x=0) düzeltilmiş moment değerleri esas alınacaktır.

Detaylı

YAPAN: TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: 6500HL-0026 Statik Net50 / K.T.Ü. İnşaat Mühendisliği Bölümü

YAPAN: TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: 6500HL-0026 Statik Net50 / K.T.Ü. İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPAN: PROJE: TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: 6500HL-0026 Statik Net50 / K.T.Ü. İnşaat Mühendisliği Bölümü PERFORMANS ANALİZİ 1 PERFORMANS ANALİZİ ÖN BİLGİLERİ VE ÖZETLERİ 1 MEVCUT KİRİŞ BİLGİLERİ 2 MEVCUT

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ferhat KIRAN BİNALARIN PERFORMANS ANALİZİ İÇİN KULLANILAN DOĞRUSAL VE DOĞRUSAL OLMAYAN ANALİZ YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 0. Simgeler (Ek:RG-2/7/2013-28695) EK-2 RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR A c : Brüt kolon enkesit alanı A kn : Kritik katta değerlendirmenin yapıldığı doğrultudaki kapı ve pencere boşluk

Detaylı

İNŞ 320- Betonarme 2 Ders Notları / Prof Dr. Cengiz DÜNDAR Arş. Gör. Duygu BAŞLI

İNŞ 320- Betonarme 2 Ders Notları / Prof Dr. Cengiz DÜNDAR Arş. Gör. Duygu BAŞLI a) Denge Burulması: Yapı sistemi veya elemanında dengeyi sağlayabilmek için burulma momentine gereksinme varsa, burulma denge burulmasıdır. Sözü edilen gereksinme, elastik aşamada değil taşıma gücü aşamasındaki

Detaylı

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ Duygu ÖZTÜRK 1,Kanat Burak BOZDOĞAN 1, Ayhan NUHOĞLU 1 duygu@eng.ege.edu.tr, kanat@eng.ege.edu.tr, anuhoglu@eng.ege.edu.tr Öz: Son

Detaylı

TC. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MF İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNM 308 Depreme Dayanıklı Betonarme e Yapı Tasarımı Earthquake ELASTİK DEPREM YÜKLERİ

TC. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MF İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNM 308 Depreme Dayanıklı Betonarme e Yapı Tasarımı Earthquake ELASTİK DEPREM YÜKLERİ TC. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MF İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNM 308 Depreme Dayanıklı Betonarme e Yapı Tasarımı arımı Earthquake Resistantt Reinforced Concretee Structural Design ELASTİK DEPREM YÜKLERİ ELASTİK

Detaylı

Binaların Deprem Dayanımları Tespiti için Yapısal Analiz

Binaların Deprem Dayanımları Tespiti için Yapısal Analiz Binaların Deprem Dayanımları Tespiti için Yapısal Analiz Sunan: Taner Aksel www.benkoltd.com Doğru Dinamik Yapısal Analiz için: Güvenilir, akredite edilmiş, gerçek 3 Boyutlu sonlu elemanlar analizi yapabilen

Detaylı

Betonarme Yapıların Deprem Performansının Belirlenmesi

Betonarme Yapıların Deprem Performansının Belirlenmesi BETONARME YAPILARIN DEPREM PERFORMANSININ BELİRLENMESİ Prof. Dr. MUSTAFA DÜZGÜN Öğr. Gör. Dr. ÖZGÜR BOZDAĞ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Giriş Doğal bir afet olan deprem, yer kabuğunun

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 7-Örnekler 2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 7-Örnekler 2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 7-Örnekler 2 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Amaç Mevcut Yapılar için RBTE yönteminin farklı taşıyıcı

Detaylı

YAPILARDA HASAR TESPĐTĐ-II

YAPILARDA HASAR TESPĐTĐ-II YAPILARDA HASAR TESPĐTĐ-II VII.Bölüm BETONARME YAPILARDA HASAR Konular 7.2. KĐRĐŞ 7.3. PERDE 7.4. DÖŞEME KĐRĐŞLERDE HASAR Betonarme kirişlerde düşey yüklerden dolayı en çok görülen hasar şekli açıklıkta

Detaylı

11/10/2013 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ BETONARME YAPILAR BETONARME YAPILAR

11/10/2013 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ BETONARME YAPILAR BETONARME YAPILAR BETONARME YAPILAR İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ BETONARME YAPILAR 1. Giriş 2. Beton 3. Çelik 4. Betonarme yapı elemanları 5. Değerlendirme Prof.Dr. Zekai Celep 10.11.2013 2 /43 1. Malzeme (Beton) (MPa) 60

Detaylı

BETONARME YAPI ELEMANLARINDA DONATI DÜZENLEME İLKELERİ

BETONARME YAPI ELEMANLARINDA DONATI DÜZENLEME İLKELERİ BETONARME YAPI ELEMANLARINDA DONATI DÜZENLEME İLKELERİ Araş. Gör. İnş.Yük. Müh. Hayri Baytan ÖZMEN Bir Yanlışlık Var! 1 Donatı Düzenleme (Detaylandırma) Yapı tasarımının son ve çok önemli aşamasıdır. Yapının

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Özel Konular

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Özel Konular RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Özel Konular Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Konular Bina Risk Tespiti Raporu Hızlı Değerlendirme

Detaylı

1975 Yönetmeliğine Göre Yapılmış Yapıların Türkiye 2007 Deprem Yönetmeliğine Göre Performans Değerlendirmesi

1975 Yönetmeliğine Göre Yapılmış Yapıların Türkiye 2007 Deprem Yönetmeliğine Göre Performans Değerlendirmesi 1975 Yönetmeliğine Göre Yapılmış Yapıların Türkiye 2007 Deprem Yönetmeliğine Göre Performans Değerlendirmesi * Özge Şahin, Hüseyin KASAP Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Sakarya Üniversitesi,

Detaylı

BETONARME BİNALARIN FARKLI HESAP YÖNTEMLERİNE GÖRE PERFORMANS SINIRLARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

BETONARME BİNALARIN FARKLI HESAP YÖNTEMLERİNE GÖRE PERFORMANS SINIRLARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME BETONARME BİNALARIN FARKLI HESAP YÖNTEMLERİNE GÖRE PERFORMANS SINIRLARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Mehmet Sefa Orak 1 ve Zekai Celep 2 1 Araştırma Görevlisi, İnşaat Müh. Bölümü, İstanbul

Detaylı

BETONARME YAPI TASARIMI DERSİ Kolon betonarme hesabı Güçlü kolon-zayıf kiriş prensibi Kolon-kiriş birleşim bölgelerinin kesme güvenliği M.S.

BETONARME YAPI TASARIMI DERSİ Kolon betonarme hesabı Güçlü kolon-zayıf kiriş prensibi Kolon-kiriş birleşim bölgelerinin kesme güvenliği M.S. BETONARME YAPI TASARIMI DERSİ Kolon betonarme hesabı Güçlü kolon-zayıf kiriş prensibi Kolon-kiriş birleşim bölgelerinin kesme güvenliği M.S.KIRÇIL y N cp ex ey x ex= x doğrultusundaki dışmerkezlik ey=

Detaylı

BİNAYA TEMEL SEVİYESİNDE TESİR EDEN TABAN KESME KUVVETİNİN BULUNMASI V = W A(T ) R (T ) 0,10.A.I.W

BİNAYA TEMEL SEVİYESİNDE TESİR EDEN TABAN KESME KUVVETİNİN BULUNMASI V = W A(T ) R (T ) 0,10.A.I.W BİNAYA TEMEL SEVİYESİNDE TESİR EDEN TABAN KESME KUVVETİNİN BULUNMASI X-X YÖNÜNDE BİNAYA TEMEL SEVİYESİNDE TESİR EDEN TABAN KESME KUVVETİNİN BULUNMASI V W A(T ) R (T ) 0,10.A.I.W TOPLAM BİNA AĞIRLIĞI (W)

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI .5.4.2.1 -.1 DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI 2 4 6 8 1 12 14 16 18 2 -.2 - -.5 -.6 -.7 1 .5.4.2.1 -.1 -.2 - -.5 -.6 DBYBHY göre yeni yapılacak binaların Depreme Dayanıklı Tasarımının Ana İlkesi Hafif şiddetteki

Detaylı

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTEN BAZI TABLO VE ŞEKİLLER

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTEN BAZI TABLO VE ŞEKİLLER DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTEN BAZI TABLO VE ŞEKİLLER BÖLÜM 2 DEPREME DAYANIKLI BİNALAR İÇİN HESAP KURALLARI TABLO 2.1 DÜZENSİZ BİNALAR A PLANDA DÜZENSİZLİK DURUMLARI A1 Burulma

Detaylı

BÖLÜM V. KİRİŞLERİN ve KOLONLARIN BETONARME HESABI. a-) 1.Normal katta 2-2 aksı çerçevesinin betonarme hesabının yapılması ve çizimlerinin. M x.

BÖLÜM V. KİRİŞLERİN ve KOLONLARIN BETONARME HESABI. a-) 1.Normal katta 2-2 aksı çerçevesinin betonarme hesabının yapılması ve çizimlerinin. M x. BÖLÜ V KİRİŞLERİN ve KOLONLARIN BETONARE HESABI a-) 1.Normal katta - aksı çerçevesinin betonarme hesabının yapılması ve çizimlerinin yapılması. Hesap yapılmayan x-x do rultusu için kolon momentleri: gy

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI Süneklik, Rijitlik, Dayanıklık ve Deprem Yüklerine İlişkin Genel Kurallar 4. Hafta Yrd. Doç. Dr. Alper CUMHUR Kaynak: Sakarya Üniversitesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü /

Detaylı

İZMİR İLİ BUCA İLÇESİ 8071 ADA 7 PARSEL RİSKLİ BİNA İNCELEME RAPORU

İZMİR İLİ BUCA İLÇESİ 8071 ADA 7 PARSEL RİSKLİ BİNA İNCELEME RAPORU İZMİR İLİ BUCA İLÇESİ 8071 ADA 7 PARSEL RİSKLİ BİNA İNCELEME RAPORU AĞUSTOS 2013 1.GENEL BİLGİLER 1.1 Amaç ve Kapsam Bu çalışma, İzmir ili, Buca ilçesi Adatepe Mahallesi 15/1 Sokak No:13 adresinde bulunan,

Detaylı

Yapı Elemanlarının Davranışı

Yapı Elemanlarının Davranışı Kolon Türleri ve Eksenel Yük Etkisi Altında Kolon Davranışı Yapı Elemanlarının Davranışı Yrd. Doç. Dr. Barış ÖZKUL Kolonlar; bütün yapılarda temel ile diğer yapı elemanları arasındaki bağı sağlayan ana

Detaylı

SAP2000 BETONARME ÇERÇEVE ÖRNEKLERLE SAĞLAMA KILAVUZU

SAP2000 BETONARME ÇERÇEVE ÖRNEKLERLE SAĞLAMA KILAVUZU www.csiberkeley.com SAP2000 BETONARME ÇERÇEVE ÖRNEKLERLE SAĞLAMA KILAVUZU Doğrudan Seçimle TS 500 2000 Betonarme ve TDY Türkiye Deprem Yönetmeliği 2007 SAĞLAMA ÖRNEĞİ 2 Mart 2012, Rev. 0 ÖRNEK 2: SÜNEKLİK

Detaylı

ANTAKYA MÜZE OTEL TAŞIYICI SİSTEM PROJESİ. İnş.Yük.Müh. Bülent DEVECİ

ANTAKYA MÜZE OTEL TAŞIYICI SİSTEM PROJESİ. İnş.Yük.Müh. Bülent DEVECİ ANTAKYA MÜZE OTEL TAŞIYICI SİSTEM PROJESİ İnş.Yük.Müh. Bülent DEVECİ Proje Künyesi : Yatırımcı Mimari Proje Müellifi Statik Proje Müellifi Çelik İmalat Yüklenicisi : Asfuroğlu Otelcilik : Emre Arolat Mimarlık

Detaylı

YAPI VE DEPREM. Prof.Dr. Zekai Celep

YAPI VE DEPREM. Prof.Dr. Zekai Celep YAPI VE DEPREM Prof.Dr. 1. Betonarme yapılar 2. Deprem etkisi 3. Deprem hasarları 4. Deprem etkisi altında taşıyıcı sistem davranışı 5. Deprem etkisinde kentsel dönüşüm 6. Sonuç 1 Yapı ve Deprem 1. Betonarme

Detaylı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Gazbeton, Tuğla ve Bims Blok Kullanımının Bina Statik Tasarımına ve Maliyetine olan Etkilerinin İncelenmesi 4 Mart 2008 Bu rapor Orta Doğu Teknik

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ. Özgür GÜN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI. Danışman : Yrd.Doç.Dr.

YÜKSEK LİSANS TEZİ. Özgür GÜN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI. Danışman : Yrd.Doç.Dr. ÖZ YÜKSEK LİSANS TEZİ MEVCUT BİNALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİNİN 2006 DEPREM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA İRDELENMESİ Özgür GÜN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER

TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER Kaynak; Temel Mühendisliğine Giriş, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner 1 2 Duvar Altı (veya Perde Altı) Şerit Temeller (Duvar Temelleri) 3 Taş Duvar Altı Şerit Temeller Basit tek

Detaylı

CS MÜHENDİSLİK PROJE YAZILIM HİZMETLERİ www.csproje.com. EUROCODE-2'ye GÖRE MOMENT YENİDEN DAĞILIM

CS MÜHENDİSLİK PROJE YAZILIM HİZMETLERİ www.csproje.com. EUROCODE-2'ye GÖRE MOMENT YENİDEN DAĞILIM Moment CS MÜHENİSLİK PROJE YAZILIM HİZMETLERİ EUROCOE-2'ye GÖRE MOMENT YENİEN AĞILIM Bir yapıdaki kuvvetleri hesaplamak için elastik kuvvetler kullanılır. Yapının taşıma gücüne yakın elastik davranmadığı

Detaylı

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun . Döşemeler TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun 07.3 ÇELİK YAPILAR Döşeme, Stabilite Kiriş ve kolonların düktilitesi tümüyle yada kısmi basınç etkisi altındaki elemanlarının genişlik/kalınlık

Detaylı

KONUYLA LGL FAYDALANILABLNECEK DOKÜMANLAR FEMA 273 FEMA 274 FEMA 356 ATC 40 DBYBHY

KONUYLA LGL FAYDALANILABLNECEK DOKÜMANLAR FEMA 273 FEMA 274 FEMA 356 ATC 40 DBYBHY ıı! "#$$%$ ıı ı KONUYLA LGL FAYDALANILABLNECEK DOKÜMANLAR FEMA 273 FEMA 274 FEMA 356 ATC 40 DBYBHY SÜNEKLK: Taıyıcı sistemin yük taıma kapasitesinde önemli bir azalma olmadan yer deitirme yapabilme yetenei

Detaylı

BETONARME GÜÇLENDİRME TEMEL İLKELERİ

BETONARME GÜÇLENDİRME TEMEL İLKELERİ 1 BETONARME GÜÇLENDİRME TEMEL İLKELERİ 3 BÖLÜM 1. ONARIM-GÜÇLENDİRME İnsanların yaşam boyu ve her an en büyük ihtiyaç duyduğu beslenmeden sonra gelen zorunlu ihtiyacı barınmadır. Bu nedenle dünyanın her

Detaylı

YIĞMA YAPI TASARIMI DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YIĞMA YAPI TASARIMI DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK 11.04.2012 1 DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK 2 Genel Kurallar: Deprem yükleri : S(T1) = 2.5 ve R = 2.5 alınarak bulanacak duvar gerilmelerinin sınır değerleri aşmaması sağlanmalıdır.

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 1-Temel Kavramlar

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 1-Temel Kavramlar RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 1-Temel Kavramlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Temel Kavramlar Deprem Mühendisliği Deprem Yapı

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI BİNALAR İÇİN HESAP KURALLARI

DEPREME DAYANIKLI BİNALAR İÇİN HESAP KURALLARI ADİL ALTUNDAL Nisan 2008 2.1 KAPSAM: DEPREME DAYANIKLI BİNALAR İÇİN HESAP KURALLARI Deprem bölgelerinde yapılacak Betonarme binalar ve bina türü yapıların Depreme dayanıklı olarak hesaplanmasında esas

Detaylı

MOMENT YENİDEN DAĞILIM

MOMENT YENİDEN DAĞILIM MOMENT YENİDEN DAĞILIM Yeniden Dağılım (Uyum) : Çerçeve kirişleri ile sürekli kiriş ve döşemelerde betonarme bir yapının lineer elastik davrandığı kabulüne dayalı bir statik çözüm sonucunda elde edilecek

Detaylı

YTÜ Mimarlık Fakültesi Statik-Mukavemet Ders Notları

YTÜ Mimarlık Fakültesi Statik-Mukavemet Ders Notları KESİT TESİRLERİNDEN OLUŞAN GERİLME VE ŞEKİLDEĞİŞTİRMELERE GİRİŞ - MALZEME DAVRANIŞI- En Genel Kesit Tesirleri 1 Gerilme - Şekildeğiştirme Grafiği Gerilme - Şekildeğiştirme Grafiği 2 Malzemelere Uygulanan

Detaylı

5. MEVCUT BİNALARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ

5. MEVCUT BİNALARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ 5. MEVCUT BİNALARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ 5.1. GİRİŞ 5.2. BİNALARDAN BİLGİ TOPLANMASI 5.2.1. Bina Geometrisi 5.2.2. Eleman Donatı Detayları 5.2.3. Malzeme Özellikleri

Detaylı

Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir.

Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir. BASINÇ ÇUBUKLARI Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir. Basınç çubukları, sadece eksenel basınç kuvvetine maruz kalırlar. Bu çubuklar üzerinde Eğilme ve

Detaylı

YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ

YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ Hasan KAPLAN 1, Yavuz Selim TAMA 1, Salih YILMAZ 1 hkaplan@pamukkale.edu.tr, ystama@pamukkale.edu.tr, syilmaz@pamukkale.edu.tr, ÖZ: Çok katlı ların

Detaylı

TAŞIYICI SİSTEM DÜZENSİZLİKLERİ. DERSİN SORUMLUSU: Yrd.Doç.Dr.NURHAYAT DEĞİRMENCİ

TAŞIYICI SİSTEM DÜZENSİZLİKLERİ. DERSİN SORUMLUSU: Yrd.Doç.Dr.NURHAYAT DEĞİRMENCİ TAŞIYICI SİSTEM DÜZENSİZLİKLERİ DERSİN SORUMLUSU: Yrd.Doç.Dr.NURHAYAT DEĞİRMENCİ 2 DEPREM YÖNETMELİĞİNDE DÜZENSİZLİKLER İKİ GRUPTA TANIMLANMIŞTIR A- PLANDA DÜZENSİZLİK DURUMU (A-TİPİ DÜZENSİZLİK) B- DÜŞEY

Detaylı

KOLONLAR Sargı Etkisi. Prof. Dr. Ahmet TOPÇU, Betonarme I, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, http://mmf.ogu.edu.tr/atopcu 147

KOLONLAR Sargı Etkisi. Prof. Dr. Ahmet TOPÇU, Betonarme I, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, http://mmf.ogu.edu.tr/atopcu 147 KOLONLAR Sargı Etkisi Prof. Dr. Ahmet TOPÇU, Betonarme I, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, http://mmf.ogu.edu.tr/atopcu 147 Üç eksenli gerilme etkisinde beton davranışı (RICHART deneyi-1928) ERSOY/ÖZCEBE,

Detaylı

BÖLÜM II C. BETO ARME BĐ ALARI DEĞERLE DĐRME VE GÜÇLE DĐRME ÖR EKLERĐ ÖR EK 11

BÖLÜM II C. BETO ARME BĐ ALARI DEĞERLE DĐRME VE GÜÇLE DĐRME ÖR EKLERĐ ÖR EK 11 BÖLÜM II C. BETO ARME BĐ ALARI DEĞERLE DĐRME VE GÜÇLE DĐRME ÖR EKLERĐ ÖR EK 11 SÜ EKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK 6 KATLI BETO ARME ÇERÇEVELĐ BĐ A SĐSTEMĐ Đ PERFORMA SI I DOĞRUSAL ELASTĐK OLMAYA YÖ TEM (ZAMA TA IM

Detaylı

Prof. Dr. Cengiz DÜNDAR

Prof. Dr. Cengiz DÜNDAR Prof. Dr. Cengiz DÜNDAR BASİT EĞİLME ETKİSİNDEKİ ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ Çekme çubuklarının temel işlevi, çekme gerilmelerini karşılamaktır. Moment kolunu arttırarak donatının daha etkili çalışmasını sağlamak

Detaylı

(İnşaat Mühendisliği Bölümü) SEMİNER 1. Burcu AYAR

(İnşaat Mühendisliği Bölümü) SEMİNER 1. Burcu AYAR GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İnşaat Mühendisliği Bölümü) SEMİNER 1 Burcu AYAR Çalışmamızın Amacı Nedir? Çok katlı yapıların burulma düzensizliği, taşıyıcı sistemin rijitlik ve kütle dağılımının simetrik

Detaylı

Çelik Yapılar - INS /2016

Çelik Yapılar - INS /2016 Çelik Yapılar - INS4033 2015/2016 DERS III Yapısal Analiz Kusurlar Lineer Olmayan Malzeme Davranışı Malzeme Koşulları ve Emniyet Gerilmeleri Arttırılmış Deprem Etkileri Fatih SÖYLEMEZ Yük. İnş. Müh. İçerik

Detaylı

KİRİŞ YÜKLERİ HESABI GİRİŞ

KİRİŞ YÜKLERİ HESABI GİRİŞ KİRİŞ YÜKLERİ HESABI 1 GİRİŞ Betonarme elemanlar üzerlerine gelen yükleri emniyetli bir şekilde diğer elemanlara veya zemine aktarmak için tasarlanırlar. Tasarımda boyutlandırma ve donatılandırma hesapları

Detaylı

T.C PENDĠK BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠSTANBUL. Raporu Hazırlanan Bina Bilgileri

T.C PENDĠK BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠSTANBUL. Raporu Hazırlanan Bina Bilgileri T.C PENDĠK BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ NE ĠSTANBUL Raporu Hazırlanan Bina Bilgileri Yapı Sahibi : Ġl : Ġlçe : Mahalle : Cadde : Sokak : No : Pafta : Ada : Parsel : Yukarıda bilgileri

Detaylı

Güçlendirilmiş Betonarme Binaların Deprem Güvenliği

Güçlendirilmiş Betonarme Binaların Deprem Güvenliği MAKÜ FEBED ISSN Online: 1309-2243 http://febed.mehmetakif.edu.tr Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 3 (2): 16-20 (2012) Araştırma Makalesi / Research Paper Güçlendirilmiş Betonarme

Detaylı

BÖLÜM II C. BETO ARME BĐ ALARI DEĞERLE DĐRME VE GÜÇLE DĐRME ÖR EKLERĐ ÖR EK 13

BÖLÜM II C. BETO ARME BĐ ALARI DEĞERLE DĐRME VE GÜÇLE DĐRME ÖR EKLERĐ ÖR EK 13 BÖLÜM II C. BETO ARME BĐ ALARI DEĞERLE DĐRME VE GÜÇLE DĐRME ÖR EKLERĐ ÖR EK 13 SÜ EKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK 6 KATLI BETO ARME PERDELĐ / ÇERÇEVELĐ BĐ A SĐSTEMĐ Đ PERFORMA SI I DOĞRUSAL ELASTĐK OLMAYA YÖ TEM (ARTIMSAL

Detaylı