Ulak-CSIRT Balküpü Çalışma Grubu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ulak-CSIRT Balküpü Çalışma Grubu"

Transkript

1 Ulak-CSIRT Balküpü Çalışma Grubu Onur BEKTAŞ onur at ulakbim. gov. tr Murat SOYSAL msoysal at ulakbim. gov.tr 1 Mayıs Konya 1

2 İÇERİK Balküpü nedir? Balküpü Çalışma Grubu & ULAKNET Balküpü ULAKNET Balküpü Ağ Saldırı Tespit Sistemi Program girdisi : Honeyd Log Kayıtları Program Akış Diyagramı Programlar nerden çalıştırılıyor? Honeyd loglarının taşınması Honeyd.log dosyasının saatlik işlenmesi Üniversite IP adresleri nasıl ayıklanıyor? Grafikler nasıl çiziliyor? Program çıktıları Teşekkürler + Sorular? 1 Mayıs Konya 2

3 BALKÜPÜ? Balküpleri bilgi ve ağ güvenliğine yönelik yapılan saldırıların farkına varmak, saldırganların yöntemlerini izlemek, metodlarını belirlemek, yeni geliştirilen saldırı sistemlerini önceden haberdar olmak için özel olarak tasarlanmış yazılım veya sistemlerdir. Balküpleri kullanım alanları ve oluşturulma amaçlarına göre iki sınıf altında incelenebilir. Production balküpü Araştırma balküpü Balküpleri komplekslik seviyesine göre iki kısımda incelenebilir Yüksek iletişimli balküpleri (High interaction honeypot) Düşük iletişimli balküpleri (Low interaction honeypot) 1 Mayıs Konya 3

4 Balküpü Çalışma Grubu & ULAKNET Balküpü CSIRT çalışma grubu. Tüm kullanılmayan IP adresleri balküpüne yönlendiriliyor. İki sunucu üzerinde honeywall + honeyd ikilisi çalıştırılıyor. Düşük iletişimli honeyd tabanlı. IP spoofing ile tüm IP adreslerine yönlenen saldırılar kayıtaltına alınıyor Şubat ayından itibaren faliyette Gökova da, 2008 Akademik Bilişim sunum yapıldı. 1 Mayıs Konya 4

5 ULAKNET Balküpü Ağ Saldırı Tespit Sistemi (1) Hangi ülkeler bize saldırıyor? (kişisel merak) Hangi uçlarımız balküpünetakılıyor? Kimler virüs yayıyor? ULAKNET e bağlı uçlara ağlarındaki güvenlik olayları hakkında bilgi verecek yeni bir araç oluşturmak. 1 Mayıs Konya 5

6 ULAKNET Balküpü Ağ Saldırı Tespit Sistemi (2) 530 Satır bash, Perl, awk, sed, php karması kod. 92 balkupu_run.sh (Ağ saldırı tespit sistemi temel işlevlerini yürüten kod) 43 draw_graph.sh (tüm grafikleri çizer) 12 filter_log_hourly.pl (honeyd.log dosyasını saatlik olarak ayıklar) 13 find_netname.pl (veri tabanında IP adresinin hangi uca ait olduğunu bulur) 59 graph_bar.pl (bar grafiklerini çizer) 55 graph_pie.pl (pie grafiklerini çizer) 28 ip_find_country_daily.sh (saldırı yapan ülkeri günlük bulmak için) 33 ip_find_name_daily.sh (saldırı yapan uçları günlük bulmak için) 27 ip_find_name_hourly.sh (saldırı yapan uçları saatlık bulmak için) 32 ip_parse.pl (honeyd.log dosyasından uç IP adreslerini ayıklar) 55 istatistik.php (Web sayfasını oluştur) 81 kayit.php (Olay kayıtlarını açar) 1 Mayıs Konya 6

7 Program girdisi : Honeyd Log Kayıtları :36: tcp(6) : 48 S [MacOS OTTCP] :48: tcp(6) S [Linux 2.6 ] İlk alan olay kaydı ile ilgili zaman bilgisini verir. İkinci alan protokol bilgisini içereri (tcp, udp, icmp vb) Üçüncü alan aşağıdaki argümanları alabilir S yeni bir bağlantı başlangıcı E bağlantı sonu ( bu argümandan sonra honeyd alınan toplam veri miktarını basar) - paket hernangi bir bağlantının parçası değil ise Dördüncü alan sırası ile Kaynak IP, kaynak Port, hedef IP, hedef Port Bundan sonraki kısımlarda: Daha önce açılan bir bağlantının parçası olmayan TCP paketleri için TCP paket büyüklüğü ve TCP flagları basılır. Honeyd yapılandırılmasında desteğinin verilmesi durumunda bağlantı yapan istemcinin işletim sistemi köşeli parentez içinde verilir [ ] 1 Mayıs Konya 7

8 Program Akış Şeması (1) 1 Mayıs Konya 8

9 Program Akış Şeması (2) 1 Mayıs Konya 9

10 Programlar nerden çalıştırılıyor? Unix cron #### HONEYD #### # Saatlik 0 * * * * (cd /honey/bin ;./balkupu_run.sh filter_log_hourly_run ) 1 * * * * (cd /honey/bin ;./balkupu_run.sh ip_parse_hourly_run ) 6 * * * * (cd /honey/bin ;./ip_find_name_hourly.sh ) 0 * * * * ( cd /honey/bin ;./balkupu_run.sh clear ) 28 * * * * (cd /honey/bin ;./draw_graph.sh) 29 * * * * (cd /honey/bin;./balkupu_run.sh create_case ) # Gunluk 1 0 * * * (cd /honey/bin ;./balkupu_run.sh filter_log_daily ) 0 2 * * * (cd /honey/bin ;./balkupu_run.sh ip_parse_daily_run ) 0 3 * * * (cd /honey/bin ;./ip_find_name_daily.sh ) 0 5 * * * (cd /honey/bin ;./ip_find_country_daily.sh ) 1 Mayıs Konya 10

11 Honeyd loglarının taşınması 1 Mayıs Konya 11

12 Syslog-ng Başlığının Ayıklanması (BR.sh honeylog_parse) Apr 29 13:58: :59: tcp(6) S [Windows 2000 ] function honeylog_parse { $PS -wx -o pid,command $GREP -v grep $GREP $HONEYD_RAW_LOG_FILE $AWK '{print $1}' $XARGS kill $TAIL -f $HONEYD_RAW_LOG_FILE $AWK -F"$HONEYD_IP " '{print $2}'>> $HONEYD_LOG_FILE & } Daha önceden çalışan proses varsa öldür. Honeyd.ip adresinden sonraki kısmı ( ) honeyd.log dosyasına yazdır :59: tcp(6) S [Windows 2000 ] 1 Mayıs Konya 12

13 Honeyd.log dosyasının saatlik işlenmesi #!/usr/local/bin/perl $HONEYD_LOG_FILE="/honey/"; $HONEYD_LOG_PATH="/honey/"; $FILE=`date '+%H'` ; $DATE=`date '+%Y-%m-%d-%H'` ; while (defined($satir = <STDIN>)) { chomp($date) ; open (HOURLY_FILE,">>$HONEYD_LOG_PATH$FILE") die "dosya aclimadi" ; if ( $satir =~/^$DATE/) { print HOURLY_FILE $satir;} close (HOURLY_FILE) ; } DATE değişkenine atanan benzeri bir zaman bilgisini 14 isimli dosyanın altına yazar. 1 Mayıs Konya 13

14 Üniversite IP adresleri nasıl ayıklanıyor? (Ip_parse.pl) #!/usr/local/bin/perl #Onur BEKTAS onur at ulakbim [.] gov [.] tr #26/09/2007 #24/10/2005 (Modified to use Net::IP::Match ) ## Using an ip array do not work because the source filter is invoked at compile-time, ## use Net::IP::Match ; while (defined($satir = <STDIN>)) { ($a,$b,$c,$ip_address) = split (" ",$satir) ; chomp ($ip_address); $a = MATCH_IP($ip_address, qw { / / / / / / / / / / / /21} ); if ($a == 1 ) { print "$satir"} ; } 1 Mayıs Konya 14

15 Grafikler nasıl çiziliyor? (1) (Draw_graph.sh,graph_bar.pl /honey]# more 13.univ.saldiri.txt 582 GATA-NET 104 KARAMAN-NET 40 TRAKYA-NET 33 EGE-NET 21 GIRESUN-NET $CAT $HONEYD_LOG_PATH/$ONEHOURBEFORE.univ.saldiri.txt head -10 awk '{print $1":"$2" ("$1") "}' > /tmp/$onehourbefore.univ.graph.txt /honey]# more 13.univ.graph.txt 582: (GATA-NET) 104: (KARAMAN-NET) 40: (TRAKYA-NET) 21: (GIRESUN-NET) graphbar.pl /tmp/$onehourbefore.univ.graph.txt "$DAY [$ONEHOURBEFORE-$HOUR]" $HONEYD_LOG_PATH/ uc-saatlik$onehourbefore.png "Saldiri Sayisi" "Uc" 1 Mayıs Konya 15

16 Grafikler Nasıl Çiziliyor (2) Graph_bar.pl #!/usr/local/bin/perl #Onur BEKTAS onur at ulakbim [nokta] gov [nokta] tr #ULAKNET'e yapilan saldiri istatistigi grafiklari cizim betigi use GD::Graph::bars; use GD::Graph::hbars; use GD::Graph::Data; $stat_dosyasi=$argv[0] ; $baslik=$argv[1]; $cikti_dosyasi=$argv[2]; $x_ekseni=$argv[4]; $y_ekseni=$argv[3]; if ($#ARGV < 4) {print "Kullanim: \n $0 dosya_adi baslik cikti.png" ; exit(0); } chomp($stat_dosyasi); ; open(stat,"$stat_dosyasi") die ("Istatistik Dosyasi =<STAT>; foreach { ($saldiri_sayisi,$uc) = split (/:/, $satir) ; chomp($saldiri_sayisi); chomp($uc) ; push ; push ; } 1 Mayıs Konya 16

17 Grafikler Nasıl Çiziliyor = my $mygraph = GD::Graph::hbars->new; $mygraph->set( x_label => "$x_ekseni", y_label => "$y_ekseni", title => "$baslik", transparent => 0, logo => csirt.png, logo_position=>ul, bar_spacing => 8, shadow_depth => 0, shadowclr => 'dred', transparent => 0, dclrs => ['#9999CC', '#CCCC66', '#339900', '#990000', '#FFCC33'], boxclr => '#FFFFFF', ) or warn $mygraph->error; my $myimage = or die $mygraph->error; open (IMG,">$cikti_dosyasi") or die $! ; binmode IMG; print IMG $myimage->png ; 1 Mayıs Konya 17

18 Çizilen Grafik 1 Mayıs Konya 18

19 Saldırı yapan ülkeler nasıl bulunuyor? Geoiplookup Günlük dosyadaki ip adreslerini çıkar $CAT $DAYFILE awk -F")" '{print $2}' awk '{print $2}' > /tmp/gunluk.tum.ip.list.tmp.txt Dosyada boş satır varsa sil $GREP -v "^$" /tmp/gunluk.tum.ip.list.tmp.txt > /tmp/gunluk.tum.ip.list.txt Dosyada IP adreslerinin kaç kez geçtiğini saydır $CAT /tmp/gunluk.tum.ip.list.txt $SORT -n uniq -c > /tmp/gunluk.tum.ip.dagilim.txt Her bir IP adresini hangi ülkeye ait olduğunu bul for i in `$CAT /tmp/gunluk.tum.ip.dagilim.txt awk '{print $2}'` ; do $GEOIPLOOKUP $i ; done > /tmp/gunluk.tum.ulke.txt IP adresi dosyası ile ülke dosyasını birleştir $PASTE /tmp/gunluk.tum.ip.dagilim.txt /tmp/gunluk.tum.ulke.txt > /tmp/gunluk.ulke.merge.txt Sonuçları en çok saldırı yapan en üstte olacak şekilde diz. $CAT /tmp/gunluk.ulke.merge.txt $SORT -rn > $DAYFILE.gunluk.ip.ulke.txt 1 Mayıs Konya 19

20 Olay Kaydı nasıl açılıyor? ~/honey]$ more 13.univ.ip.dagilim.txt GATA-NET KARAMAN-NET TRAKYA-NET function create_case { for i in `$CAT $HONEYD_LOG_PATH/$ONEHOURBEFORE.univ.ip.dagilim.txt $AWK '{ if ($1 > 50) print ; }' $AWK '{print $2}'` ; do echo -n "IPADRESI $i " grep $i $HONEYD_LOG_PATH/$ONEHOURBEFORE.univ.ip.dagilim.txt awk '{print $1}' grep $i $HONEYD_LOG_PATH/$ONEHOURBEFORE tail -50 ; done > $CASE_FILE } 1 Mayıs Konya 20

21 Üniversite Sunucuları,Kritik IP adreslerinin bulunması #!/bin/bash ### Universiter icin mx, ns,www, ftp sunucu bulma betigi # Onur BEKTAS # onur at ulakbim nokta gov nokta tr rm -f uni_web.htm edudomain ns nstmp nsip mx mxip wwwip ftpip mergetmp mergeip wget -c grep -i edu.tr uni_web.htm awk -Fhref\=\" '{print $2}' awk -F\" '{print $1}' sed 's/\/$/ /g' sed 's/http:\/\/www\.//g' > edudomain ## NS for i in `cat edudomain` ; do host -t ns $i ns4.nic.tr grep "name server" awk '{print $NF}' grep -v ulakbim.gov.tr grep -v ulak.net.tr sed 's/.$//g' ; done > nstmp cat nstmp sort uniq > ns for i in `cat ns` ; do host $i grep "has address" awk '{print $1":"$NF}'; done >nsip #### MX for i in `cat edudomain` ; do host -t mx $i ns1.ulakbim.gov.tr grep "mail is handled" awk '{print $NF}' sed 's/\.$//g' ; done > mx for i in `cat mx` ; do host $i grep "has address" awk '{print $1":"$NF}'; done >mxip ### WWW for i in `cat edudomain` ; do host grep -i "has address" awk '{print $1":"$NF}' ; done > wwwip ### FTP for i in `cat edudomain` ; do host ftp.$i grep -i "has address" awk '{print $1":"$NF}' ; done > ftpip ### Sonuc IP adresleri topla dosyaya yaz for i in `cat ftpip mxip nsip wwwip` ; do echo $i awk -F: '{print $2}' ; done > mergetmp cat mergetmp sort uniq > mergeip 1 Mayıs Konya 21

22 Program çıktıları Saatlik 1. En çok saldırı yapan 10 ULAKNET IP sinin hangi uca bağlı oldukları. 2. En çok saldırı gerçekleştiren ilk 10 ULAKNET ucu Günlük 1. Saldırı yapan ülke dağılımı (Ip sayısına göre,günlük) 2. Saldırı yapan ülke dağılımı (Saldırı sayısına göre,günlük) 3. Saldırı yapan IP/Ülke dağılımı (En çok saldırı yapan 10 IP adresinin hangi ülkere ait olduğu) 1 Mayıs Konya 22

23 İstatistikler I KRİTER 1. ÇALIŞMA 2. ÇALIŞMA Zaman Aralığı 1-31 Aralık 5-25 Nisan Toplam Gün Dosya Büyüklüğü Mbyte Mbyte Satır Sayısı ,296,193 Tekil IP Adresi Uç Tekil IP Adresi Mayıs Konya 23

24 Gün Toplam Satır Uç Oran % Toplam Gün Tekil IP Uç Oran % Mayıs Konya 24

25 İstatistikler II En çok saldırı yapan 10 ULAKNET IP Adresi (BOUNET) (BOUNET) (GATA-NET) (BOUNET) (BOUNET) (KARAMAN-NET) (BOUNET) (BOUNET) (KASTAMONU-NET) Mayıs Konya 25

26 İstatistikler III En Çok Saldırı Yapan 10 IP Adresi (Tüm) (Rusya) (Çin) (Çin) (Romanya) (Romanya) (Polonya) (Tayland) (Çin) (Almanya) Mayıs Konya 26

27 İstatistikler IV En Çok Saldırı Yapan 10 Ülke İtalya İngiltere Türkiye ABD Rusya Bilinmeyen Romanya Polonya Almanya Çin Mayıs Konya 27

28 İstatistikler V IP Sayısına Göre İlk 10 Ülke İngiltere İtalya Romanya Kanada Almanya Fransa Türkiye İspnaya ABD Çin Mayıs Konya 28

29 Sonrası.. Uçlarda balküpü ağlarının kurulması Saldırı kayıtları honeywall üzerinde çalışan snort ile birlikte gönderililebilir Saldırı yapan IP adreslerinin spoof olup olmadığı flow kayıtlarından kontrol edilebilir. Bunları yapacak: bash,perl,awk,sed,php bilen insanlara ihtiyacımız var. 1 Mayıs Konya 29

30 Referanslar,Eski çalışmalar Nepenthes, Honeytrap Balküpü Kurumları ve Yapılandırılma CSRT Viki, Onur BEKTAŞ Koray Üçtop,Honeyd Kurulumu Belgesi HoneyWall Kurulumu, Murat Soysal-Onur BEKTAŞ ULAKNET Ağ Saldırı Tespit Sitemi,Akademik Bilişim 2008,Onur BEKTAŞ- Murat Soysal 1 Mayıs Konya 30

31 Teşekkürler + Sorular? 1 Mayıs Konya 31

ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) OLTA Güvenlik Olay Takip Süreci ve İstatistiksel Verileri

ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) OLTA Güvenlik Olay Takip Süreci ve İstatistiksel Verileri ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) OLTA Güvenlik Olay Takip Süreci ve İstatistiksel Verileri Kenan KOÇ 1,Çağlar GÜLÇEHRE 1, Aslıhan TÜFEKCİ 2 1 TÜBİTAK-ULAKBİM, Ağ Teknolojileri Birimi, Ankara,

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ - 3 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Sayfa 1 / 18. DOSYA internetdergisi.com adresinden indirilmiştir. DNS

Sayfa 1 / 18. DOSYA internetdergisi.com adresinden indirilmiştir. DNS Sayfa 1 / 18 DOSYA internetdergisi.com adresinden indirilmiştir. DNS Bir IP ağı üzerinde çeşitli servislere ulaşmak için bu servislerin çalıştığı sistemlerin 4 sayıdan oluşan akılda kalması zor ve son

Detaylı

Nasıl DNS Hizmeti Verebilirim?

Nasıl DNS Hizmeti Verebilirim? Linux Life ın bu ilk sayısından hepinize merhaba. Bu köşede her ay yeni bir konuyu derinlemesine ele alacak ve konu ile ilgili tüm temel Nasıl Yaparım? sorularına yanıt arayacağız. Konu önerilerinizi e-posta

Detaylı

qmail ile üniversite mail sistemi yönetimi Devrim Sipahi Dokuz Eylül Üniversitesi devrim.sipahi@deu.edu.tr

qmail ile üniversite mail sistemi yönetimi Devrim Sipahi Dokuz Eylül Üniversitesi devrim.sipahi@deu.edu.tr qmail ile üniversite mail sistemi yönetimi Devrim Sipahi Dokuz Eylül Üniversitesi devrim.sipahi@deu.edu.tr Üniversitelerde kullanılan mail sisteminin iki belirgin özelliği vardır. 1. Çok sayıda kullanıcı

Detaylı

http://alikoker.name.tr

http://alikoker.name.tr DNS, DOMAIN NAME SYSTEM (domain isim sistemi) DNS nedir? DNS,Domain Name System in kısaltılmış şeklidir. Türkçe karşılığı ise Alan İsimlendirme Sistemi olarak bilinir. DNS, 256 karaktere kadar büyüyebilen

Detaylı

IPv6 Saldırı Araçları ve IPv6-GO Uygulamaları

IPv6 Saldırı Araçları ve IPv6-GO Uygulamaları IPv6 Saldırı Araçları ve IPv6-GO Uygulamaları 1 IPv6 Saldırı Araçları ve IPv6-GO Uygulamaları Emre Yüce, Yavuz Gökırmak Özet Teknolojinin gelişmesi ile ortaya çıkan gereksinimler ve IPv4 adreslerinin hızla

Detaylı

Dosya Taşınması: FTP ve Archie

Dosya Taşınması: FTP ve Archie 3 Dosya Taşınması: FTP ve Archie FTP (File Transfer Protocol) ya da dosya taşıma protokolü Internet üzerindeki bilgisayar sistemleri arasında dosya alışverişini sağlayan bir servistir. Internet üzerinde

Detaylı

IPv6-GO Test Ağı Kurulumu

IPv6-GO Test Ağı Kurulumu IPv6-GO Test Ağı Kurulumu Onur Bektaş 1 Emre Yüce 2 Neşe Kaptan Koç 3 İlknur Gürcan 4 Serkan Orcan 5 Murat Soysal 6 Gökhan Eryol 7 Yusuf Öztürk 8 Yavuz Gökırmak 9 TÜBİTAK ULAKBİM, Ankara 1 e-posta: onur@ulakbim.gov.tr

Detaylı

INTERNET & INTRANETS DERSİ 2004-2005 BAHAR YILI

INTERNET & INTRANETS DERSİ 2004-2005 BAHAR YILI INTERNET & INTRANETS DERSİ 2004-2005 BAHAR YILI Tanışma Dersin Amacı - Internet Yapısı, Tarihçesi - Internet & Intranets dersinin uygulama bölümünün amacı, teorik kısımda görülen temel konuları daha iyi

Detaylı

Yahya Demircan. Muhittin Altınkaya

Yahya Demircan. Muhittin Altınkaya Özet... 4 1. Sunucu ve İstemci... 5 1.1. Mail Sunucu:... 5 1.2. Ftp Sunucu (File Trasfer Protocol):... 6 1.3. Web Sunucu:... 6 1.4. Veritabanı Sunucu:... 6 1.5. Web-Veritabanı ilişkisi:... 6 1.6. MySQL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ GÜVENLİĞİ (YAZILIM)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ GÜVENLİĞİ (YAZILIM) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ GÜVENLİĞİ (YAZILIM) ANKARA, 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

İÇİNDEKİLER. LPI Sertifikasyon Kitabı

İÇİNDEKİLER. LPI Sertifikasyon Kitabı İÇİNDEKİLER Donanım Tanıma ve Yapılandırma...1 Donanım...2 Çekirdek Modülleri...4 sysfs Dosya Sistemi...6 Udev Dosya Sistemi...6 HAL ve D-Bus...7 Sistem Açılışı...8 Açılış Kaydı Yükleyici (Boot Loader)...9

Detaylı

IPv6 EL KİTABI. V2.1 Nisan 2012

IPv6 EL KİTABI. V2.1 Nisan 2012 IPv6 EL KİTABI V2.1 Nisan 2012 [IPv6 El Kitabı, Ulusal IPv6 Protokol Altyapısı Tasarımı ve Geçişi Projesi kapsamında hazırlanmış olup, IPv6 ya geçiş aşamasında IPv6 protokolü, geçiş yöntemleri ve yapılandırması

Detaylı

Hack Teknikleri. Ahmet BERKAY Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü aberkay@bilmuh.gyte.edu.tr

Hack Teknikleri. Ahmet BERKAY Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü aberkay@bilmuh.gyte.edu.tr Hack Teknikleri Ahmet BERKAY Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü aberkay@bilmuh.gyte.edu.tr 1. Giriş Hazırlanan bu çalışma sonucunda, özellikle internet kavramının gelişmesi ve yaygınlaşması sonucunda ortaya

Detaylı

antikor Yönetim Panelleri

antikor Yönetim Panelleri 1 antikor Yönetim Panelleri AntiKor G100, S100, S200, P100, P200, E100, E200 ve E300 sürümünde de 15 ana kategori bulunmaktadır. Modeline göre bazı kategoriler ve menüler lisans kapsamı dışında olabilir.

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ AĞ GÜVENLİĞİ VE AĞ PROTOKOLLERİ 481BB0007 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Internet ve Güvenlik. Hazırlayan ve Sunan Yrd.Doç.Dr. Hasan H. BALIK

Internet ve Güvenlik. Hazırlayan ve Sunan Yrd.Doç.Dr. Hasan H. BALIK Internet ve Güvenlik Hazırlayan ve Sunan Yrd.Doç.Dr. Hasan H. BALIK Giriş Bilgi çağı, insanlar ve kuruluşlar arasında bilgi aktarımının hızlı ve etkin olarak yapılmasını gerektirmektedir. Elektronik ve

Detaylı

8 GÜVENLİK DUVARI(Firewall)

8 GÜVENLİK DUVARI(Firewall) 8 GÜVENLİK DUVARI(Firewall) 8.1 Giriş İşletmelerin intranet ve extranet uygulamaları dolayısıyla dış dünyayla olan bağlantıları artmıştır. Böyle sistem yapılarının saldırılardan korunması daha zordur.

Detaylı

SynFlood DDOS Saldırıları

SynFlood DDOS Saldırıları GUVENLIKEGITIMLERI.COM SynFlood DDOS Saldırıları SynFlood saldırıları ve korunma yolları Huzeyfe ÖNAL huzeyfe@lifeoverip.net http://www.lifeoverip.net 1/16/2010 [Bu yazı internet ortamında sık karşılaşılan

Detaylı

[DNS Hizmetine Yönelik

[DNS Hizmetine Yönelik [DNS Hizmetine Yönelik Dos/DDoS Saldırıları] [DNS Flood DoS/DdoS Saldırıları] [Huzeyfe ÖNAL ] [31/01/2012] [Bu belge internetin en önemli protokollerinden biri olan DNS e yönelik

Detaylı

Bölüm 8. PROGRAM EKLE/KALDIR. Program Ekle / Kaldır ı açmak için BaĢlat Ayarlara Denetim Masası Program Ekle/Kaldır seçilir.

Bölüm 8. PROGRAM EKLE/KALDIR. Program Ekle / Kaldır ı açmak için BaĢlat Ayarlara Denetim Masası Program Ekle/Kaldır seçilir. Bölüm 8. PROGRAM EKLE/KALDIR Program Ekle / Kaldır ı açmak için BaĢlat Ayarlara Denetim Masası Program Ekle/Kaldır seçilir. PROGRAM EKLE/KALDIR(devam) 1. Program DeğiĢtirmek veya Kaldırmak 2. Yeni Program

Detaylı

F.Ü. MÜH. FAK. BİLGİSAYAR MÜH. BÖL. BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LAB. DENEY NO:1 MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008

F.Ü. MÜH. FAK. BİLGİSAYAR MÜH. BÖL. BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LAB. DENEY NO:1 MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 F.Ü. MÜH. FAK. BİLGİSAYAR MÜH. BÖL. BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LAB. DENEY NO:1 MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 GİRİŞ Microsoft Windows Server 2008, bilgi teknolojileri (BT) uzmanlarının altyapıları üzerindeki

Detaylı

Moodle Eğitim Yönetim Sistemi İle Örnek Bir Dersin Uzaktan Eğitim Uygulaması

Moodle Eğitim Yönetim Sistemi İle Örnek Bir Dersin Uzaktan Eğitim Uygulaması BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 1, SAYI: 2, MAYIS 2008 53 Moodle Eğitim Yönetim Sistemi İle Örnek Bir Dersin Uzaktan Eğitim Uygulaması Çetin ELMAS 1, Nurettin DOĞAN 2, Serdar BİROĞUL 3, Mehmet Sena

Detaylı

ADSL MODEM GÜVENLİĞİ

ADSL MODEM GÜVENLİĞİ ADSL MODEM GÜVENLİĞİ ADSL MODEM GÜVENLİĞİ HAZIRLAYAN: TEAM VOLTRAN BARTIN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ADSL MODEM GÜVENLİĞİ İÇİNDEKİLER 1. ADSL GÜVENLİĞİ FIREWALL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SUNUCU SERVİSLERİ 2 Ankara, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK BİLGİSAYARLA İLETİŞİM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK BİLGİSAYARLA İLETİŞİM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK BİLGİSAYARLA İLETİŞİM ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

İNTERNETİN ÇEŞİTLİ YÖNLERİYLE TÜRK TOPLUMUNCA BENİMSENMESİ: KARAMAN ÖRNEĞİ

İNTERNETİN ÇEŞİTLİ YÖNLERİYLE TÜRK TOPLUMUNCA BENİMSENMESİ: KARAMAN ÖRNEĞİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNTERNETİN ÇEŞİTLİ YÖNLERİYLE TÜRK TOPLUMUNCA BENİMSENMESİ: KARAMAN ÖRNEĞİ Hazırlayan Fatih BAŞHAN İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ INTERNET GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Tolga USLU

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ INTERNET GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Tolga USLU T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ INTERNET GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Tolga USLU Anabilim Dalı: Bilgisayar Mühendisliği Programı: Internet Güvenliği ve Risk Yönetimi

Detaylı

SİBER SUÇLAR VE KURUM GÜVENLİĞİ

SİBER SUÇLAR VE KURUM GÜVENLİĞİ T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİBER SUÇLAR VE KURUM GÜVENLİĞİ DENİZCİLİK UZMANLIK TEZİ Mithat YILDIZ Denizcilik Uzman Yardımcısı BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Danışman Alper SINAV

Detaylı