Intel Galileo Geliştirme Kartı üzerinde Gömülü Sistem Tasarımı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Intel Galileo Geliştirme Kartı üzerinde Gömülü Sistem Tasarımı"

Transkript

1 Intel Galileo Geliştirme Kartı üzerinde Gömülü Sistem Tasarımı Emre Göncü, Çağrı Bağbaba, Buse Ustaoğlu, Berna Örs Yalçın 10 Mart 2015

2 2

3 Şekil Listesi 2.1 Aygıt Yöneticisi Gadget Serial v Güncelleme Güncel Intel Galileo geliştirme kartı Karta Kodun Yüklenmesi Network Enable Kapatılması Terminaller Program Çıktısı Potansiyometre Devresi Easy Pulse Sensor Easy Pulse Sensor Çıkış Grafiği image1.jpeg result.jpeg capture.png edges.png Piezo elemanlarının dirençler ile bağlantısı Hairless yazılımı Xylophone-PC ekran görünümü GarageBand programı ekran görünümü

4 4 ŞEKIL LISTESI

5 Tablo Listesi 3.1 ADC ye Ait Pinler

6 6 TABLO LISTESI

7 İçindekiler 1 Giriş Dersin Amaçları Dersin Kaynakları Lab # 1: Laboratuvar Öncesi Giriş Deneyin Süresi Deneyin Amaçları Deneyin Kazanımları Gerekli Ön Bilgiler Materyaller ve Kaynaklar Deneyin İşlenişi Led Blink Uygulaması Gömülü LINUX Lab #2: Analog Dijital Dönüştürücü (ADC) Kullanılarak Veri Alma Giriş Deney Süresi Deneyin Amaçları Deneyin Kazanımları Gerekli Ön Bilgiler Materyaller ve Kaynaklar Deneyin İşlenişi Lab #3: Easy Pulse Sensörü ile Nabız Ölçümü Giriş Deney Süresi Deneyin Amaçları Deneyin Kazanımları Gerekli Ön Bilgiler Materyaller ve Kaynaklar Deneyin İşlenişi Node.js ile web sunucusu oluşturulması Javascript kodunda Linux Bash Script kodunu çağırma Dakikalık ölçülen nabız değerlerinin web sunucusu ile dışarı verilmesi Lab #4: OpenCV Kütüphanesini Kullanarak Resim İşleme Uygulamaları Giriş Deney Süresi Deneyin Amaçları Deneyin Kazanımları Gerekli Ön Bilgiler Materyaller ve Kaynaklar Deneyin İşlenişi OpenCV kütüphanesi Webcam in Intel Galileo geliştirme kartına bağlanması

8 8 İÇINDEKILER Bir Kenar Dedektörü Algoritmasının Gerçeklenmesi Lab #5: Pololu Servo Sürücüsü ile Servo Motor Kontrolü Giriş Deney Süresi Deney Amaçları Deney Kazanımları Gerekli Ön Bilgiler Materyaller ve Kaynaklar Deneyin İşlenişi USB ile libusb haberleşmesi Pololu Servo sürücüsünün USB ile kontrolü Lab #6: Xylaphone Giriş Deney Süresi Deneyin Amaçları Deneyin Kazanımları Gerekli Ön Bilgiler Materyaller ve Kaynaklar Deneyin İşlenişi

9 Bölüm 1 Giriş Bu derste Intel Galileo geliştirme kartları üzerinde gömülü sistem tasarımı öğretilecektir. Bu amaçla altı adet deney yapılacaktır. 1.1 Dersin Amaçları 1. Intel Galileo geliştirme kartlarının tanıtımı 2. Kartlarınn Gömülü Linux işletim sistemi ile birlikte kullanılması 3. Kartlara dış dünyadan ölçüm alacak sensörler bağlayarak veri toplanması 4. Toplanan verileri kullanacak uygulamalar geliştirilmesi 1.2 Dersin Kaynakları 1. Matt Richardson, Getting Started with Intel Galileo Paperback, Maker Media, Inc; 1 edition (April 10, 2014). 2. Manoel Carlos Ramon, Intel Galileo and Intel Galileo Gen 2: API Features and Arduino Projects for Linux Programmers, Apress; 1 edition (December 27, 2014) 3. Agus Kurniawan, Getting Started with Intel IoT and Intel Galileo, PE Press; 1 edition (October 17, 2014) 4. Manoel Ramon, Intel Galileo Gen 2 and Intel Edison for Beginners: A Hands-on Introduction, Apress; 2015 edition (January 30, 2015) 9

10 10 BÖLÜM 1. GIRIŞ

11 Bölüm 2 Lab # 1: Laboratuvar Öncesi 2.1 Giriş Bu deneyde Intel Galileo geliştirme kartının, Ardunio IDE nin ve gömülü Linux un tanıtılması yapılacaktır. Bu amaçla Led Blink ve hello world uygulamaları gerçeklenecektir Deneyin Süresi 2 Hafta Deneyin Amaçları Intel Galileo geliştirme kartının tanıtılması, Ardunio IDE nin tanıtılması, Led Blink örneğinin kart üzerinde çalıştırılması ve analiz edilmesi, Kart üzerinde mevcut olan gömülü Linux ile hello world uygulamasının gerçeklenmesi Deneyin Kazanımları Bu deneyden sonra bir yazılımın nasıl geliştirildiği ve kart üzerine nasıl yüklendiği öğrenilecektir. Aynı zamanda Intel Galileo tarafından oluşturulan bir programın tüm süreci kavranmış olacaktır Gerekli Ön Bilgiler C programlama dili bilinmesi gerekmektedir Materyaller ve Kaynaklar Intel Galileo geliştirme kartı Üzerinde Gömülü Linux yüklü olan SD kart Ardunio IDE ve kaynak kodların indirilmesi için https://communities.intel.com/docs/doc Kartın bağlı olduğu PC de Ubuntu işletim sistemi yüklenmiş olmalı. (http://releases.ubuntu. com/12.04/) Yocto Projesi için https://www.yoctoproject.org/ 11

12 12 BÖLÜM 2. LAB # 1: LABORATUVAR ÖNCESI 2.2 Deneyin İşlenişi Led Blink Uygulaması Öncelikle kart 5V luk harici beslemesinden güç kaynağına bağlanarak beslemesi sağlanır. Daha sonra kart, üzerinde yer alan USB CLIENT portundan bilgisayara bağlanır. Bu bağlantı için USB A to Micro B cable to USB kablosu kullanılmalıdır. Bağlantının sorunsuz olduğunu anlamak için kart üzerinde yer alan USB ye ait led ve güç kaynağına ait ledlerin yanması beklenmektedir. Bu aşamada Intel Galileo geliştirme kartına ait Ardunio IDE si bilgisayara indirilmelidir. Bunun için ilgili link https://communities.intel.com/docs/doc kullanılacaktır. Buradan indirilen dosya C klasörüne kaydedilmelidir. Kart ilk kez bilgisayara bağlandığında, bilgisayarın ilgili sürücüleri otomatik olarak yüklemesi mümkün olmamaktadır. Bu sebeple denetim masası altında sistem ve güvenlik başlığına gidilerek, aygıt sürücüsüne ulaşılmalıdır. Burada Şekil 2.1 de görüldüğü gibi Diğer Aygıtlar altında Gadget Serial v2.4 görülmektedir. Bu kartın sürücüsüdür. Şekil 2.2 deki gibi Gadget Serial v2.4 e sağ tıklanarak Sürücü Yazılımını Güncelleştir denmelidir. Açılan pencereden sürücünün bilgisayardaki bir klasörden seçileceği belirtilerek güncelleme işlemi gerçekleştirilir (Şekil 2.3). Güncelleme işlemi tamamlandıktan sonra, Şekil 2.4 te görüldüğü gibi karta ait sürücü tanınmış olmalıdır. Şekil 2.1: Aygıt Yöneticisi Bu aşamada daha önce indirilen Ardunio klasörüne girilerek ardunio.exe çalıştırılmalıdır. Burada üstteki araçlar sekmesinden karta gelinerek seçili olan kartın Intel Galileo olmasına dikkat edilmelidir. Araçlar sekmesinden ilgili seri port tıklanarak seçili hale getirilmelidir. Yardım sekmesinde Intel Galileo Firmware Update yapılarak gerekli güncellemeler yapılmalıdır. Güncelleme sırasında kartın gücü kesilmemelidir. Yukarıdaki aşamalar hatasız bir şekilde tamamlandıktan sonra Led Blink uygulaması yapılabilir duruma gelinmiştir. Bunun için Dosya sekmesinden Örnekler içinden 01. Basics başlığından Blink seçilmelidir. Daha sonra Şekil 2.5 teki gösterilen yere tıklanarak karta kodu yükleme işi yapılır. Karta bakıldığında GP Led inin yanıp söndüğü görülecektir.

13 2.2. DENEYIN İŞLENIŞI 13 Şekil 2.2: Gadget Serial v2.4 Şekil 2.3: Güncelleme Gömülü LINUX Deney sırasında öğrencilere verilen kart üzerindeki SD bellekte Yocto projesi ile oluşturulmuş Gömülü LI- NUX işletim sistemi bulunmaktadır. Yocto, gömülü sistemler üzerinde koşacak LINUX işletim sistemi oluşturmak için kullanılan açık kaynak kodlu bir projedir. Daha fazla bilgi için https://www.yoctoproject. org/ sitesi ziyaret edilebilir.

14 14 BÖLÜM 2. LAB # 1: LABORATUVAR ÖNCESI Şekil 2.4: Güncel Intel Galileo geliştirme kartı Şekil 2.5: Karta Kodun Yüklenmesi Öncelikle PC tarafında bazı konfigürasyonlar yapılması gerekmektedir. Bunun için Şekil 2.6 da verildiği gibi

15 2.2. DENEYIN I S LENIS I 15 Networking Enable kapatılmalıdır. S ekil 2.6: Network Enable Kapatılması As ag ıdaki komut ac ılan terminal ekranına girilmelidir. # sudo ifconfig eth PC yi karta bag lamak ic in SSH protokolu u zerinden as ag ıdaki komut terminal ekranına girilmelidir. Kart u zerinde go mu lu LINUX is letim sisteminde gerekli ayarlar yapılarak (connmanctl ile) kartın statik olarak adresini alması sag lanmıs tır. # ssh Komut girildikten sonra s ifre istenir. SD kart u zerinde yu klenmis olan go mu lu Linux da root s ifresi 1234 olarak daha o nceden belirlenmis tir. ssh komutu girildikten sonra istenen s ifre yerine bu s ifre yazılır. S ifre is lemi bittikten sonra Intel Galileo gelis tirme kartına bag lanılmıs olunur. Linux u zerinde ilk uygulamanın c alıs tırılması ic in PC de yeni bir terminal ac ılır. Bo ylece S ekil 2.7 deki gibi birisi Intel Galileo ic in dig eri PC ic in olmak u zere ekranda iki terminal ac ık olmalıdır. S ekil 2.7: Terminaller

16 16 BÖLÜM 2. LAB # 1: LABORATUVAR ÖNCESI PC üzerinde aşağıdaki komut girilir. #nano /home/username/hellogalileo.c Daha sonra aşağıda görülen kod yazılmalıdır. #include <stdio.h> int main() printf("hello Galileo\n"); return 0; Ctrl+X ve Enter komutları ile dosya kaydedilir. Aşağıdaki kod girilerek yazılan C kodu PC üzerinde Ubuntu ile birlikte gelen GNU GCC derleyicisi ile 32-bit x86 işlemcisi için -m32 parametresi kullanılarak derlenir. Böylece cross compiler kullanılmaya gerek kalmamıştır. # gcc -m32 /home/username/hellogalileo.c -o /home/username/hellogalileo Aşağıdaki komut girilerek yazılan program (hellogalileo) Intel Galileo geliştirme kartına yollanır. #scp /home/username/hellogalileo Intel Galileo geliştirme kartı için açılan pencereye geçilir ve aşağıdaki komut yazılır. #cd /home Şekil 2.8 deki gibi program çıktısı terminal ekranı üzerinde görülecektir. Şekil 2.8: Program Çıktısı

17 Bölüm 3 Lab #2: Analog Dijital Dönüştürücü (ADC) Kullanılarak Veri Alma 3.1 Giriş Bu deneyde potansiyometre ile direnç değeri değiştirilerek çıkış geriliminin değişen değerleri ekrana bastırılacaktır Deney Süresi 1 hafta Deneyin Amaçları 1. ADC kullanımının öğrenilmesi, 2. Kart üzerinde Linux kullanımının geliştirilmesi, 3. Linux içerisinde uygulama ve script yazmak Deneyin Kazanımları Kart üzerindeki işletim sisteminde uygulama çalıştırılması ve kartın ADC sinin kullanımı detaylı bir şekilde öğrenilecektir Gerekli Ön Bilgiler C++ ve script shell yazımı hakkında bilgi gereklidir Materyaller ve Kaynaklar Intel Galileo geliştirme kartı Cadet ve kablolar 3.2 Deneyin İşlenişi İlk adım olarak üzerinde Linux çalışan karta bağlanılmalıdır. Bu amaçla aşağıdaki komutlar terminal ekranına girilmelidir. # sudo ifconfig eth PC yi karta bağlamak için şu komut girilmelidir. # ssh 17

18 18 BÖLÜM 3. LAB #2: ANALOG DIJITAL DÖNÜŞTÜRÜCÜ (ADC) KULLANILARAK VERI ALMA Daha sonra Şekil 3.1 de görülen devre Cadet üzerinde kurulmalıdır. Devrenin beslemesi 5V, toprağı ise Cadet üzerindeki 0V luk beslemelerden alınacaktır. Vout çıkışı Intel Galileo geliştime kartın ADC sine bağlanacaktır. Bağlanacağı pin A0 olmalıdır. Devredeki değişken direnç için Cadet üzerindeki potansiyometre kullanılacaktır. Diğer direnç sabit olabilir. Şekil 3.1: Potansiyometre Devresi Kartın A0 pininin girişine gelen dataları alabilmesi için A0 pinine ait bazı ayarlamalar yapılması gerekmektedir. Intel Galileo geliştirme kartı üzerinde Analog Devices AD7298 ADC IC bulunmaktadır. Bu ADC 8 kanallıdır fakat yalnızca 6 tanesi Intel Galileo geliştirme kartına bağlıdır. Her bir kanalın çözünürlüğü 12 bittir. Dolayısıyla sonuç değerleri aralığında olacaktır. 0 değeri giriş gerilimi ya da toprak, 4095 ise 5V luk besleme kaynağı olarak yorumlanabilir. Analog girişlere izin vermek için aşağıdaki komutlar karta üzerinde açık olan terminal ekranına girilmelidir. # echo -n 0 /sys/class/gpio/export # echo -n out /sys/class/gpio/gpio0/direction # echo -n 0 /sys/class/gpio/gpio0/value İlk echo komutu A0 multiplexer i için kullanılan 0. GPIO portunu dışarıya alır. İkinci echo komutu çıkışlar için GPIO portunu konfigüre eder. Üçüncü echo komutu ise A0 ı ADC çipine bağlar. ADC ye ait pinlerle ilgili bilgiler Tablo 3.1 deki gibidir. Mux Selector Cypress GPIO Pin Linux Dir Initial Setup 0 1 GPIO ID AD7298:VIN0 IO14 GPORT3 BIT1 PWM5 37 O 0 AD7298:VIN1 IO15 GPORT3 BIT0 PWM7 36 O 0 AD7298:VIN2 IO16 GPORT0 BIT7 PWM1 23 O 0 AD7298:VIN3 IO17 GPORT0 BIT6 PWM3 22 O 0 AD7298:VIN4 IO18 GPORT0 BIT5 PWM5 21 O 0 AD7298:VIN5 IO19 GPORT0 BIT4 PWM7 20 O 0 Tablo 3.1: ADC ye Ait Pinler Buraya kadar yapılan işlemler sayesinde kart A0 girişine gelen dataları alabilecek duruma gelmiştir. Şimdi ise bu dataları ekrana bastırılması ve gerekli işlemlerin yapılabilmesi gerekmektedir. Bu amaçla bir C kodu ve script yazılmalıdır. Terminal ekranında vi metin editörü ile şu kod yazılmalıdır ve script.sh şeklinde kaydedilmelidir. (cat /sys/bus/iio/devices/iiodevice0/in voltage0 raw)>kk.txt

19 3.2. DENEYIN İŞLENIŞI 19 Bu script sayesinde A0 a gelen datalar terminal ekranına alınır ve kk.txt ismi verilen dosyaya kaydedilir. Potansiyometre ile direnç değeri her değiştirildiğinde Vout geriliminin değişeceği de aşikardır. Burada amaç değişen gerilim değerlerini de ekranda görebilmektir. Bunu sağlamak için bir C++ kodu yazılmalıdır. Kart üzerindeki Linux işletim sistemindeki terminalde vi editörüyle şu C++ kodu yazılmalıdır. #include <iostream > #include <stdlib.h> #include <stdio.h> using namespace std; int main() FILE *in; char buff[5]; while(1) system("./script.sh"); if(!(in=popen("cat kk.txt","r"))) return 1; while(fgets(buff,sizeof(buff),in)!=null) cout << buff <<endl; pclose(in); return 0; Bu C++ kodu aracılığıyla gelen her veri ekrana bastırılacaktır. Potansiyometreden direnç değeri değiştirildiği anda değerlerin değişiminin ekranda gözükmesi gerekmektedir. Görüldüğü gibi C++ kodu içerisinde daha önce yazılan script kodunun çağrılması gerekmektedir. C++ kodu terminal ekrana aşağıdaki kod yazılarak derlenmelidir. $CXX adc.cpp pkg-config opencv cflags libs -o adc Derlenen C++ kodu terminale./adc yazılarak çalıştırılır ve ilgili değerler ekranda görülür.

20 20 BÖLÜM 3. LAB #2: ANALOG DIJITAL DÖNÜŞTÜRÜCÜ (ADC) KULLANILARAK VERI ALMA

21 Bölüm 4 Lab #3: Easy Pulse Sensörü ile Nabız Ölçümü 4.1 Giriş Bu deneyde daha önceki deneylerde edinilmiş olunan analog sayısal dönüştürücü kullanım tecrübeleri Node.js kullanılarak oluşturulacak olan web sunucusu uygulaması ile birleştirilecektir. Easy Pulse sensörü ile ölçülen nabız değerleri (nabız sayısı/dakika) oluşturulan web sunucusana yüklenecektir. Web sunucusuna aynı ağdan kendi tarayıcısı ile erişen bir kişi sayfayı her yenilediğinde yeni ölçüm değerini alacaktır Deney Süresi 1 Hafta Deneyin Amaçları 1. Node.js kullanılarak web sunucusu oluşturma bilgisinin öğrencilere aktarılması 2. ADC kullanılarak analog girişlerden okuma ve okunan bilginin yorumlanılması Deneyin Kazanımları Bu deneyden sonra Node.js kullanılarak web sunucusu oluşturabilme ve ADC kullanılarak analog girişlerden veri okuma ve okunan verinin yorumlanabilmesi becerileri kazanılacaktır. EPS sayısal çıkış da verebilmesine rağmen bu deneyde öğrencilerin ADC kullanımında daha çok tecrübe kazanmaları için analog çıkışı kullanılacaktır Gerekli Ön Bilgiler Easy Pulse Sensor (EPS) nabız ölçmek için kullanılan bir sensördür (Şekil 4.1). Bu sensör ile parmak ucundan nabız ölçümü yapılabilmektedir. EPS parmağın bir ucundan kızıl ötesi ışık verir, parmağın diğer tarafında da fotodedektör ile bu gelen kızıl ötesi ışığın yoğunluğu ile orantılı bir çıkış verilir. Bu ışığın yoğunluğu parmaktaki damarlardan geçen kanın seviyesi ile orantılıdır. Bu sayede Şekil 4.2 deki gibi bir çıkış alınır. EPS ile ilgili daha geniş bilgi için aşağıdaki link ile yönlendirilen site incelenebilir (Şekil 4.1 ve Şekil 4.2 de verilen resimler de bu siteden alınmıştır): https://www.tindie.com/products/rajbex/easy-pulse-a-diy-pulse-sensor-based-on-photoplethysmography/ Materyaller ve Kaynaklar Intel Galileo geliştirme kartı Easy Pulse Sensor v1.1 21

22 22 BÖLÜM 4. LAB #3: EASY PULSE SENSÖRÜ ILE NABIZ ÖLÇÜMÜ Şekil 4.1: Easy Pulse Sensor Şekil 4.2: Easy Pulse Sensor Çıkış Grafiği Java script kodu Easy Pulse Sensoru için döküman https://www.tindie.com/products/rajbex/easy-pulse-a-diy-pulse-sensor-based-on-photoplethysmography/ 4.2 Deneyin İşlenişi

23 4.2. DENEYIN İŞLENIŞI 23 EPS nin Intel Galileo geliştirme kartına bağlanması EPS nin VCC ve GND girişleri Intel Galileo geliştirme kartının VCC ve GND çıkışlarına, EPS nin AO (Analog output) çıkışı Intel Galileo kartının A0 ADC girişine bağlanır. İlk deneyde anlatılan şekilde SSH protokolü ile Intel Galileo kartına bağlanılır. Daha sonra ADC deneyinin başında anlatılan Linux komutları kullanılarak EPS den gelen değerler okunur Node.js ile web sunucusu oluşturulması İlk deneyde anlatıldığı gibi SSH protokolü ile Galileo kartına bağlanılır. Daha sonra aşağıdaki komut ile home dizini içinde nodejs diye yeni bir dizin oluşturulur. # mkdir /home/nodejs Bu dizin içerisinde vi editörü ile aşağıda verilen java script kodunu içeren hello.js diye bir dosya oluşturulur. (Bu kod sitesinden alınmıştır.) var http = require( http ); http. createserver( function (req, res) res. writehead(200, Content -Type : text/plain ); res.end( Hello World\n ); ).listen(1337, X.X.X.X ); console.log( Server running at ); Burada X.X.X.X yerine Lab 1 den itibaren belirlenen Intel Galileo geliştirme kartının IP adresi ( ) girilir. Aynı ağ içerisinde bulunan bir PC ile tarayıcıya yazıldığında sayfada Hello World yazdığı görülür Javascript kodunda Linux Bash Script kodunu çağırma Bu deneyde oluşturulan web sunucusunun bazı Linux komutlarını çağırması gerekmektedir. Çünkü ADC den okunan veri web sunucusu ile dışarıya verilecektir. Bunun için de daha önceden oluşturulan bir linux script kodunun java script kodunda nasıl çağrılacağı gösterilecektir. Aşağıdaki komut ile nodejs içerisinde vi editörü ile script.sh bir dosya oluşturulur. # vi /nodejs/script.sh vi editöründe aşağıdaki Linux komutu yazılır ve dosyaya kaydedilir. echo Ben bir Linux scriptiyim Daha sonra vi editörü ile aşağıdaki java script kodu linuxscript.js isimli dosya şeklinde kaydedilir. var http = require("http"), exec = require(" child_process").exec; function onrequest(request, response) console.log("request received."); response. writehead(200, "Content -Type": "text/plain"); // "response"ta bulunan değer başlık olarak web sayfasına yazılır. // aşağıdaki komut sayesinde daha önceden yazılmış olan script.sh scripti çalıştırılır exec( sh script.sh, function (err, stdout, stderr) if (err) handleerror(); Print stdout/stderr to console console.log(stdout); console.log(stderr); // hatasız bir şekilde komut çalışmışsa bu komutun çıktısı " response"a yazılır. response.write(stdout); response.end();

24 24 BÖLÜM 4. LAB #3: EASY PULSE SENSÖRÜ ILE NABIZ ÖLÇÜMÜ ); http. createserver( onrequest).listen(1337, ,function() console.log("server has started."); ); Bu kod sayesinde script.sh script i içindeki Linux komutunun çıktısı web sunucusu ile yerel ağa verilir. Aynı ağ içerisinde bulunan bir PC ile tarayıcıya yazıldığında sayfada Ben bir Linux scriptiyim yazdığı görülür. Böylece java script kodu içerisinde Linux scripti çağırmayı ve bu script sonucunda ekrana basılan değerin web sunucusu kurulurken kullanılması sağlanmıştır Dakikalık ölçülen nabız değerlerinin web sunucusu ile dışarı verilmesi Deneyin bu aşamasında öğrencilerden EPS ile dakikalık nabız ölçümü alan bir Linux scripti yazmaları (Ekran çıktısı dakikalık nabız değeri olacak) ve bu yazdıkları scriptin java scripti ile çağrılması istenmektedir. Aynı ağdaki bir PC bu web sunucusunu browser ile çağırdığında browserda güncel nabız değeri görülecektir.

25 Bölüm 5 Lab #4: OpenCV Kütüphanesini Kullanarak Resim İşleme Uygulamaları 5.1 Giriş Bu derste öğrencilerin kullanacağı Intel Galileo kartında, image olarak, içinde OpenCV kütüphanesi bulunan bir image SD kartın içinde hazır olarak verilecektir. Derleme işlemeleri Intel Galileo üzerinde yapılacaktır. Intel Galileo kartına USB HOST girişinden WebCam bağlanarak resim kaydetme ve bu resime kenar dedektör filtresi uygulanacaktır Deney Süresi 2 Hafta Deneyin Amaçları 1. Temel resim işleme algoritmaları hakkında bilgi verilmesi 2. Opencv kütüphanesinin nasıl kullanılacağının öğretilmesi Deneyin Kazanımları Linux sisteme USB portundan bir cihaz bağlandığında bu cihazın nasıl takip edileceği öğrenilecek. OpenCV kütüphanesindeki hazır fonksiyonlar hakkında genel bilgi sahibi olunacak ve OpenCV kütüphanesindeki foksiyonlar kullanılarak yazılan bir kodun nasıl derleneceği gösterilecek. Resim üzerinde kenar dedektörü filtresinin etkisi öğrenilecek Gerekli Ön Bilgiler Bu deneyde OpenCV kütüphanesi kullanılacaktır yılında Intel tarafından geliştirilmeye başlanılan bu kütüphane, görüntü işleme ile alakalı 500 den fazla optimize edilmiş fonksiyon içermektedir. Bu kütüphane sayesinde kenar dedektörü, arka plan çıkartma gibi fonksiyonlar yanında webcam den görüntü alma gibi işlemler de kolaylıkla yapılabilmektedir. OpenCV kütüphanesi ile ilgili olarak daha detaylı bilgi için aşağıdaki linkte verilen site ziyaret edilebilir: Materyaller ve Kaynaklar Intel Galileo geliştirme kartı Webcam USB OTG Kablosu 25

26 26 BÖLÜM 5. LAB #4: OPENCV KÜTÜPHANESINI KULLANARAK RESIM İŞLEME UYGULAMALARI OpenCV kütüphanesi için kaynak : Intel Academic Software sitesinden alinan kaynak kodun bulunduğu döküman : InternetOfThings/IntelAcademic_IoT_08_OpenCV.pdf 5.2 Deneyin İşlenişi OpenCV kütüphanesi Intel Galileo geliştirme kartına önceki deneylerde gösterildiği şekilde SSH protokolü ile bağlanılır. Aşağıdaki komutlar ile Home klasörüne gidilir ve bu klasör içerisinde Opencv diye bir klasör açılır. # cd /Home # mkdir opencv Opencv klasörünün içine daha önceden image de hazır olarak verilmiş olan resim dosyası image1.jpeg (Şekil 5.1) kopyalanır. # cp /Home/image1.jpeg /Home/Opencv Aşağıdaki komutla vi editörü bir C++ kodu oluşturmak için açılır. # vi opencvdeneme.cpp Buraya aşağıda hazır olarak verilen C++ kodu yazılır. #include <cv.h> #include <highgui.h> using namespace cv; int main( int argc, char** argv ) char* imagename = argv[1]; Mat image; image = imread( imagename, 1 ); if( argc!= 2!image.data ) printf( " No image data \n " ); return -1; Mat gray_image; cvtcolor( image, gray_image, CV_BGR2GRAY ); imwrite( "result.jpg", gray_image ); return 0; Bu kod verilen resmi gri seviyeye çevirmek için yazılmıştır (Intel Academic Software sitesinden alındı). Bu dosya kaydedilir ve aşağıdaki komut ile derlenir. # g++ opencvdeneme.cpp pkg-config opencv cfags -libs -o opencvdeneme Daha sonra derlenen program aşağıdaki komut ile çalıştırılır. #./opencvdeneme Sonuç olarak result.jpg (Şekil 5.2) adında bir resim dosyası oluşur. Bu resim ve image1 resmi aşağıda verilmiştir. Görüldüğü gibi bu program renkli resmi gri seviye bir resme dönüştürmüştür Webcam in Intel Galileo geliştirme kartına bağlanması USB OTG kablosu ile webcam Intel Galileo geliştirme kartının USB HOST girişine bağlanır. Aşağıdaki komut ile webcamin tanınıp tanınmadığı anlaşılabilir. #dmesg Daha sonra /dev klasörüne bakılır. Eğer webcam bağlanmış ise burada video0, video1 gibi bir dosya oluşması gerek. #ls /dev Bu kontrol de bittikten sonra webcam den görüntü almak için aşağıdaki C++ kodu yazılır.

27 5.2. DENEYIN İŞLENIŞI 27 Şekil 5.1: image1.jpeg Şekil 5.2: result.jpeg #include <iostream > #include <opencv2/opencv.hpp > using namespace std; using namespace cv; int main() VideoCapture capture(1); if(!capture.isopened()) cout << "Failed to connect to the camera." << endl; Mat frame; capture >> frame;

28 28 BÖLÜM 5. LAB #4: OPENCV KÜTÜPHANESINI KULLANARAK RESIM İŞLEME UYGULAMALARI if(frame.empty()) cout << "Failed to capture an image" << endl; return -1; imwrite("capture.png", frame); return 0; Bu kod capture.cpp olarak kaydedilir. Daha sonra bu kod aşağıdaki komut ile derlenir. # g++ capture.cpp pkg-config opencv cfags -libs -o capture Daha sonra bu program çalıştırıldığında ilk resmimizi kaydetmiş oluruz. Resme aynı klasör içerisindeki capture.png (Şekil 5.3) dosyasından ulaşabiliriz. #./capture Şekil 5.3: capture.png Bir Kenar Dedektörü Algoritmasının Gerçeklenmesi Bu aşamada öğrencilerden OpenCV kütüphanesini kullanarak Canny Edge dedektörü algoritması ile kameradan alınan resmin kenarları ayrı bir resme kaydedilmesi istenir. Program çıktı olarak iki resim verecektir. Birincisi kameradan alınan resim capture.png (Şekil 5.3), ikincisi bu resmin kenarları edges.png (Şekil 5.4) olacaktır.

29 5.2. DENEYIN İŞLENIŞI 29 Şekil 5.4: edges.png

30 30 BÖLÜM 5. LAB #4: OPENCV KÜTÜPHANESINI KULLANARAK RESIM İŞLEME UYGULAMALARI

31 Bölüm 6 Lab #5: Pololu Servo Sürücüsü ile Servo Motor Kontrolü 6.1 Giriş Bu deneyde Pololu servo kontrolör kullanılarak bir servo motoru kontrol edilecektir. Deney sonucunda kullanılan servo motorun hedef pozisyonu, hız ve ivme ayarları yapılacaktır Deney Süresi 2 Hafta Deney Amaçları 1. Pololu servo sürücüsünün bağlanması ve kurulumunun incelenmesi 2. libusb kullanımı hakkında bilgi verilmesi 3. Servo motorun hedef pozisyonu, hız ve ivme ayarlamalarının yapılması Deney Kazanımları USB host portu ile bağlantılı aygıtların libusb ile ele alınması öğrenilecektir Gerekli Ön Bilgiler Pololu micro maestro usb servo sürücüsü, çok kullanışlı bir servo sürücüsüdür. Bu sürücü 3 farklı control metodu kullanabilir: 1. USB ile direk PC den kontrol 2. TTL seviyesinde seri haberleşme ile gömülü sistemler ile kontrol 3. Kendi denetleyicisi üzerinde koşturulan script ile kendi kendine kontrol Kanallar RC servolar ve Elektronik hız kontrolleri tarafından kullanılan servo çıkışları olarak ayarlanabilir. Bu deneyde Intel Galileo geliştirme kartının USB portu ve Pololu servo sürücüsünün USB portundan kontrol metodu kullanılarak bir servo motorunun pozisyon hız ve ivme kontrolleri gerçekleştirilecektir. Deneyden kullanılan servo sürücüsü ile ilgili daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki linkte verilen sayfa ziyaret edilebilir: https://www.pololu.com/product/

32 32 BÖLÜM 6. LAB #5: POLOLU SERVO SÜRÜCÜSÜ ILE SERVO MOTOR KONTROLÜ Materyaller ve Kaynaklar Intel Galileo geliştirme kartı Pololu micro maestro 6-kanal usb servo sürücüsü ve 1 servo motor, libusb (http://www.libusb.org/) 6.2 Deneyin İşlenişi Kart 5V luk harici beslemesinden güç kaynağına bağlanır ve USB LED yanana kadar beklenir. USB kablosu, USB HOST portuna bağlanır. Pololu servo sürücüsü ise USB nin diğer ucuna bağlanır. SSH ile karta bağlanılır. cat /sys/kernel/debug/usb/devices komutu çalıştırılır. Bu komut ile ürün ismi görülmesi gerekir. Ürün ID sine dikkat edilmesi gerekir USB ile libusb haberleşmesi libusb: Çok elverişli bir kütüphanedir ve programdaki USB desteğini aktif hale getirir. C++ ve diğer yaygın programlama dilleri için kullanılabilir. Aşağıda verilen genel kod kütüphanenin nasıl kullanılacağını göstermektedir: #include <libusb -1.0/ libusb.h> // Kütüphane başlık dosyaları çağırılır. using namespace std; int main(int argc, char *argv[]) libusb_device ** devs; // USB aygıtlarını kapsar. libusb_context *ctx = NULL; // USB içeriğini kapsar. libusb_device_descriptor descr; // Aygıt açıklayıcı dosyasını kapsar. // haberleşmek istenen USB aygıtı işaretçisi libusb_device *mydevice; int r; // hata ayıklamak için hata kodunu elde etmek ssize_t cnt; // tespit edilen USB aygıtlarının sayısı r= libusb_init(& ctx); // USB haberleşmesinin başlaması libusb_set_debug(ctx, 3); // hata ayıklama seviyesini ayarla cnt = libusb_get_device_list(ctx, &devs); // aygıt listesini al int found = 0; // istenilen aygıtın bulunduğuna dair mantıksal değer ssize_t i; for(i = 0; i < cnt; i++) // Her aygıt için açıklayıcı dosya okunur r = libusb_get_device_descriptor(devs[i],& descr); if(descr. idproduct == XXX) // istenilen ürün numarası ise mydevice = (devs[i]); //bu aygıtı muhafaza et found = 1; break; libusb_unref_device(devs[i]); // aygıt listesi, açıklayıcılara erişim için serbest tahsis edilen bellek if(found) // USB kanalları ve bitiş noktaları için işleyici tablosu libusb_device_handle ** handle; // Aygıtın açılması r = libusb_open(mydevice,handle); // Linux çekirdeğinin USB aygıtını kullnmaya çalışmadığından emin olmak için. r = libusb_detach_kernel_driver(* handle,0); if(r < 0 && r!= LIBUSB_ERROR_NOT_FOUND) cout <<"Error: detach kernel driver failed"<<endl; return 1 ;

33 6.2. DENEYIN İŞLENIŞI 33 // Sisteme USB arayüzünün yönetileceği söylenmektedir. r = libusb_claim_interface(* handle,0); // Bir iş eklemek // Örneğin bir kontrol transferi gerçekleştirilmesi r = libusb_control_transfer (...); // arayüzü iş bittiğinde serbest bırakmak r = libusb_release_interface(* handle,0); // USB kanalını kapat libusb_close(* handle); // tahsis edilen belleği, aygıt listesini ve USB içeriğini boşaltmak libusb_free_device_list(devs, 1); libusb_exit(ctx); // Program sonu return 0; Pololu Servo sürücüsünün USB ile kontrolü 3 farklı program Pololu servo sürücüsünün, USB kanalı açıp bu kanal üzerinden kontrol transferi gerçekleştirip ve kanalı kapatması işini yaptırır. Bu 3 program servo motorun hedef pozisyonunun, hızının ve ivmesinin kurulum işlemlerini gerçekleştirir. 1. Kod: Set_target.cpp #include <iostream > #include <string > #include <libusb -1.0/ libusb.h> #include <unistd.h> #include <stdlib.h> using namespace std; int main(int argc, char *argv[]) if(argc < 3) cout << "Usage: binary servo_number target_value" << endl; int servo = atoi(argv[1]); // _Ilk parametre servo kanal numarasını verir. int value = atoi(argv[2]); // _Ikinci parametre servo kanal değerini verir. libusb_device ** devs; libusb_context *ctx = NULL; libusb_device_descriptor descr; libusb_device *pololu; int r; int found = 0; ssize_t cnt; r = libusb_init(& ctx); libusb_set_debug(ctx, 3); cnt = libusb_get_device_list(ctx, &devs); ssize_t i; for(i = 0; i < cnt; i++) r = libusb_get_device_descriptor(devs[i],& descr); if(descr. idproduct == 137) // Ürün ID bilgisini gösterir. // Ondalık veya onaltılık sayı düzeninde gösterilebilir. pololu = (devs[i]); found = 1; break; libusb_unref_device(devs[i]); if(found) libusb_device_handle ** handle; r = libusb_open(pololu,handle); r = libusb_detach_kernel_driver(* handle,0); if(r < 0 && r!= LIBUSB_ERROR_NOT_FOUND)

34 34 BÖLÜM 6. LAB #5: POLOLU SERVO SÜRÜCÜSÜ ILE SERVO MOTOR KONTROLÜ cout <<"Error: detach kernel driver failed"<<endl; return 1; r = libusb_claim_interface(* handle,0); // pozisyon ayarlama r = libusb_control_transfer( *handle 0x40, // talep tipi 0x85, //talep value, //değer servo, // servo numarası NULL, 0, 5000 ); //0x85 hedef pozisyonu ayarlamak için talep edilir. r = libusb_release_interface(* handle,0); libusb_close(* handle); libusb_free_device_list(devs, 1); libusb_exit(ctx); return 0; 2. Kod açıklamaları: Set accel and Set speed Diğer iki program için, set target.cpp dosyası, set accel.cpp, set speed.cpp kopyalanır. Kontrol transfer fonksiyon çağrısı bu fonksiyonlar ile değiştirilir. Set_accel r = libusb_control_transfer( *handle, 0x40, Set_speed r = libusb_control_transfer( *handle, 0x40, 3. Derleme ve çalıştırma: libusb ile derlemek için gömülü GCC komutu: g++ set_target.cpp pkg -config --libs libusb o set_target g++ set_speed.cpp pkg -config --libs libusb o set_speed g++ set_accel.cpp pkg -config --libs libusb o set_accel Çapraz derleme yazılım dizisi zinciri (cross compile toolchain) ile derleme \$CXX set_target.cpp pkg -config --libs libusb o set_target İkili veri dosyası karta gönderilir. Program çalıştırıldığında; Hedef pozisyonu 1500 mikrosaniyeye kurmak için 4 ile çarpılır. Kanal no (servo) 3 ayarlanır..set target Hız değeri servo no 1 de minimuma ayarlanır..set speed x84, value, servo 0 x80, NULL,0,5000) ; 0x84, value, servo, NULL,0,5000) ;

35 Bölüm 7 Lab #6: Xylaphone 7.1 Giriş Bu deneyde ADC kullanılarak Intel Galileo kart üzerinde MIDI çıktı dosyaları üretilecektir Deney Süresi 2 Hafta Deneyin Amaçları 1. ADC den gelen verilerin okunması 2. 6 farklı notanın Intel Galileo ADC lerinden gelen veriler ile üretilmesi Deneyin Kazanımları Intel Galileo geliştirme kartında analog sayısal dönüştürücü (ADC) kullanımı MIDI (Müzikal Enstürman Sayısal Arayüz) çıktı dosyasının Intel Galileo tarafından oluşturulması Gerekli Ön Bilgiler Bu deneyde diğer deneylerin aksine Ardunio IDE kullanılarak Intel Galileo Kartı ile uygulama geliştirilecektir. Bunun için Ardunio da seri haberleşme, ADC kullanımı hakkında genel bir bilgiye sahip olmak gerekmektedir. Kaynak olarak aşağıdaki linkte verilen siteden faydalanılabilir: Materyaller ve Kaynaklar Intel Galileo geliştirme kartı MIDI kaynak kodu (http://arduino.cc/en/tutorial/midi) MIDI-seri işaret çevirici (http://projectgus.github.io/hairless-midiserial/) GarageBand ses kayıt programı (http://myappsforpc.com/garageband-pc-window78xp-mac-free-download/) Xylophone Ardunio Programlama hakkından bilgi için Gerekli elektronik materyaller: (x12) Piezo Elemanları (x12) 1M Ohm dienç 35

36 36 BÖLÜM 7. LAB #6: XYLAPHONE (x1) Tek şeritli kablo (x1) Devre maketi (Breadboard) (x1) USB 2.0 kablosu Kablo sarma bandı (Electrical Tape) Kablo ucu kılıfı (Heat shrink) 7.2 Deneyin İşlenişi Intel Galileo geliştirme kartının üzerindeki analog girişlere Xylophone da numaralandırılan A0 dan A5 e kadar olan girişler bağlanır. (a) (b) Şekil 7.1: Piezo elemanlarının dirençler ile bağlantısı Arduino programı çalıştrılır. Programın amacı MIDI işaretleri oluşturmaktır. Müzik Enstrümanları Dijital Arabirimi ya da kısaca MIDI (Musical Instrument Digital Interface), elektronik müzikaletleri ve bilgisayarlar arasında gerçek zamanlı veri alışverişini sağlayan, endüstri standardı haline gelmiş yaygın biriletişim protokolüdür. Kodun ilk kısmı analog sayısal çevirici girişleri pinleri, nota, çalma zamanı, kanal ayarı yapılır. Seri iletişim hızı belirlenir. Ana programdaki döngülerde MIDI mesajları üretilir ve son kısımda ise üretilen mesajlar seri porttan gönderilir. Aşağıda verilen kod midi.ino olarak klasör içerisine kaydedilir. // Xylophone //********************************************************************* // Kullanıcı ayarlanabilir değişkenleri //******************************************************************* int pinread; char pinassignments [6] = A0, A1, A2, A3, A4, A5 ; byte PadNote [16] = 57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72; // 0 dan 127 ye MIDI (Mid C = 60)

37 7.2. DENEYIN İŞLENIŞI 37 int PadCutOff [16] = 400,400,200,800,400,400,400,400,400,400,400,400,400,400,400,400; // Minumum Analog değerleri int MaxPlayTime [16] = 90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90; // 2. vuruyu izin verilmeden önceki döngüler #define midichannel 1; // MIDI kanalı 0 dan 15 e (+1 "real world") boolean VelocityFlag = true; // Hız ON (true) veya OFF (false) //********************************************************************* // Ara Değişkenler //********************************************************************* boolean activepad [16] = 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; //Şu an oynayan padlere ait bayrakların dizisi int PinPlayTime [16] = 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; // Pad oynamaya başladığı için sayıcı lazım byte status1; int pin = 0; int hitavg = 0; //********************************************************************* // Setup //********************************************************************* void setup() Serial.begin (57600); // Veri iletişim hızı ayarı //********************************************************************* // Ana Program //********************************************************************* void loop() for(int pin=0; pin < 16; pin++) // int pin = 3; // for (pinread=0; pinread < 16, pin++) hitavg = analogread( pinassignments[pin]); // Serial.println(hitavg); // Giriş pinini oku if(( hitavg > PadCutOff[pin])) if(( activepad[pin] == false)) if( VelocityFlag == true) // hitavg = 127 / (( PadCutOff[pin]) / (hitavg - PadCutOff[pin])); hitavg = (hitavg / 8) -1 ; // Üst aralık else hitavg = 127; MIDI_TX(144, PadNote[pin],hitavg); // Note açık PinPlayTime[pin] = 0; activepad[pin] = true; else PinPlayTime[pin] = PinPlayTime[pin] + 1; else if(( activepad[pin] == true)) PinPlayTime[pin] = PinPlayTime[pin] + 1; if( PinPlayTime[pin] > MaxPlayTime[pin]) activepad[pin] = false; MIDI_TX(144, PadNote[pin],0); //*********************************************************************

38 38 BÖLÜM 7. LAB #6: XYLAPHONE // MIDI mesajlarının iletimi //********************************************************************* void MIDI_TX(byte MESSAGE, byte PITCH, byte VELOCITY) status1 = MESSAGE + midichannel; Serial.write(status1); Serial.write(PITCH); Serial.write( VELOCITY); Kod derlenir ve Intel Galileo geliştirme kartına gömülür. Xylophone USB kablosu ile bilgisayardan beslemesi yapılır. Hairless yazılımı ile Intel Galileo kartından gelen seri çıkışlar MIDI işaretlerine dönüştürülür. Dikkat edilmesi gereken nokta Intel Galileo kartı Hairless yazılımına bağlı iken programlanamaz bu yüzden seri port bu yazılım tarafından kullanılmaktadır. Garage- Band, Logic, ve Ableton gibi programlar Hairless yazılımı tarafından üretilen işaretleri okuyup kaydeder. Bu işlemden sonra xylophone bateri gibi çalınabilir. Hairless yazılımı ile Intel Galileo kartından gelen seri çıkışlar MIDI işaretlerine dönüştürülür. GarageBand, Logic, ve Ableton gibi programlar bu işaretleri okuyup kaydeder. Bu işlemden sonra xylophone bateri gibi çalınabilir. Şekil 7.2: Hairless yazılımı

39 7.2. DENEYIN İŞLENIŞI 39 Şekil 7.3: Xylophone-PC ekran görünümü Şekil 7.4: GarageBand programı ekran görünümü

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ Nesneye Yönelik Programlama C++ ile Beaglebone Black de Bluetooth Haberleşmesi Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAKUT Sinan

Detaylı

robotsan idea Kontrol Kartı (idea Board) Kurulum

robotsan idea Kontrol Kartı (idea Board) Kurulum robotsan idea Kontrol Kartı (idea Board) 1 Genel Bakış Bu dokümanda, robotsan tarafından geliştirilmiş olan idea Kontrol Kartları nın programlanabilmesi için işletim sistemine tanıtılması sırasında yapılması

Detaylı

ROKAY. Robot Operatör Kayıt Cihazı KULLANMA KILAVUZU V:1.0

ROKAY. Robot Operatör Kayıt Cihazı KULLANMA KILAVUZU V:1.0 ROKAY Robot Operatör Kayıt Cihazı KULLANMA KILAVUZU V:1.0 1 İÇİNDEKİLER SAYFA Cihazın Genel Özellikleri... 3 Programın Kurulumu... 4 Windows-7 Sürücülerin Yüklenmesi... 5 Windows-Vista Sürücülerin Yüklenmesi...

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : Tiger Enterprise/ Tiger Plus/ Go Plus/Go Bölüm : Kurulum İşlemleri

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : Tiger Enterprise/ Tiger Plus/ Go Plus/Go Bölüm : Kurulum İşlemleri LOGO PROGRAM KURULUMU VE AYARLARI Logo programlarının yüklemesi için kullanılacak,setup dosyaları ftp://download.logo.com.tr/ adresinden indirilerek yapılır. Örneğin Kobi ürünleri için; ftp://download.logo.com.tr/windows/kobi/guncel/go_plus/klasöründen

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ Mikroişlemci Uygulamaları Ders Projesi Beaglebone Black ile Webcam Streaming ve Servo Kontrolü Melih YILDIRIM 100208006

Detaylı

WiFi RS232 Converter Sayfa 1 / 12. WiFi RS232 Converter. Teknik Döküman

WiFi RS232 Converter Sayfa 1 / 12. WiFi RS232 Converter. Teknik Döküman WiFi RS232 Converter Sayfa 1 / 12 WiFi RS232 Converter Teknik Döküman WiFi RS232 Converter Sayfa 2 / 12 1. ÖZELLĐKLER 60.20mm x 40.0mm devre boyutları (5-15)VDC giriş gerilimi Giriş ve çalışma gerilimini

Detaylı

KATES Yazılım Güncelleme Dokümanı

KATES Yazılım Güncelleme Dokümanı KATES Yazılım Güncelleme Dokümanı Yazılım Güncelleme için aşağıdaki işlemler sırasıyla yapılmalıdır. 1. Gerekli Yazılımları ve Dokümanları İndirin 2. KATES i sürekli çalışma moduna alın. 3. Bluetooth bağlantısını

Detaylı

icono Kullanıcı Kılavuzu

icono Kullanıcı Kılavuzu Kullanıcı Kılavuzu ĐÇĐNDEKĐLER 1 Genel Bakış... 3 1.1 ÖRNEK UYGULAMA... 4 2 Kurulum... 4 3 Kullanım... 5 3.1 KANALLARI GĐRĐŞ OLARAK KULLANMA... 7 3.2 KANALLARI ÇIKIŞ OLARAK KULLANMA... 7 3.3 ĐCONO HABERLEŞME

Detaylı

HARMES H-12 KULLANMA KILAVUZU

HARMES H-12 KULLANMA KILAVUZU HARMES H-12 KULLANMA KILAVUZU V:1.0 1 İÇİNDEKİLER SAYFA Cihazın Genel Özellikleri... 3 Programın Kurulumu... 4 Windows-7 Sürücülerin Yüklenmesi... 5 Windows-Vista Sürücülerin Yüklenmesi... 6 Windows-XP

Detaylı

KULLANICI KILAVUZU: UEA FİX KULLANICILARININ SSLVPN ERİŞİMİ İMKB İÇİNDEKİLER

KULLANICI KILAVUZU: UEA FİX KULLANICILARININ SSLVPN ERİŞİMİ İMKB İÇİNDEKİLER KULLANICI KILAVUZU: UEA FİX KULLANICILARININ SSLVPN ERİŞİMİ İMKB Tarih: 29/01/2013 Versiyon Tarih Açıklama 1.0 29-01-13 İlk yazımı İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 1-2 2. SSLVPN BAĞLANTI ADIMLARI... 2-2 2.1 Linux

Detaylı

MCR02-AE Ethernet Temassız Kart Okuyucu

MCR02-AE Ethernet Temassız Kart Okuyucu MCR02-AE Ethernet Temassız Kart Okuyucu Teknik Özellikleri Ethernet 10BaseT Dahili TCP/IP Stack TCP/IP Client-Server Bağlantı Özelliği Dahili DNS İstemcisi DHCP veya Statik IP ile çalışabilme UDP, TCP,ARP,ICMP(ping)

Detaylı

INDEX Standart yazıcı kurulum işlemleri : Sayfa 2 Print server özelliği ile yazıcı kurulum işlemleri : Sayfa 3,4,5,6 Com port dönüştürücü kurulum ve kullanımı : Sayfa 7,8,9,10 Uzman parametreleri ve birlikte

Detaylı

LMS PC aracı ACS420. LMS parametre ayarlarının yapılması için PC yazılımı. Kurlum ve çalıştırma talimatları

LMS PC aracı ACS420. LMS parametre ayarlarının yapılması için PC yazılımı. Kurlum ve çalıştırma talimatları LMS PC aracı ACS420 LMS parametre ayarlarının yapılması için PC yazılımı Kurlum ve çalıştırma talimatları 1 İçindekiler 1. ACS420 programının kurulumu.. 3 2. OCI430 ara yüzün sürücü kurulumu.. 7 OCI430

Detaylı

Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu

Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu Kets DocPlace Kurulumu Öncesinde Yapılması Gereken İşlemler Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 veya daha yeni işletim sistemlerinde Programlar

Detaylı

NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA KURULUM AŞAMALARI

NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA KURULUM AŞAMALARI NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA KURULUM AŞAMALARI Kurulum Aşamaları: 1. Java Kurulumu 2. E-imza Sürücülerinin İndirilmesi 3. Kart Okuyucu Kurulumu 4. Akıllı Kart Kurulumu 5. Sertifikayı Kullanıma Açma Bilgisayarların

Detaylı

Program Nedir? Program, bir problemin çözümü için herhangi bir programlama dilinin kuralları ile oluşturulmuş komut kümesidir.

Program Nedir? Program, bir problemin çözümü için herhangi bir programlama dilinin kuralları ile oluşturulmuş komut kümesidir. PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Program Nedir? Program, bir problemin çözümü için herhangi bir programlama dilinin kuralları ile oluşturulmuş komut kümesidir. C de yazılan bir programın çalışması için çoğunlukla aşağıdaki

Detaylı

MapCodeX MapLand Kullanım Kılavuzu

MapCodeX MapLand Kullanım Kılavuzu MapCodeX MapLand Kullanım Kılavuzu Versiyon Numarası: 1.0 ------------------------------- Kullanım Kılavuzu 2015 info@ www. MapCodeX MapLand İşlem Araçları Çalışma Dosyası Aç Haritanın ve son çalışma dosyasının

Detaylı

Lisanslama Sistemi ve Set Yükleme İşlemleri

Lisanslama Sistemi ve Set Yükleme İşlemleri Lisanslama Sistemi ve Set Yükleme İşlemleri Yeni lisanslama sistemine geçiş sonrasında karşılaşılan aksaklıkları gidermek amacı ile yükleme işlemlerinde bazı değişiklikler yapılmasına karar verildi. Yapılan

Detaylı

CLR-232-ES RS232 - Seri Ethernet Çevirici

CLR-232-ES RS232 - Seri Ethernet Çevirici CLR-232-ES RS232 - Seri Ethernet Çevirici BÖLÜM I Genel Bu kılavuzda, CLR-232-ES seri sunucu kullanılarak, uzaktaki bir otomasyon sistemine nasıl bağlantı kurulacağı anlatılmaktadır. Ethernet ağ üzerinden

Detaylı

SkyStar3 USB 2.0 Box 64 bit BDA Sürücü Kurulumu

SkyStar3 USB 2.0 Box 64 bit BDA Sürücü Kurulumu SkyStar3 USB 2.0 Box 64 bit BDA Sürücü Kurulumu Hazırlayan aqua ver. 2.0121018 Müşteri istek ve talepleri Windows 7 x64 işletim sistemi üzerinde yoğunlaştığından sürücü kurulumu sadece bahsi geçen işletim

Detaylı

PROJE RAPORU. Proje adı: Pedalmatik 1 Giriş 2 Yöntem 3 Bulgular 6 Sonuç ve tartışma 7 Öneriler 7 Kaynakça 7

PROJE RAPORU. Proje adı: Pedalmatik 1 Giriş 2 Yöntem 3 Bulgular 6 Sonuç ve tartışma 7 Öneriler 7 Kaynakça 7 PROJE RAPORU Proje Adı: Pedalmatik Projemizle manuel vitesli araçlarda gaz, fren ve debriyaj pedallarını kullanması mümkün olmayan engelli bireylerin bu pedalları yönetme kolu (joystick) ile sol el işaret

Detaylı

NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA KURULUM AŞAMALARI

NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA KURULUM AŞAMALARI NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA KURULUM AŞAMALARI Kurulum Aşamaları: 1. Java Kurulumu 2. E-imza Sürücülerinin İndirilmesi 3. Kart Okuyucu Kurulumu 4. Akıllı Kart Kurulumu 5. Sertifikayı Kullanıma Açma Bilgisayarların

Detaylı

Algoritma ve Programlama: Karar Yapıları ve Döngüler

Algoritma ve Programlama: Karar Yapıları ve Döngüler Algoritma ve Programlama: Karar Yapıları ve Döngüler Bir algoritma, herhangi bir programlama dili (C, C++, Pascal, Visual Basic, Java gibi) ile kodlandığında program haline gelir. Algoritmada yer alan

Detaylı

MYLOGO ÜYELİK VE KUR İŞLEMLERİ

MYLOGO ÜYELİK VE KUR İŞLEMLERİ Bölüm MYLOGO ÜYELİK VE KUR İŞLEMLERİ MYLOGO HESAP AÇMA İŞLEMİ www.mylogo.com.tr sayfasına ulaşılarak ana sayfada bulunan kullanıcı bilgileri girişinin yapıldığı menünün altında "Yeni Hesap" butonu ile

Detaylı

IPCop ile Ağ Güvenliği ve Yönlendirme. Kerem Can Karakaş. kerem.can.karakas@linux.org.tr

IPCop ile Ağ Güvenliği ve Yönlendirme. Kerem Can Karakaş. kerem.can.karakas@linux.org.tr IPCop ile Ağ Güvenliği ve Yönlendirme Kerem Can Karakaş kerem.can.karakas@linux.org.tr Neden Bir Ateş Duvarı Sahibi Olmalıyım? İç ağım dışarıdan korunabilmeli, Birden çok bilgisayar beraberce tek bağlantıdan

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ GÖMÜLÜ SİSTEMLER DENEY FÖYÜ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ GÖMÜLÜ SİSTEMLER DENEY FÖYÜ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ GÖMÜLÜ SİSTEMLER DENEY FÖYÜ UYGULAMA 1 Ekipman Listesi : 1) Arduino Mega yada Uno 2) 1 Adet Led 3) 1 Adet 220 ohm (veya 330 ohm) Direnç 4) Bread Board 5) Jumper

Detaylı

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net. http://www.serkanaksu.net/ 1

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net. http://www.serkanaksu.net/ 1 Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net http://www.serkanaksu.net/ 1 JavaScript JavaScript Nedir? Nestcape firması tarafından C dilinden esinlenerek yazılmış, Netscape Navigator 2.0 ile birlikte

Detaylı

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1:

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

Mikroişlemci ile Analog-Sayısal Dönüştürücü (ADC)

Mikroişlemci ile Analog-Sayısal Dönüştürücü (ADC) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MİKROİŞLEMCİ LABORATUARI Mikroişlemci ile Analog-Sayısal Dönüştürücü (ADC) 1. Giriş Analog işaretler analog donanım kullanılarak işlenebilir.

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DASDIFFUSION DEPARTMENTAL EDITION 1. FAZ TARAMA PC KURULUM KILAVUZU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DASDIFFUSION DEPARTMENTAL EDITION 1. FAZ TARAMA PC KURULUM KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DASDIFFUSION DEPARTMENTAL EDITION 1. FAZ TARAMA PC KURULUM KILAVUZU Hazırlayan: DAS A.Ş. 1 S a y f a D A S R & D Amaç ve Kapsam Bu doküman ile, Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

WiFi Relay Sayfa 1 / 11. WiFi Relay. Teknik Döküman

WiFi Relay Sayfa 1 / 11. WiFi Relay. Teknik Döküman WiFi Relay Sayfa 1 / 11 WiFi Relay Teknik Döküman WiFi Relay Sayfa 2 / 11 1. ÖZELLĐKLER 100.0mm x 80.0mm devre boyutları 12/24 VDC giriş gerilimi Giriş ve çalışma gerilimini gösteren LED ler 4 adet, 12/24V,

Detaylı

Web Servis-Web Sitesi Bağlantısı

Web Servis-Web Sitesi Bağlantısı Web Servis-Web Sitesi Bağlantısı MCKS İthalatçı web servisleri internet üzerinden güvenli şekilde erişime açılmıştır. Erişime ait ağ bağlantısı aşağıda şematik olarak gösterilmiştir. Şekil - 1: MCKS-ithalatçı

Detaylı

ARDUINO NEXTION UYGULAMASI. Bu makale, Arduino UNO kartı ile Nextion HMI ekranlarının nasıl kontrol edildiğini anlatmaktadır.

ARDUINO NEXTION UYGULAMASI. Bu makale, Arduino UNO kartı ile Nextion HMI ekranlarının nasıl kontrol edildiğini anlatmaktadır. 1 Bu makale, Arduino UNO kartı ile Nextion HMI ekranlarının nasıl kontrol edildiğini anlatmaktadır. Uygulama, Arduino UNO kartına bir analog giriş olarak uygulanan potansiyometredeki değişimi Nextion HMI

Detaylı

FRAGnStein PC ye İlk Kurulum ve Konfigürasyon Klavuzu

FRAGnStein PC ye İlk Kurulum ve Konfigürasyon Klavuzu FRAGnStein PC ye İlk Kurulum ve Konfigürasyon Klavuzu Doküman Versiyonu Versiyon 1.0 (Mart 2010) İçerik Bu doküman, FRAGnStein'ın PC'de ilk kullanımı, PC için güncel sürücünün kurulumu ve PC ve PS3 için

Detaylı

1. PROGRAMLAMA. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

1. PROGRAMLAMA. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com . PROGRAMLAMA UTR-VC Windows altında çalışan konfigürasyon yazılımı aracılığıyla programlanır. Programlama temel olarak kalibrasyon, test ve giriş/çıkış aralıklarının seçilmesi amacıyla kullanılır. Ancak

Detaylı

BLGM 343 DENEY 8 * TCP İLE VERİ İLETİŞİMİ

BLGM 343 DENEY 8 * TCP İLE VERİ İLETİŞİMİ BLGM 343 DENEY 8 * TCP İLE VERİ İLETİŞİMİ Amaçlar 1. TCP protokolünün öğrenilmesi 2. Ağ programlamada kullanacağımız sistem komutlarının öğrenilmesi 3. Ağ programlamanın kavranması TCP ile veri alışverişi

Detaylı

CSA - BEKO YAZARKASA ARABİRİMİ AYAR VE BAĞLANTILARI BEKO YAZARKASALARINA UYUMLU

CSA - BEKO YAZARKASA ARABİRİMİ AYAR VE BAĞLANTILARI BEKO YAZARKASALARINA UYUMLU CSA - BEKO YAZARKASA ARABİRİMİ AYAR VE BAĞLANTILARI BEKO YAZARKASALARINA UYUMLU 12.10.2006 CSA Akaryakıt ve LPG sayaçlarına bağlı BEKO ABÜ (yazarkasa arabirimi) ayarları ----------------------------------------------------------------BEKO

Detaylı

ARG Ses Kayıt Sistemi KURULUM YÖNERGESİ

ARG Ses Kayıt Sistemi KURULUM YÖNERGESİ ARG Ses Kayıt Sistemi KURULUM YÖNERGESİ ARG SES KAYIT SİSTEMİ, Telefon Görüşmelerini Manuel/Otomatik Olarak Dijital Ortama Kayıt Eder. 2, 4, 8 Kanallı Cihazları kullanarak, 2,4 ve 8 in katları Biçiminde

Detaylı

Bilgisayar ile Dijital Devrelerin Haberleşmesi. FT232R ve MAX232 Entegreleri. Çalışma Raporu

Bilgisayar ile Dijital Devrelerin Haberleşmesi. FT232R ve MAX232 Entegreleri. Çalışma Raporu Bilgisayar ile Dijital Devrelerin Haberleşmesi FT232R ve MAX232 Entegreleri Çalışma Raporu Hazırlayan: Fatih Erdem 26 Mayıs 2011 Bilgisayar ile Dijital Devrelerin Haberleşmesi Günümüz bilgisayarları USB,

Detaylı

PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi

PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi Oluşturma 02.11.2015 Revizyon: 19.01.2016 Rev. No: 03 Yazan: Süleyman FAKİR Düzenleyen: F. DELİRİ PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi 1) PDKS Kurulumu, Lisans Onaylaması Ve Veri Tabanı Ayarları

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR AĞLARI LABORATUVARI DENEY 5. Yönlendiricilerde İşlem İzleme ve Hata Ayıklama

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR AĞLARI LABORATUVARI DENEY 5. Yönlendiricilerde İşlem İzleme ve Hata Ayıklama HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR AĞLARI LABORATUVARI DENEY 5 Yönlendiricilerde İşlem İzleme ve Hata Ayıklama Bu deneyde, Laboratuvar görünümü, Çizim 5.1 de gösterilen biçimde

Detaylı

LiftNet. Abdulkadir DEMİRKOL AYBEY ELEKTRONİK

LiftNet. Abdulkadir DEMİRKOL AYBEY ELEKTRONİK LiftNet Abdulkadir DEMİRKOL AYBEY ELEKTRONİK ÜRÜN TANITIM SEMİNERİ 16 ŞUBAT 2016 LiftNet Nedir? Aybey Elektronik in geliştirmiş olduğu LiftNet sistemi, asansörlere bilgisayar üzerinden bağlanarak; Asansör

Detaylı

SGK BİOMETRİK VERİ DOĞRULAMA SİSTEMİ

SGK BİOMETRİK VERİ DOĞRULAMA SİSTEMİ 1 SGK BİOMETRİK VERİ DOĞRULAMA SİSTEMİ 1 Eylül 2013 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiş bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Biometrik Kimlik Doğrulama Projesi, vatandaşların parmak damar okuma ve biometrik

Detaylı

IP Sistem Özellikleri ve Kablo Türleri

IP Sistem Özellikleri ve Kablo Türleri IP AKS Sistemi IP Sistem Özellikleri ve Kablo Türleri Özellikleri: Sınırsız kapasite Daireler arası görüşme Çevre birimi olarak sadece switch kullanılır Bloklar birbiriyle switchler üzerinden bağlanır

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK SİSTEMLER LABORATUVARI 1

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK SİSTEMLER LABORATUVARI 1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK SİSTEMLER LABORATUVARI 1 ARDUINO DİJİTAL GİRİŞ-ÇIKIŞ KONTROLÜ DENEY SORUMLUSU Arş. Gör. Burak ULU ŞUBAT 2015 KAYSERİ

Detaylı

EC-485. Ethernet RS485 Çevirici. İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri

EC-485. Ethernet RS485 Çevirici. İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri EC-485 Ethernet RS485 Çevirici İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri TR+: RS485 TR+ bağlantısı için kullanılır. TR-: RS485 TR- bağlantısı için kullanılır. EC-485, cihazlarınıza veya bilgisayara

Detaylı

Bir bölgede başka bir bölgeye karşılıklı olarak, veri veya haberin gönderilmesini sağlayan.sistemlerdir.

Bir bölgede başka bir bölgeye karşılıklı olarak, veri veya haberin gönderilmesini sağlayan.sistemlerdir. 1.1.3. Scada Yazılımından Beklenenler Hızlı ve kolay uygulama tasarımı Dinamik grafik çizim araçları Çizim kütüphaneleri Alarm yönetimi Tarih bilgilerinin toplanması Rapor üretimi 1.1.4. Scada Sistemleri

Detaylı

1. Mutabakat.zip dosyası açılır. 2. Mutabakat klasörü içindeki Mutabakat.exe dosyası çalıştırılır.

1. Mutabakat.zip dosyası açılır. 2. Mutabakat klasörü içindeki Mutabakat.exe dosyası çalıştırılır. BA&BS MUTABAKAT PROGRAMI Kurulumu 1. Mutabakat.zip dosyası açılır. 2. Mutabakat klasörü içindeki Mutabakat.exe dosyası çalıştırılır. 3. Server ayarlarının yapılacağı pencere açılır. 3.1 Server Adı\instance

Detaylı

Temel Linux Eğitimi 1., 2. ve 3. Bölümler

Temel Linux Eğitimi 1., 2. ve 3. Bölümler Süha TUNA Bilişim Enstitüsü UHeM Yaz Çalıştayı - 11.06.2012 İçerik 1. Linux, Kavramlar ve Dizin Yapısı 2. Temel Linux Komutları 3. Sunucuya Uzaktan Bağlanma 1. Linux, Kavramlar ve Dizin Yapısı Linux Linux,

Detaylı

Bay.t Destek. İnternetten Uzak Erişim. Kullanım Klavuzu

Bay.t Destek. İnternetten Uzak Erişim. Kullanım Klavuzu Bay.t Destek İnternetten Uzak Erişim Kullanım Klavuzu İnternetten uzak erişim için iki program kullanılmaktadır. Destek verecek işyerindeki bilgisayara Firebird SQL yüklenerek, bir dizin içine Lisans.exe,

Detaylı

TOPCON RECEIVER UTILITY (TRU)

TOPCON RECEIVER UTILITY (TRU) TOPCON RECEIVER UTILITY (TRU) KULLANIM KLAVUZU 28.11.2012 VER.2 İÇİNDEKİLER Bölüm Sayfa 1. TRU 2.5 PC İLE GR5 DİJİTAL II RADYO MODEMLERİN AYARLANMASI 2 2. TRU İLE KONTROL ÜNİTESİ ÜZERİNDEN OAF DOSYASI

Detaylı

Qt ile Bir Ağ Uygulaması

Qt ile Bir Ağ Uygulaması Qt ile Bir Ağ Uygulaması Aykut Aksoy aykutaksoy@myway.com sürüm 1.0 Özet Bu belge Qt ile hazırlanmış bir ağ uygulamasını anlatır. C++ bilinmesi beklenir. Bu belgede "QProcess.h" kütüphanesine ağırlık verilmiştir.

Detaylı

TL-WPS510U PRINT SERVER KURULUM DÖKÜMANI

TL-WPS510U PRINT SERVER KURULUM DÖKÜMANI TL-WPS510U PRINT SERVER KURULUM DÖKÜMANI 1 Başlarken Satın almış olduğunuz TL-WPS510U nun kullanım diagramı aşağıdaki gibidir. Cihazınızı bir ağ yazıcısı değilse veya kablolu ağ yazıcınızı kablosuz olarak

Detaylı

Coslat Monitor (Raporcu)

Coslat Monitor (Raporcu) Coslat Monitor (Raporcu) Coslat Monitor, Coslat Firewall, Hotspot ve Mirror uygulamalarında oluşturulan zaman damgalı kayıtların analiz edilmesini ve raporlanmasını sağlayan uygulamadır. Coslat Monitor

Detaylı

Bölüm 10: PHP ile Veritabanı Uygulamaları

Bölüm 10: PHP ile Veritabanı Uygulamaları Bölüm 10: PHP ile Veritabanı Uygulamaları -231- Öğr.Gör. Serkan DİŞLİTAŞ 10.1. PHP PHP, platformdan bağımsız sunucu taraflı çalışan betik bir web programlama dilidir. PHP programlama dili ile MySQL, MSSQL,

Detaylı

DENEY 3 HAVALI KONUM KONTROL SİSTEMİ DENEY FÖYÜ

DENEY 3 HAVALI KONUM KONTROL SİSTEMİ DENEY FÖYÜ DENEY 3 HAVALI KONUM KONTROL SİSTEMİ DENEY FÖYÜ 1. Deneyin Amacı Bu deneyde, bir fiziksel sistem verildiğinde, bu sistemi kontrol etmek için temelde hangi adımların izlenmesi gerektiğinin kavranması amaçlanmaktadır.

Detaylı

Temel Bilgisayar Programlama

Temel Bilgisayar Programlama BÖLÜM 11: : Birçok programda, bazı verilerin disk üzerinde saklanmasına gerek duyulur. Bütün programlama dillerinde, sabit disk sürücüsü (Hard Disk Drive, HDD) üzerindeki verileri okumak veya diske veri

Detaylı

Network üzerinde MATLAB kurulması

Network üzerinde MATLAB kurulması Network üzerinde MATLAB kurulması MATLAB&Simulink www.figes.com.tr Bir network üzerinde MATLAB ın kurulmasına başlanmadan önce bir network lisansı açılması ve bunun için de kurulum yapılacak sunucunun

Detaylı

Grove Parmak İzi Okuyucu Sensör ile Arduino Uno

Grove Parmak İzi Okuyucu Sensör ile Arduino Uno Grove Parmak İzi Okuyucu Sensör ile Arduino Uno Ürün Linki : http://www.robotistan.com/parmak-izi-okuyucu-sensor-grove-fingerprint- Sensor,PR-1746.html Parmak izi okuyucu modülü farklı programlar aracılığı

Detaylı

SIMAN KULLANIM KILAVUZU

SIMAN KULLANIM KILAVUZU SIMAN KULLANIM KILAVUZU Önder Öndemir SIMAN Simülasyon programı Model Çatı ve Deneysel Çatı olmak üzere iki kısımdan oluşur. Model çatı genel itibariyle modullerin ve işlem bloklarının yazıldığı kısımdır.

Detaylı

Packet tracer arayüzü yukarıdaki şekilden de görüldüğü gibi üç ana araç çubuğundan oluşmaktadır.

Packet tracer arayüzü yukarıdaki şekilden de görüldüğü gibi üç ana araç çubuğundan oluşmaktadır. Lab1 Packet Tracer Arayüzü ve Komut Satırı Kullanımı Packet tracer arayüzü yukarıdaki şekilden de görüldüğü gibi üç ana araç çubuğundan oluşmaktadır. Main Toolbar: Sırayla, New: yeni çalışma alanı oluşturma,

Detaylı

LİNUX İŞLETİM SİSTEMİNİN KÖPRÜ MODUNDA ÇALIŞTIRILMASI VE GÜVENLİK DUVARI İŞLEMLERİ

LİNUX İŞLETİM SİSTEMİNİN KÖPRÜ MODUNDA ÇALIŞTIRILMASI VE GÜVENLİK DUVARI İŞLEMLERİ LİNUX İŞLETİM SİSTEMİNİN KÖPRÜ MODUNDA ÇALIŞTIRILMASI VE GÜVENLİK DUVARI İŞLEMLERİ Belge Hakkında Bu belge GNU Free Documentation Licence ı ile kaynak gösterilmek ve önceden yazarından izin alınmak kaydıyla

Detaylı

EC-232C. Ethernet RS232 Çevirici. İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri

EC-232C. Ethernet RS232 Çevirici. İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri EC-232C Ethernet RS232 Çevirici İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri ACT: Veri alınırken/yollanırken yanıp söner. DCD: Bağlantı kurulduğunda aktif olur. Bu sinyal RS232 portunun DCD pininden okunabilir.

Detaylı

ST-1206A. Patent & Faydalı Model Tescil No: 2009/02948

ST-1206A. Patent & Faydalı Model Tescil No: 2009/02948 ST-1206A Patent & Faydalı Model Tescil No: 2009/02948 Uzak İstasyon Kontrolu İçin Geliştirilmiş Telemetri Açıklama: ST 1206A, uzaktan ölçme, izleme, kontrol ve kullanıcı tanımlı fonksiyonları otomatik

Detaylı

TECO N3 SERĐSĐ HIZ KONTROL CĐHAZI HIZLI BAŞLAT DÖKÜMANI. ADIM 1: Sürücü beslemesini ve motor uçlarını bağlama

TECO N3 SERĐSĐ HIZ KONTROL CĐHAZI HIZLI BAŞLAT DÖKÜMANI. ADIM 1: Sürücü beslemesini ve motor uçlarını bağlama 1/6 TECO N3 SERĐSĐ HIZLI BAŞLAT DÖKÜMANI ADIM 1 Sürücü beslemesini ve motor uçlarını bağlama Monofaze N3 serisinde 220 volt beslemesi L1 (L) ve L3 (N) girişlerine bağlanarak cihaza enerji verilir. Aşağıdaki

Detaylı

MODBUS PROTOKOLÜ ÜZERİNDEN KABLOLU VE KABLOSUZ ENERJİ İZLEME SİSTEMİ

MODBUS PROTOKOLÜ ÜZERİNDEN KABLOLU VE KABLOSUZ ENERJİ İZLEME SİSTEMİ MODBUS PROTOKOLÜ ÜZERİNDEN KABLOLU VE KABLOSUZ ENERJİ İZLEME SİSTEMİ 192.168.1.0 Networkunda çalışan izleme sistemi PC Eth, TCP/IP Cihaz 1, Cihaz 2, Şekil-1 U 200 Şekil-1 deki örnek konfigürasyonda standart

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUWİS. Web İçerik Sistemi. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı-WEB GRUBU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUWİS. Web İçerik Sistemi. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı-WEB GRUBU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUWİS Web İçerik Sistemi -WEB GRUBU 2013 B i l g i İ ş l e m D a i r e B a ş k a n l ı ğ ı MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM BÖLÜM DAİRE

Detaylı

Data Structures Lab 1 2012-Güz

Data Structures Lab 1 2012-Güz Data Structures Lab 1 2012-Güz C# Ortamı Tanıtımı ve Uygulama Geliştirilmesi Visual Studio 2010 Ortamının Temini -NYG'ndan MSDN üyeliği için başvuru dilekçesi alınıp doldurulmalı ve yine NYG'ye teslim

Detaylı

İçİndekİler. 1. Bölüm - Mİkro Denetleyİcİ Nedİr? 2. Bölüm - MİkroDenetleyİcİlerİ Anlamak

İçİndekİler. 1. Bölüm - Mİkro Denetleyİcİ Nedİr? 2. Bölüm - MİkroDenetleyİcİlerİ Anlamak XIII İçİndekİler 1. Bölüm - Mİkro Denetleyİcİ Nedİr? Mikrodenetleyici Tanımı Mikrodenetleyicilerin Tarihçesi Mikroişlemci- Mikrodenetleyici 1. İki Kavram Arasındaki Farklar 2. Tasarım Felsefesi ve Mimari

Detaylı

Kod Listeleri Genel Yapısı

Kod Listeleri Genel Yapısı Fiş listelerinden de hatırlanacağı gibi pull down menüden fiş menü tercihleri veya görsel butonlardan Yeni, Değiştir, İzle, Sil, Kopyala ile kasa tahsilat ödeme ekranı açılır. Kasa tahsilat ve ödeme fişleri

Detaylı

1. LabVIEW ile Programlama

1. LabVIEW ile Programlama 1. LabVIEW ile Programlama LabVIEW ile programlama mantığı, program kodu yazılan programlama mantığına benzemekle birlikte, kontrol adı verilen nesneler arasında veri yolu bağlantısı ile program akışı

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Cisco PT Kullanımı. Arzu Kakışım BİL 372 Bilgisayar Ağları. GYTE - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Cisco PT Kullanımı. Arzu Kakışım BİL 372 Bilgisayar Ağları. GYTE - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Cisco PT Kullanımı Arzu Kakışım BİL 372 Bilgisayar Ağları Cisco Packet Tracer Cisco Packet Tracer programı, hiç bir fiziki makine veya araç kullanmadan cisco işlemlerinin

Detaylı

HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU

HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU Ekim 2015 İçindekiler 1. HAL KAYIT SİSTEMİ NE GİRİŞ... 2 2. HAL HAKEM HEYETİ BAŞVURU OLUŞTURMA SÜRECİ... 2 2.1. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİLERİN

Detaylı

UniGSM Arduino SHIELD (UniGSM-A) KURULUM ve KULLANIM KİTAPÇIĞI

UniGSM Arduino SHIELD (UniGSM-A) KURULUM ve KULLANIM KİTAPÇIĞI UniGSM Arduino SHIELD (UniGSM-A) KURULUM ve KULLANIM KİTAPÇIĞI UniGSM KARTI UniGSM GSM/GPRS kartı, hem Arduino kartlarına hem Raspberry kartlarına hem de bağımsız olarak (Stand alone) kullanılabilen bir

Detaylı

Altera ile proje hazırlama. Quarturs programı üzerinde Altera De0 kartı için proje hazırlama

Altera ile proje hazırlama. Quarturs programı üzerinde Altera De0 kartı için proje hazırlama Quarturs programı üzerinde Altera De0 kartı için proje hazırlama Altera fpga kartları için derleyici programı Quartus tur. Aşağıdaki linkten quartus programı indirilebilir; https://www.altera.com/download/dnl-index.jsp

Detaylı

Sun Solaris Jumpstart Sistemi

Sun Solaris Jumpstart Sistemi Sun Solaris Jumpstart Sistemi Ömer Faruk Şen EnderUNIX Yazılım Geliştirme Takımı Üyesi ofsen at enderunix nokta org 4 Aralık 2007 Bu makalenin son halini http://www.enderunix.org/docs/solaris-jumpstart.pdf

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DASDIFFUSION DEPARTMENTAL EDITION 1. FAZ İSTEMCİ PC KURULUM KILAVUZU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DASDIFFUSION DEPARTMENTAL EDITION 1. FAZ İSTEMCİ PC KURULUM KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DASDIFFUSION DEPARTMENTAL EDITION 1. FAZ İSTEMCİ PC KURULUM KILAVUZU Hazırlayan: DAS A.Ş. 1 S a y f a D A S R & D Amaç ve Kapsam Bu doküman ile, Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

Wolvox Kapı Ekranı. AKINSOFT Wolvox Kapı Ekranı Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.02.01

Wolvox Kapı Ekranı. AKINSOFT Wolvox Kapı Ekranı Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.02.01 AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 15.11.2014 1 1. KULLANIM AMACI Personel takip sistemi kullanmak isteyen tüm işletmeler için geliştirilmiştir. WOLVOX İnsan Kaynakları programı

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. KLAVYE... 11 2. KLAVYE RB0... 19 3. KLAVYE RBHIGH... 27 4. 4 DİSPLAY... 31

İÇİNDEKİLER 1. KLAVYE... 11 2. KLAVYE RB0... 19 3. KLAVYE RBHIGH... 27 4. 4 DİSPLAY... 31 İÇİNDEKİLER 1. KLAVYE... 11 Satır ve Sütunlar...11 Devre Şeması...14 Program...15 PIC 16F84 ile 4x4 klavye tasarımını gösterir. PORTA ya bağlı 4 adet LED ile tuş bilgisi gözlenir. Kendiniz Uygulayınız...18

Detaylı

MPLAB IDE v7.60 PROGRAMI KULLANIMI

MPLAB IDE v7.60 PROGRAMI KULLANIMI MPLAB IDE v7.60 PROGRAMI KULLANIMI MPLAB IDE programı mikroişlemciler için hazırlanmış bir derleyici programdır. Microchip firması tarafından hazırlanmıştır. (Resim 1) MPLAB programı assembly dilinde simulasyon,

Detaylı

Linux Assembly Programlamaya Giriş

Linux Assembly Programlamaya Giriş Linux Assembly Programlamaya Giriş Barış Metin Konular gcc / gas / ld Intel ve AT&T söz dizimleri gdb INT 80H C kütüphane fonksiyonları Stack Frame Örnek

Detaylı

Programlama Kılavuzu. IPV Serisi IP Santralleri IPV10 IPV20 IPV50

Programlama Kılavuzu. IPV Serisi IP Santralleri IPV10 IPV20 IPV50 Programlama Kılavuzu IPV Serisi IP Santralleri IPV10 IPV20 IPV50 İçindekiler AMAÇ... 3 KARELPORT CİHAZ KAYIT İŞLEMİ... 3 1. Yeni Santral Ekleme... 3 2. Santral Bilgilerinin Girilmesi... 3 3. Lisans Anahtarlarının

Detaylı

Scream! e gelen veri akışlarından bazılarını diğer bir kurum yada bilgisayarla paylaşmak için kullanılabilir.

Scream! e gelen veri akışlarından bazılarını diğer bir kurum yada bilgisayarla paylaşmak için kullanılabilir. Eş zamanlı Scream! kullanımı Scream!, sismik ağın güçlü bir parçası olacak şekilde tasarlanmıştır. Varsayılan yapılandırma dosyası scream.ini dir ve ilk kullanım sırasında kendini otomatik olarak oluşturur.

Detaylı

web-sitesi : satış : teknik destek : tel : IM-SMO20 Ultrasonik Mesafe Sensörü Özellikler

web-sitesi : satış : teknik destek : tel : IM-SMO20 Ultrasonik Mesafe Sensörü Özellikler web-sitesi : www.inovasyonmuhendislik.com www.evarobot.com satış : satis@inovasyonmuhendislik.com teknik destek : destek@inovasyonmuhendislik.com tel : +90 222 2290710 IM-SMO20 ultrasonik mesafe sensörü

Detaylı

Sistem Programlama. Kesmeler(Interrupts): Kesme mikro işlemcinin üzerinde çalıştığı koda ara vererek başka bir kodu çalıştırması işlemidir.

Sistem Programlama. Kesmeler(Interrupts): Kesme mikro işlemcinin üzerinde çalıştığı koda ara vererek başka bir kodu çalıştırması işlemidir. Kesmeler(Interrupts): Kesme mikro işlemcinin üzerinde çalıştığı koda ara vererek başka bir kodu çalıştırması işlemidir. Kesmeler çağırılma kaynaklarına göre 3 kısma ayrılırlar: Yazılım kesmeleri Donanım

Detaylı

MPLAB IDE ve ISIS ile ASSEMBLY DİLİNDE UYGULAMA GELİŞTİRMEK

MPLAB IDE ve ISIS ile ASSEMBLY DİLİNDE UYGULAMA GELİŞTİRMEK MPLAB IDE ve ISIS ile ASSEMBLY DİLİNDE UYGULAMA GELİŞTİRMEK 1.1 Programın Başlatılması 1.2 Yeni Proje Oluşturma 1.3 MCU Seçimi Yrd.Doç.Dr.Bülent Çobanoğlu 1.4 MCU Programlama Dil Seçimi 1.5 Proje İsmi

Detaylı

CLIENT MAKİNELERE IBM SPSS Statistics 21 nin KURULMASI

CLIENT MAKİNELERE IBM SPSS Statistics 21 nin KURULMASI CLIENT MAKİNELERE IBM SPSS Statistics 21 nin KURULMASI License manager ile lisanslamanın tamamlandığına emin olunduktan sonra son kullanıcıların makinalarına IBM SPSS Statistics 21 client kurulumu yapılabilir.

Detaylı

GĐRĐŞ. 1 Nisan 2009 tarihinde BDP programının yeni bir sürümü yayınlanmış ve bu sürümde yapılan değişikliklere

GĐRĐŞ. 1 Nisan 2009 tarihinde BDP programının yeni bir sürümü yayınlanmış ve bu sürümde yapılan değişikliklere e-bildirge Versiyon : Yakamoz 3.6.7.7 ve Genel Muhasebe 3.6.7.8 İlgili Programlar : Yakamoz ve üstü ticari paketler & Genel Muhasebe Tarih : 02.04.2009 Doküman Seviyesi (1 5) : 3 (Tecrübeli Kullanıcı)

Detaylı

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi Bil101 Bilgisayar Yazılımı I Bilgisayar Yüksek Mühendisi Editör Disk 1)Kaynak kodlar editör aracılığı ile oluşturulur. (.c) Kaynak dosya Önişleyici Disk 2)Önişleyici kodlar içerisindeki ilk işleme işini

Detaylı

Ipad,Ipone ve Android Mobil Aygıtlar İçin İş Zekası Mobil Uygulaması Kullanıcı Kılavuzu

Ipad,Ipone ve Android Mobil Aygıtlar İçin İş Zekası Mobil Uygulaması Kullanıcı Kılavuzu Ipad,Ipone ve Android Mobil Aygıtlar İçin İş Zekası Mobil Uygulaması Kullanıcı Kılavuzu https://mobiliz.sbm.org.tr/ İçindekiler. Uygulamanın mobil aygıtlara yüklenmesi... 3. Uygulamanın başlatılması ve

Detaylı

MİKROSAY YAZILIM VE BİLGİSAYAR SAN. TİC. A.Ş.

MİKROSAY YAZILIM VE BİLGİSAYAR SAN. TİC. A.Ş. TEOS IO SERVER SIMATIC NET OPC SERVER S7 300 PLC ve MPI haberleşme için CP5611 kartı kullanılmaktadır. Bu kart aracılığı ile S7 300 PLC ye bağlanmak için SIMATIC NET OPC Server yazılımı kullanılmaktadır.

Detaylı

Bağlantı Kılavuzu. Yazıcıyı yerel olarak yükleme (Windows) Yerel yazdırma nedir? Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma

Bağlantı Kılavuzu. Yazıcıyı yerel olarak yükleme (Windows) Yerel yazdırma nedir? Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma Sayfa 1 / 6 Bağlantı Kılavuzu Yazıcıyı yerel olarak yükleme (Windows) Not: Yazılım ve Belgeler CD'si işletim sistemini desteklemiyorsa, Yazıcı Ekle Sihirbazı'nı kullanmanız gerekir. Yazıcı yazılımının

Detaylı

ÜRETİM SÜREÇLERİNİ GÖZLEMLEMEK VE KONTROL ETMEK İÇİN KABLOSUZ ÇÖZÜM

ÜRETİM SÜREÇLERİNİ GÖZLEMLEMEK VE KONTROL ETMEK İÇİN KABLOSUZ ÇÖZÜM NETWORKER GÖZLEMLEME SİSTEMİ ÜRETİM SÜREÇLERİNİ GÖZLEMLEMEK VE KONTROL ETMEK İÇİN KABLOSUZ ÇÖZÜM Her tür makinene de kullanılabilir Kullanıcının bilgisayarına ilave bir yazılım yüklenmesi gerekmiyor Bağımsız

Detaylı

JAL IN İNTERNET TEN İNDİRİLMESİ VE KURULMASI

JAL IN İNTERNET TEN İNDİRİLMESİ VE KURULMASI JAL IN İNTERNET TEN İNDİRİLMESİ VE KURULMASI WINDOWS TA JAL IN İNDİRİLMESİ VE KURULMASI JAL derleyicisi aslında Jal.exe isimli tek bir dosyadan oluşur. Jal.exe derleyici programı, yazılan JAL programı

Detaylı

Checkpoint SSL-VPN Kurulum Prosedürü. Checkpoint Endpoint VPN Client

Checkpoint SSL-VPN Kurulum Prosedürü. Checkpoint Endpoint VPN Client Checkpoint SSL-VPN Kurulum Prosedürü Checkpoint Endpoint VPN Client SSL-VPN Kurulum Dökümanı 2 İçerik 1 Giriş... 3 1.1 Dökümanın amacı... 3 1.2 Platform Destek... 3 2 Kurulum aşamasında yapılması gerekenler...

Detaylı

SERNET ET232CAS x2 RS232 Seri Kanal Sunucu KULLANICI KILAVUZU. Telif Hakkı Uyarısı. >>> Otomasyon Ürünleri www.argenom.com

SERNET ET232CAS x2 RS232 Seri Kanal Sunucu KULLANICI KILAVUZU. Telif Hakkı Uyarısı. >>> Otomasyon Ürünleri www.argenom.com SERNET ET232CAS x2 RS232 Seri Kanal Sunucu KULLANICI KILAVUZU Telif Hakkı Uyarısı Bu doküman Argenom Elektronik tarafından hazırlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. SERNET tescilli bir Argenom Elektronik markasıdır.

Detaylı

HMI (insan makine ara yüzü) EĞİTİM NOTLARI

HMI (insan makine ara yüzü) EĞİTİM NOTLARI HMI (insan makine ara yüzü) EĞİTİM NOTLARI İÇİNDEKİLER; 1. Lincon HMI ile yeni proje oluşturma 1.1 Boş bir proje oluşturuma 1.2 Veri tabanı ve bu veri tabanının altındaki gerçek zamanlı veri tabanı oluşturma

Detaylı

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma. Bağlantı Kılavuzu

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma. Bağlantı Kılavuzu Sayfa 1 / 6 Bağlantı Kılavuzu Desteklenen işletim sistemleri Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak, yazıcıyı aşağıdaki işletim sistemlerine kurabilirsiniz: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server

Detaylı

B.Ç. / E.B. MİKROİŞLEMCİLER

B.Ç. / E.B. MİKROİŞLEMCİLER 1 MİKROİŞLEMCİLER RESET Girişi ve DEVRESİ Program herhangi bir nedenle kilitlenirse ya da program yeniden (baştan) çalıştırılmak istenirse dışarıdan PIC i reset yapmak gerekir. Aslında PIC in içinde besleme

Detaylı