Mart 2013 Aylık Rapor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mart 2013 Aylık Rapor"

Transkript

1 Mart 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BĠLGĠLER Global Menkul Değerler A.ġ. A TĠPĠ ġemsġye FONU'NA BAĞLI HEDEF ALPHA DEĞĠġKEN ALT FONU A. FONUN ADI: (Hisse Senedi Yoğun Fon) (1.Alt Fon) B. KURUCUNUN ÜNVANI: GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. C. YÖNETĠCĠ ÜNVANI AZ GLOBAL PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. D. FON TUTARI 250,000, E. FON TOPLAM DEĞERĠ 4,708, F. TEDAVÜLDEKĠ PAY SAYISI 14,247, G.FONUN KURULUġ TARĠHĠ: 29/07/1998 H. FONUN SÜRESĠ: Süresiz 2- FONUN PERFORMANSINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER A. AY SONU PAY FĠYATI B. ÖNCEKĠ PAY FĠYATI: C. AYLIK PAY FĠYATI ARTIġ ORANI: 0.55% D. YILBAġINA GÖRE FĠYAT ARTIġ ORANI: 2.18% E. YILLIK PAY FĠYATI ARTIġ ORANI: 6.36% F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKĠ MENKUL KIYMETLER YÜZDESĠ: Hisse Senedi 81.93% Varant Devlet Tahvili Özel Sektör Tahvili Hazine Bonosu Devlet Tahvili Repo 9.17% Kuponlar Repo Hazine Bonosu Repo Varlığa Dayalı Menkuller Kira Sertifikaları Katılım Hesabı

2 GES GOS Borsa Para Piyasası Kıymetli Madenler VOB ĠĢlemleri Yabancı Sabit Getirililer Euro Bond (Euro Tahvil Turk) Opsiyon Yabancı Hisse Senetleri G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.06% H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVĠR HIZI: % Hisse Senedi Devlet Borçlanma Senetleri 0.00% I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESĠ: 3 J. AYLIK KORELASYON : K. ÜÇ AYLIK KORELASYON : 3- FON PORTFÖY DEĞERĠ TABLOSU: Nominal Değeri Rayiç Değeri % A) HĠSSE SENETLERĠ AKBNK 41, , % ANACM 5, , % ANHYT 1, , % ARCLK 4, , % ASELS 1, , % ASYAB 11, , % BIMAS 2, , % DEVA 2, , % DOHOL 19, , % EGEEN % EKGYO 22, , % ENKAI 8, , % EREGL 24, , % GARAN 50, , % GOLTS , % HALKB 15, , % IHLAS 11, , % IPEKE 2, , % ISCTR 34, , %

3 IST30 12, , % KCHOL 13, , % KOZAA 4, , % KOZAL 1, , % KRDMD 13, , % MGROS , % MGROS 1, , % MGROS 1, , % PETKM 8, , % SAHOL 22, , % SISE 10, , % TATKS 5, , % TATKS 5, , % TAVHL 2, , % TAVHL % TCELL 16, , % THYAO 14, , % THYAO 5, , % THYAO 10, , % TOASO 2, , % TRKCM 6, , % TRKCM 4, , % TRKCM 10, , % TTKOM 11, , % TTRAK % TTRAK , % TUPRS 3, , % VAKBN 15, , % YKBNK 19, , % TOPLAM : 481, ,125, % B) VARANTLAR: C) DEVLET TAHVĠLĠ VE HAZĠNE BONOLARI: D) GELĠR ORTAKLIĞI SENETLERĠ: E) GELĠRE ENDEKSLĠ SENETLER:

4 F) DÖVĠZE ENDEKSLĠ TAHVĠLLER: G) FĠNANSMAN BONOLARI: H) ÖZEL SEKTÖR TAHVĠLLERĠ: I) KĠRA SERTĠFĠKALARI: J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER: K) KATILIM HESAPLARI: L) YABANCI MENKUL KIYMETLER: M) ALTIN VE DĠĞER KIYMETLĠ MADENLER N) VOB ĠġLEMLERĠ 111F_IX % TOPLAM : % O) OPSĠYON ĠġLEMLERĠ P) VOB TEMĠNAT ĠġLEMLERĠ TL 394, , % TOPLAM : 394, ,029, % R) DĠĞER RRP TRT041213T23 246, , % TOPLAM : 246, , % FON PORTFÖY DEĞERĠ 1,121, ,766, FON TOPLAM DEĞERĠ TABLOSU: Tutarı % A. FON PORTFÖY DEĞERĠ TABLOSU: 4,766, % B. HAZIR DEĞERLER (+) : 1, % C. ALACAKLAR (+) : 670, % D. DĠĞER VARLIKLAR (+) : 8, % E. BORÇLAR (-) : 738, %

5 FON TOPLAM DEĞERĠ: 4,708, AY ĠÇĠNDE YAPILAN GĠDERLER Açıklama Tutarı 37001Fon Yönetim Ücreti 4, Denetim Ücreti O/N RRP Tahvil Borsa Payı Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı Aracılık Komisyonu 1, Vergi, Resim ve Harçlar Saklama Giderleri Ġlan Giderleri Banka Masrafları Noter Tasdik ve Ücreti Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti Ödünç Menkul Kıy.ĠĢlem Komisyon Gideri VOB ĠĢlemi Komisyonu Diğer Giderler 3.71 TOPLAM 7, GEÇEN AY ĠÇĠNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSĠZ HĠSSE SENEDĠ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSĠLATINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR Açıklama Nominal TTRAK Tem:% ANHYT Tem:%13 2, AKBNK Tem:%14 41, PORTFÖYDEN SATIġLAR: Menkul Kıymet Türü Ġhraççı Kurum SatıĢ Tarihi Nominal SatıĢ Değeri Hisse Senedi AKENR 01/03/2013 2, , Hisse Senedi AKENR 01/03/2013 2, , Hisse Senedi ANHYT 01/03/2013 1, , Hisse Senedi ANHYT 01/03/ , Hisse Senedi CLEBI 01/03/ , Hisse Senedi ENKAI 01/03/2013 3, ,500.00

6 Hisse Senedi AKSA 04/03/2013 2, , Hisse Senedi ANSGR 04/03/2013 1, , Hisse Senedi SAHOL 04/03/2013 3, , Hisse Senedi ANACM 05/03/2013 2, , Hisse Senedi ANACM 05/03/2013 2, , Hisse Senedi BRISA 05/03/2013 1, , Hisse Senedi DOAS 05/03/2013 3, , Hisse Senedi DOAS 06/03/2013 3, , Hisse Senedi GLYHO 07/03/2013 2, , Hisse Senedi GLYHO 07/03/2013 2, , Hisse Senedi GUBRF 07/03/ , Hisse Senedi GUBRF 07/03/ , Hisse Senedi GUBRF 07/03/ , Hisse Senedi KORDS 07/03/2013 3, , Hisse Senedi PETKM 07/03/2013 3, , Hisse Senedi TKFEN 07/03/2013 2, , Hisse Senedi TOASO 07/03/ , Hisse Senedi GLYHO 08/03/2013 3, , Hisse Senedi KORDS 08/03/ Hisse Senedi ALARK 11/03/2013 4, , Hisse Senedi AYEN 11/03/2013 5, , Hisse Senedi GUBRF 11/03/ , Hisse Senedi ISCTR 11/03/2013 5, , Hisse Senedi TEKST 11/03/2013 2, , Hisse Senedi ALARK 12/03/ , Hisse Senedi TCELL 12/03/2013 2, , Hisse Senedi TEKST 12/03/2013 2, , Hisse Senedi TKFEN 12/03/2013 2, , Hisse Senedi DOHOL 13/03/ , , Hisse Senedi KCHOL 13/03/2013 5, , Hisse Senedi KCHOL 13/03/2013 2, , Hisse Senedi KCHOL 13/03/2013 2, , Hisse Senedi ALARK 15/03/2013 2, , Hisse Senedi TAVHL 15/03/2013 1, , Hisse Senedi TEKST 18/03/2013 5, , Hisse Senedi GLYHO 19/03/2013 5, , Hisse Senedi GLYHO 19/03/2013 2, , Hisse Senedi TEBNK 19/03/2013 2, , Hisse Senedi AKBNK 20/03/2013 1, ,898.62

7 Hisse Senedi ANACM 20/03/2013 2, , Hisse Senedi ANACM 20/03/2013 2, , Hisse Senedi ARCLK 20/03/ , Hisse Senedi ASELS 20/03/ Hisse Senedi ASYAB 20/03/ Hisse Senedi BIMAS 20/03/ , Hisse Senedi DOHOL 20/03/ Hisse Senedi EKGYO 20/03/ , Hisse Senedi ENKAI 20/03/ , Hisse Senedi EREGL 20/03/ , Hisse Senedi GARAN 20/03/2013 1, , Hisse Senedi HALKB 20/03/ , Hisse Senedi IHLAS 20/03/ Hisse Senedi IPEKE 20/03/ Hisse Senedi ISCTR 20/03/ , Hisse Senedi KCHOL 20/03/ , Hisse Senedi KOZAA 20/03/ Hisse Senedi KOZAL 20/03/ , Hisse Senedi KRDMD 20/03/ Hisse Senedi MGROS 20/03/ Hisse Senedi PETKM 20/03/ Hisse Senedi SAHOL 20/03/ , Hisse Senedi SISE 20/03/ Hisse Senedi TBORG 20/03/2013 2, , Hisse Senedi TBORG 20/03/2013 2, , Hisse Senedi TCELL 20/03/ , Hisse Senedi TEKST 20/03/2013 5, , Hisse Senedi THYAO 20/03/2013 2, , Hisse Senedi THYAO 20/03/ , Hisse Senedi TKFEN 20/03/2013 2, , Hisse Senedi TKFEN 20/03/2013 2, , Hisse Senedi TKFEN 20/03/2013 1, , Hisse Senedi TOASO 20/03/ Hisse Senedi TTKOM 20/03/ , Hisse Senedi TTRAK 20/03/ Hisse Senedi TUPRS 20/03/ , Hisse Senedi VAKBN 20/03/ , Hisse Senedi YKBNK 20/03/ , Hisse Senedi ISMEN 21/03/2013 7, ,858.67

8 Hisse Senedi ISMEN 21/03/2013 1, , Hisse Senedi ISMEN 21/03/ Hisse Senedi ISMEN 21/03/ Hisse Senedi ISMEN 21/03/ Hisse Senedi ISMEN 21/03/ Hisse Senedi ISMEN 21/03/2013 1, , Hisse Senedi ISMEN 21/03/ Hisse Senedi TBORG 21/03/2013 1, , Hisse Senedi TOASO 21/03/2013 1, , Hisse Senedi TOASO 21/03/2013 1, , Hisse Senedi AKBNK 22/03/2013 1, , Hisse Senedi ARCLK 22/03/ , Hisse Senedi ARCLK 22/03/ Hisse Senedi ARCLK 22/03/2013 2, , Hisse Senedi ASELS 22/03/ Hisse Senedi ASYAB 22/03/ Hisse Senedi BIMAS 22/03/ , Hisse Senedi DOHOL 22/03/ Hisse Senedi EKGYO 22/03/ , Hisse Senedi ENKAI 22/03/ , Hisse Senedi ENKAI 22/03/2013 3, , Hisse Senedi ENKAI 22/03/2013 1, , Hisse Senedi EREGL 22/03/ , Hisse Senedi GARAN 22/03/2013 1, , Hisse Senedi HALKB 22/03/ , Hisse Senedi HURGZ 22/03/ , , Hisse Senedi IHLAS 22/03/ Hisse Senedi IPEKE 22/03/ Hisse Senedi ISCTR 22/03/2013 1, , Hisse Senedi KCHOL 22/03/ , Hisse Senedi KOZAA 22/03/ Hisse Senedi KOZAL 22/03/ , Hisse Senedi KRDMD 22/03/ Hisse Senedi MGROS 22/03/ Hisse Senedi PETKM 22/03/ Hisse Senedi SAHOL 22/03/ , Hisse Senedi SISE 22/03/ , Hisse Senedi TCELL 22/03/ , Hisse Senedi THYAO 22/03/ ,904.88

9 Hisse Senedi THYAO 22/03/2013 2, , Hisse Senedi TOASO 22/03/2013 1, , Hisse Senedi TOASO 22/03/ , Hisse Senedi TTKOM 22/03/ , Hisse Senedi TTRAK 22/03/ Hisse Senedi TUPRS 22/03/ , Hisse Senedi VAKBN 22/03/ , Hisse Senedi YKBNK 22/03/ , Hisse Senedi AKBNK 25/03/2013 1, , Hisse Senedi ARCLK 25/03/ , Hisse Senedi ASELS 25/03/ Hisse Senedi ASYAB 25/03/ Hisse Senedi BIMAS 25/03/ , Hisse Senedi DOHOL 25/03/ Hisse Senedi EKGYO 25/03/ , Hisse Senedi ENKAI 25/03/ , Hisse Senedi EREGL 25/03/ , Hisse Senedi EREGL 25/03/2013 5, , Hisse Senedi GARAN 25/03/2013 1, , Hisse Senedi HALKB 25/03/ , Hisse Senedi IHLAS 25/03/ Hisse Senedi IPEKE 25/03/ Hisse Senedi ISCTR 25/03/ , Hisse Senedi IST30 25/03/ , Hisse Senedi KCHOL 25/03/ , Hisse Senedi KOZAA 25/03/ Hisse Senedi KOZAL 25/03/ , Hisse Senedi KRDMD 25/03/ Hisse Senedi KRDMD 25/03/2013 5, , Hisse Senedi MGROS 25/03/ Hisse Senedi PETKM 25/03/ Hisse Senedi SAHOL 25/03/ , Hisse Senedi SISE 25/03/ Hisse Senedi TCELL 25/03/ , Hisse Senedi THYAO 25/03/ , Hisse Senedi TOASO 25/03/ Hisse Senedi TTKOM 25/03/ , Hisse Senedi TTRAK 25/03/ Hisse Senedi TUPRS 25/03/ ,244.47

10 Hisse Senedi VAKBN 25/03/ , Hisse Senedi YKBNK 25/03/ , Hisse Senedi GARAN 26/03/2013 2, , Hisse Senedi DOCO 27/03/ , Hisse Senedi ENKAI 27/03/2013 1, , Hisse Senedi EREGL 27/03/2013 5, , Hisse Senedi SNGYO 27/03/2013 1, , Hisse Senedi TEKST 27/03/2013 5, , Hisse Senedi TKFEN 27/03/2013 2, , Hisse Senedi TKFEN 27/03/2013 1, , Hisse Senedi AKBNK 28/03/ , Hisse Senedi ANHYT 28/03/ Hisse Senedi ANHYT 28/03/ , Hisse Senedi ANSGR 28/03/2013 6, , Hisse Senedi ANSGR 28/03/2013 1, , Hisse Senedi ANSGR 28/03/ , , Hisse Senedi ANSGR 28/03/2013 1, , Hisse Senedi ANSGR 28/03/ Hisse Senedi ANSGR 28/03/2013 9, , Hisse Senedi ANSGR 28/03/2013 1, , Hisse Senedi ARCLK 28/03/ , Hisse Senedi ASELS 28/03/ Hisse Senedi ASYAB 28/03/ Hisse Senedi BIMAS 28/03/ , Hisse Senedi DOCO 28/03/ , Hisse Senedi DOHOL 28/03/ Hisse Senedi EKGYO 28/03/ , Hisse Senedi ENKAI 28/03/ , Hisse Senedi EREGL 28/03/ , Hisse Senedi GARAN 28/03/2013 1, , Hisse Senedi GARAN 28/03/ , , Hisse Senedi GARAN 28/03/2013 5, , Hisse Senedi GARAN 28/03/ , , Hisse Senedi HALKB 28/03/ , Hisse Senedi IHLAS 28/03/ Hisse Senedi IPEKE 28/03/ Hisse Senedi ISCTR 28/03/ , Hisse Senedi ISCTR 28/03/2013 5, , Hisse Senedi ISCTR 28/03/2013 9, ,980.00

11 Hisse Senedi KCHOL 28/03/ , Hisse Senedi KOZAA 28/03/ Hisse Senedi KOZAL 28/03/ , Hisse Senedi KOZAL 28/03/ , Hisse Senedi KOZAL 28/03/ , Hisse Senedi KRDMD 28/03/ Hisse Senedi MGROS 28/03/ Hisse Senedi PETKM 28/03/ Hisse Senedi PTOFS 28/03/2013 4, , Hisse Senedi SAHOL 28/03/ , Hisse Senedi SISE 28/03/ Hisse Senedi TCELL 28/03/ , Hisse Senedi THYAO 28/03/ , Hisse Senedi TOASO 28/03/ Hisse Senedi TTKOM 28/03/ , Hisse Senedi TTRAK 28/03/ Hisse Senedi TUPRS 28/03/ , Hisse Senedi VAKBN 28/03/ , Hisse Senedi YKBNK 28/03/ , Hisse Senedi YKBNK 28/03/ , , Hisse Senedi EGEEN 29/03/ , Hisse Senedi TAVHL 29/03/2013 3, , Hisse Senedi TTRAK 29/03/ , TOPLAM : 376, ,883, Vob SözleĢmesi 111F_IX /03/ , Vob SözleĢmesi 111F_IX /03/ , Vob SözleĢmesi 111F_IX /03/ , Vob SözleĢmesi 111F_IX /03/ , Vob SözleĢmesi 111F_IX /03/ , ĠTFALAR Menkul Kıymet Türü Ġtfa Tarihi Nominal 9- PORTFÖYE ALIġLAR: Menkul Kıymet Türü Ġhraççı Kurum AlıĢ Tarihi-G.D.Tarihi Nominal AlıĢ Değeri Devlet Tahvili Repo TRT010420T19 01/03/13-04/03/13 341, , Devlet Tahvili Repo TRT011014T19 01/03/13-04/03/13 13, , Devlet Tahvili Repo TRT011014T19 01/03/13-04/03/13 70, , Devlet Tahvili Repo TRT240118T19 04/03/13-05/03/13 226, ,000.00

12 Devlet Tahvili Repo TRT251017T18 04/03/13-05/03/13 506, , Devlet Tahvili Repo TRT140813T19 05/03/13-06/03/13 345, , Devlet Tahvili Repo TRT260613T17 05/03/13-06/03/13 57, , Devlet Tahvili Repo TRT140813T19 06/03/13-07/03/13 62, , Devlet Tahvili Repo TRT200313T16 06/03/13-07/03/13 278, , Devlet Tahvili Repo TRT210721T11 06/03/13-07/03/13 390, , Devlet Tahvili Repo TRT011014T19 07/03/13-08/03/13 342, , Devlet Tahvili Repo TRT050314T14 07/03/13-08/03/13 9, , Devlet Tahvili Repo TRT200313T16 08/03/13-11/03/13 346, , Devlet Tahvili Repo TRT260214T10 11/03/13-12/03/13 359, , Devlet Tahvili Repo TRT050314T14 12/03/13-13/03/13 337, , Devlet Tahvili Repo TRT200313T16 13/03/13-14/03/13 388, , Devlet Tahvili Repo TRT200313T16 14/03/13-15/03/13 409, , Devlet Tahvili Repo TRT140813T19 15/03/13-18/03/13 57, , Devlet Tahvili Repo TRT200313T16 15/03/13-18/03/13 300, , Devlet Tahvili Repo TRT050314T14 18/03/13-19/03/13 269, , Devlet Tahvili Repo TRT011014T19 19/03/13-20/03/13 71, , Devlet Tahvili Repo TRT011014T19 19/03/13-20/03/13 342, , Devlet Tahvili Repo TRT140218T10 19/03/13-20/03/13 22, , Devlet Tahvili Repo TRT050314T14 20/03/13-21/03/13 101, , Devlet Tahvili Repo TRT201113T16 20/03/13-21/03/13 510, , Devlet Tahvili Repo TRT050314T14 21/03/13-22/03/13 51, , Devlet Tahvili Repo TRT290114T18 21/03/13-22/03/13 299, , Devlet Tahvili Repo TRT140922T17 22/03/13-25/03/13 87, , Devlet Tahvili Repo TRT240118T19 22/03/13-25/03/13 272, , Devlet Tahvili Repo TRT060121T16 25/03/13-26/03/13 276, , Devlet Tahvili Repo TRT110913T11 26/03/13-27/03/13 300, , Devlet Tahvili Repo TRT050314T14 27/03/13-28/03/13 391, , Devlet Tahvili Repo TRT290114T18 28/03/13-29/03/13 257, , Devlet Tahvili Repo TRT041213T23 29/03/13-01/04/13 237, , TOPLAM : 8,337, ,186, Hisse Senedi AKBNK 01/03/2013 1, , Hisse Senedi AKSA 01/03/ , Hisse Senedi AKSA 01/03/2013 1, , Hisse Senedi ANHYT 01/03/ , Hisse Senedi ANHYT 01/03/2013 1, , Hisse Senedi ANHYT 01/03/ , Hisse Senedi ARCLK 01/03/ , Hisse Senedi ASELS 01/03/

13 Hisse Senedi ASYAB 01/03/ , Hisse Senedi BIMAS 01/03/ , Hisse Senedi DOHOL 01/03/ Hisse Senedi EKGYO 01/03/ , Hisse Senedi ENKAI 01/03/ , Hisse Senedi ENKAI 01/03/2013 3, , Hisse Senedi EREGL 01/03/2013 1, , Hisse Senedi GARAN 01/03/2013 2, , Hisse Senedi GUBRF 01/03/ , Hisse Senedi GUBRF 01/03/ , Hisse Senedi HALKB 01/03/ , Hisse Senedi IHLAS 01/03/ Hisse Senedi IPEKE 01/03/ Hisse Senedi ISCTR 01/03/2013 1, , Hisse Senedi KCHOL 01/03/ , Hisse Senedi KOZAA 01/03/ Hisse Senedi KOZAL 01/03/ , Hisse Senedi KRDMD 01/03/ Hisse Senedi MGROS 01/03/ Hisse Senedi PETKM 01/03/ , Hisse Senedi SAHOL 01/03/ , Hisse Senedi SAHOL 01/03/2013 3, , Hisse Senedi SISE 01/03/ , Hisse Senedi TCELL 01/03/ , Hisse Senedi THYAO 01/03/ , Hisse Senedi TOASO 01/03/ , Hisse Senedi TOASO 01/03/2013 1, , Hisse Senedi TTKOM 01/03/ , Hisse Senedi TTRAK 01/03/ Hisse Senedi TUPRS 01/03/ , Hisse Senedi VAKBN 01/03/ , Hisse Senedi YKBNK 01/03/ , Hisse Senedi TKFEN 04/03/2013 2, , Hisse Senedi TOASO 04/03/ , Hisse Senedi ALARK 05/03/2013 5, , Hisse Senedi ANSGR 05/03/ , , Hisse Senedi ANSGR 05/03/ , , Hisse Senedi DOAS 05/03/2013 3, , Hisse Senedi DOAS 05/03/2013 3, ,620.00

14 Hisse Senedi ENKAI 05/03/2013 2, , Hisse Senedi ISCTR 05/03/2013 5, , Hisse Senedi IST30 05/03/2013 2, , Hisse Senedi TKFEN 05/03/2013 1, , Hisse Senedi TKFEN 05/03/2013 1, , Hisse Senedi DOHOL 06/03/ , , Hisse Senedi TKFEN 06/03/2013 1, , Hisse Senedi TKFEN 06/03/2013 1, , Hisse Senedi GLYHO 07/03/2013 3, , Hisse Senedi GLYHO 07/03/ Hisse Senedi KORDS 07/03/ Hisse Senedi KORDS 07/03/2013 1, , Hisse Senedi KORDS 07/03/2013 1, , Hisse Senedi KORDS 07/03/2013 1, , Hisse Senedi TKFEN 07/03/2013 2, , Hisse Senedi ISMEN 08/03/ , , Hisse Senedi TOASO 08/03/2013 1, , Hisse Senedi AYEN 11/03/2013 5, , Hisse Senedi PTOFS 11/03/2013 1, , Hisse Senedi TCELL 11/03/2013 1, , Hisse Senedi TCELL 11/03/2013 1, , Hisse Senedi TEBNK 11/03/ , Hisse Senedi TEBNK 11/03/ , Hisse Senedi TEBNK 11/03/2013 1, , Hisse Senedi TEKST 12/03/ , , Hisse Senedi TKFEN 12/03/2013 2, , Hisse Senedi ALARK 13/03/2013 2, , Hisse Senedi KCHOL 13/03/ , , Hisse Senedi TAVHL 13/03/ , Hisse Senedi TAVHL 13/03/ , Hisse Senedi TAVHL 13/03/ , Hisse Senedi TRKCM 13/03/2013 3, , Hisse Senedi TRKCM 13/03/2013 3, , Hisse Senedi KOZAL 15/03/ , Hisse Senedi AKBNK 18/03/2013 2, , Hisse Senedi ARCLK 18/03/ , Hisse Senedi ASELS 18/03/ Hisse Senedi ASYAB 18/03/ , Hisse Senedi BIMAS 18/03/ ,325.25

15 Hisse Senedi DOHOL 18/03/2013 1, , Hisse Senedi EKGYO 18/03/ , Hisse Senedi ENKAI 18/03/ , Hisse Senedi EREGL 18/03/2013 1, , Hisse Senedi GARAN 18/03/2013 2, , Hisse Senedi HALKB 18/03/ , Hisse Senedi IHLAS 18/03/ Hisse Senedi IPEKE 18/03/ Hisse Senedi ISCTR 18/03/2013 1, , Hisse Senedi IST30 18/03/2013 2, , Hisse Senedi KCHOL 18/03/ , Hisse Senedi KOZAA 18/03/ , Hisse Senedi KOZAL 18/03/ , Hisse Senedi KRDMD 18/03/ , Hisse Senedi MGROS 18/03/ Hisse Senedi PETKM 18/03/ , Hisse Senedi SAHOL 18/03/2013 1, , Hisse Senedi SISE 18/03/ , Hisse Senedi TCELL 18/03/ , Hisse Senedi THYAO 18/03/ , Hisse Senedi TOASO 18/03/ , Hisse Senedi TTKOM 18/03/ , Hisse Senedi TTRAK 18/03/ , Hisse Senedi TUPRS 18/03/ , Hisse Senedi VAKBN 18/03/ , Hisse Senedi YKBNK 18/03/2013 1, , Hisse Senedi AKBNK 19/03/2013 2, , Hisse Senedi ANACM 19/03/ , , Hisse Senedi ARCLK 19/03/2013 2, , Hisse Senedi ARCLK 19/03/ , Hisse Senedi ASELS 19/03/ , Hisse Senedi ASYAB 19/03/ , Hisse Senedi BIMAS 19/03/ , Hisse Senedi DOHOL 19/03/2013 1, , Hisse Senedi EKGYO 19/03/ , Hisse Senedi ENKAI 19/03/ , Hisse Senedi EREGL 19/03/2013 1, , Hisse Senedi GARAN 19/03/2013 3, , Hisse Senedi HALKB 19/03/ ,896.70

16 Hisse Senedi IHLAS 19/03/ Hisse Senedi IPEKE 19/03/ Hisse Senedi ISCTR 19/03/2013 2, , Hisse Senedi KCHOL 19/03/ , Hisse Senedi KOZAA 19/03/ , Hisse Senedi KOZAL 19/03/ , Hisse Senedi KRDMD 19/03/ , Hisse Senedi KRDMD 19/03/2013 5, , Hisse Senedi MGROS 19/03/ , Hisse Senedi PETKM 19/03/ , Hisse Senedi SAHOL 19/03/2013 1, , Hisse Senedi SISE 19/03/ , Hisse Senedi TBORG 19/03/2013 4, , Hisse Senedi TBORG 19/03/2013 2, , Hisse Senedi TCELL 19/03/ , Hisse Senedi THYAO 19/03/ , Hisse Senedi THYAO 19/03/2013 5, , Hisse Senedi TOASO 19/03/ , Hisse Senedi TTKOM 19/03/ , Hisse Senedi TTRAK 19/03/ , Hisse Senedi TUPRS 19/03/ , Hisse Senedi VAKBN 19/03/ , Hisse Senedi YKBNK 19/03/2013 1, , Hisse Senedi HURGZ 20/03/ , , Hisse Senedi AKBNK 21/03/ , Hisse Senedi ARCLK 21/03/ Hisse Senedi ASELS 21/03/ Hisse Senedi ASYAB 21/03/ Hisse Senedi BIMAS 21/03/ Hisse Senedi DOHOL 21/03/ Hisse Senedi EKGYO 21/03/ Hisse Senedi ENKAI 21/03/ Hisse Senedi EREGL 21/03/ Hisse Senedi EREGL 21/03/ , , Hisse Senedi GARAN 21/03/ , Hisse Senedi HALKB 21/03/ Hisse Senedi IHLAS 21/03/ Hisse Senedi IPEKE 21/03/ Hisse Senedi ISCTR 21/03/

17 Hisse Senedi KCHOL 21/03/ Hisse Senedi KOZAA 21/03/ Hisse Senedi KOZAL 21/03/ Hisse Senedi KRDMD 21/03/ Hisse Senedi MGROS 21/03/ Hisse Senedi PETKM 21/03/ Hisse Senedi SAHOL 21/03/ Hisse Senedi SISE 21/03/ Hisse Senedi TCELL 21/03/ Hisse Senedi TEKST 21/03/2013 5, , Hisse Senedi THYAO 21/03/ Hisse Senedi TOASO 21/03/ Hisse Senedi TOASO 21/03/2013 1, , Hisse Senedi TTKOM 21/03/ Hisse Senedi TTRAK 21/03/ Hisse Senedi TUPRS 21/03/ Hisse Senedi VAKBN 21/03/ Hisse Senedi YKBNK 21/03/ Hisse Senedi ARCLK 22/03/ Hisse Senedi TCELL 22/03/2013 2, , Hisse Senedi ANHYT 26/03/2013 1, , Hisse Senedi ANHYT 26/03/2013 1, , Hisse Senedi EKGYO 26/03/2013 2, , Hisse Senedi EKGYO 26/03/2013 2, , Hisse Senedi GARAN 26/03/2013 2, , Hisse Senedi ISCTR 26/03/2013 2, , Hisse Senedi KOZAL 26/03/ , Hisse Senedi SNGYO 26/03/2013 1, , Hisse Senedi TKFEN 26/03/2013 3, , Hisse Senedi DOCO 27/03/ , Hisse Senedi DOCO 27/03/ , Hisse Senedi DOCO 27/03/ , Hisse Senedi ISCTR 27/03/2013 2, , Hisse Senedi DEVA 28/03/2013 2, , Hisse Senedi EKGYO 28/03/2013 2, , Hisse Senedi GARAN 28/03/ , , Hisse Senedi GARAN 28/03/2013 5, , Hisse Senedi GARAN 28/03/2013 5, , Hisse Senedi GARAN 28/03/2013 5, ,500.00

18 Hisse Senedi ISCTR 28/03/ , , Hisse Senedi YKBNK 28/03/ , , Hisse Senedi EGEEN 29/03/ , Hisse Senedi GOLTS 29/03/ , Hisse Senedi MGROS 29/03/2013 1, , Hisse Senedi MGROS 29/03/2013 1, , Hisse Senedi TATKS 29/03/2013 5, , Hisse Senedi TATKS 29/03/2013 5, , Hisse Senedi TAVHL 29/03/2013 3, , Hisse Senedi TAVHL 29/03/2013 2, , Hisse Senedi THYAO 29/03/2013 5, , Hisse Senedi THYAO 29/03/ , , Hisse Senedi TRKCM 29/03/2013 4, , Hisse Senedi TRKCM 29/03/ , , Hisse Senedi TTRAK 29/03/ , TOPLAM : 429, ,464, Vob SözleĢmesi 111F_IX /03/ , Vob SözleĢmesi 111F_IX /03/ , Vob SözleĢmesi 111F_IX /03/ , Vob SözleĢmesi 111F_IX /03/ , Vob SözleĢmesi 111F_IX /03/ , TOPLAM : ,260.00

Mart 2013 Aylık Rapor

Mart 2013 Aylık Rapor Mart 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BĠLGĠLER GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. A. FONUN ADI: B TĠPĠ LĠKĠT FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. C. YÖNETĠCĠ ÜNVANI AZ GLOBAL PORTFÖY YÖNETĠMĠ

Detaylı

Mart 2013 Aylık Rapor

Mart 2013 Aylık Rapor Mart 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BĠLGĠLER GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.ġ A. FONUN ADI: B TAHVĠL BONO FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. C. YÖNETĠCĠ ÜNVANI AZ GLOBAL PORTFÖY YÖNETĠMĠ

Detaylı

Haziran 2013 Aylık Rapor

Haziran 2013 Aylık Rapor Haziran 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EIH Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş.Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI Ergo Portföy

Detaylı

ARALIK 2014 1- FONU TANITICI BİLGİLER

ARALIK 2014 1- FONU TANITICI BİLGİLER ARALIK 2014 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: T. HALKBANKASI AŞ A TİPİ KARMA FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: T.HALKBANKASI AŞ. C. YÖNETİCİ ÜNVANI HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ D. FON TUTARI 10,000.00

Detaylı

Ocak 2015 Aylık Rapor

Ocak 2015 Aylık Rapor Ocak 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON ) B. KURUCUNUN ÜNVANI: FİNANSBANK A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI FİNANS PORTFÖY

Detaylı

ARALIK 2014 1- FONU TANITICI BİLGİLER

ARALIK 2014 1- FONU TANITICI BİLGİLER ARALIK 2014 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: T. HALKBANKASI AŞ B TİPİ DEĞİŞKEN FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: T.HALKBANKASI AŞ. C. YÖNETİCİ ÜNVANI HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ D. FON TUTARI 10,000.00

Detaylı

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/03/2015-31/03/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/03/2015-31/03/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/03/2015-31/03/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Detaylı

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/07/ /07/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/07/ /07/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/07/2016-31/07/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

Detaylı

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/06/2015-30/06/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/06/2015-30/06/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/06/2015-30/06/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Detaylı

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/04/2015-30/04/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/04/2015-30/04/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/04/2015-30/04/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Detaylı

Ağustos 2014 Aylık Rapor

Ağustos 2014 Aylık Rapor Ağustos 2014 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EID Ergo Sigorta A.Ş. Dinamik A Tipi YF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Sigorta A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI Ergo Portföy Yönetimi A.Ş. D. FON TUTARI

Detaylı

Mayıs 2013 Aylık Rapor

Mayıs 2013 Aylık Rapor Mayıs 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EIE Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI Ergo Portföy Yönetimi

Detaylı

Nisan 2013 Aylık Rapor

Nisan 2013 Aylık Rapor Nisan 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EIE Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI Ergo Portföy Yönetimi

Detaylı

Temmuz 2013 Aylık Rapor

Temmuz 2013 Aylık Rapor Temmuz 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EIY ERGO Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI Ergo Portföy Yönetimi

Detaylı

Şubat 2011 Aylık Rapor

Şubat 2011 Aylık Rapor Şubat 2011 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: FEHAŞ BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: FİNANS EMEKLİLİK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI FİNANS PORTFÖY A.Ş. D. FON TUTARI 100,000,000.00

Detaylı

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/11/ /11/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/11/ /11/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/11/2016-30/11/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

Detaylı

Ekim 2015 Aylık Rapor

Ekim 2015 Aylık Rapor Ekim 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: ALTERNATİFBANK A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: ALTERNATİFBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. D. FON TUTARI

Detaylı

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/05/ /05/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/05/ /05/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/05/2017-31/05/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

Detaylı

Haziran 2015 Aylık Rapor

Haziran 2015 Aylık Rapor Haziran 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: ALTERNATİFBANK A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: ALTERNATİFBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. D. FON

Detaylı

Aralık 2012 Aylık Rapor

Aralık 2012 Aylık Rapor Aralık 2012 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EIH Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş.Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI Ergo Portföy

Detaylı

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞU DÖNEMİ AYLIK RAPORU. I. FONU TANITICI BİLGİLER a) Fonun Adı

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞU DÖNEMİ AYLIK RAPORU. I. FONU TANITICI BİLGİLER a) Fonun Adı İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA Y 01.03.2016-31.03.2016 DÖNEMİ AYLIK RAPORU I. FONU TANITICI BİLGİLER a) Fonun Adı İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞU b) Kurucunun Ünvanı

Detaylı

Finans Portföy Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu

Finans Portföy Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu Nisan 2016 Portföy Dağılım Raporu 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: Finans Portföy Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu B. KURUCUNUN ÜNVANI: FİNANS PORTFÖY

Detaylı

Ekim 2015 Aylık Rapor

Ekim 2015 Aylık Rapor Ekim 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: ALTERNATİFBANK A.Ş B TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: ALTERNATIFBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. D. FON

Detaylı

Kasım 2014 Aylık Rapor

Kasım 2014 Aylık Rapor Kasım 2014 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: ALTERNATİFBANK A.Ş B TİPİ LİKİT FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: ALTERNATIFBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. D. FON TUTARI 1000000

Detaylı

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU DÖNEMİ AYLIK RAPORU

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU DÖNEMİ AYLIK RAPORU İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU 01.02.2016-29.02.2016 DÖNEMİ AYLIK RAPORU I. FONU TANITICI BİLGİLER a) Fonun Adı İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM

Detaylı

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞU DÖNEMİ AYLIK RAPORU

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞU DÖNEMİ AYLIK RAPORU İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU 01.05.2016-31.05.2016 DÖNEMİ AYLIK RAPORU I. FONU TANITICI BİLGİLER a) Fonun Adı İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞU b) Kurucunun

Detaylı

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FON 01/06/2015-30/06/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FON 01/06/2015-30/06/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FON 01/06/2015-30/06/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK YATIRIM MEN. DEĞ. AŞ. B TİPİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN

Detaylı

Haziran 2015 Aylık Rapor

Haziran 2015 Aylık Rapor Haziran 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: ALTERNATİFBANK A.Ş B TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: ALTERNATIFBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. D. FON

Detaylı

Mart 2013 Aylık Rapor

Mart 2013 Aylık Rapor Mart 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EHG ERGO Emeklilik ve Hayat A.Ş.Gruplara Yönelik Esnek EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI Ergo Portföy

Detaylı

Mayıs 2011 Aylık Rapor

Mayıs 2011 Aylık Rapor Mayıs 2011 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: FEHAŞ BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: FİNANS EMEKLİLİK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI FİNANS PORTFÖY A.Ş. D. FON TUTARI 100,000,000.00

Detaylı

Ocak 2015 Aylık Rapor

Ocak 2015 Aylık Rapor Ocak 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: FİNANSBANK A.Ş. GT-30 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: FİNANSBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI FİNANS PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş. D. FON

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN

Detaylı

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/10/2015 ve 31/10/2015

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/10/2015 ve 31/10/2015 YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/10/2015 ve 31/10/2015 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Detaylı

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/04/2016-30/04/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/04/2016-30/04/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/04/2016-30/04/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK

Detaylı

OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/02/ /02/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER

OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/02/ /02/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/02/2017-28/02/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

Detaylı

Ekim 2016 Portföy Dağılım Raporu

Ekim 2016 Portföy Dağılım Raporu Ekim 2016 Portföy Dağılım Raporu 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: BURGAN PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: BURGAN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI BURGAN PORTFÖY

Detaylı

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/10/ /10/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/10/ /10/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/10/2016-31/10/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK

Detaylı

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/12/ /12/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/12/ /12/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/12/2016-31/12/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK

Detaylı

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/07/ /07/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/07/ /07/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/07/2016-31/07/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK

Detaylı

YKB (YTD) YKB A.S. B TIPI SEMSIYE FONUNA BAGLI DUNYA FONLARI FON SEPETI ALT FONU (10.ALT FON) HAZİRAN 2015 AYLIK RAPORUDUR.

YKB (YTD) YKB A.S. B TIPI SEMSIYE FONUNA BAGLI DUNYA FONLARI FON SEPETI ALT FONU (10.ALT FON) HAZİRAN 2015 AYLIK RAPORUDUR. YKB (YTD) YKB A.S. B TIPI SEMSIYE FONUNA BAGLI DUNYA FONLARI FON SEPETI ALT FONU (10.ALT FON) HAZİRAN 2015 AYLIK RAPORUDUR. 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI (YTD) YKB A.S. B TIPI SEMSIYE FONUNA BAGLI

Detaylı

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/11/ /11/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/11/ /11/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/11/2016-30/11/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK

Detaylı

BÜYÜYEN ÇOCUK FONU AĞUSTOS - 2015 AYLIK RAPORU 1 - FONU TANITICI BİLGİLER : TCZB BÜYÜYEN ÇOCUK DEĞİŞKEN ALT FONU

BÜYÜYEN ÇOCUK FONU AĞUSTOS - 2015 AYLIK RAPORU 1 - FONU TANITICI BİLGİLER : TCZB BÜYÜYEN ÇOCUK DEĞİŞKEN ALT FONU BÜYÜYEN ÇOCUK FONU AĞUSTOS - 2015 AYLIK RAPORU 1 - FONU TANITICI BİLGİLER A - FONUN ADI B - KURUCUNUN ÜNVANI C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI D - FON TUTARI : 3.000.000.000,00 E - FON TOPLAM DEĞERİ : 1.401.577,92

Detaylı

HAF-A TİPİ DEĞİŞKEN FON Ocak 2015

HAF-A TİPİ DEĞİŞKEN FON Ocak 2015 HAF-A TİPİ DEĞİŞKEN FON I-FONU TANITICI BİLGİLER A-)Fonun Adı : HAF-A TİPİ DEĞİŞKEN FON B-)Kurucunun Ünvanı : T.HALKBANKASI A.Ş. C-)Yöneticinin Ünvanı : T.HALKBANKASI A.Ş. D-)Fon Tutarı : 3.000.000,00

Detaylı

VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeks Fonu 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY

Detaylı

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 01/01/2012-31/12/2012

Detaylı

Ocak 2015 Aylık Rapor

Ocak 2015 Aylık Rapor Ocak 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ÖZEL SEKTÖR VE KAMU SGMK B TİPİ DEĞİŞKEN FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: FİNANS YATIRIM A.S. C. YÖNETİCİ ÜNVANI

Detaylı

BIST 100. BIST-100 4. Çeyrek Kar Performansları... Ata Yatırım Araştırma. 19 Mart 2015

BIST 100. BIST-100 4. Çeyrek Kar Performansları... Ata Yatırım Araştırma. 19 Mart 2015 Ata Yatırım Araştırma 19 Mart 2015 BIST 100 BIST-100 4. Çeyrek Kar Performansları... BIST-100 Net Kar Dönemsel Karşılaştırması Sektör 4Ç14 4Ç13 y/y D 3Ç14 ç/ç D 2014 2013 y/y D Bankacılık 4,221 3,366 25%

Detaylı

BIST 100. 2Ç14 Sonuçları. Ata Yatırım Araştırma

BIST 100. 2Ç14 Sonuçları. Ata Yatırım Araştırma Ata Yatırım Araştırma 20 Ağustos 2014 BIST 100 2Ç14 Sonuçları BIST 100 de 2014 ikinci çeyrek itibariyle Cnbc-e konsensus beklentilerini aşan ve altında kalan hisseleri aşağıdaki tabloda; net satışlar,

Detaylı

İMKB ŞİRKETLERİNİN SON 5 YILLIK BRÜT TEMETTÜLERİ VE VERİM ORANLARI (%)

İMKB ŞİRKETLERİNİN SON 5 YILLIK BRÜT TEMETTÜLERİ VE VERİM ORANLARI (%) İMKB ŞİRKETLERİNİN SON 5 YILLIK BRÜT TEMETTÜLERİ VE VERİM ORANLARI Verimi MRDIN 94.023.734 77.208.209 15,6 MRDIN 68.401.818 56.689.696 19,7 MRDIN 89.027.774 80.998.120 11,2 MRDIN 78.042.495 70.922.470

Detaylı

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/12/2015 ve 31/12/2015

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/12/2015 ve 31/12/2015 YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/12/2015 ve 31/12/2015 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: FOKUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş C.

Detaylı

Günlük Bülten 23 Mayıs 2016

Günlük Bülten 23 Mayıs 2016 Şirket Haberleri ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. HSBC Yatırım Araştırma birimi; Petrol fiyatlarında son haftalarda yaşanan toparlanmanın ve Rus ekonomisindeki daralmanın yavaşlamakta oluşunun Enka açısından

Detaylı

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 01/01/2013-30/06/2013

Detaylı

Günlük Bülten 30 Mart 2016

Günlük Bülten 30 Mart 2016 Şirket Haberleri SABANCI HOLDİNG A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısında, 1 Nisan 2016 tarihinde, hisse başına 15 krş. nakit kar payı FORD OTOSAN A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısında, 4 Nisan 2016 tarihinde,

Detaylı

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/09/2015 ve 30/09/2015

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/09/2015 ve 30/09/2015 YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/09/2015 ve 30/09/2015 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: SARDİS MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) B. KURUCUNUN

Detaylı

Teknik Aylık Bülten. ARAŞTIRMA Tahminlerimiz. 3 Kasım 2015. Ekim Ayında Öne Çıkardığımız Hisse Performansları. Kasım Ayında Öne Çıkardıklarımız

Teknik Aylık Bülten. ARAŞTIRMA Tahminlerimiz. 3 Kasım 2015. Ekim Ayında Öne Çıkardığımız Hisse Performansları. Kasım Ayında Öne Çıkardıklarımız Teknik Aylık Bülten Ekim ayında yayınladığımız Teknik Aylık Bülten de öngördüğümüz direnç bölgelerin test edilmesi sonrasında 15 Ekim tarihinde revize ettiğimiz aylık teknik bültenimizde BİST100 için 84,000,

Detaylı

İçindekiler. Toplam İşlem Hacmi, Enstrüman Bazında Dağılımı, Endeksler, Repo Oranı, Gösterge Tahvil. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası

İçindekiler. Toplam İşlem Hacmi, Enstrüman Bazında Dağılımı, Endeksler, Repo Oranı, Gösterge Tahvil. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası BORSA İSTANBUL AYLIK RAPOR Ekim 214 İçindekiler Konsolide Veriler, Piyasalar Bazında Dağılımı, BIST Ana Endeksleri Pay Piyasası, Pazar Bazında Dağılımı, İşlem Miktarı Piyasa Değeri, Ayın İlk 1 ları Borçlanma

Detaylı

İçindekiler BORSA İSTANBUL AYLIK RAPOR. Konsolide Veriler. Pay Piyasası. Borçlanma Araçları Piyasası. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası

İçindekiler BORSA İSTANBUL AYLIK RAPOR. Konsolide Veriler. Pay Piyasası. Borçlanma Araçları Piyasası. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası BORSA İSTANBUL AYLIK RAPOR Mayıs 21 İçindekiler Konsolide Veriler, Piyasalar Bazında Dağılımı, BIST Ana Endeksleri Pay Piyasası, Pazar Bazında Dağılımı, İşlem Miktarı Piyasa Değeri, Ayın İlk 1 ları Borçlanma

Detaylı

BIST-100 Teknik Bülten

BIST-100 Teknik Bülten BIST-100 Teknik Bülten XU100 Endeks Tahmini Yükselme Pot. Tarih Piyasa Görüşü GOÜ&Türkiye Prim/İskonto 97,000 29% 6/18/2015 AL -18% Kodu* 1G Değ. (2) (4) MACD(26.12) Signal(9) RSI ADX XU030 92,453-1.23%

Detaylı

Günlük Bülten 02 Mayıs 2016

Günlük Bülten 02 Mayıs 2016 Şirket Haberleri TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka 2016-1.çeyrek sonuçlarını bugün açıklayacak. (HSBC Yatırım beklentisi: 1,016 milyon TL net kar, Piyasa beklentisi: 985 milyon TL net kar) TOFAŞ. Şirket 2016-1.çeyrek

Detaylı

Günlük Bülten 28 Mart 2016

Günlük Bülten 28 Mart 2016 Şirket Haberleri DOĞUŞ OTOMOTİV A.Ş.- 2015 Yılı Kar Payı Dağıtımı Hakkında Olağan Genel Kurul Toplantısında, hisse başına Brüt 1,3636364 TL ve Net 1,1590909 TL nakit kar payı dağıtılmasına karar verildi.

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT Anonim Şirketi Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2015 Tarihli EK-1 A TABLOSU (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir) Sermaye Piyasası

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT Anonim Şirketi Büyüme Amaçli Esnek Emeklilik Yatirim Fonu Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2015 Tarihli EK-1 A TABLOSU (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir) Grup Toplam Sermaye

Detaylı

Günlük Bülten 18 Kasım 2016

Günlük Bülten 18 Kasım 2016 Fed Başkanı Yellen ın açıklamaları ABD uzun vadeli tahvil faizlerinde yükselişe neden oldu. Türkiye piyasaları güne beklentimize paralel olarak temkinli iyimser bir seyirle başlarken ABD uzun vadeli tahvil

Detaylı

Günlük Bülten 31 Mayıs 2016

Günlük Bülten 31 Mayıs 2016 İngiltere ve ABD de piyasaların kapalı olduğu haftanın ilk gününde Almanya DAX endeksi %0.5 yükseldi. Türkiye hisse senedi piyasaları geçen haftaki pozitif ayrışma sonrasında bu haftaya da pozitif ayrışarak

Detaylı

Günlük Bülten 28 Kasım 2016

Günlük Bülten 28 Kasım 2016 ABD de güçlü açıklanan ekonomik veriler Trump ın başkan seçilmesinin ABD uzun vadeli tahvil faizleri üzerinde yukarı yönlü etkisini artırırken, 10-yıllık tahvil faizi %2.42 ye kadar yükseldi. PPK kararı

Detaylı

Teknik Görünüm Raporu

Teknik Görünüm Raporu Teknik Görünüm Raporu BIST 100 Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç BIST-100 103,183 2.06% 102,588 101,617 100,052

Detaylı

Teknik Aylık Bülten. ARAŞTIRMA Tahminlerimiz. 1 Ekim 2015. Ekim Ayı Performansları BIST 100 MSCI GOP. BİST 100 Son Çeyrek Performansları

Teknik Aylık Bülten. ARAŞTIRMA Tahminlerimiz. 1 Ekim 2015. Ekim Ayı Performansları BIST 100 MSCI GOP. BİST 100 Son Çeyrek Performansları Teknik Aylık Bülten Veriler ARAŞTIRMA Tahminlerimiz 1 Ekim 2015 BİST100 endeksi yılın son çeyreğine girerken, 3.çeyreği %9 luk değer kaybıyla tamamladı. Endekste yıl başından bu yana kayıp TL bazında %13

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...

Detaylı

Günlük Bülten 12 Nisan 2016

Günlük Bülten 12 Nisan 2016 Yeni TCMB Başkanı piyasalarda olumlu karşılandı İtalya da bankaları desteklemek amacıyla bir fon kurulacağı haberleriyle Avrupa borsaları haftaya olumlu bir başlangıç yaptı. Merkez Bankası Başkanı Erdem

Detaylı

IMKB 30. Hisse Açıklaması Likidite Endeks

IMKB 30. Hisse Açıklaması Likidite Endeks IMKB 30 TEMİNAT ALINABİLECEK MENKUL KIYMETLER VE TEMİNAT ORANLARI Hisse Hisse Açıklaması Likidite Endeks AEFES AEFES ANADOLU EFES 0.80 IMKB30 1 AKBNK AKBNK AKBANK 0.90 IMKB30 2 AKGRT AKGRT AKSİGORTA 0.80

Detaylı

A TİPİ KARMA FONU : T.C.ZİRAAT BANKASI A TİPİ KARMA FONU

A TİPİ KARMA FONU : T.C.ZİRAAT BANKASI A TİPİ KARMA FONU A TİPİ KARMA FONU AĞUSTOS - 2015 AYLIK RAPORU 1 - FONU TANITICI BİLGİLER A - FONUN ADI B - KURUCUNUN ÜNVANI C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI D - FON TUTARI : 10.000.000,00 E - FON TOPLAM DEĞERİ : 984.806,94 F -

Detaylı

İMKB HİSSE SENETLERİ PİYASASI YABANCI İŞLEMLERİ. Yabancıların İşlem Hacmindeki Payı (%) IMKB Yabancı İşlem Hacimi

İMKB HİSSE SENETLERİ PİYASASI YABANCI İŞLEMLERİ. Yabancıların İşlem Hacmindeki Payı (%) IMKB Yabancı İşlem Hacimi İMKB HİSSE SENETLERİ PİYASASI YABANCI İŞLEMLERİ KASIM 212 Yıl Yabancı Net Alış- Satış mn $ IMKB Toplam İşlem Hacmi IMKB Yabancı İşlem Hacimi Yabancıların İşlem Hacmindeki Payı (%) IMKB-1 Aylık Getiri(%)

Detaylı

Günlük Bülten 22 Temmuz 2016

Günlük Bülten 22 Temmuz 2016 Avrupa Merkez Bankası beklentilere paralel olarak ana finansman faizi ve mevduat faizini değiştirmeyerek sırasıyla %0.0 ve %-0.40 seviyelerinde korudu. Hisse senedi piyasaları dün S&P nin not indirimine

Detaylı

Günlük Bülten 12 Ağustos 2016

Günlük Bülten 12 Ağustos 2016 Şirket Haberleri SABANCI HOLDİNG A.Ş. Şirket, 2.çeyrek sonuçlarının açıklanmasını takiben, şirketin 2016 yılı için büyüme beklentilerinde enerji sektörü dışında herhangi bir değişiklik beklemediğini duyurdu.

Detaylı

ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2014-30.06.2014

Detaylı

BIST100 SEKTÖREL DAĞILIM VE ÖNEMLİ TEMEL RASYOLAR. Piyasa Değeri / Defter Değeri* Fiyat/Kazanç*

BIST100 SEKTÖREL DAĞILIM VE ÖNEMLİ TEMEL RASYOLAR. Piyasa Değeri / Defter Değeri* Fiyat/Kazanç* 1 Aralık 2014 BIST100 SEKTÖREL DAĞILIM VE ÖNEMLİ TEMEL RASYOLAR Holding Alarko Holding ALARK 17,89 0,78 0,78 1,66 3% -8% Holding Doğan Holding DOHOL - 0,56-1,35-2,78-4% 7% Holding Eczacıbaşı Yatırım ECZYT

Detaylı

Günlük Bülten 27 Haziran 2016

Günlük Bülten 27 Haziran 2016 Şirket Haberleri OTOMOTİV SEKTÖRÜ Hürriyet gazetesinin haberine göre, İngiltere nin AB den ayrılma kararı Türk otomotiv sanayi için hem risk hem de fırsatı içinde barındırıyor. Risk, Avrupa da en çok otomotiv

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla başlamıştır.

Detaylı

20 Temmuz 2017 BIST VİOP

20 Temmuz 2017 BIST VİOP MACD Güç Göstergeleri Olumlu Güç Göstergeleri Zayıf Yüksek Hacimliler AL Verenler SAT Verenler OLUMLU ZAYIF Yüksek Hacim ZOREN BIZIM - CRFSA TCELL AEFES AYGAZ DOAS NETAS AYEN KRDMD TTKOM TKNSA DOCO OTKAR

Detaylı

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 01/01/2010-31/12/2010

Detaylı

Günlük Bülten 06 Haziran 2016

Günlük Bülten 06 Haziran 2016 Şirket Haberleri OTOMOTİV SEKTÖRÜ Türkiye hafif ticari araç satış hacmi Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre 15% artış gösterdi. Mayıs ayında toplam 94.000 adet hafif ticari araç satışı gerçekleşti.

Detaylı

Günlük Bülten 17 Kasım 2016

Günlük Bülten 17 Kasım 2016 Dün küresel piyasalarda ABD tahvil faizinde görülen düşüş daha sonraki saatlerde yerini yükselişe bırakırken, bu durum gelişmekte olan piyasa para birimlerindeki kazancın yerini kayıplara bırakmasına neden

Detaylı

2014 Strateji Raporu Güncelleme

2014 Strateji Raporu Güncelleme 2014 Strateji Raporu Güncelleme Veriler, 24 Haziran kapanış rakamları dahilinde hazırlanmıştır. Acı tatlı senfoni devam ediyor Analistler Sevgi Onur Hasan Bayhan Sercan Uzun Emir Bölen Berk Özbek Kerem

Detaylı

Günlük Bülten 24 Mart 2016

Günlük Bülten 24 Mart 2016 Şirket Haberleri TURKCELL A.Ş.- Yönetim Kurulu Kar Payı Dağıtım Kararı Yönetim Kurulu'nun 23 Mart 2016 tarihli toplantısında, Olağan Genel Kurul onayına sunulmak üzere hazırlanan 2015 yılı kar payı dağıtımı

Detaylı

20 Temmuz 2017 VIOP30 BIST100 VIOP USD/TL. Spot USD/TRY. BIST30 Özet Teknik Tablo. Hisse Önerileri. BIST30 Teknik Göstergeler.

20 Temmuz 2017 VIOP30 BIST100 VIOP USD/TL. Spot USD/TRY. BIST30 Özet Teknik Tablo. Hisse Önerileri. BIST30 Teknik Göstergeler. Ana Sayfa BIST100 VIOP30 VIOP USD/TL Spot USD/TRY Hisse Önerileri BIST30 Özet Teknik Tablo Para Giriş-Çıkış BIST30 Teknik Göstergeler BIST100 Endeksi Teknik Tablo GYO Hisseleri Teknik Tablo 20 Temmuz 2017

Detaylı

Teknik Görünüm Raporu

Teknik Görünüm Raporu Teknik Görünüm Raporu BIST 100 Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç BIST-100 100,084-0.54% 100,336 99,833 99,581

Detaylı

Günlük Bülten 03 Ağustos 2016

Günlük Bülten 03 Ağustos 2016 Türkiye de Temmuz enflasyon verileri bugün 10:00 da açıklanacak. HSBC Portföy olarak tahminimiz aylık TÜFE enflasyonunun %0.4 seviyesinde açıklanması. ABD ve Almanya kısa vadeli tahvil faizleri arasındaki

Detaylı

BIST Teknik VİOP Teknik Takas Verileri

BIST Teknik VİOP Teknik Takas Verileri BIST Teknik VİOP Teknik Takas Verileri Teknik Göstergeler Zayıflık ön planda Düne yatay eğilimle başlayan BİST100 endeksinde toparlanma yeterli olmazken, kısa vadeli yükselen trendin kırılmasıyla artan

Detaylı

Günlük Bülten 12 Mayıs 2016

Günlük Bülten 12 Mayıs 2016 ABD de olumsuz açıklanan bilançoların etkisiyle S&P 500 endeksi günü %1.0 düşerek 2064 puanda bitirdi. Türkiye de siyaset piyasalar açısından ana gündem maddesi olmaya devam ediyor. Türkiye, Euro Bölgesi

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TARİHLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TARİHLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30.06.2012 TARİHLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU NUN 01.01.2012 30.06.2012 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KURULU NA Ziraat

Detaylı

Günlük Bülten 23 Haziran 2016

Günlük Bülten 23 Haziran 2016 Dün İngiltere de AB den çıkılıp çıkılmaması konusunda bugün yapılacak referandum öncesinde açıklanan dört anketten üçü AB den kalınması ve çıkılmasını isteyenlerin oranını hemen hemen başa baş gösterirken

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2016 30.06.2016 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLiLiK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLiLiK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLiLiK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2016 30.06.2016 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31.12.2012 TARİHLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31.12.2012 TARİHLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31.12.2012 TARİHLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU NUN 01.01.2012 31.12.2012 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KURULU NA Ziraat Hayat Ve Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım

Detaylı

BİST100 (30 ) BİST100 (TL, Günlük) LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 1

BİST100 (30 ) BİST100 (TL, Günlük) LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 1 76,500 destek bölgesi önemini koruyor Düne tepki alımlarıyla başlayan BİST100 endeksinde dalgalı eğilimle geçen günün ardından kapanış %0.3 lük yükselişle 77,277 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi önceki

Detaylı

01.01.2012 30.09.2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 9. AY SONU RAPORU

01.01.2012 30.09.2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 9. AY SONU RAPORU 01.01.2012 30.09.2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 9. AY SONU RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Detaylı

Teknik Analiz Bülteni

Teknik Analiz Bülteni Teknik Analiz Bülteni 28 Temmuz 2017 Piyasa Beklentisi Dünü %1,11 lik yükselişle 108.392 puandan tamamlayan BİST 100 endeksi, iki günlük yatay seyrin ardından yükselişine kaldığı yerden devam etti. Dün

Detaylı

31 Ağustos 2016 BIST Teknik VİOP-30 Teknik VİOP Döviz Teknik Takas Verileri Teknik Göstergeler

31 Ağustos 2016 BIST Teknik VİOP-30 Teknik VİOP Döviz Teknik Takas Verileri Teknik Göstergeler 31 Ağustos 2016 BIST Teknik VİOP-30 Teknik VİOP Döviz Teknik Takas Verileri Teknik Göstergeler Yön arayışı sürüyor Pazartesi gününe satıcılı eğilimle başlayan BİST100 endeksinde düşük hacimli zayıf eğilim

Detaylı

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 01/01/2011-31/03/2011

Detaylı