Öğr. Gör. Serkan AKSU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net"

Transkript

1 Öğr. Gör. Serkan AKSU

2 OSI farklı üreticiler tarafından geliştirilen network bileşenlerinin bir arada uyumlu bir şekilde çalışabilmelerini sağlayan kurallar bütünüdür Network bileşenlerinin nasıl haberleştiklerini tanımlayan kavramsal bir yapıdır. Bilginin hazırlanıp network ortamından geçerek başka bir bilgisayarda nasıl görüntülendiğini tanımlar. Network iletişimi 7 katmana ayrılmıştır. 2

3 Bu sayede network iletişimi daha küçük ve daha kolay yönetilebilir parçalara bölünür. Farklı üreticilerin uyumluluğu için kullanılan arayüzleri standartlaşmış olur. Her katman diğer katmanları etkilemeden geliştirilebilir. 3

4 İlk bilgisayarlar tek başlarına çalışan diğer bilgisayarlarla haberleşmeyen cihazlardı. Üretkenliği arttırmak amacıyla bilgisayarların çeşitli teknolojiler kullanılarak birbirleriyle heberleşmeleri sağlandı li yılların başında şirketler maliyeti düşürmek ve çalışma hızını arttırmak amacıyla networklerini genişletme ve birleştirme ihtiyacı duydular. 4

5 Networkler genişletilirken birçok networkun farklı yazılım ve donanım özelliklerine sahip olması sonucu uyumsuzluk problemleri yaşandı. Farklı bilgisayarların ve standartların gelişmesi ile sorunların ortaya çıkması nedeniyle ISO (International Organization for Standardization), 1984 te OSI (Open Systems Interconnection) modelini geliştirdi. 5

6 Terminal A Terminal B Uygulama Sunum Oturum Taşıma Uygulamalar Yazılım seviyesi Yazılım-Donanım arası Uygulama Sunum Oturum Taşıma 3 2 Ağ Veri iletim Donanım Seviyesi 3 2 Ağ Veri iletim 1 Fiziksel 1 Fiziksel 6

7 Uygulama katmanı (application layer), programların ağı kullanabilmesi için araçlar sunar. Bilgisayar uygulaması ile ağ arasındaki arabirim görevini yerine getirir. Katmanların sıralanışında kullanıcıya en yakın olanıdır. Uygulamaların network üzerinde çalışması sağlanır. 7

8 Uygulama ağ hizmetini kullanacak olan programdır. Bu katman kullanıcının gereksinimlerin karşılar. Kullanıcı tarafından çalıştırılan tüm uygulamalar burada tanımlıdır. Örnegin; HTTP FTP SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) DNS DHCP Veritabanı Uygulamaları 8

9 BAZI UYGULAMA KATMANI PROTOKOLLERİ 9

10 İstemci, sunucu ile port 80 üzerinden TCP bağlantısını kurar Sunucu kullanıcının TCP bağlantısını kabul eder Tarayıcılar arasında ve WWW sunucu (http sunucu) arasında http mesajları (uygulama katmanı protokol mesajları) değiştirilir TCP bağlantısı kapatılır PC İ.Explorer Mac Safari Linux Web Server 10

11 1a. http kullanıcısı TCP bağlantısını http servis sağlayıcısına adresinde başlatır. Port 80 http servis sağlayıcısı için kullanılır. 2. http kullanıcısı http istek mesajını (URL de dahil) TCP bağlantı soketine gönderir 5. http kullanıcısı receives html dosyası, ve diğer html dosyalarını içeren cevap mesajını alır. html dosyasını ayırarak bağlantılı jpeg nesnelerini bulur 1b. http sunucusu ana sistemdeki http sunucusu port 80 de TCP bağlantısını kabul eder ve kullanıcıyı bilgilendirir. 3. http sunucusu istek mesajını alır, html formatındaki cevap mesajını istenilen dokuman ile (jpeg formstında resim dosyaları), sokete yollar 4. http sunucusu TCP bağlantısını kapatır. 6. Tüm adımları her html belgesi için tekrarlanır 11

12 HTTPS (Secure HTTP-Güvenli HTTP) Protokolü HTTP'nin şifreleme ile güçlendirilmiş halidir. Örneğin bankaların internet siteleri, https://internetsubesi.akbank.com https://obs.bartin.edu.tr 12

13 İnternette site isimleri ile sitelerin IP adresleri arasında dönüşüm nasıl sağlanıyor? 13

14 DNS (Domain Name System - Alan Adı Sistemi) Alan adı verilen isimler (www.bartin.edu.tr) ile IP adreslerini ( ) birbirine bağlayan sistemdir. Paylaştırılmış bir veritabanı olarak çalışır. Bir TCP/IP network undeki tüm bilgisayarlar ve aygıtlar IP adresleriyle tanımlanır. Bilgisayarların ve uygulamaların birbiriyle iletişim kurması için bu adresler kullanılır. 14

15 DNS (Domain Name System - Alan Adı Sistemi) Ancak IP adreslerini kullanmak ve hatırlamak zordur. IP adreslerini rahat anlaşılan isimlere dönüştürmek için DNS den yararlanılır. Bu sayede, belirli bir bilgisayara bağlanmak için IP adresini bilmemiz gerekmez. 15

16 DNS (Domain Name System - Alan Adı Sistemi) 16

17 Bilgisayarlar ilk açıldıklarında kullanıcı tarafından IP atamadan IP lerini nasıl alıyorlar? 17

18 Terminallere otomatik ip adresi dağıtır. DHCP Server ın sağladığı avantajlar: IP adres çakışmalarını engellemek. Ağımız genişledikçe IP adreslerini yönetmekteki güçlüğü azaltmak. İstemcilerin herbiri için IP adresi, Subnet Mask, Default Gateway, DNS ve WINS değerlerini girme işlemleri için zaman harcamamak. Kullanıcılar sistem yöneticisinden habersiz IP adreslerini değiştirmeleri durumunda ortaya çıkacak problemleri engellemek. Ağda seyyar(notebook vb.) bilgisayarların varlığından dolayı IP atama konusunda yaşanabilecek zorluklara karşı çözüm. 18

19 19

20 FTP(File Transfer Protocol)(Dosya Aktarım Protokolü) FTP protokolü ile bir bilgisayardan başka bir bilgisayara dosya aktarımı yapılırken, o bilgisayar ile etkileşimli-aynı anda bağlantı kurulur ve protokol ile sağlanan bir dizi komutlar yardımıyla iki bilgisayar arasında dosya alma/gönderme işlemleri yapılır. FTP, komut transferi (yani sisteme giriş, klasör değiştirme, dosya adı değiştirme veya "dosya yolluyorum" komutları) için kullanılan port numarası 21'dir. SFTP veya FTPS (Secure FTP), FTP'nin şifreleme ile güçlendirilmiş halidir. 20

21 Sunum katmanının temel görevi, iletimi gerçekleştirilen verinin alıcı bilgisayar tarafından yani uygulama katmanından anlaşılabilir hale dönüştürülmesidir. Yani iletimi gerçekleştirilen veriyi bazı kurallara göre standartlaştırır. Bu katman verileri, uygulama katmanına sunarken veya uygulama katmanından aldığında; Biçimlendirme/dönüştürme sıkıştırma/açma, şifreleme/şifre çözme, gibi işlevleri gerçekleştirir. 21

22 Bu katmanda tanımlanan bazı kodlar ve standartlar; PICT,TIFF,JPEG,MIDI,MPEG, HTML, EBCDIC, ASCII. 22

23 İletişim gerçekleştirilecek iki cihaz arasında oturumun kurulması, yönetilmesi ve sonlandırılmasını sağlar. Haberleşmenin organize ve senkronize edilmesini sağlar. Eğer veri iletimi sırasında bağlantının tekrar kurulmasını sağlar. Cihazlar arasındaki iletişim türü (simplex, half-duplex, full-duplex) bu katman tarafından sağlanır. HATASIZ GİRİŞ DEVAM GERİDÖNÜŞ HATALI 23

24 Verinin güvenliğini sağlar. Bu katmanda çalışan protokollere örnek; NFS (Network File System), SQL (Structured Query Language) ASP (AppleTalk Session Protocol) Telnet 24

25 Tek yönlü (Simplex) Yarı çift yönlü (Half- Duplex) Çift yönlü (Full-Duplex) önce sonra aynı anda 25

26 Birincil görevi gönderici ve alıcı arasındaki data akışının kontrolü ve datanın alıcıya ulaştığından emin olmaktır. Alıcı cihazın datayı almaya hazır olup olmadığı ve data gönderildikten sonra alıp almadığı gibi kontrollerin yapıldığı katmandır (TCP/IP). 5-7 ve 1-3 katmanları arasında bağlantıyı sağlar. Üst katmandan aldığı verileri bölümlere (segment) ayırarak bir alt katmana iletir, Bir üst katmana bu bölümleri birleştirerek sunar. 26

27 Karşı tarafa gönderilen bölümlerin gönderilen sırayla birleştirilmesini sağlar. TCP, UDP (User Datagram Protocol), SPX, SCTP ve DCCP protokolleri bu katmanda yer alır. 27

28 Bu katman, gelen veri paketlerinin ağ adreslerini kullanarak bu paketleri uygun ağlara yönlendirilmesini sağlar. Bu katmanda iletilen veri blokları paket olarak adlandırılır. Adresleme işlemlerini (Mantıksal adres ve fiziksel adres çevrimleri) gerçekleştirir. Router ve yönetilebilir switch bu katmanda yer alır. Ayrıca veri paketi farklı bir ağa yönlendirilecekse router ların kullanacağı bilgi bu katmanda eklenir. 28

29 Temel görevi Taşıma Katmanı ndan gelen istekleri cevaplandırmak ve bu hizmetleri Veri Bağı Katmanı na iletmektir. IP, ARP (IP adreslerinden fiziksel adrese dönüşüm gerçekleştirir), ICMP (sistemler arası kontrol mesajı için kullanılır), Ipsec (IP protokolünün güvenlik ihtiyaçlarını giderir), IPX (Netware sistemlerde adresleme için kulalnılır), AppleTalk (Apple tarafından geliştirilen ve MAC üzerinde kullanılan adresleme protokolüdür) bu katmanda kulalnılan protokolleridir. 29

30 Fiziksel Katman a erişim ile ilgili kuralları düzenler. Bu katmanda gerçekleştirilecek işlemlerden büyük bölümü ağ arayüzü kartı üzerinde gerçekleştirilir. Ağ katmanından aldığı veri paketlerine hata kontrol bitlerini ekleyerek çerçeve (frame) halinde fiziksel katmana iletme işinden sorumludur. İletilen çerçevenin hata denetimini yapar, eğer çerçeve hatalı iletilmişse çerçevenin yeniden gönderilmesini sağlar. 30

31 Ayrıca ağ üzerindeki diğer bilgisayarları tanımlama, kablonun o anda kimin tarafından kullanıldığının tespitini yapar. Örn: Ethernet, Frame Relay, ISDN, Switch ve Bridge Veri bağı katmanı LLC ve MAC katmanları olmak üzere iki bölümden oluşur. 31

32 2. Veri Bağı Katmanı (Data Link L.) Veri İletim Katmanı LLC (Logical Link Control) MAC (Media Access Control) 32

33 Media Access Control (MAC) MAC alt katmanı veriyi hata kontrol kodu (CRC), alıcı ve gönderenin MAC adresleri ile beraber paketler ve fiziksel katmana aktarır. Alıcı tarafta da bu işlemleri tersine yapıp veriyi veri bağlantısı içindeki ikinci alt katman olan LLC'ye aktarmak görevi yine MAC alt katmanına aittir. 33

34 Logical Link Control (LLC) LLC alt katmanı bir üst katman olan ağ katmanı için geçiş görevi görür. Protokole özel mantıksal portlar oluşturur (Service Access Points, SAP). Böylece kaynak makinada ve hedef makinada aynı protokoller iletişime geçebilir (örneğin TCP/IP). 34

35 Logical Link Control (LLC) LLC ayrıca veri paketlerinden bozuk gidenlerin (veya karşı taraf için alınanların) tekrar gönderilmesinden sorumludur. Flow Control yani alıcının işleyebileğinden fazla veri paketi gönderilerek boğulmasının engellenmesi de LLC'nin görevidir. 35

36 Verilerin fiziksel olarak gönderilmesi ve alınmasından sorumludur. Bu katmanda tanımlanan standartlar taşınan verinin içeriğiyle ilgilenmez. Daha çok işaretin şekli, fiziksel katmanda kullanılacak konnektör türü, kablo türü gibi elektriksel ve mekanik özelliklerle ilgilenir. Veriyi gönderen taraf 1 ve 0 ları iletim şekline göre ışık, radyo veya elektrik sinyallerine çevirir, alan taraf da gelen sinyalleri 1 ve 0 lara çevirir. Switch ler fiziksel katmanda tanımlıdır. 10BaseT, 100BaseT, UTP, RJ-45, IEEE (Token Ring) vb. standartlar 36

37 Katman Görevi 7.) Uygulama Kullanıcının uygulamaları 6.) Sunum Aynı dilin konuşulması; veri formatlama, şifreleme 5.) Oturum Bağlantının kurulması ve yönetilmesi 4.) Taşıma Verinin bölümlere ayrılarak karşı tarafa gitmesinin kontrol edilmesi 3.) Ağ Veri bölümlerinin paketlere ayrılması, ağ adreslerinin fiziksel adreslere çevrimi 2.) Veri İletim Ağ paketlerinin çerçevelere ayrılması 1.) Fiziksel Fiziksel veri aktarımı 37

38 Katman PDU (Protocol Data Unit) Adı 7.) Uygulama HTTP, FTP, SMTP 6.) Sunum ASCII, JPEG, PGP 5.) Oturum NetBIOS, DHCP 4.) Taşıma TCP, UDP, SPX 3.) Ağ IP, IPX 2.) Veri İletim Ethernet, Frame Relay, ISDN 1.) Fiziksel Bit, Kablo, Konnektör 38

39 Katman Kullanılan Veri Adı 7.) Uygulama Data (Veri) 6.) Sunum Data 5.) Oturum Data 4.) Taşıma Segment (Bölüm) 3.) Ağ Packet (Paket) 2.) Veri İletim Frame (Çerçeve) 1.) Fiziksel Bits (Bit) 39

40 Terminal A İşlem Gönderimi Veri Terminal B İşlem Alımı Uygulama Veri UB Sunum Oturum Veri UB SB Veri UB SB OB Taşıma Veri UB SB OB TB Ağ Veri UB SB OB TB AB Veri iletim VİK Veri UB SB OB TB AB VİB Fiziksel

Bilgisayar Ağlarına Giriş

Bilgisayar Ağlarına Giriş BTÖ 306 Bilgisayar Ağlarına Giriş Öğr. Gör. Dr. Şirin Karadeniz http://www.bote.gazi.edu.tr/boteabd/bto306/ Mainframe BTÖ 306 OS yoktu Batch Systems (Toplu İşlem) Birden fazla işin arka arkaya çalıştırılması

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞ SİSTEMLERİ

BİLGİSAYAR AĞ SİSTEMLERİ BİLGİSAYAR AĞ SİSTEMLERİ Bugün telefon, telgraf, radyo ve televizyon gibi araçların yanı sıra bilgisayar da iletişim amacıyla kullanılmaya başlanmış önemli bir iletişim aracıdır. Bilgisayarın iletişim

Detaylı

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI LİMAN BAŞKANLIKLARININ MERKEZ TEŞKİLATA ENTEGRASYONU

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI LİMAN BAŞKANLIKLARININ MERKEZ TEŞKİLATA ENTEGRASYONU T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI LİMAN BAŞKANLIKLARININ MERKEZ TEŞKİLATA ENTEGRASYONU DENİZCİLİK UZMANLIK TEZİ Ali Rıza EKİCİ, Denizcilik

Detaylı

3. Linux Ağ Yönetimi I

3. Linux Ağ Yönetimi I 3. Linux Ağ Yönetimi I 3.1 TCP/IP Ağ Kavramları Diğer açık sistemler gibi Linux'un da en büyük özelliklerinden biri ağ protokolleri ve uygulamalarının sistemin en doğal parçalarından biri olmasıdır. Dolayısıyla

Detaylı

TC. FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK BÖLÜMÜ SWİTCH, ROUTER VE FREWALL KONFİGÜRASYONU BİTİRME ÖDEVİ

TC. FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK BÖLÜMÜ SWİTCH, ROUTER VE FREWALL KONFİGÜRASYONU BİTİRME ÖDEVİ TC. FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK BÖLÜMÜ SWİTCH, ROUTER VE FREWALL KONFİGÜRASYONU BİTİRME ÖDEVİ DANIŞMAN Yrd.Doç.Dr. Hasan H. BALIK HAZIRLAYAN Mahmut Ergünöz ELAZIĞ-2003

Detaylı

Bölüm 8. PROGRAM EKLE/KALDIR. Program Ekle / Kaldır ı açmak için BaĢlat Ayarlara Denetim Masası Program Ekle/Kaldır seçilir.

Bölüm 8. PROGRAM EKLE/KALDIR. Program Ekle / Kaldır ı açmak için BaĢlat Ayarlara Denetim Masası Program Ekle/Kaldır seçilir. Bölüm 8. PROGRAM EKLE/KALDIR Program Ekle / Kaldır ı açmak için BaĢlat Ayarlara Denetim Masası Program Ekle/Kaldır seçilir. PROGRAM EKLE/KALDIR(devam) 1. Program DeğiĢtirmek veya Kaldırmak 2. Yeni Program

Detaylı

İnternetin Temelleri. İnternet Nedir? Bilgisayar Ağı. Ağ Türleri. İnternet Uygulamaları. İnternet Protokolleri

İnternetin Temelleri. İnternet Nedir? Bilgisayar Ağı. Ağ Türleri. İnternet Uygulamaları. İnternet Protokolleri İnternetin Temelleri İnternet Nedir? Bilgisayar Ağı Ağ Türleri İnternet Uygulamaları İnternet Protokolleri 1 İnternetin Nedir? Interconnected Networks, kelimelerinin kısaltmasıdır ve kendi aralarında bağlantılı

Detaylı

Bağlantılı ve Bağlantısız Servisler: Katmanlar üst katmanlara iki tür servis sunabilirler; bağlantılı servis ve bağlantısız servis.

Bağlantılı ve Bağlantısız Servisler: Katmanlar üst katmanlara iki tür servis sunabilirler; bağlantılı servis ve bağlantısız servis. Bağlantılı ve Bağlantısız Servisler: Katmanlar üst katmanlara iki tür servis sunabilirler; bağlantılı servis ve bağlantısız servis. Bağlantılı servis telefon sistemine benzer. Bir bağlantılı ağ servisinin

Detaylı

Network en basit anlamıyla iki veya daha fazla bilgisayarın birbirlerine kaynak paylaşımı,bilgi alışverişi nedeniyle bağlanmasıdır.

Network en basit anlamıyla iki veya daha fazla bilgisayarın birbirlerine kaynak paylaşımı,bilgi alışverişi nedeniyle bağlanmasıdır. NETWORK TEMELLERİ 2 Network Nedir? Network en basit anlamıyla iki veya daha fazla bilgisayarın birbirlerine kaynak paylaşımı,bilgi alışverişi nedeniyle bağlanmasıdır. Bir network ün kurulması için iki

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ AĞ GÜVENLİĞİ VE AĞ PROTOKOLLERİ 481BB0007 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Bilgisayar Ağları. 1. Yerel Alan Ağı Nedir?

Bilgisayar Ağları. 1. Yerel Alan Ağı Nedir? Bilgisayar Ağları 1. Yerel Alan Ağı Nedir? Yerel Alan Ağları (LAN-Local Area Network) adından da anlaşılacağı üzere belli bir lokasyon içerisinde oluşturulmuş ağ sistemidir. LAN ilk başlarda eşeksenli

Detaylı

Türkçe CCNA EĞİTİM Notları

Türkçe CCNA EĞİTİM Notları Türkçe CCNA EĞİTİM Notları INTERNETWORKING TEMELLERI Network Nedir, Ne İşe Yarar? Birden fazla bilgisayarın çeşitli sebeplerden dolayı birbirlerine bağlandığı yapıya network (ağ) denir. Bir çok bilgisayarın

Detaylı

Network Eğitimi Notları

Network Eğitimi Notları Network Eğitimi Notları Bu yazımızda Network ve Windows NT Server Version 4.0 üzerinde yoğunlaşacağız. 2000 ve XP ye değinmeyeceğim çünkü asıl olan temeldir. Bu temeli yükseltmek ise her birimizin bireysel

Detaylı

Topoloji Nedir? Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşebileceğini,nasıl bağlanacağını,veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen gene yapıdır.

Topoloji Nedir? Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşebileceğini,nasıl bağlanacağını,veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen gene yapıdır. AĞ TOPOLOJİLERİ Topoloji Nedir? Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşebileceğini,nasıl bağlanacağını,veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen gene yapıdır. Fiziksel Topoloji : Ağın fiziksel olarak

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ AĞ ELEMANLARI VE AĞ SİSTEMLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

PARTNER EĞİTİMLERİ KURS DÖKÜMANI

PARTNER EĞİTİMLERİ KURS DÖKÜMANI ZyXEL PARTNER EĞİTİMLERİ KURS DÖKÜMANI NETRON TECHNOLOGY 2008 İçindekiler 2 İçindekiler İçindekiler... 2 Temel Network Kavramları... 7 Network lerde Veri Aktarımı...7 Veri Paketleri...10 Network Tipleri...11

Detaylı

http://alikoker.name.tr AĞ TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ

http://alikoker.name.tr AĞ TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ AĞ TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ Hulusi TURGUT 2004 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 5 ÜNİTE 1 OSI REFERANS MODELİ VE KATMANLI İLETİŞİM... 9 1.1 HİYERARŞİK AĞ MODELİ... 9 1.2 (OPEN SYSTEMS INTERCONNECTION) OSI MODELİ...

Detaylı

VİDEO KONFERANS SİSTEMİ TASARIMI. Resul DAŞ

VİDEO KONFERANS SİSTEMİ TASARIMI. Resul DAŞ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ VİDEO KONFERANS SİSTEMİ TASARIMI Resul DAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ELAZIĞ 2002 II T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

NETWORK NETWORK TOPOLOJĐLERĐ. Üç çeşit network yapısı vardır. Bunlar star, bus ve ring topolojileridir. Star ve Bus mimari en çok kullanılanlarıdır.

NETWORK NETWORK TOPOLOJĐLERĐ. Üç çeşit network yapısı vardır. Bunlar star, bus ve ring topolojileridir. Star ve Bus mimari en çok kullanılanlarıdır. NETWORK Network nedir? Network birbirine kablolarla bağlanmış server, printer, pc, modem gibi birçok haberleşme ekipmanının en ekonomik ve verimli yoldan kullanılmasıdır. Network insanların bireyselce

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI

BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI Bölüm 1 Bilgisayar Ağlarına Giriş... 5 1.1 Bilgisayar ağlarının bügünü ve geleceği...5 1.2 Sayısal İletişimin Temelleri...7 1.2.1 Tanımlar... 12 1.2.2 Hata Sezme ve Düzeltme

Detaylı

Temel Ağ (Network) Kavramları

Temel Ağ (Network) Kavramları Temel Ağ (Network) Kavramları Ağ (network) kavramı, var olan kaynakların kullanıcılar tarafından beraber kullanılması, bilgiye ortak ulaşmaları ve buna bağlı olarak da maliyet ve zaman tasarrufu sağlanılması

Detaylı

ORTA ÖĞRETIM KURUMLARINDA ÜCRETSĠZ YAZILIM KULLANARAK ĠNTERNET ÇIKIġININ KONTROLÜ VE ĠNCELENMESĠ

ORTA ÖĞRETIM KURUMLARINDA ÜCRETSĠZ YAZILIM KULLANARAK ĠNTERNET ÇIKIġININ KONTROLÜ VE ĠNCELENMESĠ T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ORTA ÖĞRETIM KURUMLARINDA ÜCRETSĠZ YAZILIM KULLANARAK ĠNTERNET ÇIKIġININ KONTROLÜ VE ĠNCELENMESĠ Yüksek Lisans Tezi Murat Uğur ÖZÖREN Istanbul, 2011 T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

Temel İnternet Kavramları

Temel İnternet Kavramları EMYO 2012 Temel İnternet Kavramları İnternet İnternetin Tarihçesi İnternet Bağlantı Şekilleri IP (Internet Protocol) Numarası TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) Protokoller (HTTP,HTTPS,FTP

Detaylı

BİLGİSAYAR 4 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ 1. DERS İNTERNET, TCP/IP, İNTERNETTE MESAJ VE BİLGİ AKTARIMI YARD. DOÇ. DR.

BİLGİSAYAR 4 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ 1. DERS İNTERNET, TCP/IP, İNTERNETTE MESAJ VE BİLGİ AKTARIMI YARD. DOÇ. DR. BİLGİSAYAR 4 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ 1. DERS İNTERNET, TCP/IP, İNTERNETTE MESAJ VE BİLGİ AKTARIMI YARD. DOÇ. DR. MEHTAP YALÇINKAYA İNTERNET NEDİR? İnternet, birçok bilgisayar sisteminin birbirine

Detaylı

Ağ Donanımı. Kazım BUDAK Seda ATABAY Sultan ODABAŞI Tuğba SERT

Ağ Donanımı. Kazım BUDAK Seda ATABAY Sultan ODABAŞI Tuğba SERT Ağ Donanımı Kazım BUDAK Seda ATABAY Sultan ODABAŞI Tuğba SERT Ağ Tarihçesi 1960'li yılların sonlarında Hawaii Üniversitesi ALOHA adını verdiği bir geniş ağ kurdu. Üniversitenin amacı kampüsün değişik noktalarına

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET VE E-POSTA YÖNETİMİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Bilg-101. Bölüm 6. Bilgisayar Ağları. Ne Öğreneceğiz? Bilgisayar Ağı Nedir?

Bilg-101. Bölüm 6. Bilgisayar Ağları. Ne Öğreneceğiz? Bilgisayar Ağı Nedir? Bilg-101 Bölüm 6 Bilgisayar Ağları 2006 Prentice-Hall, Inc Slide 1 Ne Öğreneceğiz? Bilgisayar Ağı Bilgisayar Ağlarının Avantaj ve Dezavantajları Bilgisayar Ağlarında Protokol ün önemi Ağ Çeşitleri Yerel

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Access Nedir : Depolanmış olduğu yerden bir bilgiye, (data) veya bir cihaza (bir disket okuyucusu gibi) girişi sağlamak, okumak veya yazmak.

Access Nedir : Depolanmış olduğu yerden bir bilgiye, (data) veya bir cihaza (bir disket okuyucusu gibi) girişi sağlamak, okumak veya yazmak. Access Nedir : Depolanmış olduğu yerden bir bilgiye, (data) veya bir cihaza (bir disket okuyucusu gibi) girişi sağlamak, okumak veya yazmak. Adapter (Adaptör) Nedir : Direkt olarak birbirlerine uyum sağlamayan

Detaylı

Netron Technology Datateknik Zyxel Türkiye. Milli Eğitim Bakanlığı DSL ve Ağ Teknolojileri Eğitimi

Netron Technology Datateknik Zyxel Türkiye. Milli Eğitim Bakanlığı DSL ve Ağ Teknolojileri Eğitimi Netron Technology Datateknik Zyxel Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı DSL ve Ağ Teknolojileri Eğitimi İçindekiler Temel Network Kavramları...5 Network lerde Veri Aktarımı... 5 Veri Paketleri... 6 Network Tipleri...

Detaylı