Yay n No : 1720 flletme - Ekonomi : Bas fiubat STANBUL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yay n No : 1720 flletme - Ekonomi : 201. 1. Bas fiubat 2007 - STANBUL"

Transkript

1 I Dr. Selçuk Burak HAfiILO LU ELEKTRON K POSTA LE PAZARLAMA

2 II Yay n No : 1720 flletme - Ekonomi : Bas fiubat STANBUL ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye aittir. Her hakk sakl d r. Hiçbir bölümü ve paragraf k smen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi Bask -Cilt Kapak Tasar m : Beta Bas m A.fi. : Yaz n Matbaac l k Bayrampafla/ stanbul (0-212) : Evren Kayhan Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Himaye-i Etfal Sokak Talas Han No Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 III K z m Melda ya...

4 V ÖNSÖZ İnternet te pazarlamayı bilimsel anlamda, on yılı aşkın bir süredir takip etmekteyim. Ancak, İnternet in bir aracı olan elektronik postanın, pazarlama üzerindeki gücünün büyüklüğünü bu süreden beri fark ettiğimi söylemek doğru olmayacaktır. Gerçekten de, her ne kadar bu alanda literatürde henüz pek fazla çalışma olmasa da; elektronik posta ile pazarlama, işletmelerin müşteri ilişkilerini güçlendirmede ve rekabette bir adım önde olmalarında kullanabilecekleri bir silahtır. Ancak, bu silahın doğru olarak kullanılmaması durumda, işletmeye zarar verecek bir risk haline dönüşmesi de olasıdır. Okumakta olduğunuz kitap, bu gücün doğru olarak kullanılması ile ilgili bilgi, teori ve modeli; uygulama, analiz ve testleri ile ortaya koymaktadır. Kısaca, EPP olarak ifade edilen, elektronik posta ile pazarlama; elektronik posta sisteminin diğer İnternet araçları ile bir bütün olarak yürütülen, müşterinin izni ve kontrolünde olan, işletme tarafından geri dönüşleri ölçülebilen ve aşamalardan meydana gelen bir pazarlama sürecidir. Kitabın uygulama bölümünde belirli bir program doğrultusunda gönderilen elektronik posta mesajları karşısında, müşterinin ilgi, his ve harekete geçiş davranışlarının (etkiler hiyerarşisi) takibine ve elde edilen sonuçların analizine yer verilmiştir. Geliştirmiş olduğumuz EPP modeli tüketici etkiler hiyerarşisi, üç aşamadan meydana gelmektedir. Bu aşamalardan ilki, bilgi içerikli mesajların kullanıldığı bilişsellik aşamasıdır. İkincisi, etkileme aşamasıdır. Bu aşamada ise bilgi ve reklam içerikli mesajlardan yararlanılmaktadır. Modelimizin son aşamasında, reklam içerikli mesajların ön planda olduğu davranış aşaması yer almaktadır. Boylamsal analiz modelinden yararlanılan çalışmanın uygulama bölümü, alan araştırması ve pilot çalışmadan meydana gelmektedir. Özetle, kitabımızda yer alan literatür bilgilerinden yaralanılarak alan araştırması yapılmış; alan araştırmasından elde edilen sonuçlarla da pilot uygulama gerçekleştirilmiş ve nihayetinde de test edilmiştir. Doğal olarak, uygulamanın bu çerçevede, başarıya ulaşabilmesi için EPP anlayışına uygun Web sayfası (www.eppsel.com) ve EPP yazılımı geliştirilmiştir. Geliştirmiş oluğumuz EPP model ve yazılımından yararlanmak isteyen okuyucularımın benimle iletişime geçmelerini öneriyorum. Tahmin edileceği üzere, bu eserin tek sahibi ben değilim. Böyle bir çalışmayı gerçekleştirmede katkıda bulunarak bana önderlik eden Prof.Dr. İrfan Süer ve Prof.Dr. M.Mithat Üner e; uygulamada teknik altyapıyı oluşturan sevgili Tayfun Erikan ile Egecom Yazılım A.Ş. ve Enformatik Bilgisayar Ltd.Şti. çalışanlarına; uygulamanın her aşamasında rolleri olan proje merkezi öğrencilerime; uygulamaya ilgi alanları grup temsilcisi olarak katılan Keysmart, Küp, Medline, Belsam ve Arber işletmelerine; Türkiye nin dört bir yanından, dört ay boyunca araştırmamıza katılarak destek veren akademik personele; varlıklarından mutluluk duyduğum, evimin üç neşesi Dilek, Melda ve Nilsu ya; sağlıkları benim için son derece önemli olan sevgili anne ve babama ve son olarak, kitabın yayınlanmasını ve dağıtımını üstlenen Beta Basım A.Ş. yöneticisi sayın Seyhan Satar a teşekkür etmeyi borç bilirim. Dr. Selçuk Burak HAŞILOĞLU Mayıs 2006, Pamukkale

5 VI

6 VII İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII TABLOLAR CETVELİ...XII ŞEKİLLER CETVELİ...XIV KISALTMALAR CETVELİ...XV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM AĞ EKONOMİSİ ve İNTERNET 1.1. Ağ Ekonomisine Geçiş Süreci Toplumsal Değişimde Bilgi Kaynağı Bilgi Toplumu Olma Çabaları Yine Yeni Bir Ekonomi: Ağ Ekonomisi İnternet ve Araçları İnternet in Ortaya Çıkışı: DARPANET Alan Adı ve Kaydı (Domain) Elektronik Posta E-posta Liste ve Grupları World Wide Web: Intranet ve Extranet İnternet in Gelişimi ve Ticaret Hacmi Elektronik Ticaret ve Modelleri Sanal İşletmecilik: Elektronik İş Sanal İşletmecilik Kavramı Sanal Şebeke Organizasyonlar...33

7 VIII İKİNCİ BÖLÜM İNTERNET ÜZERİNDE PAZARLAMA 2.1. İnternet te Pazarlama Kavramı İnternet te Pazarlama Karması Mamul Fiyat Tutundurma Dağıtım İnternet te Pazarlamanın Gerekleri Küresel İletişim Şirket Lojistiği Rekabet Avantajı Bilgi Kaynakları Müşteri Geri Bilgilendirmesi ve Desteği Pazarlama ve Satış İşbirliği ve Gelişme Satıcı Desteği ve Ağ Kurma İnternet te Pazarlama Stratejileri İnternet te Pazarlamanın Maliyetlere Olan Katkısı Daha Az Maliyetle Müşteriye Ulaşmak Daha Düşük Maliyetle Daha Çok Destek Sağlamak Potansiyel Müşteriyle Daha Az Maliyetle İletişim Kurmak Geleneksel Pazarlama Maliyetlerini Azaltmak Elektronik Ticarette Stratejik Yaklaşımlar İnternet te Pazarlama İlkeleri Marka Bilinci ve Bağlılığı Doğrudan Satış Geliştirme Pazar Eğitimi Ürün Gösterimi ve Dağıtımı Basın ve Halkla İlişkiler Ürün Geliştirme Servis ve Destek...58 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ELEKTRONİK POSTA ve İLİŞKİLİ DİĞER KAVRAMLAR 3.1. Elektronik Posta ve Listeleri Kavram Olarak Elektronik Posta Elektronik Posta Sisteminin Yapısı Elektronik Posta Listeleri Elektronik Posta ve Reklam...65

8 IX Kavram Olarak İletişim ve Reklam Bir Reklam Aracı Olarak Elektronik Posta Doğrudan Pazarlamada Elektronik Posta Doğrudan Pazarlama Kavramı ve Özellikleri Doğrudan Pazarlamanın Avantajları Elektronik Postanın Doğrudan Pazarlama Üzerindeki Etkisi Pazarlamada Bilginin Önemi ve Veri Tabanlı Pazarlama Veri, Enformasyon ve Yararlı Bilgi Kavramları Bilgi Sistemleri ve Veri Tabanları Veri Tabanlı Pazarlama ve Avantajları Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Birebir Pazarlama Müşteri İlişkileri Yönetimi Kavramı Birebir Pazarlama...86 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ELEKTRONİK POSTA ile PAZARLAMA STRATEJİSİ 4.1. Elektronik Posta ile Pazarlamaya Giriş Elektronik Posta ile Pazarlama (EPP) Kanalları CRM ye Dayalı EPP Postalama Listeleriyle EPP E-Posta Grubu Üzerinden EPP Özelliklerine Göre EPP ve Stratejileri Bireyselleştirme Özelliği Doğrudan EPP Özelliği İzinli EPP Özelliği Viral Özelliği E-posta Bilgi Kirliliği: Spam Spam Elektronik Postaların Engellenmesi Hukuksal Açıdan Spam EPP Uygulaması ve Aşamaları İnternet Araçlarında Bütünlüğün Sağlanması Hedef Kitleye Yönelik Listenin Oluşturulması EPP Yazılımına Yönelik Teknik Altyapıların Tamamlanması Elektronik Posta Formatı ve İçeriğinin Hazırlanması Gönderim, Takip ve Kontrol İşleminin Gerçekleştirilmesi EPP ile Tüketiciyi Etkileme Süreci ve AIDA Modeli Etkiler Hiyerarşisi Modelleri ve AIDA EPP de AIDA Modeli...112

9 X BEŞİNCİ BÖLÜM ELEKTRONİK POSTA ile PAZARLAMA UYGULAMASI 5.1. Araştırmanın Amacı, Modeli ve Yöntemi Araştırmanın Amacı Araştırmanın Kapsamı Araştırmanın Kısıtları Araştırmanın Modeli ve Aşamaları Evren ve Örneklem Uygulama Öncesi Aşaması Adres Bilgilerinin Toplanması Alanların ve Ürünlerin Belirlenmesi Web Tasarımı ve Yayınlanması Yazılım Geliştirme Araştırmanın Metodolojisi Problem ve Hipotezler Problem Hipotezler Verilerin Toplanması Birinci Aşama İkinci Aşama Üçüncü Aşama Dördüncü Aşama Alan Araştırması Bulguları Araştırma İfade Grupları ve Güvenirliği: Faktör Analizi Alan Araştırması H 1 - H 7 Hipotez Testleri İçeriğine Göre E-posta Okuma/Kullanma Durumları Elektronik Postanın Ağdaki Alışverişler Üzerindeki Etkisi Deneklerin Gelen E-postaları Okuma/Silme Koşulları Elektronik Posta İlgi Alanları Elektronik Posta Kullanımına Yönelik Görüşleri EPP de AIDA Modeli Uygulaması EPP de AIDA Modeli Pilot Uygulama ve Sonrası Bulguları EPP de AIDA Modeli Birinci Aşama Testleri Ürünler Hakkında Bilgi Sahipliği Ürün Hakkındaki Mevcut Hisler Ürüne Yönelik Mevcut Davranış EPP de AIDA Modeli İkinci Aşama Testleri Bilgi Toplumu ve Teknolojileri Alanı Gıda ve Beslenme Alanı Sağlık Alanı...160

10 XI Sanat Alanı Turizm ve Seyahat Alanı EPP de AIDA Modeli Üçüncü Aşama H 8 Hipotez Testleri Bilgi Toplumu ve Teknolojileri Alanı Gıda ve Beslenme Alanı Sağlık Alanı Sanat Alanı Turizm ve Seyahat Alanı EPP de AIDA Modeli Dördüncü Aşama H 9 Hipotez Testleri Ürünler Hakkında Edinilen Bilgiler Ürün Hakkında Edinilen Hisler Ürüne Yönelik Davranışlar SONUÇ ve ÖNERİLER EKLER KAYNAKÇA...235

11 XII TABLOLAR CETVELİ Tablo 1.1. Yıllara Göre Domain Kayıt Artışları...22 Tablo 2.1. Elektronik Ticaretin Yararları...55 Tablo 3.1. İnternet Reklamcılığının Özellikleri...66 Tablo 3.2. Veri Tabanlı Pazarlamanın Avantajları...83 Tablo 3.3. CRM nin Faydalarına Yönelik Cevaplar...86 Tablo 4.1. E-postanın Kullanım Amaçlarına Göre İçerikleri...93 Tablo 4.2. Tüketici Etkileme Süreci Modelleri Tablo 4.3. EPP nin Potansiyel Müşteriyi Etkileme Güçleri Tablo 4.4. EPP de AIDA Modeli Tablo 5.1. Üniversitelere Göre Akademik Personel Sayıları: Evren Tablo 5.2. Adres Bilgileri Veri Seti Örneği Tablo 5.3. Birimler ve Kodları Tablo 5.4. Üniversiteler ve Kodları Tablo 5.5. Üniversite ve Birimlere Göre Toplanan Adres Sayıları Tablo 5.6. Elektronik Posta Grup Ana Başlıkları Tablo 5.7. Düzenlenmiş İlgi Alanları Tablo 5.8. Alanlarına Göre Araştırmaya Dahil Olan İşletmeler Tablo 5.9. Web Sayfasına Ait Sistem Bilgisi Tablo Web Sayfası Başlık ve Kategorileri Tablo Kesit Analiz Modeli ile Boylamsal Modelinin Karşılaştırılması Tablo Hatalı E-posta Adresi Örnekleri Tablo EPP Ölçeği Temel Bileşenler Analizi Tablo EPP Araştırması Faktörleri Tablo Faktör Analizine Göre Ayrılan İfadeler Tablo İçeriğine Göre E-posta Okuma/Kullanma Sıklıkları Tablo E-postanın Ağdaki Alışverişler Üzerindeki Etkisi Tablo Deneklerin Gelen E-postaları Okuma/Silme Durumları Tablo Elektronik Posta İlgi Alanlarının Önem Düzeyleri Tablo Genel Elektronik Posta Görüşleri İlişkisi ve Düzeyleri...149

12 XIII Tablo İzinli ve Reklam İçerikli E-Posta Görüşleri İlişkisi ve Düzeyleri Tablo İçeriğine Göre E-posta Okuma Durumlarının AIDA Modeline Etkisi Tablo E-Postaları Okumu/Silme Koşullarının AIDA Modeline Etkisi Tablo Elektronik Posta İlgi Alanlarının AIDA Modeline Etkisi Tablo Genel E-Posta Görüşlerinin AIDA Modeline Etkisi Tablo İzinli, Reklam İçerikli E-Posta Görüşlerinin AIDA Modeline Etkisi Tablo Ürün Hakkında Bilgi Sahipliği Dağılımları Tablo Ürün Hakkındaki His Dağılımları Tablo Ürüne Yönelik Davranış Dağılımları Tablo İlgi Alanlarına Göre Hedef Kitle Sayıları Tablo Bilgi Toplumu ve Teknolojileri Alanı Geri Dönüş Sonuçları Tablo Gıda ve Beslenme Alanı Geri Dönüş Sonuçları Tablo Sağlık Alanı Geri Dönüş Sonuçları Tablo Sanat Alanı Geri Dönüş Sonuçları Tablo Turizm ve Seyahat Alanı Geri Dönüş Sonuçları Tablo İlgi Alanlarına Göre Hedef Kitle Sayısı Değişim Oranları Tablo Bilgi Toplumu ve Teknolojileri Alanı Karşılaştırmalı Geri Dönüş Sonuçları Tablo Gıda ve Beslenme Alanı Karşılaştırmalı Geri Dönüş Sonuçları Tablo Sağlık Alanı Karşılaştırmalı Geri Dönüş Sonuçları Tablo Sanat Alanı Karşılaştırmalı Geri Dönüş Sonuçları Tablo Turizm ve Seyahat Alanı Karşılaştırmalı Geri Dönüş Sonuçları Tablo Ürün Hakkında Bilgi Sahipliği Karşılaştırmalı Dağılımları Tablo Ürün Hakkında Edinilen Hissin Karşılaştırmalı Dağılımları Tablo Ürüne Yönelik Davranışın Karşılaştırmalı Dağılımları...172

13 XIV ŞEKİLLER CETVELİ Şekil 1.1. Sanal İşletmecilik Stratejisinin Bünyesindekiler...33 Şekil 2.1. İnternet te Pazarlama Sistemi Fonksiyonları...40 Şekil 2.2. Değişen Pazar Modelleri...42 Şekil 3.1. Bilgi Sistemine Dayalı Uluslararası İşletme Yapısı...80 Şekil 4.1. CRM e Dayalı EPP Sistemi...94 Şekil 4.2. Postalama Listesi ile EPP Sistemi...95 Şekil 4.3. Elektronik Posta Gurubu Üzerinden EPP Sistemi...96 Şekil 4.4. Spam Elektronik Posta Örneği Şekil 4.5. Tüketici Etkileme Süreci İletişim Platformu Şekil 5.1. Araştırma Modeli Aşamaları Şekil 5.2. EPPsel.com Giriş Sayfası Örneği Şekil 5.3. Geliştirilen EPP Yazılımının E-Postalar Kesiti Şekil 5.4. EPP de Tüketici Etkileme Süreci Modeli...172

14 XV KISALTMALAR CETVELİ AB ABD BT CMR-MYİ CRM-MİY DPT E-posta E-Ticaret EFT EPP IP OECD SMS WWW : Avrupa Birliği : Amerika Bileşik Devletleri : Bilgi Teknolojileri : Müşterinin Yönettiği İlişkiler : Müşteri İlişkileri Yönetimi : Devlet Planlama Teşkilatı : Elektronik Posta : Elektronik Ticaret : Elektonik Fon Transferi : Elektronik Posta ile Pazarlama : İnternet Protokolü : İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı : Kısa Mesaj Servisi (Short Massage Service) : Dünyayı Saran Ağ (World Wide Web)

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İNTERNET TÜKETİCİSİNİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Kenan EREN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA/2009 T.C

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI E - TİCARET VE İNTERNET ÜZERİNDEN PAZARLAMA Yüksek Lisans Tezi Ravil Tağıyev Ankara 2005 I T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET VE İŞLETMELERE, TÜKETİCİLERE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR, DEZAVANTAJLAR

TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET VE İŞLETMELERE, TÜKETİCİLERE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR, DEZAVANTAJLAR T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET VE İŞLETMELERE, TÜKETİCİLERE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR, DEZAVANTAJLAR YÜKSEK LİSANS TEZİ Mustafa GÖKGÜL Anabilim Dalı:

Detaylı

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTİSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN BİLİM DALI KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN

Detaylı

Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 1

Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 1 Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 1 GİRİŞ Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişim sürecine paralel olarak, ekonomik faaliyetlerin doğası da köklü bir şekilde

Detaylı

TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN MUHASEBE SORUNLARI

TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN MUHASEBE SORUNLARI TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN MUHASEBE SORUNLARI Hazırlayan: Serdar CANBAZ Danışman: Doç. Dr. Fehmi YILDIZ Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin İşletme Anabilim

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan Murat ARSLANDERE İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim Dalı

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ.

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ. T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Pelin KIROĞLU Ana Bilim Dalı : İKTİSAT Programı : YÖNETİM EKONOMİSİ

Detaylı

İhracatta İnternet Zamanı - 5

İhracatta İnternet Zamanı - 5 İhracatta İnternet Zamanı - 5 İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi www.igeme.gov.tr 2009 a b T.C. BAŞBAKANLIK Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi YURTDIŞINA e-ticaret (B2C e-ihracat)

Detaylı

İŞLETMELERİN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA: BURDUR İLİ ÖRNEĞİ *

İŞLETMELERİN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA: BURDUR İLİ ÖRNEĞİ * Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2010, C.15, S.2 s.187-206. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2010,

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi T P K 501

Detaylı

MEHMET KEMAL DEDEMAN ARAŞ TIRMA VE GELİ Ş T İ RME PROJE YARIŞ MASI - 2012

MEHMET KEMAL DEDEMAN ARAŞ TIRMA VE GELİ Ş T İ RME PROJE YARIŞ MASI - 2012 Yarýna bir deðer býrak TURÝZM SEKTÖRÜ ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ Mehmet Kemal Dedeman Araþtýrma ve Geliþtirme Proje Yarýþmasý KONAKLAMA ÝÞLETMELERÝNÝN PAZARLANMASINDA ÝNTERNETÝN ETKÝN KULLANIMINA YÖNELÝK BÝR MODEL

Detaylı

Bahçeflehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi

Bahçeflehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi I Zafer KAHRAMAN Bahçeflehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi REKABET HUKUKU AÇISINDAN OL GOPOL ST K BA IMLILIK II Yay n No : 1976 Hukuk : 920 1. Bask - May s

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI INTERNET İŞ MODELLERİNİN MODERN İŞLETMECİLİK SİSTEMİNE KATTIĞI DEĞERLER VE TÜRKİYE VERİLERİYLE BİR UYGULAMA

Detaylı

Sigortacılık. Ferudun KAYA Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Sigortacılık. Ferudun KAYA Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sigortacılık [5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu ve 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu İlaveli] Editör Ferudun KAYA Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bölüm Başlıkları* Sigorta

Detaylı

İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU...

İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU... İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU... - II. E-TİCARET DE TARAFLAR... - II.1. E-TİCARET İÇİN

Detaylı

BĐLĐŞĐM TEKNOLOJĐSĐNĐN TARIM ÜRÜNLERĐNĐN PAZARLAMASINDAKĐ KONUM ve ÖNEMĐ (E-PAZARLAMA) Hayati GÖNÜLTAŞ. Yüksek Lisans Tezi

BĐLĐŞĐM TEKNOLOJĐSĐNĐN TARIM ÜRÜNLERĐNĐN PAZARLAMASINDAKĐ KONUM ve ÖNEMĐ (E-PAZARLAMA) Hayati GÖNÜLTAŞ. Yüksek Lisans Tezi BĐLĐŞĐM TEKNOLOJĐSĐNĐN TARIM ÜRÜNLERĐNĐN PAZARLAMASINDAKĐ KONUM ve ÖNEMĐ (E-PAZARLAMA) Hayati GÖNÜLTAŞ Yüksek Lisans Tezi Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Doç.Dr.Halil KIZILASLAN(Danışman) 2010 Her hakkı

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER

E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER Önder CANPOLAT Hukuk Müşaviri ANKARA, MART 2001 YAYININ TEMİNİ İÇİN BAŞVURU YERLERİ Telefon e-posta adresi Hukuk

Detaylı

ORTA ASYA VE KAFKASYA

ORTA ASYA VE KAFKASYA i Mehmet DİKKAYA ORTA ASYA VE KAFKASYA DÖNÜŞÜM SÜRECİ V E ULUSLARARASI EKONOMİ P O L İ T İ K İstanbul, 2009 ii Yay n No : 2121 flletme-ekonomi Dizisi : 322 1. Bas Nisan 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-039

Detaylı

BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI

BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI Küreselleşme (globalization), ülkeler arasındaki ekonomik, hukuksal, siyasal, sosyal ve kültürel alanlarda ilişkilerin gelişmesi, farklı toplum ve kültürlerin yapılarının daha

Detaylı

ENTEGRE LOJİSTİK YÖNETİMİ

ENTEGRE LOJİSTİK YÖNETİMİ i ENTEGRE LOJİSTİK YÖNETİMİ Taşıma. Depolama. Dağıtım. Mevzuat Murat ERDAL, İstanbul Üniversitesi Ömer Faruk GÖRÇÜN, Kadir Has Üniversitesi Özhan GÖRÇÜN, Kadir Has Üniversitesi Mehmet Sıtkı SAYGILI, Bahçeşehir

Detaylı

GELENEKSEL TİCARETTEN YENİ EKONOMİYE ELEKTRONİK TİCARETİN TEMEL EKONOMİK ETKİLERİ

GELENEKSEL TİCARETTEN YENİ EKONOMİYE ELEKTRONİK TİCARETİN TEMEL EKONOMİK ETKİLERİ GELENEKSEL TİCARETTEN YENİ EKONOMİYE ELEKTRONİK TİCARETİN TEMEL EKONOMİK ETKİLERİ Doç. Dr. Serdar ALTINOK Selçuk Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü saltinok@selcuk.edu.tr Arş.Gör. İbrahim Halil SUGÖZÜ Selçuk

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KOBİLERDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ALTYAPISI VE TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİNDE ETKİNLİĞİ ÜZERİNE MERSİN SERBEST BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA

Detaylı

http://alikoker.name.tr ĠÇĠNDEKĠLER

http://alikoker.name.tr ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER - ÖNSÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GĠRĠġ... - I.1. ELEKTRONĠK TĠCARET (E-TĠCARET) NEDĠR?... - I.2. E-TĠCARETĠN GELĠġĠMĠNĠN TARĠHSEL BOYUTU... - II. E-TĠCARET DE TARAFLAR... - II.1. E-TĠCARET ĠÇĠN

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. B. Tuğberk TOSUNOĞLU (Ünite 1, 8) Yrd.Doç.Dr. B. Kağan ÖZDEMİR (Ünite 2) Arş.Gör.Dr. Tuğba

Detaylı

İNTERNET KULLANIMININ VERGİ İ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

İNTERNET KULLANIMININ VERGİ İ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 1 T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MLY-YL-2014-0005 İNTERNET KULLANIMININ VERGİ İ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ HAZIRLAYAN Ersoy KİRLİ TEZ DANIŞMANI

Detaylı

TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ

Detaylı

YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ (HYH106.1) (VER.1.11-05.01.2015) Bora Tüccaroğlu, PMP Akdeniz Karpaz Üniverstiesi

YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ (HYH106.1) (VER.1.11-05.01.2015) Bora Tüccaroğlu, PMP Akdeniz Karpaz Üniverstiesi YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ (HYH106.1) (VER.1.11-05.01.2015) Bora Tüccaroğlu, PMP Akdeniz Karpaz Üniverstiesi Dersin Amacı Bu dersin amacı bilgi teknolojilerinin ve Yönetim Bilgi Sistemlerinin tarihsel gelişimini,

Detaylı

T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME BÖLÜMÜ. Yüksek Lisans Tezi ÖZLEM MİDİLLİ

T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME BÖLÜMÜ. Yüksek Lisans Tezi ÖZLEM MİDİLLİ T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME BÖLÜMÜ HİZMET SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN PAZARLAMAYA ETKİSİ Yüksek Lisans Tezi ÖZLEM MİDİLLİ İstanbul 2011 T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ

Detaylı